HIRDETMÉNY. Hatályos: április 01. napjától

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015. április 01. napjától"

Átírás

1 HIRDETMÉNY Az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelkártyák esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Hatályos: április 01. napjától Az FHB Bank Zrt. tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy jelen Hirdetményt megelőzően hatályban lévő Hirdetményhez képest az alábbiak módosultak: A án hatályba lépett Hirdetmény kiegészítés jelen Hirdetmény szövegébe beépítésre került. Ezen kiegészítés a minimum fizetendő összeg beszedésének működésére vonatkozik. A hatályost megelőző Hirdetményeink elérhetők a weboldalunkon, valamint megtekinthetők valamennyi Bankfiókunkban. 1

2 TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK VÁLASZTHATÓ LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA TÍPUSOK THM SZÁMÍTÁSA KAMATSZÁMÍTÁS REPREZENTATÍV PÉLDÁK TRANZAKCIÓK ELSZÁMOLÁSA KÜLFÖLDÖN VÉGZETT TRANZAKCIÓK ELSZÁMOLÁSA BELFÖLDÖN VÉGZETT TRANZAKCIÓK ELSZÁMOLÁSA HITELKÁRTYA SZÁMLÁRA BEÉRKEZŐ JÓVÁÍRÁSOK ELSZÁMOLÁSA LIMITEK HITELKÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK FHB TELEBANK SZOLGÁLTATÁS BALESET-, BETEGSÉG ÉS POGGYÁSZBIZTOSÍTÁS HITELFEDEZETI SZEMÉLYBIZTOSÍTÁS ÁTMENETI ÁRUVÉDELEM, LETILTOTT KÁRTYA LETILTÁSI ÉS PÓTLÁSI DÍJA, VALAMINT SZEMÉLYI OKMÁNYOK IGAZOLT PÓTLÁSI KÖLTSÉGÉRE VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁS EMELT SZINTŰ SZOLGÁLTATÁSOK MASTERCARD GOLD TÍPUSÚ BANKKÁRTYÁKHOZ HITELKÁRTYA LETILTÁSA

3 Általános rendelkezések Jelen hirdetményben szereplő hitelkártya szolgáltatások feltételei az FHB Bank Zrt. természetes személy Ügyfeleire érvényesek. Továbbá jelen Hirdetmény a Lakossági Hitelkártya Általános Szerződési Feltételeivel együtt érvényes. Az FHB Bank Zrt. jogosult a jelen Hirdetményben feltüntetett kamatokat, költségeket, feltételeket a Lakossági Hitelkártya Általános Szerződési Feltételeiben (a továbbiakban: ÁSZF) meghatározott esetekben egyoldalúan módosítani. A Bank az Ügyfelek számára kedvezőtlen módosításokat a módosítás hatálybalépését 60 nappal megelőzően a Hirdetményben teszi közzé, valamint arról a Főkártyabirtokost postai úton is értesíti. 1. Választható lakossági hitelkártya típusok FHB Extra Hitelkártya (Mastercard Standard, dombornyomott bankkártya chippel. A korábbi Visa Classic mágnescsíkos kártyák megújítása, cseréje, vagy pótlása esetén az új kártya MasterCard típusban kerül kibocsátásra.) FHB Autós Hitelkártya (Visa Electron, mágnescsíkos bankkártya) A felsorolt termékek kizárólag forint alapúak lehetnek. 2. THM számítása Teljes hiteldíj mutató (THM): A teljes hiteldíj mutató a hitel teljes díjának aránya a hitel teljes összegéhez éves százalékban kifejezve. A THM értékek meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt és a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat azzal, hogy a THM mutató értéke nem tükrözi az egyes hitelek kamatkockázatát. A Bank által megállapított leggyakoribb lehívási módtól eltérő lehívási mód magasabb hiteldíj mutatót eredményezhet, de nem haladhatja meg a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009.évi CLXII. törvény által a hitelkártya szerződésekre meghatározott, THM maximumát. A THM számításánál figyelembe kell venni a fogyasztó által a hitelszerződés kapcsán fizetendő összes díjat (ideértve a kamatot, díjat, jutalékot, költséget és adót), valamint a hitelhez kapcsolódó járulékos szolgáltatások költségeit, ha a Bank számára ismertek, továbbá a szolgáltatás igénybevételét a hitelszerződés megkötéséhez vagy ajánlat szerinti megkötéséhez a Bank előírja, ideértve különösen a számlavezetés és a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használatának költségeit és a fizetési műveletekkel kapcsolatos egyéb költségeket. A THM értékének meghatározására a következő képletet kell alkalmazni: m m' Ck l 1 k 1 l 1 Ck: a k sorszámú hitelrészlet összege, csökkentve a hitel felvételével összefüggő, az első hitelfolyósításig fizetendő költségekkel, Dl: az l sorszámú törlesztőrészlet vagy díjfizetés összege, m: a hitelfolyósítások száma, m : az utolsó törlesztőrészlet vagy díjfizetés sorszáma, tk: az első hitelfolyósítás időpontja és minden ezt követő hitelfolyósítás időpontja közötti időtartam években és töredékévekben kifejezve, ezért t1 = 0, sl: az első hitelfolyósítás időpontja és minden egyes törlesztőrészlet vagy díjfizetés időpontja közötti időtartam években és töredékévekben kifejezve, X: a THM értéke. A THM kiszámítását a következő számítási módszerrel kell elvégezni: t k s 1 X D X l a) ha a hitel határozza meg a hitel lehívásának időpontját, a teljes hitelösszeget azonnal lehívottnak kell tekinteni; b) ha a szerződés alapján a kamat és más díj mértéke változó, de azok mértéke nem határozható meg a kiszámításkor, a számítás során az utolsó ismert kamatot és díjat változatlannak kell tekinteni a futamidő végéig; c) ha a visszafizetés ütemezése nincs meghatározva, akkor a hitel lejárati időtartamát egy évnek kell tekinteni és tizenkét egyenlő részletben, havonta történő törlesztéssel kell számolni; d) ha a hitelszerződés különböző módokat biztosít a lehívásra, amelyekhez eltérő kamatok és díjak kapcsolódnak, a teljes hitelösszeget az adott hiteltípusnál leggyakoribb lehívási módra alkalmazandó legmagasabb kamattal és díjjal kell figyelembe venni; e) ha a hitel minősül fizetési számlához kapcsolódó hitelnek, és ha a tőketörlesztés időpontja vagy összege nem állapítható meg - a törlesztést a hitelszerződésben meghatározott legkorábbi időpontban és a hitelszerződésben meghatározott legalacsonyabb összegben történő megvalósulással kell figyelembe venni f) a hitelkártya esetén a kezdő időpont a hitelező által nyilvánosan meghirdetett elszámolási időszak első napja 3

4 g) ha a hitelszerződés szerint a fogyasztó szabadon hívhatja le a hitelt, de a szerződés a lehívás különböző módjainál összegre és időtartamra vonatkozó korlátokat tartalmaz, a hitelt a legkorábbi időpontban lehívottnak kell tekinteni a korlátok figyelembevételével; h) ha a hitel legmagasabb összegéről még nem állapodtak meg, azt forintnak kell tekinteni; i) ha a Bank egy korlátozott időtartamra vagy összegre eltérő, kedvezményes kamatot és díjat számít fel, a THM kiszámításakor érvényes nem kedvezményes kamatot és a díjat kell figyelembe venni a hitelszerződés teljes időtartamára a THM értékének meghatározásakor. A THM számítás során az alábbiak figyelembevétele kötelező: a) a felek által különböző időpontokban teljesített törlesztések és folyósítások összege és azok teljesítési ideje eltérő lehet; b) a kezdő időpont a Bank által nyilvánosan meghirdetett elszámolási időszak első napja; c) a kiszámítás során használt időtartamokat években vagy töredékévekben kell kifejezni; d) egy évet 365 napból (vagy szökőév esetén 366 napból), 52 hétből vagy tizenkét egyenlő hosszúságú hónapból állónak kell tekinteni, egy ilyen hónapot 30,41666 napból állónak kell tekinteni függetlenül attól, hogy szökőévről van-e szó; e) a számítás eredményét százalékos formában, legalább egy tizedesjegy pontossággal kell meghatározni. A THM számításánál nem vehető figyelembe: a) a prolongálás (futamidő hosszabbítás) költsége, b) a késedelmi kamat, c) egyéb olyan fizetési kötelezettség, amely a szerződésben vállalt kötelezettség nem teljesítéséből származik, d) kereskedelmi kölcsön vagy kapcsolt hitelszerződés esetén az Ügyfél által a termékek vagy szolgáltatások megvételéért fizetett a vételáron felüli díj függetlenül attól, hogy készpénzzel vagy hitelből fizeti, valamint a számlavezetés és a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használatának költségei és a fizetési műveletekkel kapcsolatos egyéb költségek, ha a számla fenntartását a Bank nem írja elő az adott hitelszerződéshez és költségeit az Ügyféllel kötött szerződésben egyértelműen és külön feltüntették. 3. Kamatszámítás A hitelkártyával végzett tranzakciók után fizetendő kamat kiszámításának módját a Bank Lakossági Hitelkártya ÁSZF-e tartalmazza Reprezentatív példák A Reprezentatív példák kiszámításakor a Bank - a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló hatályos jogszabályban foglaltak alapján - az alábbi feltételeket vette figyelembe: 1. a hitel futamidejét 1 évnek tekintette, 2. a hitelt a legkorábbi időpontban lehívottnak tekintette, a lehívás különböző módjainál az időtartamra vonatkozó korlátok figyelembevételével 3. a hitelkeret leggyakoribb lehívási módjaként a Bank a bankkártyás vásárlást vette figyelembe, 4. a törlesztések kapcsán úgy tekintette, hogy az egyes törlesztőrészletek összege, azonos a minimum visszafizetendő összegekkel, majd a hitel lejáratakor fizetendő utolsó visszafizetés alkalmával a teljes fennmaradó összeg kerül visszafizetésre (THM r. 4. (2)f) Devizanem FHB Extra Hitelkártya HUF FHB Autós Hitelkártya Hitelkeret összege Ft Főkártya éves díja Ft Ft Lehívás díja (kártyás vásárlás) 0 Ft Havi zárlati díj 0 Ft Havi hitelkamat 2,57% Kamat típusa változó Futamidő határozatlan Türelmi időszak 15 naptári nap Minimum fizetendő összeg 5,00%, minimum Ft THM 38,38% 38,38% Hitel teljes díja Ft Ft Fogyasztó által fizetendő teljes összeg* Ft Ft * Hitel teljes díja és a hitel teljes összege 4

5 4. Tranzakciók elszámolása 4.1. Külföldön végzett tranzakciók elszámolása MasterCard típusú hitelkártyák esetén: A Hitelkártyával külföldi pénznemben, vagy külföldön végzett tranzakciókat a MasterCard Nemzetközi kártyatársaság a tranzakció devizanemétől függően euróra (EUR) vagy amerikai dollárra (USD) konvertálja. A forintban végzett tranzakciók forintban, az USD-ben végzett tranzakciók USD-ben, míg az összes többi devizanemben végzett tranzakciók EUR-ban érkeznek be a Bankhoz elszámolásra. A Bank ezt az összeget a kártyatársaságtól a Bankhoz való beérkezés napját megelőző banki napon érvényes banki számlakonverziós eladási / vételi árfolyamon átszámítja forintra (HUF). A tranzakciók összege a feldolgozás napján kerül terhelésre az Ügyfél Hitelkártya-számláján. A terhelés/ jóváírás értéknapja megegyezik a könyvelés napjával. Visa típusú Hitelkártya esetén: A Hitelkártyával külföldi pénznemben, vagy külföldön végzett tranzakciókat a VISA Nemzetközi kártyatársaság euróra (EUR) konvertálja. A forintban végzett tranzakciók forintban, az összes többi devizanemben végzett tranzakciók EUR-ban érkeznek be a Bankhoz elszámolásra. A Bank ezt az összeget a kártyatársaságtól a Bankhoz való beérkezés napját megelőző banki napon érvényes banki számlakonverziós eladási / vételi árfolyamon átszámítja forintra (HUF). A tranzakciók összege a feldolgozás napján kerül terhelésre az Ügyfél Hitelkártyaszámláján. A terhelés/ jóváírás értéknapja megegyezik a könyvelés napjával Belföldön végzett tranzakciók elszámolása A Hitelkártyával lebonyolított fizetési művelet esetén, ha a bizonylaton szereplő összeg devizaneme megegyezik a Hitelkártya-számla devizanemével, a Hitelkártya-számlára terhelt összeg minden esetben megegyezik a Bizonylaton szereplő összeggel Hitelkártya számlára beérkező jóváírások elszámolása A Hitelkártya számlára tárgynap reggel 7.00 óráig beérkező jóváírásokkal növelt egyenleg legkésőbb tárgynap óra után érhető el, míg a 7.00 óra és óra között beérkezett jóváírásokkal növelt egyenleg legkésőbb a következő munkanap óra után érhető el Minimum fizetendő összeg automatikus beszedése Hitelkártya számláról Amennyiben a hitelkártyához a minimum fizetendő összegre vonatkozó automatikus törlesztés (beszedés) érdekében az Ügyfél felhatalmazást adott, a minimum fizetendő összeg, adott hónapban csak abban az esetben kerül beszedésre és elszámolásra, amennyiben a megfelelő fedezet legkésőbb a minimum fizetendő összeg esedékességének napján, - azaz minden hónap 15 napján, vagy ha ez hétvégére esik, az azt követő első munkanapon - legkésőbb délelőtt 09:00 óráig az FHB Banknál vezetett felhatalmazással érintett - bankszámlán rendelkezésre áll. Amennyiben a fenti időpontig megfelelő fedezet nem áll rendelkezésre, illetve egyéb módon sem kerül kiegyenlítésre a minimum fizetendő összeg, a Bank a jelen Hirdetményben meghatározott késedelmi kamatot, illetve késedelmi díjat számítja fel. Ha az ügyfél a minimum fizetendő összeg automatikus beszedésére szóló felhatalmazást utólag, a hitelkártya igénylést követően adja meg, az alapján az első beszedést, a felhatalmazás megadását követő hónaptól teljesít a Bank. 1. Limitek Napi limitek MasterCard Standard MasterCard Gold FHB Extra Hitelkártya Készpénzfelvételi limit Ft Ft Ft Vásárlási limit Tranzakciószám limit Ft MasterCard Standard Az elérhető hitelkeret erejéig. MasterCard Gold FHB Autós Hitelkártya A kártyával készpénzfelvétel nem lehetséges Ft Ft FHB Extra Hitelkártya Készpénzfelvételi alapértelmezett 3 db/ nap 5 db/ nap 3 db/ nap FHB Autós Hitelkártya A kártyával készpénzfelvétel nem lehetséges. Vásárlási alapértelmezett 10 db/ nap 10 db/ nap 10 db/ nap 5 db/ nap Összevont készpénzfelvételi limit Mértéke a hitelkeret 50%-a. A limit a bankkártya aktiválását követő első készpénzfelvételtől számított 30 napra, illetve az azt követő 30 napos periódusokra szól, mely időszak alatt az Ügyfél legfeljebb eddig a határig vehet fel hitelkeretéből készpénzt, függetlenül attól, hogy napi limitje még engedné a készpénzfelvételt. Ezt a limitet az Ügyfél nem módosíthatja, a jóváírások csak 30 napos periódus után számítanak bele a limitből kimerített összegrészbe. Limitmódosítás 5

6 Az Ügyfélnek lehetősége van az alapértelmezettként beállított napi limitek módosítására. A limit módosítási igény jelezhető írásban a Bank fiókjaiban, NetBankon vagy TeleBankon keresztül. A megadott limitnek rel maradék nélkül oszthatónak kell lennie június 1. napját követően megkötött Hitelkártya szerződések esetén az Ügyfél által adható maximális napi limitek hitelkártya típusonként: 12 Napi limitek FHB Extra FHB Autós Hitelkártya Hitelkártya Készpénzfelvételi limit Ft A kártyával készpénzfelvétel nem lehetséges. Vásárlási limit Ft Ft 2. Hitelkártyához kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások 2.1. FHB TeleBank szolgáltatás Minden FHB Bank Zrt. által kibocsátott MasterCard Standard, MasterCard Gold, FHB Extra és FHB Autós típusú hitelkártyához díjmentes FHB TeleBank szolgáltatás kapcsolódik. A kártyabirtokos(ok) részére kiküldött Hitelkártya a szolgáltatáson keresztül, a Bank által megadott telefonszám ( ) felhívásával aktiválható Baleset-, betegség és poggyászbiztosítás Minden FHB Bank Zrt. által kibocsátott MasterCard Standard, FHB Extra és MasterCard Gold típusú hitelkártyák birtokosa automatikusan a kártya mellé biztosítást kap. A kártyához külföldre szóló baleset-, betegség-, poggyász- és utazási biztosítás kapcsolódik, amelynek díját az éves kártyadíj tartalmazza. FHB Autós Hitelkártya esetén a biztosítási szolgáltatás opcionálisan, éves díj ellenében igényelhető. A biztosító kockázatviselése a kiutazás kezdetétől számított legfeljebb 30 nap külföldi tartózkodásra terjed ki. A biztosítási csomag 24 órás magyar nyelvű segítségnyújtó szolgáltatást biztosít. A szolgáltatást nyújtó társaság rendelkezik felhatalmazással, hogy a biztosító nevében eljárjon. A 24 órás magyar nyelvű segítségnyújtó szolgálat az alábbi telefonszámokon hívható: Budapest telefon: (36-1) fax: (36-1) Bécs telefon: (43-1) A biztosítási szolgáltatás részletes feltételeit a kártyára vonatkozó biztosítási ügyféltájékoztató és szerződési feltételek tartalmazzák Hitelfedezeti személybiztosítás A biztosítás kockázatviselési ideje alatt bekövetkező halála esetén a Biztosító kifizeti a Banknak a biztosítási esemény bekövetkezésének időpontjában érvényes és hatályos hitelkártya szerződés alapján a biztosítási esemény bejelentésének időpontjában fennálló hiteltartozás (tőke és járulékai) összegét. A szolgáltatás havi díja minden lezárt hónap végén az aktuálisan fennálló hiteltartozás összegének a jelen kondíciós listában meghatározott százaléka. A szolgáltatás az Autós és Extra hitelkártyákhoz vehető igénybe. A biztosítási szolgáltatás részletes feltételeit a kártyára vonatkozó biztosítási ügyféltájékoztató és szerződési feltételek tartalmazzák Átmeneti áruvédelem, letiltott kártya letiltási és pótlási díja, valamint személyi okmányok igazolt pótlási költségére vonatkozó biztosítás A kártyával vásárolt nagyobb értékű tartós fogyasztási cikkek megrongálódása, vagy lopása esetén nyújt kártérítést a vásárlástól számított 90 napig. A szolgáltatás kiterjed személyi okmányok, vagy a hitelkártya elvesztése, ellopása esetén a pótlás, kártyatiltás költségeinek kárenyhítésére is. A biztosítási szolgáltatás részletes feltételeit a kártyára vonatkozó biztosítási ügyféltájékoztató és szerződési feltételek tartalmazzák. A szolgáltatást a Bank az Extra hitelkártyához nyújtja, melynek éves kártyadíja tartalmazza a biztosítási szolgáltatás díját is. Az FHB Bank Zrt. és az Allianz Hungária Zrt. közötti vonatkozó szerződés Bank általi felmondása miatt a biztosítás január 31. napján 24:00 órakor megszűnik Emelt szintű szolgáltatások MasterCard Gold típusú bankkártyákhoz Sürgősségi készpénzfelvétel: Abban az esetben, ha a Kártyabirtokos Gold típusú hitelkártyáját külföldön elveszíti, ellopják vagy otthon felejti és ezt a tényt - bankunknál, valamely MasterCard tagbanknál vagy a MasterCard központjánál - bejelenti, akkor kérésére - a Hirdetmény szerinti díj felszámítása mellett - 2 munkanapon belül készpénzhez juthat az erre kijelölt bankfiókban, a Bank által engedélyezett, de legfeljebb 5000 USD-nek megfelelő összeghatárig. Sürgősségi bankkártya csere: Ha a Kártyabirtokos Gold típusú hitelkártyáját külföldön elveszíti, ellopják vagy otthon felejti és ezt a tényt - bankunknál, valamely MasterCard tagbanknál vagy a MasterCard központjánál - bejelenti, akkor kérésére - a Hirdetmény szerinti díj felszámítása mellett - 2 munkanapon belül új bankkártyát gyártatunk le. 9. Hitelkártya letiltása 6

7 A hitelkártya letiltása kezdeményezhető: a Bank nyitvatartási ideje alatt személyesen a bankfiók felkeresésével, vagy TeleBankon keresztül: belföldről a es telefonszámon, külföldről es telefonszámon. 7

8 Közzététel napja: 2015.március 13. A Hitelkártyával végzett tranzakciók díja és jutaléka (Hatályos: április 01. napjától) MasterCard Standard MasterCard Gold FHB Extra FHB Autós Megnevezés Banki a megelőző Hirdetményben Banki Banki Banki Esedékesség Kártya kibocsátáshoz kapcsolódó díjak Kibocsátott kártya érvényessége 2 év 2 év 2 év 2 év 3 év 3 év 3 év 3 év - Főkártya éves díja március 30-ig kötött hitelkártya szerződések esetén Ft Ft Ft Ft Ft 1, Ft 1, Ft 1, Ft 1,2 Évente a szerződéskötés hónapjában (fordulónapon) Főkártya éves díja április 1-je után kötött hitelkártya szerződések esetén / hitelkártya igénylés nem nyújtható be / hitelkártya igénylés nem nyújtható be / hitelkártya igénylés nem nyújtható be / hitelkártya igénylés nem nyújtható be Ft 1, Ft 1, Ft 1, Ft 1,2 Évente a szerződéskötés hónapjában (fordulónapon) Társkártya éves díja Ft Ft Ft Ft Ft Ft 1 Nem igényelhető Nem igényelhető Évente a szerződéskötés hónapjában (fordulónapon) - 3 db db db db - Egy Főkártyához kibocsátható Társkártyák maximális száma / hitelkártya igénylés nem nyújtható be / hitelkártya igénylés nem nyújtható be / hitelkártya igénylés nem nyújtható be / hitelkártya igénylés nem nyújtható be 4 db 4 db Nem igényelhető Nem igényelhető - Kártya letiltás díja Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft A kártya letiltásával egyidejűleg Kártyapótlás díja Ft Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Előállítás napján Kártya újragyártás díja Ft Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Előállítás napján PIN- kód újragyártás díja 525 Ft 525 Ft 0 Ft 0 Ft 525 Ft 525 Ft 525 Ft 525 Ft Előállítás napján Sürgősségi kártyacsere díja USD 200 USD A kártya legyártásakor. 8

9 Közzététel napja: 2015.március 13. MasterCard Standard MasterCard Gold FHB Extra FHB Autós Megnevezés Banki Banki Banki Banki Esedékesség Tranzakciós díjak Vásárlás bel-, és külföldön 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft A tranzakció terhelésével egyidejűleg Készpénzfelvétel belföldi ATM-nél 525 Ft + 2% + 0,60% 525 Ft + 2% + 0,60% 525 Ft + 2% + 0,60% 525 Ft + 2% + 0,60% 260 Ft+ 2,88% + 0,6% 260 Ft+ 2,88% + 0,6% - - A tranzakció terhelésével egyidejűleg Készpénzfelvétel külföldi ATM-nél Ft + 2% Ft + 2% Ft + 2% Ft + 2% Ft + 2,00% + 0,60% Ft + 2,00% + 0,60% - - A tranzakció terhelésével egyidejűleg Készpénzfelvétel más belföldi bankfiók POS termináljánál Készpénzfelvétel külföldön a bankfiók pénztárában POS terminálnál 790 Ft + 2% + 0,60% 790 Ft + 2% + 0,60% 790 Ft + 2% + 0,60% 790 Ft + 2% + 0,60% Ft + 2% + 0,60% Ft + 2% + 0,60% Ft + 2% + 0,60% Ft + 2% + 0,60% 260 Ft+ 2,88% + 0,6% Ft + 2,00% + 0,60% 260 Ft+ 2,88% + 0,6% Ft + 2,00% + 0,60% - - Sürgősségi készpénzfelvétel díja USD 150 USD A tranzakció terhelésével egyidejűleg A tranzakció terhelésével egyidejűleg A kiutalást követő munkanapon Csoportos beszedési megbízás végrehajtása az Allianz Csoporttag javára Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Csoportos beszedési megbízás egyéb szolgáltató javára Visszafizetés postai készpénzátutalási megbízással (postai csekk) Ft 0 Ft Ft/ befizetés 210 Ft/ befizetés 210 Ft/ befizetés 210 Ft/ befizetés A könyvelés napján Visszafizetés bankfiókban 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft - Visszafizetés átutalással 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft - Minimum visszafizetendő összeg automatikus beszedése a bankunknál vezetett lakossági bankszámláról Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 9

10 Közzététel napja: 2015.március 13. MasterCard Standard MasterCard Gold FHB Extra FHB Autós Megnevezés Banki Banki Banki Banki Esedékesség Hitelkerettel kapcsolatos kondíciók Fordulónap minden hónap utolsó napja - Türelmi időszak 15 naptári nap - Minimum fizetendő összeg 5 Havi hitelkamat március 30-ig kötött hitelkártya szerződések esetén Éves hitelkamat március 30- ig kötött hitelkártya szerződések esetén - az előző sorban feltüntetett, havi kamatok éves mértéke- THM március 30-ig kötött hitelkártya szerződések esetén Ft hitelkeret összegre számolva Havi hitelkamat április 1-je után kötött hitelkártya szerződések esetén Éves hitelkamat április 1-je után kötött hitelkártya szerződések esetén- az előző sorban feltüntetett, havi kamatok éves mértéke- THM április 1-je után kötött hitelkártya szerződések esetén 5%, minimum Ft 5%, minimum Ft 5%, minimum Ft 5%, minimum Ft 5%, minimum Ft 5%, minimum Ft 5%, minimum Ft 5%, minimum Ft A türelmi időszak végén 2,36% 2,36% 2,06% 2,06% 2,72% 2,72% 2,74% 2,74% Fordulónapon havonta 28,35% - 24,75% - 32,65% - 32,90% - Fordulónapon havonta március 30-tól új március 30-tól új január 30-tól új január 30-tól új 2,57% 2,57% 2,57% 2,57% Fordulónapon havonta 30,85% - 30,85% - Fordulónapon havonta 38,38% 38,01% 38,38% 38,00% - Késedelmi kamat 7 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% Késedelmi díj Ft Ft Ft Ft Ft/4 120 Ft Ft/4 120 Ft Ft/4 120 Ft Ft/4 120 Ft 9 Fordulónapon Hitelkeret túllépés díja Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Fordulónapon Havi zárlati díj Ft 210 Ft 210 Ft 210 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Fordulónapon Hitelkeret módosítás díja Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Túlfizetésre, betéti összegre fizetett éves kamat - A módosított hitelkeret beállításakor % (EBKM: 3,04%) 3% (EBKM: 3,04%) Fordulónapon havonta 10

11 Közzététel napja: 2015.március 13. Megnevezés Kártya bankfiókban történő átvétele MasterCard Standard MasterCard Gold FHB Extra FHB Autós Banki Banki Egyéb szolgáltatások díjai Banki Banki Ft Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Esedékesség A kártya átvételét követő második napon Kártya postázása belföldre 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft A kártya postázásakor Kártya postázása külföldre Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft A kártya postázásakor Át nem vett kártya őrzési díja a 90. naptól Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft A kártya megsemmisítésekor Felszólító levelek díja 525 Ft 525 Ft 525 Ft 525 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft A felszólító levél előállításakor. Értesítési díj 525 Ft 525 Ft 525 Ft 525 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Eseti értesítések napján Kártyabirtokos kérésére kiállított igazolások díja 525 Ft 525 Ft 525 Ft 525 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Az igazolás kiállítását követő napon Kivonat pótlásának díja 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 210 Ft 210 Ft 210 Ft 210 Ft A kiállítás napján SMS Kártyafigyelő szolgáltatás díja 0 Ft/hó 0 Ft/hó 0 Ft/hó 0 Ft/hó 79 Ft/hó 79 Ft/hó 155 Ft/hó 155 Ft/hó Fordulónapon havonta Fordulónapi SMS főkártyához 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft - PIN- kód módosítása 210 Ft/ alkalom 210 Ft/ alkalom 210 Ft/ alkalom 210 Ft/ alkalom 210 Ft/ alkalom 210 Ft/ alkalom 210 Ft/ alkalom 210 Ft/ alkalom A módosítás napján Limitmódosítás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 210 Ft/ alkalom 210 Ft/ alkalom 210 Ft/ alkalom 210 Ft/ alkalom A módosítás napján Egyenleglekérdezés a bank készpénz-automatáin Külföldi utazási biztosítás (baleset-, betegség- és poggyász) 53 Ft/alkalom 53 Ft/alkalom 53 Ft/alkalom 53 Ft/alkalom 53 Ft/alkalom 53 Ft/alkalom - - A lekérdezés napján 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft/év Ft/év Hitelfedezeti személybiztosítás Átmeneti áruvédelem, letiltott kártya letiltási és pótlási díja, valamint személyi okmányok igazolt pótlási költségére vonatkozó biztosítás A havi díj, az előző hó végén fennálló tartozás összegének 0,050%-a. A havi díj, az előző hó végén fennálló tartozás összegének 0,050%-a. A havi díj, az előző hó végén fennálló tartozás összegének 0,050%-a. A havi díj, az előző hó végén fennálló tartozás összegének 0,050%-a Ft 0 Ft - - Évente, az igénylés hónapjának végén Havonta, minden hónap első napján 11

12 Legalább főt foglalkoztató társaság alkalmazásában álló Flotta munkavállaló vagy Közszféra dolgozó által igényelt hitelkártyák kedvezményes kártyadíjai: augusztus 1-jétől visszavonásig a legalább főt foglalkoztató társaság alkalmazásában álló Flotta munkavállaló vagy Közszféra dolgozó által igényelt hitelkártyák esetén a Főkártya éves díjai: Főkártya éves díj - első évben: Első évben 0 Ft FHB Autós Főkártya éves díj - második évtől: Évente Ft THM 37,26% 6 FHB Extra Főkártya éves díj - első évben: Első évben 0 Ft Főkártya éves díj - második évtől: Évente Ft THM: 37,26% 6 Flotta munkavállaló: Azon gazdálkodó szervezetek/vállalatok/illetve mindaz a jogi személyiségű, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (továbbiakban: Munkáltató) Munkavállalói, amely Munkáltató a Bankkal kötött Együttműködési Szerződésben vállalja, hogy foglalkoztatottai, vezető állású személyei közül minimum 5 fő létszámban lakossági bankszámlát nyitnak Bankunkban és a megnyitott lakossági bankszámlákra az Együttműködési Szerződésben vállalt mód szerint a Munkáltató rendszeres jövedelem-átutalást teljesít Közszféra dolgozó: (közalkalmazottak, köztisztviselők, katonák, rendőrök, bíróságok, ügyészségek alkalmazottai) A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló évi CXCIX. törvény, a központi államigazgatási szervekről valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló évi XLIII. törvény, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló évi XLIII. törvény, a honvédek jogállásáról szóló évi CCV. törvény, az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló évi LXVIII. törvény, a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló évi CLXII. törvény, a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészségi életpályáról szóló évi CLXIV. törvény, hatálya alá tartozó munkavállalók, valamint az állami vagyonról szóló évi CVI. törvényben felsorolt tartós állami tulajdonú társasági részesedéssel működő társaságok, valamint azok 100%-os tulajdonában lévő társaságok munkavállalói. Pénz- visszatérítési kedvezmény a hitelkártyával fizetett vásárlások után Az Extra és Autós hitelkártyák az alábbiakban meghatározott pénz-visszatérítést nyújtanak. A kedvezmény minden hónap utolsó napján, az adott hónapban könyvelésre került vásárlási tranzakciók összege alapján jóváírásra kerül a kártyaszámlán, ezzel automatikusan csökkentve a visszafizetendő tartozást. Extra hitelkártyák esetén a kedvezmény a fő- és társkártyával fizetett vásárlásokra egyaránt vonatkozik. A postai és bankfióki kártyaelfogadás készpénzfelvételi tranzakciónak minősül. FHB Autós Hitelkártya A kártyával adott alkalommal kifizetett összeg anyag töltő állomáson Bármely gépjármű üzem- A kártyával adott alkalommal kifizetett összeg Egyéb elfogadónál Ft 0,00% Ft 0,00% Ft 2,00% Ft 0,25% Ft és e fölött 3,00% A töltőállomásokon történő vásárlások után legfeljebb Ft-os havi összesített vásárlási összegig érvényesíthető kedvezmény Ft 0,50% Ft fölött 1,00% november 2. napjától megkötésre kerülő, új FHB Autós Hitelkártya szerződések esetén havonta legfeljebb Ft összesített vásárlási összegig érvényesíthető kedvezmény. FHB Extra Hitelkártya Bármely elfogadónál, a fizetett összegtől függetlenül 1,00% Havonta legfeljebb Ft összesített vásárlási összegig érvényesíthető kedvezmény. 1 A kártya éves díja első évben 0 Ft. 2 A Cserélje jobbra akciónkban igényelt hitelkártya esetén további 50% kedvezményt biztosítunk a kártya második éves díjából, ha a főkártyaigénylő a hitelkártya igénylésekor megjelölt, már meglévő hitelkártyáját az igénylést követő 6 hónapon belül igazoltan megszüntette. (A kedvezmény egyéb, éves díjkedvezménnyel nem vonható össze.) A Cserélje jobbra akciónkban igényelt hitelkártyákhoz kapcsolódó SMS szolgáltatás havi díja a kártyakibocsátást követő első 3 hónapban visszatérítésre kerül. 3 A Lakossági Hitelkártya ÁSZF 4.8. pontjában ismertetett esetekben a pótkártya előállítása díjmentes. 4 Ide értendő szolgáltatók kizárólag: Allianz Hungária Zrt., Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár, Allianz Hungária Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár. 5 Továbbá a fizetési késedelemből, vagy hitelkeret túllépésből származó teljes összeg. 6 A THM értéke Ft összegű, teljes kihasználtságú hitelkeret feltétezésével került kiszámításra. 7 Késedelmes teljesítés esetén, a Hirdetményben meghatározott mérték, azonban a Bank nem számít fel magasabb késedelmi kamatot, mint az ügyleti kamat másfélszeresének 3 százalékponttal növelt mértéke, de legfeljebb a évi CLXII. törvény által meghatározott, a hitelkártyákra vonatkozó mindenkor hatályos teljes hiteldíj mutató (THM) maximális mértéke. 8 A Minimum fizetendő összeg (késedelmes-/vagy részleges - Türelmi idő lejártáig történő - meg nem fizetése esetén számítja fel a Bank. 9 A feltüntetett díjak jelölése: 3-5 nap késedelemig / 5 nap késedelem fölött. 10 A Hitelkártya kibocsátásának első hónapjában a Bank a Havi zárlati díj terhelésétől eltekint. 11 Főkártyabirtokos által kezdeményezett szerződésmódosítás kezdeményezése esetén. 12 Az átvétel időpontjában hatályos Prémium Gold szerződéssel rendelkező Ügyfeleink részére a Bank a díjat nem számítja fel. 13 Egyedi esetekben a Hirdetményben megjelölt maximumnál magasabb összegű limitet is igényelhetnek Ügyfeleink. Az egyedi limit módosítási igény kizárólag személyesen a Bank fiókjaiban vagy TeleBankon keresztül jelezhető. 14 FHB Bank Zrt. és az Allianz Hungária Zrt. közötti vonatkozó szerződés Bank általi felmondása miatt a biztosítás január 31. napján 24:00 órakor megszűnt. 12

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015. november 01. napjától

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015. november 01. napjától HIRDETMÉNY Az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelkártyák esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Hatályos: 2015. november 01. napjától

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója az FHB Személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója az FHB Személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról H I R D E T M É N Y Az hivatalos tájékoztatója az FHB Személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2015. 07. 31. Hatályos: 2015. augusztus 01. napjától Jelen Hirdetmény az (továbbiakban

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról H I R D E T M É N Y Az hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2015.június 12. Hatályos: 2015. június 15. napjától 1 Tartalomjegyzék 1. POSTA

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója az FHB Személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója az FHB Személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról H I R D E T M É N Y Az hivatalos tájékoztatója az FHB Személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2015. 02. 27. Hatályos: 2015. március 01. napjától Jelen Hirdetmény az (továbbiakban

Részletesebben

1/16. számú melléklet - FHB Flexibilis Hitelkeret termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

1/16. számú melléklet - FHB Flexibilis Hitelkeret termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény. 1/16. számú melléklet - FHB Flexibilis Hitelkeret termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek A Bank üzletpolitikai döntésének következtében 2014.

Részletesebben

H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL

H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Személyi Kölcsön: A kölcsön összege: 300.000 Ft - 2.000 000,- Ft Futamidő: 12-72 hó Hatálybalépés napja: 2012. 07. 01. életbiztosítás

Részletesebben

1/16. számú melléklet - FHB Flexibilis Hitelkeret termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

1/16. számú melléklet - FHB Flexibilis Hitelkeret termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény. 1/16. számú melléklet - FHB Flexibilis Hitelkeret termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek A Bank üzletpolitikai döntésének következtében 2014.

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) 1. sz. melléklet SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. január 01. 1 1. Takarék Classic Személyi

Részletesebben

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL ÉRVÉNYES: 2015. április 1-től 1 JELENLEG ÉRTÉKESÍTETT KÖLCSÖNÖK: Érvényes a 2015. február 02-től befogadott

Részletesebben

6/25. számú melléklet - FHB Flexibilis Hitelkeret termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

6/25. számú melléklet - FHB Flexibilis Hitelkeret termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény. 6/25. számú melléklet FHB Flexibilis Hitelkeret termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Az FHB Bank Zrt. azon Ügyfelei részére, akik 2013. január

Részletesebben

MasterCard Unembossed PayPass bankkártya 4. VISA Online bankkártya

MasterCard Unembossed PayPass bankkártya 4. VISA Online bankkártya TAKARÉKPONT BANKKÁRTYA II. HIRDETMÉNY Hatályos: 2014. szeptember 22-től HUNGÁRIA TAKARÉK Kártyatermékek: TakarékPont Ugródeszka, Hagyományos, Újító, Pezsdítő és Komplex számlacsomagokhoz és a CSAK számlához

Részletesebben

7. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény

7. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény Lakossági Hirdetmény 7. számú melléklet - Lakossági Hirdetmény FHB-Shopline Bankkártya Érvényesség: 2015. szeptember 21. napjától visszavonásig Az FHB Bank Zrt. tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy jelen

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a központi lakossági hiteltermékek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a központi lakossági hiteltermékek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a központi lakossági hiteltermékek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, költségekről és ezek teljesítési rendjéről Érvényes:

Részletesebben

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) Új igénylés 2012. április 1-től nem fogadható be TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2012.

Részletesebben

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK I. Biztosíték nélküli hitelek II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések I.1. UniCredit Folyószámlahitel I. Biztosíték nélküli hitelek Akció 1 : Akciós kezelési költség

Részletesebben

Bankkártya hirdetmény

Bankkártya hirdetmény Bankkártya hirdetmény Kártyatermékek: Kölyökkártya Maestro Ifjúsági Maestro MC Standard MC Electronic Hitelkártya MC Business MC Electronic Business VISA Online 4.sz. melléklet Érvényes: 2013. szeptember

Részletesebben

A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL

A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL OTTHONTEREMTÉSI JELZÁLOGHITEL ÚJ LAKÁS ÉPÍTÉSÉRE, VÁSÁRLÁSÁRA (1 ÉVES REFERENCIA-KAMATLÁB PERIÓDUS)

Részletesebben

TakarékPont Ugródeszka, Hagyományos, Újító, Pezsdítő és Komplex számlacsomagokhoz és a CSAK számlához kapcsolódó bankkártyák

TakarékPont Ugródeszka, Hagyományos, Újító, Pezsdítő és Komplex számlacsomagokhoz és a CSAK számlához kapcsolódó bankkártyák TAKARÉKPONT LAKOSSÁGI BANKKÁRTYA II. HIRDETMÉNY Hatályos: 2014. szeptember 22-től HUNGÁRIA TAKARÉK TakarékPont Ugródeszka, Hagyományos, Újító, Pezsdítő és Komplex számlacsomagokhoz és a CSAK számlához

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója az FHB Prémium Gold Lombard Hitelek esetén alkalmazott kondícióiról

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója az FHB Prémium Gold Lombard Hitelek esetén alkalmazott kondícióiról H I R D E T M É N Y Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója az FHB Prémium Gold Lombard Hitelek esetén alkalmazott kondícióiról Közzététel napja: 2015. március 13. Hatályos: 2015. március 16. napjától

Részletesebben

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rakamaz Takarék (a továbbiakban Hitelintézet) STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2010. június 11. 1 1. Joker Személyi Kölcsön kondíciói: A kölcsön összege 50 000 Ft és

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók Kihirdetve: 2015. augusztus 24. Érvényes: 2015. augusztus 25. Jelen dokumentum nem

Részletesebben

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02.

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. H I R D E T M É NY MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. 1 1. Személyi kölcsön A kölcsön összege: 300.000 Ft 2 000 000,- Ft A kölcsön

Részletesebben

Széchenyi Beruházási Hitel

Széchenyi Beruházási Hitel Széchenyi Beruházási Hitel Hitelvizsgálati díj Hatályos: 2015. augusztus 18-tól Hitelkamat állami támogatás nélkül 1 havi BUBOR + évi 4,5 % Kamattámogatás mértéke (a futamidő első 3 évére) 1 5 % vetítve

Részletesebben

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.06.01-től érvényes kondícióiról III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak lakosság részére

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.06.01-től érvényes kondícióiról III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak lakosság részére III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak lakosság részére Cirrus/Maestro Főkártya éves díja * 1 500,0 Társkártya éves díja 1 500,0 Pótkártya díja (kártyaletiltást követően) 1 500,0 Pótkártya díja (újragyártási

Részletesebben

4. A bank jogosult az ügyfél egyező levelezési című forgalmi kivonatait egy borítékban postázni.

4. A bank jogosult az ügyfél egyező levelezési című forgalmi kivonatait egy borítékban postázni. Hatályos: 2015. július 1-től Közzététel napja: 2015. július 1. 1. Jelen kondíciós lista az Általános Üzleti Feltétek valamint a Bankkártya Üzletszabályzat elválaszthatatlan mellékletét képezi, azokkal

Részletesebben

III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak lakosság részére

III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak lakosság részére III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak lakosság részére VISA Electron² Cirrus/Maestro Kártya kibocsátáshoz kapcsolódó díjak¹ Főkártya éves díja * 1 500,00 Ft 1 500,00 Ft Társkártya éves díja 1 500,00

Részletesebben

BETÉTI BANKKÁRTYA ÉS HITELKÁRTYA HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE. Érvényben: 2011. június 1-TŐL. Közzététel: 2011. április 1.

BETÉTI BANKKÁRTYA ÉS HITELKÁRTYA HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE. Érvényben: 2011. június 1-TŐL. Közzététel: 2011. április 1. K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény BETÉTI BANKKÁRTYA ÉS HITELKÁRTYA HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK

Részletesebben

1/4. számú melléklet FHB Hello Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

1/4. számú melléklet FHB Hello Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény 1/4. számú melléklet FHB Hello Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Érvényes: 2013. május 3-tól Közzététel napja: 2013. május 02. Az FHB

Részletesebben

Raiffeisen OKOSkártya, Bank-, Hitelkártya és Bevásárlókártya

Raiffeisen OKOSkártya, Bank-, Hitelkártya és Bevásárlókártya Raiffeisen OKOSkártya, Bank-, Hitelkártya és Bevásárlókártya Kondíciós Lista Érvényben: 2009. április 3-tól visszavonásig 1. Kedvezmények Éves díj Bankszámlánként az első bankkártya első éves díjára az

Részletesebben

10. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya

10. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya Lakossági Hirdetmény.. 10. számú melléklet - Lakossági Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya Hatályos: 2015. november 20. napjától Közzététel napja: 2015. november 19. [1] Az itt feltüntetett OBA logó arról

Részletesebben

7. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény FHB-Shopline Bankkártya

7. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény FHB-Shopline Bankkártya . Lakossági Hirdetmény. 7. számú melléklet - Lakossági Hirdetmény FHB-Shopline Bankkártya Hatályos: 2015. november 20. napjától Közzététel napja: 2015. november 19. Módosított közzététel napja: 2015. december

Részletesebben

Kondíciós lista Lakossági ügyfelek részére Allianz ATM Plusz bankszámla és hozzá kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások

Kondíciós lista Lakossági ügyfelek részére Allianz ATM Plusz bankszámla és hozzá kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások Kondíciós lista Lakossági ügyfelek részére Allianz ATM Plusz bankszámla és hozzá kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások Allianz Allianz Bank Bank Zrt. Zrt. Tel.: Tel.: 06-40-421-421 Swift: 1/6 1. Feltételes

Részletesebben

10. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény

10. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény Lakossági Hirdetmény 10. számú melléklet - Lakossági Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya Hatályos: 2015. március 16. napjától visszavonásig 1 Az itt feltüntetett OBA logó arról ad tájékoztatást, hogy az

Részletesebben

FRIEDRICH WILHELM RAIFFEISEN HITEL ÉS HITELKÁRTYA TERMÉK-ÖSSZEHASONLÍTÓ TÁBLA KIEMELT MAGÁNÜGYFELEK RÉSZÉRE 1/5

FRIEDRICH WILHELM RAIFFEISEN HITEL ÉS HITELKÁRTYA TERMÉK-ÖSSZEHASONLÍTÓ TÁBLA KIEMELT MAGÁNÜGYFELEK RÉSZÉRE 1/5 FRIEDRICH WILHELM RAIFFEISEN HITEL ÉS HITELKÁRTYA TERMÉK-ÖSSZEHASONLÍTÓ TÁBLA KIEMELT MAGÁNÜGYFELEK RÉSZÉRE 1/5 Bankszámlahitel fedezettel FEDEZETES TERMÉKEINK Betét fedezete mellett nyújtott hitel Általános

Részletesebben

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre Hirdetmény Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról I. Lakossági folyószámlahitel Érvényes: 2015. április 9. Közzétéve: 2015. április 9. Csak az új szerződésekre Igényelhető

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Allianz Személyi kölcsön termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

H I R D E T M É N Y. Allianz Személyi kölcsön termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek H I R D E T M É N Y Allianz Személyi termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Hatályos: 2014. július 01. napjától Közzététel napja: 2014. június 30. FHB Bank Zrt. Fix Személyi

Részletesebben

Kondíciós lista magánszemélyek részére. III/1. Biztosíték nélküli hiteltermékek

Kondíciós lista magánszemélyek részére. III/1. Biztosíték nélküli hiteltermékek Kondíciós lista magánszemélyek részére III/1. Biztosíték nélküli hiteltermékek Az MKB Bank Zrt. eleget téve az MNB H-FH-I-B-55/2014. sz. határozatában foglaltaknak, 2014. március 11-től nem hárítja át

Részletesebben

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.10.01-től érvényes kondícióiról

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.10.01-től érvényes kondícióiról III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak vállalkozások részére Mastercard Business 5 000,00 Ft 5 000,00 Ft Pótkártya díja (kártyaletiltást követően) 5 000,00 Ft Pótkártya díja (újragyártási díj sérülés

Részletesebben

ÉRVÉNYES: 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁTÓL KÖZZÉTÉTEL NAPJA: 2015. ÁPRILIS 24.

ÉRVÉNYES: 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁTÓL KÖZZÉTÉTEL NAPJA: 2015. ÁPRILIS 24. Az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a Postahelyen értékesített lakossági bankszámlák és kapcsolódó szolgáltatások esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről

Részletesebben

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.07.01-től érvényes kondícióiról

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.07.01-től érvényes kondícióiról III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak vállalkozások részére Mastercard Business 5 000,00 Ft 5 000,00 Ft Pótkártya díja (kártyaletiltást követően) 5 000,00 Ft Pótkártya díja (újragyártási díj sérülés

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kondíciós Listája Hatályos: 2014. március 03. TARTALOMJEGYZÉK 1. Arteus Gold Credit devizakölcsön befektetési arany fedezete mellett... 4 1.1. Arteus Gold

Részletesebben

Hatályos: 2015. május 18. napjától Közzététel napja: 2015. május 15. A bankszámla megnyitásának feltétele:

Hatályos: 2015. május 18. napjától Közzététel napja: 2015. május 15. A bankszámla megnyitásának feltétele: Lakossági Bankszámla Hirdetmény. 1/9. számú melléklet FHB Flotta Kedvezmény Számlacsomaghoz (2010. december 6-ig Flotta Standard Számlacsomag) kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Az

Részletesebben

HIRDETMÉNY. az UniCredit Bank Hungary Zrt kondíciói magánszemélyek részére NEM FORGALMAZOTT TERMÉKEK

HIRDETMÉNY. az UniCredit Bank Hungary Zrt kondíciói magánszemélyek részére NEM FORGALMAZOTT TERMÉKEK HIRDETMÉNY az UniCredit Bank Hungary Zrt kondíciói magánszemélyek részére NEM FORGALMAZOTT TERMÉKEK BANKSZÁMLÁK, BETÉTI BANKKÁRTYÁK, HITELKÁRTYÁK UNICREDIT DUPLA SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓ KONDÍCIÓK (2008.

Részletesebben

Hatályos: 2015. március 16. napjától Közzététel napja: 2014. december 31.

Hatályos: 2015. március 16. napjától Közzététel napja: 2014. december 31. Lakossági Bankszámla Hirdetmény. 6/24. számú melléklet FHB Flexibilis Hitelkeret, 2011. április 1je előtt a jogelőd Allianz Bank Zrt.nél befogadott Flexibilis Hitelkeret termékhez kapcsolódó költségek,

Részletesebben

10. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya

10. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya . Lakossági Hirdetmény. 10. számú melléklet - Lakossági Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya Hatályos: 2015. december 07. napjától Közzététel napja: 2015. szeptember 18. Módosított közzététel napja: 2015.

Részletesebben

III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak vállalkozások részére VISA Business Főkártya díja (éves részlete: 8,000.00 Ft) 16 000,00 Ft Társkártya díja (éves részlete: 8,000.00 Ft) 16 000,00 Ft Pótkártya

Részletesebben

Hirdetmény Akciók kondíciói

Hirdetmény Akciók kondíciói Hirdetmény Akciók kondíciói NET BETÉT Időtartama: 2010. október 4-től visszavonásig. Leköthető legkisebb összeg: 1.000.-Ft 1 Lakossági akciós betétek Napra lekötött, fix kamatozású kizárólag lakossági

Részletesebben

6/12. számú melléklet FHB ATM Plusz Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

6/12. számú melléklet FHB ATM Plusz Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény. 6/12. számú melléklet FHB ATM Plusz Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Az FHB ATM Plusz Bankszámla megegyezik a 2011. március 31-ig Allianz

Részletesebben

BANKKÁRTYA SZOLGÁLTATÁSOK KONDÍCIÓI

BANKKÁRTYA SZOLGÁLTATÁSOK KONDÍCIÓI BANKKÁRTYA SZOLGÁLTATÁSOK KONDÍCIÓI Közzététel: 2015. október 16. napján Hatályos: 2015. október 19. napjától Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy 2015. október 19-től az Erste Bank két új szolgáltatást

Részletesebben

Bankkártya hirdetmény

Bankkártya hirdetmény Bankkártya hirdetmény 4.sz. melléklet Érvényes: 2014. augusztus 25-től Kártyatermékek: Kölyökkártya Maestro Ifjúsági Maestro MC Standard MC Business MC Electronic Business VISA Online Kártyadíjak Éves

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kondíciós Listája Hatályos: 2013. január 11. TARTALOMJEGYZÉK 1. Arteus Gold Credit devizakölcsön befektetési arany fedezete mellett... 4 1.1. Arteus Gold

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Lakossági Bankszámla és Betéti Kamat Hirdetmény BANKKÁRTYÁS TRANZAKCIÓK DÍJAI

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Lakossági Bankszámla és Betéti Kamat Hirdetmény BANKKÁRTYÁS TRANZAKCIÓK DÍJAI BANKKÁRTYÁS TRANZAKCIÓK DÍJAI Közzététel: 2015. október 16. napján Hatályos: 2015. október 19-től A változás okai: Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy 2015. október 19-től az Erste Bank két új szolgáltatást

Részletesebben

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2013.09.01-től érvényes kondícióiról

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2013.09.01-től érvényes kondícióiról III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak lakosság részére Főkártya éves díja * Társkártya éves díja Cirrus/Maestro 1,500.00 Ft 1,500.00 Ft Pótkártya díja (kártyaletiltást követően) 1,500.00 Ft Pótkártya

Részletesebben

3. 2015. JANUÁR 01. NAPJÁTÓL KÖZZÉTÉTEL NAPJA: 2014. DECEMBER

3. 2015. JANUÁR 01. NAPJÁTÓL KÖZZÉTÉTEL NAPJA: 2014. DECEMBER Az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a Postahelyen értékesített lakossági bankszámlák és kapcsolódó szolgáltatások esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről

Részletesebben

HIRDETMÉNY Az ÜZLETI HITELKÁRTYA TERMÉKRŐL

HIRDETMÉNY Az ÜZLETI HITELKÁRTYA TERMÉKRŐL 1. oldal SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK 2011. március 15-től a Bank nem fogad be Üzleti hitelkártyára vonatkozó új hiteligénylést. 2011. március 15-től a fennálló hitelszerződések az éves felülvizsgálatkor

Részletesebben

HIRDETMÉNY A BANKKÁRTYÁS TRANZAKCIÓK DÍJAIRÓL

HIRDETMÉNY A BANKKÁRTYÁS TRANZAKCIÓK DÍJAIRÓL HIRDETMÉNY A BANKKÁRTYÁS TRANZAKCIÓK DÍJAIRÓL Kihirdetve: 2015.07.16. Hatályos: 2015.07.16. Bizonyos termékek érvényességének kezdete a fenti érvényességi időponttól eltérő lehet. Ez esetben mindig az

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

A Pénzforgalmi és bankkártya üzletszabályzat 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL

A Pénzforgalmi és bankkártya üzletszabályzat 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL A Pénzforgalmi és bankkártya üzletszabályzat 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL C) A bankkártyákra vonatkozóan Magánszemély számlatulajdonos esetén igényelhető chip kártyákra vonatkozóan

Részletesebben

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI Érvényes: 2015. január 1. LAKOSSÁGI SZEMÉLYI HITEL IGÉNYBEVÉTELI LEHETŐSÉGEK, KAMAT ÉS KÖLTSÉG FELTÉTELEK Érvényes: 2015. január 1. naptól

Részletesebben

3. sz. melléklet Posta Flotta Bankszámlához kapcsolódó díjak, jutalékok, költségek és kamatmértékek. Érvényes: 2014. április 10.

3. sz. melléklet Posta Flotta Bankszámlához kapcsolódó díjak, jutalékok, költségek és kamatmértékek. Érvényes: 2014. április 10. Hirdetmény Az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a Postahelyen értékesített lakossági bankszámlák és kapcsolódó szolgáltatások esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési

Részletesebben

Hirdetmény Akciók kondíciói 1/2010.09.16. és 2/2010.09.16. számú Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.10.

Hirdetmény Akciók kondíciói 1/2010.09.16. és 2/2010.09.16. számú Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.10. 1/6 Hirdetmény Akciók kondíciói NET BETÉT Időtartama: 2010. október 4-től visszavonásig. Leköthető legkisebb összeg: 1.000.-Ft 1/6 Lakossági akciós betétek Napra lekötött, fix kamatozású kizárólag lakossági

Részletesebben

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.03.01-től érvényes kondícióiról III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak vállalkozások részére

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.03.01-től érvényes kondícióiról III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak vállalkozások részére III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak vállalkozások részére Mastercard Business 5 000,00 Ft 5 000,00 Ft Pótkártya díja (kártyaletiltást követően) 5 000,00 Ft Pótkártya díja (újragyártási díj sérülés

Részletesebben

Kondíciós lista Lakossági ügyfelek részére Favorit bankszámla és hozzá kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások

Kondíciós lista Lakossági ügyfelek részére Favorit bankszámla és hozzá kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások Kondíciós lista Lakossági ügyfelek részére Favorit bankszámla és hozzá kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások Allianz Allianz Bank Bank Zrt. Zrt. Tel.: Tel.: 06-40-421-421 Swift: 1/7 1. Feltételes kondíciók

Részletesebben

6/11. számú melléklet FHB Kapcsolatok Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

6/11. számú melléklet FHB Kapcsolatok Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény. 6/11. számú melléklet FHB Kapcsolatok Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Az FHB Kapcsolatok Bankszámla megegyezik a 2011. március 31ig

Részletesebben

6/12. számú melléklet FHB ATM Plusz Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

6/12. számú melléklet FHB ATM Plusz Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény. 6/12. számú melléklet FHB ATM Plusz Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Az FHB ATM Plusz Bankszámla megegyezik a 2011. március 31ig Allianz

Részletesebben

Pillér Takarékszövetkezet

Pillér Takarékszövetkezet Lakossági Ügyfelek részére szóló egységes Bankkártya hirdetmény Pillér Takarékszövetkezet www.pillertksz.hu Egységes Bankkártya Hirdetmény Lakossági ügyfelek részére Hatályos: Közzététel napja: 2015. december

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója az időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója az időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY Időskori Jelzálogjáradék Hirdetmény javított Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója az időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2015. június 26.

Részletesebben

Otthonteremtési kamattámogatásos használt lakásvásárlási hitel

Otthonteremtési kamattámogatásos használt lakásvásárlási hitel Otthonteremtési kamattámogatásos használt lakásvásárlási hitel Érvényes: 2016.08.01-től Fix, 1 éves kamatperiódus Kamatozás Ügyleti (bruttó) kamat* 1/6 Adósok által fizetendő kamat** Ügyleti év Az első

Részletesebben

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5 Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan, magánszemélyek részére 1. A hitelkeret

Részletesebben

Hatályos: 2015. december 22-től (1503) Közzététel napja: 2015. december 21.

Hatályos: 2015. december 22-től (1503) Közzététel napja: 2015. december 21. Hatályos: 2015. december 22-től (1503) Közzététel napja: 2015. december 21. Az UniCredit Partner Aktív és Partner Ikon Csomag igénylésére, igénybevételére azon természetes személyek jogosultak: akik a

Részletesebben

É r v é n y e s : 2 0 1 3. s z e p t e m b e r 1 6 - t ó l. Badacsonytomaj, 2013. július 15.

É r v é n y e s : 2 0 1 3. s z e p t e m b e r 1 6 - t ó l. Badacsonytomaj, 2013. július 15. Balaton-felvidéki Takarékszövetkezet 8 2 5 8 B a d a c s o n y t o m a j K e r t u. 1 2. T e l. / F a x. : 8 7 / 4 7 1-6 1 1 E m a i l : k o z p o n t @ b f e l v i d e k. t k s z. h u HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI

Részletesebben

1. 2015. JANUÁR 01. NAPJÁTÓL KÖZZÉTÉTEL NAPJA: 2014. DECEMBER

1. 2015. JANUÁR 01. NAPJÁTÓL KÖZZÉTÉTEL NAPJA: 2014. DECEMBER Az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a Postahelyen értékesített lakossági bankszámlák és kapcsolódó szolgáltatások esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről

Részletesebben

Hirdetmény. Akciók kondíciói. A hirdetmény módosításának oka: Otthonteremtési kamattámogatott kölcsön THM valamint a reprezentatív példa újraszámítása

Hirdetmény. Akciók kondíciói. A hirdetmény módosításának oka: Otthonteremtési kamattámogatott kölcsön THM valamint a reprezentatív példa újraszámítása Hirdetmény Akciók kondíciói A hirdetmény módosításának oka: Otthonteremtési kamattámogatott kölcsön THM valamint a reprezentatív példa újraszámítása 51/2013. számú Eszköz Forrás Bizottsági határozattal

Részletesebben

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok I. Takarékpont Számlacsomagok Számlacsomagok Nebuló Ugródeszka 14-27-évig Feltétel 14-18 év 18-27 év Számlanyitási díj Havi zárlati díj Számlavezetési díj Számlacsomag havi díja 105 Ft 205 Ft Számlakivonat

Részletesebben

NEM FORGALMAZOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI

NEM FORGALMAZOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI NEM FORGALMAZOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI Érvényes: 2015. július 1. 1 DEVIZAKIVÁLTÓ HITEL FŐBB KONDÍCIÓI 2012. március 1-től nem igényelhető! Forint alapú Devizakiváltó Hitel kondíciói: A kölcsön

Részletesebben

6/21. Számú melléklet FHB Megtakarítási Számlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

6/21. Számú melléklet FHB Megtakarítási Számlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény. 6/21. Számú melléklet FHB Megtakarítási Számlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Az FHB Megtakarítási Számla megegyezik a 2011. március 31-ig Allianz

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

6/4. számú melléklet FHB Classic Számlacsomaghoz kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

6/4. számú melléklet FHB Classic Számlacsomaghoz kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény. 6/4. számú melléklet FHB Classic Számlacsomaghoz kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Jelen Hirdetmény az FHB Classic Számlacsomaghoz kapcsolódó tranzakciók

Részletesebben

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK I. Biztosíték nélküli hitelek II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések I. Biztosíték nélküli hitelek I.1. UniCredit Folyószámlahitel Akció 1 : Akciós kezelési költség

Részletesebben

1/11. számú melléklet FHB Flotta Prémium Számlacsomaghoz kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

1/11. számú melléklet FHB Flotta Prémium Számlacsomaghoz kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény. 1/11. számú melléklet FHB Flotta Prémium Számlacsomaghoz kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Az FHB Bank Zrt. azon Ügyfelei részére, akik 2013. január

Részletesebben

ÉRVÉNYES: 2015. JÚNIUS 01. NAPJÁTÓL KÖZZÉTÉTEL NAPJA: 2015. MÁJUS 29.

ÉRVÉNYES: 2015. JÚNIUS 01. NAPJÁTÓL KÖZZÉTÉTEL NAPJA: 2015. MÁJUS 29. Az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a Postahelyen értékesített lakossági bankszámlák és kapcsolódó szolgáltatások esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről

Részletesebben

HIRDETMÉNY A MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ TERMÉKEK KONDÍCIÓIRÓL

HIRDETMÉNY A MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ TERMÉKEK KONDÍCIÓIRÓL HIRDETMÉNY A MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ TERMÉKEK KONDÍCIÓIRÓL Érvényes: 2011.08.15. Számlavezetés PSZ /A. sz. melléklet: Már nem köthető lakossági forint bankszámlák, bankszámlacsomagok kondíciói PSZ/B. sz.

Részletesebben

Kondíciós lista magánszemélyek részére. III/1. Biztosíték nélküli hiteltermékek. Érvényes: 2013. augusztus 28-ától Közzétéve: 2013. június 24.

Kondíciós lista magánszemélyek részére. III/1. Biztosíték nélküli hiteltermékek. Érvényes: 2013. augusztus 28-ától Közzétéve: 2013. június 24. Kondíciós lista magánszemélyek részére III/1. Biztosíték nélküli hiteltermékek Közzétéve: 2013. június 24. Tartalomjegyzék MKB Folyószámlahitel... 4 MKB Frissítı és MKB Frissítı Extra Folyószámlahitel...

Részletesebben

Megnevezés Erste Kolléga Forint Bankszámla Erste Kolléga Extra Forint Bankszámla

Megnevezés Erste Kolléga Forint Bankszámla Erste Kolléga Extra Forint Bankszámla ERSTE MUNKAVÁLLALÓI BANKSZÁMLÁK DÍJAI ÉS JUTALÉKAI Közzététel: 2015. június 29. napján Hatályos: 2015. július 1-től A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. tv.-ben előírt tájékoztatási

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Bruttó kamat* Kamattámogatás 4,8810% 0,0000% 4,8810%

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Bruttó kamat* Kamattámogatás 4,8810% 0,0000% 4,8810% H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ FORINT ALAPÚ LAKÁSCÉLÚ KAMATTÁMOGATÁSOS KÖLCSÖN KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL Érvényes 2015.01.05-től KAMATTÁMOGATOTT HITEL 134/2009. (VI.23) Kormányrendelet

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás. Bruttó kamat* Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás. Bruttó kamat* Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ FORINT ALAPÚ LAKÁSCÉLÚ KAMATTÁMOGATÁSOS KÖLCSÖN KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL Érvényes 2015.08.01-től KAMATTÁMOGATOTT HITEL 134/2009. (VI.23) Kormányrendelet

Részletesebben

TakarékPont Számlacsomagokhoz kapcsolódó bankkártyák. TakarékPont Haladás Maestro. TakarékPont Lazítás Maestro

TakarékPont Számlacsomagokhoz kapcsolódó bankkártyák. TakarékPont Haladás Maestro. TakarékPont Lazítás Maestro NEM FORGALMAZOTT TAKARÉKPONT BANKKÁRTYA HIRDETMÉNY 2014. szeptember 22-től 1. oldal A Hirdetményben szereplő termékek értékesítése 2014.09.22-től megszűnt. Kártyatermékek: TakarékPont Számlacsomagokhoz

Részletesebben

PÉNZFORGALMI HIRDETMÉNY ERSTE BUSINESS SZÁMLACSALÁD

PÉNZFORGALMI HIRDETMÉNY ERSTE BUSINESS SZÁMLACSALÁD PÉNZFORGALMI HIRDETMÉNY ERSTE BUSINESS SZÁMLACSALÁD (AZ hivatalos tájékoztatója a Business Számlacsaládba tartozó ERSTE Business FX Számlacsomaggal, az ERSTE Business Max Számlacsomaggal, az ERSTE Business

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2013. február 20-tól Fizetési számla

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től Fizetési számla

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Lakossági Hitel Hirdetmény HITELKÁRTYA KÖZZÉTÉVE: 2015. JÚNIUS 30-ÁN HATÁLYOS: 2015. JÚLIUS 1-TŐL

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Lakossági Hitel Hirdetmény HITELKÁRTYA KÖZZÉTÉVE: 2015. JÚNIUS 30-ÁN HATÁLYOS: 2015. JÚLIUS 1-TŐL HITELKÁRTYA KÖZZÉTÉVE: 2015. JÚNIUS 30-ÁN HATÁLYOS: 2015. JÚLIUS 1-TŐL A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. CXVI. törvényben előírt tranzakciós illeték fizetési kötelezettség miatt 2013. január

Részletesebben

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE A Standard és Joker kölcsöntermékek forgalmazása 2012. március 27.-tıl megszőnt! A Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2010. június

Részletesebben

SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGHITELEK (ÉRVÉNYES: 2015.12.07-TŐL) 6.1. Szabad felhasználású jelzáloghitel

SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGHITELEK (ÉRVÉNYES: 2015.12.07-TŐL) 6.1. Szabad felhasználású jelzáloghitel SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGHITELEK (ÉRVÉNYES: 2015.12.07-TŐL) A jelen Hirdetményben foglalt időpontok előtt befogadott szabad felhasználású jelzáloghitelekre vonatkozó kamat, kezelési költség és egyéb

Részletesebben

Az Erste Bank által meghirdetett Akciós ajánlatok lakossági ügyfelek részére. Közzététel: 2015. július 30. Hatályos: 2015.

Az Erste Bank által meghirdetett Akciós ajánlatok lakossági ügyfelek részére. Közzététel: 2015. július 30. Hatályos: 2015. Az Erste Bank által meghirdetett Akciós ajánlatok lakossági ügyfelek részére Közzététel: 2015. július 30. Hatályos: 2015. július 31-től 1. EgySzámla számlavezetési díjkedvezmény, amennyiben 2015. július

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2012. január 1. Érvényes: visszavonásig. A 2011. április 1. napján hatályba lépett azonos című dokumentum jelen dokumentum hatályba

Részletesebben

INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT JELZÁLOG TÍPUSÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015.02.02-től

INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT JELZÁLOG TÍPUSÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015.02.02-től INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT JELZÁLOG TÍPUSÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY Hatályos: 2015.02.02-től 1 SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG KÖLCSÖN KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL Érvényes 2015.02.02.

Részletesebben