magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság"

Átírás

1 9. szám 126. évfolyam április 29. Utasítások 12/2011. (IV. 29. MÁV Ért. 9.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV START Zrt. által kibocsátott vasúti utazási igazolványok igényléséről és használatáról... 13/2011. (IV. 29. MÁV Ért. 9.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. Törvény gyakorlati végrehajtásával kapcsolatos munkáltatói feladatok ellátására /2011. (IV. 29. MÁV Ért. 9.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a támogatott előrehozott öregségi nyugdíjazás és a korengedményes nyugdíjazás évi alkalmazásáról.... ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság TARTALOM Oldal /2011. (IV. 29. MÁV Ért. 9.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV-ÉVEK és a MÁV-ESÉLY programról /2011. (IV. 29. MÁV Ért. 9.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. munkavállalóinak juttatott szociális és temetési segély odaítéléséről, megállapításáról /2011. (IV. 29. MÁV Ért. 9.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. munkavállalóinak a munkáltató által biztosított munkabérelőleg odaítélésének, juttatásának és visszafizetésének szabályozásáról.... Oldal /2011. (IV. 29. MÁV Ért. 9.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV START Zrt. által kibocsátott vasúti utazási igazolványok igényléséről és használatáról. 1.0 AZ UTASÍTÁS CÉLJA A MÁV-START Zrt. mint szolgáltató vasúti társaság által kibocsátott vasúti utazási kedvezményre jogosító igazolvány igénylésével, igénybevételi feltételeivel, használatával kapcsolatos szabályok meghatározása a MÁV Zrt. munkavállaló részére HATÁLY- ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁRO- ZÁSA 2.1. Az utasítás hatálya Utasítások Jelen utasítás személyi hatálya a MÁV Zrt. valamennyi, a vasúti utazási kedvezményre jogosító igazolvány igénylésében részt vevő szervezeti egységére és munkavállalójára, tárgyi hatálya a vasúti utazási kedvezményre jogosító igazolvány igénylésére vonatkozó eljárási rend teljes folyamatára minden igényjogosult vonatkozásában terjed ki. Az utasítás időbeli hatálya Az utasítás a kihirdetés napján lét hatályba. Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért felelős Jelen utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért a MÁV Zrt. Humánerőforrás Igazgatóság, a működtetéséért az utasítás hatálya alá tartozó valamennyi, folyamatban részt vevő szervezeti egység. 3.0 FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA 3.1. Rendelet: 57/2009. (X.20.) KHEM rendelet az egyes vasúti utazási kedvezményekről 3.2. Kedvezményezett vasúti társaság: az országos, térségi vagy elővárosi vasúti közszolgáltatást végző, valamint az országos vasúti pályahálózatot működtető vasúti társaság, továbbá minősített többséget biztosító befolyása alatt álló vasúti társaság Szolgáltató vasúti társaság: jelen utasítás vonatkozásában a MÁV-START Zrt. értendő alatta.

2 602 A MÁV Zrt. Értesítője 9. szám 3.4. Szerződő fél: a Rendelet alapján biztosított utazási kedvezmény igénybevételére jogosult kedvezményezett vasúti társaság, amely a szolgáltatás igénybevételéhez a MÁV-START Zrt.-vel megállapodást köt Jogszerző: az a munkavállaló vagy nyugdíjas személy, aki a munkaviszonyából adódóan vált jogosulttá a vasúti utazási kedvezményre. Munkavállaló: a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény hatálya alá tartozó személy, akinek munkaviszonya van, amely lehet határozott és határozatlan időre létesített, teljes vagy részmunkaidős. Nyugdíjas: a kedvezményezett vasúti társaságtól nyugdíjba vonult személy, aki a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény 6. (1) bekezdése szerinti saját jogú nyugellátásban - ideértve a korengedményes nyugdíjat is - részesül, feltéve, ha nyugdíjazását közvetlenül megelőzően - kedvezményezett vasúti társasággal folyamatosan legalább öt évig állt munkaviszonyban és összeszámítva legalább 10 év munkaviszonnyal rendelkezik, vagy - kedvezményezett vasúti társaságnál összeszámítva legalább húsz év munkaviszonnyal rendelkezik és munkaviszonyához kapcsolódóan utazási kedvezmény illette meg. Nyugdíjszerű TB ellátásban részesülő: a kedvezményezett vasúti társaság azon volt munkavállalója, aki a kedvezményezett vasúti társaságnál végzett munkájával összefüggésben elszenvedett egészségkárosodása miatt az alábbi nyugdíjszerű társadalombiztosítási ellátásban részesül: - baleseti járadék, - rehabilitációs járadék Igényjogosult hozzátartozó: a jogszerzővel közös háztartásban élő vagy a c) pontjában meghatározott személy házastársa (bejegyzett élettársa) vagy élettársa, valamint eltartott gyermeke (ideértve a mostoha, a nevelt és az örökbefogadott gyermeket is), továbbá a már elhunyt nyugdíjassal közös háztartásban élt özvegye (bejegyzett élettársa), volt élettársa, eltartott gyermeke, kivéve, ha az özvegy (volt bejegyzett élettárs), volt élettárs a reá irányadó öregségi nyugdíjra jogosító életkorának betöltése előtt újabb házasságot köt, vagy élettársi (bejegyzett élettársi) kapcsolatot létesít. Élettárs: a jogszerzővel házasságkötés vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése nélkül közös háztartásban, érzelmi és gazdasági közösségben (életközösségben) együtt élő személy, akik közül egyiknek sem áll fenn mással házassági életközössége, bejegyzett élettársi életközössége vagy élettársi kapcsolata, és akik nem állnak egymással egyenesági rokonságban vagy testvéri, féltestvéri kapcsolatban. Bejegyzett élettárs: a évi XXIX. törvény alapján a vele azonos neművel bejegyzett élettársi kapcsolatban élő személy. Eltartott gyermek: a jogszerzővel közös háztartásban élő gyermek a 18. életévének betöltése napjáig. Amennyiben a gyermek oktatási intézmény nappali tagozatán tanul, a tanulmányok tartamára, de legfeljebb a 25. életéve betöltése napjáig. Eltartott gyermeknek minősül a gyermek abban az esetben is, ha az iskola igazolása szerint betegsége, testi vagy szellemi fogyatékossága miatt tanulmányait magántanulóként végzi, továbbá ha a kedvezmény megszűnése előtt a gyermek megrokkant, ennek tartamára a kedvezmény életkorra tekintet nélkül megilleti Utazási igazolvány: vasúti utazási kedvezmény igénybevételére jogosító névre szóló, fényképes, sorszámozott, biztonsági elemekkel ellátott okmány Érvénytelen utazási igazolvány: érvénytelen az az utazási igazolvány, amelynek adattartalmát jogosulatlanul megváltoztatták vagy érvénytartama lejárt Rongált utazási igazolvány: rongált az a fizikailag sérült utazási igazolvány, amelyről egyértelműen nem állapítható meg a kedvezményre jogosultság Adatlapcsomag: az adatok egységes rögzítése érdekében a MÁV-START Zrt. által biztosított utazási kedvezmény igénybevételére jogosító igazolvány igényléséhez rendelkezésre bocsátott formanyomtatványok összessége MÁV-START MK: MÁV-START Zrt. Menetkedvezményi szakterület MÁV-START Zrt. Személyszállítási Üzletszabályzata MÁV-START Zrt. Díjszabása Szerzett jog: kizárólag a jogszerző esetében értelmezhető, az igényjogosult hozzátartozó esetében szerzett jogról nem beszélhetünk Jogosult: jelen utasítás pontjában meghatározott személyek 4.0 AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA 4.1. Utazási kedvezményre való jogosultság szabályai A jogosultak köre Az utazási kedvezményre jogosultak: a) a kedvezményezett vasúti társaság munkavállalója, nyugdíjasa és igényjogosult hozzátartozója. b) a kedvezményezett vasúti társaság azon volt munkavállalója, aki a kedvezményezett vasúti társaságnál végzett munkájával összefüggésben szerzett egészségkárosodása miatt saját jogú nyugellátásban, vagy nyugdíjszerű társadalombiztosítási ellátásban részesül és igényjogosult hozzátartozója. c) a kedvezményezett vasúti társaságnál végzett munkájával összefüggésben halálos üzemi balesetet szenvedett munkavállaló igényjogosult hozzátartozója, valamint azon igényjogosult hozzátartozó, aki - a kedvezményezett vasúti társasággal munkaviszonyban állt, a jogviszony fennállása alatt egyéb okból elhunyt személy jogán - hozzátartozói, vagy baleseti hozzátartozói nyugellátásban részesül A Rendelet hatálybalépését megelőzően megszerzett utazási kedvezmények a jogosultakat a rendelet hatálybalépését követően változatlan módon megilletik, amíg nincs változás jogszerző státuszukban.

3 9. szám A MÁV Zrt. Értesítője A jogosultság speciális szabályai/esetei Házastárs (bejegyzett élettárs)/élettárs jogcímén a jogszerző egyszerre csak egy utazási igazolványt igényelhet. Amennyiben a házastárs (bejegyzett élettárs)/élettárs személyében változás következik be, úgy az új házastársnak (bejegyzett élettársnak)/élettársnak az utazási kedvezmény igénybevételéhez szükséges feltételek megléte esetén is csak akkor adható ki az utazási igazolvány, ha a korábbi házastárs (bejegyzett élettárs)/élettárs utazási igazolványa a MÁV-START Zrt. MK részére kimutatható módon leadásra került. Amenynyiben a jogszerző nem tudja visszaszerezni volt házastársától (bejegyzett élettársától)/élettársától az utazási igazolványt, erről tájékoztatnia kell a munkáltatóját. A munkáltató a leadás elmaradása esetén köteles a tudomásszerzést követően haladéktalanul kezdeményezni a MÁV-START MK-nál az utazási igazolvány letiltását Ha a gyermek mindkét szülő után jogosult az utazási kedvezményre, akkor is csak az egyik jogán veheti azt igénybe. Amennyiben megállapításra kerül, hogy a gyermek részére mindkét szülő jogán kiadásra kerülhetne az utazási igazolvány, a feldolgozásra beküldött Adatlapok közül csak az egyik alapján kerül kiállításra az utazási igazolvány. Abban az esetben, ha mégis kiadásra került mindkettő igazolvány, úgy a MÁV- START MK írásban értesíti az igazolványt később igénylő (Adatlapot későbbi dátummal aláíró) munkavállaló munkáltatóját arról, hogy a jogtalanul igényelt igazolványt haladéktalanul vissza kell venni a jogszerző munkavállalótól, illetve tájékoztatja arról az időpontról, amelytől a le nem adott utazási igazolvány letiltásra kerül. Ez alapján a munkáltató intézkedik (felszólítja a munkavállalóját), hogy munkavállalója 8 napon belül szolgáltassa vissza a gyermek második utazási igazolványát a MÁV-START Zrt. MK részére Ha valaki több jogcímen is jogosult utazási kedvezményre, akkor is csak egyetlen jogcímen igényelhet utazási igazolványt Ha a munkavállaló munkaviszonya a kedvezményezett vasúti társaságnál megszűnik és egy másik kedvezményezett vasúti társaságnál új munkaviszonyt létesít, az utazási igazolványát (hozzátartozóiét is) a kilépés során neki is minden esetben le kell adnia Ha a munkavállaló munkaviszonya nyugdíjazás miatt szűnik meg a kedvezményezett vasúti társaságnál és a 3.5. pont szerint nyugdíjasnak minősülve jogosult utazási igazolványra, akkor a munkaviszony megszűnésekor az utazási igazolványát (hozzátartozóiét is) a kilépés során le kell adnia és egyidejűleg a MÁV- START MK-nál elindítja a nyugdíjasoknak járó utazási igazolvány igénylését. A nyugdíjazás miatti munkaviszony megszűnés esetén a munkavállalóként kapott és le nem adott igazolványok legkésőbb 6 hónap után letiltásra kerülnek A jogosultság megszűnéséről a munkáltató elektronikus úton haladéktalanul adatot ad az igazolvány letiltásához a MÁV-START Zrt. MK részére Utazási kedvezményre jogosultság időtartama Az utazási kedvezményre jogosultság a munkaviszony fennállása, a saját jogú, hozzátartozói nyugellátásra, illetve nyugdíjszerű társadalombiztosítási ellátásra jogosultság tartama alatt illeti meg a jogosult használót, nyugdíjas személy esetén addig az időpontig, amíg a 3.5. pont alapján nyugdíjasnak minősül, illetve a nyugdíjszerű társadalombiztosítási ellátásban meghatározott igazolásokban meghatározott időre A kedvezményezett vasúti társaság tulajdonosi szerkezetében bekövetkezett olyan változás esetén, amelynek következtében a kedvezményezett vasúti társaság már nem felel meg a 3.2. pontban foglaltaknak, a vasúti utazási kedvezményre jogosultság a tulajdonosi szerkezetben bekövetkezett változás napjával szűnik meg Eltartott gyermeknek az utazási kedvezmény iskolai tanulmányok címén a tanulmányok befejezése hónapjának végéig, illetve a nyári tanulmányi szünet tartamára is jár. A tanulmányok folytatását az oktatási intézmény által kiállított igazolással középiskolai tanulmányok esetén évente (október 1-jéig), felsőfokú tanulmányok esetén félévente (március 10-ig és október 10-ig), a tanulmányok megkezdésétől számított egy hónapon belül kell igazolni. Az utazási kedvezményre való jogosultságot nem érinti, ha a középiskola tanulójának a tanulói jogviszonya, illetőleg a felsőoktatási intézmény hallgatójának a hallgatói jogviszonya az oktatási intézmény igazolása szerint a tanuló, illetőleg a hallgató betegsége, szülése, balesete, vagy más váratlan ok miatt, önhibáján kívül szünetel Az utazási kedvezmény mértéke, tartalma Az utazási kedvezményre jogosult - a kedvezményre jogosultság időtartama alatt - a közszolgáltatási menetrendben előírt személyszállítási szolgáltatásokat valamennyi viszonylat vonatkozásában díjmentesen, korlátlan mértékben veheti igénybe. A díjmentesség nem vonatkozik azokra a szolgáltatásokra, amelyek árát a menetdíj nem tartalmazza (helyjegy, pótjegy, felár, egyéb különdíj), az ilyen szolgáltatásokat a jogosult is díjfizetés mellett veheti igénybe A kedvezmény második kocsiosztályon történő utazásra jogosít. A kedvezményezett vasúti társaságnál megszakítás nélküli folyamatos, valamint a különböző kedvezményezett vasúti társaságoknál töltött megszakítás nélküli összeszámított 25 év munkaviszonyban töltött idő után a kedvezmény első kocsiosztályon való utazásra jogosítja a munkavállalót. A jogszerzőt az első kocsiosztályra vonatkozó kedvezmény annak az évnek az első napjától illeti meg, amelyik évben a megszakítás nélkül megszerzi. Az összeszámított 25 év munkaviszonyt a SAP HR rendszerben a Z1 MÁV idő kezdete dátumtípus alapján kell megállapítani. A dátumtípus adattartalmáért az illetékes humán partnerek felelősek Amennyiben a jogosult a Rendelet hatálybalépését megelőzően, a november 1. előtt hatályos

4 604 A MÁV Zrt. Értesítője 9. szám szabályrendszer szerint az első kocsiosztályon való utazásra szerzett jogosultságot, a Rendelet 16. (2) bekezdése értelmében annak hatályba lépését követően is első osztályon való utazásra lesz jogosult mindaddig, amíg a kedvezményre való jogosultságot megalapozó státuszában változás nem történik, függetlenül a munkaviszonyban töltött idő hosszától A jogosultságot megalapozó státuszban a Rendelet hatályba lépését követően bekövetkező bármilyen változás esetén - így különösen, ha az egyik kedvezményezett vasúti társaságnál a jogszerző munkavállaló munkaviszonya megszüntetésre kerül, és másik kedvezményezett vasúti társaságnál új munkaviszonyt létesít - az első osztályú menetkedvezmény kizárólag a Rendeletben meghatározott új szabályok szerinti feltételek (25 év folyamatos, illetve megszakítás nélküli összeszámított munkaviszony a kedvezményezett vasúti társaságoknál) fennállása mellett illeti meg Az igényjogosult hozzátartozót kedvezménye olyan kocsiosztályon való utazásra jogosítja, mint amilyen kocsiosztályon való utazásra jogosító kedvezménynyel rendelkezik az a személy, akinek a jogán az igényjogosult hozzátartozó a kedvezményt szerezte A saját jogú, hozzátartozói nyugellátás, illetve nyugdíjszerű társadalombiztosítási ellátás mellett adott kedvezmény esetén a jogszerző nyugdíjast olyan kocsiosztályon való utazásra jogosító kedvezmény illeti meg, amely a jogszerző nyugdíjast munkaviszonyának utolsó napján, üzemi balesetének napján, illetve nyugdíjba vonulását megelőző napon megillette Amennyiben a munkavállaló (igényjogosult hozzátartozója) utazási igazolványa az előző kedvezményezett vasúti társaságnál első kocsiosztályra volt érvényes, de a munkavállaló nem rendelkezik a különböző kedvezményezett vasúti társaság(ok)nál az összeszámítva szükséges 25 év munkaviszonnyal, akkor az új munkáltató a munkavállaló és hozzátartozói részére csak második kocsiosztályra érvényes utazási igazolványt igényelhet Az utazási igazolvány A MÁV-START Zrt. a jogosultak részére a kedvezmény igénybevételére utazási igazolványt bocsát ki, amely egyedi gyártású, 3D-s hologrammal és vonalkóddal ellátott, 85,60x 53,98x0,76 mm méretű lézergravírozású plasztikkártya Az utazási igazolvány minimálisan az alábbiakat tartalmazza: a) a vasúti utazási igazolvány megnevezést, b) a jogosult használó nevét, c) a jogosult használó arcképét, d) az igazolvány érvényessége kezdetének napját, e) az igazolvány érvényességének időtartamát, f) az igazolvány sorszámát, g) az igazolványt kibocsátó szolgáltató vasúti társaság megnevezését (azaz MÁV-START Zrt. elnevezést), h) a kocsiosztály számát (1., 2.) Az utazási igazolvány érvényességi ideje öt év, az utazási igazolványt (az öregségi nyugdíjas jogszerző kivételével) az érvényesség kezdetét követő években évenként kell érvényesíttetni A MÁV-START Zrt. által kibocsátott utazási igazolvány kiállítási díja Ft + ÁFA Amennyiben a jogosult használó az utazási igazolványt az érvényességi időn belül elveszíti, az elveszés tényének bejelentése után a jogosult által fizetett külön díj ellenében ismételt kérelemre a MÁV-START Zrt. új igazolványt állít ki. Az utazási igazolvány elveszésének, ellopásának tényét a munkáltató részére, nyugdíjas esetén közvetlenül a MÁV-START MK részére kell bejelenteni. Az utazási igazolvány elveszésének, ellopásának bejelentését követő 2 munkanapon belül a munkáltató köteles tájékoztatni a MÁV-START MK-t is a letiltás érdekében. A fizetendő külön díj a pontban meghatározott kiállítási díj ötszöröse Az utazási igazolvány kiállítási/érvényesíttetési díjának megfizetése a Társaság munkavállalói és hozzátartozói esetében a jogszerző munkavállaló munkabéréből történő levonással (munkabér hiányában egyéni befizetéssel, a MÁV-START Zrt. bármelyik gépesített vasúti személypénztárában vagy csekken) történik Elveszés, lopás esetén a jogosult, illetve az utasítás hatálybalépését követően a MÁV Zrt-vel munkaviszonyt létesített munkavállaló az igazolvány legyártásáig - külön díj megfizetése nélkül - ideiglenes igazolványt kap, amelynek érvényességi időtartama a kiállítás napjától számított 30 nap. Az ideiglenes igazolvány minimálisan tartalmazza a pont szerinti adatokat. A MÁV-START Zrt. MK-tól kapott, a végleges igazolvány kiállítására vonatkozó elektronikus adatszolgáltatást követően ismételten ideiglenes igazolvány nem adható ki. A végleges igazolvány átvételét követően haladéktalanul le kell adni az ideiglenes igazolványt MÁV-START Zrt. MK részére, ennek elmaradása esetén díjat kell fizetni, amely megegyezik a pontban foglalttal Minden olyan esetben, amikor a fizetendő díj az előállítási és adminisztrációs ( szerinti) díjat meghaladja, a befizetést a MÁV-START Zrt. bármelyik gépesített vasúti személypénztárában kell teljesíteni Az utazási igazolvánnyal kapcsolatos teendők (igénylés, kiállítás, érvényesítés) a munkavállalók és hozzátartozóik esetén Az utazási igazolvány kiállítását saját és igényjogosult hozzátartozója részére a jogszerzőnek a munkáltatójánál kell igényelnie. Az igényléshez külön-külön ki kell tölteni az Adatlapcsomag formanyomtatványait (1. számú melléklet) valamennyi jogosult részére Az igénylőlapon fel kell tüntetni: a) a jogszerző és a jogosult használó nevét, születési nevét, b) születési helyét és idejét,

5 9. szám A MÁV Zrt. Értesítője 605 c) anyja nevét, d) lakcímét vagy tartózkodási helyét, levelezési címét, e) a munkaviszony, a közalkalmazotti, a közszolgálati jogviszony típusát és fennállásának kezdő időpontját, valamint a munkahely nevét, f) az igazolvány jogosult használójának státuszát, továbbá g) minden egyéb, az igazolvány kiállításához szükséges (az Adatlapon feltüntetett), az előzőekben fel nem sorolt adatot A jogszerzőnek nyilatkoznia kell arról (1. számú melléklet Nyilatkozat ), hogy hozzájárul a feltüntetett személyes adatoknak a MÁV-START Zrt. általi kezeléséhez a kedvezmény biztosítása céljából a kedvezmény biztosításának idejéig, illetve az adatrögzítésben és az igazolvány gyártásában közreműködő külsős fél részére a szükséges adatok átadásához az adatrögzítés végéig, illetve az utazási igazolvány kézhezvételéig. A Nyilatkozat és (amennyiben a jogszerzőre vonatkozik a munkabérből történő levonás szabálya) Hozzájárulás aláírása hiányában utazási igazolvány nem igényelhető Az igényjogosult hozzátartozó kérelméhez a fényképen túlmenően mellékelni kell az igényjogosult hozzátartozói kapcsolatot igazoló, a 4.6. pontban felsorolt dokumentumokat A jogszerző munkavállalónak minden egyes kérelemhez kötelezően csatolni kell a lakcímkártya másolatát, valamint a kitöltött A vasúti utazási igazolvány tervezett felhasználása c. nyomtatványt (1. számú melléklet) is Az 1. számú melléklet formanyomtatványainak helytelen, vagy hibás kitöltése miatt az ismételten kiállításra kerülő utazási igazolvány kiállítási díja a jogosult használót terheli A jogosult használónak az utazási igazolvány kiállításához, érvényesítéséhez az igényjogosultságot meghatározó adataiban bekövetkezett változását a jogszerző a munkáltató felé írásban haladéktalanul köteles bejelenti. Késedelmes bejelentés esetén a mulasztásból adódó kár a jogszerzőt terheli A jogosultság elbírálását a munkáltató végzi és az adatok helyességének megvizsgálását követően (pl. munkaviszony adatai, kocsiosztály) az Adatlapcsomagot (1. számú melléklet) záradékolnia kell, s a kérelmet (az igénylő személyek megfelelően kitöltött és leellenőrzött adatlapcsomagját) a záradékolás napját követő 30 napon belül, illetve tárgyév január első munkanapjáig kell megküldeni a MÁV-START MK részére. (2011. év vonatkozásában ettől eltérően a MÁV-START Zrt.-vel egyeztetett időszakban.) A kérelem mellékletét képező, a jogosultság igazolására szolgáló dokumentumokat a szerződő társaság őrzi meg Az utazási igazolvánnyal kapcsolatos teendők (igénylés, kiállítás, érvényesítés) nyugdíjas és hozzátartozója esetén Az utazási igazolvány kiállítását saját és igényjogosult hozzátartozója részére a nyugdíjas jogszerzőnek a MÁV-START MK-nál kell igényelnie. Az igényléshez külön-külön ki kell tölteni az Adatlapcsomag formanyomtatványait (1. számú melléklet) valamennyi jogosult részére Az igénylőlapon fel kell tüntetni a a)-d), illetve f)-g) pontokban előírtakon túlmenően ha saját jogú, hozzátartozói nyugellátásban, illetve nyugdíjszerű társadalombiztosítási ellátásban részesül, amely a kedvezményre való jogosultságot eredményezi, a nyugellátás vagy társadalombiztosítási ellátás típusát és megállapításának kezdő időpontját, a jogosultság időtartamát a nyugdíjfolyósító szerv igazolása alapján A jogszerzőnek nyilatkoznia kell arról, hogy hozzájárul a feltüntetett személyes adatoknak a MÁV- START Zrt. általi kezeléséhez a kedvezmény biztosítása céljából a kedvezmény biztosításának idejéig, illetve az adatrögzítésben és az igazolvány gyártásában közreműködő külsős fél részére a szükséges adatok átadásához az adatrögzítés végéig, illetve az utazási igazolvány kézhezvételéig. A hozzájáruló nyilatkozat hiányában utazási igazolvány nem igényelhető Az igényjogosult hozzátartozó kérelméhez a fényképen és az igazolvány kiállítási díjának megfizetését igazoló bizonylaton (pl. csekk, pénztári befizetés) túlmenően mellékelni kell az igényjogosult hozzátartozói kapcsolatot igazoló, a 4.6. pontban felsorolt dokumentumokat, továbbá jogszerzőre vonatkozó nyugdíj megállapító határozat másolatát Minden egyes kérelemhez kötelezően csatolni kell a lakcímkártya másolatát, valamint a kitöltött A vasúti utazási igazolvány tervezett felhasználása c. nyomtatványt (1. számú melléklet) is Az 1. számú melléklet formanyomtatványainak helytelen, vagy hibás kitöltése miatt az ismételten kiállításra kerülő utazási igazolvány kiállítási díja a jogosult használót terheli A jogosult használó az utazási igazolvány kiállításához, érvényesítéséhez az igényjogosultságot meghatározó adatban bekövetkezett változást a jogszerző a MÁV-START MK felé írásban haladéktalanul köteles bejelenti. Késedelmes bejelentés esetén a mulasztásból adódó kár a jogszerzőt terheli A jogosultság elbírálását, az utazási igazolvány kiállítását, érvényesítését a MÁV-START MK végzi a 2. számú mellékletben foglaltak szerint A évi igazolványcsere lebonyolítása során a nyugdíjasok és hozzátartozói nyilatkoztatásában - adatlapok kiosztása, ellenőrzése, a nyomtatványok kitöltésének támogatása - közreműködik a Vasutasok Szakszervezete Országos Nyugdíjas Szervezete Utazási kedvezményre jogosultságot igazoló okmányok Házastárs esetén: a jogszerzővel közös háztartásban együtt élést igazoló személyi igazolvány vagy lakcímkártya másolata (mind a jogszerző, mind az

6 606 A MÁV Zrt. Értesítője 9. szám igényjogosult hozzátartozó vonatkozásában), valamint a Házassági anyakönyvi kivonat másolata Bejegyzett élettárs esetén: a jogszerzővel közös háztartásban együtt élést igazoló személyi igazolvány vagy lakcímkártya másolata (mind a jogszerző, mind az igényjogosult hozzátartozó vonatkozásában), valamint Kivonat a Bejegyzett élettársi kapcsolat anyakönyvéből másolata Élettárs esetén: az élettársi kapcsolat fennállását igazoló hatósági bizonyítvány vagy a közjegyző által a évi XLV. törvény szerinti Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásában szereplő adatok igazolása céljából kiállított tanúsítvány, továbbá a jogszerzővel közös háztartásban élést igazoló személyi igazolvány vagy lakcímkártya másolata (mind a jogszerző, mind az igényjogosult hozzátartozó vonatkozásában) Gyermek esetén Saját gyermek: Születési anyakönyvi kivonat másolata, a jogszerzővel családi kötelékben közös háztartásban együtt élést igazoló személyi igazolvány vagy lakcímkártya másolata (mind a jogszerző, mind az igényjogosult hozzátartozó vonatkozásában) Házastárs/élettárs gyermeke: Születési anyakönyvi kivonat másolata, a jogszerzővel közös háztartásban együtt élést igazoló személyi igazolvány vagy lakcímkártya másolata (mind a jogszerző, mind az igényjogosult hozzátartozó vonatkozásában), Házassági anyakönyvi kivonat másolata vagy az élettársi kapcsolat fennállását igazoló hatósági bizonyítvány vagy a közjegyző által a évi XLV. törvény szerinti Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásában szereplő adatok igazolása céljából kiállított tanúsítvány másolata Az egyéb jogosultág igazolásához az alábbi dokumentumok: tanulói jogviszony igazolása: a gyermek 18. életévének betöltése után a tanintézet által kiállított nappali tagozatos tanulmányt igazoló iskolalátogatási bizonyítvány (eredeti), tanulói jogviszony 3.6. pontban meghatározott eseteiben történő szünetelése esetén a tanintézet erről szóló igazolása (eredeti), tanulmányok egyéb igazolása: ha a gyermek betegsége, testi vagy szellemi fogyatékossága miatt tanulmányait magántanulóként végzi, az iskola erről szóló igazolása (eredeti). árvaság, gyámság esetén: a nevelésbe vételt igazoló okirat másolata, gyámhatósági határozat másolata és a közös lakcímet igazoló személyi igazolvány vagy lakcímkártya másolata, ha nem a munkavállaló a gyám, hanem a házastárs/élettárs, akkor a Házassági anyakönyvi kivonat másolata, illetve a Hatósági bizonyítvány másolata, vagy a Kivonat a Bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvéből másolata, fogyatékosságból adódó támogatás igazolása: a magasabb összegű családi pótlékot folyósító szerv igazolása (másolat), a külföldön nappali tagozaton tanulmányokat folytató diákok/hallgatók esetében a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Ügyfélszolgálati irodája (1055 Budapest, Szalay u ) által kiállított tanulói/hallgató jogviszony igazolás (eredeti) A életév közötti igényjogosult gyermek nappali tagozatos tanulói jogviszonyát a jogszerző munkáltatója rendszeresen köteles ellenőrizni: középiskolai tanulmányokat folytató gyermek esetén évente (október 31-ig), felsőfokú tanulmányokat folytató gyermek esetén pedig félévente (március 31-ig, ill. október 31-ig), a tanulmányok megkezdésétől számított két hónapon belül a bemutatott iskolalátogatási igazolások alapján érvényesítési listát kell küldenie a MÁV-START MK részére. Amennyiben valamely igényjogosult gyermek hiányzik az érvényesítési listából, a korábban kiadott utazási igazolvány letiltásra kerül Özvegy esetén a jogszerző személyről a munkáltató által kiadott munkaviszony igazolás és az özvegyi nyugellátást igazoló határozat másolata, december 31-ig a MÁV Rt. Nyugdíjigazgatóság által kiadott határozat esetében munkaviszony igazolást nem kell csatolni Utazási igazolvány kiállítása, postázása, reklamáció kezelése Az utazási igazolványt a MÁV-START Zrt. állítja ki, s gondoskodik annak postai úton, az Adatlapon megadott címre történő tértivevényes módon való eljuttatásáról jogosult részére A rongált utazási igazolvány cseréjét a rongált utazási igazolvány leadásával egyidejűleg a jogszerzőnek kell kérnie Az utazási igazolvánnyal kapcsolatban felmerült bármilyen probléma esetén reklamációt a MÁV-START MK-nál kell előterjeszteni Az utazási igazolvány újraérvényesítése az első évet követően a munkavállaló, valamint a munkavállaló vagy nyugdíjas jogszerző igényjogosult hozzátartozója esetén Az újraérvényesítés pontos időtartamát a MÁV- START Zrt. minden évben külön határozza meg. Az újraérvényesítést a kiállítással azonos módon kell a jogosultnak igényelnie Az újraérvényesítés díja a Rendelet 13. (1) bekezdése szerint kerül megállapításra Az utazási igazolvány használatának szabályai Az utazási igazolványok érvényességét a menetjegy-kiadással és ellenőrzéssel megbízott munkatársak (a továbbiakban: jegyvizsgáló) jogosultak ellenőrizni Az ellenőrzés során kiemelt figyelmet kell fordítani:

7 9. szám A MÁV Zrt. Értesítője 607 az igazolvány sértetlenségére, biztonsági elemek meglétére, az igazolvány érvényességi idejére, az igénybe vehető kocsiosztályra, az igazolványon szereplő név és felmutatója személyazonosságának egyezőségére Jogtalan használat esetén a jogosulatlanul igénybe vett utazási igazolványt felmutató utas részére a jegyvizsgáló a MÁV-START Zrt. Üzletszabályzatában és Díjszabásában meghatározott díjakat (menetdíj + jogtalan használat pótdíja) számolja fel és az utazási igazolványt bevonja Jogtalan használat esetén az utazási igazolvány tulajdonosával szemben Ft követelés is felszámításra kerül a MÁV-START Zrt. által, amely követelés méltányossági mérlegelésére nincs lehetőség A jogtalan használat pótdíja az átruházott utazási igazolvány tulajdonosa részére is felszámításra kerül Mentesül az utazási igazolvány tulajdonosa a pótdíj felszámítása alól, ha az elveszés, lopás tényét a munkáltató részére az utazás időpontjáig írásban bejelentette Ha a MÁV-START Zrt. az Üzletszabályzatában előírja, akkor a jogosult használónak az utazási igazolvány mellett regisztrációs jeggyel is rendelkeznie kell A 2. kocsiosztályra kiállított utazási igazolvány 1. kocsiosztályon csak a teljesárú kocsiosztály-különbözeti jegy megváltása mellett vehető igénybe A jegyvizsgáló a jegyellenőrzés alkalmával kérheti az utazási igazolvány mellett az utas személyi azonosításra alkalmas, hatóság által kiállított igazolvány (pl. személyi igazolvány) felmutatását is az utazási igazolvány használójának azonosítása érdekében Tartósan beteg gyermek esetén az ellátás folyósításáról szóló igazolást kell bemutatni Az igényjogosult hozzátartozó az utazási kedvezményt munkába járáshoz nem veheti igénybe, a jogszerző utazási kedvezményből való kizárása következhet be, amennyiben a hozzátartozó munkába járásra használta az utazási igazolványt Jogosultság megszűnésekori teendők A munkavállaló köteles az utazási igazolványát (saját és/vagy igényjogosult hozzátartozó) a jogosultság megszűnésekor leadnia a munkáltatója részére A munkáltató az utazási igazolvány(ok) leadásának elmaradását jelzi a MÁV-START MK részére az érvénytelenítés, letiltás további intézése céljából A kedvezmény alapjául szolgáló saját jogú, hozzátartozói nyugellátásra, illetve egyéb nyugdíjszerű társadalombiztosítási ellátásra jogosultság megszűnését a magánszemély köteles írásban haladéktalanul bejelenteni a MÁV-START MK-nak. 5.0 HIVATKOZÁSOK, HATÁLYON KÍVÜL HE- LYEZÉSEK 5.1. Hivatkozás évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről évi XXIII. törvény a köztisztviselők jogállásáról évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről évi LXXXIV. törvény a rehabilitációs járadékról évi XLV. törvény az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról évi XXIX. törvény a bejegyzett élettársi kapcsolatról, az ezzel összefüggő, valamint az élettársi viszony igazolásának megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények módosításáról 271/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet az országos működési engedély alapján végzett vasúti személyszállítás részletes feltételeiről 324/2009. (XII.29.) Korm. rendelet az adómentes természetbeni juttatásnak minősülő, fogyasztói árkiegészítést nem tartalmazó közlekedési kedvezményekről 57/2009. (X.20.) KHEM rendelet az egyes vasúti utazási kedvezményekről A nem szabályozott kérdésekben a MÁV-START Zrt. Üzletszabályzatának előírásait kell alkalmazni Hatályon kívül helyezés Jelen utasítás kiadásával hatályát veszti a 35/2009. ( ) A MÁV Zrt. munkavállalói és hozzátartozói arcképes igazolványának 2009.évi érvényesítéséről Vezérigazgatói utasítás. 6.0 HATÁLYBA LÉPTETÉS Jelen utasítás a közzététele napján lép hatályba azzal, hogy szabályait a év folyamán bevezetésre kerülő új formátumú igazolványok igénylésére, használatára kell alkalmazni, az utasítás visszavonásig hatályos. 7.0 MELLÉKLETEK 1. sz. melléklet: Adatlapcsomag ( Adatlap a vasúti utazási igazolvány kiállításához, Nyilatkozat, Hozzájárulás, Lemondási nyilatkozat, Munkáltatói záradék, A vasúti igazolvány tervezett felhasználása, Tájékoztató ) 2. sz. melléklet: A nyugdíjasok és hozzátartozóik utazási igazolványának kezelése Szarvas Ferenc s.k. elnök-vezérigazgató

8 608 A MÁV Zrt. Értesítője 9. szám 1 sz. melléklet AdATLAP A VASúTI UTAZÁSI IGAZOLVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ

9 9. szám A MÁV Zrt. Értesítője 609

10 610 A MÁV Zrt. Értesítője 9. szám

11 9. szám A MÁV Zrt. Értesítője 611

12 612 A MÁV Zrt. Értesítője 9. szám

13 9. szám A MÁV Zrt. Értesítője 613

14 614 A MÁV Zrt. Értesítője 9. szám 2 sz. melléklet NYUGdÍJASOK ÉS HOZZÁTARTOZóIK UTAZÁSI IGAZOLVÁNYÁNAK KEZELÉSE

15 9. szám A MÁV Zrt. Értesítője 615

16 616 A MÁV Zrt. Értesítője 9. szám 13/2011. (IV. 29. MÁV Ért. 9.) EVIG számú Elnök-VEzÉrIGazGatóI utasítás a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló ÉVI lxxxi. törvény GyakorlatI VÉGrEhajtÁsÁVal kapcsolatos MunkÁltatóI feladatok EllÁtÁsÁra. 1.0 az utasítás célja A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény valamint kapcsolódó jogszabályok évi módosításával összefüggő változásokból adódó folyamatok és a munkáltatói feladatok ellátásának szabályozása 2.0 hatályosság És felelősség MEGhatÁrozÁsa Az utasítás személyi hatálya Az utasítás személyi hatálya kiterjed a MÁV Zrt. valamennyi munkavállalójára és szervezeti egységére. Az utasítás időbeli hatálya Ezen utasítás előírásait január 01. napjától kell alkalmazni Felelősség Jelen utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért a MÁV Zrt. Humánerőforrás Igazgatóság, Munkaerő-gazdálkodási szervezet vezetője, végrehajtásáért a munkáltatói jogkörgyakorlók, a humánpartner és a humánszolgáltató szervezet a felelősek 3.0 fogalmak MEGhatÁrozÁsa A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvényt módosító évi CLXX. törvény január 1. napjától hatályos rendelkezései alapján kerülnek meghatározásra a munkáltatói feladatok. A évtől fokozatosan 62-ről 65-re emelkedik a társadalombiztosítási öregségi nyugdíjra jogosító öregségi nyugdíjkorhatár. A nyugdíjkorhatár az január 01- je előtt születettek esetében marad a 62. életév. A változás az december 31-ét követő időpontban születetteket érinti. Életkoruktól függetlenül nyugdíjba mehetnek azok a nők, akiknek a keresőtevékenységgel és gyermekneveléssel szerzett együttes jogosultsági idejük eléri a 40 évet és ebből legalább 32 évet keresőtevékenységgel töltöttek. A szolgálati időbe egyébként beszámítható időtartamoknak csak a jogszabály által külön nevesített elemei számítanak jogosultsági időnek. A szolgálati időbe beszámít például a felsőoktatási intézmény nappali tagozatán 1998 előtt folytatott tanulmányok ideje, vagy az álláskeresési járadék folyósításának időtartama, ezen új nyugdíjazási feltételt jelentő 40 éves jogosultsági időtartamba ezek azonban nem vehetők figyelembe. A keresőtevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonyokat 354/2010.(XII.30.) Korm.rendelete határozza meg január 01-jétől továbbra is az irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követően igényelt öregségi nyugdíj, valamint a 40 éves jogosultság alapján igényelt nyugdíjtekintetében jogosultsági feltétel a biztosítással járó jogviszony megszűntetése. Az igénylő tehát azon a napon, amelytől kezdődően az öregségi teljes-, vagy résznyugdíjat megállapítják, a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló évi LXXXI. Törvény szerint biztosítással járó jogviszonyban nem állhat. 4.0 az utasítás leírása 4.1. Az öregségi nyugdíjra jogosultság életkori feltétele január 01-től a évi XL. törvény rendelkezései alapján: január 1-je előtt születetteknél 62. életév ben születetteknél 62. életév betöltését követő 183.nap ban születetteknél 63. életév ben születetteknél 63. életév betöltését követő 183.nap ban születetteknél 64. életév ben születetteknél 64. életév betöltését követő 183.nap január 01-je után születetteknél 65. életév 4.2. Előrehozott öregségi nyugdíj: A jogszabály szerint a nyugdíjkorhatár betöltését megelőzően annak az 59. életévét betöltött 1952-ben vagy 1953-ban született nőnek, illetve annak a 60. életévét betöltött 1950-ben született férfinak állapítható meg, aki rendelkezik legalább 40 év szolgálati idővel és nem áll meghatározott biztosítással járó jogviszonyban Csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjra az 1951-ben született férfiak jogosultak. A jogosultsághoz legalább 37 év szolgálati idővel kell

17 9. szám A MÁV Zrt. Értesítője 617 rendelkezniük, a csökkentés mértékét az ennél több szolgálati idő nem érinti. A csökkentés mértéke kizárólag az életkortól függ, attól, hogy a nyugdíj korhatár előtt hány hónappal kíván nyugdíjba menni. A 42 év, vagy annál hosszabb szolgálati időt szerzett 1952-ben született férfiak 2,5 évvel, az ben születettek 3 évvel a korhatár előtt igényelhetnek csökkentett előrehozott öregségi nyugdíjat 8,4 %-ban maximált nyugdíjcsökkentés ellenében. A későbbi években születettek a korhatáruk előtt 2 évvel vehetik igénybe a csökkentett előrehozott öregségi nyugdíjat. A nők esetében az 1954-es az első csak csökkentett előrehozott öregségi nyugdíjat kapható korosztály. Az 1954, 1955, 1956, években születettek az emelt korhatáruk előtt 3 évvel, az 1958-as születésűek 2,5 évvel vehetik igénybe a csökkentett előrehozott öregségi nyugdíját 2 évre számított, maximált 8,4 %-os csökkentés ellenében. A csökkentett előrehozott öregségi nyugdíj esetében is meg kell szüntetni a munkavállaló biztosítással járó jogviszonyát. A 4.2. pontban meghatározott életkorú munkavállalók legalább 37 év szolgálati idő esetén jogosultak csökkentett előrehozott öregségi nyugdíjra, ha megfelelnek az előrehozott öregségi nyugdíjra jogosultsághoz szükséges egyéb feltételeknek. Az 1952-ben és 1953-ban született nők esetében a csökkentés mértékét nem az irányadó öregségi nyugdíjkorhatárig, hanem kedvezményként a 62. életév betöltéséig, azaz legfeljebb 1095 napra kell számítani. Az a munkavállaló, aki az előrehozott, illetve a csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj igénybevételéhez szükséges életkort betöltötte és a szükséges szolgálati időt megszerezte az előrehozott, illetve a csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj megállapítását bármikor kérheti. Annak a munkavállalónak azonban, aki e jogosultságát december 31-ét követően szerezte meg, biztosítási jogviszonyát meg kell szűntetnie. Az a munkavállaló, aki december 31-éig az öregségi teljes, illetve résznyugdíjhoz szükséges életkort betöltötte és az előírt szolgálati időt megszerezte, e jogosultságát bármikor érvényesítheti. Ez esetben az öregségi nyugdíjkorhatárnak a Törvény december 31-én hatályos rendelkezési szerinti életkort kell tekinteni után előrehozott öregségi nyugdíjat igénylők esetében a szolgálati idő számításakor már a tényleges szolgálati idő határozza meg azt, hogy megállapítható-e előrehozott vagy csökkentett összegű előrehozott nyugdíj, tehát ezek megállapítása már nem függ a gyermekek számától. A jogosultság megállapítására és a csökkentésre a jogszerzés időpontjában hatályos szabályokat kell alkalmazni. Ez azt is jelenti, hogy a jogot 2008-ban megszerző, de ezt csak később érvényesítő biztosítottnak jár a gyermekkedvezmény, s nyugdíja megállapításakor a 2008 után szerzett további szolgálati időt is figyelembe kell venni A nyugellátásokkal kapcsolatos feladatok Előkészítés A társadalombiztosítás keretében nyújtott nyugellátás megállapításához az öregségi nyugdíjkorhatár elérése előtt legfeljebb naptári évenként egyszer a munkavállaló a nyugdíj-megállapító szervtől kérheti a szolgálati idejének, valamint a korkedvezményre és egyéb, jogszabályban meghatározott foglalkoztatáshoz kapcsolódó kedvezményre jogosító idejének megállapítását személyesen a lakóhely szerint illetékes Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság Ügyfélszolgálatán. A kérelem benyújtása az illetékes Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság részére a szükséges mellékletekkel együtt a munkavállaló feladata.(a szükséges iratok, okmányok felsorolását az 1.sz. melléklet tartalmazza) A munkavállaló az internetről letölti a kérelemhez szükséges formanyomtatványt, vagy személyesen a lakóhelye szerinti illetékes Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság Ügyfélszolgálatán beszerzi azt. (7.sz.melléklet A kérelem benyújtását követően szükség esetén a Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság adategyeztetés céljából felveszi a kapcsolatot az érintett munkavállalóval. (Kérheti az eredeti okmányok bemutatását, hiányzó igazolások pótlását stb.) A Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság kérésére a Humánszolgáltató Szervezet munkaviszony igazolást állít ki, továbbá korkedvezményes munkakörben foglalkoztatott munkavállalók esetében kiadja az igazolást a korkedvezményre jogosító munkakörben eltöltött időről (9.sz.melléklet) A szolgálati idő, jogosultsági idő elismerésről hozott határozatot a Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság megküldi a munkavállaló részére. A határozatot a munkavállaló bemutatja a humánszolgáltató egység ügyfélszolgálatán, ahol az SAP-ba történő rögzítési, szkennelési feladatokat elvégzik Öregségi és előrehozott öregségi nyugdíjazás A társadalombiztosítás keretében nyújtott nyugellátás iránti igényt a munkavállalónak személyesen a lakóhely szerint illetékes Megyei Kormányhivatal Nyugdíj-

18 618 A MÁV Zrt. Értesítője 9. szám biztosítási Igazgatóság Ügyfélszolgálatán kell előterjeszteni. A nyugdíjazással összefüggésben munkaviszony megszűntetésére irányuló nyilatkozatot a munkavállalónak írásban kell benyújtania a munkáltatói jogkör gyakorlója részére. A munkáltatói jogkör gyakorló a helyi humánpartner szervezet munkatársával együtt vizsgálja a nyugdíjazás feltételeinek való megfelelést. Amennyiben a munkavállaló az öregségi, illetve az előrehozott öregségi nyugdíjazás feltételeinek megfelel, munkaviszonya a Munka Törvénykönyve rendelkezései szerint (beleértve a támogatott előrehozott öregségi nyugdíjazás szabályait is) megszűntetésre kerül korengedményes nyugdíjazás A 354/2010.(XII.30.) Korm.rendelet meghosszabbította a 283/2009.(XII.11.) Korm. rendelet időbeli hatályát,, amelynek értelmében korengedményes nyugdíj akkor állapítható meg, ha: a munkavállaló a korengedményes nyugdíjra való jogosultsághoz szükséges életkort és szolgálati időt december 31-ig betölti, illetve megszerzi, A munkavállaló és a munkáltató a korengedményes nyugdíjazásról szóló megállapodás megkötésének szándékát a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának 30 nappal a megállapodás megkötése előtt bejelentette, A munkáltató és a munkavállaló között megkötött megállapodást december 31-éig megküldik az illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnek, és A korengedményes nyugdíjba vonulás időpontja legkésőbb december 31-e. A létszámleépítésben, vagy csoportos létszámcsökkentésben érintett, és erről értesített munkavállaló korengedményes nyugdíjazással kapcsolatos kérelmet nyújt be a munkáltató részére. (2.sz. melléklet) A munkáltatói jogkör gyakorló a helyi humánpartner szervezet munkatársával együtt megvizsgálja a nyugdíjazás feltételeinek való megfelelést, gazdaságossági számítást készít (3.sz.melléklet), nyilatkozatot tesz a kérelem támogatásáról, (4.sz.melléklet), a létszámcsökkentés megvalósításának módjáról, ellenőrzi a korengedményes nyugdíj várható összege fedezetének meglétét. Amennyiben a munkavállaló a korengedményes nyugdíjazás feltételeinek nem felel meg, a gazdaságossági számítás a korengedményes nyugdíjazás hatékonyságát nem támasztja alá, kérelmét el kell utasítani, melyről a munkavállalót írásban tájékoztatja a munkáltatói jogkör gyakorlója. A támogatott kérelmet, a gazdaságossági számítást, a nyilatkozatot, a nyugdíj előkalkulációs lapot (5.sz. melléklet), a szolgálati idő (jogosultsági idő) elismeréséről készült határozat másolatát, engedélyezésre az üzletág, vagy a főtevékenységi kör vezetője részére a humánpartner szervezet útján fel kell terjeszteni legkésőbb a nyugdíjazás tervezett időpontját megelőző 45. napig. a felterjesztés végső időpontja november 10. A felterjesztéshez csatolni kell az elkészített és a munkáltatói jogkör gyakorló által aláírt a munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetésre vonatkozó megállapodást. (6.sz. melléklet). A döntés-előkészítése a Munkaerő-gazdálkodási Szervezet feladatát képezi. Ezen belül kerül sor a létszám és költségkeret felülvizsgálatára, valamint amennyiben a munkáltatói jogkör gyakorló szintű létszámcsökkentés nem valósítható meg, az üzletág/fő tevékenységi körön belül a létszámcsökkentés helyének meghatározására. Ha a létszámcsökkentés üzletág/fő tevékenységi kör szinten sem realizálható, a kérelmet el kell utasítani. A kérelem elutasításáról a munkavállalót írásban tájékoztatni kell. Az Üzletágvezetői/ főtevékenységi kör vezetői jóváhagyást követően a munkaviszony megszűntetéséről készített megállapodás aláíratása a munkavállalóval központilag történik, mely feladatot a tervezett megállapodás megkötése előtt 30 nappal korábban az illetékes regionális munkaügyi központnak történő bejelentést követően a Munkaerő-gazdálkodási Szervezet látja el. A megállapodás megkötését követően az aláírt megállapodás munkáltatói példányai a munkáltatói jogkör gyakorló részére, a megállapodás egy példánya az előkalkulációs lap kitöltött I. részével együtt a Humánszolgáltató Szervezet részére, a megállapodás egy példánya a munkavállaló részére átadásra kerül a Munkaerő-gazdálkodási Szervezet által. A munkavállaló a szolgálati idő elismerés határozatát és az általa kitöltött ONYF /B. számú igénybejelentő lapot valamint a Munkaerő-gazdálkodási Szervezet által kiállított, és aláírt Megállapodás II. a korengedményes nyugdíjazásról szóló többször módosított 181/1996. (XII.6.) Korm.rendelet, valamint a korengedményes nyugdíjba vonulás lehetőségének meghosszabbításáról szóló 283//2009. (XII.11.) Korm. Rendelet alapján (8.sz.melléklet) és az Adatszolgáltatás című adatlapot az illetékes Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságán személyesen nyújtja be. Az illetékes humánpartner szervezet a megállapodás munkáltatói példánya alapján a munkavállaló munkaviszonyának SAP-ban történő megszűntetését intézkedések keretében rögzíti a munkaviszony megszűnését megelőző 3 munkanapon belül és intézkedik a munkavállaló elszámolása iránt. A Humánszolgáltató Szervezet folytatja az intézkedést az SAP-ban, és a munkaviszony megszűnésekor kiállítandó igazolásokat átadja a munkavállaló részére. A

19 9. szám A MÁV Zrt. Értesítője 619 Munkaerő-gazdálkodási Szervezet előjegyzi (nyilvántartásba veszi) az előkalkulált nyugdíjat, ezzel egy időben az előkalkulációs lap egy példányát átadja a Számviteli Szervezet részére az előkalkulált nyugdíj összegének lekönyvelésére A nyugellátás iránti igény elbírálása A nyugellátás iránti igény elbírálásáról határozat elkészítése, a nyugdíj összegének megállapítása az illetékes Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság feladata a munkavállaló által benyújtott dokumentumok átadását követően, aki megállapításra került nyugellátásról készült határozatot a munkavállaló részére megküldi A korengedményes nyugdíj összegének befizetése Korengedményes nyugdíjazás esetén a Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság Fizetési értesítés -t küld a munkáltatónak ( MÁV Zrt) a befizetendő nyugdíj összegéről. A fizetési értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül az összeg átutalásáról a Munkaerő-gazdálkodási Szervezet gondoskodik A könyvelési tételek rögzítése a Gy. 8- /2011. korengedményes nyugdíj könyvelése tárgyú utasítás szerint történik Egyéb rendelkezések A korengedményes nyugdíj kifizetések hálózati összesítése, a tervezettel történő összehasonlítása, a határozattal megállapított tényleges és az előkalkulált nyugdíj könyvelt összegének összehasonlítása, eltérés esetén a könyvelésről történő intézkedés a Könyvelőség felé a Munkerő-gazdálkodási Szervezet feladata. A nyugállományba vonuló munkavállalók menetkedvezményeinek további biztosítása érdekében a Humán Szolgáltató Szervezet igazolást ad ki az érintett munkavállalók részére, mely tartalmazza a munkaviszony megszűnésének módját, és egyben tájékoztatást nyújt a nyugdíjas arcképes igazolvány igénylésének rendjéről. 5.0 hivatkozások, MódosítÁsok, hatályon kívül helyezések Jelen utasítás hatályba lépésével egyidejűleg a 38/2009. (V.15. MÁV Ért. 17.) VIG, valamint a 23/2010. (IV.9. MÁV Ért. 12.) EVIG utasítás hatályát veszti. 6.0 hatályba léptetés A jelen utasítás január 1. napján lép hatályba és ettől a naptól kezdődően alkalmazandó. 7.0 MEllÉklEtEk jegyzéke 1. sz. melléklet: Szolgálati idő elismerés iránti kérelemhez csatolandó okmányok 2. sz. melléklet: Kérelem, korengedményes nyugdíjazásra vonatkozó megállapodás megkötésére 3. sz. melléklet: Gazdaságossági számítás 4.sz. melléklet: Korengedményes nyugdíjazási kérelem felterjesztése 5. sz. melléklet: Korengedményes nyugdíjazás előkalkulációs lapja 6. sz. melléklet: Megállapodás korengedményes nyugdíjazásról 7. sz. melléklet: Igénybejelentéshez alkalmazandó formanyomtatványok felsorolása 8. sz. melléklet: MEGÁLLAPODÁS II. a korengedményes nyugdíjazásról szóló -többször módosított 181/1996. (XII.6.) Korm.rendelet, valamint a korengedményes nyugdíjba vonulás lehetőségnek meghosszabbításáról szóló 283/2009. (XII.11.) Korm.rendelet és Adatszolgálatatás 9. sz. melléklet: IGAZOLÁS a korkedvezményre jogosító munkakörben eltöltött időről 1997.évi LXXXI. Törvény 8/B. (1) bekezdése alapján Szarvas Ferenc s.k. elnök-vezérigazgató Törvényes letiltások esetén a Humán Szolgáltató Szervezet a letiltásra vonatkozó okmány hitelesített másolatát az illetékes Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága részére megküldi.

20 620 A MÁV Zrt. Értesítője 9. szám 1. sz. melléklet

2014/51. SZÁM TARTALOM

2014/51. SZÁM TARTALOM 2014/51. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 89/2014. (XII. 19. MÁV-START Ért. 51.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. által kibocsátott vasúti utazási igazolvány igényléséről, használatáról szóló

Részletesebben

Mindkét esetben az árvaellátás életkorra tekintet nélkül a rokkantság tartamára jár.

Mindkét esetben az árvaellátás életkorra tekintet nélkül a rokkantság tartamára jár. Ki jogosult árvaellátásra? Árvaellátásra az a gyermek jogosult - ideértve a házasságban vagy az élettársi közösségben együtt élők egy háztartásban közösen nevelt, korábbi házasságból, élettársi együttélésből

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. az özvegyi nyugdíj

TÁJÉKOZTATÓ. az özvegyi nyugdíj TÁJÉKOZTATÓ az özvegyi nyugdíj A hozzátartozói ellátások sajátossága, hogy a jogosultsági feltételeknek az elhunyt jogszerző és a nyugdíjigénylő részéről is teljesülniük kell. Özvegyi nyugdíj címén a jogosultat

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére Az Országgyűlés a 2011. november 28-ai ülésnapján elfogadta a korhatár előtti öregségi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére Az Országgyűlés a 2011. november 28-ai ülésnapján elfogadta a korhatár előtti öregségi

Részletesebben

T/9180/14. számú. egységes javaslat. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény módosításáról

T/9180/14. számú. egységes javaslat. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/9180/14. számú egységes javaslat a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról Ellenjegyezte: Dr. Herczog László szociális és munkaügyi

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szociális és Munkaügyi Minisztérium Előrehozott és csökkentett összegű előrehozott nyugdíj A korengedményes nyugdíj 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról 181/1996.(XII.6.) Kormányrendelet

Részletesebben

2011. március 21. hétfő, 09:20

2011. március 21. hétfő, 09:20 Korengedményes nyugdíj feltételei 2011: a korengedményes nyugdíj csak 2011. december 31-ig vehető igénybe! A 2010. évi feltételek maradnak 2011. december 31-ig a korengedményes nyugdíj esetében. A korengedményes

Részletesebben

Nyugellátások és nyugdíjszerű ellátások

Nyugellátások és nyugdíjszerű ellátások illetve 80 %-os vagy azt meghaladó mértékű egészségkárosodást szenvedett és nyugellátást, baleseti nyugellátást részére nem állapítottak meg (R. 1. 1. bekezdés). A 25. életév betöltése után is igényelhető,

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY III. törvény 54. valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 50. Jegyzői hatáskör

Részletesebben

A nyugdíjszabályok 2011-es változásai

A nyugdíjszabályok 2011-es változásai PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ ÉS INFORMATIKAI ZRT. TANÁCSADÓ IGAZGATÓSÁG GONDOLKOZZON A MI FEJÜNKKEL! Tanácsadó Igazgatóság 1135 BUDAPEST, MÓR U. 2-4. Öregségi nyugdíjjogosultság A nyugdíjszabályok 2011-es változásai

Részletesebben

2013/20. SZÁM TARTALOM

2013/20. SZÁM TARTALOM 2013/20. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 22/2013. (VI. 06. MÁV-START Ért. 20.) sz. vezérigazgatói utasítás a vasúti utazási és felügyeleti igazolvány, valamint a felügyeleti igazolvány2 kiadásának és használatának

Részletesebben

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést.

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést. TÁJÉKOZTATÓ az egészségkárosodáson alapuló nyugellátásban és egyéb nyugdíjszerű szociális ellátásban részesülő személyek, valamint azok részére, akiknek az ügyében folyamatban van a hatósági eljárás Az

Részletesebben

. 23. (1) Rokkantsági nyugdíjra az jogosult, aki

. 23. (1) Rokkantsági nyugdíjra az jogosult, aki . 23. (1) Rokkantsági nyugdíjra az jogosult, aki a) egészségromlás, illetőleg testi vagy szellemi fogyatkozás következtében munkaképességét hatvanhét százalékban elvesztette és ebben az állapotában javulás

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (III. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a Szerencs Kártyáról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (III. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a Szerencs Kártyáról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (III. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Szerencs Kártyáról Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

FÛTÉSI SZEZONBAN TÖRTÉNÔ IDÔSZAKI TÁMOGATÁS

FÛTÉSI SZEZONBAN TÖRTÉNÔ IDÔSZAKI TÁMOGATÁS Az Önkormányzat által önként vállalt feladat keretében nyújtható FÛTÉSI SZEZONBAN TÖRTÉNÔ IDÔSZAKI TÁMOGATÁS iránti kérelem Kérelmezô neve:... Leánykori neve:... Anyja neve:... Születési adatok (hely,

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter./2007. ( ) ÖTM. rendelete

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter./2007. ( ) ÖTM. rendelete Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter./2007. ( ) ÖTM rendelete az egyes önkormányzati támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Vác Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya 2600. Vác, Március 15. tér. 11. I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Neve:... Születési

Részletesebben

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:...

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:... 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó a 2011. január 1-jétől kezdődően alkalmazásra kerülő nyugdíjszabályokról

T á j é k o z t a t ó a 2011. január 1-jétől kezdődően alkalmazásra kerülő nyugdíjszabályokról T á j é k o z t a t ó a 2011. január 1-jétől kezdődően alkalmazásra kerülő nyugdíjszabályokról A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvényt (a továbbiakban: Tny.) módosító, 2011.

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a diákigazolványhoz, az Ellátottak utazási utalványa -hoz kapcsolódó utazási kedvezmények igénybevételének feltételeiről

T Á J É K O Z T A T Ó a diákigazolványhoz, az Ellátottak utazási utalványa -hoz kapcsolódó utazási kedvezmények igénybevételének feltételeiről T Á J É K O Z T A T Ó a diákigazolványhoz, az Ellátottak utazási utalványa -hoz kapcsolódó utazási kedvezmények igénybevételének feltételeiről I. Diákigazolvány Tájékoztatjuk Utasainkat, hogy 2012. január

Részletesebben

Z A L A M E G Y E I TÁJÉKOZTATÓ

Z A L A M E G Y E I TÁJÉKOZTATÓ Z A L A M E G Y E I K O R M Á N Y H I V A T A L E G É S Z S É G B I Z T O S Í T Á S I P É N Z T Á R I S Z A K I G A Z G A T Á S I S Z E R V E TÁJÉKOZTATÓ I. Utazási költségtérítés Ki jogosult az utazási

Részletesebben

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM rendelete a Magyar Honvédség hivatásos állományú tagjai nyugellátásának, a szerződéses katonák rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugellátásának, valamint a hivatásos

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a szolgálati nyugdíj megszűnéséről és a szolgálati járandóságról

TÁJÉKOZTATÓ. a szolgálati nyugdíj megszűnéséről és a szolgálati járandóságról TÁJÉKOZTATÓ a szolgálati nyugdíj megszűnéséről és a szolgálati járandóságról A 2011. évi CLXVII. törvény értelmében korhatár előtti öregségi nyugdíj 2011. december 31-ét követő kezdő naptól nem állapítható

Részletesebben

2013/30. SZÁM TARTALOM

2013/30. SZÁM TARTALOM 2013/30. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 39/2013. (XI. 05. MÁV-START Ért. 30.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. által kibocsátott vasúti utazási igazolvány igényléséről, használatáról... 2 91/2013.

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:. 1.1.2. Születési neve:..

Részletesebben

KÉRELEM NYUGDÍJAS SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁNAK A MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM NYUGDÍJAS SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁNAK A MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról, valamint személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló 18/2013.

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

TAJ szám: - - Kelt:,...

TAJ szám: - - Kelt:,... ONYF. 3515270. Igénybejelentés az 1997. évi LXXXI. törvény alapján öregségi típusú nyugdíjak elbírálásához, ha még nem volt szolgálati idő kiszámítása [ONYF. 3515270.] E nyomtatvány pontos kitöltése a

Részletesebben

K É R E L E M ápolási díj megállapításához

K É R E L E M ápolási díj megállapításához K É R E L E M ápolási díj megállapításához I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási hely:

Részletesebben

KÉRELEM települési ápolási támogatás

KÉRELEM települési ápolási támogatás KÉRELEM települési ápolási támogatás 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 7/2015. (II. 27.) sz. rendelet 6. sz. melléklete 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3.

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény rendelkezik az új ellátási formákról.

Részletesebben

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához-

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- I. A gondozást végző személyre vonatkozó adatok Neve: Születési neve:. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:. TAJ szám:..

Részletesebben

T11140/... Or Irományszim. Íb A 4 U -0/29. Tisztelt Elnök Asszony!

T11140/... Or Irományszim. Íb A 4 U -0/29. Tisztelt Elnök Asszony! T11140/.... Zárószavazás előtti módosító iavaslat Dr. Szili Katalin az Országgyűlés Elnöke részére Or Irományszim. Hivatala Íb A 4 U -0/29 Helyben Érkezett: 2006 NOV 2 7. Tisztelt Elnök Asszony! A Házszabály

Részletesebben

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/ Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/454-050, Fax: 22/454-052 1. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM a 18. életévét betöltött tartósan beteg

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselőtestületének 19/2010. (IV. 23.) önkormányzati rendelete a fiatalok helyi életkezdési támogatásáról A Belváros-Lipótváros Budapest

Részletesebben

A Rendelet 21. (3) bekezdés b) pontja hatályát veszti. A Rendelet az alábbi 25/C. -al egészül ki:

A Rendelet 21. (3) bekezdés b) pontja hatályát veszti. A Rendelet az alábbi 25/C. -al egészül ki: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 22/2010. (VI.22.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2003. (IV. 22.) számú rendelet

Részletesebben

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI törvényben (továbbiakban: Mmtv.), valamint a végrehajtása tárgyában kiadott,

Részletesebben

ELSÕ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK MÁSODIK RÉSZ SAJÁT JOGÚ NYUGELLÁTÁSOK I. FEJEZET. www.rszv.hu. 1. Szolgálati nyugdíj

ELSÕ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK MÁSODIK RÉSZ SAJÁT JOGÚ NYUGELLÁTÁSOK I. FEJEZET. www.rszv.hu. 1. Szolgálati nyugdíj 4052 MAGYAR KÖZLÖNY 2011. évi 20. szám A Kormány 21/2011. (III. 2.) Korm. rendelete a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai és hozzátartozói nyugellátása, valamint a hivatásos és a szerzõdéses állományúak

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP TARTALÉK INGATLANOK BÉRLÉSÉRE

PÁLYÁZATI ADATLAP TARTALÉK INGATLANOK BÉRLÉSÉRE 2. számú melléklet PÁLYÁZATI ADATLAP TARTALÉK INGATLANOK BÉRLÉSÉRE I. A MEGPÁLYÁZOTT INGATLAN CÍME (Csak a pályázati felhívásban megjelölt ingatlanokra lehet pályázni. Legalább egy ingatlan címét kötelező

Részletesebben

Leggyakoribb munkajogi esetek

Leggyakoribb munkajogi esetek Leggyakoribb munkajogi esetek Az elmúlt időszakban a tagtársainktól érkezett kérdések, és az azokra adott válaszok a szakdolgozók széles rétegeit érinthetik, ezért újonnan induló rovatunkban segítségképpen

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására sz. r. 11. -ához I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési

Részletesebben

2014/31. SZÁM TARTALOM

2014/31. SZÁM TARTALOM 2014/31. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 61/2014. (VI. 27. MÁV-START Ért. 31.) sz. vezérigazgatói utasítás a vasúti utazási és felügyeleti igazolvány, valamint a Felügyeleti igazolvány2 kiadásának és használatának

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 9. szám 127. évfolyam 2012. április 13. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal Oldal 19/2012. (IV. 13. MÁV Ért. 9.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás

Részletesebben

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra Megváltozott munkaképességűek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. tv. (Megjelent a Magyar Közlöny 162. számában) 2011.

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

JÖVEDELEMNYILATKOZAT JÖVEDELEMNYILATKOZAT A Személyi adatok 1. Az ellátást igénylő neve: (Leánykori név: 2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: 3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: 4. Ha az ellátást

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás.

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. Időskorúak járadékára jogosult az a személy, aki: a reá irányadó

Részletesebben

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól

TÁJÉKOZTATÓ. a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól TÁJÉKOZTATÓ a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. Törvény értelmében 2012. január

Részletesebben

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, idő (év, hó, nap):..

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, idő (év, hó, nap):.. 4. számú melléklet a 63/2006. (III.27.) Korm. rendelethez KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1 Neve:. 1.1.2 Születési neve:..

Részletesebben

KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához

KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához 1. A kérelmező adatai Házas- vagy élettárs adatai Név: Születési név: Születési hely: Születési idő: Anyja neve: Lakóhely: Tartózkodási hely: TAJ

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL A rendszeres szociális segély, olyan szociális rászorultságtól függ pénzbeli ellátás, amelyet a települési önkormányzatok biztosítanak a jogosultsági feltételeknek

Részletesebben

ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4

ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4 TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4 Szervezetrendszer...4 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG...6 53. A törvény célja, alapelvek, fontosabb fogalmak és értelmező rendelkezések...6 53.1. A törvény célja...6 53.2.

Részletesebben

Igényllap a távh- vagy gázártámogatás megállapításához

Igényllap a távh- vagy gázártámogatás megállapításához I. Alapadatok 1. számú melléklet a 138/2006. (VI. 29.) Korm. rendelethez Igényllap a távh- vagy gázártámogatás megállapításához 1. A kérelmez személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:...

Részletesebben

A rendelet hatálya. Esztergom Város Önkormányzatának 29/2007. (IV.27.) ör. rendelete az idősek támogatásáról

A rendelet hatálya. Esztergom Város Önkormányzatának 29/2007. (IV.27.) ör. rendelete az idősek támogatásáról Esztergom Város Önkormányzatának 29/2007. (IV.27.) ör. rendelete az idősek támogatásáról (Egységes szerkezetben a 26/2008.(III.20.)* esztergomi ör. rendelettel) Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

GYERMEKGONDOZÁSI SEGÉLY IGÉNYBEJELENTÉS

GYERMEKGONDOZÁSI SEGÉLY IGÉNYBEJELENTÉS I. Igénylőre vonatkozó adatok: I.1. Igénylés jogcíme:* vér szerinti szülő örökbe fogadó szülő szülővel együtt élő házastárs az a személy, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:...

Részletesebben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezetéről szóló törvény

Részletesebben

ÁPOLÁSI DÍJ. Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó

ÁPOLÁSI DÍJ. Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó ÁPOLÁSI DÍJ Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó (Ptk. 8:1.. (1) bek 2.pont) részére biztosított anyagi hozzájárulás. ALANYI JOGÚ ÁPOLÁSI DÍJ:

Részletesebben

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA I. Személyi adatok Kérelmező személyi adatai: Házastárs / élettárs személyi adatai: Név: Születési név: Születési helye, ideje: Anyja neve: TAJ száma:

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Tel.: (36)-23-565-610, (36)-23-565-612 Fax: (36)-565-629 E-mail: hivatal@zsambek.hu Web: www.zsambek.hu 4. számú melléklet a 63/2006.

Részletesebben

Igénylőlap a nagycsaládos kedvezményre való jogosultság megállapításához. Az igénylőlapot felhasználási helyenként kell kitölteni.

Igénylőlap a nagycsaládos kedvezményre való jogosultság megállapításához. Az igénylőlapot felhasználási helyenként kell kitölteni. Igénylőlap a nagycsaládos kedvezményre való jogosultság megállapításához Az igénylőlapot felhasználási helyenként kell kitölteni. 1. Az igénylő személyi adatai: Családi és utóneve:... Születési neve:...

Részletesebben

TAJ szám: - - Kelt:,...

TAJ szám: - - Kelt:,... ONYF. 3515-315/A. Kérelem-adatlap nyugellátás méltányossági alapon történő megállapításához [ONYF. 3515-315/A.] A *-gal jelölt kérdésekre kötelező a válaszadás I. Az igénylő személyi adatai * TAJ száma:

Részletesebben

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza.

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. Köztemetés A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere

Részletesebben

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok:

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok: Rendszeres szociális segély Ügyleírás: Szükséges okiratok: A hátrányos munkaerőpiaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott támogatás. Az ügyintézéshez a kérelmező személyi igazolványa,

Részletesebben

GYAKORLATI KISOKOS a gyed extrához

GYAKORLATI KISOKOS a gyed extrához GYAKORLATI KISOKOS a gyed extrához A gyed extra a gyermekgondozási díjra (továbbiakban: gyed) vonatkozóan 4 fő rendelkezést tartalmaz. Ebben a tájékoztatóban ahhoz kívánunk segítséget nyújtani, hogy minden

Részletesebben

Aláírás: TAJ szám: - - Kelt:,...

Aláírás: TAJ szám: - - Kelt:,... Kérelem-adatlap nyugellátás méltányossági alapon történő megállapításához A *-gal jelölt kérdésekre kötelező a válaszadás I. Az igénylő személyi adatai * TAJ száma: * Neve (családi neve és utóneve) Korábbi

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról

Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatásról Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének

Részletesebben

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése szerint a jogszabályok előkészítése során

Részletesebben

Rendkívüli települési támogatás keretében nyújtható TEMETÉSI TÁMOGATÁS. iránti kérelem. Kérelmezô neve:... Születési neve:... Anyja neve:...

Rendkívüli települési támogatás keretében nyújtható TEMETÉSI TÁMOGATÁS. iránti kérelem. Kérelmezô neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Rendkívüli települési támogatás keretében nyújtható TEMETÉSI TÁMOGATÁS iránti kérelem I. Személyi adatok 1. A kérelmezô személyre vonatkozó adatok: Kérelmezô neve:... Születési neve:... Anyja neve:...

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 NYUGDÍJASOK TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név

Részletesebben

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra 2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó kivétje vagy átalányban megállapított jövedelme után fizetendő nyugdíjjárulékával szemben érvényesítheti a

Részletesebben

12. szám 125. évfolyam 2010. április 9. TARTALOM. 23/2010. (IV. 9. MÁV Ért. 12.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

12. szám 125. évfolyam 2010. április 9. TARTALOM. 23/2010. (IV. 9. MÁV Ért. 12.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói 12. szám 125. évfolyam 2010. április 9. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 21/2010. (IV. 9. MÁV Ért. 12.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV-ÉVEK

Részletesebben

Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelete A települési adóról

Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelete A települési adóról Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelete A települési adóról Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (III. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a Szerencs Kártyáról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (III. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a Szerencs Kártyáról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (III. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Szerencs Kártyáról EGYSÉGES SZERKEZETBEN a 11/2010.(V.20.) önkormányzati rendelettel Szerencs Város Önkormányzatának

Részletesebben

FOGLALKOZTATÓI IGAZOLÁS

FOGLALKOZTATÓI IGAZOLÁS ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR Érkezett: FOGLALKOZTATÓI IGAZOLÁS Igényelt ellátás: táppénz X terhességi-gyermekágyi segély gyermekgondozási díj baleseti táppénz Igénylő jogviszonya: munkaviszonyban

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyes adatok Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 1.1.1. Neve:... 1.1.2.

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

K É R E L E M aktív korúak ellátásának megállapítására. Neve:... Születési neve:.. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:..

K É R E L E M aktív korúak ellátásának megállapítására. Neve:... Születési neve:.. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:.. K É R E L E M aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyes adatok: 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: Neve:.... Születési neve:.. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer

17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer 17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer 1.Egészségügyi ellátás igénybevétele Az időskorúak gyakrabban szorulnak orvosi kezelésre, gyakrabban utalják őket szakorvoshoz és gyakrabban kezelik

Részletesebben

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm.

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm. KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI KÉRELEM Kérelmező adatai: családi és utóneve:... születési neve:... anyja neve:... születési helye, ideje:..., év... hó... nap... családi állapota:... személyi ig. száma:...

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 201 KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(XI..) önkormányzati rendelete

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(XI..) önkormányzati rendelete Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013.(XI..) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás felhasználásának helyi szabályairól TERVEZET Balajt

Részletesebben

2013/3. SZÁM TARTALOM

2013/3. SZÁM TARTALOM 2013/3. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 4/2013. (I. 29. MÁV-START Ért. 3.) sz. vezérigazgatói utasítás a Szervezettel (JNT Security Logisztikai és Biztonsági Kft.-vel) történő készpénzbeszállítás szabályozásáról...

Részletesebben

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Gyermekápolási táppénz (GYÁP)

Gyermekápolási táppénz (GYÁP) 2014/02/R Gyermekápolási táppénz (GYÁP) A gyermekápolási táppénz a 12 éven aluli gyermek betegsége esetén a szülőt megillető pénzbeli ellátás. Ebben az esetben a szülő nem a saját betegsége okán válik

Részletesebben

2/A. Helyi gázár- és távhőtámogatás

2/A. Helyi gázár- és távhőtámogatás Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselőtestületének 37/2011. (XII.12.) rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

6. Utazási kedvezmény*

6. Utazási kedvezmény* 51 6. Utazási * Tartalomjegyzék 85/2007 (IV. 25.) Kormány Rendelet 51 Hol, mely területen vehető igénybe a? 51 Milyen személyszállításban vehető igénybe a? 51 Ki jogosult a re? 51 A kiadvány az 2015. 07.

Részletesebben

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása ÁPOLÁSI DÍJ fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása, 35/342-806 ápolási díj megállapítása iránti kérelem jövedelemnyilatkozat vagyonnyilatkozat

Részletesebben

K É R E L E M LAKHATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDSZERES KIADÁSOK VISELÉSÉHEZ NYÚJTOTT TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT

K É R E L E M LAKHATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDSZERES KIADÁSOK VISELÉSÉHEZ NYÚJTOTT TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT 2. melléklet K É R E L E M LAKHATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDSZERES KIADÁSOK VISELÉSÉHEZ NYÚJTOTT TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT Kérelmező adatai: Név:... Születési név:... Születési hely, idő:... Anyja neve:...

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP A KÖLTSÉGELVŰ BÉRLAKÁS PÁLYÁZATON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE. a pályázó neve:...

JELENTKEZÉSI LAP A KÖLTSÉGELVŰ BÉRLAKÁS PÁLYÁZATON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE. a pályázó neve:... JELENTKEZÉSI LAP A KÖLTSÉGELVŰ BÉRLAKÁS PÁLYÁZATON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A megpályázott lakások sorszámai, rangsor szerint:............. 1. Lakásbérleti szerződés megkötésére a pályázó neve:... a bérlőtárs

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM

ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM Lőrinci Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Osztály 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM Kérelmező neve: Születési neve :.... Anyja neve:. Családi állapota:..

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012.

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse

Részletesebben

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú tűzifa juttatásról Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP TARTALÉK INGATLANOK BÉRLÉSÉRE

PÁLYÁZATI ADATLAP TARTALÉK INGATLANOK BÉRLÉSÉRE 2. számú melléklet PÁLYÁZATI ADATLAP TARTALÉK INGATLANOK BÉRLÉSÉRE I. A MEGPÁLYÁZOTT INGATLAN CÍME (Csak a pályázati felhívásban megjelölt ingatlanokra lehet pályázni. Legalább egy ingatlan címét kötelező

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.27.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.27.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.27.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

TAJ szám: - - Kelt:, -. -

TAJ szám: - - Kelt:, -. - Igénybejelentő lap özvegyi nyugdíj igényléséhez elhunyt nyugdíjas (mezőgazdasági járadékos) jogán HA AZ ELHUNYT NYUGELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLT [] E nyomtatvány pontos kitöltése a kérelem elbírálását segíti és

Részletesebben