A Meseház Óvoda 2012/2013. évi munkaterve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Meseház Óvoda 2012/2013. évi munkaterve"

Átírás

1 A nevelési év rendje: Első nap: szeptember 03. hétfő Utolsó nap: augusztus 31. Az óvoda zárva tartásának tervezett időpontja: június 28. Nyitás: július 29. A Munkaterv jogszabályi háttere: A évi CLXXXVIII. törvény Magyarország évi központi költségvetéséről. A évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről Az emberi erőforrások miniszterének 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelete a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról. A Kormány 229/2012. (VIII.28.) Kormány rendelete a nemzeti köznevelés végrehajtásáról. A évi törvény a Munka törvénykönyvéről. 3

2 1. Az óvodai csoportok szervezése, beosztása Az idei nevelési évben augusztus 31-ig 130 gyermek kérte felvételét óvodánkba december 31-én 132 gyermeket tartunk nyilván. Az előfelvételes gyermekek óvodába lépésével a május 30-ra tervezett gyermeklétszámunk 142 fő. A nevelési év során 1 fő SNI és 5 fő BTM óvodást integrálunk az 5 gyermekcsoportban. A Köznevelési törvényben meghatározott, január 1-én életbe lépő tankötelezettség 55 gyermeket érint a Meseház Óvodában. Becslésünk szerint 10 gyermeket fogunk 6. életévük betöltése után további óvodai nevelésben részesíteni. Az iskolát kezdők száma tovább csökkenhet, mert a szülők a nyári születésű gyermekeiket nem szeretnék beiskolázni szeptemberben. Az új gyermekek érkezése, fogadása szeptember hónapban folyamatosan zajlik. A bölcsődés gyermekek megérkeztek csoportjaikba, beszoktatásuk gördülékenyebb, rövidebb ideig tartó, mint az otthonukból érkezőknek. Csoportbeosztások Pillangó Nagy Ibolya Szatzkerné Kocsis Beatrix Napocska Hahnné Kurkó Gyöngyi Suralik Andrásné Maci Kornseé Istvánné Borbély Mónika Katica Répási Lászlóné Kaiser Jánosné Süni Federics Jánosné Dömötörné Várkonyi Gabriella Csoportlétszámok október 1-én én Pillangó Napocska Maci Katica Süni Összesen: 132 fő 142 fő Csoportlétszám átlaga: 26 fő 28 fő 4

3 2. Helyzetelemzés A 2011/2012-es nevelési év nyári időszakában 3, 2 illetve 1 csoporttal működtünk megfelelő létszámú óvodapedagógussal és dajkával. Ügyeletes óvodaként a város másik 2 óvodájából 2 gyermeket fogadtunk, míg óvodánkból 12 gyermek vette igénybe az ügyeletet a Napsugár Óvodában. A nyári élet tevékenységeinek megszervezéséhez nyári csoportnaplót használtak az óvónők. Ebbe rögzítésre kerültek a tervezett programok, a tapasztalatok, az információk a gyermekekről. A forró nyári napokban az udvaron folyt a reggeli gyülekezés és a tízórait is a szabadban fogyasztották el a gyermekek. Az elrendelt hőségriadót betartották az óvónők, a délelőtti játékidő a csoportszobákban fejeződött be. Sok programmal tették színessé óvodapedagógusaim a nyári életet: barkácsolás, festés, rajzolás, homokvárépítés, mesehallgatás magyar és német táncház, játékos sportversenyek, udvari fürdőzés és fagyizás szerepeltek a tevékenységek sorában. Június végén a Pitypang Óvoda óvodapedagógusai nagysikerű mesejátékkal ajándékozták meg gyermekeinket. Az óvoda falain kívül is szervezünk programokat. Ellátogattunk a Radó Antal Városi Könyvtár és Művelődési Központ nemzetiségi tájszobájába és a Vasarely kiállításra, amelyen Berta Mária népművelő vezette körbe a gyermekeket, sok érdekes információt osztott meg velük. Szülői segítséggel elmentünk a gyermekekkel a Lear Corporation móri gyárába, ahol gyermekrajz kiállítást nézhettünk meg. Örömmel és büszkén fedeztük fel két óvodásunk díjazott munkáját. A nyári piac látogatásával megismerkedhettek ovisaink a város egyik hangulatos helyével, a piaccal. Az árusok gyümölccsel ajándékozták meg őket. A nyári élet során 1 gyermekbalesetet jelentettünk, egy gyermek botlás miatt szenvedett könnyű fejsérülést Tárgyi feltételek A tisztasági meszelést az óvodai mosdókban elvégeztettem, a költségvetésben erre tervezett pénzből 1 csoportszoba meszelésére is sor került. A következő évben újabb csoportszobák meszelése indokolt. Augusztus utolsó hetében sor került az érintésvédelmi jegyzőkönyvben rögzített hiányosságok javítására, amelyre a fenntartó biztosította az anyagi fedezetet. 5

4 Az óvoda (előző évi) költségvetésében zárolt összegek feloldására kérjük a fenntartó Képviselőtestületet, mert tartalékainkat feléltük, a hátra lévő 4 hónapban lesz még kiadásunk. Az óvodatitkári irodában használt személyi számítógép többszöri javítás után tönkrement, pótlására sürgősen szükség van. A Köznevelési törvény végrehajtási rendeletében szabályozásra került a köznevelési intézmények adatszolgáltatási kötelezettsége, amely az adatok rögzítésére rövid határidőket szab meg. Megfelelő informatikai háttér szükséges ennek teljesítéséhez. Nyár elején túlfeszültség miatt több berendezés tönkrement, amelynek javítatását elvégeztettem. Ennek költsége Ft ot meghaladó tétel volt, a javíthatatlan elektromos eszközök pótlását meg kell oldanom. Az EON ígéretet tett a javítási költségek kifizetésére, amelyet a mai napig nem teljesített. Valószínű, hogy további berendezésekben is károk keletkeztek, ezek most fognak felszínre kerülni a teljes óvodai élet beindulásával. Szakmai anyagok vásárlására is szükség lesz az év indításakor. A tartalékainkat itt is elhasználtuk, rajzlap, színes ceruza, gyermek könyvek és szakirodalmi könyvek, vásárlását szeretnénk az őszi téli hónapokban elvégezni. A csoportszobákban a gyermekek étkeztetéséhez használt eszközök, tányérok, poharak és törölközők egy év alatt megfogyatkoztak. Pótlásukról folyamatosan kell gondoskodnunk Személyi feltételek A 2012/2013-as nevelési évet 2 új kolléganővel kezdjük meg július 1-től pszichológusi álláshellyel bővült az óvoda. Schieber Tímea városi pszichológus került hozzánk pedagógusi státuszban. Az óvoda mellett a Pitypang Óvodában, a Petőfi Sándor Általános Iskolában valamint a gimnáziumban látja el az iskolapszichológusi feladatokat. Logopédusunk júniusban sikeres államvizsgát tett TÁMOP- pályázat keretében végzett pedagógusképzés során. Nyár elejétől gyermekgondozás címen fizetés nélküli szabadságát tölti előre láthatóan 1 évig. Helyettesítését pályakezdő logopédus végzi, aki a Petőfi Iskola mellett a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskolát is ellátja. A Veszprémből érkezett logopédusnak szolgálati lakást biztosított a fenntartó. 6

5 Az óvodában szakképzett óvodapedagógusok és dajkák dolgoznak. Az óvodatitkár munkája nélkül nehéz lenne megoldani a megnövekedett napi adminisztráció elvégzését és a számlázással kapcsolatos feladatok kivitelezését. 3. Továbbképzések Ettől az esztendőtől 1 fő kötelezhető 120 órás továbbképzésre, az ehhez adott továbbképzési támogatás mértéke egyelőre nem ismeretes. Belső továbbképzéseket ebben az évben nem tervezünk. A törvényi változások nyomon követése, a dokumentációk aktualizálása, módosítása, valamint a folyamatban levő, elbírálásra váró 2 pályázatunk sikeresség esetén sok munkát ad a pedagógusoknak kötelező feladataikon túl is. Az önképzés mindenki számára kötelező, a csoportos hospitálások végzése a továbbiakban is ajánlott mindenki számára Külső szakmai továbbképzések, szakmai napok október 31. részt veszünk Körmöczi Katalin előadásán a Napsugár Óvodában, amelynek címe: A gyermekek testi és lelki szükségleteinek kielégítése. Szeptemberben folytatódik a Mesepedagógiai műhelyfoglalkozás Budapesten, ahova 3 fővel jelentkeztünk tavaszán. A Környezetvédelmi Központok Országos Szövetsége kihelyezett képzési programot hirdetett meg, ehhez a Meseház Óvodát kérték fel helyszín biztosítására. Időpontja november ig, illetve ig lesz. Óvodánk 2 csoportja vállalt ebben a programban bemutató foglalkozást. Az elbírálás alatt levő TÁMOP /2 című óvodafejlesztési pályázat sikerétől függően sok külső továbbképzésen veszünk részt egyénileg és nevelőtestületi szinten egyaránt. A szintén elbírálásra váró TÁMOP Egészségre nevelő életmód programok, lokális színterek pályázatot az óvoda Alapítványa nyújtotta be. Külső szakmai továbbképzés keretében meghívtuk Bajzáth Mária meseterapeutát, aki óvodánk 40 éves jubileumi ünnepsége alkalmával nagysikerű előadást tartott a 7

6 mese fontosságáról, gyógyító erejéről. Tervezzük, hogy óvodás szülőink mellett várunk a külső érdeklődőket is Dajkák továbbképzése szeptember 19. Munkavédelmi oktatás október 26. Törvényi változások, nemzeti köznevelés január 17. Dajka munkaköri leírásának áttekintése március 27. szakmai továbbképzés igény alapján. 4. Munkaközösségek Az óvodában évek óta sikeresen működő Vizuális- és Egészséges életmód munkaközösség mellett egy újabb alakulásáról döntött a nevelőtestület. Fejlesztő játékok elemzése és készítése néven működő munkaközösségnek minden óvodapedagógus tagja. A Báb team és az óvodai kórus tovább folytatja eddigi sikeres és elismert munkáját. 5. A nevelési év kiemelt feladatai Folytatjuk az egészséges táplálás, táplálkozás fontosságát kiemelő programok szervezését. A TÁMOP (1) A és B pályázattal a bevont célcsoport (gyermekek, szüleik, óvodai dolgozók) szemléletmódjában épüljön be az egészségtudatosság, az egészséges életmódra nevelés és az egészségkultúra. Az intézményi dokumentumok összhangjának megteremtése, aktualizálása az új jogszabályok alapján. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek (SNI, BTM, kiemelten tehetséges gyermek) fejlődésének nyomon követése, a tehetségek fejlesztés lehetőségeinek megteremetése. Egyéb feladataink: 1. Az eredményes megvalósítás érdekében a hátrányos helyzetű, és a sajátos nevelési igényű gyermekekkel való foglalkozás elméleti háttérismereteinek bővítése, megfelelő kapcsolat kiépítése és ápolása a szakmai munkánkat segítő szakszolgálat munkatársaival, valamint az érintett gyermekek szüleivel. 8

7 2. A gyermekek neveltségi szintjének emelése, megjelenítése a csoport tervezési és gyakorlati munkájában. 3. A közoktatási törvényben meghatározott feladatok folyamatos áttekintése és határidőben történő megvalósítása 4. Az intézményi dokumentumok összhangjának megteremtése, folyamatos aktualizálása az új jogszabályok alapján 5. A szülői igények és elvárások figyelembevételével lehetőségek biztosítása a tehetségek kibontakoztatására. 6. Környezettudatos magatartás kialakítására nevelés 7. Pályázati erőforrások felkutatása és kihasználása 6. Óvodai dokumentációk Az óvoda nevelőmunkáját a mindenkor hatályos törvények alapján végzi. A törvényi változások, a törvények betartása megkívánja, hogy a nevelőtestület a Munkatervet meghatározó törvényeket, rendeleteket ismerje, olvassa, alkalmazza. Az óvoda dolgozóinak rendelkezésére álnak az alábbi dokumentumok: Törvényi szabályozók: A évi CLXXXVIII. törvény Magyarország évi központi költségvetéséről. A évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről Az emberi erőforrások miniszterének 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelete a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról. A Kormány 229/2012. (VIII.28.) Kormány rendelete a nemzeti köznevelés végrehajtásáról. A évi törvény a Munka törvénykönyvéről. Ezen felül intézményi adatbázis készült a dolgozók elérhetőségéről, így az új megjelenő jogszabályi változások továbbításra kerülnek. 9

8 6.1. Működésünket meghatározó dokumentumok Nemzeti köznevelési törvény Helyi Nevelési Programunkat kiegészítjük a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 6. par. (2) bekezdés g); h); i) pontjainak és a 11. par. (1) bekezdés a), pontjának kidolgozásával. Házirend A Házirend aktualizálását a következő nevelési évre történő óvodai jelentkezések előtt el kell végeznünk. A szülők az óvoda működéséhez szükséges szabályzatok, rendeletek belső szabályozók ismeretében lesznek megfelelő partnereink a nevelésben. A Minőségirányítási Programban foglalt feladatokat, a különböző szabályzatok elkészítését, a méréseket az óvodavezetés mellett működő Törvényességi szabályozó team koordinálja. A Szervezeti és Működési Szabályzat is kiegészítésre kerül. A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet alapján beépítésre kerül a 4. par. (1) bekezdés m); r); s); t); u) pontok, valamint a (2) bekezdés 7. pontja. Kollektív szerződés Közalkalmazotti szabályzat Az utóbbi két dokumentáció módosítása, a jogszabályok szerinti aktualizálása a 2011 évi Munka törvénykönyvének és a módosított Kjt rendelkezései figyelembe vételével a reprezentatív érdekvédelmi szervezet és a Közalkalmazotti Tanács feladata A csoportban használt dokumentációk: Csoportnapló Az óvoda 5 csoportjában használják ebben az évben az új formátumú csoportnaplót a pedagógusok. Szükséges a csoportnapló előlapjainak módosítására, az intézményi adatok feltüntetésére. Nevelőtestületi határozattal döntünk a számozott oldal sorrendjéről. Felvételi és mulasztási napló A dokumentációt továbbra is napra készen kell vezetniük a csoportos óvónőknek. Az adatok pontos rögzítése mellett fel kell tüntetni az SNI gyermek szakvéleményének adatait is. A tartós hiányzást jelezni kell az óvodavezetőnek és a gyermekvédelmi megbízottnak. 10

9 Fejlődési napló Az óvónők a fejlesztést igénylő gyermekekről fejlesztési naplót vezetnek. A logopédus felmérését követően a logopédiai illetve a fejlesztő foglalkozásokra beosztott gyermekekről a logopédus vezet feljegyzéseket naplójában. A szakszolgálat igénybe vételére nem szoruló, de fejlesztendő gyermekekkel részképességi hiányuktól függően, a logopédussal történő konzultáció után fejlesztést végeznek a délutáni játékidőben. Az ehhez szükséges eszközállományt felmérik, bővítik. Egyéni fejlesztési naplót vezetnek, amely 1 gyermekrajzot, a felmérő tesztek eredményét, az iskolaérettség eredményét, a Nevelési Tanácsadó véleményt tartalmazza. A fejlesztendő, valamint a magatartás zavaros gyermeke neveléséről kikérik az óvodai logopédus és pszichológus kolléganők véleményét, tanácsaikat. Az óvodai pszichológus segítséget ad a problémás magatartású, az óvónők kompetenciáját meghaladó nevelési helyzetek kezelésében. A gyermekeket a csoportban megfigyeli, ha szükséges és a szülő hozzájárul, a csoportból kiemelve terápiában részesíti.. 7. Ellenőrzések A gyermekcsoportokban végzett munka ellenőrzését folyamatosan végzem. A látogatásokról feljegyzés készül. szeptember Beszoktatás, az új gyermekek a csoportban Csoportos dekoráció, csoportszoba berendezése, a játszóhelyek kialakítása. Csoportszoba, öltöző és mosdó tisztaságának ellenőrzése. október A gyermekek játéka, a szabad játék biztosítása pedagógiai, pszichológiai támogatása, alakítása, feltételei a csoportban. A gyermekek és a dajka kapcsolata. Csoportlégkör Ének, zene, énekes játék/ mese-vers Csoportszoba, öltöző és mosdó tisztaságának ellenőrzése november A szabad játék támogató segítése a gyermeki személyiség fejlesztése érdekében. A felnőttek és a gyermekek közötti kommunikáció minősége. Mozgás/ mese-vers Csoportszoba, öltöző és mosdó tisztaságának ellenőrzése 11

10 december január Érzelmi nevelés és szocializáció alakulása csoportszinten. Különbözőségek elfogadása, tisztelete. Ünnepre hangolódás Mese-vers/rajz, mintázás, kézimunka Csoportszoba, öltöző és mosdó tisztaságának ellenőrzése Konfliktus kezelés, társas kapcsolatok a csoportban. Csoport légkör. Rajz, mintázás, kézimunka/ mese-vers Csoportszoba, öltöző és mosdó tisztaságának ellenőrzése február március Tanköteles gyermekek fejlettségi szintje. Ének, zene, énekes játék/ mese-vers Csoportszoba, öltöző és mosdó tisztaságának ellenőrzése. Esélyegyenlőség és tehetség gondozás jelenléte a csoportban Mozgás/mese-vers Csoportszoba, öltöző és mosdó tisztaságának ellenőrzése 7.1. Egyéb ellenőrzések - Dolgozók egészségügyi könyvének ellenőrzése - Tisztasági ellenőrzések 8. Értekezletek 8.1. Nevelőtestületi értekezletek Óvónői értekezleteinket kéthetente tartjuk óráig az alábbi ciklus szerint: 1. Aktuális feladatok 2. Kötött téma 3. A külső képzéseken és programokon résztvevők az eseményt követő óvónői értekezleten adják át a szakmai információkat! Az éppen délutános óvónők órakor visszamennek a csoportokba, biztosítva a csendes pihenő utáni ébresztés nyugodt feltételeit. Az információk megfelelő áramlásáról a továbbiakban is jelenlévők gondoskodnak. Rendkívüli összejöveteleket is tartunk, ha sürgős testületi munkát kell elvégezni. 12

11 8.2. Értekezletek témái: Dátum Téma Éves munkaterv tárgyalása Éves munkaterv elfogadása Személyre szabott feladatok összeállítása Várható kiadások rögzítése, benyújtása a fenntartó felé Költségvetés előkészítése SZMSZ; HOP módosításának kiegészítésének megkezdése SZMSZ; HOP módosításra kerülő fejezeteinek kiosztása, megbeszélése Márton napi előkészületek, játszóház Körmöczi Katalin előadása a gyermeki szükségletekről Téli ünnepkör előkészítése Óvodai kórus felkészítése az adventi szereplésre Szülői fórum Bajzáth Máriával Féléves értékelés. A csoportlátogatások tapasztalatai. Alapítványi bál szervezése Óvoda működését szabályozó dokumentumai módosításának ellenőrzése Tavaszi ünnepkör szervezése Zöld jeles napok programjainak szervezése, feladatok áttekintése Óvodai nyílt nap, óvodai jelentkezés szervezése Házirend, SZMSZ, HOP módosítás zárása Mentálhigiénés nap az óvodai pszichológussal 13

12 Nagycsoportosok kirándulásának szervezése a veszprémi Állatkertbe. Gyermekheti programok véglegesítése Éves értékelés, nyári élet előkészítése. 9. Szolgáltatásaink 9.1. Csoportközi, ingyenes foglalkozások angol hitoktatás gyógytestnevelés logopédia pszichológiai terápia nemzetiségi tánc Radnóti Iskola Szent Erzsébet Katolikus Iskola óvodai gyógy testnevelő óvónő óvodai logopédus óvodai pszichológus nemzetiségi óvodapedagógusok A Móri Nevelési Tanácsadó tovább végzi az ingyenes fejlesztő foglalkozásokat azoknak a gyermekeknek, akik magasabb óraszámban igénylik ezt Szülői hozzájárulással finanszírozott szolgáltatások angol úszásoktatás bábszínház Márton napi zenés délelőtt - vállalkozó angol tanár - Wekerle Sándor Szabadidő Központ - Radó Antal Művelődési Központ - Áprily Géza előadóművész 14

13 10. Nevelés nélküli munkanapok október 31. Körmöczi Katalin előadása a Napsugár Óvodában március 28. Az óvoda működését meghatározó dokumentumok módosításának lezárása, benyújtása elfogadásra április 02. Mentálhigiénés nap az óvodapszichológussal június 18. Tanulmányi kirándulás Somoskőújfalu vagy Szombathely (Zöld óvodák, Erdei óvodák) helyszínekre. 11. A gyermekek részére szervezett programok: Program időpontja felelős segítők Autómentes világnap szeptember 21. Csoportos óvónők Csoportos óvónők Állatok világnapja gyermekcsoportok október 4. Csoportos óvónők Csoportos óvónők őszi kirándulása Munkadélután udvari játékok festése október Szatzkerné Betti Federicsné Panni Móri Bornapi rajkiállítás október 4. Nagy Ibolya Kornseéné Éva Fűszerkert terméseinek betakarítása, szeptember-október Szatzkerné Betti Nagy Ibolya rendszerezése Őszi Sportnap az óvoda udvarán október 17. Hahnné Gyöngyi Répásiné Bori Dömötörné Gabi Őszi oviújság október 24. Borbély Mónika Dömötörné Gabi Bábszínház bérlet Förhéczné 15

14 Úszásoktatás október április Hahnné Gyöngyi Nagy Ibolya Márton napi lámpakészítés november 09. Borbély Mónika Kaiserné Ani Kornseéné Éva Répásiné Bori Márton nap november 13. Borbély Mónika Kaiserné Ani Kornseéné Éva Répásiné Bori Mikulás az óvodában bábműsor december 06. Répásiné Bori Nagy Ibolya Hahnné Gyöngyi Borbély Mónika Dömötörné Gabi Luca nap december 13. Förhéczné Kórus a városi december 16. Förhéczné adventre Óvodások karácsonya december 20. Kaiserné Ani Répásiné Bori Erzsike Téli oviújság december 11. Borbély Mónika Dömötörné Gabi Pászti M. Zeneiskola karácsonyi december Kaiserné Ani hangversenye Karácsonyi családi nap december Kornseéné Éva Kaiserné Ani Federicsné Panni Dömötörné Gabi Répásiné Bori Téli kirándulások a város környékén január-február Hahnné Gyöngyi Borbély Mónika Kornseéné Éva Kaiserné Ani Alapítványi farsangi január 26. Kaiserné Ani Nagy Ibolya bál Óvodások Farsangja február Förhéczné Répásiné Bori Kaiserné Ani Sport délelőtt a W.S Szabadidő március 20. Hahnné Gyöngyi Borbély Mónika Szatzkerné Betti Répásiné Központban A víz világnapja március 22. Dömötörné Gabi Nagy Ibolya 16

15 Föld Napja Testvér bokrok ültetése április 22. Förhéczné minden óvónő Nyílt nap az új március 23. Förhéczné minden óvónő gyermekeknek Húsvéti Játszóház március 26. Nagy Ibolya Federicsné Panni Szatzkerné Betti Csoportos Anyák május 03. minden óvónő minden óvónő Napja Csoportos május-június Förhéczné Szatzkerné Betti kirándulások Gyermekhét május Borbély Mónika Federicsné Panni Hahnné Gyöngyi Nagycsoportosok május Suralikné Zsuzsa Hahnné Gyöngyi búcsúpartija Csoportos évzárók május osztályosok június 06. Suralikné Zsuzsa Hahnné Gyöngyi visszahívása Német nyelvi tábor június 3-7. Kaiser Jánosné Borbély Mónika 12. A felnőttek részére szervezett programok Program Határidő 1. Karácsonyi vacsora december Alapítványi bál január Pedagógus nap május

16 Az időpontok változtatási jogát fenntartjuk! 13. Kapcsolattartók a városi intézményekkel Intézmény neve Nefelejcs Bölcsőde Pitypang Óvoda Napsugár Óvoda Petőfi Sándor Ált. Isk. Radnóti Miklós Ált. Isk. dr. Zimmermann Á. Ált Isk. Szt. Erzsébet R. Kat. Ált. Isk. Német Kisebbségi Önkormányzat Művelődési Központ Wekerle S. Szabadidő Központ Pászti Miklós Zeneiskola Nevelési Tanácsadó Családsegítő Központ Szülők Fóruma Intézményi Gondnokság Kapcsolattartó Borbély Mónika Kaiser Jánosné Nagy Ibolya Dömötörné Várkonyi Gabriella Suralik Andrásné Hahnné Kurkó Gyöngyi Szatzkerné Kocsis Beatrix Kaiser Jánosné Nagy Ibolya Hahnné Kurkó Gyöngyi Kaiser Jánosné Kornseé Istvánné Kornseé Istvánné Förhéczné és Nagy Ibolya Förhéczné és Kluberné Erzsike 18

17 14. Gyermekvédelmi munkaterv 2012/2013-es tanév Óvodánk óvodapedagógusainak feladatai: A Gyermekvédelmi törvény kimondja (11.& Gyvt), hogy a gyermeki jogok védelme minden olyan természetes és jogi személy kötelessége, aki a gyermek nevelésével, oktatásával, ellátásával, ügyeinek intézésével foglalkozik. A Közoktatási törvény megfogalmazza: minden pedagógus alapvető munkaköri kötelessége a gyermekvédelmi feladatokban való közreműködés. Ha a pedagógus olyan problémát tapasztal, aminek megoldásában az óvoda már jogszerűen nem tud segíteni, köteles jelzéssel élni a gyermekvédelmi fórumaihoz (gyermekjóléti szolgálat, gyámügy) az intézményi felelős közreműködésével. A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások biztosítják. Az óvodai gyermekvédelem a gyermekvédelem egyik legfontosabb jelző intézménye ahol a gyermekek a nap jelentős részét töltik. Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében figyelemmel kell kísérnünk a HHH és HH gyermekek részvételét az óvodai ingyenes és a szülők által finanszírozott programokon. Nemcsak a hátrányok kompenzálása, hanem a tehetségfejlesztés is minden óvónő feladata. A gyermekvédelmi munka a tanév során folyamatos. Ebben a tanévben fontos feladat a szülőkkel való kölcsönös párbeszéd kialakítása. Krízis esetén könnyebben nyújtható segítő együttműködés, ha megfelelően kialakított a kapcsolat. Nagyon fontos az óvónők gyors jelzése, hogy a felmerülő problémákat minél előbb meg tudjuk oldani. Feladataim: - Az előző évi gyermekvédelmi problémák áttekintése, változások számbavétele, egyeztetés az óvodapedagógusokkal és az óvodavezetővel. - Kapcsolatfelvétel a védőnővel, a Gyermekjóléti Szolgálat Koordinátorával. - Szülők tájékoztatása a térítési díj mérséklésére vonatkozóan. 19

18 - Szükséges tennivalók, intézkedések ütemezése, végrehajtása. - A hátrányos és veszélyeztetett gyermekek felmérése, információ gyűjtése. - A veszélyeztetett, HH és HHH helyzetű gyermekek nyilvántartásának elkészítése óvodai csoportonként. - A különböző szociális juttatásban részesülők regisztrációja, nyilatkozatok, kérelmek kitöltése. - Az SNI-s gyermekek vizsgálatának figyelemmel kisérése. - Esetmegbeszélés a Gyermekjóléti Szolgálat koordinátorával. - Tájékozódás a HHH és SNI-s gyermekek magatartásáról, fejlődéséről (logopédus, fejlesztő pedagógus, pszichológus). - Az iskolaérettség és beiskolázás gyermekvédelmi szempontú figyelemmel kísérése, szükséges egyeztető beszélgetések munkatársakkal, szülőkkel, a Nevelési Tanácsadóval. - Az óvodai kirándulások figyelemmel kísérése, szükség esetén anyagi támogatás biztosítása. - A veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek számára lehetőséget kínálni a szabadidő, szünidő hasznos eltöltésére. - Az éves gyermekvédelmi munka és a ténylegesen megvalósult feladatok összevetése, év végi írásbeli beszámoló elkészítése.. Kornseé Istvánné Gyermekvédelmi megbízott óvónő 20

19 15. Vizuális Munkaközösség Munkaterve 2012/13-as nevelési év Két dolgot adjon az ember Gyerekeinek útravalóul: Gyökereket és szárnyakat (Közmondás) Munkaközösség-vezető: Nagy Ibolya Munkaközösség tagjai: Federics Jánosné Kaiser Jánosné Kornseé Istvánné Suralik Andrásné A munkaközösség célja: A vizuális nevelés folyamatában a megfigyelés és ábrázolás által formálni a gyermekek képzeteit, gazdagítani élmény- és fantázia világukat. Egyéni fejlettségi szintjüknek megfelelően kialakítani az elemi képolvasási, komponáló, térbeli tájékozódó és rendező képességüket. A természeti és társadalmi környezet megismertetése a különböző vizuális tevékenységek végzése közben. Vizuális nevelés során esztétikai értékek közvetítése, ízlésformálás. A munkaközösség feladata: A minőségbiztosítás keretén belül felvállalt feladatok teljesítése. Vizuális jellegű programok (pl. játszóház) szervezése, lebonyolítása óvodai szinten. Intézményünk jó hírének népszerűsítése a különböző rendezvényeken való helytállással. Új technika megismerése, beépítése az óvodai nevelő munkába. Szeptember - Október 21

20 A munkaterv megvitatása, új ötletek beépítése, elfogadása. Évszaknak megfelelő dekorációk elkészítése. Továbbképzést szervezünk óvodánkban környezeti témában, a résztvevők részére ajándék készítése. Felelős: A munkaközösség tagjai Felelős: Nagy Ibolya Móri Bornapi Városi Rajzkiállításra gyermekmunkák, alkotások összegyűjtése, rendezése. Felelős: Óvodai őszi sport délelőtt ajándék készítése a résztvevő gyermekek részére minden óvodapedagógus Felelős: Nagy Ibolya Az előző évben elmaradt új technika, a kártyával történő képkeretezés bemutatása, megismertetése a munkaközösségi tagokkal. November Karácsonyi képeslapok készítése a városi partnerintézmények részére. Felelős: Nagy Ibolya és a Munkaközösség tagjai Felelős: minden óvodapedagógus Adventi dekorációk készítése. December Felelős: munkaközösség tagjai Dekoráció készítése a karácsonyi ünnepi vacsoraasztalra Január Alapítványi bál szervezése, dekorációk készítése a színpadra, az asztalokra. 22

21 Felelős: vizuális munkaközösség tagjai Február Farsangi dekorációk készítése. Ajándék készítése a városi óvodák közös sportrendezvényén résztvevő óvodásai részére, melyet az Egészséges életmód munkaközösség szervez a W.S. Szabadidő Központban. Felelős: minden óvodapedagógus Március Április Tavaszi dekorációk készítése. Meglepetés ajándék készítése az óvodánkba beiratkozni szándékozó gyermekek részére. Felelős: Nagy Ibolya és a munkaközösség tagjai Május Június Meghívó készítése a nagycsoportosok kerti partijára, évzárójára. Felelős: csoportos óvodapedagógusok Vizuális tevékenységek szervezése a gyermekhéten. Felelős: vizuális munkaközösség tagjai Munkaközösségünk tagjai felvállalják az év közben előforduló, nem tervezett vizuális feladatok elvégzését is. A vizuális nevelés összetett, sokszínű nevelési terület. Benne foglaltatik a festés, mintázás, rajzolás, képalakítás, konstruálás, kézimunka, építés, ismerkedés a műalkotásokkal és a környezetalakítás. A személyiség szocializációs folyamatában is döntő szerepet játszik az esztétikai nevelés, melynek révén a gyerekek nagyon sok területen és számtalan szinten gyakorolhatják és sajátíthatják el a 23

22 társas életben való hatékony, kulturált részvétel alapvetően szükséges szabályait, az ízlés normáit, illetve már a legkisebb kortól kezdve az együttműködés különféle formáit. Sikerkritériumok: - A munkaközösségi tagok a gyermekek életkorához igazodó igényes technikai eljárásokat ismernek meg. - Hangsúlyt fektetnek csoportos munkájuk során az esztétikai nevelés megalapozására. - Alakul, formálódik a gyermekek ízlésvilága, igényessége. - Bővülnek vizuális ismereteik, látásmódjuk. - A tevékenység során minden gyermek eredményeket érhet el. Nagy Ibolya Munkaközösség-vezető 24

23 16. Egészséges életmód munkaközösség munkaterve a as nevelési évben Az óvodai nevelés egyik legfontosabb feladata, a gyerekek harmonikus fejlődésének elősegítése,és kialakulása a mentálhigiénés, szociális és testi nevelés eszközeivel. Gondozási, prevenciós tevékenység ellátása a családdal való együttműködésben, illetve a családi nevelés kiegészítéseként. Óvodánkban kiemelt jelentőségű az egészséges életmód és életvitel megalapozása. Az egészségnevelés az óvodai élet minden mozzanatában jelen van, a nevelési folyamat egészét áthatja. Feladataink a nevelési évre: Októberi hónapban megrendezzük a már hagyománnyá vált óvodai őszi sport napot, ezúttal az őszi tevékenységek jegyében. Szorgalmazzuk a nagycsoportosok és az 5. életévüket betöltött gyerekek körében az őszi és a tavaszi úszásoktatáson való részvételüket. Ebben a nevelési évben is a gyermekorvos által kiszűrt gyerekek részére heti 1-1 órában gyógytestnevelést szervezünk. 1 órában játékos gerinctornát, 1 órában pedig lábtornát végzünk prevenció formájában. Továbbra is ápoljuk a kapcsolatainkat a város általános iskoláival. A Zimmermann és a Petőfi általános iskolában részt veszünk a tanár nénik által rendezett sport délelőttön. Az idei évben is megtartjuk az óvoda jeles napjait. Ősszel az állatok, tavasszal a víz, a föld és a madarak-fák napját. A gyerekek megismerkedhetnek az állatok, és a környezetünk megóvásával. Tavasszal megrendezésre kerül a Wekerle Sándor Szabadidő Központban, a város 3 óvodájának a sportnapja, melyet a mi óvodánk szervez, és meghívunk minden iskolába készülő óvodás gyereket. A nevelési év végén elvégezzük óvodánkba az iskolaérettséghez szükséges felméréseket nagy csoportosainknál. A gyerekhét keretein belül megint sok mozgásos feladattal színesítjük a gyerekek mindennapjait. 25

TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV

TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán u.23 T./F.: 29-341-544 e-mail: ovihir@monornet.hu TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV Készítette: Tulipán Óvoda nevelőtestülete 2013. augusztus 29-én

Részletesebben

Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre

Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre 1 I. Az intézmény jellemző adatai: Intézmény neve: Százszorszép Művészeti Bázisóvoda Székhely címe: Békéscsaba Wlassics sétány 4/1. Telephely: Békéscsaba Pásztor u.

Részletesebben

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában 1 Iktatószám: 323-I/2013 Kőbányai Aprók Háza Óvoda Tehetségpont Budapest Újhegyi sétány 5-7. 1108 Email: aprokovi@enternet.hu A 2012/2013-es nevelési év értékelése I. SZEMÉLYI FELTÉTELEK - Humánerőforrás

Részletesebben

Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja

Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja Jóváhagyta: Barcza Béláné óvodavezető 1 Tartalom Bevezetés... 4 Törvényi háttér... 5 Az intézmény jellemző adatai... 5 Helyzetelemzés: Óvodánk sajátos arculata...

Részletesebben

Előterjesztés 5. Rostásné Rapcsák Renáta Intézményi referens. Az előterjesztést készítette: Muhariné Mayer Piroska aljegyző

Előterjesztés 5. Rostásné Rapcsák Renáta Intézményi referens. Az előterjesztést készítette: Muhariné Mayer Piroska aljegyző Előterjesztés 5. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. november 24-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013.

ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013. ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013. Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 1 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai... 1 1.2. A személyiségfejlesztéssel

Részletesebben

Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. OM azonosító: 037373

Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. OM azonosító: 037373 Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM OM azonosító: 037373 Készítette: Elfogadta: A fenntartóhoz benyújtva: Jóváhagyta: Jóváhagyás határozati

Részletesebben

Támogatási konstrukció kódja: IPR-14-A. Támogatási időszak: 2014. május 16-2015. február 28.

Támogatási konstrukció kódja: IPR-14-A. Támogatási időszak: 2014. május 16-2015. február 28. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban : Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Lebonyolító) Az Integrációs Pedagógiai Rendszer 2014. évi támogatása elnevezéssel

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Egyetértését kinyilvánító:

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Egyetértését kinyilvánító: PEDAGÓGIAI PROGRAM DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 DOBOZ, DOBÓ U. 16. Intézmény OM - azonosítója: 028155 Készítette: Az intézmény nevelőtestülete Egyetértését kinyilvánító: Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

MUNKATERV 2009/2010. NÉGYSZÍNVIRÁG ÓVODA 2315 Szigethalom, Rákóczi Ferenc u. 145.

MUNKATERV 2009/2010. NÉGYSZÍNVIRÁG ÓVODA 2315 Szigethalom, Rákóczi Ferenc u. 145. MUNKATERV 2009/2010. NÉGYSZÍNVIRÁG ÓVODA 2315 Szigethalom, Rákóczi Ferenc u. 145. Intézmény OM- azonosítója: 032978 Nevelőtestület nevében: aláírás Érvényessége. 2009. 09.01. 2010. 08. 31. Legitimációs

Részletesebben

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 037749 A 2013/2014-ES TANÉV MUNKATERVE II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2370 Dabas, Rákóczi u. 2. /fax: 06 (29) 364-260 www.rakoczidabas.hu e-mail:

Részletesebben

TAPOLCSÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

TAPOLCSÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 TAPOLCSÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Tartalomjegyzék 2 1. Bevezető (helyzetelemzés) 2. Helyzetfeltárás. A működéssel kapcsolatos belső feltételrendszer bemutatása

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK - 2 -

TARTALOMJEGYZÉK - 2 - PIPITÉR ÓVODA FÄRBERKAMILLE KINDERGARTEN Szombathely, Bem József u. 9/C 9700 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készííttetttte:: Az óvoda nevellőttesttüllette Vélleményezésii jjogott gyakorolltt:: Szüllők Közössége

Részletesebben

Pedagógiai Program. Szihalmi Általános Iskola és AMI 3377 Szihalom Hunyadi út 138.

Pedagógiai Program. Szihalmi Általános Iskola és AMI 3377 Szihalom Hunyadi út 138. 2013 Pedagógiai Program 031593 Szihalmi Általános Iskola és AMI 3377 Szihalom Hunyadi út 138. Tartalomjegyzék: 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.3. Fejlesztési területek nevelési célok... 9 1.4. A

Részletesebben

2015. PEDAGÓIAI PROGRAM OM 036132. Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája

2015. PEDAGÓIAI PROGRAM OM 036132. Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 2015. PEDAGÓIAI PROGRAM Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 7100 Szekszárd, Wesselényi u. 19, Tel: 74/510 984; 510 982 E-mail: wunderland.ovi@freemail.hu wunderlandovoda7100@gmail.com

Részletesebben

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a Pedagógiai Programja Készítette: Ács Sándorné Székhelyintézmény vezető és a Tündérkert Keleti Óvoda Tagintézményvezetői Nyíregyháza, 2013. augusztus 01. I. BEVEZETŐ

Részletesebben

Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési év

Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési év Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési év - - 1 Az intézmény hivatalos elnevezése: BALATON ÓVODA Az intézmény pontos címe telefonszáma: H-1055 Budapest, Balaton u. 10. Telefon: 06-1-312-1415 e-mail:

Részletesebben

VEZETŐI PROGRAM 2013-2018

VEZETŐI PROGRAM 2013-2018 VEZETŐI PROGRAM 2013-2018 Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.törvény 67 (7) bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt, hogy pályázat mellőzésével

Részletesebben

PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA

PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA ALBERTFALVAI ÓVODA Készítette: Khoórné Rápolthy Beáta Budapest, 2015.05.26. 1 Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda

Részletesebben

Ikt.szám: 143/2013. OM azonosító: 030872. Pedagógiai Program. p.h. Erdélyi Edit Óvodavezető

Ikt.szám: 143/2013. OM azonosító: 030872. Pedagógiai Program. p.h. Erdélyi Edit Óvodavezető Ikt.szám: 143/2013. OM azonosító: 030872 Pedagógiai Program p.h. Erdélyi Edit Óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 5 1. 1 ÓVODAKÉP... 5 1. 2. GYERMEKKÉP... 8 II. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI... 8

Részletesebben

Óvodai Pedagógiai Program

Óvodai Pedagógiai Program Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája Óvodai Pedagógiai Program 2013. TARTALOM 1. A Helyi Nevelési Program jogi keretét meghatározó dokumentumok 2. Az Intézmény adatai 2.1. Helyzetelemzés, 2.2. Tagintézmények

Részletesebben

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE

FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án (csütörtökön) 14,00 órai kezdettel a Fonyódi Ásványvíz Kft termében tartandó Képviselő-testületi

Részletesebben

Oktatási azonosító: 029505 6722 Szeged, Szentháromság u. 47. Tel, Fax.: +36-62/420-365; +36-70/340-6530 E-mail: mavoviszeged@vnet.

Oktatási azonosító: 029505 6722 Szeged, Szentháromság u. 47. Tel, Fax.: +36-62/420-365; +36-70/340-6530 E-mail: mavoviszeged@vnet. Oktatási azonosító: 029505 6722 Szeged, Szentháromság u. 47. Tel, Fax.: +36-62/420-365; +36-70/340-6530 E-mail: mavoviszeged@vnet.hu; Web: www.mavovoda.hu Tartalomjegyzék 1 Bevezető... 3 2 Az óvoda bemutatása...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ANGYALKERT MAGÁNÓVODA 2013. ANGEL S GARDEN PRE-SCHOOL

PEDAGÓGIAI PROGRAM ANGYALKERT MAGÁNÓVODA 2013. ANGEL S GARDEN PRE-SCHOOL ANGYALKERT MAGÁNÓVODA ANGEL S GARDEN PRE-SCHOOL 2013. 1 Tartalomjegyzék I. Bevezető II. Óvodai nevelésünk pedagógiai alapelvei, célkitűzései III. Gyermekkép, Óvodakép IV. Az óvodai nevelés feladatai Az

Részletesebben

A. Személyi feltételek

A. Személyi feltételek 1 A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája OM: 036132 A 2011-2012. nevelési év értékelése 2011-2012. Készítette: Simon Attiláné 2 I. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA FELTÉTELEI A. Személyi feltételek 1.

Részletesebben

NAPRAFORGÓ HÁZ Ringató Családi Napközi

NAPRAFORGÓ HÁZ Ringató Családi Napközi NAPRAFORGÓ HÁZ Ringató Családi Napközi 2014. Szakmai Program Kovács Zsolt egyéni vállalkozó által, az 1997. évi XXXI. törvény és a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet alapján létesített családi napközik működéséről.

Részletesebben

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Erkel Ferenc Ének-Zenei : 06-89/313-201 Általános Iskola és Egységes fax: 06-89/324-007 Pedagógia Szakszolgálat : erkelsuli@yahoo.com 8500 Pápa, Korona u.29. : www.erkelsuli.hu OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben