A Képviselő-testület 2008 augusztus 18-i ülésén hozott határozatok:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Képviselő-testület 2008 augusztus 18-i ülésén hozott határozatok:"

Átírás

1 A Képviselő-testület 2008 augusztus 18-i ülésén hozott határozatok: 302/2008. (VIII. 18.) határozat Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlése elfogadja a napirendi pontokat az alábbiak szerint: 1., Kunépszolg Kft vezetői álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálása. A vezetői álláshely elbírálására felállított ad-hoc bizottság tagjai 2., A Kunépszolg Kft I. félévi tevékenységéről szóló beszámoló Előadó: Feith Zsolt mb. ügyvezető 303/2008. (VIII. 18.) határozat Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlése úgy határoz, hogy a pályázatok megvitatása idejére zárt ülést rendel el. 304/2008. (VIII. 18.) határozat Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlése úgy dönt, hogy a Kunépszolg Kft ügyvezetői álláshelyére kiírt pályázat elbírálása érvényes, de eredménytelen. 305/2008. (VIII. 18.) határozat Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlése úgy dönt, hogy Feith Zsoltot december 31-ig megbízza a Kunépszolg Kft ügyvezetői teendőinek ellátásával. 306/2008. (VIII. 18.) határozat Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlése úgy dönt, hogy a Kunépszolg Kft ügyvezetői álláshelyére módosított feltételekkel ismételten kiírja a pályázatot. 307/2008. (VIII. 18.) határozat Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlése megbízza a Gál és Társa ügyvédi irodát, hogy a cégbíróságon az ügyvezető további megbízását bejegyezze.

2 308/2008. (VIII. 18.) határozat Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlése úgy dönt, hogy - a Kft-t érintő káreseményekre biztosítási stratégiát dolgoz ki. - Felkér egy biztosításokkal foglalkozó bróker céget, hogy a kidolgozott feltételrendszer és annak költséghányada alapján keressen a Kft-nek kedvező biztosító céget. Határidő: folyamatos 309/2008. (VIII. 18.) határozat Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlése elfogadja a Kunépszolg Kft évi I. félévi tevékenységéről szóló beszámolóját. 310/2008. (VIII. 18.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 8., 11., 17., napirendek megtárgyalását leveszi napirendről, továbbá a 16. napirendi pontot megtárgyalását előreveszi és a 3., napirendi pontban tárgyalja. 1., Előző képviselő-testületi üléseken hozott határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló 2., Beszámolók Pénzes Andrásné pénzügyi vezető Hordós Szilvia főelőadó Huszty Sándorné csoportvezető Soós Zsoltné osztályvezető 3., Közoktatási intézkedési terv elfogadása 4., A közterület rendeletetéstől eltérő célú használatáról, továbbá a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló rendelet módosításának előterjesztése dr. Földváry Zsuzsanna biz. Elnök 5., Elektromos áram szolgáltatójának kiválasztására kiírt közbeszerzési eljárás Bíráló bizottságának felállítása 6., A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelés kiegészítésének előterjesztése, elfogadása dr. Galambos Eszter Eü. És Szoc. Biz elnök 7., Közép-Duna Vidéki Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulással kötött megállapodás módosításának előterjesztése dr. Földváry Zsuzsanna biz. Elnök

3 8., Döntés a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében, a közoktatási intézmények beruházásainak támogatására kiírt KMOP kódszámú pályázati felhívásban foglaltak alapján: a Fogyatékkal élők térségi esélye a Kiskunlacháza Munkácsy Úti Általános Iskola felújítása és multifunkciós tornateremmel történő bővítése pályázat kivitelezéséhez kapcsolódó hitel felvételéről. napirendről levéve Fábián József biz. Elnök 9., Intézményi átszervezésből elért megtakarításról, létszámleépítésről beszámoló Fábián József biz. elnök 10., Alapfokú Művészeti Iskolában fizetendő térítési díjakról és tandíjakról szóló rendelet módosításának előterjesztése Fábián József biz. Elnök 11., Fidelio Alapítvánnyal megkötendő szerződés-tervezet elfogadása napirendről levéve dr. Galambos Eszter biz. Elnök 12., Mi Újságunk c. lap kiadásával kapcsolatos előterjesztés 13., Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat vezetői álláshelyére beérkező pályázatok elbírálása dr. Galambos Eszter biz. Elnök 14., A Képviselő-testület SzMSz-énak módosítása bizottsági rendszer átalakítása miatt 15., A Körjegyzőség SzMSz-ének módosítása a Hivatal struktúrájának módosítása miatt 16., évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámoló Fábián József biz. Elnök 17., A Kunépszolg Kft I. félévi tevékenységéről szóló beszámoló napirendről levéve Előadó: 18., Bizottságok előterjesztései: Pénzügyi Bizottság Településfejlesztési Bizottság Ügyrendi és Jogi Bizottság Ifjúsági és Sportbizottság Bizottság Egészségügyi és Szociális Bizottság Előadó: bizottságok elnökei 19., Egyebek ZÁRT ülés 1., Körjegyzőasszony szóbeli beszámolója a 280/2008.(VI.23.)határozat vizsgálatának lefolytatásáról. Előadó: 311/2008. (VIII. 18.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az előző testületi üléseken hozott határozatok teljesítéséről szóló polgármesteri beszámolót.

4 312/2008.(VIII.18.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja Pénzes Andrásné pénzügyi vezető tájékoztatóját az önkormányzat június, július hónapi pénzforgalmáról. 313/2008.(VIII.18.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja dr. Répás József polgármester tájékoztatóját az előző testületi ülés óta eltelt időszak önkormányzatot érintő fontosabb eseményeiről. 314/2008.(VIII.18.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete kéri a Hivatalt, hogy dolgozza ki a Település és intézmény-fenntartói csoport vezetőjének felelősségi rendszerét az anyagbeszerzésekre vonatkozóan. Határidő: folyamatos 315/2008.(VIII.18.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja Huszty Sándorné Települési és intézmény-fenntartási csoportvezető II. félévi tevékenységéről szóló beszámolóját. 316/2008.(VIII.18.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja Soós Zsoltné igazgatási és jogi osztályvezető beszámolóját a Hivatalt érintő főbb munkavégzésekről. Felelős: 317/2008.(VIII.18.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja Szarvákné dr. Garai Ágnes körjegyző tájékoztatóját az elmúlt ülés óta történt fontosabb ügyintézésekről, a Hivatalt érintő eseményekről. 318/2008.(VIII.18.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete - elfogadja a évi költségvetés első félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót.

5 - kéri a I félévi adatok alapján, hogy a körjegyző asszony kezdeményezzen vizsgálatot a dologi kiadások túllépésének okainak felderítésére, és tegye meg a szükséges lépéseket - kéri a Polgármestert és a Hivatal vezetőit, hogy az Általános Iskola, Óvoda, Szakközépiskola, és a Művelődési Központ irányában éljen figyelem felhívással a költségvetés bevételi és kiadási oldalainak betartását illetően. Határidő: a beszámoló elfogadása azonnal augusztus 26-a vizsgálat lefolytatására Felelős: dr. Répás József polgámester 319/2008.(VIII.18.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Csepel-Sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás évekre vonatkozó Kistérségi Közoktatási Intézkedési tervét. 320/2008.(VIII.18.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az elektromos energiaszolgáltató kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás Bírálóbizottságába Limbek Tamás állandó tag mellé Fábián József és Józan Gyula képviselőket, Majoros Zoltán villamosmérnököt és Urbán Szilvia közbeszerzési referens, egyúttal közbeszerzési ellenőrnek dr. Földváry Zsuzsanna képviselő asszonyt választja. 321/2008.(VIII.18.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szociális és Gyámhivatal által kért kiegészítésekkel egységes szerkezetben elfogadja az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásról szóló, évre vonatkozó átfogó értékelését, mely a határozat mellékletét képezi. Felelős: 322/2008.(VIII.18.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás szeptember 19. napján kelt Társulási Megállapodását az alábbiak szerint módosítja: 1.) A megállapodás V/l. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: a) A Társulás induló vagyonát a Tagok által fizetett vagyoni hozzájárulás képezi. Az alapító vagyon az érintett tagi települések lakosainak száma alapján 10,- Ft/fő, melynek összesített összegét a jelen Megállapodás 1. sz. melléklete tartalmazza. A tagok éves működési hozzájárulás megfizetésére is kötelezettséget vállalnak, melyet a évtől kezdve szintén lakosságszám arányosan fizetnek. Tagok jelen szerződés aláírásával egyidejűleg kötelezettséget vállalnak arra, hogy a működési költség összegének meghatározása folyamán mindenkor az 1. számú melléklet szerinti, a Magyar Államkincstár által nyilvántartott előző évi adatok alapján meghatározott lakosságszám-arányt tekintik mérvadónak.

6 A tagok a hulladékgazdálkodási rendszer kialakításához kapcsolódóan lakosságszám arányos fejlesztési hozzájárulás megfizetését is elhatározhatják. Az adott évre vonatkozó működési költség összegéről és annak a lakosságszám arányhoz igazodó megoszlásáról valamint a fejlesztési hozzájárulás összegéről a Társulási Tanács határoz, a tárgyévet megelőző év november 30. napjáig. A működési és a fejlesztési hozzájárulásnak igazodnia kell a - Tagok részéről felvállalt - európai uniós KA pályázat előírásának feltételeihez. A működési és fejlesztési költség kidolgozása a Társulási Tanács feladata. Amennyiben a Társulás működési és fejlesztési költségei előreláthatóan meghaladják a rendelkezésre álló összeget, a Társulás döntéshozó szerve, a Társulási Tanács a működési és a fejlesztési hozzájárulás mértékének emelését határozhatja el a társult önkormányzatok képviselő-testületeinek jóváhagyásával. Az egyes Tagok működési és fejlesztési hozzájárulásának pontos mértékét a Társulási Tanács külön határozatban rögzíti. Tagok az önkormányzatok által vállalt alapítói vagyon összegét a Társulás megalakulásától számított 60 napon belül, a működési és fejlesztési hozzájárulás összegét minden év március 31. napjáig kötelesek a Társulás bankszámlájára befizetni. Tagok a Társulás működési és fejlesztési költségeihez szükséges évi hozzájárulás összegét saját költségvetési rendeleteikben biztosítják. b) Belföldi és nemzetközi támogatások A Társulás bevételét képezik a Társulás által pályázott nemzetközi, illetve hazai támogatások, mely támogatási összeget - Tagok megállapodása és a vonatkozó előírások alapján - csak a Társulás céljainak megvalósítására lehet felhasználni. c) Egyéb bevételek 4. a Társulás céljainak elérése érdekében kifejtett gazdasági tevékenységből kiindulva kötelesek saját hatáskörükben, önkormányzati rendelet formában, a rendszer fenntartható működését biztosító közszolgáltatási díj megállapítására." 3.) A megállapodás XI/2. pont első bekezdésének utolsó mondata hatályát veszti. 4.) A megállapodás XI/3. pontjának második bekezdése a következő rendelkezéssel egészül ki: Tekintettel arra, hogy a Társulás egy integrált hulladékgazdálkodási rendszer létrehozása, valamint az ehhez szükséges gazdasági, pénzügyi és jogi előfeltételeinek biztosítása céljából jött létre, a Társuláshoz csatlakozni szándékozó új tagnak vállalnia kell a hulladékgazdálkodási rendszer létesítését szolgáló pályázati és engedélyezési dokumentációk, valamint a tenderdokumentációk készítésének kezdő évétől, azaz évtől számítottan, az éves működési hozzájárulás összegének visszamenőlegesen történő megfizetését kiindulva kötelesek saját hatáskörükben, önkormányzati rendelet formában, a rendszer fenntartható működését biztosító közszolgáltatási díj megállapítására." 3.) A megállapodás XI/2. pont első bekezdésének utolsó mondata hatályát veszti. 4.) A megállapodás XI/3. pontjának második bekezdése a következő rendelkezéssel egészül ki: Tekintettel arra, hogy a Társulás egy integrált hulladékgazdálkodási rendszer létrehozása, valamint az ehhez szükséges gazdasági, pénzügyi és jogi előfeltételeinek biztosítása céljából jött létre, a Társuláshoz csatlakozni szándékozó új tagnak vállalnia kell a hulladékgazdálkodási rendszer létesítését szolgáló pályázati és engedélyezési dokumentációk,

7 valamint a tenderdokumentációk készítésének kezdő évétől, azaz évtől számítottan, az éves működési hozzájárulás összegének visszamenőlegesen történő megfizetését. 323/2008.(VIII.18.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának XI/3. pontja alapján egyetért azzal, hogy Szápár Község Önkormányzata, és Tolnanémedi Község Önkormányzata a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz csatlakozzon. 324/2008.(VIII.18.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1 fő betöltetlen közterület felügyelői státuszhelyet átcsoportosítja a Hivatal Műszaki osztályához. 325/2008.(VIII.18.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 1., Az Igazgatási és Jogi Osztály felépítését: - Igazgatási csoport - Jogi és Szabálysértési csoport Műszaki Osztály felépítése: - Építéshatósági csoport - Beruházási, Fejlesztési és Környezetvédelmi csoport - Település- és Intézményfenntartói csoport fogadja el. 2., A Műszaki Osztály szervezeti felépítését, munkaköreit, létszámát a határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadja. Szarvákné dr. Grai Ágnes körjegyző 326/2008.(VIII.18.) határozat Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 1., a Központi Konyha létszámát csökkenti három fővel,( a nyitó 25 fő létszámot 22 főre csökkenti), a nyugdíjazások miatt megüresedett három állás betöltésére nem kerül sor. 2., Az Igazgatási és Jogi Osztály felépítését: - Igazgatási csoport - Jogi és Szabálysértési csoport Műszaki Osztály felépítése: - Építéshatósági csoport - Beruházási, Fejlesztési és Környezetvédelmi csoport

8 - Település- és Intézményfenntartói csoport fogadja el. 3., A Műszaki Osztály szervezeti felépítését, munkaköreit, létszámát a határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadja. 4., A létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatott munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélkül foglalkoztatására az önkormányzat költségvetési szerveinél, a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében a pályázó fenntartói körén kívüli munkáltatónál nincs lehetőség. 5.,A létszámváltozás miatt szükséges a 2oo8. évi költségvetési rendelet módosítása, melyet a hivatal a következő Képviselő-testületi ülésre készítsen el. Határidő: augusztus 19. a létszámleépítésekre vonatkozóan, szeptember 30. a évi költségvetés módosítására vonatkozóan Szarvákné dr. Grai Ágnes körjegyző 327/2008.(VIII.18.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Kiskunlacháza Nagyközség és Áporka Község Körjegyzőségének Szervezeti és Működési Szabályzatát a következők szerint módosítja: 1. A 15. (6) bekezdése helyébe az alábbiak lépnek (6) Az egyes osztályokon belül működő csoportok: Igazgatási és Jogi Osztályon: Igazgatási csoport Jogi és Szabálysértési csoport Műszaki Osztályon: Építéshatósági csoport Beruházási, Fejlesztési és Környezetvédelmi csoport Település- és Intézményfenntartói csoport 2. A 2. számú mellékletnek a Műszaki Osztály felépítésére vonatkozó része helyébe a jelen határozat mellékletét képező ábra szerinti szervezeti felépítés lép.. 328/2008.(VIII.18.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Mi újságunk c. helyi lap kiadásának módosításával kapcsolatosan Fábián József és Tóth Imre képviselő urak végezzenek szakmailag és pénzügyileg felméréseket, vizsgálják meg, hogy a polgármesteri előterjesztés költségmegtakarítással jár-e. A felmérés eredményét terjesszék a Képviselő-testület elé a szeptemberi rendes ülésen. Határidő: szeptember sz. határozatok zárt ülésen hozott döntések

9 331/2008.(VIII.18.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ügyelet és a labor helyiségeiben beszerelt légkondicionáló berendezés beszerzésére és beszerelésére Ft-ot biztosít a tartalék terhére. Felkéri a Hivatalt a évi előirányzat módosítására. Határidő: augusztus /2008.(VIII.18.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat jövőbeni beruházásait illetően a kiviteli terv elkészítéséhez árazott tervezői költségvetés is kér becsatolni. 333/2008.(VIII.18.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a megtett intézkedést, s a Kazinczy utcai szolgálati lakás felújítási munkáira Ft-ot biztosít a tartalék terhére. Kéri a Hivatalt, hogy a évi költségvetési rendelet módosítását készítse el, és terjessze a Képviselő-testület elé. Határidő: szeptember 3o. 334/2008.(VIII.18.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Vesszős sziget gondnoki feladatainak ellátására Faragó Istvánnak kötendő megbízási szerződést május 1-jétől október 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan meghosszabbítja. A gondnoki megbízás díjazása havonta bruttó Ft, melyet minden hónap 10. napján kell kifizetni, melyre a évi költségvetésben Ft-ot biztosít a tartalék terhére. Megbízza továbbá Huszty Sándorné csoportvezetőt, hogy havonta ellenőrizze és igazolja a szigeten elvégzett munkát. A Képviselő-testület kéri a Hivatalt, hogy a évi költségvetésről szóló rendelet módosítását készítse elő elfogadásra. Határidő: a szerződés megkötésére azonnal, A rendelet módosítására szeptember /2008.(VIII.18.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: - a tervezői művezetési szerződést vállalkozási szerződés formájában megköti az EKHO Építés Műterem Kft-vel - a Pénzügyi Bizottság javaslataival kerüljön kiegészítésre a Derényi úr által készített szerződés tervezet, majd a vállalkozóval történő egyeztetés után kerüljön aláírásra a szerződés. - Polgármester urat felhatalmazza a szerződés aláírására. - Kéri a Hivatalt, hogy a évi költségvetés elkészítésénél vegye figyelembe az ezzel járó Ft +áfa összegű tételt

10 Határidő: augusztus /2008.(VIII.18.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kiss Ernő utcai 2368/1 hrsz-ú telek értékesítését a vagyonrendeletben előírtaknak megfelelően egyedi elbírálás alá eső értékesítésnek tekinti, mely szerint a telekértékesítés nem sérti az önkormányzat gazdasági érdekeit. 337/2008.(VIII.18.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a dr. Ferencz Dóra ügyvédet, hogy a Kiss Ernő utcai 2368/1 hrsz-ú telek értékesítési szerződést készíttesse el, melyben a vevő Gulyás-Ép Magyarország Kft, és a vételár Ft. Felhatalmazza a polgármester urat az elkészült szerződés aláírására. A vételár kifizetése a szerződés megkötésekor történjen meg. 338/2008.(VIII.18.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kiskunlacháza, Kinizsi úti távbeszélő hálózat kiépítéséhez tulajdonosi, közútkezelői és közterület felhasználói hozzájárulását megadja a Creatinfo Kft. részére. 339/2008.(VIII.18.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a MOL Nyrt. KTD. kutatási területén folytatandó felszíni geofizikai mérések elvégzéséhez szükséges közútkezelői hozzájárulását megadja a Geofizikai Szolgáltató Kft. részére, azzal a kéréssel, hogy a Geofizikai Kft. különös figyelmet fordítson a környezetvédelemre és a zöldkárok elkerülésére. 340/2008.(VIII.18.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Gőcze János kérelmével csak akkor tud érdemben foglalkozni, hogy ha korábbi beadványának szakmai, műszaki megvalósulási elképzelését részletesen felvázolja és újra a Képviselő-testület elé terjeszti. 341/2008. (VIII.18.) határozat Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2008-as évben anyagi forrás hiányában Ágoston Lajos útfelújítási kérelmében foglaltaknak nem tud eleget tenni, azonban a 2009-es évi fejlesztési elképzelések megfogalmazásakor anyagi lehetőségeinek megfelelően, figyelembe veszi a kérelmet.

11 342/2008. (VIII.18.) határozat Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Nagy László 0296/11 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos vásárlási szándékát elutasítja. 343/2008. (VIII.18.) határozat Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Nagy László és 2812/1 hrsz-ú ingatlanokkal kapcsolatos vásárlási szándékával nem él. 344/2008. (VIII.18.) határozat Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a mezőgazdasági munkák végzéséhez nem szükséges a Duna-parton lévő 6425/1-, 6425/2- és 6425/3 hrsz-ú ingatlanokkal kapcsolatban álló Gyümölcsös úttal párhuzamos önkormányzati tulajdonú dűlőút tényleges kinyitása, ezért nem támogatja Nagy László ez irányú kérelmét. 345/2008. (VIII.18.) határozat Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Rendezési Terv készítése során figyelembe veszi Nagy László 0610/1 hrsz-ú ingatlan övezeti átsorolására vonatkozó kérelmét, azonban felhívja a kérelmező szíves figyelmét, hogy a Rendezési Terv ez irányú változtatásának feltétele, hogy a módosítás során felmerülő költségek arányos viselése a bejegyzett tulajdonost terheli, melyről tulajdonosnak írásban kell nyilatkoznia. A tulajdonos és az önkormányzat között közterület céljára történő területcsere is létrejöhet, ami további megegyezés tárgya lehet. 346/2008. (VIII.18.) határozat Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Limbek Tamás Képviselő urat, hogy a jövő évre keresse meg azokat a vállalkozókat, akik szívesen közreműködnének a duna-parti üdülőterületen történő fejlesztésekben. 347/2008. (VIII.18.) határozat Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy ezen RSDprojekt keretében a Kiskunlacháza üdülőterületen megvalósuló fejlesztésekben részt kíván venni, azonban ezen RSD-projekt keretében megvalósuló duna-parti üdülőterület szennyvízhálózat fejlesztést kizárólag Kiskunlacháza szennyvízhálózatába integráltan tudja elképzelni.

12 348/2008. (VIII.18.) határozat Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Körjegyzőasszony a Gál és Társa ügyvédi iroda által az önkormányzat érdekeit képviselve járjon el a Bárdi Autó Zrt-vel szemben felmerülő kérdésekben. 349/2008. (VIII.18.) határozat Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Magyar Állami Közútkezelőt, mint az 51-es főútvonal és a Rákóczi út kezelőjét és fenntartóját, hogy tekintettel az évek óta meglévő szakmai szervezetek által igazolt- balesetveszélyes helyzetekre a őszén megvalósuló burkolat felújítási munkálatok során, ezen központi csomópont vonatkozásában a járdaszigettel ellátott lámpás kereszteződés kiépítésének érdekében tegyen meg minden intézkedést. 350/2008. (VIII.18.) határozat Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy tekintettel gazdasági helyzetére, hogy nem kívánja megvásárolni a felkínált Kiskunlacháza Petőfi S. u. 41. sz. alatti ingatlant. 351/2008. (VIII.18.) határozat Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, az ELMŰ- ÉMÁSZ érdeke a villanyoszlopok alatti gallyazás, ezért az Önkormányzat -mint korábban sem nem- kívánja átvállalni ezt a feladatot. Amennyiben ragaszkodik ELMŰ, ezen munkálatok elvégzéséhez, úgy az Önkormányzat bérleti díjat fog felszámolni az ingatlanhasználatért. 352/2008. (VIII.18.) határozat Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az üdülőövezet vonatkozásában a következő problémákat kivizsgálja: - A Duna-parti Víztorony tulajdonjoga körüli kérdések - A közlekedési rend felülvizsgálata - Illegális fekvőrendőrök elhelyezésének problémaköre - Új ingatlanok ivóvízhálózatra történő csatlakozásának problémaköre Határidő: folyamatos Felelős: 353/2008. (VIII.18.) határozat Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri Körjegyzőasszonyt, hogy tisztázza a Nyárfás út helyzetét, alapul véve a korábbi úthasználati szerződéseket és a bányavállalkozók által azokban vállalt út kiépítését.

13 354/2008. (VIII.18.) határozat Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Aditus Kft.-vel kötött keretszerződés keretében árajánlatot kér az Svájci-Magyar együttműködési program első fordulójához szükséges tervdokumentáció elkészítésére. Határidő: augusztus 22. Felelős:dr. Répás József polgármester 355/2008. (VIII.18.) határozat Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kiskunlacháza, 0579/44 hrsz-ú ingatlanon tervezett T-mobile állomás energiaellátó földkábel létesítéséhez tulajdonosi- és közútkezelői hozzájárulását megadja a Magyar Telecom Nyrt. Mobil Szolgáltatások Üzletág részére. Felelős:dr. Répás József polgármester 356/2008. (VIII.18.) határozat Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem támogatja Vakály Miklósné ingatlanrész (3686/3 hrsz.) megvásárlását, mert a kért terület közterületként van nyilvántartva. A terület karbantartásáról a Kunépszolg Kft. gondoskodjon. 357/2008. (VIII.18.) határozat Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy módosítja a 87/2008. (III.11.) számú határozatát. 358/2008. (VIII.18.) határozat Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a majdani piactér kialakítását a 0318/19 hrsz-ú ingatlanon kívánja megvalósítani. 359/2008. (VIII.18.) határozat Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Oktatási és Művelődési Bizottság keretének terhére a Duna-parti Randevú c. rendezvénysorozatot 2oo e. Ft-tal támogatja. 360/2008. (VIII.18.) határozat Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Ifjúsági és Sportbizottság keretének terhére a Duna-parti Randevú c. rendezvénysorozatot 2oo e. Ft-tal támogatja.

14 361/2008. (VIII.18.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Kállai Beáta Kiskunlacháza, Lehár Ferenc u. 33. sz. alatti lakos Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj megszüntetésére vonatkozó bejelentését elfogadja. A Képviselő-testület visszavonja a 441/2007. (11.12.) számú határozatából Kállai Beáta személyére vonatkozó ösztöndíj támogatást. 362/2008. (VIII.18.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Intarzia Szakképző Nonprofit Kft. és a Weiss Manfréd Dél-pesti Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságába Végh István tanárurat delegálja.

15

A Képviselő-testület 2oo8. október 13-i nyílt ülésén hozott határozatai:

A Képviselő-testület 2oo8. október 13-i nyílt ülésén hozott határozatai: A Képviselő-testület 2oo8. október 13-i nyílt ülésén hozott határozatai: 420/2008. (X. 13.) határozat elfogadja a meghívóban szereplő napirendi pontokat azzal a módosítással, hogy a 6. napirend megvitatását

Részletesebben

A Képviselő-testület 2009. január 26-án nyílt ülésén hozott határozatai:

A Képviselő-testület 2009. január 26-án nyílt ülésén hozott határozatai: A Képviselő-testület 2009. január 26-án nyílt ülésén hozott határozatai: 1/2009.(I.26.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a meghívóban szereplő napirendi pontokat

Részletesebben

A Képviselő-testület 2009. május 28-i rendkívüli ülésén hozott határozatok:

A Képviselő-testület 2009. május 28-i rendkívüli ülésén hozott határozatok: A Képviselő-testület 2009. május 28-i rendkívüli ülésén hozott határozatok: 221/2009. (V.28.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, elfogadja a meghívóban szereplő napirendi

Részletesebben

A Képviselő-testület március 10-i ülésén hozott határozatok:

A Képviselő-testület március 10-i ülésén hozott határozatok: A Képviselő-testület 2012. március 10-i ülésén hozott határozatok: 1/2012. (III. 10.) együttes határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete és Áporka Község Önkormányzatának

Részletesebben

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. szeptember 1o-i rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. szeptember 1o-i rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. szeptember 1o-i rendkívüli üléséről Helye: Kiskunlacháza Nagyközség Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Ideje: 2oo8. szeptember 1o. 19 órai kezdettel Jelen vannak:

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 101/2009. (IX. 24.) önkormányzati testületi határozat elfogadja a polgármesteri jelentést azzal a kiegészítéssel, hogy az önkormányzat csatlakozik Tetétlen Önkormányzatának kezdeményezéséhez, és támogatja

Részletesebben

A Képviselő-testület 2010. június 21-i rendkívüli ülésén hozott határozatai:

A Képviselő-testület 2010. június 21-i rendkívüli ülésén hozott határozatai: A Képviselő-testület 2010. június 21-i rendkívüli ülésén hozott határozatai: 196/2010. (VI. 21.) számú határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, elfogadja a napirendi pontokat

Részletesebben

A Képviselő-testület szeptember 25-i ülésének határozatai

A Képviselő-testület szeptember 25-i ülésének határozatai A Képviselő-testület 2014. szeptember 25-i ülésének határozatai 340/2014.(IX.25.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a zárt ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének elfogadja

Részletesebben

A Képviselő-testület február 4- i nyílt ülésén hozott határozatai:

A Képviselő-testület február 4- i nyílt ülésén hozott határozatai: A Képviselő-testület 2013. február 4- i nyílt ülésén hozott határozatai: 10/2013. (II. 04.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja Gerecz

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma:162/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére Jelentés a lejárt

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület május 19. napján megtartott soros zárt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület május 19. napján megtartott soros zárt ülésének jegyzőkönyvéből 184/2016. (V. 19.) Kt. határozat Tárgy: Pillér Takarékszövetkezet együttműködési ajánlata megtárgyalta Pongrácz Tamás ad-hoc bizottsági elnök Pillér Takarékszövetkezet együttműködési ajánlata tárgyú előterjesztését

Részletesebben

A Képviselő-testület április 26-i ülésének határozatai

A Képviselő-testület április 26-i ülésének határozatai A Képviselő-testület 2016. április 26-i ülésének határozatai 132/2016.(IV.26.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyílt ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének elfogadja

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete február 23-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete február 23-i ülésének jegyzőkönyvéből 24/2012. (II. 23.) önkormányzati testületi határozat az önkormányzat saját bevételeit és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit bemutató középtávú tervet elfogadja. Határidő:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 226/2011. (X. 26.) Kt. hat. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. október 26-ai ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

Kivonat Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 9-én tartott rendkívüli üléséről készített jegyzőkönyvből

Kivonat Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 9-én tartott rendkívüli üléséről készített jegyzőkönyvből 95/2011. (VIII.09.) számú képviselő-testületi határozat Garay János Általános Iskola és AMI alapító okiratának módosítása 1.) Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Szekszárd Megyei

Részletesebben

K I V O N A T. 5/2015.(II.09.) számú képviselő-testületi határozat

K I V O N A T. 5/2015.(II.09.) számú képviselő-testületi határozat 5/2015.(II.09.) számú képviselő-testületi határozat Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A. -ában foglaltakra figyelemmel a község saját bevételeinek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 2016. május 30. napján 19 óra 00 perckor tartott ülésének könyvéből. az alábbi napirendeket fogadta el: 56/2016. (05.30.) számú határozat (Napirendek elfogadása) 1) Beszámoló a Kistérségi Családsegítő

Részletesebben

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 296/2014.(XII.18.) sz. határozat: Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

Képviselő-testületének 2009. január 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Képviselő-testületének 2009. január 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

5/2011.(I.18.)HÖ. sz. határozat

5/2011.(I.18.)HÖ. sz. határozat 5/2011.(I.18.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete az új Bölcsőde létesítésének közbeszerzési eljárása kapcsán felállítandó Közbeszerzési Munkacsoport külső tagjának megválasztja

Részletesebben

36/2008. (III. 27.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Önkormányzata az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót elfogadja. Határidő: azonnal

Részletesebben

66/2011. (VI. 30.) önkormányzati testületi határozat hozzájárul és támogatja, hogy az E.ON Hungária csoport tagvállalatai és szerződéses partnerei Püspökladány település közvilágítási hálózatán a jövőbeni

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja. 2011. szeptember 29-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja. 2011. szeptember 29-i ülésének jegyzőkönyvéből 93/2011. (IX. 29.) önkormányzati testületi határozat kinyilvánítja azon szándékát, hogy 2012. január 1. napjától az 1. számú melléklet szerinti együttműködési megállapodást köt a Napfényes Támogató Szociális

Részletesebben

180/2012. (IX.18.) számú határozat a két ülés közötti fontosabb intézkedésekről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

180/2012. (IX.18.) számú határozat a két ülés közötti fontosabb intézkedésekről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai a 2012. 09.18. -i testületi ülésről: 179/2012. (IX.18.) számú határozat napirendre tett javaslatot. 180/2012. (IX.18.) számú határozat a két

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2016. szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Napirend 1. pontja: Beszámoló a 2016. évi költségvetés I. félévi

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-6/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

A Képviselő-testület 2oo8. május 3o-i Kunépszolg Kft taggyűlésén hozott határozatai:

A Képviselő-testület 2oo8. május 3o-i Kunépszolg Kft taggyűlésén hozott határozatai: A Képviselő-testület 2oo8. május 3o-i Kunépszolg Kft taggyűlésén hozott határozatai: 224/2008.(V.3o.) határozat a napirendi pontokat az alábbiak szerint: 1., Javaslat Feith Zsolt ügyvezető megbízásának

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről.

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről. JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről. Időpontja: 2013. augusztus 22. 19:20 órai kezdettel Helye: Kiskunlacháza Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: polgármester Dr.

Részletesebben

A Képviselő-testület 2010. szeptember 2-i ülésén hozott határozatok:

A Képviselő-testület 2010. szeptember 2-i ülésén hozott határozatok: A Képviselő-testület 2010. szeptember 2-i ülésén hozott határozatok: 243/2010. (IX. 02.) számú határozat Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a tárgyalandó napirendi pontokat

Részletesebben

136/2016. (IX.29.) Kt. határozat

136/2016. (IX.29.) Kt. határozat 136/2016. (IX.29.) Kt. határozat Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. szeptember 29-i testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el: 1. A Közösen érted Nagyszentjános

Részletesebben

A Képviselő-testület november 3-i ülésének határozatai

A Képviselő-testület november 3-i ülésének határozatai A Képviselő-testület 2015. november 3-i ülésének határozatai 303/2015.(XI.03.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyílt ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének elfogadja

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére Iktatószám: 4/ 21- /2015. Tárgy: Vegyes ügyek. ELŐTERJESZTÉS Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére Előterjesztő: Szabó László polgármester Az

Részletesebben

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.)

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) Szám Tárgy 2010 1/2010. (I. 29.) Jegyzőkönyv hitelesítő 2/2010. (I. 29.) Gyepmesteri Társuláshoz való csatlakozás-

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

2013. évi 20. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. október 29-én megtartott rendkívüli üléséről készült

2013. évi 20. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. október 29-én megtartott rendkívüli üléséről készült 2013. évi 20. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

2009. évi munkaterv.

2009. évi munkaterv. 2009. évi munkaterv. Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a 2008. évi munkaterve alapján napirendre tűzte a 2009. évi munkaterv elfogadását. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Gazdasági, Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság 2004. december 13. (hétfő) 17 óra Oktatási, Kulturális és Közművelődési Bizottság 2004. december 14. (kedd) 15,30 óra

Részletesebben

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. ÉVI X. JEGYZŐKÖNYVE 2009. SZEPTEMBER 15 I ÜLÉSÉRŐL j e g y z ő k ö n y v Készült Szécsényfelfalu Önkormányzat Képviselő- testületének 2009.

Részletesebben

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1.. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA könyvéből: 261/2012. (XII.19) sz. képviselő-testületi határozat: 1.) A képviselő-testület elfogadja a két ülés között történtekről szóló beszámolót. 2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert

Részletesebben

Határozatok 2012.09.07. 09.17.

Határozatok 2012.09.07. 09.17. Határozatok 2012.09.07. 09.17. 141/2012.(XI.07.) sz. Önk. határozat: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tenkesvíz Kft. víziközmű üzemeltetésére vonatkozó megállapodását az előterjesztéssel

Részletesebben

1/2015. (I. 13.) Kt. határozat

1/2015. (I. 13.) Kt. határozat rendkívüli ülésének könyvéből: 1/2015. (I. 13.) Kt. határozat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának a DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 azonosító számú, Dél-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 27/2012. (III. 28.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. március 28-ai ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI HATÁROZATTÁRA

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI HATÁROZATTÁRA HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI HATÁROZATTÁRA Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(I.29.) számú határozata - Szándéknyilatkozat a 2014-2020 közötti vidékfejlesztési

Részletesebben

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének október 01-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének október 01-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 01-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 130/2015. (X.01.) Önkormányzati számu határozata:

Részletesebben

Határozat kivonat. Készült Kópháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének április 26-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Határozat kivonat. Készült Kópháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének április 26-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. nyílt ülésének könyvéből. 48/2016.(IV.26.) számú határozata Napirend előtt: Beszámoló a képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról N A P I R E N D : 1. Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervére Előterjesztő: Tóth József polgármester Előkészítő: dr. Váliné Antal Mária

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u. 59. 18-A/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 6-án 18.30 órai kezdettel a Bezi Községházban tartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

A Képviselő-testület 2014. február 5-i ülésének határozatai

A Képviselő-testület 2014. február 5-i ülésének határozatai A Képviselő-testület 2014. február 5-i ülésének határozatai 10/2014.(II.05.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyílt ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének elfogadja dr.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend: 3./ Javaslat a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet és szöveges beszámoló elfogadására

Jegyzőkönyv. Napirend: 3./ Javaslat a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet és szöveges beszámoló elfogadására Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 26-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

KIVONAT. 31/2016. (III.22.) PJÜT bizottsági határozat

KIVONAT. 31/2016. (III.22.) PJÜT bizottsági határozat Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2351 Alsónémedi, Fő út 58. KIVONAT Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottságának 2016. március 22-én megtartott

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-7/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 14-i rendkívüli ülésén 147/2015.(V.14.) számon a következő határozatot hozta

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 14-i rendkívüli ülésén 147/2015.(V.14.) számon a következő határozatot hozta 2015. május 14-i rendkívüli ülésén 147/2015.(V.14.) számon 147/2015.(V. 14.) SZÁMÚ HATÁROZATA A képviselő-testület napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 1./ Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája

Részletesebben

dr. Galambos Eszter, a JÜB elnöke Gerecz Attila, a PÜF elnöke 3. A volt szovjet repülőtér értékesítése tárgyában hozott határozatok visszavonása

dr. Galambos Eszter, a JÜB elnöke Gerecz Attila, a PÜF elnöke 3. A volt szovjet repülőtér értékesítése tárgyában hozott határozatok visszavonása A 2013. szeptember 12-i ülés határozatai 341/2013.(IX.12.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja dr. Vancsura Tamás képviselő személyét.

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai 51/2011. (IV. 12.) számú Képviselő-testületi határozat Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én,

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által június 07-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által június 07-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2351 Alsónémedi, Fő út 58. K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2016. június 07-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: Kálmán), távol lévő 3 fő (Kismoni László, Pintér Attila, Selyem József) megalkotta az 5/2014. (IV.1.) önkormányzati

Részletesebben

A Képviselő-testület 2009. április 28-i ülésén hozott határozatai:

A Képviselő-testület 2009. április 28-i ülésén hozott határozatai: A Képviselő-testület 2009. április 28-i ülésén hozott határozatai: 166/2009. (IV.28.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete és Áporka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 47/2011. (III. 30.) Kt. hat. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. március 30-ai ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű

Részletesebben

MEZŐCSÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÉVI MUNKATERVE

MEZŐCSÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÉVI MUNKATERVE MEZŐCSÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2016. ÉVI MUNKATERVE Záradék: Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Munkatervet a 246/2015. (XII. 14.) határozatával fogadta el. 2016. január

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 5 fő képviselő jelen van.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 5 fő képviselő jelen van. 151 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2013. május 16. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Héri Viktor Hercegfalvi Frida Palsics

Részletesebben

145/2013. (XII.11.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása

145/2013. (XII.11.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása 145/2013. (XII.11.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása H A T Á R O Z A T Tiszasziget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítása (Írásbeli előterjesztés)

Jegyzőkönyv. 1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítása (Írásbeli előterjesztés) Jegyzőkönyv Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 23-án 10 00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Zöldág János alpolgármester Borsik Imre képviselő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

A Képviselő-testület 2oo9. február 16-i ülésén hozott határozatai:

A Képviselő-testület 2oo9. február 16-i ülésén hozott határozatai: A Képviselő-testület 2oo9. február 16-i ülésén hozott határozatai: 33/2009.(II. 16.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az alábbi napirendi

Részletesebben

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 5 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 223/2015. (IX.30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. szeptember 30-i ülés módosított napirendi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. szeptember 13.-i ülésére Tárgy: KEOP-7.2.4.0.B kódszámú pályázat közbeszerzés bonyolító megbízási szerződés módosítása Előadó:

Részletesebben

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazat alapján az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazat alapján az alábbi határozatot hozta: Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2351 Alsónémedi, Fő út 58. K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2017. január 18-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

A Képviselő-testület január 25-én hozott határozatai:

A Képviselő-testület január 25-én hozott határozatai: A Képviselő-testület 2010. január 25-én hozott határozatai: 1/2010. (I. 25.) határozat Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a meghívóban szereplő napirendi pontokat az alábbiak

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére Tárgy: Döntési javaslatok az Enying város önkormányzati épületeinek

Részletesebben

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 szeptember 25-i soros nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből:

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 szeptember 25-i soros nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből: 2012 szeptember 25-i soros nyílt testületi ülésének könyvéből: 191/2012. (IX.25.) Kt. 2012. évi költségvetésének I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról Képviselő-testülete az önkormányzat

Részletesebben

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2014.(V.22.) képviselő-testületi határozata

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2014.(V.22.) képviselő-testületi határozata 61-22/2014.Apát 17/2014.(V.22.) képviselő-testületi határozata Apátistvánfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi Választási Bizottság póttagjaivá választja Domján László Apátistvánfalva,

Részletesebben

Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (I. 9.) öh. határozata Napirend elfogadása

Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (I. 9.) öh. határozata Napirend elfogadása Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (I. 9.) öh. határozata Napirend elfogadása 1. A dömösi 725 hrsz-ú önkormányzati ingatlan bérlésével kapcsolatos döntés Előterjesztő: Herman Jenőné

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 12/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. október 24-én 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/566-9/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2016.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: dr. Varga Tibor jegyző Előterjeszti:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. október 29-i ülésre

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. október 29-i ülésre ELŐTERJESZTÉS e 2007. október 29-i ülésre Tárgy: A 42/2007.(II.15.) Kt. számú határozat módosítása Előadó: Ottó Péter Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 7 fő képviselő jelen van.

A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 7 fő képviselő jelen van. 51 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2012. február 29. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Cseh Béla Héri Viktor Nádasdi Frida Palsics

Részletesebben

Kivonat! Szám: IV/B/20-11/2016.

Kivonat! Szám: IV/B/20-11/2016. Kivonat! Szám: IV/B/20-11/2016. 219/2016. (VIII.17.) határozata a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. szétválása útján létrejött Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft. működésével kapcsolatos alapító-tulajdonosi

Részletesebben

Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület május 5-i rendkívüli ülésének napirendi pontjaihoz

Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület május 5-i rendkívüli ülésének napirendi pontjaihoz Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület 2011. május 5-i rendkívüli ülésének napirendi pontjaihoz Rendeletek: - A települési képviselő, a bizottsági elnök és a bizottsági tag tiszteletdíjáról, természetbeni

Részletesebben

Kivonat! Szám: IV/B/20-10/2016.

Kivonat! Szám: IV/B/20-10/2016. Kivonat! Szám: IV/B/20-10/2016. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 209/2016. (VII.12.) határozata megbízási szerződés megkötéséről mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátására

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési

Részletesebben

KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9330 KAPUVÁR, Fő tér 1. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE : 96/ , Fax: 96/

KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9330 KAPUVÁR, Fő tér 1. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE : 96/ , Fax: 96/ KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9330 KAPUVÁR, Fő tér 1. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE : 96/596-001, Fax: 96/596-005 E-mail: polgarmester@kapuvar.hu 3. napirendi pont: Tárgyalja: Minden bizottság Javaslat Kapuvár

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület december 17-i testületi ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület december 17-i testületi ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. polgarmester@balatonfured.com Szám: 1/367- /2015. Előkészítő: dr. Tárnoki Richárd/Harsányiné dr. Tóth Beáta

Részletesebben

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. Tét Város Önkormányzat Képviselő testülete 150/2013. (IX. 25.) határozata: a 2013. szeptember 25-i nyilvános ülés napirendi pontjait elfogadja az alábbiak alapján: - Lejárt határidejű

Részletesebben

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról.

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-7/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. május 28-án (kedden) 15.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület 2012. május 24-i rendkívüli ülésének napirendi pontjaihoz

Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület 2012. május 24-i rendkívüli ülésének napirendi pontjaihoz Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület 2012. május 24-i rendkívüli ülésének napirendi pontjaihoz 1. számú előterjesztés Az egyes önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek hatályon kívül

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 10. számú jegyzőkönyve (2011. SZEPTEMBER 28.) Határozatok: 95/ /2011. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 10. számú jegyzőkönyve (2011. SZEPTEMBER 28.) Határozatok: 95/ /2011. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 10. számú jegyzőkönyve (2011. SZEPTEMBER 28.) Határozatok: 95/2011. 98/2011. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben