Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája"

Átírás

1 Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája Készítette: Közép-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt Székesfehérvár, Zichy liget 12. Ajkai Autóipari Klaszter 1/320

2 TARTALOMJEGYZÉK 2 1. A tanulmány tárgya, célja, módszertana 4 2. Vezetői összefoglaló 6 3. Az Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter bemutatása A klaszterben résztvevő vállalkozások, intézmények Gazdálkodási és energiafogyasztási adatok Az Energia Stratégia illeszkedése a klaszter stratégiai és operatív program tervezetébe Az energia felhasználás alakulása Globális folyamatok Európai Unió Magyarország energiafogyasztása Villamos energia Gáz piac Megújuló energiaforrások Klaszter energiastatisztikája A meglévő tervek, koncepciók vizsgálata Magyarország energia stratégiája Új Magyarország Fejlesztési Terv és az Operatív Programok MTA Köztestületi Stratégiai Programok Megújuló energiák hasznosítása Klaszter stratégiai programja Ajka Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája Városrendezési terv, egyéb ajkai sajátosságok A tartós energiahatékonyság kritériumai Statikus Mdell Dinamikus Mdell Management Mdell Lehetséges jövőképek - Porter analízis Hátrányos forgatókönyv Optimista forgatókönyv Valószínű forgatókönyv A klaszter Energetika SWOT analízise A jövőkép megfogalmazása, célkitűzések A stratégia megvalósítás területei Energetikai átvilágítás Mi iktatható ki az energetikai rendszerekből? Vállalkozások épületeinek energiahatékonysága Passzív energiatakarékoskodási intézkedések 137 Ajkai Autóipari Klaszter 2/320

3 Szélhatás csökkentése Aktív hőnyeresség növelése Hőterhelés csökkentése Hőszigetelés Aktív gépészeti rendszerek Fűtési rendszerek Hűtési rendszerek Szellőztetési rendszerek Vízkezelési rendszerek Villamos hálózat felülvizsgálat és lehetséges korszerűsítései Vesztesség számítások Fázisjavítás Világítás korszerűsítés Technológia energiahatékonysága Hőhasznosító berendezések Hűtő berendezések Sűrített levegő rendszerek Meghajtások Energiatermelési alternatívák Kogenerációs erőművek Termikus napenrgia hasznosítás Photovoltaikus erőmű Szélerőmű Geotermikus erőmű Közlekedés Akció terv javaslatok Technológiai fejlesztések A klaszter környezete energia tudatosságának kialakítása, fejlesztése (intézmények és lakosság) A vállalkozások energiatudatos szervezeti kultúrájának fokozása Monitoring Felhasznált irodalom 230 Mellékletek 232 Ajkai Autóipari Klaszter 3/320

4 1. A tanulmány tárgya, célja, módszertan A tanulmányt az Ajkai Mechatronikai és Autóipari Klaszter rendelte meg azzal a céllal, hogy elkészítse a klaszter, illetve az abban részt vevő cégek hosszú távú energetikai fejlesztéseinek irányvonalát és főbb célkitűzéseit, különös tekintettel az energia hatékonyságra. A megrendelés és így a vizsgálat tárgya az Ajkai Mechatronikai és Autóipari Klaszter tagjai, azonban nem lehet a klaszter tagokat kiragadni környezetükből, ezért mind a szűkebb (városi, kistérség) mint tágabb értelembe vett (iparági, országos, Európai Uniós) környezetét is megvizsgáltuk, s ahol releváns összefüggést találtunk, ott arra külön is kitérünk. Nem feladata a tanulmánynak az input oldal megújuló energia szerinti feltérképezése és stratégia készítése, mivel erre a klaszternek nincs ráhatása. Természetesen az energia felhasználás hatékonysága, mint az output és input oldal hányadosa, magában foglalja az input oldalt is, így nem kerülhető el a megújuló energiaforrások megemlítése, azonban ez közel sem olyan mélységű, mint egy a megújulókkal foglalkozó külön tanulmány. A vizsgálathoz felhasználtuk a helyi piaci szereplőkről és tőlük beszerezhetı információkat, a Magyar Energia Hivatal, a Statisztikai Hivatal, Energia Központ Nonprofit KHT, Energia Klub és más kormányzati hivatal statisztikáit, illetve a térségben fellelhető forrásokat. Külön kutatást végeztünk, kerestük azokat a helyeket, ahol már elkezdtek hasonló módon gondolkodni, és energetikai koncepciót, akció terveket dolgoztak ki, illetve valósítottak meg. Az ottani tapasztalatokat az ajánlataink megtétele során figyelembe vettük. Az anyag első olvasatát a klaszter vezetés illetékes szakembereivel megvitattuk, az észrevételeiket, véleményüket az anyag végső formában való elkészítésénél felhasználtuk, hogy a lehető legnagyobb konszenzus alakulhasson ki és így a megvalósítás sikere is minél nagyobb részarányú legyen. A tanulmány elkészítése során abból indultunk ki, hogy a klaszter energia hatékony működésére és működtetésére olyan hosszú távú koncepciót kell kidolgozni, melyet akciótervekre lebontva lehetővé teszi egy hatékony energiagazdálkodás kialakítását még abban az esetben is, amikor a legrosszabb forgatókönyv szerinti helyzet (energia hiány) alakul ki. A tanulmány készítésekor tehát a következő négy szempontot tekintettük meghatározónak: - az összeállított anyag feleljen meg a Megrendelő szerződésben megfogalmazott elvárásainak, - a tanulmány segítse elő a klasztert az energiatakarékosság szintjének növelésében, - a tanulmány segítse elő a klasztert a versenykésségének növelésében Ajkai Autóipari Klaszter 4/320

5 - ajánljon módszert ezeknek a kérdéseknek a mindennapi üzemviteli folyamatokba való beépülésére. Ennek megfelelően a tanulmány célkitűzése tehát nemcsak a kérdés műszakigazdasági összefüggéseinek és a lehetőségeknek az összefoglalása ill. bemutatása, hanem a klaszter energetika rendszer-szemléletű megközelítése. Sajnos a rendszer szemléletű gondolkozás ma Magyarországon még ritkán lelhető fel és részben az energetikai problémák komplex, összetett volta okozza azokat a nehézségeket, amelynek eredménye az energetika oly hosszan elhúzódó mostohagyerek szerepe. Mindazonáltal, a technikai részletek nem fedhetik el a Klaszter Energetikai Koncepció kidolgozásának lényegét, vagyis a Klaszter stratégiai célkitűzéseinek elérését, jelesül: 1. A klaszter menedzsment szerepének erősítése 2. A klaszter tagok egymás közötti, hatékony együttműködésének erősítése, a hálózat jelleg fejlesztése A klaszter tagok gazdasági, műszaki, innovációs, kapcsolati, stb. versenyképességének növelése Az energetikai koncepciónk elkészítése során kidolgoztunk: általános, a teljes klaszter minden érdeklődő tagjának szóló kisebb célcsoportoknak való egyedi, csak egy adott tagnak szóló célzott projekt javaslatokat. Ajkai Autóipari Klaszter 5/320

6 2. Vezetői összefoglaló Egy szervezet anyagi jóléte és gyarapodása alapvetően attól függ, (kicsit leegyszerűsítve) hogy a szervezetbe beáramló pénz mennyisége meghaladja e az onnan kiáramló pénz mennyiségét. Ha nem, akkor egy cég esetében forráshiányos lesz a gazdálkodás, míg ellenkező esetben szabadon elkölthető jövedelemként jelenik meg a felesleg. Ez egyben azt is jelenti, hogy egy nagy pénzkiáramlási tétel a legtöbb cég esetében az energia költség, hiszen ez elhagyja a cég költségvetését. Ha ennek nagyságát csökkenteni tudjuk azzal hogy kevesebb energiát használnak, (demand-side management) vagy hogy a cégen belül termelik meg, (supply-side management), akkor több pénz marad a vállalkozáson belül, és egyéb célokra ( fejlesztésre, oktatásra, jutalmazásra, osztalékra, stb.) fordítható. Vagy nagyobb játéktér marad az árak megállapításában, ezáltal a cég versenyképessége növekszik. Ha több marad házon belül, akkor átlagosan többet is költenek el fenti célokra és ennek multiplikatív hatása is lehet. Ennek három következménye is van. Egyrészt állami szinten is figyelembe kellene venni ezt a tényt az energetikai beruházások támogatásának odaítélése során. Az energia hatékonyságra és a megújuló energiára többet kellene költeni, mint az erőművek támogatására és a gáztározó építésére. (pl. a már megépült gáztározó helyett, ha lakásban kondenzációs kazánra cserélnék le a jelenlegi gázfűtő készülékeket Ft/lakás állami támogatás adásával, akkor három év alatt annyi gázt spórolhatna meg az állam, mint amennyi a megvalósult gáztározó befogadóképessége, azaz 1,2 mrd m3.) Másrészt nem csak a saját energetikai működésére kell a vállalkozásnak odafigyelnie, hanem a munkavállalóira, beszállítóira, vevőire, és a többi érdekhordozóira is, hiszen azok jóléte és sikeressége szoros korrelációban van jövőbeli várható eredményeivel. Harmadrészt a klasszikus energiahatékonysági megközelítés idejét múlt, bár hazánkban még manapság is gyakran csak ezt használják. A klasszikus felfogás szerint ugyanis az energetikai épületgépészeti berendezések technikai megújítása és ahol célszerű - a megújulók alkalmazása a megoldás. Ez azonban hamis illúzió, ami az első két következményből is adódik, és az élet is igazolta már többször is. (Egy új tüzeléstechnikai berendezést 3 hónap alatt a hozzá nem értő kezek tönkretettek, semmivé téve a beruházást.) Tehát az energetikai stratégia rendszerszemléletű fejlesztése három pilléren kell hogy álljon. - a klasszikus technológiai fejlesztésen, - a környezetünk energia tudatosságának kialakításán (intézmények és lakosság), - vállalkozások energiatudatos szervezeti kultúráján, Ajkai Autóipari Klaszter 6/320

7 Ha bármely láb hiányzik a háromból, akkor a másik kettőre fordított erőforrások java elvész, vagy jóval kisebb hatékonysággal működik, mint ahogy az egyébként elvárható lenne. A hosszú távú jövőképet az alábbiak szerint javasoljuk megfogalmazni: Ajka, az energia tudatos kultúra által fenntarthatóan a térség legperspektivikusabb és legélhetőbb városa. (Indoklás a 9. fejezetben) A jövőkép eléréséhez szükséges célrendszer meghatározására az alábbi sorrendet javasoljuk: I.) 2021-ig 20 százalékkal csökkenteni kell a klaszter összesített energia fogyasztását, azaz átlagosan évi 2%-al, a 2010 évi felhasználáshoz képest! II.) 2021-ig az klaszter fűtési és HMV igényét legalább 30%-ban megújuló energiából kell fedeznie. III.) intézkedések, amelyeket 2011-ben kell megtenni, de hatása csak hosszútávon év múlva jelentkezik. A célrendszer egyrészt kielégíti a EU erre vonatkozó irányelvét, másrészt nem feszíti túl a húrt. Megteremti a vállalkozások energiahatékonyságának fokozását is figyelembe véve a termelés és forgalom kívánt mértékű növekedésének lehetőségét. Véleményünk szerint ezzel a cél hierarchiával sikerülhet elérni a kitűzött jövőképet, amennyiben az ezt támogató akció terveket sikerül megvalósítani A javasolt akció terveket a 11. fejezetben tárgyaljuk teljes körűen, itt csak a legfontosabbakat említjük meg. Az akció tervek végrehajtásának potenciális pályázati lehetőségeit tekintettel a rendszer jelen időben várható gyökeres átszervezése miatt célszerűtlen az eddigi pályázatok rendszerében bemutatni. Akció megnevezése Végrehajtásért felelős Végrehajtás időtartama Technológiai fejlesztések Energetikai auditok Klaszter vezetése, érintett klaszter tag Folyamatos a befejezésig dec. 23 Az energiafogyasztási Klaszter tagok Folyamatos adatok rendszeres rögzítése és értékelése Energetikai audit kiértékelése Klaszter tag, energetikai auditor Az energetikai audit elkészültét követően 1 Javító intézkedések, kisebb beruházások szervezése, kivitelezése Klaszter tag, energetikai auditor hónapon belül Az energatikai audit kiértékelését követő 1 hónapon belül Ajkai Autóipari Klaszter 7/320

8 Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése Megvalósíthatósági tanulmány kiértékelése Döntés a nagyberuházásról Az adott nagyberuházás megvalósítása Stratégiai terv éves megvalósulásának elemzése Klaszter tag, tanulmánykészítő Klaszter tag, tanulmánykészítő Klaszter tag vezetése Klaszter tag vezetése, tanulmánykészítő, mint megbízott bonyolító mérnök Stratégia készítő, klaszter vezetés, klaszter tagok Az energatikai audit kiértékelését követő 3 hónapon belül A megvalósíthatósági tanulmány elkészültét követő 1 hónapon belül A megvalósíthatósági tanulmány elkészültét követő 4 hónapon belül Beruházási ütemterv szerint Minden év december között Javító intézkedések meghozatala A klaszter környezete energia tudatosságának kialakítása, fejlesztése Energetikai információs napok szervezése Iskolai energetikai napok Elért eredmények, beruházások folyamatos publikációja Távmunka és kerékpárral való közlekedés népszerűsítése A vállalkozások energiatudatos szervezeti kultúrájának fokozása Éves energetikai akciótervet összeállítása Stratégia készítő, klaszter vezetés Klaszter vezetése, klaszter tagok Klaszter vezetése, klaszter tagok Klaszter vezetése, klaszter tagok Klaszter vezetése Vállalkozás energetikusa 2012-től minden év január hónapjában 2011 től folyamatosan évente legalább egyszer 2011 től folyamatosan évente legalább egyszer 2011 től folyamatosan évente legalább kétszer 2011 től folyamatosan évente legalább egyszer Folyamatos 2012-től Ösztönző rendszer Vállalat vezetése Folyamatos 2011-től Ajkai Autóipari Klaszter 8/320

9 kidolgozása Faültetés a vállalkozás telephelyén A dolgozók ösztönzése az energetikai információs napon való résztvételre Gyalogos és kerékpáros közlekedés preferálása Vállalat vezetése Vállalat vezetése Folyamatos 2011-től Vállalat vezetése Folyamatos 2011-től Ajkai Autóipari Klaszter 9/320

10 3. Az Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter bemutatása Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter szeptember 27-én tartotta alakuló ülését, amelyen 23 alapító tag vett részt, ezek közül 18 ajkai vállalkozás, illetve további 5 intézményi együttműködő partner alapító tag (egyetem, szakközépiskola, régiós társ klaszterek és az ITD Hungary Zrt.) Az ajkai klaszter egy speciális klaszterként kezelhető, mivel nem egy termelési ágazathoz kapcsolódó hierarchikus felépítésű tagok alkotják, hanem egy kistérségi, régiós területi elhelyezkedésű tagok az együttműködők. Ebből adódóan az ajkai klaszter tagjai már az alapító dokumentumokban (Alapító Okirat, SZMSZ) az együttműködés területileg megvalósítható célkitűzéseit rögzítették (energetikai együttműködés, szakember utánpótlás, kutatás-fejlesztés, logisztika). Az alapítás óta eltelt több mint két év elsősorban a tervezett együttműködések indító felméréseivel, valamint 2008-ban az NFÜ által kiírt Klaszter szolgáltatásaink bővítése és fenntartható fejlesztése tárgyú pályázat elkészítése és beadása volt jelentős előrelépés a klaszter életében. A pályázatot a bíráló bizottság elfogadta és a támogatási szerződés júniusában elfogadásra került. Jelentős együttműködés valósult meg első félévében is. A gazdasági világválság az ajkai klasztertagokat is jelentős mértékben érintette és ezért szükség volt arra, hogy a kormány által meghirdetett munkahelymegőrző állami támogatás igénybevételét a klaszter tagjai szervezetten és összehangoltan végezzék. A klaszter összehangoló tevékenységét igényelte Ajka város Önkormányzata is, amikor helyi válságkezelő csomagot munkált ki, amelyet a város képviselő-testülete egyhangúlag elfogadott júniusában. A Szociális és Munkaügyi Miniszter asszony ajkai látogatásának megszervezésében is jelentős szerepet vállalt a klaszter. A kormányfő Bajnai Gordon júniusi ajkai látogatása során a klaszter egyik tagját kereste fel. A fent bemutatott együttműködések azt mutatják, hogy klaszter jelentősége igen nagy és a megkezdett eredményekre alapozva, a pályázati program megvalósításával egy időben szükség van a klaszter további fejlesztési lépéseinek megfogalmazására, illetve a klaszter stratégiájának kidolgozására. A klaszter stratégia ajkai szempontjai. A klaszterek kialakulását, eredményes tevékenységét az Európai Unió is jelentősen szorgalmazza. Magyarországon a klaszterek működésének, fejlesztésének témaköre az úgynevezett Pólus Programban került rögzítésre. Így szervezeti vonatkozásban a hazai klaszterek felügyelete a Pólus Program Hálózatfejlesztési Irodákhoz tartozik, amelyek régiónként találhatóak. Esetünkben ez az iroda Székesfehérváron működik. Ajkai Autóipari Klaszter 10/320

11 Az iroda a megalakulásától kezdődően aktívan figyeli a klaszter tevékenységét, és folyamatosan részt vesz rendezvényeinken. Az irodától kapott előzetes információk alapján megállapítható, hogy a klaszter eddigi együttműködése és a pályázati program megvalósítása alapján reális fejlesztési cél, hogy a közeljövőben ben megpályázza a klaszter az Akkreditált Innovációs Klaszter címet. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség e cím elnyerését elsősorban azoknak a klasztereknek ajánlja, ahol megvalósul a klasztertagok többségénél az innovatív magas hozzáadott értékű tevékenység és ennek eredményeként jelentős az exportorientáltság. Az Akkreditált Klaszter cím előnyei A Pólus Programhoz kapcsolódó Operatív Programok keretében kiírt pályázatokon a cím birtokosa pontszám többlettel indulhat. Esetünkben ilyen lehet pl. az energetikai együttműködés keretében megvalósuló közös beruházás forrásainak részbeni előteremtése. Az Akkreditált Klaszterek részére már 2009-ben is százmilliós nagyságrendű pályázati kiírások történtek. Az ilyen pályázati kiírások egyéb együttműködési projektek megvalósításához is adnak kiegészítő forrásokat. Az Akkreditált Klaszter cím elnyerés főbb kritériumai: Klaszteren belül megvalósult (megkezdett) együttműködés Alapdokumentumok megléte (Alapító Okirat, SZMSZ) Tagdíj vagy egyéb hozzájárulás fizetése KKV-k jelenléte a klaszterben K+F+I projektek jelenléte egyes klasztertagoknál Klasztertagok hároméves eredményes gazdálkodása Klaszter stratégia, cselekvési terv A klaszter a pályázati program indításával megfelel a főbb kritériumoknak, így rögzíthető, hogy reális célkitűzés az Akkreditált Klaszter cím elnyerés megpályázása 2011-ben. A Klaszter fenntartható fejlődése: A pályázati futamidő alatt megkezdett együttműködési projektek minden bizonnyal túlnyúlnak az eddig eltelt időszakon, így azokat a későbbi években is folytatni szükséges. Ehhez kell az Akkreditált Klaszter cím folyamatos fenntartása, a további Ajkai Autóipari Klaszter 11/320

12 pályázati források megszerzése érdekében is. Az Akkreditált Klaszter címet 2 évenként meg kell újítani így ez a célkitűzés is része a klaszter stratégiának. A STRATÉGIA kidolgozásának módszere: A stratégia egyes elemeinek kidolgozásánál a helyzetelemzésből kiindulva és a klaszter tagok piaci tapasztalatai és várakozásai, valamint a rendelkezésre álló (hivatkozott) felmérések, piaci előrejelzések, hazai és nemzetközi prognózisok alapján meg kell határozni egy jövőképet. Utóbbihoz hozzá kell rendelni egy célt, amelyet hosszú távú (5-10 év) és egy rövid távú (2-3 év) célrendszerre bomlik le. A célok elérésének eszközrendszerét tevékenységi csoportok alkotják, amelyek egy körülhatárolható irányvonal (prioritás) felé rendeződnek. Utóbbiak egyben a célhoz vezető tevékenységek (intézkedések, tevékenységcsoport) jellegét is megadják. A célok elérésének folyamatában a cél(ok) teljesülése és mérése érdekében indikátorokat jelölünk meg. Utóbbiak output (hatás) és eredmény indikátorokra oszthatók. A klaszter stratégiája által meghatározott cél ill. jövőkép elérése során a klaszter szervezet maga is változik, bővül. Ezt a mennyiségi és minőségi átalakulást szervezetfejlesztés eszközeivel lehet szabályozni. A klaszter működésének és a stratégia végrehajtásának széleskörű társadalmi megismertetése érdekében kommunikációs tervet kell kidolgozni. A klaszter stratégiája kidolgozás alatt van, de elkészült a STRATÉGIA TERVEZET Fábián Zoltán klaszter koordinátor és a Közép-Pannon Zrt. együttműködésében. A jelen: A klaszter tevékenysége, az általa nyújtott szolgáltatások és az ebből a klasztertagok számára jelentkező előny iránt jelentős érdeklődés mutatkozik. Ezt jelzi az eltelt időszakban a taglétszámban megnyilvánuló számottevő növekedés. Ajkai Autóipari Klaszter 12/320

13 3.1. A klaszterben részt vevő vállalkozások, intézmények Jelenleg a Klaszter tagjai: Ssz Cég, Intézmény neve Irsz Települ. Cím Honlap 1 Ajkai Elektrónikai Kft Ajka Gyár u A.E. Plastik Kft Ajka Gyár u Ajkait Befektetési és Fejlesztési Kft. Ajkai Gépészeti Gyártó és Szolgáltató Kft Ajka 8400 Ajka 5 Ajka Városért Alapítvány 8400 Ajka 6 Amed-Tech Kft Ajka 7 Balaton FSK Kft Ajka Szabadság tér 12. Gyártelep hrsz. 598/26 Szabadság tér 12. Téglagyári u. 21. Ipari Park Keleti Szektor nincs cegjegyzekek. info.hu_balatonfsk 8 Bourns Kft Ajka Hársfa u Dorner Alumíniumöntöde 8400 Ajka Újélet u Hungarocont Kft Ajka Ipari Park, Keleti Szektor 11 Kontex Kft Ajka Fő út 122/b. 12 Kókai Tömítéstechnikai Kft Ajka Ipari Park Keleti Szektor 13 MAL Zrt Ajka Gyártelep 14 Payer Kft Ajka Sport u Poppe & Potthoff Hungária Bt Ajka 16 SELCO Elektrónikai Kft Ajka Ipari Park, hrsz. 5701/2 Ipari Park Keleti Szektor 17 SKS Szerszámkészítő Kft Ajka Timföldgyári út 18 Új Atlantisz Ipari Park Kft Ajka 19 Unimontex Kft Ajka Gyártelep 20 Közép-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt Pannon Egyetem 8200 Veszprém Zichy liget 12. Egyetem u Boncsod 2 Kft 8409 Úrkút Csokonai út Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium 8400 Ajka Bródy Imre u.2. Székesfehérvár Ajkai Autóipari Klaszter 13/320

14 24 Ik-land Bt 8451 Ajka-Padragkút Közé-Dunántúli Klaszter Közösség Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft ITD Hungary Nonprofit Közhasznú Zrt. Hajtó-Mű Ipari és Kereskedelmi Kft Klaszter tagok Padragi út Székesfehérvár Zichy liget Székesfehérvár 1061, 8200 Budapest, Veszprém 8400 Ajka Seregélyesi út 113. Andrássy út 12., Kossuth u. 10. Vásár u. 4. Ugyanakkor a klaszterben résztvevők a vállalkozás méretében képviselik valamennyi formát: nagyvállalat, kis- és közép vállalatok, mikro vállalkozások. Ez nyilvánvalóan tükröződni fog a Klaszter Energetikai Koncepciójától elvárt és megjelenő igényeikben is Gazdálkodási és energiafogyasztási adatok Árbevét. Létszám Bev/fő ÁramF. Gáz fogy. Víz fogy. Ssz Cég neve Mrd Ft fő MWh m3 m3 1 MAL Zrt. 27, , Payer Kft. 9, , Bourns Kft. 7, , Poppe & Potthoff 6,20 Bt , Ajkai Elektronikai 2,80 Kft , SKS Kft. 2, , AE Plastic Kft. 2, ,0 8 Kókai Tömítéstechnikai 1,48 Kft , Unimontex Kft. 1, , Selco Kft. 0, , Kontex Kft. 0, , Amed-Tech Kft. 0, ,0 13 Ajkait Kft. 0, , Ajkai Gépészeti Kft. 0, , Hajtó Mű Kft ÖSSZESEN 63, , Energiafogyasztási adatok Ajkai Autóipari Klaszter 14/320

15 3.3. Az Energetikai Stratégia illeszkedése a klaszter stratégiai és operatív program tervezetébe Az elvárt illeszkedéshez tekintsük át a kidolgozás alatt lévő klaszter stratégiából a meglévő STRATÉGIA TERVEZET Energetikai koncepciót érintő részeit. Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter STRATÉGIA TERVEZET I. HELYZETELEMZÉS Háttér, környezet A Közép-Dunántúli Régió és az Ajkai Kistérség gazdasági, társadalmi helyzetének elemzése. A klasztertagok piaci helyzetének rövid elemzése. Megvizsgáljuk a klaszter létrehozásának, működésének körülményeit, működésének hátterét, az irányadó dokumentumokat és szabályozásokat. ( Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció, Országos Területfejlesztési Koncepció, Nemzeti Stratégiai Referenciakeret, Fenntartható Fejlődés Stratégia, Nemzeti Lisszaboni Akcióterv, ÚMFT Stratégia és Operatív Program, KDOP, Pólus Program ). II. HELYZETÉRTÉKELÉS A helyzetelemzés alapján, a jelenlegi működési feltételek értékelése és a további fejlődés lehetőségeinek megvizsgálása. SWOT elemzés A klaszter tagok és valamennyi együttműködő szervezet képviselőinek közreműködésével közösen elemezzük a klaszter erősségeit, gyengeségeit, hatékony működésének lehetőségeit. Felhívjuk a figyelmet az esetleges veszélyekre, valamint ezek elhárítására is javaslatot teszünk. III. A KLASZTER MŰKÖDÉSÉNEK CÉLRENDSZERE Jövőkép Az autóiparban meghatározó gazdasági erővel bíró, összehangolt, hatékony, széleskörű együttműködésen alapuló, versenyképes, innovatív klaszter vállalatok működése. Általános célok A klaszter tagok együttműködéseinek elősegítése, innovációs képességeik fejlesztése. A tagvállalatok versenyképességének és gazdasági potenciáljának növelése. Ajkai Autóipari Klaszter 15/320

16 Stratégiai célok 1. A klasztermenedzsment koordináló szerepének növelése 2. A klaszter tagok egymás közötti, hatékony együttműködéseinek erősítése 3. A klaszter tagok versenyképességének növelése IV.PRIORITÁSOK 1. A klaszter menedzsment szervezet működésének optimalizálása 2. A klaszter tagok hazai és külföldi együttműködéseinek erősítése 3. A versenyképesség növelése V. INTÉZKEDÉSEK 1.1. A Klaszter Menedzsment szervezet számára Működési Szabályzat, Akcióterv, Ütemterv kidolgozása ig terjedő időszakra 1.2. Kommunikációs kapcsolatok fejlesztése, a klaszter hatékony működtetése 2.1. Közös együttműködések kialakítása (fejlesztési-, logisztikai-, kommunikációs-beszállítói-, munkaerő piaci tevékenységekben) 2.2. Új klasztertagok felkutatása 2.3. Benchmarking klub működtetése 3.1. Innovációs tevékenység, közös fejlesztési tevékenység erősítése 3.2 Hazai -, és külpiaci kapcsolatok fejlesztése 3.2 A klaszter tagvállalatok gazdasági fejlődésének elősegítése VI. OPERATÍV PROGRAM Prioritások, intézkedések, felelősségi szintek részletes leírása. A stratégia mérőszámai, a végrehajtás eredményességét jelző indikátorok meghatározása. A stratégia monitoring-ja. VII. SZERVEZETFEJLESZTÉS A klaszter menedzsment hatékony működése érdekében a stratégia végrehajtásában részt vevők feladatainak meghatározása. Ajkai Autóipari Klaszter 16/320

17 VIII. KOMMUNIKÁCIÓS TERV A hatékony kommunikáció módszere, eszközei. A kommunikációs terv végrehajtásában vállalt feladatok megosztása (klaszter menedzsment és a tagvállalatok feladatai). Mint látható az Klaszter Energetikai Koncepció kidolgozása jól illeszkedik a Klaszter Stratégia Tervezetének általános III. célrendszer fejezet jövőképébe. De ugyanilyen jól támogatja az általános és stratégiai célok közül a klaszter tagok együttműködésének elősegítését, valamint az elért megtakarítások segítségével a vállalkozások versenyképességének javítását. A megvalósulás a klasztermenedzsment koordináló szerepét is erősíti. Hasonlóképpen elmondható, hogy a Klaszter Energetikai Koncepció kidolgozása a Klaszter Stratégia Tervezetének IV. fejezetében mindhárom prioritást támogatja. Ezek fényében következik hogy rendkívüli fontosságú a jelen Klaszter Energetikai Stratégia kidolgozása. Ajkai Autóipari Klaszter 17/320

18 4. Energia felhasználás alakulása Az energetikában a fenntartható fejlődés az energiával való szigorú takarékosságot és a megújuló energiaforrások minél szélesebb körű felhasználását jelenti. Ez az alternatív energetika, melynek lehetőséget kell teremteni a meglévő energia készletekkel való ésszerű takarékoskodáshoz, a környezetünket fenyegető veszélyek elhárításához. A Föld meglevő nyersanyag vagy energia készleteinek pontos mértékét nem ismerjük, és így a felhasználás jelenlegi, vagy prognosztizált értékével sem tudjuk biztosan kiszámítani, hogy mennyi ideig elegendő az igények fedezésére. A szakirodalom is számos, egymásnak ellentmondó adatot tesz közzé. Az azonban biztos, hogy a korlátozott készletekkel való takarékosság a jövő generációja iránti kötelességünk és mindent meg kell tenni a meglevő készletek további csökkentésének, vagy a csökkentés mértékének mérséklése érdekében. Erre elvileg két lehetőség kínálkozik. Az egyik lehetőség, hogy energiaigényünket csökkentjük, vagy az igényeket kevesebb energia felhasználásával elégítjük ki. Ez az energiatakarékosság és az energiahatékonyság növelése. A meglevő energiakészletek védelmére a másik lehetőséget a megújuló energiaforrások minél szélesebb körű felhasználása jelenti. A megújuló energiaforrások alternatívát kínálnak az energiakészletek (fosszilis energiahordozók) elhasználásának mérséklésére, ezért a megújuló energiaforrásokat nevezik alternatív energiaforrásoknak is. Az energiaforrások felhasználásának súlypontjai a globális környezeti problémák és a kimerülő készletek okozta áremelkedés miatt várhatóan erőteljesen változni fognak. Ma már érezhető trend, hogy egyre nagyobb hangsúly lesz a készletek racionális használatán (energiahatékonyság), és a nem szennyező, megújuló energiaforrások használatán. A nagyon komplex és sok bizonytalansági tényezőt tartalmazó kérdéskört 5 szinten járjuk körül: 1. Globális 2. Európai Unió 3. Magyarország 4. Klaszter 5. Cégek 4.1. Globális folyamatok A XX század olyan változásokat hozott a nemzetközi gazdaság fejlődésében, amely révén a fosszilis energiahordozókat már nem lehet olcsó és kifogyhatatlan erőforrásként kezelni. A második világháborút követően az ipari termelés megsokszorozódott, ezzel párhuzamosan a nyersanyag- és energiaigény korábban nem látott mértékben növekedett. Ajkai Autóipari Klaszter 18/320

19 4.1. ábra Egy ember energiafelhasználása különböző történeti korokban (ismeretlen) Az emberiség energia igényének várható alakulása és ennek egyik lehetséges kielégítési módja hosszútávon 2060 ig a 4.2 ábra szemlélteti. Tetten érhető a kőolaj kitermelés napjainkban tapasztalható csökkenése. E miatt bekövetkező drasztikus áremelkedés része mindennapjainknak. A földgáz esetén azonos forgatókönyv globálisan 5-10 év múlva következik be. A széntermelési csúcsa 2040-re várható, ha a politikai szándék és a környezetvédelem nem akadályozza meg a mai folyamatok folytatását. Az atomenergia kiváltásának ma nincs reális alternatívája. Ugyanakkor 2020-ig a várható energiaéhség miatt a felhasznált energiamennyiség 30%-át megújulókból leszünk kénytelenek biztosítani. Ajkai Autóipari Klaszter 19/320

20 1600 A VILÁG ENERGIAFOGYASZTÁSA 2060-IG 1400 Energiafogyasztás (Exajoule/év) egyéb ár-apály energia napenergia új biomassza szélenergia vízenergia hagyományos biomassza atomenergia földgáz kőolaj szén Év 4.2. ábra A világ energiafogyasztása A hagyományos biomasszába nincs jelentős fejlődési potenciál, de az új energiaültetvényes biomasszában, szél, víz és napenergiában igen ábra A fosszilis energiahordozók kitermelésének várható alakulása A 4.3 ábrán A kőolajban folyamatban lévő változások visszaköszönnek, de a gázcsúcsot az előző előrejelzéssel szemben korábbira, 2017-re teszi és a szén Ajkai Autóipari Klaszter 20/320

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2011. február 28.

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2011. február 28. Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2011. február 28. Nagy István épületenergetikai szakértő T: +36-20-9519904 info@adaptiv.eu A projekt az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter December 8.

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter December 8. Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter 2010. December 8. J Ö V Ő K É P Az autóiparban meghatározó gazdasági erővel bíró, összehangolt, hatékony, széleskörű együttműködésen alapuló, versenyképes, innovatív

Részletesebben

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8.

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8. Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8. Nagy István épületenergetikai szakértő T: +36-20-9519904 info@adaptiv.eu A projekt az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

Jövőkép 2030 fenntarthatóság versenyképesség biztonság

Jövőkép 2030 fenntarthatóság versenyképesség biztonság Energiastratégia 2030 a magyar EU elnökség tükrében Globális trendek (Kína, India); Kovács Pál helyettes államtitkár 2 A bolygónk, a kontinens, és benne Magyarország energiaigénye a jövőben várhatóan tovább

Részletesebben

Energiamenedzsment ISO 50001. A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója

Energiamenedzsment ISO 50001. A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója Energiamenedzsment ISO 50001 A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója Hogyan bizonyítható egy vállalat környezettudatossága vásárlói felé? Az egész vállalatra,

Részletesebben

A bányászat szerepe az energetikában és a nemzetgazdaságban

A bányászat szerepe az energetikában és a nemzetgazdaságban A bányászat szerepe az energetikában és a nemzetgazdaságban Kovács Pál energiaügyért felelős államtitkár Országos Bányászati Konferencia, 2013. november 7-8., Egerszalók Tartalom 1. Globális folyamatok

Részletesebben

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban Molnár Ágnes Mannvit Budapest Regionális Workshop Climate Action and renewable package Az Európai Parlament 2009-ben elfogadta a megújuló

Részletesebben

Megújuló energia akcióterv a jelenlegi ösztönzési rendszer (KÁT) felülvizsgálata

Megújuló energia akcióterv a jelenlegi ösztönzési rendszer (KÁT) felülvizsgálata Megújuló energia akcióterv a jelenlegi ösztönzési rendszer (KÁT) felülvizsgálata dr. Matos Zoltán elnök, Magyar Energia Hivatal zoltan.matos@eh.gov.hu Energia másképp II. 2010. március 10. Tartalom 1)

Részletesebben

A magyar energiapolitika alakulása az Európai Unió energiastratégiájának tükrében

A magyar energiapolitika alakulása az Európai Unió energiastratégiájának tükrében REKK projekt konferencia Budapest, 2005.december 8. A magyar energiapolitika alakulása az Európai Unió energiastratégiájának tükrében Hatvani György helyettes államtitkár Az energiapolitika lényege Az

Részletesebben

MEHI Szakmai Konferencia: Energiahatékonyságot EU-s forrásokból: Energiahatékonyság, Klímacélok, Energiabiztonság Október 28.

MEHI Szakmai Konferencia: Energiahatékonyságot EU-s forrásokból: Energiahatékonyság, Klímacélok, Energiabiztonság Október 28. MEHI Szakmai Konferencia: Energiahatékonyságot EU-s forrásokból: Energiahatékonyság, Klímacélok, Energiabiztonság 2014. Október 28. Budapest Az EU integrált európai klíma és energia politika fő célkitűzései

Részletesebben

Energiapolitika Magyarországon

Energiapolitika Magyarországon Energiapolitika Magyarországon Dr. Aradszki András államtitkár Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Zugló, 2016. június 9. Nemzeti Energiastratégia Célok Ellátásbiztonság Fenntarthatóság Versenyképesség

Részletesebben

A megújuló energiaforrások környezeti hatásai

A megújuló energiaforrások környezeti hatásai A megújuló energiaforrások környezeti hatásai Dr. Nemes Csaba Főosztályvezető Környezetmegőrzési és Fejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Budapest, 2011. május 10.. Az energiapolitikai alappillérek

Részletesebben

2008-2009. tanév tavaszi félév. Hazánk energiagazdálkodása, és villamosenergia-ipara. Ballabás Gábor bagi@ludens.elte.hu

2008-2009. tanév tavaszi félév. Hazánk energiagazdálkodása, és villamosenergia-ipara. Ballabás Gábor bagi@ludens.elte.hu Magyarország társadalmi-gazdasági földrajza 2008-2009. tanév tavaszi félév Hazánk energiagazdálkodása, és villamosenergia-ipara Ballabás Gábor bagi@ludens.elte.hu Forrás: GKM Alapkérdések a XXI. század

Részletesebben

MET 7. Energia műhely

MET 7. Energia műhely MET 7. Energia műhely Atomenergetikai körkép Paks II. a kapacitás fenntartásáért Nagy Sándor vezérigazgató MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. 2012. december 13. Nemzeti Energia Stratégia 2030 1 Fő célok:

Részletesebben

Az Energia[Forradalom] Magyarországon

Az Energia[Forradalom] Magyarországon Az Energia[Forradalom] Magyarországon Stoll É. Barbara Klíma és energia kampányfelelős Magyarország barbara.stoll@greenpeace.hu Láncreakció, Pécs, 2011. november 25. Áttekintés: Pár szó a Greenpeace-ről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S a 2009. október 29.-i képviselő-testületi ülés 13-as számú - A saját naperőmű létrehozására pályázat beadásáról tárgyú - napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Részletesebben

K+F lehet bármi szerepe?

K+F lehet bármi szerepe? Olaj kitermelés, millió hordó/nap K+F lehet bármi szerepe? 100 90 80 70 60 50 40 Olajhozam-csúcs szcenáriók 30 20 10 0 2000 2020 Bizonytalanság: Az előrejelzések bizonytalanságának oka az olaj kitermelési

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIAPOLITIKA BEMUTATÁSA

MEGÚJULÓ ENERGIAPOLITIKA BEMUTATÁSA MEGÚJULÓ ENERGIAPOLITIKA BEMUTATÁSA Szabó Zsolt fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Fenntartható gazdaság szempontjai

Részletesebben

A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon. 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató

A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon. 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató Energia Központ Nonprofit Kft. bemutatása Megnevezés : Energia Központ

Részletesebben

A decentralizált megújuló energia Magyarországon

A decentralizált megújuló energia Magyarországon A decentralizált megújuló energia Magyarországon Közpolitikai gondolatok Őri István Green Capital Zrt. Bevált portugál gyakorlatok konferencia Nyíregyháza 2010. június 4. Miről fogok beszélni? A portugál-magyar

Részletesebben

Átalakuló energiapiac

Átalakuló energiapiac Energiapolitikánk főbb alapvetései ügyvezető GKI Energiakutató és Tanácsadó Kft. Átalakuló energiapiac Napi Gazdaság Konferencia Budapest, December 1. Az előadásban érintett témák 1., Kell-e új energiapolitika?

Részletesebben

A hazai beszállító ipar esélyeinek javítása innovációval a megújuló energiatermelés területén

A hazai beszállító ipar esélyeinek javítása innovációval a megújuló energiatermelés területén A hazai beszállító ipar esélyeinek javítása innovációval a megújuló energiatermelés területén Lontay Zoltán irodavezető, GEA EGI Zrt. KÖZÖS CÉL: A VALÓDI INNOVÁCIÓ Direct-Line Kft., Dunaharszti, 2011.

Részletesebben

MIÉRT ATOMENERGIA (IS)?

MIÉRT ATOMENERGIA (IS)? Magyar Mérnök Akadémia MIÉRT ATOMENERGIA (IS)? Dr. EMHŐ LÁSZLÓ Magyar Mérnök Akadémia BME Mérnöktovábbképző Intézet emho@mti.bme.hu ATOMENERGETIKAI KÖRKÉP MET ENERGIA MŰHELY M 7. RENDEZVÉNY NY 2012. december

Részletesebben

Magyarország Energia Jövőképe

Magyarország Energia Jövőképe Magyarország Energia Jövőképe Tóth Tamás főosztályvezető Közgazdasági Főosztály Magyar Energia Hivatal totht@eh.gov.hu ESPAN Pannon Energia Stratégia záró-konferencia Győr, 2013. február 21. Tartalom A

Részletesebben

Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században

Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században Bertalan Zsolt vezérigazgató MAVIR ZRt. HTE Közgyűlés 2013. május 23. A megfizethető energia 2 A Nemzeti Energiastratégia 4 célt azonosít: 1. Energiahatékonyság

Részletesebben

A magyar energiapolitika prioritásai és célkitűzései

A magyar energiapolitika prioritásai és célkitűzései A magyar energiapolitika prioritásai és célkitűzései Kádár Andrea Beatrix energetikáért felelős helyettes államtitkár Külgazdasági értekezlet, 2015. június 23. Nemzeti Energiastratégia A Nemzeti Energiastratégia

Részletesebben

A palagáz-kitermelés helyzete és szerepe a világ jövőbeni földgázellátásában. Jó szerencsét!

A palagáz-kitermelés helyzete és szerepe a világ jövőbeni földgázellátásában. Jó szerencsét! A palagáz-kitermelés helyzete és szerepe a világ jövőbeni földgázellátásában Jó szerencsét! Holoda Attila ügyvezető igazgató Budapesti Olajosok Hagyományápoló Köre Budapest, 2014. február 28. A palagáz

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

Széndioxid-többlet és atomenergia nélkül

Széndioxid-többlet és atomenergia nélkül Széndioxid-többlet és atomenergia nélkül Javaslat a készülő energiapolitikai stratégiához Domina Kristóf 2007 A Paksi Atomerőmű jelentette kockázatok, illetve az általa okozott károk negyven éves szovjet

Részletesebben

Bakony-Balaton Mechatronikai és Járműipari Klaszter ALAPÍTÓ OKIRAT

Bakony-Balaton Mechatronikai és Járműipari Klaszter ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. április 4. Az Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter és a Közép-Dunántúli Regionális Innovációs Klaszter tagjai a két klaszter fuzionálása révén, a mai napon létrehozzák a Bakony-Balaton

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

Zöld stratégia a területfejlesztésben A ZÖLD megye

Zöld stratégia a területfejlesztésben A ZÖLD megye Zöld stratégia a területfejlesztésben A ZÖLD megye Seszták Oszkár A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés Elnöke Nyíregyháza, 2012. június 19. Vázlat I. Változások II. Múlt III. Stratégiai céljaink IV.

Részletesebben

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem Környezetbarát energia technológiák fejlődési kilátásai Óbudai Egyetem 1 Bevezetés Az emberiség hosszú távú kihívásaira a környezetbarát technológiák fejlődése adhat megoldást: A CO 2 kibocsátás csökkentésével,

Részletesebben

Energetikai beruházások jelentősége Európában dilemmák és trendek

Energetikai beruházások jelentősége Európában dilemmák és trendek Energetikai beruházások jelentősége Európában dilemmák és trendek Gerőházi Éva - Hegedüs József - Szemző Hanna Városkutatás Kft VÁROSKUTATÁS KFT 1 Az előadás szerkezete Az energiahatékonyság kérdésköre

Részletesebben

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara A megújuló energiák alkalmazásának szerepe és eszközei a vidék fejlesztésében, a Vidékfejlesztési Program 2014-20 energetikai vonatkozásai Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági

Részletesebben

A fenntarthatóság útján 2011-ben??

A fenntarthatóság útján 2011-ben?? A fenntarthatóság útján 2011-ben?? Válogatás a Fenntartható Fejlődés Évkönyv 2011 legfontosabb megállapításaiból Az összefoglalót a GKI Gazdaságkutató Zrt. és a Tiszai Vegyi Kombinát együttműködésében

Részletesebben

Towards the optimal energy mix for Hungary. 2013. október 01. EWEA Workshop. Dr. Hoffmann László Elnök. Balogh Antal Tudományos munkatárs

Towards the optimal energy mix for Hungary. 2013. október 01. EWEA Workshop. Dr. Hoffmann László Elnök. Balogh Antal Tudományos munkatárs Towards the optimal energy mix for Hungary 2013. október 01. EWEA Workshop Dr. Hoffmann László Elnök Balogh Antal Tudományos munkatárs A Magyarországi szélerőmű-kapacitásaink: - ~330 MW üzemben (mind 2006-os

Részletesebben

A Nemzeti Energiastratégia keretében készülő Távhőfejlesztési Cselekvési Terv bemutatása

A Nemzeti Energiastratégia keretében készülő Távhőfejlesztési Cselekvési Terv bemutatása A Nemzeti Energiastratégia keretében készülő Távhőfejlesztési Cselekvési Terv bemutatása Dr. Toldi Ottó főosztályvezető helyettes Klímaügyi-, és Energiapolitikai Államtitkárság Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Részletesebben

Az energiapolitika szerepe és kihívásai. Felsmann Balázs 2011. május 19. Óbudai Szabadegyetem

Az energiapolitika szerepe és kihívásai. Felsmann Balázs 2011. május 19. Óbudai Szabadegyetem Az energiapolitika szerepe és kihívásai Felsmann Balázs 2011. május 19. Óbudai Szabadegyetem Az energiapolitika célrendszere fenntarthatóság (gazdasági, társadalmi és környezeti) versenyképesség (közvetlen

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

Energiahatékonyság, megújuló energiaforrások, célkitűzések és szabályozási rendszer Varga Tamás Zöldgazdaság-fejlesztési Főosztály

Energiahatékonyság, megújuló energiaforrások, célkitűzések és szabályozási rendszer Varga Tamás Zöldgazdaság-fejlesztési Főosztály Energiahatékonyság, megújuló energiaforrások, célkitűzések és szabályozási rendszer Varga Tamás Zöldgazdaság-fejlesztési Főosztály Build Up Skills Hungary I. projekt konferencia Budapest, Ramada Resort

Részletesebben

Dél-dunántúli Energetikai Klaszter

Dél-dunántúli Energetikai Klaszter Dél-dunántúli Energetikai Klaszter DDEK küldetése A Dél-dunántúli Energetikai Klaszter küldetésének tekinti a - Dél-dunántúli régió energetikai ágazatában jelenlévı szervezetek összefogását, - a klasztertagok

Részletesebben

Napenergiás helyzetkép és jövőkép

Napenergiás helyzetkép és jövőkép Napenergiás helyzetkép és jövőkép Varga Pál elnök MÉGNAP Egyesület Napkollektoros és napelemes rendszerek (Magyarországon) Napkollektoros és napelemes rendszerek felépítése Hálózatra visszatápláló napelemes

Részletesebben

Az energiapolitika aspektusai az energiahatékonyság tükrében. Horváth Attila Imre

Az energiapolitika aspektusai az energiahatékonyság tükrében. Horváth Attila Imre Az energiapolitika aspektusai az energiahatékonyság tükrében Horváth Attila Imre fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár Nemzeti Épületenergetikai Stratégia

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 II. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY ÉS TÉRKÖRNYEZETE (NÖVÉNYI ÉS ÁLLATI BIOMASSZA)... 8 1. Jogszabályi háttér ismertetése... 8 1.1. Bevezetés... 8 1.2. Nemzetközi

Részletesebben

Közép és Kelet-Európa gázellátása

Közép és Kelet-Európa gázellátása Közép és Kelet-Európa gázellátása Előadó: Csallóközi Zoltán Magyar Mérnöki Kamara Gáz- és Olajipari Tagozat elnöke Budapest, 2012. október 4. Földgázenergia felhasználás jellemző adatai A földgáz a világ

Részletesebben

Az energiapiac helyzete Magyarországon a teljes piacnyitás kapujában. Előadó: Felsmann Balázs infrastruktúra ügyekért felelős szakállamtitkár

Az energiapiac helyzete Magyarországon a teljes piacnyitás kapujában. Előadó: Felsmann Balázs infrastruktúra ügyekért felelős szakállamtitkár Az energiapiac helyzete Magyarországon a teljes piacnyitás kapujában Előadó: Felsmann Balázs infrastruktúra ügyekért felelős szakállamtitkár Tartalom I. Az új magyar energiapolitikai koncepció II. Ellátásbiztonság

Részletesebben

Klímapolitika és a megújuló energia használata Magyarországon

Klímapolitika és a megújuló energia használata Magyarországon Klímapolitika és a megújuló energia használata Magyarországon Dióssy László Szakállamtitkár, c. egyetemi docens Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Enterprise Europe Network Nemzetközi Üzletember

Részletesebben

Fosszilis energiák jelen- és jövőképe

Fosszilis energiák jelen- és jövőképe Fosszilis energiák jelen- és jövőképe A FÖLDGÁZELLÁTÁS HELYZETE A HAZAI ENERGIASZERKEZET TÜKRÉBEN Dr. TIHANYI LÁSZLÓ egyetemi tanár, Miskolci Egyetem MTA Energetikai Bizottság Foszilis energia albizottság

Részletesebben

Aktuális kutatási trendek a villamos energetikában

Aktuális kutatási trendek a villamos energetikában Aktuális kutatási trendek a villamos energetikában Prof. Dr. Krómer István 1 Tartalom - Bevezető megjegyzések - Általános tendenciák - Fő fejlesztési területek villamos energia termelés megújuló energiaforrások

Részletesebben

4 évente megduplázódik. Szélenergia trend. Európa 2009 MW. Magyarország 2010 december MW

4 évente megduplázódik. Szélenergia trend. Európa 2009 MW. Magyarország 2010 december MW Szélenergia trend 4 évente megduplázódik Európa 2009 MW Magyarország 2010 december 31 330 MW Világ szélenergia kapacitás Növekedés 2010 2020-ig 1 260 000MW Ez ~ 600 Paks kapacitás és ~ 300 Paks energia

Részletesebben

Energiatermelés, erőművek, hatékonyság, károsanyag kibocsátás. Dr. Tóth László egyetemi tanár klímatanács elnök

Energiatermelés, erőművek, hatékonyság, károsanyag kibocsátás. Dr. Tóth László egyetemi tanár klímatanács elnök Energiatermelés, erőművek, hatékonyság, károsanyag kibocsátás Dr. Tóth László egyetemi tanár klímatanács elnök TARTALOM Energia hordozók, energia nyerés (rendelkezésre állás, várható trendek) Energia termelés

Részletesebben

Zöldenergia Konferencia. Dr. Lenner Áron Márk Nemzetgazdasági Minisztérium Iparstratégiai Főosztály főosztályvezető Budapest, 2012.

Zöldenergia Konferencia. Dr. Lenner Áron Márk Nemzetgazdasági Minisztérium Iparstratégiai Főosztály főosztályvezető Budapest, 2012. Zöldenergia Konferencia Dr. Lenner Áron Márk Nemzetgazdasági Minisztérium Iparstratégiai Főosztály főosztályvezető Budapest, 2012. június 14 A zöldenergia szerepe a hazai energiatermelés és felhasználás

Részletesebben

A fenntartható energetika kérdései

A fenntartható energetika kérdései A fenntartható energetika kérdései Dr. Aszódi Attila igazgató, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Nukleáris Technikai Intézet elnök, MTA Energetikai Bizottság Budapest, MTA, 2011. május 4.

Részletesebben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben A múlt EU Távlatok, lehetőségek, feladatok A múlt Kapcsolt energia termelés előnyei, hátrányai 2 30-45 % -al kevesebb primerenergia felhasználás

Részletesebben

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0012 Völgyiné Nadabán Márta Miskolc MJV Önkormányzata, partner szintű

Részletesebben

Megújulóenergia-hasznosítás és a METÁR-szabályozás

Megújulóenergia-hasznosítás és a METÁR-szabályozás Megújulóenergia-hasznosítás és a METÁR-szabályozás Tóth Tamás főosztályvezető Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Magyar Energia Szimpózium 2016 Budapest, 2016. szeptember 22. Az előadás vázlata

Részletesebben

ENERGETIKAI BEAVATKOZÁSOK A HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN SZABÓ VALÉRIA

ENERGETIKAI BEAVATKOZÁSOK A HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN SZABÓ VALÉRIA ENERGETIKAI BEAVATKOZÁSOK A HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN SZABÓ VALÉRIA TARTALOM I. HAZAI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 1. KEHOP, GINOP 2014-2020 2. Pályázatok előkészítése II. ENERGIA HATÉKONY VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS LEHETŐSÉGEK

Részletesebben

ArchEnerg Regionális Megújuló Energetikai és Építőipari Klaszter

ArchEnerg Regionális Megújuló Energetikai és Építőipari Klaszter ArchEnerg Regionális Megújuló Energetikai és Építőipari Klaszter Előadás tartalma 1. Klaszter bemutatása 2. ArchEnerg Klasztertérkép 3. Klasztertagság előnyei 4. Klasztertagok tevékenységei 5. Nyertes

Részletesebben

Emissziócsökkentés és az elektromos közlekedés jelentősége. 2014 október 7. Energetikai Körkép Konferencia

Emissziócsökkentés és az elektromos közlekedés jelentősége. 2014 október 7. Energetikai Körkép Konferencia Emissziócsökkentés és az elektromos közlekedés jelentősége 2014 október 7. Energetikai Körkép Konferencia Magamról Amim van Amit már próbáltam 194 g/km?? g/km Forrás: Saját fotók; www.taxielectric.nl 2

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ENERGIAGAZDÁLKODÁSI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az Energiagazdálkodási menedzser képzés az energiagazdaságtan alapfogalmainak és a globális és

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

A villamosenergia-termelés szerkezete és jövője

A villamosenergia-termelés szerkezete és jövője A villamosenergia-termelés szerkezete és jövője Dr. Aszódi Attila elnök, MTA Energetikai Bizottság igazgató, BME Nukleáris Technikai Intézet Energetikáról Másként Budapest, Magyar Energetikusok Kerekasztala,

Részletesebben

Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében

Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében 2012.09.20. A legnagyobb mennyiségű égetésre alkalmas anyagot a Mechanika-i Biológia-i Hulladék tartalmazza (rövidítve

Részletesebben

Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások

Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások Jasper Anita Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. Élelmiszerhulladékok kezelésének és újrahasznosításának jelentősége

Részletesebben

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2009. Dr. Szépvölgyi Ákos KDRIÜ Nonprofit Kft. 2009.05.14. A Közép-Dunántúl hosszú távú területfejlesztési koncepciója (1999)

Részletesebben

Nemzetközi Geotermikus Konferencia. A pályázati támogatás tapasztalatai

Nemzetközi Geotermikus Konferencia. A pályázati támogatás tapasztalatai Nemzetközi Geotermikus Konferencia A pályázati támogatás tapasztalatai Bús László, Energia Központ Nonprofit Kft. KEOP 2010. évi energetikai pályázati lehetőségek, tapasztalatok, Budapest, eredmények 2010.

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

Megújuló energia, megtérülő befektetés

Megújuló energia, megtérülő befektetés Megújuló energia, megtérülő befektetés A megújuló energiaforrás fogalma Olyan energiaforrás, amely természeti folyamatok során folyamatosan rendelkezésre áll, vagy újratermelődik (napenergia, szélenergia,

Részletesebben

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető 2014-2020-as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető Kb. 8000 milliárd Ft 2007-2013 Lakásberuházás korlátozott lehetőségek Forrás nagysága: operatív programnak nyújtott

Részletesebben

Az enhome komplex energetikai megoldásai. Pénz, de honnan? Zalaegerszeg, 2015 október 1.

Az enhome komplex energetikai megoldásai. Pénz, de honnan? Zalaegerszeg, 2015 október 1. Az enhome komplex energetikai megoldásai Pénz, de honnan? Zalaegerszeg, 2015 október 1. Az energiaszolgáltatás jövőbeli iránya: decentralizált energia (DE) megoldások Hagyományos, központosított energiatermelés

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

Elemzés a megújuló energia ágazatról - Visegrádi négyek és Románia 2012

Elemzés a megújuló energia ágazatról - Visegrádi négyek és Románia 2012 Elemzés a megújuló energia ágazatról - Visegrádi négyek és Románia 2012 2012. január info@trinitinfo.hu www.trinitinfo.hu Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló...5 2. A megújuló energiaforrások helyzete

Részletesebben

A megújuló energia termelés helyzete Magyarországon

A megújuló energia termelés helyzete Magyarországon A megújuló energia termelés helyzete Magyarországon Szabó Zsolt fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Budapest, 2016.

Részletesebben

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI (2011.02.09.) 1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉS I. Magyarország területén megvalósuló

Részletesebben

2. Település szintű jellemzése: az ellátórendszerek helyzetére távlati fejlesztési feladatokra Előadás anyaga

2. Település szintű jellemzése: az ellátórendszerek helyzetére távlati fejlesztési feladatokra Előadás anyaga BME Közgazdaságtudományi Kar: TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉS szakirányt választott IV. éves hallgatók MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRA szaktárgya keretében, a: TERÜLETI ENERGIAGAZDÁLKODÁS és ENERGIAELLÁTÁS és HÍRKÖZLÉS

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

A JÖVŐ OKOS ENERGIAFELHASZNÁLÁSA

A JÖVŐ OKOS ENERGIAFELHASZNÁLÁSA A JÖVŐ OKOS ENERGIAFELHASZNÁLÁSA Dr. NOVOTHNY FERENC (PhD) Óbudai Egyetem, Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Villamosenergetikai intézet Budapest, Bécsi u. 96/b. H-1034 novothny.ferenc@kvk.uni-obuda.hu

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17.

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. A tervezés folyamata -közös programozási folyamat a két partnerország részvételével -2012 őszén programozó munkacsoport

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Hogyan készülnek az energiaszolgáltatók az EHI megvalósítására?

Hogyan készülnek az energiaszolgáltatók az EHI megvalósítására? Hogyan készülnek az energiaszolgáltatók az EHI megvalósítására? JÁSZAY TAMÁS Vállalatfejlesztési Igazgató MET Energia Műhely Budapest, 2015. 04. 16. Hogyan készülnek az energiaszolgáltatók az EHI megvalósítására?

Részletesebben

Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése.

Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése. Vezetői összefoglaló Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése. A következő oldalakon vázlatosan összefoglaljuk a projektet érintő főbb jellemzőket és

Részletesebben

Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28.

Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28. Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28. Miért kikerülhetetlen ma a megújuló energiák alkalmazása? o Globális klímaváltozás Magyarország sérülékeny területnek számít o Magyarország energiatermelése

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ADALÉKOK A VÁROSFEJLESZTÉS XXI. SZÁZADI GYAKORLATÁHOZ Dr.

Részletesebben

Környezetvédelem (KM002_1)

Környezetvédelem (KM002_1) (KM002_1) 11. Fenntartható erőforrásgazdálkodás és fejlődés 2007/2008-as tanév I. félév Dr. Zseni Anikó egyetemi docens SZE, MTK, BGÉKI, Környezetmérnöki Tanszék Fenntartható fejlődés a fenntartható fejlődés

Részletesebben

ENERGIA Nemcsak jelenünk, de jövőnk is! Energiahatékonyságról mindenkinek

ENERGIA Nemcsak jelenünk, de jövőnk is! Energiahatékonyságról mindenkinek ENERGIA Nemcsak jelenünk, de jövőnk is! Energiahatékonyságról mindenkinek Dr. Boross Norbert Kommunikációs igazgató ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport Miért van szükség az energiahatékonyságra? Minden változáshoz,

Részletesebben

A geotermia hazai hasznosításának energiapolitikai kérdései

A geotermia hazai hasznosításának energiapolitikai kérdései A geotermia hazai hasznosításának energiapolitikai kérdései dr. Nyikos Attila Nemzetközi Kapcsolatokért Felelős Elnökhelyettes Országos Bányászati Konferencia Egerszalók, 2016. november 24. Tartalom Célok

Részletesebben

Energia alternatívák a kisvárosokban.

Energia alternatívák a kisvárosokban. A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG XII. VÁNDORGYŰLÉSE Helyi fejlesztés Veszprém, 2014. november 27 28. Energia alternatívák a kisvárosokban. A Dél-dunántúli régió megújuló energiaforrásainak hasznosítása

Részletesebben

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon Dr. BALOGH Zoltán Ph.D. nemzetközi ügyek csoport vezetője Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

Erősnek lenni vs. erősnek látszani. Számháború a 2011-2012-es ingatlanpiacon

Erősnek lenni vs. erősnek látszani. Számháború a 2011-2012-es ingatlanpiacon Erősnek lenni vs. erősnek látszani Számháború a 2011-2012-es ingatlanpiacon Ingatlanfejlesztés Építőipar A kettő nem létezik egymás nélkül! Ingatlanpiac a válság előtt Aranykor Tervezhető bérleti díjak

Részletesebben

Energetikai pályázatok 2012/13

Energetikai pályázatok 2012/13 Energetikai pályázatok 2012/13 Összefoglaló A Környezet és Energia Operatív Program keretében 2012/13-ban 8 új pályázat konstrukció jelenik meg. A pályázatok célja az energiahatékonyság és az energiatakarékosság

Részletesebben

Települések hőellátása helyi energiával

Települések hőellátása helyi energiával MTA KÖTEB Jövőnk a Földön Albizottság MTA Energetikai Bizottság, Hőellátás Albizottság, a MMK, MATÁSZSZ és MTT közreműködésével szervezett konferencia Települések hőellátása helyi energiával A konferencia

Részletesebben

a nemzeti vagyon jelentıs

a nemzeti vagyon jelentıs A hazai geotermális kultúra a nemzeti vagyon jelentıs eleme VI. Nemzetközi Geotermikus Konferencia Bencsik János Korszakváltás küszöbén állunk A globális és helyi szinten jelentkezı pénzügyi és gazdasági

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

Energiahatékonysági és energetikai beruházások EU-s forrásból történı támogatása

Energiahatékonysági és energetikai beruházások EU-s forrásból történı támogatása Energiahatékonysági és energetikai beruházások EU-s forrásból történı támogatása Az NFÜ KEOP-IH helye a Támogatási Intézményrendszerben Szaktárcák -> a feladatkörben érintett miniszterrel egyeztetve Nemzeti

Részletesebben

European Road Transport Research Advisory Council. Európai Közúti Közlekedési Kutatási Tanácsadó Bizottság

European Road Transport Research Advisory Council. Európai Közúti Közlekedési Kutatási Tanácsadó Bizottság European Road Transport Research Advisory Council Európai Közúti Közlekedési Kutatási Tanácsadó Bizottság Háttér EU-irányelvek: Barcelonai, Lisszaboni, Gothenburgi nyilatkozatok Európai Kutatási Tanácsadó

Részletesebben

Megújuló energiaforrásokra alapozott energiaellátás növelése a fenntartható fejlődés érdekében

Megújuló energiaforrásokra alapozott energiaellátás növelése a fenntartható fejlődés érdekében Megújuló energiaforrásokra alapozott energiaellátás növelése a fenntartható fejlődés érdekében Dr. Csoknyai Istvánné Vezető főtanácsos Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Budapest, 2007. november

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Új Magyarország Fejlesztési Terv 40. lecke Új Magyarország Fejlesztési Terv 2007-2013

Részletesebben