2009. V. évfolyam 12. szám, december. Havonta megjelenő ingyenes programmagazin ISSN Csíkszereda. Szakszerveztek Művelődési Háza

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2009. V. évfolyam 12. szám, december. Havonta megjelenő ingyenes programmagazin ISSN 2066-6349. Csíkszereda. Szakszerveztek Művelődési Háza"

Átírás

1 2009. V. évfolyam 12. szám, december Havonta megjelenő ingyenes programmagazin K o n c e r t ISSN Dec e m b e r 5., Sz o m b a t, Ór a Csíkszereda Szakszerveztek Művelődési Háza

2 , ápri lis 4. szám évfo lyam pr og ra mm ag az in Hav ont Havonta megjelenő ingyenes a me gje len ő ing yen es pro gra mm V. évfolyam 5. szám, május V. en es V. évfolyam, 0. szám ruá r m, feb 2. szá fol yam nt a m in gy aga zin programma gazin Havonta megjelenő ingyenes programmagazin nt a m eg je le nő SE B O 6. szám pia Hav ont a 2009 S T T E tó Eseménynaptár ta GY Ü e m u E e me zb Csíksomlyói pünkösdi búcsú május 30./szombat L nő ing yen es pro gra mmaga zin A Március 15 L A PJA LK A BÓ LMÁ ór NA.0 0 ÚR A / 19 te k er m e p én yt 23., n ag n u ár k sz ín té 9. ja C sí k i Já a KULT Áldott karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kíván a jú liu s AR AGY meg jele TÍ ZÉ VE S L Á ei d a lno AM, júniu s ra IN E RV n y Z Á R k ve rse E rd olim Fotó: Kristó Róber t uá r m, jan 1. szá fol yam V. év Havo pr og Diák progr amma gazin Közép iskolá soknak X sobotf in az Csí kc mmag es in gy en lenő ingye nes évfo lyam Havon ta megje Ó T AT S Ú Z mlyó B Ú C Csí k so A N Gk szereda. S R 21 FA va Csí bruár al fe V II V V. évfolya m 3. szám, március V. év Havo le nő eg je m eg je le nő in gyen es pr og ra mm ag az in ember m, dec 12. szá olyam V. évf gj ele nő ing ye ne s Ko 20 6 D ingyene s program magazi n 6 N 20 S 6 9. GLORIA VICTIS ÜNN EPI MEG EML ÉKEZ ÉS AZ OS FORR ADA LOM ÉS SZ A B A DS ÁGH A RC É V FOR DU LÓJ ÁN OK T ÓB ER 23., PÉ N T E K nő in gyen es pr og ra m in nc mmag az in ze er t Szom, bat Ór a za 5., eda i Há sz er lődés Csík Mű ve t ek rv ez ecem S za ks I SS N ber vem, no 10. szám, október Havonta megjele nő AUG agaz in 2. USZTUS je le ISS SZTU IUS JÚL enes prog ramm I S S N I SS N AU GU ám 11. sz év fo. V jelen ő ingy Havo nta meg m eg az mag á sok P r ímzója i y l Erd étalálko azi n augus mmag V. évfolyam pro gra on ta I S S N yen es SZÁM len ő ing SZ ÉK EL K ER ÉK Y FÖ LD KÖ RV PÁ R O S ER SE NYE ztus, KÜLÖN ta me gje H av lyam V. évfo lyam 8. szám, augusz tus V. évfolyam 9. szám, szeptember ISS N Havon Havonta megjelenő ingyenes programmagazin pr og ra V. év fo lya m 7. sz ám, szerkesztősége! on ta nt a me H av Havo ber

3 beköszöntő tartalom Nől a dér, álom jár, hó kering az ág közt. Karácsonynak ünnepe lépeget a fák közt. Én is, ládd, én is, ládd, hóban lépegetnék, ha a jeges táj fölött karácsony lehetnék. (Weöres Sándor: Nől a dér, álom jár részlet) Kedves Olvasó! a szereda.origo programmagazin ez évi utolsó lapszámát tartja a kezében. Ismét elszaladt egy év..., és nagyon gyorsan. Nekem olyan, mintha tegnap írtam volna a 2008-as év decemberi lapszámának beköszöntőjét. a programmagazin életében jelentős év volt a 2009-es esztendő, hisz ebben az évben ünnepeltük, ugyancsak jelzés, megemlítés szintjén, fennállásának ötödik évfordulóját. Magazinunk 2009-es évi első számában egy véleményező rovatot jelentettünk meg, ahol külső kollégákat, intézményvezetőket, újságírókat kértünk föl, hogy véleményezzék kiadványunkat, munkánkat. a visszajelzésekből az ösztönző gondolatok megerősítettek bennünket, hogy kiadványunkra szükség van, érdeklődéssel fogadják, lapozzák. Így követve az elmúlt öt évben kialakult lapfilozófiánkat, 2009-ben is az egyre nehezedő gazdasági körülmények ellenére havonta jelent meg magazinunk, tájékoztatva az olvasókat Csíkszereda kulturális és szabadidős rendezvényeiről. Év vége felé járván, az emberen akaratlanul is elhatalmasodik az ünnepi hangulat, s a hagyományoknak megfelelően, ilyenkor szokott sor kerülni az éppen búcsúztatás előtt álló óesztendőben elvégzett feladatok kiértékelésére is. Ezúton megköszönöm minden külső és belső munkatársamnak, reklámozóinknak, kulturális intézményeink munkatársainak, hogy szíves támogatásukra építhettünk ebben az évben is. bízva abban, hogy 2010-ben is hasonlóképp folytatni tudjuk együttműködésünket, kiadványunk tartalmi szerkezetét, valamint tájékoztatásunkkal hathatós segítséget nyújtunk olvasóinknak az egyre sokasodó programok, rendezvények között. a szerkesztőbizottság nevében békés, meghitt ünnepeket, sikerekben gazdag, eredményes, boldog újévet kívánok mindannyiuknak! Mihály Réka szereda.origo Havonta megjelenő ingyenes programmagazin. Megjelenik 4000 példányban. Kiadja: a Csíkszereda Kiadóhivatal, Csíkszereda Polgármesteri Hivatalának kiadója Csíkszereda, Vár tér 1. sz., tel.: Vezetőtanács elnöke: antal attila PROGRaMON decemeber / 3 CSÍKI SZÉKELY MÚZEUM Egyiptom művészete a fáraók korában az egyiptomi halotti kultusz emlékei kiállítás / 4 CSÍKI játékszín Urs Widmer: NaGYKUtYÁK / 7 Molnár Ferenc: LILIOM / 8 benedek Elek: többsincs KIRÁLYFI / 10 decemberi játékrend / 11 CSÍKI KaMaRaZENEKaR adventi hangversenysorozat / 12 ESEMÉNY / RENdEZVÉNY Kriterion Koszorú díjátadó ünnepsége / 13 a Székely bicskarend és Székelyföld díjak átadó ünnepsége / 14 julianus díjátadó ünnepség / 16 Ghymes-koncert / 18 turcza László-kiállítás és albumbemutató / 20 Experiment Prisma Fotóklub kiállítása / 23 Karácsonyfa-díszítő verseny / 24 Karácsonyi készülődés a gyermekkönyvtárban / 25 SPORtNaPtÁR / 27 KÖNYVKOSÁR a Pallas-akadémia Könyvkiadó ajánlója / 30 a Corvina Könyvesház ajánlója / 34 a Hargita Megyei Kulturális Központ könyvajánlója / 35 a Csíkszereda Kiadóhivatalnál megvásárolható kiadványok / 36 HELYtÖRtÉNEtI ÉVFORdULÓK / 39 CSÍK-INFO-SaROK / 40 Felelős szerkesztő: Mihály Réka Szerkesztőbizottság: ady andrás, György Piroska, Fekete-Kászoni Rita, Ferenczy Krisztina, Prigye Kinga Korrektúra: Prigye Kinga Gazdasági ügyintéző: dósa Eszter Lapterv, nyomdai előkészítés és nyomda: Gutenberg Grafikai Műhely és Nyomda 3

4 CSÍKI SZÉKELY MÚZEUM Csíkszereda, Vár tér 2. sz., tel./fax: , , EGYIPtOM MŰVÉSZEtE a FÁRaÓK KORÁbaN kiállítás tekinthetjük meg, majd a varázsszövegeket tartalmazó papirusztekercsek tárolására szolgáló Ozirisz-szobrot. a te rem utolsó tárgya egy gyönyörű szép, fából készült női halotti maszk. a harmadik teremben a sírsztélék és kockaszobrok megtekintésével folytathatjuk a látogatást. az ezek után következő női mumifikált kézen megfigyelhetjük, hogy már több ezer esztendeje a bal kéz gyűrűs ujján hordták az emberek a gyűrűt. a továbbiakban a túlvilágot bemutató koporsótöredéket láthatunk, majd az istenek szent állatainak múmiái következnek. a múmialepel-töredékeken és a varázspapiruszon hieratikus írásos varázsszövegek jelennek meg, majd a Hórusz-tábla révén tudhatjuk meg, hogy az egyiptomiaknál a hit, mágia és varázslás mennyire szervesen fonódott össze. a következő teremben egy sírkamra belsejében találjuk magunkat, s itt található a két, talán leglátványosabb tárgy: egy múmiafej és egy aranyozott arcú, díszesen festett női koporsó. az utolsó teremben a tapintható tárlaton az aknasír és a templom modelljére szeretném felhívni a figyelmet, hisz ezek eredetiben születésük helyszínén láthatóak. Kósa béla, Csíki Székely Múzeum Hormesz sztéléje, mészkő, 37 x 27 x 6 cm a budapesti Szépművészeti Múzeum anyagából kiállított 120 műtárgy jelentős hányada az első (1907-es) egyiptomi, magyar érdekeltségű régészeti feltárás anyagához kapcsolódik. Ezt az anyagot öt db műtárgy egészíti ki Kolozsvárról, melyek közül három dr. Orbán balázs egykori gyűjteményéhez tartozik, 160 esztendővel ezelőtt érkeztek Erdélybe. a tárgyak nem időrendi sorrendben vannak bemutatva, hanem a halottkultusz rendkívül bonyolult világát bemutató logikai sorrend alapján. a legrégebbi tárgyak 5000 esztendősek, míg a fiatalabbak is 2000 esztendősek. az első teremben a kolozsvári tárgyakat vehetjük szemügyre. a következő teremben először az egyiptomi istenek világával, a világteremtés mítoszával, termékenységkultusszal ismerkedhetünk. Ezután a túlvilági életre szánt ételek és italok edényeit láthatjuk, majd a halottat védelmező amulettek sokaságát. a következő tárlóban a sírfelszereléseket találjuk, többek között a belső szervek tárolására szolgáló kanopusz-edényeket, illetve a túlvilági munkák elvégzésére készült halotti szobrokat. Egy újabb tárlóban a rendkívüli finomsággal, igényességgel díszített gyermekkoporsót és a kartonázsdíszeket bész isten domborműve, M.: 32 cm 4

5 CSÍKI SZÉKELY MÚZEUM Csíkszereda, Vár tér 2. sz., tel./fax: , , INFORMÁCIÓK Csíkszereda Csíki székely múzeum október február 7. Nyitva tartás: kedd vasárnap: óra Zárva: december , 31., január 1. Díjszabások: Teljes árú belépő: 10 lej Kedvezményes árú belépő: 5 lej Diákok, diákigazolvánnyal Nyugdíjasok, igazolvánnyal Csoportok (15-25 személy) / fő Csíkszereda-belépő: 6 lej Kedvezményes jegy csíkszeredai lakhelyű felnőtteknek Kisszereda-belépő: 3 lej Kedvezményes jegy csíkszeredai lakhelyű diákoknak Családi belépő: 22 lej 2 felnőtt + legalább 1 személy 18 év alatt Ingyenes belépő: 7 éven aluli gyermekek, csoportokat kísérő pedagógusok (max. 2 fő), muzeológusok, újságírók Tárlatvezetés (előzetes bejelentkezés alapján): magyar, román nyelven: 30 lej angol nyelven: 50 lej Kérjük, szíveskedjenek mellőzni a mobiltelefon használatát! tel: ,

6

7 CSÍKI játékszín Csíkszereda, temesvári sgt. 6. sz., tel./fax: , Urs Widmer: NaGYKUtYÁK a svájci drámaíró szereplői jólfizetett felsővezetők, akik évek óta anyagi biztonságban élnek, és ami még közös bennük, hogy váratlanul elbocsátják őket funkcióikból. az új munkahely megtalálásában segít a Wrage asszony által vezetett outplacement-vállalat, ahol az egykori nagykutyák egyfajta csoportterápiában részesülnek, egyrészt azért, hogy az utcára-kerülés traumáját feldolgozzák, másrészt, hogy ismét sikeres topdogokká válhassanak. Szereposztás: Müller: GIaCOMELLO RObERtO bihler: benedek ÁGNES, jenkins: SZabÓ ENIKŐ Krause: bodea tibor, Neuenschwander: bilibók attila tschudi: VERESS albert, Wrage: bartalis GabRIELLa jelmeztervező: ZSIGMONd adél Rendező, díszlettervező: HaRSÁNYI ZSOLt az előadást csak 16 éven felüli nézőinknek ajánljuk! az előadás helyszíne a Hunyadi László Kamaraterem, a helyek száma korlátozott. budaházi attila, dramaturg Fotók: Sándor Levente 7

8

9 CSÍKI JÁTÉKSZÍN Csíkszereda, Temesvári sgt. 6. sz., tel./fax: , Molnár Ferenc: LILIOM külvárosi legenda két részben A Csíki Játékszín Molnár Ferenc Liliom című színművét a darab megírásának és ősbemutatójának 100. évfordulóján mutatja be. Molnár drámája igazi világkarriert futott be: 1934-ben Fritz Lang készített belőle filmet, majd 1945-ben a Broadway-n Carousel (Körhinta) címmel bemutatták a musical-változatát, amelyből 1956-ban szintén filmet forgattak. Orson Welles 1939-ben rendezett belőle rádiójátékot, melyben ő játszotta a főszerepet. Hamburgban 2000-ben mutatták be Michael Thalheimer rendezésében. A külvárosi legenda nem ott kezdődik, ahol az öngyilkos Liliom előtt megjelennek az isten detektívjei, hanem mindjárt a darab első jelenetével. Nem kétséges: ilyen betlehemes egyszerűségben, majdnem tisztaságban nem játszódhatott le a hintáslegény Liliom és Juli, cselédlány drámája; az események a reálisak és látomásszerűek transzponálva vannak külvárosi emberek fantáziájába. Ahogy ők mesélnék egymásnak. Naivul, egyszerűen, a szerelmet, a hűséget, a reménységet és érzékenységet, az életet, a halált, de úgy, hogy színházuk tarka bábjain szögletes mozdulataikon, rángatottságukon keresztül is megérződjön az ember. Ez sikerült Molnár Ferencnek. írja Fenyő Miksa a darabról a Nyugatban, száz évvel ezelőtt. Fotók: Adriana Grand Szereposztás: Liliom, artista: VERESS ALBERT Juli, cselédlány: BENEDEK ÁGNES Muskátné, körhintás: SZABÓ ENIKŐ Mari, Juli barátnője: RÁDULY BEÁTA Ficsur, külvárosi csibész: KOSZTÁNDI ZSOLT Hugó, Mari vőlegénye, később férje: BODEA TIBOR Égi és földi rendőrkapitány: GIACOMELLO ROBERTO Hollunderné, fényképész és Isten detektívje: FEKETE BERNADETTA Linzmann, pénztárnok: LŐRINCZ ANDRÁS-ERNŐ Orvos: DÁLNOKY CSILLA; Esztergályos: VARGA SÁNDOR Dr. Reich, öngyilkos ügyvéd: FÜLÖP ZOLTÁN Kádár István, öngyilkos / Hózlinger; Liliom riválisa: BILIBÓK ATTILA; Rendőr: PAP TIBOR Lujza, Juli kislánya: MÁTHÉ ANNA-KRISZTINA Az esztergályos gyerekei: BAKCSI KATA; FAZAKAS TAMÁS A rendező munkatársa: BUDAHÁZI ATTILA Díszlet-jelmeztervező: ADRIANA GRAND Rendező: VICTOR IOAN FRUNZĂ Budaházi Attila, dramaturg 9

10 CSÍKI játékszín Csíkszereda, temesvári sgt. 6. sz., tel./fax: , benedek Elek: többsincs KIRÁLYFI a gyergyószentmiklósi Figura Stúdió mesejátéka ezzel egyetemben méltó büntetését. a többsincs királyfi című mesénkkel ezt a világot próbáljuk a gyerekek elé tárni, ezekkel a mesebeli szereplőkkel, fordulatokkal és kalandokkal, itt-ott beleszőve a mai modern világunk vívmányait és eszközeit, illetve oly módon kíséreljük meg e két világ ötvözését, hogy a mese mondanivalója ne szenvedjen semmilyen csorbát. Mert felnőttként is néha jó hinni a mesékben. Elek apó meséit, azt hiszem, senkinek nem kell bemutatni. az ő meséi azokban a régi korokban gyökereznek, amikor még voltak királyok és királynék, királyfik és királykisaszszonyok, sárkányok, jóindulatú szolgák és rosszindulatú, fondorlatos, gyáva cselszövők. a mese végén ellentétben mai társadalmunk törvényei szerint a királyfi elnyerte csodaszép szíve-választottjának igaz szerelmét, és a gonosz Szereposztás: Mirkó, napkeleti király: SZabÓ EdUÁRd többsincs királyfi, a fia: KŐMÍVES CSONGOR Habakuk, hoppmester: boros MÁRIa bakarasznyi, öreg szolga: KOLOZSI borsos GÁbOR Ráki, a felesége: MÁtHÉ annamária absolon, napnyugati király: SZabÓ EdUÁRd Világszép Gyöngyvirág, a lánya: Vajda GYÖNGYVÉR Gyehennás, az ördögkirály: bartha boróka Szeleburda, a lánya: GaZdaG ERZSÉbEt durumó, alördög: SIMON boglárka m.v. jelmez: barabás ÁRPÁd játéktér: barabás ÁRPÁd, KOLOZSI borsos GÁbOR Átdolgozta: duró GYŐZŐ Rendezte: barabás ÁRPÁd barabás Árpád 10

11 CSÍKI JÁTÉKSZÍN Csíkszereda, Temesvári sgt. 6. sz., tel./fax: , A CSÍKI JÁTÉKSZÍN DECEMBERI JÁTÉKRENDJE december 2. / szerda TÖBBSINCS KIRÁLYFI a gyergyószentmiklósi Figura Stúdió előadása óra Pinocchio-bérlet óra Nagy Imre (sárga) bérlet december 3. / csütörtök TÖBBSINCS KIRÁLYFI a gyergyószentmiklósi Figura Stúdió előadása óra Móka-bérlet óra Micimackó-bérlet december 10. / csütörtök / óra LILIOM Antigoné-bérlet december 13. / vasárnap / óra LILIOM Liliomfi-bérlet december 15. / kedd / óra IBUSÁR MEGÁLLÓHELY Hunyadi László Kamaraterem december 4. / péntek / óra LILIOM Hamlet-bérlet december 18. / péntek / óra ADVENT a Háromszék Együttes előadása december 8. / kedd / óra NAGYKUTYÁK Hunyadi László Kamaraterem december 30. / szerda / óra IMÁDOK FÉRJHEZ MENNI ünnepi bemutató előadás Fenntartjuk a műsorváltoztatás jogát! Felnőttelőadásainkat hét éven aluli gyerekek nem látogathatják! Felhívjuk kedves nézőink figyelmét, hogy kamara-előadásainkra, a korlátozott ülőhelyek miatt, kizárólag elővételben árusítunk jegyeket! Az előadás megkezdését követően nem áll módunkban a késve érkezőket beengedni! Megértésüket köszönjük! 11

12 CSÍKI KAMARAZENEKAR Csíkszereda, Szabadság tér 18. sz., ADVENTI HANGVERSENYSOROZAT 2009 december 6. / vasárnap / óra Református templom A Nagy István Zene- és Képzőművészeti Szakközépiskola kamarazeneformációinak előadása december 6. / vasárnap / óra Szent Kereszt-templom A Nagy István Zene- és Képzőművészeti Szakközépiskola IX-XII. osztályos kórusának és zenekarának előadása december 6. / vasárnap / óra december 20. / vasárnap / óra Szent Ágoston-templom Evangélikus templom A Nagy István Zene- és Képzőművészeti A Nagy István Zene- és Képzőművészeti Szakközépiskola II-IV. osztályos kórusának Szakközépiskola V-VIII. osztályos kórusának előadása előadása december 26. / szombat / óra Csíksomlyói Kegytemplom A Nagy István Zene- és Képzőművészeti Szakközépiskola énekkarának és zenekarának karácsonyi hangversenye 12

13 KRITERION KOSZORÚ GÁLFALVI ZSOLTNAK december 18. / péntek / óra / Kriterion Ház KRITERION ALAPÍTVÁNY Csíkszereda, Petőfi u. 4. sz. A Kriterion Alapítvány kuratóriuma úgy döntött, hogy híven az alapító elnök és a kitüntetést indítványozó Domokos Géza szellemi örökségéhez, az idén Gálfalvi Zsolt marosvásárhelyi irodalomkritikusnak, szerkesztőnek adományozza a Kriterion Koszorút. Az alapítvány esztendőről esztendőre olyan, a romániai magyarság szolgálatába állított életművet jutalmaz, amelyet a cselekvő közösségszeretet, az európai nyitottság és a demokratikus gondolkodásmód jellemez. Gálfalvi Zsolt 1933-ban született Marosvásárhelyen, 1955-ben végezte el a kolozsvári Bolyai Egyetem magyar nyelv és irodalom szakát, majd évtizedeken átívelő, az erdélyi magyar írónemzedékeket támogató irodalomkritikusi munkát végzett több jelentős romániai magyar heti és havilap, az Utunk, az Igaz Szó, a Hét munkatársaként vagy rovatvezetőjeként és főszerkesztőjeként. A múlt század hatvanas éveiben a Marosvásárhelyi Állami Színház igazgatójaként is tevékenykedett, és között részt vállalt a romániai magyar színházak irányításában a bukaresti Művelődési Tanács nemzetiségi igazgatóságának vezetőjeként. Igen gazdag a közéleti munkássága. Az 1989-es romániai fordulat után ott volt a Romániai Magyar Demokrata Szövetség megalapítóinak a sorában, a Romániai Magyar Pen Klub elnöke, a Romániai Írószövetség igazgatótanácsának a tagja, 1998-tól több éven át a Román Televízió igazgatósági tagja. Irodalomkritikai, irodalomtörténeti és színházi vonatkozású írásait az évtizedek során számos kötetben jelentette meg. Munkásságát eddig is több értékes díjjal és elismeréssel jutalmazták, legutóbb a magyarságot, a magyar kultúrát, a magyar magyar kapcsolatokat szolgáló tevékenységéért a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjével tüntették ki. Gálfalvi Zsolt mindvégig támogatta Domokos Gézát a Kriterion Kiadó létrehozásában és működtetésében, a romániai magyar szellemi élet gazdagítására irányuló törekvéseiben. A Kriterion Koszorú átadási ünnepségére december 18-án órától kerül sor a csíkszeredai Kriterion Házban. Székedi Ferenc Gálfalvi Zsolt Domokos Géza önéletrajzi kötetét méltatja a Kriterion Házban (2003) 13

14 SZÉKELYFÖLD SZERKESZTŐSÉGE Csíkszereda, Tudor Vladimirescu u. 5. sz., tel.: , Azokat az alkotókat, illetve műveket díjazzuk, amelyekről azt hisszük, hogy évek, évtizedek múltán is érvényesek maradnak Ferenczes Istvánt, a Székelyföld főszerkesztőjét kérdeztük a Székelyföld-díj és a Székely Bicskarend átadásáról december 4. / péntek / óra Kérem, mutassa be a Székelyföld kulturális folyóirat által évente több alkotónak is megítélt Székelyföld-díj, illetve a Székely Bicskarend eredetét, alapötletét, eszmeiségét. Az 1997 októberében indult kulturális folyóirat létezésének már a második évében kiosztotta nívódíjait. A díjak átadását általában az 56-os magyar forradalom évfordulójára időzítettük, hisz a lap indulása is ehhez a dátumhoz köthető. A Székelyföld nívódíjait azoknak az alkotóknak adja a periodika szerkesztőiből összeálló ad hoc tanács, akik megítélésük szerint az előző évben a legszínvonalasabb alkotásokat közölték a folyóiratban. Általában három alkotót jutalmazunk, de volt olyan év 14 is, amikor csak kettőnek adtuk át a díjainkat. Igaz, abban az évben (2000-ben) Kányádi Sándor tisztelt meg azzal, hogy elfogadta választásunkat. A díj az oklevél mellett, anyagi lehetőségeink függvényében, eurónak megfelelő pénzösszeggel jár. A Székelyföld-díj eddigi 12 éves történetében olyan kiváló erdélyi alkotókat sorolhatunk fel mint: Kovács András Ferenc, Bogdán László, Gazda József, Király László, Lászlóffy Aladár, Egyed Péter, Tánczos Vilmos, Oláh Sándor, Egyed Emese, Vida Gábor, Láng Gusztáv, Farkas Árpád, László Noémi, Orbán János Dénes, Szőcs Géza, Szilágyi István. A szépirodalmárok mellett mindig jutalmazunk egy társadalomtudóst, történészt, néprajzost vagy szociográfust, a napi újságíráson felülemelkedő közírót is. A Székely Bicskarend ötletének egy kicsit humoros felhangja van, szerkesztő kollégáink találták ki 2004-ben, miután más tájakon, karddal, tollal, dárdával, colttal és más fegyverekkel jutalmaznak alkotókat. Nekünk a régi dicsőséges székely fegyverekből mára csak a bicska maradt, az az örök szerszám, amely ezer év óta mindig ott lapult a tájainkon élő férfiemberek zsebében. Időnként ontott vért is, de legtöbbször szalonázásra használták vagy pásztorbotfaragásra. Hát ennek a bicskának a szarvasagancs nyelű változata lett a díj, a Székely Bicskarend. Általában anyaországi vagy más Kárpát-medencei alkotóknak adjuk át egy veretes oklevél kíséretében. Eddig olyan neves alkotók lettek a rend kitüntetettjei mint: Bella István, Buda Ferenc, Kemény István, Nagy Gáspár, Kenéz Ferenc és Zalán Tibor. Milyen követelményeknek kell eleget tegyen egy alkotás ahhoz, hogy a kuratórium válogatásának része legyen, majd esettől függően díjazásban is részesüljön? Ugyanakkor, mivel az elbírálási rendszert mindenképpen fémjelzik a kuratórium tagjai is, kérem nevesítse őket. A követelmények elsősorban esztétikaiak, értékközpontúak. Azokat az alkotókat, illetve műveket díjazzuk, amelyekről azt hisszük, hogy évek, évtizedek múltán is érvényesek maradnak. A díjakat odaítélő társaságot nem lehet sem kuratóriumnak, sem zsűrinek nevezni. A kiadó

15 SZÉKELYFÖLD SZERKESZTŐSÉGE Csíkszereda, Tudor Vladimirescu u. 5. sz., tel.: , De nem tekintünk el a jelölteknek az előző években a folyóiratban közölt műveitől sem. szerkesztői, név szerint: Mirk Szidónia Kata, Fekete Vince, György Attila, Lövétei Lázár László és Molnár Vilmos tesznek javaslatot a díjazottak személyére, amit alulírottal egyeztetnek, majd közös megegyezéssel eldöntjük, rangsoroljuk azokat az alkotásokat, amelyeket értékrendünk szerint az elmúlt év során a legjobbaknak tartottunk. Ebben az évben három alkotó veheti át a Székelyföld nívódíját és egy a Székely Bicskarendet. Arra kérem, hogy röviden mutassa be a díjazottakat. Ebben az évben a Székelyföld-díjakat az új székházunk avatásakor adjuk át. A Székely Bicskarendet az idén Szálinger Balázs kapja, aki többször is közölt verseket folyóiratunkban, de ezek közül is kiemelkedik az áprilisi Székelyföldben közreadott Turizmus című verse. Székelyföld-díjat kap Vári Attila és Pécsi Györgyi. Vári Attila a lapban közölt novelláiért, amelyek közül kiemelkedik a Libatonátusz, de szinte valamennyi elbeszélésének a cselekménye tájainkhoz köthető. Pécsi Györgyit rendszeres Olvasónapló -jáért díjazzuk, az elmúlt évben mintegy tizenöt fontos könyvről írt alapos recenziókat. A negyedik kitüntetettünk Katona Lajos, többszörösen hátrányos helyzetű alkotó (látássérült is), akire formakísérleti munkái, valamint a hozzájuk kapcsolódó tanulmányai hívták fel a figyelmünket. Ő többszörösen is megérdemli a 2009 Székelyföld-díjat. Kérdezett: Ady András CSÍKSZEREDA Brassói út 67. szám, tel.: mobil: CSÍKSZEREDA Szentlélek utca 16. szám, tel: SEPSISZENTGYÖRGY Sugás áruház, IV. emelet, tel.: mobil: SZÉKELYUDVARHELY Nicolae Bălcescu utca 2. szám mobil:

16 julianus alapítvány julianus díjátadó ÜNNEPSÉG december 5. / szombat / óra / Református templom a julianus alapítvány az eddig kialakult hagyományaihoz híven, minden évben olyan személyiségeket tüntet ki, akik életük, illetve az utolsó húsz év során nemzeti megmaradásunk ügyét szolgáló tevékenységet fejtettek ki. az elmúlt évben kitüntetettek egész életük, tevékenységük idején helytálltak a diktatúra és az azt követő zavaros politikai viszonyok között is. Ennek az évnek a jelszavát a felvilágosodás korában (18. század vége 19. század eleje) fogalmazták meg, de a 21. század első évtizedében erős politikai éllel kapott szerepet a Nyelvében él a nemzet gondolat, idén ilyen szempontból kerül sor a következő személyek kitüntetésére: CSÁKY ZOLtÁN a duna televízió műsorvezetője, riportere, budapest dupka GYÖRGY író, közéleti személyiség, Ungvár, Kárpátalja FÜLÖP LÍdIa a magyar nyelv és kultúra önkéntes munkása, védelmezője, író, Lugos CSÁKY ZOLtÁN Erdélyi magyarként megtanultam, hogy csak az a miénk, amit kiküzdünk magunknak, a közösségnek. Riporterként, televíziós újságíróként az igazi megbecsülést számomra a néző, a hallgató figyelme jelenti, s amíg tart ez a ragaszkodás, a pályát elhagyni nem lehet, nem szabad. a mesterséget, amelyet csak a deák ferenci intő szavak figyelembevételével lehet és kell művelni: hazudni nem szabad. (Csáky Zoltán) KOLÁR PÉtER színházigazgató, Kassa, Felvidék LÁZÁR ZOLtÁN, KOSZORÚS ZOLtÁN hősi emlékhely-állítók, Csíkszereda és beszterce ZSÁK MaLINa HEdVIG közgazdász, magyar német szakos tanár, Révkomárom, Felvidék. az anyanyelvünk használata miatt elszenvedett megaláztatásért kap a julianus alapítványtól Empátia-díjat. a julianus díjkiosztó ünnepségre, amely már a 17., december 5-én, szombaton órakor kerül sor a csíkszeredai református templomban. díjkiosztó ünnepségünk ma már Csíkszereda város egyik rangos rendezvénye. Megrendezésében fontos társszerepet vállal a város Önkormányzata és Hargita Megye tanácsa. dupka GYÖRGY az új nemzedék egyik sokoldalú egyénisége..., ő az egyike azoknak az írástudóknak Kárpátalján, aki a legmélyebbre képes hatolni a helyi és a tágabb nemzeti hagyományokban egyaránt. (Páll György) amíg élek, szeretnék szülőföldemről, a velem együtt küzdők életének rejtelmeiről versben nyomot és üzenetet hagyni. Ebben az újért viharzó korszakban örömosztók és titokfejtők utódja kívánok lenni. (dupka György vallomása Ikarus éneke, 1979) 16

17 julianus alapítvány FÜLÖP LÍdIa a Fülöp Lídia vezette szellemi műhely a magyarságtudat őrzését, ápolását, tiszta nemes eszmények követését tűzte ki célként ébren tartani az igényt a magyar szellemi értékek, a magyar irodalom, a magyar nyelv, a magyar történelem, egy magyar közösség megmaradásának zálogai iránt. (Nagy Eszter méltatójából) LÁZÁR ZOLtÁN és KOSZORÚS ZOLtÁN a II. világháború idején a beszterce-naszód megyei Szeretfalván és környékén lezajlott háborús események során elhunyt honvédeket az állomás mögötti domboldalban temették el. a csíkrákosi Lázár testvérek elindultak felkeresni édesapjuk, Lázár józsef sírját, aki egyik áldozata volt az eseményeknek. a budapesti Hadtörténeti Intézet Múzeuma, valamint a beszterce-naszód megyei kormánybiztos által kinevezett Koszorús Zoltán segítségével találták meg a sírkeretet, és a Hősök Kultusza Országos Hivatalának engedélyével készítettek emlékoszlopot az áldozatok névsorával. a sírkert és emlékoszlop elkészítését támogatta a román kormány és a magyar állami alap. az elért eredmény bátorításában elhatározták, hogy a hősi halottakat feltáró munkájukat folytatják, és tevékenységüket kiterjesztik a megye hősi halottai sírjainak feltárására. KOLÁR PÉtER 1989 novemberében, a rendszerváltás küszöbén a thália Színház dolgozói felkértek a kassai színház vezetésére, amelyet 1990-től elvállaltam. a thália Színház az elmúlt két évtizedben sokat változott. a körülmények ugyan alig hiszen a tornateremből átépített színházi épületnek csak nagy jóakarattal használható helyiség sok problémát okozott. Mára az előadások száma meghaladja az évi 180-at, a bemutatóké az évi 6-7-et. a 2002-ben megnyitott Márai Sándorról elnevezett stúdiószínház elsősorban a fiatalokat vonzza és szoktatja a magyar színházhoz, valamint a tájelőadásokhoz, amelyek Szlovákia egész területén biztosítják a magyar színjátszás jelenlétét. (Kolár Péter) ZSÁK MaLINa HEdVIG augusztus 5-én Nyitrán két férfi megtámadott és megvertek, mert magyarul beszéltem mobiltelefonon. a rendőrség két hét után azzal zárta le a nyomozást, hogy az eset még sem történt meg. Ezután a szlovák belügyminiszter az országos rendőrfőkapitánnyal és a miniszterelnökkel karöltve egy nagyszabású sajtótájékoztatón a nyilvánosságot félrevezette, mondvacsinált bizonyítékokra támaszkodva hazugnak nyilvánított. bár az eset óta több mint három év eltelt, még ma sincs lezárva az ügy. a szlovákiai főügyészség számára ugyanis nem az igazság keresése és a tettesek megtalálása a cél, hanem annak bizonyítása, hogy a szlovák kormány tagjai az esetemmel kapcsolatban nem hazudtak. jelenleg boldog feleségként és egy másfél éves kislány édesanyjaként harcolok az igazamért és hiszem, hogy egyszer elnyerem azt. (Zsák Malina Hedvig) bederné józsa Rozália 17

18 CSÍKSZEREDA POLGÁRMESTERI HIVATALA Csíkszereda, Vár tér 1. sz., ÁLMAINK BÁLJÁRA HÍV A GHYMES EGYÜTTES beszélgetés Szarka Tamással, a Ghymes együttes vezetőjével Talán a zenei gyökerek, talán a Ghymes név miatt, de sokan erdélyinek gondolják Önöket. Nos, határon túlról határon túlra jönnek Milyen érzéssel jönnek Székelyföldre? Több éve járunk Székelyföldre. Először mikor eljutottunk, rendkívül izgalmas, már-már romantikus és torokszorító volt tőlünk 900 kilométerre magyarokkal találkozni. Aztán amit sejtettünk, beigazolódott, és ez természetes is, nagyon sok bennünk a közös, hiszen mi is kisebbségiek vagyunk, elszakított magyarként Szlovákiában élünk. Így több találkozás után otthonról haza megyünk. Persze, ha nem fogadnának minket szeretettel, még nem nevezhetnénk otthonunknak. Bejártuk az egész világot. Mindenhol elismernek és szeretnek, de azt, hogy magyar testvéreink ez idáig csak nálatok mondták nekünk. Budapesten ezt már félnek mondani. A dalai révén többnyire követhető, hogy mikor mit gondolt. Mi a tapasztalata, a hallgatóságnak sikerül átvennie zenéjük üzenetét? Mivel Kárpát-medencei viszonylatban sikeres együttesnek számítunk, azaz sokan járnak a koncertjeinkre, értik és érzik is a zenét. Lesz új Ghymes-album és székelyföldi lemezbemutató? Most jelenik meg a napokban a DVD-nk, az ez év január 10-i Budapest Arénai jubileumi koncertünk anyagából. Jövőre pedig természetesen új anyaggal készülünk, és azt is szívesen bemutatjuk Székelyföldön. Kérdezett: Mihály Réka Az Álombálom albumjuk bemutatása lesz Csíkszeredában, ismereteim szerint már duplaplatina. Mit jelent az album címe? És mi a sikerének titka? Az album címének jelentése benne van a szóban álmaink bálja. Olyan bál, amiben az álmaink sírnak és mulatnak. Az életünk. A siker titkát nem lehet megfejteni. Mi ennek örülünk, de az nem baj, ha valaki jót jól csinál sokáig. Az ügynek nem árt. 18

19 K ONCERT lombálom SZARKA TAMÁS ének, hegedű, gitárok, koboz SZARKA GYULA ének, gitár, basszusgitár, bőgő JELASITY PÉTER szopránés altszaxofon, fuvola JÁSZ ANDRÁS szaxofon NAGY SZABOLCS szintetizátor, nagydob KÚN CSABA szintetizátor LAU JÁNOS dobok DECEMBER 5., SZOMBAT, ÓRA Csíkszereda, Szakszerveztek Művelődési Háza, Belépőjegy ára: 30 lej Szervezők Médiatámogatók CSÍKSZEREDA POLGÁRMESTERI HIVATALA

20 CSÍKSZEREDA POLGÁRMESTERI HIVATALA Csíkszereda, Vár tér 1. sz., KÉZJEGY Turcza Lászlót első albumának, Túros Esztert első általa írt és szerkesztett kiadványának megjelenése kapcsán kérdeztük a korábbi kiállítás-megnyitókon hangzottak el, valamint a sajtóban jelentek meg, nyomon követhető egy folyamatosan alakuló, fejlődő képszerkezeti és megjelenési megnyilvánulás. Amire csak azt tudom mondani, hogy mindez az állandó kísérletezésnek köszönhető. Ha fellapozzák a kiadványt, rálátást kapnak egy-egy kiállítás alkalmával elhangzott műkritikák segítségével alkotásaimra, korszakaimra. Fontos minden visszajelzés, legyen az kritika vagy bátorítás, hisz vallom, hogy a művészi megnyilvánulás építő, befolyásoló tényezői ezek. A festés, ami igazi kikapcsolódás, az önkifejezésemen túl, terápia is számomra. Most, hogy megjelent az első albumom, számomra is meglepő így egy kicsit kívülről látni, újraolvasni, újraértelmezni munkáimat és nem utolsósorban önmagamat. Most, hogy megjelent az első egyéni albumod, milyen érzéssel tartod a kezedben? Turcza László: Nagyszerű érzés, sosem gondoltam, hogy létrejön. Még nem tudatosult bennem, hogy megjelent egy kiadvány, album, ami rólam szól, bemutatja / megmutatja Turcza Lászlót, akár saját magamnak is bemutatkozom ily módon. Több alkalommal is próbálkoztam albumkiadással, de eddig ez elsősorban anyagi támogatás hiányában nem sikerült. Nagy öröm és megtiszteltetés, hogy idén Csíkszereda Polgármesteri Hivatalának kiadója támogatta az albumom megjelenését. Egy nagyon szép kiadvány készült rólam, munkáimról, amely kéziratának elkészítésére Túros Esztert kértem fel, és aki egy összegző munkát végzett. A kiváló könyvterv és kivitelezés a csíkszeredai Gutenberg Grafikai Műhely és Nyomda csapatának munkáját dicséri. Tudjuk, hogy Turcza Lászlónak, mint minden képben gondolkodó festőművésznek voltak és vannak alkotói periódusai, korszakai. Jelen munkáidat, ha rangsorolnod kellene, hová sorolnád? Turcza László: Nem tudnám munkáimat korszakokra bontani, tegyék ezt helyettem a műkritikusok... A megjelent album bemutatja munkásságomat a kezdetektől napjainkig, ahol a festményekhez csatolt szövegrészek által, amelyek Milyen terveid vannak jövőre? Turcza László: A megjelent kiadvány nagy erőt ad a további munkáimhoz, a folyatatáshoz dolgozni és ismét dolgozni..., folytatni így, vagy hasonlóan. Számos gondolatom, ötletem van, amit még meg szeretnék alkotni, el szeretnék követni, és a nagyközönségnek bemutatni. Kiemelném, hogy Csíkszeredában igen lelkes, műkedvelő közönség van, amely előtt megmutatkozni nemcsak kihívás, hanem komoly erőfeszítés is. Az igényes közönséget kiegészíti az ugyancsak magas igényű képzőművész-közösség, amely ma nemcsak a nagy öregekből áll, hanem igen képzett fiatal alkotókból is. Ezzel a közösséggel együtt lenni, itt Csíkszeredában munkára sarkalló, felemelő érzés. Egy szép kiadványt / albumot tartunk a kezünkben, amely kéziratának előkészítője és szerkesztője voltál. Ha jól tudom, első önállóan írt és szerkesztett albumod. Hogyan fogadtad Turcza László felkérését? Túros Eszter: Nagy meglepetéssel. Örömmel és szorongással. A képzőművészet mindig is érdekelt, de soha nem készültem tudatosan arra, hogy valaha írni is fogok róla. Mondhatni, a véletlennek köszönhető, hogy kiállítás-megnyitókon kezdtem felszólalni, újságokban kezdtem írogatni. Turcza László művészetét mindig is különösnek tartottam, titokzatosnak, ami csábító, egyben kihívás is. Örvendtem a felkérésnek azért is, mert Turcza világában már viszonylag otthonosan mozogtam, ugyanakkor tartottam attól, hogy az 20

Havonta megjelenő ingyenes programmagazin

Havonta megjelenő ingyenes programmagazin 2010. VI. évfolyam 1. szám, január Havonta megjelenő ingyenes programmagazin ISSN 2066-6349 , ápri lis 4. szám évfo lyam pr og ra mm ag az in Hav ont Havonta megjelenő ingyenes a me gje len ő ing yen es

Részletesebben

10. osztály Szakközép 1. Benedek Elek Tanítóképző Székelyudvarhely /324 Joita Nicoleta, Kiss Levente, Sándor Malvina 2. Kós Károly Szakközépisko

10. osztály Szakközép 1. Benedek Elek Tanítóképző Székelyudvarhely /324 Joita Nicoleta, Kiss Levente, Sándor Malvina 2. Kós Károly Szakközépisko 9. osztály Szakközép 1. Nagy István Zene- és Képzőműv. Szki. Csíkszereda 218 28/402 Mátyás János Hajnalka, Szíjgyártó Bálint, Sógor Ákos 2. Gépgyártó Iskolaközpont Gyergyószentmiklós 170 24/204 Gál Levente,

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben.

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Az Ötágú síp című sorozatban határon túli magyar kulturális műhelyeket mutattunk

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig PROGRAMAJÁNLÓ 2012. április hónapra a GYERMEKEK HÁZÁBA www.gyhgyor.hu ZENEBÖLCSI ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig 6 hónapos kortól 3 éves korig várjuk az apróságokat és szüleiket.

Részletesebben

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 SZEPTEMBER Szeptember 16. kedd 18:00 Találkozás a festészettel I. Színek versek hangulatok: Hölgyek ecsettel és tollal Festménykiállítás

Részletesebben

Hagyományőrző programok 2008 T IKT. SZ SSZ. INTÉZMÉNY A PÁLYÁZAT CIME. L Szt. György. erények üzenete a mának július 7-13 Libán tető

Hagyományőrző programok 2008 T IKT. SZ SSZ. INTÉZMÉNY A PÁLYÁZAT CIME. L Szt. György. erények üzenete a mának július 7-13 Libán tető Hagyományőrző programok 2008 T IKT. SZ SSZ. INTÉZMÉNY A PÁLYÁZAT CIME A PÁLYÁZAT KÖTSÉGEK IGÉNYELT MEGITÉLT HELYE IDŐTARTAMA ÖSSZESEN E A lovagrendi értékek és L Szt. György erények üzenete a 2915 1 Lovagrend

Részletesebben

https://suliszerviz.com/kiemelt-rendezvenyek/259-xi-diaktarlat-2016-dijazott-alkotasok

https://suliszerviz.com/kiemelt-rendezvenyek/259-xi-diaktarlat-2016-dijazott-alkotasok Szép eredményeket értek el rajzosaink októberben. Három rajzpályázat eredményeinek összefoglalása képekkel: 1. XI. Országos Középiskolás Képzőművészeti Diáktárlat (Hajdúszoboszló) 2. Rajzpályázat az 1956-os

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ. Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai Országos Bajnokság futsal-döntőjének csapatait, sportolókat és vezetőiket.

KÖSZÖNTŐ. Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai Országos Bajnokság futsal-döntőjének csapatait, sportolókat és vezetőiket. MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG NŐI FUTSAL DÖNTŐ A KUPÁÉRT FÉRFI FUTSAL DÖNTŐ A KUPÁÉRT Széchenyi István Egyetem Győr 2009. március 9-10. KÖSZÖNTŐ Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben

V. Balassi kupa eredmények (+fotók, videók)

V. Balassi kupa eredmények (+fotók, videók) V. Balassi kupa eredmények (+fotók, videók) 2012.02.18-án Magyarország, Erdély és Felvidék után első alkalommal a délvidéken, Topolyán került megrendezésre a V. Balassi kupa nyílt szablyavívó verseny.

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L Kedves Látogatónk! Hírlevelünkben legújabb kiállításainkat és májusi programjainkat ajánljuk figyelmébe! Programok: Népi Kalendárium 2011. május 14. A Népi Kalendárium májusi témája a gyapjú. Ez alkalommal

Részletesebben

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok Biharkeresztes 2013. Őszi Kulturális Programok Szeptember havi programok ITTHON VAGY MAGYARORSZÁG, SZERETLEK Szüreti Felvonulás és Bál Időpont: 2013. szeptember 28. 14.00 óra Helyszín: Városi Sportcsarnok

Részletesebben

Versenyeinkre a nevezéseket 2013. április 25-ig legyetek szívesek elküldeni!

Versenyeinkre a nevezéseket 2013. április 25-ig legyetek szívesek elküldeni! Általános Iskolák Igazgatóinak Munkaközösségeinek L A N D O R N A P 2013. május 22. (szerda) Tárgy: versenykiírások Kedves Kollégák! A Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola az idei tanévben a következő

Részletesebben

visszaemlékezések. Összeállította és közzéteszi: Beke Sándor. Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Erdélyi Toll. Irodalmi és művelődési folyóirat. Kiadja az E

visszaemlékezések. Összeállította és közzéteszi: Beke Sándor. Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Erdélyi Toll. Irodalmi és művelődési folyóirat. Kiadja az E Az Erdélyi Toll sajtóvisszhangja (2009-től 2012 között) 2009 Erdélyi Toll (Recenzió) Gyergyói Kisújság, 2009. október 22-28., 43. szám Új sajtókiadvány (Recenzió. Fotó: a folyóirat 2009. 1. számának a

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

Összefoglaló a Református Középiskolák Országos Röplabda Bajnokságáról

Összefoglaló a Református Középiskolák Országos Röplabda Bajnokságáról Összefoglaló a Középiskolák Országos Röplabda Bajnokságáról A verseny megrendezésének időpontja: 2017. 03.31 04.01. rendező intézményének neve: Debreceni Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona szervezőjének

Részletesebben

Pannon Kultúra Alapítvány. Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén.

Pannon Kultúra Alapítvány. Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén. Pannon Kultúra Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2012 Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén. A Pannon Kultúra Alapítvány 2012. évi tevékenysége: Általános célok, tevékenységi formák: A Pannon

Részletesebben

Olvassatok mindennap!

Olvassatok mindennap! Olvassatok mindennap! A könyvekben, amelyek közt nevelkedtem, láthatatlan, titkos barátokra leltem; s bár lapjaik rég elporladtak már, az illatukat azóta is őrzi kezem. Carlos Ruiz Zafón ZALAI GYERMEKKÖNYVHETEK

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

Communitas beszámoló

Communitas beszámoló Communitas beszámoló Az ösztöndíj legnagyobb részét nyersanyagokba fektettem, így születtek az új festményeim. Az összeg másik részét pedig arra használtam, hogy néhány utazást finanszírozzak a környező

Részletesebben

SZÍNHÁZ. A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: Bérletvásárlás és további információ:

SZÍNHÁZ. A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: Bérletvásárlás és további információ: SZÍNHÁZ A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: 2010. október 30. Cirkuszhercegnõ (operett) 2010. november 27. Vidám kísértet (komédia) 2011. január 29.

Részletesebben

V. Mária Út Konferencia. Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17.

V. Mária Út Konferencia. Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17. V. Mária Út Konferencia Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17. 2015. október 16., péntek Helyszín: Csíksomlyó, Jakab Antal Tanulmányi és Felnőttképzési Központ - Hotel Salvator** 17.00

Részletesebben

Eredménylista. Megye: Hargita Körzet: Gyergyótekerőpatak. Osztály: 1.

Eredménylista. Megye: Hargita Körzet: Gyergyótekerőpatak. Osztály: 1. Eredménylista Megye: Hargita Körzet: Gyergyótekerőpatak Osztály: 1. Sorszám Tanuló neve Felkészítő tanító Az iskola neve Település Pontszám 1 Török Tímea Vargyas Hajnalka Sövér Elek Techn. Líceum Gyergyóalfalu

Részletesebben

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/OKTÓBER. Tisztelt Olvasó!

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/OKTÓBER. Tisztelt Olvasó! A pécsváradi Tourinform iroda HÍRLEVELE 2014/OKTÓBER Tisztelt Olvasó! Ön a pécsváradi Tourinform Iroda 2014. évi tizedik hírlevelét olvassa, amellyel célunk, hogy mind partnereinket, mind pedig az érdeklődőket

Részletesebben

"Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség!

Biciklitôl az űrhajóig (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! "Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! Meghívom Önt a Városligetben lévô Közlekedési Múzeumba, ahol az Erzsébet teremben rendeztek kiállítást

Részletesebben

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója XVI évfolyam - 11 szám 2015 November Programajánló óvoda, iskola, ápolóotthon, Tompaháti Közösségi Tér karácsonyi műsora, az estet a Szegedi Miniszínház műsora zárja Hozzon egy díszt a falu karácsonyfájára!

Részletesebben

18.00 Ökumenikus istentisztelet az Unitárius Templomban helyszín:unitárius Templom, 1055 Budapest, Nagy Ignác utca 1-2. 2010. NOVEMBER 11.

18.00 Ökumenikus istentisztelet az Unitárius Templomban helyszín:unitárius Templom, 1055 Budapest, Nagy Ignác utca 1-2. 2010. NOVEMBER 11. 2010. NOVEMBER 11. (CSÜTÖRTÖK) 15.00-17.00 Nemcsak a húszéveseké a világ! Örökifjak bálja zenél a Seres Duó zártkörû rendezvény helyszín: Aranytíz, Lovagterem, 18.00 Reitter Ferenc Díjátadó Ünnepség A

Részletesebben

2011. június 1-10. Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2011. június 1-10. Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2011. június 1-10. Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Székelyudvarehely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kedves udvarhelyiek, tisztelt vendégeink! 3 Örömömre szolgál, hogy

Részletesebben

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok 03. 05. 06. 07. 09. 12. Körök Karika Lívia mandala kiállításának megnyitója. Megtekinthető: november

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

Cantemus. IX. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál 2012. augusztus 16-21. Karvezetoi mesterkurzus Szabó Dénes vezetésével.

Cantemus. IX. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál 2012. augusztus 16-21. Karvezetoi mesterkurzus Szabó Dénes vezetésével. Cantemus IX. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál 2012. augusztus 16-21. Nyíregyháza Karvezetoi mesterkurzus Szabó Dénes vezetésével 2012. augusztus 15-22. Nyíregyháza A Fesztivál A Nyíregyházi Cantemus

Részletesebben

Nyitott szemmel Szigethalmon

Nyitott szemmel Szigethalmon Nyitott szemmel Szigethalmon -pályázati felhívás- 2013. novemberében fotópályázatot hirdettünk Szigethalom télen címmel. Ezt tekinthetjük pályázati sorozatunk első állomásának, melynek mottója: Nyitott

Részletesebben

Székely Támadt Vár Séta Lilike szamárral gyerekeknek 14:00 19:00 Kicsi kör és nagy kör a kedvenc szamarad hátán

Székely Támadt Vár Séta Lilike szamárral gyerekeknek 14:00 19:00 Kicsi kör és nagy kör a kedvenc szamarad hátán Dátum Óra Míves Emberek Sokadalma Programtervezet Helyszín Július 29. péntek 9:00 Fórum: Míves Emberek Sokadalma 1. nap Hagyományaink: A hagyományaink, a népművészet és a kézművesség szerepe a kulturális

Részletesebben

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között Dimény Attila - Szakmai tevékenységek 1. Előadások 2012. július 11. Zabola, BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet Csángó Néprajzi Múzeum, Fiatal Néprajzkutatók IX. Szemináriuma: Tér és társadalom

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére 5604-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2016. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek 1. sz. melléklet 2017. évi Városi rendezvényterv Készítette: Ferenczné Fajta Mária mb. intézményvezető I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek I. Nemzeti és állami ünnepek Március 15. Az 1848/49-es

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. A Múzeumok Éjszakája rendezvényről a Gödöllői Városi Múzeumban

B E S Z Á M O L Ó. A Múzeumok Éjszakája rendezvényről a Gödöllői Városi Múzeumban B E S Z Á M O L Ó A Múzeumok Éjszakája rendezvényről a Gödöllői Városi Múzeumban Gödöllőn évek óta hagyomány, hogy a Múzeumok Éjszakájának programsorozatát városi összefogásban valósítjuk meg. Tehát nemcsak

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

II. Futapest - Zebegény Crossfutás augusztus 16.

II. Futapest - Zebegény Crossfutás augusztus 16. II. Futapest - Zebegény Crossfutás 2009. augusztus 16. Végeredmény 4 KM Gyerek Absz.hely Név Szül.év Rajtszám Idö 1. PÁPAI MÁRTON 1995 1469 13:52 2. PÁPAI BENEDEK 1998 1468 15:37 3. KORPONAY GYÖRGY 1995

Részletesebben

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS 2008. június 14. szombat 18 óra RAFFAY BÉLA szobrászművész kiállításának megnyitója a Tóparti Galériában (Révfülöp, Halász utca 6.). A kiállítást megnyitja: Kancsal Károly,

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5.

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. MEGHÍVÓ Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. 2011. június 2. csütörtök 18.00 óra A Dunavarsányi Napok rendezvénysorozat nyitóünnepsége, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Év végi Hangversenye

Részletesebben

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal KOSZORÚZÁSOK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK OKTÓBER 19-én pénteken 9.30 a Romek emlékoszlopnál (Szentpéteri kapu) Közreműködnek a Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói 10.30 Ünnepi műsor a Miskolci Egyetemen 12.00

Részletesebben

Eredménylista. Megye: HARGITA. Körzet: Csíkszereda. Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település. Pontszám

Eredménylista. Megye: HARGITA. Körzet: Csíkszereda. Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település. Pontszám Eredménylista Megye: HARGITA Körzet: Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve neve Település 1 Ţepuc Tünde Kristó Irén Petőfi Sándor Általános 2 Erős Krisztina Laczkó Kinga Petőfi Sándor Általános

Részletesebben

KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban október 7-13. Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Győr KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

BESZÁMOLÓ GÖDÖLLŐI MÚZEUMI ÉJ

BESZÁMOLÓ GÖDÖLLŐI MÚZEUMI ÉJ BESZÁMOLÓ GÖDÖLLŐI MÚZEUMI ÉJ Évek óta hagyomány, hogy Gödöllő városa a Múzeumok Éjszakája programot városi összefogásban valósítja meg.tehát nemcsak a múzeumok (Gödöllői Városi Múzeum, Gödöllői Királyi

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program ÁPRILIS 1-3. (csütörtök-szombat) III. Bihar-Bihor Amatõr Diákszínjátszó Fesztivál színházterme ÁPRILIS 8. (csütörtök) 17 óra A GOBLEIN kör gyûlést tart Szõllõsi Imréné vezetésével Munkákat lehet hozni

Részletesebben

XIV évfolyam - 12 szám 2013 December Meghívó Programajánló Az Örökzöld Nyugdíjas Klub meghívja klubtagjait 2013 december 18-án 16 órai kezdettel Karácsony és Névnapok ünneplésére a Dr Brusznyai Árpád Művelődési

Részletesebben

Székelyudvarhelyt Márton Áron tér 2 Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium épülete Tel: 040-266-213 246

Székelyudvarhelyt Márton Áron tér 2 Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium épülete Tel: 040-266-213 246 Haáz Rezsõ Múzeum Tudományos Könyvtára; Magyar Könyvtárosok VII. Világtalálkozója - Budapest Székelyudvarhelyt Márton Áron tér 2 Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium épülete Tel: 040-266-213

Részletesebben

Látnivalók, múzeumok, egyéb szolgáltatók nyitva tartásai Szilvásváradon

Látnivalók, múzeumok, egyéb szolgáltatók nyitva tartásai Szilvásváradon Látnivalók, múzeumok, egyéb szolgáltatók nyitva tartásai Szilvásváradon Szilvásvárad Állami Erdei Vasút: Október 31-ig naponta, az 1 -es jelzésű vonatok indulnak a Szalajka-völgybe: 10:30, 11:30, 13:00,

Részletesebben

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Budapest, 2008 E számunk munkatársai Bu z á s Ge r g e ly régész-művészettörténész, MNM Mátyás király

Részletesebben

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség az idén is pályázatot hirdetett, A szó az első, a tett a második címmel, melynek célja a hagyományok ápolása, a kossuthi emlékek

Részletesebben

2015. évi rendezvénytervezet

2015. évi rendezvénytervezet 2015. évi rendezvénytervezet Időpont Esemény megnevezése Rendező Helyszín Jan. 11. 9 óra Megemlékezés a Malenkij robot -ról JANUÁR Zebegény (a települések összevont Jan. 22. 14 óra Magyar Kultúra Napja

Részletesebben

A Magyar Kézműves Remek cím szerepe a helyi termékek piacra juttatásában

A Magyar Kézműves Remek cím szerepe a helyi termékek piacra juttatásában A Magyar Kézműves Remek cím szerepe a helyi termékek piacra juttatásában Magyar Vidékakadémia második sorozata Konferencia a helyi termékekről Mórahalom, 2011. február 24. A Magyar Kézműves Remek cím szerepe

Részletesebben

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA Erkel Ferenc Művelődési Központ 2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA 2092 Budakeszi, Fő u. 108. Tel/fax: 06-23-451-161 www.efmk-budakeszi.hu, info@efmk-budakeszi.hu Szeptemberi programjaink Szeptember 20-án, (péntek)

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

WIKIMÉDIA MAGYARORSZÁG EGYESÜLET. 2014. április - november

WIKIMÉDIA MAGYARORSZÁG EGYESÜLET. 2014. április - november WIKIMÉDIA MAGYARORSZÁG EGYESÜLET 2014. április - november Wikimedia Chapter Conference Berlin Vince, Andi részvételével A Wikimédia közösség idén is megtartotta nagyszabású konferenciáját. Ezúttal Berlinben,

Részletesebben

NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA

NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA Pályázati szakmai beszámoló az NKA Múzeumi Szakmai Kollégium 3508 altéma kódszámú kiírására NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA

Részletesebben

Diákönkormányzat. munkaterve

Diákönkormányzat. munkaterve Diákönkormányzat munkaterve 2014./2015. Doboz, 2014. szeptember 1. Kádár Ádámné DÖK segítő pedagógus Az iskolai diákönkormányzat jogait és az ezekkel összefüggésben álló feladatokat törvényi és rendeleti

Részletesebben

A XIII. Jedlik Ányos Fizikaverseny Országos Döntőjének rövid krónikája

A XIII. Jedlik Ányos Fizikaverseny Országos Döntőjének rövid krónikája A XIII. Jedlik Ányos Fizikaverseny Országos Döntőjének rövid krónikája 1999-től kezdődően 13. alkalommal rendeztük meg a Jedlik Ányos fizikaversenyt, nyíregyházi országos döntővel. A 13 év alatt kb. 21

Részletesebben

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/ÁPRILIS. Tisztelt Olvasó!

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/ÁPRILIS. Tisztelt Olvasó! A pécsváradi Tourinform iroda HÍRLEVELE 2014/ÁPRILIS Tisztelt Olvasó! Ön a pécsváradi Tourinform Iroda 2014. évi negyedik hírlevelét olvassa, amellyel célunk, hogy mind partnereinket, mind pedig az érdeklődőket

Részletesebben

CHERNEL KÁLMÁN VÁROSI KÖNYVTÁR KŐSZEG

CHERNEL KÁLMÁN VÁROSI KÖNYVTÁR KŐSZEG CHERNEL KÁLMÁN VÁROSI KÖNYVTÁR KŐSZEG 2014-ben a Berzsenyi Dániel Könyvtár által NKA-hoz benyújtott támogatásból ismét részesült könyvtárunk. A kapott támogatást jutalmazásra, meghívó plakátkészítésre

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról Támogatás témája: Múzeumi gyűjtemények tárgyi és szellemi kulturális örökségünk című magyar-román

Részletesebben

Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz,

Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz, Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: KOLOZS Körzet: Kolozsvár, Bálványosváralja és Szék 5. osztály 1. Bajnóczi Zsolt Bucur Tünde János Zsigmond Unitárius Kollégium Kolozsvár

Részletesebben

Radnóti-nap 2014. Rajz pályázatot Meseíró pályázatot.

Radnóti-nap 2014. Rajz pályázatot Meseíró pályázatot. Radnóti-nap 2014 Mit is jelenthet húsz, vagy ötven év? múlt és jövendő századok sora? A költő oly idős, amennyi a világ, ( Radnóti Miklós: Köszöntő) A Városközponti Tulipános Általános Iskola Radnóti Miklós

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L Kedves Látogatónk! S O M O G Y M E G Y E I Hírlevelünkben legújabb kiállításainkat és júniusi programjainkat ajánljuk figyelmébe, külön felhívnánk figyelmét a MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJÁRA! Programok: Múzeumok

Részletesebben

Szinyei Merse Pál: Parkban (részlet)

Szinyei Merse Pál: Parkban (részlet) Szinyei Merse Pál: Parkban (részlet) Májusi Program HONVÉD KULTURÁLIS KÖZPONT 1899 óta a katonaközösségek szolgálatában Nyitva: minden nap 8-22 óráig 1143 Budapest, Stefánia út 34-36. Telefon: (1) 460

Részletesebben

E U R O P E A N SZEMÉLYES ADATOK. kulcsara@yahoo.com

E U R O P E A N SZEMÉLYES ADATOK. kulcsara@yahoo.com E U R O P E A N C U R R I C U L U M V I T A E F O R M A T www.europa.eu.int/comm/education/index_en.html SZEMÉLYES ADATOK Család- és keresztnév Kulcsár Andrea Lakcím Románia, Marosvásárhely, Violetelor

Részletesebben

múzeumi programok január szombathely Gatyás ölyv - Savaria Múzeum

múzeumi programok január szombathely Gatyás ölyv - Savaria Múzeum múzeumi programok 2017. január Gatyás ölyv - Savaria Múzeum szombathely 2017. január Január 10. kedd 17.00 Január 24. kedd 17.00 Tárlatvezetés Január. 11. szerda 17.00 iseum savariense Vas vármegye kora

Részletesebben

Szemtõl-szemben Udvarhellyel

Szemtõl-szemben Udvarhellyel A Bethlen Gábor Általános Iskola tanulóinak fotókiállítása Szemtõl-szemben Udvarhellyel Szõcs Réka (III.B - 2010.) A projektet támogatta: Castellum Egyesület Székelyudvarhely Bethlen Gábor Általános Iskola

Részletesebben

2009. október 11.: Kalóz-party

2009. október 11.: Kalóz-party Kalóz-party 2009. október 11.: Kalóz-party A Közösségi Ház mellett lévő régi épületből a felnőtt részleggel egy épületbe költözött át a Gyermekkönyvtár. A hivatalos megnyitó ünnepségen Tállai András polgármester

Részletesebben

2012. 12. 13-án, csütörtökön véradás lesz a művelődési házban. 9 órától délután 4 óráig tart a véradás.

2012. 12. 13-án, csütörtökön véradás lesz a művelődési házban. 9 órától délután 4 óráig tart a véradás. December 12. 17.00 órakor kiállítás megnyitó a művelődési házban: Takács Gabriella kézműves, szövő szakember kiállítása. Megnyitja: Adorjáni Endre (20 éves a bátaszéki rajztagozat keretében) 2012. 12.

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása Programajánló Szeptember 12-ig megtekinthető Előtéri fotókiállítás: Nyugat-nógrádi barangoló Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE / Székesfehérvári Nemes Nagy Ágnes Kollégium 8000 Székesfehérvár Gyümölcs u. 13. Tel: 22-500-231 Fax: 22-500-290 ESEMÉNYNAPTÁR A 2016-2017-ES TANÉVRE Készítette: Nyikusné Tatai Szilvia igazgatóhelyettes

Részletesebben

2011/2012. Munkaszerződések előkészítése, meghosszabbítása Tanügyi nyomtatványok előkészítése. Aug Fővárosi zeneiskola igazgatói értekezlet

2011/2012. Munkaszerződések előkészítése, meghosszabbítása Tanügyi nyomtatványok előkészítése. Aug Fővárosi zeneiskola igazgatói értekezlet I n t é z m é n y i m u n k a t e r v 2011/2012 Aug. 22-tól Munkaszerződések előkészítése, meghosszabbítása Tanügyi nyomtatványok előkészítése Aug. 25. 9.00 Kerületi igazgatói értekezlet Aug. 29. 14.00

Részletesebben

XXII. HATÁRON TÚLI MAGYAROK FESZTIVÁLJA

XXII. HATÁRON TÚLI MAGYAROK FESZTIVÁLJA XXII. HATÁRON TÚLI MAGYAROK FESZTIVÁLJA 2013. SZEPTEMBER 13-20. PÉCS BARANYA MEGYE Védnök: Tiffán Zsolt A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke Védnök: Potápi Árpád Az Országgyűlés Nemzeti Összetartozás

Részletesebben

Képzési program. Múzeumi Önkéntes Tárlatvezetők

Képzési program. Múzeumi Önkéntes Tárlatvezetők Képzési program Múzeumi Önkéntes Tárlatvezetők A képzés a Múzeumok Oktatási és Képzési Központja (Szentendre) és a Megyei Múzeumi Igazgatóság közös szervezése. Önkéntes tárlatvezető képzés 5 helyszínen:

Részletesebben

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Miért? Alapvető fontosságúnak tartjuk, hogy az itt élő, illetve Tatán tanuló fiatalok megismerkedjenek az őket körülvevő környezettel, a város történetével és nevezetességeivel.

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére 331-6/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: Kunok és jászok a Kárpát-medencében 770 éve című kötet megjelentetéséhez támogatás

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

Előadó: Előkészítette: Véleményezte:

Előadó: Előkészítette: Véleményezte: Előterjesztés Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére, a 11. számú Tájékoztató a 2015. éi városi rendezvénytervről tárgyú napirendi pontjához Előadó: Tölgyesi

Részletesebben

IV. OSZTÁLY MATEMATIKAI TEHETSÉGNAP MÁRTON ÁRON GIMNÁZIUM EREDMÉNYEK CSÍKSZEREDA OKTÓBER 9.

IV. OSZTÁLY MATEMATIKAI TEHETSÉGNAP MÁRTON ÁRON GIMNÁZIUM EREDMÉNYEK CSÍKSZEREDA OKTÓBER 9. IV. OSZTÁLY 1 Lukács Márton 4 Nagy István Művészeti Líceum Csíkszereda 7 9 10 10 10 46 I 2 Péter István 4 Petőfi Sándor Általános Iskola Csíkszereda 5 7 10 6 10 38 II 3 Márton Vazul 4 Petőfi Sándor Általános

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

17. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-i rendes ülésére

17. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-i rendes ülésére 17. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 15-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár város 2017. évi rendezvénynaptára Előterjesztő:

Részletesebben

TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT. Paks 2014. január 24-26.

TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT. Paks 2014. január 24-26. TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT Paks 2014. január 24-26. 1 2013/2014. TANÉVI KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT Paks, 2014. január

Részletesebben

Szakmai beszámoló az Őszi Könyvtári Napok Könyvtárak az idősödésért 2012. 2012. szeptember 28. 2012. október 8.

Szakmai beszámoló az Őszi Könyvtári Napok Könyvtárak az idősödésért 2012. 2012. szeptember 28. 2012. október 8. Szakmai beszámoló az Őszi Könyvtári Napok Könyvtárak az idősödésért 2012. 2012. szeptember 28. 2012. október 8. A programok a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban zajlottak, ahol nagy örömünkre

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város 2015.évi Közművelődi Rendezvénytervének elfogadásáról A Képviselő-testület Nyírbátor Város

Részletesebben