A Tanyafejlesztési Program gyakorlati kérdései

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Tanyafejlesztési Program gyakorlati kérdései"

Átírás

1 Budapest VM, szeptember 1. A Tanyafejlesztési Program gyakorlati kérdései Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid főigazgató Tóth István osztályvezető Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet

2 "Az optimista verzió: a tanyák (és társadalmunk) fele megújul, "eredeti" tanyás kultúrtáji funkciókat (termelés, "okszerű" tájfenntartás és használat) megőrzik, s az "újakat" is (természetvédelem, második otthon, tanyaturizmus) okosan befogadják. Jelentősen fejlődik és rövidesen felzárkózik a külterületi-tanyai infrastruktúra. A sokoldalú és értékes tanyás gazdálkodás visszanyeri erejét. A szuburbanizáció nem rombolja tovább a városok körüli egykori tanyás külterületeket, s a tanyai szegények is "lábra kapnak (pl.: gazdálkodni kezdenek)". (Részlet Dr. Csatári Bálint előadásból, amely elhangzott a IX. ALFÖLD FÓRUM - A KISKUNSÁGI TANYA címmel megtartott tanácskozáson.)

3 Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet VKSzI

4 VKSzI feladatai: Közreműködik az ÚMVP megvalósításának, végrehajtásának és értékelésének szakmai koordinációjában, támogatásában. Az ÚMVP nyilvánosság megteremtésének keretében végrehajtja az országos, regionális és helyi szintű tájékoztatási feladatokat. Közreműködik különösen a LEADER helyi akciócsoportok munkájának koordinálásában, módszertani támogatásában, beszámolóinak ellenőrzésében, javaslatot tesz a beszámolók értékelésére. Az IKSZT programmal kapcsolatban az ÚMVP IH felkérésére az IKSZT-k működéséről rendszeres adatgyűjtést, monitoring tevékenységet végez, melynek eredményéről beszámol az ÚMVP IH részére és javaslatot tesz az IKSZT-k szakmai munkája minőségének javítását célzó képzésekre, amelynek érdekében működteti a módszertani központot.

5 VKSzI feladatai: Működteti a Roma Integrációs Programirodát, illetve a Magyar Tanyákért Programirodát. Elvégzi a vidékfejlesztés érintettjeit, faktorait információs és együttműködési hálózatba szervező MNVH központi munkaszervezeti feladatait, közreműködik az MNVH éves Cselekvési Tervének kidolgozásában és végrehajtásában. Központi fejlesztő-szolgáltató intézetként közreműködik a vidékfejlesztési miniszter törvényben meghatározott, szakképzéssel összefüggő feladatainak operatív megvalósításában. Megszervezi és ellenőrzi a fejlesztési programok meghatározott intézkedéseihez kapcsolódó képzéseket, ellátja a kapcsolódó vizsgaszervezési feladatokat, vizsgatételeket készíttet és biztosít a szakmai vizsgákra.

6 VKSzI feladatai: Országos szakmai vizsgaszervező központként működik a VM illetékességi körébe tartozó, államilag elismert (az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott) szakképesítések esetében. Mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői jogosítványokat állít ki; szakértői véleményeket készít az agrár-szakterületre kiadott szakmai bizonyítványok esetében. Tankönyveket, illetve egyéb oktatási segédanyagokat (nyomtatott és elektronikus formában) készített, ad ki és forgalmaz. Pedagógiai, szakképzési szaktanácsadást végez a középfokú agrárszakképző intézmények részére. Külföldi szakmai gyakorlatokat szervez agrár (felső- vagy középfokú) végzettséggel rendelkező fiatalok részére a mezőgazdaság minden területén. Szakképzéssel kapcsolatos nemzetközi projekteket koordinál, pályázatokat készít, részt vesz a megvalósításban.

7 VKSzI feladatai: Nemzetközi kapcsolatokat alakít ki és tart fenn az európai szakképző intézményekkel, projektekben vesz részt, pályázatokat készít, részt vesz az EUROPEA INTERNATIONAL (Európai Szakképző Iskolák Szövetsége) programjaiban és munkájában. Szakképzéssel kapcsolatos pályázati tevékenységben vesz részt. Országos Szaktanácsadási Központként közreműködik a VM ágazataiban működő szaktanácsadás országos irányításában, a szaktanácsadási rendszer minőségbiztosításában. A nemzeti hatáskörbe tartozó, agrárgazdaság és agrár-vidékfejlesztési szakterületeken a szakképzésekhez és szaktanácsadásokhoz kapcsolódó támogatási jogcímek esetében engedélyező feladatokat végez, I. fokon ellátja a Szaktanácsadói Névjegyzék vezetésével kapcsolatos hatósági feladatokat. Az Intézet ellátja továbbá a külön jogszabályokban meghatározott egyéb feladatokat.

8 A Tanyaprogram

9 Vissza nem térítendő támogatás a Tanyafejlesztési Program keretében A tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a tanyagazdaságok fejlesztésének csekély összegű (de minimis) támogatására millió Ft Igényelhető támogatás az összes elszámolható költség 75 %-a A tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatására millió Ft Igényelhető támogatás az összes elszámolható költség 90 %-a

10 Rendelet megjelenése: augusztus 11. Pályázatok befogadása: szeptember 01. szeptember 30. Hiánypótlásra felszólítás: október 15-ig (beérkezéstől 15 nap) Hiánypótlás beérkezése: október 23-ig (8 nap) Ütemezés MVH-tól adatkérdezés a de minimis pályázatok esetében: október 15-ig (beérkezéstől 15 nap) Értékelés, Bíráló Bizottság tájékoztatása, miniszteri döntés: november 30-ig (benyújtási határidő utolsó napjától 60 nap) Döntésről VM értesíti a VKSZI-t: december 8-ig (döntéstől 8 nap) Közzététel: december 15-ig (döntéstől 15 nap) Szerződéskötés: december 31- ig (döntéstől 30 nap) Megvalósítás: június 30-ig MVH válasza : október 20-ig (5 nap) Helyszíni ellenőrzések lebonyolítása: szeptember 30- ig

11 1. célterület A tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzését és fejlesztését célzó települési és térségi fejlesztések a ) tanyai termékek piacra jutásának elősegítése az alábbiak szerint: aa) tanyai termékek város-vidék együttműködés keretében történő piacra juttatása, ab) tanyai termékek értékesítését biztosító önkormányzati fenntartású helyi piacok létesítése, fejlesztése, ac) tanyai termékek értékesítését biztosító önkormányzati boltok létesítése, fejlesztése, ad) tanyai termékek feltárása, ae) tanyai termékek védjegy- és minőségtanúsítási rendszerének bevezetése, fejlesztése, af) tanyagazdaságokat összefogó, a termékeik piacra jutását segítő, a termékeik magasabb hozzáadott értékétbiztosító vertikális integrációk létrehozása, fejlesztése, ag) tanyai termékek feldolgozását biztosító, önkormányzati tulajdonú helyi, kisléptékű feldolgozó kapacitásoklétesítése, fejlesztése, ah) tanyagazdák számára nyújtott, a piacra jutást, a termelést és helyi feldolgozást, a közvetlen értékesítéstsegítő szolgáltatások biztosítása,

12 1. célterület A tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzését és fejlesztését célzó települési és térségi fejlesztések b) a tanyás térségek külterületi földútjainak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító gépek, eszközökbeszerzése, c) a villany nélküli tanyák energiaellátását megújuló energiaforrásokkal biztosító önkormányzati fejlesztés, (Csak homokhátságitelepülések!) d) a tanyákon élők egészséges ivóvízzel történõ ellátása érdekében szükséges vízminőség vizsgálatok elvégzése, e) a tanyagondnokiszolgálatokfejlesztése az alábbiak szerint: ea) a tanyagondnokiszolgálatok tevékenységének fejlesztése, eb) tanyagondnokokat összefogó támogatásra jogosult társadalmi szervezetek fejlesztése, valamint f) térségi tanyafejlesztési programok kidolgozása.

13 2. célterület A tanyák és az alföldi tanyás térségek megőrzése, fejlesztése érdekében a tanyagazdaságok fejlesztéséhez a) tanyai lakóépület felújítása, b) gazdálkodási célú épületek felújítása, építése, c) gazdálkodási gépek, kisgépek, eszközök fejlesztése, beszerzése, d) karám, kerítés létesítése, felújítása, e) vetőmag, gyümölcsfa csemete vásárlása, beszerzése, f) állatállomány kialakítása, bővítése, g) tanyagazdaságok megújuló energiával történő energetikai megújítása, h) egészséges ivóvíz beszerzéséhez szükséges létesítmények beruházása, valamint i) természetközeli, egyedi szennyvíz-kezelés és elhelyezése.

14 1. célterület A pályázók köre tanyás települések önkormányzatai, önkormányzati konzorciumai, önkormányzatai által alapított nonprofit gazdasági társaságok, megyei agrárkamarák, megyei agrárkamarák által alapított nonprofit gazdasági társaságok, tanyás települések többcélú kistérségi társulásai, egyházak, támogatásra jogosult társadalmi szervezetek, tanyagondnoki feladatokat ellátó támogatásra jogosult társadalmi szervezetek Egy pályázó egyes célterületeken belül egy célra kizárólag egy pályázatot nyújthat be Egy pályázó több támogatási célra is pályázhat, de csak külön pályázati adatlapon Utófinanszírozás Vissza nem térítendő támogatás EMÜR támogatást igénylő pénzügyi kapcsolat (MVH regisztrációs szám) és számlaszám

15 2. célterület A pályázók köre mezőgazdasági tevékenységet végző őstermelő, egyéni vállalkozó vagy családi gazdálkodó, aki a mellékletben meghatározott tanyás települések (206 db) valamelyikén a) életvitelszerűen - az ingatlan-nyilvántartás szerint - a saját vagy a házastársa vagy a családi gazdaságvalamely tagjának tulajdonában lévő tanyán él, és b) a tanyagazdaságban mezőgazdasági tevékenységet folytat, és c) az összes bevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik és 2010-ben a mezőgazdasági tevékenységből származó bevétele nem haladta meg a nettó öt millió forintot. Egy pályázó legfeljebb egy pályázatot nyújthat be Egy tanyára csak egy pályázat nyújtható be Utófinanszírozás Vissza nem térítendő támogatás EMÜR támogatást igénylő pénzügyi kapcsolat (MVH regisztrációs szám) és számlaszám

16 A pályázat benyújtása A Vidékfejlesztési Minisztérium kormányzati portálján ( és a VM VKSZI ( honlapján megjelenő felhívások KIZÁRÓLAG Elektronikus felületen pályázati adatlapot kitölteni (a felhívások mellett útmutató) Véglegesítést követő 3 napon belül a kinyomtatott és cégszerű aláírással ellátott adatlapot a nyilatkozatokkal és mellékletekkel a VM VKSZI címére (1223 Budapest, Park utca 2) megküldeni Nyilatkozatok és mellékletek felsorolása, listája MNVH ÁT munkatársai formai szempontból ellenőrzik és tartalmi szempontból értékelik a beérkezett pályázatokat Hiánypótlás: (postai úton- igazolhatóan) 1 alkalommal, a pályázat beérkezését követő 15 napon belül, 8 napos határidővel felszólítás

17 A pályázat benyújtása Tóth István,

18 De minimis Az 1. célterület 1. cél, a tanyai termékek piacra jutásának elősegítése esetében a csekély összegű (általános de minimis ) támogatás (pályázat benyújtását megelőző kettő pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben nem használta fel támogatási keretét Euró (269,97 Ft = Ft)) esetén további feltétel, hogy a támogatásra jogosult nyilatkozzon: a támogatási kérelem benyújtását megelőző kettő pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben kapott valamennyi, a Bizottság december 15-i, az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK Bizottsági rendelet (a továbbiakban: általános"de minimis" rendelet) hatálya alá tartozó csekély összegű támogatás összegéről, a támogatóról és a támogatási, vagy egyéb szerződés számáról; arról, hogy az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet 6. (1) bekezdése szerint nem minősül nehéz helyzetben levő vállalkozásnak. Ellenőrzésének kezdeményezésére a pályázat beérkezését követő 15 napon belül kerül sor, az MVH 5 napon belül tájékoztatja a VKSZI-t.

19 De minimis A 2. célterület, a tanyai gazdaságok fejlesztésének csekély összegű ( de minimis ) támogatása (pályázat benyújtását megelőző kettő pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben nem használta fel támogatási keretét Euró (269,97 Ft = Ft)) esetén további feltétel, hogy a támogatásra jogosult mezőgazdasági termelő nyilatkozzon: a támogatási kérelem benyújtását megelőző kettő pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben kapott valamennyi, a Bizottság december 20-i, az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termelőágazatban nyújtott csekély összegű ( de minimis ) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1535/2007/EK rendelet (a továbbiakban: mezőgazdasági "de minimis" rendelet) hatálya alá tartozó csekély összegű támogatás összegéről, a támogatóról és a támogatási, vagy egyéb szerződés számáról; arról, hogy az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet 6. (1) bekezdése szerint nem minősül nehéz helyzetben levő vállalkozásnak. Ellenőrzésének kezdeményezésére a pályázat beérkezését követő 15 napon belül kerül sor, az MVH 5 napon belül tájékoztatja a VKSZI-t.

20 Nyilatkozatok vizsgálata 1. célcsoport Nem rendelkezik lejárt esedékességű adótartozással, vagy adók módjára behajtható köztartozással. Nem rendelkezik költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt jogerős határozattal megállapított köztartozással. Nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás alatt. A pályázat benyújtását megelőző három éven belül az államháztartás alrendszereiből juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét teljesítette. A pályázat szabályszerűségének és a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatások feltételeiről szóló 81/2011. (VIII. 11.) VM rendeletben meghatározott szervek által történő ellenőrzéséhez hozzájárul.

21 Nyilatkozatok vizsgálata 1. célcsoport Hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett Monitoring Rendszerben szereplő adataihoz az Ámr. 83. (2) bekezdés j) pontjában meghatározott jogosultak hozzáférhessenek. Hozzájárul ahhoz, hogy a nevét, a támogatás tárgyát, a támogatás összegét, a fejlesztés összköltségét, a támogatási program megvalósítási helyét, valamint időpontját nyilvánosságra hozzák. A most benyújtott fejlesztési célra az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretén belül még nem kapott támogatást. ÁFA visszaigénylésre jogosult-e. de minimis nyilatkozat. A pályázatban benyújtott adatok a valóságnak megfelelnek.

22 Nyilatkozatok vizsgálata 2. célcsoport 1. Nem rendelkezem lejárt esedékességű adótartozással, vagy olyan lejárt esedékességű adótartozással, amelyről az adóhatóság fizetési halasztást, vagy részletfizetést nem engedélyezett, illetve nem rendelkezem adók módjára behajtható köztartozással. 2. Nem rendelkezem költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt jogerős határozattal megállapított köztartozással. 3. Nem állok gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt. 4. de minimis nyilatkozat 5. A vállalkozás az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. (1.) bek. szerint nem minősül nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak. 6. A évi bevételem nem haladta meg a nettó 5 millió Ft-ot és ezen bevételnek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott. 8. A pályázat benyújtását megelőző három éven belül az államháztartás alrendszereiből juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségemet teljesítettem.

23 Nyilatkozatok vizsgálata 2. célcsoport 9. Hozzájárulok ahhoz, hogy a nevemet, a támogatás tárgyát, a támogatás összegét, a fejlesztés összköltségét, a támogatási program megvalósítási helyét, valamint időpontját nyilvánosságra hozzák. 10. A pályázat szabályszerűségének és a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatások feltételeiről szóló 81/2011. (VIII.11.) VM rendeletben meghatározott szervek által történő ellenőrzéséhez hozzájárulok. 11. Hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett Monitoring Rendszerben szereplő adataihoz az Ámr. 83. (2) bekezdés j) pontjában meghatározott jogosultak hozzáférhessenek. 12. A most benyújtott fejlesztési célra az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretén belül még nem kaptam támogatást. 13. ÁFA visszaigénylésre jogosult-e 13. A pályázatban benyújtott adatok a valóságnak megfelelnek.

24 Mellékletek 1. célcsoport Aláírt nyilatkozatok (formanyomtatványon); Igazolás a fejlesztés saját forrásának meglétéről (banki számlakivonat, vagy banki igazolás, vagy nyilatkozat hitelintézettől, vagy hitelszerződés); Az 1-es cél esetében megvalósíthatósági tanulmány, vagy üzleti terv, vagy szakmai programterv; Az 1-es célnál élelmiszer-feldolgozás esetében hatósági engedélyek, létesítményjegyzék és géplista; A 3-as és 4-es célok esetében az ellátandó tanyák helyrajzi számonkénti, és a tanyatulajdonosok név szerinti listája; A 2-es, 3-as, 4-es célok esetében áttekintő térkép, amelyen jelölik az ellátandó tanyákat, a karbantartott útszakaszt; Gép-, eszközbeszerzés esetén legalább 2 db árajánlat másolata; Építési munkálatok esetén legalább 2 db árajánlat másolata; Építési engedély köteles beruházások esetén az illetékes építésügyi hatóság által kiadott igazolás a műszaki tervdokumentáció benyújtásáról;

25 Mellékletek 2. célcsoport őstermelő/egyéni vállalkozás/családi gazdálkodó tevékenység folytatását igazoló érvényes dokumentum másolata igazolás, hogy életvitelszerűen tanyán el: lakcímkártya+ személyi azonosító igazolvány VAGY személyi igazolvány másolata 30 napnál nem régebbi körzeti földhivatali hiteles tulajdoni lap szemle vagy teljes másolata, vagy azok eredeti példánya évi személyi jövedelemadó bevallás másolata saját forrás meglétét igazoló irat, ami lehet banki számlakivonat, vagy banki igazolás, vagy nyilatkozat hitelintézettől, vagy hitelszerződés az elektronikus felületen kitöltött pályázati adatlap, aláírva Nyilatkozati lap (hosszú nyilatkozat) ÁFA nyilatkozat

26 Mellékletek 2. célcsoport kézi alaprajz a tanyatelekről, a lakó- és gazdasági épületek megjelölésével, neveinek feltüntetésével. Ha a pályázat új építésre irányul, akkor azt is fel kell tüntetni az alaprajzon fényképek papír alapon a tanyatelek épületeiről gazdálkodási eszköz, gép vásárlása esetén legalább 2 db árajánlat másolata építési munkálatok estén legalább 2 db árajánlat másolata építési engedély köteles beruházások esetén az illetékes építésügyi hatóság által kiadott igazolás a műszaki tervdokumentáció benyújtásáról ökológiai gazdálkodást folytató pályázó estén az ellenőrző, minősítő, tanúsító szerv igazolásának másolata gazdatársulati, szövetkezeti tagság estén az ezt igazoló dokumentum másolata

27 Érvénytelen pályázat amelyet nem támogatásra jogosult nyújtott be, amelynek célja nem felel meg a pályázati felhívásban foglaltaknak, amely pályázat, illetve amely hiánypótlás határidőn túl érkezett, vagy a hiánypótlásnak a pályázó nem, vagy nem megfelelően tett eleget. VKSZI a befogadás elutasításának indokolásával együtt 10 napon belül értesíti a pályázót, a pályázat másolati példányának megküldésével egyidejűleg (eredeti példány marad a VKSZI-nél)

28 Pályázatok értékelése VKSZI pályázatkezelő munkatársai végzik, formai szempontok alapján A befogadott pályázatok listáját VKSZI honlapját közzéteszi a pályázati határidő lejárta után 15 nappal A befogadott pályázatok tartalmi értékelését a VKSZI munkatársai végzik Bíráló Bizottság az értékelés felülvizsgálatával az értékelést jóváhagyja, pályázati rangsort állít fel, döntési javaslatot tesz a Miniszter felé Bíráló bizottság a pályázatok értékeléséről jegyzőkönyvet készít

29 Bíráló Bizottság Miniszter által felkért, szakértőkből álló döntéselőkészítő, vélményező szerv működésének rendjét a Miniszter határozza meg Feladatai: a.) alapvető feladata a Tanyafejlesztési Program pályázatai kiértékelésének bírálata és felülvizsgálata, a Miniszter döntésének szakmai megalapozása, b.) ülésein megtárgyalja és rangsorolja a VKSZI által értékelt pályázatokat, a Rendeletben, illetve a pályázati felhívásban meghatározott szempontok alapján javaslatot tesz a Miniszternek azok elfogadására vagy elutasítására, c.) a VKSZI pályázatkezelő munkatársaitól közvetve, vezetőitől közvetlenül felvilágosítást kérhet, a pályázati dokumentációt és iratait megvizsgálhatja.

30 Döntés november 30-ig a) elutasító, amennyiben aa) a pályázat nem felelt meg a jogszabályban vagy a jogszabály alapján a pályázati dokumentációban előírt feltételeknek, vagy ab) az értékelés során magasabb pontszámot elért pályázatok támogatásban való részesítéséből adódóan a rendelkezésre álló keret lekötésre került, vagy ac) a BB a támogatási döntést előkészítő javaslatában a pályázatot indoklás mellett elutasításra javasolta, ad) a pályázónak nincs felhasználható mezőgazdasági de minimis kerete. b) támogató, amennyiben ba) a pályázat megfelelt a jogszabályban és pályázati dokumentációban előírt feltételeknek, és bb) az értékelés során magasabb pontszámot elért pályázatok támogatásban részesítéséből adódóan a rendelkezésre álló keret még nem került lekötésre, és bc) a BB azt támogatásra javasolta,

31 Döntés november 30-ig c) szólhat a pályázatban megjelölt támogatási összeghez képest csökkentett mértékű támogatás megítéléséről, amennyiben ca) a pályázatban ismertetett költségvetés olyan tételeket is tartalmaz, amelyek a jogszabályban, pályázati felhívásban foglaltak alapján a projekt megvalósításához kapcsolódóan nem elszámolhatóak, vagy cb) a BB a bírálata alapján a támogatási döntést előkészítő javaslatában - indoklás mellett - valamely elszámolható költségtétel(ek) csökkentését vagy elhagyását javasolja, vagy cc) a pályázó által jogosan igényelt támogatás összege meghaladja a pályázó szabad mezőgazdasági de minimis keretét.

32 Szerződéskötés december 31-ig A támogatási döntésről annak meghozatalát követő 15 napon belül a VKSZI írásban értesíti a pályázót. A nyertes pályázók névsorát, az elnyert támogatás összegét és jogcímének megnevezését a VM a kormányzati portálon, a VKSZI a saját honlapján a döntést követő 15 napon belül közzéteszi. A Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 100. (1) d) pontja értelmében a Miniszter támogatási döntése ellen fellebbezést nem lehet benyújtani. A nyertes pályázóval a Miniszter a támogatási döntésről szóló értesítés megküldését követő 30 napon belül hatósági szerződést köt, amelyben meghatározza a támogatás igénybevételének és felhasználásának részletes feltételeit. A szerződéskötés folyamatát a VKSZI közvetíti a Miniszter és a pályázó, mint szerződő felek között. A hatósági szerződéseket a támogatási döntésről szóló értesítés pályázó általi átvételét követő 30 napon belül meg kell kötni. A támogatásról szóló döntés alapján a VKSZI öt, egymással mindenben megegyező példányban készíti elő aláírásra a hatósági szerződést. A hatósági szerződés egy aláírt példánya a pályázóé, a VKSZI hármat megőriz, míg egy példányt a VM részére küld meg.

33 Támogatási előleg A pályázó pályázati adatlapon megjelölt kérelme alapján. A megítélt támogatás legfeljebb 25%-ának mértékéig. VKSZI előlegfizetési utasítása alapján az MVH a forrás rendelkezésre állásától számított 15 napon belül teljesíti a kifizetést. Felhasználására a Rendelet és a hatósági szerződés az irányadó. Az előleg felhasználását kifizetett számlával kell igazolni. A nyertes pályázónak az előleggel való elszámolást, annak teljes felhasználását követő 30 napon belül, az arra vonatkozóan közzétételre kerülő nyomtatványon kell benyújtani a VKSZI felé. Az előleg része a támogatás összegének, ezért az előleg elszámolásához benyújtott számlák a támogatási intenzitásnak megfelelő mértékben számolhatók el. Az elnyert támogatás előleg feletti része csak az előleggel és az előleg feletti résszel történő teljes, elfogadott elszámolást követően fizethető ki.

34 Támogatás visszavonása, visszafizetése támogatott beruházással létrehozott vagyon elidegenítése, bérbe, illetve használatba adása a támogatási döntést hozó előzetes jóváhagyása nélkül történik, vagy a VKSZI a támogatás jogosulatlan igénybevételét állapította meg, vagy a pályázó a szerződésben rögzített kötelezettségeinek különös tekintettel a fenntartási, üzemeltetési, szolgáltatási, karbantartási kötelezettségekre nem tesz eleget, akkor az igénybe vett támogatás teljes összege visszafizetésének elrendelésére és az igénybe nem vett támogatás teljes összegének zárolására, vagy törlésére kerül sor. Kérelem alapján lehetőség a részletekben történő teljesítésre, mérséklésre vagy elengedésre, a Miniszter egyedi döntése alapján. A visszafizetést a visszafizetésről szóló döntés pályázó általi kézhezvételét követő 10 napon belül, az abban megjelölt MVH számlaszámra kell teljesíteni.

35 Támogatás felhasználásának ellenőrzése A hatósági szerződésben rögzítettek szerint a projekt megvalósulását követő 30 napon belül a pályázó köteles a támogatás teljesítését igazoló, a pályázó nevére kiállított számlákat az arra vonatkozóan közzétételre kerülő nyomtatványon keresztül benyújtani. Az eredeti számlákat záradékolni kell, melynek tartalmaznia kell a szerződés számát és a támogatás terhére elszámolt összeget. A kifizetés alapját csak a pályázónál felmerült olyan kiadások képezhetik, amelyeket a pályázat megvalósítása érdekében teljesített gazdasági eseményről a pályázó nevére kiállított és pénzügyileg rendezett számla igazol.

36 Támogatás felhasználásának ellenőrzése A kifizetés alapjául szolgáló számláknak meg kell felelniük a évi C. törvényben (számviteli törvény), valamint a évi CXXVII. törvényben (ÁFA törvény) foglalt előírásoknak. A pályázónak az elszámolást, valamint az azt alátámasztó számlák egy másolati példányát, illetve az azokhoz kapcsolódó számlaösszesítőt az alábbi címre kell benyújtania: VM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet 1223 Budapest, Park u. 2.

37 Támogatás felhasználásának ellenőrzése A VKSZI a pályázó által benyújtott elszámolást szabályszerűségi és jogosultsági szempontból ellenőrzi. A VKSZI a Rendeletben meghatározott adatokat tartalmazó kifizetési utasítást küld a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal részére. A kifizetést az MVH a forrás rendelkezésére állásától számított 30 napon belül a nyertes pályázó törvény szerinti Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe bejelentett fizetési számlaszámára teljesíti. A támogatás lehívására csak a támogatási döntéshozatalt követően és a fejlesztés befejezésének időpontjáig kiállított és a VKSZI-hez benyújtott számlák esetében van lehetőség. A pályázónak a szerződésben rögzített befejezési határidőt követő 30 napon belül kezdeményeznie kell a támogatás lehívását, a támogatás felhasználását igazoló számlák benyújtásával. Amennyiben a pályázó a szerződésben rögzített befejezési határidőt követő 30 napon belül nem kezdeményezi a támogatás lehívását, akkor a szerződés érvényét veszti, a pályázó a számára megítélt támogatási összegre tovább nem lesz jogosult.

38 Projekt befejezése, ellenőrzése és lezárása Egy projekt akkor tekinthető befejezettnek, ha a szerződésben meghatározott feladat, cél szerződésszerűen teljesült, a támogatással megvalósult beruházás vagy beszerzett eszköz aktiválásra került. VKSZI a pályázó által benyújtott elszámolást szabályszerűségi és jogosultsági szempontból ellenőrzi. A VKSZI a támogatott pályázatok minimum 5%-át, szeptember 30-ig köteles a pályázat megvalósulásának helyszínén ellenőrizni. A VKSZI ellenőrzést végző munkatársa(i) minden ellenőrzésről ellenőrzési jegyzőkönyvetköteles(ek) készíteni. A fejlesztés befejezését követően legfeljebb 3 hónapon belül a VKSZI utóellenőrzést is végezhet.

39 A VKSzI ügyfélszolgálata 1223 Budapest, Park u. 2 Vezető: Dr. Hiller Márta Telefon: (GYIK)

40 Szolgálat, tisztesség, szakmaiság, hatékonyság VKSzI

41 Lakitelek, augusztus 31. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid főigazgató Tóth István osztályvezető Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet

Tanyafejlesztési Program - 2011

Tanyafejlesztési Program - 2011 Tanyafejlesztési Program - 2011 Kis Zoltán Osztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium 2011. szeptember 1. Budapest VM 2. célterület (TP-T2) Tanyagazdaságok fejlesztésének pályázatai

Részletesebben

Megnyító A stressz és annak megelőzése

Megnyító A stressz és annak megelőzése Kecskemét, 2011. szeptember 13. Megnyító A stressz és annak megelőzése Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid főigazgató Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet "A stressz az összegzése mindannak a kopásnak,

Részletesebben

társulásai; 5) tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése esetén:

társulásai; 5) tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése esetén: PÁLYÁZAT Program neve Támogatás szakmai iránya Program kódja Megvalósítandó cél Kedvezményezettek Vidékfejlesztési Minisztérium Tanyafejlesztési Program Az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése

Részletesebben

TANYAFEJLESZTÉS 2015. -kivonat- Támogatás vehető igénybe

TANYAFEJLESZTÉS 2015. -kivonat- Támogatás vehető igénybe TANYAFEJLESZTÉS 2015 -kivonat- Támogatás vehető igénybe 1. a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzését és fejlesztését célzó települési és térségi fejlesztésekhez (1. célterület), 2. a tanyák

Részletesebben

VM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet szerepe a magyar agrárszakképzésben Tájékoztatás a Leader programról

VM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet szerepe a magyar agrárszakképzésben Tájékoztatás a Leader programról Budapest, 2011. november 10. VM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet szerepe a magyar agrárszakképzésben Tájékoztatás a Leader programról Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid főigazgató Vidékfejlesztési,

Részletesebben

b) a tanyák és az alföldi tanyás térségek megőrzése, fejlesztése érdekében a tanyagazdaságok fejlesztéséhez (a továbbiakban: 2.

b) a tanyák és az alföldi tanyás térségek megőrzése, fejlesztése érdekében a tanyagazdaságok fejlesztéséhez (a továbbiakban: 2. TANYAPROGRAM PÁLYÁZAT! 2015. július 15-től!!! Bővebben személyesen: Dr. Fröschl-Nagy Péter Jegyző Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal 76-575-100/116 A támogatás jellege és célterületei (1) Az e rendelet

Részletesebben

A támogatás jellege és célterületei

A támogatás jellege és célterületei A támogatás jellege és célterületei (1) Az e rendelet szerinti támogatás vissza nem térítendő támogatás. (2) Támogatás vehető igénybe a) a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzését és fejlesztését

Részletesebben

TANYAFEJLESZTÉSI PROGRAM TAPASZTALATAI Szarvas, szeptember 5.

TANYAFEJLESZTÉSI PROGRAM TAPASZTALATAI Szarvas, szeptember 5. TANYAFEJLESZTÉSI PROGRAM TAPASZTALATAI 2011-2014 Szarvas, 2014. szeptember 5. Szabó Tibor, szaktanácsadó Kecskeméti Főiskola Területi Szaktanácsadó Központ Tanyafejlesztési Program A Vidékfejlesztési Minisztérium

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Minisztérium. 2011. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében

A Vidékfejlesztési Minisztérium. 2011. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében A Vidékfejlesztési Minisztérium 0. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a tanyagazdaságok fejlesztésének csekély összegű (de minimis)

Részletesebben

A NAKVI szerepe a Tanyafejlesztési Programokban

A NAKVI szerepe a Tanyafejlesztési Programokban A NAKVI szerepe a Tanyafejlesztési Programokban Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid főigazgató NAKVI Tanyák és aprófalvak Magyarországon Budapest, 2014. 12. 16. Amiről szó lesz 1. A NAKVI feladatairól 2. Tanyafejlesztési

Részletesebben

Legfontosabb tudnivalók a tanyapályázatok adminisztratív lépéseiről, a projekt megvalósításáról, a fenntartási kötelezettségekről

Legfontosabb tudnivalók a tanyapályázatok adminisztratív lépéseiről, a projekt megvalósításáról, a fenntartási kötelezettségekről Legfontosabb tudnivalók a tanyapályázatok adminisztratív lépéseiről, a projekt megvalósításáról, a fenntartási kötelezettségekről Danics Kata osztályvezető Tanyaindító konferencia Budapest, 2016. május

Részletesebben

Tanyafejlesztési Program 2016

Tanyafejlesztési Program 2016 Tanyafejlesztési Program 2016 Háda Attila Elemér Főosztályvezető-helyettes Földművelésügyi Minisztérium, Agrárfejlesztési Főosztály 2016. április 27. Homokháti tanyák ivóvíz ellátásáért projekt-záró értékelése,

Részletesebben

TÚR-AGRO Minőségbiztosítási és Mezőgazdasági Szaktanácsadó, Kereskedelmi Betéti Társaság H-5400 Mezőtúr, Túrkevei út 23/1. mobil: +36-30-359-7435

TÚR-AGRO Minőségbiztosítási és Mezőgazdasági Szaktanácsadó, Kereskedelmi Betéti Társaság H-5400 Mezőtúr, Túrkevei út 23/1. mobil: +36-30-359-7435 TÚR-AGRO Minőségbiztosítási és Mezőgazdasági Szaktanácsadó, Kereskedelmi Betéti Társaság H-5400 Mezőtúr, Túrkevei út 23/1. mobil: +36-30-359-7435 e-mail: postmaster@turagro.t-online.hu web.:www.turagro.t-online.hu

Részletesebben

A Tanyafejlesztési Program

A Tanyafejlesztési Program A Tanyafejlesztési Program V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár Földművelésügyi Minisztérium 2016. május 17. A 2016. évi Tanyafejlesztési Program indító

Részletesebben

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK, ELŐZETES NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL, PROJEKTÖTLETEK BENYÚJTÁSA

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK, ELŐZETES NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL, PROJEKTÖTLETEK BENYÚJTÁSA PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK, ELŐZETES NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL, PROJEKTÖTLETEK BENYÚJTÁSA DR. BARANCSI ÁGNES Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens I. MNVH INFORMÁCIÓS PONT IRODA Gál Ferenc Főiskola Térségfejlesztő

Részletesebben

A Tanyafejlesztési Program pályázatainak tapasztalatai

A Tanyafejlesztési Program pályázatainak tapasztalatai A Tanyafejlesztési Program pályázatainak tapasztalatai Dr. Szabó Mátyás Agrárfejlesztési Főosztály főosztályvezető Földművelésügyi Minisztérium 2016. augusztus 22. XVII. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP - KITÖLTÉSI SEGÉDLET

PÁLYÁZATI ADATLAP - KITÖLTÉSI SEGÉDLET Pályázat beérkezett Befogadva Páyázat azonosítója A pályázatkezelő tölti ki! A pályázatkezelő tölti ki! A pályázatkezelő tölti ki! PÁLYÁZATI ADATLAP - KITÖLTÉSI SEGÉDLET A Vidékfejlesztési Minisztérium

Részletesebben

A NAKVI és az MNVH törekvései a helyi gazdaságfejlesztésben

A NAKVI és az MNVH törekvései a helyi gazdaságfejlesztésben A NAKVI és az MNVH törekvései a helyi gazdaságfejlesztésben Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid főigazgató Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) Budapest, 2013. február 27. Amiről

Részletesebben

Tanyafejlesztési Program

Tanyafejlesztési Program Tanyafejlesztési Program F Ö L D M Ű V E L É S Ü G Y I M I N I S Z T É R I U M 2015 szeptember Oldal 2 T A N Y A F E J L E S Z T É S I P R O G R A M Tanyás térségek, tanyagazdaságok fejlesztése A tanya

Részletesebben

Tanyafejlesztési Program

Tanyafejlesztési Program Tanyafejlesztési Program F Ö L D M Ű V E L É S Ü G Y I M I N I S Z T É R I U M 2016 május Oldal 2 T A N Y A F E J L E S Z T É S I P R O G R A M Tanyás térségek, tanyagazdaságok fejlesztése A tanya a magyar

Részletesebben

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:...

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:... Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:... Gazdálkodási formakód 2 : A kérelmező jogállása: Amatőr

Részletesebben

Az IKSZT kifizetési kérelmekkel kapcsolatos általános tudnivalók

Az IKSZT kifizetési kérelmekkel kapcsolatos általános tudnivalók Az IKSZT kifizetési kérelmekkel kapcsolatos általános tudnivalók Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési

Részletesebben

KIVONAT. Letöltés. Letöltés

KIVONAT. Letöltés. Letöltés Megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről

Részletesebben

A NAKVI és az MNVH feladata és lehetőségei. Amiről szó lesz

A NAKVI és az MNVH feladata és lehetőségei. Amiről szó lesz A NAKVI és az MNVH feladata és lehetőségei Vágó Ilona mb. osztályvezető MNVH Hálózati és Projektkoordinációs Igazgatóság Karcag, 2012. November 9. Amiről szó lesz 1. Röviden a Nemzeti Agrárszaktanácsadási,

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Minisztérium. 2013. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében

A Vidékfejlesztési Minisztérium. 2013. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében A Vidékfejlesztési Minisztérium 2013. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében villany nélküli tanyák lakóépületének alapvető villamosenergia-ellátását

Részletesebben

A Földművelésügyi Minisztérium. 2016. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében

A Földművelésügyi Minisztérium. 2016. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében A Földművelésügyi Minisztérium 2016. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a tanyák lakóépületének felújítására, valamint lakó- és vagyonbiztonságot

Részletesebben

Vidéki örökség megőrzése 103/2012. (X. 1.) VM rendelet. Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési alap: A vidéki területekbe beruházó Európa

Vidéki örökség megőrzése 103/2012. (X. 1.) VM rendelet. Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési alap: A vidéki területekbe beruházó Európa Támogatás tárgya, az elszámolható kiadások: Támogatás vehető igénybe: Helyi vagy országos védelem alatt álló építmény, építményrész esetén: az építmény, építményrész külső felújítására, bővítésére, restaurálására,

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Minisztérium. 2013. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében

A Vidékfejlesztési Minisztérium. 2013. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében A Vidékfejlesztési Minisztérium. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatására Pályázat kódja:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

A Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) bemutatása

A Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) bemutatása A Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) bemutatása dr. Mezőszentgyörgyi Dávid főigazgató NAKVI 2014. április 25. Budapest Zöld NAKVI Zöld Vidék A NAKVI rövid története

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 80/2015. (VII. 15.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 80/2015. (VII. 15.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 80/2015. (VII. 15.) számú KÖZLEMÉNYE a kéknyelv immunizálással kapcsolatos költségek mezőgazdasági csekély összegű támogatásának igénybevételéhez szükséges nyomtatvány

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter 95/2012. (VIII. 30.) VM rendelete az erdei vasutak üzemeltetésének csekély összegû (de minimis) támogatásáról

A vidékfejlesztési miniszter 95/2012. (VIII. 30.) VM rendelete az erdei vasutak üzemeltetésének csekély összegû (de minimis) támogatásáról MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 114. szám 19425 A vidékfejlesztési miniszter 95/2012. (VIII. 30.) VM rendelete az erdei vasutak üzemeltetésének csekély összegû (de minimis) támogatásáról A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű

Részletesebben

A Tanyafejlesztési Program eredményei és a jövőbeli feladatok Budapest, Parlament - Vadászterem, január 30.

A Tanyafejlesztési Program eredményei és a jövőbeli feladatok Budapest, Parlament - Vadászterem, január 30. A Tanyafejlesztési Program eredményei és a jövőbeli feladatok Budapest, Parlament - Vadászterem, 2014. január 30. dr. Viski József VM Stratégiai Főosztály 1 A Program előzményei, jogi háttere 49/2009.

Részletesebben

Értelmezõ rendelkezések

Értelmezõ rendelkezések M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 113. szám 19343 A vidékfejlesztési miniszter 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelete a szõlõ- és gyümölcsös ültetvények mûveléséhez nyújtott csekély összegû (de minimis) támogatásról

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 146/2015. (XII. 03.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 146/2015. (XII. 03.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 146/2015. (XII. 03.) számú KÖZLEMÉNYE az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében a kedvezőtlen időjárással érintett vállalkozások általi csekély összegű

Részletesebben

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem 2014. II negyedévére és az azt követő negyedévekre vonatkozóan Benyújtás helye:

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A legalább 12 hónapja betöltetlen

Részletesebben

A Tanyafejlesztési Program

A Tanyafejlesztési Program A Tanyafejlesztési Program Háda Attila osztályvezető Földművelésügyi Minisztérium, Agrárfejlesztési Főosztály 2015. április 23. HELYI TERMÉK-HAGYOMÁNY, HÁLÓZAT AVAGY FIATAL KUTATÓK VIDÉKEN, MEZŐTÚR A Program

Részletesebben

Az MNVH és a NAKVI szerepe az IKSZT program lebonyolításában. Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid főigazgató. Budapest, 2013. március 5.

Az MNVH és a NAKVI szerepe az IKSZT program lebonyolításában. Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid főigazgató. Budapest, 2013. március 5. Az MNVH és a NAKVI szerepe az IKSZT program lebonyolításában Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid főigazgató Budapest, 2013. március 5. Az Intézet munkájának rövid bemutatása Sokrétű és szerteágazó feladatok a vidékfejlesztés

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 10/2014. (II. 13.) MÖK határozat Tárgy: Beszámoló a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kiegészítő költségvetési támogatásának felhasználásáról A Veszprém

Részletesebben

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

I. Mezıgazdasági termékek értéknövelése (feldolgozóipar)

I. Mezıgazdasági termékek értéknövelése (feldolgozóipar) I. Mezıgazdasági termékek értéknövelése (feldolgozóipar) Támogatás összege: 1.,2. célterület: 8.000 1.600.000 euró, 3. célterület: 8.000 480.000 euró (szoftverfejlesztés: max 200.000 euró) Támogatási arány:

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a pályázatot hirdet Jegyzetelő szolgáltatás támogatása felsőoktatásban tanuló fogyatékos hallgatók érdekében (kód: 21221) címmel 1. A PÁLYÁZAT

Részletesebben

Szaktanácsadás 2013 konferencia Az ÚMVP (DIT) szakképzési jogcímét és szaktanácsadási jogcímét érintő, VM hatáskörbe tartozó rendeletek módosítása

Szaktanácsadás 2013 konferencia Az ÚMVP (DIT) szakképzési jogcímét és szaktanácsadási jogcímét érintő, VM hatáskörbe tartozó rendeletek módosítása Szaktanácsadás 2013 konferencia Az ÚMVP (DIT) szakképzési jogcímét és szaktanácsadási jogcímét érintő, VM hatáskörbe tartozó rendeletek módosítása Füsi Erzsébet NAKVI SZFO megbízott osztályvezető A szakképzési

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések befogadása Pénzügyi adatok rögzítése az EMIR-ben Dokumentum-ellenőrzés

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 7/2016. (II. 4.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 7/2016. (II. 4.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 7/2016. (II. 4.) számú KÖZLEMÉNYE a csekély összegű támogatások igénybevételéhez kapcsolódó egy és ugyanazon vállalkozás minőségről, valamint az alkalmazott

Részletesebben

A méz termelésének és forgalmazásának támogatása Kifizetési kérelem Főlap

A méz termelésének és forgalmazásának támogatása Kifizetési kérelem Főlap Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A méz termelésének és forgalmazásának támogatása Kifizetési kérelem Főlap Varroa atka elleni alternatív védekezés - higiénikus aljdeszka beszerzésének támogatása

Részletesebben

KÖZGYŰLÉS ELŐKÉSZÍTÉSE Napirendi pont előterjesztése Dátum: 2012.05.24.

KÖZGYŰLÉS ELŐKÉSZÍTÉSE Napirendi pont előterjesztése Dátum: 2012.05.24. KÖZGYŰLÉS ELŐKÉSZÍTÉSE Napirendi pont előterjesztése Dátum: 2012.05.24. Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület közgyűlése részére előzetes tájékoztatás a 2012. május hó 24-i ülés 1. napirendi pontjához

Részletesebben

2012. november 29-30.

2012. november 29-30. 2012. november 29-30. A NAKVI, mint a mezőgazdaság és a vidékfejlesztés aktív segítője Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid főigazgató A Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet 1994-ben

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E az újpesti kisvállalkozások gazdaságfejlesztési támogatásáról (T E R V E Z E T) Budapest Főváros

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE. a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE. a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről Jelen Közlemény alapja az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2016. (V.19.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2016. (V.19.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2016. (V.19.) számú KÖZLEMÉNYE Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a termelői csoportok létrehozásához és működéséhez nyújtandó támogatás 2016.

Részletesebben

A Tanyafejlesztési Program eddigi eredményei Változások a 2015. évi Tanyafejlesztési Programban

A Tanyafejlesztési Program eddigi eredményei Változások a 2015. évi Tanyafejlesztési Programban A Tanyafejlesztési Program eddigi eredményei Változások a 2015. évi Tanyafejlesztési Programban Szakáli István Loránd agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: hatályos: 2015.08.18 - A legalább

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2015. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás

Részletesebben

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által Tiszazugi LEADER Egyesület 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8. Tel: 06-56/560-294; 06-56/560-295 E-mail: tiszazug.leader@gmail.com Honlap: www.tiszazugleader.eu HÍRLEVÉL 2015/04. a Tiszazugi LEADER

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés és kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

D0720-05. Közösség azonosító: Ügyfél-regisztrációs szám: P.H. Támogatási határozat iratazonosítója: Cégforma: Név: E-mail cím:

D0720-05. Közösség azonosító: Ügyfél-regisztrációs szám: P.H. Támogatási határozat iratazonosítója: Cégforma: Név: E-mail cím: Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére a 1698/2005/EK tanácsi rendelet keretében nyújtott támogatás Kérelem - Főlap Jogcímkód:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP - KITÖLTÉSI SEGÉDLET

PÁLYÁZATI ADATLAP - KITÖLTÉSI SEGÉDLET Pályázat beérkezett Befogadva Páyázat azonosítója A pályázatkezelő tölti ki! A pályázatkezelő tölti ki! A pályázatkezelő tölti ki! PÁLYÁZATI ADATLAP - KITÖLTÉSI SEGÉDLET A Vidékfejlesztési Minisztérium

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Minisztérium. 2014. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. az alföldi tanyák, valamint tanyás települések megőrzése és fejlesztése érdekében

A Vidékfejlesztési Minisztérium. 2014. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. az alföldi tanyák, valamint tanyás települések megőrzése és fejlesztése érdekében A Vidékfejlesztési Minisztérium 204. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az alföldi tanyák, valamint tanyás települések megőrzése és fejlesztése érdekében a tanyagazdaságok fejlesztésének csekély összegű (de minimis)

Részletesebben

AZ EGYSZERŰSÍTÉS FŐ IRÁNYAI

AZ EGYSZERŰSÍTÉS FŐ IRÁNYAI LEADER (TK3) AZ EGYSZERŰSÍTÉS FŐ IRÁNYAI Korábbi célterületek helyett HVS LEADER része (LEADER terv) szerinti kritériumok. Helyi döntési kompetencia erősítése: HBB dönt a projektek támogatásáról, MVH csak

Részletesebben

Gyakori hibák a Tanyafejlesztési Program pályázatának benyújtásakor

Gyakori hibák a Tanyafejlesztési Program pályázatának benyújtásakor Gyakori hibák a Tanyafejlesztési Program pályázatának benyújtásakor Dr. Brandt Sára igazgató Herman Ottó Intézet Kiemelt Programok és Fejlesztések Igazgatósága Tanyaindító konferencia Budapest, 2016. május

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 121/2014. (VII.22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 121/2014. (VII.22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 121/2014. (VII.22.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból kertészeti ültetvények korszerűsítéséhez, korszerű ültetvények létesítéséhez

Részletesebben

A Földművelésügyi Minisztérium. 2015. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében

A Földművelésügyi Minisztérium. 2015. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében A Földművelésügyi Minisztérium 2015. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a villany nélküli tanyák lakóépületének alapvető villamosenergia-ellátását

Részletesebben

A évi tanyafejlesztési pályázatok aktualitásai

A évi tanyafejlesztési pályázatok aktualitásai A 2016. évi tanyafejlesztési pályázatok aktualitásai Dr. Szabó Mátyás Agrárfejlesztési Főosztály főosztályvezető Földművelésügyi Minisztérium 2016. május 17. A 2016. évi Tanyafejlesztési Program indító

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ÚJ MAGYARORSZÁG VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM

TÁJÉKOZTATÓ ÚJ MAGYARORSZÁG VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ MAGYARORSZÁG VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM III. TENGELY VIDÉKI ÖRÖKSÉG MEGŐRZÉSE 2012. Támogatás tárgya 103/2012. (x. 1.) Helyi/országos védelem alatt álló építmény, építményrész (1.célterület)

Részletesebben

Dunyha program Társasházak energetikai épület-felújítását ösztönző támogatás

Dunyha program Társasházak energetikai épület-felújítását ösztönző támogatás Dunyha program Társasházak energetikai épület-felújítását ösztönző támogatás Szentendre Város Önkormányzata a társasházak energetikai korszerűsítését elősegítendő ösztönző támogatást kíván nyújtani az

Részletesebben

117/2007. (X. 10.) FVM

117/2007. (X. 10.) FVM 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról 2014.09.27 5 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról

Részletesebben

A Tanyafejlesztési Program

A Tanyafejlesztési Program A Tanyafejlesztési Program Szabó Mátyás főosztályvezető Földművelésügyi Minisztérium, Agrárfejlesztési Főosztály 2015. március 12. Tanyavilág 2020 szakmai műhelykonferencia, Szentkirály A Program előzményei,

Részletesebben

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 194/2014. (XII.11.) számú KÖZLEMÉNYE A 2015. évi mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről Jelen Közlemény a mezőgazdasági

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós pályázatok és projektek felépítése A pályázati dokumentáció tartalma Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Egyéb útmutatók Útmutató

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések átvétele FH-tól Pénzügyi adatok rögzítése

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Minisztérium. 2014. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. az alföldi tanyák, valamint tanyás települések megőrzése és fejlesztése érdekében

A Vidékfejlesztési Minisztérium. 2014. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. az alföldi tanyák, valamint tanyás települések megőrzése és fejlesztése érdekében A Vidékfejlesztési Minisztérium 2014. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az alföldi tanyák, valamint tanyás települések megőrzése és fejlesztése érdekében villany nélküli tanyák lakóépületének alapvető villamosenergia-ellátását

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Minisztérium. 2014. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. az alföldi tanyák, valamint tanyás települések megőrzése és fejlesztése érdekében

A Vidékfejlesztési Minisztérium. 2014. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. az alföldi tanyák, valamint tanyás települések megőrzése és fejlesztése érdekében A Vidékfejlesztési Minisztérium 2014. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az alföldi tanyák, valamint tanyás települések megőrzése és fejlesztése érdekében villany nélküli tanyák lakóépületének alapvető villamosenergia-ellátását

Részletesebben

46/2008. (IV. 17.) FVM rendelet. a szőlő- és gyümölcsös ültetvényekben felhasznált gázolajhoz nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról

46/2008. (IV. 17.) FVM rendelet. a szőlő- és gyümölcsös ültetvényekben felhasznált gázolajhoz nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról 46/2008. (IV. 17.) FVM rendelet a szőlő- és gyümölcsös ültetvényekben felhasznált gázolajhoz nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint a halászati

Részletesebben

A támogatási és kifizetési kérelmek benyújtásának tapasztalatai

A támogatási és kifizetési kérelmek benyújtásának tapasztalatai A támogatási és kifizetési kérelmek benyújtásának tapasztalatai Szakképzés 2015. január 8. A 139/2008. (X.22.) FVM rendelet alapján az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország

Részletesebben

Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás

Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás Benyújtás végső határideje: 2011. március 1.- 2013. február 28. A projekt megvalósítása a

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2014. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás

Részletesebben

1. 23/2007. (IV. 17.) FVM

1. 23/2007. (IV. 17.) FVM A Miniszterelnökséget vezető miniszter 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési

Részletesebben

A Magyar Államkincstár 5/2017. (II. 14.) számú KÖZLEMÉNYE

A Magyar Államkincstár 5/2017. (II. 14.) számú KÖZLEMÉNYE A Magyar Államkincstár 5/2017. (II. 14.) számú KÖZLEMÉNYE a méhészeti járművekre 2017. évben igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű támogatásról I. A támogatás jogszabályi alapja A méhészeti járművekre

Részletesebben

/2014. ( ) FM rendelet. egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet módosításáról

/2014. ( ) FM rendelet. egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet módosításáról /2014. ( ) FM rendelet egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet módosításáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz

Részletesebben

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Tárgy: Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra vonatkozó igény benyújtására. Dr. Herczeg Tibor

Tárgy: Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra vonatkozó igény benyújtására. Dr. Herczeg Tibor ELŐTERJESZTÉS VADNA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. MÁJUS 26-AI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1385-4/2015/V. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB III. NAPIREND Tárgy: Javaslat az önkormányzati

Részletesebben

Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, június 24.

Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, június 24. Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP-1.4.2-16 kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, 2016. június 24. Előterjesztő: Társulás Elnöke Előkészítő: Munkaszervezet Hatósági

Részletesebben

1. Értelmezõ rendelkezések. 2. Az elõleg jellege, mértéke

1. Értelmezõ rendelkezések. 2. Az elõleg jellege, mértéke A vidékfejlesztési miniszter 118/2012. (XI. 22.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az egyes beruházási jogcímek esetén nyújtandó támogatási elõlegfizetésrõl A mezõgazdasági,

Részletesebben

Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása - Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása

Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása - Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása - Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása Pályázat kódja VP6-6.2.1-16 Keretösszeg Támogatási összeg Intenzitás -

Részletesebben

Pályázati felhívás. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. által meghirdetett

Pályázati felhívás. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. által meghirdetett Pályázati felhívás Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. által meghirdetett 21581 kódszámú Térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás

Részletesebben

Nyilatkozat. 2. Kijelentjük, hogy a pályázat benyújtását megelőzően a projekt megvalósítását nem kezdtük meg.

Nyilatkozat. 2. Kijelentjük, hogy a pályázat benyújtását megelőzően a projekt megvalósítását nem kezdtük meg. Nyilatkozat 1. Alulírottak kijelentjük, hogy a projektjavaslatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak, hitelesek és megfelelnek a pályázati felhívásban és útmutatóban foglalt

Részletesebben

7/2014. (I. 31.) BM rendelet. a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról

7/2014. (I. 31.) BM rendelet. a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról 7/2014. (I. 31.) BM rendelet a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

NEA működési támogatások (2014)

NEA működési támogatások (2014) NEA működési támogatások (2014) Budapest, 2013. november www.emet.gov.hu Nemzeti Együttműködési Alap Civil szervezetek működési célú támogatása NEA-14-M Alapvető információk Alapkezelő: Emberi Erőforrás

Részletesebben

PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ

PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ FONTOS TUDNIVALÓK Jelen pályázat keretében a pályázati felhívásban szereplő szakképzésekben résztvevők elméleti és gyakorlati képzési költségeinek, a tananyagnak és a szakmai vizsga

Részletesebben

Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Szakterület

Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Szakterület 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95. www.nak.hu Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Szakterület MEGJELENT a földművelésügyi miniszter 73/2015. (XI. 6.) FM rendelete a mezőgazdasági és vidékfejlesztési szaktanácsadói

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. Társulási Tanácsának elnöke tisztelettel meghívja Önt,

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. Társulási Tanácsának elnöke tisztelettel meghívja Önt, Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail:

Részletesebben

D Közösség azonosító: Ügyfél-regisztrációs szám: P.H. Támogatási határozat iratazonosítója: Cégforma: Név: cím:

D Közösség azonosító: Ügyfél-regisztrációs szám: P.H. Támogatási határozat iratazonosítója: Cégforma: Név:  cím: A Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére a 1698/2005/EK tanácsi rendelet keretében nyújtott támogatás Kérelem - Főlap Jogcímkód: 6.359.02.01, 6.463.01.01 1 Főlap iratkódja

Részletesebben

w w w. c s i g e e s c s i g e. c o m

w w w. c s i g e e s c s i g e. c o m A pályázatok benyújtása 2015. május 18-tól lehetséges! Támogatás célja Cél a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának és a birtokstruktúra átalakításának előmozdítása, a mezőgazdasági munkaerő

Részletesebben

Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT) program aktualitásai

Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT) program aktualitásai Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT) program aktualitásai Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet Kaposvár, 2010. november 29. Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki

Részletesebben