LIX. évfolyam, 11. szám TARTALOM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LIX. évfolyam, 11. szám TARTALOM"

Átírás

1 LIX. évfolyam, 11. szám november TARTALOM KOcsIs PéTeR Isten éltette sokáig BOhuMIL hrabal eltévedt angyal (Balázs Andrea fordítása) KOcsIs PéTeR (Václav Kadlec nyomán) Bohumil hrabal irodalmi korszakolása KOcsIs PéTeR Az átlényegült idõ tükrében JáchyM TOPOL Az antiglobalizációs részecske (Kocsis Péter fordítása) Václav havel levele hrabalnak Václav havel köszöntõje hrabal 80. születésnapja alkalmából (Kocsis Péter fordítása) VácLAV havel Bohumil hrabal elbeszélései (Körtvélyessy Klára fordítása) egon BOndy Bohumil hrabalról (Kocsis Péter fordítása) PePA ČeČil Rövid vallomás (Kocsis Péter fordítása) VLAdIsLAV MeRhAuT gombászások hraballal (Kocsis Péter fordítása) MILAn KundeRA Viszály és találkozás (n. Kiss Andrea fordítása) hrabal gépirata BOhuMIL hrabal Változatok a Gyönyörû biciklista lány témára (Balázs Andrea fordítása)

2 KOcsIs PéTeR gyöngéd gyávaság vagy gyáva gyöngeség? cenzúra és öncenzúra hrabalnál Belépni annyi, mint meghalni A lapunkban közölt fotókat Tomáš Mazal, Vladislav Merhaut, Kocsis Péter készítette. Az archív képekért köszönet Tomáš Mazalnak. Látogasson el a honlapunkra: * A nagyvilág támogatója nemzeti Kulturális Alap

3 Kocsis Péter Isten éltette sokáig száz esztendeje született Bohumil hrabal. A Nagyvilág ezzel a számmal tiszteleg a világhírû cseh(szlovák) író emlékének. Összeállításunkban két olyan írás is szerepel tõle, melyet magyarul még nem olvashattunk. Az egyik egy filmnovella, amelyet annak idején Jiří Menzelnek is felajánlottak hrabal barátai, õ azonban éppen az Õfelsége pincére forgatásával volt elfoglalva. A másik írás pedig világpremiernek is mondható, amennyiben még csehül sem jelent meg! Mellette közöljük az eredeti gépirat fakszimiléjét is, amiért külön köszönet illeti Tomáš Mazal urat. egy külön fejezetben egykori barátai, kortársai emlékeznek az íróra, itt olvasható Václav havel hrabalról írt esszéje, amelynek eredetije 1956-ban jelent meg, szamizdat kiadásban, valamint egy köszöntõ levél, melyet az egykori cseh köztársasági elnök írt hrabalnak 1994-ben, az író nyolcvanadik születésnapja alkalmából. szót ejtünk még hrabal aktualitásának kérdésérõl, irodalmi korszakairól, valamint hosszabb tanulmányt közlünk egy kényes témáról: a cseh(szlovák) író és a cenzúra viszonyáról. Zárszóként egy tematikus kollázzsal tisztelgünk hrabal emlékének, amelyet különleges, Magyarországon most elõször közzétett fotókkal illusztrálunk. számunk összeállításához nélkülözhetetlen segítséget nyújtott Tomáš Mazal, hrabal hagyatékának egyik fõ gondozója. neki köszönhetjük a már említett gépiraton kívül a különszámban közölt fényképek többségét is. Bohumil hrabal csehországi tisztelõinek egy csoportja a gyöngyhalászok nevet választotta magának, utalva ezzel az író egyik könyvére, melynek címe: Gyöngyök a mélyben. Összeállításunknak köszönhetõen talán Magyarországon is növekszik majd a hrabalt kedvelõ gyöngyhalászok népes tábora 1217

4 BoHUMiL HrABAL eltévedt angyal Filmnovella A filmnovella fordítása során több olyan tárgyi eltérés is felvetõdött, ami különösen a magyar közlésnél, megjegyzést igényel. A történet Budapesten játszódik, és filmes, tehát képi megjelenés szándékával is készült. Hrabal mûvében a Budapestrõl alkotott kép inkább összbenyomás, a mûvész nem foglalkozik a tárgyi pontossággal. A magyar reáliák Hrabal filmnovellájában akár komplett elemzés tárgyát is képezhetik. Csak a legfontosabbakat említem: Csehül chrám svatoštěpánský, azaz Szent István-székesegyház, számunkra egyértelmû, hogy a Halászbástya szomszédságában lévõ templomról, azaz a Mátyás-templomról van szó. Könnyen lehet, hogy egy régi csehszlovák útikönyvben tévesen így szerepelt, mert ezzel a jelenséggel a nyolcvanas években tolmácsként többször találkoztam. A csehül svatoštěpánská koruna, azaz Szent István-korona néven szereplõ Szent Korona, illetve a koronaékszerek Hrabal elbeszélésében a Mátyás-templom múzeumában találhatók, ami a magyar kultúrtörténet szempontjából tárgyi tévedés, mivel a kincseket, miután visszakerültek Magyarországra, a Nemzeti Múzeumban õrizték, majd a Parlamentbe kerültek. Érdekesség, hogy a cseh koronaékszereket a prágai Szent Vitus-székesegyházban õrzik, ami helyzeténél fogva (fent van a várban) inkább megfelel a Mátyás-templomnak. Hrabal képzeletében tehát valószínûleg egybemosódtak ezek a tények, akár szándékosan is. A Szent Koronáról írva Hrabal tíz aranyláncon függõ drágakõrõl ír, valójában azonban csak nyolc darab van. Tehát Hrabal tett hozzá két ékkövet. A harmadik ez a filmnovella, amivel megajándékozta a magyar kultúrát. Balázs Andrea TáVOLságI AuTÓBusZ, közeledik az országhatár, a társasutazás tagjai abbahagyják a nótázást, társalgást, szögesdrót, talán a senki földje. éjfél van, megáll a busz, államhatár, útlevél-ellenõrzés. Katonák, vámosok, TIR-kamionok, nyomott hangulat. Az egyenruhás határõr végigjárja a buszt, egyik utastól a másikig, rápillant az útlevélre, majd az utasra. Lássuk csak, nad a arcképe az útlevélben, és ilyen az igazi. hát ez mi? Az útlevélben sötét a haja, itt pedig egy szöszke ül? nad a: új életet kezdtem, új a frizurám is! határõr: visszaküldhetném, a hajának is egyeznie kell a képpel. ugye tudja, hogy nem engedjük át a határon azokat se, akiknek a képen hosszú a hajuk, de levágatták? A határõr magánál tartja az útlevelet, és folytatja a vizsgálatot. 1218

5 Leszáll a buszról, felszáll a vámos Visszafelé jövet mindent, amit vesznek, be kell jelenteniük, az elõírásokat be kell tartani Oda van írva, mit nem hozhatnak Felszáll a határparancsnok, és vele a határõr, nad a visszatartott útlevelével. A parancsnok szigorú: Miért más a haja?! nad a: meghalt valaki, akit szerettem... A parancsnok tekintetével a derûs, finom arcocskát kutatja, ami inkább mosolygó álarchoz hasonlít. Visszaadja az útlevelet, meghajol. A busz elindul, a sorompók felnyílnak, villany lekapcsolva, a társasutazás tagjai aludni készülnek, kivilágított, kihalt, takaros falu, a nad a mögött ülõ fiatalember elõveszi a gitárt a tokjából, néhány akkord, szemlátomást profi, vágyódó, bánatos spanyol dallam... a fiatalember halkan rákezd... Manuel Iglesia... Prága, Mária Terézia korabeli kórház, ijedt betegek, kórházi segédápoló, összetolja a fehér paravánt, mögötte egy halott fekszik, a segédápoló megfogja a lepedõ sarkait, összecsomózza, aztán ráteszi a holttestet egy rozzant vaskocsira, nad a érkezik ápolónõi öltözékben, virágokat rak a lepedõre, a virágok leesnek, a csomókba dugja õket, zötyög a kocsi, majd lifttel leereszkedik az átjáróba, éjszaka van, a fej kidudorodik a lepedõbõl, fölötte kerek óra lóg, óriási óra. A busz a hajnali Budapesten halad, át a külvárosokon, sokasodnak a járókelõk, az emberek, buszok, autók egyetlen áradattá duzzadnak. Az autóbusz fele fiatalokból áll, tréfálkoznak, féktelen nevetésben törnek ki. A busz megáll a rakparton. Az idegenvezetõ tájékoztatót tart: A szállodát csak kettõtõl lehet elfoglalni, addig egyénileg sétálhatnak, vásárolhatnak... A csomagjaikat hagyják itt, tehát kettõkor találkozunk! A fiatalok egy csoportja fürdõruhát visz magával, a széchenyi fürdõ mellett döntöttek, a házaspárok a vásárcsarnokot választják. nad ához társul egy idõsebb, divatosan kikészített dáma, belépnek a duna-parti vásárcsarnokba. Az elsõ döbbenet, gyönyörû zöldség, gyönyörû hús, sorállás csülökért, disznófejért, karajért. egy bisztró, és újra ritmikusan zöldség, hús, kolbászfélék, kacsa, csirke, üvegmedencék megtömve élõ pontyokkal és compókkal, gumicsövek vízzel és oxigénnel, a halak ferdén helyezkednek, kidülled a szemük, friss vízért kapkodnak... A nad ához csapódott dáma arról beszél, mit nem lehet kapni Prágában, milyen sorok állnak, koszos a zöldség, fel van háborodva... nad a dermedten áll az élõ halas bolt elõtt... Kórház a Károly téren, nad a utasításokat ad az ápolónõknek, a belosztályra megy, nyolc és tizenkét ágyas kórtermek, a nõvérek megfordítják, megmosdatják a magatehetetlen betegeket, nad a beköti az infúziót, a betegekkel beszélget... egy kövér páciens fenyegetõzik... ha meggyógyulok, hát én eljövök ide egy dupla sörrel, olyan biztos, mint ahogy fuvaros vagyok a sörgyárnál... nad a bólogat, a sarokban nyurga férfi fekszik, nemrég jóképû lehetett akárcsak gary cooper, most láthatóan utolsó napjaira készül. nõvérke... hajtogatja, a magácska szeme... de a nõvérke tisztába teszi, majd megfordítja, elviszi a vödröt meg a bélsárral összekent papírvattát... A férfi összeomlik... nõvérke, a magácska szeme... nad a kimegy a szobából, a folyosón lépdel, szembetalálkozik a professzorral, az megállítja, és szinte vidáman közli... Kapaszkodjon meg, a humorista énekes, g. úr vérképe, akkora anémiát mutat, mint egy ház, fél éven belül exitál. A nad ához betársult dáma Prága felé rázza az öklét... ha a fiam nem vett volna mosóport Kölnben

6 nad a... az elba mentén? hölgy... a Rajna mentén vagy Velencében... nad a... a Jizera mentén? hölgy... ön tréfál, márpedig én szeretem a tréfát... Mindketten bámészkodnak a vásárcsarnokban, álmosak, bágyadtak, végre a piac sarkában mosdóra bukkannak. na persze, itt van folyó víz, papírtörülközõ, elektromos kézszárító... nad a lelkesen locsolja tenyerébõl az arcát, újra és újra, megtörülközik a papírtörülközõvel és az elektromos kézszárítóval, aztán a tükör elõtt álldogál, kezében rúzs, az ajkait csücsöríti... Mögötte nyílik az ajtó. nad a belép az osztályra, ahol az anémiás betegek fekszenek, a vázákban virágok, a folyosón két fiatalember sétál, arcuk pírban ég, fiatalok, de a szemük fénytelen, szomorú. nad a belép egy szobába, itt csak két ágy van, a sarokban elegáns karosszék, újabb virágok... Az ágyon egy fiatal férfi, beteg, gyönyörû, mint egy kosárlabdázó, mellette egy szomorú nõ, igyekszik mosolyogni: neked hoztam... játék baba, kabalának... nad a becsukja az ajtót, egy biccentéssel elnézést kér... Páciens a folyosón: nincs is semmi bajom, csak rettentõ gyengének érzem magam... nyílik az ajtó, a szobából kilép a fiatal nõ, gyorsan lépked, kopog a magas sarkúja, de amikor ez elsõ lépcsõre ér, elõveszi a zsebkendõjét és sír, nad a utána néz, a fiatal nõ lemegy egy emeletet, nagy nehezen kitapogatja a kilincset, arcához tapasztja a zsebkendõt és hangosan felsír, az ajtónyikorgás elnyomja a zokogást, nad a az ablakhoz lép, a nõ keresztülmegy az udvaron, kopog a cipõje és sír... nad a bemegy a szobába, a másik beteg biccentéssel köszönti, majd elfordítja a fejét... hogy van? Kérdezi nad a, és a virágokat igazgatja a vázában... Baj van, nem énekelhetek, nem léphetek fel, kétóránként injekciót kell kapnom, kétóránként... jede zwei stunden... elmosolyodik a férfi: hogy fogják a fiúk végigcsinálni nélkülem? Mi van magával?, szól nad ához a dáma, megbökdösi a karját, nad a csak bámulja magát, kezében rúzs, csak nézi magát a tükörben, a budapesti Vásárcsarnok mosdójában... elmosolyodik, köszöni a kérdést, új szájat rúzsoz magának, összedörzsöli az ajkait, egy pillantást vet magára a tükörben, majd a budapesti útitársnõk elhagyják a piacot, eközben még végig kell hallgatniuk, ahogy két házaspár ódákat zeng a Vásárcsarnokról... Az egyik férj hátralép nad ához és karon fogja: Kérem szépen, én szeretem a libamájat, és Prágában legalább negyedévente egyszer szeretnék libamájat venni, még akkor is, ha háromszáz koronába kerül, csak lehessen kapni, itt háromszázötven forint... semmi más nem kell, csak ez, semmit nem irigylek Budapesten, csak a libamájat! Aztán a nyüzsgõ budapesti Tolbuhin körút, kirakatok, a dáma megáll a nõibundabolt elõtt, kezd hõség lenni, a dáma arról beszél, hogy az európai divat központja düsseldorf, de nekünk, prágaiaknak most Budapest lesz az, micsoda szégyen! Az elsõ köztársaság idején Prága volt a divat második városa, a francia és az angol divatot kombinálták... ah, és drezda, a szászok szeretik a francia divatot, szerették! Persze a májjal kapcsolatban jól mondja az elvtárs, azt mondja az elvtárs, hogy legalább negyedévente egyszer szeretne libamájat venni, akár háromszáz koronát is adna érte. Látta? egész pultok tele libamájjal, Budapesten, pultnyi libamájak

7 Kórház, a professzor a dolgozószobájában ül, vele szemben nad a, a professzor széttárja a karját, jókedvû: Kinek hogy, a halál mindenkinek ott van a sejtjeiben már a születésekor... anémia, máj, vérsejthiány... szétesik a mája... legfeljebb az injekciózás lassíthatja a gyors leépülést... nad a: de professzor úr, összeomlik a betegünk! Itt jártak a barátai a társulattól... Kétóránként kell injekciózni!, közli az orvos. nad a: Igen, tudom, mi lenne, ha megpróbálnánk, ott lennék az öltözõjében, és kétóránként beadnám neki az injekciót, akár elõadás közben is... A professzor elkomorul: elõadás közben, de csak Prágában! Próbálja meg, hozzájárulok... ön, ön...? nad a bólint kétszer, hogy igen, szereti grossmann urat... Az autóbusz Budapest fõutcáin halad, lassít, az idegenvezetõ közli: A szálloda elõtt nem szabad parkolni, szálljanak ki minél gyorsabban. A busz megáll, az utasok kitódulnak, mint egy gyorsított filmen, a sofõr kinyitja a csomagtartót, sebtében elõkapja a bõröndöket, az utasok már viszik is a csomagjaikat, és már jön is a budapesti rendõrség egy tagja, felemeli az ujját... Rendezett a ruházata, mi több, büszke rá, hogy a közlekedésrendészet tagja, öntudatos, ráadásul a rendõrsapkáját tükör elõtt illesztette a fejére... Intésére az utasok a forgóajtón át bevonulnak a parádés szállodába, a sofõr bepattan a buszba és elhajt... A szálloda halljában a társasutazás néhány idõsebb tagja azonnal lecsap a külföldi napilapokra... Frankfurter Allgemeine, Züricher Zeitung, Times... Az idegenvezetõ szétosztja a szobákat, egyezkedés, ki kivel fog aludni, és amikor végre nevetgélések közepette kialakulnak a párok, közli: estig szabad program, vacsora a szállodában, borkóstolóval, kérem, hétre legyenek itt! nad a elköszön szobatársától, a dámától azzal az ürüggyel, hogy felad egy képeslapot, majd távozik a szállodából, és megy, amerre lát... A kamera nad a szeme. Bemegy az áruházakba, a lány sosem látszik a felvételeken, csak a megnyíló utcák, üzletek és udvarok, a már világító reklámok, az apró mûhelyek a bérházak udvarán, a kapualjakban keskeny vitrinek, neonfényben kivilágított táskák, máshol cipõk vagy ruhák, játékok, az udvar közepén a kamera mintegy nad a tekintetével vándorol végig a szecessziós lifteken, a gang szecessziós korlátain, és mintha nad a beleszeretett volna ezekbe az udvarokba, mintha a fõutcák bérházainak udvarát szemlélné végig, az utcai fronton fényûzõ boltok, de bent a tiszta udvarok mintha pihenõhelyként szolgálnának az ifjú hölgynek, nad a eközben nem látszik... A kamera megáll egy szecessziós szálloda kávéháza elõtt, bemegy a hotel hungária kávéházba, szecessziós mûemlék... a kamera bemegy a foyer-ba, majd a kávéházba, szecessziós mennyezet, szecessziós falak, szecessziós díszítés, hatalmas üzem, mint három prágai Reprezentációs ház együttvéve, asztalkák, kényelmesen üldögélõ idõsebb emberek újságot lapozgatnak elmélyülten, kávét szürcsölnek grófi mozdulatokkal, néhány külföldi, fiatal amerikaiak farmernadrágban, halk társalgás, irodalmi eszmecserék... és a kamerával szembejön a gitáros a buszból, és megszólítja nad át: szintén? ez már valami, ezért jöttem ide, e miatt a monstrum miatt érdemes Budapestre jönni... a mûvészek találkozóhelye volt, és ma is az, itt találkoztak a magyar írók és zsidó írók, itt ettek, éltek, társalogtak... A kamera lenéz a kávéházból a hatalmas étteremre, a pincérek mintha lakodalomhoz terítenének, a tükrök megsokszorozzák a 1221

8 szecessziós mûremeket. A gitáros a lépcsõn halad, a kamera utána, õ magyaráz: Most a toalett mellett megyünk el... tudja, hogy a férfitoalettben kis vállfa van, a mai ember azt sem tudja, minek? A frakkmellényhez kell... és itt, ez a fal pár éve még tele volt rajzokkal és aláírásokkal, minden festõ rajzolt valamit, de aztán lekenték fehérrel, bevonták tapétával, pár híres ember képe, akik itt ültek... Kosztolányi... nézze meg, hogy tudtak nyakkendõt kötni, anélkül egy lépést sem tettek! Kisasszony, ön mosolyog, és közben halálosan szomorú... A kamera a falakat pásztázza, több tucat bekeretezett, színes ceruzaportré híres emberekrõl, már biztosan mind meghaltak, a kamera felváltva nézi a kávéházi asztalokat, karosszékeket és az étterem több tucat asztalát, néhány szótlan pincér mintha ünnepi asztalhoz terítene... de egyáltalán nem lesz sem ünnep, sem esküvõ, itt ez a szokás, minden ebédnél és vacsoránál, ugyanaz a teríték... hall engem, kisasszony, az utolsó nap eladom a gitáromat, és a pénzen veszek egy bõrdzsekit, egy gyönyörû báránybõr dzsekit... és abból a kis pénzbõl, ami marad, meghívom önt ide vacsorázni, mit szól hozzá? érti, eladom a drága gitáromat és megveszem a legolcsóbbat, tudja? Ön mosolyog, pedig belül szomorú, olyan, de olyan szomorú... Vacsora a szállodában, borozó, borkóstolás, magyar Mágnás gulyás. cigányzene, koccintások, nad a arcán könnyû mosoly, de szívében mély bánat. A cigányprímás ezt megérzi, a zenészek körülveszik és csak neki játszanak... Vágyódó dal, Liszt: Szerelmi álmok, lengõajtó a konyhába, felszolgálók árapálya... Jelenet a semafor színházban, grossmann úr és Šimek úr humorizálnak, ez az õ kabarésorozatuk, a nézõk pukkadoznak a nevetéstõl, isszák grossmann úr szavait, grossmannból sugárzik a szellemesség, a prágai irónia... Kabalababa... nad a a kulisszák mögött ül egy széken és injekciót készít elõ, a szünetben beadja grossmann úrnak, aki pihen egy keveset, majd vissza a színpadra, és vége, meghajlás, függöny, taps, üdvrivalgás, grossmann úr meghajol a többi színésszel, énekessel együtt... Újra a vacsora a fényûzõ szállodában, a cigányprímás befejezi a bánatos dalt, nad a ad neki egy százforintost, a szállóvendégek, a külföldiek és a társasutazás résztvevõi tapsolnak, isznak az egészségükre, az utazásra... grossmann úr kijön a semafor színházból, a nézõk várják, de nad a és grossmann úr beszállnak a mentõautóba, és visszamennek a kórházba, grossmann úr fáradt, de boldog... halászbástya, alkonyat, nad a a folyosókon sétál, a kis tornyokban szerelmesek sziluettjei, nad a meghatódva nézi a párokat, lemegy a lépcsõn a hotel hilton éttermének teraszára, elszórtan asztalok, és megint csak itt-ott üldögélõ párok, a szerelem valamennyi fázisában, bármerre néz, mintha vonzaná õket, egyedül üldögél, egyedül iszogatja a poharából a gint tonikkal, mögötte meredeznek a halászbástya kivilágított tornyai, elõtte a Mátyás-templom belemerül a csodálatos estébe, esõtõl tisztára mosott fiatornyok, karcsú támfalak övezik, mintha az egész templomot csontból faragták volna, mintha fehér krétával körülrajzolták volna, és ebben az alkonyatban, miután a nap lement már, de az ég még nem sötétült el, olyan a templom, mint egy fluoreszkáló óramutató, lenyûgözõ látvány... nad a megfordul, valaki feszülten figyeli, nad a most látja csak, hogy egyenruhás tiszt, és mint minden magyar egyenruhás, tiszta és rendezett, egyensapkáját mintha most illesztette volna a fejére a tükör elõtt. nad a mosolyog, 1222

9 mint mindig, a tiszt az asztalához közeledik és németül megszólítja: Leülhetek? nad a nem ellenkezik, a tiszt találgatja, honnan jött: Bécsbõl? Münchenbõl? svájcból? Vagy talán svédországból? nad a felkacag: Prágából! A tiszt meglepõdik, nad a is meglepõdik, amikor a tiszt szlovákul folytatja: hát ez jó, ne haragudjon, azért szólítottam meg, mert olyan bánatos, olyan elhagyatott... Itt ülhetnék önnel egy kicsit? és nad a tényleg õszintén örül, hogy a jóképû férfi egy pohár tonikot rendel, meg egy gint tonikkal, a gineset nad ának a simát magának... Így ül a férfi, hol nad át nézi, hol az étterem teraszán üldögélõ szerelmespárokat, és megnyílik a lánynak: A templom kincseit õrzöm, tudja? és szlovák vagyok, és szlovák gimnáziumba jártam Békéscsabán, és százhetvenezer szlovák él ott háromszáz éve, tudja? Vallási okokból költöztek át, evangélikusok... de a nagyapám magyar lett, mindig magyarul kellett neki gratulálnunk, különben ránk suhintott volna az ostorával, tudja? Akar szórakozni? Jöjjön, elviszem a Vidám Parkba a szolgálati kocsimmal, jó? ne legyen olyan szomorú... Vidám Park, állatkert, céllövölde, vásári mutatványok, óriáskerék, nad a a tiszttel egy fülkében a kivilágított város fölé emelkedik, a folyón kivilágított gõzös, a Városligetben kedélyesen korzózó emberek, gigantikus hordó forog, az emberek elesnek, nad a a tiszttel, az tanácsokat ad, hogyan menjen végig a hordó belsején, elvarázsolt kastély, nad a mindenben benne van, de aztán újra dermedten bámul, olyan dermedten, hogy a tiszt a szeme elõtt integet, térjen már magához, térjen vissza oda, ahol van... aztán a siklópálya, kétszemélyes csónak, mint egy mûlesiklóról leszáguld, és a vízre érkezve nagyot csobban a medencében, a víz mindig kifröccsen, mert a csónak szinte lezuhan, rémült visítások, valódiak vagy színleltek... A tiszt jegyeket vesz, nad a elhárítja, kéri, hogy a férfi egyedül menjen, majd nézni fogja. A tiszt tréfásan kicsikar egy ígéretet a lánytól, hogy ugye nem szökik meg. Lifttel felmegy az építmény tetejére, amikor rákerül a sor, beül a csónakba, amiben már egy terebélyes asszonyság ül, a csónak meredeken lesiklik. nad a közvetlenül a medence szélénél áll, a csónak a tiszttel a terebélyes asszonyság súlya miatt túlságosan felgyorsul, a kiszolgáló személyzet egy szerkezettel, hosszú rudakkal és áttétekkel éles kanyarba tereli a csónakot, hogy ne repüljön ki a medencébõl, a csónak jókedvûen megáll, de kanyarodás közben fölcsapja a vizet a magasba, nad a csuromvíz... A tiszt kiszökken a csónakból, igyekszik még a sapkájával is lesöpörni nad a ruhájáról a vizet, sûrû fekete hajtincsei kibomlanak, nad a megborzong a hidegtõl, a tiszt ráadja egyenzubbonyát, a szolgálati kocsihoz vezeti nad át, már bent is vannak az autóban... Meg kell szárítanom, magammal kell vinnem, bízik bennem? nad a bólint, vacog a foga, a tiszt... elviszem magammal a templomba, szolgálatba... Félhomály, a templom csontszerû csipkézete belenyúlik az éjszakába, valahol egy óra tizenegyet üt. Két alak a kapunál, az egyik kinyitja a zárat, felcsavarja a villanyt, és nad a belép, mögötte a tiszt. Bent vannak, a templom halvány szórt fénnyel megvilágítva, valahol fent, az oszlopokon zászlótartók, a zászlók látomásszerûen lógnak a mennyezet magasából, mint egy pompás ünnepségen. Megvilágított oltár. nad a mintha most eszmélne fel, szétnéz, elõször elámul... A tiszt ránéz, mosolyog, könnyed kézmozdulattal jelzi, hogy most jön még csak a java. elõrekéredzkedik, végigmegy a templomon, fel egy szûk kanyargós lépcsõn, bekapcsolja a neonvilágítást, a 1223

10 lépcsõfordulókban gyönyörû gótikus szentszobrok. A tiszt továbbmegy, belép a refektóriumba, ahol elszórtan újabb szobrok és képek, fölkapcsolja a lámpát a fõrefektóriumban, a konventben, és belép, nad a utána... A tiszt megszólal szlovákul: ezt a birodalmat õrzöm egész éjszaka... a blokkolóórába helyezi kártyáját, és beüti az érkezését... Aztán bekapcsolja a kisrádiót, az ABBA együttes szép, szinte szertartásos zenéje szól... nad a lejjebb csavarja a hangerõt... a tiszt kinyitja a szekrényt, és kivesz belõle egy hosszú, fehér inget, régi, fehér papi öltözék, mintha régi, hímzett függönyökbõl varrták volna... nad a kibújik a ruhájából, a tiszt eltûnik, körbejárja az épület tompa fénnyel megvilágított függõfolyosóját... nad a felölti a papi ruhát... csak ekkor néz szét a refektóriumban... A falak mentén vitrinek állnak, felülrõl neonfénnyel megvilágítva, az ABBA énekesnõje a hordozható rádióban a Kiss is for me -t énekli... az üres falakhoz odatolt vitrinekben dalmatikák és pluviálék, elmúlt évszázadok gyönyörû miseruhái, püspöki, érsek-dékáni és ünnepi öltözékek, és most ezek a ruhák gyönyörûen hímzett hátukat mutatják, mintha fej nélkül itt térdepelnének a papok, a falnak fordulva... ünnepélyesen, mintha éppen levágták volna a fejüket... nad a körbesétál és megnézi a vitrineket, olykor megáll, nagydarab pap lehetett, akinek a ruháját felvette, fel is kellett fognia a hosszú, hímzett inget... Lépések hallatszanak, megérkezik a tiszt, összedörzsöli a tenyerét, rápillant nad ára, nad a a sarokban ül egy bársony karosszékben, és már megint szomorú, habár bánatosan mosolyog... A tiszt odalép a falhoz, megnyom egy gombot, a sötétbõl feldereng egy megvilágított vitrin, a vitrinben brokátpárnán ott a királyi korona, mellette az országalma, és a korona másik oldalán a királyi jogar... A tiszt megszólal: ez a szent Korona a koronaékszerekkel, ezeréves... nad a fölemelkedik és ámulva nézi az egyszerû koronát, a ferde kis kereszttel a tetején, aranyláncon függõ drágakövekkel az oldalán, a párnára helyezve. A tiszt elõhúz egy kulcscsomót, kinyitja a vitrint, gyöngéden karon fogja nad át és hátravonja, hogy foglaljon helyet a bársonypárnás, bársony karfás ülõhelyen, majd ünnepélyesen felemeli a királyi koronát és nad a fejére helyezi, nad a megrémül, de belemegy a játékba, hálásan elmosolyodik, a tiszt ezután nad a egyik kezébe adja az országalmát, a másikba a királyi jogart. Õt is elkápráztatja, meglepi, amit tett, hátralép és úgy találja, hogy amit lát, csodálatosan szép, elmegy a múzeum trifóriumába, és egy nehéz csiszolt üveg tükörrel tér vissza, letámasztja, és nad a belenéz a tükörbe, de nincs megelégedve azzal, amit lát, odaadja a tisztnek az országalmát és a jogart, hogy fogja meg, az elõbb leteszi a tükröt, majd a lány ölébe helyezi az országalmát és a jogart, felemeli a tükröt, és nad a a saját elképzelése szerint helyezi fejére a koronát, megigazítja a haját, újra kézbe veszi a koronaékszereket és így szól: életemben most ér másodszor ekkora megtiszteltetés, elõször akkor ért, amikor injekciót adhattam egy lassú halálra ítélt embernek, három hónapon át minden este elkísértem a színházba, és három hónapon át minden este, elõször egyszer, aztán kétszer kellett neki injekciót adnom elõadás közben, hogy meg tudja nevettetni az embereket, az utolsó hónapban pedig bejött a díszletek mögé, hogy adjak neki nyugtató injekciót, és én nagyon beleszerettem, és azt hiszem, õ is belém, akkor, amikor a semafor színházban az utolsó injekciót beadtam neki, mert azután már csak velem volt, bent a kórházban csak velem, ápolónõ vagyok, egyszerû ápolónõ, hogy lássam, amint lassan 1224

11 meghal... az utolsó három napon már azt sem kérte, hogy vele legyek, magához vette az ezüst Krisztust, úgy halt meg, ezüst Krisztussal az arcánál, kabalababa, mosolygott, éppen úgy, ahogy én is mindig mosolygok... ez a múlt hónapban történt... A tiszt, miután az ABBA befejezte a szertartást, megszólal: én sem vagyok jobb helyzetben, autóbalesetben meghalt a feleségem, van egy kislányom... és valahogy elsõ látásra beleszerettem magába, olyan a mosolya, mint a feleségemnek volt... olyan jó, hogy itt van... holnap szabadnapos vagyok, nincs kedve eljönni hozzánk? Békéscsaba közelében lakunk, egy szlovák faluban, szerintem örülne, ha látná, hallaná a helyieket beszélni, találkozna anyuskámmal, kislánykámmal... meg aztán, tudja, milyen szép, ha virágzik a puszta? Amerre csak néz, apró virágok, mintha függönyt szárítana a szél, az egész földet beborítják és lebegnek... de a kislányom már magyarul beszél, inkább magyarul... nem is tudom, miért, három nemzedék, és Békéscsaba környékén is magyarul fognak beszélni... nem tudom, miért, de már én is inkább magyarul beszélek, érti ezt? szóval, eljön velem? nad a gondolkodás nélkül rávágja: Igen! A tiszt elmosolyodik, lehalkítja a rádiót, megnyom egy gombot és a templomban felzeng az orgona, fúga szól egy rejtett magnó szalagjáról... nad a végignéz a refektóriumon, a fej nélküli egyházfiak ruháin ragyog a brokát és az arany, pompázik a lila, a zöld és a rózsaszín, a tiszt most elfordít egy kapcsolót, elsötétül a refektórium, az elosztószekrényben átállít egy kapcsolót, és a refektórium ablakából, háromemeletnyi magasságból látszik, amint a templom körül ünnepélyes fény gyúl, tucatnyi reflektor ontja mindenfelõl az éles fényt az egész templomra, mindenhová, ami az ablakból látszik, ragyog a templom, a falak, a fiatornyok, a támpillérek... nad a felegyenesedik, országalmával és jogarral a kezében, az ablakhoz lép és elámul, ilyesmi csak álmában történhet vele és másokkal... Az ablakon bevilágító fényben a tiszt honvédegyenruhába öltözve úgy áll, mint egy király, fején a katonai sapka mint a királyi korona, meg se kell szólalnia, meg se kell mozdulnia, könnyedén nekidõl a homokkõ ablakkeretnek, és úgy, ahogy van, elbûvölõ... most az órájára pillant, összerezzen, lekapcsolja a díszkivilágítást, bent fölkapcsolja a lámpát, õrjáratra indul, távolodó léptei a trifóriumban, kattan a blokkolóóra, a tiszt közeledõ léptei, nad a óvatosan a párnára helyezi az országalmát, majd a jogart, végül a szent Koronát, a tiszt visszatérve megigazítja a párnán az aranyláncokat, hogy látszódjon a végükön a tíz drágakõ, bezárja a szekrényt... megáll a karosszék elõtt, amelyben nad a ül, letérdel elõtte, nad a megsimogatja a haját... és a lány felemeli a tekintetét, egy festményt lát, eddig nem vette észre, Ferenc József császár, ugyanazzal a koronával a fején, kezében az országalma és a jogar, ebben a templomban koronázták magyar királlyá, mellette erzsébet királyné áll, kíséretükben pedig a magyar nemesség dicsõíti a császárt... A hajnali Budapest néptelen utcái, taxi érkezik a szállodához, nad a már a saját ruhájában, kiszáll, fölszalad a lépcsõn, bekopog a szobája ajtaján, a dáma hajcsavarokkal a fején rémülten ajtót nyit, nad a az ágyára veti magát, a mennyezetet bámulja, miközben szobatársa azt magyarázza, mennyire aggódott érte, és miközben nad a boldogan mosolyogva álomba merül, az asszony felsorolja, mi mindent vásárolt délután, de azért sokkal jobb cuccokat hoz a fia a Rajna menti Kölnbõl és düsseldorfból... még megkérdezi nad át, elmegy-e a várost nézni a busszal. de nad a már alszik, összegömbölyödve, mélyen. 1225

12 A hotelból kiszállingóznak a társasutazás résztvevõi, beszállnak a buszba, nad a kilép a kapun, a busz mögé autó érkezik, kiszáll belõle a tiszt, nad a beül hozzá, tíz óra... A buszban egy magyar idegenvezetõ szlovákul bemutatkozik és a budapesti városnézés útvonalát taglalja... A tiszt vezeti az autót, áthaladnak a magyar vidéken, éppen virágzik a puszta, kilométerekre egymástól szétszórtan tanyák, ferde gémeskutak, legelõ disznók, tehenek, lovacskák. nad a kíváncsian néz ki a félig leeresztett ablakon, langyos szellõ borzolja a haját... gondolatban megint a kórházban jár, az anémiás osztályon, majd grossmann úrral, az énekes konferansziéval beszáll a mentõbe, grossmann úr nad a vállára hajtja a fejét, nagyon elfáradt... Meddig tart még így?, kérdezi. nad a elmosolyodik, megsimogatja. grossmann úr: Tudom, most együtt vagyunk, mit kívánhatok még? szeretem önt, várok minden estét, várom, hogy együtt menjünk a semafor színházba... A maga szeme minden injekciónál többet ér... magácska egy eltévedt angyal... Tudja, ha fehér köpenyben, fehér nadrágban és fehér cipõben a kórházat járja és beadja az injekciót, mindig úgy érzem, fehér szárnya van, és a fehér szárnyából fehér tollak, pihék szállnak... össze lehetne söpörni a lépte nyomán... Az autó falvakon, mezõkön, tágas réteken halad át, a pusztában apró virágok remegnek, a tiszt óvatosan leemeli a sapkáját, fekete, göndör hajtincsei ugrálnak, mosolyog, meg kell hagyni, jóképû... tudja is magáról, folytatja a beszédet, inkább csak monológ, nad a megtörten mosolyog, tenyerén érzi a levegõ áramlását, ahogy kidugja kezét a száguldó autó ablakán... Majd meglátja! Anyuskám maga a megtestesült kedvesség, jóság! Majd meglátja a saját szemével, amint megérkezünk, anyuska nyomban megkérdezi... Mit süssek? Rántott húst? Bekeverjek egy kuglófot? Az autó megáll egy kisvárosi templom mellett, a tiszt nad ával betér a templomba, az emberek épp távoznak a misérõl, az orgona prelúdiumot játszik, a férfiak és nõk valóban szlovákul beszélnek egymás közt... A tiszt ujjong: ugye, igazam volt? és hogy milyen az apusom? épp ebédre fogunk megérkezni, apuska borász, amúgy a miséken szokott orgonálni, nálunk, a kistemplomban... Ó, az én apusom, várjon csak, nemsokára meglátja! Az autó most egy falun megy át, a tiszt mutatja nad ának, hogy hol játszott, merre sétált a lányokkal, hová járt iskolába... Az autó bekanyarodik egy utcába, a végében mezõ, szõlõ. Az utolsó ház bizony nagyon elhanyagolt, rossz a kerítés, megtámasztott törzsû eperfák, két disznó, a harmadik a trágyában hever, csirkék... Az udvar nagyon gondozatlan... és a kerítésnél, egy fatörzs mögé bújva egy kislány áll, mûanyag pisztolyt szegez a tisztre és nad ára, helyezkedik, mint egy harcos partizán, elõugrik és tovább lövöldöz a mûanyag pisztolyból... A tiszt odamegy hozzá, csókolgatja, de a kislány undorodva fogadja, kipenderül a karjából és újból nad ára céloz, szinte ellenségesen néz rá, a kerítés mögé rejtõzik... A tiszt lelkes: ugye, milyen gyönyörû, a szülõházam, hát nem csodálatos? nad a bólogat, hogy de igen, pedig egyáltalán nem úgy gondolja, ahogy a vendéglátója, aki lelkesen tovább magyaráz: Máriának hívják a kislányomat, csupa kitûnõ, rám hasonlít, szép mint én, kedvenc játéka a babázás... és a tiszt belép az épületbe, nad a 1226

MARIELUISE VON INGENHEIM Sissy 1. Egy kislányból császárné lesz

MARIELUISE VON INGENHEIM Sissy 1. Egy kislányból császárné lesz MARIELUISE VON INGENHEIM Sissy 1. Egy kislányból császárné lesz Rövid ismertető a hátlapról: Sissy - a magyarok későbbi védangyala -, a vadóc bajor herceglány gyűlöli a kötöttségeket, kóborol, álmodozik,

Részletesebben

Önképzőköri írások 2006-2010

Önképzőköri írások 2006-2010 Önképzőköri írások 2006-2010 2 Önképzőköri írások Kedves Olvasó! Tudod, mi itt együtt dolgozunk négy éve. Az itt megjelenők szinte még igazi gyerekek voltak, amikor elkezdtük. Kedves, jópofa gyerekek.

Részletesebben

FARKASSZEM forgatókönyv írta: Bernáth Zsolt 2007.

FARKASSZEM forgatókönyv írta: Bernáth Zsolt 2007. SZEM forgatókönyv írta: Bernáth Zsolt 2007. 1. VÁROSKÉP, ÉJJEL Egy panelváros, egy lakótelep képét látjuk. Szürke kockatömbök, körülöttük apró terek bújnak meg, fák lombjai próbálják takarni a csúfságot.

Részletesebben

A Magyarországon, 2014-ben először megrendezett 100 szóban Budapest száz legjobb alkotását olvashatja itt most kedves olvasó.

A Magyarországon, 2014-ben először megrendezett 100 szóban Budapest száz legjobb alkotását olvashatja itt most kedves olvasó. A Magyarországon, 2014-ben először megrendezett 100 szóban Budapest száz legjobb alkotását olvashatja itt most kedves olvasó. A történetíró pályázat itthoni megszervezésének ötlete a Mindspace nonprofit

Részletesebben

Kosztolányi újragombolva

Kosztolányi újragombolva Kosztolányi újragombolva Válogatás a Kosztolányi kritikai kiadás honlapjának (www.kosztolanyioldal.hu) pályázatára beérkezett szépirodalmi alkotásokból Budapest, 2011. 1 Tartalomjegyzék Arany Zsuzsanna:

Részletesebben

ARANY ÁGNES ERÕSZAKOK

ARANY ÁGNES ERÕSZAKOK ARANY ÁGNES ERÕSZAKOK 1 2 ARANY ÁGNES ERÕSZAKOK TINTA KÖNYVKIADÓ, BUDAPEST ATLANTIS-CENTAUR INC., CHICAGO 3 Borítóterv és illusztráció Arany Ágnes Makkai Arany Ágnes Dr. Arany Éva Tinta Könyvkiadó, Budapest

Részletesebben

alföld IRODALMI, MÛVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT HATVANÖTÖDIK ÉVFOLYAM 2014/12 CSEHY ZOLTÁN TÔZSÉR ÁRPÁD ZALÁN TIBOR VERSEI

alföld IRODALMI, MÛVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT HATVANÖTÖDIK ÉVFOLYAM 2014/12 CSEHY ZOLTÁN TÔZSÉR ÁRPÁD ZALÁN TIBOR VERSEI alföld IRODALMI, MÛVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT CSEHY ZOLTÁN TÔZSÉR ÁRPÁD ZALÁN TIBOR VERSEI KELECSÉNYI LÁSZLÓ SZATHMÁRI ISTVÁN PRÓZÁJA ARANY ZSUZSANNA KOSZTOLÁNYI DEZSÔ ÉLETE HALÁSZ LÁSZLÓ NAPLÓJÁBÓL

Részletesebben

Tempevölgy. Tempevölgy

Tempevölgy. Tempevölgy Tempevölgy KULTÚRA MŰVÉSZET TUDOMÁNY 2012. FEBRUÁR Tempevölgy 1 Tartalom Quasimodo 2011 Báger Gusztáv 5 Evangélium Karácsonyi Zsolt 6 Orpheusz a Margit-szigeten Bognár Anna 7 Te titokban menj el Dobai

Részletesebben

A TARTALOMBÓL A TARTALOMBÓL. A hírek szerelmeseinek. Áldott karácsonyt és boldog új évet kívánunk minden kedves olvasónknak.

A TARTALOMBÓL A TARTALOMBÓL. A hírek szerelmeseinek. Áldott karácsonyt és boldog új évet kívánunk minden kedves olvasónknak. Konrád György: Inga Sopotnik Zoltán: Futóesõ Ferdinandy György: Hetedíziglen Lapszámunkat Antal Éva festményeivel illusztráltuk. A mûvésznõ bemutatása a 29. oldalon Kenéz Ferenc A hírek szerelmeseinek

Részletesebben

Az én Finnországom. Gombár Endre összeállítása

Az én Finnországom. Gombár Endre összeállítása LVIII. évfolyam, 3. szám 2013. március Az én Finnországom Gombár Endre összeállítása TARTALOM VEIkkO HuOVInEn Egészségrendõrök (Gombár Endre fordítása)... 232 ALpO RuuTH Orvostól orvosig (Szakonyi Csilla

Részletesebben

Brüsszeliana 2003 ALBERT GÁBOR EURÓPAI UTASOK MAGYAR ÍRÓK JEGYZETEI

Brüsszeliana 2003 ALBERT GÁBOR EURÓPAI UTASOK MAGYAR ÍRÓK JEGYZETEI EURÓPAI UTASOK MAGYAR ÍRÓK JEGYZETEI 2003 kora tavaszán indult el a Kossuth Rádió Reggeli Krónika című műsorában, a folyóiratunk szerkesztőségével együttműködésben az a sorozat, amelyben kortárs magyar

Részletesebben

Túllépve e mai kocsmán

Túllépve e mai kocsmán Plugor Sándor: Mûterem Böszörményi Zoltán Majorana a folyosón Sz. V.-t látja A folyosó olyan, mint egy mély árok, Hallom felzengeni lépteid, míg várok. Kissé reszket a kezed, cigarettázol. A délután könnyû,

Részletesebben

Tempevölgy KULTÚRA - MŰVÉSZET - TUDOMÁNY. Tempevölgy

Tempevölgy KULTÚRA - MŰVÉSZET - TUDOMÁNY. Tempevölgy Tempevölgy KULTÚRA - MŰVÉSZET - TUDOMÁNY 2009. JÚNIUS Tempevölgy 1 Tartalom: 2 Tartalom Versben bujdosók Kalász Márton 5 Létigény (Mente captus) Gaál Antal 7 Jeruzsálem, péntek 15 óra Madártávlat Kaiser

Részletesebben

A Páholy Irodalmi Egyesület kulturális folyóirata III. évfolyam 4. szám 2008. tél

A Páholy Irodalmi Egyesület kulturális folyóirata III. évfolyam 4. szám 2008. tél A Páholy Irodalmi Egyesület kulturális folyóirata III. évfolyam 4. szám 2008. tél TARTALOM Mikuli Vera: Verskötés Beszélgetés Fischer Máriával 3 Fischer Mária: Nem mondtad, hogy az árnyak 6 Eszmélés 6

Részletesebben

A két Lotti ERICH KÄSTNER TARTALOM

A két Lotti ERICH KÄSTNER TARTALOM ERICH KÄSTNER A két Lotti TARTALOM ELSŐ FEJEZET Bühl-tavi Tó-Bühl. A gyermekotthonok olyanok, mint a méhkasok. Egy autóbusz és húsz új lány. Fürtök és copfok. Szabad-e egyik gyermeknek a másik gyermek

Részletesebben

TARTALOM. MAGYAR világ MÓzES HUBA Rímes-refrénes zsoltárparafrázisok a magyar versformaépítésben... 1375

TARTALOM. MAGYAR világ MÓzES HUBA Rímes-refrénes zsoltárparafrázisok a magyar versformaépítésben... 1375 LIX. évfolyam, 12. szám 2014. december TARTALOM PATRICK MODIANO Ki volt Harry Dressel?... 1325 A Szajna (Fázsy Anikó fordításai)... 1333 Pedigré (Ádám Péter fordítása)... 1343 EDWIN MORGAN versei (Turczi

Részletesebben

BÖRZSÖNYI HELIKON. "Áldjon meg az Isten mindenkit, aki az áldatlan magyar ugart tördeli." Petrás Mária: Angyali üdvözlet (kerámia)

BÖRZSÖNYI HELIKON. Áldjon meg az Isten mindenkit, aki az áldatlan magyar ugart tördeli. Petrás Mária: Angyali üdvözlet (kerámia) BÖRZSÖNYI HELIKON Irodalmi, mûvészeti, természetbarát folyóirat V. évfolyam 12. szám, 2010. december "Áldjon meg az Isten mindenkit, aki az áldatlan magyar ugart tördeli." Petrás Mária: Angyali üdvözlet

Részletesebben

SZILVÁSI LAJOS Albérlet a Síp utcában REGÉNY SZÉPIRODALMI KÖNYVKIADO BUDAPEST NEGYEDIK KIADÁS Felírta a gyógyszert, lebélyegezte a receptet, és

SZILVÁSI LAJOS Albérlet a Síp utcában REGÉNY SZÉPIRODALMI KÖNYVKIADO BUDAPEST NEGYEDIK KIADÁS Felírta a gyógyszert, lebélyegezte a receptet, és SZILVÁSI LAJOS Albérlet a Síp utcában REGÉNY SZÉPIRODALMI KÖNYVKIADO BUDAPEST NEGYEDIK KIADÁS Felírta a gyógyszert, lebélyegezte a receptet, és odaadta a betegnek. A sápadt, már-már egészen kopasz férfi

Részletesebben

MI LESZ VELED, EMBERKE?

MI LESZ VELED, EMBERKE? MI LESZ VELED, EMBERKE? Hans Fallada Kleiner Mann - was nun? című regénye alapján írta: Hilda Hellwig Fordította: Kúnos László ELSŐ KÉP 1. jelenet A Mörschel család nappalija, közepes méretű szoba, egyben

Részletesebben

XVII. 2009/4. Irodalmi, művészeti és társadalomtudományi folyóirat

XVII. 2009/4. Irodalmi, művészeti és társadalomtudományi folyóirat XVII. 2009/4. Irodalmi, művészeti és társadalomtudományi folyóirat T a r t a l o m 3 5 7 10 13 23 26 28 30 32 37 39 41 43 45 48 Zalán Tibor Szállás idegen ágyon, Másnap (másolat), (mellét-dal) (versek)

Részletesebben

Magyari Andrea prózája Marno János, Petőcz András, Zudor János versei Beszélgetés Tompa Gáborral színházról és művészetről Kritikák Kántor Lajos és

Magyari Andrea prózája Marno János, Petőcz András, Zudor János versei Beszélgetés Tompa Gáborral színházról és művészetről Kritikák Kántor Lajos és 2014 1 Magyari Andrea prózája Marno János, Petőcz András, Zudor János versei Beszélgetés Tompa Gáborral színházról és művészetről Kritikák Kántor Lajos és Rigán Lóránd, Szőcs Géza, György Péter, Csetri

Részletesebben

Isaac Marion ELEVEN TESTEK

Isaac Marion ELEVEN TESTEK Isaac Marion ELEVEN TESTEK Fordította Nagy Gergely Isaac Marion ELEVEN TESTEK Libri Kiadó Budapest Isaac Marion, 2010 Hungarian translation Nagy Gergely, 2012 A fordítás az alábbi kiadás alapján készült:

Részletesebben

Mennek vala ketten együtt

Mennek vala ketten együtt MÉCSVILÁG A Mátészalkai Mûvészetbarát Egyesület Mûhelye Minden élettörténetben legalább két történet van. Az egyik személyes és kicsiben játszódik, valóságos szereplõkkel, a másik univerzális. Vagyis a

Részletesebben

MARTHA TAILOR HIPNÓZIS

MARTHA TAILOR HIPNÓZIS MARTHA TAILOR HIPNÓZIS 1. - Tessék! Kelidor Charesz felügyelő! - emelte fel a kagylót a férfi. - Segítsenek, kérem! - hallotta egy izgatott nő hangját Charesz. - Mi történt, hölgyem? - kérdezte a felügyelő.

Részletesebben

Az építés éppé, egészségessé tesz Zsigmond László fõépítész egy gondolkodásmódot hozott

Az építés éppé, egészségessé tesz Zsigmond László fõépítész egy gondolkodásmódot hozott MÉCSVILÁG A Mátészalkai Mûvészetbarát Egyesület Mûhelye X. évfolyam 2. szám 2010. június muveszetbarat.mateszalka.hu Az építés éppé, egészségessé tesz Zsigmond László fõépítész egy gondolkodásmódot hozott

Részletesebben

Város/kép Kovács Bodor Sándor Az első hó (fotó) 3 Dukay Nagy Ádám Eggyel több 4

Város/kép Kovács Bodor Sándor Az első hó (fotó) 3 Dukay Nagy Ádám Eggyel több 4 Város/kép Kovács Bodor Sándor Az első hó (fotó) 3 Dukay Nagy Ádám Eggyel több 4 Kőrössi P. József A kép címe nálam: Érkezők. (Nyurga lány az átló közepén) 5 kávéházi szegleten... Németh Zoltán Magzatnyelv

Részletesebben

Startvonalon: Bárdos Kinga. Kelemen Zoltán. Dömény Andrea Varga Melinda Hámori Zsófia Raèko Tibor Skabella Gábor Bálint László

Startvonalon: Bárdos Kinga. Kelemen Zoltán. Dömény Andrea Varga Melinda Hámori Zsófia Raèko Tibor Skabella Gábor Bálint László SZÕRÖS IRODALOM u MÛVÉSZET u KRITIKA KÕ Nagy Farkas Dudás Erika prózája Szeles Annamária versei François Bréda abszurd drámája Startvonalon: Bárdos Kinga Kelemen Zoltán Dömény Andrea Varga Melinda Hámori

Részletesebben

KONYVHET. Beszélgetés Bozai Ágotával. Ember és gondolat Ferge Zsuzsa. Nyerges András Mûködésben az ellenséggyártó gép

KONYVHET. Beszélgetés Bozai Ágotával. Ember és gondolat Ferge Zsuzsa. Nyerges András Mûködésben az ellenséggyártó gép KONYVHET VI. ÉVFOLYAM 13. SZÁM 2002. JÚNIUS 27. KULTURÁLIS KÉTHETILAP www.konyv7.hu 144 FT Ember és gondolat Ferge Zsuzsa Kertész Ákos Két század két kor II. Sári László Az ifjú Lin-csi vándorévei 1. Tarján

Részletesebben

A SZEGÉNY KISGYER- MEK HOGYAN JUTOTT EL A BÚS FÉRFIVÁ VÁLÁSHOZ

A SZEGÉNY KISGYER- MEK HOGYAN JUTOTT EL A BÚS FÉRFIVÁ VÁLÁSHOZ 1 Iskolai tanulmányaim során sokat foglalkoztunk KOSZTOLÁNYI DEZSŐ munkásságával, ám az én érdeklődésemet annyira felkeltette munkássága, hogy tovább szerettem volna fejleszteni tudásomat kutatásokkal.

Részletesebben