20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "20/1996. (III. 28.) IKM rendelet"

Átírás

1 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló évi LXXVI. törvény 5. -a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el: 1. Az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet e rendelet melléklete szerint egészül ki. 2. E rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

2 * * * MOTORKERÉKPÁR-SZERELŐ I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai 1. Szakképesítés azonosító száma: Szakképesítés megnevezése: Motorkerékpár-szerelő II. A szakképesítés munkaterülete 1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás A munkakör, foglalkozás FEOR száma megnevezése 7439 Motorkerékpár-szerelő 2. A szakképesítéssel rokon munkakörök és foglalkozások A munkakör, foglalkozás FEOR száma megnevezése 7439 Kerékpárszerelő 3. A munkaterület rövid, jellemző leírása - Szereli, javítja, karbantartja, üzembe helyezi a motorkerékpárokat, és a motorkerékpárokhoz kapcsolható jármű szerelvényeket (oldalkocsi, motorkerékpár-utánfutó). - Elvégzi a járművek - szervizkönyvben előírt - karbantartási munkáit. - A hibajelenségek önálló elemzésével, behatárolja a hiba okát, helyét, megtervezi a szerelési-javítási műveleteket, azok sorrendiségét. - A hiba természete és a javítás jellege alapján eldönti, hogy a javításhoz milyen szakműhely tevékenységét kell igénybe venni. - Megbeszéli a jármű üzemeltetőjével az elvégzendő javításokat, melyről árajánlatot készít. - Szétszereli a járművet, a szerkezeti egységeket kicseréli, vagy megjavítja a hibás alkatrészeket. - Összeszereli a járművet, majd üzembe helyezi, és elvégzi a szükséges diagnosztikai és egyéb ellenőrzéseket, méréseket. - Elvégzi a javításhoz kapcsolódó adminisztrációs tevékenységeket. - Felhívja az üzemeltető figyelmét a jármű szükséges, rendszeres időszakos karbantartására, rendeltetésszerű használatára, a karbantartások elmulasztásának következményeire. - Munkáját, a munkakörére vonatkozó munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartásával, maximális biztonsággal végzi. III. A szakképesítés szakmai követelményei III/1. A foglalkozás gyakorlása során előforduló legfontosabb feladatcsoportok, feladatok 1. Munkajogi, munkavédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi és biztonságtechnikai előírások ismerete, betartása, alkalmazása - A munkahelyre vonatkozó általános előírások és sajátos szabályozások ismerete, betartása. - A munkahely megfelelő kialakítása, a helyes anyagtárolás, közlekedési utak biztosítása. - A javítás körülményeihez igazodó biztonságos feltételek megteremtése.

3 - A saját és környezetében tartózkodó személyek balesetvédelmének, testi épségének biztosítása. - A különböző technológiák alkalmazása, munkafolyamatok végzése során a speciális biztonsági előírások alkalmazása. - A munkahelyi baleseteknél elsősegély nyújtása, a balesetet kiváltó ok megszüntetése, a munkahelyi vezető, illetve a segélynyújtó szolgálat értesítése. - Közreműködés a balesetek kivizsgálásában. - A munkahelyre vonatkozó általános és speciális tűzvédelmi előírások betartása. - A tűzoltó készülékek elhelyezésének és használatának ismerete. - A munkahely elhagyására vonatkozó előírások ismerete. - A munka során alkalmazott tisztítószerek, vegyi anyagok tulajdonságainak, élettani hatásainak ismerete. - A munkahelyre vonatkozó általános környezetvédelmi előírások betartása. - A szerelés, javítás során felhasznált alap- és segédanyagok, valamint a keletkezett hulladékok tárolására, kezelésére vonatkozó előírások betartása. - Érintésvédelmi módok ismerete, alkalmazása. 2. Méréstechnika, mérőeszközök és mérőműszerek ismerete, mérések gyakorlati kivitelezése - Hosszúság, külső és belső átmérő mérése mérőszalaggal, tolómérővel és mikrométerrel. - Fordulatszám mérése mechanikus kapcsolat létrehozásával és stroboszkóppal. - Nyomás- és nyomáskülönbségmérés manométerrel és kompressziómérés kompressziómérővel. - Egyen- és váltakozó áram mérése kéziműszerekkel. - Ellenállás, kapacitás és induktivitás mérése kéziműszerekkel. - Kipufogógázok CO-szint mérése CO-mérő műszerrel. 3. Műszaki dokumentációk olvasása, felhasználása - Műhelyrajzok és részösszeállítási rajzok olvasása, értelmezése. - Egyszerű alkatrészek szabadkézi műhelyrajzainak készítése, axonometrikus ábrázolása. - Egyszerűsített működési vázlatok értelmezése. - Ábrás szervizkönyvek, alkatrészkatalógusok használata, az alkatrészek rajz szerinti azonosítása. - Szakterületén előforduló gépelemek, alkatrészek szabványos rajzjeleinek felismerése, alkalmazása. - Motorkerékpárok szerviz és javítási kézikönyveinek, az abban foglalt előírások értelmezése, javítási segédleteinek alkalmazása. - Elektromos kapcsolási rajzok készítése, olvasása, értelmezése, azok megvalósítása rajz alapján. - Elektromos alkatrészek szabványos felismerése, alkalmazása. 4. Munkadarabok megmunkálása Kézi megmunkálás - előrajzolás, szerkesztés, pontozás, jelölés, - rúdanyagok, idomacélok, csövek darabolása, kézi fűrészeléssel, - lemezek darabolása kézi és karos lemezollóval, - egyszerű alkatrészek külső és belső, sík és alakos felületeinek kialakítása reszelővel, - külső és belső menetek készítése, kézi menetkészítési eljárással, - lemezalkatrészek lyukasztása-hajlítása kézi alakítással, - lemezalkatrészek, idomacélok, csövek egyengetése, - lemezek domborítása, egyengetése. Gépi megmunkálás - furatok készítése kézi és asztali fúrógéppel, - darabolás fűrészgépen, - felület lemunkálás, darabolás kézi sarokcsiszológéppel, - szerszámok élezése kézi köszörüléssel, - egyszerű forgástestek, tengelyek, kúpok, furatok készítése esztergagépen, - motorkerékpár-hengerek fúrása esztergagépen, - indító motorok, dinamók, generátorok forgórész áramszedőinek szabályozása esztergagépen, - hüvelyek, perselyek méretre alakítása esztergagépen. 5. Oldható, és nem oldható kötések készítése - Csavarkötések készítése.

4 - Csavar biztosítások megvalósítása. - Ék- és reteszkötések ismerete, megvalósítása. - Alkatrészek tengelyirányú elmozdulás elleni rögzítése, biztosítása rugós biztosítógyűrűvel. - Szegecskötések készítése. - Tömítőelemek, tömítőgyűrűk ismerete és alkalmazása. - Fém, műanyag és gumianyagú elemek, alkatrészek ragasztása. - Kisméretű lemezek, elektromos vezetékek kötéseinek készítése lágyforrasztással. 6. Villamos kötések készítése - Csatlakozás készítése csavarkötéssel és sorkapoccsal. - Kábelvégek gyorscsatlakozóval való felszerelése. - Vezetékek forrasztása kapcsolódási helyekre, lágyforrasztással. 7. Motorkerékpárok mechanikus részegységeinek ellenőrzése, hiba feltárása, javítása - Motorkerékpár vázak, kerékabroncsok, sárvédők szemrevételezése, egyengetése, sérüléseinek javítása. - Csapágyazási helyek vizsgálata, a csapágyazások futáspontosságának vizsgálata, ellenőrzése, csapágyak cseréje, tisztítása, kenése. - Forgó alkatrészek tengelyirányú játékának beállítása, hézagolása. - Lánchajtások vizsgálata, lánckerekek, láncok kopásának ellenőrzése, cseréje, futás- és láncfeszesség beállítása. - Sebességváltó működésének ellenőrzése, mozgások beállítása. - Fogaskerekek kopásvizsgálata, cseréje, beállítása, kenése. - Súrlódó tengelykapcsoló működésének vizsgálata, a hibás alkatrészek cseréje, beállítása. - Fékek súrlódó felületeinek ellenőrzése, agyak felszabályozása, tisztítása, fékbetétek cseréje. - Sebességváltó és fékkarok mozgásának beállítása. - Mozgató, működtető huzalok (bolldenek) ellenőrzése, cseréje, kenése, beállítása. - Motorkerékpár kerekek futófelületeinek vizsgálata, a sérülések behatárolása, gumiabroncsok szerelése, cseréje. - Motorkerékpárok belső tömlőinek vizsgálata, szerelése, javítása. - Kerekek küllőinek ellenőrzése, cseréje, a hiányok pótlása, abroncsok centírozása. - Motorkerékpár-nyergek ellenőrzése, rugók, betétek cseréje, az ülőfelület sérüléseinek javítása. - Kormány- és kormányfejcsapágyak ellenőrzése, javítása, a rendellenes mozgások kiküszöbölése. - Gyújtási rendszer ellenőrzése, felülvizsgálata, a hibás egységek javítása, cseréje. - Világítási rendszer ellenőrzése. - Üzemanyag-ellátó rendszer felülvizsgálata, tisztítása, beállítása, a hibás egységek, alkatrészek cseréje. - Lengéscsillapítók ellenőrzése, szétszerelése, javítása, a hibás alkatrészek cseréje, beépítése. 8. A javítási folyamat megtervezése, előkészítése, végrehajtása - Az üzemeltetőtől kapott információk értelmezése, pontosítása. - A hibajelenségek tanulmányozása. - A hibaokok áttekintése, szelektálása. - A hibaelhárítás módjának meghatározása (csere, javítás, szakműhelyi tevékenység igénybevétele). - Árajánlat készítése a motorkerékpár javítási, karbantartási anyag-, eszköz-, alkatrész- és időszükséglete alapján. - Alkatrészek beszerzése, legyártása, illetőleg legyártatása. - Alkatrészcserék, beállítások végrehajtása. - Működés ellenőrzése a szervizkönyv, valamint saját tapasztalat alapján. - Munkalap kiállítása. - A motorkerékpár átadása az üzemeltetőnek. 9. Egyéni vállalkozás könyvelési, bizonylatkezelési alapismeretei - A vállalkozói igazolvány kiváltásával kapcsolatos teendők, bejelentési kötelezettségek. - Pénztárkönyv, naplófőkönyv és nyilvántartások vezetése. - Számla- és bizonylatkezelés. - Adószabályok ismerete. - Társadalombiztosítási ismeretek. IV. A szakképesítés vizsgáztatási követelményei

5 IV/1. A szakmai vizsgán számon kérhető feladatok, a szint megjelölésével A szakmai követelményekben megfogalmazott feladatcsoportok és feladatok, az alkalmazás szintjén, számon kérhetők a vizsgán. IV/2. A szakmai vizsga részei A szakmai vizsga írásbeli, gyakorlati és szóbeli vizsgarészekből áll. a) Írásbeli vizsga A vizsgázóknak az alábbi témakörökből kell feladatokat megoldania: - Anyag- és gyártásismeret. - Gépelemek. - Belső égésű motorok. - Elektrotechnika. - Szerkezeti és karbantartási ismeretek. A vizsga időtartama: 180 perc. b) Gyakorlati vizsga A vizsgázóknak a meghibásodott motorkerékpár általános állapotfelvételét, javítását kell elvégezniük, a javítást követő működési vizsgálattal és működéspróbával bezárólag. A vizsga időtartama: 240 perc. c) Szóbeli vizsga A vizsgázóknak az alábbi témakörökből kell kérdésekre válaszolniuk: - Hibamegelőzési és karbantartási ismeretek. - Járművillamosság. - Munka-, tűz- és környezetvédelem. Időtartam: maximum perc. IV/3. A vizsga értékelése Mindhárom vizsgarészt 1-5-ig terjedő osztályzattal kell értékelni. A vizsgázó akkor kaphat szakképesítést, ha mindhárom vizsgarészből legalább elégséges osztályzatot ér el. A szakmai elméleti vizsga eredménye az írásbeli és a szóbeli vizsgarész átlaga, az írásbeli vizsgarész eredménye felé kerekítve. A szakmai gyakorlati vizsga eredményét a hibafeltárás gyorsasága, az állapotfelmérés alapossága, a végzett munka gondossága, precizitása, a jármű működési biztonsága alapján kell értékelni. Ha a három vizsgarész valamelyikéből a vizsgázó elégtelen osztályzatot kap, az érintett vizsgarészből 3 hónap eltelte után javítóvizsgát tehet.

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

AUTÓELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

AUTÓELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI AUTÓELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 525 01 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Az ortopédiai technikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei. I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai

Az ortopédiai technikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei. I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai Az ortopédiai technikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 5499 09 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre szakma gyakorlati oktatásához (OKJ száma: ) A napló vezetéséért felelős: A foglalkoztató vállalkozó, vállalkozás neve:.. Címe:. Ügyintéző neve,telefonszáma:... A tanuló

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ

ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény,

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 582 09 2. A szakképesítés

Részletesebben

VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA. I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve

VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA. I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve 1. A szakképesítés adatai A szakképesítés azonosító száma: 33 522

Részletesebben

MECHATRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA. I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve

MECHATRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA. I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve MECHATRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve 1. A szakképesítés adatai A szakképesítés azonosító száma:

Részletesebben

VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Villanyszerelő

Részletesebben

A VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS

A VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros A VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS OKJ szám: 34 522 04 HELYI PROGRAMJA 2013 1 1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

Részletesebben

Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros. A VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS OKJ szám: 33 522 04 1000 00 00 HELYI PROGRAMJA

Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros. A VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS OKJ szám: 33 522 04 1000 00 00 HELYI PROGRAMJA Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros A VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS OKJ szám: 33 522 04 1000 00 00 HELYI PROGRAMJA Készült a Nemzetgazdasági Minisztérium 17723-42/2011. közleményben

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19.

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 54 523 01 AUTOMATIKAI TECHNIKUS Szakmai program (2 évfolyamos képzés) 2013. 1 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési

Részletesebben

Szakmai program ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS OKJ: 54 582 06 0010 54 01. (A 32/2011. (VIII.25.) NGM rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelményhez )

Szakmai program ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS OKJ: 54 582 06 0010 54 01. (A 32/2011. (VIII.25.) NGM rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelményhez ) INCZÉDY GYÖRGY Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. Postafiók: 98 Tel.: 42/508-320 Fax: 42/433-756 OM azonosító: 033690 E-mail: iskola@inczedy.sulinet.hu Honlap: www.inczedy.hu

Részletesebben

VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Villanyszerelő

Részletesebben

KIVONAT a 12/2008 KvVM rendeletből, A VÍZKÚTFÚRÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KIVONAT a 12/2008 KvVM rendeletből, A VÍZKÚTFÚRÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI 12/2008. (IV. 30.) KvVM rendelet a környezetvédelmi és vízügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

J á s z - N a g y k u n - S z o l n o k Szakképzés-szervezési Társulás

J á s z - N a g y k u n - S z o l n o k Szakképzés-szervezési Társulás J á s z - N a g y k u n - S z o l n o k Szakképzés-szervezési Társulás Intézményakkreditációs lajstromszám: AL-2782 Cím: 5000 Szolnok, Baross út 37. Levélcím: 5001 Szolnok, Pf. 272 E-mail: jnsztiszk@gmail.com

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Bolyai János Műszaki Szakközépiskola és Kollégium 1134 Budapest, Váci út 21. 2013.

SZAKMAI PROGRAM. Bolyai János Műszaki Szakközépiskola és Kollégium 1134 Budapest, Váci út 21. 2013. SZAKMAI PROGRAM Bolyai János Műszaki Szakközépiskola és Kollégium 1134 Budapest, Váci út 21. 2013. Hatályos: 2013. szeptember 1-től Jóváhagyta: Király László igazgató Az iskola szakképzési rendszere...

Részletesebben

HÁZTARTÁSIGÉP- SZERELŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

HÁZTARTÁSIGÉP- SZERELŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés HÁZTARTÁSIGÉP- SZERELŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése HÁZTARTÁSIGÉP-SZERELŐ Feladatok

Részletesebben

34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 2012-2013-as tanévtől szakképzést kezdő évfolyamra 34 522 04 VILLANYSZERELŐ szakképesítés szakmai programja 3 szakképző évfolyam esetén 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Kizárólag a 2012/2013.

Részletesebben

1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.

1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. 1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

Energetikai Szakközépiskola és Kollégium. OM azonosító: 036396 HELYI TANTERV. Villamosipari és elektronika. ágazati képzés ELEKTRONIKAI TECHNIKUS

Energetikai Szakközépiskola és Kollégium. OM azonosító: 036396 HELYI TANTERV. Villamosipari és elektronika. ágazati képzés ELEKTRONIKAI TECHNIKUS Energetikai Szakközépiskola és Kollégium OM azonosító: 036396 HELYI TANTERV Villamosipari és elektronika ágazati képzés ELEKTRONIKAI TECHNIKUS szakképesítés OKJ száma: 54 523 02 Érvényesség: 2013. szeptember

Részletesebben

Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros HELYI PROGRAMJA. Készült

Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros HELYI PROGRAMJA. Készült Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros AZ ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZERSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS OKJ SZÁM: 31 582 21 0000 00 00 KÖZPONTIFŰTÉS ÉS GÁZHÁLÓZAT RENDSZERSZERELŐ ELÁGAZÁS

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS a 34 582 09 KÖZPONTIFŰTÉS ÉS GÁZHÁLÓZAT RENDSZERSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Kizárólag a 2012/2013. tanévben induló szakképzésekre vonatkozóan a szakképzésről szóló 2011. évi CLVII.

Részletesebben

VILLANYSZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

VILLANYSZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI VILLANYSZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Villanyszerelő mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek A Villanyszerelő mestervizsgára jelentkezéshez

Részletesebben

1. A képzési program «A» 2. A képzés során megszerezhető kompetenciák

1. A képzési program «A» 2. A képzés során megszerezhető kompetenciák KÉPZÉSI PROGRAM 1. A képzési program «A» 1.1. Megnevezése CAD-CAM informatikus 1.2. OKJ azonosító 54 481 01 1.3. Szakmai, vagy nyelvi programkövetelmény azonosítója - 1.4. Engedély megszerzését követően

Részletesebben

Szakmai program KÖZPONTIFŰTÉS- ÉS GÁZHÁLÓZAT RENDSZERSZERELŐ OKJ: 31 582 21 0010 31 02

Szakmai program KÖZPONTIFŰTÉS- ÉS GÁZHÁLÓZAT RENDSZERSZERELŐ OKJ: 31 582 21 0010 31 02 INCZÉDY GYÖRGY Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. Postafiók: 98 Tel: 42/508-320 Fax: 42/433-756 OM azonosító: 033690 E-mail: iskola@inczedy.sulinet.hu Honlap: www.inczedy.hu

Részletesebben

Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 523 02 ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (ESTI TAGOZAT)

Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 523 02 ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (ESTI TAGOZAT) Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 523 02 ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (ESTI TAGOZAT) 1. Általános adatok, információk 1.1. A szakképzés jogi háttere

Részletesebben