Kősr - i a'í«a 56. évfolyam. 25. szám. F v. HÍRADÓJA. A bugaci csikósok pólóznl tanulnak f SehO/fer ftlv.) . V^ f

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kősr - i a'í«a 56. évfolyam. 25. szám. F v. HÍRADÓJA. A bugaci csikósok pólóznl tanulnak f SehO/fer ftlv.) . V^ f"

Átírás

1 Kősr - i a'í«a 56. évfolyam. 25. szám. F v. Ki K É P E S j f HÍRADÓJA A bugaci csikósok pólóznl tanulnak f SehO/fer ftlv.) f. V^ f

2 Lisszabon, a portugál főváros érdekes hadgyakorlat szintere volt. Képünk a város központját mutatja a gáztámadás alatt, a felgomolygó füstfellegek az állítólagos tűzfészekét jelzik, mig városon lebegd mesterseg?s köd azt a célt irtl gálja, Ágy célpontoké,t- karhjfly«benséges {^tf \ tavaszi nap f legjobban véd a NIVEA Símivi teszi a bórt és megvédi a túlságos kiszáradástól, Érdes bőrét mejjyofyítia A NIVEA Eucerit-tarialma potolia a bőr hiányos zsírtartalmát NIVEA egyenletesen barnít. NIVEA-CREME ára: NIVEA-OLAJ P.30-1 í«i: m stt L)r Schandl Károly országgyűlési képviselő megnvltó beszédét tartja Devecscrben a Faluszövetség által rendezett kiállításon. A szónoki emelvény nlatt világos ruhában dr Schnmll KaroTyné. «z emelvény jobbtzélén dr vitéz Jékry főispán neje, mellette <tr Hott VdtiiW veszprémi piin(h)w. József kir. h»-r rt'k, vitéz.lékey fűlspan és dr Hrrk\ Miklós, Veszprém me to e fóitp.4 llju Csokoládéja Vt\)tVkeksz különlegességek

3 1/Í/4AU IJadoglio tábornaa ar abesszin nlklri Kómába érkezik pipa 80-tk irhlrtés apján a római Szén Péter templomban.

4 56. évfolyam. 25. szám. r Vi Külfö v íjj ír.mcia korm Nrt minisztertanácsa Az Anglliba menekült négus londoni palui,»- jának kertjében «A német flotta fwiue Undei látogatása, Urnherg cirkáló J kikötőben..j&

5 A. tumii iuniik Vár»rcgi József <T. F. S. C.) 6* m 23 emel nyerte a gerelyvetést a len gyei rekorder Lokajski elleti únít >Wr»d«dii. ls. MBfékrernvnyéark *artta Gyétútt CtO 5t>4 mp es eredménnyel Jól és olcsón csak AUSZTRIABAN nyaralhat. Nagyarányú utazási kedvezmények: 80"' o visszautazást kedvezmény az elő- és utóidényben 60 / o visszautazás! kedvezmény a főidényben. Schillingigényléseit gyorsan és pontosan elintézzük. Kérjen prospektust az utazási kedvezményekről OSZTRÁK FORGALMI IRODA BUDAPEST. VI. ANDRÁSSY UT 28. SZÁM IFrtyfyei kir. herceg (X) JkMk születésnapján a pécsi díszsátorban M E Z Ő G A Z D A S Á G Végre egy olcsó permeie&ösxer! Közismert dolog. hogs a legtökélete sehb téli permetezés dacára is egyes el bujt kártevők mimim éhe maradhatnak. Ezért okvetlenül szükségei a nyári permetezés is. Különösen áll ez. a nagyon veszedelmes kaliforniai pnjrslelüre, amelynek nyári kártétele teljesen eladhatat lanná teszi a gyümölcsöt. I.zt csaki gondos nyári permetezéssel akadályozhatjuk meg. Krrc a célra eddig ajánlott permetező szerek csak a mászkáló fiatal lnrsak.it pusztítják el és egyáltalaban nem árta nak f pajzs alatt élö tetveknek. A mos forgalomba került Tanul nevű új emulziós permetezőszer nemcsak a lárvákat pusztítja el. hanem a pajzs alatt lévő állatokat is megöli tehát nyári permetezés is éppsmi úg\ hal. mint a téli A Tanol használata olcsóbb is. tnml a nyári sédekezésekre ajánlott régi szereké, mert sokkal ritkábban kell vele (termelezni. A Tanol >ermete*öszer emel U-tt nem mérges és nemcsak a pajzstetvekel, hanem minden más, a fán lés fi puhatestű kártevőt. Igy pl. a levéllctveket is elpusztítja. Kz az új permetezőszer használhatósága, olcsósága révén valószínűleg nagy mértékben hozzá fog járulni ahhoz, bogv gyümölcsünk teljesen pajzmetü- és féregmentes s Igy exportképes Ivgs en.

6 Kősze 56. évfolyam. 25. szám KÜIföl i árjegyzékünk jelent meg ez évben I Tavaszi, kerékpár es nyári árjegyzék I Ha ezek kozul valamelyiket & nem kapta volna meg, ^ ^ ugy kérje postán, ^ díjmentesen kuldjutc. a V \«l feli^r ni..-».<>bír Ur«/i>u, tölcsér szarral éi különböző diszvarrassal 1' r,.hu. a.fml, ist, Vűl tölenéres, hdrutánzatú dl\atke*zl) d. minden sz.nben 1» I.">11. I.81 s 1. t,in»««trnodk»z 1 ti ni, mosható imprinié- I..I. nyitotthátú íazón. iliútkasíil, uccnn is telhető 1' V 5. IlltHtoo reiikttl. kulftnhato szop fazonokhan, minden színben r I.M V. ti. IMrndlI rutin, K ténynyel. kiváló ino-ovna'l iinsnubol.»z«p inintakkal... I* B V 7. lliirnnmlr férfi Hrkenrfi I A, v énig lrbo léssel, divat fejfonás- -.il. szellős, kellemes. v Iiinvfl és szép viselet tar V. I..Afrika" Itöni. a közismerten bevált tropibalszrró anyudból, konnyd. szellős és nern (ryilrődo. s/itavaszonra dolgozva, bőrövvel i k.il>al. nadrág) P 3C Mi»ú<illiiu\ok. covercoat, Knbarden, krepp és len kompozícióból fk.ibót és nwirilm) egységár I' >(. l'erfl iiió«ili<ln». szavatolt liszt* selveni hurett.iiisajtk'1 (babai és n.ulrag) P I V no Huretlőlltfnt. jó mosó (kabát és nadrág) P».8«V. 10 >zi»nd«lrtt. tartós bór hói, plr«>», l>arna. inouvoró. kek vagy fekete színben 1' 5.M V H. Kfhér iiiibnt elpő, barna bagaria Uszít" *** -!, egész kony- \ú kivitel... J' V.13. Ffhér nohukclpo félniuriis sarokkal, izlr ses lukkatrtssal. ikcr szép nyári viselet p ii.ü, ia.no \ f. liiimttnlpd ««nielpa. Mr felsőrész és g belső Mrtihml Jl i' I k \ J ' P M 2.10 r I., 9.1 tl «' T.*' g a..... > Mi ^ Postai m* rendeléseket utánvéttel s rállitunk V. 11. SsandoleM, tartós Jó minőség. plrov i.i.rna, mogyoró, 1kék e» fekete szinben!' «>W» V 12 MandnlMt. se«i«bórl>élessel, egész puha bőrből, hajlékony, flexiblo varrott talpl«il, fehér e» "'In.len színben»' 05 pengőn felül a szállítás díjmentes, Ilu«l«iM»Nt. VII. UúUArri i»t

7 103H iuniuc ÍA A párisi Louvre-inúzeum mo^/mwvhil terme, inodmi világítással BRIKETTEL! Fürdő idill Mea^iancn, énti* tam meg először I r T- w'tmnkm^nai lepséii ki... közönség Jelenletében leleplezett HP hősi halott emlekmils.- (Kosmn ith.i Hallod-e. mlnth.i ma rosszul fogna az a fűrész? I MAGYAR- HOLLANDI BIZTOSÍTÓ R.-T

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

AKA RAT DI ÁK SPORT EGYE SÜ LET. Gyógysport Klub 2014/2015. ÉVI PROG RAM JA

AKA RAT DI ÁK SPORT EGYE SÜ LET. Gyógysport Klub 2014/2015. ÉVI PROG RAM JA AKA RAT DI ÁK SPORT EGYE SÜ LET Gyógysport Klub 2014/2015. ÉVI PROG RAM JA Sze re tet tel kö szön töm mind azo kat akik az AKA RAT DSE prog ram fü ze tét ol vas sák! Az AKA RAT DSE prog ram ját az 1973-as

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL 1 EMLÉKKÉPEK AZ ÖTVENÉVES SZOMBATHELYI GYAKORLÓISKOLÁRÓL Írta és szerkesztette: Szauer Ágoston Lektorálta: Dr. Vigh Kálmán PhD, fõiskolai

Részletesebben

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség 2010 2012 félidőben 2012. november A különkiadása sport, kultúra, egészség 2 köszöntő Tisztelt Bagi Polgárok! Az Önök bi zal má ból im má ron második pol gár mes teri meg bí za tá so mat tölt he tem, és

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk XXI. évfolyam 2012. január * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja A hónap mûvésze Képviselõ-testületi ülés Dunaharaszti Gazdakör Faragó Tibortól búcsúzunk 2. oldal 8. oldal 12. oldal 18. oldal 6.

Részletesebben

A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban

A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban Dr. Ba lázs Ist ván CsC. tan szék ve ze tõ egye te mi do cens A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban Mint egy más fél év ti ze de mû kö dik eu ró pai szer - ve ze te a kor

Részletesebben

Fûtési tapasztalatok befecskendezõs levegõs hõszivattyúval

Fûtési tapasztalatok befecskendezõs levegõs hõszivattyúval klímatechnika Konkrétumok írta: Mottl Gábor, Kiss Gábor Fûtési tapasztalatok befecskendezõs levegõs hõszivattyúval A 2009. NO VEM BE RI VGF-BEN A PAD LÓ HÛ TÉS LE VE GÕS HÕ SZI VAT TYÚ - VAL CÍ MÛ CIK

Részletesebben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22

Részletesebben

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért XXI. évfolyam 2012. április * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Így se jó, úgy se jó A hónap mûvésze Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés Muzsikával a civil Európáért 2. oldal

Részletesebben

3. Egyes fák, mint természeti emlékek.

3. Egyes fák, mint természeti emlékek. 3. Egyes fák, mint természeti emlékek. Egyes fák magas koruk és méreteik folytán érdemlik meg, hogy azokat életük tartamára becses természeti ereklyékként megbecsüljük és odaadó gondozásban részesítsük.

Részletesebben

Pál fel tá ma dás hi té rõl

Pál fel tá ma dás hi té rõl Pál fel tá ma dás hi té rõl Hogyan alakult ki Pál hite Jézus feltámadásában, és miért vált szá má ra min den mást el söp rõ vé? A kor rekt vá lasz hoz (rész- ben te o ló gi ai, rész ben pszi cho ló gi

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK.

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök 68. szám TARTALOMJEGYZÉK Oldal 2009. évi XXXV. tör vény Egyes adótör vények és az zal össze füg gõ egyéb tör vények módosításáról...

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

Feltétel. Travel Help utazási biztosítás

Feltétel. Travel Help utazási biztosítás UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 76 78. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 12386-060 Travel Help utazási biztosítás Feltétel 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Je len fel té te lek ér vé nye sek az

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Bojlim ix ek. Akülönbözõ kiállításokon, illetve. Mi jó, és mi nem? (1. rész) HUB GENDERS ÍRÁ SA

Bojlim ix ek. Akülönbözõ kiállításokon, illetve. Mi jó, és mi nem? (1. rész) HUB GENDERS ÍRÁ SA Bojlim ix ek Mi jó, és mi nem? (1. rész) HUB GENDERS ÍRÁ SA A bojlim ix az egyik leg fi no mabb té ma kör, ha a pon tyok vi lá gá ról be szé lünk, leg alább is át vitt ér te lem ben. Szó sze rin ti ér

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 10. szám 1218 Ft 2006. ok tó ber 16. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Kormányrendeletek Oldal 182/2006. (VIII. 28.)

Részletesebben

Ajánlat. Med Help. Betegségbiztosítás

Ajánlat. Med Help. Betegségbiztosítás Ajánlat Med Help Betegségbiztosítás UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Med Help Betegségbiztosítás Ajánlat Ajánlatszám: Kötvényszám:

Részletesebben

Feltétel. Bónusz Pro III.

Feltétel. Bónusz Pro III. Feltétel Bónusz Pro III. Ügyféltájékoztató Tisztelt Partnerünk! Kér jük, hogy biz to sí tá si aján la tá nak aláírá sa elôtt fi gyel me sen ol vas sa el az igény fel mé rés alap ján Ön nek aján lott ter

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA V. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2006. JÚNIUS 30. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1139, Vá ci út 73/A. Telefon: 350-1617 E-mail: akarsai@oep.hu Meg je le nik havonta Ára: 1817

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben