A Meseház Óvoda 2012/2013. évi munkaterve

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Meseház Óvoda 2012/2013. évi munkaterve"

Átírás

1 A nevelési év rendje: Első nap: szeptember 03. hétfő Utolsó nap: augusztus 31. Az óvoda zárva tartásának tervezett időpontja: június 28. Nyitás: július 29. A Munkaterv jogszabályi háttere: A évi CLXXXVIII. törvény Magyarország évi központi költségvetéséről. A évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről Az emberi erőforrások miniszterének 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelete a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról. A Kormány 229/2012. (VIII.28.) Kormány rendelete a nemzeti köznevelés végrehajtásáról. A évi törvény a Munka törvénykönyvéről. 3

2 1. Az óvodai csoportok szervezése, beosztása Az idei nevelési évben augusztus 31-ig 130 gyermek kérte felvételét óvodánkba december 31-én 132 gyermeket tartunk nyilván. Az előfelvételes gyermekek óvodába lépésével a május 30-ra tervezett gyermeklétszámunk 142 fő. A nevelési év során 1 fő SNI és 5 fő BTM óvodást integrálunk az 5 gyermekcsoportban. A Köznevelési törvényben meghatározott, január 1-én életbe lépő tankötelezettség 55 gyermeket érint a Meseház Óvodában. Becslésünk szerint 10 gyermeket fogunk 6. életévük betöltése után további óvodai nevelésben részesíteni. Az iskolát kezdők száma tovább csökkenhet, mert a szülők a nyári születésű gyermekeiket nem szeretnék beiskolázni szeptemberben. Az új gyermekek érkezése, fogadása szeptember hónapban folyamatosan zajlik. A bölcsődés gyermekek megérkeztek csoportjaikba, beszoktatásuk gördülékenyebb, rövidebb ideig tartó, mint az otthonukból érkezőknek. Csoportbeosztások Pillangó Nagy Ibolya Szatzkerné Kocsis Beatrix Napocska Hahnné Kurkó Gyöngyi Suralik Andrásné Maci Kornseé Istvánné Borbély Mónika Katica Répási Lászlóné Kaiser Jánosné Süni Federics Jánosné Dömötörné Várkonyi Gabriella Csoportlétszámok október 1-én én Pillangó Napocska Maci Katica Süni Összesen: 132 fő 142 fő Csoportlétszám átlaga: 26 fő 28 fő 4

3 2. Helyzetelemzés A 2011/2012-es nevelési év nyári időszakában 3, 2 illetve 1 csoporttal működtünk megfelelő létszámú óvodapedagógussal és dajkával. Ügyeletes óvodaként a város másik 2 óvodájából 2 gyermeket fogadtunk, míg óvodánkból 12 gyermek vette igénybe az ügyeletet a Napsugár Óvodában. A nyári élet tevékenységeinek megszervezéséhez nyári csoportnaplót használtak az óvónők. Ebbe rögzítésre kerültek a tervezett programok, a tapasztalatok, az információk a gyermekekről. A forró nyári napokban az udvaron folyt a reggeli gyülekezés és a tízórait is a szabadban fogyasztották el a gyermekek. Az elrendelt hőségriadót betartották az óvónők, a délelőtti játékidő a csoportszobákban fejeződött be. Sok programmal tették színessé óvodapedagógusaim a nyári életet: barkácsolás, festés, rajzolás, homokvárépítés, mesehallgatás magyar és német táncház, játékos sportversenyek, udvari fürdőzés és fagyizás szerepeltek a tevékenységek sorában. Június végén a Pitypang Óvoda óvodapedagógusai nagysikerű mesejátékkal ajándékozták meg gyermekeinket. Az óvoda falain kívül is szervezünk programokat. Ellátogattunk a Radó Antal Városi Könyvtár és Művelődési Központ nemzetiségi tájszobájába és a Vasarely kiállításra, amelyen Berta Mária népművelő vezette körbe a gyermekeket, sok érdekes információt osztott meg velük. Szülői segítséggel elmentünk a gyermekekkel a Lear Corporation móri gyárába, ahol gyermekrajz kiállítást nézhettünk meg. Örömmel és büszkén fedeztük fel két óvodásunk díjazott munkáját. A nyári piac látogatásával megismerkedhettek ovisaink a város egyik hangulatos helyével, a piaccal. Az árusok gyümölccsel ajándékozták meg őket. A nyári élet során 1 gyermekbalesetet jelentettünk, egy gyermek botlás miatt szenvedett könnyű fejsérülést Tárgyi feltételek A tisztasági meszelést az óvodai mosdókban elvégeztettem, a költségvetésben erre tervezett pénzből 1 csoportszoba meszelésére is sor került. A következő évben újabb csoportszobák meszelése indokolt. Augusztus utolsó hetében sor került az érintésvédelmi jegyzőkönyvben rögzített hiányosságok javítására, amelyre a fenntartó biztosította az anyagi fedezetet. 5

4 Az óvoda (előző évi) költségvetésében zárolt összegek feloldására kérjük a fenntartó Képviselőtestületet, mert tartalékainkat feléltük, a hátra lévő 4 hónapban lesz még kiadásunk. Az óvodatitkári irodában használt személyi számítógép többszöri javítás után tönkrement, pótlására sürgősen szükség van. A Köznevelési törvény végrehajtási rendeletében szabályozásra került a köznevelési intézmények adatszolgáltatási kötelezettsége, amely az adatok rögzítésére rövid határidőket szab meg. Megfelelő informatikai háttér szükséges ennek teljesítéséhez. Nyár elején túlfeszültség miatt több berendezés tönkrement, amelynek javítatását elvégeztettem. Ennek költsége Ft ot meghaladó tétel volt, a javíthatatlan elektromos eszközök pótlását meg kell oldanom. Az EON ígéretet tett a javítási költségek kifizetésére, amelyet a mai napig nem teljesített. Valószínű, hogy további berendezésekben is károk keletkeztek, ezek most fognak felszínre kerülni a teljes óvodai élet beindulásával. Szakmai anyagok vásárlására is szükség lesz az év indításakor. A tartalékainkat itt is elhasználtuk, rajzlap, színes ceruza, gyermek könyvek és szakirodalmi könyvek, vásárlását szeretnénk az őszi téli hónapokban elvégezni. A csoportszobákban a gyermekek étkeztetéséhez használt eszközök, tányérok, poharak és törölközők egy év alatt megfogyatkoztak. Pótlásukról folyamatosan kell gondoskodnunk Személyi feltételek A 2012/2013-as nevelési évet 2 új kolléganővel kezdjük meg július 1-től pszichológusi álláshellyel bővült az óvoda. Schieber Tímea városi pszichológus került hozzánk pedagógusi státuszban. Az óvoda mellett a Pitypang Óvodában, a Petőfi Sándor Általános Iskolában valamint a gimnáziumban látja el az iskolapszichológusi feladatokat. Logopédusunk júniusban sikeres államvizsgát tett TÁMOP- pályázat keretében végzett pedagógusképzés során. Nyár elejétől gyermekgondozás címen fizetés nélküli szabadságát tölti előre láthatóan 1 évig. Helyettesítését pályakezdő logopédus végzi, aki a Petőfi Iskola mellett a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskolát is ellátja. A Veszprémből érkezett logopédusnak szolgálati lakást biztosított a fenntartó. 6

5 Az óvodában szakképzett óvodapedagógusok és dajkák dolgoznak. Az óvodatitkár munkája nélkül nehéz lenne megoldani a megnövekedett napi adminisztráció elvégzését és a számlázással kapcsolatos feladatok kivitelezését. 3. Továbbképzések Ettől az esztendőtől 1 fő kötelezhető 120 órás továbbképzésre, az ehhez adott továbbképzési támogatás mértéke egyelőre nem ismeretes. Belső továbbképzéseket ebben az évben nem tervezünk. A törvényi változások nyomon követése, a dokumentációk aktualizálása, módosítása, valamint a folyamatban levő, elbírálásra váró 2 pályázatunk sikeresség esetén sok munkát ad a pedagógusoknak kötelező feladataikon túl is. Az önképzés mindenki számára kötelező, a csoportos hospitálások végzése a továbbiakban is ajánlott mindenki számára Külső szakmai továbbképzések, szakmai napok október 31. részt veszünk Körmöczi Katalin előadásán a Napsugár Óvodában, amelynek címe: A gyermekek testi és lelki szükségleteinek kielégítése. Szeptemberben folytatódik a Mesepedagógiai műhelyfoglalkozás Budapesten, ahova 3 fővel jelentkeztünk tavaszán. A Környezetvédelmi Központok Országos Szövetsége kihelyezett képzési programot hirdetett meg, ehhez a Meseház Óvodát kérték fel helyszín biztosítására. Időpontja november ig, illetve ig lesz. Óvodánk 2 csoportja vállalt ebben a programban bemutató foglalkozást. Az elbírálás alatt levő TÁMOP /2 című óvodafejlesztési pályázat sikerétől függően sok külső továbbképzésen veszünk részt egyénileg és nevelőtestületi szinten egyaránt. A szintén elbírálásra váró TÁMOP Egészségre nevelő életmód programok, lokális színterek pályázatot az óvoda Alapítványa nyújtotta be. Külső szakmai továbbképzés keretében meghívtuk Bajzáth Mária meseterapeutát, aki óvodánk 40 éves jubileumi ünnepsége alkalmával nagysikerű előadást tartott a 7

6 mese fontosságáról, gyógyító erejéről. Tervezzük, hogy óvodás szülőink mellett várunk a külső érdeklődőket is Dajkák továbbképzése szeptember 19. Munkavédelmi oktatás október 26. Törvényi változások, nemzeti köznevelés január 17. Dajka munkaköri leírásának áttekintése március 27. szakmai továbbképzés igény alapján. 4. Munkaközösségek Az óvodában évek óta sikeresen működő Vizuális- és Egészséges életmód munkaközösség mellett egy újabb alakulásáról döntött a nevelőtestület. Fejlesztő játékok elemzése és készítése néven működő munkaközösségnek minden óvodapedagógus tagja. A Báb team és az óvodai kórus tovább folytatja eddigi sikeres és elismert munkáját. 5. A nevelési év kiemelt feladatai Folytatjuk az egészséges táplálás, táplálkozás fontosságát kiemelő programok szervezését. A TÁMOP (1) A és B pályázattal a bevont célcsoport (gyermekek, szüleik, óvodai dolgozók) szemléletmódjában épüljön be az egészségtudatosság, az egészséges életmódra nevelés és az egészségkultúra. Az intézményi dokumentumok összhangjának megteremtése, aktualizálása az új jogszabályok alapján. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek (SNI, BTM, kiemelten tehetséges gyermek) fejlődésének nyomon követése, a tehetségek fejlesztés lehetőségeinek megteremetése. Egyéb feladataink: 1. Az eredményes megvalósítás érdekében a hátrányos helyzetű, és a sajátos nevelési igényű gyermekekkel való foglalkozás elméleti háttérismereteinek bővítése, megfelelő kapcsolat kiépítése és ápolása a szakmai munkánkat segítő szakszolgálat munkatársaival, valamint az érintett gyermekek szüleivel. 8

7 2. A gyermekek neveltségi szintjének emelése, megjelenítése a csoport tervezési és gyakorlati munkájában. 3. A közoktatási törvényben meghatározott feladatok folyamatos áttekintése és határidőben történő megvalósítása 4. Az intézményi dokumentumok összhangjának megteremtése, folyamatos aktualizálása az új jogszabályok alapján 5. A szülői igények és elvárások figyelembevételével lehetőségek biztosítása a tehetségek kibontakoztatására. 6. Környezettudatos magatartás kialakítására nevelés 7. Pályázati erőforrások felkutatása és kihasználása 6. Óvodai dokumentációk Az óvoda nevelőmunkáját a mindenkor hatályos törvények alapján végzi. A törvényi változások, a törvények betartása megkívánja, hogy a nevelőtestület a Munkatervet meghatározó törvényeket, rendeleteket ismerje, olvassa, alkalmazza. Az óvoda dolgozóinak rendelkezésére álnak az alábbi dokumentumok: Törvényi szabályozók: A évi CLXXXVIII. törvény Magyarország évi központi költségvetéséről. A évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről Az emberi erőforrások miniszterének 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelete a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról. A Kormány 229/2012. (VIII.28.) Kormány rendelete a nemzeti köznevelés végrehajtásáról. A évi törvény a Munka törvénykönyvéről. Ezen felül intézményi adatbázis készült a dolgozók elérhetőségéről, így az új megjelenő jogszabályi változások továbbításra kerülnek. 9

8 6.1. Működésünket meghatározó dokumentumok Nemzeti köznevelési törvény Helyi Nevelési Programunkat kiegészítjük a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 6. par. (2) bekezdés g); h); i) pontjainak és a 11. par. (1) bekezdés a), pontjának kidolgozásával. Házirend A Házirend aktualizálását a következő nevelési évre történő óvodai jelentkezések előtt el kell végeznünk. A szülők az óvoda működéséhez szükséges szabályzatok, rendeletek belső szabályozók ismeretében lesznek megfelelő partnereink a nevelésben. A Minőségirányítási Programban foglalt feladatokat, a különböző szabályzatok elkészítését, a méréseket az óvodavezetés mellett működő Törvényességi szabályozó team koordinálja. A Szervezeti és Működési Szabályzat is kiegészítésre kerül. A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet alapján beépítésre kerül a 4. par. (1) bekezdés m); r); s); t); u) pontok, valamint a (2) bekezdés 7. pontja. Kollektív szerződés Közalkalmazotti szabályzat Az utóbbi két dokumentáció módosítása, a jogszabályok szerinti aktualizálása a 2011 évi Munka törvénykönyvének és a módosított Kjt rendelkezései figyelembe vételével a reprezentatív érdekvédelmi szervezet és a Közalkalmazotti Tanács feladata A csoportban használt dokumentációk: Csoportnapló Az óvoda 5 csoportjában használják ebben az évben az új formátumú csoportnaplót a pedagógusok. Szükséges a csoportnapló előlapjainak módosítására, az intézményi adatok feltüntetésére. Nevelőtestületi határozattal döntünk a számozott oldal sorrendjéről. Felvételi és mulasztási napló A dokumentációt továbbra is napra készen kell vezetniük a csoportos óvónőknek. Az adatok pontos rögzítése mellett fel kell tüntetni az SNI gyermek szakvéleményének adatait is. A tartós hiányzást jelezni kell az óvodavezetőnek és a gyermekvédelmi megbízottnak. 10

9 Fejlődési napló Az óvónők a fejlesztést igénylő gyermekekről fejlesztési naplót vezetnek. A logopédus felmérését követően a logopédiai illetve a fejlesztő foglalkozásokra beosztott gyermekekről a logopédus vezet feljegyzéseket naplójában. A szakszolgálat igénybe vételére nem szoruló, de fejlesztendő gyermekekkel részképességi hiányuktól függően, a logopédussal történő konzultáció után fejlesztést végeznek a délutáni játékidőben. Az ehhez szükséges eszközállományt felmérik, bővítik. Egyéni fejlesztési naplót vezetnek, amely 1 gyermekrajzot, a felmérő tesztek eredményét, az iskolaérettség eredményét, a Nevelési Tanácsadó véleményt tartalmazza. A fejlesztendő, valamint a magatartás zavaros gyermeke neveléséről kikérik az óvodai logopédus és pszichológus kolléganők véleményét, tanácsaikat. Az óvodai pszichológus segítséget ad a problémás magatartású, az óvónők kompetenciáját meghaladó nevelési helyzetek kezelésében. A gyermekeket a csoportban megfigyeli, ha szükséges és a szülő hozzájárul, a csoportból kiemelve terápiában részesíti.. 7. Ellenőrzések A gyermekcsoportokban végzett munka ellenőrzését folyamatosan végzem. A látogatásokról feljegyzés készül. szeptember Beszoktatás, az új gyermekek a csoportban Csoportos dekoráció, csoportszoba berendezése, a játszóhelyek kialakítása. Csoportszoba, öltöző és mosdó tisztaságának ellenőrzése. október A gyermekek játéka, a szabad játék biztosítása pedagógiai, pszichológiai támogatása, alakítása, feltételei a csoportban. A gyermekek és a dajka kapcsolata. Csoportlégkör Ének, zene, énekes játék/ mese-vers Csoportszoba, öltöző és mosdó tisztaságának ellenőrzése november A szabad játék támogató segítése a gyermeki személyiség fejlesztése érdekében. A felnőttek és a gyermekek közötti kommunikáció minősége. Mozgás/ mese-vers Csoportszoba, öltöző és mosdó tisztaságának ellenőrzése 11

10 december január Érzelmi nevelés és szocializáció alakulása csoportszinten. Különbözőségek elfogadása, tisztelete. Ünnepre hangolódás Mese-vers/rajz, mintázás, kézimunka Csoportszoba, öltöző és mosdó tisztaságának ellenőrzése Konfliktus kezelés, társas kapcsolatok a csoportban. Csoport légkör. Rajz, mintázás, kézimunka/ mese-vers Csoportszoba, öltöző és mosdó tisztaságának ellenőrzése február március Tanköteles gyermekek fejlettségi szintje. Ének, zene, énekes játék/ mese-vers Csoportszoba, öltöző és mosdó tisztaságának ellenőrzése. Esélyegyenlőség és tehetség gondozás jelenléte a csoportban Mozgás/mese-vers Csoportszoba, öltöző és mosdó tisztaságának ellenőrzése 7.1. Egyéb ellenőrzések - Dolgozók egészségügyi könyvének ellenőrzése - Tisztasági ellenőrzések 8. Értekezletek 8.1. Nevelőtestületi értekezletek Óvónői értekezleteinket kéthetente tartjuk óráig az alábbi ciklus szerint: 1. Aktuális feladatok 2. Kötött téma 3. A külső képzéseken és programokon résztvevők az eseményt követő óvónői értekezleten adják át a szakmai információkat! Az éppen délutános óvónők órakor visszamennek a csoportokba, biztosítva a csendes pihenő utáni ébresztés nyugodt feltételeit. Az információk megfelelő áramlásáról a továbbiakban is jelenlévők gondoskodnak. Rendkívüli összejöveteleket is tartunk, ha sürgős testületi munkát kell elvégezni. 12

11 8.2. Értekezletek témái: Dátum Téma Éves munkaterv tárgyalása Éves munkaterv elfogadása Személyre szabott feladatok összeállítása Várható kiadások rögzítése, benyújtása a fenntartó felé Költségvetés előkészítése SZMSZ; HOP módosításának kiegészítésének megkezdése SZMSZ; HOP módosításra kerülő fejezeteinek kiosztása, megbeszélése Márton napi előkészületek, játszóház Körmöczi Katalin előadása a gyermeki szükségletekről Téli ünnepkör előkészítése Óvodai kórus felkészítése az adventi szereplésre Szülői fórum Bajzáth Máriával Féléves értékelés. A csoportlátogatások tapasztalatai. Alapítványi bál szervezése Óvoda működését szabályozó dokumentumai módosításának ellenőrzése Tavaszi ünnepkör szervezése Zöld jeles napok programjainak szervezése, feladatok áttekintése Óvodai nyílt nap, óvodai jelentkezés szervezése Házirend, SZMSZ, HOP módosítás zárása Mentálhigiénés nap az óvodai pszichológussal 13

12 Nagycsoportosok kirándulásának szervezése a veszprémi Állatkertbe. Gyermekheti programok véglegesítése Éves értékelés, nyári élet előkészítése. 9. Szolgáltatásaink 9.1. Csoportközi, ingyenes foglalkozások angol hitoktatás gyógytestnevelés logopédia pszichológiai terápia nemzetiségi tánc Radnóti Iskola Szent Erzsébet Katolikus Iskola óvodai gyógy testnevelő óvónő óvodai logopédus óvodai pszichológus nemzetiségi óvodapedagógusok A Móri Nevelési Tanácsadó tovább végzi az ingyenes fejlesztő foglalkozásokat azoknak a gyermekeknek, akik magasabb óraszámban igénylik ezt Szülői hozzájárulással finanszírozott szolgáltatások angol úszásoktatás bábszínház Márton napi zenés délelőtt - vállalkozó angol tanár - Wekerle Sándor Szabadidő Központ - Radó Antal Művelődési Központ - Áprily Géza előadóművész 14

13 10. Nevelés nélküli munkanapok október 31. Körmöczi Katalin előadása a Napsugár Óvodában március 28. Az óvoda működését meghatározó dokumentumok módosításának lezárása, benyújtása elfogadásra április 02. Mentálhigiénés nap az óvodapszichológussal június 18. Tanulmányi kirándulás Somoskőújfalu vagy Szombathely (Zöld óvodák, Erdei óvodák) helyszínekre. 11. A gyermekek részére szervezett programok: Program időpontja felelős segítők Autómentes világnap szeptember 21. Csoportos óvónők Csoportos óvónők Állatok világnapja gyermekcsoportok október 4. Csoportos óvónők Csoportos óvónők őszi kirándulása Munkadélután udvari játékok festése október Szatzkerné Betti Federicsné Panni Móri Bornapi rajkiállítás október 4. Nagy Ibolya Kornseéné Éva Fűszerkert terméseinek betakarítása, szeptember-október Szatzkerné Betti Nagy Ibolya rendszerezése Őszi Sportnap az óvoda udvarán október 17. Hahnné Gyöngyi Répásiné Bori Dömötörné Gabi Őszi oviújság október 24. Borbély Mónika Dömötörné Gabi Bábszínház bérlet Förhéczné 15

14 Úszásoktatás október április Hahnné Gyöngyi Nagy Ibolya Márton napi lámpakészítés november 09. Borbély Mónika Kaiserné Ani Kornseéné Éva Répásiné Bori Márton nap november 13. Borbély Mónika Kaiserné Ani Kornseéné Éva Répásiné Bori Mikulás az óvodában bábműsor december 06. Répásiné Bori Nagy Ibolya Hahnné Gyöngyi Borbély Mónika Dömötörné Gabi Luca nap december 13. Förhéczné Kórus a városi december 16. Förhéczné adventre Óvodások karácsonya december 20. Kaiserné Ani Répásiné Bori Erzsike Téli oviújság december 11. Borbély Mónika Dömötörné Gabi Pászti M. Zeneiskola karácsonyi december Kaiserné Ani hangversenye Karácsonyi családi nap december Kornseéné Éva Kaiserné Ani Federicsné Panni Dömötörné Gabi Répásiné Bori Téli kirándulások a város környékén január-február Hahnné Gyöngyi Borbély Mónika Kornseéné Éva Kaiserné Ani Alapítványi farsangi január 26. Kaiserné Ani Nagy Ibolya bál Óvodások Farsangja február Förhéczné Répásiné Bori Kaiserné Ani Sport délelőtt a W.S Szabadidő március 20. Hahnné Gyöngyi Borbély Mónika Szatzkerné Betti Répásiné Központban A víz világnapja március 22. Dömötörné Gabi Nagy Ibolya 16

15 Föld Napja Testvér bokrok ültetése április 22. Förhéczné minden óvónő Nyílt nap az új március 23. Förhéczné minden óvónő gyermekeknek Húsvéti Játszóház március 26. Nagy Ibolya Federicsné Panni Szatzkerné Betti Csoportos Anyák május 03. minden óvónő minden óvónő Napja Csoportos május-június Förhéczné Szatzkerné Betti kirándulások Gyermekhét május Borbély Mónika Federicsné Panni Hahnné Gyöngyi Nagycsoportosok május Suralikné Zsuzsa Hahnné Gyöngyi búcsúpartija Csoportos évzárók május osztályosok június 06. Suralikné Zsuzsa Hahnné Gyöngyi visszahívása Német nyelvi tábor június 3-7. Kaiser Jánosné Borbély Mónika 12. A felnőttek részére szervezett programok Program Határidő 1. Karácsonyi vacsora december Alapítványi bál január Pedagógus nap május

16 Az időpontok változtatási jogát fenntartjuk! 13. Kapcsolattartók a városi intézményekkel Intézmény neve Nefelejcs Bölcsőde Pitypang Óvoda Napsugár Óvoda Petőfi Sándor Ált. Isk. Radnóti Miklós Ált. Isk. dr. Zimmermann Á. Ált Isk. Szt. Erzsébet R. Kat. Ált. Isk. Német Kisebbségi Önkormányzat Művelődési Központ Wekerle S. Szabadidő Központ Pászti Miklós Zeneiskola Nevelési Tanácsadó Családsegítő Központ Szülők Fóruma Intézményi Gondnokság Kapcsolattartó Borbély Mónika Kaiser Jánosné Nagy Ibolya Dömötörné Várkonyi Gabriella Suralik Andrásné Hahnné Kurkó Gyöngyi Szatzkerné Kocsis Beatrix Kaiser Jánosné Nagy Ibolya Hahnné Kurkó Gyöngyi Kaiser Jánosné Kornseé Istvánné Kornseé Istvánné Förhéczné és Nagy Ibolya Förhéczné és Kluberné Erzsike 18

17 14. Gyermekvédelmi munkaterv 2012/2013-es tanév Óvodánk óvodapedagógusainak feladatai: A Gyermekvédelmi törvény kimondja (11.& Gyvt), hogy a gyermeki jogok védelme minden olyan természetes és jogi személy kötelessége, aki a gyermek nevelésével, oktatásával, ellátásával, ügyeinek intézésével foglalkozik. A Közoktatási törvény megfogalmazza: minden pedagógus alapvető munkaköri kötelessége a gyermekvédelmi feladatokban való közreműködés. Ha a pedagógus olyan problémát tapasztal, aminek megoldásában az óvoda már jogszerűen nem tud segíteni, köteles jelzéssel élni a gyermekvédelmi fórumaihoz (gyermekjóléti szolgálat, gyámügy) az intézményi felelős közreműködésével. A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások biztosítják. Az óvodai gyermekvédelem a gyermekvédelem egyik legfontosabb jelző intézménye ahol a gyermekek a nap jelentős részét töltik. Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében figyelemmel kell kísérnünk a HHH és HH gyermekek részvételét az óvodai ingyenes és a szülők által finanszírozott programokon. Nemcsak a hátrányok kompenzálása, hanem a tehetségfejlesztés is minden óvónő feladata. A gyermekvédelmi munka a tanév során folyamatos. Ebben a tanévben fontos feladat a szülőkkel való kölcsönös párbeszéd kialakítása. Krízis esetén könnyebben nyújtható segítő együttműködés, ha megfelelően kialakított a kapcsolat. Nagyon fontos az óvónők gyors jelzése, hogy a felmerülő problémákat minél előbb meg tudjuk oldani. Feladataim: - Az előző évi gyermekvédelmi problémák áttekintése, változások számbavétele, egyeztetés az óvodapedagógusokkal és az óvodavezetővel. - Kapcsolatfelvétel a védőnővel, a Gyermekjóléti Szolgálat Koordinátorával. - Szülők tájékoztatása a térítési díj mérséklésére vonatkozóan. 19

18 - Szükséges tennivalók, intézkedések ütemezése, végrehajtása. - A hátrányos és veszélyeztetett gyermekek felmérése, információ gyűjtése. - A veszélyeztetett, HH és HHH helyzetű gyermekek nyilvántartásának elkészítése óvodai csoportonként. - A különböző szociális juttatásban részesülők regisztrációja, nyilatkozatok, kérelmek kitöltése. - Az SNI-s gyermekek vizsgálatának figyelemmel kisérése. - Esetmegbeszélés a Gyermekjóléti Szolgálat koordinátorával. - Tájékozódás a HHH és SNI-s gyermekek magatartásáról, fejlődéséről (logopédus, fejlesztő pedagógus, pszichológus). - Az iskolaérettség és beiskolázás gyermekvédelmi szempontú figyelemmel kísérése, szükséges egyeztető beszélgetések munkatársakkal, szülőkkel, a Nevelési Tanácsadóval. - Az óvodai kirándulások figyelemmel kísérése, szükség esetén anyagi támogatás biztosítása. - A veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek számára lehetőséget kínálni a szabadidő, szünidő hasznos eltöltésére. - Az éves gyermekvédelmi munka és a ténylegesen megvalósult feladatok összevetése, év végi írásbeli beszámoló elkészítése.. Kornseé Istvánné Gyermekvédelmi megbízott óvónő 20

19 15. Vizuális Munkaközösség Munkaterve 2012/13-as nevelési év Két dolgot adjon az ember Gyerekeinek útravalóul: Gyökereket és szárnyakat (Közmondás) Munkaközösség-vezető: Nagy Ibolya Munkaközösség tagjai: Federics Jánosné Kaiser Jánosné Kornseé Istvánné Suralik Andrásné A munkaközösség célja: A vizuális nevelés folyamatában a megfigyelés és ábrázolás által formálni a gyermekek képzeteit, gazdagítani élmény- és fantázia világukat. Egyéni fejlettségi szintjüknek megfelelően kialakítani az elemi képolvasási, komponáló, térbeli tájékozódó és rendező képességüket. A természeti és társadalmi környezet megismertetése a különböző vizuális tevékenységek végzése közben. Vizuális nevelés során esztétikai értékek közvetítése, ízlésformálás. A munkaközösség feladata: A minőségbiztosítás keretén belül felvállalt feladatok teljesítése. Vizuális jellegű programok (pl. játszóház) szervezése, lebonyolítása óvodai szinten. Intézményünk jó hírének népszerűsítése a különböző rendezvényeken való helytállással. Új technika megismerése, beépítése az óvodai nevelő munkába. Szeptember - Október 21

20 A munkaterv megvitatása, új ötletek beépítése, elfogadása. Évszaknak megfelelő dekorációk elkészítése. Továbbképzést szervezünk óvodánkban környezeti témában, a résztvevők részére ajándék készítése. Felelős: A munkaközösség tagjai Felelős: Nagy Ibolya Móri Bornapi Városi Rajzkiállításra gyermekmunkák, alkotások összegyűjtése, rendezése. Felelős: Óvodai őszi sport délelőtt ajándék készítése a résztvevő gyermekek részére minden óvodapedagógus Felelős: Nagy Ibolya Az előző évben elmaradt új technika, a kártyával történő képkeretezés bemutatása, megismertetése a munkaközösségi tagokkal. November Karácsonyi képeslapok készítése a városi partnerintézmények részére. Felelős: Nagy Ibolya és a Munkaközösség tagjai Felelős: minden óvodapedagógus Adventi dekorációk készítése. December Felelős: munkaközösség tagjai Dekoráció készítése a karácsonyi ünnepi vacsoraasztalra Január Alapítványi bál szervezése, dekorációk készítése a színpadra, az asztalokra. 22

21 Felelős: vizuális munkaközösség tagjai Február Farsangi dekorációk készítése. Ajándék készítése a városi óvodák közös sportrendezvényén résztvevő óvodásai részére, melyet az Egészséges életmód munkaközösség szervez a W.S. Szabadidő Központban. Felelős: minden óvodapedagógus Március Április Tavaszi dekorációk készítése. Meglepetés ajándék készítése az óvodánkba beiratkozni szándékozó gyermekek részére. Felelős: Nagy Ibolya és a munkaközösség tagjai Május Június Meghívó készítése a nagycsoportosok kerti partijára, évzárójára. Felelős: csoportos óvodapedagógusok Vizuális tevékenységek szervezése a gyermekhéten. Felelős: vizuális munkaközösség tagjai Munkaközösségünk tagjai felvállalják az év közben előforduló, nem tervezett vizuális feladatok elvégzését is. A vizuális nevelés összetett, sokszínű nevelési terület. Benne foglaltatik a festés, mintázás, rajzolás, képalakítás, konstruálás, kézimunka, építés, ismerkedés a műalkotásokkal és a környezetalakítás. A személyiség szocializációs folyamatában is döntő szerepet játszik az esztétikai nevelés, melynek révén a gyerekek nagyon sok területen és számtalan szinten gyakorolhatják és sajátíthatják el a 23

22 társas életben való hatékony, kulturált részvétel alapvetően szükséges szabályait, az ízlés normáit, illetve már a legkisebb kortól kezdve az együttműködés különféle formáit. Sikerkritériumok: - A munkaközösségi tagok a gyermekek életkorához igazodó igényes technikai eljárásokat ismernek meg. - Hangsúlyt fektetnek csoportos munkájuk során az esztétikai nevelés megalapozására. - Alakul, formálódik a gyermekek ízlésvilága, igényessége. - Bővülnek vizuális ismereteik, látásmódjuk. - A tevékenység során minden gyermek eredményeket érhet el. Nagy Ibolya Munkaközösség-vezető 24

23 16. Egészséges életmód munkaközösség munkaterve a as nevelési évben Az óvodai nevelés egyik legfontosabb feladata, a gyerekek harmonikus fejlődésének elősegítése,és kialakulása a mentálhigiénés, szociális és testi nevelés eszközeivel. Gondozási, prevenciós tevékenység ellátása a családdal való együttműködésben, illetve a családi nevelés kiegészítéseként. Óvodánkban kiemelt jelentőségű az egészséges életmód és életvitel megalapozása. Az egészségnevelés az óvodai élet minden mozzanatában jelen van, a nevelési folyamat egészét áthatja. Feladataink a nevelési évre: Októberi hónapban megrendezzük a már hagyománnyá vált óvodai őszi sport napot, ezúttal az őszi tevékenységek jegyében. Szorgalmazzuk a nagycsoportosok és az 5. életévüket betöltött gyerekek körében az őszi és a tavaszi úszásoktatáson való részvételüket. Ebben a nevelési évben is a gyermekorvos által kiszűrt gyerekek részére heti 1-1 órában gyógytestnevelést szervezünk. 1 órában játékos gerinctornát, 1 órában pedig lábtornát végzünk prevenció formájában. Továbbra is ápoljuk a kapcsolatainkat a város általános iskoláival. A Zimmermann és a Petőfi általános iskolában részt veszünk a tanár nénik által rendezett sport délelőttön. Az idei évben is megtartjuk az óvoda jeles napjait. Ősszel az állatok, tavasszal a víz, a föld és a madarak-fák napját. A gyerekek megismerkedhetnek az állatok, és a környezetünk megóvásával. Tavasszal megrendezésre kerül a Wekerle Sándor Szabadidő Központban, a város 3 óvodájának a sportnapja, melyet a mi óvodánk szervez, és meghívunk minden iskolába készülő óvodás gyereket. A nevelési év végén elvégezzük óvodánkba az iskolaérettséghez szükséges felméréseket nagy csoportosainknál. A gyerekhét keretein belül megint sok mozgásos feladattal színesítjük a gyerekek mindennapjait. 25

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program CSOPORTNAPLÓJA Tisztellek téged, fontos vagy nekem, csakis rád figyelek, és segítek neked, ha szükséged van a segítségemre 1 Az óvoda bélyegzője

Részletesebben

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / 20167 NEVELÉSI ÉVRE Készült: A Nemzeti Köznevelési Törvény végrehajtásáról szóló 229./2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23. (1) (2) alapján Az intézmény adatai: Székhely óvoda:

Részletesebben

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök augusztus 2014. 08.26, 08.28. Szülőértekezletek új óvodások szülei részére

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 A gyermekekről rengeteget tanulhatsz. Például azt, hogy mennyire vagy türelmes! Franklin P. Jones Készítette: Hornyákné Tóth Szabó Mária gyvf. Halász Lászlóné

Részletesebben

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére --------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 0kksa09 ---------- csoport részére a 2015/2016-os nevelési évre ---------------------------------------------

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( )

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( ) Rozmis Attiláné Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak (2015.09.01.) Az elmúlt és az idei évben több ponton is megváltozott a köznevelést

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 20. / 202. Személyi feltételek Pedagógus munkakörben dolgozók beosztása, száma, végzettsége, szakképzettsége A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók száma,

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista

Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista mely készült a Nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet 4. alapján 1. Adatok:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jogszabályi háttere: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Az intézmény neve: D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 201948 Az óvoda neve: Eszterlánc óvoda

Részletesebben

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12.

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. A feladatok ellátásában közreműködők: Csoport neve, összetétele életkor szerint

Részletesebben

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre Szeptember Programok Befogadási terv alapján új gyerekek fogadása, folyamatosan Telephelyvezetői megbeszélés Nevelési Tanácsadó részképesség felmérés

Részletesebben

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE BAJI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE DEUTSCHER NATIONALITÄTENKINDERGARTEN UND KINDERKRIPPE WOJ A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE 1 Munkaterv tartalma Helyzetkép 1. Pedagógiai terv 1.1. Gondozási-nevelési

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG

DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Kossuth út. 5 Telefon/fax: 06-66/483-352,06 30/5876612 E-mail: amkkossutovi@invitel.hu 2014/2015. NEVELÉSI ÉV BÖLCSŐDEI

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Tájékoztató az Óvoda-iskola átmenetet segítő program indításáról Mohács, 2013. október 16 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

SUHANÓK éves munkaterve (SÚlyosan-HAlmozottan sérült személyekkel foglalkozó Nevelők és Oktatók Közössége) tanév

SUHANÓK éves munkaterve (SÚlyosan-HAlmozottan sérült személyekkel foglalkozó Nevelők és Oktatók Közössége) tanév SUHANÓK éves munkaterve (SÚlyosan-HAlmozottan sérült személyekkel foglalkozó Nevelők és Oktatók Közössége) 2015-2016. tanév 0 Összeállították: Aknai Dóra Orsolya Bálint Zsuzsanna Beke Anita Gombor Zsuzsa

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása 2008/2009. tanév Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása Helyzetelemzés: Minden gyermek életének meghatározó élménye az iskolába lépés időszaka. Ekkor az óvoda játékos világa után

Részletesebben

Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2014-2015. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Az iskolapszichológiai,

Az iskolapszichológiai, Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás Készítette: Czirjákné Vértesi Marianna klinikai gyermek szakpszichológus B.-A.-Z. Megyei Ped.Szakszolg. Miskolci Tagintézményének igazgatója Pszichológiai

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 január-június között végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

MUNKATERV LOGOPÉDIAI INTÉZET

MUNKATERV LOGOPÉDIAI INTÉZET Térségi Humánsegítő Szolgálat Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Nevelési Tanácsadó, Intézet Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya OM azonosító: 200199 5502 Gyomaendrőd, Fő u. 2. Telefon/fax

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2010 2011 A gyermekekről rengeteget tanulhatsz. Például azt, hogy mennyire vagy türelmes! Franklin P. Jones Készítette: Hornyákné Tóth Szabó Mária gyvf. Halász Lászlóné

Részletesebben

KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/ ; 28/ mobil: /

KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/ ; 28/ mobil: / KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/576-530; 28/576-531 mobil: +36 20/824 59 89 e-mail: ovoda.dompol@invitel.hu NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017. NEVELÉSI ÉV

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 0 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2015/2016.

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017. NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017. NEVELÉSI ÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017. NEVELÉSI ÉV A kormány 229/2012 (VIII.28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közre:

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Intézményünk három szervezeti egységből áll: óvoda, általános iskola, kollégium. Óvoda Felvételi lehetőség: Óvodánkba

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KISVÁRDAI EGYESÍTETT ÓVODA OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év A Kormány 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelete 23 ( ) alapján az alábbi adatok kerülnek közzétételre: 1. Felvétel, beiratkozás Felvétel: Az óvodai felvétel jelentkezési

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

A projekt részcéljai:

A projekt részcéljai: ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: EFOP-3.2.9-16 Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó

Részletesebben

Szigethalom Önkormányzat 2315 Szigethalom, Négyszínvirág Óvoda Rákóczi u. 145. KIVONAT. 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből

Szigethalom Önkormányzat 2315 Szigethalom, Négyszínvirág Óvoda Rákóczi u. 145. KIVONAT. 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Szigethalom Képviselő-testületének 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT 298/2009. (IX.24.) Kt. Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete Négyszínvirág Óvoda Intézményi

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum:

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014. tanév munkaterve Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2013.09.02. Bevezetés Az idei lesz az első olyan tanév, amely a köznevelési törvény és a hozzá

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA OM 032736 : 2600 Vác, Nyár u.1. /: 27 / 315-419 E-mail: kisvacovi@gmail.com KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA Intézmény neve: Kisvác-Középvárosi Óvoda Intézmény

Részletesebben

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya

Részletesebben

os NEVELÉSI ÉV

os NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016-os NEVELÉSI ÉV SZENT MIKLÓS GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ , Különös közzétételi lista

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ ,   Különös közzétételi lista ALSÓVÁROSI ÓVODA 2600 Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ 317-092, e-mail: forteovi@vipmail.hu Különös közzétételi lista Az intézmény neve, székhelye: Vác Város Önkormányzat Képviselő- testületének Alsóvárosi

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017. nevelési év A Kormány 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelete 23 ( ) alapján az alábbi adatok kerülnek közzétételre: 1. Felvétel, beiratkozás Felvétel: Az óvodai felvétel jelentkezési

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Speciális Tagozat Munkaközösségének. Éves Munkaterve 2015/2016

Speciális Tagozat Munkaközösségének. Éves Munkaterve 2015/2016 Speciális Tagozat Munkaközösségének Éves Munkaterve 2015/2016 Személyi feltételek a tanév kezdéskor: Tagozatunkon a nevelő-oktató munka összevont csoportokban folyik. Tanulóink nagy része enyhe értelmi

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév I. A tanév időbeosztása Tanévnyitás Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév 1. Tanévnyitó munkaértekezlet 2016. augusztus 26. (péntek) 09 00 óra nevelői szoba Résztvevő: minden tanító és tanár, 2. Tankönyvosztás

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

NEVELÉSI ÉV

NEVELÉSI ÉV Tarkarét ÓVODA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013-2014. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény (módosításokkal!) Nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év CSOPORTNAPLÓ a projektszemléletû óvodai élethez... csoport.../... nevelési év Tartalom: A csoportnapló törvényi háttere..................................................... 2 A csoportnapló megnyitása

Részletesebben

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Gyırné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetıje Elfogadva:

Részletesebben

A Tóth Antal EGYMI munkaterve a 2013/2014-es tanévre

A Tóth Antal EGYMI munkaterve a 2013/2014-es tanévre A Tóth Antal EGYMI munkaterve a 2013/2014-es tanévre A munkát meghatározó jogszabályok, dokumentumok: A 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő

A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve Óvoda neve, címe: Ajka Városi Óvoda 8400 Ajka Bródy Imre utca 7. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

Az iskolapszichológusok helyzete a nevelési-oktatási intézményekben. A hőskor és a jelenlegi helyzet

Az iskolapszichológusok helyzete a nevelési-oktatási intézményekben. A hőskor és a jelenlegi helyzet Az iskolapszichológusok helyzete a nevelési-oktatási intézményekben A hőskor és a jelenlegi helyzet Az iskolapszichológiai hálózat kiépítésének kezdetei N. Kollár K.: Történeti áttekintés: az iskolapszichológusok

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015. NEVELÉSI ÉV

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015. NEVELÉSI ÉV SZEPTEMBER 1. 09.01.- Szülői értekezletek megtartása 09.19. 2. 09.24. Ősz a Szigeten c. óvodai Botosné Simon rendezvény Edit Időpont: 09.30 órától 3. 09.26- ig Beválogatás, felmérés a tehetséggondozó műhelyekbe

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról 2440 SZÁZHALOMBATTA Csokonai u. 50. Tel.: 06-23-354-465, Fax.: 06-23-354-475 E-mail: napsugar@mail.battanet.hu OM azonosító: 032790 Minőségi Nevelési - Oktatási Intézmény Beszámoló a 2013-2014-es nevelési

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

Pályázati támogatások

Pályázati támogatások Pályázati támogatások 2011. 2010. 2008. 2007. Időtartam2011. 06. 01. -2011. 10. 31. Eredmény: pedagógiai fejlesztés, családterápia biztosítása; működési kiadásokhoz hozzájárulás Támogatás mértéke: 103.000

Részletesebben

Szezechné Daróczi Anikó Berzy Angéla Berberné Szelle Zsuzsanna Szrnka Anna

Szezechné Daróczi Anikó Berzy Angéla Berberné Szelle Zsuzsanna Szrnka Anna Művészetpedagógia munkaközösség éves terv 2016/ 2017 nevelési év I. MŰKÖDÉSI REND 1. Belső kapcsolattartás 1.1. Elérhetőségek Munkaközösség vezető: Kesztyűs Kitti Munkaközösség tagjai 1.2. Rövidítések

Részletesebben

A FELSŐTÁRKÁNYI ÓVODA MUNKATERVE. 2013 / 2014 nevelési évre OM: 201938

A FELSŐTÁRKÁNYI ÓVODA MUNKATERVE. 2013 / 2014 nevelési évre OM: 201938 A FELSŐTÁRKÁNYI ÓVODA MUNKATERVE 2013 / 2014 nevelési évre OM: 201938 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az intézmény adatai Név Cím, elérhetőség Közalkalmazotti létszámadatok Óvodai csoportok, gyermekek száma Munkarend

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 229/2012 (VIII.28) Kormány rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról I. fejezet 23. (1-2) bekezdés 2015-2016 nevelési évhez A Nemzeti Erőforrás Miniszter

Részletesebben

Szervezeti, személyzeti adatok

Szervezeti, személyzeti adatok NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat

Részletesebben

A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre

A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre A munkaközösségem 28 fővel az iskola két épületében tevékenykedik (Nádasdy épület, Fő utcai épület), a következő felosztásban. Jelenleg 3 hely

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező):

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 1 Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 2 Kedves Hallgató! Kezében a Csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó szak hospitálási naplóját tartja, amellyel könnyíteni és rendszerezni

Részletesebben

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

ERZSÉBETVÁROSI NEFELEJCS ÓVODA Köznevelési intézmények közzétételi listája es nevelési évre

ERZSÉBETVÁROSI NEFELEJCS ÓVODA Köznevelési intézmények közzétételi listája es nevelési évre ERZSÉBETVÁROSI NEFELEJCS ÓVODA Köznevelési intézmények közzétételi listája 206-207-es nevelési évre Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda 078 Budapest, Nefelejcs u. 62. Telefon/fax: 06 35-9307 Honlap: www.nefelejcsovi.hu

Részletesebben

Az integrációs program célja:

Az integrációs program célja: INTEGRÁCIÓS PROGRAM Az integrációs program célja: Az óvoda körzetében élő valamennyi 3 éves HHH gyermek beóvodázása. Valamennyi 3 7 éves HHH gyermeknek megfelelő minőségű tudatos nevelő fejlesztő munkával

Részletesebben

A SZUHOGYI NYITNIKÉK ÓVODA ÜTEMTERV - ESEMÉNYNAPTÁR 2015/2016-os nevelési év

A SZUHOGYI NYITNIKÉK ÓVODA ÜTEMTERV - ESEMÉNYNAPTÁR 2015/2016-os nevelési év A SZUHOGYI NYITNIKÉK ÓVODA ÜTEMTERV - ESEMÉNYNAPTÁR 2015/2016-os nevelési év Szeptember Esemény Felelős Határidő Nevelőtestületi értekezlet 2015. 09. 15. Intézményi önértékeléssel itézményi önértékelési

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre KÖZZÉTÉTELI LISTA a 2017-2018. nevelési évre A 229/2012 (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közre: Az óvoda megnevezése

Részletesebben