Minden magyar ünnepe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Minden magyar ünnepe"

Átírás

1 XV.. évfoly olyam 29. szám ősz/tél ára: 2,00 euró Magyar Egyesület Berlin e.v. n-in-berlin.de Dr. Sólyom László köztársasági elnök október 23-ról: Minden magyar ünnepe 1. Nemzeti ünnepeinket minden magyar megünnepli az egész világon. Ezek a közös ünnepek összetartozásunkat, a nemzet egységét fejezik ki. Ezért törekedtem arra, hogy elnökségem alatt minden nemzeti ünnepünket rendre egy határon túli magyar nemzetrésszel közösen is megüljük. Az októberi forradalmat ünnepeltem már Erdélyben, Ausztriában és éppen az ötvenedik évfordulón a németországi magyarokkal, a frankfurti Paulskirchében. Schengen után megindult az egykori természetes gazdasági és tájegységek integrációja, sokszor vegyes lakossággal. A nyugati magyarság ezzel szemben nem őshonos, hanem különböző bevándorló-hullámok alkotják. Itt a Magyarországgal való szoros, akár napi kapcsolat szóba sem jön. A második és további generációkban az anyanyelv megtartása külön erőfeszítést igényel. Ha azonban megvan a szándék a nemzet közös létének folytatására, senki nem vész el a magyarság számára ünneplése ugyanakkor a nyugati magyarság számára nagyon is természetes, hiszen igen nagy részét az ötvenhatos menekültek és leszármazottaik teszik ki. Az 56-osok dokumentációs és véleményalakító szerepe a világban igen fontos volt. (Folytatás a 2. oldalon) E számunk tartalmából: Sólyom László és Helmut Kohl 2006-ban a frankfurti Paulskirchében Emögött egy tudatos nemzetkoncepció áll, amelyet igyekszem az Európai Unióban is elfogadtatni. Ez a kulturális értelemben vett nemzetfelfogás. A nem politikai, nem az állampolgárságra alapozott, hanem a kulturális értelemben vett magyar nemzet tagja mindenki, aki magyarnak vallja magát. A kulturális nemzet alapja a magyar nyelv, a közös történelem és kultúra, a magyar identitástudat. Ezt a nemzetet nem- csak a közös örökség tartja össze, hanem a közös akarat is arra, hogy együtt folytassuk és kamatoztassuk osztatlan örökségünket. Ez a nemzet valóságos létező. Ugyanakkor lényeges különbség van az anyaországban élő és az azon kívüli magyarság helyzete között, akiket odakint a más országba, nyelvbe és nemzetbe való integráció, a kettős kötődés, az asszimilációs nyomás terhel. Ezen belül is más a Kárpát-medence szomszédos országaiban még mindig zömmel tömbben élő, teljes társadalmat alkotó magyarság helyzete, és más a szórványt képező nyugati magyaroké. A szomszédos országok magyar társadalmai szétfejlődnek, saját megmaradási stratégiájuk van, saját politikai és kulturális utat járnak. Mégis szoros kapcsolatban, sok tekintetben együtt élnek az anyaországgal: mindenesetre közös kulturális és információs térben. A határrégiókban pedig főleg 20 éves az Alkotmánybíróság A magyarországi romák helyzetértékelése Vorschlag zur Errichtung einer Gedenksäule zum 20. Jahrestag der Grenzöffnung Egyesületi élet, receptek, rejtvény Hírek események Film színház zene

2 2009. ősz/tél 2. oldal Minden magyar ünnepe (Sólyom László köztársasági elnök cikkének folytatása az 1. oldalról) Ők őrizték és tartották fenn a forradalom szellemét messzi országokban. Fenntartották maguk között; de kiadványaik, kutatásaik, emlékezéseik ha titkon bejutottak az országba forrásul szolgáltak itthon, ahol kizárólag az ellenforradalom hivatalos sulykolása folyt. Továbbá segítettek a befogadó országokban, s így a világban is fenntartani a forradalom emlékezetét. Nem csoda, hogy az ötvenedik évfordulón a világ velünk ünnepelt. S nem baj, hogy magukat is ünnepelték: akkori lelkesedésüket, nagylelkűségüket és áldozatkészségüket, amellyel a menekültek mellé álltak. Azok a magyarok, akik ma nyugaton ünnepelnek, természetszerűen az itthoni rendszerváltás után is megtartották ezt a megőrző és hősi szerepet. De emlékeznünk kell az egykori kommunista országokban élő magyarokra is, akik kifejezték szolidaritásukat a magyarországi forradalommal. Nekik csak a megtorlás jutott. Romániában például 1460 elítélt, ebből 20 halálos ítélet és összesen több mint 14 ezer évnyi börtön. Tíz évet szabtak ki egy fekete szalag viseléséért. Retorziók voltak Csehszlovákiában, Ukrajnában is. És mégis, ezeken a helyeken is öröm és büszkeség hatja át a megemlékezéseket. Ők érzik, hogy 56 miatt jó magyarnak lenni. 3. A menekültek elmentek, s természetesen nem lehettek élő kapcsolatban az itthoni fejleményekkel. Akik Magyarországon az októberi napok égő lelkületét hordozva szívükben mentek börtönbe, amikor a hatvanas években kiszabadultak, idegen világot találtak, amelyben úgy érezték, nincs helyük. Messziről hazalátogató ötvenhatosok talán érezhettek így év után. De ez nem áll Németországra (és még kevésbé Ausztriára). Németország sem földrajzilag, sem az információáramlást tekintve, sem a személyes kapcsolatok gyakoriságát nézve nem volt sem messze, sem elzárva Magyarországtól. Az egykori NDK magyarjai pedig még szorosabb kapcsolatban voltak Magyarországgal. Az ottaniaknek tehát más, és több közük van ötvenhat teljes történetéhez, ők közelről követték, vagy átélték annak utóéletét is. Máshogy ünnepelhetünk együtt, mást, megértést és aktivitást várhatunk a németországi magyarságtól abban is, hogyan alakul majd 1956 története és jelentése a közös nemzeti emlékezetben. Reméljük, hogy az ottani magyarok megértik a még mindig folyó küzdelmet 56-ért, és reflektálnak rá. 4. Magyarországon 56 az utóbbi években fontos vonatkoztatási pont volt, nemcsak az ötvenedik évforduló miatt. Az ötvenhatos forradalom alapélménye és legnagyobb ajándéka a nemzeti egység volt. Az egész nemzet akarta a függetlenség visszaszerzését, és az önkényuralom helyett a szabadságjogokat. Ezeket a rendszerváltás megvalósította de vajon a nemzet egysége valamely hasonlóan nagy érték akarásában illúzióvá vált-e? Ma a magyarság mint kulturális nemzet egysége, intézményekkel, jogokkal ellátása, a nemzet közös fenntartása az ehhez fogható, méltó feladat. Mindnyájunknak törődnünk kell azzal, hogy ne engedjük ötvenhat viszonylagossá tételét. Ne lehessen válogatni a múltból, kivenni a kinekkinek kedvező mozzanatokat, későbbi érdekeket visszavetíteni. Noha a forradalmat mindenki másként élte át, a sokféle szál, a fegyveres harc, a munkástanácsok, a forradalmi bizottságok, pártok alakulása együtt, elválaszthatatlanul alkotják 56-ot. Amikor Dobi István 1956-ban azt mondta Bibó Istvánnak, sokféle szemüvegen lehet nézni ezt a magyar ügyet, Bibó válasza ez volt: sokféle szemüvegen lehet nézni, de ha az ember leteszi a szemüveget, csak egyféleképpen. A forradalom lényege az volt, hogy tagadta az állampárti kommunizmust. Nagy Imre nagysága abban állt, hogy túllépett azokon a reformtörekvéseken, amelyek a szocialista rendszer keretén belül akartak jobbítani. Megértette, hogy ezt várja tőle a forradalmi magyar nép, s inkább meghalt, de nem lépett vissza. Ugyanez, az államszocializmussal való gyökeres szakítás, a folyamatosság tagadása volt az 1989/90-es rendszerváltás lényege, s ezért az 56-hoz való hűség, a forradalomra hivatkozás jogossága áll vagy bukik azon, engedjük-e összemosni a szabad Magyarországot az 1989 előttivel. Nem lehet ötvenhattal is, Kádárral is folyamatosságot vállalni. Hiszen ez felveti a kérdést: akkor most forradalom volt, vagy ellenforradalom. Ezért itthon folyamatosan meg kell küzdeni azért, újra és újra demonstrálni kell, hogy 1956 és annak értékei alkotják a szabad Magyarország alapját. Németországban is meg kell hogy értsék a magyarok, hogy miért olyan fontos mindez. Ha a rendszerváltás és ötvenhat lényege ugyanaz, akkor bármelyik viszonylagossá tétele a rendszerváltás és ötvenhat becsületét érinti. Valószínűleg Németországba is elhallatszanak azok a hangok, hogy nem is volt rendszerváltás. Pedig a nemzeti függetlenség és szabadságjogok kétségkívül megvalósultak. S az ezért való küzdelem volt 56 lényege, ezekért adták annyian az életüket. Ezek voltak azok az értékek, amelyek tekintetében a forradalom legszebb ajándéka, a megkérdőjelezhetetlen nemzeti egység fennállt. Akik pedig azt mondják, a rendszerváltás folyamatos volt a Kádár alatti gazdasági, majd a politikai reformmozgalmaktól kezdve, pontosan azt tagadják, ami ötvenhat és 1989/90 lényege volt: hogy túllépett a rendszer belülről való javításán, demonstrálta annak lehetetlenségét. A Kerekasztaltárgyalások hiteles jegyzőköny-

3 3. oldal ősz/tél vei és a korabeli pártdokumentumok egyaránt tanúsítják, hogy a reformkommunisták nem akartak elmenni a gyökeres rendszerváltásig, az új rendszert, a többpártrendszert is, a kommunista párt vezető szerepe mellett képzelték el. 5. A forradalomban ünnepelhetjük a felkelők hősiességét, a forradalom gyorsan létrejött szerveinek demokratizmusát, tagjainak bölcsességét és emberségét, a bosszúvágy hiányát, a soha nem látott szolidaritást, a vidék gyorsan építkező, csendes forradalmát. És gyászolhatjuk az áldozatokat, a harcban és az orv sortüzekben elesetteket, a kivégzetteket, a tönkretett életeket és családi sorsokat. Mégis, azt hiszem, a forradalom alapélménye a nemzeti egység mellett a felszabadultság boldogsága volt. Mindenki felszabadult, mert végre, együtt, hangosan és nyilvánosan kimondták az igazságot. Ennek legszebb megfogalmazását Ottlik Géza Buda című könyvében találtam meg, s örömmel másolom ide: Aki nem volt ott végig, semmiféle költői képzelőerővel, forradalomért lüktető szívvel, akár lángelmével sem tudhatja felfogni, mi volt ez. Én sem tudtam volna előre elképzelni, hogy milyen ez a boldogság, amivel az ember járt Budapest utcáin mert nem ismertem, egyszerűen fogalmam sem volt róla, hogy van ilyen boldogság. [ ] A rongy, a talán túlságosan ronggyá vált élete senkinek sem drágább, mint a haza absztrakt becsülete. Lássa meg az arcokat, vegye észre rajtuk [ ] a megkönnyebbült nyugalmat! Mert ez a döntő: nem bátor elszántság, nem hősies vakmerőség, hanem ez van a szemükben: boldog megkönnyebbülés. Mennek együtt vagy külön, mély, boldog nyugalommal neki a tankoknak, a rájuk célzott ágyúknak, gépfegyvereknek. Semmi nem drágább nekik, mint a visszanyert emberi méltóságuk. Egy egykori MEFESZ alapító ugyanezt mondta nekem Szegeden, amikor ötven év után találkoztak egymással az akkori egyetemisták. Ötvenhat megünneplésének ezt a felszabadulást, annak elemi és tiszta örömét kell megörökítenie. Ez a magyar nemzet legdrágább öröksége 1956-ból. Vorschlag für eine Gedenksäule Auf eine Umfrage der Ungarischen Regierung hin machte der Vorstand unseres Vereins am 7. Juni 2009 den Vorschlag, aus Anlass des 20. Jubiläums der ungarischen Grenzöffnung und des Falls der Berliner Mauer an dem Ungarn einen entscheidenden Anteil hatte eine Gedenksäule zu errichten. Nach der positiven Reaktion der Ungarischen Regierung und Übernahme der Teilfinanzierung der Gedenksäule wandten wir uns an den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin, Herrn Walter Momper. Beim Besuch unseres Vorsitzenden, Dr. László Hetey mit dem Botschafter der Republik Ungarn, Herrn Dr. Sándor Peisch und der Botschaftssekretärin für Presse und Kultur, Frau Erika Kozlik bei Herrn Momper am 16. September konnten konkrete Schritte seiner Unterstützung für unseren Vorschlag (s. u.) besprochen werden. Von maßgeblicher Stelle kam inzwischen eine sehr positive Reaktion. So schrieb uns der Direktor der Stiftung Berliner Mauer, Dr. Axel Klausmeier, in seinem Brief vom 2. November: Ich halte es für überaus wünschenswert, an prominenter Stelle auf das bewundernswerte ungarische Engagement für die Freiheit hinzuweisen. Er lädt zu einem Besuch der Gedenkstätte ein, um dort gemeinsam einen angemessenen Ort für die Aufstellung der Gedenksäule zu überlegen. Wir hoffen, dass die Gedenksäule in der gut besuchten Gedenkstätte Berliner Mauer nach Abschluss der notwendigen Absprachen bald aufgestellt wird, um so die angezeigten wichtigen Ereignisse des Jahres 1989 im Geschichtsbewusstsein der Besucher wach zu halten. Vorschlag der Ungarischen Vereinigung Berlin zur Errichtung einer Gedenksäule Unser Verein schlägt vor, an einer repräsentativen Stelle der Gedenkstätte Berliner Mauer (Bernauer Straße 111, Berlin) nach den notwendigen Absprachen eine Gedenksäule aufzustellen. An dieser Gedenksäule sollen oben eine Gedenktafel und darunter 3 bekannte Fotos mit entsprechenden Legenden platziert sein. Auf der Gedenktafel sollte folgendes Zitat aufgeführt werden: Es sei Ungarn gewesen, wo... der erste Stein aus der Mauer geschlagen wurde Bundeskanzler Helmut Kohl am 4. Oktober 1990, am Tag nach der Wiedervereinigung, in Berlin Für die mit Legenden versehenen Fotos schlagen wir Folgendes vor: Am 27. Juni 1989 durchschneiden die Außenminister von Österreich und Ungarn den Stacheldraht, den Eisernen Vorhang, an der gemeinsamen Grenze Am 19. August 1989 beim Paneuropäischen Picknick flüchten Hunderte DDR-Bürger ungehindert über die Grenze nach Österreich Am 10. September 1989 öffnet Ungarn seine Grenze: unzählige DDR-Bürger in Trabants, Wartburgs u.a. durchqueren die ungarischösterreichische Grenze Kedves Olvasóink! Szerkesztőségi üzeneteink ebben a lapszámban kivételesen az 5. oldalon találhatók.

4 2009. ősz/tél 4. oldal 40 Jahre ungarisch-europäische Evangelische Akademie Die diesjährige Jahrestagung der Evangelischen Akademie für Ungarn in Europa (EPMSz) fand vom 27. April bis 2. Mai im Stift St. Georgen am Längsee nahe Klagenfurt (Österreich) statt. Mit Hinblick auf das 40-jährige Jubiläum stand diese Akademische Woche unter dem allgemeinen Thema Das Vermächtnis der Gründer: Ein unabhängiges ungarisches Denkforum. Die Tagung wurde von ca. 170 Teilnehmern Ungarn aus zahlreichen europäischen Staaten besucht. Das Stift St. Georgen wurde vor mehr als 1000 Jahren von gläubigen Adeligen gegründet. Das großräumig gebaute, an Wehrkirch-Anlagen erinnernde Stift ist heute ein katholisch-bischöfliches Bildungshaus mit einem vornehmen Hotelbetrieb. An die früheren Zeiten als Benediktinerinnen-Kloster erinnern heute noch die letzten beiden Kreuzschwestern, die die großartige Gartenanlage mit Permakulturgarten, Kräuterspirale, Arzneigarten u. a. liebevoll pflegen. Die EPMSz wurde 1969 von ungarischen Emigranten gegründet, die nach der Niederschlagung der Revolution von 1956 ins westliche Ausland gingen; die Akademie ist ein in der Schweiz eingeschriebener Verein. Die Gründungsideen waren die Schaffung eines unabhängigen evangelischökumenischen Denkund Kulturforums für Ungarn beidseitig des Eisernen Vorhangs sowie die möglichst vielseitige Unterstützung der Landsleute im Mutterland und der als Minderheiten in den Nachbarstaaten lebenden Ungarn. 40 Jahre nach der Gründung der EPMSz wurde jetzt Rückschau gehalten über die Erfüllung des Gründungsvorhabens, außerdem diskutierten wir über die aktuellen und zukünftigen Aufgaben im inzwischen gänzlich veränderten, zusammenwachsenden Europa. Nach der so langen, 40-jährigen Zeit sind nur noch ganz wenige der Gründungsväter bei der Akademiearbeit aktiv dabei: so unser Berliner Vereinsmitglied Prof. Bálint Balla und Dr. Pál Szöllősy (Zürich). An der Tagung wurde in interessanten Vorträgen und Rundtischgesprächen die vielfältige EPMSz- Tätigkeit von namhaften Intellektuellen, wie von den Schriftstellern und Essayisten László Cs. Szabó und Zoltán Szabó sowie vom ersten Vereinspräsidenten, Dr. János Tóth bewertet, die vom westlichen Europa aus auf die Zusammengehörigkeit der ungarischen Kulturnation, auf ihre Identitätsbewahrung und Erhalt ihres traditionell-christlichen Wertesystems hinwirkten. Die Themen der jährlich veranstalteten Akademischen Wochen sowie die in jener Zeit zahlreich erschienenen Bücher namhafter Autoren die zum Teil auf abenteuerlichen Wegen durch den Eisernen Vorhang kamen zeugen von dieser erfolgreichen Aktivität. Nach der Wende 1989 konnten die Jahrestagungen auch in Ungarn und in seinen Nachbarstaaten veranstaltet werden. Zu den bisherigen thematischen Schwerpunkten kamen u. a. die kritische Analyse des demokratischen Wandels, die mögliche Einbeziehung jüngerer Generationen in die Akademiearbeit und die Problematik der ungarischen Minderheiten im veränderten Mitteleuropa hinzu. So berichtete auf dieser Tagung der profilierte Rechtswissenschaftler Prof. Gábor Kardos (Budapest) auch über die Bemühungen der Europäischen Union um verbindliche Rechtsschutz-Regelungen für ethnische Minderheiten (deren Aktualität die jetzige Verabschiedung des neuen Sprachgesetzes der Slowakei klar offenbart, das auch die dortige ungarische Minderheit stark diskriminiert!). Zum Schluss sollte das niveauvolle Kulturprogramm erwähnt werden: Literatur- und Konzertabende, ein schöner gemeinsamer Ausflug zur Burg Hochosterwitz und zum Dom von Gurk, ferner die täglichen ökumenisch angesetzten Andachten und natürlich auch die interessanten Gespräche am Rande der Tagung meist mit Landsleuten aus unterschiedlichen europäischen Staaten, die auch das einwöchige Zusammensein zum bleibenden Erlebnis machten (s. Fotos). Dr. László Hetey Legenden: Bild oben: Ein Teil der Tagungsteilnehmer: Ungarn aus 10 verschiedenen europäischen Staaten mit dabei 3 Berliner Bild unten: Abendliches Konzert mit der Muzsikás - Band und der Csángó-Sängerin Mária Petrás

5 5. oldal ősz/tél ZÁRÓNYILATKOZAT Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége Bund Ungarischer Landesverbände in Westeuropa A Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége (NYEOMSZSZ) szeptember 5-én Prágában tartotta 9. rendes évi közgyűlését. Köszönet illeti a Csehés Morvaországi Magyarok Szövetségét előkészítő munkájáért és vendégszeretetéért. A közgyűlés Pátkai Róbert ny. evangélikus püspök (London) áhítatának felolvasásával kezdődött. Dr. Deák Ernő elnöki beszámolójában kiemelte a Kárpátmedencei Magyar Képviselők Fórumának (KMKF) megbízásából alakult Szórvány Munkacsoport létrehozását és a NYEOMSZSZ szervezeti bekapcsolódását, amelynek dr. Klement Kornél elnökhelyettesként történt megválasztása is nyomatékot ad. A közgyűlés megelégedéssel állapította meg a NYEOMSZSZ működésének és szervezettségének további erősödését, többek között az Őrszavak internetes újság és az Európai Integrációs és Kisebbségi Ügyek Szakbizottságának létrehozásával, kisebbségügyi tanulmányutak megszervezésével, a Svájci Magyar Ház Alapítvány tagfelvételével. Korábbi hasonló jellegű akcióknak megfelelően elismeréssel nyugtázták az Európai Parlamentnél a szlovák nyelvtörvény elleni tiltakozást. Kontinentális szövetségként a NYEOMSZSZ legfontosabb feladatának tekinti a magyar szórványok anyanyelvi oktatásának és közösségmegtartó intézményrendszerének további fejlesztését és erősítését. Ennek súlyát az újonnan nyugatra érkező magyar fiatalok és családok integrációja is növeli. A NYEOMSZSZ anyagi erejének és szervezettségének függvényében kezdeményező és közvetítő szerepet vállal az anyanyelvi oktatás szervezésében, ugyancsak a magyar kisebbségek önrendelkezési törekvéseinek mint jogos igénynek szorgalmazásában. A NYEOMSZSZ nem pártpolitikai irányultságú csúcsszervezetként nyomon követi a Kárpát-medencében, különösen az anyaországban végbemenő politikai, Kedves Olvasóink! Az utóbbi időben egyre gyakrabban azért panaszkodunk, mert nincs elég hely lapunkban a szerkesztői üzenetekre. Tesszük ezt most is, mégpedig szívesen. Ugyanis rangosnál rangosabb írásokat kínál a Híradó 29. száma. Külön köszönet dr. Sólyom Lászlónak, a Magyar Köztársaság elnökének, amiért Egyesületünk vezetőségének felkérésére megtiszteli a Berlini Híradó olvasóit az itt Németországban élő magyaroknak szóló soraival. Ugyancsak köszönetet mondunk Sereg András alkotmánybírósági sajtófőnöknek és Teleki László romaügyi miniszterelnöki megbízottnak, és persze a többi szerzőnknek is! Azért egy másik gondolatra még futja helyünkből. Aki figyeli lapunk számozását, könnyen rájön, hogy tavasszal a 30. szám következik. És aki hosszabb ideje vonzódik Egyesületünkhöz, gazdasági és kulturális változásokat. Kötelességének tartja, hogy szavát hallassa a magyar magyar kapcsolatokat befolyásoló és meghatározó döntéshozatalban. A NYEOMSZSZ összmagyarságban gondolkozva lényegesnek tartja, hogy a határon túli és nyugati magyarságot a magyar nemzet szerves, elválaszthatatlan részeként kezelje a mindenkori magyar kormány. Kéri: a határon túli magyarság intézményrendszerének segítését, kiépítését és fenntartását, az érdekképviseleteinek támogatását, támogatások terén a pályázatok egységesítését és egyszerűsítését, a határon túli, nevezetesen a nyugati magyarság kettős állampolgárságának rendezését, a magyar társadalmi rendszerben a passzív és aktív választójog biztosítását. A közgyűlés az 1989-es határnyitás 20. évfordulójának jegyében tisztelettel adózott báró Boeselager Csilla, szül. Fényes Csilla emlékének. A jövő évi terveknek megfelelően a NYEOMSZSZ folytatja a győri Apáczai Csere János Egyetemmel való gyümölcsöző együttműködést. A HU-RA internetes rádió további fejlesztését és kiépítését szükségesnek tartja. A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a évi elnökségi beszámolót és pénztári jelentést, a vezetőségnek megszavazta a felmentést. A közgyűlés emlékeztette az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetségét a 2010-ben esedékes Kufstein-Tanácskozás közös megrendezésére. Prága, Csehország, szeptember 5. A Szövetség Stockholmban bejegyzett és közhasznú / Der Bund ist in Stockholm eingetragen und gemeinnützig talán azt is tudja, hogy a Berlini Magyar Egyesület jövőre 20 éves lesz. Úgy gondoljuk, a két kerek szám elég indok arra, hogy olvasóink, egyesületi tagjaink közül jó páran szerzővé lépjenek elő, és meglepjenek A szerkesztőség írja valamilyen frappáns szülinapi írással. Ketel Ilona tagtársunk (tel.: , vezetésével egy vagy két album is készül az egyesület életéről az áprilisi közgyűlésig. Akinek kifejező fényképe van, sőt netalántán be is tud szállni az albumkészítésbe, annak már most megköszönjük közreműködését!

6 2009. ősz/tél 6. oldal A magyarországi romák helyzetértékelése Teleki László romaügyi minszterelnöki megbízott október 8-án Berlinben, a Collegium Hungaricumban tartott előadása nyomán Magyarországon az elmúlt időszakban sorozattá váltak a romák elleni atrocitások, amelyek hat halálos áldozatot követeltek. Az áldozatok között van egy ötéves kisfiú, illetve súlyosan megsérült egy 13 éves lány. A bűncselekményekre reagálva a társadalmi és politikai elit offenzívába kezdett a szélsőségek terjedésének megakadályozására. Az államfő és a kormányfő az egész magyarság ügyének nevezte a támadások elleni fellépést, szorgalmazva az elkövetők minél hamarabbi elfogását és hangoztatva, hogy a felelősöket szigorúan meg kell büntetni. A társadalom tűréshatárát is érzékenyen érintették a sorozatos atrocitások. Ennek következményeként Magyarországon az utóbbi néhány hónapban társadalmi attitűdváltás történt. A Magyar Köztársaság alkotmánya összesen 13 kisebbséget tekint őshonosnak az országban. Közülük a romák alkotják az ország legnagyobb hivatalosan elismert etnikumát. A magyarországi etnikumok közül ők az egyedüliek, akik nem rendelkeznek anyaországgal, ezért nem nemzeti kisebbségként, hanem etnikai kisebbségként határozzák meg őket. Az országban hivatalosan az az ember roma, aki magát annak vallja, mivel az 1992-es adatvédelmi törvény alapján az etnikai hovatartozást az érintett írásos beleegyezése nélkül nem lehet nyilvántartani. A magyarországi romák lélekszámát ezer főre becsülik (az összlakosság 5-7%-a), azonban egyes becslések szerint ez a szám eléri az egymilliót is. Előfordul azonban, hogy a kérdezett nem vállalja etnikai hovatartozását. Ennek oka a félelem a társadalmi megbélyegzéstől, az asszimilációs törekvésektől, illetve a kettős identitás miatt előfordulhat, hogy a kérdezett a többségi csoporthoz érzi közelebb magát. A magyarországi roma közösség heterogén csoport, közülük a romungrók, oláhok, beás cigányok különböző identitással rendelkeznek. A roma lakosság 60-65%-a romungró, akik csak magyar nyelven beszélnek, ők az úgynevezett magyar, illetve zenész cigányok. Az oláh cigányok aránya 20-25% közé tehető, a magyar nyelv mellett az eredeti indiai nyelv dialektusát beszélik. Többnyire kereskedéssel foglalkoznak. A beás cigányok 8-10%-át adják az említett kisebbségnek, a magyar nyelv mellett a román nyelv egy archaikus változatát beszélik. Kézműves mesterségekkel és ipariépítőipari munkákkal foglalkoznak. A romák helyzete azonban a politikai helyzettel párhuzamosan állandóan változott és változik. A rendszerváltás előtti erőltetett iparosítás teljes foglalkoztatottságot eredményezett. A létrejövő új munkahelyek főleg szakképzetlen munkaerőt igényeltek, így romák tömegei jutottak munkához (az oktatás nem számított fő prioritásnak ekkor), majd a rendszerváltást követő munkanélküliségi hullám legelőször a romákat érintette tömegesen. A foglalkoztatottság alacsony mértékének az okai az alacsony iskolai végzettségben, illetve szakképzettség hiányában keresendők. További problémát jelentenek a területi egyenlőtlenségek; a roma népesség lakóhelyét tekintve az ország válságrégióiba koncentrálódik, álláslehetőségeket leginkább nélkülöző kistelepüléseken. Továbbá jelentős visszatartó ereje van a munkahelyi diszkriminációnak. A felsorolt problémák megoldása végett 2003 júniusában Budapesten megrendezésre került a Romák a bővülő Európában a jövő kihívásai elnevezésű konferencia. A házigazda Magyarország Kormánya volt, a résztvevők pedig a kilenc középés délkelet-európai ország, illetve nemzetközi szervezetek együttműködésében, roma szakemberek bevonásával folyt az értekezés. Ekkor vetődött fel a Roma Integráció Évtizede Program ( , továbbiakban: RIÉP) ötlete is. Ennek hatására az Évtized Nyilatkozatot már november 16-án el is fogadták Budapesten a programban részt vevő országok. A nemzetközi meghirdetésre február 2-án Szófiában került sor. A RIÉP-et azzal a céllal fogalmazták meg, hogy elősegítsék a roma lakosság társadalmi, gazdasági integrációját, a romák és nem romák életkörülményei közti szakadékot csökkentsék, és a társadalomnak a romákról kialakított képét megváltoztassák. A problémát komplexen kezelő, több helyen, egyidejűleg beavatkozó programot fogalmaztak meg, melynek négy fő prioritási területe az oktatás, a lakhatás, a foglalkoztatás, az egészségügy, illetve az anti-diszkriminációs politika. Az Évtized Nyilatkozat magában foglalt további kritériumokat is, melyben külön kiemelték, hogy a roma kultúra elismertetése fontos értékként kell hogy megfogalmazódjon, szükséges roma kulturális intézmények fejlesztése, hiteles képet kell kialakítani a romákról a médiában, és támogatni kell a roma fiatalok bevonását a tömeg- és az élsportba. A RIÉP mellett megfogalmazódott az Európai Roma Stratégia is, melynek öt prioritási területe az oktatás, a foglalkoztatás, a lakhatás, az egészségügy, és a képviselet. E lépésekkel párhuzamosan létrejött a Közép- Európai Roma Stratégia, melyet június 3-án és 4-én Krakkóban, a Visegrádi négyek találkozóján, Lengyelország, Szlovákia, Csehország, Magyarország, az elnökségi programban foglalt elképzelések és célok mentén fogadtak el. A stratégia célja, hogy különösen a Roma Integráció Évtizede Program tapasztalataira építkezve, lehetséges válaszokat fogalmazzon meg a romák társadalmi integrációja szempontjából napjaink két legfontosabb kérdésére. A komoly és határozott politikai erőfeszítések ellenére mégis megtörténtek a fentiekben is említett bűncselekmények augusztus 21- én elfogták a gyanúsítottakat.

7 7. oldal ősz/tél Több bizonyíték is arra utal a nyomozás mostani szakaszában, hogy a valódi elkövetőket tartóztatta le a hatóság. A nyomozás alapján az Országos Rendőr-főkapitányság álláspontja szerint több mint valószínű, hogy rasszista indíttatású gyilkosságok történtek. E súlyos bűncselekményeknek a hatására szeptember 19-én Bajnai Gordon, a Magyar Köztársaság kormányfője bejelentette a Roma Csomagot, amely romák integrációját elősegítő komplex intézkedéscsomag, összhangban az eddigi eredményekkel és romaprogramokkal, mely csomagot szerinte a rendszerváltás éjszakáján kellett volna felvetni, azonban talán még most sem késő, mert a program olyan elemeket tartalmaz, amelyekkel rövid, illetve hosszú távon is látható eredményeket lehet elérni. A bejelentett Roma Csomag négy fő elemből tevődik össze. A Rend és Biztonság programja tíz pontból álló közbiztonsági program, mely településőrség felállítását szorgalmazza. A romák lakhatását elősegítő komplex telep-program 2013-ig mintegy száz cigánytelep felszámolására és az ott lakók komplex, társadalmi integrációjára (oktatási, szociális, egészségügyi, foglalkoztatási) adna lehetőséget 8,4 milliárd forint költségvetéssel, mely részben Európai Uniós, részben hazai forrásból kerülne finanszírozásra. Mentorhálózatot hoznak létre a telepeken élők segítésére. Januártól csaknem 200 diplomás roma fiatalt vesznek föl a közigazgatás különböző területeire, mellyel nem titkoltan egy roma köztisztviselői kar kialakítása a cél. A most is futó oktatási programok mellett megújítják a tanodaprogramot, hogy segítsék azokat a gyerekeket, akiknek a normál iskolai oktatáson kívül szükségük van támogatásra a hazulról hozott lemaradások megszüntetése érdekében. A magyar kormányfő arra is felhívta a figyelmet, hogy ezen programok nemcsak a roma lakosság, hanem az egész magyar társadalom megújulásának alapköveit fektetik le, és felkészítik az állampolgárokat arra, hogy idővel Magyarország is megválassza a maga Obamáját. Merkel és Magyarország Zsúfolt választási kampányprogramja ellenére szakított időt a nyáron Angela Merkel arra, hogy ellátogasson Nyugat-Magyarországra. A közelmúltban 55. születésnapját ünnepelt berlini kormányfő, a CDU elnökasszonya augusztus 19-én volt Sopron vendége. A német kancellárnőt abból az alkalomból hívták meg a hős városba, hogy két évtizeddel ezelőtt volt a legendás páneurópai piknik, midőn keletnémetek százai szökhettek át Ausztriába (majd az NSZK-ba) a néhány órára megnyitott magyar osztrák határon. Az szeptemberi események előjátéka lett a merész piknik: kora ősszel már endékások tízezrei szavaztak lábukkal a szabadság mellett, a rogyadozó NDK diktatúrája ellen. A húsz évvel ezelőtti nagy menekülthullám pár héttel a Német Demokratikus Köztársaság alapításának 40. évfordulója előtt borzolta fel a kedélyeket világszerte. Ma már tudjuk, hogy a kelet-berlini ünnepi parádé tribünjén Erich Honecker búcsúcsókot kapott Mihail Gorbacsovtól. Az NDK már nem érhette meg 41. születésnapját november 9-én megrepedt a német fővárost, sőt egész Európát kettészelő fal, és megnyílt az út az októberi újraegyesítés előtt. Angela Merkel politikai pályafutása 1989/1990 történelmi hónapjaiban A határnyitás 20 éve Angela Merkel (Lacza Fruzsina 16 éves budapesti diáklány rajza) startolt: a 2005-ben, majd most szeptember 27-én is választási győzelmet arató kancellárnő személyében hazánk régi barátja kapott újabb négy esztendőre bizalmat a legnépesebb Európai Uniós tagállam élén. Gratulálunk! Mogyorósi Géza Merkel kancellár asszony augusztus 19-én Sopronban

Carsten Kümmel Dipl. Tonmeister www.tonmeister-online.de

Carsten Kümmel Dipl. Tonmeister www.tonmeister-online.de Carsten Kümmel Dipl. Tonmeister www.tonmeister-online.de Carsten Kümmel, Starenweg 8a, 82140 Olching DATUM: 23.10.13 Tel.: 08142 6551752 Fax.: 08142 4628228 carsten@tonmeister-online.de Betreff: Beurteilung

Részletesebben

BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH. Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III

BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH. Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III P. b. b. Verlagspostamt 1030 Wien WoGZ 213U BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III 70. Abkommen zwischen der Österreichischen Bundesregierung

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. amely egyrészről az. név: S.C. NUMELE FIRMEI SR.L. székhely: STR., NR. _LOCALITATEA, JUDET, TARA. cégjegyzékszám: NR.REG.

MUNKASZERZŐDÉS. amely egyrészről az. név: S.C. NUMELE FIRMEI SR.L. székhely: STR., NR. _LOCALITATEA, JUDET, TARA. cégjegyzékszám: NR.REG. MUNKASZERZŐDÉS amely egyrészről az név: S.C. NUMELE FIRMEI SR.L. székhely: STR., NR. LOCALITATEA, JUDET, TARA cégjegyzékszám: NR.REG.COMERTULUI adószám: CUI bankszámlaszám: COD IBAN képviseli: _NUME REPREZENTANT

Részletesebben

Látogatás a Heti Válasznál

Látogatás a Heti Válasznál Látogatás a Heti Válasznál Ulicsák Eszter (7.a) Mindenki belegondolhatott már, hogy ki is a mi szeretett újságunk és kedvenc cikkünk szülőanyja, de még inkább, hogy hogyan alkotnak egy hét alatt egy izgalmas,

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV 1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002

Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002 Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Név: Iskola:

Részletesebben

Találkozó az általános iskolákkal Október 4.

Találkozó az általános iskolákkal Október 4. Találkozó az általános iskolákkal 2012. Október 4. Témák Változások a felvételiben Német nyelvi verseny Adatok kérése Felvételi 1. Kevés információ-bizonytalanság Nem lesz tehetséggondozó felvételi, csak

Részletesebben

Eintritt mit der Familie familiäre Sportbewegung im Zeichen der gesunden Lebensweise

Eintritt mit der Familie familiäre Sportbewegung im Zeichen der gesunden Lebensweise Eintritt mit der Familie familiäre Sportbewegung im Zeichen der gesunden Lebensweise Auf Grund meiner jahrzehntelangen Erfahrungen kann die Schule die Einbeziehung der Schüler und durch sie auch der Eltern

Részletesebben

Bretzfeld-Budaörs testvérvárosi kapcsolat. 25 éves évfordulója 2014. május 8-11.

Bretzfeld-Budaörs testvérvárosi kapcsolat. 25 éves évfordulója 2014. május 8-11. Bretzfeld-Budaörs testvérvárosi kapcsolat 25 éves évfordulója 2014. május 8-11. Bretzfeld Budaörs: 25 Jahre Partnerscha 8 11. Mai 2014 Kevés olyan testvérvárosi kapcsolat létezik, amelynek enynyire mélyek

Részletesebben

Prospektus GmbH. 8200 Veszprem, Tartu Str. 6. Ungarn Tel.: +36-88-422-914 Fax: +36-88-405-012 www.prospektusnyomda.hu info@prospektusnyomda.

Prospektus GmbH. 8200 Veszprem, Tartu Str. 6. Ungarn Tel.: +36-88-422-914 Fax: +36-88-405-012 www.prospektusnyomda.hu info@prospektusnyomda. LOGÓ 2 szín felhasználás PANTONE 143C PANTONE COOL Gray 11 Egy lekerekített hatszög formában a Probox P-betűje erősíti a márka nevét, megjegyezhetőségét. A forma térbeliségre utaló perspektívikus megjelenítése

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV 3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

Grenzerfahrungen. Eötvös Schüler zum Abschluss eines etwinning Projekts zu Gast in der Slowakei / eötvösös diákok projektzáró utazása Szlovákiába

Grenzerfahrungen. Eötvös Schüler zum Abschluss eines etwinning Projekts zu Gast in der Slowakei / eötvösös diákok projektzáró utazása Szlovákiába Grenzerfahrungen Eötvös Schüler zum Abschluss eines etwinning Projekts zu Gast in der Slowakei / eötvösös diákok projektzáró utazása Szlovákiába Von Studienrat Richard Guth / Guth Richard német nyelvi

Részletesebben

Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont Nemzetközi Kapcsolatok Szaknyelv Hallás utáni szövegértés teszt Alapfok (B1)

Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont Nemzetközi Kapcsolatok Szaknyelv Hallás utáni szövegértés teszt Alapfok (B1) Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont Nemzetközi Kapcsolatok Szaknyelv Hallás utáni szövegértés teszt Alapfok (B1) 20 p./ Értékelő: kód A rendelkezésre álló idő 30 perc. Ez a Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont

Részletesebben

vasárnap, 2010 május 23-án - a Pünkösd ünnepére egy közös energiameditációt szerveztem.

vasárnap, 2010 május 23-án - a Pünkösd ünnepére egy közös energiameditációt szerveztem. Kedves olvasó, vasárnap, május 23-án - a Pünkösd ünnepére egy közös energiameditációt szerveztem. Bárki ingyenesen részt vehet: 11:00 h - 15:00 h - 17:00 h - 19:00 h - 21:00 h- Ha valaki személyes fölhívással

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV / PROTOKOLL

JEGYZŐKÖNYV / PROTOKOLL JEGYZŐKÖNYV / PROTOKOLL amely készült 2011. szeptember 22-én, 19.00 órakor a Német Általános Iskola és Gimnázium Barátainak és Támogatóinak Egyesülete Vezetőségi ülésén. Helyszín: CHSH Dezső, 1011 Budapest,

Részletesebben

BALASSA JÁNOS HALÁLÁNAK 100. ÉVFORDULÓJÁRA

BALASSA JÁNOS HALÁLÁNAK 100. ÉVFORDULÓJÁRA BALASSA JÁNOS HALÁLÁNAK 100. ÉVFORDULÓJÁRA BALASSA JÁNOS élete 56-dik, tanársága 26-dik évében december hó 9-kén, reggeli 4 órakor meghalt. Az eddig országszerte köztudomásúvá lett gyászos esemény, melynek

Részletesebben

EGY SZIKLAGÖDÖR KERÁMIAANYAGA A HADTÖRTÉNETI MÚZEUM UDVARÁN

EGY SZIKLAGÖDÖR KERÁMIAANYAGA A HADTÖRTÉNETI MÚZEUM UDVARÁN BENCZE ZOLTÁN EGY SZIKLAGÖDÖR KERÁMIAANYAGA A HADTÖRTÉNETI MÚZEUM UDVARÁN 1990-ben a Hadtörténeti Múzeum udvarán, a IV. Béla kori városfal tornyától nyugatra egy feljáró építésének munkálatai során lehetőség

Részletesebben

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY NÉMET NYELV FELADATLAP. 8. osztály megyei forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:...

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY NÉMET NYELV FELADATLAP. 8. osztály megyei forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:... JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET PEDAGÓGIAI SZAKMAI ÉS SZAKSZOLGÁLAT, SZOLNOK OM azonosító szám: 102312 OKÉV nyilvántartási szám: 16-0058-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1100

Részletesebben

VIZSGALEÍRÁS NÉMET NYELV. 8. évfolyamos vizsga

VIZSGALEÍRÁS NÉMET NYELV. 8. évfolyamos vizsga VIZSGALEÍRÁS NÉMET NYELV 8. évfolyamos vizsga A vizsga lebonyolítása: írásbeli április 15-30 között előzetes egyeztetés szerint szóbeli május elején, az írásbeli érettségi vizsga napjaiban A vizsga részei:

Részletesebben

WEIDINGKR GYÖRGY HURLER FERENC

WEIDINGKR GYÖRGY HURLER FERENC WEIDINGKR GYÖRGY HURLER FERENC A budai vár 1687. és 1696. évi helyszínrajzai Tanulmányunkban három vártérképet ismertetünk. Haüy 1687- ben készített térképét, amelyen a házak egy a térképhez tartozó francia

Részletesebben

Mercedes-Benz : Six Sigma Black Belt, (135203 ) Six Sigma Black Belt, Werk Kecskemét, Ungarn (135203)

Mercedes-Benz : Six Sigma Black Belt, (135203 ) Six Sigma Black Belt, Werk Kecskemét, Ungarn (135203) Oktober 2014 Kecskemét, Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. Mercedes-Benz : Six Sigma Black Belt, (135203 ) Six Sigma Black Belt, Werk Kecskemét, Ungarn (135203) Aufgaben Feladatok: Stellennummer

Részletesebben

mi és más népek - összehasonlításuk, karaktereik személyleírás: főként külső tulajdonságok alapján

mi és más népek - összehasonlításuk, karaktereik személyleírás: főként külső tulajdonságok alapján 8. évfolyam A 8. évfolyamon idegen nyelvet tanuló diákok A1 szintű, a Közös európai referenciakeret alapján alapszintű és ezen belül minimumszintű nyelvi ismeretekkel rendelkeznek. A 8. évfolyamon folytatódó

Részletesebben

10. Die Modalverben A módbeli segédigék

10. Die Modalverben A módbeli segédigék 10. 10. Die Modalverben A segédigékkel kifejezhetjük, milyen a viszonyunk a cselekvéshez: akarjuk, szeretnénk, tudjuk stb. Általában egy fôigével együtt használjuk ôket a mondatban. Seit 2 Jahren kann

Részletesebben

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki Semmi új a nap alatt: kisebbségi jogok, kettős állampolgárság, autonómia A mostani kormányzati ciklus nemzetpolitikai alapvetéseként is értelmezhető Orbán Viktor beiktatásakor elhangzott kijelentése: A

Részletesebben

MAssAgEgERäT MASSZÍROZÓ KÉSZÜLÉK

MAssAgEgERäT MASSZÍROZÓ KÉSZÜLÉK Quattromed IV-S MAssAgEgERäT MASSZÍROZÓ KÉSZÜLÉK Ergonomische Massage mit WohlfühlgARAntie ERGONÓMIKUS MASSZÁZS A KÉNYELEMÉRZÉS GARANCIÁJÁVAL QUATTROMED IV-s MAssAgEgERäT MASSZÍROZÓ KÉSZÜLÉK Unsere Wirbelsäule

Részletesebben

NÉMET NYELV. Célok és feladatok. Fejlesztési, kimeneti követelmények

NÉMET NYELV. Célok és feladatok. Fejlesztési, kimeneti követelmények NÉMET NYELV Célok és feladatok A nyelvoktatás célja a kommunikatív kompetencia kialakítása, azaz a tanuló képessé tétele arra, hogy idegen nyelvű környezetben képes legyen megoldani felmerülő problémáit,

Részletesebben

Meghívó a gyermekkorcsoport 9. Nemzetközi Delphincupjára Simmeringen

Meghívó a gyermekkorcsoport 9. Nemzetközi Delphincupjára Simmeringen Meghívó a gyermekkorcsoport 9. Nemzetközi Delphincupjára Simmeringen Idöpont: Szombat 24.10.2009 Verseny helye: Medence: Idömérés: Fedett uszoda Simmering A -1110 Wien, Simmeringer Hauptstraße/ Florian

Részletesebben

Német nyelv 5-6.évfolyam. 4.forduló

Német nyelv 5-6.évfolyam. 4.forduló Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Vasi Géniusz- Tehetségsegítı hálózat a Nyugat-Dunántúlon TÁMOP-3.4.4/B-08/1-2009-0014 Német nyelv 5-6.évfolyam 4.forduló

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes ülésére 9. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes ülésére Tárgy: Önrész biztosítása a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

11. Kormányzói levél, 2014. május

11. Kormányzói levél, 2014. május Sólyom Bódog Kormányzó 2013 / 2014 Éld meg a Rotaryt, változtass meg életeket RC Szekszárd /Ron D. Burton/ 11. Kormányzói levél, 2014. május Kedves Barátaim! Minden Rotary év legnagyobb központi, és egyúttal

Részletesebben

HÍRLEVÉL INFORMATIONSBRIEF. az ÁFA irányelvhez kapcsolódó 282/2011/EU végrehajtási rendeletről

HÍRLEVÉL INFORMATIONSBRIEF. az ÁFA irányelvhez kapcsolódó 282/2011/EU végrehajtási rendeletről HÍRLEVÉL INFORMATIONSBRIEF az ÁFA irányelvhez kapcsolódó 282/2011/EU végrehajtási rendeletről Hírlevelünk célja, hogy tájékoztassuk Önöket a 282/2011/ EU végrehajtási rendelet fő tartalmi elemeiről, amely

Részletesebben

Ma egy 100% életszerű német élethelyzetbe viszlek el! Gyere velem!

Ma egy 100% életszerű német élethelyzetbe viszlek el! Gyere velem! Ma egy 100% életszerű német élethelyzetbe viszlek el! Gyere velem! Ha úgy hozza az élet, hogy irány Németország, Ausztria vagy Svájc, mert ott könnyebbnek látod az életet, akkor állásinterjúra akkor is

Részletesebben

FÖLDRAJZ NÉMET NYELVEN GEOGRAPHIE

FÖLDRAJZ NÉMET NYELVEN GEOGRAPHIE Földrajz német nyelven középszint 0623 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 15. FÖLDRAJZ NÉMET NYELVEN GEOGRAPHIE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA MITTLERE STUFE SCHRIFTLICHE ABITURPRÜFUNG JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Wirtschaftsdeutsch, Tourismus und Gastgewerbe 50

Wirtschaftsdeutsch, Tourismus und Gastgewerbe 50 BGF NYTK B2 Wirtschaftsdeutsch, Tourismus und Gastgewerbe 50 Aufgabenmuster Schreiben Minuten 20 Punkte FÜR DIE LÖSUNG DER AUFGABE BENUTZEN SIE DAS LÖSUNGSBLATT! (Az alábbiakban a feladatlap után a javításhoz

Részletesebben

I. Olvasáskészség 1. Maximális pontszám: 15. Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd annak alapján válaszoljon magyarul a kérdésekre!

I. Olvasáskészség 1. Maximális pontszám: 15. Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd annak alapján válaszoljon magyarul a kérdésekre! I. Olvasáskészség 1. Maximális pontszám: 15 Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd annak alapján válaszoljon magyarul a kérdésekre! Immer mehr Bürger lehnen die Sommerzeit ab Der Widerstand gegen

Részletesebben

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY 2008/2009. NÉMET NYELV FELADATLAP. 8. osztály iskolai forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:...

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY 2008/2009. NÉMET NYELV FELADATLAP. 8. osztály iskolai forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:... JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET PEDAGÓGIAI SZAKMAI ÉS SZAKSZOLGÁLAT, SZOLNOK OM azonosító szám: 102312 OKÉV nyilvántartási szám: 16-0058-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1100

Részletesebben

Markthalle Budapest an der Fehérvári-Straße Architektur: Kertész Építész Stúdió (Kertész András, Frikker Zsolt, Bó di Imre)

Markthalle Budapest an der Fehérvári-Straße Architektur: Kertész Építész Stúdió (Kertész András, Frikker Zsolt, Bó di Imre) Die Formbarkeit des Betons, die Edelkeit und die vielfältige Struktur seines Oberflächendesigns sowie seine hohe Festigkeit bieten fast uneingeschränkte Möglichkeiten für Architekten, Garten- und Möbelplaner.

Részletesebben

Wirtschaftsdeutsch. Aufgabenmuster

Wirtschaftsdeutsch. Aufgabenmuster BGF NYTK Wirtschaftsdeutsch Aufgabenmuster B2 Schreiben 50 Minuten 20 Punkte FÜR DIE LÖSUNG DER AUFGABE BENUTZEN SIE DAS LÖSUNGSBLATT! (Az alábbiakban a feladatlap után a javításhoz használt megoldási

Részletesebben

Diákok tanárszerepben

Diákok tanárszerepben Diákok tanárszerepben Tanulás tanítása és kooperatív tanulási formák projektnap A 9. évfolyam osztályai 2014. szeptember 22-én projektnapon vettek részt. Intézményünkben a kooperatív munkaformák formák

Részletesebben

NÉMET CSOPORTOS TANFOLYAMOK TEMATIKA

NÉMET CSOPORTOS TANFOLYAMOK TEMATIKA INVEST ENGLISH NYELVISKOLA 1147 BUDAPEST, Lovász utca 7. [XIV. kerület] +36 20 583 2208 info@investenglish.hu www.investenglish.hu NÉMET CSOPORTOS TANFOLYAMOK TEMATIKA TARTALOM I. ELSŐ SZINT... 2 II. MÁSODIK

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés/szervíz, oktatás 3-9. DK-kábelösszekötő dobozok 10-137 1,5-240 mm 2, IP 54-67

Tartalomjegyzék. Bevezetés/szervíz, oktatás 3-9. DK-kábelösszekötő dobozok 10-137 1,5-240 mm 2, IP 54-67 Tartalomjegyzék Bevezetés/szervíz, oktatás 3-9 -kábelösszekötő dobozok 10-137 1,5-240 mm 2, IP 54-67 -kiselosztók 138-197 63 A-ig, 3-54 osztásegység, IP 54-65 Elosztószekrények ajtóval 198-277 250 A-ig,

Részletesebben

Német nyelv 5-6.évfolyam. 1.forduló

Német nyelv 5-6.évfolyam. 1.forduló Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Vasi Géniusz- Tehetségsegítı hálózat a Nyugat-Dunántúlon TÁMOP-3.4.4/B-08/1-2009-0014 Német nyelv 5-6.évfolyam 1.forduló

Részletesebben

VERTEBRATA HUNGARICA M USE I HlSTORICO - NATURALIS HUNGARICI Tom. VII. 1965. Fosc. 1-2.

VERTEBRATA HUNGARICA M USE I HlSTORICO - NATURALIS HUNGARICI Tom. VII. 1965. Fosc. 1-2. VERTEBRATA HUNGARICA M USE I HlSTORICO - NATURALIS HUNGARICI Tom. VII. 1965. Fosc. 1-2. Ritka nagyemlősök a régi Állatkertben 1 Irta: Anghi Csaba Budapest Főváros Állat- és Növénykertje, Budapest 1966-ban

Részletesebben

Osztályozóvizsga évfolyam SCHRITTE INTERNATIONAL 1. TANKÖNYV

Osztályozóvizsga évfolyam SCHRITTE INTERNATIONAL 1. TANKÖNYV Osztályozóvizsga 9.-10. évfolyam SCHRITTE INTERNATIONAL 1. TANKÖNYV 9. évfolyam írásbeli: 1. könyv - W-Frage - Aussage : Ich heiße/ich bin - Personalpronomen: ich, du, er.. - Verbkonjugation (ich. du.

Részletesebben

FÖLDRAJZ NÉMET NYELVEN

FÖLDRAJZ NÉMET NYELVEN Földrajz német nyelven középszint 1012 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 16. FÖLDRAJZ NÉMET NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 1. AUFGABE

Részletesebben

Eset Hímnem Nőnem Semlegesnem Többes szám

Eset Hímnem Nőnem Semlegesnem Többes szám Benkő Attila 14. Névmások típusai és ragozása II. 14.1. A melléknévi birtokos névmás ragozása A birtokos névmás ragozása megegyezik az ein, eine, ein, illetve a kein, keine, kein határozatlan névelők ragozásával.

Részletesebben

HAGYOMÁNY ÉS LUXUS STÍLUSOSAN BERENDEZETT KÖRNYEZETBEN

HAGYOMÁNY ÉS LUXUS STÍLUSOSAN BERENDEZETT KÖRNYEZETBEN HAGYOMÁNY ÉS LUXUS STÍLUSOSAN BERENDEZETT KÖRNYEZETBEN DIE STILVOLLE ART, GESCHICHTE EXKLUSIV ZU ERLEBEN Megfelelő helyszínt keres rendezvények, üzleti tárgyalások vagy alkalmi összejövetelek lebonyolításához?

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÉS TECHNIKATÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY BORSOD MEGYÉBEN HAJDÚ RÁFIS JÁNOS

MEZŐGAZDASÁGI ÉS TECHNIKATÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY BORSOD MEGYÉBEN HAJDÚ RÁFIS JÁNOS MEZŐGAZDASÁGI ÉS TECHNIKATÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY BORSOD MEGYÉBEN HAJDÚ RÁFIS JÁNOS Egy rendhagyó múzeum születése és fejlődése bontakozik ki az alábbi írásból. Létrejöttét, céljait tekintve olyan igény kielégítésére

Részletesebben

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás Az Európai Unióról dióhéjban Továbbtanulás, munkavállalás Dorka Áron EUROPE DIRECT - Pest Megyei Európai Információs Pont Cím: 1117 Budapest Karinthy F. utca 3. Telefon: (1) 785 46 09 E-mail: dorkaa@pmtkft.hu

Részletesebben

IN ZIRKUS Themenbearbeitung Lehr- und Lernmaterialien Teil 2

IN ZIRKUS Themenbearbeitung Lehr- und Lernmaterialien Teil 2 IN ZIRKUS Themenbearbeitung Lehr- und Lernmaterialien Teil 2 Zielgruppe Schüler von 9 bis 10 Jahren Autorinnen Kuszman Nóra, Némethné Gálvölgyi Mária, Sárvári Tünde A kiadvány KHF/334-5/2009 engedélyszámon

Részletesebben

Irrtümer. 1620_25 Blaue Blume, Max Hueber Verlag 2002. Der Ötzi

Irrtümer. 1620_25 Blaue Blume, Max Hueber Verlag 2002. Der Ötzi Irrtümer 6 A szövegek Egy érdekes könyv komoly vitát váltott ki. A vita arról folyt, hogy valóban emelik-e a dohányzás és a dohányosok az egészségügyi költségeket, mint ahogy sokan gondolják. Két professzor

Részletesebben

Európai ünnepnapok 2012

Európai ünnepnapok 2012 Európai ünnepnapok 2012 Ausztria október 26. december 8. Úrnapja Az örökös semlegesség ünnepe napja Szeplőtelen fogantatás ünnepe Belgium július 21. november 2. november 11. december 6. Nemzeti ünnep napja

Részletesebben

Német nyelv 5-6. évfolyam 2.forduló

Német nyelv 5-6. évfolyam 2.forduló Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Vasi Géniusz- Tehetségsegítő hálózat a Nyugat-Dunántúlon TÁMOP-3.4.4/B-08/1-2009-0014 Német nyelv 5-6. évfolyam 2.forduló

Részletesebben

EK-TípusVizsgálati Tanúsítvány EG-Baumusterprüfbescheinigung

EK-TípusVizsgálati Tanúsítvány EG-Baumusterprüfbescheinigung ROBBANÁSBIZTOS BERENDEZÉSEK VIZSGÁLÓ ÁLLOMÁSA Prüfstelle für Explosionsgeschützte Betriebsmittel 1/5 Ungarn, 1037 Budapest, Mikoviny S. u. 2-4. tel/fax: 36 1 250 1720 E-mail: bkiex@elender.hu (1) EK-TípusVizsgálati

Részletesebben

NÉMET TESTVÉRISKOLÁNK DIÁKJAINAK LÁTOGATÁSA BESUCH DER SCHÜLER UNSERER DEUTSCHEN PARTNERSCHULE

NÉMET TESTVÉRISKOLÁNK DIÁKJAINAK LÁTOGATÁSA BESUCH DER SCHÜLER UNSERER DEUTSCHEN PARTNERSCHULE 2010. 09.28 10. 05. Mit is érdemes tudni Magyarországról? És melyek a leghasznosabb magyar szavak? Ezeket is megtudhatták a német diákok a Dobóban. Emellett iskolánk technikai felszereltsége kápráztatta

Részletesebben

KÖZMEGHALLGATÁS BESZÁMOLÓ. KÉSZÜLT KOMLÓ VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2015. DECEMBER 09-i K Ö Z M E G H A L L G A T Á S Á N

KÖZMEGHALLGATÁS BESZÁMOLÓ. KÉSZÜLT KOMLÓ VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2015. DECEMBER 09-i K Ö Z M E G H A L L G A T Á S Á N KÖZMEGHALLGATÁS BESZÁMOLÓ KÉSZÜLT KOMLÓ VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2015. DECEMBER 09-i K Ö Z M E G H A L L G A T Á S Á N Tisztelettel köszöntöm meghívott vendégeinket, klubtagokat, oktatási

Részletesebben

CSECSEM Ő- ÉS GYERMEKHALANDÓSÁG KÉT PEST KÖRNYÉKI KÖZSÉGBEN A MÚLT SZÁZAD 7 0 8 0 -AS ÉVEIBEN

CSECSEM Ő- ÉS GYERMEKHALANDÓSÁG KÉT PEST KÖRNYÉKI KÖZSÉGBEN A MÚLT SZÁZAD 7 0 8 0 -AS ÉVEIBEN CSECSEM Ő- ÉS GYERMEKHALANDÓSÁG KÉT PEST KÖRNYÉKI KÖZSÉGBEN A MÚLT SZÁZAD 7 0 8 0 -AS ÉVEIBEN írta: KÁRPÁTI ENDRE (Budapest) 1876 őszén a Rókus-kórház szülészeti osztályának fiatal segédorvosa megrázó

Részletesebben

ÓRATERV. Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök

ÓRATERV. Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök ÓRATERV A pedagógus neve: dr. Horváth Beáta Éva Műveltségi terület: Idegen nyelvek (Élő idegen nyelvek) Tantárgy: Német nyelv Osztály: 12/C Nyelvi előkészítő osztály Az óra témája: Zukunftspläne, Interview

Részletesebben

Meghívó. A kocsi Aranykocsi Néptáncegyüttes. LUCKY BRIDGE kitûnõ magyarországi tánczenekar ÜSTÖKÖS hazai szórakoztató zenekar MAGYAROS BÜFÉ!

Meghívó. A kocsi Aranykocsi Néptáncegyüttes. LUCKY BRIDGE kitûnõ magyarországi tánczenekar ÜSTÖKÖS hazai szórakoztató zenekar MAGYAROS BÜFÉ! Meghívó A Zürichi Magyar Egyesület szeretettel meghívja Önt, kedves családját és barátait 2010. január 30-án a SWISSÔTELBEN sorra kerülõ hagyományos Zürichi Magyar Bálra BÁLNYITÓ FIATALOK BEMUTATÁSA ÉS

Részletesebben

Történelem levelező verseny II. FORDULÓ

Történelem levelező verseny II. FORDULÓ Történelem levelező verseny II. FORDULÓ I. Ismerd fel a leírások alapján és jelöld be a vaktérképen a forradalom és szabadságharc vidéki eseményeinek helyszíneit a számok megfelelő helyre történő beírásával!

Részletesebben

WiR gratulieren GRATULÁLUNK!

WiR gratulieren GRATULÁLUNK! Reflexmat Seit der Gründung im Jahre 2000 steht der Name CaSaDa für hochwertige Produkte im Bereich Wellness und fitness. WiR gratulieren GRATULÁLUNK! Mit dem Kauf dieser Fußreflexzonen-Matte haben sie

Részletesebben

Szabadságharc /Freiheitskrieg/ (1848-1849)

Szabadságharc /Freiheitskrieg/ (1848-1849) 17 Ferenc Jozsef 2007 01.qxd 8/25/08 2:54 AM Page 113 Szabadságharc /Freiheitskrieg/ (1848-1849) 608 608. Dukát (Au) 1848 Körmöcbánya /Kremnitz/ Av: V FERD MAGY H T ORSZ -KIRÁLYA ERD N FEJED álló király

Részletesebben

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 A jogok generációi...3 A hatalmi ágak elválasztása... 4 Az Alaptörvény és a korábbi Alkotmány kapcsolata... 4 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 1.1.

Részletesebben

C2 1 1 135. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A programkövetelmény nyelvre vonatkozó adatai. 960 óra (+ 180 óra OP)

C2 1 1 135. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A programkövetelmény nyelvre vonatkozó adatai. 960 óra (+ 180 óra OP) C2 1 1 135 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve, vagy cég neve Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft. A programkövetelmény nyelvre vonatkozó adatai Nyelv megnevezése

Részletesebben

Alumínium bejárati ajtók Modell családokról általában. Tartalomjegyzék

Alumínium bejárati ajtók Modell családokról általában. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Modell megnevezések széria P00 széria P00 széria P300 széria P400 3 széria P500 3 Méretfüggő kivitelek 3 Díszítő elemek iránya 4 Nemesacél lizénák 4 Fa dekor 5 Beton design 6 Szín logika

Részletesebben

BALOGH BÉLA, PUTNOK ÉS HARMAC TÖRTÉNETÍRÓJA

BALOGH BÉLA, PUTNOK ÉS HARMAC TÖRTÉNETÍRÓJA BALOGH BÉLA, PUTNOK ÉS HARMAC TÖRTÉNETÍRÓJA BODNÁR MÓNIKA Balogh Béla nevével először debreceni egyetemistaként találkoztam, mikor a néprajzi tanszék hallgatójaként részt vettem az akkor induló Gömör-kutatásban.

Részletesebben

Geschichte: Története: Magyarország létrejötte a magyar törzsek kárpátmedencei

Geschichte: Története: Magyarország létrejötte a magyar törzsek kárpátmedencei Története: Magyarország létrejötte a magyar törzsek kárpátmedencei honfoglalásához köthető. Ettől kezdve több mint 1000 éven át Magyarország története a Kárpát-medence történetével volt azonos. A magyar

Részletesebben

Anyanyelvi lektor: Prof. Dr. Kai Günther. A legfontosabb német elöljárószók és esetvonzataik

Anyanyelvi lektor: Prof. Dr. Kai Günther. A legfontosabb német elöljárószók és esetvonzataik A legfontosabb német elöljárószók és esetvonzataik bis Präpositionen mit Akkusativ -ig (időben, térben) Ich bleibe bis nächsten Sonntag hier. Bis hierher gibt es keine Fragen. (DE: Gehen Sie bis zur Ecke.)

Részletesebben

Reisen Unterkunft. Unterkunft - Finden. Unterkunft - Buchen. Nach dem Weg zur Unterkunft fragen

Reisen Unterkunft. Unterkunft - Finden. Unterkunft - Buchen. Nach dem Weg zur Unterkunft fragen - Finden Wo kann ich finden? Nach dem Weg zur fragen Hol találom a?... ein Zimmer zu vermieten?... kiadó szoba? Art der... ein Hostel?...hostel? Art der... ein Hotel?... egy hotel? Art der... eine Frühstückspension?...bed

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP / XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP / XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV 2. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 60 perc

Részletesebben

Mit jelent számomra az Európai Unió?

Mit jelent számomra az Európai Unió? Mit jelent számomra az Európai Unió? Az Európai Unió egy 27 tagállamból álló gazdasági és politikai unió. Európa szomszédos országainak háborús kapcsolata érdekében jött létre a legsűrűbben lakott régió,

Részletesebben

6. évfolyam Német nyelv

6. évfolyam Német nyelv IDEGEN NYELVI MÉRÉS 2015. június 11. 6. évfolyam Német nyelv Általános tudnivalók a feladatokhoz Ez a füzet német nyelvi feladatokat tartalmaz. feladatsor két részből áll. z I. részben hangfelvételeket

Részletesebben

5. Zipernowsky Nyelvi Verseny NÉMET. 3. forduló: Quiz

5. Zipernowsky Nyelvi Verseny NÉMET. 3. forduló: Quiz 5. Zipernowsky Nyelvi Verseny 2010-2011 NÉMET 3. forduló: Quiz Kedves Versenyző! Gratulálunk, hogy sikeresen megoldottad a Zipernowsky Nyelvi Verseny 2. fordulóját. A 3. forduló 6 feladatból (Aufgabe)

Részletesebben

bab.la Kifejezések: Személyes Jókívánságok német-német

bab.la Kifejezések: Személyes Jókívánságok német-német Jókívánságok : Házasság Herzlichen Glückwunsch! Für Euren gemeinsamen Lebensweg wünschen wir Euch alle Liebe und alles Glück dieser Welt. Herzlichen Glückwunsch! Für Euren gemeinsamen Lebensweg wünschen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV / PROTOKOLL

JEGYZŐKÖNYV / PROTOKOLL JEGYZŐKÖNYV / PROTOKOLL amely készült 2011. május 11-én, 11.00 órakor a Német Általános Iskola és Gimnázium Barátainak és Támogatóinak Egyesülete Vezetőségi ülésén. Helyszín: 1121 Budapest, Mártonhegyi

Részletesebben

1. fejezet. 2. fejezet

1. fejezet. 2. fejezet Tartalomjegyzék 1. fejezet Nemzet, állam, kisebbség 13 1.1. A nemzetpolitika alapjai 13 1.2. Magyarok kisebbségben 17 1.2.1. A trianoni békeszerződés 17 1.2.2. A két világháború közötti időszak 18 1.2.3.

Részletesebben

Dr. Mezős Tamás, Elnök Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1.

Dr. Mezős Tamás, Elnök Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1. Dr. Mezős Tamás, Elnök Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1. Tárgy: Roma Parlament (VIII. Tavaszmező u.6.) és Műteremház és Művészkert (VIII. József u. 37.) műemlékvédelmi

Részletesebben

Einfluss der Furttiefen auf die Ökonomie der Schifffahrt

Einfluss der Furttiefen auf die Ökonomie der Schifffahrt Einfluss der Furttiefen auf die Ökonomie der Schifffahrt. DK Workshop Zukunftsorientierte Fahrrinnenparameter für die Wasserstraße Donau Budapest 29.09.2010. Attila Bencsik Europäische Fluß-Seetransport

Részletesebben

MAGYAR JOGTUDÓSOK MAGYAR. Hamza Gábor IV. ELTE EÖTVÖS KIADÓ

MAGYAR JOGTUDÓSOK MAGYAR. Hamza Gábor IV. ELTE EÖTVÖS KIADÓ Ungarische Rechtsgelehrte IV. Az olvasó a kiemelkedő magyar (magyarországi) jogtudósok életét és munkásságát bemutató sorozat negyedik kötetét tartja kezében. A sorozat első kötete 1999-ben, a második

Részletesebben

Modultyp Kreative Kommunikation Zielgruppe Schüler von 16 bis 19 Jahren Niveaustufe B2 AutorInnen Boócz-Barna Katalin, Jaszenovics Sándor A kiadvány az Educatio Kht. kompetenciafejlesztő oktatási program

Részletesebben

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések 1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések Alkotmány: constitutio közös állapot, közös megegyezés, hogy milyen szabályok

Részletesebben

A tanóra megbeszélésének folyamata

A tanóra megbeszélésének folyamata A tanóra megbeszélésének folyamata I. A tanítók az önértékelési szempontok alapján összefoglalják és értékelik a tanórán végzett munkájukat II. A hallgatótársak kérdéseket tesznek fel a látottakkal kapcsolatban

Részletesebben

Menschen um uns wie sind sie?

Menschen um uns wie sind sie? Menschen um uns wie sind sie? Charaktereigenschaften Modultyp Kreative Kommunikation Zielgruppe Schüler von 12 bis 15 Jahren Niveaustufe A1 Autorinnen Dömők Szilvia, Somló Katalin A kiadvány az Educatio

Részletesebben

A FELSÉGSÉRTÉS TÉNYÁLLÁSA A CSEMEGI-KÓDEXBEN SZABÓ ISTVÁN

A FELSÉGSÉRTÉS TÉNYÁLLÁSA A CSEMEGI-KÓDEXBEN SZABÓ ISTVÁN Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXIX/1. (2011) pp. 107 117 A FELSÉGSÉRTÉS TÉNYÁLLÁSA A CSEMEGI-KÓDEXBEN SZABÓ ISTVÁN I. A fontosabb államelleni bűncselekmények és ezek elhatárolása Az 1878-as

Részletesebben

Német nyelv 5-6.évfolyam. 3.forduló

Német nyelv 5-6.évfolyam. 3.forduló Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Vasi Géniusz- Tehetségsegítı hálózat a Nyugat-Dunántúlon TÁMOP-3.4.4/B-08/1-2009-0014 Német nyelv 5-6.évfolyam 3.forduló

Részletesebben

Az Imre Samu Nyelvi Intézet ünnepi megnyitója a sajtóban:

Az Imre Samu Nyelvi Intézet ünnepi megnyitója a sajtóban: Az Imre Samu Nyelvi Intézet ünnepi megnyitója a sajtóban: I. Nyomtatott sajtó: MTI Híranyag: Tudomány - Megalakult az Imre Samu Nyelvi Intézet Bécs, 2007. november 23., péntek (MTI) - A Magyar Tudományos

Részletesebben

Hídépítés és integráció sokszínű társadalmakban

Hídépítés és integráció sokszínű társadalmakban Tisztelt résztvevő, Köszönjük, hogy támogatja kutatásunkat és segít megtalálni az államok és etnikailag sokszínű csoportok vagy egyéb kisebbségi közösségek (beleértve a nyelvi, vallási, kulturális, és

Részletesebben

1900 körüli városlodi étkészlet

1900 körüli városlodi étkészlet 1900 körüli városlodi étkészlet SERGŐ ERZSÉBET Korábban is volt a Vendéglátóipári Múzeumban olyan, étkészletegyüttesek gyűjtésére irányuló tendencia, hogy a kiállításokon terítékeket lehessen bemutatnunk.

Részletesebben

Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont Nemzetközi Kapcsolatok Szaknyelv Nyelvismereti teszt Alapfok (B1)

Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont Nemzetközi Kapcsolatok Szaknyelv Nyelvismereti teszt Alapfok (B1) Nyelvismereti teszt 20 p./ Értékelő: kód A nyelvismereti és az olvasott szövegértés teszt megoldására együttesen rendelkezésre álló idő 50 perc. Írja a válaszokat a lap alján található megoldólapra! A

Részletesebben

Az Európai Unió. Az Európai Unió zászlaja 1986-ban kezdték használni az Európai zászlót az Európai Közösségek jelképeként. Az Unió tagállamai

Az Európai Unió. Az Európai Unió zászlaja 1986-ban kezdték használni az Európai zászlót az Európai Közösségek jelképeként. Az Unió tagállamai Az Európai Unió Az Unió jelmondata: In varietate concordia (magyarul: Egység a sokféleségben) Himnusza: Örömóda Az Európai Unió zászlaja 1986-ban kezdték használni az Európai zászlót az Európai Közösségek

Részletesebben

DR. MUNDT THOMASNÉ * Prezentációk nemzetközi vásárokon

DR. MUNDT THOMASNÉ * Prezentációk nemzetközi vásárokon DR. MUNDT THOMASNÉ * Prezentációk nemzetközi vásárokon Präsentationen auf internationalen Messen Messen sind Kommunikationsveranstaltungen, die als Teil des Gesamtmarketings das eigene Image stärken und

Részletesebben

Hírlevél Transzferár ellenőrzés. Informationsbrief Kontrolle der Transferpreise

Hírlevél Transzferár ellenőrzés. Informationsbrief Kontrolle der Transferpreise Hírlevél Transzferár ellenőrzés Az előző évekhez hasonlóan idén is a figyelem középpontjában marad a kapcsolt vállalkozások közötti transzferár-képzés, különösen a pénzügyi műveleteket illetően. A NAV

Részletesebben

KG 51R F K. 1 Az igénylést benyújtó személy adatai. 2 Az igénylő személy házas- ill. élettársának adatai

KG 51R F K. 1 Az igénylést benyújtó személy adatai. 2 Az igénylő személy házas- ill. élettársának adatai Az igénylést benyújtó személy neve és keresztneve Name und der antragstellenden Person Családi pótlék sz. F K Kindergeld-Nr. KG 51R Külföld melléklet német családi pótlék igényléséhez, dátum:.. olyan személyek

Részletesebben

Lesefüchse gesucht Olvasás szerelmesei kerestetnek

Lesefüchse gesucht Olvasás szerelmesei kerestetnek Lesefüchse gesucht Olvasás szerelmesei kerestetnek Eötvös Schüler nehmen am internationalen Lesewettbewerb teil Nach der Schulrunde geht es für drei Schüler in die Regionalrunde / Eötvös diákok nemzetközi

Részletesebben

Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre!

Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre! Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat 38-43. részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre! Ha a filmsorozat CD-változata nem áll rendelkezésetekre, az interneten

Részletesebben

Adott esetben születési név és korábbi házassági név Keresztnév Vorname ggf. Geburtsname und Name aus früherer Ehe

Adott esetben születési név és korábbi házassági név Keresztnév Vorname ggf. Geburtsname und Name aus früherer Ehe Családi pótlék sz. Kindergeld-Nr. Familienkasse Az igénylést benyújtó személy adóazonosító száma Németországban (feltétlenül kitöltendő) Steuer-ID der antragstellenden Person in Deutschland (zwingend ausfüllen)

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV 9-12. ÉVFOLYAM

HELYI TANTERV NÉMET NYELV 9-12. ÉVFOLYAM HELYI TANTERV NÉMET NYELV NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMRA ÉPÜLŐ NYELVI KÉPZÉS 9-12. ÉVFOLYAM A nyelvtanulás keretei Hozott nyelv esetén a NAT 2003 az A1-A2-es szintet tekinti induló szintnek, így mi is innen

Részletesebben

A KERBÁJT NÉMET NÉPZENÉJE

A KERBÁJT NÉMET NÉPZENÉJE A KERBÁJT NÉMET NÉPZENÉJE Az eddigiek során nem volt érzékelhető, s csak az elmúlt pár hétben vált nyilvánvalóvá, hogy a menetnél játszott zeneszámok és a placcon játszott sváb zeneszámok, sokak számára

Részletesebben

Utazás Szállás. Szállás - Keresés. Szállás - Foglalás. Útbaigazítás kérése. ... kiadó szoba?... ein Zimmer zu vermieten? szállásfajta.

Utazás Szállás. Szállás - Keresés. Szállás - Foglalás. Útbaigazítás kérése. ... kiadó szoba?... ein Zimmer zu vermieten? szállásfajta. - Keresés Hol találom a? Útbaigazítás kérése Wo kann ich finden?... kiadó szoba?... ein Zimmer zu vermieten?...hostel?... ein Hostel?... egy hotel?... ein Hotel?...bed and breakfast?...kemping? Milyenek

Részletesebben