ÁpolásÜgy évf. 1. szám Minden tagunkhoz eljutunk! 1431 Budapest, Pf: 190. Magyar Ápolási Egyesület. Feladó:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁpolásÜgy. 2008. 22. évf. 1. szám Minden tagunkhoz eljutunk! 1431 Budapest, Pf: 190. Magyar Ápolási Egyesület. Feladó:"

Átírás

1 ÁpolásÜgy TISZTELETBELI TAG PROF. DR. ILLEI GYÖRGY FOGLALKOZÁS EÜ. TOVÁBBKÉPZÉS Feladó: Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. BOLDOG ANYÁKNAPJÁT! évf. 1. szám Minden tagunkhoz eljutunk!

2 Tavaszi hitelakció! Ha meglévő lakáshitelét szeretné kedvezőbbre váltani, vagy plusz pénzre van szüksége... Ha lakást szeretne vásárolni, vagy felújítaná meglévő ingatlanát, Ha váratlan pénzügyi nehézségei támadtak, és egy gyors megoldást keres miért válasszon minket? Megkeressük az Ön számára legmegfelelőbb pénzintézetet és szolgáltatást Több mint 15 éves tapasztalat és kialakult kapcsolatok Gyors ügyintézés Keressen bennünket:

3 Kedves Tagtársaim, Kedves Olvasók! Decemberi számunk óta az ünnepek elmúltával egyesületünkben a munka visszatért a hétköznapi kerékvágásba, megkezdtük az új esztendõt, ezzel a év tavaszi programjainak elõkészítését. Az elõzõ számban közzétett rendezvénynaptárból Önök is jól láthatják, hogy ez a munka igen sok szervezést, elõkészítést igényel januárjában megtartotta éves szakmai, tudományos ülését a foglalkozás-egészségügyi valamint a gyermekápolói szekciónk. Utóbbi tisztújító ülés keretében új szekcióvezetõt választott Wittingerné Szabó Angelika személyében, aki a Semmelweis Egyetem II. számú Gyermekklinikáján a haemathológiai osztály vezetõ fõnõvéreként dolgozik. Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy a Magyar Ápolási Egyesület vezetõsége és a magam nevében õszinte köszönetem és tiszteletem fejezzem ki Aranyosi Gábornénak, aki hosszú éveken keresztül nagy szakmai hozzáértéssel, odaadással irányította a szekció munkáját. Vezetése alatt több gyermekápolói országos konferencia szervezésében vett részt, mindvégig képviselve a Magyar Ápolási Egyesület szakmai értékrendjét, hagyományt és továbbképzési lehetõséget teremtve a gyermekápolás területén dolgozó ápolóknak. A Nemzeti Egészségügyi Tanács januári ülésének elsõ napirendi pontja Vízvári László fõigazgatóúr prezentációja alapján megvitatta a jelenlegi ápolói helyzetet és a várható trendeket, ezzel kapcsolatban a Tanács megfogalmazta állásfoglalását, amelyet a késõbbiekben teljes terjedelmében, eredeti megfogalmazásában közzé teszünk. Januári eseményeinkrõl a jelenlegi lapszámban bõvebb beszámolót olvashatnak. Februárban vezetõségi ülés keretében beszéltük meg a tavaszi eseményekkel kapcsolatos teendõket, létrehoztuk a rendezvények szervezõbizottságait. Országos Határozatban fogadtuk el a küldöttközgyûlés idõ pontjának meghatározását, amely 2008-ban április 22-én kerül megrendezésre. Az ülés végén tájékoztató hangzott el a Magyar Ápolók és Asszisztensek Független Szakszervezetének alakuló ülésérõl, a megalakulás elõzményeirõl és a szakszervezet céljairól március 5-én a Székesfehérvári Szent-György kórházban regionális tudományos ülés megrendezésére került sor több mint kétszáz regisztrált résztvevõvel. Az egészségpolitika is tette a dolgát, a parlament immár másodszor kisebb módosításokkal ugyan, de elfogadta a Többpénztáras Egészségbiztosítási rendszer koncepcióját tartalmazó törvényt, amely a következõ évtõl meghatározza az ellátás kereteit. Március elején az ország szavazhatott az egészségügyben a reform részeként bevezetett kórházi napidíj és vizitdíj kérdésében, amelynek során a két kötelezettséget a szavazók nagy többsége elutasította. A döntés következményeként az egészségügy anyagi helyzete átmenetileg várhatóan romlani fog. Elnöki beköszöntõm végén szólnom kell arról is, hogy az egészségügy átalakítása folyamán bekövetkezõ változások egyesületünk taglétszámát is kedvezõtlenül befolyásolta. Ennek egyik oka, hogy a megszûnõ álláshelyeken dolgozó tagjaink egyesületi tagsága megszûnt, másik jelentõs ok, hogy a tulajdon és mûködési forma váltás után az új munkáltató nem tekinti folyamatosnak a tagviszony fenntartásához szükséges tagdíj-átutalási megbízásokat, melynek következtében a nyilvántartott és a fizetõ tagság száma között nagymértékû eltérés tapasztalható. Ezúton kérek valamennyi ápolási egyesületi tagot, hogy aki a közelmúltban átalakult vagy átalakulás elõtt álló intézményben dolgozik, fordítson figyelmet a tagdíjak átutalására! A Magyar Ápolási Egyesület teljes vezetõsége nevében azt remélem, hogy az elõttünk álló feladatokat 2008-ban is a tagság megelégedésére végezhetjük, ehhez minden Egyesületi Tag segítségére számítunk. Bugarszki Miklós elnök Tisztelt Tagtársam! Kérem, amennyiben más szervezetnek még nem kötelezte el magát, ajánlja befizetett személyi jövedelemadója 1%-át a Magyar Ápolási Egyesületnek! A Magyar Ápolási Egyesület köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik a személyi jövedelemadójuk 1%-át a évben az egyesület javára adományozták. Felajánlásukkal hozzájárultak a Magyar Ápolási Egyesület eredményes mûködéséhez. A jogszabályok szerint az adója 1%-ának felajánlására Egyesületünk részére 2008-ban is lehetõség van. Az elõírt feltételeknek az egyesület a továbbiakban is megfelel. Kérem, hogy amennyiben még más szervezet felé nem kötelezte el magát, úgy felajánlásával 2008-ban is tisztelje meg Egyesületünket! Ha adója 1%-áról a Magyar Ápolási Egyesület javára rendelkezik, Önnek ez nem jelent többletkiadást sem, hiszen az APEH a már befizetett adóból vonja le és utalja át nekünk novemberben ezt az összeget. Reméljük, ez a hozzájárulás is elõsegíti, hogy tagságunk érdekeit képviseljük. A kedvezményezett adószáma A kedvezményezett neve (ennek kitöltése nem kötelezõ) Magyar Ápolási Egyesület Támogatását megköszönve, tisztelettel köszönti Bugarszki Miklós, elnök évf. 1. szám ELNÖKI BEKÖSZÖNÕ 1

4 Nehéz helyzetben az ápolók A 2007-ben megkezdett intézményi reform nehéz helyzetbe hozta az ápolói társadalmat, elõször a struktúra átalakítást követõ létszámracionalizálás okozott egzisztenciális problémát több ezer ápolónak, majd a leépítések következményeként keletkezõ többletteher sújtotta a rendszerben maradó ápolókat. Az még a évben kiderült, hogy a megüresedõ állásokat az intézmények szakképzett jelentkezõk hiányában nem, vagy csak kompromisszumok árán képesek betölteni. A szakmai szervezetek és a munkáltatók ezt a helyzetet akkor annak tulajdonították, hogy az elbocsátott ápolók kivárják a végkielégítés kifizetéséhez szükséges idõt és csak ezután keresnek új munkahelyet. A kivárási idõnek napjainkban a végére értünk, ennek ellenére a rendszerbõl elbocsátott ápolók nem jelentkeznek az álláshelyekre, a helyzet mára már nem csak a fõvárosi, de a vidéki kórházakat is érinti. Tovább rontja a kilátásokat, hogy a képzõ intézmények összevonása következtében a képzési potenciál is szûkült. Az ápolói pálya nem vonzó a fiatalok körében, jelenleg nem kínál megfelelõ egzisztenciát az egyének és családok boldogulásához. A probléma jelentõségét az is mutatja, hogy a Nemzeti Egészségügyi Tanács (NET) januári ülésén napirendre tûzte a probléma megvitatását, ennek tárgyalása után az alábbi állásfoglalást hozta. Á L L Á S F O G L A L Á S A Nemzeti Egészségügyi Tanács január 29-i ülésén elsõ napirendi pontként az egészségügyi szakképzés és továbbképzés aktuális kérdéseit tekintet te át. Megállapította, hogy a magasan képzett egészségügyi szakdolgozók áldozatos munkája nélkül nem létezhetne egészségügyi ellátás. Az egészségügyben végbement struktúraváltás (ápolási osztályok, sürgõsségi osztályok, egynapos sebészet, stb.) és az európai uniós normák alkalmazása (pl. az ügyeleti szolgálat munkaidõnek számít) új elvárásokat fogalmazott meg a szakdolgozókkal szemben is. Jelenleg ez 100 ezer egészségügyi dolgozót jelent, ezek közül kb. 56 ezer közvetlen ápolói feladatokat lát el. A minõsített továbbképzések iránti igény a szakdolgozók részérõl jelentõs, 2006-ban 70 %-uk vett részt továbbképzésen. Ugyanakkor a tanfolyamok költségigényesek, és ez az alacsony fizetésükbõl nehezen kigazdálkodható. Az új szakképzési rendszerben egyre kevesebben jelentkeznek, egyre komolyabb probléma az utánpótlás kérdése. Hiányzik az anyagi megbecsülés, csökkent az utóbbi idõkben a társadalmi elismertség. A Nemzeti Egészségügyi Tanács javasolja, hogy a kormány az egészségügy átalakítása kapcsán kiemelten kezelje a humán erõforrás kérdését és ezen belül is az egészségügyi szakdolgozók helyzetét. Ki kell alakítani olyan támogatott egészségügyi életpálya modellt, amely biztosítja a szakdolgozói hivatás nagyobb megbecsülését és a szakdolgozók utánpótlását. A témához kapcsolódóan Csetneki Julianna, egyetemi vezetõ fõnõvér készített összefoglaló sajtóanyagot, amellyel a Magyar Ápolási Egyesület messzemenõen egyetért kiegészítve azzal a gondolattal, hogy alternatív lehetõségként a helyzet mielõbbi kezelésére szükségesnek tartaná a munka melletti alapképzés lehetõségének átgondolását, az egykori ÁBMH képzés mintájára. A továbbiakban Csetneki Julianna cikkét olvashatják. ELNÖKI BEKÖSZÖNÕ évf. 1. szám

5 Ápolók kritikus helyzetben Több éves negatív tendencia következményeként az ápolói létszám országos szinten nagymértékben csökkent és most az ápolók - akik hivatásának lényege az embereknek történõ segítségnyújtás igényelnek kiemelt figyelmet, támogatást. A betegellátást is veszélyeztetõ létszámhiány különösen a klinikákon és a súlyponti kórházakban, a három mûszakos, közvetlen betegágy melletti ápolóknál tapasztalható. Az ápoló létszám nagymértékû csökkenésének okai országos szinten Utánpótlás hiánya, melyet ápoló 5.4 szakképzettséget szerzõk országos alapnyilvántartásának - az utóbbi hét évet bemutató - adatai bizonyítanak. végzés éve Összesen (fõ) Összesen % nappali tagozat (fõ) ,22% munka mellett (fõ) ,78% mindösszesen (fõ) ,00% Sajnálatos tény, hogy az OKJ szintû, érettségire épülõ, három éves nappali tagozatos ápolóképzés kiüresedett. A helyzetet rontja az is, hogy a nappali képzésben vég zettek közül kevesen helyezkednek el az egészségügyben, fõleg a fekvõbeteg ellátásban. A munka melletti ápolóképzést végzettek száma is évrõlévre csökken. Különösen igaz ez a év vonatkozásában. A munka mellett képzésre járók végzés után nem emelik az ápolói létszámot, hiszen már az egészségügyben dolgoznak. Az elmúlt hét évben a végzettek 87,78%-a OKJ ápolói oklevelét munka melletti képzésben szerezte meg. A kórházaknak, klinikáknak kell kigazdálkodni a képzés évei alatt a munkaidõ kedvezményt az oktatási napokra, a gyakorlatokra és a vizsgákra egyaránt. Gyakran az oktatás és a vizsga költségeit is átvállalják a munkáltatók. Jelenleg nappali tagozatos OKJ ápolóképzésre járó hallgatók létszáma minimális országos szinten. Pontos létszám adatokat Budapest vonatkozásában az alábbi táblázat tartalmazza. hallgatók iskola megnevezése 1. éves Semmelweis Ignác éves Semmelweis Ignác éves Semmelweis Ignác 21 iskolai hallgatói létszám (fõ) A táblázatban szereplõ hallgatói létszámadatokból kitûnik, hogy Budapesten három éven belül csak elhanyagolható létszámú pályakezdõ ápoló kerül a rendszerbe. Fõiskolai szintû diplomás ápolói hallgatói létszám töredékére csökkent. A Bologna-folyamatú felsõoktatásban másod év elsõ féléve után választanak szakirányt a hallgatók. Sajnos a diplomás ápoló pálya nem vonzó a hallgatók körében, mert ebben az évben országos szinten 85 fõ jelölte meg ilyen irányú továbbtanulási szándékát. A diplomás ápolók közül is igen sok a pályaelhagyó. Jobb esetben cégeknél orvoslátogatók lesznek, vagy a szociális szférába mennek át dolgozni. A kollégák középfokú nyelvvizsgával, nemzetközileg elfogadott diplomával rendelkeznek, ezért mint munkaerõ különösen keresettek a fejlett egészségügyi kultúrájú országokban is. Romániából, Szlovákiából és más szomszédos országból megszûnt a szakképzett munkavállalók beáramlása. Sokan közülük visszaköltöznek anyaországukba, illetve fejlettebb egészségügyi ellátó rendszerrel rendelkezõ országokba települnek át. Jelentõs létszámú ápoló nyugdíjba vonult. Jelenleg a középkorú, nagy tapasztalattal rendelkezõ ápolók aránya a rendszeren belül igen alacsony. Az egészségügyi reform következményeként igen jelentõs létszámú a pályaelhagyó. A megszüntetett, vagy profiljában átalakított kórházakból munkahelyet vesztett ápolók a felmentési idõ alatt nem helyezkedhettek el közalkalmazottként, csak abban az esetben, ha vállalták volna az erre az idõre járó juttatás elvesztését. Ezt érthetõ okok miatt tették és inkább elhelyezkedtek más területeken. Sajnos közülük sokan nem térnek vissza a nagy felelõsséggel és terheléssel járó fekvõbeteg ellátásba. Külföldi munkavállalás jelentõsen megnövekedett, különösen a magasan képzett szakápolók körében. A kórházakban, klinikákon közvetlen betegágy mellett dolgozó ápolók rendkívül túlterheltek és sokszor nem a képzettségüknek megfelelõ feladatot látják el. Kevés az alapápolást végzõ ápolási asszisztens, illetve segédápoló a rendszerben. A Semmelweis Egyetem klinikáin is igen magas munkatársaink képzettségi szintje, melyet a i felmérés adatai szemléltnek évf. 1. szám ELNÖKI BEKÖSZÖNÕ 3

6 Iskolai végzettség, képzettségi szint ITO összesen osztályok összesen klinikák összesen ITO-k nélkül % fõ % fõ % fõ % diplomások, szakápolók, OKJ ,67% ,48% ,70% ápolók, ált.áp.asszisztensek segédápolók és ápolási 19 6,33% 77 10,52% 96 9,30% asszisztensek összesen: ,00% ,00% ,00% A rendkívül magas szakképzettségi arány nagyon dicséretes és a betegek biztonságos ellátását szolgálja. A relatív alacsony szakképzetlen arány miatt azonban gyakran az alapápolási tevékenységet is a szakápolók, illetve a diplomás, rendkívül túlterhelt ápolók végzik. Az alacsony ápolói létszám következményeként gyakran hagy kívánni valót maga után az alapápolási tevékenység végzése, illetve elõfordul, hogy ez a feladat a hozzátartozókra, vagy betegtársakra hárul. Sajnálatos módon ellentétes tendenciák is megfigyelhetõk a kórházakban, mégpedig, hogy nagyon alacsony képzettségi szintû dolgozók látják el az ápolási feladatokat. Ez a véglet is sok veszélyt hordoz magával. Több éve nem volt béremelés az egészségügyben, ezért anyagilag sem vonzó az ápolói munkakör. Megélhetési problémák miatt igen sokan mennek el más munkahelyre, ahol jobbak a kereseti lehetõségek. Nagyon szomorú az, hogy fõleg a magasan képzett, gyakorlott ápolókat veszítjük el a betegágy mellõl, ezért a versenyképes bérek biztosítása a további biztonságos mûködéshez alapfeltétel! A túlterhelt, maximális túlórával dolgozó ápolók közül sokan - a magyarországi átlagnál jóval többen - küzdenek magánéleti válsággal és kiégési szindrómával. Az ápolás tárgyi feltételei csak részben biztosíthatók a nehéz finanszírozási helyzet miatt. Kevés az ápolók munkáját könnyítõ eszköz pl., betegemelõ, fürdetõ kocsi, ágytálmosó. Sokszor elavultak, korszerûtlenek az épületek, elhasználtak a betegágyak, matracok. A dologi költségek csökkentése miatt gyakran akadozik az ápoláshoz szükséges anyagellátás is. Ez a helyzet az ápolóknál csak a betegeket érinti érzékenyebben. A fent leírt problémák megoldásához társadalmi összefogásra van szükség. A betegek és ápolók érdekében sürgõs, kormányzati szintû intézkedéseket kell hozni. Minden eszközt meg kell ragadni, hogy az egészségügyi rendszerben még dolgozó ápolókat megtartsuk és vonzóvá tegyük a pályát a fiatalok körében. Ennek érdekében a következõ javaslatokat tesszük. 1. Kormánybiztos kerüljön kijelölésre, aki megfelelõ jogkörrel rendelkezik a további helyzetfelméréshez és intézkedések megtételéhez. 2. Átmeneti, halaszthatatlan intézkedések: bértömeg emelés rövidített idejû, beszámítható képzések megszervezése és lebonyolítása, pl. ilyen lehetõség esetén a több éves ápolási gyakorlattal rendelkezõ általános ápoló és asszisztensi végzettségûek, akik jelenleg nem az egészségügyben dolgoznak, visszatérnének erre a pályára. biztonságos betegellátást, mûködést biztosító definitív szabályozók megalkotása, pl. minimumfeltételek. Csetneki Julianna klinika vezetõ fõnõvér Tájékoztatás a Magyar Ápolók és Asszisztensek Független Szakszervezetének megalakulásáról Az egészségügy átalakítása kapcsán történt, ápolókat és asszisztenseket ért kedvezõtlen átalakulások hatására a szakszervezet megalakítását kezdeményezõ ápolók január 16-án alakuló ülés keretében meghatározták céljaikat, elfogadták alapszabályukat és megválasztották vezetõségüket. Az alakuló ülés anyaga február 12-én a bejegyzéshez szükséges iratokkal cégbírósági benyújtásra került, a bejegyzés a lap megjelenésének idejére reményeink szerint megtörténik. A bejegyzést követõen megkezdõdik a tagság szervezése. Magyar Ápolók és Asszisztensek Független Szakszervezetének céljai a biztonságos munkavégzés körülményeinek megteremtése a biztonságos szakmai környezet védelme a munkáltató szervezetén belüli egyenlõ és megkülönböztetés mentes bánásmód kivívása, biztosítása az ápolói, asszisztensi munka megfelelõ bérezésének kivívása a munkahely biztonságának fenntartása bármely jogviszonyban dolgozó ápoló és asszisztens jogszabályban biztosított jogainak érvényesítése a béren kívüli juttatások kivívása a munkáltatóknál a szakmai fejlõdés elõsegítése, támogatása szociális támogatások nyújtása Bugarszki Miklós elnök ELNÖKI BEKÖSZÖNÕ évf. 1. szám

7 Beszámoló a Magyar Ápolási Egyesület Foglalkozásegészségügyi Ápolói Szekció szakmai Napjáról és Szekcióülésérõl A MÁE Foglalkozás-egészségügyi Ápolói Szekció Szakmai Napja és Szekció Ülése január 11-én került megrendezésre az Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet FODOR termében, a Mozgásszervi megbetegedések jelentõsége az ápolók körében témakörben. A foglalkozás-egészségügyi ápolók számára meghirdetett szakmai napon közel 130 fõ vett részt az ország minden területérõl. A továbbképzést az ESZTB 10 kredit pontra értékelte. A MÁE Foglalkozás-egészségügyi Ápolói Szekció vezetõje, Dr. Téglásyné Bácsi Mária üdvözlõ szavait követõen Dr. Pánovics József, a PÁNMED Bt., ügyvezetõ igazgatója, Bugarszki Miklós, a MÁE elnöke és meghívott vendégként Borhidi Gábor, az Érdekegyeztetõ Tanács Munkavédelmi Bizottsága Munkavállalói Oldal ügyvivõje köszöntötte a résztvevõket. A tudományos ülésen hét magas szakmai színvonalú elõadás hangzott el a foglalkozás-egészségügy szerepérõl a mozgásszervi megbetegedések megelõzésében, a dolgozók mozgásszervi elváltozásainak manuális terápiájáról, a munkahelyi egészségfejlesztésrõl, az irodai munkát végzõ dolgozók mozgásszervi problémáinak megelõzésérõl, az ápolók lehetõségeirõl a gyógyászati segédeszközök használata és kiválasztása során, a foglalkozás-egészségügyi ápolók tanácsadási lehetõségérõl a nyaki gerincbántalmakban szenvedõk tornájára vonatkozóan. Balog Zoltán, a MESZK elnöke Az ápolói kompetencia kérdéseirõl a licenc vizsga megjelenésének tükrében címmel tartott elõadást, melyet a résztvevõk igen nagy érdeklõdéssel hallgattak. A szünetet követõen került sor a MÁE Foglalkozásegészségügyi Ápolói Szekció ülésére, ahol a szekció vezetõje beszámolt a Szekció évi munkájáról és mindazon rendezvényrõl, eseményrõl, amelyet az Ápolási Egyesület, illetve az Országos Intézet, illetve a PÁNMED Bt. szervezett és amelyen a foglalkozásegészségügyi ápolók is igen szép számban vettek részt. Röviden ismertetésre került a szakfelügyelet területét és a foglalkozás-egészségügyi szolgálatok feladatát, jelentési kötelezettségét érintõ változások is. A szakmai kérdések megvitatását követõen a szekció vezetõje megköszönte az aktív részvételt, további eredményes munkát kívánva a szekcióülést bezárta. A szakmai nap szervezésében a PÁNMED Foglalkozásegészségügyi Szolgálat és Oktató Központ mûködött közre és honlapjukon a valamennyi elõadás megtalálható. Dr. Téglásyné, Bácsi Mária Szekcióvezetõ, MÁE Foglalkozás-egészségügyi szekció Beszámoló a gyermekápolói szekció pontszerzõ továbbképzésérõl január 18-án a Semmelweis Egyetem II. sz. Gyermekklinika tantermében szakmai továbbképzést tartottunk a gyermekápolónõk részére. A szakmai nap programjában öt kiváló elõadás szerepelt, melyre az ország minden részébõl több mint százan voltak kíváncsiak. Napirendre került a gyermek onkológiai betegellátástól a transzkultúrális ápoláson át több speciális ápolási tevékenység bemutatása. A program az onkológiai betegellátó egységek bemutatásával zárult. A szakmai nap jó hangulatát elõsegítette, hogy dolgozóink számára ingyenessé tettük és az ESZTB 9 pontra minõsítette. A továbbképzéshez szorosan kapcsolva tartottuk meg a MÁE gyermekápolási szekció tisztújító közgyûlését. Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem minden vezetõ társamnak a támogatását, közös munkánk kedves pillanatait örökre megõrizve átadom a stafétabotot Wittingerné Szabó Angelikának, aki megválasztásra került, mint a MÁE gyermekápolási szekció új elnöke. Aranyosi Gáborné MÁE gyermekápolási szekció leköszönõ elnöke évf. 1. szám SZEKCIÓ HÍREK 5

8 Bemutatkozik a Gyermekápolói szekció új elnöke 1991-ben érettségiztem a Kossuth Zsuzsa Egészségügyi Szakközépiskolában. Azóta dolgozom a Semmelweis Egyetem II. Gyermekklinika Hematoonkológiai osztályán, 2000 óta osztályvezetõ ápolóként. Közben diplomás ápoló szakon végeztem az Egészségügyi Fõiskolán. Rendszeresen részt veszek továbbképzéseken, kongreszszusokon, hallgató, illetve elõadóként ben a MESZK szakmai napján elõadásomért Különdíjat kaptam. Fontosnak tartom a továbbképzéseket, hiszen az ápolásnak is fejlõdnie kell, ahogyan az orvostudomány is fejlõdik. Wittingerné Szabó Angelika MÁE Gyermekápolói szekció elnöke XVII. Szülésznõ Védõnõ Gyermekápoló Konferencia A XVII. Szülésznõ Védõnõ Gyermekápoló Konferencia évben harmadik alkalommal adta meg azt a tiszteletteljes keretet, melynek során átadhattuk a Tiszteletbeli szülésznõ címet. E díjat azzal a szándékkal hívtuk életre, hogy évrõl-évre azok a szakemberek kaphassák meg, akik kiemelkedõen sokat tettek a magyar bábaság ügyéért. A rendezvényen tettünk egy rövid kitekintést a szülésznõképzés múltjára. Sohasem volt szükség anynyira a bábamesterség méltánytalanul háttérbe szorított értékeinek életben tartására, mint napjainkban. A múltat idézve mindannyian ismerjük, hogy a szülés körüli tevékenység hospitalizációja milyen érték és szerepkörváltozással járt szakmánkban. Két nagyon fontos tényt meg kell állapítanunk. Egyik az, hogy bármely kor bábakarakterét vizsgáljuk meg tüzetesen, tisztában kell lennünk azzal, hogy bizonyos jelzõk, értékek korfüggetlenek és mindig is jellemezték a bábát. A másokon való jó szándékú segíteni akarás, szívósság, magabiztosság, a szakma iránti lojalitás és alázat nélkül aligha volt elképzelhetõ egyetlen korban is, hogy valakibõl igazán jó bába váljék! Érdemes elgondolkodnunk azon, hogyan valósíthatjuk meg mindezeket a mai viszonyok között. A magyar bábaság történetét vizsgálva a másik nagyon fontos megállapítás az, hogy a bába karakterét, tevékenységének fõ jellemzõit mindig is meghatározta a bábaképzés szintje, színvonala. Ezen a téren is óriási utat tettünk meg napjainkig. A kormányzat a 90-es évek elején a kor igényeihez igazodva megadta a lehetõséget egy magasabb szintû képzés megvalósításához. Képzésünk fejlõdése többlépcsõs volt, melynek eredményeként lehetõség nyílt felsõfokú szülésznõi szakképesítést megszerzésére. Problémaként jelentkezett a képzésben a nagyarányú lemorzsolódás, aminek egyik feltételezhetõen döntõ oka, hogy a legjobb képességû érettségizett leányok inkább a fõiskolai végzettséget adó szakokra jelentkeztek. Mindenképp óriási jelentõségû az a változás, hogy a szülésznõképzés fõiskolai szintre emelkedett. A szülésznõi kar csak akkor tud a társadalom és a szakma kihívásainak megfelelni és a jogosan kívánt nagyobb önállóságot elérni, ha tevékenységét hivatássá fejleszti. Hazánkban a teljes értékû hivatás kialakulásáig még hoszszú az út. Viszont folyamatosan haladunk e felé. Ebben voltak és vannak segítségünkre azok a szakemberek akiknek a Konferencia keretei közt átadtuk a Tiszteletbeli szülésznõ címet. Elsõként köszönetünket fejeztük ki Dr. Illei György professzor úrnak! Elévülhetetlen érdemei vannak abban, hogy a szülésznõk képzése visszanyerte méltó helyét az egészségügyi szakképzés rendszerében. Szülészorvosként már régóta tudtam, hogy az igazán minõségi szakmai munka egyik feltétele a nem orvos szakdolgozók munkájának minõsége, az utóbbit pedig meghatározza a képzés keretében megszerezhetõ tudás. Az idézet Illei Györgytõl származik és hûen tükrözi oktatási elveit. 6 SZEKCIÓ HÍREK évf. 1. szám

9 Uhrin Számítástechnikai Kft. ACER point partner acer.hu (termékek) uhrin.hu (árlista) Díjtalan házhozszállítással az ország egész területén!

10 Az ápolóknak kezdetektõl voltak jeles orvos patrónusai, akik felismerték a velük együtt dolgozó nem orvos társadalmi státuszának, megbecsültségének fontosságát! Szerencsére elmondható, hogy ma is vannak olyan személyiségek, akik tetteikkel is bizonyítják elkötelezettségüket az ápolók és szülésznõk iránt és még napjainkban is küzdenek a szakmai autonómiáért és az erkölcsi elismerésért. Ezen személyiségek közül napjaink kiemelésre méltó egyénisége Dr. Illei György! A Vas megyei Kórház Szülészeti Osztályának vezetõje 1973-tól a Pécsi Orvostudományi Egyetemrõl érkezõ Dr. Illei György kandidátus, késõbb címzetes egyetemi tanár, aki a fõigazgató fõorvos tudományos helyettese is lett. Illei professzor 50 éves munkásságában kezdetektõl fogva jelen volt szakmai elhivatottsága részeként a nem orvos egészségügyi társadalom fejlõdése érdekében tett erõfeszítés. Szakmájához kötõdõen elõször a szülésznõképzésben vett részt oktatóként és tanterv kidolgozóként. Az egészségügyi fõiskolai képzések elindulásával a Pécsi Orvostudományi Egyetem Egészségügyi Fõiskolai Kar Szombathelyi tagozatán vállalt szerepet a védõnõk oktatásában. Nevéhez fûzõdik a diplomás ápolói tanterv összeállítása, a szak elindítása és vezetése. Az ápolóképzés területén szerzett országos és nemzetközi szakmai tekintélye révén általa került kidolgozásra hazánkban az elsõ egyetemi szintû ápolóképzési program. A POTE Egészségügyi Fõiskolai Karon iskolateremtõ egyénisége elõremutatást ad a következõ ápoló nemzedékek számára. Professzor Úr a szülésznõképzést, a továbbképzést, a folyamatos tanulást különösen fontosnak tartotta. Nevéhez fûzõdik a Klinikai alapismeretek és szakápolástan szülésznõk számára címû tankönyv szerkesztése is! Végzett hivatásával való azonosulása példaként állítható a jövendõ ápolók és egészségügyi szakemberek elé. Racionális józansága és megfelelõ mértékkel és idõben alkalmazott kompromisszumkészsége folyamatosan jelen volt az egészségügyi képzések eredményes megvalósítása érdekében hozott döntéseiben. Gondolkodásában a fiatalabb generációkért érzett felelõsségtudat mai napig jelen van. Megtiszteltetés volt számunkra, hogy átadhattuk a Tiszteletbeli szülésznõ címet Dr. Machay Tamás egyetemi tanárnak. Orvosi pályafutását 1966-ban a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen kezdte, ahol jelenleg is dolgozik. Évek alatt klinikai laboratóriumi szakorvosi, csecsemõ és gyermekgyógyászati és neonatológus szakvizsgákat tett. Munkáját a II. sz. Gyermekgyógyászati Klinikán kezdte, majd az I. sz. Szülészeti és Nõgyógyászati Klinikán, késõbb I. sz. Gyermekgyógyászati Klinikán folytatta. Gyakornokként, majd mint tanársegéd részt vett a tudományos és oktató munkában is. Elsõként az országban Kiszel János egyetemi tanár vezetésével megkezdte a szülészeti osztályon mûködõ újszülött és koraszülött ellátás megszervezését februárjában indult meg országosan a 10 elsõ neonatális-perinatális intenzív centrum mûködése. A cél a hazánkban addig kiugróan magas perinatális halálozás csökkentése volt. A koraszülöttek biztonságának szem elõtt tartását mutatta az a központi monitor rendszer, melyet mérnõk és technikus kollégáival együtt fejlesztettek ki, s amely egyszerre több adat folyamatos észlelését és regisztrálását tette lehetõvé, megoldva ezzel- már a 80-as évek elején-a legsúlyosabb betegek 24 órás megfigyelését. Kiszel Jánossal együttmûködve létrehozta a neonatológia ellátás számára oly fontos intenzív terápiás szakasszisztens képzést, mely elengedhetetlen feltétele a magas szintû mûködésnek. Ezt a tevékenységét napjainkig folytatja, mert szakmai vezetõje a Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekgyógyászati Klinikáján folyó gyermek intenzív terápiás szakápoló képzésnek. Hallgatók százai erõsíthetik meg, hogy Machay Professzor Úr elõadásában elsajátíthatók még a nehéz gyógyszertani ismeretek is. Gyermekápolók és szülésznõk tanulták meg irányítása alatt a korszerû újraélesztés szabályait. Kiváló szervezõ munkáját és szakmai lényeglátását tükrözi, hogy 1989-ben Dr. Somogyvári Zsolt és lelkes kollégái kezdeményezésével megvalósult álma, a koraszülöttek korszerû szállítása, melynek mûködése szintén segített a perinatális mortalitás csökkentésében. Az ápolás, a szülésznõség és védõnõség iránti rendkívüli elkötelezettségét mutatja, hogy tizennyolcadik alkalommal, tehát minden évben elõadó és üléselnök konferenciánkon. Machay Professzor Úr munkásságában a szeretetet, a szakmai biztonságot adó nyugodt, kiegyensúlyozott légkör, az ápolók, szülésznõk munkája iránti tisztelet, nagyrabecsülés mindenki számára példaértékû lehet.. A Szülész Perinatológus Aneszteziológus Társaság elnökeként és vezetõségi tagjaként egyaránt segíti, támogatja munkánkat. Mindig és mindenben számíthatunk rá. Ezúton is köszönjük mindkettõjük áldozatos munkáját. Csetneki Julianna Magyar Ápolási Egyesület Szülésznõi Szekció elnök Csordás Péterné Magyar Ápolási Egyesület Szülésznõi Szekció vezetõségi tag 8 SZEKCIÓ HÍREK évf. 1. szám

11 Jubileumi Nõvérbál Balassagyarmaton A MÁE Nógrád Megyei Szervezetének vezetõsége án Balassagyarmaton nõvérbált szervezett. Jubileumi év ez, hiszen 10. alkalommal került megrendezésre nõvérbálunk. Megyénkben 1996-ban alakult meg az egyesület és 1998-ban már az elsõ bálon együtt mulattak a szakdolgozók. Minden rendezvényünk jól sikerült, több helyszínt ill. több zenekart is kipróbáltunk. A bálok anyagi támogatását szponzoroktól kaptuk, és fontosnak tartom megemlíteni, hogy vannak olyanok is akik évrõl- évre önként ajánlják fel segítségüket. Az ápolási egyesületi tagok minden évben kedvezményesen juthattak hozzá a báli belépõkhöz, idén ingyenes volt számukra. Egyre több szakdolgozó vesz részt rendszeresen a rendezvényen és elmondható, hogy a bál résztvevõinek 70-80%-a a tagokból kerül ki. A szürke, dolgos hétköznapokat próbáljuk feledni ezen a napon, ahol beszélgethetnek, táncolhatnak a szakdolgozók. Kérjük a javaslataitokat azzal kapcsolatosan, hogy mivel tehetnénk még jobbá azt, amit eddig csináltunk. Az idei rendezvényen mintegy 120 fõ vett részt. A zenét Percsina Norbert és társa szolgáltatta. A bálunkat megtisztelte jelenlétével Elnök Úr és felesége, ill. kórházunk gazdasági igazgatója és férje is. Köszönetünket fejezzük ki a Tankonyha dolgozóinak, valamint azoknak a szponzoroknak, akik értékes és szép ajándékokkal támogatták bálunkat. A képek magukért beszélnek. Horváthné Király Valéria MÁE Nógrád Megyei Elnök A Magyar Ápolási Egyesület Közép-dunántúli Régiójának Továbbképzõ napja Székesfehérváron A nagy érdeklõdésre való tekintettel március 5-én a Magyar Ápolási Egyesület Közép-dunántúli Régiója a régiót felölelõ három megye - Fejér, Komárom-Esztergom szakdolgozói részére megismételte ingyenes, kreditpont szerzõ továbbképzõ napját. A rendezvényen 250 fõ vett részt. A MÁE Közép-dunántúli régiójának vezetõje Szabó Bakos Zoltánné - megnyitója után Bugarszki Miklós Elnök Úr a Magyar Ápolási Egyesület múltjával, jelenével és jövõjével ismertette meg a résztvevõket. Az elhangzott 12 színvonalas elõadást kiegészítette az MBT bemutatója terápiás eszközeirõl. Az elõadások magas színvonala és sokszínûsége biztosítékot jelentett a továbbképzésen résztvevõk tartalmas idõtöltéséhez. Bognár Lászlóné MÁE Fejér megyei vezetõje Szabó Bakos Zoltánné MÁE Közép - dunántúli Régió vezetõje évf. 1. szám MEGYEI HÍREK 9

12 Felhívás TISZTELT KOLLÉGANÕK ÉS KOLLÉGÁK, ÁPOLÓK, TAGTÁRSAK! A Magyar Ápolási Egyesület minden esztendõben ünnepi ülés keretében emlékezik meg az Ápolók Nemzetközi Napjáról. A tudományos elõadásain túl kerül sor a miniszteri kitüntetések, valamint a Magyar Ápolási Egyesület által alapított Tiszteletbeli ápolói cím és a Kossuth Zsuzsanna emlékérem átadására. Az idei esztendõben az Ápolók Nemzetközi Tanácsa ajánlására- tudományos programunkban kiemelt figyelmet fordítunk az ápolók értékközvetítõ szerepére a közösségek szolgálatában. A rendezvény fõvédnöke: felkérés alatt Ápolók Nemzetközi Napja rendezvény ideje: május 16. Ápolók Nemzetközi Napja rendezvény helye: Semmelweis Egyetem Nagyvárad téri Elméleti Tömb 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. Részvételi díj: Az Egyesület alapító tagjainak ingyenes, tagoknak 2000,-Ft, nem tagoknak 5000,- Ft. Jelentkezés határideje: május 4. Jelentkezni a jelentkezési lapon lehet, mely a Magyar Ápolási Egyesület honlapjáról letölthetõ: A jelentkezéseket a beérkezés és a pénzügyi teljesítés sorrendjében tudjuk elfogadni! Helyszíni jelentkezés esetén ellátást nem tudunk biztosítani. A rendezvény pontszerzõvé tétele az Egészségügyi Szakképzõ és Továbbképzõ Bizottságnál folyamatban van. Ünnepeljünk együtt! Minden ápolót és érdeklõdõt szeretettel várunk, hogy méltón megemlékezhessünk elõdeinkrõl és tiszteleghessünk egymás elõtt. Legyünk együtt az Ápolók Nemzetközi Napján! Bugarszki Miklós, elnök A MAGYAR ÁPOLÁSI EGYESÜLET SZAKOKTATÓI SZEKCIÓJA ismételten megrendezi Országos Konferenciáját, mely után kerül sor a Szekció évi közgyûlésére A Konferencia ideje: április óráig A Konferencia helye: Állami Egészségügyi Központ /Régi Honvédkórház/ Tanácsterme 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 44. A jelentkezés határideje: április 15. Jelentkezni a mellékelt jelentkezési lapon lehet, mely a Magyar Ápolási Egyesület honlapjáról is letölthetõ: Regisztációs díj MÁE tagoknak: 2500,-Ft. Nem tagoknak: 5500,-Ft. A rendezvény témái: 1. Az iskolák helyzete az OKJ módosulás tükrében 2. Moduláris képzés rugalmassága az egészségügyi szakképzésben 3. A tanulók kórházi gyakorlatának minõségi fejlesztése 4. Szemmagasságban a beteggel/ Egy továbbképzés tapasztalatai 5. Közgyûlés : -elnöki beszámoló 6. Intézménylátogatás A rendezvény pontértékének megállapítása folyamatban. Mindenkit szeretettel várunk, a Szekció nevében További információ: Dr. Halmos Tamásné, Tel: 20/ vagy a Magyar Ápolási Egyesületnél Tel: Dr. Halmos Tamásné, Szekció elnöke Bugarszki Miklós, MÁE elnöke RENDEZVÉNYEINK évf. 1. szám

13 Felhívás A MAGYAR ÁPOLÁSI EGYESÜLET SZOCIÁLIS SZEKCIÓJA a nagykõrösi Kõris Otthonnal együttmûködve június között rendezi meg VII. Országos Konferenciáját. Szociális Ellátás a Mindennapokban címmel A konferencia fõvédnõke: Forgó Györgyné, szakállamtitkár, SZMM. A Konferencia helyszíne: Nagykõrös A rendezvényt a szociális ágazati dolgozók számára az Országos Szociális és Gyermekvédelmi Továbbképzési és Szakvizsga Bizottság pontszerzõvé nyilvánította, melynek pontértéke: 5 pont. Az egészségügyi ágazatban dolgozók számára a minõsítés folyamatban van. A konferencia fõbb témakörei: Inkontinens gondozottak korszerû ellátása A krónikus sebek krónikus ellátása Foglalkoztatás Egyéb témakörök: ápolás, gondozás szükségletei, demens betegségek ellátása, alul- és túlgondozás idõsek otthonában, szenvedélybetegek ellátása, idõskori pszichiátriai megbetegedések és ellátása A fenti témakörben várunk elõadásokat az alábbi formai követelményeknek megfelelõen. A szerzõ(k) neve, munkahely, dolgozat címe és maximum 20 soros összefoglalója. Terjedelme maximum: 10 perc. A dolgozatok mellé kérjük a technikai igényt is feltétlenül feltüntetni. Beküldési határidõ: május 31. Beküldési cím: Magyar Ápolási Egyesület, 1431 Budapest, Pf.: 190. Jelentkezési lap (letölthetõ formában), szállás lehetõség: honlapon található. További információ: Magyar Ápolási Egyesületnél Tel.: 1/ , Szervezõbizottság: Bugarszki Miklós, Burka Ildikó, Denk Ferencné, Gombkötõ Borbála, Szabóné Berecz Tünde A MAGYAR ÁPOLÁSI EGYESÜLET július között rendezi meg a Pszichiátriai Szakdolgozók IX. Országos Kongresszusát. A rendezvény tíz éves múltra tekint vissza, Balassagyarmatról indult útjára 1998-ban és 2007-ig minden évben megrendezésre került. Az egészségügy átalakítása az OPNI megszûnésével sajnos lehetetlenné tette a tavalyi évben a rendezvény megtartását. Idén a szakdolgozók határozott igényének megfelelve a Magyar Ápolási Egyesület tovább kívánja vinni e nagyszerû hagyományt. A konferencia helyszíne: Dobogókõ, Hotel Nimród Várjuk az elõadások benyújtását az alábbi témakörökben: 1. Aktualitások az egészségügyi reform utáni helyzetrõl, mi lesz veled pszichiátria? Változások a területi megoszlások tükrében A strukturális változások kihatása a pszichiátriai betegek ellátására Az egészségügyi reform kihatásai pro és kontra 2. Szociális munkások szerepe és lehetõségei a pszichiátriában 3. A pszichiátriai betegek rehabilitációs lehetõségei Pszichiátriai ellátás a rehabilitációs osztályokon Az akut pszichiátriai és a rehabilitációs osztályok együttmûködése 4. Közösségi pszichiátriai ellátás és a pszichiátriai osztályok együttmûködése 5. Szenvedélybetegségek Alkoholbetegek kezelése Gyógyszerfüggõség Lágy és kemény drogok kezelése a XXI. században A 90-es évek elején megjelenõ party és dizájn drogok használatának utórezgései 6. A média szerepe a pszichiátria megítélésében 7. Biztonság a pszichiátrián Betegbiztonság A személyzet biztonsága Az ellátás biztonsága 8. Pszichiátriai ápolás a mindennapokban 9. Egyéb Elõadások benyújtásának határideje: június 10. További információ, jelentkezési lap: a honlapról letölthetõ évf. 1. szám RENDEZVÉNYEINK 11

14 FEDEZZE FEL CSALÁDJÁVAL A RENAULT SCÉNIC KALEIDÓT FT-ÉRT! A SCÉNIC KALEIDO LIMITÁLT SZÉRIA LE-S MOTORRAL most Ft-tól lehet az Öné. Fedezze fel, mennyi kényelmet, biztonságot és élményt nyújt a 6 légzsák, az automata klíma, a CD-s rádió, az esôérzékelô és a világításautomatika! Formont Autó Kft Kecskemét, Külső-Szegedi út 53. Tel.: 76/ Az ajánlat tôl ig vagy a készlet erejéig érvényes. A képen látható autó illusztráció. Fogyasztás l/100 km: vegyes: 5,1-8,6; városi: 6,2-11,9; országúti: 4,7-6,7; CO 2 -kibocsátás g/km: Részletekrôl és feltételekrôl érdeklôdjön márkakereskedésünkben!

15 AZ ÖN RENAULT KERESKEDÕJE Cégünk, a Formont Autó Kft. immáron 8. éve mûködik a kecskeméti Renault tulajdonosok legnagyobb megelégedésére. Alapfilozófiánk a szakértelem, az ügyfél-hûségesítés, és nem utolsó sorban a céges fluktuáció nagyon alacsony szinten tartása, amelyben jelenleg is sikeresek vagyunk. És hogy mi az összefüggés? Kollégáink túlnyomó többsége a kezdetektôl együtt dolgozik a márkakereskedésben, így nem ritka, hogy egy-egy ügyfelünk már a harmadik negyedik autóját veszi ugyanattól az értékesítôtôl, szervizelteti ugyanannál a munkafelvevônél. A Formont Autó Kft-nél mind az értékesítô kollegák, mind a szerviz dolgozói rendszeresen részt vesznek a Renault által szervezett oktatásokon, tanfolyamokon, nem egyszer külföldön. Büszkék vagyunk arra, hogy munkatársaink közül rendszeresen vannak olyan kollégák, akik teljesítményük alapján különbözô jutalomutazásokon vehetnek részt. Ilyen utakat nem csak a Renault, hanem a Formont Autó Kft. is rendszeresen szervez. FEJLÔDIK A HASZNÁLTAUTÓ ÜZLETÁG Cégünk egyre erôsödô profilja, a használtautó értékesítés is nagy népszerûségnek örvend. Elmondhatjuk, hogy ügyfeleink már felfedezték és mind jobban igénylik a márkakereskedésben vásárolt használt gépjármûvek elônyeit. Be kell látnunk, hogy napjainkban munkánk és egyéb elfoglaltságunk mellett a legtöbbünknek nincsen elegendô ideje és energiája autójának értékesítéséhez, illetve a vásárolt használt gépkocsi szerelôvel történô átvizsgáltatásához, és sorolhatnánk a felmerülô problémákat. Nálunk az összes autóval kapcsolatos ügylet egy helyen intézhetô, kezdve a megvásárlással, a hitelügyintézésen, biztosításon és átíráson túl a kulcsátadásig, egyszóval mindent elintézünk Ön helyett. SZERVIZ, MINDEN ESETRE FORMONT AUTÓ KFT. A Renault nagy erôfeszítéseket tesz, hogy ügyfelei minél hosszabb ideig a lehetô leggazdaságosabban tudják üzemeltetni jármûveiket. Természetesen nem feledkezhetünk meg azokról az ügyfelekrôl sem, akik évek múltával kedvezôbb árfekvésû szervizlehetôséget keresnek. TELJES KÖRÛ SZOLGÁLTATÁS Cégünk szerzôdésben áll a legtöbb biztosítótársasággal is, és ügyfeleink számára teljes körû ügyintézést vállalunk. Professzionális karosszéria-mûhelyünkben a legkorszerûbb technológiával, magasan képzett szakembereinkkel várjuk megrendelôinket. SPECIÁLIS AJÁNLATUNK Márkakereskedésünk minden orvos, gyógyszerész és egészségügyi szakdolgozó számára flotta kedvezményeket biztosít, mind a Renault, mind a Dacia márkák esetében. Munkatársaink kedvező ajánlatokkal várja az Ápolásügy Magazin minden kedves olvasóját. Bodó László, ügyvezető 5 év garanciával és akár Ft kedvezménnyel. Az ajánlat jétôl ig, vagy a készlet erejéig érvényes. Fogyasztás liter/100 km: vegyes: 4,7-7,3; városi: 5,8-10,0; országúti: 4,1-5,9; CO 2 -kibocsátás g/km: Részletekrôl és feltételekrôl érdeklôdjön márkakereskedésünkben! Formont Autó Kft Kecskemét, Külső-Szegedi út 53. Tel.: 76/

16 Az ICN jövõképe 2007 novemberében az ICN határozathozó bizottsága módosította az ICN jövõkép megfogalmazását. Az alábbiakkal egészítette ki azt: Elsõ bekezdés: társadalmi igazságossághoz, stratégiai és gazdasági hozzájárulásunk, más partnerekkel és egyénekkel, családokkal és közösségekkel való együttmûködésünk révén azok érdekében, akikrõl gondoskodunk Negyedik bekezdés: biztonságos és gondoskodó környezetben Utolsó bekezdés: az ICN dinamikus, mindenre kiterjedõ és elõrelátó legyen Az alábbiakban olvashatják a módosított, kiegészített szöveget, amely az Ápolók Nemzetközi Tanácsa International Council of Nurses (ICN) aktuális jövõkép megfogalmazása. Az ICN keretein belül a különbözõ nemzetek ápolói egy emberként emelnek szót azok érdekeiért, akiket ápolnak, és azokért is, akik nem jutnak hozzá szolgáltatásaikhoz, ragaszkodva ahhoz a társadalmi igazságossághoz, hogy a megelõzés, az ápolás és a gyógyítás minden emberi lény alapvetõ joga. Mi vagyunk az egészségügy fejlõdésének elõfutárai, akik formáljuk a világ egészségpolitikáját szakértelmünk, taglétszámunk, stratégiai és gazdasági hozzájárulásunk, erõforrásaink felsorakoztatása, valamint a nyilvánossággal, az egészségügyi szakemberekkel, más partnerekkel és egyénekkel, családokkal és közösségekkel való együttmûködésünk révén azok érdekében, akikrõl gondoskodunk. Küldetésünk, hogy társadalmainkat a jobb egészség felé vezessük. Az ICN-ben az egész ápoló szakma tudásával és lelkesedésével felvértezve az egészséges életmód, az egészséges munkahelyek, és az egészséges közösségek kialakulásának elõsegítésén munkálkodunk. Társadalmaink egészségnevelésével éppúgy foglalkozunk, mint az egyes emberekével, a fenntartható fejlõdést támogató stratégiák segítségével, amelyek mérséklik a szegénység, a környezetszennyezés és más, a betegségek fõ okozóinak mértékét. egészségügyben végbemenõ dinamikus változásokat, és biztosítjuk, hogy az egészségügyi rendszerek felismerjék és jutalmazzák ezeket a kompetenciákat. Együtt dolgozunk azon értékekért, politikákért, szabványokért és feltételekért, melyek lehetõvé teszik az ápolók számára, hogy szaktudásuk és képességeik teljességét kihasználva, biztonságos és gondoskodó környezetben gyakorolhassák hivatásukat. Együttes munkánkat az ápolás közös filozófiája vezérli: elkötelezettség a legteljesebb együttérzéssel végzett gondoskodás iránt, betegeink érdekeinek képviselete, segíteni az embereknek, hogy segíthessenek saját magukon és megtenni az emberekért azt, amit maguk is megtennének segítség nélkül, ha a szükséges erõ, hajlandóság vagy tudás birtokában lennének. Kölcsönös erõfeszítéseink biztosítják, hogy az ICN dinamikus, mindenre kiterjedõ és elõrelátó legyen, hogy az ápoló hivatást mindenhol nagyra értékeljék, megfelelõen hasznosítsák, felismerjék, jutalmazzák és képviseljék a teljes egészségügyi rendszerben. Számunkra a legnagyobb jutalom az a biztos tudat, hogy egy olyan jövõ alakításán fáradozunk, melyben egészséges emberek élnek egy egészséges világban. Együtt dolgozva ott vagyunk a fejlett technológia élvonalában anélkül, hogy elfeledkeznénk az emberi tényezõrõl. Elkötelezettek vagyunk abban a tekintetben, hogy a tudomány és a technológia megmaradjon a könyörületes és etikus ápolás szolgálatában, mely magában foglalja a lelki és érzelmi szükségletek kielégítését is. Együtt dolgozva és bevonva az ápoló hallgatókat magasabb szintre emeljük a nemzetek ápolóképzését az oktatást, amely a szabadságon és a tudományon alapul, rugalmas és kulturálisan érzékeny és hivatásunk alapvetõ értékeibõl alakult ki. Mi biztosítjuk, hogy az ápolók széleskörû képzésben részesüljenek, a politikai szereplõk pedig azt, hogy bevonják és hasznosítsák az ápolást a multidiszciplináris egészségügyi csapatmunkák során. Szakmailag kiképezzük az ápolókat, képessé tesszük õket az ápolási feladatok elvégzésére és arra, hogy amennyiben szükséges, más egészségügyi szakmák képviselõihez irányítsák betegeiket. Folyamatosan bõvítjük kompetenciáinkat, hogy vezessük és tükrözzük az Módosítva 2007 novemberében. Kovács Nikolett tanácsadó NEMZETKÖZI KITEKINTÉS évf. 1. szám

17 Bolognai rendszer a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karán Karunk a es tanévben áttért a többszintû képzési rendszerre. Ez a képzési forma Bolognában és Bergenben valamint a évi felsõoktatási törvény alapján kidolgozott rendszer. De mi is ez valójában, hogyan is épül fel? A bolognai folyamat célja az európai felsõoktatás ésszerû harmonizációja. A Bolognai Nyilatkozatot aláíró országok vállalták, hogy felsõoktatáspolitikáikat összehangolják. A Bolognai Nyilatkozat közös európai problémákra keresi a közös európai választ. Legfontosabb célkitûzései közé tartozik a könnyen áttekinthetõ és összehasonlítható oklevelek rendszerének bevezetése; az alapvetõen két fõ cikluson alapuló felsõfokú képzési rendszer, illetve a mobilitást segítõ kreditrendszer bevezetése; a hallgatói és oktatói mozgásszabadság elõsegítése; összehasonlítható kritériumok és módszerek kifejlesztése által az európai együttmûködés támogatása a minõségbiztosítás területén, valamint az európai érdekek és értékek megjelenítése a felsõoktatásban. A Bolognai Nyilatkozat legfontosabb céljai a következõk: könnyen érthetõ és összehasonlítható képzési rendszer kialakítása (pl. egységes oklevélmelléklet bevezetése által), két fõ, egymásra épülõ képzési szakaszon (ún. cikluson) alapuló képzési rendszer bevezetése, amelyben már az elsõ ciklusban (alapképzés) szerzett fokozat szakképzettséget nyújt a munkaerõpiacon történõ elhelyezkedéshez, továbbá szükséges feltétele a második képzési ciklusba (mesterképzésbe) történõ belépésnek, egységes kreditátviteli rendszer kialakítása, a széleskörû oktatói, kutatói, hallgatói mobilitás elõsegítése, együttmûködés kialakítása az európai felsõoktatási minõségbiztosításban, a felsõoktatás európai dimenziójának támogatása, az Európai Unióval, Európával kapcsolatos ismeretanyagok megjelenítése az oktatásban. Mi az, hogy többciklusú képzés? A felsõoktatás gyakorlatilag az egész világon egységesen három, egymásra épülõ szakaszból, ciklusból áll: alapképzés (3-4 év), ez a korábbi fõiskolai szintnek felel meg, mesterképzés ( 1-2 év), ez a korábbi egyetemi szintet jelenti, doktori képzés ( 3 év), tudományos fokozat (Ph.D) megszerzésének a lehetõsége. Amikor a fiatal felvételt nyer egyetemünkre, elsõ évben valamely alapszakon kezdheti meg tanulmányait. Az alapszakok a következõk: Ápolás és betegellátás Egészségügyi gondozás és prevenció Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus Optometrista Az ápolás és betegellátás alapszakot végzõk iránti elvárás, hogy a képzés során az egészségvédelemrõl, az egészség helyreállításáról, illetve az egészségügyi és szociális ellátási rendszerrõl szerzett ismereteik birtokában önálló, felelõs résztvevõivé váljanak a megelõzõ, gyógyító, gondozó és rehabilitációs munkának. Az elsõ évben a diákok a választott alapszak általános tantervének tárgyait sajátíthatják el, hogy a majd választott szakmájukhoz szükséges alapismereteket megszerezzék ezalatt az egy év alatt. Ilyen tantárgyak például: pszichológiai, kommunikáció, pedagógiai, társadalmi és természettudományi, informatikai ismeretek, egészségtudományok, idegennyelv. Az elsõ év végén a hallgató kiválaszthatja, hogy mely irányban kívánja folytatni tanulmányait, ezzel megszerezve az adott szakirány szakmai ismereteit. Az elsõ évet is beleértve az alapképzésbe, (ami az elsõ év és a szakirány választás után még két év) összesen három év alatt egy Bsc (bachelor) oklevelet szerezhet meg a hallgató. Ez után az egyetemen maradva és folytatva tanulmányit, megszerezheti az Msc (master) fokozatot. Ilyen még az egyetemünkön nem található jelenleg, mert az elsõ Bsc-s évfolyam most másodéves, tehát ez irányban még tapasztalat hiányában vagyunk. Szakirány választás után a második évet már a hallgató az adott szakterületre koncentrálódva kezdheti meg. Most én csak az ápolás és betegellátás szakot ismertetem bõvebben, mert innen kerülnek ki leendõ ápolóink. Az ápolás és betegellátás alapszakról: ápoló, dietetikus, gyógytornász, mentõtiszt, szülésznõ szakirányok közül választhatnak a tanulók. Az ápoló szakirány elvégzését követõen a hallgató alkalmas lesz a segítségnyújtásra az egészségügyi és szociális szolgáltatások területén. Továbbá képes lesz a beteg illetve gondozott egyéni szükségleteinek feltárására, ápolási diagnózis felállítására és a prioritások felállítása után szakszerû feladatok elvégzésére. Alkalmas együttmûködésre az egészségügyi és szociális szolgáltatások tervezésében, fejlesztésében és lebonyolításában, az ápolási modellek megválasztására, azok alkalmazására, az ápolási folyamat megvalósításához szükséges információk, erõforrások feltárására és felhasználására. Az ápoló és betegellátók az ápoló szakon megismerik az egészségügyi és szociális intézményrendszert, az egészséges szervezet mûködését, az egészségkárosodás tényezõit, megelõzésük lehetõségeit, fontosabb morfológiai és funkcionális jellemzõit, patomechanizmusát. Továbbá ismereteket szereznek a gyakoribb betegségek dignosztikájában alkalmazott vizsgálómódszerekrõl, a gyakoribb betegségek kezelési módozatáról, a prevencióról és a rehabilitáció lehetõségeirõl, valamint a betegellátás, gondozás során elõforduló évf. 1. szám ÁPOLÁSKUTATÁS 15

18 nosocomiális ártalmakról, megismerik a megelõzés és elhárítás módjait és a higiéné szabályait. Az oklevélben szereplõ szakképzettség Ápoló feltûntetéssel szerepel. Kiemelt tantárgyak, ami a szakirány választásához kell: az alkalmazott élettan-kórélettan, ápolástani alapismeretek és az elsõsegélynyújtás. A képzési idõ 8 félév, 240 kredit. Az ápoló szakirányt elvégzõk az általános munkavégzési lehetõségeken kívül (alapellátás, szakrendelõ hálózat, fekvõbeteg ellátás) számos olyan területen helyezkedhetnek el, amelyek az utóbbi évtizedekben jelentek meg az egészségügy területén (ilyen például orvos, gyógyszertár és kórházlátogató, transzplantációs koordinátor, magántulajdonban lévõ különbözõ egészségügyi szolgáltató cégeknél ápolói és szervezõi tevékenység). Ezeknek köszönhetõen az elhelyezkedési lehetõségek palettája nagyon széles skálán mozog Magyarországon és természetesen Európa szerte az Európai Unió összes országában. Szabados Gabriella MÁE Hallgatói szekció Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar, ápoló szak III.évfolyam A gyermekhalál feldolgozása az ápolók körében A nõvér ápol, de a nõvért ki ápolja? Négy éves koromban veszítettem el az édesapámat, az õ halálának feldolgozása máig tart. Így merült föl bennem, majd ha ápolóként szinte nap, mint nap találkozom a halállal, hogy tudok megküzdeni vele? Tovább nehezíti a gyászmunkát, ha az komplikált, vagyis gyermek vagy fiatal halálával kapcsolatos. A témával sajnos méltatlanul keveset foglalkozik a szakirodalom és olyan dologról beszélni, amit nem ismerhetünk meg egészében, sõt még azt sem akarjuk tudni, ami megtudható, bizony nehéz beszélni. Magyarországon elsõként Polcz Alaine pszichológus kutatott a gyermekhalállal kapcsolatosan a SE II. sz. Gyermekklinikán az 1950-es évektõl. Itt kezdtem meg én is kutatásaimat 2007 májusában. A vizsgálatom célja az volt, hogy kiderítsem, hogy az onkológiai és a haematológiai osztályon dolgozó ápolók mennyire felkészültek a gyermekhalál feldolgozásával kapcsolatosan. A gyermekklinika onkológia I. onkológia II. és a haematológiai osztályát választottam, mivel itt magasabb a gyermekhalálozási ráta, mint más osztályokon. Ez a felmérés 45 nõvért érintett. A vizsgálatom elsõ részéhez felhasználtam Hegedûs K., Pilling J es felmérésének kérdõívét, melynek témája Ápolók és medikusok halállal és haldoklással kapcsolatos attitûdje. Ezt kiegészítettem saját kérdéseimmel, amelyek a témához szorosan kapcsolódnak. A vizsgálat második részében Oláh Attila Megküzdési Mód Preferencia Kérdõívét használtam (szituáció- reakció kérdõív). Harmadikként egy szociometriai kérdõívet készítettem, melynek személyes jellegére hivatkozva a nõvérek nagy többsége visszautasította annak kitöltését. Hipotéziseim: 1. Az onkológiai- és a haematológiai osztályon dolgozó nõvérek azért választották ezt a hivatást, mert érzéseik szerint így tudják legjobban segíteni a beteg gyerekeket. 2. A gyermekhalállal és haldoklással kapcsolatos attitûdökre nem kaptak megfelelõ felkészítést a tanulmányaik során. 3. A tananyagból hiányzik a megküzdési stratégiák oktatása, ezért feltételezésem szerint az ápolók nagy része a személyiségének nem megfelelõ megoldást választja. 4. A malignus megbetegedésekkel foglalkozó ápolók a munkahelyükön segítséget kapnak a gyászmunka feldolgozásához. 5. Egy kis csoportba (klikk) tartozó ápolók hasonló megküzdési stratégia szerint dolgoznak. Az elsõ hipotézisemnek megfelelõen a nõvérek 29%- a azért dolgozik itt mert gyerekekkel szeretne foglalkozni, 24%- uk érzi úgy, hogy itt tudna a legtöbbet tenni a beteg gyerekekért. Meglepõen magas; 21% válaszolta, hogy csak az onkológiai osztályon volt felvétel. Ez a magas érték valószínûleg azzal magyarázható, hogy az egészségügyben leépítések zajlanak. A következõ kérdésekre adott válaszokból kiderül a megnyugtató eredmény, hogy akik kényszerûségbõl kerültek ide, a késõbbiek során megszerették ezt a munkát. ÁPOLÁSKUTATÁS évf. 1. szám

19 Az ápolóképzés tanterveibõl hiányzik a tanatológia. E témáról csak más tantárgy keretein belül is csak akkor hallhatnak a hallgatók, ha azt elõadójuk fontosnak tartja és elõadásába beépíti. Tehát a második hipotézisemet igazoltnak tartom. A 80-as évektõl kezdõdõen a holisztikus személyiségmûködés elemzése jellemzõ. E szemlélet szerint a személyiségvonások dinamikus kölcsönhatásban, a kontextus igényeivel összehangoltan szabályozzák a megküzdést. A személyiség alapadottságai behatárolják, kijelölik azon alkalmazkodási formák és szokások körét, amelyeket az emberek stressz állapotban mutatnak. Felmérésembõl kiderül, hogy legtöbben a problémafókuszú megoldást választják, azon belül is dominál a feszültségkontroll és a problémacentrikus reagálás. A feszültségkontroll szerint az ápoló figyelme a fenyegetésrõl az énre terelõdik. A problémacentrikus reagálás szerint a cél a fenyegetettség elhárítása, a helyzet megváltoztatása. Negyedik hipotézisemet elvetem, mivel nem kapnak az ápolók a munkahelyükön segítséget a gyászmunka feldolgozásához. Felmértem, hogy igényelnének-e külsõ támogatást ehhez. Eredményeim szerint 52% - a nem, melynek oka a halál tabuként kezelése. Aki igényelne az is csak egyéni beszélgetés formájában. Továbbképzésen 81% részt venne, ami a halál feldolgozásával kapcsolatos ismereteiket bõvítené anélkül, hogy kiadnák saját érzéseiket, így nem kellene betekintést adniuk az intim szférájukba. Ötödik hipotézisemhez szociometriai kérdõívet készítettem. Ezt kitöltve egy lezárt borítékba kellett volna elhelyezni, de ennek kitöltését elutasították a kérdõív személyes jellegére hivatkozva. Ez számomra több megválaszolatlan kérdést vet föl, aminek megoldása további kutatásra ad lehetõséget. Jövõre vonatkozó elképzeléseim, hogy az ápoló által választott megküzdési stratégiák megerõsítésére vagy elvetésére lenne szükség. Ezt úgy tartanám kivitelezhetõnek, hogy ugyanúgy, mint az orvosi egyetemeken az ápoló képzésben is szerepelne a tanatológia önálló tantárgyként. Ennek keretein belül az ápoló megismerkedne a haldokló gyermek fiziológiai szükségleteivel és e mellett felkészítést kapna a gyászmunka feldolgozásához. Önismeretre tenne szert, ami alapján megtudná, hogy milyen megküzdési stratégiával dolgozik, és annak milyen elõnyei és hátrányai vannak. Kutatásomat a továbbiakban kiterjeszteném a vidéki onkológiai központokban dolgozó ápolókra. Majd ezt hasonlítanám össze az ápoló hallgatók körében végzett felmérés eredményével. Konzulensek: Arányi Éva, fõiskolai tanársegéd Szirmai Hajnalka, pszichológus Készítette: Szolcsányi Anikó SE- ETK Ápoló III. évfolyam évf. 1. szám ÁPOLÁSKUTATÁS 17

20 Felhívás X. ORSZÁGOS JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁSI KONFERENCIA szeptember V. ORSZÁGOS JÁRÓBETEG SZAKDOLGOZÓI KONFERENCIA szeptember Szervezõ Bizottság elnök Dr. Varga Imre tagok Balogh Zoltán, Bugarszki Miklós, Dr. Hajdú Zsolt, Dr. Lehoczky Péter Dr. Pál Miklós, Dr. Pásztélyi Zsolt, Szánti Istvánné A Szervezõ Bizottság címe Dr. Varga Imre elnök Medicina 2000 Poliklinikai és Járóbeteg Szakellátási Szövetség 2120 Dunakeszi, Fõ út tel.: (27) , fax: (27) A Konferencia helyszíne Flamingó Wellness Hotel, Balatonfüred, Széchenyi utca 16. A Szakellátási Konferencia idõpontja: szeptember A Szakdolgozói Konferencia idõpontja: szeptember A Konfrencia hivatalos nyelve: magyar A kongresszusi iroda címe K&M Congress Kft Budapest, Podmaniczky u. 75. tel: (1) , fax: (1) A Konferencia hivatalos honlapjai Fontos határidõk Absztrakt leadási határidõ: június 1. Kedvezményes részvételi díj fizetésének határideje: július 15. Elõzetes program A tudományos bizottság a programváltoztatás jogát fenntartja. szeptember 18. szeptember 19. szeptember :00 Megnyitó 8:30 Tudományos Program 8:30 Menedzsment 11:00 Egészségpolitika I. 13:00 Ebéd 13:00 Ebéd 13:00 Zárás, tombola 14:00 Egészségpolitika II. 14:00 Tudományos program II. 14:00 Ebéd 20:00 Nosztalgia Party 20:00 Grillparty Kredit A Konferencia orvosi és szakdolgozói akkreditálása folyamatban van. RENDEZVÉNYEINK évf. 1. szám

ÁpolásÜgy. 2009. 23. évf. 3. szám Minden tagunkhoz eljutunk! Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. Feladó:

ÁpolásÜgy. 2009. 23. évf. 3. szám Minden tagunkhoz eljutunk! Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. Feladó: ÁpolásÜgy TARTALOMBÓL: KÉPZETT ÁPOLÓ MINÕSÉGI SZOLGÁLTATÓ MÁE REGIONÁLIS KONFERENCIA SZOMBATHELYEN Feladó: Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. TISZTELETBELI ÁPOLÓT AVATTUNK Minden tagunkhoz

Részletesebben

ÁpolásÜgy. 2009. 23. évf. 1. szám Minden tagunkhoz eljutunk! Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. Feladó:

ÁpolásÜgy. 2009. 23. évf. 1. szám Minden tagunkhoz eljutunk! Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. Feladó: ÁpolásÜgy XII. OTDK MISKOLCON REGIONÁLIS KONFERENCIA SZOMBATHELYEN Feladó: Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. TRANSZKULTURÁLIS ESEMÉNYEK Minden tagunkhoz eljutunk! Magnézium Tartalmú Természetes

Részletesebben

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2013. október 1. Köszöntõ

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2013. október 1. Köszöntõ Köszöntő Köszöntõ Tartalom Kedves Olvasók! A sikeres országos kórházi gyógyszer-közbeszerzés révén jelentős megtakarítás érhető el, amely a kisebb kórházak esetében számottevőbb arányt képvisel. Aktuális

Részletesebben

LAPUNK. Információs Lapja. Kívánunk minden kedves olvasónknak áldott, örömteli húsvéti ünnepeket!

LAPUNK. Információs Lapja. Kívánunk minden kedves olvasónknak áldott, örömteli húsvéti ünnepeket! LAPUNK XVI. évfolyam 1. szám 2015. április Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja Kívánunk minden kedves olvasónknak áldott, örömteli húsvéti ünnepeket! Kitüntetettjeink

Részletesebben

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2011. március 1. Köszöntõ

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2011. március 1. Köszöntõ Köszöntő Köszöntõ Tartalom Kedves Olvasók! E havi számunkat egyfajta tematikus számnak is tekinthetjük. Több cikkünk, köztük a vezércikk taglalja a megfelelő számú szakképzett egészségügyi dolgozó hiányából

Részletesebben

Feladó: Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. 2013. 27. évf. 2. szám KÖZÖS ÜGYÜNK AZ ÁPOLÁS!

Feladó: Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. 2013. 27. évf. 2. szám KÖZÖS ÜGYÜNK AZ ÁPOLÁS! Feladó: Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. 2013. 27. évf. 2. szám KÖZÖS ÜGYÜNK AZ ÁPOLÁS! Kedves Olvasók! A tavasz elmúltával a nyár elején, de még a nyári szabadságok előtt igyekszünk tájékoztatást

Részletesebben

Feladó: Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. 2012. 26. évf. 1. szám KÖZÖS ÜGYÜNK AZ ÁPOLÁS!

Feladó: Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. 2012. 26. évf. 1. szám KÖZÖS ÜGYÜNK AZ ÁPOLÁS! Feladó: Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. KÖZÖS ÜGYÜNK AZ ÁPOLÁS! Termékeink a magyar önkéntes véradók plazmájából előállított vérkészítmények Humafactor 8-9 Humaglobin Human albumin 5%,

Részletesebben

Az egészségügy humán erőforrás stratégiája Munkapéldány

Az egészségügy humán erőforrás stratégiája Munkapéldány 2010. Az egészségügy humán erőforrás stratégiája Munkapéldány Vízvári László Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet 2010.02.03. 1 Szerkesztette: Vízvári László Gyetvai Györgyi A 2008-as anyagot

Részletesebben

Köszöntő. Tartalom. øtinfo 2013. július augusztus 1. Köszöntõ. Kedves Olvasók!

Köszöntő. Tartalom. øtinfo 2013. július augusztus 1. Köszöntõ. Kedves Olvasók! Köszöntő Köszöntõ Tartalom Kedves Olvasók! Ahogy azt az évek során Önök is tapasztalták, a nyári lapszám (július augusztus) egy bővebb terjedelmű, több témakört felölelő rendhagyó szám. Reméljük, hogy

Részletesebben

LAPUNK. Juhász Gyula idézettel kívánunk mindenkinek áldott, szép ünnepet! Információs Lapja. A kis Jézuska itt van a közelben,

LAPUNK. Juhász Gyula idézettel kívánunk mindenkinek áldott, szép ünnepet! Információs Lapja. A kis Jézuska itt van a közelben, LAPUNK XV. évfolyam 3. szám 2014. december Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja TARTALOM Ünnepi köszöntő Kitüntetettjeink Betekintés Telephelyeink életébe: Bemutatkozik

Részletesebben

St. Elizabeth. Adalékok az Egészségügyi Kar történetéhez. Fábián Gergely

St. Elizabeth. Adalékok az Egészségügyi Kar történetéhez. Fábián Gergely St. Elizabeth U D OF F H NIVERSITY EBRECEN ACULTY OF EALTH NYÍREGYHÁZA MEDICINAE ET ACTA 1990 SOCIOLOGICA ACTA M S ED OC V OLUME 3. 2012 Adalékok az Egészségügyi Kar történetéhez Fábián Gergely Debreceni

Részletesebben

Tartalom. Köszöntő. Fehér Karácsony. øtinfo 2011. december 1. Köszöntõ. Kedves Olvasó!

Tartalom. Köszöntő. Fehér Karácsony. øtinfo 2011. december 1. Köszöntõ. Kedves Olvasó! Köszöntő Köszöntõ Tartalom Kedves Olvasó! Ismét vége felé közeledik egy naptári esztendő: Advent, Karácsony, Szilveszter, Újév. Lázas készülődések időszaka áll a küszöbön. De még mielőtt magával sodorna

Részletesebben

Egészségügyi szakmai információs lap

Egészségügyi szakmai információs lap Migráció 16. évfolyam, 12. szám 2013. december øtinfo Egészségügyi szakmai információs lap A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet Egészségügyi Emberi Erőforrás Fejlesztési

Részletesebben

Tartalom. Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk valamennyi olvasónknak! Emberségbõl példát Kitüntetettjeink. Interjú:

Tartalom. Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk valamennyi olvasónknak! Emberségbõl példát Kitüntetettjeink. Interjú: XVII. évfolyam 1. szám 2011 ÁPRILIS Tartalom Emberségbõl példát Kitüntetettjeink Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk valamennyi olvasónknak! Interjú: Dr. Szûcs Ildikó osztályvezetõ fõorvos Csillagpont Rádió

Részletesebben

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2013. január 1. Köszöntõ

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2013. január 1. Köszöntõ Köszöntő Köszöntõ Tartalom Kedves Olvasók! Elkezdődött egy új év, mögöttünk a GYEMSZI ETI Főigazgatóság 50. jubileumi esztendője, mely egy korszakot zár le és egy újat nyit! Beszámolónkban olvashatnak

Részletesebben

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2011. július augusztus 1. Köszöntõ

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2011. július augusztus 1. Köszöntõ Köszöntő Köszöntõ Tartalom Kedves Olvasó! Megszelídült gyönyörűség vígan szökken át a réten, vörös pipacs arca búbján, nézi báját tótükrében. Selymes haját viszi a szél, koszorút fon nap reája, dalol a

Részletesebben

50ETI-BEN. Köszöntő. Tartalom. øtinfo 2012. június 1. Köszöntõ

50ETI-BEN. Köszöntő. Tartalom. øtinfo 2012. június 1. Köszöntõ Köszöntő Köszöntõ Tartalom ÉV AZ Kedves Olvasók! A múlt utat mutat a jövő felé indítják gondolataikat a Szerkesztők az ETI 50. évfordulójának alkalmából soron következő cikkben. Nagy elődeinkre Deme Saroltára

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Vezető- és mentortanári szerep a logopédusok képzésében

SZAKDOLGOZAT Vezető- és mentortanári szerep a logopédusok képzésében ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Doktori és Továbbképzési Osztály Budapest SZAKDOLGOZAT Vezető- és mentortanári szerep a logopédusok képzésében Irányító tanár: Tölgyszéky Papp Gyuláné Készítette:

Részletesebben

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2011. május 1. Köszöntõ

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2011. május 1. Köszöntõ Köszöntő Köszöntõ Tartalom Kedves Olvasó! Ez a hónap sem volt eseménytelen, 2011. május 1-jén megalakult az Egészségügyi Szakmai Kollégium. Ehhez kapcsolódóan egy interjút olvashatnak az Aktuális hírek

Részletesebben

2005. június. Tartalomjegyzék. Köszöntõ 4. Oklevélátadó ünnepség 5. 2005. évi Kari TDK Konferencia 8. Külügyi Hírek 23. Pályázati felhívás 26.

2005. június. Tartalomjegyzék. Köszöntõ 4. Oklevélátadó ünnepség 5. 2005. évi Kari TDK Konferencia 8. Külügyi Hírek 23. Pályázati felhívás 26. 1 2 3 A Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Fõiskolai Karának információs lapja Felelõs kiadó: Prof. Dr. Sulyok Endre egyetemi tanár, fõigazgató Fõszerkesztõ: Oláh András fõiskolai adjunktus a Kari Média

Részletesebben

50ETI-BEN. Köszöntő. øtinfo 2012. április 1. Köszöntõ. Kedves Olvasók!

50ETI-BEN. Köszöntő. øtinfo 2012. április 1. Köszöntõ. Kedves Olvasók! Köszöntő Köszöntõ ÉV AZ Kedves Olvasók! Ritkán állunk meg azon gondolkodni, hogy honnan jöttünk és hova tartunk. A nagy évfordulók azonban erre késztetnek bennünket. Álljunk meg egy rövid időre, tekintsünk

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. BEVEZETŐ» A Kar rövid története» A Bologna rendszerű képzés

TARTALOMJEGYZÉK. BEVEZETŐ» A Kar rövid története» A Bologna rendszerű képzés TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ» A Kar rövid története» A Bologna rendszerű képzés ALAPKÉPZÉSEK» Ápolás és betegellátás alapszak» Ápoló szakirány» Mentőtiszt szakirány» Szülésznő szakirány» Egészségügyi gondozás

Részletesebben

Budapest, 2012. június 30. - 1 -

Budapest, 2012. június 30. - 1 - Budapest, 2012. június 30. - 1 - Pedagógiai program Általános adatok 1. Az iskola neve: Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola 2. Az iskola fenntartója: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal

Részletesebben

Szándék és valóság a szakképzésben

Szándék és valóság a szakképzésben 1 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető... 4 Főpolgármesteri köszöntő... 5 A szándékokról és a valóságról, ahogy a szakemberek látják... 8 A valóságról... 8 A szándékokról... 10 A lehetőségekről a konferencián elhangzott

Részletesebben

XV. évfolyam 2. szám 2014. július. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház. Információs Lapja

XV. évfolyam 2. szám 2014. július. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház. Információs Lapja XV. évfolyam 2. szám 2014. július Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja TARTALOM: Kitüntetett munkatársaink Semmelweis Nap 2014 Telephelyek bemutatkozása Intézményünk

Részletesebben

20 MICE? 21 Magyarországi fizikatanárok a CERN-ben 22 Magyar diákok egészségi állapota és az iskola - Dr. Aszmann Anna tanulmánya

20 MICE? 21 Magyarországi fizikatanárok a CERN-ben 22 Magyar diákok egészségi állapota és az iskola - Dr. Aszmann Anna tanulmánya Hírlevél TARTALOMJEGYZÉK Fókuszban az iskolakezdés 4 Tanévkezdési információk 6 Megvonják az iskoláztatási támogatást 6 Szeptembertől ismét bukhatnak az alsósok 7 Tíz százalékkal többen jelentkeztek idén

Részletesebben

A Regionális Civil Központ Alapítvány idõszaki kiadványa

A Regionális Civil Központ Alapítvány idõszaki kiadványa n Közelmúlt n Bemutatkozunk n Ifjuság n Visszatekintés n Gazdasági rovat n Pályázatok n NCA hírek n Könyvajánló A Regionális Civil Központ Alapítvány idõszaki kiadványa 2005. VII. évf. 2. szám bemutatkozunk

Részletesebben

Az Ellenőűrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2005. évi gazdálkodásáról

Az Ellenőűrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2005. évi gazdálkodásáról HÍRLEVÉL /40. Magyar Szakképzési Társaság Alapítva: 1989 TARTALOM Beszámoló a Magyar Szakképzési Társaság 2005. évi tevékenységéről Az Ellenőűrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2005. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ismeretterjesztő lapja X. évfolyam 3. szám 2013. ősz Ingyenes kiadvány

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ismeretterjesztő lapja X. évfolyam 3. szám 2013. ősz Ingyenes kiadvány A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ismeretterjesztő lapja X. évfolyam 3. szám 2013. ősz Ingyenes kiadvány A TARTALOMBÓL: Juhász Zsuzsa, a modern nővérképzés úttörője Fejlődő rehabilitációs

Részletesebben

Bergmann, Nadja / Major, Andrea / Lechner, Ferdinand / Selak, Sanja / Sorger, Claudia / Willsberger, Barbara

Bergmann, Nadja / Major, Andrea / Lechner, Ferdinand / Selak, Sanja / Sorger, Claudia / Willsberger, Barbara L&R SOZIALFORSCHUNG A-1060 Wien, Liniengasse 2A/1 Összehasonlító tanulmány a hospice- és palliatív ellátásról Magyarországon (Zala megye) és Ausztria (Burgenland és Bécs) esetében a TÁMASZ projekt keretében

Részletesebben