A Tanyafejlesztési Program gyakorlati kérdései

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Tanyafejlesztési Program gyakorlati kérdései"

Átírás

1 Budapest VM, szeptember 1. A Tanyafejlesztési Program gyakorlati kérdései Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid főigazgató Tóth István osztályvezető Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet

2 "Az optimista verzió: a tanyák (és társadalmunk) fele megújul, "eredeti" tanyás kultúrtáji funkciókat (termelés, "okszerű" tájfenntartás és használat) megőrzik, s az "újakat" is (természetvédelem, második otthon, tanyaturizmus) okosan befogadják. Jelentősen fejlődik és rövidesen felzárkózik a külterületi-tanyai infrastruktúra. A sokoldalú és értékes tanyás gazdálkodás visszanyeri erejét. A szuburbanizáció nem rombolja tovább a városok körüli egykori tanyás külterületeket, s a tanyai szegények is "lábra kapnak (pl.: gazdálkodni kezdenek)". (Részlet Dr. Csatári Bálint előadásból, amely elhangzott a IX. ALFÖLD FÓRUM - A KISKUNSÁGI TANYA címmel megtartott tanácskozáson.)

3 Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet VKSzI

4 VKSzI feladatai: Közreműködik az ÚMVP megvalósításának, végrehajtásának és értékelésének szakmai koordinációjában, támogatásában. Az ÚMVP nyilvánosság megteremtésének keretében végrehajtja az országos, regionális és helyi szintű tájékoztatási feladatokat. Közreműködik különösen a LEADER helyi akciócsoportok munkájának koordinálásában, módszertani támogatásában, beszámolóinak ellenőrzésében, javaslatot tesz a beszámolók értékelésére. Az IKSZT programmal kapcsolatban az ÚMVP IH felkérésére az IKSZT-k működéséről rendszeres adatgyűjtést, monitoring tevékenységet végez, melynek eredményéről beszámol az ÚMVP IH részére és javaslatot tesz az IKSZT-k szakmai munkája minőségének javítását célzó képzésekre, amelynek érdekében működteti a módszertani központot.

5 VKSzI feladatai: Működteti a Roma Integrációs Programirodát, illetve a Magyar Tanyákért Programirodát. Elvégzi a vidékfejlesztés érintettjeit, faktorait információs és együttműködési hálózatba szervező MNVH központi munkaszervezeti feladatait, közreműködik az MNVH éves Cselekvési Tervének kidolgozásában és végrehajtásában. Központi fejlesztő-szolgáltató intézetként közreműködik a vidékfejlesztési miniszter törvényben meghatározott, szakképzéssel összefüggő feladatainak operatív megvalósításában. Megszervezi és ellenőrzi a fejlesztési programok meghatározott intézkedéseihez kapcsolódó képzéseket, ellátja a kapcsolódó vizsgaszervezési feladatokat, vizsgatételeket készíttet és biztosít a szakmai vizsgákra.

6 VKSzI feladatai: Országos szakmai vizsgaszervező központként működik a VM illetékességi körébe tartozó, államilag elismert (az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott) szakképesítések esetében. Mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői jogosítványokat állít ki; szakértői véleményeket készít az agrár-szakterületre kiadott szakmai bizonyítványok esetében. Tankönyveket, illetve egyéb oktatási segédanyagokat (nyomtatott és elektronikus formában) készített, ad ki és forgalmaz. Pedagógiai, szakképzési szaktanácsadást végez a középfokú agrárszakképző intézmények részére. Külföldi szakmai gyakorlatokat szervez agrár (felső- vagy középfokú) végzettséggel rendelkező fiatalok részére a mezőgazdaság minden területén. Szakképzéssel kapcsolatos nemzetközi projekteket koordinál, pályázatokat készít, részt vesz a megvalósításban.

7 VKSzI feladatai: Nemzetközi kapcsolatokat alakít ki és tart fenn az európai szakképző intézményekkel, projektekben vesz részt, pályázatokat készít, részt vesz az EUROPEA INTERNATIONAL (Európai Szakképző Iskolák Szövetsége) programjaiban és munkájában. Szakképzéssel kapcsolatos pályázati tevékenységben vesz részt. Országos Szaktanácsadási Központként közreműködik a VM ágazataiban működő szaktanácsadás országos irányításában, a szaktanácsadási rendszer minőségbiztosításában. A nemzeti hatáskörbe tartozó, agrárgazdaság és agrár-vidékfejlesztési szakterületeken a szakképzésekhez és szaktanácsadásokhoz kapcsolódó támogatási jogcímek esetében engedélyező feladatokat végez, I. fokon ellátja a Szaktanácsadói Névjegyzék vezetésével kapcsolatos hatósági feladatokat. Az Intézet ellátja továbbá a külön jogszabályokban meghatározott egyéb feladatokat.

8 A Tanyaprogram

9 Vissza nem térítendő támogatás a Tanyafejlesztési Program keretében A tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a tanyagazdaságok fejlesztésének csekély összegű (de minimis) támogatására millió Ft Igényelhető támogatás az összes elszámolható költség 75 %-a A tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatására millió Ft Igényelhető támogatás az összes elszámolható költség 90 %-a

10 Rendelet megjelenése: augusztus 11. Pályázatok befogadása: szeptember 01. szeptember 30. Hiánypótlásra felszólítás: október 15-ig (beérkezéstől 15 nap) Hiánypótlás beérkezése: október 23-ig (8 nap) Ütemezés MVH-tól adatkérdezés a de minimis pályázatok esetében: október 15-ig (beérkezéstől 15 nap) Értékelés, Bíráló Bizottság tájékoztatása, miniszteri döntés: november 30-ig (benyújtási határidő utolsó napjától 60 nap) Döntésről VM értesíti a VKSZI-t: december 8-ig (döntéstől 8 nap) Közzététel: december 15-ig (döntéstől 15 nap) Szerződéskötés: december 31- ig (döntéstől 30 nap) Megvalósítás: június 30-ig MVH válasza : október 20-ig (5 nap) Helyszíni ellenőrzések lebonyolítása: szeptember 30- ig

11 1. célterület A tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzését és fejlesztését célzó települési és térségi fejlesztések a ) tanyai termékek piacra jutásának elősegítése az alábbiak szerint: aa) tanyai termékek város-vidék együttműködés keretében történő piacra juttatása, ab) tanyai termékek értékesítését biztosító önkormányzati fenntartású helyi piacok létesítése, fejlesztése, ac) tanyai termékek értékesítését biztosító önkormányzati boltok létesítése, fejlesztése, ad) tanyai termékek feltárása, ae) tanyai termékek védjegy- és minőségtanúsítási rendszerének bevezetése, fejlesztése, af) tanyagazdaságokat összefogó, a termékeik piacra jutását segítő, a termékeik magasabb hozzáadott értékétbiztosító vertikális integrációk létrehozása, fejlesztése, ag) tanyai termékek feldolgozását biztosító, önkormányzati tulajdonú helyi, kisléptékű feldolgozó kapacitásoklétesítése, fejlesztése, ah) tanyagazdák számára nyújtott, a piacra jutást, a termelést és helyi feldolgozást, a közvetlen értékesítéstsegítő szolgáltatások biztosítása,

12 1. célterület A tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzését és fejlesztését célzó települési és térségi fejlesztések b) a tanyás térségek külterületi földútjainak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító gépek, eszközökbeszerzése, c) a villany nélküli tanyák energiaellátását megújuló energiaforrásokkal biztosító önkormányzati fejlesztés, (Csak homokhátságitelepülések!) d) a tanyákon élők egészséges ivóvízzel történõ ellátása érdekében szükséges vízminőség vizsgálatok elvégzése, e) a tanyagondnokiszolgálatokfejlesztése az alábbiak szerint: ea) a tanyagondnokiszolgálatok tevékenységének fejlesztése, eb) tanyagondnokokat összefogó támogatásra jogosult társadalmi szervezetek fejlesztése, valamint f) térségi tanyafejlesztési programok kidolgozása.

13 2. célterület A tanyák és az alföldi tanyás térségek megőrzése, fejlesztése érdekében a tanyagazdaságok fejlesztéséhez a) tanyai lakóépület felújítása, b) gazdálkodási célú épületek felújítása, építése, c) gazdálkodási gépek, kisgépek, eszközök fejlesztése, beszerzése, d) karám, kerítés létesítése, felújítása, e) vetőmag, gyümölcsfa csemete vásárlása, beszerzése, f) állatállomány kialakítása, bővítése, g) tanyagazdaságok megújuló energiával történő energetikai megújítása, h) egészséges ivóvíz beszerzéséhez szükséges létesítmények beruházása, valamint i) természetközeli, egyedi szennyvíz-kezelés és elhelyezése.

14 1. célterület A pályázók köre tanyás települések önkormányzatai, önkormányzati konzorciumai, önkormányzatai által alapított nonprofit gazdasági társaságok, megyei agrárkamarák, megyei agrárkamarák által alapított nonprofit gazdasági társaságok, tanyás települések többcélú kistérségi társulásai, egyházak, támogatásra jogosult társadalmi szervezetek, tanyagondnoki feladatokat ellátó támogatásra jogosult társadalmi szervezetek Egy pályázó egyes célterületeken belül egy célra kizárólag egy pályázatot nyújthat be Egy pályázó több támogatási célra is pályázhat, de csak külön pályázati adatlapon Utófinanszírozás Vissza nem térítendő támogatás EMÜR támogatást igénylő pénzügyi kapcsolat (MVH regisztrációs szám) és számlaszám

15 2. célterület A pályázók köre mezőgazdasági tevékenységet végző őstermelő, egyéni vállalkozó vagy családi gazdálkodó, aki a mellékletben meghatározott tanyás települések (206 db) valamelyikén a) életvitelszerűen - az ingatlan-nyilvántartás szerint - a saját vagy a házastársa vagy a családi gazdaságvalamely tagjának tulajdonában lévő tanyán él, és b) a tanyagazdaságban mezőgazdasági tevékenységet folytat, és c) az összes bevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik és 2010-ben a mezőgazdasági tevékenységből származó bevétele nem haladta meg a nettó öt millió forintot. Egy pályázó legfeljebb egy pályázatot nyújthat be Egy tanyára csak egy pályázat nyújtható be Utófinanszírozás Vissza nem térítendő támogatás EMÜR támogatást igénylő pénzügyi kapcsolat (MVH regisztrációs szám) és számlaszám

16 A pályázat benyújtása A Vidékfejlesztési Minisztérium kormányzati portálján (www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium) és a VM VKSZI (www.vkszi.hu) honlapján megjelenő felhívások KIZÁRÓLAG Elektronikus felületen pályázati adatlapot kitölteni (a felhívások mellett útmutató) Véglegesítést követő 3 napon belül a kinyomtatott és cégszerű aláírással ellátott adatlapot a nyilatkozatokkal és mellékletekkel a VM VKSZI címére (1223 Budapest, Park utca 2) megküldeni Nyilatkozatok és mellékletek felsorolása, listája MNVH ÁT munkatársai formai szempontból ellenőrzik és tartalmi szempontból értékelik a beérkezett pályázatokat Hiánypótlás: (postai úton- igazolhatóan) 1 alkalommal, a pályázat beérkezését követő 15 napon belül, 8 napos határidővel felszólítás

17 A pályázat benyújtása Tóth István,

18 De minimis Az 1. célterület 1. cél, a tanyai termékek piacra jutásának elősegítése esetében a csekély összegű (általános de minimis ) támogatás (pályázat benyújtását megelőző kettő pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben nem használta fel támogatási keretét Euró (269,97 Ft = Ft)) esetén további feltétel, hogy a támogatásra jogosult nyilatkozzon: a támogatási kérelem benyújtását megelőző kettő pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben kapott valamennyi, a Bizottság december 15-i, az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK Bizottsági rendelet (a továbbiakban: általános"de minimis" rendelet) hatálya alá tartozó csekély összegű támogatás összegéről, a támogatóról és a támogatási, vagy egyéb szerződés számáról; arról, hogy az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet 6. (1) bekezdése szerint nem minősül nehéz helyzetben levő vállalkozásnak. Ellenőrzésének kezdeményezésére a pályázat beérkezését követő 15 napon belül kerül sor, az MVH 5 napon belül tájékoztatja a VKSZI-t.

19 De minimis A 2. célterület, a tanyai gazdaságok fejlesztésének csekély összegű ( de minimis ) támogatása (pályázat benyújtását megelőző kettő pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben nem használta fel támogatási keretét Euró (269,97 Ft = Ft)) esetén további feltétel, hogy a támogatásra jogosult mezőgazdasági termelő nyilatkozzon: a támogatási kérelem benyújtását megelőző kettő pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben kapott valamennyi, a Bizottság december 20-i, az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termelőágazatban nyújtott csekély összegű ( de minimis ) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1535/2007/EK rendelet (a továbbiakban: mezőgazdasági "de minimis" rendelet) hatálya alá tartozó csekély összegű támogatás összegéről, a támogatóról és a támogatási, vagy egyéb szerződés számáról; arról, hogy az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet 6. (1) bekezdése szerint nem minősül nehéz helyzetben levő vállalkozásnak. Ellenőrzésének kezdeményezésére a pályázat beérkezését követő 15 napon belül kerül sor, az MVH 5 napon belül tájékoztatja a VKSZI-t.

20 Nyilatkozatok vizsgálata 1. célcsoport Nem rendelkezik lejárt esedékességű adótartozással, vagy adók módjára behajtható köztartozással. Nem rendelkezik költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt jogerős határozattal megállapított köztartozással. Nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás alatt. A pályázat benyújtását megelőző három éven belül az államháztartás alrendszereiből juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét teljesítette. A pályázat szabályszerűségének és a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatások feltételeiről szóló 81/2011. (VIII. 11.) VM rendeletben meghatározott szervek által történő ellenőrzéséhez hozzájárul.

21 Nyilatkozatok vizsgálata 1. célcsoport Hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett Monitoring Rendszerben szereplő adataihoz az Ámr. 83. (2) bekezdés j) pontjában meghatározott jogosultak hozzáférhessenek. Hozzájárul ahhoz, hogy a nevét, a támogatás tárgyát, a támogatás összegét, a fejlesztés összköltségét, a támogatási program megvalósítási helyét, valamint időpontját nyilvánosságra hozzák. A most benyújtott fejlesztési célra az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretén belül még nem kapott támogatást. ÁFA visszaigénylésre jogosult-e. de minimis nyilatkozat. A pályázatban benyújtott adatok a valóságnak megfelelnek.

22 Nyilatkozatok vizsgálata 2. célcsoport 1. Nem rendelkezem lejárt esedékességű adótartozással, vagy olyan lejárt esedékességű adótartozással, amelyről az adóhatóság fizetési halasztást, vagy részletfizetést nem engedélyezett, illetve nem rendelkezem adók módjára behajtható köztartozással. 2. Nem rendelkezem költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt jogerős határozattal megállapított köztartozással. 3. Nem állok gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt. 4. de minimis nyilatkozat 5. A vállalkozás az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. (1.) bek. szerint nem minősül nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak. 6. A évi bevételem nem haladta meg a nettó 5 millió Ft-ot és ezen bevételnek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott. 8. A pályázat benyújtását megelőző három éven belül az államháztartás alrendszereiből juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségemet teljesítettem.

23 Nyilatkozatok vizsgálata 2. célcsoport 9. Hozzájárulok ahhoz, hogy a nevemet, a támogatás tárgyát, a támogatás összegét, a fejlesztés összköltségét, a támogatási program megvalósítási helyét, valamint időpontját nyilvánosságra hozzák. 10. A pályázat szabályszerűségének és a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatások feltételeiről szóló 81/2011. (VIII.11.) VM rendeletben meghatározott szervek által történő ellenőrzéséhez hozzájárulok. 11. Hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett Monitoring Rendszerben szereplő adataihoz az Ámr. 83. (2) bekezdés j) pontjában meghatározott jogosultak hozzáférhessenek. 12. A most benyújtott fejlesztési célra az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretén belül még nem kaptam támogatást. 13. ÁFA visszaigénylésre jogosult-e 13. A pályázatban benyújtott adatok a valóságnak megfelelnek.

24 Mellékletek 1. célcsoport Aláírt nyilatkozatok (formanyomtatványon); Igazolás a fejlesztés saját forrásának meglétéről (banki számlakivonat, vagy banki igazolás, vagy nyilatkozat hitelintézettől, vagy hitelszerződés); Az 1-es cél esetében megvalósíthatósági tanulmány, vagy üzleti terv, vagy szakmai programterv; Az 1-es célnál élelmiszer-feldolgozás esetében hatósági engedélyek, létesítményjegyzék és géplista; A 3-as és 4-es célok esetében az ellátandó tanyák helyrajzi számonkénti, és a tanyatulajdonosok név szerinti listája; A 2-es, 3-as, 4-es célok esetében áttekintő térkép, amelyen jelölik az ellátandó tanyákat, a karbantartott útszakaszt; Gép-, eszközbeszerzés esetén legalább 2 db árajánlat másolata; Építési munkálatok esetén legalább 2 db árajánlat másolata; Építési engedély köteles beruházások esetén az illetékes építésügyi hatóság által kiadott igazolás a műszaki tervdokumentáció benyújtásáról;

25 Mellékletek 2. célcsoport őstermelő/egyéni vállalkozás/családi gazdálkodó tevékenység folytatását igazoló érvényes dokumentum másolata igazolás, hogy életvitelszerűen tanyán el: lakcímkártya+ személyi azonosító igazolvány VAGY személyi igazolvány másolata 30 napnál nem régebbi körzeti földhivatali hiteles tulajdoni lap szemle vagy teljes másolata, vagy azok eredeti példánya évi személyi jövedelemadó bevallás másolata saját forrás meglétét igazoló irat, ami lehet banki számlakivonat, vagy banki igazolás, vagy nyilatkozat hitelintézettől, vagy hitelszerződés az elektronikus felületen kitöltött pályázati adatlap, aláírva Nyilatkozati lap (hosszú nyilatkozat) ÁFA nyilatkozat

26 Mellékletek 2. célcsoport kézi alaprajz a tanyatelekről, a lakó- és gazdasági épületek megjelölésével, neveinek feltüntetésével. Ha a pályázat új építésre irányul, akkor azt is fel kell tüntetni az alaprajzon fényképek papír alapon a tanyatelek épületeiről gazdálkodási eszköz, gép vásárlása esetén legalább 2 db árajánlat másolata építési munkálatok estén legalább 2 db árajánlat másolata építési engedély köteles beruházások esetén az illetékes építésügyi hatóság által kiadott igazolás a műszaki tervdokumentáció benyújtásáról ökológiai gazdálkodást folytató pályázó estén az ellenőrző, minősítő, tanúsító szerv igazolásának másolata gazdatársulati, szövetkezeti tagság estén az ezt igazoló dokumentum másolata

27 Érvénytelen pályázat amelyet nem támogatásra jogosult nyújtott be, amelynek célja nem felel meg a pályázati felhívásban foglaltaknak, amely pályázat, illetve amely hiánypótlás határidőn túl érkezett, vagy a hiánypótlásnak a pályázó nem, vagy nem megfelelően tett eleget. VKSZI a befogadás elutasításának indokolásával együtt 10 napon belül értesíti a pályázót, a pályázat másolati példányának megküldésével egyidejűleg (eredeti példány marad a VKSZI-nél)

28 Pályázatok értékelése VKSZI pályázatkezelő munkatársai végzik, formai szempontok alapján A befogadott pályázatok listáját VKSZI honlapját közzéteszi a pályázati határidő lejárta után 15 nappal A befogadott pályázatok tartalmi értékelését a VKSZI munkatársai végzik Bíráló Bizottság az értékelés felülvizsgálatával az értékelést jóváhagyja, pályázati rangsort állít fel, döntési javaslatot tesz a Miniszter felé Bíráló bizottság a pályázatok értékeléséről jegyzőkönyvet készít

29 Bíráló Bizottság Miniszter által felkért, szakértőkből álló döntéselőkészítő, vélményező szerv működésének rendjét a Miniszter határozza meg Feladatai: a.) alapvető feladata a Tanyafejlesztési Program pályázatai kiértékelésének bírálata és felülvizsgálata, a Miniszter döntésének szakmai megalapozása, b.) ülésein megtárgyalja és rangsorolja a VKSZI által értékelt pályázatokat, a Rendeletben, illetve a pályázati felhívásban meghatározott szempontok alapján javaslatot tesz a Miniszternek azok elfogadására vagy elutasítására, c.) a VKSZI pályázatkezelő munkatársaitól közvetve, vezetőitől közvetlenül felvilágosítást kérhet, a pályázati dokumentációt és iratait megvizsgálhatja.

30 Döntés november 30-ig a) elutasító, amennyiben aa) a pályázat nem felelt meg a jogszabályban vagy a jogszabály alapján a pályázati dokumentációban előírt feltételeknek, vagy ab) az értékelés során magasabb pontszámot elért pályázatok támogatásban való részesítéséből adódóan a rendelkezésre álló keret lekötésre került, vagy ac) a BB a támogatási döntést előkészítő javaslatában a pályázatot indoklás mellett elutasításra javasolta, ad) a pályázónak nincs felhasználható mezőgazdasági de minimis kerete. b) támogató, amennyiben ba) a pályázat megfelelt a jogszabályban és pályázati dokumentációban előírt feltételeknek, és bb) az értékelés során magasabb pontszámot elért pályázatok támogatásban részesítéséből adódóan a rendelkezésre álló keret még nem került lekötésre, és bc) a BB azt támogatásra javasolta,

31 Döntés november 30-ig c) szólhat a pályázatban megjelölt támogatási összeghez képest csökkentett mértékű támogatás megítéléséről, amennyiben ca) a pályázatban ismertetett költségvetés olyan tételeket is tartalmaz, amelyek a jogszabályban, pályázati felhívásban foglaltak alapján a projekt megvalósításához kapcsolódóan nem elszámolhatóak, vagy cb) a BB a bírálata alapján a támogatási döntést előkészítő javaslatában - indoklás mellett - valamely elszámolható költségtétel(ek) csökkentését vagy elhagyását javasolja, vagy cc) a pályázó által jogosan igényelt támogatás összege meghaladja a pályázó szabad mezőgazdasági de minimis keretét.

32 Szerződéskötés december 31-ig A támogatási döntésről annak meghozatalát követő 15 napon belül a VKSZI írásban értesíti a pályázót. A nyertes pályázók névsorát, az elnyert támogatás összegét és jogcímének megnevezését a VM a kormányzati portálon, a VKSZI a saját honlapján a döntést követő 15 napon belül közzéteszi. A Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 100. (1) d) pontja értelmében a Miniszter támogatási döntése ellen fellebbezést nem lehet benyújtani. A nyertes pályázóval a Miniszter a támogatási döntésről szóló értesítés megküldését követő 30 napon belül hatósági szerződést köt, amelyben meghatározza a támogatás igénybevételének és felhasználásának részletes feltételeit. A szerződéskötés folyamatát a VKSZI közvetíti a Miniszter és a pályázó, mint szerződő felek között. A hatósági szerződéseket a támogatási döntésről szóló értesítés pályázó általi átvételét követő 30 napon belül meg kell kötni. A támogatásról szóló döntés alapján a VKSZI öt, egymással mindenben megegyező példányban készíti elő aláírásra a hatósági szerződést. A hatósági szerződés egy aláírt példánya a pályázóé, a VKSZI hármat megőriz, míg egy példányt a VM részére küld meg.

33 Támogatási előleg A pályázó pályázati adatlapon megjelölt kérelme alapján. A megítélt támogatás legfeljebb 25%-ának mértékéig. VKSZI előlegfizetési utasítása alapján az MVH a forrás rendelkezésre állásától számított 15 napon belül teljesíti a kifizetést. Felhasználására a Rendelet és a hatósági szerződés az irányadó. Az előleg felhasználását kifizetett számlával kell igazolni. A nyertes pályázónak az előleggel való elszámolást, annak teljes felhasználását követő 30 napon belül, az arra vonatkozóan közzétételre kerülő nyomtatványon kell benyújtani a VKSZI felé. Az előleg része a támogatás összegének, ezért az előleg elszámolásához benyújtott számlák a támogatási intenzitásnak megfelelő mértékben számolhatók el. Az elnyert támogatás előleg feletti része csak az előleggel és az előleg feletti résszel történő teljes, elfogadott elszámolást követően fizethető ki.

34 Támogatás visszavonása, visszafizetése támogatott beruházással létrehozott vagyon elidegenítése, bérbe, illetve használatba adása a támogatási döntést hozó előzetes jóváhagyása nélkül történik, vagy a VKSZI a támogatás jogosulatlan igénybevételét állapította meg, vagy a pályázó a szerződésben rögzített kötelezettségeinek különös tekintettel a fenntartási, üzemeltetési, szolgáltatási, karbantartási kötelezettségekre nem tesz eleget, akkor az igénybe vett támogatás teljes összege visszafizetésének elrendelésére és az igénybe nem vett támogatás teljes összegének zárolására, vagy törlésére kerül sor. Kérelem alapján lehetőség a részletekben történő teljesítésre, mérséklésre vagy elengedésre, a Miniszter egyedi döntése alapján. A visszafizetést a visszafizetésről szóló döntés pályázó általi kézhezvételét követő 10 napon belül, az abban megjelölt MVH számlaszámra kell teljesíteni.

35 Támogatás felhasználásának ellenőrzése A hatósági szerződésben rögzítettek szerint a projekt megvalósulását követő 30 napon belül a pályázó köteles a támogatás teljesítését igazoló, a pályázó nevére kiállított számlákat az arra vonatkozóan közzétételre kerülő nyomtatványon keresztül benyújtani. Az eredeti számlákat záradékolni kell, melynek tartalmaznia kell a szerződés számát és a támogatás terhére elszámolt összeget. A kifizetés alapját csak a pályázónál felmerült olyan kiadások képezhetik, amelyeket a pályázat megvalósítása érdekében teljesített gazdasági eseményről a pályázó nevére kiállított és pénzügyileg rendezett számla igazol.

36 Támogatás felhasználásának ellenőrzése A kifizetés alapjául szolgáló számláknak meg kell felelniük a évi C. törvényben (számviteli törvény), valamint a évi CXXVII. törvényben (ÁFA törvény) foglalt előírásoknak. A pályázónak az elszámolást, valamint az azt alátámasztó számlák egy másolati példányát, illetve az azokhoz kapcsolódó számlaösszesítőt az alábbi címre kell benyújtania: VM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet 1223 Budapest, Park u. 2.

37 Támogatás felhasználásának ellenőrzése A VKSZI a pályázó által benyújtott elszámolást szabályszerűségi és jogosultsági szempontból ellenőrzi. A VKSZI a Rendeletben meghatározott adatokat tartalmazó kifizetési utasítást küld a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal részére. A kifizetést az MVH a forrás rendelkezésére állásától számított 30 napon belül a nyertes pályázó törvény szerinti Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe bejelentett fizetési számlaszámára teljesíti. A támogatás lehívására csak a támogatási döntéshozatalt követően és a fejlesztés befejezésének időpontjáig kiállított és a VKSZI-hez benyújtott számlák esetében van lehetőség. A pályázónak a szerződésben rögzített befejezési határidőt követő 30 napon belül kezdeményeznie kell a támogatás lehívását, a támogatás felhasználását igazoló számlák benyújtásával. Amennyiben a pályázó a szerződésben rögzített befejezési határidőt követő 30 napon belül nem kezdeményezi a támogatás lehívását, akkor a szerződés érvényét veszti, a pályázó a számára megítélt támogatási összegre tovább nem lesz jogosult.

38 Projekt befejezése, ellenőrzése és lezárása Egy projekt akkor tekinthető befejezettnek, ha a szerződésben meghatározott feladat, cél szerződésszerűen teljesült, a támogatással megvalósult beruházás vagy beszerzett eszköz aktiválásra került. VKSZI a pályázó által benyújtott elszámolást szabályszerűségi és jogosultsági szempontból ellenőrzi. A VKSZI a támogatott pályázatok minimum 5%-át, szeptember 30-ig köteles a pályázat megvalósulásának helyszínén ellenőrizni. A VKSZI ellenőrzést végző munkatársa(i) minden ellenőrzésről ellenőrzési jegyzőkönyvetköteles(ek) készíteni. A fejlesztés befejezését követően legfeljebb 3 hónapon belül a VKSZI utóellenőrzést is végezhet.

39 A VKSzI ügyfélszolgálata 1223 Budapest, Park u. 2 Vezető: Dr. Hiller Márta Telefon: (GYIK)

40 Szolgálat, tisztesség, szakmaiság, hatékonyság VKSzI

41 Lakitelek, augusztus 31. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid főigazgató Tóth István osztályvezető Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet

A Vidékfejlesztési Minisztérium. 2013. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében

A Vidékfejlesztési Minisztérium. 2013. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében A Vidékfejlesztési Minisztérium 2013. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében villany nélküli tanyák lakóépületének alapvető villamosenergia-ellátását

Részletesebben

b) a tanyák és az alföldi tanyás térségek megőrzése, fejlesztése érdekében a tanyagazdaságok fejlesztéséhez (a továbbiakban: 2.

b) a tanyák és az alföldi tanyás térségek megőrzése, fejlesztése érdekében a tanyagazdaságok fejlesztéséhez (a továbbiakban: 2. TANYAPROGRAM PÁLYÁZAT! 2015. július 15-től!!! Bővebben személyesen: Dr. Fröschl-Nagy Péter Jegyző Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal 76-575-100/116 A támogatás jellege és célterületei (1) Az e rendelet

Részletesebben

Megnyító A stressz és annak megelőzése

Megnyító A stressz és annak megelőzése Kecskemét, 2011. szeptember 13. Megnyító A stressz és annak megelőzése Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid főigazgató Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet "A stressz az összegzése mindannak a kopásnak,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek. energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek. energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat a Képviselő-testület a XVI.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló, lakossági energiamegtakarítást

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 151/2010. (X. 01.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 151/2010. (X. 01.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 151/2010. (X. 01.) számú KÖZLEMÉNYE Az ÚMVP I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatás igényléséről A Mezőgazdasági és

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 1. oldal 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében Agrártámogatások kölcsönös megfeleltetési rendszere című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.5 A projekt

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata 2015. 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht) előírásainak, így különösen a 48. 54. -okban foglaltaknak érvényre juttatásáért,

Részletesebben

Változások - 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében 1. oldaltechnológiai ber

Változások - 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében 1. oldaltechnológiai ber Változások - 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében 1. oldaltechnológiai ber 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 156/2013. (IX.19.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 156/2013. (IX.19.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 156/2013. (IX.19.) számú KÖZLEMÉNYE A szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez a 2013. évben nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről A Mezőgazdasági

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium. PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2014.

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium. PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2014. NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2014. Pályázati kategória kódja: NEA-TF-14-SZ Meghirdetés dátuma:

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Matematikai és fizikai képzés a természettudományos, a műszaki és az informatikai felsőoktatásban TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0064 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) alprogram

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) alprogram PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) alprogram Pályázat kódszáma: ZFR-KAZ/14 2014. szeptember 22. Tartalomjegyzék I. A pályázat általános ismertetése, feltételei... 3 1. Előzmények... 3 2.

Részletesebben

A KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA

A KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA MAGYAR CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE A FEJLESZTÉS EURÓPAI ÉVE (EYD2015) KERETÉBEN MEGVALÓSÍTANDÓ PROGRAMJAIK TÁMOGATÁSA CÉLJÁBÓL 1 A pályázat kódszáma:

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Országleltár integrált nemzeti ingatlankataszter című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.13

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezések

1. Értelmező rendelkezések 51316 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 79. szám A vidékfejlesztési miniszter 35/2013. (V. 22.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA Azonosító szám: Iktatószám: TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA amely létrejött egyrészről a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (1055 Budapest, Honvéd u 13-15.), mint a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Új nemzedékek jövőjéért kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015.

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Új nemzedékek jövőjéért kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Új nemzedékek jövőjéért kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. Pályázati kategória kódja: NEA-UN-15-SZ Meghirdetés dátuma: 2015.

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Munkahelyteremtő beruházásokra Dunaújvárosban. A pályázat kódjele: MT 2008.

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Munkahelyteremtő beruházásokra Dunaújvárosban. A pályázat kódjele: MT 2008. P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Munkahelyteremtő beruházásokra Dunaújvárosban A pályázat kódjele: MT 2008. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése célul tűzte ki, hogy támogatja új munkahelyek létrehozását

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015.

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. Pályázati kategória kódja: NEA-TF-15-SZ Meghirdetés dátuma:

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások

Részletesebben

Pályázati Kiírás 2015.

Pályázati Kiírás 2015. Pályázati Kiírás 2015. A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen pályázatot hirdet a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Mobilitás és alkalmazkodás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015.

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Mobilitás és alkalmazkodás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Mobilitás és alkalmazkodás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. Pályázati kategória kódja: NEA-MA-15-SZ Meghirdetés dátuma: 2015.

Részletesebben

Hírös Hét Fesztivál 2011 Nagy sikert aratott a látogatok között, a helyi termékekből megrendezett

Hírös Hét Fesztivál 2011 Nagy sikert aratott a látogatok között, a helyi termékekből megrendezett IX. évf. 9. szám 2011. szeptember 200,- Ft A 2 6. N i k e B u d a p e s t N e m z e t k ö z i f é l m a r a t o n t J a k a b s z á l l á s r ó l i d ő - r e n d i s o r r e n d b e n a z a l á b b i a

Részletesebben

a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: NFA-2014-KKV

a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: NFA-2014-KKV P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: NFA-2014-KKV A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek

Részletesebben