CSALÁDI HÁZ FŰTÉSKORSZERŰSÍTÉSE ALTERNATÍV RENDSZEREK HASZNÁLATÁVAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CSALÁDI HÁZ FŰTÉSKORSZERŰSÍTÉSE ALTERNATÍV RENDSZEREK HASZNÁLATÁVAL"

Átírás

1 MISKOLCI EGYETEM Gépészmérnöki és Informatikai Kar Áramlás- és Hőtechnikai Gépek Tanszéke CSALÁDI HÁZ FŰTÉSKORSZERŰSÍTÉSE ALTERNATÍV RENDSZEREK HASZNÁLATÁVAL SZAKDOLGOZAT Gépészmérnöki és Informatikai Kar Vegyipari és Energetikai Szakirány Készítette: NAGY ÁDÁM LÁSZLÓ Neptun kód: CDS3RG Miskolc Egyetemváros 2013 i

2 MISKOLCI EGYETEM Gépészmérnöki és Informatikai Kar Gépészmérnöki levelező alapszak Vegyipari- és energetikai szakirány ÁRAMLÁS- ÉS HŐTECHNIKAI GÉPEK TANSZÉKE 3515 Miskolc Egyetemváros Szám: AH-10-XXI-2012 SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSI FELADAT Nagy Ádám László CDS3RG gépészmérnök hallgató részére A tervezés témaköre: A feladat címe: energetika Családi ház fűtéskorszerűsítése alternatív rendszerek alkalmazásával A FELADAT RÉSZLETEZÉSE: 1. Mutassa be az épületet, különös tekintettel a jelenlegi fűtési rendszerre! 2. Ismertesse a jelenlegi fűtési megoldás primer energia igényét! 3. Vizsgálja meg a meglévő rendszer korszerűsítésének lehetőségeit! Fordítson figyelmet a korszerű, jó hatásfokú berendezésekre és az alternatív energiaforrások bevonási lehetőségére! 4. A bevizsgált változatok közül válassza ki az optimálisnak talált megoldást! E rendszer vonatkozásában készítse el a rendszertervet és tegyen javaslatot a konkrét berendezések típusára! 5. Végezzen becslést a szükséges beruházás költségére és a megtérülési idejére! Tervezésvezető: Dr. Szabó Szilárd, egyetemi tanár Ipari konzulens: Tollár Sándor, tudományos segédmunkatárs A szakdolgozat kiadásának időpontja: szeptember 18. A szakdolgozat beadásának határideje: november 23. Ph... Dr. Szabó Szilárd tanszékvezető egyetemi tanár ii

3 1. A záró gyakorlat helye: 2. Instruktor: 3. A záródolgozat módosítása 1 : szükséges (módosítás külön lapon) nem szükséges dátum tervezésvezető 4. A tervezést ellenőriztem: dátum tervezésvezető 5. A záródolgozat beadható: i g e n / n e m 1 dátum tervezésvezetők konzulens 6. A záródolgozat és az alábbi mellékleteket tartalmazza: szövegoldalt, db rajz tervnyomtatvány egyéb melléklet (CD, stb.) 7. A záródolgozat bírálatra 1 bocsátható nem bocsátható A bíráló neve: dátum 8. A záródolgozat osztályzata betűvel (és számmal): A bíráló javaslata: A tanszék javaslata: A ZVB döntése: tanszékvezető Kelt: Miskolc, Záróvizsga Bizottság elnöke 1 Megfelelő rész aláhúzandó iii

4 Eredetiségi nyilatkozat Alulírott (neptun kód:..) a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Karának végzős szakos hallgatója ezennel büntetőjogi és fegyelmi felelősségem tudatában nyilatkozom és aláírásommal igazolom, hogy a című komplex feladatom/ szakdolgozatom/ diplomamunkám 2 saját, önálló munkám; az abban hivatkozott szakirodalom felhasználása a forráskezelés szabályi szerint történt. Tudomásul veszem, hogy plágiumnak számit: szószerinti idézet közlése idézőjel és hivatkozás megjelölése nélkül; tartalmi idézet hivatkozás megjelölése nélkül; más publikált gondolatainak saját gondolatként való feltüntetése. Alulírott kijelentem, hogy a plágium fogalmát megismertem, és tudomásul veszem, hogy plágium esetén a szakdolgozat visszavonásra kerül. Miskolc, 20 év hó nap Hallgató 2 Megfelelő rész aláhúzandó iv

5 ÖSSZEFOGLALÁS Szakdolgozatomban a családi házunk fűtéskorszerűsítésével foglalkozom, mivel az eddig használatos fűtésrendszerünk rövid időn belül cserére fog szorulni. Dolgozatom bevezetésében röviden áttekintem a fűtés kialakulását az ókortól egészen napjainkig. A továbbiakban családi házunk részletes műszaki bemutatására kerül sor, különösképpen kitérve jelenlegi fűtésrendszerünkre, annak minden egyes tartozékára. Számításokkal szemléltettem a lakóépületünk jelenlegi éves primer energia igényét, melyet a házról készült energetikai tanúsítvány értékei igazoltak. A dolgozat második felében a jelenleg forgalomban lévő legkorszerűbb fűtésrendszereket mutatom be részletesen, működésük alapján, kitérve ezen berendezések előnyeire és hátrányaira egyaránt. Árajánlatokat kértem be kivitelező cégektől az előzőekben bemutatott fűtésrendszerekre és azok beépítésének költségeire vonatkozóan. A dolgozatból kiderül, hogy a megtérülési idők nagy szórást mutatnak a különböző technológiák között, így volt, amelyik több mint 10 év megtérülési idővel valósulna meg, ami egy átlag magyar ember számára nehezen megoldható választás. A legjobb megtérülést a faelgázosító kazánnal érhetjük el, ezért a választásunk is erre esett az áron kívül, több szempont miatt egyértelműen. A település környezeti adottságai miatt olcsón és könnyen beszerezhető a tűzifa és ennek tárolása és szárítása az optimális nedvességtartalom elérése miatt. Továbbá megvalósításra kerül majd egy használati melegvíz előállítására képes, napkollektoros rendszer, ami nagyon jól összeilleszthető a kiválasztott faelgázosító kazánnal, mivel a kazán melegvíz tároló tartályához illeszthető a napkollektor és ez által nincsen szükség külön tárolóra, tovább mérsékelve ezzel a bekerülési költségeket. v

6 SUMMARY The thesis of my family house heating retrofitting because the heating system is used to so far going to need replacement soon. My thesis will briefly introduce the development of the heating antiquity to the present. A detailed technical presentation will be held in the family house, particularly in addressing the current heating system and each acessory. Calculations to calculated the current annual primary energy demand of residential building, house made by the values of the energy performance certificate has been verified. In the second half of the thesis with the latest heating systems currently on the market are presented in detail on the basis of their operation, covering such equipment advantages and disadvantages of both. I asked for a price quote contractor companies shown above heating systems and the cost of their installation. The thesis shows that the payback time large deviation between the different technologies, so it was one that achieved with more than 10 year payback period that is difficult to achieve an average Hungarian people choice. The best return on investment for wood gasification boiler can be achieved, so the choice to do so was beyond price, for several reasons clearly. Because of the environmental features of a family house cheaply and readily available firewood and as a storage and drying for optimum moisture content. Also will be implemented in a domestic hot water can produce solar system, which is very well adaptable to the selected wood gasification boiler, as fitted to the boiler hot water storage tank to the collector and there is by necessity a separate container, thereby further reducing the cost of expenses. vi

7 TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK JELÖLÉSEK ÉS INDEXEK JEGYZÉKE BEVEZETÉS AZ ÉPÜLETFŰTÉS FEJLŐDÉSÉNEK RÖVID ÁTTEKINTÉSE A CSALÁDI HÁZ BEMUTATÁSA A LAKÓHÁZ MŰSZAKI LEÍRÁSA AZ ÉPÜLET HELYISÉGEI A JELENLEGI FŰTÉSI RENDSZER BEMUTATÁSA A CSALÁDI HÁZ JELENLEGI PRIMER ENERGIA IGÉNYE A HŐVEZETÉSI TÉNYEZŐK MEGHATÁROZÁSA A DIREKT SUGÁRZÁSI NYERESÉG MEGHATÁROZÁSA AZ ÉVES NETTÓ ENERGIAIGÉNY SZÁMÍTÁSA A FŰTÉS PRIMER ENERGIAIGÉNYE A KORSZERŰSÍTÉS LEHETŐSÉGEINEK VIZSGÁLATA FAELGÁZOSÍTÓ KAZÁN PELLET TÜZELÉSŰ KAZÁN KONDENZÁCIÓS GÁZKAZÁN NAPKOLLEKTOROS MELEG VÍZ RÁSEGÍTŐ RENDSZER KORSZERŰ SZIGETELŐANYAGOK KORSZERŰ SZELLŐZTETŐ BERENDEZÉSEK A VIZSGÁLT RENDSZEREK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK KÖLTSÉGEI ÉS MEGTÉRÜLÉSE A FAELGÁZOSÍTÓ KAZÁN KÖLTSÉGEI A PELLET TÜZELÉSŰ KAZÁN BEKERÜLÉSI KÖLTSÉGEI KONDENZÁCIÓS GÁZKAZÁN KÖLTSÉGEI A NAPKOLLEKTOROS MELEG VÍZ RÁSEGÍTÉS KÖLTSÉGE A KIVÁLASZTOTT ENERGIATAKARÉKOS FŰTÉSI RENDSZER ISMERTETÉSE IRODALOMJEGYZÉK F1. FÜGGELÉK

8 Jelölések és indexek: U [W/m 2 K] hőveszteség tényező L [m] Hosszúság A [m 2 ] Felület V [m 3 ] Térfogat E [J] energia T [ C] hőmérséklet P [W] teljesítmény η -- hatásfok -- szumma n [1/óra] légcsereszám C k -- hőtermelő teljesítménytényezője [MJ/kg] [Ft] fűtőérték magyar forint m [kg] tömeg 2

9 3. Bevezetés Szakdolgozatomnak egy olyan témát választottam, melynek elkészülése után a tervezés megvalósításra is fog kerülni a jövőben. A dolgozat keretein belül teljes körűen be fogom mutatni a családi házunk jelenlegi fűtésrendszerét minden kiegészítőjével együtt. Dolgozatom további fejezeteiben a manapság használatos legkorszerűbb fűtési rendszereket fogom számba venni. A bemutatott rendszerek közül egyet ki fogok választani, amivel teljes körűen meg fogom tervezni a lakóház fűtéskorszerűsítését. A dolgozatom célja a ma Magyarországon elérhető legkorszerűbb fűtési megoldások és megtérülésük gazdasági elemzése. Magyarország világviszonylatban is az egyik legkiszolgáltatottabb helyzetben van a fűtési energiafelhasználás egyoldalú gáz energiára alapozott berendezkedése miatt. Az elmúlt évtizedekben ez a függőség kevésbé érzékeltette negatív hatását. A közelmúlt áremelései és politikai eseményei jelzik, hogy érdemesebb felkészülni és időben átállni más, kiszámíthatóbb fűtési alternatívákra is. Jelenleg több lehetőség is kínálkozik a fűtési rendszer hatékonyabb, olcsóbb és biztonságosabb megvalósítására, átalakítására. Nem kell lemondani a már megszokott kényelemről sem, mert az alternatívák is biztosíthatják a fűtés automatikus üzemeltetését. Nehezíti a döntést, hogy sokszor a cégek által bemutatott megtérülési modellek erősen túloznak és egyoldalúak. A szakdolgozatom második része egy komplett megvalósítási értekezés, ami azt vizsgálja, hogy a korábban bemutatott technológiák közül melyek és milyen áron valósíthatók meg, melyek férnek bele egy magyarországi családi ház fűtéskorszerűsítésének átlagos költségvetésébe. 3

10 4. Az épületfűtés fejlődésének rövid története Az őskorban kezdődött minden, amikor az ősember egy nagyobb vihar közepette azt vette észre, hogy a villám belecsapott egy fába és az lángokba borulva elégett. Egy ilyen eset után ismerte meg az ember, hogy milyen kincsre is lelt a tűzben, mert az ételeket meg tudta sütni, meleget adott és elsősorban biztonságot nyújtott számára a vadállatokkal szemben. Egy rövid átmeneti időszak következett, mire az ember el tudta sajátítani a tűz meggyújtásának technikáját, mert addig mindig várnia kellett, hogy egy villám újra begyújtsa az összeszedett fáikat. A tüzet két kovakő egymáshoz pattintásával, vagy a súrlódás elvén működő két fadarab egymáson való gyors mozgatásával állították elő (1.ábra ). 1. ábra Őskori tűzgyújtás Az elején még bárhol tüzet rakott az ember, de nem figyelt oda arra, hogy a tűz továbbterjedhet és ezzel komoly károkat okozhat. Néhány eset után már a tüzet körberakták nagyobb méretű kövekkel, ezzel megakadályozva annak továbbterjedését. Itt már megvalósult a fűtésszabályozás őskori változata. Az ókorban a rómaiak már kétezer évvel ezelőtt használtak egy olyan fűtési rendszert, amelyet ma padlófűtés néven ismerünk. Ennek a fűtésváltozatnak az elterjedése tehát már nagyon régen elindult, és egyik legismertebb változata a hipokaustum néven vált ismertté [1]. A hipokaustum fűtés, az épület 4

11 pincéjében rakott tűzből kiáramló forró füstgázt a padlóban és a falakban kialakított füstjáratokba vezették, ami felmelegítette a padlót és a falakat, ezáltal a helyiségekbe bocsátva a hőt (2. ábra ). 2. ábra Padlófűtés elődje a hipokaustum fűtés A füstjáratokból a szabadba jutott ki az égéstermék. Ezen járatok nyitásának és zárásának szabályozásaival a helyiségben lévő hőmérsékletet is tudták már szabályozni és a teljesen füstmentessé tenni a helyiségeket. 3. ábra Feltárt római hipokaustum fűtés 5

12 A római birodalom bukása után a fent bemutatott padlófűtési rendszert elfelejtették, és csak az egyedi fűtések maradtak meg (3. ábra). A szegényebb családok otthonában nem különült el a fűtés és a főzés, ezeket egy rendszer valósította meg. Legjobb példa erre a sárból, agyagból készített kemence, amivel főztek és fűtöttek is egyszerre. A tehetősebb családoknál a két rendszer teljesen külön működött, az egyik helyen csak fűtöttek, a másik helyen csak főztek. A kandalló volt, ahol még nyitott fűtést alkalmaztak. Később a nyitott tüzelést zárt térbe tudták kényszeríteni, s ezek lettek a cserépkályhák elődjei (4. ábra). 4. ábra Korabeli cserépkályha Az 1500-as években jelent meg a tűzhely, mely melegítette a helyiséget, lehetett rajta főzni, továbbá sütőtérrel is rendelkezett ben már készítettek öntöttvasból gőzkazánt. Az 1800-as évek elején jelent meg a melegvíz-fűtés. A korábbi kazánokban nem lehetett 70 C-nál alacsonyabb a visszatérő víz hőmérséklete, mert az égéstermékek lehűltek a harmatpontjuk alá, s az így kiváló savak tönkretették a kazánt ben jelentek meg az első alacsony hőmérsékleten üzemelő melegvíz-kazánok ben megjelentek az első kondenzációs kazánok. A fűtéstechnika fejlődése napjainkban sem állt meg, de elmondható, hogy az elmúlt 50 évben nagyobb fejlődésen ment keresztül, mint az azt megelőző évezredekben. 6

13 5. A családi ház bemutatása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, egy kis faluban, Széphalomban található a családi házunk. A lakóház 1989-ben épült. A főfalak Kazincbarcikai gázszilikátból készültek. A családi ház az utca vonalával párhuzamosan helyezkedik el. Az előírásoknak megfelelően a kialakult utcakép (5. ábra) szerint a bal oldali telekhatárra rendezett, hosszanti kialakítású épület. 5. ábra Utcaképi vázlat Az épület bejárata a déli homlokzatról nyílik. Innen egy folyosóra jutunk, ahonnan több helyiség is nyílik. Elsőként balra nyílik a garázs, utána a fürdőszoba, majd leghátul a kazánház. A folyosó végén szemközt az emeletre vezető lépcső látható. Jobbra fordulva jutunk az étkezőbe, ami egybenyitott a konyhával. Ha a belépőből utunkat a lépcső felé vesszük, akkor az emeletre jutunk, ahol három szoba, egy fürdőszoba és egy dolgozószoba nyílik a közlekedőről. A két nyugati fekvésű szoba egymás mellett található és a közlekedő folyosóra nyílik. 7

14 5.1. A családi ház műszaki leírása Alapozás: kavicsbeton sávalap B 100 minőséggel, 40 cm szélességgel. Alapozási mélység: 1,00 m, Lábazati fal: 30 cm széles kavicsbeton fal. Szigetelés: 2 réteg talajnedvesség elleni szigetelés bitumenes csupaszlemezzel. Teherhordó fal: gázszilikát falazóblokk (6. ábra), H 10-es habarcsba falazva. A gázszilikát felhasználásának számos előnye van, ami miatt az építőiparban robbanásszerű elterjedést mutatott. A gázszilikátot már nagyon régóta használják építőanyagként, mivel a súlya jóval könnyebb, mint egy tégláé. Hőszigetelési, páraelvezetési és klimatikus tulajdonságai a többi falazó anyagnál lényegesen jobbak, azonban nyomószilárdsága és a vízfelvételi képessége lerontja a megszerzett előnyeit. A gázszilikát hőátbocsátási tényezője 0,76-0,61 W/m 2 K között van valahol, ami a többi építőanyaghoz képest még ennyi év távlatában is kiváló. 6. ábra Kazincbarcikai gázszilikát blokk Kémény: nagyszilárdságú, kisméretű, tömör téglából H 10-es habarcsba. Födém: E 7-42 jelű vasbeton gerendák között EB 60/19 födém béléstestek. A vasbeton koszorúk B 140 minőséggel készültek. Válaszfalak: 10 cm vastag válaszfaltéglából készültek. Tetőszerkezet: Hagyományos szerkezetű fa fedélszék, fogópárokkal merevítve. A talpszelemenek a vasbeton koszorúhoz csavarokkal lettek rögzítve. A faanyagú szerkezeteket gombaölő és lángmentesítő szerrel kezeltük az építkezés során. A beépített nyílászárók hőszigetelő üvegezésű ablakok és erkélyajtók. 8

15 5.2. A családi ház helyiségei A földszinten a családi ház belmagassága 2,75 m. Megnevezés 2 Alapterület 1. táblázat Földszinten található helyiség Földszint 3 m Térfogat m Garázs 12,00 m 2 33 m 3 Közlekedő 8,79 m 2 24,17 m 3 Fürdőszoba 5,66 m 2 15,56 m 3 Nappali 19,95 m 2 54,86 m 3 Konyha 11,72 m 2 32,23 m 3 Étkező 11,55 m 2 31,76 m 3 Kazánház 10,72 m 2 29,48 m 3 Kamra 2,55 m 2 6,93 m 3 Összesen =82,94 m 2 =227,95 m 3 Az emeleten a családi ház belmagassága 2,70 m. Megnevezés Alapterület m 2. táblázat Az emeleten található helyiségek Emelet 2 Térfogat Közlekedő 3,65 m 2 9,85 m 3 Szoba 13,00 m 2 35,1 m 3 Szoba 13,00 m 2 35,1 m 3 Fürdőszoba 4,52 m 2 12,20 m 3 Szoba 8,42 m 2 22,73 m 3 Dolgozószoba 6,12 m 2 16,52 m 3 Összesen =48,71 m 2 =131,50 m 3 m 3 A családi házunk hasznos lakótere az előző két táblázatból 131,65 m 2. A hasznos légköbméter összes térfogata a teljes házra vetítve 359,45 m 3. Az alábbiakban a családi ház alsó (7. ábra) és felső (8. ábra) szintjének alaprajza látható, ahol megtalálhatjuk a táblázatban felsorolt helyiségeket. 9

16 7. ábra 1989-ben készült földszinti alaprajz 10

17 8. ábra 1989-ben készült emeleti alaprajz 11

18 5.3. A jelenlegi fűtési rendszer bemutatása A családi házunk fűtését egy Vaillant típusú, 25 kw névleges teljesítményű gázkazán látja el 1992 óta. A szükséges kazánméret meghatározásához a következő képletet használhatjuk. lakóépület alapterülete (m 2 ) x 0,195 = teljesítmény (kw) Ennek alapján a családi házunkhoz szükséges kazánméret a képlettel kiszámolva: 131,65 m 2 x 0,195 = 25,67 kw (5.3.1) A kapott eredményből láthatjuk, hogy a jelenleg használatban lévő gázkazán megfelel a lakóépület fűtésének előállításához. A kazánházban található az alsó szint fűtéselosztó egysége (9. ábra), ahonnan függőlegesen lefelé indulnak el alsó szintnek a fűtéskörei, ahol jelenleg 5 fűtéskör működik. 9. ábra Alsó szint fűtéskör elosztó egysége A fűtéscsöveket 2011-ben cseréltük ki (10. ábra), mert az aljzatbeton süllyedése következtében az egyik szobában fenn állt a veszélye annak, eltörhet a fűtéscső a betonban, mert a megnövekedett terhelést már nem bírja. Hiába található 5 fűtéskör az alsó szinten, úgy döntöttünk, hogy az összes csövet lecseréljük egyszerre. A választásunk HEP2O UHP 200/20 típusú 20 milliméter [2] átmérőjű padlófűtéscsőre esett, ami megfelel a napjainkban előírt követelménynek. 12

19 10. ábra 2011-ben lecserélt fűtéscsövek A kivitelezést magunk valósítottuk meg a csövek leszabásától a lefektetésen keresztül a nyomáspróbázásig. Vasbeton rácsra rögzítettük a csöveket, ami pozícionálta, hogy egyik irányba se tudjon elmozdulni, amíg a beton rá nem kerül. 8 cm vastag beton réteg készült, amire még rákerült a 30x30 cm járólap burkolat (11. ábra). 11. ábra A leburkolt felület 13

20 Az emeleten található fűtéskör elosztó egységnél (12. ábra) kettővel több fűtéskör található, mint az alsó szinti elosztón, mely azzal magyarázható, hogy több különálló nagyobb helyiség található az emeleten. 12. ábra Felső szint fűtéskör elosztó egysége A családi ház építésekor - szakítva a hagyományosan a lakás helyiségeiben található radiátoros megoldással - padlófűtés került megvalósításra az egész épületben. Mérési tapasztalatok alapján nyugodtan állíthatjuk, hogy a padlófűtés a legjobb hőérzetet biztosító fűtési rendszerek közé tartozik. Használata során alacsonyabb hőmérséklet esetén is jobb hőérzetünk lesz, azaz melegebbnek érezzük a helyiséget. A fentieken kívül az egészségre gyakorolt hatása sem elhanyagolható, ugyanis a sugárzó hő sokkal közelebb áll az ember számára természetes meleghez, mint ami a konvekciós rendszerű fűtéssel nyerhető. A Nap ugyanis nem a levegőt melegíti fel először, hanem a talajt és a tárgyakat, ezek pedig később adják át a levegőnek a hőjüket. A padlófűtéshez kisebb hőmérsékletű hő leadó is elegendő, a levegő nem kering olyan mértékben, mint a radiátoros fűtésnél, ami kifejezetten előnyös a por allergiások számára, mivel nem kavarja fel a levegőben a port, hagyja azt leülni. Bár nem kering a por, ettől még ott lebeg a 14

21 levegőben. A padlófűtés szintén nagyon lassan engedi leülni a finom port, viszonylag sokáig lebegteti körülbelül cm magasságban. Mivel a sugárzó hőt majdnem a teljes padlózat közvetíti, ezáltal jobb lesz a lakás hő elosztása is. Ennek köszönhetően a padlófűtéssel ellátott helyiségekben 1-2 C fokkal kisebb hőmérsékletet is elegendőnek érzünk, mint a radiátoros fűtésű helyiségekben. Ez által akár 15 százalékos fűtési megtakarítás is elérhető. Természetesen az előnyök mellett közel annyi hátránnyal is számolnunk kell, ha padlófűtést szeretnénk. A tervezést és a kivitelezést rendkívül körültekintően kell végezni, ugyanis padlófűtés esetén a későbbi korrekciókra csak nagy nehézségek árán van lehetőségünk. A kivitelezés előtt pontos hő technikai mérést kell végeztetnünk, és a hőszigetelésre is fokozottan oda kell figyelnünk, ugyanis csak alacsony hő átbocsátású háznál lehet jól kihasználni a padlófűtés előnyeit. Ezzel az egyik előnyünk valamilyen szinten hátránnyá is válhat, ugyanis az mindenki számára egyértelmű, hogy a padlófűtés csöveiben nem keringhet olyan magas hőmérsékletű víz, mint például a radiátoréban. Ezért, ha a ház nincs megfelelően szigetelve, egy hidegebb téli éjszakán, amikor már nem elegendő a padlófűtés által biztosított hő, nem tekerhetjük feljebb egy bizonyos pontnál a szabályzót, ahogyan a konvektornál vagy akár a radiátornál. 15

22 6. A ház jelenlegi primer energiaigénye A családi ház energetikai tervezése a következőképpen alakult 25 évvel ezelőtt: Külső főfal Terranova 0,015 m Mészhomok vakolat 0,02 m HB 30-as falazóblokk 0,3 m Mészhomok vakolat 0,02 m Tervezett k érték Észak-Magyarországi Tégla és Cserépipari Vállalat termékkatalógusa szerint a kétoldalt vakolt fal esetén a következők: K= 0,62 W/m 2 K megfelelő Megengedett érték: K= 0,70 W/m 2 K Külső fal átlagos hőátbocsátási tényezőjének meghatározása: Külső főfal Hőszigetelt üvegezésű ajtók és ablakok k= 0,62 W/m 2 K k= 2,6 W/m 2 K Teljes homlokzat 167,15 m 2 Ebből a nyílászárók 21,06 m 2 Falfelület 146,09 m 2 K átl 146,09 0,62 21,06 2,6 145,32 0,86W/m2K 167,15 167,15 (6.1.1) Megengedett K= 1,5 W/m 2 K K t = megfelelő Talajon lévő padlószerkezet Melegpadló Szalagparketta 0,01 m 0,21 W/m 2 K Aljzatbeton 0,06 m 1,28 W/m 2 K 5 cm kőzetgyapot 0,05 m 0,45 W/m 2 K 1 réteg bitumenes csupaszlemez 0,17 W/m 2 K Aljzatbeton 0,06 m 1,28 W/m 2 K 16

23 K 1 1/6 0,01/0,21 0,06/1,28 0,05/0,045 0,06/1,28 0,7W/m2K (6.1.2.) Megengedett K= 0,7 W/m 2 K K t =megfelelő Hidegpadló esetén Ugyanazon rétegek megjelennek, mint a meleg padlónál, de parketta mettlachi Mettlachi 0,01 m 1,0 W/m 2 K 1 K 0,73W/m2K (6.1.3.) 1/6 0,01/1 0,06/1,28 0,05/0,045 0,06/1,28 Megengedett K= 0,84 W/m 2 K K t =megfelelő Tetőtéri szerkezet Ferde síkú Fenyődeszka burkolat 0,019 m 0,16 W/m 2 K Polietilén fólia 0,17 W/m 2 K Kőzetgyapot 0,15 m 0,045 W/m 2 K Farostlemez 0,006 m 0,12 W/m 2 K 1 K 0,27W/m2K (6.1.4.) 1/8 0,019/0,16 0,15/0,045 0,006/0,12 1/23,3 Megengedett K= 0,4 W/m 2 K K t =megfelelő Függőleges síkú Mészhomok vakolat 0,015 m 0,81 W/m 2 K Válaszfaltégla 0,1 m 0,35 W/m 2 K Kőzetgyapot 0,15 m 0,045 W/m 2 K Farostlemez 0,006 m 0,12 W/m 2 K K 1 0,26W/m2K 1/8,1 0,015/0,81 0,1/0,35 0,15/0,045 0,006/0,12 1/23,3 (6.1.5.) Megengedett K= 0,4 W/m 2 K K t =megfelelő 17

24 Padlástéri födém Mészhomok vakolat 0,015 m 0,81 W/m 2 K 19 cm vasbeton gerenda födé m 0,19 m 1,55 W/m 2 K Kőzetgyapot 0,15 m 0,045 W/m 2 K K 1 0,27W/m2K 1/8,1 0,015/0,81 0,19/1,55 0,15/0,045 1/23,3 (6.1.6.) Megengedett K= 0,4 W/m 2 K K t =megfelelő Garázs és lakótér közötti válaszfal Mészhomok vakolat 0,015 m 0,81 W/m 2 K Válaszfaltégla 0,1 m 0,35 W/m 2 K Nikecell 0,05 m 0,045 W/m 2 K Vakolat rabichálóra 0,015 m 0,81 W/m 2 K K 1 0,63W/m2K 1/8,1 0,015/0,81 0,1/0,35 0,05/0,045 1/23,3 (6.1.7.) Megengedett K= 0,7 W/m 2 K K t =megfelelő 2. Garázs feletti födém Parketta 0,01 m 0,21 W/m 2 K Aljzatbeton 0,06 m 1,28 W/m 2 K Vasbeton gerenda födém 0,19 m 1,55 W/m 2 K Nikecell 0,1 m 0,045 W/m 2 K K 1 0,34W/m2K 1/8,1 0,01/0,21 0,06/1,28 0,19/1,55 0,1/0,045 1/23,3 (6.1.8.) Megengedett K= 0,7 W/m 2 K K t =megfelelő 18

25 6.1.Fajlagos hő veszteségtényező meghatározása Megnevezés Felület A Szerkezetek hő veszteségeinek számítása m 2 U W 2 m K 3. táblázat Hő veszteségek számítása 1+χ A U R W K Külső fal ,09 0,62 1,2 108,6909 Födém 87 0,27 1,2 28,1880 Nyílás zárók 21,06 2,6 1 54,756 Talaj 82,94 0,7 1 58,058 Összesen =249,6929 Ahol A : a burkoló felület m U : a hő átbocsátási tényező 2 W 2 m K így meghatározható x korrekciós tényező U R U(1 x) 6.2. A direkt sugárzási nyereség meghatározása Q A g I 0,75 21, , , sd Ü b 35 W (6.2.1) Ahol: ε: a hasznosítási tényező nehéz szerkezetű épületekre 0,75 A Ü : az üvegezett felület g: a sugárzás átbocsátási tényező I b : a fűtési idényre a szoláris energiahozam A kapott értékek alapján számítható a fajlagos hő veszteség tényezője: 1 Qsd ,4 W q A U R l 249,7-0, V ,45 72 m K (6.2.2.) A rendelet által támasztott követelményeknek a fajlagos hőveszteség-tényező nem felel meg, azonban a szabványban található követelménynek igen. 19

26 6.3. Az éves nettó energiaigény számítása Ahol: Q F 72V(q 35n) - 4,4A N q b ,45 (0, ,35 0,5)0,9-4,4 131, ,65 A N 2 : fűtött alapterület 131,65 m kwh év (6.3.1.) q b : belső hő terhelés fajlagos értéke lakóházakra jellemzően 5 4,4 a fűtési idény órában mért hosszának ezredrésze csökkentő tényező értéke táblázatból lakóházakra vonatkozólag 0,9 n: légcsere szám értéke újépítésű házakra 0,5 q V fajlagos hőveszteség tényező fűtött térfogat 359,45 72: konvencionális fűtési hőfokhíd m 3 W q 0,6153 m 1/ h 3 K 6.4. A fűtés primer energia igénye E F ( q q q q ) ( C e f f, h f, v f, t k ) ( E E q kwh (117,82 3,3 1,8 0) (1,08 1 1) (1,71 0 0,66) 2,5 210,457 2 m év Ahol: igénye belül) q Q A k f 15511,65 kwh 117,82 : a fűtés fajlagos nettó energia 131,65 m év F f 2 N kwh m év q f, v 1, 6 2 FSZ FT k, v ) e v (6.4.1.) : az elosztóvezeték fajlagos vesztesége (fűtött téren kwh 3, m év : a teljesítmény és a hőigény illesztésének pontatlansága q f, h 1 2 kwh, 0 m év : a hőtárolás fajlagos vesztesége q f t 2 C 1,05 : a hő termelő teljesítménytényezője k k =1: a hő termelő által lefedett energiaarány e 1: a fűtésre használt energiahordozó átalakítási tényezője f 20

27 kwh 1,71 m év E FSZ 2 kwh 0 m év E FT 2 kwh, 0, 66 m év q k v 2 e v 1,9 : a keringtetés fajlagos energiaigénye : a tárolás segédenergia igénye : segédenergia igény : a villamos energia primer energia átalakítási tényezője Az egyes épületszerkezetekre eddig is voltak egyre szigorodó hőtechnikai előírások, ezt egészítették ki azzal a tétellel, ami az épületgépészeti rendszerek energiafogyasztásának szabályozásával foglalkozik. A 7/2006 TNM rendeletből [4], ami az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szól, kiderül, hogy a jelenlegi viszonyok között már a családi házunk nem épülhetne meg ugyanolyan anyagok felhasználásával,mert az építőanyagok hőveszteség tényezőjének értékével szemben támasztott követelmények miatt, ezek az értékek nagymértékben csökkentek. 21

28 13. ábra A lakóépület 2012-ben készült energetikai tanúsítványa 22

29 Családi házunkról energetikai tanúsítvány (13. ábra) is készült 2012-ben, ami nagyon hasonló energiaigényt mutat az előzőekben kiszámolt értékekkel. Az ingatlanvásárló az Energetikai tanúsítvány alapján információt kaphat az ingatlan energia felhasználásáról, és ennek alapján a várható fenntartási költségekről is. Az ingatlan tulajdonosoknak tehát érdeke, hogy minél jobb besorolású legyen az épület energiatanúsítványa (14. ábra), mert ezzel növelheti annak piaci értékét. Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI.30) Kormány rendelet rendelkezik teljes körűen. Energiatanúsítvány január 1-jétől kötelező: minden új építésű ingatlanra minden ingatlan eladásnál 1 évet meghaladó bérbeadásnál (2012. június 1-jétől december 31-ig csak akkor kötelező új bérleti szerződések esetében az energetikai tanúsítvány, ha a bérleti szerződés egy teljes épületre szól.) 100 m 2 -nél nagyobb hasznos alapterületű hatósági rendeltetésű, állami tulajdonú közhasználatú épület esetén Viszont, ha az épületben energiafogyasztást befolyásoló felújítás történik, például nyílászáró csere, szigetelés stb. akkor érdemes új energiatanúsítványt készíteni, mert így jobb besorolású lesz az ingatlan, és növeli a piaci értékét is. 14. ábra Energetikai osztályok besorolása 23

30 7. A korszerűsítés lehetőségeinek vizsgálata A fűtési üzemnek legalapvetőbb sajátossága, hogy az év nagy részében nincs szükség a teljes teljesítményre. Az energiahordozók árának drasztikus növekedése, a gyártókat komoly fejlesztésekre késztette. Ennek eredményeként a fejlesztések az úgynevezett alacsonyhőmérsékletű kazánok irányába mentek el, ezáltal egyre jobban teret hódít a kondenzációs fűtéstechnika. Az alacsonyhőmérsékletű kazánok és a kondenzációs készülékek olyan kialakításúak, hogy a kiterheltség csökkenésével nem, vagy csak nagyon kis mértékben csökken a hasznosítási fok, így az éves átlagos hatásfok közel azonos a teljes terheléshez tartozó hatásfok értékkel. Ezt számos technikai újítás teszi lehetővé, ezért ezen hőtermelőknek az ára is magasabb a hagyományos készülékek árainál. Ha azonban utána számolunk, a megtakarítható energiahordozó költségekben ez az árdifferencia néhány év alatt visszatérül. A fűtési rendszert megfelelően méretezni kell. Adott épületet ellátó kazán, vagy egy helyiségben szükséges fűtőtest nagyságát még gyakorlott szakember is csak számítással tudja meghatározni. A számítás alapja nem a fűtött térfogat, hanem az épülethatároló szerkezeteinek mérete és azok hő technikai tulajdonságai. Ne válasszunk nagyobb kazánt vagy fali fűtőkészüléket, mint amekkora szükséges. Lehetőség szerint olyan berendezést vásároljunk, amelyhez a gyártó megfelelő szabályozó berendezést is ajánl. A korszerű, gazdaságos üzemű állókazánok általában kétfokozatúak, fali készülékek, úgynevezett láng modulációs szabályozással vannak ellátva. Ezek a kisláng-nagyláng állítást, vagy modulációs rendszernél a láng nagyságát a mindenkori külső hőmérséklet szerint tudják szabályozni a gazdaságos működés érdekében. Az évtizedeken keresztül elfogadott 90/70 C hőmérséklettel üzemelő fűtések ma már korszerűtlenek. Az alacsonyhőmérsékletű radiátoros fűtés legfeljebb C, a padló- és falfűtések C előremenő vízhőmérséklettel működnek. Ezt a hőmérsékletet is csak a leghidegebb téli időben méretezési állapotban érik el, a fűtési szezon nagy részében ennél alacsonyabb hőmérséklettel üzemelnek. Az alacsony hőmérsékletű fűtésnek közvetlen energia megtakarítást eredményező hatása is van. Az alacsonyabb radiátor hőmérséklet esetén az általában külső falra szerelt radiátor mögötti falfelületen jelentkező hő veszteség kisebb. Alacsonyabb a radiátoron felmelegedő és felszálló légáram hőmérséklete. Ezáltal kevesebb a radiátor fölötti határoló szerkezet általában ablak hővesztesége. 24

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület: Épületrész (lakás): Megrendelő: Többlakásos lakóház (zártsorú) Hrsz.: III. emeleti lakás Tulajdoni lapszám: III. em. Tanúsító:

Részletesebben

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület: Megrendelő: Minta Project 6500 Baja Minta u 42 HRSZ: 456/456 Gipsz Jakab 6500 Baja Minta u 42 Tanúsító: Épületgépész Szakmérnök

Részletesebben

Megújuló energiák alkalmazása Herz készülékekkel

Megújuló energiák alkalmazása Herz készülékekkel Megújuló energiák alkalmazása Herz készülékekkel HERZ Armatúra Hungária Kft. Páger Szabolcs Használati meleg vizes hőszivattyú Milyen formában állnak rendelkezésre a fa alapú biomasszák? A korszerű

Részletesebben

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő . Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület: Megrendelő: Tanúsító: Konceptum bérház FEP-Konceptum Kft 1116. Budapest, Vasvirágsor 72. Az épület(rész) fajlagos primer

Részletesebben

A szükségesnek ítélt, de hiányzó adatokat keresse ki könyvekben, segédletekben, rendeletekben, vagy vegye fel legjobb tudása szerint.

A szükségesnek ítélt, de hiányzó adatokat keresse ki könyvekben, segédletekben, rendeletekben, vagy vegye fel legjobb tudása szerint. MESZ, Energetikai alapismeretek Feladatok Árvai Zita KGFNUK részére A szükségesnek ítélt, de hiányzó adatokat keresse ki könyvekben, segédletekben, rendeletekben, vagy vegye fel legjobb tudása szerint.

Részletesebben

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület Megrendelő Tanúsító Helység... utca 1. (HRSZ...) X.Y. A Dom-Haus Kft energetikai szakértője Az épület(rész) fajlagos primer

Részletesebben

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület: Épületrész (lakás): Megrendelő: Tanúsító: Gali András Az épület(rész) fajlagos primer energiafogyasztása: 293.5 kwh/m 2

Részletesebben

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület: Épületrész (lakás): 1. em. 12. lakás Megrendelő: Tanúsító: Vértesy Mónika TÉ-01-63747 Az épület(rész) fajlagos primer energiafogyasztása:

Részletesebben

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület: Társasházi lakás Épületrész (lakás): Megrendelő: A lakás a társasház szélső lakása, közvetlenül csatlakozik a mellette

Részletesebben

EQ - Energy Quality Kft. 1 6000 Kecskemét, Horváth Döme u. 8. 2010.02.16. 1051 Budapest, Hercegprímás u. 13. 2cb7f611-3b4bc73d-8090e87c-adcc63cb

EQ - Energy Quality Kft. 1 6000 Kecskemét, Horváth Döme u. 8. 2010.02.16. 1051 Budapest, Hercegprímás u. 13. 2cb7f611-3b4bc73d-8090e87c-adcc63cb EQ - Energy Quality Kft. 1 A nyári felmelegedés olyan mértékű, hogy gépi hűtést igényel. Határoló szerkezetek: Szerkezet megnevezés tájolás Hajlásszög [ ] U [W/m 2 K] A [m 2 ] Ψ [W/mK] L [m] A ü [m 2 ]

Részletesebben

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület: 29 LAKÁSOS TÁRSASHÁZ ÉS ÜZLET VERESEGYHÁZ, SZENT ISTVÁN TÉR (HRSZ:8520.) Megrendelő: L&H STNE KFT. 3561 FELSŐZSOLCA KAZINCZY

Részletesebben

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület: Többlakásos lakóház (zártsorú) Épületrész (lakás): Hrsz.: III. emeleti lakás Tulajdoni lapszám: Megrendelő: em. Tanúsító:

Részletesebben

Épület rendeltetése Belső tervezési hőmérséklet 20 Külső tervezési hőmérséklet -15. Dátum 2010.01.10. Homlokzat 2 (dél)

Épület rendeltetése Belső tervezési hőmérséklet 20 Külső tervezési hőmérséklet -15. Dátum 2010.01.10. Homlokzat 2 (dél) Alapadatok Azonosító adatok lakóépület Épület rendeltetése Belső tervezési hőmérséklet 20 Külső tervezési hőmérséklet -15 Azonosító (pl. cím) vályogház-m Dátum 2010.01.10 Geometriai adatok (m 2 -ben) Belső

Részletesebben

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület: Családi ház Törökbálint Balassi Bálint u. 4424 HRSZ Megrendelő: Fenyvesi Attila Tanúsító: Scholtz Gábor okleveles építészmérnök

Részletesebben

Energetikai minőségtanúsítvány 2. R [m 2 K/W]

Energetikai minőségtanúsítvány 2. R [m 2 K/W] Energetikai minőségtanúsítvány 2 Szerkezet típusok: 01_Külső falszerkezet külső fal 2.8 m étegtervi hőátbosátási tényező: 0.64 W/m 2 K 0.45 W/m 2 K A rétegtervi hőátbosátási tényező NEM MEGFELELŐ! 0.64

Részletesebben

EQ - Energy Quality Kft. 1 6000 Kecskemét, Horváth Döme u. 8. 2010.03.10. 1051 Budapest, Hercegprímás u. 13. 52ed41db-16fd15ce-da7f79cd-fdbd6937

EQ - Energy Quality Kft. 1 6000 Kecskemét, Horváth Döme u. 8. 2010.03.10. 1051 Budapest, Hercegprímás u. 13. 52ed41db-16fd15ce-da7f79cd-fdbd6937 EQ - Energy Quality Kft. 1 A nyári felmelegedés elfogadható mértékű. Szerkezet típusok: Ablak 100/150 1.0 m 2.60 W/m 2 K Ablak 100/70 1.0 m 0.7 m 2.50 W/m 2 K Ablak 150/150 2.60 W/m 2 K Ablak 60/60 0.6

Részletesebben

A..TNM rendelet az épületenergetikai követelményekről, az épületek energiatanúsítványáról és a légkondicionáló rendszerek időszakos felülvizsgálatáról

A..TNM rendelet az épületenergetikai követelményekről, az épületek energiatanúsítványáról és a légkondicionáló rendszerek időszakos felülvizsgálatáról A..TNM rendelet az épületenergetikai követelményekről, az épületek energiatanúsítványáról és a légkondicionáló rendszerek időszakos felülvizsgálatáról 2. sz. Melléklet Tervezési adatok 1 1. Éghajlati adatok

Részletesebben

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület: TÁRSASHÁZ HRSZ: Épületrész (lakás): Megrendelő: Tanúsító: LETFUSZ KÁROLY OKL. GÉPÉSZMÉRNÖK MK-13-9467 G-T-13-9467 ENt-Sz-13-9467

Részletesebben

Két szóból kihoztuk a legjobbat... Altherma hibrid

Két szóból kihoztuk a legjobbat... Altherma hibrid Két szóból kihoztuk a legjobbat... Altherma hibrid Elromlott a gázkazánom és gyorsan ki kell cserélnem Az ügyfelek elvárásai szeretnék hőszivattyút használni, de azt hallottam, hogy nem lenne hatékony

Részletesebben

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület: Több funkciós családi ház Épületrész (lakás): É46,26024 K20,15986 Megrendelő: Tanúsító: Nagy Péter 01-13110 Az épület(rész)

Részletesebben

Szerkezet típusok: Épületenergetikai számítás 1. Ablak 100/150 ablak (külső, fa és PVC)

Szerkezet típusok: Épületenergetikai számítás 1. Ablak 100/150 ablak (külső, fa és PVC) Épületenergetikai számítás 1 Szerkezet típusok: Ablak 100/150 ablak (külső, fa és PVC) 1.0 m 1.5 m 1.60 W/m 2 K Ablak 100/70 ablak (külső, fa és PVC) 1.0 m 0.7 m 1.60 W/m 2 K Ablak 150/150 ablak (külső,

Részletesebben

Készítette az FHB. Készült Budapesten, 2012. Február 21-én.

Készítette az FHB. Készült Budapesten, 2012. Február 21-én. Készítette az FHB. Készült Budapesten, 2012. Február 21-én. Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület: Megrendelő: Tanúsító: 1000 Budapest, Minta tér 1. Minta Péter

Részletesebben

Épületenergetikai számítás 1

Épületenergetikai számítás 1 Épületenergetikai számítás 1 Szerkezet típusok: Aljzat hidegpadló padló (talajra fektetett ISO 13370) Rétegtervi hőátbosátási tényező: 0.24 W/m 2 K 0.50 W/m 2 K Fajlagos tömeg: 772 kg/m 2 Fajlagos hőtároló

Részletesebben

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület: TÁRSASHÁZ h Épületrész (lakás): Megrendelő: Tanúsító: Szabóné Somfai Beáta okl. építőmérnök MÉK É2 130292 SZÉSZ8 130292

Részletesebben

1. TECHNIKAI JELLEMZŐK ÉS MÉRETEK 1.1 MÉRETEK 1.2 HIDRAULIKAI VÁZLAT 1.3 VÍZSZÁLLÍTÁS HATÁSOS NYOMÁS DIAGRAM. L= 400 mm H= 720 mm P= 300 mm

1. TECHNIKAI JELLEMZŐK ÉS MÉRETEK 1.1 MÉRETEK 1.2 HIDRAULIKAI VÁZLAT 1.3 VÍZSZÁLLÍTÁS HATÁSOS NYOMÁS DIAGRAM. L= 400 mm H= 720 mm P= 300 mm 1. TECHNIKAI JELLEMZŐK ÉS MÉRETEK 1.1 MÉRETEK L= 400 mm H= 720 mm P= 300 mm A= 200 mm B= 200 mm C= 182 mm D= 118 mm 1.2 HIDRAULIKAI VÁZLAT 1 Gáz-mágnesszelep 2 Égő 3 Elsődleges füstgáz/víz hőcserélő 4

Részletesebben

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület: TÁRSASHÁZ 1032 Épületrész (lakás): Megrendelő: Tanúsító: Szabóné Somfai Beáta okl. építőmérnök MÉK É2 130292 SZÉSZ8 130292

Részletesebben

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő ENEREN Energetikai Tanúsító és Épületdiagnosztikai Kft. 6400 Kiskunhalas Nemzetőr u 10. Tanúsító: Török András Levente ENTSZ-03-0678 Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Részletesebben

Gázkazánok illesztése meglévõ fûtési rendszerhez (Gondolatébresztõ elõadás)

Gázkazánok illesztése meglévõ fûtési rendszerhez (Gondolatébresztõ elõadás) Körösztös Kft. 7630 Pécs, Zsolnay V.u.9. Tel: 72/511-757 Fax: 72/511-757 Gázkazánok illesztése meglévõ fûtési rendszerhez (Gondolatébresztõ elõadás) Mottó: A szabványok alkalmazása nem kötelezõ, de a bíróságon

Részletesebben

Szerkezet típusok: Energetikai minőségtanúsítvány 2. homlokzati fal

Szerkezet típusok: Energetikai minőségtanúsítvány 2. homlokzati fal Energetikai minőségtanúsítvány 2 Szerkezet típusok: homlokzati fal külső fal 2.7 m tervi hőátbocsátási tényező: 0.32 W/m 2 K 0.45 W/m 2 K A rétegtervi hőátbocsátási tényező megfelelő. Hőátbocsátási tényezőt

Részletesebben

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A mérési jegyzőkönyvet javító oktató tölti ki! Kondenzációs melegvízkazám Tanév/félév Tantárgy Képzés

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A mérési jegyzőkönyvet javító oktató tölti ki! Kondenzációs melegvízkazám Tanév/félév Tantárgy Képzés MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV Kondenzációs melegvízkazám Tanév/félév Tantárgy Képzés 2008/09 I félév Kalorikus gépek Bsc Mérés dátuma 2008 Mérés helye Mérőcsoport száma Jegyzőkönyvkészítő Mérésvezető oktató D gépcsarnok

Részletesebben

HITELES ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY

HITELES ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY HITELES ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY ÖSSZESÍTŐ LAP HET000609 Épület (önálló rendeltetési egység) Rendeltetés: Lakó és szállásjellegű Alapterület: 585 m 2 Cím: 25 Fót Szent Benedek park 365 HRSZ: 4560/37 Megrendelő

Részletesebben

Égéshő: Az a hőmennyiség, amely normál állapotú száraz gáz, levegő jelenlétében CO 2

Égéshő: Az a hőmennyiség, amely normál állapotú száraz gáz, levegő jelenlétében CO 2 Perpetuum mobile?!? Égéshő: Az a hőmennyiség, amely normál állapotú száraz gáz, levegő jelenlétében CO 2,- SO 2,-és H 2 O-vá történő tökéletes elégetésekor felszabadul, a víz cseppfolyós halmazállapotban

Részletesebben

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület: Megrendelő: Művelődési ház Nagyközség önkormányzat Kál 335 Kák Szent István tér 2. Tanúsító: Vereb János 3368. Boconád,

Részletesebben

HŐSZIVATTYÚK AEROGOR ECO INVERTER

HŐSZIVATTYÚK AEROGOR ECO INVERTER HŐSZIVATTYÚK AEROGOR ECO INVERTER FEJLETT INVERTERES TECHNOLÓGIA. Aerogor ECO Inverter Az új DC Inverter szabályzású Gorenje hőszivattyúk magas hatásfokkal, környezetbarát módon és költséghatékonyan biztosítják

Részletesebben

LÍRA COMPACT SYSTEM HŐKÖZPONT A JÖVŐ MEGOLDÁSA MÁR MA

LÍRA COMPACT SYSTEM HŐKÖZPONT A JÖVŐ MEGOLDÁSA MÁR MA LÍRA COMPACT SYSTEM HŐKÖZPONT A JÖVŐ MEGOLDÁSA MÁR MA KORSZERŰ, MÉRHETŐ FŰTÉS ÉS MELEGVÍZ SZOLGÁLTATÁS TULAJDONI EGYSÉGENKÉNTI / LAKÁSONKÉNTI HŐMENNYISÉG MÉRÉSSEL TÁVFŰTÉS VAGY KÖZPONTI KAZÁNHÁZ ALKALAMZÁSA

Részletesebben

Milyen döntések meghozatalában segít az energetikai számítás? Vértesy Mónika energetikai tanúsító é z s é kft

Milyen döntések meghozatalában segít az energetikai számítás? Vértesy Mónika energetikai tanúsító é z s é kft Milyen döntések meghozatalában segít az energetikai számítás? Rendelet írja elő a tanúsítást 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról Új épületeknél már kötelező

Részletesebben

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület: Megrendelő: Tanúsító: MEGLÉVŐ ÁLLAPOT Kovács Pál és Társa Kft. +36-1-388-9793 (munkaidőben) +36-20-565-8778 (munkaidőben)

Részletesebben

FŰTÉSTECHNIKA, NAPENERGIA HASZNOSÍTÁS

FŰTÉSTECHNIKA, NAPENERGIA HASZNOSÍTÁS 6209-11 FŰTÉSTECHNIKA, NAPENERGIA HASZNOSÍTÁS Tartalomjegyzéke Jegyzet a következő szakképesítések tananyaga: 31 582 21 0010 31 02 Központifűtés - és gázhálózat-rendszerszerelő 54 582 06 0010 54 01 Épületgépész

Részletesebben

www.nemesvallalkozas.hu MINTA TANÚSÍTVÁNY

www.nemesvallalkozas.hu MINTA TANÚSÍTVÁNY Energetikai tanúsítvány-... 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület: Földszint, tetőtér, pince szabadonálló családi ház Cím:... Hrsz.:... Építés éve: 1984-85 Megrendelő:...... Tanúsító: Nemes

Részletesebben

ÜZEMBEHELYEZÉSI ÚTMUTATÓ CPC U-Pipe vákuumcsöves kollektorhoz

ÜZEMBEHELYEZÉSI ÚTMUTATÓ CPC U-Pipe vákuumcsöves kollektorhoz ÜZEMBEHELYEZÉSI ÚTMUTATÓ CPC U-Pipe vákuumcsöves kollektorhoz Készült: 2009.03.02. "U-Pipe" vákuumcsöves napkollektor CPC tükörrel Az "U-Pipe" vákuumcsöves napkollektor jelenti a kollektorok fejlődésének

Részletesebben

Energetikai audit, adatbekérő

Energetikai audit, adatbekérő ÉSK Tervezőiroda Kft. - 1079 Budapest, Peterdy u. 39. IV.em. - tel.: +36-1-788-86-65 - fax: +36-1-788-86-65 cégjegyzéksz.:13-09-126977 - adószám:14673733-2-13 - számlázási cím:2000 Szentendre, Mandula

Részletesebben

TOTYA S szilárdtüzelésű kazánok

TOTYA S szilárdtüzelésű kazánok TOTYA S szilárdtüzelésű kazánok EREDETI, MINŐSÉGI TOTYA FELIRATOS AJTÓVAL ELLÁTOTT KAZÁNOK NE A GÁZSZÁMLÁTÓL LEGYEN MELEGE! Minőség, Tartósság, Megbízhatóság, Garancia Kazánok 18 különböző méretben (18kW-110kW):

Részletesebben

Helyszínen épített vegyes-tüzelésű kályhák méretezése Tartalomjegyzék

Helyszínen épített vegyes-tüzelésű kályhák méretezése Tartalomjegyzék Helyszínen épített vegyes-tüzelésű kályhák méretezése Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Szakkifejezések és meghatározásuk 3. Mértékadó alapadatok 4. Számítások 4.1. A szükséges tüzelőanyag mennyiség 4.2.

Részletesebben

Passzív házak. Ni-How Kft. 8200 Veszprém Rozmaring u.1/1. Tel.: 3670-253-8749 nyilaszarocentrum.com@gmail.com www.nyilaszaro-centrum.

Passzív házak. Ni-How Kft. 8200 Veszprém Rozmaring u.1/1. Tel.: 3670-253-8749 nyilaszarocentrum.com@gmail.com www.nyilaszaro-centrum. Passzív házak Ni-How Kft. 8200 Veszprém Rozmaring u.1/1. Tel.: 3670-253-8749 nyilaszarocentrum.com@gmail.com www.nyilaszaro-centrum.com 2014.08.12. 1 Passzív ház Olyan épület, amelyben a kényelmes hőmérséklet

Részletesebben

Ariston Hybrid 30. Kondenzációs- Hőszivattyú

Ariston Hybrid 30. Kondenzációs- Hőszivattyú Ariston Hybrid 30 Kondenzációs- Hőszivattyú A hőszivattyú és a kondenzációs gázkészülék technológia egyesítése olyan módon, hogy a rendszer saját maga dönthessen arról, hogy számára melyik működés üzemmód

Részletesebben

GFN szilárdtüzelésű, öntöttvas tagos kazán

GFN szilárdtüzelésű, öntöttvas tagos kazán GFN szilárdtüzelésű, öntöttvas tagos kazán Használati - kezelési utasítás, gépkönyv A tiszta égboltért Magyarországi képviselő és forgalmazó: Két Kör Kft. 2051 Biatorbágy, Felvég u. 3. Tel/fax: (23) 530-570,

Részletesebben

MYDENS - CONDENSING BOILER SFOKÚ KONDENZÁCI RENDSZEREK

MYDENS - CONDENSING BOILER SFOKÚ KONDENZÁCI RENDSZEREK A NAGY HATÁSFOK SFOKÚ KONDENZÁCI CIÓS S FŰTÉSI F RENDSZEREK ÚJ J GENERÁCI CIÓJA LAKOSSÁGI ÉS IPARI FELHASZNÁLÁSRA 16-60 KW 70-280 KW KONDENZÁCIÓS FALI GÁZKAZÁN LAKOSSÁGI HASZNÁLATRA MINDEN felhasználói

Részletesebben

Harmadik generációs infra fűtőfilm. forradalmian új fűtési rendszer

Harmadik generációs infra fűtőfilm. forradalmian új fűtési rendszer Harmadik generációs infra fűtőfilm forradalmian új fűtési rendszer Figyelmébe ajánljuk a Toma Family Mobil kft. által a magyar piacra bevezetett, forradalmian új technológiájú, kiváló minőségű elektromos

Részletesebben

Legújabb műszaki megoldások napkollektoros használati meleg víz termeléshez. Sajti Miklós Ügyvezető +36 20 2086 936 info@soltec.hu www.soltec.

Legújabb műszaki megoldások napkollektoros használati meleg víz termeléshez. Sajti Miklós Ügyvezető +36 20 2086 936 info@soltec.hu www.soltec. Legújabb műszaki megoldások napkollektoros használati meleg víz termeléshez Sajti Miklós Ügyvezető +36 20 2086 936 info@soltec.hu www.soltec.hu Főbb pontok Az 811..813/2013 EU direktíva hatásai az épületgépészeti

Részletesebben

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület: 2x32 LakásosTársasházi 4026 Debrecen Damjanich utca 20. Hrsz: 10691/3 Épületrész (lakás): 2x32 LakásosTársasházi 4026 Debrecen

Részletesebben

Gázellátás. Gázkészülékek 2009/2010. Előadó: NÉMETH SZABOLCS Mérnöktanár

Gázellátás. Gázkészülékek 2009/2010. Előadó: NÉMETH SZABOLCS Mérnöktanár Gázellátás Gázkészülékek 2009/2010 Előadó: NÉMETH SZABOLCS Mérnöktanár 1 Gázkészülékek fajtái 2 A típusú gázfogyasztó készülékek amelyek nem csatlakoznak közvetlenül kéményhez, vagy égéstermékelvezető

Részletesebben

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület Uszoda, Kál, Rózsa út 8. Megrendelő Kál Nagyközség Önkormányzat, 3350. Kál, Szent István tér 2. Tanúsító Vereb János, 3368.

Részletesebben

Magyarországon gon is

Magyarországon gon is Energiatakarékos kos üvegezés Lehetőségek, buktatók, k, trendek Épületek energiatanúsítása sa 2009-től Magyarországon gon is 7/2006 TNM és s 176/2008 Kormány rendelet Sólyomi PéterP ÉMI Kht. Épületszerkezeti

Részletesebben

Thermoversus Kft. Telefon: 06 20/ 913 2040 www.thermoversus.com info@thermoversus.com. 1026 Bp. Kelemen László u. 3 V E R S U S

Thermoversus Kft. Telefon: 06 20/ 913 2040 www.thermoversus.com info@thermoversus.com. 1026 Bp. Kelemen László u. 3 V E R S U S Különleges kialakítású hegesztett bordáscsövet és az abból készített hőcserélőket, hőhasznosító berendezéseket kínál a Az acél-, vagy rozsdamentes acél anyagú hőleadó cső bordázata hegesztett kötésekkel

Részletesebben

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület: Családi Lakóház 6500 Baja Minta köz 15 Hrsz: 1???2/16 Megrendelő: Mint A Lajos 6500 Baja, Minta köz 15 Tanúsító: Dorkó

Részletesebben

TARTÓS REZSICSÖKKENTÉS: FÓKUSZBAN AZ ÉPÜLETENERGETIKA. Vidóczi Árpád építészmérnök

TARTÓS REZSICSÖKKENTÉS: FÓKUSZBAN AZ ÉPÜLETENERGETIKA. Vidóczi Árpád építészmérnök TARTÓS REZSICSÖKKENTÉS: FÓKUSZBAN AZ ÉPÜLETENERGETIKA Vidóczi Árpád építészmérnök 4/15/2014 KUTATÁSI TERÜLET : CSALÁDI HÁZ 130-140 m 2 lakóterület 4 tagú család részére optimalizált alaprajz Kitűzött energiaigény

Részletesebben

Energetikai Tanúsítvány

Energetikai Tanúsítvány Energetikai Tanúsítvány Épület: Több lakásos lakóépület felső szinti lakása Postaím szerinti bejárat Az ingatlan íme: 1112 Budapest GPS koordinátái:. Minta uta É.sz.: Hrsz: Minta/B K.h.: Megrendelő: Név/égnév:

Részletesebben

Épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-szerelő. 31 582 09 0010 31 01 Energiahasznosító berendezés szerelője É 1/5

Épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-szerelő. 31 582 09 0010 31 01 Energiahasznosító berendezés szerelője É 1/5 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

KÖLTSÉGHATÉKONY MEGVALÓSÍTÁS, OLCSÓ FENNTARTHATÓSÁG, MAGAS ÉLETMINŐSÉG! OPTIMUMHÁZ TERVEZÉSI-IRÁNYELV

KÖLTSÉGHATÉKONY MEGVALÓSÍTÁS, OLCSÓ FENNTARTHATÓSÁG, MAGAS ÉLETMINŐSÉG! OPTIMUMHÁZ TERVEZÉSI-IRÁNYELV KÖLTSÉGHATÉKONY MEGVALÓSÍTÁS, OLCSÓ FENNTARTHATÓSÁG, MAGAS ÉLETMINŐSÉG! OPTIMUMHÁZ TERVEZÉSI-IRÁNYELV az alacsony energiaigényű lakóépületekre vonatkozó követelményrendszer Megjelent: Budapest, 2014 Szerző:

Részletesebben

Tüzelőanyagok fejlődése

Tüzelőanyagok fejlődése 1 Mivel fűtsünk? 2 Tüzelőanyagok fejlődése Az emberiség nehezen tud megszabadulni attól a megoldástól, hogy valamilyen tüzelőanyag égetésével melegítse a lakhelyét! ősember a barlangban rőzsét tüzel 3

Részletesebben

Szerkezet típusok: Épületenergetikai számítás 1. Épület: Társasház Pécs, Málomi út HRSZ.: 19916/50. Megrendel:

Szerkezet típusok: Épületenergetikai számítás 1. Épület: Társasház Pécs, Málomi út HRSZ.: 19916/50. Megrendel: Épületenergetikai számítás 1 Épület: Megrendel: Tervez: Társasház Pécs, Málomi út HRSZ.: 19916/50 CASALINEA Kft. 7621 Pécs, Jókai utca 13. Jermás Krisztián G-T/02-0951 Pécs, Csikor K. u. 19. Dátum: 2008.

Részletesebben

Kombinált napkollektoros, napelemes, hőszivattyús rendszerek. Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezető igazgató

Kombinált napkollektoros, napelemes, hőszivattyús rendszerek. Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezető igazgató Kombinált napkollektoros, napelemes, hőszivattyús rendszerek Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezető igazgató Termikus napenergia hasznosítás napkollektoros rendszerekkel Általában kiegészítő

Részletesebben

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület: Megrendelő: Tanúsító: A szociális szolgáltató központ közösségi épülete. Kák Nagyközség Önkormányzata. 335. Kál, Szent

Részletesebben

Hordozható csempekandallók

Hordozható csempekandallók Hordozható csempekandallók 5 érv a hordozható csempekandalló mellett Kis helyigénye miatt a legtöbb helyre beépíthető A legtöbb modell akár már 14 14 cm vagy kéményre is ráköthető Utólag áthelyezhető más,

Részletesebben

Szilárdtüzelésű kazánok puffertárolóinak méretezése

Szilárdtüzelésű kazánok puffertárolóinak méretezése Buderus Tervezői Akadémia 2010 Szilárdtüzelésű kazánok puffertárolóinak méretezése 1. számú fólia Szilárdtüzelésű kazánok a múlt Nyílt, gravitációs fűtési rendszer villanybojlerrel. Aztán jött a gázprogram,

Részletesebben

ADATFELVÉTELI LAP Égéstermék elvezetés MSZ EN 13384-1 alapján történő méretezési eljáráshoz

ADATFELVÉTELI LAP Égéstermék elvezetés MSZ EN 13384-1 alapján történő méretezési eljáráshoz ADATFELVÉTELI LAP Égéstermék elvezetés MSZ EN 13384-1 alapján történő méretezési eljáráshoz LÉTESITMÉNY ADATOK : Megnevezése : Név : Cím : helység utca hsz. Tervező neve _ Tel : Cím : helység utca hsz.

Részletesebben

ADATFELVÉTELI LAP. Égéstermék elvezetés MSZ EN 13384-1 alapján történő méretezési eljáráshoz. Megnevezése: Név:. Cím:.. helység utca hsz.

ADATFELVÉTELI LAP. Égéstermék elvezetés MSZ EN 13384-1 alapján történő méretezési eljáráshoz. Megnevezése: Név:. Cím:.. helység utca hsz. ADATFELVÉTELI LAP Égéstermék elvezetés MSZ EN 13384-1 alapján történő méretezési eljáráshoz LÉTESÍTMÉNY ADATOK: Megnevezése: Név:. Cím:.. helyiség..utca hsz. Tervező neve:...tel.:. Cím:.. helység utca

Részletesebben

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület: Megrendelő: Tanúsító: Családi ház Rákóczi körút 20. Kistarcsa 2143 hrsz: 1173 Székely Levente és neje Rákóczi körút 20.

Részletesebben

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület: Három lakásos lakóépület Megvalósítás helyszíne: 9700 Szombathely Eper utca 4 hrsz:14923 Megrendelő: Plikáta Kft. 9011

Részletesebben

IMMERPAN. Acél lapradiátorok

IMMERPAN. Acél lapradiátorok IMMERPAN Acél lapradiátorok IMMERPAN, AZ ÚJ TERMÉKVONAL AZ IMMERGAS KÍNÁLATÁBAN Az Immergas a felhasználói igények széleskörű kiszolgálása érdekében acél lapradiátorokkal bővíti termékskáláját, melyeket

Részletesebben

Ipari kondenzációs gázkészülék

Ipari kondenzációs gázkészülék Ipari kondenzációs gázkészülék L.H.E.M.M. A L.H.E.M.M. egy beltéri telepítésre szánt kondenzációs hőfejlesztő készülék, mely több, egymástól teljesen független, előszerelt modulból áll. Ez a tervezési

Részletesebben

AZ ÉPÜLETEK ENERGETIKAI JELLEMZŐINEK MEGHATÁROZÁSA ENERGETIKAI SZÁMÍTÁS A HŐMÉRSÉKLETELOSZLÁS JELENTŐSÉGE

AZ ÉPÜLETEK ENERGETIKAI JELLEMZŐINEK MEGHATÁROZÁSA ENERGETIKAI SZÁMÍTÁS A HŐMÉRSÉKLETELOSZLÁS JELENTŐSÉGE AZ ÉPÜLETEK ENERGETIKAI JELLEMZŐINEK MEGHATÁROZÁSA Három követelményszint: az épületek összesített energetikai jellemzője E p = összesített energetikai jellemző a geometriai viszonyok függvénye (kwh/m

Részletesebben

TAKARÍTSA MEG EGY NYARALÁS ÁRÁT MINDEN ÉVBEN!

TAKARÍTSA MEG EGY NYARALÁS ÁRÁT MINDEN ÉVBEN! A napkollektor TAKARÍTSA MEG EGY NYARALÁS ÁRÁT MINDEN ÉVBEN! A meleg víz előállítása az egyik legállandóbb háztartási kiadás. Ez a költség az egyetlen amelyet ellentétben a fűtéssel és a légkondicionálással-

Részletesebben

XXIII. Dunagáz Szakmai Napok Konferencia és Kiállítás

XXIII. Dunagáz Szakmai Napok Konferencia és Kiállítás Konferencia és Kiállítás Gázmérés és gázfelhasználás szekció Helyiségfűtő berendezések energia-hatékonyabb tervezésére vonatkozó Uniós követelményrendszerről 2016. április 16. Dunagáz zrt. Visegrád Thermal

Részletesebben

Hőszivattyúk - kompresszor technológiák Január 25. Lurdy Ház

Hőszivattyúk - kompresszor technológiák Január 25. Lurdy Ház Hőszivattyúk - kompresszor technológiák 2017. Január 25. Lurdy Ház Tartalom Hőszivattyú felhasználások Fűtős kompresszor típusok Elérhető kompresszor típusok áttekintése kompresszor hatásfoka Minél kisebb

Részletesebben

Hőszivattyús rendszerek

Hőszivattyús rendszerek Hőszivattyús rendszerek A hőszivattyúk Hőforrások lehetőségei Alapvetően háromféle környezeti közeg: Levegő Talaj (talajkollektor, talajszonda) Talajvíz (fúrt kút) Egyéb lehetőségek, speciális adottságok

Részletesebben

Fűtés napkollektorral - mintarendszer leírása

Fűtés napkollektorral - mintarendszer leírása Fűtés napkollektorral - mintarendszer leírása A cikk készült: 2007. év elején Hamarosan készül a cikk folytatása a későbbi eseményekről Bevezetés A helyszín adottságai Napkollektoros hőgyűjtés Tartály

Részletesebben

Napkollektorok telepítése. Előadó: Kardos Ferenc

Napkollektorok telepítése. Előadó: Kardos Ferenc Napkollektorok telepítése Előadó: Kardos Ferenc Napkollektor felhasználási területek Használati melegvíz-előállítás Fűtés-kiegészítés Medence fűtés Technológiai melegvíz-előállítása Napenergiahozam éves

Részletesebben

Környezetbarát fűtési rendszer működési feltételei a szigorodó szabályozás tükrében

Környezetbarát fűtési rendszer működési feltételei a szigorodó szabályozás tükrében Környezetbarát fűtési rendszer működési feltételei a szigorodó szabályozás tükrében Dr. Barna Lajos c. egyetemi tanár BME Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék Fűts okosan! környezetbarát

Részletesebben

Nemzeti Épületenergetikai Stratégia

Nemzeti Épületenergetikai Stratégia Nemzeti Épületenergetikai Stratégia Dr. Magyar Zoltán Tanszékvezető BME Épületenergetika és Épületgépészeti Tanszék 2013.11.06. Középület állomány típusépületei Középületek elemzése Állami és önkormányzati

Részletesebben

Vaillant aurostep szolárrendszer

Vaillant aurostep szolárrendszer Az aurostep szolárrendszer áttekintése Termék Szolárrendszer 150 literes, monovalens tárolóval, 2,2 m 2 -es kollektormezővel Szolárrendszer 150 literes, monovalens tárolóval, 2,2 m 2 -es kollektormezővel

Részletesebben

Távhőszolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások

Távhőszolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások szolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások Pécs, 2010. szeptember 14. Győri Csaba műszaki igazgatóhelyettes Németh András üzemviteli mérnök helyett/mellett megújuló energia Megújuló Energia

Részletesebben

Éjjel-nappal, télen-nyáron

Éjjel-nappal, télen-nyáron 3. GENERÁCIÓS TERMODINAMIKUS SZOLÁR KÖZPONTI FŰTÉS RENDSZEREK 1.2 Greentechnic ENERGIE Termodinamikus szolár központi fűtés rendszer A termodinamikus szolár rendszerek hasznosítják: A közvetlen és a szórt

Részletesebben

HITELES ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY HET

HITELES ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY HET HITELES ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY HET- 0 0 5 4 6 6 5 9 Zalai Norbert e.v. TÉ 01-65300 2120 Dunakeszi, Faludi János utca 3. I.em 4. Adószám: 66427746-1-33 Bankszámlaszám: 10101339-51247700-01003002 Energetikai

Részletesebben

BI/1 feladat megoldása Meghatározzuk a hőátbocsátási tényezőt 3 különböző szigetelés vastagság (0, 3 és 6 cm) mellett.

BI/1 feladat megoldása Meghatározzuk a hőátbocsátási tényezőt 3 különböző szigetelés vastagság (0, 3 és 6 cm) mellett. BI/1 feladat megoldása Meghatározzuk a hőátbocsátási tényezőt 3 különböző szigetelés vastagság (0, 3 és 6 cm) mellett. 1 1 2 U6 cm = = = 0,4387 W/ m K 1 d 1 1 0,015 0,06 0,3 0,015 1 + + + + + + + α λ α

Részletesebben

DV285 lemezes hőcserélők, E típus

DV285 lemezes hőcserélők, E típus REGULUS spol. s r.o. tel.: +420 241 764 506 Do Koutů 1897/3 +420 241 762 726 143 00 Praha 4 fax: +420 241 763 976 CZECH REPUBLIC www.regulus.eu e-mail: sales@regulus.cz DV285 lemezes hőcserélők, E típus

Részletesebben

Az alacsony ökolábnyomú, korszerű. cserépkályha

Az alacsony ökolábnyomú, korszerű. cserépkályha Az alacsony ökolábnyomú, korszerű cserépkályha Nagy Zoltán, okleveles mérnök, kályha tervező, építő 2014 június 25. Emoton öko-vályogépítészet találkozó és workshop Bemutatkozás Külföldi, első sorban osztrák

Részletesebben

Beszéljünk egy nyelvet (fogalmak a hőszigetelésben)

Beszéljünk egy nyelvet (fogalmak a hőszigetelésben) Beszéljünk egy nyelvet (fogalmak a hőszigetelésben) (-) (-) (+) (+) (+/-) (+) Épületek hővesztesége Filtrációs hőveszteség: szabályozatlan szellőztetésből, tőmítetlenségekből származó légcsere Transzmissziós

Részletesebben

Füstgáztechnikai termékek DIERMAYER termikus csappantyúk

Füstgáztechnikai termékek DIERMAYER termikus csappantyúk DIERMAYER termikus csappantyúk B1 típusú gázkészülékek áramlásbiztosítója mögötti beépítéshez Elõnyök: teljesítik a készülékfüggõ füstgázcsappantyúk DIN 3388/4 elõírásait minden készülékhez 270 C füstgázhõmérsékletig

Részletesebben

5kW, 6kW, 8kW, 10kW, 14kW, 16kW modell. Levegő-víz hőszivattyú. Kiválasztás, funkciók. 1 Fujitsugeneral Ltd. 2008 ATW Dimensioning

5kW, 6kW, 8kW, 10kW, 14kW, 16kW modell. Levegő-víz hőszivattyú. Kiválasztás, funkciók. 1 Fujitsugeneral Ltd. 2008 ATW Dimensioning 5kW, 6kW, 8kW, 10kW, 14kW, 16kW modell Levegő-víz hőszivattyú Kiválasztás, funkciók 1 2 Szükséges adatok - Milyen teljesítmény szükséges? Fűtés, melegvíz - Milyen teljesítmény áll rendelkezésemre? - Szükséges

Részletesebben

Kiváló energetikai minőség okostéglával! OKOSTÉGLA A+++

Kiváló energetikai minőség okostéglával! OKOSTÉGLA A+++ Kiváló energetikai minőség okostéglával! A+++ Megoldás falazatra Miért fontos a megfelelő téglaválasztás? Amikor téglaválasztás előtt állunk, gyakran nem is tudatosul bennünk, milyen fontos döntést kell

Részletesebben

Referenciamunka. A kollektor elhelyezkedése a tetőn /1.sz. kép/ Forester & Partners Alternatív energia Kft. www.alternativ-energia.

Referenciamunka. A kollektor elhelyezkedése a tetőn /1.sz. kép/ Forester & Partners Alternatív energia Kft. www.alternativ-energia. Referenciamunka A Kft.-t mint a Paradigma GmbH. Sytem Partner-ét az érdeklődő a 2010-es Construma kiállításon kereste meg a gyár solar termékeivel kapcsolatosan. Az érdeklődő elmondta, hogy új építésű

Részletesebben

Energiakulcs - az alacsony energiaigényű épület gépészete. Előadó: Kardos Ferenc

Energiakulcs - az alacsony energiaigényű épület gépészete. Előadó: Kardos Ferenc Energiakulcs - az alacsony energiaigényű épület gépészete Előadó: Kardos Ferenc Épületgépészeti feladatok alacsony energiaigényű épületekben Fűtés Szellőztetés Használati melegvíz-előállítás Komforthűtés

Részletesebben

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület: TÁRSASHÁZ Épületrész (lakás): Megrendelő: Tanúsító: LETFUSZ KÁROLY OKL. GÉPÉSZMÉRNÖK MK-13-9467 G-T-13-9467 ENt-Sz-13-9467

Részletesebben

KONDENZÁCIÓS KAZÁN DINAMIKUS HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓVAL, SZOLÁR CSATLAKOZÁSSAL

KONDENZÁCIÓS KAZÁN DINAMIKUS HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓVAL, SZOLÁR CSATLAKOZÁSSAL KONDENZÁCIÓS KAZÁN DINAMIKUS HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓVAL, SZOLÁR CSATLAKOZÁSSAL A technológia csúcsán Az Econcept Kombi Stratos készülék egy különösen sokoldalú hőközpont, alkalmas bármilyen fűtési rendszerbe,

Részletesebben