IV. ÉRZELEM, MOTIVÁCIÓ, STRESSZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IV. ÉRZELEM, MOTIVÁCIÓ, STRESSZ"

Átírás

1 Alkalmazott Vezetéspszichológia IV. Gyakorlat nov :15-20:00 Hámornik Balázs Péter 1 IV. ÉRZELEM, MOTIVÁCIÓ, STRESSZ 2 1

2 Témák Érzelmek Érzelmi intelligencia Motiváció Teljesítmény motiváció Stressz és stresszorok Stressz kezelése 3 Arcok Alapérzelmek Arcok Alapérzelmek -Öröm -Meglepetés -Harag -Undor -Bánat -Félelem 4 2

3 Feladat Arcok teszt 5 Érzelmek Összetett érzelmek: - Morális érzelmek (meggyőződés, lelkiismeret) - Intellektuális érzelmek (csodálkozás, kétkedés) - Esztétikai érzelmek (természet, művészet szeretete) - Praxikus érzelmek (bátorság) Faciális feedback : az arcizmaink érzése befolyásolja az érzelmi élményünket 6 3

4 Faciális Feedback Elmélet Az érzelemátélés és arcizommozgás nem csupán egyirányú folyamat, hanem oda-vissza működik, tehát ha bizonyos arckifejezést elegendő ideig felöltünk, a hozzá tartozó érzelem meg fog jelenni. Ha a ceruzát a szánkkal tartjuk néhány percig (ez inkább a haragos arckifejezéshez áll közel), valószínűleg dühösebbé válunk, míg hogyha a fogunkkal tartjuk néhány percig (ez inkább a boldog arckifejezéshez áll közel), valószínűleg vidámabbak leszünk. 7 Feladat Érzelmek szerepjáték 8 4

5 Érzelmi intelligencia (EQ) Meyer és Solovay Miért is kell? Az érzelmek információkat hordoznak Nem lehet az érzelmeket figyelmen kívül hagyni Nem tudjuk elrejteni őket Döntésekhez kell Logikusak tudnak lenni Vannak egyetemes és specifikus érzelmek 9 Érzelmi intelligencia (EQ) Lehetővé teszi az érzelmi információ hatékony feldolgozását, megértését Összetevői: Érzelmek észlelése Érzelmek megértése Integrálása (érzelmek és gondolkodás) Érzelmek kezelése 10 5

6 Az érzelmi intelligencia és a vezetés Az EQ a vezetőket segítheti: a csoportfolyamatok irányításában, a tervezés, szervezés flexibilis, rugalmas megvalósításában, saját maguk és mások motiválásában, körültekintőbb döntések meghozatalát teszi lehetővé. Rugalmas tervezés: alkalmazkodik a szituációhoz, átgondol több lehetőséget, alternatív tervekkel áll elő, nem próbálkozik folyamatosan ugyanazzal a dologgal, nem ragaszkodik egy bizonyos úthoz, ha az nem válik be. Motiváció: ráveszi az embereket, hogy folytassák munkájukat, még akkor is, amikor azok már feladnák, bátorítja az embereket, hogy próbálkozzanak újra, ha nem 11 sikerült valami, képes motiválni másokat és önmagát is. Asszertivitás Agresszivitás Passzivitás Az asszertív viselkedés: saját érdekei szerint cselekszik, túlzott aggodalom nélkül kiáll jogaiért és egyben úgy érvényesíti jogait, hogy mások érdekeire tekintettel van. magabiztos, céljait eléri, de nem mások rovására. A passzív viselkedés: saját érdekeit nem védi, mások kihasználják őt, jogait megsértik. nem ér el célokat, sértett, elzárkózó. Az agresszív viselkedés: megsérti mások jogait és kihasználja őket. mások kárára éri el céljait, másokat lebecsül, kiszámíthatatlan, ellenséges. Nem mindig és minden helyzetben reagálunk azonos módon, mégis többnyire van egy stílus, amely jellemzi viselkedésünket. 12 6

7 Asszertivitás Hatékony önérvényesítés Az agresszivitás és az önalávetés között optimális szinten Önmenedzselés, de mások figyelembevételével Különösen jó: Jogérvényesítéskor Kapcsolat menedzselésnél Szimpátia nyerésre

8 Feladat Passzív, asszertív vagy agresszív? 15 Teljesítménymotiváció Előzetes várakozásokkal indulunk neki egy-egy feladatnak (mert láttunk ilyet, vagy csináltuk ) Elvárt teljesítményszint = igényszint Cél felé 2 motívum hajt: A sikernek előlegezett öröm (a medve bőre) A kudarctól való félelem 16 8

9 Teljesítménymotiváció Sikerkeresők: A siker elérése vezeti Olyan feladatokat választ, melyekben reális esély van a sikerre (nem biztos ) Túl könnyűt nem, mert az nem próbatétel Túl nehezet nem, mert az nem sikerülne A kontrollt szereti a kezében tartani A kudarcát azzal magyarázza, hogy nem tett meg mindent (még keményebben ) Vagy a feladat volt rossz, szerencsétlen 17 Teljesítménymotiváció Kudarckerülők: A sikertelenséget kerülné el Túl könnyű feladatokat választ (nincs kudarc) Túl nehezeket választ (biztos kudarc, de másnak sem menne, nem az ő kudarca) Kudarcai: Belső, állandó okokból (buta vagyok) Vizsgaszorongás (tesztszorongás): Állásinterjúkon is lehet ugyanez Erősíti: versenyhelyzet, időnyomás Ellene: a hibát a tanulás részeként felfogni!!! (na ebből is épültünk valamit ) külső-belső kontrollosság itt? 18 9

10 Teljesítménymotiváció Nem csak a cél lebeg előtte hanem az út is (sziklamászás ) Persze a szervezeteknek az ilyen ember kell, és vezetéshez főleg De van ahova pont nem kell (tanár) 19 Hatalom és affiliáció Hatalommotiváció: Mások feletti hatalomgyakorlásért Befolyás, hírnév, státusz, presztízs Vezetőként: az eredményesség a cél, nem a jó társas kapcsolatok Affiliációs motiváció (kapcsolattartás): Társulás motívum Fogadják el és szeressék, segít másoknak Vezetőként kapcsolatorientált: néha rossz mert nem mer olyan döntést hozni ami fáj másoknak 20 10

11 Feladat Motivációs kérdőív 21 Motivációs rendszer Maslow: 7 szintű piramis Az alsóbbak kellenek a felsőbbek eléréséhez Növekedési szükségletek Hiányszükségletek 22 11

12 A stressz A szervezet olyan helyzettel találkozik, amelyről úgy ítéli meg, hogy meghaladja erőforrásait (komfort zóna pánik zóna) 1. Befolyásolhatatlan helyzet 2. Bejósolhatatlan helyzet 3. Képességeink határait érinti, énképünket rontja 23 Stressz Optimális: Interakció a környezettel megvan Mérsékelten magas: Még tud teljesíteni Kitolja határait Extrém magas: Pánik és félelem Nem képes teljesíteni 24 12

13 Feladat Debilizáló és facilitáló szorongás. 25 A stressz jelentése Stressz = megsérteni, bántani megterhelés/stressz igénybevétel stresszor stressz Stressz: Alkalmazkodási kapacitásunkat, erőforrásainkat meghaladó helyzetre adott válasz. ha a szervezet olyan helyzettel találkozik, amely az egyén megítélése szerint meghaladja a rendelkezésére álló erőforrásokat. Munkahelyi stressz: a munkatartalom, munkaszervezés és munkakörnyezet kedvezőtlen, ártalmas szempontjaira adott érzelmi, kognitív, viselkedéses és fiziológiai válaszminta

14 A stresszorok közös jellemzői Kontroll: munkavégzésünk során nincs befolyásunk arra, hogy milyen munkát, milyen módszerrel, ütemezéssel végzünk. Bejósolhatóság: Egyrészt a figyelmeztető jelzés lehetővé teszi valamilyen előkészítő folyamat beindítását, ami kivédheti vagy csökkentheti a kellemetlen inger hatását. Másrészt a biztonságos időszakban megnyugodhatunk. Én-kép: nagy a kudarc esélye, ami pedig negatívan befolyásolhatja a magunkról 27 kialakított képünket. A stresszorok csoportosítása Eustressz: jótékony stressz kihívás, késztetés. Energiát ad új képességek megszerzésére, ösztönöz. Distressz: túlzott, kontrollálatlan, negatív stressz felmorzsolja energiánkat, kiégést okoz. Hosszú távon testi-lelki károsodáshoz vezet

15 Jó és rossz stressz T e lj e s ít m é n y unalom egészséges izgalom csúcsteljesítmény Készenléti állapot (izgalom, stressz) 29 fáradtság Pánik, összeroppanás A stresszállapot jelei, következményei RÖVID TÁVÚ HATÁSOK Cannon: Harcolj vagy menekülj reakció. Célja, hogy a szervezetet több energiával lássa el. Jelei: Nő a vérnyomás és a szívritmus, felgyorsul a légzés, nő az izomfeszültség, kitágulnak a pupillák, fokozódik az izzadás, csökken az emésztés, a nyálelválasztás (növelve a tüdőbe vezető légutak méretét), emelkedik a vércukorszint (több energiát biztosítva az izmoknak), endorfinok szabadulnak fel (belső fájdalomcsillapító), a felületi erek összehúzódnak, hogy egy esetleges sérülés esetén csökkentsék a 30 vérveszteséget (sápadtság). 15

16 Az ellenálló képesség mértéke A stresszállapot jelei, következményei HOSSZÚTÁVÚ HATÁSOK Általános Adaptációs Szindróma (Selye János) A szervezet alkalmazkodóképessége véges és kimeríthető. Az alkalmazkodóképességnek 3 szakasza van: 1.szakasz: alarm reakció - rövidtávú hatások. 2.szakasz: ellenállás - a stresszor folyamatos hatása melletti alkalmazkodás, kifejlődhet a megfelelő ellenállás. 3.szakasz: kimerülés - az alkalmazkodási energia kimerül, ha a szervezetet hosszú ideig ugyanazon stresszor hatása éri. Jelei: Szív-koszorúér betegségek, tartósan emelkedett vérnyomás. Immunrendszer működésének csökkenése: fertőzések, daganatos megbetegedés 31 Stressz Alarm reakció Aktív ellenállás Kimerülés Megjelenik a stresszor 32 Idő 16

17 Feladat Stresszorok rangsorolása. 33 Komfortzóna-modell Stressz és tanulás Az optimális stressz fejleszthet minket Unalmas, rutin tevékenységeink Komfort zóna Minimális stressz, de nem tanulunk újat Új, szokatlan, néha stresszes helyzetek Tanulási zóna Szorongást is kiválthatnak Sikeres megküzdés ezekkel fejlesztő hatású: bővül a komfort zónánk, és léphetünk tovább újabbak felé Túl messzire merészkedünk Pánik zóna Félelem, pánik, egyedüli cél a túlélés, és menekülés Nincs lehetőség tanulni belőle a túl nehéz feladat nem hatásos 34 17

18 35 Munkahelyi stresszorok csoportosítása Munkafeladattal kapcsolatos stresszorok Munkakörnyezettel kapcsolatos stresszorok Szervezetben betöltött szereppel kapcsolatos stresszorok 37 18

19 Munkafeladattal kapcsolatos stresszorok Túl sok, vagy túl nehéz feladat (mennyiségi, illetve minőségi túlterhelés) Monotónia, unalom (mennyiségi, illetve minőségi alulterhelés) Túlszabályozott munka, befolyásolás lehetőségének hiánya Alkalmazkodás, együttműködés Műszakozás Túlóra, túlmunka Időkényszer, fokozott munkatempó Döntéskényszer Folyamatos változásokkal lépést tartani (szakmai bizonytalanság38 Munkakörnyezettel kapcsolatos stresszorok Zaj Megvilágítás Klímaviszonyok Légszennyezettség, sugárzás Rezgésártalom Munkaeszköz, munkagép, berendezés, bútorzat, és ezek belső kialakítása, elrendezése Személyes tér biztosítása Ellátási feltételek 39 19

20 Szereppel kapcsolatos stresszorok Szerep kétértelműség mit kell csinálnom? melyik feladatot csináljam meg előbb? Szerep konfliktus ez nem az én feladatom lenne! biztonság, hatékonyság? Feladatkör, hatáskör, felelősség diszharmónia el kell intéznem ezt a feladatot, de sok kérdésben nem dönthetek persze engem vonnak felelősségre, pedig nem is 40 én feladatom Szervezetben betöltött szereppel kapcsolatos stresszorok Túl sok, vagy túl kevés felelősség én vagyok a felelős az embereimért már megint meg kell kérdeznem a főnököt Előmeneteli lehetőség hiánya vagy túlzott mértékű előléptetés Megbecsülés hiánya 41 20

21 Szervezetben betöltött szereppel kapcsolatos stresszorok Jó munkatársi kapcsolatok hiánya, konfliktusok Konfliktus a felettessel, beosztottakkal Szervezeti légkör: szervezethez tartozás érzésének hiánya, döntésekben való részvétel mértéke, nem megfelelő kommunikáció Foglalkoztatás bizonytalansága Túlságosan alacsony fizetés Igazságtalan ellenőrzési, értékelési rendszerek Gyakori szervezeti változások 42 Vezetők stresszorai A középvezető vezető és beosztott is egyben. Az állás bizonytalansága (létszámleépítés, korai nyugdíjazás). Nagy mértékű felelősségükhöz kevés valódi hatalom tartozik. Alulról és felülről is folyamatos támadások érik őket. Jó munkatársi kapcsolatok és a szociális támogatottság hiánya (vezetők gyakran magányosnak érzik magukat) Túlórázás (családi kapcsolatok rovására) Szerep kétértelműség, szerepkonfliktus 43 21

22 Szervezeten kívüli stresszorok Konfliktusokkal teli családi kapcsolatok, anyagi, társadalmi problémák Családi és munkahelyi szerepek összeegyeztetésének nehézségei Személyes hitek, meggyőződések és a vállalati politika közt konfliktusok Gyakori költözés Összességében: Work-Life Balance 44 Stressz és betegség A stresszel kapcsolatban hozható leggyakoribb betegségek? Valóban a stressz az, ami megbetegít? Nem csak az a fontos, hogy mi történik velünk, hanem az is, hogy a történteket hogyan éljük át. A stressz csak előkészíti a talajt a betegség számára, de nem maga a stressz okozza a betegséget. Nem magára a helyzetre reagálunk, hanem arra, amit az számunkra jelent

23 Alarm vagy riadó betegségek Eredete: Genetikai hajlam Személyiségjegy Szituációk Az állandó versenyhelyzet, elfojtott indulatok, rohanás, időzavar a szimpatikus idegrendszer aktivitásához vezet (vérnyomás emelkedés, erőteljesebb szívdobogás, vércukorszint növekedés, stb). Rizikófaktorok: Dohányzás, koleszterinszint emelkedés, elhízás, cukorbetegség, mozgásszegény életmód, A típusú személyiség. 46 Emésztőszervi betegségek Hajlamosabbak a két tűz közé szorított középvezetők, beosztottak. A túlzott aggodalmaskodás, elbizonytalanodás a paraszimpatikus idegrendszer által vezérelt emésztőszervekben okoz károsodást nem tudja megemészteni, megfekszi a gyomrát, lenyeli Jelei: mindig a legrosszabbat várja, önmaga számára megsokszorozza a stresszt

24 Immunrendszeri betegségek A stressz károsan befolyásolja az immunrendszer működését is, és ezáltal elősegíti a fertőzések, sőt a rák kialakulását is. Az állandó veszélyt, készenléti állapotot követő kimerültség az, ami kedvez a kórokozóknak. Jelei: tüdőgyulladás, felső légúti megbetegedések, influenza. 48 A stressz hatása a viselkedésre Egészségkárosító viselkedésformák: dohányzás, túlzott alkoholfogyasztás, kábítószer-használat, túlzott kávéfogyasztás, balesetezés. Harag, agresszió: könnyen megsért másokat (frusztrációs tolerancia). -Az agresszió irányulhat egy munkatársra, felettesre - Vagy egy munkaeszközre, munkadarabra (lopás, szándékos rongálás, szándékosan rossz munka végzése) - A munkahelyi pletyka gerjesztése a verbális agresszió egyik megnyilvánulása lehet

25 A stressz hatása a viselkedésre Menekülés a munkából: hiányzás, kilépés, fluktuáció, korai nyugdíjba vonulás, sztrájk, Teljesítményromlás: erős érzelmi felindultság zavarja az információfeldolgozást Balesetezés-hibázás Egyéb életszerepek károsodása: házastársi, baráti, polgári szerepek. Szerepek egyensúlya felborul 50 (work-life balance) Lelki reakciók a stresszre: Depresszió Hangulatbetegségek (pl.): A szomorúság, a levertség, a csökkent motiváció, az élet iránti érdektelenség és a negatív gondolatok jellemzőek - például tehetetlenségérzés, a meg nem felelés érzése, és az alacsony önértékelés Testi tünetei: alvászavar, étvágytalanság vagy túlevés, fáradékonyság, energiahiány, fásultság, megnövekedett szorongás, az érdeklődés elvesztése, a memóriafunkciók hanyatlása, a csökkent immunműködés 51 25

26 Lelki reakciók a stresszre: Szorongás Elővételezett veszélyre adott érzelmi válasz: aggódás, félelem. Csak akkor abnormális, ha olyan helyzetben jelentkezik, amelyet az emberek többsége könnyedén megold. Tünetei: gyors szívverés, verejtékezés, kézremegés. Debilizáló szorongás. A szorongást fokozza az elégtelen képzettség, az alkalmazkodás, az önbizalomhiány, a túlzott konformizmus, az alacsony szintű megküzdési készség, a szociális ügyetlenség, az aktuális pszichés- vagy szomatikus egyensúlyzavarok. A teljesítmény visszajelzésének esetlegessége. 52 Lelki reakciók a stresszre: 1. Kiégés Tartós érzelmi megterhelés, stressz kapcsán lép fel. Tünetei: reménytelenség, kimerültség, inkompetencia érzés, célok elveszítése, csökkent produktivitás, negatív önértékelés, az empátiás készség beszűkülése, emocionális kiürültség, cinikusság. Veszélyeztetettek ott, ahol nagy a frusztráció és az érzelmi megterhelés, hiányoznak a teljesítmény mérésének objektív kritériumai, hosszú a munkaidő, bizonytalan a feladat társadalmi presztízse. A kiégés terápiája a megelőzés: A coping stratégiák fejlesztése, a túlzott involválódás kerülése, valamint a védő, a terheket megosztani 53 képes team, mind a prevenció eszköze lehet. 26

27 2. Teljesítményromlás Nehéz az összpontosítás, a gondolatok logikus összerendezése, figyelem-ingadozás. Az erős érzelmi felindultság zavarja az információfeldolgozást, így a bonyolultabb feladatokban nyújtott teljesítmény romlik (fordított U alakú összefüggés). Tesztszorongás: az erős stressz hatására bekövetkező gondolkodási károsodások azt eredményezhetik, hogy az emberek mereven ragaszkodnak megszokott viselkedésmintáikhoz, függetlenül attól, hogy azok az adott helyzetben célravezetők-e Munka-alkoholizmus A munkaalkoholizmus során függőség alakul ki a munkával szemben. Az egyén csak a munkavégzés keretei között érzi jól magát, túlzottan involválódik, nehezen fejezi be a munkát. Bizonytalan a szabad társas kapcsolatokban, a pihenés megszokott formái feszültté teszik, (hétvége, szabadság), a személyiség merevebb lesz, elszíntelenedik. A munka-alkoholisták erejükön felüli munkamennyiséget vállalnak, tökéletességre törekszenek, azt hiszik, mindent jobban tudnak. Vesd össze: A-típusú személyiség 55 27

28 3. Munka-alkoholizmus A magyar közgondolkodásban a sokat dolgozó ember követendő minta. (igaz ez?) A munkafüggés lelki problémákat palástolhat és súlyos egészségügyi kockázatot jelenthet. Belső motivációból is kialakulhat és külső tényezők is serkenthetik. A munkafüggők közül sokan magányosak, a munka a belső üresség érzésének megszüntetésére szolgál. A függőség hatása lehet: kimerültség, szorongásos panasz, pánikroham és depresszió, fizikai betegség Munka-alkoholizmus avagy munkamánia A munkamániások gyakran nagyobb kárt okoznak a cégnek, mint amennyi hasznot hoznak: Beosztottaiktól irreálisan sokat várnak el Rosszul gazdálkodnak az idővel, gyenge csapatjátékosok Gyakrabban betegek. Kezelés: legjobb a megelőzés

29 Csúcsteljesítők vs. Munka-alkoholisták Csúcsteljesítők Határozott belső cél Élvezik a munkát és a szabadidőt Szoros baráti kapcsolatok Jó időbeosztás Jól tűrik a bizonytalanságot Jó elképzeléseket dolgoznak ki Képesek kikapcsolni Munkamániások A hibák elkerülésére koncentrálnak Minden kihagyott perc időveszteség Feláldozzák a kapcsolati hátteret Rossz időbeosztás Rosszul tűrik a bizonytalanságot Bírálat miért nem fog sikerülni 58 Görcsösen erőlködnek Munka-alkoholizmus teszt Fontosabbnak érzi a munkáját a családnál, vagy más tevékenységnél? Gyakran áll határidők szorításában, melyeket úgy érzi, nem tud teljesíteni? Sok munkát vállal? A végkimerülésig dolgozna? Nehezére esik a koncentráció? Gyakran elvész a részletekben? Annyira a tökéletességre törekszik, hogy ez akadályozza a munkavégzésben, nehezére esik valamire azt mondani: elkészült? 59 29

30 Pl. Munka-alkoholizmus teszt kérdések A nap sikerét alapvetően munkateljesítménye alapján ítéli meg? A munkája áll a középpontban? Arról beszél a legszívesebben? Árt a túlórázás a családi életnek, vagy a kapcsolatainak? Lemond találkozókat munkára hivatkozva? Hétvégén, nyaralás alatt, lefekvés előtt, autózás közben is a munkára gondol? Gyakran aggódik a jövő miatt? Még akkor is, amikor fut a szekér? 60 Elégedetlenség A munkahelyen tartósan fennálló stresszhatások a dolgozók elégedetlenné válnak: Munkahelyükkel Szervezettel Szerepükkel Ez pedig jelentős mértékben meghatározza a termelékenységüket, munkavégző képességüket

31 Megküzdés Hogyan próbálják a dolgozók leküzdeni az erőforrásaikat meghaladó fenyegetéseket? 62 Egyéni megküzdés Definíció: kognitív és viselkedéses erőfeszítések a személy erőforrásait meghaladó fenyegetések legyőzésére. Megküzdési stratégiák problémaközpontú megküzdés: a problémára összpontosít, hogy megkísérelje azt a jövőben elkerülni, megváltoztatni. Pl.: tárgyalás, cselekvés, óvatosság. érzelemközpontú megküzdés: célja, hogy enyhítse a stresszkeltő helyzethez kapcsolódó érzelmi reakciókat. Pl.: értelemkeresés, minimalizálás, fantáziába menekülés, önvád. Adaptív stresszkezelési technikák: Támaszkeresés Feszültségkontroll Problémaközpontú reagálás Negatív hatású feszültségcsökkentő viselkedések: Dohányzás Gyógyszerfogyasztás 63 31

32 Kollektív megküzdés A munkahelyi stresszorok jelentős része nem egyéneket, hanem csoportokat érint. A megküzdés is történhet csoportosan. Leggyakoribb formája: társas támogatás. Esetmegbeszélés feszültségcsökkentés céljából. Esetmegbeszélés tanácskérés céljából. Társak mozgósítása. Pozitív visszajelzés. 64 Egyéni tényezők Egyéni különbségek: rugalmasság-merevség, érzelmi érzékenység, introverzió-extraverzió, önértékelés, kontrollérzés, én-hatékonyság. Stresszérzékenység: szégyenlős, pesszimista, alacsony önbecsülésű személyek, a kihívásokra krónikus ellenségességgel, vagy tehetetlenséggel reagálnak. Rossz megküzdő kapacitás: a stressz hosszú idejű fennállásával betegség alakul ki

33 Egyéni tényezők Coping potenciál dimenziók: Olyan személyiségtulajdonságok, amelyek hozzájárulnak az egyén megküzdési hatékonyságának erősítéséhez, növelik a valószínűségét, hogy az egyén a helyzetnek és a személyiségének leginkább megfelelő megküzdési formát fogja választani. A-típusú személyiség (vesd össze!) 66 A stresszkezelés szintjei Dilts piramis 67 33

34 Környezet Mindennapi környezetünk befolyásolja hangulatunkat. A szürke, személytelen, ingerszegény környezet éppúgy nyomasztóan hat, mint a túlzsúfoltság, a zaj A zaj fokozza a feszültséget, a fény a közérzetünket. Ugyanaz a szín különböző emberekből eltérő érzéseket vált ki. A kék, zöld általában nyugtat, tágítja a teret. A piros, sárga, narancssárga inkább izgató, élénkítő, melegítő hatású. A barna meghittséget áraszt, a fehér a tisztaságot sugallja. Szobanövények otthonosságot nyújtanak és egészséges is. Szellőzés, illat, szék, berendezés. 68 Viselkedés Mindaz, amit megteszünk: dohányzás, alkoholfogyasztás, étkezés, önmagunkkal- és másokkal való kapcsolat, kommunikáció. Komplex szűrővizsgálatok. Testmozgás, sport: a fizikai megterhelés semlegesíti a szervezet stresszre adott válaszreakcióit, növeli a stressztűrő képességet. Időzavar kiküszöbölése tervezéssel, szervezéssel. Kikapcsolódás, pihenés

35 Képességek Ha tudjuk, mit kell tennünk, de nem tudjuk, hogyan tegyük. Magatartáscsoportok, szokásrendszerek és általánosan alkalmazott stratégiák tartoznak ide. A relaxáció fokozza stressztűrő-képességünket. Nemcsak izomlazítást, hanem teljes idegi és lelki lazítást is jelent. Hatására javul az immunrendszer állapota, testileg-szellemileg felfrissülünk. Konfliktuskezelő és kommunikációs készségek. Az, aki ezekkel a képességekkel nem rendelkezik megsokszorozza maga körül a stresszt. 70 Meggyőződések és értékek. Identitás Amit önmagunkról és a világról gondolunk, hiszünk. Korlátozó hiedelmeink megnehezítik a stresszel való megküzdést. A világ ellenséges, nem bízhatok meg senkiben. Csak magamra számíthatok, nem kérhetek segítséget senkitől. Az érzelmek kimutatása férfiatlan dolog, a gyengeség jele. Az értékeink és azok hierarchiája meghatározza magatartásunkat

36 Átkeretezés és a jelentés átalakítása Önmagában semmi sem jó vagy rossz, a gondolkodás teszi azzá. (Shakespeare) Bármilyen esemény jelentősége attól a kerettől függ, amelybe helyezzük A keret megváltoztatásával megváltoztatjuk a jelentést is A jelentés megváltoztatásával megváltozik a viselkedésünk is A balszerencse is nézőpont kérdése Félig tele vagy félig üres? esete 72 A munkahelyi stressz forrásainak megváltoztatása A feladat újrafogalmazása. A munkahelyi környezet újrafogalmazása. Rugalmas munkavégzés. Részvételi menedzselés ösztönzése. Az egyén bevonása a karrierfejlesztésébe. Munkaszerepek elemzése és célok kitűzése. Társadalmi támogatás és visszajelzés biztosítása. Összetartó teamek létrehozása. Tisztességes vállalati politika kialakítása

37 A stressz következményei Érzelemi életre gyakorolt hatások: Szorongás Ellenségesség Nyugtalanság, ingerlékenység Borús hangulat Negatív önértékelés Tehetetlenség-érzés Kiégés (fizikai-mentális-érzelmi) kimerülés, célok elvesztése pl. tanárok) 74 A stressz következményei Az értelmi képességekre gyakorolt hatások: Gyenge összpontosítás Emlékezete romlása (rövid+hosszútáv) Tervezési, szervezési képességek romlanak Határozatlanság, rosszabb döntési képesség Romló kreativitás, kevésbé tud új információkat keresni, merevebb Nehezebben viseli a bírálatot Teljesítményromlás 75 37

38 A stressz következményei A viselkedés változásai: Több egészségkárosító viselkedés (dohányzás, alkohol, drogok) Agresszív viselkedés Menekülés a munkából (a környezetére is kihat ez: hibázás, baleset, hiányzás) A team munka is romlik: konfliktusok, klikkek, hiányzás, teljesítményromlás 76 Köszönöm a figyelmet! Zh időpontok: december :00 és 18:00 HSZK / R, T, U december :00 és 18:00 HSZK / A, C termek január :00 és 17:00 HSZK / A és C termek január :00 és 17:00 HSZK / A és C termek 38

Stressz, megküzdés, versengés, konfliktusok

Stressz, megküzdés, versengés, konfliktusok Stressz, megküzdés, versengés, konfliktusok GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program, valamint a Tehetséghidak Program

Részletesebben

MUNKAHELYI STRESSZ, MUNKAHELYI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS

MUNKAHELYI STRESSZ, MUNKAHELYI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS JUHÁSZ ÁGNES MUNKAHELYI STRESSZ, MUNKAHELYI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS Oktatási segédanyag Munka- és Szervezetpszichológiai Szakképzés BUDAPEST, 2002 BEVEZETÉS Szinte mindannyian hallottunk már az ismeretségi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. BEVEZETŐ...7 1. Mire is jó a stresszkezelő program?...7 2. Mi az a stressz?...9

TARTALOMJEGYZÉK. BEVEZETŐ...7 1. Mire is jó a stresszkezelő program?...7 2. Mi az a stressz?...9 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...7 1. Mire is jó a stresszkezelő program?...7 2. Mi az a stressz?...9 1. A STRESSZ BIOLÓGIÁJA...11 1.1. A rugalmasan reagáló szervezet...11 1.2. A veszély...12 1.3. A karmester...13

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAKIRÁNY ÉP TESTBEN ÉP LÉLEK A XXI. SZÁZAD NÉPBETEGSÉGE:

Részletesebben

Munkahelyi lelki egészségvédelem mentális egészség, stresszkezelés, változások elfogadásának segítése

Munkahelyi lelki egészségvédelem mentális egészség, stresszkezelés, változások elfogadásának segítése TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0010 Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt Vállalati szolgáltatások alprojekt 5.3.1. Vállalkozási szolgáltatási igények és követelményjegyzék,

Részletesebben

A STRESSZ HATÁSA AZ EGÉSZSÉGRE

A STRESSZ HATÁSA AZ EGÉSZSÉGRE A STRESSZ HATÁSA AZ EGÉSZSÉGRE Készítette és összeállította Erdőfi-Szabó Attila, BioLabor Biofizikai és Laboratóriumi Szolgáltatások Kft. www.biolabor.org A stressz hatása az egészségre azaz, miként befolyásolják

Részletesebben

Munkamánia A munkamánia mint korunk függ ségi problémája

Munkamánia A munkamánia mint korunk függ ségi problémája Munkamánia Azok az impulzusok, amelyek a munkavégző szerep megvalósítása során érik a személyt, hasonlóak lehetnek a vitaminfelvételhez, ami fontos a fizikai egészség szempontjából, azonban csak bizonyos

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS PSZICHOLÓGIÁJA. Dávid Tamás

AZ EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS PSZICHOLÓGIÁJA. Dávid Tamás Dávid, T.(2012): Az egészségmegőrzés pszichológiája. In: Darvay, S. (szerk.): Tanulmányok a gyermekkori egészségfejlesztés témaköréből. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest. 106-124.p. ISBN:978963284268

Részletesebben

MUNKAHELYI LELKI EGÉSZSÉGVÉDELEM

MUNKAHELYI LELKI EGÉSZSÉGVÉDELEM MUNKAHELYI LELKI EGÉSZSÉGVÉDELEM Képzési és tanácsadási kézikönyv Szerzők: Barcsi Tamás Juhász Éva Karamánné Pakai Annamária Szabó József Szerkesztette: Szabó József Technikai szerkesztő: Jónáné Bajsz

Részletesebben

Sport, pályaválasztás és a lelki egészség a nevelés, oktatás területén dolgozó szakembereknél

Sport, pályaválasztás és a lelki egészség a nevelés, oktatás területén dolgozó szakembereknél Sport, pályaválasztás és a lelki egészség a nevelés, oktatás területén dolgozó szakembereknél Doktori értekezés Kissné Geosits Beatrix Semmelweis Egyetem Nevelési- és Sporttudományi Doktori Iskola Témavezető:

Részletesebben

Vezetői szerepek és munkahelyi elégedettség

Vezetői szerepek és munkahelyi elégedettség Babes- Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és neveléstudományok kar Pszichológia szak Vezetői szerepek és munkahelyi elégedettség Téma vezető tanár Dr. Hóka Hédi Készítette Laczkó Laura Rita pszichológia

Részletesebben

VEZETŐI STRESSZ- KEZELÉSI TRÉNING

VEZETŐI STRESSZ- KEZELÉSI TRÉNING VEZETŐI STRESSZ- KEZELÉSI TRÉNING A tréning kidolgozása a Munka: Lélekre Hangolva kampány keretében történt. A Munka: Lélekre Hangolva kampány az Európai Bizottság 2003-2008-as Népegészségügyi Programjának

Részletesebben

SZOLGÁLATI VISELKEDÉS LÉLEKTANA Jegyzet

SZOLGÁLATI VISELKEDÉS LÉLEKTANA Jegyzet SZOLGÁLATI VISELKEDÉS LÉLEKTANA Jegyzet Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központja Budapest 2006. Oktatási segédanyag a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központja számára Készítette: Biró

Részletesebben

A LELKI EGÉSZSÉG JELENSÉGKÖRE, MEGÓVÁSÁNAK JELENTŐSÉGE ÉS LEHETŐSÉGEI A VÉDELMI SZFÉRÁBAN

A LELKI EGÉSZSÉG JELENSÉGKÖRE, MEGÓVÁSÁNAK JELENTŐSÉGE ÉS LEHETŐSÉGEI A VÉDELMI SZFÉRÁBAN Schild Marianna andragógus, pszichológus schild.marianna@gmail.com A LELKI EGÉSZSÉG JELENSÉGKÖRE, MEGÓVÁSÁNAK JELENTŐSÉGE ÉS LEHETŐSÉGEI A VÉDELMI SZFÉRÁBAN Az egészség alapvető feltétele a kiegyensúlyozott

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. Amit a pszichoszociális kockázatokról tudni érdemes...2. 2. A munkahelyi stresszről szóló keret-megállapodás és a munkahelyi

TARTALOMJEGYZÉK. I. Amit a pszichoszociális kockázatokról tudni érdemes...2. 2. A munkahelyi stresszről szóló keret-megállapodás és a munkahelyi TARTALOMJEGYZÉK I. Amit a pszichoszociális kockázatokról tudni érdemes...2 1. A pszichoszociális kockázatok számokban...2 2. A munkahelyi stresszről szóló keret-megállapodás és a munkahelyi zaklatásról

Részletesebben

KATASZTRÓFA ÉS KRÍZISKOMMUNIKÁCIÓ LÉLEKTANI ALAPJAI

KATASZTRÓFA ÉS KRÍZISKOMMUNIKÁCIÓ LÉLEKTANI ALAPJAI Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar KATASZTRÓFA ÉS KRÍZISKOMMUNIKÁCIÓ LÉLEKTANI ALAPJAI ELEKTRONIKUS JEGYZET A VÉDELMI IGAZGATÁS SZEREPLŐI SZÁMÁRA PROF. DR. BOLGÁR JUDIT

Részletesebben

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV Nemeskéri Zsolt - Pankász Balázs MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV Pszichés zavarok felismerése és kezelése a munkahelyen Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar 2015 Készült az IPA

Részletesebben

A burnout jelenség megnyilvánulása globalizált világunkban

A burnout jelenség megnyilvánulása globalizált világunkban A burnout jelenség megnyilvánulása globalizált világunkban NAGY Edit, NAGY Ferenc Nyíregyházi Főiskola Társadalom-és Kultúratudományi Intézete nagyed@nyf.hu Tanulmányunkban arról szeretnénk képet kapni,

Részletesebben

Az egészség pszichológiája

Az egészség pszichológiája Husztiné Hajdú Erika Az egészség pszichológiája Egészségvédő füzetek IV. Tartalomjegyzék A holisztikus szemléletmód a gyógyításban 3 Életút és fejlődés.. 4 Akik segíthetnek... 7 A mentális zavarok... 8

Részletesebben

A pszichológia a lelki jelenségek, folyamatok és a viselkedés tudománya

A pszichológia a lelki jelenségek, folyamatok és a viselkedés tudománya Psziché- lélek Logosz- tan Lélektan!!! A pszichológia a lelki jelenségek, folyamatok és a viselkedés tudománya Rövid történeti áttekintés Spekulatív pszichológia korszaka - Ókor: filozófia (Platón, Arisztotelész,

Részletesebben

A PSZICHOLÓGIAI VIZSGÁLATOK MÓDSZEREI

A PSZICHOLÓGIAI VIZSGÁLATOK MÓDSZEREI A PSZICHOLÓGIA FŐBB IRÁNYZATAI pszichológia (lélektan): az emberi viselkedés tudományos tanulmányozása Ókori görög filozófusok és természettudósok - Hippokratész: személyiségtípusok: flegmatikus, melankolikus,

Részletesebben

A vezetővé válás pszichológiája GT52A005 (félévközi jegy, 2 c) A vezetővé válás pszichológiai támogatása

A vezetővé válás pszichológiája GT52A005 (félévközi jegy, 2 c) A vezetővé válás pszichológiai támogatása élőfej A vezetővé válás pszichológiája GT52A005 (félévközi jegy, 2 c) A vezetővé válás pszichológiai támogatása GT521002 (vizsgajegy, 2 c) Előadó: Hámornik Balázs Péter Email: hamornik@erg.bme.hu www.erg.bme.hu

Részletesebben

STRESSZ, MEGKÜZDÉS ÉS PSZICHOLÓGIAI IMMUNRENDSZER

STRESSZ, MEGKÜZDÉS ÉS PSZICHOLÓGIAI IMMUNRENDSZER STRESSZ, MEGKÜZDÉS ÉS PSZICHOLÓGIAI IMMUNRENDSZER Nagy Erika DE Népegészségügyi Kar Magatartástudományi Intézet nagy.erika@sph.unideb.hu BEVEZETÉS A stressz nem jár egyedül, általában szorongás és depresszió

Részletesebben

Antalka Ágota. A szakmai kiégés (burnout) szindróma meghatározása és jelentősebb kutatói

Antalka Ágota. A szakmai kiégés (burnout) szindróma meghatározása és jelentősebb kutatói Műhely Antalka Ágota A szakmai kiégés (burnout) szindróma meghatározása és jelentősebb kutatói A kiégés jelenségének kutatása először a pszichológia, munkapszichológia területén jelent meg. Wilhelm Wundt

Részletesebben

Orvosi pszichológia. minimumkérdések

Orvosi pszichológia. minimumkérdések Orvosi pszichológia minimumkérdések A minimumkérdések anyagának többsége elhangzik vagy az előadásokon, vagy a gyakorlatokon. Van néhány kérdés, amit nem tárgyalunk tanórákon, ezeknek a forrását megadjuk

Részletesebben

Mentálhigiéné. sajnos az egészség minden javak között az, melyre az ember a legkevesebb figyelmet fordítja Mercier

Mentálhigiéné. sajnos az egészség minden javak között az, melyre az ember a legkevesebb figyelmet fordítja Mercier Mentálhigiéné sajnos az egészség minden javak között az, melyre az ember a legkevesebb figyelmet fordítja Mercier A mentálhigiéne szó a köznyelvben a lelki egészséget jelenti. A fogalomnak két nagy értelmezési

Részletesebben

Takács Sándor Csillag Sára Kiss Csaba

Takács Sándor Csillag Sára Kiss Csaba Takács Sándor Csillag Sára Kiss Csaba Szilas Roland Még egyszer a motivációról, avagy Hogyan ösztönözzük alkalmazottainkat itt és most? A szerzők a Budapesti Corvinus Egyetem Vezetéstudományi Intézetében

Részletesebben

K.A.M.A.SZ. Káosz Agresszió Másság Autonómia SZabadság

K.A.M.A.SZ. Káosz Agresszió Másság Autonómia SZabadság 1037 Budapest, Laborc u 2. /b OM: 201037 Tel: 436 0118, Fax: 436 0119 Email: laborc.suli@gmail.com Web: www.laborciskola.t-online.hu K.A.M.A.SZ. Káosz Agresszió Másság Autonómia SZabadság Készítette: Rózsás

Részletesebben