FOGYASZTÓVÉDELMI HARSONA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FOGYASZTÓVÉDELMI HARSONA"

Átírás

1 számú FOGYASZTÓVÉDELMI HARSONA Fogyasztóvédők Országos Egyesülete Leányfalu,

2 Tartalomjegyzék I. Bevezetés II. A közelmúlt fogyasztókat is érintő jogszabály-változásai II/1. A fogyasztóvédelemről szóló évi CLV. törvény módosítása hatékonyabb, rugalmasabb békéltető testületi eljárások II/2. Pont kerül végre a fogyasztói csoportokkal kapcsolatos problémákra II/3. A jegyző látja el a társasházak törvényességi felügyeletének feladatát III. Általános tájékoztató III/1. Hatékonyabb fogyasztóvédelem szigorodó uniós előírások a békéltető testületekre és a kereskedőkre vonatkozóan III/2. A Budapesti Békéltető Testület 1/2014. számú ajánlása az üzleten kívül kötött szerződések kapcsán javasolt tudatos fogyasztói magatartásról III/3. Fogyasztói piacok eredménytáblája: a fogyasztók még mindig bizalmatlanok és közülük sokan nincsenek tisztában az őket megillető jogokkal III/4. A Budapesti Békéltető Testület 2/2014. számú ajánlása az üdülőhasználati jog értékesítése során tanúsítandó körültekintő fogyasztói döntésekről III/5. Pert nyert a Baranyai Megyei Békéltető Testület az E.ON Zrt-vel szemben III/6. A Fővárosi Törvényszék elvi jelentőségű ítélete parkolási pótdíj ügyében III/7. Mik azok a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok? III/8. Minden, amit az internetes vásárlásról tudni érdemes III/9. Mire figyeljünk közüzemi szolgáltatások igénybevételekor? III/10. Mire figyeljünk pénzügyi-biztosítási szolgáltatás igénybevételekor? III/11. Jótállás, szavatosság általános fogyasztóvédelmi tudnivalók 2

3 IV. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság tesztjei, jelentései IV/1. Jelentés a dohánytermékek vizsgálatáról, a cigaretta főfüst kátrány, nikotin és szén-monoxid tartalmának ellenőrzéséről IV/2. Jelentés a kolbász és sütnivaló kolbász termékek vizsgálatáról IV/3. Jelentés a játszótéri eszközök üzemeltetési feltételeinek piacfelügyeleti ellenőrzéséről IV/4. Jelentés a mosószerek összes foszfortartalmának laboratóriumi vizsgálattal egybekötött piacfelügyeleti ellenőrzéséről I. Bevezetés A Fogyasztóvédők Országos Egyesülete a folyamatos megújulás jegyében a fogyasztói tudatosság javítására irányuló célzott kampányokat folytat. Ennek keretében negyedévente Fogyasztóvédelmi Harsona címmel olyan elektronikus hírleveleket bocsátunk ki, amelyekben közérthetően foglaljuk össze a fogyasztók mindennapjait érintő híreket, eseményeket és aktualitásokat. Emellett törekszünk arra is, hogy abban olyan általános jellegű és a fogyasztóvédelem legfontosabb területeivel kapcsolatos általános tájékoztatást és információkat adjunk közre, amelyeket az olvasó a mindennapi élet szokásos körébe tartozó szerződéseinek megkötésekor haszonnal tud alkalmazni. A Fogyasztóvédelmi Harsonában többek közt a következő területeket mutatjuk be közérthetően a fogyasztóknak: közüzemi szerződések, pénzügy-biztosítás, fogyasztói csoportok, tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok és reklámok, szavatosság-jótállás, távollevők között kötött szerződések, internetes vásárlás. Végül, de nem utolsósorban a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósággal fennálló együttműködési megállapodásunk keretében annak publikus tesztjeit elemezzük és annak eredményét is közzétesszük a Fogyasztóvédelmi Harsonában. Ezen tevékenységünk eredményeként jelen kiadvány a számú Fogyasztóvédelmi Harsona, melyet a kellő népszerűsítés érdekében elhelyezünk internetes honlapunkon és valamennyi rendelkezésünkre álló eszközzel terjesztjük a fogyasztók körében. 3

4 II. A közelmúlt fogyasztókat is érintő jogszabály-változásai II/1. A fogyasztóvédelemről szóló évi CLV. törvény módosítása január 13-án módosításra került a fogyasztóvédelemről szóló évi CLV. törvény, amelynek legfontosabb változásai az alábbiak: A békéltető testületi eljárásra a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes. Természetesen a korábbi illetékességi szabályok is megmaradnak, tehát mind a fogyasztó lakóhelye, mind a vállalkozás székhelye is megalapozza az adott testület illetékességét, azonban a fogyasztó maga döntheti el, hogy melyik testülethez kíván fordulni a vállalkozással szemben fennálló fogyasztói jogvitájában. Mindannyian tapasztaltuk már, hogy akár percig is várakoztunk, mire sikerült egy adott vállalkozás telefonos ügyfélszolgálatán valakivel beszélnünk. A jogszabály módosítása kapcsán a panaszkezelés és a telefonos ügyfélszolgálat esetében rögzítésre került, hogy a telefonos eléréssel működtetett ügyfélszolgálat, illetve az ügyintézés időpontjának előzetes lefoglalására biztosított telefonos elérés esetében biztosítani kell az ésszerű várakozási időn belüli hívásfogadást és ügyintézést. A vállalkozás az ügyfélszolgálati ügyintézőnek az ügyfélszolgálat felé indított hívás sikeres felépülésének időpontjától számított öt percen belüli élőhangos bejelentkezése érdekében úgy köteles eljárni, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. Az ügyfélszolgálathoz beérkező valamennyi telefonon tett szóbeli panaszt, valamint az ügyfélszolgálat és a fogyasztó közötti telefonos kommunikációt hangfelvétellel rögzíteni kell. A hangfelvételt egyedi azonosítószámmal kell ellátni, öt évig meg kell őrizni, és a fogyasztó kérésére, díjmentesen rendelkezésre kell bocsátani. A vállalkozás a hangfelvétel készítésével, megőrzésével és rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos kötelezettségéről, továbbá az egyedi azonosítószámról a fogyasztót a telefonos ügyintézés kezdetekor tájékoztatni köteles. Ezzel összefüggésben a fogyasztóvédelmi hatóság is többletjogköröket kapott, mert, az ügyfélszolgálati ügyintéző élőhangos bejelentkezésére vonatkozó kötelezettség ellenőrzése érdekében az az elektronikus hírközlési szolgáltató, 4

5 akinek hálózatából a hívást kezdeményezték, a fogyasztóvédelmi hatóság felhívására köteles közölni a hívás kezdő időpontjára és időtartamára vonatkozó, általa kezelt adatokat. Állandó probléma a békéltető testületi eljárásban a nem együttműködő vállalkozások kezelése, az eddigi nyilvánosságra hozatali gyakorlat nem bírt kellő visszatartó erővel. A módosítás kapcsán azonban a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi a jövőben vállalkozás válaszirat küldésére vonatkozó - békéltető testületi eljárásban fennálló - kötelezettségével összefüggő, a törvényben és - a szerződés létrejöttére, érvényességére, joghatásaira és megszűnésére vonatkozó rendelkezések kivételével - a végrehajtására kiadott jogszabályokban foglalt rendelkezések betartását, és eljár azok megsértése esetén. Ezen kívül a fogyasztóvédelmi hatóság szervezetében fogyasztóvédelmi rezsipontok működnek. A fogyasztóvédelmi rezsipont feladata a villamosenergia-, földgáz-, távhő-, víziközmű-szolgáltatást és hulladékgazdálkodási közszolgáltatást érintő területen a fogyasztók tájékoztatása a vonatkozó jogszabályi előírásokról, a fogyasztók által kezdeményezhető hatósági eljárásokról, továbbá az igénybe vehető igényérvényesítési eszközökről. Bevezetésre kerül a fogyasztóvédelmi referens intézménye. A számvitelről szóló évi C. törvény hatálya alá tartozó, a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény hatálya alá nem tartozó vállalkozás köteles fogyasztóvédelmi referenst foglalkoztatni, akinek feladata a vállalkozás fogyasztókat érintő tevékenységének figyelemmel kísérése, a vállalkozás alkalmazottai részére fogyasztóvédelmi tárgyú oktatás, képzés szervezése. Ezen kívül a fogyasztóvédelmi referens kapcsolatot tart a fogyasztóvédelmi hatósággal, békéltető testületekkel, valamint egyéb, fogyasztóvédelmi feladatokat is ellátó állami szervekkel. Szintén visszaélésre adott okot, az az eddigi kedvezmény mely szerint a kis és középvállalkozások esetében az első jogsértéskor nem került sor bírság kiszabására a fogyasztóvédelmi hatóság részéről. Ezt leginkább a termékbemutatós cégek használták ki, az első jogsértés megállapítása után megszűntek, új cégként kezdték el/folytatták tevékenységüket, de jogilag új vállalkozásnak kellett tekinteni, tehát ismételten egy figyelmeztetéssel végződhetett a hatóság eljárása. A jogszabályi változás folytán a fogyasztóvédelmi hatóság - ha a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény eltérően nem rendelkezik - minden esetben bírságot szab ki, ha a fogyasztóvédelmi rendelkezés megsértésére a fogyasztóknak koruk, hiszékenységük, szellemi vagy fizikai fogyatkozásuk miatt különösen kiszolgáltatott, egyértelműen azonosítható csoportjához tartozó fogyasztóval szemben került sor. 5

6 II/2. Pont kerül a fogyasztói csoportokkal kapcsolatos problémák végére Évek óta folyamatos probléma a fogyasztói csoportok működése, hiszen pont a leginkább kiszolgáltatottabb fogyasztói réteget csapják be, csalnak ki tőlük komoly összegeket az ilyen csoportokat működtető vállalkozások január elsejétől élt az a rendelkezés a fogyasztóvédelmi törvényben, mely szerint fogyasztói csoport január 1-jéig nem hozható létre. A fogyasztói csoportok betiltása ellenére léptennyomon lehetett találkozni olyan hirdetésekkel, amelyek ilyen csoportba történő belépésre buzdították a fogyasztókat, legálisan már azonban nem toborozhatnának új tagokat. E hirdetések jogszabályba ütköznek, január elsejétől minden, fogyasztói csoportba történő belépésre felhívás tilos. Rendkívül fontos ezért, hogy a fogyasztók ne hagyják magukat csapdába csalni és még ha hangzatos ígéretekkel is próbálkoznak: ne kössenek szerződést, hiszen tiltott tevékenységről van szó! Ha valaki mindezek ellenére mégis belépne ilyen csoportba, biztosra veheti, hogy készpénzt nem, csak jó pár évig tartó bosszúságot szerez magának. Az Fgytv. módosítása már világosan lefekteti a fogyasztói csoportok létrehozásának tilalmát, továbbá meghatározásra kerül az is, hogy mi minősül fogyasztói csoportnak. Ennek alapján fogyasztói csoportnak számít a szervezők - díjazás ellenében történő - közreműködésével a csoport tagjai pénzének összegyűjtésén alapuló minden olyan csoport, amelynek célja, hogy minden tagja az általa előre meghatározott dolog tulajdonjogát a tagok befizetéseiből, előre meghatározott időtartamon belül véletlenszerű vagy többletfeltételek vállalásától függő kiválasztás útján a csoport segítségével megszerezze. Ezek a cégek jól láthatóan azokra a fogyasztói rétegekre alapoznak hirdetéseik közzétételekor, melyek kiszolgáltatott helyzetben vannak anyagi helyzetük folytán, illetve korukból kifolyólag kevésbé elővigyázatosak az átlagembernél. A vállalkozások hirdetéseikben olyan szlogenekkel hitegetik az embereket, mint például: Pénzügyi gondja van? Megoldjuk! Ft havi fix Ft-tól Akár bárlistásoknak is! 6

7 Akár nyugdíjasoknak is!. Ezek kétségkívül rendkívül bíztatóan csengenek, első hallásra bárki számára úgy tűnhet, hogy a fogyasztói csoport hitelt nyújt, mely hitet a rendkívül profi marketingeszközöket felhasználó vállalkozások csak tovább erősítenek előadásaik alkalmával. Ráadásul, mint a fenti reklámfogásokból kiderül, ezeket a hirdetéseket nem az átlagfogyasztónak szánják, hanem a nyugdíjasokat, valamint az adóslistára került embereket célozzák meg velük, azaz a kiszolgáltatott fogyasztói réteget. Ezek az emberek azonban a fenti tulajdonságok miatt speciálisan védendő fogyasztóknak minősülnek, mivel a gyanakvás hiánya folytán sokszor el sem olvassák a vonatkozó szerződést, így magával a megkötendő jogügylet természetével sincsenek tisztában, mivel azt hiszik, hogy számukra a fogyasztói csoport készpénzt-hitelt nyújt, holott ellenkezőleg: pénzt szed be. Így a vállalkozások kihasználják a fogyasztók tudatlanságát és szóban ráveszik a fogyasztókat a szerződések aláírására. Ezt követően a fogyasztók belépnek a fogyasztói csoportba, teszik mindezt abban a tudatban, hogy ők hitelszerződést kötöttek és ennek fizetik a havi törlesztőrészletét, nem is beszélve sokszor magáról a regisztrációs díjról, melyhez a fogyasztói csoportba való belépést kötik. Később viszont az ügyfelek, akik eredetileg minél gyorsabban készpénzhez szerettek volna jutni, azzal szembesülnek, hogy készpénzt még nem láttak, ellenben ők maguk akár már többszázezer forintot fizettek ki a fogyasztói csoportot szervező vállalkozás részére. A hangzatos szlogenek, az ígéretek, a tájékoztatás ellenére ugyanis a fogyasztói csoportok nem gyorskölcsönt nyújtanak, hanem ezzel ellentétben az abban résztvevők csupán tulajdonjogot kaphatnak, azt is bizonytalan időpontban. A kiválasztott termék vagy szolgáltatás tulajdonjogához való hozzájutást azonban két igencsak, a fogyasztók érdekeit sértő feltételtől teszik függővé. Egyrészt a tag kiválasztása ugyanis történhet sorsolás útján, mellyel tulajdonképpen egyfajta szerencseelemet emelnek be a jogügyletbe, másrészt akkor juthat hozzá a tag a tulajdonjoghoz, ha úgynevezett előtörlesztéssel él. Emiatt a szerencseelem miatt a tulajdonjog megszerzése akár éveket is várathat magára, ami alatt a fogyasztó fizetési kötelezettsége továbbra is fenn áll, így lehetséges, hogy a tulajdonjog tárgyát képező termékhez vagy szolgáltatáshoz csupán a futamidő végén, azaz tíz, illetve tizenöt év múltán jut hozzá. 7

8 Az előbb említett előtörlesztés szó használata ismételten félrevezető lehet, hiszen a fogyasztó a törlesztés szó hallatán önkéntelenül is a hitelre asszociál és ez csak tovább erősíti benne azt a valótlan képet, hogy a fogyasztói csoport számára hitelt nyújt. Az előtörlesztés amiatt is sérelmes a fogyasztókra nézve, mert ekkor a fogyasztói csoport tagja annak a pénzösszegnek egy részét fizeti ki, amelyet később fordítanának az adott termék vagy szolgáltatás megszerzésére: ehhez tehát még hozzá sem jutott a csoport, a tulajdonjoghoz való hozzáférés időpontja így nagyon bizonytalan. Mindezek alapján világos az is, hogy a fogyasztói csoportban résztvevők fizetési kötelezettsége és a kiválasztás folyamata időben elválik egymástól és a törlesztést egészen addig kell rendezni folyamatosan, míg a csoport minden tagja hozzá nem jut az általa megszerezni kívánt áruhoz vagy szolgáltatáshoz január elsejétől azonban a módosult jogszabály szerint tilos fogyasztói csoportot létrehozni. Ezen tilalom megsértésével vagy megkerülésével kötött szerződés semmis. Valamint tilos fogyasztói csoportba fogyasztókat nyilvános felhívás útján gyűjteni. A január 1-je előtt létrehozott fogyasztói csoportba új fogyasztó kizárólag a - szerződés felmondással történő megszüntetése következtében -kieső fogyasztó helyére vehető fel. Ezen szabályozással megteremtette a jogalkotó azt a tilalmat, is, hogy a fogyasztó innentől kezdve nem találkozhat ingyenes hirdetési újságokban, vagy más nyilvánosság számára fenntartott felületeken ezen fogyasztói csoportok megtévesztő reklámjaival, hirdetéseivel. Ezen kívül külön felsorolásra került, miszerint a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi a fogyasztói csoporttal összefüggő, e törvényben és - a szerződés létrejöttére, érvényességére, joghatásaira és megszűnésére vonatkozó rendelkezések kivételével - a végrehajtására kiadott jogszabályokban foglalt rendelkezések betartását, és eljár azok megsértése esetén. A fogyasztói csoportok jogi szabályozásával kapcsolatosan kihirdetésre került a fogyasztói csoportokról szóló 530/2013. (XII.30.) Kormányrendelet is. A január 1-jét megelőzően létrehozott fogyasztói csoportot működtető vállalkozás köteles tevékenységének folytatását a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnak a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően január 31. napjáig bejelenteni. 8

9 A fogyasztói csoportot működtető vállalkozás a bejelentéssel egyidejűleg a hatóság részére elektronikus úton megküldi a) a fogyasztói csoportnak a fogyasztói csoportban való részvételre irányuló szerződésben (a továbbiakban: szerződés) meghatározott működési időtartamát, b) a szerződések számát, c) az egyes szerződések szerint rendszeres időközönként - a fogyasztói csoportot működtető vállalkozással szerződést kötő fogyasztó (a továbbiakban: tag) által - teljesítendő befizetések összegét, külön megjelölve a szerződés szerint a fogyasztói csoportot működtető vállalkozást megillető díjat, valamint a tag által meghatározott dolog tulajdonjogának megszerzésére fordítható összeget, d) a fogyasztói csoport megalakulása óta a meghatározott dolog tulajdonjogának megszerzésére lehetőséget szerzett és a ténylegesen tulajdonjogot szerzett tagok számát, e) a fogyasztói csoport megalakulása óta a meghatározott dolog tulajdonjogának megszerzésére fordított összeget és f) a szerződés megszüntetésére irányuló felmondások számát. Amennyiben a fenti adatokban változás következik be, akkor a fogyasztói csoportot működtető vállalkozás a változást követő harminc napon belül elektronikus úton tájékoztatja a hatóságot. A működést érintő szabályok közül fontos az a rendelkezés, miszerint a tagi befizetéseket a fogyasztói csoportot működtető vállalkozásnak fogyasztói csoportonként, saját pénzeszközeitől elkülönített számlán kell tartani, ami pénzforgalmi számla nem lehet. A számlán elhelyezett, az eszközvásárlásra fordítandó összeg (befizetéseik arányában) a tagokat illeti meg. Ha azonban a szerződés felmondására kerül sor és a tagot a vállalkozás a saját pénzéből fizeti ki, akkor a szerződésben foglalt időtartam lejártával a tagokkal való elszámolást követően az elkülönített számlán maradó pénz a vállalkozást illeti meg. Rögzíti a rendelet továbbá, hogy nyilvános kiválasztással történik annak a tagnak a kijelölése, aki hozzájuthat a meghatározott eszközhöz. A nyilvános kiválasztáson sorsolással vagy többletfeltétel vállalásával lehet megszerezni a lehetőséget, viszont ehhez a tagnak nem lehet a szerződésben vállalt fizetési kötelezettség teljesítésében elmaradása. II/3. A jegyző látja el a társasházak törvényességi felügyeletének feladatát A társasházakról szóló évi CXXXIII. törvény nemrég módosult rendelkezéseinek köszönhetően a társasházak működésének, a társasház szerveinek és a szervek működésének törvényességi felügyeletét a jegyző látja el. A törvényességi felügyelet nem terjed ki az olyan ügyre, amelyben bírósági, hatósági eljárásnak van helye. A törvényességi felügyeletet gyakorló jegyző hivatalból ellenőrzi, hogy a társasház alapító okirata, szervezetiműködési szabályzata és azok módosítása megfelel-e a jogszabályoknak, 9

10 vizsgálja, hogy a társasház működése, közgyűlési határozata megfelel-e a jogszabályoknak, az alapító okiratnak és szervezeti-működési szabályzatnak, és ellenőrzi, hogy a társasház működése megfelel-e a közgyűlési határozatokban foglaltaknak. A közös képviselő, illetve az intézőbizottság elnöke pedig kötelesek a jegyzővel együttműködni, a jegyzőt a törvényességi felügyelet lefolytatásához szükséges dokumentumok rendelkezésre bocsátásával, valamint a helyszíni ellenőrzés során a helyszínen is segíteni. Ha a jegyző a törvényességi felügyelet ellátása során szabálytalanságot tapasztalt, a társasházat felhívja a működés törvényességének helyreállítására. Ha a társasház a jegyző felhívása alapján a felhívástól számított 60 napon belül a működés törvényességét nem állítja helyre, a jegyző a működés törvényességének helyreállítására vonatkozó bírósági kötelezés érdekében a határidő eredménytelen elteltétől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. A pert a társasház ellen kell megindítani, a bírósági eljárás ekkor a társasház címe szerinti járásbíróság hatáskörébe és illetékességébe tartozik. A bíróság a jegyző keresete alapján megsemmisítheti a közgyűlés határozatát és szükség szerint új határozat meghozatalát rendelheti el, a működés törvényességének helyreállítása érdekében összehívhatja a közgyűlést vagy arra a jegyzőt vagy a számvizsgáló bizottságot jogosíthatja fel, illetve százezertől ötmillió forintig terjedő, a jogsértés súlyával arányos bírság megfizetésére kötelezheti a közös képviselőt, illetve az intézőbizottság elnökét és tagjait. A fentiek már csak azért is nagy jelentőséggel bírnak a társasházban élő fogyasztók számra, mivel az előbb említett dokumentumokban kerülnek rendezésre többek közt a közös költség viselésének és a költség-hátralékok megfizetésének előírásai, tartalmazzák a lakóközösségre vonatkozó házirendet, Ezen módosítás kapcsán, megszűnhetnek az olyan anomáliák, mint az évek óta össze nem hívott lakógyűlések, a jogszabályi követelmények semmibevételével meghozott közgyűlési határozatok, a vezetés elszámoltathatóságának hiánya, a késedelmesen vagy egyáltalán nem megkapott tájékoztatások a lakókat érintő olyan döntésekről, amelyek alapján fizetési vagy egyéb kötelezettség terheli őket. A törvényben meghatározásra kerül, hogy mit kell tartalmaznia a közös képviselő illetve az intézőbizottság éves elszámolásának. Az éves elszámolás elfogadása esetén a közgyűlés a közös képviselő vagy az intézőbizottság tárgyévi ügykezelő tevékenységét jóváhagyja. A jóváhagyás azonban nem jelenti az esetleges kártérítési igényről és a fogyasztóvédelmi hatóság 43/A. (5) bekezdése szerinti eljárásról való lemondást. A lakásszövetkezetek esetében az igazgatóság az alapszabályban meghatározott időközönként, de évente legalább egyszer köteles beszámolni a közgyűlésnek a lakásszövetkezet vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, az igazgatóság tevékenységéről és a rezsicsökkentések 10

11 eredményeként jelentkező megtakarítások összegéről költségnemenként a lakásszövetkezet tekintetében, valamint tagonként és nem tag tulajdonosonként a fenntartási költség megosztásának az alapszabály szerinti bontásában. Ha a lakásszövetkezet valamely közüzemi szolgáltatás tekintetében nem részesült a rezsicsökkentésből eredő megtakarításban, akkor az igazgatóság köteles ennek indokát a tájékoztatásban érthető és világos módon szerepeltetni. Ha a lakásszövetkezet a villamos energiát vagy a földgázt nem egyetemes szolgáltatás keretében vételezi, akkor a tájékoztatásban azt kell feltüntetni, hogy ezen okból az említett területen a lakásszövetkezet nem jogosult a rezsicsökkentésre. III. Általános tájékoztató III/1. Hatékonyabb fogyasztóvédelem szigorodó uniós előírások a békéltető testületekre és a kereskedőkre vonatkozóan Hazánkban egyre jobban teljesítenek az alternatív vitarendezési feladatot ellátó békéltető testületek: nőttön nő a hozzájuk forduló fogyasztók száma július 8-tól pedig hatályba lépett az a két jogszabály, amelyek immár európai uniós szinten rögzítik a békéltető testületek működésének jogi kereteit. Ezzel együtt olyan követelményeket állapítanak meg a testületekre és a kereskedőkre vonatkozóan is, amelyek nyertesei a fogyasztók. Online vásárlással kapcsolatos belföldi vagy határon átnyúló ügyek esetén az interneten bárki által ingyenesen elérhető honlap (OVR-platform) segíti majd az egyezségek elérését, miközben az eljárás végig a világhálón zajlik. A vonatkozó új irányelv rendelkezéseit július 9-ig kell legkésőbb átültetniük a tagállamoknak nemzeti jogukba, míg az online vitarendezésről szóló rendelet legtöbb előírása január 9-től alkalmazandó. Hazánkban a fővárosi és a megyei kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független békéltető testületek hivatottak arra, hogy a fogyasztók és vállalkozások közötti vitás ügyek a bírósági eljáráson kívül, egyszerűen, gyorsan és ingyenesen oldódjanak meg. 11

12 A számok azt mutatják, hogy a fogyasztók bizalommal fordulnak hozzájuk. Míg ugyanis 2008-ban a testületek által lezárt ügyek száma 4540 volt, addig ugyanez a szám 2012-ben már közel duplájára nőtt: a testületek 8388 ügyet zártak le. Az adatok tehát a békéltető testületek ismertségének növekedését támasztják alá, de számtalan fogyasztó még mindig nem hallott a testületekről. A jövőben ugyanakkor szerepük tovább erősödik annak a folyamatnak is köszönhetően, amely az Európai Unióban megfigyelhető: egyre nagyobb hangsúlyt kap a fogyasztóvédelem az uniós politikában. Kapcsolódik ehhez a békéltető testületek uniós jogi kereteit meghatározó két jogszabály elfogadása is. Ezek június 18-án jelentek meg az Európai Unió Hivatalos Lapjában és a következőek: az Európai Parlament és a Tanács 2013/11/EU irányelve a fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói alternatív vitarendezési irányelv: AVR irányelv), és az Európai Parlament és a Tanács 524/2013/EU rendelete a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési rendelet: OVR rendelet). Korábban a békéltető testületekre vonatkozó uniós előírások csupán európai bizottsági ajánlási szinten léteztek, amelyek alkalmazása nem volt kötelező a tagállamokra nézve. Magyarországon a békéltetés jól működik és a testületek már jelenleg is megfelelnek az új AVR irányelvben felsorolt főbb követelményeknek (szakértelem, függetlenség, pártatlanság, hatékonyság, méltányosság, szabadság, jogszerűség). Így hazánkban kisebb változtatások lesznek csak szükségesek. Az Unióban viszont még országonként eltérő szabályok léteznek a békéltető testületekre vonatkozóan, a cél pedig az, hogy ne találkozzon nagyon eltérő rendszerrel az a fogyasztó, aki egy másik tagállamban kívánja ügyét megoldani. Épp ezért rendkívüli előrelépés, hogy olyan minőségi előírásokat fogalmaz meg az AVR-Irányelv, amelyeknek az Unió összes tagállamában található valamennyi békéltető testületnek és kereskedőnek meg kell felelnie. A békéltető testületekre vonatkozó új előírások A békéltetető testületek vonatkozásában ez először is azt jelenti, hogy minden egyes uniós országban rendelkezésre kell állnia a felek számára előnyös (gyors, olcsó, egyszerű) alternatív vitarendezés intézményének. Ezeket az Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztók bármelyike igénybe veheti egy az EU-ban letelepedett kereskedővel szemben. Ide tartoznak azok az 12

13 ügyek, amelyek adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekből fakadnak, legyen szó akár belföldi avagy határon átnyúló jogvitáról. A hatékonyságot pedig növelik az említett minőségi kritériumok: így például, hogy a békéltető testületeknek közzé kell tenniük a fogyasztók és kereskedők közötti rendszeresen előforduló vagy jelentős problémákat. Emellett ajánlásokat is tehetnek arra vonatkozóan, hogy azokat a jövőben hogyan és milyen vállalkozói magatartással lehet elkerülni. A fogyasztó továbbá interneten keresztül bármelyik békéltető testület internetes honlapján benyújthatja majd kérelmét. Sőt, már a testület hatékonyságáról is saját maga győződhet meg szintén annak webcímén. Ott ugyanis feltüntetésre kerülnek többek közt olyan hasznos információk, mint az, hogy átlagosan mennyi idő alatt kerül egy ügy lezárásra. Ugyanúgy megtudhatja azt is, mennyiben követték a testület által előírt magatartási formát a felek, illetve, hogy milyen arányban születtek a fogyasztónak, illetve a kereskedőnek kedvező döntések az eljárás során. Tudomást szerezhet majd arról is, hogy mekkora a vitás felek között létrehozott egyezségek száma. A békéltető testületek eljáró tanácsainak szakmaisága szintén javulni fog, mivel a testületeknek a jövőben különböző képzéseket és oktatásokat kell tartaniuk tagjaik részére. Rögzítésre került emellett a békéltető testületek és a fogyasztóvédelemért felelős hatóság közötti együttműködés kötelezettsége, amely ismét minőségi javulást hoz a kölcsönös információcsere és a legjobb gyakorlatok átvétele révén. A hatóság szerepet kap egyúttal a minőségi követelmények betartatásában is: az előírásoknak megfelelő békéltető testületekről ugyanis jegyzéket vezet és azt továbbítja az Európai Bizottságnak. Amely testület pedig nem juttatja érvényre a meghatározásra került követelményeket, azt az Európai Bizottság törli a testületek hivatalos jegyzékéből, és azt internetes honlapján nyilvánossá teszi. A kereskedők kötelezettségei Az AVR irányelv a kereskedőkre vonatkozóan szintén új kötelezettségeket tartalmaz. Ha ugyanis a fogyasztó nem tud megegyezni egy vállalkozással, úgy utóbbinak kötelessége arról tájékoztatást adni, hogy az ügyben mely békéltető testülethez lehet fordulni. Emellett közölni kell a testület elérhetőségeit, és azt is, hogy a jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a megjelölt testület eljárását. Amennyiben pedig a vállalkozás korábban vállalta, hogy a vitás ügyek rendezésére a békéltető testületeket igénybe veszi, úgy tájékoztatnia szükséges a fogyasztókat erről a testületről és annak internetes honlapcíméről is. Ezeket az 13

14 információkat érthetően, könnyen elérhető módon kell közzétennie a webcímén, valamint általános szerződési feltételeiben. Emellett meghatározásra került, hogy a jövőben a kereskedőket a lehető legnagyobb mértékben kötelezni kell az alternatív vitarendezési eljárásokban való részvételre. A fogyasztói alternatív vitarendezési irányelv a fentiekkel egységes szabályozási keretet szab az uniós tagállamoknak a békéltető testületekre (más tagállamokban: AVR-szervezetek) és a kereskedőkre vonatkozóan: előírásait át kell ültetni ugyanis a tagállamoknak legkésőbb július 9-ig nemzeti jogukba. Az irányelv ugyanakkor nem zárja ki azt sem, hogy a fogyasztók érdekében a tagállamok annál szigorúbb szabályokat alkalmazzanak kevésbé szigorúakat ugyanakkor nem vezethetnek be. Online vitarendezés határon innen és túl A fogyasztói online vitarendezési rendeletnek (OVR rendelet) köszönhetően a fogyasztók online adásvétellel vagy szolgáltatással összefüggő belföldi vagy határon átnyúló vitáikat tudják könnyen rendezni. Az Európai Bizottság ugyanis létrehoz egy olyan új internetes honlapot (OVRplatform), amelyet tesztel legkésőbb január 9-ig. Ezzel igénybe vehető lesz valamennyi uniós tagállamnak az Európai Bizottság által nyilvántartott jegyzékben megtalálható békéltető testülete az ügy rendezésére: mindez olcsón, gyorsan, és a fogyasztó saját nyelvén. Így lehetővé válik, hogy anélkül kössünk egyezséget egy másik uniós tagállam kereskedőjével, hogy kilépnénk lakásunk ajtajából. Ugyanígy mód nyílik arra is, hogy egy Magyarországon székhellyel rendelkező kereskedővel egyezzünk ki mindezt a világhálón keresztül. Az említett weboldalt az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződések esetében lehet igénybe venni, emellett nem csak a fogyasztó, hanem a kereskedő is kérelmet nyújthat be a fogyasztóval szembeni ügyének rendezésére. A panaszos fél regisztráció után, közérthető űrlap kitöltésével adja meg a rá és az általa bepanaszoltra vonatkozó információkat. A bepanaszolt fél erről elektronikus levél útján kap értesítést, az OVR-platform pedig arról is tájékoztatja, hogy a jogvita rendezésére 14

15 pontosan melyik tagállam melyik békéltető testülete hivatott. E szervezetnek a bepanaszolt általi kijelölése után a panaszosnak jóvá kell hagynia a kiválasztott testületet: ha ez megtörténik, az OVR-platformon keresztül a weboldallal kapcsolatban álló testület értesítést kap és nyilatkozik arról, hogy az ügyben eljárhat-e. Amennyiben hatáskörrel bír, úgy legkésőbb 90 napon belül döntést hoz az ügyben, amely könnyen lehet, hogy egyezséggel zárul. Az eljárás végig online zajlik: a felek egymással elektronikus úton kommunikálnak az OVRplatformon keresztül, átlátható felhasználói felületen. Az OVR-rendeletben a kereskedők számára ismét tájékoztatási kötelezettség került meghatározásra. Az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződés esetében ugyanis kötelesek már előzetesen internetes honlapjukon, sőt általános szerződési feltételeikben tájékoztatni a fogyasztót arról, hogy vitás ügyében az OVR-platformhoz fordulhat. A tájékoztatás során a platform internetes elérhetőségét is szerepeltetnie kell. A szerződésekben továbbá meg kell adni a kereskedő címét is: azaz a fogyasztó birtokában lesz annak az elérhetőségnek, amely szükséges a platformon keresztül a vállalkozással való kapcsolatfelvételhez vita esetében. Az OVR-platform igénybe vételéhez pedig segítséget nyújtanak az Európai Bizottság által Magyarországon - és minden más tagállamban is - felállításra kerülő online vitarendezési kapcsolattartó pontok. Ezek legkésőbb január 9-től segítséget nyújtanak többek közt a panasz és a vonatkozó dokumentumok benyújtásában, információt adnak emellett az OVR-platform működéséről, tájékoztatást nyújtanak azokról a fogyasztói jogokról, amelyek tagállamukban a vonatkozó szerződésre irányadóak. Magyarországon a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület került kijelölésre kapcsolattartó pontként. III/2. A Budapesti Békéltető Testület 1/2014. számú ajánlása az üzleten kívül kötött szerződések kapcsán javasolt tudatos fogyasztói magatartásról A Budapesti Békéltető Testület február 21-én az alábbi tartalmú 1/2014-es számú ajánlást tett közzé honlapján: 1. A fogyasztók az ingyenes orvosi vizsgálattal, különböző nyereményekkel, ajándékokkal kapcsolatos rendezvényekre vonatkozó kereskedői megkeresések esetében előre készüljenek fel annak lehetőségére, hogy azok alkalmával termékek megvásárlását kínálják fel számukra. 2. A kereskedő által megtett ajánlat kapcsán mérlegeljék: valóban 15

16 szükségük van-e az adott termékre és a vételárát ki is tudják-e fizetni. 3. Egyértelműen utasítsák vissza a fogyasztók azt az ajánlatot, amely ténylegesen nem érdekli őket. 4. Vásárlás esetén az aláírás előtt gondosan olvassák el a szerződést és egyéb iratokat (pl. kölcsönigénylést) és minden dokumentumból kérjenek is el egy példányt saját részre. Figyelmesen ellenőrizzék továbbá a szerződés megkötésének pontos helyére, keltezésére vonatkozó rovatokat: amennyiben ezek nem esnek egybe a valósággal (így például a szerződéskötés helye nem a kereskedő székhelye, telephelye), úgy ne írják alá, máskülönben nem gyakorolhatják indokolás nélküli elállási jogukat! 5. Amennyiben a fogyasztók a termék vételárát kapcsolt hitelszerződésből kívánják fedezni, úgy azt csak akkor lássák el aláírásukkal, amennyiben azon a kölcsönadó fél, és a kölcsönszerződés összege és a fizetés részletei egyértelműen szerepelnek. Ne bízzanak azon ígéretekben, amelyek a másik fél általi utólagos kitöltésre vonatkoznak. Könnyen előfordulhat, hogy azon a megbeszéltnél magasabb összeg fog szerepelni. Emellett a teljesen kitöltött hitelszerződésből kérjenek el egy példányt mindenképpen saját részre. 6. Ha valamit nem értenek a szerződésben, ne fogadják el feltétel nélkül a vállalkozás szóbeli magyarázatát. Sőt, írásban kérjenek a kereskedőktől minden érdemi tájékoztatást, mivel vita esetén csak ez használható fel bizonyítékként. 7. Győződjenek meg arról és kérdezzenek rá: élhetnek-e elállási joggal a szerződés alapján abban az esetben, ha később meggondolnák magukat; érdeklődjenek e jog gyakorlásának pontos feltételeiről. 8. Ha már megkötötték a szerződést, utólag is kérjenek tanácsot elsősorban szakembertől, így például a fővárosi és megyei békéltető testületektől vagy a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületektől, ennek hiányában pedig családtagjaiktól, ismerősöktől, a környezetükben élőktől és e vélemények tükrében még egyszer gondolják át a vásárlást. 9. A fogyasztók az őket megillető nyolc munkanapos indokolás nélküli elállási jogot minden esetben írásban, igazolható módon gyakorolják. Az erre legmegfelelőbb értesítési mód, ha faxon vagy tértivevényes levélben értesítik a kereskedőt az elállás szándékáról. A fax kézbesítési 16

17 igazolását vagy a visszaérkezett tértivevényt pedig őrizzék meg gondosan. 10. Ne feledjék a fogyasztók, hogy az indokolás nélküli elállási jog mellett még szintén élhetnek a termék megvásárlásától számított két éven belül hiba esetén kijavítási, kicserélési, vételár-leszállítási vagy - visszatérítési igénnyel. Ez esetben mindig írásban kíséreljek meg a vita rendezését a kereskedővel, ha pedig azt elutasítják, úgy forduljanak a fővárosi és a megyei békéltető testületekhez az ügy ingyenes, gyors rendezése érdekében. A Testület ugyanis az internetes honlapján megtalálható információ szerint a fogyasztók és kereskedők közötti jelentős problémákra vonatkozó információkat közzéteszi, egyúttal azokhoz ajánlásokat csatol annak kapcsán, hogy ezek hogyan kerülhetőek el vagy oldhatóak meg. A közzétett ajánlásból kiderül az is: a Testület előtt lévő ügyekből jól látszanak azok a rendszeresen visszatérő problémák, amelyekkel a fogyasztók a termékbemutatókon, vagy egyéb nem a vállalkozás üzletében történő vásárlások alkalmával leggyakrabban szembesülnek. Jellemző például, hogy egyes kereskedők korlátozzák a fogyasztókat az üzleten kívüli értékesítés esetében őket megillető, az üzleten kívül fogyasztóval kötött szerződésekről szóló 213/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 4. (1) bekezdésében meghatározásra került indokolás nélküli elállási jog gyakorlásában. 1. A termékbemutatók kapcsán a legtöbb panasz az időskorú, nyugdíjas fogyasztóktól érkezik, akik életkorukból, egészségi állapotukból fakadóan az átlagosnál könnyebben befolyásolhatóak, hiszékenyebbek, és nem is a szükséges körültekintéssel, odafigyeléssel járnak el a szerződéskötések kapcsán. Gyakori probléma, hogy a termékbemutatós cégek a fogyasztókat ingyenes orvosi vizsgálatot, garantált ajándékot, nyereményt stb. ígérő szórólapokkal, meghívókkal csábítják el egy rendezvényre, amelynek valódi célja az, hogy bizonyos termékeket eladjanak számukra. Az eredetileg vásárolni nem is szándékozó fogyasztókat a vállalkozások alkalmazottai a rendezvényen erős rábeszéléssel, pszichikai nyomással, jelentős árkedvezmények ígéretével ösztönzik a vásárlásra, amelynek sok esetben a fogyasztók nem képesek ellenállni. A fogyasztók arról is gyakran beszámolnak, hogy kis értékű ajándékokat, például termékmintákat ajándékoznak számukra a szerződéskötés előtt, amely miatt már eleve lekötelezettnek érzik magukat a kereskedőkkel szemben. Az egészségügyi előadásra való hivatkozás mellett számos más indok is szerepel: ilyen például az ingyenes kávétesztelés és szintén ajándék kávécsomag ígérete az előbbi fejében. 17

18 Előfordult olyan eset is, hogy közvetlen a szerződéskötés előtt kínálták szeszesitallal a fogyasztót, ennek fényében pedig ismét megkérdőjelezhető későbbiekben a részéről a szerződéskötésre irányuló akarat megléte. 2. Magukról a termékekről is a legtöbb esetben megállapítható, hogy a hatalmasnak, óriásinak titulált, csak ott és csak akkor igénybe vehetőnek mondott árkedvezmény ellenére azok vételára még így is többszöröse a valós forgalmi értéküknek. Szintén gyakori, hogy a fogyasztók a sokszor irreálisan magas vételár megfizetésére szerény jövedelmükből, nyugdíjukból nem is képesek, vagy azt csak magas kamatozású hitelből tudják megfizetni. Az is visszatérő kifogás a fogyasztók részéről, hogy a vásárlás során nem kaptak lehetőséget az írásbeli szerződés aláírás előtti elolvasására, vagy épp nem tartották fontosnak a szerződés áttanulmányozását, illetve az általuk aláírt szerződésből nem kaptak példányt. Sokszor előfordul, hogy az aláírt papír végül ellentétes tartalmú azzal a szóbeli tájékoztatással, amit az adásvétel során a vállalkozástól kaptak. Gyakori az is, hogy akár a szerződéskötés során, akár azt követően telefonon a fogyasztók téves tájékoztatást kapnak a szolgáltatás lényeges elemeiről (például: szállítási határidő, szavatossági-jótállási jogok). 3. Fontos tudni, hogy azokra a termék értékesítésére vagy szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésekre, amelyek megkötésére vállalkozás és fogyasztó között, a vállalkozás kezdeményezésére, a vállalkozás üzletén, telephelyén kívül kerül sor, a már említett Korm. rendelet szabályai vonatkoznak. A rendelet leglényegesebb szabálya, hogy a fogyasztókat az ilyen szerződések esetén a termék kézhezvételének (szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződéskötés) napjától számított nyolc munkanap elteltéig indokolás nélküli elállási jog illeti meg, melyről a vállalkozás legkésőbb a szerződés megkötésekor köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni. Gyakori jelenség, hogy sok fogyasztó próbál is élni az indokolás nélküli elállási jogával, azonban azt csak telefonon, vagy egyéb, nem igazolható módon teszi meg, ezzel pedig egyes vállalkozások visszaélnek és az elállást nem veszik figyelembe. Ha pedig később békéltető testületi eljárást indítanak, úgy írásos bizonyíték híján nem tudják már igazolni azt, hogy határidőben gyakorolták e jogukat. A jogszabályon alapuló elállási jog kijátszására vonatkozóan egyes termékbemutatós cégek újabban megfigyelhető trükkje pedig az, hogy a szerződésben a vállalkozás üzletében, telephelyén megkötött ügyletnek tüntetnek fel olyan adásvételeket, amelyek ténylegesen nem is ott köttettek meg. Az ilyen termékértékesítésekre már nem terjed ki a fenti rendelet hatálya, azaz ezekben az esetekben a vállalkozások a fogyasztókat a jogszabályban 18

19 biztosított elállási joguktól jogellenesen megfosztják. Bizonyos kereskedők hasonló esetekben is biztosítanak elállási jogot a fogyasztók részére, azonban ez már nem jogszabályon, hanem szerződésen alapuló elállási jog. Ezért annak gyakorlására (pl. határidők, közlés módja stb.) nem a jogszabály, hanem a szerződés rendelkezései az irányadóak. Forrás: III/3. Fogyasztói piacok eredménytáblája: a fogyasztók még mindig bizalmatlanok és közülük sokan nincsenek tisztában az őket megillető jogokkal Tízből hét fogyasztó még mindig nem tudja, mit tegyen akkor, ha olyan terméket szállítanak le részére, amelyet meg sem rendelt derül ki az Európai Bizottság által nemrég közzétett, fogyasztói piacok évi eredménytáblájából. Jellemző továbbá, hogy az európai polgárok csupán 35 %-a vásárolna más tagállami kereskedőtől árut vagy szolgáltatást interneten. A fogyasztói piacok eredménytáblája egy olyan rendszeresen összeállított és közzétett jelentés, amelyben az uniós tagállamok fogyasztói környezetének minősége alakulását vizsgálják, és a fogyasztók szemszögéből követik nyomon azt, hogy hogyan és milyen mértékben valósul meg az Unió belső piacának integrációja. A évre vonatkozó eredménytábla érdekes tanúságokkal szolgál: a dokumentumból megállapítható, hogy bővült az elektronikus kereskedelem, különösen belföldön. A belföldi kereskedőtől online vásároló fogyasztók aránya egész pontosan 38 %-ról 41 %-ra emelkedett az előző felmérések óta, a külföldről interneten árut vagy szolgáltatást igénybe vevő vásárlók aránya pedig 9,6 %-ról 11 %-ra nőtt. Ezzel együtt kijelenthető, hogy a fogyasztók továbbra is bizalmatlanok a határon átnyúló jogügyletek esetében: alig több mint egyharmaduk (35 %) vásárolna más ország kereskedőjétől az interneten. Belföldi online ügyletek esetében jobb a helyzet, a fogyasztóknak több mint fele (59 %) venné igénybe hazai kereskedő szolgáltatását. A bizalmatlanság lehetséges 19

20 okai között szerepel, hogy a termék internetes beszerzésének valamely lépése lehetetlennek bizonyul, így például a kereskedő nem fogad el külföldi bankkártyát a fizetéskor, vagy nem vállalja az árunak a fogyasztó lakóhelye szerinti országba való szállítását. További jellemző, hogy nagy a szórás a tekintetben, hogy az egyes tagországok fogyasztói megfelelőnek tartják-e hazájukban a fogyasztóvédelem rendszerét, avagy sem: e fogyasztók aránya tagállam szerinti bontásban a 18 %-tól egészen a 76 %-os megoszlásig terjedt. Összességében Észak- és Nyugat-Európában a legkedvezőbb ez alapján a fogyasztók helyzete. A 2004 óta az Európai Unióhoz csatlakozott országok túlnyomó többségében az utolsó három eredménytábla által vizsgált időszakban csökkent a fogyasztói kiszolgáltatottság a felmérés alapján. Az eredménytábla szerint a társadalmi és demográfiai téren is jelentős eltérések tapasztalhatóak. Így például a rendelkezésre álló fogyasztói jogoknak és lehetőségeknek elsősorban az idős, az alacsony iskolázottságú válaszadók, a foglalkoztatásban nem álló személyek, a fizikai munkások, valamint az otthonukban internetkapcsolattal nem rendelkező fogyasztók látják legkevésbé hasznát. A jogellenes kereskedelmi módszerekről mind a fogyasztók, mind pedig a kiskereskedők úgy vélekednek, hogy az elmúlt négy évben nem csökkent az ilyen gyakorlatok előfordulása. A fogyasztók több mint 50 %-a pedig azt jelezte, hogy e módszerekkel leggyakrabban az interneten találkozik. A fogyasztói tudatosság kapcsán semmiképp sem lehet előrelépésről beszámolni: így például tíz fogyasztóból hét nem tudja mit kell tennie akkor, ha olyan terméket szállítanak le részére, amelyet meg sem rendelt. A kiskereskedőknek pedig kevesebb, mint egyharmada tudja csak, hogy a fogyasztóknak mennyi ideje van arra, hogy visszaküldjék a terméket a kereskedőnek, vagy hogy a hibás termékeket javítás céljából visszavigyék. Végül a környezettudatosság kérdéskörében megemlítendő, hogy tízből négy fogyasztó számolt be arról, hogy a megvásárolni kívánt áru, illetve szolgáltatás kiválasztásánál figyelembe veszi, hogy az adott termék milyen hatást gyakorol a környezetre. Ha mégsem a környezetkímélő terméket választják, úgy ez általában amiatt van, hogy nem áll rendelkezésre a környezeti hatással kapcsolatos információ, esetleg a zöldebb termék drágább vagy épp bizalmatlan a fogyasztó a környezetkímélő 20

HÍRLEVÉL FOGYASZTÓVÉDELMI EGYESÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

HÍRLEVÉL FOGYASZTÓVÉDELMI EGYESÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HÍRLEVÉL FOGYASZTÓVÉDELMI EGYESÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 1 Tartalom I. Bevezetés II. Jogi hírek II.1. Üdülési jog: nagyobb védelem a fogyasztók számára II.2. Az áram- és gázszolgáltatásokra vonatkozó

Részletesebben

FOGYASZTÓVÉDELMI HARSONA

FOGYASZTÓVÉDELMI HARSONA 2014. 2. számú FOGYASZTÓVÉDELMI HARSONA Fogyasztóvédők Országos Egyesülete Leányfalu, 2014.05.31. 1 Tartalomjegyzék I. Bevezetés II. A közelmúlt fogyasztókat is érintő jogszabály-változásai II/1. Az új

Részletesebben

HÍRLEVÉL. 2015. I. szám. Budapest, 2015. január 7.

HÍRLEVÉL. 2015. I. szám. Budapest, 2015. január 7. HÍRLEVÉL 2015. I. szám Budapest, 2015. január 7. 1 Bevezetés A fogyasztóvédelem jelentős változáson ment keresztül az elmúlt időszakban. A legfontosabb változások a pénzügyi fogyasztóvédelemben tapasztalhatók,

Részletesebben

HÍRLEVÉL. 2015. II. szám. Budapest, 2015. március 24.

HÍRLEVÉL. 2015. II. szám. Budapest, 2015. március 24. HÍRLEVÉL 2015. II. szám Budapest, 2015. március 24. 1 Bevezetés A fogyasztóvédelem jelentős változáson ment keresztül az elmúlt időszakban. A legfontosabb változások a pénzügyi fogyasztóvédelemben tapasztalhatók.

Részletesebben

FOGYASZTÓVÉDELMI KISKÁTÉ NYUGDÍJASOK SZÁMÁRA

FOGYASZTÓVÉDELMI KISKÁTÉ NYUGDÍJASOK SZÁMÁRA FOGYASZTÓVÉDELMI KISKÁTÉ NYUGDÍJASOK SZÁMÁRA Bevezetés Termékbemutatók, fogyasztói csoportok, internetes vásárlás, számítógép-használat, közösségi oldalak ez csak néhány azon fogyasztóvédelmi terület közül,

Részletesebben

Tájékoztató füzet a szépkorúak pénzügyi fogyasztóvédelmi tudatosságának javításáért

Tájékoztató füzet a szépkorúak pénzügyi fogyasztóvédelmi tudatosságának javításáért Tájékoztató füzet a szépkorúak pénzügyi fogyasztóvédelmi tudatosságának javításáért Tartalomjegyzék Bevezetés 2 I. A szépkorúak pénzügyi fogyasztóvédelmi oktatására irányuló tapasztalatok 3 II. A bankkártya-használat

Részletesebben

Szavatosság-jótállás, fogyasztói szerződések változó szabályai az új Ptk-ban

Szavatosság-jótállás, fogyasztói szerződések változó szabályai az új Ptk-ban Szavatosság-jótállás, fogyasztói szerződések változó szabályai az új Ptk-ban Dr. Kispál Edit Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége 2014. Február 27. Jogszabály, hatálybalépés - 2013. évi V.

Részletesebben

Fogyasztóvédelmi tájékoztató

Fogyasztóvédelmi tájékoztató Fogyasztóvédelmi tájékoztató Szerkesztette: Baranovszky György Írta: Baran Alexandra, Baranovszky György, Baranyi Dóra, Dietz Gusztávné, Krajcsik Szilvia, Morvay György, Pirok György, Vasas Éva (Kézirat

Részletesebben

Szakmai háttéranyag. Budapest, 2014. október 27.

Szakmai háttéranyag. Budapest, 2014. október 27. Szakmai háttéranyag 1 Budapest, 2014. október 27. A szakmai háttéranyag elkészítésére a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával került sor, amely a pénzügyi fogyasztók védelmének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Szám: 6089/2008-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a fogyasztóvédelemről szóló

Részletesebben

100 kérdés. válasz. fogyasztóbarát vállalkozásoknak

100 kérdés. válasz. fogyasztóbarát vállalkozásoknak 100 kérdés válasz fogyasztóbarát vállalkozásoknak 100 kérdés válasz fogyasztóbarát vállalkozásoknak Fogyasztóvédelmi Kiadvány Fogyasztóvédők Országos Egyesülete Kiadó: Fogyasztóvédők Országos Egyesülete

Részletesebben

Pénzügyi Iránytű Program Háttéranyag a 2014.03. havi tartalmakhoz. A hónap témája: Váljunk tudatos pénzügyi fogyasztóvá!

Pénzügyi Iránytű Program Háttéranyag a 2014.03. havi tartalmakhoz. A hónap témája: Váljunk tudatos pénzügyi fogyasztóvá! Pénzügyi Iránytű Program Háttéranyag a 2014.03. havi tartalmakhoz A hónap témája: Váljunk tudatos pénzügyi fogyasztóvá! Tájékozódás, tájékoztatás (banki ügyfél-tájékoztatás). Független információforrások,

Részletesebben

Összefoglaló a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendeletről

Összefoglaló a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendeletről Összefoglaló a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendeletről Az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2011. november 22-én került kihirdetésre

Részletesebben

FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ FÜZETEK 5. Pénzügyi szolgáltatások és a fogyasztóvédelem 2010.

FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ FÜZETEK 5. Pénzügyi szolgáltatások és a fogyasztóvédelem 2010. FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ FÜZETEK 5. Pénzügyi szolgáltatások és a fogyasztóvédelem 2010. Pénzügyi szolgáltatások és a fogyasztóvédelem Írta: dr. Vasas Éva Szakmai lektor: Dietz Gusztávné dr. Nyelvi szerkesztő:

Részletesebben

Mintalevelek, formanyomtatványok, szerződéstípusok

Mintalevelek, formanyomtatványok, szerződéstípusok Mintalevelek, formanyomtatványok, szerződéstípusok Bevezetés 3 I. Mintalevelek-formanyomtatványok 1. Hibás teljesítés 1.1. Hibás teljesítés esetén javításra irányuló fogyasztói igény bejelentése 4 1.2.

Részletesebben

Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2014. 2. hét

Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2014. 2. hét Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2014. 2. hét Így érvényesítheti vásárlói jogait Mit kell tennie, ha egy termékkel minőségi problémája van? Panaszkönyv címmel heti rendszerességgel új rovat indul

Részletesebben

HÍRLEVÉL 2011. JANUÁR

HÍRLEVÉL 2011. JANUÁR Közép-Magyarországi Fogyasztóvédelmi Egyesület KÖFE 1184 Budapest Benedek Elek u. 22. www.fogyvedok.hu, kofe@fogyvedok.hu HÍRLEVÉL 2011. JANUÁR Internetes kereskedelem során tapasztalt visszásságok és

Részletesebben

1/2011. sz. Igazgatósági szabályzat Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Fogyasztóvédelem és ügyfélpanasz kezelés rendjéről. 5. sz.

1/2011. sz. Igazgatósági szabályzat Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Fogyasztóvédelem és ügyfélpanasz kezelés rendjéről. 5. sz. 1/2011. sz. Igazgatósági szabályzat Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Fogyasztóvédelem és ügyfélpanasz kezelés rendjéről 5. sz. módosítás SOPRON BANK BURGENLAND ZRT Előterjesztő: Jogi osztály

Részletesebben

FOGYASZTÓVÉDELMI ÉS PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

FOGYASZTÓVÉDELMI ÉS PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT FOGYASZTÓVÉDELMI ÉS PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Takarékszövetkezet Igazgatósága 2014.02.06-án a 9/2014/2 számú határozatával elfogadta. Érvénybelépésének időpontja: 2014. március 01. Kiss Gizella elnök-ügyvezető

Részletesebben

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. jelentése. a termékbemutatók adatvédelmi követelményeiről

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. jelentése. a termékbemutatók adatvédelmi követelményeiről A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság jelentése a termékbemutatók adatvédelmi követelményeiről I. A jelentés kibocsátásának körülményei A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz

Részletesebben

Gyors hitel, avagy csoportos átverés nagyban?

Gyors hitel, avagy csoportos átverés nagyban? OR SZÁ GOS FO GYASZ TÓ VÉ DEL MI ÚJ SÁG AJÁN LÓ Tud ni va lók - hí rek - ese mé nyek http://www.akontroll.hu VIII. év fo lyam 5. szám 2011. május Új irányok a távhőszolgáltatásban 4. oldal Bérlő és vevő

Részletesebben

Vásárolj tudatosan! A Székesfehérvári Fogyasztóvédelmi Információs és Oktatópont tájékozató kiadványa

Vásárolj tudatosan! A Székesfehérvári Fogyasztóvédelmi Információs és Oktatópont tájékozató kiadványa Vásárolj tudatosan! A Székesfehérvári Fogyasztóvédelmi Információs és Oktatópont tájékozató kiadványa A mindennapi életünk része, hogy termékeket vásárolunk, szolgáltatásokat veszünk igénybe. Az egyes

Részletesebben

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE TÖRZSSZÖVEG ÉS MELLÉKLETEI AZ ÁSZF KÉSZÍTÉSÉNEK IDŐPONTJA: 2012.10.26. AZ ÁSZF UTOLSÓ

Részletesebben

A fogyasztó a közszolgáltatónak megküldött panaszát továbbította tájékoztatásul a fogyasztóvédelmi szervezetnek:

A fogyasztó a közszolgáltatónak megküldött panaszát továbbította tájékoztatásul a fogyasztóvédelmi szervezetnek: 1. Kérdés: A fogyasztó a közszolgáltatónak megküldött panaszát továbbította tájékoztatásul a fogyasztóvédelmi szervezetnek: Tisztelt Cím! Alulírott, X. alatti lakos 2010. február 01-i fordulónappal más

Részletesebben

Pénzügyi jogi projekt

Pénzügyi jogi projekt Á J O B P R O J E K T F Ü Z E T E K Pénzügyi jogi projekt 2 0 1 1 / 3 Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának pénzügyi jogi projektjét 2010-ben a Magyar Bankszövetség, a Magyar Fejlesztési Bank

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (Díjköteles szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan)

Általános Szerződési Feltételek (Díjköteles szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan) Általános Szerződési Feltételek (Díjköteles szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan) Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a www.wezzpage.hu weboldalon (a továbbiakban:

Részletesebben

Tájékoztató a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletről

Tájékoztató a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletről Tájékoztató a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletről 2014. június 13-án lép hatályba a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések

Részletesebben

MINTALEVELEK ÉS SZERZÕDÉSTÍPUSOK. - a fogyasztóvédelemben -

MINTALEVELEK ÉS SZERZÕDÉSTÍPUSOK. - a fogyasztóvédelemben - MINTALEVELEK ÉS SZERZÕDÉSTÍPUSOK - a fogyasztóvédelemben - Mintalevelek és szerzôdéstípusok a fogyasztóvédelemben Szerkesztette: Dr. Baranovszky György Kiadó: Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége

Részletesebben

Fogyasztóvédelmi Egyesületek. Országos Szövetsége. Hírlevél. Budapest, 2014.11.16.

Fogyasztóvédelmi Egyesületek. Országos Szövetsége. Hírlevél. Budapest, 2014.11.16. Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége Hírlevél Budapest, 2014.11.16. 1 Tartalom I. Bevezetés II. Belföldi hírek II. 1. Jogerőssé vált a Magyar Telekom Nyrt-vel szemben meghozatalra került ítélet

Részletesebben

h a t á r o z a t o t.

h a t á r o z a t o t. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1245, Budapest 5. Pf. 1036 Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/015/2012. Iktatószám: Vj/015-107 /2012. Betekinthető! A Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben