J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete április hó 11. napján, a városháza 1. emeleti nagy tanácskozó termében megtartott 5. - rendkívüli - ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr. Buzás Péter polgármester, Almási Pál, Dr. Bakos Gáborné, Baranyi Sándor, Endes Zsigmond, Gáspár Sándor, Gazdag János, Gilicze János, Guvat László, Dr. Halmágyi Pál, Kiss Imréné, Kovács Sándor, Lengyel István, Mágori Józsefné, Marosvári Attila, Molnár László, Nagy-György József, Dr. Nagy Lajos, Dr. Orbán Imre PhD, Orosné Spák Hedvig, Dr. Siket István és Varga Zoltán települési képviselők. Jelen van továbbá: Dr. Ortutay Miklós aljegyző. Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat a rendkívüli testületi ülésünkön. A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a 24 települési képviselő közül jelen van 22 fő. A megjelenési arány 92%-os. A megjelenés alapján megállapítom, hogy ülésünk határozatképes, azt megnyitom. A Szervezeti és Működési Szabályzat 21. (1) bekezdés c) pontja alapján felkérem Nagy-György József és Dr. Nagy Lajos települési képviselőket mai ülésünk jegyzőkönyvének hitelesítésére. Megkérdezem képviselőtársaimat, hogy elvállalják-e? Nagy-György József és Dr. Nagy Lajos a feladatot vállalják. Megállapítom, hogy mai ülésünk jegyzőkönyvének hitelesítői Nagy-György József és Dr. Nagy Lajos települési képviselők. Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! A mai rendkívüli testületi ülésünk telefonon történő összehívását a kiosztott előterjesztésekben történő halaszthatatlan döntés indokolta. Ennek megfelelően mai ülésünk napirendje: Előterjesztések, annak részeként: Pályázatok a Helyi Önkormányzatok Fejlesztési Feladatainak (HÖF CÉDE) támogatására; Pályázat a decentralizált települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújítása (DARFT-TEUT) támogatására; Pályázatok a Területi Kiegyenlítést Szolgáló Önkormányzati Fejlesztések (HÖF-TEKI) támogatásra; Közmunka pályázat benyújtása; és ezeknek a pályázatoknak a szükséges önerejét biztosítandó a évi költségvetési rendeletünk módosítása. Tisztelt Testület! Az előterjesztések kiegészítéseként azt szeretném elmondani, a soros testületi ülésünkön jeleztem, hogy lesz egy úgynevezett TEKI, CÉDA pályázati döntés. Az előkészítés során áttekintettük, hogy körülbelül a saját forrás hogy áll, a pályázati kiírás szerinti, ami keretén belül a pályázatokat össze tudjuk állítani. Ezt követően munkatársaim megcsinálták az előterjesztéseket. Most lesz olyan szóbeli kiegészítés az idő rövidsége miatt szükséges módosítani amit majd fogunk kérni átvezetni. Én döntöttem el, hogy szerdán legyen a testületi ülés korábban képviselőtársaim ezt kérték is, és beszéljük meg azokat a kérdéseket, amik felvetődnek. Ezek tehát a napirendek. Az a kérésem, szavazzuk meg a napirendet és utána kezdjük el az anyag tárgyalását. Kérem szavazzunk. A képviselő-testület 22 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

2 113/2007. (IV.11.) MÖKT h. 2 Tárgy: A képviselő-testület április 11-i - rendkívüli - ülésének napirendje Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete április 11-i rendkívüli ülésének napirendje: Előterjesztés: 1. Pályázatok a Helyi Önkormányzatok Fejlesztési Feladatainak (HÖF CÉDE) támogatására 2. Pályázat a decentralizált települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása (DARFT-TEUT) támogatására 3. Pályázatok a Területi Kiegyenlítést Szolgáló Önkormányzati Fejlesztések (HÖF-TEKI) támogatásra 4. Közmunka pályázat benyújtása 5. Makó Város Önkormányzatának évi költségvetésének módosítása - Makó város polgármestere - Makó város jegyzője 1. sz. előterjesztés Pályázatok a Helyi Önkormányzatok Fejlesztési Feladatainak (HÖF CÉDE) támogatására Dr. Buzás Péter polgármester: Megkérdezem, hogy melyik módszert válasszuk. Első lehetséges módszer, hogy mindenki olvassa az előterjesztést. Másik lehetőség, hogy az előterjesztéshez fűzök én kiegészítést, illetve az előterjesztést készítők. Melyik legyen? Második, jó. A kiegészítés az, hogy ezekben a forrásokban, amik itt rendelkezésünkre állnak - mely évek óta csökkenő keret a TEKI-ből építettük például a járdákat. A céljellegű decentralizált pályázatok valamikor, mint pályázati kiírás, a Belügyminisztériumnak a címzett támogatásából a pici beruházások összegét adták oda a megyei területfejlesztési tanácsoknak. A legutolsó közigazgatási reform kapcsán ezt a régióhoz telepítették. A CÉDA, a céljellegű decentralizált pályázatok tulajdonképpen az önkormányzati vagyontárgyak karbantartása, nagyon pici felújítási célú feladatait foglalja magában, erre gyakorlatilag mindent be lehet adni. Mivel minden kistérség pályázhat rá, az egész régióban, így Csongrád megyében is, rendkívül kicsi az a mozgástér, ami nekünk rendelkezésre áll. Kollegáimtól kérdezem, mennyi a CÉDÁ-ban az az esély, aminek nagy a valószínűsége, hogy az rendben lesz? Horváth Bernadett, a műszaki iroda vezetője: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselőtestület! A CÉDÁ-ban a rendelkezésre álló pénzünk körülbelül 18 millió Ft. Dr. Buzás Péter polgármester: Önerő + támogatási összeg együtt. Erre mi azt csináltuk, hogy összeállítottunk egy olyan pályázatot, ami többé-kevésbé ekkora nagyságrendű. Ennek a műszaki tartalmát határoztuk meg, előfordulhat, hogy marad ki keret és akkor tartalék pályázattal rá szeretnénk arra pályázni. Tehát állítottunk össze tartalék pályázatot is. Komoly esélyünk erre a 18 millió Ft körüli összegre van, de én azt kérem, hogy szavazzuk meg a másik vagy esetleg harmadik CÉDÁ-s előterjesztésünket is, mert ha lesznek olyanok, akik mással foglalkoznak és nem ezzel, akkor van esélyünk arra, hogy esetleg ez így összejöjjön. Kérem

3 3 kollegáimat, hogy legyenek szívesek ismertetni azokat a célokat, amire esélyünk van, tehát hogy a 18 millió körüli összegnek, röviden mi a műszaki tartalma. Horváth Bernadett, a műszaki iroda vezetője: A CÉDA pályázatban az első javaslatunk pályázat az elektromos hiányosságok megszüntetésére az önkormányzati tulajdonú épületekben II. ütem. Ennek a fejlesztésnek az I. üteme már tavaly megvalósult, akkor is épület, óvodák, illetve iskolák elektromos felújítása történt. Ennek a felújításnak lenne ez a II. üteme, amely a Zrínyi utcai, illetve Vásárhelyi utcai óvodákat, ott a fényforrás cseréjét érintené. Az Almási utcai iskolában egy teljes körű elektromos felújítás, érintésvédelmi szabályossági felülvizsgálat történne, és ha ott hiányosságok megállapításra kerülnek, akkor azok a munkák elvégzésre kerülnének, illetve ott is fényforráscsere történne. A könyvtárban villámvédelmi felülvizsgálat történik, a megállapított hiányosságok kerülnének kijavításra, illetve a polgármesteri hivatalban az elavult főelosztó szekrények felújítása. Dr. Buzás Péter polgármester: Ez 10 millió Ft. Horváth Bernadett, a műszaki iroda vezetője: A második pályázat a Hagymaház belső burkolatának részleges felújítása. A Hagymaház jövőre lesz 10 éves, a burkolatai igen rossz állapotban vannak, ennek a felújítása erősen indokolt, illetve a nézőtéren a korlátok ki vannak lazulva, balesetveszélyesek, azok kerülnek helyreállításra, megerősítésre. A harmadik cél, az az önkormányzati tulajdonú épületek csapadékvíz-elvezető csatornáinak részleges felújítása, ez 4 db épületet érint, a polgármesteri hivatalt, a volt Városházát, a volt Galamb József kollégiumot, illetve a volt Mező Imre kollégium épületét. Nagyon rossz állapotban van ezeknek az épületeknek a csapadékvíz-elvezető csatornája, függőeresz csatornája, ezeknek a helyreállítása, illetve a csatornák kitakarítása lenne a cél ebben a pályázatban. Dr. Buzás Péter polgármester: Ez nagyjából 18 millió Ft vagy 15? Horváth Bernadett, a műszaki iroda vezetője: Igen, de mivel a fürdő, illetve a Korona gazdaságfejlesztő hatású beruházás, ennek 50%-os a támogatási intenzitása, és a Koronánál a műszaki tartalom 2 db bejáratnál előtető elhelyezése. A 2 db bejárat a söröző felöli, tehát a szökőkút felöli, illetve az étterem felöli főhomlokzaton elhelyezkedő bejárat. Az étterem felirat elhelyezése a főhomlokzaton, valamint a söröző felöl az egyik bevilágító felületnek a nyithatóvá tétele, illetve az udvaron lévő belső homlokzat lábazatának az elkészítése. Ez lenne a műszaki tartalma a Korona fejlesztésnek. Dr. Buzás Péter polgármester: És akkor ezzel érjük el a 18 milliót? Horváth Bernadett, a műszaki iroda vezetője: Igen. Dr. Buzás Péter polgármester: Az a Korona belső lábazat az mit takar? Horváth Bernadett, a műszaki iroda vezetője: A belső udvaron lévő lábazat nem készült el a Phare beruházás részeként, hiányzik az épületről a lábazat. Dr. Buzás Péter polgármester: Ez milyen értéket képvisel, mennyibe kerül? Horváth Bernadett, a műszaki iroda vezetője: Kb. 1 millió Ft.

4 Dr. Buzás Péter polgármester: Tehát ez lenne az, amire mondjuk esélyünk van? Horváth Bernadett, a műszaki iroda vezetője: Igen. 4 Dr. Buzás Péter polgármester: Ezzel kapcsolatos kérdés, észrevétel van-e? Parancsolj Halmágyi képviselő úr. Dr. Halmágyi Pál, az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke, települési képviselő: Én azt szeretném kérdezni, emlékezeteim szerint a Korona főhomlokzatának két bejárata van. Egyik itt az étteremrész, másik pedig a virágüzlet most. Ez egy szimmetrikus épület úgy van kialakítva. Dr. Buzás Péter polgármester: Azért nem lehet a másikat megcsinálni, mert az része volt a Phare beruházásnak, és a szabályzat szerint 5 éven belül arra a beruházásra újabb uniós forrást nem lehet ráfordítani. Horváth Bernadett, a műszaki iroda vezetője: Illetve olyan fejlesztésekhez, amelyekben Európai Uniós forrásból kerültek felújításra, ott a TEKI-re, illetve a CÉDA-ra már nem nyílik lehetőség. Dr. Buzás Péter polgármester: Gyakorlatilag a mi kormányzati pénzünk is ilyen értelemben uniós forrásnak számít, de azt eldöntöttük, hogy ezt egyben csináljuk meg, csak ha megnyerjük, és megy a munka, tehát ha abba a stádiumba kerül a dolog, hogy mehet, akkor azt is megcsináljuk, majd akkor hozzuk be az előterjesztést. Ahhoz, hogy az egész homlokzat rendben legyen, úgy, ahogy Te gondolod, az 3-3,5 millió önkormányzati adóforintot kíván és akkor ezt letudtuk. Más kérdés, észrevétel? Orbán Imre tessék parancsolj. Dr. Orbán Imre PhD települési képviselő: Tisztelt Testület! Én a Hagymaházzal kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy ugye 10 éves a Hagymaház, milyen ez a padlóburkolat, meg lépcső, hogy 10 év alatt tönkremegy, én kevesellem azt az időt, amit kibír, és akkor újabb 10 év csak a szavatossági idő, és akkor újból javítani kell. Az ilyen burkolatoknak talán több időt kellene kiállniuk. Horváth Bernadett, a műszaki iroda vezetője: A padlóburkolat, főleg a nézőtéren annak a lépcsőjén erősen megrongálódott, mivel az épület fűtése levegő-befúvásos, valószínűleg a fűtés miatt. Dr. Buzás Péter polgármester: Ez egy vélemény, köszönöm szépen. Arról van szó, hogy a Hagymaház építésekor az ott felhasznált faanyag minősége nem csúcsminőség. A burkolóanyag is ugyanebbe a kategóriába tartozik, és ezek szerint a feldolgozás minősége is. Eltelt 10 év és bekövetkezett, nem mindenütt, de jó néhány helyen, hogy a 30x30-as járólap felválik. Várhatunk még vele 5 évet, és akkor tényleg lelamoljuk vagy most kicsi pénzből kijavítjuk azokat a hibákat, amiket ki lehet javítani. Én azt gondolom, hogy az a helyes szemlélet, hogyha egy most, nemrég megépített épületet nem hagyunk lerohadni, hanem ezeket a problémákat megcsináljuk. Ugyanígy gondolom a napi karbantartás szintjén is ezt pótolni kell. Én úgy gondolom, nem szabad a Hagymaházat hagyni lerohadni és ma még ez ennyi pénzből megoldható, azt hiszem, helyes, hogyha ezt megcsináljuk. Ilyenek előfordulnak. A Hagymaház esetében összességében nem tartom jelentős nagyságrendűnek ezt a dolgot és szerintem célszerű megcsinálni. További kérdés, észrevétel? Nincs. Kérlek mondd tovább.

5 5 Horváth Bernadett, a műszaki iroda vezetője: Az 5. számú pályázati javaslat az önkormányzati tulajdonban lévő épület burkolatának, valamint belső berendezésének felújítása, átalakítása. Itt is a Korona épületről lenne szó. A Korona épület éttermi részében lévő mészkőanyagú padlóburkolat felújítása új felület képzéssel egy 1 cm-es gránit felület kerülne ráragasztásra. Meglévő hűtőkamra ÁNTSZ előírásainak megfelelő szekcionálása, illetve nagyméretű italhűtő beépítése kerülne megvalósításra. Dr. Buzás Péter polgármester: Következő? Horváth Bernadett, a műszaki iroda vezetője: A 6-os Galamb József Szakképző Iskola részleges tetőfelújítása. A meglévő tetőfelület és csapadékvíz-elvezető rendszer részleges felújításra kerülne. A Szép utca felöli iskolarész teljes mértékben, a palafedés tejes mértékben felújításra kerülne cseréplécekkel, illetve a rossz állapotban lévő tartószerkezetek is, a bádogos munkával együtt. Dr. Buzás Péter polgármester: Ehhez kérdés, észrevétel? Orbán Imre tessék parancsolj. Dr. Orbán Imre PhD települési képviselő: Ugyancsak a padló kérdés a Koronában. Úgy érzem, hogy ez is túl hamar ment tönkre, a Koronának a mészkő anyagú padlóburkolata, itt esetleg valami eredendő hiba van, vagy mi történt? Dr. Buzás Péter polgármester: Tessék parancsolni. Ti mit tudtok róla? Mágori Józsefné települési képviselő: Tisztelt Képviselő-testület! A megnyitókor a szilveszteri rendezvényen ott voltam és akkor már porlott a kő. Utána újracsiszolták, mert abból mindjárt problémája lett az akkori bérlőnek is. Én tudom, hogy újracsiszolták az egészet, a burkoló lap nem arra való, hogy ott táncoljanak, bál, meg egyebek legyen. Ennyi, ilyen egyszerű. Dr. Buzás Péter polgármester: Egyetértünk. További kérdés, észrevétel? Én is hamarnak tartom, hogy ez ebbe az állapotba jutott. Egy ideig azt a választ kaptam erre, hogy vikszolni kell, a bérlő erre azt mondja, hogy az meg költséges. Összességében a dolog lényege az, amit Mágoriné mond, hogy ilyen igényű területre nem ez a minőség, ami illik. Mágori Józsefné települési képviselő: Ez nem természetes anyag, hanem ragasztóanyaggal, meg mészkőporral van kavarva meg színezve, ez nem márvány. Dr. Buzás Péter polgármester: Én azt gondolom, hogy ez természetes lap, csak nem ide való. Mágori Józsefné települési képviselő: Nem, nem természetes. Dr. Buzás Péter polgármester: Szintén túlvagyunk már a garanciális időn, a kérdés, hogy hagyjuk így, vagy ezzel az 1 cm-es gránittal oldjuk meg véglegesen a problémát. Ez a két lehetőség van. Mit csináljunk? Én azért hoztam be, hogyha sikerül, akkor csináljuk meg és el van felejtve egy időre. Kérdés, észrevétel van-e? Mehet? Az a javaslatom, hogy egyben szavazzunk. A javaslat, hogy egyben. Kérem szavazzunk arról, hogy az 1. számú előterjesztéshez kötődő határozati javaslatokat egyben szavazzuk meg. Kérem szavazzunk.

6 6 A képviselő-testület 22 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 114/2007. (IV.11.) MÖKT h. Tárgy: A szavazás módjának meghatározása. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 1. számú előterjesztés Pályázatok a Helyi Önkormányzatok Fejlesztési Feladatainak (HÖF CÉDE) támogatására esetében egyszeri szavazással dönt a 6 db határozati javaslatról. - Makó város polgármestere - Makó város jegyzője Dr. Buzás Péter polgármester: Akkor az a javaslatom, hogy mind a 6 határozati javaslatot szavazzuk meg, kérem szavazzunk. A képviselő-testület 22 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozza: 115/2007. (IV.11.) MÖKT h. Tárgy: Elektromos hiányosságok megszüntetése az önkormányzati tulajdonú épületekben II. ütem. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Dél - Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett Helyi Önkormányzatok Fejlesztési Feladatainak (HÖF CÉDE) évi támogatására pályázatot nyújt be. A pályázat célja: Elektromos hiányosságok megszüntetése az önkormányzati tulajdonú épületekben II. ütem A fejlesztés megvalósulási helye: Belvárosi Óvoda Zrínyi utcai telephely Zrínyi u. 57. Hrsz.: 2015, Újvárosi Vásárhelyi utcai telephely Vásárhelyi u. 53. Hrsz.: 850; Almási utcai Általános Iskola, Makó Almási u. 52 Hrsz.: 1472; József Attila Könyvtár, Makó Deák F. u. 2. Hrsz.: 7617/2; Polgármesteri Hivatal, Makó Széchenyi tér 22. Hrsz.: 7509 A fejlesztés forrásösszetétele Adatok Ft-ban Megnevezés év Saját forrás Hitel 0 Támogatásból igényelt összeg Egyéb támogatás (nevesítve) 0 Egyéb forrás 0 Összesen

7 7 Makó Város Önkormányzata a évi saját forrás összegét, valamint a br ,- Ft összegű pályázati díjat a évi költségvetésről szóló módosított 1/2007 (II. 15.) számú Költségvetési Rendeleteiben biztosítja. A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. Nyertes pályázat esetén, amennyiben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek csak részben, vagy nem teljesülnek, vagy eltérő feladat valósul meg, illetve a szerződéstől való elállás esetén visszavont támogatás és az alkalmazott kamat megfizetésére irányuló követelés érvényesítése céljából a Képviselő-testület felhatalmazza a Magyar Államkincstárat, hogy Makó Város Önkormányzatának az OTP Rt. Makói fiókjánál vezetett számlája terhére azonnali beszedési megbízást nyújtson be a támogatási szerződésben meghatározott előirányzat javára. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert minden, a pályázat sikeréhez szükséges nyilatkozat, intézkedés megtételére. Felelős: polgármester Határidő: azonnal Makó város polgármester Makó város jegyzője Makó Város Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Makó Város Polgármesteri Hivatal Beruházói csoport 116/2007. (IV.11.) MÖKT h. Tárgy: Hagymaház belső burkolatainak részleges felújítása. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Dél - Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett Helyi Önkormányzatok Fejlesztési Feladatainak (HÖF CÉDE) évi támogatására pályázatot nyújt be. A pályázat célja: Hagymaház belső burkolatainak részleges felújítása A fejlesztés megvalósulási helye: Hagymaház Makó, Posta u. 2. Hrsz.: 5542 A fejlesztés forrásösszetétele: Adatok Ft-ban Megnevezés év Saját forrás Hitel 0 Támogatásból igényelt összeg Egyéb támogatás (nevesítve) 0 Egyéb forrás 0 Összesen Makó Város Önkormányzata a évi saját forrás összegét, valamint a br ,- Ft összegű pályázati díjat a évi költségvetésről szóló módosított 1/2007 (II. 15.) számú Költségvetési Rendeleteiben biztosítja. A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

8 8 Nyertes pályázat esetén, amennyiben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek csak részben, vagy nem teljesülnek, vagy eltérő feladat valósul meg, illetve a szerződéstől való elállás esetén visszavont támogatás és az alkalmazott kamat megfizetésére irányuló követelés érvényesítése céljából a Képviselő-testület felhatalmazza a Magyar Államkincstárat, hogy Makó Város Önkormányzatának az OTP Rt. Makói fiókjánál vezetett számlája terhére azonnali beszedési megbízást nyújtson be a támogatási szerződésben meghatározott előirányzat javára. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert minden, a pályázat sikeréhez szükséges nyilatkozat, intézkedés megtételére. Felelős: polgármester Határidő: azonnal Makó város polgármester Makó város jegyzője Makó Város Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Makó Város Polgármesteri Hivatal Beruházói csoport 117/2007. (IV.11.) MÖKT h. Tárgy: Önkormányzati tulajdonú épületek csapadékvíz elvezető csatornáinak részleges felújítása. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Dél - Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett Helyi Önkormányzatok Fejlesztési Feladatainak (HÖF CÉDE) évi támogatására pályázatot nyújt be. A pályázat célja: Önkormányzati tulajdonú épületek csapadékvíz elvezető csatornáinak részleges felújítása A fejlesztés megvalósulási helye: Polgármesteri Hivatal, Makó Széchenyi tér 22. Hrsz.: 7509, Régi Városháza épület, Makó Széchenyi tér 6. Hrsz.: 1; Galamb József Kollégium épület, Makó Szent János tér 19/a Hrsz.:626/2; volt Mező Imre Kollégium épület, Makó Hollóssi K. u. 2/A Hrsz.: 709 A fejlesztés forrásösszetétele: Adatok Ft-ban Megnevezés év Saját forrás Hitel 0 Támogatásból igényelt összeg Egyéb támogatás (nevesítve) 0 Egyéb forrás 0 Összesen

9 9 Makó Város Önkormányzata a évi saját forrás összegét, valamint a br ,- Ft összegű pályázati díjat a évi költségvetésről szóló módosított 1/2007 (II. 15.) számú Költségvetési Rendeleteiben biztosítja. A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. Nyertes pályázat esetén, amennyiben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek csak részben, vagy nem teljesülnek, vagy eltérő feladat valósul meg, illetve a szerződéstől való elállás esetén visszavont támogatás és az alkalmazott kamat megfizetésére irányuló követelés érvényesítése céljából a Képviselő-testület felhatalmazza a Magyar Államkincstárat, hogy Makó Város Önkormányzatának az OTP Rt. Makói fiókjánál vezetett számlája terhére azonnali beszedési megbízást nyújtson be a támogatási szerződésben meghatározott előirányzat javára. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert minden, a pályázat sikeréhez szükséges nyilatkozat, intézkedés megtételére. Felelős: polgármester Határidő: azonnal Makó város polgármester Makó város jegyzője Makó Város Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Makó Város Polgármesteri Hivatal Beruházói csoport 118/2007. (IV.11.) MÖKT h. Tárgy: Önkormányzati tulajdonban lévő Korona Étterem homlokzati munkái. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Dél - Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett Helyi Önkormányzatok Fejlesztési Feladatainak (HÖF CÉDE) évi támogatására pályázatot nyújt be. A pályázat célja: Önkormányzati tulajdonban lévő Korona Étterem homlokzati munkái A fejlesztés megvalósulási helye: Korona Makó, Széchenyi tér 10. Hrsz.: 7614 A fejlesztés forrásösszetétele: Adatok Ft-ban Megnevezés év Saját forrás Hitel 0 Támogatásból igényelt összeg Egyéb támogatás (nevesítve) 0 Egyéb forrás 0 Összesen Makó Város Önkormányzata a évi saját forrás összegét, valamint a br ,- Ft összegű pályázati díjat a évi költségvetésről szóló módosított 1/2007 (II. 15.) számú Költségvetési Rendeleteiben biztosítja. A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

10 10 Nyertes pályázat esetén, amennyiben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek csak részben, vagy nem teljesülnek, vagy eltérő feladat valósul meg, illetve a szerződéstől való elállás esetén visszavont támogatás és az alkalmazott kamat megfizetésére irányuló követelés érvényesítése céljából a Képviselő-testület felhatalmazza a Magyar Államkincstárat, hogy Makó Város Önkormányzatának az OTP Rt. Makói fiókjánál vezetett számlája terhére azonnali beszedési megbízást nyújtson be a támogatási szerződésben meghatározott előirányzat javára. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert minden, a pályázat sikeréhez szükséges nyilatkozat, intézkedés megtételére. Felelős: polgármester Határidő: azonnal Makó város polgármester Makó város jegyzője Makó Város Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Makó Város Polgármesteri Hivatal Beruházói csoport 119/2007. (IV.11.) MÖKT h. Tárgy: Önkormányzati tulajdonban lévő épület burkolatának, valamint belső berendezések felújítása, átalakítása. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Dél - Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett Helyi Önkormányzatok Fejlesztési Feladatainak (HÖF CÉDE) évi támogatására pályázatot nyújt be. A pályázat célja: Önkormányzati tulajdonban lévő épület burkolatának, valamint belső berendezések felújítása, átalakítása A fejlesztés megvalósulási helye: Korona Makó, Széchenyi tér 10. Hrsz.: 7614 A fejlesztés forrásösszetétele: Adatok Ft-ban Megnevezés év Saját forrás Hitel 0 Támogatásból igényelt összeg Egyéb támogatás (nevesítve) 0 Egyéb forrás 0 Összesen Makó Város Önkormányzata a évi saját forrás összegét, valamint a br ,- Ft összegű pályázati díjat a évi költségvetésről szóló módosított 1/2007 (II. 15.) számú Költségvetési Rendeleteiben biztosítja. A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

11 11 Nyertes pályázat esetén, amennyiben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek csak részben, vagy nem teljesülnek, vagy eltérő feladat valósul meg, illetve a szerződéstől való elállás esetén visszavont támogatás és az alkalmazott kamat megfizetésére irányuló követelés érvényesítése céljából a Képviselő-testület felhatalmazza a Magyar Államkincstárat, hogy Makó Város Önkormányzatának az OTP Rt. Makói fiókjánál vezetett számlája terhére azonnali beszedési megbízást nyújtson be a támogatási szerződésben meghatározott előirányzat javára. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert minden, a pályázat sikeréhez szükséges nyilatkozat, intézkedés megtételére. Felelős: polgármester Határidő: azonnal Makó város polgármester Makó város jegyzője Makó Város Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Makó Város Polgármesteri Hivatal Beruházói csoport 120/2007. (IV.11.) MÖKT h. Tárgy: Galamb József Szakképző Iskola részleges tetőfelújítása. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Dél - Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett Helyi Önkormányzatok Fejlesztési Feladatainak (HÖF CÉDE) évi támogatására pályázatot nyújt be. A pályázat célja: Galamb József Szakképző Iskola részleges tetőfelújítása A fejlesztés megvalósulási helye: Galamb József Szakképző Iskola, Makó, Szép u. 4. Hrsz.: 631 A fejlesztés forrásösszetétele: Adatok Ft-ban Megnevezés év Saját forrás Hitel 0 Támogatásból igényelt összeg Egyéb támogatás (nevesítve) 0 Egyéb forrás 0 Összesen Makó Város Önkormányzata a évi saját forrás összegét, valamint a br ,- Ft összegű pályázati díjat a évi költségvetésről szóló 1/2007 (II. 15.) számú Költségvetési Rendeleteiben biztosítja. A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. Nyertes pályázat esetén, amennyiben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek csak részben, vagy nem teljesülnek, vagy eltérő feladat valósul meg, illetve a szerződéstől való elállás esetén visszavont támogatás és az alkalmazott kamat megfizetésére irányuló követelés

12 12 érvényesítése céljából a Képviselő-testület felhatalmazza a Magyar Államkincstárat, hogy Makó Város Önkormányzatának az OTP Rt. Makói fiókjánál vezetett számlája terhére azonnali beszedési megbízást nyújtson be a támogatási szerződésben meghatározott előirányzat javára. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert minden, a pályázat sikeréhez szükséges nyilatkozat, intézkedés megtételére. Felelős: polgármester Határidő: azonnal Makó város polgármester Makó város jegyzője Makó Város Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Makó Város Polgármesteri Hivatal Beruházói csoport 2. sz. előterjesztés Pályázat a decentralizált települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása (DARFT-TEUT) támogatására Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A 2. számú előterjesztés a TEUT pályázat. 50%-os önerejű, nagyon sokáig nem pályáztunk olyan út felújítása, amit úgy gondoltunk, hogy a szennyvíz projekt részeként aszfalttal tudunk ellátni. Elkészültek a szennyvíz program tendertervei és abból már, most világossá válik, hogy a városban melyek azok az utcák, amelyek a szennyvíz ürügyén biztos nem kapnak aszfaltburkolatot. Ezek a tervek alapján kiolvashatók. Ez azt jelenti, hogy azokat el kell kezdeni felújítani és amikor ilyen pályázati kiírás van, még ha ilyen rossz kondíciójú is, hogy 50% önerő, 50% támogatás, érdemes nekifogni a felújításnak. Itt most egy ilyen pályázat van előttünk. Horváth Bernadett, a műszaki iroda vezetője: A Ráday lakótelep útburkolatának felújítása, egy 650 folyóméter, 4,5 méter széles útról van szó. Az előterjesztés mellé csatoltunk egy helyszínrajzot, a helyszínrajzon feltüntetett nyomvonalon kerülne felújításra ez az út. Azért a Ráday lakótelepen lévő út kerülne felújításra, mivel a pályázatnak kitétele, hogy engedélyes szintű tervdokumentációt kell becsatolni. A munkatársaim által felmérésre kerültek azon utcák, amelyek a szennyvíz beruházás során nem kerülnek felbontásra, de ezeknek az utcáknak nincs teljes körű engedélyes dokumentációja, csak ez az egy szakasz volt arra alkalmas, hogy erre a pályázatra benyújtsuk. Dr. Buzás Péter polgármester: Ebből az következik, hogy készítik elő a kollegák majd akkor, amikor ez a szennyvíz ügy véglegessé válik, készítik elő ezzel párhuzamosan ezeknek az utcáknak a tervezési szerződéseit. Végig gondoljuk az egészet és megfelelő ütemben csináltatjuk a terveket, nem egyszerre az egészet, hanem műszaki szükségesség lesz a sorolás elve és e szerint végezzük el ezt a dolgot. Tessék parancsolni. Kérdés, észrevétel? Kérdés, észrevétel nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem szavazzunk!

13 13 A képviselő-testület 22 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 121/2007. (IV.11.) MÖKT h. Tárgy: Pályázat a decentralizált települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújítása (DARFT-TEUT) támogatására. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett Decentralizált települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújítására Ráday Lakótelep útburkolatának felújítása tárgyban az alábbi ütemezés szerint: Összesen br. Ft Teljes ktg. /br./ Támogatás /50 %/ Önerő /50 %/ Makó Város Önkormányzata a br ,- Ft pályázati regisztrációs díjat, valamint a szükséges önerőt a évi költségvetési rendeletében biztosítja. Felhatalmazza továbbá a polgármestert minden, a pályázat sikeréhez szükséges nyilatkozat, intézkedés, megtételére. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Makó város polgármestere Makó város jegyzője Makó Város Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Makó Város Polgármesteri Hivatal Beruházó csoport 3. sz. előterjesztés Pályázatok a Területi Kiegyenlítést Szolgáló Önkormányzati Fejlesztések (HÖF-TEKI) támogatásra Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt Testület! A járda mellett a gyógyfürdő épületének elektromos felújítása, meg ehhez hasonlók szerepelnek a pályázatban. Átadom a szót kolleganőmnek. Horváth Bernadett, a műszaki iroda vezetője: Itt az első 3 pályázat fér bele a reális pályázati keretbe. Az 1. pályázati javaslat a belterületi járdák burkolatfelújítása V. ütem, kb m 2 járda felújítására lenne elegendő térkő anyagból. A 2. javaslat a Városi Termál- és Gyógyfürdő épületeinek elektromos munkái, itt 2 db fázisjavító kondenzátor kerülne beépítésre. A 3. javaslat a Városi Termál- és Gyógyfürdő területén lévő kutak vízbázis védelmi hidrogeológiai tanulmányainak elkészítése. A jogszabályi előírásnak megfelelően szeptemberéig el kell

14 14 készíteni a kutaknak a vízbázis védelmi munkáit és ezzel a pályázattal a szakvélemény kerülne elkészítésre. Ez a 3 pályázat, ami a tényleges keretbe belefér. Dr. Buzás Péter polgármester: Az ATIKÖFE-vel beszéltél? Horváth Bernadett, a műszaki iroda vezetője: Igen. Dr. Buzás Péter polgármester: Ha nem, akkor mi történik? Horváth Bernadett, a műszaki iroda vezetője: Bírság kerül kiszabásra. Dr. Buzás Péter polgármester: Ennyi az indok, hogy bírság? Horváth Bernadett, a műszaki iroda vezetője: Igen. Dr. Buzás Péter polgármester: Egyszer pályázatot lehet módosítani, ennek mi lehet a mozgástere? Horváth Bernadett, a műszaki iroda vezetője: Teljes körű a pályázat módosítás, akár pénzügyi, akár műszaki tartalmat, határidőt, mindent lehet módosítani, teljes körű a pályázat módosítása. Dr. Buzás Péter polgármester: Meddig lehet ezt megcsinálni. Ha most beadjuk 16-án. 1 hónapra kiadják szakvéleményre, május vége fele kerül be, június derekán kötünk szerződést és akkor szerződéskötés után lehet módosítani. Horváth Bernadett, a műszaki iroda vezetője: Igen. Dr. Buzás Péter polgármester: Júliusban lehet módosítani, július-augusztus, ez azt jelenti, hogy addig nekünk régen csinálni kell a fürdőtervet. Régen tudjuk azt, hogy abból mit csináltatunk, meg mit nem. Jó, rendben van, ha szükség lesz rá majd módosítjuk. Dr. Buzás Péter polgármester: Ez az, amit beszéljünk meg. Kérdés, észrevétel, vélemény? Nincs? Akkor mondjad a következőt. Horváth Bernadett, a műszaki iroda vezetője: Tartalék pályázatok a TEKI keretre. Belterületi járdák burkolatfelújítása VI. ütem, ez 810 millió Ft értékben 870 m 2 térkő járda felújításra lenne lehetőség, illetve a belterületi járdák burkolatfelújítása VII. ütem, itt pedig m 2 térkő anyagú járdafelújításra lenne lehetőség. Dr. Buzás Péter polgármester: Aljegyző úrnak adom meg a szót. Dr. Ortutay Miklós aljegyző: A pályázaton való minél nagyobb arányú nyerés esélyének a biztosítása érdekében akként módosítanánk az előterjesztést, hogy a belterületi járda V. és VI. üteme egy pályázatba kerülne összevonásra. Az 1-es és 4-es pontba szedték ezt a kollegák, ez azt jelenti, hogy 10 millió Ft-tal megnő az V. ütemnek az összege és a határozati javaslatok szerinti utcák is egy pályázatban kerülnek megvalósításra. Amennyiben a teljes, immár közel 38 millió Ft-ra nőtt összeget nem teljes egészében tudja a tanács támogatni, akkor itt is a műszaki tartalom módosításával tud élni a képviselő-testület, tehát az adott támogatás mértékéhez tudja

15 15 leszállítani az igényét. Még annyit szeretnék jelezni, hogy a határozati javaslatokban jelölt utcasor az egy úgymond indikatív listának tekinthető, hiszen ennek módosítása nyilván a lakossági szervezettségnek a függvényében meg fog történni, megtörténhet. Dr. Buzás Péter polgármester: Ezt határozati javaslatban le kell-e követnünk mármint az V. és VI. ütem összevonását, mert abból az következik, hogyha önálló pályázat a 4. pont alatt szereplő VI. ütem 10 millió Ft összeggel, akkor azt a határozati javaslatot nem kell megszavazni. Dr. Ortutay Miklós aljegyző: Igen, tehát a 4. sz. határozati javaslatot megszavazni nem szükséges, viszont az 1. sz. határozati javaslat kiegészül a fejlesztés megvalósulási helye a 4. sz. határozati javaslat hasonló bekezdésében foglalt Gerizdes utca, Maros utca, Kis-Igás utcákkal, továbbá a fejlesztés forrásösszetétele akként változik, hogy a saját forrás 3 millió Ft-tal, a támogatásból igényelt összeg 7 millió Ft-tal, az összes sora pedig értelemszerűen 10 millió Fttal, tehát e Ft-ra változik, és így akkor a 4. sz. határozati javaslat az ekként okafogyottá válik, arról szavazni akkor nem kell. Dr. Buzás Péter polgármester: Kérdés, észrevétel, vélemény van-e az előterjesztéssel kapcsolatban? Kérdés, észrevétel nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Szavazhatunk? Akkor, ahogy aljegyző úr javasolta, hogy a 4. sz. határozati javaslatot kihagyjuk, annak a tartalma átkerül az 1. sz. határozati javaslatba és kérem, szavazzunk arról, hogy így összességében az 5 helyett 4 db határozati javaslatot fogunk megszavazni. Kérem szavazzunk erről. A képviselő-testület 22 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 122/2007. (IV.11.) MÖKT h. Tárgy: A szavazás módjának meghatározása. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 3. számú előterjesztés Pályázatok a Területi Kiegyenlítést Szolgáló Önkormányzati Fejlesztések (HÖF-TEKI) támogatásra esetében egyszeri szavazással dönt a 4 db határozati javaslatról. - Makó város polgármestere - Makó város jegyzője Dr. Buzás Péter polgármester: Az lenne a kérésem, hogy szavazzunk a határozatok elfogadásáról. A képviselő-testület 21 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozza:

16 123/2007. (IV.11.) MÖKT h. 16 Tárgy: Belterületi járdák burkolat felújítása V. és VI. ütem. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Dél - Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett Területi Kiegyenlítést Szolgáló Önkormányzati Fejlesztések (HÖF TEKI) évi támogatására pályázatot nyújt be. A pályázat célja: Belterületi járdák burkolat felújítása V. és VI. ütem A fejlesztés megvalósulási helye: Kossuth u. hrsz: 7734/6.; Fiumei u. hrsz: 2210., Dohány u. hrsz:1477.; Attila u. hrsz: 282;999.; Gyöngy u. hrsz: ; Bánffy u. hrsz: ; Királyhegyesi u. hrsz: 8873/1.; Gerizdes u. hrsz 6080/2.: ; Maros u. hrsz.: 5011; Kis-Igás hrsz.: 0359/8 A fejlesztés forrásösszetétele Adatok Ft-ban Megnevezés év Saját forrás Hitel 0 Támogatásból igényelt összeg Egyéb támogatás (nevesítve) 0 Egyéb forrás 0 Összesen Makó Város Önkormányzata a évi saját forrás összegét, valamint a br ,- Ft összegű pályázati díjat a évi költségvetésről szóló módosított 1/2007 (II. 15.) számú Költségvetési Rendeleteiben biztosítja. A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. Nyertes pályázat esetén, amennyiben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek csak részben, vagy nem teljesülnek, vagy eltérő feladat valósul meg, illetve a szerződéstől való elállás esetén visszavont támogatás és az alkalmazott kamat megfizetésére irányuló követelés érvényesítése céljából a Képviselő-testület felhatalmazza a Magyar Államkincstárat, hogy Makó Város Önkormányzatának az OTP Rt. Makói fiókjánál vezetett számlája terhére azonnali beszedési megbízást nyújtson be a támogatási szerződésben meghatározott előirányzat javára. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert minden, a pályázat sikeréhez szükséges nyilatkozat, intézkedés megtételére. Felelős: polgármester Határidő: azonnal - Makó város polgármestere - Makó város jegyzője - Makó Város Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály - Makó Város Polgármesteri Hivatal Beruházói csoport

17 124/2007. (IV.11.) MÖKT h. 17 Tárgy: A Városi Termál- és Gyógyfürdő épületeinek elektromos munkái. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Dél - Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett Területi Kiegyenlítést Szolgáló Önkormányzati Fejlesztések (HÖF TEKI) évi támogatására pályázatot nyújt be. A pályázat célja: A Városi Termál- és Gyógyfürdő épületeinek elektromos munkái A fejlesztés megvalósulási helye: Városi Termál- és Gyógyfürdő, Makó Marczibányi tér 6. Hrsz.: 17. A fejlesztés forrásösszetétele: Adatok Ft-ban Megnevezés év Saját forrás Hitel 0 Támogatásból igényelt összeg Egyéb támogatás (nevesítve) 0 Egyéb forrás 0 Összesen Makó Város Önkormányzata a évi saját forrás összegét, valamint a br ,- Ft összegű pályázati díjat a évi költségvetésről szóló módosított 1/2007 (II. 15.) számú Költségvetési Rendeleteiben biztosítja. A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. Nyertes pályázat esetén, amennyiben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek csak részben, vagy nem teljesülnek, vagy eltérő feladat valósul meg, illetve a szerződéstől való elállás esetén visszavont támogatás és az alkalmazott kamat megfizetésére irányuló követelés érvényesítése céljából a Képviselő-testület felhatalmazza a Magyar Államkincstárat, hogy Makó Város Önkormányzatának az OTP Rt. Makói fiókjánál vezetett számlája terhére azonnali beszedési megbízást nyújtson be a támogatási szerződésben meghatározott előirányzat javára. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert minden, a pályázat sikeréhez szükséges nyilatkozat, intézkedés megtételére. Felelős: polgármester Határidő: azonnal - Makó város polgármestere - Makó város jegyzője - Makó Város Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály - Makó Város Polgármesteri Hivatal Beruházói csoport

18 125/2007. (IV.11.) MÖKT h. 18 Tárgy: A Városi Termál és Gyógyfürdő területén levő kutak vízbázisvédelmi-hidrogeológiai tanulmányának elkészítése. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Dél - Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett Területi Kiegyenlítést Szolgáló Önkormányzati Fejlesztések (HÖF TEKI) évi támogatására pályázatot nyújt be. A pályázat célja: A Városi Termál és Gyógyfürdő területén levő kutak vízbázisvédelmihidrogeológiai tanulmányának elkészítése A fejlesztés megvalósulási helye: Városi Termál- és Gyógyfürdő, Makó Marczibányi tér 6. Hrsz.: 17 A fejlesztés forrásösszetétele: Adatok Ft-ban Megnevezés év Saját forrás Hitel 0 Támogatásból igényelt összeg Egyéb támogatás (nevesítve) 0 Egyéb forrás 0 Összesen Makó Város Önkormányzata a évi saját forrás összegét, valamint a br ,- Ft összegű pályázati díjat a évi költségvetésről szóló módosított 1/2007 (II. 15.) számú Költségvetési Rendeleteiben biztosítja. A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. Nyertes pályázat esetén, amennyiben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek csak részben, vagy nem teljesülnek, vagy eltérő feladat valósul meg, illetve a szerződéstől való elállás esetén visszavont támogatás és az alkalmazott kamat megfizetésére irányuló követelés érvényesítése céljából a Képviselő-testület felhatalmazza a Magyar Államkincstárat, hogy Makó Város Önkormányzatának az OTP Rt. Makói fiókjánál vezetett számlája terhére azonnali beszedési megbízást nyújtson be a támogatási szerződésben meghatározott előirányzat javára. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert minden, a pályázat sikeréhez szükséges nyilatkozat, intézkedés megtételére. Felelős: polgármester Határidő: azonnal - Makó város polgármestere - Makó város jegyzője - Makó Város Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály - Makó Város Polgármesteri Hivatal Beruházói csoport

19 126/2007. (IV.11.) MÖKT h. 19 Tárgy: Belterületi járdák burkolat felújítása VII. ütem. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Dél - Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett Területi Kiegyenlítést Szolgáló Önkormányzati Fejlesztések (HÖF TEKI) évi támogatására pályázatot nyújt be. A pályázat célja: Belterületi járdák burkolat felújítása VII. ütem A fejlesztés megvalósulási helye: Almási u. hrsz.: 2636; Torma I. u. hrsz.:1191; Sírkert u. hrsz: 2993; Gárdonyi G. u. hrsz: 1316/4 ; Fűtő u. hrsz:1425/2; 1229 ; Mátyás újsor hrsz.: 1098, Szép u. hrsz: 1569;650 A fejlesztés forrásösszetétele: Adatok Ft-ban Megnevezés év Saját forrás Hitel 0 Támogatásból igényelt összeg Egyéb támogatás (nevesítve) 0 Egyéb forrás 0 Összesen Makó Város Önkormányzata a évi saját forrás összegét, valamint a br ,- Ft összegű pályázati díjat a évi költségvetésről szóló módosított 1/2007 (II. 15.) számú Költségvetési Rendeleteiben biztosítja. A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. Nyertes pályázat esetén, amennyiben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek csak részben, vagy nem teljesülnek, vagy eltérő feladat valósul meg, illetve a szerződéstől való elállás esetén visszavont támogatás és az alkalmazott kamat megfizetésére irányuló követelés érvényesítése céljából a Képviselő-testület felhatalmazza a Magyar Államkincstárat, hogy Makó Város Önkormányzatának az OTP Rt. Makói fiókjánál vezetett számlája terhére azonnali beszedési megbízást nyújtson be a támogatási szerződésben meghatározott előirányzat javára. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert minden, a pályázat sikeréhez szükséges nyilatkozat, intézkedés megtételére. Felelős: polgármester Határidő: azonnal - Makó város polgármestere - Makó város jegyzője - Makó Város Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály - Makó Város Polgármesteri Hivatal Beruházói csoport

20 4. sz. előterjesztés Közmunka pályázat benyújtása 20 Dr. Buzás Péter polgármester: Ennek a pályázat benyújtásának is 16-a a határideje. A többcélú társulás adhatja be, azt megelőző önkormányzati döntésről van szó. Elég komplikált az ügy, mert az összlétszámból 20 főnek kertész képzettségűnek kell lenni, ez nem lesz egyszerű feladat a közmunka személyi állomány tekintetében, de ettől függetlenül megpróbáljuk, mindenképp célszerű a lehetőséggel élni. Kolleganő tessék parancsolni, rövid, tömör ismertetőt kérek. Szemlics Eszter, a kistérségi iroda munkatársa: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! Makó Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a Makói Kistérség Többcélú Társulása felhatalmazásában erre a közmunka pályázatra, ahol 88 főt foglalkoztatnánk, ebből 44 fő foglalkoztatása valósulna meg Makón. Előzetes felmérések alapján a 17 településről, Makóval együtt összesen 9 település jelezte azt, hogy szeretnének foglalkoztatni ilyen munkásokat. Önrész nem szükséges a pályázathoz, de bizonyos költségeket, áfát és egyes anyagi költségeket sajnos nem lehet támogatásban lehívni és így az igényelt támogatás teljes összege e Ft és az áfa és az egyéb anyagi jellegű költség pedig e Ft. Dr. Buzás Péter polgármester: Egyéb anyagi költséget és annak áfáját nem lehet beépíteni és ez durván 2 millió Ft, ennyi ember ennyi ideig történő foglalkoztatása ennyibe kerülne. Kérdés, észrevétel, vélemény van-e? Kérdés, észrevétel nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem szavazzunk! A képviselő-testület 22 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 127/2007. (IV.11.) MÖKT h. Tárgy: Közmunka pályázat benyújtása. 1. A Makói Kistérség Többcélú Társulás felhatalmazásában Makó Város Önkormányzata, mint gesztor szervezet a Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2007/5. c számú a Dél-alföldi regionális munkaügyi központtal együttműködésben magvalósuló közmunkaprogramjára A hátrányos helyzetű, tartós álláskereső lakosság foglalkoztatását, megélhetését, életkörülményeinek javítását, a hátrányos helyzetű települések és kistérségek felzárkóztatását szolgáló foglalkoztatási programokkal című pályázati felhívására, A hátrányos helyzetű, tartós álláskereső lakosság foglalkoztatása a Makói Kistérségben címmel pályázatot nyújt be. A pályázat teljes bekerülési költsége ,-Ft melyből a nem támogatott ÁFA és egyéb anyag jellegű költség Ft. 2. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy határoz, hogy támogatja a pályázat beadását és vállalja az el nem számolható költségeket biztosítja azzal, hogy a településenkénti foglalkoztatás létszámának arányában az önkormányzatok átutalják annak fedezetét.

21 21 Makó 44 fő Ft Apátfalva 15 fő Ft Nagylak 2 fő Ft Csanádpalota 14 fő Ft Maroslele 3 fő Ft Ambrózfalva 2 fő Ft Pitvaros 4 fő Ft Csanádalberti 2 fő Ft Ferencszállás 2 fő Ft 3. Tekintettel arra, hogy a pályázat utófinanszírozott Makó Város Önkormányzata a foglakoztatás és a járulékos költségek fedezetéhez szükséges megelőlegezendő összeget a saját költségvetése terhére vállalja. 4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos valamennyi intézkedés megtételére, okirat aláírására. Felelős: Dr. Buzás Péter polgármester Határidő: azonnal. Határozatról értesítést kapnak: Dr. Buzás Péter polgármester Dr. Bánfi Margit, Makó Város jegyzője Makó Város Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Makó Város Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda Kistérségi Csoport Makói Kistérség Többcélú Társulása Irattár 5. sz. előterjesztés Makó Város Önkormányzatának évi költségvetésének módosítása Dr. Buzás Péter polgármester: Tessék parancsolni aljegyző úr. Dr. Ortutay Miklós aljegyző: Konkrétan az előző döntés, amikor a két pályázatnak az összevonásáról döntött a képviselő-testület az azt jelenti, hogy a rendelettervezet 2. számú mellékletében a felújítási kiadások, TEKI pályázat 2. sora belterületi járdák felújítása VI. az lényegében felcsúszik a belterületi járdák felújítása V-re. Tehát ez a sor törlésre kerül, ugyanakkor a belterületi járdák felújítása V. ott a 196 e Ft az 70 e Ft-tal, a e Ft az 3 millió Ft-tal, míg az összes sora e Ft-tal megnő és akkor a címe ennek V. és VI. ütem egyben, mivel egy pályázatról van szó. Dr. Buzás Péter polgármester: Tessék parancsolni. Kérdés, észrevétel, vélemény? Kérdés, észrevétel nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem szavazzunk!

22 22 A képviselő-testület 22 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta: Makó Város Önkormányzatának 11/2007. (IV.12.) Makó ör. rendeletét az önkormányzat évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2007. (II. 15.) Makó ör. módosítására. Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A rendkívüli testületi ülésünk napirendjei megtárgyalásra kerültek, a szükséges döntéseket meghoztuk. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy eljött, az ülést bezárom. K. m. f. Dr. Buzás Péter polgármester Dr. Bánfi Margit jegyző Nagy-György József jkv. hitelesítő Dr. Nagy Lajos jkv. hitelesítő

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I. 2-116/2007. Üi.: Horváth Bernadett Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Pályázatok a Helyi Önkormányzatok

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. július hó 5. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 17. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. augusztus hó 22. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 22. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március hó 20. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 6. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2007. december hó 6. napján, a városháza 1. emeleti nagy tanácskozó termében megtartott 21. rendkívüli ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2008. június hó 12. napján, a városháza I. emeleti nagy tanácskozó termében megtartott 13. rendkívüli ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január hó 31. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 3. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó intézményi társulásból Ambrózfalva község Önkormányzatának kilépése

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó intézményi társulásból Ambrózfalva község Önkormányzatának kilépése Iktatószám: /2010. Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. év november hó 29. napján 17.00 órakor tartott nyílt rendkívüli képviselő-testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E O K 88/2010.(XI.29.)Kt.h.

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: I. 2-177/2008. Tárgy: i TEKI pályázatok benyújtása Üi.: Horváth Bernadett Melléklet: Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV

1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV 1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. február 2-án 14 órai kezdettel megtartott soron kívüli testületi üléséről. Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember hó 3. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 24. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő - Testület 2014. október 2-án megtartott rendkívüli ülésének a.) jegyzőkönyve: 1 b.) tárgysorozata: 1- c.) határozatai: 94-97. d.) rendelete: - 369-31/2014. T Á

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 17-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 17-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 17-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. április 17-én megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének július 21-én megtartott soron kívüli képviselőtestületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének július 21-én megtartott soron kívüli képviselőtestületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. július 21-én megtartott soron kívüli képviselőtestületi üléséről. Jelen vannak:boldog István polgármester Enyedi Ferencné képviselő

Részletesebben

A kiadott napirendi pontokhoz képest módosító javaslatot tett az alábbiak szerint:

A kiadott napirendi pontokhoz képest módosító javaslatot tett az alábbiak szerint: Jegyzőkönyv Készült: 2008. május 14-én 16.00-17.00 óráig a Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésén. Jelen vannak: Magyar János, Neuwirth László, Dorkó György, Pallagi Ákos, Sági Tibor,

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. május 05-én Újtikoson az önkormányzat hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat -testülete nyílt r e n d k í v ü l i ülésén. Szavazati joggal jelen van: Tóth

Részletesebben

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. szeptember 25.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 19.00

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Perneki László alpolgármester, Bodzás István, Vetró Józsefné, Kovács Sándor képviselő.

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Perneki László alpolgármester, Bodzás István, Vetró Józsefné, Kovács Sándor képviselő. Jegyzőkönyv Készült: Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 7. napján 7.30 órai kezdettel a városháza polgármesteri irodájában megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.május 27-én

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

Pálosi László polgármester

Pálosi László polgármester A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete június 23-án megtartott. rendkívüli Nyílt üléséről

Jegyzőkönyv. A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete június 23-án megtartott. rendkívüli Nyílt üléséről Határozat: 215-217 Rendelet: - Jegyzőkönyv A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. június 23-án megtartott rendkívüli Nyílt üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült a Zalakaros Város Önkormányzata

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 47/2015.(VI.24.) 48/2015.(VI.24.) 49/2015.(VI.24.) A Szivárvány Óvoda intézményvezető-helyettesi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 17 napján, - 14 órakor kezdődött -, a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében (Martfű, Szent István tér 1.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. augusztus 9. napján megtartott rendes, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozat szám 179/2013.(VIII.9.) önkormányzati 180/2013.(VIII.9.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 4-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 4-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 4-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Belterületi utak felújítására vonatkozó pályázat benyújtása Iktatószám:

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Pályázat egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. július 15-én megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. június 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E HATÁROZAT száma 130/2013. (VI.12.) önkormányzati határozat 131/2013.

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015.április 10-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015.április 10-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015.április 10-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 28/2015 (IV.10.) számú Bkt. határozat: 29/2015 (IV.10.) számú Bkt. határozat: A belterületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina Szám: D-57-10 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 1. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bér Község Önkormányzat

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 1. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bér Község Önkormányzat a 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 1. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. január 13.-án Megtartott nyílt üléséről Az ülés helye: Tanácskozó terme Készült: Bér: 2014.január

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.október 21-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.október 21-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.október 21-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 228/2015.(X.21.) határozat az önkormányzati tulajdonú tornateremben természeti eredetű

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14-én Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartott rendkívüli nyílt üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1236-4/2011.

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1236-4/2011. Iktatószám: 1236-4/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29. napján 13:00 órakor, a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (8123 Soponya,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. június 5. napján 8 30 órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Fotta Csaba a bizottság elnöke, Krausz

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta.

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta. Készült: 2012. január 6-án, 14.00 15.00 óráig megtartott, Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testületének rövid úton összehívott, n y í l t ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. április 10-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. április 10-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 225-10/2015. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2015. április 10-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Jegyzőkönyve 141/2015. (IV.10) számú határozata Nagyrév-Tiszabög működő komp viteldíjának

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tóth Zoltán Béla

JEGYZŐKÖNYV. Tóth Zoltán Béla JEGYZŐKÖNYV Készült: A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. április 15-én délután 15.00 órakor megtartott testületi ülésről Jelen vannak: Csorba Ferenc Lakatos Pál Tóth Zoltán Béla Jegyzőkönyvvezető: Márton

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 TÜSKEVÁR Szám: 125-36/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 15-én (kedden) 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kiss Lajos polgármester, Schumacher Mária képviselő b./ Tanácskozási joggal résztvevő:

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kiss Lajos polgármester, Schumacher Mária képviselő b./ Tanácskozási joggal résztvevő: Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 40-3/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. május 19-én 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. július 15-én 8,30 órakor Apc község Önkormányzatának a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott - rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti

Részletesebben

A rábapatonai Polgármesteri Hivatal nagytermében augusztus 8-án a képviselőtestület órakor kezdődő rendkívüli ülésén

A rábapatonai Polgármesteri Hivatal nagytermében augusztus 8-án a képviselőtestület órakor kezdődő rendkívüli ülésén Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Rábapatona 129-12/2013. Készült: J e g y z ő k ö n y v A rábapatonai Polgármesteri Hivatal nagytermében 2013. augusztus 8-án a képviselőtestület 10.00 órakor kezdődő

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND 1 ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek:

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének:

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (91-93) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés az Európai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. 7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2015. április 30-án megtartott testületi ülésének a) jegyzőkönyve b) határozata c) előterjesztése d) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A Napirendi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A támogatás formája: működési támogatásnak nem minősülő vissza nem térítendő támogatás.

ELŐTERJESZTÉS. A támogatás formája: működési támogatásnak nem minősülő vissza nem térítendő támogatás. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési osztály Az előterjesztést megtárgyalta: Pénzügyi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről JEGYZŐKÖNV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. június 17-i rendkívüli üléséről Az ülés helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti díszterme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről.

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/10/2015. 10. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 17:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 2/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 18-án 15.30 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

LESENCETOMAJ TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V

LESENCETOMAJ TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V LESENCETOMAJ TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 640-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 18.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 18. Ügyszám: 87-79/2015. JEGYZŐKÖNYV nyilvános, rendkívüli üléséről 2015. június 18. Nyirád 2015 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános, rendkívüli üléséről Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Nyirád,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének. 2012. augusztus 16-án tartott soron kívüli üléséről. Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének. 2012. augusztus 16-án tartott soron kívüli üléséről. Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2012. augusztus 16-án tartott soron kívüli üléséről Határozatok mutatója 64/2012. (VIII. 16.) sz. határozat: Napirendi javaslat elfogadásáról. 65/2012.

Részletesebben

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123)

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123) 2012. augusztus 23-án megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés a mamutfenyő környékén aranykorona vásárlása tárgyában

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Távollévő önkormányzati képviselők neve: Dorkó György képviselő Kelemen Tünde képviselő Pallagi László képviselő

Jegyzőkönyv. Távollévő önkormányzati képviselők neve: Dorkó György képviselő Kelemen Tünde képviselő Pallagi László képviselő Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. június 25. 15.15 órától 16.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v e. 25/2012./X.04./ számú nemzetiségi határozat ROM-RKT-12 azonosító számú pályázati konstrukcióra pályázat benyújtása

J e g y z ő k ö n y v e. 25/2012./X.04./ számú nemzetiségi határozat ROM-RKT-12 azonosító számú pályázati konstrukcióra pályázat benyújtása Öcsöd Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 04. napján megtartott soron kívüli ülésének J e g y z ő k ö n y v e 25/2012./X.04./ számú nemzetiségi határozat ROM-RKT-12

Részletesebben

K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. nyilvános ülésének könyvéből. 83/2009. (V. 26.) Kt. határozat egyetért azzal, hogy a 2009. május 26.-ai nyilvános ülés egyebek napirendi pontját az alábbi napirendi pontokkal egészítse ki: A 3. napirendi

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. március 4-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. március 4-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 225-7/2015. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2015. március 4-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2015. (III.04.) számú

Részletesebben

1/6 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

1/6 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T 1/6 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-2/11/2007. K I V O N A T Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete 2007. április 10-én megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 8-án megtartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 8-án megtartott soros ülésén. 14/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 8-án megtartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13.án ( szerdán ) 17.00-órakor tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak: Fischer

Részletesebben

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 29-én az önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovács János polgármester Hosszúné Deli Hajnal

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Városgazdálkodási Bizottságának május 28. napján megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Városgazdálkodási Bizottságának május 28. napján megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2008. május 28. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Héri Viktor a bizottság elnöke, Jakab Magdolna Palsics János Tóth István bizottsági tagok, Távolmaradt: Farkas Ernő polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 4. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.)

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 23- án megtartott

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 8.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 8. Ügyszám: 87-75/2015. JEGYZŐKÖNYV nyilvános, rendkívüli üléséről 2015. június 8. Nyirád 2015 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános, rendkívüli üléséről Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Nyirád,

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 43/2012. (III. 29.) 44/2012. (III. 29.) 45/2012. (III. 29.) 46/2012.

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 26-i ülésére

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 26-i ülésére 2998-2/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 26-i ülésére Tárgy: EU Önerő Alap támogatási kérelem benyújtása Új óvoda építése az Erdő utca és Park utca

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. november 11-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET. 2014.február 11. megtartott rendkívüli testületi ülésének

NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET. 2014.február 11. megtartott rendkívüli testületi ülésének NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014.február 11. megtartott rendkívüli testületi ülésének a.,) jegyzőkönyve b.,) határozata c.,) előterjesztése d.,) tárgysorozata TÁRGYSOROZATA 1., /Nyírgelse

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta.

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta. Készült: 2012. október 9-én 17.50 órától 18.30 óráig a Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének rövid úton összehívott nyílt ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Iktatószám: P-498-3/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2013. február 06. napján 15:00 órakor megtartott rendkívüli nyílt ülésén Jelen vannak: Kossa Lajos polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 15/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 6-án 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának 2000. április 17-én megtartott rendkívüli testületi ülésén, Gyömrőn a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében. Jelen vannak: Csető

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Győrig Zoltán alpolgármester Asbóth Nándor, Németh Dávid, Szabó László képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Győrig Zoltán alpolgármester Asbóth Nándor, Németh Dávid, Szabó László képviselők Rábcakapi Község Önkormányzati Képviselő-testülete 9165 Rábcakapi, Fő utca 88. Szám: R.104-1/2016.NY. JEGYZŐKÖNYV Készült: Rábcakapi Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. január 28-án 15,00

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadta Dr. Tarr Lajos tanácstagot a jegyzőkönyv hitelesítőjének.

JEGYZŐKÖNYV. A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadta Dr. Tarr Lajos tanácstagot a jegyzőkönyv hitelesítőjének. JEGYZŐKÖNYV Készült: Gyulai Kistérségi Társulás tanácskozójában (5700.Gyula, Damjanich u.6.) 2010. április 13án 10.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa Rendkívüli

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március hó 4. napján tartott rendkívüli testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március hó 4. napján tartott rendkívüli testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március hó 4. napján tartott rendkívüli testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült Endrefalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. március 30-án 17 00 órai nyílt testületi ülésén. Jelen vannak: Csóri Péter polgármester, Papp Gábor alpolgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. J e l e n v a n n a k: Tanácskozási joggal jelen vannak:

J e g y z ő k ö n y v. J e l e n v a n n a k: Tanácskozási joggal jelen vannak: A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. december 19-én megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének december 14-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének december 14-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. december 14-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete március 8-i. rendkívüli, nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete március 8-i. rendkívüli, nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 8-i rendkívüli, nyílt üléséről Tartalomjegyzék 22/2016. (III.08.) Kt. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Jelen vannak:

Jegyzőkönyv. Készült: Jelen vannak: Püspökladány Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2010. szeptember 23-án hozott határozatai 22/2010.(IX.23.) Az önkormányzat 2010. I. féléves gazdálkodásáról készült tájékoztató 23/2010.(IX.23.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. 215/5/2015 Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 3 - án megtartott nyílt ülésről. 39/2015.(VI.3.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 3 - án megtartott nyílt ülésről. 39/2015.(VI.3.) kt. határozat. 264/6/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3 - án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 36/2015.(VI.3.) kt. határozat. 37/2015.(VI.3.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült:

JEGYZŐKÖNYV. Készült: JEGYZŐKÖNYV Készült: Gyula Város Kistérségi Iroda, tárgyaló termében (5700.Gyula, Béke sgt. 39. sz.) 2012. január 09-én 08.30 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2015.

Részletesebben

Ecsegfalva Község Önkormányzata 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67 Tel/Fax: 66/ ,

Ecsegfalva Község Önkormányzata 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67 Tel/Fax: 66/ , Ecsegfalva Község Önkormányzata, Fő u. 67 Tel/Fax: 66/487-100, e-mail: ecsegfalva@t-online.hu 973-10/2015.ikt.sz J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. március 19. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. március 19. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Jegyzőkönyv Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. március 19. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Jelen voltak: Búza Zsolt polgármester Lépné Soós Anita képviselő,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1636/3/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságának 2015. március 26. napján 14.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok :

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 27-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 27-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 27-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 85-86 d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Nyírparasznya

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 10.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. JÚNIUS 4-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. JÚNIUS 4-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. JÚNIUS 4-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 117/2015. (VI. 4.) BVKt határozat Pályázat benyújtásáról Önkormányzati feladatellátást

Részletesebben