FEHÉRNÉ DOMOKOS ILDIKÓ TANÁCSADÁS, KONZULTÁCIÓ A FIATAL FELNŐTT KOROSZTÁLY SZÁMÁRA A TANÁCSADÓ ÉS KONZULTÁCIÓS KÖZPONTOK LÉTREHOZÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FEHÉRNÉ DOMOKOS ILDIKÓ TANÁCSADÁS, KONZULTÁCIÓ A FIATAL FELNŐTT KOROSZTÁLY SZÁMÁRA A TANÁCSADÓ ÉS KONZULTÁCIÓS KÖZPONTOK LÉTREHOZÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE"

Átírás

1 Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Egészségbiztosítási Intézet Szociális Munka Tanszék Egészségügyi Szociális Munka mesterképzési szak Levelező munkarend FEHÉRNÉ DOMOKOS ILDIKÓ TANÁCSADÁS, KONZULTÁCIÓ A FIATAL FELNŐTT KOROSZTÁLY SZÁMÁRA A TANÁCSADÓ ÉS KONZULTÁCIÓS KÖZPONTOK LÉTREHOZÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE Dr. Kelemen Gábor Egyetemi tanár PTE-BTK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék

2 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS PROBLÉMAFELVETÉS, TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA VIZSGÁLAT CÉLJA KUTATÁSI KÉRDÉS SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS HAZAI KUTATÁSOK FŐBB TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI NEMZETKÖZI KUTATÁSOK FŐBB TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI VIZSGÁLATI ANYAG ÉS MÓDSZER A MINTAVÁLASZTÁS MÓDJÁNAK MEGHATÁROZÁSA ELEMSZÁM MEGHATÁROZÁSA A VIZSGÁLAT HELYE, IDEJE CIVIL SZERVEZETEK ALAP ELLÁTÁS: GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSOK: ÖNKORMÁNYZATI IFJÚSÁGI SZERVEZETEK: SZOCIÁLIS, CSALÁD- ÉS IFJÚSÁGÜGYÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG. IFJÚSÁGÜGYI FŐOSZTÁLY ADATGYŰJTÉSI MÓDSZEREK ÉS ESZKÖZÖK EREDMÉNYEK MEGBESZÉLÉS ÖSSZEFOGLALÁS MAGYAR NYELVŰ ÖSSZEFOGLALÁS ANGOL NYELVŰ ÖSSZEFOGLALÁS MELLÉKLETEK SZ. MELLÉKLET AZ INTERJÚ KÉRDÉSEI SZ. MELLÉKLET KÖLTSÉGVETÉSI KERETSZÁMOK IRODALOMJEGYZÉK

3 1. Bevezetés 1.1. Problémafelvetés, témaválasztás indoklása A szakdolgozat témájának kiválasztása számomra nem volt könnyű feladat. Hiszen nemcsak az a fontos, hogy találjunk megfelelő szakirodalmat és kapjunk megfelelő segítséget intézményektől, személyektől, de az is lényeges, hogy ebben a dolgozatban választ kapjunk azokra a kérdésekre, melyek a tanulmányaink során felmerültek bennünk, és felderíthessünk számunkra érdekes és fontos területeket. Az elmúlt 15 évben, főtevékenységeim a éves korosztály mentálhigiénés állapotának javítására irányult. Különös tekintettel a szenvedély betegségekre, a szexuális prevencióra, és egyéb függőségi állapotok megelőzésére tól kezdődően egyre nagyobb hangsúlyt fektetek a primer prevenciók ellátására, valamint a személyiségfejlesztésre, mint az egészséges életmód kialakításának egyik eszközére. Alapítója vagyok a 2000-ben alakult Hétszínvilág Transz perszonális Egyesületnek, melynek elnöki és szakmai vezetői funkcióját is én látom el. Az egyesület célja a fiatal felnőtt korosztály mentálhigiénés állapotának javítása, különös tekintettel a kábítószer- és szexuális prevencióra, illetve egyéb függőségi állapotok megelőzésére: alkohol, TV, computer, játéktermi automaták. Programunk által garantált mentálhigiénés állapot javulás egyértelműen az én-kép megerősítést szolgálja (Fehér I. és mtasi 2004-es Kutatásaim a KTS csoportba járó fiatalok felmérése). Elméletünk szerint a stabil én-képpel rendelkező emberek frusztrációs tolerancia szintje magas, problémamegoldó képessége jó és fejlett empátiás készséggel rendelkeznek. Véleményünk szerint mindez kizárhat bármiféle antiszociális tendenciát, s ha rendszerszemléletben gondolkodunk, gyógyítóközösségépítő hatással van azokra a rendszerekre, ahol ezek a fiatalok élnek és tevékenykednek, mint például a család, iskola, munkahely. Szakdolgozatom, témaválasztásánál az okozott nehézséget, hogy az ifjúsági terület melyik szegmensével foglalkozzam. Hiszen ez a terület komplex, többek között érinti a szociális -, egészség -, munkaügyet, oktatás és képzés területét. Bár melyik részterületet választottam volna, összefüggéseket fedezhettem volna a többi területtel. Az első gondolatom az volt, hogy összehasonlító kutatást végzek a 2

4 környező országok és Magyarország tekintetében. De a szakirodalmi kutatásaim azt bizonyították, hogy Magyarországon teljesen más szolgáltatási rendszerek és koncepciók léteznek, mint a környező országokban. A szakirodalmi kutatásaim során felmerült, hogy szakdolgozatomban foglalkoznom kellene az ifjúság segítők képzésével is, de a vizsgálódásaim során úgy döntöttem, hogy ez egy szintén olyan nagy horderejű téma, amit önmagában kellene feldolgoznom. Ezért ezen dolgozatban az ifjúság segítők képzését nem érintem. A területen eltöltött 15 év során serdülővel foglalkoztam (14-18 év) ben végeztünk kétfajta kutatást. Az egyik az Ifjúságkutatás 2000 Dunaújváros mintájára készült, a Budapest Főváros XVI. kerületében, a kortárssegítő képzésre jelentkező fiatalok között. Vizsgálatunk 4 fő területre oszlik: A kérdezettek neme, kora, tanulmányai és környezete. A szabadidő eltöltése, ezen belül az Internet használat. Szenvedélybetegségek (dohányzás, alkohol, kábítószer) Az önismeret és jövőbeli elképzelések. A válaszokból a következő következtetéseket vontuk le, az adatok nem mutatnak nagyon ijesztő képet, de meg kell említeni, hogy a minta nagyon kevés (30 lány és 10 fiú) ezenkívül, általában akik a csoportra jelentkeznek, rendelkeznek a segítő attitűddel és a magunk megismerésének a vágyával. Ezek a fiatalok tudják, hogy vannak problémáik, és keresik ezen problémákra a megoldásokat, ami pedig a legfontosabb tudnak segítséget kérni, és még így is sok érdekes adatot találhatunk pl. az alkohol, dohányzás és a kábítószer területén még egy ilyen kis mintánál is. Ezért feltétlenül fontos a vizsgálat megismétlése az egész kerület fiataljaira vonatkozóan, hogy tiszta és hitelt érdemlő képet kapjunk a kerület állapotáról, pillanatnyi helyzetéről. A másik vizsgálat a Szociálpedagógiai szakdolgozatomhoz készült, a kortárssegítői képzésbe járó serdülők körében. Azt volt a feltételezés, hogy a kortárssegítő képzésbe járó fiatalok, önismeretük, konfliktuskezelésük, nyílt érzelmi kommunikációjuk fejlődik, és ez elősegíti jobb 3

5 beilleszkedésüket iskolai osztályukba, ellenállóbbá válnak, alkohol és kábítószer használatával szemben, javul kapcsolataik szüleikkel. A vizsgálat rámutatott arra, hogy a képzésben résztvevő fiatalok, komoly problémákkal érkeznek a képzésre, melyeket otthonról hoznak. Nyilván valóvá vált, hogy szükségük van felnőtt segítségére, melyet otthon csak ritkán, vagy egyáltalán nem kapnak meg. Beigazolódott, hogy a képzés elősegíti a problémák nyílt kimondását, vállalását, a személyközi kapcsolatok fejlődését. Az énkép másképp kérdőív megmutatta, hogy a fiatalok nagy százaléka alul értékeli önmagát, és ha a kérdés arra irányul, hogy neki mi a véleménye a csoporttársai, mint gondolnak róla, sokkal negatívabb képet mutatnak magukról. Általánosan elmondható, hogy a szexuális töltésű kérdésekre nem, vagy csak részben válaszolnak. Problémának tartják, hogy az érzéseikről nyilvánosan beszéljenek. Problémamegoldó képességük igen alacsony, de fejleszthető. A szociometriai kérdőív rámutatott arra, hogy képzésbe járó fiatalokat pedig kevés dekralált kapcsolattal rendelkeznek nagyszámban kérnék fel problémamegoldásra. Az esetek többségében a fiatalok igen érzékenyek társaik problémáira, és könnyebben nyílnak meg kortársaik előtt. A fent említett okok miatt választottam az ifjúsági mentálhigiénés ellátásának szükségessége, című témát. 4

6 1.2. Vizsgálat célja A rendelkezésre álló statisztikai információk alapján 1, Magyarországon a házasságon kívül született gyermekek részaránya eléri a 35%-ot. Ezen szülések több mint 80 %-a hajadonoktól, 16 %-a elvált nőktől származik. A felbomlott házasságok 73%-ban van kiskorú gyermek. Az eltartott gyermekek mintegy 84%-át neveli édesanyja, s csupán a gyermekek 16%-a él édesapjával. Az első házasságkötés átlagos életkora férfiaknál 28,2 év, nőknél 25,7 év. A párkapcsolatban élők 15%-a élettársi kapcsolatban él. Magyarországon, a 20 éven aluli eltartottak közel egyötöde, 420 ezer fiatal él a szegénységi küszöb alatt. A létminimum alatt elő fiatalok aránya ennek közel kétszerese (850 ezer). A 0-15 év közöttiek 25,2%-a; év között 18,3%-a szegény. A gyermekes háztartások 20,5%-a szegény. A fiatal felnőtt korosztályok önbeszámoláson alapuló egészségi állapota jónak mondható. Az életvitelt negatívan befolyásoló vagy tartós korlátozást jelentő betegségek alig fordulnak elő. Leggyakoribb tünetek az idegesség, a fejfájás és a kedvetlenség. A leggyakoribb betegségek a hátgerinc-deformitások, a látási problémák és az asztma. A serdülők körében 4-8%-ra teszik a klinikailag bizonyított depressziós zavarban szenvedők arányát. A 18 éven aluliak körében a depressziós tünetek élettartam prevalenciája (az adott személy életében legalább egyszer előforduló esemény) 18-20%. Az adatok alapján egyértelművé válik, hogy Magyarországon az egyszülős családok aránya magas. A fiataloknak segítségre van szükségük, mivel a hagyományos szocializációs rendszerek nem teljesen töltik be azt a funkciót, hogy képesek legyenek ezt a korosztályt a társadalomba integrálni. Amennyiben rendszerszemléletben gondolkodunk, láthatóvá válik, hogy a problémát globálisan kell kezelnünk. Nem csak a családok tekintetében, hanem a generációk tekintetében is. 5

7 1.3. Kutatási kérdés Az alapellátásban résztvevő állami és civil fenntartású intézmények fel vannak e készülve akár kapacitásában, akár funkciójában a speciális helyzetben levő, éves korosztály problémaira. Ennek értelmében, kutatásom a következő területekre irányul: a éves korosztály számára jelenleg nyújtott szolgáltatások feltérképezése Budapesten Az korosztálynak szolgáltatásokat nyújtó intézmények közül kiválasztott 8 szolgáltató esetében: a szolgáltatások milyen programokat tudnak nyújtani a éves korosztály számára mit gondolnak a szolgáltatók, szükséges-e a terület specializálása szükségesnek tartják-e, hogy ezen a területen készüljenek szakmai szabályzó anyagok 6

8 2. Szakirodalmi áttekintés 2.1 Hazai kutatások főbb tudományos eredményei A serdülőkor változásait, egyaránt vizsgálják pszichológusok, szociológusok, kultúraantropológusok. Sokszor a határok mentén való létezésként jellemzik. Mind három tudományt másért és másért érdekli ez a korosztály. A pszichológusok a teljesítmény és műveleti intelligencia, és az érzelmi indulati éltet kutatják. A szociológusok a serdülők felnőttekkel való kapcsolatát a társadalmi értékek és szabályok elfogadását vagy elutasítása mentén vizsgálódnak. Az antropológusok mély elemzéseket végeznek a ceremóniák, a rítusokkal kapcsolatban a felnőtt és gyermeklét határátlépéseket vizsgálják különböző kultúrákban. 2 (B. Kádár Judit Oldás és kötés: A korai serdülőkor folyamatai és helyszínei In: Bernáth László, Solymosi Katalin (szerk.) Fejlődéslélektan Olvasókönyv Tertia kiadó pp ) Kamaszkorban az úgynevezett gyermekkori egyensúly véget ér, és egy krízisekkel teli időszak érkezik el, a felnőtti létbe való belépésig. Vekerdy Tamás ezt az időszakot nevezi a második születés korának. Amikor egy elkülönült személyiség szakad ki a család érzelmi burkából úgy, hogy a világgal, önmagával egyedül szembenézzen. Mint a biológiai születés, ez is fájdalmakat okoz nekünk,...de ő maga is szenved. 3 (Kulcsár, 2004, 9.old.) A serdülőkor átmenetet képez a gyermekkor és a felnőttkor között, amire folyamatként tekintünk, nem egy pillanat alatt megy végbe, hanem hosszú megtapasztalásban gazdag éveket foglal magába 4. (Vikár,1980.) A serdülőkor igen tág időszakot foglal magába, melyet az elméletalkotók, különböző szakaszokra bontották. Általános azonban az a nézet, hogy a pubertás inkább a biológiai, míg a kamaszkor (adoleszcencia) későbbi felnövekedés kapcsolódó átalakulást értik. (Kulcsár, 2004.) Péter Blos könyvében 5 szakaszt különít el: 1. Preadoleszcencia 2. Korai adoleszcencia 3. Tulajdonképpeni adoleszcencia 4. Késői adoleszcencia 5. Poszt- adoleszcencia 7

9 Ezeket a szakaszokat bizonyos lelki változások kísérik, amik időben nehezen behatárolhatóak. (Vikár, 1980) 5 Somlai Péter Változó Ifjúság 6 tanulmányában írja le, hogy az ifjúsági korszakváltás 1980-as évek óta foglalkoztatja a társadalomtudományokat. Ebben az időszakban jelennek meg azok az írások, amik a fiatalok életviszonyaikat, társas kapcsolatait, magatartásának, értékrendszerének, gondolkodásmódjának változásairól. A kitolódott életkor megállapítása szerint megváltoztatta az emberek életútját is. Megváltoztak az egyes életszakaszok, aminek keretében átalakult a fiatalkor is. Az átalakulás legfontosabb eredményének azt tartja, hogy meglazultak a párkapcsolatok, a tanulás és munka, és a családi élet közötti összefüggések hálói. Véleménye szerint a fiatalkor hamarabb kezdődik és később ér véget, a tanulás és munka időszaka összecsúszik, a pár- és pályaválasztási döntések nem véglegesek, folyamatosan változik a pár, lakhely, és életmóddal kapcsolatos választások, és emiatt a felnőtté válás folyamata bizonytalanná válik. Először K. Keniston nevezte poszt adoleszcens-eknek, vagyis a kamaszkor utáninak az ilyen fiatalokat. Az ifjúkutatók a 80-as évek óta foglalkoznak ezzel a jelenséggel. Dolgozatomban én a serdülő és fiatal felnőttkor fejlődési feladatait mutatom be a felhasznált irodalom alapján. Mint minden más életszakasznak így a fiatalfelnőtt kornak is megvannak a jellegzetes fejlődési folyamatai. Levinson (1978) 7 a kora felnőttkorba érkezést, - amit év között határozz meg- a feladatok közé a szülőkről, családról való leválást, az én identitást, az önállóságot a pszichológiai és anyagi függetlenedést jelöli meg. A felnőttkorba belépés után a párválasztást az életstílus kialakítását és a pályaválasztást emeli ki. Hajduska (2008) 8 a serdülőkor sajátságai közül három fő irányvonalat emel ki: a szülőkről való leválási folyamat elindulását, a szexuális identitás a személyiségbe való beépítését, az intim kapcsolatba lépést (az önálló én sérülése nélkül), valamint az eljövendő társadalmi szerepvállalásra való szocializációt (ilyen pl. a pályaválasztás). Ennek értelmében négy krízist határozz meg: az autoritás krízis, a teljesítmény krízis, az identitás krízis és a szociális gátlás. Véleménye szerint a krízisek a serdülőkori tendenciák áthúzódása a felnőttkorba. A felnőttkor 8

10 alapfeladata ként a párválasztást, családalapítást, és foglalkozási szerepbe való beilleszkedést jelöli meg. Lust (2000) 9 a fentebb említett serdülőkori tendenciákhoz kapcsolódóan, három csoportba sorolja a serdülés feladatait, amelyek lényegében háromféle viszonyulás megváltozásaként tekintünk. Ezek a következőek, a leválás, vagyis a szülőkhöz fűződő kapcsolat megváltoztatása, a nemi identitás kialakítása, vagyis a saját testhez való viszonyulás megváltozása, a szexualitás a munka és felnőtt szerepről szóló fantáziálást összhangba kell hozni a realitással, vagyis a felnőtt szerepekhez való viszony megváltozása. A serdülőkorra jellemző biológiai és szociális változásokat a pszichológiai folyamatokban bekövetkező alapvető változások is kísérik. Erikson a személyiség alakulását nyolc egymást követő szakaszra bontotta. Minden szakaszt egy-egy krízis felmerülése, illetve a megoldása jellemez. A serdülőkort, mint már fentebb említettem az identitás válság jellemzi, ami nem más, mint a Ki vagyok én?, Merre tartok én? kérdéskör, megválaszolása jellemzi. A válaszok megtalálása több területen is történik, mint például az ideológiák, vagy a szexualitás terén. Ezenkívül, kiterjed a társadalom által kamaszkornak tekintett időszakon. A végbemenő folyamat során, újra felszínre kerülnek a korábbi fejlődési szakaszok feladatai (az ősbizalom, az autonómia, a kezdeményezés és a teljesítmény) ebben az időszakban lehetősége adódik a serdülőnek arra, hogy újra átdolgozza, illetve magasabb szinten építse be a személyiségébe. Az elért identitás, több területen is megjelenik, a meghozott saját döntésekben, elköteleződésekben mutatkozik meg, például a párkapcsolati, ideológiai, pályaválasztási spirituális területeken. Amennyiben az identitás kialakulása zavart szenved, identitás konfúzióról beszélünk. A kamaszkor után az identitáson túl a következő életszakaszt az intimitás krízise jellemzi. Az intimitásra való képesség azt jelenti, hogy az egyén képes részt venni úgy egy közeli bensőséges kapcsolatban, hogy nem fél attól, hogy elveszti benne a saját identitását. Ebből következik, hogy az intimitás előfeltétele az elért identitás 10.( Erikson EH. A fiatal Luther és más írások. Gondolat, Budapest, 1968/1991.) Igazi intimitás ami valójában identitások ellenpontozódása és összeolvadása csak akkor lehetséges, ha már előrehaladt az identitás kialakulása. Amennyiben a serdülőnek vagy a fiatal felnőttnek nem sikerül intimitást elérnie kapcsolataiban, 9

11 elszigetelődik (izolálódik). Az elszigetelődés tulajdonképpen az arra való képtelenség, hogy igazi intimitás megteremtésével tegyük próbára saját identitásunkat 11 (Erikson EH. A fiatal Luther és más írások. Gondolat, Budapest, 1968/1991. pp o.). Marcia 12 (1996) Erikson elméletéből kiindulva az identitás kialakulásának négy szintjét írta le. az identitásszintet két változó, a krízis és az elköteleződés segítségével állapítja meg. Vizsgálat alá három területet vont: a pályaválasztást, a vallást és politikai ideológiát. Az identitását elért személy, már megküzdött a krízisével, és elköteleződött egy hitvallás egy ideológia mellet. Az identitásdiffúzióban szenvedő személyt, az elkötelezettség hiánya jellemzi. Nem törődik az ideológia, hitvallás választás dilemmájával, a könnyebb kedvezőbb alternatívákat választja. A krízis periódusában a hallgató személy van. Ő aktívan küzd azért, hogy elkötelezze magát valami mellett, de elkötelezettségei még gyengék, ezt a moratórium szintjének is szokták nevezni. A korai zárásban lévő személyek, már elkötelezettek, anélkül, hogy krízisen átmentek volna. Döntéseit valószínűleg a szülei vagy környezete nagymértékben befolyásolta. Fontos megjegyezni, hogy ezek a szintek a személyiség aktuális állapotát írják le, tehát változnak, másrészt pedig egy személy lehet különböző szinteken a különböző területekhez kapcsolódva, mint például a világnézeti elköteleződés kontra pályaválasztás tekintetében. Buda 13 (1986) szerint a serdülőkor végén tulajdonképpen az identitás első megfogalmazása történik meg, leggyakrabban a nemi identitás és pályaválasztás területén. Ez viszont még nem képes integrálni a személyiség összes alkotóelemét integrálni. Véleménye szerint a végleges tekinthető identitás a harmincas évek végére alakul ki, de még ezután is tapasztalható benne változás. A lelki egészség serdülő- és fiatal felnőttkorban. A serdülő és fiatalfelnőttek a fentebb leírtak tükrében, összetett fejlődési feladatokkal jellemezhetőek. Az adott életkor krízisei, fejlődési feladataiban való elakadások leképezhetőek a pszichológiai segítségnyújtás fókuszában. 14 (Hajduska 2008, Kézdi és Lisznyai 2005, Vikár ). Ezt támasztják alá a felsőoktatási tanácsadók által készített felmérések, mely szerint a leggyakrabban előforduló nehézségek: a szülőkkel, származási családdal való kapcsolat, párkapcsolati nehézségek, valamint tanulmányi nehézségek, a pályaválasztás és pályakorrekció (Kézdi a, Lisznyai 2005, Ritoók és mtsai ) 10

12 A fejlődési krízisek időszaka fokozott sérülékenységet mutat, hiszen a személy alkalmazkodóképességét nagyon igénybe veszik a gyors változások. Viszont azt is meg kell jegyezni, hogy nem mindenki számára lesz kritikus ez az átmeneti időszak éppen ezért egyre nagyobb figyelmet kap azok a protektív tényezők, melyek abban segítik az egyént, hogy a nagy kihívást jelentő feladataival sikeresen megbirkózzon. Ezek a protektív faktorok a prevenció kulcsfontosságú tényezői lehetnek. Jessor (1993) 18 a protektív és a rizikófaktorokat öt szintet tartalmazó modellbe foglalta, a serdülők egészségmagatartás, a devianciák kialakulásának szempontjából. A családban felfedezhető biológiai-genetikai szintű mentális zavarok, illetve a jó intellektuális képességek lehetnek a meghatározóak. A társadalmi környezet, a szegénység szintén rizikó faktor lehet, míg a családi kohézió, védő faktor. Az interperszonális szinten a családdal szülőkkel való konfliktus, kontra a bizalmi támogató viszony fejthet ki hatást. A személyiség szintjén a rizikótényező a korai kötődési zavar, míg a protektív hatás a van például az önértékelésnek. a magatartás szintjén veszélyeztető hatású lehet a rossz iskolai teljesítmény, a sportolás és a vallási közösségekben való részvétel ellenben protektív szerepet tölt be. A coping stratégiák szintjén nagy horderővel bírnak a fejlődéssel együtt járó nehézségek leküzdésében, a krízis kreatív megoldásának elérésében. Ahogyan Oláh (1998) 19 is rámutat a stressz a mindennapi élet velejárója,szükséges tehát, megtanulnunk bánni vele. Coping stratégiának tekinthető tehát minden olyan, gondolat, érzés vagy viselkedési megnyilvánulás, mely a stressz csökkentésére irányul. Minél szélesebb a megküzdési repertoár, az egyén annál könnyebben válassza ki az adott stresszhelyzet megoldásához szükséges leghatékonyabb megoldási stratégiákat. Lazarus és Folkman (1984) 20 a megküzdési stratégiák két nagy típusát különböztette meg. Ez a két nagy típus a problémaközpontú és a érzelemközpontú stratégiák. A problémaközpontú megküzdés során a személy a problémára vagy a helyzetre koncentrál, annak megoldására vagy elkerülésének szándékával. A érzelemközpontú esetében pedig a stresszhelyzet által keltet negatív érzések enyhítése a cél. A negatív érzések enyhítése, előfeltétele a problémaközpontú stratégiák alkalmazásának. A két fő típus megkülönböztetése, azonban nem bizonyult elegendőnek, hiszen mind kettő esetében is vannak egymástól eltérő megküzdési módok. Különösen az érzelmi központú megközelítések vetettek fel kérdéseket. Carver és munkatársai (1989) 21 például a menekülő stratégiákat külön kezelik érzelemközpontú stratégiáktól. Ilyen például, hogy valami mással foglalkozik, eszik, 11

13 iszik, vagy sok esetben gyógyszert szed. Ezek a stratégiák olyan helyzetekben figyelhetők meg, amikor az egyén a helyzetet kontrollálhatatlannak érzi, vagyis úgy érzi, hogy nem képes a helyzet megoldására. A stratégiák hátterében, hangsúlyos lehet a tehetetlenség élménye, így ez gyakorta együtt járhat a depresszív állapottal. Nehezen fér bele ebbe a klasszikus felosztásba, a társas támaszt, vagyis a pozitív, támogató kapcsolatrendszer igénybevétele. Hiszen ez egyaránt tartalmazhat problémaközpontú megoldást (konkrét fizikait, vagy tanácsadás formájában nyújtott segítségnyújtást) illetve érzelmi támogatást (az elfogadáson, gondolkodáson a kötődés nyújtotta biztonságérzeten keresztül). De fontos megjegyezni, hogy a megküzdési stratégiák nagy részét társas tanulás útján sajátítjuk el. Ezért módosításukra, a repertoár tágítására mindig van lehetőség, így a segítő beavatkozások során is. A fejlődési krízisek időszaka fokozott sérülékenységet mutat, hiszen a személy alkalmazkodóképességét nagyon igénybe veszik a gyors változások. Az életkori feladatok ezen időszakában a megfelelés szükségessé teszi, az új megküzdési módok elsajátítását, mind a problémamegoldás, mind az érzelmek kezelésének területén. Itt említeném meg példaképpen a társas támasz igénybevételét amely fontos erőforrás a stresszel való megküzdésben (Stauder 2008) 22 fontos változásokon megy keresztül ebben az időszakban, hiszen mind szülővel, mind a kortársakkal való kapcsolat átalakul. Ezen időszakban a társas élet is újjászerveződik. A tizenévesek hetente átlagosan 22 órát töltenek kortársaikkal az iskolai időn kívül. Több időt töltenek barátaikkal, mint családjukkal vagy akár egyedül. Ez az idő mennyisége a serdülőkor folyamán csak növekszik. Ahogy több vizsgálat is bizonyítja (Younniss és Smollar, 1985) a fiatalok minden másnál többre értékelik a barátaikkal eltöltött időt, úgy érzik kortársaik megértik őket, ismerik problémáikat, és előttük önmaguk lehetnek. Több kutatás is bizonyítja, hogy ez a korosztály barátaikkal önfeltáró beszélgetéseket folytatnak, és ezek folyamán határozzák meg a serdülők önmagukat, és fedezik fel saját identitásukat. Ezek a beszélgetések szolidaritást hívják elő (Ó tudom! Velem is volt már ilyen!). Ezek a önfeltárulkozások alkalmat adnak a hosszú beszélgetésekre a problémák természetét és az esetleges megoldási módokat illetően 23. (Michael Cole, Sheila R. Cole, Osiris Kiadó Fejlődéslélektan) A serdülőkori deviáns magatartásformák, így például a dohányzás, alkoholvagy kábítószer fogyasztás melyek ebben a korban a csoportkonformitás és a 12

14 kockázatkereső/ vállaló magatartás is a hátterében állhat inadaptív stressz oldási technikaként, illetve megküzdési módként rögzülhet, így nagy a függőség hosszú távú kialakulásának veszélye 24 (Pikó 2009) Pikó (2002) 25 középiskolások mintáján a Lazarus és Folkman Konfliktusmegoldó kérdőívvel végzett felmérésnél a megküzdés 4 faktorát állapított meg. ezek a passzív, problémaelemző, kockázatos és támogatást kereső megküzdést. A passzív és a támogatást kereső megküzdés inkább a lányokra, a problémaelemző és a kockázatos megküzdés tekintetében viszont nem talált különbséget a nemek között. A kockázatos megküzdés összefüggést mutatott a rizikómagatartással. A serdülőkés fiatalok önpusztító életstratégiái. A megelőzés lehetőségei 26 (Csürke József, B. Erdős Márta ) a tanulmány szerzői önpusztító életstratégiák részében kifejtik, különböző kutatásokra támaszkodva, hogy az öndestruktív viselkedésformák a korcsoportra lebontva milyen gyakorisággal vezet öngyilkosság elkövetésére és a sikertelen öngyilkosságok milyen gyakorisággal ismétlődhetnek és ezeknek mik a rizikó tényezői. Továbbá, hogy ezen viselkedés módnak mik a kialakulásának pszicho patológiás okai. Az öndestruktív viselkedésformák együtt járása más életkori csoportokra éppígy jellemző, ami a jelen tanulmány szempontjából egyrészt az önpusztító minta generációk közti közvetítődése miatt fontos, másfelől pedig megmutatja, hogy a serdülőkre amúgy jellemző kockázatkereső magatartás önmagában nem magyarázza az öndestruktív viselkedésformák együttes előfordulását. Mind a nemzetközi mind a hazai vizsgálatok arra mutatnak rá, hogy az ivási szokások és az befejezet öngyilkosság illetve kísérlet között szoros összefüggés található, ezen vizsgált korosztály körében. Zonda és Veres 2004-es vizsgálatában rámutatnak arra, hogy a szuicid prevencióban fontos szerepet játszik a szenvedélybetegség megelőzése és kezelése. Azon kutatások, amik a szuicidum ismétlődésének gyakoriságát vizsgálták arra jutottak, hogy az ismétlődések növekvő tendenciát mutatnak. A kísérletet követően az első év a legkritikusabb. Fekete és Osváth 2003 kutatása alapján a szociális destabilizációra utaló jellemzők az ismétlők csoportjában igen erőteljesen jelenik meg. 13

15 Egy 2005-ös Pécsi középiskolában végzett vizsgálat azt mutatja, hogy az öngyilkossági kísérletet elkövetők körében, magasabb értéket mutatnak a szorongás és impulzív skálákon, alacsony önértékeléssel rendelkeznek. Az összehasonlító vizsgálat rámutatott arra, hogy a szucidumot elkövetők egy sajátos populációt alkotnak, melyek markáns pszichopatológiás tünetekkel rendelkeznek: depresszió, szorongás, önértékelési problémák, impulzitás és infektív probléma megoldás. (Vörös és mtsai 2005.) A folytatásban a tanulmány készítői kifejtik, hogy az öngyilkosság lényegében egy folyamat. Az önpusztításnak számos formája van, de sok esetben nem tekintik annak a függőségeket, a kockázatkereső magatartásokat, a fokozott baleseti hajlamot, vagy ha valaki a pozitív lehetőségeket elzárja magától, vagy destruktív koodependens kapcsolatokat alakít ki. Pedig ezeket az öndestruktív viselkedésformákat jogosan tekintjük az öngyilkosság közvetett formáinak. Az önpusztító mintázatok társadalmi kontextusát elemezve Dryfoos (id. Kalafat 2003) az új morbiditásokra hívja fel a figyelmet, amelyek a megelőző generációt nem, vagy csak kevésbé érintették. Az első ezek közül a családok szétesése: a kiterjesztett család ma a serdülőkorúaknak nem elérhető, miközben meg kell szokniuk az átmeneti családokat. A fiatalok egyrészről túl gyorsan másrészről pedig túl lassan nőnek fel, ezalatt az értendő, hogy nem vállalnak felelőséget az életükért. A második az erőszak terjedése: Kalafat felhívja a figyelmet a terjedő szerhasználat mellett az erőszak terjedése a személyközi kapcsolatokban. az erőszak Gerbner szavaival élve az erőszak a napi áhítat tárgya. Ugyanakkor hiányoznak a negatív érzések átalakításának kulturálisan elfogadott lehetőségei. Megemlíti az iskola reformok sokaságát, ami elvileg arra lett hivatva, hogy ezeket a nehézségeket megoldja vagy segítsen megoldani. De azonban inkább az instabilitást, a kiszámíthatatlanságot, az intézmény működéséből adódó stresszt növelik. A középiskolában szerintem már az általános iskolában is, a gyermekek 14

16 tanulmányi teljesítményeket helyezik előtérbe és egyre kevésbé az életkori sajátosságokból adódó pszichés, biológiai változásokat. A különböző devianciákat, krízistüneteket negatív szankciók követik. Sőt ezeket a tüneteket elbagatellizálják, rejtve maradnak. Dryfoos negyedik morbiditásként a kockázatokat hordozó szexuális magatartást említi meg. A szexuális problémák közül a szexuális abúzust és az AIDS-től való félelmet jelöli meg. A társadalmi-kulturális nyomásnak engedve Fullagar (2003) metaforája szerint az élet ajándékából a serdülő, a fiatal óriási élet-adósságba keveredik. Krízis, átmenet, sorskérdések Ezen fejezetben a tanulmány írói, a krízis, különböző megközelítési módjait ismerteti. Az önpusztító magatartásformák megelőzését eddig a krízisparadigma határozta meg. a kríziskoncepció értelmében a válság unverzális jelenség, melyet életünk során többször is átélünk. (Szerintem ez Eriksoni fejlődési modellel kapcsolatos, melyet a tanulmány később ki is fejt) A krízis Caplan (1961) meghatározása szerint az a lélektani állapot, amelyben a személy kénytelen veszélyeztető körülményekkel szembenézni; ezek, vagy ezeknek fenyegető közelsége mindennél fontosabb pszichológiai problémává válik számára; a helyzetet sem megoldani, sem elkerülni vagy kikerülni nem képes; s főként nem a számára elérhető, rá jellemző szokványos probléma-megoldó eszközökkel és a mobilizálható potenciális pszichológiai energiával. Caplan (Caplan é. n.) és követői (legújabban, pl. James Gilliland 2001) munkássága révén a krízisparadigma egységes magyarázó elvként vonult be a pszichiátriába: a krízisek nem megfelelő megoldásával, a fejlődésbeli elakadásokkal magyarázták a különféle neurózisokat, a szenvedélybetegségeket, az öngyilkosság közvetlen és közvetettebb formáit, valamint a pszichózisokat is. 15

Nemzetközi kutatás eredményei. 2.2 Nemzetközi kutatások főbb tudományos eredményei

Nemzetközi kutatás eredményei. 2.2 Nemzetközi kutatások főbb tudományos eredményei Nemzetközi kutatás eredményei. Kivonat a Tanácsadás, konzultáció A fiatal felnőtt korosztály számára a tanácsadó és konzultációs központok létrehozásának szükségessége- ről készült diploma munkából ( Fehérné

Részletesebben

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében Készítette: Uicz Orsolya Lilla 2011. Erőszakos, támadó!

Részletesebben

A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón

A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón Susánszky Éva, Szántó Zsuzsa Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet Kutatási célkitűzések A fiatal felnőtt korosztályok pszichés állapotának

Részletesebben

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28.

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28. LÁNG, PARÁZS, HAMU A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben 2013. május 28. A kiégési tünetegyüttes (burnout szindróma) jelensége Technológiából átvett fogalom: az energiaforrás

Részletesebben

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Orvosi pszichológia előadás 2. hét Merza Katalin merza.katalin@sph.unideb.hu Egészségmagatartás fogalma Minden olyan

Részletesebben

Prof. dr. Szabó Lajos c. egyetemi tanár ELTE Társadalomtudományi Kar Szociális Munka Tanszék

Prof. dr. Szabó Lajos c. egyetemi tanár ELTE Társadalomtudományi Kar Szociális Munka Tanszék Prof. dr. Szabó Lajos c. egyetemi tanár ELTE Társadalomtudományi Kar Szociális Munka Tanszék A demens ellátás hazai körülményei A demenciával élő idősek hazai ellátása alapvetően bentlakásos otthoni ellátásra

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PREVENCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PREVENCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PREVENCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN Moravcsik-Kornyicki Ágota szakmai vezető Miért szükséges EGÉSZSÉGVÉDELEM program? Három

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! Vizsgálatunk 4 fő területre oszlik:

Tisztelt Bizottság! Vizsgálatunk 4 fő területre oszlik: Tisztelt Bizottság! A Hétszínvilág Egyesület szerződéséhez híven elkészítette a kortárssegítő képzésre jelentkezők fiatalok körében felmérését. A kérdőív az Ifjúság Kutatás 2000 Dunaújváros felhasználásával

Részletesebben

Krízishelyzetek az iskolában Parrag Bianka, Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

Krízishelyzetek az iskolában Parrag Bianka, Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Krízishelyzetek az iskolában Parrag Bianka, Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Bevezető Iskolapszichológiától az iskolában végzett nevelési tanácsadásig A szakszolgálati intézmények működését szabályozó

Részletesebben

Kortárssegítő képzés. Lőrincz Norbert, Kovács Anita Kortárssegítő képző. Új utak az iskolai konfliktusok kezelésében c. konferencia december 13.

Kortárssegítő képzés. Lőrincz Norbert, Kovács Anita Kortárssegítő képző. Új utak az iskolai konfliktusok kezelésében c. konferencia december 13. Kortárssegítő képzés Lőrincz Norbert, Kovács Anita Kortárssegítő képző Új utak az iskolai konfliktusok kezelésében c. konferencia 2012. december 13. Stratégia alkotás A kortárssegítő tréning Oktatáskutató

Részletesebben

KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT

KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Program címe: Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Tanúsítvány száma: 6/2015. Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. július 23. Kérelmező neve: Független Egyesület (Nonprofit civil Szervezet) Program

Részletesebben

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK Mohamed Aida* EGYÉNI STRESSZLELTÁRA (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK 100-66% 65-36% 35-0% 27% EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT 0-35% 36-65% 66-100% 42% SZOKÁSOK /JELLEMZŐK 0-35% 36-65% 66-100% 58% Cégnév:

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET ADHD-s gyermekek családjai részére KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET Ezt a tájékoztató füzetet azért készítettük, hogy segítsünk a FIGYELEMHIÁNY/HIPERAKTIVITÁS

Részletesebben

A család mint érték értékteremtő család. Heti Válasz Figyelő konferencia: Kötelező öngondoskodás II. Vukovich Gabriella demográfus november 24.

A család mint érték értékteremtő család. Heti Válasz Figyelő konferencia: Kötelező öngondoskodás II. Vukovich Gabriella demográfus november 24. A család mint érték értékteremtő család Heti Válasz Figyelő konferencia: Kötelező öngondoskodás II. Vukovich Gabriella demográfus 2010. november 24. A család mint érték A magyar társadalom a családot és

Részletesebben

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Prof. Dr. Orosz Éva egyetemi tanár ELTE Egészség-gazdaságtani Kutatóközpont vezetője, az OECD szakértője Alapvető kérdések Merre tart Európa?

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PREVENCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PREVENCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PREVENCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN Moravcsik-Kornyicki Ágota szakmai vezető Miért szükséges EGÉSZSÉGVÉDELEM program? Egészségi

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben 3. komponens Fiatalok prevenciós és tanácsadó programja Moravcsik-Kornyicki Ágota Szakmai

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON KŐVÁRI EDIT VIDÉKFEJLESZTŐ SZOCIÁLIS MUNKÁS, AUTISTÁK ORSZÁGOS SZÖVETÉSÉNEK ELNÖKE SZÜKSÉGLETEK KIELÉGÍTETTSÉGE AUTIZMUSBAN Szint Jól

Részletesebben

www.eduvital.net "Soha sem késő"! Megoldások a felnőttkori egészségnevelésből Falus András

www.eduvital.net Soha sem késő! Megoldások a felnőttkori egészségnevelésből Falus András www.eduvital.net "Soha sem késő"! Megoldások a felnőttkori egészségnevelésből Falus András Az EDUVITAL koncepció és gyakorlat www.eduvital.net Mit tanít az EDUVITAL csapata? Küldetés nyilatkozat A magyar

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

7655/14 ek/agh 1 DG B 4A

7655/14 ek/agh 1 DG B 4A AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2014. március 12. (14.03) (OR. en) 7655/14 SOC 194 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága a delegációk A szociális helyzet az EU-ban A Tanács következtetései

Részletesebben

Mentálhigiénés asszisztens / PEFŐ

Mentálhigiénés asszisztens / PEFŐ 1. a) Fogalmazza meg a szociális munka főbb dilemmáit, és saját munkaköréből támassza alá egy-egy példával! b) Határozza meg a neurózis és a pszichózis fogalmát! Soroljon fel jellemző tüneteket, tünetegyüteseket!

Részletesebben

Joint Action program a depresszió és öngyilkosságok megelőzésére. Dr. Purebl György Prof Dr. Kurimay Tamás Székely András Tóth Mónika

Joint Action program a depresszió és öngyilkosságok megelőzésére. Dr. Purebl György Prof Dr. Kurimay Tamás Székely András Tóth Mónika Joint Action program a depresszió és öngyilkosságok megelőzésére Dr. Purebl György Prof Dr. Kurimay Tamás Székely András Tóth Mónika Joint Action of Mental Health and Well-being Munkacsomagok: Depression,

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Szakiskola 10. évfolyam 2013/2014 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2013. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. igazgatóhelyettes 1. Szervezési

Részletesebben

Burnout, Segítő Szindróma

Burnout, Segítő Szindróma TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Burnout, Segítő Szindróma Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő. Segítő attitűd és a jogvédő Az attitűd étékelő

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14.

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14. Sajtóközlemény 2012. november 1. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért A stressz tehet leginkább a rövidebb életről, a stressz miatt alakulnak ki bennünk a rettegett betegségek ezt gondolja a magyar

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15.

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. Szakmai beszámoló a kerületi kortárssegítő képzésről 1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. 2. A képzés további időpontjai és helyszíne:

Részletesebben

Betegségmagatartás. Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin

Betegségmagatartás. Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin Betegségmagatartás Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin WHO definíciója: Mi az egészség? Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, és nem csupán a betegség vagy fogyatékosság

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Deviancia Bánlaki Ildikó 2010

Deviancia Bánlaki Ildikó 2010 Deviancia Bánlaki Ildikó 2010 Deviancia Elhajlás, (helyes) úttól való eltérés. Deviáns viselkedés Olyan viselkedésforma, amely a társadalom többsége által elfogadott normát, normákat sért. Társas együttélésünket

Részletesebben

CASTANEA Egyesület. Középkorúak egészségéért

CASTANEA Egyesület. Középkorúak egészségéért CASTANEA Egyesület Középkorúak egészségéért CASTANEA 2007-ben alapított civil szervezet, melyet Vas megyei értelmiségiek alapítottak - felismerve azt a társadalmi kihívást, mely a lakónépesség egészségi

Részletesebben

Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015

Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015 Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015 2015. január 1-től több jogszabály tételesen rendelkezik arról, hogy az egyes szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások, valamint a gyermekvédelmi szakellátás

Részletesebben

A pszichológia mint foglalkozás

A pszichológia mint foglalkozás A pszichológia mint foglalkozás Alkalmazott területek Polonyi Tünde, PhD Klinikai pszichológia Klinikum területe: mentális problémák, mentális egészség hiánya. De mi a mentális egészség? Eltérés a normától?

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

A mentálhigiéné fogalma (vázlat) Dr. Grezsa Ferenc KRE BTK Pszichológiai Intézet

A mentálhigiéné fogalma (vázlat) Dr. Grezsa Ferenc KRE BTK Pszichológiai Intézet A mentálhigiéné fogalma (vázlat) Dr. Grezsa Ferenc KRE BTK Pszichológiai Intézet A mentálhigiéné főbb felfogásai (Buda, 2001) Klinikai pszichológiai nézőpont Segítő-pasztorális nézőpont (Bagdy) (Tomcsányi)

Részletesebben

A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre. Magyari Judit

A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre. Magyari Judit A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre Magyari Judit A betegek és családtagjaik lelki alkalmazkodásában nagy szerepe van: a rákkal kapcsolatos mai társadalmi

Részletesebben

Az iskolapszichológiai,

Az iskolapszichológiai, Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás Készítette: Czirjákné Vértesi Marianna klinikai gyermek szakpszichológus B.-A.-Z. Megyei Ped.Szakszolg. Miskolci Tagintézményének igazgatója Pszichológiai

Részletesebben

Regulációs zavarok kutatása az Egészséges utódokért program keretében

Regulációs zavarok kutatása az Egészséges utódokért program keretében Regulációs zavarok kutatása az Egészséges utódokért program keretében Scheuring N.(1); Danis I.(2); Németh T.(3); Papp E.(1); Czinner Antal Prof.(1) Heim Pál Gyermekkórház, Budapest, Belgyógyászat (1);

Részletesebben

Versenyképesség és egészségnyereség

Versenyképesség és egészségnyereség Versenyképesség és egészségnyereség A munkahelyi egészségfejlesztés értéknövelő alternatív megoldásai HR-megoldások a XXI. században - fókuszban a közszféra és a magánszféra nemzetközi tudományos konferencia

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai

Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai Kerek Judit EMEGY Alcím mintájának szerkesztése www.emegy.hu Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület Célunk: Elősegíteni, hogy a dolgozók

Részletesebben

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON Tény, hogy a munkavállalók munkahelyi, családi és magán életi problémái nagymértékben képesek befolyásolni a munkavállaló munkahelyi teljesítményét, és ez által közvetett vagy

Részletesebben

A mentálhigiéné fogalma (vázlat) Dr. Grezsa Ferenc KRE BTK Pszichológiai Intézet

A mentálhigiéné fogalma (vázlat) Dr. Grezsa Ferenc KRE BTK Pszichológiai Intézet A mentálhigiéné fogalma (vázlat) Dr. Grezsa Ferenc KRE BTK Pszichológiai Intézet A mentálhigiéné főbb felfogásai (Buda, 2001) Klinikai pszichológiai nézőpont Segítő-pasztorális nézőpont (Bagdy) (Tomcsányi)

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben 2011. január 27. Kommunikációs és csoportépítő tréning 3x6 óra Célok: - a csoporttagok beilleszkedésének csoportba és

Részletesebben

Készítette: Bányász Réka 2009. XII. 07.

Készítette: Bányász Réka 2009. XII. 07. Az agresszió fogalma, formái és fejlődése Készítette: Bányász Réka 2009. XII. 07. Az agresszió fogalma Másokat sértő viselkedés + ártó szándék Verbális és/vagy cselekvéses Elkülönítendő az impulzivitástól

Részletesebben

Egymást támogatva minden. Golobné Wassenszky Rita

Egymást támogatva minden. Golobné Wassenszky Rita Egymást támogatva minden könnyebb! Golobné Wassenszky Rita Parkinson Betegek Egyesülete Pécs Parkinson-kór A Parkinson-kór fokozatosan előrehaladó neurológiai betegség Tünetei: mozgásszegénység, kézremegés,

Részletesebben

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak.

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak. Egészséges munkahelyek Kezeljük a stresszt! A munkahelyi stressz és a pszichoszociális kockázatok kezelése Balogh Katalin EU-OSHA Nemzeti Fókuszpont Stressz-M Kutatási tájékoztató Budapest BME Q 2015.

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában

Új Szöveges dokumentum A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában Az Európa Tanács keretében elfogadott Európai Szociális Karta (1961), illetve a jelen évezred szociális és gazdasági jogait egyedülálló részletességgel felmutató,

Részletesebben

Diák Mentálhigiénés Tanácsadás

Diák Mentálhigiénés Tanácsadás Diák Mentálhigiénés Tanácsadás a HUMAN-SERVICE tapasztalatai tükrében Felkészítés a felnőtté válásra, a tanult és hozott értékek kibontása Helyzetkép a human-service tapasztalatai tükrében Az érettségit

Részletesebben

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN A pedagógusképzés átalakításának országos koordinálása, támogatása TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN Almássy Zsuzsanna

Részletesebben

Lisszaboni folyamat. 2005- részjelentés: nem sikerült, új célok

Lisszaboni folyamat. 2005- részjelentés: nem sikerült, új célok Gyermekszegénység EU szociális modell célok, értékek, közös tradíció közös érdekek a gazdaságpolitikát és szociálpolitikát egységes keretben kezeli társadalmi biztonság szociális jogok létbiztonság garantálása

Részletesebben

Tisztelt Módszertani Gyermekjóléti Szolgálat!

Tisztelt Módszertani Gyermekjóléti Szolgálat! Tisztelt Módszertani Gyermekjóléti Szolgálat! Magyarországon évente 1000 serdülőkorú lányból 30 lesz várandós nagykorúságának betöltése előtt. Közel felük megszakíttatja terhességét, másik felük pedig

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK SZEREPÉRTELMEZÉSE AZ ISKOLAI SZOCIALIZÁCIÓ FOLYAMATÁBAN

PEDAGÓGUSOK SZEREPÉRTELMEZÉSE AZ ISKOLAI SZOCIALIZÁCIÓ FOLYAMATÁBAN XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 PEDAGÓGUSOK SZEREPÉRTELMEZÉSE AZ ISKOLAI SZOCIALIZÁCIÓ FOLYAMATÁBAN Kurucz Orsolya Ágnes Nikitscher Péter A kutatásról

Részletesebben

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Vissza a jövőbe TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára 2012. május 31. Az Országos

Részletesebben

Fejlődéselméletek. Sigmund Freud pszichoszexuális Erik Erikson pszichoszociális Jean Piaget kognitív Lawrence Kohlberg erkölcsi

Fejlődéselméletek. Sigmund Freud pszichoszexuális Erik Erikson pszichoszociális Jean Piaget kognitív Lawrence Kohlberg erkölcsi Fejlődéselméletek Sigmund Freud pszichoszexuális Erik Erikson pszichoszociális Jean Piaget kognitív Lawrence Kohlberg erkölcsi Suplicz Sándor BMF TMPK 1 S.Freud: A pszichoszexuális fejlődés A nemhez igazodás

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

A fiatalok Internet használati szokásai, valamint az online kapcsolatok társas támogató hatása.

A fiatalok Internet használati szokásai, valamint az online kapcsolatok társas támogató hatása. A fiatalok Internet használati szokásai, valamint az online kapcsolatok társas támogató hatása. Árgyelán Anikó-Kriston Pálma SZTE-BTK Pszichológia a.ancsa27@gmail.com 2012 Összefoglalás Serdülők és egyetemisták:

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA. Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM

A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA. Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM TANÁCSADÁSI MODELLEK I. Számtalan konzultációs terület és elmélet: a konz. folyamat leírására sok elképzelés született 1. Általános tanácsadási

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 FogLak projekt2 Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 A projekt célja Az utcán élő hajléktalan

Részletesebben

Szociális asszisztens / PEFŐ. Érvényes: tól.

Szociális asszisztens / PEFŐ. Érvényes: tól. Érvényes: 2007. 01. 03-tól. 1 1. a) Mit értünk a szervezet fogalma alatt? Jellemezze a bürokratikus szervezetet! b) Mi a hospitalizáció és milyen hatással lehet a korai szeparáció a gyerekek szomatopszichés

Részletesebben

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés Sajtótájékoztató Budapest, 2009. október 29. Ez a dokumentum a sajtótájékoztatóra meghívott résztvevők használatára készült. A dokumentumban szereplő összes

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban

A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban Fejes Enikő Sport szakpszichológus Munka-és szervezet szakpszichológus Pszichológiai tudományok felosztása ALAPTUDOMÁNYOK Általános lélektan

Részletesebben

A család a fiatalok szemszögéből. Szabó Béla

A család a fiatalok szemszögéből. Szabó Béla A család a fiatalok szemszögéből Szabó Béla Témakörök A mai családok a számok tükrében Fiatalok családdal kapcsolatos attitűdjei Iskolai teljesítmény és a család Internet és család Összefoglalás, konklúziók

Részletesebben

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK Szociális alapismeretek középszint 1221 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fontos

Részletesebben

Tartalom. BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16

Tartalom. BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16 Tartalom BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16 1. fejezet AZ ISKOLAFÓBIÁRÓL 19 Iskolakerülésrôl van-e szó? 19 Az iskolafóbia típusai 20 Az iskolafóbia szempontjából fontos három korcsoport 21 Szorongásos

Részletesebben

Várnai Dóra, Örkényi Ágota, Páll Gabriella. CEHAPE Konferencia, 2006. február 9. Országos Gyermekegészségügyi Intézet

Várnai Dóra, Örkényi Ágota, Páll Gabriella. CEHAPE Konferencia, 2006. február 9. Országos Gyermekegészségügyi Intézet A kortársak rsak közötti k bántalmazás, önsértés Várnai Dóra, Örkényi Ágota, Páll Gabriella CEHAPE Konferencia, 2006. február 9. Országos Gyermekegészségügyi Intézet A bullying/ / bántalmazb ntalmazás

Részletesebben

Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II.

Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II. Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II. Tétel/ Ihász Ferenc PhD. Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János

Részletesebben

Pedagógia - gyógypedagógia

Pedagógia - gyógypedagógia 2 Pedagógia - gyógypedagógia 1. A pedagógia tudománya. A nevelés fogalma és alapvető jegyei 2. A nevelés szükségessége: a személyiség fejlődését befolyásoló tényezők (öröklés, környezet, nevelés) 3. Érték,

Részletesebben

Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely

Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely 2011.február Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely Pedagógiai munkát segítık rendszere kulturális intézmények gyermekjóléti szolgálat iskola iskola pszichológus civilek szakszolgálatok tehetséggondozó

Részletesebben

A család társas támogatása és a lelki egyensúly. Dr. Purebl György egyetemi adjunktus, SE Magatartástudományi Intézet

A család társas támogatása és a lelki egyensúly. Dr. Purebl György egyetemi adjunktus, SE Magatartástudományi Intézet A család társas támogatása és a lelki egyensúly Dr. Purebl György egyetemi adjunktus, SE Magatartástudományi Intézet Vonatkoznak-e az alábbi állítások a XXI. század családjaira? Biztonságos kötődést és

Részletesebben

Bevezetés. Egészségfejlesztési Iroda Kiskőrös

Bevezetés. Egészségfejlesztési Iroda Kiskőrös Bevezetés Egészségfejlesztési Iroda Kiskőrös Az egészségfejlesztés egy olyan magatartásformáló tevékenység, amely képessé teszi az embereket arra, hogy megértsék az egészségüket befolyásoló tényezőket,

Részletesebben

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Kincses (2003): Az egészség az egyén biológiai működése, valamint a kora és neme szerint elérhető és/vagy

Részletesebben

Általános képzési keretterv ARIADNE. projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján

Általános képzési keretterv ARIADNE. projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján Általános képzési keretterv ARIADNE projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján A jelen dokumentumban a szociális gazdaság témakörében tartandó háromnapos vezetői tréning általános

Részletesebben

Felnőttek, mert felnőttek

Felnőttek, mert felnőttek Zolnai Erika Felnőttek, mert felnőttek Értelmi sérült felnőttek szexuálpedagógiai támogatása KLTE S z o c í o Í ő í í í ű Tanszék Könyvtára Leli, KEZEM FOGVA ÖSSZ EfO & K > Kézenfogva Alapítvány Budapest,

Részletesebben

1. A másik ember megértése 2. Az empátia fogalmának kialakulása és fejlődéstörténete a modern lélektanban

1. A másik ember megértése 2. Az empátia fogalmának kialakulása és fejlődéstörténete a modern lélektanban TARTALOMJEGYZÉK 1. A másik ember megértése...11 Áttekinthető emberi világ...11 A rang és a formális viszonyok szerepe...12 A másik érdekessé válik...13 Új kommunikációs nehézségek...14 Az egyén szubjektív

Részletesebben

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek szeminárium Budapest, 2014.

Részletesebben

Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába

Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába (Készítette: Osváth Katalin tanácsadó szakpszichológus) Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. ÁPRILIS. 01. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001

Részletesebben

Általános rehabilitációs ismeretek

Általános rehabilitációs ismeretek Tantárgy összefoglaló Tantárgy megnevezése Tantárgy képzési céljai A képzés célok részletesebb kifejtése: Általános rehabilitációs ismeretek A tanuló elsajátítsa a rehabilitáció modern szemléletét, ismerje

Részletesebben

60 perc. 11-14 év. Előkészületek. Tárgy. Célkitűzések. Az oktatás megváltoztatja a világot

60 perc. 11-14 év. Előkészületek. Tárgy. Célkitűzések. Az oktatás megváltoztatja a világot Az oktatás megváltoztatja a világot 1.o. Az oktatás alapjog, nem kiváltság. Szeretném megértetni a gyermekekkel az oktatás hatalmát, mellyel képes megváltoztatni az életünket. Ayswarrya Ganapathiraman

Részletesebben

AKIK EGY CIPŐBEN JÁRNAK: SZÜLŐCSOPORT AUTISTA GYERMEKET NEVELŐ SZÜLŐK RÉSZÉRE

AKIK EGY CIPŐBEN JÁRNAK: SZÜLŐCSOPORT AUTISTA GYERMEKET NEVELŐ SZÜLŐK RÉSZÉRE AKIK EGY CIPŐBEN JÁRNAK: SZÜLŐCSOPORT AUTISTA GYERMEKET NEVELŐ SZÜLŐK RÉSZÉRE Varga Nóra, Ráczné Kárpáti Márta Jósa András Oktatókórház Nyíregyháza, Gyermek Rehabilitációs Osztály BEVEZETÉS Szülőcsoportunkat

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2005. június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 TÁJÉKOZTATÓ FELJEGYZÉS Küldi: a Főtitkárság Címzett: a delegációk Előző dok. sz.: 9181/05 SAN 67 Tárgy: A Tanács következtetései

Részletesebben

Babeș-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar Alkalmazott Pszichológia Intézet Pszichológia szak. ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 július

Babeș-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar Alkalmazott Pszichológia Intézet Pszichológia szak. ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 július Babeș-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar Alkalmazott Pszichológia Intézet Pszichológia szak ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 július I.KÖTELEZŐ tantárgyak tételei 1. Az intelligencia meghatározásai,

Részletesebben

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése A diszpozíciókat úgy is elképzelhetjük,

Részletesebben

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Milyen tényezők játszanak szerepet a család agresszív légkörének kialakulásában / Strauss-

Részletesebben

Veszprémi Edit és Kalapos Miklós Péter

Veszprémi Edit és Kalapos Miklós Péter Veszprémi Edit és Kalapos Miklós Péter Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat Addiktológiai Gondozó és Szakrendelés Az addiktológiai konzultáns szerepe a szenvedélybetegek járóbeteg ellátásában. Egy család

Részletesebben

A társadalmi kapcsolatok jellemzői

A társadalmi kapcsolatok jellemzői A társadalmi kapcsolatok jellemzői A győri lakosság kapcsolati tőkekészletének sajátosságai Dr. Csizmadia Zoltán, tanszékvezető egyetemi docens SZE PLI Szociális Tanulmányok Tanszék Zárórendezvény Győr,

Részletesebben