Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének március 6-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. március 6-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet"

Átírás

1 I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének március 6-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás... 3 Beszámoló a Városfejlesztési és Építéshatósági Iroda működéséről... 4 Beszámoló a polgármester átruházott hatáskörében hozott döntéseiről Beszámoló a sporttanácsnok évi tevékenységéről Tájékoztató a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hódmezővásárhelyi szerveinek évi tevékenységéről Tájékoztató Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közrendjének és közbiztonságának évi helyzetéről A Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány támogatása A évi Úszó Junior Európa Bajnokság megrendezésének előkészítése A Hódmezővásárhely-Mártély Üdülőterület képviselőjének kijelölése A hódmezővásárhelyi 01733/3 hrsz alatti ingatlan értékesítésre történő kijelölése, értékesítése Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár alapító okiratának módosítása Döntés Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának könyvvizsgálatáról... 86

2 I/A kötet 2. oldal Iktatószám: /2015 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTERÉTŐL M E G H Í V Ó Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2014. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 10. (1) bekezdés értelmében Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendes ülését összehívom március 6-án, pénteken délután órára Helye: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal I/6. (Díszterem). 1. Napirend: A évi költségvetési rendelet módosítása (a február 26-i ülésen megtárgyalásra került) 2. Napirend: Beszámoló a Városfejlesztési és Építéshatósági Iroda tevékenységéről Előadó: irodavezető Véleményezésre: valamennyi bizottságnak 3. Napirend: Tájékoztató a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről Előadó: polgármester Véleményezésre: valamennyi bizottságnak 4. Napirend: Beszámoló a tanácsnokok évi munkájáról Előadó: tanácsnokok az SZMSZ 7. sz. függeléke szerint Véleményezésre: valamennyi bizottságnak 5. Napirend: Tájékoztató a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hódmezővásárhelyi szerveinek évi tevékenységéről Előadó: igazgató Véleményezésre: valamennyi bizottságnak 6. napirend: Egyebek Hódmezővásárhely, február 25. Tisztelettel: Almási István polgármester

3 I/A kötet 3. oldal Iktatószám: /2015. Tárgy: Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás Tisztelt Cím! Tájékoztatom, hogy Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének március 6- án tartandó rendes közgyűlés anyagait március 3-án, (kedden) délelőtt órakor tárgyalja meg, a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság, az Oktatási-, Kulturális-, Ifjúsági- és Sport Bizottság, a Mezőgazdasági-, Vállalkozási- és Nemzetiségügyi Bizottság, az Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság, és az Egészségügyi és Szociális Bizottság. Valamennyi bizottsági ülés a Polgármesteri Hivatal Dísztermében (Em. 6.) kerül megtartásra. Hódmezővásárhely, február 27. Tisztelettel: Dr. Korsós Ágnes címzetes főjegyző

4 I/A kötet 4. oldal Iktatószám: /2015. (1 db határozati javaslat) Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Beszámoló a Városfejlesztési és Építéshatósági Iroda működéséről Az anyagot készítette: Városfejlesztési és Építéshatósági Iroda Az anyagot látta: Előadók: Irodavezetők Aljegyzők... Dr. Végh Ibolya Címzetes főjegyző Dr. Korsós Ágnes Véleményezésre megküldve: Valamennyi bizottság részére Sokszorosításra érkezett: február 27. Napirend kapcsán meghívandó személyek: Nincs Az előterjesztés NYÍLT ZÁRT ülésen tárgyalandó * * a megfelelő rész aláhúzandó

5 I/A kötet 5. oldal Száma: /2015. Tárgy: Beszámoló a Városfejlesztési és Építéshatósági iroda működéséről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Helyben Tisztelt Közgyűlés! A Tisztelt Közgyűlés által elfogadott évi I. féléves munkaterv szerint a Közgyűlés március 6-i ülésének napirendjén szerepel a Beszámoló a Városfejlesztési és Építéshatósági Iroda tevékenységéről, melyet ezúton terjesztek a T. Közgyűlés elé. A beszámoló a legutóbb a Közgyűlés által tárgyalt időszaktól év november hónaptól, február hónapig mutatja be az iroda munkáját. A fentieknek megfelelően az Iroda elkészítette beszámolóját, melyet ezúton elfogadás céljából terjesztek a Tisztelt Közgyűlés elé. Tisztelt Közgyűlés! 1. Az iroda év január 1. napjával bekövetkezett szervezeti átalakítás óta látja el ebben a szerkezetben a feladatit, Városfejlesztési és Építéshatósági Iroda néven. Városfejlesztési és Építéshatósági Iroda 2 csoporttal alábbi szervezeti diagram szerint működik. A Tourinform Iroda működtetése kikerült az iroda feladatellátásából, jelenleg a Kabinet iroda szervezeti egységéhez tartozik. Irodavezető Mucsi László szakmai főtanácsadó Városfejlesztési Szakmai főtanácsadó Szilágyi Tamás Építéshatóság és Környezetvédelem Dr. Vargáné Dr. Czeglédi Éva Városfejlesztési Csoport 9 fő Építéshatósági és Környezetvédelmi Csoport 3 fő

6 I/A kötet 6. oldal 2. Feladatkörök Az Iroda fontosabb feladatkörei az alábbiak: - a városi fejlesztési tervek és programok előkészítése és végrehajtása, ennek koordinálása és menedzselése különböző ágazatok területén (pl: Integrált Településfejlesztési Stratégia, Hosszú távú Városfejlesztési Koncepció, Integrált Területi Program), - Fejlesztési pályázatok elkészítése, koordinálása és lebonyolítása. - A projektek megvalósításához szükséges projekt előrehaladási jelentések (PEJ) és a projekt fenntartási jelentések (PFJ) elkészítése. - Pénzügyi elszámolások, kifizetési kérelmek benyújtása. - Projektek elő- és utóellenőrzésein, valamint a külső ellenőrző szervezek által tartott ellenőrzéseken aktív részvétel, fenntartási időszakban helytállás. - Építéshatósági és környezetvédelmi hatósági feladatok ellátása; közterület-használattal kapcsolatos hatósági ügyintézés - Tervezés, terveztetés - Beruházások lebonyolítás, - Saját forrású beruházások előkészítése, lebonyolítása Az Városfejlesztési és Építéshatósági Iroda létszáma 15 fő, minden munkavállaló köztisztviselőként van alkalmazásban. Az Iroda munkatársai közül mindenki felsőfokú végzettségű, ami az Iroda létszámához viszonyítva 100 % -ot jelent. Jelenleg 1 fő felsőfokú tanulmányokat folytat. 3. Városfejlesztési Csoport A csoport által ellátandó tevékenységek: - fejlesztési programok kidolgozása; - rendezési terv kezelése; - közmű fejlesztések koordinálása; - út és közlekedési fejlesztések irányítása; - energetikai, vízgazdálkodási és környezetvédelmi fejlesztések összehangolása; - fejlesztési pályázatok elkészítése; - intézményi felújítások és beruházások, új intézmények építésének lebonyolítása; - beruházások során felmerülő műszaki kérdések kezelése; - pénzügyi elszámolások, kifizetési kérelmek projektek pénzügyi zárásainak elkészítése; - projekt fenntartási jelentések (PFJ) elkészítése önkormányzat és a többcélú kistérségi társulás által átadott projektben; - projektek külső (pl: Közreműködő Szervezet) ellenőrzéseinek koordinálása, minden dokumentum biztosítása az ellenőrzések lefolytatása során; - szakmai ismereteihez kapcsolódó közbeszerzési eljárások lebonyolításában részvétel, szakmai segítségnyújtás biztosítása. - A as európai uniós fejlesztési források Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat számára nyújtandó tervezési feladatok elvégzése, koordinálása a minisztériumokkal és szakhivatalokkal A csoport által a beszámoló időszakában végrehajtott feladatok: Közlekedésfejlesztési beruházások. Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város területén (DAOP-3.1.2/A )

7 I/A kötet 7. oldal A projekt célja Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város sugárirányú kerékpárhálózatán az átjárhatóság biztosítása, a városrészek összekapcsolása. Az érintett városrészek: Kertváros, Tarján és Tabán, Béke-telep, Újváros, Ipartelep. A projekt eredményeként 3704 m új gyalog, kerékpárút épült, 924 m kisforgalmi utat kapcsoltak be a hálózatba,1228m kerékpárutat újítottak fel, 9 kerékpártárolót helyeztek el (478 férőhely). A kivitelezési munkálatok bejeződtek, a műszaki átadás átvétel mind a négy kerékpárútszakasz esetében lezajlott. Jelenleg forgalomba helyezési eljárás van folyamatban a Holló-Pálffy utcák és a Kölcsey utca esetében, a Kodály Z. utca és a Mester utca jogerős forgalomba helyezési határozattal rendelkezik. Kerékpárút felújítások történtek az alábbi helyszíneken: Jókai utcai kerékpárút felújítása, 1710 fm Rózsa u. folytatásában gyalog és kerékpárút felújítása, 160 fm Hódmezővásárhely, Széchenyi téri kerékpárút felújítása 850 fm Hódmezővásárhely, Népkerti kerékpárút felújítása 120 fm Az elmúlt három évhez hasonlóan a Kerékpáros barát Település 2014 címet elnyerte Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város. Orosháza Kakasszék közötti kerékpárút építése (KÖZOP 3.2.0/C ) Az összesen méter hosszú kerékpárút Békés megyét érintő szakasza méter, míg a csongrádi szakasz méter hosszú. A projekt kedvezményezettje a Hódmezővásárhely Többcélú Kistérségi Társulás, aki 100 %-os támogatásból valósította meg a projektet. A kivitelezési munkálatok a befejeződtek. Az elhúzódó földhivatali ügyek és a kerékpáros barát pihenőhely kialakítása miatt a benyújtott és elfogadott szerződés módosítási kérelem értelmében a projekt fizikai befejezésének időpontja december 31-re módosult. Az elszámolásra a Támogatási Szerződésnek megfelelően 3 hónap áll rendelkezésre. Somogyi Béla utca és a Dózsa György út átépítési munkálatok. Mindkét utcában a meglévő burkolat állapota rendkívül leromlott volt, azok felújítása, szükség szerinti szélesítése elengedhetetlenné vált. Az elkészült tervdokumentációknak megfelelően a Dózsa György út 1139 fm, a Somogyi Béla utca 495 fm hosszban szegéllyel ellátott útépítési munkálatokra került sor. A Somogyi Béla utca felújításának műszaki átadás átvételi eljárása november 18.- án, a Dózsa György útjának felújítása tárgyú építési beruházás műszaki átadás-átvételi eljárására október 10.-én került sor. Dr. Imre József utca felújítása A fejlesztés a korábbi években elkészült Zrínyi utcai beruházással azonos színvonalon valósult meg. Az utcában új járda került kialakításra, kerékpártárolók épültek, illetve a teljes zöldfelület is megújításra került. A kivitelezés elkészült, a műszaki átadás átvételi eljárásra október 10.-én került sor. Útfelújítások munkálatok az alábbi helyszíneken történtek meg: Kaszap u parkoló és bejáró útburkolat felújítása. 840 m2 Aranyági út felújítása m2 Dr. Endre Béla utca útépítési munkái.400 m2

8 I/A kötet 8. oldal Megvalósíthatósági Tanulmány készítése a hódmezővásárhelyi keleti elkerülő út építésére KÖZOP A projekt közvetett, hosszú távú célja, hogy Hódmezővásárhely Megyei Jogú Várost keleti irányból el lehessen kerülni közúton, melynek realizálására a 47-es és a 4421-es számú főútvonalakat összekötő utat tervez, így a hódmezővásárhelyi körgyűrű teljessé válna. A cél elérése több lépcsőben valósítható meg. Első lépésként szükséges előzetesen elemezni a tervezett beruházás megvalósíthatóságát. Ennek érdekében, jelen projekt célja egy Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése, amely alapjául szolgál a megvalósítandó beruházás következő lépcsőben történő előkészítésének és kivitelezésének. A projektjavaslat jelenleg elbírálás alatt van, tervezett bruttó összköltsége Ft. Több tervdokumentáció is elkészült melyek megvalósítása a közeljövő feladata ezek közül néhány fontosabb: Andrássy Petőfi Bocskai utca kereszteződésben 2 db körforgalmú csomópont kiépítése, Kijelölt gyalogátkelőhely létesítése Csomorkányi Visszhang utca kereszteződésben, Síp utca - Tuhutum utca kereszteződésben, Zrínyi utca 16. Vérellátó között, 47. sz. főút km szelvényben lévő körforgalmú csomópont szennyvíztelepi bekötőút között kerékpárút, Jókai utca- Rákóczi, Jókai utca Rárósi utak csomópontjában gyalogátkelőhely létesítése, Kazinczy, Arany utcák útfelújítása. Tervezési munkálatok zajlanak több jövőbeni munka kapcsán: Galamb utca útburkolat felújítás, Hódmezővásárhely, Hősök tere II. ütem Közpark komplex felújítás koncepció és kiviteli tervdokumentáció elkészítése, Hódmezővásárhely, Városháza udvar komplex felújítás koncepció- és kiviteli tervdokumentáció elkészítése, Hódi Pál utca, Bakay utca, Nagy Sándor utca és Virág utca útfelújítása. Magyar Állam beruházásai, mely Hódmezővásárhelyt közvetlen érintik: Hódmezővásárhely északi elkerülő út építése (a 47., 45. és 47. sz. főutak között)"közop Az engedélyezési tervek elkészítése és az útépítési munkálatok megvalósítását a Nemzeti Infrastruktúrafejlesztő Zrt. (NIF Zrt.) végzi, mint Beruházó. A Polgármesteri Hivatal munkatársai folyamatos egyeztetéseken illetve kooperációkon vettek részt az elkerülő út tervezési munkálatai során október hónapban elkészült a bírálati tervdokumentáció, ezt követően a terv zsűri fogadta el az engedélyezési tervdokumentációt, melynek engedélyezési eljárása befejeződött, az engedély kiadásra került. A közbeszerzés 2014 évben kiírásra került, amely eljárás eredménytelenül zárult, így új közbeszerzés lebonyolítására kerül sor. 47-es számú főút (Hódmezővásárhely Orosháza közötti szakasz) felújítása A Nemzeti Infrastruktúrafejlesztő Zrt. (NIF Zrt.) beruházásában megkezdődött a 47 számú főút adott szakaszának felújítása. A beruházás során burkolaterősítés történik a 11,5 t teherbírás elérése céljából, szükség szerinti alapcserével és szélesítéssel, és az

9 I/A kötet 9. oldal útpálya teljes szőnyegezésével. A beruházás során Hódmezővásárhely Székkutas Kakasszék között új kerékpárút is épül. A közbeszerzést a DUNA Aszfalt Zrt nyerte. Jókai utca felújítása (KÖZOP) Az Új Széchenyi Terv Regionális Operatív Program keretében a Magyar Közút Nonprofit Zrt ben összesen több mint 247 kilométert érintő beruházást hajtott végre. A program révén a Jókai út közel 1,8 kilométeres szakasza újulhatott meg a és a kilométerszelvények között, Hódmezővásárhely belterületén. A szakasz szolgáltatási színvonalának emelésére 319 millió forint támogatás állt a projektgazda Magyar Közút Nonprofit Zrt. rendelkezésére. A mostani beruházás tartalmazta az érintett terület profilmarását, a burkolat megerősítését két rétegben, valamint több mint 2300 m2 felületen alapcseréket is. A rekonstrukcióval alkalmassá tették a pályaszerkezetet a szakemberek a növekvő megengedett tengelyterhelés károsodás nélküli elviselésére, javították, korszerűsítették az út vízelvezetését, és az út közvetlen környezetében haladó közművek felújítása is megtörtént. A rekonstrukció teljes hosszán az út padka is megerősítésre került 1 1 m szélességben Tram Train integrált villamos- és nagyvasúti rendszer bevezetése Hódmezővásárhely és Szeged viszonylatában és villamosfejlesztés Hódmezővásárhelyen Tervezés, engedélyeztetés KÖZOP A projekt a tervezés, engedélyeztetési folyamatainak végrehajtására irányul (környezetvédelmi engedély, tervdokumentáció és építési engedély a létesítményekre, jármű előzetes típusengedély). Jelenleg Tájékoztatás, nyilvánosság és a Projektmenedzsment tárgyú közbeszerzési eljárások lefolytatása van folyamatban. Az Engedélyezési tervek készítése tárgyú közbeszerzés lezárult, a szerződés kötés van folyamatban. A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: december 31. Tram Train integrált villamos- és nagyvasúti rendszer bevezetése Hódmezővásárhely és Szeged viszonylatában és villamosfejlesztés Hódmezővásárhelyen Jogi és pénzügyi környezet szabályozásának kidolgozása KÖZOP A pályázat célkitűzései között szerepel többek között a szabályozási háttér kialakítása, intézményi modell kidolgozása, pályahasználati díjrendszer módosítása. A Támogatási Szerződés megkötése után módosítás vált szükségessé, mert a projekt összköltségének összesen húsz százalékát meghaladó mértékben változik a költségek költségkategóriák szerinti bontása az eredeti Szerződésben rögzített bontáshoz képest. A Közreműködő Szervezet a jelenleg alkalmazott gyakorlatnak megfelelően a Támogatási Szerződés módosítását a lefolytatott közbeszerzési eljárásokat követő szerződés kötést, illetve nem közbeszerzés köteles eljárások esetén szerződések megkötését követően, a tényköltségek ismeretében tekinti elfogadhatónak. Jelenleg a Pályahasználati díj modell kialakítása és költség-haszonelemzés készítése és a Projektmenedzsment tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatása van folyamatban. A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: december 31. Vízrendezés területén. Hódmezővásárhely-Mártély-Székkutas Ivóvízminőség-javító Projekt (KEOP-1.3.0/ ) Kedvezményezett: Hódmezővásárhely Mártély - Székkutas Ivóvízminőségjavító Önkormányzati Társulás

10 I/A kötet 10. oldal A pályázat az arzén és ammónium-mentesítést foglalja magában, illetve a projekt célja a saját vízbázisára alapozott helyben, kutakkal felszínre hozott rétegvíz, nyersvíz Európai Uniós előírás szerinti állapotba kerülése. Projekthelyszínek: Hódmezővásárhely - Ipartelep, Hódmezővásárhely - Kása erdő, Batida, Erzsébet, Kútvölgy, Szikáncs, Mártély, Székkutas, Kakasszék. A projekt műszaki teljesítése 80 %-on áll, a hálózat rekonstrukciós tevékenységek keretében hozzávetőlegesen 3,0 km vezeték cseréje történt meg. Az Irányító Hatóság részére benyújtott vállalkozói követelés értelmében a projekt tervezett fizikai zárása a hálózatrekonstrukciós tevékenységeken kívül február 28., a 3 hónapos próbaüzem kezdete március 1., a projekt megvalósításának tervezett dátuma május 31, pénzügyi zárása június 30. Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása és Kishomok városrész szennyvízcsatornázása KEOP-1.2.0/ Szakaszolási kérelem került benyújtásra november 24. napon, hiszen a projekt fizikai befejezésének tervezett napja a hatályos Támogatási Szerződés alapján május 31., amely a közbeszerzési eljárások elhúzódása, illetve e tény függvényében az építésre beérkezett, érvénytelen ajánlatok tekintetében nem volt tartható. Kérelmünk tárgya így a projekt két részre bontására irányult. A Hódmezővásárhely Kishomok városrészének szennyvízcsatornázása, amelynek fizikai és pénzügyi zárása közbeszerzési eljárás lebonyolítása függvényében a KEOP konstrukció zárásáig kivitelezhető, míg a Hódmezővásárhely szennyvíztisztítás szennyvíztisztító telep korszerűsítése a Szennyvíz-elevezetés és tisztítás, szennyvízkezelés KEHOP konstrukcióban kerülhet megvalósításra. A Kishomoki csatornázás kivitelezésre irányuló közbeszerzés ajánlattételi szakasza van folyamatban. Hulladékgazdálkodás területén. Hódmezővásárhelyi hulladékgazdálkodási program (KEOP 1.1.1/C/ ) A megvalósuló projekt keretében 3 db 22 m3-es, 3 db 16 m3-es, 1 db 8 m3-es tömörítős gyűjtőautók, 1 db billenőplatós teherautó lom és zöldhulladék szállítására, 1 db teherautó konténerszállító funkcióval, 2 db billenőplatós gépjármű, RFID rendszer a hozzá kapcsolódó informatikai szoftverrel, aprítógép és rostagép dobrostával, illetve a szelektív hulladékgyűjtést elősegítő db 240 l-es edényzet kerül beszerzésre. Jelenleg az eszközbeszerzésre irányuló közbeszerzés ajánlattételi szakasza folyamatban, ajánlattételi határidő február 23 volt, három pályázat érkezett. A tájékoztatás és nyilvánossághoz, illetve a szemléletformáláshoz kapcsolódó tevékenységek ellátása folyamatos. A projekt tervezett fizikai befejezése szeptember 30. Intézményi beruházások területén. Tornyai Város-rehabilitáció II. (DAOP-5.1.2/C-14-k ) A projekt keretében a Hódi Pál utca 4-6. szám alatti telken mélygarázs építése és komplex környezetrendezés keretében játszótér és pihenőpark kialakítása, a Tóth Sándor utcában kerékpártárolók elhelyezése és aszfaltozás történik, továbbá a Népkert területén automata köztéri illemhely építése és terület rendezés valósul meg őszéig. Ezek mellett az un. szoft programok keretében 10,8 millió forintból non-profit szervezetek programokat rendeznek, továbbá Bűnmegelőzési programsorozat, illetve a biztonságos kerékpározást népszerűsítő programok is megvalósulnak.

11 I/A kötet 11. oldal Szent István város-rehabilitáció (DAOP-5.1.2/C-09-2f ) A projekt keretében hat Szabadság téri társasház, a tér út-, járda- és zöldfelületei, a Szent István Általános Iskola, a piac csarnok épülete, illetve a Szent István Király plébánia, továbbá a Stadion öltözője újult meg, továbbá köztéri kamerarendszer épült ki a 7 tagú konzorciumi együttműködés keretében. Ezeken felül a pályázat un. szoft elemei között közösségfejlesztést és a szabadidő hasznos eltöltését segítő szolgáltatások, tanfolyamok, képzési programok valósultak meg és 15 non-profit szervezet mintegy 30,3 millió forintos támogatáshoz jutott. A projekt fizikai befejezése december 31., míg a projekt pénzügyi zárása március 31-ig fog megtörténni. A projekt keretében kialakított Szent István tér 3. szám alatti Közösségi Ház a fenntartási időszak 5 évében - jelenleg is - a Városfejlesztési Csoport keretében működik. Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola évszázados épületének komplex felújítása A nyarán az iroda munkatársainak közreműködésével az udvari szárny tetőterének beépítésével befejeződött a Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola évszázados épületének komplex felújítása. A tetőtérben három új tanterem, szociális blokk és raktár kapott helyet. Szent István Általános Iskola Szent István utca 75.sz alatti épületegyüttes felújítása Az épületegyüttes felújítására műszaki felmérések alapján került sor. A főépület legfelső szintje mint az épület legkésőbb épült része - jó állapotban volt, itt csak a felületképzések felújítása történt. A földszint és az első emelet teljes felújítása megvalósult. Átalakították a tanári-igazgatói szobákat, új kémia szertár épült. A két számítástechnika terem közül az egyik teljes felújítása megtörtént. A szociális blokkokban új burkolatok, új alapvezetékek készültek. A tantermekben kicserélték az ablakokat, műanyag szerkezeteket építettek be. A tantermek ajtóit javították, részben cserélték. Valamennyi tanteremben falfestés, mázolás és a padlóburkolat felújítása megtörtént. Az épületben újraszerelték az elektromos hálózatot és a földszinti könyvtár valamint az igazgatói irodák fűtését csatlakoztatták az épület fűtési rendszerére. Az udvari épületszárnyon C épület a tetőszerkezet és a cserépfedés, a külső bádogos szerkezetek, valamint az épületen belül az elektromos hálózat, vakolatok, burkolatok és a felületképzések is felújításra kerültek. Az udvari tároló helyiségek nyílászáróit is kicserélték és megtörtént belső felújításuk is. Elkészült a tornatermi szárny cserépfedésének javítása, de a tetőszerkezetének belső burkolata is felújításra került. Szent István utca 12. sz. alatti, önkormányzati tulajdonú, társasház felújítása. Folyamatban van a Szent István utca 12. sz. alatti, önkormányzati tulajdonú, 4 lakásos társasház szak-szerelőipari felújítása. A bruttó eft tervezett költségű felújítás alkalmával megtörtént az épület külső hőszigetelése, a lakások vakolatjavítása, a burkolatok, felületképzések felújítása, a külső és belső nyílászárók felújítása. A fűtési hálózat átalakításra került, a konvektoros fűtés helyett gázkazánok beépítésével radiátoros fűtés készült. Teljes felújítása történt a konyhai és a fürdőszobai csővezetékeknek és berendezéseknek, valamint az elektromos hálózat elemeinek. Új kapu készült és felújításra került a kerítés is. Szerb Ortodox Templom ikonosztázának restaurálása a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával A projekt kapcsán a rovarfertőzött ikonosztáz szerkezet teljes fertőtlenítése mellett a fa-, illetve vászon hordozóra festett ikonok teljes restaurálása, a fémszínezett (aranyozott)

12 I/A kötet 12. oldal faragványok eredeti állapotának helyreállítása, valamint a tartószerkezet eredeti, illetve helyreállítható periódusának díszítő festése (márványozás) valósult meg. A projekt február 12-én zárult fizikailag, a pénzügyi zárás áprilisban történt meg. A minőségi nevelésért, avagy a Nádor utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése Hódmezővásárhelyen DAOP A projekt keretében a Nádor utca 23. szám alatti óvoda épület lebontásra került, illetve egy új, modern, egyszintes és négy csoportszobának, kiszolgáló helyiségeknek helyet adó óvoda épült felvonóval. A beruházás gyermek számára teremt kényelmes és modern óvodai férőhelyet. Az óvoda ünnepélyes átadására szeptember 1-jén került sor. A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges Program) - Gyulai József Természettudományos műhely TÁMOP / A projekt keretében az Önkormányzat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal konzorciumi együttműködésben egy európai színvonalú, a szakmai előírásoknak megfelelő természettudományi oktatási laboratóriumot alakított ki a Németh László Általános Iskola és Gimnázium területén. A természettudományi laboratórium kialakítása megtörtént a pénzügyi menedzsmentet a projekthez a Városfejlesztési Csoport biztosította. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megőrzéséhez 2012-tõl igénybe vehető támogatásokra benyújtott pályázatok évi forrás igénye (EMVA III. tengely) Hódmezővásárhely külterületén fellelhető vidéki örökségünk, kulturális és természeti emlékeink megőrzése fontos az itt élők identitás tudatának erősödése tekintetében. E célt szolgálta az a 6 pályázat, amelyeket civil szervezetek nyújtottak be az önkormányzat hathatós támogatásával az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alaphoz, a vidéki örökség megőrzéséhez LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-tõl igénybe vehető támogatásokra. A Kopáncsi tanyamúzeum felújítása című projekt megvalósítása az Új-kishomoki Olvasókör Egyesülethez fűződik. Célja a tanyamúzeum látogathatóságának biztosítása, infrastruktúrájának látogatóbarát fejlesztése, valamint közösségi rendezvények és tematikus foglalkozások megrendezéséhez szükséges feltételek biztosítása. Ennek érdekében megtörtént a tanyamúzeum területén álló valamennyi épület teljes műszaki felújítása, szociális blokk létesült. A Bodzási úti iskolaépület felújítása című projekt a hódmezővásárhelyi Tarjáni Általános Iskoláért Alapítvány gondozásában valósult meg. A Bodzási úti volt tanyai iskola ma már műemlék épülete a várostól 4,5 km-re, 1906-ban épült. A projekt célja az épület használhatóvá tétele tanórákon kívüli foglalkozások megtartására volt. Ennek figyelembe vételével történt az épület átalakítása és felújítása. A tüzelőtároló épülete új funkciót kapott. A fatárolóból, teakonyha, a széntároló helyén közösségi tér alakul ki, ahol tematikus foglalkozások lesznek. Szintén ezt a célt szolgálja a fedett terasz és az új kemence. Az épületben új szociális blokk létesült, amelyhez az ivóvizet az újra működő artézi kútból nyerjük. A vagyonvédelmet jelzőrendszer biztosítja. A füvesített kert szabadtéri foglalkozások megtartását teszi lehetővé. A Papi-féle szélmalom épületegyüttese jelenleg népi kiállítóhelyként üzemel. A felújítást a Visszhang Utcai Olvasókör gondozta, célja az infrastruktúra látogatóbarát fejlesztése, valamint közösségi rendezvények és tematikus foglalkozások megrendezéséhez szükséges feltételek biztosítása volt. Ennek érdekében valamennyi épületen javították a kéményeket,

13 I/A kötet 13. oldal az oldalfalak tapasztását, a nyílászárókat. Felújították a falak külső-belső felületképzését, agyagtapasztását. A volt istálló helyiségben szilárd padlóburkolat készült. A valaha volt élelelmtároló épület fala és tetőszerkezete megerősítésre szorult, kijavították a nyílászáróit és a tetőhéjazatát. A tapasztás javítását követően a falakat kívül-belül lemeszelték. Lecserélték az ingatlan hangulatához nem illő kerítést és készült egy 48 m2 alapterületű színpad. Szociális blokk létesült, amelyhez a használati vizet fúrt kútból nyerik. A vagyonvédelmet jelzőrendszer biztosítja. A sóshalmi tanyai iskola épülete, mint a Sóshalmi Olvasókör székhelye, az olvasókör közreműködésével valósult meg. A projekt végrehajtása során az ingatlanon álló valamennyi épület teljes felújítása megtörtént. A tetőlécezéseket cserélték, a tetőhéjazatot áthajtották. Megújult a tornác, a helyiségek burkolatai, felületképzése. Valamennyi cserépkályhát felújították, míg az elhasználódott kéményeket a födém szintjétől újra kellett falazni. A régi ablakok külső szárnyszerkezetét hőszigetelővé alakították, a többi szerkezeti elemeit javították. Az épület zöldfelületi rendszere is megújult. Udvari térburkolat, új kerítés készült, az épület körüli elszabadult bokrokat ritkították. A vízellátást új kút biztosítja. Az iskola épület keleti sarkán álló I. világháborús emlékmű a új helyre került, ahol a projekt részeként megtörtént a kopjafák és az iskolaépület falán lévő régi címerrel együtt a restaurálása is. A Csomorkányi templom rom fejlesztése az Erzsébeti Olvasókörhöz kötődik. Célja a Csomorkányi templom rom és környezetének látogatóbarát fejlesztése volt. A műemlék korrekt megközelítése érdekében gyalogos közlekedésre alkalmas tanösvény készült. A templom rom környezetében vasbeton építmények épültek. A JEL, a 11 m magas, négyzet alaprajzú vasbeton torony, amely az Árpád-kori templom rom fák mögé bújó romjainak helyét hivatott jelezni, a kilátó, amelyről messzire el lehet látni a pusztában, valamint emlékfalak a csomorkányi rom és mezőváros rövid történetével, padok és tűzrakóhely a kilátogatók pihenésére. A Téglagyári tanösvény felújítása, benyújtotta a Hódmezővásárhelyi Szent István Alapítvány. Célja a város közvetlen szomszédságában elhelyezkedő volt anyag nyerőhelyen kialakult természetes vegetációt bemutató, egyben hagyományőrző programok számára alkalmas helyszín kialakítása, felújítása volt. Az akácpallókkal szegélyezett, zúzott kővel stabilizált, mulccsal fedett ösvény mintegy 1000 m hosszú, mellette 15 db ismeretterjesztő tábla tájékoztatja a sétálót a hely érdekességeiről látnivalóiról. Az ösvény mellett felújított rönkasztalok biztosítják a pihenés lehetőségét. A korábbi években épített kilátó helyén új épült. Két fedett esőbeálló közül az egyik a tanösvény kapujaként, közvetlenül a víz partján, a másik "tanyaudvar"-on épült fel, elsősorban rosszidős létesítményként. Itt létesült a három kemence is, amelyek az alföldi kemenceépítészet 3 legelterjedtebb formáját reprezentálják. A kilátó mellett a töltés aljában van a szabadtéri tanterem. A projekt során felújították a tanösvény korábban létesült elemeit is. Tanyafejlesztési program - kispiacok felújítása. A Vidékfejlesztési Minisztérium kiírása alapján a Tabáni templom melletti, Metripond ABC melletti, HÓD ABC melletti, Fórum ABC melletti és a Szikáncsi kispiacok felújítására adott az Önkormányzat be pályázatot. Asztalok, térburkolat felújítása kerékpártároló és hulladékgyűjtő telepítésére került sor. Volt Corvin Szakközépiskola épületének felújítása Az előzetes felmérések alapján a létesítmény felújításának tervezett költsége 700 millió Ft. Tervek között szerepel a létesítmény általános felújítása az iskolaépületen, a tornatermen, melegítő konyha kialakítása étterem felújítása és bővítése (tetőszigetelés

14 I/A kötet 14. oldal cseréje, elektromos gépészeti rendszerek felújítása, nyílászárók korszerűsítése, burkolatuk javítása stb.), hogy az a tanítási funkcióknak megfeleljen. A beruházás támogatásáról a Kormány döntése megszületett, amelyben 600 millió Ft támogatást kapott a város, míg a projektet a Szeged-Csanádi Egyházmegye 100 millió Ft önrésszel segíti. A tervezés januárban befejeződött, az építéshez szükséges közbeszerzési eljárás megindult. A beruházás tervezett befejezési határideje augusztus 31. Volt Zeneiskola épületének felújítása Az előzetes felmérések alapján a létesítmény felújításának költsége közel 1,0 milliárd Ft. Tervek között szerepel a létesítmény általános felújítása új irattár építése, speciális tűzoltó berendezések beépítésével, új irodai szárny kialakításával. Az MVH által elvárt műszaki tartalom többször egyeztetésre került, az engedélyes tervek elkészültek, az engedély kiadásra került, a kiviteli tervek is elkészültek. A közbeszerzési eljárás lezárult. A beruházás egy a Kormányhivatal által KEOP forrásból (238 millió Ft) valósul meg, az ehhez szükséges egyeztetések megtörténtek, a közbeszerzési eljárás itt is befejeződött. A munkaterület a kivitelezőnek átadásra került. A beruházás tervezett befejezési határideje augusztus 31. Volt VTV épületének felújítása Az épület felújítására a Kormányhivatal írt ki közbeszerzést, mely munkálatok során az épület energetikai korszerűsítése, történik meg, mely során a homlokzat hőszigetelése, nyílászárók cseréje, lapos tető hő és víz szigetelésének javítása, fényforrások cseréje és a gépészeti berendezések felújítása, fan-coil rendszer kialakítása valósul meg. A beruházás becsült költsége 72 millió Ft. A közbeszerzési eljárás előkészítése befejeződött, kiírása 2014 decemberében megtörtét. A beruházás KEOP forrásból valósul meg. A kivitelezési szerződés február 6.-án kerül aláírásra. Petőfi utca 6 szám alatti épület felújítása Az épület felújítására a Kormányhivatal írt ki közbeszerzést, mely munkálatok során az épület energetikai korszerűsítése, történik meg, mely során a homlokzat hőszigetelése, nyílászárók cseréje, tetőszerkezet javítása, padlásfödém hőszigetelése, fényforrások cseréje és a gépészeti berendezések felújítása valósul meg. A beruházás becsült költsége 144 millió Ft. A kivitelezés t. A beruházás KEOP forrásból valósul meg. A kivitelezés megkezdődött. Városi Ügyészség kialakítása A Dr. Rapcsák András utca 3. szám alatt álló, jelenleg használaton kívüli (volt rendőrség) ingatlan ügyészséggé alakítására elkészítetett tervek engedélyezése megtörtént, jelenleg a kivitelezési tervek készítése folyik. A kivitelezés megvalósításának tervezet befejezése év I. negyedéve. Volt Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola épületének bontása. Az elkészült bontási tervek alapján a létesítmény bontásának tervezett költsége bruttó 106 millió Ft. A bontási munkák közbeszerzése befejeződött, a bontás munkák 70%-ot meghaladó mértékben megtörténtek. Sport és szabadidő infrastruktúra területén.

15 I/A kötet 15. oldal Élményfürdő A korábbi évek pályázatai és a környéken megépült élményfürdő üzemeltetési tapasztalatai alapján elkészült egy program terv, amely egy csökkentett műszaki tartalommal rendelkezik. A tervben egy gyermek élménymedence létesítése van 2-10 éves korosztálynak a megfelelő csúszdákkal és élményelemekkel, és egy meleg vizes nyugdíjas ülőrésszel ellátott medence kialakítása szerepel, új kerti kijárattal, szélfogó megépítésével. A tervezett létesítmény csatlakozik a fedett uszoda épületéhez a tanmedence mellett, így kihasználva annak öltözőit, tusolóit a költségek hatékony felhasználása érdekében. A bővítés a program terv alapján 1000 m 2 hasznos alapterülettel megvalósult, az átadása december 20.-án történt meg. Bemelegítő medence építése uszoda felújítása A 2016 évben megrendezendő ifjúsági úszó Európa bajnokság megfelelő színvonalú lebonyolítása céljából egy új 25 x 33 m-es bemelegítő medence építése, és a Gyarmati Dezső uszoda felújítása szükséges. A beruházások lebonyolításának finanszírozására 800 millió támogatásban részesült az Önkormányzat. Jelenleg a Magyar Úszó Szövetséggel egyeztetve az engedélyes tervek elkészülte után azok engedélyezése van folyamatban. Az engedélyezési eljárás és a kiviteli tervek véglegesítése után kerülhet sor a közbeszerzési lefolytatására. Tervek szerint a kivitelezés 2015 tavaszán elkezdődhet. Vívócentrum kialakítása a Cukor utcába Az Önkormányzatnak 2009 évben került tulajdonába a Dr. Rapcsák András út és a Cukor utca sarkán található volt Tiszti Klub épülete. Az ingatlan hasznosítására olyan funkciót kellett keresni, amely növeli a szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségét, és illeszkedik a város sport fejlesztési programjához. Az egyeztetések alapján kiderült, hogy a vívóknak és az ökölvívóknak az elhelyezése Hódmezővásárhelyen nem megoldott, az épület adottságai erre a célra történő hasznosításra ideálisak. A vívó centrum boksz klubbal, és 2db fallabda pályával kerül kialakításra. Az udvaron kialakított új csarnok és a wellness részleg szerkezet építése befejeződött, gépészeti, elektromos munkálatok, felület képzések kialakítása van folyamatban. Egészségügy területén. Az önkormányzat, mint jogelőd és a Hódmezővásárhelyi Erzsébet Kórház - Rendelőintézet, mint jogutód Kedvezményezett között az elmúlt évek illetve évtizedek alatt kialakult kiváló munkakapcsolat eredményeképpen az Erzsébet Kórházban megvalósítandó projekteket az Önkormányzat folyamatosan figyelemmel kíséri, tudásával illetve a szakmai tapasztalatával segíti a projektek hatékony és célszerű megvalósítását. A hódmezővásárhelyi Erzsébet Kórház struktúraváltó infrastrukturális fejlesztése (TIOP /09/ ) A Kórház a több modulos fejlesztési koncepció részeként a jelenlegi A jelű főépületből egy aktív betegellátó központot alakított ki. Az építési kivitelezés befejeződött, az eszközbeszerzés van folyamatban. "A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ (CSMEK) Hódmezővásárhely-Makó integrációját támogató struktúraváltás" TIOP /1B A projekt révén 3113,98 m 2 -rel bővül az A jelű épület Hódmezővásárhelyen, 5099,13 m 2 alapterületű épület korszerűsítése/felújítása valósul meg. A beruházás megkezdődött, az eszközbeszerzés van folyamatban.

16 I/A kötet 16. oldal Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Dél-alföldi Régióban DAOP-4.1.2/B A projekt során a Kakasszéki Mozgásszervi Rehabilitációs Centrum a szakmai, gazdasági szempontokhoz és a betegek, valamint a betegellátás szükségleteihez igazodva 19 ágyas nappali kórházzal bővült. Az A épület energetikai korszerűsítésére az intézmény KEOP támogatásban részesült, mely során az épület tetőszerkezetére napelemek kerülnek felhelyezésre. Energetika területén: Intézmények energetikai korszerűsítése Az Épületenergetikai fejlesztések, épületek energiatakarékos átalakítása korszerűsítése (KEOP /A) kiírás lehetőséget biztosított az Önkormányzat számára az oktatási intézményeinek energetikai korszerűsítési feladatainak megoldására. A Szabadság tér 93. Óvoda, a Szent István u. 75. Óvoda, a Magvető u. 2., Óvoda, a Malom u. 25. Óvoda, az Oldalkosár u. 14. Óvoda és az Oldalkosár u. 4. Óvodai intézményei nyertek támogatást. Az épületekben homlokzat hőszigetelési, homlokzati nyílászárók cseréi és az épületgépészeti rendszerek felújításai valósultak meg. A beruházások befejeződtek. Közbiztonság területén: Bevezető utak mellett kamerák telepítése Közbiztonságot növelő fejlesztések megvalósítására az Önkormányzat a Város Rendőrkapitánysággal együttműködve pályázatott nyújtott be 28/2014.(IV.1) BM rendelet alapján a Belügyminisztériumhoz. A Támogatási Szerződés megkötése megtörtént 27 millió Ft támogatásban részesült az Önkormányzat. A kamerák épülnek ki: Szentesi bevezető útnál, Mártélyi bevezető útnál, Kutasi bevezető útnál, Nagy András János Ady E. utca kereszteződésében Integrált városstratégia Hódmezővásárhely MJV Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elkészítése (DAOP /B ) Hódmezővásárhely Városának as programozási időszakra elkészített Integrált Városfejlesztési Stratégiájának (mely dokumentumnak része az Anti-szegregációs Terv) és a Hosszú távú Fejlesztési Koncepciójának teljes körű felülvizsgálatát tartalmazta a projekt, melynek eredményeként elkészült a dokumentumok a következő, as programozási időszak új forrásallokációs mechanizmusai alapjaként szolgálnak. A pályázat fizikai megvalósulásának napja szeptember 30. Az Európai Uniós támogatás mértéke 100 %, a támogatás összege 40 millió forint. A Szegedi Tudományegyetem modell alapú gazdasági- és társadalmi pozicionálása, a tudástranszfer gyakorlatának kialakítása Hódmezővásárhely-Szeged kiemelt növekedési zónában TÁMOP C-14/1/Konv Projektjavaslat került benyújtásra az Ipari Park bővítésének megvalósíthatósági tanulmányának, ingatlankataszter és az inkubáció lehetőségeit feltáró koncepciónak, illetve városmarketing rendszer kialakításának elkészítésére január 12-én. A projektötlet jelenleg elbírálás alatt van.

17 I/A kötet 17. oldal 4. Építéshatósági és Környezetvédelmi Csoport Az építésügyi hatósági munka évtől alapjaiban változott meg, egyrészt a hatáskörök megosztásával a járási hivatalok kialakításával, másrészt az építésügy körébe tartozó szakmai tevékenységeket kiszolgáló elektronikus alkalmazások és új eljárási kódex kapcsán. Feladat, Hatáskör: Az építésügyi hatóság feladata, az építéshatósági eljárás során az építésügyre vonatkozó általános érvényű településrendezési és építési követelmények érvényre juttatása. Környezetvédelmi hatósági feladata a helyi környezetvédelmi rendeletben és a vonatkozó szakági jogszabályokban foglaltak érvényesítése, egyéb feladatai között közterület használat engedélyezése. Hatáskör: A csoport feladataihoz tartozó hatáskörök címzettje a jegyző és a polgármester. Illetékességi területek. Építésügyben (4 település): Hódmezővásárhely, Székkutas Mártély, és Mindszent. Közterület használat ügykörökben (2 település): Hódmezővásárhely és Mártély. Ügyrendben meghatározott feladatok, ügytípusok: - építésügyi hatósági szolgáltatás, - építési, használatbavételi, bontási,fennmaradási engedélyezés - építési engedélytől eltérés engedélyezése - építési engedély érvényének meghosszabbítása - építési engedély jogutódlás tudomásul vétele - hatósági bizonyítvány kiállítása - elvi keretengedély - építésügyi ellenőrzés,kötelezés - szakhatósági közreműködés - rendezési tervek egyeztetése - településképi véleményezési ügyek - közterület használat engedélyezése - zajhatárérték megállapítás - hulladékgazdálkodás - vízjogi engedélyezés Építésügyi hatósági szolgáltatás: 2013.évtől az építésügyi feladatellátásban bevezetett elektronikus ügyintézéshez kapcsolódóan az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI:8. ) kormányrendeletben az építésügyi hatósági szolgáltatás nevesített ügytípusként szerepel. A jogszabály értelmében, ezen szolgáltatás keretében az építtető az építésügyi hatósági engedély iránti kérelem tervezett benyújtása előtt az elektronikus tárhelyre feltöltött dokumentumai alapján az építésügyi hatóságtól elektronikus tájékoztatást kérhet az eljárásra vonatkozó szabályokról, a szakhatóságokról,, a leendő ügyféli körről, a további szükséges dokumentumokról, illetékről, díjakról. A későbbiekben bemutatásra kerülő ügyiratforgalmi adatok mutatója szerint az építtetők az elektronikus tárhely ilyen jellegű felhasználását még csekély mértékben veszik igénybe.

18 I/A kötet 18. oldal Helyette továbbra is az a jellemző, hogy személyesen, a még csak gondolatban meglévő elképzeléseikkel kapcsolatban érdeklődnek munkatársainktól, ily módon a gyakorlatban napi szinten kerül sor az ilyen jellegű hatósági szolgáltatásra ügyfélfogadás keretében. Elektronikus ügyintézés: Az építésügyi hatóság eljárását az Építésügyet Támogató Dokumentációs Rendszer (ÉTDR) alkalmazásával elektronikusan folytatja le. Az építésügyi hatósági engedély iránti kérelem elektronikus úton történő benyújtásához, illetve a papír alapon történő benyújtás esetén a kérelem és a műszaki tervek, az előzetes szakhatósági nyilatkozatok, településképi vélemény, igazolások, nyilatkozatok feltöltéséhez az ÉTDR az építtető részére elektronikus feltöltő tárhelyet biztosít. Az elektronikus tárhely igényléséhez az építtetőnek vagy meghatalmazottjának ügyfélkapus regisztráció szükséges. A kérelem papíralapon is benyújtható, ebben az esetben a kérelmet és mellékleteit az építésügyi hatóság munkatársa szkenneli és töltik fel az elektronikus rendszerbe. Elektronikus kapcsolattartás választása esetén az ügyfelek az építésügyi hatóság által generált ügyfélkód segítségével élhetnek az elektronikus iratbetekintéssel, gyakorolhatják ügyféli jogaikat, értesülnek elektronikusan a döntésekről. Ügyfélkód nélkül is mindenki számára hozzáférhető az ÉTDR. általános felületén valamennyi eljárás személyi adatot nem tartalmazó adata, ill. a feltöltött látványtervek. Amennyiben a kérelem papíralapon történt benyújtásra, az építtető részére, ill. valamennyi érintett ügyfél részére, akik nem élnek az elektronikus kapcsolattartás lehetőségével az elektronikusan hiteles iratokról nyomtatással papír alapú hiteles másolat készül, melyet az építésügyi hatóság küld el postán, vagy hivatalos kézbesítő útján. A tapasztalatok szerint a papíralapon benyújtott kérelmek aránya csökken. Az ÉTDR mint komplex rendszer több szálon történő elektronikus kapcsolat létesítésére alkalmas,így például a földhivatali térképek, az elektronikus illetékbefizetés,postai szolgáltatás. Jelenleg a rendszer ezen alkalmazásai még nem nyíltak meg. Az ügyintézési határidők: Érdemi döntés hiánytalan kérelem esetén beérkezésétől számított: 15 napon belül Az ügymenet elhúzódásának lehetséges okai: Legtöbb esetben a tervdokumentáció jogszabály által megkövetelt tartalmi hiányossága, vagy a helyszíni szemlén tapasztaltak alapján szükséges kiegészítése, átdolgozása,vagy az érintett ügyfelek részére az iratok kézbesítésének akadálya, küldemények késői átvétele, vagy nem keresése, emiatt a kézbesítés meghiúsulása, E- építési napló - építésügyi hatósági engedélyhez - vagy tudomásulvételi eljáráshoz kötött, valamint - a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó építőipari kivitelezési tevékenység végzéséről építési naplót kell vezetni. Általános építmények esetében október 1.-jét követően megkezdett kivitelezések esetén elektronikusan kell vezetni. Az elektronikus építési naplót az Országos Építésügyi Nyilvántartás (OÉNY) nyilvános felületén az építtetőnek kell készenlétbe helyezni. Az elektronikus építési napló az arra jogosultak számára ügyfélkapus azonosítás után bárhonnan a nap bármely szakában elérhető. Az elektronikus építési napló az építésügyi hatóság számára is hozzáférhető.

19 I/A kötet 19. oldal Az építésügyi hatóság használatbavételi engedély kiadásakor, vagy az építési engedély érvényességének meghosszabbításakor, ill. építési engedélytől eltérés esetén az E- naplóban bejegyzett adatok alapján tájékozódik az elvégzett építési munkáról. A lezárt elektronikus naplók elektronikus formában kerülnek megőrzésre. Az OÉNY Az Országos Építésügyi Nyilvántartás, az építésügy körébe tartozó hatósági és szakmai tevékenységeket kiszolgáló elektronikus alkalmazások rendszere. Ide kerülnek fel az építésügyi hatóságok által szolgáltatott adatok, az épületfeltüntetési vázrajzok és az energetikai tanúsítvány is. Épületfeltüntetési vázrajzok: Az épület használatbavételével egyidejűleg az építtetőnek el kell készítetni a megvalósult állapotot ábrázoló vázrajzot, hogy annak térképi átvezetése megtörténjen. A vázrajzot elektronikusan kell elkészíteni és feltölteni az OÉNY rendszerbe. Az építéshatóság az OÉNY alkalmazásával szerez tudomást a vázrajz elkészültéről és küldi meg a használatbavételi engedély egy példányát az ingatlan-nyilvántartás felé a változás átvezetéséhez. Az ügyek 60%ában a vázrajz nem a használatbavételi engedély kérelemmel egy időben készül el, hanem később. Ilyen esetben a használatbavételi engedélybe a vázrajz elkészítése kötelezettségként kerül előírásra. Energetikai tanúsítvány Az energetikai tanúsítvány az épületek energetikai tulajdonságairól ad tájékoztatást, ill. javaslatot az energiafelhasználás csökkentésére. Új épületek esetén ennek elkészítéséről az építtető gondoskodik. Energetikai tanúsítvány készítési kötelezettségéről jogszabály rendelkezik. Az energetikai szabályozás hatáskörében több változás is történt, ezen változások az építésügy körébe tartozóan a mezőgazdasági épületek körét is érintik. Ügyiratforgalmi adatok Építés hatósági ügy összesen: 635 Építési ügyek illetékességi területenként: - Hódmezővásárhely Székkutas: 26 - Mártély: 39 - Mindszent: 67 Építési ügyek kijelölés alapján: - Makó területén: 8 - Szeged területén : 8 - Szentes területén: 7 Építési ügyek ügytípusonként: - Építési engedély : Használatbavételi engedély Fennmaradási engedély Bontási engedély: 7 - Elvi keretengedély: 1 - Hatósági bizonyítvány: 62 - Hatósági szolgáltatás: 2

20 I/A kötet 20. oldal Építési engedélyek száma az épületek rendeltetése szerint: - lakóépület építés, átalakítás, bővítés, felújítás korszerűsítés: új lakás építésének engedélyezése: 2013 évben 17, évben 29 - ebből társasházi, 14 lakásos. - ipari, mezőgazdasági kereskedelmi, szolgáltató rendeltetésű épület: 65 jellemzően valamely pályázathoz kapcsolódó fejlesztés Egyéb ügyek: - Szakhatósági nyilatkozat: 42 - Felterjesztés: /jogorvoslat/ 5 - Kijelölés kérés: 4 - Belföldi jogsegély 28 - Építéshatósági ellenőrzés: 29 - Hiánypótlási felhívás 84 - Szakhatósági megkeresés: 82 - Közterület engedélyezés Vízgazdálkodási ügy Zajvédelem 34 - Környezetvédelmi 121 Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztés megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek. Hódmezővásárhely, március 6. Tisztelettel: Almási István polgármester

Tájékoztató a 2006-ban elfogadott Városfejlesztési terv megvalósulásáról

Tájékoztató a 2006-ban elfogadott Városfejlesztési terv megvalósulásáról Tájékoztató a 2006-ban elfogadott Városfejlesztési terv megvalósulásáról Hódmezővásárhely, 2008. február 7. Készítette: Városfejlesztési Csoport Csáki Imre Városi főmérnök Hódmezővásárhely Megyei Jogú

Részletesebben

Az anyagot látta: Előadók: Címzetes főjegyző Dr. Korsós Ágnes

Az anyagot látta: Előadók: Címzetes főjegyző Dr. Korsós Ágnes Iktatószám: 21-3429-1/2012. (1 db rendelet tervezet 1 db. határozati javaslat) Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Polgármesterétől Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Tisztelt Képviselő-testület! Hajdúhadházi

Részletesebben

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 25-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 25-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 25-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Turisztikai attrakciófejlesztés DDOP-2.1.1/A.B-12 tárgyú 90/2012.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2013. augusztus 29. napján tartandó Képviselőtestületi ülésére Tárgy: feltételes szabadkézi beszerzések indítása közbeszerzési tanácsadó kiválasztására

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére 3. napirendi pont Nyirád Község Önkormányzata Polgármesterétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: hivatal@nyirad.hu Ügyszám: 87-7/2015. Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉS. 11. napirendi pontjához

KIEGÉSZÍTÉS. 11. napirendi pontjához KIEGÉSZÍTÉS a Közgyűlés 2006. május 12-én tartandó ülésének 11. napirendi pontjához a Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései című előterjesztéshez Tisztelt Közgyűlés! I.) Tájékoztatás Szeged Megyei

Részletesebben

Az előterjesztést készítette: Bán Teodóra Az előterjesztést látta: Erdélyi Sándorné dr. jegyző. Csanádpalota Város Polgármestere

Az előterjesztést készítette: Bán Teodóra Az előterjesztést látta: Erdélyi Sándorné dr. jegyző. Csanádpalota Város Polgármestere Csanádpalota Város Polgármestere 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Tel.: 62/263-001 Fax: 62/263-105 Iktatószám:9-6/2013 Tárgy: Tájékoztató a pályázatokról Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Az előterjesztést készítette: Bán Teodóra Az előterjesztést látta: Erdélyi Sándorné dr. jegyző. Csanádpalota Város Polgármestere

Az előterjesztést készítette: Bán Teodóra Az előterjesztést látta: Erdélyi Sándorné dr. jegyző. Csanádpalota Város Polgármestere Csanádpalota Város Polgármestere 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Tel.: 62/263-001 Fax: 62/263-105 Iktatószám:9-97/2012 Tárgy: Tájékoztató a pályázatokról Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján, Kassai sor 54. Iktatószám: 411/2010. J a v a s l a t

Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján, Kassai sor 54. Iktatószám: 411/2010. J a v a s l a t Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján, Kassai sor 54. Iktatószám: 411/2010. J a v a s l a t a Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. KEOP-3.3.0. sz. pályázat keretében A Tarjáni Gyermektábor

Részletesebben

Vidéki örökség megőrzése. 138/2008. (X.18.) FVM rendelete

Vidéki örökség megőrzése. 138/2008. (X.18.) FVM rendelete Vidéki örökség megőrzése 138/2008. (X.18.) FVM rendelete A támogatás célja A támogatás célja a vidéki térség településein a kulturális örökség fenntartása, helyreállítása, korszerűsítése, ezen belül a

Részletesebben

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala >>>1145 Budapest, Pétervárad utca 2. SZMSZ BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Városépítési Osztály

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY. Szociális város-rehabilitáció Szárazréten KDOP-3.1.1/D2-13-k2-2013-0004

TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY. Szociális város-rehabilitáció Szárazréten KDOP-3.1.1/D2-13-k2-2013-0004 TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY Szociális város-rehabilitáció Szárazréten KDOP-3.1.1/D2-13-k2-2013-0004 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális város-rehabilitáció Szárazréten címmel projektet valósít

Részletesebben

J A V A S L A T. Város-rehabilitációs pályázathoz EU Önerő Alap támogatás igénylésre

J A V A S L A T. Város-rehabilitációs pályázathoz EU Önerő Alap támogatás igénylésre VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155 FAX: (06-32) 460-918 E-mail: forum@paszto.hu Szám: 1-125/2010. A határozat meghozatala egyszerű szavazattöbbséget

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/495/2013/I Üi.: Györbiró-Szabó András/dr. Sánta Edina Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Leader pályázatokhoz

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére Tárgy: Döntési javaslatok az Enying város önkormányzati épületeinek

Részletesebben

Balatonfűzfő sport- és ifjúságturisztikai fejlesztése

Balatonfűzfő sport- és ifjúságturisztikai fejlesztése Balatonfűzfő sport- és ifjúságturisztikai fejlesztése A projekt azonosító száma: 8583073882 A kivitelezés ideje: 2014. 03. 12. 2014. 09. 30. A kedvezményezett neve és elérhetősége: Balatonfűzfőért Alapítvány

Részletesebben

Az anyagot látta: Előadók: Irodavezetők. Sokszorosításra érkezett: 2014. 06. 06. Az előterjesztés NYÍLT ZÁRT ülésen tárgyalandó *

Az anyagot látta: Előadók: Irodavezetők. Sokszorosításra érkezett: 2014. 06. 06. Az előterjesztés NYÍLT ZÁRT ülésen tárgyalandó * Iktatószám: 22-7247-1/2014. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása Az anyagot készítette: Közgazdasági

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.17.) határozata. a 2015. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRŐL. A munkaprogramból adódó feladatok:

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.17.) határozata. a 2015. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRŐL. A munkaprogramból adódó feladatok: Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/. (II.17.) határozata a. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRŐL I. A munkaprogramból adódó feladatok: 1.) Pályázati lehetőségeket kell felkutatni a) község útjainak

Részletesebben

Közzététel a Hajdúsámson Város Önkormányzata által megkötött, nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó szerződésekről

Közzététel a Hajdúsámson Város Önkormányzata által megkötött, nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó szerződésekről nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó ekről Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 20. évi CXII. törvény. melléklete szerinti Általános közzétételi lista alapján

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére Tárgy: Közösségi tér fejlesztése című (DAOP-2008-4.1.3 A.B.) pályázat benyújtása Az előterjesztést

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: 1.337-6/2015. Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-SOl Telefax: (66) 523-S04 MEGHÍVÓ A Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/566-9/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2016.

Részletesebben

16. napirendi pont Előterjesztés a 3611/2 hrsz-ú (Rábasömjén, Ölbői utca) ingatlanra vonatkozó eladási ajánlatról. Mellékletek:

16. napirendi pont Előterjesztés a 3611/2 hrsz-ú (Rábasömjén, Ölbői utca) ingatlanra vonatkozó eladási ajánlatról. Mellékletek: 16. napirendi pont Előterjesztés a 3611/2 hrsz-ú (Rábasömjén, Ölbői utca) ingatlanra vonatkozó eladási ajánlatról Mellékletek: 20. napirendi pont A helyi építészeti értékek támogatására vonatkozó pályázatok

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság 2015. május 26. (kedd) 17,00 óra Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2015. május 22. (péntek) 9,00 óra Emberi Kapcsolatok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzata

Nagymaros Város Önkormányzata Nagymaros Város Önkormányzata 2014. évben javasolt beruházások, felújítások, karbantartások FEJLESZTÉS Tervezés 8 600 000 Forgalomlassítók, forgalmi csomópontok 1 200 000 EÜ ház felújítás tervezése 900

Részletesebben

Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Szarvas Városban

Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Szarvas Városban Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Szarvas Városban A projekt bruttó összköltsége: 166.817.040.- Ft, 100%-os támogatási intenzitás mellett. Megvalósítási időszak: 2015.02.02-2015.05.29. Projektazonosító:

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 4. napirendi pont: Sürgősségi előterjesztés Sopron Megyei

Részletesebben

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Baranyai-Bőgér Katalin Előterjesztő:

Részletesebben

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FŐ ÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: E 20543 11

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom:

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Környezetvédelmi Bizottsága 2015. február 10-i ülésén az alábbi határozatokat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. június 25-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. június 25-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés E L N Ö K E VI. /2015 E L Ő T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. június 25-ei ülésére Tárgy: A Települési Pályázati és Fejlesztési Alapra beérkezett

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 07/205-2008, 07/217-2008, 07/225-2008, 07/231-2008

Részletesebben

JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. II. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE. Összeállította:

JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. II. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE. Összeállította: MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Miskolc Megye Jogú Város K ö z g y ű l é s e KJ:16.058-2/2007. JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. II. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE Összeállította: Gombos Gáborné Közig. és Jogi Törvényességi

Részletesebben

A megyei önkormányzat fenntartásában működő szociális intézmények jelentősebb fejlesztései (1999-2011)

A megyei önkormányzat fenntartásában működő szociális intézmények jelentősebb fejlesztései (1999-2011) 1999. Erdő, telek-vásárlás, épület rekonstrukció Foglalkoztató épület létrehozása Fűtéskorszerűsítés Egyesített Szociális Intézmény, Fűtéskorszerűsítés dr. Piróth Endre Mentálhygiénés Otthon, Fűtéskorszerűsítés

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1.

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési osztály Az előterjesztést véleményezi: Valamennyi

Részletesebben

J a v a s l a t. az ÉMOP-4.3.1/A-11 kódszámú Nevelési intézmények fejlesztése című pályázat benyújtására

J a v a s l a t. az ÉMOP-4.3.1/A-11 kódszámú Nevelési intézmények fejlesztése című pályázat benyújtására J a v a s l a t az ÉMOP-4.3.1/A-11 kódszámú Nevelési intézmények fejlesztése című pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály Ó z

Részletesebben

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére 5. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez FÖLDESI POLGÁRMESTERI HIVATAL JEGYZŐJE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. (54) 531 000 ; 531 031 ; Fax (54) 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2013. 2. B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Előterjesztés A KEOP-energetikai pályázatokkal összefüggő kérdésekről

Előterjesztés A KEOP-energetikai pályázatokkal összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés A KEOP-energetikai

Részletesebben

157/2002. (XII.12.) Képviselőtestületi határozat. Hajdúszoboszló Város Képviselőtestülete 2003. évi munkatervét az alábbiak szerint fogadja el:

157/2002. (XII.12.) Képviselőtestületi határozat. Hajdúszoboszló Város Képviselőtestülete 2003. évi munkatervét az alábbiak szerint fogadja el: 157/2002. (XII.12.) Képviselőtestületi határozat. Hajdúszoboszló Város Képviselőtestülete 2003. évi munkatervét az alábbiak szerint fogadja el: Január: 1. Az önkormányzat gazdasági ciklusprogramjának meghatározása

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2013. május 24. XXIII. évfolyam 4. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Közgyűlési határozatok 2. 2 I. Közgyűlési határozatok 42/2013. (V.24.) közgyűlési határozat A Heves Megyei Közgyűlés a 2013.

Részletesebben

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.)

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) Szám Tárgy 2010 1/2010. (I. 29.) Jegyzőkönyv hitelesítő 2/2010. (I. 29.) Gyepmesteri Társuláshoz való csatlakozás-

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. NYILVANOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. NYILVANOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV 49112015. Előadó: Edit Mell.: 1 db Hiv.: - Czigléczkiné L iszkai NYILVANOS ÜLÉS napirendje Telefax: (66) 523-804

Részletesebben

DÉL-BORSODI LEADER EGYESÜLET, 3450 Mezőcsát, Hősök tere.24.

DÉL-BORSODI LEADER EGYESÜLET, 3450 Mezőcsát, Hősök tere.24. DÉL-BORSODI LEADER EGYESÜLET, 3450 Mezőcsát, Hősök tere.24. Jogcímkód: 6.352.01.01 Pályázó neve: Vattai Református Egyházközség Pályázó MVH regisztrációs száma: 1008787606 Iratazonosító: 1553488383 Vattai

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság 2015. március 25. (szerda) 17,00 óra Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2015. március 23. (hétfő) 16,00 óra Emberi

Részletesebben

A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága 2015. évi munkaterve. Január

A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága 2015. évi munkaterve. Január A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága 2015. évi munkaterve Január 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi előzetes beszerzési terve 2.

Részletesebben

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 1/2015. (I. 29.) az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 2/2015. (I. 26.) Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005. (XII. 15.)

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. szeptember 23-i RENDES ÜLÉSÉRE

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. szeptember 23-i RENDES ÜLÉSÉRE AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 201. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi Közbeszerzési Tervének módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ÚJ MAGYARORSZÁG VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM

TÁJÉKOZTATÓ ÚJ MAGYARORSZÁG VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ MAGYARORSZÁG VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM III. TENGELY VIDÉKI ÖRÖKSÉG MEGŐRZÉSE 2012. Támogatás tárgya 103/2012. (x. 1.) Helyi/országos védelem alatt álló építmény, építményrész (1.célterület)

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. MÁRCIUS 24-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. MÁRCIUS 24-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. MÁRCIUS 24-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 759 /2005. MELLÉKLETEK: 0 DB TÁRGY: Javaslat a 2006. évi induló címzett támogatási, beruházási koncepciók

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet Titkárság a tevékenységének társadalmi szintű szervezési és koordinatív támogatásával, adatgyűjtéssel és elemzéssel kapcsolatos, valamint az előkészítő és

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről

T Á J É K O Z T A T Ó a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről T Á J É K O Z T A T Ó a lejárt határidejű képviselő-testületi ok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről Ózd, 2014. április 30. Előterjesztő: Polgármester Készítette:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2011. december 12-i Képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2011. december 12-i Képviselő-testületi ülésére Kisberény Község Önkormányzata 8693 Kisberény, Petőfi S. u. 36. Ügyiratszám: 6743-23/2011 ELŐTERJESZTÉS Kisberény Község Önkormányzata 2011. december 12-i Képviselő-testületi ülésére Napirend: KEOP-7.1.0/11

Részletesebben

1. Sajószentpéteri Területi Szociális Ellátó Központ Integrálása (ÉMOP- 4.2.1/C-2f-2009-0001)

1. Sajószentpéteri Területi Szociális Ellátó Központ Integrálása (ÉMOP- 4.2.1/C-2f-2009-0001) Észak-magyarországi Operatív Program, Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex, valamint bölcsődék önálló fejlesztése: Sajószentpéteri Területi Szociális Ellátó Központ Integrálása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év június 21.-i ülésére Tárgy: TEKI pályázatok benyújtása a Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanácshoz Előadó: Horváth László

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat a következő témakörben tud pályázni:

Abony Város Önkormányzat a következő témakörben tud pályázni: Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési osztály Az előterjesztést megtárgyalta: Valamennyi

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési

Részletesebben

Az Innoven Kft. 2012.november 15-én érkezett kérelmében tulajdonosi hozzájárulást kér a KEOP- 2012.5.5.0 számú pályázati kiíráson való részvételhez:

Az Innoven Kft. 2012.november 15-én érkezett kérelmében tulajdonosi hozzájárulást kér a KEOP- 2012.5.5.0 számú pályázati kiíráson való részvételhez: Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezi: Valamennyi

Részletesebben

10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/609-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. Ughy Jenőné jegyző Önkormányzati és Igazgatási Iroda Farkas Hajnalka önkormányzati ügyintéző

10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/609-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. Ughy Jenőné jegyző Önkormányzati és Igazgatási Iroda Farkas Hajnalka önkormányzati ügyintéző 10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/609-14/2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2014. december 19-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének

Részletesebben

A pályázati koordináció az alábbi főbb feladatok elvégzését követeli meg a fejlesztéspolitikai és pályázati referensek részéről:

A pályázati koordináció az alábbi főbb feladatok elvégzését követeli meg a fejlesztéspolitikai és pályázati referensek részéről: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése ^jj^aú±b^^ BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET Budapest, MM--WÁ+-H KŐBÁNYI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE Tárgy; Javaslat a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Cím: Sürgősségi előterjesztés a CÉDE, TEUT, valamint a KEOP-5.3.0/A pályázatokról. Gazdasági Bizottság

Cím: Sürgősségi előterjesztés a CÉDE, TEUT, valamint a KEOP-5.3.0/A pályázatokról. Gazdasági Bizottság Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 61596/2009. Cím: Sürgősségi előterjesztés a CÉDE, TEUT, valamint a KEOP-5.3.0/A pályázatokról Előterjesztő: Dr. Fodor Tamás

Részletesebben

K I V O N A T. A káresemény megnevezése: Dunaföldvár, Baross u. 64. szám előtti közterületen történt (3742/1 hrsz) pinceleszakadás

K I V O N A T. A káresemény megnevezése: Dunaföldvár, Baross u. 64. szám előtti közterületen történt (3742/1 hrsz) pinceleszakadás 67/2011.(III.29.) KT. Dunaföldvár Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a vis maior tartalék címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz. A káresemény megnevezése: Dunaföldvár, Baross

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE. 8600 SIÓFOK, Fő tér 1. J E L E N T É S

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE. 8600 SIÓFOK, Fő tér 1. J E L E N T É S 1 SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, Fő tér 1. J E L E N T É S lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról a képviselő-testület 2014. július 03-ai rendes ülésére Határozat száma:

Részletesebben

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35.

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. P Á S Z T Ó V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 F a x : ( 0 6-3 2 ) 4 6 0-9 1 8 E - m a i l :forum@paszto.hu Száma: 1-126/2015. A döntés meghozatala

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: dr. Varga Tibor jegyző Előterjeszti:

Részletesebben

Már a fővállalkozó kivitelező nyilatkozata alapján is kiadható a használatbavételi engedély!

Már a fővállalkozó kivitelező nyilatkozata alapján is kiadható a használatbavételi engedély! Már a fővállalkozó kivitelező nyilatkozata alapján is kiadható a használatbavételi engedély! A 312/2012. Kormányrendeletben, a használatba vételi engedélynél kettő fontos dolog változott 2015. április

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI IRODA VEZETŐJE. Szám: 2130-6/2009.

ELŐTERJESZTÉS VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI IRODA VEZETŐJE. Szám: 2130-6/2009. VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI IRODA VEZETŐJE Szám: 2130-6/2009. ELŐTERJESZTÉS Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009. május 28-i Közgyűlésére

Részletesebben

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 5 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 223/2015. (IX.30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. szeptember 30-i ülés módosított napirendi

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 1.) Az egységes pályázati rendszer kiterjed: a) a Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi szervezeti egységének tevékenységi körébe tartozó, b) a szervezeti

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

KIVONAT. 23/2015. (VIII.17.) TKM bizottsági határozat

KIVONAT. 23/2015. (VIII.17.) TKM bizottsági határozat Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2351 Alsónémedi, Fő út 58. KIVONAT Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának 2015. augusztus

Részletesebben

TERVEZŐI NYILATKOZAT

TERVEZŐI NYILATKOZAT TERVEZŐI NYILATKOZAT ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGI ENGEDÉLYHEZ 1. Az építtető(k) neve (megnevezése) és címe (székhelye): a). b). 2. A tervezők adatai: a) felelős tervező neve, címe, jogosultsági száma: b) szakági

Részletesebben

Közép-Magyarországi Operatív Program eredményei és tapasztalatai Pro Régió Nonprofit Közhasznú Kft. Varga Tamás ügyvezető igazgató

Közép-Magyarországi Operatív Program eredményei és tapasztalatai Pro Régió Nonprofit Közhasznú Kft. Varga Tamás ügyvezető igazgató Közép-Magyarországi Operatív Program eredményei és tapasztalatai Pro Régió Nonprofit Közhasznú Kft. Varga Tamás ügyvezető igazgató Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Részletesebben

Körjegyzõség Markotabödöge-Rábcakapi-Cakóháza

Körjegyzõség Markotabödöge-Rábcakapi-Cakóháza Ügytípus Elvi építési, építési, bontási, használatbavételi, rendeltetésváltozási, fennmaradási engedélyezési, továbbá az azokkal összefüggésben keletkezett ellenõrzési és kötelezési ügyek Az ügyet intézõ

Részletesebben

Előterjesztés közoktatási intézmények fejlesztésének pályázati önrész vállalásáról. Pénzügyi Bizottság

Előterjesztés közoktatási intézmények fejlesztésének pályázati önrész vállalásáról. Pénzügyi Bizottság Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 60609-4/2010 Cím: Előterjesztés közoktatási intézmények fejlesztésének pályázati önrész vállalásáról Előterjesztő: Dr. Fodor

Részletesebben

Fentieket ismeretében a Tisztelt Bizottság elé terjesztem a kérelmet megvitatásra és döntésre.

Fentieket ismeretében a Tisztelt Bizottság elé terjesztem a kérelmet megvitatásra és döntésre. Nyílt ülésen kerül tárgyalásra A Bizottság saját hatáskörébe tartozó döntések: 1. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Sárvári Állatvédő és Kutyás Sport Egyesület közterület-használati kérelme a Várpark területére

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. március 25-én tartott üléséről Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. március 25-én tartott üléséről Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. március 25-én tartott üléséről Határozatok mutatója 24/2013. (III. 25.) sz. határozat: Napirendi javaslat elfogadásáról. 25/2013. (III. 25.) sz.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A támogatás formája: működési támogatásnak nem minősülő vissza nem térítendő támogatás.

ELŐTERJESZTÉS. A támogatás formája: működési támogatásnak nem minősülő vissza nem térítendő támogatás. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési osztály Az előterjesztést megtárgyalta: Pénzügyi

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály

J a v a s l a t. Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály J a v a s l a t a KEOP-5.5.0/B jelű, Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva című pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december12-i,rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december12-i,rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december12-i,rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet M E G H Í V Ó... 2 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Részletesebben

Közzététel a Hajdúsámson Város Önkormányzata által megkötött, nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó szerződésekről

Közzététel a Hajdúsámson Város Önkormányzata által megkötött, nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó szerződésekről nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó ekről Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 20. évi CXII. törvény. melléklete szerinti Általános közzétételi lista alapján

Részletesebben

A Decs Kulturális, Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvánnyal kötött kölcsönszerződés módosítása

A Decs Kulturális, Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvánnyal kötött kölcsönszerződés módosítása Az előterjesztés száma: 101/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2014. június 25-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Kulturális,

Részletesebben

262/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet

262/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet 262/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról

Részletesebben

Előterjesztés I. Előzmények támogatásra alkalmasnak

Előterjesztés I. Előzmények támogatásra alkalmasnak Előterjesztés "Funkcióbővítő rehabilitáció KMOP-2009-5.2.2/B kódszámú Pest megyei településközpontok fejlesztése integrált településfejlesztés Pest Megyében című pályázattal összefüggő kérdésekről I. Előzmények

Részletesebben

Polgármester JAVASLAT. a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1.-es pályázaton való részvételre

Polgármester JAVASLAT. a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1.-es pályázaton való részvételre BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester JAVASLAT a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1.-es pályázaton való részvételre Készítette: Vukovich Zoltán irodavezető Kovács

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a településkép bejelentési eljárásról szóló. 11/2014. (VII. 02.) sz.

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a településkép bejelentési eljárásról szóló. 11/2014. (VII. 02.) sz. 0 MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a településkép bejelentési eljárásról szóló 11/2014. (VII. 02.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E 1 Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz

ELŐTERJESZTÉS. - a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz NYÍREGYHÁZA M EGYEl JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VAGYONGAZDÁLKODÁSIOSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-540; FAX: "3642524-541 E-MAIL: VAGYONGAZDALKODAS@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005 május 27. napján tartott rendes ülése jegyzőkönyvéből. HATÁROZAT

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005 május 27. napján tartott rendes ülése jegyzőkönyvéből. HATÁROZAT könyvéből. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Városfejlesztési Al 1. A Közgyűlés tudomásul veszi a Polgármester tájékoztatóját, hogy az Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról szóló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. szeptember 18. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

ll~v Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ város POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FÖOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY

ll~v Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ város POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FÖOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY Ügyiratszám: 6258/2012.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ város POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FÖOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 18-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 18-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám:02/182-6/2015. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Győr. Győr és a kerékpár. Vidéki nagyvárosok kerékpáros infrastruktúra fejlesztései Győr. Polgári István stratégiai csoportvezető

Győr. Győr és a kerékpár. Vidéki nagyvárosok kerékpáros infrastruktúra fejlesztései Győr. Polgári István stratégiai csoportvezető és a kerékpár Vidéki nagyvárosok kerékpáros infrastruktúra fejlesztései Polgári István stratégiai csoportvezető Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési Főosztály polgari.istvan@gyor-ph.hu

Részletesebben

SZEPTEMBER HAVI JELENTÉS

SZEPTEMBER HAVI JELENTÉS HÉB HUNGÁRIA ÉPÍTŐ ÉS BEFEKTETÉSI KFT. 1095 BUDAPEST, IPAR U. 7. B ÉP. VII. EM. 2. JÁNOSHALMA-MÉLYKÚT IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ PROJEKT KEOP-1.3.0/09-11-2011-008 SZEPTEMBER HAVI JELENTÉS Kedvezményezett: Jánoshalma

Részletesebben