20/2002. (IV. 10.) HM rendelet. a Magyar Honvédség egyes beosztásaihoz kapcsolódó munkaköri követelményekrol. Általános rendelkezések

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "20/2002. (IV. 10.) HM rendelet. a Magyar Honvédség egyes beosztásaihoz kapcsolódó munkaköri követelményekrol. Általános rendelkezések"

Átírás

1 Frissítési állapt: /2002. (IV. 10.) HM redelet a Magar Hvédség eges besztásaihz apcslódó maöri övetelméerl A Magar Hvédség hivatáss és szerzdéses állmáú atáia jgállásáról szóló évi XCV. törvé (a tvábbiaba: Hjt.) 287. c) ptjába aptt felhatalmazás alapjá, figelemmel a Hjt. 79. (2) beezdésébe fglaltara, a Magar Hvédség eges besztásaihz apcslódó maöri övetelmée meghatárzásáa részletes szabálaira az alábbiaat redelem el: Általás redelezése 1. A redelet hatála a Hvédelmi Miisztérim, a Hvédelmi Miisztérim hivatalai és háttéritézméei, a Magar Hvédség (a tvábbiaba: MH) atai szervezetei, valamit a miiszter özvetle iráítása és felügelete alá tartzó szervezete hivatáss és szerzdéses atáira, alalmazási öre az által betölthet besztásra, maöröre terjed i. Értelmez redelezése 2. E redelet alalmazásába a) besztás: az MH hivatáss és szerzdéses állmáú atái (a tvábbiaba egütt: állmá) által betöltött maör, amelhez meghatárztt jg- és hatásör, felelsség és ötelezettség, általás vag speciális elmeeteli red, valamit járadóság ötdi; b) maör: a maflamat, tevéeség alapegsége, amel a mamegsztás alapjá elülöül és meghatárzza a betöltjée elvégzed feladatait, az az ellátásáhz szüséges szamai, egészségi, pszichiai, fiziai övetelméeet; c) általás atai maör: vezet szervebe, magasabb egség, egség törzsebe redszeresített az maörö, melehez az általás atai és vezeti ismeretee túl, más szaterületi övetelméredszer ülö ics redelve; d) maörcsalád: a szamacsprt hasló szit maöreie összessége, melehez - a szamai átépzés élül biztsíttt elmeetellel összhagba - a feladat-végrehajtási területee hasló épzettségi övetelmé, tdásszüséglet, felelsségi ör, hatásör, terhelés társítható; e) szaépzettség: általába meghatárztt életpálára, hivatásra, szamára való felészültség. Magába fglalja a szaember az ismereteie, jártasságaia, észségeie, épességeie birtlását, tehát szamai elméleti és garlati felészültségét, amele meghatárztt maör-, besztás ellátásáhz, fglalzás garlásáhz szüségese; f) az MH i Térépe: az MH maöreie szamacsprtéti gjtemée (1. számú mellélet); g) maöri övetelmée: a maör betöltjével szembe támaszttt alalmazási feltétele; h) a atai szlgálatra való egészségi, pszichiai, fiziai alalmasság (a tvábbiaba egütt: alalmasság): az állmá tagjáa la egészségi állapta (szervi, pszichiai és fiziai adttságai), amel alapjá épes a besztása ellátására, az ezzel apcslats sajáts terhelésehez törté zavartala alalmazdásra és a atai szamai övetelmée teljesítésére; i) Jegzé: az MH redszeresített besztástípsaira vatzó egséges, részletes övetelmée gjtemée; j) Azsító Kód (a tvábbiaba: MAK): a maör azsítására, egidejleg aa betöltéséhez szüséges övetelmée eg részée jelölésére szlgáló, 11 araterbl álló bet-szám összetétel (1. számú mellélet). A maöri övetelmée részletes meghatárzása 3. (1) Az MH redeltetésszer mödése érdeébe létrehztt besztás ellátásáhz apcslódó maöri övetelmée szamai (elméleti, garlati ismerete), egészségi, pszichiai, fiziai övetelmée szerit csprtsítva erüle meghatárzásra, valamit az eges maöröhöz apcslódóa a feladat

2 végrehajtásával járó terhelésebl övetez alalmazási rlátzás is rögzítésre erüle. Az besztásat, amelebe a ülö jgszabál szeriti sérülée csprthz tartzó a mavédelemrl szóló évi XCIII. törvé és a végrehajtására iadtt jgszabál alapjá csa rlátzással vag egáltalá em fglalztatható, az állmátáblába, maöri jegzéebe a MAK ilecedi aratereét T bet jelöli, tvábbá a feti téezt rögzítei ell a Jegzébe. (2) Új maör létrehzása, meglév maörhöz apcslódó övetelmée módsítása, valamit maör megszütetése izárólag maörelemzés végrehajtása tá, az MH i Térép, illetve a Jegzé módsításával egidejleg törtéhet. A maörelemzés végrehajtását, illetve az MH i Térép és a Jegzé módsítására (lap cseréjére) vatzó elterjesztés elészítését - a atai emzetbiztsági szlgálat ivételével - a Hvédelmi Miisztérim Hmáplitiai Fsztála végzi. A atai emzetbiztsági szlgálat a maörelemzést saját hatásörbe végzi. Az új maör redszeresítését megelz maörelemzése i ell terjedie a cázati téez felmérésére is. (3) A maöri övetelmée területeéti alapelveit a 4-11., a maörcsalád szeriti általás övetelméeet a 2. számú mellélet tartalmazza. (4) Az eges besztáshz apcslódó rét feladatat e redelet 3. számú melléleteét iadtt tartalmi övetelmée szerit észített maöri leírásba ell rögzítei. Szamai övetelmée 4. (1) Az MH besztásaiba végzed feladat ellátásáhz szüséges szamai feltétele az alapla, hg az azt betölt személ megfelelje az rszág fegveres védelmére törté felészítése, valamit a redeltetés szeriti alalmazás sajátsságaiból övetez, ülöleges ismeretee, jártasság, észségee és épességee, valamit szamai garlat, tapasztalat alapló övetelméee. (2) A izárólag atai-szamai garlattal megszerezhet épessége miatt, az adtt állmácsprt ezd besztásál magasabb besztás övetelméei eltér szitee, egmásra épülve erüle megállapításra. (3) Az állmáilletées paracs, tvábbá a HM fsztálvezet és csprtfö besztás betöltéséhez a besztás jellegée megfelel - a paracsi, vezeti besztásba, illetve törzsebe szerzett hazai és ülföldi tapasztalat - garlat erül meghatárzásra. (4) Az állmá az tagjaia, ai a haditechiai eszözöet özvetleül üzemelteti vag vezeti, szamai ismereteie szitjét flamatsa fejlesztei és sztáls fzatba srlással redszerese ellerizi ell. A maöröhöz apcslódó végzettségi övetelmée 5. (1) Az MH atai besztásai ellátásáhz a Hjt a és az e redelet 4. -a szamai övetelméeie megfelele fels-, özép-, illetve alapfú islai végzettséggel és szaépesítéssel, tvábbá rét feladatra felészít taflami végzettséggel ell redelezi. (2) A maöröhöz elírt islai végzettség, szaépesítés vag taflami végzettség, hazai és ülföldi atai, redvédelmi, illetleg plgári fels- és özépfú tatási vag egéb itézmébe, islaredszer és az ívüli épzés eretébe szerezhet meg. (3) A Hjt. 79. (1) és (2) beezdésbe fglaltara figelemmel, a 2. számú melléletbe erüle meghatárzásra az a tiszthelettesi maörö, amele feltöltése srá a besztás jellegée megfelel, a szaépzésrl szóló évi LXXVI. törvé 2. -a (1) beezdésée b) ptjába meghatárztt szaépz islába szerzett szaépesítés vag megfelel atai-szamai elépzettség és felészültség megléte eseté a özépislai végzettségtl el lehet teitei. (4) A (3) beezdésbe fglalta em alalmazható a zászlósi redfzatal redszeresített besztás, illetve az állmá ile redfzatt visel tagjai esetébe. (5) Eges speciális besztásál, ahl a redfzati elmeetelt em lehet magasabb islai végzettség, szaépzettség vag szamai taflami végzettség megszerzéséhez öti, az elmeetelhez szüséges felészítése és vizsgá túl, redszeres szamai felészítése is részt ell vei. (6) Az eges redfzatba törté elmeetel feltétele a 2. számú melléletbe szerepl elmeeteli taflam sieres elvégzése. Idegeelv-ismereti övetelmée 6. (1) Az állmá tagjáa az általa bet öltött besztási szithez redszeresített redfzathz a redelet 4. számú melléletébe elírt általás idegeelv-ismeret szittel ell redelezie.

3 (2) Az eges besztástípshz szüséges elvismereti övetelméeet ülö ell meghatárzi és a MAKba ell megjeleítei. (3) Az (1)-(2) beezdésbe fglaltatól eltér, rét (pl. AT besztás, emzetözi szerzdése alapjá egüttmödésre felajáltt er esetébe) idegeelv-ismereti övetelméeet az állmátáblá és maöri jegzée tartalmazzá. (4) Az (1) beezdésbe meghatárztt övetelmée teljesítése alól metesül az állmáa az idegeelv-ismereti övetelmée teljesítésére elírt határid lejártáig 45. életévet betölt tagja. (5) A (4) beezdésbe megfgalmaztt ivétel em alalmazható a (3) beezdésbe szerepl besztásra meghatárztt magasabb övetelmée alalmazásar, a Hjt. 51. (1) beezdésée a) ptja eseté, tvábbá a missziós és ülföldi ellerzési feladatat ellátóra. Az egészségi, pszichiai, fiziai alalmasság általás övetelméei 7. (1) Az egészségi, pszichiai, fiziai alalmasság övetelméei a besztás jellegébl övetez, illetve aa ellátásával járó fiziai, pszichiai terhelésetl függe erüle meghatárzásra, meleet a szlgálati visz létesítéser és e redeletbe meghatárztt esetebe ell megállapítai. (2) Katai szlgálatra alalmas, ai szervi, pszichiai és fiziai szemptból megfelele fejlett és életráa, testi-pszichiai alatáa megfelel fiziai és szellemi teljesítméere épes, tvábbá ics la betegsége (órállapta), fgatéssága, amel a atai szlgálat teljesítését izárja, illetve aiél a szlgálat teljesítése srá sem ell számli az alalmazdási épesség tartós vag maradadó megbmlásáa veszélével. (3) Az alalmasság: a) iemelt, ha az állmá tagja la egészségi, pszichiai és fiziai adttságal, illetve tlajdságal is redelezi, amele (haderemi, fegveremi, besztási vag maöri) atai tevéeségbl adódó magasabb terheléssel járó övetelméee is megfelel; b) teljes, ha az állmá tagja a (2) beezdés szeriti övetelméee hiátalal megfelel; c) rlátztt, ha az állmá tagja egészségi állapta a (2) beezdés szeriti övetelméee teljes mértébe em felel meg, de az eltérés em éri el azt a mértéet, amel a atai szlgálatra való alalmasságt izárja. (4) Az állmá rlátztt alalmasságú tagja eges fegveremi besztásat, illetve atai maöröet em láthat el (izáró rlátzás), illetleg metesül eges, a atai szlgálattal egütt járó, em alapvet övetelmée meghatárztt idej teljesítése alól. (5) Az alalmasság megállapítása érdeébe vizsgálatt ell végezi: a) a szlgálati visz létesítését; b) az állmá tagja misítését; c) hazai és ülföldi atai, plgári felstatási itézmébe vag psztgradális talmá fltatására törté beislázást, átépzést; d) ülföldi atai szlgálat teljesítését; e) a hivatáss állmába törté visszavételt és a szlgálati visz gdíjrhatár túli meghsszabbítását; f) állmáilletées paracs (vezet) besztásba iválasztást megelze; g) a atai szlgálatra való épesség egészségi ból törtét átmeeti megszését övete, ha a betegség, baleset öveteztébe maradadó egészségársdás alalt i. Egészségi alalmassági övetelmée 8. (1) Az állmá tagjáa a besztás jellegétl függe ell megfelelie az egészségi alalmasság övetelméeie. (2) Az eges, ülö jgszabálba meghatárztt betegségcsprthz apcslta megjelölt övetelmée figelembevételével ell a hivatáss és szerzdéses állmába jeletez (a tvábbiaba egütt: jeletez), illetve az állmá tagjáa egészségi alalmasságát elbíráli: a) az A1 rvat szerit a repülgép-, heliptervezett és a Repülrvsi Bizttság elbírálásáa hatásörébe tartzót; b) az A2 (A2a-A2d) rvat szerit a ülföldi szlgálatra jeletezt és az állmá ülföldi szlgálatra tervezett tagjáa a 11. alapjá; c) az A3 rvat szerit az eges fegveremeél (légi mzgéságú, harccsizó, búvár, tzszerész és aatató), valamit a radiatív aagal, iizáló sgárfrrásal, raéta üzemaaggal dlgzó állmáa az alalmasságát besztásba helezés eltt és a szlgálat teljesítése srá;

4 d) az A4 rvat szerit az állmá tagjáa szlgálata teljesítése srá és a hivatáss állmába törté visszavétel, valamit a szlgálati visz gdíjrhatár túli meghsszabbítása eltt (a c) ptba felsrlta ivételével); e) az A5 rvat szerit az állmába vételre jeletezt (a c) ptba felsrlta ivételével); f) az A6 rvat szerit az állmá állmáilletées paracs (vezet) besztásra tervezett, a besztásba helezés eltt és a szlgálat teljesítése srá. (3) A jeletez, illetve az állmá tagja rlátztt alalmasság eseté az F1-F8, illetve K1-K26 ódszámú maöröet em töltheti be. (4) A Magar Hvédség illetées egészségügi szervezete (a tvábbiaba: Szlgálat), egüttmödve a Hvédelmi Miisztérim illetées mavédelmi szervével, flamatsa figelemmel íséri, elemzi és értéeli a személi állmá egészségi állaptát veszéleztet, a mavégzésbl származó fiziai, fizilógiai, pszichés és metális terheléseet, valamit a maörezeti fiziai, émiai, bilógiai, pszichszciális, ergómiai, óri téez hatását. A vizsgálat eredméérl - a jgers határzat eg példááa megüldésével - tájéztatja a maörelemzés végrehajtásáért felels szervet. Ha a Szlgálat által végrehajttt vizsgálat alapjá hztt és jgerre emeledett határzat alapjá feáll eg maör esetébe a betöltésre vatzó rlátzás, aa állmátáblába, maöri jegzébe törté megjelölésével egidejleg a Jegzébe lév, az adtt besztásra vatzó jegzélap cseréjét is végre ell hajtai. (5) Az eges besztás betöltésére tervezette iválasztásar, a maöri alalmasság vizsgálat eretébe figelembe ell vei, hg a sérülée csprthz tartzó alalmatla, vag csa bizs feltételeel alalmasa az egészségársító cázatt jelet, illetve veszéles megterheléseel járó maörülmée özötti szlgálatteljesítésre. Pszichiai alalmassági övetelmée 9. (1) Az állmá tagjáa a besztás jellegétl függe ell megfelelie a pszichiai alalmasság övetelméeie. (2) Katai szlgálatra pszichiailag alalmas, ai várhatóa hsszú táv megfelel a atai szlgálat által támaszttt szellemi, érzéelési, személiségbeli, értéredi és pálamtivációs övetelméee. (3) Pszichiai övetelmée: a) valamei redfzat, illetve besztás esetébe meg ell feleli a pszichiai alapövetelméee - jelölése Pa; b) a vezet besztásba redelezi ell az átlagt meghaladó, vezetési, szervezési észségeel - jelölése Pv; c) az eges fegveremi maöröbe az alapövetelméee túl az adtt maörre jellemz pszichiai észsége szüségese - jelölése Pm; d) az átlags megterheléstl léegese eltér besztásba speciális pszichiai elvárása ell megfeleli - jelölése P. Fiziai övetelmée 10. (1) Az állmá tagjáa a besztás jellegétl, a terhelés agságától függe ell megfelelie a fiziai övetelméeie. (2) Az állmá tagja szlgálata ellátása srá legalább miimm edzettségi szitet ell fetartai. A maörö alapjá a övetelmészite az alábbia: a) els övetelmészit, amelet a maörhöz szüséges fciális szervredszere alapfú edzettségi állapta (övetelmészit jelölése: T1); b) másdi övetelmészit, amelet a maörhöz szüséges fciális szervredszere özepes fú edzettségi állapta (övetelmészit jelölése: T2); c) harmadi övetelmészit, amelet a maörhöz szüséges fciális szervredszere emeltszit edzettségi állapta (övetelmészit jelölése: T3); d) egedi övetelmészit, amelet a maörhöz szüséges fciális szervredszere fztt szit edzettségi állapta (övetelmészit jelölése: T4). (3) A övetelmészitet a jeleteze a Hjt. 45. szerit ell teljesítei. A ülföldi szlgálatt ellátó alalmassága 11. A Hjt. 2. (32) beezdés a)-j) ptjaiba meghatárztt ülföldi szlgálat teljesítési frmá alalmasság övetelmészitjei az alábbia:

5 a) a ülföldö (mveleti területe) fegveres, béeteremt és béefetartói szlgálatt, vag ülföldö ülöleges megterhelést jelet atai szafeladatat végrehajtó, idrlátzás élül. Egészségi övetelmé: A2a, pszichlógiai övetelmé: P, fiziai övetelmé: T4; b) a ülföldö béeteremt és béefetartói szlgálatt törzsbesztásba és em fegveres szlgálatt saját szamába szlgálatt teljesít, atadiplmácia tevéeséget ellátó, valamit AT besztásba vezéelte idrlátzás élül. Egészségi övetelmé: A2b, pszichlógiai övetelmé: P, fiziai övetelmé: T3; c) az eg évél hsszabb ideig talmá vag tatás miatt ülföldre vezéelte. Egészségi övetelmé: A2c, pszichlógia övetelmé: Pa, fiziai övetelmé: T2; d) az eg évél rövidebb ideig tartó talmá vag tatás miatt ülföldre vezéelte. Egészségi övetelmé: A2d, pszichlógia övetelmé: Pa, fiziai övetelmé: T1. Záró redelezése 12. (1) Ez a redelet a ihirdetését övet 5. ap lép hatálba, ezzel egidejleg a özépislai végzettséghez em ötött tiszthelettesi besztásról szóló 17/1999. (XII. 6.) HM redelet hatálát veszti. (2) Az elmeeteli taflami övetelméeet els alalmmal a szeptember 1-jei ievezéseél ell alalmazi. (3) A hivatáss és szerzdéses állmáa a 4. számú melléletbe meghatárztt idegeelv-ismereti övetelmét december 31-ig ell teljesítei. (4) A 6. (2) beezdés szeriti besztást betölt hivatáss és szerzdéses állmá esetébe a elvi övetelméee való megfelelést a feti idptig la ütemezéssel ell eléri, hg a elvépzésbe való részvétel e veszéleztesse az alapredeltetésbl adódó feladat ellátását. (5) Az 5. (1) beezdésébe meghatárztt felsvezeti taflami épzési övetelméetl el lehet teitei az esetébe: a) ai a Hjt. hatálbalépését megelze legalább 5 évig tábri vag ezredesi redfzattal redszeresített besztásba szlgálta; b) ai a Hjt. hatálbalépéser tábri vag ezredesi redfzattal redszeresített besztásba szlgálta és betöltötté 52. életévüet. (6) A redfzati elmeetelhez apcslódó - magasabb - épzettségi övetelméetl december 31- ig el lehet teitei az esetébe, ai e redelet hatálbalépéser la besztást láta el, melbe a Hjt. hatálbalépése eltt erülte, és amelre az ari állmátáblába, maöri jegzébe em vlt rét végzettségi övetelmé meghatárzva. (7) A Szlgálat december 31-ig a Jegzébe feltütetett valamei maörre vatzóa végrehajtja - a Magar Hvédség feladatával apcslats özegészségügi-járváügi övetelméerl, az ellátásáa, valamit az Állami épegészségügi és Tisztirvsi Szlgálattal való egüttmödésée redjérl szóló 21/2003. (VI. 24.) HM-ESzCsM egüttes redeletbe rögzítette alapjá az egészségársító cázati téeze itett, illetve a védeszöz álladó vag tartós haszálatára ötelezett eges besztás, maörö misítéséhez szüséges vizsgálatat. (8) Az la besztásra, maöröre vatzóa, amele betöltjét ér terhelése megegeze a maöri, szamai, illetve személi higiéés alalmasság rvsi vizsgálatáról és véleméezésérl szóló 33/1998. (VI. 24.) M redelet 8. számú melléletébe evesített az terheléseel, ameleet a sérülée csprthz tartzó em, vag csa az tt rögzített rlátzás betartásával láthata el, tvábbá amelere a Szlgálat által az e redelet hatálbalépését megelze végrehajttt vizsgálat srá a cázati téez feállását megállapíttta, a jaár 1-jét övete iadásra erül állmátáblába, maöri jegzéebe, valamit a Jegzébe - a (7) beezdés szeriti vizsgálat élül - ell a T jelölést alalmazi. 1. számú mellélet a 20/2002. (IV. 10.) HM redelethez A Magar Hvédségbe redszeresített atai maörö térépe Magarázat a maör azsító ód haszálatáhz: A maör azsító ód (MAK) a maörö azsítására és egidejleg az az betöltéséhez szüséges övetelmée eg részée jelölésére szlgál. A MAK 11 araterbl (szám és bet csprtja) áll. emzet- Tartalé Fegveremi Fegveremi Redfzati biztsági Állmá- szamai elvismeret

6 (szaági) (szaági) azsító ellerzés ategória specifiáció azsító alcsprt szitje 2 arater 2 arater 2 arater 1 arater 1 arater 1 arater 2 arater Példál: 1 0 A a 1 4 A Z R A K Az állmátáblába, maöri jegzéebe a tizeeg araterbl álló MAK ülö rvatba szerepel. Az els hat arater és a maör megevezése a besztástípst azsítja. Az tlsó öt arater a besztás betöltéséhez szüséges alapvet övetelméeet jelöli. A maör azsító ód ialaítása: 1. Az els ét arater a fegveremi (szaági) azsító. Jelölése ét szám, példál: 10 (lövész); jeletése: az adtt fegverem (szaág) egésze A harmadi arater a fegveremi (szaági) alcsprt. Jelölése eg agbet, példál: A (általás); jeletése: az adtt fegverem (szaág) eg területe. 1 0 A 3. A egedi arater a maör. Jelölése eg isbet, példál: a (paracs); jeletése: az adtt fegveremi (szaági) alcsprt belül az azs maörö (eze maöröet a redfzati azsítóval, a besztási szite megfelele lehet megülöbözteti*). 1 0 A a * A legjellemzbb besztásat általába az alábbi betel ell jelöli: a mide szit paracs (a rajp.-tól a Hvéd Vezérar föéig), az itézmée, bjetm paracsai, a hivatal vezeti (hivatalvezet, figazgató, igazgató stb.), az adtt szaág legfels szit vezeti (legfbb ügész, fsztálvezet, csprtfö stb.); b az a betvel jelölt paracsi besztás els (általás) helettesei; c a csapat törzsföei, törzsigazgató, illetve az ee megfelel besztás; d a vezet besztású törzstiszte (föö, sztál, alsztál, részlegvezet, illetve az ee megfelel besztás); h a c és a d betvel jelölt vezet besztás helettesei; e a iemelt ftiszt, ftiszt, tiszt, tiszthelettes; f a mérö (iemelt fmérö, fmérö); g az tató, szatató, iépz; i irázó; midehl a legáltalásabb, alapbesztás (pl. ezel, szerel, beszttt lövész stb.); m mszerész vag más fegveremeél: mesterezel (pl. mesterlövész); ilvátartó; tató, szatató, iépz; r ratárs (ratárvezet); s alegség ellátó; t techis; v gép- és harcjármvezet.

7 Amel fegveremél (szaágál) a feti legjellemzbb maörö icsee redszeresítve, ezeet a betet más jellemz maör jelölésére lehet felhaszáli. 4. Az ötödi-hatdi arater a redfzati azsító. Jelölése ét szám, példál: 14 (alezredes); jeletése: az adtt maör besrlási szitjét jelöli. Az eges redfzati azsító ódat az alábbi táblázat tartalmazza: 00 redfzat élüli 10 hadag 01 rvezet 11 fhadag 02 tizedes 12 százads 03 szaaszvezet 13 rag 04 rmester 14 alezredes 05 törzsrmester 15 ezredes 06 ftörzsrmester 16 dadártábr 07 zászlós 17 vezérrag 08 törzszászlós 18 altábrag 09 ftörzszászlós 19 vezérezredes 1 0 A a A hetedi arater az adtt besztáshz szüséges emzetbiztsági ellerzés szitje. Jelölése eg agbet, példál: A ( A típsú ellerzés); jeletése az alábbi táblázat szerit: Z A B C em szüséges ellerzés A típsú ellerzés B típsú ellerzés C típsú ellerzés 1 0 B a 1 4 A 6. A lcadi arater az állmáategóriát azsítja. Jelölése eg agbet, példál: Z (ics specifiáció); jeletése az alábbi táblázat szerit: Z H S M K hivatáss vag szerzdéses atával tölthet be csa hivatáss atával tölthet be (2001. évi XCV. törvé szeriti tábri besztás) CSAK A LEGÉSÉGI BESZTÁSKÁL, azat jelöli, amele szerzdéses legéségi állmába lév atáal tölthet be hadötelezettség bevezetése tá atával tölthet be hadötelezettség bevezetése tá öétes tartaléssal tölthet be öztisztviselvel, özalalmazttal vag atával is betölthet 1 0 A a 1 4 A Z 7. A ilecedi arater tartalé arater, amel a sérülée csprtba tartzó alalmazási rlátzása eseté azt jelöli. Jelölése eg agbet: az R. 12. (8) beezdés szeriti rlátzás eseté T, egéb esetbe R 1 0 A a 1 4 A Z R 8. A tizedi és tizeegedi arater az adtt besztáshz szüséges elvet és a elvismeret szitjét jeleti, mele jelölése: eg állami vag azzal azs elvvizsga eseté ét agbet (pl. A K, azaz agl özépf). A jelölés több elv eseté: eg agbet és eg szám (pl. H 3, azaz agl és bármel más elv, mele midegiére özépfú szitet határz meg).

8 A elvismereti övetelmée ódlását az alábbi táblázat alapjá ell végrehajtai: Kód elv megevezése Kód elvismeret szitje Z ics Z em szüséges A agl A alapf B bármel más (eg) elv K özépf C agl, fracia vag émet F felsf H agl és bármel más elv T tlmács szit K bármel ett vag több elv els másdi tvábbi 1 Alap Alap Alap 2 Közép Alap Alap 3 Közép Közép Alap 4 Fels Közép Alap 5 Fels Közép Közép 6 Fels Fels Alap 7 Fels Fels Közép 8 Fels Fels Fels 9 Tlmács Fels Fels 0 Tlmács Tlmács Fels A példába szerepl besztásra, illetve a betöltjével szembe támaszttt övetelméere vatzó meghatárzás összefglalása a teljes ód alapjá. 1 0 A a 1 4 A Z T A K Lövész (10) általás (A) alegségparacs (a) alezredes (14) redfzattal redszeresítve, azaz eg la zászlóaljparacs besztás, mele betöltje: - Megfelel az A típsú emzetbiztsági ellerzés övetelméeie. (A) - Hivatáss vag szerzdéses állmáú ata. (Z) - A besztás betöltjée iválasztásar figelemmel ell lei a Jegzébe található tiltó, illetve rlátzó (pl. terhes em töltheti be) redelezésere. (T) - Agl elvbl özépfú elvvizsgával ell redelezie. (A K) A maörö térépée tartalma: I. ÁLTALÁS KATAI MKAKÖRÖK II. SZÁRAZFÖLDI HADER III. LÉGIER IV. VEZETÉS, IRÁÍTÁS V. LGISZTIKA VI. EGÉB TÁMGATÁS VII. GÉP- ÉS HARCJÁRMVEZETK VIII. KATAI EMZETBIZTSÁGI SZLGÁLATK IX. KTATÁS, KÉPZÉS, KIKÉPZÉS X. KATAI ÜGÉSZSÉG ÉS JGI IGAZGATÁS XI. HMÁ XII. TÁBRI LELKÉSZEK XIII. KATAI IGAZGATÁS XIV. EGÉB BIZTSÍTÁSI ÉS KISZLGÁLÁSI FELADATK ÁLTALÁS KATAI MKAKÖRÖK Összhader általás atai 01 Szárazföldi hader 02

9 Légier 03 Lgisztia 04 Vezél tiszthelettese 06 Külszlgálati ÖSSZHADEREMI ÁLTALÁS KATAI A általás a p., fv., fcsf., figazgató, igazgató, hiv. vez. B tervezési, szervezési b az a ptba szerepl helettesei C emzeti épviseleti c törzsfö, törzsigazgató D emzetözi apcslat d fö, irdavezet, itegrációs fö, v., alv., rlg. vez. E ellerzési e iem. fti., fti., ti., tts. F felügeleti, hatósági felügeleti f iemelt fmérö, fmérö, mérö G özgazdasági g taácsadó H hadmveleti h a c és d ptba szerepl helettesei I hadmveleti biztsítási i J beszerzés, berházás j K atasztrófavédelmi L örezetvédelmi 1 eller, iemelt eller M mavédelmi m freveciagazdáldási iépzési P civil-atai egüttmödés p R léletai mveleti r iemelt referes, referes S sajtó s szóviv T tzvédelmi t techis erfrrás-, ölt ségtervez titár V elemz, értéel v váltásparacs X tzltó x vezél tiszthelettes Z z 02 SZÁRAZFÖLDI HADER A általás a p., fv., csf., igazgató, hiv. vez. B tervezési, szervezési b az a ptba szerepl helettesei C c törzsfö D d fö, v., alv., rig. vez. E e iem. fti., fti., ti., tts. F f iemelt fmérö, fmérö, mérö

10 G g tató, szatató, iépz H h a c és d ptba szerepl helettesei I hadmveleti biztsítási i J j K L 1 eller, iemelt eller M m iépzési P P R r referes, iemelt referes S s T V váltásparacs X x vezél tiszthelettes Z t v z 03 LÉGIER A ált alás a p., fv., csf., igazgató, hiv. vez. B tervezési, szervezési b az a ptba szerepl helettesei C ejters c törzsfö D d fö, v., alv., rlg. vez. E e iem. fti., fti., ti., tts. F légier felderít f iemelt fmérö, fmérö, mérö G g tató, szatató, iépz H h a c és d ptba szerepl helettesei I hadmveleti biztsítási i J légier eletriai hadviselés j K L légügi hatósági 1 eller, iemelt eller M iépzési P R r referes, iemelt referes S T V X x vezél tiszthelettes m p s t v

11 Z z 04 LGISZTIKA A általás a p., fv., csf., igazgató, hiv. vez. B tervezési, szervezési b az a ptba szerepl helettesei C c törzsfö D d fö, v., irdavezet, alv., rlg. vez. E e iem. fti., fti., ti., tts. F f iemelt fmérö, fmérö, mérö G gazdáldási g tató, szatató, iépz H h a c és d ptba szerepl helettesei I i J K öltségvetési L 1 eller, iemelt eller M ilvátartó iépzési P R r referes, iemelt referes S T t techis V X x vezél tiszthelettes Z j m p s v z 06 VEZÉL TISZTHELETTESEK A általás a B b C D E F G H I J c d e f g h i j

12 K L 1 M m P p R r S s T t V v X x vezél tiszthelettes Z z 07 KÜLSZLGÁLATI A általás a p., csf., igazgató, atai épvisel B tervezési, szervezési b az a ptba szerepl helettesei C védelemplitiai c törzsfö, törzsigazgató, misszióvezet D szárazföldi d fö, v., alv., rlg. vez. E légier e iem. fti., fti., ti., tts. F lgisztiai f G felderít g tató, iépz H híradó h a c és d ptba szerepl helettese I hadmveleti i J jgász j K L ifrmatiai 1 ügezel M m atai biztsági ilvátartó iépzési P civil atai egüttmödés p tatási R rejtjelz r ratárs S személügi s segít T tájéztatási t techis ügviteli titárságvezet, titár V pézügi v egészségügi váltásparacs, ügeletes X Z z gépcsivezet x

13 SZÁRAZFÖLDI HADER Lövész 10 Harccsizó 11 Tüzér 12 Felderít 14 Mszai 15 Vegivédelmi LÖVÉSZ A általás a p., fv., csf., igazgató, hiv. vez. B b az a ptba szerepl helettesei C c törzsfö D d fö, v., alv., rlg. vez. E e iem. fti., fti., ti., tts. F f G g tató, szatató, iépz H h a c és d ptba szerepl helettesei I i harcjárm irázó J K beszttt lövész L 1 eller, iemelt eller M m mesterlövész géppsa irázó P p ézi pct. fegver irázó R S T V v harc- és gépjármvezet X x vezél tiszthelettes Z z iépzed j r s t 11 HARCKCSIZÓ A a p., fv., csf., igazgató, hiv. vez. B b az a ptba szerepl helettesei C özepes harccsizó c törzsfö D d fö, v., alv., rlg. vez. E e iem. fti., fti., ti., tts.

14 F G g tató, szatató, iépz H h a c és d ptba szerepl helettesei I i irázó J K L 1 eller, iemelt eller M P R S T V v harc- és gépjármvezet X x vezél tiszthelettes Z z iépzed f j m p r s t 12 TÜZÉR A általás a p., fv., csf., igazgató, hiv. vez. B vtattt tüzér b az a ptba szerepl helettesei C öjáró taracs c törzsfö D aavet d fö, v., alv., rlg. vez. E srzatvet e iem. fti., fti., ti., tts. F tüzér felderít f G tüzér bemér g tató, szatató, iépz H hagfelderít h a c és d ptba szerepl helettesei I i irázó J j idlgzó K raéta harcigép ezel L látr felderít 1 eller, iemelt eller M P raéta idítóállvá p R r referes, iemelt referes S s T t távmér V v harc- és gépjármvezet m

15 X x vezél tiszthelettes Z z iépzed 14 FELDERÍT A általás a p., fv., csf., igazgató, hiv. vez. B mélségi felderít b az a ptba szerepl helettesei C ülöleges mveleti c törzsfö D techiai felderít d fö, v., alv., rlg. vez. E rádióeletriai felderít e iem. fti., fti., ti., tts. F ejters búvár f G hmá g tató, szatató, iépz H eletriai hadviselés h a c és d ptba szerepl helettesei I szárazföldi eletriai hadviselés i harcjárm irázó J j értéel, tájéztató K eletriai ellerz ezel, beszttt felderít L 1 M speciális felderít m mesterlövész ejter hajtgató géppsa irázó P p tlmács egészségügi besztás R r ratárs, ratárvezet, ellátó S ülöleges híradó s ihallgató T t távírász V v harc- és gépjármvezet váltásparacs X x vezél tiszthelettes Z z iépzed 15 MSZAKI A általás a p., fv., csf., igazgató, hiv. vez. B mszai tász b az a ptba szerepl helettesei C mszai felderít c törzsfö D aatató tzszerész d fö, v., alv., rlg. vez. E deszat átel e iem. fti., fti., ti., tts. F útépít f iemelt fmérö, fmérö, mérö G hídépít g tató, szatató, iépz H álcázó h a c és d ptba szerepl helettesei I mszai met i aász, tzszerész, aatelepíthöz

16 beszttta J mszai techiai j felderít, búvár beszttta K állásépít beszttt mszai, hidász, épít, ezel, légs. gépez., álcázó, labrás, gépész L víztisztító 1 villams ácsmhelhez beszttta, világító M mszai zártelepít m földgalhz és földmagéphez beszttta hadihajós hajóra és rcsó-, mcsó- és AVM -hez beszttta búvár deszat átel eszözöhöz beszttta P aag-elészít és feldlgzó p bldózerhez beszttta útprfilzó és úthegerhez beszttta R r referes, iemelt referes S s fedezéásóhz és tróhz beszttta T t techis mszai (út-, talajfúró, dar, vtattt eretfrész) eszözöhöz beszttta V vasútépít v harc- és gépjármvezet X világító x vezél tiszthelettes speciális repültéri arbatartó és helreállító Z z iépzed 16 VEGIVÉDELMI A általás a p., fv., csf., igazgató, hiv. vez. B vegi- és sgárfelderít b az a ptba szerepl helettesei C vegi- és sgármetesít c törzsfö D d fö, v., alv., rlg. vez. E e iem. fti., fti., ti., tts. F elemz és ifrmatiai f G vegi-, leáris-balesetelhárítás g tató, szatató, iépz H vegi-, sfi. és helzetértéelés h a c és d ptba szerepl helettesei I adatgjt, értéel, tájéztató i diszpécser J j K ezel L 1 labrás M m P p értéel R S T r s t

17 V v harc- és gépjármvezet váltásparacs X x vezél tiszthelettes Z z iépzed LÉGIER Repül 20 Légvédelmi raéta és tüzér 21 Légi vezetés 22 Repül harcbiztsító REPÜL A általás a p., fv., csf., igazgató, hiv. vez. B harcászati repülgép b az a ptba szerepl helettesei C felderít repülgép c törzsfö D iépz repülgép d fö, v., alv., rlg. vez. E szállító repülgép e iem. fti., fti., ti., tts. F f iemelt fmérö, fmérö, mérö G harcihelipter g tató, szatató, iépz H szállító-, tató-met helipter h a c és d ptba szerepl helettesei I iépzhelipter i heliptervezet-lövész J ftárhelipter j légi egészségügi ti., tts. K beszttt L eletriai zavaró helipter l fedélzeti megfigel M m mechais fedélzeti rádiós P p repülgép- (helipter)vezet, fpilóta R S s T t iráító alalmazási V X Z r v x z 21 LÉGVÉDELMI RAKÉTA ÉS TÜZÉR

18 A általás a p., fv., csf., igazgató, hiv. vez. B b az a ptba szerepl helettesei C c törzsfö D özeli, is hatótávú légvédelmi raéta d fö, v., alv., rlg. vez. E e iem. fti., fti., ti., tts. F légvédelmi tüzér f G g tató, szatató, iépz H h a c és d ptba szerepl helettesei I felderít i irázó J harcálláspt vezetési törzs j K ezel L 1 M m P R S T V v harc- és gépjármvezet váltásparacs X x vezél tiszthelettes Z z iépzed p r s t 22 LÉGI VEZETÉS A általás a p., fv., csf., igazgató, hiv. vez. B légtérgazdáldás b az a ptba szerepl helettesei C légi helzetép elállítás c törzsfö D fegver iráítás d fö, v., alv., rlg. vez. E vadásziráítás e iem. fti., fti., ti., tts. F radar f G g tató, szatató, iépz H h a c és d ptba szerepl helettesei I i vadásziráító J j egüttmöd K ezel L 1 eller, iemelt eller M m adatfeldlgzó, adatözl repülés ilvátartó P R p r

19 S s értéel T V v harc- és gépjármvezet váltásparacs X x vezél tiszthelettes Z z iépzed t 23 REPÜL HARCBIZTSÍTÓ A általás a p., fv., csf., igazgató, hiv. vez. B hdm.-i özpt (vez. pt) b az a ptba szerepl helettesei C légifrgalmi iráító c törzsfö D harctéri iráító d fö, v., alv., rlg. vez. E e iem. fti., fti., ti., tts. F repülésbiztsági f G légifrgalmi tájéztató g tató, szatató, iépz H h a c és d ptba szerepl helettesei I i J j bevezet iráító K repültéri iráító L 1 repültéri bejelet M m adatfeldlgzó, adatözl özelörzet iráító P R S T V váltásparacs X x vezél tiszthelettes Z z iépzed p r s t v VEZETÉS, IRÁÍTÁS Általás híradó 30 Rádióhíradás 31 Rádiórelé híradás 32 Hírözpt 33 Vezetées híradás 34 FTP híradás 35 FRISZ 36

20 Ifrmációvédelmi, ügviteli 37 Vezetési 38 Ifrmatiai ÁLTALÁS HÍRADÓ A általás a p., fv., csf., igazgató, hiv. vez. B b az a ptba szerepl helettesei C c törzsfö D hadmveleti d fö, v., alv., rlg. vez. E e iem. fti., fti., ti., tts. F távözlés f G g tató, szatató, iépz H h a c és d ptba szerepl helettesei I i J K L 1 M P R S T t ügeletes V v harc- és gépjármvezet váltásparacs X x vezél tiszthelettes Z z iépzed j m p r s 31 RÁDIÓHÍRADÁS A általás a p., fv., csf., igazgató, hiv. vez. B paracsi rádióállmás b az a ptba szerepl helettesei C p.-i pácéls rádióállmás c törzsfö D özepes teljesítmé rádióállmás d fö, v., alv., rlg. vez. E vev e iem. fti., fti., ti., tts. F is teljesítmé rádióállmás f G ag teljesítmé rádióállmás g tató, szatató, iépz H h a c és d ptba szerepl helettesei I i

(1) Az R. 1. számú mellékletének helyébe e rendelet 1. melléklete lép. (2) Az R. 2. számú mellékletének helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(1) Az R. 1. számú mellékletének helyébe e rendelet 1. melléklete lép. (2) Az R. 2. számú mellékletének helyébe e rendelet 2. melléklete lép. . sz. példán MAGAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE TERVEZ A honvédelmi miniszter /2010. ( ) HM rendelete a Magar Honvédség eges beosztásaihoz kapcsolódó munkaköri követelménekről szóló 20/2002. (IV.

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXL. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2013. április 5.

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXL. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2013. április 5. CXL. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2013. április 5. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal 1/2013. (III. 21.) HM rendelet 131/2013. (III. 14.) KE határozat Jogszabályok A Magyar Honvédség

Részletesebben

9. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2415, Ft. Oldal

9. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2415, Ft. Oldal A MAGAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. ja nu ár 30., hétfõ TARTALOMJEGZÉK 2/2006. (I. 30.) HM r. A Ma gar Hon véd ség eges be osz tá sa i hoz kap cso ló dó mun ka kö ri kö ve tel mé nek rõl

Részletesebben

a! "a# $%& $'()&,! -. / a 0!o" "a#,2& 7o8a59a: = D= A > F7 > G7 IC59< A TM JK [\]\^ [ _\ c [ _ph $%+ $*+ a 2007-es új Országos épzési jzé szeriti oduláris szaépzéshez: a teljes szaépesítés es öveteléyoduljaia

Részletesebben

Tuzson Zoltán A Sturm-módszer és alkalmazása

Tuzson Zoltán A Sturm-módszer és alkalmazása Tuzso Zoltá A turm-módszer és alalmazása zámtala szélsérté probléma megoldása, vag egeltleség bzoítása ago gara, már a matemata aalízs eszözere szorítoz, mt például a Jese-, Hölder-féle egeltleség, derválta

Részletesebben

1. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya

1. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya A PANNONLÍZING PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ RT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FORINT (HUF ALAPON KAMATOZÓ KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKHEZ ÉRVÉNYES A 2002. MÁRCIUS 18-TÓL A VISSZAVONÁSÁIG KÖTÖTT SZERZŐDÉSEKRE A Paolízig

Részletesebben

36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet

36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet Napraész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából. A jel a legutoljára megváltozott beezdést jelöli. 6/007. (XII..) SZMM rendelet a gondozási szüséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általáos Szerződési Feltétele 2010 február 28-ig ötött Pézügyi Lízig Szerződésehez (Személygépjármű, Kishaszogépjármű, Motorerépár fiaszírozásához) Érvéyes pézügyi lízig szerződésere 2011.március 1. apjától,

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Adaptált testkultúra és sprt_kkk 1 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ADAPTÁLT TESTKULTÚRA ÉS SPORT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK (10/2006.(IX. 25.) OKM RENDELET ALAPJÁN) 1.

Részletesebben

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12 DAOP-2.1.

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12 DAOP-2.1. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Prgram Dél-Dunántúli Operatív Prgram Észak-Alföldi Operatív Prgram Észak-Magyarrszági Operatív Prgram Közép-Dunántúli Operatív Prgram Nyugat-Dunántúli Operatív

Részletesebben

A MATASZ KÜLFÖLDÖN SZOLGÁLATOT TELJESÍTETTEK (MISSZIÓS) TAGOZATÁNAK ÉVI PROGRAMJÁNAK MEGVALÓSULÁSA

A MATASZ KÜLFÖLDÖN SZOLGÁLATOT TELJESÍTETTEK (MISSZIÓS) TAGOZATÁNAK ÉVI PROGRAMJÁNAK MEGVALÓSULÁSA Tájékztató a célkitűzések megvalósítási helyzetéről, a 2015. évben betervezett és végrehajttt feladatkról, tevékenységünkről, működésünk tapasztalatairól: A MATASZ KÜLFÖLDÖN SZOLGÁLATOT TELJESÍTETTEK (MISSZIÓS)

Részletesebben

Elıterjesztés a 229/2009. (IX. 30.) KT határozat módosításáról

Elıterjesztés a 229/2009. (IX. 30.) KT határozat módosításáról Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter polgármester Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina osztályvezetı Elıterjesztés a 229/2009. (IX. 30.) KT határozat módosításáról Tisztelt Képviselı-testület! Sajószentpéter

Részletesebben

MINISZTERELNÖKSÉ. DR. SEMJÉN ZSOLT miniszterelnök-helyettes I-2/ME/349/2/2012.

MINISZTERELNÖKSÉ. DR. SEMJÉN ZSOLT miniszterelnök-helyettes I-2/ME/349/2/2012. 202//3 7 :8 FAX +36 7950476 KIM PARL.TITK. Q 0 Hivatal a MIISZTERELÖKSÉ riys ár;t: k I Érkezett : 202 P, ' W 3. Baracskai József képviselő úr részére Magyar Országgy űlés DR. SEMJÉ ZSOLT miniszterelnök-helyettes

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általáos Szerződési Feltétele 2010. júius 11-től ötött Pézügyi Lízigszerződésehez (Személygépjármű, Kishaszogépjármű, Motorerépár fiaszírozásához) Érvéyes pézügyi lízig szerződésere 2011. március 1. apjától,

Részletesebben

Dr. Keresztury Gábor Farkasné Bangó Mária

Dr. Keresztury Gábor Farkasné Bangó Mária Bka/kar Index mérés az Érbeteg - Dr. Keresztury Gábr Farkasné Bangó Mária Bevezetés Köztudtt, hgy hazánkban és a világ többi rszágában is a szív- és érrendszeri betegségek mrtalitási mutatói vezetik a

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 10. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 10. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 10. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. február 12., szerda Tartalomjegyzék I. Utasítások 8/2014. (II. 12.) HM utasítás a Honvéd Vezérkar i korrekciójával és a Magyar Honvédség kiképzési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1514/2013. (X.16.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1514/2013. (X.16.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/35752-9/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstrutúrána megfelelő műsor sugárzására, valamint a özszolgálati műsorszámo

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2010. december 23. Jogszabályok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2010. december 23. Jogszabályok CXXXVII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2010. december 23. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 16/2010. (XI. 17.) HM KIM együttes rendelet 17/2010. (XII. 3.) HM rendelet

Részletesebben

y n á ld é p ú m. szá E V R E I T S S O S O I T rsa . É . 1 i T sztá . 0 est, 2 zér S a d r H

y n á ld é p ú m. szá E V R E I T S S O S O  I T rsa . É . 1 i T sztá . 0 est, 2 zér S a d r H Magyar Hadtudományi Társaság Tüzér Szakosztály J Ó V Á H A G Y O M! Budapest, 2005. 01. 12. MHTT Tüzér Szakosztály elnöke A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY 2005. ÉVI TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE 2005. számú példány T A

Részletesebben

Példa: 5 = = negatív egész kitevő esete: x =, ha x 0

Példa: 5 = = negatív egész kitevő esete: x =, ha x 0 Ha mást em moduk, szám alatt az alábbiakba, midig alós számot értük. Műeletek összeadás: Példa: ++5 tagok: amiket összeaduk, az előző éldába a, az és az 5 szorzás: Példa: 5 téezők: amiket összeszorzuk,

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. április 17. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre Készítette: Müller Kinga Intézményi irdavezető Tárgy: Javaslat a szciális

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2016 Hatálys: 2016. 03. 02.-től TARTALOMJEGYZÉK A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA... 3 A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA... 3 A KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

13. Tárcsák számítása. 1. A felületszerkezetek. A felületszerkezetek típusai

13. Tárcsák számítása. 1. A felületszerkezetek. A felületszerkezetek típusai Tárcsák számítása A felületszerkezetek A felületszerkezetek típusa A tartószerkezeteket geometra méretek alapjá osztálozzuk Az eddg taulmáakba szereplı rúdszerkezetek rúdjara az a jellemzı hog a hosszuk

Részletesebben

ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ECSEGFALVI ÓVODA 5515 Ecsegfalva, Árpád utca 8. Telefn: 06-66/487-326 E-mail: vda@ecsegfalva.hu ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. július 3. 1 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1 Általáns

Részletesebben

SZILÁRDSÁGTAN A minimum teszt kérdései a gépészmérnöki szak egyetemi ágon tanuló hallgatói részére (2004/2005 tavaszi félév, szigorlat)

SZILÁRDSÁGTAN A minimum teszt kérdései a gépészmérnöki szak egyetemi ágon tanuló hallgatói részére (2004/2005 tavaszi félév, szigorlat) SILÁRDSÁGTAN A minimum teszt kérdései a gépészmérnöki szak egetemi ágon tanuló hallgatói részére (2004/2005 tavaszi félév, szigorlat) Szilárdságtan Pontszám 1. A másodrendű tenzor értelmezése (2) 2. A

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.11.12. COM(2010) 662 végleges 2010/0325 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA a külső határk átlépésére jgsító és vízummal ellátható úti kmányk listájáról,

Részletesebben

Országgyülís Hivatala Irományszám:(f# f. Érkezett: 2009 JAN 0 5, Tóth Gábor úr országgy űlési képviselő

Országgyülís Hivatala Irományszám:(f# f. Érkezett: 2009 JAN 0 5, Tóth Gábor úr országgy űlési képviselő Országgyülís Hivatala Irományszám:(f# f ( MAGYAR KŐZTARSASÁ G HONVÉDELMI MINISZTERE Érkezett: 2009 JAN 0 5, Tóth Gábor úr országgy űlési képviselő Budapest Tisztelt Képviselő Úr! A K17774. számú, Tájékoztatás

Részletesebben

SZABÁLYZAT Központ Tárgy: Térítési díjak Lap: 1/ 7

SZABÁLYZAT Központ Tárgy: Térítési díjak Lap: 1/ 7 Tárgy: Térítési díjak Lap: 1/ 7 1. A kötelező egészségbiztsítás ellátási keretében igénybe nem vehető egyes egészségügyi szlgáltatásk térítési díjai. Megnevezés Díj (Ft) Lőfegyvert munkakörükből eredően

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) HONVÉDELMI MINISZTER Nyt. szám: 154 54/2013. ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről

Részletesebben

Hivatalos név: BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Postai cím: Városház u. 9-11. Város/Község: Budapest

Hivatalos név: BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Postai cím: Városház u. 9-11. Város/Község: Budapest I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatals Lapja TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatals név: BVK HOLDING Budapesti

Részletesebben

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 559/2011. (VIII. 22.) határozatával a kőbányai

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 559/2011. (VIII. 22.) határozatával a kőbányai Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere J,j. számú előterjesztés Előterjesztés a Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság részére a kőbányai hátránys helyzetű gyermekek sprtcélú, valamint

Részletesebben

III. FEJEZET FÜGGVÉNYEK ÉS TULAJDONSÁGAIK

III. FEJEZET FÜGGVÉNYEK ÉS TULAJDONSÁGAIK Függvéek és tulajdoságaik 69 III FEJEZET FÜGGVÉNYEK ÉS TULAJDONSÁGAIK 6 Gakorlatok és feladatok ( oldal) Írd egszerűbb alakba: a) tg( arctg ) ; c) b) cos( arccos ) ; d) Megoldás a) Bármel f : A B cos ar

Részletesebben

TÁMOP - 3.3.14.B-14/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

TÁMOP - 3.3.14.B-14/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP - 3.3.14.B-14/1 Hazai és nemzetközi testvérisklai kapcslatk kialakítása Pályázók köre: általáns iskla, szakiskla, gimnázium, szakközépiskla, alapfkú művészeti iskla fenntartói Támgatás vehető igénybe:

Részletesebben

Egyem, vagy ne egyem - he tpró ba megvaló sí tó ó tletek

Egyem, vagy ne egyem - he tpró ba megvaló sí tó ó tletek Egyem, vagy ne egyem - he tpró ba megvaló sí tó ó tletek Országos Egészségfejlesztési Intézet Dávid Kata, Erdei Gergő, Göböly Ildikó, Hatala Panna, Dr. Kovács Viktória Anna, Takács Hajnalka, Varga Anita,

Részletesebben

DDOP 3.1.3/G - 14. Egészségügyi alapellátás fejlesztése

DDOP 3.1.3/G - 14. Egészségügyi alapellátás fejlesztése DDOP 3.1.3/G - 14 Egészségügyi alapellátás fejlesztése Pályázók köre: helyi önkrmányzatk; helyi önkrmányzatk társulásai; helyi önkrmányzatk, önkrmányzati társulásk által létrehztt nn-prfit gazdasági társaságk,

Részletesebben

Előterjesztő: Bodorkós Ferenc polgármester. Összeállította: Dr. Görög István jegyző. Melléklet: Pályázati felívás

Előterjesztő: Bodorkós Ferenc polgármester. Összeállította: Dr. Görög István jegyző. Melléklet: Pályázati felívás Tárgy: Gencsapáti Idősek Klubja intézményvezetői álláshelyére vnatkzó pályázati kiírás jóváhagyása Előterjesztő: Bdrkós Ferenc plgármester Összeállíttta: Dr. Görög István jegyző Melléklet: Pályázati felívás

Részletesebben

A honvédelmi miniszter./2006. ( ) HM. rendelete

A honvédelmi miniszter./2006. ( ) HM. rendelete MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE. számú példány A honvédelmi miniszter./2006. ( ) HM rendelete a Magyar Honvédség, valamint a miniszter közvetlen irányítása (felügyelete) alá tartozó szervezetek

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 47/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 47/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/27734-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstrutúrána megfelelő műsor sugárzására, valamint a özszolgálati műsorszámo

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA. Tisztelt Jegyző Asszony/Tisztelt Jegyző Úr!

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA. Tisztelt Jegyző Asszony/Tisztelt Jegyző Úr! KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA Ügyszám: 09/101-1/2011. Ügyintéző: Körtvélyfáyné dr. Sztán Kinga Elérhetőség: 34/515-185 Tárgy: Tájékztatás jgszabály módsításról Valamennyi

Részletesebben

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2014. szeptember 10-i ülésére Készítette: dr. Kzma Enikő alplgármesteri jgi referens Tárgy: Tájékztató a XIV. kerületi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET AZ 2012/2013-AS TANÉVBEN TERVEZETT OKJ-s KÉPZÉSEKRŐL

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET AZ 2012/2013-AS TANÉVBEN TERVEZETT OKJ-s KÉPZÉSEKRŐL TÁJÉKOZTATÓ FÜZET AZ 2012/2013-AS TANÉVBEN TERVEZETT OKJ-s KÉPZÉSEKRŐL Szervező: Árpád-házi Szent Pirska Szakképző Iskla Nyíregyháza, 2012-2013 1 Kedves Érdeklődő! Ezútn szeretnénk figyelemébe ajánlani

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől. U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándorné

Szentes Város Polgármesterétől. U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándorné Szentes Várs Plgármesterétől U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándrné Tárgy: Tájékztató az önkrmányzati adósságátvállalásról Mell.: 1 db nyilatkzat Szentes Várs Önkrmányzata Képviselő-testülete Szentes

Részletesebben

30. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 17., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2047, Ft. Oldal

30. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 17., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2047, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 17., péntek 30. szám Ára: 2047, Ft TARTALOMJEGYZÉK 4/2006. (III. 17.) MNB r. A Bartók Béla születésének 125. évfordulója emlékérme kibocsá

Részletesebben

A duális felsőfokú képzés alapelvei

A duális felsőfokú képzés alapelvei A duális felsőfkú képzés alapelvei 1. A duális felsőfkú képzés definíciója A duális képzés definícióját az Nftv. 108. 1.a. bekezdése tartalmazza. Eszerint duális képzés: a műszaki, infrmatika, agrár, természettudmány

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajs király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 felnttkepzes@bkf.hu BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Tartalmjegyzék

Részletesebben

MÓDSZERTANI JAVASLAT ÉS SEGÉDANYAG SZABÁLYOZÓ DOKUMENTUM FELÜLVIZSGÁLATÁSOZ

MÓDSZERTANI JAVASLAT ÉS SEGÉDANYAG SZABÁLYOZÓ DOKUMENTUM FELÜLVIZSGÁLATÁSOZ MÓDSZERTANI JAVASLAT ÉS SEGÉDANYAG SZABÁLYOZÓ DOUMENTUM FELÜLVIZSGÁLATÁSOZ edves llégák! SZMSZ-HÁZIREND-PEDAGÓGIAI PROGRAM RÉSZLETES TARTALOMJEGYZÉ TÖRVÉNYI HIVATOZÁSSAL ÓVODÁ ÉS ISOLÁ SZÁMÁRA Segédanyag

Részletesebben

Közgyógyellátás és a jogosultság nyilvántartása

Közgyógyellátás és a jogosultság nyilvántartása Közgyógyellátás Hatósági ügy neve: Közgyógyellátás és a jgsultság nyilvántartása A hatáskörrel Gyógyszerkeret megállapítására: jegyző székhelye szerinti MEP rendelkezdő szerv neve Közgyógyellátási igazlvány

Részletesebben

Varga Gyula Észak-Alföldi Regionális Folklórszövetség

Varga Gyula Észak-Alföldi Regionális Folklórszövetség A Varga Gyula Észak-Alföldi Reginális Flklórszövetség ALAPSZABÁLYA Debrecen 2005. július 11. ALAPSZABÁLY Az alapító tagk a Hajdú-Bihar Megyei Néptáncszövetség Alapszabályának módsításáról döntöttek, így

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009.

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. Kmárm-Esztergm Megyei Önkrmányzat INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. Készítette: Szabó Mónika Mb. főigazgató MELLÉKLETEK 1. számú: Kmárm-Esztergm Megyei Önkrmányzat

Részletesebben

Orosz Gyula: Markov-láncok. 2. Sorsolások visszatevéssel

Orosz Gyula: Markov-láncok. 2. Sorsolások visszatevéssel Orosz Gyula: Marov-láco 2. orsoláso visszatevéssel Néháy orét feladat segítségével vezetjü be a Marov-láco fogalmát és a hozzáju acsolódó megoldási módszereet, tiius eljárásoat. Ahol lehet, több megoldást

Részletesebben

KISVÁLLALKOZÁSOK ÚJ ADÓZÁSI LEHETŐSÉGEI 1

KISVÁLLALKOZÁSOK ÚJ ADÓZÁSI LEHETŐSÉGEI 1 A KISVÁLLALKOZ LLALKOZÁSOK TÉTELES TELES ADÓJA A 2012.évi CXLVII. törvény teremtette meg a lehetőségét annak, hgy a törvényben meghatárztt vállalkzásk tételes adót, közismert nevén KATÁT válasszanak. 1

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXLII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2015. július 29.

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXLII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2015. július 29. CXLII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2015. július 29. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal 3/2015. (VI. 17.) HM rendelet 4/2015. (VI. 22.) HM rendelet 5/2015. (VI. 22.) HM rendelet 6/2015.

Részletesebben

A Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Közép-Magyarországi Régióban Tükörprogram bemutatása

A Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Közép-Magyarországi Régióban Tükörprogram bemutatása A Fiatalk vállalkzóvá válásának támgatása a Közép-Magyarrszági Régióban Tükörprgram bemutatása Budapest. 2014. március 6. Előadó: Pákzdi Szablcs ügyvezető igazgató 1200000 Vállalkzás összesen 1.645.438

Részletesebben

Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése

Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése Áttekintés az új szakképzési és felnőttképzési törvényről és végrehajtási rendeleteiről Nemzeti Fejlesztési Alap

Részletesebben

Makroökonómia 1.előadás Bevezetés és alapfogalmak, a makrogazdasági körforgás 2011.02.07.

Makroökonómia 1.előadás Bevezetés és alapfogalmak, a makrogazdasági körforgás 2011.02.07. Makröknómia 1.előadás Bevezetés és alapfgalmak, a makrgazdasági körfrgás 2011.02.07. előadó: Hnvári Jáns Minden tantárggyal kapcslats infrmáció: cspace.bgf.hu A hallgatók bejelentkezése (cspace): felhasználói

Részletesebben

B) A HASZNÁLATBAVÉTELI ENGEDÉLY TÁRGYÁT KÉPZETŐ ÉPÜLET ADATAI

B) A HASZNÁLATBAVÉTELI ENGEDÉLY TÁRGYÁT KÉPZETŐ ÉPÜLET ADATAI ÉPÍTÉSI, LAKÁSÜGYI KOMMUNÁLIS, MEZŐGAZDASÁGI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VAGYONJOGÜGYI OSZTÁLY Tplya Községi Közigazgatási Hivatala az építtető teljes neve (természetes személyként) teljes elnevezése (jgi személyként)

Részletesebben

6. Ismertesse a tűzoltás módjait és a kézi tűzoltó készüléket! Tűzoltás eredményessége függ: - a tűzeset körűlményétől - a tüzet észlelő személy

6. Ismertesse a tűzoltás módjait és a kézi tűzoltó készüléket! Tűzoltás eredményessége függ: - a tűzeset körűlményétől - a tüzet észlelő személy 6. Ismertesse a tűzoltás módjait és a kézi tűzoltó készüléket! Tűzoltás eredményessége függ: - a tűzeset körűlményétől - a tüzet észlelő személy gyorsaságától, határozottságától - tűzjelzés eredményességétől

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/9942. számú törvényjavaslat a honvédelmet érintő egyes törvények módosításáról Előadó: Juhász Ferenc honvédelmi miniszter Budapest, 2004. április 2 2004. évi törvény a honvédelmet

Részletesebben

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK SZERVEZETT KÉPZÉSEINK Tvábbi infrmáció és jelentkezés: Árpád-házi Szent Pirska Szakképző Iskla 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábr u. 13-19., Telefn: 30/482-2953, web: www.szentpirska.hu, E-mail: inf.szentpirska@gmail.

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14 EFOP_3.8.1-14 FELHÍVÁS Az egészségügyi ellátórendszerben dlgzó, OKJ előtti szakképesítéssel rendelkezők számára az OKJ-s szakképesítés megszerzése támgatásának megvalósítására A felhívás címe: Felzárkóztató

Részletesebben

(2) A továbbképzésre kötelezettnek egy továbbképzési időszak alatt szakképesítésenként legalább 250 pontot kell teljesítenie.

(2) A továbbképzésre kötelezettnek egy továbbképzési időszak alatt szakképesítésenként legalább 250 pontot kell teljesítenie. A nemzeti erőfrrás miniszter 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelete az rvsk, fgrvsk, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfkú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők flyamats tvábbképzéséről Az egészségügyről

Részletesebben

Életpálya és mobilitás a honvédelemben

Életpálya és mobilitás a honvédelemben Életpálya és mobilitás a honvédelemben ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel Mobilitás Társadalmi mobilitás Vándorlás Karriermobilitás Munkaerőáramlás Átjárhatóság Vándorlás lakhatási támogatás

Részletesebben

KÖMLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE

KÖMLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE KÖMLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE 2009 A közfglalkztatási terv célja A közfglalkztatási terv elkészítésének célja a szciális igazgatásról és szciális ellátáskról szóló törvény (1993.

Részletesebben

Mechanika II. Szilárdságtan

Mechanika II. Szilárdságtan echanika II. Szilárdságtan Zalka Károl / q / B Budapest, 05 Zalka Károl, 05, e-kiadás Szabad ezt a kiadvánt sokszorosítani, terjeszteni és elektronikus vag bármel formában tárolni. Tilos viszont a kiadvánt

Részletesebben

Versenykiírás. II. Dél-alföldi Rotary Jótékonysági Futónap Futás barátsággal a segítségért!

Versenykiírás. II. Dél-alföldi Rotary Jótékonysági Futónap Futás barátsággal a segítségért! Versenykiírás II. Dél-alföldi Rtary Jótéknysági Futónap Futás barátsággal a segítségért! A rendezvény célja: A rászrulók irányába nyújttt segítség lehetıségének anyagi megteremtése, valamint futás, mint

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzat 2010. évi EGYSZERŰsíTETT MÉRLEGE

Gyömrő Város Önkormányzat 2010. évi EGYSZERŰsíTETT MÉRLEGE Gyömrő Várs Önkrmányzat 2010. évi EGYSZERŰsíTETT MÉRLEGE ezer Ft-ban ESZKÖZÖK Előző évi költségvetési beszámló (+,-) Előző évi auditált beszámló Tárgyévi költségvetési beszámló (+,-) Tárgyévi auditált

Részletesebben

Hegedűs Károly mb. jegyző Mozsár Ágnes főépítész

Hegedűs Károly mb. jegyző Mozsár Ágnes főépítész Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a "K.\'IOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0001" jelű, "A kőbányai Kis-Pngrác lakótelep szciális célú vársrehabilitáció

Részletesebben

A honvédelmi miniszter. HM rendelete. a katonai légiforgalmi szolgálatok szakszemélyzetének szakszolgálati engedélyeiről és képzéséről

A honvédelmi miniszter. HM rendelete. a katonai légiforgalmi szolgálatok szakszemélyzetének szakszolgálati engedélyeiről és képzéséről MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE TERVEZET! A honvédelmi miniszter. / 2007. ( ) HM rendelete a katonai légiforgalmi szolgálatok szakszemélyzetének szakszolgálati engedélyeiről és képzéséről A légiközlekedésről

Részletesebben

irományszám : Érkezett: 2016 MÁJ 19.

irományszám : Érkezett: 2016 MÁJ 19. irománszám : rszágg űlés Hivatala Az rszággűlés Kulturális bizottsága Érkezett: 2016 MÁJ 19. Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Kövér László úr, az rszággűlés elnöke részére Tisztelt Elnök

Részletesebben

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK SZERVEZETT KÉPZÉSEINK Jelentkezési határidő: 2013. augusztus 23. Isklarendszerű, esti tagzats OKJ-s szakképzéseink telephelyenként: Tvábbi infrmáció és jelentkezés: Árpád-házi Szent Pirska Szakképző Iskla

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. március 22-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. március 22-i ülésére Budapest Fővárs IX. Kerület Ferencvárs Önkrmányzata Iktató szám: 66/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. március 22-i ülésére Tárgy: Beszámló Ferencvárs tűzvédelmi helyzetéről Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 17/2017. (I. 10.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 17/2017. (I. 10.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/30981-7/2016. Tárgy: a vállalt műsorszerezettől történő eltérése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Mellélet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS

Részletesebben

Alkotmányjog 3. Smuk Péter

Alkotmányjog 3. Smuk Péter Alktmányjg 3. Smuk Péter PPJNE 18. Cikk 1. Mindenkinek jga van a gndlat, a lelkiismeret és a vallás szabadságára. Ez a jg magában fglalja a vallás vagy meggyőződés szabad megválasztását vagy elfgadását

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Budapest Fővárs IX. Kerület Ferencvárs Önkrmányzata Iktató szám: 14/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az önkrmányzat adósságának

Részletesebben

MŰKÖDÉSI KONCEPCIÓ ÉS FOLYAMATOK

MŰKÖDÉSI KONCEPCIÓ ÉS FOLYAMATOK B U D A P E S T I Ü G Y V É D I K A M A R A MŰKÖDÉSI KONCEPCIÓ ÉS FOLYAMATOK AZ ARHITEL PROJEKT KERETÉBEN TERVEZETT KOMPLEX JOGÜGYLET-BIZTONSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁHOZ a Budapesti Ügyvédi Kamara részére

Részletesebben

FÖLDGÁZELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA

FÖLDGÁZELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI GÁZHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FÖLDGÁZELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA Mellékletekkel és Függelékekkel Pécs, 2015.. Tartalom: 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRVÉNYESSÉGI

Részletesebben

1. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez AZ EGYSZERSÍTETT ELJÁRÁS AJÁNLATI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉR

1. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez AZ EGYSZERSÍTETT ELJÁRÁS AJÁNLATI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉR 1. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍT A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI HADMŰVELETI KÖZPONT AZ MH RÉSZVÉTELE A TASZÁRI KIKÉPZÉS BIZTOSÍTÁSÁBAN

MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI HADMŰVELETI KÖZPONT AZ MH RÉSZVÉTELE A TASZÁRI KIKÉPZÉS BIZTOSÍTÁSÁBAN MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI HADMŰVELETI KÖZPONT AZ MH RÉSZVÉTELE A TASZÁRI KIKÉPZÉS BIZTOSÍTÁSÁBAN Dr. Isaszegi János dandártábornok parancsnok 2003. március 1 A Kormány 2390/2002 (XII. 20.) Korm.

Részletesebben

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Makói Oktatási Közpnt, Szakképző Iskla és Kllégium 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...4 2 A szervezeti és működési szabályzat jgszabályi alapjai, hatálya...4 3 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

MH 43. hír. és vt. e. Szociális Bizottság... 35 MH 43. hír. és vt. e. Kockázatkezelési Bizottság... 35 Testnevelési és Sportbizottság...

MH 43. hír. és vt. e. Szociális Bizottság... 35 MH 43. hír. és vt. e. Kockázatkezelési Bizottság... 35 Testnevelési és Sportbizottság... 2 Tartalomjegyzék ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 6 I. FEJEZET A MH. 43. NAGYSÁNDOR JÓZSEF HÍRADÓ ÉS VEZETÉSTÁMOGATÓ EZRED RENDELTETÉSE, FŐ FELADATAI... 7 Bevezető rész:... 7 Az MH 43. hír. és vt. e. jogállása...

Részletesebben

2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 1

2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 1 OptiJUS Opten Kft. I 2011. évi CLXXXVII. törvény 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 1 2015.07.01. és 2015.09.30. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 I. FEJEZET

Részletesebben

A FŐGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÁSI KFT.

A FŐGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÁSI KFT. A FŐGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÁSI KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TERVEZET! (egységes szerkezetben a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2237/2016. számú határozatában előírt módosításokkal)

Részletesebben

A dokumentáció ára: 250 000,- Ft + ÁFA DOKUMENTÁCIÓ

A dokumentáció ára: 250 000,- Ft + ÁFA DOKUMENTÁCIÓ Információtechnológiai Beszerzési Főosztály 05 Budapest, Hattyú u. 4. Levélcím: 57 Bp., Pf.: 8. Telefon: (6-44-740 Fax: (6-44-727 A doumentáció a: 250 000,- Ft + ÁFA DOKUMENTÁCIÓ A 68/2004. (V. 25. Korm.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatok beérkezési határideje: 2012. augusztus 25.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatok beérkezési határideje: 2012. augusztus 25. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár (MH 25. KGYLDD) parancsnoka pályázatot hirdet a Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár, Vezető Szervek, Gazdálkodás Támogató

Részletesebben

DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2360 Gyál, Kőrösi út 190.

DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2360 Gyál, Kőrösi út 190. 1 DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2360 Gyál, Kőrösi út 190. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 01. 01. 2 Tartalm I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1. A Közgyűlés...

Részletesebben

20 ÉVES A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP ORSZÁGOS ELŐADÁS-SOROZAT HATODIK ÁLLOMÁS

20 ÉVES A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP ORSZÁGOS ELŐADÁS-SOROZAT HATODIK ÁLLOMÁS 20 ÉVES A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP ORSZÁGOS ELŐADÁS-SOROZAT HATODIK ÁLLOMÁS XXIV. Bálványsi Nyári Szabadegyetem és Diáktábr 2013. július 27. szmbat 14.00 óra I. 20 éves az NKA prgramsrzat ismertetése A

Részletesebben

Logisztikai szolgáltató központok fejlesztéseinek támogatása GINOP 1.2.5-15

Logisztikai szolgáltató központok fejlesztéseinek támogatása GINOP 1.2.5-15 Jelen tájékztatóban fglaltak nem nyújtanak teljes körű tájékztatást és nem minősülnek ajánlattételnek, kizárólag a figyelem felkeltése a céljuk. A pályázatkkal kapcslats infrmációk tájékztató jellegűek,

Részletesebben

7/2006. (III. 21.) HM rendelet

7/2006. (III. 21.) HM rendelet A jogszabály 2010. április napon hatályos állapota 7/2006. (III. 2) HM rendelet a hivatásos és szerzıdéses katonai szolgálatra, valamint a katonai oktatási intézményi tanulmányokra való egészségi, pszichikai

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2015/34. SZÁM TARTALOM. 38/2015. (IX. 07. MÁV-START Ért. 34.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Munkavédelmi Szabályzatáról...

ÉRTESÍTŐ 2015/34. SZÁM TARTALOM. 38/2015. (IX. 07. MÁV-START Ért. 34.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Munkavédelmi Szabályzatáról... ÉRTESÍTŐ 2015/34. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 38/2015. (IX. 07. MÁV-START Ért. 34.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Munkavédelmi Szabályzatáról... 2 34. szám Budapest, 2015. szeptember

Részletesebben

AZ ÚJ KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS JEGYZET ÉS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY

AZ ÚJ KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS JEGYZET ÉS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY AZ ÚJ KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS JEGYZET ÉS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY KÖZBIZTONSÁGI REFERENSEK FELKÉSZÍTÉSÉHEZ BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG KIADVÁNYA BUDAPEST, 2012. BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI

Részletesebben

33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet

33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet Hatályos:2011.01.01-33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérl szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelölésérl, valamint

Részletesebben

Szolgáltatási Rend. GRÁTISZ Kommunikációs és Jelnyelvi Tolmács Központ Heves Megyei Közhasznú Egyesülete

Szolgáltatási Rend. GRÁTISZ Kommunikációs és Jelnyelvi Tolmács Központ Heves Megyei Közhasznú Egyesülete Szlgáltatási Rend GRÁTISZ Kmmunikációs és Jelnyelvi Tlmács Közpnt Heves Megyei Közhasznú Egyesülete Elláttt terület: Heves megye Címünk: 3300 Eger, Telekessy u. 8. fszt. 4. Nyitvatartási rend: hétfő szerda

Részletesebben

60/2010. (OT 34.) ORFK utasítás

60/2010. (OT 34.) ORFK utasítás 60/2010. (OT 34.) ORFK utasítás a közlekedési balesetek és a közlekedés körében elkövetett bűncselekmények esetén követendő rendőri eljárás szabályairól Szám: 60/2010. A közlekedési balesetek, a közlekedési

Részletesebben

Beszámoló. a Dévaványa Város Képviselő-testületének ei ülésére.

Beszámoló. a Dévaványa Város Képviselő-testületének ei ülésére. Beszámló a Daványa Várs Képviselő-testületének 2008. 03. 27-ei ülésére. A laksság szciális helyzetének értékelése, a Szciális és Egészségügyi Bizttság beszámlója a 2007 ben végzett munkájáról. A képviselő

Részletesebben

ÁHT azonosító: a költségvetési szerv egyedi azonosító száma [3/1997. (II. 7.) PM rend.]

ÁHT azonosító: a költségvetési szerv egyedi azonosító száma [3/1997. (II. 7.) PM rend.] 7. Fogalomtár ÁHT azonosító: a költségvetési szerv egyedi azonosító száma [3/1997. (II. 7.) PM rend.] Alapkutatás: 2003. évi XC törvény szerint az általános tudományos és technikai tudásanyag b,vítése,

Részletesebben

Az iparosodás és az infrastrukturális fejlődés típusai

Az iparosodás és az infrastrukturális fejlődés típusai Az iparosodás és az ifrastrukturális fejlődés típusai Az iparosodás és az ifrastrukturális fejlődés kapcsolatába törtéelmileg három fejlődési típus vázolható fel: megelőző, lácszerűe együtt haladó, utólagosa

Részletesebben

Ü Éü É ü í í Í ö Ü Ú ú Ó í ő í Ö ű ö Ó ú Ű ü í Ó ö Ó Ü Ó Ó í í ú í Ü Ü ő Ú Ó Ó í ú É ÉÉ É Á Ü Ü Ü Ú ő í Ő Ó Ü ő ö ü ő ü ö ú ő ő ő ü ö ő ű ö ő ü ő ő ü ú ü ő ü ü Í ü Í Á Ö Í É Ú ö Í Á Ö í É ö í ő ő í ö ü

Részletesebben

A MUNKAEGÉSZSÉGÜGYI SZAKTEVÉKENYSÉG (A MUNKAVÉDELMI TÖRVÉNY VONATKOZÓ ELÍRÁSAINAK ÉRTELMEZÉSE)

A MUNKAEGÉSZSÉGÜGYI SZAKTEVÉKENYSÉG (A MUNKAVÉDELMI TÖRVÉNY VONATKOZÓ ELÍRÁSAINAK ÉRTELMEZÉSE) A MUNKAEGÉSZSÉGÜGYI SZAKTEVÉKENYSÉG (A MUNKAVÉDELMI TÖRVÉNY VONATKOZÓ ELÍRÁSAINAK ÉRTELMEZÉSE) 2005 Készült 2005. márciusban, a korábban befolyt munkavédelmi bírságok felhasználására kiírt nyilvános pályázat

Részletesebben

ú Ú Ö É ú ü í í ü í í í í ü Ú í ű í ú ü ü í í ü ü í ü ü ú Í í ű í ü ü Ü í í ü í ú ű ú ú í í ü ú í ü É ü Ö í í ü ú ű í í ü í ű í í Í Ö í í ü Ö ú É Í í í í ü ű ü ű ü ü ü ü í í í í ú í ü í ú É ü ü ü ü í ü

Részletesebben

Támogatás célja. a településkép, a vidéki lakókörnyezet, közösségi terek, közterületek állapotának javítása,

Támogatás célja. a településkép, a vidéki lakókörnyezet, közösségi terek, közterületek állapotának javítása, Falumegújítás és Falufejlesztés 135/2008. (X.18.) FVM rendelet Támgatás célja a településkép, a vidéki lakókörnyezet, közösségi terek, közterületek állaptának javítása, a helyi piack létrehzásának és fejlesztésének

Részletesebben