1. referált tudományos folyóirat cikkek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. referált tudományos folyóirat cikkek"

Átírás

1 1/a Angol nyelvű cikkek Dr. Zilahi-Sebess László József publikációs jegyzéke 1. referált tudományos folyóirat cikkek 1. Bucsi Szabó László, Dr. Drahos Dezső, Lendvay Pál, Szongoth Gábor, Zilahi-Sebess László: Well-Logging Investigations in a Geological Survey with the objective of locating a radioactive waste deposit (Mélyfúrásgeofizikai vizsgálatok radioaktív hulladéktároló elhelyezésére irányuló földtani kutatásban) Annual report of the Geological Institut of Hungary 1996/II, Budapest 1997 pp Zilahi-Sebess, László, Lendvay, Pál. and Szongoth, Gábor. 2000: Division of Quaternary formations and their characterisation based on physical properties at the Üveghuta site.(a negyedidőszaki képződmények tagolása és jellemzése fizikai tulajdonságok alapján az üveghutai telephelyen) - Annual report of the Geological Institut of Hungary 1999 (A Magyar Állami Földtani Intézet Jelentése 1999-ről), 2000, pp Zilahi-Sebess, László, Rigler György, and Szongoth Gábor 2000:Division of the weathering crust of the Üveghuta granite based on well logging data (Az üveghutai gránit mállási kérgének tagolása mélyfúrás-geofizikai adatok alapján)- Annual report of the Geological Institut of Hungary 1999(A Magyar Állami Földtani Intézet Jelentése 1999-ről), 2000, pp Zilahi-Sebess, László; Mészáros, Ferenc and Szongoth, Gábor 2000 :Characterisation of fracture zones in granite, based on well-logging data (A gránit töréses öveinek jellemzése mélyfúrás-geofizikai adatok alapján az üvehutai telephelyen). Annual report of the Geological Institut of Hungary 1999 (A Magyar Állami Földtani Intézet Jelentése 1999-ről), 2000, pp Mészáros Ferenc, Zilahi-Sebess László 2001, Compaction of the sediments with great thickness in the Pannonian Basin (Nagyvastagságú üledékek kompakciója a Pannon medencében) 2001 Budapest Geophysical Transaction Vol 44 No , pp Zilahi-Sebess, László; Szongoth G.,: 2002: Investigation of granite inhomogenity by well logging methods, Bulletin of Czech Geological Survey, Volume 77 No. 2, 2002 Prága pp Zilahi-Sebess, László 2003: Well-logging methods to investigate a granitic site for radioactive waste deposition 2003 Budapest, Geophysical Transactions, Vol. 44. No pp Andrássy, László; Zilahi-Sebess, László; Vihar Levente: Theoretical and statistical investigation of elemental concentration distributions determined by laser-induced plasma atom emission spectra on geological samples, Geophysical Transactions, Vol. 44. No pp Maros, Gyula; Koroknai, Balázs; Palotás, Klára; Fodor, László; Dudko, Antonyina; Fórián- Szabó, Márton; Zilahi-Sebess, László; Bánné Győri, Erzsébet 2004: Tectonic analysis and structural evolution of the north-eastern Mórágy Block (A Mórágyi rög ÉK-i részének tektonikai elemzése és szerkezetalakulása), Annual report of the Geological Institut of Hungary 2003 (A Magyar Állami Földtani Intézet Jelentése 2003-ról) 1

2 10. Szongoth, Gábor; Zilahi-Sebess, László; Szücsi Péter 2004: Well logging at the Bátapáti ( Üveghuta) site (Mélyfúrás-geofizikai mérések a Bátaapáti (Üveghutai-) telephelyen), Annual report of the Geological Institut of Hungary 2003(A Magyar Állami Földtani Intézet Jelentése 2003-ról) 11. Törös, Endre; Prónay, Zsolt; Neducza, Boriszláv; Hermann, László; Zilahi-Sebess, László; Szűcs, István; Menyhei, László; Gacsályi Márta 2004: Complementary ground-based and borehole seismic and radar survey at the Bátaapáti (Üveghuta) site (Kiegészítő felszíni, lyukbeli szeizmikus és radarmérések a Bátaapáti (Üveghutai-) telephelyen.) Annual report of the Geological Institut of Hungary 2003(A Magyar Állami Földtani Intézet Jelentése ról) 12. Marsi, István; Don, György; Földvári, Mária., Koloszár, László, Kovács-Pálffy, Péter; Krolop, Endre; Lantos, Miklós; Nagyné Bodor, Elvira; Zilahi-Sebess, László 2004: Quaternary sediments of the north-eastern Mórágy Block (A Mórágyi rög ÉK-i részének negyedidőszaki üledékei), Annual report of the Geological Institut of Hungary 2003 (A Magyar Állami Földtani Intézet Jelentése 2003-ról) 13. Andrássy László, Maros Gyula (MÁFI), Zilahi-Sebess László (ELGI), Máthé Zoltán (Mecsekérc ZRt) 2008: Determination of the well-logging model of the Boda Aleurolite Formation (BAF) based on core analyses with the laser-induced plasma spectrometer ImaGeo LIPS. (Az ImaGeo LIPS magvizsgálati eredmények és a mélyfúrás-geofizikai mérések korrelálhatóságának vizsgálata) First Break 2008 június 14. Zilahi-Sebess László 2010: The effect of fracturing on well logging measurements (A repedezettség hatása az egyes geomechanikai paraméterektől függő mérésekre) Annual report of the Geological Institut of Hungary 2009 (A Magyar Állami Földtani Intézet Jelentése 2009-ről) 15. Szongoth G., Hegedűs S., Zilahi-Sebess L., Buránszky J., Perlaky F. 2010: Prediction of the Physical Properties of Rocks Based on Geophysical Well-logging (Kőzetállapot-előrejelzés mélyfúrás-geofizikai mérések alapján) Annual Report of the Geological Institute of Hungary, 2009A 16. Kovács, I, Falus, Gy, Hidas, K, Szabó, Cs, Hegedűs, E. 1, Posgay, K, Flower, M. F. J., Zilahi- Sebess, L. 2011: Seismic anisotropy and deformation patterns in upper mantle xenoliths from the central Carpathian Pannonian region: Asthenospheric flow as a driving force for Cenozoic extension and extrusion? Tectonophysics doi: /j.tecto /b magyar cikkek 1. Karas Gyula, Zilahi-Sebess László : Mágneses szuszceptibilitás mérések. MÁELGI 1982 évi jelentése Terepi módszertani vizsgálatok c. fejezet, 1983 pp Zilahi-Sebess László : Mágneses szuszceptibilitás mérések a kőszénkutatásban, in Mélyfúrásgeofizikai módszer és műszerkutatás MÁELGI évi jelentése 1985, pp Kovácsvölgyi Sándor, Gulyás Ágnes, Zilahi-Sebess László: A Mórágyi-rög földmágneses anomáliái, Magyar Geofizika évf. 4. szám pp

3 4. Szongoth Gábor, Zilahi-Sebess László: A mélyfúrási geofizika szerepe a visontai lignitkutatásban, Földtani Kutatás 1998/ III. ( az 1998 május Visonta Szénbányászati Geológusok Fórumán elhangzott előadás alapján) pp Mészáros Ferenc, Zilahi-Sebess László: Földrengésveszélyeztetettség és a mélyfúrás-geofizika kapcsolata, Magyar Geofizika 42. évf. 4.szám 2001 pp Chikán Géza, Prónay Zsolt, Zilahi-Sebess László: Az Üveghuta -24 (Üh-24) fúrás földtani értékelése A Magyar Állami Földtani Intézet Jelentése ról dr. Kiss Bertalan, Bucsi Szabó László, Dr. Jámbor Áron, Lendvay Pál, Zilahi-Sebess László, dr. Drahos Dezső, dr. Ferenczy László: Magyarország legelterjedtebb litosztratigráfiai egységeinek mélyfúrás-geofizikai jellemzése (poszter előadás) Magyar Geofizika különszám a 2002 november 15.-I OTKA Fórumról, ELGI Budapest, Andrássy László, Zilahi-Sebess László, Vihar Levente Geológiai mintákon mért lézer-indukált plazma atom emisz-sziós spektrumokból számított szelvény illetve terület menti elem koncentráció eloszlások elméleti és statisztikai vizsgálata Magyar Geofizika Különszám A 2002 November 15.-I Otka Fórumról Zilahi-Sebess László(ELGI), Prohászka András (Geo-Log Környezetvédelmi és Geofizikai Kft) 2007: A mélyfúrás-geofizika szerepe a 4-es metróval kapcsolatos geomechanikai kutatásokban, Mérnökgeológia-Kőzetmechanika 2007 Mérnökgeofizikai kiskönyvtár (Szerk:esztette: Török Á. & Vásárhelyi B.) 10. Zilahi-Sebess László, Fancsik Tamás, Török István, Kovács Attila Csaba Szivárgási tényező becslés lehetőségei geofizikai mérések alapján Magyar Geofizika 48.évf/ pp Zilahi-Sebess László., Szongoth Gábor 2008.: Az akusztikus lyukfaltelevíziós mérésekből nyerhető geotechnikai információk Mérnökgeológia-Kőzetmechanika 2008 Mérnökgeológiai kiskönyvtár (Szerkesztette: Török Á. & Vásárhelyi B.) 12.Lendvay Pál, Boda Erika, Zilahi-Sebess László 2010: Adatbázis építés geotermikus kutatások tervezéséhez Medencefejlődés és geológiai erőforrások Szerkesztette Pál-Molnár Elemér GeoLitera Kiadó Szeged Kiss J., Zilahi-Sebess L., Szarka L. 2011: A mágnesség jelensége és a Hopkinson-effektus. Magyar Geofizika, 52, 3, Kovács I., Falus Gy., Stuart G., Hidas K., Szabó Cs., Flower M., Hegedűs E., Posgay K., Zilahi- Sebess L., Fancsik T. 2011: Asthenospheric flow as a driving force for Tertiary extrusion and extension. Magyar Geofizika, 52, (in Hungarian with English abstract) 15. Zilahi-Sebess L. 2010: A repedezettség hatása a mélyfúrás-geofizikai mérésekre, Magyar Geofizika 51, 3, Kiss János - Zilahi-Sebess László - Szarka László 2011: A mágnesség jelensége és a Hopkinsoneffektus Magyar geofizika, (52. évf.) 3. sz old. 17. Kovács István - Falus György - Graham, Stuart - Hidas Károly - Szabó Csaba - Flower Martin - Hegedűs Endre - Posgay Károly - Zilahi-Sebess László - Fancsik Tamás 3

4 Asztenoszféra-áramlás mint a tercier kilökődés és extenzió hajtóereje? Magyar geofizika, (52. évf.) 2. sz old. 18. Boda Erika, Zilahi-Sebess László 2013: A zavarmentes hőmérsékleti tér meghatározásának problémája, Magyar Geofizika 54. évfolyam (2013) 1. szám 19. Horváth Zoltán, Sári Katalin, Kovács Zsolt, Jobbik Anita, Zilahi-Sebess László, Nádor Annamária, Gulyás Ágnes, Falus György, Püspöki Zoltán, Török Kálmán, Lantos Zoltán (2013): Ásványvagyon nyilvántartás nemzetközi rendszereinek áttekintése a hazai harmonizáció megalapozása c. projekt és a munkaközi eredmények bemutatása. A magyarországi ásványi nyersanyagok aktuális ásványvagyon értékelési, kutatási kérdései és bányászati, kitermelési lehetőségei. A magyarországi bányászat megújulását megalapozó háromrészes földtani kutatási ankét sorozat második előadóülés kiadványa június 13. Pécs. pp Nemzetközi Konferencia kiadványok 1. Dankházi Gyula, Zilahi-Sebess László, Szongoth Gábor, Bán István, dr. Kiss Bertalan, dr. Tóth József:Induced Polarization (IP) - a New Type of Measurement in Boreholes. J jelű cikk Transactions of the 13th European SPWLA Sympozium Budapest, 1990 Konferencia szervező: SPWLA Budapest Chapter és az MGE 13 p 2. László Zilahi-Sebess and Gábor Szongoth 1999: Well logging methods in Investigation of a Granitic Site for Radioactive Waste P585 jelű abstract, 61st EAGE Conference & Technical Exhibition 7-11 June 1999 Helsinki Extended Abstracts Konferencia szervező: EAGE Business Office, 4 p 3. Gábor Szongoth and László Zilahi-Sebess: Water well diagnostics WIP6 jelű abstract, 5th meeting of the Environmental and Engineering Geophysical Society European Section September 6-9, 1999 Budapest, Hungary Proceedings, Szervező: Magyar Geofizikusok Egyesülete, 2 p 4. Zilahi-Sebess László 2013: Geothermal Potential Estimation, 16th HU and 5th HR-HU Geomathematical Congress, Mórahalom, HU, 30 May -0 1 June, 2013 extended konferencia abstract 5. T. Szőcs, Gy. Tóth, Á. Rotár-Szalkai, N. Gál, A. Nádor, L. Zilahi-Sebess, Á. Gulyás, L. Merényi (2013): Combined hydrogeological-geophysical surveys in geothermal resource evaluation and sustainable thermal water exploitation, Hungary. Geothermal Application and Specialities in Groundwater Flow and Resources. Proceedings of the IAH Central European Groundwater Conference 2013 (ISBN ) pp Ismeretterjesztő cikkek 1. Balla Zoltán, Gyalog László, Horváth István, Maros Gyula, Tóth György (MÁFI), Prónay Zsolt, Zilahi-Sebess László (ELGI), Mező Gyula, Szilágyi Gábor (Bányászat és Környezete Mérnöki iroda Kft.), Szűcs István ( GEOPARD Geotechnikai és, Környezetvédelmi Kutató-Fejlesztő és Szolgáltató Kft.), Molnár Péter, Perlaky Ferenc, Tungli Gyula (Golder Associates [Magyarország] Kft.), Majoros György, Verbőci József (Calamites Mérnöki, Üzleti és Tanácsadó Kft.). Megalapozottak-e a kételyek Üveghuta alkalmasságáról? Térségi Krónikás 1999március II.évf. 3.szám Bátaszék 3 p 4

5 2. Zilahi-Sebess László: Miről árulkodik a fúrólyuk Élet és Tudomány 1999 augusztus 27. Kovácsvölgyi Sándor: A jelölt: Üveghuta című keretcikkében, p 1 4. Tudományos szemináriumi jegyzet Zilahi-Sebess László: Mágneses szuszceptibilitás szelvényezés. Elektrokarotázs módszerek tudományos szeminárium jegyzete. II kötet Siófok 1987 Szervező: MTA GTB Mélyfúrásgeofizikai munkabizottsága és Magyar Geofizikusok Egyesülete, Felelős kiadó: Molnár Károly pp Nem publikált Jelentések, belső tanulmányok 1. Bagi Róbert, Honos Péter, Szalma Sándor, Zilahi-Sebess László : Mélyfúrásgeofizikai összefoglalás a Mizserfa II. terület előzetes fázisú kutatása során mélyült fúrásokban végzett karotázs mérésekről p 2. Bagi Róbert, Honos Péter, Mészáros Ferenc, Szalma Sándor, Szongoth Gábor, Viola Balázs, Zilahi-Sebess László, Karas Gyula: Recsk D-i terület mélyfúrásgeofizikai vizsgálatainak összefoglalása 1981 ELGI mélyfúrás-geofizikai jelentéstár 32 p 3. Karas Gyula, Zilahi-Sebess László: Jelentés a " Maros hordalékkúp..." kutatási témában végzett mélyfúrási geofizikai mérésekről ELGI mélyfúrás-geofizikai jelentéstár p 7 4. Dudás József, Varga Józsefné, Hobot József, ifj Zilahi-Sebess László: Összefoglaló jelentés a Rába terasz és hordalékkúp geofizikai kutatásáról, MGSZ adattár 1983 Leltári szám: Kx Dankházi Gyula, Honos Péter, Zilahi-Sebess László: Előtanulmány a Mátraaljai Szénbányák és a MÁELGI közötti kutatásfejlesztési szerződés alapján (szivárgási tényező, homokkő padok, bentonitos agyag) 1983 ELGI mélyfúrás-geofizikai jelentéstár 8 p 6. Karas Gyula, Zilahi-Sebess László, Szúnyogh Ferenc: Jelentés a barnakőszenek minőségének "in situ " vizsgálatáról valamint a bauxitok haszon- és szennyezőanyag tartalmának bányabeli fúrásokban végzett mélyfúrási geofizikai mérésekkel történő vizsgálatáról 1984 ELGI mélyfúrás-geofizikai jelentéstár 14 p 7. Honos Péter, Zilahi-Sebess László, Forró Tibor, Bihari Lászlóné, Mészáros Ferenc: Jelentés a lignitkutató fúrások szelvényezésére és kiértékelésére kötött szerződés kutatásfejlesztési kiegészítésének teljesítéséről 1984 ELGI mélyfúrás-geofizikai jelentéstár 27 p 8. Rigler György, Zilahi-Sebess László, Mészáros Ferenc, Bihari Lászlóné: Jelentés a visontai terü-leten mélyített fúrások geofizikai szelvényezésére és a mérési anyag értelmezésére kötött kutatás- fejlesztési szerződés teljesítéséről 1985 ELGI mélyfúrás-geofizikai jelentéstár 15 p 9. Zilahi-Sebess László: Csúszásveszélyes agyagrétegek kimutatása száraz fúrásban 1985 ELGI mélyfúrás-geofizikai jelentéstár 7 p 5

6 10. Dr. Barlai Zoltán, Zilahi-Sebess László: Jelentés a Szolnok KV számára: Szeghalom-109 spektrál gamma értelmezése 1986 ELGI mélyfúrás-geofizikai jelentéstár; Szolnok KV adattár 14 p 11. Dr. Barlai Zoltán, Zilahi-Sebess László: Jelentés a Szolnok KV számára: Kismarja- 69 spektrál gamma értelmezése 1986 ELGI mélyfúrás-geofizikai jelentéstár ; Szolnok KV adattár 23 p 12. Mészáros Ferenc, Bihari Lászlóné, Békássy Csaba, Lach Zsuzsanna, Szendrő Dénes, Zilahi- Sebess László, Beszeda Tamás: Jelentés az 1985-ös " A szilárd hasznos ásvány kutató fúrásokban végzett, digitálisan rögzített karotázs mérések számítógépes értelmezési módszereinek továbbfejlesztése, beleértve a többváltozós mérések ( akusztikus hullámkép, nukleáris spektrumok, GP lecsengési görbe ) számítógépes értelmezését is " című tervszámú eredményérdekeltségű állami kutatási szerződésről 1986 ELGI mélyfúrásgeofizikai jelentéstár MGSZ adattár 1991 Leltári szám: AD. 583, 32 p 13. Bagi Róbert, Zilahi-Sebess László, Rákóczi István: Összefoglaló az FTV és a MÁELGI által kötött szerződés értelmében a Paksi Atomerőmű területén mélyített fúrásokban végzett karotázs és szeizmokarotázs mérésekről ELGI mélyfúrás-geofizikai jelentéstár 7 p 14. Zilahi Sebess László, Szongoth Gábor, Rákóczi István: Jelentés a Paksi Atomerőmű földrengés veszélyez-tetettségének vizsgálatára végzett geofizikai mérésekről ELGI mélyfúrás-geofizikai jelentéstár 8 p 15. Pápa Antal, Zilahi-Sebess László, dr. Szabadvári László: A szilárd ásványkutatásban alkalmazott geofizikai módszerek Integrált értelmezés c. fejezete 1988 ELGI mélyfúrásgeofizikai jelentéstár pp Bán István, Dankházi Gyula, Szongoth Gábor, Zilahi-Sebess László: A gerjesztett polarizációs szelvényezés lehetőségei Magyarországon 1988 Geofizikus Vándorgyűlés Szolnok előadáson elhangzott anyag szövege ELGI mélyfúrás-geofizikai jelentéstár 18 p 17. Rigler György, Zilahi-Sebess László: Jelentés a Mátraaljai Szénbányákkal kötött kutatásfejlesztési szerződés teljesítéséről 1988 ELGI mélyfúrás-geofizikai jelentéstár 21 p 18. Dr. Deres János, Zilahi-Sebess László: Bericht Über die Interpretation der Induzierten Polarisatiosmessungen (IP) in der Tiefbohrung KTB-Oberpfalz VB 1990 ELGI, MGSZ adattár Leltári szám: AD p 19. Bán István, Dankházi Gyula, Zilahi-Sebess László: Jelentés a Szolnok KV számára: Az indukált polarizációs (IP) mérések kutató fúrásokban és alkalmazhatóságuk vizsgálata repedezett tárolókban ELGI mélyfúrás-geofizikai jelentéstár, MGSZ adattár 1991 Leltári szám: AD. 1100, 79 p 20. Guthy Tibor, Szendrő Dénes, Zilahi-Sebess László: Integrált Geofizikai Értelmezés (Számítástechnikai alkalmazások ) körében elvégzett vizsgálatokról. ELGI- KFH Időközi jelentés 1990 ELGI mélyfúrás-geofizikai jelentéstár, MGSZ adattár 1991 Leltári szám: AD. 1028, 8 p 21. Bán István, Zilahi-Sebess László: Az indukált polarizáció (IP) fúrólyukbeli mérésének fejlesztése, Jelentés 1991 ELGI mélyfúrás-geofizikai jelentéstár, MGSZ adattár 1991 Leltári szám: AD. 1157, 25 p 6

7 22. Zilahi-Sebess László: Jelentés a Szolnok Szénhidrogén Termelő Vállalat számára: Kútgeofizikai adatok alapján a porozitás és áteresztrőképesség lehetséges összefüggéseinek vizsgálata az akusztikus és sűrűség paraméterekkel, a reflexió koefficiensekből az intervallum sebesség ismeretében számítható sűrűségmenet várható pontossága, lehetőségeinek értékelése mélyfúrási geofizikai szelvények alapján 1991 ELGI mélyfúrásgeofizikai jelentéstár p Mészáros Ferenc, Zilahi-Sebess László: Geológiai és Geofizikai Újra értelmezés a matematikai statisztika módszerével, ELGI KFH Jelentés Budapest, 1991 ELGI mélyfúrásgeofizikai jelentéstár, MGSZ adattár 1991 Leltári szám: AD. 1155, 17 pgpeological and Geophysical reinterpretation with mathematical statistic method. ELGI Report for KFH, Budapest 1991 in hungarian) 24. Zilahi-Sebess László, Mészáros Ferenc: Összefoglaló a Földrengésveszélyeztettség témában az MGF által 1991-ben végzett munkáról. Budapest 1991 ELGI mélyfúrás-geofizikai jelentéstár p 17ummary on the work which was done o 25. n Estimation of Earthquake hazards, Budapest 1991in hungarian) 26. Balázs Miklós, Zilahi-Sebess László: Szónikus vizsgálatok, ELGI KFH Jelentés. Budapest 1991 ELGI mélyfúrás-geofizikai jelentéstár p 22( 27. Sonic investigations. ELGI report for KFH, Budapest 1991,in hungarian) 28. Szongoth Gábor, Zilahi-Sebess László: Aktuálgeofizika: A kőzetmechanikai paraméterek meghatározása szilárdásvány-kutatás területén akusztikus sebesség és sűrűség mérésekből. ELGI KFH Jelentés Budapest 1991(ELGI mélyfúrás-geofizikai jelentéstár MGSZ adattár 1991 Leltári szám: AD p 7A 29. Dr. Barlai Zoltán, Zilahi-Sebess László: A report on the sheet silicates and their effects on the basic reservoir parameters of shaly sandstones and barrier shales Part I Lybia, Tripoli, Petroleum Research Centre, (tanulmány) 115 p 30. Dr. Barlai Zoltán, Zilahi-Sebess László: A report on the sheet silicates and their effects onthe basic reservoir parameters of shaly sandstones and barrier shales Part II 1993.Lybia, Tripoli, Petroleum Research Centre (tanulmány) 112 p 31. Zilahi-Sebess László: Sedimentary Reservoir Rocks and Barrier Shales, Chapter IV. Limestones and Dolomites Tripoli Petroleum Research Centre (tanulmány) 25 p 32. Zilahi-Sebess László, Szongoth Gábor: A mélyfúrásgeofizikai szelvények alapján történő korreláció módszertani alapjai a negyedidőszaki összletben és a granitoid összlet felszíni hatásra átalakult szakaszán. Jelentés a Magyar Állami Földtani Intézet megbízásából a "Telephelykutatás Üveghuta körzetében" cimű téma keretében 1997 (ELGI mélyfúrásgeofizikai jelentéstár, MÁFI adattár 10 pa10 p 33. Takács Ernő, Guthy Tibor, Scholtz Péter, Zilahi-Sebess László: Szeizmikus laboratórium jelentés az évi feladatok megvalósításáról, Budapest 1999, ELGI, MGSZ adattár 35p 34. Mészáros Ferenc, Zilahi-Sebess László: Mélyfúrások sebesség és sűrűség adatainak feldolgozása. Magyarország földrengésveszélyeztetettsége II. c. téma keretében Jelentés az 1998 évi feladatok megvalósításáról, Budapest 1998 MGSZ. adattár 18 p 35. Zilahi-Sebess László, Kasza Zoltán, Tóth István: A mélyfúrásgeofizikai mérések alapján történő korreláció a gránitot fedő üledékes összletben, valamint korrelációs lehetőségek a gránit összletben 1998 július Jelentés a Magyar Állami Földtani Intézet megbízásából az " A kis és közepes radioaktivitású erőművi hulladékok végleges elhelyezése, Telephely 7

8 alkalmassági vizsgálatok Üveghuta körzetében" cimű téma keretében 1998(ELGI mélyfúrásgeofizikai jelentéstár, MÁFI adattár 35 p p 36. Zilahi-Sebess László, Lendvay Pál: Az üveghutai kutatási terület háromdimenziós földtani modellje 1998 december Jelentés a Magyar Állami Földtani Intézet megbízásából a " Kis és özepes radioaktivitású erőművi hulladékok végleges elhelyezése, Telephely-alkalmassági vizsgálatok Űveghuta körzetében" című téma keretében 1998 (ELGI mélyfúrás-geofizikai jelentéstár, MÁFI adattár, 6 p A 37. Zilahi-Sebess László: A mélyfúrásgeofizikai mérések értelmezése az Üh-22 és Üh-23 fúrásokban és korrelációs lehetőségek az Üh-2, Üh-3, Üh-4, Üh-5 és Üh-6 fúrásokkal 1999 Jelentés a Magyar Állami Földtani Intézet megbízásából az " A kis és közepes aktivitású erőművi hulladékok végleges elhelyezése; Az R.4.09/94 Phare-projekthez kapcsolódó földtani kutatás 1999 (ELGI mélyfúrás-geofizikai jelentéstár, MÁFI adattár, 40 pa Zilahi-Sebess László: Mélyfúrásgeofizikai vizsgálat 1999 Kis és közepes aktivitású erőművi hulladékok végleges elhelyezése PHARE- projekthez kapcsolódó földtani kutatás, Zárójelentés, fejezete (ELGI mélyfúrás-geofizikai jelentéstár, MÁFI adattár pp A 39. Mészáros Ferenc, Zilahi-Sebess László: Mélyfúrások sebesség és sűrűség adatainak feldolgozása. Magyarország földrengésveszélyeztetettsége II. c. téma keretében Jelentés az 1999évi feladatok megvalósításáról, Budapest 1999 MGSZ. adattár 12 p 40. Takács Ernő, Guthy Tibor, dr.fancsik Tamás, Jánváriné Kántor Ilona, Csabafi Róbert, Zilahi- Sebess László 1999 : Szeizmikus laboratórium jelentés az évi feladatok megvalósításáról, ELGI, MGSZ adattár,35 p 41. Takács Ernő, Csabafi Róbert, dr. Fancsik Tamás, Guthy Tibor, Jánváriné Kántor Ilona, Scholtz Péter, Zilahi-Sebess László: Szeizmikus laboratórium Zárójelentés az évi feladatok elvégzéséről, Budapest 2000, ELGI, MGSZ adattár, 35 p 42. Mészáros Ferenc, Zilahi-Sebess László : Mélyfúrások sebesség és sűrűség adatainak feldolgozása. Magyarország földrengésveszélyeztetettsége II. c. téma keretében Jelentés az 2000 évi feladatok megvalósításáról, Budapest 2000 MGSZ. adattár p dr. Kiss Bertalan (témavezető), Bucsi Szabó László, dr. Drahos Dezső, dr. Ferenczy László, Dr. Jámbor Áron, Lendvay Pál, Zilahi-Sebess László 2001: Magyarország legelterjedtebb litosztratigráfiai egységeinek mélyfúrási geofizikai jellemzése OTKA Kutatási Zárójelentés OTKA nyílvántartási szám: T026370, 152p+ függelékek 44. Zilahi-Sebess László, Mészáros Ferenc.: Mélyfúrás-geofizikai módszerfejlesztés, Repedezett kristályos elsődleges porozitással nem rendelkező kőzetek vizsgálata,. Jelentés az 2001 évi feladatok megvalósításáról, Budapest 2001 MGSZ. adattár 18 p 45. Mészáros Ferenc, Zilahi-Sebess László 2001: A felszínközeli m mélység laza, konszolidálatlan összlet mélyfúrásgeofizikai módszerekkel való vizsgálata Magyarország földrengés veszélyeztetettsége III. c. téma keretében Jelentés az 2001 évi feladatok megvalósításáról, Budapest 2001 MGSZ. adattár 11 p 46. Takács Ernő, dr. Fancsik Tamás; Gúthy Tibor, Jánváriné Kántor Ilona; Zilahi-Sebess László Szeizmikus módszerfejlesztés: Jelentés az 2001 évi feladatok elvégzéséről, Budapest 2001 MGSZ. adattár, ELGI adattár 15 p 8

9 47. Fancsik Tamás; Redlerné Tátrai Marianna, Hegedűs Endre, Kummer István, Mészáros Ferenc, Kovács Attila Csaba, Csabafi Róbert, Jánváriné Kántor Ilona; Zilahi-Sebess László, Varga Géza, Török István 2001: Magyarország földtani térmodellje Jelentés az 2001 évi feladatok elvégzéséről, Budapest 2001 MGSZ. adattár 25 p 48. Zilahi-Sebess László: Mélyfúrás-geofizikai adatokból kapott geomechanikai paraméterek összevetése laboratóriumi adatokkal és a magminta töredezettség adatokkal az üveghutai mélyfúrásokban ( A kis és közepes radioaktivitású erőművi hulladékok végleges elhelyezése. Az R /94 PHARE-prejekthez kapcsolódó földtani kutatás 2001 Budapest, Geo-Log Kft. p Zilahi-Sebess László, Mészáros Ferenc 2002.: Mélyfúrás-geofizikai módszerfejlesztés, Repedezett kristályos elsődleges porozitással nem rendelkező kőzetek vizsgálata II. (Mélységi paraméter változási trendek.jelentés az 2002 évi feladatok megvalósításáról, Budapest 2001 MGSZ. adattár 50. Szongoth Gábor, Zilahi-Sebess László, Galsa Attila, Bánné Győri Erzsébet., Lendvay Pál, Bartha Zoltán Mélyfúrás-geofizikai adatok integrált értelmezése (Az ban végzett összes mérés alapján), I II. kötet. Kis és közepes radioaktivitású atomerőművi hulladékok végleges elhelyezése. Kézirat, Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest, Tekt Zilahi-Sebess László 2003: Mélyfúrás-geofizikai módszerfejlesztés. A szekvenciasztratigráfia és a mállási kérgek értékelésének közös mélyfúrás-geofizikai alapjainak vizsgálata. Kutatási jelentés az 2003 évi feladatok megvalósításáról a Mélyfúrásgeofizikai módszerfejlesztés téma zárójelentésének ( ) keretében., Budapest 2003 MGSZ. adattár 52. Zilahi-Sebess László 2003: Geofizikai adatok integrált értelmezése fejezet Kézirat Eötvös Loránd Geofizikai Intézet, Budapest 53. dr. Balla Zoltán, Albert G., Chikán Géza, Dudko Antonyina, Fodor László, Fórián-Szabó Márton, Gyalog László, Havas G., Horváth István, Jámbor Áron, Kaiser Miklós., Koloszár László, Koroknai Balázs, Kovács Pálffy Péter, Maros Gyula, Marsi István, Palotás Klára, Peregi Zsolt, Rálisch Lászlóné, Rotárné Szalkai Ágnes., Szőcs Teodóra, Tóth György, Turczi Gábor,(MÁFI), Prónay Zsolt., Vértessy László., Zilahi-Sebess László (ELGI), Galsa Attila, Szongoth Gábor, (Geo-Log), Mező Gyula, Molnár Péter(Golder), Székely Ferenc (Hygecon), Hámos Gábor, Szűcs István, Turger Zoltán (Mecsekérc), Balog J., Jakab G., Szalai Z., (MTA FKI) 2003, Kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok végleges elhelyezése, Felszíni földtani kutatás Zárójelentés 1.kötet, p Takács E., Kiss J., Kummer, I., Redlerné Tátrai, M., Zilahi-Sebess, L. 2004: A hazai geotermikus energiapotenciál. Jelentés az MGSZ megbízásából, ELGI adattár, Budapest. 55. dr. Fancsik Tamás, Fejes Imre, Gulyás Ágnes, Hegedűs Endre, Kovács Attila Csaba, Kovács Péter, Kiss János, Madarasi András, Redlerné Tátrai Marianna, Sőrés László, Szabó Zoltán, Tóth Zoltán, Varga Géza, Vértessy László, Zilahi-Sebess László 2004: Felszíni geofizikai kutatások Bátaapáti (Üveghutai) telephelye MÁFI évi jelentés 9

10 56. Szongoth Gábor, Zilahi-Sebess László, Szücsi Péter 2004: Geotechnikai jellemző (RMR) meg-határozása mélyfúrás-geofizikai mérésekből, 2004, Jelentés az RHK. Kht. és a Bátatom Kft. megbízásából Kézirat Geo-Log Kft.,Budapest 57. Zilahi-Sebess László, Szongoth Gábor 2004 Kőzetmechanikai paraméterek meghatározása mélyfúrás-geofizikai mérésekből, Jelentés az RHK. Kht. és a Bátatom Kft. megbízásából, Kézirat Geo-Log Kft.,Budapest 58. Zilahi-Sebess László, Bánné Győri Erzsébet, Bartha Zoltán 2004 A Bodai Aleurolit Formáció (BAF) kutatás során 2004-ben mélyített sekélyfúrások mélyfúrásgeofizikai méréseinek egyedi értelmezése. Jelentés a Mecsekérc Környezetvédelmi Rt. megbízásából. Kézirat Geo-Log Kft. Budapest 59. Zilahi-Sebess László 2004: Mélyfúrás-geofizikai módszerfejlesztés. A mélyfúrás-geofizikai mérések kőzettani értelmezhetőségének vizsgálata. Kutatási jelentés az 2004 évi feladatok megvalósításáról, Budapest 2004 MGSZ. Adattár 60. Zilahi-Sebess László, Bánné Győri Erzsébet, Ronyec Mónika, Mészáros Ferenc 2004: A püspökszilágyi szerkezetkutató fúrások 2004 évi mélyfúrás-geofizikai méréseinek értelmezése Kézirat, Geo-Log Kft., Budapest 61. Zilahi-Sebess László, dr.fancsik Tamás, Guthy Tibor, Hegedűs Endre, Török István, Kovács Attila Csaba 2004 Radioaktív hulladékelhelyezéssel kapcsolatos geofizikai kutatások. Szivárgási tényező becslés lehetőségei geofizikai mérések alapján. Kutatási jelentés MGSZ adattár 62. Zilahi-Sebess László, Guthy Tibor, Hegedűs Endre, 2005 Radioaktív hulladékelhelyezéssel kapcsolatos geofizikai kutatások. Töréses övek kimutathatóságának problémái. Kutatási jelentés MGSZ adattár 63. Zilahi-Sebess László, Andrássy László, Maros Gyula 2005: Mélyfúrás-geofizikai módszerfejlesztés, Lithológiai információk fúrások közti kiterjeszthetőségi lehetőségeinek vizsgálata. Kutatási jelentés az 2005 évi f eladatok megvalósításáról, Budapest 2005 MGSZ. Adattár 64. Szongoth Gábor, Zilahi-Sebess László, Prohászka András 2005a: A Pszk-6; -7; -12; -13; -14; -16 fúrások komplex mélyfúrás-geofizikai értékelése Kézirat, RHK Kht., Paks MÉ/PSZ- 06-FU/ Takács E., Kiss J., Kummer, I., Redlerné Tátrai, M., Zilahi-Sebess, L. 2006: Országos geotermikus energiapotenciál. Jelentés a évi eredményekről Jelentés az MGSZ megbízásából, ELGI adattár, Budapest. 66. Zilahi-Sebess László, Andrássy László, Maros Gyula 2006: Mélyfúrás-geofizikai módszerfejlesztés zárójelentése , Budapest 2006 MGSZ. Adattár 67. Zilahi-Sebess László, Fancsik Tamás, Gúthy Tibor,Hegedűs Endre, Lendvay Pál, Török István, Kovács Attila Csaba 2006: Radioaktív hulladék-elhelyezés telephelykutatások (geofizika) zárójelentése , Budapest 2006 MGSZ. Adattár 68. Prohászka András, Zilahi-Sebess László 2006b: A 2005-ben telepített Pszv jelű fúrások és megfigyelőkutak komplex mélyfúrás-geofizikai és kútvizsgálati értékelése Kézirat, RHK Kht., Paks MÉ/PSZ-06-FU/01 10

11 69. Prohászka András, Zilahi-Sebess László, Szongoth Gábor 2006c: Mélyfúrás-geofizikai komplex értelmezés Kézirat, RHK Kht., Paks MÉ/PSZ-06-FU/ Zilahi-Sebess László, Andrássy László, Maros Gyula: Petrofizikai módszerfejlesztés 2007 évi jelentése 71. Boda E., Kummer,I., Redlerné Tátrai, M., Zilahi-Sebess, L. 2007: A magyarországi geotermikus energiapotenciál felmérése. 72. Maros Gyula, Andrássy László, Palotás Klára, Zilahi-Sebess László 2008: Jelentés az U 3 fúrás 25,60 39,55 méter közötti szakaszának ImaGeo magszkenneres és ImaGeo-LIPS feldolgozásáról április 73. Hámor-Vidó, M., György, L., László, I., Tildy, P., Tőrös, E., Zilahi Sebess, L. 2008: Részjelentés a Kelet-Mecsek-Szén kutatási területen tervezett kőszénkutatás Műszaki Üzemi Tervéhez. Kézirat, MFG Adattár, Budapest, 8 p. 74. Hámorné Vidó, M., Zilahi Sebess, L., Fodor, L. 2008: Oligocén összlet süllyedéstörténete a Vértes Hegységben, ÉNY Magyarországon. Útijelentés a március közötti munkalátogatásról. Kézirat, MFG Adattár, Budapest, 2 p. 75. Zilahi-Sebess László, Andrássy László, Maros Gyula: Petrofizikai módszerfejlesztés 2008 évi jelentése, ELGI Adattár Budapest 76. Redlerné Dr. Tátrai Mariann, Dr. Bodoky Tamás, Dr. Zilahi-Sebess László, Dr. Geiger János, Dr. Varsányi Zoltánné. Termálvíz beszerzési lehetőségek vizsgálata a Battonyai hát területén A jelentést Szabó Zsófia projektmérnök állította össze, és Mező Gyula projektvezető ellenőrizte 77. Zilahi-Sebess László. A porozitás és permeabilitás, valamint kőzetsűrűség geofizikai úton történő becslésének módszerei és eszközei 2009 május 29. Készült a Geochem Kft. Megbizásából, ELGI Adattár 78. Zilahi-Sebess László 2010: CT méréseredmények összehasonlító vizsgálata mélyfúrásgeofizikai mérésgörbékkel és interpretált eredményekkel. Kutatási jelentés GEOCHEM Kft. 79. Lendvay Pál, Boda Erika, Budai Tamás, Chikán Géza, Gál Nóra, Jocháné Edelényi Emőke, Juhász Györgyi, Merényi László, Marsó Károly, Rálischné Felgenhauer Erzsébet, Sásdi László, Scharek Péter, Szegő Éva, Zilahi-Sebess László 2010: Geotermikus rezervoárok vizsgálata : MBFH-ELGI együttműködés (7.) Magyar Állami Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattár 80. Redlerné Tátrai Marianna, Zilahi-Sebess László: Gádoros 3D szeizmikus anyagának teljes körű szeizmikus értelmezése 81. Zilahi-Sebess L. Gyuricza Gy. 2011: E2. Geotermikus rezervoárok vizsgálata, potenciális területek lehatárolása és koncessziós pályázatra alkalmas területek kijelölése. ELGI-MÁFI- MBFH együttműködés, kutatási jelentés negyedéves részjelentés. 1 6 kötet, kötet: A MOL Körmend terület előzetes földtani jelentése és függelék. 2. kötet: A MOL Zalalövő terület előzetes földtani jelentése és függelék. 3. kötet: A MOL Gádoros terület előzetes földtani jelentése és függelék. 4. kötet: A MOL-CEGE Jászberény terület előzetes földtani jelentése és függelék. 5. kötet: A PannErgy Szolnok terület előzetes földtani jelentése és függelék. 6. kötet: A PannErgy Tét terület előzetes földtani jelentése és függelék. ELGI MÁFI. Magyar Állami Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattár 11

12 82. Zilahi-Sebess László 2011: III/3. Geotermikus környezeti értékelés műszaki tartalmának meghatározása, a koncessziós feladatokra való felkészülés negyedéves részjelentés március 31. ELGI MÁFI. Magyar Állami Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattár 83. Zilahi-Sebess László, Gyuricza György, Barczikayné Szeiler Rita, Budai Tamás, Fodor László, Gál Nóra, Gulyás Ágnes, Hegyi Róbert, Kovács Zsolt, Lantos Zoltán, Lendvay Pál, Müller Tamás, Palotás Klára, Paszera György, Selmeczi Ildikó, Szentpétery Ildikó, Szőcs Teodóra, Tahy Ágnes, Tóth György, Tóthné Makk Ágnes, Uhrin András, Zsámbok István 2011: 1. Körmend terület: Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati tanulmány (1. változat) ELGI MÁFI. Magyar Állami Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattár 84. Zilahi-Sebess László, Gyuricza György, Barczikayné Szeiler Rita, Gál Nóra, Gulyás Ágnes, Hegyi Róbert, Horváth Zoltán, Jencsel Henrietta, Kovács Gábor, Lendvay Pál, Müller Tamás, Paszera György, Szentpétery Ildikó, Szőcs Teodóra, Tahy Ágnes, Tóth György, Tóthné Makk Ágnes, Ujháziné Kerék Barbara, Veres Imre, Zsámbok István 2011: 2. Zalalövő terület: Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati tanulmány (1. változat) ELGI MÁFI. Magyar Állami Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattár 85. Zilahi-Sebess László, Gyuricza György, Barczikayné Szeiler Rita, Budai Tamás, Gulyás Ágnes, Hegyi Róbert, Jencsel Henrietta, Kovács Zsolt, Lendvay Pál, Müller Tamás, Paszera György, Szőcs Teodóra, Tahy Ágnes, Tóth György, Tóthné Makk Ágnes, Zsámbok István 2011: 3. Szilvágy terület: Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati tanulmány (1. változat) ELGI MÁFI. Magyar Állami Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattár 86. Zilahi-Sebess László, Gyuricza György, Barczikayné Szeiler Rita, Budai Tamás, Fodor László, Gál Nóra, Gulyás Ágnes, Hegyi Róbert, Kovács Zsolt, Lantos Zoltán, Lendvay Pál, Müller Tamás, Palotás Klára, Paszera György, Selmeczi Ildikó, Szentpétery Ildikó, Szőcs Teodóra, Tahy Ágnes, Tóth György, Tóthné Makk Ágnes, Uhrin András, Zsámbok István 2011: 1. Körmend terület: Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati tanulmány (Nyilvános változat) ELGI MÁFI. Magyar Állami Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattár 87. Zilahi-Sebess László, Gyuricza György, Barczikayné Szeiler Rita, Gál Nóra, Gulyás Ágnes, Hegyi Róbert, Horváth Zoltán, Jencsel Henrietta, Kovács Gábor, Lendvay Pál, Müller Tamás, Paszera György, Szentpétery Ildikó, Szőcs Teodóra, Tahy Ágnes, Tóth György, Tóthné Makk Ágnes, Ujháziné Kerék Barbara, Veres Imre, Zsámbok István 2011: 2. Zalalövő terület: Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati tanulmány (Nyilvános változat) ELGI MÁFI. Magyar Állami Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattár 88. Zilahi-Sebess László, Gyuricza György, Barczikayné Szeiler Rita, Budai Tamás, Gulyás Ágnes, Hegyi Róbert, Jencsel Henrietta, Kovács Gábor, Kovács Zsolt, Lendvay Pál, Müller Tamás, Paszera György, Szőcs Teodóra, Tahy Ágnes, Tóth György, Tóthné Makk Ágnes, Újháziné Kerék Barbara, Veres Imre 2011: 3. Szilvágy terület: Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati tanulmány (Nyilvános változat) ELGI MÁFI. Magyar Állami Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattár 89. Zilahi-Sebess László, Gyuricza György, Barczikayné Szeiler Rita, Gál Nóra, Gulyás Ágnes, Hegyi Róbert, Horváth Zoltán, Jencsel Henrietta, Kerékgyártó Tamás, Kovács Zsolt, Kovács Gábor, Kummer István, Lajtos Sándor, Lendvay Pál, Müller Tamás, Palotás Klára, Paszera György, Szőcs Teodóra, Tahy Ágnes, Tóth György, Tóthné Makk Ágnes, Újháziné Kerék Barbara, Zsámbok István, Veres Imre 2011: Jászberény terület: Komplex érzékenységi és 12

13 terhelhetőségi vizsgálati tanulmány (1. változat) ELGI MÁFI. Magyar Állami Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattár 90. Zilahi-Sebess László, Gyuricza György, Barczikayné Szeiler Rita, Gál Nóra, Gulyás Ágnes, Hegyi Róbert, Horváth Zoltán, Jencsel Henrietta, Kerékgyártó Tamás, Kovács Zsolt, Kovács Gábor, Kummer István, Lajtos Sándor, Lendvay Pál, Müller Tamás, Palotás Klára, Paszera György, Szőcs Teodóra, Tahy Ágnes, Tóth György, Tóthné Makk Ágnes, Újháziné Kerék Barbara, Zsámbok István, Veres Imre 2011: Jászberény terület: Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati tanulmány (Nyilvános változat) ELGI MÁFI. Magyar Állami Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattár 91. Zilahi-Sebess László, Gyuricza György, Barczikayné Szeiler Rita, Gál Nóra, Gáspár Emese, Gulyás Ágnes, Hegyi Róbert, Jencsel Henrietta, Kerékgyártó Tamás, Kovács Gábor, Kovács Zsolt, Kummer István, Lajtos Sándor, Lendvay Pál, Müller Tamás, Paszera György, Szőcs Teodóra, Tahy Ágnes, Tóth György, Tóthné Makk Ágnes, Ujháziné Kerék Barbara, Veres Imre, Zsámbok István 2011: Nagykanizsa terület: Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati tanulmány (1. változat) ELGI MÁFI. Magyar Állami Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattár 92. Zilahi-Sebess László, Gyuricza György, Barczikayné Szeiler Rita, Gál Nóra, Gáspár Emese, Gulyás Ágnes, Hegyi Róbert, Jencsel Henrietta, Kerékgyártó Tamás, Kovács Gábor, Kovács Zsolt, Kummer István, Lajtos Sándor, Lendvay Pál, Müller Tamás, Palotás Klára, Paszera György, Szőcs Teodóra, Tahy Ágnes, Tóth György, Ujháziné Kerék Barbara, Veres Imre, Zsámbok István 2011: Gödöllő terület: Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati tanulmány (1 változat) ELGI MÁFI. Magyar Állami Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattár 93. Barczikayné Szeiler Rita, Budai Tamás, Gulyás Ágnes, Gyuricza György, Kummer István, Lendvay Pál, Nádor Annamária, Paszera György, Szőcs Teodóra, Tóth György, Vértesy László, Zilahi-Sebess László 2011: A koncessziós területkijelöléssel kapcsolatos feladatok teljesítése: III/2. Geotermikus potenciálfelmérés, a koncesszióba vonható területek előzetes kijelölése. III/3. Geotermikus környezeti értékelés műszaki tartalmának meghatározása, a koncessziós feladatokra való felkészülés negyedéves részjelentés. Magyar Állami Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattár, ZILAHI-SEBESS L. GYURICZA GY. Barczikayné Szeiler Rita, Gál Nóra, Gáspár Emese, Gulyás Ágnes, Hegyi Róbert, Horváth Zoltán, Jencsel Henrietta, Kerékgyártó Tamás, Kovács Gábor, Kovács Zsolt, Kummer István, Lajtos Sándor, Lendvay Pál, Müller Tamás, Palotás Klára, Paszera György, Szőcs Teodóra, Tahy Ágnes, Tóth György 2012: Gödöllő terület geotermikus koncessziós jelentés tervezete. Készült a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (MBFH) megbízásából, Budapest, február 95. ZILAHI-SEBESS L. GYURICZA GY. Barczikayné Szeiler Rita, Gál Nóra, Gáspár Emese, Gulyás Ágnes, Hegyi Róbert, Horváth Zoltán, Jencsel Henrietta, Kerékgyártó Tamás, Kovács Gábor, Kovács Zsolt, Kummer István, Lajtos Sándor, Lendvay Pál, Müller Tamás, Palotás Klára, Paszera György, Szőcs Teodóra, Tahy Ágnes, Tóth György 2012: Gödöllő terület geotermikus koncessziós jelentése. Készült a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (MBFH) megbízásából, Budapest, március 96. Zilahi-Sebess László, Gyuricza György, Barczikayné Szeiler Rita, Gál Nóra, Gáspár Emese, Gulyás Ágnes, Hegyi Róbert, Horváth Zoltán, Jencsel Henrietta, Kerékgyártó Tamás, Kovács Gábor, Kovács Zsolt, Kummer István, Lajtos Sándor, Lendvay Pál, Müller Tamás, Paszera GyörgySzőcs Teodóra, Tahy Ágnes, Tóth György, Tóthné Makk Ágnes, Ujháziné Kerék Barbara, Veres Imre, Zsámbok István 2012: Nagykanizsa terület geotermikus koncessziós jelentés tervezete. Készült a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (MBFH) megbízásából, Budapest, február 97. Zilahi-Sebess László, Gyuricza György, Barczikayné Szeiler Rita, Gál Nóra, Gáspár Emese, Gulyás Ágnes, Hegyi Róbert, Horváth Zoltán, Jencsel Henrietta, Kerékgyártó Tamás, Kovács Gábor, Kovács Zsolt, Kummer István, Lajtos Sándor, Lendvay Pál, Müller Tamás, Paszera GyörgySzőcs Teodóra, Tahy Ágnes, Tóth György, Tóthné Makk Ágnes, Ujháziné Kerék Barbara, Veres Imre, Zsámbok István 2012: Nagykanizsa terület geotermikus koncessziós jelentése. Készült a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (MBFH) megbízásából, Budapest, március 13

14 98. Zilahi-Sebess László, Gyuricza György, Babinszki Edit, Barczikayné Szeiler Rita, Gál Nóra, Gáspár Emese, Gulyás ÁgnesHegyi Róbert, Horváth Zoltán, Jencsel Henrietta, Kerékgyártó Tamás, Kovács Gábor, Kovács Zsolt, Kummer István, Lajtos Sándor, Lantos Zoltán, Lendvay PálMüller Tamás, Paszera György, Szentpétery Ildikó, Szőcs Teodóra, Tahy ÁgnesTóth György, Ujháziné Kerék Barbara, Veres Imre, Zsámbok István 2012: Ferencszállás terület Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati tanulmánya. Készült a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (MBFH) megbízásából, Budapest, február 99. Zilahi-Sebess László, Gyuricza György Babinszki Edit, Barczikayné Szeiler Rita, Gál Nóra, Gáspár Emese, Gulyás ÁgnesHegyi Róbert, Horváth Zoltán, Jencsel Henrietta, Kerékgyártó Tamás, Kovács Gábor, Kovács Zsolt, Kummer István, Lajtos Sándor, Lantos Zoltán, Lendvay PálMüller Tamás, Paszera György, Szentpétery Ildikó, Szőcs Teodóra, Tahy ÁgnesTóth György, Ujháziné Kerék Barbara, Veres Imre, Zsámbok István 2012: Ferencszállás terület geotermikus koncessziós jelentés tervezete. Készült a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (MBFH) megbízásából, Budapest, március 100. Zilahi-Sebess László, Gyuricza György, Babinszki Edit, Barczikayné Szeiler Rita, Gál Nóra, Gáspár Emese, Gulyás ÁgnesHegyi Róbert, Horváth Zoltán, Jencsel Henrietta, Kerékgyártó Tamás, Kovács Gábor, Kovács Zsolt, Kummer István, Lajtos Sándor, Lantos Zoltán, Lendvay PálMüller Tamás, Paszera György, Szentpétery Ildikó, Szőcs Teodóra, Tahy Ágnes, Tóth György, Ujháziné Kerék Barbara, Veres Imre, Zsámbok István 2012: Ferencszállás terület geotermikus koncessziós jelentése. Készült a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (MBFH) megbízásából, Budapest, március 101. Zilahi-Sebess László, Gyuricza György, Babinszki Edit, Barczikayné Szeiler Rita, Gál Nóra, Gáspár Emese, Gulyás ÁgnesHegyi Róbert, Jencsel Henrietta, Kerékgyártó Tamás, Kovács Gábor, Kovács Zsolt, Kummer István, Lajtos Sándor, Lantos Zoltán, Müller Tamás, Paszera György, Szentpétery Ildikó, Szőcs Teodóra, Tahy Ágnes, Tóth György, Ujháziné Kerék Barbara, Veres Imre, Zsámbok István 2012: Kecskemét terület komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati tanulmánya. készült a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (MBFH) megbízásából, Budapest, április 102. Zilahi-Sebess László, Gyuricza György, Babinszki Edit, Barczikayné Szeiler Rita, Gál Nóra, Gáspár Emese, Gulyás ÁgnesHegyi Róbert, Jencsel Henrietta, Kerékgyártó Tamás, Kovács Gábor, Kovács Zsolt, Kummer István, Lajtos Sándor, Lantos Zoltán, Müller Tamás, Paszera György, Szentpétery Ildikó, Szőcs Teodóra, Tahy Ágnes, Tóth György, Ujháziné Kerék Barbara, Veres Imre, Zsámbok István 2012: Kecskemét terület koncessziós jelentés tervezete. Készült a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (MBFH) megbízásából, Budapest, augusztus 103. Zilahi-Sebess László, Gyuricza György, Babinszki Edit, Barczikayné Szeiler Rita, Gál Nóra, Gáspár Emese, Gulyás ÁgnesHegyi Róbert, Jencsel Henrietta, Kerékgyártó Tamás, Kovács Gábor, Kovács Zsolt, Kummer István, Lajtos Sándor, Lantos Zoltán, Müller Tamás, Paszera György, Szentpétery Ildikó, Szőcs Teodóra, Tahy Ágnes, Tóth György, Ujháziné Kerék Barbara, Veres Imre, Zsámbok István 2012: Kecskemét terület koncessziós jelentése. Készült a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (MBFH) megbízásából Budapest, szeptember 104. Zilahi-Sebess László, Gyuricza György Barczikayné Szeiler Rita, Gál Nóra, Gáspár Emese, Gulyás Ágnes, Hegyi Róbert, Horváth Zoltán, Jencsel Henrietta, Kerékgyártó Tamás, Kovács Gábor, Kovács Zsolt, Lajtos Sándor, Müller Tamás, Paszera György, Szentpétery Ildikó, Szőcs Teodóra, Tahy Ágnes, Tolmács Daniella, Tóth György, Tóthné Makk Ágnes, Ujháziné Kerék Barbara, Veres Imre, Zsámbok István 2012: Gádoros terület komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati tanulmánya. Készült a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (MBFH) megbízásából Budapest, 2012 július 105. Zilahi-Sebess László, Gyuricza György Barczikayné Szeiler Rita, Gál Nóra, Gáspár Emese, Gulyás Ágnes, Hegyi Róbert, Horváth Zoltán, Jencsel Henrietta, Kerékgyártó Tamás, Kovács Gábor, Kovács Zsolt, Lajtos Sándor, Müller Tamás, Paszera György, Szentpétery Ildikó, Szőcs Teodóra, Tahy Ágnes, Tolmács Daniella, Tóth György, Tóthné Makk Ágnes, Ujháziné Kerék Barbara, Veres Imre, Zsámbok István 2012: Gádoros terület koncessziós jelentés tervezete. Készült a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (MBFH) megbízásából, Budapest, szeptember 106. Zilahi-Sebess László, Gyuricza György Barczikayné Szeiler Rita, Gál Nóra, Gáspár Emese, Gulyás Ágnes, Hegyi Róbert, Horváth Zoltán, Jencsel Henrietta, Kerékgyártó Tamás, Kovács Gábor, Kovács Zsolt, Lajtos Sándor, Müller Tamás, Paszera György, Szentpétery Ildikó, Szőcs Teodóra, Tahy Ágnes, Tolmács Daniella, Tóth György, Tóthné Makk Ágnes, Ujháziné Kerék Barbara, Veres Imre, Zsámbok István 2012: Gádoros terület koncessziós jelentése. Készült a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (MBFH) megbízásából, Budapest, október 14

15 107. Babinszki Edit 1, Barczikayné Szeiler Rita 1, Gál Nóra 1, Gáspár Emese 1, Gulyás Ágnes 1, Gyuricza György 1, Hegyi Róbert 3, Horváth Zoltán 1, Jencsel Henrietta 1, Kerékgyártó Tamás 1, Kovács Gábor 2, Kovács Zsolt 1, Lajtos Sándor 1, Müller Tamás 1, Paszera György 1, Szentpétery Ildikó 1, Szőcs Teodóra 1, Tahy Ágnes 3, Tolmács Daniella 1, Tóth György 1, Ujháziné Kerék Barbara 1, Veres Imre 2, Veres István 2, Zilahi-Sebess László 1, Zsámbok István Battonya geotermikus koncesszióra javasolt terület komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati tanulmány Készült a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (MBFH) megbízásából, Budapest, 2013 január 108. Babinszki Edit 1, Barczikayné Szeiler Rita 1, Gál Nóra 1, Gáspár Emese 1, Gulyás Ágnes 1, Gyuricza György 1, Hegyi Róbert 3, Horváth Zoltán 1, Jencsel Henrietta 1, Kerékgyártó Tamás 1, Kovács Gábor 2, Kovács Zsolt 1, Lajtos Sándor 1, Müller Tamás 1, Paszera György 1, Szentpétery Ildikó 1, Szőcs Teodóra 1, Tahy Ágnes 3, Tolmács Daniella 1, Tóth György 1, Ujháziné Kerék Barbara 1, Veres Imre 2, Veres István 2, Zilahi-Sebess László 1, Zsámbok István Battonya geotermikus koncesszióra javasolt terület komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati jelentés tervezete Készült a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (MBFH) megbízásából, Budapest, 2013 március 109. Babinszki Edit 1, Barczikayné Szeiler Rita 1, Gál Nóra 1, Gáspár Emese 1, Gulyás Ágnes 1, Gyuricza György 1, Hegyi Róbert 3, Horváth Zoltán 1, Jencsel Henrietta 1, Kerékgyártó Tamás 1, Kovács Gábor 2, Kovács Zsolt 1, Lajtos Sándor 1, Müller Tamás 1, Paszera György 1, Szentpétery Ildikó 1, Szőcs Teodóra 1, Tahy Ágnes 3, Tolmács Daniella 1, Tóth György 1, Ujháziné Kerék Barbara 1, Veres Imre 2, Veres István 2, Zilahi-Sebess László 1, Zsámbok István : Battonya geotermikus koncesszióra javasolt terület komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati jelentése Készült a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (MBFH) megbízásából, Budapest, május 110. Barczikayné Szeiler Rita 1, Csillag Gábor 1, Demény Krisztina 1, Gál Nóra 1, Gáspár Emese 1, Gulyás Ágnes 1, Gyuricza György, Hegyi Róbert 3, Jencsel Henrietta 1, Kerékgyártó Tamás 1, Koloszár László 1, Kovács Gábor 2, Kovács Zsolt 1, Laczkóné Őri Gabriella 1, Müller Tamás 1, Paszera György 1, Szentpétery Ildikó 1, Szőcs Teodóra 1, Tahy Ágnes 3, Tolmács Daniella 1, Tóth György 1, Ujháziné Kerék Barbara 1, Veres Imre 2, Veres István 2, Végh Hajnalka 1, 111. Zilahi-Sebess László 1, Zsámbok István 2013 Sarkad geotermikus koncesszióra javasolt terület komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati tanulmány Készült a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (MBFH) megbízásából, Budapest, 2013 április 112. Barczikayné Szeiler Rita 1, Csillag Gábor 1, Demény Krisztina 1, Gál Nóra 1, Gáspár Emese 1, Gulyás Ágnes 1, Gyuricza György, Hegyi Róbert 3, Jencsel Henrietta 1, Kerékgyártó Tamás 1, Koloszár László 1, Kovács Gábor 2, Kovács Zsolt 1, Laczkóné Őri Gabriella 1, Müller Tamás 1, Paszera György 1, Szentpétery Ildikó 1, Szőcs Teodóra 1, Tahy Ágnes 3, Tolmács Daniella 1, Tóth György 1, Ujháziné Kerék Barbara 1, Veres Imre 2, Veres István 2, Végh Hajnalka 1, Zilahi-Sebess László 1, Zsámbok István Sarkad geotermikus koncesszióra javasolt terület komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati jelentés tervezete Készült a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (MBFH) megbízásából, Budapest, 2013 augusztus 113. Barczikayné Szeiler Rita 1, Csillag Gábor 1, Demény Krisztina 1, Gál Nóra 1, Gáspár Emese 1, Gulyás Ágnes 1, Gyuricza György, Hegyi Róbert 3, Jencsel Henrietta 1, Kerékgyártó Tamás 1, Koloszár László 1, Kovács Gábor 2, Kovács Zsolt 1, Laczkóné Őri Gabriella 1, Müller Tamás 1, Paszera György 1, Szentpétery Ildikó 1, Szőcs Teodóra 1, Tahy Ágnes 3, Tolmács Daniella 1, Tóth György 1, Ujháziné Kerék Barbara 1, Veres Imre 2, Veres István 2, Végh Hajnalka 1, Zilahi-Sebess László 1, Zsámbok István 2013: Sarkad geotermikus koncesszióra javasolt terület komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati jelentése Készült a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (MBFH) megbízásából, Budapest, október 15

16 114. Babinszki Edit 1, Barczikayné Szeiler Rita 1, Gál Nóra 1, Gáspár Emese 1, Gulyás Ágnes 1, Gyuricza György 1, Hegyi Róbert 3, Jencsel Henrietta 1, Kerékgyártó Tamás 1, Kovács Gábor 2, Kovács Zsolt 1, Laczkóné Őri Gabriella 1, Lajtos Sándor 1, Lantos Zoltán 1, Müller Tamás 1, Németh András 1, Paszera György 1, Szentpétery Ildikó 1, Szőcs Teodóra 1, Tahy Ágnes 3, Tolmács Daniella 1, Tóth György 1, Ujháziné Kerék Barbara 1, Veres Imre 2, Veres István 2, Végh Hajnalka 1, Zilahi-Sebess László 1, Zsámbok István Szolnok geotermikus koncesszióra javasolt terület komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati tanulmány Készült a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (MBFH) megbízásából, Budapest, 2013 június 115. Babinszki Edit 1, Barczikayné Szeiler Rita 1, Gál Nóra 1, Gáspár Emese 1, Gulyás Ágnes 1, Gyuricza György 1, Hegyi Róbert 3, Jencsel Henrietta 1, Kerékgyártó Tamás 1, Kovács Gábor 2, Kovács Zsolt 1, Laczkóné Őri Gabriella 1, Lajtos Sándor 1, Lantos Zoltán 1, Müller Tamás 1, Németh András 1, Paszera György 1, Szentpétery Ildikó 1, Szőcs Teodóra 1, Tahy Ágnes 3, Tolmács Daniella 1, Tóth György 1, Ujháziné Kerék Barbara 1, Veres Imre 2, Veres István 2, Végh Hajnalka 1, Zilahi-Sebess László 1, Zsámbok István Szolnok geotermikus koncesszióra javasolt terület komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati jelentés tervezete Készült a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (MBFH) megbízásából, Budapest, 2013 október 116. Babinszki Edit 1, Barczikayné Szeiler Rita 1, Gál Nóra 1, Gáspár Emese 1, Gulyás Ágnes 1, Gyuricza György 1, Hegyi Róbert 3, Jencsel Henrietta 1, Kerékgyártó Tamás 1, Kovács Gábor 2, Kovács Zsolt 1, Laczkóné Őri Gabriella 1, Lajtos Sándor 1, Lantos Zoltán 1, Müller Tamás 1, Németh András 1, Paszera György 1, Szentpétery Ildikó 1, Szőcs Teodóra 1, Tahy Ágnes 3, Tolmács Daniella 1, Tóth György 1, Ujháziné Kerék Barbara 1, Veres Imre 2, Veres István 2, Végh Hajnalka 1, Zilahi-Sebess László 1, Zsámbok István : Szolnok geotermikus koncesszióra javasolt terület komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati jelentése Készült a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (MBFH) megbízásából, Budapest, december 117. Barczikayné Szeiler Rita 1, Gál Nóra 1, Gáspár Emese 1, Gulyás Ágnes 1, Gyuricza György 1, Hegyi Róbert 3, Jencsel Henrietta 1, Kercsmár Zsolt 1, Kerékgyártó Tamás 1, Kovács Gábor 2, Kovács Zsolt 1, Laczkóné Őri Gabriella 1, Lajtos Sándor 1, Maros Gyula 1, Müller Tamás 1, Németh András 1, Paszera György 1, Szentpétery Ildikó 1, Szőcs Teodóra 1, Tahy Ágnes 3, Tolmács Daniella 1, Tóth György 1, Ujháziné Kerék Barbara 1, Veres Imre 2, Veres István 2, Zilahi-Sebess László 1, Zsámbok István Ráckeve geotermikus koncesszióra javasolt terület komplex érzékenységi és terhelhetőségi tanulmánya Készült a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (MBFH) megbízásából, Budapest, 2013 október 118. Barczikayné Szeiler Rita 1, Gál Nóra 1, Gáspár Emese 1, Gulyás Ágnes 1, Gyuricza György 1, Hegyi Róbert 3, Jencsel Henrietta 1, Kercsmár Zsolt 1, Kerékgyártó Tamás 1, Kovács Gábor 2, Kovács Zsolt 1, Laczkóné Őri Gabriella 1, Lajtos Sándor 1, Maros Gyula 1, Müller Tamás 1, Németh András 1, Paszera György 1, Szentpétery Ildikó 1, Szőcs Teodóra 1, Tahy Ágnes 3, Tolmács Daniella 1, Tóth György 1, Ujháziné Kerék Barbara 1, Veres Imre 2, Veres István 2, Zilahi-Sebess László 1, Zsámbok István Ráckeve geotermikus koncesszióra javasolt terület komplex érzékenységi és terhelhetőségi jelentés tervezete Készült a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (MBFH) megbízásából, Budapest, 2013 november 6. Egyéb Zilahi-Sebess László: Az IP, a mágneses szuszceptibilitás- és a spektrális gamma- szelvényezés együttes értelmezési lehetőségei a metamorf és magmás kőzetekben. Szakmérnöki diplomamunka Miskolc

17 Zilahi-Sebess László: Mélyfúrás-geofizikai mérések értelmezése a Mórágyi-rög területén, Ph.D értekezés Budapest

18 Előadások: 1. Karas Gyula, Zilahi-Sebess László 1981: Mágneses szuszceptibilitás mérések MGE előadás 2. Bán István, Dankházi Gyula, Rigler György, Szongoth Gábor, Zilahi-Sebess László: A mélyfúrási geofizika szerepe a földtani megismerésben a mátraaljai lignitterületen Geofizikus Vándorgyűlés: 1987 Balatonőszöd 3. Dr. Barlai Zoltán, Réz Ferenc, Zilahi-Sebess László: Metamorfit szénhidrogén tárolókmélyfúrás geofizikai értékelése, különös tekintettel a kiskundorozsmai halmaztelep lithofácieseire Geofizikus Vándorgyűlés 1987 Balatonőszöd 4. Zilahi-Sebess László: Mágneses szuszceptibilitás szelvényezés 1987 Elektrokarotázs tudományos szeminárium Siófok: Szervező: MTA GTB Mélyfúrás-geofizikai munkabizottsága és Magyar Geofizikusok Egyesülete, 5. Dr. Barlai Zoltán, Zilahi-Sebess László, dr. Kiss Bertalan at al. Paleofacies and lithofacies investigations based on complex geophysical and geological analysis of sediments in the hydrocarbon-bearing basin of Algyő (e.a: Barlai) 1987 Cogeodata Sympozium Szeged 6. Zilahi-Sebess László, Szongoth Gábor, Rigler György, Szokolai György: Lignitkülfejtések kutatásában és termelés előkészítésében alkalmazott karottázs módszerek és fejlesztési irányaik Bányaföldtani Ankét Salgótarján 7. Bán István, Dankházi Gyula, Szongoth Gábor, Zilahi-Sebess László: A Gerjesztett Potenciál szelvényezés lehetőségei Magyarországon, Geofizikus Vándorgyűlés Szolnok 8. dr. Szabadváry László, Csathó Beáta, Pápa Antal, Zilahi-Sebess László: Geofizikai kutatómódszerek újabb lehetőségei a földtani, víz és környezetvédelmi kutatásban. Veszprém MTA Közép és Észak-Dunántúli területi szervezet 1989 évi beszámolóülése 9..Zilahi-Sebess László, Dr. Barlai Zoltán: A számítógépes karottázs értelmezés sajátosságai Siófok Tároló és termelőkutak egységes szemléletű vizsgálata c. szeminárium az MGE és az MTA GTB Mélyfúrás-geofizikai Munkabizottsága szervezésében 10. Zilahi-Sebess László: The application of Induced Polarization and its role in complex log analysis VITUKI Fejlődő országokbeli szakemberek számára tartott előadás 11..Zilahi-Sebess László: Az akusztikus hullámkép felhasználási lehetőségei Veszprém MTA Közép és Észak-Dunántúli területi szervezet 1989 évi beszámolóülése 12. Zilahi-Sebess László: The application of Induced Polarization and its role in complex log analysis VITUKI Fejlődő országokbeli szakemberek számára tartott előadás 13. Zilahi-Sebess László: Radioaktív hulladéktároló telephelyének kutatása Veszprém MTA Közép és Észak-Dunántúli területi szervezet 1990 évi beszámolóülése 14. Zilahi-Sebess László: Well Logging in water exploration VITUKI Fejlődő országokbeli szakemberek számára tartott előadás 18

19 15. Dankházi Gyula, Zilahi-Sebess László, Szongoth Gábor, Bán István, dr. Kiss Bertalan., Tóth J.: Induced Polarization a New Type of Measurement in Boreholes 1990 SPWLA Nemzetközi Szimpóziuma Budapest 16..Magyar Balázs, Rezessy Géza, ifj. Takács Ernő, ifj. Zilahi-Sebess László : Beszámoló az elmúlt év geofizikai kutatásairól hidrológiai vizsgálatok a szilárd ásványkutatásban geológiai képződmények mélyfúrás-geofizikai vizsgálata radioaktív hulladékok elhelyezésére-példák a környezetvédelmi és mérnökgeofizikai munkákból Veszprém Akadémiai Bizottság 17. Zilahi-Sebess László : Az IP mérés alkalmazása szerkezetkutató fúrásokban (KTB) SPWLA Budapest Chapter 18. Nagy Zoltán, Ábele Ferenc, Zilahi-Sebess László : A BAT-4 és BAT-5 fúrások karottázs mérései Pécs Környezetvédelmi Ankét( Érdi Krausz Gábor vezette, polgármesterek meghívásával) 19. Zilahi-Sebess László, Rigler György, Balázs Miklós, Szongoth Gábor: Az akusztikus hullámkép vizsgálatokból nyerhető földtani információk (poszter) Geofizikus Vándorgyűlés Szeged 20. Zilahi-Sebess László, Szongoth Gábor: Az IP és az akusztikus mérések lehetőségei (poszter) HUNVIRONMENT kiállítás Hotel Agro,Svábhegy. 21. Dr. Deres János, Zilahi-Sebess László: Interpretation von IP-Messungen in Borlöchern (ea. Deres németül) 1991 Frankfurt NSZK 22..Lendvay Pál, Rigler György, Zilahi-Sebess László, Szongoth Gábor: Lignittelepes összlet háromdimenziós földtani modelljének megszerkesztése a Visontai területen karotázs mérések korrelációja alapján (poszter)1997 szeptember Geofizikai Vándorgyűlés Sopron 23. Zilahi-Sebess László, Szongoth Gábor: A mágneses szuszceptibilitás mérés alkalmazása a karotázs sztratigráfiában (poszter) 1997 szeptember Geofizikai Vándorgyűlés Sopron 24. Zilahi-Sebess László, Szongoth Gábor: Az üveghutai granitoid strukturájának vizsgálata reflexiós akusztikus lyukfalleképző szonda (BHTV) segítségével március 6. Pécs 25. Zilahi-Sebess László, Prónay Zsolt, Stickel János: A granitoid és a negyedidőszaki képződmények geofizikai paraméterei Üveghuta körzetében a mélyfúrás-geofizikai szelvények, mérnökgeofizikai szondázások és a fúrásban végzett szeizmikus mérések szerint március 6. Pécs 26. Zilahi-Sebess László, Szongoth Gábor: A mélyfúrási geofizika hasznosítása a környezetvédelemben. A Veszprémi Egyetem hallgatói számára tartott előadás 1997 és 1998 április ELGI 27. Szongoth Gábor, Zilahi-Sebess László: A mélyfúrási geofizika szerepe a visontai lignitkutatásban, Szénbányászati Geológusok Fóruma Markazi tó vendégház Zilahi-Sebess László; Szongoth Gábor: A mélyfúrás geofizikai mérések és az akusztikus lyuktelevíziós mérések összevetése az üveghutai gránit kutatási területen 1998 szeptember 24. Pécs MGE 27. Vándorgyűlése 19

20 29. Szongoth Gábor; Zilahi-Sebess László; Madai László; Kissné Mezei Ágnes: Homokkő padok kimutatása a Visonta D-i bánya területén a mélyfúrásgeofizikai mérések alapján (poszter)1998 szeptember 24. Pécs MGE 27. Vándorgyűlése )Kiállítva: MERt. és GEO-LOG Kft 30. Szongoth Gábor, Zilahi-Sebess László: BHTV alkalmazása nyitott lyukakban és a kútvizsgálatban Békásmegyer KUMMI székház SPWLA Budapest Chapter és a Magyar Geofizikusok Egyesülete közös előadó ülése 31. Zilahi-Sebess László: Mélyfúrásgeofizika a vízkutatásban Geo-Log Környezetvédelmi és Geofizikai Kft Vízkutás és vízkút diagnosztika című előadóülése, 1999 április 28. ELGi előadóterem 32. László Zilahi-Sebess and Gábor Szongoth: Well logging methods in Investigation of a Granitic Site for Radioactive Waste 61st EAGE Conference & Technical Exhibition &-11 June 1999 poster 33. László Zilahi-Sebess and Gábor Szongoth: Well logging methods in Investigation of a Granitic Site for Radioactive Waste Geology Today for Tomorrow 1999 június Hotel Bara Budapest (Az EAGE-n bemutatott poszter újbóli bemutatása) 34. Gábor Szongoth and László Zilahi-Sebess: Water well diagnostics 5th meeting of the Environmental and Engineering Geophysical Society European Section,September 6-9, 1999 Budapest, Hungary poster 35. Zilahi-Sebess László, Szongoth Gábor: Mélyfúrási geofizikai módszerek alkalmazása gránitban elhelyezkedő radioaktív hulladéktároló kutatásában MGE-MFT közös vándorgyűlés Zalakaros 1999 szeptember Zilahi-Sebess László:A geofizikai módszerek a vízkutatásban. Geo-Log Környezetvédelmi és Geofizikai Kft Vízkutás és vízkút diagnosztika című 2. előadóülése, 1999.november 17. ELGI előadóterem 37. Andrássy László, Vihar Levente, Maros Gyula, Zilahi-Sebess László Laser spektroszkópiai vizsgálatok 2000 június. Szolnok MGE -MFT. Vándorgyűlése 38. Zilahi-Sebess László, Lendvay Pál,Bucsi Szabó László, Dr. Kiss Bertalan: Üledékciklusok vizsgálata mélyfúrás-geofizikai módszerekkel poster előadás 2001 június. Miskolc MGE -MFT. Vándorgyűlése 39. Andrássy László, Zilahi-Sebess László, Vihar Levente: Geológiai mintákon mért lézer-indukált plazma atom emiszsziós spektrumokból számított szelvény illetve terület menti elem koncentráció eloszlások elméleti és statisztikai vizsgálata (Poszter Előadás) 2002 November 15.-I OTKA Fórum, ELGI Budapest 40. Zilahi-Sebess László, Lendvay Pál A formációk környezeti érzékenységének becslése mélyfúrásgeofizikai szekvencia sztratigráfia alapján (poszter előadás) HUNGEO 2002 augusztus Sopron 41. dr. Kiss Bertalan, Bucsi Szabó László, Dr. Jámbor Áron, Lendvay Pál, Zilahi-Sebess László, dr.drahos Dezső, dr. Ferenczy László: Magyarország legelterjedtebb litosztratigráfiai egységeinek mélyfúrás-geofizikai jellemzése (poszter előadás) 2002 november 15.-I OTKA Fórum, ELGI Budapest 20

Szongoth Gábor, Geo-Log Kft. Mélyfúrás-geofizikai eredmények

Szongoth Gábor, Geo-Log Kft. Mélyfúrás-geofizikai eredmények Új utak a földtudományban 2012. április 18. A Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló tervezéséhez és létesítéséhez alkalmazott kutatási módszerek Szongoth Gábor, Geo-Log Kft. Mélyfúrás-geofizikai

Részletesebben

Geotermikus feladatok a Magyar Földtani és Geofizikai Intézetben

Geotermikus feladatok a Magyar Földtani és Geofizikai Intézetben Geotermikus feladatok a Magyar Földtani és Geofizikai Intézetben Fancsik Tamás, Nádor Annamária Kutatás és innováció a magyar geotermiában, Budapest, 2012. november 29. Kutatási témák Pályázatok Szakmai

Részletesebben

Vízkutatás, geofizika

Vízkutatás, geofizika Vízkutatás, geofizika Vértesy László, Gulyás Ágnes Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet, 2012. Magyar Vízkútfúrók Egyesülete jubileumi emlékülés, 2012 február 24. Földtani szelvény a felszínközeli

Részletesebben

Fejezet száma, megnevezése: XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Intézmény neve: Magyar Állami Eötvös Lóránd Geofizikai Intézet (ELGI) 2012.I.n.

Fejezet száma, megnevezése: XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Intézmény neve: Magyar Állami Eötvös Lóránd Geofizikai Intézet (ELGI) 2012.I.n. Fejezet, megnevezése: XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Intézmény neve: Magyar Állami Eötvös Lóránd Geofizikai Intézet (ELGI) 2012.I.n.év célja 1 Dél Afrika plasmon meeting 2012.01.21 2012.02.05 16

Részletesebben

IP-mérés a KTB-n I. rész

IP-mérés a KTB-n I. rész MGE Zala Megyei Csoportja, MHFT Dél-Dunántúli területi szervezete VIII. Földtudományi Ankét Nagykanizsa, 2009. november 26. IP-mérés a KTB-n I. rész Szongoth Gábor (ELGI Geo-Log Kft.) Fehér betűk Sz. G.

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓK CIKKEK PALOTÁS Tectonophysics PALOTÁS Proceedings of the Geologists Association PALOTÁS MÁFI Évi jelentése PALOTÁS,

PUBLIKÁCIÓK CIKKEK PALOTÁS Tectonophysics PALOTÁS Proceedings of the Geologists Association PALOTÁS MÁFI Évi jelentése PALOTÁS, PUBLIKÁCIÓK CIKKEK FODOR, L., BADA, G., CSILLAG, G., HORVÁTH, E., RUSZKICZAY-RÜDIGER, Zs., PALOTÁS, K., SÍKHEGYI, F., TÍMÁR, G., CLOETINGH, S. and HORVÁTH, F. 2005: An outline of neotectonic structures

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem Kitaibel Pál Doktori Iskola. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

Nyugat-Magyarországi Egyetem Kitaibel Pál Doktori Iskola. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Nyugat-Magyarországi Egyetem Kitaibel Pál Doktori Iskola DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A szeizmikus módszer geotechnikai alkalmazásainak kritikai vizsgálata Törös Endre Sopron 2006. Doktori Iskola: Kitaibel

Részletesebben

Fejezet száma, megnevezése: XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Intézmény neve: Magyar Állami Eötvös Lóránd Geofizikai Intézet (ELGI) 2012.I.n.

Fejezet száma, megnevezése: XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Intézmény neve: Magyar Állami Eötvös Lóránd Geofizikai Intézet (ELGI) 2012.I.n. Fejezet, megnevezése: XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Intézmény neve: Magyar Állami Eötvös Lóránd Geofizikai Intézet (ELGI) 2012.I.n.év célja 1 Dél Afrika plasmon meeting 2012.01.21 2012.02.05 16

Részletesebben

Fejezet száma, megnevezése: XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Intézmény neve: Magyar Földtani és Geofizikai Intézet 2013.I.n.

Fejezet száma, megnevezése: XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Intézmény neve: Magyar Földtani és Geofizikai Intézet 2013.I.n. Fejezet, megnevezése: XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2013.I.n.év célja 1 Dánia EGS ülés 2013.01.14 2013.01.16 3 183 596 Ft Turczi Gábor 2 Dánia EGS ülés 2013.01.13 2013.01.16 4 240 052 Ft Scharek

Részletesebben

FAVA XVIII. Konferencia a felszín alatti vizekről 2011. április 5-6. Siófok. Tartalom

FAVA XVIII. Konferencia a felszín alatti vizekről 2011. április 5-6. Siófok. Tartalom FAVA XVIII. Konferencia a felszín alatti vizekről 2011. április 5-6. Siófok Szongoth Gábor A Geo-Log (első) 20 éve a Vízkutatásban Tartalom Bevezetés A Geo-Log története A Geo-Log szakmai (tudományos)

Részletesebben

FAVA XXIII. Konferencia a felszín alatti vizekről április 6-7. Siófok. Szongoth Gábor Hegedűs Sándor. A Geo-Log 25 éve a vízkutatásban

FAVA XXIII. Konferencia a felszín alatti vizekről április 6-7. Siófok. Szongoth Gábor Hegedűs Sándor. A Geo-Log 25 éve a vízkutatásban FAVA XXIII. Konferencia a felszín alatti vizekről 2016. április 6-7. Siófok Szongoth Gábor Hegedűs Sándor A Geo-Log 25 éve a vízkutatásban A Geo-Log megalakulása A cég fejlődése Miben hoztunk újat a kútvizsgálatokban?

Részletesebben

Az idén 25 éves. geoszakemberei üdvözlik a 34. Vándorgyűlés résztvevőit

Az idén 25 éves. geoszakemberei üdvözlik a 34. Vándorgyűlés résztvevőit Az idén 25 éves geoszakemberei üdvözlik a 34. Vándorgyűlés résztvevőit Bernáth György, Buránszki József, dr. Galsa Attila, Gärtner Dénes, dr. Győri Erzsébet, Hegedűs Sándor, Pál Lénárd, Prohászka András,

Részletesebben

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány 7km F1 férfi 1 140 Riczu Balázs UFC 00:33:01 00:00:00 Tempo Sport Kft 1/ 13 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány

Részletesebben

A Magyar Földtani és Geofizikai Intézet 2016. évi terve

A Magyar Földtani és Geofizikai Intézet 2016. évi terve A Magyar Földtani és Geofizikai Intézet 2016. évi terve Összeállította: Balázs Regina Ellenőrizte: Dr. Turczi Gábor Dr. Nádor Annamária Dr. Plank Zsuzsanna Jóváhagyta: Dr. Fancsik Tamás Budapest, 2016.

Részletesebben

Sz.G. - Gyakorlati mélyfúrás-geofizika 5. éves geofizikus hallgatóknak 1

Sz.G. - Gyakorlati mélyfúrás-geofizika 5. éves geofizikus hallgatóknak 1 Gyakorlati mélyfúrás-geofizika 5. éves geofizikus hallgatóknak Előadó: Szongoth Gábor geofizikus (Geo-Log Kft.) Tartalom Bevezetés A mélyfúrás-geofizika kapcsolódó pontjai A mélyfúrás-geofizika módszerei

Részletesebben

Geológiai radonpotenciál térképezés Pest és Nógrád megye területén

Geológiai radonpotenciál térképezés Pest és Nógrád megye területén ELTE TTK, Környezettudományi Doktori Iskola, Doktori beszámoló 2010. június 7. Geológiai radonpotenciál térképezés Pest és Nógrád megye területén Szabó Katalin Zsuzsanna Környezettudományi Doktori Iskola

Részletesebben

NEM NYERTES PÁLYÁZÓK febrár 8. és február 22. között kiírt KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT

NEM NYERTES PÁLYÁZÓK febrár 8. és február 22. között kiírt KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT NEM NYERTES PÁLYÁZÓK 2016. febrár 8. és február 22. között kiírt KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT Ssz. Név 1. Bakos Zoltán 2. Bakos Zoltán 3. Bakos Zoltán 4. Bakos Zoltán 5. Balog Csaba 6. Balog Csaba 7. Balog

Részletesebben

ORFŰMAD TRIATLON FESZTIVÁL 2016 RÖVIDTÁV ÉS KÖZÉPTÁVÚ AMATŐR KUPA

ORFŰMAD TRIATLON FESZTIVÁL 2016 RÖVIDTÁV ÉS KÖZÉPTÁVÚ AMATŐR KUPA Triatlon rövid férfi -29 (7) 1 120 Molnár Máté 90 2:00:24 0:00 2 163 Mészáros Ádám 88 2:05:56 +5:31 3 131 Péter Balázs 91 2:10:18 +9:53 4 105 Kresz Péter Pál 0 2:35:43 +35:18 5 156 Czibolya Csaba 88 2:57:05

Részletesebben

Készítette: Király Csilla Környezettudomány M.Sc. Témavezetők: Szabó Csaba (ELTE) Falus György (MFGI)

Készítette: Király Csilla Környezettudomány M.Sc. Témavezetők: Szabó Csaba (ELTE) Falus György (MFGI) Készítette: Király Csilla Környezettudomány M.Sc. Témavezetők: Szabó Csaba (ELTE) Falus György (MFGI) ELTE TTK, Környezettudomány M.Sc. diplomamunka védés, Budapest, 2013. 06. 11. Bevezetés Mihályi-Répcelak

Részletesebben

hidrogeológiai vizsgálatokban

hidrogeológiai vizsgálatokban A bátaapáti felszínalatti radioaktív hulladéktároló hidrogeológiai kutatásának eredményei Budapest, 2009. április 28. hidrogeológiai vizsgálatokban Szongoth Gábor (Geo-Log Kft.) Dr. Zilahi-Sebess László

Részletesebben

VOLT EGYSZER EGY KAROTÁZS

VOLT EGYSZER EGY KAROTÁZS VOLT EGYSZER EGY KAROTÁZS Copyright, 2000 Karotázs Tudományos Műszaki és Kereskedelmi KFT & DIAL Szolgáltató Bt.. Köszönet Köszönet mindenkinek, akik a nagyszerű munkákat véghezvitték és azoknak akik a

Részletesebben

Hogyan készül a Zempléni Geotermikus Atlasz?

Hogyan készül a Zempléni Geotermikus Atlasz? Hogyan készül a Zempléni Geotermikus Atlasz? MISKOLCI EGYETEM KÚTFŐ PROJEKT KÖZREMŰKÖDŐK: DR. TÓTH ANIKÓ NÓRA PROF. DR. SZŰCS PÉTER FAIL BOGLÁRKA BARABÁS ENIKŐ FEJES ZOLTÁN Bevezetés Kútfő projekt: 1.

Részletesebben

IV.Szigetköz Minimaraton

IV.Szigetköz Minimaraton Abszolút eredmények 1. 6 Garami Árpád 1966 0:57:05 2. 153 Sándor Csaba 1985 0:58:10 3. 12 Varga Csaba 1965 0:58:40 4. 3 Rákóczy Zoltán 1966 0:59:09 5. 18 Balassa Tamás 1991 1:03:10 6. 57 Takács László

Részletesebben

A fenntartható geotermikus energiatermelés modellezéséhez szüksége bemenő paraméterek előállítása és ismertetése

A fenntartható geotermikus energiatermelés modellezéséhez szüksége bemenő paraméterek előállítása és ismertetése A fenntartható geotermikus energiatermelés modellezéséhez szüksége bemenő paraméterek előállítása és ismertetése Boda Erika III. éves doktorandusz Konzulensek: Dr. Szabó Csaba Dr. Török Kálmán Dr. Zilahi-Sebess

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. Galgóczy Zsolt

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. Galgóczy Zsolt PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK Galgóczy Zsolt zsolt.galgoczy@gmail.com Referált folyóiratban megjelent cikk: Galgóczy Zs. 2004. Morfometriai paraméterek vizsgálata a Nagy-Szamos forrásvidékén. Földrajzi Közlemények

Részletesebben

05. Dél-Tisza Tagszövetség 2011.Standard Hím kategóriában eredményt elért galambok: 1. Molnár Péter Pál U21 Hu H 65,8482 ko m 2.

05. Dél-Tisza Tagszövetség 2011.Standard Hím kategóriában eredményt elért galambok: 1. Molnár Péter Pál U21 Hu H 65,8482 ko m 2. 05. Dél-Tisza Tagszövetség 2011.Standard Hím kategóriában eredményt elért galambok: 1. Molnár Péter Pál U21 Hu 06-05-27262 H 65,8482 ko 2971136 m 2. Varga K.István U05 HU 09-05-82335 H 157,4612 ko 2618843

Részletesebben

Geoelektromos módszerfejlesztések mérnökgeofizikai és hidrogeológiai feladatok megoldásához

Geoelektromos módszerfejlesztések mérnökgeofizikai és hidrogeológiai feladatok megoldásához Geelektrms módszerfejlesztések mérnökgefizikai és hidrgelógiai feladatk megldásáhz Nyári Zsuzsanna 1 25.11.14. Kutatási témák Geelektrms mérési adatk vizsgálata analitikus mdellezésen alapuló eljáráskkal

Részletesebben

Mélyfúrás-geofizikai eredmények a bátaapáti kutatásokban felszín alatti fúrások vizsgálata

Mélyfúrás-geofizikai eredmények a bátaapáti kutatásokban felszín alatti fúrások vizsgálata Geofizikai, földtani, bányászati, fluidumbányászati és környezetvédelmi Vándorgyűlés és kiállítás Pécs, Palatinus Szálló 2009. szeptember 24-26. Mélyfúrás-geofizikai eredmények a bátaapáti kutatásokban

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

MTA X. Földtudományok Osztálya Földtani Tudományos Bizottságának évi tevékenysége

MTA X. Földtudományok Osztálya Földtani Tudományos Bizottságának évi tevékenysége MTA X. Földtudományok Osztálya Földtani Tudományos Bizottságának 2013. évi tevékenysége 1. A tudományos bizottság 2013. évi tevékenysége: A Földtani Tudományos Bizottság alapvető feladata a geológia nemzetközi

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Szökevényforrások kimutatásának lehetősége szonár mérésekkel.

Nyugat-Magyarországi Egyetem. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Szökevényforrások kimutatásának lehetősége szonár mérésekkel. Nyugat-Magyarországi Egyetem DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Szökevényforrások kimutatásának lehetősége szonár mérésekkel Prónay Zsolt Sopron 2005. Doktori Iskola: Kitaibel Pál Doktori Iskola Program:

Részletesebben

1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő. Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János

1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő. Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János 1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János Idézet: Élj az idővel hát: fürgén elindulnak az évek, s nem jön olyan jó több, mint ami már oda van

Részletesebben

Szabályozás. Alapkezelő: Országos Atomenergia Hivatal Befizetők: a hulladék termelők Felügyelet: Nemzeti Fejlesztési Miniszter

Szabályozás. Alapkezelő: Országos Atomenergia Hivatal Befizetők: a hulladék termelők Felügyelet: Nemzeti Fejlesztési Miniszter PURAM Dr. Kereki Ferenc Ügyvezető igazgató RHK Kft. Szabályozás Az Atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. Tv. határozza meg a feladatokat: 1. Radioaktív hulladékok elhelyezése 2. Kiégett fűtőelemek tárolása

Részletesebben

díjazottak I. díj Dobosi Gábor

díjazottak I. díj Dobosi Gábor Szádeczky-Kardoss Elemér : év díjazottak 1989.10.30 I. díj Dobosi Gábor Hertelendi Ede Bozó László Elek István Lantai Csaba Wéber Zoltán I Csillag Ferenc Csirik György Milotai Katalin Rákóczi János 1990.09.10

Részletesebben

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37 Férfi Kajak 1 1 Abszolut hely.: 4 Start: 10:00:30 beérkez 14:08:57 Rajtszám: 36 Futott idı: 4:08:27 Horváth Attila 2 Abszolut hely.: 5 Start: 10:04:55 beérkez 14:15:08 Rajtszám: 3 Futott idı: 4:10:13 Beck

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 www.salgotarjan.hu jegyzo@salgotarjan.hu VEZETŐK Dóra Ottó polgármester

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

A földtani, vízföldtani, vízkémiai és geotermikus modellezés eddigi eredményei a TRANSENERGY projektben

A földtani, vízföldtani, vízkémiai és geotermikus modellezés eddigi eredményei a TRANSENERGY projektben A földtani, vízföldtani, vízkémiai és geotermikus modellezés eddigi eredményei a TRANSENERGY projektben Rotárné Szalkai Ágnes, Gál Nóra, Kerékgyártó Tamás, Maros Gyula, Szőcs Teodóra, Tóth György, Lenkey

Részletesebben

A Magyar Földtani és Geofizikai Intézet vízföldtani feladatai a változások tükrében

A Magyar Földtani és Geofizikai Intézet vízföldtani feladatai a változások tükrében A Magyar Földtani és Geofizikai Intézet vízföldtani feladatai a változások tükrében Szőcs Teodóra, Kozocsay Lajos, Tóth György, Rotárné Szalkai Ágnes, Gál Nóra, Merényi László Magyar Földtani és Geofizikai

Részletesebben

Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló engedélyezési eljárása

Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló engedélyezési eljárása Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló engedélyezési eljárása Volentné Daróczi Beáta, Bertalan Csaba Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Sugáregészségügyi Decentrum ELFT

Részletesebben

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat 3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat hatodik forduló 2016.07.03 Leány 1.6km 1. Fekete Flóra 3 6:18 SZVSI SE1 / 1, 10 2. Takó Lilla 6 6:20 Szolnok SE1 / 2, 7 3. Auerbach Anita 1 7:37 Szolnok SE1 / 3, 5 4.

Részletesebben

Karotázs (kft-s) műszer történet

Karotázs (kft-s) műszer történet Karotázs (kft-s) műszer történet A karotázs Kft. szakembereinek egy része még dolgozott, a MÉV Kutató Mélyfúró Üzemének Karotázs csoportjában az első hőskori elektromechanikai elveken működő Karotázs berendezésekkel.

Részletesebben

Az NRHT kutatása és építése gondolatok és tapasztalatok a mérések, adatgyűjtés és értékelés területéről Hámos Gábor, Szebényi Géza, Szongoth Gábor

Az NRHT kutatása és építése gondolatok és tapasztalatok a mérések, adatgyűjtés és értékelés területéről Hámos Gábor, Szebényi Géza, Szongoth Gábor Az NRHT kutatása és építése gondolatok és tapasztalatok a mérések, adatgyűjtés és értékelés területéről Hámos Gábor, Szebényi Géza, Szongoth Gábor NRHT Konferencia, RHK Kft., Budapest, 2013. szeptember

Részletesebben

Hatósági szerződés Ft év

Hatósági szerződés Ft év Szerződés tárgya Szerződés típusa Szerződés értéke Szerződéskötés dátuma Szerződés hatálya Partner / Szerződő fél Hatósági szerződés 2.211.375 Ft 2013.11.28 3 év Aradi Ágnes Hatósági szerződés 2.099.901

Részletesebben

Természetbarát. 1 Pető Sándor Göd 3:38 2 Cserhalmi Pál Budapest 3:40 3 Patinszki Csaba Gyöngyös 3:45

Természetbarát. 1 Pető Sándor Göd 3:38 2 Cserhalmi Pál Budapest 3:40 3 Patinszki Csaba Gyöngyös 3:45 Természetbarát BUDAI TRAPP teljesítménytúra táv 30 km 1 Pető Sándor Göd 3:38 2 Cserhalmi Pál Budapest 3:40 3 Patinszki Csaba Gyöngyös 3:45 1 Németh Emese Budapest 4:15 2 Kasza Erika Göd 4:30 3 Kovács Beáta

Részletesebben

Sarkad geotermikus koncesszióra javasolt terület komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati jelentés tervezete

Sarkad geotermikus koncesszióra javasolt terület komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati jelentés tervezete Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Magyar Földtani és Geofizikai Intézet Nemzeti Környezetügyi Intézet Sarkad geotermikus koncesszióra javasolt terület komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati

Részletesebben

Fazekas Jánosné dr. igazgató (42) 503-350 (42) 503-214 ear.igazgato@apeh.gov.hu 4400 Nyíregyháza Szabadság tér 7-8.

Fazekas Jánosné dr. igazgató (42) 503-350 (42) 503-214 ear.igazgato@apeh.gov.hu 4400 Nyíregyháza Szabadság tér 7-8. Név Szervezeti egység Beosztás Telefon Fax E-mail Irsz. Helység Cím Fazekas Jánosné dr. igazgató (42) 503-350 (42) 503-214 ear.igazgato@apeh.gov.hu 4400 Nyíregyháza Szabadság tér 7-8. Gáll Eszter Adó-

Részletesebben

Megyei matematika verseny 2009.

Megyei matematika verseny 2009. 9. évfolyam 1 Pácsonyi Márton 77 Zrínyi Miklós Zalaegerszeg Kiss Zsolt, Péteri Szabolcs 2 Bubits Bence 66 Kölcsey Ferenc Zalaegerszeg Forgács Ferencné 2 Jung Dániel 66 Zrínyi Miklós Zalaegerszeg Kiss Zsolt,

Részletesebben

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM Bevezetés Ország János Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület Orfű Az SZKBE története: 1993. kutatások kezdete 1995. József Attila Tudományegyetem Barlangkutató Csoportja

Részletesebben

A választók névjegyzéke

A választók névjegyzéke A választók névjegyzéke 1. Czikhardt Gyula 41. Fekete Lídia 81. Tarcsi Béla 2. Egyházy Béla 42. Csizmadia Zoltán 82. Tarcsi Béláné 3. Egyházy Sarolta 43. Ifj. Csizmadia Zoltán 83. Kovács Gáspárné 4. Ifj.

Részletesebben

I. OXIGÉN NAGYERDEI MARATON 2010 Magyar köztársaság Senior Maraton Bajnoksága Kategóriánkénti Eredmények

I. OXIGÉN NAGYERDEI MARATON 2010 Magyar köztársaság Senior Maraton Bajnoksága Kategóriánkénti Eredmények Maraton egyéni férfi senior 35 1 971 Ónadi Imre 1971 HUN OXIGÉN KLUB 21:59 23:48 23:39 23:36 24:23 25:04 26:10 27:28 3:16:04 2 671 Takács György 1971 HUN HAJSZA SE 23:38 25:17 24:43 24:11 24:55 25:33 23:51

Részletesebben

A mélyfúrás-geofizika szerepe a 4-es metróval kapcsolatos geomechanikai kutatásokban

A mélyfúrás-geofizika szerepe a 4-es metróval kapcsolatos geomechanikai kutatásokban Mérnökgeológia-Kőzetmechanika 2007 (Szerk: Török Á. & Vásárhelyi B.) A mélyfúrás-geofizika szerepe a 4-es metróval kapcsolatos geomechanikai kutatásokban Zilahi-Sebess László Geo-Log Környezetvédelmi és

Részletesebben

A Kari Tanács május 14-i ülésének határozatai

A Kari Tanács május 14-i ülésének határozatai 77/2008/2009. sz. KT Határozat A Tűzvédelmi és Biztonságtechnikai Intézetbe dr. Beda László tanszékvezetői megbízásához 21 érvényes szavazatból 21 igen és 0 nem szavazatot kapott. 78/2008/2009. sz. KT

Részletesebben

MAGYARORSZÁG GRAVITÁCIÓS LINEAMENSTÉRKÉPE OTKA-043100

MAGYARORSZÁG GRAVITÁCIÓS LINEAMENSTÉRKÉPE OTKA-043100 MAGYARORSZÁG GRAVITÁCIÓS LINEAMENSTÉRKÉPE 1:500000 méretarányú országos gravitációs térképet először Szabó Zoltán készített 1978-ban, majd Szabó Zoltán és Sárhidai Attila 1984-ben. 1996-ban Kovácsvölgyi

Részletesebben

2011-ben a park területén végzett munka (bozótírtás, kapálás, gyomlálás, levélszüret, tüzelés, kerítésjavítás stb.) ledolgozott.

2011-ben a park területén végzett munka (bozótírtás, kapálás, gyomlálás, levélszüret, tüzelés, kerítésjavítás stb.) ledolgozott. kerítésjavítás 1 Bába János 8.50 Bába János 0.00 8.50 2 Bába Jánosné 6.50 Bába Jánosné 0.00 6.50 Bagladi Sándor 0.00 1 Bagladi Sándor 10.00 10.00 3 Bajusz Balázs 4.50 Bajusz Balázs 0.00 4.50 4 Bajusz Bence

Részletesebben

The Börötz (Berecz) Families of Ság c September 2011

The Börötz (Berecz) Families of Ság c September 2011 1-[Family Line Info] BERECZ.. 2-István BERECZ about 1695.. +Zsuzsanna KOVÁCS.... 3-János BERECZ about 1722 after 1766.... +Erzsébet NAGY about 1728 after 1766...... 4-Anna BERECZ 25 December 1747......

Részletesebben

Szakmódszertani iskolai gyakorlat

Szakmódszertani iskolai gyakorlat Dr. Makó Ferenc Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola 1134 Bp., Váci út 21. Tel.: 320-8233 Kapcsolattartó: Hegyesi László Első találkozó: 2014. szeptember 19. 8:45 igazgatói iroda előtt

Részletesebben

IV. MERCEDES-BENZ CLASSIC CSILLAGTÚRA 2006 - VÉGEREDMÉNY

IV. MERCEDES-BENZ CLASSIC CSILLAGTÚRA 2006 - VÉGEREDMÉNY 1 51 Veégh Attila Gáspár Béla MB 450 SL R107 E45 1974 1 Man 0 489 489 Szakaszeredmények: 1. 3(3) 2. 7(5) 3. 52(9) 4. 32(19) 5. 25(16) 6. 2(2) 7. 42(3) 8. 81(7) 9. 14(2) 10. 43(33) 11. 61(5) 12. 5(1) 13.

Részletesebben

Nukleáris energia. Radioaktiv hulladékok elhelyezése. Bárdossy György

Nukleáris energia. Radioaktiv hulladékok elhelyezése. Bárdossy György 1 Nukleáris energia Radioaktiv hulladékok elhelyezése Bárdossy György A nukleáris energia felhasználásának elengedhetetlen feltétele a keletkező radioaktív hulladékok elhelyezése. Az atomerőművek használatának

Részletesebben

EREDMÉNYLISTA. Hajdúszoboszló. I. Jeney Tibor emlékverseny

EREDMÉNYLISTA. Hajdúszoboszló. I. Jeney Tibor emlékverseny 100m. férfi gyorsúszás Hajdúszoboszló 1997 EREDMÉNYLISTA Hajdúszoboszló I. Jeney Tibor emlékverseny 1997.05.10-11 1. Takács Sándor 1970 Szentes 01:00,83 2. Nagy Attila 1972 Debrecen 01:10,26 1. Tóth Attila

Részletesebben

V. KRISTYÁN ZSUZSA EMLÉKVERSENY 2012

V. KRISTYÁN ZSUZSA EMLÉKVERSENY 2012 Páros eredmény serdülő ifi Egyesület: Név: Név Teli Tarol Össz. Teli Tarol Össz. Totál Össz. Össz név fa fa össz. teli tar. 1 Szombathely Horváth Rozália Polgár Károly 360 148 508 378 202 580 1088 738

Részletesebben

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás Tanulói adategyeztető 10. / Szakács Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás Oktatási azonosító: 76830010947 Juhász Andrea Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta

Részletesebben

Telephely vizsgálati és értékelési program Közmeghallgatás - tájékoztató

Telephely vizsgálati és értékelési program Közmeghallgatás - tájékoztató Telephely vizsgálati és értékelési program Közmeghallgatás - tájékoztató Eck József projektmenedzsment igazgató MVM Paks II. Zrt. Paks, 2014. május 5. Tartalom Törvényi háttér Telephely bemutatása Telephely

Részletesebben

Beszámoló a 65. Villamosenergia-ipari Országos Természetbarát Találkozóról

Beszámoló a 65. Villamosenergia-ipari Országos Természetbarát Találkozóról Beszámoló a 65. Villamosenergia-ipari Országos Természetbarát Találkozóról Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy az iparági versenyek sorában a legrégebbi, több évtizedes múltra visszatekintő találkozót

Részletesebben

Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc út 2.) tel./fax: 06-36/

Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc út 2.) tel./fax: 06-36/ Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc út 2.) tel./fax: 06-36/311-211 Tisztelt Vizsgázó! Ezúton tájékoztatjuk, hogy a(z) szakképesítés

Részletesebben

A Magyar Geofizikusok Egyesületének 2009. évi tevékenysége

A Magyar Geofizikusok Egyesületének 2009. évi tevékenysége A Magyar Geofizikusok Egyesületének 2009. évi tevékenysége Az Elnökség BESZÁMOLÓJA a 2010. április 23-én tartandó KÖZGYŰLÉSRE Budapest, 2010. április Tisztelt Tagtárs! A Magyar Geofizikusok Egyesülete

Részletesebben

KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY

KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY ETV-ERŐTERV Rt. ENERGETIKAI TERVEZŐ ÉS VÁLLALKOZÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1450 Budapest, Pf. 111. 1094 Budapest, Angyal u. 1-3. Tel.: (361) 455-3600 Fax.: (361) 218-5585 PAKSI ATOMERŐMŰ 1-4. BLOKK A PAKSI ATOMERŐMŰ

Részletesebben

A Magyar Geofizikusok Egyesületének 2014. évi tevékenysége. Az Elnökség BESZÁMOLÓJA. a 2015. április 24-én tartandó KÖZGYŰLÉSRE

A Magyar Geofizikusok Egyesületének 2014. évi tevékenysége. Az Elnökség BESZÁMOLÓJA. a 2015. április 24-én tartandó KÖZGYŰLÉSRE A Magyar Geofizikusok Egyesületének 2014. évi tevékenysége Az Elnökség BESZÁMOLÓJA a 2015. április 24-én tartandó KÖZGYŰLÉSRE Budapest, 2015. április Tisztelt Tagtárs! A Magyar Geofizikusok Egyesülete

Részletesebben

Tantárgy, verseny: Rajz - Weöres Sándor - nevezések 7/1. Pedagógiai Szolgáltató Intézet Hivatalos eredményjegyzék. Tantárgy vagy verseny megnevezése

Tantárgy, verseny: Rajz - Weöres Sándor - nevezések 7/1. Pedagógiai Szolgáltató Intézet Hivatalos eredményjegyzék. Tantárgy vagy verseny megnevezése Tantárgy vagy verseny megnevezése Tanuló neve Évfolyam Felkészítő pedagógus neve Iskola neve Helyezés Rajz pályázat (Weöres Sándor) 1.b 1 Horváthné Kosznai Júlia Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

Rólad szól levelezı verseny I. fordulójának eredménye

Rólad szól levelezı verseny I. fordulójának eredménye Rólad szól levelezı verseny I. fordulójának eredménye Tanuló Iskola Szabó Csenge Napsugár 1 Szabó Beatrix 1 Radler Vivien Fülöp Gabriella Óbudai Harrer Pál 2 Cseh Janka Nagy Árpád Óbudai II. Rákóczi Ferenc

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A MTA HIDROGEOLÓGIAI ALBIZOTTSÁG MUNKÁJÁRÓL. XXI. FAVA konferencia. Siófok 2014 április 2 3. Székely Ferenc, Szűcs Péter

BESZÁMOLÓ A MTA HIDROGEOLÓGIAI ALBIZOTTSÁG MUNKÁJÁRÓL. XXI. FAVA konferencia. Siófok 2014 április 2 3. Székely Ferenc, Szűcs Péter BESZÁMOLÓ A MTA HIDROGEOLÓGIAI ALBIZOTTSÁG MUNKÁJÁRÓL XXI. FAVA konferencia Siófok 2014 április 2 3 Székely Ferenc, Szűcs Péter A MTA FTB Hidrogeológiai Albizottság feladata, célkitűzései 1) A hidrogeológia

Részletesebben

Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ Salgótarján, Ruhagyári út 9. Tel./Fax: (+36-32) Honlap: (+36-32)

Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ Salgótarján, Ruhagyári út 9. Tel./Fax: (+36-32) Honlap:  (+36-32) 9. évfolyam 1. KISS LÁSZLÓ MARCELL 2. MÁRTON ANNA 3. 4. GASPARIN ZSOMBOR BOLGÁR JÁNOS BENDE 5. ISTVÁN ISTVÁN 6. PÉK ÁBEL KRISTÓF 7. MATUCH RICHÁRD 8. ZSÉLYI KONRÁD 9. BENKE MÁTÉ 10. HATALA DÓRA 11. PISTYUR

Részletesebben

MÉLYFÚRÁSI GEOFIZIKAI ADATOK ÉRTELMEZÉSÉNEK MODERN INVERZIÓS MÓDSZEREI

MÉLYFÚRÁSI GEOFIZIKAI ADATOK ÉRTELMEZÉSÉNEK MODERN INVERZIÓS MÓDSZEREI MIKOVINY SÁMUEL FÖLDTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Doktori értekezés tézisei MÉLYFÚRÁSI GEOFIZIKAI ADATOK ÉRTELMEZÉSÉNEK MODERN INVERZIÓS MÓDSZEREI Írta: SZABÓ NORBERT PÉTER Tudományos vezető: DR. DOBRÓKA MIHÁLY

Részletesebben

Bonyhád-Bátaszék félmaraton eredmények Absz férfiak: Helyezés Név Idő Orsós Zoltán 01:27: Kovács Krisztián 01:31:52

Bonyhád-Bátaszék félmaraton eredmények Absz férfiak: Helyezés Név Idő Orsós Zoltán 01:27: Kovács Krisztián 01:31:52 Bonyhád-Bátaszék félmaraton eredmények 2014.09.20. Absz férfiak: Helyezés Név 1. 267 Orsós Zoltán 01:27:55 2. 266 Kovács Krisztián 01:31:52 3. 262 Takács Dávid 01:39:00 4. 174 Veréb Dávid 01:40:32 5. 253

Részletesebben

Nemzeti Eszközkezelő Zrt. 2009.01.01-2014.01.01 között létrejött jogi tevékenységre vonatkozó szerződések

Nemzeti Eszközkezelő Zrt. 2009.01.01-2014.01.01 között létrejött jogi tevékenységre vonatkozó szerződések Nemzeti Eszközkezelő Zrt. 2009.01.01-2014.01.01 között létrejött jogi tevékenységre vonatkozó szerződések A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. Által az állam nevében megvásárolt lakóingatlanokra vonatkozó adásvételi

Részletesebben

A Magyar Geofizikusok Egyesületének 2012. évi tevékenysége Az Elnökség BESZÁMOLÓJA a 2013. április 26-án tartandó KÖZGYŰLÉSRE

A Magyar Geofizikusok Egyesületének 2012. évi tevékenysége Az Elnökség BESZÁMOLÓJA a 2013. április 26-án tartandó KÖZGYŰLÉSRE A Magyar Geofizikusok Egyesületének 2012. évi tevékenysége Az Elnökség BESZÁMOLÓJA a 2013. április 26-án tartandó KÖZGYŰLÉSRE Budapest, 2013. április 1 Tisztelt Tagtárs! A Magyar Geofizikusok Egyesülete

Részletesebben

Eredménylista. Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály

Eredménylista. Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály Eredménylista Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály 1. Gál Levente Kocsis Melinda Sarmasági 1 Számú Szakképző Liceum Sarmaság 150 2. Király Anna Erdei Gabriella Szilágyballai Általános Iskola Szilágyballa

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA BUDAPESTI TERÜLETI DÖNTŐ 2006/2007 tanév Budapest, március V-VI. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA BUDAPESTI TERÜLETI DÖNTŐ 2006/2007 tanév Budapest, március V-VI. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Budapest, 2007. március 9-10. Hely. Cím Csapatnév 1 Budapest Veres Pálné Gimn. 46,400 46,000 46,400 46,400 185,200 2 Heves Eötvös József Középiskola 47,200 46,500 45,800 45,200 184,700 3 Nagykőrös Toldi

Részletesebben

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI Név Szül. év Klub Keszthely Nagykanizs a Pécs Zeg. Összesen: Szabó Béla 1962 PLE Zeg 192 189 192 0 573 Lindenlaub Roland 1977 PVLK Pécs 187 190 180 0 557

Részletesebben

- eredmények - 5. osztály

- eredmények - 5. osztály 5. osztály N o Név Felkészítı tanár 17. Keresztes Dániel Hatvani Márton 4. Kotormán Dóra Torma Evelin 12. Kollárik Kálmán Gábor Viktor 3. Szeles Dávid Szögi László 13. Sisák Tamás Kovács Dezdemona 11.

Részletesebben

A bizottság a határozatot 6 igen, 0 nem szavazattal elfogadta.

A bizottság a határozatot 6 igen, 0 nem szavazattal elfogadta. 144/2006.(IX.08) HVB határozat A helyi választási bizottság Székely Istvánt (1195 Bp. Nagysándor J. u. 24.) az MDF-FKGP-CÉFKE (jelölő szervezet) jelöltjét a 3. számú egyéni választókerület önkormányzati

Részletesebben

Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása

Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc 116/2006. (XI. 9.) Kgy. számú határozat Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása A

Részletesebben

A augusztus 29-től szeptember 30-ig kiírt LAKÁSPÁLYÁZAT EREDMÉNYE

A augusztus 29-től szeptember 30-ig kiírt LAKÁSPÁLYÁZAT EREDMÉNYE A 2016. augusztus 29-től 2016. szeptember 30-ig kiírt LAKÁSPÁLYÁZAT EREDMÉNYE Hollán Ernő utca 30. 1. lh. földszint 4. szám alatti I. Horváthné Majer Gabriella piaci alapú lakbér vállalása II. Zsigmond

Részletesebben

Helyszín: Főemelet 11.

Helyszín: Főemelet 11. NYUGAT-EURÓPAI SZERVEZETEK REGIONÁLIS ÜLÉSE Elnök: Bihari Szabolcs KIM Nemzetpolitikai Államtitkárság munkatársai: Brendus Réka, Tóth László Helyszín: Főemelet 11. 1. Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek

Részletesebben

A Budapesti Ügyvédi Kamara évi választás. A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak

A Budapesti Ügyvédi Kamara évi választás. A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak J E L Ö L Ő B I Z O T T S Á G A Budapesti Ügyvédi Kamara 2010. évi választás A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak JELÖLŐ LISTÁJA (A tisztségviselők

Részletesebben

Hármascsapat országos bajnokság

Hármascsapat országos bajnokság 40 km - ABSZOLÚT 1 1 NAGY ZOLTÁN RÓKA TIBOR ZSUPOS SÁNDOR 2 2 Révész Gábor Nagy András Szabó Lajos 1 3 NAGY GYULA HAJDÚ BARNA MAGAS DÁVID 2 4 Hacsi Ákos Balázs Attila Szűcs Richárd 3 5 Árva Mihály Petró

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

Michelin Bringafesztivál - Bringarally

Michelin Bringafesztivál - Bringarally Amatőr férfi 1 325 Trabach Norbert 01:38:48 00:00:00 2 116 Gyurkó László 01:48:14 00:09:25 3 84 Farkas József 01:48:46 00:09:57 4 237 Ónodi Péter 01:48:52 00:10:03 5 82 Evinyih Zsolt 01:53:00 00:14:12

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1 83 Csire Sándor - 01:40:30 00:00:00 2 59 Németh Miklós Sólyom Team 01:40:31 00:00:00 3 145 Jakab Csaba - 01:41:38

Részletesebben

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA DÍJ / HELYEZÉS TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA I. díj Homonnay Bálint Bp VIII. Budapest I. díj Németh Ilona Bp VIII. Budapest II. díj Tatár Dániel Bp VIII. Budapest II. díj Ágoston Péter Bp VIII. Budapest

Részletesebben

Futapest Crossfutás Csömör december 11.

Futapest Crossfutás Csömör december 11. Futapest Crossfutás Csömör 2011. december 11. Végeredmény 4 KM Gyerek 1. RAJSZKI LILI 1998 280 15:55 2. Turschl Bence 1999 241 16:56 3. Bócz Patricia 1998 244 16:59 4. Kiss Viktor Zsolt 1997 246 17:57

Részletesebben

A TRANSENERGY projekt (Szlovénia, Ausztria, Magyarország és Szlovákia határokkal osztott geotermikus erőforrásai) kihívásai és feladatai

A TRANSENERGY projekt (Szlovénia, Ausztria, Magyarország és Szlovákia határokkal osztott geotermikus erőforrásai) kihívásai és feladatai A TRANSENERGY projekt (Szlovénia, Ausztria, Magyarország és Szlovákia határokkal osztott geotermikus erőforrásai) kihívásai és feladatai Nádor Annamária Termálvizek az Alpok és a Kárpátok ölelésében -

Részletesebben

Atlétika - Mezei futó Diákolimpia országos döntő

Atlétika - Mezei futó Diákolimpia országos döntő Csapat neve: Dunaújváros, Széchenyi István Gimn. Egyéni absz. helyezési összeg:60 Csapat helyezése:1 3 1532 MATKÓ Csaba 00:16:24 7 1529 BUDAI Levente 00:16:49 20 1533 SALAMON Zalán 00:17:58 30 1530 CSATHÓ

Részletesebben

A Ny-Pannon medence határokkal osztott geotermikus rezervoárjai

A Ny-Pannon medence határokkal osztott geotermikus rezervoárjai A Ny-Pannon medence határokkal osztott geotermikus rezervoárjai Nádor Annamária, Tóth György, Uhrin András, Fodor László, Tóthné Makk Ágnes, Palotás Klára, Selmeczi Ildikó, Rotárné Szalkai Ágnes, Sz cs

Részletesebben

Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Fugaru Szocs Blanka

Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Fugaru Szocs Blanka Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. 1. Fugaru Szocs Blanka Bodor Annamaria Korosi Csoma Sandor Liceum Kovaszna 152 2. Erdelyi Botond Ors Bodor Annamaria Korosi Csoma Sandor Liceum

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

Archeometria - Régészeti bevezető 3.

Archeometria - Régészeti bevezető 3. Archeometria - Régészeti bevezető 3. Régészeti alapok 4: régészet és földtudomány - A régészeti kutatások során alkalmazott földtudományi módszerek (légifotó, geofizika stb.) Régészeti alapok 5: a régészeti

Részletesebben

Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz,

Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz, Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: KOLOZS Körzet: Kolozsvár, Bálványosváralja és Szék 5. osztály 1. Bajnóczi Zsolt Bucur Tünde János Zsigmond Unitárius Kollégium Kolozsvár

Részletesebben