HIRDETMÉNY. Hatályos: április 01. napjától

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015. április 01. napjától"

Átírás

1 HIRDETMÉNY Az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelkártyák esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Hatályos: április 01. napjától Az FHB Bank Zrt. tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy jelen Hirdetményt megelőzően hatályban lévő Hirdetményhez képest az alábbiak módosultak: A án hatályba lépett Hirdetmény kiegészítés jelen Hirdetmény szövegébe beépítésre került. Ezen kiegészítés a minimum fizetendő összeg beszedésének működésére vonatkozik. A hatályost megelőző Hirdetményeink elérhetők a weboldalunkon, valamint megtekinthetők valamennyi Bankfiókunkban. 1

2 TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK VÁLASZTHATÓ LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA TÍPUSOK THM SZÁMÍTÁSA KAMATSZÁMÍTÁS REPREZENTATÍV PÉLDÁK TRANZAKCIÓK ELSZÁMOLÁSA KÜLFÖLDÖN VÉGZETT TRANZAKCIÓK ELSZÁMOLÁSA BELFÖLDÖN VÉGZETT TRANZAKCIÓK ELSZÁMOLÁSA HITELKÁRTYA SZÁMLÁRA BEÉRKEZŐ JÓVÁÍRÁSOK ELSZÁMOLÁSA LIMITEK HITELKÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK FHB TELEBANK SZOLGÁLTATÁS BALESET-, BETEGSÉG ÉS POGGYÁSZBIZTOSÍTÁS HITELFEDEZETI SZEMÉLYBIZTOSÍTÁS ÁTMENETI ÁRUVÉDELEM, LETILTOTT KÁRTYA LETILTÁSI ÉS PÓTLÁSI DÍJA, VALAMINT SZEMÉLYI OKMÁNYOK IGAZOLT PÓTLÁSI KÖLTSÉGÉRE VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁS EMELT SZINTŰ SZOLGÁLTATÁSOK MASTERCARD GOLD TÍPUSÚ BANKKÁRTYÁKHOZ HITELKÁRTYA LETILTÁSA

3 Általános rendelkezések Jelen hirdetményben szereplő hitelkártya szolgáltatások feltételei az FHB Bank Zrt. természetes személy Ügyfeleire érvényesek. Továbbá jelen Hirdetmény a Lakossági Hitelkártya Általános Szerződési Feltételeivel együtt érvényes. Az FHB Bank Zrt. jogosult a jelen Hirdetményben feltüntetett kamatokat, költségeket, feltételeket a Lakossági Hitelkártya Általános Szerződési Feltételeiben (a továbbiakban: ÁSZF) meghatározott esetekben egyoldalúan módosítani. A Bank az Ügyfelek számára kedvezőtlen módosításokat a módosítás hatálybalépését 60 nappal megelőzően a Hirdetményben teszi közzé, valamint arról a Főkártyabirtokost postai úton is értesíti. 1. Választható lakossági hitelkártya típusok FHB Extra Hitelkártya (Mastercard Standard, dombornyomott bankkártya chippel. A korábbi Visa Classic mágnescsíkos kártyák megújítása, cseréje, vagy pótlása esetén az új kártya MasterCard típusban kerül kibocsátásra.) FHB Autós Hitelkártya (Visa Electron, mágnescsíkos bankkártya) A felsorolt termékek kizárólag forint alapúak lehetnek. 2. THM számítása Teljes hiteldíj mutató (THM): A teljes hiteldíj mutató a hitel teljes díjának aránya a hitel teljes összegéhez éves százalékban kifejezve. A THM értékek meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt és a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat azzal, hogy a THM mutató értéke nem tükrözi az egyes hitelek kamatkockázatát. A Bank által megállapított leggyakoribb lehívási módtól eltérő lehívási mód magasabb hiteldíj mutatót eredményezhet, de nem haladhatja meg a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009.évi CLXII. törvény által a hitelkártya szerződésekre meghatározott, THM maximumát. A THM számításánál figyelembe kell venni a fogyasztó által a hitelszerződés kapcsán fizetendő összes díjat (ideértve a kamatot, díjat, jutalékot, költséget és adót), valamint a hitelhez kapcsolódó járulékos szolgáltatások költségeit, ha a Bank számára ismertek, továbbá a szolgáltatás igénybevételét a hitelszerződés megkötéséhez vagy ajánlat szerinti megkötéséhez a Bank előírja, ideértve különösen a számlavezetés és a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használatának költségeit és a fizetési műveletekkel kapcsolatos egyéb költségeket. A THM értékének meghatározására a következő képletet kell alkalmazni: m m' Ck l 1 k 1 l 1 Ck: a k sorszámú hitelrészlet összege, csökkentve a hitel felvételével összefüggő, az első hitelfolyósításig fizetendő költségekkel, Dl: az l sorszámú törlesztőrészlet vagy díjfizetés összege, m: a hitelfolyósítások száma, m : az utolsó törlesztőrészlet vagy díjfizetés sorszáma, tk: az első hitelfolyósítás időpontja és minden ezt követő hitelfolyósítás időpontja közötti időtartam években és töredékévekben kifejezve, ezért t1 = 0, sl: az első hitelfolyósítás időpontja és minden egyes törlesztőrészlet vagy díjfizetés időpontja közötti időtartam években és töredékévekben kifejezve, X: a THM értéke. A THM kiszámítását a következő számítási módszerrel kell elvégezni: t k s 1 X D X l a) ha a hitel határozza meg a hitel lehívásának időpontját, a teljes hitelösszeget azonnal lehívottnak kell tekinteni; b) ha a szerződés alapján a kamat és más díj mértéke változó, de azok mértéke nem határozható meg a kiszámításkor, a számítás során az utolsó ismert kamatot és díjat változatlannak kell tekinteni a futamidő végéig; c) ha a visszafizetés ütemezése nincs meghatározva, akkor a hitel lejárati időtartamát egy évnek kell tekinteni és tizenkét egyenlő részletben, havonta történő törlesztéssel kell számolni; d) ha a hitelszerződés különböző módokat biztosít a lehívásra, amelyekhez eltérő kamatok és díjak kapcsolódnak, a teljes hitelösszeget az adott hiteltípusnál leggyakoribb lehívási módra alkalmazandó legmagasabb kamattal és díjjal kell figyelembe venni; e) ha a hitel minősül fizetési számlához kapcsolódó hitelnek, és ha a tőketörlesztés időpontja vagy összege nem állapítható meg - a törlesztést a hitelszerződésben meghatározott legkorábbi időpontban és a hitelszerződésben meghatározott legalacsonyabb összegben történő megvalósulással kell figyelembe venni f) a hitelkártya esetén a kezdő időpont a hitelező által nyilvánosan meghirdetett elszámolási időszak első napja 3

4 g) ha a hitelszerződés szerint a fogyasztó szabadon hívhatja le a hitelt, de a szerződés a lehívás különböző módjainál összegre és időtartamra vonatkozó korlátokat tartalmaz, a hitelt a legkorábbi időpontban lehívottnak kell tekinteni a korlátok figyelembevételével; h) ha a hitel legmagasabb összegéről még nem állapodtak meg, azt forintnak kell tekinteni; i) ha a Bank egy korlátozott időtartamra vagy összegre eltérő, kedvezményes kamatot és díjat számít fel, a THM kiszámításakor érvényes nem kedvezményes kamatot és a díjat kell figyelembe venni a hitelszerződés teljes időtartamára a THM értékének meghatározásakor. A THM számítás során az alábbiak figyelembevétele kötelező: a) a felek által különböző időpontokban teljesített törlesztések és folyósítások összege és azok teljesítési ideje eltérő lehet; b) a kezdő időpont a Bank által nyilvánosan meghirdetett elszámolási időszak első napja; c) a kiszámítás során használt időtartamokat években vagy töredékévekben kell kifejezni; d) egy évet 365 napból (vagy szökőév esetén 366 napból), 52 hétből vagy tizenkét egyenlő hosszúságú hónapból állónak kell tekinteni, egy ilyen hónapot 30,41666 napból állónak kell tekinteni függetlenül attól, hogy szökőévről van-e szó; e) a számítás eredményét százalékos formában, legalább egy tizedesjegy pontossággal kell meghatározni. A THM számításánál nem vehető figyelembe: a) a prolongálás (futamidő hosszabbítás) költsége, b) a késedelmi kamat, c) egyéb olyan fizetési kötelezettség, amely a szerződésben vállalt kötelezettség nem teljesítéséből származik, d) kereskedelmi kölcsön vagy kapcsolt hitelszerződés esetén az Ügyfél által a termékek vagy szolgáltatások megvételéért fizetett a vételáron felüli díj függetlenül attól, hogy készpénzzel vagy hitelből fizeti, valamint a számlavezetés és a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használatának költségei és a fizetési műveletekkel kapcsolatos egyéb költségek, ha a számla fenntartását a Bank nem írja elő az adott hitelszerződéshez és költségeit az Ügyféllel kötött szerződésben egyértelműen és külön feltüntették. 3. Kamatszámítás A hitelkártyával végzett tranzakciók után fizetendő kamat kiszámításának módját a Bank Lakossági Hitelkártya ÁSZF-e tartalmazza Reprezentatív példák A Reprezentatív példák kiszámításakor a Bank - a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló hatályos jogszabályban foglaltak alapján - az alábbi feltételeket vette figyelembe: 1. a hitel futamidejét 1 évnek tekintette, 2. a hitelt a legkorábbi időpontban lehívottnak tekintette, a lehívás különböző módjainál az időtartamra vonatkozó korlátok figyelembevételével 3. a hitelkeret leggyakoribb lehívási módjaként a Bank a bankkártyás vásárlást vette figyelembe, 4. a törlesztések kapcsán úgy tekintette, hogy az egyes törlesztőrészletek összege, azonos a minimum visszafizetendő összegekkel, majd a hitel lejáratakor fizetendő utolsó visszafizetés alkalmával a teljes fennmaradó összeg kerül visszafizetésre (THM r. 4. (2)f) Devizanem FHB Extra Hitelkártya HUF FHB Autós Hitelkártya Hitelkeret összege Ft Főkártya éves díja Ft Ft Lehívás díja (kártyás vásárlás) 0 Ft Havi zárlati díj 0 Ft Havi hitelkamat 2,57% Kamat típusa változó Futamidő határozatlan Türelmi időszak 15 naptári nap Minimum fizetendő összeg 5,00%, minimum Ft THM 38,38% 38,38% Hitel teljes díja Ft Ft Fogyasztó által fizetendő teljes összeg* Ft Ft * Hitel teljes díja és a hitel teljes összege 4

5 4. Tranzakciók elszámolása 4.1. Külföldön végzett tranzakciók elszámolása MasterCard típusú hitelkártyák esetén: A Hitelkártyával külföldi pénznemben, vagy külföldön végzett tranzakciókat a MasterCard Nemzetközi kártyatársaság a tranzakció devizanemétől függően euróra (EUR) vagy amerikai dollárra (USD) konvertálja. A forintban végzett tranzakciók forintban, az USD-ben végzett tranzakciók USD-ben, míg az összes többi devizanemben végzett tranzakciók EUR-ban érkeznek be a Bankhoz elszámolásra. A Bank ezt az összeget a kártyatársaságtól a Bankhoz való beérkezés napját megelőző banki napon érvényes banki számlakonverziós eladási / vételi árfolyamon átszámítja forintra (HUF). A tranzakciók összege a feldolgozás napján kerül terhelésre az Ügyfél Hitelkártya-számláján. A terhelés/ jóváírás értéknapja megegyezik a könyvelés napjával. Visa típusú Hitelkártya esetén: A Hitelkártyával külföldi pénznemben, vagy külföldön végzett tranzakciókat a VISA Nemzetközi kártyatársaság euróra (EUR) konvertálja. A forintban végzett tranzakciók forintban, az összes többi devizanemben végzett tranzakciók EUR-ban érkeznek be a Bankhoz elszámolásra. A Bank ezt az összeget a kártyatársaságtól a Bankhoz való beérkezés napját megelőző banki napon érvényes banki számlakonverziós eladási / vételi árfolyamon átszámítja forintra (HUF). A tranzakciók összege a feldolgozás napján kerül terhelésre az Ügyfél Hitelkártyaszámláján. A terhelés/ jóváírás értéknapja megegyezik a könyvelés napjával Belföldön végzett tranzakciók elszámolása A Hitelkártyával lebonyolított fizetési művelet esetén, ha a bizonylaton szereplő összeg devizaneme megegyezik a Hitelkártya-számla devizanemével, a Hitelkártya-számlára terhelt összeg minden esetben megegyezik a Bizonylaton szereplő összeggel Hitelkártya számlára beérkező jóváírások elszámolása A Hitelkártya számlára tárgynap reggel 7.00 óráig beérkező jóváírásokkal növelt egyenleg legkésőbb tárgynap óra után érhető el, míg a 7.00 óra és óra között beérkezett jóváírásokkal növelt egyenleg legkésőbb a következő munkanap óra után érhető el Minimum fizetendő összeg automatikus beszedése Hitelkártya számláról Amennyiben a hitelkártyához a minimum fizetendő összegre vonatkozó automatikus törlesztés (beszedés) érdekében az Ügyfél felhatalmazást adott, a minimum fizetendő összeg, adott hónapban csak abban az esetben kerül beszedésre és elszámolásra, amennyiben a megfelelő fedezet legkésőbb a minimum fizetendő összeg esedékességének napján, - azaz minden hónap 15 napján, vagy ha ez hétvégére esik, az azt követő első munkanapon - legkésőbb délelőtt 09:00 óráig az FHB Banknál vezetett felhatalmazással érintett - bankszámlán rendelkezésre áll. Amennyiben a fenti időpontig megfelelő fedezet nem áll rendelkezésre, illetve egyéb módon sem kerül kiegyenlítésre a minimum fizetendő összeg, a Bank a jelen Hirdetményben meghatározott késedelmi kamatot, illetve késedelmi díjat számítja fel. Ha az ügyfél a minimum fizetendő összeg automatikus beszedésére szóló felhatalmazást utólag, a hitelkártya igénylést követően adja meg, az alapján az első beszedést, a felhatalmazás megadását követő hónaptól teljesít a Bank. 1. Limitek Napi limitek MasterCard Standard MasterCard Gold FHB Extra Hitelkártya Készpénzfelvételi limit Ft Ft Ft Vásárlási limit Tranzakciószám limit Ft MasterCard Standard Az elérhető hitelkeret erejéig. MasterCard Gold FHB Autós Hitelkártya A kártyával készpénzfelvétel nem lehetséges Ft Ft FHB Extra Hitelkártya Készpénzfelvételi alapértelmezett 3 db/ nap 5 db/ nap 3 db/ nap FHB Autós Hitelkártya A kártyával készpénzfelvétel nem lehetséges. Vásárlási alapértelmezett 10 db/ nap 10 db/ nap 10 db/ nap 5 db/ nap Összevont készpénzfelvételi limit Mértéke a hitelkeret 50%-a. A limit a bankkártya aktiválását követő első készpénzfelvételtől számított 30 napra, illetve az azt követő 30 napos periódusokra szól, mely időszak alatt az Ügyfél legfeljebb eddig a határig vehet fel hitelkeretéből készpénzt, függetlenül attól, hogy napi limitje még engedné a készpénzfelvételt. Ezt a limitet az Ügyfél nem módosíthatja, a jóváírások csak 30 napos periódus után számítanak bele a limitből kimerített összegrészbe. Limitmódosítás 5

6 Az Ügyfélnek lehetősége van az alapértelmezettként beállított napi limitek módosítására. A limit módosítási igény jelezhető írásban a Bank fiókjaiban, NetBankon vagy TeleBankon keresztül. A megadott limitnek rel maradék nélkül oszthatónak kell lennie június 1. napját követően megkötött Hitelkártya szerződések esetén az Ügyfél által adható maximális napi limitek hitelkártya típusonként: 12 Napi limitek FHB Extra FHB Autós Hitelkártya Hitelkártya Készpénzfelvételi limit Ft A kártyával készpénzfelvétel nem lehetséges. Vásárlási limit Ft Ft 2. Hitelkártyához kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások 2.1. FHB TeleBank szolgáltatás Minden FHB Bank Zrt. által kibocsátott MasterCard Standard, MasterCard Gold, FHB Extra és FHB Autós típusú hitelkártyához díjmentes FHB TeleBank szolgáltatás kapcsolódik. A kártyabirtokos(ok) részére kiküldött Hitelkártya a szolgáltatáson keresztül, a Bank által megadott telefonszám ( ) felhívásával aktiválható Baleset-, betegség és poggyászbiztosítás Minden FHB Bank Zrt. által kibocsátott MasterCard Standard, FHB Extra és MasterCard Gold típusú hitelkártyák birtokosa automatikusan a kártya mellé biztosítást kap. A kártyához külföldre szóló baleset-, betegség-, poggyász- és utazási biztosítás kapcsolódik, amelynek díját az éves kártyadíj tartalmazza. FHB Autós Hitelkártya esetén a biztosítási szolgáltatás opcionálisan, éves díj ellenében igényelhető. A biztosító kockázatviselése a kiutazás kezdetétől számított legfeljebb 30 nap külföldi tartózkodásra terjed ki. A biztosítási csomag 24 órás magyar nyelvű segítségnyújtó szolgáltatást biztosít. A szolgáltatást nyújtó társaság rendelkezik felhatalmazással, hogy a biztosító nevében eljárjon. A 24 órás magyar nyelvű segítségnyújtó szolgálat az alábbi telefonszámokon hívható: Budapest telefon: (36-1) fax: (36-1) Bécs telefon: (43-1) A biztosítási szolgáltatás részletes feltételeit a kártyára vonatkozó biztosítási ügyféltájékoztató és szerződési feltételek tartalmazzák Hitelfedezeti személybiztosítás A biztosítás kockázatviselési ideje alatt bekövetkező halála esetén a Biztosító kifizeti a Banknak a biztosítási esemény bekövetkezésének időpontjában érvényes és hatályos hitelkártya szerződés alapján a biztosítási esemény bejelentésének időpontjában fennálló hiteltartozás (tőke és járulékai) összegét. A szolgáltatás havi díja minden lezárt hónap végén az aktuálisan fennálló hiteltartozás összegének a jelen kondíciós listában meghatározott százaléka. A szolgáltatás az Autós és Extra hitelkártyákhoz vehető igénybe. A biztosítási szolgáltatás részletes feltételeit a kártyára vonatkozó biztosítási ügyféltájékoztató és szerződési feltételek tartalmazzák Átmeneti áruvédelem, letiltott kártya letiltási és pótlási díja, valamint személyi okmányok igazolt pótlási költségére vonatkozó biztosítás A kártyával vásárolt nagyobb értékű tartós fogyasztási cikkek megrongálódása, vagy lopása esetén nyújt kártérítést a vásárlástól számított 90 napig. A szolgáltatás kiterjed személyi okmányok, vagy a hitelkártya elvesztése, ellopása esetén a pótlás, kártyatiltás költségeinek kárenyhítésére is. A biztosítási szolgáltatás részletes feltételeit a kártyára vonatkozó biztosítási ügyféltájékoztató és szerződési feltételek tartalmazzák. A szolgáltatást a Bank az Extra hitelkártyához nyújtja, melynek éves kártyadíja tartalmazza a biztosítási szolgáltatás díját is. Az FHB Bank Zrt. és az Allianz Hungária Zrt. közötti vonatkozó szerződés Bank általi felmondása miatt a biztosítás január 31. napján 24:00 órakor megszűnik Emelt szintű szolgáltatások MasterCard Gold típusú bankkártyákhoz Sürgősségi készpénzfelvétel: Abban az esetben, ha a Kártyabirtokos Gold típusú hitelkártyáját külföldön elveszíti, ellopják vagy otthon felejti és ezt a tényt - bankunknál, valamely MasterCard tagbanknál vagy a MasterCard központjánál - bejelenti, akkor kérésére - a Hirdetmény szerinti díj felszámítása mellett - 2 munkanapon belül készpénzhez juthat az erre kijelölt bankfiókban, a Bank által engedélyezett, de legfeljebb 5000 USD-nek megfelelő összeghatárig. Sürgősségi bankkártya csere: Ha a Kártyabirtokos Gold típusú hitelkártyáját külföldön elveszíti, ellopják vagy otthon felejti és ezt a tényt - bankunknál, valamely MasterCard tagbanknál vagy a MasterCard központjánál - bejelenti, akkor kérésére - a Hirdetmény szerinti díj felszámítása mellett - 2 munkanapon belül új bankkártyát gyártatunk le. 9. Hitelkártya letiltása 6

7 A hitelkártya letiltása kezdeményezhető: a Bank nyitvatartási ideje alatt személyesen a bankfiók felkeresésével, vagy TeleBankon keresztül: belföldről a es telefonszámon, külföldről es telefonszámon. 7

8 Közzététel napja: 2015.március 13. A Hitelkártyával végzett tranzakciók díja és jutaléka (Hatályos: április 01. napjától) MasterCard Standard MasterCard Gold FHB Extra FHB Autós Megnevezés Banki a megelőző Hirdetményben Banki Banki Banki Esedékesség Kártya kibocsátáshoz kapcsolódó díjak Kibocsátott kártya érvényessége 2 év 2 év 2 év 2 év 3 év 3 év 3 év 3 év - Főkártya éves díja március 30-ig kötött hitelkártya szerződések esetén Ft Ft Ft Ft Ft 1, Ft 1, Ft 1, Ft 1,2 Évente a szerződéskötés hónapjában (fordulónapon) Főkártya éves díja április 1-je után kötött hitelkártya szerződések esetén / hitelkártya igénylés nem nyújtható be / hitelkártya igénylés nem nyújtható be / hitelkártya igénylés nem nyújtható be / hitelkártya igénylés nem nyújtható be Ft 1, Ft 1, Ft 1, Ft 1,2 Évente a szerződéskötés hónapjában (fordulónapon) Társkártya éves díja Ft Ft Ft Ft Ft Ft 1 Nem igényelhető Nem igényelhető Évente a szerződéskötés hónapjában (fordulónapon) - 3 db db db db - Egy Főkártyához kibocsátható Társkártyák maximális száma / hitelkártya igénylés nem nyújtható be / hitelkártya igénylés nem nyújtható be / hitelkártya igénylés nem nyújtható be / hitelkártya igénylés nem nyújtható be 4 db 4 db Nem igényelhető Nem igényelhető - Kártya letiltás díja Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft A kártya letiltásával egyidejűleg Kártyapótlás díja Ft Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Előállítás napján Kártya újragyártás díja Ft Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Előállítás napján PIN- kód újragyártás díja 525 Ft 525 Ft 0 Ft 0 Ft 525 Ft 525 Ft 525 Ft 525 Ft Előállítás napján Sürgősségi kártyacsere díja USD 200 USD A kártya legyártásakor. 8

9 Közzététel napja: 2015.március 13. MasterCard Standard MasterCard Gold FHB Extra FHB Autós Megnevezés Banki Banki Banki Banki Esedékesség Tranzakciós díjak Vásárlás bel-, és külföldön 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft A tranzakció terhelésével egyidejűleg Készpénzfelvétel belföldi ATM-nél 525 Ft + 2% + 0,60% 525 Ft + 2% + 0,60% 525 Ft + 2% + 0,60% 525 Ft + 2% + 0,60% 260 Ft+ 2,88% + 0,6% 260 Ft+ 2,88% + 0,6% - - A tranzakció terhelésével egyidejűleg Készpénzfelvétel külföldi ATM-nél Ft + 2% Ft + 2% Ft + 2% Ft + 2% Ft + 2,00% + 0,60% Ft + 2,00% + 0,60% - - A tranzakció terhelésével egyidejűleg Készpénzfelvétel más belföldi bankfiók POS termináljánál Készpénzfelvétel külföldön a bankfiók pénztárában POS terminálnál 790 Ft + 2% + 0,60% 790 Ft + 2% + 0,60% 790 Ft + 2% + 0,60% 790 Ft + 2% + 0,60% Ft + 2% + 0,60% Ft + 2% + 0,60% Ft + 2% + 0,60% Ft + 2% + 0,60% 260 Ft+ 2,88% + 0,6% Ft + 2,00% + 0,60% 260 Ft+ 2,88% + 0,6% Ft + 2,00% + 0,60% - - Sürgősségi készpénzfelvétel díja USD 150 USD A tranzakció terhelésével egyidejűleg A tranzakció terhelésével egyidejűleg A kiutalást követő munkanapon Csoportos beszedési megbízás végrehajtása az Allianz Csoporttag javára Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Csoportos beszedési megbízás egyéb szolgáltató javára Visszafizetés postai készpénzátutalási megbízással (postai csekk) Ft 0 Ft Ft/ befizetés 210 Ft/ befizetés 210 Ft/ befizetés 210 Ft/ befizetés A könyvelés napján Visszafizetés bankfiókban 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft - Visszafizetés átutalással 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft - Minimum visszafizetendő összeg automatikus beszedése a bankunknál vezetett lakossági bankszámláról Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 9

10 Közzététel napja: 2015.március 13. MasterCard Standard MasterCard Gold FHB Extra FHB Autós Megnevezés Banki Banki Banki Banki Esedékesség Hitelkerettel kapcsolatos kondíciók Fordulónap minden hónap utolsó napja - Türelmi időszak 15 naptári nap - Minimum fizetendő összeg 5 Havi hitelkamat március 30-ig kötött hitelkártya szerződések esetén Éves hitelkamat március 30- ig kötött hitelkártya szerződések esetén - az előző sorban feltüntetett, havi kamatok éves mértéke- THM március 30-ig kötött hitelkártya szerződések esetén Ft hitelkeret összegre számolva Havi hitelkamat április 1-je után kötött hitelkártya szerződések esetén Éves hitelkamat április 1-je után kötött hitelkártya szerződések esetén- az előző sorban feltüntetett, havi kamatok éves mértéke- THM április 1-je után kötött hitelkártya szerződések esetén 5%, minimum Ft 5%, minimum Ft 5%, minimum Ft 5%, minimum Ft 5%, minimum Ft 5%, minimum Ft 5%, minimum Ft 5%, minimum Ft A türelmi időszak végén 2,36% 2,36% 2,06% 2,06% 2,72% 2,72% 2,74% 2,74% Fordulónapon havonta 28,35% - 24,75% - 32,65% - 32,90% - Fordulónapon havonta március 30-tól új március 30-tól új január 30-tól új január 30-tól új 2,57% 2,57% 2,57% 2,57% Fordulónapon havonta 30,85% - 30,85% - Fordulónapon havonta 38,38% 38,01% 38,38% 38,00% - Késedelmi kamat 7 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% Késedelmi díj Ft Ft Ft Ft Ft/4 120 Ft Ft/4 120 Ft Ft/4 120 Ft Ft/4 120 Ft 9 Fordulónapon Hitelkeret túllépés díja Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Fordulónapon Havi zárlati díj Ft 210 Ft 210 Ft 210 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Fordulónapon Hitelkeret módosítás díja Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Túlfizetésre, betéti összegre fizetett éves kamat - A módosított hitelkeret beállításakor % (EBKM: 3,04%) 3% (EBKM: 3,04%) Fordulónapon havonta 10

11 Közzététel napja: 2015.március 13. Megnevezés Kártya bankfiókban történő átvétele MasterCard Standard MasterCard Gold FHB Extra FHB Autós Banki Banki Egyéb szolgáltatások díjai Banki Banki Ft Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Esedékesség A kártya átvételét követő második napon Kártya postázása belföldre 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft A kártya postázásakor Kártya postázása külföldre Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft A kártya postázásakor Át nem vett kártya őrzési díja a 90. naptól Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft A kártya megsemmisítésekor Felszólító levelek díja 525 Ft 525 Ft 525 Ft 525 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft A felszólító levél előállításakor. Értesítési díj 525 Ft 525 Ft 525 Ft 525 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Eseti értesítések napján Kártyabirtokos kérésére kiállított igazolások díja 525 Ft 525 Ft 525 Ft 525 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Az igazolás kiállítását követő napon Kivonat pótlásának díja 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 210 Ft 210 Ft 210 Ft 210 Ft A kiállítás napján SMS Kártyafigyelő szolgáltatás díja 0 Ft/hó 0 Ft/hó 0 Ft/hó 0 Ft/hó 79 Ft/hó 79 Ft/hó 155 Ft/hó 155 Ft/hó Fordulónapon havonta Fordulónapi SMS főkártyához 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft - PIN- kód módosítása 210 Ft/ alkalom 210 Ft/ alkalom 210 Ft/ alkalom 210 Ft/ alkalom 210 Ft/ alkalom 210 Ft/ alkalom 210 Ft/ alkalom 210 Ft/ alkalom A módosítás napján Limitmódosítás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 210 Ft/ alkalom 210 Ft/ alkalom 210 Ft/ alkalom 210 Ft/ alkalom A módosítás napján Egyenleglekérdezés a bank készpénz-automatáin Külföldi utazási biztosítás (baleset-, betegség- és poggyász) 53 Ft/alkalom 53 Ft/alkalom 53 Ft/alkalom 53 Ft/alkalom 53 Ft/alkalom 53 Ft/alkalom - - A lekérdezés napján 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft/év Ft/év Hitelfedezeti személybiztosítás Átmeneti áruvédelem, letiltott kártya letiltási és pótlási díja, valamint személyi okmányok igazolt pótlási költségére vonatkozó biztosítás A havi díj, az előző hó végén fennálló tartozás összegének 0,050%-a. A havi díj, az előző hó végén fennálló tartozás összegének 0,050%-a. A havi díj, az előző hó végén fennálló tartozás összegének 0,050%-a. A havi díj, az előző hó végén fennálló tartozás összegének 0,050%-a Ft 0 Ft - - Évente, az igénylés hónapjának végén Havonta, minden hónap első napján 11

12 Legalább főt foglalkoztató társaság alkalmazásában álló Flotta munkavállaló vagy Közszféra dolgozó által igényelt hitelkártyák kedvezményes kártyadíjai: augusztus 1-jétől visszavonásig a legalább főt foglalkoztató társaság alkalmazásában álló Flotta munkavállaló vagy Közszféra dolgozó által igényelt hitelkártyák esetén a Főkártya éves díjai: Főkártya éves díj - első évben: Első évben 0 Ft FHB Autós Főkártya éves díj - második évtől: Évente Ft THM 37,26% 6 FHB Extra Főkártya éves díj - első évben: Első évben 0 Ft Főkártya éves díj - második évtől: Évente Ft THM: 37,26% 6 Flotta munkavállaló: Azon gazdálkodó szervezetek/vállalatok/illetve mindaz a jogi személyiségű, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (továbbiakban: Munkáltató) Munkavállalói, amely Munkáltató a Bankkal kötött Együttműködési Szerződésben vállalja, hogy foglalkoztatottai, vezető állású személyei közül minimum 5 fő létszámban lakossági bankszámlát nyitnak Bankunkban és a megnyitott lakossági bankszámlákra az Együttműködési Szerződésben vállalt mód szerint a Munkáltató rendszeres jövedelem-átutalást teljesít Közszféra dolgozó: (közalkalmazottak, köztisztviselők, katonák, rendőrök, bíróságok, ügyészségek alkalmazottai) A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló évi CXCIX. törvény, a központi államigazgatási szervekről valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló évi XLIII. törvény, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló évi XLIII. törvény, a honvédek jogállásáról szóló évi CCV. törvény, az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló évi LXVIII. törvény, a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló évi CLXII. törvény, a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészségi életpályáról szóló évi CLXIV. törvény, hatálya alá tartozó munkavállalók, valamint az állami vagyonról szóló évi CVI. törvényben felsorolt tartós állami tulajdonú társasági részesedéssel működő társaságok, valamint azok 100%-os tulajdonában lévő társaságok munkavállalói. Pénz- visszatérítési kedvezmény a hitelkártyával fizetett vásárlások után Az Extra és Autós hitelkártyák az alábbiakban meghatározott pénz-visszatérítést nyújtanak. A kedvezmény minden hónap utolsó napján, az adott hónapban könyvelésre került vásárlási tranzakciók összege alapján jóváírásra kerül a kártyaszámlán, ezzel automatikusan csökkentve a visszafizetendő tartozást. Extra hitelkártyák esetén a kedvezmény a fő- és társkártyával fizetett vásárlásokra egyaránt vonatkozik. A postai és bankfióki kártyaelfogadás készpénzfelvételi tranzakciónak minősül. FHB Autós Hitelkártya A kártyával adott alkalommal kifizetett összeg anyag töltő állomáson Bármely gépjármű üzem- A kártyával adott alkalommal kifizetett összeg Egyéb elfogadónál Ft 0,00% Ft 0,00% Ft 2,00% Ft 0,25% Ft és e fölött 3,00% A töltőállomásokon történő vásárlások után legfeljebb Ft-os havi összesített vásárlási összegig érvényesíthető kedvezmény Ft 0,50% Ft fölött 1,00% november 2. napjától megkötésre kerülő, új FHB Autós Hitelkártya szerződések esetén havonta legfeljebb Ft összesített vásárlási összegig érvényesíthető kedvezmény. FHB Extra Hitelkártya Bármely elfogadónál, a fizetett összegtől függetlenül 1,00% Havonta legfeljebb Ft összesített vásárlási összegig érvényesíthető kedvezmény. 1 A kártya éves díja első évben 0 Ft. 2 A Cserélje jobbra akciónkban igényelt hitelkártya esetén további 50% kedvezményt biztosítunk a kártya második éves díjából, ha a főkártyaigénylő a hitelkártya igénylésekor megjelölt, már meglévő hitelkártyáját az igénylést követő 6 hónapon belül igazoltan megszüntette. (A kedvezmény egyéb, éves díjkedvezménnyel nem vonható össze.) A Cserélje jobbra akciónkban igényelt hitelkártyákhoz kapcsolódó SMS szolgáltatás havi díja a kártyakibocsátást követő első 3 hónapban visszatérítésre kerül. 3 A Lakossági Hitelkártya ÁSZF 4.8. pontjában ismertetett esetekben a pótkártya előállítása díjmentes. 4 Ide értendő szolgáltatók kizárólag: Allianz Hungária Zrt., Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár, Allianz Hungária Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár. 5 Továbbá a fizetési késedelemből, vagy hitelkeret túllépésből származó teljes összeg. 6 A THM értéke Ft összegű, teljes kihasználtságú hitelkeret feltétezésével került kiszámításra. 7 Késedelmes teljesítés esetén, a Hirdetményben meghatározott mérték, azonban a Bank nem számít fel magasabb késedelmi kamatot, mint az ügyleti kamat másfélszeresének 3 százalékponttal növelt mértéke, de legfeljebb a évi CLXII. törvény által meghatározott, a hitelkártyákra vonatkozó mindenkor hatályos teljes hiteldíj mutató (THM) maximális mértéke. 8 A Minimum fizetendő összeg (késedelmes-/vagy részleges - Türelmi idő lejártáig történő - meg nem fizetése esetén számítja fel a Bank. 9 A feltüntetett díjak jelölése: 3-5 nap késedelemig / 5 nap késedelem fölött. 10 A Hitelkártya kibocsátásának első hónapjában a Bank a Havi zárlati díj terhelésétől eltekint. 11 Főkártyabirtokos által kezdeményezett szerződésmódosítás kezdeményezése esetén. 12 Az átvétel időpontjában hatályos Prémium Gold szerződéssel rendelkező Ügyfeleink részére a Bank a díjat nem számítja fel. 13 Egyedi esetekben a Hirdetményben megjelölt maximumnál magasabb összegű limitet is igényelhetnek Ügyfeleink. Az egyedi limit módosítási igény kizárólag személyesen a Bank fiókjaiban vagy TeleBankon keresztül jelezhető. 14 FHB Bank Zrt. és az Allianz Hungária Zrt. közötti vonatkozó szerződés Bank általi felmondása miatt a biztosítás január 31. napján 24:00 órakor megszűnt. 12

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015. november 01. napjától

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015. november 01. napjától HIRDETMÉNY Az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelkártyák esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Hatályos: 2015. november 01. napjától

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Hatályos: augusztus 01. napjától

HIRDETMÉNY. Hatályos: augusztus 01. napjától HIRDETMÉNY Az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelkártyák esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Hatályos: 2016. augusztus 01. napjától

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: 01-10-041004) ezúton értesíti

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója az FHB Személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója az FHB Személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról H I R D E T M É N Y Az hivatalos tájékoztatója az FHB Személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2015. 07. 31. Hatályos: 2015. augusztus 01. napjától Jelen Hirdetmény az (továbbiakban

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója az FHB Személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója az FHB Személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról H I R D E T M É N Y Az hivatalos tájékoztatója az FHB Személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2016.05.31. Hatályos: 2016. június 01. napjától Jelen Hirdetmény az (továbbiakban

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója az FHB Személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója az FHB Személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról H I R D E T M É N Y Az hivatalos tájékoztatója az FHB Személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2015. 02. 27. Hatályos: 2015. március 01. napjától Jelen Hirdetmény az (továbbiakban

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról H I R D E T M É N Y Az hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2015.június 12. Hatályos: 2015. június 15. napjától 1 Tartalomjegyzék 1. POSTA

Részletesebben

Hatálybalépés napja november 1. Érvényes a következő Hitelkártya Kondíciós Lista megjelenéséig.

Hatálybalépés napja november 1. Érvényes a következő Hitelkártya Kondíciós Lista megjelenéséig. Hatálybalépés napja 2015. november 1. Érvényes a következő Hitelkártya Kondíciós Lista megjelenéséig. 1. Jelen Kondíciós Lista a mindenkor hatályos Vállalati ügyfelekre és Önkormányzatokra vonatkozó Általános

Részletesebben

6/26. számú melléklet - FHB Flexibilis Hitelkeret termék. kamatok, költségek, díjak, jutalékok

6/26. számú melléklet - FHB Flexibilis Hitelkeret termék. kamatok, költségek, díjak, jutalékok FHB Bank Zrt. - Lakossági Flexibilis Hitelkeretek Hirdetmény Közzététel napja: 2016. július 14. 6/26. számú melléklet - FHB Flexibilis Hitelkeret termék kamatok, költségek, díjak, jutalékok Hatályos: 2016.

Részletesebben

Hatálybalépés értéknapja augusztus 1. Érvényes a következő Hitelkártya Kondíciós Lista megjelenéséig.

Hatálybalépés értéknapja augusztus 1. Érvényes a következő Hitelkártya Kondíciós Lista megjelenéséig. Hatálybalépés értéknapja 2015. augusztus 1. Érvényes a következő Hitelkártya Kondíciós Lista megjelenéséig. 1. Jelen Kondíciós Lista a mindenkor hatályos Vállalati ügyfelekre és Önkormányzatokra vonatkozó

Részletesebben

1/16. számú melléklet - FHB Flexibilis Hitelkeret termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

1/16. számú melléklet - FHB Flexibilis Hitelkeret termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény. 1/16. számú melléklet - FHB Flexibilis Hitelkeret termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek A Bank üzletpolitikai döntésének következtében 2014.

Részletesebben

11. számú melléklet - FHB Bankszámlacsomagokhoz kapcsolódó Betéti bankkártyák egyéb díjai, jutalékai

11. számú melléklet - FHB Bankszámlacsomagokhoz kapcsolódó Betéti bankkártyák egyéb díjai, jutalékai Lakossági Bankszámla Hirdetmény 11. számú melléklet - FHB hoz kapcsolódó Betéti bankkártyák egyéb díjai, jutalékai Hatályos: 2016. szeptember 15. napjától Közzététel napja: 2016. szeptember 14. A jelen

Részletesebben

11. számú melléklet - FHB Bankszámlacsomagokhoz kapcsolódó Betéti bankkártyák egyéb díjai, jutalékai

11. számú melléklet - FHB Bankszámlacsomagokhoz kapcsolódó Betéti bankkártyák egyéb díjai, jutalékai Lakossági Bankszámla Hirdetmény 11. számú melléklet FHB hoz kapcsolódó Betéti bankkártyák egyéb díjai, jutalékai Hatályos: 2016. november 02. napjától Közzététel napja: 2016. október 28. A jelen Hirdetményben

Részletesebben

1/16. számú melléklet - FHB Flexibilis Hitelkeret termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

1/16. számú melléklet - FHB Flexibilis Hitelkeret termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény. 1/16. számú melléklet - FHB Flexibilis Hitelkeret termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek A Bank üzletpolitikai döntésének következtében 2014.

Részletesebben

11. számú melléklet - FHB Bankszámlacsomagokhoz kapcsolódó Betéti bankkártyák egyéb díjai, jutalékai

11. számú melléklet - FHB Bankszámlacsomagokhoz kapcsolódó Betéti bankkártyák egyéb díjai, jutalékai Lakossági Bankszámla Hirdetmény 11. számú melléklet FHB hoz kapcsolódó Betéti bankkártyák egyéb díjai, jutalékai Hatályos: 2016. december 19. napjától Közzététel napja: 2016. szeptember 14. Módosított

Részletesebben

6/25. számú melléklet - FHB Flexibilis Hitelkeret termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

6/25. számú melléklet - FHB Flexibilis Hitelkeret termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény. 6/25. számú melléklet FHB Flexibilis Hitelkeret termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Az FHB Bank Zrt. azon Ügyfelei részére, akik 2013. január

Részletesebben

H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL

H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Személyi Kölcsön: A kölcsön összege: 300.000 Ft - 2.000 000,- Ft Futamidő: 12-72 hó Hatálybalépés napja: 2012. 07. 01. életbiztosítás

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) 1. sz. melléklet SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. január 01. 1 1. Takarék Classic Személyi

Részletesebben

6/26. számú melléklet - FHB Flexibilis Hitelkeret termék. kamatok, költségek, díjak, jutalékok

6/26. számú melléklet - FHB Flexibilis Hitelkeret termék. kamatok, költségek, díjak, jutalékok FHB Bank Zrt. - Lakossági Flexibilis Hitelkeretek Hirdetmény Közzététel napja: 2016. november 30. 6/26. számú melléklet - FHB Flexibilis Hitelkeret termék kamatok, költségek, díjak, jutalékok Hatályos:

Részletesebben

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. október 1. 1. Takarék Classic Személyi Kölcsön

Részletesebben

MasterCard Unembossed PayPass bankkártya 4. VISA Online bankkártya

MasterCard Unembossed PayPass bankkártya 4. VISA Online bankkártya TAKARÉKPONT BANKKÁRTYA II. HIRDETMÉNY Hatályos: 2014. szeptember 22-től HUNGÁRIA TAKARÉK Kártyatermékek: TakarékPont Ugródeszka, Hagyományos, Újító, Pezsdítő és Komplex számlacsomagokhoz és a CSAK számlához

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsönök esetén alkalmazott kondíciókról

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsönök esetén alkalmazott kondíciókról H I R D E T M É N Y Az hivatalos tájékoztatója a ök esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2016.02.18. Hatályos: 2016. február 19. napjától 1 Tartalomjegyzék 1. POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN HITELAKCIÓ...

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja:

H I R D E T M É N Y. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja: H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja: 2013.01.01. Személyi kölcsön A kölcsön összege: 300.000 Ft - 2.000 000,- Ft A kölcsön futamideje: 12-72 hónap Díjak

Részletesebben

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL ÉRVÉNYES: 2015. április 1-től 1 JELENLEG ÉRTÉKESÍTETT KÖLCSÖNÖK: Érvényes a 2015. február 02-től befogadott

Részletesebben

11. számú melléklet - FHB Bankszámlacsomagokhoz kapcsolódó Betéti bankkártyák egyéb díjai, jutalékai

11. számú melléklet - FHB Bankszámlacsomagokhoz kapcsolódó Betéti bankkártyák egyéb díjai, jutalékai Lakossági Bankszámla Hirdetmény 11. számú melléklet FHB hoz kapcsolódó Betéti bankkártyák egyéb díjai, jutalékai Hatályos: 2016. október 15. napjától Közzététel napja: 2016. október 15. A jelen Hirdetményben

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a központi lakossági hiteltermékek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a központi lakossági hiteltermékek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a központi lakossági hiteltermékek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, költségekről és ezek teljesítési rendjéről Érvényes:

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsönök esetén alkalmazott kondíciókról

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsönök esetén alkalmazott kondíciókról H I R D E T M É N Y Az hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsönök esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2016.09.05. Hatályos: 2016. szeptember 06. napjától 1 Tartalomjegyzék 1. POSTA

Részletesebben

Bankkártya hirdetmény

Bankkártya hirdetmény Bankkártya hirdetmény Kártyatermékek: Kölyökkártya Maestro Ifjúsági Maestro MC Standard MC Electronic Hitelkártya MC Business MC Electronic Business VISA Online 4.sz. melléklet Érvényes: 2013. szeptember

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsönök esetén alkalmazott kondíciókról

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsönök esetén alkalmazott kondíciókról H I R D E T M É N Y Az hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsönök esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2016.03.31. Hatályos: 2016. április 01. napjától 1 Tartalomjegyzék 1. POSTA SZEMÉLYI

Részletesebben

TakarékPont Ugródeszka, Hagyományos, Újító, Pezsdítő és Komplex számlacsomagokhoz és a CSAK számlához kapcsolódó bankkártyák

TakarékPont Ugródeszka, Hagyományos, Újító, Pezsdítő és Komplex számlacsomagokhoz és a CSAK számlához kapcsolódó bankkártyák TAKARÉKPONT LAKOSSÁGI BANKKÁRTYA II. HIRDETMÉNY Hatályos: 2014. szeptember 22-től HUNGÁRIA TAKARÉK TakarékPont Ugródeszka, Hagyományos, Újító, Pezsdítő és Komplex számlacsomagokhoz és a CSAK számlához

Részletesebben

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK I. Biztosíték nélküli hitelek II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések I.1. UniCredit Folyószámlahitel I. Biztosíték nélküli hitelek Akció 1 : Akciós kezelési költség

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója az FHB Prémium Gold Lombard Hitelek esetén alkalmazott kondícióiról

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója az FHB Prémium Gold Lombard Hitelek esetén alkalmazott kondícióiról H I R D E T M É N Y Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója az FHB Prémium Gold Lombard Hitelek esetén alkalmazott kondícióiról Közzététel napja: 2015. március 13. Hatályos: 2015. március 16. napjától

Részletesebben

Széchenyi Beruházási Hitel

Széchenyi Beruházási Hitel Széchenyi Beruházási Hitel Hitelvizsgálati díj Hatályos: 2017. január 1-től Hitelkamat állami támogatás nélkül 1 havi BUBOR + évi 4,5 % Kamattámogatás mértéke 1 5 % vetítve 2 vetítve, Ügyfél által fizetendő

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a teljes hiteldíj mutató számításáról ANNOUNCEMENT

HIRDETMÉNY. a teljes hiteldíj mutató számításáról ANNOUNCEMENT HIRDETMÉNY a teljes hiteldíj mutató számításáról ANNOUNCEMENT on the calculation of the annual percentage rate of charge Kihirdetve: Budapest, 2016. június 1. Promulgated on: 1 st June, 2016 Tisztelt Ügyfelünk!

Részletesebben

7. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény

7. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény Lakossági Hirdetmény 7. számú melléklet - Lakossági Hirdetmény FHB-Shopline Bankkártya Érvényesség: 2015. szeptember 21. napjától visszavonásig Az FHB Bank Zrt. tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy jelen

Részletesebben

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) Új igénylés 2012. április 1-től nem fogadható be TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2012.

Részletesebben

Széchenyi Beruházási Hitel

Széchenyi Beruházási Hitel Széchenyi Beruházási Hitel Hitelvizsgálati díj Hatályos: 2015. augusztus 18-tól Hitelkamat állami támogatás nélkül 1 havi BUBOR + évi 4,5 % Kamattámogatás mértéke (a futamidő első 3 évére) 1 5 % vetítve

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. 01. 16. A a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek

Részletesebben

Kondíciós lista magánszemélyek részére. III/1. Biztosíték nélküli hiteltermékek. Érvényes: december 2-ától

Kondíciós lista magánszemélyek részére. III/1. Biztosíték nélküli hiteltermékek. Érvényes: december 2-ától Kondíciós lista magánszemélyek részére III/1. Biztosíték nélküli hiteltermékek Változás: 2013. december 2-án - bankkártyához kapcsolódó - új csoportos külföldi utazási (baleset,- betegségés poggyász) biztosítási

Részletesebben

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017.04.01.-től befogadott kérelmek esetén A Kis-Rába menti Takarékszövetkezet a Szabadfelhasználású

Részletesebben

A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL

A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL OTTHONTEREMTÉSI JELZÁLOGHITEL ÚJ LAKÁS ÉPÍTÉSÉRE, VÁSÁRLÁSÁRA (1 ÉVES REFERENCIA-KAMATLÁB PERIÓDUS)

Részletesebben

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rakamaz Takarék (a továbbiakban Hitelintézet) STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2010. június 11. 1 1. Joker Személyi Kölcsön kondíciói: A kölcsön összege 50 000 Ft és

Részletesebben

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016.10.01.-től befogadott kérelmek esetén A Kis-Rába menti Takarékszövetkezet a Szabadfelhasználású

Részletesebben

Raiffeisen OKOSkártya, Bank-, Hitelkártya és Bevásárlókártya

Raiffeisen OKOSkártya, Bank-, Hitelkártya és Bevásárlókártya Raiffeisen OKOSkártya, Bank-, Hitelkártya és Bevásárlókártya Kondíciós Lista Érvényben: 2009. április 3-tól visszavonásig 1. Kedvezmények Éves díj Bankszámlánként az első bankkártya első éves díjára az

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja:

H I R D E T M É N Y. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja: H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja: 2014.03.03. Személyi kölcsön A kölcsön összege: 300.000 Ft - 2.000 000,- Ft A kölcsön futamideje: 12-72 hónap Díjak

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók Kihirdetve: 2015. augusztus 24. Érvényes: 2015. augusztus 25. Jelen dokumentum nem

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói HIRDETMÉNY 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói A,,Rábaközi Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék

Részletesebben

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.06.01-től érvényes kondícióiról III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak lakosság részére

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.06.01-től érvényes kondícióiról III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak lakosság részére III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak lakosság részére Cirrus/Maestro Főkártya éves díja * 1 500,0 Társkártya éves díja 1 500,0 Pótkártya díja (kártyaletiltást követően) 1 500,0 Pótkártya díja (újragyártási

Részletesebben

1/4. számú melléklet FHB Hello Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

1/4. számú melléklet FHB Hello Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény 1/4. számú melléklet FHB Hello Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Érvényes: 2013. május 3-tól Közzététel napja: 2013. május 02. Az FHB

Részletesebben

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02.

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. H I R D E T M É NY MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. 1 1. Személyi kölcsön A kölcsön összege: 300.000 Ft 2 000 000,- Ft A kölcsön

Részletesebben

III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak lakosság részére

III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak lakosság részére III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak lakosság részére VISA Electron² Cirrus/Maestro Kártya kibocsátáshoz kapcsolódó díjak¹ Főkártya éves díja * 1 500,00 Ft 1 500,00 Ft Társkártya éves díja 1 500,00

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2017. január 16-tól A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

6/25. számú melléklet - FHB Flexibilis Hitelkeret termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

6/25. számú melléklet - FHB Flexibilis Hitelkeret termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény 6/25. számú melléklet FHB Flexibilis Hitelkeret termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Jelen Hirdetmény az FHB Flexibilis Hitelkeret termékhez

Részletesebben

BETÉTI BANKKÁRTYA ÉS HITELKÁRTYA HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE. Érvényben: 2011. június 1-TŐL. Közzététel: 2011. április 1.

BETÉTI BANKKÁRTYA ÉS HITELKÁRTYA HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE. Érvényben: 2011. június 1-TŐL. Közzététel: 2011. április 1. K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény BETÉTI BANKKÁRTYA ÉS HITELKÁRTYA HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK

Részletesebben

NHB Növekedési Hitel Bank. Bankkártya Hirdetmény

NHB Növekedési Hitel Bank. Bankkártya Hirdetmény NHB Növekedési Hitel Bank Bankkártya Hirdetmény Hatályos: 2016. december 13. 1 Tartalom 1. MASTERCARD LAKOSSÁGI ELEKTRONIKUS BETÉTI BANKKÁRTYA KONDÍCIÓK... 3 1.1. BANKKÁRTYA IGÉNYLÉS FELTÉTELEI... 3 1.2.

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja KONDÍCIÓS LISTA Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és eire vonatkozóan Hatályos: 2015. február 1-től A Kúria törvény** rendelkezései alapján a jelen Kondíciós Lista hatálya alá tartozó

Részletesebben

1/7. számú melléklet - FHB Közszféra Bankszámlacsomaghoz kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

1/7. számú melléklet - FHB Közszféra Bankszámlacsomaghoz kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény. 1/7. számú melléklet - FHB Közszféra Bankszámlacsomaghoz kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Az FHB Bank Zrt. azon Ügyfelei részére, akik 2013. január

Részletesebben

4. A bank jogosult az ügyfél egyező levelezési című forgalmi kivonatait egy borítékban postázni.

4. A bank jogosult az ügyfél egyező levelezési című forgalmi kivonatait egy borítékban postázni. Hatályos: 2015. július 1-től Közzététel napja: 2015. július 1. 1. Jelen kondíciós lista az Általános Üzleti Feltétek valamint a Bankkártya Üzletszabályzat elválaszthatatlan mellékletét képezi, azokkal

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Borotai Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja KONDÍCIÓS LISTA Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és eire vonatkozóan Hatályos: 2015. november 25-től 2014. szeptember 15-én vagy azt követően igényelt kölcsönökre vonatkozó feltételek:,

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. április 6. A Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi t és Kiváltó Takarék

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és CIB Gyorskölcsöneire vonatkozóan Hatályos: 2012.

KONDÍCIÓS LISTA. Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és CIB Gyorskölcsöneire vonatkozóan Hatályos: 2012. KONDÍCIÓS LISTA Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és eire vonatkozóan Hatályos: 2012. március 23-tól 2012. március 23-án vagy azt követően igényelt kölcsönökre vonatkozó feltételek:

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY KIVÁLTÓ FIX ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

1/7. számú melléklet - FHB Közszféra Bankszámlacsomaghoz kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

1/7. számú melléklet - FHB Közszféra Bankszámlacsomaghoz kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény 1/7. számú melléklet - FHB Közszféra Bankszámlacsomaghoz kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Jelen Hirdetmény az FHB Közszféra Bankszámlacsomaghoz kapcsolódó

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet 4372 Nyírbéltek, Kossuth u. 16. Engedélyszám: 837/1997/F. számú határozat Engedély kelte: 1997. november 27. TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI

Részletesebben

7. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény FHB-Shopline Bankkártya

7. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény FHB-Shopline Bankkártya . Lakossági Hirdetmény. 7. számú melléklet - Lakossági Hirdetmény FHB-Shopline Bankkártya Hatályos: 2015. november 20. napjától Közzététel napja: 2015. november 19. Módosított közzététel napja: 2015. december

Részletesebben

10. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya

10. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya Lakossági Hirdetmény.. 10. számú melléklet - Lakossági Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya Hatályos: 2015. november 20. napjától Közzététel napja: 2015. november 19. [1] Az itt feltüntetett OBA logó arról

Részletesebben

Kondíciós lista Lakossági ügyfelek részére Allianz ATM Plusz bankszámla és hozzá kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások

Kondíciós lista Lakossági ügyfelek részére Allianz ATM Plusz bankszámla és hozzá kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások Kondíciós lista Lakossági ügyfelek részére Allianz ATM Plusz bankszámla és hozzá kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások Allianz Allianz Bank Bank Zrt. Zrt. Tel.: Tel.: 06-40-421-421 Swift: 1/6 1. Feltételes

Részletesebben

NHB Növekedési Hitel Bank. Bankkártya Hirdetmény

NHB Növekedési Hitel Bank. Bankkártya Hirdetmény NHB Növekedési Hitel Bank Bankkártya Hirdetmény Hatályos: 2016. október 17. 1 Tartalom 1. MASTERCARD LAKOSSÁGI ELEKTRONIKUS BETÉTI BANKKÁRTYA KONDÍCIÓK... 3 1.1. BANKKÁRTYA IGÉNYLÉS FELTÉTELEI... 3 1.2.

Részletesebben

Kondíciós lista magánszemélyek részére. III/1. Biztosíték nélküli hiteltermékek

Kondíciós lista magánszemélyek részére. III/1. Biztosíték nélküli hiteltermékek Kondíciós lista magánszemélyek részére III/1. Biztosíték nélküli hiteltermékek Az MKB Bank Zrt. eleget téve az MNB H-FH-I-B-55/2014. sz. határozatában foglaltaknak, 2014. március 11-től nem hárítja át

Részletesebben

FRIEDRICH WILHELM RAIFFEISEN HITEL ÉS HITELKÁRTYA TERMÉK-ÖSSZEHASONLÍTÓ TÁBLA KIEMELT MAGÁNÜGYFELEK RÉSZÉRE 1/5

FRIEDRICH WILHELM RAIFFEISEN HITEL ÉS HITELKÁRTYA TERMÉK-ÖSSZEHASONLÍTÓ TÁBLA KIEMELT MAGÁNÜGYFELEK RÉSZÉRE 1/5 FRIEDRICH WILHELM RAIFFEISEN HITEL ÉS HITELKÁRTYA TERMÉK-ÖSSZEHASONLÍTÓ TÁBLA KIEMELT MAGÁNÜGYFELEK RÉSZÉRE 1/5 Bankszámlahitel fedezettel FEDEZETES TERMÉKEINK Betét fedezete mellett nyújtott hitel Általános

Részletesebben

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre Hirdetmény Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról I. Lakossági folyószámlahitel Érvényes: 2015. április 9. Közzétéve: 2015. április 9. Csak az új szerződésekre Igényelhető

Részletesebben

Hatályos: 2015. május 18. napjától Közzététel napja: 2015. május 15. A bankszámla megnyitásának feltétele:

Hatályos: 2015. május 18. napjától Közzététel napja: 2015. május 15. A bankszámla megnyitásának feltétele: Lakossági Bankszámla Hirdetmény. 1/9. számú melléklet FHB Flotta Kedvezmény Számlacsomaghoz (2010. december 6-ig Flotta Standard Számlacsomag) kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Az

Részletesebben

Hatályos: 2015. március 16. napjától Közzététel napja: 2014. december 31.

Hatályos: 2015. március 16. napjától Közzététel napja: 2014. december 31. Lakossági Bankszámla Hirdetmény. 6/24. számú melléklet FHB Flexibilis Hitelkeret, 2011. április 1je előtt a jogelőd Allianz Bank Zrt.nél befogadott Flexibilis Hitelkeret termékhez kapcsolódó költségek,

Részletesebben

1/6. számú melléklet FHB Globál Devizaszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

1/6. számú melléklet FHB Globál Devizaszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény 1/6. számú melléklet FHB Globál Devizaszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Az FHB Bank Zrt. azon Ügyfelei részére, akik 2013. január 1. napja

Részletesebben

10. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény

10. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény Lakossági Hirdetmény 10. számú melléklet - Lakossági Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya Hatályos: 2015. március 16. napjától visszavonásig 1 Az itt feltüntetett OBA logó arról ad tájékoztatást, hogy az

Részletesebben

1/6. számú melléklet FHB Globál Devizaszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

1/6. számú melléklet FHB Globál Devizaszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény. 1/6. számú melléklet FHB Globál Devizaszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Az FHB Bank Zrt. azon Ügyfelei részére, akik 2013. január 1. napja

Részletesebben

10. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya

10. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya . Lakossági Hirdetmény. 10. számú melléklet - Lakossági Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya Hatályos: 2015. december 07. napjától Közzététel napja: 2015. szeptember 18. Módosított közzététel napja: 2015.

Részletesebben

Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete

Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete 1. Általános rendelkezések Top Csomag Kondíciós lista Érvényben: 2014. március 1-jétől visszavonásig A jelen Kondíciós Listában

Részletesebben

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.07.01-től érvényes kondícióiról

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.07.01-től érvényes kondícióiról III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak vállalkozások részére Mastercard Business 5 000,00 Ft 5 000,00 Ft Pótkártya díja (kártyaletiltást követően) 5 000,00 Ft Pótkártya díja (újragyártási díj sérülés

Részletesebben

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.10.01-től érvényes kondícióiról

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.10.01-től érvényes kondícióiról III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak vállalkozások részére Mastercard Business 5 000,00 Ft 5 000,00 Ft Pótkártya díja (kártyaletiltást követően) 5 000,00 Ft Pótkártya díja (újragyártási díj sérülés

Részletesebben

HIRDETMÉNY. az UniCredit Bank Hungary Zrt kondíciói magánszemélyek részére NEM FORGALMAZOTT TERMÉKEK

HIRDETMÉNY. az UniCredit Bank Hungary Zrt kondíciói magánszemélyek részére NEM FORGALMAZOTT TERMÉKEK HIRDETMÉNY az UniCredit Bank Hungary Zrt kondíciói magánszemélyek részére NEM FORGALMAZOTT TERMÉKEK BANKSZÁMLÁK, BETÉTI BANKKÁRTYÁK, HITELKÁRTYÁK UNICREDIT DUPLA SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓ KONDÍCIÓK (2008.

Részletesebben

4. A bank jogosult az ügyfél egyező levelezési című forgalmi kivonatait egy borítékban postázni.

4. A bank jogosult az ügyfél egyező levelezési című forgalmi kivonatait egy borítékban postázni. Hatályos: 2016. január 29-tól Közzététel napja: 2016. január 28. 1. Jelen kondíciós lista az Általános Üzleti Feltétek valamint a Bankkártya Üzletszabályzat elválaszthatatlan mellékletét képezi, azokkal

Részletesebben

ÉRVÉNYES: 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁTÓL KÖZZÉTÉTEL NAPJA: 2015. ÁPRILIS 24.

ÉRVÉNYES: 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁTÓL KÖZZÉTÉTEL NAPJA: 2015. ÁPRILIS 24. Az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a Postahelyen értékesített lakossági bankszámlák és kapcsolódó szolgáltatások esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről

Részletesebben

Hirdetmény Akciók kondíciói

Hirdetmény Akciók kondíciói Hirdetmény Akciók kondíciói NET BETÉT Időtartama: 2010. október 4-től visszavonásig. Leköthető legkisebb összeg: 1.000.-Ft 1 Lakossági akciós betétek Napra lekötött, fix kamatozású kizárólag lakossági

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Allianz Személyi kölcsön termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

H I R D E T M É N Y. Allianz Személyi kölcsön termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek H I R D E T M É N Y Allianz Személyi termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Hatályos: 2014. július 01. napjától Közzététel napja: 2014. június 30. FHB Bank Zrt. Fix Személyi

Részletesebben

6/12. számú melléklet FHB ATM Plusz Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

6/12. számú melléklet FHB ATM Plusz Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény. 6/12. számú melléklet FHB ATM Plusz Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Az FHB ATM Plusz Bankszámla megegyezik a 2011. március 31-ig Allianz

Részletesebben

10. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya

10. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény FHB-Libri Kultúrakártya Lakossági Bankszámla Hirdetmény 10. számú melléklet Lakossági Bankszámla Hirdetmény FHBLibri Kultúrakártya Hatályos: 2017. július 17. napjától Közzététel napja: 2017. április 28. FHBLibri Kultúrakártya

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Mohácsi Takarék Bank Zrt. a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi Kölcsön célja: A Takarék Személyi Kölcsön standard

Részletesebben

HIRDETMÉNY Az ÜZLETI HITELKÁRTYA TERMÉKRŐL

HIRDETMÉNY Az ÜZLETI HITELKÁRTYA TERMÉKRŐL 1. oldal SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK 2011. március 15-től a Bank nem fogad be Üzleti hitelkártyára vonatkozó új hiteligénylést. 2011. március 15-től a fennálló hitelszerződések az éves felülvizsgálatkor

Részletesebben

III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak vállalkozások részére VISA Business Főkártya díja (éves részlete: 8,000.00 Ft) 16 000,00 Ft Társkártya díja (éves részlete: 8,000.00 Ft) 16 000,00 Ft Pótkártya

Részletesebben

Személyi jellegű hitelek

Személyi jellegű hitelek BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ TARTALOM Személyi jellegű hitelek HATÁLYOS 2017.01.16-tól visszavonásig Személyi jellegű hitelek A személyi kölcsönt mindennapi használati tárgyakra,

Részletesebben

Kondíciós lista magánszemélyek részére. III/1. Biztosíték nélküli hiteltermékek

Kondíciós lista magánszemélyek részére. III/1. Biztosíték nélküli hiteltermékek Kondíciós lista magánszemélyek részére III/1. Biztosíték nélküli hiteltermékek Az MKB Bank Zrt. eleget téve az MNB H-FH-I-B-55/2014. sz. határozatában foglaltaknak, 2014. március 11-től nem hárítja át

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016.08.22. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017.01.31.-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

HIRDETMÉNY CIB CAFÉ HITELKÁRTYÁRA, CIB GOLD HITELKÁRTYÁRA ÉS CIB FOLYÓSZÁMLAHITELRE VONATKOZÓ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ VÁLTOZÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY CIB CAFÉ HITELKÁRTYÁRA, CIB GOLD HITELKÁRTYÁRA ÉS CIB FOLYÓSZÁMLAHITELRE VONATKOZÓ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ VÁLTOZÁSÁRÓL HIRDETMÉNY CIB CAFÉ HITELKÁRTYÁRA, CIB GOLD HITELKÁRTYÁRA ÉS CIB FOLYÓSZÁMLAHITELRE VONATKOZÓ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ VÁLTOZÁSÁRÓL I. A változással érintett ügyféltájékoztatók A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest,

Részletesebben

Bankkártya hirdetmény

Bankkártya hirdetmény Bankkártya hirdetmény 4.sz. melléklet Érvényes: 2014. augusztus 25-től Kártyatermékek: Kölyökkártya Maestro Ifjúsági Maestro MC Standard MC Business MC Electronic Business VISA Online Kártyadíjak Éves

Részletesebben

HIRDETMÉNY A BANKKÁRTYÁS TRANZAKCIÓK DÍJAIRÓL

HIRDETMÉNY A BANKKÁRTYÁS TRANZAKCIÓK DÍJAIRÓL HIRDETMÉNY A BANKKÁRTYÁS TRANZAKCIÓK DÍJAIRÓL Kihirdetve: 2015.07.16. Hatályos: 2015.07.16. Bizonyos termékek érvényességének kezdete a fenti érvényességi időponttól eltérő lehet. Ez esetben mindig az

Részletesebben

BANKKÁRTYA SZOLGÁLTATÁSOK KONDÍCIÓI

BANKKÁRTYA SZOLGÁLTATÁSOK KONDÍCIÓI BANKKÁRTYA SZOLGÁLTATÁSOK KONDÍCIÓI Közzététel: 2015. október 16. napján Hatályos: 2015. október 19. napjától Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy 2015. október 19-től az Erste Bank két új szolgáltatást

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY 2017. január 16-tól Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN április 1-től

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN április 1-től Dunakanyar Takarékszövetkezet 14/2017. sz Hirdetmény TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN A Dunakanyar Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek

Részletesebben