Hatvan évvel ezelôtt, januárjában kezdte meg mûködését az ERÔMÛ BERUHÁZÁSI VÁLLALAT, az ERBE.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hatvan évvel ezelôtt, 1950. januárjában kezdte meg mûködését az ERÔMÛ BERUHÁZÁSI VÁLLALAT, az ERBE."

Átírás

1 TISZTELT PARTNERÜNK! Hatvan évvel ezelôtt, januárjában kezdte meg mûködését az ERÔMÛ BERUHÁZÁSI VÁLLALAT, az ERBE október 1-ével alakult korlátolt felelôsségû társasággá ERBE ENERGETIKA Mérnökiroda Kft. néven június 1-tôl Társaságunk az MVM elismert vállalatcsoport tagjaként mûködik. A társaságcsoporton belül betöltendô szerepéhez és megnövekedett jelentôségéhez igazodóan zártkörûen mûködô részvénytársasággá MVM ERBE ENERGETIKA Mérnökiroda Zrt. alakult december 31-i idôponttal. Történelmi visszatekintéssel bemutatjuk Önöknek a munkáinkat-referenciáinkat, szervezeti és szakmai fejlôdésünket és kompetenciáinkat. Az eltelt hat évtizedben a hazai villamosenergia ipart érintô változó piaci, gazdasági körülményekhez, illetve a megváltozott tulajdonosi és gazdálkodási viszonyokhoz alkalmazkodva Társaságunk megújuló szervezeti formában, célirányosan fejlesztett szakmai csapattal bizonyította, hogy az állandóan bôvülô hazai és külföldi megbízói kör mindenkori igényeihez igazodó szolgáltatásaival ma is az energiaipar egyik élenjáró, felkészült mérnökirodája. Sikereink természetesen a szakembereink érdeme. Az elmúlt években kifejtett kemény, lelkiismeretes munkájukért, együttmûködésükért szeretnék köszönetet mondani és kérem ôket az elôttünk álló évek kihívásainak fogadására. Jelen albumot a cég 60 éves évfordulójának alkalmából köszönetünk jeléül és a jövôbeni együttmûködésünk reményében nyújtjuk át mindazoknak, akik megbízóink, együttmûködô partnereink voltak és lesznek, de természetesen azoknak is, akik elkötelezettek a magyarországi energetikai fejlesztések iránt. HIVATÁSUNK A BIZTONSÁGOS, GAZDASÁGOS ÉS KÖRNYEZETBARÁT ENERGETIKA. Budapest, január Vavrik Antal vezérigazgató 1

2 TARTALOMJEGYZÉK AZ MVM ERBE ENERGETIKA MÉRNÖKIRODA ZRT. MEGALAKULÁSA CÉGFILOZÓFIA A XXI. SZÁZAD MÉRNÖKIRODÁJA SZERVEZET; VEZETÔSÉG SZERVEZETI FELÉPÍTÉS SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY; ÁRBEVÉTEL MINÔSÍTÉSEINK DÍJAK, ELNYERT CÍMEK; VÁLLALKOZÁS TERVEZÉS FEJLESZTÉSÜNK SZOLGÁLTATÁSAINK LEGFRISSEBB ERÔMÛVI MUNKÁINK Vásárosnaményi Heller Erômû A Visontán létesülô max. 500 MW-os lignittüzelésû erômû Az ERBE szerepvállalása az új atomerômû létrehozásának elôkészítésében, a Teller és a Lévai projektben 1.2 FÔBB MEGÚJULÓ ENERGIA BÁZISÚ REFERENCIÁINK Budapesti Hulladékhasznosító Mû füstgáztisztító, kazán rekonstrukció és maradékanyag kezelés Biomassza tüzelésû fejlesztés Kommunális eredetû szennyvíziszap erômûvi együttégetése Szélerômûpark létesítésének elôkészítése és ellenôrzése Depóniagáz és biogáz hasznosítás HÁLÓZATI PROJEKTEKEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGÜNK Tervezés Magyar átviteli hálózati alállomások fejlesztése Néhány kiemelt átviteli hálózati alállomás létesítése, bôvítése Hangfrekvenciás Központi Vezérlés Belsô Elszámolási Mérési Rendszer MVM Rt. tulajdonú alállomások transzformátoralapjainak környezetvédelmi célú átépítése MVM Rt. tulajdonú alállomások 120 kv-os portáljainak és gyûjtôsíneinek rekonstrukciója Magyar átviteli hálózati távvezetékek fejlesztése Néhány kiemelt átviteli hálózati távvezeték létesítése, felújítása az ERBE közremûködésével OPGW (Optical Protection Ground Wire) program Dunántúli Optikai Gerinchálózat kiépítése INFOKOMMUNIKÁCIÓS PROJEKTJEINK Üzemirányító rendszer irányítástechnikai korszerûsítése (ÜRIK program) és a hozzá kapcsolódó távközlési hálózat MAHALIA projekt átviteli és távközlési hálózat Távközlési Fejlesztési Projekt (TFP) MAVIR Rt. Felkészülési Projekt MAVIR Zrt. MEP Projekt

3 2. AZ 1990-ES ÉVEK ÉS AZ ERBE ENERGETIKA MÉRNÖKIRODA KFT TÓL MEGVALÓSULT ÚJ LÉTESÍTMÉNYEK ÉS ÁGAZATON KÍVÜLI REFERENCIÁK Dunamenti G1-G2 gáz/olajtüzelésû kombinált ciklusú blokkok Kelenföld GT2 gáz/olajtüzelésû kombinált ciklusú gázturbinás erômû Gyorsindítású gázturbinás erômûvek Csepeli kombinált ciklusú gázturbinás erômû Debreceni kombinált ciklusú gázturbinás erômû Lôrinci gázturbinás erômû BC-Erômû Kft. gázturbinás ipari erômû TVK Rt. telephelyén épült ipari erômû Csornai fûtômû korszerûsítése TVK Rt. telephelyén létesült vízelôkészítô Füredi úti gázmotoros erômû Miskolci kombinált ciklusú erômû létesítése Észak-budai gázturbinás kogenerációs fûtôerômû létesítése MOM Park, gázmotoros energiaközpont, lakó-, iroda és szolgáltató épületek központi energiaellátása, fûtése/hûtése Pétfürdô Sav és Mûtrágya Üzem létesítése ERÔMÛVI REKONSTRUKCIÓK, RETROFIT MUNKÁK A Paksi Atomerômû turbina kondenzátorok retrofit munkáiban való részvétel A Paksi Atomerômû turbináinak retrofit munkáiban való részvétel Vért Oroszlányi Erômû rekonstrukció és fejlesztés Számítógépes modellezéssel támogatott NOx kibocsátás csökkentés az Oroszlányi Erômû kazánjainál Tisza II Erômû retrofit program Pécs földgáz bázisú fejlesztés Tatabányai Fûtôerômû korszerûsítése Ekibastuz I. Erômû rekonstrukciója A Paksi Atomerômû nagynyomású elômelegítôk retrofit munkáiban való részvétel KEZDETEK 1950-TÔL AZ ERÔMÛ BERUHÁZÁSI VÁLLALAT TEVÉKENYSÉGE 3.1 AZ ERBE KÖZREMÛKÖDÉSÉVEL MEGVALÓSULT LÉTESÍTMÉNYEK KÖZÖTT 3.2 AZ 1980-AS ÉVEK, VILÁGBANKI HITELBÔL FINANSZÍROZOTT ERÔMÛVI REKONSTRUKCIÓS PROGRAM Gyôri I. Fûtôerômû fluid tüzelésû kazánja Az ERBE közremûködésével megvalósult erômûvi rekonstrukciók, retrofit munkák ERBE KÖZREMÛKÖDÉSE AZ KÖZÖTT MEGVALÓSULT KÜLFÖLDI ERÔMÛVI MUNKÁKBAN 3

4 AZ MVM ERBE ENERGETIKA MÉRNÖKIRODA ZRT. MEGALAKULÁSA Az MVM Zrt júliusában elfogadott középtávú üzleti stratégiája alapvetô célként rögzítette a nemzeti villamos társaságcsoport értékének növelését, a cégcsoport jövedelmezôségének javítását. A stratégia ennek egyik elsôdleges feltételeként rögzítette, hogy az MVM és leányvállalatai a társasági optimumon mûködô cégek csoportjából csoport-optimumon mûködô stratégiai holdinggá alakuljanak át. Az MVM Holding stratégiai célkitûzései között szerepelt egy erôs mérnökszolgálat létrehozása. A Holdinghoz tartozó vállalatok beruházásainak elôkészítésére és lebonyolítására az MVM vezetése ismerve és elismerve az ERBE ENERGETIKA Mérnökiroda Kft. tevékenységét, eredményét és felkészültségét, az ERBE bázisán építkezett a központi mérnökszolgáltató társasága kialakítására. Társaságunk egyik legnagyobb jelentôségû eseménye volt a Paksi Atomerômû Zrt. fejlesztésében történô részvétel növelése, erôsítése. Ezen legfôbb tervek és gondolatok jegyében szerzôdéseket írtunk alá a Paksi Atomerômûvel mérnökszolgálati, mûszaki munkák és minôségellenôrzési feladatok elvégzésére. A mérnökszolgálati szerzôdés az élettartam-gazdálkodáshoz (üzemidô hosszabbítás) kapcsolódó feladatokat, fejlesztés elôkészítési munkákat, tervezést, hatósági dokumentációk, valamint karbantartás elôkészítését tartalmazta. A minôségellenôrzési szerzôdés az üzemi rendszereken végzett kivitelezôi munkák független mûszaki ellenôrzése, gépész, villamos, irányítástechnikai, vegyész, építész szakterületeken. A szerzôdések teljesítéséhez jelentôs munkaerô növelést hajtottunk végre az atomerômûben korábban is dolgozó munkatársak felvételével június 1-tôl megújult arculattal létrejött Magyarországon elsôként az MVM elismert vállalatcsoportja. Intézményének bevezetésével lehetôséget adott arra, hogy az elkülönült anyavállalatleányvállalat jellegû viszonyban álló, de üzleti értelemben mégis közös irányítású cégek egységes üzletpolitikai koncepció alapján mûködhessenek. 4

5 A szerzôdések aláírása A gazdasági társaságokról szóló, évi IV. törvényben bevezetett jogintézmény révén az anyavállalat MVM Zrt. egységes, hatékony irányítási eszközrendszer birtokában koordinálja a cégcsoport üzleti tevékenységét. Az elismert vállalatcsoporttá alakulás során létrejöttek az anyavállalat és az irányított társaságok közötti együttmûködést szabályozó szerzôdések és alapítói okiratok. Az ERBE ENERGETIKA Kft. a társaságcsoporton belül betöltendô jövôbeni szerepéhez és megnövekedett jelentôségéhez igazodóan zártkörûen mûködô részvénytársasággá alakult MVM ERBE ENERGETIKA Mérnökiroda Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság néven december 31-i dátummal. 5

6 CÉGFILOZÓFIA Az ERBE a hazai és nemzetközi piaci pozíciójának megerôsítésére törekszik. A velünk együtt létesített beruházások erômûvek, villamos hálózatok és alállomások korszerû, jó hatásfokú, gazdaságos, üzembiztos és folyamatos energiaellátást biztosítanak a lehetô legkisebb környezetterheléssel. Kiemelt figyelmet szentelünk üzleti partnereink céljainak minôségi teljesítésére. Célunk a mindenkori felkészültség a legjobb elérhetô technika alkalmazására a nukleáris-, fosszilis-, szénhidrogén-, és megújuló energiaforrásokra létesítendô beruházásokban. Jó szakembereinket tiszteljük és megbecsüljük. Ezek eredményeként értékeljük üzleti sikereinket, melyek fejlôdése szintén fontos eleme a cégfilozófiánknak. 6

7 1. A XXI. SZÁZAD MÉRNÖKIRODÁJA Társaságunk energetikai beruházások elôkészítô munkáit, tervezését, mûszaki-, minôségi felügyeletét, illetve megvalósítását végzi. Referenciáink felölelik a fosszilis üzemanyagot hasznosító (hagyományos szén-, lignit-, olaj-, gáztüzelésû) erômûvek, az atomerômûvek, megújuló energia bázisú (szél, biomassza, biogáz, depóniagáz, napenergia) és hulladékhasznosító erômûvek, fûtômûvek beruházásával kapcsolatos teljes körû tevékenységeket. A gyártóktól független mérnökirodánk szakképzettségével, tapasztalatával, színvonalas és versenyképes szolgáltatásaival megbízható partner a beruházások mûszaki, pénzügyi és finanszírozási elôkészítését szolgáló megvalósíthatósági tanulmányok, üzleti tervek, gazdaságossági számítások elkészítésében, hatósági engedélyeztetési eljárások lefolytatásában, valamint az ahhoz szükséges dokumentációk elkészítésében. A Megrendelô igénye szerint közremûködünk a kivitelezés elôkészítési fázisában a gyártók szállítók kiválasztásától a gyártási szakasz minôségi felügyeletén keresztül a helyszíni munkák irányításáig, szervezéséig, a mûszaki ellenôrzésig, majd az üzembe helyezésig. Megvalósítási munkákat Társaságunk fôvállalkozóként is végzi. A villamos távvezetéki, a környezetvédelmi, valamint az infokommunikációs felkészültségünket is az energetika bázisán fejlesztettük ki, komoly sikerekkel. SZERVEZET Személyi állományunk szakmailag jól felkészült, fiatal és lelkiismeretes. A referencia dokumentációk célirányos felhasználásával és folyamatos képzésekkel biztosítjuk, hogy munkatársaink a legkorszerûbb technológiákat megismerjék és alkalmazzák munkájukban a biztos siker érdekében. Társaságunk egyszerû és jól átlátható döntéshozatali mechanizmussal mûködik. Rugalmas szervezeti struktúránk és szakértôink megfelelô felkészültségének köszönhetôen az egyes munkákon foglalkoztatott állomány minden esetben a projekt igényeihez igazítható. A munkaszervezést illetôen mátrix rendszerben dolgozunk. A munka projekt felvállalásakor irányító-kapcsolattartó vezetôt jelölünk ki, aki a projekt nagyságától, bonyolultságától függôen osztály vagy csoport szervezettel közvetlenül felelôs a munkák elvégzéséért. A projekt szakmai feladatainak elvégzésére a Mûszaki Igazgatóság szakreferenseket biztosít. VEZETÔSÉG Katona András fôvállalkozási irodavezetô, Pápai János atomerômûvi fômérnök, Király József mûszaki igazgató, Vavrik Antal vezérigazgató, Kovács Zsolt gazdasági osztályvezetô, Kiss Gábor mérnökszolgálati fômérnök, Kövér Béla villamos hálózati fômérnök 7

8 8

9 SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY Szakmai kompetenciánkat a tervezési, a gépésztechnológiai, a villamos és irányítástechnikai, az építészeti és engedélyeztetési, a minôségbiztosítási és ellenôrzési, az üzembe helyezési, a kereskedelem- és szerzôdéstechnikai, valamint a jogi, pénzügyi, közgazdasági, környezetvédelmi, méréstechnikai, távközlési és információtechnikai szakemberek testesítik meg. A 60. születésnapon az ERBE személyi állományának átlag életkora 43 év, összetétele pedig: Gépészmérnök Erôsáramú villamosmérnök Irányítástechnikai villamosmérnök Informatikai távközlési szakmérnök Környezetvédelmi szakmérnök Építész és építômérnök Biztonságtechnikai mérnök Technikus Jogász Közgazdász Pénzügyi, kereskedelmi munkatárs AE személyzet Fizikai dolgozó ÁRBEVÉTEL Millió HUF 9

10 MINÔSÍTÉSEINK 1996-ban Társaságunk az energetikában elsôként sikeresen felelt meg az SGS általi minôségtanúsítási auditon, és kapta meg az ISO 9001 szabvány szerinti rendszertanúsítványt ban a Társaság megszerezte a Paksi Atomerômû Zrt. ABOS 2-3 és 4T minôsítését ben a Társaság megkapta az ISO szabvány szerinti tanúsítványt decemberében az ABOS és 4T osztálynak megfelelô minôsítését is megszerezte a Társaság ban a környezetirányítási rendszer minôségirányítási rendszerbe történô integrációjával létrejött az Integrált Menedzsment Rendszer ban az MVM ERBE Zrt. Atomerômûvi MEO szervezeti egységének az MSZ EN ISO/IEC 17020:2005 szabványnak megfelelô minôségirányítási rendszerét a Nemzeti Akkreditáló Testület sikeresen akkreditálta ban a Társaság érvényességi területét bôvítette fôvállalkozási, generáltervezési tevékenységekkel ben a Társaság tevékenységi területének vállalkozási feladatokkal történt bôvítése következményeképpen az ISO 9001 minôségirányítási rendszer érvényességi területét kibôvítette a vállalkozási tevékenységre is, valamint Integrált Menedzsment Rendszerét aktualizálta az ISO 9001:2008 szabványban megfogalmazott követelményeknek megfelelôen ben a Társaság létrehozott egy nukleáris területen hatályos irányítási és szabályozási rendszert (Atomerômûvi Nukleáris Integrált Irányítási Rendszer), amely felöleli a tervezô/elôkészítô, végrehajtó, ellenôrzô és elemzô folyamatokat, a vonatkozó felelôsségeket, erôforrásokat/feltételrendszert és ezek dokumentációs rendjét decemberében az ABOS minôsítést újabb 3 éves idôtartamra megújítottuk. A Társaság folyamatait az alábbi mérnökszolgálati minôségirányítási eljárások és vállalkozási minôségirányítási eljárások szabályozzák: Mérnökszolgálati Minôségirányítási Eljárások MME 01 Projekt menedzsment folyamata MME 02 Tanulmányok készítésének folyamata MME 03 Létesítési engedélyeztetési eljárás MME 04 Versenyeztetési folyamat MME 05 Szerzôdéskötés megbízás alapján MME 06 A mûszaki tervezés folyamata MME 07 Dokumentációk jóváhagyási eljárása MME 08 A gyártás minôségfelügyelete MME 09 Az építés, szerelés felügyelete MME 10 Az üzembe helyezés felügyelete, folyamata MME 11 A garanciális mérés folyamata MME 12 Dokumentációs rend Vállalkozási Minôségirányítási Eljárások VME 01 Vállalkozási projekt menedzsment folyamata VME 02 Generáltervezés folyamata VME 03 Vállalkozási létesítés folyamata 10

11 DÍJAK, ELNYERT CÍMEK 1995-ben cégünket felvették a Central Consultancy Register Phare/TACIS névjegyzékbe, amelyben a környezetvédelem, vízgazdálkodás, energiaipar, nukleáris energia, építés, telekommunikáció, közlekedés, pénzügyi szolgáltatások, ipari beruházások és szociális fejlesztések szakterületeket jegyezték be. Társaságunk elnyerte a Közbeszerzési Tanács Minôsített Beszállítója címet 2001 évtôl folyamatosan márciusában a Paksi Atomerômû Zrt. Kiemelt Szállító díját vehettük át. Tagjai és aktív szereplôi vagyunk számos szakmai társaságnak és egyesületnek. Több, energetikával kapcsolatos szakmai könyv, tanulmány és cikk szerzôi vagyunk. VÁLLALKOZÁS A villamosenergia ipar a privatizációt követôen, illetve az Európai Uniós csatlakozással jelentôsen átalakult. Ennek érdekében az energetikai szektorban szerzett tapasztalatainkat alapul véve beruházás-szervezési és létesítési tevékenységeinket kiterjesztettük az ipar más területeire is, elsôsorban környezetvédelmi beruházásokra. Célul tûztük ki és elkezdtük a mérnök-vállalkozói tevékenységet, létesítmények kulcsrakész megvalósítását. 11

12 Ezek alapján vállaljuk az alábbi tevékenységeket: Létesítmények tervezését Építészeti megvalósítást (tereprendezés, vízkivételi mû, technológiai fô- és segédépületek, utak, kerítés) Fôberendezések (gázturbina, hôhasznosító kazán, gôzturbina és tápház) szerelését, szereltetését, Segédtechnológiai rendszerek kivitelezését (vízellátó rendszer, vízkezelô rendszer, segédkazán rendszer, udvartéri rendszerek) Tartalék betáplálás megvalósítását Erôátviteli rendszerek, egyéb villamos rendszerek megvalósítását Irányítástechnikai rendszerek megvalósítását Egyéb, kiegészítô rendszerek megvalósítását Üzembe helyezést Oktatást TERVEZÉS Szakember állományunk tudatos fejlesztésével és képzésével az elmúlt években sikerült eljutnunk arra a szintre, hogy saját tervezôi készségekkel, valamint referenciával is rendelkezünk. Munkánkat az ARCHICAD építészeti tervezô, AUTOCAD, OMEGACAD villamos- és irányítástechnikai tervezô, a GATE CYCLE hôséma számító, CADMATIC létesítménytervezô szoftverek segítik. A mûszaki tervezés során elvégezzük a különbözô fejlesztési változatok elemzését, valamint geológiai, talajmechanikai vizsgálatokat, geodéziai felméréseket végzünk. Hôséma tervezéssel, zárlati szilárdsági vizsgálatokkal, teljesítmény-eloszlási vizsgálatokkal, környezeti hatásvizsgálatokkal, zaj modellezéssel, organizációs tervezéssel, elrendezési tervek készítésével, elôzetes üzleti tervek és részletes megvalósíthatósági tanulmányok kidolgozásával és számos egyéb kapcsolódó tevékenységgel segítjük partnereinket. Vásárosnaményi Heller Erômû látványterve 12

13 Az egyik legsikeresebb fejlesztésünk a FLUENT véges-térfogatok elvén alapuló program, amelyrôl a következôkben bôvebben olvashatnak. Generáltervezôi tevékenységünk magában foglalja tervezési ajánlások és eljárásrendek folyamatos karbantartását és rendszeres felülvizsgálatát; rajz és dokumentáció kódrendszerének mûködtetését, tervezési feladatok specifikálásához szükséges szakhatósági egyeztetések szervezését, lebonyolítását; tervezési térképek adatszolgáltatását és karbantartását. Hálózati projektjeinkben nagy-, közép- és kisfeszültségû kábel- és szabadvezeték hálózatok, valamint közép/kisfeszültségû transzformátorállomások tervezését és engedélyeztetését is elvégezzük. Tervezési munka keretében vállalunk olyan feladatokat is, amelyek felölelik a fejlesztésekhez tartozó dokumentációk elkészítését, üzembe helyezési tervek készítését, altervezôi tevékenységek összehangolását, megvalósult állapotot tükrözô tervdokumentációk készítését, ellenôrzését, üzemviteli tervek elkészítését, termelési folyamatok tervezését, részrendszerek kezelési és karbantartási utasításainak kidolgozását, rendszerszintû kezelési és karbantartási utasítások kidolgozását. FEJLESZTÉSÜNK A FLUENT véges-térfogatok elvén alapuló programot például az Oroszlányi Erômû kazánjainál is nagy sikerrel alkalmaztuk, melynek segítségével a kazánok tüzeléstechnikai, áramlástani méretezéseit, modellezéseit tudtuk elvégezni világszínvonalon. ERÔMÛVI KAZÁNOK BIOMASSZA TÜZELÉSI MÓDSZERÉNEK OPTIMALIZÁLÁSA SZÁMÍTÓGÉPES MODELLEZÉSSEL Bolygónk globális felmelegedése összefüggésbe hozható a légkörben található üvegházhatású széndioxid mennyiségével. Civilizációnk energiaszükségletének nagy hányadát CO 2 kibocsátással járó fosszilis energiahordozók felhasználásával elégítjük ki. Emberi idôléptékben vizsgálva tehát növeljük a légkör CO 2 tartalmát, ha szenet, földgázt vagy kôolajat tüzelünk el. A növények saját sejtjeik szintetizálásához CO 2 -t vonnak ki a légkörbôl, így ha például fát tüzelünk el, akkor pontosan azt a CO 2 mennyiséget juttatjuk vissza a légkörbe, amelyet a növény élete során onnan kivont. Következésképpen a biomassza tüzelés nem növeli a légkör CO 2 tartalmát. Az emberiség ezért a biomassza tüzelés részarányának növelése mellett kötelezte el magát, ami a vonatkozó tüzelési technológiák kifejlesztésének ösztönzésében, illetve a biomassza alapon létrehozott termékek támogatásában testesül meg. A legkisebb ráfordítással úgy használhatunk fel biomasszát, hogy egy meglévô széntüzelésû kazánba visszük be valamilyen módon, és ott a szénnel együtt tüzeljük el azt. Természetesen a szén és a biomassza tüzelési tulajdonságai nagyon különböznek egymástól, ezért a kazán bizonyos átalakítására is szükség van minden esetben. Társaságunk többek között éppen e szükséges kazán-átalakítások optimalizálásában nyújt hatékony segítséget. Referenciaként említhetjük a Vértesi Erômû OB-230 típusú (60 MWe teljesítményû blokkokhoz kapcsolt, 230 t/h frissgôz tömegáramú) kazánjainak átalakítását. Ezeket a kazánokat eredetileg lignit tüzelésére tervezték, azonban a tulajdonosok szeretnének e kazánokban minél nagyobb mennyiségben biomasszát is eltüzelni, ezért 2002 óta számítógépes modellezéssel támogatjuk az erômû fejlesztési törekvéseit. Számos vizsgálatot végeztünk biomasszák (fa-apríték, szalma, korpa) és lignit együtttüzelésére vonatkozóan. A többéves modellfejlesztés során két fô eszköz használatát ötvöztük a tûztéri folyamatok leírására: a FLUENT CFD szoftvert; illetve a kazán második huzamában elhelyezkedô hôcserélôk hômennyiségeinek meghatározására szolgáló GateCycle hôséma-számító programot. Ezek segítségével a teljes kazán minden lényeges folyamatát számolni tudjuk: a kazán tûzterében kialakuló komplex kémiai reakciókat, a hôtranszportot, illetve az áramlási viszonyokat különbözô tüzeléstechnikai módszerek, illetve peremfeltételek mellett. Több, mint 40 különbözô tüzelési esetet vizsgáltunk meg részletesen. Mindegyik esetében kiszámítottuk a kazán tûztéri paraméter eloszlásait (hômérséklet; nyomás; sebesség komponensek; turbulencia paraméterek; kémiai komponensek pl.: C x H y, CH 4, CO 2, CO, O 2, H 2 O, N 2, Ar, NOx; fali hôáram); a kilépô füstgáz mennyiségét, légszennyezôanyag tartalmát; a hôcserélô felületeknek átadott hômennyiségeit; illetve a kazán termikus hatásfokát. Összességében tehát részletesen megis- 13

14 14

15 mertük az adott kazán tüzelési tulajdonságait, feltártuk a biomassza-szén együtt-tüzelés lényeges összefüggéseit. A vizsgálatok során az adott kazánra vonatkozóan egyedülálló mennyiségû és mélységû ismeretanyagot halmoztunk fel. Erre valamint az egyes tüzelési változatok számítási eredményeinek összehasonlítására támaszkodva a legoptimálisabb megoldást tudtuk javasolni a kazán szükséges átalakítására vonatkozóan. Az átalakítási javaslatokkal együtt elôre jeleztük az eseteleges nemkívánatos mellékhatások fellépését, melyeket még a tervezési fázisban kezelni lehetett. Ezzel az eljárással a kazánok biomassza felhasználásra való átalakítása a leghatékonyabb módon, a legkisebb ráfordítással valósulhatott meg. A bemutatott módszer bármely más kazántípus, lényegében tetszôleges tüzelôanyagfajták, illetve eltérô optimalizálási célfüggvény esetében is alkalmazható. 15

16 SZOLGÁLTATÁSAINK SZOLGÁLTATÁSAINK CÉLCSOPORTJAI: ERÔMÛVEK, FÛTÔMÛVEK A referenciák felölelik a fosszilis üzemanyagot hasznosító (hagyományos szén-, lignit-, olaj-, gáztüzelésû) erômûvek, az atomerômûvek, megújuló energia bázisú (szél, biomassza, biogáz, depóniagáz, napenergia) és hulladékhasznosító erômûvek, fûtômûvek beruházásával kapcsolatos teljes körû tevékenységeket. A Társaság eredményes az erômûvi beruházások mûszaki, pénzügyi és finanszírozási elôkészítését szolgáló megvalósíthatósági tanulmányok, üzleti tervek, gazdaságossági számítások elkészítésében, hatósági engedélyeztetési eljárások lefolytatásában, valamint az ahhoz szükséges dokumentációk elkészítésében. A Megrendelô igénye szerint közremûködik a kivitelezés elôkészítési fázisában a gyártók szállítók kiválasztásától a gyártási szakasz minôségi felügyeletén keresztül a helyszíni munkák irányításáig, szervezéséig, a mûszaki ellenôrzésig, majd az üzembe helyezésig. A megvalósítási munkákat a Társaság fôvállalkozóként is végzi. NAGYFESZÜLTSÉGÛ TÁVVEZETÉKEK, ALÁLLOMÁSOK A Társaság munkájában kiemelt helyet foglal el az átviteli hálózat beruházásainak, fejlesztéseinek mérnökirodai elôkészítése, lebonyolítása. Elvégzi a vezetékjogi engedélyeztetés feladatait, a kivitelezés elôkészítés és lebonyolítás kereskedelemtechnikai feladatait, a mûszaki- és minôségfelügyeletet, az üzembe helyezés irányítását, majd a projekt dokumentálását. Tervezôi kapacitással is rendelkezik, jelentôs referenciákkal bír. KÖRNYEZETVÉDELMI BERUHÁZÁSOK A fenntartható fejlôdés érdekében egyre szigorodó környezetvédelmi elôírások által megkövetelt energetikai fejlesztések engedélyeztetéseiben az MVM ERBE Zrt. környezetvédelmi engedélyek, valamint egységes környezethasználati engedélyek kiadásához készít környezeti hatásvizsgálatokat és felülvizsgálatokat. Ezen munka során alkalmazza az Európai Unió környezetvédelmi szabályozásait valamint ajánlásait és a legjobb elérhetô technika (BAT) alkalmazására törekszik. Referenciái között szerepel biomassza energetikai hasznosítására tanulmányok készítése, hulladéklerakóban depóniagáz mérése és hasznosítása, hulladékhasznosító mû, bioetanol üzem vagy hôellátó központ beruházásainak elôkészítése, kivitelezése, megvalósítása. INFOKOMMUNIKÁCIÓS MEGOLDÁSOK A Társaság az infokommunikációs felkészültségét az energetikai informatika bázisán fejlesztette ki. Több referencia munka alapján cél az infokommunikációs üzletág fejlesztése, a piaci jelenlét növelése. 16

17 SZOLGÁLTATÁSAINK: I. Alapszolgáltatások A. Beruházás elôkészítése A.1 Helyzetfelmérô tanulmányok A.1.1 Koncepcionális tanulmányok A.1.2 Gazdaságossági számítások A.1.3 Telephely vizsgálatok A.1.4 Mûszaki állapotfelmérô tanulmányok A.1.5 Maradék élettartam vizsgálatok A.1.6 Energetikai létesítmények bezárásával kapcsolatos tanulmányok A.2 Megvalósíthatósági tanulmányok A.3 Környezetvédelmi vizsgálatok A.4 Üzleti tervek, gazdaságossági számítások A.4.1 Mûszaki tanácsadás befektetési pályázatokhoz A.5 Közösségtájékoztatási programok A.6 Finanszírozási konstrukciók, hitelpályázatok A.7 Létesítmények mûszaki specifikálása A.8 Létesítési engedélyeztetések A.9 Beruházási programok A.10 Külsô kapcsolódó beruházások A.11 Biztosítások B. Kivitelezés elôkészítése B.1 Versenyeztetés bármely eljárásrend szerint (ismert nemzetközi pénz/hitelintézetek, nemzetközi szervezetek, továbbá a közbeszerzési törvény eljárásai) B.1.1 Prekvalifikációs eljárás B.1.2 Tenderdokumentációk, ajánlatkérések B.1.3 Versenyeztetés, értékelések B.1.4 Posztkvalifikációs eljárás B.2 Szerzôdéskötési eljárás B.2.1 Árubeszerzés B.2.2 Tanácsadói szolgáltatások B.2.3 Kulcsrakész létesítmények 17

18 B.3 Tervezés B.3.1 Tanulmányok B.3.2 Engedélyeztetési tervek B.3.3 Mûszaki tervek, rendszertechnikai tervek B.3.4 Generáltervezési feladatok B.3.5 Kiviteli tervezéshez készítendô, mérnökszolgálati tevékenységhez tartozó tervek B Organizációs tervdokumentációk B Minôségfelügyeleti tervek, programok B Üzembe helyezési tervek, programok B Garanciális mérési tervek, programok B.3.6 Határidô- és költségtervezés C. Megvalósítás C.1 Szerzôdések teljesítésének felügyelete C.1.1 Projekt menedzsment kézikönyv kidolgozása C.1.2 Dokumentációk felülvizsgálata, jóváhagyása C.1.3 Engedélyezési eljárások végzése (hatóság, szakhatóság) C.1.4 Határidô és pénzügyi teljesítésfigyelés (Cash-flow terv) C.1.5 Elôrehaladási jelentések készítése C.1.6 Építés, szerelés felügyelete (mûszaki ellenôrzés, minôségellenôrzés) C.1.7 Teljesítések ellenôrzése, igazolása C.2 Minôségfelügyelet C.2.1 Vállalkozók minôségügyi rendszerének felülvizsgálata C.2.2 Gyártás és végellenôrzés minôségfelügyelete C.2.3 Helyszíni szerelési munkák minôségfelügyelete C.2.4 Speciális építési folyamatok minôségfelügyelete C.3 Üzembe helyezés felügyelete és koordinálása C.3.1 Üzembe helyezés elôtti ellenôrzések, felülvizsgálatok C.3.2 Üzembe helyezési munkák elvégzése, irányítása, felügyelete C.4 Szerzôdések adminisztrációja C.4.1 Tervek és adatszolgáltatások nyilvántartása C.4.2 Szállítások nyilvántartása C.4.3 Munkák határidô nyilvántartása C.4.4 Számlák, kifizetések nyilvántartása C.4.5 Aktiválások elôkészítése C.5 Garanciális mérések elvégzése C.6 Zárójelentés készítése a projektrôl C.7 Szavatossági ügyekkel kapcsolatos szolgáltatások D. Vállalkozás D.1 Vállalkozások elôkészítése D.2 Vállalkozások megvalósítása D.3 Vállalkozások garanciális kötelezettségei II. Kiegészítô feladatok Vagyonértékelés Közösségi és Közösségen kívüli áruszállítással kapcsolatos ügyintézés: szállítmányozás intézése, vámkezeltetés, statisztikai feladatok ellátása, jövedéki ügyintézés Megrendelôi szolgáltatások ellátása, szervezése 18

19 1.1 LEGFRISSEBB ERÔMÛVI MUNKÁINK A növekvô villamosenergia-igények és az elavult erômûvek kényszerû leállítása szükségessé teszi új erômûvek építését hazánkban. Ezen célokat alapul véve április 6-án, Vásárosnaményban ünnepélyes keretek között helyezték el a megvalósuló 230 MW-os kombinált ciklusú Heller Erômû alapkövét. A beruházás Társaságunk fôvállalkozásában valósul meg. A Magyar Országgyûlés által tavaly elfogadott energiapolitikai koncepcióval összhangban a Magyar Villamos Mûvek Zrt. középtávú üzleti stratégiája egyaránt szolgálja a versenyképesség biztosítását, továbbá a fenntartható fejlôdés és az ellátásbiztonság követelményeinek együttes érvényesítését. A stratégia mindezek érdekében alapvetô célként rögzítette a megújuló energiaforrások növekvô alkalmazása, a hazai lignitbázisú energiatermelés modernizálása mellett a nukleáris alapú villamosenergiatermelés részarányának növelését. A stratégia megvalósulása érdekében szeptember 30-án aláírták az új, max. 500 MW kapacitású lignittüzelésû blokkot megvalósító projekttársaság, a Mátrai Villamos Mûvek Termelô Zrt. vegyesvállalati szerzôdését. Az új, 42% villamos hatásfokú blokk belépésével a jelenlegi Mátrai Erômû fajlagos CO 2 kibocsátása több, mint 20%-kal csökken. A világszínvonalú, új erômû biztosítja a nemzeti kincset jelentô magyar energetikai lignitvagyon hasznosítását és hozzájárul a magyar gazdaság versenyképességének növekedéséhez. Alkalmas lesz biomassza befogadására, majd CO 2 -leválasztó (CCS) technológia pótlólagos kiépítésére is. A Magyar Villamos Mûvek Társaságcsoport az Országgyûlés március 30-i határozatát követôen megalapította a Lévai Projektet a paksi atomerômû bôvítésének elôkészítése érdekében. A fentiekben említett új létesítmények megvalósításához, bízva az MVM ERBE Zrt. szakértelmében, illetve sokéves tapasztalatában, a következôkben bemutatott tevékenységekre kérték fel Társaságunkat: 19

20 1.1.1 VÁSÁROSNAMÉNYI HELLER ERÔMÛ Hely: Vásárosnamény Megrendelô: Kárpát Energo Zrt., MVM Zrt. Szolgáltatás idôtartama: A PROJEKT LEÍRÁSA Az ERBE fôvállalkozásában megvalósuló 233,2 MW beépített teljesítményû korszerû kombinált ciklusú gázturbinás erômû hatásfoka 51,25%. A beruházás teljes bekerülési költsége mintegy 190 millió euró, a tervezett befejezése Az új erômû amellett, hogy versenyképes áron termel villamos energiát, a korszerû technológiának köszönhetôen hozzájárul a magyar villamosenergia-rendszer hatékonyabb szabályozásához, így kiválóan illeszkedik a hazai erômûpark sajátosságaihoz és növeli az ellátás biztonságát április 21-ével megtörtént a munkaterület átadás-átvétele és a földmunkák tényleges elindulásával, majd az üzemi fôépület kivitelezésével megkezdôdött az erômû megvalósulása. AZ ERBE TEVÉKENYSÉGEI Mérnökszolgálati tevékenységek: Alaptanulmányok elkészítése, döntés elôkészítés, Gazdaságossági vizsgálatok, üzleti tervek elkészítése, Engedélyeztetés (környezetvédelmi, vízjogi, építési, létesítési) lefolytatása, Beruházási Megvalósítási Okirat elkészítése, A hosszú távú áramvásárlási szerzôdés létrehozása, A hosszútávú tüzelôanyag vásárlási szerzôdés létrehozása, A hosszútávú karbantartási szerzôdés létrehozása (GT+G és ST+G), Hitel szerzôdés létrehozása, O&M szerzôdés létrehozása, Egyéb szerzôdések létrehozása (karbantartási, biztosítási, szolgáltatási, stb.). Fôvállalkozási tevékenységek: A létesítmény kulcsrakész megvalósítása, ezen belül: Létesítmény tervezése, Építészeti megvalósítás (tereprendezés, vízkivételi mû, technológiai fô- és segédépületek, irodaház, utak, kerítés), Fôberendezések (gázturbina, hôhasznosító kazán, gôzturbina és tápház) szerelése, Segédtechnológiai rendszerek kivitelezése (vízellátó rendszer, vízkezelô rendszer, segédkazán rendszer, udvartéri rendszerek), 22 kv-os tartalék betáplálás megvalósítása, Erôátviteli rendszerek, egyéb villamos rendszerek megvalósítása, Irányítástechnikai rendszerek megvalósítása, Egyéb, kiegészítô rendszerek megvalósítása, Üzembe helyezés, Oktatás. 20

M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. 2 0 0 4 É v e s j e l e n t é s

M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. 2 0 0 4 É v e s j e l e n t é s 2004 M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. Éves jelentés É V E S J E L E N T É S 2 0 0 4 Az MVM Rt. összefoglalója a 2004. év tevékenységeirõl Tartalom Az MVM Rt. gazdálkodási mutatói Vezérigazgatói

Részletesebben

MAGYAR VILLAMOS MÛVEK RT.

MAGYAR VILLAMOS MÛVEK RT. KÖRNYEZETVÉDELMI JELENTÉS 2001 MAGYAR VILLAMOS MÛVEK RT. MAGYAR VILLAMOS MÛVEK RT. KÖRNYEZETVÉDELMI JELENTÉS Homoki len - Linum hirsutum Eszmei értéke: 5 000 Ft T a r t a l o m 3 4 5 6 9 16 20 24 25 26

Részletesebben

Az Igazgatóság közleményei

Az Igazgatóság közleményei Tartalomjegyzék Az MVM OVIT Zrt. 2012. december 19-ei rendkívűli közgyűlése 1 Az Igazgatóság közleményei 1 Az új csoportszintű szabályozók leképezése 2 Projektjeinkről 3 Rendezvények 8 Új belépők 10 Munkavédelem

Részletesebben

A Vértesi Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Villamos energia termelői engedélyes. Üzletszabályzata

A Vértesi Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Villamos energia termelői engedélyes. Üzletszabályzata A Vértesi Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Villamos energia termelői engedélyes a 2006. szeptember TARTALOMJEGYZÉK 1 ELŐSZÓ... 6 1.1 Az üzletszabályzat tárgya... 6 1.2 Az üzletszabályzat hatálya...

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS. Tovább az úton...

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS. Tovább az úton... FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS Tovább az úton... n TVK RT. 2004 Tisztelt Partnereink! Az elmúlt néhány évben olvasható Környezetvédelmi Jelentésünket szélesebb körre kiterjeszt ve tavaly tettük közzé első,

Részletesebben

Év végi beszélgetés Gopcsa Péter vezérigazgató úrral

Év végi beszélgetés Gopcsa Péter vezérigazgató úrral Tartalomjegyzék Év végi beszélgetés Gopcsa Péter vezérigazgtó úrral 1 Beszámoló az MVM OVIT Zrt. 2012. I-III. negyedévi gazdálkodásáról 4 Az MVM OVIT Zrt. középtávú stratégiája felülvizsgálatának a tézisei

Részletesebben

Az Igazgatóság közleményei

Az Igazgatóság közleményei Tartalomjegyzék Az igazgatóság közleményei 1 Egy új bolygó a társaság égboltján? 4 Projektjeinkről 5 Társadalmi szerepvállalás 12 Személyi hírek 13 Beszélgetés Csomai Kamillával, az OVIT közgazdasági igazgatójával

Részletesebben

1. ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓI KÖSZÖNTŐ 5 2. A JELENTÉSRŐL 8 3. AZ MVM ZRT. ÉS A CÉGCSOPORT 10. 3.1. A cégcsoport felépítése, a társaságok tevékenysége 11

1. ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓI KÖSZÖNTŐ 5 2. A JELENTÉSRŐL 8 3. AZ MVM ZRT. ÉS A CÉGCSOPORT 10. 3.1. A cégcsoport felépítése, a társaságok tevékenysége 11 MVM CSOPORT FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2012 TARTALOM 1. ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓI KÖSZÖNTŐ 5 2. A JELENTÉSRŐL 8 3. AZ MVM ZRT. ÉS A CÉGCSOPORT 10 3.1. A cégcsoport felépítése, a társaságok tevékenysége 11 3.2.

Részletesebben

AMAGYAR VILLAMOSENERGIA-RENDSZER 2007. ÉVI STATISZTIKAI ADATAI

AMAGYAR VILLAMOSENERGIA-RENDSZER 2007. ÉVI STATISZTIKAI ADATAI AMAGYAR VILLAMOSENERGIA-RENDSZER 27. ÉVI STATISZTIKAI ADATAI A VER összesített aktuális adatai az éves csúcsterhelés idôpontjában 27.11.29., 17. óra AUSZTRIA 89 Wien Südost Bécs Neusiedl Nezsider Szombathely

Részletesebben

AZ FGSZ ZRT. ÉVES JELENTÉSE EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS ELLÁTÁSBIZTONSÁG

AZ FGSZ ZRT. ÉVES JELENTÉSE EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS ELLÁTÁSBIZTONSÁG AZ FGSZ ZRT. ÉVES JELENTÉSE 2014 EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS ELLÁTÁSBIZTONSÁG TARTALOMJEGYZÉK Kiemelt pénzügyi és üzleti adatok 2014............................. 06 Vezérigazgatói levél...............................................

Részletesebben

Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások. felhasználásának növelésére 2008-2020

Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások. felhasználásának növelésére 2008-2020 Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások felhasználásának növelésére 2008-2020 Budapest, 2008. július 2 TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. ELŐZMÉNYEK...4 1.1.1. Indíttatás... 4 1.1.2. Mandátum...

Részletesebben

IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV

IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV 6. kiadás Oldal: 2/39 Oldal: 3/39 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1.1. Az irányítási rendszer célja, kialakítása... 5 1.2. MVM Paksi Atomerőmű Zrt. irányítási rendszer

Részletesebben

Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014

Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014 Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014 Háttéranyag 2010. február 09. Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 I. Települési környezetminőség... 3 II. Hulladékgazdálkodás...

Részletesebben

Fenntarthatósági jelentés 2009. Szilárd, megbízható alapokon

Fenntarthatósági jelentés 2009. Szilárd, megbízható alapokon Fenntarthatósági jelentés 2009 Szilárd, megbízható alapokon Bevezetô 2 Kedves Olvasó! Mennyire fenntarthatóak a fenntarthatósági törekvéseink a válság idején? Minden bizonnyal ez a leggyakrabban elhangzó

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés 3

Független könyvvizsgálói jelentés 3 MVM CSOPORT KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 Független könyvvizsgálói jelentés 3 ÖSSZEVONT (Konszolidált) mérleg 6 ÖSSZEVONT (Konszolidált) eredménykimutatás 8 ÖSSZEVONT (Konszolidált) melléklet 9 ÖSSZEVONT

Részletesebben

Hírek. Az ÉMI-TÜV SÜD Kft. információs lapja. Változások az EMAS hitelesítési követelményekben és eljárásokban. www.emi-tuv.

Hírek. Az ÉMI-TÜV SÜD Kft. információs lapja. Változások az EMAS hitelesítési követelményekben és eljárásokban. www.emi-tuv. 2010. november VII. évfolyam, 16. szám www.emi-tuv.hu Hírek Az ÉMI-TÜV SÜD Kft. információs lapja ÉMI-TÜV Több biztonság Nagyobb érték Változások az EMAS hitelesítési követelményekben és eljárásokban Koncentráció

Részletesebben

MVM CSOPORT KöRnyezeTi, SzOCiáliS és TáRSadalMi JelenTéS 2010

MVM CSOPORT KöRnyezeTi, SzOCiáliS és TáRSadalMi JelenTéS 2010 MVM CSOPORT és Társadalmi Jelentés 2010 MVM CSOPORT és Társadalmi Jelentés 2010 TARTALOMJEGYZÉK 1. A jelentésrôl 6 2. Környezetvédelem 7 2.1. Primer energiahordozók felhasználása 8 2.2. Légszennyezô anyagok

Részletesebben

2 MVM CSOPORT KÖRNYEZETI, SZOCIÁLIS ÉS TÁRSADALMI JELENTÉS 2009

2 MVM CSOPORT KÖRNYEZETI, SZOCIÁLIS ÉS TÁRSADALMI JELENTÉS 2009 2 KÖRNYEZETI, SZOCIÁLIS ÉS 3 T A R T A L O M 1. A jelentésrôl 3 2. Környezetvédelem 5 2.1 Primer energiahordozók felhasználása 8 2.2 Légszennyező anyagok kibocsátása 10 2.3 Hulladékgazdálkodás 18 2.4 Vízfelhasználás,

Részletesebben

Tiszai Vegyi Kombinát Rt. EGÉSZSÉGVÉDELEM, BIZTONSÁG, KÖRNYEZETVÉDELEM

Tiszai Vegyi Kombinát Rt. EGÉSZSÉGVÉDELEM, BIZTONSÁG, KÖRNYEZETVÉDELEM Tiszai Vegyi Kombinát Rt. EGÉSZSÉGVÉDELEM, BIZTONSÁG, KÖRNYEZETVÉDELEM 2002 Tiszai Vegyi Kombinát Rt. EGÉSZSÉGVÉDELEM, BIZTONSÁG, KÖRNYEZETVÉDELEM 2002 TARTALOM VEZÉRIGAZGATÓI LEVÉL EBK ALAPELVEK ÉS

Részletesebben

Siemens Magyarország. Éves jelentés 2013. www.siemens.com

Siemens Magyarország. Éves jelentés 2013. www.siemens.com Siemens Magyarország Éves jelentés 2013 www.siemens.com TARTALOM 1. A Siemensről 1.1. 6 Küldetés, Jövőkép, Értékek 1.2. 8 A Siemens Magyarországon 1.3. 10 A Siemens Zrt., a Siemens csoport vezető vállalata

Részletesebben

Éves jelentés 2006 Magyarország

Éves jelentés 2006 Magyarország Éves jelentés 2006 Magyarország www.siemens.hu Az üzleti tevékenység sarokszámai A Siemens Zrt. üzleti tevékenységének sarokszámai 2005/2006-ban (US GAAP szerint) 2004/2005 2005/2006 Jegyzett tőke 6 000

Részletesebben

Az Igazgatóság közleményei

Az Igazgatóság közleményei Tartalomjegyzék Az Igazgatóság közleményei 1 Beszámoló az OVIT ZRt. 2011. I. félévi gazdálkodásáról 2 A Vértesi Erőmű karbantartási munkáinak átvétele 5 ***superior kategóriába lépett a keszthelyi Hotel

Részletesebben

KIBOCSÁTÁSCSÖKKENTÉSI PROGRAM

KIBOCSÁTÁSCSÖKKENTÉSI PROGRAM AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS 2001/81/EK IRÁNYELVÉBEN AZ EGYES LEVEGŐSZENNYEZŐ ANYAGOKRA 2010-RE ELŐÍRT ÖSSZKIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKEK HAZAI TELJESÍTÉSE KIBOCSÁTÁSCSÖKKENTÉSI PROGRAM Budapest 2006. 2 1.

Részletesebben

Az Igazgatóság közleményei

Az Igazgatóság közleményei Tartalomjegyzék Az Igazgatóság közleményei 1 Új vezetés az OVIT élén 2 Beszámoló az OVIT ZRt. 2010. I. félévi gazdálkodásáról 2 Projektjeinkről 5 Rendezvények 12 Személyi hírek 18 Új belépők 19 Integrált

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA ÉPÍTÉSI ÉS KERESKEDELMI amerikai magyar Kft. 1126 BUDAPEST, Istenhegyi út 9/d. HUNGARY Tel: 355-4614 Fax: 212-9626 email: unkedit@actel.hu NEMZETI MEGÚJULÓ ENERGIAHASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERV háttértanulmánya

Részletesebben

Tartalom. Az elnök levele 5 Bevezetés a fenntarthatósági jelentésről 7 A tigáz csoport 8 Az eni 9

Tartalom. Az elnök levele 5 Bevezetés a fenntarthatósági jelentésről 7 A tigáz csoport 8 Az eni 9 Fenntarthatósági jelentés 2014 Tartalom Az elnök levele 5 Bevezetés a fenntarthatósági jelentésről 7 A tigáz csoport 8 Az eni 9 A fenntarthatóság irányítási rendszere 12 Felelős vállalatirányítás: igazgatóság,

Részletesebben

Éves környezetvédelmi jelentés 2002

Éves környezetvédelmi jelentés 2002 együtt többek vagyunk......együtt többet teszünk Matáv Csoport Éves környezetvédelmi jelentés a GRI -es irányelvei alapján 2 Tartalomjegyzék ELÔSZÓ.......................................................................4

Részletesebben

Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK

Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés, ajánlás... 4 1. A megújuló energiák fajtái... 5 1.1 Biomassza... 7 1.2 Napenergia... 12 1.3 Geotermia... 14 1.4 Szélenergia... 15 1.5 Vízenergia... 16

Részletesebben

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon -Útmutató kis- és középvállalkozásoknak az előírások betartásához és a környezeti szempontok beépítéséhez a napi gyakorlatba- Szerző: Maria

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Energetikai Akcióterv az alternatív és megújuló energiaforrások felhasználásának lehetőségeiről (2011-2013)

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Energetikai Akcióterv az alternatív és megújuló energiaforrások felhasználásának lehetőségeiről (2011-2013) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Energetikai Akcióterv az alternatív és megújuló energiaforrások felhasználásának lehetőségeiről (2011-2013) Elfogadta: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 145/2011.(IX.29.)

Részletesebben