HIRDETMÉNY. Hatályos: április 01. napjától

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015. április 01. napjától"

Átírás

1 HIRDETMÉNY Az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelkártyák esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Hatályos: április 01. napjától Az FHB Bank Zrt. tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy jelen Hirdetményt megelőzően hatályban lévő Hirdetményhez képest az alábbiak módosultak: A án hatályba lépett Hirdetmény kiegészítés jelen Hirdetmény szövegébe beépítésre került. Ezen kiegészítés a minimum fizetendő összeg beszedésének működésére vonatkozik. A hatályost megelőző Hirdetményeink elérhetők a weboldalunkon, valamint megtekinthetők valamennyi Bankfiókunkban. 1

2 TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK VÁLASZTHATÓ LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA TÍPUSOK THM SZÁMÍTÁSA KAMATSZÁMÍTÁS REPREZENTATÍV PÉLDÁK TRANZAKCIÓK ELSZÁMOLÁSA KÜLFÖLDÖN VÉGZETT TRANZAKCIÓK ELSZÁMOLÁSA BELFÖLDÖN VÉGZETT TRANZAKCIÓK ELSZÁMOLÁSA HITELKÁRTYA SZÁMLÁRA BEÉRKEZŐ JÓVÁÍRÁSOK ELSZÁMOLÁSA LIMITEK HITELKÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK FHB TELEBANK SZOLGÁLTATÁS BALESET-, BETEGSÉG ÉS POGGYÁSZBIZTOSÍTÁS HITELFEDEZETI SZEMÉLYBIZTOSÍTÁS ÁTMENETI ÁRUVÉDELEM, LETILTOTT KÁRTYA LETILTÁSI ÉS PÓTLÁSI DÍJA, VALAMINT SZEMÉLYI OKMÁNYOK IGAZOLT PÓTLÁSI KÖLTSÉGÉRE VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁS EMELT SZINTŰ SZOLGÁLTATÁSOK MASTERCARD GOLD TÍPUSÚ BANKKÁRTYÁKHOZ HITELKÁRTYA LETILTÁSA

3 Általános rendelkezések Jelen hirdetményben szereplő hitelkártya szolgáltatások feltételei az FHB Bank Zrt. természetes személy Ügyfeleire érvényesek. Továbbá jelen Hirdetmény a Lakossági Hitelkártya Általános Szerződési Feltételeivel együtt érvényes. Az FHB Bank Zrt. jogosult a jelen Hirdetményben feltüntetett kamatokat, költségeket, feltételeket a Lakossági Hitelkártya Általános Szerződési Feltételeiben (a továbbiakban: ÁSZF) meghatározott esetekben egyoldalúan módosítani. A Bank az Ügyfelek számára kedvezőtlen módosításokat a módosítás hatálybalépését 60 nappal megelőzően a Hirdetményben teszi közzé, valamint arról a Főkártyabirtokost postai úton is értesíti. 1. Választható lakossági hitelkártya típusok FHB Extra Hitelkártya (Mastercard Standard, dombornyomott bankkártya chippel. A korábbi Visa Classic mágnescsíkos kártyák megújítása, cseréje, vagy pótlása esetén az új kártya MasterCard típusban kerül kibocsátásra.) FHB Autós Hitelkártya (Visa Electron, mágnescsíkos bankkártya) A felsorolt termékek kizárólag forint alapúak lehetnek. 2. THM számítása Teljes hiteldíj mutató (THM): A teljes hiteldíj mutató a hitel teljes díjának aránya a hitel teljes összegéhez éves százalékban kifejezve. A THM értékek meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt és a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat azzal, hogy a THM mutató értéke nem tükrözi az egyes hitelek kamatkockázatát. A Bank által megállapított leggyakoribb lehívási módtól eltérő lehívási mód magasabb hiteldíj mutatót eredményezhet, de nem haladhatja meg a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009.évi CLXII. törvény által a hitelkártya szerződésekre meghatározott, THM maximumát. A THM számításánál figyelembe kell venni a fogyasztó által a hitelszerződés kapcsán fizetendő összes díjat (ideértve a kamatot, díjat, jutalékot, költséget és adót), valamint a hitelhez kapcsolódó járulékos szolgáltatások költségeit, ha a Bank számára ismertek, továbbá a szolgáltatás igénybevételét a hitelszerződés megkötéséhez vagy ajánlat szerinti megkötéséhez a Bank előírja, ideértve különösen a számlavezetés és a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használatának költségeit és a fizetési műveletekkel kapcsolatos egyéb költségeket. A THM értékének meghatározására a következő képletet kell alkalmazni: m m' Ck l 1 k 1 l 1 Ck: a k sorszámú hitelrészlet összege, csökkentve a hitel felvételével összefüggő, az első hitelfolyósításig fizetendő költségekkel, Dl: az l sorszámú törlesztőrészlet vagy díjfizetés összege, m: a hitelfolyósítások száma, m : az utolsó törlesztőrészlet vagy díjfizetés sorszáma, tk: az első hitelfolyósítás időpontja és minden ezt követő hitelfolyósítás időpontja közötti időtartam években és töredékévekben kifejezve, ezért t1 = 0, sl: az első hitelfolyósítás időpontja és minden egyes törlesztőrészlet vagy díjfizetés időpontja közötti időtartam években és töredékévekben kifejezve, X: a THM értéke. A THM kiszámítását a következő számítási módszerrel kell elvégezni: t k s 1 X D X l a) ha a hitel határozza meg a hitel lehívásának időpontját, a teljes hitelösszeget azonnal lehívottnak kell tekinteni; b) ha a szerződés alapján a kamat és más díj mértéke változó, de azok mértéke nem határozható meg a kiszámításkor, a számítás során az utolsó ismert kamatot és díjat változatlannak kell tekinteni a futamidő végéig; c) ha a visszafizetés ütemezése nincs meghatározva, akkor a hitel lejárati időtartamát egy évnek kell tekinteni és tizenkét egyenlő részletben, havonta történő törlesztéssel kell számolni; d) ha a hitelszerződés különböző módokat biztosít a lehívásra, amelyekhez eltérő kamatok és díjak kapcsolódnak, a teljes hitelösszeget az adott hiteltípusnál leggyakoribb lehívási módra alkalmazandó legmagasabb kamattal és díjjal kell figyelembe venni; e) ha a hitel minősül fizetési számlához kapcsolódó hitelnek, és ha a tőketörlesztés időpontja vagy összege nem állapítható meg - a törlesztést a hitelszerződésben meghatározott legkorábbi időpontban és a hitelszerződésben meghatározott legalacsonyabb összegben történő megvalósulással kell figyelembe venni f) a hitelkártya esetén a kezdő időpont a hitelező által nyilvánosan meghirdetett elszámolási időszak első napja 3

4 g) ha a hitelszerződés szerint a fogyasztó szabadon hívhatja le a hitelt, de a szerződés a lehívás különböző módjainál összegre és időtartamra vonatkozó korlátokat tartalmaz, a hitelt a legkorábbi időpontban lehívottnak kell tekinteni a korlátok figyelembevételével; h) ha a hitel legmagasabb összegéről még nem állapodtak meg, azt forintnak kell tekinteni; i) ha a Bank egy korlátozott időtartamra vagy összegre eltérő, kedvezményes kamatot és díjat számít fel, a THM kiszámításakor érvényes nem kedvezményes kamatot és a díjat kell figyelembe venni a hitelszerződés teljes időtartamára a THM értékének meghatározásakor. A THM számítás során az alábbiak figyelembevétele kötelező: a) a felek által különböző időpontokban teljesített törlesztések és folyósítások összege és azok teljesítési ideje eltérő lehet; b) a kezdő időpont a Bank által nyilvánosan meghirdetett elszámolási időszak első napja; c) a kiszámítás során használt időtartamokat években vagy töredékévekben kell kifejezni; d) egy évet 365 napból (vagy szökőév esetén 366 napból), 52 hétből vagy tizenkét egyenlő hosszúságú hónapból állónak kell tekinteni, egy ilyen hónapot 30,41666 napból állónak kell tekinteni függetlenül attól, hogy szökőévről van-e szó; e) a számítás eredményét százalékos formában, legalább egy tizedesjegy pontossággal kell meghatározni. A THM számításánál nem vehető figyelembe: a) a prolongálás (futamidő hosszabbítás) költsége, b) a késedelmi kamat, c) egyéb olyan fizetési kötelezettség, amely a szerződésben vállalt kötelezettség nem teljesítéséből származik, d) kereskedelmi kölcsön vagy kapcsolt hitelszerződés esetén az Ügyfél által a termékek vagy szolgáltatások megvételéért fizetett a vételáron felüli díj függetlenül attól, hogy készpénzzel vagy hitelből fizeti, valamint a számlavezetés és a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használatának költségei és a fizetési műveletekkel kapcsolatos egyéb költségek, ha a számla fenntartását a Bank nem írja elő az adott hitelszerződéshez és költségeit az Ügyféllel kötött szerződésben egyértelműen és külön feltüntették. 3. Kamatszámítás A hitelkártyával végzett tranzakciók után fizetendő kamat kiszámításának módját a Bank Lakossági Hitelkártya ÁSZF-e tartalmazza Reprezentatív példák A Reprezentatív példák kiszámításakor a Bank - a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló hatályos jogszabályban foglaltak alapján - az alábbi feltételeket vette figyelembe: 1. a hitel futamidejét 1 évnek tekintette, 2. a hitelt a legkorábbi időpontban lehívottnak tekintette, a lehívás különböző módjainál az időtartamra vonatkozó korlátok figyelembevételével 3. a hitelkeret leggyakoribb lehívási módjaként a Bank a bankkártyás vásárlást vette figyelembe, 4. a törlesztések kapcsán úgy tekintette, hogy az egyes törlesztőrészletek összege, azonos a minimum visszafizetendő összegekkel, majd a hitel lejáratakor fizetendő utolsó visszafizetés alkalmával a teljes fennmaradó összeg kerül visszafizetésre (THM r. 4. (2)f) Devizanem FHB Extra Hitelkártya HUF FHB Autós Hitelkártya Hitelkeret összege Ft Főkártya éves díja Ft Ft Lehívás díja (kártyás vásárlás) 0 Ft Havi zárlati díj 0 Ft Havi hitelkamat 2,57% Kamat típusa változó Futamidő határozatlan Türelmi időszak 15 naptári nap Minimum fizetendő összeg 5,00%, minimum Ft THM 38,38% 38,38% Hitel teljes díja Ft Ft Fogyasztó által fizetendő teljes összeg* Ft Ft * Hitel teljes díja és a hitel teljes összege 4

5 4. Tranzakciók elszámolása 4.1. Külföldön végzett tranzakciók elszámolása MasterCard típusú hitelkártyák esetén: A Hitelkártyával külföldi pénznemben, vagy külföldön végzett tranzakciókat a MasterCard Nemzetközi kártyatársaság a tranzakció devizanemétől függően euróra (EUR) vagy amerikai dollárra (USD) konvertálja. A forintban végzett tranzakciók forintban, az USD-ben végzett tranzakciók USD-ben, míg az összes többi devizanemben végzett tranzakciók EUR-ban érkeznek be a Bankhoz elszámolásra. A Bank ezt az összeget a kártyatársaságtól a Bankhoz való beérkezés napját megelőző banki napon érvényes banki számlakonverziós eladási / vételi árfolyamon átszámítja forintra (HUF). A tranzakciók összege a feldolgozás napján kerül terhelésre az Ügyfél Hitelkártya-számláján. A terhelés/ jóváírás értéknapja megegyezik a könyvelés napjával. Visa típusú Hitelkártya esetén: A Hitelkártyával külföldi pénznemben, vagy külföldön végzett tranzakciókat a VISA Nemzetközi kártyatársaság euróra (EUR) konvertálja. A forintban végzett tranzakciók forintban, az összes többi devizanemben végzett tranzakciók EUR-ban érkeznek be a Bankhoz elszámolásra. A Bank ezt az összeget a kártyatársaságtól a Bankhoz való beérkezés napját megelőző banki napon érvényes banki számlakonverziós eladási / vételi árfolyamon átszámítja forintra (HUF). A tranzakciók összege a feldolgozás napján kerül terhelésre az Ügyfél Hitelkártyaszámláján. A terhelés/ jóváírás értéknapja megegyezik a könyvelés napjával Belföldön végzett tranzakciók elszámolása A Hitelkártyával lebonyolított fizetési művelet esetén, ha a bizonylaton szereplő összeg devizaneme megegyezik a Hitelkártya-számla devizanemével, a Hitelkártya-számlára terhelt összeg minden esetben megegyezik a Bizonylaton szereplő összeggel Hitelkártya számlára beérkező jóváírások elszámolása A Hitelkártya számlára tárgynap reggel 7.00 óráig beérkező jóváírásokkal növelt egyenleg legkésőbb tárgynap óra után érhető el, míg a 7.00 óra és óra között beérkezett jóváírásokkal növelt egyenleg legkésőbb a következő munkanap óra után érhető el Minimum fizetendő összeg automatikus beszedése Hitelkártya számláról Amennyiben a hitelkártyához a minimum fizetendő összegre vonatkozó automatikus törlesztés (beszedés) érdekében az Ügyfél felhatalmazást adott, a minimum fizetendő összeg, adott hónapban csak abban az esetben kerül beszedésre és elszámolásra, amennyiben a megfelelő fedezet legkésőbb a minimum fizetendő összeg esedékességének napján, - azaz minden hónap 15 napján, vagy ha ez hétvégére esik, az azt követő első munkanapon - legkésőbb délelőtt 09:00 óráig az FHB Banknál vezetett felhatalmazással érintett - bankszámlán rendelkezésre áll. Amennyiben a fenti időpontig megfelelő fedezet nem áll rendelkezésre, illetve egyéb módon sem kerül kiegyenlítésre a minimum fizetendő összeg, a Bank a jelen Hirdetményben meghatározott késedelmi kamatot, illetve késedelmi díjat számítja fel. Ha az ügyfél a minimum fizetendő összeg automatikus beszedésére szóló felhatalmazást utólag, a hitelkártya igénylést követően adja meg, az alapján az első beszedést, a felhatalmazás megadását követő hónaptól teljesít a Bank. 1. Limitek Napi limitek MasterCard Standard MasterCard Gold FHB Extra Hitelkártya Készpénzfelvételi limit Ft Ft Ft Vásárlási limit Tranzakciószám limit Ft MasterCard Standard Az elérhető hitelkeret erejéig. MasterCard Gold FHB Autós Hitelkártya A kártyával készpénzfelvétel nem lehetséges Ft Ft FHB Extra Hitelkártya Készpénzfelvételi alapértelmezett 3 db/ nap 5 db/ nap 3 db/ nap FHB Autós Hitelkártya A kártyával készpénzfelvétel nem lehetséges. Vásárlási alapértelmezett 10 db/ nap 10 db/ nap 10 db/ nap 5 db/ nap Összevont készpénzfelvételi limit Mértéke a hitelkeret 50%-a. A limit a bankkártya aktiválását követő első készpénzfelvételtől számított 30 napra, illetve az azt követő 30 napos periódusokra szól, mely időszak alatt az Ügyfél legfeljebb eddig a határig vehet fel hitelkeretéből készpénzt, függetlenül attól, hogy napi limitje még engedné a készpénzfelvételt. Ezt a limitet az Ügyfél nem módosíthatja, a jóváírások csak 30 napos periódus után számítanak bele a limitből kimerített összegrészbe. Limitmódosítás 5

6 Az Ügyfélnek lehetősége van az alapértelmezettként beállított napi limitek módosítására. A limit módosítási igény jelezhető írásban a Bank fiókjaiban, NetBankon vagy TeleBankon keresztül. A megadott limitnek rel maradék nélkül oszthatónak kell lennie június 1. napját követően megkötött Hitelkártya szerződések esetén az Ügyfél által adható maximális napi limitek hitelkártya típusonként: 12 Napi limitek FHB Extra FHB Autós Hitelkártya Hitelkártya Készpénzfelvételi limit Ft A kártyával készpénzfelvétel nem lehetséges. Vásárlási limit Ft Ft 2. Hitelkártyához kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások 2.1. FHB TeleBank szolgáltatás Minden FHB Bank Zrt. által kibocsátott MasterCard Standard, MasterCard Gold, FHB Extra és FHB Autós típusú hitelkártyához díjmentes FHB TeleBank szolgáltatás kapcsolódik. A kártyabirtokos(ok) részére kiküldött Hitelkártya a szolgáltatáson keresztül, a Bank által megadott telefonszám ( ) felhívásával aktiválható Baleset-, betegség és poggyászbiztosítás Minden FHB Bank Zrt. által kibocsátott MasterCard Standard, FHB Extra és MasterCard Gold típusú hitelkártyák birtokosa automatikusan a kártya mellé biztosítást kap. A kártyához külföldre szóló baleset-, betegség-, poggyász- és utazási biztosítás kapcsolódik, amelynek díját az éves kártyadíj tartalmazza. FHB Autós Hitelkártya esetén a biztosítási szolgáltatás opcionálisan, éves díj ellenében igényelhető. A biztosító kockázatviselése a kiutazás kezdetétől számított legfeljebb 30 nap külföldi tartózkodásra terjed ki. A biztosítási csomag 24 órás magyar nyelvű segítségnyújtó szolgáltatást biztosít. A szolgáltatást nyújtó társaság rendelkezik felhatalmazással, hogy a biztosító nevében eljárjon. A 24 órás magyar nyelvű segítségnyújtó szolgálat az alábbi telefonszámokon hívható: Budapest telefon: (36-1) fax: (36-1) Bécs telefon: (43-1) A biztosítási szolgáltatás részletes feltételeit a kártyára vonatkozó biztosítási ügyféltájékoztató és szerződési feltételek tartalmazzák Hitelfedezeti személybiztosítás A biztosítás kockázatviselési ideje alatt bekövetkező halála esetén a Biztosító kifizeti a Banknak a biztosítási esemény bekövetkezésének időpontjában érvényes és hatályos hitelkártya szerződés alapján a biztosítási esemény bejelentésének időpontjában fennálló hiteltartozás (tőke és járulékai) összegét. A szolgáltatás havi díja minden lezárt hónap végén az aktuálisan fennálló hiteltartozás összegének a jelen kondíciós listában meghatározott százaléka. A szolgáltatás az Autós és Extra hitelkártyákhoz vehető igénybe. A biztosítási szolgáltatás részletes feltételeit a kártyára vonatkozó biztosítási ügyféltájékoztató és szerződési feltételek tartalmazzák Átmeneti áruvédelem, letiltott kártya letiltási és pótlási díja, valamint személyi okmányok igazolt pótlási költségére vonatkozó biztosítás A kártyával vásárolt nagyobb értékű tartós fogyasztási cikkek megrongálódása, vagy lopása esetén nyújt kártérítést a vásárlástól számított 90 napig. A szolgáltatás kiterjed személyi okmányok, vagy a hitelkártya elvesztése, ellopása esetén a pótlás, kártyatiltás költségeinek kárenyhítésére is. A biztosítási szolgáltatás részletes feltételeit a kártyára vonatkozó biztosítási ügyféltájékoztató és szerződési feltételek tartalmazzák. A szolgáltatást a Bank az Extra hitelkártyához nyújtja, melynek éves kártyadíja tartalmazza a biztosítási szolgáltatás díját is. Az FHB Bank Zrt. és az Allianz Hungária Zrt. közötti vonatkozó szerződés Bank általi felmondása miatt a biztosítás január 31. napján 24:00 órakor megszűnik Emelt szintű szolgáltatások MasterCard Gold típusú bankkártyákhoz Sürgősségi készpénzfelvétel: Abban az esetben, ha a Kártyabirtokos Gold típusú hitelkártyáját külföldön elveszíti, ellopják vagy otthon felejti és ezt a tényt - bankunknál, valamely MasterCard tagbanknál vagy a MasterCard központjánál - bejelenti, akkor kérésére - a Hirdetmény szerinti díj felszámítása mellett - 2 munkanapon belül készpénzhez juthat az erre kijelölt bankfiókban, a Bank által engedélyezett, de legfeljebb 5000 USD-nek megfelelő összeghatárig. Sürgősségi bankkártya csere: Ha a Kártyabirtokos Gold típusú hitelkártyáját külföldön elveszíti, ellopják vagy otthon felejti és ezt a tényt - bankunknál, valamely MasterCard tagbanknál vagy a MasterCard központjánál - bejelenti, akkor kérésére - a Hirdetmény szerinti díj felszámítása mellett - 2 munkanapon belül új bankkártyát gyártatunk le. 9. Hitelkártya letiltása 6

7 A hitelkártya letiltása kezdeményezhető: a Bank nyitvatartási ideje alatt személyesen a bankfiók felkeresésével, vagy TeleBankon keresztül: belföldről a es telefonszámon, külföldről es telefonszámon. 7

8 Közzététel napja: 2015.március 13. A Hitelkártyával végzett tranzakciók díja és jutaléka (Hatályos: április 01. napjától) MasterCard Standard MasterCard Gold FHB Extra FHB Autós Megnevezés Banki a megelőző Hirdetményben Banki Banki Banki Esedékesség Kártya kibocsátáshoz kapcsolódó díjak Kibocsátott kártya érvényessége 2 év 2 év 2 év 2 év 3 év 3 év 3 év 3 év - Főkártya éves díja március 30-ig kötött hitelkártya szerződések esetén Ft Ft Ft Ft Ft 1, Ft 1, Ft 1, Ft 1,2 Évente a szerződéskötés hónapjában (fordulónapon) Főkártya éves díja április 1-je után kötött hitelkártya szerződések esetén / hitelkártya igénylés nem nyújtható be / hitelkártya igénylés nem nyújtható be / hitelkártya igénylés nem nyújtható be / hitelkártya igénylés nem nyújtható be Ft 1, Ft 1, Ft 1, Ft 1,2 Évente a szerződéskötés hónapjában (fordulónapon) Társkártya éves díja Ft Ft Ft Ft Ft Ft 1 Nem igényelhető Nem igényelhető Évente a szerződéskötés hónapjában (fordulónapon) - 3 db db db db - Egy Főkártyához kibocsátható Társkártyák maximális száma / hitelkártya igénylés nem nyújtható be / hitelkártya igénylés nem nyújtható be / hitelkártya igénylés nem nyújtható be / hitelkártya igénylés nem nyújtható be 4 db 4 db Nem igényelhető Nem igényelhető - Kártya letiltás díja Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft A kártya letiltásával egyidejűleg Kártyapótlás díja Ft Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Előállítás napján Kártya újragyártás díja Ft Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Előállítás napján PIN- kód újragyártás díja 525 Ft 525 Ft 0 Ft 0 Ft 525 Ft 525 Ft 525 Ft 525 Ft Előállítás napján Sürgősségi kártyacsere díja USD 200 USD A kártya legyártásakor. 8

9 Közzététel napja: 2015.március 13. MasterCard Standard MasterCard Gold FHB Extra FHB Autós Megnevezés Banki Banki Banki Banki Esedékesség Tranzakciós díjak Vásárlás bel-, és külföldön 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft A tranzakció terhelésével egyidejűleg Készpénzfelvétel belföldi ATM-nél 525 Ft + 2% + 0,60% 525 Ft + 2% + 0,60% 525 Ft + 2% + 0,60% 525 Ft + 2% + 0,60% 260 Ft+ 2,88% + 0,6% 260 Ft+ 2,88% + 0,6% - - A tranzakció terhelésével egyidejűleg Készpénzfelvétel külföldi ATM-nél Ft + 2% Ft + 2% Ft + 2% Ft + 2% Ft + 2,00% + 0,60% Ft + 2,00% + 0,60% - - A tranzakció terhelésével egyidejűleg Készpénzfelvétel más belföldi bankfiók POS termináljánál Készpénzfelvétel külföldön a bankfiók pénztárában POS terminálnál 790 Ft + 2% + 0,60% 790 Ft + 2% + 0,60% 790 Ft + 2% + 0,60% 790 Ft + 2% + 0,60% Ft + 2% + 0,60% Ft + 2% + 0,60% Ft + 2% + 0,60% Ft + 2% + 0,60% 260 Ft+ 2,88% + 0,6% Ft + 2,00% + 0,60% 260 Ft+ 2,88% + 0,6% Ft + 2,00% + 0,60% - - Sürgősségi készpénzfelvétel díja USD 150 USD A tranzakció terhelésével egyidejűleg A tranzakció terhelésével egyidejűleg A kiutalást követő munkanapon Csoportos beszedési megbízás végrehajtása az Allianz Csoporttag javára Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Csoportos beszedési megbízás egyéb szolgáltató javára Visszafizetés postai készpénzátutalási megbízással (postai csekk) Ft 0 Ft Ft/ befizetés 210 Ft/ befizetés 210 Ft/ befizetés 210 Ft/ befizetés A könyvelés napján Visszafizetés bankfiókban 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft - Visszafizetés átutalással 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft - Minimum visszafizetendő összeg automatikus beszedése a bankunknál vezetett lakossági bankszámláról Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 9

10 Közzététel napja: 2015.március 13. MasterCard Standard MasterCard Gold FHB Extra FHB Autós Megnevezés Banki Banki Banki Banki Esedékesség Hitelkerettel kapcsolatos kondíciók Fordulónap minden hónap utolsó napja - Türelmi időszak 15 naptári nap - Minimum fizetendő összeg 5 Havi hitelkamat március 30-ig kötött hitelkártya szerződések esetén Éves hitelkamat március 30- ig kötött hitelkártya szerződések esetén - az előző sorban feltüntetett, havi kamatok éves mértéke- THM március 30-ig kötött hitelkártya szerződések esetén Ft hitelkeret összegre számolva Havi hitelkamat április 1-je után kötött hitelkártya szerződések esetén Éves hitelkamat április 1-je után kötött hitelkártya szerződések esetén- az előző sorban feltüntetett, havi kamatok éves mértéke- THM április 1-je után kötött hitelkártya szerződések esetén 5%, minimum Ft 5%, minimum Ft 5%, minimum Ft 5%, minimum Ft 5%, minimum Ft 5%, minimum Ft 5%, minimum Ft 5%, minimum Ft A türelmi időszak végén 2,36% 2,36% 2,06% 2,06% 2,72% 2,72% 2,74% 2,74% Fordulónapon havonta 28,35% - 24,75% - 32,65% - 32,90% - Fordulónapon havonta március 30-tól új március 30-tól új január 30-tól új január 30-tól új 2,57% 2,57% 2,57% 2,57% Fordulónapon havonta 30,85% - 30,85% - Fordulónapon havonta 38,38% 38,01% 38,38% 38,00% - Késedelmi kamat 7 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% Késedelmi díj Ft Ft Ft Ft Ft/4 120 Ft Ft/4 120 Ft Ft/4 120 Ft Ft/4 120 Ft 9 Fordulónapon Hitelkeret túllépés díja Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Fordulónapon Havi zárlati díj Ft 210 Ft 210 Ft 210 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Fordulónapon Hitelkeret módosítás díja Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Túlfizetésre, betéti összegre fizetett éves kamat - A módosított hitelkeret beállításakor % (EBKM: 3,04%) 3% (EBKM: 3,04%) Fordulónapon havonta 10

11 Közzététel napja: 2015.március 13. Megnevezés Kártya bankfiókban történő átvétele MasterCard Standard MasterCard Gold FHB Extra FHB Autós Banki Banki Egyéb szolgáltatások díjai Banki Banki Ft Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Esedékesség A kártya átvételét követő második napon Kártya postázása belföldre 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft A kártya postázásakor Kártya postázása külföldre Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft A kártya postázásakor Át nem vett kártya őrzési díja a 90. naptól Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft A kártya megsemmisítésekor Felszólító levelek díja 525 Ft 525 Ft 525 Ft 525 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft A felszólító levél előállításakor. Értesítési díj 525 Ft 525 Ft 525 Ft 525 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Eseti értesítések napján Kártyabirtokos kérésére kiállított igazolások díja 525 Ft 525 Ft 525 Ft 525 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Az igazolás kiállítását követő napon Kivonat pótlásának díja 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 210 Ft 210 Ft 210 Ft 210 Ft A kiállítás napján SMS Kártyafigyelő szolgáltatás díja 0 Ft/hó 0 Ft/hó 0 Ft/hó 0 Ft/hó 79 Ft/hó 79 Ft/hó 155 Ft/hó 155 Ft/hó Fordulónapon havonta Fordulónapi SMS főkártyához 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft - PIN- kód módosítása 210 Ft/ alkalom 210 Ft/ alkalom 210 Ft/ alkalom 210 Ft/ alkalom 210 Ft/ alkalom 210 Ft/ alkalom 210 Ft/ alkalom 210 Ft/ alkalom A módosítás napján Limitmódosítás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 210 Ft/ alkalom 210 Ft/ alkalom 210 Ft/ alkalom 210 Ft/ alkalom A módosítás napján Egyenleglekérdezés a bank készpénz-automatáin Külföldi utazási biztosítás (baleset-, betegség- és poggyász) 53 Ft/alkalom 53 Ft/alkalom 53 Ft/alkalom 53 Ft/alkalom 53 Ft/alkalom 53 Ft/alkalom - - A lekérdezés napján 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft/év Ft/év Hitelfedezeti személybiztosítás Átmeneti áruvédelem, letiltott kártya letiltási és pótlási díja, valamint személyi okmányok igazolt pótlási költségére vonatkozó biztosítás A havi díj, az előző hó végén fennálló tartozás összegének 0,050%-a. A havi díj, az előző hó végén fennálló tartozás összegének 0,050%-a. A havi díj, az előző hó végén fennálló tartozás összegének 0,050%-a. A havi díj, az előző hó végén fennálló tartozás összegének 0,050%-a Ft 0 Ft - - Évente, az igénylés hónapjának végén Havonta, minden hónap első napján 11

12 Legalább főt foglalkoztató társaság alkalmazásában álló Flotta munkavállaló vagy Közszféra dolgozó által igényelt hitelkártyák kedvezményes kártyadíjai: augusztus 1-jétől visszavonásig a legalább főt foglalkoztató társaság alkalmazásában álló Flotta munkavállaló vagy Közszféra dolgozó által igényelt hitelkártyák esetén a Főkártya éves díjai: Főkártya éves díj - első évben: Első évben 0 Ft FHB Autós Főkártya éves díj - második évtől: Évente Ft THM 37,26% 6 FHB Extra Főkártya éves díj - első évben: Első évben 0 Ft Főkártya éves díj - második évtől: Évente Ft THM: 37,26% 6 Flotta munkavállaló: Azon gazdálkodó szervezetek/vállalatok/illetve mindaz a jogi személyiségű, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (továbbiakban: Munkáltató) Munkavállalói, amely Munkáltató a Bankkal kötött Együttműködési Szerződésben vállalja, hogy foglalkoztatottai, vezető állású személyei közül minimum 5 fő létszámban lakossági bankszámlát nyitnak Bankunkban és a megnyitott lakossági bankszámlákra az Együttműködési Szerződésben vállalt mód szerint a Munkáltató rendszeres jövedelem-átutalást teljesít Közszféra dolgozó: (közalkalmazottak, köztisztviselők, katonák, rendőrök, bíróságok, ügyészségek alkalmazottai) A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló évi CXCIX. törvény, a központi államigazgatási szervekről valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló évi XLIII. törvény, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló évi XLIII. törvény, a honvédek jogállásáról szóló évi CCV. törvény, az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló évi LXVIII. törvény, a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló évi CLXII. törvény, a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészségi életpályáról szóló évi CLXIV. törvény, hatálya alá tartozó munkavállalók, valamint az állami vagyonról szóló évi CVI. törvényben felsorolt tartós állami tulajdonú társasági részesedéssel működő társaságok, valamint azok 100%-os tulajdonában lévő társaságok munkavállalói. Pénz- visszatérítési kedvezmény a hitelkártyával fizetett vásárlások után Az Extra és Autós hitelkártyák az alábbiakban meghatározott pénz-visszatérítést nyújtanak. A kedvezmény minden hónap utolsó napján, az adott hónapban könyvelésre került vásárlási tranzakciók összege alapján jóváírásra kerül a kártyaszámlán, ezzel automatikusan csökkentve a visszafizetendő tartozást. Extra hitelkártyák esetén a kedvezmény a fő- és társkártyával fizetett vásárlásokra egyaránt vonatkozik. A postai és bankfióki kártyaelfogadás készpénzfelvételi tranzakciónak minősül. FHB Autós Hitelkártya A kártyával adott alkalommal kifizetett összeg anyag töltő állomáson Bármely gépjármű üzem- A kártyával adott alkalommal kifizetett összeg Egyéb elfogadónál Ft 0,00% Ft 0,00% Ft 2,00% Ft 0,25% Ft és e fölött 3,00% A töltőállomásokon történő vásárlások után legfeljebb Ft-os havi összesített vásárlási összegig érvényesíthető kedvezmény Ft 0,50% Ft fölött 1,00% november 2. napjától megkötésre kerülő, új FHB Autós Hitelkártya szerződések esetén havonta legfeljebb Ft összesített vásárlási összegig érvényesíthető kedvezmény. FHB Extra Hitelkártya Bármely elfogadónál, a fizetett összegtől függetlenül 1,00% Havonta legfeljebb Ft összesített vásárlási összegig érvényesíthető kedvezmény. 1 A kártya éves díja első évben 0 Ft. 2 A Cserélje jobbra akciónkban igényelt hitelkártya esetén további 50% kedvezményt biztosítunk a kártya második éves díjából, ha a főkártyaigénylő a hitelkártya igénylésekor megjelölt, már meglévő hitelkártyáját az igénylést követő 6 hónapon belül igazoltan megszüntette. (A kedvezmény egyéb, éves díjkedvezménnyel nem vonható össze.) A Cserélje jobbra akciónkban igényelt hitelkártyákhoz kapcsolódó SMS szolgáltatás havi díja a kártyakibocsátást követő első 3 hónapban visszatérítésre kerül. 3 A Lakossági Hitelkártya ÁSZF 4.8. pontjában ismertetett esetekben a pótkártya előállítása díjmentes. 4 Ide értendő szolgáltatók kizárólag: Allianz Hungária Zrt., Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár, Allianz Hungária Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár. 5 Továbbá a fizetési késedelemből, vagy hitelkeret túllépésből származó teljes összeg. 6 A THM értéke Ft összegű, teljes kihasználtságú hitelkeret feltétezésével került kiszámításra. 7 Késedelmes teljesítés esetén, a Hirdetményben meghatározott mérték, azonban a Bank nem számít fel magasabb késedelmi kamatot, mint az ügyleti kamat másfélszeresének 3 százalékponttal növelt mértéke, de legfeljebb a évi CLXII. törvény által meghatározott, a hitelkártyákra vonatkozó mindenkor hatályos teljes hiteldíj mutató (THM) maximális mértéke. 8 A Minimum fizetendő összeg (késedelmes-/vagy részleges - Türelmi idő lejártáig történő - meg nem fizetése esetén számítja fel a Bank. 9 A feltüntetett díjak jelölése: 3-5 nap késedelemig / 5 nap késedelem fölött. 10 A Hitelkártya kibocsátásának első hónapjában a Bank a Havi zárlati díj terhelésétől eltekint. 11 Főkártyabirtokos által kezdeményezett szerződésmódosítás kezdeményezése esetén. 12 Az átvétel időpontjában hatályos Prémium Gold szerződéssel rendelkező Ügyfeleink részére a Bank a díjat nem számítja fel. 13 Egyedi esetekben a Hirdetményben megjelölt maximumnál magasabb összegű limitet is igényelhetnek Ügyfeleink. Az egyedi limit módosítási igény kizárólag személyesen a Bank fiókjaiban vagy TeleBankon keresztül jelezhető. 14 FHB Bank Zrt. és az Allianz Hungária Zrt. közötti vonatkozó szerződés Bank általi felmondása miatt a biztosítás január 31. napján 24:00 órakor megszűnt. 12

2015. JÚNIUS 01. NAPJÁTÓL VISSZAVONÁSIG KÖZZÉTÉTEL NAPJA: 2015. MÁJUS

2015. JÚNIUS 01. NAPJÁTÓL VISSZAVONÁSIG KÖZZÉTÉTEL NAPJA: 2015. MÁJUS Az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a Postahelyen értékesített lakossági bankszámlák és kapcsolódó szolgáltatások esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről.

Részletesebben

2014. ÁPRILIS 10. NAPJÁTÓL VISSZAVONÁSIG

2014. ÁPRILIS 10. NAPJÁTÓL VISSZAVONÁSIG FHB MAESTRO FHB MAESTRO Hirdetmény Az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a Postahelyen értékesített lakossági bankszámlák és kapcsolódó szolgáltatások esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója az FHB Személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója az FHB Személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról H I R D E T M É N Y Az hivatalos tájékoztatója az FHB Személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2015. 02. 27. Hatályos: 2015. március 01. napjától Jelen Hirdetmény az (továbbiakban

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója az FHB Személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója az FHB Személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról H I R D E T M É N Y Az hivatalos tájékoztatója az FHB Személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2015. 07. 31. Hatályos: 2015. augusztus 01. napjától Jelen Hirdetmény az (továbbiakban

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2015. június 15-től

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2015. június 15-től Pénzforgalmi Bankszámla Hirdetmény HIRDETMÉNY az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a pénzforgalmi bankszámlák esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Érvényes:

Részletesebben

Az ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/75.005-19/2002 BÉT Zrt. és Deutsche Börse AG tőzsdetag) és

Az ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/75.005-19/2002 BÉT Zrt. és Deutsche Börse AG tőzsdetag) és Az ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/75.005-19/2002 BÉT Zrt. és Deutsche Börse AG tőzsdetag) és az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.

Részletesebben

LXXX. MKB Összhang kondíciós lista

LXXX. MKB Összhang kondíciós lista LXXX. MKB Összhang kondíciós lista Az MKB Bank Zrt. eleget téve az MNB H-FH-I-B-55/2014. sz. határozatában foglaltaknak, 2014. március 11-től nem hárítja át fogyasztó ügyfeleire a 2012. évi CXVI. tv. szerint

Részletesebben

Lakossági hiteltermékek kondíciói

Lakossági hiteltermékek kondíciói Hirdetmény Lakossági hiteltermékek kondíciói Hirdetmény módosítás okai, melyeket dőlt betűvel jeleztünk: Díjak módosítása, Takarék Kiváltó Hitel közzététele, TakaréPontos hitelek kondícióinak módosítása

Részletesebben

6/25. számú melléklet - FHB Flexibilis Hitelkeret termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

6/25. számú melléklet - FHB Flexibilis Hitelkeret termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény. 6/25. számú melléklet FHB Flexibilis Hitelkeret termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Az FHB Bank Zrt. azon Ügyfelei részére, akik 2013. január

Részletesebben

Helyben Mindent Önökért

Helyben Mindent Önökért AKTÍV LAKOSSÁGI HITEL ÜZLETÁG A lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciók. Kihirdetve: 2015.08.10. Hatálybalépés napja: 2015.08.10. AL/1. sz. melléklet: TAKARÉK Folyószámlahitel AL/2. sz. melléklet:

Részletesebben

Lakossági hiteltermékek kondíciói

Lakossági hiteltermékek kondíciói Hirdetmény Lakossági hiteltermékek kondíciói Hirdetmény módosítás okai, melyeket dőlt betűvel jeleztünk: A Családok Otthonteremtési Támogatása kondícióinak közzététele, a THM értékek és reprezentatív példák

Részletesebben

HIRDETMÉNY A MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ TERMÉKEK KONDÍCIÓIRÓL

HIRDETMÉNY A MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ TERMÉKEK KONDÍCIÓIRÓL HIRDETMÉNY A MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ TERMÉKEK KONDÍCIÓIRÓL Érvényes: 2011.07.01. Közzétéve: 2011.06.15. Hitelezés: AL-N/1. sz. melléklet: Már nem értékesíthető Joker és Standard Személyi kölcsön AL-N/2.

Részletesebben

1/11. számú melléklet FHB Flotta Prémium Számlacsomaghoz kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

1/11. számú melléklet FHB Flotta Prémium Számlacsomaghoz kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény. 1/11. számú melléklet FHB Flotta Prémium Számlacsomaghoz kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Az FHB Bank Zrt. azon Ügyfelei részére, akik 2013. január

Részletesebben

HITELKÁRTYA-SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

HITELKÁRTYA-SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI HITELKÁRTYA-SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI I. SZERZŐDÉS TÁRGYA 1. A Hitelkártya-szerződés általános szerződési feltételei a Credigen Bank Zrt. által nyújtott hitel és hozzá kapcsolódó Hitelkártya feltételeit

Részletesebben

Hatályos: 2015. május 18. napjától Közzététel napja: 2015. május 15. A bankszámla megnyitásának feltétele:

Hatályos: 2015. május 18. napjától Közzététel napja: 2015. május 15. A bankszámla megnyitásának feltétele: Lakossági Bankszámla Hirdetmény. 1/9. számú melléklet FHB Flotta Kedvezmény Számlacsomaghoz (2010. december 6-ig Flotta Standard Számlacsomag) kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Az

Részletesebben

Hirdetmény. Fogyasztók részére nyújtott hitelek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről

Hirdetmény. Fogyasztók részére nyújtott hitelek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Hirdetmény Fogyasztók részére nyújtott hitelek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Érvényes: 2015.február 1-től Kiadva: Otthonteremtési támogtásra vonatkozó

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY A lakossági, vállalkozói, önkormányzati hitelek és egyéb kockázatvállalások esetén alkalmazott kondíciók 1 Kihirdetve: 2011. január 10. Érvényes: 2011. január 10. Lakosság AL/1.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet 9155 Lébény, Fő út 85. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Egységes szerkezetben Jóváhagyta: 3/34/2015. sz. határozatával a Takarékszövetkezet Igazgatósága Hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

A FŐHITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

A FŐHITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI Hitelkártya általános igénylési feltételek A FŐHITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI 18 év feletti életkor; bejelentett magyarországi állandó lakóhely; MasterCard Electronic hitelkártyák esetében legalább

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY A lakossági, vállalkozói, önkormányzati hitelek és egyéb kockázatvállalások esetén alkalmazott kondíciók 1 Kihirdetve: 2015. március 31. Hatálybalépés napja: 2015. április 1. Általános

Részletesebben

A FŐHITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

A FŐHITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI Hitelkártya általános igénylési feltételek A FŐHITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI 18 év feletti életkor; bejelentett magyarországi állandó lakóhely; MasterCard Electronic hitelkártyák esetében legalább

Részletesebben

Hatályos: 2015.03.01 ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL KONSTRUKCIÓINAK FELTÉTELEI

Hatályos: 2015.03.01 ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL KONSTRUKCIÓINAK FELTÉTELEI Hatályos: 2015.03.01 ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL KONSTRUKCIÓINAK FELTÉTELEI TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2015.február 1. 1. TakarékPont Személyi Kölcsön kondíciói:

Részletesebben

A FŐHITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

A FŐHITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI Hitelkártya általános igénylési feltételek A FŐHITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI 18 év feletti életkor; bejelentett magyarországi állandó lakóhely; MasterCard Electronic hitelkártyák esetében legalább

Részletesebben

[ORIGO] KLIKKBANK LAKOSSÁGI HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI- ÉS DIÁK SZÁMLACSOMAGOK ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK DÍJTÉTELEI SZEMÉLYI KÖLCSÖN KONDÍCIÓK

[ORIGO] KLIKKBANK LAKOSSÁGI HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI- ÉS DIÁK SZÁMLACSOMAGOK ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK DÍJTÉTELEI SZEMÉLYI KÖLCSÖN KONDÍCIÓK [ORIGO] KLIKKBANK LAKOSSÁGI HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI- ÉS DIÁK SZÁMLACSOMAGOK ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK DÍJTÉTELEI SZEMÉLYI KÖLCSÖN KONDÍCIÓK HATÁLYOS: 2010. 03.01-TŐL AZ ERSTE BANK HUNGARY NYRT. ÉS A MAGYAR

Részletesebben

[ORIGO] KLIKKBANK LAKOSSÁGI HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI- ÉS DIÁK SZÁMLACSOMAGOK ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK DÍJTÉTELEI SZEMÉLYI KÖLCSÖN KONDÍCIÓK

[ORIGO] KLIKKBANK LAKOSSÁGI HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI- ÉS DIÁK SZÁMLACSOMAGOK ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK DÍJTÉTELEI SZEMÉLYI KÖLCSÖN KONDÍCIÓK [ORIGO] KLIKKBANK LAKOSSÁGI HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI- ÉS DIÁK SZÁMLACSOMAGOK ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK DÍJTÉTELEI SZEMÉLYI KÖLCSÖN KONDÍCIÓK KÖZZÉTÉTEL: 2009. 10. 16. NAPJÁN HATÁLYOS: 2009. NOVEMBER 01-JÉTŐL

Részletesebben

Erste EgySzámla díjai és jutalékai

Erste EgySzámla díjai és jutalékai Erste EgySzámla díjai és jutalékai Közzététel: 2015. március 31. napján Hatályos: 2015. április 1-jétől A Bank 2015. április 1. előtt nyílt bankszámlák esetében a jelen mellékletben feltüntetett kondíciókat

Részletesebben

Személyi Kölcsön és Hitelkártya Általános Szerződési Feltételek

Személyi Kölcsön és Hitelkártya Általános Szerződési Feltételek Érvényes: 2011. február 03.-tól Személyi Kölcsön és Hitelkártya Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek szabályozza a Budapest Hitel-és Fejlesztési Bank Nyilvánosan Működő

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója az FHB Prémium Gold Lombard Hitelek esetén alkalmazott kondícióiról

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója az FHB Prémium Gold Lombard Hitelek esetén alkalmazott kondícióiról H I R D E T M É N Y Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója az FHB Prémium Gold Lombard Hitelek esetén alkalmazott kondícióiról Közzététel napja: 2015. március 13. Hatályos: 2015. március 16. napjától

Részletesebben

HIRDETMÉNY A MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ TERMÉKEK KONDÍCIÓIRÓL

HIRDETMÉNY A MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ TERMÉKEK KONDÍCIÓIRÓL HIRDETMÉNY A MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ TERMÉKEK KONDÍCIÓIRÓL Érvényes: 2012.09.03. Hitelezés: AL-N/1. sz. melléklet: Már nem értékesíthető Joker és Standard Személyi kölcsön AL-N/2. sz. melléklet: Már nem

Részletesebben

Hitelkártya általános igénylési feltételek

Hitelkártya általános igénylési feltételek Hitelkártya általános igénylési A FŐHITELKÁRTYA IGÉNYLÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI 18 év feletti életkor; bejelentett magyarországi állandó lakóhely; MasterCard Electronic hitelkártyák esetében legalább havi

Részletesebben