Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája"

Átírás

1 Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája Készítette: Közép-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt Székesfehérvár, Zichy liget 12. Ajkai Autóipari Klaszter 1/320

2 TARTALOMJEGYZÉK 2 1. A tanulmány tárgya, célja, módszertana 4 2. Vezetői összefoglaló 6 3. Az Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter bemutatása A klaszterben résztvevő vállalkozások, intézmények Gazdálkodási és energiafogyasztási adatok Az Energia Stratégia illeszkedése a klaszter stratégiai és operatív program tervezetébe Az energia felhasználás alakulása Globális folyamatok Európai Unió Magyarország energiafogyasztása Villamos energia Gáz piac Megújuló energiaforrások Klaszter energiastatisztikája A meglévő tervek, koncepciók vizsgálata Magyarország energia stratégiája Új Magyarország Fejlesztési Terv és az Operatív Programok MTA Köztestületi Stratégiai Programok Megújuló energiák hasznosítása Klaszter stratégiai programja Ajka Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája Városrendezési terv, egyéb ajkai sajátosságok A tartós energiahatékonyság kritériumai Statikus Mdell Dinamikus Mdell Management Mdell Lehetséges jövőképek - Porter analízis Hátrányos forgatókönyv Optimista forgatókönyv Valószínű forgatókönyv A klaszter Energetika SWOT analízise A jövőkép megfogalmazása, célkitűzések A stratégia megvalósítás területei Energetikai átvilágítás Mi iktatható ki az energetikai rendszerekből? Vállalkozások épületeinek energiahatékonysága Passzív energiatakarékoskodási intézkedések 137 Ajkai Autóipari Klaszter 2/320

3 Szélhatás csökkentése Aktív hőnyeresség növelése Hőterhelés csökkentése Hőszigetelés Aktív gépészeti rendszerek Fűtési rendszerek Hűtési rendszerek Szellőztetési rendszerek Vízkezelési rendszerek Villamos hálózat felülvizsgálat és lehetséges korszerűsítései Vesztesség számítások Fázisjavítás Világítás korszerűsítés Technológia energiahatékonysága Hőhasznosító berendezések Hűtő berendezések Sűrített levegő rendszerek Meghajtások Energiatermelési alternatívák Kogenerációs erőművek Termikus napenrgia hasznosítás Photovoltaikus erőmű Szélerőmű Geotermikus erőmű Közlekedés Akció terv javaslatok Technológiai fejlesztések A klaszter környezete energia tudatosságának kialakítása, fejlesztése (intézmények és lakosság) A vállalkozások energiatudatos szervezeti kultúrájának fokozása Monitoring Felhasznált irodalom 230 Mellékletek 232 Ajkai Autóipari Klaszter 3/320

4 1. A tanulmány tárgya, célja, módszertan A tanulmányt az Ajkai Mechatronikai és Autóipari Klaszter rendelte meg azzal a céllal, hogy elkészítse a klaszter, illetve az abban részt vevő cégek hosszú távú energetikai fejlesztéseinek irányvonalát és főbb célkitűzéseit, különös tekintettel az energia hatékonyságra. A megrendelés és így a vizsgálat tárgya az Ajkai Mechatronikai és Autóipari Klaszter tagjai, azonban nem lehet a klaszter tagokat kiragadni környezetükből, ezért mind a szűkebb (városi, kistérség) mint tágabb értelembe vett (iparági, országos, Európai Uniós) környezetét is megvizsgáltuk, s ahol releváns összefüggést találtunk, ott arra külön is kitérünk. Nem feladata a tanulmánynak az input oldal megújuló energia szerinti feltérképezése és stratégia készítése, mivel erre a klaszternek nincs ráhatása. Természetesen az energia felhasználás hatékonysága, mint az output és input oldal hányadosa, magában foglalja az input oldalt is, így nem kerülhető el a megújuló energiaforrások megemlítése, azonban ez közel sem olyan mélységű, mint egy a megújulókkal foglalkozó külön tanulmány. A vizsgálathoz felhasználtuk a helyi piaci szereplőkről és tőlük beszerezhetı információkat, a Magyar Energia Hivatal, a Statisztikai Hivatal, Energia Központ Nonprofit KHT, Energia Klub és más kormányzati hivatal statisztikáit, illetve a térségben fellelhető forrásokat. Külön kutatást végeztünk, kerestük azokat a helyeket, ahol már elkezdtek hasonló módon gondolkodni, és energetikai koncepciót, akció terveket dolgoztak ki, illetve valósítottak meg. Az ottani tapasztalatokat az ajánlataink megtétele során figyelembe vettük. Az anyag első olvasatát a klaszter vezetés illetékes szakembereivel megvitattuk, az észrevételeiket, véleményüket az anyag végső formában való elkészítésénél felhasználtuk, hogy a lehető legnagyobb konszenzus alakulhasson ki és így a megvalósítás sikere is minél nagyobb részarányú legyen. A tanulmány elkészítése során abból indultunk ki, hogy a klaszter energia hatékony működésére és működtetésére olyan hosszú távú koncepciót kell kidolgozni, melyet akciótervekre lebontva lehetővé teszi egy hatékony energiagazdálkodás kialakítását még abban az esetben is, amikor a legrosszabb forgatókönyv szerinti helyzet (energia hiány) alakul ki. A tanulmány készítésekor tehát a következő négy szempontot tekintettük meghatározónak: - az összeállított anyag feleljen meg a Megrendelő szerződésben megfogalmazott elvárásainak, - a tanulmány segítse elő a klasztert az energiatakarékosság szintjének növelésében, - a tanulmány segítse elő a klasztert a versenykésségének növelésében Ajkai Autóipari Klaszter 4/320

5 - ajánljon módszert ezeknek a kérdéseknek a mindennapi üzemviteli folyamatokba való beépülésére. Ennek megfelelően a tanulmány célkitűzése tehát nemcsak a kérdés műszakigazdasági összefüggéseinek és a lehetőségeknek az összefoglalása ill. bemutatása, hanem a klaszter energetika rendszer-szemléletű megközelítése. Sajnos a rendszer szemléletű gondolkozás ma Magyarországon még ritkán lelhető fel és részben az energetikai problémák komplex, összetett volta okozza azokat a nehézségeket, amelynek eredménye az energetika oly hosszan elhúzódó mostohagyerek szerepe. Mindazonáltal, a technikai részletek nem fedhetik el a Klaszter Energetikai Koncepció kidolgozásának lényegét, vagyis a Klaszter stratégiai célkitűzéseinek elérését, jelesül: 1. A klaszter menedzsment szerepének erősítése 2. A klaszter tagok egymás közötti, hatékony együttműködésének erősítése, a hálózat jelleg fejlesztése A klaszter tagok gazdasági, műszaki, innovációs, kapcsolati, stb. versenyképességének növelése Az energetikai koncepciónk elkészítése során kidolgoztunk: általános, a teljes klaszter minden érdeklődő tagjának szóló kisebb célcsoportoknak való egyedi, csak egy adott tagnak szóló célzott projekt javaslatokat. Ajkai Autóipari Klaszter 5/320

6 2. Vezetői összefoglaló Egy szervezet anyagi jóléte és gyarapodása alapvetően attól függ, (kicsit leegyszerűsítve) hogy a szervezetbe beáramló pénz mennyisége meghaladja e az onnan kiáramló pénz mennyiségét. Ha nem, akkor egy cég esetében forráshiányos lesz a gazdálkodás, míg ellenkező esetben szabadon elkölthető jövedelemként jelenik meg a felesleg. Ez egyben azt is jelenti, hogy egy nagy pénzkiáramlási tétel a legtöbb cég esetében az energia költség, hiszen ez elhagyja a cég költségvetését. Ha ennek nagyságát csökkenteni tudjuk azzal hogy kevesebb energiát használnak, (demand-side management) vagy hogy a cégen belül termelik meg, (supply-side management), akkor több pénz marad a vállalkozáson belül, és egyéb célokra ( fejlesztésre, oktatásra, jutalmazásra, osztalékra, stb.) fordítható. Vagy nagyobb játéktér marad az árak megállapításában, ezáltal a cég versenyképessége növekszik. Ha több marad házon belül, akkor átlagosan többet is költenek el fenti célokra és ennek multiplikatív hatása is lehet. Ennek három következménye is van. Egyrészt állami szinten is figyelembe kellene venni ezt a tényt az energetikai beruházások támogatásának odaítélése során. Az energia hatékonyságra és a megújuló energiára többet kellene költeni, mint az erőművek támogatására és a gáztározó építésére. (pl. a már megépült gáztározó helyett, ha lakásban kondenzációs kazánra cserélnék le a jelenlegi gázfűtő készülékeket Ft/lakás állami támogatás adásával, akkor három év alatt annyi gázt spórolhatna meg az állam, mint amennyi a megvalósult gáztározó befogadóképessége, azaz 1,2 mrd m3.) Másrészt nem csak a saját energetikai működésére kell a vállalkozásnak odafigyelnie, hanem a munkavállalóira, beszállítóira, vevőire, és a többi érdekhordozóira is, hiszen azok jóléte és sikeressége szoros korrelációban van jövőbeli várható eredményeivel. Harmadrészt a klasszikus energiahatékonysági megközelítés idejét múlt, bár hazánkban még manapság is gyakran csak ezt használják. A klasszikus felfogás szerint ugyanis az energetikai épületgépészeti berendezések technikai megújítása és ahol célszerű - a megújulók alkalmazása a megoldás. Ez azonban hamis illúzió, ami az első két következményből is adódik, és az élet is igazolta már többször is. (Egy új tüzeléstechnikai berendezést 3 hónap alatt a hozzá nem értő kezek tönkretettek, semmivé téve a beruházást.) Tehát az energetikai stratégia rendszerszemléletű fejlesztése három pilléren kell hogy álljon. - a klasszikus technológiai fejlesztésen, - a környezetünk energia tudatosságának kialakításán (intézmények és lakosság), - vállalkozások energiatudatos szervezeti kultúráján, Ajkai Autóipari Klaszter 6/320

7 Ha bármely láb hiányzik a háromból, akkor a másik kettőre fordított erőforrások java elvész, vagy jóval kisebb hatékonysággal működik, mint ahogy az egyébként elvárható lenne. A hosszú távú jövőképet az alábbiak szerint javasoljuk megfogalmazni: Ajka, az energia tudatos kultúra által fenntarthatóan a térség legperspektivikusabb és legélhetőbb városa. (Indoklás a 9. fejezetben) A jövőkép eléréséhez szükséges célrendszer meghatározására az alábbi sorrendet javasoljuk: I.) 2021-ig 20 százalékkal csökkenteni kell a klaszter összesített energia fogyasztását, azaz átlagosan évi 2%-al, a 2010 évi felhasználáshoz képest! II.) 2021-ig az klaszter fűtési és HMV igényét legalább 30%-ban megújuló energiából kell fedeznie. III.) intézkedések, amelyeket 2011-ben kell megtenni, de hatása csak hosszútávon év múlva jelentkezik. A célrendszer egyrészt kielégíti a EU erre vonatkozó irányelvét, másrészt nem feszíti túl a húrt. Megteremti a vállalkozások energiahatékonyságának fokozását is figyelembe véve a termelés és forgalom kívánt mértékű növekedésének lehetőségét. Véleményünk szerint ezzel a cél hierarchiával sikerülhet elérni a kitűzött jövőképet, amennyiben az ezt támogató akció terveket sikerül megvalósítani A javasolt akció terveket a 11. fejezetben tárgyaljuk teljes körűen, itt csak a legfontosabbakat említjük meg. Az akció tervek végrehajtásának potenciális pályázati lehetőségeit tekintettel a rendszer jelen időben várható gyökeres átszervezése miatt célszerűtlen az eddigi pályázatok rendszerében bemutatni. Akció megnevezése Végrehajtásért felelős Végrehajtás időtartama Technológiai fejlesztések Energetikai auditok Klaszter vezetése, érintett klaszter tag Folyamatos a befejezésig dec. 23 Az energiafogyasztási Klaszter tagok Folyamatos adatok rendszeres rögzítése és értékelése Energetikai audit kiértékelése Klaszter tag, energetikai auditor Az energetikai audit elkészültét követően 1 Javító intézkedések, kisebb beruházások szervezése, kivitelezése Klaszter tag, energetikai auditor hónapon belül Az energatikai audit kiértékelését követő 1 hónapon belül Ajkai Autóipari Klaszter 7/320

8 Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése Megvalósíthatósági tanulmány kiértékelése Döntés a nagyberuházásról Az adott nagyberuházás megvalósítása Stratégiai terv éves megvalósulásának elemzése Klaszter tag, tanulmánykészítő Klaszter tag, tanulmánykészítő Klaszter tag vezetése Klaszter tag vezetése, tanulmánykészítő, mint megbízott bonyolító mérnök Stratégia készítő, klaszter vezetés, klaszter tagok Az energatikai audit kiértékelését követő 3 hónapon belül A megvalósíthatósági tanulmány elkészültét követő 1 hónapon belül A megvalósíthatósági tanulmány elkészültét követő 4 hónapon belül Beruházási ütemterv szerint Minden év december között Javító intézkedések meghozatala A klaszter környezete energia tudatosságának kialakítása, fejlesztése Energetikai információs napok szervezése Iskolai energetikai napok Elért eredmények, beruházások folyamatos publikációja Távmunka és kerékpárral való közlekedés népszerűsítése A vállalkozások energiatudatos szervezeti kultúrájának fokozása Éves energetikai akciótervet összeállítása Stratégia készítő, klaszter vezetés Klaszter vezetése, klaszter tagok Klaszter vezetése, klaszter tagok Klaszter vezetése, klaszter tagok Klaszter vezetése Vállalkozás energetikusa 2012-től minden év január hónapjában 2011 től folyamatosan évente legalább egyszer 2011 től folyamatosan évente legalább egyszer 2011 től folyamatosan évente legalább kétszer 2011 től folyamatosan évente legalább egyszer Folyamatos 2012-től Ösztönző rendszer Vállalat vezetése Folyamatos 2011-től Ajkai Autóipari Klaszter 8/320

9 kidolgozása Faültetés a vállalkozás telephelyén A dolgozók ösztönzése az energetikai információs napon való résztvételre Gyalogos és kerékpáros közlekedés preferálása Vállalat vezetése Vállalat vezetése Folyamatos 2011-től Vállalat vezetése Folyamatos 2011-től Ajkai Autóipari Klaszter 9/320

10 3. Az Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter bemutatása Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter szeptember 27-én tartotta alakuló ülését, amelyen 23 alapító tag vett részt, ezek közül 18 ajkai vállalkozás, illetve további 5 intézményi együttműködő partner alapító tag (egyetem, szakközépiskola, régiós társ klaszterek és az ITD Hungary Zrt.) Az ajkai klaszter egy speciális klaszterként kezelhető, mivel nem egy termelési ágazathoz kapcsolódó hierarchikus felépítésű tagok alkotják, hanem egy kistérségi, régiós területi elhelyezkedésű tagok az együttműködők. Ebből adódóan az ajkai klaszter tagjai már az alapító dokumentumokban (Alapító Okirat, SZMSZ) az együttműködés területileg megvalósítható célkitűzéseit rögzítették (energetikai együttműködés, szakember utánpótlás, kutatás-fejlesztés, logisztika). Az alapítás óta eltelt több mint két év elsősorban a tervezett együttműködések indító felméréseivel, valamint 2008-ban az NFÜ által kiírt Klaszter szolgáltatásaink bővítése és fenntartható fejlesztése tárgyú pályázat elkészítése és beadása volt jelentős előrelépés a klaszter életében. A pályázatot a bíráló bizottság elfogadta és a támogatási szerződés júniusában elfogadásra került. Jelentős együttműködés valósult meg első félévében is. A gazdasági világválság az ajkai klasztertagokat is jelentős mértékben érintette és ezért szükség volt arra, hogy a kormány által meghirdetett munkahelymegőrző állami támogatás igénybevételét a klaszter tagjai szervezetten és összehangoltan végezzék. A klaszter összehangoló tevékenységét igényelte Ajka város Önkormányzata is, amikor helyi válságkezelő csomagot munkált ki, amelyet a város képviselő-testülete egyhangúlag elfogadott júniusában. A Szociális és Munkaügyi Miniszter asszony ajkai látogatásának megszervezésében is jelentős szerepet vállalt a klaszter. A kormányfő Bajnai Gordon júniusi ajkai látogatása során a klaszter egyik tagját kereste fel. A fent bemutatott együttműködések azt mutatják, hogy klaszter jelentősége igen nagy és a megkezdett eredményekre alapozva, a pályázati program megvalósításával egy időben szükség van a klaszter további fejlesztési lépéseinek megfogalmazására, illetve a klaszter stratégiájának kidolgozására. A klaszter stratégia ajkai szempontjai. A klaszterek kialakulását, eredményes tevékenységét az Európai Unió is jelentősen szorgalmazza. Magyarországon a klaszterek működésének, fejlesztésének témaköre az úgynevezett Pólus Programban került rögzítésre. Így szervezeti vonatkozásban a hazai klaszterek felügyelete a Pólus Program Hálózatfejlesztési Irodákhoz tartozik, amelyek régiónként találhatóak. Esetünkben ez az iroda Székesfehérváron működik. Ajkai Autóipari Klaszter 10/320

11 Az iroda a megalakulásától kezdődően aktívan figyeli a klaszter tevékenységét, és folyamatosan részt vesz rendezvényeinken. Az irodától kapott előzetes információk alapján megállapítható, hogy a klaszter eddigi együttműködése és a pályázati program megvalósítása alapján reális fejlesztési cél, hogy a közeljövőben ben megpályázza a klaszter az Akkreditált Innovációs Klaszter címet. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség e cím elnyerését elsősorban azoknak a klasztereknek ajánlja, ahol megvalósul a klasztertagok többségénél az innovatív magas hozzáadott értékű tevékenység és ennek eredményeként jelentős az exportorientáltság. Az Akkreditált Klaszter cím előnyei A Pólus Programhoz kapcsolódó Operatív Programok keretében kiírt pályázatokon a cím birtokosa pontszám többlettel indulhat. Esetünkben ilyen lehet pl. az energetikai együttműködés keretében megvalósuló közös beruházás forrásainak részbeni előteremtése. Az Akkreditált Klaszterek részére már 2009-ben is százmilliós nagyságrendű pályázati kiírások történtek. Az ilyen pályázati kiírások egyéb együttműködési projektek megvalósításához is adnak kiegészítő forrásokat. Az Akkreditált Klaszter cím elnyerés főbb kritériumai: Klaszteren belül megvalósult (megkezdett) együttműködés Alapdokumentumok megléte (Alapító Okirat, SZMSZ) Tagdíj vagy egyéb hozzájárulás fizetése KKV-k jelenléte a klaszterben K+F+I projektek jelenléte egyes klasztertagoknál Klasztertagok hároméves eredményes gazdálkodása Klaszter stratégia, cselekvési terv A klaszter a pályázati program indításával megfelel a főbb kritériumoknak, így rögzíthető, hogy reális célkitűzés az Akkreditált Klaszter cím elnyerés megpályázása 2011-ben. A Klaszter fenntartható fejlődése: A pályázati futamidő alatt megkezdett együttműködési projektek minden bizonnyal túlnyúlnak az eddig eltelt időszakon, így azokat a későbbi években is folytatni szükséges. Ehhez kell az Akkreditált Klaszter cím folyamatos fenntartása, a további Ajkai Autóipari Klaszter 11/320

12 pályázati források megszerzése érdekében is. Az Akkreditált Klaszter címet 2 évenként meg kell újítani így ez a célkitűzés is része a klaszter stratégiának. A STRATÉGIA kidolgozásának módszere: A stratégia egyes elemeinek kidolgozásánál a helyzetelemzésből kiindulva és a klaszter tagok piaci tapasztalatai és várakozásai, valamint a rendelkezésre álló (hivatkozott) felmérések, piaci előrejelzések, hazai és nemzetközi prognózisok alapján meg kell határozni egy jövőképet. Utóbbihoz hozzá kell rendelni egy célt, amelyet hosszú távú (5-10 év) és egy rövid távú (2-3 év) célrendszerre bomlik le. A célok elérésének eszközrendszerét tevékenységi csoportok alkotják, amelyek egy körülhatárolható irányvonal (prioritás) felé rendeződnek. Utóbbiak egyben a célhoz vezető tevékenységek (intézkedések, tevékenységcsoport) jellegét is megadják. A célok elérésének folyamatában a cél(ok) teljesülése és mérése érdekében indikátorokat jelölünk meg. Utóbbiak output (hatás) és eredmény indikátorokra oszthatók. A klaszter stratégiája által meghatározott cél ill. jövőkép elérése során a klaszter szervezet maga is változik, bővül. Ezt a mennyiségi és minőségi átalakulást szervezetfejlesztés eszközeivel lehet szabályozni. A klaszter működésének és a stratégia végrehajtásának széleskörű társadalmi megismertetése érdekében kommunikációs tervet kell kidolgozni. A klaszter stratégiája kidolgozás alatt van, de elkészült a STRATÉGIA TERVEZET Fábián Zoltán klaszter koordinátor és a Közép-Pannon Zrt. együttműködésében. A jelen: A klaszter tevékenysége, az általa nyújtott szolgáltatások és az ebből a klasztertagok számára jelentkező előny iránt jelentős érdeklődés mutatkozik. Ezt jelzi az eltelt időszakban a taglétszámban megnyilvánuló számottevő növekedés. Ajkai Autóipari Klaszter 12/320

13 3.1. A klaszterben részt vevő vállalkozások, intézmények Jelenleg a Klaszter tagjai: Ssz Cég, Intézmény neve Irsz Települ. Cím Honlap 1 Ajkai Elektrónikai Kft Ajka Gyár u A.E. Plastik Kft Ajka Gyár u Ajkait Befektetési és Fejlesztési Kft. Ajkai Gépészeti Gyártó és Szolgáltató Kft Ajka 8400 Ajka 5 Ajka Városért Alapítvány 8400 Ajka 6 Amed-Tech Kft Ajka 7 Balaton FSK Kft Ajka Szabadság tér 12. Gyártelep hrsz. 598/26 Szabadság tér 12. Téglagyári u. 21. Ipari Park Keleti Szektor nincs cegjegyzekek. info.hu_balatonfsk 8 Bourns Kft Ajka Hársfa u Dorner Alumíniumöntöde 8400 Ajka Újélet u Hungarocont Kft Ajka Ipari Park, Keleti Szektor 11 Kontex Kft Ajka Fő út 122/b. 12 Kókai Tömítéstechnikai Kft Ajka Ipari Park Keleti Szektor 13 MAL Zrt Ajka Gyártelep 14 Payer Kft Ajka Sport u Poppe & Potthoff Hungária Bt Ajka 16 SELCO Elektrónikai Kft Ajka Ipari Park, hrsz. 5701/2 Ipari Park Keleti Szektor 17 SKS Szerszámkészítő Kft Ajka Timföldgyári út 18 Új Atlantisz Ipari Park Kft Ajka 19 Unimontex Kft Ajka Gyártelep 20 Közép-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt Pannon Egyetem 8200 Veszprém Zichy liget 12. Egyetem u Boncsod 2 Kft 8409 Úrkút Csokonai út Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium 8400 Ajka Bródy Imre u.2. Székesfehérvár Ajkai Autóipari Klaszter 13/320

14 24 Ik-land Bt 8451 Ajka-Padragkút Közé-Dunántúli Klaszter Közösség Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft ITD Hungary Nonprofit Közhasznú Zrt. Hajtó-Mű Ipari és Kereskedelmi Kft Klaszter tagok Padragi út Székesfehérvár Zichy liget Székesfehérvár 1061, 8200 Budapest, Veszprém 8400 Ajka Seregélyesi út 113. Andrássy út 12., Kossuth u. 10. Vásár u. 4. Ugyanakkor a klaszterben résztvevők a vállalkozás méretében képviselik valamennyi formát: nagyvállalat, kis- és közép vállalatok, mikro vállalkozások. Ez nyilvánvalóan tükröződni fog a Klaszter Energetikai Koncepciójától elvárt és megjelenő igényeikben is Gazdálkodási és energiafogyasztási adatok Árbevét. Létszám Bev/fő ÁramF. Gáz fogy. Víz fogy. Ssz Cég neve Mrd Ft fő MWh m3 m3 1 MAL Zrt. 27, , Payer Kft. 9, , Bourns Kft. 7, , Poppe & Potthoff 6,20 Bt , Ajkai Elektronikai 2,80 Kft , SKS Kft. 2, , AE Plastic Kft. 2, ,0 8 Kókai Tömítéstechnikai 1,48 Kft , Unimontex Kft. 1, , Selco Kft. 0, , Kontex Kft. 0, , Amed-Tech Kft. 0, ,0 13 Ajkait Kft. 0, , Ajkai Gépészeti Kft. 0, , Hajtó Mű Kft ÖSSZESEN 63, , Energiafogyasztási adatok Ajkai Autóipari Klaszter 14/320

15 3.3. Az Energetikai Stratégia illeszkedése a klaszter stratégiai és operatív program tervezetébe Az elvárt illeszkedéshez tekintsük át a kidolgozás alatt lévő klaszter stratégiából a meglévő STRATÉGIA TERVEZET Energetikai koncepciót érintő részeit. Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter STRATÉGIA TERVEZET I. HELYZETELEMZÉS Háttér, környezet A Közép-Dunántúli Régió és az Ajkai Kistérség gazdasági, társadalmi helyzetének elemzése. A klasztertagok piaci helyzetének rövid elemzése. Megvizsgáljuk a klaszter létrehozásának, működésének körülményeit, működésének hátterét, az irányadó dokumentumokat és szabályozásokat. ( Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció, Országos Területfejlesztési Koncepció, Nemzeti Stratégiai Referenciakeret, Fenntartható Fejlődés Stratégia, Nemzeti Lisszaboni Akcióterv, ÚMFT Stratégia és Operatív Program, KDOP, Pólus Program ). II. HELYZETÉRTÉKELÉS A helyzetelemzés alapján, a jelenlegi működési feltételek értékelése és a további fejlődés lehetőségeinek megvizsgálása. SWOT elemzés A klaszter tagok és valamennyi együttműködő szervezet képviselőinek közreműködésével közösen elemezzük a klaszter erősségeit, gyengeségeit, hatékony működésének lehetőségeit. Felhívjuk a figyelmet az esetleges veszélyekre, valamint ezek elhárítására is javaslatot teszünk. III. A KLASZTER MŰKÖDÉSÉNEK CÉLRENDSZERE Jövőkép Az autóiparban meghatározó gazdasági erővel bíró, összehangolt, hatékony, széleskörű együttműködésen alapuló, versenyképes, innovatív klaszter vállalatok működése. Általános célok A klaszter tagok együttműködéseinek elősegítése, innovációs képességeik fejlesztése. A tagvállalatok versenyképességének és gazdasági potenciáljának növelése. Ajkai Autóipari Klaszter 15/320

16 Stratégiai célok 1. A klasztermenedzsment koordináló szerepének növelése 2. A klaszter tagok egymás közötti, hatékony együttműködéseinek erősítése 3. A klaszter tagok versenyképességének növelése IV.PRIORITÁSOK 1. A klaszter menedzsment szervezet működésének optimalizálása 2. A klaszter tagok hazai és külföldi együttműködéseinek erősítése 3. A versenyképesség növelése V. INTÉZKEDÉSEK 1.1. A Klaszter Menedzsment szervezet számára Működési Szabályzat, Akcióterv, Ütemterv kidolgozása ig terjedő időszakra 1.2. Kommunikációs kapcsolatok fejlesztése, a klaszter hatékony működtetése 2.1. Közös együttműködések kialakítása (fejlesztési-, logisztikai-, kommunikációs-beszállítói-, munkaerő piaci tevékenységekben) 2.2. Új klasztertagok felkutatása 2.3. Benchmarking klub működtetése 3.1. Innovációs tevékenység, közös fejlesztési tevékenység erősítése 3.2 Hazai -, és külpiaci kapcsolatok fejlesztése 3.2 A klaszter tagvállalatok gazdasági fejlődésének elősegítése VI. OPERATÍV PROGRAM Prioritások, intézkedések, felelősségi szintek részletes leírása. A stratégia mérőszámai, a végrehajtás eredményességét jelző indikátorok meghatározása. A stratégia monitoring-ja. VII. SZERVEZETFEJLESZTÉS A klaszter menedzsment hatékony működése érdekében a stratégia végrehajtásában részt vevők feladatainak meghatározása. Ajkai Autóipari Klaszter 16/320

17 VIII. KOMMUNIKÁCIÓS TERV A hatékony kommunikáció módszere, eszközei. A kommunikációs terv végrehajtásában vállalt feladatok megosztása (klaszter menedzsment és a tagvállalatok feladatai). Mint látható az Klaszter Energetikai Koncepció kidolgozása jól illeszkedik a Klaszter Stratégia Tervezetének általános III. célrendszer fejezet jövőképébe. De ugyanilyen jól támogatja az általános és stratégiai célok közül a klaszter tagok együttműködésének elősegítését, valamint az elért megtakarítások segítségével a vállalkozások versenyképességének javítását. A megvalósulás a klasztermenedzsment koordináló szerepét is erősíti. Hasonlóképpen elmondható, hogy a Klaszter Energetikai Koncepció kidolgozása a Klaszter Stratégia Tervezetének IV. fejezetében mindhárom prioritást támogatja. Ezek fényében következik hogy rendkívüli fontosságú a jelen Klaszter Energetikai Stratégia kidolgozása. Ajkai Autóipari Klaszter 17/320

18 4. Energia felhasználás alakulása Az energetikában a fenntartható fejlődés az energiával való szigorú takarékosságot és a megújuló energiaforrások minél szélesebb körű felhasználását jelenti. Ez az alternatív energetika, melynek lehetőséget kell teremteni a meglévő energia készletekkel való ésszerű takarékoskodáshoz, a környezetünket fenyegető veszélyek elhárításához. A Föld meglevő nyersanyag vagy energia készleteinek pontos mértékét nem ismerjük, és így a felhasználás jelenlegi, vagy prognosztizált értékével sem tudjuk biztosan kiszámítani, hogy mennyi ideig elegendő az igények fedezésére. A szakirodalom is számos, egymásnak ellentmondó adatot tesz közzé. Az azonban biztos, hogy a korlátozott készletekkel való takarékosság a jövő generációja iránti kötelességünk és mindent meg kell tenni a meglevő készletek további csökkentésének, vagy a csökkentés mértékének mérséklése érdekében. Erre elvileg két lehetőség kínálkozik. Az egyik lehetőség, hogy energiaigényünket csökkentjük, vagy az igényeket kevesebb energia felhasználásával elégítjük ki. Ez az energiatakarékosság és az energiahatékonyság növelése. A meglevő energiakészletek védelmére a másik lehetőséget a megújuló energiaforrások minél szélesebb körű felhasználása jelenti. A megújuló energiaforrások alternatívát kínálnak az energiakészletek (fosszilis energiahordozók) elhasználásának mérséklésére, ezért a megújuló energiaforrásokat nevezik alternatív energiaforrásoknak is. Az energiaforrások felhasználásának súlypontjai a globális környezeti problémák és a kimerülő készletek okozta áremelkedés miatt várhatóan erőteljesen változni fognak. Ma már érezhető trend, hogy egyre nagyobb hangsúly lesz a készletek racionális használatán (energiahatékonyság), és a nem szennyező, megújuló energiaforrások használatán. A nagyon komplex és sok bizonytalansági tényezőt tartalmazó kérdéskört 5 szinten járjuk körül: 1. Globális 2. Európai Unió 3. Magyarország 4. Klaszter 5. Cégek 4.1. Globális folyamatok A XX század olyan változásokat hozott a nemzetközi gazdaság fejlődésében, amely révén a fosszilis energiahordozókat már nem lehet olcsó és kifogyhatatlan erőforrásként kezelni. A második világháborút követően az ipari termelés megsokszorozódott, ezzel párhuzamosan a nyersanyag- és energiaigény korábban nem látott mértékben növekedett. Ajkai Autóipari Klaszter 18/320

19 4.1. ábra Egy ember energiafelhasználása különböző történeti korokban (ismeretlen) Az emberiség energia igényének várható alakulása és ennek egyik lehetséges kielégítési módja hosszútávon 2060 ig a 4.2 ábra szemlélteti. Tetten érhető a kőolaj kitermelés napjainkban tapasztalható csökkenése. E miatt bekövetkező drasztikus áremelkedés része mindennapjainknak. A földgáz esetén azonos forgatókönyv globálisan 5-10 év múlva következik be. A széntermelési csúcsa 2040-re várható, ha a politikai szándék és a környezetvédelem nem akadályozza meg a mai folyamatok folytatását. Az atomenergia kiváltásának ma nincs reális alternatívája. Ugyanakkor 2020-ig a várható energiaéhség miatt a felhasznált energiamennyiség 30%-át megújulókból leszünk kénytelenek biztosítani. Ajkai Autóipari Klaszter 19/320

20 1600 A VILÁG ENERGIAFOGYASZTÁSA 2060-IG 1400 Energiafogyasztás (Exajoule/év) egyéb ár-apály energia napenergia új biomassza szélenergia vízenergia hagyományos biomassza atomenergia földgáz kőolaj szén Év 4.2. ábra A világ energiafogyasztása A hagyományos biomasszába nincs jelentős fejlődési potenciál, de az új energiaültetvényes biomasszában, szél, víz és napenergiában igen ábra A fosszilis energiahordozók kitermelésének várható alakulása A 4.3 ábrán A kőolajban folyamatban lévő változások visszaköszönnek, de a gázcsúcsot az előző előrejelzéssel szemben korábbira, 2017-re teszi és a szén Ajkai Autóipari Klaszter 20/320

Magyarországi fenntartható energiastratégia

Magyarországi fenntartható energiastratégia Magyarországi fenntartható energiastratégia (Tanulmány) Energia Klub 2006. május Szerzők: Ámon Ada, Kardos Péter, Kazai Zsolt, Perger András, Tóth Nelli A szerzők köszönetet mondanak az Energia Klub többi

Részletesebben

KFI Ágazati Fehér Könyv

KFI Ágazati Fehér Könyv KFI Ágazati Fehér Könyv Energetikai kötet Társadalmi egyeztetésre szánt változat Budapest, 2013. július Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. HELYZETELEMZÉS... 8 1.1. Az ágazat nemzetközi és hazai helyzete,

Részletesebben

ENERGIAPOLITIKA, ENERGIABIZTONSÁG AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON

ENERGIAPOLITIKA, ENERGIABIZTONSÁG AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNY ENERGIAPOLITIKA, ENERGIABIZTONSÁG AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

A Közép- Dunántúli Regionális Napenergia Klaszter

A Közép- Dunántúli Regionális Napenergia Klaszter A Közép- Dunántúli Regionális Napenergia Klaszter Stratégiai terve Készült a Közép-Pannon Terület - és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Non Profit Kft. Részére készült munkaanyag 1 Tartalomjegyzék Közép-dunántúli

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodástani Intézet Megújuló energiaforrások gazdaságossági elemzése az épületenergetikában

MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodástani Intézet Megújuló energiaforrások gazdaságossági elemzése az épületenergetikában MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodástani Intézet Megújuló energiaforrások gazdaságossági elemzése az épületenergetikában Bánóczy Emese 2013 Tartalom Tartalom... 2 Bevezetés... 4 1. A fenntartható

Részletesebben

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK A KÁRPÁT-MEDENCE CIVIL TÁRSADALMÁNAK TUDOMÁNYOS ÉS ISMERETTERJESZTŐ KÖZLEMÉNYEI I. SZÁM A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁNAK NÖVELÉSE EU-S PÁLYÁZATOK DISSZEMINÁCIÓJÁVAL 1 A Kárpátikum Közhasznú

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ENERGIAPOLITIKÁJA 2007-2020 A BIZTONSÁGOS, VERSENYKÉPES ÉS FENNTARTHATÓ ENERGIAELLÁTÁS STRATÉGIAI ERETEI

MAGYARORSZÁG ENERGIAPOLITIKÁJA 2007-2020 A BIZTONSÁGOS, VERSENYKÉPES ÉS FENNTARTHATÓ ENERGIAELLÁTÁS STRATÉGIAI ERETEI MAGYARORSZÁG ENERGIAPOLITIKÁJA 2007-2020 A BIZTONSÁGOS, VERSENYKÉPES ÉS FENNTARTHATÓ ENERGIAELLÁTÁS STRATÉGIAI ERETEI Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Bevezetés... 3 2. Új energiapolitika igénye...

Részletesebben

H/3839. számú. országgyűlési határozati javaslat. a Nemzeti Energiastratégiáról

H/3839. számú. országgyűlési határozati javaslat. a Nemzeti Energiastratégiáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA H/3839. számú országgyűlési határozati javaslat a Nemzeti Energiastratégiáról Előadó: Dr. Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszter Budapest, 2011. augusztus ./2011. (..)

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Dorogi Éva

SZAKDOLGOZAT. Dorogi Éva SZAKDOLGOZAT Dorogi Éva 2009 1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Export-import szakirány A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA NEMZETI MEGÚJULÓ ENERGIAHASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERV háttértanulmánya B kötet Végleges anyag MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS

Részletesebben

MINISZTERI KÖSZÖNTŐ. Kóka János Miniszter

MINISZTERI KÖSZÖNTŐ. Kóka János Miniszter I MINISZTERI KÖSZÖNTŐ A közlekedés az országok gazdaságának stratégiai fontosságú eleme, amely szorosan kapcsolódik a gazdasági és társadalmi élet szinte minden területéhez. Jelenleg Magyarországon a közlekedés,

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA ÉPÍTÉSI ÉS KERESKEDELMI amerikai magyar Kft. 1126 BUDAPEST, Istenhegyi út 9/d. HUNGARY Tel: 355-4614 Fax: 212-9626 email: unkedit@actel.hu NEMZETI MEGÚJULÓ ENERGIAHASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERV háttértanulmánya

Részletesebben

Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014

Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014 Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014 Háttéranyag 2010. február 09. Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 I. Települési környezetminőség... 3 II. Hulladékgazdálkodás...

Részletesebben

Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra

Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra Dokumentum az Európai Bizottság részére a végső energiamegtakarítást elősegítő nemzeti célkitűzésekről és intézkedésekrőla

Részletesebben

Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK

Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés, ajánlás... 4 1. A megújuló energiák fajtái... 5 1.1 Biomassza... 7 1.2 Napenergia... 12 1.3 Geotermia... 14 1.4 Szélenergia... 15 1.5 Vízenergia... 16

Részletesebben

Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében

Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében ÖKO-FERR Hulladékkezelést Koordináló Közhasznú Nonprofit Kft. Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében (beszámoló jelentés) Készítette: M8-DUNAHÍD Közhasznú Nonprofit Kft. 2011.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK BUDAPEST VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 13. NEMZETKÖZI KITEKINTÉS... 248

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK BUDAPEST VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 13. NEMZETKÖZI KITEKINTÉS... 248 TARTALOMJEGYZÉK 13.... 248 TARTALOMJEGYZÉK 13.1. BUDAPEST ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ FŐVÁROSAINAK FŐBB JELLEMZŐI 2010.... 248 13.2. EGYES EURÓPAI NAGYVÁROSOK FEJLESZTÉSI DOKUMENTUMAINAK ELEMZÉSE... 248 13.3. NAGYVÁROSOK

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA 2008-2020

JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA 2008-2020 JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA 2008-2020 Elfogadta: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés /2008.(XII.12.) számú határozatával Készítette: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

KPMG Energetikai Évkönyv 2011

KPMG Energetikai Évkönyv 2011 ENERGETIKAI ÉS KÖZÜZEMI SZEKTOR KPMG Energetikai Évkönyv 2011 TANÁCSADÁS KPMG Energetikai Évkönyv 2011 3 Tisztelt Olvasó! Immár harmadik éve, hogy kezében tarthatja a KPMG Energetikai Évkönyvét. Az elmúlt

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIA HELYZETKÉP

MEGÚJULÓ ENERGIA HELYZETKÉP MEGÚJULÓ ENERGIA HELYZETKÉP Kaposvár 2014 A bolygó lázas. Ha a gyermeked lázas doktorhoz viszed. Ha a doktor azt mondja, hogy beavatkozás szükséges, nem ellenkezel, hogy azt olvastam a tudományos-fantasztikus

Részletesebben

Közös tervezés a Sajó-völgy jövőjéről HUSK/1101/1.5.1/0218

Közös tervezés a Sajó-völgy jövőjéről HUSK/1101/1.5.1/0218 A jövő embere Tanulmánysorozat az integrált projektszándékokról Közös tervezés a Sajó-völgy jövőjéről HUSK/1101/1.5.1/0218 Sajóvölgyi Tájszépítő Egyesület 2014. Magyarország - Szlovákia Határon Átnyúló

Részletesebben

A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON

A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON ZÖLD GAZDASÁG A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON Készült az NFGM megbízásából Budapest, 2010. április 19. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 1. BEVEZETŐ GONDOLATOK... 3 2. NEMZETKÖZI KITEKINTÉS... 6

Részletesebben

A szakértőink a tanulmányozás, elemzés és értékelés során abból a feltételezésből indultak ki, hogy az elfogadandó energiapolitikának:

A szakértőink a tanulmányozás, elemzés és értékelés során abból a feltételezésből indultak ki, hogy az elfogadandó energiapolitikának: ÉSZREVÉTELEK, VÉLEMÉNYEK ÉS JAVASLATOK A "Magyarország Energiapolitikája 2007-2020. A biztonságos, versenyképes és fenntartható energiaellátás stratégiai keretei" c. vitaanyaghoz. A MEE szakértői és irányító

Részletesebben

KÖRNYEZETBARÁT ENERGIAFELHASZNÁLÁS,

KÖRNYEZETBARÁT ENERGIAFELHASZNÁLÁS, Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány KÖRNYEZETBARÁT ENERGIAFELHASZNÁLÁS, avagy a megújuló

Részletesebben

H/4582. számú. országgyűlési határozati javaslat. a 2015 2020 közötti időszakra szóló. Nemzeti Környezetvédelmi Programról

H/4582. számú. országgyűlési határozati javaslat. a 2015 2020 közötti időszakra szóló. Nemzeti Környezetvédelmi Programról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA H/4582. számú országgyűlési határozati javaslat a 2015 2020 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról Előadó: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Budapest,

Részletesebben

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23.

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. 2015.4.23. TARTALOMJEGYZÉK 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 1.1 A magyar élelmiszeripar helye, helyzete... 5 1.2

Részletesebben

Erőforrás-hatékony, alacsony széndioxid kibocsátású gazdaság

Erőforrás-hatékony, alacsony széndioxid kibocsátású gazdaság Erőforrás-hatékony, alacsony széndioxid kibocsátású gazdaság tapasztalatok és értékelési eredmények áttekintése Tematikus tanulmány-sorozat EU 2020-hoz kapcsolódóan értékelési eredmények és a szakpolitikai

Részletesebben

MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE. A 2020-ig terjedő megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról

MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE. A 2020-ig terjedő megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE A 2020-ig terjedő megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról (a 2009/28/EK irányelv 4. cikk (3) bekezdésében előírt adatszolgáltatás)

Részletesebben

Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások. felhasználásának növelésére 2008-2020

Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások. felhasználásának növelésére 2008-2020 Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások felhasználásának növelésére 2008-2020 Budapest, 2008. július 2 TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. ELŐZMÉNYEK...4 1.1.1. Indíttatás... 4 1.1.2. Mandátum...

Részletesebben

Pro Publico Bono Online. Támop Speciál BORÓK GYÖRGY

Pro Publico Bono Online. Támop Speciál BORÓK GYÖRGY Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 BORÓK GYÖRGY ELMÉLETI ALAPVETÉSEK A FENNTARTHATÓ JÓ KORMÁNYZÁS KÖZÉPTÁVÚ GLOBÁLIS FELTÉTELRENDSZERÉRŐL

Részletesebben