OPENING. Modul 1. Regionális turisztikai együttműködés Dél-Csehországi régió Waldviertel (Silva Nortica Eurégió)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OPENING. Modul 1. Regionális turisztikai együttműködés Dél-Csehországi régió Waldviertel (Silva Nortica Eurégió)"

Átírás

1 Modul 1 Regionális turisztikai együttműködés Dél-Csehországi régió Waldviertel (Silva Nortica Eurégió) OPENING OPtimized ENlargement TrainING Academy

2 Modul 1: Turisztikai együttműködés Modul 2: Nők egészsége Modul 3: Integratív várostervezés Modul 4: Ecodata Kiadja Bécs város, MD-VD A tartalomért felelős Jihočeská Silva Nortica JčSN Grenzüberschreitendes Impulszentrum GIZ NORD Wallenberger & Linhard Regionalberatung GmbH Modulkoordináció & szerkesztés Europaforum Wien Alexander Wolffhardt, Johannes Lutter Fordítás Básthy Orsolya Lektorálás Marlene Hutter Grafika neuwirthåsteinborn, Idegennyelvű fotókészlet Karin Enzinger, Artemiss Nyomda druckreif.at, Wien Stadt Wien, 2005 Minden jog fenntartva. Az OPENING projekt az Európai Bizottság Határon átnyúló kezdeményezések a helyi és regionális hatóságok között a csatlakozó országokkal határos EU-régiókban című program keretében nyújtott anyagi támogatásával valósult meg. Az ebben a jelentésben közölt tartalmak a projektben résztvevő partnerek nézeteit tükrözik és nem tekintendők az Európai Unió hivatalos véleményének.

3 Modul 5: Képzési menedzsment Modul 6: Terület- és közlekedéstervezés Modul 7: Fenntartható energiahasznosítás Előszó 2 Célkitűzések és tevékenységek 3 A projektmodul területi behatárolása 5 A Silva Nortica Eurégió 5 Az Eurégió határ menti mikrorégiói / kistérségei 6 Az együttműködés jelenlegi helyzetének elemzése 7 A határon átnyúló infrastruktúra elemzése 7 A turisztikai kínálat elemzése 11 A társadalom és a turisztikai intézmények elemzése 17 A turizmus területén végzett marketing és médiamunka elemzése 18 Szintézis - Javaslatok 21 Alapvető programdokumentumok 21 Közös célok, intézkedések és tevékenységek 24 Javaslatok közös projektekre Összefoglalás 30 Szolgáltató rész: A modulpartnerek elérhetőségei 31 27

4 Modul 1: Turisztikai együttműködés Modul 2: Nők egészsége Modul 3: Integratív várostervezés Modul 4: Ecodata Előszó május 1-jén, tíz új tagállam csatlakozásával megvalósult az Európai Unió eddigi legnagyobb és legmélyrehatóbb bővítése. A vasfüggöny egész kontinenst átszelő törésvonala begyógyult, és ma már összeköti azt a térséget, amit évtizedekig szétválasztott. Különösen a közép-európai térségben, Csehország, Szlovákia, Magyarország és Ausztria találkozásánál indul fejlődésnek egy új európai központi régió a CENTROPE Közép- Európa régió, amelyet nemcsak a múltbéli kulturális közösség, hanem a jelen figyelemre méltó gazdasági dinamikája is jellemez. Az EU-bővítés különféle gazdasági, szociális és regionális hatásairól az elmúlt években részletes felmérések készültek. Az elkészült tanulmányok egyik legjelentősebb közös felismerése, hogy az átmeneti problémákat amelyek jelentkezése mindenekelőtt a határmenti régiókban prognosztizálható előrelátó, határon átnyúló együttműködéssel és intézkedésekkel közösen kell enyhíteni. A Bécs városa által kezdeményezett és az Európai Unió társfinanszírozásában megvalósult OPENING projekttel határozott lépés történt a CENTROPE régióban már meglévő együttműködés intenzívebbé tételének, és különösen a régi és új tagállamok helyi és regionális szervei közötti konkrét együttműködéseken alapuló projektek és strukturált tapasztalatcserék előkészítésének irányába. Az OPENING munkája során nagy figyelmet fordítottunk a tartalmak sokszínűségére és a módszertani rugalmasságra. Összesen hét tematikus projektmodul került megvalósításra minden esetben más és más szereplőkkel, a célcsoportok által önállóan megfogalmazott, eltérő kérdésfelvetésekkel, valamint az egyes problémahelyzetekhez igazított módszerekkel. Ez a felmerülő problémákkal és lehetséges megoldási modellekkel szemben tanúsított nyitottság a projekt sikerességét döntően befolyásoló tényező volt. Ez a kézikönyv a Regionális turisztikai együttműködés a Dél-Csehország régió és a Waldviertel (Silva Nortica Eurégio) között című projektmodul eredményeit foglalja össze. A modullal illetve a témával foglalkozó szereplők és intézmények felsorolása a kézikönyv végén, a szolgáltató részben található meg. További részletes információkat, valamint az OPENING keretében megvalósuló többi projektmodulra vonatkozó áttekintést a honlap nyújt. Dr. Peter Pollak Bécs város, Magisztrátusvezetés Az alkotmány-szolgálati és EU-ügyekért felelős csoport vezetője Projektgazda Dr. Johannes Lutter Europaforum Wien Projektmenedzsment

5 Modul 5: Képzési menedzsment Modul 6: Terület- és közlekedéstervezés Modul 7: Fenntartható energiahasznosítás 3 Célkitűzések és tevékenységek Célkitűzések Több mint egy évtizeddel a vasfüggöny lehullása után az Alsó-Ausztria és Csehország határának két oldalán elterülő régiók még mindig nem alkotnak egy teljesen integrált egységes gazdasági térséget. Ez vonatkozik nem utolsó sorban az idegenforgalomra is: a határon átnyúló, közös turisztikai térségek kiépítése mindeddig csupán akadozva haladt előre. A gazdaság növekedését, a munkahelyteremtést és a humán erőforrás megerősítését lehetővé tevő, meglévő adottságok nincsenek kellő mértékben kihasználva. Pedig ugyanakkor abból kell kiindulnunk, hogy elsősorban a határ mindkét oldalán rendelkezésre álló adottságok és lehetőségek kihasználása által elősegíthető a vendégéjszakák számának jövőbeli növekedése. Továbbá a turizmus fellendülésének szorgalmazása a regionális fejlődés más területeire is nem utolsó sorban a (közlekedési) infrastruktúra kiépítésére várhatóan ösztönzőleg fog hatni. Mindezt tekintetbe véve az OPENING modul keretén belül azt a célt tűztük ki, hogy az ausztriai Waldviertel északi területén és a szomszédos délcseh önkormányzatok térségében határon átnyúló tevékenységeket kezdeményezzünk a jövőre nézve kilátásba helyezve egy közösen értékesített idegenforgalmi desztináció létrehozását. A globális cél az volt, hogy egy olyan minél szélesebb körű és részleteiben megvalósítható programot dolgozzunk ki, amely közép- illetve hosszútávon kivitelezhető. Jelen dokumentum a program alapdokumentumát képezi. Tevékenységek A projekt keretein belül a munkafolyamat központi magját a rendszeresen ülésező transznacionális munkacsoportok képezték. Ezek a csoportok kidolgoztak négy konkrét kezdeményezési pontot, amelyek elősegítik a határon átnyúló turisztikai együttműködés elmélyítését: A határon átnyúló kínálatok fejlesztése A közös turisztikai régióra vonatkozó megfontolások középpontjában olyan turisztikai desztinációk és szolgáltatások közös erővel való kialakítása állt, amelyek a régió erősségére és természetes adottságaira épülnek. A turizmus és az infrastruktúra A turisztikai régió infrastrukturális hasznosításának kérdései többek között a közlekedési összeköttetések javítását, kerékpárutak és túravonalak hálózatának kiépítését, új határátkelőhelyek létrehozását, valamint általánosan a turizmussal kapcsolatos szolgáltatások körét illetik. A turizmus és a médiumok E témakörben a hangsúly a közös turisztikai desztinációk bemutatására és a köztudatban való meghonosítására tevődött további marketingintézkedések keretén belül is. Elsősorban egy határon átnyúló turisztikai Internet-platform létrehozásának gondolata került megvitatásra.

6 Modul 1: Turisztikai együttműködés Modul 2: Nők egészsége Modul 3: Integratív várostervezés Modul 4: Ecodata A turizmus és a társadalom A régió hétköznapi életében már meglévő vagy csak ezután megvalósítandó tevékenységek hasznosíthatók lennének az idegenforgalom szempontjából. Ilyenek például a helyi kulturális értékek, a különböző egyesületek tevékenységei, a sportesemények és az ifjúságot érintő, illetve iskolai kezdeményezések. A munkacsoportok találkozói 2004 júniusa és 2005 januárja között a munkacsoportok számos tárgyalást folytattak az OPENING projekt egyes moduljaira vonatkozóan. A turizmus, valamint egy másik modul (amely a Waldviertel Dél-Csehország Régió Fenntartható Energiafelhasználása elnevezést viseli) keretén belül tervezett munka kezdetét a június 22-én a kenderről híres Reingers nevű falu szabadidőközpontjában megrendezett nyitó rendezvény jelentette, amelyen valamennyi munkacsoport részt vett. Ez az első találkozás arra szolgált, hogy a munkacsoportok minden résztvevője közelebbről megismerkedhetett a projekttel, az egyes csoportok rögzítették a célkitűzéseiket, valamint elkészítették az ezek megvalósítását szolgáló intézkedések tervét. Ezenkívül a különböző munkacsoportok külön-külön is találkoztak, amennyiben erre szükség volt. A konkrét részfeladatok megbeszélése érdekében részben alcsoportokra oszlottak fel, amelyeket kizárólag az illető problémakörért felelős szervezetek alkottak. A határon átnyúló kínálatok fejlesztése június 27. Litschau szeptember 13. Haugschlag október 21. Zwettl október 26. Altmanns Halászünnep a Brunei-tónál, nem messze Altmanns községtől, Heidenreichsteinnál ( Waldviertel Dél- Csehország tavainak lehalászása témakörben alakult alcsoport) november 12. Třeboň (ném. Wittingau) Kirándulás, a Svět-tó lehalászása ( Waldviertel Dél-Csehország tavainak lehalászása témakörben alakult alcsoport) A turizmus és az infrastruktúra november 11. České Budějovice (Határon átnyúló lovas utak és a régiók közötti határátkelőhelyek) december 15. Litschau (Utak és va sútvonalak a régión belül) A turizmus és a médiumok szeptember 10. Litschau A turizmus és a társadalom augusztus 3. Heidenreichstein szeptember 2. Nová Bystřice október 14. Litschau november 18. Heidenreichstein január 10. Nové Hrady február 14. Heidenreichstein

7 Modul 5: Képzési menedzsment Modul 6: Terület- és közlekedéstervezés Modul 7: Fenntartható energiahasznosítás 5 A projektmodul területi behatárolása A Regionális Turisztikai Együttműködés projektmodul Dél-Csehország (Dél-Csehország kerület, Cseh Köztársaság) és Waldviertel (Alsó-Ausztria) régiókat foglalja magába. Ez a terület azonos a Silva Nortica elnevezésű EUrégióval. A Silva Nortica Eurégió Általános tudnivalók A Silva Nortica Eurégió május 28-án jött létre a Gmünd/České Velenice gazdasági parkban, és a következő területeket foglalja magába: Dél- Csehország kerületben Jindřichův Hradec, České Budějovice, Písek és Tábor járásokat, valamint Alsó- Ausztria tartományban a Waldviertelhez tartozó Zwettl, Krems, Gmünd, Waidhofen an der Thaya és Horn kerületeket. Az Eurégiót osztrák részről a Pro Waldviertel Európaplatform, cseh részről pedig a Jihočeská Silva Nortica nevet viselő egyesület hozta létre. A Jihočeská Silva Nortica egyesület (JčSN) május 16-án jött létre az Eurégió cseh részén található községek, városok és más jogi személyek önkéntes elhatározás alapján történő egyesülése révén. Az egyesülethez tartozó községekben és városokban összesen több mint lakos él. A legnagyobb települések közé tartoznak többek között České Budějovice, Tábor, Písek, Jindřichův Hradec, Třeboň és Dačice városok. Az egyesület célja abban áll, hogy határon átnyúló együttműködést alakítson ki az alsó-ausztriai Waldviertel régió községeivel, városaival és a közigazgatás magasabb szerveivel. Waldviertel Európa-platform a Waldviertel menedzsmenttel együtt a regionális fejlődés hordozója, és a határon átnyúló projektekre helyezi a hangsúlyt. Földrajzi adatok Az Eurégió csehországi része, a Silva Nortica km 2 területen fekszik, és lakost számol. Ez a térség a Dél-Csehországi platóhoz tartozik. Jelentős részét a Budweisi és Treboni medence foglalja el. Számos természeti és kulturális örökség található itt. Ezen az üdülési területen túlnyomó részben a mezőgazdaság és a hagyományos halászat jellemző. A Treboni tórendszer, amelyhez Európa egyik legnagyobb mesterséges tava, a Rožmberk-tó is tartozik, összesen 70 km 2 nagyságú vízfelületet foglal magába. A Silva Nortica Eurégió ausztriai része, a Waldviertel összesen km 2 -en terül el, és lakosa van. A Dél-Csehországi plató itt egy fennsíkot alkot, amelyen jellegzetes gránit és gneisz alakzatok láthatók. A mező- és erdőgazdaságban a kis és közepes vállalatok vannak a legnagyobb számban jelen. A turizmus az egészségturizmusra valamint a sport-szolgáltatásokra épül. A Pro Waldviertel Európa-platform február 22-én a Pro Waldviertel Részvénytársaság utódaként született meg. Az EU-platformhoz nemcsak az összes törvényhozó szerv politikai képviselői tartoznak, hanem a 81 önkormányzat is tagként szerepel. A Pro

8 Modul 1: Turisztikai együttműködés Modul 2: Nők egészsége Modul 3: Integratív várostervezés Modul 4: Ecodata A Silva Nortica Eurégió tagjaként szereplő városok és községek, amelyek a térképen pirossal láthatók, a cseh-osztrák határterületen vannak a legnagyobb sűrűséggel jelen. Itt kistérségek alakultak ki, amelyeket ún. impulzuscentrumok képviselnek. Mikrorégiók / kistérségek az Eurégió határterületein Az Eurégió határtérségében négy pár, egymással együttműködő kistérség található: Sdružení Růže mikrorégió Weitra kistérség Vitorazsko/Třeboňsko (Třeboň térsége) mikrorégió Gmünd/Schrems kistérség Novobistřicko/ Jindřichohradecko mikrorégió (Nová Bystřice és Jindřichův Hradec térségek) Észak Litschau kistérség Dačicko mikrorégió (Dačice térsége) Thayaland/ Thaya-völgy kistérség A kistérségek együttműködési céljai: Projektek kidolgozása és kivitelezése Segítségnyújtás a határon átnyúló együttműködésekre kért Európai Uniós támogatások megpályázásánál (Phare CBC, INTERREG) Az infrastruktúra, gazdaság, turizmus, kultúra, sport, környezet, egészségügy, stb. területeken megvalósuló határon átnyúló konkrét együttműködések kezdeményezése és koordinálása A partnerrégiók között nincsenek merev határok; ezt az is befolyásolja, hogy hol helyezkednek el az együttműködő Határon átnyúló Impulzuscentrumok (Grenzüberschreitende Impulszentren GIZ). Határon átnyúló Impulzuscentrumok A Határon átnyúló Impulzuscentrumok (GIZ) létrehozását célzó projekt keretén belül Alsó- Ausztriában 2001-ben a Waldviertel régióban összesen öt impulzuscentrum jött létre. Létrehozásukat az Európai Unió INTERREG IIIA projektje támogatta. Ugyanígy 2002-ben és 2003-ban a GIZ-ok mintájára Dél-Csehországban is létrejött négy impulzuscentrum. Megalapításukat az Európai Unió a Phare- CBC-program keretén belül támogatta. Jelenleg a Silva Nortica Eurégió (ERSN) keretein belül az egymással együttműködő kistérségek a következőképpen csoportosultak: Sdružení Růže Impulzuscentrum (Nové Hrady) Großschönau GIZ České Velenice Impulzuscentrum Gmünd Határon átnyúló Impulzuscentrum Nová Bystřice Impulzuscentrum ÉSZAK Litschau GIZ Slavonice Impulzuscentrum Thayaland GIZ (Dobersberg) Csehország Ausztriával határos régiójában megkezdődtek az előkészületek az ötödik impulzuscentrum létrehozására vonatkozóan is, hogy teljesen szimmetrikus legyen a kép. Ez a Silva Nortica Eurégió területén kívül, Vysočina kerületben, a Telčsko mikrorégióban (Telč térségében) fog létrejönni: Telč Impulzuscentrum Thaya-völgy Határon átnyúló Impulzuscentrum (Drosendorf) Az impulzuscentrumok feladata a határon átnyúló, szoros együttműködés létrehozásában áll: ilyenek pl. a kulturális- és sporttevékenységek, illetve rendezvények, valamint az oktatás és turizmus területén működő tevékenységek megszervezése és támogatása. Az impulzuscentrumok megalapítása révén intenzívebbé vált a Silva Nortica Eurégió keretein belül működő határon átnyúló együttműködés az egyes községek, városok és közhasznú szervezetek között.

9 Modul 5: Képzési menedzsment Modul 6: Terület- és közlekedéstervezés Modul 7: Fenntartható energiahasznosítás 7 Az együttműködés jelenlegi állásának elemzése A határon átnyúló infrastruktúra elemzése Utak Az Eurégió központi útvonalát a Prága Veselí n. Luž Třeboň Halámky Csehország Ausztria határa útvonalú (I/4) I/24 út alkotja, amely az osztrák oldalon a B2-es úttal folytatódik Schrems Vitis Horn Bécs irányába. Az út állapota megfelel a jelenlegi forgalom nagyságának, és a Halámky Neu Nagelberg határátkelőhely elegendő kapacitással rendelkezik a forgalom lebonyolításához. Ahhoz, hogy a jövőben is megfeleljen a forgalom mennyiségének, bővítésre lesz szükség, pl. részben háromsávos utak építésére. Ez az útvonal a megadott területen a következő fontos, É-D irányú európai közlekedési főútvonalakat keresztezi: Praha České Budějovice Linz, Brno Břeclav Bratislava Bécs és Alsó-Ausztria központi térségének főútvonalát (Jihlava Krems és St. Pölten, majd tovább halad déli irányba) Ehhez a főútvonali tengelyhez további fontos határon átnyúló közlekedési főútvonalak csatlakoznak: 1. az ausztriai G5-ös út Göpfritz Waidhofen a.d. Thaya Heidenreichstein Ausztria Csehország határának (Nová Bystřice Grametten határátkelőhelyek) irányába, amely a cseh területen a II/128-as úttal folytatódik Nová Bystřice Jindřichův Hradec útvonalon. Itt csatlakozik Csehország nagy jelentőségű úthálózatához: az I/34-es úthoz Třeboň České Budějovice irányába és az I/23-as úthoz Soběslav Jarošov n. Než. Studená Telč Brno irányába. 2. az ausztriai Weidhofen a.d. Thaya Dobersberg Waldkirchen Ausztria/Csehország határa útvonal (Slavonice Fratres határátkelőhelyek), amely a cseh oldalon a II/406-os úttal folytatódik Slavonice Dačice Telč Jihlava irányába. 3. az ausztriai Zwettl Kirchberg Gmünd Ausztria- Csehország határa útvonal, amely a II/156-os úttal halad tovább České Velenice Nové Hrady České Budějovice irányába. 4. az ausztriai Zwettl Weitra Pyrhabruck - Ausztria/Csehország határa útvonal, amelynek folytatása cseh területen a II/156-os út Nové Hrady Trhové Sviny České Budějovice irányába. Az osztrák fél számára a 3. és 4. pontokban megnevezett utak nem élveznek prioritást, mivel a Krems Rastenfeld irányából érkező B 37-es és a Raatenfeld Zwettl B 38-as út összekötését részesítik előnyben a Vitis felé vezető B 36-os úttal (főként mivel már létezik egy összeköttetés a B 2-vel nyugat irányába Neu Nagelberg határátkelőhely felé Třeboň és České Budějovice irányába valamint a B 4-essel kelet felé Bécs irányába) Ezek az utak a határ mindkét oldalán húzódó szakaszukon kisebb-nagyobb hiányosságokkal rendelkeznek (keskeny sávszélesség, a határátkelőhelyek korlátozott nyitvatartási ideje, Natura-2000 területek érintése, a városokon vagy községeken átvezető utak nem megfelelőek). Távolról sem alkalmasak a nagyszabású teher- és személygépkocsi- (busz-) forgalom lebonyolítására. Vasútvonalak A régión keresztül több olyan vasútvonal is vezet, amely az európai vasúti hálózat szerves része. Ezek a következők: A Cseh Vasút 190-es és 199-es számú szakaszai Plzeň Strakonice České Budějovice České Velenice országhatár, valamint a 220-as és 226-os számú szakaszok Prága Tábor Veselí nad Lužnicí České Velenice országhatár csomópontokkal, amelyek az osztrák oldalon az ÖBB (Osztrák Állami Vasút) 84-es számú szakaszával folytatódnak a Gmünd Eggenburg Tulln Bécs vonalon. Az ausztriai szakaszon elektromos mozdonyok közlekednek, míg a csehországi oldalon a Prága České Budějovice Linz vasútvonal kiépítésének fényében az elektromossá tétel még befejezésre vár decembere óta a České Budějovice Bécs szakaszon létezik egy gyorsvonatösszeköttetés.

10 Modul 1: Turisztikai együttműködés Modul 2: Nők egészsége Modul 3: Integratív várostervezés Modul 4: Ecodata A többi vasúti szakasznak inkább csak regionális jelentősége van, vagy csak érinti az Eurégiót. Mégis történtek már megfontolások arra vonatkozóan, hogy a cseh 227-es számú szakaszt (Kostelec Jihlava Telč Slavonice) össze kellene kötni az ÖBB Waldkirchen Waidhofen Schwarzenau szakaszával. Ehhez Slavonice és Fraters között egy összekötő szakasz kiépítésére lenne szükség. A Jindřichův Hradec Nová Bystřice közötti (229-es számú) és a Jindřichův Hradec Obrataň közötti (228-as számú) kisvasút szakaszok inkább csak turisztikai szempontból jelentősek. Ezekhez az osztrák oldalon hasonló vasúti pályák kapcsolódnak: a Litschau Gmünd, Heidenreichstein Altnagelberg és a Gmünd Groß Gerungs szakaszok. A főszezon idején Nová Bystřicétől buszjárat közlekedik. Határátkelőhelyek Az Eurégió területén öt gépjármű-határátkelőhely működik. Ezek közül a B 2-es úton a Halámky Neunagelberg átkelőhely bír európai szintű jelentőséggel, míg a többi négy (fontossági sorrendben: Nová Bystřice Grametten, České Velenice Gmünd, Slavonice Fraters, Nové Hrady Pyrhabruck) inkább csak regionális szinten fontos. Léteznek ezenkívül korlátozott nyitva tartással működő turisztikai határátkelőhelyek is. Ezek közül a két átkelőhelyet kell megemlítenünk: Chlumot Třeboň Schlágnál és a České Velenice Gmünd gyalogos határátkelőhelyet. Az utóbbi időben egyre erősebbé válik az Eurégió, Dél-Csehország kerület és a határ menti városok, községek azon közös törekvése, hogy új turisztikai határátkelőhelyeket nyissanak meg. Ez nemcsak a turizmus fejlődésének előfeltételét képezi, hanem a kerékpárutak összekötése, határon átnyúló tanösvények, túra-, valamint lovas utak, stb. kiépítése szempontjából is fontos. A következő határátkelőhelyekről lenne szó: Šafov Langau Hluboká (Dešná) Schaditz Košťálkov (Staré Město p. Land.) Klein Taxen Romava (Romavský-Wald) Reingers Smrčná Haugschlag Rapšach (Spáleniště) Brand Śejby Harbach Előkészületek folynak további tizenkét határátkelőhely megnyitására vonatkozóan is, amelyek a Cseh erdőben fekvő Pohořitól Dél-Csehország kerület és Felső-Ausztria határán elhelyezkedő Hochfichtig terjedő szakaszon jönnének létre. Ezek az átkelőhelyek a Cseh Köztársaság és Ausztria közötti erre vonatkozó megegyezés megkötése után várhatóan 2005-ben kerülnek megnyitásra. Vendéglátó- és szállodaipari vállalatok Az Eurégió területén számos magas színvonalú vendéglátó- és szállodaipari vállalkozás található. Az ausztriai létesítmények a szolgáltatás, felszereltség és személyzet szempontjából magasabb színvonalat képviselnek, mint a csehországi vállalatok. Ez a családi vállalkozások hosszú évekre visszanyúló hagyományával magyarázható, ami a cseh oldalon még csak most fog kibontakozni. A következő táblázat áttekintést nyújt az Eurégió térségén belül Dél-Csehország kerületben található magas színvonalú vendéglátó- és szállodaipari vállalatok nevéről és működési helyéről: Hely Megnevezés Nová Bystřice Lesní hotel Peršlák/ Peršlák erdei hotel Staré Město p.land. Hotel Landštejnský dvůr Slavonice Hotel Arkáda Jindřichův Hradec Hotel Concertino, Hotel Frankův dvůr Třeboň Hotel Zlatá hvězda, Hotel Bohemia & Regent Veselí nad Lužnicí Hotel Lucia, Hotel Trilobit Tábor Hotel Kapital, Hotel Palcát, Hotel Lázně, Hotel Relax Písek Hotel Amerika, Hotel Zvíkov Hluboká n.vlt. Hotel Štekl, Hotel Bakalář Mivel Ausztriában sokkal nagyobb számú magas színvonalú létesítmény található, a táblázat főként csak azokat tartalmazza, amelyek a Litschau Heidenreichstein térségben a Waldviertel északi részén helyezkednek el. 1 A szállodaipar legjobbjai között még néhány gyógykezelési hotel is szerepel, amelyekről azonban a következő bekezdésben lesz szó. 1 Az adatok a következő reklámfüzetekből származnak: Ganz oben in Österreich [ Egészen fent Ausztriában ] illetve Waldviertel Das Land für Leib und Seele [ Waldviertel a test és a lélek országa ]

11 Modul 5: Képzési menedzsment Modul 6: Terület- és közlekedéstervezés Modul 7: Fenntartható energiahasznosítás 9 Hely Megnevezés Megjegyzés Eggern Kutscherklause 45 férőhely fogadó ínyenceknek Haugschlag Golfresort Haugschlag 74 férőhely Heidenreichstein Nöbauer Fogadó 24 férőhely Großmann Fogadó 30 férőhely Weisgrab Panzió 35 férőhely Litschau Hotel-Restaurant Sonnenhof 32 férőhely Litschau Rogner Hoteldorf Königsleitn 614 férőhely (Szálloda és nyaralók) Waidhofen/Thaya Thayatal Hotel 80 férőhely Gmünd Hotel Goldener Stern 47 férőhely Langschlag Waldviertler-Hof 120 férőhely Raabs/Thaya Hotel Thaya, Hotel-Restaurant Liebnitzmühle férőhely Gyógyfürdők, egészségturizmus Třeboň városában a gyógyfürdők hagyománya a 19. század '80-as éveire nyúlik vissza, amikor elkezdték a tőzeg és az iszap gyógyító erejét hasznosítani. A Třeboň fürdő a mozgásszervi és reumás megbetegedések kezelésére, a poszttraumás és műtét utáni panaszok enyhítésére, valamint az egész test regenerációjára jól alkalmas. Nagyon kedveltek az itt töltött üdülések, mivel a természetes környezet jó minősége, az ideális éghajlat, az aktív mozgás és a zöldben eltöltött idő nagymértékben hozzájárulnak a vendégek kikapcsolódásához. Třeboňban két városi gyógyszálló nyújt lehetőség a gyógykezelésre, illetve szállásra: a Berta-fürdő (Bertiny lázně) és az Aurora gyógyfürdő. A használt gyógykezelési módszerek közül megemlíthető az iszapfürdő és iszappakolás, a vízterápia, a masszázs, a fizikoterápia, az elektroterápia, a parafinpakolás, a gázinjekciók és az akupunktúra. A két gyógyszálló kb személy kezelését tudja ellátni egyszerre, és 630 vendégnek biztosít szállást, noha a magán panziókban és szállodákban további szálláslehetőségek állnak rendelkezésre. A třeboňi gyógyszállók évente mintegy személyt látnak el. Az egészségügyi, szállásadói és vendéglátói szolgáltatások minősége a hasonló európai létesítmények szintjéhez mérhető. Waldviertel határ menti részén számos gyógykezelési létesítmény és szálláslehetőség található, amelyek a gyógykezelésre, üdülési, rehabilitációs és pihenési szolgáltatásokra rendezkedtek be. Legnagyobb részben önálló szállodákról és gyógyszállókról van szó, amelyek 50-től 200 fős kapacitással rendelkeznek. A gyógykezelések hatását a Gratzeni erdők érintetlen környezete tovább fokozza. A legjelentősebb létesítmények a következők: Moorheilbad Harbach iszapgyógyfürdő 540 férőhely Moorbad Großpertholz iszapfürdő 99 férőhely Herz-Kreislauf-Zentrum Groß Gerungs szív és keringési központ 180 férőhely Hotel Leonardo, Hoheneich 155 férőhely Gesundheitspension Klosterberg egészségügyi panzió, Langschlag 57 férőhely A Moorbad Harbach fürdőhely közvetlenül Dél- Csehország kerület határának közelében fekszik, kb. 11 km-re a Nové Hrady Pyhrabruck határátkelőhelytől. A következő gyógymódokra és programokra specializálódott: gyógy-tőzeg, kezelési és rehabilitációs központ, anyagcsere- és életmód-központ, ortopéd-rehabilitáció, ortopédiás sérülések és műtétek utáni rehabilitáció. A Waldviertler Gesundheitswelt elnevezésű egészségügyi program címszó Moorbad Harbach és más neves gyógyfürdő együttműködésének elmélyítését takarja. Az együttműködő vállalatok közé tartozik például a Herz-Kreislauf-Zentrum Groß Gerungs szív és keringési központ. A Bad Großpertholz gyógyfürdő Weitrától délre 12 km-re, Dél-Csehország kerülettel határos térségben fekszik. A nagy mennyiségű tőzeg előfordulásának köszönhetően ez a legrégebbi gyógyfürdő Waldviertelben.

12 Modul 1: Turisztikai együttműködés Modul 2: Nők egészsége Modul 3: Integratív várostervezés Modul 4: Ecodata A következő betegségek kezelésére kínálnak gyógymódokat: reuma, mozgásszervi panaszok krónikus altesti gyulladások 37 C-os természetes iszapfürdőben végzett terápia gyógy-masszázsok és elektrogalvanikus kezelés A hohenreichi Hotel Leonardo, amely Gmünd városától nem messze helyezkedik el, modern kozmetikai és terápiás részleggel, úszómedencével és szaunával felszerelt luxusszálló. A hotel kínálatához különféle gyógy-masszázsok és kezelések tartoznak, valamint különböző rendezvények, ilyenek pl. az egészségügyi hét, az egyéni gyógymód, külön wellness hetek hölgyek és urak számára, a diétahetek. A langschlagi Gesundheitspension Klosterberg egészségügyi panzió a turisztikával kombinált gyógyböjtölésre specializálódott. A stressz alapon fellépő zavarokat itt különböző módszerekkel sikeresen tudják kezelni: terápiásan, diéta-programok keretén belül, illetve lelki és szellemi regenerálással a wellness üdülésekhez hasonló módon. A waldvierteli egészségügyi üdülésekhez hasonlóan Třeboňban is hasonló gyógymódszereket alkalmaznak, többek között az iszapfürdőkre és a rehabilitációs, illetve wellness üdülésekre alapozva, bár ez a kínálat még bővítésre szorul. Ami a versenyképességet illeti, elmondható, hogy a třeboňi hasonló szolgáltatások lényegesen olcsóbbak (5-7-szer alacsonyabbak az árak).

13 Modul 5: Képzési menedzsment Modul 6: Terület- és közlekedéstervezés Modul 7: Fenntartható energiahasznosítás 11 A turisztikai kínálat elemzése Kerékpár-, túra- és lovas utak, valamint hosszúsífutó-utak A cseh határtérség egész területét egy sűrű, kijelölt kerékpárút-hálózat szövi át magába foglalva mind a helyi, mind a régiókon átnyúló útvonalakat. A legjelentősebb a Prága Bécs Greenways kerékpárút, amely Jindřichův Hradectől (Neuhaustól) északra a 32-es számú úttal érkezik a régióba, majd a cseh-osztrák határvonal mentén húzódva vezet tovább Nová Bystřice és Slavonice felé, ahol a 48-as számú úttal folytatódik Dél-Morvaország irányába. Itt átlépi az osztrák határt, és folytatódik Bécs felé. A többi kerékpárút száma 20 körülire tehető, amelyek összesen kb. 400 km utat foglalnak magukba. Az osztrák oldalon a kerékpárútvonalak nem a gépjármű-utak mentén haladnak, hanem léteznek külön kerékpárutak. A legfontosabbak ezek közül a Duna menti kerékpárutak, amelyek azonban nincsenek összeköttetésben a Waldviertelen keresztül vezető Greenways utakkal (a Greenways utak a határ mentén húzódnak Dél-Morvaországtól Ausztria felé). Nagy jelentősége van az INTERREG program által támogatott Kamp Thaya March kerékpárút projektnek, amelynek keretén belül az utakat kijelölték, feltüntették a térképen, és amely magába fogalja az összes már létező, illetve új turisztikai határátkelőhelyhez vezető összekötő kerékpárutat is. Az osztrák oldalon egy elég sűrű mountainbike úthálózat található. Ezek az utak szintén a határ közvetlen közelében futnak. A cseh oldalon Nové Hrady környékén találhatók kijelölt mountainbike útvonalak, amelyek átvezetnek a szomszédos Weitra kistérségbe is. A megjelölt túraútvonalak a határ mindkét oldalán minőségileg a legmagasabb színvonalat képviselik, bár az előkészületben levő turisztikai határátkelőhelyeket is figyelembe véve elképzelhető lenne a hálózat további bővítése. Ezzel szemben a lovas és hosszúsífutó-útvonalak kijelölése és az összeköttetések létrehozása még gyerekcipőben jár. Noha mindkét oldalon részben meg vannak jelölve ezek az útvonalak (Ausztriában a lovas utak, Csehországban pedig a sí utak), arra lenne szükség, hogy az illető ország területén folytatódjanak ezek a munkák, illetve hogy a jövőben az új turisztikai határátkelőhelyeket is érintsék a lovas- és sí utak. A lovas utak kiépítése a határátkelésnél fellépő állatorvosi okok miatti jogi akadályok leküzdésétől is függ. Várak, kastélyok és más kulturális emlékművek A régió rendkívüli jelentőségű történelmi emlékművekben gazdag terület. Ilyenek például a cseh oldalon azok az állami tulajdonban levő várak és kastélyok, amelyek legnagyobb részben a Rosenberg családé voltak. A Rosenberg nemesi család tulajdonába tartozott többek között a Hluboká kastély (ném. Frauenberg), a Třeboň kastély, a Jindřichův Hradecben (ném. Neuhaus) található várés kastélykomplexum, valamint a Český Krumlovban álló vár és kastély. A jelentős építészeti emlékművek közé tartoznak továbbá a Červaná Lhota vízi kastély, Nové Hradyban a vár és a kastély (a Buquoy család öröksége), a Dačice kastély és a Landštejn várrom. Amint az a következő táblázatban is látható, míg Dél- Csehország kerület központi és nyugati részén (a Hluboká - Český Krumlov vonalon) a látogatók száma nagy, addig a kerület keleti részén sokkal alacsonyabb, illetve stagnál, ami részben a rossz közlekedési összeköttetésekre vezethető vissza. Dél-Csehország kerületben a legfontosabb szakrális

14 Modul 1: Turisztikai együttműködés Modul 2: Nők egészsége Modul 3: Integratív várostervezés Modul 4: Ecodata Állami műemlékvédelmi objektum Látogatók Látogatók Látogatók Látogatók Látogatók Červená Lhota kastély Český Krumlov vár és kastély Dačice kastély Domanín síremlék Hluboká kastély Jindřichův Hradec vár és kastély Kratochvíle kastély Landśtejn várrom Nové Hrady vára Rožmberk vár és kastély Třeboň kastély Zlatá Koruna kolostor Zvíkov vára Összesen építmények közé tartoznak a Nové Hrady, Vyšši Brod és a Milevsko kolostorok, valamint a Dobrá Voda (Nové Hrady), Klášter (Nová Bystřice) és a Montserrat (Cizkrajov) templomok (zarándokhelyek). Ezeken kívül nagyon érdekesek a Žumberk és Cuknštejn régi erődítmények, valamint a Buškův Hamr múzeum. Sok helyen az egyes kulturális emlékműveket témaspecifikus útvonalak kötik össze. Jó példa erre a Slavonice/ Zlabings melletti Grasel-út. Az osztrák oldalon a kiemelkedő kulturális emlékművek közé sorolhatók a Hardegg, Karlstein, Raabs és Heidenreichstein várak, illetve a Dobersberg, Drosendorf, Gmünd, Litschau, Ottenstein, Rosenau Schrems, Weitra és Greiilenstein kastélyok, valamint az Eisgarn, Geras, Pernegg és Zwettl kolostorok. Nagy jelentőségük van továbbá a régi történelmi városoknak is. Ilyenek például Drosendorf, Zwettl és Weitra Ausztriában, Slavonice/ Zlabings, Třeboň/Wittingau, České Budějovice/ Budweis, Tábor, Jindřichův Hradec/Neuhaus és Telč Csehországban. hegyekben), Stará řeka állami természeti rezervátum (a Régi folyónál), az úgynevezett Žofínský-őserdő, a Červené blato természetvédelmi terület és sok más. Dél-Csehország jól megőrzött természete és tája vonzó a turisták számára. Felmérések szerint a turisták 60%-a azért jön Dél-Csehországba, hogy élvezhesse a nyugalmat, a természetet és a tájat. Az osztrák oldalon kisebb állami természetvédelmi parkok terülnek el, amelyeknek a jellegzetességét a Thaya és a tipikus természeti örökségek az ingósziklák - adják. A legnagyobb természetvédelmi terület a Thayatal Nemzeti Park. A kisebb természeti parkok közé tartoznak többek között: a Dobersberg- Thayatal, a Heidenreichsteini láp, a Blockheide, a Schremsi magasláp, a Nordwald. Ezekhez a misztikus helyekhez hasonlóan a cseh oldalon is találhatók eróziós gránittömbök Kunžak környékén, Természeti örökségek természetvédelmi területek, misztikus helyek, európai vízválasztó Az Eurégió területén nagy kiterjedésű természetvédelmi parkok találhatók, amelyek közül a Třeboňsko tájvédelmi terület a legnagyobb (700 km 2 ). További természetvédelmi területek: Česká Kanada természetvédelmi park (magy. Cseh Kanada), Novohradské hory természetvédelmi park (a Gratzeni

15 Modul 5: Képzési menedzsment Modul 6: Terület- és közlekedéstervezés Modul 7: Fenntartható energiahasznosítás 13 közülük is a Vysoký kámen (magy. Magas-tömb) a legismertebb. Turisztikai szempontból az emberi kéz nyomát magukon viselő kultúrtájak is vonzóak. Ilyenek elsősorban a tavak (a terboni tórendszer Rožemberk, Svět stb.), a mesterséges vízfolyások (Nová řeka, Zlatá stoka) és a mesterséges duzzasztótavak (Orlík, Landštejn, Hněvkovice, a homokos parttal rendelkező tavak Suchdol n. Luž. városánál, stb.). Igazi természeti élményt nyújtanak az olyan parkok, mint például a Terézia-völgy Nové Hrady mellett vagy az Anderswelt Heidenreichstein mellett, az arbesbachi Bärenwald (Medve erdő) és a langschlagi pillangó paradicsom. Az európai vízválasztó olyan egyedülálló jelenség, amely még feltárásra vár. Északról dél felé haladva húzódik végig a régión, majd a határ mentén a Nové Hrady (Gratzeni) hegységen keresztül nyugat felé fordul a Böhmerwald irányába. Golf és más sporttevékenységek A Waldviertel régió több mint tíz éves hagyományra tekint vissza a golf területén. A golf 1995 óta van jelen, és a Golferlebnis Waldviertel (A golf élménye Waldviertelben) néven szerepel a kínálatban. Jelenleg ez a márkanév hét golfklubot (Lengenfeld, Ottenstein, Weitra, Waidhofen, Herrensee, Golfresort Haugschlag és St. Oswald) és 14 partnerszállodát foglal magába. A legjelentősebb központ a Golfresort Haugschlag, amely közvetlenül Dél- Csehország kerület határa mellet helyezkedik el. A cseh oldalon a legjelentősebb golfklubok közé tartoznak többek között: Nová Bystřice (a tervezett Smrčná Haugschlag határátkelőhely lehetővé teszi a haugschlagi golfpályákkal való összeköttetést), Hluboká, Bechyně, Mnich és Alenina Lhot. A golf turisztikai fontosságát bizonyítja az a tény, hogy 2003-ban összesen több mint napot jegyeztek elő a vendégek, és a partnerszállodák csaknem vendégéjszakát jegyezhettek. Nagy népszerűségnek örvendenek Csehországban a Lužnice és Nežárka folyókon megtehető kenu- és csónak-utak is. A Lužnice és Nežárka folyók tavak és homokos partok között végigkacskaringózva a Třeboňi Alföldön elérik a Tábor és Bechyně után következő mély folyómedreket. Ehhez hasonlóan Ausztriában a Kamp és Thaya folyókon lehet evezni, noha itt kisebb jelentősége van ennek a sportágnak. Kellemes környezet várja a turistákat a tavak partján és strandokon, valamint a mesterséges duzzasztótavak mellet is. Třeboň környékén a leglátogatottabb tavak közé tartoznak: Hejtman (Chlum u Třeboně férőhelyes kapacitással és lakókocsi- és sátorhellyel), Staňkovský, Svět és Opatovický. A térség kempinghelyei, nyilvános sátorozó helyei, valamint bungalói összesen férőhelyet tudnak biztosítani. A duzzasztótavakon különböző vízisportokra van lehetőség, mint pl. evezés, szélszörfözés, vitorlázás, úszás, vízugrás. Ausztriában a határ közelében két téli sportokra alkalmas terület található: Harmanschlag és Karlstift- Bad, illetve Großpertholz-Reichenau. Számos kiépített sí-lefutópálya és hosszúsífutó-pálya található itt (Karlstiftben: 15 km hagyományos hosszúsífutásra alkalmas pálya, 5 km szkeccs pálya és 3 km megvilágított hosszúsífutó-pálya). A hó egészen tavaszig alkalmas a sízésre. Csehországban Česká Kanada (magy. Cseh Kanada) térségében találhatók kiépített hosszúsífutó-pályák Nová Bystřice, Staré Město pod Landštejnem és Slavonice között.

16 Modul 1: Turisztikai együttműködés Modul 2: Nők egészsége Modul 3: Integratív várostervezés Modul 4: Ecodata Kisvasutak Az Eurégió területén egy egyedülálló technikai látványossággal is találkozhatunk: a kisvasutakkal (lásd a képen). A cseh oldalon a 19. és 20. század fordulóján helyezték üzembe a Jindřichův Hradec Obrataň szakaszon (46 km) és a Jindřichův Hradec Nová Bystřice szakaszon (33 km) közlekedő kisvasutakat. Ezzel párhuzamosan Ausztriában is létrejött egy összesen 81 km hosszúságú kisvasúthálózat (a Gmünd Groß Gerungs szakasz, valamint a Gmünd Litschau szakasz, amely tartalmazza az Altnagelberg Heidenreichstein elágazást is). Eddig nem sikerült a Litschaut és Nová Bystřicet összekötő 14 km-es szakaszt kiépíteni. Jelenleg buszok szállítják az utasokat a két város között. A kisvasutak évente több mint turistát szállítanak, és ezzel jelentős mértékben hozzájárulnak a térség turizmusához. Kulturális tevékenységek (kiállítások, koncertek, fesztiválok) A régió számos városában és községében a nyári szezonban különböző ünnepek kerülnek megrendezésre. A látogatók számát tekintve a legnagyobbak közé tartoznak: České Budějovice, Tábor, Písek és Jindřichův Hradec városok ünnepei. Třeboňban minden évben megrendezik az Okolo Třeboně népzenefesztivált, Jindřichův Hradecben a Folková růže elnevezésű folklórfesztivált, Soběslavban a Kubešova Soběslav fúvószenekarfesztivált, stb. Számos kisebb rendezvényre kerül sor más városokban és a kulturális emlékművek helyszínein is (pl. Landštejn és Červená Lhota településeken). Dél-Csehország kerület számos városában komolyzenei és kamarakoncertek is szerepelnek a programkínálatban leggyakrabban a Jihočeské hudební léto (Dél-Csehországi Zenei Nyár) elnevezésű rendezvénysorozat keretein belül. A legnagyobb kiállítások a České Budějovicében található vásárterületen kerülnek megrendezésre: a Země živitelka, a HOBBY, a Gastro és mások. Ezek a rendezvények nagyszámú látogatót vonzanak a térségbe, és így jelentősen hozzájárulnak az idegenforgalmi bevételekhez. Osztrák oldalon a következő vásároknak és rendezvényeknek van legnagyobb jelentősége: BIOEM Großschönau, Mini Vásár Heidenreichstein, Építőipari Vásár Litschau. Nagyobb rendezvények: Waldviertel-i Vasember (transzregionális triatlon verseny) Litschau, Eurojack (a favágósport Európa bajnoksága) Heidenreichstein, EU Golf-Challenge (határon átnyúló golfverseny Haugschlag Golfüdülőhely és Monachus Golfüdülőhely Nova Bystrice), Litschau-i Burgonyafánk Ünnep, Kendernap Reingers-ben, Középkori Ünnepség Heidenreichstein várossá válásának 800 éves jubileumi ünnepségsorozata, Barokk Lovak Ünnepe Heidenreichstein. Kulturális rendezvények: Litschau-i Kultúrnyár, Színházi Nyár és Nyári Akadémia Heidenreichstein, Waldviertel-i Udvari Színház Pürbach. Ezek a rendezvények szép számmal vonzzák a látogatókat, és így az idegenforgalom bevételét is növelik.

17 Modul 5: Képzési menedzsment Modul 6: Terület- és közlekedéstervezés Modul 7: Fenntartható energiahasznosítás 15 A tavak lehalászása A tavak lehalászására a határ mindkét oldalán általában ősszel kerül sor. Több éves hagyománya alakult ki ennek Csehországban, főként a Třeboňi és Budějovicei medencében ahol a legnagyobb tavak közé a Rožmberk, Bezdrev, Horusický, Dvořiště, Staňkovský és Dehtář tartoznak. A látogatók száma mégis mélyponton van. Ezért intenzív reklámkampányra lenne szükséges, hogy felkeltsük a látogatók érdeklődését. A legjobb az lenne, ha ezt a reklámot a halászás, vadászás és lovaglás sportágazatokkal össze lehetne kötni. A Dél- Csehországi Turisztikai Központ 2004-ben elindított egy kampányt, amely a délcseh tavak lehalászásának újjáélesztését célozta meg, és a GO turizmusvásáron, valamint a brünni Regiontour rendezvényen díjat nyert. Az osztrák oldalon évente megrendezik a Halászünnepet, amelyen a halászást kulturális és kulináris programokkal, valamint más tevékenységekkel kötik össze. Ezekre a rendezvényekre, amelyekre rendszerint valamelyik ünnepnapon kerül sor, naponta több ezer ember látogat el. Třeboň városa (aki eddig a Krčínovy slavnosti Krčíni Napokat rendezte), valamint a Rybářství Třeboň (Třeboňi Halászati Üzem) részvénytársaság 2005-re egy hasonló regionális halászünnep megrendezését tervezi. Különböző helyi termékek sör, kender, kerámia, üveg, textil A Silva Nortica Eurégióban léteznek más olyan jellegzetes, hagyományos termékek és technikai különlegességek is, amelyeket érdemes megtekinteni. Ilyen termék többek között a sör (Schrems, Zwettl, Weitra, Třeboň, České Budějovice és Protivín településeken találhatók regionális sörgyárak) a Budějovický Budvar nevű legnagyobb sörgyárral, az üvegkészítés Chlum u Třeboněban, a kerámiagyártás Maříž és Děbolín városokban, valamint a textilgyártás (Otavan Třeboň, Alma Nová Bystřice) stb. Az osztrák Reingers falu a kenderről híres, Mörzinger a papírgyárról, Marchart a gyöngyházgyárról. Ismertek továbbá a Thaya-völgyi gyümölcspálinka-főzdék, a Deštnában található kötélverő-múzeum, a Žirovnicei gombgyár és mások. Ezeknek a hagyományos termékeknek és gyártmányoknak a népszerűsítése érdekében arra lenne szükség, hogy különböző téma-specifikus utakat hozzunk létre, pl. a sör, a bor, a textil vagy az üveg témákat bemutatva. Ausztriában már régóta létezik az úgynevezett Thaya-völgyi gyümölcspálinkafőzdék útja, Csehországban pedig tervezik a jelentős sörgyárakat összekötő útvonal kidolgozását. A közös történelem ösvényein a kitelepítés és a határ menti erődítmények A második világháború körüli mozgalmas években sok olyan történelmi eseményre került sor, amely sajnos mai napig befolyásolja a két nép együttélését. A háború kitörése előtt a csehszlovák hadsereg katonai erődítményeket, azaz betonbunkereket épített a cseh-osztrák határ térségében, amelyeknek az lett volna a célja, hogy megakadályozzák a fasiszta csapatok betörését az országba. Ezt a célt nem sikerült ugyan megvalósítani, de a bunkerek továbbra is megmaradtak a határ térségében, mintegy annak örök emlékeként, hogy a cseh és a szlovák nép megpróbált szembeszállni a túlerővel. A történelem ezen szakasza áll a Borovany témaspecifikus út középpontjában, amely az 1938-ból származó csehszlovák erődítmények nyomait kutatja, valamint ez a témája a Vasfüggöny szabadtéri múzeumnak, illetve a Csehszlovák erődítmények múzeumának, amely a Nová Bystřice mellett fekvő Klášterben található.

18 Modul 1: Turisztikai együttműködés Modul 2: Nők egészsége Modul 3: Integratív várostervezés Modul 4: Ecodata A háború után a szudéta németeket elűzték a határ térségéből, és némelyik falut a föld színével tették egyenlővé. Ezek közé a kitelepített falvak közé tartozik Staré Město pod Landštejnem elnevezésű kataszteri kerülethez tartozó Návary, amelynek a háború előtt több mint ezer lakosa volt, és ma teljesen üresen áll. Az osztrák oldalon már tervben van a Kitelepítések téma-specifikus útjának -nak a létrehozása, amely Reingers községtől vezetne a javasolt Romava Reingers turisztikai határátkelőhelyen keresztül a majdnem teljesen sivár és elhagyatott Rajchéřov, Návary és Veclov területére. Ezeknek a jelentős történelmi eseményeknek a feldolgozása és múzeumok, valamint témaspecifikus utak segítségével való ismeretterjesztő bemutatása kitűnő lehetőséget nyújt arra, hogy ezt az értékes történelmi tudást továbbadjuk az elkövetkező generációknak. A turisztikai szolgáltatások iránti kereslet Dél-Csehország kerület Csehország legvonzóbb turisztikai térségei közé tartozik. Amint azt az idegenforgalmi statisztika is kimutatja, 2000-ben több mint egy millió olyan turista látogatott el a kerületbe, aki legalább egy éjszakát itt töltött. Az is látható, hogy minden harmadik vendég külföldről érkezett (a külföldiek összesen vendégéjszakát töltöttek itt, ami 32%-ot tesz ki). Ezzel a kerületbe látogatók száma 2000-ben az egész országban nyilvántartott turisták számának csaknem egytizedét tette ki, és ez azt jelenti, hogy A vendégéjszakák száma Dél-Csehországban Prága után Csehország leglátogatottabb kerülete volt. Az új évezred elején Dél-Csehország elvesztette ezt az előkelő helyet, mivel az egész országra jellemző idegenforgalmi visszaeséssel párhuzamosan itt is erősen csökkent a látogatók száma. Jelenleg a kerület országos szinten az ötödik helyet foglalja el. A vendégéjszakák számának alakulása 2001 és 2003 között (l. az ábrán) a turizmus ismét felfele ívelő tendenciájáról tanúskodik. A nyári szezon alatt naponta kb személy látogat el a kerületbe, és ez az elszállásolási kapacitás (szállodai férőhelyek, kemping- és sátorozó helyek) 90%-s kihasználását jelenti, miközben az egy napra látogatók száma, akik nem kívánnak megszállni, 30%-ot tesz ki. Figyelembe kell azonban vennünk a második állandó lakhellyel (hétvégi házzal vagy vidéki házzal) rendelkező személyeket is, akiknek a száma a kerületben kb re tehető. A látogatók évszakok szerinti megoszlásából (l. az ábrán) egyértelműen kitűnik, hogy a nyári szezon a legjelentősebb. A Waldviertel régióba az ezredfordulón csaknem egy millió turista látogatott el évente. Ez a szám 2002-ben re csökkent. A legtöbb turista Ausztriából érkezett, ezt követte Németország, Svájc, Hollandia és Csehország. A látogatók száma körülbelül megegyezik a Dél-Csehországba érkező turisták számával, noha Waldviertel (5 kerület km 2 -en) csak fele akkora, mint Dél-Csehország (7 járás km 2 -en). A látogatók évszakok szerinti megoszlása tél 19% tavasz 14% belföldi külföldi Összesen ösz 8% nyár 59%

19 Modul 5: Képzési menedzsment Modul 6: Terület- és közlekedéstervezés Modul 7: Fenntartható energiahasznosítás 17 A társadalom és a turisztikai intézmények elemzése Az intézmények jelenlegi helyzete Dél- Csehország kerületben Dél-Csehország több mint lakosával 62,7 fő/km 2 népsűrűségű kerület, és így Csehország leggyérebben lakott területének számít. A kerület lakosságának több mint egyharmada az öt nagyvárosban (České Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice és Jindřichův Hradec) lakik. Összehasonlításképpen elmondható, hogy az olyan kis településeken, ahol a lakosok száma nem haladja meg a 200 főt (ezek a települések 40%-t teszik ki) a lakosságnak csupán a 4,5%-a él. A kerületnek összesen 623 autonóm települése van a hozzájuk tartozó kb településrészekkel. Csaknem 40 ún. mikrorégiót városok és községek közötti együttműködést tarthatunk számon, amelyek közösen kidolgozták a fejlesztési stratégiákat, és szeretnék megvalósítani az infrastruktúra, környezet, vállalkozás és mezőgazdaság, lakás, turizmus, sport, társadalmi és kulturális élet területeire vonatkozó céljaikat és projekteket. Az autonóm közigazgatási struktúrák mellett a következő intézmények látnak el vezető és koordinációs funkciót a Dél-Csehország kerületben: Dél-Csehország kerületi hatóságának turisztikai és kulturális osztálya Dél-Csehországi Turisztikai Központ Dél-Csehországi Gazdasági Kamara Regionális Agrárkamara Dél-Csehország Önkormányzatainak Egyesülete Silva Nortica Eurégió Šumava Eurégió (Böhmerwald) Az intézmények turizmus területén végzett feladatkörei a következőképpen alakultak: Dél-Csehország kerületi hatóságának turisztikai és kulturális osztálya 2001-ben jött létre. Fokozatosan átvette a járási hatóságoktól, amelyeket 2002 végén fel is számoltak, elsősorban azokat a feladatokat, amelyek többek között Dél-Csehország marketing és promóció területeit érintették, valamint a belföldi és külföldi vásárokon és turisztikai kiállításokon való részvétel koordinációjára vonatkoztak. A Dél-Csehországi Turisztikai Központ (JCCR) fokozatosan minden érintett fél beleegyezésével regionális szinten átveszi a vezető szerepet a turizmus területén ban olyan turisztikai szervezetté alakult, amely regionális szinten felelős a koordinációért, a menedzsmentért és a marketingért. Lépésenként megegyezések születtek a kerületi hatóságokkal, a Dél-Csehországi Gazdasági Kamarával (JHK) és Dél-Csehország Önkormányzatainak Egyesületével (SMOJK), valamint elhatározták, hogy ezek az intézmények a Dél- Csehországi Turisztikai Központ tagjává válnak, és egy olyan szervezetet hoznak létre, amely a turizmusmenedzsmentet illetően a partnerek közötti együttműködés fontos fóruma lesz. A Dél-Csehországi Gazdasági Kamarán belül két olyan grémium létezik, amely a turizmusra specializálódott: a Vendégszerető Dél-Csehország és a Turisztikai szolgáltatások elnevezésűek. A Vendégszerető Dél-Csehország egy olyan éttermeket és szállodákat tömörítő szervezet, amely 1996-ban önálló szervezetként jött létre České Budějovice városában, és 2002-ben csatlakozott a Dél-Csehországi Gazdasági Kamarához. A Turisztikai szolgáltatások nevet viselő grémiumot 2002-ben hozták létre a Dél-Csehországi Gazdasági Kamara keretein belül. Ez egyesítette a kamara szinte összes, a turizmus ágazatban tevékenykedő tagját. Ezáltal sikerült a vállalkozókat egyenlő partnerként bevonni a döntéshozatalba és turizmusmenedzsmentbe, valamint a többi szektorba is. A Regionális Agrárkamara (RAK) fokozatosan beilleszkedik a turizmusmenedzsment lassan kialakuló rendszerébe, mégpedig a vidéki idegenforgalom területének az átvételével. Központi témái közé a lovaglás sportágazat, illetve a parasztudvaron rendezett üdülés, továbbá hasonló turisztikai kínálatok tartoznak, amelyek hozzájárulnak a gazdák jövedelmének biztosításához. Dél-Csehország Önkormányzatainak Egyesülete (SMOJK) azért foglalkozik a turizmussal, mivel az idegenforgalom intenzív fejlődése a városok és községek érdekében áll. Ennek megfelelően ben ő volt A turizmus fejlődését elősegítő stratégia Dél-Csehországban megbízója, amely azokat az

20 Modul 1: Turisztikai együttműködés Modul 2: Nők egészsége Modul 3: Integratív várostervezés Modul 4: Ecodata alapvető prioritásokat, célokat és intézkedéseket tartalmazza, amelyek a kerület turizmusának tervszerű fejlődéséhez szükségesek. Ennek a stratégiának az alapján a kerületi hatóság megszavazta azt a turizmus fellendülését elősegítő szubvencióprogramot, amely 2003-ban profitorientált és nem profit-orientált pályázók befektetési terveihez és más projektjeihez kiegészítő támogatást nyújtott. Az SMOJK a Dél-Csehországi turizmusmenedzsment projekt megvalósításával is jelentős mértékben hozzájárult a turizmus fejlődéséhez. Ezzel kezdeményezte a Dél-Csehországi Turisztikai Központ átalakulását egy olyan regionális szervezetté, amely a desztináció-menedzsmentre specializálódott. A projekt kerete biztosította a központ személyi és anyagi ellátását, és így ez 2003-ban elkezdhette koordinációs munkáját. Turisztikai szervezetek Waldviertelben Az alsó-ausztriai turisztikai szervezetek a vállaltok, és kb. 200 infrastruktúrával rendelkező város és község közti együttműködésre épülnek. Ezek csaknem 30 turisztikai egyesületet alkotnak, amelyek hét nagyobb régióba tömörülnek. Ezek közül három régió fő arculatát a turisztikai desztináció képviseli. Ezek közé tartozik Waldviertel is a maga lakosával, kereskedelmi szálláshelyével, valamint a térség jellegzetességeivel. Országos szinten az Österreich Werbung (ÖW) osztrák reklámszervezet egy egységes marketingstratégiát dolgozott ki, amely tükröződik az Alsó-Ausztriai Reklám (NÖW) vidéki turizmus szervezetében ben megalapították a Destination Waldviertel GmbH társaságot, amely Waldviertelben a hivatalos turizmuspolitikát hivatott a gyakorlatba átültetni. A Destination Waldviertel GmbH egyenként egyharmad részben Alsó-Ausztria, öt turisztikai egyesület és az idegenforgalmi gazdaság tulajdonában van. Döntéshozó szervei a közgyűlés, a felügyelő-bizottság és a marketing tanács. A turizmus területén a következő fontos feladatokat tölti be: operatív tervezés: a desztináció-menedzsment és a master-terv végrehajtása; stratégia: a márka fejlesztése, márkapolitika, a központi vállalatrendszerek, értékesítési és eladási hálózatok kiépítése, a kínálat fejlesztése; a Destination Waldviertel GmbH, a waldvierteli turizmus hivatalos stratégiai-, reklám-, PR- és forgalmazási központja Waldviertelben. hálózat és kommunikációs rendszer kiépítésére vonatkozó megbízatás az NÖW-vel, Alsó-Ausztria tartománnyal és az ÖWvel kapcsolatban álló programegyeztető központ A szervezet székhelye Zwettlben van, és 7 külső munkatárssal, illetve a helyi turisztikai információrendszeren belül működő más intézménnyel dolgozik együtt. A turizmus terén végzett marketing és médiamunka elemzése A médiában terjesztett turisztikai információk terén az elmúlt tíz évben nem történt jelentős előrelépés. A határ mindkét oldalára jellemző, hogy az ott élők a szomszédos ország társadalmi életéről, politikai helyzetéről, eseményeiről, rendezvényeiről és tevékenységeiről csak szórványosan értesülnek. Ez a kevés információ ráadásul még inkább negatív is, így aligha járulhat hozzá ahhoz, hogy pozitív kép alakuljon ki egymásról. Bár a helyzet az utóbbi időben némileg javult, a határ mindkét oldaláról megállapítható, hogy a tájékoztatás sem mennyiségi, sem minőségi szempontból nem kielégítő. Gyakran elfeledkezünk arról, hogy a turizmus olyan terület, ahol az információk hiánya vagy negatív hatása többnyire csak nehezen ellensúlyozható. Ez azzal jár ugyanis, hogy a turisztikai kínálatról nem áll rendelkezésre információ, és ez nemcsak a határon átnyúló idegenforgalmat, de a határtérségi gazdaságot is gyengíti. Fontos lenne ezért, hogy

OPENING. Hozzunk ki a legtöbbet a bõvítésbõl! Határon átnyúló együttműködés a CENTROPE régióban ENIN

OPENING. Hozzunk ki a legtöbbet a bõvítésbõl! Határon átnyúló együttműködés a CENTROPE régióban ENIN OPENING. Hozzunk ki a legtöbbet a bõvítésbõl! Határon átnyúló együttműködés a CENTROPE régióban Nemzetközi konferencia 2005. június 1., 10.00 16.30 óra Bécs, Városháza, Címerterem (Wappensaal) OPENING

Részletesebben

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS A magyarországi turisztikai régiók vendégforgalma 2002-ben 1 Kiss Kornélia Sulyok Judit kapacitása 2002-ben 2 Magyarországon 3377 kereskedelmi szálláshely mûködött, összesen 77 155 szobával és 335 163

Részletesebben

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévíz Az élet forrása A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévízi turizmusa számokban Magánszállás 812 ház 2240 szoba 4692 ágy Kereskedelmi szállás 20 Hotel (3-5 * ) 2078 szoba 5814 ágy Összesen

Részletesebben

Turizmus és közösségi közlekedés a Velencei-tó partján. Bodrogai László Magyar Turizmus Zrt. Közép-Dunántúli Regionális Marketing Igazgatóság

Turizmus és közösségi közlekedés a Velencei-tó partján. Bodrogai László Magyar Turizmus Zrt. Közép-Dunántúli Regionális Marketing Igazgatóság Turizmus és közösségi közlekedés a Velencei-tó partján Bodrogai László Magyar Turizmus Zrt. Közép-Dunántúli Regionális Marketing Igazgatóság A Közép- Dunántúli Régió Közép-Dunántúl Szolgáltatók száma a

Részletesebben

Közös ipari park működésének tapasztalatai Gmünd ( Ausztria) Tótszerdahely 2012. szeptember 27

Közös ipari park működésének tapasztalatai Gmünd ( Ausztria) Tótszerdahely 2012. szeptember 27 Közös ipari park működésének tapasztalatai Gmünd ( Ausztria) Tótszerdahely 2012. szeptember 27 1 A helyszín 2 3 A helyszín: ACCESS Ipari Park Hely: Gmünd Czech (Ceske) Velenice - 180 kmre délre a Prágától

Részletesebben

Integrált város- és városkörnyék-fejlesztés Grazban 2000-2020

Integrált város- és városkörnyék-fejlesztés Grazban 2000-2020 Tanulmányút a Zala megye és Stájerország közti együttműködés kialakítására Graz, 2014. április 28. Integrált város- és városkörnyék-fejlesztés Grazban 2000-2020 Christian Nussmüller, Graz városa, városépítési

Részletesebben

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI Balaton számokban I. A Balaton Régió szálláshely forgalmának alakulása 1998 és 2004 között vendégéjszakák száma 1998. 2004. változás% Kereskedelmi szálláshelyek:

Részletesebben

Kerékpáros fejlesztési lehetőségek a Széchenyi 2020 Programban

Kerékpáros fejlesztési lehetőségek a Széchenyi 2020 Programban Kerékpáros fejlesztési lehetőségek a Széchenyi 2020 Programban A kerékpáros turisztikai támogatási lehetőségeket megalapozó fejlesztéspolitikai háttér Zala két keréken záró konferencia 2015. március 12.

Részletesebben

Hazánk idegenforgalma

Hazánk idegenforgalma Hazánk idegenforgalma (Turizmusunk földrajzi alapjai) 8.évfolyam Választható tantárgy Helyi tanterv Célok és feladatok: A tantárgy célja, hogy megismertesse a tanulókat ezzel az új tudományterülettel.

Részletesebben

Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020

Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 Terület és településfejlesztési programok 2014-2020 között, különös tekintettel a Közép-magyarországi régióra JENEI Gábor Programirányító

Részletesebben

Támogatási lehetőségek a turizmusban

Támogatási lehetőségek a turizmusban Támogatási lehetőségek a turizmusban Hévíz 2015. május 28. Bozzay Andrásné szakmai főtanácsadó Lehetőségek az operatív programokban 2014-2020 1. Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program (GINOP)

Részletesebben

CSEHORSZÁG A HÓNAP KÜLDO ORSZÁGA RENDEZVÉNYSOROZAT CSEHORSZÁG ÉS SZLOVÁKIA PREZENTÁCIÓJA KISS KORNÉLIA KUTATÁSI IGAZGATÓ MAGYAR TURIZMUS ZRT.

CSEHORSZÁG A HÓNAP KÜLDO ORSZÁGA RENDEZVÉNYSOROZAT CSEHORSZÁG ÉS SZLOVÁKIA PREZENTÁCIÓJA KISS KORNÉLIA KUTATÁSI IGAZGATÓ MAGYAR TURIZMUS ZRT. A HÓNAP KÜLDO ORSZÁGA RENDEZVÉNYSOROZAT CSEHORSZÁG ÉS SZLOVÁKIA PREZENTÁCIÓJA CSEHORSZÁG KISS KORNÉLIA KUTATÁSI IGAZGATÓ MAGYAR TURIZMUS ZRT. CSEHORSZÁG Területe: 78 866 km 2 Lakosainak száma: 1,2 millió

Részletesebben

Időskori turizmus trendjei és célcsoport elvárások

Időskori turizmus trendjei és célcsoport elvárások Időskori turizmus trendjei és célcsoport elvárások Dr. BALOGH Zoltán Nemzetközi Ügyek Csoport vezetője Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Civil együttműködési hálózat kialakítása

Részletesebben

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia Középtávú célrendszer és projektlista előzetes javaslat Gazdaság munkacsoport Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002

Részletesebben

A tételek nappali és levelező tagozaton

A tételek nappali és levelező tagozaton ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK Turizmus-vendéglátás BA alapszak 2013/2014. tanév I. félév A tételek 1. A turizmus fogalmi meghatározása és fejlődéstörténete. A turizmus legfontosabb világtendenciái, Európa turizmusának

Részletesebben

A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2016-ban A KSH keresletfelmérésének adatai alapján

A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2016-ban A KSH keresletfelmérésének adatai alapján Budapest, 2017. március 10. A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2016-ban A KSH keresletfelmérésének adatai alapján 1. A magyar lakosság többnapos belföldi utazásai 2016-ban 1 A magyar lakosság

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Idegen nyelv használata 2. Konzorciumépítés

Részletesebben

Egy még vonzóbb Budapestért

Egy még vonzóbb Budapestért Egy még vonzóbb Budapestért Dudás Krisztina marketingigazgató Magyar Turizmus Zrt. 2011. május 4. Kedvező piaci trendek A trendek nekünk dolgoznak Növekvő népszerűségnek örvendenek Rövid utazások Közeli

Részletesebben

A turisztikai kis- és középvállalkozások helyzete és lehetőségei Mi van az étlapon?

A turisztikai kis- és középvállalkozások helyzete és lehetőségei Mi van az étlapon? Turizmus törvény Széchenyi Pihenőkártya Utazási irodák Idegenvezetők Éttermek Szakember utánpótlás Dohányzási tilalom Szállodák Kiemelt attrakciók Közterület foglalás Turistabuszok parkolása Információ

Részletesebben

Kovászna megye Turizmus Fejlesztési stratégiája 2.sz.MELLÉKLET

Kovászna megye Turizmus Fejlesztési stratégiája 2.sz.MELLÉKLET Kovászna megye Turizmus Fejlesztési stratégiája 2.sz.MELLÉKLET EUROPE - Best practice áttekintés Kijelöltünk 4 régiót, hogy Erdélyt, Kovászna megyét összehasonlítsuk velük mindegyik közülük hasonló imázzsal

Részletesebben

A Duna Stratégia közlekedési

A Duna Stratégia közlekedési Dr. Pál Ernő A Duna Stratégia közlekedési vonatkozásai Közlekedéstudományi Konferencia Széchenyi Egyetem, Győr 2011 március 24-25 Tartalom Bevezetés Kiemelt témakörök A Duna, mint vízi út jelentősége Európában

Részletesebben

A MAGYAR LAKOSSÁG ÉVI NYÁRI UTAZÁSI TERVEI

A MAGYAR LAKOSSÁG ÉVI NYÁRI UTAZÁSI TERVEI A MAGYAR LAKOSSÁG 2006. ÉVI NYÁRI UTAZÁSI TERVEI dr. Galla Gábor, vezérigazgató Magyar Turizmus Zrt. Budapest, 2006. június 7. STABILAN NÖVEKVŐ BELFÖLDI KERESLET 2005-BEN MINDEN KORÁBBINÁL TÖBB BELFÖLDI

Részletesebben

Az Észak-Alföld régió küldőpiacai Észak-Európa

Az Észak-Alföld régió küldőpiacai Észak-Európa Magyar Turizmus Zrt. 1115 Budapest, Bartók Béla út 15-113. Tel.: (6-1)488-87 Fax: (6-1)488-86 E-mail: htbudapest@hungarytourism.hu www.itthon.hu Az Észak-Alföld régió küldőpiacai Észak-Európa Az észak-európai

Részletesebben

Az orosz piacban rejlő turisztikai lehetőségek Szegedi Andrea képviselet-vezető Magyar Turizmus Zrt. moszkvai képviselete

Az orosz piacban rejlő turisztikai lehetőségek Szegedi Andrea képviselet-vezető Magyar Turizmus Zrt. moszkvai képviselete Az orosz piacban rejlő turisztikai lehetőségek Szegedi Andrea képviselet-vezető Magyar Turizmus Zrt. moszkvai képviselete Oroszország! A gazdasági növekedés a válságig az orosz középosztály megerősödését

Részletesebben

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Köztisztasági fürdök és mosodák létrehozása, működtetése Célterület azonosító: 1 019 100 1. A projekt

Részletesebben

A TransHUSK Plus projekt

A TransHUSK Plus projekt A TransHUSK Plus projekt dr. Siska Miklós KTI Zárókonferencia Győr, 2015. június 17. A projekt keretében vizsgált térségek A két projekt néhány jellemző adata 680 km közös határ; 22 (TransHUSK) + 18 (TransHUSK

Részletesebben

Zöldturizmus Szekció. Natúrparkok - Zöldutak - Geoparkok. Básthy Béla, elnök Magyar Natúrpark Szövetség. Budapest, Kossuth Klub, 2014.04.25.

Zöldturizmus Szekció. Natúrparkok - Zöldutak - Geoparkok. Básthy Béla, elnök Magyar Natúrpark Szövetség. Budapest, Kossuth Klub, 2014.04.25. Básthy Béla, elnök Magyar Natúrpark Szövetség Budapest, Kossuth Klub, 2014.04.25. Zöldturizmus MTZrt.: UNWTO szerint az ökoturizmus a turizmus minden olyan formája, amelyben a turista fő motivációja a

Részletesebben

a) A turizmus fogalma. A turizmus jelentősége napjainkban Magyarországon és nemzetközi viszonylatban.

a) A turizmus fogalma. A turizmus jelentősége napjainkban Magyarországon és nemzetközi viszonylatban. a) A turizmus fogalma. A turizmus jelentősége napjainkban Magyarországon és nemzetközi viszonylatban. b) A menedzsment fogalma és feladata a turizmusban. c) A kultúrák különbözőségének jelentősége a turizmusban.

Részletesebben

A VAS MEGYE FEJLŐDÉSÉT SZOLGÁLÓ TOP-FORRÁSOK 2014-2020. dr. Balázsy Péter Vas Megye Önkormányzata

A VAS MEGYE FEJLŐDÉSÉT SZOLGÁLÓ TOP-FORRÁSOK 2014-2020. dr. Balázsy Péter Vas Megye Önkormányzata A VAS MEGYE FEJLŐDÉSÉT SZOLGÁLÓ TOP-FORRÁSOK 2014-2020 dr. Balázsy Péter Vas Megye Önkormányzata Szombathely 2015 Megújult a Közgyűlés megújult a hivatal Erős felelősség Vas megye területfejlesztésében

Részletesebben

Project Co-financed by the European Union within the INTERREG IIIB CADSES Programme

Project Co-financed by the European Union within the INTERREG IIIB CADSES Programme INTERREG IIIB CADSES Közösségi Kezdeményezések Program HERITOUR Kulturális tematikus utak fejlesztése vidéki területeken Lencsés Tamara 2007. október 04. ÁTTEKINTÉS INTERREG programok INTERREG IIIB CADSES

Részletesebben

Tervezettájékoztató Rendezvény

Tervezettájékoztató Rendezvény Tervezettájékoztató Rendezvény EREG - Eigenständige Regionalentwicklung im Donauraum östlich von Wien. Mi az EREG Az EREG az önálló határmenti regionáis fejlödést jelzi. Az EREG támogatja és erõsíti a

Részletesebben

Kárpát-medencei Területfejlesztési Nyári Egyetem A területi kohézió jövője Debrecen, 2010. július 26 augusztus 1.

Kárpát-medencei Területfejlesztési Nyári Egyetem A területi kohézió jövője Debrecen, 2010. július 26 augusztus 1. Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézetének Debreceni Osztálya PARADIGMAVÁLTÁS A HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSEKBEN Dr. habil. Béla Baranyi az MTA doktora tudományos

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

Sokáig voltam távol?

Sokáig voltam távol? Sokáig voltam távol? Az olasz lakosság utazási szokásai Kiss Kornélia kutatási igazgató Magyar Turizmus Zrt. Európa hatodik legnépesebb országa Olaszország területe: 301 230 km 2 Lakosainak száma: 58,1

Részletesebben

A KERÉKPÁROS TURIZMUS EURÓPÁBAN. A kerékpáros turizmus lehetőségei az EV14 nyomvonal előkészítése kapcsán Békéscsaba 2014.

A KERÉKPÁROS TURIZMUS EURÓPÁBAN. A kerékpáros turizmus lehetőségei az EV14 nyomvonal előkészítése kapcsán Békéscsaba 2014. A KERÉKPÁROS TURIZMUS EURÓPÁBAN A kerékpáros turizmus lehetőségei az EV14 nyomvonal előkészítése kapcsán Békéscsaba 2014. Kerékpáros Magyarország Szövetség Alapítva: 2008 Tagjai lehetnek: olyan szervezetek,

Részletesebben

Az észak-európai vendégforgalom alakulása Magyarországon Dánia Vendégek száma Vendégéjszakák száma Látogatók száma

Az észak-európai vendégforgalom alakulása Magyarországon Dánia Vendégek száma Vendégéjszakák száma Látogatók száma MAGYAR TURIZMUS ZRT. Kutatási Csoport 1115 Budapest, Bartók Béla út 15-113. Tel.: (6-1) 488-871 Fax: (6-1) 488-8711 E-mail: kutatas@itthon.hu www.itthon.hu A TISZA-TÓ RÉGIÓ KÜLDŐPIACAI ÉSZAK-EURÓPA Az

Részletesebben

A magyar és nemzetközi turizmus jelenlegi trendjei és hatásai a hazai idegenforgalmi szegmensben

A magyar és nemzetközi turizmus jelenlegi trendjei és hatásai a hazai idegenforgalmi szegmensben A magyar és nemzetközi turizmus jelenlegi trendjei és hatásai a hazai idegenforgalmi szegmensben Turizmus Akadémia, Sopron Glázer Tamás vezérigazgató-helyettes 2015. szeptember 9. Trendek és tendenciák

Részletesebben

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok A LEADER program a társadalmi-gazdasági szereplők együttműködését ösztönzi az olyan javak és szolgáltatások létrejötte, fejlesztése érdekében, amelyek a lehető legnagyobb hozzáadott értéket biztosítják

Részletesebben

Az egészségturizmus szerepe az önkormányzatok életében

Az egészségturizmus szerepe az önkormányzatok életében A KÖZSZFÉRA VERSENYKÉPESSÉGE KÖZPÉNZÜGYEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Az egészségturizmus szerepe az önkormányzatok életében Tapolczai Tímea PhD. hallgató Kaposvári Egyetem Bodrogai László Magyar Turizmus Zrt. Közép-Dunántúli

Részletesebben

Tájékoztatás a közötti Határmenti Programok keretében az ETT-k számára megnyíló lehetőségekről

Tájékoztatás a közötti Határmenti Programok keretében az ETT-k számára megnyíló lehetőségekről Tájékoztatás a 2014-2020 közötti Határmenti Programok keretében az ETT-k számára megnyíló lehetőségekről Shiraishi Renáta, Endrész Kinga Határmenti Gazdaságfejlesztési Főosztály Európai Területi Együttműködési

Részletesebben

A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA LENGYELORSZÁG

A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA LENGYELORSZÁG A HÓNAP KÜLDŐORSZÁGA LENGYELORSZÁG Kiss Kornélia Magyar Turizmus Zrt. Budapest, 2007. február 27. Felhasznált források UN WORLD TOURISM ORGANIZATION OECD, CIA FACTBOOK INTERNET WORLD STATS EUROPEAN TRAVEL

Részletesebben

A kulturális turizmus szerepe az Észak-magyarországi régióban Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14.

A kulturális turizmus szerepe az Észak-magyarországi régióban Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. A kulturális turizmus szerepe az Észak-magyarországi régióban Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár Bevezető gondolatok A kultúra

Részletesebben

EMLÉKHELYEK ÉS AZ EURÓPAI ÖRÖKSÉG CÍM

EMLÉKHELYEK ÉS AZ EURÓPAI ÖRÖKSÉG CÍM EMLÉKHELYEK ÉS AZ EURÓPAI ÖRÖKSÉG CÍM LEHETŐSÉGEK AZ EURÓPAI UNIÓS FELLÉPÉSRE BUDAPEST, 2014.09.05. BENKŐNÉ KISS ZSUZSANNA FŐOSZTÁLYVEZETŐ, MINISZTERELNÖKSÉG Az Európai Örökség cím felhívja a figyelmet

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY 2013/01

SAJTÓKÖZLEMÉNY 2013/01 Projekt címe: Turizmus határok nélkül információs látogatóközpontok fejlesztése Nagyatádon és Križevciben Projekt rövid címe: ViNaK Projekt azonosító: HUHR/1101/1.2.2/2020 Vezető Kedvezményezett: Križevci

Részletesebben

Regulation (EC) No. 1080/2006

Regulation (EC) No. 1080/2006 Irányító Hatóság Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 27-213 Európai kohéziós politika 27 és 213 között A. Stratégiai megközelítés: a kohéziós politika összekapcsolása a fenntartható

Részletesebben

Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 28-29. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár EKF-GTK Turizmus Tanszék

Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 28-29. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár EKF-GTK Turizmus Tanszék Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 28-29. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár EKF-GTK Turizmus Tanszék A vendég Otthon: rokon, barát Üzleti életben: partner, munkatárs

Részletesebben

Bakonyban. www.abakonyert.hu. Együttműködés a fenntartható és tartalmas turizmusért a. Előadó: Hutvágnerné Kasper Judit

Bakonyban. www.abakonyert.hu. Együttműködés a fenntartható és tartalmas turizmusért a. Előadó: Hutvágnerné Kasper Judit Együttműködés a fenntartható és tartalmas turizmusért a Bakonyban Előadó: Hutvágnerné Kasper Judit A BAKONYÉRT Egyesület Egyesületünk alakult meg 2008-ban 2 megye, 3 kistérség 43 ezer érintett lakosa 4

Részletesebben

A határon átívelő Európai uniós programok hatásai a vajdasági magyarság helyzetére

A határon átívelő Európai uniós programok hatásai a vajdasági magyarság helyzetére Ricz András: A határon átívelő Európai uniós programok hatásai a vajdasági magyarság helyzetére Szabadka, 2011. december 17. Regionális Tudományi Társaság, Szabadka Háttér Európai Uniós szomszédsági programok

Részletesebben

A TDM modell A TDM modell kialakítása a Balaton régióban

A TDM modell A TDM modell kialakítása a Balaton régióban A modell A modell kialakítása a Balaton régióban A Balaton turizmusának intézményi-, szervezeti rendszerének megreformálása Szakály Szabolcs Heller Farkas Főiskola MATUR Balatoni vendégéjszaka forgalom

Részletesebben

A turizmus szerepe a Mátravidéken

A turizmus szerepe a Mátravidéken gazdálkodás 53. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 460 A turizmus szerepe a vidéken DÁVID LÓRÁNT TÓTH GÉZA Kulcsszavak: turizmus,, idegenforgalmi statisztika. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A településeinek

Részletesebben

Nemzeti Klaszter Konferencia

Nemzeti Klaszter Konferencia Nemzeti Klaszter Konferencia 2012. Március 27. Pécs Tartalom DCCA rövid bemutatása Duna Stratégia rövid bemutatása A klasztertevékenységek kapcsolódása a Stratégiához / PA 8/ PA 8 terület projektpéldáinak

Részletesebben

1.Fórum: Levél, 2014.06.23.

1.Fórum: Levél, 2014.06.23. Emlékeztető Projektötlet gyűjtő fórumokról 1.Fórum: Levél, 2014.06.23. Életminőség fejlesztése: Civil szervezetek rendezvény, eszköz, kiadvány Nem elaprózott pontszerű fejlesztések Átfogó térségi gazdaságfejlesztés,

Részletesebben

mindennapi közlekedési mód népszerűsítése

mindennapi közlekedési mód népszerűsítése Szuppinger Péter REC 2013.05.08. Szentendre Integrált közlekedéstervezés és a kerékpározás Miért integrált? Cél: Miért kerékpározás, integrált? mint mindennapi közlekedési mód népszerűsítése Tapasztalat:

Részletesebben

Marosvásárhely Segesvár

Marosvásárhely Segesvár 1 MAROS MEGYE Maros megye Közép-Románia északi részén fekszik, felülete 6.696 km² (az ország összfelületének 2,8%-át teszi ki). Lakossága 584.089 fős, ebből 309.192 városokban él. A Kárpát-medencében elterülő

Részletesebben

A turizmus fejlesztésének aktuális kérdései. 2014. november 20. dr. Ruszinkó Ádám helyettes államtitkár

A turizmus fejlesztésének aktuális kérdései. 2014. november 20. dr. Ruszinkó Ádám helyettes államtitkár A turizmus fejlesztésének aktuális kérdései 2014. november 20. dr. Ruszinkó Ádám helyettes államtitkár A turizmus nemzetgazdasági jelentősége A 2009. évi adatokon alapuló turizmus szatellit számla szerint:

Részletesebben

Írottk. rparkért. Előadó: Bakos György elnök

Írottk. rparkért. Előadó: Bakos György elnök Írottk rottkő Natúrpark rparkért rt Egyesület Előadó: Bakos György elnök Fogalom A natúrpark egy különösen értékes, jellegzetes tájegységet takar, általában védett természeti területet, amely üdülési célokra

Részletesebben

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013 dr. Bodnár Éva FVM Agrár-vidékfejlesztési Főosztály A New Hungary Rural Development Programme 2007-2013 a Támogatásokkal kapcsolatos jogszabályok Európai

Részletesebben

BALATONALMÁDI TURISZTIKAI EGYESÜLET. Pozícionálási és versenyképességi stratégia 2011. év

BALATONALMÁDI TURISZTIKAI EGYESÜLET. Pozícionálási és versenyképességi stratégia 2011. év BALATONALMÁDI TURISZTIKAI EGYESÜLET Pozícionálási és versenyképességi stratégia 2011. év 1 TARTALOM 1. Vezetői összefoglaló... 3 2. Célok rögzítése... 5 3. Turisztikai helyzetelemzés... 9 3.1. Balatonalmádi

Részletesebben

Az ökoturizmus szerepe a hazai turizmus 2014-2024 közötti fejlesztésében, a támogatási programok tervezése

Az ökoturizmus szerepe a hazai turizmus 2014-2024 közötti fejlesztésében, a támogatási programok tervezése Az ökoturizmus szerepe a hazai turizmus 2014-2024 közötti fejlesztésében, a támogatási programok tervezése 2013. június 7. Dr. Nemes Andrea főosztályvezető NGM Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály

Részletesebben

A Vasfüggöny Nyomvonal (Iron Curtain Trail)

A Vasfüggöny Nyomvonal (Iron Curtain Trail) A Vasfüggöny Nyomvonal (Iron Curtain Trail) Cross-border bike project (IPA CBC) nyitókonferencia Pámer Zoltán DDRFÜ Nonprofit Kft. Pécs, 2013. április 5. A projekt általános bemutatása Az egykori vasfüggöny

Részletesebben

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről Összefoglaló - 2013 I. negyedévében nemzetközi viszonylatban a legjobb teljesítményt az elmúlt évhez hasonlóan Közel

Részletesebben

Regionális szervezetek közötti együttműködés a Balaton régió egységes turisztikai desztinációként kezelése és pozicionálása során

Regionális szervezetek közötti együttműködés a Balaton régió egységes turisztikai desztinációként kezelése és pozicionálása során Regionális szervezetek közötti együttműködés a Balaton régió egységes turisztikai desztinációként kezelése és pozicionálása során Varga-Dani Barbara Regionális marketing igazgató Országos TDM Konferencia

Részletesebben

IMPULSE. A kultúra összeköt. Nr. 3 10/2003 HATÁRON ÁTNYÚLÓ IMPULZUSCENTRUMOK ALSÓ-AUSZTRIÁBAN, CSEHORSZÁGBAN, SZLOVÁKIÁBAN ÉS MAGYARORSZÁGON

IMPULSE. A kultúra összeköt. Nr. 3 10/2003 HATÁRON ÁTNYÚLÓ IMPULZUSCENTRUMOK ALSÓ-AUSZTRIÁBAN, CSEHORSZÁGBAN, SZLOVÁKIÁBAN ÉS MAGYARORSZÁGON Nr. 3 10/2003 IMPULSE HATÁRON ÁTNYÚLÓ IMPULZUSCENTRUMOK ALSÓ-AUSZTRIÁBAN, CSEHORSZÁGBAN, SZLOVÁKIÁBAN ÉS MAGYARORSZÁGON A kultúra összeköt A Cseh Köztársaság 2 GIZ-speciál: Thayaland Slavonice 4-7 Gazdák

Részletesebben

Az IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft.,akkreditált tanácsadó vállalat (ROP-VTSA-2012-1135)

Az IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft.,akkreditált tanácsadó vállalat (ROP-VTSA-2012-1135) HU-SRB IPA II CBC 2014-2020 Tervezet OP Nyilvános Konzultáció 1. Prioritás: Határokon átnyúló vízgazdálkodás és kockázat megelőző rendszerek fejlesztése Prioritás azonosítása A környezet védelme, éghajlatváltozáshoz

Részletesebben

Köszöntõ. Felújított fürdõnkben megtalálhat minden olyan szolgáltatást, mely az Ön és családja kikapcsolódását, szórakozását szolgálja.

Köszöntõ. Felújított fürdõnkben megtalálhat minden olyan szolgáltatást, mely az Ön és családja kikapcsolódását, szórakozását szolgálja. Gyógyfürdõ 2013. Köszöntõ Köszöntjük Önt városunk kiemelkedõ turisztikai szerepet játszó fürdõjében abból az alkalomból, hogy egészségét fürdõkezeléseinkkel kívánja javítani. Köszöntjük Önt is, aki szabadsága

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/112-11/2012 E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Kereskedelmi ingatlan vagyonértékelése. Készítette: Kozári Karina Mária Témavezető: Mizseiné Dr. Nyíri Judit

Kereskedelmi ingatlan vagyonértékelése. Készítette: Kozári Karina Mária Témavezető: Mizseiné Dr. Nyíri Judit Kereskedelmi ingatlan vagyonértékelése Készítette: Kozári Karina Mária Témavezető: Mizseiné Dr. Nyíri Judit A feladat leírása Készítse el a Forrás Hotel Komárom ingatlan értékelési szakvéleményét. Ismertesse

Részletesebben

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI FELÜLVIZSGÁLAT (HVS) 2013! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatósága 16/2013. (III.6.) közlemény értelmében elrendelte

Részletesebben

A székelyföldi turizmus helyzete és lehetőségei

A székelyföldi turizmus helyzete és lehetőségei Székelyföldi Akadémia A székelyföldi turizmus helyzete és lehetőségei Dr. Horváth Alpár Babes-Bolyai Tudományegyetem Gyergyószentmiklósi Kirendeltség Székelyföld vagy Hargita megye? Románia tervezési-statisztikai

Részletesebben

ZÖLDTURIZMUS ÉVE 2007.

ZÖLDTURIZMUS ÉVE 2007. ZÖLDTURIZMUS ÉVE 2007. Kiss Kornélia kutatási csoportvezető Magyar Turizmus Zrt. Budapest, 2007. március m 13. A kampányévet megalapozó kutatások A magyar lakosság utazási szokásai, 2000-től évente A KVVM

Részletesebben

Turizmuspolitikánk legfőbb céljai a versenyképesség növelése és a turisztikai fejlesztések érdekében

Turizmuspolitikánk legfőbb céljai a versenyképesség növelése és a turisztikai fejlesztések érdekében Turizmuspolitikánk legfőbb céljai a versenyképesség növelése és a turisztikai fejlesztések érdekében 2014. április 16. Dr. Nemes Andrea főosztályvezető Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály Rekord vendégéjszaka-szám

Részletesebben

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként LEADER-szerűség az intézkedések, projektjavaslatok vonatkozásában A LEADER program a társadalmi-gazdasági

Részletesebben

A fesztiválok szerepe a Balaton régió turizmusában. Rosta Sándor

A fesztiválok szerepe a Balaton régió turizmusában. Rosta Sándor A fesztiválok szerepe a Balaton régió turizmusában Rosta Sándor Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottság Balatonfüred, 2007. szeptember 26. Kulturális rendezvény, mint turisztikai termék Kiemelkedı

Részletesebben

Elkészült a rakparti sétány a Duna Arénához

Elkészült a rakparti sétány a Duna Arénához https://www.fina-budapest2017.com/hu/hirek/496/elkeszult-a-rakparti-setany-a-duna-arenahoz Elkészült a rakparti sétány a Duna Arénához 2017.06.02. 19:33 CET Budapest kiemelt fekvésű és festői szépségű

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

A lovasturisztikai fejlesztések lehetőségei a 2014-2020-as tervidőszakban

A lovasturisztikai fejlesztések lehetőségei a 2014-2020-as tervidőszakban A lovasturisztikai fejlesztések lehetőségei a 2014-2020-as tervidőszakban Előadó: Lóska János elnök Magyar Lovas Turisztikai Közhasznú Szövetség Előadás vázlat I. Az ágazat közelmúltja és jelene II. Kitörési

Részletesebben

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26.

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Innovációs tevékenység célja Magasabb hozzáadott érték Versenyelőny Piacbővítés CSOMIÉP Kft. Legrand Zrt.

Részletesebben

Turizmusfejlesztés és vállalati összefüggései. Kósa László, HKIK általános alelnöke ügyvezető igazgató Mátra Party Kft.

Turizmusfejlesztés és vállalati összefüggései. Kósa László, HKIK általános alelnöke ügyvezető igazgató Mátra Party Kft. Turizmusfejlesztés és vállalati összefüggései Kósa László, HKIK általános alelnöke ügyvezető igazgató Mátra Party Kft. Érdekek Egyszerűen összegezve: Nemzeti érdek, hogy minél több külföldi turista jöjjön

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a régiókban DAOP-2.1.1/K-11 DDOP-2.1.1/I-11 ÉAOP-2.1.1/H-11 ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11 KMOP-3.1.

1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a régiókban DAOP-2.1.1/K-11 DDOP-2.1.1/I-11 ÉAOP-2.1.1/H-11 ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11 KMOP-3.1. o ldal 1 Tisztelt Partnerünk! Az alábbiakban szeretném felhívni a figyelmét az Új Széchenyi Terv Gyógyító Magyarország Egészségipari Program pályázati lehetőségeire: 1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése

Részletesebben

Alsó-Ipoly menti fejlesztési partnerség. Helemba, május 11.

Alsó-Ipoly menti fejlesztési partnerség. Helemba, május 11. Alsó-Ipoly menti fejlesztési partnerség Helemba, 2016. május 11. Javasolt napirend (1) Rövid összefoglalás a program helyzetéről (2) Az aktív turisztikai projektelképzelések véglegesítése (3) Kulturális

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

A magyar-osztrák és a magyar-szlovák határtérségek közlekedési infrastruktúrája

A magyar-osztrák és a magyar-szlovák határtérségek közlekedési infrastruktúrája A magyar-osztrák és a magyar-szlovák határtérségek közlekedési infrastruktúrája TINER TIBOR MTA CSFK Földrajztudományi Intézet Budapest Magyarország északi és nyugati határszakaszai Osztrák magyar államhatár

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

A kerékpározás szerepe a közlekedési tárca munkájában

A kerékpározás szerepe a közlekedési tárca munkájában A kerékpározás szerepe a közlekedési tárca munkájában Schváb Zoltán Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedési helyettes államtitkár Kerékpáros Közlekedésbiztonsági Nap Közlekedésfejlesztési Koordinációs

Részletesebben

Fizikai környezet KOHÉZIÓ

Fizikai környezet KOHÉZIÓ Települési jövőkép Sárszentágota Milyen lesz az élet Sárszentágotán 2010-ben? Vízió/Misszió Sárszentágota újra vonzó, lakosai számára otthont és megélhetést biztosító falu lesz, amely környezetével összhangban,

Részletesebben

Magyarország- Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013. Az eddigi eredmények

Magyarország- Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013. Az eddigi eredmények Magyarország- Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Az eddigi eredmények A jogosult programterület A program EU támogatása 1. prioritás - Fenntartható környezet és turizmus 2. prioritás

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT VÉLEMÉNYTERVEZETE

EURÓPAI PARLAMENT VÉLEMÉNYTERVEZETE EURÓPAI PARLAMENT 2004 ««««««««««««2009 Közlekedési és Idegenforgami Bizottság IDEIGLENES 2004/0167(COD) 24.2.2005 A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZETE a Regionális Fejlesztési Bizottság

Részletesebben

TURIZMUS 2014-2020. 2014. május 28. Nyíregyháza. Deák Attila

TURIZMUS 2014-2020. 2014. május 28. Nyíregyháza. Deák Attila A projekt a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Elnökségének értékelése és javaslata alapján, az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában, a Nemzeti Vidékfejlesztési Program Irányító

Részletesebben

A TURISZTIKAI TERMÉKFEJLESZTÉS HELYI SAJÁTOSSÁGAI VÍZPARTI TELEPÜLÉSEKEN

A TURISZTIKAI TERMÉKFEJLESZTÉS HELYI SAJÁTOSSÁGAI VÍZPARTI TELEPÜLÉSEKEN A TURISZTIKAI TERMÉKFEJLESZTÉS HELYI SAJÁTOSSÁGAI VÍZPARTI TELEPÜLÉSEKEN Sulyok Judit (vezető kutató, Magyar Turizmus Zrt. / doktorjelölt, SZE Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola) Turizmus

Részletesebben

A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2013-ban

A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2013-ban Budapest, 2014. március 17. A magyar lakosság belföldi és külföldi utazásai 2013-ban A KSH keresletfelmérésének adatai alapján 1. A magyar lakosság többnapos belföldi utazásai 2013-ban 2013-ban a magyar

Részletesebben

A turizmus típusai Általánosságok Gyógyturizmus Pihenıturizmus A turizmus típusai meghatározás: modell, azonos alaptulajdonságokkal rendelkezik, csekély variácókkal, bizonyos ismérvek szerinti varációk

Részletesebben

Címlap. A pályázat benyújtója. A pályázat felelőse Név: Beosztás: Postacím: Telefonszám 1.: Telefonszám 2.: Email cím:

Címlap. A pályázat benyújtója. A pályázat felelőse Név: Beosztás: Postacím: Telefonszám 1.: Telefonszám 2.: Email cím: Címlap A pályázat benyújtója A pályázat felelőse Név: Beosztás: Postacím: Telefonszám 1.: Telefonszám 2.: Email cím: Esetleg együttműködő községek / kistérség Megye A bemutatásra kerülő falufejlesztési

Részletesebben

meet europe. meet centrope. 2011. május 5. Győri Városháza Politikai Bizottság Munkaerő mobilitása & telephely választás

meet europe. meet centrope. 2011. május 5. Győri Városháza Politikai Bizottság Munkaerő mobilitása & telephely választás 2011. május 5. Győri Városháza Politikai Bizottság Munkaerő mobilitása & telephely választás Nyilvános konferencia Egy határok nélküli régió Workshop Telephely marketing és branding a centrope térségben

Részletesebben

meet europe. meet centrope. www.centrope.com

meet europe. meet centrope. www.centrope.com meet europe. meet centrope. www.centrope.com meet europe. meet centrope. Ausztria, Cseh Köztársaság, Magyarország és Szlovákia találkozási térségében a centrope régió új és virágzó transznacionális régióvá

Részletesebben

5 Postakocsi térségi, innovatív turisztikai fejlesztési program Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013

5 Postakocsi térségi, innovatív turisztikai fejlesztési program Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 5 Postakocsi térségi, innovatív turisztikai fejlesztési program Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 5 POSTAKOCSI PROJEKT VÁRHATÓ EREDMÉNYEI Gyarmati- Litter Tímea projekt

Részletesebben

Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt.

Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt. A főbb küldőterületek előrejelzései, piaci várakozások 2006. Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt. A nemzetközi turizmus középtávú tendenciái 2005-ben minden korábbinál szívesebben

Részletesebben