LABORATÓRIUMI INFORMÁCIÓS MAGAZIN 2011/1. XX. ÉVFOLYAM. Tallózó Nanotechnológia DNS Neurológia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LABORATÓRIUMI INFORMÁCIÓS MAGAZIN 2011/1. XX. ÉVFOLYAM. Tallózó Nanotechnológia DNS Neurológia"

Átírás

1 LABORATÓRIUMI INFORMÁCIÓS MAGAZIN 2011/1. XX. ÉVFOLYAM Tallózó Nanotechnológia DNS Neurológia

2

3

4

5 Atom és energia Amikor ezeket a sorokat írom, éppen 5 fok van, esik a hó, és további fagyos napokat ígér a meteorológia. És közben azon aggódik a világ, hogy a globális felmelegedés katasztrofális felgyorsulása elôtt állunk, ha nem teszünk valamit. Ráadásul a NASA, a Columbia Egyetem és a kaliforniai Santa Barbara Egyetem közös kutatása szerint a melegedés erôteljesebb a Föld északi féltekének sarki övezetében, illetve érzékelhetôbb a szárazföldön, mint az óceánok területén. A sarkvidéken a melegedés következtében vékonyabb lett a hó- és jégtakaró, állítják a kutatók, ráadásul az olvadt hó és jég helyén maradt sötét területek a korábbinál több napenergiát nyelnek el, így tovább melegítik a felszínt. Vannak nálunk, akik minderre csak legyintenek: messze van tôlünk a sarkvidék. De a klímaváltozás szempontjából Magyarország az Európai Unió egyik legsérülékenyebb tagállama. A globális felmelegedés veszélyei fôként az ország vízjárásával függenek össze, így a várható hatások a medence jelleg miatt fokozottabbak más európai országokhoz képest. És ez, sajnos, nem csak elmélet. Most az Alföld jó felét borítja belvíz, mert a lehullott csapadék duplája volt az átlagosnak. Egy gyors olvadás nem csak az elöntött területek méretét növeli, hanem komoly árvízzel is fenyeget. Az éghajlatváltozás elsôdleges hatásai mindenki által már most megfigyelhetôk. A tudósok és a szakértôk többségükben ma már egyetértenek abban, hogy a klímaváltozásért az üvegházhatású gázok, elsôsorban a széndioxid a felelôsek. Az EU 2012-ig azt vállalta, hogy az 1990 körüli szinthez képest 8 százalékkal csökkenti az üvegházhatású gázok kibocsátását. Ennek teljesítése a GDP 0,5-2 százalékával megegyezô mértékû ráfordítást tesz szükségessé uniós becslés szerint. De ezzel a csökkentéssel a klímaváltozás nem fékezhetô meg. A kibocsátásokat 2020-ig százalékkal, 2050-ig pedig 50 százalékkal kell visszafogni, amelynek eredményeként tudósok szerint 2100-ig elviselhetô mértéken belül tartható a melegedés üteme. A legfôbb probléma, hogy folyamatosan növekszik az emberiség energiaszükséglete. A hagyományos energiaforrások ára, készleteik végesek lévén, egyre emelkedik, s elôbb-utóbb megfizethetetlenné válnak. A fôként nyersolajból, kôszénbôl és a földgázból nyert energia újabb forrásának, elôteremtésének kérdése egyre égetôbb, csakúgy, mint a hagyományos nyersanyagok felhasználásakor a légkörbe jutó szén-dioxid globális káros hatása. De hiába az égbeszökô olajár, a felhasználás nem csökken. A fosszilis energiahordozók kiváltására sok alternatív módszert javasoltak már a környezetvédôk, de ezek tömegméretekben sajnos nem alkalmazhatók. Ami reális választás lehetne, az atomenergia, az ellen pedig a többségük tiltakozik. Az olajlobbi gazdasági érdekei is az atomenergia ellen dolgoznak, és érdekes módon érveik megegyeznek a zöldekével. De bárki bármit mond, mai ismereteink szerint az atomenergia felhasználása elkerülhetetlen, minél elôbb nézünk szembe ezzel, annál jobb nekünk és a környezetnek is. Lónyai László kiadó T A R T A L O M TALLÓZÓ METTLER TOLEDO KFT. Hôkapacitás meghatározása magas 3 hômérsékleten TGA/DSC segítségével DSC standard módszerek AKTIVIT KFT. Macherey-Nagel GmbH. Vízanalitikai és általános célú hordozható 6 mérôkészletek és terepi eszközök 1. rész SIMKON KFT. Shimadzu LCMS A világ leggyorsabb* tandem kvadrupól LC/MS/MS rendszere CP-ANALITIKA KFT. Agilent (Varian) ICP-OES a CP-Analitika Kft.-tôl 14 AKTIVIT KFT. Elementar GmbH. Készülék az egyszerû és hatékony halogén- és 18 kéntartalom analízis módszerhez NANOTECHNOLÓGIA GÖMÖRI MÁRTON [origo] Kuktában fôtt nanoanyag 21 NEUROLÓGIA [origo] ÉS SCIENTIFIC AMERICAN Hogyan társalognak az agysejtek? 24 DNS [ORIGO] Az évszázad felfedezése vagy bakija? 26 RENDEZVÉNY 28 LABORATÓRIUMI INFORMÁCIÓS MAGAZIN Szerkesztô: Horváth Nóra Kiadja a Magazin Média Press 1025 Budapest, Diós árok 5. Telefon: Fax: Szaktanácsadó: Pásztor József Korrektor: Kohut Ágnes Nyomdai elôkészítés: Ars Luna Bt. Nyomda: Palatia Nyomda ISSN Címlap: archív Szerkesztôségünk a beérkezett kéziratokat a legnagyobb figyelemmel gondozza, de a bennük lévô információkért nem vállalhat felelôsséget. LABINFÓ 2011/1. 1

6

7 T A L L Ó Z Ó Hôkapacitás meghatározása magas hômérsékleten TGA/DSC segítségével DSC standard módszerek A Differenciált Pásztázó Kalorimetria (DSC) tökéletes megoldást jelent különbözô anyagok specifikus hôkapacitásának (c p ) meghatározására. A módszerhez kevés mintára van szükség. Cikkünkbôl megismerheti, hogyan lehetséges egy TGA/DSC1 készülékkel a szerves anyagok cp értékének meghatározása, akár 1600 C-os hômérsékleten, melyre a zafír módszer a legmegfelelôbb megoldás. A specifikus hôkapacitás (c p ) meghatározására jelenleg is számos DSC mérési módszer létezik. Ilyen pl. a TOPEM technológia, mely egy új, igen érdekes módszerként értékelhetô. DSC mérés esetén a mért hôáram közvetlenül arányos a specifikus hôkapacitással, ezáltal cp értéke közvetlenül a DSC jelbôl (Φmeas) származtatható. Ehhez a DSC görbék korrigálására van szükség: egyrészt ki kell vonni a blank (vak) görbét, másrészt a tégelyek tömegeinek minél közelebbi értékben kell lenniük egymáshoz. A hômérséklet emelkedés elôtt és után mért izoterm alapvonalaknak elég hosszúnak kell lenniük ahhoz, hogy a rendszer stabilizálódjon és elérje a stacioner körülményeket. Az eredmények kiértékelése az ISO11357, DIN 53765, DIN 51007, vagy ASTM E1268 szabványok szerint történhet. ahol Cp=mc p dh/dt: Cp=dH/dT =(dh/dt)*(1/βs)=φsens/βs (1) hômérséklet arányos entalpiaváltozás Cp: hôkapacitás c p : specifikus hôkapacitás m: tömeg, mely állandó a mérés alatt βs: felfûtési arány Φ: hôáram dh/dt az idôarányos entalpiaváltozás, és ebben az esetben ezt szenzibilis hôáramnak (Φsens) nevezzük. A mért hôáram (Φmeas) a szenzibilis és a látens hôáram összege, kiegészítve a blank (vak) görbe hôáramával (Φbl). A látens hôáram (Φlat) olyan termikus események összessége, mint pl. a reakciók, átalakulások. Φmeas=Φsens+Φlat+Φbl (2) A hôkapacitás kalkulálásához szükséges Φsens hôáram mérése feltételezi, hogy Φlat és Φbl ismert. Cp meghatározás esetében ez azt jelenti, hogy más átfedô termikus jelenség nem fordulhat elô. A következô két módszer a legelterjedtebb: A közvetlen módszer a 3-as egyenletet használja a specifikus hôkapacitás kiszámításához: c p =(Φmeas-Φbl)/m*βs (3) A zafír módszer a fentebb említett standard módszereket és a 4-es egyenletet használja fel: c p = (Φmeas-Φbl)/m * [msap/(φsap-φbl)]*c p sap (4) ahol msap; c p sap és Φsap a zafír mérésbôl nyert értékek. Mindkét módszer figyelembe veszi a különbözô tégelytömegek hatását. Jelen cikk a specifikus hôkapacitás meghatározását az 500 C feletti tartományokban részletezi és itt is mutat példákat. Kísérleti körülmények A magas hômérsékleteken elvégzett, specifikus hôkapacitás meghatározására irányuló kísérleteket olyan stabil anyagokkal végezték, melyek egyrészt többször mérhetôk, másrészt cp, hôvezetô képesség és szín tekintetében különböznek. A platinumot és a nikkelt tiszta fémlemezekként mérték. Különbözô típusú alumínium-oxidokat is összehasonlítottak, pl. zafírdarabokat, port és lemezeket. Az alumínium-oxid mindhárom formájának specifikus hôkapacitását azonosnak feltételezték. A méréseket HSS2 szenzorral és nagy kemencével felszerelt TGA/DSC1 készülékkel végezték. Ez a kemence tette lehetôvé az 1600 C-os felfûtést. A kemencét 80 ml/min térfogatáramú nitrogénnel öblítették, ezzel megakadályozva a nikkel hosszú távú oxidációját. LABINFÓ 2011/1. 3

8 T A L L Ó Z Ó Kalibrálás A TGA/DSC1 készüléket elôször az elôírásoknak megfelelôen egy 70 μl-es alumínium tégelybe helyezett tiszta fémekkel (Zn, Al, Au és Pd) szabályozták be. A közvetlen módszer használatakor a hôáramot pontosan a kívánt hômérsékleti tartományhoz és tégelyekhez kell igazítani. Mivel a kalibrálásban résztvevô fémek ötvözetet képeznek a platina tégelyekkel, ezért a következô procedúrára van szükség: a 150 μl-es platina tégelybe egy 30 μl-es alumínium tégelyt helyeznek, a referencia anyagot pedig bemérik az alumínium tégelybe. Mindegyik fémhez külön tégelyt alkalmaznak. A tégelyek ismételten felhasználhatók kalibráláshoz és beszabályozáshoz egyaránt. A cink és alumínium azonban idôvel oxidálódik, ezért ezeket a mintákat nagyjából 10 alkalommal lehet használni. A palládium esetén pedig egy kismértékû párolgást kell figyelembe venni, a párolgást a minta tömegének alkalmankénti ellenôrzésével lehet nyomon követni. Tégelyek és mintatömeg Elsô alkalommal egy mérési sorozatot végeztek el azért, hogy eldöntsék, melyik tégelytípus bizonyul legmegfelelôbbnek a c p meghatározásokhoz. A két 150 μl-es tégely eredményeinek összehasonlításakor kiderült, hogy a minta típusának befolyásoló hatása az alumínium tégely esetén sokkal nyilvánvalóbb volt, mint a platina tégelynél. Ez nemcsak a hôáram csúcsának nagyságát befolyásolja, hanem a c p mérés ismételhetôségét és pontosságát is. A további meghatározások során ezért kizárólag platina tégelyeket alkalmaztak. Az eredményeket nézve az is világossá vált, hogy a mérésekhez tégelyfedô használata is szükséges. A platina tégelyfedôk azonban 1000 C feletti hômérsékleten hajlamosak voltak összeragadni a tégelyekkel, fôleg új platina tégelyek használata esetén. Ez a jelenség megelôzhetô, ha a fedôt egy vékony, inert anyagból készült filmmel vonjuk be. Ennél a kísérletnél a fedôk alsó részére Ceramabond filmet helyeztek. A pontos cp mérések megkövetelik a nagy mintatömegek használatát, hogy kellôen nagy hôáram jelet kapjunk. A jel ismétlôképességének ugyancsak nagyon jónak kell lennie. Ez az oka a 150 μl-es tégelyek használatának, hiszen ezekbe a tégely tömegéhez viszonyítva kellôen nagy mintatömeget lehet elhelyezni. A c p meghatározásánál optimális mintamennyiségnek a 3/4-ig megtöltött tégely számít. Mindemellett a minta tömegét úgy kell megválasztani, hogy a minta hôkapacitása összeegyeztethetô legyen a zafír referencia hôkapacitásával, ezáltal hasonló hôáram jeleket kaphatunk. Ez persze nem mindig lehetséges, hiszen a minta sûrûsége is befolyásoló tényezô lehet (de ez korrigálható pl. alumínium-oxid porral). A zafír referencia megfelelô méretét több zafírlemezbôl állíthatjuk össze. Hômérséklet program Általánosságban 20 K/perc-es felfûtési sebességet használtak. Ez egy megfelelô kompromisszumot jelent a kellôen nagy hôáram jel, a mintán belüli megfelelô hômérséklet eloszlás, valamint a között az idôtartam között, mely alatt a rendszer steady state állapotba kerül a dinamikus szegmensben. Az optimális ismétlôképességet úgy érték el, hogy a kísérleteket egyenlô idôközönként, egymás után végezték el. Alumínium tégelyeknél ideális alternatíva lehet a mintaváltó robot alkalmazása. A módszer tartalmazott egy alacsony és egy magas hômérsékleti tartományt. A módszeren belül található egy felfûtés C Platina c p J/gK mg s % Δc p % Nikkel c p J/gK mg s % Δc p % Al-oxid por c p J/gK mg s % Δc p % Al-oxid fedô c p J/gK mg s % Δc p % Kvarc c p J/gK mg s % Δc p % táblázat: Zafír módszerrel végzett mérések eredményei. Tégely: 150 μl-es platina tégely, fedôvel. C Platina c p J/gK mg s % Δc p % Zafír c p J/gK mg s % Δc p % táblázat: Direkt módszerrel végzett mérések eredményei. Tégely: 150 μl-es platina tégely, fedôvel. 4 LABINFÓ 2011/1.

9 T A L L Ó Z Ó 450 C-ról 650 C-ra, 20 K/min-es sebességgel, a fûtés elôtt és után egy-egy 10 perces izoterm fázis. Ezt követte egy ugrás 1200 C-ra, egy 10 perces izoterm fázis, felfûtés 1400 Cra és egy újabb 10 perces izoterm fázis. A rendszert a mérés megkezdése elôtt 450 C-on és 1200 C-on stabilizálódni hagyták. Az izoterm fázisnak kellôen hosszúnak kell lennie a DSC jel stabilizálódásához, mielôtt a következô felfûtési szakasz elindul. Eredmények Zafír módszer Minden minta esetében három különbözô mérést végeztek az alacsonyabb és a magasabb hômérsékleti tartományokban. Az azonos anyagok mérései ugyanazzal a mintával kerültek lemérésre. A mintákat minden egyes mérés megkezdése elôtt újra behelyezték a kemencébe. Az 1. táblázatban megtalálhatók az egyes minták eredményeinek átlag-, illetve szórásértékei, valamint az eredmények irodalmi értékektôl való eltérése is. Az alumínium-oxid referenciaértékét a zafírral megegyezônek vették. A különbözô anyagok specifikus hôkapacitásainak átlagai maximum 10%-os eltérést mutattak a vonatkozó referencia értékekkel összehasonlítva. A kisebb értékek (pl. platina) nagyobb eltérést mutattak, mint a magasabb értékek (pl. alumínium-oxid). Az eltérések magas hômérsékleten nagyobbnak mutatkoztak, mint alacsonyabb hômérsékleten. Az ismétlôképesség inkább alacsonyabb hômérsékleteknél mutat jobb értékeket. Összességében a fedôvel ellátott platina tégelyek nagyon jó eredményeket mutattak a magas (és alacsony) hômérsékleten végzett kvantitatív cp meghatározások esetében. ±10%-os pontosság várható el a mérésektôl. Közvetlen módszer A zafír módszer méréseivel közvetlenül is meghatározható a cp értéke a 3-as egyenlet segítségével. Az eredmények a 2. táblázatban láthatók. A nagy deviációk jelzik, hogy ez a módszer nem alkalmas a cp meghatározásához. Összegzés Két standard DSC módszert használtak a hôkapacitás 1600 C-ig történô meghatározásához. Általánosságban elmondható, hogy a közvetlen módszerbôl származó eredmények ismétlôképességei és abszolút pontosságai erôsen hômérsékletfüggô értékek, ezért a módszer ebben az esetben nem ajánlott. Ezzel szemben a zafír módszernek megvan az az elônye, hogy speciális tégelyek, vagy gázok esetében nincs szükség további kalibrálásokra. A minta hôvezetésébôl és egyéb tényezôkbôl adódó zavaró hatások minimalizálására a legjobb módszer a fedôvel ellátott platina tégelyek használata. Hômérséklet-tartománytól függôen a tiszta anyagok mérései során ±5-10% pontosságbeli eltérést figyeltek meg az irodalmi értékekhez képest. Megfelelô ismétlôképesség és pontosság eléréséhez azonos idôközönként végzett, egymás után lemért minták sorozata javasolt. Ez legegyszerûbben egy mintaváltó robot segítségével valósulhat meg. Mettler Toledo Kft. LABINFÓ 2011/1. 5

10 T A L L Ó Z Ó Macherey-Nagel GmbH. Vízanalitikai és általános célú hordozható mérôkészletek és terepi eszközök 1. rész A helyszíni mérések során, különösképp akkor, ha gyors eredményszolgáltatási igény merül fel, a feladat megoldására sok esetben a gyorstesztek alkalmazása célszerû. A legegyszerûbb gyorstesztek a tesztpapírok, illetve a tesztcsíkok. A német Macherey-Nagel GmbH. Co. KG. a különféle tesztpapírok és tesztcsíkok legnagyobb választékát gyártja és immáron 100 éves gyártói múltra tekint vissza. Amíg a tesztpapírok, illetve a tesztcsíkok alkalmazásával sok esetben csak néhány mg/l-es pontossággal végezhetôk el tájékozódó jellegû gyorsvizsgálatok, addig a vizuális gyorstesztekkel a VISOCOLOR tesztkészletekkel általában 0,1 mg/l-es, sôt egyes teszteknél akár 0,001 mg/l-es felbontás érhetô el. A gyártó a helyszíni ellenôrzésekhez a mérôbôrönd összeállítások sokaságát kínálja elôre összeállított, valamint egyénileg megrendelhetô kivitelben is. Tartalom: Reagens koffer szivaccsal bélelve, VISO- COLOR ECO tesztek használati utasítása színskálás meghatározáshoz, színskálák, analitikai tartozékok. VISOCOLOR reagens készletek kofferban fotométer nélkül VISOCOLOR ECO reagens koffer 7 db VISOCOLOR ECO tesztkészlettel (ammónium, karbonát keménység, Katalógusszám: M összes keménység, nitrát, nitrit, ph, foszfát) VISOCOLOR reagens koffer 7 db VISOCOLOR tesztkészlettel (lúgosság, ammónium, Katalógusszám: M összes keménység, nitrit, ph, foszfát, oxigén) és hômérôvel VISOCOLOR reagens koffer Reagens készletek és eszközök a foszfor, kálium, ammónium, Katalógusszám: M talaj analízishez nitrát és nitrit, valamint a talajszerkezet és a ph meghatározásához VISOCOLOR ECO reagens koffer 7 db VISOCOLOR ECO típusú tesztkészlet egyénileg Katalógusszám: M tesztkészletek nélkül kiválasztott összeállításhoz VISOCOLOR reagens koffer 9 db VISOCOLOR ECO vagy titrimetriás típusú tesztkészlet Katalógusszám: M tesztkészletek nélkül egyénileg kiválasztott összeállításhoz VISOCOLOR ECO koffer Rendelési szám: M Elônyei: Komplett, hordozható vízlaboratórium reagensekkel és tartozékokkal az új, szivaccsal bélelt hordkofferben. Gazdaságos vegyszerutántöltô készletek, akár meghatározáshoz. Az új koffer olyan kialakítású, hogy további VISOCOLOR tesztkészletek helyezhetôk el benne, legyen szó titrimetriás vagy nagyérzékenységû (VISO- COLOR HE) tesztekrôl. Felhasználási területek és felhasználók: Akvarisztika/Aquakultúra Taneszköz ellátók Környezetvédelmi körök Környezetvédelmi analitika Haltenyésztôk Felszíni vízanalízis /horgász egyesületek Privát felhasználók Oktatási intézmények Nem hivatali szervezetek Úszómedencék Vízkezelôk és sok más A kofferben található tesztek: Megnevezés Méréstartomány Katalógusszám Ammónium 3 + 0,2 3 mg/l NH 4 M Karbonát keménység 1 csepp=1 o d M Összes keménység 1 csepp=1 o d M Nitrát mg/l NO 3 M Nitrit - 0,02 0,5 mg/l NO 2 M Foszfát 0,2 5 mg/l P M ph 4,0 9,0 ph 4,0 9,0 M VISOCOLOR reagens koffer Rendelési szám: M Tartalom: Reagens koffer szivaccsal bélelve, VISOCOLOR ECO és titrimetriás tesztek használati utasítása, színskálák, analitikai tartozékok. 6 LABINFÓ 2011/1.

11 T A L L Ó Z Ó A koffer a következô VISOCOLOR ECO és VISOCOLOR HE tesztkészleteket tartalmazza: Megnevezés Méréstartomány Katalógusszám Ammónium 3 0,2 3 mg/l NH 4 + M Nitrit 0,02 0,5 mg/l NO 2 - M Foszfát 0,2 5 mg/l P M ph 4,0 9,0 ph 4,0 9,0 M Lúgosság AL 7 0,2 7,0 mmol/l M Összes keménység H20F 0,5 20,0 o d M Oxigén SA 10 0,2 10,0 mg/l O 2 M Kell a talajt trágyázni? Milyen trágyával? Milyen mennyiséggel? Tanácsos-e meszet adagolni? Milyen mértékben? Kell-e talajlazítószert bekeverni? Valamennyi fenti kérdésre határozott választ kap most a MACHEREY-NAGEL cég VISOCOLOR talajvizsgáló készletének használatával, melyet speciálisan talajvizsgálatokra fejlesztettek ki, illetve állítottak össze. Ez a talajvizsgáló koffer egy komplett kivitelû mini laboratórium, melynek alkalmazásával kémiai ismeretek nélkül is bárki biztos analízis értékek birtokába juthat. A talajvizsgáló koffert a laboratóriumban vagy terepen végzett talaj-analízis gyors, egyszerû és megbízható végrehajtására fejlesztették ki. Az analízist megelôzôen a talajban lévô komponenseket kalcium-klorid (CaCl 2 ) oldattal, vagy kalcium-acetát-laktát (CAL) oldattal végzett extrakcióval oldott formába kell hozni. A talaj paramétereinek meghatározása vagy kolorimetriás gyorstesztekkel, illetve egyszerûen használható tesztcsíkokkal történik. Ezek az analitikai módszerek a talaj tápanyag-tartalmának gyors kiértékeléséhez, elegendô pontosságot biztosítanak. Az új kialakítású VISOCOLOR koffer az M rendelési számú B koffert váltja fel. Elônyei: Komplett, hordozható vízlaboratórium reagensekkel és tartozékokkal az új, szivaccsal bélelt hordkofferben. Gazdaságos vegyszerutántöltô készletek, akár meghatározáshoz. Az új koffer olyan kialakítású, hogy további VISOCO- LOR tesztkészletek, QUANTOFIX tesztcsíkok, ph-fix tesztcsíkok, kvalitatív és fél-kvantitatív tesztpapírok helyezhetôk el benne. Felhasználási területek és felhasználók: Akvarisztika/Aquakultúra Taneszköz ellátók Környezetvédelmi körök Környezetvédelmi analitika Haltenyésztôk Felszíni vízanalízis /horgász egyesületek Vegyipar Helyi hatóságok Ivóvíz analitika Privát felhasználók Oktatási intézmények Nem hivatali szervezetek Úszómedencék Vízkezelôk és sok más VISOCOLOR talajvizsgáló koffer Rendelési szám: M A tápanyagtartalom, vagyis a hasznosítható nitrogén-, foszfor- és káliumtartalom, valamint a ph érték ma már egyszerû és megbízható módon, saját kezûleg is meghatározható a talajból. A készlettel meghatározható analitikai paraméterek, az elvégezhetô mérések száma és az utántöltô reagensek rendelési száma: Para- Készlet Utántöltô Méréstartomány Mérésméter rend.sz. szám ph ph-fix tesztcsík M ph 2,0 9,0 100 ph VISOCOLOR HE ph 4 10 M ph 4,0-10,0 100 K VISOCOLOR ECO Kalium M mg/kg K 60 NH 4 QUANTOFIX Ammonium M , NO 3 QUANTOFIX Nitrat/Nitrit M mg/kg NO 3- N NO mg/kg NO 2- N 100 PO 4 VISOCOLOR HE M mg/kg P 100 foszfor talajban Pirofoszfát oldat M Redôs szûrôpapír, M átm.: 18,5 cm CaCl 2 extraháló oldat M CAL extraháló oldat M LABINFÓ 2011/1. 7

12 T A L L Ó Z Ó Amennyiben a helyi elôírások vagy szabványok, illetve geológiai adottságok megkövetelik, lehetséges az extrakciót a fent említett két oldaton kívül más oldattal is elvégezni. A talajvizsgálati koffert különféle más VISOCOLOR reagensekkel is ki lehet egészíteni. Kérjen külön tájékoztatást, amennyiben speciális mérésekhez extraháló oldat összetételre igényel információkat. A reagensek eltarthatósága minimum 18 hónap. A VISOCOLOR TALAJKOFFER terepen és laboratóriumban egyaránt gyors eredményt szolgáltat valamennyi fontos talajösszetevô komponensrôl, a vizsgálatok végrehajtása igen gyorsan elsajátítható. A VISOCOLOR TALAJKOFFER a talajvizsgálatok végrehajtásához szükséges valamennyi eszközt tartalmazza, a mintatároló edénytôl a lapáton, szitán és mérlegen át egészen az egyes komponensek gyors méréséhez szükséges tesztkészletekig. Készletek kofferban fotométerrel Kofferben szállított fotométerek Azokat a fotométereket, melyek alkalmasak az akkumulátoros üzemeltetésre, a Macherey-Nagel cég minden esetben külön felár nélkül hordkofferben szállítja a legfontosabb tartozékokkal és díjmentes szoftverrel együtt. A cég 2010-ben dobta a piacra a legújabb fejlesztésû mobil kompakt fotométerét, PF-12 típusjelzéssel, mint arról egy korábbi tallózóban hírt adtunk. A terepi mérésekre kiválóan alkalmas fotométerhez igen kedvezô árfekvésû reagensek használhatók, és nagy akkumulátor kapacitásának köszönhetôen jól használható terepen is. Az alkalmazást segíti a vízálló ház kialakítás és a magyar nyelvû menü, mely háttérvilágított LCD kijelzôn jelenik meg. NANOCOLOR NANOCOLOR PF-12 fotométer 500D fotométer A PF-12 fotométer esetében, ha elôre tudott a terepi felhasználás, lehetôség van olyan nagyobb hordkofferben is megrendelni, melyben elôkészített hely van 7 különféle VISO- COLOR reagens-készlet tárolására. Mérôbôröndök fotométerrel VISOCOLOR Környezetvédelmi koffer PF-12 fotométerrel és 8 db VISOCOLOR tesztkészlettel (ammónium, karbonát keménység, vas, összes keménység, nitrát, nitrit, ph, foszfát) Katalógusszám: M VISOCOLOR reagens koffer PF-12 fotométerrel, tesztkészletek nélkül, 9 db VISO- COLOR ECO vagy titrimetriás típusú tesztkészlet egyénileg kiválasztott összeállításhoz Katalógusszám: M Az Umweltkoffer (környezetvédelmi koffer) tulajdonképpen egy komplett minilabor a legfontosabb vízanalitikai paraméterek meghatározásához olyan kialakításban, hogy semmi ne hiányozzon a mérések végrehajtásához. A tartalom: 1 db hordkoffer, 1 db PF-12 kompakt fotométer, 1 db használati utasítás, 1 db mûbizonylat, 4 db ceruzaelem, 1 db usb kábel, 1 db szoftver dvd, 4 db üres hengerküvetta, 1 db mûanyag tölcsér, 1 db 25 ml-es mûanyag fôzôpohár, 1 db kalibrációs küvetta, 1 db 5 ml-es mûanyag fecskendô, 1 db 1 ml-es mûanyag fecskendô, 1 db 250 ml-es pet palack, 4 db 70 mm-es mérôkanál, 1 db hômérô, 1 db mozgatható tartó komparátor, 1 db ECO mérôcsô, 1 db titráló fecskendô hegyekkel, 2 db titráló mérôedény, 1 db színskála VISOCOLOR ECO ph 4,0 9,0, reagensek az alábbi tesztkészletekhez. Mostantól környezetvédelmi mérôkoffer néven 8 komponens mérésére való reagens készlettel és hasznos kiegészítôkkel kiszerelve kapható a fotometriás készlet, praktikus, habszivacs betétes mûanyag hord kofferben. A készletben található reagensekkel mérhetô paraméterek az alábbiak: VISOCOLOR ECO: A kofferben található tesztek: Megnevezés Méréstartomány Katalógusszám Ammónium 15 0,5 15 mg/l NH 4 + M Vas 0,04 1,0 mg/l Fe M Nitrát mg/l NO 3 M Nitrit 0,02 0,5 mg/l NO 2 M Foszfát 0,2 5 mg/l P M ph 4,0 9,0 ph 4,0 9,0 M VISOCOLOR HE: Carbonát-keménység C 20 0,5 20,0 d M Összes-keménység H 20 F 0,5 20,0 d M A fotométer szoftvere díjmentes tartozék, és különlegesség az IP67-es védettség is. Néhány egyéb fontos tulajdonság: Extinkció mérôprogram Koncentráció mérôprogram mg/l ben (nem lineáris mérôprogramokra is) Fotométeres ph-mérés Kijelzés a méréshatár alsó és felsô határának túllépésére PC adatátvitel (interface) Adatátvitel Windows rendszerbe 8 LABINFÓ 2011/1.

13 T A L L Ó Z Ó Mindezen túlmenôen a gyártó, egyedileg rendelhetô speciális összeállítású koffer-szetteket is forgalmaz, az alábbi képeken egy terepi KOI/TNb/össz-P mérôkészlet képei láthatók. A bôrönd belül ötletes, kétszintes kialakítású, mely optimális rendezettséget és helykihasználást biztosít, maximális védelem mellett. Az Aktivit Kft. is vállalkozik egyedi összeállítások elkészítésére, az utolsó képen egy vízmû vállalat rendelésére összeállított, helyszíni UV/VIS mérésekre alkalmas, akkumulátorról mûködtethetô roncsolós fotométer készlet képe látható. AKTIVIT Kft. a legkisebb és leggyorsabb pipettázó robot lamináris fülkében használható 3+4 féle pipettázó fej választható/cserélhetô pipettázási térfogat tartomány: 20 nl 250 μl formátum: 48, 96, 384, flexibilis mintaszám választás (1-96/384) mintatartó: mikroplate, csô, oszlop, géllap eldobható, egyszer használatos pipettahegyek (filteres is) eldobható, mosható pipettahegyek mosható, fix hegyek opcionális fedélzeti eszközök: rázó, hûtô/fûtô, vákuum-szûrô, mágneses szeparáló, használható mintatartók: normál és deepwell plate, Eppendorf-csô, egyéb csövek, SPE oszlop, géllap, stb. tipikus applikációk: DNS/RNS/miRNS izolálás, PCR összemérés, NGS mintadúsítás, microarray processzálás, gélbetöltés, mintahígítás, sorozathigítás, sejtes assay, ADME/TOX assay, Bioanalyzer csipfeltöltés, stb. teljes fej (96/384) vagy egyedi hegy programozható egy vagy több sor/oszlop vagy töredék sor/oszlop programozható a megbízható referencia Kromat Kft Budapest, Péterhegyi út 98. LABINFÓ 2011/1. 9

14 Csak egy klikknyire minden, ami Labinfó A-tól Z-ig. Autóklávtól a Zeta-potenciál mérôig, Abl&E-Jascotól a ZENON BIO Kft-ig. Minden ami Labinfó, minden és mindenki, amire és akikre szüksége lehet, már az interneten is.

15 T A L L Ó Z Ó Shimadzu LCMS-8030 A világ leggyorsabb* tandem kvadrupól LC/MS/MS rendszere Nyomnyi mennyiségû anyagok komplex mátrixokból való mennyiségi mérésére és megerôsítésére a hármas kvadrupól tömegspektrometria a választandó módszer. A hatóanyagok és metabolitjaik biológiai mintákból való meghatározásától kezdve a környezeti szennyezôk és peszticidek élelmiszerekbôl történô méréséig, az analitikusok számára a világ minden táján kihívást jelent a célkomponensek egyre növekvô száma, melyeket jobb érzékenység mellett kell nagyszámú mintából meghatározni. A Shimadzu érti ezeket az igényeket, ezért a különbözô területen szerzett tapasztalatainkat felhasználva olyan spektrométert alkottunk, amely lépést tud tartani a kategória vezetô UHPLC rendszerünk kromatográfiás felbontóképességével, sebesség korlátozás nélkül. Az LCMS-8030 készülék a hármas kvadrupól tömegspektrométer potenciálját páratlan sebességgel ötvözi, mely ideális HPLC és UHPLC rendszerekhez kapcsolva. 2. ábra: UFSweeper technológia az LCMS-8030-hoz kapcsoljuk, az még az 1 másodperc széles csúcsokra is megbízható és pontos detektálást biztosít, maximalizálva ezzel az UHPLC hatékonyságát. Ezt kombinálva a csak 15 ezredmásodperces polaritás váltással, a következô generációs ultragyors hármas kvadrupól valósul meg (3. ábra). 1. ábra: Shimadzu LCMS-8030 LC/MS/MS Az ultragyors MRM átmenetekkel és az ultragyors polaritás váltással az LCMS-8030 valóban egy univerzális detektor UHPLC és HPLC rendszerekhez. * Felmérésünkön alapulva (2010. augusztus) Az UFsweeper technológia hatékonyan gyorsítja az ütközési cellából kilépô ionokat Az UFsweeper (2. ábra) egy, a Shimadzu által fejlesztett egyedülálló technológia, ami páratlan hatékonyságot és sebességet szolgáltat. Az UFsweeper technológia egy pszeudo-potenciális felületet használva kigyorsítja az ionokat az ütközési cellából. Az eredmény: hatékonyabb ütközés által elôidézett fragmentálás (CID=Collision Induced Dissocaition) és ultragyors ion transzport, ami háttérbe szorítja a más készülékeknél jelentkezô érzékenységromlást és a cross talk effektust. Ultragyors MRM és ultragyors polaritás váltás 15 msec alatt A Shimadzu Nexera UHPLC rendszere extrém kromatográfiás felbontást valósít meg. Ha a Nexera UHPLC rendszert 3. ábra: 226 peszticid két perces kromatogramja A 15,000 u/sec ultragyors pásztázási sebesség Termék-ion vizsgálatnál (automata MSMS, vagy szinkronizált áttekintô vizsgálat), ahol az MRM átmenet a mérés alapja, az MRM átmenet prekurzor ionjának tömegspektruma nyerhetô (4. ábra). A komponens szerkezete egyidejûleg azonosítható a termék-ion spektrum alapján, mert az MRM kellô szelektivitást LABINFÓ 2011/1. 11

16 T A L L Ó Z Ó 6. ábra: A malachite zöld kiváló linearitása 4. ábra: Ultragyors pásztázási sebesség A gyártó egyedi megoldása zökkenômentes mûködtetést biztosít A Shimadzu LCMS-8030 és a Nexera UHPLC kapcsolása a legújabb hardvereket egyetlen egységben ötvözi, ami az ultragyors technológia következô generációja. Az egységesített platform páratlan minôségi és mennyiségi analízist, megnöbiztosít, hogy a spektrum ne tartalmazzon az együtt eluálódó mátrixból származó interferenciát. Az 5. ábra 29 peszticid 1,5 perces kromatogramját szemlélteti, melyet LCMS-8030 és Nexera UHPLC rendszeren mértünk. Az ultragyors polaritás váltás és ultragyors MRM átmenetek megbízható és pontos mennyiségi eredményeket szolgáltatnak. Továbbá a szinkronizált áttekintô vizsgálat, ami nagy sebességû (15,000 u/sec) pásztázást alkalmaz, teljes spektrum felvételt tesz lehetôvé MRM átmenetek pásztázásával egyidejûleg. Ezzel a cél komponensek azonosítását információban gazdag termék-ion spektrummal is alá lehet támasztani. A robosztus rendszer hosszú távú stabilitást biztosít Az LCMS-8030 egy igásló rendszer, amit úgy fejlesztettünk, hogy hosszú távú stabilitást és megbízható eredményeket szolgáltasson. Az ionforrás, melyet eredetileg a Shimadzu kvadrupól tömegspektrométerhez fejlesztettünk, minimálisra csökkenti a mûszer állási idejét. A kémiailag ellenálló ion optika egyenletes teljesítményt biztosít a karbantartások között. Kiváló linearitás több nagyságrenden keresztül Ultragyors analízis és több nagyságrendnyi linearitás érhetô el az ultragyors impulzus-számláló detektorral és az átalakító dinóda rendszerrel. Az egyedi, félig-lebegô nagyfeszültségû tápegység fejlesztésével ultragyors polaritás váltás (15 msec) érhetô el (6. ábra). 5. ábra: MRM átmenet és MRM átmenetfüggô termék-ion spektruma 500 MRM átmenet most már egy másodperc alatt lehetséges! Az UFsweeper ütközési cellában nincs ionveszteség még 1 msec(/átmenet) pásztázási idô alkalmazásával sem, mert az ionokat a nyomás alatt tartott ütközési cellából gyorsító feszültség löki ki idôveszteség nélkül. Továbbá, a nagyobb RF teljesítôképesség minimalizálja az MRM átmenetek közötti szünetelési idôt. Ez az elsô alkalom, hogy valódi, nagy áteresztôképességû mérés az ion-intenzitás feláldozása nélkül megtörténhet. Ultranagy megbízhatóság A Shimadzu innovatív technológiája legyôzi a gyakori problémákat, mint az érzékenység vesztés, gyenge reprodukálhatóság és a cross talk effektus. Az LCMS-8030 megbízhatóságot szolgáltat még ultragyors MRM átmenetek pásztázásakor és polaritás váltáskor is. 7. ábra: A szárítási csatorna (desolvation line) egyszerû szét- és összeszerelése Minimálisra csökkentett állási idô egyszerû karbantartással A karbantartás soha nem volt ilyen egyszerû és hozzáférhetô, mint az LCMS-8030 rendszeren. Az LCMS-8030 robusztus felépítése lehetôvé teszi a maximális adatok kinyerését a legösszetettebb mátrixokból. Az ionforrás szárítási csatorna eleme a vákuum megbontása nélkül tartható karban, ezért a mûszer állási ideje minimálisra csökkent (7. ábra). 12 LABINFÓ 2011/1.

17 T A L L Ó Z Ó vekedett termelékenységet és meggyorsított munkafolyamatot biztosít a nagy áteresztôképességû vizsgálatokhoz. Minden szoftveres mûvelet zökkenômentesen végezhetô, a számítógéppel való kommunikációs interferenciák és a felhasználó beavatkozása csökkent. 8. ábra: MRM optimalizálás Az MRM optimalizálás megkönnyítése Az LCMS-8030 készülék nagy sebesség kapacitásával az MRM optimalizálás kivitelezhetô a nagyon keskeny kromatográfiás csúcsokon, ami reprodukálható termék-ion spektrumot és optimális MRM átmenetet szolgáltat minden komponens esetén (8. ábra). Mennyiségi böngészô a hatékony multikomponenses mennyiségi meghatározáshoz A LabSolutions LCMS szoftver olyan hasznos funkciókat tartalmaz, amik hozzájárulnak a hatékony adatértékeléshez. A mennyiségi böngészôvel a csúcsinformációk, mennyiségi eredmények és statisztikai számítások adatsorozatokon gyorsan, egy ablakban megtekinthetôk. Simkon Kft. Ezermester-szolgálat Hívjanak minket bizalommal, mi mindenképpen segítünk, ha másképp nem, a megfelelô szakember ajánlásával! Feketehárs Bt. Telefon: 30/ Kertszerviz: Kertépítés, füvesítés Kertgondozás (metszések, fûnyírás, permetezés, gyomirtás, lombgyûjtés) Fakivágás, bozótirtás Sziklakertek Kerti tavak, tórendszerek, patakok Grillezôk, kemencék építése Növények ültetése, elôsövény-ültetés Talajjavítás, tápanyagpótlás Öntözôrendszerek kialakítása (Rain Bird technológiával) Kerti burkolatok (viakolor, betonjárdák, tipegôk, faburkolatok) Játszótérkészítés, kerti bútor, kerti pihenôk, szaletlik, elôtetôk készítése Kerítések készítése, kapuk automatizálása Díszkutak, szerszámtárolók, faházak Egyéb kertészeti, szállítási és kômûvesmunkák LABINFÓ 2011/1. 13

18 T A L L Ó Z Ó Agilent (Varian) ICP-OES a CP-Analitika Kft.-tôl Az induktív csatolású plazma révén megvalósuló optikai emissziós spektrometria (ICP-OES) érzékeny és különösen termelékeny elemanalizáló módszer. Az Agilent (korábbi Varian) ICP-OES spektrométer már alapkiépítésben is kiváló teljesítményt garantál: hatékony az RF gerjesztés: nehéz mátrixok is gond nélkül mérhetôk, valóban szimultán a mérés: a minták gyorsan, és ezért költséghatékonyan feldolgozhatók, érzékeny és termelékeny a mérés: zavarmentesített az axiális plazmafigyelés, széles a detektálás intenzitás tartománya: fô- és nyomelemek valóban szimultán mérhetôk, széles a mérés koncentráció tartománya: nincs szükség hígításra, valóban egy méréssel mérhetôk az elemek. A kiegészítô (opcionális) tartozékok még hatékonyabban segíthetik a kívánt alkalmazást: 1.) Tömegáram-szabályozó (MFC): A plazmát tápláló és a porlasztóba jutó Ar-gáz áramlási sebességének a hosszú mérési sorozatok alatti pontos és helyes szabályozhatósága fontos követelmény. A gáz áramlási sebessége (térfogatárama) ellenôrizhetô/szabályozható a nyomása mérése/módosítása révén. E szabályozási beavatkozás nem elegendôen pontos és gyors, valamint szennyezés okozta eldugulás esetén téves szabályozást generál: a beszûkülés miatt csökken a gáz árama, de megnô a nyomása, a nyomás növekedése miatt a szabályozó tovább csökkenti a gázáramot és így tovább A gáz átáramlott tömege közvetett mérésén alapuló MFC nem követi el ezt a hibát. A mérôágban áramló ismert (C p ) fajhôjû gázt ismert (dh/dt) teljesítménnyel fûtik, mérik a gáz hômérsékletét a fûtôszál elôtt (T1) és után (T2), ezekbôl kiszámítják a gáz (dm/dt) tömegáramát. Az állandó fûtés- és a hômérsékletmérés pontos és gyors! 2.) 4-csatornás perisztaltikus pumpa: A minta bevezetése és a hulladék elvezetése feltétlenül igényel 1-1 vezetéket. A mérendô elemek és a minta mátrixa igényelhetik mátrixmódosító oldat egyidejû adagolását is: pl. ionizációs pufferoldatot a könnyen ionizálódó elemek ionizációjának elnyomására, vagy egy redukálószer közvetlen plazmába juttatását a Hg-mérés érzékenyítéséhez. Ez lefoglalja a 3. csatornát. A hosszú mintasorozatok többórás mérése alatt a készülék és a környezet állapota változhat és/vagy az egymást követô minták mátrixa nagyon eltérô lehet, ezen változásoknak a mérési eredményekben megmutatkozó hatását egy belsô standard (IS) oldat elemének egyidejû mérésével, és a mintaeredmények erre való korrekciójával hatékonyan ki lehet küszöbölni. Jó, ha van erre hely a 4. csatornában! 3.) Burkológázos plazmafáklya nagy sótartalmú (TDS) mintákhoz: a.) standard axiális fáklya, b.) TDS fáklya elvékonyodó injektorral és laminárisabb aeroszolárammal, c.) burkológázos fáklya: a TDS fáklya összes jellemzôje mellett még módosított mintabevezetôvel is rendelkezik, melyen át további Ar-gázáram (burkológáz) bevezetése lehetséges, ez az aeroszolt körülvéve megakadályozza, hogy só rakódjon le az injektor belsô falára. Az injektor fokozatos eldugulása csökkenti a készülék stabilitását és a jel driftjét is ez okozza, ez viszont gyakoribb újrakalibrálást és/vagy belsô standard használatát teszi szükségessé. A hígítás látszólag megoldja a problémát, de lerontja az elérhetô kimutatási határokat. A burkológázos plazmafáklyával akár >250 g/l TDS tartalmú minták folyamatos mérése esetén sem csökkennek a mért kiváló kimutatási határok! 4.) Segédgáz bevezetô (AGM): A plazmába vezetett O 2 -segédgáz a szénhidrogén minták tökéletes elégését biztosítja. Nincs korom, nem képzôdnek strukturált hátteret okozó, zavaró C-H, C-O fragmentumok. 5.) Mintaadagoló váltószelep (SVS1): Az aktuális minta mérése közben már folyik a mintabevezetô rendszer következô mintaoldattal való átöblítése. Úgy csökken tehát az egy mérésre felhasznált (összesített) idô, hogy azon belül az öblítésre fordított másodpercek közben növekednek. A mérés tehát gyorsul és átszennyezôdés sem fordul elô! 6.) Automata mintaváltó (SPS3): Végtelen számú minta gyors, automatikus és felügyelet nélküli mérése biztosított. Érdemes tájékozódni a többi (AAS, UV-VIS, FLR, FTIR) Agilent spektrométer hasznos kiegészítôirôl is. További információ az e- mail címrôl. CP-Analitika Kft. 14 LABINFÓ 2011/1.

19

20

ATOMEMISSZIÓS SPEKTROSZKÓPIA

ATOMEMISSZIÓS SPEKTROSZKÓPIA ATOMEMISSZIÓS SPEKTROSZKÓPIA Elvi jellemzők, amelyek meghatározzák a készülék felépítését magas hőmérsékletű fényforrás (elsősorban plazma, szikra, stb.) kis méretű sugárforrás (az önabszorpció csökkentése

Részletesebben

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdasá Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI

Részletesebben

Víz - és környezetanalitikai gyorstesztek

Víz - és környezetanalitikai gyorstesztek Víz - és környezetanalitikai gyorstesztek Chemetrics Inc. már több, mint 35 éve jelen van a picaon, számos Európai Uniós országban terjedtek már el termékei. Kifejezetten vízminta elemző készleteket és

Részletesebben

1214 Budapest, Puli sétány 2-4. www.grimas.hu 1 420 5883 1 276 0557 info@grimas.hu. Rétegvastagságmérő. MEGA-CHECK -Master-

1214 Budapest, Puli sétány 2-4. www.grimas.hu 1 420 5883 1 276 0557 info@grimas.hu. Rétegvastagságmérő. MEGA-CHECK -Master- Rétegvastagságmérő MEGA-CHECK -Master- A "MEGA-CHECK -Master-" rétegvastagságmérő műszer alkalmas minden fémen a rétegvastagság mérésére. Az új generációs MEGA-CHECK rétegvastagságmérő eszközökben használtak

Részletesebben

A mérések általános és alapvető metrológiai fogalmai és definíciói. Mérések, mérési eredmények, mérési bizonytalanság. mérés. mérési elv

A mérések általános és alapvető metrológiai fogalmai és definíciói. Mérések, mérési eredmények, mérési bizonytalanság. mérés. mérési elv Mérések, mérési eredmények, mérési bizonytalanság A mérések általános és alapvető metrológiai fogalmai és definíciói mérés Műveletek összessége, amelyek célja egy mennyiség értékének meghatározása. mérési

Részletesebben

Ismerje meg a természettudomány törvényeit élőben 10 hasznos tanács Tanuljon könnyedén

Ismerje meg a természettudomány törvényeit élőben 10 hasznos tanács Tanuljon könnyedén Vegyipar Iskolai kísérletek Törésmutató-mérés Ismertető 10 hasznos tanács a Törésmutató-méréshez Ismerje meg a természettudomány törvényeit élőben Tanuljon könnyedén Kedves Olvasó! Először is köszönjük,

Részletesebben

Nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia (HPLC)

Nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia (HPLC) Nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia (HPLC) Kromatográfiás módszerek osztályba sorolása 2 Elúciós technika A mintabevitel ún. dugószerűen történik A mozgófázis a kromatogram kifejlesztése alatt folyamatosan

Részletesebben

HULLÁMPAPÍRLEMEZHEZ HASZNÁLT ALAPPAPÍROK TÍPUSÁNAK AZONOSÍTÁSA KÉMIAI ANALITIKAI MÓDSZERREL. Előadó: Tóth Barnabás és Kalász Ádám

HULLÁMPAPÍRLEMEZHEZ HASZNÁLT ALAPPAPÍROK TÍPUSÁNAK AZONOSÍTÁSA KÉMIAI ANALITIKAI MÓDSZERREL. Előadó: Tóth Barnabás és Kalász Ádám HULLÁMPAPÍRLEMEZHEZ HASZNÁLT ALAPPAPÍROK TÍPUSÁNAK AZONOSÍTÁSA KÉMIAI ANALITIKAI MÓDSZERREL Tóth Barnabás és Kalász Ádám 1 Hullámpapírlemez alkalmazási területe Hullámpapír csomagolás az ipar szinte valamennyi

Részletesebben

A TÖMEGSPEKTROMETRIA ALAPJAI

A TÖMEGSPEKTROMETRIA ALAPJAI A TÖMEGSPEKTROMETRIA ALAPJAI web.inc.bme.hu/csonka/csg/oktat/tomegsp.doc alapján tömeg-töltés arány szerinti szétválasztás a legérzékenyebb módszerek közé tartozik (Nagyon kis anyagmennyiség kimutatására

Részletesebben

Harmadik generációs infra fűtőfilm. forradalmian új fűtési rendszer

Harmadik generációs infra fűtőfilm. forradalmian új fűtési rendszer Harmadik generációs infra fűtőfilm forradalmian új fűtési rendszer Figyelmébe ajánljuk a Toma Family Mobil kft. által a magyar piacra bevezetett, forradalmian új technológiájú, kiváló minőségű elektromos

Részletesebben

HUMANCORP LABORATÓRIUMI TISZTÍTOTT VÍZ ELÕÁLLÍTÁS. rendszerek A ZENEER RO

HUMANCORP LABORATÓRIUMI TISZTÍTOTT VÍZ ELÕÁLLÍTÁS. rendszerek A ZENEER RO LABORATÓRIUMI TISZTÍTOTT VÍZ ELÕÁLLÍTÁS HUMANCORP rendszerek A ZENEER RO kompakt víztisztító berendezés család egy hálózati vízrõl mûködõ fordított ozmózis alapú rendszer, mely háromféle teljesítményben

Részletesebben

Modern műszeres analitika számolási gyakorlat Galbács Gábor

Modern műszeres analitika számolási gyakorlat Galbács Gábor Modern műszeres analitika számolási gyakorlat Galbács Gábor Feladatok a mintavétel, spektroszkópia és automatikus tik analizátorok témakörökből ökből AZ EXTRAKCIÓS MÓDSZEREK Alapfogalmak megoszlási állandó:

Részletesebben

1. számú ábra. Kísérleti kályha járattal

1. számú ábra. Kísérleti kályha járattal Kísérleti kályha tesztelése A tesztsorozat célja egy járatos, egy kitöltött harang és egy üres harang hőtároló összehasonlítása. A lehető legkisebb méretű, élére állított téglából épített héjba hagyományos,

Részletesebben

Lakos István WESSLING Hungary Kft. Zavaró hatások kezelése a fémanalitikában

Lakos István WESSLING Hungary Kft. Zavaró hatások kezelése a fémanalitikában Lakos István WESSLING Hungary Kft. Zavaró hatások kezelése a fémanalitikában AAS ICP-MS ICP-AES ICP-AES-sel mérhető elemek ICP-MS-sel mérhető elemek A zavarások felléphetnek: Mintabevitel közben Lángban/Plazmában

Részletesebben

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem Környezetbarát energia technológiák fejlődési kilátásai Óbudai Egyetem 1 Bevezetés Az emberiség hosszú távú kihívásaira a környezetbarát technológiák fejlődése adhat megoldást: A CO 2 kibocsátás csökkentésével,

Részletesebben

Hajdúnánás geotermia projekt lehetőség. Előzetes értékelés Hajdúnánás 2011. 09. 02.

Hajdúnánás geotermia projekt lehetőség. Előzetes értékelés Hajdúnánás 2011. 09. 02. Hajdúnánás geotermia projekt lehetőség Előzetes értékelés Hajdúnánás 2011. 09. 02. Hajdúnánástól kapott adatok a 114-es kútról Általános információk Geotermikus adatok Gázösszetétel Hiányzó adatok: Hő

Részletesebben

Minta-előkészítési módszerek és hibák a szerves analitikában. Volk Gábor WESSLING Hungary Kft.

Minta-előkészítési módszerek és hibák a szerves analitikában. Volk Gábor WESSLING Hungary Kft. Minta-előkészítési módszerek és hibák a szerves analitikában Volk Gábor WESSLING Hungary Kft. Véletlen hiba, szisztematikus hiba Szisztematikus hiba: nehezen felderíthető, nagy eltérést is okozhat Véletlen

Részletesebben

Több komponensű brikettek: a még hatékonyabb hulladékhasznosítás egy új lehetősége

Több komponensű brikettek: a még hatékonyabb hulladékhasznosítás egy új lehetősége Több komponensű brikettek: a még hatékonyabb hulladékhasznosítás egy új lehetősége Készítette: az EVEN-PUB Kft. 2014.04.30. Projekt azonosító: DAOP-1.3.1-12-2012-0012 A projekt motivációja: A hazai brikett

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1246/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Vértesi Erőmű Zrt. Környezetügyi és központi laboratórium Osztály Központi Laboratórium 1 (2840 Oroszlány,

Részletesebben

SZENNYVÍZKEZELÉS NAGYHATÉKONYSÁGÚ OXIDÁCIÓS ELJÁRÁSSAL

SZENNYVÍZKEZELÉS NAGYHATÉKONYSÁGÚ OXIDÁCIÓS ELJÁRÁSSAL SZENNYVÍZKEZELÉS NAGYHATÉKONYSÁGÚ OXIDÁCIÓS ELJÁRÁSSAL Kander Dávid Környezettudomány MSc Témavezető: Dr. Barkács Katalin Konzulens: Gombos Erzsébet Tartalom Ferrát tulajdonságainak bemutatása Ferrát optimális

Részletesebben

QualcoDuna jártassági vizsgálatok - A 2014. évi program rövid ismertetése

QualcoDuna jártassági vizsgálatok - A 2014. évi program rövid ismertetése QualcoDuna jártassági vizsgálatok - A 2014. évi program rövid ismertetése Szegény Zsigmond WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft., Jártassági Vizsgálati Osztály szegeny.zsigmond@qualcoduna.hu 2014.01.21. 2013.

Részletesebben

7. gyak. Szilárd minta S tartalmának meghatározása égetést követően jodometriásan

7. gyak. Szilárd minta S tartalmának meghatározása égetést követően jodometriásan 7. gyak. Szilárd minta S tartalmának meghatározása égetést követően jodometriásan A gyakorlat célja: Megismerkedni az analízis azon eljárásaival, amelyik adott komponens meghatározását a minta elégetése

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1031/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Nitrogénművek Vegyipari Zrt. Minőségellenőrző és minőségbiztosítási osztály

Részletesebben

1214 Budapest, Puli sétány 2-4. www.grimas.hu 1 420 5883 1 276 0557 info@grimas.hu. Rétegvastagságmérő. MEGA-CHECK Pocket

1214 Budapest, Puli sétány 2-4. www.grimas.hu 1 420 5883 1 276 0557 info@grimas.hu. Rétegvastagságmérő. MEGA-CHECK Pocket Rétegvastagságmérő MEGA-CHECK Pocket A "MEGA-CHECK Pocket" rétegvastagságmérő műszer alkalmas minden fémen a rétegvastagság mérésére. Az új "MEGA-CHECK Pocket" rétegvastagság mérő digitális mérő szondákkal

Részletesebben

Kutatási beszámoló. 2015. február. Tangens delta mérésére alkalmas mérési összeállítás elkészítése

Kutatási beszámoló. 2015. február. Tangens delta mérésére alkalmas mérési összeállítás elkészítése Kutatási beszámoló 2015. február Gyüre Balázs BME Fizika tanszék Dr. Simon Ferenc csoportja Tangens delta mérésére alkalmas mérési összeállítás elkészítése A TKI-Ferrit Fejlsztő és Gyártó Kft.-nek munkája

Részletesebben

Új mérték a C H N O S analízisben

Új mérték a C H N O S analízisben vario EL III Új mérték a C H N O S analízisben elementar Analysensysteme GmbH German Technology for quality and environment control A K T I V I T Kft. H - 1 5 8 1 - B u d a p e s t, P f. : 1 0 4. H-1145-Budapest,

Részletesebben

ALPHA spektroszkópiai (ICP és AA) standard oldatok

ALPHA spektroszkópiai (ICP és AA) standard oldatok Jelen kiadvány megjelenése után történõ termékváltozásokról, új standardokról a katalógus internetes oldalán, a www.laboreszközkatalogus.hu-n tájékozódhat. ALPHA Az alábbi standard oldatok fémek, fém-sók

Részletesebben

Zárójelentés. ICP-OES paraméterek

Zárójelentés. ICP-OES paraméterek Zárójelentés Mivel az előző, 9. részfeladat teljesítésekor optimáltuk a mérőrendszer paramétereit, ezért most a korábbi optimált paraméterek mellett, a feladat teljesítéséhez el kellett végezni a módszer

Részletesebben

KS-407-H / KS-107-H BELSŐTÉRI KIVITELŰ, TÖBB CÉLÚ, LÉGFŰTÉSES/-HŰTÉSES SZŰRŐHÁZ, SZONDASZÁR IZOKINETIKUS AEROSZOL - PORMINTAVEVŐ MÉRŐKÖRHÖZ

KS-407-H / KS-107-H BELSŐTÉRI KIVITELŰ, TÖBB CÉLÚ, LÉGFŰTÉSES/-HŰTÉSES SZŰRŐHÁZ, SZONDASZÁR IZOKINETIKUS AEROSZOL - PORMINTAVEVŐ MÉRŐKÖRHÖZ KS-407-H / KS-107-H BELSŐTÉRI KIVITELŰ, TÖBB CÉLÚ, LÉGFŰTÉSES/-HŰTÉSES SZŰRŐHÁZ, SZONDASZÁR IZOKINETIKUS AEROSZOL - PORMINTAVEVŐ MÉRŐKÖRHÖZ ELŐNYPONTOK Nagy nedvességtartalmú gázban is alkalmazható fűtött,

Részletesebben

Intelligens Digitális Szenzortechnika

Intelligens Digitális Szenzortechnika Kézi zavarosságmérő IDS elektróda a MultiLine IDS műszerekhez helyszíni mérések céljára Egyszerű 2- vagy 3-pontos kalibrálás Multi-paraméteres mérésekhez alkalmazható Az új VisoTurb 900 IDS egy IR fényforrással

Részletesebben

Infra hőmérsékletmérő

Infra hőmérsékletmérő Infra hőmérsékletmérő testo 835 Gyors, pontos infrahőmérő az ipar számára Mérjen pontosan és biztonságosan még magas hőmérsékleten is A 4 pontos lézerjelölés - a mérési hibák elkerülése érdekében- megmutatja

Részletesebben

LC-MS QQQ alkalmazása a hatósági gyógyszerellenőrzésben

LC-MS QQQ alkalmazása a hatósági gyógyszerellenőrzésben LC-MS QQQ alkalmazása a hatósági gyógyszerellenőrzésben Jankovics Péter Országos Gyógyszerészeti Intézet Gyógyszerminőségi Főosztály 2010. január 14. A QQQ analizátor felépítése Forrás: Introducing the

Részletesebben

Hűtőkészülékek. Hűtőkészülékek

Hűtőkészülékek. Hűtőkészülékek Hűtőkészülékek Hűtőkészülékek 2008 E g y a j t ó s h ű t ő s z e k r é n y e k MP 13 SA Energiaosztály A 40 dba 0,4 kwh 130 l Méret: 84,5 x 54,5 x 55,8 cm MP 16 SA Energiaosztály A 40 dba 0,45 kwh 102

Részletesebben

TxRail-USB Hőmérséklet távadó

TxRail-USB Hőmérséklet távadó TxRail-USB Hőmérséklet távadó Bevezetés TxRail-USB egy USB-n keresztül konfigurálható DIN sínre szerelhető hőmérséklet jeladó. Lehetővé teszi a bemenetek típusának kiválasztását és konfigurálását, méréstartomány

Részletesebben

GROSENS. Lehetőség a precíz öntözésre.

GROSENS. Lehetőség a precíz öntözésre. GROSENS Lehetőség a precíz öntözésre www.grodan.com/grosens A precíz termesztés A precíz termesztés a leghatásosabb és leghatékonyabb termesztési forma, melynek középpontjában a minimális input anyagok

Részletesebben

Szakképesítés-ráépülés: 55 524 03 Műszeres analitikus Szóbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Analitikai elemző módszerek

Szakképesítés-ráépülés: 55 524 03 Műszeres analitikus Szóbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Analitikai elemző módszerek A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott modulhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazzák. Amennyiben a tétel kidolgozásához

Részletesebben

Plazmavágógépek 400V LPH 35, 50, 80, 120

Plazmavágógépek 400V LPH 35, 50, 80, 120 Plazmavágógépek 400V LPH 35, 50, 80, 120 Mindenféle elektromosan vezető anyag, úgymint ötvözött és ötvözetlen acélok, öntött vas, alumínium, bronz, réz és ötvözeteik vágására alkalmas, konvencionális,

Részletesebben

Radionuklidok meghatározása környezeti mintákban induktív csatolású plazma tömegspektrometria segítségével lehetőségek és korlátok

Radionuklidok meghatározása környezeti mintákban induktív csatolású plazma tömegspektrometria segítségével lehetőségek és korlátok Radionuklidok meghatározása környezeti mintákban induktív csatolású plazma tömegspektrometria segítségével lehetőségek és korlátok Stefánka Zsolt, Varga Zsolt, Széles Éva MTA Izotópkutató Intézet 1121

Részletesebben

2.9.1. TABLETTÁK ÉS KAPSZULÁK SZÉTESÉSE

2.9.1. TABLETTÁK ÉS KAPSZULÁK SZÉTESÉSE 2.9.1 Tabletták és kapszulák szétesése Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 01/2009:20901 2.9.1. TABLETTÁK ÉS KAPSZULÁK SZÉTESÉSE A szétesésvizsgálattal azt határozzuk meg, hogy az alábbiakban leírt kísérleti körülmények

Részletesebben

A tisztítandó szennyvíz jellemző paraméterei

A tisztítandó szennyvíz jellemző paraméterei A tisztítandó szennyvíz jellemző paraméterei A Debreceni Szennyvíztisztító telep a kommunális szennyvizeken kívül, időszakosan jelentős mennyiségű, ipari eredetű vizet is fogad. A magas szervesanyag koncentrációjú

Részletesebben

TxBlock-USB Érzékelőfejbe építhető hőmérséklet távadó

TxBlock-USB Érzékelőfejbe építhető hőmérséklet távadó TxBlock-USB Érzékelőfejbe építhető hőmérséklet távadó Bevezetés A TxBlock-USB érzékelőfejbe építhető, kétvezetékes hőmérséklet távadó, 4-20mA kimenettel. Konfigurálása egyszerűen végezhető el, speciális

Részletesebben

Méréstechnika. Hőmérséklet mérése

Méréstechnika. Hőmérséklet mérése Méréstechnika Hőmérséklet mérése Hőmérséklet: A hőmérséklet a termikus kölcsönhatáshoz tartozó állapotjelző. A hőmérséklet azt jelzi, hogy egy test hőtartalma milyen szintű. Amennyiben két eltérő hőmérsékletű

Részletesebben

Duna-víz extrahálható komponenseinek meghatározása GC-MSD rendszerrel. I. Elméleti áttekintés

Duna-víz extrahálható komponenseinek meghatározása GC-MSD rendszerrel. I. Elméleti áttekintés Duna-víz extrahálható komponenseinek meghatározása GC-MSD rendszerrel A gyakorlat az előző évi kötelező műszeres analitika laborgyakorlat gázkromatográfiás laborjára épít. Az ott szerzett ismeretek a gyakorlat

Részletesebben

Hordozható Infravörös Hőmérők

Hordozható Infravörös Hőmérők Hordozható Infravörös Hőmérők MicroRay PRO - Alacsony költségű infra hőmérő otthoni vagy ipari használatra A Eurotron gyártmányú MicroRay PRO infravörös hőmérő az ideális eszköz arra, hogy ellenőrizze

Részletesebben

DIDO. Elosztó szekrények. Az erő felügyeletet igényel. Elosztó szekrények. Mérő táblák. Univerzális táblaburkolatok. Tartozékok. Műszaki adatok DIDO

DIDO. Elosztó szekrények. Az erő felügyeletet igényel. Elosztó szekrények. Mérő táblák. Univerzális táblaburkolatok. Tartozékok. Műszaki adatok DIDO Elosztó szekrények Mérő táblák Univerzális táblaburkolatok Tartozékok Műszaki adatok 118 122 122 123 240 Elosztó szekrények Az erő felügyeletet igényel 117 Elosztó szekrények Elosztó szekrények -S lakossági

Részletesebben

Porraloltó 6-12 kg.-os készülék

Porraloltó 6-12 kg.-os készülék Tűzoltó készülékek Porraloltó 6-12 kg.-os készülék Porraloltó 50 kg.-os készülék Porraloltó GLÓRAI készülék Habbaloltó IFEX készülékek Halonnal oltó készülék Széndioxiddal oltó készülék Japán gyártmányú

Részletesebben

a NAT /2006 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT /2006 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület MELLÉKLET a NAT-1-1111/2006 számú akkreditálási ügyirathoz A MIVÍZ Miskolci Vízmû Kft. Környezet- és vízminõségvédelmi osztály Laboratórium (3527 Miskolc, József Attila u.

Részletesebben

AZ ÉGÉSGÁTLÁS KÖRNYEZETI HATÁSAINAK VIZSGÁLATA

AZ ÉGÉSGÁTLÁS KÖRNYEZETI HATÁSAINAK VIZSGÁLATA Bevezető AZ ÉGÉSGÁTLÁS KÖRNYEZETI HATÁSAINAK VIZSGÁLATA A műanyagok felhasználási területe egyre bővül, így mennyiségük is rohamosan növekszik. Elhasználódás után csekély hányaduk kerül csak újrahasznosításra,

Részletesebben

MP 210. Nyomás-légsebesség-hőmérsékletmérő. Jellemzők. Kapcsolat. Típusok (további érzékelők külön rendelhetők)

MP 210. Nyomás-légsebesség-hőmérsékletmérő. Jellemzők. Kapcsolat. Típusok (további érzékelők külön rendelhetők) -légsebesség-hőmérsékletmérő MP 210 Jellemzők Mérhető paraméterek: nyomás, hőmérséklet, légsebesség és térfogatáram Cserélhető k és modulok 2 db csatlakoztatható Akár 6 mérés egyidőben Nagyméretű grafikus

Részletesebben

Az ECOSE Technológia rövid bemutatása

Az ECOSE Technológia rövid bemutatása Az ECOSE Technológia rövid bemutatása Mi az ECOSE Technológia? egy forradalmian új, természetes, formaldehid-mentes kötőanyagtechnológia, mely üveg-, kőzetgyapot és számos más termék gyártásakor biztosítja

Részletesebben

Légsebesség-térfogatáram-páratartalommérő VT 210 M. VT210 + SFC300 hődrótos érzékelő (légsebességhőmérséklet)

Légsebesség-térfogatáram-páratartalommérő VT 210 M. VT210 + SFC300 hődrótos érzékelő (légsebességhőmérséklet) Légsebesség-térfogatáram-páratartalommérő Jellemzők Mérhető paraméterek: páratartalom, 2 db csatlakoztatható hőmérséklet, légsebesség és térfogatáram Cserélhető és modulok érzékelő Akár 6 mérés egyidőben

Részletesebben

AKKUTÖLTŐ 24V CTEK XT 14000 N08954

AKKUTÖLTŐ 24V CTEK XT 14000 N08954 AKKUTÖLTŐ 24V CTEK XT 14000 N08954 A svéd CTEK MULTI XT 14000 teljesítménye a gyors töltést igénylő, 24V-os rendszerben működő akkumulátoroknál mutatkozik meg igazán: teherautókban, buszokban, nagyobb

Részletesebben

TP-01 típusú Termo-Press háztartási műanyag palack zsugorító berendezés üzemeltetés közbeni légszennyező anyag kibocsátásának vizsgálata

TP-01 típusú Termo-Press háztartási műanyag palack zsugorító berendezés üzemeltetés közbeni légszennyező anyag kibocsátásának vizsgálata Veszprém, Gátfő u. 19. Tel./fax: 88/408-920 Rádiótel.: 20/9-885-904 Email: gyulaigy1@chello.hu TP-01 típusú Termo-Press háztartási műanyag palack zsugorító berendezés üzemeltetés közbeni légszennyező anyag

Részletesebben

Digitális hőmérő Modell DM-300

Digitális hőmérő Modell DM-300 Digitális hőmérő Modell DM-300 Használati útmutató Ennek a használati útmutatónak a másolásához, terjesztéséhez, a Transfer Multisort Elektronik cég írásbeli hozzájárulása szükséges. Bevezetés Ez a készülék

Részletesebben

TORKEL 840 / 860 Akkumulátor terhelőegységek

TORKEL 840 / 860 Akkumulátor terhelőegységek TORKEL 840 / 860 Akkumulátor terhelőegységek Az erőművekben és transzformátor alállomásokon lévő akkumulátortelepeknek hálózat kiesés esetén készenléti energiát kell szolgáltatniuk. Sajnálatos módon az

Részletesebben

Polimer nanokompozit blendek mechanikai és termikus tulajdonságai

Polimer nanokompozit blendek mechanikai és termikus tulajdonságai SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Anyagtudományi és Technológiai Tanszék Polimer nanokompozit blendek mechanikai és termikus tulajdonságai Dr. Hargitai Hajnalka, Ibriksz Tamás Mojzes Imre Nano Törzsasztal 2013.

Részletesebben

Ipari kondenzációs gázkészülék

Ipari kondenzációs gázkészülék Ipari kondenzációs gázkészülék L.H.E.M.M. A L.H.E.M.M. egy beltéri telepítésre szánt kondenzációs hőfejlesztő készülék, mely több, egymástól teljesen független, előszerelt modulból áll. Ez a tervezési

Részletesebben

VIZSGÁLÓLABORATÓRIUM ÁRJEGYZÉK

VIZSGÁLÓLABORATÓRIUM ÁRJEGYZÉK VIZSGÁLÓLABORATÓRIUM ÁRJEGYZÉK A HIDROFILT Analitikai Laboratórium a mintavételt, helyszíni- és laboratórium vizsgálatokat szabványok és validált egyedi módszer szerint végzi. mintavétele laboratóriumi

Részletesebben

ELCOMÉTER 224 Felületi profil meghatározó műszer

ELCOMÉTER 224 Felületi profil meghatározó műszer ELCOMÉTER 224 Felületi profil meghatározó műszer Az ELCOMÉTER 224-es készülék a legújabb felületi profil-meghatározó mérési technológiát kínálja, úgy sima, mint görbült felületen történő profilméréshez.

Részletesebben

SZILÁRD FÁZISÚ EXTRAKCIÓ MINDIG UGYANÚGY

SZILÁRD FÁZISÚ EXTRAKCIÓ MINDIG UGYANÚGY SZILÁRD FÁZISÚ EXTRAKCIÓ MINDIG UGYANÚGY Szakács Tibor, Szepesi Ildikó ABL&E-JASCO Magyarország Kft. 1116 Budapest, Fehérvári út 130. ablehun@ablelab.com www.ablelab.com SZILÁRD FÁZISÚ EXTRAKCIÓ SOLID

Részletesebben

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A mérés megnevezése: Potenciométerek, huzalellenállások és ellenállás-hőmérők felépítésének és működésének gyakorlati vizsgálata

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A mérés megnevezése: Potenciométerek, huzalellenállások és ellenállás-hőmérők felépítésének és működésének gyakorlati vizsgálata MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV A mérés megnevezése: Potenciométerek, huzalellenállások és ellenállás-hőmérők felépítésének és működésének gyakorlati vizsgálata A mérés helye: Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1246/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Vértesi Erőmű Zrt. Központi Laboratórium (2840 Oroszlány, külterület hrsz 0718/10.)

Részletesebben

Vízminőségi adatok értékelési módszerei. Bagyinszki György

Vízminőségi adatok értékelési módszerei. Bagyinszki György Vízminőségi adatok értékelési módszerei Bagyinszki György Mikor van rá szükség? Felszín alatti vizek jellemzése, állapotleírása Vízbázis állapotértékelés Tényfeltáró dokumentáció Monitoring jelentés Vízbázisok

Részletesebben

3. Laboratóriumi gyakorlat A HŐELLENÁLLÁS

3. Laboratóriumi gyakorlat A HŐELLENÁLLÁS 3. Laboratóriumi gyakorlat A HŐELLENÁLLÁS 1. A gyakorlat célja A Platina100 hőellenállás tanulmányozása kiegyensúlyozott és kiegyensúlyozatlan Wheatstone híd segítségével. Az érzékelő ellenállásának mérése

Részletesebben

Áttörés a szolár-technológiában a Konarka-val?

Áttörés a szolár-technológiában a Konarka-val? A Konarka Power Plastic egy olyan fotovoltaikus anyag, amely képes akár a beltéri, akár a kültéri fényből elektromos egyenáramot előállítani. Az így termelt energia azonnal hasznosítható, tárolható későbbi

Részletesebben

Digitális elmozdulásmérœ rendszer

Digitális elmozdulásmérœ rendszer Digitális elmozdulásmérœ rendszer Magnescale Tel: +49 711 5858-777 E-Mail: smse-mp@eu.sony.com www.sonymanufacturing.com Megbízható mérœrendszer jobb minœség és több nyereség A Sony mágneses mérœlécek

Részletesebben

Molekuláris biológiai eljárások alkalmazása a GMO analitikában és az élelmiszerbiztonság területén

Molekuláris biológiai eljárások alkalmazása a GMO analitikában és az élelmiszerbiztonság területén Molekuláris biológiai eljárások alkalmazása a GMO analitikában és az élelmiszerbiztonság területén Dr. Dallmann Klára A molekuláris biológia célja az élőlények és sejtek működésének molekuláris szintű

Részletesebben

Környezeti CO-/CO 2 mérőműszer

Környezeti CO-/CO 2 mérőműszer Környezeti CO-/CO 2 mérőműszer testo 315-3 Párhuzamos CO- és CO 2 mérés, az európai EN 50543 szabványnak megfelelően Párhuzamos és közvetlen CO-/CO 2 mérés C Megfelel az EN 50543 szabványnak Kényelmes

Részletesebben

Mérés: Millikan olajcsepp-kísérlete

Mérés: Millikan olajcsepp-kísérlete Mérés: Millikan olajcsepp-kísérlete Mérés célja: 1909-ben ezt a mérést Robert Millikan végezte el először. Mérése során meg tudta határozni az elemi részecskék töltését. Ezért a felfedezéséért Nobel-díjat

Részletesebben

TORKEL 820 - Telecom Akkumulátor terhelőegység

TORKEL 820 - Telecom Akkumulátor terhelőegység TORKEL 820 - Telecom Akkumulátor terhelőegység Az áramkiesés tartama alatt igen fontos a telekommunikációs és rádiókészülékek akkumulátorról történő üzemben tartása. Sajnálatos módon az ilyen akkumulátorok

Részletesebben

Modern műszeres analitika szeminárium Néhány egyszerű statisztikai teszt

Modern műszeres analitika szeminárium Néhány egyszerű statisztikai teszt Modern műszeres analitika szeminárium Néhány egyszerű statisztikai teszt Galbács Gábor KIUGRÓ ADATOK KISZŰRÉSE STATISZTIKAI TESZTEKKEL Dixon Q-tesztje Gyakori feladat az analitikai kémiában, hogy kiugrónak

Részletesebben

Készítette: Geda Dávid

Készítette: Geda Dávid Készítette: Geda Dávid A ph fogalma A ph (pondus Hidrogenii, hidrogénion-kitevő) egy dimenzió nélküli kémiai mennyiség, mely egy adott oldat kémhatását (savasságát vagy lúgosságát) jellemzi. A tiszta víz

Részletesebben

Mikroszennyezők az ivóvízben és az Ivóvízminőség-javító Program

Mikroszennyezők az ivóvízben és az Ivóvízminőség-javító Program Mikroszennyezők az ivóvízben és az Ivóvízminőség-javító Program Dr. Czégény Ildikó, TRV (HAJDÚVÍZ) Sonia Al Heboos, BME VKKT Dr. Laky Dóra, BME VKKT Dr. Licskó István BME VKKT Mikroszennyezők Mikroszennyezőknek

Részletesebben

AX-PH02. 1. Az eszköz részei

AX-PH02. 1. Az eszköz részei AX-PH02 1. Az eszköz részei A. PH/TEMP kapcsoló: üzemmód kapcsoló: állítsa a kapcsolót PH érték, hőmérséklet vagy nedvességtartalom állásba. B. ON gomb: a bekapcsoláshoz nyomja meg a gombot. C. ÉRZÉKELŐ

Részletesebben

Infravörös melegítők. Az infravörös sugárzás jótékony hatása az egészségre

Infravörös melegítők. Az infravörös sugárzás jótékony hatása az egészségre Infravörös melegítők Infravörös melegítőink ökológiai alternatívát jelentenek a hagyományos fűtőanyag alapú készülékekkel szemben. Készülékeink nagytömegű meleget állítanak elő, anélkül, hogy szennyeznék

Részletesebben

Mérés és adatgyűjtés

Mérés és adatgyűjtés Mérés és adatgyűjtés 7. óra Mingesz Róbert Szegedi Tudományegyetem 2013. április 11. MA - 7. óra Verzió: 2.2 Utolsó frissítés: 2013. április 10. 1/37 Tartalom I 1 Szenzorok 2 Hőmérséklet mérése 3 Fény

Részletesebben

RÖVID ISMERTETŐ A KAPOSVÁRI EGYETEM TALAJLABORATÓRIUMÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRŐL

RÖVID ISMERTETŐ A KAPOSVÁRI EGYETEM TALAJLABORATÓRIUMÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRŐL RÖVID ISMERTETŐ A KAPOSVÁRI EGYETEM TALAJLABORATÓRIUMÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRŐL A laboratóriumi szolgáltatások rövid bemutatása A Kaposvári Egyetem Állattudományi Kar Növénytani és Növénytermesztés-tani Tanszékéhez

Részletesebben

Előadás címe: A vörösiszappal szennyezett felszíni vizek kárenyhítése. Mihelyt tudjátok, hogy mi a kérdés érteni fogjátok a választ is Douglas Adams

Előadás címe: A vörösiszappal szennyezett felszíni vizek kárenyhítése. Mihelyt tudjátok, hogy mi a kérdés érteni fogjátok a választ is Douglas Adams Előadás címe: A vörösiszappal szennyezett felszíni vizek kárenyhítése Bálint Mária Bálint Analitika Kft Mihelyt tudjátok, hogy mi a kérdés érteni fogjátok a választ is Douglas Adams Kármentesítés aktuális

Részletesebben

Bosch 1200-as sorozatú tűzjelző központ Ha fontos a biztonság

Bosch 1200-as sorozatú tűzjelző központ Ha fontos a biztonság Bosch 1200-as sorozatú tűzjelző központ Ha fontos a biztonság 2 1200-as sorozatú tűzjelző központ A biztonság nyugalma Tökéletes védelem az Ön igényihez szabva Az 1200-as sorozatú tűzjelző központ rugalmas,

Részletesebben

a NAT /2008 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2008 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-0991/2008 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A MÉLYÉPTERV Kultúrmérnöki Kft. Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Vizsgálólaboratórium

Részletesebben

NEHÉZFÉMEK ELTÁVOLÍTÁSA IPARI SZENNYVIZEKBŐL Modell kísérletek Cr(VI) alkalmazásával növényi hulladékokból nyert aktív szénen

NEHÉZFÉMEK ELTÁVOLÍTÁSA IPARI SZENNYVIZEKBŐL Modell kísérletek Cr(VI) alkalmazásával növényi hulladékokból nyert aktív szénen NEHÉZFÉMEK ELTÁVOLÍTÁSA IPARI SZENNYVIZEKBŐL Modell kísérletek Cr(VI) alkalmazásával növényi hulladékokból nyert aktív szénen Készítette: Battistig Nóra Környezettudomány mesterszakos hallgató A DOLGOZAT

Részletesebben

6 Ionszelektív elektródok. elektródokat kiterjedten alkalmazzák a klinikai gyakorlatban: az automata analizátorokban

6 Ionszelektív elektródok. elektródokat kiterjedten alkalmazzák a klinikai gyakorlatban: az automata analizátorokban 6. Szelektivitási együttható meghatározása 6.1. Bevezetés Az ionszelektív elektródok olyan potenciometriás érzékelők, melyek valamely ion aktivitásának többé-kevésbé szelektív meghatározását teszik lehetővé.

Részletesebben

Anyagos rész: Lásd: állapotábrás pdf. Ha többet akarsz tudni a metallográfiai vizsgálatok csodáiról, akkor: http://testorg.eu/editor_up/up/egyeb/2012_01/16/132671554730168934/metallografia.pdf

Részletesebben

Transzformátor rezgés mérés. A BME Villamos Energetika Tanszéken

Transzformátor rezgés mérés. A BME Villamos Energetika Tanszéken Transzformátor rezgés mérés A BME Villamos Energetika Tanszéken A valóság egyszerűsítése, modellezés. A mérés tervszerűen végrehajtott tevékenység, ezért a bonyolult valóságos rendszert először egyszerűsítik.

Részletesebben

Víztechnológiai mérőgyakorlat 2. Klórferőtlenítés törésponti görbe felvétele. Jegyzőkönyv

Víztechnológiai mérőgyakorlat 2. Klórferőtlenítés törésponti görbe felvétele. Jegyzőkönyv A mérést végezte: NEPTUNkód: Víztechnológiai mérőgyakorlat 2. Klórferőtlenítés törésponti görbe felvétele Jegyzőkönyv Név: Szak: Tagozat: Évfolyam, tankör: AABB11 D. Miklós Környezetmérnöki Levlező III.,

Részletesebben

Dr. JUVANCZ ZOLTÁN Óbudai Egyetem Dr. FENYVESI ÉVA CycloLab Kft

Dr. JUVANCZ ZOLTÁN Óbudai Egyetem Dr. FENYVESI ÉVA CycloLab Kft Dr. JUVANCZ ZOLTÁN Óbudai Egyetem Dr. FENYVESI ÉVA CycloLab Kft Klasszikus analitikai módszerek Csapadékképzéses reakciók: Gravimetria (SZOE, víztartalom), csapadékos titrálások (szulfát, klorid) Sav-bázis

Részletesebben

Környezetvédelem / Laboratórium / Vizsgálati módszerek

Környezetvédelem / Laboratórium / Vizsgálati módszerek Környezetvédelem / Laboratórium / Vizsgálati módszerek Az akkreditálás műszaki területéhez tartozó vizsgálati módszerek A vizsgált termék/anyag Szennyvíz (csatorna, előtisztító, szabadkiömlő, szippantó

Részletesebben

T E R M É K T Á J É K O Z TAT Ó

T E R M É K T Á J É K O Z TAT Ó T E R M É K T Á J É K O Z TAT Ó ÚJ!!! SeCorr 08 korrrelátor A legújabb DSP technikával ellátott számítógépes támogatással rendelkező korrelátor a hibahelyek megtalálásához. 1 MI A KORRELÁCIÓ? A korreláció

Részletesebben

2. Laboratóriumi gyakorlat A TERMISZTOR. 1. A gyakorlat célja. 2. Elméleti bevezető

2. Laboratóriumi gyakorlat A TERMISZTOR. 1. A gyakorlat célja. 2. Elméleti bevezető . Laboratóriumi gyakorlat A EMISZO. A gyakorlat célja A termisztorok működésének bemutatása, valamint főbb paramétereik meghatározása. Az ellenállás-hőmérséklet = f és feszültség-áram U = f ( I ) jelleggörbék

Részletesebben

Biomatematika 13. Varianciaanaĺızis (ANOVA)

Biomatematika 13. Varianciaanaĺızis (ANOVA) Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Biomatematikai és Számítástechnikai Tanszék Biomatematika 13. Varianciaanaĺızis (ANOVA) Fodor János Copyright c Fodor.Janos@aotk.szie.hu Last Revision Date:

Részletesebben

A szén-dioxid megkötése ipari gázokból

A szén-dioxid megkötése ipari gázokból A szén-dioxid megkötése ipari gázokból KKFTsz Mizsey Péter 1,2 Nagy Tibor 1 mizsey@mail.bme.hu 1 Kémiai és Környezeti Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem H-1526 2 Műszaki Kémiai Kutatóintézet

Részletesebben

műszaki habok Kizárólagos magyarországi forgalmazó:

műszaki habok Kizárólagos magyarországi forgalmazó: Hanno -Protecto műszaki habok Protecto Kizárólagos magyarországi forgalmazó: TechFoam Hungary Kft. H-1183 Budapest, Felsőcsatári út 15. Tel: + 36 1 296 08 02 Fax: + 36 1 296 0803 e-mail: info@techfoam.hu

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Hatóság SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1593/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A MEDIO TECH Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. (9700 Szombathely, Körmendi út

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. AM50 légsebességmérő

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. AM50 légsebességmérő HŰTŐTECHNIKAI ÁRUHÁZAK 1163. Budapest, Kövirózsa u. 5. Tel.: 403-4473, Fax: 404-1374 3527. Miskolc, József Attila u. 43. Tel.: (46) 322-866, Fax: (46) 347-215 5000. Szolnok, Csáklya u. 6. Tel./Fax: (56)

Részletesebben

2. Beszerzés tárgya: 2.1. Laboratóriumi automata TOC analizátor tartozékokkal 2.2. Vegyifülke monitoring- és vezérlő rendszerrel

2. Beszerzés tárgya: 2.1. Laboratóriumi automata TOC analizátor tartozékokkal 2.2. Vegyifülke monitoring- és vezérlő rendszerrel Pápai Vízmű Zrt. 8500 Pápa, Vízmű u. 2. Iktatószám: 384-8/2014 Ügyintéző: Domonkosné R. Mariann Tárgy: Ajánlatkérés laboreszközökre 1. Ajánlatkérő neve: Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. Tel: 89/313-455; fax:

Részletesebben

2.2.17. CSEPPENÉSPONT

2.2.17. CSEPPENÉSPONT 2.2.17. Cseppenéspont Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.0 1 2.2.17. CSEPPENÉSPONT A cseppenéspont az a hőmérséklet, amelyen a megolvadó vizsgálandó anyag első cseppje az alábbi körülmények között lecseppen a vizsgáló

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1051/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Szegedi Vízmű Zrt. Környezetvédelmi osztály (6724 Szeged, Kátay u. 21. és Szeged

Részletesebben

Természetes vizek szennyezettségének vizsgálata

Természetes vizek szennyezettségének vizsgálata A kísérlet, mérés megnevezése, célkitűzései: Természetes vizeink összetételének vizsgálata, összehasonlítása Vízben oldott szennyezőanyagok kimutatása Vízben oldott ionok kimutatása Eszközszükséglet: Szükséges

Részletesebben

A mérés. A mérés célja a mérendő mennyiség valódi értékének meghatározása. Ez a valóságban azt jelenti, hogy erre kell

A mérés. A mérés célja a mérendő mennyiség valódi értékének meghatározása. Ez a valóságban azt jelenti, hogy erre kell A mérés A mérés célja a mérendő mennyiség valódi értékének meghatározása. Ez a valóságban azt jelenti, hogy erre kell törekedni, minél közelebb kerülni a mérés során a valós mennyiség megismeréséhez. Mérési

Részletesebben

A hiperspektrális képalkotás elve

A hiperspektrális képalkotás elve Távérzékelési laboratórium A VM MGI Hiperspektrális laborja korszerű hardveres és szoftveres hátterére alapozva biztosítja a távérzékelési technológia megbízható hazai és nemzetközi szolgáltatását. Távérzékelés

Részletesebben