Junior Achievement M A G Y A R O R S Z Á G. Gazdasági és vállalkozási ismeretek ÉN ÉS A VILÁG PROGRAMCSOMAG ORSZÁGUNK, A VILÁG.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Junior Achievement M A G Y A R O R S Z Á G. Gazdasági és vállalkozási ismeretek ÉN ÉS A VILÁG PROGRAMCSOMAG ORSZÁGUNK, A VILÁG."

Átírás

1 Junior Achievement M A G Y A R O R S Z Á G Gazdasági és vállalkozási ismeretek ÉN ÉS A VILÁG PROGRAMCSOMAG ORSZÁGUNK, A VILÁG Tanári kézikönyv

2 Tartalom Bevezető 4 1. Kicsi lett a világ 5 A tevékenység során a tanulók ismereteket szereznek az emberek közötti információcsere fontos szerepéről, annak történetiségéről és jövőjéről. Mód nyílik a korszerű információs és kommunikációs rendszerek megismerésére is, valamint szó esik a kommunikációs kultúra fontosságáról, írott és íratlan szabályairól. 2. Változtasd meg a játszmát 10 Ebben a tevékenységben főszerephez jutnak a tanulók, és kézbe vehetik sorsuk irányítását. Kidolgozhatják életük stratégiáját, miközben találkoznak Idő Apóval, és különféle hétköznapi kommunikációs helyzetbe keverednek. Álmodozhatnak, terveket szövögethetnek, próbálkozhatnak, alkothatnak és szórakozhatnak, miközben megismerik és felismerik a jó és rossz döntéseik következményeit. 3. A szervezés 13 Ebben a tevékenységben a diákok megtanulják a széles körét azoknak az ismereteknek és anyagi javaknak, melyek szükségesek egy vállalkozás elindításához. Ezek mellett megismerkednek még az általános vállalkozási formákkal is. 4. Humán erőforrás menedzsment 18 Ebben a tevékenységben a diákok a cégvezetők által betöltött szerepekről fognak tanulni egy versenyképes vállalkozás keretein belül. Megvizsgálnak majd sok lényeges vezetői döntést, különös hangsúlyt fektetve az új alkalmazottak felvételére. Személyi döntéseket vizsgálva egy vezető szemszögén keresztül a diákoknak lehetősége nyílik a jó munkavállaló személyiségének meghatározására. A diákoknak még lehetőségük lesz fejleszteni tárgyalási képességeiket, megbeszélni jövőbeni karrier lehetőségeiket és átgondolhatják a különböző pályákhoz szükséges végzettségi követelményeket. 5. A termelés 22 Ebben a tevékenységben a diákok különböző termelési módokat fognak megnézni tollak előállításához. Ez lehetőséget nyújt a fontos közgazdaságtani fogalmak, mint például a termelékenység és a munkamegosztás megtárgyalására. A diákok megtanulják az alapvető termelési stratégiákat és azt hogy a vezetői döntések hogyan befolyásolják a termelékenységet és a profitot. 6. Értékesítés 28 Ezen a foglalkozáson a diákok egy termék marketingének egy másik szempontját, a személyes értékesítést fogják tanulmányozni a szabad piaci gazdaságban. Megtárgyalják a hatékony érékesítés lépcsőfokait, tanulmányozzák a személyes értékesítés hatékony technikáit és ezt a tudást használják majd szimulált értékesítési tevékenység közben. 7. A világ az osztályteremben 31 A diákok megnevezik az osztályban található importcikkeket, és a világtérképen megkeresik, honnan származnak. A diákok felismerik, hogy a vállalatok világ gazdaságban kereskednek - importálnak és exportálnak. 2

3 8. Kereskedelmi helyek 34 A diákok a kirakójáték megoldása közben megértik, hogy a cégek azért importálnak és exportálnak termékeket és szolgáltatásokat, hogy kielégítsék az ország lakóinak igényeit és szükségleteit. 9. Dollárt dollárért 37 A diákok megbeszélik, hogyan kereskednek az országok, és megismerkednek az árfolyamokkal. Kereskedelmi tevékenységet végeznek, amely valamelyest érzékelteti velük a világkereskedelem bonyolultságát. 10. Üzleti ügyek 40 A diákok megtanulják, hogy a nemzetközi kereskedelemben a cégeknek különböző kérdésekkel kell megbirkózniuk. Szembesülnek a nemzetközi marketing kihívásaival, amelyekkel a világkereskedelemben résztvevő bármely cég szembe találja magát. 11. A világgazdaság kihívásai 43 A diákok ismertetik nemzetközi marketing stratégiáikat. Elmagyarázzák, miért így döntöttek a termék, az ár, a reklám és a hely kérdésében. 12. JAM PARTY Összefoglalás 45 A junioros diákok által szervezett rendhagyó óra keretében kerül sor a program zárására. A meghívott szponzorok vállalkozók/szülők - tanárok és az iskola vezetése, egy állófogadással egybekötött baráti beszélgetésen vesznek részt, amelyen az iskola vezetősége és a gyerekek megköszönik az oktatási intézménynek nyújtott támogatást, beszélnek további terveikről, egyúttal a gyerekek számot adnak megszerzett ismereteikről is. 3

4 BEVEZETÉS Én és a világ az összefoglaló címe a 6-11 éveseknek szóló programnak. A teljes program 6 nagyobb témakörre épül: 1. Mi magunk 2. Családunk 3. Környezetünk 4. Településünk 5. Régiónk 6. Ország, világ A program egyes elemei egymásra épülnek, felhasználják az előző évben tanultakat. A program célja: Δ A program keretében a tanulók megismerhetik, hogy milyen összefüggés van a tanulás és a munkalehetőségek között. Δ A tanulókat felkészíti a folyamatos egy életen át tartó tanulásra és segít megértetni a diákokkal, hogy milyen előnyökkel jár, ha jó teljesítményt nyújtanak. Δ Fejleszti és bővíti a tanulók ismereteit az üzleti életről, a gazdaság, a vállalkozások világáról. Δ Segítségével a tanulók jobban megértik a személyes gazdálkodás fontosságát és elemeit. Δ A tanulók megértik, hogy az egyének milyen szerepet töltenek be a gazdaságban fogyasztóként és dolgozóként. Tartalma: A tananyag segítségével megismerik az ország és a világ gazdaságával, kereskedelmével kapcsolatos kérdéseket, felfedezik a régió erőforrásainak felhasználási lehetőségeit a vállalkozások szempontjából. Megismerkedhetnek különböző vállalkozási formákkal valamint nagy hangsúlyt fektet a tananyag az értékesítés (marketing feladtok) problematikájára. Az anyag megkísérli a globalizációs látás- és gondolkodásmód kialakítását. Óraigénye: optimális esetben 18 óra Tanítást segítő eszközök: tanári útmutató, feladat megoldások, Junior Újság (diákoknak szóló feladatlapok), poszterek, térképek. 4

5 1. Kicsi lett a világ Áttekintés A tevékenység során a tanulók ismereteket szereznek az emberek közötti információcsere fontos szerepéről, annak történetiségéről és jövőjéről. Mód nyílik a korszerű információs és kommunikációs rendszerek megismerésére is, valamint szó esik a kommunikációs kultúra fontosságáról, írott és íratlan szabályairól. Cél Δ a kommunikáció és az információáramlás életünkben betöltött szerepének felismerése Δ a kommunikációs kultúra fejlesztése Δ a tömegkommunikációs eszközök megismerése Szükséges eszközök: testbeszéd kártya információt közlő jelkártya szituációk gyűjteménye Junior Újság Foglalkozás Üdvözölje a gyerekeket, egy néma fejbólintással, s várja meg míg elcsendesednek. Figyelje meg, hogy hányan érzékelik néma köszönését. Próbálja megértetni, hogy elment a hangja és ma nem tud beszélni. Jelekkel, gesztusokkal kommunikáljon. Mutassa, hogy foglaljanak helyet, maradjanak csendben, és hogy nyissák ki az ablakot, mert meleg van a teremben. Vegye elő a Napi Híreket és mutassa be milyen fontos eseményről tájékoztat a vezércikk. Ha nehezen érteti meg magát, adja oda egy tanulónak és kérje meg, hogy olvassa fel ő. Adjon hangot, ill. képet nem tetszésének a hír hallatán. Közben vegye elő a mobiltelefonját és küldjön egy SMS-t kollégájának. Próbálja megtudakolni a gyerekektől, hogy hány órakor csengetnek ki? Ha sikerült jól elbeszélgetniük, feddje fel a turpisságot, amely azt a célt szolgálta, hogy felkeltse az érdeklődést a kommunikációt illetően. Kérdezze meg a gyerekeket, hogy hányféle módját figyelték meg az imént, ill. hányféle módját ismerik a kommunikációnak? Sorolják fel ezeket, mint pl.: hangjelzés, mutogatás, beszéd-hangok, írások betűi, tapintható, szagolható, ízlelhető információk, képi, vizuális információk és számokkal kódolt információk. Miután megállapították, hogy milyen nehézkes a különféle jelekkel szót érteni, képzeljék el, hogy milyen lehetett az, az időszak amíg az ősi hangjelek és mutogatások beszéddé nem formálódtak, vagy amíg a füstjelektől eljutott az emberiség a mobiltelefonok és az Internet világáig. Ennek felidézésére az időgépek segítségével tegyenek egy röpke utazást az időszalag mentén. IDŐSZALAG tam-tam dob füst- és fényjelek szemafor, távíró Bell telefonja Puskás féle telefonközpont Edison távírója _ napjaink műhold, rádiótelefon, cd Marconi és Popov televízió Neumann János Gábor Dénes 5

6 szikratávírója elektronikus számítógép holográf Ezután következzen egy történeti áttekintés, amelynek legfőbb célja, hogy érzékeltesse, miért váltak szükségszerűvé a változások, amelyek napjaink korszerű informatikai és információtechnológiai elveit magától értetődővé tették. Beszéljen arról, hogy talán a világ egyetlen tudományos-technikai területén sem volt tapasztalható olyan látványos és megdöbbentően gyors fejlődés, mint a számítástechnika, az információfeldolgozás, a mikroelektronika, telekommunikációs és velük együtt az informatikai elméletek területén. A világ első, kezdetlegesnek mondható számítógépeinek megjelenése óta szinte állandóan foglalkoztatják nemcsak a tudományos és műszaki világot, hanem a közvéleményt is az információval és az információ továbbításával, feldolgozásával, a technológiába és a termelésbe való beépítésével az emberiség előtt feltárulkozó távlatok. Persze mindez kezdetben sok-sok utópisztikus elképzeléssel párosult: voltak olyanok, akik az elektronizált világ eszményének megvalósulásában ( az ember nélkül is működni képes, robotizált termelésben, irodákban, közlekedésben stb. ) vélték látni az ideális (vagy éppen szorongásra okot adó!) végkifejletet. Ebben a világban némelyek szerint az egyik legfőbb gondot az ember értelmes foglalkoztatása jelentené (mit is csinálhatna, ha helyette intelligens robotok, számítógépek minden feladatot ellátnának?!), míg mások szerint a gépesítés a művészetek és az írásbeliség hanyatlásával a kultúra általános elsorvadását eredményezné. Ma persze már joggal mosolyoghatunk ezeken az elképzeléseken, s tudjuk, hogy az informatikai rendszerek széleskörű térhódításával nem fenyeget a falanszterek világa, sőt az ésszerű felhasználás éppenséggel a minden eddiginél ember centrikusabb világ kialakíthatósága felé mutat. Talán nem túlzott a középkori humanizmus létrejöttének körülményeivel párhuzamot vonva azt állítani, hogy az ezredfordulóval egy újkori humanizmus kialakulásának küszöbére érünk, amelyet újból az ember felé fordulás, az ember centrikusság fog jellemezni, amit nagymértékben különös módon- épp a tudomány és technika legtöbbet vitatott területének, az informatika és információtechnológiák világméretű elterjedésének és hasznosításának köszönhetünk. Napjainkra a dolgok lassan a helyükre kerülnek. Az informatikától, noha alkalmazásaik távlatokban világméretű változásokat hozhatnak, ma már senki sem vár csodát sem a világméretű és a házi bajok leküzdésében, sem pedig elérhetetlen célok megvalósításában. Sőt kezdenek nagyon is mindennapi eszközökké szelídülni, s meghódítják a társadalom alapvető sejtjeit a családokat, és behatolnak a háztartásokba. A velük kapcsolatosan használatos fogalmak is tisztázódnak, lassan kezd egységes felfogás kialakulni valamennyi, az informatikával kapcsolatos fogalom tartalmát illetően. Az informatika fogalma: (Hazai és külföldi tapasztalatok egybevetésével és azok összegzésével születő meghatározások szerint.) Az informatika és az információ áramlásának különböző módozataival, feldolgozásának és hasznosításának módszereivel, a termelékenységre és hatékonyságra gyakorolt hatásaival, megfigyelési és ellenőrzési célokra való felhasználásával és végezetül a társadalmi-gazdasági fejlődést és a társadalmat alakító szerepével foglalkozik. (KSH/1984/) A kommunikáció latin szó, eredeti jelentése: közöl, részesít, megbeszél; a technikában inkább a napi tájékoztatást, hírközlést nevezzük így. 6

7 Ma a kommunikáció korát éljük, szoktuk mondani, de még ezt is túlszárnyalja az informatikai robbanás, ami szinte egy pillanat alatt tört be a XXI. századba. Nem volt ez mindig így! Mondja el a gyerekeknek, hogy az ember fennmaradása és fejlődése különböző képességeinek köszönhető. Biológiailag alkalmazkodott környezetéhez és fejlődése során át is alakította azt. Képes volt arra is, hogy fejlessze az ehhez szükséges eszközöket, szerszámokat. A környezet céltudatos átalakításához szükség volt arra, hogy kifejlődjön az információcsere, a közlésrendszer. 1. FELADAT: Mondja el a diákoknak, hogy most kalandozni fognak a kommunikáció világában.ossza ki a Junior Újság kapcsolódó számát. Olvassák el a bevezető cikket, ami segíti őket a téma ráhangolódására, majd válaszoljanak az 1. feladathoz tartozó kérdésrkre! Időigény: 10 perc (Megoldás: Mo.-n ua. kommunikációs fejlődés, csak a rendszerváltás után felgyorsult. ; Közegek saját kommunikációs rendszere pl.: sport kézjelekkel és sípszóval irányítják a játékot a játékvezetők. ; Ruhadarabok: elárulják pl. hogy vidám vagy szomorú esetleg hivatalos eseményre készülük, stb. ; Személyi adatok: név, lakcím, születési idő és hely, édesanyánk neve, személyi szám, TB szám, adószám. Szükséges iratok: személyi igazolvány, diákigazolvány, TB kártya, adókártya, útlevél. Célja: igazolás, megkülönböztetés, azonosítás.) Környezet Információ Élőlények ADÓ VEVŐ Információ» az ami az adótól a vevőhöz eljut. Ez lehet valamilyen új ismeret, jel, értesülés, ami lehetővé tette és teszi az ember alkalmazkodását környezetéhez, így fennmaradását is. Az információ tömör megjelenési formája a jel vagy jelek egymás után következő sorozata. Az írott szöveg írásjelekből áll, ha az írott szót kimondjuk, hangjeleket ejtünk ki. Jeleket nemcsak beszédben és írásban használunk, hanem sok más esetben is. Ha például közölni szeretnénk valakivel valamit, akkor integetünk, fintorgunk, mosolygunk. Az integetés azt is jelenti, hogy valakitől búcsúzunk, akit visszavárunk. A fintor jelentheti, hogy nem ízlik az étel, mosolyunkkal pedig örömünket és jókedvünket fejezhetjük ki. Kérje fel a tanulókat egy kis játékra! Hívjon ki pár önként jelentkezőt, akik ún. testbeszéd kártyákat húznak, majd kérje meg őket, hogy különböző jelekkel mimika, gesztikuláció, testtartás, - közöljék a kártyán szereplő információt. Kérdezze meg a gyerekeket, hogy miről árulkodtak ezek a megnyilvánulások. Figyelmeztesse őket, hogy az emberek közötti kommunikáció során sokszor akarva akaratlan eláruljuk érzéseinket, indulatainkat, s a testbeszéd kapcsán a hozzáértő kommunikátor több információt szerezhet mint amennyit mi át kívánunk adni. Most mutassa meg azt a kártyát amire különféle információkat közlő jeleket írt fel. Kérdezze meg, hogy ki tudná megfejteni ezeket? Játszhatják párban is, akkor jelölje ki a tanulópárokat, s minden párnak adjon megfelelő számú információs kártyát. A játék lényege, hogy adott idő alatt (pl.: 2 perc) ki tud több jelentést megfejteni. Miután értékelték az eredményeket, dicsérje meg a legügyesebb párost! Ezután foglalják össze, mindazt amit a jelről idáig megtudtak, vagyis hogy a 7

8 Jel röviden, feltűnően valami újat közöl, valamire felhívja a figyelmet, valamiről tájékoztat. Vetesse észre a diákokkal, hogy csak az osztályteremben milyen technikai eszközökkel és rendszerekkel lehet találkozni. Pl.: kapcsolja le és fel a világítást, nyissa ki vagy zárja el a fűtést (ha lehet), indítsa be a számítógépet, a magnetofont, kapcsolja be a rádiót, a tv-t, stb. Mutasson rá, hogy a mai ember bonyolult berendezésekkel védekezik a természet kellemetlen hatásai ellen. Fűtött lakásokban él, gépeket használ munkája megkönnyítésére és élete egyhangúságának feloldására, szórakoztatására pedig különféle eszközöket talál ki. Ezeket közös néven technikai rendszereknek nevezzük. A technikai rendszerekkel az ember megváltoztatja életkörülményeit, valami olyat hoz létre, amire szüksége van, de a környezetében nem található. 2. FELADAT: Kérje meg a gyerekeket, hogy mondjanak még példákat. Írja fel ezeket a táblára, majd csoportosítsák a felsoroltakat : kommunikációs és információs, valamint egyéb technikai rendszerek szerint. Időigény: 5 perc (Megoldás: kommunikációs és információs: iskolarádió, tv, mobiltelefon, stb.; egyéb technikai: világítás, fűtés, stb.) 3. FELADAT: A feladat lényege, hogy a diákok megállapítják, nem csak kicsiben egymás közt lehet kommunikálni, hanem a világ országai egymás közt is kommunikálnak, megkülönböztetjük őket egymástól! Kérje meg a gyerekeket, hogy a rajzos feladatot otthon oldják meg. Időigény: 5 perc (Megoldás: zászlók, rendszámok, stb.) Összegzés és áttekintés Foglalja össze, hogy a folyamatos változás hatására napjainkban is zajlik az a tudományos technikai forradalom, melynek legfőbb bázisát a mikroelektronika fejlődése jelentette, mivel a műszaki sikereken túlmenően gazdasági forradalmat is jelentett. A jelenlegi számítógépek a mikroelektronikai eredmények hatására indultak el az ismert fejlődési úton, mely a rendszertechnikai megoldások fejlődésében is jelentős szerepet játszottak. A mai informatika ezen a termelő bázison jött létre, és társadalmi életünk minden zugába bevonult nem csak termékként, hanem termelőerőként és kutató-fejlesztő eszközként is. Mindehhez szükség volt a Magyarországon ( ) végbement társadalmi, gazdasági átalakulásra, amely létrehívta az infrastrukturális fejlődést, s így mindezek együttesen teremtették meg az információs társadalomban való részvételünket. A XXI. század egyértelműen az informatikai társadalom korszaka világviszonylatban. Hívja fel a gyerekek figyelmét arra, hogy minden kapcsolat alapja a kommunikáció, vagyis az ismereteink, érzelmeink, gondolataink közlése, valamint mások közlendőinek befogadása, értelmezése. Hangsúlyozza, hogy az informatika fejlődése nem küszöböli ki, nem is teszi kevésbé fontossá a közvetlen emberi kommunikációt. A telefon, a telefax, az Internet használata csökkenti ugyan a személyes találkozások gyakoriságát, az autó használata, a meghosszabbodott 8

9 szabadidő viszont megnöveli ezek lehetőségét. Levélben, telefonon, en, vagy SMS-ben kevesebbet tudunk elmondani magunkról, kevesebbet tudunk meg egymásról, viszont sokkal több emberrel lehet kapcsolatunk. Ha a kommunikációs kultúra terén is kellően jártassak vagyunk, -mely részben a műveltség, a tudás alapja, részben egymás megértésének, elfogadásának megbecsülésének döntő tényezője- akkor jó eséllyel elboldogulhatunk a világ dolgaiban. Biztassa a tanulókat az önálló ismeretszerzésre, a véleményeik megfogalmazására, az érveik kifejtésére és annak megvédésére. Ne felejtsék el, hogy a hatékony kommunikáció egyik mozgatója, hogy mind az ADÓ, mind a VEVŐ érdekelt legyen a kommunikációban. PLUSZ FELADAT: Kérje meg a gyerekeket, hogy oldják meg a Junior Újság 4. feladatát! Nézzenek utána, vagy gondolják át, hogy milyen jeleket alkalmazunk a technikai környezetünkben, és gyűjtsenek olyan egyszerű eszközöket, amelyeket ezeknek a jeleknek a továbbítására használhatunk. (Ezek lehetnek, pl.: közlekedési táblát ábrázoló képek, csengő, síp, dob, elemlámpa, különféle mérőeszközök, mint óra, hőmérő, centiméterszalag, stb., bízza a gyerekek fantáziájára.) Rendezhetnek belőle egy helyi kiállítást is. Gyűjtsenek olyan képeket, korabeli rajzokat, fotókat, amelyek az információközlés technikai eszközeit mutatja be régen és ma. Rendszerezzék és készítsenek bemutató tablót a leletekből. Gyűjtsék össze a kommunikációs helyzetekre, és eszközökre vonatkozó illemszabályokat. (Megoldás: egyéni megoldások születhetnek. Az illemszabályokra vonatkozóan játszanak el különböző szituációkat, mint pl. vásárlás, iskolai viselkedés, stb.) 9

10 2. Változtasd meg a játszmát Áttekintés Ebben a tevékenységben főszerephez jutnak a tanulók, és kézbe vehetik sorsuk irányítását. Kidolgozhatják életük stratégiáját, miközben találkoznak Idő Apóval, és különféle hétköznapi kommunikációs helyzetbe keverednek. Álmodozhatnak, terveket szövögethetnek, próbálkozhatnak, alkothatnak és szórakozhatnak, miközben megismerik és felismerik a jó és rossz döntéseik következményeit. Cél Δ a problémakereső, konstruktív gondolkodási stílus fejlesztése Δ az életút tervezhetőségének felismertetése Δ önkontroll képességének fejlesztése Δ önalakítás/önfejlesztés igényének erősítése Szükséges eszközök: Junior Újság Szituációk gyűjteménye Foglalkozás Miután köszöntötte a gyerekeket, mondja el, hogy ma tovább folytatják kalandos utazásaikat. Javasolja, hogy készítsék elő az időgépeket, mert most életük útvonalát fogják követni, születésüktől egészen a felnőtt kor végéig. Reméli nagyon tanulságos felfedezésekre tesznek majd szert. Mielőtt útra kelnek mesélje el azt a régi legendát, amelyben a bölcsek bölcsét megkérdezte egy kíváncsi fiatalember: -Bölcsek bölcse, mondd meg nékem, mi a legcsodálatosabb ajándék a világon? -A legcsodálatosabb ajándék? Hát a legcsodálatosabb ajándék fiam az lenne válaszolt ingadozás nélkül a vének véne -, ha birtokában lehetnél mindannak az időnek, amire csak szükséged van. De hát ennyi időt senki sem kaphat. Mindenkinek magának kell megszereznie a maga porcióját, és megtanulni bölcsen felhasználni azt. Ha ezt nem tanulja meg, sosem lehet része annak áldásaiban, amit az ajándékoknak e legcsodálatosabbikja nyújthat. Kérdezze meg a gyerekeket, hogy ők mit szólnának egy hasonló ajándékhoz? Játszanak el azzal a gondolattal, hogy mi lenne ha megállna az idő? Magyarázza el a gyerekeknek, hogy az emberi élet a múlt és jövő végtelenségének két pontja között játszódik le. Mindnyájan az ismeretlen múltból a még ismeretlenebb jövő felé tartunk. Senki sem tudja honnan jött és hová megy. Azt pedig végképp nem, hogy mennyi idő áll a rendelkezésére. 1. FELADAT: Ossza ki a Junior Újság 2. számát és oldják meg együtt az 1. feladatot. Sorolják fel a gyerekekkel közösen, hogy szerintük mi mindennek kell beleférnie egy emberi életbe, illetve kinek, kinek milyen vágyai, álmai, tervei, céljai vannak amit meg szeretne valósítani ebben a szakaszban! Időigény: 10 perc (Megoldás: egyéni megoldások születhetnek) 10

11 Biztassa a gyerekeket, hogy ha átgondoltan szövögetik a terveiket, és kitűzik azt a célt amit el szeretnének érni, bátran nekivághatnak a nagy útnak, nem marad el a sikerélmény okozta öröm. Útközben ne feledkezzenek meg pár fontos dologról: mint kitartás, bátorság, néha inkább merészség, gondolkodás, új ismeretek elraktározása, együttműködés másokkal, hallgatás a tanácsadókra, jól megválasztani az útirányt, s ha kell figyelembe venni a jelzéseket, és elkerülni az idő -tolvajokat. Példaként idézzen fel egy-két bátor álmodozót: (ezek az érdekességek megtalálhatók a gyerekek Junior Újságában is) Δ Thomas Edison egy olyan lámpáról álmodozott, amelyet elektromos áram működtet, és annál a pontnál kezdte álmát megvalósítani, ahol éppen állt, éstöbb tizezer próbálkozás és kudarc ellenér kitartott az álma mellett, amíg azt fizikai valósággá nem változtatta. Δ A Wright fivérek olyan gépről álmodoztak, amelyek repülni fog a levegőben. Napjainkban minden percben meggyőződhetünk róla, hogy értelmes célokról álmodoztak. Δ Marconi olyan rendszerről álmodozott, amely kihasználja az éter megfoghatatlan erőit. Minden rádió és televízió azt bizonyítja, hogy nem hiába álmodozott. Nem árt ha tudod, hogy Marconit a barátai orvosi felügyelet alá helyeztették, és megvizsgáltatták egy elmegyógyintézetben, amikor bejelentette, hogy felfedezte azt az elvet, hogy üzeneteket lehet küldeni a levegőn át, drót vagy más fizikai közvetítő eszköz nélkül. 2. FELADAT: Adja feladatul, hogy kutassanak olyan feltalálók után lehetőleg magyar származásúak legyenek akik megvalósult álmaikkal megváltoztatták a környezetet, és ezzel együtt az életünket is. Íják le továbbá azt is, hogy ha ők feltalálók lennének, milyen eszközzel könnyítenék meg a saját maguk illetve mások életét! Időigény: 15 perc (Megoldás: egyéni megoldások születhetnek) Mondja el, hogy a sikeres ember furcsa keveréke a nagy álmodozónak és a mérnöki pontossággal dolgozó realistának. Nagy álmok nélkül nincs stratégia, nincs ami erőt adna a nehézségek elviseléséhez, erős valóságérzések és célratörő tettek nélkül viszont nincsenek eredmények. Hangsúlyozza, hogy a MA álmodozóinak már könnyebb a dolga, mert a világ tele van olyan lehetőségekkel, amelyekről a múlt álmodozói még csak nem is hallottak. Tudni kell, hogy álmok nem születnek lustaságból, nemtörődömségből, az ambíció hiányából. A jólét, a bölcsesség, a tudás, a megértés nem önkéntes adományai az életnek. Fejleszteni kell az akaratot, a koncentráló képességet, az önismeretet. Reméli, hogy a közösen készített társas játékuk segít reprodukálni azt a kalandos utazást ami a születésünkkel veszi kezdetét, s hogy ez az örömteli, boldog és sikeres lesz-e, az azon múlik, ki hogyan tervezi meg, ki mennyire tud gazdálkodni saját lehetőségeivel, a megszerzett képességeivel és az IDŐVEL. Induljunk hát, és ne feledjétek, AZ ÚTON VÉGIG KELL MENNI! Jó szórakozást, jó tanulást! 11

12 Összegzés, áttekintés A közös játék után beszéljék meg a tapasztalataikat, vitassák meg a kritikus helyzeteket, és vonják le a tanulságokat. Értékelő megbeszélésüket kövesse személyes tanácsadás, ha szükséges. Vesse fel azt a gondolatot, hogy vajon mi a jó az olyan társadalmi rendszerben, ahol az emberek szabadon kereskedhetnek, szabadon birtokolhatják a házukat, a szerszámaikat, eszközeiket, az ötleteiket, gondolataikat és munkájuk termékét? Nos az ilyen rendszerben az a legjobb, hogy óriási lehetőséget nyújt az emberek közötti különbségek és emberi alkotókészség megnyilatkozására. Egy ilyen rendszerben meg van a te helyed is. Ez olyan hely, melyet magad alakíthatsz ki a magad számára. Ahol te vagy a felelőse a döntéseidnek. Ahol te jelölöd ki az útvonaladat, és te rakod ki a jelzőtábláidat, amik figyelmeztetnek a helyes haladási irányra. A következő órákon ezzel a témakörrel foglalkozunk bővebben. OTTHONI FELADAT: Kutatómunkaként adja ki a Junior Újság 3. feladatát, amely szerint a diákoknak feltalált tárgyakat kell kutatniuk egyénileg vagy kis csoportokban! (Megoldás: egyéni megoldások születhetnek) Személyes célok kitűzése Idézze fel a gyerekek kedvéért Harvey Scott kedves költeményét, és kérje meg őket, hogy mindig emlékezzenek a költő üzenetére: Láttam az öreg tolvajt, Idő Apót, Amint kanyarogva jött le az úton; Egy zsák volt a hátán, Tele elveszett percekkel. Kinyitotta, megmutatta nekem, De nem percek, hanem sok-sok év, meg évszázad, Mind elvesztett percekből. Akarok venni egy évet mondtam, Jól megfizetek majd érte. Ha ez az agyag itt lent finom arany lenne, Akkor sem adnék el neked, Mert én e perceket Királyoktól, Miltontól, Shakespeare-től, Bachtól loptam, Hogyan vehetnél hát ilyen értékes dolgokat, A te aranyad szemét ezekhez képest. Bekötötte a zsákját, és ezt mondta: Isten veled Fiatal barátom, megkaptam a fizetségem Mert amíg próbáltam rábírni, hogy eladjon nekem, Egy teljes órát lopott el tőlem! 12

13 3. A szervezés Áttekintés Ebben a tevékenységben a diákok megtanulják a széles körét azoknak az ismereteknek és anyagi javaknak, melyek szükségesek egy vállalkozás elindításához. Ezek mellett megismerkednek még az általános vállalkozási formákkal is. Cél A diákok képesek legyenek: Δ felvázolni a magántulajdon fontosságát a szabad piaci gazdaságban; Δ meghatározni egy vállalkozás elindításának okait és motiváló erőit; Δ példában vázolni egy vállalkozáshoz szükséges anyagi javakat illetve ezek költségvonzatát; Δ leírni a jövőbeni dolgozók és vezetők oktatásának fontosságát; Δ példát adni a vállalkozás vezetőinek döntéshozatalára; Δ megkülönböztetni az alapvető vállalkozási formákat (Bt., Kft., stb...) Szükséges eszközök Δ Üzlettípus kártya Δ Junior Újság Δ A vállalkozás indításának és folyamatos működtetésének alapvető feltételei Foglalkozás Beszéljen érdeklődési és jelenlegi tevékenységi köréről. Mondja el az osztálynak hova járt általános iskolába. Ha lehetséges vázolja fel nekik jövőbeni céljait is. Vázolja fel azokat a tevékenységeket melyeket végezni fognak. Mondja el a diákoknak, hogy a vállalkozásokat és az üzleti életet fogják tanulmányozni a modern szabadpiaci verseny szerint. Említse meg az érdekes és vidám dolgokat, melyeket nekik kell majd véghezvinniük - egy termék sorozatgyártásának megszervezése, állás kereső interjúk végzése és reklámkampányok előkészítése és kivitelezése. Bevezető Kérje meg a diákokat kedvenc üzletük esetleg vendéglátóhelyük megnevezésére Jegyezze fel az említett cégeket, így könnyebben fog példákat találni a későbbiekben! Ezek közül írjon fel 5-10 nevet a táblára és kérdezze meg a diákokat, hogy hányan szeretnének olyan üzletet vagy éttermet vezetni mint az említettek. Kérdezze meg, hogy van-e olyan diák az osztályban aki már esetleg gondolt saját vállalkozás indítására. Magyarázza el, hogy Magyarországon mindenkinek meg van a lehetősége saját vállalkozás indítására és működtetésére. Általában a legtöbb vállalkozás egyéni tulajdonban van, míg a többi társasági tulajdonban vagy részvényesi alapon működik. (Ezekről később lesz szó.) Tevékenység - egy vállalkozás elindítása Mondja el a diákoknak, hogy ma segíteni fog nekik elindítani saját vállalkozásukat. 1. FELADAT: Ezután mondja meg a diákoknak, hogy kis csoportokban fognak tovább dolgozni. Ossza ki a Junior Újságokat és oldják meg az 1. feladatot! Mindegyik csoportnak az lesz a feladata, hogy gondolják végig azokat a dolgokat melyek egy vállalkozás elindításához 13

14 szükségesek. (pl: cipőbolt, hot-dog árus, videó-kölcsönző, stb.) Ezeket végiggondolva kell kitölteniük az üzleti tervet. Ossza ki az üzlettípus kártyákat úgy, hogy mindegyik szóvivő húz egyet, így véletlenszerűen kapják meg a csoportok azokat. Megbeszélés - egy vállalkozás elindítása Amíg a diákok dolgoznak járjon körbe és győződjön meg róla, hogy jól értelmezik-e a feladatot, majd szedje be az üzlettípus kártyákat. Öt perc lejártával kezdjen hozzá a feladat megbeszéléséhez akkor is ha a diákok még nincsenek teljesen készen a feladattal. (Azért vegye figyelembe a diákok egyéni munkatempóját is és adjon még időt nekik, ha szükségesnek látja.) Időigény: 15 perc (Megoldás: témakörönként és egyénenként változik) Kérdezze meg a szóvivőket, hogy mi a vállalkozás tevékenységi köre! Kérje fel a szóvivőket, vázolják fel azt a helységet, épületet ahol a vállalkozásukat működtetni szeretnék. Minden vállalkozásnak szüksége van egy helyre ahol üzemel. Kérje meg az osztályt, hogy említsenek meg különböző helyeket, ahol egy vállalkozás működhet. Például: gyár iroda otthoni iroda műhely farm üzlethelység Utaljon a vállalkozás szervezeti plakátra e tevékenység közben! Magyarázza el, hogy a költség amibe a vállalkozás működési helye kerül a bérleti díj. Ezt mutassa is meg a plakáton. Lépjen a következő pontra. Kérje a riportereket, hogy mondják el milyen különböző alkalmazottakra, szakemberekre van szükségük a vállalkozásukhoz. Hangsúlyozza ki a műveltségi és szakmai felkészültséget, melyekre szüksége lehet a dolgozóknak, mint például: számolási, kommunikációs és egyéb készségek. Egy vállalkozásnak szüksége van számos szakemberre is, melyeket a diákok lehet hogy nem említettek. Például: könyvelők titkárok operátorok karbantartók reklám szakemberek futárok Egy vállalkozás működési helye lehet egy bolt, egy gyár vagy akár egy utca is ahol az alkalmazottak dolgoznak. A vattacukros guruló kocsija anyagi értéket képvisel és ahol éppen fel van állítva az a működési helye. A bérleti díj az az összeg, amit a vállalkozás működési helyéért fizetünk. Magyarázza el, hogy a költség amibe az alkalmazottak felvétele és foglalkoztatása kerül a munkabér. Ezt mutassa is meg a plakáton. Lépjen a harmadik kérdésre. Kérje a riportereket, hogy vázolják fel azokat a tárgyi eszközöket melyekre szükségük lesz. Például: polcrendszerek pénztárgépek asztalok, székek irodai eszközök sütő, főző eszköz kisteherautó 14

15 Az alkalmazottak egy vállalkozás dolgozói akik a tudásukat, idejüket és energiájukat adják el munkabérért cserébe. Egy eladónak például értenie kell a számoláshoz és a jó kommunikációhoz. A vevő elvárja az eladótól, hogy érthető, udvarias és pontos legyen. A munkabér az az összeg amit az alkalmazottaknak fizetünk az idejükért és tudásukért. A vállalkozáshoz szükséges gépek és eszközök gyakran nagyon drágák. Kérdezze meg: Hogyan tesznek szert a vállalkozások a szükséges eszközökre? Pénzre van szükség majdnem minden eszköz és a készletek beszerzésére, hogy a vállalkozás üzemelni tudjon. A pénz és a vagyontárgyak, beleértve a szerszámokat és tárgyi eszközöket is melyekkel más javakat állítunk elő, a vállalkozás tőkéje. Kérdezze meg: Honnan szerzik be a cégek az induláshoz szükséges tőkét? Például: Megtakarításokból Barátoktól, rokonoktól Banki hitelből Befektetőktől Magyarázza el, hogy az a költség, amibe a kölcsönvett tőke kerül, az a kamat. Ezt mutassa is meg a plakáton. A tőke a vállalkozás tárgyi és pénzügyi eszközeinek az összessége. A kamat az az összeg, amit a kölcsön tőke használata után fizetünk. Saját tőke esetén a tőkeként használt pénz minimálisan elvárt hozama. Ezután kérdezze meg őket, hogy milyen tárgyi eszközökre van szükségük és hogy ezeket hogyan szerzik be! Lépjen az utolsó kérdésre. Kérje meg a csoportokat, sorolják fel azokat a vezetői döntéseket, melyek idáig eszükbe jutottak. Ha még nem azonosították a vezetői döntéseket, magarázza el nekik, hogy a cég vezetők és tulajdonosok által hozott döntések nagyon fontosak a vállalkozás sikeres elindításához. Az alapvető vezetői döntések közé tartoznak például: A működési hely kiválasztása A reklám stratégia kialakítása Az árak meghatározása Alkalmazottak felvétele Emelje ki azt, hogy ha valaki, vagy valamely csoport nem határozza el új vállalkozás létrehozását, akkor az magától nem fog létrejönni. Viszont ha már elindult, akkor a vezetők felelőssége, megtervezni és ellenőrizni az üzletmenetet. Magyarázza el, hogy a költség amibe a vezetők felvétele kerül, a fizetés. A vezetők azok az emberek akik a vállalkozással kapcsolatos terveket és döntéseket hozzák. A fizetés az az összeg amit a vállalkozás vezetőinek és döntéshozóinak fizetünk. Megbeszélés - az ösztönző erők Kérdezze meg: Miért szeretnétek egy vállalkozás tulajdonosai lenni? 15

16 Írja fel az osztály válaszait a táblára. Olyan válaszokra számítson, hogy pénz reményében, profit reményében, hogy a saját főnököm legyek, hogy azzal foglalkozhassak, amivel én szeretnék. Magyarázza el, hogy ezek az ösztönző erők. Legyen biztos benne, hogy a diákok értik, a profit az az összeg ami fennmarad a bevételből miután a vállalkozás kifizette a költségeit. Bevételek - Költségek = Profit. Magyarázza el, hogy azok akik új vállalkozást indítanak profit reményében a vállalkozók. A vállalkozás elindításának nagy motivációs tényezője mégy a szabadság utáni vágy, önmegvalósítás, saját ötlet, ne legyen főnök, stb. Kérdezze meg hányan szeretnének vállalkozók lenni. Az ösztönző erő egy olyan ok, amelyért érdemes a kockázatot vállalmi. A vállalkozó az a személy aki vállalja egy új vállalkozás indításával járó kockázatot. Magyarázza el, hogy mint cég tulajdonosok, a vállalkozók kockázatot vállalnak. Ha a vállalkozásuk nem sikeres úgy a vállalkozók pénzt veszthetnek. A diákoknak tudniuk kell, annak ellenére, hogy a legtöbb vállalkozás profitot termel sokat lehet veszíteni is egy üzlettel. Magyarázza el, hogy a haszon reményében sokan vállalják a vállalkozással járó kockázatot. A kockázat nagysága azonban nagyban függ attól, hogy a vállalkozást milyen formában működtetik. 2. FELADAT: Oldják meg a Junior Újság 2. feladatát, amelynek lényege, hogy a finanszírozás egyik lehetséges formáját bemutassa, azaz a pályázatírást. Időigény: 10 perc (Megoldás: értelemszerű kitöltés)a feladatok megoldását értékelheti, hogy megkapják-e a diákok az általuk pályázott támogatást, amelyet jelképezhet csokik, játékpénz, stb. Összesítés és áttekintés Tekintsék át a kulcsfogalmakat. Mutassa fel a kártyákat és kérdezze vissza a diákoktól a tanultakat. A szabadpiaci gazdaságokban működő vállalkozások magántulajdonban vannak. A vállalkozók az ösztönzőerők, motivációk miatt fognak vállalkozásokba. Ez a profit. Egy vállalkozás elindításához szükség van helyre, dolgozókra, tőkére és vezetőkre. A vállalkozások részvénytársasági, társas- vagy egyéni vállalkozási formában működnek. 6. FELADAT: A következő feladat az erőforrások felhasználásával kapcsolatos és felelevenítik az arról tanultakat a gyerekek. Időigény: 5 perc (Megoldás: Emberek: tanár (Sára), kőműves, szakács, ruhakészítő; Szükségletek: élelem, lakóhely, ruha, víz; Tárgyak: zsebkés, gyufa, tükör, hajtű. Válaszok: 1. fa, bokor, zsebkés; 2. zsebkés, fa, gyufa, víz, kókuszpálma, tó, halak; 3. hajtű, zsebkés, pálmalevél.) Mondja el a diákoknak, hogy a vezetők feladatairól a következő foglalkozáson fognak tanulni, és arról is hogyan kell kiválasztani a megfelelő alkalmazottakat. Az idő rövidsége miatt a többi feladatot (3.; 4.; 5.) adja ki otthoni feladatnak. 16

17 PLUSZ FELADAT: Ezek a feladatok a tanultak megértését szolgálják. A 3. feladatnál általános kérdésekre adnak választ az étteremmel kapcsolatban, majd saját éttermüket kell megtervezniük, végül saját üzletüket. (Megoldás: Egyéni megoldások születnek) A feladat értelmezését és megoldását segítheti, ha előbb közösen tesznek egy sétát a diákokkal egy közeli gyorsétterembe (amennyiben lehetséges), majd a tanulmányi séta tapasztalatait összehasonlíthatják egy átlagos étteremben szerzett tapasztalatokkal. Ezen a feladaton keresztül lehetőség nyílik arra, hogy a diákok összehasonlítsanak egy franchise rendszerben működő és egy magánkézben lévő éttermet. 17

18 4. Humán erőforrás menedzsment Áttekintés Ebben a tevékenységben a diákok a cégvezetők által betöltött szerepekről fognak tanulni egy versenyképes vállalkozás keretein belül. Megvizsgálnak majd sok lényeges vezetői döntést, különös hangsúlyt fektetve az új alkalmazottak felvételére. Személyi döntéseket vizsgálva egy vezető szemszögén keresztül a diákoknak lehetősége nyílik a jó munkavállaló személyiségének meghatározására. A diákoknak még lehetőségük lesz fejleszteni tárgyalási képességeiket, megbeszélni jövőbeni karrier lehetőségeiket és átgondolhatják a különböző pályákhoz szükséges végzettségi követelményeket. Cél A diákok képesek legyenek: Δ Meghatározni a cégvezetők jellemző döntési köreit és leírni ezek fontosságát a piaci versenyben. Δ Felsorolni azokat az értékeket, melyeket egy új alkalmazott felvételénél vizsgálunk. (Pl: pontosság, őszinteség, megbízhatóság, tapasztalat) Δ Átgondolni azokat az alapvető dolgokat melyek egy munkaügyi tárgyaláshoz, illetve egy jelentkezési lap kitöltéséhez szükségesek. Δ Felvázolni a szakmákhoz szükséges iskolai tanulmányok szerepét. Szükséges eszközök Δ Vállalkozási típus kártyák Δ Üzleti tipus kártya Δ Junior Újság Foglalkozás Érdeklődjön a gyerekektől, hogy ki szereti a péksüteményt, kinek mi a kedvence, hol adják a legfinomabb péksüteményt, járt-e valaki pékségben, megfigyelte-e annak működését. Röviden tekintsék át egy pékség indításának hozzávalóit. Hely - épület Dolgozók pékek, dagasztók, stb... Tőkeeszközök - sütő, hűtőgép, dagasztógép, stb... Vezetők - tervezők, döntéshozók, felügyelők Kérdezze meg, hogy a diákok szerint ki fogja megválaszolni a következő kérdéseket. Mennyi legyen egy péksütemény eladási ára? Hogyan állítsuk elő a péksüteményeket? Hogyan reklámozzuk azokat? Kit vegyünk fel péknek? Nyereséget termel-e az árusítóhely, vagy veszteséges-e? A válasz mindegyik kérdésre a tulajdonos vagy a vezető. Magyarázza el, hogy amíg a kisvállalkozásoknak csak egy-két felelős vezetője van, addig a nagy cégeknek sok különböző területért felelős vezetője van. 18

19 A vezetőség a döntéshozó csoport egy vállalkozáson belül. Tevékenység - alkalmazottat keresünk Magyarázza el, hogy az új alkalmazottak felvétele az egyik legfontosabb döntés, amit a munkaadónak meg kell hoznia. Kérdezze meg a diákokat, hogy ez miért van így. Magyarázza el, hogy a cég dolgozóinak minősége befolyásolja a cég sikerét. Az alkalmazott az a személy aki egy cégnek dolgozik pénzért cserébe. A munkaadó egy cég amelyik a nekik végzett munkáért fizet. 1. Milyen kérdéseket kérdezzenek a jelentkezőktől? (Írja fel a kérdéseiket a táblára.) A típuskérdéseknek a következőket kell tartalmaznia: Név, cím? Miért szeretné ezt az állást? Van-e valamilyen munkatapasztalata? Miért gondolja, hogy ő a legmegfelelőbb jelentkező? Milyen tapasztalatokat szerzett az iskolában? Vannak-e ajánlásai? /ajánlói/ Az ajánló egy olyan személy aki a leendő munkaadódnak tud rólad beszámolni. Egy jó ajánlás nagyon sokat érhet. Mondja el a diákoknak, hogy most három féle kártyát fog nekik megmutatni, melyek a különböző vállalati formákat mutatják be. Mindenki nézze meg őket és döntsék el, hogy: Hány ember tulajdonában van az adott vállalkozási forma? Mekkora kockázatot vállalnak adott tulajdonviszonyban? Mutassa meg az első kártyát - egyéni vállalkozás. Kérjen fel egy csoportot, hogy a szóvivőjük válaszoljon a kérdésekre: Hány ember tulajdonában van az adott vállalkozási forma? (egy) Mekkora kockázatot vállalnak adott tulajdonviszonyban? (minden kockázatot) Magyarázza el a diákoknak: Egyéni vállalkozás: egy személy tulajdonában van aki biztosítja vagy kölcsönzi a szükséges tőkeeszközöket. Az egyéni vállalkozó kapja meg az összes profitot, de ő vállalja az összes kockázatot is. Ismételje meg a műveletet a közös tulajdonú és részvényesi kártyákkal is. Magyarázza el őket a következő képpen: Közös tulajdonú vállalkozás: két vagy több személy tulajdona akik biztosítják vagy kölcsönzik a szükséges tőkeeszközöket. A partnerek megosztják a profitot és a kockázatot is. Részvénytársaság: a részvényesek tulajdonában van. A részvénytársaság kibocsát és elad részvényeket, így biztosítja a szükséges tőkét. A részvényesek a profitból történő részesedés reményében fektetik be a tőkéjüket ezekbe a részvényekbe. Magyarázza el, hogy vannak több 19

20 ezer részvényessel rendelkező társaságok is. A részvényesek között oszlik el a profit és a kockázat is. Beszéljék meg a következő kérdéseket: Inkább lennél egy egyéni vállalkozó, vagy egy részvényes egy nagy részvénytársaságban? Kérje, hogy kézfeltartással jelezzék. Miért? Vállalkozó- e a részvényes? Magyarázza el. (Általában nem, hacsak nincs közvetlenül bevonva az üzleti irányításba.) Nem mindegyik részvénytársaság nagy vállalkozás, de a nagy vállalkozások általában részvénytársaságok. Kérdezze meg miért igaz ez az állítás? (Mert sok befektetőre, részvényesre van szükség, hogy egy nagyvállalkozáshoz szükséges tőkét összegyűjtsenek.) Megbeszélés - Hogyan válasszunk új alkalmazottakat Ismét emelje ki, hogy a legfontosabb döntés, amit egy vezető hoz, az az új alkalmazottak kiválasztása. 1. FELADAT: Kérje meg a diákokat, hogy dolgozzanak ugyanabban a csoportban, ahogy az elmúlt óra folyamán. Minden csoport kapja meg az előző órai ületi típus kártyát. Kérje meg a csoportokat, hogy találjanak ki egy-egy olyan beosztást, ahová alkalmazottat fognak keresni. Először adjanak fel hirdetést majd írjanak fel egy sor olyan kérdést amit erre az állásra pályázótól kérdeznének. (Biztassa őket, hogy utaljanak a táblára felírt kérdésekre.) Időigény: 15 perc (Megoldás: egyéni) Járjon körbe a csoportok között, hogy biztos legyen benne, hogy jól értették a feladatot. Öthat perc elteltével kérje fel a szóvivőket, hogy vázolják fel az állást amire alkalmazottat kerestek, és azt a legfontosabb kérdést amit egy jelentkezőnek feltennének. Az új ötleteket írja fel a saját listájára is. Emelje ki, hogy a munkaadók általában olyan emberekkel tárgyalnak, akiket alkalmazni szeretnének. Kérjen fel egy diákot, hogy hallgassa meg önt. A diák játssza az üzletvezető szerepét amíg ön lesz a potenciális alkalmazott. Az üzletvezető a táblára felírt kérdéseket is használhatja. Ennek a játéknak az volna a lényege, hogy ön bemutassa, hogyan ne keressünk állást. (Például: ne rágózzunk, ne hintázzunk, ne mormoljuk a szavakat és ne kérdezősködjünk a szabadságolásról) Δ Kérje fel az üzletvezetőt, hogy kérdezzen meg egy diákot is ugyan erről az állásról. Δ Kérdezze meg az osztályt, hogy melyik jelentkezőnek adnák az állást és miért. Ha az idő engedi folytassák a meghallgatásokat a diákok párokban. Az egyik diák az üzletvezető, a másik a jelentkező. Figyeljen arra, hogy mindig emelje ki a diákok párbeszédeinek az erősségeit és ilyenkor dicsérje is meg őket. Összesítés és áttekintés Tekintsék át a kulcsfogalmakat. 20

Orosz Andrea A munka világa

Orosz Andrea A munka világa Orosz Andrea A munka világa Orosz Andrea A MUNKA VILÁGA SZTE JGYPK Szeged, 2013 Projektcím: Dél-alföldi Felnõttképzési Szakképzési Tudástár és Tanácsadó Központ létrehozása /DAF-FSZTTK/ Pályázati azonosító:

Részletesebben

A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának a folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalva a

A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának a folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalva a A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának a folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalva a várható pénzügyi, pszichikai és társadalmi kockázatot,

Részletesebben

Az én pénzem Pénzügyi Oktatási Program. Törzsanyag

Az én pénzem Pénzügyi Oktatási Program. Törzsanyag Az én pénzem Pénzügyi Oktatási Program Törzsanyag 1 Második, átdolgozott kiadás Készült az Öngondoskodás A Pénzügyi Kultúra Fejlesztéséért Alapítvány és a Tudatos Pénzügyekért Alapítvány támogatásával

Részletesebben

BEVEZETÉS. Pályázatom célja

BEVEZETÉS. Pályázatom célja 1 BEVEZETÉS Pályázatom célja Pályázatom témája a Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoporton belül az üzleti terv készítése kiscsoportos szakmai munka végzésével, irányítással, majd írásos

Részletesebben

Az én pénzem Pénzügyi Oktatási Program. Törzsanyag

Az én pénzem Pénzügyi Oktatási Program. Törzsanyag Az én pénzem Pénzügyi Oktatási Program Törzsanyag 1 Második, átdolgozott kiadás Készült az Öngondoskodás A Pénzügyi Kultúra Fejlesztéséért Alapítvány és a Tudatos Pénzügyekért Alapítvány támogatásával

Részletesebben

Társas- és munkavállalói kompetenciafejlesztés,

Társas- és munkavállalói kompetenciafejlesztés, Társas- és munkavállalói kompetenciafejlesztés, tanulási technikák Társas és munkavállalói kompetenciák 12. és II/14. évfolyam tanulói jegyzet A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011

Részletesebben

ÉLETVITELI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE

ÉLETVITELI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE KÉPZÉSI PROGRAM ÉLETVITELI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE MODULFÜZET Türr István Képző és Kutató Intézet Budapest Fejlesztő Sélleiné Kraszkó Márta Szakmai lektor Juhász Éva Nyelvi

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat. Társ-program

Iskolai közösségi szolgálat. Társ-program Iskolai közösségi szolgálat Társ-program Kedves Kollégák! Kedves Diákok! Kedves Olvasó! Az elmúlt évtized sok-sok tanulságának egyike az a hiányérzet, amit az egymásért végzett munka, a másokra való figyelés

Részletesebben

Lehetőségek, Értékek, Támogatások nyújtása komplex szolgáltatásokkal családok átmeneti otthonaiban élő családok számára

Lehetőségek, Értékek, Támogatások nyújtása komplex szolgáltatásokkal családok átmeneti otthonaiban élő családok számára LÉT-Kérdés Lehetőségek, Értékek, Támogatások nyújtása komplex szolgáltatásokkal családok átmeneti otthonaiban élő családok számára TÁMOP-5.2.5/A-10/2-2010-0011 2011. szeptember 30. 2013. szeptember 29.

Részletesebben

INDULJ EL! Irányjelző vállalkozni szándékozó fiataloknak

INDULJ EL! Irányjelző vállalkozni szándékozó fiataloknak INDULJ EL! Irányjelző vállalkozni szándékozó fiataloknak Indulj el! Irányjelző vállalkozni szándékozó fiataloknak Köszöntő Mindenkinek van egy álma vagy legalábbis ötlete, elképzelése arra vonatkozóan,

Részletesebben

Karrier Irodákkal a siker felé. Állásbörzék NymE 2011 Hasznos információk az álláskereséshez

Karrier Irodákkal a siker felé. Állásbörzék NymE 2011 Hasznos információk az álláskereséshez Karrier Irodákkal a siker felé Állásbörzék NymE 2011 Hasznos információk az álláskereséshez Felelős kiadó: Prof. Dr. Neményi Miklós tudományos és külügyi rektor helyettes Kiadó: Nyugat-magyarországi Egyetem

Részletesebben

Kisvállalkozások marketingje és kommunikációja

Kisvállalkozások marketingje és kommunikációja A KIADVÁNY A VÁLLAKOZÓI AKADÉMIA CÍMŰ RENDEZVÉNYSOROZAT TAPASZTALATAI ALAPJÁN KÉSZÜLT. Kisvállalkozások marketingje és kommunikációja Az elvektől az eszközökig Miért szükséges a marketing? Hogyan készíthetünk

Részletesebben

Üzleti tanácsok kezdő művészeti vállalkozók számára. www.mft.org.hu/startupguide

Üzleti tanácsok kezdő művészeti vállalkozók számára. www.mft.org.hu/startupguide Üzleti tanácsok kezdő művészeti vállalkozók számára www.mft.org.hu/startupguide Tartalomjegyzék 1. Bevezető.......................................................... 3 2. Ajánlás...........................................................

Részletesebben

Hallássérültek Magyarországon. IT-mentor az informatika szektor, mint munkaadó 2007

Hallássérültek Magyarországon. IT-mentor az informatika szektor, mint munkaadó 2007 1 Hallássérültek Magyarországon IT-mentor az informatika szektor, mint munkaadó 2007 Írta: Deli Gábor, Összeállította: Mecsné Fullajtár Ildikó Hallássérültek Rehabilitációjáért Küzdők Egyesülete 1 2 Milyen

Részletesebben

Kezdô lépések: Tananyag az emberi jogok oktatásához

Kezdô lépések: Tananyag az emberi jogok oktatásához Kezdô lépések: Tananyag az emberi jogok oktatásához Támogatók: ENSZ Menekültügyi Fôbiztossága, Ifjúsági és Sportminisztérium, Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány, Pro-Helvetia Alapítvány, MTA Szociológiai

Részletesebben

CSOMÓPONT IFJÚSÁGI INFORMÁCIÓS PONT ÖSSZEGZŐ TANULMÁNY

CSOMÓPONT IFJÚSÁGI INFORMÁCIÓS PONT ÖSSZEGZŐ TANULMÁNY CSOMÓPONT IFJÚSÁGI INFORMÁCIÓS PONT MUNKÁRA FELKÉSZÍTŐ PROGRAM ÖSSZEGZŐ TANULMÁNY A FIATALOK MUNKÁBA ÁLLÍTÁSA, A KIINDULÓ HELYZET ELEMZÉSE Bevezetés A fiatalok alapvető joga, hogy már munkába állásuk előtt

Részletesebben

Mezőberény Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 5650 Mezőberény, Petőfi út 17-19.

Mezőberény Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 5650 Mezőberény, Petőfi út 17-19. TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Mezőberény és mikrotérségének nevelési oktatási intézményeiben című projekt Mezőberény Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola

Részletesebben

hírgetmondó online hírújság

hírgetmondó online hírújság hírgetmondó online hírújság SZERKESZTŐK: Csepeli Dóra, Csóka Krisztina Munkatársak: Bencsik Roland, Cser Orsolya, Fazekas Attila, Rácz Attila, Ridács Tibor, Zdolik Krisztina Grafikus tervező: Bohati Bence

Részletesebben

Üzleti tanácsok kezdő művészeti vállalkozók számára. www.mft.org.hu/startupguide

Üzleti tanácsok kezdő művészeti vállalkozók számára. www.mft.org.hu/startupguide Üzleti tanácsok kezdő művészeti vállalkozók számára www.mft.org.hu/startupguide Tartalomjegyzék 1. Bevezető......................................................... 3 2. Ajánlás...........................................................

Részletesebben

9.0. version. Üzleti tanácsok induló művészeti vállalkozók számára

9.0. version. Üzleti tanácsok induló művészeti vállalkozók számára 9.0 version Üzleti tanácsok induló művészeti vállalkozók számára tartalomjegyzék Többszerzõs mû. 1. Bevezetõ... 3 2. Ajánlás... 4 3. Mielõtt nekikezdenél...... 5 4.1. Üzleti tervezés... 7 4.2. SWOT analízis...

Részletesebben

Üzleti tanácsok. részére

Üzleti tanácsok. részére Üzleti tanácsok fejlõdõ vállalkozások részére 2015 NEKÜNK FONTOS A FEJLŐDÉS, FŐLEG HA AZ ÖNÉ. KISVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSA Szeretné zökkenőmentessé tenni vállalkozása mindennapi pénzügyeit és biztosítani

Részletesebben

3. Keresse meg azokat az embereket, akik üdvözlik a változásokat, és legyen a szövetségesük. 4. Gondolkozzon el, mielőtt a többieket követné.

3. Keresse meg azokat az embereket, akik üdvözlik a változásokat, és legyen a szövetségesük. 4. Gondolkozzon el, mielőtt a többieket követné. Bevezetés Manapság a változás a sikeres üzleti menedzsment egyetlen legfontosabb eleme. Ahhoz, hogy versenyképes tudjon maradni az egyre agresszívabb piacon, a szervezeteknek (és a bennük dolgozó egyéneknek)

Részletesebben

E-Steps GUIDE 10 STEPS TOWARDS YOUR E-BUSINESS

E-Steps GUIDE 10 STEPS TOWARDS YOUR E-BUSINESS 100101010 GUIDE 10101001010 10 STEPS TOWARDS YOUR E-BUSINESS 0100101010 This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and

Részletesebben

DOBBANTÓ PROGRAM. Diáktámogató füzetek. Támpontok. a diáktámogatáshoz

DOBBANTÓ PROGRAM. Diáktámogató füzetek. Támpontok. a diáktámogatáshoz DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek Támpontok a diáktámogatáshoz 2011 Írta Bartha Éva Győrik Edit Hegedűs Judit Horváth H. Attila Kádár Erika Tóth Ibolya Fejlesztő értékelés fejezet: Lénárd Sándor Szerkesztette:

Részletesebben

EQUAL NŐ az ESÉLY projekt. SIKERES NŐK SIKERES VÁLLALKOZÁSOK alprojekt. Oktatási segédlet. A vállalkozói alapismeretek speciális képzéshez

EQUAL NŐ az ESÉLY projekt. SIKERES NŐK SIKERES VÁLLALKOZÁSOK alprojekt. Oktatási segédlet. A vállalkozói alapismeretek speciális képzéshez p EQUAL NŐ az ESÉLY projekt SIKERES NŐK SIKERES VÁLLALKOZÁSOK alprojekt Oktatási segédlet A vállalkozói alapismeretek speciális képzéshez A tananyagot a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából

Részletesebben

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes elfogadásán alapuló adaptív tanulásszervezés egyik eszköze Akkreditációs száma: 100 004/104/2011 Érvényes: 2016. 04. 01. A továbbképzés

Részletesebben

A SIKERES ELŐADÁS. Bevezetés

A SIKERES ELŐADÁS. Bevezetés A SIKERES ELŐADÁS Bevezetés Lehet Ön tapasztalt szónok vagy kezdő előadó, előadási készségén biztosan van mit javítania: hitelességét növelheti tervezéssel, előkészítéssel és gyakorlattal. Ez a fejezet

Részletesebben

Tanítási egység: Bevezetés a közgazdaságtanba a gazdasági gondolkodás néhány alapfogalma A szűkösség okozta problémák az első telepesek Amerikában

Tanítási egység: Bevezetés a közgazdaságtanba a gazdasági gondolkodás néhány alapfogalma A szűkösség okozta problémák az első telepesek Amerikában Tanári kézikönyv Nemzetgazdaság és világgazdaság Tanítási egység: Bevezetés a közgazdaságtanba a gazdasági gondolkodás néhány alapfogalma A szűkösség okozta problémák az első telepesek Amerikában Minimum

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA Külkereskedelmi Főiskolai kar

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA Külkereskedelmi Főiskolai kar BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA Külkereskedelmi Főiskolai kar Gazdaságdiplomácia és Nemzetközi menedzsment szak Levelező tagozat EU-kapcsolatok szakirány SZELLEMI TŐKE MAGYARORSZÁGON AZ EURÓPAI UNIÓ KÜSZÖBÉN

Részletesebben

tartalomjegyzék Többszerzõs mû. Készült a Magyar Formatervezési Tanács megrendelésére.

tartalomjegyzék Többszerzõs mû. Készült a Magyar Formatervezési Tanács megrendelésére. 8.0 version tartalomjegyzék Többszerzõs mû. 1. Bevezetõ... 3 2. Ajánlás... 4 3. Mielõtt nekikezdenél...... 5 4.1. Üzleti tervezés... 6 4.2. SWOT analízis... 8 4.3. Piackutatás... 10 4.4. A marketingterv...

Részletesebben