Hatvan évvel ezelôtt, januárjában kezdte meg mûködését az ERÔMÛ BERUHÁZÁSI VÁLLALAT, az ERBE.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hatvan évvel ezelôtt, 1950. januárjában kezdte meg mûködését az ERÔMÛ BERUHÁZÁSI VÁLLALAT, az ERBE."

Átírás

1 TISZTELT PARTNERÜNK! Hatvan évvel ezelôtt, januárjában kezdte meg mûködését az ERÔMÛ BERUHÁZÁSI VÁLLALAT, az ERBE október 1-ével alakult korlátolt felelôsségû társasággá ERBE ENERGETIKA Mérnökiroda Kft. néven június 1-tôl Társaságunk az MVM elismert vállalatcsoport tagjaként mûködik. A társaságcsoporton belül betöltendô szerepéhez és megnövekedett jelentôségéhez igazodóan zártkörûen mûködô részvénytársasággá MVM ERBE ENERGETIKA Mérnökiroda Zrt. alakult december 31-i idôponttal. Történelmi visszatekintéssel bemutatjuk Önöknek a munkáinkat-referenciáinkat, szervezeti és szakmai fejlôdésünket és kompetenciáinkat. Az eltelt hat évtizedben a hazai villamosenergia ipart érintô változó piaci, gazdasági körülményekhez, illetve a megváltozott tulajdonosi és gazdálkodási viszonyokhoz alkalmazkodva Társaságunk megújuló szervezeti formában, célirányosan fejlesztett szakmai csapattal bizonyította, hogy az állandóan bôvülô hazai és külföldi megbízói kör mindenkori igényeihez igazodó szolgáltatásaival ma is az energiaipar egyik élenjáró, felkészült mérnökirodája. Sikereink természetesen a szakembereink érdeme. Az elmúlt években kifejtett kemény, lelkiismeretes munkájukért, együttmûködésükért szeretnék köszönetet mondani és kérem ôket az elôttünk álló évek kihívásainak fogadására. Jelen albumot a cég 60 éves évfordulójának alkalmából köszönetünk jeléül és a jövôbeni együttmûködésünk reményében nyújtjuk át mindazoknak, akik megbízóink, együttmûködô partnereink voltak és lesznek, de természetesen azoknak is, akik elkötelezettek a magyarországi energetikai fejlesztések iránt. HIVATÁSUNK A BIZTONSÁGOS, GAZDASÁGOS ÉS KÖRNYEZETBARÁT ENERGETIKA. Budapest, január Vavrik Antal vezérigazgató 1

2 TARTALOMJEGYZÉK AZ MVM ERBE ENERGETIKA MÉRNÖKIRODA ZRT. MEGALAKULÁSA CÉGFILOZÓFIA A XXI. SZÁZAD MÉRNÖKIRODÁJA SZERVEZET; VEZETÔSÉG SZERVEZETI FELÉPÍTÉS SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY; ÁRBEVÉTEL MINÔSÍTÉSEINK DÍJAK, ELNYERT CÍMEK; VÁLLALKOZÁS TERVEZÉS FEJLESZTÉSÜNK SZOLGÁLTATÁSAINK LEGFRISSEBB ERÔMÛVI MUNKÁINK Vásárosnaményi Heller Erômû A Visontán létesülô max. 500 MW-os lignittüzelésû erômû Az ERBE szerepvállalása az új atomerômû létrehozásának elôkészítésében, a Teller és a Lévai projektben 1.2 FÔBB MEGÚJULÓ ENERGIA BÁZISÚ REFERENCIÁINK Budapesti Hulladékhasznosító Mû füstgáztisztító, kazán rekonstrukció és maradékanyag kezelés Biomassza tüzelésû fejlesztés Kommunális eredetû szennyvíziszap erômûvi együttégetése Szélerômûpark létesítésének elôkészítése és ellenôrzése Depóniagáz és biogáz hasznosítás HÁLÓZATI PROJEKTEKEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGÜNK Tervezés Magyar átviteli hálózati alállomások fejlesztése Néhány kiemelt átviteli hálózati alállomás létesítése, bôvítése Hangfrekvenciás Központi Vezérlés Belsô Elszámolási Mérési Rendszer MVM Rt. tulajdonú alállomások transzformátoralapjainak környezetvédelmi célú átépítése MVM Rt. tulajdonú alállomások 120 kv-os portáljainak és gyûjtôsíneinek rekonstrukciója Magyar átviteli hálózati távvezetékek fejlesztése Néhány kiemelt átviteli hálózati távvezeték létesítése, felújítása az ERBE közremûködésével OPGW (Optical Protection Ground Wire) program Dunántúli Optikai Gerinchálózat kiépítése INFOKOMMUNIKÁCIÓS PROJEKTJEINK Üzemirányító rendszer irányítástechnikai korszerûsítése (ÜRIK program) és a hozzá kapcsolódó távközlési hálózat MAHALIA projekt átviteli és távközlési hálózat Távközlési Fejlesztési Projekt (TFP) MAVIR Rt. Felkészülési Projekt MAVIR Zrt. MEP Projekt

3 2. AZ 1990-ES ÉVEK ÉS AZ ERBE ENERGETIKA MÉRNÖKIRODA KFT TÓL MEGVALÓSULT ÚJ LÉTESÍTMÉNYEK ÉS ÁGAZATON KÍVÜLI REFERENCIÁK Dunamenti G1-G2 gáz/olajtüzelésû kombinált ciklusú blokkok Kelenföld GT2 gáz/olajtüzelésû kombinált ciklusú gázturbinás erômû Gyorsindítású gázturbinás erômûvek Csepeli kombinált ciklusú gázturbinás erômû Debreceni kombinált ciklusú gázturbinás erômû Lôrinci gázturbinás erômû BC-Erômû Kft. gázturbinás ipari erômû TVK Rt. telephelyén épült ipari erômû Csornai fûtômû korszerûsítése TVK Rt. telephelyén létesült vízelôkészítô Füredi úti gázmotoros erômû Miskolci kombinált ciklusú erômû létesítése Észak-budai gázturbinás kogenerációs fûtôerômû létesítése MOM Park, gázmotoros energiaközpont, lakó-, iroda és szolgáltató épületek központi energiaellátása, fûtése/hûtése Pétfürdô Sav és Mûtrágya Üzem létesítése ERÔMÛVI REKONSTRUKCIÓK, RETROFIT MUNKÁK A Paksi Atomerômû turbina kondenzátorok retrofit munkáiban való részvétel A Paksi Atomerômû turbináinak retrofit munkáiban való részvétel Vért Oroszlányi Erômû rekonstrukció és fejlesztés Számítógépes modellezéssel támogatott NOx kibocsátás csökkentés az Oroszlányi Erômû kazánjainál Tisza II Erômû retrofit program Pécs földgáz bázisú fejlesztés Tatabányai Fûtôerômû korszerûsítése Ekibastuz I. Erômû rekonstrukciója A Paksi Atomerômû nagynyomású elômelegítôk retrofit munkáiban való részvétel KEZDETEK 1950-TÔL AZ ERÔMÛ BERUHÁZÁSI VÁLLALAT TEVÉKENYSÉGE 3.1 AZ ERBE KÖZREMÛKÖDÉSÉVEL MEGVALÓSULT LÉTESÍTMÉNYEK KÖZÖTT 3.2 AZ 1980-AS ÉVEK, VILÁGBANKI HITELBÔL FINANSZÍROZOTT ERÔMÛVI REKONSTRUKCIÓS PROGRAM Gyôri I. Fûtôerômû fluid tüzelésû kazánja Az ERBE közremûködésével megvalósult erômûvi rekonstrukciók, retrofit munkák ERBE KÖZREMÛKÖDÉSE AZ KÖZÖTT MEGVALÓSULT KÜLFÖLDI ERÔMÛVI MUNKÁKBAN 3

4 AZ MVM ERBE ENERGETIKA MÉRNÖKIRODA ZRT. MEGALAKULÁSA Az MVM Zrt júliusában elfogadott középtávú üzleti stratégiája alapvetô célként rögzítette a nemzeti villamos társaságcsoport értékének növelését, a cégcsoport jövedelmezôségének javítását. A stratégia ennek egyik elsôdleges feltételeként rögzítette, hogy az MVM és leányvállalatai a társasági optimumon mûködô cégek csoportjából csoport-optimumon mûködô stratégiai holdinggá alakuljanak át. Az MVM Holding stratégiai célkitûzései között szerepelt egy erôs mérnökszolgálat létrehozása. A Holdinghoz tartozó vállalatok beruházásainak elôkészítésére és lebonyolítására az MVM vezetése ismerve és elismerve az ERBE ENERGETIKA Mérnökiroda Kft. tevékenységét, eredményét és felkészültségét, az ERBE bázisán építkezett a központi mérnökszolgáltató társasága kialakítására. Társaságunk egyik legnagyobb jelentôségû eseménye volt a Paksi Atomerômû Zrt. fejlesztésében történô részvétel növelése, erôsítése. Ezen legfôbb tervek és gondolatok jegyében szerzôdéseket írtunk alá a Paksi Atomerômûvel mérnökszolgálati, mûszaki munkák és minôségellenôrzési feladatok elvégzésére. A mérnökszolgálati szerzôdés az élettartam-gazdálkodáshoz (üzemidô hosszabbítás) kapcsolódó feladatokat, fejlesztés elôkészítési munkákat, tervezést, hatósági dokumentációk, valamint karbantartás elôkészítését tartalmazta. A minôségellenôrzési szerzôdés az üzemi rendszereken végzett kivitelezôi munkák független mûszaki ellenôrzése, gépész, villamos, irányítástechnikai, vegyész, építész szakterületeken. A szerzôdések teljesítéséhez jelentôs munkaerô növelést hajtottunk végre az atomerômûben korábban is dolgozó munkatársak felvételével június 1-tôl megújult arculattal létrejött Magyarországon elsôként az MVM elismert vállalatcsoportja. Intézményének bevezetésével lehetôséget adott arra, hogy az elkülönült anyavállalatleányvállalat jellegû viszonyban álló, de üzleti értelemben mégis közös irányítású cégek egységes üzletpolitikai koncepció alapján mûködhessenek. 4

5 A szerzôdések aláírása A gazdasági társaságokról szóló, évi IV. törvényben bevezetett jogintézmény révén az anyavállalat MVM Zrt. egységes, hatékony irányítási eszközrendszer birtokában koordinálja a cégcsoport üzleti tevékenységét. Az elismert vállalatcsoporttá alakulás során létrejöttek az anyavállalat és az irányított társaságok közötti együttmûködést szabályozó szerzôdések és alapítói okiratok. Az ERBE ENERGETIKA Kft. a társaságcsoporton belül betöltendô jövôbeni szerepéhez és megnövekedett jelentôségéhez igazodóan zártkörûen mûködô részvénytársasággá alakult MVM ERBE ENERGETIKA Mérnökiroda Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság néven december 31-i dátummal. 5

6 CÉGFILOZÓFIA Az ERBE a hazai és nemzetközi piaci pozíciójának megerôsítésére törekszik. A velünk együtt létesített beruházások erômûvek, villamos hálózatok és alállomások korszerû, jó hatásfokú, gazdaságos, üzembiztos és folyamatos energiaellátást biztosítanak a lehetô legkisebb környezetterheléssel. Kiemelt figyelmet szentelünk üzleti partnereink céljainak minôségi teljesítésére. Célunk a mindenkori felkészültség a legjobb elérhetô technika alkalmazására a nukleáris-, fosszilis-, szénhidrogén-, és megújuló energiaforrásokra létesítendô beruházásokban. Jó szakembereinket tiszteljük és megbecsüljük. Ezek eredményeként értékeljük üzleti sikereinket, melyek fejlôdése szintén fontos eleme a cégfilozófiánknak. 6

7 1. A XXI. SZÁZAD MÉRNÖKIRODÁJA Társaságunk energetikai beruházások elôkészítô munkáit, tervezését, mûszaki-, minôségi felügyeletét, illetve megvalósítását végzi. Referenciáink felölelik a fosszilis üzemanyagot hasznosító (hagyományos szén-, lignit-, olaj-, gáztüzelésû) erômûvek, az atomerômûvek, megújuló energia bázisú (szél, biomassza, biogáz, depóniagáz, napenergia) és hulladékhasznosító erômûvek, fûtômûvek beruházásával kapcsolatos teljes körû tevékenységeket. A gyártóktól független mérnökirodánk szakképzettségével, tapasztalatával, színvonalas és versenyképes szolgáltatásaival megbízható partner a beruházások mûszaki, pénzügyi és finanszírozási elôkészítését szolgáló megvalósíthatósági tanulmányok, üzleti tervek, gazdaságossági számítások elkészítésében, hatósági engedélyeztetési eljárások lefolytatásában, valamint az ahhoz szükséges dokumentációk elkészítésében. A Megrendelô igénye szerint közremûködünk a kivitelezés elôkészítési fázisában a gyártók szállítók kiválasztásától a gyártási szakasz minôségi felügyeletén keresztül a helyszíni munkák irányításáig, szervezéséig, a mûszaki ellenôrzésig, majd az üzembe helyezésig. Megvalósítási munkákat Társaságunk fôvállalkozóként is végzi. A villamos távvezetéki, a környezetvédelmi, valamint az infokommunikációs felkészültségünket is az energetika bázisán fejlesztettük ki, komoly sikerekkel. SZERVEZET Személyi állományunk szakmailag jól felkészült, fiatal és lelkiismeretes. A referencia dokumentációk célirányos felhasználásával és folyamatos képzésekkel biztosítjuk, hogy munkatársaink a legkorszerûbb technológiákat megismerjék és alkalmazzák munkájukban a biztos siker érdekében. Társaságunk egyszerû és jól átlátható döntéshozatali mechanizmussal mûködik. Rugalmas szervezeti struktúránk és szakértôink megfelelô felkészültségének köszönhetôen az egyes munkákon foglalkoztatott állomány minden esetben a projekt igényeihez igazítható. A munkaszervezést illetôen mátrix rendszerben dolgozunk. A munka projekt felvállalásakor irányító-kapcsolattartó vezetôt jelölünk ki, aki a projekt nagyságától, bonyolultságától függôen osztály vagy csoport szervezettel közvetlenül felelôs a munkák elvégzéséért. A projekt szakmai feladatainak elvégzésére a Mûszaki Igazgatóság szakreferenseket biztosít. VEZETÔSÉG Katona András fôvállalkozási irodavezetô, Pápai János atomerômûvi fômérnök, Király József mûszaki igazgató, Vavrik Antal vezérigazgató, Kovács Zsolt gazdasági osztályvezetô, Kiss Gábor mérnökszolgálati fômérnök, Kövér Béla villamos hálózati fômérnök 7

8 8

9 SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY Szakmai kompetenciánkat a tervezési, a gépésztechnológiai, a villamos és irányítástechnikai, az építészeti és engedélyeztetési, a minôségbiztosítási és ellenôrzési, az üzembe helyezési, a kereskedelem- és szerzôdéstechnikai, valamint a jogi, pénzügyi, közgazdasági, környezetvédelmi, méréstechnikai, távközlési és információtechnikai szakemberek testesítik meg. A 60. születésnapon az ERBE személyi állományának átlag életkora 43 év, összetétele pedig: Gépészmérnök Erôsáramú villamosmérnök Irányítástechnikai villamosmérnök Informatikai távközlési szakmérnök Környezetvédelmi szakmérnök Építész és építômérnök Biztonságtechnikai mérnök Technikus Jogász Közgazdász Pénzügyi, kereskedelmi munkatárs AE személyzet Fizikai dolgozó ÁRBEVÉTEL Millió HUF 9

10 MINÔSÍTÉSEINK 1996-ban Társaságunk az energetikában elsôként sikeresen felelt meg az SGS általi minôségtanúsítási auditon, és kapta meg az ISO 9001 szabvány szerinti rendszertanúsítványt ban a Társaság megszerezte a Paksi Atomerômû Zrt. ABOS 2-3 és 4T minôsítését ben a Társaság megkapta az ISO szabvány szerinti tanúsítványt decemberében az ABOS és 4T osztálynak megfelelô minôsítését is megszerezte a Társaság ban a környezetirányítási rendszer minôségirányítási rendszerbe történô integrációjával létrejött az Integrált Menedzsment Rendszer ban az MVM ERBE Zrt. Atomerômûvi MEO szervezeti egységének az MSZ EN ISO/IEC 17020:2005 szabványnak megfelelô minôségirányítási rendszerét a Nemzeti Akkreditáló Testület sikeresen akkreditálta ban a Társaság érvényességi területét bôvítette fôvállalkozási, generáltervezési tevékenységekkel ben a Társaság tevékenységi területének vállalkozási feladatokkal történt bôvítése következményeképpen az ISO 9001 minôségirányítási rendszer érvényességi területét kibôvítette a vállalkozási tevékenységre is, valamint Integrált Menedzsment Rendszerét aktualizálta az ISO 9001:2008 szabványban megfogalmazott követelményeknek megfelelôen ben a Társaság létrehozott egy nukleáris területen hatályos irányítási és szabályozási rendszert (Atomerômûvi Nukleáris Integrált Irányítási Rendszer), amely felöleli a tervezô/elôkészítô, végrehajtó, ellenôrzô és elemzô folyamatokat, a vonatkozó felelôsségeket, erôforrásokat/feltételrendszert és ezek dokumentációs rendjét decemberében az ABOS minôsítést újabb 3 éves idôtartamra megújítottuk. A Társaság folyamatait az alábbi mérnökszolgálati minôségirányítási eljárások és vállalkozási minôségirányítási eljárások szabályozzák: Mérnökszolgálati Minôségirányítási Eljárások MME 01 Projekt menedzsment folyamata MME 02 Tanulmányok készítésének folyamata MME 03 Létesítési engedélyeztetési eljárás MME 04 Versenyeztetési folyamat MME 05 Szerzôdéskötés megbízás alapján MME 06 A mûszaki tervezés folyamata MME 07 Dokumentációk jóváhagyási eljárása MME 08 A gyártás minôségfelügyelete MME 09 Az építés, szerelés felügyelete MME 10 Az üzembe helyezés felügyelete, folyamata MME 11 A garanciális mérés folyamata MME 12 Dokumentációs rend Vállalkozási Minôségirányítási Eljárások VME 01 Vállalkozási projekt menedzsment folyamata VME 02 Generáltervezés folyamata VME 03 Vállalkozási létesítés folyamata 10

11 DÍJAK, ELNYERT CÍMEK 1995-ben cégünket felvették a Central Consultancy Register Phare/TACIS névjegyzékbe, amelyben a környezetvédelem, vízgazdálkodás, energiaipar, nukleáris energia, építés, telekommunikáció, közlekedés, pénzügyi szolgáltatások, ipari beruházások és szociális fejlesztések szakterületeket jegyezték be. Társaságunk elnyerte a Közbeszerzési Tanács Minôsített Beszállítója címet 2001 évtôl folyamatosan márciusában a Paksi Atomerômû Zrt. Kiemelt Szállító díját vehettük át. Tagjai és aktív szereplôi vagyunk számos szakmai társaságnak és egyesületnek. Több, energetikával kapcsolatos szakmai könyv, tanulmány és cikk szerzôi vagyunk. VÁLLALKOZÁS A villamosenergia ipar a privatizációt követôen, illetve az Európai Uniós csatlakozással jelentôsen átalakult. Ennek érdekében az energetikai szektorban szerzett tapasztalatainkat alapul véve beruházás-szervezési és létesítési tevékenységeinket kiterjesztettük az ipar más területeire is, elsôsorban környezetvédelmi beruházásokra. Célul tûztük ki és elkezdtük a mérnök-vállalkozói tevékenységet, létesítmények kulcsrakész megvalósítását. 11

12 Ezek alapján vállaljuk az alábbi tevékenységeket: Létesítmények tervezését Építészeti megvalósítást (tereprendezés, vízkivételi mû, technológiai fô- és segédépületek, utak, kerítés) Fôberendezések (gázturbina, hôhasznosító kazán, gôzturbina és tápház) szerelését, szereltetését, Segédtechnológiai rendszerek kivitelezését (vízellátó rendszer, vízkezelô rendszer, segédkazán rendszer, udvartéri rendszerek) Tartalék betáplálás megvalósítását Erôátviteli rendszerek, egyéb villamos rendszerek megvalósítását Irányítástechnikai rendszerek megvalósítását Egyéb, kiegészítô rendszerek megvalósítását Üzembe helyezést Oktatást TERVEZÉS Szakember állományunk tudatos fejlesztésével és képzésével az elmúlt években sikerült eljutnunk arra a szintre, hogy saját tervezôi készségekkel, valamint referenciával is rendelkezünk. Munkánkat az ARCHICAD építészeti tervezô, AUTOCAD, OMEGACAD villamos- és irányítástechnikai tervezô, a GATE CYCLE hôséma számító, CADMATIC létesítménytervezô szoftverek segítik. A mûszaki tervezés során elvégezzük a különbözô fejlesztési változatok elemzését, valamint geológiai, talajmechanikai vizsgálatokat, geodéziai felméréseket végzünk. Hôséma tervezéssel, zárlati szilárdsági vizsgálatokkal, teljesítmény-eloszlási vizsgálatokkal, környezeti hatásvizsgálatokkal, zaj modellezéssel, organizációs tervezéssel, elrendezési tervek készítésével, elôzetes üzleti tervek és részletes megvalósíthatósági tanulmányok kidolgozásával és számos egyéb kapcsolódó tevékenységgel segítjük partnereinket. Vásárosnaményi Heller Erômû látványterve 12

13 Az egyik legsikeresebb fejlesztésünk a FLUENT véges-térfogatok elvén alapuló program, amelyrôl a következôkben bôvebben olvashatnak. Generáltervezôi tevékenységünk magában foglalja tervezési ajánlások és eljárásrendek folyamatos karbantartását és rendszeres felülvizsgálatát; rajz és dokumentáció kódrendszerének mûködtetését, tervezési feladatok specifikálásához szükséges szakhatósági egyeztetések szervezését, lebonyolítását; tervezési térképek adatszolgáltatását és karbantartását. Hálózati projektjeinkben nagy-, közép- és kisfeszültségû kábel- és szabadvezeték hálózatok, valamint közép/kisfeszültségû transzformátorállomások tervezését és engedélyeztetését is elvégezzük. Tervezési munka keretében vállalunk olyan feladatokat is, amelyek felölelik a fejlesztésekhez tartozó dokumentációk elkészítését, üzembe helyezési tervek készítését, altervezôi tevékenységek összehangolását, megvalósult állapotot tükrözô tervdokumentációk készítését, ellenôrzését, üzemviteli tervek elkészítését, termelési folyamatok tervezését, részrendszerek kezelési és karbantartási utasításainak kidolgozását, rendszerszintû kezelési és karbantartási utasítások kidolgozását. FEJLESZTÉSÜNK A FLUENT véges-térfogatok elvén alapuló programot például az Oroszlányi Erômû kazánjainál is nagy sikerrel alkalmaztuk, melynek segítségével a kazánok tüzeléstechnikai, áramlástani méretezéseit, modellezéseit tudtuk elvégezni világszínvonalon. ERÔMÛVI KAZÁNOK BIOMASSZA TÜZELÉSI MÓDSZERÉNEK OPTIMALIZÁLÁSA SZÁMÍTÓGÉPES MODELLEZÉSSEL Bolygónk globális felmelegedése összefüggésbe hozható a légkörben található üvegházhatású széndioxid mennyiségével. Civilizációnk energiaszükségletének nagy hányadát CO 2 kibocsátással járó fosszilis energiahordozók felhasználásával elégítjük ki. Emberi idôléptékben vizsgálva tehát növeljük a légkör CO 2 tartalmát, ha szenet, földgázt vagy kôolajat tüzelünk el. A növények saját sejtjeik szintetizálásához CO 2 -t vonnak ki a légkörbôl, így ha például fát tüzelünk el, akkor pontosan azt a CO 2 mennyiséget juttatjuk vissza a légkörbe, amelyet a növény élete során onnan kivont. Következésképpen a biomassza tüzelés nem növeli a légkör CO 2 tartalmát. Az emberiség ezért a biomassza tüzelés részarányának növelése mellett kötelezte el magát, ami a vonatkozó tüzelési technológiák kifejlesztésének ösztönzésében, illetve a biomassza alapon létrehozott termékek támogatásában testesül meg. A legkisebb ráfordítással úgy használhatunk fel biomasszát, hogy egy meglévô széntüzelésû kazánba visszük be valamilyen módon, és ott a szénnel együtt tüzeljük el azt. Természetesen a szén és a biomassza tüzelési tulajdonságai nagyon különböznek egymástól, ezért a kazán bizonyos átalakítására is szükség van minden esetben. Társaságunk többek között éppen e szükséges kazán-átalakítások optimalizálásában nyújt hatékony segítséget. Referenciaként említhetjük a Vértesi Erômû OB-230 típusú (60 MWe teljesítményû blokkokhoz kapcsolt, 230 t/h frissgôz tömegáramú) kazánjainak átalakítását. Ezeket a kazánokat eredetileg lignit tüzelésére tervezték, azonban a tulajdonosok szeretnének e kazánokban minél nagyobb mennyiségben biomasszát is eltüzelni, ezért 2002 óta számítógépes modellezéssel támogatjuk az erômû fejlesztési törekvéseit. Számos vizsgálatot végeztünk biomasszák (fa-apríték, szalma, korpa) és lignit együtttüzelésére vonatkozóan. A többéves modellfejlesztés során két fô eszköz használatát ötvöztük a tûztéri folyamatok leírására: a FLUENT CFD szoftvert; illetve a kazán második huzamában elhelyezkedô hôcserélôk hômennyiségeinek meghatározására szolgáló GateCycle hôséma-számító programot. Ezek segítségével a teljes kazán minden lényeges folyamatát számolni tudjuk: a kazán tûzterében kialakuló komplex kémiai reakciókat, a hôtranszportot, illetve az áramlási viszonyokat különbözô tüzeléstechnikai módszerek, illetve peremfeltételek mellett. Több, mint 40 különbözô tüzelési esetet vizsgáltunk meg részletesen. Mindegyik esetében kiszámítottuk a kazán tûztéri paraméter eloszlásait (hômérséklet; nyomás; sebesség komponensek; turbulencia paraméterek; kémiai komponensek pl.: C x H y, CH 4, CO 2, CO, O 2, H 2 O, N 2, Ar, NOx; fali hôáram); a kilépô füstgáz mennyiségét, légszennyezôanyag tartalmát; a hôcserélô felületeknek átadott hômennyiségeit; illetve a kazán termikus hatásfokát. Összességében tehát részletesen megis- 13

14 14

15 mertük az adott kazán tüzelési tulajdonságait, feltártuk a biomassza-szén együtt-tüzelés lényeges összefüggéseit. A vizsgálatok során az adott kazánra vonatkozóan egyedülálló mennyiségû és mélységû ismeretanyagot halmoztunk fel. Erre valamint az egyes tüzelési változatok számítási eredményeinek összehasonlítására támaszkodva a legoptimálisabb megoldást tudtuk javasolni a kazán szükséges átalakítására vonatkozóan. Az átalakítási javaslatokkal együtt elôre jeleztük az eseteleges nemkívánatos mellékhatások fellépését, melyeket még a tervezési fázisban kezelni lehetett. Ezzel az eljárással a kazánok biomassza felhasználásra való átalakítása a leghatékonyabb módon, a legkisebb ráfordítással valósulhatott meg. A bemutatott módszer bármely más kazántípus, lényegében tetszôleges tüzelôanyagfajták, illetve eltérô optimalizálási célfüggvény esetében is alkalmazható. 15

16 SZOLGÁLTATÁSAINK SZOLGÁLTATÁSAINK CÉLCSOPORTJAI: ERÔMÛVEK, FÛTÔMÛVEK A referenciák felölelik a fosszilis üzemanyagot hasznosító (hagyományos szén-, lignit-, olaj-, gáztüzelésû) erômûvek, az atomerômûvek, megújuló energia bázisú (szél, biomassza, biogáz, depóniagáz, napenergia) és hulladékhasznosító erômûvek, fûtômûvek beruházásával kapcsolatos teljes körû tevékenységeket. A Társaság eredményes az erômûvi beruházások mûszaki, pénzügyi és finanszírozási elôkészítését szolgáló megvalósíthatósági tanulmányok, üzleti tervek, gazdaságossági számítások elkészítésében, hatósági engedélyeztetési eljárások lefolytatásában, valamint az ahhoz szükséges dokumentációk elkészítésében. A Megrendelô igénye szerint közremûködik a kivitelezés elôkészítési fázisában a gyártók szállítók kiválasztásától a gyártási szakasz minôségi felügyeletén keresztül a helyszíni munkák irányításáig, szervezéséig, a mûszaki ellenôrzésig, majd az üzembe helyezésig. A megvalósítási munkákat a Társaság fôvállalkozóként is végzi. NAGYFESZÜLTSÉGÛ TÁVVEZETÉKEK, ALÁLLOMÁSOK A Társaság munkájában kiemelt helyet foglal el az átviteli hálózat beruházásainak, fejlesztéseinek mérnökirodai elôkészítése, lebonyolítása. Elvégzi a vezetékjogi engedélyeztetés feladatait, a kivitelezés elôkészítés és lebonyolítás kereskedelemtechnikai feladatait, a mûszaki- és minôségfelügyeletet, az üzembe helyezés irányítását, majd a projekt dokumentálását. Tervezôi kapacitással is rendelkezik, jelentôs referenciákkal bír. KÖRNYEZETVÉDELMI BERUHÁZÁSOK A fenntartható fejlôdés érdekében egyre szigorodó környezetvédelmi elôírások által megkövetelt energetikai fejlesztések engedélyeztetéseiben az MVM ERBE Zrt. környezetvédelmi engedélyek, valamint egységes környezethasználati engedélyek kiadásához készít környezeti hatásvizsgálatokat és felülvizsgálatokat. Ezen munka során alkalmazza az Európai Unió környezetvédelmi szabályozásait valamint ajánlásait és a legjobb elérhetô technika (BAT) alkalmazására törekszik. Referenciái között szerepel biomassza energetikai hasznosítására tanulmányok készítése, hulladéklerakóban depóniagáz mérése és hasznosítása, hulladékhasznosító mû, bioetanol üzem vagy hôellátó központ beruházásainak elôkészítése, kivitelezése, megvalósítása. INFOKOMMUNIKÁCIÓS MEGOLDÁSOK A Társaság az infokommunikációs felkészültségét az energetikai informatika bázisán fejlesztette ki. Több referencia munka alapján cél az infokommunikációs üzletág fejlesztése, a piaci jelenlét növelése. 16

17 SZOLGÁLTATÁSAINK: I. Alapszolgáltatások A. Beruházás elôkészítése A.1 Helyzetfelmérô tanulmányok A.1.1 Koncepcionális tanulmányok A.1.2 Gazdaságossági számítások A.1.3 Telephely vizsgálatok A.1.4 Mûszaki állapotfelmérô tanulmányok A.1.5 Maradék élettartam vizsgálatok A.1.6 Energetikai létesítmények bezárásával kapcsolatos tanulmányok A.2 Megvalósíthatósági tanulmányok A.3 Környezetvédelmi vizsgálatok A.4 Üzleti tervek, gazdaságossági számítások A.4.1 Mûszaki tanácsadás befektetési pályázatokhoz A.5 Közösségtájékoztatási programok A.6 Finanszírozási konstrukciók, hitelpályázatok A.7 Létesítmények mûszaki specifikálása A.8 Létesítési engedélyeztetések A.9 Beruházási programok A.10 Külsô kapcsolódó beruházások A.11 Biztosítások B. Kivitelezés elôkészítése B.1 Versenyeztetés bármely eljárásrend szerint (ismert nemzetközi pénz/hitelintézetek, nemzetközi szervezetek, továbbá a közbeszerzési törvény eljárásai) B.1.1 Prekvalifikációs eljárás B.1.2 Tenderdokumentációk, ajánlatkérések B.1.3 Versenyeztetés, értékelések B.1.4 Posztkvalifikációs eljárás B.2 Szerzôdéskötési eljárás B.2.1 Árubeszerzés B.2.2 Tanácsadói szolgáltatások B.2.3 Kulcsrakész létesítmények 17

18 B.3 Tervezés B.3.1 Tanulmányok B.3.2 Engedélyeztetési tervek B.3.3 Mûszaki tervek, rendszertechnikai tervek B.3.4 Generáltervezési feladatok B.3.5 Kiviteli tervezéshez készítendô, mérnökszolgálati tevékenységhez tartozó tervek B Organizációs tervdokumentációk B Minôségfelügyeleti tervek, programok B Üzembe helyezési tervek, programok B Garanciális mérési tervek, programok B.3.6 Határidô- és költségtervezés C. Megvalósítás C.1 Szerzôdések teljesítésének felügyelete C.1.1 Projekt menedzsment kézikönyv kidolgozása C.1.2 Dokumentációk felülvizsgálata, jóváhagyása C.1.3 Engedélyezési eljárások végzése (hatóság, szakhatóság) C.1.4 Határidô és pénzügyi teljesítésfigyelés (Cash-flow terv) C.1.5 Elôrehaladási jelentések készítése C.1.6 Építés, szerelés felügyelete (mûszaki ellenôrzés, minôségellenôrzés) C.1.7 Teljesítések ellenôrzése, igazolása C.2 Minôségfelügyelet C.2.1 Vállalkozók minôségügyi rendszerének felülvizsgálata C.2.2 Gyártás és végellenôrzés minôségfelügyelete C.2.3 Helyszíni szerelési munkák minôségfelügyelete C.2.4 Speciális építési folyamatok minôségfelügyelete C.3 Üzembe helyezés felügyelete és koordinálása C.3.1 Üzembe helyezés elôtti ellenôrzések, felülvizsgálatok C.3.2 Üzembe helyezési munkák elvégzése, irányítása, felügyelete C.4 Szerzôdések adminisztrációja C.4.1 Tervek és adatszolgáltatások nyilvántartása C.4.2 Szállítások nyilvántartása C.4.3 Munkák határidô nyilvántartása C.4.4 Számlák, kifizetések nyilvántartása C.4.5 Aktiválások elôkészítése C.5 Garanciális mérések elvégzése C.6 Zárójelentés készítése a projektrôl C.7 Szavatossági ügyekkel kapcsolatos szolgáltatások D. Vállalkozás D.1 Vállalkozások elôkészítése D.2 Vállalkozások megvalósítása D.3 Vállalkozások garanciális kötelezettségei II. Kiegészítô feladatok Vagyonértékelés Közösségi és Közösségen kívüli áruszállítással kapcsolatos ügyintézés: szállítmányozás intézése, vámkezeltetés, statisztikai feladatok ellátása, jövedéki ügyintézés Megrendelôi szolgáltatások ellátása, szervezése 18

19 1.1 LEGFRISSEBB ERÔMÛVI MUNKÁINK A növekvô villamosenergia-igények és az elavult erômûvek kényszerû leállítása szükségessé teszi új erômûvek építését hazánkban. Ezen célokat alapul véve április 6-án, Vásárosnaményban ünnepélyes keretek között helyezték el a megvalósuló 230 MW-os kombinált ciklusú Heller Erômû alapkövét. A beruházás Társaságunk fôvállalkozásában valósul meg. A Magyar Országgyûlés által tavaly elfogadott energiapolitikai koncepcióval összhangban a Magyar Villamos Mûvek Zrt. középtávú üzleti stratégiája egyaránt szolgálja a versenyképesség biztosítását, továbbá a fenntartható fejlôdés és az ellátásbiztonság követelményeinek együttes érvényesítését. A stratégia mindezek érdekében alapvetô célként rögzítette a megújuló energiaforrások növekvô alkalmazása, a hazai lignitbázisú energiatermelés modernizálása mellett a nukleáris alapú villamosenergiatermelés részarányának növelését. A stratégia megvalósulása érdekében szeptember 30-án aláírták az új, max. 500 MW kapacitású lignittüzelésû blokkot megvalósító projekttársaság, a Mátrai Villamos Mûvek Termelô Zrt. vegyesvállalati szerzôdését. Az új, 42% villamos hatásfokú blokk belépésével a jelenlegi Mátrai Erômû fajlagos CO 2 kibocsátása több, mint 20%-kal csökken. A világszínvonalú, új erômû biztosítja a nemzeti kincset jelentô magyar energetikai lignitvagyon hasznosítását és hozzájárul a magyar gazdaság versenyképességének növekedéséhez. Alkalmas lesz biomassza befogadására, majd CO 2 -leválasztó (CCS) technológia pótlólagos kiépítésére is. A Magyar Villamos Mûvek Társaságcsoport az Országgyûlés március 30-i határozatát követôen megalapította a Lévai Projektet a paksi atomerômû bôvítésének elôkészítése érdekében. A fentiekben említett új létesítmények megvalósításához, bízva az MVM ERBE Zrt. szakértelmében, illetve sokéves tapasztalatában, a következôkben bemutatott tevékenységekre kérték fel Társaságunkat: 19

20 1.1.1 VÁSÁROSNAMÉNYI HELLER ERÔMÛ Hely: Vásárosnamény Megrendelô: Kárpát Energo Zrt., MVM Zrt. Szolgáltatás idôtartama: A PROJEKT LEÍRÁSA Az ERBE fôvállalkozásában megvalósuló 233,2 MW beépített teljesítményû korszerû kombinált ciklusú gázturbinás erômû hatásfoka 51,25%. A beruházás teljes bekerülési költsége mintegy 190 millió euró, a tervezett befejezése Az új erômû amellett, hogy versenyképes áron termel villamos energiát, a korszerû technológiának köszönhetôen hozzájárul a magyar villamosenergia-rendszer hatékonyabb szabályozásához, így kiválóan illeszkedik a hazai erômûpark sajátosságaihoz és növeli az ellátás biztonságát április 21-ével megtörtént a munkaterület átadás-átvétele és a földmunkák tényleges elindulásával, majd az üzemi fôépület kivitelezésével megkezdôdött az erômû megvalósulása. AZ ERBE TEVÉKENYSÉGEI Mérnökszolgálati tevékenységek: Alaptanulmányok elkészítése, döntés elôkészítés, Gazdaságossági vizsgálatok, üzleti tervek elkészítése, Engedélyeztetés (környezetvédelmi, vízjogi, építési, létesítési) lefolytatása, Beruházási Megvalósítási Okirat elkészítése, A hosszú távú áramvásárlási szerzôdés létrehozása, A hosszútávú tüzelôanyag vásárlási szerzôdés létrehozása, A hosszútávú karbantartási szerzôdés létrehozása (GT+G és ST+G), Hitel szerzôdés létrehozása, O&M szerzôdés létrehozása, Egyéb szerzôdések létrehozása (karbantartási, biztosítási, szolgáltatási, stb.). Fôvállalkozási tevékenységek: A létesítmény kulcsrakész megvalósítása, ezen belül: Létesítmény tervezése, Építészeti megvalósítás (tereprendezés, vízkivételi mû, technológiai fô- és segédépületek, irodaház, utak, kerítés), Fôberendezések (gázturbina, hôhasznosító kazán, gôzturbina és tápház) szerelése, Segédtechnológiai rendszerek kivitelezése (vízellátó rendszer, vízkezelô rendszer, segédkazán rendszer, udvartéri rendszerek), 22 kv-os tartalék betáplálás megvalósítása, Erôátviteli rendszerek, egyéb villamos rendszerek megvalósítása, Irányítástechnikai rendszerek megvalósítása, Egyéb, kiegészítô rendszerek megvalósítása, Üzembe helyezés, Oktatás. 20

Szolgáltatások erőművek, kiserőművek részére. GA Magyarország Kft.

Szolgáltatások erőművek, kiserőművek részére. GA Magyarország Kft. Szolgáltatások erőművek, kiserőművek részére GA Magyarország Kft. GA Magyarország Kft. Piaci Portfolió Energiatermelés Energiaelosztás és telekommunikáció Energiafelhasználás Fosszilis energiatermelés

Részletesebben

MET 7. Energia műhely

MET 7. Energia műhely MET 7. Energia műhely Atomenergetikai körkép Paks II. a kapacitás fenntartásáért Nagy Sándor vezérigazgató MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. 2012. december 13. Nemzeti Energia Stratégia 2030 1 Fő célok:

Részletesebben

Tapasztalatok és tervek a pécsi erőműben

Tapasztalatok és tervek a pécsi erőműben Tapasztalatok és tervek a pécsi erőműben Péterffy Attila erőmű üzletág-vezető ERŐMŰ FÓRUM 2012. március 22-23. Balatonalmádi Tartalom 1. Bemutatkozás 1.1 Tulajdonosi háttér 1.2 A pécsi erőmű 2. Tapasztalatok

Részletesebben

Az alaphálózati stratégia megvalósítása

Az alaphálózati stratégia megvalósítása Az alaphálózati stratégia megvalósítása Tari Gábor 2012. október 4. Az átviteli hálózat fejlıdése 19. század vége Villamosenergia szolgáltatás kezdete 20. század első fele Feszültségszint növekedése (60-ról

Részletesebben

A befektetői elvárások gyakorlati megoldásai Kisigmánd Ibedrola szélpark alállomási bővítése

A befektetői elvárások gyakorlati megoldásai Kisigmánd Ibedrola szélpark alállomási bővítése A befektetői elvárások gyakorlati megoldásai Kisigmánd Ibedrola szélpark alállomási bővítése Siófok, 2010. szeptember 17. GA Magyarország Kft., Papp László Tartalom 1. Bevezetés 2. Terjedelem 3. Megoldandó

Részletesebben

Szolgáltatások Iparvállalatok részére. GA Magyarország Kft.

Szolgáltatások Iparvállalatok részére. GA Magyarország Kft. Szolgáltatások Iparvállalatok részére GA Magyarország Kft. GA Magyarország Kft. Piaci Portfolió Energiatermelés Energiaelosztás és telekommunikáció Energiafelhasználás Fosszilis energiatermelés Megújuló

Részletesebben

ELSŐ SZALMATÜZELÉSŰ ERŐMŰ SZERENCS BHD

ELSŐ SZALMATÜZELÉSŰ ERŐMŰ SZERENCS BHD ELSŐ SZALMATÜZEL ZELÉSŰ ERŐMŰ SZERENCS BHD HőerH erőmű Zrt. http:// //www.bhd.hu info@bhd bhd.hu 1 ELŐZM ZMÉNYEK A fosszilis készletek kimerülése Globális felmelegedés: CO 2, CH 4,... kibocsátás Magyarország

Részletesebben

A paksi kapacitás-fenntartási projekt bemutatása

A paksi kapacitás-fenntartási projekt bemutatása A paksi kapacitás-fenntartási projekt bemutatása Budapest, 2014.12.08. Horváth Miklós MVM Paks II. Zrt. Törzskari Igazgató Tartalom I. Előzmények II. Háttér III. Legfontosabb aktualitások IV. Hosszú távú

Részletesebben

Sajtótájékoztató január 26. Süli János vezérigazgató

Sajtótájékoztató január 26. Süli János vezérigazgató Sajtótájékoztató 2010. január 26. Süli János vezérigazgató 1 A 2009. évi üzleti terv Legfontosabb cél: biztonságos üzemeltetés stratégiai projektek előkészítésének és megvalósításának folytatása Megnevezés

Részletesebben

Hűtőkalorifer csere 2008. 3-as mező szekunder rekonstrukció 2008. SF-6 megszakító csere 2008. 3-4. blokki dízelgépek átalakítás tervezése 2008

Hűtőkalorifer csere 2008. 3-as mező szekunder rekonstrukció 2008. SF-6 megszakító csere 2008. 3-4. blokki dízelgépek átalakítás tervezése 2008 A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló. évi CXXII. törvény alapján közzétett adatok: 1.) Vállalkozási szerződések: Szerződés tárgya Szerződés kötés éve Hűtőkalorifer

Részletesebben

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján közzétett adatok:

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján közzétett adatok: A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján közzétett adatok: 1.) Alvállalkozói szerződések: Szerződés tárgya Szerződés-kötés éve MÁV berendezés

Részletesebben

Új felállás a MAVIR diagnosztika területén. VII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia 2007 Siófok

Új felállás a MAVIR diagnosztika területén. VII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia 2007 Siófok Új felállás a MAVIR diagnosztika területén VII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia 2007 Siófok Állapotfelmérés, -ismeret 1 Célja: Karbantartási, felújítási, rekonstrukciós döntések megalapozása, Üzem

Részletesebben

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban Molnár Ágnes Mannvit Budapest Regionális Workshop Climate Action and renewable package Az Európai Parlament 2009-ben elfogadta a megújuló

Részletesebben

BIOGÁZ KOGENERÁCIÓS KISERŐMŰVI TERVEZÉS, ENGEDÉLYEZÉS, PROJEKTMENEDZSMENT. Anger Ottó Béla +36 30 399 78 85

BIOGÁZ KOGENERÁCIÓS KISERŐMŰVI TERVEZÉS, ENGEDÉLYEZÉS, PROJEKTMENEDZSMENT. Anger Ottó Béla +36 30 399 78 85 BIOGÁZ KOGENERÁCIÓS KISERŐMŰVI TERVEZÉS, ENGEDÉLYEZÉS, PROJEKTMENEDZSMENT Anger Ottó Béla +36 30 399 78 85 09/23/10 1 DECENTRALIZÁLT KISERŐMŰVEK Villamosenergia-rendszer általában: hatékony termelés és

Részletesebben

KKV Energiahatékonysági Stratégiák. Ifj. Chikán Attila ALTEO Nyrt. 2015.05.20.

KKV Energiahatékonysági Stratégiák. Ifj. Chikán Attila ALTEO Nyrt. 2015.05.20. KKV Energiahatékonysági Stratégiák Ifj. Chikán Attila ALTEO Nyrt. 2015.05.20. Áttekintés 1. Az energiahatékonyság fejlesztésének irányai 2. Energetikai rendszerek üzemeltetésének kiszervezése 3. Az ALTEO

Részletesebben

A Kenyeri Vízerőmű Kft. 478/2008. számú kiserőművi összevont engedélyének 1. sz. módosítása

A Kenyeri Vízerőmű Kft. 478/2008. számú kiserőművi összevont engedélyének 1. sz. módosítása 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO-38/ /09 ÜGYINTÉZŐ: Slenker Endre TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7773 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; slenkere@eh.gov.hu HATÁROZAT

Részletesebben

C É G I S M E R T E T

C É G I S M E R T E T ELTI Energetikai Létesítményeket Tervez Iroda Kft. Telephely, levélcím: 1111 Budapest, Lágymányosi u. 28. /: (36-1) 279-1674, 279-1675 : elti.kft@chello.hu C É G I S M E R T E T Tisztelt leend Partnerünk!

Részletesebben

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK 5. Témakör A méretpontosság technológiai biztosítása az építőiparban. Geodéziai terv. Minőségirányítási terv A témakör tanulmányozásához a Paksi Atomerőmű tervezési feladataiból adunk példákat. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A villamosenergia-termelés szerkezete és jövője

A villamosenergia-termelés szerkezete és jövője A villamosenergia-termelés szerkezete és jövője Dr. Aszódi Attila elnök, MTA Energetikai Bizottság igazgató, BME Nukleáris Technikai Intézet Energetikáról Másként Budapest, Magyar Energetikusok Kerekasztala,

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIA MÓDSZERTAN CSG STANDARD 1.1-VERZIÓ

MEGÚJULÓ ENERGIA MÓDSZERTAN CSG STANDARD 1.1-VERZIÓ MEGÚJULÓ ENERGIA MÓDSZERTAN CSG STANDARD 1.1-VERZIÓ 1 1. DEFINÍCIÓK Emissziós faktor: egységnyi elfogyasztott tüzelőanyag, megtermelt villamosenergia, stb. mekkora mennyiségű ÜHG (üvegházhatású gáz) kibocsátással

Részletesebben

Biogáz alkalmazása a miskolci távhőszolgáltatásban

Biogáz alkalmazása a miskolci távhőszolgáltatásban Biogáz alkalmazása a miskolci távhőszolgáltatásban Kovács Tamás műszaki csoportvezető 23. Távhő Vándorgyűlés Pécs, 2010. szeptember 13. Előzmények Bongáncs utcai hulladéklerakó 1973-2006 között üzemelt

Részletesebben

Szolgáltatások önkormányzatok részére. GA Magyarország Kft.

Szolgáltatások önkormányzatok részére. GA Magyarország Kft. Szolgáltatások önkormányzatok részére GA Magyarország Kft. GA Magyarország Kft. Piaci Portfolió Energiatermelés Energiaelosztás és telekommunikáció Energiafelhasználás Fosszilis energiatermelés Megújuló

Részletesebben

2008-2009. tanév tavaszi félév. Hazánk energiagazdálkodása, és villamosenergia-ipara. Ballabás Gábor bagi@ludens.elte.hu

2008-2009. tanév tavaszi félév. Hazánk energiagazdálkodása, és villamosenergia-ipara. Ballabás Gábor bagi@ludens.elte.hu Magyarország társadalmi-gazdasági földrajza 2008-2009. tanév tavaszi félév Hazánk energiagazdálkodása, és villamosenergia-ipara Ballabás Gábor bagi@ludens.elte.hu Forrás: GKM Alapkérdések a XXI. század

Részletesebben

Aktuális kutatási trendek a villamos energetikában

Aktuális kutatási trendek a villamos energetikában Aktuális kutatási trendek a villamos energetikában Prof. Dr. Krómer István 1 Tartalom - Bevezető megjegyzések - Általános tendenciák - Fő fejlesztési területek villamos energia termelés megújuló energiaforrások

Részletesebben

Lignithasznosítás a Mátrai Erőműben

Lignithasznosítás a Mátrai Erőműben Lignithasznosítás a Mátrai Erőműben > Balatonalmádi, 212. március 22. Giczey András termelési igazgató 1 > Ha egyetlen mondatban akarnánk összefoglalni az Energiastratégia fő üzenetét, akkor célunk a függetlenedés

Részletesebben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben A múlt EU Távlatok, lehetőségek, feladatok A múlt Kapcsolt energia termelés előnyei, hátrányai 2 30-45 % -al kevesebb primerenergia felhasználás

Részletesebben

Nagyok és kicsik a termelésben

Nagyok és kicsik a termelésben Nagyok és kicsik a termelésben Tihanyi Zoltán osztályvezető Forrástervezési Szolgálat MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt. Smart Grid Hungary Budapest, 26. november 3. 1 45

Részletesebben

Egy hazai naperőmű tapasztalatai

Egy hazai naperőmű tapasztalatai METÁR konferencia, MVM székház 2016. október 11. Egy hazai naperőmű tapasztalatai Gaál József ügyvezető PV erőmű projekt szabályozási környezete 232/2015. (VIII. 20.) Korm. rendelet A költségvetési intézmények

Részletesebben

Erőterv introduction 1

Erőterv introduction 1 Erőterv introduction 1 TARTALOMJEGYZÉK Tradíciók ERŐTERV rövid története PÖYRY ERŐTERV ZRt. szervezeti sémája Főbb vevők Szolgáltatások (koncepciótól a bontásig) Komplex szolgáltatás Eszközök Tanúsítványok

Részletesebben

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ február 01. Magyar Villamos Művek Zrt. vezérigazgatója

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ február 01. Magyar Villamos Művek Zrt. vezérigazgatója SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ 2011. február 01. Baji Csaba PA Zrt. Igazgatóságának elnöke Magyar Villamos Művek Zrt. vezérigazgatója Hamvas István PA Zrt. vezérigazgatója 1 A 2010. évi eredmények - Az erőmű történetének

Részletesebben

2. Település szintű jellemzése: az ellátórendszerek helyzetére távlati fejlesztési feladatokra Előadás anyaga

2. Település szintű jellemzése: az ellátórendszerek helyzetére távlati fejlesztési feladatokra Előadás anyaga BME Közgazdaságtudományi Kar: TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉS szakirányt választott IV. éves hallgatók MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRA szaktárgya keretében, a: TERÜLETI ENERGIAGAZDÁLKODÁS és ENERGIAELLÁTÁS és HÍRKÖZLÉS

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S a 2009. október 29.-i képviselő-testületi ülés 13-as számú - A saját naperőmű létrehozására pályázat beadásáról tárgyú - napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Részletesebben

Miért van szükség új erőművekre? Az erőmű építtetője. Új erőmű a régi üzemi területen. Miért Csepelre esett a választás?

Miért van szükség új erőművekre? Az erőmű építtetője. Új erőmű a régi üzemi területen. Miért Csepelre esett a választás? Csepel III Erőmű 2 Miért van szükség új erőművekre? A technikai fejlődés folyamatosan szükségessé teszi az erőműpark megújítását. Megbízható, magas hatásfokú, környezetbarát erőműpark tudja biztosítani

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA, KAPCSOLT HŐ ÉS VILLAMOS ENERGIA, VALAMINT BIOMETÁN TERMELÉS KEOP-2012-4.10.0./C

MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA, KAPCSOLT HŐ ÉS VILLAMOS ENERGIA, VALAMINT BIOMETÁN TERMELÉS KEOP-2012-4.10.0./C MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA, KAPCSOLT HŐ ÉS VILLAMOS ENERGIA, VALAMINT BIOMETÁN TERMELÉS KEOP-2012-4.10.0./C A pályázati felhívás kiemelt célkitűzése ösztönözni a decentralizált, környezetbarát

Részletesebben

Átviteli hálózati fejlesztések a MAVIR-ban

Átviteli hálózati fejlesztések a MAVIR-ban Átviteli hálózati fejlesztések a MAVIR-ban Kovács Gábor átviteli vezérigazgató-helyettes 59. MEE Vándorgyűlés 2012. szeptember 6. Átviteli hálózat kezelése Tulajdonos Üzemeltető Rendszerirányító 1992-ig

Részletesebben

A hazai beszállító ipar esélyeinek javítása innovációval a megújuló energiatermelés területén

A hazai beszállító ipar esélyeinek javítása innovációval a megújuló energiatermelés területén A hazai beszállító ipar esélyeinek javítása innovációval a megújuló energiatermelés területén Lontay Zoltán irodavezető, GEA EGI Zrt. KÖZÖS CÉL: A VALÓDI INNOVÁCIÓ Direct-Line Kft., Dunaharszti, 2011.

Részletesebben

Hatékony energiafelhasználás Vállalkozási és önkormányzati projektek Kohéziós Alap támogatás Költségvetés kb. 42 md Ft

Hatékony energiafelhasználás Vállalkozási és önkormányzati projektek Kohéziós Alap támogatás Költségvetés kb. 42 md Ft Környezetvédelemi és Energetikai fejlesztések támogatási lehetőségei 2007-13 KEOP Energia prioritások Megújuló energiaforrás felhasználás Vállalkozási és önkormányzati projektek ERFA alapú támogatás KMR

Részletesebben

OROSZLÁNY Város távfűtésének jövője

OROSZLÁNY Város távfűtésének jövője MET Energia Fórum 2012. OROSZLÁNY Város távfűtésének jövője Közbenső értékelés Előadó: Takács Károly, polgármester Balatonalmádi, 2012. március 22.. Oroszlányi távfűtés jövője Termelő oldali előzmények

Részletesebben

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása DR. MÓGA ISTVÁN -DR. GŐSI PÉTER Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása Magyar Energetika, 2007. 5. sz. A Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása előkészítésének fontos feladata annak biztosítása

Részletesebben

Fenntarthatósági Jelentés

Fenntarthatósági Jelentés 2004 M V M T Á R S A S Á G C S O P O R T Fenntarthatósági Jelentés CSOPORT CSOPORT FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2 0 0 4 Az MVM Csoport Fenntarthatósági Jelentése 2004 Tartalom Köszöntõ A társaságcsoport A

Részletesebben

Az MVM Csoport 2014-2016 időszakra szóló csoportszintű stratégiája. Összefoglaló prezentáció

Az MVM Csoport 2014-2016 időszakra szóló csoportszintű stratégiája. Összefoglaló prezentáció Az MVM Csoport 2014-2016 időszakra szóló csoportszintű stratégiája Összefoglaló prezentáció Az MVM Csoport vertikálisan integrált vállalatcsoportként az energia értéklánc jelentős részén jelen van termelés

Részletesebben

Energetikai pályázatok 2012/13

Energetikai pályázatok 2012/13 Energetikai pályázatok 2012/13 Összefoglaló A Környezet és Energia Operatív Program keretében 2012/13-ban 8 új pályázat konstrukció jelenik meg. A pályázatok célja az energiahatékonyság és az energiatakarékosság

Részletesebben

Oxyfuel tüzelési technológia megvalósíthatóságának vizsgálata hazai tüzelőanyag bázison

Oxyfuel tüzelési technológia megvalósíthatóságának vizsgálata hazai tüzelőanyag bázison Oxyfuel tüzelési technológia megvalósíthatóságának vizsgálata hazai tüzelőanyag bázison Gáthy Benjámin Energetikai mérnök MSc hallgató gathy.benjamin@eszk.org 2016.03.24. Tehetséges hallgatók az energetikában

Részletesebben

Pályázati összefoglaló

Pályázati összefoglaló Pályázati összefoglaló Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása kombinált hiteltermékkel GINOP-1.2.6-8.3.4-16 Célja: Jelen felhívás célja, hogy komplex beruházások támogatásával, vissza nem térítendő

Részletesebben

energetikai fejlesztései

energetikai fejlesztései Miskolc város v energetikai fejlesztései sei 2015. 09. 04. Kókai Péter MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. Célok A város levegőminőségének javítása Helyi adottságok kihasználása Miskolc város v energiastratégi

Részletesebben

EnergoBit KÖF technikai megoldásai és fejlesztései a Mátrai Erőmű 15 MW-os naperőművének megvalósításában

EnergoBit KÖF technikai megoldásai és fejlesztései a Mátrai Erőmű 15 MW-os naperőművének megvalósításában EnergoBit KÖF technikai megoldásai és fejlesztései a Mátrai Erőmű 15 MW-os naperőművének megvalósításában ZÖLD ÚT A ZÖLD PROJEKTNEK, megkezdődik a Mátrai Erőmű Zrt. 15 MW-os naperőművének építése, Magyarország

Részletesebben

Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században

Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században Bertalan Zsolt vezérigazgató MAVIR ZRt. HTE Közgyűlés 2013. május 23. A megfizethető energia 2 A Nemzeti Energiastratégia 4 célt azonosít: 1. Energiahatékonyság

Részletesebben

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás MINTAVEVŐ NAT-1-1016/2006 9025 Győr, Bálint Mihály u. 100. telefon: (96) 510-480 fax: (96) 510-499 e-mail: vidrakft@vidra.hu

Részletesebben

A Mátrai Erőmű ZRt. Ipari parkjának bemutatása

A Mátrai Erőmű ZRt. Ipari parkjának bemutatása A Mátrai Erőmű ZRt. Ipari parkjának bemutatása Ipari szimbiózis workshop Orosz Zoltán 2014.04.15. 1 A Mátrai Erőmű ZRt. vállalati profilja Telephely Mutatók Tulajdonosi struktúra Beépített teljesítm. Értékesített

Részletesebben

Miskolci geotermikus és biomassza projektek tapasztalatai, a távhő rendszer fejlesztése

Miskolci geotermikus és biomassza projektek tapasztalatai, a távhő rendszer fejlesztése Miskolci geotermikus és biomassza projektek tapasztalatai, a távhő rendszer fejlesztése 2014. 11. 13. Nyíri László MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. Áttekintés Miskolci távhőszolgáltató bemutatása Mutatószámok

Részletesebben

ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt.

ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. Stratégia Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. komplex energetikai szolgáltatóként kíván tevékenykedni az alábbi területeken: Fókuszban az energiatermelés és a szinergikusan

Részletesebben

Megújulóenergia-hasznosítás és a METÁR-szabályozás

Megújulóenergia-hasznosítás és a METÁR-szabályozás Megújulóenergia-hasznosítás és a METÁR-szabályozás Tóth Tamás főosztályvezető Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Magyar Energia Szimpózium 2016 Budapest, 2016. szeptember 22. Az előadás vázlata

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 II. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY ÉS TÉRKÖRNYEZETE (NÖVÉNYI ÉS ÁLLATI BIOMASSZA)... 8 1. Jogszabályi háttér ismertetése... 8 1.1. Bevezetés... 8 1.2. Nemzetközi

Részletesebben

A biometán előállítása és betáplálása a földgázhálózatba

A biometán előállítása és betáplálása a földgázhálózatba A biometán előállítása és betáplálása a földgázhálózatba Dr. Kovács Attila - Fuchsz Máté Első Magyar Biogáz Kft. 2011. 1. április 13. XIX. Dunagáz Szakmai Napok, Visegrád Mottó: Amikor kivágjátok az utolsó

Részletesebben

Európa szintű Hulladékgazdálkodás

Európa szintű Hulladékgazdálkodás Európa szintű Hulladékgazdálkodás Víg András Környezetvédelmi üzletág igazgató Transelektro Rt. Fenntartható Jövő Nyitókonferencia 2005.02.17. urópa színtű hulladékgazdálkodás A kommunális hulladék, mint

Részletesebben

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ. 2012. január 30. az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ. 2012. január 30. az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ 2012. január 30. Baji Csaba a PA Zrt. Igazgatóságának elnöke az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója Hamvas István a PA Zrt. vezérigazgatója 1 2011. évi eredmények Eredményeink: - Terven felüli,

Részletesebben

tanév őszi félév. III. évf. geográfus/földrajz szak

tanév őszi félév. III. évf. geográfus/földrajz szak Magyarország társadalmi-gazdasági földrajza 2006-2007. tanév őszi félév III. évf. geográfus/földrajz szak Energiagazdálkodás Magyarországon Ballabás Gábor bagi@ludens.elte.hu Fő kihívások az EU és Magyarország

Részletesebben

2008. évi törvény Érkezett: 2008 APR 2 2. az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. törvény módosításáról

2008. évi törvény Érkezett: 2008 APR 2 2. az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. törvény módosításáról Hv9 a!n 2008. évi törvény Érkezett: 2008 APR 2 2. az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény módosításáról i. Az Országos Területrendezési Tervr ől szóló 2003. évi XXVI. törvény

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIAPOLITIKA BEMUTATÁSA

MEGÚJULÓ ENERGIAPOLITIKA BEMUTATÁSA MEGÚJULÓ ENERGIAPOLITIKA BEMUTATÁSA Szabó Zsolt fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Fenntartható gazdaság szempontjai

Részletesebben

Biogázüzem Tápiószentmártonon

Biogázüzem Tápiószentmártonon Biogázüzem Tápiószentmártonon AGROmashEXPO 30. Nemzetközi mezőgazdasági és mezőgép kiállítás Biogáz technológiák 2012-ben Magyarországon (biogáz, biometán, CNG) Budapest; 2012.01.27. Nawaro Kft 2006-2009;

Részletesebben

A tételsor a 21/2007. (V.21.) SZMM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült.

A tételsor a 21/2007. (V.21.) SZMM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében

Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében 2012.09.20. A legnagyobb mennyiségű égetésre alkalmas anyagot a Mechanika-i Biológia-i Hulladék tartalmazza (rövidítve

Részletesebben

Megújuló energia akcióterv a jelenlegi ösztönzési rendszer (KÁT) felülvizsgálata

Megújuló energia akcióterv a jelenlegi ösztönzési rendszer (KÁT) felülvizsgálata Megújuló energia akcióterv a jelenlegi ösztönzési rendszer (KÁT) felülvizsgálata dr. Matos Zoltán elnök, Magyar Energia Hivatal zoltan.matos@eh.gov.hu Energia másképp II. 2010. március 10. Tartalom 1)

Részletesebben

A rendszerirányítás szerepe az energiastratégiában

A rendszerirányítás szerepe az energiastratégiában A rendszerirányítás szerepe az energiastratégiában Tihanyi Zoltán vezérigazgató-helyettes MAVIR ZRt. MESZ XXI. Országos Konferenciája Hódmezővásárhely, 2014.10.14. Tartalom A NES címszavai a villamos energiára,

Részletesebben

Horváth Miklós Törzskari Igazgató MVM Paks II. Zrt.

Horváth Miklós Törzskari Igazgató MVM Paks II. Zrt. Az atomenergia jövője Magyarországon Új blokkok a paksi telephelyen Horváth Miklós Törzskari Igazgató MVM Paks II. Zrt. 2015. Szeptember 24. Háttér: A hazai villamosenergia-fogyasztás 2014: Teljes villamosenergia-felhasználás:

Részletesebben

Energiatakarékossági szemlélet kialakítása

Energiatakarékossági szemlélet kialakítása Energiatakarékossági szemlélet kialakítása Nógrád megye energetikai lehetőségei Megújuló energiák Mottónk: A korlátozott készletekkel való takarékosság a jövő generációja iránti felelősségteljes kötelességünk.

Részletesebben

Villamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltető Villamos távvezeték építő, üzemeltető.

Villamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltető Villamos távvezeték építő, üzemeltető. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Az enhome komplex energetikai megoldásai. Pénz, de honnan? Zalaegerszeg, 2015 október 1.

Az enhome komplex energetikai megoldásai. Pénz, de honnan? Zalaegerszeg, 2015 október 1. Az enhome komplex energetikai megoldásai Pénz, de honnan? Zalaegerszeg, 2015 október 1. Az energiaszolgáltatás jövőbeli iránya: decentralizált energia (DE) megoldások Hagyományos, központosított energiatermelés

Részletesebben

Fejlesztésekről és beruházásokról üzemeltetői szemmel

Fejlesztésekről és beruházásokról üzemeltetői szemmel Fejlesztésekről és beruházásokról üzemeltetői szemmel A MÁV Zrt. Pályavasúti üzemeltetési főigazgatóság működése napjainkban XVI. Közlekedésfejlesztési és beruházási konferencia BÜKFÜRDŐ 2015.04.15-17.

Részletesebben

Energetikai gazdaságtan. Bevezetés az energetikába

Energetikai gazdaságtan. Bevezetés az energetikába Energetikai gazdaságtan Bevezetés az energetikába Az energetika feladata Biztosítani az energiaigények kielégítését környezetbarát, gazdaságos, biztonságos módon. Egy szóval: fenntarthatóan Mit jelent

Részletesebben

A MAVIR ZRt. átviteli hálózati alállomásai

A MAVIR ZRt. átviteli hálózati alállomásai A MAVIR ZRt. átviteli hálózati alállomásai Tisztelt Olvasó! A magyar átviteli hálózat 2011-ben a nemzetközi összeköttetésekkel Gönyű Bicske Dél A magyar villamosenergia-rendszer hálózatának fejlesztése

Részletesebben

MAGYAR KAPCSOLT ENERGIA TÁRSASÁG COGEN HUNGARY. A biogáz hasznosítás helyzete Közép- Európában és hazánkban Mármarosi István, MKET elnökségi tag

MAGYAR KAPCSOLT ENERGIA TÁRSASÁG COGEN HUNGARY. A biogáz hasznosítás helyzete Közép- Európában és hazánkban Mármarosi István, MKET elnökségi tag ? A biogáz hasznosítás helyzete Közép- Európában és hazánkban Mármarosi István, MKET elnökségi tag Tartalom MAGYAR KAPCSOLT ENERGIA TÁRSASÁG A biogáz és a fosszilis energiahordozók A biogáz felhasználásának

Részletesebben

Sajtótájékoztató. Baji Csaba Elnök-vezérigazgató, MVM Zrt. az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Igazgatóságának elnöke

Sajtótájékoztató. Baji Csaba Elnök-vezérigazgató, MVM Zrt. az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Igazgatóságának elnöke Sajtótájékoztató Baji Csaba Elnök-vezérigazgató, Zrt. az Igazgatóságának elnöke Hamvas István vezérigazgató Budapest, 2015. február 4. stratégia Küldetés Gazdaságpolitikai célok megvalósítása Az Csoport

Részletesebben

"Bármely egyszerű probléma megoldhatatlanná fejleszthető, ha eleget töprengünk rajta." (Woody Allen)

Bármely egyszerű probléma megoldhatatlanná fejleszthető, ha eleget töprengünk rajta. (Woody Allen) "Bármely egyszerű probléma megoldhatatlanná fejleszthető, ha eleget töprengünk rajta." (Woody Allen) Kapcsolt energiatermelés helyzete és jövője, MET Erőmű fórum, 2012. március 22-23.; 1/18 Kapcsolt energiatermelés

Részletesebben

A hulladékégetés jövője Magyarországon. Hulladékhasznosító erőmű megépíthetősége Székesfehérváron.

A hulladékégetés jövője Magyarországon. Hulladékhasznosító erőmű megépíthetősége Székesfehérváron. A hulladékégetés jövője Magyarországon. Hulladékhasznosító erőmű megépíthetősége Székesfehérváron. Sámson László Hulladékkezelési igazgató Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. Hulladékhasznosító Mű HULLADÉKBÓL

Részletesebben

Jövőkép 2030 fenntarthatóság versenyképesség biztonság

Jövőkép 2030 fenntarthatóság versenyképesség biztonság Energiastratégia 2030 a magyar EU elnökség tükrében Globális trendek (Kína, India); Kovács Pál helyettes államtitkár 2 A bolygónk, a kontinens, és benne Magyarország energiaigénye a jövőben várhatóan tovább

Részletesebben

A decentralizált megújuló energia Magyarországon

A decentralizált megújuló energia Magyarországon A decentralizált megújuló energia Magyarországon Közpolitikai gondolatok Őri István Green Capital Zrt. Bevált portugál gyakorlatok konferencia Nyíregyháza 2010. június 4. Miről fogok beszélni? A portugál-magyar

Részletesebben

KOMPLEX SZEKUNDER MÉRNÖKSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG

KOMPLEX SZEKUNDER MÉRNÖKSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG KOMPLEX SZEKUNDER MÉRNÖKSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG BEVEZETŐ A magyarországi nagyfeszültségű átviteli hálózat létrehozásával, üzemeltetésével, karbantartásával és fejlesztésével alapításától kezdve szorosan

Részletesebben

A FŐTÁV pályázati törekvéseinek és energiahatékonysági irányainak bemutatása

A FŐTÁV pályázati törekvéseinek és energiahatékonysági irányainak bemutatása A FŐTÁV pályázati törekvéseinek és energiahatékonysági irányainak bemutatása 2014. október 28. Balog Róbert Kapcsolati és üzletfejlesztési igazgató, FŐTÁV Zrt. 2010-2013 2 Távfelügyelet Műszaki tartalom:

Részletesebben

XVII. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA

XVII. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA XVII. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA ÚJ IRÁNYOK A SZENNYVÍZISZAP HASZNOSÍTÁSBAN - AVAGY MERRE MEGYÜNK, MERRE MENJÜNK? Farkas Hilda PhD C. egyetemi tanár Előzmények Magyarország első Vízgyűjtő-gazdálkodási

Részletesebben

Hulladékhasznosító mű létesítésének vizsgálata a Tiszai Erőmű telephelyén

Hulladékhasznosító mű létesítésének vizsgálata a Tiszai Erőmű telephelyén TEHETSÉGES HALLGATÓK AZ ENERGETIKÁBAN AZ ESZK ELŐADÁS-ESTJE Hulladékhasznosító mű létesítésének vizsgálata a Tiszai Erőmű telephelyén Pintácsi Dániel Energetikai mérnök MSc hallgató pintacsi.daniel@eszk.org

Részletesebben

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2011. február 28.

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2011. február 28. Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2011. február 28. Nagy István épületenergetikai szakértő T: +36-20-9519904 info@adaptiv.eu A projekt az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

Nagyfeszültségű távvezetékek termikus terhelhetőségének dinamikus meghatározása az okos hálózat eszközeivel

Nagyfeszültségű távvezetékek termikus terhelhetőségének dinamikus meghatározása az okos hálózat eszközeivel Nagyfeszültségű távvezetékek termikus terhelhetőségének dinamikus meghatározása az okos hálózat eszközeivel Okos hálózat, okos mérés konferencia 2012. március 21. Tárczy Péter Energin Kft. Miért aktuális?

Részletesebben

A kecskeméti. autógyár nagyfeszültségű villamosenergia ellátása

A kecskeméti. autógyár nagyfeszültségű villamosenergia ellátása Infoplan Kft. Továbbképzési program A kecskeméti autógyár nagyfeszültségű villamosenergia ellátása Kecskemét Autógyár 132/22 kv állomás Mercedes-Benz gyár Kecskeméten 2008 nyár: bejelentés a gyár építéséről

Részletesebben

K+F lehet bármi szerepe?

K+F lehet bármi szerepe? Olaj kitermelés, millió hordó/nap K+F lehet bármi szerepe? 100 90 80 70 60 50 40 Olajhozam-csúcs szcenáriók 30 20 10 0 2000 2020 Bizonytalanság: Az előrejelzések bizonytalanságának oka az olaj kitermelési

Részletesebben

500 kwp magyarországi napelemes erőmű beruházás bemutatása beruházói szemmel

500 kwp magyarországi napelemes erőmű beruházás bemutatása beruházói szemmel 500 kwp magyarországi napelemes erőmű beruházás bemutatása beruházói szemmel Szerző: Michael Debreczeni Dipl.-Ing. (FH) megújuló energiák Greentechnic Hungary Kft A megújuló energiák között a napenergia

Részletesebben

A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál

A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál.dr. Makai Martina főosztályvezető VM Környezeti Fejlesztéspolitikai Főosztály 1 Környezet és Energia Operatív Program 2007-2013 2007-2013

Részletesebben

2 CE minõsítés megléte (amennyiben ezt harmonizált EU direktíva megköveteli)

2 CE minõsítés megléte (amennyiben ezt harmonizált EU direktíva megköveteli) Elõre gyártott építészeti hõ(hang)szigetelõ anyagok I. Termékjellemzõk Vonatkozó jogszabályok: 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet A mûszaki specifikáció: MSZ EN ÉME Egyéb A megfelelõség-igazolás

Részletesebben

Paksi Atomerőmű Zrt. termelői működési engedélyének 7. sz. módosítása

Paksi Atomerőmű Zrt. termelői működési engedélyének 7. sz. módosítása 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO-414/ /2009 ÜGYINTÉZŐ: HORVÁTH KÁROLY TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7774 TELEFAX: 06-1-459-7764; 06-1-459-7770 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; horvathk@eh.gov.hu

Részletesebben

Energiatermelés, erőművek, hatékonyság, károsanyag kibocsátás. Dr. Tóth László egyetemi tanár klímatanács elnök

Energiatermelés, erőművek, hatékonyság, károsanyag kibocsátás. Dr. Tóth László egyetemi tanár klímatanács elnök Energiatermelés, erőművek, hatékonyság, károsanyag kibocsátás Dr. Tóth László egyetemi tanár klímatanács elnök TARTALOM Energia hordozók, energia nyerés (rendelkezésre állás, várható trendek) Energia termelés

Részletesebben

A villamos energiát termelő erőművekről. EED ÁHO Mérnökiroda 2014.11.13

A villamos energiát termelő erőművekről. EED ÁHO Mérnökiroda 2014.11.13 A villamos energiát termelő erőművekről EED ÁHO Mérnökiroda 2014.11.13 A villamos energia előállítása Az ember fejlődésével nőtt az energia felhasználás Egyes energiafajták megtestesítői az energiahordozók:

Részletesebben

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem Környezetbarát energia technológiák fejlődési kilátásai Óbudai Egyetem 1 Bevezetés Az emberiség hosszú távú kihívásaira a környezetbarát technológiák fejlődése adhat megoldást: A CO 2 kibocsátás csökkentésével,

Részletesebben

Az energiapiac helyzete Magyarországon a teljes piacnyitás kapujában. Előadó: Felsmann Balázs infrastruktúra ügyekért felelős szakállamtitkár

Az energiapiac helyzete Magyarországon a teljes piacnyitás kapujában. Előadó: Felsmann Balázs infrastruktúra ügyekért felelős szakállamtitkár Az energiapiac helyzete Magyarországon a teljes piacnyitás kapujában Előadó: Felsmann Balázs infrastruktúra ügyekért felelős szakállamtitkár Tartalom I. Az új magyar energiapolitikai koncepció II. Ellátásbiztonság

Részletesebben

Az EU Energiahatékonysági irányelve: és a kapcsolt termelés

Az EU Energiahatékonysági irányelve: és a kapcsolt termelés Az EU Energiahatékonysági irányelve: és a kapcsolt termelés Dr. Kiss Csaba MKET Elnökhelyettes Alstom Hungária Zrt. Ügyvezető Igazgató 2014. március 18. Az Irányelv története 2011 2012: A direktíva előkészítése,

Részletesebben

2010. MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS 2010.02.17.

2010. MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS 2010.02.17. 2010. MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS 2010.02.17. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik az Önök

Részletesebben

A megújuló energiahordozók szerepe

A megújuló energiahordozók szerepe Magyar Energia Szimpózium MESZ 2013 Budapest A megújuló energiahordozók szerepe dr Szilágyi Zsombor okl. gázmérnök c. egyetemi docens Az ország energia felhasználása 2008 2009 2010 2011 2012 PJ 1126,4

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 26-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: TOP-3.2.2-15 Napelemes kiserőmű létesítése Komlón című pályázat támogatása

Részletesebben

A megújuló energia alapú villamos energia termelés támogatása (METÁR)

A megújuló energia alapú villamos energia termelés támogatása (METÁR) A megújuló energia alapú villamos energia termelés támogatása (METÁR) Dr. Makai Martina helyettes államtitkár Zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért felelős helyettes

Részletesebben

MET ENERGIA FÓRUM, 2011. Erőművek létesítése befektetői szemmel

MET ENERGIA FÓRUM, 2011. Erőművek létesítése befektetői szemmel Magyar Energetikai Társaság MET ENERGIA FÓRUM, 2011 Balatonalmádi, 2011. június 8-9. Erőművek létesítése befektetői szemmel Dr. Korényi Zoltán 1 TARTALOM 1. A BEFEKTETŐ GYÖTRELMEI 2. AZ ERŐMŰVEK ÉLETPÁLYÁJA

Részletesebben

Közép-Magyarországi Operatív Program Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése. Kódszám: KMOP-3.3.3-13.

Közép-Magyarországi Operatív Program Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése. Kódszám: KMOP-3.3.3-13. Közép-Magyarországi Operatív Program Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése Kódszám: KMOP-3.3.3-13. Támogatható tevékenységek köre I. Megújuló energia alapú villamosenergia-, kapcsolt hő- és villamosenergia-,

Részletesebben