MAGYAR FOGÁSZATI TURIZMUS FEJLESZTÉSI PROGRAM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR FOGÁSZATI TURIZMUS FEJLESZTÉSI PROGRAM"

Átírás

1 MAGYAR FOGÁSZATI TURIZMUS FEJLESZTÉSI PROGRAM Magyar Fogászati Turizmus Fejlesztő-, Kutató- és Tudástranszfer Központ működéséhez kapcsolódó megalapozó kutatások Kutatás - fejlesztés 2014 B munkacsomag - Kivonat Készítette: Orvosi Turizmus Iroda Zrt. Kiadja: OTI Orvosi Turizmus Iroda Zrt. cím: 1126 Budapest, Nagy Jenő utca 10. tel.:

2 OTI Orvosi Turizmus Iroda Zrt. Minden jog fenntartva! Kézirat lezárása: december Felelős kiadó: Szűcs László A kiadvány arculati elemei, grafikái szerzői jogvédelem alatt állnak! 2

3 Magyar Fogászati Turizmus Fejlesztő-, Kutató- és Tudástranszfer Központ működéséhez kapcsolódó megalapozó kutatások B munkacsomag - Kivonat Budapest, december 3

4 Tartalom 1. Vezetői összefoglaló A B munkacsomag céljai: A B munkacsomag keretében elvégzett tevékenységek összefoglalása Főbb megállapítások 8 2. Executive Summary Beszámoló a kérdezőbiztosok kiképzéséről B Kérdőíves felmérés eredményei B Online adatfelvétel Az adatfelvétel módja és felülete Minta, meghívás és kitöltés Adatvédelem Munkaerő-piaci igények szakmacsoport szerinti bontása B Alkalmazott módszertan A munkaerő-piaci igények volumene A praxisok általános képzési igénye szakmacsoportok szerint Fogtechnikai vállalkozások képzési igénye Fogászati szakmához kötődő képzésekre vonatkozó munkaerőpiaci képzési igény Egészségturisztikai szolgáltatásokhoz kapcsolódó képzésekre vonatkozó munkaerőpiaci képzési igény Menedzsmenthez, kommunikációs és marketing tevékenységhez kapcsolódó képzésekre vonatkozó munkaerőpiaci képzési igény Javasolt új, felnőttképzési programokra vonatkozó munkaerőpiaci képzési igény Munkaerő-piac további igénye a képzésekhez kapcsolódóan Képzési igények területi eloszlásának térképe B Fogászati szakmához kötődő képzésekre vonatkozó munkaerőpiaci képzési igényének területi szóródása Egészségturisztikai szolgáltatásokhoz kapcsolódó képzésekre vonatkozó munkaerőpiaci képzési igényének területi szóródása Menedzsmenthez, kommunikációs és marketing tevékenységhez kapcsolódó képzésekre vonatkozó munkaerőpiaci képzési igényének területi szóródása Javasolt új, felnőttképzési programokra vonatkozó munkaerőpiaci képzési igényének területi szóródása Összehasonlító elemzés B Kutatási hipotézis 41 4

5 7.2 Az elemzések felépítése Fogászati szegmens Fogászati szegmens online felmérésének és interjús felmérésének összevetése Fogtechnikai szegmens elemzése Fogászati kereskedő szegmens elemzése A szegmens általános bemutatása Nemzetközi összehasonlító kitekintés Általános nemzetközi helyzet A legnagyobb küldő országok Trendek 2014-ben Várható irányok az elkövetkező években Okfeltáró elemzés B Bevezető Az okfeltáró elemzés eredményei Orvosi, orvostechnológiai megállapítások A nemzetközi fogászati turizmus dinamikája Részletes elemzések Ok feltáró elemzés összefoglalása Professzinalizálódás Nemzetközi piaci igényekhez való alkalmazkodás Külföldi páciensek megléte Hosszú távú hatás Javaslatok Általános javaslatok Orvosi, orvos technológiai Felsőoktatási, szak- és felnőttképzési Szervezeti és munkaszervezési Marketing, értékesítés, kommunikáció Jogi, szabályozási Turisztikai Fejlesztéspolitikai javaslatok Ágazati Platform létrehozása 64 5

6 1. Vezetői összefoglaló Jelen kutatási dokumentum a Magyar Fogászati Turizmus Fejlesztő-, Kutató- és Tudástranszfer Központ kialakítását megelőző kutatási program B munkacsomagja, amely a fogászati vállalkozások (praxisok, fogtechnikák, kereskedők) helyzetét, helyzetük változását mérte fel, fókuszálva a munkaerő-piaci igények és adottságok területére. A kutatás célja az aktív munkaerő-piaci politikák hatékonyságának javításához, a munkaerő-piaci igényekhez illeszkedő képzési kínálat megerősítéséhez és az új munkaerő-piaci szolgáltatások fejlesztéséhez szükséges ágazati beavatkozások szükségességének feltérképezése, a fogorvosi turizmus klaszter által lefedett ágazatokra fókuszálva. A korábbi, a Megrendelő 2012-ben kiadott megbízása alapján elvégzett kutatássorozat eredményeképpen létrejött tanulmányok részletesen bemutatták a fogászati turizmus ágazat fejlesztési potenciálját. Ennek keretében elsősorban az ágazat munkaerő-piaci igényeit, amelyek megfelelő kielégítése az ágazati fejlesztés alapvető feltétele. A tanulmányok részletesen kimutatták, hogy melyek azok a szakmaterületek, képzettségek, illetve munkaerő-piaci kompetenciák, amelyek előfeltételei a nemzetközi fogászati turizmusba való bekapcsolódásnak. A kutatások ereményeképpen hozzávetőlegesen tervezhetővé vált az adott munkaerő-piaci fejlesztések megvalósítása során egyéb feltételek fennállása esetén elérhető gazdasági eredmény (volumennövekedés). Részben az említett kutatás eredményeire támaszkodva megvalósult, a programba bekapcsolódott fogászatok és fogtechnikák fejlesztése, kapacitásbővítése a GOP 1.3.1/F-KMOP1.1.4/F konstrukciók keretében, amely garantálta a korábbi tanulmány eredményeinek hasznosulását és a gazdasági, egészségügyi és munkaerő-piaci szinergia megteremtését. (A GOP és KMOP fogászati vállalkozásokat célzó fejlesztési konstrukcióinak hatását a C munkacsomag dolgozza fel részletesen.) 1.1 A B munkacsomag céljai: A projekt általános célja olyan program megvalósításának kezdeményezése volt, amely alkalmas a fogászati turizmusban rejlő, és a megelőző tanulmányokban alátámasztott gazdasági potenciál kiaknázására, a hazai fogászati turizmus fejlesztésének megalapozására elsősorban munkaerő-piaci eszközökkel, és amely megalapozza a Magyar Fogászati Turizmus Fejlesztő-, Kutató- és Tudástranszfer Központ létrehozásához szükséges fejlesztéseket. A jelen dokumentum céljai: - A magyarországi fogászati és fogtechnikai, valamint fogászati kereskedő vállalkozások felmérése, szakmai működésük, gazdálkodásuk, eszközellátottságuk és munkaerő-piaci igényeik feltárása. A magyar fogászati vállalkozások munkaerő-piaci helyzetének trend -elemzése a korábbi kutatás eredményeinek bázisára támaszkodva. Az esetleges változások okainak feltérképezése. A fogászati turizmusban érintett vállalkozások munkaerő-piaci fejlesztési igényeinek meghatározása. Munkaerő-piaci és gazdasági-kutatási fejlesztési javaslatok kidolgozása a fogászati turizmus fejlesztése érdekében. A dokumentum célja továbbá a korábbi kutatás keretében feltárt gazdaságfejlesztési potenciál kiaknázásához szükséges közvetlen programjavaslatok, elemek, munkaerő-piaci elsősorban képzési eszközök meghatározása, a korábban meghatározott munkaerő-piaci fejlesztési igények validálása az ismételt kutatás segítségével felállított trendek vizsgálatával. 6

7 1.2 A B munkacsomag keretében elvégzett tevékenységek összefoglalása A B munkacsomag keretében több, egymással összefüggő tevékenység keretében állt elő a megcélzott eredmény, amely tevékenységek a következőek voltak: Hipotézis felállítása Kérdezőbiztosok kiképzése B1 Adatgyűjtés Online kutatás összeállítása előkészítése Személyes interjúk (C munkacsomag keretében) Kérdőíves felmérés eredményei B2 Nemzetközi adatok Adatgyűjtés Megelőző kutatások és tanulmányok összegyűjtése Munkaerő-piaci igények szakmacsoport szerinti bontása B3 Képzési igények területi eloszlásának térképe B4 Elemzés es kutatások eredményeinek összevetése Összehasonlító elemzés B5 Okfeltáró elemzés B6 Okfeltárás Okok feltárása statisztikai módszerekkel Okfeltárás mélyinterjús módszerekkel Javaslatok Munkaerőpiaci Fejlesztéspolitikai Ágazati Stb. A magyar fogászati vállalkozások munkaerő-piaci helyzetének feltárása céljából kérdőíves, kvantitatív felmérés valósult meg több mint 1000 fogászati vállalkozás online megkeresésével (207 válaszadó). A munkaerő-piaci helyzet ismeretében kerültek elemzésre a munkaerő-piaci helyzet trendjei a korábbi, 2012-ben lebonyolított kutatás eredményeinek bázisára támaszkodva. Az elemzés fő célja az esetleges eltérések okainak feltérképezése, annak érdekében, hogy tudományosan alátámassza a komplex fejlesztési javaslat elkészítését. Ezzel párhuzamosan megvalósult a GOP/KMOP Fogászati vállalkozásokat célzó konstrukciójában kedvezményezett vállalkozások személyes interjú keretében történt megkérdezése is. A személyes interjúk eredményeit részben jelen kutatás tárja fel általános szempontú összehasonlítási alapként, részben pedig a C Munkacsomag elemzi részletesen a személyes interjúk alapján a munkaerő-piaci igényeket. 7

8 1.3 Főbb megállapítások A magyarországi fogorvosi beavatkozások költségei továbbra is lényegesen alacsonyabbak a külföldön elérhető szolgáltatások árainál. Az árelőny még az utazás, szállás költségeit figyelembe véve is jelentős meghatározott küldő ország kör tekintetében. A hazai fogorvosi ellátás minősége megegyezik, vagy meghaladja a küldő országokban elérhető azonos árú beavatkozások minőségét. Az árelőny fő eleme a humánerőforrás alacsony ára, míg a technológia és az alapanyagok nem olcsóbbak. A fogászati turizmus jelentős hozzáadott értéket termel a fogászati vállalkozások mellett a turisztikai ágazatban is. Erősödik a nemzetközi konkurencia, miközben a hazai kapacitásbővítésnek több akadálya is van: felszereltség, képzés hiánya. A korábban célzott támogatásban (GOP/KMOP F pályázatok) részesült vállalkozások magasabb arányban fogadnak külföldi pácienseket, és az ezzel összefüggő mutatóik (eszközellátottság, munkaerő képzettsége, nyújtott szolgáltatások köre, ügyfél-kapcsolattartás, minőségbiztosítás stb.) szignifikánsan jobbak a pályázatban nem részt vett vállalkozáshoz viszonyítva. A humán kapacitás jó minősége és relatív alacsony ára jelentős mértékben eredményezi a fogorvosok agyelszívását, elvándorlását, amelynek következtében az itthon megszerzett szaktudást külföldön kamatoztatják, és a fogászati turizmusból beáramló bevételi forrást sem itthon gyarapítják. Ugyanis a végzett fogorvosok jelentős része önerőből forrás és tapasztalat hiányában nem képes itthon olyan praxist építeni, amely képes külföldi páciensek bevonzására és megfelelő kiszolgálására. Ezért célszerű a fogászati turizmus élénkítése és a fogászati humánerőforrás magyarországi foglalkoztatásának erősítése a fogorvosok és fogtechnikusok számára elérhető támogatások nyújtásával, amellyel lehetővé válik számukra a külföldi páciensek kiszolgálására alkalmas praxis kialakítása és a szükséges tudás megszerzése. A fogászati turizmus, amely önmagában is az orvosi turizmus egyik fajtája, több szinten is megvalósulhat. A fogászati turizmus különböző szintjei az érettség különböző fokozatainak feleltethetőek meg, amelyeken felfelé haladva egyre magasabb hozzáadott értéket és volument találhatunk meg. Alapvető cél a fogászati praxisok és azokat közvetlenül kiszolgáló fogtechnikák és fogászati kereskedések fejlesztése, annak érdekében, hogy a praxisok minél magasabbra juthassanak a fogászati turizmus egymásra épülő szintjein, amelyek a következőek: 0. szint: Nincs külföldi páciens 1. szint: Alkalmanként van külföldi páciens 2. szint: Rendszeresen van külföldi páciens 3. szint: A páciensek többsége külföldi 4. szint: Szinte kizárólag külföldi páciens van A kutatás feltárta az egyes szintek közötti különbségek főbb összetevőit a praxisok és fogtechnikák által alkalmazott eljárások, megoldások, valamint a felhasznált technológiák, alapanyagok tekintetében. Ennek kapcsán megállapítható, hogy a fogászati turizmusba bekapcsolódott vállalkozások fő profilja a hazai páciensek ellátásával összehasonlítva a magas hozzáadott értékű beavatkozásokra fókuszál, így az implantációra, protetikára, illetve az esztétikai beavatkozásokra. 8

9 A felmérés adataiból arra lehet következtetni, hogy fontos tényező az egyes szintek elkülönítésénél az alkalmazott ügyfélkeresési és kapcsolati eljárások szintén egymásra épülő szolgáltatási rendszere, amely szoros kapcsolatba hozható a fent bemutatott szintbesorolással: - Hagyományos praxis ismertség, szájhagyomány (0., 1. szint) Honlap és helyi hirdetés (0., 1. szint) Kapcsolat külföldi betegközvetítővel (1., 2. szint) Saját betegközvetítő (3., 4. szint) Saját diagnosztikai rendelés külföldön (3., 4. szint) Szintén jellemző a fogászati turizmusba bekapcsolódott vállalkozásokra a kiegészítő szolgáltatások kiterjedt köre, amely elsősorban a turisztikai szolgáltatásokat öleli fel (utazásszervezés, szállásfoglalás, programszervezés stb.) Az alkalmazott technológiák, a marketing és ügyfélszolgálat, valamint a kapcsolódó szolgáltatások terén, a külföldi páciensek sikeres kiszolgálásához elvárt többlet legfontosabb összetevője az egyes vállalkozások humánerőforrásainak többlettudása, képesítése. Mindezek alapján a kutatás során feltárásra került, hogy a hazai páciensek számának és vásárlóerejének csökkenése miatt mindenképpen külföldi páciensek kiszolgálására vállalkozó hazai fogászati szakemberek abban az esetben tudnak hazai praxist építeni a külföldi páciensek ellátására ahelyett, hogy külföldre távozzanak, ha célzott támogatást kapnak a fogászati turizmus elvárásainak megfelelő szolgáltatások kialakítására mind a felszereltség kialakítását, mind a szükséges képzettségek megszerzését illetően. 9

10 2. Executive Summary The present research document is the B work package of the research program preceding the establishment of the Hungarian Dental Tourism Development, Research and Knowledge Transfer Centre. It studied the position and the position changes of dental enterprises (practices, dental laboratories, dental traders) focusing on labour market needs and capabilities. The aim of the study was to map the need: for sectoral interventions necessary for improving the effectiveness of active labour market policies, for strenghtening the training supply that fits the labour market needs, for the development of new labour market services, focusing on the sectors covered by the dental tourism cluster. The results of a previous series of research carried out in presented in detail the development potential of the dental tourism sector. Based on these data, the realizable economic effects (volume growth) resulting from the given labour market developments, could be planned. Partly based on the results of that research, the development and capacity building of those dental practices and laboratories that are involved in the program, have been realised under an economic development tender. The aim of the B work package The overall objective of the project was the initiation of a program, that is suitable for the exploitation of the economic potential of dental tourism and for the development of the domestic dental tourism - using primarily labour market tools, and that serves as a basis for the necessary developments needed for the establishment of the Hungarian Dental Tourism Development, Research and Knowledge Transfer Centre. Summary of the activities carried out within the B work package In order to explore the labour market position of the Hungarian dental companies, we carried out a quantitative survey using an online questionnaire sent to more than 1000 dental enterprises (207 replies). The trends of the labour market position were analyzed in view of the previous researches carried out in The main aim of the analysis is the mapping of any differences, so that it can support the complex development proposals. Main findings of the research Prices of dental services in Hungary are still lower than in sender countries. The price advantage is significant, even with included travel and accomodation costs. The quality of dental care in Hungray is equivalent or higher than in the price equivalent services in sender countries. The main component of the price advantage is the lower cost of workforce, while the technology and raw materials costs the same. Dental tourism creates a significant volume of added value beside dental companies in the tourism sector. The international competition arises, while there are some barriers of capacity building in Hungary: lack of appropriate equipment and training. 10

11 Dental companies which participated earlier in aimed subsidized development projects (GOP/KNOP F tenders) have higher ratio in foreign patients and related indicators (equipment, tarining of workforce, offered services, CRM, QA, etc.) are significantly better than other companies. However the relative low price and the high quality in some cases results in emigration of dentists as a braindrain, so they use their knowledge and education achieved in Hungary to provide services abroad and they don t contribute to the income comes from dental tourism. This is because the dental professionals lacking funding and experience on their own are not capable to develop a praxis which can meet the higher requirements of dental tourism. This is why it is suggested to provide sufficient subsidization for setting up praxises supported with appropriate equipment and training to further develop employment and tourism. There are different levels of maturity of dental praxises regarding foreign patients from zero foreign patient to almost all patients are foreign people. Advencing on the maturity ladder, requires the folloing developmnets form a praxis: - Setting up the lates equipment to provide the following services; providing high value services: implants, prothetic services, aesthetic interventions; holding human capacities for the above services; running appropriate marketing and CRM services. If praxises should be developed further in the direction of having foreign patients, the above listed development areas should be supported. 11

12 3. Beszámoló a kérdezőbiztosok kiképzéséről B augusztus 30-án szombaton került megrendezésre az MFTF kutatás fogászati vállalkozások fejlesztését célzó felmérésére felkészítő képzés tíz, előzetesen kiválasztott kérdezőbiztos számára. A felmérés célja a nemzetközi fogászati turizmusba való bekapcsolódást, vagy forgalombővítést célzó fejlesztési igények, valamint a fogászati vállalkozások munkaerő-piaci igényeinek felmérése. A képzés során a kérdezőbiztosok megismerkedhettek a projekt szakmai tartalmával Horváth Ádám projektvezető jóvoltából, aki röviden beszélt a 2012-ben már megvalósult projekt eredményeiről, és a 2014-ben, jelenleg is folyó projekt tartalmáról, felépítéséről, céljairól. Ezt követően Rózsa Miklós, a Fogászati Turizmus Programiroda részéről bemutatta a pályázatban részt vevő fogászati centrumok, rendelők felépítését. Beszélt a már lezajlott pályázatról, annak eredményeiről, illetve a folytatásról. Dr. Csiszér Tamás, a projekt kutatásának szakmai vezetője bemutatta a kérdőívet, annak kitöltési metodikáját, az interjúeredmények rögzítésének és a monitoring adatlap kitöltésének módját. Illetve megismertette a leendő kérdezőbiztosokat a javadalmazási rendszerrel. Dr. Pákó Judit általános orvos segítségével a kérdezőbiztosok átnézték a kérdőív kérdéssorát, majd egy prezentáció segítségével tisztázta az orvos szakmai fogalmakat, hogy az minden kérdezőbiztos számára egyértelmű legyen az interjú megtartása során. A képzés során bemutattuk a megkeresendő fogorvosi rendelők listáját, az azon szereplő mintegy 130 címet a kérdezőbiztosok földrajzi elhelyezkedést figyelembe véve egymás között felosztották. A végleges felosztást és a vállalt rendelők számát szeptember 10-éig kellett írásban közölniük (ez a javadalmazási rendszert befolyásolta). 12

13 4. Kérdőíves felmérés eredményei B2 4.1 Online adatfelvétel A felmérés személyes interjús adatfelvételi lábát ( C Munkacsomag GOP/KMOP kedvezményezettek) általános, az összes fogorvosi, fogtechnikai, fogászati kereskedőt célzó online kérdőíves megkérdezés egészítette ki. Az online adatfelvételt az OTI Zrt. megbízásából a BellResearch Kutató, Tanácsadó és Szervezetfejlesztő Kft. (BellResearch) bonyolította le október 1. és október 19. között. A BellResearch 2001 óta végez a személyes és telefonos adatfelvételi módok mellett online kutatásokat b2b (üzleti) és lakossági körben, korszerű adatfelvételi és elemzési eszközrendszerrel és széleskörű tapasztalattal rendelkezik ezen kutatási módszerek terén Az adatfelvétel módja és felülete Az adatfelvétel a BellResearch webes, a Megbízó arculatára szabott felületén, önkitöltős kérdőíves adatfelvétellel történt. A kutatásban használt rendszer az online adatfelvétel valamennyi technikai követelményének megfelelve kezeli a kérdéstípusokat (az egy- és többválaszos, zárt és nyitott kérdéseket, jelölőés szövegmezőket, értékvizsgálatokat), valamint a logikai struktúrát (a kérdésen belüli feltételeket, a kérdések közötti feltételvizsgálatokat és az ezeknek megfelelő logikai ugrásokat. A BellResearch a kérdőív kitöltését egyedi paraméterezéssel ellátott, személyre szabott meghívással, valamint nyitott, meghívó nélküli részvételt lehetővé tevő felületen biztosította. A rendszer lehetővé teszi a kérdőívkitöltés felfüggesztését, majd a meghívó linken történő későbbi folytatását is ezzel a lehetőséggel a válaszadók nagy hányada élt. A BellResearch az adatfelvétel teljes idejére es és telefonos helpdesket biztosított a válaszadók részére, amennyiben a kutatással kapcsolatban kérdés vagy technikai probléma merülne fel. A BellResearch szerverén futó adatfelvételi felület https protokollon bonyolított biztonságos (128 bites titkosítással ellátott, SSL tanúsítvánnyal rendelkező) kapcsolaton elérhető. Az adatfelvétel teljes idején a rendszer folyamatosan, zavartalanul működött Minta, meghívás és kitöltés Az online kutatás mintakeretét az OTI Zrt. mint megbízó által átadott, 1011 darab szintaktikailag helyes címből álló kontaktlista képezte; ebből 71 darab nem volt kézbesíthető (visszapattant), 2 meghívott pedig a távolmaradási szándékát jelezte. A kutatás résztvevőit a BellResearch és az OTI Zrt. ben hívta meg, amely a kutatás és a részvétel fontosságának leírása mellett tartalmazta a kérdőív egyedi paraméterezésű linkjét, amelyen a válaszadó elérhette az adatfelvételi felületet, illetve a későbbiekben folytathatta az esetleg félbehagyott kitöltést. A meghívó t követően az adatfelvétel ideje alatt 5 alkalommal kerültek kiküldésre újbóli meghívók, illetve az elkezdett kitöltés folytatására emlékeztető ek. Ezek nyomán a válaszadási arány kismértékben javult, elérve a megkeresettek közel egynegyedét. A BellResearch b2b (üzleti célcsoportot vizsgáló) kutatásaiban általában minimálisan 10-szeres címlistát alkalmaz a célszemélyek nehéz elérése és alacsony részvételi-válaszadási hajlandósága miatt (amely ún. előszervezett online interjúk esetén is ritkán haladja meg a 15%-ot); a rendelkezésre álló címlista ehhez mérten meglehetősen szűkös volt, adódóan a teljes minta korlátozottságából. A mintegy 2960 db1 fogorvosi járóbeteg- 1 Cégbírósági adat. 13

14 ellátási tevékenységet végző vállalkozás és mintegy 700 db2 fogtechnika mellett, körülbelül 30 db3 fogászati kereskedő működik. Ezen vállalkozások közül kerültek megkeresésre online módon mindazok, amelyek kapcsolatban állnak az OTI Zrt-vel, vagy címük publikusan elérhető. A rendkívül hosszú és komplex kérdőív, valamint az extrém hosszúságú kitöltési idő figyelembevételével a kutatásban elért részvételi arány (~23%) megfelelőnek ítélhető Adatvédelem A BellResearch a felméréssel kapcsolatos személyesadat-kezelést az adatvédelmi jogszabályi rendelkezéseknek (2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról) és a Megbízóval kötött Adatfeldolgozási szerződésnek megfelelve Adatfeldolgozóként végezte, a személyes adatokat az Adatkezelő megbízásából, annak utasítására vette át, rögzítette és tárolta. Az adatfelvétel a válaszadók mint érintettek tájékozott és önkéntes hozzájárulásával történt; a BellResearch az Adatkezelési Szabályzatot és a Sorsolási Szabályzatot a kérdőív-felületen (a nyitólap és valamennyi kérdőívoldal láblécében elhelyezett linken) közzétette. 2 A fogtechnikai tevékenység nem külön, központi bejelentési vagy engedélyköteles, ezért nem lehet pontosan meghatározni az aktuális létszámot. 3 A fogászati kereskedés tevékenység nem külön, központi bejelentési vagy engedélyköteles, ezért nem lehet pontosan meghatározni az aktuális létszámot. 14

15 5. Munkaerő-piaci igények szakmacsoport szerinti bontása B3 5.1 Alkalmazott módszertan A kérdőívekre érkezett válaszok munkaerő-piaci vonatkozású igényeinek szakmacsoportok szerinti bontásban történő bemutatása, összefoglalása. A kutatás során először felmértük a fogászati turizmusban tevékenykedő munkatársak számát, akik a képzések potenciális célközönségét jelentik. Ezután a praxisok jövőbeli terveit és elvárásait elemezve meghatároztuk a képzési hajlandóságot, amely azt mutatja meg, hogy a potenciális célközönségből várhatóan mekkora arányban jönnének el az ajánlott képzésekre. A fenti elemzést munkakör típusonként, regionális bontásban és az egyes képzési területek szerint is elvégeztük. Ezzel gyakorlatilag meghatároztuk, hogy a képzésekre mekkora az az igény, amely tisztán a fogászati turizmusban résztvevő magánpraxisok véleményén alapul. A képzési kapacitás a következő fejezetekben összevethető a jelenlegi képzési kapacitással és megfogalmazhatunk javaslatokat a jövőre vonatkozóan. A képzési igény felmérése teljes mértékben a munkaerőpiaci elvárások mentén történt. Az interjús és kérdőíves kutatás alapján a képzési igényre vonatkozó kutatást reprezentatívnak tekintettük, ezért ebből becsülhettünk országos adatokat. Az cégadatbázisok és szakértői becslések alapján meghatároztuk a hazai praxisok becsült számát, ezen belül a fogászati turizmus ágazatban tevékenykedő praxisok számát. Az átlagos létszámokkal kalkulálva (amelyeket szintén az interjús és kérdőíves kutatásból nyertünk) meghatározható az a potenciális jelenlegi munkavállaló tömeg, amely igény tarthat a képzésekre. A potenciális képzési tömeg és a praxisok képzési hajlandósága alapján becsültük az egyes képzésekre vonatkozó potenciális keresletet. Az így kapott értékeket képzésenként, területi szórás alapon (régiók mentén) mutatjuk be. A kapott értékeket az ábrákon képzési igény vagy kapacitásigény megnevezéssel tüntetjük fel, tekintettel arra, hogy a képzési igény meghatározása egyben a képzőhelyek elvárt kapacitásigényét is jelenti, hiszen ekkora kapacitásra van szükség abban az esetben, ha a munkaerőpiaci igényeket teljes mértékben ki szeretnék elégíteni a képzőhelyek. A kapacitásigény nem egy adott időpontban jelentkező kapacitásigényt jelent, hanem időben elosztva, legalább 2-4 év alatt rendelkezésre álló kapacitásnak felel meg. A képzési igény a praxisok és munkavállalók jelenlegi száma alapján készült, ezért néhány évente érdemes felmérni az aktuális helyzetképet annak érdekében, hogy a praxisok és munkavállalók számában vagy a képzési hajlandóságban beállt változásokkal korrigálni lehessen jelen kutatás eredményeit. Jelen tanulmányban a képzési igényre fogalmazunk meg állításokat, míg a kutatásban szereplő C tanulmányban foglalkozunk részletesebben a képzések igényt kielégítő, szükséges kapacitásigénnyel. A tanulmányban a képzési igény meghatározásánál figyelembe vettük a regionális különbségeket is, ezért az országos képzési igényt a regionális képzési igényeket összegezve határoztuk meg. A regionális képzési hajlandóságot a következő fejezetekben mutatjuk be. 15

16 Az alábbi munkaköröket tartottuk relevánsnak, így ezekre a munkakörökre vonatkozó piaci igényeket vettük figyelembe a képzési igények és a szükséges kapacitás meghatározásához: fogorvos, fogászati asszisztens, szájsebész, aneszteziológus, fogtechnikus, könyvelő, pénzügyi, számviteli szakember, marketing, értékesítési szakember, üzletkötő, recepciós, titkárnő, hosztesz / idegenvezető / személyi asszisztens. A munkaköröket a felmérés során az alábbi szakmacsoportokba (más néven munkaköri csoportokba) soroltuk: szakmai (pl. fogorvos, szájsebész, aneszteziológus), asszisztens (pl. fogászati asszisztens), front office (pl. recepciós, hosztesz), back office (pl. marketing-, pénzügyi szakember, titkárnő). A képzési hajlandóságot a képzés témáját tekintve mértük fel. A kutatás során az alábbi képzési típusokra/témákra vonatkozott az interjús és kérdőíves felmérés: szakmai, nyelvi, turisztikai, utazásszervezés, menedzsment, marketing, sales, kommunikáció, pénzügy, jog. A témákat párosítottuk a fogászati turizmushoz tartozó releváns képzések listájával, így született az alábbi összerendelés (jogi képzés nincs a releváns listában, ezért ehhez a témához nem rendeltünk képzést): Szakmai o Fogorvostudományi mesterszak o Egészségügyi gondozás és prevenció alapképzés 16

17 o Fogászati asszisztens o Klinikai fogászati higiénikus o Fogtechnikus gyakornok o Fogtechnikus o Gyakorló képi diagnosztikai o Műtéti szakasszisztens o Egészségügyi asszisztens o Kötelező, kreditpontos képzések o Intenzív kezelés ütemezése, megtervezése, kivitelezése Nyelvi o Idegen nyelvi ügyfélkapcsolati szakügyintéző o Fogászati szaknyelv idegen nyelven (angol, német) Turisztikai, utazásszervezés o Turizmus- vendéglátás alapszak o Turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés o Turisztikai szervező, értékesítő o Utazás-ügyintéző Menedzsment o Egészségügyi szervező alapszak o Egészségügyi menedzser mesterszak o Hatékony fogászati szolgáltatások szervezése o Fogászati turizmushoz kapcsolódó szolgáltatás-szervezés Marketing, sales o Kereskedelem és marketing alapszak o Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés o Fogászati ellátáshoz kapcsolódó sales, marketing Kommunikáció o Irodai asszisztens o Ügyfélkezelés, kommunikáció, konfliktuskezelés a fogászati ellátásban Pénzügy o Pénzügyi ügyintéző o Vállalkozási és bérügyintéző o Fogászati beavatkozáshoz kapcsolódó biztosítási ügyintézés A releváns képzések között (ahogy az A tanulmány Képzési mintacsomagjaiban is említettük) egyes képzések a munkakör betöltésének (kötelező és/vagy elvárt) feltételét jelentik, mint pl. a sikeres fogorvosi végzettség a fogorvos munkakör esetén. Ezen képzések esetében a munkaerőpiac kapacitásigénye nem a jövőre vonatkozik, hanem a már betöltött munkakörök korábbi képzési kapacitásigényét jelentik, hiszen ezeket a munkaköröket már betöltötték az alkalmazottak. Azonban a mintacsomagokban ajánlott (kötelezőn felüli) képzések elsősorban a jövőre vonatkoznak, azaz ezen 17

18 képzések esetében a jövőben felmerülő képzési igényről/szükségletről beszélhetünk, amelyhez javasolt biztosítani a szükséges képzési kapacitást a képzőhelyek részéről. Munkakörönként az alábbi képzéseket tekintettük kötelezőnek vagy elvártnak: fogorvos: fogorvostudományi szak, fogászati asszisztens: fogászati asszisztens szakképzés, szájsebész: általános orvos szak + arc-, állcsont-, szájsebészeti szakképzés (nem része a releváns képzési listának), aneszteziológus: általános orvos mesterszak + aneszteziológia és intenzív terápia szakképzés fogtechnikus: fogtechnikus gyakornok és fogtechnikus, könyvelő, pénzügyi, számviteli szakember: a releváns képzési listában nem szerepel egységesen előírható képzés, marketing, értékesítési szakember, üzletkötő: a releváns képzési listában nem szerepel egységesen előírható képzés, recepciós: irodai asszisztens szakképzés, titkárnő: irodai asszisztens szakképzés, hosztesz / idegenvezető / személyi asszisztens: a releváns képzési listában nem szerepel egységesen előírható képzés. Az A tanulmányban az egyes munkakörökhöz kialakított mintacsomagok nem azt jelentik, hogy az egyes munkakörök esetében az összes képzés elvégzése szükséges lenne, és nem is javasoljuk az összes elvégzését, hiszen ez e munkakörök többségében jelentős túlképzettséget jelentene, ráadásul ennek időbeli megvalósulása nagyon hosszú időt ölelne fel, amely ellehetetleníti a praktizálást. A mintacsomagok egy képzési palettát jelentenek, amely bemutatja a mintacsomagon belüli ajánlott képzési utakat és javasolt egymásra épüléseket. Mind a munkaerőpiac, mind az ágazat szakmai irányítása választhat, hogy melyik képzési utat és mely képzéseket részesíti előnyben a képzési mintacsomagokon belül. Ezért írtuk a módszertani bevezetőben, hogy a meghatározott képzési igények és a képzőhelyek kapacitás igénye egy potenciális mennyiség, amely a maximális igény maximális kielégítését jelenti, nem beszélve arról, hogy ez nem egy adott időpontban felmerülő képzési igény, hanem egy belátható időn belüli érték. A képzések időbeli eloszlása jelentősen befolyásolja az egy adott időpontban szükséges tényleges képzési kapacitásigényt. A jelen dokumentumban használt fogalmak magyarázata: Jelen dokumentum vonatkozásában a munkaerő-piaci igény, a képzési igény, a képzések munkaerőpiaci igénye kifejezések egy adott képzésre vonatkozó képzési igényt jelentik. A képzési programok kapacitás igénye, képzések kapacitás igénye egy adott konkrét képzéssel szemben felmerülő, számszerűsíthető képzési igényt takar, azaz, hogy hány fő képzésére lenne igény az adott képzés vonatkozásában. 18

19 5.2 A munkaerő-piaci igények volumene Magyarországon nagyjából 3000 aktív fogászat (fogorvosi praxis) található, amelyből 1200 magánvállalkozás, amelyből nagyjából 650 fogad külföldi pácienseket, azaz vesz részt a fogászati turizmusban, ezek közül 300 fogászat fő tevékenysége a külföldi páciensek ellátása. A praxisok átlagos méretét (munkatársainak számát) felhasználva becsülhetjük a potenciális célközönség számát munkakörönként. Az interjús és kérdőíves felmérés alapján a magánpraxisokban alkalmazott munkatársak átlagos számát a következő ábra mutatja: Alkalmazottak átlagos létszáma praxisonként (fő) 2,7 2,7 1,0 0,7 0,5 0,3 Fogorvos Szájsebész Aneszteziológus Fogászati asszisztens Recepciós 0,3 0,3 Titkárnő Hosztesz, idegenvezető, személyi asszisztens Marketing, sales szakember, üzletkötő 0,4 Könyvelő, pénzügyi, számviteli szakember Az átlagosan alkalmazott fogorvosi létszám 2,7 fő, amellyel megegyező fogászati asszisztensi létszámot alkalmaznak. Szájsebész nem jut minden egyes praxisra, míg aneszteziológus munkakör átlagosan csak minden harmadik praxisnál fordul elő. Recepciós átlagosan mindenhol található, míg a többi támogató munkakör átlagos létszáma alacsony. Mivel a praxisok mérete és tevékenysége jelentősen eltér egymástól, ezért érdemes megvizsgálnunk a létszámokat különböző szempontok szerint is. 19

20 A munkaerő-piaci igények a praxisok válaszai alapján jelentős szórást mutattak a felmérés során, ezért a kutatáshoz tartozó jelen tanulmányban homogén csoportokat képeztünk a válaszadókból, hogy a becsléseink és kalkulációink megbízhatósága javuljon. A képzési igények számszerűsítésénél ezekkel a homogén csoportokkal számoltunk, így pontosabb képet kaptunk a munkaerő-piaci igényekről. A praxisokat egyéb jellemzőik mellett az alábbi három kategóriába soroltuk: Többségében külföldi pácienseket lát el (részarányuk meghaladja az 50%-ot); Részben külföldi pácienseket is ellát (részarányuk nem éri el az 50%-ot); Nem lát el külföldi pácienseket. A fenti csoportosításban szereplő praxisok munkaerő-piaci igénye jelentősen kisebb szórást mutat, ezért homogén csoportnak tekinthetőek. A korábban bemutatott módszertan alapján az alábbi létszámok jelentik a potenciális (maximálisan elérhető) célközönséget: Alkalmazottak becsült száma a magánpraxisokban (fő) Fogorvos Szájsebész Aneszteziológus Fogászati asszisztens Többségében külföldi páciensek Recepciós Titkárnő Részben küllföldi páciensek Hosztesz, Marketing, idegenvezető, sales személyi szakember, asszisztens üzletkötő Csak hazai páciensek Könyvelő, pénzügyi, számviteli szakember

THE IMPORTANCE OF NETWORKING IN ECONOMIC DEVELOPMENT THROUGH THE EXAMPLE OF TOURISM DESTINATION MANAGEMENT ORGANISATIONS

THE IMPORTANCE OF NETWORKING IN ECONOMIC DEVELOPMENT THROUGH THE EXAMPLE OF TOURISM DESTINATION MANAGEMENT ORGANISATIONS Szolnoki Tudományos Közlemények XV. Szolnok, 2011. Herbály Katalin 1 A HÁLÓZATÉPÍTÉS JELENTŐSÉGE A GAZDASÁGFEJLESZTÉSBEN A TDM SZERVEZETEK PÉLDÁJÁN KERESZTÜL A TDM szervezet hálózatépítési terve feltételezi

Részletesebben

A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése

A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Pannon Autóipari Klaszter Divízió, Győr 2007 Dr. Grosz András Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

Képzési programok bővíthetősége mikrovállalkozásoknak

Képzési programok bővíthetősége mikrovállalkozásoknak Dr. Kalmár Sándor, Dr. Alpár György, Dr. Keszi Andrea, Ábrahám-Bajsz Brigitta, Szabó Gábor Képzési programok bővíthetősége mikrovállalkozásoknak Kutatási zárótanulmány Budapest, 2006 Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

Innováció a Nyugat-Dunántúlon

Innováció a Nyugat-Dunántúlon Innováció a Nyugat-Dunántúlon 2007 A kiadvány a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda támogatásával jött létre MTA Regionális Kutatások Központja Pécs Győr, 2007 Innováció a Nyugat-Dunántúlon,

Részletesebben

Útiterv az építőipari képzések fejlesztése érdekében. 2013. május 6.

Útiterv az építőipari képzések fejlesztése érdekében. 2013. május 6. Útiterv az építőipari képzések fejlesztése érdekében 2013. május 6. Készült: BUILD UP Skills HUNGARY (BUSH Projekt) keretében Kidolgozó: ÉMI Nonprofit Kft. Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Magyar Építőanyagipari

Részletesebben

TANULMÁNY AZ ELTERELÉS HATÁSOSSÁGÁNAK VIZSGÁLATA CÍMŰ KUTATÁS EREDMÉNYEIRŐL

TANULMÁNY AZ ELTERELÉS HATÁSOSSÁGÁNAK VIZSGÁLATA CÍMŰ KUTATÁS EREDMÉNYEIRŐL TANULMÁNY AZ ELTERELÉS HATÁSOSSÁGÁNAK VIZSGÁLATA CÍMŰ KUTATÁS EREDMÉNYEIRŐL Kutatásvezető: Dr. Vitrai József EgészségMonitor Kutató és Tanácsadó Nonprofit Közhasznú Kft. Munkatársak: Busa Csilla, Dr. Füzesi

Részletesebben

Budapest, 2010. november

Budapest, 2010. november A k o h é z i ó s p o l i t i k a h a t á s a a v i s e g r á d i o r s z á g o k f o g l a l k o z t a t á s i s z i n t j é r e é s m i n ő s é g é r e É r t é k e l ő j e l e n t é s Budapest, 2010.

Részletesebben

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2953 E-mail:ipargazd@t-online.h Internet:http://www.ikt.hu Az innovációs

Részletesebben

Háttértanulmány az "Oktatásügyi rendszer K+F+I rendszer elemzése és stratégai fejlesztése" c. kutatáshoz 2009.

Háttértanulmány az Oktatásügyi rendszer K+F+I rendszer elemzése és stratégai fejlesztése c. kutatáshoz 2009. AZ ÜZLETI TANÁCSADÁSI ÁGAZAT JELLEMZŐINEK ÉS INNOVÁCIÓS MODELLJÉNEK FELVÁZOLÁSA Háttértanulmány az "Oktatásügyi rendszer K+F+I rendszer elemzése és stratégai fejlesztése" c. kutatáshoz 2009. Szerzők: Dr.

Részletesebben

Helyzetjelentés az e-gazdaság fejlettségéről: Magyarország európai összevetésben Kutatási Jelentés

Helyzetjelentés az e-gazdaság fejlettségéről: Magyarország európai összevetésben Kutatási Jelentés He ly z e t j e l e n t é s a z e-ga z da s á g f e j l e t t s é g é r ő l: Magyarország európai összevetésben Kutatási Jelentés 2007. November 23. A Kutatási Jelentés hátteréül szolgáló tanulmányt a

Részletesebben

SZINTETIZÁLÓ ZÁRÓJELENTÉS

SZINTETIZÁLÓ ZÁRÓJELENTÉS SZINTETIZÁLÓ ZÁRÓJELENTÉS TÁMOP 4.1 felülvizsgálat és elemzés Oktatási Hivatal részére TÁMOP 7.2.1.-11/K-2012-0005 Felsőoktatási szakpolitikai és fejlesztéspolitikai elemzések az ESZA fejlesztések tervezése

Részletesebben

A Közép-magyarországi régió regionális innovációs stratégiája

A Közép-magyarországi régió regionális innovációs stratégiája Előzetes változat! A Közép-magyarországi régió regionális innovációs stratégiája (összefoglalás) CHIC Közép-magyarországi Innovációs Központ 2004. 06. 18. Tartalomjegyzék Bevezetés...3 1 Helyzetkép...3

Részletesebben

Szervezetfejlesztési terv

Szervezetfejlesztési terv Szervezetfejlesztési terv A Chemium Kft. külpiaci terjeszkedéssel kapcsolatos szervezeti átalakulásának lehetőségei Készítette: Metodus kft. Budapest, Csenger u. 11. D. ép. fszt. 1 2013. december6. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Budapesti Képzési Helye. e-hr Humán Erőforrás Menedzsment elektronikus alapokon

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Budapesti Képzési Helye. e-hr Humán Erőforrás Menedzsment elektronikus alapokon Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Budapesti Képzési Helye e-hr Humán Erőforrás Menedzsment elektronikus alapokon Belső konzulens: Fejér Tamás Társadalomtudományi Intézet Önálló

Részletesebben

A regionális fejlesztési folyamat iránt érdeklődő Hajdú-Bihar megyei és Bihor megyei nonprofit szervezetek összehasonlító elemzése

A regionális fejlesztési folyamat iránt érdeklődő Hajdú-Bihar megyei és Bihor megyei nonprofit szervezetek összehasonlító elemzése A regionális fejlesztési folyamat iránt érdeklődő Hajdú-Bihar megyei és Bihor megyei nonprofit szervezetek összehasonlító elemzése - Szakértői tanulmány - Debrecen, 2005. március 31. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

IPARI PARKJAINAK ÉS INKUBÁTORHÁZAINAK STRATÉGIAI FEJLESZTÉSÉT MEGALAPOZÓ FÓKUSZTANULMÁNY

IPARI PARKJAINAK ÉS INKUBÁTORHÁZAINAK STRATÉGIAI FEJLESZTÉSÉT MEGALAPOZÓ FÓKUSZTANULMÁNY AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ IPARI PARKJAINAK ÉS INKUBÁTORHÁZAINAK STRATÉGIAI FEJLESZTÉSÉT MEGALAPOZÓ FÓKUSZTANULMÁNY DEBRECEN, 2010 TARTALOMJEGYZÉK Rövidítések magyarázata... 2 Vezetői összefoglaló... 3 HELYZETFELTÁRÁS...

Részletesebben

A foglalkoztatási célú civil szerezetek országos vizsgálata, 2006. május-június (zárójelentés) 2006. június 1/84

A foglalkoztatási célú civil szerezetek országos vizsgálata, 2006. május-június (zárójelentés) 2006. június 1/84 A foglalkoztatási célú civil szerezetek országos vizsgálata, 2006. május-június (zárójelentés) A FOGLALKOZTATÁSI CÉLÚ CIVIL SZERVEZETEK HELYZETÉNEK ORSZÁGOS VIZSGÁLATA (a kutatási program zárójelentése)

Részletesebben

Be kö szön tő. Molnár Attila Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete elnök IME XI. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2012. OKTÓBER

Be kö szön tő. Molnár Attila Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete elnök IME XI. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2012. OKTÓBER Be kö szön tő Közeledik az év vége, de ahogy azt a napi hírekből hallhatjuk, nincs még itt az ideje az értékelésnek, mert várnak még ránk változások az utolsó hónapokban is. Most érkezett el az ideje a

Részletesebben

A MAGYAR VÁLLALKOZÁSOK IPARJOGVÉDELMI TUDATOSSÁGA KÉT KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS TANULSÁGAI

A MAGYAR VÁLLALKOZÁSOK IPARJOGVÉDELMI TUDATOSSÁGA KÉT KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS TANULSÁGAI Dr. Huszák Loretta Mészáros Eleonóra A MAGYAR VÁLLALKOZÁSOK IPARJOGVÉDELMI TUDATOSSÁGA KÉT KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS TANULSÁGAI A felmérés előzményei és módszertana A Magyar Szabadalmi Hivatal* 2009-ben ismétlő

Részletesebben

Összegző elemzés. az ÁROP 1.1.15 Közszolgáltatások versenyképességi szempontú javítása című projekthez

Összegző elemzés. az ÁROP 1.1.15 Közszolgáltatások versenyképességi szempontú javítása című projekthez Összegző elemzés az ÁROP 1.1.15 Közszolgáltatások versenyképességi szempontú javítása című projekthez Az eredménykommunikációs kiadvány az ÁROP-1.1.15-2012-2012-0001 Közszolgáltatások versenyképességi

Részletesebben

Vállalati K+F Jelentés 2013

Vállalati K+F Jelentés 2013 Vállalati K+F Jelentés 2013 Magyarország, 2013. június 2 Eloszó Örömmel mutatom be a Deloitte Magyarország K+F és Állami Támogatások üzletágának Vállalati K+F Jelentését. A közép- és nagyvállalatok körében

Részletesebben

A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra

A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra Dr. Halmos Csaba A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra Kutatási zárótanulmány Budapest, 2005 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette:

Részletesebben

Vállalati kockázatkezelési szolgáltatások. Felmérés a belső ellenőrzés és a compliance helyzetéről 2013

Vállalati kockázatkezelési szolgáltatások. Felmérés a belső ellenőrzés és a compliance helyzetéről 2013 Vállalati kockázatkezelési szolgáltatások Felmérés a belső ellenőrzés és a compliance helyzetéről 2013 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 5 2. Vezetői összefoglaló 6 3. A felmérés főbb megállapításai 8 4. Résztvevők

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10.

TARTALOMJEGYZÉK 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1 TARTALOMJEGYZÉK 04 04 07 09 10 10 11 12 15 16 18 19 21 21 24 27 27 29 29 30 31 33 35 36 36 38 39 40 42 42 44 46 46 48 49 52 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 2. 2.1. 2.2. 2.3.

Részletesebben

ÜZLETI STRATÉGIÁK A BAKONYI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS SZÁMÁRA

ÜZLETI STRATÉGIÁK A BAKONYI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS SZÁMÁRA ÜZLETI STRATÉGIÁK A BAKONYI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS SZÁMÁRA 2010. június 1 Tartalom 1 Bevezetés... 3 2 A FELNŐTTKÉPZÉS... 5 2.1 A felnőttképzés piaca... 5 2.2 A felnőttképzés funkciói... 8 2.3 A

Részletesebben

Szent István Egyetem. DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS

Szent István Egyetem. DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS Szent István Egyetem DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS A MAGYAR KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK INFORMÁCIÓGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS MAGATARTÁS-VIZSGÁLATA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FELSŐVEZETŐK INFORMÁCIÓGAZDÁLKODÁSI SZOKÁSAIRA

Részletesebben

ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS

ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSÉNEK STRATÉGIÁJA 2007-2013 ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS 2008. ÉVI JELENTÉS 2008. DECEMBER 2 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 1. A STRATÉGIAI KÖRNYEZET

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY A MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK HELYZETE A HAZAI GAZDASÁGBAN, TÁMOGATÁSUK

Részletesebben

Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás

Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás Szabó Szilvia Az emberi erőforrás fejlesztés humánfolyamata a közszolgálatban ( Közszolgálati Humán Tükör 2013 résztanulmány) ISBN 978-615-5269-46-2

Részletesebben

ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS

ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSÉNEK STRATÉGIÁJA 2007-2013 ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS 2009. ÉVI JELENTÉS 2010. JANUÁR 1 2 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 1. A STRATÉGIAI KÖRNYEZET

Részletesebben