BŰNÜGYI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BŰNÜGYI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE"

Átírás

1

2 Bevezető BEVEZETŐ A Mátészalkai Rendőrkapitányság a rendőrség számára az Alkotmányban meghatározott bűnmegelőzési, bűnüldözési, államigazgatási és rendészeti feladatai 890,91 km2, 92,3/fő/km2 népsűrűségű területen 38 település, közöttük három város illetékességi területén látja el. Mindezeket figyelembe véve a Mátészalkai Rendőrkapitányság a megyeszékhely után a második legnagyobb szerv a megyében. Illetékességi területünk, mint nagyobb egység, Mátészalka város és kistérsége ill. Csenger valamint Nagyecsed városok kistérsége. Határ menti elhelyezkedésünkből adódóan a Román Köztársasággal 50 km hosszúságú határszakaszunk van, melyen két átkelő működik, ezen kívül területünket 77 km hosszú szakaszban főútvonalak (41. sz., 49. sz., 471. sz., 491. sz.) érintik. Működési területünk elhelyezkedése, a lakosság társadalmi és szociális viszonyai determinálják a bűnözés struktúráját. Ezek az összetevők jelentős mértékben nem változtak az elmúlt évhez, évekhez képest. A város fontos közlekedési csomópont és e helyzeténél fogva az átmenő, átutazó forgalom olyan kriminalisztikai helyzetet teremt, ami nem könnyíti meg a rendőrség munkáját sem bűnügyi, sem közlekedésrendészeti szempontból. Ezt a helyzetet a Mátészalkai Rendőrkapitányság tudja kezelni, ennek köszönhető, hogy évben városunkban olyan bűncselekmény, vagy bűncselekmény sorozat, amely a lakosság biztonságérzetét jelentősen, negatívan befolyásolta volna, nem volt. Mindezek a napi feladatainkon túl a társszervekkel (határőrség, vám- és pénzügyőrség) való munkakapcsolat lehetőségét és körét is meghatározzák. Jó együttműködés alakult ki a terület önkormányzataival. A kapcsolattartás évek óta a törvényi keretek szerint a helyi viszonyoknak megfelelő tartalommal telítetten alakult. Egy-egy település közbiztonságának értékeléséről szóló beszámolót valamennyi képviselőtestület elfogadta. A közös célok felismerésének eredményeként jöttek létre több éve az önkormányzatok és a kapitányság közötti megállapodások, melyek a rendőr közterületen töltött szolgálati idejének emelését célozzák. A 2007-es év rendkívül mozgalmas időszak volt a rendőrség, így a Mátészalkai Rendőrkapitányság életében is. A teljes körű schengeni csatlakozás valamint a Rendőrség és a Határőrség integrációja kiemelt fontosságú feladatokat jelentett, melynek eredményes végrehajtására helyi szervként az előírt és szükséges intézkedéseket megtettük. A nyugdíjazás körül kialakult helyzet az aktív állomány részére többletfeladatot jelentett, azonban mindenki igyekezett helytállni, szolgálatát példásan ellátni a nehezebb körülmények között is. 2

3 Bűnügyi tevékenység értékelése BŰNÜGYI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE A évben kis mértékben, de nőtt a működési területünkön az ismertté vált bűncselekmények száma, mely százalékban 4.2 %-os növekedést jelent. Az ismertté vált bűncselekmények tekintetében csökkent az ismeretlen elkövetők ellen indult eljárások száma is. Ez a szám évben 2064 volt, míg évben 1887, mely 8.6 %-os csökkentést eredményezett. A megyei tendencia is hasonló, megyei szinten 1,22 %-os csökkenést tapasztalható, amely kapitányságunk bűnügyi tendenciájával szinkronban van. Összehasonlítva adatainkat a megye többi kapitányságaival ezek a számok átlagosnak tekinthetőek. Egységes tendencia e tekintetben nincs. Ismertté vált bűncselekmények száma, azok változása abszolút számokban és százalékban a feldolgozott B lapok alapján: Adatsor év kirívó számadataitól eltekintve, lassú, növekvő tendenciát állapíthatunk meg. E tendencia összefüggésben hozható az állampolgárok igazságszolgáltatásba vetet hitének szilárdulásával, a rendőrségi eljárások eredményesebb befejezésébe, ill. a társszervekkel ill. hatóságokkal folytatott információ cserék hatékonyságával, amelyek több látens jogellenes cselekményeket tártak fel. Ügyforgalmi adataink is hasonló képet festenek, hiszen gyakorlatilag nem változott ill. némileg csökkent az érkezett és iktatott bűnügyeink száma (2005 évben 2023, 2006 évben 1965, 2007 évben 1896) százalékosan 3.6 %-os csökkenést mutat. Az adott naptári évben iktatott ügyeinkből 1607 ügyet fejeztünk be, tekintettel a folyamatos ügyforgalomra, 289 ügy nyomozása átnyúlik a évre. Ugyan ez a szám tavalyi évben 267 ügy volt. 3

4 Bűnügyi tevékenység értékelése Főbb bűncselekmény csoportok értékelése Btk. fejezetek szerint : 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Tulajdon elleni bűncselekmények Gazdasági bűncselekmények Közrend elleni bűncselekmények Államigazgatás, igazságszolgáltatás közélet tisztasága elleni bűncselekmények Házasság, család, ifjúság és nemi erkölcs elleni bűncselekmények Közlekedési bűncselekmények Személy elleni bűncselekmények Megállapítható, hogy a főbb bűncselekményi csoport tekintetében a tulajdon elleni bűncselekmények vonatkozásában enyhe növekedés állapítható meg, évben 1245 bűncselekmény, míg évben 1304 bűncselekmény valósult meg, ami 4.7 %-os növekedést jelent. Növekedés tapasztalható a közrend elleni, közlekedési és a személy elleni bűncselekmények tekintetében. Ezekben a bűncselekmény kategóriában kiemelkedő nagyságrendi növekedés nem tapasztalható. A többi bűncselekmény csoport tekintetében viszont csökkenés állapítható meg, így tehát a gazdasági bűncselekmények száma 43.8 %-kal, az államigazgatás, igazságszolgáltatás, közélet tisztasága elleni bűncselekmények száma %-kal, a házasság, család, ifjúság és nemi erkölcs elleni bűncselekmények száma 46,3 %-kal csökkent. Személy elleni bűncselekmények értékelése: A személy elleni bűncselekményeket a Btk. XII. fejezete tartalmazza: az élet, a testi épség és az egészség elleni, a szabadság és az emberi méltóság elleni bűncselekmények Személy elleni bűncselekmény ebből: emberölés halált okozó testi sértés testi sértés személyi szabadság megsértése magánlaksértés

5 Bűnügyi tevékenység értékelése A köznyugalmat jelentősen befolyásoló bűncselekmények közül ki kell emelni az emberölések számát, mely az utóbbi években legtöbb volt illetékességi területünkön január 09.-én telefonon értesítették kapitányságunkat, hogy Fábihánházán az egyik lakáshoz tartozó udvaron lévő szénacsomó alatt egy ismeretlen csecsemő holttestet találtak. Az elsődleges rendőri intézkedések alapján megállapítást nyert, hogy a szomszédban lakó 27 éves nő január első napjaiban életképes fiúgyermeket szült lakásán, akit a házuk mögötti kertbe vitte. A csecsemő az ellátatlanság következtében életét vesztette március 08.-án telefonon értesítették kapitányságunkat, hogy Tiborszálláson egy lakatlan lakás udvarán lévő kútban egy csecsemőt találtak. Az elsődleges rendőri intézkedések épen megállapítottuk, hogy egy közelben lakó lányanya szülte meg gyermekét nem kívánt terhességéből, akit később a kútba rejtve magára hagyott. Ennek a csecsemő halálának oka is az ellátatlanság volt március 08.-án a délutáni órákban telefonon tettek bejelentést kapitányságunkra, hogy Nagyecsed, Ady E. úton, az ott lakó család egyik női tagját holtan találták, feltehetően öngyilkossági szándékból ereit vágta fel. A bejelentést követően azonnal megállapítást nyert, hogy a helyszínen talált nő bűncselekmény áldozata lett, halálát bántalmazásokból eredő sérülések okozták. A lakásból készpénz tűnt el. Az ügyben az eljárásra illetékes MRFK. Bűnügyi Osztálya folytatta tovább a nyomozást, mivel az elsődleges intézkedések során az elkövető személye nem nyert megállapítást. Az aprólékos nyomozás eredménye képen a későbbiek során ismertté vált az elkövető személye, aki azonban a bűntető jogi felelősségre vonástól való félelmében öngyilkos lett. Összességében e bűncselekmény kategóriánál megállapíthatjuk, hogy szinte minden kategóriában nem jelentősen, de nőtt a 2007 évben megvalósult bűncselekmények száma, kivéve a magánlaksértés. A testi sértés elkövetőinek átlagos életkora a fiatal felnőtti kategóriába sorolható be. Az eredményességi mutatónk testi sértés bűncselekmény tekintetében 96.5 %-os, mely mutatja, hogy kiemelten kezeltük az erőszakos bűncselekmények elkövetését, eredményes befejezését is. Magánlaksértések száma 15-ről 4-re csökkent, leggyakrabban a volt házastársak, vagy élettársak sérelmére következtek el, a volt felek zaklatásai következtében. Házasság, család, ifjúság és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények: Bűncselekmény összesen ebből: erőszakos köz szemérem elleni erőszak Megrontás 2-3 kiskorú veszélyeztetése Tartás elmulasztása A házasság, család ifjúság és nemi erkölcs elleni bűncselekmények száma jelentősen csökkent, 42-ről 23-ra, ami 45.3%-os csökkenést jelent. Nem változott az erőszakos közösülés miatt indult nyomozások száma, nőtt a szemérem elleni erőszak, és a megrontás miatt indított eljárások száma. Csökkent a kiskorú veszélyeztetése, tartás elmulasztása miatt indított ügyeink száma. Kapitányságunk szülői bejelentés alapján indított bűntető eljárást több rb. szemérem elleni erőszak bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt egy többszörösen büntetett előéletű, visszaeső bűnöző ellen, aki Vaja községben, lakókörnyezetében élő több gyerekkorú személlyel fajtalankodott. Nevezett személy évekkel korábban 5

6 Bűnügyi tevékenység értékelése hasonló bűncselekmények miatt több éves börtön büntetéséből történő szabadulását követően pár hónappal ugyan ilyen bűncselekményeket követett el. Bűnügyi őrizetbe vételét követően kezdeményeztük előzetes letartóztatását, melyet a bíróság is elrendelt. Kapitányságunk kiemelten kezelte az ún. családon belüli erőszak kategóriájába tartozó bűncselekményeket. Ebbe a körbe tartozó erőszakos cselekmények alkalmával 81 esetben kezdeményeztünk eljárást. A bűncselekmények túlnyomó része, 34 esetben testi sértésekben, 4 esetben kiskorú veszélyeztetésbe, 11 esetben garázdaságban, valósult meg. Áldozatai nők és gyerekek voltak, a család egységébe hozzátartozók, házastársak, volt házastársak, vagyis az együtt élő személyek között valósult meg. Kiskorú veszélyeztetés bűncselekmény miatt 8 esetben indítottunk eljárást. Jellemző, hogy a szülő kötelezettségének nem tett eleget, azt súlyosan megszegte, kiskorú gyermekét rendszeresen bántalmazta, több esetben szexuálisan zaklatta, felügyelet nélkül hagyta, ill. orvosi ellátásban nem részesítette, így testi és értelmi fejlődését veszélyeztette. A másik leggyakoribb elkövetési magatartás a bűncselekmény elkövetésére való rábírással, vagy rábírni törekvéssel valósult meg. Az államigazgatás, az igazságszolgáltatás és a közélet tisztasága elleni bűncselekmények: Bűncselekmény összesen ebből: vesztegetés hiv.szem. köz. szem. elleni erőszak Zártörés A bűncselekmények száma 66-ról 25-re, ami %-os csökkenés. Embercsempészés és vesztegetés bűncselekmények miatt nem indított kapitányságunk eljárást. A kiemelt bűncselekmény kategóriák közül hivatalos személy, közfeladatot ellátó személy elleni erőszak miatt évben 7 esetben indítottunk eljárást, mely azonos az előző évhez képest. A gyanúsítottak elkövetési magatartására jellemző volt, hogy egészségügyi dolgozót, vámhivatal beosztottját ill. iskolában pedagógust erőszakkal akadályoztak, bántalmaztak, fenyegettek meg munkájukkal kapcsolatban. A kiemelteken kívül leggyakrabban előforduló bűncselekmények a zártörés (6), hamis vád, a hatóság félrevezetése fordult elő. Az utóbbi két bűncselekmény típusnál minden esetben az illetékes hatósághoz, az Ügyészségi Nyomozó Hivatalhoz küldtük meg hatáskör illetékesség hiányában. A zártörésben APEH ill. bírósági végrehajtó által tett feljelentések alapján indítottunk eljárást. Közrend elleni bűncselekmények: Közrend elleni bűncselekmény ebből: garázdaság visszaélés lőfegyverrel vagy lőszerrel közveszéllyel fenyegetés visszaélés kábítószerrel Önbíráskodás

7 Bűnügyi tevékenység értékelése A közrend elleni bűncselekmények száma 437-ről 469 re, azaz 7.3 %-kal nőtt. A növekedés okaként említhetjük a fokozottabb rendőri jelenlét következtében a folyamatban lévő bűncselekmények azonnali észlelését, minek következtében csökkent a látenciát e bűncselekmény kategóriában. Visszaélés kábítószerrel bűncselekmény esetében a látencia nagy. Illetékességi területünkön jelen van a kábítószer és annak minden kriminalisztikai hatása. Előző évekhez képest jóval nagyobb számban folytattunk le eljárást e bűncselekmény tekintetében. A korábbi évek felderítésével felszámoltuk az általunk ismert drogterjesztői és fogyasztói hálózatokat. Egyfajta átrendeződés tapasztalható a bűncselekmény elkövetésének módjában, a drogok beszerzésének módszerében. Az előző évben célul tűztük ki e bűncselekmény látenciájának szűkítését. Előzetes bűnügyi információk alapján meglapozott gyanú merült fel arra, hogy Mátészalka városában, az egyik szórakozóhelyen, hétvégén tömeges kábítószer fogyasztás történik. A bűnügyi információ alapján január 21.-én bűnügyi akciót hajtottunk végre ezen szórakozóhelyen, ahol több mint 30 fiatal előzetes orvosi vizsgálatát végeztük el a helyszínen, akik közül 8 fő került előállításra és velük szemben az eljárást kapitányságunk folytatta le. A lőfegyverrel kapcsolatos bűncselekmények száma jelentősen nem változott. Lőfegyverrel, robbanószerrel emberi élet kioltása vagy veszélyeztetése nem merült fel. Összehangolt bűnügyi, közbiztonsági akció keretén belül ellenőrzést hajtottunk végre án a Mátészalka, Jármi úton, ahol a közrend nyugalmát megsérteni kívánó személyek csoportosultak. A rendőri intézkedés során az egyik intézkedés alá vont, többszörösen büntetett előéletű helyi lakos, ruházatából elrejtett 1 db 9 mm-es, éles, marok lőfegyvert ill. 8 db lőszert. Az eljárás során megállapítást nyert, hogy a személy évekkel korábban illegális csatornákon keresztül jutott hozzá a lőfegyverhez. A lőfegyverek birtoklása ill. a tartás célzata alapján kerültek felderítésre az ügyek, több esetben orvvadászati tevékenységgel összefüggésben. Eljárást indítottunk a lőfegyverrel kapcsolatos visszaélés miatt án, egy többszörösen előéletű hodászi személy ellen, akinek lakásának udvarán, a fűbe rejtve egy 0.22 kaliberű kispuskát foglaltunk le. A házkutatás során vad hús is került lefoglalásra, mely vadat az ügyben bevont szakértői vélemény alapján a lefoglalt lőfegyverrel ejtették el. Közrend elleni bűncselekmények jelentős részét garázdaság, okirat hamisítás, visszaélés okirattal bűncselekmények teszik ki. Közokirat-hamisítás 12 esetben történt, visszaélés okirattal bűncselekmény elkövetése miatt 42 esetben indítottunk eljárást. A közokirat-hamisítások nagy többsége intellektuális közokirat hamisítás, amelyek gépjármű eladásokhoz, vételekhez köthetőek. Alapja valótlan tartalmú magánokirat, melyek felhasználásával a központi nyilvántartásba (közhiteles) kerülnek be valótlan adatok (tulajdonosok, üzembentartók, stb.). A garázdaság bűncselekmények száma 142-ről 154-re azaz, 8.4 %-kal nőtt. A növekedés okai közt említhetjük, hogy a korábbi években eltérő volt e bűncselekmény megítélésében az ügyészségnek ill. a bíróságnak az álláspontja. Álláspontok egyeztetésével elhatárolhatóbb adott esetben egy rendzavarás szabálysértés ill. egy garázdaság vétségének elkövetése. Ezért már az elsődleges intézkedések során az intézkedő állomány is elhatárolja egymástól az adott esetben a szabálysértést vagy a bűncselekményt. Összefüggésben van e bűncselekményi kategória vonatkozásában a rendőri 7

8 Bűnügyi tevékenység értékelése jelenlét, vagy a folyamatos rendőri ellenőrzés adott helyeken : szórakozóhelyeken, vasút állomáson, közterületeken. A korábbi évek adatait elemezve megállapítottuk, hogy bizonyos szórakozó helyeken és azok környezetében vagy vasút állomás és annak környezetében jelentősebb számban előfordultak garázda jellegű bűncselekmények. Ezekre a helyekre az elmúlt évben koncentráltabb és folyamatos rendőri ellenőrzést telepítettünk december 08.-án a hajnali órákban tömegverekedésre utaló bejelentés érkezett kapitányságunkra, mely szerint több személy egy, a Mátészalka, Jármi úton lévő szórakozóhelyen egymást bántalmazták, összetörték a szórakozóhely berendezését valamint a parkolóban parkoló nagyobb értékű szgk.-t. Az elsődleges intézkedések alapján megállapítottuk, hogy különböző vágó, szúr eszközök felhasználásával több személy súlyosan bántalmazott a szórakozó hely vendégei közül 2 személyt. A szórakozóhely berendezéseiben 2.3 millió forint kárt okoztak, továbbá az egyik bántalmazott személy szgk.-ban 3 millió forintos kárt okoztak. A bűncselekmények elkövetésével többszörösen büntetett előéletű személyek voltak gyanúsíthatóak, akik közül 5 személyt bűnügyi őrizetbe vettünk, é akik jelenleg is előzetes letartóztatásban vannak. Tekintettel arra, hogy a fenti bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személyek ellen több bűntető eljárás is volt folyamatban a megye területén ezért az eljárást a Megyei Főkapitányság folytatja jelenleg is az ügyek egyesítését követően. Az önbíráskodások száma az elmúlt évhez képest nőtt, 2-ről 7-re, ez arra utalhat, hogy a lakosság főleg anyagi jellegű vitáit nem jogi úton próbálják rendezni egymás között, hanem öntörvényűen, saját megítélésük szerint. Gazdasági bűncselekmények értékelése Gazdasági bűncselekmények ebből: pénzhamisítás hamis pénz kiadása számítógépes csalás 1-1 Készpénz hely. fiz. eszk. vissza A gazdasági bűncselekmények száma 151-ről 100-ra, 33.77%-kal csökkent. A gazdasági bűncselekmények felderítése igen nehéz, az elkövetők általában magasan képzett, kvalifikált, szakemberek, akik szándékukat jól leplezik, a jogszabályoknak megfelelően dokumentálják. Ennek ellenére tevékenységük látszat gazdasági tevékenység, ezért e bűncselekmények látenciája magas. Illetékességi területünkön évben korábbi időszakhoz képest több esetben fordult elő hamis Ft. és Ft.-os címletű pénz, mely kereskedelmi forgalomba került. A készpénz-helyettesítő fizetőeszközzel visszaélés (bankkártyával visszaélés) a évben még új bűncselekményként jelentkezett, mely évben 4 esetben indítottunk eljárást, évben 3 esetben, évben 5 esetben, évben 7 esetben követtek el. A bűncselekmények elkövetőire jellemző volt, hogy a megszerzett bankkártyát a mellette elhelyezett PIN- kóddal fel tudták használni és így - a késői felfedezés miatt - az automatánál a készpénzt a folyószámlájáról le tudták emelni. Új elkövetési magatartásként 2007 év második felében jelentek meg illetékességi területünkön azok 8

9 Bűnügyi tevékenység értékelése az elkövetői csoportok, akik külföldön hamisított bankkártyákkal sikeresen, vagy sikertelenül emeltek le bankkártya automatákról különböző címletű összegeket. A Mátészalkai Rendőrkapitányság ismeretlen tettes ellen folytat nyomozást készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel való visszaélés bűntett elkövetése miatt, akik egy bizonyos pénzintézet bankkártya automatájának felhasználásával hamisított bankkártya használatával a és a közötti időszakban összesen 71 alkalommal kíséreltek meg készpénzt felvenni, ebből 23 alkalommal sikeresen. A sikeres tranzakciók alapján a pénzintézet sérelmére Ft. kárt okoztak, melyből Ft. kísérleti szakban maradt. Konkrétan felvett összeg : Ft. A nyomozás adatai alapján a bűncselekményt egy elkövetői kör hajtotta végre, akik az esti ill. az éjszakai órákban követték el a bankjegy kiadó automatánál a bűncselekményt. Kapitányságunk előzetes letartóztatás elrendelése mellett folytat eljárást 1 fő román állampolgár ellen, akit tetten értünk a Mátészalka, Kölcsey úton lévő Raiffeisen Bank automatájánál, akitől 12 db hamisított bankkártyát foglaltunk le. Az eljárás jelenlegi szakaszában megállapítható, hogy román állampolgárságú személyek által kialakított bűnözői kör külföldi bankszámla adatok megszerzésével hamisítja a bankkártyákát, melyeket nem csak Mátészalkán, hanem az ország egész területén használnak fel. Beazonosítottunk az ismert elkövetőn túl 6 főt, akik szintén román állampolgárok és ehhez a bűnözői körhöz köthetőek. Nem zárható ki, hogy a Raiffeisen Bank automatáin túl egyéb más pénzintézetek automatáit is felhasználták bűnözői tevékenységük során. Folyamatosan kapjuk, értékeljük a sértett pénzintézetektől a megkért kártyaszámok alapján azok felhasználását, így jelen pillanatban összesített adataink alapján a fentiekben ismertetett bűnözői csoport Ft. értékre követte el a bűncselekményt, mely összegből Ft.-ot fel is vett, ami a tényleges kár, mer összeg feltehetően növekedni fog. Vagyon elleni bűncselekmények értékelése Kiemelt vagyon elleni bűncselekmények ebből: rablás Kifosztás Zsarolás sikkasztás csalás rongálás hitelsértés jármű önkényes elvétele A kiemelt vagyon elleni bűncselekmények közül a rablások száma az előző évhez képest 7-ről 6-ra csökkent. Minden rablásos ügyünket eredményesen fejeztünk be ismeretlenül egy sem maradt. Mátészalkai Rendőrkapitányság január 21.-én kapott bejelentést, hogy lakásában holtan találták az egyedül élő 82 éves idős sértettet, a lakásban kutatási és erőszakos behatolásra utaló nyomok vannak. Az elsődleges intézkedéseket az MRFK. Bűnügyi Osztályával tette meg kapitányságunk, melynek eredménye képen megállapítást nyert, hogy az elkövető egy 35 éves helyi nő volt. Az elkövető lakásában előző éjszaka pénzt követelve tettleg bántalmazta az egyedül élő sértettet, akitől Ft. készpénzt tulajdonított el. Az eljárás során megállapítást 9

10 Bűnügyi tevékenység értékelése nyert, hogy a bántalmazás és a bekövetkezett halál között ok okozatti összefüggés nem állapítható meg, ezért rablás bűntett elkövetése miatt a női elkövetővel szemben a nyomozást kapitányságunk folytatta le. Kapitányságunk eljárást indított án ismeretlen tettesek ellen, akik ezen a napon óra körüli időben Mátészalka, Nagyszőlőben megállították a kerékpárral haladó 57 éves sértettet, tőle pénzt követeltek, majd bántalmazni kezdték. A bántalmazás következtében a sértett 8 napon túl gyógyuló sérülést szenvedett. Az elkövetők Ft. készpénzt vettek el erőszakkal a sértettől. Az elkövetők személye (2 fő) az elsődleges intézkedések eredménye képen megállapítást nyert, akikkel szemben a nyomozást rablás bűntette miatt folytattuk le. Kapitányságunk 2 fő elkövetővel szemben folytatott rablás miatt bűntető eljárást, akik december 02.- án pénzszerzési (rablási) szándékkal látogatták meg Nyírmeggyesen az egyedül élő 61 éves sértettet, aki ismerősük volt. Miután a sértett nem volt hajlandó részükre pénzt adni, az egyik elkövető mellkason szúra, majd ruházatából elvették pénztárcáját az abban tárolt apró pénzzel együtt. A sértett a szúrás következtében 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. Az eljárás során felmerült az emberölés kísérletének gyanúja is, melyet azonban az ügyben elkészített orvos-szakértői vélemény nem igazolt. Az ügyben bűnügyi őrizetbe vétel és előzetes letartóztatás elrendelése mellett rablás bűntettének elkövetése miatt folytattuk le az eljárást a többszörösen büntetett előéletű 21 éves női és a 30 éves férfi elkövetővel szemben. A kifosztások, zsarolások száma jelentősen nem változott, sikkasztások száma 10-ről 6-ra csökkent. A csalás bűncselekmények száma szintén csökkent 168-ról 102-re, szintén csökkent a rongálások száma is 75-ről 68-ra. A csalás bűncselekmények elkövetése tekintetében meg kell említenünk, hogy nagy részük hitelezési csalás. A hitelezési csalásokra jellemző, hogy a hitelt folyósító pénzintézeteket ejtik tévedésbe azok az elkövetők, akik valós fizetési szándék nélkül vásárolnak meg jórészt gépkocsikat, és azokat legális csatornákon más személyek részére tovább értékesítik. A Mátészalkai Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya büntetőeljárást indított szeptember 14.-én előzetesen beszerzett bűnügyi információk alapján négy személy ellen, akik fiktív munkáltatói igazolások felhasználásával gyors hitelek felvételét kísérelték meg Tesco Global Zrt. Mátészalkai Áruházában. A tettenérés során sikerült elfogni és gyanúsítottként felelősségre vonni annak a gazdasági társaságnak a vezetőjét, aki a percekkel a hitelügyintézést megelőzően töltötte ki a valótlan tartalmú munkáltatói igazolásokat. A tetten ért gyanúsítottakon túl újabb gyanúsított kihallgatásokra fog várhatóan sor kerülni az ügy nyomozása során tekintettel arra, hogy több hitelintézet felé is benyújtották a munkáltatói igazolásokat. Az eljárás jelen adatai alapján több mint 15 olyan hitelügylet ismert, ahol a fiktív munkáltatói igazolások felhasználásra kerültek, ezekből hét esetben a hitel felvétele megtörtént, így összességében több mint 5 millió Ft. kárt okoztak az elkövetők. Összességében 14 elkövető 49 bűncselekményt követett el. Az elmúlt évhez képest hitelsértéses ügyekben folytatott eljárásaink száma stabilizálódott, mely ügyek szinte kizárólagosan gépkocsik értékesítéséhez kapcsolódnak. A lízingelő vagy hitelt biztosító pénzintézetek feljelentései alapján indított eljárásokban a hitel fedezetéül szolgáló személygépkocsik felkutatása a cél, mivel a hitelügyletekben résztvevő személyek fizetési kötelezettségük nem teljesítése után még a gépkocsit is elidegenítik. Ezen ügyek vizsgálatánál több esetben csalás bűncselekmények tényállásainak megállapítására is sor kerül, mivel jövedelem nélküli emberek, némi anyagi ellenszolgáltatásért, csak a nevüket adják az ügyletekhez. Ezt követően a gépkocsi bekerül az illegális értékesítési hálózatba. 10

11 Bűnügyi tevékenység értékelése Tulajdon elleni bűncselekmények: Bűncselekmény megnevezése eset % eset % eset % Vagyon elleni bűncselekmény Lopás betöréses lopás , , A vagyon elleni bűncselekmények alakulása a bűnözés szerkezetének meghatározó eleme. Ennek megfelelően a vagyon elleni bűncselekmények növekedését, a lopások, a betöréses lopások számának növekedése okozta. A vagyon elleni bűncselekmények 50,69 %-át a lopások, további %-át a betöréses lopások teszik ki. A számokból kitűnik, hogy a vagyon elleni bűncselekmények % - a lopás, vagy annak minősített esete, a betöréses lopás. Elemezve az összes bűncselekményen belül a vagyon elleni bűncselekmények arányát az látszik, hogy 2313 bűncselekményből 1305 vagyon elleni, mely % -a a bekövetkezett bűncselekményeknek. A vagyon elleni bűncselekményeken belül a lopások száma 661, ez 4.7 % - kal, a betöréses lopásoknál 30.9 %-kal növekedett. Kapitányságunk több rb. lopás bűntett vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt 1 fő kocsordi lakos ellen előzetes letartóztatás elrendelése mellett ill. 5 társával szemben, akik Kocsord községben követtek el vagyon elleni bűncselekményeket : magánszemélyek sérelmére lakásbetöréseket, alkalmi lopásokat. Az ügyben 6 fő gyanúsítottal szemben 21 rb. lopási cselekmény elkövetése miatt fejeztük be a nyomozást én. Több rb. 5.b.-s minősítésű lopás bűntett elkövetése miatt folytattunk eljárást több személy ellen, akik megalapozottan gyanúsíthatóak voltak azzal, hogy év ősze és év első hónapjaiban Baktalórántháza térségében, Vaja nagyközség és térségében, Polgármesteri Hivatalok, üzletek, italboltok sérelmére követtek el betöréses lopást. Ez ügyben felderített bűncselekmények közül kiemelkedik Ömböly, Ilk és Rohod községek Polgármesteri Hivatalai sérelmére elkövetett bűncselekmények. Ezen betörések során páncélszekrényeket és lemezkazettákat tulajdonítottak el a hivatalokból 10 és 300 ezer forint közötti készpénzzel, mely szekrényeket a későbbiek során erőszakos módon nyitottak ki. Az ügyet 12 elkövetővel szemben összesen 21 bűncselekmény elkövetése miatt vádemelési javaslattal június 19.-én fejeztük be. Megnyugtató, hogy területünkre nem jellemző a gépkocsi lopások ill. a jármű önkényes elvétele bűncselekmények (9 ügy) mely eljárásokat eredményesen fejeztünk be. A vagyon elleni bűncselekményeken belül jelentős a mobiltelefon lopások nagyságrendje: évben 92 esetben, évben már 117 esetben, évben 149 esetben, évben 133 esetben, évben 230 esetben, évben 152 esetben, 2007 évben 84 esetben indítottunk eljárást ilyen ügyben. A tapasztalatok alapján megállapítható, hogy az állampolgárok nem kellő figyelemmel és gondoskodással kezelik értékeiket: mobiltelefonjukat nyitott gépkocsiban felejtik, szórakozóhelyeken rövidebb-hosszabb ideig őrizetlenül hagyják, illetve különböző helyeken felejtik, így azok eltűnését később észlelik. Elemezve az elkövetés helyét, az is megállapítható, hogy a mobiltelefonokat leggyakrabban középiskolákból, kollégiumokból, öltözőkből, tantermekből tulajdonítják el, melyek nem zárhatók vagy figyelmetlenségből nem zárják le/be. 11

12 Bűnügyi tevékenység értékelése Részletes eredmények kiemelt bűncselekményeknél nyomozás eredményesség (%) felderítés eredményesség (%) súlyos testi sértés 90,2 96,3 96,5 80,6 95,2 96,8 rablás 87,5 66, , erőszakos köz lopás 47,3 40,5 50,1 41,6 37,8 42,7 betöréses lopás 36,7 45,7 50,7 35,7 45,4 50,2 Bűncselekmény területi elhelyezkedése A Mátészalkai Rendőrkapitányság illetékességi területén elkövetett bűncselekmények száma 2305-ről, 2313-ra, 0.3 %-kal nőtt. Városban elkövetett bűncselekmények: Mátészalka városban 1015 eset 43,88 % Csenger városban 163 eset 7,04 % Nagyecsed városban 138 eset 5,96 % A három városban 1316 bű ncselekmény volt, ez az összes bűncselekmény % - a. Községekben elkövetett bűncselekmények száma: 997, ez az összes bűncselekmény %-a. A legfertőzöttebb települések Nagydobos KMB területéhez tartozó települések közül Nagydobos (87), Ópályi (78), Kocsord KMB területéhez tartozó Kocsord (95), Györtelek (84), Hodász KMB területén Hodász (84), Kántorjánosi (56), Vaja KMB területén Vaja (117), Őr (8) község. Az ismertté vált bűncselekmények közül Mátészalka városban 1015 bűncselekményből 631 vagyon elleni bűncselekmény történt, mely %-a, Csenger városban 163 bűncselekmény közül 110 vagyon elleni, %, Nagyecsed városban 138-ból 67 vagyon elleni bűncselekmény, %-a az összes bűncselekményeknek. A városokban elkövetett bűncselekmények közül a közrend elleni bűncselekmények elkövetésének gyakoriságát tekintve Mátészalkán 189, %-a, Csengerben 31, 19 %-a, Nagyecseden 19, %-a az összes bűncselekményeknek. A bűncselekményeket tovább elemezve Mátészalka városban a közlekedési és a személy elleni bűncselekmények az összes bűncselekmények %-át teszi ki. Ugyan ez az arány Csenger városban 11 %, míg Nagyecsed városban %. Mátészalka város bűnügyi helyzete: 12

A Váci Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről

A Váci Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről VÁCI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 2600 Vác, Zrínyi utca 7. Levélcím: 2601 Vác, Pf. 266 Tel: 27/501-955, BM: 03-30-3510 E-mail: latorovszkyg@pest.police.hu Szám: 13100-233/2015. ált. Ö N K O R M Á N Y Z AT

Részletesebben

BESZÁMOLÓ FEHÉRGYARMAT RENDŐRKAPITÁNYSÁG. 4900Fehérgyarmat Kiss E út 4-6. Tel. BM: (03/32)67-20 Városi: (06/44)364-211 Fax.

BESZÁMOLÓ FEHÉRGYARMAT RENDŐRKAPITÁNYSÁG. 4900Fehérgyarmat Kiss E út 4-6. Tel. BM: (03/32)67-20 Városi: (06/44)364-211 Fax. RENDŐRKAPITÁNYSÁG FEHÉRGYARMAT 4900Fehérgyarmat Kiss E út 4-6. Tel. BM: (03/32)67-20 Városi: (06/44)364-211 Fax. BM: (03/32)67-39 Száma: 0/146-2009.ált. BESZÁMOLÓ a Fehérgyarmati Rendőrkapitányság 2008.

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. ÁPRILIS 19-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. ÁPRILIS 19-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. ÁPRILIS 19-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 940-4/2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Beszámoló Baranya megye 2006. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 8200 Veszprém Bajcsy-Zsilinszky u. 34. ELŐ TERJESZTÉS

Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 8200 Veszprém Bajcsy-Zsilinszky u. 34. ELŐ TERJESZTÉS Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 8200 Veszprém Bajcsy-Zsilinszky u. 34. Szám: 02/79-35/2007. ELŐ TERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-i ülésére Tárgy: Veszprém Megyei

Részletesebben

A képviselő-testület 2015. április 30-i zárt ülésén hozott döntések:

A képviselő-testület 2015. április 30-i zárt ülésén hozott döntések: A képviselő-testület 2015. április 30-i zárt ülésén hozott döntések: 92/2015. Kth. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.évi CLXII. tv.

Részletesebben

Jelentés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében élő gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők helyzetéről, a 2010. évi bűnmegelőzési tevékenység értékelése

Jelentés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében élő gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők helyzetéről, a 2010. évi bűnmegelőzési tevékenység értékelése Jelentés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében élő gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők helyzetéről, a 2010. évi bűnmegelőzési tevékenység értékelése 4400 Nyíregyháza, Hôsök tere 5. 4401 Nyíregyháza, Pf.: 199.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 131/2003. (V. 28.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 131/2003. (V. 28.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 131/2003. (V. 28.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közbiztonsági Koncepciójának elfogadásáról A Közgyűlés Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Részletesebben

Országos Polgárőr Szövetség MÓDSZERTANI AJÁNLÁS A JÁRÁSI POLGÁRŐR-KOORDINÁTOR TEVÉKENYSÉGÉHEZ 2014.

Országos Polgárőr Szövetség MÓDSZERTANI AJÁNLÁS A JÁRÁSI POLGÁRŐR-KOORDINÁTOR TEVÉKENYSÉGÉHEZ 2014. Országos Polgárőr Szövetség A JÁRÁSI POLGÁRŐR-KOORDINÁTOR TEVÉKENYSÉGÉHEZ Tartalomjegyzék Bevezető 3 I. Információs blokk 1. Járások 1. 1. A járási rendszer a magyar közigazgatásban 1. 2. A járások jogszabályban

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K ÖSSZEFOGÁSSAL A BIZTONSÁGOS VESZPRÉMÉRT A Veszprémi Rendőrkapitányság, a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és az együttműködő szervezetek P Á L Y Á Z A T A a közterületen elkövetett jogsértések

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő - testületének 2012. április 25.-i ülésére. Tisztelt Képviselő - testület!

ELŐTERJESZTÉS Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő - testületének 2012. április 25.-i ülésére. Tisztelt Képviselő - testület! ELŐTERJESZTÉS Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő - testületének 2012. április 25.-i ülésére Tárgy: A közrend, közbiztonság helyzete Szentgotthárdon Tisztelt Képviselő - testület! Szentgotthárd

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D:

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. május 23-án /csütörtök/ 16.00 órai kezdettel a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében /Sárvár, Várkerület 3. II.em./ ülést tart,

Részletesebben

Közigazgatási Osztály Szociálpolitikai Osztály Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ Békéscsabai Városi Rendőrkapitányság

Közigazgatási Osztály Szociálpolitikai Osztály Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ Békéscsabai Városi Rendőrkapitányság kt. SZ.: XV. 1266-312012. Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 BÉKÉSCSABA MEG fel JOGÚ VAROS POLGARMESTERE Békéscsaba, Szent stván tér 7. Ügyintéző: Dr. Burai Mihály, Csizmár Mónika, Dr. Csereiné

Részletesebben

TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE

TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 5201 Törökszentmiklós Kossuth út 143 Postafiók 28. Tel. T. Fax: 06-56/590-110 E-mail: www. ugyelet. torokszentmiklosrk@jasz. police.hu Szám: 16070/ 453-3/2014.

Részletesebben

Hévízi Kistérség. Bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepciója

Hévízi Kistérség. Bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepciója Hévízi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Hévízi Kistérség Bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepciója 2008. december 2 I. Bevezető. A Hévízi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által

Részletesebben

ELEMZÉSE, A BŰNMEGELŐZÉSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE BUDAPEST 2003.

ELEMZÉSE, A BŰNMEGELŐZÉSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE BUDAPEST 2003. KOORDINÁTORI JELENTÉS A GYERMEKKORÚ, ÉS FIATALKORÚ BŰNELKÖVETÉS HELYZETÉNEK ELEMZÉSE, A BŰNMEGELŐZÉSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE BUDAPEST 23. Budapest jellemzőinek, adottságainak áttekintése Közismert, mégis

Részletesebben

TARTALOM. Bevezető 1. ALAPELVEK 1.1. A közbiztonság fogalma, tartalma 1.2. A bűnmegelőzés fogalom- és eszközrendszere

TARTALOM. Bevezető 1. ALAPELVEK 1.1. A közbiztonság fogalma, tartalma 1.2. A bűnmegelőzés fogalom- és eszközrendszere ÓBUDA BÉKÁSMEGYER KÖZBIZTONSÁGI ÉS BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓ TARTALOM Bevezető 1. ALAPELVEK 1.1. A közbiztonság fogalma, tartalma 1.2. A bűnmegelőzés fogalom- és eszközrendszere 2. HELYZETÉRTÉKELÉS 2.1.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésének 8. számú - Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról - tárgyú napirendi pontjához Előadó:

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2013. évi ellátásáról. Tisztelt Közgyűlés!

Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2013. évi ellátásáról. Tisztelt Közgyűlés! Ikt. SZ.: XI. 5472-5/2014. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS POLGARMESTERE Békéscsaba, Szent István tér 7. Ügyintéző: Dr. Csereiné Argyelán Anna, Dr. Hajdú Antal, Dr. Tőgye Ildikó Mell.: Hiv. sz. : Postacím:

Részletesebben

Az együttműködést szabályozó eljárásrend, protokoll

Az együttműködést szabályozó eljárásrend, protokoll "Egy jó szó Zuglóban" Zugló Önkormányzata és a Zuglói Polgárőrség Áldozatvédelmi Programja Azonosító szám: TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0011 Az együttműködést szabályozó eljárásrend, protokoll TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS KÖZBIZTONSÁGI ÉS KONCEPCIÓJA

A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS KÖZBIZTONSÁGI ÉS KONCEPCIÓJA 1 A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS KÖZBIZTONSÁGI ÉS BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓJA 2 Meg akarjátok előzni a bűntetteket? Tegyétek, hogy a törvények világosak, egyszerűek legyenek, és hogy a nemzet

Részletesebben

RENDİRKAPITÁNYSÁG SZERENCS RENDİRİRS TOKAJ. 3910 Tokaj, Ady Endre út 8. sz. Telefon / Fax: 47/552-189, BM tel: 59-75. Jóváhagyom: B E S Z Á M O L Ó

RENDİRKAPITÁNYSÁG SZERENCS RENDİRİRS TOKAJ. 3910 Tokaj, Ady Endre út 8. sz. Telefon / Fax: 47/552-189, BM tel: 59-75. Jóváhagyom: B E S Z Á M O L Ó RENDİRKAPITÁNYSÁG SZERENCS RENDİRİRS TOKAJ 3910 Tokaj, Ady Endre út 8. sz. Telefon / Fax: 47/552-189, BM tel: 59-75 Szám: 268-74/ 26-2007. ált. Jóváhagyom: B E S Z Á M O L Ó TOKAJ VÁROS bőnügyi- közbiztonsági

Részletesebben

Átfogó értékelés Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Átfogó értékelés Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 1. sz. melléklet Átfogó értékelés Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 81 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel.: (88) 592-66 Pf.: 76. fax: (88) 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város

Részletesebben

BESZÁMOLÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS 2010. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRİL RENDİRKAPITÁNYSÁG BALMAZÚJVÁROS. Szám: 09080-848/-1/2011. ált.

BESZÁMOLÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS 2010. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRİL RENDİRKAPITÁNYSÁG BALMAZÚJVÁROS. Szám: 09080-848/-1/2011. ált. RENDİRKAPITÁNYSÁG BALMAZÚJVÁROS Szám: 09080-848/-1/2011. ált. BESZÁMOLÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS 2010. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRİL Balmazújváros, 2011. március 05. Kántor Péter r. alezredes rendırségi fıtanácsos

Részletesebben

AZ ÁLLAMPOLGÁRI JOGOK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSÁNAK JELENTÉSE

AZ ÁLLAMPOLGÁRI JOGOK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSÁNAK JELENTÉSE AZ ÁLLAMPOLGÁRI JOGOK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSÁNAK JELENTÉSE A CSALÁDON BELÜL VESZÉLYEZTETETT GYERMEK- ÉS FIATALKORÚAK VÉDELMÉT SZOLGÁLÓ ÁLLAMI FELADATOKRÓL HEVES MEGYEI HELYZETJELENTÉS 1997-99 ÉVEKRŐL AZ

Részletesebben

Nagy György Miklósné igazgató Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság

Nagy György Miklósné igazgató Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2009. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző Tárnok Lászlóné aljegyző Igazgatási osztály munkatársai Véleményező

Részletesebben

XVI. Nemzeti Adó- és Vámhivatal

XVI. Nemzeti Adó- és Vámhivatal XVI. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Államháztartási egyedi azonosító száma: 295868 Államháztartási szakágazati besorolása: 841112 Pénzügyi, költségvetési igazgatás Adószáma: 15789934-2-51 Székhelye: 1054

Részletesebben

B e s z á m o ló Alsózsolca Város 2013. évi bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről

B e s z á m o ló Alsózsolca Város 2013. évi bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről 1 RENDŐRKAPITÁNYSÁG MISKOLC Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police.hu Szám: 05010/.././2014.Ált. Jóváhagyom:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A Testület neve: Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő Testület. Testületi névsor: Képviselő Voks Frakció

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A Testület neve: Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő Testület. Testületi névsor: Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő Testület A jegyzőkönyv file: 08már31a.jkv J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Testület neve: Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő Testület Dátum: 2008.márc.31 üléséről.

Részletesebben