ÁpolásÜgy évf. 1. szám Minden tagunkhoz eljutunk! 1431 Budapest, Pf: 190. Magyar Ápolási Egyesület. Feladó:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁpolásÜgy. 2008. 22. évf. 1. szám Minden tagunkhoz eljutunk! 1431 Budapest, Pf: 190. Magyar Ápolási Egyesület. Feladó:"

Átírás

1 ÁpolásÜgy TISZTELETBELI TAG PROF. DR. ILLEI GYÖRGY FOGLALKOZÁS EÜ. TOVÁBBKÉPZÉS Feladó: Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. BOLDOG ANYÁKNAPJÁT! évf. 1. szám Minden tagunkhoz eljutunk!

2 Tavaszi hitelakció! Ha meglévő lakáshitelét szeretné kedvezőbbre váltani, vagy plusz pénzre van szüksége... Ha lakást szeretne vásárolni, vagy felújítaná meglévő ingatlanát, Ha váratlan pénzügyi nehézségei támadtak, és egy gyors megoldást keres miért válasszon minket? Megkeressük az Ön számára legmegfelelőbb pénzintézetet és szolgáltatást Több mint 15 éves tapasztalat és kialakult kapcsolatok Gyors ügyintézés Keressen bennünket:

3 Kedves Tagtársaim, Kedves Olvasók! Decemberi számunk óta az ünnepek elmúltával egyesületünkben a munka visszatért a hétköznapi kerékvágásba, megkezdtük az új esztendõt, ezzel a év tavaszi programjainak elõkészítését. Az elõzõ számban közzétett rendezvénynaptárból Önök is jól láthatják, hogy ez a munka igen sok szervezést, elõkészítést igényel januárjában megtartotta éves szakmai, tudományos ülését a foglalkozás-egészségügyi valamint a gyermekápolói szekciónk. Utóbbi tisztújító ülés keretében új szekcióvezetõt választott Wittingerné Szabó Angelika személyében, aki a Semmelweis Egyetem II. számú Gyermekklinikáján a haemathológiai osztály vezetõ fõnõvéreként dolgozik. Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy a Magyar Ápolási Egyesület vezetõsége és a magam nevében õszinte köszönetem és tiszteletem fejezzem ki Aranyosi Gábornénak, aki hosszú éveken keresztül nagy szakmai hozzáértéssel, odaadással irányította a szekció munkáját. Vezetése alatt több gyermekápolói országos konferencia szervezésében vett részt, mindvégig képviselve a Magyar Ápolási Egyesület szakmai értékrendjét, hagyományt és továbbképzési lehetõséget teremtve a gyermekápolás területén dolgozó ápolóknak. A Nemzeti Egészségügyi Tanács januári ülésének elsõ napirendi pontja Vízvári László fõigazgatóúr prezentációja alapján megvitatta a jelenlegi ápolói helyzetet és a várható trendeket, ezzel kapcsolatban a Tanács megfogalmazta állásfoglalását, amelyet a késõbbiekben teljes terjedelmében, eredeti megfogalmazásában közzé teszünk. Januári eseményeinkrõl a jelenlegi lapszámban bõvebb beszámolót olvashatnak. Februárban vezetõségi ülés keretében beszéltük meg a tavaszi eseményekkel kapcsolatos teendõket, létrehoztuk a rendezvények szervezõbizottságait. Országos Határozatban fogadtuk el a küldöttközgyûlés idõ pontjának meghatározását, amely 2008-ban április 22-én kerül megrendezésre. Az ülés végén tájékoztató hangzott el a Magyar Ápolók és Asszisztensek Független Szakszervezetének alakuló ülésérõl, a megalakulás elõzményeirõl és a szakszervezet céljairól március 5-én a Székesfehérvári Szent-György kórházban regionális tudományos ülés megrendezésére került sor több mint kétszáz regisztrált résztvevõvel. Az egészségpolitika is tette a dolgát, a parlament immár másodszor kisebb módosításokkal ugyan, de elfogadta a Többpénztáras Egészségbiztosítási rendszer koncepcióját tartalmazó törvényt, amely a következõ évtõl meghatározza az ellátás kereteit. Március elején az ország szavazhatott az egészségügyben a reform részeként bevezetett kórházi napidíj és vizitdíj kérdésében, amelynek során a két kötelezettséget a szavazók nagy többsége elutasította. A döntés következményeként az egészségügy anyagi helyzete átmenetileg várhatóan romlani fog. Elnöki beköszöntõm végén szólnom kell arról is, hogy az egészségügy átalakítása folyamán bekövetkezõ változások egyesületünk taglétszámát is kedvezõtlenül befolyásolta. Ennek egyik oka, hogy a megszûnõ álláshelyeken dolgozó tagjaink egyesületi tagsága megszûnt, másik jelentõs ok, hogy a tulajdon és mûködési forma váltás után az új munkáltató nem tekinti folyamatosnak a tagviszony fenntartásához szükséges tagdíj-átutalási megbízásokat, melynek következtében a nyilvántartott és a fizetõ tagság száma között nagymértékû eltérés tapasztalható. Ezúton kérek valamennyi ápolási egyesületi tagot, hogy aki a közelmúltban átalakult vagy átalakulás elõtt álló intézményben dolgozik, fordítson figyelmet a tagdíjak átutalására! A Magyar Ápolási Egyesület teljes vezetõsége nevében azt remélem, hogy az elõttünk álló feladatokat 2008-ban is a tagság megelégedésére végezhetjük, ehhez minden Egyesületi Tag segítségére számítunk. Bugarszki Miklós elnök Tisztelt Tagtársam! Kérem, amennyiben más szervezetnek még nem kötelezte el magát, ajánlja befizetett személyi jövedelemadója 1%-át a Magyar Ápolási Egyesületnek! A Magyar Ápolási Egyesület köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik a személyi jövedelemadójuk 1%-át a évben az egyesület javára adományozták. Felajánlásukkal hozzájárultak a Magyar Ápolási Egyesület eredményes mûködéséhez. A jogszabályok szerint az adója 1%-ának felajánlására Egyesületünk részére 2008-ban is lehetõség van. Az elõírt feltételeknek az egyesület a továbbiakban is megfelel. Kérem, hogy amennyiben még más szervezet felé nem kötelezte el magát, úgy felajánlásával 2008-ban is tisztelje meg Egyesületünket! Ha adója 1%-áról a Magyar Ápolási Egyesület javára rendelkezik, Önnek ez nem jelent többletkiadást sem, hiszen az APEH a már befizetett adóból vonja le és utalja át nekünk novemberben ezt az összeget. Reméljük, ez a hozzájárulás is elõsegíti, hogy tagságunk érdekeit képviseljük. A kedvezményezett adószáma A kedvezményezett neve (ennek kitöltése nem kötelezõ) Magyar Ápolási Egyesület Támogatását megköszönve, tisztelettel köszönti Bugarszki Miklós, elnök évf. 1. szám ELNÖKI BEKÖSZÖNÕ 1

4 Nehéz helyzetben az ápolók A 2007-ben megkezdett intézményi reform nehéz helyzetbe hozta az ápolói társadalmat, elõször a struktúra átalakítást követõ létszámracionalizálás okozott egzisztenciális problémát több ezer ápolónak, majd a leépítések következményeként keletkezõ többletteher sújtotta a rendszerben maradó ápolókat. Az még a évben kiderült, hogy a megüresedõ állásokat az intézmények szakképzett jelentkezõk hiányában nem, vagy csak kompromisszumok árán képesek betölteni. A szakmai szervezetek és a munkáltatók ezt a helyzetet akkor annak tulajdonították, hogy az elbocsátott ápolók kivárják a végkielégítés kifizetéséhez szükséges idõt és csak ezután keresnek új munkahelyet. A kivárási idõnek napjainkban a végére értünk, ennek ellenére a rendszerbõl elbocsátott ápolók nem jelentkeznek az álláshelyekre, a helyzet mára már nem csak a fõvárosi, de a vidéki kórházakat is érinti. Tovább rontja a kilátásokat, hogy a képzõ intézmények összevonása következtében a képzési potenciál is szûkült. Az ápolói pálya nem vonzó a fiatalok körében, jelenleg nem kínál megfelelõ egzisztenciát az egyének és családok boldogulásához. A probléma jelentõségét az is mutatja, hogy a Nemzeti Egészségügyi Tanács (NET) januári ülésén napirendre tûzte a probléma megvitatását, ennek tárgyalása után az alábbi állásfoglalást hozta. Á L L Á S F O G L A L Á S A Nemzeti Egészségügyi Tanács január 29-i ülésén elsõ napirendi pontként az egészségügyi szakképzés és továbbképzés aktuális kérdéseit tekintet te át. Megállapította, hogy a magasan képzett egészségügyi szakdolgozók áldozatos munkája nélkül nem létezhetne egészségügyi ellátás. Az egészségügyben végbement struktúraváltás (ápolási osztályok, sürgõsségi osztályok, egynapos sebészet, stb.) és az európai uniós normák alkalmazása (pl. az ügyeleti szolgálat munkaidõnek számít) új elvárásokat fogalmazott meg a szakdolgozókkal szemben is. Jelenleg ez 100 ezer egészségügyi dolgozót jelent, ezek közül kb. 56 ezer közvetlen ápolói feladatokat lát el. A minõsített továbbképzések iránti igény a szakdolgozók részérõl jelentõs, 2006-ban 70 %-uk vett részt továbbképzésen. Ugyanakkor a tanfolyamok költségigényesek, és ez az alacsony fizetésükbõl nehezen kigazdálkodható. Az új szakképzési rendszerben egyre kevesebben jelentkeznek, egyre komolyabb probléma az utánpótlás kérdése. Hiányzik az anyagi megbecsülés, csökkent az utóbbi idõkben a társadalmi elismertség. A Nemzeti Egészségügyi Tanács javasolja, hogy a kormány az egészségügy átalakítása kapcsán kiemelten kezelje a humán erõforrás kérdését és ezen belül is az egészségügyi szakdolgozók helyzetét. Ki kell alakítani olyan támogatott egészségügyi életpálya modellt, amely biztosítja a szakdolgozói hivatás nagyobb megbecsülését és a szakdolgozók utánpótlását. A témához kapcsolódóan Csetneki Julianna, egyetemi vezetõ fõnõvér készített összefoglaló sajtóanyagot, amellyel a Magyar Ápolási Egyesület messzemenõen egyetért kiegészítve azzal a gondolattal, hogy alternatív lehetõségként a helyzet mielõbbi kezelésére szükségesnek tartaná a munka melletti alapképzés lehetõségének átgondolását, az egykori ÁBMH képzés mintájára. A továbbiakban Csetneki Julianna cikkét olvashatják. ELNÖKI BEKÖSZÖNÕ évf. 1. szám

5 Ápolók kritikus helyzetben Több éves negatív tendencia következményeként az ápolói létszám országos szinten nagymértékben csökkent és most az ápolók - akik hivatásának lényege az embereknek történõ segítségnyújtás igényelnek kiemelt figyelmet, támogatást. A betegellátást is veszélyeztetõ létszámhiány különösen a klinikákon és a súlyponti kórházakban, a három mûszakos, közvetlen betegágy melletti ápolóknál tapasztalható. Az ápoló létszám nagymértékû csökkenésének okai országos szinten Utánpótlás hiánya, melyet ápoló 5.4 szakképzettséget szerzõk országos alapnyilvántartásának - az utóbbi hét évet bemutató - adatai bizonyítanak. végzés éve Összesen (fõ) Összesen % nappali tagozat (fõ) ,22% munka mellett (fõ) ,78% mindösszesen (fõ) ,00% Sajnálatos tény, hogy az OKJ szintû, érettségire épülõ, három éves nappali tagozatos ápolóképzés kiüresedett. A helyzetet rontja az is, hogy a nappali képzésben vég zettek közül kevesen helyezkednek el az egészségügyben, fõleg a fekvõbeteg ellátásban. A munka melletti ápolóképzést végzettek száma is évrõlévre csökken. Különösen igaz ez a év vonatkozásában. A munka mellett képzésre járók végzés után nem emelik az ápolói létszámot, hiszen már az egészségügyben dolgoznak. Az elmúlt hét évben a végzettek 87,78%-a OKJ ápolói oklevelét munka melletti képzésben szerezte meg. A kórházaknak, klinikáknak kell kigazdálkodni a képzés évei alatt a munkaidõ kedvezményt az oktatási napokra, a gyakorlatokra és a vizsgákra egyaránt. Gyakran az oktatás és a vizsga költségeit is átvállalják a munkáltatók. Jelenleg nappali tagozatos OKJ ápolóképzésre járó hallgatók létszáma minimális országos szinten. Pontos létszám adatokat Budapest vonatkozásában az alábbi táblázat tartalmazza. hallgatók iskola megnevezése 1. éves Semmelweis Ignác éves Semmelweis Ignác éves Semmelweis Ignác 21 iskolai hallgatói létszám (fõ) A táblázatban szereplõ hallgatói létszámadatokból kitûnik, hogy Budapesten három éven belül csak elhanyagolható létszámú pályakezdõ ápoló kerül a rendszerbe. Fõiskolai szintû diplomás ápolói hallgatói létszám töredékére csökkent. A Bologna-folyamatú felsõoktatásban másod év elsõ féléve után választanak szakirányt a hallgatók. Sajnos a diplomás ápoló pálya nem vonzó a hallgatók körében, mert ebben az évben országos szinten 85 fõ jelölte meg ilyen irányú továbbtanulási szándékát. A diplomás ápolók közül is igen sok a pályaelhagyó. Jobb esetben cégeknél orvoslátogatók lesznek, vagy a szociális szférába mennek át dolgozni. A kollégák középfokú nyelvvizsgával, nemzetközileg elfogadott diplomával rendelkeznek, ezért mint munkaerõ különösen keresettek a fejlett egészségügyi kultúrájú országokban is. Romániából, Szlovákiából és más szomszédos országból megszûnt a szakképzett munkavállalók beáramlása. Sokan közülük visszaköltöznek anyaországukba, illetve fejlettebb egészségügyi ellátó rendszerrel rendelkezõ országokba települnek át. Jelentõs létszámú ápoló nyugdíjba vonult. Jelenleg a középkorú, nagy tapasztalattal rendelkezõ ápolók aránya a rendszeren belül igen alacsony. Az egészségügyi reform következményeként igen jelentõs létszámú a pályaelhagyó. A megszüntetett, vagy profiljában átalakított kórházakból munkahelyet vesztett ápolók a felmentési idõ alatt nem helyezkedhettek el közalkalmazottként, csak abban az esetben, ha vállalták volna az erre az idõre járó juttatás elvesztését. Ezt érthetõ okok miatt tették és inkább elhelyezkedtek más területeken. Sajnos közülük sokan nem térnek vissza a nagy felelõsséggel és terheléssel járó fekvõbeteg ellátásba. Külföldi munkavállalás jelentõsen megnövekedett, különösen a magasan képzett szakápolók körében. A kórházakban, klinikákon közvetlen betegágy mellett dolgozó ápolók rendkívül túlterheltek és sokszor nem a képzettségüknek megfelelõ feladatot látják el. Kevés az alapápolást végzõ ápolási asszisztens, illetve segédápoló a rendszerben. A Semmelweis Egyetem klinikáin is igen magas munkatársaink képzettségi szintje, melyet a i felmérés adatai szemléltnek évf. 1. szám ELNÖKI BEKÖSZÖNÕ 3

6 Iskolai végzettség, képzettségi szint ITO összesen osztályok összesen klinikák összesen ITO-k nélkül % fõ % fõ % fõ % diplomások, szakápolók, OKJ ,67% ,48% ,70% ápolók, ált.áp.asszisztensek segédápolók és ápolási 19 6,33% 77 10,52% 96 9,30% asszisztensek összesen: ,00% ,00% ,00% A rendkívül magas szakképzettségi arány nagyon dicséretes és a betegek biztonságos ellátását szolgálja. A relatív alacsony szakképzetlen arány miatt azonban gyakran az alapápolási tevékenységet is a szakápolók, illetve a diplomás, rendkívül túlterhelt ápolók végzik. Az alacsony ápolói létszám következményeként gyakran hagy kívánni valót maga után az alapápolási tevékenység végzése, illetve elõfordul, hogy ez a feladat a hozzátartozókra, vagy betegtársakra hárul. Sajnálatos módon ellentétes tendenciák is megfigyelhetõk a kórházakban, mégpedig, hogy nagyon alacsony képzettségi szintû dolgozók látják el az ápolási feladatokat. Ez a véglet is sok veszélyt hordoz magával. Több éve nem volt béremelés az egészségügyben, ezért anyagilag sem vonzó az ápolói munkakör. Megélhetési problémák miatt igen sokan mennek el más munkahelyre, ahol jobbak a kereseti lehetõségek. Nagyon szomorú az, hogy fõleg a magasan képzett, gyakorlott ápolókat veszítjük el a betegágy mellõl, ezért a versenyképes bérek biztosítása a további biztonságos mûködéshez alapfeltétel! A túlterhelt, maximális túlórával dolgozó ápolók közül sokan - a magyarországi átlagnál jóval többen - küzdenek magánéleti válsággal és kiégési szindrómával. Az ápolás tárgyi feltételei csak részben biztosíthatók a nehéz finanszírozási helyzet miatt. Kevés az ápolók munkáját könnyítõ eszköz pl., betegemelõ, fürdetõ kocsi, ágytálmosó. Sokszor elavultak, korszerûtlenek az épületek, elhasználtak a betegágyak, matracok. A dologi költségek csökkentése miatt gyakran akadozik az ápoláshoz szükséges anyagellátás is. Ez a helyzet az ápolóknál csak a betegeket érinti érzékenyebben. A fent leírt problémák megoldásához társadalmi összefogásra van szükség. A betegek és ápolók érdekében sürgõs, kormányzati szintû intézkedéseket kell hozni. Minden eszközt meg kell ragadni, hogy az egészségügyi rendszerben még dolgozó ápolókat megtartsuk és vonzóvá tegyük a pályát a fiatalok körében. Ennek érdekében a következõ javaslatokat tesszük. 1. Kormánybiztos kerüljön kijelölésre, aki megfelelõ jogkörrel rendelkezik a további helyzetfelméréshez és intézkedések megtételéhez. 2. Átmeneti, halaszthatatlan intézkedések: bértömeg emelés rövidített idejû, beszámítható képzések megszervezése és lebonyolítása, pl. ilyen lehetõség esetén a több éves ápolási gyakorlattal rendelkezõ általános ápoló és asszisztensi végzettségûek, akik jelenleg nem az egészségügyben dolgoznak, visszatérnének erre a pályára. biztonságos betegellátást, mûködést biztosító definitív szabályozók megalkotása, pl. minimumfeltételek. Csetneki Julianna klinika vezetõ fõnõvér Tájékoztatás a Magyar Ápolók és Asszisztensek Független Szakszervezetének megalakulásáról Az egészségügy átalakítása kapcsán történt, ápolókat és asszisztenseket ért kedvezõtlen átalakulások hatására a szakszervezet megalakítását kezdeményezõ ápolók január 16-án alakuló ülés keretében meghatározták céljaikat, elfogadták alapszabályukat és megválasztották vezetõségüket. Az alakuló ülés anyaga február 12-én a bejegyzéshez szükséges iratokkal cégbírósági benyújtásra került, a bejegyzés a lap megjelenésének idejére reményeink szerint megtörténik. A bejegyzést követõen megkezdõdik a tagság szervezése. Magyar Ápolók és Asszisztensek Független Szakszervezetének céljai a biztonságos munkavégzés körülményeinek megteremtése a biztonságos szakmai környezet védelme a munkáltató szervezetén belüli egyenlõ és megkülönböztetés mentes bánásmód kivívása, biztosítása az ápolói, asszisztensi munka megfelelõ bérezésének kivívása a munkahely biztonságának fenntartása bármely jogviszonyban dolgozó ápoló és asszisztens jogszabályban biztosított jogainak érvényesítése a béren kívüli juttatások kivívása a munkáltatóknál a szakmai fejlõdés elõsegítése, támogatása szociális támogatások nyújtása Bugarszki Miklós elnök ELNÖKI BEKÖSZÖNÕ évf. 1. szám

7 Beszámoló a Magyar Ápolási Egyesület Foglalkozásegészségügyi Ápolói Szekció szakmai Napjáról és Szekcióülésérõl A MÁE Foglalkozás-egészségügyi Ápolói Szekció Szakmai Napja és Szekció Ülése január 11-én került megrendezésre az Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet FODOR termében, a Mozgásszervi megbetegedések jelentõsége az ápolók körében témakörben. A foglalkozás-egészségügyi ápolók számára meghirdetett szakmai napon közel 130 fõ vett részt az ország minden területérõl. A továbbképzést az ESZTB 10 kredit pontra értékelte. A MÁE Foglalkozás-egészségügyi Ápolói Szekció vezetõje, Dr. Téglásyné Bácsi Mária üdvözlõ szavait követõen Dr. Pánovics József, a PÁNMED Bt., ügyvezetõ igazgatója, Bugarszki Miklós, a MÁE elnöke és meghívott vendégként Borhidi Gábor, az Érdekegyeztetõ Tanács Munkavédelmi Bizottsága Munkavállalói Oldal ügyvivõje köszöntötte a résztvevõket. A tudományos ülésen hét magas szakmai színvonalú elõadás hangzott el a foglalkozás-egészségügy szerepérõl a mozgásszervi megbetegedések megelõzésében, a dolgozók mozgásszervi elváltozásainak manuális terápiájáról, a munkahelyi egészségfejlesztésrõl, az irodai munkát végzõ dolgozók mozgásszervi problémáinak megelõzésérõl, az ápolók lehetõségeirõl a gyógyászati segédeszközök használata és kiválasztása során, a foglalkozás-egészségügyi ápolók tanácsadási lehetõségérõl a nyaki gerincbántalmakban szenvedõk tornájára vonatkozóan. Balog Zoltán, a MESZK elnöke Az ápolói kompetencia kérdéseirõl a licenc vizsga megjelenésének tükrében címmel tartott elõadást, melyet a résztvevõk igen nagy érdeklõdéssel hallgattak. A szünetet követõen került sor a MÁE Foglalkozásegészségügyi Ápolói Szekció ülésére, ahol a szekció vezetõje beszámolt a Szekció évi munkájáról és mindazon rendezvényrõl, eseményrõl, amelyet az Ápolási Egyesület, illetve az Országos Intézet, illetve a PÁNMED Bt. szervezett és amelyen a foglalkozásegészségügyi ápolók is igen szép számban vettek részt. Röviden ismertetésre került a szakfelügyelet területét és a foglalkozás-egészségügyi szolgálatok feladatát, jelentési kötelezettségét érintõ változások is. A szakmai kérdések megvitatását követõen a szekció vezetõje megköszönte az aktív részvételt, további eredményes munkát kívánva a szekcióülést bezárta. A szakmai nap szervezésében a PÁNMED Foglalkozásegészségügyi Szolgálat és Oktató Központ mûködött közre és honlapjukon a valamennyi elõadás megtalálható. Dr. Téglásyné, Bácsi Mária Szekcióvezetõ, MÁE Foglalkozás-egészségügyi szekció Beszámoló a gyermekápolói szekció pontszerzõ továbbképzésérõl január 18-án a Semmelweis Egyetem II. sz. Gyermekklinika tantermében szakmai továbbképzést tartottunk a gyermekápolónõk részére. A szakmai nap programjában öt kiváló elõadás szerepelt, melyre az ország minden részébõl több mint százan voltak kíváncsiak. Napirendre került a gyermek onkológiai betegellátástól a transzkultúrális ápoláson át több speciális ápolási tevékenység bemutatása. A program az onkológiai betegellátó egységek bemutatásával zárult. A szakmai nap jó hangulatát elõsegítette, hogy dolgozóink számára ingyenessé tettük és az ESZTB 9 pontra minõsítette. A továbbképzéshez szorosan kapcsolva tartottuk meg a MÁE gyermekápolási szekció tisztújító közgyûlését. Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem minden vezetõ társamnak a támogatását, közös munkánk kedves pillanatait örökre megõrizve átadom a stafétabotot Wittingerné Szabó Angelikának, aki megválasztásra került, mint a MÁE gyermekápolási szekció új elnöke. Aranyosi Gáborné MÁE gyermekápolási szekció leköszönõ elnöke évf. 1. szám SZEKCIÓ HÍREK 5

8 Bemutatkozik a Gyermekápolói szekció új elnöke 1991-ben érettségiztem a Kossuth Zsuzsa Egészségügyi Szakközépiskolában. Azóta dolgozom a Semmelweis Egyetem II. Gyermekklinika Hematoonkológiai osztályán, 2000 óta osztályvezetõ ápolóként. Közben diplomás ápoló szakon végeztem az Egészségügyi Fõiskolán. Rendszeresen részt veszek továbbképzéseken, kongreszszusokon, hallgató, illetve elõadóként ben a MESZK szakmai napján elõadásomért Különdíjat kaptam. Fontosnak tartom a továbbképzéseket, hiszen az ápolásnak is fejlõdnie kell, ahogyan az orvostudomány is fejlõdik. Wittingerné Szabó Angelika MÁE Gyermekápolói szekció elnöke XVII. Szülésznõ Védõnõ Gyermekápoló Konferencia A XVII. Szülésznõ Védõnõ Gyermekápoló Konferencia évben harmadik alkalommal adta meg azt a tiszteletteljes keretet, melynek során átadhattuk a Tiszteletbeli szülésznõ címet. E díjat azzal a szándékkal hívtuk életre, hogy évrõl-évre azok a szakemberek kaphassák meg, akik kiemelkedõen sokat tettek a magyar bábaság ügyéért. A rendezvényen tettünk egy rövid kitekintést a szülésznõképzés múltjára. Sohasem volt szükség anynyira a bábamesterség méltánytalanul háttérbe szorított értékeinek életben tartására, mint napjainkban. A múltat idézve mindannyian ismerjük, hogy a szülés körüli tevékenység hospitalizációja milyen érték és szerepkörváltozással járt szakmánkban. Két nagyon fontos tényt meg kell állapítanunk. Egyik az, hogy bármely kor bábakarakterét vizsgáljuk meg tüzetesen, tisztában kell lennünk azzal, hogy bizonyos jelzõk, értékek korfüggetlenek és mindig is jellemezték a bábát. A másokon való jó szándékú segíteni akarás, szívósság, magabiztosság, a szakma iránti lojalitás és alázat nélkül aligha volt elképzelhetõ egyetlen korban is, hogy valakibõl igazán jó bába váljék! Érdemes elgondolkodnunk azon, hogyan valósíthatjuk meg mindezeket a mai viszonyok között. A magyar bábaság történetét vizsgálva a másik nagyon fontos megállapítás az, hogy a bába karakterét, tevékenységének fõ jellemzõit mindig is meghatározta a bábaképzés szintje, színvonala. Ezen a téren is óriási utat tettünk meg napjainkig. A kormányzat a 90-es évek elején a kor igényeihez igazodva megadta a lehetõséget egy magasabb szintû képzés megvalósításához. Képzésünk fejlõdése többlépcsõs volt, melynek eredményeként lehetõség nyílt felsõfokú szülésznõi szakképesítést megszerzésére. Problémaként jelentkezett a képzésben a nagyarányú lemorzsolódás, aminek egyik feltételezhetõen döntõ oka, hogy a legjobb képességû érettségizett leányok inkább a fõiskolai végzettséget adó szakokra jelentkeztek. Mindenképp óriási jelentõségû az a változás, hogy a szülésznõképzés fõiskolai szintre emelkedett. A szülésznõi kar csak akkor tud a társadalom és a szakma kihívásainak megfelelni és a jogosan kívánt nagyobb önállóságot elérni, ha tevékenységét hivatássá fejleszti. Hazánkban a teljes értékû hivatás kialakulásáig még hoszszú az út. Viszont folyamatosan haladunk e felé. Ebben voltak és vannak segítségünkre azok a szakemberek akiknek a Konferencia keretei közt átadtuk a Tiszteletbeli szülésznõ címet. Elsõként köszönetünket fejeztük ki Dr. Illei György professzor úrnak! Elévülhetetlen érdemei vannak abban, hogy a szülésznõk képzése visszanyerte méltó helyét az egészségügyi szakképzés rendszerében. Szülészorvosként már régóta tudtam, hogy az igazán minõségi szakmai munka egyik feltétele a nem orvos szakdolgozók munkájának minõsége, az utóbbit pedig meghatározza a képzés keretében megszerezhetõ tudás. Az idézet Illei Györgytõl származik és hûen tükrözi oktatási elveit. 6 SZEKCIÓ HÍREK évf. 1. szám

9 Uhrin Számítástechnikai Kft. ACER point partner acer.hu (termékek) uhrin.hu (árlista) Díjtalan házhozszállítással az ország egész területén!

10 Az ápolóknak kezdetektõl voltak jeles orvos patrónusai, akik felismerték a velük együtt dolgozó nem orvos társadalmi státuszának, megbecsültségének fontosságát! Szerencsére elmondható, hogy ma is vannak olyan személyiségek, akik tetteikkel is bizonyítják elkötelezettségüket az ápolók és szülésznõk iránt és még napjainkban is küzdenek a szakmai autonómiáért és az erkölcsi elismerésért. Ezen személyiségek közül napjaink kiemelésre méltó egyénisége Dr. Illei György! A Vas megyei Kórház Szülészeti Osztályának vezetõje 1973-tól a Pécsi Orvostudományi Egyetemrõl érkezõ Dr. Illei György kandidátus, késõbb címzetes egyetemi tanár, aki a fõigazgató fõorvos tudományos helyettese is lett. Illei professzor 50 éves munkásságában kezdetektõl fogva jelen volt szakmai elhivatottsága részeként a nem orvos egészségügyi társadalom fejlõdése érdekében tett erõfeszítés. Szakmájához kötõdõen elõször a szülésznõképzésben vett részt oktatóként és tanterv kidolgozóként. Az egészségügyi fõiskolai képzések elindulásával a Pécsi Orvostudományi Egyetem Egészségügyi Fõiskolai Kar Szombathelyi tagozatán vállalt szerepet a védõnõk oktatásában. Nevéhez fûzõdik a diplomás ápolói tanterv összeállítása, a szak elindítása és vezetése. Az ápolóképzés területén szerzett országos és nemzetközi szakmai tekintélye révén általa került kidolgozásra hazánkban az elsõ egyetemi szintû ápolóképzési program. A POTE Egészségügyi Fõiskolai Karon iskolateremtõ egyénisége elõremutatást ad a következõ ápoló nemzedékek számára. Professzor Úr a szülésznõképzést, a továbbképzést, a folyamatos tanulást különösen fontosnak tartotta. Nevéhez fûzõdik a Klinikai alapismeretek és szakápolástan szülésznõk számára címû tankönyv szerkesztése is! Végzett hivatásával való azonosulása példaként állítható a jövendõ ápolók és egészségügyi szakemberek elé. Racionális józansága és megfelelõ mértékkel és idõben alkalmazott kompromisszumkészsége folyamatosan jelen volt az egészségügyi képzések eredményes megvalósítása érdekében hozott döntéseiben. Gondolkodásában a fiatalabb generációkért érzett felelõsségtudat mai napig jelen van. Megtiszteltetés volt számunkra, hogy átadhattuk a Tiszteletbeli szülésznõ címet Dr. Machay Tamás egyetemi tanárnak. Orvosi pályafutását 1966-ban a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen kezdte, ahol jelenleg is dolgozik. Évek alatt klinikai laboratóriumi szakorvosi, csecsemõ és gyermekgyógyászati és neonatológus szakvizsgákat tett. Munkáját a II. sz. Gyermekgyógyászati Klinikán kezdte, majd az I. sz. Szülészeti és Nõgyógyászati Klinikán, késõbb I. sz. Gyermekgyógyászati Klinikán folytatta. Gyakornokként, majd mint tanársegéd részt vett a tudományos és oktató munkában is. Elsõként az országban Kiszel János egyetemi tanár vezetésével megkezdte a szülészeti osztályon mûködõ újszülött és koraszülött ellátás megszervezését februárjában indult meg országosan a 10 elsõ neonatális-perinatális intenzív centrum mûködése. A cél a hazánkban addig kiugróan magas perinatális halálozás csökkentése volt. A koraszülöttek biztonságának szem elõtt tartását mutatta az a központi monitor rendszer, melyet mérnõk és technikus kollégáival együtt fejlesztettek ki, s amely egyszerre több adat folyamatos észlelését és regisztrálását tette lehetõvé, megoldva ezzel- már a 80-as évek elején-a legsúlyosabb betegek 24 órás megfigyelését. Kiszel Jánossal együttmûködve létrehozta a neonatológia ellátás számára oly fontos intenzív terápiás szakasszisztens képzést, mely elengedhetetlen feltétele a magas szintû mûködésnek. Ezt a tevékenységét napjainkig folytatja, mert szakmai vezetõje a Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekgyógyászati Klinikáján folyó gyermek intenzív terápiás szakápoló képzésnek. Hallgatók százai erõsíthetik meg, hogy Machay Professzor Úr elõadásában elsajátíthatók még a nehéz gyógyszertani ismeretek is. Gyermekápolók és szülésznõk tanulták meg irányítása alatt a korszerû újraélesztés szabályait. Kiváló szervezõ munkáját és szakmai lényeglátását tükrözi, hogy 1989-ben Dr. Somogyvári Zsolt és lelkes kollégái kezdeményezésével megvalósult álma, a koraszülöttek korszerû szállítása, melynek mûködése szintén segített a perinatális mortalitás csökkentésében. Az ápolás, a szülésznõség és védõnõség iránti rendkívüli elkötelezettségét mutatja, hogy tizennyolcadik alkalommal, tehát minden évben elõadó és üléselnök konferenciánkon. Machay Professzor Úr munkásságában a szeretetet, a szakmai biztonságot adó nyugodt, kiegyensúlyozott légkör, az ápolók, szülésznõk munkája iránti tisztelet, nagyrabecsülés mindenki számára példaértékû lehet.. A Szülész Perinatológus Aneszteziológus Társaság elnökeként és vezetõségi tagjaként egyaránt segíti, támogatja munkánkat. Mindig és mindenben számíthatunk rá. Ezúton is köszönjük mindkettõjük áldozatos munkáját. Csetneki Julianna Magyar Ápolási Egyesület Szülésznõi Szekció elnök Csordás Péterné Magyar Ápolási Egyesület Szülésznõi Szekció vezetõségi tag 8 SZEKCIÓ HÍREK évf. 1. szám

11 Jubileumi Nõvérbál Balassagyarmaton A MÁE Nógrád Megyei Szervezetének vezetõsége án Balassagyarmaton nõvérbált szervezett. Jubileumi év ez, hiszen 10. alkalommal került megrendezésre nõvérbálunk. Megyénkben 1996-ban alakult meg az egyesület és 1998-ban már az elsõ bálon együtt mulattak a szakdolgozók. Minden rendezvényünk jól sikerült, több helyszínt ill. több zenekart is kipróbáltunk. A bálok anyagi támogatását szponzoroktól kaptuk, és fontosnak tartom megemlíteni, hogy vannak olyanok is akik évrõl- évre önként ajánlják fel segítségüket. Az ápolási egyesületi tagok minden évben kedvezményesen juthattak hozzá a báli belépõkhöz, idén ingyenes volt számukra. Egyre több szakdolgozó vesz részt rendszeresen a rendezvényen és elmondható, hogy a bál résztvevõinek 70-80%-a a tagokból kerül ki. A szürke, dolgos hétköznapokat próbáljuk feledni ezen a napon, ahol beszélgethetnek, táncolhatnak a szakdolgozók. Kérjük a javaslataitokat azzal kapcsolatosan, hogy mivel tehetnénk még jobbá azt, amit eddig csináltunk. Az idei rendezvényen mintegy 120 fõ vett részt. A zenét Percsina Norbert és társa szolgáltatta. A bálunkat megtisztelte jelenlétével Elnök Úr és felesége, ill. kórházunk gazdasági igazgatója és férje is. Köszönetünket fejezzük ki a Tankonyha dolgozóinak, valamint azoknak a szponzoroknak, akik értékes és szép ajándékokkal támogatták bálunkat. A képek magukért beszélnek. Horváthné Király Valéria MÁE Nógrád Megyei Elnök A Magyar Ápolási Egyesület Közép-dunántúli Régiójának Továbbképzõ napja Székesfehérváron A nagy érdeklõdésre való tekintettel március 5-én a Magyar Ápolási Egyesület Közép-dunántúli Régiója a régiót felölelõ három megye - Fejér, Komárom-Esztergom szakdolgozói részére megismételte ingyenes, kreditpont szerzõ továbbképzõ napját. A rendezvényen 250 fõ vett részt. A MÁE Közép-dunántúli régiójának vezetõje Szabó Bakos Zoltánné - megnyitója után Bugarszki Miklós Elnök Úr a Magyar Ápolási Egyesület múltjával, jelenével és jövõjével ismertette meg a résztvevõket. Az elhangzott 12 színvonalas elõadást kiegészítette az MBT bemutatója terápiás eszközeirõl. Az elõadások magas színvonala és sokszínûsége biztosítékot jelentett a továbbképzésen résztvevõk tartalmas idõtöltéséhez. Bognár Lászlóné MÁE Fejér megyei vezetõje Szabó Bakos Zoltánné MÁE Közép - dunántúli Régió vezetõje évf. 1. szám MEGYEI HÍREK 9

12 Felhívás TISZTELT KOLLÉGANÕK ÉS KOLLÉGÁK, ÁPOLÓK, TAGTÁRSAK! A Magyar Ápolási Egyesület minden esztendõben ünnepi ülés keretében emlékezik meg az Ápolók Nemzetközi Napjáról. A tudományos elõadásain túl kerül sor a miniszteri kitüntetések, valamint a Magyar Ápolási Egyesület által alapított Tiszteletbeli ápolói cím és a Kossuth Zsuzsanna emlékérem átadására. Az idei esztendõben az Ápolók Nemzetközi Tanácsa ajánlására- tudományos programunkban kiemelt figyelmet fordítunk az ápolók értékközvetítõ szerepére a közösségek szolgálatában. A rendezvény fõvédnöke: felkérés alatt Ápolók Nemzetközi Napja rendezvény ideje: május 16. Ápolók Nemzetközi Napja rendezvény helye: Semmelweis Egyetem Nagyvárad téri Elméleti Tömb 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. Részvételi díj: Az Egyesület alapító tagjainak ingyenes, tagoknak 2000,-Ft, nem tagoknak 5000,- Ft. Jelentkezés határideje: május 4. Jelentkezni a jelentkezési lapon lehet, mely a Magyar Ápolási Egyesület honlapjáról letölthetõ: A jelentkezéseket a beérkezés és a pénzügyi teljesítés sorrendjében tudjuk elfogadni! Helyszíni jelentkezés esetén ellátást nem tudunk biztosítani. A rendezvény pontszerzõvé tétele az Egészségügyi Szakképzõ és Továbbképzõ Bizottságnál folyamatban van. Ünnepeljünk együtt! Minden ápolót és érdeklõdõt szeretettel várunk, hogy méltón megemlékezhessünk elõdeinkrõl és tiszteleghessünk egymás elõtt. Legyünk együtt az Ápolók Nemzetközi Napján! Bugarszki Miklós, elnök A MAGYAR ÁPOLÁSI EGYESÜLET SZAKOKTATÓI SZEKCIÓJA ismételten megrendezi Országos Konferenciáját, mely után kerül sor a Szekció évi közgyûlésére A Konferencia ideje: április óráig A Konferencia helye: Állami Egészségügyi Központ /Régi Honvédkórház/ Tanácsterme 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 44. A jelentkezés határideje: április 15. Jelentkezni a mellékelt jelentkezési lapon lehet, mely a Magyar Ápolási Egyesület honlapjáról is letölthetõ: Regisztációs díj MÁE tagoknak: 2500,-Ft. Nem tagoknak: 5500,-Ft. A rendezvény témái: 1. Az iskolák helyzete az OKJ módosulás tükrében 2. Moduláris képzés rugalmassága az egészségügyi szakképzésben 3. A tanulók kórházi gyakorlatának minõségi fejlesztése 4. Szemmagasságban a beteggel/ Egy továbbképzés tapasztalatai 5. Közgyûlés : -elnöki beszámoló 6. Intézménylátogatás A rendezvény pontértékének megállapítása folyamatban. Mindenkit szeretettel várunk, a Szekció nevében További információ: Dr. Halmos Tamásné, Tel: 20/ vagy a Magyar Ápolási Egyesületnél Tel: Dr. Halmos Tamásné, Szekció elnöke Bugarszki Miklós, MÁE elnöke RENDEZVÉNYEINK évf. 1. szám

13 Felhívás A MAGYAR ÁPOLÁSI EGYESÜLET SZOCIÁLIS SZEKCIÓJA a nagykõrösi Kõris Otthonnal együttmûködve június között rendezi meg VII. Országos Konferenciáját. Szociális Ellátás a Mindennapokban címmel A konferencia fõvédnõke: Forgó Györgyné, szakállamtitkár, SZMM. A Konferencia helyszíne: Nagykõrös A rendezvényt a szociális ágazati dolgozók számára az Országos Szociális és Gyermekvédelmi Továbbképzési és Szakvizsga Bizottság pontszerzõvé nyilvánította, melynek pontértéke: 5 pont. Az egészségügyi ágazatban dolgozók számára a minõsítés folyamatban van. A konferencia fõbb témakörei: Inkontinens gondozottak korszerû ellátása A krónikus sebek krónikus ellátása Foglalkoztatás Egyéb témakörök: ápolás, gondozás szükségletei, demens betegségek ellátása, alul- és túlgondozás idõsek otthonában, szenvedélybetegek ellátása, idõskori pszichiátriai megbetegedések és ellátása A fenti témakörben várunk elõadásokat az alábbi formai követelményeknek megfelelõen. A szerzõ(k) neve, munkahely, dolgozat címe és maximum 20 soros összefoglalója. Terjedelme maximum: 10 perc. A dolgozatok mellé kérjük a technikai igényt is feltétlenül feltüntetni. Beküldési határidõ: május 31. Beküldési cím: Magyar Ápolási Egyesület, 1431 Budapest, Pf.: 190. Jelentkezési lap (letölthetõ formában), szállás lehetõség: honlapon található. További információ: Magyar Ápolási Egyesületnél Tel.: 1/ , Szervezõbizottság: Bugarszki Miklós, Burka Ildikó, Denk Ferencné, Gombkötõ Borbála, Szabóné Berecz Tünde A MAGYAR ÁPOLÁSI EGYESÜLET július között rendezi meg a Pszichiátriai Szakdolgozók IX. Országos Kongresszusát. A rendezvény tíz éves múltra tekint vissza, Balassagyarmatról indult útjára 1998-ban és 2007-ig minden évben megrendezésre került. Az egészségügy átalakítása az OPNI megszûnésével sajnos lehetetlenné tette a tavalyi évben a rendezvény megtartását. Idén a szakdolgozók határozott igényének megfelelve a Magyar Ápolási Egyesület tovább kívánja vinni e nagyszerû hagyományt. A konferencia helyszíne: Dobogókõ, Hotel Nimród Várjuk az elõadások benyújtását az alábbi témakörökben: 1. Aktualitások az egészségügyi reform utáni helyzetrõl, mi lesz veled pszichiátria? Változások a területi megoszlások tükrében A strukturális változások kihatása a pszichiátriai betegek ellátására Az egészségügyi reform kihatásai pro és kontra 2. Szociális munkások szerepe és lehetõségei a pszichiátriában 3. A pszichiátriai betegek rehabilitációs lehetõségei Pszichiátriai ellátás a rehabilitációs osztályokon Az akut pszichiátriai és a rehabilitációs osztályok együttmûködése 4. Közösségi pszichiátriai ellátás és a pszichiátriai osztályok együttmûködése 5. Szenvedélybetegségek Alkoholbetegek kezelése Gyógyszerfüggõség Lágy és kemény drogok kezelése a XXI. században A 90-es évek elején megjelenõ party és dizájn drogok használatának utórezgései 6. A média szerepe a pszichiátria megítélésében 7. Biztonság a pszichiátrián Betegbiztonság A személyzet biztonsága Az ellátás biztonsága 8. Pszichiátriai ápolás a mindennapokban 9. Egyéb Elõadások benyújtásának határideje: június 10. További információ, jelentkezési lap: a honlapról letölthetõ évf. 1. szám RENDEZVÉNYEINK 11

14 FEDEZZE FEL CSALÁDJÁVAL A RENAULT SCÉNIC KALEIDÓT FT-ÉRT! A SCÉNIC KALEIDO LIMITÁLT SZÉRIA LE-S MOTORRAL most Ft-tól lehet az Öné. Fedezze fel, mennyi kényelmet, biztonságot és élményt nyújt a 6 légzsák, az automata klíma, a CD-s rádió, az esôérzékelô és a világításautomatika! Formont Autó Kft Kecskemét, Külső-Szegedi út 53. Tel.: 76/ Az ajánlat tôl ig vagy a készlet erejéig érvényes. A képen látható autó illusztráció. Fogyasztás l/100 km: vegyes: 5,1-8,6; városi: 6,2-11,9; országúti: 4,7-6,7; CO 2 -kibocsátás g/km: Részletekrôl és feltételekrôl érdeklôdjön márkakereskedésünkben!

15 AZ ÖN RENAULT KERESKEDÕJE Cégünk, a Formont Autó Kft. immáron 8. éve mûködik a kecskeméti Renault tulajdonosok legnagyobb megelégedésére. Alapfilozófiánk a szakértelem, az ügyfél-hûségesítés, és nem utolsó sorban a céges fluktuáció nagyon alacsony szinten tartása, amelyben jelenleg is sikeresek vagyunk. És hogy mi az összefüggés? Kollégáink túlnyomó többsége a kezdetektôl együtt dolgozik a márkakereskedésben, így nem ritka, hogy egy-egy ügyfelünk már a harmadik negyedik autóját veszi ugyanattól az értékesítôtôl, szervizelteti ugyanannál a munkafelvevônél. A Formont Autó Kft-nél mind az értékesítô kollegák, mind a szerviz dolgozói rendszeresen részt vesznek a Renault által szervezett oktatásokon, tanfolyamokon, nem egyszer külföldön. Büszkék vagyunk arra, hogy munkatársaink közül rendszeresen vannak olyan kollégák, akik teljesítményük alapján különbözô jutalomutazásokon vehetnek részt. Ilyen utakat nem csak a Renault, hanem a Formont Autó Kft. is rendszeresen szervez. FEJLÔDIK A HASZNÁLTAUTÓ ÜZLETÁG Cégünk egyre erôsödô profilja, a használtautó értékesítés is nagy népszerûségnek örvend. Elmondhatjuk, hogy ügyfeleink már felfedezték és mind jobban igénylik a márkakereskedésben vásárolt használt gépjármûvek elônyeit. Be kell látnunk, hogy napjainkban munkánk és egyéb elfoglaltságunk mellett a legtöbbünknek nincsen elegendô ideje és energiája autójának értékesítéséhez, illetve a vásárolt használt gépkocsi szerelôvel történô átvizsgáltatásához, és sorolhatnánk a felmerülô problémákat. Nálunk az összes autóval kapcsolatos ügylet egy helyen intézhetô, kezdve a megvásárlással, a hitelügyintézésen, biztosításon és átíráson túl a kulcsátadásig, egyszóval mindent elintézünk Ön helyett. SZERVIZ, MINDEN ESETRE FORMONT AUTÓ KFT. A Renault nagy erôfeszítéseket tesz, hogy ügyfelei minél hosszabb ideig a lehetô leggazdaságosabban tudják üzemeltetni jármûveiket. Természetesen nem feledkezhetünk meg azokról az ügyfelekrôl sem, akik évek múltával kedvezôbb árfekvésû szervizlehetôséget keresnek. TELJES KÖRÛ SZOLGÁLTATÁS Cégünk szerzôdésben áll a legtöbb biztosítótársasággal is, és ügyfeleink számára teljes körû ügyintézést vállalunk. Professzionális karosszéria-mûhelyünkben a legkorszerûbb technológiával, magasan képzett szakembereinkkel várjuk megrendelôinket. SPECIÁLIS AJÁNLATUNK Márkakereskedésünk minden orvos, gyógyszerész és egészségügyi szakdolgozó számára flotta kedvezményeket biztosít, mind a Renault, mind a Dacia márkák esetében. Munkatársaink kedvező ajánlatokkal várja az Ápolásügy Magazin minden kedves olvasóját. Bodó László, ügyvezető 5 év garanciával és akár Ft kedvezménnyel. Az ajánlat jétôl ig, vagy a készlet erejéig érvényes. Fogyasztás liter/100 km: vegyes: 4,7-7,3; városi: 5,8-10,0; országúti: 4,1-5,9; CO 2 -kibocsátás g/km: Részletekrôl és feltételekrôl érdeklôdjön márkakereskedésünkben! Formont Autó Kft Kecskemét, Külső-Szegedi út 53. Tel.: 76/

16 Az ICN jövõképe 2007 novemberében az ICN határozathozó bizottsága módosította az ICN jövõkép megfogalmazását. Az alábbiakkal egészítette ki azt: Elsõ bekezdés: társadalmi igazságossághoz, stratégiai és gazdasági hozzájárulásunk, más partnerekkel és egyénekkel, családokkal és közösségekkel való együttmûködésünk révén azok érdekében, akikrõl gondoskodunk Negyedik bekezdés: biztonságos és gondoskodó környezetben Utolsó bekezdés: az ICN dinamikus, mindenre kiterjedõ és elõrelátó legyen Az alábbiakban olvashatják a módosított, kiegészített szöveget, amely az Ápolók Nemzetközi Tanácsa International Council of Nurses (ICN) aktuális jövõkép megfogalmazása. Az ICN keretein belül a különbözõ nemzetek ápolói egy emberként emelnek szót azok érdekeiért, akiket ápolnak, és azokért is, akik nem jutnak hozzá szolgáltatásaikhoz, ragaszkodva ahhoz a társadalmi igazságossághoz, hogy a megelõzés, az ápolás és a gyógyítás minden emberi lény alapvetõ joga. Mi vagyunk az egészségügy fejlõdésének elõfutárai, akik formáljuk a világ egészségpolitikáját szakértelmünk, taglétszámunk, stratégiai és gazdasági hozzájárulásunk, erõforrásaink felsorakoztatása, valamint a nyilvánossággal, az egészségügyi szakemberekkel, más partnerekkel és egyénekkel, családokkal és közösségekkel való együttmûködésünk révén azok érdekében, akikrõl gondoskodunk. Küldetésünk, hogy társadalmainkat a jobb egészség felé vezessük. Az ICN-ben az egész ápoló szakma tudásával és lelkesedésével felvértezve az egészséges életmód, az egészséges munkahelyek, és az egészséges közösségek kialakulásának elõsegítésén munkálkodunk. Társadalmaink egészségnevelésével éppúgy foglalkozunk, mint az egyes emberekével, a fenntartható fejlõdést támogató stratégiák segítségével, amelyek mérséklik a szegénység, a környezetszennyezés és más, a betegségek fõ okozóinak mértékét. egészségügyben végbemenõ dinamikus változásokat, és biztosítjuk, hogy az egészségügyi rendszerek felismerjék és jutalmazzák ezeket a kompetenciákat. Együtt dolgozunk azon értékekért, politikákért, szabványokért és feltételekért, melyek lehetõvé teszik az ápolók számára, hogy szaktudásuk és képességeik teljességét kihasználva, biztonságos és gondoskodó környezetben gyakorolhassák hivatásukat. Együttes munkánkat az ápolás közös filozófiája vezérli: elkötelezettség a legteljesebb együttérzéssel végzett gondoskodás iránt, betegeink érdekeinek képviselete, segíteni az embereknek, hogy segíthessenek saját magukon és megtenni az emberekért azt, amit maguk is megtennének segítség nélkül, ha a szükséges erõ, hajlandóság vagy tudás birtokában lennének. Kölcsönös erõfeszítéseink biztosítják, hogy az ICN dinamikus, mindenre kiterjedõ és elõrelátó legyen, hogy az ápoló hivatást mindenhol nagyra értékeljék, megfelelõen hasznosítsák, felismerjék, jutalmazzák és képviseljék a teljes egészségügyi rendszerben. Számunkra a legnagyobb jutalom az a biztos tudat, hogy egy olyan jövõ alakításán fáradozunk, melyben egészséges emberek élnek egy egészséges világban. Együtt dolgozva ott vagyunk a fejlett technológia élvonalában anélkül, hogy elfeledkeznénk az emberi tényezõrõl. Elkötelezettek vagyunk abban a tekintetben, hogy a tudomány és a technológia megmaradjon a könyörületes és etikus ápolás szolgálatában, mely magában foglalja a lelki és érzelmi szükségletek kielégítését is. Együtt dolgozva és bevonva az ápoló hallgatókat magasabb szintre emeljük a nemzetek ápolóképzését az oktatást, amely a szabadságon és a tudományon alapul, rugalmas és kulturálisan érzékeny és hivatásunk alapvetõ értékeibõl alakult ki. Mi biztosítjuk, hogy az ápolók széleskörû képzésben részesüljenek, a politikai szereplõk pedig azt, hogy bevonják és hasznosítsák az ápolást a multidiszciplináris egészségügyi csapatmunkák során. Szakmailag kiképezzük az ápolókat, képessé tesszük õket az ápolási feladatok elvégzésére és arra, hogy amennyiben szükséges, más egészségügyi szakmák képviselõihez irányítsák betegeiket. Folyamatosan bõvítjük kompetenciáinkat, hogy vezessük és tükrözzük az Módosítva 2007 novemberében. Kovács Nikolett tanácsadó NEMZETKÖZI KITEKINTÉS évf. 1. szám

17 Bolognai rendszer a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karán Karunk a es tanévben áttért a többszintû képzési rendszerre. Ez a képzési forma Bolognában és Bergenben valamint a évi felsõoktatási törvény alapján kidolgozott rendszer. De mi is ez valójában, hogyan is épül fel? A bolognai folyamat célja az európai felsõoktatás ésszerû harmonizációja. A Bolognai Nyilatkozatot aláíró országok vállalták, hogy felsõoktatáspolitikáikat összehangolják. A Bolognai Nyilatkozat közös európai problémákra keresi a közös európai választ. Legfontosabb célkitûzései közé tartozik a könnyen áttekinthetõ és összehasonlítható oklevelek rendszerének bevezetése; az alapvetõen két fõ cikluson alapuló felsõfokú képzési rendszer, illetve a mobilitást segítõ kreditrendszer bevezetése; a hallgatói és oktatói mozgásszabadság elõsegítése; összehasonlítható kritériumok és módszerek kifejlesztése által az európai együttmûködés támogatása a minõségbiztosítás területén, valamint az európai érdekek és értékek megjelenítése a felsõoktatásban. A Bolognai Nyilatkozat legfontosabb céljai a következõk: könnyen érthetõ és összehasonlítható képzési rendszer kialakítása (pl. egységes oklevélmelléklet bevezetése által), két fõ, egymásra épülõ képzési szakaszon (ún. cikluson) alapuló képzési rendszer bevezetése, amelyben már az elsõ ciklusban (alapképzés) szerzett fokozat szakképzettséget nyújt a munkaerõpiacon történõ elhelyezkedéshez, továbbá szükséges feltétele a második képzési ciklusba (mesterképzésbe) történõ belépésnek, egységes kreditátviteli rendszer kialakítása, a széleskörû oktatói, kutatói, hallgatói mobilitás elõsegítése, együttmûködés kialakítása az európai felsõoktatási minõségbiztosításban, a felsõoktatás európai dimenziójának támogatása, az Európai Unióval, Európával kapcsolatos ismeretanyagok megjelenítése az oktatásban. Mi az, hogy többciklusú képzés? A felsõoktatás gyakorlatilag az egész világon egységesen három, egymásra épülõ szakaszból, ciklusból áll: alapképzés (3-4 év), ez a korábbi fõiskolai szintnek felel meg, mesterképzés ( 1-2 év), ez a korábbi egyetemi szintet jelenti, doktori képzés ( 3 év), tudományos fokozat (Ph.D) megszerzésének a lehetõsége. Amikor a fiatal felvételt nyer egyetemünkre, elsõ évben valamely alapszakon kezdheti meg tanulmányait. Az alapszakok a következõk: Ápolás és betegellátás Egészségügyi gondozás és prevenció Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus Optometrista Az ápolás és betegellátás alapszakot végzõk iránti elvárás, hogy a képzés során az egészségvédelemrõl, az egészség helyreállításáról, illetve az egészségügyi és szociális ellátási rendszerrõl szerzett ismereteik birtokában önálló, felelõs résztvevõivé váljanak a megelõzõ, gyógyító, gondozó és rehabilitációs munkának. Az elsõ évben a diákok a választott alapszak általános tantervének tárgyait sajátíthatják el, hogy a majd választott szakmájukhoz szükséges alapismereteket megszerezzék ezalatt az egy év alatt. Ilyen tantárgyak például: pszichológiai, kommunikáció, pedagógiai, társadalmi és természettudományi, informatikai ismeretek, egészségtudományok, idegennyelv. Az elsõ év végén a hallgató kiválaszthatja, hogy mely irányban kívánja folytatni tanulmányait, ezzel megszerezve az adott szakirány szakmai ismereteit. Az elsõ évet is beleértve az alapképzésbe, (ami az elsõ év és a szakirány választás után még két év) összesen három év alatt egy Bsc (bachelor) oklevelet szerezhet meg a hallgató. Ez után az egyetemen maradva és folytatva tanulmányit, megszerezheti az Msc (master) fokozatot. Ilyen még az egyetemünkön nem található jelenleg, mert az elsõ Bsc-s évfolyam most másodéves, tehát ez irányban még tapasztalat hiányában vagyunk. Szakirány választás után a második évet már a hallgató az adott szakterületre koncentrálódva kezdheti meg. Most én csak az ápolás és betegellátás szakot ismertetem bõvebben, mert innen kerülnek ki leendõ ápolóink. Az ápolás és betegellátás alapszakról: ápoló, dietetikus, gyógytornász, mentõtiszt, szülésznõ szakirányok közül választhatnak a tanulók. Az ápoló szakirány elvégzését követõen a hallgató alkalmas lesz a segítségnyújtásra az egészségügyi és szociális szolgáltatások területén. Továbbá képes lesz a beteg illetve gondozott egyéni szükségleteinek feltárására, ápolási diagnózis felállítására és a prioritások felállítása után szakszerû feladatok elvégzésére. Alkalmas együttmûködésre az egészségügyi és szociális szolgáltatások tervezésében, fejlesztésében és lebonyolításában, az ápolási modellek megválasztására, azok alkalmazására, az ápolási folyamat megvalósításához szükséges információk, erõforrások feltárására és felhasználására. Az ápoló és betegellátók az ápoló szakon megismerik az egészségügyi és szociális intézményrendszert, az egészséges szervezet mûködését, az egészségkárosodás tényezõit, megelõzésük lehetõségeit, fontosabb morfológiai és funkcionális jellemzõit, patomechanizmusát. Továbbá ismereteket szereznek a gyakoribb betegségek dignosztikájában alkalmazott vizsgálómódszerekrõl, a gyakoribb betegségek kezelési módozatáról, a prevencióról és a rehabilitáció lehetõségeirõl, valamint a betegellátás, gondozás során elõforduló évf. 1. szám ÁPOLÁSKUTATÁS 15

18 nosocomiális ártalmakról, megismerik a megelõzés és elhárítás módjait és a higiéné szabályait. Az oklevélben szereplõ szakképzettség Ápoló feltûntetéssel szerepel. Kiemelt tantárgyak, ami a szakirány választásához kell: az alkalmazott élettan-kórélettan, ápolástani alapismeretek és az elsõsegélynyújtás. A képzési idõ 8 félév, 240 kredit. Az ápoló szakirányt elvégzõk az általános munkavégzési lehetõségeken kívül (alapellátás, szakrendelõ hálózat, fekvõbeteg ellátás) számos olyan területen helyezkedhetnek el, amelyek az utóbbi évtizedekben jelentek meg az egészségügy területén (ilyen például orvos, gyógyszertár és kórházlátogató, transzplantációs koordinátor, magántulajdonban lévõ különbözõ egészségügyi szolgáltató cégeknél ápolói és szervezõi tevékenység). Ezeknek köszönhetõen az elhelyezkedési lehetõségek palettája nagyon széles skálán mozog Magyarországon és természetesen Európa szerte az Európai Unió összes országában. Szabados Gabriella MÁE Hallgatói szekció Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar, ápoló szak III.évfolyam A gyermekhalál feldolgozása az ápolók körében A nõvér ápol, de a nõvért ki ápolja? Négy éves koromban veszítettem el az édesapámat, az õ halálának feldolgozása máig tart. Így merült föl bennem, majd ha ápolóként szinte nap, mint nap találkozom a halállal, hogy tudok megküzdeni vele? Tovább nehezíti a gyászmunkát, ha az komplikált, vagyis gyermek vagy fiatal halálával kapcsolatos. A témával sajnos méltatlanul keveset foglalkozik a szakirodalom és olyan dologról beszélni, amit nem ismerhetünk meg egészében, sõt még azt sem akarjuk tudni, ami megtudható, bizony nehéz beszélni. Magyarországon elsõként Polcz Alaine pszichológus kutatott a gyermekhalállal kapcsolatosan a SE II. sz. Gyermekklinikán az 1950-es évektõl. Itt kezdtem meg én is kutatásaimat 2007 májusában. A vizsgálatom célja az volt, hogy kiderítsem, hogy az onkológiai és a haematológiai osztályon dolgozó ápolók mennyire felkészültek a gyermekhalál feldolgozásával kapcsolatosan. A gyermekklinika onkológia I. onkológia II. és a haematológiai osztályát választottam, mivel itt magasabb a gyermekhalálozási ráta, mint más osztályokon. Ez a felmérés 45 nõvért érintett. A vizsgálatom elsõ részéhez felhasználtam Hegedûs K., Pilling J es felmérésének kérdõívét, melynek témája Ápolók és medikusok halállal és haldoklással kapcsolatos attitûdje. Ezt kiegészítettem saját kérdéseimmel, amelyek a témához szorosan kapcsolódnak. A vizsgálat második részében Oláh Attila Megküzdési Mód Preferencia Kérdõívét használtam (szituáció- reakció kérdõív). Harmadikként egy szociometriai kérdõívet készítettem, melynek személyes jellegére hivatkozva a nõvérek nagy többsége visszautasította annak kitöltését. Hipotéziseim: 1. Az onkológiai- és a haematológiai osztályon dolgozó nõvérek azért választották ezt a hivatást, mert érzéseik szerint így tudják legjobban segíteni a beteg gyerekeket. 2. A gyermekhalállal és haldoklással kapcsolatos attitûdökre nem kaptak megfelelõ felkészítést a tanulmányaik során. 3. A tananyagból hiányzik a megküzdési stratégiák oktatása, ezért feltételezésem szerint az ápolók nagy része a személyiségének nem megfelelõ megoldást választja. 4. A malignus megbetegedésekkel foglalkozó ápolók a munkahelyükön segítséget kapnak a gyászmunka feldolgozásához. 5. Egy kis csoportba (klikk) tartozó ápolók hasonló megküzdési stratégia szerint dolgoznak. Az elsõ hipotézisemnek megfelelõen a nõvérek 29%- a azért dolgozik itt mert gyerekekkel szeretne foglalkozni, 24%- uk érzi úgy, hogy itt tudna a legtöbbet tenni a beteg gyerekekért. Meglepõen magas; 21% válaszolta, hogy csak az onkológiai osztályon volt felvétel. Ez a magas érték valószínûleg azzal magyarázható, hogy az egészségügyben leépítések zajlanak. A következõ kérdésekre adott válaszokból kiderül a megnyugtató eredmény, hogy akik kényszerûségbõl kerültek ide, a késõbbiek során megszerették ezt a munkát. ÁPOLÁSKUTATÁS évf. 1. szám

19 Az ápolóképzés tanterveibõl hiányzik a tanatológia. E témáról csak más tantárgy keretein belül is csak akkor hallhatnak a hallgatók, ha azt elõadójuk fontosnak tartja és elõadásába beépíti. Tehát a második hipotézisemet igazoltnak tartom. A 80-as évektõl kezdõdõen a holisztikus személyiségmûködés elemzése jellemzõ. E szemlélet szerint a személyiségvonások dinamikus kölcsönhatásban, a kontextus igényeivel összehangoltan szabályozzák a megküzdést. A személyiség alapadottságai behatárolják, kijelölik azon alkalmazkodási formák és szokások körét, amelyeket az emberek stressz állapotban mutatnak. Felmérésembõl kiderül, hogy legtöbben a problémafókuszú megoldást választják, azon belül is dominál a feszültségkontroll és a problémacentrikus reagálás. A feszültségkontroll szerint az ápoló figyelme a fenyegetésrõl az énre terelõdik. A problémacentrikus reagálás szerint a cél a fenyegetettség elhárítása, a helyzet megváltoztatása. Negyedik hipotézisemet elvetem, mivel nem kapnak az ápolók a munkahelyükön segítséget a gyászmunka feldolgozásához. Felmértem, hogy igényelnének-e külsõ támogatást ehhez. Eredményeim szerint 52% - a nem, melynek oka a halál tabuként kezelése. Aki igényelne az is csak egyéni beszélgetés formájában. Továbbképzésen 81% részt venne, ami a halál feldolgozásával kapcsolatos ismereteiket bõvítené anélkül, hogy kiadnák saját érzéseiket, így nem kellene betekintést adniuk az intim szférájukba. Ötödik hipotézisemhez szociometriai kérdõívet készítettem. Ezt kitöltve egy lezárt borítékba kellett volna elhelyezni, de ennek kitöltését elutasították a kérdõív személyes jellegére hivatkozva. Ez számomra több megválaszolatlan kérdést vet föl, aminek megoldása további kutatásra ad lehetõséget. Jövõre vonatkozó elképzeléseim, hogy az ápoló által választott megküzdési stratégiák megerõsítésére vagy elvetésére lenne szükség. Ezt úgy tartanám kivitelezhetõnek, hogy ugyanúgy, mint az orvosi egyetemeken az ápoló képzésben is szerepelne a tanatológia önálló tantárgyként. Ennek keretein belül az ápoló megismerkedne a haldokló gyermek fiziológiai szükségleteivel és e mellett felkészítést kapna a gyászmunka feldolgozásához. Önismeretre tenne szert, ami alapján megtudná, hogy milyen megküzdési stratégiával dolgozik, és annak milyen elõnyei és hátrányai vannak. Kutatásomat a továbbiakban kiterjeszteném a vidéki onkológiai központokban dolgozó ápolókra. Majd ezt hasonlítanám össze az ápoló hallgatók körében végzett felmérés eredményével. Konzulensek: Arányi Éva, fõiskolai tanársegéd Szirmai Hajnalka, pszichológus Készítette: Szolcsányi Anikó SE- ETK Ápoló III. évfolyam évf. 1. szám ÁPOLÁSKUTATÁS 17

20 Felhívás X. ORSZÁGOS JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁSI KONFERENCIA szeptember V. ORSZÁGOS JÁRÓBETEG SZAKDOLGOZÓI KONFERENCIA szeptember Szervezõ Bizottság elnök Dr. Varga Imre tagok Balogh Zoltán, Bugarszki Miklós, Dr. Hajdú Zsolt, Dr. Lehoczky Péter Dr. Pál Miklós, Dr. Pásztélyi Zsolt, Szánti Istvánné A Szervezõ Bizottság címe Dr. Varga Imre elnök Medicina 2000 Poliklinikai és Járóbeteg Szakellátási Szövetség 2120 Dunakeszi, Fõ út tel.: (27) , fax: (27) A Konferencia helyszíne Flamingó Wellness Hotel, Balatonfüred, Széchenyi utca 16. A Szakellátási Konferencia idõpontja: szeptember A Szakdolgozói Konferencia idõpontja: szeptember A Konfrencia hivatalos nyelve: magyar A kongresszusi iroda címe K&M Congress Kft Budapest, Podmaniczky u. 75. tel: (1) , fax: (1) A Konferencia hivatalos honlapjai Fontos határidõk Absztrakt leadási határidõ: június 1. Kedvezményes részvételi díj fizetésének határideje: július 15. Elõzetes program A tudományos bizottság a programváltoztatás jogát fenntartja. szeptember 18. szeptember 19. szeptember :00 Megnyitó 8:30 Tudományos Program 8:30 Menedzsment 11:00 Egészségpolitika I. 13:00 Ebéd 13:00 Ebéd 13:00 Zárás, tombola 14:00 Egészségpolitika II. 14:00 Tudományos program II. 14:00 Ebéd 20:00 Nosztalgia Party 20:00 Grillparty Kredit A Konferencia orvosi és szakdolgozói akkreditálása folyamatban van. RENDEZVÉNYEINK évf. 1. szám

Minőség jelentősége a szakdolgozók körében

Minőség jelentősége a szakdolgozók körében Minőség jelentősége a szakdolgozók körében Dr. Balogh Zoltán Dr. Hirdi Henriett DEMIN XVI. Konferencia Minőség az irányításban, minőség a gyakorlatban Debrecen, 2016. május 26 28. Miről is akarunk beszélni?

Részletesebben

Szakdolgozói helyzetelemzés és megoldások keresése a Semmelweis Egyetemen. Csetneki Julianna ápolási igazgató

Szakdolgozói helyzetelemzés és megoldások keresése a Semmelweis Egyetemen. Csetneki Julianna ápolási igazgató Szakdolgozói helyzetelemzés és megoldások keresése a Semmelweis Egyetemen Csetneki Julianna ápolási igazgató A struktúra váltás következményei a Semmelweis Egyetem Klinikai Központ szervezeti felépítésében

Részletesebben

Az egészségügyi szakképzés története Dr. Balogh Zoltán

Az egészségügyi szakképzés története Dr. Balogh Zoltán Az egészségügyi szakképzés története Dr. Balogh Zoltán 50 éves az ETI Budapest, 2012. november 29. Az ápolás fejlődése Magyarországon 1848/49-as Forradalom és szabadságharc idején Kossuth Zsuzsanna első

Részletesebben

Komplex mátrix üzleti képzések

Komplex mátrix üzleti képzések 1.sz. melléklet Komplex mátrix üzleti képzések A munkaerőpiac elismeri a szakjainkat, 3 szak a TOP10-ben szerepel, emiatt továbbra is lesz kereslet A K-M, P-SZ, T-V alapszakok iránt folyamatos piaci igény

Részletesebben

Elvárások munkáltatói szemmel

Elvárások munkáltatói szemmel Magyar Ápolási Egyesület I. Országos Kongresszusa Siófok, 2011. október 14-15. Elvárások munkáltatói szemmel SZABÓ BAKOS ZOLTÁNNÉ Fejér Megyei Szent György Kórház Magyar Ápolási Igazgatók Egyesületének

Részletesebben

Területi elnök Munk Jánosné. Általános alelnök Pfaffné Deli Zsuzsanna

Területi elnök Munk Jánosné. Általános alelnök Pfaffné Deli Zsuzsanna Területi elnök Munk Jánosné Általános alelnök Pfaffné Deli Zsuzsanna 1982-ben általános ápoló és asszisztensi képesítéssel kezdtem szakmai pályafutásomat a Tolna megyei Kórház I. Belgyógyászati osztályán,

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

A szakdolgozói hatáskörök kialakítása és a minőségügyi rendszerek összefüggései

A szakdolgozói hatáskörök kialakítása és a minőségügyi rendszerek összefüggései A szakdolgozói hatáskörök kialakítása és a minőségügyi rendszerek összefüggései A Hatásköri listák előkészítése egészségügyi szakdolgozói területen TÁMOP 6.2.2/B/09 projekt összefoglalója Dr. Balogh Zoltán

Részletesebben

Érettségi utáni képzések nappali képzés. Gyakorló ápoló (52 723 01)

Érettségi utáni képzések nappali képzés. Gyakorló ápoló (52 723 01) Érettségi utáni képzések nappali képzés 1. Gyakorló ápoló 2. Egészségügyi asszisztens A szakképesítés alapadatai Gyakorló ápoló (52 723 01) A szakképesítés azonosító száma: 52 723 01 A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

PROGRAMFÜZET. Magyar Ápolási Egyesület Szociális Szekció X. Országos Konferenciája. Kihívások a szociális ellátásban

PROGRAMFÜZET. Magyar Ápolási Egyesület Szociális Szekció X. Országos Konferenciája. Kihívások a szociális ellátásban PROGRAMFÜZET Szociális Szekció X. Országos Konferenciája Kihívások a szociális ellátásban 2011. június 30. július 1-2. Visegrád Fővédnök: Soltész Miklós szociális államtitkár VÉDNÖK Helyszín: Visegrád

Részletesebben

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Vezetõi összefoglaló 2003 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Vezetői összefoglaló Az OSAP 1626/02 nyilvántartási számú bérstatisztika adatszolgáltatóinak köre a

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK A MÓDSZERTAN Telefonos megkérdezés központilag előírt kérdőív alapján Adatfelvétel ideje: 2013. November 20014.

Részletesebben

Daganatos Gyermekek Gyógyítását Segítő Szakemberek Országos Konferenciája Kiskőrös, 2009. április 23-25.

Daganatos Gyermekek Gyógyítását Segítő Szakemberek Országos Konferenciája Kiskőrös, 2009. április 23-25. Daganatos Gyermekek Gyógyítását Segítő Szakemberek Országos Konferenciája Kiskőrös, 2009. április 23-25. Alapítványunk szervezésében került megrendezésre a daganatos gyermekek gyógyítását Segítő Szakemberek

Részletesebben

JELENTÉS. Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 -

JELENTÉS. Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 - - 0 - HMTJ 25 /2015 Ikt. szám:1855/27.01.2015 JELENTÉS Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 - Előterjesztő: Elemző Csoport www.judetulharghita.ro www.hargitamegye.ro www.harghitacounty.ro HU

Részletesebben

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8 A képzés, mint a foglalkoztathatóság növelésének eszköze Sumné Galambos Mária 2008. március 4. Foglalkoztatottak aránya, célok EU átlag Magyarország 2006 CÉL CÉL CÉL 2006 EU-15 EU-25 2010 2008 2010 Összesen

Részletesebben

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2008. II. negyedév) Budapest, 2008. augusztus

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2008. II. negyedév) Budapest, 2008. augusztus ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL (2008. II. negyedév) Budapest, 2008. augusztus Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából Vezetői összefoglaló Módszertan Táblázatok:

Részletesebben

MEDICINA 2000 XIX. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és XIV. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia

MEDICINA 2000 XIX. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és XIV. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia MEDICINA 2000 XIX. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és XIV. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia Talpon maradunk 2017. szeptember 20-22. Balatonfüred, Füred Hotel Tisztelt Tagtársaink!

Részletesebben

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2008. III. negyedév) Budapest, február

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2008. III. negyedév) Budapest, február ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL (2008. III. negyedév) Budapest, 2009. február Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából Vezetői összefoglaló Módszertan Táblázatok:

Részletesebben

Az orvosok és szakdolgozók elvándorlásának hatása az egészségügyi ellátás színvonalára

Az orvosok és szakdolgozók elvándorlásának hatása az egészségügyi ellátás színvonalára Az orvosok és szakdolgozók elvándorlásának hatása az egészségügyi ellátás színvonalára Dr. Balogh Zoltán ELTE TáTK- AstraZeneca 15. Egészség-gazdaságtani Szimpózium, Budapest, 2013. május 31. A szolgáltatás

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR

MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR KÜLDETÉSNYILATKOZATA A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kara a hazai, illetve főként az észak-magyarországi

Részletesebben

Hallgatói elégedettségi felmérés

Hallgatói elégedettségi felmérés Hallgatói elégedettségi felmérés 2012/2013. tanév 1. és 2. félév Kérdések k4 k5 k6 k7 k8 k9 k10 k11 k12 k13 k14 Az oktató mennyire felkészült az órákra? Mennyire érthető az oktató által átadott ismeret?

Részletesebben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben dr. Rádli Katalin szakmai főtanácsadó Oktatásügy és pedagógus-továbbképzés Pedagógusképzés

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZC SZENT-GYÖRGYI ALBERT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA

GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZC SZENT-GYÖRGYI ALBERT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZC SZENT-GYÖRGYI ALBERT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA 9024 Győr, Cuha u. 2. Tel.: 96/332-855, fax: 96/332-573 E-mail: titkarsag@szentgyorgyi.hu, honlap: www.szentgyorgyi.hu

Részletesebben

A képzési formák 8. osztályt végzettek számára

A képzési formák 8. osztályt végzettek számára Kód A képzési formák 8. osztályt végzettek számára Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola, Veszprém, Március 15. utca 5. OM azonosító: 037223 KIK 178012 2015-2016. tanév A szakképesítés és OKJ szakképzettség

Részletesebben

Endokrin betegek perioperatív ellátása Továbbképző tanfolyam

Endokrin betegek perioperatív ellátása Továbbképző tanfolyam Endokrin betegek perioperatív ellátása Továbbképző tanfolyam Célcsoport: endokrinológia, aneszteziológia-intenzív terápia, családorvos, belgyógyászat, sebészet, gyermeksebészet, gyermekgyógyászat, idegsebészet,

Részletesebben

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2010. II. negyedév) Budapest, 2010. október

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2010. II. negyedév) Budapest, 2010. október ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL (2010. II. negyedév) Budapest, 2010. október Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából Vezetői összefoglaló Módszertan Táblázatok:

Részletesebben

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Egészségügyi ágazat Vezetõi összefoglaló 2005 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Vezetői összefoglaló Az OSAP 1626/05 nyilvántartási számú bér- és létszámstatisztika

Részletesebben

SZÜLÉSZETI ÉS NŐGYÓGYÁSZATI OSZTÁLYVEZETŐK KIBŐVÍTETT BARÁTI TALÁLKOZÓJA

SZÜLÉSZETI ÉS NŐGYÓGYÁSZATI OSZTÁLYVEZETŐK KIBŐVÍTETT BARÁTI TALÁLKOZÓJA SZÉKESFEHÉRVÁR 2011. JÚNIUS 2-3 SZÜLÉSZETI ÉS NŐGYÓGYÁSZATI OSZTÁLYVEZETŐK KIBŐVÍTETT BARÁTI TALÁLKOZÓJA SZÉKESFEHÉRVÁR HOTEL MAGYAR KIRÁLY TÁMOGATÓK ASTELLAS PHARMA KFT. BAYER HUNGÁRIA KFT. ELISSO KFT.

Részletesebben

A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14.

A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14. A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14. Előadó: Nyemcsok Lászlóné, tanácsadó Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai

Részletesebben

Tisztelt Olvasó, Kedves Tagtársam!

Tisztelt Olvasó, Kedves Tagtársam! Hivatásunk a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara lapja 2008/2. Tisztelt Olvasó, Kedves Tagtársam! Dr. Horváth Ágnes korábbi egészségügyi miniszter távozása a szaktárca irányításában és az ország kormányzási

Részletesebben

Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola

Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola Az iskola szakmaszerkezeti felépítése: A Szakképesítés (képzési program) Jelentkezés időtartama Ssz. kimenetelének határmegnevezése hónap

Részletesebben

63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól

63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól 1 (2) A továbbképzési időszak teljesítéséhez az egészségügyi szakdolgozónak e rendelet szerinti a) kötelező

Részletesebben

Pótfelvételi Tisztelt Jelentkezõ!

Pótfelvételi Tisztelt Jelentkezõ! Pótfelvételi 2014 Tisztelt Jelentkezõ! Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi ar pótfelvételi jelentkezést hirdet meg alapképzési és mesterképzési szakok esetén önköltséges finanszírozási formára, azok

Részletesebben

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére.

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére. 1 Mi a képzés célja? A hallgatók a képzés során elsajátított ismereteik és készségeik birtokában alkalmazni tudják az adatfelvételi és számítógépes Mi lesz akkor a diplomámba írva? szociológia BA szociális

Részletesebben

Iskolai pályaválasztási tájékoztatók időpontjai: 2014. november 24. (hétfő) 15 óra 2015. január 05. (hétfő) 15 óra

Iskolai pályaválasztási tájékoztatók időpontjai: 2014. november 24. (hétfő) 15 óra 2015. január 05. (hétfő) 15 óra Igazgató: Pribelszki János E-mail: ig@vejsz.sulinet.hu Honlap: www.vejsz.sulinet.hu (Aktuális információk) www.facebook.com/jendrassik-venesz Középiskola és Szakiskola Telefon: 88/567-430, 88/426-866 Telefax:

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2012/2013-as tanév. esti és levelező. Pécs 2012

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2012/2013-as tanév. esti és levelező. Pécs 2012 SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA képzési tájékoztató 2012/2013-as tanév esti és levelező 1223 0255 1478 Pécs 2012 az esti és levelező tagozatos képzés általános tudnivalói Az iskola alapítványi fenntartású

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL

BESZÁMOLÓ A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL TÁMOP-6.2.4.A-11/1-2012-0013 Létszámbővítés az egészségügyi ellátás fejlesztése érdekében a Kaposi Mór Oktató Kórházban Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 7400

Részletesebben

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2011/2012-es tanév. esti és levelező. Pécs 2011

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2011/2012-es tanév. esti és levelező. Pécs 2011 SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA képzési tájékoztató 2011/2012-es tanév esti és levelező 1223 0255 1478 Pécs 2011 az esti és levelező tagozatos képzés általános tudnivalói Az iskola alapítványi fenntartású

Részletesebben

Ápoló. A Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház állásajánlatai

Ápoló. A Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház állásajánlatai A Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház állásajánlatai Ápoló határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Rehabilitációs fekvőbeteg osztályokon (mozgásszervi, gasztroenterológiai profil) ápolói

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV PSZI-INT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV Készítették: Bugarszki Zsolt Dr. Gárdos Júlia Gordos Erika Marketti Judit PSZI-INT.doc Létrehozás dátuma: 2007.01.13.

Részletesebben

Átadták a Szociális Munkáért Díjat

Átadták a Szociális Munkáért Díjat A Szociális Munkáért-Dunaújváros Díjat a közgyűlés idén Borsos József szakpszichológusnak, valamint Katona Péternek, a Kandó Kálmán téri Hajléktalan Ellátó Centrum volt vezetőjének posztumusz adományozta.

Részletesebben

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2010. III. negyedév) Budapest, 2011. január

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2010. III. negyedév) Budapest, 2011. január ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL (2010. III. negyedév) Budapest, 2011. január Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából Vezetői összefoglaló Módszertan Táblázatok:

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

Pótfelvételi. Tisztelt Jelentkezõ!

Pótfelvételi. Tisztelt Jelentkezõ! Pótfelvételi Tisztelt Jelentkezõ! Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi ar pótfelvételi jelentkezést hirdet meg alapképzési, mesterképzési, valamint felsõoktatási szakképzési szakok esetén önköltséges

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

hatályos: 2015.09.01-2015.09.02

hatályos: 2015.09.01-2015.09.02 41/2015. (VIII. 31.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 37/2013. (V. 28.) EMMI rendelet módosításáról 1 hatályos: 2015.09.01-2015.09.02

Részletesebben

Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés)

Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés) 19. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2011 Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés) Időpont: 2011. július 17 23. Helyszín: Szováta, Teleki Oktatási Központ Helyek száma: 25 fő Célcsoport:

Részletesebben

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai 1./ Az elnökség 2014. évi tevékenységének értékelése, évzáró. Előterjesztő: Kárpáti Zoltán megyei elnök Előterjesztés módja: írásban illetve szóban 2./ A jelenlévők

Részletesebben

A humán erőforrás kezelés aktuális kérdései. Rauh Edit mb. főigazgató-helyettes

A humán erőforrás kezelés aktuális kérdései. Rauh Edit mb. főigazgató-helyettes A humán erőforrás kezelés aktuális kérdései Rauh Edit mb. főigazgató-helyettes Aktualitások humánerőforrás kríziskezelés tekintetében Képzéstámogatás Szakképzés átalakítás- Gyakorlati képzés hangsúlyossá

Részletesebben

0407 EGÉSZSÉGÜGY ÁGAZAT

0407 EGÉSZSÉGÜGY ÁGAZAT 0407 EGÉSZSÉGÜGY ÁGAZAT Képzési idő: 4+1 év Szakmai oktatás célja: Megalapozott, széleskörű elméleti ismeretekkel és i képességekkel, készségekkel rendelkező egészségügyi szakemberek képzése. A tanuló

Részletesebben

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat. Vezetõi összefoglaló

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat. Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Egészségügyi ágazat Vezetõi összefoglaló 2004 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Az OSAP 1626/04 nyilvántartási számú bér- és létszámstatisztika adatszolgáltatóinak

Részletesebben

Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben!

Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben! Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben! Többen jelezték, hogy véleményük szerint nem megfelelő a fizetési osztályba sorolásuk. Az alábbi cikk közérthetően magyarázza

Részletesebben

9024 Győr, Vasvári Pál u. 2-4.

9024 Győr, Vasvári Pál u. 2-4. Petz Aladár Megyei Oktató Kórház bemutatkozása 2011. április 9. Készítette: Csordás Adrienn Turbók Adrienn Az intézmény alapításának éve: 1749. Az alapító neve: Győr Város Tanácsa A korábban Szentháromság

Részletesebben

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2009. III. negyedév) Budapest, 2010. január

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2009. III. negyedév) Budapest, 2010. január ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL (2009. III. negyedév) Budapest, 2010. január Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából Vezetői összefoglaló Módszertan Táblázatok:

Részletesebben

gyi szakemberképzés pzés s kihívásai Magyarországon Az egészségügyi gon a szakdolgozók k szemszögéből

gyi szakemberképzés pzés s kihívásai Magyarországon Az egészségügyi gon a szakdolgozók k szemszögéből Az egészségügyi gyi szakemberképzés pzés s kihívásai Magyarországon gon a szakdolgozók k szemszögéből Balogh Zoltán elnök, főiskolai adjunktus Egészségügyi Emberi Erőforrás Fórum I. Országos Konferencia

Részletesebben

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2007. III. negyedév) Budapest, március

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2007. III. negyedév) Budapest, március ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL (2007. III. negyedév) Budapest, 2008. március Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából Vezetői összefoglaló Módszertan Táblázatok:

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014. tanévre Osztatlan tanárszak közgazdásztanár szakképzettség (nappali munkarend) 2 Budapesti Gazdasági Főiskola Budapesti Gazdasági Főiskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014.

Részletesebben

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel Edutus Főiskola 2015 A képzés célja a változó európai feltételekhez igazodó legkorszerűbb ismeretanyag átadása

Részletesebben

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Egészségügyi ágazat Vezetõi összefoglaló Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet 2006 Vezetői összefoglaló Az egészségügyi ágazat létszám- és bérstatisztika (nyilvántartási

Részletesebben

2 Strukturális reformok a felsőoktatásban A ciklusos képzési rendszer bevezetése

2 Strukturális reformok a felsőoktatásban A ciklusos képzési rendszer bevezetése 2 Strukturális reformok a felsőoktatásban A ciklusos képzési rendszer bevezetése 2.1 A Bologna rendszerű képzés A Bologna-folyamat célja az európai felsőoktatás harmonizációja mely által a magyar felsőoktatás

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

A PTE Egészségtudományi Kar egyes alap- és mesterképzési szakjainak tantervében szereplő szigorlatok teljesítésének eljárásrendje

A PTE Egészségtudományi Kar egyes alap- és mesterképzési szakjainak tantervében szereplő szigorlatok teljesítésének eljárásrendje A PTE Egészségtudományi Kar egyes alap- és mesterképzési szakjainak tantervében szereplő szigorlatok teljesítésének eljárásrendje 1. A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar az alap- és mesterképzési

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

A MAGYAR ORVOSI LABORATÓRIUMI SZAKDOLGOZÓK EGYESÜLETÉNEK TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE

A MAGYAR ORVOSI LABORATÓRIUMI SZAKDOLGOZÓK EGYESÜLETÉNEK TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE A MAGYAR ORVOSI LABORATÓRIUMI SZAKDOLGOZÓK EGYESÜLETÉNEK TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE Twentieth birthday of the Society of the Hungarian Medical Laboratory Professional Staff From establishment to present days

Részletesebben

Köszöntő. Kedves Kollégák!

Köszöntő. Kedves Kollégák! Köszöntő Kedves Kollégák! A Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar Belgyógyászati Intézet Sürgősségi Orvostani Tanszék, a Debreceni Egyetem ÁOK Gyermekgyógyászati Intézet, az Országos Mentőszolgálat

Részletesebben

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Megbízható bérezési adatok a DUIHK 2014 es Bérezési Tanulmányában Jövőre átlagosan négy százalékkal szeretnék a külföldi vállalatok munkavállalóik

Részletesebben

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n?

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? A tanári pálya iránt érdeklődő felvételizőként valószínűleg gondoltál már arra, hogy ehhez a hivatáshoz nemcsak a tudás közvetítése, hanem

Részletesebben

1. Intracranialis monitorozás ápolói feladatai az intenzív terápiás osztályon

1. Intracranialis monitorozás ápolói feladatai az intenzív terápiás osztályon 1. Intracranialis monitorozás ápolói feladatai az intenzív terápiás osztályon 2. Intenzív ellátásra szoruló politraumatizált beteg ápolása 3. Immobilizációs szindróma megelőzése az intenzív terápiás osztályon

Részletesebben

A Kórház története. A mai igazgatóság épülete (1920-1930 körül)

A Kórház története. A mai igazgatóság épülete (1920-1930 körül) A Kórház története Székesfehérváron II. Géza (1141-1161) uralkodása alatt a johannita rend alapított a város első kórházát (xenodochiumot). 1865 decemberében kezdte meg működését 32 ággyal az első vármegyei

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája OM azonosító száma: /002

Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája OM azonosító száma: /002 Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája OM azonosító száma: 203052/002 Cím: 6724 Szeged, Kodály tér 1. Telefonszám: 62/550-486 Fax: 62/550-486 E-mail: isktitkar@kossuthzs-szeged.sulinet.hu

Részletesebben

A Magyar Ápolási Egyesület I. Kongresszusa

A Magyar Ápolási Egyesület I. Kongresszusa A Magyar Ápolási Egyesület I. Kongresszusa PROGRAMFÜZET M A G Y A R Á P O L Á S I E G Y E S Ü L E T Hungarian Nursing Association H-1431 Budapest, Pf. 190. Tel/Fax: 36 1 266 5935, 36 20 216-4280 http://www.apolasiegyesulet.hu

Részletesebben

Az iskolai felvilágosítás, egészségvédelem, emlőönvizsgálat

Az iskolai felvilágosítás, egészségvédelem, emlőönvizsgálat Az iskolai felvilágosítás, egészségvédelem, emlőönvizsgálat Odor Andrea országos vezető védőnő osztályvezető Védőnői Szakfelügyeleti Osztály Országos Tisztifőorvosi Hivatal 1097 Budapest, Gyáli út 2-6.

Részletesebben

Továbbképzési program

Továbbképzési program AVASTETŐI ÁLTALÁNOS, MAGYAR - ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY Továbbképzési program 2008. szeptember 1-2013. augusztus 31. Továbbképzési program a 2008. szeptember

Részletesebben

A Népegészségügyi Kar minőségbiztosítása, minő rendszerének és eredményeinek értékelése

A Népegészségügyi Kar minőségbiztosítása, minő rendszerének és eredményeinek értékelése A Népegészségügyi Kar minőségbiztosítása, minő ségfejlesztés rendszerének és eredményeinek értékelése. 2013. 1. Általános minőségbiztosítási elvek A Kar szakjainak minőségbiztosítási tevékenységei 2013-ig

Részletesebben

ELTE-TOK 2014.02.25. Készítette: Bábiné Szottfried Gabriella

ELTE-TOK 2014.02.25. Készítette: Bábiné Szottfried Gabriella ELTE-TOK 2014.02.25. Készítette: Bábiné Szottfried Gabriella Hazánkban a gyermek- és családvédelem egyedülálló módon, a közel 100 éve fennálló védőnői szolgálaton keresztül valósul meg. Fő hangsúly a prevención

Részletesebben

Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója

Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója A képzés célja: A Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzés célja a kortárs diplomácia és nemzetközi kapcsolatok működésének magasabb

Részletesebben

DR. KÁRPÁTI ISTVÁN. (Debrecen, 1955. 10. 29.) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. KÁRPÁTI ISTVÁN. (Debrecen, 1955. 10. 29.) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. KÁRPÁTI ISTVÁN (Debrecen, 1955. 10. 29.) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Kárpáti István a Korányi-díj magyar kitüntetettje 2005-ben Orvosdoktori diplomáját a debreceni OTE-en 1981-ben szerezte meg. Az egyetem elvégzése

Részletesebben

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI 2014. február 15. HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2013-2018. Összeállította Geisztné Gogolák Éva igazgató Jóváhagyta: az iskola tantestülete 1. Jogszabályi háttér A 93/2009. (IV. 24.)

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

Felsőoktatási intézmények tevékenységének minőségi dimenziói c. párbeszéd konferenciához

Felsőoktatási intézmények tevékenységének minőségi dimenziói c. párbeszéd konferenciához Felsőoktatási intézmények tevékenységének minőségi dimenziói c. párbeszéd konferenciához Bács-Kiskun Megyei Munkaügyi Központ Busch Irén Baja, 2005. szeptember 13. www.bacsmmk.hu,, e-mail: bacsmmk@lab

Részletesebben

Továbbtanulás a felsőoktatásban

Továbbtanulás a felsőoktatásban Továbbtanulás a felsőoktatásban Szemerszki Marianna Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) OFI konferencia, 2011. december 7. Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Intézményrendszer

Részletesebben

HR Portál.hu. Perspektíva a válság sújtotta építőiparnak

HR Portál.hu. Perspektíva a válság sújtotta építőiparnak HR Portál.hu Perspektíva a válság sújtotta építőiparnak 2009.06.30 A TÁMOP projekt keretében szakmai konferencia zajlott 2009. június 26-án az Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskolában. A projekt célja,

Részletesebben

A pénzügyi műveltség fejlesztésének lehetőségei a szakképzés területén

A pénzügyi műveltség fejlesztésének lehetőségei a szakképzés területén A pénzügyi műveltség fejlesztésének lehetőségei a szakképzés területén PénzSztár Konferencia 2017 2017. április 25. Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium Tanulók fenntartók

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények által benyújtott alapképzési- és szakirányú továbbképzési szakok létesítésére/indítására vonatkozó kérelem.

A felsőoktatási intézmények által benyújtott alapképzési- és szakirányú továbbképzési szakok létesítésére/indítására vonatkozó kérelem. Adatlap 1. a kérelmező intézmény neve, címe: BMF 2. a szak megnevezése: üzleti tanácsadás 3. a képzés szintje: szakirányú továbbképzés 4. a szak indításának tervezett oktatási formái: levelező tagozat

Részletesebben

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató OM azonosító: 200886 Cím: 3900 Szerencs, Ondi út 1. Telefon: 47/362-533 47/361-444 47/362-132 Fax: 47/362-533/102-es

Részletesebben

Kedves Kollégák! A VEZETŐ ÉS A SZERVEZET FEJLŐDÉSÉNEK ÉPÍTŐKÖVEI A XXI. SZÁZAD KÜSZÖBÉN

Kedves Kollégák! A VEZETŐ ÉS A SZERVEZET FEJLŐDÉSÉNEK ÉPÍTŐKÖVEI A XXI. SZÁZAD KÜSZÖBÉN Kedves Kollégák! A Misszió szervezésében 2012 őszén második alkalommal kerül sor az Országos Egészségügyi Középvezetői Konferencia megrendezésére. A színvonalas előadásaival fémjelzett tudományos Rendezvény

Részletesebben

DPR_hallg._OEC_FOK. Válaszadók száma = 27. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25%

DPR_hallg._OEC_FOK. Válaszadók száma = 27. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25% DPR_hallg._OEC_FOK Válaszadók száma = 7 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % 0% 0% 0% % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián

Részletesebben

Európai Unió és felsőoktatás

Európai Unió és felsőoktatás Európai Unió és felsőoktatás Márkus Attila Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Bolognai nyilatkozat (Bologna, 1999. június 18-19.). Részleteiben is figyelmet kell fordítanunk az európai

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Miért az NKE-KTK? Dr. Szabó Szilvia mb. oktatási dékánhelyettes 2015.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Miért az NKE-KTK? Dr. Szabó Szilvia mb. oktatási dékánhelyettes 2015. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Miért az NKE-KTK? Dr. Szabó Szilvia mb. oktatási dékánhelyettes 2015. mert az NKE KTK a magyar közigazgatási képzés elsőszámú és vezető intézménye

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. NOVEMBER 2011. november 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 12 842 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Magyar Ápolási Egyesület III. Országos Kongresszusa 2013. április 24-26., Visegrád

Magyar Ápolási Egyesület III. Országos Kongresszusa 2013. április 24-26., Visegrád Magyar Ápolási Egyesület III. Országos Kongresszusa 2013. április 24-26., Visegrád Tisztelt Kollégák, Kedves Barátaim! Az idei évben harmadik alkalommal lehetünk együtt a Magyar Ápolási Egyesület Országos

Részletesebben

Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola Vásárhelyi Pál Közgazdasági, Egészségügyi és Idegenforgalmi Két Tanítási Nyelvű Tagintézmény

Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola Vásárhelyi Pál Közgazdasági, Egészségügyi és Idegenforgalmi Két Tanítási Nyelvű Tagintézmény Szociális gondozó és ápoló OKJ szám: 33 762 01 0010 33 02 FEOR szám: 3313 Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola Vásárhelyi Pál Közgazdasági, Egészségügyi és Idegenforgalmi Két Tanítási Nyelvű

Részletesebben

Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014

Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 2014.??.??. Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 A projekt célkitűzései Hallgatói érdeklődés felkeltése a tudományos pálya iránt, főleg az MTMI

Részletesebben