IV. ÉRZELEM, MOTIVÁCIÓ, STRESSZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IV. ÉRZELEM, MOTIVÁCIÓ, STRESSZ"

Átírás

1 Alkalmazott Vezetéspszichológia IV. Gyakorlat nov :15-20:00 Hámornik Balázs Péter 1 IV. ÉRZELEM, MOTIVÁCIÓ, STRESSZ 2 1

2 Témák Érzelmek Érzelmi intelligencia Motiváció Teljesítmény motiváció Stressz és stresszorok Stressz kezelése 3 Arcok Alapérzelmek Arcok Alapérzelmek -Öröm -Meglepetés -Harag -Undor -Bánat -Félelem 4 2

3 Feladat Arcok teszt 5 Érzelmek Összetett érzelmek: - Morális érzelmek (meggyőződés, lelkiismeret) - Intellektuális érzelmek (csodálkozás, kétkedés) - Esztétikai érzelmek (természet, művészet szeretete) - Praxikus érzelmek (bátorság) Faciális feedback : az arcizmaink érzése befolyásolja az érzelmi élményünket 6 3

4 Faciális Feedback Elmélet Az érzelemátélés és arcizommozgás nem csupán egyirányú folyamat, hanem oda-vissza működik, tehát ha bizonyos arckifejezést elegendő ideig felöltünk, a hozzá tartozó érzelem meg fog jelenni. Ha a ceruzát a szánkkal tartjuk néhány percig (ez inkább a haragos arckifejezéshez áll közel), valószínűleg dühösebbé válunk, míg hogyha a fogunkkal tartjuk néhány percig (ez inkább a boldog arckifejezéshez áll közel), valószínűleg vidámabbak leszünk. 7 Feladat Érzelmek szerepjáték 8 4

5 Érzelmi intelligencia (EQ) Meyer és Solovay Miért is kell? Az érzelmek információkat hordoznak Nem lehet az érzelmeket figyelmen kívül hagyni Nem tudjuk elrejteni őket Döntésekhez kell Logikusak tudnak lenni Vannak egyetemes és specifikus érzelmek 9 Érzelmi intelligencia (EQ) Lehetővé teszi az érzelmi információ hatékony feldolgozását, megértését Összetevői: Érzelmek észlelése Érzelmek megértése Integrálása (érzelmek és gondolkodás) Érzelmek kezelése 10 5

6 Az érzelmi intelligencia és a vezetés Az EQ a vezetőket segítheti: a csoportfolyamatok irányításában, a tervezés, szervezés flexibilis, rugalmas megvalósításában, saját maguk és mások motiválásában, körültekintőbb döntések meghozatalát teszi lehetővé. Rugalmas tervezés: alkalmazkodik a szituációhoz, átgondol több lehetőséget, alternatív tervekkel áll elő, nem próbálkozik folyamatosan ugyanazzal a dologgal, nem ragaszkodik egy bizonyos úthoz, ha az nem válik be. Motiváció: ráveszi az embereket, hogy folytassák munkájukat, még akkor is, amikor azok már feladnák, bátorítja az embereket, hogy próbálkozzanak újra, ha nem 11 sikerült valami, képes motiválni másokat és önmagát is. Asszertivitás Agresszivitás Passzivitás Az asszertív viselkedés: saját érdekei szerint cselekszik, túlzott aggodalom nélkül kiáll jogaiért és egyben úgy érvényesíti jogait, hogy mások érdekeire tekintettel van. magabiztos, céljait eléri, de nem mások rovására. A passzív viselkedés: saját érdekeit nem védi, mások kihasználják őt, jogait megsértik. nem ér el célokat, sértett, elzárkózó. Az agresszív viselkedés: megsérti mások jogait és kihasználja őket. mások kárára éri el céljait, másokat lebecsül, kiszámíthatatlan, ellenséges. Nem mindig és minden helyzetben reagálunk azonos módon, mégis többnyire van egy stílus, amely jellemzi viselkedésünket. 12 6

7 Asszertivitás Hatékony önérvényesítés Az agresszivitás és az önalávetés között optimális szinten Önmenedzselés, de mások figyelembevételével Különösen jó: Jogérvényesítéskor Kapcsolat menedzselésnél Szimpátia nyerésre

8 Feladat Passzív, asszertív vagy agresszív? 15 Teljesítménymotiváció Előzetes várakozásokkal indulunk neki egy-egy feladatnak (mert láttunk ilyet, vagy csináltuk ) Elvárt teljesítményszint = igényszint Cél felé 2 motívum hajt: A sikernek előlegezett öröm (a medve bőre) A kudarctól való félelem 16 8

9 Teljesítménymotiváció Sikerkeresők: A siker elérése vezeti Olyan feladatokat választ, melyekben reális esély van a sikerre (nem biztos ) Túl könnyűt nem, mert az nem próbatétel Túl nehezet nem, mert az nem sikerülne A kontrollt szereti a kezében tartani A kudarcát azzal magyarázza, hogy nem tett meg mindent (még keményebben ) Vagy a feladat volt rossz, szerencsétlen 17 Teljesítménymotiváció Kudarckerülők: A sikertelenséget kerülné el Túl könnyű feladatokat választ (nincs kudarc) Túl nehezeket választ (biztos kudarc, de másnak sem menne, nem az ő kudarca) Kudarcai: Belső, állandó okokból (buta vagyok) Vizsgaszorongás (tesztszorongás): Állásinterjúkon is lehet ugyanez Erősíti: versenyhelyzet, időnyomás Ellene: a hibát a tanulás részeként felfogni!!! (na ebből is épültünk valamit ) külső-belső kontrollosság itt? 18 9

10 Teljesítménymotiváció Nem csak a cél lebeg előtte hanem az út is (sziklamászás ) Persze a szervezeteknek az ilyen ember kell, és vezetéshez főleg De van ahova pont nem kell (tanár) 19 Hatalom és affiliáció Hatalommotiváció: Mások feletti hatalomgyakorlásért Befolyás, hírnév, státusz, presztízs Vezetőként: az eredményesség a cél, nem a jó társas kapcsolatok Affiliációs motiváció (kapcsolattartás): Társulás motívum Fogadják el és szeressék, segít másoknak Vezetőként kapcsolatorientált: néha rossz mert nem mer olyan döntést hozni ami fáj másoknak 20 10

11 Feladat Motivációs kérdőív 21 Motivációs rendszer Maslow: 7 szintű piramis Az alsóbbak kellenek a felsőbbek eléréséhez Növekedési szükségletek Hiányszükségletek 22 11

12 A stressz A szervezet olyan helyzettel találkozik, amelyről úgy ítéli meg, hogy meghaladja erőforrásait (komfort zóna pánik zóna) 1. Befolyásolhatatlan helyzet 2. Bejósolhatatlan helyzet 3. Képességeink határait érinti, énképünket rontja 23 Stressz Optimális: Interakció a környezettel megvan Mérsékelten magas: Még tud teljesíteni Kitolja határait Extrém magas: Pánik és félelem Nem képes teljesíteni 24 12

13 Feladat Debilizáló és facilitáló szorongás. 25 A stressz jelentése Stressz = megsérteni, bántani megterhelés/stressz igénybevétel stresszor stressz Stressz: Alkalmazkodási kapacitásunkat, erőforrásainkat meghaladó helyzetre adott válasz. ha a szervezet olyan helyzettel találkozik, amely az egyén megítélése szerint meghaladja a rendelkezésére álló erőforrásokat. Munkahelyi stressz: a munkatartalom, munkaszervezés és munkakörnyezet kedvezőtlen, ártalmas szempontjaira adott érzelmi, kognitív, viselkedéses és fiziológiai válaszminta

14 A stresszorok közös jellemzői Kontroll: munkavégzésünk során nincs befolyásunk arra, hogy milyen munkát, milyen módszerrel, ütemezéssel végzünk. Bejósolhatóság: Egyrészt a figyelmeztető jelzés lehetővé teszi valamilyen előkészítő folyamat beindítását, ami kivédheti vagy csökkentheti a kellemetlen inger hatását. Másrészt a biztonságos időszakban megnyugodhatunk. Én-kép: nagy a kudarc esélye, ami pedig negatívan befolyásolhatja a magunkról 27 kialakított képünket. A stresszorok csoportosítása Eustressz: jótékony stressz kihívás, késztetés. Energiát ad új képességek megszerzésére, ösztönöz. Distressz: túlzott, kontrollálatlan, negatív stressz felmorzsolja energiánkat, kiégést okoz. Hosszú távon testi-lelki károsodáshoz vezet

15 Jó és rossz stressz T e lj e s ít m é n y unalom egészséges izgalom csúcsteljesítmény Készenléti állapot (izgalom, stressz) 29 fáradtság Pánik, összeroppanás A stresszállapot jelei, következményei RÖVID TÁVÚ HATÁSOK Cannon: Harcolj vagy menekülj reakció. Célja, hogy a szervezetet több energiával lássa el. Jelei: Nő a vérnyomás és a szívritmus, felgyorsul a légzés, nő az izomfeszültség, kitágulnak a pupillák, fokozódik az izzadás, csökken az emésztés, a nyálelválasztás (növelve a tüdőbe vezető légutak méretét), emelkedik a vércukorszint (több energiát biztosítva az izmoknak), endorfinok szabadulnak fel (belső fájdalomcsillapító), a felületi erek összehúzódnak, hogy egy esetleges sérülés esetén csökkentsék a 30 vérveszteséget (sápadtság). 15

16 Az ellenálló képesség mértéke A stresszállapot jelei, következményei HOSSZÚTÁVÚ HATÁSOK Általános Adaptációs Szindróma (Selye János) A szervezet alkalmazkodóképessége véges és kimeríthető. Az alkalmazkodóképességnek 3 szakasza van: 1.szakasz: alarm reakció - rövidtávú hatások. 2.szakasz: ellenállás - a stresszor folyamatos hatása melletti alkalmazkodás, kifejlődhet a megfelelő ellenállás. 3.szakasz: kimerülés - az alkalmazkodási energia kimerül, ha a szervezetet hosszú ideig ugyanazon stresszor hatása éri. Jelei: Szív-koszorúér betegségek, tartósan emelkedett vérnyomás. Immunrendszer működésének csökkenése: fertőzések, daganatos megbetegedés 31 Stressz Alarm reakció Aktív ellenállás Kimerülés Megjelenik a stresszor 32 Idő 16

17 Feladat Stresszorok rangsorolása. 33 Komfortzóna-modell Stressz és tanulás Az optimális stressz fejleszthet minket Unalmas, rutin tevékenységeink Komfort zóna Minimális stressz, de nem tanulunk újat Új, szokatlan, néha stresszes helyzetek Tanulási zóna Szorongást is kiválthatnak Sikeres megküzdés ezekkel fejlesztő hatású: bővül a komfort zónánk, és léphetünk tovább újabbak felé Túl messzire merészkedünk Pánik zóna Félelem, pánik, egyedüli cél a túlélés, és menekülés Nincs lehetőség tanulni belőle a túl nehéz feladat nem hatásos 34 17

18 35 Munkahelyi stresszorok csoportosítása Munkafeladattal kapcsolatos stresszorok Munkakörnyezettel kapcsolatos stresszorok Szervezetben betöltött szereppel kapcsolatos stresszorok 37 18

19 Munkafeladattal kapcsolatos stresszorok Túl sok, vagy túl nehéz feladat (mennyiségi, illetve minőségi túlterhelés) Monotónia, unalom (mennyiségi, illetve minőségi alulterhelés) Túlszabályozott munka, befolyásolás lehetőségének hiánya Alkalmazkodás, együttműködés Műszakozás Túlóra, túlmunka Időkényszer, fokozott munkatempó Döntéskényszer Folyamatos változásokkal lépést tartani (szakmai bizonytalanság38 Munkakörnyezettel kapcsolatos stresszorok Zaj Megvilágítás Klímaviszonyok Légszennyezettség, sugárzás Rezgésártalom Munkaeszköz, munkagép, berendezés, bútorzat, és ezek belső kialakítása, elrendezése Személyes tér biztosítása Ellátási feltételek 39 19

20 Szereppel kapcsolatos stresszorok Szerep kétértelműség mit kell csinálnom? melyik feladatot csináljam meg előbb? Szerep konfliktus ez nem az én feladatom lenne! biztonság, hatékonyság? Feladatkör, hatáskör, felelősség diszharmónia el kell intéznem ezt a feladatot, de sok kérdésben nem dönthetek persze engem vonnak felelősségre, pedig nem is 40 én feladatom Szervezetben betöltött szereppel kapcsolatos stresszorok Túl sok, vagy túl kevés felelősség én vagyok a felelős az embereimért már megint meg kell kérdeznem a főnököt Előmeneteli lehetőség hiánya vagy túlzott mértékű előléptetés Megbecsülés hiánya 41 20

21 Szervezetben betöltött szereppel kapcsolatos stresszorok Jó munkatársi kapcsolatok hiánya, konfliktusok Konfliktus a felettessel, beosztottakkal Szervezeti légkör: szervezethez tartozás érzésének hiánya, döntésekben való részvétel mértéke, nem megfelelő kommunikáció Foglalkoztatás bizonytalansága Túlságosan alacsony fizetés Igazságtalan ellenőrzési, értékelési rendszerek Gyakori szervezeti változások 42 Vezetők stresszorai A középvezető vezető és beosztott is egyben. Az állás bizonytalansága (létszámleépítés, korai nyugdíjazás). Nagy mértékű felelősségükhöz kevés valódi hatalom tartozik. Alulról és felülről is folyamatos támadások érik őket. Jó munkatársi kapcsolatok és a szociális támogatottság hiánya (vezetők gyakran magányosnak érzik magukat) Túlórázás (családi kapcsolatok rovására) Szerep kétértelműség, szerepkonfliktus 43 21

22 Szervezeten kívüli stresszorok Konfliktusokkal teli családi kapcsolatok, anyagi, társadalmi problémák Családi és munkahelyi szerepek összeegyeztetésének nehézségei Személyes hitek, meggyőződések és a vállalati politika közt konfliktusok Gyakori költözés Összességében: Work-Life Balance 44 Stressz és betegség A stresszel kapcsolatban hozható leggyakoribb betegségek? Valóban a stressz az, ami megbetegít? Nem csak az a fontos, hogy mi történik velünk, hanem az is, hogy a történteket hogyan éljük át. A stressz csak előkészíti a talajt a betegség számára, de nem maga a stressz okozza a betegséget. Nem magára a helyzetre reagálunk, hanem arra, amit az számunkra jelent

23 Alarm vagy riadó betegségek Eredete: Genetikai hajlam Személyiségjegy Szituációk Az állandó versenyhelyzet, elfojtott indulatok, rohanás, időzavar a szimpatikus idegrendszer aktivitásához vezet (vérnyomás emelkedés, erőteljesebb szívdobogás, vércukorszint növekedés, stb). Rizikófaktorok: Dohányzás, koleszterinszint emelkedés, elhízás, cukorbetegség, mozgásszegény életmód, A típusú személyiség. 46 Emésztőszervi betegségek Hajlamosabbak a két tűz közé szorított középvezetők, beosztottak. A túlzott aggodalmaskodás, elbizonytalanodás a paraszimpatikus idegrendszer által vezérelt emésztőszervekben okoz károsodást nem tudja megemészteni, megfekszi a gyomrát, lenyeli Jelei: mindig a legrosszabbat várja, önmaga számára megsokszorozza a stresszt

24 Immunrendszeri betegségek A stressz károsan befolyásolja az immunrendszer működését is, és ezáltal elősegíti a fertőzések, sőt a rák kialakulását is. Az állandó veszélyt, készenléti állapotot követő kimerültség az, ami kedvez a kórokozóknak. Jelei: tüdőgyulladás, felső légúti megbetegedések, influenza. 48 A stressz hatása a viselkedésre Egészségkárosító viselkedésformák: dohányzás, túlzott alkoholfogyasztás, kábítószer-használat, túlzott kávéfogyasztás, balesetezés. Harag, agresszió: könnyen megsért másokat (frusztrációs tolerancia). -Az agresszió irányulhat egy munkatársra, felettesre - Vagy egy munkaeszközre, munkadarabra (lopás, szándékos rongálás, szándékosan rossz munka végzése) - A munkahelyi pletyka gerjesztése a verbális agresszió egyik megnyilvánulása lehet

25 A stressz hatása a viselkedésre Menekülés a munkából: hiányzás, kilépés, fluktuáció, korai nyugdíjba vonulás, sztrájk, Teljesítményromlás: erős érzelmi felindultság zavarja az információfeldolgozást Balesetezés-hibázás Egyéb életszerepek károsodása: házastársi, baráti, polgári szerepek. Szerepek egyensúlya felborul 50 (work-life balance) Lelki reakciók a stresszre: Depresszió Hangulatbetegségek (pl.): A szomorúság, a levertség, a csökkent motiváció, az élet iránti érdektelenség és a negatív gondolatok jellemzőek - például tehetetlenségérzés, a meg nem felelés érzése, és az alacsony önértékelés Testi tünetei: alvászavar, étvágytalanság vagy túlevés, fáradékonyság, energiahiány, fásultság, megnövekedett szorongás, az érdeklődés elvesztése, a memóriafunkciók hanyatlása, a csökkent immunműködés 51 25

26 Lelki reakciók a stresszre: Szorongás Elővételezett veszélyre adott érzelmi válasz: aggódás, félelem. Csak akkor abnormális, ha olyan helyzetben jelentkezik, amelyet az emberek többsége könnyedén megold. Tünetei: gyors szívverés, verejtékezés, kézremegés. Debilizáló szorongás. A szorongást fokozza az elégtelen képzettség, az alkalmazkodás, az önbizalomhiány, a túlzott konformizmus, az alacsony szintű megküzdési készség, a szociális ügyetlenség, az aktuális pszichés- vagy szomatikus egyensúlyzavarok. A teljesítmény visszajelzésének esetlegessége. 52 Lelki reakciók a stresszre: 1. Kiégés Tartós érzelmi megterhelés, stressz kapcsán lép fel. Tünetei: reménytelenség, kimerültség, inkompetencia érzés, célok elveszítése, csökkent produktivitás, negatív önértékelés, az empátiás készség beszűkülése, emocionális kiürültség, cinikusság. Veszélyeztetettek ott, ahol nagy a frusztráció és az érzelmi megterhelés, hiányoznak a teljesítmény mérésének objektív kritériumai, hosszú a munkaidő, bizonytalan a feladat társadalmi presztízse. A kiégés terápiája a megelőzés: A coping stratégiák fejlesztése, a túlzott involválódás kerülése, valamint a védő, a terheket megosztani 53 képes team, mind a prevenció eszköze lehet. 26

27 2. Teljesítményromlás Nehéz az összpontosítás, a gondolatok logikus összerendezése, figyelem-ingadozás. Az erős érzelmi felindultság zavarja az információfeldolgozást, így a bonyolultabb feladatokban nyújtott teljesítmény romlik (fordított U alakú összefüggés). Tesztszorongás: az erős stressz hatására bekövetkező gondolkodási károsodások azt eredményezhetik, hogy az emberek mereven ragaszkodnak megszokott viselkedésmintáikhoz, függetlenül attól, hogy azok az adott helyzetben célravezetők-e Munka-alkoholizmus A munkaalkoholizmus során függőség alakul ki a munkával szemben. Az egyén csak a munkavégzés keretei között érzi jól magát, túlzottan involválódik, nehezen fejezi be a munkát. Bizonytalan a szabad társas kapcsolatokban, a pihenés megszokott formái feszültté teszik, (hétvége, szabadság), a személyiség merevebb lesz, elszíntelenedik. A munka-alkoholisták erejükön felüli munkamennyiséget vállalnak, tökéletességre törekszenek, azt hiszik, mindent jobban tudnak. Vesd össze: A-típusú személyiség 55 27

28 3. Munka-alkoholizmus A magyar közgondolkodásban a sokat dolgozó ember követendő minta. (igaz ez?) A munkafüggés lelki problémákat palástolhat és súlyos egészségügyi kockázatot jelenthet. Belső motivációból is kialakulhat és külső tényezők is serkenthetik. A munkafüggők közül sokan magányosak, a munka a belső üresség érzésének megszüntetésére szolgál. A függőség hatása lehet: kimerültség, szorongásos panasz, pánikroham és depresszió, fizikai betegség Munka-alkoholizmus avagy munkamánia A munkamániások gyakran nagyobb kárt okoznak a cégnek, mint amennyi hasznot hoznak: Beosztottaiktól irreálisan sokat várnak el Rosszul gazdálkodnak az idővel, gyenge csapatjátékosok Gyakrabban betegek. Kezelés: legjobb a megelőzés

29 Csúcsteljesítők vs. Munka-alkoholisták Csúcsteljesítők Határozott belső cél Élvezik a munkát és a szabadidőt Szoros baráti kapcsolatok Jó időbeosztás Jól tűrik a bizonytalanságot Jó elképzeléseket dolgoznak ki Képesek kikapcsolni Munkamániások A hibák elkerülésére koncentrálnak Minden kihagyott perc időveszteség Feláldozzák a kapcsolati hátteret Rossz időbeosztás Rosszul tűrik a bizonytalanságot Bírálat miért nem fog sikerülni 58 Görcsösen erőlködnek Munka-alkoholizmus teszt Fontosabbnak érzi a munkáját a családnál, vagy más tevékenységnél? Gyakran áll határidők szorításában, melyeket úgy érzi, nem tud teljesíteni? Sok munkát vállal? A végkimerülésig dolgozna? Nehezére esik a koncentráció? Gyakran elvész a részletekben? Annyira a tökéletességre törekszik, hogy ez akadályozza a munkavégzésben, nehezére esik valamire azt mondani: elkészült? 59 29

30 Pl. Munka-alkoholizmus teszt kérdések A nap sikerét alapvetően munkateljesítménye alapján ítéli meg? A munkája áll a középpontban? Arról beszél a legszívesebben? Árt a túlórázás a családi életnek, vagy a kapcsolatainak? Lemond találkozókat munkára hivatkozva? Hétvégén, nyaralás alatt, lefekvés előtt, autózás közben is a munkára gondol? Gyakran aggódik a jövő miatt? Még akkor is, amikor fut a szekér? 60 Elégedetlenség A munkahelyen tartósan fennálló stresszhatások a dolgozók elégedetlenné válnak: Munkahelyükkel Szervezettel Szerepükkel Ez pedig jelentős mértékben meghatározza a termelékenységüket, munkavégző képességüket

31 Megküzdés Hogyan próbálják a dolgozók leküzdeni az erőforrásaikat meghaladó fenyegetéseket? 62 Egyéni megküzdés Definíció: kognitív és viselkedéses erőfeszítések a személy erőforrásait meghaladó fenyegetések legyőzésére. Megküzdési stratégiák problémaközpontú megküzdés: a problémára összpontosít, hogy megkísérelje azt a jövőben elkerülni, megváltoztatni. Pl.: tárgyalás, cselekvés, óvatosság. érzelemközpontú megküzdés: célja, hogy enyhítse a stresszkeltő helyzethez kapcsolódó érzelmi reakciókat. Pl.: értelemkeresés, minimalizálás, fantáziába menekülés, önvád. Adaptív stresszkezelési technikák: Támaszkeresés Feszültségkontroll Problémaközpontú reagálás Negatív hatású feszültségcsökkentő viselkedések: Dohányzás Gyógyszerfogyasztás 63 31

32 Kollektív megküzdés A munkahelyi stresszorok jelentős része nem egyéneket, hanem csoportokat érint. A megküzdés is történhet csoportosan. Leggyakoribb formája: társas támogatás. Esetmegbeszélés feszültségcsökkentés céljából. Esetmegbeszélés tanácskérés céljából. Társak mozgósítása. Pozitív visszajelzés. 64 Egyéni tényezők Egyéni különbségek: rugalmasság-merevség, érzelmi érzékenység, introverzió-extraverzió, önértékelés, kontrollérzés, én-hatékonyság. Stresszérzékenység: szégyenlős, pesszimista, alacsony önbecsülésű személyek, a kihívásokra krónikus ellenségességgel, vagy tehetetlenséggel reagálnak. Rossz megküzdő kapacitás: a stressz hosszú idejű fennállásával betegség alakul ki

33 Egyéni tényezők Coping potenciál dimenziók: Olyan személyiségtulajdonságok, amelyek hozzájárulnak az egyén megküzdési hatékonyságának erősítéséhez, növelik a valószínűségét, hogy az egyén a helyzetnek és a személyiségének leginkább megfelelő megküzdési formát fogja választani. A-típusú személyiség (vesd össze!) 66 A stresszkezelés szintjei Dilts piramis 67 33

34 Környezet Mindennapi környezetünk befolyásolja hangulatunkat. A szürke, személytelen, ingerszegény környezet éppúgy nyomasztóan hat, mint a túlzsúfoltság, a zaj A zaj fokozza a feszültséget, a fény a közérzetünket. Ugyanaz a szín különböző emberekből eltérő érzéseket vált ki. A kék, zöld általában nyugtat, tágítja a teret. A piros, sárga, narancssárga inkább izgató, élénkítő, melegítő hatású. A barna meghittséget áraszt, a fehér a tisztaságot sugallja. Szobanövények otthonosságot nyújtanak és egészséges is. Szellőzés, illat, szék, berendezés. 68 Viselkedés Mindaz, amit megteszünk: dohányzás, alkoholfogyasztás, étkezés, önmagunkkal- és másokkal való kapcsolat, kommunikáció. Komplex szűrővizsgálatok. Testmozgás, sport: a fizikai megterhelés semlegesíti a szervezet stresszre adott válaszreakcióit, növeli a stressztűrő képességet. Időzavar kiküszöbölése tervezéssel, szervezéssel. Kikapcsolódás, pihenés

35 Képességek Ha tudjuk, mit kell tennünk, de nem tudjuk, hogyan tegyük. Magatartáscsoportok, szokásrendszerek és általánosan alkalmazott stratégiák tartoznak ide. A relaxáció fokozza stressztűrő-képességünket. Nemcsak izomlazítást, hanem teljes idegi és lelki lazítást is jelent. Hatására javul az immunrendszer állapota, testileg-szellemileg felfrissülünk. Konfliktuskezelő és kommunikációs készségek. Az, aki ezekkel a képességekkel nem rendelkezik megsokszorozza maga körül a stresszt. 70 Meggyőződések és értékek. Identitás Amit önmagunkról és a világról gondolunk, hiszünk. Korlátozó hiedelmeink megnehezítik a stresszel való megküzdést. A világ ellenséges, nem bízhatok meg senkiben. Csak magamra számíthatok, nem kérhetek segítséget senkitől. Az érzelmek kimutatása férfiatlan dolog, a gyengeség jele. Az értékeink és azok hierarchiája meghatározza magatartásunkat

36 Átkeretezés és a jelentés átalakítása Önmagában semmi sem jó vagy rossz, a gondolkodás teszi azzá. (Shakespeare) Bármilyen esemény jelentősége attól a kerettől függ, amelybe helyezzük A keret megváltoztatásával megváltoztatjuk a jelentést is A jelentés megváltoztatásával megváltozik a viselkedésünk is A balszerencse is nézőpont kérdése Félig tele vagy félig üres? esete 72 A munkahelyi stressz forrásainak megváltoztatása A feladat újrafogalmazása. A munkahelyi környezet újrafogalmazása. Rugalmas munkavégzés. Részvételi menedzselés ösztönzése. Az egyén bevonása a karrierfejlesztésébe. Munkaszerepek elemzése és célok kitűzése. Társadalmi támogatás és visszajelzés biztosítása. Összetartó teamek létrehozása. Tisztességes vállalati politika kialakítása

37 A stressz következményei Érzelemi életre gyakorolt hatások: Szorongás Ellenségesség Nyugtalanság, ingerlékenység Borús hangulat Negatív önértékelés Tehetetlenség-érzés Kiégés (fizikai-mentális-érzelmi) kimerülés, célok elvesztése pl. tanárok) 74 A stressz következményei Az értelmi képességekre gyakorolt hatások: Gyenge összpontosítás Emlékezete romlása (rövid+hosszútáv) Tervezési, szervezési képességek romlanak Határozatlanság, rosszabb döntési képesség Romló kreativitás, kevésbé tud új információkat keresni, merevebb Nehezebben viseli a bírálatot Teljesítményromlás 75 37

38 A stressz következményei A viselkedés változásai: Több egészségkárosító viselkedés (dohányzás, alkohol, drogok) Agresszív viselkedés Menekülés a munkából (a környezetére is kihat ez: hibázás, baleset, hiányzás) A team munka is romlik: konfliktusok, klikkek, hiányzás, teljesítményromlás 76 Köszönöm a figyelmet! Zh időpontok: december :00 és 18:00 HSZK / R, T, U december :00 és 18:00 HSZK / A, C termek január :00 és 17:00 HSZK / A és C termek január :00 és 17:00 HSZK / A és C termek 38

A stressz a stresszorok hatására a szervezetben fellépő testi-lelki változásokat jelenti. Pszichológiai értelemben stressz állapot akkor

A stressz a stresszorok hatására a szervezetben fellépő testi-lelki változásokat jelenti. Pszichológiai értelemben stressz állapot akkor Bilkei Pál szakpszichológus A stressz a stresszorok hatására a szervezetben fellépő testi-lelki változásokat jelenti Pszichológiai értelemben stressz állapot akkor jön létre, ha az egyén olyan helyzettel

Részletesebben

Menedzserek a munkapszichológus szemszögéből, különös tekintettel a

Menedzserek a munkapszichológus szemszögéből, különös tekintettel a Menedzserek a munkapszichológus szemszögéből, különös tekintettel a munkahelyi stresszre Juhász Ágnes pszichológus ajuhasz@ccsint.com Országos Foglalkozás-egészségügyi Fórum 2007.09.07. Vázlat Menedzserek

Részletesebben

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28.

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28. LÁNG, PARÁZS, HAMU A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben 2013. május 28. A kiégési tünetegyüttes (burnout szindróma) jelensége Technológiából átvett fogalom: az energiaforrás

Részletesebben

Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben

Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben Melyik okozhat stresszt? Bevezető A stressz olyan mint a borivás: kis mennyiségben jótékony hatása van, motivál és élénkebbé tesz. A túlzott és folyamatos

Részletesebben

Egyensúly szerepe a munka és a magánélet között

Egyensúly szerepe a munka és a magánélet között Egyensúly szerepe a munka és a magánélet között Témakörök Feltárás Időgazdálkodás Feladatok, célok Stressz kezelés FELTÁRÁS Az egyensúly értelmezése Munka Én Család Barátok IDŐGAZDÁLKODÁS 7 Az időgazdálkodás

Részletesebben

A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére

A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére Konferencia a női egészségről az emlő egészségéről 2011. szeptember 21. Novotel Budapest Centrum A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére Bánfi Ildikó

Részletesebben

központvezető DE Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ Egészségügyi dolgozók munkavédelmi kockázatai című konferencia

központvezető DE Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ Egészségügyi dolgozók munkavédelmi kockázatai című konferencia A munkahelyi stressz kezelésének lehetőségei Berényi András központvezető DE Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ DEMEK Egészségügyi dolgozók munkavédelmi kockázatai című konferencia Debrecen, 2011.

Részletesebben

Burnout, Segítő Szindróma

Burnout, Segítő Szindróma TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Burnout, Segítő Szindróma Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő. Segítő attitűd és a jogvédő Az attitűd étékelő

Részletesebben

Stressz, szorongás, megküzdés a 12-15 éves korosztálynál. Dr. Járai Róbert Zánka 2006.

Stressz, szorongás, megküzdés a 12-15 éves korosztálynál. Dr. Járai Róbert Zánka 2006. Stressz, szorongás, megküzdés a 12-15 éves korosztálynál Dr. Járai Róbert Zánka 2006. lőadás vázlata Stressz fogalma Szorongás és félelem Megküzdés Önbizalom és képesség 2 tressz A szervezet egészséges

Részletesebben

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK Mohamed Aida* EGYÉNI STRESSZLELTÁRA (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK 100-66% 65-36% 35-0% 27% EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT 0-35% 36-65% 66-100% 42% SZOKÁSOK /JELLEMZŐK 0-35% 36-65% 66-100% 58% Cégnév:

Részletesebben

{ Budapest, 2015. április 16 16--17. A SZOLGÁLTATÓK (SEGÍTŐK) JÓ KÖZÉRZETE avagy: ki segít a segítőknek? Kineziológiával a jó közérzetért Mindenki azzal foglalkozik, hogy mit tud kínálni a kliensnek/ügyfélnek/vendégnek.

Részletesebben

Dr. Antalfai Márta. XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva

Dr. Antalfai Márta. XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva Dr. Antalfai Márta XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva A katasztrófa legtöbbször végzetes következményekkel járó, nem várt fordulat,

Részletesebben

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON Tény, hogy a munkavállalók munkahelyi, családi és magán életi problémái nagymértékben képesek befolyásolni a munkavállaló munkahelyi teljesítményét, és ez által közvetett vagy

Részletesebben

A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón

A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón Susánszky Éva, Szántó Zsuzsa Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet Kutatási célkitűzések A fiatal felnőtt korosztályok pszichés állapotának

Részletesebben

Stressz és stresszorok

Stressz és stresszorok A JÓ ÉS A ROSSZ STRESSZ Nagyon gyakran hallhatjuk napjainkban, hogy éljünk nyugodt, stresszmentes életet. Viszont a gyakorlatban nincsen stresszmentes élet, a stressz mindennapjaink részévé vált. Egy olyan

Részletesebben

Az emberi motivációk és az érzelmek

Az emberi motivációk és az érzelmek Általános és személyis lyiséglélektanlektan Az emberi motivációk és az érzelmek A Yerkes-Dodson törvény (1908) Sikerorientáció Hi Sikerkereső Túligyekvő Lo Kudarcfélelem Hi Kudarc elfogadó Kudarckerülő

Részletesebben

A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre. Magyari Judit

A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre. Magyari Judit A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre Magyari Judit A betegek és családtagjaik lelki alkalmazkodásában nagy szerepe van: a rákkal kapcsolatos mai társadalmi

Részletesebben

JUHÁSZ ÁGNES. BME, Ergonómia és Pszichológia Tanszék. Lipót, 2005. július 8.

JUHÁSZ ÁGNES. BME, Ergonómia és Pszichológia Tanszék. Lipót, 2005. július 8. A MUNKA, MINT AZ EGÉSZSÉGMEGÓVÁS ESZKÖZE JUHÁSZ ÁGNES BME, Ergonómia és Pszichológia Tanszék Lipót, 2005. július 8. VÁZLAT A munkavégzés és az egészség közti kapcsolat A munka mint egészségfejlesztő tényező

Részletesebben

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Orvosi pszichológia előadás 2. hét Merza Katalin merza.katalin@sph.unideb.hu Egészségmagatartás fogalma Minden olyan

Részletesebben

SIMONTON TERÁPIA hitek és tévhitek a gondolat teremtő erejéről

SIMONTON TERÁPIA hitek és tévhitek a gondolat teremtő erejéről SIMONTON TERÁPIA hitek és tévhitek a gondolat teremtő erejéről rák: az új évszázad kihívása 1930 1:14 1990 1:5 2007 1:3 2020 1:2 Évente 33 000 regisztrált új daganatos megbetegedés Második halálok: férfiak

Részletesebben

Egészségfejlesztés és egészség. Pszicho-szociális- és egészség kockázatok kezelése JUHÁSZ ÁGNES PhD 2012.03.03.

Egészségfejlesztés és egészség. Pszicho-szociális- és egészség kockázatok kezelése JUHÁSZ ÁGNES PhD 2012.03.03. Egészségfejlesztés és egészség coaching Pszicho-szociális- és egészség kockázatok kezelése JUHÁSZ ÁGNES PhD 2012.03.03. Bevezetés Kulcsfogalmak Egészségfejlesztés Egészség coaching A változás szakaszai

Részletesebben

Tartalom. BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16

Tartalom. BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16 Tartalom BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16 1. fejezet AZ ISKOLAFÓBIÁRÓL 19 Iskolakerülésrôl van-e szó? 19 Az iskolafóbia típusai 20 Az iskolafóbia szempontjából fontos három korcsoport 21 Szorongásos

Részletesebben

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében Készítette: Uicz Orsolya Lilla 2011. Erőszakos, támadó!

Részletesebben

A rekreációval kapcsolatos fogalomrendszer feltárása. A rekreáció elmélete és módszertana 1. ea.

A rekreációval kapcsolatos fogalomrendszer feltárása. A rekreáció elmélete és módszertana 1. ea. A rekreációval kapcsolatos fogalomrendszer feltárása re- kreáció Szűkebb értelmezésben: feltöltődés kalandsport, unikumsport más sportok rekreáció = sport A rekreáció eszmei és gyakorlati válasz, - tevékenységrendszer

Részletesebben

Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára. Célok. A képzés moduljai. Első modul. Önbecslés, önbizalom fejlesztése

Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára. Célok. A képzés moduljai. Első modul. Önbecslés, önbizalom fejlesztése Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára Célok Segíteni a megváltozott munkaképességű személyeket abban, hogy hatékonyan kezeljék a munkahelyi stresszt, változásokat, negatív

Részletesebben

A munkahelyi pszichoszociális kockázatok kezelése és a munkahelyi distressz megelőzése

A munkahelyi pszichoszociális kockázatok kezelése és a munkahelyi distressz megelőzése A munkahelyi pszichoszociális kockázatok kezelése és a munkahelyi distressz megelőzése Dr. Erősné dr. Bereczki Edit orvos szaktanácsadó NHH MMI Munkavédelmi Főosztály - TÁMOP 2.4.8./12 Projekt Végrehajtási

Részletesebben

Kapás Zsolt. Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület elnöke E-mail: zsolt.kapas@vnet.hu

Kapás Zsolt. Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület elnöke E-mail: zsolt.kapas@vnet.hu Kapás Zsolt Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület elnöke E-mail: zsolt.kapas@vnet.hu Egy veszélyes esemény vagy annak való kitettség előfordulási valószínűsége és az általa okozott sérülés vagy egészségkárosodás

Részletesebben

Esélyegyenlőség a callcenterben

Esélyegyenlőség a callcenterben Esélyegyenlőség a callcenterben Munkahelyi stressz kezelés és egészségmegőrzés, a callcenteres munkahelyeken Készítette: Urbánné Biró Brigitta A munkahelyi stressz fogalma A munkahelyi stressz olyan ártalmas

Részletesebben

Az elhízás, a bulimia, az anorexia. Az elhízás

Az elhízás, a bulimia, az anorexia. Az elhízás Az elhízás, a bulimia, az anorexia Az elhízás Elhízás vagy túlsúlyosság elhízás a testsúly a kívánatosnál 20%-kal nagyobb túlsúlyosság a magasabb testsúly megoszlik az izmok, csontok, zsír és víz tömege

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS SZEMINÁRIUM

KOMMUNIKÁCIÓS SZEMINÁRIUM KOMMUNIKÁCIÓS SZEMINÁRIUM OFTEX által akkreditált: A kommunikáció szerepe a szív- és érrendszeri, illetve onkológiai szűréseken való lakossági részvétel befolyásolásában és az egészséges életmódszemlélet

Részletesebben

Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia alapjai

Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia alapjai Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia alapjai ORVOSI PSZICHOLÓGIA II. Tisljár Roland Ph.D. tisljar.roland@sph.unideb.hu Vázlat Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia történeti háttere

Részletesebben

1. AMIT AZ AIDS-rl TUDNI KELL

1. AMIT AZ AIDS-rl TUDNI KELL 1. AMIT AZ AIDS-rl TUDNI KELL 1) Mi a szerepe a HIV-vírusnak az AIDS kialakulásában? 2) Hogyan, milyen módon terjedhet a HIV-vírus? a, b, c, 3) Sorolj fel két olyan testnedvet, amely tartalmazhatja a vírust?

Részletesebben

TAMOP 2.4.5-12/7 2012-0062 ÜZLETVITEL A GYAKORLATBAN AZ ILPEA MUNKATÁRSAINAK 17.TANEGYSÉG

TAMOP 2.4.5-12/7 2012-0062 ÜZLETVITEL A GYAKORLATBAN AZ ILPEA MUNKATÁRSAINAK 17.TANEGYSÉG TAMOP 2.4.5-12/7 2012-0062 ÜZLETVITEL A GYAKORLATBAN AZ ILPEA MUNKATÁRSAINAK 17.TANEGYSÉG A burnout tünetei és veszélyei, a beavatkozás lehetőségei és módszerei Úgy érzi, hogy túl sok az elvárás a munkában?

Részletesebben

Munkahelyi stressz és egészségügyi következményei. Stresszkezelési módszerek.

Munkahelyi stressz és egészségügyi következményei. Stresszkezelési módszerek. Munkahelyi stressz és egészségügyi következményei. Stresszkezelési módszerek. Dr. Salavecz Gyöngyvér Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet egyetemi adjunktus, pszichológus, közgazdász Leggyakoribb

Részletesebben

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 INGER TUDATTALAN KÉSZTETÉS EMÓCIÓ PSZICHOANALITIKUS MODELL Beck, 1974. INGER EMÓCIÓ TANULÁSELMÉLETI

Részletesebben

A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban

A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban Fejes Enikő Sport szakpszichológus Munka-és szervezet szakpszichológus Pszichológiai tudományok felosztása ALAPTUDOMÁNYOK Általános lélektan

Részletesebben

KKV vezetési és szervezetfejlesztési program

KKV vezetési és szervezetfejlesztési program A SZERVEZETI TUDATOSSÁG KITERJESZTÉSE Olyan támogatott (díjmentes) fejlesztési programot kínálunk 30 kis- és középvállalkozás számára, amelyben most a költségek helyett a tartalmakra fókuszálhatnak! Résztvevőként

Részletesebben

Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás

Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás 1 A felnőttképző oktatóval szemben támasztott követelmények 1.Tanácsadó szerep szakmai felkészültség oktatási módszerek ismerete és alkalmazása a tudás átadásának

Részletesebben

FUSION VITAL ÉLETMÓD ELEMZÉS

FUSION VITAL ÉLETMÓD ELEMZÉS FUSION VITAL ÉLETMÓD ELEMZÉS STRESSZ ÉS FELTÖLTŐDÉS - ÁTTEKINTÉS 1 (2) Mérési információk: Életkor (év) 41 Nyugalmi pulzusszám 66 Testmagasság (cm) 170 Maximális pulzusszám 183 Testsúly (kg) 82 Body Mass

Részletesebben

VESZÉLYES EBEK A RENDELŐBEN. Tényleg veszélyesebbek-e az ebek a rendelőben?!

VESZÉLYES EBEK A RENDELŐBEN. Tényleg veszélyesebbek-e az ebek a rendelőben?! VESZÉLYES EBEK A RENDELŐBEN Tényleg veszélyesebbek-e az ebek a rendelőben?! VESZÉLYES EBEK Néhány gondolat a statisztikák kapcsán KUTYAHARAPÁSI STATISZTIKÁK - MAGYARORSZÁG Kevés pontos adat, W54 BNO kód

Részletesebben

A stressz következményei

A stressz következményei MILYEN VÁLTOZÁST OKOZ A STRESSZ ÉLETÜNKBEN? Magas megterheléssel, stresszel való szembesülés következményeként szervezetünkben, érzelmi életünkben, értelmi képességeinkben, viselkedésünkben olyan változások

Részletesebben

A kiégés jelensége szakdolgozók körében. Lang Erzsébet, Milotta Lászlóné Vasútegészségügyi NKK KFT Pécs

A kiégés jelensége szakdolgozók körében. Lang Erzsébet, Milotta Lászlóné Vasútegészségügyi NKK KFT Pécs A kiégés jelensége szakdolgozók körében Lang Erzsébet, Milotta Lászlóné Vasútegészségügyi NKK KFT Pécs Burnout - kiégés - szindróma krónikus, emocionális megterhelések, stresszek nyomán fellépő fizikai,

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk

A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk Összeállította: dr. Pék Győző Forrás: Csabai-Molnár: Egészség, betegség, gyógyítás Medicina Laikus teóriák az egészségről és annak elvesztéséről A stressz,

Részletesebben

Szorongás, szorongásos zavarok, szomatoform zavarok. Hidasi Zoltán

Szorongás, szorongásos zavarok, szomatoform zavarok. Hidasi Zoltán Szorongás, szorongásos zavarok, szomatoform zavarok Hidasi Zoltán Szorongás Meghatározás Fiziológiás szorongás Tünetek Szorongásos zavarok Terápia Fogászati vonatkozások Félelem v. szorongás Szorongás:

Részletesebben

Érzelmeink fogságában Dr. József István okl. szakpszichológus egyetemi docens Érzelmi intelligencia Emotional Intelligence Az érzelmi intelligencia az érzelmekkel való bánás képessége, az a képesség, amivel

Részletesebben

Betegségmagatartás. Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin

Betegségmagatartás. Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin Betegségmagatartás Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin WHO definíciója: Mi az egészség? Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, és nem csupán a betegség vagy fogyatékosság

Részletesebben

MIÉRT KIEMELTEN FONTOS A MUNKAHELYI STRESSZ

MIÉRT KIEMELTEN FONTOS A MUNKAHELYI STRESSZ MIÉRT KIEMELTEN FONTOS A MUNKAHELYI STRESSZ CSÖKKENTÉSÉVEL FOGLALKOZNI? Az emberi szervezet fizikai és pszichés terhelhetősége korlátozott. A munkahelyi stressz és a lelki zavarok miatti hiányzások, a

Részletesebben

Kreatív Életvitel Coaching Nyílt Nap. Kiégtél? - Kreatívan a megújulásodért!

Kreatív Életvitel Coaching Nyílt Nap. Kiégtél? - Kreatívan a megújulásodért! CoachOK Szakmai Szövetség Kreatív Életvitel Coaching Nyílt Nap 2011. május 7. Hegedüs Erika coach előadása: Kiégtél? - Kreatívan a megújulásodért! Szeretettel köszöntelek Benneteket! Kívánom Nektek, hogy

Részletesebben

A FELNőTTKÉPZÉS MÓDSZERTANA ÉS ESZKÖZRENDSZERE 1.

A FELNőTTKÉPZÉS MÓDSZERTANA ÉS ESZKÖZRENDSZERE 1. A FELNőTTKÉPZÉS MÓDSZERTANA ÉS ESZKÖZRENDSZERE 1. Benkei Kovács Balázs egyetemi adjunktus ELTE PPK Andragógia és Művelődéselméleti Tanszék A felnőtt tanuló néhány jellemzője és a tanulás eredményessége

Részletesebben

Egészséges munkahelyek Kezeljük a stresszt!

Egészséges munkahelyek Kezeljük a stresszt! Egészséges munkahelyek Kezeljük a stresszt! Balogh Katalin Nemzeti Fókuszpont vezető Budapest, 2014. október 21. IBS A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak.

Részletesebben

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12.

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Az agresszió Ranschburg Jenő: Szándékos cselekedet, melynek indítéka, hogy valakinek, vagy valaminek kárt, sérelmet,

Részletesebben

move europe Egészséges munkavállaló az egészséges munkahelyeken

move europe Egészséges munkavállaló az egészséges munkahelyeken move europe Egészséges munkavállaló az egészséges munkahelyeken move europe Egészséges munkavállaló az egészséges munkahelyeken A programról A move europe mozgalom a Munkahelyi Egészségfejlesztés Európai

Részletesebben

Krízisállapotok nagykamasz- és fiatalfelnőtt-korban

Krízisállapotok nagykamasz- és fiatalfelnőtt-korban Jövőt mindenkinek! Kihívások és lehetőségek a köznevelési kollégiumok mindennapjaiban 2014 Krízisállapotok nagykamasz- és fiatalfelnőtt-korban előadó - Szőke András - krízistanácsadó szakpszichológus andrasszoke@gmail.com

Részletesebben

Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II.

Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II. Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II. Tétel/ Ihász Ferenc PhD. Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János

Részletesebben

ELITE YOUTH. fejlesztése az utánpótlás futballban. Készítette: Szalai László MLSZ Edzőképző Központ Igazgató

ELITE YOUTH. fejlesztése az utánpótlás futballban. Készítette: Szalai László MLSZ Edzőképző Központ Igazgató fejlesztése az utánpótlás futballban Készítette: Szalai László MLSZ Edzőképző Központ Igazgató az utánpótlás futballban a személyiségtulajdonságok, gondolati- és gyakorlati-cselekvéses képességek sajátos

Részletesebben

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Szuhai Nóra ügyvezető, coach, tréner mentor Legjobb vagyok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. MUTASS UTAT! Európai hálózatok a

Részletesebben

A stressz és az érzelmi intelligencia Készítette: Géróné Törzsök Enikő

A stressz és az érzelmi intelligencia Készítette: Géróné Törzsök Enikő A stressz és az érzelmi intelligencia Készítette: Géróné Törzsök Enikő A lelki egészség a WHO szerint Mentális egészség: A jóllét állapota, amelyben az egyén meg tudja valósítani képességeit, meg tud birkózni

Részletesebben

Péterfy Gabriella- oktatas@mkkok.t-online.hu Tel: 20/482 06 00. Érzelmi kimerültség, deperszonalizáció, csökkenő teljesítőképesség

Péterfy Gabriella- oktatas@mkkok.t-online.hu Tel: 20/482 06 00. Érzelmi kimerültség, deperszonalizáció, csökkenő teljesítőképesség Péterfy Gabriella- oktatas@mkkok.t-online.hu Tel: 20/482 06 00 Érzelmi kimerültség, deperszonalizáció, csökkenő teljesítőképesség Érzelmi kimerültség az emberi problémákkal szembeni közönyt, a társas helyzetek

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben 2011. január 27. Kommunikációs és csoportépítő tréning 3x6 óra Célok: - a csoporttagok beilleszkedésének csoportba és

Részletesebben

A szülés utáni depresszióról. Várnai Dóra Genium Med Egészségügyi Központ (Országos Gyermekegészségügyi Intézet) varnai.dora.eszter@gmail.

A szülés utáni depresszióról. Várnai Dóra Genium Med Egészségügyi Központ (Országos Gyermekegészségügyi Intézet) varnai.dora.eszter@gmail. A szülés utáni depresszióról Várnai Dóra Genium Med Egészségügyi Központ (Országos Gyermekegészségügyi Intézet) varnai.dora.eszter@gmail.com Szülés után lehetséges. Poszt partum blue Poszt partum depresszió

Részletesebben

Biológiai perspektíva 2: Biológiai folyamatok és személyiség

Biológiai perspektíva 2: Biológiai folyamatok és személyiség Biológiai perspektíva 2: Biológiai folyamatok és személyiség Alapkérdés: milyen mechanizmusok révén gyakorolnak hatást a genetikai tényezők a személyiségre? Kiindulópont: A személyiséget biológiai működések

Részletesebben

Asperger syndrome related suicidal behavior: two case studies Neuropsychiatric Disease and Treatement 2013 (9), 1815-1819

Asperger syndrome related suicidal behavior: two case studies Neuropsychiatric Disease and Treatement 2013 (9), 1815-1819 Asperger syndrome related suicidal behavior: two case studies Neuropsychiatric Disease and Treatement 2013 (9), 1815-1819 Csupor Éva 2014. október 27. Bevezetés (általában az Asperger-szindrómáról) diagnosztizálás

Részletesebben

Stressz 1936- Selye János (1907-1982)

Stressz 1936- Selye János (1907-1982) Stressz 1936- Selye János (1907-1982) Stressz A latin strictus (szoros) szóból származik Igénybevételt jelent Stressz fogalma: A szervezet nem specifikus reakciója minden olyan ingerre, amely kibillenti

Részletesebben

Nemhétfejű sárkány! A major depresszió észlelése és kezelése az emlődaganatos betegeknél. dr Ágoston Gabriella Pszichiáter, klinikai farmakológus

Nemhétfejű sárkány! A major depresszió észlelése és kezelése az emlődaganatos betegeknél. dr Ágoston Gabriella Pszichiáter, klinikai farmakológus Nemhétfejű sárkány! A major depresszió észlelése és kezelése az emlődaganatos betegeknél dr Ágoston Gabriella Pszichiáter, klinikai farmakológus Krónikusstressz és daganatképződés TU inc fejlődés kezelés

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET ADHD-s gyermekek családjai részére KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET Ezt a tájékoztató füzetet azért készítettük, hogy segítsünk a FIGYELEMHIÁNY/HIPERAKTIVITÁS

Részletesebben

Szorongás és depresszió a reprodukciós problémával küzdő nők körében

Szorongás és depresszió a reprodukciós problémával küzdő nők körében Szorongás és depresszió a reprodukciós problémával küzdő nők körében Lakatos Enikő¹, ², Balog Piroska¹ ¹Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet, Budapest ²Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok

Részletesebben

Experience hotel service. Az élményturizmus lényegében ezt jelenti legyen élményekkel teli a pihenésed!

Experience hotel service. Az élményturizmus lényegében ezt jelenti legyen élményekkel teli a pihenésed! 1 Az élményturizmus lényegében ezt jelenti legyen élményekkel teli a pihenésed! Mi az az élményturizmus? Nyaralni, túrázni, utazni mindenki másképp szokott. Van, aki spontán indul el, van, aki alaposan

Részletesebben

ÁROP-1.A.7-2013 Szervezetfejlesztés a Veszprém Megyei Kormányhivatal számára

ÁROP-1.A.7-2013 Szervezetfejlesztés a Veszprém Megyei Kormányhivatal számára ÁROP-1.A.7-2013 Szervezetfejlesztés a Veszprém Megyei Kormányhivatal számára FLOW és FOLYAMAT vagy FOLYAMAT és FLOW ( kihívások és lehetőségek a közszolgáltatásban dolgozó vezetők előtt ) Orosz Lajos NKE

Részletesebben

UEFA B LICENCMEGÚJÍTÓ TOVÁBBKÉPZÉS. Élettan és edzéselmélet alapjai. Sáfár Sándor

UEFA B LICENCMEGÚJÍTÓ TOVÁBBKÉPZÉS. Élettan és edzéselmélet alapjai. Sáfár Sándor UEFA B LICENCMEGÚJÍTÓ TOVÁBBKÉPZÉS Élettan és edzéselmélet alapjai Sáfár Sándor A környezet életváltoztató hatása mindig úgynevezett stresszorokon alapul. A stresszorok olyan ingerek a szervezet számára,

Részletesebben

Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam

Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam 5. évfolyam ök Önismeret 6 Együtt élünk 4 A drog fogalma, hatásai 1 Személyes biztonság: jogaim, kötelességeim 2 Tanulási szokások 5 Szabad felhasználás 4 Összesen: 36 6.

Részletesebben

TARTALOM Előszó 1. FEJEZET / A MEGISMERŐ FOLYAMATOK Juhász Márta Laufer László 1.1 Bevezetés 13 1.2 Az érzékelés (szenzáció) 14 1.2.1 Abszolút küszöb 15 1.2.2 Különbségi küszöb 16 1.3 Az észlelés (percepció)

Részletesebben

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése A diszpozíciókat úgy is elképzelhetjük,

Részletesebben

A DEPRESSZIÓ KOGNITÍV VISELKEDÉSTERÁPIÁJA

A DEPRESSZIÓ KOGNITÍV VISELKEDÉSTERÁPIÁJA A DEPRESSZIÓ KOGNITÍV VISELKEDÉSTERÁPIÁJA Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Budapest ÁOK, Klinikai Pszichológia Tanszék DEPRESSZIÓ előfordulás: 15-25% deprimere (lat.): lenyomni a hangulati élet

Részletesebben

Milton Kft. Tréning ajánló. Elérhető tudás hiteles forrásból. Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak

Milton Kft. Tréning ajánló. Elérhető tudás hiteles forrásból. Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak Milton Kft. Tréning ajánló Elérhető tudás hiteles forrásból Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak Bevezetés Tisztelt Ügyfelünk! Kedves Hölgyem és Uram! Belső,

Részletesebben

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Milyen tényezők játszanak szerepet a család agresszív légkörének kialakulásában / Strauss-

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0584. Dömötöri Sándor Vendéglátó Kft. egészségre nevelési programja EGÉSZSÉGNAP

TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0584. Dömötöri Sándor Vendéglátó Kft. egészségre nevelési programja EGÉSZSÉGNAP Dömötöri Sándor Vendéglátó Kft. egészségre nevelési programja EGÉSZSÉGNAP A dohányzás a burgonyafélék családjába tartozó dohánynövény leveleinek élvezete. Valószínűleg először Kolumbusz és társai találkoztak

Részletesebben

Zaj a munkahelyen. a jó munkahely. mindnyájunknak fontos TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001. www.tamop248.hu

Zaj a munkahelyen. a jó munkahely. mindnyájunknak fontos TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001. www.tamop248.hu Zaj a munkahelyen a jó munkahely mindnyájunknak fontos a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 www.tamop248.hu a jó munkahely mindnyájunknak

Részletesebben

Szeretettel köszöntelek Benneteket!

Szeretettel köszöntelek Benneteket! Házaspáros alkalom Szeretettel köszöntelek Benneteket! Siklósiné Földvári Gabi. 2012-10-28 1 Téma 2012-10-28-án A gyermekcentrikus házasság 2 Ismételjünk egy picit Bizony, az ÚR ajándéka a gyermek, az

Részletesebben

Igyunk-e előre a medve. Szükségletpiramis az italfogyasztásban Gergely Ferenc / Cognative Kft.

Igyunk-e előre a medve. Szükségletpiramis az italfogyasztásban Gergely Ferenc / Cognative Kft. Igyunk-e előre a medve bőrére? Szükségletpiramis az italfogyasztásban Gergely Ferenc / Cognative Kft. Hogyan fejlesszünk jobb terméket/reklámot? Új termék vagy kommunikáció kidolgozásához /fejlesztéséhez

Részletesebben

Farkas-Transz Szállítási Kft.

Farkas-Transz Szállítási Kft. Farkas-Transz Szállítási Kft. CSOPORTFOGLALKOZÁS DIETETIKUS BEVONÁSÁVAL A SZÍV- ÉS ÉRREND- SZERI BETEGSÉGEK MEGELŐZÉSÉRE Szív- és érrendszeri betegségek megelőzése Csoportfoglalkozás dietetikus bevonásával

Részletesebben

Krízishelyzetek az iskolában Parrag Bianka, Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

Krízishelyzetek az iskolában Parrag Bianka, Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Krízishelyzetek az iskolában Parrag Bianka, Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Bevezető Iskolapszichológiától az iskolában végzett nevelési tanácsadásig A szakszolgálati intézmények működését szabályozó

Részletesebben

Alkoholfogyasztás Súlyos probléma

Alkoholfogyasztás Súlyos probléma Alkoholfogyasztás Súlyos probléma Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és az Európai Bizottság jelentése szerint Európában több alkoholt fogyasztanak az emberek, mint a világon bárhol. Ez azt jelenti,

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Szakiskola 10. évfolyam 2013/2014 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2013. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. igazgatóhelyettes 1. Szervezési

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

Alkohollal kapcsolatos zavarok. Az alkoholbetegség. Általános jellegzetességek

Alkohollal kapcsolatos zavarok. Az alkoholbetegség. Általános jellegzetességek Alkohollal kapcsolatos zavarok Az alkoholbetegség Az alkoholisták mértéktelen ivók, alkoholfüggőségük olyan szintet ér el, hogy észrevehető mentális zavarokat okoz, károsítja test-lelki egészségüket, interperszonális

Részletesebben

UEFA B. Az edző, sportoló, szülő kapcsolat

UEFA B. Az edző, sportoló, szülő kapcsolat Az edző, sportoló, szülő kapcsolat A család (szülő)- sportoló kapcsolat A család fogalma: különnemű, legalább két generációhoz tartozó személyek csoportja, amely reprodukálja önmagát. A tagok egymáshoz

Részletesebben

EGVE KÖZGYŰLÉS ÉS TALÁLKOZÓ 2014. május 15-16.

EGVE KÖZGYŰLÉS ÉS TALÁLKOZÓ 2014. május 15-16. EGVE KÖZGYŰLÉS ÉS TALÁLKOZÓ 2014. május 15-16. A BURNOUT JELENSÉG VIZSGÁLATA EGY TÖBBPROFILÚ TÉRSÉGI KÓRHÁZBAN CSESZKÓ GÉZA DR. NAGY KATALIN egészségügyi szakmenedzser pszichiátriai gondozó Msc05, Msc12/A

Részletesebben

Készítette: Bányász Réka 2009. XII. 07.

Készítette: Bányász Réka 2009. XII. 07. Az agresszió fogalma, formái és fejlődése Készítette: Bányász Réka 2009. XII. 07. Az agresszió fogalma Másokat sértő viselkedés + ártó szándék Verbális és/vagy cselekvéses Elkülönítendő az impulzivitástól

Részletesebben

Rejtett tartalékok vagy kidobott pénz?

Rejtett tartalékok vagy kidobott pénz? Rejtett tartalékok vagy kidobott pénz? Vezetői kompetenciafejlesztés lehetőségei az egészségügyben A KONETT Team komplex vezetőfejlesztési modelljének bemutatása Előadó: Salamon Hugó, KONETT Team vezető

Részletesebben

Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv)

Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) Mentor neve: Mentor azonosítója: Tanuló neve: Tanuló azonosítója: Az Egyéni Fejlesztési Terv egy folyamatosan változó, a tanuló fejlődését regisztráló,

Részletesebben

A TE IS PROGRAM MÓDSZERTANI ÚTVONALAI. Határok, keretek és elvárások ISKOLAI TESTMOZGÁSPROGRAMOK TÁRSAS KÖZPONTÚ EGÉSZSÉGTUDATOS ISKOLAI KULTÚRA

A TE IS PROGRAM MÓDSZERTANI ÚTVONALAI. Határok, keretek és elvárások ISKOLAI TESTMOZGÁSPROGRAMOK TÁRSAS KÖZPONTÚ EGÉSZSÉGTUDATOS ISKOLAI KULTÚRA 0 KÜLSŐ Szabályok Védelem Feszegetés Autonómia Átlépés Átkeretezés 0 KÜLSŐ Feszültségek, félelmek Kategorizáció / Sztereotípiák Agresszió Tartalmazás, kibírás, én erő Csoportkohézió Teljesítmény, pozitív

Részletesebben

Stresszkezelő tréning serdülőknek. Dr. Mezei Éva Eger

Stresszkezelő tréning serdülőknek. Dr. Mezei Éva Eger Stresszkezelő tréning serdülőknek Dr. Mezei Éva Eger Korszerű ifjúságvédelem a 2000-es évekbeniskola-egészségügyi továbbképzés 2011. I. félév WHO előrejelzés 2020-ra 50%-al emelkedik a lelki beteg gyermekek

Részletesebben

AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN. Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged.

AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN. Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged. AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged.hu Szociális kompetencia társas viselkedés Nagy József (2000): A szociális

Részletesebben

Az alkalmazott sportpszichológia módszerei. Baky Dániel Sport szakpszichológus Tanácsadó szakpszichológus

Az alkalmazott sportpszichológia módszerei. Baky Dániel Sport szakpszichológus Tanácsadó szakpszichológus Az alkalmazott sportpszichológia módszerei Baky Dániel Sport szakpszichológus Tanácsadó szakpszichológus Sportpszichológiai tanácsadás - Professzionális segítő beszélgetés - Központjában a sportoló, vagy

Részletesebben

igények- módszertani javaslatok

igények- módszertani javaslatok Új tanulói generációk: sajátosságok, igények- módszertani javaslatok fókuszpontjai Dr. Daruka Magdolna BCE Tanárképző Központ a társadalomban végbemenő változások húzzák egy mindig egy kicsit maguk után

Részletesebben

CASTANEA Egyesület. Középkorúak egészségéért

CASTANEA Egyesület. Középkorúak egészségéért CASTANEA Egyesület Középkorúak egészségéért CASTANEA 2007-ben alapított civil szervezet, melyet Vas megyei értelmiségiek alapítottak - felismerve azt a társadalmi kihívást, mely a lakónépesség egészségi

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0002 A MAGAS VÉRNYOMÁS ÉS RIZIKÓFAKTORAI

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0002 A MAGAS VÉRNYOMÁS ÉS RIZIKÓFAKTORAI TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0002 A MAGAS VÉRNYOMÁS ÉS RIZIKÓFAKTORAI Az erekben keringő vér nyomást fejt ki az erek falára: ez a vérnyomás. Szabályozásában részt vesz a szív, az erek, az agy, a vesék és

Részletesebben

Az Európai Munkavédelmi Ügynökség szerepe Kezeljük a stresszt! vállalati helyes gyakorlatok Pszichoterror a munkahelyen

Az Európai Munkavédelmi Ügynökség szerepe Kezeljük a stresszt! vállalati helyes gyakorlatok Pszichoterror a munkahelyen Az Európai Munkavédelmi Ügynökség szerepe Kezeljük a stresszt! vállalati helyes gyakorlatok Pszichoterror a munkahelyen dr. Kudász Ferenc foglalkozás-egészségügyi szakorvos A munkahelyi biztonság és egészségvédelem

Részletesebben

Munkahelyi egészségfejlesztés

Munkahelyi egészségfejlesztés Munkahelyi egészségfejlesztés Szentes Erzsébet HEM 2014 Egészségfejlesztés & HEM a szervezeti humánfolyamatok optimalizálásához az egészségfejlesztés és stressz kezelés is hozzátartozik egyre fontosabbá

Részletesebben