Emlékeztető a Gazdaságfejlesztési Operatív Programok Monitoring Bizottság június 7-én tartott üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Emlékeztető a Gazdaságfejlesztési Operatív Programok Monitoring Bizottság 2012. június 7-én tartott üléséről"

Átírás

1 Emlékeztető a Gazdaságfejlesztési Operatív Programok Monitoring Bizottság június 7-én tartott léséről Helyszín: Tiszafred, Hotel Balneum Jelen voltak: Szavazati joggal jelenlévő tagok: Siba Ignác Lucza Vilmos Kovács-Nagy Rita Prohászka Tamás Koncz Krisztián Ádám Sándor Dr. Farkas István h. Földiák Gergely Varga Ferenc Szendrey Silvia Sasvári Csaba Wimmer István Dr. Dancsó Józsefné dr. Soós Ilona Mária Kompaktor Emília Dr. Éri Vilma Hegedűs István Kuszák Miklós Nemzeti Fejlesztési Minisztérium; Elektronikus Hírközlés, Posta és Információs Társadalomfejlesztési Főosztály NFM, Fejlesztési Koordinációs Főosztály VM, Stratégiai Főosztály VM, Környezeti Fejlesztéspolitikai Főosztály NGM, Foglalkoztatási Programok Főosztály NGM, EU Költségvetési Kapcsolatok Főosztálya NGM, KKV-fejlesztési Főosztály Joint Venture Szövetség Magyar Iparszövetség NGTT Gazdaság Képviselői Oldal NGTT Munkavállalói oldal Magyar Kereskedelmi és Iparkamara A Környezet és Természetvédő Társadalmi Szervezetek Országos Találkozója Lungo Drom Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége Tanácskozási joggal jelenlévő tagok: Barta E. Gyula h. Fehér József Vingelman József Sohajda Zsófia Matlag Attila Szász Ágnes Tiszolczky Andrea Dr. Nikodémus Antal Dr. Joerg Lackenbauer Szabó Zoltán Kelemen Csaba MAG Zrt. MV Zrt. EUTAF EUTAF Igazoló Hatóság, Magyar Államkincstár Igazoló Hatóság, Magyar Államkincstár Nemzetgazdasági Minisztérium, Innovációs és K+F Főosztály EC, DG Regional Policy, Unit I4 NGM, EU Költségvetési Kapcsolatok Főosztálya Nemzeti Fejlesztési Minisztérium; Elektronikus Hírközlés, Posta és Információs Társadalom-

2 fejlesztési Főosztály További résztvevők: Dr. Lengyel Attila Kalfman Petra Szép Péter Bíró Eszter Dr. Novák Csaba Szabó Anita Bendó Zoltán Bocskov Jordanov Jordán Csomor Zsuzsanna Csuport Tamás Dr. Hegyi Fatime Dr. Kabai Anikó Dr. Oravecz László Dr. Szohár Ferenc Floruta Zsuzsanna Gaszler Annamária Karsai Tamás Koscsó Attila Maurer Anita Poldauf Éva Szabó Krisztina Júlia Szemző György Sinka Gergely ÁSZ Deloitte Deloitte MAG Zrt. MAG Zrt. MAG Zrt. NFÜ, KoR IH A bizottság lésén egyéb elfoglaltság miatt nem tudtak megjelenni: Varga Mihály Miniszterelnökség Szavazati joggal rendelkező tagok: Szöllősiné Földesi Erzsébet Tóth Herta Mozgássérltek Budapesti Egyeslete (Országos Fogyatékosgyi Tanács) Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács Tanácsadási joggal rendelkező tagok: Csizmár Zsuzsanna Nemzetgazdasági Minisztérium, Államháztartási Belső Kontrollok Főosztály Megfigyelők: Dr. Rákossy Balázs Dr. Peredy Zoltán Miniszterelnökség Nemzeti Innovációs Hivatal 2

3 Kamarás Gábor Székely Szabolcs NGM, Közszolgáltatási Közzemi Költségvetési Főosztály European Investment Bank Az lés menete: Siba Ignác főosztályvezető úr tisztelettel köszöntötte a résztvevőket. Tájékoztatásul elmondta, hogy Varga Mihály elnök úr kormányzati teendői miatt nem tud jelen lenni az lésen, ezért távollétében a GfP IH főosztályvezetője vezeti le az lést. Siba Ignác megkérte a jelenlévőket, hogy szíveskedjenek aláírni a jelenléti ívet. Megállapította továbbá, hogy a Bizottság határozatképes. A 19 szavazati joggal rendelkező tagból 16 képviseltette magát az lésen. Az emlékeztető hitelesítésére a kormányzati oldalról Kovács-Nagy Ritát, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Fejlesztési Koordinációs Főosztály osztályvezetőjét, civil oldalról pedig Szendrey Silviát, Joint Venture Szövetség igazgatóját kérte fel. A hitelesítőket akadályoztatásuk esetén a kormányzati oldalról Prohászka Tamás, a Vidékfejlesztési Minisztérium munkatársa, civil oldalról Kuszák Miklós, a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége delegáltja helyettesíti. Felhívta a résztvevők figyelmét, hogy az lésről hangfelvétel készl, illetve kérte, hogy a felszólalók használják a mikrofonokat és a hozzászólásaik előtt a könnyebb nyomonkövetés érdekében mutatkozzanak be. Főosztályvezető úr ezután az alábbi napirendi pontokat javasolta: 1. A GfP MB november 22-i lés emlékeztetőjének jóváhagyása 2. A MB Ügyrend módosítása (a 4/2011 Korm. Rendelet alapján), a tagságban bekövetkezett változások 3. Tájékoztató a GOP előrehaladásáról - Előrehaladás, jövőbeni tervek, új kiírások - A kifizetés gyorsítása érdekében tett lépések 4. A GOP évi Éves Végrehajtási Jelentés elfogadása 5. Tájékoztató a GAP analízis eredményeiről 6. Beszámoló a Horizontális Albizottság évi léséről 7. A GVOP zárás státusza 8. Tájékoztató az Éves Ellenőrzési Jelentésről 9. Egyéb Miután a napirendre vonatkozóan kiegészítő javaslattal senki nem élt, Siba Ignác kérte a tagokat a fenti napirendi pontok elfogadására. 3

4 A Monitoring Bizottság a napirendi pontokat egyhangúan elfogadta. 1/2012. (VI.07.) GfP MB határozat: A GfP Monitoring Bizottság a napirendet elfogadta. Ezt követően a Bizottság rátért a napirendi pontok tárgyalására. 1. napirendi pont: A GfP MB november 22-i lés emlékeztetőjének jóváhagyása Siba Ignác felhívta a résztvevők figyelmét, hogy a Monitoring Bizottság november 22- i lésének hitelesített emlékeztetője kiosztásra, illetve az lést megelőzően elektronikus formában megkldésre kerlt. Siba Ignác elmondta, hogy észrevétel nem érkezett az Emlékeztetővel kapcsolatban. Kérte, hogy a tagok hagyják jóvá az Emlékeztetőt. Az Emlékeztető egyhangúan elfogadásra kerlt, ezt követően főosztályvezető úr lezárta a napirendi pontot. 2/2012. (VI.07.) GfP MB határozat: A GfP Monitoring Bizottság a november 22-i lésről készített emlékeztetőt jóváhagyta. 2. napirendi pont: A MB Ügyrend módosítása (a 4/2011 Korm. Rendelet alapján), a tagságban bekövetkezett változások Siba Ignác felkérte Dr. Oravecz Lászlót, a GfP IH főosztályvezető-helyettesét, hogy ismertesse az Ügyrend módosításával kapcsolatos tudnivalókat. Dr. Oravecz László elmondta, hogy a módosított Ügyrend tervezet a tagoknak a meghívóval egytt kikldésre kerlt, melyben a 4/2011 Korm. rendelet módosulásával érintett részek átvezetésre kerltek. Egyrészt nevesítve lett a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács az Ügyrendben, másrészt kikerltek a tagok köréből a - tanácskozási joggal rendelkező - regionális fejlesztési tanácsok, miután megszűntek és regionális fejlesztési fórumok jöttek létre. Kompaktor Emília kérdésére megerősítést nyert, hogy az átvezetett változások nem érintik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarát, az Ügyrend mellékletében továbbra is a szavazati jogú tagok között szerepel. A Monitoring Bizottság az Ügyrend módosítását egyhangúan elfogadta. Több kérdés és észrevétel nem volt, Siba Ignác lezárta a napirendi pontot. 3/2012. (VI.07.) GfP MB határozat: A GFP Monitoring Bizottság a Monitoring Bizottság Ügyrendjének módosítását jóváhagyta. 4

5 3. napirendi pont: Tájékoztató a GOP előrehaladásáról A GfP IH főosztályvezetője tájékoztatást adott az OP előrehaladásáról, kérte, hogy ha bármi kérdés felmerlne az előadása alatt, nyugodtan tegyék fel közben is. Siba Ignác előadásában az alábbiakról számolt be. A GOP egy nagyságrendileg 900 milliárd Ft-os program, 700 milliárd Ft vissza nem térítendő és 200 milliárd Ft visszatérítendő támogatással. A prezentáció adatai az április 30-i számokat tartalmazzák: a támogatásban részeslt pályázók közl összesen nyertessel kerlt sor a támogatási szerződés aláírására, közel 490 milliárd Ft értékben. Több mint 300 milliárd Ft-ot fizettek ki kedvezményezett részére, amelyből 63,7 milliárd Ft a visszatérítendő támogatás. a pályázati rendszer mindezzel közel milliárd Ft beruházás megvalósulását tette lehetővé az OP-n bell, a as időszak eddigi szakaszában. A program alapvetően a mikro-, kis- és középvállalkozások támogatását célozta meg, fontos, hogy az összes kedvezményezett 98%-a ebből a kategóriából kerl ki. A K+F+I támogatások (277 milliárd Ft) 21%-a ment ki támogatásként végső kedvezményezettekhez, 41%-ra van hatályos szerződés és kb. 44%-ra van érvényes támogatási döntésnk, a számok napról napra nőnek. Az innováció ösztönzése hozzájárul a vállalkozások fejlesztéséhez. A hosszabb futamidejű projektek miatt hosszabb az átfutási idő a 1. prioritásban. Az ELI szegedi szuperlézer projekt is ebbe a prioritásba tartozik, 60 milliárd Ft lett rá allokálva, de hatályos szerződés, érvényes támogatás erre még nincsen. A 2. prioritás mindig is a legnépszerűbb volt a vállalkozások körében, 368 milliárd Ft-nyi forrással, melynek 45%-a már ki is van fizetve. Nagyságrendileg az összeg ¾-ére van hatályos szerződés és kicsit több mint 80%-ára van érvényes támogatási szerződés. (Ezek a számok a visszalépetteket nem tartalmazzák.) Ebben a prioritásban a bruttó összeg nagyjából már 100%-nál tart, vagyis kb. 17%-nyi projekt valamilyen oknál fogva nem tudott megvalósulni. A 3. prioritás, a modern zleti környezet fejlesztése viszonylag kis prioritás (63 milliárd Ft), 19% van kifizetve, 40%-ra van hatályos szerződés, és érvényes támogatási döntés egyaránt. 5

6 Most lett kiírva a körzethálózati fejlesztés 20 milliárd forinttal, mely növelni fogja az abszorpciót. A 4., pénzgyi eszközök prioritás esetében a hatályos szerződés a közvetítőkkel kötött szerződést jelenti. A végső kedvezményezettekhez a prioritás 31%-a kerlt kifizetésre. Az új kockázati tőke program napokon bell kiírásra kerl 10 új alappal a meglévő 7 alap mellé. A Jeremie támogatások kihelyezése jelentős gyorsulást mutat A vissza nem térítendő támogatások esetében (1-3. prioritás) az év végéig 1003 milliárd Ftnyi igény jelenik meg nagyságrendileg, ebből 610 milliárd Ft-t fogunk jóváhagyni valószínűleg, a jelenlegi trend alapján. A kifizetés év végére várhatóan eléri legalább a 300 milliárd Ft-ot. Le nem kötött forrás az OP-ban nagyságrendileg 100 milliárd Ft lesz. Kötelezettségvállalás az ÚSZT-ben: tavaly 102 milliárd Ft, idén 74 milliárd Ft április végéig, 2012 végére 220 milliárd Ft. Cél a teljes rendelkezésre álló forrás felhasználása. A kifizetések gyorsítása az Irányító Hatóság és a Közreműködő Szervezet elsőrendű feladata. Minden rendelkezésre álló erőt a kifizetésekre kell koncentrálni. Az idei terveket már teljesítettk, de potenciális forrásvesztés áll fenn az n+3-ról n+2 szabályra való áttérés miatt, jövő év végéig kettő addicionális évet ki kellene fizetni, mely nagyon komoly feladat. Az OP vége felé ezek a szabályok plusz terheket jelentenek mind az Irányító Hatóságra, mind a közreműködő szervezetre és forráskezelő szervezetre nézve, hogy a kifizetések megvalósuljanak. Új kiírások az 1. prioritásban: Megjelent felhívás: Innováció a fogászatban Jóváhagyás alatt lévő felhívások: Beszállítói programok Innovációs és technológiai parkok, valamint fejlesztési központok támogatása K+F+I ernyőprojektek támogatása Felfedező kutatások eszköz beruházási támogatása Innováció menedzsment szakértők és tanácsadók képzésére Innovációs tanácsadó és támogató szolgáltatások igénybevételének támogatása mikro-, kis- és középvállalkozások részére Tervezett változások: Támogatási mértékek növelése 6

7 Konzorcium esetén nem gazdasági tevékenységet végző kutatási szervezetek támogatási mértékének növelése 100%-ra Kötelező vállalások enyhítése Egyszerűsített értékelési rendszer (innovációs potenciál, stb.) Regionális beruházási jogcím által engedett maximum támogatási mértékek Bizonyos KKV-k 1 lezárt zleti évvel is pályázhatnak Létszámtartási kötelezettség helyébe K+F létszámtartás kerl Agrár innovációs KKV pályázat indítása Mikrohiteles pályázat kiterjesztése innovatív cégekre Új kiírások az 2. prioritásban: Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahely teremtési képességének támogatása Tervezett keretösszeg: 9 milliárd Ft Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 1 millió Ft, maximum 20 millió Ft Az elnyerhető támogatás mértéke maximum 50 % Amennyiben a projekt keretében teremtett munkahelyek legalább 50 %-a fiatal álláskeresőkkel kerl betöltésre további 10% bónusz érhető el Új kiírások az 3. prioritásban: Szélessávú körzethálózati fejlesztések támogatása Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban Megváltozott munkaképességű személyek integrációja a munkaerőpiacon Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban Női munkavállalók, GYES / GYED-ről visszatérők a munkaerőpiacon Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban Romák integrációja a munkaerőpiacon KKV-k a piacon Változások a Jeremie programban (4. prioritás): Kombinált Mikrohitel Projekt összköltség növelése 10 millió Ft-ról 20 millió Ft-ra Új Széchenyi Viszontgarancia Program 7

8 A garanciaszervezetek által 80%-os garancia mögé 85%-ot viszontgarantál az alapkezelő 2011 októberétől a kombinált folyamatok jórészt erre a termékre éplnek (Kombinált Hitel Garanciával termék) Portfoliógarancia Program Új struktúra Új Kockázatitőke Program május-június két új tender kiírása Tőke biztosítása kezdő innovatív vállalkozások számára Kombinált Mikrohitel program előrehaladása: A Kombinált Mikrohitel pályázatok közvetítők részére (GOP /2) 20 milliárd Ft kerettel, a Mikrovállalkozások fejlesztése (GOP /M) pályázatok 15 milliárd Ft kerettel kerltek meghirdetésre; A I. negyedévében 10% önerő mellett 1-8 millió Ft-tal hitellel, és 1-4 millió Ft vissza nem térítendő támogatással meghirdetett konstrukció támogatásainak felső határa 2012-től 20 és 10 millió Ft-ra emelkedett; A szövetkezeti hitelintézetek is bekerltek a közvetítői körbe; A közvetítői pályázati kiírás áprilisban felfggesztésre kerlt. Több közvetítő nem akkreditálható. Az GOP kombinált mikrohitel konstrukcióra már akkreditált pénzgyi közvetítők azonban egyablakos rendszerben továbbra is befogadják a kérelmeket; A programra április végéig 2933 pályázat érkezett be, amelyből 1698-an nyertek; A folyósított összeg 1,5 milliárd Ft vissza nem térítendő támogatást és 5,1 milliárd Ft hitelt tesz ki. Siba Ignác elmondta, hogy vállalkozásméret szerinti bontásban az látszik, hogy a támogatottak 75%-a KKV, a legtöbb forrás a mikro-, és kisvállalkozásokhoz jutott, a regionális bontást tekintve pedig az látszik, hogy az alföldi régiók részesltek több támogatásban, és Dél-Dunántúl továbbra is lemaradást mutat. A 4. prioritás esetében a források eloszlása egyenletes, a Jeremie támogatások az 5000 fő alatti telepléseken is elérhetőek, gyakorlatilag az egész ország le van fedve a rendszerrel. Felkészlés a következő programozási időszakra: Visszatérítendő források szerepének növekedése A nagyvállalatok támogathatóságának kérdése Innováció szerepének felértékelődése 8

9 Kombinált termékek előtérbe helyezése Operatív programok közötti támogatások kidolgozása A vissza nem térítendő források szerepének csökkenése Támogatások fókuszáltan a KKV-k versenyképességének javítását kell, hogy szolgálják Klaszteresedés továbbra is a középpontban marad További tervek: Visszatérítendő források Garanciaprogramok újraindítása Második Kockázati Tőke Program elindítása Mikrohitel Program további gyorsítása Közvetítők ellenőrzése Vissza nem térítendő források Nagyobb hangsúly a horizontális célok elérésén; esélyegyenlőségi célcsoportoknak pályázat Innováció-tudatos látásmód erősítése; IMP3rove Magyar beszállítói versenyképesség növelése; beszállítói pályázat Nagy kapacitású internetelérés biztosításának támogatása Körzethálózati fejlesztések Science parkok Kihívások: Likviditás szűke Növekvő abszorpciós nyomás Következő programozási időszak új fókuszai Erős verseny a többi közép-európai állammal N+2 probléma / forrásvesztés Konvergencia régiók szerepének hangsúlyozása Lehetőségek: A megfelelő K+F pályázatok kiválasztása Fókuszált programokkal a gyorsabb gazdaságélénkítésért JEREMIE programok gazdaságélénkítő hatása Megfelelő programokkal a munkahelyteremtés elősegítése Átlátható támogatások Kifizetések gyorsítása Szkséges: 9

10 Megfelelő támogatottság itthon és Brsszelben Kormányzati támogatás szkséges a célok megvalósításához A megfelelő humán erőforrás megtartása Egyttműködés és egyeztetés a szereplők között Előadását követően Siba Ignác megkérte a résztvevőket, hogy tegyék fel kérdéseiket az elhangzottakkal kapcsolatban. Dr. Nikodémus Antal megköszönte a színvonalas előadást. Elmondta, hogy a konvergencia vs. központi régió problematikánál a K+F prioritásban egyrészt valóban számolni kell a hosszabb futamidővel, másrészt a hazai K+F térszerkezete is megerősíti a központi régióval kapcsolatos dilemmát. A fővárosi koncentráció miatt ezen prioritás abszorpciója eleve hátránnyal indul a többihez viszonyítva. Ez a Bizottság felé is egyfajta zenet, szkséges lenne figyelembe venni ezt a szerkezeti problémát, illetve világszínvonalú projektek esetében szerencsés lenne, ha önmagában az elhelyezkedés nem jelentene problémát, ha adott esetben a központi régióban találhatóak. Ez egy tipikus regionális probléma, más országokat is érint. Dél-Dunántúl jellemzően aprófalvas, Nyugat-Dunántúl is, a földrajzi adottság is hozzájárul a kimutatott eredményekhez. Támogatandók a kombinált konstrukciók, de a K+F esetében a humán ráfordítás és kapacitás is fontos lenne, pl. kevés K+F értékelő van, az innovációt tekintve nagy a humán elmaradás, így az innovációra eleve korlátozottan számíthatunk. Ez is nagy kihívás. Ezt követően Varga Ferenc érdeklődött, hogy a tervezett pályázati kiírások mikorra várhatóak. A prioritásokért felelős főosztályvezető-helyettes, Dr. Kabai Anikó válaszában elmondta, hogy az elhúzódás oka egyrészt, hogy több esetben volt szkség Akcióterv módosításra, másrészt hosszabb egyeztetésre volt szkség a Támogatásokat Vizsgáló Irodával. Az érintett kiírásoknak nincsen elődje sem, így az IH nem rendelkezik korábbi tapasztalatokkal. A jóváhagyatás egy informatikai rendszer révén a minisztériumokon keresztl megy, a végleges verziók ebben a rendszerben már feltöltésre kerltek. Előreláthatólag júniusban meg fognak tudni jelenni a kiírások, az NFM jóváhagyásától fggően. Novák Csaba megerősítette, hogy az Európai Bizottsággal folytatott tárgyalások és a következő OP egyik legfontosabb eleme lesz a nagyvállalatok kérdése. Fontos kiemelni azt is, hogy Magyarország kb. 700 millió eurót allokált a Jeremie programra, ami kiemelkedően magas a környező országokhoz képest. Nehéz lesz azt felhozni Magyarországgal szemben, hogy ez a szint nem elégséges. Magyarország ezen a terleten egészen kiemelkedő és elől jár. Dr. Joerg Lackenbauer többek között megköszönte az elhangzott előadást a GOP előrehaladásáról. Érdeklődött az ELI helyzetéről, aktuális állapotáról, a 3. prioritást illetően látható enyhe lemaradásról és a körzethálózati projektről, végl a Jeremie program előrehaladását illetően pontosítást kért, hogy a dián a kifizetés mire vonatkozik (MV Zrt-re vagy végső kedvezményezettekre). Elmondta, hogy a K+F+I említett térszerkezeti problematikáját látja, de még nem tudja megmondani, hogyan lesz feloldva a következő programozási periódusban. 10

11 Tudatában van a K+F+I-t illető méretgazdaságossági problémáknak a közép-magyarországi régióban. Hasonló a helyzet a nagyvállalatokat illetően is. A nagyobb projektek többségkben nagyvállalatoknál vannak, és ha a szakpolitika nem támogatja őket, akkor ez a gazdasági hatékonyság rovására fog menni. Brsszelbe visszatérve fel fogja vetni ezeket a kérdéseket is, és megköszönte a hozzászólásokat. Siba Ignác válaszában elmondta, hogy az ELI projekt esetében július 15. a következő határidő, amikor a Jaspers fogja véleményezni a projektet, ezután fogja tudni elfogadni a kormány a projekt temezését. Hónapról hónapra értékelni szkséges, hogy mi fog tudni megvalósulni a projektből még ebben a programozási periódusban. A körzethálózati kiírásról elhangzott, hogy nem lesz nagyprojekt, hanem klönböző terletekre alapvetően kkv-k pályázhatnak, tehát nem egy nagy projekt lesz, hanem sok kicsi. Végl elmondta, hogy a Jeremie esetében a végső kedvezményezettekre vonatkoznak a számok. Dr. Éri Vilma kérdése a zöldgazdaság jövőjére vonatkozott, ugyanis a jövőben a munkahelyteremtés nagy részét a zöldgazdaság tenné ki. Felvetette, hogy hol jelenik meg ez a prioritás, mi lesz a hulladékfeldolgozással, geotermikus energiával vagy a környezettudatos, energiatakarékos járművek gyártásával. Dr. Kabai Anikó válaszában elmondta, hogy jelenleg 9 milliárd Ft-os kerettel él egy környezetközpontú technológiai fejlesztési pályázat a GOP-ban, illetve az elérhető kiírásoknál klön plusz pontot jelent a környezeti fenntarthatóság vállalása, pl. kiemelendők az innovációs projektek. Ezen kívl fut a Környezet és Energia Operatív Program is, és létezik egy lehatárolás a két operatív program között. Viszont a következő 7 éves időszakra nézve még nem tudható, hogy a lehatárolás pontosan hogyan fog kinézni, és ettől nagyban fgg, hogy a GOP-ban hogyan fognak megjelenni a környezeti szempontok. Szendrey Silvia is megköszönte az informatív előadást, őt is a beszállítói program megjelenése érdekelte, másrészt kérdése a KKV-k klpiaci megjelenésének esetleges támogatásra vonatkozott. Dr. Kabai Anikó válaszában elmondta, hogy exportot nem támogathatunk strukturális alapokból, ilyen jellegű felhívás tehát nincs betervezve. A versenyképesség javítását, piaci megjelenés támogatását célzó felhívás lesz a közeljövőben, ez is minisztériumi jóváhagyásra vár. Kuszák Miklós még az előadásra reagálva elmondta, hogy a Közép-Magyarországi régión bell is komoly fejlettségbeli klönbségek vannak. Az EU GDP átlagához képest Budapest 146%-on, míg Pest megye az uniós GDP 56%-án áll. Vagyis semmivel nem jobb Pest megye helyzete, mint az összes többi konvergencia régióba tartozó megyéé. Pest megyét ezért fájdalmasan érintené, ha a régió vállalatai átteleplnének. Tudja, hogy ezen probléma feloldása nem a GOP feladata, és hogy folyamatban van a kérdéskör vizsgálata Pest megye helyzetének kezeléséről. Siba Ignác egyetértett az elhangzottakkal, valóban nem a GOP hatásköre ez. Ebben a struktúrában a GOP nem tud támogatni közép-magyarországi projekteket. 11

12 Dr. Joerg Lackenbauer elmondta, hogy tud Pest megye helyzetéről és nehézségeiről, de egyelőre nem világos a megoldás a kérdéskörre. Hozzátette, hogy az Eurostat adataiban Prága pl. mindig önállóan szerepel, és Csehországban a fővárost körlölelő régió önálló. Kompaktor Emília a munkahelymegőrzés jelentőségét hangsúlyozta, amelynek támogatása kiemelten fontos lenne. Főleg a leghátrányosabb helyzetű térségekben, és a megváltozott munkaképességűek körében, akár az utóbbiak számára kialakítandó speciális infrastruktúra támogatásával is. Elmondta továbbá, hogy ugyanazokat a szempontokat, elveket nem lehet érvényesíteni Közép-Kelet-Európában, mint a fejlettebb és klasszikus hagyományokkal rendelkező nyugat-európai gazdaságokban, az uniós támogatásoknál. Hiszen más a vállalkozói kultúra, jelentősek a lemaradások. Ezeket a szempontokat is figyelembe lehetne venni. A nagyvállalati kérdéshez annyit fűzött hozzá, hogy tudomása szerint folyik a vállalati kategorizálás fellvizsgálata az EU-ban, a Kamarához érkezett egy megkeresés állásfoglalás céljából. A létszámkorlát felemelését javasolták az állásfoglalásukban. Siba Ignác elmondta még, hogy az egyik probléma, hogy a mostani döntések valódi értékelését 5-7 év múlva lehet kielemezni. Amit jelenleg értékelni lehet, az a GVOP, a os program lezárása. Fontos a vissza nem térítendő támogatások csökkenése miatti közös közép-európai állásfoglalás és fellépés, akár a Visegrádi Négyek szintjén is. Még nem lezárt kérdés, a GOP szintjén viszont erre nem tudnak ráhatni. A nagyvállalatokkal kapcsolatban elhangzottakkal is egyetértett, klasszikus példának Herendet említette. Dr. Kabai Anikó hozzátette, hogy uniós forrásokkal nagyon korlátozottan lehet munkahelymegőrzést effektíven támogatni. A de minimis támogatásoknál van arra lehetőség, hogy a megőrzött, nem újonnan létrejött munkahelyekre is támogatást adjunk. Az esélyegyenlőségi pályázatokban ez szerepel. Hatását tekintve áttételesen a vállalandó létszámtartás miatt minden pályázat és támogatás hozzájárul a munkahelymegőrzéshez. Ezt követően Siba Ignác felkérte Fehér Józsefet, a MAG Zrt. vezérigazgató-helyettesét, hogy számoljon be, 2012-ben milyen hatékonyságot javító, ill. a kifizetéseket gyorsító lépések történtek a GOP projektek vonatkozásában. Fehér József előadásában az alábbiakról adott tájékoztatást. A kifizetések gyorsítása témájában vannak klső és belső elemek (A klső, jogszabályi elemeket nem érintette előadásában, a belső, Mag Zrt-re és a szervezeti folyamatokra vonatkozókról számolt be). Megújult a Mag Zrt. Partneri kapcsolat erősítése gyfeleinkkel - Új típusú gyfélszolgálat: Projekt Partneri rendszer, tanácsadás (gyféloktatás a MAG Zrt-nél, roadshow) - Egyszerűsített belső eljárásrendek (párhuzamosságok megszntetése szervezeti egységek összevonása) - Kifizetések felgyorsítása Költséghatékonyság megvalósítása 12

13 Teljes értéklánc átlátható kezelése stratégiai tervezés pályázatkezelés pályázat értékelés tudásmegosztás A támogatásközvetítés céljainak tudatos támogatása - Részvétel a szabály- és eljárásrend kialakításban - Kiszámíthatóság megteremtése - Egyttműködés a pályázókkal, tapasztalatok, visszajelzések Közreműködői idő Előleg kérelem 15 nap Időközi-/záró kifizetési igénylés 45 nap Kifizetések gyorsítása Terletei: Bruttó átfutási idő csökkentése Nettó átfutási idő csökkentése Bruttó átfutási idő: Nettó átfutási idő + Hiánypótlás Helyszíni ellenőrzés Szerződésmódosítás Szabálytalansági vizsgálat Köztartozás vizsgálata, felszólítás IH állásfoglalás Jog állásfoglalás Monitoring jelentés elfogadása Korrekció A nettó átfutási idő csökkentése: A jogszabály szerint 60 helyett 45 nap Késedelmi kamat Hatékonyabb szervezet A kifizetést felfggesztő tényezők Hiánypótlás Rendkívli helyszíni ellenőrzés Szerződésmódosítás 13

14 Szabálytalansági gyanú A bruttó átfutási időt csökkentő intézkedések: Hiánypótlások számának csökkentése 1. A kedvezményezettek tájékoztatása révén Projekt Partneri rendszer Roadshow Ügyféloktatás MAG Zrt., NFÜ honlap 2. A benyújtandó dokumentáció fellvizsgálata Szerződésmódosítások Adatváltozás-bejelentés Egyszerűsített szerződésmódosítás Kevesebb felfggesztés Helyszíni ellenőrzések Kevesebb rendkívli ellenőrzés További észrevétel, kérdés nem volt, Siba Ignác lezárta a napirendi pontot. A következő két napirendi pont felcserélésre kerlt, így 4. pontban a GAP analízissel kapcsolatos beszámolót hallgathatta meg a Monitoring Bizottság. 4. napirendi pont: Tájékoztató a GAP analízis eredményeiről Siba Ignác felkérte Szép Pétert és Kalfman Petrát, a Deloitte Magyarország szakértőit, hogy tartsák meg előadásukat a GAP analízis eredményeiről. Szép Péter a 100 oldalas elemzés legfontosabb pontjainak összefoglalójáról az alábbi tájékoztatást adta. Áttekintést nyújtott a KKV-k piaci szerkezetéről, ill. ehhez kapcsolódóan a bankok és az állam szerepéről. Piaci elégtelenségek: q KKV-k pénzgyi helyzete a válság hatására jelentősen romlott: tőkearányos jövedelmezőség (mérleg szerinti eredmény/saját tőke): jelentősen romlott minden árbevétel kategóriában tőkeellátottság (saját tőke/mfő): 500 millió Ft alatti árbevétel esetén szignifikánsan romlott tőkeáttétel (rövid és hosszú kötelezettségek/saját tőke): 100 millió Ft alatti árbevétel esetén csökkent 14

15 q millió Ft között valamivel magasabb, mint más árbevétel kategóriákban likviditási mutató (forgóeszközök/rövid kötelezettségek): 100 millió Ft alatti árbevétel esetén jelentősen magasabb, mint más kategóriákban (7x) más kategóriában valamelyest nőtt 2006 és 2010 között KKV beszámoló adatok hitelessége, főleg 100 millió Ft alatti árbevétel esetén jelentősen megkérdőjelezhető q Életképes vállalkozások finanszírozási hiánya két okra vezethető vissza: Vállalkozások fiatal kora Fedezetek hiánya Finanszírozási piaci gap-ek Hitelpiac és garanciák Kínálat oldali forrásszűklés Portfolió tisztítás Forrásszűke klföldi anyabanktól és forrásköltség emelkedés Tőkeoptimalizációs nyomás Kereslet oldali finanszírozási irányváltozás Beruházások visszafogása Megnövekedett igény a rövid finanszírozásra Garanciapiac a hitelpiac szűklésével egytt mozog Lízingpiac Kínálat oldali forrásszűklés Lízingcégek refinanszírozása nagyrészt leállításra kerlt (magas portfolió veszteségek, folyamatosan romló portfoliók) Kereslet oldali finanszírozási igény csökkenése Eszközbeszerzések visszafogása Tőkepiac Kockázati tőke nem jelent alternatívát a KKV-k nagy többsége részére méretproblémák miatt Cél a korai fázisú, nagy növekedési potenciált felmutatni képes vállalatok tőkefinanszírozása piac eszközökkel Közvetlen tőkepiaci finanszírozás korlátozott ugyancsak méretproblémák miatt Faktoring Refinanszírozás hiánya és költsége 15

16 KKV-k általános piaci helyzete nem teszi lehetővé a megemelkedett faktoring díjak megfizetését Állami szerepvállalás lehetőségei Hitelpiac és garanciák Célzottan olyan hiteloldali termékstruktúra kialakítása, mely segítséget nyújt a rövidtávú finanszírozási szkséglet áthidalására Garanciatermékek és a működési keretrendszer vonzóbbá tétele a banki közvetítők számára is Lízingpiac Olyan refinanszírozási konstrukció kialakítása, melynek célja az eszközlízing refinanszírozáson keresztli támogatása Olyan garanciatermék kialakítása, melynek célja speciális gépparkkal működő vállalkozások, garanciával támogatott lízingfinanszírozása Faktoring Szigorú értékelési elvek mentén kiválasztott közvetítői kör támogatott refinanszírozása Tőkepiac Vállalati kötvényalap létrehozása, melyhez kapcsolódóan a JEREMIE programon bell állami garanciavállalás valósulhat meg Egy megfelelően átgondolt állami program mellett a kötvénypiac fontos alternatívává léphetne elő a finanszírozásban, hiszen segítségével kikszöbölhetőek a közvetítő szektor forráshiányából és alacsony kockázatvállalási hajlandóságából eredő problémák. Siba Ignác megköszönte az előadást és megkérte a résztvevőket, hogy tegyék fel kérdéseiket, osszák meg észrevételeiket az elhangzottakkal kapcsolatosan. Dr. Joerg Lackenbauer érdeklődött a GAP analízis felhasználásáról, hogy a jelenlegi vagy a következő programozási időszakban beépítésre kerlnek-e a megállapítások, javaslatok. Siba Ignác válaszában elmondta, hogy amit még ebben az időszakban be lehet építeni, azt természetesen felhasználják, mindamellett, hogy folyamatos a változás és az elemzés is egészen friss. Egy nagyon jól felhasználható anyagról van szó, amely alapot nyújthat egy hosszú távú stratégia kialakításához. Dr. Nikodémus Antal hozzátette, hogy az innováció és K+F tekintetében látna még jelentős tartalékot. Kutatásfejlesztésnél nemcsak visszanéznk, míg általában az értékelések visszatekintenek. A technológiafejlesztést és innovációt jellegénél fogva nem lehet csak a múltból, és csak a pénzgyi szempontok szerint értékelni. A K+F megújításában az állami tulajdonú bankszektor stratégiailag lényegesen nagyobb szerepet kellene, hogy vállaljon. Fontos lenne az is, hogy a találmányok beépljenek a gazdaság szerkezetébe. 16

17 Szép Péter kihangsúlyozta, hogy a fejlesztések végén egy súlyos profit van, pl. DNS alapú olvasás, internetes fejlesztések. Mindenfajta K+F végén a profit áll, ehhez a bankszektor konzervatív. Két fontos dolog van még: itt kell tartani (adózás) a fejlesztést, piacra lépés szempontjából pedig a legrövidebb útvonalat kellene kitalálni neki. Inkább a tőkepiac irányába kellene terelni a K+F fejlesztéseket, és nem a bankszektor felé. Siba Ignác hozzátette, hogy a kockázati tőke programban kötelezően meg van határozva, hogy hány százaléknak kell lennie innovatív befektetésnek. Jelentős része ezen program befektetéseinek komoly innovatív befektetés, pl. biotechnológiában, IT szektorban. Dr. Nikodémus Antal véleménye szerint a távol-keleti, főleg koreai példát lenne érdemes tanulmányozni európai szinten is. További észrevétel, kérdés nem volt, Siba Ignác lezárta a napirendi pontot. 5. napirendi pont: A GOP évi Éves Végrehajtási Jelentés elfogadása Siba Ignác felkérte Koscsó Attilát, a GfP IH monitoring osztályvezetőjét, hogy ismertesse az éves jelentéssel kapcsolatos tudnivalókat, észrevételeket. Koscsó Attila beszámolt arról, hogy a jogszabályi hátteret a 1083-as és a 1828-as uniós rendelet adja. Az Éves jelentés elkészítésével kapcsolatban elmondta, hogy a tagok a jelentés draft verzióját május 15-én kapták meg. A véleményezési határidőt követően a Monitoring Bizottságnak szavaznia kell az elfogadásáról, majd a végleges verzió feltöltésre kerl az EB elektronikai rendszerébe, az ún. SFC rendszerbe. Ezt követően az EB elkldi az Éves jelentéssel kapcsolatos észrevételeit, kiadja végső véleményét a program előrehaladásával kapcsolatban, mely az alapját fogja képezni a minden évben, ősszel megrendezésre kerlő áttekintő értekezletnek. Amennyiben az EB nem fogadná el az Éves jelentést, az az időközi kifizetések felfggesztését vonná maga után. A rendelkezésre álló idő alatt két szervezet részéről érkezett észrevétel, a Magyar Államkincstár és az Irányító Hatóság részéről. A MÁK a pénzgyi tájékoztatás fejezetben a Ft-ban található adatoknál kérte, hogy forrásként ne az Emirt jelöljk meg, mert itt nem a költségnyilatkozat Ft összegei szerepeltek, hanem az eurós összeg az NFÜ által használt (280 Ft/euró) árfolyamon számolva. Az IH észrevétele a szabálytalanságok státuszára vonatkozott, ezeket pótoltuk, átvezettk, a többi észrevétel pedig az indikátorokra vonatkozott. Az időközben beérkezett adatokat átvezettk, 3 indikátor esetében pedig jelentős mértékű növekedés következett be, ezért azokat frissíteni kellett, 2 indikátornál pedig pontosítás történt. 17

18 Kiegészítésként elmondta, hogy a létrehozott munkahelyek száma uniós magindikátor és egyben az OP indikátora is, mely a kedvezményezettek által benyújtott fenntartási jelentések alapján pillanatnyilag főt tesz ki. A beszámolót követően Siba Ignác megkérte a résztvevőket, hogy tegyék fel kérdéseiket az elhangzottakkal kapcsolatban. Dr. Lengyel Attila elmondta, hogy a 4/2011-es kormányrendelet eltérő rendelkezései egész pontosan a február 1. után megjelent felhívások pályázataira érvényesek csak. A hátralévő kifizetések majdnem a felére a korábbi szabályozás vonatkozik. Dr. Oravecz László válaszában megerősítette, hogy az egész intézményrendszer ebben a kettős helyzetben van, a meghirdetés időpontjától fggően kell eljárni az egyes projektek esetében. Dr. Éri Vilma, a Környezet és Természetvédő Társadalmi Szervezetek Országos Találkozója képviselője elmondta, hogy sajnos egyéb elfoglaltságai miatt lekéste a jelentés véleményezési határidejét. Mindemellett elmondta, hogy a saját terletéről véleménye szerint egyenetlen képet fest a jelentés. Sérelmezte, hogy az 1. prioritásban szerinte mindösszesen 1 pontot lehet kapni esélyegyenlőségre és fenntarthatóságra. Dr. Kabai Anikó pontosított és reakciójában elmondta, hogy minden pontozásos pályázatban 5-5 pontot lehet elérni a nevezett terleteken. A jelentésbe pedig az kerlt bele, hogy aki nem tud teljesíteni ezeken a terleteken, az egyáltalán nem jogosult támogatásra. Tehát az esélyegyenlőség és fenntarthatóság, mint jogosultsági kritérium jelenik meg. Siba Ignác kérte, hogy Éri Vilma írásban kldje meg észrevételeit az IH felé, hogy pontosan utána lehessen nézni azoknak. Dr. Éri Vilma írásban megkldi majd észrevételeit, mert a vonatkozó megfogalmazások a jelentésben szerinte félreérthetőek. Siba Ignác kérte, hogy a tagok fogadják el a GOP évi végrehajtási jelentését, azzal egytt, hogy az IH írásban válaszol a beérkező környezetvédelmi kérdésekre. A Monitoring Bizottság a GOP évi végrehajtási jelentését egyhangúan elfogadta. 4/2012. (VI.07.) GfP MB határozat: a Bizottság elfogadta a GOP évi Éves Végrehajtási Jelentését. Siba Ignác lezárta a napirendi pontot. 6. napirendi pont: Beszámoló a Horizontális Albizottság évi léséről Siba Ignác felkérte Dr. Hegyi Fatime Barbarát, a GfP IH főosztályvezető-helyettesét, hogy tartsa meg beszámolóját a Horizontális Albizottság évi lésével kapcsolatban. Dr. Hegyi Fatime Barbara az alábbiakról számolt be: 18

19 2012. április 26-án a Horizontális Albizottság sikeresen és konstruktívan, 18 szervezet 26 képviselőjének jelenlétében zajlott le. Az alábbi pontokat emelte ki, mint előrehaladást az előző MB-n elhangzottakhoz képest. NFÜ szintű horizontális célok megvalósítása Horizontális szakértői támogatás Koordinációs Irányító Hatóság Integrált Fejlesztési Osztály Klső szakértők Horizontális munkacsoport Roma integráció Roma kerekasztal Nemzeti Társadalmi Felzárkózási és Roma Stratégia NFÜ-ORÖ LHH program GOP horizontális célok megvalósítása Horizontális elvek érvényesítése a programozás és végrehajtás során Partnerség erősítése GOP pályázatainak közvetlen és közvetett hozzájárulása az esélyegyenlőségi és környezeti fenntarthatósági célokhoz Esélyegyenlőségi pályázatok bemutatása Civil licit Az esemény számokban: 2008: 1,5 millió Ft 2009: több, mint 3 millió Ft 2010: közel 3 millió Ft 2011: közel 2 millió Ft értékű szolgáltatás kerlt megvásárlásra A beszámolót követően Szendrey Silvia elmondta, hogy a roma integrációra a legnagyobb vállalatoknak van a legnagyobb lehetősége, javasolná a nagyvállalati részvételt is a programokban. Siba Ignác válaszában elmondta, hogy a GOP fókusza a KKV-k, de az első 4-6 hónap tapasztalatai fggvényében elképzelhető a fenti javaslat. Hegedűs István egyetértett a hozzászólásokkal és reményét fejezte ki, hogy az esélyegyenlőségi felhívások mihamarabb meghirdetésre kerlnek. Fontos lenne a cigány 19

20 munkanélkliség enyhítése, a roma vállalkozások támogatása. Érdeklődött, hogy mely programok voltak egyeztetve az ORÖ-val. Dr. Hegyi Fatime elmondta, hogy írásban megkldjk a pontos listát erről, a GOP részéről. Dr. Kabai Anikó elmondta, hogy a foglalkoztatási programok a TÁMOP keretében kerlnek kiírásra, a GOP-ban ez addicionális. Ádám Sándor az NGM részéről hozzátette, hogy a foglalkoztatási programokhoz a TÁMOP esetében az ORÖ bevonásra kerlt, már a pályázat előkészítés során. Novák Csaba még hozzátette kiegészítésként, hogy vannak nagyvállalatok, akik megjelennek az LHH-kban és jelentős számban foglalkoztatnak ott romákat. További kérdés, észrevétel ezután nem volt, Siba Ignác lezárta a napirendi pontot. 7. napirendi pont: A GVOP zárás státusza Főosztályvezető úr felkérte felkérte Dr. Hegyi Fatime Barbarát, a GfP IH főosztályvezetőhelyettesét, hogy mutassa be a GVOP zárás státuszát. Dr. Hegyi Fatime Barbara az alábbiakról nyújtott tájékoztatást. Heti nyilvántartó tábla van a zárásról, a MAG Zrt-vel egyttműködésben. Bizottsági kommunikáció a legutóbbi MB lés óta: Záró jelentés elfogadása én GVOP részleges zárásáról értesítés én Részleges zárással kapcsolatos hivatalos válasz kikldése én Behajthatatlanságot igazoló dokumentumok kikldése án Jelenlegi státusz: Június 30. előtt várható a végleges zárás kifizetéssel egytt Siba Ignác megköszönte a beszámolót, és kérte a résztvevőket, hogy tegyék fel kérdéseiket az elhangzottakkal kapcsolatosan. Dr. Lengyel Attila kérdése volt, hogy van-e még más tisztázandó kérdés is a behajthatatlanságot igazoló dokumentumokon kívl. Dr. Joerg Lackenbauer válaszában megerősítette, hogy a teljes zárás június vége előtt megtörténik, de ez nem jelenti azt, hogy nem lesz több nyomonkövetés. Siba Ignác megköszönte a hozzászólásokat és ezt követően lezárta a napirendi pontot. 20

Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (KKK) Magyar Mérnöki Kamara (MMK)

Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (KKK) Magyar Mérnöki Kamara (MMK) EMLÉKEZTETŐ A KÖZOP MONITORING BIZOTTSÁG (KÖZOP MOB) TIZEDIK ÜLÉSÉRŐL HELYSZÍN: Marriott Courtyard Blaha Lujza bálterem IDŐPONT: 2012. június 11. RÉSZTVEVŐK: Szavazati joggal jelen lévő tagok: Szalóki

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú beszámolója

Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú beszámolója Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú beszámolója 2009 Székesfehérvár, 2010. március 31. 1 Tartalomjegyzék Közhasznú beszámoló... 3 I. Számviteli beszámoló...

Részletesebben

ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS

ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSÉNEK STRATÉGIÁJA 2007-2013 ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS 2009. ÉVI JELENTÉS 2010. JANUÁR 1 2 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 1. A STRATÉGIAI KÖRNYEZET

Részletesebben

AZ UNIÓS TÁMOGATÁSOK INTÉZMÉNYI HÁTTERE *

AZ UNIÓS TÁMOGATÁSOK INTÉZMÉNYI HÁTTERE * Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 HUTKAI ZSUZSANNA AZ UNIÓS TÁMOGATÁSOK INTÉZMÉNYI HÁTTERE * A tanulmány célja, hogy áttekintést adjon

Részletesebben

2006. júniusi hírek. Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak

2006. júniusi hírek. Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak 2006. júniusi hírek Pályázat a magyar találmányok külföldi bejelentésének támogatására Jól igényeltük az uniós pénzeket A

Részletesebben

ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS

ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSÉNEK STRATÉGIÁJA 2007-2013 ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS 2008. ÉVI JELENTÉS 2008. DECEMBER 2 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 1. A STRATÉGIAI KÖRNYEZET

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. az európai uniós támogatások 2010. évi felhasználásának ellenőrzéséről. 1123 J/5029 2011. november. Domokos László elnök

TÁJÉKOZTATÓ. az európai uniós támogatások 2010. évi felhasználásának ellenőrzéséről. 1123 J/5029 2011. november. Domokos László elnök TÁJÉKOZTATÓ az európai uniós támogatások 2010. évi felhasználásának ellenőrzéséről 1123 J/5029 2011. november Domokos László elnök Erőforrás Gazdálkodási Főigazgató Számvevői Iroda Iktatószám: VE-004-043/2011

Részletesebben

JELENTÉS. a beruházásokhoz kapcsolódó adókedvezmények és támogatások ellenőrzéséről. 12102 2012. november

JELENTÉS. a beruházásokhoz kapcsolódó adókedvezmények és támogatások ellenőrzéséről. 12102 2012. november JELENTÉS a beruházásokhoz kapcsolódó adókedvezmények és támogatások ellenőrzéséről 12102 2012. november Állami Számvevőszék Iktatószám: V-2016-180/2012. Témaszám: 1039 Vizsgálat-azonosító szám: V0572 Az

Részletesebben

JELENTÉS. a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács 2014. évi tevékenységéről. 2015. március 26.

JELENTÉS. a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács 2014. évi tevékenységéről. 2015. március 26. JELENTÉS a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács 2014. évi tevékenységéről 2015. március 26. 1 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 3 II. A NEMZETI GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI TANÁCS KONZULTÁCIÓS, VÉLEMÉNYEZŐ

Részletesebben

Partnerség a monitoringban. Környezetvédő civilek tapasztalatai az európai uniós alapok monitoring bizottságaiban

Partnerség a monitoringban. Környezetvédő civilek tapasztalatai az európai uniós alapok monitoring bizottságaiban Partnerség a monitoringban Környezetvédő civilek tapasztalatai az európai uniós alapok monitoring bizottságaiban 1 2 Magyar Természetvédők Szövetsége 1091 Budapest, Üllői út 91/b http://www.mtvsz.hu Partnerség

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 0.1. Általános jellemzők...1 0.1.1. A tervezés menete... 1 0.1.2. Az NFT keretei... 2 0.1.3. A Nemzeti Fejlesztési Terv tartalmi elemei...

Részletesebben

az unios források felhasznállásának gyakorlata, szabályozási háttere

az unios források felhasznállásának gyakorlata, szabályozási háttere Minden végrehajtási rendszer hatékony működéséhez elengedhetetlen a feladat- és hatáskörök egyértelmű rögzítése és erős, jól működő koordinációs mechanizmusok felállítása, mégpedig jól dokumentáltan és

Részletesebben

Értékelés. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program pénzügyi eszközeiről. 2013. április 30.

Értékelés. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program pénzügyi eszközeiről. 2013. április 30. Értékelés a Gazdaságfejlesztési Operatív Program pénzügyi eszközeiről 2013. április 30. Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló 6 1 Az értékelés kontextusa 9 1.1 Az értékelés célja 9 1.2 Értékelési kérdések

Részletesebben

Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány

Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány Felelős kiadó: Együtt a Munkaerőpiac Fejlesztéséért Alapítvány 1021 Budapest, Budakeszi út 77. III/8. Telefon:

Részletesebben

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája (2007 2013)

Részletesebben

Módszertani útmutató az uniós támogatások könyvvizsgálói ellenőrzéséhez

Módszertani útmutató az uniós támogatások könyvvizsgálói ellenőrzéséhez Módszertani útmutató az uniós támogatások könyvvizsgálói ellenőrzéséhez 1 Szerzők: Fortvingler Judit (1. fejezet) Pappné dr. Nagy Ilona (2. fejezet) (1.sz. melléklet esettanulmány) Dr. Serényi Iván (3.

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1225/2007. MELLÉKLETEK: 4 DB TÁRGY: Tájékoztató a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT II.) előkészítésének állásáról,

Részletesebben

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag HUSRB/1203/213/151 CODEX CoordinatedDevelopment and Knowledge Exchange on Spatial Planning Methodology A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi

Részletesebben

2013. augusztus szeptember. Ingyenes vállalkozói tanácsadás a VOSZ-nál A Munkáért projekt keretében

2013. augusztus szeptember. Ingyenes vállalkozói tanácsadás a VOSZ-nál A Munkáért projekt keretében VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2013. AUG. SZEPT. 18. ÉVF. 5. SZÁM Ingyenes vállalkozói tanácsadás a VOSZ-nál A Munkáért projekt keretében Ülésezett a VOSZ Elnöksége

Részletesebben

2010. szeptemberi hírek

2010. szeptemberi hírek 2010. szeptemberi hírek Zárás előtt a sztárpályázat Áttörés a keretprogramnál Megkönnyítené a kormány a kkv-k részvételét az uniós Jeremie programban 100 milliót is kaphatnak Kevesebb pályázathoz több

Részletesebben

2005. novemberi hírek

2005. novemberi hírek 2005. novemberi hírek Hol vannak a középvállalkozások? Nem nőttek a vállalkozók terhei Az uniós pályázati projektekhez kapcsolódó kérdések Egyeztetés Brüsszellel a fejlesztési tervről November29-től lehet

Részletesebben

2006. februári hírek

2006. februári hírek 2006. februári hírek A nagyok növekvő ereje a kkv-k növekedését lassíthatja Kis-és középvállalkozások műszaki-technológiai hátterének fejlesztése (GVOP 2.1.1.) A pályázati pénzek kifizetésének feltételei

Részletesebben

A MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG XXII., 2010. ÉVI TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉSE

A MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG XXII., 2010. ÉVI TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉSE A MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG XXII., 2010. ÉVI TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉSE 2011. március 4. Hotel Ramada Plaza Budapest, Hadrianus Terem Jegyzőkönyv (A közgyűlésen készült hangfelvétel alapján) Hitelesítették:

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK NAPPALI TAGOZAT EXPORT-IMPORT MENEDZSMENT SZAKIRÁNY A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÉT NÖVELİ

Részletesebben

Tartalomjegyzék Módszertan... 4. I. Vezetői összefoglaló... 5. I. 1. Finanszírozási jellemzők 2005-2007... 5

Tartalomjegyzék Módszertan... 4. I. Vezetői összefoglaló... 5. I. 1. Finanszírozási jellemzők 2005-2007... 5 A kis- és középvállalkozások finanszírozási forrásainak alakulása, a forrásbevonást befolyásoló tényezők 2005-2007 2008. november 20. Tartalomjegyzék Módszertan... 4 I. Vezetői összefoglaló... 5 I. 1.

Részletesebben

2013. november. 1118 Budapest, Maléter Pál u. 4/G Tel.: +36-1/319 2707 Fax: +36-1/319 2702 e-mail: vanessia@vanessia.hu Internet: www.vanessia.

2013. november. 1118 Budapest, Maléter Pál u. 4/G Tel.: +36-1/319 2707 Fax: +36-1/319 2702 e-mail: vanessia@vanessia.hu Internet: www.vanessia. 2013. november Pályázati hírek 2013 decemberében újra élelmiszeripari pályázat! Módosítás a telephelyfejlesztés, ipartelepítés megvalósítását támogató felhívásban Több mint 13 milliárd forint falusi turizmusra

Részletesebben

2013. májusi hírek. Hírek. Minimálbér: igényeljék a kompenzációt!

2013. májusi hírek. Hírek. Minimálbér: igényeljék a kompenzációt! 2013. májusi hírek Hírek Minimálbér: igényeljék a kompenzációt! Akár 220 milliót is kaphat egy kkv a kockázati tőkeprogramon keresztül Új hitel a kkv-knak - egyszerűbb lesz az uniós fejlesztés Pályázati

Részletesebben

STRATÉGIAI KÖRNYEZET VIZSGÁLAT GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM ÉS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK

STRATÉGIAI KÖRNYEZET VIZSGÁLAT GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM ÉS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK STRATÉGIAI KÖRNYEZET VIZSGÁLAT A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM ÉS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK MODERN ÜZLETI KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSÁT ÉS ERŐSÍTÉSÉT CÉLZÓ BEAVATKOZÁSAIHOZ Tartalomjegyzék 1. Bevezető...3

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.6.B-12/1.

Részletesebben

SZINTETIZÁLÓ ZÁRÓJELENTÉS

SZINTETIZÁLÓ ZÁRÓJELENTÉS SZINTETIZÁLÓ ZÁRÓJELENTÉS TÁMOP 4.1 felülvizsgálat és elemzés Oktatási Hivatal részére TÁMOP 7.2.1.-11/K-2012-0005 Felsőoktatási szakpolitikai és fejlesztéspolitikai elemzések az ESZA fejlesztések tervezése

Részletesebben