A Meseház Óvoda 2012/2013. évi munkaterve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Meseház Óvoda 2012/2013. évi munkaterve"

Átírás

1 A nevelési év rendje: Első nap: szeptember 03. hétfő Utolsó nap: augusztus 31. Az óvoda zárva tartásának tervezett időpontja: június 28. Nyitás: július 29. A Munkaterv jogszabályi háttere: A évi CLXXXVIII. törvény Magyarország évi központi költségvetéséről. A évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről Az emberi erőforrások miniszterének 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelete a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról. A Kormány 229/2012. (VIII.28.) Kormány rendelete a nemzeti köznevelés végrehajtásáról. A évi törvény a Munka törvénykönyvéről. 3

2 1. Az óvodai csoportok szervezése, beosztása Az idei nevelési évben augusztus 31-ig 130 gyermek kérte felvételét óvodánkba december 31-én 132 gyermeket tartunk nyilván. Az előfelvételes gyermekek óvodába lépésével a május 30-ra tervezett gyermeklétszámunk 142 fő. A nevelési év során 1 fő SNI és 5 fő BTM óvodást integrálunk az 5 gyermekcsoportban. A Köznevelési törvényben meghatározott, január 1-én életbe lépő tankötelezettség 55 gyermeket érint a Meseház Óvodában. Becslésünk szerint 10 gyermeket fogunk 6. életévük betöltése után további óvodai nevelésben részesíteni. Az iskolát kezdők száma tovább csökkenhet, mert a szülők a nyári születésű gyermekeiket nem szeretnék beiskolázni szeptemberben. Az új gyermekek érkezése, fogadása szeptember hónapban folyamatosan zajlik. A bölcsődés gyermekek megérkeztek csoportjaikba, beszoktatásuk gördülékenyebb, rövidebb ideig tartó, mint az otthonukból érkezőknek. Csoportbeosztások Pillangó Nagy Ibolya Szatzkerné Kocsis Beatrix Napocska Hahnné Kurkó Gyöngyi Suralik Andrásné Maci Kornseé Istvánné Borbély Mónika Katica Répási Lászlóné Kaiser Jánosné Süni Federics Jánosné Dömötörné Várkonyi Gabriella Csoportlétszámok október 1-én én Pillangó Napocska Maci Katica Süni Összesen: 132 fő 142 fő Csoportlétszám átlaga: 26 fő 28 fő 4

3 2. Helyzetelemzés A 2011/2012-es nevelési év nyári időszakában 3, 2 illetve 1 csoporttal működtünk megfelelő létszámú óvodapedagógussal és dajkával. Ügyeletes óvodaként a város másik 2 óvodájából 2 gyermeket fogadtunk, míg óvodánkból 12 gyermek vette igénybe az ügyeletet a Napsugár Óvodában. A nyári élet tevékenységeinek megszervezéséhez nyári csoportnaplót használtak az óvónők. Ebbe rögzítésre kerültek a tervezett programok, a tapasztalatok, az információk a gyermekekről. A forró nyári napokban az udvaron folyt a reggeli gyülekezés és a tízórait is a szabadban fogyasztották el a gyermekek. Az elrendelt hőségriadót betartották az óvónők, a délelőtti játékidő a csoportszobákban fejeződött be. Sok programmal tették színessé óvodapedagógusaim a nyári életet: barkácsolás, festés, rajzolás, homokvárépítés, mesehallgatás magyar és német táncház, játékos sportversenyek, udvari fürdőzés és fagyizás szerepeltek a tevékenységek sorában. Június végén a Pitypang Óvoda óvodapedagógusai nagysikerű mesejátékkal ajándékozták meg gyermekeinket. Az óvoda falain kívül is szervezünk programokat. Ellátogattunk a Radó Antal Városi Könyvtár és Művelődési Központ nemzetiségi tájszobájába és a Vasarely kiállításra, amelyen Berta Mária népművelő vezette körbe a gyermekeket, sok érdekes információt osztott meg velük. Szülői segítséggel elmentünk a gyermekekkel a Lear Corporation móri gyárába, ahol gyermekrajz kiállítást nézhettünk meg. Örömmel és büszkén fedeztük fel két óvodásunk díjazott munkáját. A nyári piac látogatásával megismerkedhettek ovisaink a város egyik hangulatos helyével, a piaccal. Az árusok gyümölccsel ajándékozták meg őket. A nyári élet során 1 gyermekbalesetet jelentettünk, egy gyermek botlás miatt szenvedett könnyű fejsérülést Tárgyi feltételek A tisztasági meszelést az óvodai mosdókban elvégeztettem, a költségvetésben erre tervezett pénzből 1 csoportszoba meszelésére is sor került. A következő évben újabb csoportszobák meszelése indokolt. Augusztus utolsó hetében sor került az érintésvédelmi jegyzőkönyvben rögzített hiányosságok javítására, amelyre a fenntartó biztosította az anyagi fedezetet. 5

4 Az óvoda (előző évi) költségvetésében zárolt összegek feloldására kérjük a fenntartó Képviselőtestületet, mert tartalékainkat feléltük, a hátra lévő 4 hónapban lesz még kiadásunk. Az óvodatitkári irodában használt személyi számítógép többszöri javítás után tönkrement, pótlására sürgősen szükség van. A Köznevelési törvény végrehajtási rendeletében szabályozásra került a köznevelési intézmények adatszolgáltatási kötelezettsége, amely az adatok rögzítésére rövid határidőket szab meg. Megfelelő informatikai háttér szükséges ennek teljesítéséhez. Nyár elején túlfeszültség miatt több berendezés tönkrement, amelynek javítatását elvégeztettem. Ennek költsége Ft ot meghaladó tétel volt, a javíthatatlan elektromos eszközök pótlását meg kell oldanom. Az EON ígéretet tett a javítási költségek kifizetésére, amelyet a mai napig nem teljesített. Valószínű, hogy további berendezésekben is károk keletkeztek, ezek most fognak felszínre kerülni a teljes óvodai élet beindulásával. Szakmai anyagok vásárlására is szükség lesz az év indításakor. A tartalékainkat itt is elhasználtuk, rajzlap, színes ceruza, gyermek könyvek és szakirodalmi könyvek, vásárlását szeretnénk az őszi téli hónapokban elvégezni. A csoportszobákban a gyermekek étkeztetéséhez használt eszközök, tányérok, poharak és törölközők egy év alatt megfogyatkoztak. Pótlásukról folyamatosan kell gondoskodnunk Személyi feltételek A 2012/2013-as nevelési évet 2 új kolléganővel kezdjük meg július 1-től pszichológusi álláshellyel bővült az óvoda. Schieber Tímea városi pszichológus került hozzánk pedagógusi státuszban. Az óvoda mellett a Pitypang Óvodában, a Petőfi Sándor Általános Iskolában valamint a gimnáziumban látja el az iskolapszichológusi feladatokat. Logopédusunk júniusban sikeres államvizsgát tett TÁMOP- pályázat keretében végzett pedagógusképzés során. Nyár elejétől gyermekgondozás címen fizetés nélküli szabadságát tölti előre láthatóan 1 évig. Helyettesítését pályakezdő logopédus végzi, aki a Petőfi Iskola mellett a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskolát is ellátja. A Veszprémből érkezett logopédusnak szolgálati lakást biztosított a fenntartó. 6

5 Az óvodában szakképzett óvodapedagógusok és dajkák dolgoznak. Az óvodatitkár munkája nélkül nehéz lenne megoldani a megnövekedett napi adminisztráció elvégzését és a számlázással kapcsolatos feladatok kivitelezését. 3. Továbbképzések Ettől az esztendőtől 1 fő kötelezhető 120 órás továbbképzésre, az ehhez adott továbbképzési támogatás mértéke egyelőre nem ismeretes. Belső továbbképzéseket ebben az évben nem tervezünk. A törvényi változások nyomon követése, a dokumentációk aktualizálása, módosítása, valamint a folyamatban levő, elbírálásra váró 2 pályázatunk sikeresség esetén sok munkát ad a pedagógusoknak kötelező feladataikon túl is. Az önképzés mindenki számára kötelező, a csoportos hospitálások végzése a továbbiakban is ajánlott mindenki számára Külső szakmai továbbképzések, szakmai napok október 31. részt veszünk Körmöczi Katalin előadásán a Napsugár Óvodában, amelynek címe: A gyermekek testi és lelki szükségleteinek kielégítése. Szeptemberben folytatódik a Mesepedagógiai műhelyfoglalkozás Budapesten, ahova 3 fővel jelentkeztünk tavaszán. A Környezetvédelmi Központok Országos Szövetsége kihelyezett képzési programot hirdetett meg, ehhez a Meseház Óvodát kérték fel helyszín biztosítására. Időpontja november ig, illetve ig lesz. Óvodánk 2 csoportja vállalt ebben a programban bemutató foglalkozást. Az elbírálás alatt levő TÁMOP /2 című óvodafejlesztési pályázat sikerétől függően sok külső továbbképzésen veszünk részt egyénileg és nevelőtestületi szinten egyaránt. A szintén elbírálásra váró TÁMOP Egészségre nevelő életmód programok, lokális színterek pályázatot az óvoda Alapítványa nyújtotta be. Külső szakmai továbbképzés keretében meghívtuk Bajzáth Mária meseterapeutát, aki óvodánk 40 éves jubileumi ünnepsége alkalmával nagysikerű előadást tartott a 7

6 mese fontosságáról, gyógyító erejéről. Tervezzük, hogy óvodás szülőink mellett várunk a külső érdeklődőket is Dajkák továbbképzése szeptember 19. Munkavédelmi oktatás október 26. Törvényi változások, nemzeti köznevelés január 17. Dajka munkaköri leírásának áttekintése március 27. szakmai továbbképzés igény alapján. 4. Munkaközösségek Az óvodában évek óta sikeresen működő Vizuális- és Egészséges életmód munkaközösség mellett egy újabb alakulásáról döntött a nevelőtestület. Fejlesztő játékok elemzése és készítése néven működő munkaközösségnek minden óvodapedagógus tagja. A Báb team és az óvodai kórus tovább folytatja eddigi sikeres és elismert munkáját. 5. A nevelési év kiemelt feladatai Folytatjuk az egészséges táplálás, táplálkozás fontosságát kiemelő programok szervezését. A TÁMOP (1) A és B pályázattal a bevont célcsoport (gyermekek, szüleik, óvodai dolgozók) szemléletmódjában épüljön be az egészségtudatosság, az egészséges életmódra nevelés és az egészségkultúra. Az intézményi dokumentumok összhangjának megteremtése, aktualizálása az új jogszabályok alapján. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek (SNI, BTM, kiemelten tehetséges gyermek) fejlődésének nyomon követése, a tehetségek fejlesztés lehetőségeinek megteremetése. Egyéb feladataink: 1. Az eredményes megvalósítás érdekében a hátrányos helyzetű, és a sajátos nevelési igényű gyermekekkel való foglalkozás elméleti háttérismereteinek bővítése, megfelelő kapcsolat kiépítése és ápolása a szakmai munkánkat segítő szakszolgálat munkatársaival, valamint az érintett gyermekek szüleivel. 8

7 2. A gyermekek neveltségi szintjének emelése, megjelenítése a csoport tervezési és gyakorlati munkájában. 3. A közoktatási törvényben meghatározott feladatok folyamatos áttekintése és határidőben történő megvalósítása 4. Az intézményi dokumentumok összhangjának megteremtése, folyamatos aktualizálása az új jogszabályok alapján 5. A szülői igények és elvárások figyelembevételével lehetőségek biztosítása a tehetségek kibontakoztatására. 6. Környezettudatos magatartás kialakítására nevelés 7. Pályázati erőforrások felkutatása és kihasználása 6. Óvodai dokumentációk Az óvoda nevelőmunkáját a mindenkor hatályos törvények alapján végzi. A törvényi változások, a törvények betartása megkívánja, hogy a nevelőtestület a Munkatervet meghatározó törvényeket, rendeleteket ismerje, olvassa, alkalmazza. Az óvoda dolgozóinak rendelkezésére álnak az alábbi dokumentumok: Törvényi szabályozók: A évi CLXXXVIII. törvény Magyarország évi központi költségvetéséről. A évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről Az emberi erőforrások miniszterének 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelete a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról. A Kormány 229/2012. (VIII.28.) Kormány rendelete a nemzeti köznevelés végrehajtásáról. A évi törvény a Munka törvénykönyvéről. Ezen felül intézményi adatbázis készült a dolgozók elérhetőségéről, így az új megjelenő jogszabályi változások továbbításra kerülnek. 9

8 6.1. Működésünket meghatározó dokumentumok Nemzeti köznevelési törvény Helyi Nevelési Programunkat kiegészítjük a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 6. par. (2) bekezdés g); h); i) pontjainak és a 11. par. (1) bekezdés a), pontjának kidolgozásával. Házirend A Házirend aktualizálását a következő nevelési évre történő óvodai jelentkezések előtt el kell végeznünk. A szülők az óvoda működéséhez szükséges szabályzatok, rendeletek belső szabályozók ismeretében lesznek megfelelő partnereink a nevelésben. A Minőségirányítási Programban foglalt feladatokat, a különböző szabályzatok elkészítését, a méréseket az óvodavezetés mellett működő Törvényességi szabályozó team koordinálja. A Szervezeti és Működési Szabályzat is kiegészítésre kerül. A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet alapján beépítésre kerül a 4. par. (1) bekezdés m); r); s); t); u) pontok, valamint a (2) bekezdés 7. pontja. Kollektív szerződés Közalkalmazotti szabályzat Az utóbbi két dokumentáció módosítása, a jogszabályok szerinti aktualizálása a 2011 évi Munka törvénykönyvének és a módosított Kjt rendelkezései figyelembe vételével a reprezentatív érdekvédelmi szervezet és a Közalkalmazotti Tanács feladata A csoportban használt dokumentációk: Csoportnapló Az óvoda 5 csoportjában használják ebben az évben az új formátumú csoportnaplót a pedagógusok. Szükséges a csoportnapló előlapjainak módosítására, az intézményi adatok feltüntetésére. Nevelőtestületi határozattal döntünk a számozott oldal sorrendjéről. Felvételi és mulasztási napló A dokumentációt továbbra is napra készen kell vezetniük a csoportos óvónőknek. Az adatok pontos rögzítése mellett fel kell tüntetni az SNI gyermek szakvéleményének adatait is. A tartós hiányzást jelezni kell az óvodavezetőnek és a gyermekvédelmi megbízottnak. 10

9 Fejlődési napló Az óvónők a fejlesztést igénylő gyermekekről fejlesztési naplót vezetnek. A logopédus felmérését követően a logopédiai illetve a fejlesztő foglalkozásokra beosztott gyermekekről a logopédus vezet feljegyzéseket naplójában. A szakszolgálat igénybe vételére nem szoruló, de fejlesztendő gyermekekkel részképességi hiányuktól függően, a logopédussal történő konzultáció után fejlesztést végeznek a délutáni játékidőben. Az ehhez szükséges eszközállományt felmérik, bővítik. Egyéni fejlesztési naplót vezetnek, amely 1 gyermekrajzot, a felmérő tesztek eredményét, az iskolaérettség eredményét, a Nevelési Tanácsadó véleményt tartalmazza. A fejlesztendő, valamint a magatartás zavaros gyermeke neveléséről kikérik az óvodai logopédus és pszichológus kolléganők véleményét, tanácsaikat. Az óvodai pszichológus segítséget ad a problémás magatartású, az óvónők kompetenciáját meghaladó nevelési helyzetek kezelésében. A gyermekeket a csoportban megfigyeli, ha szükséges és a szülő hozzájárul, a csoportból kiemelve terápiában részesíti.. 7. Ellenőrzések A gyermekcsoportokban végzett munka ellenőrzését folyamatosan végzem. A látogatásokról feljegyzés készül. szeptember Beszoktatás, az új gyermekek a csoportban Csoportos dekoráció, csoportszoba berendezése, a játszóhelyek kialakítása. Csoportszoba, öltöző és mosdó tisztaságának ellenőrzése. október A gyermekek játéka, a szabad játék biztosítása pedagógiai, pszichológiai támogatása, alakítása, feltételei a csoportban. A gyermekek és a dajka kapcsolata. Csoportlégkör Ének, zene, énekes játék/ mese-vers Csoportszoba, öltöző és mosdó tisztaságának ellenőrzése november A szabad játék támogató segítése a gyermeki személyiség fejlesztése érdekében. A felnőttek és a gyermekek közötti kommunikáció minősége. Mozgás/ mese-vers Csoportszoba, öltöző és mosdó tisztaságának ellenőrzése 11

10 december január Érzelmi nevelés és szocializáció alakulása csoportszinten. Különbözőségek elfogadása, tisztelete. Ünnepre hangolódás Mese-vers/rajz, mintázás, kézimunka Csoportszoba, öltöző és mosdó tisztaságának ellenőrzése Konfliktus kezelés, társas kapcsolatok a csoportban. Csoport légkör. Rajz, mintázás, kézimunka/ mese-vers Csoportszoba, öltöző és mosdó tisztaságának ellenőrzése február március Tanköteles gyermekek fejlettségi szintje. Ének, zene, énekes játék/ mese-vers Csoportszoba, öltöző és mosdó tisztaságának ellenőrzése. Esélyegyenlőség és tehetség gondozás jelenléte a csoportban Mozgás/mese-vers Csoportszoba, öltöző és mosdó tisztaságának ellenőrzése 7.1. Egyéb ellenőrzések - Dolgozók egészségügyi könyvének ellenőrzése - Tisztasági ellenőrzések 8. Értekezletek 8.1. Nevelőtestületi értekezletek Óvónői értekezleteinket kéthetente tartjuk óráig az alábbi ciklus szerint: 1. Aktuális feladatok 2. Kötött téma 3. A külső képzéseken és programokon résztvevők az eseményt követő óvónői értekezleten adják át a szakmai információkat! Az éppen délutános óvónők órakor visszamennek a csoportokba, biztosítva a csendes pihenő utáni ébresztés nyugodt feltételeit. Az információk megfelelő áramlásáról a továbbiakban is jelenlévők gondoskodnak. Rendkívüli összejöveteleket is tartunk, ha sürgős testületi munkát kell elvégezni. 12

11 8.2. Értekezletek témái: Dátum Téma Éves munkaterv tárgyalása Éves munkaterv elfogadása Személyre szabott feladatok összeállítása Várható kiadások rögzítése, benyújtása a fenntartó felé Költségvetés előkészítése SZMSZ; HOP módosításának kiegészítésének megkezdése SZMSZ; HOP módosításra kerülő fejezeteinek kiosztása, megbeszélése Márton napi előkészületek, játszóház Körmöczi Katalin előadása a gyermeki szükségletekről Téli ünnepkör előkészítése Óvodai kórus felkészítése az adventi szereplésre Szülői fórum Bajzáth Máriával Féléves értékelés. A csoportlátogatások tapasztalatai. Alapítványi bál szervezése Óvoda működését szabályozó dokumentumai módosításának ellenőrzése Tavaszi ünnepkör szervezése Zöld jeles napok programjainak szervezése, feladatok áttekintése Óvodai nyílt nap, óvodai jelentkezés szervezése Házirend, SZMSZ, HOP módosítás zárása Mentálhigiénés nap az óvodai pszichológussal 13

12 Nagycsoportosok kirándulásának szervezése a veszprémi Állatkertbe. Gyermekheti programok véglegesítése Éves értékelés, nyári élet előkészítése. 9. Szolgáltatásaink 9.1. Csoportközi, ingyenes foglalkozások angol hitoktatás gyógytestnevelés logopédia pszichológiai terápia nemzetiségi tánc Radnóti Iskola Szent Erzsébet Katolikus Iskola óvodai gyógy testnevelő óvónő óvodai logopédus óvodai pszichológus nemzetiségi óvodapedagógusok A Móri Nevelési Tanácsadó tovább végzi az ingyenes fejlesztő foglalkozásokat azoknak a gyermekeknek, akik magasabb óraszámban igénylik ezt Szülői hozzájárulással finanszírozott szolgáltatások angol úszásoktatás bábszínház Márton napi zenés délelőtt - vállalkozó angol tanár - Wekerle Sándor Szabadidő Központ - Radó Antal Művelődési Központ - Áprily Géza előadóművész 14

13 10. Nevelés nélküli munkanapok október 31. Körmöczi Katalin előadása a Napsugár Óvodában március 28. Az óvoda működését meghatározó dokumentumok módosításának lezárása, benyújtása elfogadásra április 02. Mentálhigiénés nap az óvodapszichológussal június 18. Tanulmányi kirándulás Somoskőújfalu vagy Szombathely (Zöld óvodák, Erdei óvodák) helyszínekre. 11. A gyermekek részére szervezett programok: Program időpontja felelős segítők Autómentes világnap szeptember 21. Csoportos óvónők Csoportos óvónők Állatok világnapja gyermekcsoportok október 4. Csoportos óvónők Csoportos óvónők őszi kirándulása Munkadélután udvari játékok festése október Szatzkerné Betti Federicsné Panni Móri Bornapi rajkiállítás október 4. Nagy Ibolya Kornseéné Éva Fűszerkert terméseinek betakarítása, szeptember-október Szatzkerné Betti Nagy Ibolya rendszerezése Őszi Sportnap az óvoda udvarán október 17. Hahnné Gyöngyi Répásiné Bori Dömötörné Gabi Őszi oviújság október 24. Borbély Mónika Dömötörné Gabi Bábszínház bérlet Förhéczné 15

14 Úszásoktatás október április Hahnné Gyöngyi Nagy Ibolya Márton napi lámpakészítés november 09. Borbély Mónika Kaiserné Ani Kornseéné Éva Répásiné Bori Márton nap november 13. Borbély Mónika Kaiserné Ani Kornseéné Éva Répásiné Bori Mikulás az óvodában bábműsor december 06. Répásiné Bori Nagy Ibolya Hahnné Gyöngyi Borbély Mónika Dömötörné Gabi Luca nap december 13. Förhéczné Kórus a városi december 16. Förhéczné adventre Óvodások karácsonya december 20. Kaiserné Ani Répásiné Bori Erzsike Téli oviújság december 11. Borbély Mónika Dömötörné Gabi Pászti M. Zeneiskola karácsonyi december Kaiserné Ani hangversenye Karácsonyi családi nap december Kornseéné Éva Kaiserné Ani Federicsné Panni Dömötörné Gabi Répásiné Bori Téli kirándulások a város környékén január-február Hahnné Gyöngyi Borbély Mónika Kornseéné Éva Kaiserné Ani Alapítványi farsangi január 26. Kaiserné Ani Nagy Ibolya bál Óvodások Farsangja február Förhéczné Répásiné Bori Kaiserné Ani Sport délelőtt a W.S Szabadidő március 20. Hahnné Gyöngyi Borbély Mónika Szatzkerné Betti Répásiné Központban A víz világnapja március 22. Dömötörné Gabi Nagy Ibolya 16

15 Föld Napja Testvér bokrok ültetése április 22. Förhéczné minden óvónő Nyílt nap az új március 23. Förhéczné minden óvónő gyermekeknek Húsvéti Játszóház március 26. Nagy Ibolya Federicsné Panni Szatzkerné Betti Csoportos Anyák május 03. minden óvónő minden óvónő Napja Csoportos május-június Förhéczné Szatzkerné Betti kirándulások Gyermekhét május Borbély Mónika Federicsné Panni Hahnné Gyöngyi Nagycsoportosok május Suralikné Zsuzsa Hahnné Gyöngyi búcsúpartija Csoportos évzárók május osztályosok június 06. Suralikné Zsuzsa Hahnné Gyöngyi visszahívása Német nyelvi tábor június 3-7. Kaiser Jánosné Borbély Mónika 12. A felnőttek részére szervezett programok Program Határidő 1. Karácsonyi vacsora december Alapítványi bál január Pedagógus nap május

16 Az időpontok változtatási jogát fenntartjuk! 13. Kapcsolattartók a városi intézményekkel Intézmény neve Nefelejcs Bölcsőde Pitypang Óvoda Napsugár Óvoda Petőfi Sándor Ált. Isk. Radnóti Miklós Ált. Isk. dr. Zimmermann Á. Ált Isk. Szt. Erzsébet R. Kat. Ált. Isk. Német Kisebbségi Önkormányzat Művelődési Központ Wekerle S. Szabadidő Központ Pászti Miklós Zeneiskola Nevelési Tanácsadó Családsegítő Központ Szülők Fóruma Intézményi Gondnokság Kapcsolattartó Borbély Mónika Kaiser Jánosné Nagy Ibolya Dömötörné Várkonyi Gabriella Suralik Andrásné Hahnné Kurkó Gyöngyi Szatzkerné Kocsis Beatrix Kaiser Jánosné Nagy Ibolya Hahnné Kurkó Gyöngyi Kaiser Jánosné Kornseé Istvánné Kornseé Istvánné Förhéczné és Nagy Ibolya Förhéczné és Kluberné Erzsike 18

17 14. Gyermekvédelmi munkaterv 2012/2013-es tanév Óvodánk óvodapedagógusainak feladatai: A Gyermekvédelmi törvény kimondja (11.& Gyvt), hogy a gyermeki jogok védelme minden olyan természetes és jogi személy kötelessége, aki a gyermek nevelésével, oktatásával, ellátásával, ügyeinek intézésével foglalkozik. A Közoktatási törvény megfogalmazza: minden pedagógus alapvető munkaköri kötelessége a gyermekvédelmi feladatokban való közreműködés. Ha a pedagógus olyan problémát tapasztal, aminek megoldásában az óvoda már jogszerűen nem tud segíteni, köteles jelzéssel élni a gyermekvédelmi fórumaihoz (gyermekjóléti szolgálat, gyámügy) az intézményi felelős közreműködésével. A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások biztosítják. Az óvodai gyermekvédelem a gyermekvédelem egyik legfontosabb jelző intézménye ahol a gyermekek a nap jelentős részét töltik. Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében figyelemmel kell kísérnünk a HHH és HH gyermekek részvételét az óvodai ingyenes és a szülők által finanszírozott programokon. Nemcsak a hátrányok kompenzálása, hanem a tehetségfejlesztés is minden óvónő feladata. A gyermekvédelmi munka a tanév során folyamatos. Ebben a tanévben fontos feladat a szülőkkel való kölcsönös párbeszéd kialakítása. Krízis esetén könnyebben nyújtható segítő együttműködés, ha megfelelően kialakított a kapcsolat. Nagyon fontos az óvónők gyors jelzése, hogy a felmerülő problémákat minél előbb meg tudjuk oldani. Feladataim: - Az előző évi gyermekvédelmi problémák áttekintése, változások számbavétele, egyeztetés az óvodapedagógusokkal és az óvodavezetővel. - Kapcsolatfelvétel a védőnővel, a Gyermekjóléti Szolgálat Koordinátorával. - Szülők tájékoztatása a térítési díj mérséklésére vonatkozóan. 19

18 - Szükséges tennivalók, intézkedések ütemezése, végrehajtása. - A hátrányos és veszélyeztetett gyermekek felmérése, információ gyűjtése. - A veszélyeztetett, HH és HHH helyzetű gyermekek nyilvántartásának elkészítése óvodai csoportonként. - A különböző szociális juttatásban részesülők regisztrációja, nyilatkozatok, kérelmek kitöltése. - Az SNI-s gyermekek vizsgálatának figyelemmel kisérése. - Esetmegbeszélés a Gyermekjóléti Szolgálat koordinátorával. - Tájékozódás a HHH és SNI-s gyermekek magatartásáról, fejlődéséről (logopédus, fejlesztő pedagógus, pszichológus). - Az iskolaérettség és beiskolázás gyermekvédelmi szempontú figyelemmel kísérése, szükséges egyeztető beszélgetések munkatársakkal, szülőkkel, a Nevelési Tanácsadóval. - Az óvodai kirándulások figyelemmel kísérése, szükség esetén anyagi támogatás biztosítása. - A veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek számára lehetőséget kínálni a szabadidő, szünidő hasznos eltöltésére. - Az éves gyermekvédelmi munka és a ténylegesen megvalósult feladatok összevetése, év végi írásbeli beszámoló elkészítése.. Kornseé Istvánné Gyermekvédelmi megbízott óvónő 20

19 15. Vizuális Munkaközösség Munkaterve 2012/13-as nevelési év Két dolgot adjon az ember Gyerekeinek útravalóul: Gyökereket és szárnyakat (Közmondás) Munkaközösség-vezető: Nagy Ibolya Munkaközösség tagjai: Federics Jánosné Kaiser Jánosné Kornseé Istvánné Suralik Andrásné A munkaközösség célja: A vizuális nevelés folyamatában a megfigyelés és ábrázolás által formálni a gyermekek képzeteit, gazdagítani élmény- és fantázia világukat. Egyéni fejlettségi szintjüknek megfelelően kialakítani az elemi képolvasási, komponáló, térbeli tájékozódó és rendező képességüket. A természeti és társadalmi környezet megismertetése a különböző vizuális tevékenységek végzése közben. Vizuális nevelés során esztétikai értékek közvetítése, ízlésformálás. A munkaközösség feladata: A minőségbiztosítás keretén belül felvállalt feladatok teljesítése. Vizuális jellegű programok (pl. játszóház) szervezése, lebonyolítása óvodai szinten. Intézményünk jó hírének népszerűsítése a különböző rendezvényeken való helytállással. Új technika megismerése, beépítése az óvodai nevelő munkába. Szeptember - Október 21

20 A munkaterv megvitatása, új ötletek beépítése, elfogadása. Évszaknak megfelelő dekorációk elkészítése. Továbbképzést szervezünk óvodánkban környezeti témában, a résztvevők részére ajándék készítése. Felelős: A munkaközösség tagjai Felelős: Nagy Ibolya Móri Bornapi Városi Rajzkiállításra gyermekmunkák, alkotások összegyűjtése, rendezése. Felelős: Óvodai őszi sport délelőtt ajándék készítése a résztvevő gyermekek részére minden óvodapedagógus Felelős: Nagy Ibolya Az előző évben elmaradt új technika, a kártyával történő képkeretezés bemutatása, megismertetése a munkaközösségi tagokkal. November Karácsonyi képeslapok készítése a városi partnerintézmények részére. Felelős: Nagy Ibolya és a Munkaközösség tagjai Felelős: minden óvodapedagógus Adventi dekorációk készítése. December Felelős: munkaközösség tagjai Dekoráció készítése a karácsonyi ünnepi vacsoraasztalra Január Alapítványi bál szervezése, dekorációk készítése a színpadra, az asztalokra. 22

21 Felelős: vizuális munkaközösség tagjai Február Farsangi dekorációk készítése. Ajándék készítése a városi óvodák közös sportrendezvényén résztvevő óvodásai részére, melyet az Egészséges életmód munkaközösség szervez a W.S. Szabadidő Központban. Felelős: minden óvodapedagógus Március Április Tavaszi dekorációk készítése. Meglepetés ajándék készítése az óvodánkba beiratkozni szándékozó gyermekek részére. Felelős: Nagy Ibolya és a munkaközösség tagjai Május Június Meghívó készítése a nagycsoportosok kerti partijára, évzárójára. Felelős: csoportos óvodapedagógusok Vizuális tevékenységek szervezése a gyermekhéten. Felelős: vizuális munkaközösség tagjai Munkaközösségünk tagjai felvállalják az év közben előforduló, nem tervezett vizuális feladatok elvégzését is. A vizuális nevelés összetett, sokszínű nevelési terület. Benne foglaltatik a festés, mintázás, rajzolás, képalakítás, konstruálás, kézimunka, építés, ismerkedés a műalkotásokkal és a környezetalakítás. A személyiség szocializációs folyamatában is döntő szerepet játszik az esztétikai nevelés, melynek révén a gyerekek nagyon sok területen és számtalan szinten gyakorolhatják és sajátíthatják el a 23

22 társas életben való hatékony, kulturált részvétel alapvetően szükséges szabályait, az ízlés normáit, illetve már a legkisebb kortól kezdve az együttműködés különféle formáit. Sikerkritériumok: - A munkaközösségi tagok a gyermekek életkorához igazodó igényes technikai eljárásokat ismernek meg. - Hangsúlyt fektetnek csoportos munkájuk során az esztétikai nevelés megalapozására. - Alakul, formálódik a gyermekek ízlésvilága, igényessége. - Bővülnek vizuális ismereteik, látásmódjuk. - A tevékenység során minden gyermek eredményeket érhet el. Nagy Ibolya Munkaközösség-vezető 24

23 16. Egészséges életmód munkaközösség munkaterve a as nevelési évben Az óvodai nevelés egyik legfontosabb feladata, a gyerekek harmonikus fejlődésének elősegítése,és kialakulása a mentálhigiénés, szociális és testi nevelés eszközeivel. Gondozási, prevenciós tevékenység ellátása a családdal való együttműködésben, illetve a családi nevelés kiegészítéseként. Óvodánkban kiemelt jelentőségű az egészséges életmód és életvitel megalapozása. Az egészségnevelés az óvodai élet minden mozzanatában jelen van, a nevelési folyamat egészét áthatja. Feladataink a nevelési évre: Októberi hónapban megrendezzük a már hagyománnyá vált óvodai őszi sport napot, ezúttal az őszi tevékenységek jegyében. Szorgalmazzuk a nagycsoportosok és az 5. életévüket betöltött gyerekek körében az őszi és a tavaszi úszásoktatáson való részvételüket. Ebben a nevelési évben is a gyermekorvos által kiszűrt gyerekek részére heti 1-1 órában gyógytestnevelést szervezünk. 1 órában játékos gerinctornát, 1 órában pedig lábtornát végzünk prevenció formájában. Továbbra is ápoljuk a kapcsolatainkat a város általános iskoláival. A Zimmermann és a Petőfi általános iskolában részt veszünk a tanár nénik által rendezett sport délelőttön. Az idei évben is megtartjuk az óvoda jeles napjait. Ősszel az állatok, tavasszal a víz, a föld és a madarak-fák napját. A gyerekek megismerkedhetnek az állatok, és a környezetünk megóvásával. Tavasszal megrendezésre kerül a Wekerle Sándor Szabadidő Központban, a város 3 óvodájának a sportnapja, melyet a mi óvodánk szervez, és meghívunk minden iskolába készülő óvodás gyereket. A nevelési év végén elvégezzük óvodánkba az iskolaérettséghez szükséges felméréseket nagy csoportosainknál. A gyerekhét keretein belül megint sok mozgásos feladattal színesítjük a gyerekek mindennapjait. 25

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 A gyermekekről rengeteget tanulhatsz. Például azt, hogy mennyire vagy türelmes! Franklin P. Jones Készítette: Hornyákné Tóth Szabó Mária gyvf. Halász Lászlóné

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére --------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 0kksa09 ---------- csoport részére a 2015/2016-os nevelési évre ---------------------------------------------

Részletesebben

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök augusztus 2014. 08.26, 08.28. Szülőértekezletek új óvodások szülei részére

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 20. / 202. Személyi feltételek Pedagógus munkakörben dolgozók beosztása, száma, végzettsége, szakképzettsége A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók száma,

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Az intézmény neve: D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 201948 Az óvoda neve: Eszterlánc óvoda

Részletesebben

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12.

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. A feladatok ellátásában közreműködők: Csoport neve, összetétele életkor szerint

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Tájékoztató az Óvoda-iskola átmenetet segítő program indításáról Mohács, 2013. október 16 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE BAJI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE DEUTSCHER NATIONALITÄTENKINDERGARTEN UND KINDERKRIPPE WOJ A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE 1 Munkaterv tartalma Helyzetkép 1. Pedagógiai terv 1.1. Gondozási-nevelési

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre Szeptember Programok Befogadási terv alapján új gyerekek fogadása, folyamatosan Telephelyvezetői megbeszélés Nevelési Tanácsadó részképesség felmérés

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG

DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Kossuth út. 5 Telefon/fax: 06-66/483-352,06 30/5876612 E-mail: amkkossutovi@invitel.hu 2014/2015. NEVELÉSI ÉV BÖLCSŐDEI

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Az iskolapszichológiai,

Az iskolapszichológiai, Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás Készítette: Czirjákné Vértesi Marianna klinikai gyermek szakpszichológus B.-A.-Z. Megyei Ped.Szakszolg. Miskolci Tagintézményének igazgatója Pszichológiai

Részletesebben

Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2014-2015. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 január-június között végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2013/2014 tanév Készítette: Kaszáné Szászi Edit Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola Szent István Általános Tagiskolájának Gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse Nézz

Részletesebben

Szigethalom Önkormányzat 2315 Szigethalom, Négyszínvirág Óvoda Rákóczi u. 145. KIVONAT. 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből

Szigethalom Önkormányzat 2315 Szigethalom, Négyszínvirág Óvoda Rákóczi u. 145. KIVONAT. 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Szigethalom Képviselő-testületének 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT 298/2009. (IX.24.) Kt. Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete Négyszínvirág Óvoda Intézményi

Részletesebben

Szervezeti, személyzeti adatok

Szervezeti, személyzeti adatok NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év A Kormány 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelete 23 ( ) alapján az alábbi adatok kerülnek közzétételre: 1. Felvétel, beiratkozás Felvétel: Az óvodai felvétel jelentkezési

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA OM 032736 : 2600 Vác, Nyár u.1. /: 27 / 315-419 E-mail: kisvacovi@gmail.com KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA Intézmény neve: Kisvác-Középvárosi Óvoda Intézmény

Részletesebben

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény (módosításokkal!) Nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

Speciális Tagozat Munkaközösségének. Éves Munkaterve 2015/2016

Speciális Tagozat Munkaközösségének. Éves Munkaterve 2015/2016 Speciális Tagozat Munkaközösségének Éves Munkaterve 2015/2016 Személyi feltételek a tanév kezdéskor: Tagozatunkon a nevelő-oktató munka összevont csoportokban folyik. Tanulóink nagy része enyhe értelmi

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő

A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve Óvoda neve, címe: Ajka Városi Óvoda 8400 Ajka Bródy Imre utca 7. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év CSOPORTNAPLÓ a projektszemléletû óvodai élethez... csoport.../... nevelési év Tartalom: A csoportnapló törvényi háttere..................................................... 2 A csoportnapló megnyitása

Részletesebben

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező):

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 1 Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 2 Kedves Hallgató! Kezében a Csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó szak hospitálási naplóját tartja, amellyel könnyíteni és rendszerezni

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Gyırné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetıje Elfogadva:

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE . AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM 1.

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

A FELSŐTÁRKÁNYI ÓVODA MUNKATERVE. 2013 / 2014 nevelési évre OM: 201938

A FELSŐTÁRKÁNYI ÓVODA MUNKATERVE. 2013 / 2014 nevelési évre OM: 201938 A FELSŐTÁRKÁNYI ÓVODA MUNKATERVE 2013 / 2014 nevelési évre OM: 201938 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az intézmény adatai Név Cím, elérhetőség Közalkalmazotti létszámadatok Óvodai csoportok, gyermekek száma Munkarend

Részletesebben

Az iskolapszichológusok helyzete a nevelési-oktatási intézményekben. A hőskor és a jelenlegi helyzet

Az iskolapszichológusok helyzete a nevelési-oktatási intézményekben. A hőskor és a jelenlegi helyzet Az iskolapszichológusok helyzete a nevelési-oktatási intézményekben A hőskor és a jelenlegi helyzet Az iskolapszichológiai hálózat kiépítésének kezdetei N. Kollár K.: Történeti áttekintés: az iskolapszichológusok

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. - Minden olyan tevékenység, amellyel a fiatal a saját, helyi közösségének javára tehet

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. - Minden olyan tevékenység, amellyel a fiatal a saját, helyi közösségének javára tehet Közösségi szolgálat Szt.Benedek Iskolaközpont KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT Mi számít közösségi szolgálatnak? - Minden olyan tevékenység, amellyel a fiatal a saját, helyi közösségének javára tehet - Ha ez a tevékenység

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015. NEVELÉSI ÉV

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015. NEVELÉSI ÉV SZEPTEMBER 1. 09.01.- Szülői értekezletek megtartása 09.19. 2. 09.24. Ősz a Szigeten c. óvodai Botosné Simon rendezvény Edit Időpont: 09.30 órától 3. 09.26- ig Beválogatás, felmérés a tehetséggondozó műhelyekbe

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról 2440 SZÁZHALOMBATTA Csokonai u. 50. Tel.: 06-23-354-465, Fax.: 06-23-354-475 E-mail: napsugar@mail.battanet.hu OM azonosító: 032790 Minőségi Nevelési - Oktatási Intézmény Beszámoló a 2013-2014-es nevelési

Részletesebben

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Munkaterve a 2013/2014. tanévre Fehérgyarmat, 2013. szeptember 2. 1 Készült az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete

Részletesebben

Különös közzétételi lista Tündérkert Keleti Óvoda Intézményegység

Különös közzétételi lista Tündérkert Keleti Óvoda Intézményegység Különös közzétételi lista Tündérkert Keleti Óvoda Intézményegység Az óvoda OM azonosítója: 033127 A nevelési oktatási intézmények működéséről szóló 229/2012.(VIII.28.) Korm. rendeletének 23. -a értelmében

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Az integrációs program célja:

Az integrációs program célja: INTEGRÁCIÓS PROGRAM Az integrációs program célja: Az óvoda körzetében élő valamennyi 3 éves HHH gyermek beóvodázása. Valamennyi 3 7 éves HHH gyermeknek megfelelő minőségű tudatos nevelő fejlesztő munkával

Részletesebben

Pályázati támogatások

Pályázati támogatások Pályázati támogatások 2011. 2010. 2008. 2007. Időtartam2011. 06. 01. -2011. 10. 31. Eredmény: pedagógiai fejlesztés, családterápia biztosítása; működési kiadásokhoz hozzájárulás Támogatás mértéke: 103.000

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy:

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda Nagymaros, Magyar u. 15. Beszámoló

Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda Nagymaros, Magyar u. 15. Beszámoló Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda Nagymaros, Magyar u. 15. Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő Testülete 2626 Nagymaros, Fő tér 5. Beszámoló 2013-2014-es nevelési év működéséről Az óvoda három éves kortól

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

AKTUÁLIS FELADATAINK. Vezetői, pedagógusi feladatok A 2014-2015-ös nevelési év tükrében

AKTUÁLIS FELADATAINK. Vezetői, pedagógusi feladatok A 2014-2015-ös nevelési év tükrében AKTUÁLIS FELADATAINK Vezetői, pedagógusi feladatok A 2014-2015-ös nevelési év tükrében "Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét, szaporítja tapasztalatait. Ő azt hiszi, csak játszik. De mi már

Részletesebben

A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2014/2015-ös nevelési évre

A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2014/2015-ös nevelési évre A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2014/2015-ös nevelési évre Tartalom 1.A nevelési év rendje a 2014/2015-ös nevelési évre 2. Speciális nevelési feladataink 3. A 2014/2015-ös év

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 Készítette: Szoboszlai Zoltánné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Folyamatosan ellátandó feladatok: Szakmai folyóiratok figyelemmel kísérése. Továbbképzéseken,

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-es nevelési év

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-es nevelési év OM azonosító: 030872 KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-es nevelési év A Nemzeti Erőforrás Minisztérium 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 10. fejezet 23. -a (1-2. bek.) alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap 4..sz. MELLÉKLET. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ

Részletesebben

A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2013/2014-es nevelési évre

A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2013/2014-es nevelési évre A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2013/2014-es nevelési évre Tartalom 1.A nevelési év rendje a 2013/2014-es nevelési évre 2. Speciális nevelési feladataink 3. A 2013/2014-es év

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája [a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés alapján (a lista személyes adatokat nem

Részletesebben

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év Készült, a 229/2012.(VIII.28.) korm.r. és a Nktv 23 (1)-(2) bek. alapján. Intézményünk neve : Kölcsey Utcai és Ligeti Sori

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

4. (13) bekezdés: A közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között

4. (13) bekezdés: A közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között Közösségi szolgálat Jogszabályi háttér: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 40 (13) bek., 97 (2.) bek. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012.

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE 2013/2014 Bevezetés Munkánk során hangsúlyozottan jelenik meg az egyéni haladási ütemet segítő differenciált egyéni fejlesztés. Óvodába lépéskor az első, legfontosabb

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 64. MELLÉKLET: 4 db TÁRGY: Javaslat az óvodák 205/206. nevelési évi csoportjaira E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 205. július

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

Bátai Pitypang Óvoda 7149 Báta, Óvoda u. 4. Tel: 06-74/490-623 e-mail: ovibata@tolna.net honlap: www.pitypangovi.bata.hu

Bátai Pitypang Óvoda 7149 Báta, Óvoda u. 4. Tel: 06-74/490-623 e-mail: ovibata@tolna.net honlap: www.pitypangovi.bata.hu Bátai Pitypang Óvoda 7149 Báta, Óvoda u. 4. Tel: 06-74/490-623 e-mail: ovibata@tolna.net honlap: www.pitypangovi.bata.hu BESZÁMOLÓ A 2013/2014-es NEVELÉSI ÉVRŐL Pedagógiai alapelveink, nevelési értékeink:

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA 7132. BOGYISZLÓ, PETŐFI S. U. 16. Tel: 06-74-440-774 E-mail: ovoda@bogyiszlo.hu OM: 202193 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016 NEVELÉSI ÉV Ikt.sz. 107/2015 A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: Anyja neve: Lakcímetartózkodási

Részletesebben

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév.

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév. 2 Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév programjai 2014. SZEPTEMBER HAVI PROGRAM 1. HÉTFŐ Első tanítási nap 2. KEDD

Részletesebben

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig.

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. SZEPTEMBER Kiemelt feladatok Feladatok FELELŐS Szakmai tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket

Részletesebben

Tisztelt Intézményvezető! Tisztelettel megkérjük, tegye lehetővé, hogy tanító szakos, levelező tagozatos I. éves hallgatónk

Tisztelt Intézményvezető! Tisztelettel megkérjük, tegye lehetővé, hogy tanító szakos, levelező tagozatos I. éves hallgatónk EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR DÉKÁNHELYETTES 1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40. Telefon: 487-81-32 Fax: 487-81-96 http://www.tok.elte.hu Tisztelt Intézményvezető! Tisztelettel

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail: Ha igen SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely: Születési dátum (év, hó, nap): Anyja neve:

Részletesebben