Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének március 27-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. március 27-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet"

Átírás

1 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének március 27-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó...2 Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás által beadott DAOP Hódmezővásárhely Mindszent településeket összekötő közlekedési kerékpárút építése pályázathoz kapcsolódó vagyonkezelői megállapodás...3 A mezei őrszolgálatról szóló 34/2001. (10.20.) Kgy. számú rendelet módosítása...10 Közmeghallgatás témájának meghatározása...14 Tájékoztató az ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális Intézet tisztifőorvosának, Dr. Mucsi Gyulának véleményéről az Egészséges Vásárhely Programmal kapcsolatban...17 Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ évi munkajelentése...20 Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ évi munkaterve...72

2 I/A kötet 2. oldal HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POILGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTERÉTŐL Iktatószám: /2008 M E G H Í V Ó A Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 52/2006. ( ) Kgy. rendelet 10. (3) és (6) bekezdése alapján rendkívüli közgyűlést hívok össze március 27-én, reggel 8,00 órára Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal (Kossuth tér 1.) I/6. Dísztermébe. Napirend: 1./ Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás által beadott DAOP Hódmezővásárhely Mindszent településeket összekötő közlekedési kerékpárút építése pályázathoz kapcsolódó vagyonkezelői megállapodás 2./ Egyebek Indoklás: A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás által beadott DAOP Hódmezővásárhely Mindszent településeket összekötő közlekedési kerékpárút építése pályázathoz kapcsolódó vagyonkezelői megállapodás jóváhagyása miatt, rendkívüli közgyűlés összehívását kezdeményezem a fenti időpontra. Hódmezővásárhely, március19. Tisztelettel: Dr. Lázár János Polgármester Országgyűlési képviselő

3 I/A kötet 3. oldal Iktatószám: /2008 Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás által beadott DAOP Hódmezővásárhely Mindszent településeket összekötő közlekedési kerékpárút építése pályázathoz kapcsolódó vagyonkezelői megállapodás Az anyagot készítette: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városstratégiai Iroda Az anyagot látta: Véleményezésre megküldve: Valamennyi Bizottságnak Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Napirend kapcsán nincs meghívandó személy.

4 I/A kötet 4. oldal Száma: /2008. Tárgy:. Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás által beadott DAOP Hódmezővásárhely Mindszent településeket összekötő közlekedési kerékpárút építése pályázathoz kapcsolódó vagyonkezelői megállapodás Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város K ö z g y ű l é s ének H e l y b e n Tisztelt Közgyűlés! A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás pályázatot nyújtott be a Dél-alföldi Regionális Operatív Program támogatási rendszeréhez Hódmezővásárhely és Mindszent településeket összekötő közlekedési kerékpárút építése címmel a 4521 számú főút mellett épülő kerékpárút megvalósítására. A pályázat ,- Ft támogatásban részesült, azonosító jele: DAOP A támogatási szerződés megkötéséhez szükséges az érintett állami ingatlanokra vonatkozóan konzorciumi megállapodás megkötése. A konzorciumi megállapodás aláírója az Alsó-Tisza Vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság. Az Igazgatósággal történő megállapodás megkötésének feltétele, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás között létrejött vagyonkezelői hozzájárulás. A vagyonkezelői hozzájárulásról szóló megállapodás aláírása után az MNV Zrt. tulajdonosi hozzájárulást ad ki, amely alapján az ATIKÖVIZIG aláírhatja a konzorciumi megállapodást. A vagyonkezelői hozzájárulásról szóló megállapodás tartalmazza, hogy amennyiben a Magyar Államnak a beruházással érintett ingatlanokon a megvalósítás során, illetve azt követően, az 5 éves fenntartási időszakban bármilyen kára származik, annak megfizetésére a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás kötelezett, melyhez Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának készfizető kezességet kell vállalnia. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy vitassa meg és fogadja el a vagyonkezelői megállapodás tartalmát. Hódmezővásárhely, március 27. Dr. Lázár János sk. polgármester

5 I/A kötet 5. oldal Tárgy:. Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás által beadott DAOP Hódmezővásárhely Mindszent településeket összekötő közlekedési kerékpárút építése pályázathoz kapcsolódó vagyonkezelői megállapodás jóváhagyása HATÁROZATI JAVASLAT 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és jóváhagyólag megerősítette azon nyilatkozatot, amely szerint a mellékelt megállapodásban foglaltaknak megfelelően a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás által beadott DAOP Hódmezővásárhely Mindszent településeket összekötő közlekedési kerékpárút építése pályázathoz Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata készfizető kezességet vállal. Az erre vonatkozó kötelezettségvállalását jelen határozatával megerősíti. 2. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése megerősíti korábbi döntését, amely szerint az 1. pont szerinti pályázattal megvalósuló kerékpárút Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat területén lévő szakaszát legalább 5 évig fenntartja, és az ezzel kapcsolatos feladatokat ellátja. Hódmezővásárhely, március 27. Dr. Lázár János sk. polgármester A határozatról értesítés kapnak: 1./ Dr. Lázár János polgármester - Helyben 2./ Dr. Korsós Ágnes jegyző - Helyben 3./ Dr. Végh Ibolya aljegyző - Helyben 4./ Közgazdasági Iroda - Helyben 5./ Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda Helyben 6./ Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás 7./ Irattár

6 I/A kötet 6. oldal MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről - a Magyar Állam képviseletében az állami vagyonról szóló CVI. tv.17. e.) pontja alapján eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (székhelye: 1133 Budapest, Pozsonyi u. 56., cégjegyzékszám: , KSH-szám: , képv: Tátrai Miklós Zoltán vezérigazgató) mint hozzájárulást adó, (továbbiakban: MNV Zrt.) másrészről - Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás (KSH-szám: , székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1., képv.: Varga Sándor, elnökhelyettes) mint pályázó, (továbbiakban: pályázó) harmadsorban: - Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat (KSH-szám: , székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1., képv.: Dr. Lázár János, polgármester) mint k é s z f i z e t ő k e z e s, között a DAOP jelű Hódmezővásárhely Mindszent településeket összekötő közlekedési kerékpárút építése című pályázatban a magyar állami tulajdont érintő ingatlanok (Mindszent: 0162/4, 0165/32, 0165/33, 0166/2, 0168, Mártély: 02, 209) tulajdonosi hozzájárulás kiadásának tárgyában az alábbiak szerint: 1. A Magyar Állam tulajdonosi jogait gyakoroló Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács a február 6-i ülésén hozott 44/2008. (II. 6.) NVT számú határozatában részletesen rögzítette az Európai Unió által meghirdetett pályázatok benyújtásához szükséges tulajdonosi hozzájárulás feltételeit. Ennek értelmében a hozzájárulás kiadásának feltételét képezi, hogy a pályázó - egyrészt az MNV Zrt rendelkezésére bocsássa azon okiratokat, melyeket a határozat 5. pontjában foglaltak meglétét igazolják, - másrészt jóváhagyólag aláírja a jelen megállapodást.

7 I/A kötet 7. oldal 2. Felek egybehangzóan kijelentik, hogy az előző pontban jelzett tartalmú okiratokat, nyilatkozatokat pályázó az MNV Zrt rendelkezésére bocsátotta. Az MNV Zrt kijelenti, hogy az átvett iratok tartalma a Tanács határozatában rögzített feltételeknek megfelel. 3. Pályázó tudomásul veszi, hogy a nyertessége esetén kötendő Támogatási Szerződésben foglaltak nem szerződésszerű teljesítéséből eredő hátrányos következmények őt terhelik, így - ha neki felróható szerződésszegés eredményeként visszafizetési kötelezettség keletkezik, úgy arra elsődlegesen és teljes mértékben ő köteles, - amennyiben a pályázó nem szerződésszerű teljesítéséből eredően bárminemű fizetési kötelezettség hárul a Magyar Államra, azt a pályázó az MNV Zrt felhívását követő 8 napon belül köteles részére megtéríteni. 4. A pályázó e megállapodás aláírásával és a számláit vezető hitelintézet(ek)nek szóló bejelentéssel feltétel nélküli és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy az MNV Zrt - a pályázót a 3. pont 2. francia bekezdése szerint terhelő fizetési kötelezettség elmulasztása esetén - követelését minden külön értesítés nélkül a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökről szóló 227/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet 6. (3) bekezdés a.) és b.) pontjában megjelölt, előnyösen rangsorolt fizetéseket követően, de minden más megbízást megelőzően azonnali beszedési megbízással érvényesítse a pályázónak az Erste Bank Hungary Nyrt. Banknál vezetett , számú bankszámlája terhére. Pályázó köteles előzetesen írásbeli engedélyt kérni az MNV Zrt-től, ha újabb pénzforgalmi számlát kíván nyitni. A pályázó ezen új számla tekintetében is köteles az MNV Zrt-t azonnali beszedési megbízás benyújtására jogosultként bejelenteni és a bank által záradékolt felhatalmazó levelet az MNV Zrtnek - a záradékolás időpontjától számított 3 banki napon belül - átadni. A pályázó a beszedési megbízásra vonatkozó nyilatkozatot csak az MNV Zrt előzetes írásbeli hozzájárulása birtokában vonhatja vissza. Az MNV Zrt a felhatalmazás visszavonásához mindaddig nem köteles hozzájárulni, amíg e megállapodásból fakadóan a pályázónak vele szemben bárminemű fizetési kötelezettsége keletkezhet. 5. Szerződő felek megállapodása értelmében - arra az esetre, ha a 4. pontban foglalt biztosíték fedezet hiánya miatt nem, vagy csak részben alkalmazható a DAOP kódszámú, Hódmezővásárhely Mindszent településeket összekötő közlekedési kerékpárút építése című pályázatban az állami ingatlanokon megvalósuló beruházás értékének erejéig a pályázó Kistérségi Társulást alkotó - és a pályázattal közvetlenül érintett - Önkormányzat, nevezetesen: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat (székhely: Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1., képv.: Dr. Lázár János polgármester,) a Ptk 274. (2) bekezdésében foglaltak szerint - jelen megállapodás aláírásával igazoltan - e megállapodás 7. pontjában meghatározott időpontig készfizető kezességet vállal a Közgyűlés utólagos jóváhagyásával. Felek annak érdekében, hogy az MNV Zrt. a pályázó nem szerződésszerű teljesítése esetén előállott fizetési kötelezettségéből adódó igényét - a 4. pontban foglaltak nem, vagy csak részösszeg megtérülését biztosító alkalmazhatósága esetén közvetlenül végrehajtás útján érvényesíthesse, e megállapodás közjegyzői okiratba foglalását határozzák el. Pályázó képviselője kötelezettséget vállal arra, hogy e megállapodás közjegyzői okiratba foglalása érdekében - legkésőbb az aláírást követő 15 napon belül - az MNV Zrt által meghatározott időben és helyen megjelenik.

8 I/A kötet 8. oldal Pályázó tudomásul veszi, hogy a közjegyző igénybevétele folytán felmerülő költségek őt terhelik. 6. Pályázó, mint intézmény fenntartó - e megállapodás aláírásával igazoltan - kijelenti és egyben kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatban szereplő ingatlan a projekt megvalósítási időszakának zárásától számítva a pályázati kiírásban rögzített ideig a pályázatban vállat funkciónak megfelelően fog működni. Az MNV Zrt az előző bekezdésben foglalt nyilatkozatra tekintettel kötelezettséget vállal arra, hogy - amennyiben a Pályázó a számára az ingatlan használatának jogát biztosító, az MNV Zrt-vel vagy jogelődjével kötött szerződésben foglalt kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz - Pályázóval szemben semmi olyan intézkedést nem tesz, amely a pályázati cél megvalósítását szolgáló hasznosítási kötöttség fenntartását veszélyeztetné. 7. A MNV Zrt. kijelenti, hogy a kerékpárút beruházás időszaka alatt a beruházás elé akadályt nem gördítenek sem jogi, sem fizikai szempontból, továbbá ugyanezt vállalják a projekt lezárását követő legalább 5 éves fenntartási időszak alatt is. 8. A Pályázó kijelenti, hogy a kerékpárút teljes hosszán vállalja a fenntartási feladatokat (tisztítás, állagmegóvás, sikosságmentesítés stb.) 9. A Pályázó kijelenti, hogy vállalja a legalább 5 éves fenntartási feladatokat a hatóság által előírt építmények esetében (pl. szalagkorlát közút és kerékpárút között), amelyeket a projekt során a jogerős engedély szerint kötelező megépíteni. 10. Szerződő felek kijelentik, hogy jelen megállapodás közöttük az aláírás napján lép hatályba és hatályát a pályázó nyertessége esetén kötendő Támogatási Szerződésben foglalt, Pályázót terhelő kötelezettségek nem teljesítésére előírt szankciók Pályázóval szembeni érvényesíthetőségének idejére tartják fenn. 11. Az MNV Zrt kijelenti, hogy a felhatalmazáson alapuló azonnali beszedési megbízásra vonatkozó - a számlavezető bank(ok) által záradékolt - megbízólevél kézhezvételét követő 5 napon belül pályázó részére a tulajdonosi hozzájárulást kiadja. 12. Felek e megállapodással kapcsolatban felmerülő vitás kérdéseiket elsődlegesen békés úton - tárgyalással - rendezik. Arra az esetre, ha a tárgyalások nem vezetnek eredményre, felek alávetik magukat a vita tárgya szerinti általános illetékességgel rendelkező bíróság döntésének.

9 I/A kötet 9. oldal 13. Jelen megállapodás 4 számozott oldalból áll, és 6 példányban készült, melyből 2 példány az MNV Zrt-t, 2 példány a Pályázót, 1 példány a Támogatót és 1 példány a készfizető kezest illeti meg. 14. Felek e megállapodást elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helyben hagyólag aláírták. Budapest, Hódmezővásárhely, március Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt Tátrai Miklós Zoltán vezérigazgató.. Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Varga Sándor elnökhelyettes Pályázó. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Dr. Lázár János polgármester készfizető kezes Ellenjegyzem, Budapesten 2008 Ellenjegyzem, Hódmezővásárhelyen, március 12. jogtanácsos jogtanácsos

10 I/A kötet 10. oldal Iktatószám: /2008 Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: A mezei őrszolgálatról szóló 34/2001. (10.20.) Kgy. számú rendelet módosítása Az anyagot készítette: Mezei Őrszolgálat és Külterületi Koordinációs Központ Az anyagot látta: Véleményezésre megküldve: Valamennyi bizottságnak Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek:

11 I/A kötet 11. oldal Száma: /2008 Tárgy: A mezei őrszolgálatról szóló 34/2001. (10.20.) Kgy. számú rendelet módosítása Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város K ö z g y ű l é s e H e l y b e n Tisztelt Közgyűlés! A mezőőri körzetek átszervezése és Hódmezővásárhely-Újkishomok belterületté válása miatt, Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a mezei őrszolgálatról szóló 34/2001. (10.20.) Kgy. számú rendeletét, az alábbiakban kérem módosítani: A mezei őrszolgálat tevékenységét a következőkben meghatározott területi beosztás szerint, 8 mezőőri körzetben látja el. A körzetek területi elhelyezkedését és terület nagyságát a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, a fenti javaslatot megvitatni és a mellékelt rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen. Hódmezővásárhely, március 27. Dr. Lázár János sk. polgármester

12 I/A kötet 12. oldal Rendelet tervezet.../2008. (02.27.) Kgy. rendelet A mezei őrszolgálatról szóló 34/2001. (10.20.) Kgy. számú rendelet módosításáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a mezei őrszolgálatról szóló 34/2001. (10.20.) Kgy. számú rendeletét, az alábbiak szerint módosítja: Az 1. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A mezei őrszolgálat az (1) bekezdésben megállapított terület őrzését, e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott területi beosztás szerint, 8 körzetben látja el Az 1. számú melléklet az alábbiak szerint módosul: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a 34/2001. (10.20.) Kgy. számú rendeletének mellékleteként, az alábbi területi megosztás szerint határozza meg az egyes mezőőrök körzeteit: 1-es körzet: 3982 ha Hódmezővásárhely város nyugati széle, a Szegedi vasútvonal, a Tisza folyó védvonala, Mártély település közigazgatási határa, és a Mártélyi út, a Mártélyi útról a Szentesi útra átvezető dűlőút (0840/1 és 0821 hrsz), a Szentesi út városi védőtöltésig eső szakasza által bezárt terület, és a Paperei kiskertek. 2-as körzet: ha Hódmezővásárhely déli széle, a Hódtói csatorna, Algyő település közigazgatási határa és a Szegedi vasútvonal által bezárt terület, beleértve a Öreg-Kishomoki kerteket is. 3-es körzet: 4783 ha Hódmezővásárhely déli széle, a Lelei út a Tízöles útig, a Tízöles út, Óföldeák település közigazgatási határa, Maroslele település közigazgatási határa, Algyő település közigazgatási határa és a Hódtói csatorna által bezárt terület. 4-ös körzet: 4964 ha Hódmezővásárhely dél-keleti és keleti széle, a Kutasi út, a városi védőtöltés a Rácz útig, a Rácz út, Makó település közigazgatási határa, Földeák település és Óföldeák település közigazgatási határa, a Tízöles út és a Lelei út által bezárt terület. 5-os körzet: 6309 ha Hódmezővásárhely keleti széle mellett fekvő védőtöltés Rácz út és Erzsébeti út közötti szakasza, az Erzsébeti út, Erzsébet után a 0341/6, 0364/2, 0389/1 és a 0420 hrsz-ú dűlőutak, Békéssámson település közigazgatási határa, Makó település közigazgatási határa és a Rácz út által bezárt terület. 6-es körzet: 5854 ha

13 I/A kötet 13. oldal Hódmezővásárhely keleti széle mellett fekvő védőtöltés Erzsébeti út és Orosházi vasútvonal közötti szakasza, az Orosházi vasútvonal, Székkutas település közigazgatási határa, a 0420, 0389/1, 0364/2, 0341/6 hrsz-ú dűlőutak és Erzsébeti út által bezárt terület. 7-as körzet: 6612 ha Hódmezővásárhely az Orosházi vasútvonal, a városi védőtöltés, a Kutasi út és a Rárósi út által határolt terület, a Rárósi út, a Kenyereéri csatorna a Kenyeéri szivattyúháztól, Derekegyház település közigazgatási határa, Székkutas település közigazgatási határa és az Orosházi vasútvonal által bezárt terület 8-es körzet: 5445 ha Hódmezővásárhely északi széle, a Szentesi út és a Rárósi út által közötti terület, Mártély település közigazgatási határa, Derekegyház település közigazgatási határa, a Kenyere-éri csatorna a Kenyere-éri szivattyúházig és a Rárósi út által bezárt terület, Szentesi út bal oldala a 02371, 0836/34 hrsz.-ú dűlőutak ill. a Mártélyi, Mindszenti, Derekegyházi közigazgatási határig. A jelen rendelet, április 01-én lép hatályba. 3. Dr. Lázár János sk. polgármester Dr. Korsós Ágnes sk. Jegyző

14 I/A kötet 14. oldal Iktatószám: /2008 Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Közmeghallgatás témájának meghatározása Az anyagot készítette: Jogi-Munkaügyi Csoport Az anyagot látta: Véleményezésre megküldve: Valamennyi Bizottságnak Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: A napirend kapcsán nincs külön meghívandó személy

15 I/A kötet 15. oldal Ikt.sz: Tárgy: Közmeghallgatás témájának meghatározása Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tisztelt Közgyűlés! A márciusi rendes közgyűlés a népszavazásra tekintettel, a tervezett március 6. napja helyett, február 13. napján került megtartása. A rendes közgyűlés időpontjának megváltozása miatt az eredetileg márciusra tervezett közmeghallgatás időpontja is módosult, így Közgyűlés korábbi döntésének megfelelően április 3. napján kerül megtartásra. A közmeghallgatás témájáról jelen ülésen kell döntenie a Tisztelt Közgyűlésnek. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, szíveskedjen a határozati javaslatot megvitatni. Hódmezővásárhely, március 27. Tisztelettel: Dr. Lázár János sk. polgármester

16 I/A kötet 16. oldal Tárgy: Közmeghallgatás témájának meghatározása HATÁROZATI JAVASLAT 1./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése dönt arról, hogy a április 3. napjára kitűzött közmeghallgatást az alábbi témában tartja meg:. 2./ A Közgyűlés felkéri a polgármester, hogy a határozat végrehajtása érdekében a szükséges intézkedést megtenni szíveskedjen. Hódmezővásárhely, március 27. Dr. Lázár János sk. polgármester A határozatot kapja: 1.) Dr. Lázár János polgármester 2.) Dr. Korsós Ágnes jegyző 3.) Dr. Végh Ibolya aljegyző 4.) PH Jogi-Munkaügyi Csoport 5.) Irattár

17 I/A kötet 17. oldal Iktatószám: /2008 Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Tájékoztató az ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális Intézet tisztifőorvosának, Dr. Mucsi Gyulának véleményéről az Egészséges Vásárhely Programmal kapcsolatban Az anyagot készítette: Jogi - Közbeszerzési Oktatási Iroda Az anyagot látta: Véleményezésre megküldve: Valamennyi Bizottságnak Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Nincs meghívandó személy

18 I/A kötet 18. oldal Száma: /2008 Tárgy: Tájékoztató az ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális Intézet tisztifőorvosának, Dr. Mucsi Gyulának véleményéről az Egészséges Vásárhely Programmal kapcsolatban Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Helyben Tisztelt Közgyűlés! Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2/2008 (01.24.) Kgy. számú határozatával elfogadta a 10 évre szóló Egészséges Vásárhely Programot. Az Egészséges Vásárhely Program az egészségügyben lévő felügyeleti szervek, az ÁNTSZ, az Egészségügyi Minisztérium, a különböző partner szervezetek részére véleményezés céljából megküldésre került. Tájékoztatásul a Tisztelt Közgyűlés elé terjesztem Dr. Mucsi Gyulának, az ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális Intézetének tisztifőorvosának véleményét az Egészséges Vásárhely Programmal kapcsolatosan. Kérem a Tisztelt Közgyűlést a tájékoztató szíves tudomásul vételére. Hódmezővásárhely, március 27. Dr. Lázár János sk. Polgármester

19 I/A kötet 19. oldal

20 I/A kötet 20. oldal Iktatószám:21-/2008 Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ évi munkajelentése Az anyagot készítette: Dr. Nagy Imre múzeumigazgató Az anyagot látta: Véleményezésre megküldve: Valamennyi Bizottságnak Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Dr. Nagy Imre múzeumigazgató

21 I/A kötet 21. oldal Ikt.sz.:./2008. Tárgy: Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ évi munkajelentése Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tisztelt Közgyűlés! Dr. Nagy Imre múzeumigazgató elkészítette a Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ évi beszámolóját. A beszámoló összeállítása az Oktatási és Kulturális Minisztérium Közgyűjteményi Főosztálya által megadott szempontrendszert követi, mind a Múzeum, mind az Emlékpont, mind pedig a népi építészeti emlékek esetében. Tekintettel arra, hogy a minisztériumi szempontrendszer nem alkalmas a művelődési központ tevékenységének és programjainak a leírására, ezért a Petőfi Művelődési Központ beszámolója az eddigiekhez képest változatlan formában került elkészítésre. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy szíveskedjen a munkajelentést megtárgyalni, majd hozza meg döntését. Hódmezővásárhely, március 27. Tisztelettel: Dr. Lázár János sk. polgármester

22 I/A kötet 22. oldal Száma:./2008.(.) Kgy. sz. határozat Tárgy: Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ évi munkajelentése HATÁROZATI JAVASLAT 1.) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ évi munkajelentését. Hódmezővásárhely, március 27. Dr. Lázár János sk. polgármester A határozatot kapja: 1./ Dr. Lázár János polgármester 2./ Dr. Korsós Ágnes jegyző 3./ Dr. Végh Ibolya aljegyző 4./ Dr. Nagy Imre múzeumigazgató 5./ PH. Jogi-Közbeszerzési Iroda, Jogi és Munkaügyi Csoport

23 I/A kötet 23. oldal A TORNYAI JÁNOS MÚZEUM ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉVI MUNKAJELENTÉSE I. BEVEZETÉS A Tornyai János Múzeum történetében a 2007-es esztendő kiemelt fontosságú események sorát jelenti. A megyei múzeumi szervezetek kialakítása óta a Tornyai János Múzeum a Csongrád Megyei Közgyűlés fenntartásában, a Csongrád Megyei Múzeumok Igazgatósága felügyeletében működött január 1-éig. Ekkortól, részben önálló költségvetési intézményként Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásába és tulajdonába került át. Költségvetését a városi oktatási intézmények költségvetési szervénél, a Cseresnyés Kollégium gazdasági irodáján vezették május 1-i hatállyal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése létrehozta a Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központot, mely az alábbi intézményeket, ill. kiállítóhelyeket fogja össze: Központi intézmény: Tornyai János Múzeum Kiállítóhelyek: Alföldi Galéria; Emlékpont Fél Évszázad Vásárhelyen; Magyar Tragédia 1944; Árpád utcai Népi Lakóház; Csúcsi Fazekasház; Kopáncsi Tanyamúzeum; Papi-féle Szélmalom és Molnárház; Zsinagóga. Telephelyek: Petőfi Sándor Művelődési Központ; Mozaik Kamaraterem; Korzó Mozi; Mozgásés Táncművészeti Központ. A Németh László Városi Könyvtár részben önálló költségvetési intézményként szintén a Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ alá lett gazdaságilag rendelve, így a két intézmény kapcsolatát az Együttműködési Megállapodás rögzíti. Az összevonást követően kidolgozásra került az új intézményi struktúra, a szervezeti- és működési szabályzat, az új munkaköri leírások. Július második felében az Oktatási és Művelődési Minisztériumnak megküldtük a működési engedélykérelmeket és módosításokat. A Minisztérium december végén hiánypótlást és korrekciókat kért a beadott működési engedélyekhez, melyek intézése 2008-ra áthúzódó feladat. II. SZEMÉLYI-SZERVEZETI VÁLTOZÁSOK január 1-el a fenntartó a Tornyai János Múzeum megbízott igazgatójának Hegedűsné Dékány Magdolnát, a Városháza kulturális referensét nevezte ki, s egyúttal intézkedett az igazgatói állásra kiírandó pályázat meghirdetéséről. A pályázatra három jelentkező volt, s közülük Dr. Nagy Imre művészettörténész, a szegedi Móra Ferenc Múzeum képzőművészeti osztályvezetője kapta meg a közgyűlés bizalmát. Dr. Nagy Imre 1991 és 1999 között már dolgozott a Tornyai János Múzeum igazgatójaként. Mostani belépését követően szeptember 30-ig félállásban ellátta a Móra Ferenc Múzeum művészettörténészi munkakörét is vásárhelyi munkáltatója, Dr. Lázár János polgármester engedélyével és hozzájárulásával. Pozícióját április 1-én foglalta el, s ekkortól Hegedűsné Dékány Magdolna munkaviszonya a múzeummal megszűnt. A május 1-el bekövetkezett intézményi struktúraváltás jelentősen átrendezte a személyi viszonyokat. A legjelentősebb változást az intézményi rendszer önálló költségvetési intézménnyé válása generálta, hiszen a Tornyai János Múzeum gazdasági és személyi ügyeit december 31- ig a szegedi Móra Ferenc Múzeumban intézték, így a gazdasági- és munkaügyi csoport felállítására a Tornyai János Múzeum meglévő személyi állományából nem volt lehetőség. Az intézmény gazdasági igazgatói pozícióját Gulyás Csaba, az Emlékpont korábbi marketingese kapta meg. Ugyancsak az Emlékpontból került áthelyezésre Forgó Sándorné a gazdasági csoportvezetői

24 I/A kötet 24. oldal pozícióba. Gál Szilvia pénzügyi előadó a Petőfi Sándor Művelődési Központ állományából, míg Huszti Lajosné munkaügyi-, személyügyi előadó a Németh László Városi könyvtárból került áthelyezésre. Csordás Lászlóné a Tornyai János Múzeum korábbi pénzügyi előadója vállalta a főpénztárosi munkakört. Az intézmény összevonását követően Huszár Márta a múzeum adatrögzítője megvált az intézménytől, helyére Balogh Tímea, az Emlékpont korábbi pénztárosa lett áthelyezve ügyintézői munkakörbe. Tekintve, hogy az intézményi összevonásról intézkedő közgyűlési határozat a Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ álláshelyeinek számát 48 álláshelyben határozta meg, arra kényszerültünk, hogy a zömmel nyugdíjas és közalkalmazotti besorolásban dolgozó teremőreinktől megváljunk és a teremőröket (a pénztárosok kivételével) megbízási szerződéssel alkalmazzuk. Az intézményrendszeren belüli mozgás eredményeképpen Sonkoly Ágnes áthelyezéssel a Petőfi Sándor Művelődési Központba került, és a korábbi négy órás, részmunkaidős beosztás helyett teljes állású beosztásba került. Szőnyi Péter karbantartó az Emlékpontból áthelyezéssel a Tornyai János Múzeumba került kiállításrendezőnek. Kis Molnár Jenőné a Tornyai János Múzeum takarítója véglegesen nyugdíjba ment és a helyére belépett Csorba Ferencné. Az Emlékpontból év közben távozott Csák Tímea sajtó- és PR munkatárs, Szabó Nóra történészkutató, valamint Ombódi Orsolya pénztáros. Az ő helyére Donka Gábor lett felvéve ebbe a munkakörbe. Szabóné Sas Szilvia történész decemberben szülési szabadságra ment. Az intézmény megnövekedett sajtókapcsolat igényeinek ellátására augusztus 1-el megbízási szerződéssel Medgyesi Konstantint (a Móra Ferenc Múzeum sajtóreferensét) alkalmazzuk külsős sajtóreferensként. Az év folyamán két összmunkatársi értekezletre került sor (július 11; október 16). Igazgatói értekezleteket két hetente tartottunk, a szakalkalmazottak (tudományos beosztásban dolgozók) számára másfél havonta tartottunk értekezletet. III. GYŰJTEMÉNYI MUNKA Régészet III/1. Gyűjteménygyarapítás a.) Feltárások Tóth Katalin régészeti felügyeletet végzett a következő helyszíneken: április 3. és 5. között Hódmezővásárhelyen a VII. számú homokbányában (helyrajzi szám 0481/26) május 18. és június 19. között a Hódmezővásárhely-Mindszenti 20 kv-os vonal felújításának (I. ütem 1-2. szelvény és II. ütem 1-4. szelvény) földmunkái során július 17-én a Hódmezővásárhely-Kishomok, Homokdomb dűlő helyrajzi számú ingatlant ellátó középnyomású gázvezeték földmunkáihoz kapcsolódóan szeptember 14-én a Hódmezővásárhely, Csomorkányi út, Csanki István és társai (tanya ) villamosenergia ellátásához kapcsolódó földmunkák során szeptember 27-én a Hódmezővásárhely, Bodzási út, tanya 4105 villamosenergia ellátásának földmunkái során. Helyszíni szemlét végzett augusztus 15-én Mészáros Patríciával (Kulturális Örökségvédelmi Hivatal) a Hódmezővásárhely-Szikáncson (helyrajzi szám 0178/6, 0245, 0258/13-41) tervezett 80 ha-os lineáris-kutas tározós öntözőtelep víztározójának területén.

Az anyagot látta: Előadók: Címzetes főjegyző Dr. Korsós Ágnes

Az anyagot látta: Előadók: Címzetes főjegyző Dr. Korsós Ágnes Iktatószám: 21-3429-1/2012. (1 db rendelet tervezet 1 db. határozati javaslat) Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek

Részletesebben

Óvodai, iskolai felvételi körzetek meghatározása

Óvodai, iskolai felvételi körzetek meghatározása Az előterjesztés 2 határozati javaslatot tartalmaz 0 Iktatószám: 41- /2007. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Óvodai, iskolai felvételi körzetek meghatározása Az anyagot készítette:

Részletesebben

Iktatószám: 41- /2007. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése. Tárgy:

Iktatószám: 41- /2007. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése. Tárgy: Iktatószám: 41- /2007. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Intézkedési terv a Dömötör Géza Óvoda és a Tornyai János Általános Iskola fenntartói jogának átadásáról Az anyagot készítette:

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Várossal a Mészöly hagyaték kezeléséről kötendő együttműködési

Részletesebben

2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE DÁMK BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: Az intézmény alapító okiratában megfogalmazott, jogszabályban meghatározott közfeladata múzeumi tevékenység ellátása

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. szeptember 10. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata. Az alapító okirat felvezető szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép:

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata. Az alapító okirat felvezető szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép: II-2/4262/203. határozat 2. sz. melléklet II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 20. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A támogatás formája: működési támogatásnak nem minősülő vissza nem térítendő támogatás.

ELŐTERJESZTÉS. A támogatás formája: működési támogatásnak nem minősülő vissza nem térítendő támogatás. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési osztály Az előterjesztést megtárgyalta: Pénzügyi

Részletesebben

Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Elnöke 8700 Marcali Rákóczi u / / 85/

Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Elnöke 8700 Marcali Rákóczi u / / 85/ Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Elnöke 8700 Marcali Rákóczi u. 11. 85/501-001 / 85/501-055 www.marcalikisterseg.hu Ügyiratszám: 732/4/2016. 5. számú előterjesztés Ügyintéző: dr. Trombitásné dr. Domján

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-i ülésére Tárgy: Zirc, Alkotmány és Állomás utca között megépült gyalog- és kerékpárút telekhatárrendezése Előadó:

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat gyermekétkeztetéshez kapcsolódó szerződés megszüntetésére E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Javaslat gyermekétkeztetéshez kapcsolódó szerződés megszüntetésére E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 194. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat gyermekétkeztetéshez kapcsolódó szerződés megszüntetésére E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés tárgyában dönteni szíveskedjen!

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés tárgyában dönteni szíveskedjen! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2013. augusztus 28. napján tartandó Kt. ülésre Készítette: Handelné Kiscelli Ágnes vagyonhasznosítási referens Tárgy: Egyes állami ingatlanok

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. Megnyitó, a testületi-ülés határozatképességének megállapítása, napirendre tett javaslat Napirendi pontok:

TÁRGYSOROZAT. Megnyitó, a testületi-ülés határozatképességének megállapítása, napirendre tett javaslat Napirendi pontok: Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. 05. 16.-án megtartott rendkívüli ülés: A./ Jegyzőkönyve B./ Tárgysorozata C./ Határozata. 24-28 D./ Rendelete: 6 TÁRGYSOROZAT Megnyitó, a testületi-ülés

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY év 12. hó 16. naptól év 12. hó 30.

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY év 12. hó 16. naptól év 12. hó 30. HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) mint Kiíró a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Nfatv.) 18. (1) bekezdés a) pontja, valamint a Nemzeti

Részletesebben

Valamennyi Bizottságnak

Valamennyi Bizottságnak Iktatószám:31- /2008 Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Fogorvosi hétvégi ügyeleti rendszer Az anyagot készítette: Jogi Közbeszerzési Oktatási Iroda Az anyagot látta: Véleményezésre

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XIX. évfolyam 8. szám 2009. október 21. H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2009. X. 21.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI NÓGRÁD MEGYEI

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Kosik Dénes Pál és Mihálffy Béla önkormányzati képviselők

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Kosik Dénes Pál és Mihálffy Béla önkormányzati képviselők ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: Kosik Dénes Pál és Mihálffy Béla önkormányzati képviselők Az előterjesztés tárgya: Önálló képviselői indítvány: Petőfi Sándor Művelődési

Részletesebben

A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2010. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Az intézmény elsődleges, a 2010. évre szóló feladata az alábbi gyűjteményegységek leltározásának folytatása, állagmegóvása,

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. december 10-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./C kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. december 10-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./C kötet I/C kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. december 10-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./C kötet A hódmezővásárhelyi 6468 hrsz alatt nyilvántartott, természetben

Részletesebben

C1J N Y. lit p---- Dr. Kovács Ferenc. rr ~\ ~ REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

C1J N Y. lit p---- Dr. Kovács Ferenc. rr ~\ ~ REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: KULT-50-1 /2015. Ügyintéző : Doka Diána ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez Képzőművészeti Ösztöndíjak meghirdetésére lit p---- Dr. Kovács Ferenc polgármester alpolgármester /" 2 ---:>~~_"L.~ ----~.>--

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. GLOBÁLPED Kft.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. GLOBÁLPED Kft. 218/2012. (VIII.31.) sz. Ökt. határozat 1. sz. melléklete MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Megbízó megnevezése és címe: Megbízott adatai: Kazincbarcika Város Önkormányzata Szitka Péter polgármester Cég megnevezése:

Részletesebben

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005 május 27. napján tartott rendes ülése jegyzőkönyvéből. HATÁROZAT

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005 május 27. napján tartott rendes ülése jegyzőkönyvéből. HATÁROZAT könyvéből. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Városfejlesztési Al 1. A Közgyűlés tudomásul veszi a Polgármester tájékoztatóját, hogy az Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról szóló

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 6211/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére Tárgy: Megállapodás a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulással egyes kötelező megyei

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. - a továbbiakban a felek együttes említése esetén: Szerződő Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. - a továbbiakban a felek együttes említése esetén: Szerződő Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételek mellett: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről (székhely: 1042 Budapest, István út 14., statisztikai számjele: 15504005-7511-321-01, adószáma: 15504005-2-41, képviseli: dr. Derce Tamás polgármester), mint

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szeged, Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának 2009. augusztus 11-én tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dr. Pintér

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére. Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére. Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra 12.075/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

A Decs Kulturális, Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvánnyal kötött kölcsönszerződés módosítása

A Decs Kulturális, Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvánnyal kötött kölcsönszerződés módosítása Az előterjesztés száma: 101/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2014. június 25-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Kulturális,

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2011. január 27-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2011. január 27-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2011. január 27-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/2011. (I.27.) Határozata a Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üi.: 22-154/2014. Tárgy: Víziközmű-rendszerek térítésmentes átruházása Mell.:

Részletesebben

Közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodások. 3 db határozati javaslat

Közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodások. 3 db határozati javaslat Előterjesztő: Dr. Botka László Polgármester Iktatószám: 01/3295-46/2014 Tárgy: Közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodások Melléklet: 3 db határozati javaslat Véleményezésre megküldve: Városüzemeltetési

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 101/2009. (IX. 24.) önkormányzati testületi határozat elfogadja a polgármesteri jelentést azzal a kiegészítéssel, hogy az önkormányzat csatlakozik Tetétlen Önkormányzatának kezdeményezéséhez, és támogatja

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. augusztus 24-i rendkívüli ülésére Tárgy: HM Verga Zrt. megkeresése - együttműködési megállapodás megkötése Előadó: Ottó Péter

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita Pénzügyi

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS JÓVÁHAGYÁSA (ASSZISZTENSI FELADATOKRA)

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS JÓVÁHAGYÁSA (ASSZISZTENSI FELADATOKRA) RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. május 27-i ülésére Tárgy: Vásártér ingyenes használatba adása N-01 Postagalamb Egyesület, V-250 Galamb- és Kisállattenyésztő Egyesület

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 15.-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 15.-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. JÚNIUS 15.-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: /2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága alapító okiratának módosítása

Részletesebben

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 08-i, soros, nyilvános ülésén hozott határozat

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 08-i, soros, nyilvános ülésén hozott határozat Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 08-i, soros, nyilvános ülésén hozott határozat 111/2014. (X.08.) képviselő-testületi határozat Füzesabony Város Önkormányzata megtárgyalta

Részletesebben

POLGÁRMESTERI ELŐTERJESZTÉS

POLGÁRMESTERI ELŐTERJESZTÉS ....napirendi pont POLGÁRMESTERI ELŐTERJESZTÉS Tájékoztató a hatályban lévő közérdekű kötelezettségvállalásokról, illetve új közérdekű kötelezettségvállalások szervezéséről Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

Javaslat magasabb vezetői álláshelyekre történő pályázat kiírására. Összeállította:

Javaslat magasabb vezetői álláshelyekre történő pályázat kiírására. Összeállította: MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE KJ.: 21910 /2007. Melléklet: 3 Javaslat magasabb vezetői álláshelyekre történő pályázat kiírására Összeállította: Dr. Kovács Zsuzsanna Közigazgatási és Jogi Főosztály

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 08-8/1698-8/2012 TÁRGY: MÚZEUMOK ÉS KÖNYVTÁR ÁTADÁS-ÁTVÉTELE MELLÉKLET: 5 DB E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. DECEMBER 13-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

a Képviselő-testülethez az önkormányzat jogi képviseletével kapcsolatos ügyvédi megbízás jóváhagyására

a Képviselő-testülethez az önkormányzat jogi képviseletével kapcsolatos ügyvédi megbízás jóváhagyására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 506/2014. 6. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának 2000. április 17-én megtartott rendkívüli testületi ülésén, Gyömrőn a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében. Jelen vannak: Csető

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1 TELEFON +36 84 504100 FAX:+36 84 504 103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2016. március 7... Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

éven belüli kölcsön felvételéről

éven belüli kölcsön felvételéről E LŐTERJESZTÉS éven belüli kölcsön felvételéről Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 19-i rendkívüli ülésére. Előterjesztők: Stayer László polgármester Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. december 15. Szombathyné dr.

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől 6600Szentes, Kossuth tér 6. Iktatószám: U /2016. Témafelelős: Szigeti Miklós

Szentes Város Polgármesterétől 6600Szentes, Kossuth tér 6. Iktatószám: U /2016. Témafelelős: Szigeti Miklós Szentes Város Polgármesterétől 6600Szentes, Kossuth tér 6. Iktatószám: U-7807-4/2016. Témafelelős: Szigeti Miklós Tárgy: Hozzájárulás támogatási kérelem benyújtásához és óvodai feladat-ellátási szerződés

Részletesebben

Szegedi Ősz Idősotthonnal kötött ellátási szerződések módosítása. Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda

Szegedi Ősz Idősotthonnal kötött ellátási szerződések módosítása. Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda Előterjesztő Dr. Solymos László várospolitikai al Iktatószám: 01/17951-2/2009. Tárgy: Szegedi Ősz Idősotthonnal kötött ellátási szerződések módosítása Melléklet: határozati javaslat Készítette: Szociális,

Részletesebben

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni! A döntéshez egyszerű többség szükséges!

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni! A döntéshez egyszerű többség szükséges! ELŐTERJESZTÉS Szatymaz Község Képviselő-testületének Előterjesztő: Barna Károly Tárgy: Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása Iktatószám: 500-8/2015/U1 Melléklet:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. február 22-i ülésére Tárgy: A MSZP Zirc és Térsége Szervezeteinek Szövetsége kérelme Előadó: dr. Árpásy Tamás jegyző Előterjesztés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-11/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014.szeptember 10-én (szerdán) 14 00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről R E N D E

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 9275-4/2013 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat Somoskőújfalu Község Önkormányzat iskolaépületére vonatkozó használati szerződés megszüntetésére, és az ingatlan Hibó Tamás Művészeti

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS STÚDIÓVEZETŐI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS STÚDIÓVEZETŐI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS STÚDIÓVEZETŐI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA amely létrejött KŐRÖSHEGY Község Önkormányzata Székhely: 8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71. Adószám: 15731735-2-14 Képviseli: Marczali Tamás polgármester

Részletesebben

2010. május szám. Tartalomjegyzék HATÁROZATOK. 53/2010. (V. 13.) Kgy. A Dél-Zselici Középiskola alapfokú művészetoktatási feladatellátásának

2010. május szám. Tartalomjegyzék HATÁROZATOK. 53/2010. (V. 13.) Kgy. A Dél-Zselici Középiskola alapfokú művészetoktatási feladatellátásának 010. május 13. 7. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal HATÁROZATOK 53/010. (V. 13.) Kgy. A Dél-Zselici Középiskola alapfokú művészetoktatási feladatellátásának átadás-átvétele 54/010. (V. 13.) Kgy. Szigetvár

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 12. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Döntés Csabdi közútjainak téli síkosság-mentesítéséről

Részletesebben

81/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat

81/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat 81/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (I. 28.) Kgy. rendelet módosításával összefüggő intézkedések A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

K I V O N A T. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007... tartott ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007... tartott ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007.... tartott ülésének jegyzőkönyvéből.../2007. (...) KGY. sz. H A T Á R O Z A T Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megvitatta az Oktatási, Kulturális

Részletesebben

lj)_ C] számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere I. Tartalmi összefoglaló

lj)_ C] számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere I. Tartalmi összefoglaló lj)_ C] számú előterjesztés Alpolgármestere Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0028 azonosító számú "Budapest X. kerület Mázsa tér, Liget tér interrnodális csomópont vizsgálata"

Részletesebben

Az anyagot látta: Előadók: Irodavezetők. Sokszorosításra érkezett: 2014. 06. 06. Az előterjesztés NYÍLT ZÁRT ülésen tárgyalandó *

Az anyagot látta: Előadók: Irodavezetők. Sokszorosításra érkezett: 2014. 06. 06. Az előterjesztés NYÍLT ZÁRT ülésen tárgyalandó * Iktatószám: 22-7247-1/2014. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása Az anyagot készítette: Közgazdasági

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2009. augusztus 11-én tartott soron kívüli nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Molnár

Részletesebben

Közfoglalkoztatást érintő megállapodások. 5 db határozati javaslat

Közfoglalkoztatást érintő megállapodások. 5 db határozati javaslat Előterjesztő: Dr. Botka László Polgármester Iktatószám: 01/1868-33/2015 Tárgy: Közfoglalkoztatást érintő megállapodások Melléklet: 5 db határozati javaslat Véleményezésre megküldve: Foglalkoztatási, Szociális

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Iktatószám: 9693/2014. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarján

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS KIVONAT Mezősas községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 22-ei testületi üléséről: 4/2016. (02.22.) határozata a Román Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás elfogadásáról A Mezősas

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület szeptember 23-i nyilvános ülésére. Ötven év Ötven fa faültetési kezdeményezés

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület szeptember 23-i nyilvános ülésére. Ötven év Ötven fa faültetési kezdeményezés 12. Napirend Ügyiratszám: 14/946-3/2016. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. szeptember 23-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívottak: Ötven év Ötven fa faültetési

Részletesebben

az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2013. július 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Társulási Tanács!

az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2013. július 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Társulási Tanács! Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa E l n ö k é t ő l 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2 Tel.: 63 / 578 510 Fax: 63 / 578-517, e-mail: atmot@csanytelek.hu 19/2013. E l ő t e r

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére Tárgy: Szent Lázár Alapítvány kérelme a Békés, Petőfi u. 35. szám alatti ingatlan hasznosítására vonatkozóan Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta osztályvezető-helyettes Gazdasági Osztály Véleményező

Részletesebben

NYILVANOS ÜLÉS napirendje

NYILVANOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: V. 38912013. Előadó: Túriné Kovács Márta, Tarné Stuber Éva, Varga Tamás, dr. Csernus Ibolya Mell.: 2 db Hiv. sz.:-

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház alapító okiratának módosítása. Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendkívüli ülésére Tárgy : Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez Az

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

1/2010. (I. 07.) Képviselő-testületi Határozat

1/2010. (I. 07.) Képviselő-testületi Határozat K i v o n a t a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. január 7-én csütörtökön de. 7,30 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i üléséről készült jegyzőkönyvéből: 1/2010. (I.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. május 11-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

3. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

3. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita Előterjeszti:Mezőfi

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének október 2-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének október 2-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet I/D kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. október 2-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./D kötet Hódmezővásárhely, belterület 10178/17 hrsz alatt kialakításra kerülő,

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 26-i ülésére

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 26-i ülésére 2998-2/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 26-i ülésére Tárgy: EU Önerő Alap támogatási kérelem benyújtása Új óvoda építése az Erdő utca és Park utca

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ügyiratszám: 34-4/2013. Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült : Császártöltés község Képviselő-testületének 2013. június 4-én 8,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 226/2011. (X. 26.) Kt. hat. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. október 26-ai ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 335/2004. (XII. 15.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 335/2004. (XII. 15.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 335/2004. (XII. 15.) számú h a t á r o z a t a az új megyei mentőállomás és a központi orvosi ügyelet létesítésével kapcsolatosan megkötendő megállapodás jóváhagyásáról

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja 1 Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja Javaslat haszonélvezeti jog alapításáról szóló szerződés jóváhagyására Előadó: dr. Puskás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 10. NAPIREND Ügyiratszám: 1 /545/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívott: Szín-Vonal Alapfokú

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének február 27-i ülésére. Az előterjesztést készítette: jegyző

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének február 27-i ülésére. Az előterjesztést készítette: jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. február 27-i ülésére Tárgy: Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása Az előterjesztést készítette: Vincze Miklós jegyző Előterjesztő:

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:.../2015. 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Területi-

Részletesebben

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül. Az előterjesztés tárgyalásának napja:

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül. Az előterjesztés tárgyalásának napja: Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016. 12. 15. Javaslat Mészáros Lászlóné által önkormányzati tulajdonba adott lakás helyreállítási munkálatainak végrehajtására

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. augusztus 04-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. augusztus 04-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 29-61/2015/KVÖ KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2015. augusztus 04-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 11. Rendelet száma Rendelet tárgya Kódszám

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága augusztus 05-én tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága augusztus 05-én tartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága 2009. augusztus 05-én tartott üléséről Jelen vannak: Virág András a bizottság elnöke Lauer István a bizottság tagja Dr. Mécs

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 30-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 30-i ülésére Lengyeltóti Város Polgármestere 8693. Lengyeltóti, Zrínyi u.2. Szám: 812-4/2012 E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 30-i ülésére Napirend: Lengyeltóti

Részletesebben

polgármester Iktatószám: 01/ /2010.

polgármester Iktatószám: 01/ /2010. Előterjesztő: polgármester Iktatószám: 01/16546-23/2010. Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szegedi Tudományegyetem között a fogászati ügyelet tárgyában létrejött jogviszony meghosszabbítása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2011. november

Részletesebben

Előterjesztés. Ingatlanhasználati szerződés az általános iskolák és az önkormányzat között

Előterjesztés. Ingatlanhasználati szerződés az általános iskolák és az önkormányzat között Előterjesztés Ingatlanhasználati szerződés az általános iskolák és az önkormányzat között Biatorbágyon a 2012/13-as tanévtől a Biatorbágy, Karinthy F. u. 4. szám alatti ingatlanban a Ritsmann Pál Német

Részletesebben

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: 20037-8/2012/05. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501 E-maii: polgbrmester@nyiregvhbzb.hu

Részletesebben

Iktatószám: 01/ /2009. Tápéi komp üzemeltetői szerződés módosítása, évi támogatási pályázat benyújtása. 1 pld. határozati javaslat

Iktatószám: 01/ /2009. Tápéi komp üzemeltetői szerződés módosítása, évi támogatási pályázat benyújtása. 1 pld. határozati javaslat Előterjesztő megnevezése: Polgármester Iktatószám: 01/56668-3/2009. Tárgy: Tápéi komp üzemeltetői szerződés módosítása, 2009. évi támogatási pályázat benyújtása Melléklet: 1 pld. határozati javaslat Készítette:

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére 331-6/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: Kunok és jászok a Kárpát-medencében 770 éve című kötet megjelentetéséhez támogatás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz. alatti irodák Vasvári Pál Múzeum által

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

A Decs Kulturális, Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvánnyal kötendő kölcsönszerződés megvitatása

A Decs Kulturális, Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvánnyal kötendő kölcsönszerződés megvitatása Az előterjesztés száma: 56/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2015. március 5-én, 18-órakor megtartandó rendkívüli ülésére A Decs

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 15926/2015. Tárgy: A Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata igazgatói

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. december 18-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. december 18-án tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. december 18-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a és a között létrejött vagyonkezelési szerződés módosítására Előterjesztő: Tóth József polgármester Előkészítő:

Részletesebben