MAGYAR FOGÁSZATI TURIZMUS FEJLESZTÉSI PROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR FOGÁSZATI TURIZMUS FEJLESZTÉSI PROGRAM"

Átírás

1 MAGYAR FOGÁSZATI TURIZMUS FEJLESZTÉSI PROGRAM Magyar Fogászati Turizmus Fejlesztő-, Kutató- és Tudástranszfer Központ működéséhez kapcsolódó megalapozó kutatások Kutatás - fejlesztés 2014 B munkacsomag - Kivonat Készítette: Orvosi Turizmus Iroda Zrt. Kiadja: OTI Orvosi Turizmus Iroda Zrt. cím: 1126 Budapest, Nagy Jenő utca 10. tel.:

2 OTI Orvosi Turizmus Iroda Zrt. Minden jog fenntartva! Kézirat lezárása: december Felelős kiadó: Szűcs László A kiadvány arculati elemei, grafikái szerzői jogvédelem alatt állnak! 2

3 Magyar Fogászati Turizmus Fejlesztő-, Kutató- és Tudástranszfer Központ működéséhez kapcsolódó megalapozó kutatások B munkacsomag - Kivonat Budapest, december 3

4 Tartalom 1. Vezetői összefoglaló A B munkacsomag céljai: A B munkacsomag keretében elvégzett tevékenységek összefoglalása Főbb megállapítások 8 2. Executive Summary Beszámoló a kérdezőbiztosok kiképzéséről B Kérdőíves felmérés eredményei B Online adatfelvétel Az adatfelvétel módja és felülete Minta, meghívás és kitöltés Adatvédelem Munkaerő-piaci igények szakmacsoport szerinti bontása B Alkalmazott módszertan A munkaerő-piaci igények volumene A praxisok általános képzési igénye szakmacsoportok szerint Fogtechnikai vállalkozások képzési igénye Fogászati szakmához kötődő képzésekre vonatkozó munkaerőpiaci képzési igény Egészségturisztikai szolgáltatásokhoz kapcsolódó képzésekre vonatkozó munkaerőpiaci képzési igény Menedzsmenthez, kommunikációs és marketing tevékenységhez kapcsolódó képzésekre vonatkozó munkaerőpiaci képzési igény Javasolt új, felnőttképzési programokra vonatkozó munkaerőpiaci képzési igény Munkaerő-piac további igénye a képzésekhez kapcsolódóan Képzési igények területi eloszlásának térképe B Fogászati szakmához kötődő képzésekre vonatkozó munkaerőpiaci képzési igényének területi szóródása Egészségturisztikai szolgáltatásokhoz kapcsolódó képzésekre vonatkozó munkaerőpiaci képzési igényének területi szóródása Menedzsmenthez, kommunikációs és marketing tevékenységhez kapcsolódó képzésekre vonatkozó munkaerőpiaci képzési igényének területi szóródása Javasolt új, felnőttképzési programokra vonatkozó munkaerőpiaci képzési igényének területi szóródása Összehasonlító elemzés B Kutatási hipotézis 41 4

5 7.2 Az elemzések felépítése Fogászati szegmens Fogászati szegmens online felmérésének és interjús felmérésének összevetése Fogtechnikai szegmens elemzése Fogászati kereskedő szegmens elemzése A szegmens általános bemutatása Nemzetközi összehasonlító kitekintés Általános nemzetközi helyzet A legnagyobb küldő országok Trendek 2014-ben Várható irányok az elkövetkező években Okfeltáró elemzés B Bevezető Az okfeltáró elemzés eredményei Orvosi, orvostechnológiai megállapítások A nemzetközi fogászati turizmus dinamikája Részletes elemzések Ok feltáró elemzés összefoglalása Professzinalizálódás Nemzetközi piaci igényekhez való alkalmazkodás Külföldi páciensek megléte Hosszú távú hatás Javaslatok Általános javaslatok Orvosi, orvos technológiai Felsőoktatási, szak- és felnőttképzési Szervezeti és munkaszervezési Marketing, értékesítés, kommunikáció Jogi, szabályozási Turisztikai Fejlesztéspolitikai javaslatok Ágazati Platform létrehozása 64 5

6 1. Vezetői összefoglaló Jelen kutatási dokumentum a Magyar Fogászati Turizmus Fejlesztő-, Kutató- és Tudástranszfer Központ kialakítását megelőző kutatási program B munkacsomagja, amely a fogászati vállalkozások (praxisok, fogtechnikák, kereskedők) helyzetét, helyzetük változását mérte fel, fókuszálva a munkaerő-piaci igények és adottságok területére. A kutatás célja az aktív munkaerő-piaci politikák hatékonyságának javításához, a munkaerő-piaci igényekhez illeszkedő képzési kínálat megerősítéséhez és az új munkaerő-piaci szolgáltatások fejlesztéséhez szükséges ágazati beavatkozások szükségességének feltérképezése, a fogorvosi turizmus klaszter által lefedett ágazatokra fókuszálva. A korábbi, a Megrendelő 2012-ben kiadott megbízása alapján elvégzett kutatássorozat eredményeképpen létrejött tanulmányok részletesen bemutatták a fogászati turizmus ágazat fejlesztési potenciálját. Ennek keretében elsősorban az ágazat munkaerő-piaci igényeit, amelyek megfelelő kielégítése az ágazati fejlesztés alapvető feltétele. A tanulmányok részletesen kimutatták, hogy melyek azok a szakmaterületek, képzettségek, illetve munkaerő-piaci kompetenciák, amelyek előfeltételei a nemzetközi fogászati turizmusba való bekapcsolódásnak. A kutatások ereményeképpen hozzávetőlegesen tervezhetővé vált az adott munkaerő-piaci fejlesztések megvalósítása során egyéb feltételek fennállása esetén elérhető gazdasági eredmény (volumennövekedés). Részben az említett kutatás eredményeire támaszkodva megvalósult, a programba bekapcsolódott fogászatok és fogtechnikák fejlesztése, kapacitásbővítése a GOP 1.3.1/F-KMOP1.1.4/F konstrukciók keretében, amely garantálta a korábbi tanulmány eredményeinek hasznosulását és a gazdasági, egészségügyi és munkaerő-piaci szinergia megteremtését. (A GOP és KMOP fogászati vállalkozásokat célzó fejlesztési konstrukcióinak hatását a C munkacsomag dolgozza fel részletesen.) 1.1 A B munkacsomag céljai: A projekt általános célja olyan program megvalósításának kezdeményezése volt, amely alkalmas a fogászati turizmusban rejlő, és a megelőző tanulmányokban alátámasztott gazdasági potenciál kiaknázására, a hazai fogászati turizmus fejlesztésének megalapozására elsősorban munkaerő-piaci eszközökkel, és amely megalapozza a Magyar Fogászati Turizmus Fejlesztő-, Kutató- és Tudástranszfer Központ létrehozásához szükséges fejlesztéseket. A jelen dokumentum céljai: - A magyarországi fogászati és fogtechnikai, valamint fogászati kereskedő vállalkozások felmérése, szakmai működésük, gazdálkodásuk, eszközellátottságuk és munkaerő-piaci igényeik feltárása. A magyar fogászati vállalkozások munkaerő-piaci helyzetének trend -elemzése a korábbi kutatás eredményeinek bázisára támaszkodva. Az esetleges változások okainak feltérképezése. A fogászati turizmusban érintett vállalkozások munkaerő-piaci fejlesztési igényeinek meghatározása. Munkaerő-piaci és gazdasági-kutatási fejlesztési javaslatok kidolgozása a fogászati turizmus fejlesztése érdekében. A dokumentum célja továbbá a korábbi kutatás keretében feltárt gazdaságfejlesztési potenciál kiaknázásához szükséges közvetlen programjavaslatok, elemek, munkaerő-piaci elsősorban képzési eszközök meghatározása, a korábban meghatározott munkaerő-piaci fejlesztési igények validálása az ismételt kutatás segítségével felállított trendek vizsgálatával. 6

7 1.2 A B munkacsomag keretében elvégzett tevékenységek összefoglalása A B munkacsomag keretében több, egymással összefüggő tevékenység keretében állt elő a megcélzott eredmény, amely tevékenységek a következőek voltak: Hipotézis felállítása Kérdezőbiztosok kiképzése B1 Adatgyűjtés Online kutatás összeállítása előkészítése Személyes interjúk (C munkacsomag keretében) Kérdőíves felmérés eredményei B2 Nemzetközi adatok Adatgyűjtés Megelőző kutatások és tanulmányok összegyűjtése Munkaerő-piaci igények szakmacsoport szerinti bontása B3 Képzési igények területi eloszlásának térképe B4 Elemzés es kutatások eredményeinek összevetése Összehasonlító elemzés B5 Okfeltáró elemzés B6 Okfeltárás Okok feltárása statisztikai módszerekkel Okfeltárás mélyinterjús módszerekkel Javaslatok Munkaerőpiaci Fejlesztéspolitikai Ágazati Stb. A magyar fogászati vállalkozások munkaerő-piaci helyzetének feltárása céljából kérdőíves, kvantitatív felmérés valósult meg több mint 1000 fogászati vállalkozás online megkeresésével (207 válaszadó). A munkaerő-piaci helyzet ismeretében kerültek elemzésre a munkaerő-piaci helyzet trendjei a korábbi, 2012-ben lebonyolított kutatás eredményeinek bázisára támaszkodva. Az elemzés fő célja az esetleges eltérések okainak feltérképezése, annak érdekében, hogy tudományosan alátámassza a komplex fejlesztési javaslat elkészítését. Ezzel párhuzamosan megvalósult a GOP/KMOP Fogászati vállalkozásokat célzó konstrukciójában kedvezményezett vállalkozások személyes interjú keretében történt megkérdezése is. A személyes interjúk eredményeit részben jelen kutatás tárja fel általános szempontú összehasonlítási alapként, részben pedig a C Munkacsomag elemzi részletesen a személyes interjúk alapján a munkaerő-piaci igényeket. 7

8 1.3 Főbb megállapítások A magyarországi fogorvosi beavatkozások költségei továbbra is lényegesen alacsonyabbak a külföldön elérhető szolgáltatások árainál. Az árelőny még az utazás, szállás költségeit figyelembe véve is jelentős meghatározott küldő ország kör tekintetében. A hazai fogorvosi ellátás minősége megegyezik, vagy meghaladja a küldő országokban elérhető azonos árú beavatkozások minőségét. Az árelőny fő eleme a humánerőforrás alacsony ára, míg a technológia és az alapanyagok nem olcsóbbak. A fogászati turizmus jelentős hozzáadott értéket termel a fogászati vállalkozások mellett a turisztikai ágazatban is. Erősödik a nemzetközi konkurencia, miközben a hazai kapacitásbővítésnek több akadálya is van: felszereltség, képzés hiánya. A korábban célzott támogatásban (GOP/KMOP F pályázatok) részesült vállalkozások magasabb arányban fogadnak külföldi pácienseket, és az ezzel összefüggő mutatóik (eszközellátottság, munkaerő képzettsége, nyújtott szolgáltatások köre, ügyfél-kapcsolattartás, minőségbiztosítás stb.) szignifikánsan jobbak a pályázatban nem részt vett vállalkozáshoz viszonyítva. A humán kapacitás jó minősége és relatív alacsony ára jelentős mértékben eredményezi a fogorvosok agyelszívását, elvándorlását, amelynek következtében az itthon megszerzett szaktudást külföldön kamatoztatják, és a fogászati turizmusból beáramló bevételi forrást sem itthon gyarapítják. Ugyanis a végzett fogorvosok jelentős része önerőből forrás és tapasztalat hiányában nem képes itthon olyan praxist építeni, amely képes külföldi páciensek bevonzására és megfelelő kiszolgálására. Ezért célszerű a fogászati turizmus élénkítése és a fogászati humánerőforrás magyarországi foglalkoztatásának erősítése a fogorvosok és fogtechnikusok számára elérhető támogatások nyújtásával, amellyel lehetővé válik számukra a külföldi páciensek kiszolgálására alkalmas praxis kialakítása és a szükséges tudás megszerzése. A fogászati turizmus, amely önmagában is az orvosi turizmus egyik fajtája, több szinten is megvalósulhat. A fogászati turizmus különböző szintjei az érettség különböző fokozatainak feleltethetőek meg, amelyeken felfelé haladva egyre magasabb hozzáadott értéket és volument találhatunk meg. Alapvető cél a fogászati praxisok és azokat közvetlenül kiszolgáló fogtechnikák és fogászati kereskedések fejlesztése, annak érdekében, hogy a praxisok minél magasabbra juthassanak a fogászati turizmus egymásra épülő szintjein, amelyek a következőek: 0. szint: Nincs külföldi páciens 1. szint: Alkalmanként van külföldi páciens 2. szint: Rendszeresen van külföldi páciens 3. szint: A páciensek többsége külföldi 4. szint: Szinte kizárólag külföldi páciens van A kutatás feltárta az egyes szintek közötti különbségek főbb összetevőit a praxisok és fogtechnikák által alkalmazott eljárások, megoldások, valamint a felhasznált technológiák, alapanyagok tekintetében. Ennek kapcsán megállapítható, hogy a fogászati turizmusba bekapcsolódott vállalkozások fő profilja a hazai páciensek ellátásával összehasonlítva a magas hozzáadott értékű beavatkozásokra fókuszál, így az implantációra, protetikára, illetve az esztétikai beavatkozásokra. 8

9 A felmérés adataiból arra lehet következtetni, hogy fontos tényező az egyes szintek elkülönítésénél az alkalmazott ügyfélkeresési és kapcsolati eljárások szintén egymásra épülő szolgáltatási rendszere, amely szoros kapcsolatba hozható a fent bemutatott szintbesorolással: - Hagyományos praxis ismertség, szájhagyomány (0., 1. szint) Honlap és helyi hirdetés (0., 1. szint) Kapcsolat külföldi betegközvetítővel (1., 2. szint) Saját betegközvetítő (3., 4. szint) Saját diagnosztikai rendelés külföldön (3., 4. szint) Szintén jellemző a fogászati turizmusba bekapcsolódott vállalkozásokra a kiegészítő szolgáltatások kiterjedt köre, amely elsősorban a turisztikai szolgáltatásokat öleli fel (utazásszervezés, szállásfoglalás, programszervezés stb.) Az alkalmazott technológiák, a marketing és ügyfélszolgálat, valamint a kapcsolódó szolgáltatások terén, a külföldi páciensek sikeres kiszolgálásához elvárt többlet legfontosabb összetevője az egyes vállalkozások humánerőforrásainak többlettudása, képesítése. Mindezek alapján a kutatás során feltárásra került, hogy a hazai páciensek számának és vásárlóerejének csökkenése miatt mindenképpen külföldi páciensek kiszolgálására vállalkozó hazai fogászati szakemberek abban az esetben tudnak hazai praxist építeni a külföldi páciensek ellátására ahelyett, hogy külföldre távozzanak, ha célzott támogatást kapnak a fogászati turizmus elvárásainak megfelelő szolgáltatások kialakítására mind a felszereltség kialakítását, mind a szükséges képzettségek megszerzését illetően. 9

10 2. Executive Summary The present research document is the B work package of the research program preceding the establishment of the Hungarian Dental Tourism Development, Research and Knowledge Transfer Centre. It studied the position and the position changes of dental enterprises (practices, dental laboratories, dental traders) focusing on labour market needs and capabilities. The aim of the study was to map the need: for sectoral interventions necessary for improving the effectiveness of active labour market policies, for strenghtening the training supply that fits the labour market needs, for the development of new labour market services, focusing on the sectors covered by the dental tourism cluster. The results of a previous series of research carried out in presented in detail the development potential of the dental tourism sector. Based on these data, the realizable economic effects (volume growth) resulting from the given labour market developments, could be planned. Partly based on the results of that research, the development and capacity building of those dental practices and laboratories that are involved in the program, have been realised under an economic development tender. The aim of the B work package The overall objective of the project was the initiation of a program, that is suitable for the exploitation of the economic potential of dental tourism and for the development of the domestic dental tourism - using primarily labour market tools, and that serves as a basis for the necessary developments needed for the establishment of the Hungarian Dental Tourism Development, Research and Knowledge Transfer Centre. Summary of the activities carried out within the B work package In order to explore the labour market position of the Hungarian dental companies, we carried out a quantitative survey using an online questionnaire sent to more than 1000 dental enterprises (207 replies). The trends of the labour market position were analyzed in view of the previous researches carried out in The main aim of the analysis is the mapping of any differences, so that it can support the complex development proposals. Main findings of the research Prices of dental services in Hungary are still lower than in sender countries. The price advantage is significant, even with included travel and accomodation costs. The quality of dental care in Hungray is equivalent or higher than in the price equivalent services in sender countries. The main component of the price advantage is the lower cost of workforce, while the technology and raw materials costs the same. Dental tourism creates a significant volume of added value beside dental companies in the tourism sector. The international competition arises, while there are some barriers of capacity building in Hungary: lack of appropriate equipment and training. 10

11 Dental companies which participated earlier in aimed subsidized development projects (GOP/KNOP F tenders) have higher ratio in foreign patients and related indicators (equipment, tarining of workforce, offered services, CRM, QA, etc.) are significantly better than other companies. However the relative low price and the high quality in some cases results in emigration of dentists as a braindrain, so they use their knowledge and education achieved in Hungary to provide services abroad and they don t contribute to the income comes from dental tourism. This is because the dental professionals lacking funding and experience on their own are not capable to develop a praxis which can meet the higher requirements of dental tourism. This is why it is suggested to provide sufficient subsidization for setting up praxises supported with appropriate equipment and training to further develop employment and tourism. There are different levels of maturity of dental praxises regarding foreign patients from zero foreign patient to almost all patients are foreign people. Advencing on the maturity ladder, requires the folloing developmnets form a praxis: - Setting up the lates equipment to provide the following services; providing high value services: implants, prothetic services, aesthetic interventions; holding human capacities for the above services; running appropriate marketing and CRM services. If praxises should be developed further in the direction of having foreign patients, the above listed development areas should be supported. 11

12 3. Beszámoló a kérdezőbiztosok kiképzéséről B augusztus 30-án szombaton került megrendezésre az MFTF kutatás fogászati vállalkozások fejlesztését célzó felmérésére felkészítő képzés tíz, előzetesen kiválasztott kérdezőbiztos számára. A felmérés célja a nemzetközi fogászati turizmusba való bekapcsolódást, vagy forgalombővítést célzó fejlesztési igények, valamint a fogászati vállalkozások munkaerő-piaci igényeinek felmérése. A képzés során a kérdezőbiztosok megismerkedhettek a projekt szakmai tartalmával Horváth Ádám projektvezető jóvoltából, aki röviden beszélt a 2012-ben már megvalósult projekt eredményeiről, és a 2014-ben, jelenleg is folyó projekt tartalmáról, felépítéséről, céljairól. Ezt követően Rózsa Miklós, a Fogászati Turizmus Programiroda részéről bemutatta a pályázatban részt vevő fogászati centrumok, rendelők felépítését. Beszélt a már lezajlott pályázatról, annak eredményeiről, illetve a folytatásról. Dr. Csiszér Tamás, a projekt kutatásának szakmai vezetője bemutatta a kérdőívet, annak kitöltési metodikáját, az interjúeredmények rögzítésének és a monitoring adatlap kitöltésének módját. Illetve megismertette a leendő kérdezőbiztosokat a javadalmazási rendszerrel. Dr. Pákó Judit általános orvos segítségével a kérdezőbiztosok átnézték a kérdőív kérdéssorát, majd egy prezentáció segítségével tisztázta az orvos szakmai fogalmakat, hogy az minden kérdezőbiztos számára egyértelmű legyen az interjú megtartása során. A képzés során bemutattuk a megkeresendő fogorvosi rendelők listáját, az azon szereplő mintegy 130 címet a kérdezőbiztosok földrajzi elhelyezkedést figyelembe véve egymás között felosztották. A végleges felosztást és a vállalt rendelők számát szeptember 10-éig kellett írásban közölniük (ez a javadalmazási rendszert befolyásolta). 12

13 4. Kérdőíves felmérés eredményei B2 4.1 Online adatfelvétel A felmérés személyes interjús adatfelvételi lábát ( C Munkacsomag GOP/KMOP kedvezményezettek) általános, az összes fogorvosi, fogtechnikai, fogászati kereskedőt célzó online kérdőíves megkérdezés egészítette ki. Az online adatfelvételt az OTI Zrt. megbízásából a BellResearch Kutató, Tanácsadó és Szervezetfejlesztő Kft. (BellResearch) bonyolította le október 1. és október 19. között. A BellResearch 2001 óta végez a személyes és telefonos adatfelvételi módok mellett online kutatásokat b2b (üzleti) és lakossági körben, korszerű adatfelvételi és elemzési eszközrendszerrel és széleskörű tapasztalattal rendelkezik ezen kutatási módszerek terén Az adatfelvétel módja és felülete Az adatfelvétel a BellResearch webes, a Megbízó arculatára szabott felületén, önkitöltős kérdőíves adatfelvétellel történt. A kutatásban használt rendszer az online adatfelvétel valamennyi technikai követelményének megfelelve kezeli a kérdéstípusokat (az egy- és többválaszos, zárt és nyitott kérdéseket, jelölőés szövegmezőket, értékvizsgálatokat), valamint a logikai struktúrát (a kérdésen belüli feltételeket, a kérdések közötti feltételvizsgálatokat és az ezeknek megfelelő logikai ugrásokat. A BellResearch a kérdőív kitöltését egyedi paraméterezéssel ellátott, személyre szabott meghívással, valamint nyitott, meghívó nélküli részvételt lehetővé tevő felületen biztosította. A rendszer lehetővé teszi a kérdőívkitöltés felfüggesztését, majd a meghívó linken történő későbbi folytatását is ezzel a lehetőséggel a válaszadók nagy hányada élt. A BellResearch az adatfelvétel teljes idejére es és telefonos helpdesket biztosított a válaszadók részére, amennyiben a kutatással kapcsolatban kérdés vagy technikai probléma merülne fel. A BellResearch szerverén futó adatfelvételi felület https protokollon bonyolított biztonságos (128 bites titkosítással ellátott, SSL tanúsítvánnyal rendelkező) kapcsolaton elérhető. Az adatfelvétel teljes idején a rendszer folyamatosan, zavartalanul működött Minta, meghívás és kitöltés Az online kutatás mintakeretét az OTI Zrt. mint megbízó által átadott, 1011 darab szintaktikailag helyes címből álló kontaktlista képezte; ebből 71 darab nem volt kézbesíthető (visszapattant), 2 meghívott pedig a távolmaradási szándékát jelezte. A kutatás résztvevőit a BellResearch és az OTI Zrt. ben hívta meg, amely a kutatás és a részvétel fontosságának leírása mellett tartalmazta a kérdőív egyedi paraméterezésű linkjét, amelyen a válaszadó elérhette az adatfelvételi felületet, illetve a későbbiekben folytathatta az esetleg félbehagyott kitöltést. A meghívó t követően az adatfelvétel ideje alatt 5 alkalommal kerültek kiküldésre újbóli meghívók, illetve az elkezdett kitöltés folytatására emlékeztető ek. Ezek nyomán a válaszadási arány kismértékben javult, elérve a megkeresettek közel egynegyedét. A BellResearch b2b (üzleti célcsoportot vizsgáló) kutatásaiban általában minimálisan 10-szeres címlistát alkalmaz a célszemélyek nehéz elérése és alacsony részvételi-válaszadási hajlandósága miatt (amely ún. előszervezett online interjúk esetén is ritkán haladja meg a 15%-ot); a rendelkezésre álló címlista ehhez mérten meglehetősen szűkös volt, adódóan a teljes minta korlátozottságából. A mintegy 2960 db1 fogorvosi járóbeteg- 1 Cégbírósági adat. 13

14 ellátási tevékenységet végző vállalkozás és mintegy 700 db2 fogtechnika mellett, körülbelül 30 db3 fogászati kereskedő működik. Ezen vállalkozások közül kerültek megkeresésre online módon mindazok, amelyek kapcsolatban állnak az OTI Zrt-vel, vagy címük publikusan elérhető. A rendkívül hosszú és komplex kérdőív, valamint az extrém hosszúságú kitöltési idő figyelembevételével a kutatásban elért részvételi arány (~23%) megfelelőnek ítélhető Adatvédelem A BellResearch a felméréssel kapcsolatos személyesadat-kezelést az adatvédelmi jogszabályi rendelkezéseknek (2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról) és a Megbízóval kötött Adatfeldolgozási szerződésnek megfelelve Adatfeldolgozóként végezte, a személyes adatokat az Adatkezelő megbízásából, annak utasítására vette át, rögzítette és tárolta. Az adatfelvétel a válaszadók mint érintettek tájékozott és önkéntes hozzájárulásával történt; a BellResearch az Adatkezelési Szabályzatot és a Sorsolási Szabályzatot a kérdőív-felületen (a nyitólap és valamennyi kérdőívoldal láblécében elhelyezett linken) közzétette. 2 A fogtechnikai tevékenység nem külön, központi bejelentési vagy engedélyköteles, ezért nem lehet pontosan meghatározni az aktuális létszámot. 3 A fogászati kereskedés tevékenység nem külön, központi bejelentési vagy engedélyköteles, ezért nem lehet pontosan meghatározni az aktuális létszámot. 14

15 5. Munkaerő-piaci igények szakmacsoport szerinti bontása B3 5.1 Alkalmazott módszertan A kérdőívekre érkezett válaszok munkaerő-piaci vonatkozású igényeinek szakmacsoportok szerinti bontásban történő bemutatása, összefoglalása. A kutatás során először felmértük a fogászati turizmusban tevékenykedő munkatársak számát, akik a képzések potenciális célközönségét jelentik. Ezután a praxisok jövőbeli terveit és elvárásait elemezve meghatároztuk a képzési hajlandóságot, amely azt mutatja meg, hogy a potenciális célközönségből várhatóan mekkora arányban jönnének el az ajánlott képzésekre. A fenti elemzést munkakör típusonként, regionális bontásban és az egyes képzési területek szerint is elvégeztük. Ezzel gyakorlatilag meghatároztuk, hogy a képzésekre mekkora az az igény, amely tisztán a fogászati turizmusban résztvevő magánpraxisok véleményén alapul. A képzési kapacitás a következő fejezetekben összevethető a jelenlegi képzési kapacitással és megfogalmazhatunk javaslatokat a jövőre vonatkozóan. A képzési igény felmérése teljes mértékben a munkaerőpiaci elvárások mentén történt. Az interjús és kérdőíves kutatás alapján a képzési igényre vonatkozó kutatást reprezentatívnak tekintettük, ezért ebből becsülhettünk országos adatokat. Az cégadatbázisok és szakértői becslések alapján meghatároztuk a hazai praxisok becsült számát, ezen belül a fogászati turizmus ágazatban tevékenykedő praxisok számát. Az átlagos létszámokkal kalkulálva (amelyeket szintén az interjús és kérdőíves kutatásból nyertünk) meghatározható az a potenciális jelenlegi munkavállaló tömeg, amely igény tarthat a képzésekre. A potenciális képzési tömeg és a praxisok képzési hajlandósága alapján becsültük az egyes képzésekre vonatkozó potenciális keresletet. Az így kapott értékeket képzésenként, területi szórás alapon (régiók mentén) mutatjuk be. A kapott értékeket az ábrákon képzési igény vagy kapacitásigény megnevezéssel tüntetjük fel, tekintettel arra, hogy a képzési igény meghatározása egyben a képzőhelyek elvárt kapacitásigényét is jelenti, hiszen ekkora kapacitásra van szükség abban az esetben, ha a munkaerőpiaci igényeket teljes mértékben ki szeretnék elégíteni a képzőhelyek. A kapacitásigény nem egy adott időpontban jelentkező kapacitásigényt jelent, hanem időben elosztva, legalább 2-4 év alatt rendelkezésre álló kapacitásnak felel meg. A képzési igény a praxisok és munkavállalók jelenlegi száma alapján készült, ezért néhány évente érdemes felmérni az aktuális helyzetképet annak érdekében, hogy a praxisok és munkavállalók számában vagy a képzési hajlandóságban beállt változásokkal korrigálni lehessen jelen kutatás eredményeit. Jelen tanulmányban a képzési igényre fogalmazunk meg állításokat, míg a kutatásban szereplő C tanulmányban foglalkozunk részletesebben a képzések igényt kielégítő, szükséges kapacitásigénnyel. A tanulmányban a képzési igény meghatározásánál figyelembe vettük a regionális különbségeket is, ezért az országos képzési igényt a regionális képzési igényeket összegezve határoztuk meg. A regionális képzési hajlandóságot a következő fejezetekben mutatjuk be. 15

16 Az alábbi munkaköröket tartottuk relevánsnak, így ezekre a munkakörökre vonatkozó piaci igényeket vettük figyelembe a képzési igények és a szükséges kapacitás meghatározásához: fogorvos, fogászati asszisztens, szájsebész, aneszteziológus, fogtechnikus, könyvelő, pénzügyi, számviteli szakember, marketing, értékesítési szakember, üzletkötő, recepciós, titkárnő, hosztesz / idegenvezető / személyi asszisztens. A munkaköröket a felmérés során az alábbi szakmacsoportokba (más néven munkaköri csoportokba) soroltuk: szakmai (pl. fogorvos, szájsebész, aneszteziológus), asszisztens (pl. fogászati asszisztens), front office (pl. recepciós, hosztesz), back office (pl. marketing-, pénzügyi szakember, titkárnő). A képzési hajlandóságot a képzés témáját tekintve mértük fel. A kutatás során az alábbi képzési típusokra/témákra vonatkozott az interjús és kérdőíves felmérés: szakmai, nyelvi, turisztikai, utazásszervezés, menedzsment, marketing, sales, kommunikáció, pénzügy, jog. A témákat párosítottuk a fogászati turizmushoz tartozó releváns képzések listájával, így született az alábbi összerendelés (jogi képzés nincs a releváns listában, ezért ehhez a témához nem rendeltünk képzést): Szakmai o Fogorvostudományi mesterszak o Egészségügyi gondozás és prevenció alapképzés 16

17 o Fogászati asszisztens o Klinikai fogászati higiénikus o Fogtechnikus gyakornok o Fogtechnikus o Gyakorló képi diagnosztikai o Műtéti szakasszisztens o Egészségügyi asszisztens o Kötelező, kreditpontos képzések o Intenzív kezelés ütemezése, megtervezése, kivitelezése Nyelvi o Idegen nyelvi ügyfélkapcsolati szakügyintéző o Fogászati szaknyelv idegen nyelven (angol, német) Turisztikai, utazásszervezés o Turizmus- vendéglátás alapszak o Turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés o Turisztikai szervező, értékesítő o Utazás-ügyintéző Menedzsment o Egészségügyi szervező alapszak o Egészségügyi menedzser mesterszak o Hatékony fogászati szolgáltatások szervezése o Fogászati turizmushoz kapcsolódó szolgáltatás-szervezés Marketing, sales o Kereskedelem és marketing alapszak o Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés o Fogászati ellátáshoz kapcsolódó sales, marketing Kommunikáció o Irodai asszisztens o Ügyfélkezelés, kommunikáció, konfliktuskezelés a fogászati ellátásban Pénzügy o Pénzügyi ügyintéző o Vállalkozási és bérügyintéző o Fogászati beavatkozáshoz kapcsolódó biztosítási ügyintézés A releváns képzések között (ahogy az A tanulmány Képzési mintacsomagjaiban is említettük) egyes képzések a munkakör betöltésének (kötelező és/vagy elvárt) feltételét jelentik, mint pl. a sikeres fogorvosi végzettség a fogorvos munkakör esetén. Ezen képzések esetében a munkaerőpiac kapacitásigénye nem a jövőre vonatkozik, hanem a már betöltött munkakörök korábbi képzési kapacitásigényét jelentik, hiszen ezeket a munkaköröket már betöltötték az alkalmazottak. Azonban a mintacsomagokban ajánlott (kötelezőn felüli) képzések elsősorban a jövőre vonatkoznak, azaz ezen 17

18 képzések esetében a jövőben felmerülő képzési igényről/szükségletről beszélhetünk, amelyhez javasolt biztosítani a szükséges képzési kapacitást a képzőhelyek részéről. Munkakörönként az alábbi képzéseket tekintettük kötelezőnek vagy elvártnak: fogorvos: fogorvostudományi szak, fogászati asszisztens: fogászati asszisztens szakképzés, szájsebész: általános orvos szak + arc-, állcsont-, szájsebészeti szakképzés (nem része a releváns képzési listának), aneszteziológus: általános orvos mesterszak + aneszteziológia és intenzív terápia szakképzés fogtechnikus: fogtechnikus gyakornok és fogtechnikus, könyvelő, pénzügyi, számviteli szakember: a releváns képzési listában nem szerepel egységesen előírható képzés, marketing, értékesítési szakember, üzletkötő: a releváns képzési listában nem szerepel egységesen előírható képzés, recepciós: irodai asszisztens szakképzés, titkárnő: irodai asszisztens szakképzés, hosztesz / idegenvezető / személyi asszisztens: a releváns képzési listában nem szerepel egységesen előírható képzés. Az A tanulmányban az egyes munkakörökhöz kialakított mintacsomagok nem azt jelentik, hogy az egyes munkakörök esetében az összes képzés elvégzése szükséges lenne, és nem is javasoljuk az összes elvégzését, hiszen ez e munkakörök többségében jelentős túlképzettséget jelentene, ráadásul ennek időbeli megvalósulása nagyon hosszú időt ölelne fel, amely ellehetetleníti a praktizálást. A mintacsomagok egy képzési palettát jelentenek, amely bemutatja a mintacsomagon belüli ajánlott képzési utakat és javasolt egymásra épüléseket. Mind a munkaerőpiac, mind az ágazat szakmai irányítása választhat, hogy melyik képzési utat és mely képzéseket részesíti előnyben a képzési mintacsomagokon belül. Ezért írtuk a módszertani bevezetőben, hogy a meghatározott képzési igények és a képzőhelyek kapacitás igénye egy potenciális mennyiség, amely a maximális igény maximális kielégítését jelenti, nem beszélve arról, hogy ez nem egy adott időpontban felmerülő képzési igény, hanem egy belátható időn belüli érték. A képzések időbeli eloszlása jelentősen befolyásolja az egy adott időpontban szükséges tényleges képzési kapacitásigényt. A jelen dokumentumban használt fogalmak magyarázata: Jelen dokumentum vonatkozásában a munkaerő-piaci igény, a képzési igény, a képzések munkaerőpiaci igénye kifejezések egy adott képzésre vonatkozó képzési igényt jelentik. A képzési programok kapacitás igénye, képzések kapacitás igénye egy adott konkrét képzéssel szemben felmerülő, számszerűsíthető képzési igényt takar, azaz, hogy hány fő képzésére lenne igény az adott képzés vonatkozásában. 18

19 5.2 A munkaerő-piaci igények volumene Magyarországon nagyjából 3000 aktív fogászat (fogorvosi praxis) található, amelyből 1200 magánvállalkozás, amelyből nagyjából 650 fogad külföldi pácienseket, azaz vesz részt a fogászati turizmusban, ezek közül 300 fogászat fő tevékenysége a külföldi páciensek ellátása. A praxisok átlagos méretét (munkatársainak számát) felhasználva becsülhetjük a potenciális célközönség számát munkakörönként. Az interjús és kérdőíves felmérés alapján a magánpraxisokban alkalmazott munkatársak átlagos számát a következő ábra mutatja: Alkalmazottak átlagos létszáma praxisonként (fő) 2,7 2,7 1,0 0,7 0,5 0,3 Fogorvos Szájsebész Aneszteziológus Fogászati asszisztens Recepciós 0,3 0,3 Titkárnő Hosztesz, idegenvezető, személyi asszisztens Marketing, sales szakember, üzletkötő 0,4 Könyvelő, pénzügyi, számviteli szakember Az átlagosan alkalmazott fogorvosi létszám 2,7 fő, amellyel megegyező fogászati asszisztensi létszámot alkalmaznak. Szájsebész nem jut minden egyes praxisra, míg aneszteziológus munkakör átlagosan csak minden harmadik praxisnál fordul elő. Recepciós átlagosan mindenhol található, míg a többi támogató munkakör átlagos létszáma alacsony. Mivel a praxisok mérete és tevékenysége jelentősen eltér egymástól, ezért érdemes megvizsgálnunk a létszámokat különböző szempontok szerint is. 19

20 A munkaerő-piaci igények a praxisok válaszai alapján jelentős szórást mutattak a felmérés során, ezért a kutatáshoz tartozó jelen tanulmányban homogén csoportokat képeztünk a válaszadókból, hogy a becsléseink és kalkulációink megbízhatósága javuljon. A képzési igények számszerűsítésénél ezekkel a homogén csoportokkal számoltunk, így pontosabb képet kaptunk a munkaerő-piaci igényekről. A praxisokat egyéb jellemzőik mellett az alábbi három kategóriába soroltuk: Többségében külföldi pácienseket lát el (részarányuk meghaladja az 50%-ot); Részben külföldi pácienseket is ellát (részarányuk nem éri el az 50%-ot); Nem lát el külföldi pácienseket. A fenti csoportosításban szereplő praxisok munkaerő-piaci igénye jelentősen kisebb szórást mutat, ezért homogén csoportnak tekinthetőek. A korábban bemutatott módszertan alapján az alábbi létszámok jelentik a potenciális (maximálisan elérhető) célközönséget: Alkalmazottak becsült száma a magánpraxisokban (fő) Fogorvos Szájsebész Aneszteziológus Fogászati asszisztens Többségében külföldi páciensek Recepciós Titkárnő Részben küllföldi páciensek Hosztesz, Marketing, idegenvezető, sales személyi szakember, asszisztens üzletkötő Csak hazai páciensek Könyvelő, pénzügyi, számviteli szakember

Felnőttképzési tevékenység elemzése a 2014. évi minőségcélok tükrében. Valamennyi folyamat, valamennyi tagintézményben működjön

Felnőttképzési tevékenység elemzése a 2014. évi minőségcélok tükrében. Valamennyi folyamat, valamennyi tagintézményben működjön Felnőttképzési tevékenység elemzése a 2014. évi minőségcélok tükrében Cél Sikerkritérium Tényleges eredmény 1. A felnőttképzési minőségirányítási kézikönyv korrekciója a felnőttképzési minőségbiztosítási

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések A foglalkoztatás fejlesztés helyzete, céljai Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések Kisvárda, 2017. január 23. Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

B/21. számú melléklet TÁMOP 4.1.1 - Intézményi követelmények Diplomás Pályakövető Rendszer

B/21. számú melléklet TÁMOP 4.1.1 - Intézményi követelmények Diplomás Pályakövető Rendszer B/21. számú melléklet TÁMOP 4.1.1 - Intézményi követelmények Diplomás Pályakövető Rendszer 1. Támogatandó szakmai követelmények - pályakövető kutatások A pályakövetési vizsgálatok főbb elemei: hallgatói

Részletesebben

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében 531 JEGYZETLAPOK Domokos Ernő Krájnik Izabella A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében A kolozsvári Babeş Bolyai Tudományegyetem sepsiszentgyörgyi

Részletesebben

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján Rózsa Attila Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet, Számviteli

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől E l ő t e r j e s z t é s a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában (Képviselő-testület 2015.október 21-i ülésére) A 2016. évre

Részletesebben

Ágazati és intézményi szinten meglévő nemzetközi jó gyakorlatok bemutatása Új-Zéland

Ágazati és intézményi szinten meglévő nemzetközi jó gyakorlatok bemutatása Új-Zéland Ágazati és intézményi szinten meglévő nemzetközi jó gyakorlatok bemutatása Új-Zéland Stratégiai menedzsment a felsőoktatásban Dr. Drótos György egyetemi docens, tanszékvezető Minőségfejlesztés a felsőoktatásban

Részletesebben

Diplomás Pályakövető Rendszer. Motiváció és elégedettség

Diplomás Pályakövető Rendszer. Motiváció és elégedettség Diplomás Pályakövető Rendszer Motiváció és elégedettség A Diplomás Pályakövető Rendszerhez kapcsolódó kérdőívvel minden tanév második félévében megkeressük az Egyetem aktuális hallgatói állományát. Az

Részletesebben

A kutatás-fejlesztés minősítési rendszerének értékelése Az első 20 hónap tapasztalatai. dr. Márkus Csaba, Igazgató, K+F és Állami Támogatások

A kutatás-fejlesztés minősítési rendszerének értékelése Az első 20 hónap tapasztalatai. dr. Márkus Csaba, Igazgató, K+F és Állami Támogatások A kutatás-fejlesztés minősítési rendszerének értékelése Az első 20 hónap tapasztalatai dr. Márkus Csaba, Igazgató, K+F és Állami Támogatások Tartalom Értékelés háttere, célja, módszertana Az értékelésnél

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

www.pwc.com Panorama project

www.pwc.com Panorama project www.pwc.com Panorama Magyarország hosszú távú versenyképességének kulcsa az üzleti igények és szakemberi kínálat folyamatos, dinamikus összehangolása. A PwC kidolgozott egy nemzetközi módszertant a cégek

Részletesebben

Komplex mátrix üzleti képzések

Komplex mátrix üzleti képzések 1.sz. melléklet Komplex mátrix üzleti képzések A munkaerőpiac elismeri a szakjainkat, 3 szak a TOP10-ben szerepel, emiatt továbbra is lesz kereslet A K-M, P-SZ, T-V alapszakok iránt folyamatos piaci igény

Részletesebben

Újraszabni Európa egészségügyét II. rész

Újraszabni Európa egészségügyét II. rész Újraszabni Európa egészségügyét II. rész A dokumentum első részét lapunk előző számában olvashatják Tisztelt Olvasóink! Ezzel a jelszóval indítja programdokumentumát a European ehealth Task Force munkacsoport

Részletesebben

Smarter cities okos városok. Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI

Smarter cities okos városok. Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI MTA Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet, Győr Smarter cities okos városok Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI

Részletesebben

Diplomás pályakezdık vállalati szemszögbıl 2008

Diplomás pályakezdık vállalati szemszögbıl 2008 Diplomás pályakezdık vállalati szemszögbıl 2008 Várható munkaerı-kereslet - 3200 magyarországi cég körében végzett felmérés fontosabb eredményei 2009. február 9. Veszprém Tartalom A vizsgálat jellemzői

Részletesebben

A Kompetencia Tanács Működési Szabályzata

A Kompetencia Tanács Működési Szabályzata A Kompetencia Tanács Működési Szabályzata mely elfogadásra került 2011. január 26-án a Kompetencia Tanács alakuló ülésén, az alapító tagok egyhangú szavazata által, azzal a feltétellel, hogy az érvényes

Részletesebben

Vállalkozások fejlesztési tervei

Vállalkozások fejlesztési tervei Vállalkozások fejlesztési tervei A 2014-2020-as fejlesztési időszak konkrét pályázati konstrukcióinak kialakítása előtt célszerű felmérni a vállalkozások fejlesztési terveit, a tervezett forrásbevonási

Részletesebben

Ellenőrző lista: Útmutató képzési stratégia kiválasztásához kis- és közepes vállalkozások számára

Ellenőrző lista: Útmutató képzési stratégia kiválasztásához kis- és közepes vállalkozások számára Ellenőrző lista: Útmutató képzési stratégia kiválasztásához kis- és közepes vállalkozások számára A kis és közepes vállalkozások számára rendkívül fontos, hogy kompetenciákon alapuló humán erőforrás rendszert

Részletesebben

A TDM-modellt támogató informatikai lehetőségek

A TDM-modellt támogató informatikai lehetőségek A TDM-modellt támogató informatikai lehetőségek Előadó: Semsei Sándor, Chrome Kreatív Munkák Kft. eturizmus - a technológia és a turizmus a két leggyorsabban fejlődő szektor a globális gazdaságban (Dr.Dimitros

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Az agrártudományi terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés 2009

Részletesebben

ÁROP 2.2.17 Új közszolgálati életpálya. Kérdőíves felmérés. A közszolgálati tisztviselők képesítési keretrendszerének felülvizsgálata

ÁROP 2.2.17 Új közszolgálati életpálya. Kérdőíves felmérés. A közszolgálati tisztviselők képesítési keretrendszerének felülvizsgálata ÁROP 2.2.17 Új közszolgálati életpálya Kérdőíves felmérés A közszolgálati tisztviselők képesítési keretrendszerének felülvizsgálata A felmérés céljai a jelenlegi közszolgálati tisztviselői állomány végzettségével,

Részletesebben

A munkaerőpiac nyelvi kompetenciákkal kapcsolatos elvárásai - az online megkérdezés eredményei

A munkaerőpiac nyelvi kompetenciákkal kapcsolatos elvárásai - az online megkérdezés eredményei Projekt azonosító: TÁMOP-4.1.2.D-12/KONV-2012-0013 A munkaerőpiac nyelvi kompetenciákkal kapcsolatos elvárásai - az online megkérdezés eredményei Készítették: Dr. Földi Katalin Dr. László Éva Dr. Máté

Részletesebben

PANnon Autóipari Cluster

PANnon Autóipari Cluster PANnon Autóipari Cluster Klaszter szolgáltatások a versenyképesség erősítéséért Készítette: Kabács Zoltán Rendezvény: Lean WS - Budapest, 2007.október 24. 1.1 PANAC tagság PANAC statisztika (2005): Alkalmazottak

Részletesebben

Intézményirányítási modell javaslat

Intézményirányítási modell javaslat Aszód Város Önkormányzata Intézményirányítási modell javaslat Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 Kiindulási adatok, információk a team-munka alapján

Részletesebben

Egészségügyi humán erőforrás (HRH) terminológia és adatok Egy közös nyelv és értelmezés esélyei és veszélyei

Egészségügyi humán erőforrás (HRH) terminológia és adatok Egy közös nyelv és értelmezés esélyei és veszélyei Egészségügyi humán erőforrás (HRH) terminológia és adatok Egy közös nyelv és értelmezés esélyei és veszélyei Dr. Cserháti Zoltán (cserhati.zoltan@nefi.hu) 2016/03/18 1 Merre járunk majd? A termiológiai

Részletesebben

Pest megye önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete

Pest megye önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete www.pest.hu Pest önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete A vállalkozások számának alakulása, a megszűnő és az új cégek száma, a cégek tevékenységének típusa hatással van az adott terület foglalkoztatási

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD WP4: Deliverable 4.5 Development of voluntary qualification system Quality label system 1 INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS

Részletesebben

A béren kívüli juttatások alkalmazása a magyar vállalkozások körében

A béren kívüli juttatások alkalmazása a magyar vállalkozások körében A béren kívüli juttatások alkalmazása a magyar vállalkozások körében Budapest, 2016. június Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott közgazdasági

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. [GYAKORNOKI PROGRAM PÁLYAKEZDŐK TÁMOGATÁSÁRA Alapítva 2000-ben PÁLYÁZAT] BÉR- ÉS JÁRULÉK TÁMOGATOTT MUNKAERŐ, ESZKÖZBESZERZÉS ÉS KISLÉPTÉKŰ INGATLAN BERUHÁZÁS LEHETŐSÉGÉVEL! GINOP-5.2.4-16

Részletesebben

Információbiztonság fejlesztése önértékeléssel

Információbiztonság fejlesztése önértékeléssel Információbiztonság fejlesztése önértékeléssel Fábián Zoltán Dr. Horváth Zsolt, 2011 Kiindulás SZTE SZAKK információ információ adatvédelmi szabályozás napi gyakorlat információ Milyen az összhang? belső

Részletesebben

Önértékelési rendszer

Önértékelési rendszer Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szakképzési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. Felnőttképzési engedély szám: E-000116/2014. Önértékelési rendszer Hatályba lép:

Részletesebben

Kulcsszavak: turizmus-vendéglátás, felsőoktatási szakképzés, stakeholder, kompetencia

Kulcsszavak: turizmus-vendéglátás, felsőoktatási szakképzés, stakeholder, kompetencia Mondok Anita A felsőoktatási szakképzés követelményeinek elemzése a turisztikai munkaadók elvárásainak való megfeleltetéssel Analysis of ISCED 5 level education s requirements according to tourism professionals

Részletesebben

Szakképzés, foglalkoztatás, kompetencia Kara Ákos Dr. Sólyom Andrea Dr. Stion Zsuzsa

Szakképzés, foglalkoztatás, kompetencia Kara Ákos Dr. Sólyom Andrea Dr. Stion Zsuzsa Szakképzés, foglalkoztatás, kompetencia Kara Ákos Dr. Sólyom Andrea Dr. Stion Zsuzsa TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0010 Előzmények az ország gazdasági igényei és a szakképzés lehetőségeinek közelítése közoktatás

Részletesebben

Rövidtávú munkaerőpiaci prognózis 2017

Rövidtávú munkaerőpiaci prognózis 2017 Rövidtávú munkaerőpiaci prognózis 2017 Összefoglaló Budapest, 2016. december Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott közgazdasági kutatásokat

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A

HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A MUNKATÁRSAK BEVÁLÁSA? A BELSŐ ÉRTÉKELŐ KÖZPONT MÓDSZEREI ÉS S BEVÁLÁSVIZSG SVIZSGÁLATA Budapest, 2010.03.25. PSZE HR Szakmai nap Előadó: Besze Judit BÉK módszergazda. 1/28 BEVÁLÁS

Részletesebben

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal 1. számú melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítésre vonatkozó határidő Megőrzés Adatgazda Tartalomfelelős 1. Az Egyetem hivatalos neve, székhelye, postai címe,

Részletesebben

Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban

Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban Sass Judit (BCE) - judit.sass@uni-corvinus.hu Bodnár Éva (BCE) - eva.bodnar@uni-corvinus.hu Kálmán Anikó (BME) - drkalmananiko@gmail.com Célok, előzmények

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához

MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 469-6798 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához Gazdálkodási és menedzsment szak Statisztikus

Részletesebben

Szy Ildikó DEMIN 2014.

Szy Ildikó DEMIN 2014. Szy Ildikó DEMIN 2014. Az azonos bánásmód és a szolidaritás elvének megfelelően a ritka betegségek multidiszciplináris megközelítésű diagnosztikájának és kezelésének fejlesztése, a racionalizált beteg

Részletesebben

Adótudatosság a versenyképesség érdekében

Adótudatosság a versenyképesség érdekében Adótudatosság a versenyképesség érdekében Szalayné Ostorházi Mária főigazgató Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága 2013. november 20. 1 Miről lesz szó? Kutatás eredményei

Részletesebben

Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában

Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában Vezetői összefoglaló Európai Egészségügyi Menedzsment Társaság. április Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség

Részletesebben

Képzési területenkénti követelményrendszer. a felsőfokú képzésben részt vevő együttműködő szervezetek részére

Képzési területenkénti követelményrendszer. a felsőfokú képzésben részt vevő együttműködő szervezetek részére Képzési területenkénti követelményrendszer a felsőfokú képzésben részt vevő együttműködő szervezetek részére Gazdaságtudományi képzési terület 1. - nemzetközi gazdálkodás, logisztika, gazdálkodás-management

Részletesebben

Contact Center piaci insight 2013

Contact Center piaci insight 2013 Contact Center piaci insight 2013 A kutatás bemutatása A szövetség Contact Center tagozata a Direkt Marketing piac költéseit vizsgáló éves ágazati kutatása* mellett első alkalommal térképezi fel a hazai

Részletesebben

KÖFOP VEKOP A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés

KÖFOP VEKOP A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés A Jó Állam Véleményfelmérés bemutatása Demeter Endre Nemzeti Közszolgálati Egyetem JÓ ÁLLAM VÉLEMÉNYFELMÉRÉS CÉLJAI Hiányzó

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

IBS Development Nonprofit Kft. 2014. Május 30.

IBS Development Nonprofit Kft. 2014. Május 30. Speciális vízgazdálkodási szakmérnök képzés üzleti hasznosítási lehetőségei 2014. Május 30. Tevékenysége: közhasznú nonprofit tevékenység Főtevékenysége: 8559 Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás

Részletesebben

Felhasználói Dokumentáció

Felhasználói Dokumentáció ÚJ KÖZSZOLGÁLATI ÉLETPÁLYA ÁROP-2.2.17 PROJEKT Felhasználói Dokumentáció Vezető Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4. Telefon: +36 (1) 795 1000 Honlap: www.kormany.hu

Részletesebben

Összefoglaló. 1. 1. A teljes mintából származó reprezentatív adatok (vezetői összefoglaló)

Összefoglaló. 1. 1. A teljes mintából származó reprezentatív adatok (vezetői összefoglaló) Összefoglaló Az Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesületének felméréséről a gazdasági- műszaki terület dolgozói elvándorlásának alakulásáról (2012. november) I. Általános megállapítások 1. 1. A teljes

Részletesebben

Az ÉAOP-1.1.3-12-es pályázati kiírással kapcsolatos Gyakran Ismételt Kérdések gyűjteménye

Az ÉAOP-1.1.3-12-es pályázati kiírással kapcsolatos Gyakran Ismételt Kérdések gyűjteménye Az ÉAOP-1.1.3-12-es pályázati kiírással kapcsolatos Gyakran Ismételt Kérdések gyűjteménye 1, Innovációs pályázati felhívás C.1.2. pontja a jogi szolgáltatások felsorolásakor az írja, hogy jogi szolgáltatásnak

Részletesebben

ZA4893. Country Specific Questionnaire Hungary

ZA4893. Country Specific Questionnaire Hungary ZA4893 Flash Eurobarometer 212 (Attitudes towards the planned EU pilot project "Erasmus for Young Entrepreneurs" Trainers and counsellors of start-up organisations) Country Specific Questionnaire Hungary

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY 2013/01

SAJTÓKÖZLEMÉNY 2013/01 Projekt címe: Turizmus határok nélkül információs látogatóközpontok fejlesztése Nagyatádon és Križevciben Projekt rövid címe: ViNaK Projekt azonosító: HUHR/1101/1.2.2/2020 Vezető Kedvezményezett: Križevci

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP-5.3.8-17 Munkahelyi bölcsődék létrehozásának támogatása pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged,

Részletesebben

Hallgatók 2011. Diplomás Pályakövetési Rendszer Intézményi adatfelvétel a felsőoktatási hallgatók körében - 2011. Módszertani összefoglaló

Hallgatók 2011. Diplomás Pályakövetési Rendszer Intézményi adatfelvétel a felsőoktatási hallgatók körében - 2011. Módszertani összefoglaló Hallgatók 2011 Diplomás Pályakövetési Rendszer Intézményi adatfelvétel a felsőoktatási hallgatók körében - 2011 Módszertani összefoglaló Készítette: Veroszta Zsuzsanna PhD 2012. március 1. Az adatfelvétel

Részletesebben

A képzett szakemberekért. SZFP II. Hazai Peer Review 2009

A képzett szakemberekért. SZFP II. Hazai Peer Review 2009 A képzett szakemberekért SZFP II. Hazai Peer Review 2009 A külsk lső értékelés s módszertana m III.1.. előad adás Szakképz pzési Önértékelési Modell ADOTTSÁGOK EREDMÉNYEK Emberi erőforrások Munkatársi

Részletesebben

TURISZTIKAI CÉLIRÁNYZÉK

TURISZTIKAI CÉLIRÁNYZÉK TURISZTIKAI CÉLIRÁNYZÉK Az Orvosi Turizmus Iroda Zrt., mint a Magyar Fogászati Turizmus Fejlesztési Program bonyolítójának prémium innovációs szolgáltatás-csomagja és árazása SZŰCS LÁSZLÓ elnök-vezérigazgató

Részletesebben

Kereskedelmi Szakmenedzser

Kereskedelmi Szakmenedzser Kereskedelmi Szakmenedzser Képzés célja Olyan legalább egy idegen nyelven beszélő, felsőfokú szakképesítéssel rendelkező szakemberek képzése, akik: kis- és közepes méretű, kereskedelmi tevékenységet folytató

Részletesebben

Innovációs körök munkaprogramja

Innovációs körök munkaprogramja Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 3515 Miskolc Egyetemváros 1. Tel: +36-46-565-111/20-23 e-mail: t-modell@uni-miskolc.hu Innovációs körök

Részletesebben

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K Szak megzése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ

Részletesebben

Online rendszerekre vonatkozó pályázati információk

Online rendszerekre vonatkozó pályázati információk Online rendszerekre vonatkozó pályázati információk Tartalomjegyzék: Szükséges dokumentumok a pályázat benyújtásához; Pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek; Fenntartási kötelezettség; Önrész; Előleg

Részletesebben

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön 2 Tartalomjegyzék 1) Forrásbevonás stratégia megvalósításához 2) Piaci megjelenés támogatása (GOP 3.3.3) 3) Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás

Részletesebben

a) A turizmus fogalma. A turizmus jelentősége napjainkban Magyarországon és nemzetközi viszonylatban.

a) A turizmus fogalma. A turizmus jelentősége napjainkban Magyarországon és nemzetközi viszonylatban. a) A turizmus fogalma. A turizmus jelentősége napjainkban Magyarországon és nemzetközi viszonylatban. b) A menedzsment fogalma és feladata a turizmusban. c) A kultúrák különbözőségének jelentősége a turizmusban.

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019. Munkaerő-piaci igényekhez alkalmazkodó integrált hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a Szolnoki Főiskolán Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt

Részletesebben

SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Komplex elemzés. Pénzügy és számvitel alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II.

SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Komplex elemzés. Pénzügy és számvitel alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Komplex elemzés Pénzügy és számvitel alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. félév A tantárgy rövid bemutatása: A Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Karán meghatározó

Részletesebben

Felmérési koncepció. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés projektje

Felmérési koncepció. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés projektje Felmérési koncepció 9. fejlesztési elem: A lakosság körében átfogó felmérés és elemzés készítése a közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségről és felmerülő igényekről DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Számviteli szabályozás

Számviteli szabályozás Dr. Pál Tibor 2010.11.29. Társasági Számviteli szabályozás 7. ELŐADÁS Szabályok és elvek a könyvvizsgálat során Egyéb standardok KÖNYVVIZSGÁLAT Számviteli Könyvvizsgáló választása Ki lehet könyvvizsgáló?

Részletesebben

PE-GTK végzettek munkaerő-piaci helyzete

PE-GTK végzettek munkaerő-piaci helyzete Ad hoc jelentés PE-GTK végzettek munkaerő-piaci helyzete 2014. augusztus 7. Készítette: Gadár László Pannon Egyetem Projekt megnevezése: Zöld Energia - Felsőoktatási ágazati együttműködés a zöld gazdaság

Részletesebben

PROTOKOLL ÉS UTAZÁSÜGYINTÉZŐ

PROTOKOLL ÉS UTAZÁSÜGYINTÉZŐ PROTOKOLL ÉS UTAZÁSÜGYINTÉZŐ Az iskolában indított elágazások: Az iskolában indított ráépülések: PROTOKOLLÜGYINTÉZŐ UTAZÁSÜGYINTÉZŐ RENDEZVÉNY- ÉS KONFERENCIASZERVEZŐ UTAZÁSSZERVEZŐ MENEDZSER 3.1 Rész-szakképesítés

Részletesebben

GVOP-2004-2.1.2. pályázati útmutató kivonat

GVOP-2004-2.1.2. pályázati útmutató kivonat GVOP-2004-2.1.2. pályázati útmutató kivonat KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE KORSZRŰ MENEDZSMENT RENDSZEREK ÉS TECHNIKÁK TÁMOGATÁSA* Támogatás mértéke: *Forrás: www.gkm.hu A projekt elszámolható költségének

Részletesebben

A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3)

A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3) A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3) 2011. december 7. Fejlesztés a minőségi oktatásért Minőség a felsőoktatásban

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET MINŐSÉGÜGYI DOKUMENTUMAINAK GYŰJTEMÉNYE 2016 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. Tel: (1) 432-9000 Email: NKE_KVI@uni-nke.hu

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról KEREKASZTAL BESZÉLGETÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA 2010. március 9. Kistérségi együttműködés a helyi gazdasági és foglalkoztatási potenciál erősítésére Projektazonosító:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám:39253/2012. JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi belső ellenőrzési tervére és a 2012. évi belső ellenőrzési terv módosítására

Részletesebben

Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens

Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens 1. Projektötlet, előkészítés 2. Megvalósítás Támogatás 3. Fenntartás Helyzetelemzés: igények, szükségletek, megoldandó probléma feltárása Célstruktúra:

Részletesebben

A B KOMPONENS INDIKÁTORAI második kiírás - 2013

A B KOMPONENS INDIKÁTORAI második kiírás - 2013 A B KOMPONENS INDIKÁTORAI második kiírás - 2013 Kérjük, hogy a pályázati adatlap 6.1 (Kötelező indikátorok) pontjában a választott tevékenységhez tartozó táblázatokat töltse ki. A táblázatban megadott

Részletesebben

A szlovák és magyar határmenti munkaerő migrációs folyamatok, a munkaerő-áramlásból származó potenciális lehetőségek feltárása

A szlovák és magyar határmenti munkaerő migrációs folyamatok, a munkaerő-áramlásból származó potenciális lehetőségek feltárása A szlovák és magyar határmenti munkaerő migrációs folyamatok, a munkaerő-áramlásból származó potenciális lehetőségek feltárása HUSK/1101/1.2./0171 projekt nyitó rendezvénye Komárno, 2014.10.29. Kopint

Részletesebben

Ügyfélkapcsolat-kezelés Microsoft alapokon a Dynafix Kft-nél

Ügyfélkapcsolat-kezelés Microsoft alapokon a Dynafix Kft-nél Ügyfélkapcsolat-kezelés Microsoft alapokon a Dynafix Kft-nél Budapest, 00.0. Jakab Ákos Sárközi Szabolcs CRM ügyfélkapcsolatok kezelése A cégről Tevékenység Microsoft szoftverek beszerzésében CRM, vállaltirányítási

Részletesebben

1. A döntési mechanizmus korszerűsítése

1. A döntési mechanizmus korszerűsítése ÁROP-1.A.2. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése A Várpalotai Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Megbízó: Várpalota Város Önkormányzata 1. A döntési mechanizmus korszerűsítése 1e) A hivatal

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TERÜLETI TÁRSADALMI, GAZDASÁGI SZEREPÉNEK FEJLESZTÉSE: OKTATÁS GYAKORLAT INNOVÁCIÓ (TÁMOP F-13/ ) WORKSHOP

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TERÜLETI TÁRSADALMI, GAZDASÁGI SZEREPÉNEK FEJLESZTÉSE: OKTATÁS GYAKORLAT INNOVÁCIÓ (TÁMOP F-13/ ) WORKSHOP A gyakorlati képzés iránti vállalati igények és elvárások a régióban AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TERÜLETI TÁRSADALMI, GAZDASÁGI SZEREPÉNEK FEJLESZTÉSE: OKTATÁS GYAKORLAT INNOVÁCIÓ (TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0009)

Részletesebben

Pordány Sarolta A flexibilis tanulási utak elismerésének (flexible learning pathway) potenciális

Pordány Sarolta A flexibilis tanulási utak elismerésének (flexible learning pathway) potenciális Pordány Sarolta A flexibilis tanulási utak elismerésének (flexible learning pathway) potenciális hatása a regionális fejlődésre Régiók a foglalkoztatás növeléséért EARLALL konferencia, Pest megye, 2010.

Részletesebben

Szakmai tevékenységcsoportok

Szakmai tevékenységcsoportok A projekt célja A projekt célja, hogy a főiskola meglévő képzéseinek fejlesztésével, átstrukturálásával és új képzések indításával a regionális vállalkozói szféra igényeit a turisztikai (borászati) és

Részletesebben

Optimista a magánszféra az egészségügyi ellátásban

Optimista a magánszféra az egészségügyi ellátásban Optimista a magánszféra az egészségügyi ban Egészségügyi szolgáltatással Magyarországon több, mint tízezer vállalkozás foglalkozik. A cégek jegyzett tőkéje meghaladja a 12 milliárd forintot, a saját tőke

Részletesebben

Egy lehetséges válasz a növekvő munkaerőhiányra Új foglalkoztatási minőség. A Mikulás is benchmarkol-10.

Egy lehetséges válasz a növekvő munkaerőhiányra Új foglalkoztatási minőség. A Mikulás is benchmarkol-10. Egy lehetséges válasz a növekvő munkaerőhiányra Új foglalkoztatási minőség A Mikulás is benchmarkol-10. A főbb elemek A pályázatról Átvilágítás módszertana Gazdasági modul Eredmények 2016.december 1..

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MENEDZSMENT szakirányú továbbképzési szak A 21. században a település- és területfejlesztés fontossága várhatóan tovább növekszik.

Részletesebben

xxx TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági besorolása:

xxx TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági besorolása: Pályázó azonosítója: OM: Hozzájárulásra kötelezett (NSZFI): TISZK (NSZFI): Pályázó besorolása: xxx Térségi Integrált Szakképzõ Központ TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett

Részletesebben

A jelentés a Véglegesítés projektszakasz (2009. november február 8.) eseményeinek összefoglalását tartalmazza.

A jelentés a Véglegesítés projektszakasz (2009. november február 8.) eseményeinek összefoglalását tartalmazza. III. PROJEKTSZAKASZ ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉSE HATÉKONY SZERVEZETI MŰKÖDÉS KIALAKÍTÁSA HEVES ÖNKORMÁNYZATI HIVATALÁBAN PROJEKT ELŐZMÉNY Ezen jelentés a Hatékony szervezeti működés kialakítása Heves Önkormányzati

Részletesebben

Ügyfélkapcsolat menedzsment rendszerek nyílt forráskódú szoftverekkel. Herdon Miklós, Kaderják Gyula, Simon András

Ügyfélkapcsolat menedzsment rendszerek nyílt forráskódú szoftverekkel. Herdon Miklós, Kaderják Gyula, Simon András Ügyfélkapcsolat menedzsment rendszerek nyílt forráskódú szoftverekkel Herdon Miklós, Kaderják Gyula, Simon András Mi a CRM? A Customer Relationship Management, vagyis az ügyfélkapcsolat-menedzsment kifejezés

Részletesebben

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder Expertising Governance for Transfrontier Conurbations Ister-Granum EGTC Istvan FERENCSIK Project manager The Local Action Plans to improve project partners crossborder governance «EGTC» URBACT Final conference

Részletesebben

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel

Részletesebben

Társasági képzések az üzleti stratégia szolgálatában

Társasági képzések az üzleti stratégia szolgálatában Társasági képzések az üzleti stratégia szolgálatában Budapest, 2010. március 25. PSZE HR Szakmai nap Előadó: Kalocsai Katalin Oktatási Központ Alapok A humán n tőke t elemei képzettség végzett munkával

Részletesebben