Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése november 24-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve. Napirend előtt:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. november 24-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve. Napirend előtt:"

Átírás

1 2351 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése november 24-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve a./ tárgysorozata: b./ határozatai: /2011. c./ rendeletei: 39-42/2011. Napirend előtt: - Nyíregyháza Város Tudományos Életéért Westsik Vilmos díj átadása - Együtt egymásért Burger István díj átadása Napirendek: 1./ Tájékoztató a két közgyűlés között történt eseményekről (szóban) 2./ Tájékoztató Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata I-III. negyedévi gazdálkodásának végrehajtásáról 3./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetési koncepciójára 4./ Előterjesztés az élelmezési nyersanyagnorma megállapítására 5./ Előterjesztés a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb hatósági díjak megállapításáról, a díjalkalmazás feltételeiről és a közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés helyi szabályairól szóló 50/2002.(2003.I.1.) önkormányzati rendelet módosítására 6./ Tájékoztató a évi intézmény-felújítási feladatokról 7./ Előterjesztés a Nyíregyháza, Széchenyi u. 30. szám alatti, 6248 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó homlokzat-felújítási kötelezettség meghosszabbítására

2 / Előterjesztés a Nyíregyháza, Honvéd utca 2. szám alatti ingatlan Hétszínvirág 98 Gyermekjóléti Nonprofit Kft. részére történő - átadására 9./ Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú ingatlanok önkormányzati képviselők, társadalmi szervezetek, továbbá alapítványok által történő használatának szabályozásáról szóló 12/2007.(II.13.) önkormányzati rendelet módosítására 10/a. Előterjesztés a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. hitelfelvételéhez készfizető kezesség vállalására 10/b. Előterjesztés a Parkfürdő rekonstrukcióhoz és bővítéshez, valamint az Élményfürdő beruházáshoz kapcsolódó feladatok Sóstó-Gyügyfürdők Zrt. által kezdeményezett módosítására 11./ Előterjesztés Nyíregyháza településszerkezeti tervének, szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának jóváhagyásáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyására 12./ Előterjesztés a Kölcsey Ferenc Gimnázium igazgatójának megbízására, és pályázat kiírására 13./ Előterjesztés az Ovi-Foci, Ovi-Sport Program keretében benyújtandó pályázatra és az önkormányzati sajáterő biztosítására 14./ Előterjesztés az ÉAOP-3.1.3/A-11 Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése c. Program keretében benyújtandó pályázatra, és az önkormányzati saját erő biztosítására 15./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának benyújtott és eredménnyel rendelkező, benyújtott és bírálat alatt lévő, valamint előkészítés alatt álló projektjeiről 16./ Előterjesztés a generációk együttműködését segítő karácsonyi programok és rendezvények lebonyolítására kiírt pályázat elbírálására

3 a. Előterjesztés a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsában Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármesterének helyettesítésére 17/b. Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárd hulladék-gazdálkodási Társulás Társulási Tanácsába delegálandó személy megválasztására 18.1 Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2011.(11.11.) önkormányzati rendelet módosítására Nyíregyháza, november 24. J4~ Dr. Kovács Ferenc polgármester

4 2354 JEGYZŐKÖNYV Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének november 24-én tartott nyílt üléséről Jelen voltak: Dr. Kovács Ferenc polgármester, Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző, Jászai Menyhért alpolgármester, Kósa Tímea alpolgármester, Dr. Adorján Gusztáv, Fesztóry Sándor, Halkóné Dr. Rudolf Éva, Dr. Horváthné Dr. Veisz Katalin, Jeszenszki András, Kósa János, Lengyel Gábor, Lipták Lajos, Magera Tibor Mikó Dániel, Dr. Moskovits Károly, Mussó László, Nagy László, Petneházy Attila, Póka Imre Tamás, Dr. Szilassy Géza, Szilvási István, Tormássi Géza, Dr. Tirpák György, Vass Zoltán Géza képviselők. Meghívottként részt vettek: Dr. Gál György aljegyző, Faragóné Széles Andrea Jegyzői Kabinet vezetője, Dr. Kása Brigitta Gazdálkodási Főosztály vezetője, Dr. Krizsai Anita, Kőhegyi Edit, Dr. Polgári András, Virágh Zoltán, Patóné Nagy Magdolna, Lengyelné Petris Erika osztályvezetők, Parillák Gabriella sajtószóvivő, Dusa Róbert kommunikációs asszisztens, Dóró Erika társadalmi kapcsolatokért felelős referens, Újhelyi Rita pályázatkezelő referens, Tóth Attila pályázatkezelő referens, Veres István városi főépítész, Lápossiné Hornyák Enikő sportreferens, Móricz István Nyírségvíz Zrt. vezérigazgatója, Dr. Podlovics Roland Sóstó- Gyógyfürdők Zrt. vezérigazgatója, Makara István, dr. habil Kerekes Barnabás kitüntetettek, Béres József Attiláné jegyzőkönyvvezető, Pintye Zsolt, Miló Mihály, Kovács Gyula Nyíregyházi Városi TV. munkatársai, Tóth Béla, Retro Rádió munkatársa, Nyéki Zsolt, Nánási Anita, Feigel Loránd, Saliga Péter, Jánvári László, Máthé János, Sipeki Péter újságírók. Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Tisztelt Hölgyeim és Uraim, köszöntöm a Közgyűlésen megjelent képviselőket, meghívott vendégeinket, szakértőket és mindenkit, aki figyelemmel kíséri a munkánkat. A Közgyűlés megkezdése előtt ünnepélyes díjátadásra kerül sor. Nyíregyháza Város Tudományos Életéért Westsik Vilmos díj átadására, illetve az Együtt Egymásért Burger István díj átadására. Külön köszöntöm a közgyűlésen megjelent két díjazottat, Makara István urat, és dr. Kerekes Benedek urat, és kérem, hogy fáradjanak ide ki a pulpitus elé. Én pedig szeretném indokolni a Közgyűlés döntését, mely a két kitüntetésre vonatkozik. Dr. Kerekes Benedek professzor úr külföldi útja miatt nem tudott az elmúlt közgyűlésünkön részt venni, ezért veszi át most a kitüntetését. Ő a mezőgazdaságok tudományos kandidátusa, közel negyed évszázada dolgozik a Nyíregyházi Főiskola és annak jogelőd intézményeiben. Több cikluson át tudományos dékán-helyettes a Műszaki és Mezőgazdasági Karon. Az utóbbi 4 évben az intézmény tudományos igazgatója volt. Hosszú ideje a Nyíregyházi Főiskola Tudományos Tanácsának elnöki teendőit is ellátja. Oktató-nevelő munkáját kiválóan végzi. Mezőgazdasági és Élelmiszeripari gépészmérnöki alapszak felelőse. Sikeres pályázatok vezetője, ezek

5 2355 közül a műszaki, logisztikai szakmérnök szakirányú továbbképzési szak és laboratórium kialakítására elnyert Baross pályázatot is ő vezette. Jelentős eredményeket ért el kutatómunkája során a dohányszárítás, gyümölcsök, zöldségek szárítása és a fagyasztva szárítás területein. Több szakkönyv szerzője vagy társszerzője. Számos publikációja jelentek meg hazai és külföldi szaklapokban és konferencia kiadványokban. Kutatási területének nemzetközileg elismert szaktekintélye, mindezek indokok alapján döntött a közgyűlés a kitüntetéséről. Makara István úr. Nyíregyházán született, egy egyszerű vasutas család 11. gyermekeként. A Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskolában érettségizett, majd munka mellett felsőfokú munkaügyi és szervezési szakmai végzettséget szerzett. Az 1956-os forradalom alatt a Vállalati Munkástanács elnökévé választják. Aktív éveiben pontos és fegyelmezett munkavégzése miatt nagy megbecsülés övezte a város tradicionális nagyvállalatainál. Dolgozott a Gabonaforgalmi Vállaltnál, a Papírgyárban, az utolsó munkahelyéről, a KEMÉV-től vonult nyugállományba. Karitatív és közéleti tevékenységét 1990-től folyamatosan nagy áldozatvállalással, soha el nem fogyó lendülettel végezte a Nyugdíjasok Közössége Karitatív Egyesület elnökeként. Szervezése és irányítása alatt működő nyugdíjas klub megszámlálhatatlan közös foglalkozást, a mindennapi életet segítő értékes előadást, közösségi rendezvényt tudhat maga mögött. Munkáját mindvégig önzetlenül, embertársai iránti odaadással végezte. Különös figyelemmel a családok és a közösség megtartó erejének elmélyítésével. Az egymásért tenni tudás és tenni akarás, az egymás iránt érzett felelősség végigkísérte az egész életét. Saját magam és a Közgyűlés nevében is gratulálok mindkét kitüntetettnek. Makara István:(kitüntetett) Tisztelt Közgyűlés, én egy szót fogok mondani. Köszönöm, először is köszönöm az országgyűlési képviselőknek, hogy olyan esküvel tették le a fogadalmukat, amely esküt én nagyon régen nem hallottam, Isten engem úgy segéljen. A másik, ami nekem nagyon tetszett, amikor Nyíregyháza Város Önkormányzata a munkáját nem itt kezdte. Ez egy nagyon szép hely, de talán ennél szebb helyen kezdte, a Római Katolikus templomban, azt hiszem ennél nagyobb meglepetést számomra Önök nem tudtak nyújtani. Köszönöm szépen, hogy odataláltak, ahova találni kell. Az egyesületről csak annyit, hogy 1990-ben volt Nyíregyházán Úsz István, aki akkor hozta a segélyszállítmányokat, abban az időszakban volt, hogy megszűnt a Dohánygyár, megszűnt a Konzervgyár, rengeteg női munkaerő munka nélkül maradt. Mi az Úsz úrtól kapott ruhaneműt a Széchényi utca 20. szám alatt az udvaron madzagra felakasztva adtuk a nyugdíjasoknak 1 aláírás ellenében, hogy ne hogy azt mondják, hogy én üzletet csinálok belőle. És akkor volt ott a 20. szám alatt a FIDESZ-nek a székhelye. Aranyos kis csikócsapat volt. Seszták Oszi úgy emlékszem, hogy ő volt aki azt mondta egyszer nekem, hogy Pista bácsi minden kedden adunk helyet, gyertek be a nyugdíjasokkal és beszélgessetek. Beszélgettünk és utána ott maradtunk 20 év 9 hónapig. Kaptam a jelzést, hogy letelt a 3 perc, de mondom, hogy miért szűnt meg az egyesület szeptember 5-én volt a házassági évfordulónk 55 éves évfordulója. Ez egy dolog, nem tartozik a Közgyűlésre, de szeptember 10-én engem a mentő vitt be a kórházba szívműtétre és kinek köszönhetem, hogy ma itt vagyok? Annak köszönhetem, akikhez, akihez Önök az eskütétel, illetve a munkakezdés előtt bementek, az Istenhez, neki köszönhetem itt, hogy élek, vagyok és maguk meghívhattak és kitüntetés meglepett. Ilyen vénembernek, aki már közelebb van a gödörhöz, mint az élethez, hogy megtiszteltek vele. Nagyon szépen köszönöm.

6 2356 Dr. habil Kerekes Benedek: (kitüntetett) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Alpolgármester asszony, Alpolgármester úr, volt Alpolgármester asszony. Igen nagy megtiszteltetés számomra, hogy ma átvehettem ezt a kitüntetést és hálásan köszönöm a közgyűlésnek, én eredetileg nem vagyok nyíregyházi, Szolnok megyei vagyok, a feleségem nyíregyházi, én viszont már több mint 30 éve itt élek. Úgy hogy gyakorlatilag úgy érzem, hogy én is nyíregyházi vagyok és annak vallom magam. A volt MG-én kezdtem, 2000-től az egyesült Nyíregyházi Főiskolán dolgozom, munkámban igyekeztem a megye, a város régiót szolgálni a kutatásokkal, kutatással, az idén töltöttem be a 60. életévemet, úgy hogy ez valóban igen nagy megtiszteltetés. Továbbra is igyekszem dolgozni, köszönöm szépen és a mai nap a legfontosabb, a mai napra jó munkát és sok sikert kívánok. Még egyszer köszönöm. Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Akkor a Közgyűlés megkezdi a munkáját. Kérem a tisztelt Képviselőket, hogy aktiválják gépeiket. Megállapítom, hogy a Közgyűlés minden tagja jelen van, tehát határozatképes. A mai ülésünk napirendi pontjára az írásban kiküldöttekhez képest az alábbi két változtatásra teszek javaslatot. Az írásban kiküldött meghívóban nem szerepel, hogy a 14. napirendet a Pénzügyi Bizottság is véleményezte a meghívóban felsorolt bizottságokon kívül. A másik apró módosítás, a 16. napirendi pont szerepel, viszont az előterjesztés most helyszíni kiosztással kerül a képviselők elé. Ugyanakkor a honlapon is megjelenítjük, mivel a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság a közgyűlés előtt ülésezett és akkor alakította ki álláspontját. Kérdezem, hogy valaki részéről egyéb módosító javaslat van-e a napirendekre? Ha nincs, akkor kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy az általam ismertetett két módosítással szavazzon a napirend elfogadásáról. Szavazáskor jelen volt 22 képviselő. A Közgyűlés 22 szavazattal elfogadta a mai ülésünk napirendjét. 1./ napirend: Tájékoztató a két közgyűlés között történt eseményekről Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Polgármesteri tájékoztatót jelenti, amit az alábbiakban teszek meg. Az elmúlt közgyűlésünket követően október 28-án került sor a Nyírszakképzési és Nonprofit Kft. szakképzési konferenciájára. Ez nagyon aktuális, hiszen a szakképzés is változni fog a következő évtől és fontos a szakképzés, nemcsak mint oktatási kérdés, hanem mint a város munkahely teremtését, befektetéseit segítő program is. Október 28-án Bocskai Péter a NYÍRVV ügyvezető igazgatója vette át Százhalombattán a évi Virágos Magyarországért Környezet szépítő verseny különdíját, amelyet 2011-ben városunk, Nyíregyháza kapott. Október 29-én volt először a szállópor átlagkoncentráció a tájékoztatási érték fölött. Az eltelt 1 hónapban, mint ahogy a képviselő hölgyek és urak is tapasztalhatták, a

7 2357 szmog riadó bizottság többször összeült és voltak időszakok, amikor a riasztási fokozatot is túlhaladta a levegő szennyezettsége. Október 30-án az Evangélikus Egyház Diakóniai Szolgálata ingyenes ebédosztást hirdetett a rászorulók részére az Evangélikus Nagytemplom 225. évfordulójának hálaadása alkalmából, a város is képviselve volt. Erre a szép ünnepségre a polgármesteri keretből 100 ezer forintos támogatással járultunk hozzá az ünnepi események megtartásához. November 4-én mécsesekkel és virágokkal emlékeztünk az Északi temetőben azokra az ártatlanul elhurcolt nyíregyháziakra, akiket a megszálló szovjet katonák vittek el novemberében. November 5-én reggel 9 órakor megindult a forgalom a Keleti elkerülő úton. A szmog riadó riasztási fokozata kapcsán azonnali intézkedést kértünk az út forgalomba helyezésére és mint ahogy mindenki tapasztalta, azóta is működik és sokan használják ezt az utat, nagyon fontos út a belváros forgalmának a tehermentesítése szempontjából is. November 8-án került sor a Városüzemeltetési Kft-nél a téli időszakra való felkészülés gépszemléjére és mindent rendbe találtunk. November 8-án a Nyírségvíz Zrt. közgyűlése volt, valamint ugyanezen a napon volt a Szilárdhulladékgazdálkodási Társulás eseti bizottságának az ülésezése. Folyamatosan érkeznek honosítási kérelmek. November 9-én köszöntöttük az dik esküt tevőt, ez a mai nap már a 2000-hez közeledik, ez a szám, hetente vannak állampolgársági eskütételek. November 9-én kezdődött az a történelmi előadás sorozat, amit Nyíregyháza Megyei Jogú Városa, a Jósa András Múzeum és a Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár közös szervezésében több héten át középiskolásoknak, illetve ez egy nyitott program, minden érdeklődőnek tartanak. Ennek keretében városunk rendkívül gazdag katonai múltja is bemutatásra kerül a Jósa András Múzeumban. November 10-én itt a Városháza adott otthont az Országos Diák-polgármesteri találkozónak. Ugyanezen a napon Dönts jól, jövőd a tét! pályaválasztási kiállítás nyílt a Buszacsában, és szintén ekkor ülésezett a Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa. Városunk adott otthont a 10. Országos Ifjúsági Néptánc Fesztiválnak november a Buszacsában. November 11-én vendégünk volt dr. Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke, valamint Szászfalvi László egyházügyi államtitkár, aki itt a Városháza Dísztermében tartott fórumot a történelmi egyházak képviselőinek. November 11-én a évi Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Príma díj ünnepélyes díjátadó gálaestje volt. November 15-én Simon Csaba felajánlásának köszönhetően idén egy 15 méteres ezüstfenyő lett a város karácsonyfája. Egyébként óta él ez a szép hagyomány városunkban. November 15-én rajzpályázatot hirdettünk Környezetbarát intézmény címmel a városi óvodásoknak, valamint környezetbarát megoldások címmel a városi oktatási intézményeknek.

8 2358 November 17-én a Magyar Tudomány Napja ünnep alkalmából a Nyíregyházi Főiskolán volt előadássorozat. Kósa Tímea alpolgármester asszony képviselte a városvezetést az Átalakuló önkormányzatok feladatai Magyarországon címmel tartva előadást. November 17-én a NYírSzatBel Európai Területi Társulás létrehozása, és a működési költségek finanszírozása elnevezésű pályázatok egyeztetésére került sor. Szatmárnémeti és a Beregszászi testvérvárosok polgármestereivel nyertünk pályázatot, de szerepel a napirendi pontok között is. November 18-án közös sajtótájékoztatót tartottunk a Magyar Vöröskereszt Megyei Szervezetével, akiknek a segítségével a belvízkárok utáni adományokból felújított házak közül 4 elkészült és várhatóan 2 karácsonyig még elkészül. November 21-én országos polgári védelmi mozgósítási gyakorlat volt. Szintén ezen a napon november 21-én fekvőrendőrt telepítettünk a Krúdy Gyula utcára. Tudják a tisztelt képviselők, a Krúdy Gyula utca nagyon forgalmas, 5 intézmény, iskolák, óvodák, bölcsőde van ott és ennek kapcsán is talán nagy a forgalom, és nagy a balesetek száma is. Ezért első lépésként fényvisszaverő zebrát festettünk. Aztán stoptábla került elhelyezésre a Krúdy Gyula és a Sóstói út között. Most már behajtani tilos tábla is van a buszoknak és lakossági összefogással, az ottani lakosok kezdeményezésére két helyen fekvőrendőrt létesítettünk. Remélem, hogy a környezettudatos és a biztonságos közlekedés hiányzik már csak, de az is meglesz a közlekedők részéről. Az elmúlt egy hónapban többször ülésezett a Megyei Jogú Városok Szövetsége, mely a megyei jogú városok polgármestereiből állt, és több módosító javaslatot dolgoztunk ki és nyújtottunk be az önkormányzati törvénytervezethez, melyet tárgyal a Parlament, valamint a köznevelési törvény-tervezethez is. Ebben az időszakban is két további támogatást kaptunk, a Nemzeti Kulturális Alapból 4 millió forintot a Cantemusnak, illetve a Vidor Fesztiválnak. És ami majd érint még bennünket, folynak a tárgyalások a megyei önkormányzatok szerepvállalásának az átgondolása kapcsán, hogy városunk milyen feladatokat vállal át, ez gyakorlatilag bennünket a Színház kapcsán, illetve a Buszacsa kapcsán közvetlenül érint. Várhatóan a Színházat a városunk kapja meg közvetlenül. A Buszacsát pedig a Kormányhivatal veszi át és 1 éven belül adja át a város részére. Tájékoztatóm végén szeretném a tisztelt Közgyűlést megismertetni azzal a Magyar Progresszív intézet által készített felméréssel, tanulmánnyal, amely a 23 budapesti területet és a 23 megyei jogú várost elemezte, annak a helyzetét. Ebben vizsgálatban több területet vett górcső alá az intézet. A finanszírozás, adósságállomány, infrastruktúra, beruházások, üzleti környezet, jóléti rendszerek, oktatás fejezeteket. Tehát egy átfogó elemzés készült. Ezt először ez az intézet 2010-ben, az elmúlt évben végezte és most ismételte meg. Vizsgálva azt, hogy az elmúlt 1 évhez képest hogyan is állnak a nagyvárosok, illetve a fővárosi kerületek. Mint ahogy Önök is láthatják, az elmúlt 1 év nagyon szigorú, de azt gondolom, hogy ésszerű gazdálkodása komoly eredményeket hozott, hiszen augusztusában a abszolút sorrend, amely az összes témakör adataiból készült elemzés, az abszolút sorrend alapján Nyíregyháza 39. helyen szerepelt a rangsorban. És most pedig a most 2 héttel ezelőtt közzétett vizsgálat alapján pedig a nagyon megtisztelő 2. helyre kerültünk. Tehát 1 év alatt az összes vizsgált kutatás tekintetében 38 pozíciót javított a városunk. Az első, úgy mint tavaly is, a XIII. kerületi önkormányzat lett, aztán a második Nyíregyháza, a harmadik Kecskemét. Tehát azt gondolom, hogy nagyon megtisztelő ez a helyezés, hiszen tőlünk jobb adottsággal rendelkező önkormányzatokat is meg tudtunk előzni. Ami külön kiemelendő, az

9 2359 adósságállomány tekintetében az elmúlt év augusztusában az 1 főre jutó adósságállományt tekintve a 8. legrosszabb helyen szerepelt a város. Ezen a helyen is sikerült két helyezést javítanunk, ilyen eredményt egy megyei jogú város sem tudott produkálni. Kutatás vizsgálta a város életminőségi mutatóit, és számomra is érdekes megállapításokat tett. Mint ahogy láthatják, figyelemre méltóan az épített utak, felújított utak tekintetében való helyezésünk. A jóléti kiadások szempontjából az első 5 helyezett között vagyunk. És ugye itt van a finanszírozás, ami minden területre kihat, és ezért nagyon koncentrált figyelmet érdemel és az elmúlt 1 év eredményét mutatja a következő tábla. Kiemelném, hogy a rövid lejáratú kötelezettségek, amelyek leginkább szorító dolgok, ebben több mint 2 milliárdos, 2 milliárd 280 milliós javulást tudtunk elérni, és bár mindig a hiteleket emlegetjük, de nagyon fontos a szállítói hitelezés, tehát a szállítói követelés az is tulajdonképpen egy hitel, amit vissza kell fizetni. Itt is 705 milliós javulást tudtunk elérni. Ennek természetesen nagyon sok összetevője van. E mögött ott vannak az elmúlt évben hozott közgyűlési döntések, ott vannak a Polgármesteri Hivatalon kívül az egész intézményrendszer hatékonyabb működése, a cégek szigorúbb és hatékonyabb gazdálkodása. Itt kiemeljük különösen a városüzemeltetési cégünket. De igazából mindegyik céget említhetnék, a Sóstói-fejlesztési Zrt., a Város-Kép-et, az Állatparkot, amely ez évben, mint ahogy tudják, támogatás nélkül - tavaly 65 milliós támogatást kapott - tudta ezt az eredményt produkálni. És hát azt gondolom, hogy ez egy olyan komoly eredmény, ami igazolja az elmúlt 1 évben hozott nem mindig kellemes, de szükséges döntéseinket. Az elmúlt év egyik pénzügyi eredményei közt amit mondtunk, hogy sikerült megállítani a hitelspirált, ebből adódóan javultak a pénzügyi mutatóink, ez most már számokban is megjelenik, és azt is fontos kiemelni, hogy a romló gazdasági környezet ellenére a jóléti kiadásokban és a fejlesztésekben is városunk átlag felett teljesített. És természetesen ez mindez megalapozta és lehető vétette azt, hogy a januárban kezdődő tárgyalásokkal nyár végéig, amit a bankokkal folytattunk, át tudtuk ütemezni a következő évek visszafizetési kötelezettségeit, és egy, most immár mondhatom, egy konszolidált, tartható mederbe tereltük az önkormányzat hiteleiből és kötvényeiből fakadó adósságszolgálatot. Természetesen ezt a munkát szeretnénk folytatni immár úgy, hogy ezt az elmúlt 1 évet azt gondolom, hogy mindenki számára, mind a képviselők, mind a polgármesteri hivatal dolgozói, az intézményekben dolgozók, illetve a cégeknél dolgozók számára is igazolja, hogy volt értelme és ezt kívánjuk folytatni a következő évben is. Ez a vizsgálati anyag természetesen honlapunkon is rajta lesz vagy rajta is van, mindenki megtekintheti. Úgy gondoltam, hogy erről kötelességem a tisztelt Közgyűlést tájékoztatni. Én ezzel be is fejeztem az elmúlt Közgyűlés óta eltelt eseményekről való szóbeli tájékoztatásomat és kérdezem a tisztelt Képviselőket, hogy kinek van kérdése az elhangzottakhoz? Jeszenszki András képviselő úrnak adom meg a szót. Jeszenszki András:(képviselő) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés. Nem az elhangzottakhoz, hanem a két közgyűlés között történt időszakhoz lenne egy megjegyzésem, illetve egy konkrét kérdésem. Az első a megjegyzés lenne. Az intézményeink az elmúlt időszakban hozzászokhattak ahhoz, hogy rendkívüli sűrűségű és rövid idejű adatszolgáltatásra kényszerülnek, illetve ezt kéri tőlük a fenntartó hivatal. Emellett talán szeretném megjegyezni azt, hogy az elmúlt pénteken érkezett egy kérdőív az intézményekhez, amelyben az intézményekben dolgozók devizahiteles voltát kérdezte maga az , illetve egy csatolt levél. Én azt

10 2360 gondolom, hogy magával a kéréssel, illetve a csatolt dokumentummal semmi probléma nincsen, megfogalmazza azt, hogy tiszteletben kell tartani az intézményekben dolgozóknak a véleménynyilvánítási szabadságát. Amit talán érdemes lenne megjegyezni, illetve korábbi időszakokra is vonatkozik, hogy ilyen esetekben, amikor ilyen nagyobb mértékű, méretű felmérést kell végezni az intézmények vezetőinek, akkor talán célszerű lenne egy kicsit hosszabb időintervallumot biztosítani az intézményvezetők, illetve tag-intézményvezetők részére. Hiszen maga például ez a nevezett 8 óra 40 perc környékén érkezett az intézményekben és már 10, illetve 11 órára adatszolgáltatást kért. Tehát talán egy kicsit célszerű lenne humánusabb időkeretet biztosítani. A másik, ami viszont kérdésem lenne ez az utcai hajléktalan ellátásra vonatkozik. Az elmúlt héten a megyei sajtószolgálat által elhelyezett újságcikkekben olvasható volt, akár a megyei napilapban is. Veszélybe kerül a Periféria Egyesület általi hajléktalan ellátás, utcai hajléktalan ellátás, illetve telefonos szolgáltatásnak a bonyolítása a városban. Ugye azt tudjuk mindannyian, hogy a 13 ellátási szerződésből 10-et felbontott Nyíregyháza vezetése a szociális szolgáltatás-tervezési koncepcióból. És ugye július óta az újságcikk nyilatkozata szerint a Periféria Egyesület dolgozói önerőből végzik az utcai hajléktalan ellátást. Itt talán célszerű azért azt megjegyezni, hogy a korábbi időszakokban nagyon ügyesen és szakszerűen pályázott egyébként ez az egyesület. Hiszen olyan forrásokhoz juthatott hozzá, amelyekhez az önkormányzat, illetve az állami feladatvállalók nem, és ezáltal a diszpécseri szolgálatokat, illetve az utcai ellátást is bővíteni tudták személygépkocsikkal, illetve munkaerő bevonásával. Most viszont nyilván ez került veszélybe. A cikkben az egyesület vezetője úgy nyilatkozott, hogy december 31-ig van lehetőségük önerőből biztosítani ezt az ellátást. A kérdésem arra vonatkozna, hogy mi történik ezután? A következő időszakra tervezi-e a város esetleg a Periféria Egyesülettel vagy más feladatellátóval ennek a feladatnak az ellátatását? Különösen érdekes ez talán azért, mert egyrészt jön a téli időszak és ugye ez a legkeményebb időszak az utcán élők számára és bizony a törvényi szabályzók is változtak, hiszen bizonyos esetekben már kriminalizálja a törvénykezés az utcán életvitelszerűen élést. A kérdésem az lenne, hogy tervezi e az egyesület segítését, esetleg a későbbiekben újabb szerződéskötést velük vagy más feladatellátó bevonását ezen a területen? Köszönöm szépen. Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Póka Imre képviselő úrnak adom meg a szót. Póka Imre Tamás:(képviselő) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés, a legutóbbi közgyűlésen Kósa Tímea alpolgármester asszonnyal a beszélgettünk a Tiszavasvári úti felüljáróról, illetve a Repülőhídról. Amiért szót kértem, az a ma reggeli állapot, amit észleltem. Kíváncsi voltam, a Közgyűlés előtt a Repülőhidat megnéztem és áldatlan állapot tapasztaltam. Jelentem, átadták a hidat. Egy műanyag bevonatú csúszós felület képződött és több 100 ember igen balesetveszélyes körülmények között és hát káromkodva, csúszva, két kézzel kapaszkodva jutott át a hídon. Ugye jól tudjuk, hogy a MÁV-hoz tartozik, a MÁV felelőssége ez, de úgy gondolom hogy erről mindenképpen szót kell ejtenünk, hiszen legutóbb is beszélgettünk erről annál is inkább, mert felvetettem én a kerékpárosok közlekedésének megkönnyítése szempontjából, hogy egy sima sávot alakítsunk ki a

11 2361 hídon, hiszen nehéz felcipelni a kerékpárt. Hát természetesen ez sem valósult meg, de remélem, hogy ma a baleseti sebészeten nem fog senki kikötni. De még egyszer nyomatékosan jelzem, hogy szerintem életveszélyes az állapot. Köszönöm szépen. Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Mikó Dániel képviselő úrnak adom meg a szót. Mikó Dániel:(képviselő) Köszönöm szépen a szót. Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés. November első napjaiban a Júlia Fürdőbe látogattam, és legnagyobb meglepetésemre a szokásos beszédtéma helyet minden látogató arról beszélt, hogy milyen meglepetésként érte a pénztárnál, hogy megváltoztak a jegyárak. Nem ennek a szükségességét kívánom megkérdőjelezni, a mértékét sem kívánom véleményezni, hanem azt hiányolta mindenki, hogy akkor szembesült ezzel az intézkedéssel, amikor a pénztárnál jegyet váltott. A kérdésem az lenne, hogy ki, mikor és milyen formába tájékoztatta a városlakókat, valamint a fürdő potenciális látogatóit erről a változásról, hogy felkészüljenek rá. A másik meglepetés az szintén személyemet érintette, eddig az a furcsa helyzet állt elő a fürdőben, hogy ha egy nyíregyházi lakos a fürdőbe ment, akkor jeggyel olcsóbban mehetett be mint a bérlettel. Ez a helyzet szerencsére megváltozott, hiszen a szolgáltató bevezette a nyíregyházi bérletet. Egyetlen egy baj volt csak, amikor venni akartam egy ilyen bérletet akkor azt mondták, mert még nem készültek el a nyomtatványok. Én úgy gondolom, hogy ez is egy olyan lépés, hogy az interneten már fent van, hogy van ilyen bérlet és a pénztárban nem tudnak ilyet adni, úgyhogy a kérdésemet szeretném megismételni, hogy ki, mikor, milyen formában tájékoztatta a városlakókat ezekről a változásokról? Köszönöm szépen. Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Nagy László frakcióvezető. Nagy László:(frakcióvezető) Köszönöm szépen, Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés. Két kérdésem van. Az egyik kérdésnek a címe talán lehetne az is, hogy egyforma-e minden nyíregyházi gyerek az önkormányzat szemében? A kérdésem pedig arra vonatkozik elsősorban, hogy megnyílt a jégpálya újra és információim szerint a jégpályát nem minden nyíregyházi gyerek használhatja a nyíregyházi polgárok által befizetett adókon keresztül az önkormányzat által jégidő vásárlás keretében. Vannak olyan intézmények akik használhatják, és vannak olyan intézmények, akik nem használhatják ingyenesen a felkínált szolgáltatást a műjégpályán, ha ez igaz, akkor én azt kérem az önkormányzat vezetésétől, hogy minden nyíregyházi gyermek számára biztosítsa ezt a lehetőséget. Én úgy tudom, hogy vannak olyan intézmények, ahol még külön osztályoknak megengedték azt, hogy a jégpályát ingyenesen használhassák. Ami egyébként örvendetes dolog, de hogy ha egy intézményen belül van olyan osztály, aki ingyenesen használhatja, akkor miért nem használhatja ezt a többi osztály is? Tehát én azt kérem, hogy az önkormányzat vezetése, ha esetleg valamilyen oknál fogva nem tudott erről, akkor nézzen utána és biztosítsa minden nyíregyházi gyereknek ezt a lehetőséget. A másik kérdésem polgármester úrhoz szól, hogy elég sokat lehet hallani, illetve nem lehet hallani csak kósza pletykákat a szennyvíz beruházásról. Mint ahogy korábban is előfordult már, nem tartja e célszerűnek polgármester úr, hogy a zárt ülésen, ha esetleg vannak

12 2362 olyan információk amit a közgyűléssel meg kívánna osztani, akkor tájékoztatná a testületet, mert a városlakók is nagyon gyakran kérdezgetik, hogy mi van a szennyvíz beruházással? Tudjuk azt, hogy őszre volt az első pályázati forduló benyújtásának a határideje kitűzve, utána csúsznak, tolódnak. Volt olyan információ, hogy megtámadták már a pályázati kiírást. Jó lenne tudni arról, hogy valójában mi történik a szennyvíz beruházással, hiszen lassan vége az évnek, és úgy tűnik, hogy a városlakók egyre kíváncsiabbak. Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Több kérdezőt nem látok. Jeszenszki András képviselő úrnak válaszolnék. Tehát azt nem említette, hogy ezek a kérelmeket a minisztériumból előző nap 16 órakor kaptuk meg. És annak érdekében kértek 24 órás reprezentatív felmérést, adatszolgáltatást, ezek anonimek voltak, hogy a kormány vizsgálja a azt, hogyan tudna segíteni a közszférában dolgozóknak a korábbi években a felvett devizahiteleik fizetésében. Tehát a kormányzat segíteni kíván. Ezért kért bennünket, másnap reggel azonnal elküldtük mindet és külön szeretném megköszönni azt a nagyon nagy számú választ, amit adtak az intézményekből. Természetesen én már azt magam is kezdem megszokni, hogy mindig van egy ilyen gyanúsítgatás vagy félelemkeltés, vagy zavarkeltés, ez esetben is eredménytelen maradt. Hiszen nagyon nagy számban válaszoltak. Rövid határidő alatt kellett egy reprezentatív felmérést végezni és ez, még egyszer mondom, a közszférában dolgozók közalkalmazottak részére egy segítségnyújtási program kidolgozásához vált szükségessé. Ami a hajléktalan kérdést illeti, tudomásom szerint ez a bizottsági ülésen is felmerült. Krizsai Anita osztályvezetőt kérem, hogy adja meg a szakszerű választ. Dr. Krizsai Anita:(Szociális Osztály vezetője) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés. Az utcai szociális munkának a finanszírozási rendszere változott meg január 1-től, most már nem állami normatívát fognak kapni az utcai szociális munkát ellátó szervezetek, hanem úgy mond egy pályázati rendszer kerül bevezetésre. Ezt az utcai szociális munkafeladatot Nyíregyházán kizárólag a Periféria Egyesület végzi. Ők meg is pályázták. Én úgy tudom, hogy az országosan más városokban több szervezet is pályázott és egy szakértői bizottság elvégezte a véleményezést. Tehát valószínűsítem, hogy meg fogják kapni a pályázati szerződés alapján a megállapított összeget. Ami tudomásom szerint hasonló lesz mint korábban az állami normatíva. Nyíregyháza Önkormányzata a Periféria Egyesülettel nem bontotta fel az ellátási szerződést és nem is tervezi felbontani. Továbbra is ugyanakkora összeggel kívánjuk támogatni őket. Mivel a finanszírozási szerződés megkötésére még nem került sor a minisztérium részéről, ezért az egyesület elnöke megkereste az önkormányzatot és kérte a segítséget és kérte, hogy átmenetileg a diszpécser szolgálat működtetéséhez, illetőleg a krízisautó szolgálathoz 600 ezer forint támogatást biztosítsunk. Mi ebben a tekintetben intézkedtünk, tehát ennek a támogatásnak folyósítása folyamatban lesz. Köszönöm szépen. Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Kósa Tímea alpolgármester asszonyt kérem, hogy Póka képviselő úr és Nagy László kérdésére adja meg a választ.

13 2363 Kósa Tímea:(alpolgármester) Tisztelt Közgyűlés, próbálok minden kérdésre válaszolni, ami az én területemre vonatkozik. Krizsai Anita válaszához még annyit képviselő úrnak válaszként, hogy szerepel a napirendben az önkormányzat évi költségvetésének módosítása, illetve a rendelet módosítása, ez a 18. napirend, és ha figyelmesen elolvassa, akkor 1. számú melléklet 109-es sorában szerepel a Periféria Egyesület tekintetében az a 600 ezer forint, ami egyébként az említett cikkben is, a krízisautó tekintetében szerepel. Tehát én azt gondolom, hogy maximálisan odafigyelünk a lehetőségekhez képest. Póka képviselő úr kérdésére, ami a Repülőhidat érinti én köszönöm szépen a ma reggeli jelzést. Ritkán járok arra, úgy hogy ez mindenképp egy pozitív, vagy nem pozitív tehát köszönöm a jelzést, és sajnálatos, hogy egyébként a kivitelezés ilyen formában sikerült. Én azt gondolom, hogy megpróbálunk a MÁV-val levelezésbe bocsátkozni. De hangsúlyozom, ez a MÁV-nak a beruházása és sajnálatos, hogy ez esetleg úgy alakult, hogy a városlakóknak nem maximálisan szolgálja ki az igényeit. Ami a szennyvízre vonatkozó kérdés volt Nagy László képviselő úr tekintetében, természetesen a projekt folyamatban van. A jelenlegi állás szerint a bontást, a közbeszerzési eljárás bontása, ezek mind nyilvános adatok ezért mondom, december 15-én lesz, az eredményhirdetés január 13 és a szerződéskötés január 23, amennyiben minden a terv szerint alakul. Valóban szükséges volt az ajánlati felhívás módosítására sort keríteni. Ennek az volt az oka, hogy vitarendezést kezdeményezett két cég az ajánlati felhívással kapcsolatban. Az egyik, megjegyzem egy helyi illetékességű cég. A másik nem. Gyakorlatilag a PIU-val egyeztetve, a szakmával egyeztetve, nyilván a Fejlesztési Igazgatósággal egyeztetve az eljárások megszűntetése és további időveszteség elkerülése okán úgy döntöttünk, hogy az ajánlati felhívást inkább módosítjuk. Egyébként nem titok ennek is a hogy mondjam az origója. Ugyanis gyakorlatilag azt kifogásolták, hogy a saját teljesítés értéke, mi azt kértük egyébként minta dokumentáció alapján, hogy elérhesse a 50%-os mértéket. Ez a KÖFI, egészen pontosan akkori minta dokumentációjának, márciusában kiadott minta dokumentációjának maximálisan megfelel. Egyébként ez a pont elkerüli azt, vagy legalábbis próbálja elkerülni azt, hogy olyan cég nyerjen esetleg, aki 100%-ban, akár alvállalkozóval végezteti el a munkát és a profit margint gyakorlatilag zsebre teszi. Erre vonatkozott az 50%-os mérték, hogy legalább 50%-ban saját beruházásban, saját referenciával bírjon a beruházás 50%-ára vonatkozóan. Ez az amit kifogásolt egyébként a két cég ebben a kérdésben. Nem akartunk csak a közbeszerzések dzsungelében elveszni. Ezért úgy döntöttünk az említett két indok alapján, főleg az időveszteségek elkerülése miatt, hogy engedünk. Én azt gondolom, hogy szükséges volt ezt megtenni ahhoz, hogy minél hamarabb szerződése legyen a városnak. Azt gondolom, hogy ennyi kérdés volt ami hozzám tartozott. Köszönöm. Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Nagyon sajnálom, hogy Mikó Dániel képviselő úr így járt a fürdőnél, hogy ott tudta meg a jegyár módosítást. Azt még inkább sajnálom, hogy nem kérdezte ott meg, tehát a közgyűlés elé hozta. Meg mondom őszintén, ennek utána kell nézni. Én nem gondolom, hogy ez közgyűlési, polgármesteri hatáskör lenne, de fontos. Tehát ennek a megfelelő kommunikálása mindenkinek fontos, utána fogok nézetni, hogy hogy áll ez a kérdés. Ami a jégpálya használatot érinti, mielőtt Jászai Menyhért alpolgármester úrnak adnám meg a szót, azt azért el kell mondanunk, hogy tavaly engem megdöbbentett, hogy milyen, finoman szólva lezserül kezelték ezt az elmúlt években. A város fizetett mint a katonatiszt, 18 millió

14 2364 forintot+áfát, igazán nem volt kihasználva. Ezt maga a jégpálya felállítója, a vállalkozó is elismerte, de mondta, hogy sem a polgármesteri hivatal korábban, sem az intézmények, iskolák sem tettek lépéseket, hogy kihasználják. Ott van és nem jöttek. Ezért két dolgot indítottunk el, az egyik, hogy lejjebb vettük a város által fizetett összeget. Tehát 3 millió forinttal kevesebbet fizetünk. Ésszerűsítettük a nyitva tartást akkor, amikor úgy se mennek és nagyon költséges a fenntartás, nincs értelme. Harmadrészt pedig azt indítottuk el, hogy igenis, figyeljük, hogy az iskolák vigyék a gyerekeket. Én nem tudok arról, hogy ebből ki lenne valaki zárva, de alpolgármester úrnak adom meg a szót. Jászai Menyhért:(alpolgármester) Tisztelt Közgyűlés, képviselőtársam kérdésére azt válaszolom, hogy természetesen minden nyíregyházi gyerek azonos feltételekkel veheti igénybe a jégidőt. Attól függetlenül, hogy milyen fenntartású intézménybe jár. Tehát nincs ilyen, erről körlevélben tájékoztattuk az intézményeket, akinek nincs korcsolyája, az helyben 300 forintért kaphat, azonos hozzáférés van minden gyerek számára. Köszönöm szépen. Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Még annyit Mikó képviselő úrnak, hogy a Sóstófejlesztés Zrt. vezérigazgatója itt lesz majd a következő napirendnél és majd kérem, hogy adjon választ. Póka Imre képviselő úr jelentkezett. Póka Imre Tamás:(képviselő) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés, a költségvetésnél szerettem volna a jégpályáról beszélni, de most úgy érzem, hogy most aktuális. Lipták Lajos bizottsági elnök úrnak én már jeleztem a jégpályával kapcsolatosan, hogy foglalkozzon vele a bizottság. Polgármester úr úgy fogalmazott, hogy talán az iskolák érdektelensége okozta azt a hiányt, hogy nem volt kihasználva teljesen a jégpálya. Én inkább úgy fogalmaznék, hogy egy jobb koordinálással, önkormányzati segítséggel, hatékonyabban tudnánk korcsolyázni. Gondolok én a kültelki iskolákra. A javaslatom pedig az lenne majd a bizottság és a közgyűlés felé is, hogy a meglévő önkormányzati buszokat koordinálva, szerintem a kültelki iskolákat még aktívabban be tudnánk vonni a korcsolyázásba, hiszen nagyon szeretnék, én is magam is hordom a gyerekeket korcsolyázni, de egy busz költsége, ha bérelünk az 20 ezer forint, és így aztán már nem ingyen van a korcsolyázás. Tehát az lenne a kérdés, illetve kérés, főleg azon iskolák részéről, akik nem tudnak csak busz bérlet útján eljutni korcsolyázni, hogy van-e lehetőség arra, hogy a meglévő iskolák buszait igénybe vehessék? Köszönöm szépen. Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Nagy László frakcióvezető úr jelentkezett. Nagy László:(képviselő) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés, nem akarok én leragadni ennél a jégpályánál, csak egy rendkívül kényelmetlen helyzet elkerülésére akartam felhívni a figyelmet. Mert a nem önkormányzati intézmények közül vannak olyan intézmények, ahol már elterjedt ez a hír, hogy nem lehet igénybe venni. Én azt kérem, akkor a városvezetéstől, hogy erősítse meg az elhangzottakat, amit Jászai Menyhért alpolgármester úr mondott. Újra tájékoztassa az intézményeket, hogy ingyenesen lehet igénybe venni a műjégpályát, és még egyszer hangsúlyozom, hogy

15 2365 az viszont egy nagyon nagyon kényelmetlen helyzetet teremt, hogy van olyan iskola, ahol már ez úgy kapott szájra, vagy úgy terjedt el, hogy egy osztálynak lehet használni a műjégpályát és a többinek pedig nem. Tehát ez egy nagyon kényelmetlen helyzetet jelent. Szünetben el fogom mondani, hogy mire gondolok. Nem akarom a nyilvánosság előtt megtenni. Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Fokozzuk a jégpálya kérdést, de azért felhívnám a figyelmét mindenkinek, hogy a Nyíregyházi Naplóban megjelent a jégpálya beindítása, megjelent az is, hogy mindenki használhatja és úgy tájékoztattak, hogy erről minden iskola értesítését kapott. Természetesen sok esetben én elfogadom, hogy ezt a zavart keltő pletyka vonulatot nem mindig írhatja felül. De azért ténylegesen ez a helyzet, de ne beszéljünk tovább erről. Tehát arról ami nincs, és annyit mondanék még ehhez, hogy a sport, a társasági adóból finanszírozott sport támogatásokhoz adott be a jégkorong csapat pályázatot, az is idekerül, és hogy ha már a fenntartása szóba került. Tehát az a tervünk, hogy a jövőben is szeretnénk az úszás mellett a korcsolyázás megtanulásához is lehetőséget biztosítani, és azt remélem, hogy ha ez következő év végéig úgy változik, hogy a városhoz kerül a sportcsarnok és lesz erre sporttámogatási finanszírozás, akkor még inkább több lehetőségünk lesz erre. Ugyanakkor Póka képviselő úrnak elmondom, hogy igazából iskolavezetői és lehet, hogy sok esetben tanárfüggő is a dolog. Hiszen teljesen logikátlanul belvárosi iskoláknál volt, ahol rendszeresen jöttek a gyerekek, volt, akitől egyáltalán nem jött és nem is akartak. Tehát megvizsgáljuk, hogy ezt hogyan lehet a jövőben a legjobban végezni, de ezt a város vezetése magában nem tudja megoldani. Nyilván támogatni tudja és kívánja is. Köszönöm szépen. Dr. Adorján Gusztáv frakcióvezető úr jelentkezet. Dr. Adorján Gusztáv:(képviselő) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt közgyűlés. Én azt gondolom, hogy röviden szeretnék hozzászólni. Polgármester úr nagyon szerényen és csendesen lehajtott fejjel mondta itt az eredményeket a Progresszív Intézet jelentése kapcsán. Én azt gondolom, hogy akik itt vagyunk, valamennyiünk tudjuk azt, hogy milyen munka áll e mögött. A hivatal részéről, Polgármester úr és csapata és a dolgozók részéről is. Külön a FIDESZ frakció nevében szeretném megköszöni, azt a nehéz döntéseket is felvállaló helyzeteket, amelyek tulajdonképpen ezt az itt előbb látott eredményt elérték, és mi támogattuk. Továbbra is ezen az úton kívánjuk Polgármester úr és az Önkormányzat munkáját támogatni, és remélem, hogy a következő évben ezek az eredmények még jobbak lesznek. Úgy hogy köszönjük szépen a frakció nevében. Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Ezek valóban nagyon komoly eredmények, és azt gondolom, hogy értelmét is adnak az elmúlt 1 évnek és további hasonló feladatokra inspirálnak. Kérdezem, hogy van-e még valakinek ehhez a napirendi ponthoz hozzászólása? Senki nem jelentkezett, úgy hogy lezárom a vitát, kérem a tisztelt képviselőket, hogy szavazzunk a tájékoztató elfogadásáról. Szavazáskor jelen volt 21 képviselő. A Közgyűlés 20 szavazattal, 1 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot:

16 2366 NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 204/2011. (XI. 24.) számú h a t á r o z a t a a két közgyűlés között történt eseményekről szóló tájékoztatóról A Közgyűlés a két közgyűlés között történt eseményekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 2./ napirend: Tájékoztató Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata I-III. negyedévi gazdálkodásának végrehajtásáról Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző Dr. Kása Brigitta Gazdálkodási Főosztály vezetője Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Kérdezem, hogy van-e szóbeli kiegészítés az előterjesztők részéről? Nincs. Az előterjesztést megtárgyalta és véleményezte a Pénzügyi Bizottság, valamint a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság. Először Nagy László elnök urat kérem, hogy ismertesse a Pénzügyi Bizottság álláspontját. Nagy László:(Pénzügyi Bizottság elnöke) Köszönöm szépen, Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés, a Pénzügyi Bizottság 6 igen és 1 tartózkodás mellett fogadta el és javasolja a Közgyűlés elé vitára az előterjesztést. Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Dr. Adorján Gusztáv elnök urat,a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság véleményének ismertetésére kérem. Dr. Adorján Gusztáv:(Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés. Bizottságunk megtárgyalta és 5, egyhangú szavazással javasolja a Közgyűlésnek a megtárgyalását és elfogadását. Köszönöm szépen.

17 2367 Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Ezek után megnyitom a vitát. Kérdezem a tisztelt Képviselőket, kinek van kérdése a napirendi ponthoz? Jeszenszki András képviselő úr. Jeszenszki András:(képviselő) Tisztelt Polgármester, tisztelt Közgyűlés, két kérdésem lenne, mind a kettő a 3. oldalon szereplő adóbevételekre vonatkozik. Az nyilvánvalóan örömteli, hogy egy válságos és egy nagyon nehéz időszakban mégis azt mondhatjuk, hogy növekszenek az adóbevételek. Itt konkrétan két adótípussal kapcsolatosan lenne kérdésem. Az egyik az a helyi iparűzési adó. Itt a kérdésem az lenne, hogy mindannyian tudjuk ugye, hogy a kisvállalkozások adókedvezményének egy része megszűnt, és ebből az összegből, amely befolyt helyi iparűzési adóban, kimutatható-e, hogy összegszerűen mennyi az, amely a megszüntetett adókedvezménnyel növelte ezt az adóbevételt? A másik kérdésem hasonló lenne. Az építményadónál hasonló dolog történt, öt évre visszamenőleg kivetésre került az építményadó bizonyos vállalkozások tekintetében. Itt ugyanez lenne a kérdésem, hogy a befolyt építményadó összegből mennyi az, amely az öt évre visszamenőleg kivetett építményadó-összeget jelenti? Köszönöm szépen. Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Van-e még valakinek kérdése? Nem látok jelentkezőt. Az előterjesztőknek adom meg a szót válaszadásra. Dr. Kása Brigitta:(Gazdálkodási Főosztály vezetője) Köszönöm a szót, tisztelt Közgyűlés, képviselő úr. Két rövid mondatban adnám meg a választ. A kisvállalkozói adókedvezmény megszűntetése nagyságrendileg körülbelül 50 millió forintot jelent ebben a tételben, ez a nagyságrend, tehát teljesen pontos összeget most nem tudok Önnek mondani, de nagyjából ennyivel is számoltunk. A másik pedig az építményadóra vonatkozó kérdés, tehát a feltárási tevékenység eredményeképpen jelen állásás szerint körülbelül 80 millió forint van határozattal előírva. Természetesen ez a tevékenység a továbbiakban is folyik. Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Hozzászólni kíván-e valaki a napirendi ponthoz? Nagy László frakcióvezető úr bejelentkezett. Nagy László:(képviselő) Köszönöm szépen Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés. Nem leszek hosszú. A győzelmi jelentést azt láttuk az első napirendi pont kapcsán, ezt meg is dicsérte frakcióvezető társam, nagyon helyesen, neki ez a kötelessége. Abban azonban nyilvánvalóan látható vagy legalábbis nyilván én nem tudtam átnézni teljes mértékben, nem volt lehetősége ennek az anyagnak az áttekintésére, de szembetűnt, hogy vannak azért olyan számok, amelyek a jelenlegi előterjesztéshez képest más számokat tartalmaznak abban az említett anyagban, az intézet által elkészített vizsgálati anyagban. Egyet emelnék ki, itt ebben az előterjesztésben látható az, hogy hogy nagyjából 400 vagy 500 millió forint körüli összeg megtakarítással számolt az Önkormányzat az intézmények átalakítása során, abban

18 2368 az anyagban pedig már 660 millió forint szerepelt. Tehát azért az a különbség az nem teljesen fedi egymást. Nem tudom, hogy milyen adatszolgáltatás alapján készült a felmérés. Egyébként összességében azt gondolom, hogy éven belüli időszakot összehasonlítani éven belüli időszakkal mindig csalóka lehet. Tehát nyilvánvalóan majd a Progresszív Intézet is erre rá fog valamikor jönni, és akkor lehet, hogy egész éves vizsgálatokat kell folytatni ahhoz, hogy teljesen adekvát legyen ez az összehasonlítás. Egy-két dolgot szeretnék csak megemlíteni. Ezt csak azért teszem, mert a korábbi időszakban, vagy a korábbi években azon képviselőtársaink, akik részint jelen vannak, részben pedig nem tagjai a Testületnek már, folyamatosan elmondták azt, hogy micsoda dolog az, hogy ilyen alacsony mértékben teljesülnek bizonyos bevételek az Önkormányzatnál. Látszik az, hogy nincs új a nap alatt, ez most is így van. Hiszen az látható, hogy a felhalmozási célú pénzeszközök átvétele az elég komoly mértékben lecsökkent ebben az évben is, több mint 6 milliárd forinttal, és mindig elmondtuk, és ez most is természetes, nem tervezhető az pontosan, hogy egy éven belül melyik pályázat milyen eredményességgel fog elindulni, vagy megvalósulni és ennek a forráslehívása hogyan történik. Ezt csak azért akartam megjegyezni, mert ez korábban mindig egy vitatott pont volt, hogy ez valóban a tervezésnek a hiányossága vagy pedig az életnek a rendje. Én azt gondolom, hogy az életnek a rendje, tehát ebből a szempontból még csak egy negatív előjelet vagy egy fekete pontot sem akarnék az Önkormányzat vezetésének felróni, vagy beírni. Az is látszik, hogy ez a 20,9%-os teljesülés, ami az átvett pénzeszközöknél látszik, nagyrészt ennek köszönhető, hiszen vannak olyan pályázatok, amelyeket nem írt ki a Kormány, miközben az Önkormányzat költségvetésében 2011-ben be kellett tervezni, hiszen az volt a feladata, hogy ehhez, hogyha szükséges, akkor a forrást biztosítsa. Amit szeretnék azonban megjegyezni az az, hogy látszik, hogy az intézményi működési kiadásoknál a személyi juttatások tekintetében egy nagyjából 440 millió forintos csökkenéssel szembesülhet mindenki, aki az anyagot elolvassa és látja. Én azt gondolom, hogy ez egyfelől az Önkormányzat szempontjából könnyebbséget jelent, hiszen ennyivel kevesebb a kiadása az Önkormányzatnak. Azonban azt is meg kell jegyezni, hogy ez részben annak is köszönhető, hogy sajnos a közalkalmazotti szférában is, mint ahogy nagyon sokan Magyarországon, ebben az évben el kellett, hogy szenvedjék a 16%-os SZJA, és a különböző adókedvezmények megszüntetése kapcsán a reálbércsökkenést, és ez is hozzájárul ahhoz, hogy ennyivel kevesebb személyi juttatás kiadással kellett, hogy számoljon az év első 9 hónapjában az önkormányzat. Hiszen az látszik, hogy az intézményi átalakítási rendszer az még nem hozhatta meg ezt az eredményt, hiszen az intézményi átalakítással kapcsolatos elbocsátások, létszámleépítések, azok az év első 9 hónapjából nagyjából egy hónapot érintettek, vagy kettőt, attól függően, hogy milyen intézménytípusról van szó. Tehát ez a csökkenés ez még jó része annak köszönhető, és ez ebből a szempontból azt gondolom, hogy nem teljesen üdvös, és hát sokan nem biztos, hogy örültek ennek. Az is látszik és ezt említette is az intézményi felmérés és Polgármester úr is, hogy a rövid lejáratú tételek, a hitel prolongálás miatt a rövid lejáratú hiteleknek az aránya csökken. Azt gondolom, hogy ez éven belüli könnyebbséget mindenképpen jelent az Önkormányzatnak, azonban hosszú távon talán a következő feladat majd az kell, hogy legyen az Önkormányzat vezetésének, hogy azt is megvizsgálja, hogy melyik évben milyen terheket jelentenek majd a hosszú lejáratú hitelek törlesztésének az elkezdése, hiszen lesznek olyan évek amik rendkívüli nehézséget jelenthetnek majd az Önkormányzatnak. És egyetlen dolog még, hogy mennyire nem a tervezés hibás

19 2369 vagy nem hibás. Hiszen egy évvel ezelőtt, amikor ott állt egy tanár úr, akkor elmondta, hogy milyen problémákat jelentett a korábbi időszakban a tervezés, tessenek megnézni az illetékbevételek alakulását. Vagy rosszul kalkulált az Önkormányzat vezetése, vagy pedig valami más probléma van, ami miatt az illetékbevételek gyakorlatilag az 1/3-dal teljesültek az év első 9 hónapjában. Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Kérném, hogy az időre figyeljünk. Van-e még valakinek hozzászólása? Szeretnék röviden reagálni a Progresszív Intézet felmérésére. Adorján frakcióvezető úr túlzott szerénységgel vádolt, Nagy László frakcióvezető úr meg győzelmi jelentést emleget. Én azt gondolom, hogy, megérkezett a hozzászólás, én biztos voltam benne, hogy valamikor megjön. Hát savanyú a szőlő jeligére, ami talán érthető is frakcióvezető úr esetében, de azért azt gondolom, hogy én nem győzelmi jelentést mondtam. Én konkrét tényeket mondtam, amelyek nem csak a városvezetés eredményei, ezt is hangsúlyoztam, az egész Polgármesteri Hivatal dolgozói, az intézmények, a cégek dolgozói, és mondhatnám, hogy igazából egész Nyíregyháza teljesítménye ez. Azt, hogy a 39. helyről a 2. helyre jöttünk fel, azt gondolom, hogy ezt pedig tényszerűen és szerényen kell mondani, és megfelelően kellene fogadni. Ami a számot illeti igazából frakcióvezető úr meg is adta egy későbbi mondatába a választ, tehát ez nem egész évet vizsgált, hanem a tavaly szeptembertől most szeptemberig, tehát az eltérés abból adódik, hogy itt már nálunk is van megtakarítás, igaz nem szeptemberben, amikor több mint 100 milliós jutalmat fizettek ki, hanem az utolsó két hónapban igen is jelentkezett megtakarítás. Tehát ez az oka a különbségnek. Másrészt pedig az is, amit a hiteleknél mondott. Nagyon fontos, hogy a rövid lejáratú hiteleket is tudtuk csökkenteni, de átütemeztük, erről már korábban tájékoztattam a tisztelt Közgyűlést a hosszú lejáratú hiteleket, és úgy ütemeztük át, hogy mi gondoltunk arra, amikor akkor nem gondoltak azok, akik felvették a hiteleket, hogy ezeket majd vissza kell fizetni és milyen ütemezéssel. Ennek keretében olyan ütemezést értünk el a bankoknál, ami a város számára vállalható, és nemcsak 2014-ig, hanem utána is, és arra is figyeltünk, hogy a törlesztő részletek pedig a bevételek alakulásához, időzítéséhez legyenek kapcsolódva, tehát március vége és szeptember vége. Tehát azért azt gondolom, hogy a tények azok a tények. További hozzászólásra nem jelentkezett senki, úgy hogy kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy szavazzunk az előterjesztés elfogadásáról. Szavazáskor jelen volt 22 képviselő. A Közgyűlés 17 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 4 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot:

20 2370 NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 205/2011.(XI.24.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011 I.-III. negyedévi gazdálkodásának végrehajtásáról A Közgyűlés az Önkormányzat I.-III. negyedévi gazdálkodásának végrehajtásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. Melléklet excel táblázatban található.

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501 Ügyiratszám: 285-16/2011.XIII. Ügyintéző: Faragóné/Bné MEGHívó Nyíregyháza

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501 Ügyiratszám: 355-3/2012.XIII. Ügyintéző: Faragóné/Sné MEGHívó Nyíregyháza Megyei

Részletesebben

Ügyiratszám: JKAB/60-11/2016. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését

Ügyiratszám: JKAB/60-11/2016. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: JKAB/60-11/2016. Ügyintéző:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Szilassy Géza: Tisztelettel köszöntöm Bodnár Adriennt a Jegyzői munkatársát. Kívánja-e szóban kiegészíteni az előterjesztést?

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Szilassy Géza: Tisztelettel köszöntöm Bodnár Adriennt a Jegyzői munkatársát. Kívánja-e szóban kiegészíteni az előterjesztést? JEGYZŐKÖNYV Mely készült Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése, Szociális, Egészségügyi, Ifjúsági Bizottságának 2012. június 26-ai nyílt üléséről. Jelen vannak a jegyzőkőnyvhőz mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

Ügyiratszám: /2013.XIII. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését

Ügyiratszám: /2013.XIII. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 1.986-2/2013.XIII. Ügyintéző:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő- testületének Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2010. december 14-én tartott üléséről. Jelen vannak: Zrinszki István B.Tóth Attila

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését november 28 án (csütörtökön órára)

M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését november 28 án (csütörtökön órára) NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524 500 FAX: +36 42 524 501 E MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 1.986 13/2013.XIII. Ügyintéző:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Jóléti és Ügyrendi Bizottságának 2015. június 9-én (kedden) 15.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről 1 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

Részletesebben

Ügyiratszám: JKAB/74-4/2015. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését

Ügyiratszám: JKAB/74-4/2015. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: JKAB/74-4/2015. Ügyintéző:

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: KVÖ/413/1/2013. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2013. január 10-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 1. HATÁROZATOK MUTATÓJA Határozat száma

Részletesebben

Ügyiratszám: /2013.XIII. Ügyintéző: Faragóné/Sné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését

Ügyiratszám: /2013.XIII. Ügyintéző: Faragóné/Sné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524 500 FAX: +36 42 524 501 E MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 1.986 7/2013.XIII. Ügyintéző:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

Ügyiratszám: JKAB/60-7/2016. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését

Ügyiratszám: JKAB/60-7/2016. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: JKAB/60-7/2016. Ügyintéző:

Részletesebben

Dr. Adorján Gusztáv (a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke): Javaslatot tett a tervezett napirendben szereplő előterjesztések megtárgyalására.

Dr. Adorján Gusztáv (a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke): Javaslatot tett a tervezett napirendben szereplő előterjesztések megtárgyalására. Jegyzőkönyv amely készült a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság, a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság és az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2012. október 30-án tartott üléséről. Jelen vannak: a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Krizsai Anita: Tisztelt Bizottság, nincs szóbeli kiegészítésem.

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Krizsai Anita: Tisztelt Bizottság, nincs szóbeli kiegészítésem. JEGYZŐKÖNYV Mely készült Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottságának 2012. szeptember 25-én tartott nyht üléséről. Jelen vannak a jegyzőkönyvhöz mellékelt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Újszász Város Képviselő-testület május 14-én tartott soron kívüli ülésén. M U T A T Ó

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Újszász Város Képviselő-testület május 14-én tartott soron kívüli ülésén. M U T A T Ó J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Újszász Város Képviselő-testület 2013. május 14-én tartott soron kívüli ülésén. M U T A T Ó Napirendi pont: Határozat szám: Újszász Város Képviselő-testület 2013. május 14-i

Részletesebben

Ügyiratszám: JKAB/74-11/2015. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését

Ügyiratszám: JKAB/74-11/2015. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: JKAB/74-11/2015. Ügyintéző:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Bizottság az ülés napirendjét 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. A Bizottság az ülés napirendjét 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, az alábbi határozatot hozta: KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MŰSZAKI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MŰSZAKI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MŰSZAKI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MŰSZAKI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 79/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 59/2015. sz. képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése, Szociális, Egészségügyi, Ifjúsági Bizottságának 2012. május 29-ei nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése, Szociális, Egészségügyi, Ifjúsági Bizottságának 2012. május 29-ei nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Mely készült Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése, Szociális, Egészségügyi, Ifjúsági Bizottságának 2012. május 29-ei nyílt üléséről. Jelen vannak a jegyzőkönyvhöz mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Meghívott: Rontó Attila kisebbségi képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Meghívott: Rontó Attila kisebbségi képviselő K ö r ö m K ö z s é g i Önkormányzat Képviselő-testülete 3577 Köröm, Rákóczi u. 11. Tel.: 49/459-821; Fax: 49/459-817 E-mail: korom@korom.hu Szám: 4/2016. JEGYZŐKÖNYV Készült: Köröm Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 16-án (hétfő) de.: 9.00 órára összehívott rendkívüli ülésén Jelen vannak: Hamza Gábor polgármester, Tóth

Részletesebben

Előadó: Seszták Oszkár a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés elnöke

Előadó: Seszták Oszkár a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés elnöke Nyíregyháza Közgyűlése március 27-én (pénteken) 10 órai kezdettel tartja soron következő ülését a városháza Krúdy Termében. A testület napirendjén egyebek mellett szerepel a megyei fenntartású kórházak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 211-7/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 2-án, 14 00 órakor tartott rendkívüli

Részletesebben

ll~v Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ város POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FÖOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY

ll~v Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ város POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FÖOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY Ügyiratszám: 6258/2012.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ város POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FÖOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA E L N Ö K É T Ő L Szám: 7/4-18/2011. J e g y z ő k ö n y v Készül: a Pénzügyi Bizottság 2011. november 23-án 10 óra 05 perckor kezdődő, a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 2012. augusztus 27-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 5/2012. (VIII. 27.) 2012.

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u : 68 / ; : 68 /

Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u : 68 / ; : 68 / Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. : 68 / 381-011; : 68 / 381-656 2/2014. sz. roma önk. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. november 18-án 13 órai kezdettel

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 10.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 26-ai nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 26-ai nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Községi Önkormányzat 2012. szeptember 26-ai nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ i: 451-454/2012. d./ rendelete: -- TÁRGYSOROZAT Megnyitó és napirendi pontok tárgyalására

Részletesebben

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Dr. Lakos Roland polgármester, Bögös István, Gáspár János,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről. 40.145-21/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Képviselők, jegyző, aljegyző és köztisztviselők a mellékelt

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

Összefoglaló. a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről

Összefoglaló. a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről 03-3/63-5/2015. Összefoglaló a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Oszoli Dénes a Bizottság

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék:

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék: JEGYZŐKÖNYV Készült: Kistérségi Iroda (5700.Gyula, Damjanich. u.6. sz.) 2010. június. 25-én 10.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa Rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. december 15-én tartott folytatólagos nyílt ülésének jegyzőkönyve. Napirend:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. december 15-én tartott folytatólagos nyílt ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 2610 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. december 15-én tartott folytatólagos nyílt ülésének jegyzőkönyve a./ tárgysorozatai: b./ határozatok:231-251/2011. c./ rendeletei: 43-56/2011. Napirend:

Részletesebben

Ügyiratszám:JKAB/60-1/2016. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését

Ügyiratszám:JKAB/60-1/2016. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám:JKAB/60-1/2016. Ügyintéző:

Részletesebben

Az ülés helye: VMJV Polgármesteri Hivatalának (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti Komjáthy-terme.

Az ülés helye: VMJV Polgármesteri Hivatalának (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti Komjáthy-terme. J E GY Z Ő K Ö NY V 2016. november 21-én 15,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről Szám: KOZP/1264-19/2016. Az ülés helye: VMJV Polgármesteri Hivatalának (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Jelen vannak: Meghívottak: Kereki Község Képviselő-testületének 2011. november 24-i üléséről. Marton Lajos polgármester, továbbá Balogh Gyuláné, Csicsai László Viktor, Vinkler

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 30-án megtartott nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 30-án megtartott nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 30-án megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 99 101 / 2011. (VI. 15.) számú határozatok d. rendeletek:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.január 12-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1 TELEFON +36 84 504100 FAX:+36 84 504 103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2014. december 15... Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Krizsai Anita: Tisztelt Bizottság, az elöterjesztés 12. oldalán a fő 915

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Krizsai Anita: Tisztelt Bizottság, az elöterjesztés 12. oldalán a fő 915 JEGYZŐKÖNYV Mely készült Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése, Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottságának 2012. január 17-ei nyílt üléséről. Dr. Szilassy Géza, a bizottság elnöke köszöntötte

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. dr. Tóth Gyula elnök: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Rácz Zoltán Rókus bizottsági tagot megválasztani.

JEGYZŐKÖNYV. dr. Tóth Gyula elnök: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Rácz Zoltán Rókus bizottsági tagot megválasztani. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: VI/A. 246-3/2016. JEGYZŐKÖNYV amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szociális

Részletesebben

\t N Y R E G Y H Á Z A "'-.~ 'f;(.e{~ f' ti. fd--tk ...~... NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA. SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY

\t N Y R E G Y H Á Z A '-.~ 'f;(.e{~ f' ti. fd--tk ...~... NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA. SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. Ügyiratszám: SZOC-3968-3j2014. Ügyintéző : dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez az otthoni szakápolás és otthoni hospice ellátás átszervezésére...~......

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi Károly

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: IV.56-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2015. május 7-én (csütörtökön) 15 órakor a Vármegyeháza dísztermében (Szekszárd, Béla király tér

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én (csütörtök) de. 8,30 órai kezdettel Kiskunmajsai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba Ügyszám: 11/1-3/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 11-én 16.00 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. március 30-án a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./

Részletesebben

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi munkatervében a április

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi munkatervében a április márciusáig végzett munkájáról Szociális és Fgészségügyi Bizottság Oktatási és Kulturális Bizottság Véleményező Pénzügyi- és Gazdasági 13 zottság Bizottság: ligyrendi, Jogi, és Közbiztonsági Bizottság Készítette:

Részletesebben

László Kálmán polgármester Kérte szavazzanak a fentiek szerint ismertetett napirendi pontok sorrendjének és tartalmának elfogadásáról.

László Kálmán polgármester Kérte szavazzanak a fentiek szerint ismertetett napirendi pontok sorrendjének és tartalmának elfogadásáról. Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületétől Szákszend, Száki u. 91. Ügyiratszám: 97-7/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült : Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 27

Részletesebben

Jegyzőkönyv mely Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 08.-án 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén készült.

Jegyzőkönyv mely Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 08.-án 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén készült. 1 Jegyzőkönyv mely Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 08.-án 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén készült. Napirendi pontok: 1. Előterjesztés ingatlancsere lebonyolítás

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Juhászné dr. Krecz Erzsébet. Dr. Szalóczi Ilona. Tóthné Gyöngy Andrea

JEGYZŐKÖNYV. Juhászné dr. Krecz Erzsébet. Dr. Szalóczi Ilona. Tóthné Gyöngy Andrea 740-4/2008. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala I. sz. tanácskozó termében 2008. február 20.-án a Pénzügyi Bizottság ülésén elhangzottakról. Jelen vannak: a bizottság elnöke

Részletesebben

HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Füzesabony Város Önkormányzat rendkívüli, nyilvános képviselő-testületi üléséről. Ideje: 2015. július 20-án 16:05 óra. N A P I R

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Nbb-17/2011. (Nbb-36/ )

J e g y zőkönyv. Nbb-17/2011. (Nbb-36/ ) Nbb-17/2011. (Nbb-36/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottságának 2011. augusztus 9-én, kedden, 9 óra 37 perckor a Képviselői Irodaház I. emelet III. számú tanácstermében

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester. Mertusné Varga Katalin alpolgármester

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester. Mertusné Varga Katalin alpolgármester J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2011. szeptember 9-én, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta.

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta. Készült: 2012. december 11-én 08.00 órától 09.30 óráig a Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének nyílt ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében (3671 Borsodnádasd,

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2009. október 22-i ülésén hozott határozatai

Püspökladány Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2009. október 22-i ülésén hozott határozatai Püspökladány Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2009. október 22-i ülésén hozott határozatai 39/2009.(X.22.) Közbeszerzési Szabályzat módosítása 40/2009.(X.22.) Az önkormányzat 2009. évi

Részletesebben

1.napirend. Kiss Zsigmond

1.napirend. Kiss Zsigmond Püspökladány Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2009. szeptember 17-ei ülésén hozott határozatai 34/2009.(IX.17.) Gyógyfürdőfejlesztés III. ütemű pályázatának visszavonása 35/2009.(IX.17.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 10. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 10. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 10. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Rábacsécsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Rábacsécsény, Deák tér 6. 15/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rábacsécsény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 10-én

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/30/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 10. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: január 11-én de. 7,30 órakor a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: január 11-én de. 7,30 órakor a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. január 11-én de. 7,30 órakor a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre polgármester Boros Lajosné, Korcsmáros

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága. 2012. december 13-i soron következő ülésének jegyzőkönyve 387-19/2012.

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága. 2012. december 13-i soron következő ülésének jegyzőkönyve 387-19/2012. Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2012. december 13-i soron következő ülésének jegyzőkönyve 387-19/2012. 88/2012. (XII. 13.) számú pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének és Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. november 15-én a Sárbogárdi Polgármesteri

Részletesebben

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK Szám: 2/189-3/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: ÜLÉS HELYE: JELEN VANNAK: BEJELENTÉSSEL TÁVOL: TANÁCSKOZÁSI JOGGAL MEGHÍVOTT: Paloznak Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Közgyűléshez

ELŐTERJESZTÉS. a Közgyűléshez Ügyiratszám: 53.591/2011.v111. Ügyintéző: File János NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: Telefon: (42) 524-510 Fax: (42) 524-501 E-maii: humanalpolg@nyiregvhaza.hu

Részletesebben

Készült: Ábrahámhegy, Balatonrendes és Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011. szeptember 29-i együttes üléséről.

Készült: Ábrahámhegy, Balatonrendes és Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011. szeptember 29-i együttes üléséről. ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG BALATONRENDES KÖZSÉG SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: Á. 29-87/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ábrahámhegy,

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 3-án megtartott soron következő üléséről. Az ülés helye: Mártírok u.

Részletesebben

HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Füzesabony Város Önkormányzat rendkívüli, nyilvános képviselő-testületi üléséről. Ideje: 2016. január 13-án 14:00 óra. N A P I R

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének július 31-ei rendkívüli üléséről.

J E GYZŐ KÖNYV. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének július 31-ei rendkívüli üléséről. 40103-18/2014. J E GYZŐ KÖNYV Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2014. július 31-ei rendkívüli üléséről. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. Dr. Fodor Tamás polgármester:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 18.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 18. Ügyszám: 87-79/2015. JEGYZŐKÖNYV nyilvános, rendkívüli üléséről 2015. június 18. Nyirád 2015 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános, rendkívüli üléséről Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Nyirád,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Barbacs Községi Önkormányzat 9169 Barbacs, Kossuth utca 5. 91-10/2015.NY. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. november 26-án 16.30 órakor a barbacsi Önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről.

Részletesebben

(Hozzászólás nem hangzik el.)

(Hozzászólás nem hangzik el.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2016. augusztus 15-én megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében. Jelen vannak: Major Ferencné alpolgármester levezetése mellett Bagi Zsolt,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 18-án, 9:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácsterme

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ. Megállapítja, hogy a Bizottság egybehangzó 4 igen szavazattal az előterjesztések zárt ülésen történő tárgyalását elfogadta.

ÖSSZEFOGLALÓ. Megállapítja, hogy a Bizottság egybehangzó 4 igen szavazattal az előterjesztések zárt ülésen történő tárgyalását elfogadta. 03-3/15-26/2016. ÖSSZEFOGLALÓ Készült a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2016. szeptember 15-ei, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendkívüli nyílt ülésén. Jelen vannak: dr. Csizmadia

Részletesebben

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Jegyzőkönyv Készült a Felsőtárkányi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában a Felsőtárkány Roma

Részletesebben

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2014. június 23. napján 14:00 kor a Polgármesteri Hivatal (Fő tér 1.) kis tanácstermében megtartott rendes üléséről.

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2014. június 23. napján 14:00 kor a Polgármesteri Hivatal (Fő tér 1.) kis tanácstermében megtartott rendes üléséről. SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Száma: 40059 69/2014 Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2014. június 23. napján 14:00 kor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1636/3/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságának 2015. március 26. napján 14.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok :

Részletesebben

ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA

ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA III. Iktatószám: 280-2/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA 2016. január 28-i n y í l t s o r o n k í v ü l i k i b ő v

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottsága J e g y z ő k ö n y v Amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Köznevelési, Tudományos és Kulturális

Részletesebben

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13. számú nyílt ülési J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Kisbágyon Község Önkormányzata

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13. számú nyílt ülési J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Kisbágyon Község Önkormányzata Palotás Község Önkormányzata 13. számú nyílt ülési Kisbágyon Község Önkormányzata 7. számú nyílt ülési Szarvasgede Község Önkormányzata 8. számú nyílt ülési Készült: Palotás, Kisbágyon és Szarvasgede Községek

Részletesebben

1./ Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye évi beszámolója Előadó: Szűcsné Gergely Györgyi P.B.

1./ Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye évi beszámolója Előadó: Szűcsné Gergely Györgyi P.B. PÉNZÜGYI ÉS ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV Készült: Polgármesteri Hivatal (5700.Gyula, Petőfi tér 3.) Ovális terem 2014. április 30-án 7.45 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat Képviselő- testületének december 13- án tartandó soron kívüli üléséről.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat Képviselő- testületének december 13- án tartandó soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 2012. december 13- án tartandó soron kívüli üléséről. Jelen vannak: Bejelentéssel vannak: Meghívottak: távol Dr. Sütő

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület május 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület május 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 248 / 10 /2012 Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2012. május 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének Jegyzőkönyve 24./2012.(V.16.) határozata A 2012. évi Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Parlagfű-mentesítési

Részletesebben