Többcélú épület energiafelhasználásának csökkentése. Szakdolgozat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Többcélú épület energiafelhasználásának csökkentése. Szakdolgozat"

Átírás

1 MISKOLCI EGYETEM Gépészmérnöki és Informatikai Kar Áramlás- és Hőtechnikai Gépek Tanszéke Többcélú épület energiafelhasználásának csökkentése Szakdolgozat Energetikai mérnöki alapszak (Bsc) Gépészeti Szakirány Készítette: Kozaróczy Péter I1WE94 Miskolc 2012

2 Összefoglalás A szakdolgozat egy többcélú épület energiafelhasználásának vizsgálatával, energia hatékonyságának javításával foglalkozik, kiemelt figyelmet fordítva egy energia-hatékony szellőző rendszer megtervezésére. A dolgozat az elméleti háttér és az ide vonatkozó jogszabályok bemutatásával kezdődik, majd áttekinti az ember komfort érzetét befolyásoló tényezőket. Bemutatja az épület energetikai vizsgálatához elengedhetetlen geometriai és egyéb jellemzőket, úgy mint jellemző méretek, tájolás, nyílászáró- és határoló szerkezetek méretei és rétegterve valamint az épület gépészeti és villamos rendszerei. Az épület energetikai vizsgálatát a hatályos jogszabályoknak megfelelően a határoló- és nyílászáró szerkezetek elemzésével kezdtem, majd az épület jellegének megállapítása után a rá vonatkozó követelményértékek meghatározásával folytattam az épület geometriai méretei alapján számított A/V viszony függvényében. Az épület egészére vonatkozó számítások során meghatároztam a direkt sugárzási nyereséget a fűtési idényre valamint az egyensúlyi hőmérséklet különbség számításhoz, a nyári hőterhelést és az épület fajlagos hőveszteség-tényezőjét. Ezen értékek felhasználásával kiszámoltam a fűtés éves nettó hőenergia igényét. A nyári túlmelegedés kockázatának ellenőrzése után a primer energia igények, majd az épület összesített energetikai jellemzőjének kiszámítása következett. Az épület energetikai jellemzőjének birtokában meghatároztam az épület energetikai minőség szerinti besorolását. A hiányosságok feltárása után az épület energia igényének csökkentése következett először passzív, majd aktív elemek beépítésével. A szellőzőrendszer vizsgálata során első lépésként az emberek komfort igényének figyelembevételével kiszámoltam a helyiségenként szükséges légmennyiséget. Ennek ismeretében kiválasztottam a szükséges légkezelőt és légtechnikai elemeket, majd méreteztem a légtechnikai rendszert. A dolgozat befejezéseként elvégeztem a beépített hőszigetelő elemek és szellőző rendszer hatékonyságának ellenőrzését az energetikai vizsgálat megismétlésével. Megállapítható, hogy a javasolt intézkedések hatására az épület energia felhasználása jelentősen javult, így üzemeltetése gazdaságosabbá vált.

3 Summary My thesis deals with the examination of a multi-purpose building's energy use, making its energy efficiency better, paying more attention to the planning of an energy efficient airing system. My thesis starts with the introduction of the theoretical background and the relevant laws, then it overviews the factors which are influencing a man's comfort feeling. I am going to demonstrate those geometrical and other features that are essential for the energetic examination of a building like characteristic size, the siting, its layer plan, and the size of doors and windows and bordering structures, moreover, the building's engineering and electrical system. According to operative laws, I have started the building's energetical examination with the review of bordering and doors and windows structures, then after determining the building's character I continued with the definition of the concerning thresholds values which had been calculated after the building's geometrical sizes' A/V quotient. While making calculations in relation with the building as a whole, I defined the direct radiation profit for the heating period and also for the calculating of the steady-state temperature difference, furthermore, I also defined the summer heat load and the building's specific heat loss factor. Using these values, I have calculated the net annual heat energy demand of heating. After checking the risk of summer overheating, there followed the definition of all the energetical features and primary energy needs of the building. Owing the building's energetical feature, I have done its energetical quality classification. After discovering the defects, the next step was to decrease the building's energy need, with the help of using passive elements first, then active ones. During the examination of the airing system, paying attention to the people's comfort demands, I have determined the air quantity needed per room. Being aware of these, I have chosen the necessary air-machine and air-technical elements, then I have sized the air-technical system. As a close of my thesis, I have checked the efficiency of the built-in heat insulation elements and the airing system by repeating the energetic test. It can be stated that as a result of the suggested measures the building's energy use had decreased notably, in this way its operation has become more economical.

4 Tartalomjegyzék Bevezetés Épületek mint energetikai egységek Hőközlés alapesetei Hővezetés síkfalban Hőátvitel egyrétegű síkfalban Hőátvitel többrétegű síkfalban Hőszállítás Hősugárzás Komfortelmélet Hőérzet Az emberi test hőtermelése Az emberi test hőleadása Az ember CO2 kibocsátása Akusztikai komfort Komfort terek kívánt állapotának biztosítása Jogszabályi háttér /2006. (V. 24.) TNM rendelet Összesített energetikai jellemző Vizsgálandó épület bemutatása A szerkezetek rétegrendjének bemutatása Vizsgálati kategória Gépészeti berendezések bemutatása Épület energetikai vizsgálata Követelményértékek meghatározása A határoló- és nyílászáró szerkezetekre vonatkozó követelmények A fajlagos hőveszteség-tényezőre vonatkozó követelményértékek Az összesített energetikai jellemzőre vonatkozó követelmények Az épület egészére vonatkozó számítások A fűtés éves nettó hőenergia igénye A nyári túlmelegedés kockázatának ellenőrzése Primer energia igények meghatározása Az épület összesített energetikai jellemzője Szellőzés Az épület szellőzésének vizsgálata Légcsatornák áramlási ellenállásának maghatározása Szellőző rendszer méretezése Az épület szellőző rendszerének ellenőrzése Ellenőrzés Követelményértékek meghatározása A határoló- és nyílászáró szerkezetekre vonatkozó követelmények A fajlagos hőveszteség-tényezőre vonatkozó követelményértékek Az összesített energetikai jellemzőre vonatkozó követelmények Az épület egészére vonatkozó számítások A fűtés éves nettó hőenergia igénye A nyári túlmelegedés kockázatának ellenőrzése Primer energia igények meghatározása Az épület összesített energetikai jellemzője

5 6. Összegzés...59 Köszönetnyilvánítás...60 Irodalomjegyzék...61 Függelék...62 Mellékletek: M1. Melléklet: Energetikai minőségtanúsítvány a meglévő állapotról M2. Melléklet: Energetikai minőségtanúsítvány a tervezett állapotról M3. Melléklet: Energetikai minőségtanúsítvány a szellőzéssel tervezett állapotról M4. Melléklet: Az épület szellőző rendszere, A3 méretben (rajzszám: GSZ-1) M5. Melléklet: A szellőző rendszer sematikus ábrája, A4 méretben (rajzszám: GSZ-2) 2

6 Bevezetés A lakótér fűtésének igénye egyidős az emberi civilizációval. Az ősember már jóval a lakóépületek megjelenése előtt fűtötte barlangját, így védve magát a zord időjárástól. A rómaiak időszámításunk kezdete előtt fűtötték lakóépületeiket, s a második évezred közepén a törökök is fürdőket építettek a termálvíz forrásokra. Az első egyszerű építmények még csak védelmi funkciót töltöttek be. Általában egy helyiséggel rendelkeztek, melynek fűtése nem okozott nagyobb gondot. Az építészet, szerkezetépítés tudományának fejlődésével egyre nagyobb és tagoltabb épületeket emeltek, melyek már átgondolt, összetett fűtési rendszereket igényeltek. A társadalmi szokások változásával a közösségek találkozásának helye a szabadból átkerült az épületek falai közé. Az épületek funkciójának változása magával hozta az épületekkel szemben támasztott igény változását is. Előtérbe került a komfort. Az ideális hőmérsékleten túl a kellemes páratartalom és bőséges friss levegő utánpótlás is elengedhetetlenné vált a jó közérzethez. A XIX. században az ipari forradalom jelentős fejlődést hozott a fűtéstechnika fejlődésében is. Az egyre összetettebb fűtési rendszerek üzemeltetése már megfelelő szaktudást igényelt, mely a tudomány fejlődéséhez is hozzájárult. Az egyedi fűtésű, különálló kályhákat és kandallókat hamarosan felváltották a gőz és víz rendszerű központi, majd a gázzal üzemelő fűtőtestek. A szakaszos üzemelésű fűtőtesteket felváltották a folyamatos és egyenletes szabályozású fűtési rendszerek. A fűtött terek egyre komfortosabbá váltak, de a növekvő igények növekvő energia felhasználást és károsanyag-kibocsátást vontak maguk után. A Föld népessége rohamosan nő, az erőforrások viszont korlátozott mértékben állnak rendelkezésre. A jövőnk kulcsa, hogy megtaláljuk az egyensúlyt az energia felhasználása és megújulása között. A készleteink csökkenése a fosszilis tüzelőanyagaink felhasználásának mérséklésére és egyben az alternatívát jelentő megújuló energia nagyobb mértékű kiaknázására ösztönöz. A korszerű építőanyagok ma már lehetővé teszik az alacsony energia igényű passzív házak építését is. Így közös érdekünk - megfelelő szabályozás mellett - épületeink energia éhségének csökkentése. 3

7 1. Épületek mint energetikai egységek 1.1. Hőközlés alapesetei A műszaki gyakorlatban nagy jelentőségük van a hőközlés különböző formáinak. A hő áramlása, a hőközlés mindig hőmérséklet különbség hatására jön létre és a tapasztalatok szerint a magasabb hőmérsékletű hely felől áramlik az alacsonyabb hőmérsékletű hely felé. A hőközlésnek két formáját különböztetjük meg, az anyaghoz kötött hőközlést (hővezetés és hőszállítás) és az anyagtól független hősugárzás. A hőenergia térbeli terjedése összetett folyamat, amely három alapesetre bontható: Hővezetés során a hőcsere a test egymással közvetlenül érintkező részecskéi között megy végbe, a hő részecskéről részecskére vándorol. A hővezetési folyamat molekuláris mértékben zajlik le, s az anyag halmazállapotától függően különböző sebességű molekulák ütközése révén, vagy longitudinális rezgések, vagy elektronmozgás formájában megy végbe. Szilárd testek belsejében ez a hőátviteli forma a jellemző. Hőszállítás vagy más néven konvekció (konvektív hőközlés) a test anyagi részecskéinek elmozdulásával (áramlásával) kapcsolatos ezért csak folyékony és gáznemű közegeknél fordulhat elő. Ennél a folyamatnál az áramló közeg kis részei szállítják az energiát, amelyek a molekuláris méreteknél nagyságrenddel nagyobbak. Mivel az áramló közegben is vannak hőmérséklet különbségek, ez a hőszállítás mindig hővezetéssel kapcsolatos. Az energiát szállító közeg rendszerint szilárd testnek (falnak) adja át a hőt vagy onnan veszi fel. Ezt a folyamatot szokás konvektív hőátadásnak nevezni. Hősugárzás esetében az energiát kibocsátó testről a hő sugárzó energia, elektromágneses hullámok formájában terjed a térben és amikor egy másik test felületére érkezik, ott az energia ismét hővé alakul. A hősugárzás formájában történő energiaközléshez nem szükséges, hogy a teret valamiféle anyag töltse ki. A folyamat vákuumban is végbemegy. A szobahőmérsékletű tárgyak esetében a hősugárzás mértéke sok esetben a többi hőátviteli módhoz képest elhanyagolható, de a hőmérséklet növekedésével egyre jelentősebbé válik. [1] 4

8 A hőközlés különböző fajtái rendszerint együttesen fordulnak elő. Azt az összetett folyamatot, amikor a hő egy hőhordozó közegből (folyadék, gáz) szilárd falon keresztül egy másik, hőfelvevő közegbe adódik át, hőátadásnak nevezzük. Ekkor a hővezetés, hőszállítás, és a 100 -nál magasabb hőmérsékleti tartományban a hősugárzás együttes megvalósulása melletti összetett folyamat megy végbe Hővezetés síkfalban A hővezetés folyamatát a Fourier tapasztalati törvény írja le, mely szerint, egy sík falban (egydimenziós esetben) a hőáram merőleges a fal síkjára, a csökkenő hőmérséklet felé mutat, és arányos a hőmérséklet-változás falra merőleges irányú hely szerinti deriváltjával: alakban írható fel, ahol: Q [W ] W λ [ m K ] A [m 2 ] T (x,τ) Q= λ A T x, a hőáram, az A felületen időegységenként átáramlott energia, a hővezetési tényező, az adott test anyagjellemzője, a hővezető keresztmetszet (falfelület), a hőmérséklet, amely egydimenziós esetben a falra merőleges helykoordináta és az idő függvénye. A hőáram és a keresztmetszet hányadosa f q = Q A [ W a hőáramsűrűség, azaz a m 2] felületegységre jutó hőáram. Az f q hőáram bevezetésével a Fourier törvény: f q = λ dt dx. 5

9 ábra Hővezetés síkfalban Hőátvitel egyrétegű síkfalban Amikor egy szilárd fal két ismert állandó hőmérsékletű közeget (T K1,T K2 ) választ el, a melegebb közegből a hidegebb felé Q hőáram jön létre. A melegebb oldalon a közeg és a fal között hőátadás, a falban hővezetés, a hidegebb közeg és a fal között ismét hőátadás jön létre. A hőterjedésnek ezt az együttes folyamatát hőátadásnak vagy hőátbocsátásnak nevezzük. A (T K1 T K2 ) hőmérséklet különbség három részre bontható, (T K1 T K2 )=(T K1 T f1 )+ (T f1 T f2 )+ (T f2 T K2 ), egy melegebb közeg oldali konvektív hőlépcsőre, egy vezetési hőlépcsőre, egy hidegebb oldali konvektív hőlépcsőre, amelyeket a következő egyenletek írnak le: Q A 1 α 1 =T K1 T f1, Q A L λ =T f1 T f2, 6

10 Q A 1 α 2 =T f2 T K ábra Hőátvitel egyrétegű falban Összevonás után a következő képletet kapjuk: ahol: Q 1 A ( 1 L α 1 λ 1 α 2 ) =T T K1 K2, L [m] Az R = 1 A ( 1 L α 1 λ 1 α 2 ) a fal vastagsága. bevezetésével pedig: Q R=T K1 T K2. Ebből a hőáram a következőképpen fejezhető ki: Q= T K1 T K2 R A T f1,t f2 falhőmérsékletek, stacionárius állapotban a falban kialakuló T (x ) hőmérséklet eloszlás függvény a következő összefüggésből határozható meg: 7.

11 T f1 =T K1 Q A 1 α 1, Hőátvitel többrétegű síkfalban T f2 =T K2 + Q A 1 α 2, T (x )=T f1 Q A x λ. A falak leggyakrabban többrétegűek. A fal egyes rétegeinek jelölésére vezessük be az i indexet ábra Hőátvitel többrétegű falban A (T K1 T K2 ) hőmérséklet-különbség: (T K1 T K2 )=(T K1 T f1 )+ (T 1,1 T 1,2 )+ (T 2,1 T 2,2 )+ (T 3,1 T 3,2 )+ (T f2 T K2 ) egy melegebb közeg oldali konvektív hőlépcsőre, három vezetési hőlépcsőre, egy hidegebb közeg oldali hőlépcsőre bontható, amelyeket az alábbi egyenletek írnak le: 8

12 Összevonás után az alábbi képletet kapjuk: Q A 1 α 1 =T K1 T f1, Q A L 1 λ 1 =T 1,1 T 1,2, Q A L 2 λ 2 =T 2,1 T 2,2, Q A L 3 λ 3 =T 3,1 T 3,2, Q A 1 α 2 =T f2 T K2. Q 1 A ( 1 L 1 L 2 L 3 1 α 1 λ 1 λ 2 λ 3 α 2 ) =T T K1 K2. Az R = 1 A ( 1 α 1 L 1 λ 1 L 2 λ 2 L 3 λ 3 1 α 2) =T K1 T K2 bevezetésével a következő képlethez jutunk: Q R=T K1 T K2. Ebből a hőáram a következőképpen fejezhető ki: Q= T K1 T K2 R A T f1,t f2 falhőmérsékletek,a T 1,1,T 2,2 felületi hőmérsékletek az alábbi képletekből számolhatók. T f1 =T K1 Q A 1 α 1, T f2 =T K2 + Q A 1 α 2, T 1,2 =T 1,1 Q A L 1 λ 1, T 2,2 =T 2,1 Q A L 2 λ 2,. 9

13 Ezek ismeretében a stacionárius állapotban az egyes rétegekben kialakuló T (x ) hőmérséklet eloszlás függvény a következő összefüggésből határozható meg: T (x )=T 1,1 Q A x λ 1,ha 0 x L 1, T (x )=T 2,1 Q A x L 1 λ 2,ha L 1 x L 2, T (x )=T 3,1 Q A x L 1 L 2 λ 3,ha L 2 x L 3. Az R hővezetési ellenállás helyett gyakran az U hőátbocsátási tényezőt használjuk. E két hőtani mennyiség között az alábbi összefüggés teremt kapcsolatot: tehát U = 1 A R, U = 1 n 1 α 1 + i =1 L i λ i + 1 α 2. Az előbbieket összefoglalva az épület fűtési hőigénye a következő összefüggéssel számítható: ahol: W U j [ m 2 K ] n Q F = U j A j (t i t e ), j =1 az egyes felületek hőátbocsátási tényezője, A j [m 2 ] az egyes felületek, t i [ ] a mértékadó belső hőmérséklet, t e [ ] a mértékadó külső hőmérséklet. Az épület hőszükségletének számításánál, az MSZ szabványsorozat szerint a mértékadó külső hőmérsékletként -15 -t, a tervezett belső hőmérsékletként átlagosan +20 -t veszünk figyelembe. A mértékadó belső hőmérséklet az épület funkciójától 10

14 függően változhat. A mértékadó külső hőmérséklet az épület földrajzi elhelyezkedésétől függően változhat, az adott éghajlati viszonyoknak megfelelően. [2] 1.3. Hőszállítás Hőáramlás (konvekció) felület és áramló gáz vagy folyadék között: ahol: W α [ m 2 K ] A [m 2 ] Δ t [ ] Q=α A Δt, konvektív hőátadási tényező, hőátadó felület, hőmérséklet különbség. Szabad konvekció: a sebesség kizárólag a felhajtó erőtől függ (hőmérséklet-különbség okozta sűrűség különbség miatti nyomáskülönbség). Kényszer konvekció: kényszerített áramlás szivattyú, keverő, stb. segítségével. [3] 1.4. Hősugárzás Egy test felületére beérkező sugárzás részben visszaverődik, részbe a testbe hatol. A visszaverődés lehet tükrös visszaverődés, amikor a beérkező sugárzás ugyan olyan szög alatt verődik vissza, és lehet diffúz is, amikor a felület a beeső sugárzást szétszórja. Az első esetben a felületet tükrözőnek, a másodikban mattnak szokás nevezni. A beérkező sugárzás vissza nem vert részét a test részben elnyeli, abszorbeálja, részben átereszti. Ha a beérkező sugárzás intenzitását 1-gyel jelöljük, akkor ahol: r +a+τ=1, r a τ a beérkező sugárzás visszavert része, a beérkező sugárzás abszorbeált része, a beérkező sugárzás áteresztett hányada. 11

15 Szilárd test energia kibocsátása: Q=ε C f A T 4, ahol: ε C f =5, T [K ] W m 2 K 4 a sugárzó test emisszióképessége, abszolút fekete test sugárzási együtthatója, a sugárzó test felszíni hőmérséklete. Két párhuzamos felület között létrejövő sugárzásos hőcsere mértéke: ahol: Q=C [T T 2 ], C = A 1 1 C 1 + A 1 A 2 ( 1 C C f ), C f =5, W m 2 K 4 W C 1 és C 2 [ m 2 K ] 4 abszolút fekete test sugárzási együtthatója, felületek sugárzási együtthatója (anyagjellemző), A 1 és A 2 [m 2 ] sugárzó felületek. [4] 1.5. Komfortelmélet A hőszükséglet számításnál figyelembe vett belső légállapot értékek meghatározásánál, a vonatkozó hőtechnikai szabványban előírt értékeket vesszük figyelembe. Ezen értékek meghatározásának az alapja a komfortelmélet, ami egy viszonylag új keletű tudomány. Ezek a mértékadó számok, olyan statisztikai méréseken alapulnak, ahol azt vizsgálták, hogy egy adott légállapotú belső térben a bent tartózkodóknak a megelégedettsége milyen körülmények között a maximális. A hatékony hőszigetelés és fokozott légzárású nyílászárók alkalmazása következtében az épületek hővesztesége és friss levegő utánpótlása nagy mértékben lecsökkent. A beépített berendezések és az épületben tartózkodó emberek hőtermelése és légcseréje már nem 12

16 elhanyagolható, jelentős mértékben befolyásolja a hőérzetet. Például egy irodaházban az előírt megvilágítás biztosításához hagyományos fénycsöves lámpatestek esetén 15 W hővé alakuló villamos teljesítményre van szükség az alapterület egy négyzetméterére vetítve. A komfortelmélet szakirodalma szerint a mi éghajlati viszonyaink között az emberek életük százalékát zárt terekben töltik dolgozva, szórakozva, pihenve. A komfortelmélet eredeti célja azoknak az objektív és szubjektív feltételeknek a meghatározása, amelyek mellett az egyes emberek vagy embercsoportok tevékenységüknek megfelelő kellemes körülmények között, jó közérzettel élik végig mindennapjaikat. Az elégedettség határaihoz tartozó fizikai jellemzőket a komfortelmélet szakemberei határozzák meg. A komfortelméletnek kezdettől kiinduló témája volt az emberi szervezetben lezajló oxidációs folyamatok energetikai hatásának számszerűsítése. Az elmúlt években, az épületenergetikai auditálás és a passzív házak idején ez a vizsgálat új értelmet nyert, a korábbiaknál pontosabb megfogalmazásokra és számértékekre van szükség. A komfortelmélet az elmúlt negyven évben rohamosan fejlődött és át is alakult. Ehhez elég szemügyre venni a tudomány központi személyét, a dán Povl Ole Fangert. A harminc évvel ezelőtti művei formai és tartalmi szempontból is jelentősen különböznek az újabb keletűektől. A komfort elmélet kiemelkedő magyar kutatója Dr. Bánhidi László Hőérzet A zárt térben tartózkodó ember esetén alkalmazzák a komfortérzet szubjektív fogalmát. Az ezt befolyásoló, közvetlenül ható tényezők a hőmérséklet nedvesség légmozgás zaj és megvilágítás. Ide sorolják még a mérsékeltebb hatású, ám élettani szempontból igen jelentős ritkább vagy időszakos napsugárzást illetve ionizációt és rezgéseket. A hőkörnyezettel kapcsolatos 13

17 tényezőket a szakirodalom hőérzeti tényezőknek nevezi. A szubjektív érzés kialakulását alapvetően hat paraméter befolyásolja: a levegő hőmérséklete, a hőmérséklet térbeli és időbeli eloszlása illetve változása, a levegő relatív nedvességtartalma, a levegőben lévő vízgőz parciális nyomása, a levegő sebessége illetve a sebességeloszlás a térben, a környező felületek közepes sugárzási hőmérséklete, az emberi test hőtermelése, hőleadása, hőszabályozása, a ruházat hőszigetelő képessége, a párolgást befolyásoló hatása. A hat paraméter közül az első négy egyszerű, hagyományos, jól mérhető fizikai jellemző, az utolsó kettő az emberi szervezet alkalmazkodóképességével függ össze. [5] Az emberi test hőtermelése Általánosan elterjedt a munkák intenzitás szerinti osztályozása, és ezek szerint három kategóriát különböztetünk meg: a) Könnyű munkának nevezik azokat a tevékenységeket, amelyek során a teljes oxigénfogyasztás a nyugalmi állapot fogyasztásának kétszeresét nem haladja meg, tehát a 0,5 l/min, 175 W értéknél kisebb, ide sorolhatók az ülő foglalkozások, b) Közepes nehézségű munka esetén az oxigénfogyasztás a nyugalmi érték 2-4-szerese, tehát 0,5-1,0 l/min, illetve az időegységre jutó teljes energiafogyasztás W, amelyből az izommunka teljesítményszükséglete 88 W. Ide sorolhatók a nem gépesített házimunkák, kézműipari tevékenységek stb. c) Nehéz munka esetén a teljes oxigénfogyasztás a nyugalmi érték 4-8- szorosa, tehát 1-2 l/min. Az időegységre jutó teljes energiafogyasztás W, melyből levonva az alapanyagcsere-értéket, W értéket kapunk. Ide sorolható a nehézipari és mezőgazdasági munkák legnagyobb része. Az emberi testben végbemenő oxidációs folyamat során keletkező ún. metabolikus hő Fanger (1982) elmélete szerint két részből tevődik össze: a külső mechanikai munkából (W) és a belső hőszükségletből (H). [5] 14

18 Az emberi test hőleadása Az emberi test a benne fejlődő hőt négy módon tudja leadni: sugárzással, konvekcióval, vezetéssel, párolgással. A műszaki gyakorlatban, illetve a számítások során a komfortparaméterek tartományában az összes hőleadásnak: a sugárzásos hőleadás 42-44%-a, a konvekciós hőleadás 32-35%-a, a párolgásos hőleadás 21-26%-a. [5] Az ember CO 2 kibocsátása Az élőlényeg így az ember is az életfunkciójuk fenntartásához oxigént szívnak be, az a szervezetükben beépítésre kerül és CO 2 -t bocsátanak ki. A kilégzéssel egyidejűleg pára is kerül a levegőbe. A légcsere mértéke az ember tevékenységének függvénye és szoros összefüggésben van az előző fejezetben taglalt hő- és nedvesség leadással, hiszen a fokozott légcserét igénylő tevékenység intenzívebb belső oxidációs folyamatokkal, ezáltal nagyobb hőtermeléssel jár, ami maga után vonja az élőlények belső hőszabályozásának beindítását, a fokozott verejtékezést. Felnőtt ember átlagos CO 2 termelése 0,02 m 3 /h. [5] Akusztikai komfort A szellőzéstechnikai rendszereket komfort tekintetében akkor minősítjük megfelelőnek, ha azok tartózkodási zónáikban a mikroklíma az emberből a kellemes közérzetet váltja ki. Mint ismeretes, a kellemes közérzet több összetevő eredőjeként alakul ki. Az egyik ilyen összetevő: a tartózkodási zóna akusztikai megítélése. A zárt terekben, illetve a helyiségek tartózkodási zónáiban jelenlévő hanghullámok eredetük szerint kétfélék 15

19 lehetnek, vagy valamilyen belső hangforrásokból származnak, (pl. emberi beszéd, számítógép hűtőventilátora, elektroakusztikai berendezés, stb., de ide sorolhatjuk a helyi gépészeti berendezéseket is és minden olyan eszközt, melyek a benntartózkodók tevékenységével kapcsolatosak), vagy valamilyen külső zajforrásból származó olyan hanghullámok, melyek az épülethatároló falszerkezetein keresztül, illetve a gépészeti csővezetékeken át érkeznek a belső térbe (pl. a közlekedésből vagy éppen a klímaberendezés kültéri egységéből érkező hanghullámok, stb.) Nyilvánvaló, hogy méretezés nélkül a tartózkodási zóna akusztikai megfelelősége véletlenszerűen alakul. Éppen ezért, műszaki ajánlások és a vonatkozó szabványok előírják, a helyiségek akusztikai követelményeit (MSZ szabványsorozat) illetve, a különböző gépészeti rendszerek (légtechnikai, fűtéstechnikai, stb.) vagy épülethatároló elemek zajtechnikai méretezését (MSZ , illetve MSZ szabványsorozat). [5] 1.6. Komfort terek kívánt állapotának biztosítása Az előző fejezetek alapján megállapítható, hogy az emberi tartózkodási terekben a kellemes komfort tér kialakításához két fő dologra van szükség: a belső hőmérséklet kívánt értéken tartására, légmegújításra. A két folyamat történhet külön-külön vagy a kettő kombinációjával. Korábban, amikor a nyílászárók fokozott légzárására nem volt igény, általános terekben a légmegújítást biztosította a természetes filtráció és az időszakos szellőztetés. Nagy tömegeket befogadó, ezáltal nagy szellőző levegő igényű terekben gyakori, hogy a hőbevitel nagy részét a szellőző levegővel biztosítják. Mivel ugyan olyan hőátvitel szellőzéssel a légmegújítás mértékéhez képest lényegesen nagyobb szellőző levegő igényt jelent, ez ma már energia pazarlásnak számít. (A nagyobb szellőző levegő mennyiség nagyobb ventilátorokat, nagyobb teljesítményű kalorifereket jelent.) A nagy mennyiségű levegő huzatmentes vezetése is problémát jelent és minél nagyobb a légtechnikai rendszer, a zaj mértéke is nagyobb lehet. 16

20 A korszerű megoldás: külön berendezéssel megoldani a hőmérséklet, és külön a légmegújítás biztosítását olyan szabályozással, hogy a kétfajta berendezés egymásra való hatását is figyelembe vegye Jogszabályi háttér A 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal élén álló tárca nélküli miniszter adta ki májusának végén, mely az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szól. A rendeletben leírtakat től induló építési engedélyezési eljárásokban kell alkalmazni. Sok kérdés azonban a rendelet megjelenése után is megválaszolatlan maradt. Ilyenek többek között a tanúsítást végzők köre, az energiatanúsítvány végső formája. Ezekre vonatkozó előírásokat a 176/2008. (VI. 30.) Kormány rendelet tartalmazza, mely az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról rendelkezik. A 264/2008. (XI. 6.) Kormány rendelet kazánok és hőtermelő berendezések időszakos energetikai felülvizsgálatának előírásait tartalmazza, de a szellőztető- és klímarendszerek felülvizsgálati előírásai is szerepelnek a dokumentumban. E rendelet elsősorban azon épületek hőfejlesztő és klímaberendezéseire vonatkozik, amelyek a 7/2006. (V. 24.) TNM és a 176/2008. (VI. 30.) Kormány rendelet hatálya alá tartoznak /2006. (V. 24.) TNM rendelet A 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 1. a rendelet hatályával foglalkozik. Az energetikai követelmények tekintetében a rendelet hatálya kiterjed valamennyi a) olyan új épületre, amelyben az előírt belső hőmérséklet a november március 15. közötti időszakban legalább 100 napon, legalább napi 8 órán át 16 vagy annál magasabb, fűtött térfogata legalább 150m 3, és létesítésére illetve b) olyan meglévő épületre, amelyben az előírt belső hőmérséklet a november március 15. közötti időszakban legalább 100 napon, legalább napi 8 órán át 16 vagy annál magasabb, fűtött alapterülete 1000m 2 -nél nagyobb, és lényeges felújítására az építési engedély iránti kérelmet a rendeletben megadott időpontot követően adták be. 17

21 A 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet más szabályozási iratok szóhasználatával élve egyszerűen szokványos használatú épületeket említ. Nem terjed ki a rendelet hatálya a) az 50 m 2 -nél kevesebb hasznos alapterületű, illetve évente 4 hónapnál rövidebb használatra szánt épületre, b) a felvonulási épületre, a legfeljebb 2 évi használatra tervezett épületre, c) hitéleti célra használt épületre, d) a műemlék, illetve a helyi védelem alatt álló építményre, védetté nyilvánított műemléki területen (műemléki környezetben, műemléki jelentőségű területen, történeti tájon), helyi védelem alatt álló, a világörökség részét képező vagy védett természeti területen létesített építményre, e) a nem lakás céljára használt mezőgazdasági épületre, f) az ipari épületre, ha a technológiából származó belső hőnyereség a rendeltetésszerű használat időtartama alatt nagyobb mint 20 W/m 3, vagy a fűtési idényben több mint 20 szoros légcsere szükséges, illetve alakul ki, g) a sátorszerkezetre, h) a sajátos építményfajtákra, illetve annak tervezésére. A 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 2. értelmezi a rendeletben szereplő fogalmakat. A 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 3. szerint: 1) Az épületet úgy kell megtervezni, kialakítani, megépíteni, hogy annak energetikai jellemzői megfeleljenek a rendelet 1. mellékletében foglaltaknak. 2) Az épület energetikai jellemzőjét a tervező döntése szerint a) a rendelet 2. mellékletében meghatározott, részletes vagy egyszerűsített módszer egyikével, a rendelet 3. melléklete szerinti adatok figyelembevételével, vagy b) az a) pontban meghatározott módszerrel egyenértékű, nemzetközi gyakorlatban elfogadott számítógépes szimulációs módszerrel kell meghatározni. 3) Az épületek energetikai megfelelőségét igazoló számítást az épület egészére kell elvégezni. 18

22 4) Az épület energetikai megfelelősége egyes zónákra vagy egyes helyiségekre elvégzett számítások eredményeinek összegezésével is igazolható. A 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 4. leírja, hogy az összesített energetikai jellemző követelményértékét a rendelet 1. melléklete szerinti rendeltetésétől függően kell megállapítani. Az épületek összesített energetikai jellemzőjének számértéke nem haladhatja meg az épület felület-térfogat aránya és rendeltetésszerű használati módja függvényében a rendelet 1. mellékletének III. pontjában megadott értéket. Ha az épületben többféle funkciójú rendeltetési egység található és ezekre eltérő az előírt követelményérték, akkor a tervezés során azokat a méretezési alapadatokat és az összesített energetikai jellemzőre vonatkozó követelményt kell figyelembe venni, amely a) az épület legnagyobb térfogatú rendeltetési egységének funkciójából következik (jellemző funkció), vagy b) térfogatarányosan a különböző rendeltetési egységek funkciójából következik.. Ha az épületben többféle funkciójú rendeltetési egység található és ezek között van olyan, amelyre nincs az összesített energetikai jellemzőre követelmény, akkor a) az épület egészére a fajlagos hőveszteség-tényezőre és ezzel együtt az egyes határolószerkezetekre vonatkozó követelményeket kell kielégíteni a rendelet 1. melléklete szerint, és b) az épületnek arra a részére kell értelmezni a méretezési alapadatokat és alkalmazni az összesített energetikai jellemzőre vonatkozó követelményt, a felület-térfogat arány megállapítása mellett, amelyre a funkció szerinti követelmény adott. A 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 5. az 1000 m 2 -nél nagyobb épületekre vonatkozóan tartalmaz előírásokat az alternatív energiaforrások alkalmazhatósági vizsgálatára. A 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 6. az 1000 m 2 -nél nagyobb épületek jelentős korszerűsítésekor betartandó műszaki gazdasági megvalósításra tartalmaz előírásokat. A 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet részét képezi 4 db melléklet is. Az 1. melléklet a követelményértékeket tartalmazza. A 2. rendelet a számítási módszert mutatja be. A jelölések és a számítás során használt fogalmakat és tervezési adatokat a 3. mellékletben foglalták össze. A 4. melléklet az 1000 m 2 -nél nagyobb hasznos alapterületű épületek 19

ÉPÜLETEK HŐTECHNIKAI ELŐÍRÁSAI ENERGETIKAI MUTATÓK

ÉPÜLETEK HŐTECHNIKAI ELŐÍRÁSAI ENERGETIKAI MUTATÓK ÉPÜLETEK HŐTECHNIKAI ELŐÍRÁSAI ENERGETIKAI MUTATÓK Dr. Fülöp László főiskolai tanár Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar fulopl@pmmf.hu Épületek energiatakarékossági követelménye 1.Tervezési

Részletesebben

AZ ÚJ ÉPÜLETENERGETIKAI RENDSZER MAGYARORSZÁGON

AZ ÚJ ÉPÜLETENERGETIKAI RENDSZER MAGYARORSZÁGON AZ ÚJ ÉPÜLETENERGETIKAI RENDSZER MAGYARORSZÁGON Biatorbágy, 2008. december 09. Metz Rezső 1 Tartalom Tartalom... 2 I. Bevezetés... 3 I. 2002/91/EK EU-irányelv és az európai gyakorlat... 4 II. A 7/2006.

Részletesebben

A Kormány. rendelete. az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról

A Kormány. rendelete. az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról A Kormány /2006. ( ) Korm. rendelete az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 62. -a (1)

Részletesebben

ÉPÜLETENERGETIKA SEGÉDLET

ÉPÜLETENERGETIKA SEGÉDLET ÉPÜLETENERGETIKA SEGÉDLET Baumann Mihály Dr. Csoknyai Tamás Dr. Kalmár Ferenc Dr. Magyar Zoltán Dr. Majoros András Dr. Osztroluczky Miklós Szalay Zsuzsa Prof. Zöld András 2009. április A 2002/91/EK számú

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 18384 MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 107. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A belügyminiszter 40/2012. (VIII. 13.) BM rendelete az épületek energetikai jellemzõinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.)

Részletesebben

TÉGLÁSSY GYÖRGYI SZAKDOLGOZAT

TÉGLÁSSY GYÖRGYI SZAKDOLGOZAT TÉGLÁSSY GYÖRGYI SZAKDOLGOZAT vii BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR ÉPÜLETENERGETIKAI ÉS ÉPÜLETGÉPÉSZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZAT BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

Részletesebben

Rendeleti háttér. 2002/91/EK direktíva

Rendeleti háttér. 2002/91/EK direktíva Rendeleti háttér 2002/91/EK direktíva A statisztikai adatokat megnézve kiderül, hogy az európai országokban az épületek energia felhasználása a teljes energiafelhasználás 40-45 %-át eléri. Ezt felismerve

Részletesebben

A... rendelete az épületenergetikai követelményekről, az épületek energiatanúsítványáról és a légkondicionáló rendszerek időszakos felülvizsgálatáról

A... rendelete az épületenergetikai követelményekről, az épületek energiatanúsítványáról és a légkondicionáló rendszerek időszakos felülvizsgálatáról A... rendelete az épületenergetikai követelményekről, az épületek energiatanúsítványáról és a légkondicionáló rendszerek időszakos felülvizsgálatáról 4. sz. Melléklet Épületek energetikai minőségtanúsítása

Részletesebben

IRODAÉPÜLETEK ÉPÜLETGÉPÉSZETI KIALAKÍTÁSÁNAK ENERGETIKAI ÖSSZEFÜGGÉSEI

IRODAÉPÜLETEK ÉPÜLETGÉPÉSZETI KIALAKÍTÁSÁNAK ENERGETIKAI ÖSSZEFÜGGÉSEI Building Energetics, HUHR/1001/2.2.1/0009 IRODAÉPÜLETEK ÉPÜLETGÉPÉSZETI KIALAKÍTÁSÁNAK ENERGETIKAI ÖSSZEFÜGGÉSEI Prof. Barótfi István PhD, Halász Györgyné PhD HOF ALAPÍTVÁNY Gödöllő 2012. július Gödöllő

Részletesebben

Légtechnikai tervezési segédlet

Légtechnikai tervezési segédlet lindab ventilation Légtechnikai tervezési segédlet A Magyar Szabványügyi Testület jóváhagyásával az MSZ CR 1752:2000 alapján Termékeink Air Duct Systems Légcsatornák A Lindab Air Duct Systems (ADS) legtöbb

Részletesebben

Közel nulla energiaigényű épületek képzés Oktatási anyag Összeállította: dr. Ifj. Kistelegdi István DLA Szerkesztette: Tóth András

Közel nulla energiaigényű épületek képzés Oktatási anyag Összeállította: dr. Ifj. Kistelegdi István DLA Szerkesztette: Tóth András Közel nulla energiaigényű épületek képzés Oktatási anyag Összeállította: dr. Ifj. Kistelegdi István DLA Szerkesztette: Tóth András 2015. február-március Tartalom 1. Modul: NZEB Építészet... 4 1.1 Bevezetés...

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. A napenergia mint megújuló energiaforrás alkalmazhatósága. konkrét családi házra

SZAKDOLGOZAT. A napenergia mint megújuló energiaforrás alkalmazhatósága. konkrét családi házra Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Kőolaj és Földgáz Intézet Gázmérnöki Intézeti Tanszék SZAKDOLGOZAT A napenergia mint megújuló energiaforrás alkalmazhatósága konkrét családi házra Készítette:

Részletesebben

Dr. Rudnai Péter Főosztályvezető Főorvos

Dr. Rudnai Péter Főosztályvezető Főorvos 1 Szerkesztette: Dr. Rudnai Péter Főosztályvezető Főorvos Kiadja: Országos Környezetegészségügyi Intézet Budapest, Gyáli u. 2-6. Tel.: 06-1-4761100 E-mail: igazgatosag@oki.antsz.hu Web: http://oki.antsz.hu

Részletesebben

NAGY MIKLÓS SZAKDOLGOZAT

NAGY MIKLÓS SZAKDOLGOZAT NAGY MIKLÓS SZAKDOLGOZAT i BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR ÉPÜLETENERGETIKAI ÉS ÉPÜLETGÉPÉSZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZAT ii BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

Részletesebben

BAUSFT. Pécsvárad Kft. 7720 Pécsvárad, Pécsi út 49. Tel/Fax: 72/465-266 http://www.bausoft.hu. WinWatt. Fűtéstechnikai Programcsomag.

BAUSFT. Pécsvárad Kft. 7720 Pécsvárad, Pécsi út 49. Tel/Fax: 72/465-266 http://www.bausoft.hu. WinWatt. Fűtéstechnikai Programcsomag. BAUSFT Pécsvárad Kft. 7720 Pécsvárad, Pécsi út 49. Tel/Fax: 72/465-266 http://www.bausoft.hu WinWatt Fűtéstechnikai Programcsomag Épületenergetika Szerzők: dr. Baumann József okl. villamosmérnök 2360 Gyál,

Részletesebben

Schifter Ferenc- Tolvaj Béla ÉPÜLETENERGETIKA. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2011.

Schifter Ferenc- Tolvaj Béla ÉPÜLETENERGETIKA. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2011. Schifter Ferenc- Tolvaj Béla ÉPÜLETENERGETIKA Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 0. Tartalomjegyzék Dr. Schifter Ferenc ny. főiskolai docens Szerzők: Dr. Tolvaj Béla Ph.D. egyetemi docens Lektor: Dr. Lakatos

Részletesebben

A másik következtetés az, hogy ugyanazonanyaggal különbözõ eredményt érhetünk el, aszerint, hogy hogyan és hová építjük be azt.

A másik következtetés az, hogy ugyanazonanyaggal különbözõ eredményt érhetünk el, aszerint, hogy hogyan és hová építjük be azt. ÉPÜLETFIZIKA 1 A hõvezetési tényezõ fogalma A hõáram a hõmérsékletkülönbséggel, a hõáram irányára merõleges keresztmetszettel, valamint egy vezetési tényezõvel arányos. Ez utóbbi a hõvezetési tényezõ,

Részletesebben

Útmutató alacsony hőmérsékletű radiátorokhoz

Útmutató alacsony hőmérsékletű radiátorokhoz Útmutató alacsony hőmérsékletű radiátorokhoz CLEVER LOW TEMPERATURE RADIATORS minden alacsony hő mérsékletű fűtési rendszer esetén a leh ető legjobb megoldás a radiátor. de NE TŐL em fogadja el, olvassa

Részletesebben

Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu

Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu Szikra Csaba Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu Az elıadás letölthetı: http://www.egt.bme.hu/!epbd/epbd-bevezetes.pdf Az EU EPBD (2002/91/EC) A direktíva lényegesebb pontjai 1.: Az

Részletesebben

HITELES ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY

HITELES ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY HITELES ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY ÖSSZESÍTŐ LAP HET000609 Épület (önálló rendeltetési egység) Rendeltetés: Lakó és szállásjellegű Alapterület: 585 m 2 Cím: 25 Fót Szent Benedek park 365 HRSZ: 4560/37 Megrendelő

Részletesebben

7. KLÍMATUDATOS ÉPÍTÉSZETI MEGOLDÁSOK

7. KLÍMATUDATOS ÉPÍTÉSZETI MEGOLDÁSOK KLÍMATUDATOS ÉPÍTÉSZETI MEGOLDÁSOK 7. KLÍMATUDATOS ÉPÍTÉSZETI MEGOLDÁSOK Az épületenergetika az Európai Unió energia és klímapolitikájának egyik fő prioritási területe. Az épületek energiahatékonyságáról

Részletesebben

ÉPÜLET ENERGETIKAI VESZTESÉGFELTÁRÁSA

ÉPÜLET ENERGETIKAI VESZTESÉGFELTÁRÁSA ÉPÜLET ENERGETIKAI VESZTESÉGFELTÁRÁSA Sümeghy Péter szigorló gépészmérnök.. Dr. Csoknyai István egyetemi docens. Dr. Zsebik Albin egyetemi docens Budapest, 2004. május 21. KÖSZÖNETNYÍLVÁNÍTÁS Ezúton szeretném

Részletesebben

Energiatakarékosság otthon és a munkahelyen

Energiatakarékosság otthon és a munkahelyen Energiatakarékosság otthon és a munkahelyen Otthonunk, lakásunk az energiatakarékosság talán legfontosabb színtere. Az ország energiafelhasználásában na - gyobb arányt képviselnek a háztartások, mint az

Részletesebben

KLÍMAPOLITIKA. Fűtés-hűtés hőszivattyús ingyen energiával. Komlós Ferenc

KLÍMAPOLITIKA. Fűtés-hűtés hőszivattyús ingyen energiával. Komlós Ferenc KLÍMAPOLITIKA Fűtés-hűtés hőszivattyús ingyen energiával Komlós Ferenc 2007. október 1. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K Előszó... 3 1. Bevezetés... 4 2. A jogi helyzet hangsúlyai... 5 3. A technológia

Részletesebben

Rövid módszertani segédlet energetikai tanúsításhoz, méretezéshez

Rövid módszertani segédlet energetikai tanúsításhoz, méretezéshez Rövid módszertani segédlet energetikai tanúsításhoz, méretezéshez tekintettel a legutóbbi módosításra 2014. július Készítette: Zorkóczy Zoltán szakmai referens Jóváhagyta: Soltész Ilona főosztályvezető

Részletesebben

Meglévő családi ház tanúsítása

Meglévő családi ház tanúsítása Meglévő családi ház tanúsítása 1. ábra A családi ház terve és a megvalósult épület fényképei 1 Adatok Egyszintes, alápincézetlen, magastetős, padlásteres, szabadon álló családi ház (Mór). Bruttó beépített

Részletesebben

EÖTVÖS LÓRÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR KÖRNYEZETTUDOMÁNYI ISKOLA NAPENERGIA HASZNOSÍTHATÓSÁGÁNAK ÁTTEKINTÉSE CSALÁDI HÁZAKBAN

EÖTVÖS LÓRÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR KÖRNYEZETTUDOMÁNYI ISKOLA NAPENERGIA HASZNOSÍTHATÓSÁGÁNAK ÁTTEKINTÉSE CSALÁDI HÁZAKBAN EÖTVÖS LÓRÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR KÖRNYEZETTUDOMÁNYI ISKOLA NAPENERGIA HASZNOSÍTHATÓSÁGÁNAK ÁTTEKINTÉSE CSALÁDI HÁZAKBAN SZAKDOLGOZAT Készítette: Salló Andrea V. biológia-környezettan

Részletesebben

A MÁLYI GEOTERMIKUS FORRÁS ENERGETIKAI HASZNOSÍTÁSÁNAK ALTERNATÍV MÓDJAI

A MÁLYI GEOTERMIKUS FORRÁS ENERGETIKAI HASZNOSÍTÁSÁNAK ALTERNATÍV MÓDJAI MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR ENERGIA- ÉS MINŐSÉGIÜGYI INTÉZET TÜZELÉSTANI ÉS HŐENERGIAI INTÉZETI TANSZÉK A MÁLYI GEOTERMIKUS FORRÁS ENERGETIKAI HASZNOSÍTÁSÁNAK ALTERNATÍV MÓDJAI SZAKDOLGOZAT

Részletesebben

Meglévő családi ház energetikai jellemzőinek kiszámítása és tanúsítása az EU normák szerint tervezett jogszabályok figyelembevételével

Meglévő családi ház energetikai jellemzőinek kiszámítása és tanúsítása az EU normák szerint tervezett jogszabályok figyelembevételével Meglévő családi ház energetikai jellemzőinek kiszámítása és tanúsítása az EU normák szerint tervezett jogszabályok figyelembevételével 1.oldal Tartalomjegyzék Bevezetés...2 AZ ÉPÜLET ISMERTETÉSE...3 Pince...3

Részletesebben

(Tájékoztatások) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG

(Tájékoztatások) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG 2012.4.19. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 115/1 IV (Tájékoztatások) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG Iránymutatás

Részletesebben