FEHÉRNÉ DOMOKOS ILDIKÓ TANÁCSADÁS, KONZULTÁCIÓ A FIATAL FELNŐTT KOROSZTÁLY SZÁMÁRA A TANÁCSADÓ ÉS KONZULTÁCIÓS KÖZPONTOK LÉTREHOZÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FEHÉRNÉ DOMOKOS ILDIKÓ TANÁCSADÁS, KONZULTÁCIÓ A FIATAL FELNŐTT KOROSZTÁLY SZÁMÁRA A TANÁCSADÓ ÉS KONZULTÁCIÓS KÖZPONTOK LÉTREHOZÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE"

Átírás

1 Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Egészségbiztosítási Intézet Szociális Munka Tanszék Egészségügyi Szociális Munka mesterképzési szak Levelező munkarend FEHÉRNÉ DOMOKOS ILDIKÓ TANÁCSADÁS, KONZULTÁCIÓ A FIATAL FELNŐTT KOROSZTÁLY SZÁMÁRA A TANÁCSADÓ ÉS KONZULTÁCIÓS KÖZPONTOK LÉTREHOZÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE Dr. Kelemen Gábor Egyetemi tanár PTE-BTK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék

2 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS PROBLÉMAFELVETÉS, TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA VIZSGÁLAT CÉLJA KUTATÁSI KÉRDÉS SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS HAZAI KUTATÁSOK FŐBB TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI NEMZETKÖZI KUTATÁSOK FŐBB TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI VIZSGÁLATI ANYAG ÉS MÓDSZER A MINTAVÁLASZTÁS MÓDJÁNAK MEGHATÁROZÁSA ELEMSZÁM MEGHATÁROZÁSA A VIZSGÁLAT HELYE, IDEJE CIVIL SZERVEZETEK ALAP ELLÁTÁS: GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSOK: ÖNKORMÁNYZATI IFJÚSÁGI SZERVEZETEK: SZOCIÁLIS, CSALÁD- ÉS IFJÚSÁGÜGYÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG. IFJÚSÁGÜGYI FŐOSZTÁLY ADATGYŰJTÉSI MÓDSZEREK ÉS ESZKÖZÖK EREDMÉNYEK MEGBESZÉLÉS ÖSSZEFOGLALÁS MAGYAR NYELVŰ ÖSSZEFOGLALÁS ANGOL NYELVŰ ÖSSZEFOGLALÁS MELLÉKLETEK SZ. MELLÉKLET AZ INTERJÚ KÉRDÉSEI SZ. MELLÉKLET KÖLTSÉGVETÉSI KERETSZÁMOK IRODALOMJEGYZÉK

3 1. Bevezetés 1.1. Problémafelvetés, témaválasztás indoklása A szakdolgozat témájának kiválasztása számomra nem volt könnyű feladat. Hiszen nemcsak az a fontos, hogy találjunk megfelelő szakirodalmat és kapjunk megfelelő segítséget intézményektől, személyektől, de az is lényeges, hogy ebben a dolgozatban választ kapjunk azokra a kérdésekre, melyek a tanulmányaink során felmerültek bennünk, és felderíthessünk számunkra érdekes és fontos területeket. Az elmúlt 15 évben, főtevékenységeim a éves korosztály mentálhigiénés állapotának javítására irányult. Különös tekintettel a szenvedély betegségekre, a szexuális prevencióra, és egyéb függőségi állapotok megelőzésére tól kezdődően egyre nagyobb hangsúlyt fektetek a primer prevenciók ellátására, valamint a személyiségfejlesztésre, mint az egészséges életmód kialakításának egyik eszközére. Alapítója vagyok a 2000-ben alakult Hétszínvilág Transz perszonális Egyesületnek, melynek elnöki és szakmai vezetői funkcióját is én látom el. Az egyesület célja a fiatal felnőtt korosztály mentálhigiénés állapotának javítása, különös tekintettel a kábítószer- és szexuális prevencióra, illetve egyéb függőségi állapotok megelőzésére: alkohol, TV, computer, játéktermi automaták. Programunk által garantált mentálhigiénés állapot javulás egyértelműen az én-kép megerősítést szolgálja (Fehér I. és mtasi 2004-es Kutatásaim a KTS csoportba járó fiatalok felmérése). Elméletünk szerint a stabil én-képpel rendelkező emberek frusztrációs tolerancia szintje magas, problémamegoldó képessége jó és fejlett empátiás készséggel rendelkeznek. Véleményünk szerint mindez kizárhat bármiféle antiszociális tendenciát, s ha rendszerszemléletben gondolkodunk, gyógyítóközösségépítő hatással van azokra a rendszerekre, ahol ezek a fiatalok élnek és tevékenykednek, mint például a család, iskola, munkahely. Szakdolgozatom, témaválasztásánál az okozott nehézséget, hogy az ifjúsági terület melyik szegmensével foglalkozzam. Hiszen ez a terület komplex, többek között érinti a szociális -, egészség -, munkaügyet, oktatás és képzés területét. Bár melyik részterületet választottam volna, összefüggéseket fedezhettem volna a többi területtel. Az első gondolatom az volt, hogy összehasonlító kutatást végzek a 2

4 környező országok és Magyarország tekintetében. De a szakirodalmi kutatásaim azt bizonyították, hogy Magyarországon teljesen más szolgáltatási rendszerek és koncepciók léteznek, mint a környező országokban. A szakirodalmi kutatásaim során felmerült, hogy szakdolgozatomban foglalkoznom kellene az ifjúság segítők képzésével is, de a vizsgálódásaim során úgy döntöttem, hogy ez egy szintén olyan nagy horderejű téma, amit önmagában kellene feldolgoznom. Ezért ezen dolgozatban az ifjúság segítők képzését nem érintem. A területen eltöltött 15 év során serdülővel foglalkoztam (14-18 év) ben végeztünk kétfajta kutatást. Az egyik az Ifjúságkutatás 2000 Dunaújváros mintájára készült, a Budapest Főváros XVI. kerületében, a kortárssegítő képzésre jelentkező fiatalok között. Vizsgálatunk 4 fő területre oszlik: A kérdezettek neme, kora, tanulmányai és környezete. A szabadidő eltöltése, ezen belül az Internet használat. Szenvedélybetegségek (dohányzás, alkohol, kábítószer) Az önismeret és jövőbeli elképzelések. A válaszokból a következő következtetéseket vontuk le, az adatok nem mutatnak nagyon ijesztő képet, de meg kell említeni, hogy a minta nagyon kevés (30 lány és 10 fiú) ezenkívül, általában akik a csoportra jelentkeznek, rendelkeznek a segítő attitűddel és a magunk megismerésének a vágyával. Ezek a fiatalok tudják, hogy vannak problémáik, és keresik ezen problémákra a megoldásokat, ami pedig a legfontosabb tudnak segítséget kérni, és még így is sok érdekes adatot találhatunk pl. az alkohol, dohányzás és a kábítószer területén még egy ilyen kis mintánál is. Ezért feltétlenül fontos a vizsgálat megismétlése az egész kerület fiataljaira vonatkozóan, hogy tiszta és hitelt érdemlő képet kapjunk a kerület állapotáról, pillanatnyi helyzetéről. A másik vizsgálat a Szociálpedagógiai szakdolgozatomhoz készült, a kortárssegítői képzésbe járó serdülők körében. Azt volt a feltételezés, hogy a kortárssegítő képzésbe járó fiatalok, önismeretük, konfliktuskezelésük, nyílt érzelmi kommunikációjuk fejlődik, és ez elősegíti jobb 3

5 beilleszkedésüket iskolai osztályukba, ellenállóbbá válnak, alkohol és kábítószer használatával szemben, javul kapcsolataik szüleikkel. A vizsgálat rámutatott arra, hogy a képzésben résztvevő fiatalok, komoly problémákkal érkeznek a képzésre, melyeket otthonról hoznak. Nyilván valóvá vált, hogy szükségük van felnőtt segítségére, melyet otthon csak ritkán, vagy egyáltalán nem kapnak meg. Beigazolódott, hogy a képzés elősegíti a problémák nyílt kimondását, vállalását, a személyközi kapcsolatok fejlődését. Az énkép másképp kérdőív megmutatta, hogy a fiatalok nagy százaléka alul értékeli önmagát, és ha a kérdés arra irányul, hogy neki mi a véleménye a csoporttársai, mint gondolnak róla, sokkal negatívabb képet mutatnak magukról. Általánosan elmondható, hogy a szexuális töltésű kérdésekre nem, vagy csak részben válaszolnak. Problémának tartják, hogy az érzéseikről nyilvánosan beszéljenek. Problémamegoldó képességük igen alacsony, de fejleszthető. A szociometriai kérdőív rámutatott arra, hogy képzésbe járó fiatalokat pedig kevés dekralált kapcsolattal rendelkeznek nagyszámban kérnék fel problémamegoldásra. Az esetek többségében a fiatalok igen érzékenyek társaik problémáira, és könnyebben nyílnak meg kortársaik előtt. A fent említett okok miatt választottam az ifjúsági mentálhigiénés ellátásának szükségessége, című témát. 4

6 1.2. Vizsgálat célja A rendelkezésre álló statisztikai információk alapján 1, Magyarországon a házasságon kívül született gyermekek részaránya eléri a 35%-ot. Ezen szülések több mint 80 %-a hajadonoktól, 16 %-a elvált nőktől származik. A felbomlott házasságok 73%-ban van kiskorú gyermek. Az eltartott gyermekek mintegy 84%-át neveli édesanyja, s csupán a gyermekek 16%-a él édesapjával. Az első házasságkötés átlagos életkora férfiaknál 28,2 év, nőknél 25,7 év. A párkapcsolatban élők 15%-a élettársi kapcsolatban él. Magyarországon, a 20 éven aluli eltartottak közel egyötöde, 420 ezer fiatal él a szegénységi küszöb alatt. A létminimum alatt elő fiatalok aránya ennek közel kétszerese (850 ezer). A 0-15 év közöttiek 25,2%-a; év között 18,3%-a szegény. A gyermekes háztartások 20,5%-a szegény. A fiatal felnőtt korosztályok önbeszámoláson alapuló egészségi állapota jónak mondható. Az életvitelt negatívan befolyásoló vagy tartós korlátozást jelentő betegségek alig fordulnak elő. Leggyakoribb tünetek az idegesség, a fejfájás és a kedvetlenség. A leggyakoribb betegségek a hátgerinc-deformitások, a látási problémák és az asztma. A serdülők körében 4-8%-ra teszik a klinikailag bizonyított depressziós zavarban szenvedők arányát. A 18 éven aluliak körében a depressziós tünetek élettartam prevalenciája (az adott személy életében legalább egyszer előforduló esemény) 18-20%. Az adatok alapján egyértelművé válik, hogy Magyarországon az egyszülős családok aránya magas. A fiataloknak segítségre van szükségük, mivel a hagyományos szocializációs rendszerek nem teljesen töltik be azt a funkciót, hogy képesek legyenek ezt a korosztályt a társadalomba integrálni. Amennyiben rendszerszemléletben gondolkodunk, láthatóvá válik, hogy a problémát globálisan kell kezelnünk. Nem csak a családok tekintetében, hanem a generációk tekintetében is. 5

7 1.3. Kutatási kérdés Az alapellátásban résztvevő állami és civil fenntartású intézmények fel vannak e készülve akár kapacitásában, akár funkciójában a speciális helyzetben levő, éves korosztály problémaira. Ennek értelmében, kutatásom a következő területekre irányul: a éves korosztály számára jelenleg nyújtott szolgáltatások feltérképezése Budapesten Az korosztálynak szolgáltatásokat nyújtó intézmények közül kiválasztott 8 szolgáltató esetében: a szolgáltatások milyen programokat tudnak nyújtani a éves korosztály számára mit gondolnak a szolgáltatók, szükséges-e a terület specializálása szükségesnek tartják-e, hogy ezen a területen készüljenek szakmai szabályzó anyagok 6

8 2. Szakirodalmi áttekintés 2.1 Hazai kutatások főbb tudományos eredményei A serdülőkor változásait, egyaránt vizsgálják pszichológusok, szociológusok, kultúraantropológusok. Sokszor a határok mentén való létezésként jellemzik. Mind három tudományt másért és másért érdekli ez a korosztály. A pszichológusok a teljesítmény és műveleti intelligencia, és az érzelmi indulati éltet kutatják. A szociológusok a serdülők felnőttekkel való kapcsolatát a társadalmi értékek és szabályok elfogadását vagy elutasítása mentén vizsgálódnak. Az antropológusok mély elemzéseket végeznek a ceremóniák, a rítusokkal kapcsolatban a felnőtt és gyermeklét határátlépéseket vizsgálják különböző kultúrákban. 2 (B. Kádár Judit Oldás és kötés: A korai serdülőkor folyamatai és helyszínei In: Bernáth László, Solymosi Katalin (szerk.) Fejlődéslélektan Olvasókönyv Tertia kiadó pp ) Kamaszkorban az úgynevezett gyermekkori egyensúly véget ér, és egy krízisekkel teli időszak érkezik el, a felnőtti létbe való belépésig. Vekerdy Tamás ezt az időszakot nevezi a második születés korának. Amikor egy elkülönült személyiség szakad ki a család érzelmi burkából úgy, hogy a világgal, önmagával egyedül szembenézzen. Mint a biológiai születés, ez is fájdalmakat okoz nekünk,...de ő maga is szenved. 3 (Kulcsár, 2004, 9.old.) A serdülőkor átmenetet képez a gyermekkor és a felnőttkor között, amire folyamatként tekintünk, nem egy pillanat alatt megy végbe, hanem hosszú megtapasztalásban gazdag éveket foglal magába 4. (Vikár,1980.) A serdülőkor igen tág időszakot foglal magába, melyet az elméletalkotók, különböző szakaszokra bontották. Általános azonban az a nézet, hogy a pubertás inkább a biológiai, míg a kamaszkor (adoleszcencia) későbbi felnövekedés kapcsolódó átalakulást értik. (Kulcsár, 2004.) Péter Blos könyvében 5 szakaszt különít el: 1. Preadoleszcencia 2. Korai adoleszcencia 3. Tulajdonképpeni adoleszcencia 4. Késői adoleszcencia 5. Poszt- adoleszcencia 7

9 Ezeket a szakaszokat bizonyos lelki változások kísérik, amik időben nehezen behatárolhatóak. (Vikár, 1980) 5 Somlai Péter Változó Ifjúság 6 tanulmányában írja le, hogy az ifjúsági korszakváltás 1980-as évek óta foglalkoztatja a társadalomtudományokat. Ebben az időszakban jelennek meg azok az írások, amik a fiatalok életviszonyaikat, társas kapcsolatait, magatartásának, értékrendszerének, gondolkodásmódjának változásairól. A kitolódott életkor megállapítása szerint megváltoztatta az emberek életútját is. Megváltoztak az egyes életszakaszok, aminek keretében átalakult a fiatalkor is. Az átalakulás legfontosabb eredményének azt tartja, hogy meglazultak a párkapcsolatok, a tanulás és munka, és a családi élet közötti összefüggések hálói. Véleménye szerint a fiatalkor hamarabb kezdődik és később ér véget, a tanulás és munka időszaka összecsúszik, a pár- és pályaválasztási döntések nem véglegesek, folyamatosan változik a pár, lakhely, és életmóddal kapcsolatos választások, és emiatt a felnőtté válás folyamata bizonytalanná válik. Először K. Keniston nevezte poszt adoleszcens-eknek, vagyis a kamaszkor utáninak az ilyen fiatalokat. Az ifjúkutatók a 80-as évek óta foglalkoznak ezzel a jelenséggel. Dolgozatomban én a serdülő és fiatal felnőttkor fejlődési feladatait mutatom be a felhasznált irodalom alapján. Mint minden más életszakasznak így a fiatalfelnőtt kornak is megvannak a jellegzetes fejlődési folyamatai. Levinson (1978) 7 a kora felnőttkorba érkezést, - amit év között határozz meg- a feladatok közé a szülőkről, családról való leválást, az én identitást, az önállóságot a pszichológiai és anyagi függetlenedést jelöli meg. A felnőttkorba belépés után a párválasztást az életstílus kialakítását és a pályaválasztást emeli ki. Hajduska (2008) 8 a serdülőkor sajátságai közül három fő irányvonalat emel ki: a szülőkről való leválási folyamat elindulását, a szexuális identitás a személyiségbe való beépítését, az intim kapcsolatba lépést (az önálló én sérülése nélkül), valamint az eljövendő társadalmi szerepvállalásra való szocializációt (ilyen pl. a pályaválasztás). Ennek értelmében négy krízist határozz meg: az autoritás krízis, a teljesítmény krízis, az identitás krízis és a szociális gátlás. Véleménye szerint a krízisek a serdülőkori tendenciák áthúzódása a felnőttkorba. A felnőttkor 8

10 alapfeladata ként a párválasztást, családalapítást, és foglalkozási szerepbe való beilleszkedést jelöli meg. Lust (2000) 9 a fentebb említett serdülőkori tendenciákhoz kapcsolódóan, három csoportba sorolja a serdülés feladatait, amelyek lényegében háromféle viszonyulás megváltozásaként tekintünk. Ezek a következőek, a leválás, vagyis a szülőkhöz fűződő kapcsolat megváltoztatása, a nemi identitás kialakítása, vagyis a saját testhez való viszonyulás megváltozása, a szexualitás a munka és felnőtt szerepről szóló fantáziálást összhangba kell hozni a realitással, vagyis a felnőtt szerepekhez való viszony megváltozása. A serdülőkorra jellemző biológiai és szociális változásokat a pszichológiai folyamatokban bekövetkező alapvető változások is kísérik. Erikson a személyiség alakulását nyolc egymást követő szakaszra bontotta. Minden szakaszt egy-egy krízis felmerülése, illetve a megoldása jellemez. A serdülőkort, mint már fentebb említettem az identitás válság jellemzi, ami nem más, mint a Ki vagyok én?, Merre tartok én? kérdéskör, megválaszolása jellemzi. A válaszok megtalálása több területen is történik, mint például az ideológiák, vagy a szexualitás terén. Ezenkívül, kiterjed a társadalom által kamaszkornak tekintett időszakon. A végbemenő folyamat során, újra felszínre kerülnek a korábbi fejlődési szakaszok feladatai (az ősbizalom, az autonómia, a kezdeményezés és a teljesítmény) ebben az időszakban lehetősége adódik a serdülőnek arra, hogy újra átdolgozza, illetve magasabb szinten építse be a személyiségébe. Az elért identitás, több területen is megjelenik, a meghozott saját döntésekben, elköteleződésekben mutatkozik meg, például a párkapcsolati, ideológiai, pályaválasztási spirituális területeken. Amennyiben az identitás kialakulása zavart szenved, identitás konfúzióról beszélünk. A kamaszkor után az identitáson túl a következő életszakaszt az intimitás krízise jellemzi. Az intimitásra való képesség azt jelenti, hogy az egyén képes részt venni úgy egy közeli bensőséges kapcsolatban, hogy nem fél attól, hogy elveszti benne a saját identitását. Ebből következik, hogy az intimitás előfeltétele az elért identitás 10.( Erikson EH. A fiatal Luther és más írások. Gondolat, Budapest, 1968/1991.) Igazi intimitás ami valójában identitások ellenpontozódása és összeolvadása csak akkor lehetséges, ha már előrehaladt az identitás kialakulása. Amennyiben a serdülőnek vagy a fiatal felnőttnek nem sikerül intimitást elérnie kapcsolataiban, 9

11 elszigetelődik (izolálódik). Az elszigetelődés tulajdonképpen az arra való képtelenség, hogy igazi intimitás megteremtésével tegyük próbára saját identitásunkat 11 (Erikson EH. A fiatal Luther és más írások. Gondolat, Budapest, 1968/1991. pp o.). Marcia 12 (1996) Erikson elméletéből kiindulva az identitás kialakulásának négy szintjét írta le. az identitásszintet két változó, a krízis és az elköteleződés segítségével állapítja meg. Vizsgálat alá három területet vont: a pályaválasztást, a vallást és politikai ideológiát. Az identitását elért személy, már megküzdött a krízisével, és elköteleződött egy hitvallás egy ideológia mellet. Az identitásdiffúzióban szenvedő személyt, az elkötelezettség hiánya jellemzi. Nem törődik az ideológia, hitvallás választás dilemmájával, a könnyebb kedvezőbb alternatívákat választja. A krízis periódusában a hallgató személy van. Ő aktívan küzd azért, hogy elkötelezze magát valami mellett, de elkötelezettségei még gyengék, ezt a moratórium szintjének is szokták nevezni. A korai zárásban lévő személyek, már elkötelezettek, anélkül, hogy krízisen átmentek volna. Döntéseit valószínűleg a szülei vagy környezete nagymértékben befolyásolta. Fontos megjegyezni, hogy ezek a szintek a személyiség aktuális állapotát írják le, tehát változnak, másrészt pedig egy személy lehet különböző szinteken a különböző területekhez kapcsolódva, mint például a világnézeti elköteleződés kontra pályaválasztás tekintetében. Buda 13 (1986) szerint a serdülőkor végén tulajdonképpen az identitás első megfogalmazása történik meg, leggyakrabban a nemi identitás és pályaválasztás területén. Ez viszont még nem képes integrálni a személyiség összes alkotóelemét integrálni. Véleménye szerint a végleges tekinthető identitás a harmincas évek végére alakul ki, de még ezután is tapasztalható benne változás. A lelki egészség serdülő- és fiatal felnőttkorban. A serdülő és fiatalfelnőttek a fentebb leírtak tükrében, összetett fejlődési feladatokkal jellemezhetőek. Az adott életkor krízisei, fejlődési feladataiban való elakadások leképezhetőek a pszichológiai segítségnyújtás fókuszában. 14 (Hajduska 2008, Kézdi és Lisznyai 2005, Vikár ). Ezt támasztják alá a felsőoktatási tanácsadók által készített felmérések, mely szerint a leggyakrabban előforduló nehézségek: a szülőkkel, származási családdal való kapcsolat, párkapcsolati nehézségek, valamint tanulmányi nehézségek, a pályaválasztás és pályakorrekció (Kézdi a, Lisznyai 2005, Ritoók és mtsai ) 10

12 A fejlődési krízisek időszaka fokozott sérülékenységet mutat, hiszen a személy alkalmazkodóképességét nagyon igénybe veszik a gyors változások. Viszont azt is meg kell jegyezni, hogy nem mindenki számára lesz kritikus ez az átmeneti időszak éppen ezért egyre nagyobb figyelmet kap azok a protektív tényezők, melyek abban segítik az egyént, hogy a nagy kihívást jelentő feladataival sikeresen megbirkózzon. Ezek a protektív faktorok a prevenció kulcsfontosságú tényezői lehetnek. Jessor (1993) 18 a protektív és a rizikófaktorokat öt szintet tartalmazó modellbe foglalta, a serdülők egészségmagatartás, a devianciák kialakulásának szempontjából. A családban felfedezhető biológiai-genetikai szintű mentális zavarok, illetve a jó intellektuális képességek lehetnek a meghatározóak. A társadalmi környezet, a szegénység szintén rizikó faktor lehet, míg a családi kohézió, védő faktor. Az interperszonális szinten a családdal szülőkkel való konfliktus, kontra a bizalmi támogató viszony fejthet ki hatást. A személyiség szintjén a rizikótényező a korai kötődési zavar, míg a protektív hatás a van például az önértékelésnek. a magatartás szintjén veszélyeztető hatású lehet a rossz iskolai teljesítmény, a sportolás és a vallási közösségekben való részvétel ellenben protektív szerepet tölt be. A coping stratégiák szintjén nagy horderővel bírnak a fejlődéssel együtt járó nehézségek leküzdésében, a krízis kreatív megoldásának elérésében. Ahogyan Oláh (1998) 19 is rámutat a stressz a mindennapi élet velejárója,szükséges tehát, megtanulnunk bánni vele. Coping stratégiának tekinthető tehát minden olyan, gondolat, érzés vagy viselkedési megnyilvánulás, mely a stressz csökkentésére irányul. Minél szélesebb a megküzdési repertoár, az egyén annál könnyebben válassza ki az adott stresszhelyzet megoldásához szükséges leghatékonyabb megoldási stratégiákat. Lazarus és Folkman (1984) 20 a megküzdési stratégiák két nagy típusát különböztette meg. Ez a két nagy típus a problémaközpontú és a érzelemközpontú stratégiák. A problémaközpontú megküzdés során a személy a problémára vagy a helyzetre koncentrál, annak megoldására vagy elkerülésének szándékával. A érzelemközpontú esetében pedig a stresszhelyzet által keltet negatív érzések enyhítése a cél. A negatív érzések enyhítése, előfeltétele a problémaközpontú stratégiák alkalmazásának. A két fő típus megkülönböztetése, azonban nem bizonyult elegendőnek, hiszen mind kettő esetében is vannak egymástól eltérő megküzdési módok. Különösen az érzelmi központú megközelítések vetettek fel kérdéseket. Carver és munkatársai (1989) 21 például a menekülő stratégiákat külön kezelik érzelemközpontú stratégiáktól. Ilyen például, hogy valami mással foglalkozik, eszik, 11

13 iszik, vagy sok esetben gyógyszert szed. Ezek a stratégiák olyan helyzetekben figyelhetők meg, amikor az egyén a helyzetet kontrollálhatatlannak érzi, vagyis úgy érzi, hogy nem képes a helyzet megoldására. A stratégiák hátterében, hangsúlyos lehet a tehetetlenség élménye, így ez gyakorta együtt járhat a depresszív állapottal. Nehezen fér bele ebbe a klasszikus felosztásba, a társas támaszt, vagyis a pozitív, támogató kapcsolatrendszer igénybevétele. Hiszen ez egyaránt tartalmazhat problémaközpontú megoldást (konkrét fizikait, vagy tanácsadás formájában nyújtott segítségnyújtást) illetve érzelmi támogatást (az elfogadáson, gondolkodáson a kötődés nyújtotta biztonságérzeten keresztül). De fontos megjegyezni, hogy a megküzdési stratégiák nagy részét társas tanulás útján sajátítjuk el. Ezért módosításukra, a repertoár tágítására mindig van lehetőség, így a segítő beavatkozások során is. A fejlődési krízisek időszaka fokozott sérülékenységet mutat, hiszen a személy alkalmazkodóképességét nagyon igénybe veszik a gyors változások. Az életkori feladatok ezen időszakában a megfelelés szükségessé teszi, az új megküzdési módok elsajátítását, mind a problémamegoldás, mind az érzelmek kezelésének területén. Itt említeném meg példaképpen a társas támasz igénybevételét amely fontos erőforrás a stresszel való megküzdésben (Stauder 2008) 22 fontos változásokon megy keresztül ebben az időszakban, hiszen mind szülővel, mind a kortársakkal való kapcsolat átalakul. Ezen időszakban a társas élet is újjászerveződik. A tizenévesek hetente átlagosan 22 órát töltenek kortársaikkal az iskolai időn kívül. Több időt töltenek barátaikkal, mint családjukkal vagy akár egyedül. Ez az idő mennyisége a serdülőkor folyamán csak növekszik. Ahogy több vizsgálat is bizonyítja (Younniss és Smollar, 1985) a fiatalok minden másnál többre értékelik a barátaikkal eltöltött időt, úgy érzik kortársaik megértik őket, ismerik problémáikat, és előttük önmaguk lehetnek. Több kutatás is bizonyítja, hogy ez a korosztály barátaikkal önfeltáró beszélgetéseket folytatnak, és ezek folyamán határozzák meg a serdülők önmagukat, és fedezik fel saját identitásukat. Ezek a beszélgetések szolidaritást hívják elő (Ó tudom! Velem is volt már ilyen!). Ezek a önfeltárulkozások alkalmat adnak a hosszú beszélgetésekre a problémák természetét és az esetleges megoldási módokat illetően 23. (Michael Cole, Sheila R. Cole, Osiris Kiadó Fejlődéslélektan) A serdülőkori deviáns magatartásformák, így például a dohányzás, alkoholvagy kábítószer fogyasztás melyek ebben a korban a csoportkonformitás és a 12

14 kockázatkereső/ vállaló magatartás is a hátterében állhat inadaptív stressz oldási technikaként, illetve megküzdési módként rögzülhet, így nagy a függőség hosszú távú kialakulásának veszélye 24 (Pikó 2009) Pikó (2002) 25 középiskolások mintáján a Lazarus és Folkman Konfliktusmegoldó kérdőívvel végzett felmérésnél a megküzdés 4 faktorát állapított meg. ezek a passzív, problémaelemző, kockázatos és támogatást kereső megküzdést. A passzív és a támogatást kereső megküzdés inkább a lányokra, a problémaelemző és a kockázatos megküzdés tekintetében viszont nem talált különbséget a nemek között. A kockázatos megküzdés összefüggést mutatott a rizikómagatartással. A serdülőkés fiatalok önpusztító életstratégiái. A megelőzés lehetőségei 26 (Csürke József, B. Erdős Márta ) a tanulmány szerzői önpusztító életstratégiák részében kifejtik, különböző kutatásokra támaszkodva, hogy az öndestruktív viselkedésformák a korcsoportra lebontva milyen gyakorisággal vezet öngyilkosság elkövetésére és a sikertelen öngyilkosságok milyen gyakorisággal ismétlődhetnek és ezeknek mik a rizikó tényezői. Továbbá, hogy ezen viselkedés módnak mik a kialakulásának pszicho patológiás okai. Az öndestruktív viselkedésformák együtt járása más életkori csoportokra éppígy jellemző, ami a jelen tanulmány szempontjából egyrészt az önpusztító minta generációk közti közvetítődése miatt fontos, másfelől pedig megmutatja, hogy a serdülőkre amúgy jellemző kockázatkereső magatartás önmagában nem magyarázza az öndestruktív viselkedésformák együttes előfordulását. Mind a nemzetközi mind a hazai vizsgálatok arra mutatnak rá, hogy az ivási szokások és az befejezet öngyilkosság illetve kísérlet között szoros összefüggés található, ezen vizsgált korosztály körében. Zonda és Veres 2004-es vizsgálatában rámutatnak arra, hogy a szuicid prevencióban fontos szerepet játszik a szenvedélybetegség megelőzése és kezelése. Azon kutatások, amik a szuicidum ismétlődésének gyakoriságát vizsgálták arra jutottak, hogy az ismétlődések növekvő tendenciát mutatnak. A kísérletet követően az első év a legkritikusabb. Fekete és Osváth 2003 kutatása alapján a szociális destabilizációra utaló jellemzők az ismétlők csoportjában igen erőteljesen jelenik meg. 13

15 Egy 2005-ös Pécsi középiskolában végzett vizsgálat azt mutatja, hogy az öngyilkossági kísérletet elkövetők körében, magasabb értéket mutatnak a szorongás és impulzív skálákon, alacsony önértékeléssel rendelkeznek. Az összehasonlító vizsgálat rámutatott arra, hogy a szucidumot elkövetők egy sajátos populációt alkotnak, melyek markáns pszichopatológiás tünetekkel rendelkeznek: depresszió, szorongás, önértékelési problémák, impulzitás és infektív probléma megoldás. (Vörös és mtsai 2005.) A folytatásban a tanulmány készítői kifejtik, hogy az öngyilkosság lényegében egy folyamat. Az önpusztításnak számos formája van, de sok esetben nem tekintik annak a függőségeket, a kockázatkereső magatartásokat, a fokozott baleseti hajlamot, vagy ha valaki a pozitív lehetőségeket elzárja magától, vagy destruktív koodependens kapcsolatokat alakít ki. Pedig ezeket az öndestruktív viselkedésformákat jogosan tekintjük az öngyilkosság közvetett formáinak. Az önpusztító mintázatok társadalmi kontextusát elemezve Dryfoos (id. Kalafat 2003) az új morbiditásokra hívja fel a figyelmet, amelyek a megelőző generációt nem, vagy csak kevésbé érintették. Az első ezek közül a családok szétesése: a kiterjesztett család ma a serdülőkorúaknak nem elérhető, miközben meg kell szokniuk az átmeneti családokat. A fiatalok egyrészről túl gyorsan másrészről pedig túl lassan nőnek fel, ezalatt az értendő, hogy nem vállalnak felelőséget az életükért. A második az erőszak terjedése: Kalafat felhívja a figyelmet a terjedő szerhasználat mellett az erőszak terjedése a személyközi kapcsolatokban. az erőszak Gerbner szavaival élve az erőszak a napi áhítat tárgya. Ugyanakkor hiányoznak a negatív érzések átalakításának kulturálisan elfogadott lehetőségei. Megemlíti az iskola reformok sokaságát, ami elvileg arra lett hivatva, hogy ezeket a nehézségeket megoldja vagy segítsen megoldani. De azonban inkább az instabilitást, a kiszámíthatatlanságot, az intézmény működéséből adódó stresszt növelik. A középiskolában szerintem már az általános iskolában is, a gyermekek 14

16 tanulmányi teljesítményeket helyezik előtérbe és egyre kevésbé az életkori sajátosságokból adódó pszichés, biológiai változásokat. A különböző devianciákat, krízistüneteket negatív szankciók követik. Sőt ezeket a tüneteket elbagatellizálják, rejtve maradnak. Dryfoos negyedik morbiditásként a kockázatokat hordozó szexuális magatartást említi meg. A szexuális problémák közül a szexuális abúzust és az AIDS-től való félelmet jelöli meg. A társadalmi-kulturális nyomásnak engedve Fullagar (2003) metaforája szerint az élet ajándékából a serdülő, a fiatal óriási élet-adósságba keveredik. Krízis, átmenet, sorskérdések Ezen fejezetben a tanulmány írói, a krízis, különböző megközelítési módjait ismerteti. Az önpusztító magatartásformák megelőzését eddig a krízisparadigma határozta meg. a kríziskoncepció értelmében a válság unverzális jelenség, melyet életünk során többször is átélünk. (Szerintem ez Eriksoni fejlődési modellel kapcsolatos, melyet a tanulmány később ki is fejt) A krízis Caplan (1961) meghatározása szerint az a lélektani állapot, amelyben a személy kénytelen veszélyeztető körülményekkel szembenézni; ezek, vagy ezeknek fenyegető közelsége mindennél fontosabb pszichológiai problémává válik számára; a helyzetet sem megoldani, sem elkerülni vagy kikerülni nem képes; s főként nem a számára elérhető, rá jellemző szokványos probléma-megoldó eszközökkel és a mobilizálható potenciális pszichológiai energiával. Caplan (Caplan é. n.) és követői (legújabban, pl. James Gilliland 2001) munkássága révén a krízisparadigma egységes magyarázó elvként vonult be a pszichiátriába: a krízisek nem megfelelő megoldásával, a fejlődésbeli elakadásokkal magyarázták a különféle neurózisokat, a szenvedélybetegségeket, az öngyilkosság közvetlen és közvetettebb formáit, valamint a pszichózisokat is. 15

A Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda egészségterve TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0883

A Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda egészségterve TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0883 A Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda egészségterve TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0883 1 Tartalom 1. Bevezetés... 4 1.1. Az egészség fogalma... 4 1.2. Az egészségi állapotot befolyásoló tényezők... 5 1.3. Az egészség

Részletesebben

Mentális egészségfejlesztési stratégia pozitív egészségfejlesztés és primer prevenció

Mentális egészségfejlesztési stratégia pozitív egészségfejlesztés és primer prevenció Mentális egészségfejlesztési stratégia pozitív egészségfejlesztés és primer prevenció Országos Egészségfejlesztési Intézet, 2007 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés.................................................................

Részletesebben

A testi és lelki egészségfejlesztés lehetőségeiről az iskolában

A testi és lelki egészségfejlesztés lehetőségeiről az iskolában Brettner Zsuzsanna A testi és lelki egészségfejlesztés lehetőségeiről az iskolában Egészség társadalom Az egészség széles körben használt megnevezés bizonyos emberi tapasztalatok komplex dimenziójának

Részletesebben

A MAGYAR FIATALOK ÉLETMINŐSÉGÉNEK ALAKULÁSA AZ ELMÚLT KÉT ÉVTIZEDBEN Doktori értekezés

A MAGYAR FIATALOK ÉLETMINŐSÉGÉNEK ALAKULÁSA AZ ELMÚLT KÉT ÉVTIZEDBEN Doktori értekezés A MAGYAR FIATALOK ÉLETMINŐSÉGÉNEK ALAKULÁSA AZ ELMÚLT KÉT ÉVTIZEDBEN Doktori értekezés Susánszky Éva Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr. Hajnal Ágnes, egyetemi

Részletesebben

A civil szervezetek részvételi lehetőségei az egészségügyi szolgáltatások nyújtásában és az egészségpolitikai folyamatok befolyásolásában

A civil szervezetek részvételi lehetőségei az egészségügyi szolgáltatások nyújtásában és az egészségpolitikai folyamatok befolyásolásában PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM, BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR INTERDISZCIPLINÁRIS DOKTORI ISKOLA POLITIKATUDOMÁNYI PROGRAM Programvezető: Pálné Dr. Kovács Ilona A civil szervezetek részvételi lehetőségei az egészségügyi

Részletesebben

VIII. CSALÁDBARÁT KONFERENCIA. A család mint egység, mint érték

VIII. CSALÁDBARÁT KONFERENCIA. A család mint egység, mint érték VIII. CSALÁDBARÁT KONFERENCIA A család mint egység, mint érték 2 0 0 2 VIII. CSALÁDBARÁT KONFERENCIA A család mint egység, mint érték 2 0 0 2 V I I I. C s a l á d b a r á t K o n f e r e n c i a 2 0 0

Részletesebben

Szerzők: Dr. Hatvani Erzsébet Juhász Péter Zámbori Tamás

Szerzők: Dr. Hatvani Erzsébet Juhász Péter Zámbori Tamás A fiatalok családi kapcsolatainak erősítését, családba történő visszaillesztését segítő, a további kriminalizálódást fékező stratégia és hozzá kapcsolódó cselekvési terv tanulmány formájában és végrehajtása

Részletesebben

MUNKAHELYI LELKI EGÉSZSÉGVÉDELEM

MUNKAHELYI LELKI EGÉSZSÉGVÉDELEM MUNKAHELYI LELKI EGÉSZSÉGVÉDELEM Képzési és tanácsadási kézikönyv Szerzők: Barcsi Tamás Juhász Éva Karamánné Pakai Annamária Szabó József Szerkesztette: Szabó József Technikai szerkesztő: Jónáné Bajsz

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYEKBEN ELHELYEZETT GYEREKEK ÉLETKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA

GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYEKBEN ELHELYEZETT GYEREKEK ÉLETKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA Doktori (PHD) értekezés GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYEKBEN ELHELYEZETT GYEREKEK ÉLETKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA Rákó Erzsébet Debreceni Egyetem BTK 2010. GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYEKBEN ELHELYEZETT GYEREKEK ÉLETKÖRÜLMÉNYEINEK

Részletesebben

"Open Doors"- a fiatalok alternatív konzultációs és szolgáltató centrumának létrehozása a Debrecen Plázában. TÁMOP-5.2.5-08/1-2008-0333 sz.

Open Doors- a fiatalok alternatív konzultációs és szolgáltató centrumának létrehozása a Debrecen Plázában. TÁMOP-5.2.5-08/1-2008-0333 sz. "Open Doors"- a fiatalok alternatív konzultációs és szolgáltató centrumának létrehozása a Debrecen Plázában TÁMOP-5.2.5-08/1-2008-0333 sz. pályázat Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyermekek és fiatalok

Részletesebben

Segédlet BUDAPEST, 2004.

Segédlet BUDAPEST, 2004. Segédlet AZ ISKOLAI EGÉSZSÉGNEVELÉSI, EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM ELKÉSZÍTÉSÉHEZ BUDAPEST, 2004. TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...4 A SEGÉDLET CÉLJA...4 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...4 ELMÉLETI HÁTTÉR...5 EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ

Részletesebben

Nemzeti Lelki Egészség Stratégia

Nemzeti Lelki Egészség Stratégia Nemzeti Lelki Egészség Stratégia 2014-2020 Szakpolitikai stratégia tervezet v1 munkaanyag 2014. január 22. 1 Rövidítések jegyzéke MPT LEGOP OTH EU WHO GYEMSZI OPAI OPNI WHO EU MHAP ESZK MESZP KSIR OPK

Részletesebben

Társas kapcsolathálók és alkoholizmus

Társas kapcsolathálók és alkoholizmus Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia Ph.D. program Társas kapcsolathálók és alkoholizmus Társadalmi támogatás szerepe az Anonim Alkoholisták felépülésében és visszaesésében Ph.D. értekezés Zsákai Szilvia

Részletesebben

Alkoholbetegek felépülési lehetõségei

Alkoholbetegek felépülési lehetõségei BOROS KÁROLYNÉ Alkoholbetegek felépülési lehetõségei Életformaváltás a tartós absztinencia és józanság fenntartásához A mai Magyarországon a szakmapolitikai szabályozás elégtelensége, a forráshiány, az

Részletesebben

Mentálhigiéné és segítő hivatás

Mentálhigiéné és segítő hivatás Mentálhigiéné és segítő hivatás MENTÁLHIGIÉNÉ ÉS SEGÍTŐ HIVATÁS Fejezetek az elmélet és a gyakorlat területeiről PANNÓNIA KÖNYVEK TÁMOP 4.2.2/B-10/1-2010-0029 Tudományos képzés műhelyeinek támogatása

Részletesebben

Oktatási Minisztérium

Oktatási Minisztérium Az Oktatási Minisztérium A Nemzeti Stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására (96/2000. (XII. 11.) OGY hat.) alapdokumentumból adódó drogprevenciós stratégiája 2003. A koncepció kidolgozásában közreműködött:

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD

AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD Szerzők: Hidvégi Péter Kopkáné Plachy Judit Dr. Müller Anetta Eszterházy Károly Főiskola Sporttudományi Intézet Eger, 2015 KÉSZÜLT AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SPORTTUDOMÁNYI INTÉZETÉ-

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11/A-2012-0010 Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11/A-2012-0010 Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben . 0 PROJEKTTERV (MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV) Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben PÁLYÁZAT Népegészségügyi, Mentális egészségfejlesztés szolgáltatásaihoz Írta és

Részletesebben

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE FSZH Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet Addiktológiai Szakértői Munkacsoport Budapest, 2008. TARTALOM: A közösség fogalma A közösségi ellátás

Részletesebben

Szociálisan hátrányos helyzetű tanulók mozgásprogramja táplálkozási szokásuk és a testnevelésben mutatott teljesítményük alapján

Szociálisan hátrányos helyzetű tanulók mozgásprogramja táplálkozási szokásuk és a testnevelésben mutatott teljesítményük alapján Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Doktori Iskola Szociálisan hátrányos helyzetű tanulók mozgásprogramja táplálkozási szokásuk és a testnevelésben mutatott teljesítményük

Részletesebben

INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia)

INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia) INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia) SÁRVIZÍ KISTÉRSÉG KÖZÖS ÉRDEKELTSÉGŰ PARTNERI EGYÜTTMŰKÖDÉSE A JÓLÉTI RENDSZER MEGVALÓSÍTÁSÁRA Készítette: Stratégiakutató Intézet Írta: Dr.

Részletesebben

Családtájékoztatási modell

Családtájékoztatási modell Családtájékoztatási modell Az autizmussal élők családjának / gondozóinak tájékoztatása, támogatása és bevonása a teljes ellátási spektrumban és a teljes életút során Szerzők: Giflo H. Péter, gyógypedagógus,

Részletesebben

H/11798. számú. országgyűlési határozati javaslat. a Nemzeti Drogellenes Stratégiáról 2013-2020

H/11798. számú. országgyűlési határozati javaslat. a Nemzeti Drogellenes Stratégiáról 2013-2020 MAGYARORSZÁG KORMÁNYA H/11798. számú országgyűlési határozati javaslat a Nemzeti Drogellenes Stratégiáról 2013-2020 Tiszta tudat, józanság, küzdelem a kábítószer-bűnözés ellen Előadó: Balog Zoltán emberi

Részletesebben

Közös kincsünk a gyermek

Közös kincsünk a gyermek Mottó: A gyermek a mi mai befektetésünk a holnap társadalmába. WHO Közös kincsünk a gyermek Nemzeti Csecsemõés Gyermekegészségügyi Program 2005. NOVEMBER 2 KÖZÖS KINCSÜNK A GYERMEK Tartalomjegyzék BEVEZETÕ

Részletesebben

Egészségfejlesztés az iskolákban. Akkreditált tanárképzési programmal párosuló, komplex iskolai egészségfejlesztési tananyagok áttekintése

Egészségfejlesztés az iskolákban. Akkreditált tanárképzési programmal párosuló, komplex iskolai egészségfejlesztési tananyagok áttekintése Egészségfejlesztés az iskolákban (tanulmány) Akkreditált tanárképzési programmal párosuló, komplex iskolai egészségfejlesztési tananyagok áttekintése I. Általános bevezetés 1. Bevezetés Az összehasonlító

Részletesebben

A civilek szerepe az egészségi állapot javításában egészség-egyenlőtlenségek csökkentésében és az egészségpolitikák alakításában

A civilek szerepe az egészségi állapot javításában egészség-egyenlőtlenségek csökkentésében és az egészségpolitikák alakításában A civilek szerepe az egészségi állapot javításában egészség-egyenlőtlenségek csökkentésében és az egészségpolitikák alakításában II. tananyagrész Dr. Vitrai József Kaposvári Csilla Bevezető megjegyzés

Részletesebben

9. KONKLÚZIÓ... 38 9.1. SZAKMAI JAVASLAT... 39 IRODALOMJEGYZÉK... 41 IDÉZETEK JEGYZÉKE... 43 MELLÉKLETEK... 44

9. KONKLÚZIÓ... 38 9.1. SZAKMAI JAVASLAT... 39 IRODALOMJEGYZÉK... 41 IDÉZETEK JEGYZÉKE... 43 MELLÉKLETEK... 44 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS...3 1.1 TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA...4 1.2 HIPOTÉZIS...4 2. MENTÁLHIGIÉNÉ TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS...5 2.1 A MENTÁLHIGIÉNÉ FOGALMA...6 2.2 LELKI EGÉSZSÉGPROMÓCIÓ...6 2.3 POZITÍV MENTÁLHIGIÉNÉ...7

Részletesebben

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Elméleti bevezető Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Mennyire menő ma Magyarországon a fiataloknak egymás között azzal büszkélkedni, hogy szabadidejükben önkéntes munkát végeznek?

Részletesebben

Az alapellátás jellemzői Európában

Az alapellátás jellemzői Európában Készítette: Informatikai és Rendszerelemzési Főigazgatóság Rendszerelemzési Főosztály Budapest, 2014. szeptember Tartalom Vezetői összefoglaló... 3 Az alapellátás meghatározása, funkciói... 4 Az alapellátás

Részletesebben

Testmozgás az Iskolában 1.0 MUNKAANYAG MAGYAR DIÁKSPORT SZÖVETSÉG 2013 MAGYAR DIÁKSPORT SZÖVETSÉG 2013

Testmozgás az Iskolában 1.0 MUNKAANYAG MAGYAR DIÁKSPORT SZÖVETSÉG 2013 MAGYAR DIÁKSPORT SZÖVETSÉG 2013 Testmozgás az Iskolában 1.0 K O N C E P C I Ó MAGYAR DIÁKSPORT SZÖVETSÉG 2013 MAGYAR DIÁKSPORT SZÖVETSÉG 2013 MUNKAANYAG MAGYAR DIÁKSPORT SZÖVETSÉG 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. E-mail: teis@mdsz.hu

Részletesebben