1912, 2. sz. p eln sz. H.M. körrendelet Frommer féle ismétlő pisztolyoknak a m. kir. csendőrségnél való rendszeresítése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1912, 2. sz. p. 5278 eln. 1912. sz. H.M. körrendelet Frommer féle ismétlő pisztolyoknak a m. kir. csendőrségnél való rendszeresítése"

Átírás

1 1 RENDELETI KÖZLÖNY A MAGYAR KIRÁLYI CSENDŐRSÉG SZÁMÁRA , 1. sz. 1-6 p Vb. Körrendelet Rendeleti Közlöny a m. kir. csendőrség számára című hivatalos lap életbeléptetése 1912, 2. sz. p eln sz. H.M. körrendelet Frommer féle ismétlő pisztolyoknak a m. kir. csendőrségnél való rendszeresítése 1912, 2. sz p Vb 1911 sz. B.M. körrendelet Csendőrjárőrök eljárásának szabályozása korcsmák ellenőrzésénél 1912, 2. sz. 20 p. Értesítés (Beszterce) 1912, 3. sz. 87 p. Értesítés (Gyilkostó) 1912, 3. sz. 87 p. Helyesbítés a l04074/v-b, /V és /V-b. számú Körrendeletekhez 1912, 4. sz p. 152,860 V-b sz. körrendelet Csendőrségi illetékszabályzat helyesbítése 1912, 5. sz p. 163,324 V-b. sz. körrendelet A csendőrség által bekísért egyének átadásáról a bírósági fogházakban, a hivatalos órákon kívül 1912, 5. sz p. Értesítés (Nagyvárad) 1912, 6. sz. 97 p. 123, sz. H.M. körrendelet A csendőrség kötelékéből való távozás után megnősült csendőrök s altisztek vissza nem vétele tárgyában 1912, 6. sz p V-b. sz. körrendelet Csendőrségi jelentkezők nőtlenségi bizonyítványai 1912, 6. sz. 102 p. Értesítés (Rozgony)

2 2 1912, 8. sz. p. 185,295 V.-b. sz. körrendelet A csendőrlegénység lábbeli szükségletének biztosítása 1912, 8. sz p. 179,473 V.-b. sz. körrendelet Frommer-féle csendőrségi ismétlőpisztoly beszerzése és alkalmazása 1912, 8. sz. 109 p. Értesítés (Kaposvár) , 1. sz. 2 p V-b. sz. körrendelet Az évben megjelent csendőrségi rendeleti közlönyök be nem kötése tárgyában 1913, 1. sz. 5-6 p. Értesítés (Pécs, kassa, Nagyenyed) 1913, 3. sz p H.M. eln körrendelet Csendőr állatorvosi állás rendszeresítése 1913, 3. sz. 82 p V b sz. körrendelet A csendőrlegénység részére szükséges lábbeli alkatrészek szállításának biztosítása 1913, 3. sz p. Értesítés (Marosvásárhely, Trencsény, Budapest, Berzászka) 1913, 6. sz. 133 p. + melléklet szám. eln H.M. körrendelet A bosznia-herczegovinai pénzügyőrség bevonása a kölcsönös tiszteletadásba 1913, 9. sz p V-b. sz. körrendelet Cs-1. Utasítások a magyar királyi csendőrség számára című szolgálati könyv kiadása 1913, 11. sz. p szám. 16. H.M. körrendelet A m. kir. VI. és VIII. számú csendőrkerületi parancsnokság állományába tartozó csendőr egyének felülvizsgálata 1913, 14. sz. p H.M sz. körrendelet 93. mintáju élestöltény rendszeresítése a m. kir. csendőrségnél 1913, 14. sz. 178 p.

3 V-b. szám. körrendelet Újonnan felállított csendőrkerületek és alosztályok részére szükséges csendőrségi Rendeleti Közlönyök első beszerzési költsége 1913, 16. sz. 193 p H.M. szám. körrendelet Cs-20 jelzetű Határozványok a magyar kir. csendőrőrsök közgazdálkodásának vezetésére című szolgálati könyvhöz 1. függelék kiadása 1913, 16. sz p V-b. sz. körrendelet Csavarossarku patkó rendszeresítése 1913, 16. sz. 194 p V-b. sz. körrendelet Csendőrségi illetékszabályzat és gazdászatkezelési utasítások helyesbítése 1913,17. sz. p H.M. szám. körrendelet Egyházi ünnepek betartása. Cs-7 jelzésű Utasítás a szemlék megtartásához a m. kir. csendőrség számára című szolgálati könyv helyesbítése 1913, 21. sz. 254 p V-b. sz. körrendelet Személyleírás a bűnvádi eljárás céljaira című köny 1914 III. évf. 5. sz. 83 p H.M sz. körrendelet Csendőrjelentkezőktől megkövetelt egyes feltételek alóli felmentés megadására a csendőrkerületi parancsnokok felhatalmazása. Végellátásban részesített csendőrlegénység visszavételének szabályozása III. évf. 30. sz p H.M. 16. sz. körrendelet Járásőrmesterek szolgálati viszonyának megváltoztatása 1915 IV. évf. 1. sz. 1-2 p. 193,079 IV c B.M. számú körrendelet A Házassági Utasítás 17. -a némely rendelkezéseinek közelebbi értelmezése IV. évf. 4. sz p. Értesítés (Kiskunfélegyháza) IV. évf. 4. sz. 28 p. Helyesbítés

4 4 IV. évf. 5. sz. 29 p H.M szám körrendelet Csendőrlegénység havi orvosi vizsgálatainak beszüntetése IV. évf. 6. sz p. 9,941/1915 B.M. el. számú körrendelet Orosz-Lengyelország okkupált területére való utazáshoz szükségelt utazási igazolvány IV. évf. 6. sz. 43 p. Értesítés (Déva) IV. évf. 16. sz. 151 p H.M. 16. sz. körrendelet Önkéntes alakulatoknak a csendőrség általi ellenőrzése IV. évf. 18. sz p sz. körrendelet Katonai egyének feletti egyházi joghatóság IV. évf. 23. sz p H.M. 16. sz. körrendelet A szövetséges hadsereg legénységének ellenőrzése a csendőrség által IV. évf. 23. sz. 247 p B.M. res. Sz. körrendelet Szökött hadifoglyok elfogása utáni jutalomdíj tárgyában , 6. sz. 45 p. 4224/VI-b. körrendelet Átvonuló szobák és csendőrségi fogdák fűtési és világítási átalánya 1918, 6. sz. 46 p sz. H.M. eln. 16. körrendelet Őrsökön étkező tisztek által a közgazdálkodásba fizetendő összeg megállapítása 1918, 9. sz. p. B.M. VI b./ sz. körrendelet Csendőrségi irodaszolgák készültségi pótdíja 1918, 10. sz. p B.M. VI b. sz. körrendelet Hadi illetékek élvezetében álló csendőrtiszteknek egyenruházati segélyre nincsen igényük 1918, 10. sz p B.M. VI b. sz. körrendelet Tiszti cikkek vásárlásának szabályozása

5 5 1918, 10. sz p. 2,200/1918. B.M. Eln. I. számu körrendelet A hadműveleti és megszállott területekre vonatkozó utazási szabályok tárgyában kiadott 3,000/1917 B.M: eln. sz. körrendelet módosítása 1918, 11. sz. 106 p. 45,254 B.M. VI-b. sz. körrendelet Zsávoly nadrágok átfestése 1918, 13. sz. 130 p H.M számú körrendelet [a rendelet tárgy nincsen megadva cigányok, szökevények és betörők lőfegyvert hordanak magukkal, melyet csendőrök ellen is használtak, akik közül így már többeket megsebesítettek, sőt meg is öltek. ] 1918, 14. sz. 139 p B.M. VI. b. sz. körrendelet Hadifoglyoknak téves felvilágosítások adásától való tartózkodásra figyelmeztetés 1918, 14. sz. 140 p B.M. VI-b. sz. körrendelet Csendőrséghez beosztott népfölkelők (katonák) különböző nyilvántartása 1918, 14. sz. 140 p B.M. VI-b. sz. körrendelet Csapatoktól bevonuló pórba csendőröknek ruházat és szerelvénnyel való folytatólagos ellátása 1918, 14. sz. 159 p. Értesítés (Nagyvárad, Csikszereda, Sepsiszentgyörgy, Petrozsény) 1918, 14. sz p. Helyesbítés 1918, 15. sz p. Kimutatás a VII. csendőrkerületi parancsnokság azon őrseiről és különítményeiről, melyek a román betörés alkalmával megszűntek, de működésüket azóta újból megkezdték 1918, 15. sz. 179 p. Kimutatás a VII. számú csendőrkerületi parancsnokság azon őrseiről, melyek a román invázió leveretése után ideiglenesen rendes állomáshelyükön kívül hozattak működésbe és melyek azóta rendes állomáshelyüket visszafoglalták 1918, 16. sz. 181 p B.M. VI-b. sz. körrendelet Az év ruházat beszerzési segélyek kiutalása 1918, 16. sz p. Ad. 37,171 B.M. VI-b. sz. körrendelet

6 6 A csendőrség rangosztályba nem sorolt havidíjasainak és legénységének háborús segélye 1918, 17. sz. p Res. Sz. körrendelet Visszatérő hadifoglyaink jelentkezésénél előfordult szabálytalanságok 1918, 17. sz. 186 p B.M. VI-b. sz. körrendelet A szolgálati díj alól mentes rangosztályba sorolt havidíjasoktól levont díjak visszatérítése 1918, 18. sz. 201 p B.M. VI-b. sz. körrendelet Ruházati beszerzési segélyek utalványozása 1918, 18. sz p B.M. VI-b sz. körrendelet Irodaátalányokon tul felmerült költségek megtérítése 1918, 18. sz p B.M. VI-b sz. körrendelet Lakbérpótlék folyósítása természetbeni lakásban elhelyezett nős csendőr legénység részére 1918, 18. sz. 203 p B.M. VI-b. sz. körrendelet Ruházatbeszerzési segély 1918, 18. sz p B.M. VI-b. sz. körrendelet Segédoktató altisztek tanpótdíja 1918, 18. sz. 204 p B.M. VI-b. sz. körrendelet Előfogat igénybevétele őrszemle és kivizsgálások alkalmával 1918, 18. sz p. Értesítés (Eperjes, Ipolyság, Arad, Belényes, Lugos) 1918, 19. sz. 210 p /1918 VI-b. sz. körrendelet Vasárnapi könyv előfizetése 1918, 19. sz. 210 p B.M. VI-b. sz. körrendelet Fűtés átalány az 1918/19. évre 1918, 19. sz. 212 p. Értesítés (Eger, Lőcse, Besztercebánya, Ungvár)

7 7 1918, 20. sz p /1918 VI-b. sz. körrendelet Csendőrlegénység fehérneműjének kiegészítése 1918, 20. sz p /V-a A m. kir. kereskedelmi minister folyó évi 22073/K. M. sz. rendelete: kézbesités a katonaság (cs. és kir. kösöz hadsereg, m. kir. honvédség, m. kir. csendőrség és ménesitézetek) részére 1918, 21. sz p B.M. VI-b. sz. körrendelet Próbacsendőrök hadi- és készültségi pótdíja 1918, 21. sz p. Értesítés: Gál Sándor belügyministeriumi államtitkárrá való kinevezése; Szombathely, Székesfehérvár, Pápa, Nyitra, Szekszárd, Petrozsény) 1918, 22. sz. 242 p B.M. VI-b. körrendelet Legénység felváltása 1918, 22. sz p. 8,888/1918 B.M. eln. számu körrendelet Román állampolgárokkal szemben foganatosított rendőri intézkedések megszüntetése 1918, 22. sz p. Értesítés (Budapesti parancsnokság és alosztályok cimei; Sopron) 1918, 23. sz p H.M sz. körrendelet Közgazdálkodások rendezése 1918, 24. sz. 257 p B.M. VI-b. körrendelet Egyenruházati és jelvénycikkek beszerzésének mellőzése 1918, 24. sz p. Értesítés (Sepsiszentgyörgy, Sopron, Budapest, Ipolyság, Déva, Eperjes, Távbeszélő és vasuti utazási kedvezmény korlátozása) 1918, 25. sz p. + vázlat ad 2800 B.M. VI-b. sz. körrendelet A m. kir. csendőrség létszámának szaporítása és illetékeinek rendezése 1918, 26. sz p. Értesítés (Kassa, Zalaegerszeg, Arad, Nagyvárad, Ungvár, Szombathely, Belényes, Besztercebánya, Kaposvár, Lőcse, Rimaszombat, Eger, Nagyszeben, Kecskemét)

8 1918, 26. sz. 282 p. Helyesbítés 8

A CSENDŐRSÉG A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT

A CSENDŐRSÉG A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT x. FEJEZET A CSENDŐRSÉG A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT 1. A KIBONTAKOZÁS Az Arad megyei Csend6rség A proletárdiktatúra 133. napos uralma az elégedetlenség megnyilvánulás ának egész sorozatát váltotta ki a lakossá~ból.

Részletesebben

Nyomozás tűzvész esetében. L. Tüzesetek nyomozása.

Nyomozás tűzvész esetében. L. Tüzesetek nyomozása. 355 Ny Nyakszegély magán viselése. L Ruhadarabok készítése finomabb anyagból. Nyavalyatörésben szenvedő ápolása. L. Eskórban szenvedők ápolása. Nyájak meglépése. L. Gyanús helyek megközelítése. Nyári takaró.

Részletesebben

A Hadtörténelmi Levéltár katona-egészségügyi iratainak repertóriuma 1740 1980

A Hadtörténelmi Levéltár katona-egészségügyi iratainak repertóriuma 1740 1980 A Hadtörténelmi Levéltár katona-egészségügyi iratainak repertóriuma 1740 1980 q MÚLT NÉLKÜL NINCS JÖVŐ q LEVÉLTÁ R q HA DTÖ RTÉ NEL MI A Hadtörténelmi Levéltár katona-egészségügyi iratainak repertóriuma

Részletesebben

11/1996. (III. 29.) ORFK utasítás. a Rendőrség Körözési Munkájának Ideiglenes Szabályzata kiadásáról

11/1996. (III. 29.) ORFK utasítás. a Rendőrség Körözési Munkájának Ideiglenes Szabályzata kiadásáról 11/1996. (III. 29.) ORFK utasítás a Rendőrség Körözési Munkájának Ideiglenes Szabályzata kiadásáról Szám: 5-1/11/1996. TÜK A rendőri szervenéknél az elmúlt években végrehajtott átszervezések, a bűnügyi

Részletesebben

MUNKAANYAG. Dr. Szelid Zoltán. Őr és járőrszolgálat ellátása I. A szolgálati feladatellátás szabályai. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Dr. Szelid Zoltán. Őr és járőrszolgálat ellátása I. A szolgálati feladatellátás szabályai. A követelménymodul megnevezése: Dr. Szelid Zoltán Őr és járőrszolgálat ellátása I. A szolgálati feladatellátás szabályai A követelménymodul megnevezése: Általános őr- és járőrszolgálati feladatok A követelménymodul száma: 0731-06 A tartalomelem

Részletesebben

A HADIFOGLYOKKAL VALÓ BÁNÁSMÓDRA VONATKOZÓAN GENFBEN, 1949. AUGUSZTUS 12-ÉN KELT EGYEZMÉNY (III. GENFI EGYEZMÉNY)

A HADIFOGLYOKKAL VALÓ BÁNÁSMÓDRA VONATKOZÓAN GENFBEN, 1949. AUGUSZTUS 12-ÉN KELT EGYEZMÉNY (III. GENFI EGYEZMÉNY) A HADIFOGLYOKKAL VALÓ BÁNÁSMÓDRA VONATKOZÓAN GENFBEN, 1949. AUGUSZTUS 12-ÉN KELT EGYEZMÉNY (III. GENFI EGYEZMÉNY) Alulírottak, az 1929. július 27-én a hadifoglyokkal való bánásmódra vonatkozóan Genfben

Részletesebben

Kunár György Moys Péter: Repülőtéri csendőrség a két világháború között

Kunár György Moys Péter: Repülőtéri csendőrség a két világháború között Kunár György Moys Péter: REPÜLŐTÉRI CSENDŐRSÉG A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT Kunár György Moys Péter: Repülőtéri csendőrség a két világháború között A légiforgalom kialakulása Az I. világháború befejezését

Részletesebben

II. FEJEZET AZ ILLETMÉNYRE ÉS AZ ILLETMÉNYJELLEGŰ JUTTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

II. FEJEZET AZ ILLETMÉNYRE ÉS AZ ILLETMÉNYJELLEGŰ JUTTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 7600 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 82. szám A belügyminiszter 33/2015. (VI. 16.) BM rendelete a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 136. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 136. szám MAGYAR KÖZLÖNY 136. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. augusztus 15., csütörtök Tartalomjegyzék 308/2013. (VIII. 15.) Korm. rendelet A budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar Bosnyák tér közötti

Részletesebben

A MODERNKORI MAGYAR HATÁRRENDÉSZET SZÁZTÍZ ÉVE

A MODERNKORI MAGYAR HATÁRRENDÉSZET SZÁZTÍZ ÉVE A MODERNKORI MAGYAR HATÁRRENDÉSZET SZÁZTÍZ ÉVE 1 2 A modernkori magyar határrendészet száztíz éve Magyar Rendészettudományi Társaság Határrendészeti Tagozat Budapest 2013 3 Kiadja: A Magyar Rendészettudományi

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 11. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. március 1., csütörtök. Tartalomjegyzék

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 11. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. március 1., csütörtök. Tartalomjegyzék HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. március 1., csütörtök 11. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 16/2012. (III. 1.) HM utasítás a törvényességi felügyeleti szakellenõrzésrõl

Részletesebben

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Page 1 of 11 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról Az Országgyûlés - a Magyar Köztársaság Alkotmányában foglaltakkal összhangban - a személyes adatok

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 49. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2012. október 31., szerda. Tartalomjegyzék. I. Utasítások

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 49. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2012. október 31., szerda. Tartalomjegyzék. I. Utasítások HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2012. október 31., szerda 49. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 78/2012. (X. 31.) HM utasítás egyes HM utasítások módosításáról 8753 79/2012. (X. 31.) HM

Részletesebben

Krivács Györgyné. Az idegen nyelvi képzés rendszere a m. kir. Honvédségben 1920 és 1945 között. PhD értekezés

Krivács Györgyné. Az idegen nyelvi képzés rendszere a m. kir. Honvédségben 1920 és 1945 között. PhD értekezés ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Krivács Györgyné Az idegen nyelvi képzés rendszere a m. kir. Honvédségben 1920 és 1945 között PhD értekezés Tudományos témavezető: Dr.Horváth

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 31., péntek

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 31., péntek HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 31., péntek 105. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 28/2010. (XII. 31.) BM utasítás a Belügyminisztérium

Részletesebben

- valamint rendelkezésre állási díjat éves szinten, az igénybevételtől függetlenül.

- valamint rendelkezésre állási díjat éves szinten, az igénybevételtől függetlenül. Jelentkezz Önkéntes Műveleti Tartalékos katonának! Ha szereted a kihívásokat, akkor jelentkezz a Magyar Honvédség Önkéntes Műveleti Tartalékos állományába! Az igénybevételekre, kiképzésekre a tanulmányaid

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2010. október 7. Határozatok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2010. október 7. Határozatok CXXXVII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2010. október 7. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Határozatok 233/2010. (IX. 21.) KE határozat 234/2010. (IX. 21.) KE határozat Vezérõrnagy

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. A rendelet hatálya

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. A rendelet hatálya Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 1/2006. (II. 13.) számú rendelete a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabályairól egységes szerkezetben a 14/2006. (VI.12.) sz. a 11/2008. (V.19.), a 13/2008.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 114. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 30., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 114. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 30., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 30., csütörtök 114. szám Tartalomjegyzék 236/2012. (VIII. 30.) Korm. rendelet 237/2012. (VIII. 30.) Korm. rendelet 238/2012. (VIII. 30.) Korm.

Részletesebben

A TENGERI HADERŐK SEBESÜLTJEI, BETEGEI ÉS HAJÓTÖRÖTTEI HELYZETÉNEK JAVÍTÁSÁRA VONATKOZÓAN GENFBEN, 1949. AUGUSZTUS 12-ÉN KELT EGYEZMÉNY

A TENGERI HADERŐK SEBESÜLTJEI, BETEGEI ÉS HAJÓTÖRÖTTEI HELYZETÉNEK JAVÍTÁSÁRA VONATKOZÓAN GENFBEN, 1949. AUGUSZTUS 12-ÉN KELT EGYEZMÉNY A TENGERI HADERŐK SEBESÜLTJEI, BETEGEI ÉS HAJÓTÖRÖTTEI HELYZETÉNEK JAVÍTÁSÁRA VONATKOZÓAN GENFBEN, 1949. AUGUSZTUS 12-ÉN KELT EGYEZMÉNY (II. GENFI EGYEZMÉNY) Alulírottak, az 1929. július 27-én a hadrakelt

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK UTASÍTÁSOK 9

TARTALOMJEGYZÉK UTASÍTÁSOK 9 2015/5. SZÁM 2015/5. SZÁM BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2015 /5. szám TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK UTASÍTÁSOK 9 3/2015. (V. 22.) OBH utasítás A bíróságok és gazdálkodásáról szóló szabályzatról szóló 5/2013.(VI.26.)

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 108. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 108. szám MAGYAR KÖZLÖNY 108. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. július 23., csütörtök Tartalomjegyzék 198/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet Egyes, a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerését szabályozó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2008/52. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 3087 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2009. március 20., péntek XII. évfolyam, 2009/11. szám TARTALOM III. Utasítások, jogi iránymutatások A honvédelmi miniszter utasításai

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 169. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 14., péntek. Tartalomjegyzék. 67/2012. (XII. 14.

MAGYAR KÖZLÖNY. 169. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 14., péntek. Tartalomjegyzék. 67/2012. (XII. 14. MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 14., péntek 169. szám Tartalomjegyzék 67/2012. (XII. 14.) BM rendelet 68/2012. (XII. 14.) BM rendelet 69/2012. (XII. 14.) BM rendelet 70/2012.

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/1008-1/2012/I. Üi.: Varga Imre Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: A menetrend szerinti helyi autóbuszközlekedés

Részletesebben

Református Egyház. 14. szám. A XIII. Zsinat Zsinati Tanácsa 2013. november 13-i ülésének határozatai. 2013. új folyam III. (LXV.) 2013. december 13.

Református Egyház. 14. szám. A XIII. Zsinat Zsinati Tanácsa 2013. november 13-i ülésének határozatai. 2013. új folyam III. (LXV.) 2013. december 13. Református Egyház 2013. új folyam III. (LXV.) 14. szám A Magyarországi Református Egyház Hivatalos Közlönye 2013. december 13. Tartalomjegyzék A XIII. Zsinat Zsinati Tanácsa 2013. november 13-i ülésének

Részletesebben

Dr. Moys Péter: Légiforgalmi irányításunk története. (I.) (1920-1945)

Dr. Moys Péter: Légiforgalmi irányításunk története. (I.) (1920-1945) 2003. 01. 14. Dr. Moys Péter: Légiforgalmi irányításunk története. (I.) (1920-1945) A légiforgalmi irányítás kialakulása Magyarországon és fejlődése a II. világháború végéig 1. A kezdetek Az I. világháború

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 52. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. március 28., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 52. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. március 28., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 52. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. március 28., csütörtök Tartalomjegyzék 89/2013. (III. 28.) Korm. rendelet Egyes kormányrendeleteknek a szociális alapszolgáltatások finanszírozásával

Részletesebben

1. TÁJÉKOZTATÓ HOGYAN LEHETEK SZERZÔDÉSES KATONA? 1. TÁJÉKOZTATÓ. Tájékoztató a szerzôdéses katonai szolgálatról. Tájékoztató

1. TÁJÉKOZTATÓ HOGYAN LEHETEK SZERZÔDÉSES KATONA? 1. TÁJÉKOZTATÓ. Tájékoztató a szerzôdéses katonai szolgálatról. Tájékoztató HOGYAN LEHETEK SZERZÔDÉSES KATONA? Tájékoztató a szerzôdéses katonai szolgálatról Tájékoztató 1. Tájékoztató 2. Regisztráció, jelentkezés 3. Alkalmassági vizsgálat 4. Bevonulás és szerzôdéskötés 5. Katonai

Részletesebben

141. Az 1903. évi IV. törvényczikk:

141. Az 1903. évi IV. törvényczikk: 488 141. 1903: IV. t.-ez. dasági munkásökra, napszámosokra a jelen törvény hatálya nem terjed ki s ezekre az 1876: XIII. t.-cz., iile- ' tőleg az 1898: II. t.-cz. szabályai alkalmazandók.. 141. Az 1903.

Részletesebben