Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének március 6-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. március 6-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet"

Átírás

1 I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének március 6-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás... 3 Beszámoló a Városfejlesztési és Építéshatósági Iroda működéséről... 4 Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörében hozott döntéseiről Beszámoló a sporttanácsnok évi tevékenységéről Tájékoztató a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hódmezővásárhelyi szerveinek évi tevékenységéről Tájékoztató Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közrendjének és közbiztonságának évi helyzetéről A Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány támogatása A évi Úszó Junior Európa Bajnokság megrendezésének előkészítése A Hódmezővásárhely-Mártély Üdülőterület képviselőjének kijelölése A hódmezővásárhelyi 01733/3 hrsz alatti ingatlan értékesítésre történő kijelölése, értékesítése Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár alapító okiratának módosítása Döntés Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának könyvvizsgálatáról... 86

2 I/A kötet 2. oldal Iktatószám: /2015 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTERÉTŐL M E G H Í V Ó Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2014. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 10. (1) bekezdés értelmében Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendes ülését összehívom március 6-án, pénteken délután órára Helye: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal I/6. (Díszterem). 1. Napirend: A évi költségvetési rendelet módosítása (a február 26-i ülésen megtárgyalásra került) 2. Napirend: Beszámoló a Városfejlesztési és Építéshatósági Iroda tevékenységéről Előadó: irodavezető Véleményezésre: valamennyi bizottságnak 3. Napirend: Tájékoztató a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről Előadó: polgármester Véleményezésre: valamennyi bizottságnak 4. Napirend: Beszámoló a tanácsnokok évi munkájáról Előadó: tanácsnokok az SZMSZ 7. sz. függeléke szerint Véleményezésre: valamennyi bizottságnak 5. Napirend: Tájékoztató a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hódmezővásárhelyi szerveinek évi tevékenységéről Előadó: igazgató Véleményezésre: valamennyi bizottságnak 6. napirend: Egyebek Hódmezővásárhely, február 25. Tisztelettel: Almási István polgármester

3 I/A kötet 3. oldal Iktatószám: /2015. Tárgy: Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás Tisztelt Cím! Tájékoztatom, hogy Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének március 6- án tartandó rendes közgyűlés anyagait március 3-án, (kedden) délelőtt órakor tárgyalja meg, a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság, az Oktatási-, Kulturális-, Ifjúsági- és Sport Bizottság, a Mezőgazdasági-, Vállalkozási- és Nemzetiségügyi Bizottság, az Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság, és az Egészségügyi és Szociális Bizottság. Valamennyi bizottsági ülés a Polgármesteri Hivatal Dísztermében (Em. 6.) kerül megtartásra. Hódmezővásárhely, február 27. Tisztelettel: Dr. Korsós Ágnes címzetes főjegyző

4 I/A kötet 4. oldal Iktatószám: /2015. (1 db határozati javaslat) Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Beszámoló a Városfejlesztési és Építéshatósági Iroda működéséről Az anyagot készítette: Városfejlesztési és Építéshatósági Iroda Az anyagot látta: Előadók: Irodavezetők Aljegyzők... Dr. Végh Ibolya Címzetes főjegyző Dr. Korsós Ágnes Véleményezésre megküldve: Valamennyi bizottság részére Sokszorosításra érkezett: február 27. Napirend kapcsán meghívandó személyek: Nincs Az előterjesztés NYÍLT ZÁRT ülésen tárgyalandó * * a megfelelő rész aláhúzandó

5 I/A kötet 5. oldal Száma: /2015. Tárgy: Beszámoló a Városfejlesztési és Építéshatósági iroda működéséről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Helyben Tisztelt Közgyűlés! A Tisztelt Közgyűlés által elfogadott évi I. féléves munkaterv szerint a Közgyűlés március 6-i ülésének napirendjén szerepel a Beszámoló a Városfejlesztési és Építéshatósági Iroda tevékenységéről, melyet ezúton terjesztek a T. Közgyűlés elé. A beszámoló a legutóbb a Közgyűlés által tárgyalt időszaktól év november hónaptól, február hónapig mutatja be az iroda munkáját. A fentieknek megfelelően az Iroda elkészítette beszámolóját, melyet ezúton elfogadás céljából terjesztek a Tisztelt Közgyűlés elé. Tisztelt Közgyűlés! 1. Az iroda év január 1. napjával bekövetkezett szervezeti átalakítás óta látja el ebben a szerkezetben a feladatit, Városfejlesztési és Építéshatósági Iroda néven. Városfejlesztési és Építéshatósági Iroda 2 csoporttal alábbi szervezeti diagram szerint működik. A Tourinform Iroda működtetése kikerült az iroda feladatellátásából, jelenleg a Kabinet iroda szervezeti egységéhez tartozik. Irodavezető Mucsi László szakmai főtanácsadó Városfejlesztési Szakmai főtanácsadó Szilágyi Tamás Építéshatóság és Környezetvédelem Dr. Vargáné Dr. Czeglédi Éva Városfejlesztési Csoport 9 fő Építéshatósági és Környezetvédelmi Csoport 3 fő

6 I/A kötet 6. oldal 2. Feladatkörök Az Iroda fontosabb feladatkörei az alábbiak: - a városi fejlesztési tervek és programok előkészítése és végrehajtása, ennek koordinálása és menedzselése különböző ágazatok területén (pl: Integrált Településfejlesztési Stratégia, Hosszú távú Városfejlesztési Koncepció, Integrált Területi Program), - Fejlesztési pályázatok elkészítése, koordinálása és lebonyolítása. - A projektek megvalósításához szükséges projekt előrehaladási jelentések (PEJ) és a projekt fenntartási jelentések (PFJ) elkészítése. - Pénzügyi elszámolások, kifizetési kérelmek benyújtása. - Projektek elő- és utóellenőrzésein, valamint a külső ellenőrző szervezek által tartott ellenőrzéseken aktív részvétel, fenntartási időszakban helytállás. - Építéshatósági és környezetvédelmi hatósági feladatok ellátása; közterület-használattal kapcsolatos hatósági ügyintézés - Tervezés, terveztetés - Beruházások lebonyolítás, - Saját forrású beruházások előkészítése, lebonyolítása Az Városfejlesztési és Építéshatósági Iroda létszáma 15 fő, minden munkavállaló köztisztviselőként van alkalmazásban. Az Iroda munkatársai közül mindenki felsőfokú végzettségű, ami az Iroda létszámához viszonyítva 100 % -ot jelent. Jelenleg 1 fő felsőfokú tanulmányokat folytat. 3. Városfejlesztési Csoport A csoport által ellátandó tevékenységek: - fejlesztési programok kidolgozása; - rendezési terv kezelése; - közmű fejlesztések koordinálása; - út és közlekedési fejlesztések irányítása; - energetikai, vízgazdálkodási és környezetvédelmi fejlesztések összehangolása; - fejlesztési pályázatok elkészítése; - intézményi felújítások és beruházások, új intézmények építésének lebonyolítása; - beruházások során felmerülő műszaki kérdések kezelése; - pénzügyi elszámolások, kifizetési kérelmek projektek pénzügyi zárásainak elkészítése; - projekt fenntartási jelentések (PFJ) elkészítése önkormányzat és a többcélú kistérségi társulás által átadott projektben; - projektek külső (pl: Közreműködő Szervezet) ellenőrzéseinek koordinálása, minden dokumentum biztosítása az ellenőrzések lefolytatása során; - szakmai ismereteihez kapcsolódó közbeszerzési eljárások lebonyolításában részvétel, szakmai segítségnyújtás biztosítása. - A as európai uniós fejlesztési források Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat számára nyújtandó tervezési feladatok elvégzése, koordinálása a minisztériumokkal és szakhivatalokkal A csoport által a beszámoló időszakában végrehajtott feladatok: Közlekedésfejlesztési beruházások. Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város területén (DAOP-3.1.2/A )

7 I/A kötet 7. oldal A projekt célja Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város sugárirányú kerékpárhálózatán az átjárhatóság biztosítása, a városrészek összekapcsolása. Az érintett városrészek: Kertváros, Tarján és Tabán, Béke-telep, Újváros, Ipartelep. A projekt eredményeként 3704 m új gyalog, kerékpárút épült, 924 m kisforgalmi utat kapcsoltak be a hálózatba,1228m kerékpárutat újítottak fel, 9 kerékpártárolót helyeztek el (478 férőhely). A kivitelezési munkálatok bejeződtek, a műszaki átadás átvétel mind a négy kerékpárútszakasz esetében lezajlott. Jelenleg forgalomba helyezési eljárás van folyamatban a Holló-Pálffy utcák és a Kölcsey utca esetében, a Kodály Z. utca és a Mester utca jogerős forgalomba helyezési határozattal rendelkezik. Kerékpárút felújítások történtek az alábbi helyszíneken: Jókai utcai kerékpárút felújítása, 1710 fm Rózsa u. folytatásában gyalog és kerékpárút felújítása, 160 fm Hódmezővásárhely, Széchenyi téri kerékpárút felújítása 850 fm Hódmezővásárhely, Népkerti kerékpárút felújítása 120 fm Az elmúlt három évhez hasonlóan a Kerékpáros barát Település 2014 címet elnyerte Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város. Orosháza Kakasszék közötti kerékpárút építése (KÖZOP 3.2.0/C ) Az összesen méter hosszú kerékpárút Békés megyét érintő szakasza méter, míg a csongrádi szakasz méter hosszú. A projekt kedvezményezettje a Hódmezővásárhely Többcélú Kistérségi Társulás, aki 100 %-os támogatásból valósította meg a projektet. A kivitelezési munkálatok a befejeződtek. Az elhúzódó földhivatali ügyek és a kerékpáros barát pihenőhely kialakítása miatt a benyújtott és elfogadott szerződés módosítási kérelem értelmében a projekt fizikai befejezésének időpontja december 31-re módosult. Az elszámolásra a Támogatási Szerződésnek megfelelően 3 hónap áll rendelkezésre. Somogyi Béla utca és a Dózsa György út átépítési munkálatok. Mindkét utcában a meglévő burkolat állapota rendkívül leromlott volt, azok felújítása, szükség szerinti szélesítése elengedhetetlenné vált. Az elkészült tervdokumentációknak megfelelően a Dózsa György út 1139 fm, a Somogyi Béla utca 495 fm hosszban szegéllyel ellátott útépítési munkálatokra került sor. A Somogyi Béla utca felújításának műszaki átadás átvételi eljárása november 18.- án, a Dózsa György útjának felújítása tárgyú építési beruházás műszaki átadás-átvételi eljárására október 10.-én került sor. Dr. Imre József utca felújítása A fejlesztés a korábbi években elkészült Zrínyi utcai beruházással azonos színvonalon valósult meg. Az utcában új járda került kialakításra, kerékpártárolók épültek, illetve a teljes zöldfelület is megújításra került. A kivitelezés elkészült, a műszaki átadás átvételi eljárásra október 10.-én került sor. Útfelújítások munkálatok az alábbi helyszíneken történtek meg: Kaszap u parkoló és bejáró útburkolat felújítása. 840 m2 Aranyági út felújítása m2 Dr. Endre Béla utca útépítési munkái.400 m2

8 I/A kötet 8. oldal Megvalósíthatósági Tanulmány készítése a hódmezővásárhelyi keleti elkerülő út építésére KÖZOP A projekt közvetett, hosszú távú célja, hogy Hódmezővásárhely Megyei Jogú Várost keleti irányból el lehessen kerülni közúton, melynek realizálására a 47-es és a 4421-es számú főútvonalakat összekötő utat tervez, így a hódmezővásárhelyi körgyűrű teljessé válna. A cél elérése több lépcsőben valósítható meg. Első lépésként szükséges előzetesen elemezni a tervezett beruházás megvalósíthatóságát. Ennek érdekében, jelen projekt célja egy Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése, amely alapjául szolgál a megvalósítandó beruházás következő lépcsőben történő előkészítésének és kivitelezésének. A projektjavaslat jelenleg elbírálás alatt van, tervezett bruttó összköltsége Ft. Több tervdokumentáció is elkészült melyek megvalósítása a közeljövő feladata ezek közül néhány fontosabb: Andrássy Petőfi Bocskai utca kereszteződésben 2 db körforgalmú csomópont kiépítése, Kijelölt gyalogátkelőhely létesítése Csomorkányi Visszhang utca kereszteződésben, Síp utca - Tuhutum utca kereszteződésben, Zrínyi utca 16. Vérellátó között, 47. sz. főút km szelvényben lévő körforgalmú csomópont szennyvíztelepi bekötőút között kerékpárút, Jókai utca- Rákóczi, Jókai utca Rárósi utak csomópontjában gyalogátkelőhely létesítése, Kazinczy, Arany utcák útfelújítása. Tervezési munkálatok zajlanak több jövőbeni munka kapcsán: Galamb utca útburkolat felújítás, Hódmezővásárhely, Hősök tere II. ütem Közpark komplex felújítás koncepció és kiviteli tervdokumentáció elkészítése, Hódmezővásárhely, Városháza udvar komplex felújítás koncepció- és kiviteli tervdokumentáció elkészítése, Hódi Pál utca, Bakay utca, Nagy Sándor utca és Virág utca útfelújítása. Magyar Állam beruházásai, mely Hódmezővásárhelyt közvetlen érintik: Hódmezővásárhely északi elkerülő út építése (a 47., 45. és 47. sz. főutak között)"közop Az engedélyezési tervek elkészítése és az útépítési munkálatok megvalósítását a Nemzeti Infrastruktúrafejlesztő Zrt. (NIF Zrt.) végzi, mint Beruházó. A Polgármesteri Hivatal munkatársai folyamatos egyeztetéseken illetve kooperációkon vettek részt az elkerülő út tervezési munkálatai során október hónapban elkészült a bírálati tervdokumentáció, ezt követően a terv zsűri fogadta el az engedélyezési tervdokumentációt, melynek engedélyezési eljárása befejeződött, az engedély kiadásra került. A közbeszerzés 2014 évben kiírásra került, amely eljárás eredménytelenül zárult, így új közbeszerzés lebonyolítására kerül sor. 47-es számú főút (Hódmezővásárhely Orosháza közötti szakasz) felújítása A Nemzeti Infrastruktúrafejlesztő Zrt. (NIF Zrt.) beruházásában megkezdődött a 47 számú főút adott szakaszának felújítása. A beruházás során burkolaterősítés történik a 11,5 t teherbírás elérése céljából, szükség szerinti alapcserével és szélesítéssel, és az

9 I/A kötet 9. oldal útpálya teljes szőnyegezésével. A beruházás során Hódmezővásárhely Székkutas Kakasszék között új kerékpárút is épül. A közbeszerzést a DUNA Aszfalt Zrt nyerte. Jókai utca felújítása (KÖZOP) Az Új Széchenyi Terv Regionális Operatív Program keretében a Magyar Közút Nonprofit Zrt ben összesen több mint 247 kilométert érintő beruházást hajtott végre. A program révén a Jókai út közel 1,8 kilométeres szakasza újulhatott meg a és a kilométerszelvények között, Hódmezővásárhely belterületén. A szakasz szolgáltatási színvonalának emelésére 319 millió forint támogatás állt a projektgazda Magyar Közút Nonprofit Zrt. rendelkezésére. A mostani beruházás tartalmazta az érintett terület profilmarását, a burkolat megerősítését két rétegben, valamint több mint 2300 m2 felületen alapcseréket is. A rekonstrukcióval alkalmassá tették a pályaszerkezetet a szakemberek a növekvő megengedett tengelyterhelés károsodás nélküli elviselésére, javították, korszerűsítették az út vízelvezetését, és az út közvetlen környezetében haladó közművek felújítása is megtörtént. A rekonstrukció teljes hosszán az út padka is megerősítésre került 1 1 m szélességben Tram Train integrált villamos- és nagyvasúti rendszer bevezetése Hódmezővásárhely és Szeged viszonylatában és villamosfejlesztés Hódmezővásárhelyen Tervezés, engedélyeztetés KÖZOP A projekt a tervezés, engedélyeztetési folyamatainak végrehajtására irányul (környezetvédelmi engedély, tervdokumentáció és építési engedély a létesítményekre, jármű előzetes típusengedély). Jelenleg Tájékoztatás, nyilvánosság és a Projektmenedzsment tárgyú közbeszerzési eljárások lefolytatása van folyamatban. Az Engedélyezési tervek készítése tárgyú közbeszerzés lezárult, a szerződés kötés van folyamatban. A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: december 31. Tram Train integrált villamos- és nagyvasúti rendszer bevezetése Hódmezővásárhely és Szeged viszonylatában és villamosfejlesztés Hódmezővásárhelyen Jogi és pénzügyi környezet szabályozásának kidolgozása KÖZOP A pályázat célkitűzései között szerepel többek között a szabályozási háttér kialakítása, intézményi modell kidolgozása, pályahasználati díjrendszer módosítása. A Támogatási Szerződés megkötése után módosítás vált szükségessé, mert a projekt összköltségének összesen húsz százalékát meghaladó mértékben változik a költségek költségkategóriák szerinti bontása az eredeti Szerződésben rögzített bontáshoz képest. A Közreműködő Szervezet a jelenleg alkalmazott gyakorlatnak megfelelően a Támogatási Szerződés módosítását a lefolytatott közbeszerzési eljárásokat követő szerződés kötést, illetve nem közbeszerzés köteles eljárások esetén szerződések megkötését követően, a tényköltségek ismeretében tekinti elfogadhatónak. Jelenleg a Pályahasználati díj modell kialakítása és költség-haszonelemzés készítése és a Projektmenedzsment tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatása van folyamatban. A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: december 31. Vízrendezés területén. Hódmezővásárhely-Mártély-Székkutas Ivóvízminőség-javító Projekt (KEOP-1.3.0/ ) Kedvezményezett: Hódmezővásárhely Mártély - Székkutas Ivóvízminőségjavító Önkormányzati Társulás

10 I/A kötet 10. oldal A pályázat az arzén és ammónium-mentesítést foglalja magában, illetve a projekt célja a saját vízbázisára alapozott helyben, kutakkal felszínre hozott rétegvíz, nyersvíz Európai Uniós előírás szerinti állapotba kerülése. Projekthelyszínek: Hódmezővásárhely - Ipartelep, Hódmezővásárhely - Kása erdő, Batida, Erzsébet, Kútvölgy, Szikáncs, Mártély, Székkutas, Kakasszék. A projekt műszaki teljesítése 80 %-on áll, a hálózat rekonstrukciós tevékenységek keretében hozzávetőlegesen 3,0 km vezeték cseréje történt meg. Az Irányító Hatóság részére benyújtott vállalkozói követelés értelmében a projekt tervezett fizikai zárása a hálózatrekonstrukciós tevékenységeken kívül február 28., a 3 hónapos próbaüzem kezdete március 1., a projekt megvalósításának tervezett dátuma május 31, pénzügyi zárása június 30. Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása és Kishomok városrész szennyvízcsatornázása KEOP-1.2.0/ Szakaszolási kérelem került benyújtásra november 24. napon, hiszen a projekt fizikai befejezésének tervezett napja a hatályos Támogatási Szerződés alapján május 31., amely a közbeszerzési eljárások elhúzódása, illetve e tény függvényében az építésre beérkezett, érvénytelen ajánlatok tekintetében nem volt tartható. Kérelmünk tárgya így a projekt két részre bontására irányult. A Hódmezővásárhely Kishomok városrészének szennyvízcsatornázása, amelynek fizikai és pénzügyi zárása közbeszerzési eljárás lebonyolítása függvényében a KEOP konstrukció zárásáig kivitelezhető, míg a Hódmezővásárhely szennyvíztisztítás szennyvíztisztító telep korszerűsítése a Szennyvíz-elevezetés és tisztítás, szennyvízkezelés KEHOP konstrukcióban kerülhet megvalósításra. A Kishomoki csatornázás kivitelezésre irányuló közbeszerzés ajánlattételi szakasza van folyamatban. Hulladékgazdálkodás területén. Hódmezővásárhelyi hulladékgazdálkodási program (KEOP 1.1.1/C/ ) A megvalósuló projekt keretében 3 db 22 m3-es, 3 db 16 m3-es, 1 db 8 m3-es tömörítős gyűjtőautók, 1 db billenőplatós teherautó lom és zöldhulladék szállítására, 1 db teherautó konténerszállító funkcióval, 2 db billenőplatós gépjármű, RFID rendszer a hozzá kapcsolódó informatikai szoftverrel, aprítógép és rostagép dobrostával, illetve a szelektív hulladékgyűjtést elősegítő db 240 l-es edényzet kerül beszerzésre. Jelenleg az eszközbeszerzésre irányuló közbeszerzés ajánlattételi szakasza folyamatban, ajánlattételi határidő február 23 volt, három pályázat érkezett. A tájékoztatás és nyilvánossághoz, illetve a szemléletformáláshoz kapcsolódó tevékenységek ellátása folyamatos. A projekt tervezett fizikai befejezése szeptember 30. Intézményi beruházások területén. Tornyai Város-rehabilitáció II. (DAOP-5.1.2/C-14-k ) A projekt keretében a Hódi Pál utca 4-6. szám alatti telken mélygarázs építése és komplex környezetrendezés keretében játszótér és pihenőpark kialakítása, a Tóth Sándor utcában kerékpártárolók elhelyezése és aszfaltozás történik, továbbá a Népkert területén automata köztéri illemhely építése és terület rendezés valósul meg őszéig. Ezek mellett az un. szoft programok keretében 10,8 millió forintból non-profit szervezetek programokat rendeznek, továbbá Bűnmegelőzési programsorozat, illetve a biztonságos kerékpározást népszerűsítő programok is megvalósulnak.

11 I/A kötet 11. oldal Szent István város-rehabilitáció (DAOP-5.1.2/C-09-2f ) A projekt keretében hat Szabadság téri társasház, a tér út-, járda- és zöldfelületei, a Szent István Általános Iskola, a piac csarnok épülete, illetve a Szent István Király plébánia, továbbá a Stadion öltözője újult meg, továbbá köztéri kamerarendszer épült ki a 7 tagú konzorciumi együttműködés keretében. Ezeken felül a pályázat un. szoft elemei között közösségfejlesztést és a szabadidő hasznos eltöltését segítő szolgáltatások, tanfolyamok, képzési programok valósultak meg és 15 non-profit szervezet mintegy 30,3 millió forintos támogatáshoz jutott. A projekt fizikai befejezése december 31., míg a projekt pénzügyi zárása március 31-ig fog megtörténni. A projekt keretében kialakított Szent István tér 3. szám alatti Közösségi Ház a fenntartási időszak 5 évében - jelenleg is - a Városfejlesztési Csoport keretében működik. Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola évszázados épületének komplex felújítása A nyarán az iroda munkatársainak közreműködésével az udvari szárny tetőterének beépítésével befejeződött a Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola évszázados épületének komplex felújítása. A tetőtérben három új tanterem, szociális blokk és raktár kapott helyet. Szent István Általános Iskola Szent István utca 75.sz alatti épületegyüttes felújítása Az épületegyüttes felújítására műszaki felmérések alapján került sor. A főépület legfelső szintje mint az épület legkésőbb épült része - jó állapotban volt, itt csak a felületképzések felújítása történt. A földszint és az első emelet teljes felújítása megvalósult. Átalakították a tanári-igazgatói szobákat, új kémia szertár épült. A két számítástechnika terem közül az egyik teljes felújítása megtörtént. A szociális blokkokban új burkolatok, új alapvezetékek készültek. A tantermekben kicserélték az ablakokat, műanyag szerkezeteket építettek be. A tantermek ajtóit javították, részben cserélték. Valamennyi tanteremben falfestés, mázolás és a padlóburkolat felújítása megtörtént. Az épületben újraszerelték az elektromos hálózatot és a földszinti könyvtár valamint az igazgatói irodák fűtését csatlakoztatták az épület fűtési rendszerére. Az udvari épületszárnyon C épület a tetőszerkezet és a cserépfedés, a külső bádogos szerkezetek, valamint az épületen belül az elektromos hálózat, vakolatok, burkolatok és a felületképzések is felújításra kerültek. Az udvari tároló helyiségek nyílászáróit is kicserélték és megtörtént belső felújításuk is. Elkészült a tornatermi szárny cserépfedésének javítása, de a tetőszerkezetének belső burkolata is felújításra került. Szent István utca 12. sz. alatti, önkormányzati tulajdonú, társasház felújítása. Folyamatban van a Szent István utca 12. sz. alatti, önkormányzati tulajdonú, 4 lakásos társasház szak-szerelőipari felújítása. A bruttó eft tervezett költségű felújítás alkalmával megtörtént az épület külső hőszigetelése, a lakások vakolatjavítása, a burkolatok, felületképzések felújítása, a külső és belső nyílászárók felújítása. A fűtési hálózat átalakításra került, a konvektoros fűtés helyett gázkazánok beépítésével radiátoros fűtés készült. Teljes felújítása történt a konyhai és a fürdőszobai csővezetékeknek és berendezéseknek, valamint az elektromos hálózat elemeinek. Új kapu készült és felújításra került a kerítés is. Szerb Ortodox Templom ikonosztázának restaurálása a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával A projekt kapcsán a rovarfertőzött ikonosztáz szerkezet teljes fertőtlenítése mellett a fa-, illetve vászon hordozóra festett ikonok teljes restaurálása, a fémszínezett (aranyozott)

12 I/A kötet 12. oldal faragványok eredeti állapotának helyreállítása, valamint a tartószerkezet eredeti, illetve helyreállítható periódusának díszítő festése (márványozás) valósult meg. A projekt február 12-én zárult fizikailag, a pénzügyi zárás áprilisban történt meg. A minőségi nevelésért, avagy a Nádor utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése Hódmezővásárhelyen DAOP A projekt keretében a Nádor utca 23. szám alatti óvoda épület lebontásra került, illetve egy új, modern, egyszintes és négy csoportszobának, kiszolgáló helyiségeknek helyet adó óvoda épült felvonóval. A beruházás gyermek számára teremt kényelmes és modern óvodai férőhelyet. Az óvoda ünnepélyes átadására szeptember 1-jén került sor. A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges Program) - Gyulai József Természettudományos műhely TÁMOP / A projekt keretében az Önkormányzat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal konzorciumi együttműködésben egy európai színvonalú, a szakmai előírásoknak megfelelő természettudományi oktatási laboratóriumot alakított ki a Németh László Általános Iskola és Gimnázium területén. A természettudományi laboratórium kialakítása megtörtént a pénzügyi menedzsmentet a projekthez a Városfejlesztési Csoport biztosította. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megőrzéséhez 2012-tõl igénybe vehető támogatásokra benyújtott pályázatok évi forrás igénye (EMVA III. tengely) Hódmezővásárhely külterületén fellelhető vidéki örökségünk, kulturális és természeti emlékeink megőrzése fontos az itt élők identitás tudatának erősödése tekintetében. E célt szolgálta az a 6 pályázat, amelyeket civil szervezetek nyújtottak be az önkormányzat hathatós támogatásával az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alaphoz, a vidéki örökség megőrzéséhez LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-tõl igénybe vehető támogatásokra. A Kopáncsi tanyamúzeum felújítása című projekt megvalósítása az Új-kishomoki Olvasókör Egyesülethez fűződik. Célja a tanyamúzeum látogathatóságának biztosítása, infrastruktúrájának látogatóbarát fejlesztése, valamint közösségi rendezvények és tematikus foglalkozások megrendezéséhez szükséges feltételek biztosítása. Ennek érdekében megtörtént a tanyamúzeum területén álló valamennyi épület teljes műszaki felújítása, szociális blokk létesült. A Bodzási úti iskolaépület felújítása című projekt a hódmezővásárhelyi Tarjáni Általános Iskoláért Alapítvány gondozásában valósult meg. A Bodzási úti volt tanyai iskola ma már műemlék épülete a várostól 4,5 km-re, 1906-ban épült. A projekt célja az épület használhatóvá tétele tanórákon kívüli foglalkozások megtartására volt. Ennek figyelembe vételével történt az épület átalakítása és felújítása. A tüzelőtároló épülete új funkciót kapott. A fatárolóból, teakonyha, a széntároló helyén közösségi tér alakul ki, ahol tematikus foglalkozások lesznek. Szintén ezt a célt szolgálja a fedett terasz és az új kemence. Az épületben új szociális blokk létesült, amelyhez az ivóvizet az újra működő artézi kútból nyerjük. A vagyonvédelmet jelzőrendszer biztosítja. A füvesített kert szabadtéri foglalkozások megtartását teszi lehetővé. A Papi-féle szélmalom épületegyüttese jelenleg népi kiállítóhelyként üzemel. A felújítást a Visszhang Utcai Olvasókör gondozta, célja az infrastruktúra látogatóbarát fejlesztése, valamint közösségi rendezvények és tematikus foglalkozások megrendezéséhez szükséges feltételek biztosítása volt. Ennek érdekében valamennyi épületen javították a kéményeket,

13 I/A kötet 13. oldal az oldalfalak tapasztását, a nyílászárókat. Felújították a falak külső-belső felületképzését, agyagtapasztását. A volt istálló helyiségben szilárd padlóburkolat készült. A valaha volt élelelmtároló épület fala és tetőszerkezete megerősítésre szorult, kijavították a nyílászáróit és a tetőhéjazatát. A tapasztás javítását követően a falakat kívül-belül lemeszelték. Lecserélték az ingatlan hangulatához nem illő kerítést és készült egy 48 m2 alapterületű színpad. Szociális blokk létesült, amelyhez a használati vizet fúrt kútból nyerik. A vagyonvédelmet jelzőrendszer biztosítja. A sóshalmi tanyai iskola épülete, mint a Sóshalmi Olvasókör székhelye, az olvasókör közreműködésével valósult meg. A projekt végrehajtása során az ingatlanon álló valamennyi épület teljes felújítása megtörtént. A tetőlécezéseket cserélték, a tetőhéjazatot áthajtották. Megújult a tornác, a helyiségek burkolatai, felületképzése. Valamennyi cserépkályhát felújították, míg az elhasználódott kéményeket a födém szintjétől újra kellett falazni. A régi ablakok külső szárnyszerkezetét hőszigetelővé alakították, a többi szerkezeti elemeit javították. Az épület zöldfelületi rendszere is megújult. Udvari térburkolat, új kerítés készült, az épület körüli elszabadult bokrokat ritkították. A vízellátást új kút biztosítja. Az iskola épület keleti sarkán álló I. világháborús emlékmű a új helyre került, ahol a projekt részeként megtörtént a kopjafák és az iskolaépület falán lévő régi címerrel együtt a restaurálása is. A Csomorkányi templom rom fejlesztése az Erzsébeti Olvasókörhöz kötődik. Célja a Csomorkányi templom rom és környezetének látogatóbarát fejlesztése volt. A műemlék korrekt megközelítése érdekében gyalogos közlekedésre alkalmas tanösvény készült. A templom rom környezetében vasbeton építmények épültek. A JEL, a 11 m magas, négyzet alaprajzú vasbeton torony, amely az Árpád-kori templom rom fák mögé bújó romjainak helyét hivatott jelezni, a kilátó, amelyről messzire el lehet látni a pusztában, valamint emlékfalak a csomorkányi rom és mezőváros rövid történetével, padok és tűzrakóhely a kilátogatók pihenésére. A Téglagyári tanösvény felújítása, benyújtotta a Hódmezővásárhelyi Szent István Alapítvány. Célja a város közvetlen szomszédságában elhelyezkedő volt anyag nyerőhelyen kialakult természetes vegetációt bemutató, egyben hagyományőrző programok számára alkalmas helyszín kialakítása, felújítása volt. Az akácpallókkal szegélyezett, zúzott kővel stabilizált, mulccsal fedett ösvény mintegy 1000 m hosszú, mellette 15 db ismeretterjesztő tábla tájékoztatja a sétálót a hely érdekességeiről látnivalóiról. Az ösvény mellett felújított rönkasztalok biztosítják a pihenés lehetőségét. A korábbi években épített kilátó helyén új épült. Két fedett esőbeálló közül az egyik a tanösvény kapujaként, közvetlenül a víz partján, a másik "tanyaudvar"-on épült fel, elsősorban rosszidős létesítményként. Itt létesült a három kemence is, amelyek az alföldi kemenceépítészet 3 legelterjedtebb formáját reprezentálják. A kilátó mellett a töltés aljában van a szabadtéri tanterem. A projekt során felújították a tanösvény korábban létesült elemeit is. Tanyafejlesztési program - kispiacok felújítása. A Vidékfejlesztési Minisztérium kiírása alapján a Tabáni templom melletti, Metripond ABC melletti, HÓD ABC melletti, Fórum ABC melletti és a Szikáncsi kispiacok felújítására adott az Önkormányzat be pályázatot. Asztalok, térburkolat felújítása kerékpártároló és hulladékgyűjtő telepítésére került sor. Volt Corvin Szakközépiskola épületének felújítása Az előzetes felmérések alapján a létesítmény felújításának tervezett költsége 700 millió Ft. Tervek között szerepel a létesítmény általános felújítása az iskolaépületen, a tornatermen, melegítő konyha kialakítása étterem felújítása és bővítése (tetőszigetelés

14 I/A kötet 14. oldal cseréje, elektromos gépészeti rendszerek felújítása, nyílászárók korszerűsítése, burkolatuk javítása stb.), hogy az a tanítási funkcióknak megfeleljen. A beruházás támogatásáról a Kormány döntése megszületett, amelyben 600 millió Ft támogatást kapott a város, míg a projektet a Szeged-Csanádi Egyházmegye 100 millió Ft önrésszel segíti. A tervezés januárban befejeződött, az építéshez szükséges közbeszerzési eljárás megindult. A beruházás tervezett befejezési határideje augusztus 31. Volt Zeneiskola épületének felújítása Az előzetes felmérések alapján a létesítmény felújításának költsége közel 1,0 milliárd Ft. Tervek között szerepel a létesítmény általános felújítása új irattár építése, speciális tűzoltó berendezések beépítésével, új irodai szárny kialakításával. Az MVH által elvárt műszaki tartalom többször egyeztetésre került, az engedélyes tervek elkészültek, az engedély kiadásra került, a kiviteli tervek is elkészültek. A közbeszerzési eljárás lezárult. A beruházás egy a Kormányhivatal által KEOP forrásból (238 millió Ft) valósul meg, az ehhez szükséges egyeztetések megtörténtek, a közbeszerzési eljárás itt is befejeződött. A munkaterület a kivitelezőnek átadásra került. A beruházás tervezett befejezési határideje augusztus 31. Volt VTV épületének felújítása Az épület felújítására a Kormányhivatal írt ki közbeszerzést, mely munkálatok során az épület energetikai korszerűsítése, történik meg, mely során a homlokzat hőszigetelése, nyílászárók cseréje, lapos tető hő és víz szigetelésének javítása, fényforrások cseréje és a gépészeti berendezések felújítása, fan-coil rendszer kialakítása valósul meg. A beruházás becsült költsége 72 millió Ft. A közbeszerzési eljárás előkészítése befejeződött, kiírása 2014 decemberében megtörtét. A beruházás KEOP forrásból valósul meg. A kivitelezési szerződés február 6.-án kerül aláírásra. Petőfi utca 6 szám alatti épület felújítása Az épület felújítására a Kormányhivatal írt ki közbeszerzést, mely munkálatok során az épület energetikai korszerűsítése, történik meg, mely során a homlokzat hőszigetelése, nyílászárók cseréje, tetőszerkezet javítása, padlásfödém hőszigetelése, fényforrások cseréje és a gépészeti berendezések felújítása valósul meg. A beruházás becsült költsége 144 millió Ft. A kivitelezés t. A beruházás KEOP forrásból valósul meg. A kivitelezés megkezdődött. Városi Ügyészség kialakítása A Dr. Rapcsák András utca 3. szám alatt álló, jelenleg használaton kívüli (volt rendőrség) ingatlan ügyészséggé alakítására elkészítetett tervek engedélyezése megtörtént, jelenleg a kivitelezési tervek készítése folyik. A kivitelezés megvalósításának tervezet befejezése év I. negyedéve. Volt Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola épületének bontása. Az elkészült bontási tervek alapján a létesítmény bontásának tervezett költsége bruttó 106 millió Ft. A bontási munkák közbeszerzése befejeződött, a bontás munkák 70%-ot meghaladó mértékben megtörténtek. Sport és szabadidő infrastruktúra területén.

15 I/A kötet 15. oldal Élményfürdő A korábbi évek pályázatai és a környéken megépült élményfürdő üzemeltetési tapasztalatai alapján elkészült egy program terv, amely egy csökkentett műszaki tartalommal rendelkezik. A tervben egy gyermek élménymedence létesítése van 2-10 éves korosztálynak a megfelelő csúszdákkal és élményelemekkel, és egy meleg vizes nyugdíjas ülőrésszel ellátott medence kialakítása szerepel, új kerti kijárattal, szélfogó megépítésével. A tervezett létesítmény csatlakozik a fedett uszoda épületéhez a tanmedence mellett, így kihasználva annak öltözőit, tusolóit a költségek hatékony felhasználása érdekében. A bővítés a program terv alapján 1000 m 2 hasznos alapterülettel megvalósult, az átadása december 20.-án történt meg. Bemelegítő medence építése uszoda felújítása A 2016 évben megrendezendő ifjúsági úszó Európa bajnokság megfelelő színvonalú lebonyolítása céljából egy új 25 x 33 m-es bemelegítő medence építése, és a Gyarmati Dezső uszoda felújítása szükséges. A beruházások lebonyolításának finanszírozására 800 millió támogatásban részesült az Önkormányzat. Jelenleg a Magyar Úszó Szövetséggel egyeztetve az engedélyes tervek elkészülte után azok engedélyezése van folyamatban. Az engedélyezési eljárás és a kiviteli tervek véglegesítése után kerülhet sor a közbeszerzési lefolytatására. Tervek szerint a kivitelezés 2015 tavaszán elkezdődhet. Vívócentrum kialakítása a Cukor utcába Az Önkormányzatnak 2009 évben került tulajdonába a Dr. Rapcsák András út és a Cukor utca sarkán található volt Tiszti Klub épülete. Az ingatlan hasznosítására olyan funkciót kellett keresni, amely növeli a szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségét, és illeszkedik a város sport fejlesztési programjához. Az egyeztetések alapján kiderült, hogy a vívóknak és az ökölvívóknak az elhelyezése Hódmezővásárhelyen nem megoldott, az épület adottságai erre a célra történő hasznosításra ideálisak. A vívó centrum boksz klubbal, és 2db fallabda pályával kerül kialakításra. Az udvaron kialakított új csarnok és a wellness részleg szerkezet építése befejeződött, gépészeti, elektromos munkálatok, felület képzések kialakítása van folyamatban. Egészségügy területén. Az önkormányzat, mint jogelőd és a Hódmezővásárhelyi Erzsébet Kórház - Rendelőintézet, mint jogutód Kedvezményezett között az elmúlt évek illetve évtizedek alatt kialakult kiváló munkakapcsolat eredményeképpen az Erzsébet Kórházban megvalósítandó projekteket az Önkormányzat folyamatosan figyelemmel kíséri, tudásával illetve a szakmai tapasztalatával segíti a projektek hatékony és célszerű megvalósítását. A hódmezővásárhelyi Erzsébet Kórház struktúraváltó infrastrukturális fejlesztése (TIOP /09/ ) A Kórház a több modulos fejlesztési koncepció részeként a jelenlegi A jelű főépületből egy aktív betegellátó központot alakított ki. Az építési kivitelezés befejeződött, az eszközbeszerzés van folyamatban. "A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ (CSMEK) Hódmezővásárhely-Makó integrációját támogató struktúraváltás" TIOP /1B A projekt révén 3113,98 m 2 -rel bővül az A jelű épület Hódmezővásárhelyen, 5099,13 m 2 alapterületű épület korszerűsítése/felújítása valósul meg. A beruházás megkezdődött, az eszközbeszerzés van folyamatban.

16 I/A kötet 16. oldal Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Dél-alföldi Régióban DAOP-4.1.2/B A projekt során a Kakasszéki Mozgásszervi Rehabilitációs Centrum a szakmai, gazdasági szempontokhoz és a betegek, valamint a betegellátás szükségleteihez igazodva 19 ágyas nappali kórházzal bővült. Az A épület energetikai korszerűsítésére az intézmény KEOP támogatásban részesült, mely során az épület tetőszerkezetére napelemek kerülnek felhelyezésre. Energetika területén: Intézmények energetikai korszerűsítése Az Épületenergetikai fejlesztések, épületek energiatakarékos átalakítása korszerűsítése (KEOP /A) kiírás lehetőséget biztosított az Önkormányzat számára az oktatási intézményeinek energetikai korszerűsítési feladatainak megoldására. A Szabadság tér 93. Óvoda, a Szent István u. 75. Óvoda, a Magvető u. 2., Óvoda, a Malom u. 25. Óvoda, az Oldalkosár u. 14. Óvoda és az Oldalkosár u. 4. Óvodai intézményei nyertek támogatást. Az épületekben homlokzat hőszigetelési, homlokzati nyílászárók cseréi és az épületgépészeti rendszerek felújításai valósultak meg. A beruházások befejeződtek. Közbiztonság területén: Bevezető utak mellett kamerák telepítése Közbiztonságot növelő fejlesztések megvalósítására az Önkormányzat a Város Rendőrkapitánysággal együttműködve pályázatott nyújtott be 28/2014.(IV.1) BM rendelet alapján a Belügyminisztériumhoz. A Támogatási Szerződés megkötése megtörtént 27 millió Ft támogatásban részesült az Önkormányzat. A kamerák épülnek ki: Szentesi bevezető útnál, Mártélyi bevezető útnál, Kutasi bevezető útnál, Nagy András János Ady E. utca kereszteződésében Integrált városstratégia Hódmezővásárhely MJV Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elkészítése (DAOP /B ) Hódmezővásárhely Városának as programozási időszakra elkészített Integrált Városfejlesztési Stratégiájának (mely dokumentumnak része az Anti-szegregációs Terv) és a Hosszú távú Fejlesztési Koncepciójának teljes körű felülvizsgálatát tartalmazta a projekt, melynek eredményeként elkészült a dokumentumok a következő, as programozási időszak új forrásallokációs mechanizmusai alapjaként szolgálnak. A pályázat fizikai megvalósulásának napja szeptember 30. Az Európai Uniós támogatás mértéke 100 %, a támogatás összege 40 millió forint. A Szegedi Tudományegyetem modell alapú gazdasági- és társadalmi pozicionálása, a tudástranszfer gyakorlatának kialakítása Hódmezővásárhely-Szeged kiemelt növekedési zónában TÁMOP C-14/1/Konv Projektjavaslat került benyújtásra az Ipari Park bővítésének megvalósíthatósági tanulmányának, ingatlankataszter és az inkubáció lehetőségeit feltáró koncepciónak, illetve városmarketing rendszer kialakításának elkészítésére január 12-én. A projektötlet jelenleg elbírálás alatt van.

17 I/A kötet 17. oldal 4. Építéshatósági és Környezetvédelmi Csoport Az építésügyi hatósági munka évtől alapjaiban változott meg, egyrészt a hatáskörök megosztásával a járási hivatalok kialakításával, másrészt az építésügy körébe tartozó szakmai tevékenységeket kiszolgáló elektronikus alkalmazások és új eljárási kódex kapcsán. Feladat, Hatáskör: Az építésügyi hatóság feladata, az építéshatósági eljárás során az építésügyre vonatkozó általános érvényű településrendezési és építési követelmények érvényre juttatása. Környezetvédelmi hatósági feladata a helyi környezetvédelmi rendeletben és a vonatkozó szakági jogszabályokban foglaltak érvényesítése, egyéb feladatai között közterület használat engedélyezése. Hatáskör: A csoport feladataihoz tartozó hatáskörök címzettje a jegyző és a polgármester. Illetékességi területek. Építésügyben (4 település): Hódmezővásárhely, Székkutas Mártély, és Mindszent. Közterület használat ügykörökben (2 település): Hódmezővásárhely és Mártély. Ügyrendben meghatározott feladatok, ügytípusok: - építésügyi hatósági szolgáltatás, - építési, használatbavételi, bontási,fennmaradási engedélyezés - építési engedélytől eltérés engedélyezése - építési engedély érvényének meghosszabbítása - építési engedély jogutódlás tudomásul vétele - hatósági bizonyítvány kiállítása - elvi keretengedély - építésügyi ellenőrzés,kötelezés - szakhatósági közreműködés - rendezési tervek egyeztetése - településképi véleményezési ügyek - közterület használat engedélyezése - zajhatárérték megállapítás - hulladékgazdálkodás - vízjogi engedélyezés Építésügyi hatósági szolgáltatás: 2013.évtől az építésügyi feladatellátásban bevezetett elektronikus ügyintézéshez kapcsolódóan az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI:8. ) kormányrendeletben az építésügyi hatósági szolgáltatás nevesített ügytípusként szerepel. A jogszabály értelmében, ezen szolgáltatás keretében az építtető az építésügyi hatósági engedély iránti kérelem tervezett benyújtása előtt az elektronikus tárhelyre feltöltött dokumentumai alapján az építésügyi hatóságtól elektronikus tájékoztatást kérhet az eljárásra vonatkozó szabályokról, a szakhatóságokról,, a leendő ügyféli körről, a további szükséges dokumentumokról, illetékről, díjakról. A későbbiekben bemutatásra kerülő ügyiratforgalmi adatok mutatója szerint az építtetők az elektronikus tárhely ilyen jellegű felhasználását még csekély mértékben veszik igénybe.

18 I/A kötet 18. oldal Helyette továbbra is az a jellemző, hogy személyesen, a még csak gondolatban meglévő elképzeléseikkel kapcsolatban érdeklődnek munkatársainktól, ily módon a gyakorlatban napi szinten kerül sor az ilyen jellegű hatósági szolgáltatásra ügyfélfogadás keretében. Elektronikus ügyintézés: Az építésügyi hatóság eljárását az Építésügyet Támogató Dokumentációs Rendszer (ÉTDR) alkalmazásával elektronikusan folytatja le. Az építésügyi hatósági engedély iránti kérelem elektronikus úton történő benyújtásához, illetve a papír alapon történő benyújtás esetén a kérelem és a műszaki tervek, az előzetes szakhatósági nyilatkozatok, településképi vélemény, igazolások, nyilatkozatok feltöltéséhez az ÉTDR az építtető részére elektronikus feltöltő tárhelyet biztosít. Az elektronikus tárhely igényléséhez az építtetőnek vagy meghatalmazottjának ügyfélkapus regisztráció szükséges. A kérelem papíralapon is benyújtható, ebben az esetben a kérelmet és mellékleteit az építésügyi hatóság munkatársa szkenneli és töltik fel az elektronikus rendszerbe. Elektronikus kapcsolattartás választása esetén az ügyfelek az építésügyi hatóság által generált ügyfélkód segítségével élhetnek az elektronikus iratbetekintéssel, gyakorolhatják ügyféli jogaikat, értesülnek elektronikusan a döntésekről. Ügyfélkód nélkül is mindenki számára hozzáférhető az ÉTDR. általános felületén valamennyi eljárás személyi adatot nem tartalmazó adata, ill. a feltöltött látványtervek. Amennyiben a kérelem papíralapon történt benyújtásra, az építtető részére, ill. valamennyi érintett ügyfél részére, akik nem élnek az elektronikus kapcsolattartás lehetőségével az elektronikusan hiteles iratokról nyomtatással papír alapú hiteles másolat készül, melyet az építésügyi hatóság küld el postán, vagy hivatalos kézbesítő útján. A tapasztalatok szerint a papíralapon benyújtott kérelmek aránya csökken. Az ÉTDR mint komplex rendszer több szálon történő elektronikus kapcsolat létesítésére alkalmas,így például a földhivatali térképek, az elektronikus illetékbefizetés,postai szolgáltatás. Jelenleg a rendszer ezen alkalmazásai még nem nyíltak meg. Az ügyintézési határidők: Érdemi döntés hiánytalan kérelem esetén beérkezésétől számított: 15 napon belül Az ügymenet elhúzódásának lehetséges okai: Legtöbb esetben a tervdokumentáció jogszabály által megkövetelt tartalmi hiányossága, vagy a helyszíni szemlén tapasztaltak alapján szükséges kiegészítése, átdolgozása,vagy az érintett ügyfelek részére az iratok kézbesítésének akadálya, küldemények késői átvétele, vagy nem keresése, emiatt a kézbesítés meghiúsulása, E- építési napló - építésügyi hatósági engedélyhez - vagy tudomásulvételi eljáráshoz kötött, valamint - a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó építőipari kivitelezési tevékenység végzéséről építési naplót kell vezetni. Általános építmények esetében október 1.-jét követően megkezdett kivitelezések esetén elektronikusan kell vezetni. Az elektronikus építési naplót az Országos Építésügyi Nyilvántartás (OÉNY) nyilvános felületén az építtetőnek kell készenlétbe helyezni. Az elektronikus építési napló az arra jogosultak számára ügyfélkapus azonosítás után bárhonnan a nap bármely szakában elérhető. Az elektronikus építési napló az építésügyi hatóság számára is hozzáférhető.

19 I/A kötet 19. oldal Az építésügyi hatóság használatbavételi engedély kiadásakor, vagy az építési engedély érvényességének meghosszabbításakor, ill. építési engedélytől eltérés esetén az E- naplóban bejegyzett adatok alapján tájékozódik az elvégzett építési munkáról. A lezárt elektronikus naplók elektronikus formában kerülnek megőrzésre. Az OÉNY Az Országos Építésügyi Nyilvántartás, az építésügy körébe tartozó hatósági és szakmai tevékenységeket kiszolgáló elektronikus alkalmazások rendszere. Ide kerülnek fel az építésügyi hatóságok által szolgáltatott adatok, az épületfeltüntetési vázrajzok és az energetikai tanúsítvány is. Épületfeltüntetési vázrajzok: Az épület használatbavételével egyidejűleg az építtetőnek el kell készítetni a megvalósult állapotot ábrázoló vázrajzot, hogy annak térképi átvezetése megtörténjen. A vázrajzot elektronikusan kell elkészíteni és feltölteni az OÉNY rendszerbe. Az építéshatóság az OÉNY alkalmazásával szerez tudomást a vázrajz elkészültéről és küldi meg a használatbavételi engedély egy példányát az ingatlan-nyilvántartás felé a változás átvezetéséhez. Az ügyek 60%ában a vázrajz nem a használatbavételi engedély kérelemmel egy időben készül el, hanem később. Ilyen esetben a használatbavételi engedélybe a vázrajz elkészítése kötelezettségként kerül előírásra. Energetikai tanúsítvány Az energetikai tanúsítvány az épületek energetikai tulajdonságairól ad tájékoztatást, ill. javaslatot az energiafelhasználás csökkentésére. Új épületek esetén ennek elkészítéséről az építtető gondoskodik. Energetikai tanúsítvány készítési kötelezettségéről jogszabály rendelkezik. Az energetikai szabályozás hatáskörében több változás is történt, ezen változások az építésügy körébe tartozóan a mezőgazdasági épületek körét is érintik. Ügyiratforgalmi adatok Építés hatósági ügy összesen: 635 Építési ügyek illetékességi területenként: - Hódmezővásárhely Székkutas: 26 - Mártély: 39 - Mindszent: 67 Építési ügyek kijelölés alapján: - Makó területén: 8 - Szeged területén : 8 - Szentes területén: 7 Építési ügyek ügytípusonként: - Építési engedély : Használatbavételi engedély Fennmaradási engedély Bontási engedély: 7 - Elvi keretengedély: 1 - Hatósági bizonyítvány: 62 - Hatósági szolgáltatás: 2

20 I/A kötet 20. oldal Építési engedélyek száma az épületek rendeltetése szerint: - lakóépület építés, átalakítás, bővítés, felújítás korszerűsítés: új lakás építésének engedélyezése: 2013 évben 17, évben 29 - ebből társasházi, 14 lakásos. - ipari, mezőgazdasági kereskedelmi, szolgáltató rendeltetésű épület: 65 jellemzően valamely pályázathoz kapcsolódó fejlesztés Egyéb ügyek: - Szakhatósági nyilatkozat: 42 - Felterjesztés: /jogorvoslat/ 5 - Kijelölés kérés: 4 - Belföldi jogsegély 28 - Építéshatósági ellenőrzés: 29 - Hiánypótlási felhívás 84 - Szakhatósági megkeresés: 82 - Közterület engedélyezés Vízgazdálkodási ügy Zajvédelem 34 - Környezetvédelmi 121 Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztés megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek. Hódmezővásárhely, március 6. Tisztelettel: Almási István polgármester

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 25-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 25-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 25-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó...2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...3

Részletesebben

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/1007-1/2014/I. Üi.: Dr. Bálint-Hankóczy Beatrix Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ BESZÁMOLÓ Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Farsang az óvodában. Farsang az iskolában. Polgármesteri beszámoló. Fotók: Nádudvari János

Farsang az óvodában. Farsang az iskolában. Polgármesteri beszámoló. Fotók: Nádudvari János Farsang az óvodában Farsang az iskolában Fotók: Nádudvari János Polgármesteri beszámoló Nagykovácsi gyerekek a budapesti Angel Dance gálán 2013. február Fotó: Barta Mária Farsang a Nyugdíjas klubban Megint

Részletesebben

BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL DEBRECEN, 2014. MÁRCIUS KÉSZÜLT:

BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL DEBRECEN, 2014. MÁRCIUS KÉSZÜLT: BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2013 KÉSZÜLT: DEBRECEN, 2014. MÁRCIUS TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. PÁLYÁZATI ÉS PROJEKTTÁMOGATÁSI

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Iktatószám:./2007. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: 2007. évi zárszámadás Az anyagot készítette: Közgazdasági Iroda Az anyagot látta:......... Véleményezésre megküldve: Valamennyi

Részletesebben

18. NAPIREND Ügyiratszám: 1/544/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére

18. NAPIREND Ügyiratszám: 1/544/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére 18. NAPIREND Ügyiratszám: 1/544/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Tájékoztató a városfejlesztéssel összefüggő pályázatokról Császár László

Részletesebben

2. NAPIREND Ügyiratszám: 5/61/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére.

2. NAPIREND Ügyiratszám: 5/61/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére. 2. NAPIREND Ügyiratszám: 5/61/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2014. évi költségvetés

Részletesebben

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke tisztelettel meghívja Önt a bizottság

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke tisztelettel meghívja Önt a bizottság 1 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 MEGHÍVÓ Gyomaendrőd

Részletesebben

SZENTES VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2008-2013) FELÜLVIZSGÁLAT

SZENTES VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2008-2013) FELÜLVIZSGÁLAT SZENTES VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2008-2013) FELÜLVIZSGÁLAT Tedd, amit most kell, és ne halaszd későbbi időre, késve teszed másnap azt, ami ma elmaradott. /Ovidius/ Készült: 2010. június BEVEZETÉS

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Tárgy: Tájékoztató a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről Tisztelt Képviselő-testület! Az elmúlt testületi ülés óta a polgármesteri hivatalt érintően az alábbi fontosabb

Részletesebben

Ezt a Környezetvédelmi Nyilatkozatot a Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Építésügyi és Környezetvédelmi Irodájának és

Ezt a Környezetvédelmi Nyilatkozatot a Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Építésügyi és Környezetvédelmi Irodájának és DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉPÍTÉSÜGYI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI IRODA, VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI IRODA KÖRNYEZETVÉDELMI NYILATKOZAT 2008. Ezt a Környezetvédelmi Nyilatkozatot

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére 195-12/2011. ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata polgármesterének beszámolója a Kecskemét és Térsége

Részletesebben

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon 2510 Dorog, Bécsi út 71. MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2014.02.24. MAPI

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A CSANÁDPALOTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2013. OKTÓBER 15 2014. JÚNIUS 15. KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A CSANÁDPALOTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2013. OKTÓBER 15 2014. JÚNIUS 15. KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A CSANÁDPALOTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2013. OKTÓBER 15 2014. JÚNIUS 15. KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL Készítette: dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta, jegyző A beszámoló összeállításában

Részletesebben

A Fenntartható Fejlődés Helyi Programja LOCAL AGENDA 21 2014. december

A Fenntartható Fejlődés Helyi Programja LOCAL AGENDA 21 2014. december Készítette Mórahalom Város Önkormányzatának megbízásából az ENV-INFO Kft., Szeged A Fenntartható Fejlődés Helyi Programja LOCAL AGENDA 21 2014. december TARTALOMJEGYZÉK I. ELŐSZÓ... 4 1.1. A Local Agenda

Részletesebben

egyszerű szavazattöbbséget igényel!

egyszerű szavazattöbbséget igényel! PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ö J E 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. Szám: 1133/2010. A határozati javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! BESZÁMOLÓ a Polgármesteri Hivatal munkájáról

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Győr, 2013. november 12. Előterjesztő:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 596-25/2011. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. december 15-én 17.30 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen

Részletesebben

JELENTÉS. a kerékpárút hálózat fejlesztésére fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről (párhuzamos ellenőrzés a Szlovák Számvevőszékkel)

JELENTÉS. a kerékpárút hálózat fejlesztésére fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről (párhuzamos ellenőrzés a Szlovák Számvevőszékkel) JELENTÉS a kerékpárút hálózat fejlesztésére fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről (párhuzamos ellenőrzés a Szlovák Számvevőszékkel) 13006 2013. február Állami Számvevőszék Iktatószám:

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. november 27. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. november 27. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 372/2014.(XI.27.) Kt. határozat Tárgy: 2014. november 27-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron napirendjavaslatát az alábbiak szerint:

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./J kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./J kötet I/J kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./J kötet A Tisza Volán Zrt. beszámolója a 2008. évi menetrend szerinti helyi

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzatának. Gazdasági programja. 2014-2019. évre

Mágocs Város Önkormányzatának. Gazdasági programja. 2014-2019. évre A jövő az nem egy hely, ahová belépünk. Azt mi hozzuk létre: /L.I.Sweet/ Mágocs Város Önkormányzatának Gazdasági programja 2014-2019. évre A programot a képviselő-testület 2015. március.tartott ülésén

Részletesebben

Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének. Gazdasági programja. 2011-2014. évre

Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének. Gazdasági programja. 2011-2014. évre Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági programja 2011-2014. évre Bevezető A gazdasági program elkészítésére a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. -ában megfogalmazott

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2013. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2013. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2013. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1225/2007. MELLÉKLETEK: 4 DB TÁRGY: Tájékoztató a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT II.) előkészítésének állásáról,

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. március 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./C kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. március 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./C kötet I/C kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. március 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./C kötet HISZK Gregus Máté Tagintézmény Gorzsai Tangazdaság fejlesztési tervének

Részletesebben

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ GAZDASÁGI PROGRAMJA Jóváhagyta Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 47/2015.(V.06.)Öh.sz. határozatával. Bevezető

Részletesebben

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatal ügyrendje ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A Polgármesteri Hivatal jogállása és elnevezése

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatal ügyrendje ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A Polgármesteri Hivatal jogállása és elnevezése Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatal ügyrendje ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Polgármesteri Hivatal jogállása és elnevezése (1. 1) A Polgármesteri Hivatal elnevezése: Makó Város

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Tárgy: Tájékoztató a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről Tisztelt Képviselő-testület! Az elmúlt testületi ülés óta a polgármesteri hivatalt érintően az alábbi fontosabb

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA 1. számú melléklet POLGÁRMESTERI HIVATAL 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA Építéshatósági iroda Az iroda ügyiratforgalma az előző évekhez képest tovább emelkedett. A kiküldött levelek, határozatok száma is közel 2

Részletesebben