Mi azonban új eget és új földet várunk. A Budavári Főtemplom közösségének lapja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mi azonban új eget és új földet várunk. A Budavári Főtemplom közösségének lapja"

Átírás

1 Várunk Mi azonban új eget és új földet várunk A Budavári Főtemplom közösségének lapja Úrnapja Az Oltáriszentség Krisztus szenvedésének örök emlékezete, az ószövetségi előképek beteljesülése, Krisztus legnagyobb csodája, amely erőt adó vigasztalás mindazoknak, akik eltávozásán szomorkodtak. Aquinói Szent Tamás

2 A Budavári Főtemplom közösségének lapja Várunk június 18. EZ AZ ÉN TESTEM Nagycsütörtökön az Utolsó Vacsorán Jézus a kezében lévő kenyérről csak két mondatot szólt: Vegyétek és egyétek! és Ez az én testem. Vesszük és esszük, amikor a szentáldozáshoz járulunk. Korábban nyelvünkre kaptuk. Amióta kézbe is vehetjük és magunkat áldoztatjuk meg, ősi keresztény szokás tért vissza, amelyről Jeruzsálemi Szent Cirill a IV. században így ír: Amikor odajárulsz, ne kinyitott tenyérrel és szétfeszített ujjakkal jöjj, hanem bal tenyered legyen jobb tenyered trónja, így fogadja az eljövendő Királyt, és tenyered hajlatába fogadd, vedd Krisztus testét, rámondva az Ámen -t. Ügyelj rá, nehogy valamennyi is elmorzsálódjék belőle, az olyan, mintha saját testrészedet károsítanád meg. Mondd meg nekem: ha valaki aranyport adna neked, nem tartanád-e igen óvatosan, nehogy valami is elvesszen belőle és megkárosodj? Hát akkor nem fogsz-e még sokkal jobban vigyázni, hogy még egy szemernyi se essen le belőle, ami aranyárnál és drágaköveknél értékesebb? Ezerhétszáz évvel később is ugyanúgy áldozunk szabályosan kézből: bal tenyerünkbe kérjük a szentostyát. A pap szavaira: Krisztus Teste Ámen -t válaszolunk. Egy lépés oldalra, majd jobb kezünkkel magunkat megáldoztatjuk. Tehát ne vigyük helyre kézben, illetve figyelmeztessük azokat is, akik ezt tennék. Ezzel a fegyelmezettséggel is próbáljuk megőrizni a Krisztus Szent Teste iránti tiszteletünket és áhitatunkat. Imre atya A szentségimádás személyes találkozás, nyílt jelenlét. Akár érzek valamit, akár nem, az Úr személyesen, valóságosan és teljesen jelen van ott az ostyában. Milyen jó, hogy az Ő jelenléte nem függ az érzéseinktől! Számomra akkor gyümölcsöző az Oltáriszentség előtt töltött idő, ha egészen oda tudom ajándékozni az időmet. Ha nem azzal az elsődleges szándékkal megyek oda, hogy adj Uram valamit, hanem azzal, hogy önmagamat, minden gondomat, gyarlóságomat és örömömet oda tudom vinni nyíltan és őszintén, és teljes akarattal le tudom tenni az Úr kezébe: Uram, itt vagyok, eljöttem Hozzád, nézd, elhoztam Neked mindenemet kérlek, fogadd el, formáld kezeddel, tisztítsd meg, szólj hozzám, légy velem, erősíts meg Nagy ajándék volt a tanév hajtásában, ha a pénteki tanítási napokat misével és az induló szentségimádással kezdhettem. És felemelő, megnyugtató az a gondolat, hogy a nap folyamán az egész közösségből mindig van ott valaki az Úr összeköt minket, időtől és távolságtól függetlenül. 2 Rudolf Kriszti

3 Úrnapja Várunk VI. évfolyam 5. szám EGY FÉL ÓRÁRA SEM BÁNTAM MEG, HOGY PAP LETTEM! Beszélgetés Imre atyával Június 17-én lesz 50 éve, hogy pappá szenteltek. Hogyan emlékszel vissza arra a napra, arra az órára, a szentelés pillanatára? A legkevésbé a szentelés órája van bennem tisztán. A készülődés, az előtte való lelkigyakorlat egy hete sokkal mélyebben él bennem. Akkor már minden mozdulatra figyelni kellett, s ez elvonta a lényegre való odafigyelésemet. Egy biztos, nagyon-nagyon nagy ünnep volt az életemben. Nem azzal a gondolattal, hogy itt most már lehúzzák a redőnyt, és se visszalépés, semmi, hanem hogy kinyílik a kapu, és evvel minden lehetőség, amire az ember készült. Bennünket 5 éven át még úgy készítettek fel, hogy több volt a zártság, a visszavonultság. Egy versenyló módjára vártuk, amikor fölcsapódik a startzászló. Éppen ezért a papszentelés napja nagyon ünnepélyes volt, de részleteiben semmire nem emlékszem vissza, csak amit a fénykép örökített meg, amikor a püspök elé térdelek, és a kérdésére elmondom az igent, illetve az ígéretet. Ki szentelt pappá? Kovács Vince volt akkor a váci megyéspüspök. Ráadásul a két diakónus két velem együtt szentelt pap testvére volt. Mellettünk állt a spirituálisunk - ez az öszszes emlék, és az, ahogy tizenhárman leborultunk a Mindenszentek litániája alatt. Ambrus Lóri atyát is Veled szentelték? Nem, őt Egerben szentelték. Csak együtt voltunk Egerben a teológián, mert 1951-ben a váci szeminárium engem még befogadott, de aztán 1952-ben államosították, és mi száz kispap elköltöztünk Egerbe. Ott megint volt majdnem annyi, összesen kétszáz nagyon hangulatos volt az az időszak. Mi volt meghatározó a meghívásod szempontjából? Az első az, hogy én nem akartam pap lenni. Nem ellenkeztem a gondolattal, de arra emlékszem, hogy semminek nem készültem. Nem volt olyan, hogy erre, vagy arra szeretnék majd. Egyetlen egy vágyam volt már hatodikos koromban, hogy valami olyasmit kéne csinálni, amihez kedvem van. Akkor még minden nyitott volt előttünk, minden egyetem, bármire pályázhattunk, teljes eséllyel. S akkor megismertem a hittanórákon nagyon jó hitoktatómtól azt az Embert, aki 3 éves tanításából egy sort sem írt le saját maga, de a tanítványai, a 3

4 A Budavári Főtemplom közösségének lapja Várunk június 18. hallgatói leírták, és Akivel úgy ismerkedtem meg, hogy számomra a legszimpatikusabb személy lett. Az Ő szólításaként fogtam föl a papi hivatást. Attól kezdve nagyon boldogan átjárta a lelkemet az, hogy én pap akarok lenni. Volt két nagyon jó eszményképem a legvadabb Rákosi-időkben arról, hogy mit jelent ma papnak lenni. Amikor úgy tűnt, hogy nem is kell a világnak, és mégis kell a világnak. A Mezőtúri Gimnáziumba jártam, s az ottani plébános, Nyitrai Ferenc volt és Jeszenszky Zsigmondnak hívták a hitoktatómat. Ők ketten tökéletesen megélték azokban a nagyon nehéz időkben azt, hogy mit jelent higgadtan, nyugodtan, elmélyülten, intelligens módon és végtelen kedvesen, áldozatkészen az emberekért élni. Egy nagy protestáns város protestáns légkörében a kisded katolikus társaság nagyon jól összetartott, mert ők nagyon jó papok voltak. Az újmisére hogyan emlékszel vissza? Arra nagyon emlékszem. A szülőfalumban volt, Gyomaendrődön. Akkor még úgy volt, hogy mindig egy hét múlva volt az újmise, 24-én. Endrőd, az alföldnek egy olyan es nagyközsége volt, ahol minden évben volt primícia hosszú éveken keresztül. Egy olyan pap-termelő hely volt, hogy egy sorozatba pont beleillettem. Természetesen nagy ünnep volt, nemcsak a családnak, nekem, hanem a közösség is méltó módon ünnepelte, szerették a papokat. Mi volt annak idején az újmisés jelmondatod? Úgy tekintsenek minket az emberek, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak gondnokait. A gondnokoktól természetesen egyet követelnek meg: hogy hűségesnek bizonyuljanak. (1 Kor 4, 1-2) Azt hittem később, hogy a szolgálatba egyszer beleun az ember. És a hivatásommal kapcsolatban 50 év után a legörömtelibb megállapítás, hogy egy fél órára sem bántam meg, hogy pap lettem, de még kísértésem se volt, hogy jó lett volna másnak lenni. Vevők voltak mindig az emberek, amerre én jártam. Szerencsések voltak a dispozíciók, úgyhogy nem engedtek kísértésbe. Pedig voltak nehéz idők. Eleve 56, a szentelés éve és utána azok az évek A börtönévek inkább a megerősítés szakasza volt, azt akkor is úgy fogtuk föl, hogy még egy kis várakozás, még egy kis érlelődés kell. A börtön ezt szolgálta, rengeteg barátsággal, ismeretséggel, ami később nagyon sokszorosan visszajött. Azt a tehetetlenségérzést, meg az igazságtalanságot, ami veletek történt, hogy lehetett elviselni? Hogyan léptél túl rajta? Csak az igazságtalanság élménye volt Az ember tudja, hogy négy év hamar véget ér, és négy év, egy fiatalember, egy huszonnégy éves ember életében nagyon 4

5 Úrnapja Várunk VI. évfolyam 5. szám gyorsan elszalad, és még mindig van hátra, ki tudja hány évtized. Ezért sokkal könnyebb volt. Négy évből aztán kettő lett a végén, mert megfelezték mindenkinek a büntetését az első amnesztiakor. Akkor se éreztem azt, hogy haszontalanul megy el az idő. Ráadásul a börtönben lehetett kezdő lelkipásztori dolgokat végezni. Sőt annál izgalmasabb volt, hogy úgy csempészték be a miseszöveget, muszlin kendőre gépelve, ruhába, kabátbélésbe bevarrva, úgy csempészték be a szappanban a misebort, az ostyát a romantikája is megvolt. És ugyanakkor minden nap, minden este, mindenkinek a pappal volt beszélnivalója. Keresték a papot, még ha fiatal is volt. Azok nagyon el voltak keseredve, nagyon nehéz volt a börtön számukra, meg a családtól való elszakadás. Tán még azt is mondhatnám: ott kerestek legjobban. Ott volt legnagyobb szükség testközelben a másik emberre. Mi volt eddigi szolgálatodban legérdekesebb időszak, terület? A legörömtelibb időszak az volt, amikor azt mondta Bánk érsek: úgy gondoltam, mivel szabadon maradt Borsosberény én akkor káplán voltam Rákospalotán én most egy hónapig Rómában leszek, te addig helyettesíts ott, jönnek a húsvéti ünnepek. S ha visszajöttem és megkóstoltad, és ízlik, akkor oda helyezlek. Abban a pillanatban fölsejlett: melyik az a házasság, amit ki lehet próbálni előtte, egy hónapig, szabályosan, és püspöki jóváhagyással? Egy hónap múlva boldogan mondtam Bánk úrnak, hogy ne csak nevezzen ki, hanem jöjjön is és iktasson is be mindjárt. Ez volt az első diszpozícióm, neki pedig az első lelkipásztori látogatása az egyházmegyében. Mennyi ideig voltál ott? 10 évet, utána 25 év Pestszentlőrinc és itt most már 3 éve. Milyen további szolgálatokat tartasz fontosnak?. Ahhoz, hogy pap vagyok, plébános vagyok, mindig valami újabb dolog jött. Borsosberényben 7 éven keresztül voltam az Egyházmegye hivatásgondozó referense. Nagyon sok pappal, plébánossal volt dolgom, akkor még más formában, mint ahogy most megy a hivatásgondozás munkája. Én nem emlékszem, hogy most valaki megkeresett ilyen ügyben és beszélgettünk volna. Akkor még más formában beszélgetünk a papokkal, az esperes-kerületben egy-egy hétre, egy-egy lelkigyakorlatra ott kellett lenni. És akkor még igen sokat voltunk az egyházi gimnazistákkal, érettségizőkkel, az érettségi előtt állókkal, nyaranként egy-egy hétvégét, egy-egy lelkigyakorlaton. Még akkor a fiatalokban lelkesen ébren kellett tartani, hátha Te pap akarsz lenni. Abból az időszakból van is legalább néhány olyan fiatal papunk, akik azoknak az együttléteknek köszönhetik, hogy megerősödtek a hivatástudatukban. 5

6 A Budavári Főtemplom közösségének lapja Várunk június 18. Utána jött még a betegekkel való törődés, a Kamilliánusok társasága. Ez teljesen véletlen, a síeléssel kapcsolatos. Ausztriában nem találtam egy normális, jó helyet és bekéredzkedtem egy kamilliánus kolostorba. Soha nem láttam ilyen szerzeteseket, nagy piros kereszt van a mellükön. A jelmondatuk: Kezetekben hordozzátok a szíveteket! Köztük éltem egy hétig, és akkor szövődött a barátság Gots atyával, és később áthoztuk Magyarországra. Na most a repülőtér. Pestszentlőrincen fölhívott Keresztes Szilárd püspök, aki szintén osztálytársam volt, hogy lesz Loreto-ban a repülőtéri lelkészek világkonferenciája. Eddig oda ő járt, de most ki kell valakit nevezni erre a feladatra, ami a Migrációs Ügyek Kongregációjához tartozik. Kapsz egy papírt, menj már ki gyorsan Loretóba mondta. Akkor ismertem meg, mi az, hogy repülőtéri lelkészség. Aztán hivatalosan egy irodát kaptunk a Vatikán ösztönzésére. A repülőteret hetente végiglátogattam, tartottam mindenkivel a kapcsolatot. Aztán a 2-es terminálon eleve beterveztettünk egy új kápolnát, s ennek már minden részletébe belefolytam. Volt-e olyan hivatás, ami érezhetően a személyedhez kapcsolódik? Akár papi, akár szerzetesi hivatás? Ezt így nem mondanám. Olyan fiatalok, akik főleg Pestszentlőrincen nálam gyóntak gimnazistaként, nem én voltam a lelki atyjuk, én voltam a plébánosuk, rendszeresen találkoztunk, részt vettek ezeken a nyári hivatásébresztőkön, onnét azért volt négy hivatás Azok élők és megvannak mind a négyen. Még csak azt se mondhatnám, hogy énmiattam volt, mert a káplán sokkal többet foglalkozott velük. Nagy öröm így visszagondolni rá, hogy a mi plébániaközösségünkből akár négy egyházmegyés pap, akár pedig 2-3 női szerzetes is az én hittanosaim közül került ki. Ez jó érzés, de nem mondanám azt, hogy miattam választották a hivatásukat, egyik sem hivatkozott arra, hogy miattam lett pap, vagy hogy tőlem tanulta meg, mi az eszményi papság. De együtt imádkoztunk nagyon sokat a hivatásokért, és dolgoztunk rajta Mi a legmegrázóbb vagy legnehezebb élményed? Mondtad, hogy sose bántad meg, és a börtön se volt annyira nehéz, de biztosan volt olyan pillanat, ami nagyon fájdalmas, emlékezetesen nehéz volt. Biztos, hogy több is van. Én inkább egyben szoktam látni az egész hivatás, szolgálat történetét. Az kezdettől fogva meghat, hogy az emberek az életük legintimebb részleteibe is beengednek, a kereszteléstől kezdve egészen a gyászukig. Az egész emberi életet át tudja szőni a papi hivatás. S ezen belül ami nagyon sokszor meghatott, hogy tudtam együtt örülni az örvendezőkkel, és együtt sírni a sírókkal. Egyénileg nem kezelek, nem tartok nyilván egyetlen olyan esetet se, ami padlóra küldött volna. Kaptam a hivatásommal egy kegyelmet, hogy az emberek gyakran 6

7 Úrnapja Várunk VI. évfolyam 5. szám kinyíltak előttem, és örömükben, bánatukban is nagyon együtt tudtam velük érezni. Nem tartok számon egyetlen olyan esetet sem, ami nagyon nehéz lett volna pedig volt biztos A 25 évet is gondolom, anno szépen ünnepeltétek Azt sokkal kevésbé. Az is szépen ünnepelt volt, de valahogy úgy voltam, hogy le kell tenni még sok mindent, hogy az ember ünnepelgethessen. S most az 50-et kifejezetten olyan ajándéknak tekintem, hogy engem leginkább a hálaadás motívuma indított és mozgat, hogy ünnepeljünk kicsit fényesebben. Mert egyrészt megérni, hogy az osztálytársaink fele már elhunyt, másrészt normális emberként megérni, harmadszor pedig valamivel több az elfoglaltságom, mint eddig valaha is volt. Ez egyszerűen már nem lehet érdem kérdése. Ez kifejezetten az Istennek a gondviselő szeretete. Minden szempontból: a papi hivatásért és az egyéni megmaradás kegyelméért szeretnék hálát adni. Semmi más nem mozgat engem most Nekem akartam ennyire feltupírozni, de menet közben aztán nem lehetett leállítani Mi is a Te örömödbe kapcsolódunk és adunk hálát Veled. Nyilván sok jókívánságot kapsz. De fordítsuk meg, mit kívánsz Te nekünk, a Veled ünneplőknek, illetve mit kérsz tőlünk? Azt, hogy az Úr hallgassa meg a papi hivatásokért mondott imákat. Mert a szombat esti szentmise a hála mellett az újabb papi hivatásokért való könyörgés alkalma lesz. Amit kérnék a jelenlévőktől, hogy gyermekeikkel és unokáikkal kapcsolatban ne érezzék úgy, hogy ha ebből a gyerekből egyházi hivatás lesz, az csalódást okoz. Érezzék megtiszteltetésnek. Ha legalább két fiú van, az egyiket szánják már imádsággal az Isten szolgálatára! A szüleimre kell gondolnom, akik meglepődtek, amikor én pap akartam lenni, és Édesapám, amikor elköszöntem tőle a szemináriumba lépés napján, akkor még hozzátette, hogy: de ha meggondolod, mindig visszavárunk szeretettel! ugyanakkor tudom, hogy nagyon sokat imádkoztak azért, hogy pap legyek. A fiataloknak pedig, hogy legalább annyira vegyék észre, ha Isten bármilyen egyházi szolgálatot vár tőlük, mint annak idején én a magunk körülményei között észrevettem. Ez egyértelmű szolgálat, elhivatottság és nem tőlünk van, ajándékba kapjuk. Nagy ajándéknak kell tekintetni, és tartsák Istentől megtiszteltetésnek És még egy. Egy nagy megtapasztalásom, pont most: Nem tudtuk 50 éve elképzelni, hogy mit jelent: ha elhagyod apád, anyád, feleséget, gyereket, mindent, akkor százannyit kapsz, földtől kezdve mindent. Ötven év alatt ez annyiszor igazolódott, nem szó szerint, hanem sokszorosan, hogy erre csak Krisztus képes. A napokban volt itt a TV. Nem akarták elhinni, hogy én nem sajnáltam azt, hogy nincs saját gyerekem. Soha nem sajnáltam, de mindig volt egy sereg. Amint 7

8 A Budavári Főtemplom közösségének lapja Várunk június 18. odajutottunk, hogy eljött a rendszerváltás és lehetett iskolákat nyitni, azonnal ráhajtottam, és lett 300 gyerekkel egy általános iskola. Pillanatokon belül csináltunk 100 gyerekkel egy óvodát, ragyogó pedagógusokkal. Annyi volt a gyerek, hogy egy darab se hiányzott A vári közösséget nagyon nagyra tartom. A Bíboros úr, amikor kinevezték, azt kérte: tudnék-e valamit segíteni. Azt mondtam: egy föltétellel igen, szívesen, ha adsz egy könnyű helyet, és akkor mellette lesz több időm. S erre előállt két hónappal később, hogy a Mátyás-templom plébánossága és a vagyonkezelés az Egyházmegyében. Akkor azt kérdeztem: és ebben mi a könnyű? S azt felelte: az majd kiderül közben Na most, nem mondom, hogy könnyű, de ami emelkedetten szép és minden vasárnapot ünneppé teszi, egyrészt a váriak ragaszkodása a saját templomukhoz. Ez a kis közösség a legkisebb, de rendkívül szeretik, akik ide tartoznak. A másik pedig az élő liturgiának a szépsége. Itt minden betűt, még a piros betűt is kiéneklünk, meg végigcsinálunk, ez nagyon nagy ajándék nekem. Fiatal koromban minden nagyon szögletesen, az előírásoknak megfelelően ment. Itt ezt nagyon kifényesítve kaptam vissza ajándék formájában Itt papnak lenni nagyon szép. Most nem is említem azt, hogy sokan úgy tekintik: micsoda kitüntetés a Mátyás-templom plébánosának lenni. Ezt nem tartom kitüntetésnek, mert úgy kaptam, hogy ez egy kis feladat. És azért lehetséges, hogy én csak reggel, meg este legyek pap, mert nagyon jó munkatársaim vannak Plébánosnak lenni itt nagyon szép és nagyon könnyű, még akkor is, ha ilyen állapotban van a templom. De még az sem az én gondom, mert arra is vannak szakavatott munkatársak. Személyesen is ki fogjuk fejezni örömünket, jókívánságainkat, de mindazok és az újságolvasók nevében is, akik nem tudtak volna ott lenni az aranymisén, az ő nevükben is kívánunk Neked szép jubileumot. VJ Szolgálj! Akár a Te Deum hullámverése, lüktet a templom oszlopsora: mintha angyalok tartanák a falat, egymás kezét mozdulatlan fogva. Nyugodt-boldog-értelmesen állnak, csudájára nyegle turistáknak, kik nem tudják, mindez mily egyszerű: tedd a dolgod, szolgálj, s maradj hű! Lénárd Ödön 8

9 Úrnapja Várunk VI. évfolyam 5. szám A LEGJOBBAN SZERETTELEK TITEKET Asztali beszélgetés az aranymisés Ambrus Lóránt atyával Ambrus Lóránt jezsuita atya, aki ig működött káplánként plébániánkon, június 10-én délelőtt az Altemplom kápolnájában, családias körben mutatta be aranymiséjét. Az ünnepi alkalom után, fehér asztal mellett beszélgettek vele a Török és a Mátéffy család tagjai. Balázs: senki nem tudta Atyáról, hogy jezsuita. A saját életében ez a titok meg tudott jelenni valahol? Érezte-e, hogy a szellemiség érvényesül a működésében? Hát nem nagyon érvényesült. Nevelésben sem igen részesültünk. Amikor én 52-ben elkezdtem a noviciátust, a legvadabb idők voltak. Ekkor már harmadéves teológus voltam Egerben. Ez egy lehetőség volt: ha otthagyod a szemináriumot, tudsz noviciátust végezni, ha nem hagyod ott, nem tudsz. Ezért egy év betegszabadságot kértem. Ők nem tudták, miért: biztosra vették, hogy már nem is megyek vissza. A noviciátust albérletekben végeztük, lakásonként hárman-hárman voltunk, több helyen is szanaszét. Hetente egyszer jött hozzánk a novíciusmester, hétvégén. Hét közben meg dolgoztunk a Rókus kórházban. Amikor visszamentem az egri szemináriumba, akkor kerültem össze Varjú Imréékkel, hisz ők előtte eggyel alattam jártak. Dávid: És egyébként miért választotta a jezsuitákat? Hát náluk voltam már diák is, Kalocsán. Ez még az iskolák államosítása, 48 előtt volt. Nagyon megtetszett. Nagyon-nagyon közvetlenek voltak, nem olyan iskolai szellem volt, hanem egészen más, családias. Ott volt a rendház az iskola mellett. Délután mindig átmehettünk, és beszélgető körök alakultak ki a tanárok szobáiban. Sokszor már nem volt ülőhely, akkor leültünk a szőnyegre. Nagy beszélgetések voltak. Balázs: A szentelés után lehetett még kapcsolat a renddel? Egyáltalán hogyan tartották számon? Nagyon nehéz volt, mindenkinek egy emberrel lehetett csak érintkezni. Ő volt az összekötő. Mi azt se tudtuk, hogy ki a provinciális. Szabályok voltak: minél kevesebbet tudunk egymásról, annál kevesebbet tudnak kiverni belőlünk. Akkoriban ha esténként megszólalt a csengő, mindig összerezzentem, hogy most jönnek értem. B.: Végig megmaradt ez az egyetlen összekötős kapcsolat? Nem maradt meg. Én nagyon vigyáztam, hogy megmaradjon, de utólag látom, hogy nem volt jó. A többiek leleményesebbek voltak, jobban észrevették, hogy mikor mit lehet csinálni. Akik jobban összeköttetésben voltak egymással, folyamatosan megszeg- 9

10 A Budavári Főtemplom közösségének lapja Várunk június 18. ték a szabályt, és találkozgattak. Én távol voltam az egri egyházmegyében. Időnként fölkerestem az összekötőt, de ő se beszélt semmiről, hogy ne tudjak semmit. Aztán jött 56, és akkor kivitték külföldre azokat, akik tudtak többet tanulni: itt nem volt semmi lehetőség. Az itthon maradtakat különböző szemináriumokba szétszórták, aztán onnan is kitették. Én meg csak vártam, hogy ha van valami, csak szólnak, üzennek. De nem jött semmi. B.: Amikor 66-tól Atya itt működött nálunk, akkor volt még összekötő? Nem. B.: 89 előtt Atyában élt valamilyen remény, hogy még visszakerülhet a rendbe? Hát nem. És ez rém fékező volt. Mert például gondolkodtam, hogy milyen nyelvet tanuljak. De hát miért, úgyse mehetek sehova?! Például angolt tanulhattam volna, keresztanyám angoltanárnő volt, mindig hívott. Ha tudtam volna, hogy ez még jó lesz valamikor De senki se remélte, hogy ez így megváltozik. Nem volt motiváció. B.: És 89-ben emlékeztek még arra, hogy Atya elvégezte a noviciátust? Nem emlékeztek, mert a novíciusmester meghalt, a többiek meg elmentek külföldre. A provinciálist nem ismertem, mert később került oda. Egyszerűen mondtam neki, hogy ekkor és ekkor fogadalmaztam. Van-e valami igazolása? kérdezte. Hát az nincs. Végül azt javasolták, hogy Rómában, a generális levéltárában keressek valamit. És megtaláltam, tényleg: volt valaki, aki jelentette, személyes postával elvitték és beírták. B.: És ezt itthon már senki nem tudta? Nem tudta senki. Senki papírt nem hagyhatott maga után, a házkutatások miatt ez azért elég gyakran volt, főleg a provinciálisoknál. Nagyon figyeltek ám minket. B.: A püspökei sem tudták ezt? Nem. A szemináriumban sem tudta senki. Aki fölszentelt az se tudta. Dávid: Amikor 89-ben visszament a rendbe, nagyon nehéz volt? Nézd, én fogadalmat tettem, tehát nem volt mese. Tudtam, hogy nehéz lesz, ebben a korban már nehéz. Mi egész másként éltünk. A Mária utcába költöztem be, és ott aztán megtapasztaltam, hogy az a sokat megálmodott szerzetesség nem is olyan könnyű. Balázs: Nagyon imponáló, hogy egyetlen motívuma a kimondott szóhoz, a fogadalomhoz való hűség. Főleg, hogy ahogyan mondta, tulajdonképpen el is felejtették. Én nagyon naiv voltam. Vártam, hogy majdcsak jön most már egy levél, de semmiféle ilyesmi nem volt. Mindig hezitáltam, lehet-e már menni, nem dobnak-e ki. Érdekes, az utolsó lökést az adta, amikor itt volt a Teréz anya itt járt. Kimentem 10

11 Úrnapja Várunk VI. évfolyam 5. szám Máriaremetére, ahol találkozni lehetett vele. Elég messze volt tőlem, és beszélt. Mintha áramlott volna belőle valami! Ekkor fölmerült bennem, hogy most rohanás a provinciálishoz, egy percig se fogom halogatni. Teréz anyában volt valami Dávid: És a visszatérés után? Utólag nagyot fordult a kocka, mert nagyon bizalmi állásokat töltöttem be: a provinciálisnak voltam a titkára, helyettese ezt sociusnak hívják, utána novíciusmester lettem Szegeden, ezután ugyanott spirituális a szemináriumban. És amikor mindez megvolt, akkor kerültem Dobogókőre, most már annak is ötödik éve. Ez jó dolog, mert amikor novíciusmester voltam, egészségileg is nehezen viseltem. Nagyon feszítő volt, ekkor jöttek az agyvérzések. Teljesen diákszellemben éltek: kitolni az elöljáróval, bosszantani, az volt az ideális, meg elhallgatni dolgokat. Ez engem annyira megviselt A mostani munka sokkal nyugodtabb. Nagyon jó helyem van. És tényleg olyan, ami a hobbym. Megtartom a lelkigyakorlatokat, és semmi más dolgom nincs, mint egyéni beszélgetéseket tartani, mindig csak egy emberrel. Teljesen úgy tudom irányítani a lelkigyakorlatot, ahogyan őneki jó. Hihetetlen koncentrációt igényel. Annyira kifáraszt órákon át figyelni a másikra Ezért egy héten maximum 5 embert tudok vállalni. Van kurzus a hét elején és van a hét végén, az egyik rövidebb, a másik hosszabb. Olyan is van, hogy valaki hoz magával egy témát. Ezen kívül bárki bármikor jöhet, ha velem megbeszéli. Addig marad, ameddig akar most például jön majd valaki 3 hétre. Augusztusban lesz majd egy 30 napos lelkigyakorlat, Rómából jön egy kispap. De van, aki csak egy órára jön mint például Balázs elbeszélgetünk. De aztán lesz az két-három óra is. Ezekre azt szoktam mondani, hogy ambuláns lelkivezetésre jönnek. Az is nagy érték. B.: Atya azt mondta, hogy nagyon szeretett itt lenni. Mi a legszebb az emlékei között? A legjobban szerettelek titeket, gyerekeket, a tanítványaimat, szüleiket, meg a Várnak ezt a sajátos szellemiségét. B.: Milyen szellemiség ez? Hát ezt meg kell tapasztalni, elmondani nem lehet. B.: Akkoriban működött-e valamilyen közösség a papok között? Nem működött, mert szanaszét laktunk. Liska Zoltán atya itt lakott a Várban, aztán Honor atya is, de Tóth János, Fábián kanonok úr és én is bejárók voltunk. Dávid: Atya lakott a Lant utcában is, ott könyökölt ki az ablakon a Tóth Árpád sétány felé. Persze, mert a babakocsit és benne Zitát odatolták az ablakom alá. Aztán egyszer áttelefonált Péter, hogy Atya, akarsz-e egy csodaszép lányt meztelenül látni? Akkor gyere át, mert épp most pelenkázom. 11

12 A Budavári Főtemplom közösségének lapja Várunk június 18. Balázs: Hogy gondol vissza erre a templomra? Hogyan él Atyában ez a templom, a plébániaközösség? mint ezek a családok. Nem maga az épület bár gyerekkori élmények is kötnek ide, a nagyszüleim szerettek ide följárni a nagymisére. Dávid: Aztán nem csak hallgatta, mondta is Atya a nagymiséket. Néha. Meg egyszer a nagyheti szertartásokat Meg hát a diákmisék, azokat is szerettem. Gyóntatás a tizes misén rendszerint gyóntattam, jött mindenféle ember. Komoly dolog volt. Balázs: És a hittanórák. Kötelesség volt, vagy szerette Atya? Szeretettem nagyon. Eleinte a szentélyben volt oldalt. Nem volt túl jó, mert közben működött a templom, hívek, turisták Aztán volt próbálkozás a Lorettóiban, végül elhatároztam, hogy lemegyünk a pincébe. Kanonok úr eleinte ezt ellenezte, mondván: nem szabad, mert az állam nem engedi, mert az már nem a templom. Hogyne lenne a templom? A templomnak a része. - mondtam, ezen vitatkoztunk, de végülis hagyta. Rendbehoztuk, kitakarítottuk, beszereztük a bútorokat. Nagyon jó érzés volt, hogy sikerült megteremteni azt a hittantermet. Egy vándorélet előzte meg azt, hogy ti itt tanulhattatok. Bár ott is rosszalkodtatok! Dávid: Egyetlen igazán konrkét emlékem Lóri atyával, amikor hazazavart. Talán még az is elhangzott, hogy ilyet még soha nem kellett tenni, de a Török Dávid most menjen haza! Ez annyira megmaradt bennem, akkor nagyon szégyelltem magam. Mit csináltál? Zita: Biztosan Török Bernáttal és Gál Kristóffal műveltek valamit. Balázs: Ez a csoport később még Előd atyának is okozott pár ősz hajszálat Atya szerint mi az, amire érdemes vigyáznunk, figyelnünk, amit az Isten különös módon erre a közösségre bízhatott? Azt, hogy a Vár olyan, szokták mondani, mint egy falu. Mindenki mindenkit ismer, még a kutyákat is. Ez egy adottság, amit ki lehet használni. Egymással jobban tudjuk tartani a kapcsolatot. A közösségnek az összetartó ereje jobban érvényesülhet, ha akarjuk, mint máshol, ahol nincs így védőbástyákkal körülvéve a hely. B.: Ezt lelkipásztorként lehetett érezni? Persze. Azért szerettem itt lenni. Már Buda is sokkal kedvesebb volt nekem, mint Pest, nem mentem át, csak ha nagyon muszáj volt. A légkör valami egészen más. Mindig siettem vissza. 12

13 Úrnapja Várunk VI. évfolyam 5. szám Feri: Az is egy nagyon jó adottság volt, hogy azt a korosztályt szeretted, amelyik utána Honor atyához átkerült, a éveseket. Ez így alakult, adottságként. Nem volt rivalizálás. Balázs: Hát azt a korosztályt azóta se vagdossa úgy hátba senki! Erre mindenki emlékszik. A papi munkára jellemző, hogy tulajdonképpen nincs tudatában annak, hogy ő most fontos dolgot mond vagy tesz. Később derül ki, amikor találkoznak és elmondja, hogy az atya ezt meg azt mondta, és milyen fontos volt. Ez most is így van a lelkigyakorlatoknál. Én a lelkigyakorlatos beszélgetésre nem tudok készülni, nem tudom, mit fogok mondani, az ott derül ki. És mindig jól jön ki, szinte érzi az ember, hogy nem ő beszél. És ez annyira jó érzés B.: Jellemző volt a korábbi időkre is ez a tapasztalat, vagy inkább a lelkigyakorlatokhoz kötődik? Ez régebben is megvolt. Például diákmisére volt egy vázlatom, de ha attól el tudtam szakadni, mindig az volt a jó. Mert ha az ember valamit leír, és azt akarja elmondani, ahogy eleinte csináltam, akkor arra figyel, hogy jaj, most mi következik, nem a hallgatókra koncentrál, hanem a saját szövegére, és ez nem jó. Mesterkélt lesz az egész. Nekem a lelkigyakorlatban az első beszélgetés körülbelül már meghatározza, tudom, hogy miről van szó, és megkérdezem, hogy mit szólna, ha erről vagy arról elmélkednénk. Igen, az jó lesz. Ezek nagy élmények, mindig a jó Istennek köszönöm meg, hogy megadta, hogy Róla beszélgethessek ilyen bizalmas légkörben. LAUS DEO De most még egy további igazságra kell figyelnünk: a szentség misztikájának szociális jellege van. A szentáldozásban ugyanis én magam is úgy egyesülök az Úrral, mint az összes többi áldozók: Egy kenyér ez. Azért vagyunk mi sokan egy test, mert valamennyien egy kenyérben részesedünk mondja Szent Pál (1Kor 10,17). A Krisztussal való egyesülés egyidejűleg egyesülés mindazokkal, akiknek Ő ajándékozza magát. Krisztust nem birtokolhatom egyedül, csak másokkal közösségben, akik már az övéi, vagy az övéi kell hogy legyenek. A szentáldozással kiemel önmagamból és magához, ugyanakkor a többi keresztényekkel egységbe von. Egy test leszünk, eggyé olvadt létező leszünk. XVI. Benedek pápa: Deus caritas est,

14 A Budavári Főtemplom közösségének lapja Várunk június 18. EGY KARAKTERISZTIKUS VÁRI ARCÉL ELMENT NEMES ÖDÖN ( ) A címet talán úgy is meg lehetett volna fogalmazni, hogy a Budavári Nagyboldogasszony Plébánia egy nagyon régi híve ment el, hiszen 56 évig volt itt oszlopos tag, pontosabban ennyi ideig szolgálta ezt az egyházközséget. Nemes Ödön 1921-ben született Szombathelyen. Gimnáziumi tanulmányait a premontrei rend szombathelyi Szent Norbert Gimnáziumában végezte, ahol ben érettségizett. Majd felvételt nyert a Ludovika Akademiára, ahol 1942-ben diplomát és hadnagyi rangot szerzett. A szomorú történelmi idők miatt nem kerülhette el, hogy részt vegyen a második világháborúban, ahol a keleti fronton szolgált. Már akadémikus korában kitűnt emberségével, és ezt a fronton is megmutatta. Alattvalóit nem bakáknak tekintette, hanem a háború miatt besorozott katonáknak, akik sokszor nála idősebb, családos emberek voltak. Egy alkalommal kifejezetten magára vállalt egy közvetlenül életveszélyes feladatot, amit egy közkatonának kellett volna végrehajtania. A háború végén hadifogságba került, de az angol fogság jóval emberségesebb körülményeket jelentett, mintha francia vagy szovjet fogságba került volna. Viszonylag hamar haza került. A háború után elvégezte a Közgazdasági Egyetemet, de ludovikás múltja miatt nem engedték diplomavizsgát tenni. Ezért később nem közgazdászként, hanem csak üzemgazdászként dolgozhatott ben kötött házasságot, akkor, amikor a templomi esküvő valóban áldozathozatalt követelt. A legvadabb időkben is gyakorolta vallását, a Budavári Nagyboldogasszony templomhoz kötődve. A nehéz évek ellenére is támogatta, hogy gyermekei egyházi iskolába járjanak. Mindig ministrált, még öregkorában is. Régebben egy-egy hétköznap, amikor nem volt kántor, zenével is szolgálta az istentiszteletet. Részt vett a plébániai életben is, egy ideig az egyházközség világi elnökének helyettese volt. A mindennapi életben is gyakorolta hitét. Feleségével évtizedeken át rendszeresen látogatta és segítette az öregeket, betegeket pl. gyógyszerrel, ebéddel. Az 1956-os forradalomban közvetlenül nem vett részt, de karitatív módon támogatta a rászorulókat. A hatalom azonban már pusztán azért lesújtott rá, mert nem jelentkezett önként az ellenforradalomi - ahogy akkor nevezték - zendülés leverésére. Ekkor elvették főhadnagyi rangját, ami megalázás egy katonatisztnek, de így a diktatúra éveit civilként élhette le. A rendszerváltozás után rehabilitálták: először főhadnagyi rangját kapta vissza, majd Für Lajos honvédelmi miniszter őrnaggyá nevezte ki. A háborús eseményekről sok feljegyzést és térképvázlatot készített, részben már a 14

15 Úrnapja Várunk VI. évfolyam 5. szám fronton, amit azonban annak idején még gyermekeinek sem igen mutatott meg. Ezeket most módja volt átadni a Hadtörténeti Múzeum Levéltárának. Az úgynevezett enyhülés éveiben egy-egy cikket már publikálhatott, és részt vett a nem politikai közéletben. Így például tagja volt a Panoráma Útikönyv Baráti Társaságnak. Hasznos tanácsaival segítette, hogy a könyvek szinvonalasak legyenek. (Egyikmásik könyv az érintett országtól kifejezett elismerést kapott.) Amikor már lehetett, családjával szívesen utazott belföldre és külfödre egyaránt. Tájékozottságával, tanácsaival sok embernek segítségére volt ezen a téren is, például a külföldi utazások elősegítése, megtervezése terén. A rendszerváltozás után számos cikke jelent meg, amelyek most már többségükben a Ludovikával voltak kapcsolatosak. Az erről szóló címszót is ő írta a Katolikus Lexikonba. De munkatársa volt a külföldön megjelent, a Ludovikáról szóló kétkötetes, impozáns műnek is. Nagyon szépen rajzolt, ennek bizonyítéka néhány könyv borítófedelének rajza is. Jó szervezőkészsége volt. A rendszerváltás után közéleti tevékenységet is vállalt, például rendszeresen részt vett a már szabad választások szavazóbizottságainak munkájában. A betegség hirtelen tört rá, 2005 őszétől, és egy hónap alatt ágynak döntötte. Többször került kórházba, ahonnan már nem kerülhetett haza, mivel állandó orvosi felügyeletre szorult. A váci Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kórházában ápolták, míg végül beköltözhetett a máriaremetei katolikus otthonba. Mint egy ilyen aktív és mozgékony ember, az ágyhoz kötöttséget nehezen viselte, mindig föl akart kelni és menni akart. Ennek ellenére a megpróbáltatásokat és a szenvedést példás türelemmel viselte. Egy alkalommal még át kellett vinni a Szent János Kórházba, ahonnan még visszakerült az otthonba, de már csak öt napra. Súlyos betegség után a Mindenható április 27-én életének 86., boldog házasságának 57. évében szólította magához. Szentségekkel megerősítve tért haza Teremtőjéhez. Betegségének egy részét még otthon viselte. Ez idő alatt nagyon sokan segítettek a Nagyboldogasszony Plébánia közösségéből. Itt is szeretnénk köszönetet mondani, a papoknak és a világi hívőknek egyaránt, minden segítségért. Hálás köszönet mindenkinek, aki ebéddel, látogatással, imával vagy bármi mással segítette szüleinket ebben a nehéz időben. Külön köszönjük Bánóczky Előd helyettes plébános atya rendszeres lelkipásztori látogatásait. Földi maradványait május 18-án, csötörtökön helyeztük örök nyugalomra a kelenföldi Szent Gellért Plébániatemplom altemplomában, az engesztelő szentmisét pedig ugyanaznap este 6 órakor mutattuk be a Budavári Nagyboldogasszony templomban. A temetésen a vári atyákon kívül Blanckenstein Miklós, volt vári ministráns, majd később plébános és Bocsa József váci házfőnök is koncelebráltak. A requiemen Varga János atyával koncelebrált Dr. Kránitz Mihály professzor úr, Pázmándy György piarista atya és Kovalcsik Cirill ferences atya. Szívből köszönjük a temetésen dr. Varjú Imre plébános úr, a gyászmisén Varga János atya méltató szavait és az énnekar közreműlödését. dr. Nemes György Sch.P. és Nemes Rita 15

16 A Budavári Főtemplom közösségének lapja Várunk június KERESZTELŐ A MÁTYÁS-TEMPLOMBAN Egyházunkban felemelő liturgiákkal történik a szentségek kiszolgáltatása, de talán a keresztséghez kapcsolódik a legszebb szertartássorozat, a leggazdagabb mondanivaló. Sajnálatos, hogy a csecsemőkori keresztelés elvész a kisbaba körüli aggodalmaskodásban, a Húsvét ünnepén a templomunkban is hagyománnyá vált felnőtt keresztelést a végtelenül szép feltámadási szertartás homályosítja el. Janó atya ebben az évben is felkért, hogy az egyházközség nevében köszöntsem az ifjú katekumeneket, jobban mondva az újonnan keresztelteket. Erre készülve elolvastam a felnőtt keresztelés szertartását, és csodálatos élményben volt részem. Most sajnáltam igazán, hogy kényelmességből a kisbabákra tekintettel az atyák nem ragaszkodnak a pontos előírásokhoz, lerövidítenek, és ezzel megcsonkítják a liturgiát, elsikkadnak a mondanivalókban oly gazdag szövegek, lerövidülnek a mozgások. A felnőtt keresztelés több részre tagolódik. Kezdődik a BEFOGADÁS szertartásával, amely a hitjelöltek fogadását, a templomba való bevezetését foglalja magában. Ezt követi az IGE LITURGIÁJA, amely szentírási olvasmányokat és a bűnbánati könyörgéseket tartalmazza. S csak ezután kerül sor a KERESZTSÉG kiszolgáltatására, amely a víz megáldásával, a sátán tagadásával, a hit megvallásával készíti elő a keresztelés lényegét a vízbe merítést, vagy a vízzel történő leöntést. A KERESZTSÉG HATÁSAIT MEGVILÁGÍTÓ SZERTARTÁSsal a megkenéssel, a fehér ruha átvételével, a húsvéti gyertyáról meggyújtott égő gyertya átadásával fejeződik be. A szertartásban előírt mozgások is jelentőséggel bírnak. A keresztelendőt a templom előcsarnokában fogadjuk, majd külön felszólítással Lépj be Isten templomába! az ambóhoz kísérjük, ahol könyörgésekkel az egész közösség bekapcsolódásával az általános bűnvallomással folytatjuk. Az előkészítő cselekmények végén a pap megkeni a keresztelendők olajával a hitjelölt mellét. A keresztelés mindig frissen szentelt keresztvízzel történik, kivéve a húsvéti szertartást, ahol a liturgiában megszentelt vízzel keresztelünk. A víz megáldását csodálatos imák kísérik, amelyekben megjelenik a teljes Ó- és Újszövetség: A te lelked Istenünk a vizek felett lebegett a teremtés kezdetén A vízözön által mutattad meg az újjászületés módját. Száraz lábbal vezetted át a Vörös-tengeren Ábrahám fiait, hogy a fáraó rabigájából szabaduló néped a megkereszteltek előképe legyen. Szent Fiadra pedig, amikor a Jordán vizében megkeresztelkedett leszállott a Szentlélek ereje midőn a kereszten függött vérrel együtt oldalából víz fakadt! A teljes üdvtörténet. Csodálatos!

17 Úrnapja Várunk VI. évfolyam 5. szám A szertartás a vízszentelő imával, a hit megvallásával, a sátánnak történő ellentmondás kinyilatkoztatásával folytatódik. A keresztelés történhet a vízbe való alámerítéssel vagy a fej háromszori leöntésével. Ezután a pap elvégzi a krizmával való megkenést. A fehér ruha felvétele és a húsvéti gyertya lángjáról vett gyertya átadása a teljes befogadást, az új teremtménnyé válást szimbolizálja: Fogadd tehát a fehér ruhát és vidd tisztán Urunk Jézus Krisztus ítélőszéke elé, hogy részed legyen az örök életben. Most világosság gyúlt benned Krisztus által. Nem egyszerű családi esemény, hanem az egész közösség jelenlétét igénylő, az egész egyház ünnepe! A keresztség sorsfordító szentség! Török Ferenc az örök élet az, hogy ismerjenek téged, egyedül igaz Istent és akit küldtél, Jézus Krisztust (Jn 17,3) Amikor Janó atya felkért bennünket írjunk egy beszámolót a keresztelésünkről a Várunk jelen számába, bevallom, kicsit nehezen kezdtem neki. Nehéz szavakba önteni a bennem kavargó érzéseket, de azért megpróbálom. Életem legmeghatározóbb élménye volt ez az este. A két éves felkészülési idő után, ami visszagondolva hamar elrepült, több befogadási állomáson keresztül jutottunk el Nagyszombat éjszakájáig. Már napokkal előtte várakozással teli izgalomban voltam. Elképzeltem milyen érzés lesz majd ott állni az oltár előtt. A szertartás felemelő és feledhetetlen élmény volt a számomra. Jóleső érzéssel töltött el, hogy ez az este kicsit rólunk is szólt, hiszen Krisztus feltámadásának ünnepén mi is új életet kaptunk a keresztség által. Jó érzés lesz ezen túl úgy templomba menni, hogy teljes jogú tagjai vagyunk a közösségnek és áldozhatunk. Miután vége lett a szertartásnak, megköszöntem keresztanyámnak, hogy eljött és vállalta a feladatot. Ő erre könnyek között felelte, inkább ő tartozik nekem köszönettel ezért a csodálatos élményért, aminek részese lehetett a felkérésem által. Ünnep utáni első munkanapomon, pedig egy képeslap fogadott az íróasztalomon, amit a barátnőm, és egyben kolléganőm tett oda, rajta egy szép idézettel. Védőszentemnek Assisi Szent Klárát választottam. Először nem tudtam pontosan miért is. Amikor elolvastam a Szentek életének rá vonatkozó fejezetét tiszteletet, és csodálatot ébresztett bennem, de sok más Szenttel is így voltam. Később a keresztelés után néztem jobban utána, több információt begyűjtve róla. 17

18 A Budavári Főtemplom közösségének lapja Várunk június 18. Ezek között találtam egy olyat, hogy őt a hímzés védőszentjeként is tisztelik, nekem pedig ez a legkedvesebb hobbim. Lehet, hogy Ő választott engem, és nem fordítva? Ilyen, és ehhez hasonló apró csodákat tapasztaltam új életem kezdetén, ezzel bizonyságot nyerve, hogy valóban jó úton járok. Az útnak azonban ez még csak a kezdete. Rengeteget kell még tanulnom, fejlődnöm, hiszen a keresztség önmagában nem elég. Hozzátartozik egy tudatos keresztényi magatartás, aminek része a mindennapi imádság, szentmiséken való részvétel, rendszeres gyónás is. Remélem akarattal és Isten segítségével sikerül így alakítani az életem. Szentmihályi Renáta Klára Utaidat Uram mutasd meg nekem, és ösvényeidre taníts meg engem (Zsolt 25,4) Életem eddigi egyik legfontosabb és meghatározó élményévé vált a megkeresztelésem. Régóta készültem rá, és most már bevallhatom magamnak is, nem gondoltam, hogy ennyire nagy hatással lesz rám. Tagjává váltam a világ egyik legnagyobb közösségének, a keresztény egyháznak. Édesanyámnak köszönhetem a legtöbbet. Ő és az iránta érzett legőszintébb szeretetem indított el ezen az úton. Egy hirtelen jött lehetőség volt, amikor elkezdtem hittanra járni. Sok mindent hallottam itt, amit már korábban is éreztem, de nem volt igazából hova tennem a lelki világomban. Még sokat kell tanulnom, de már sok minden a helyére került. Ebben nagy szerepe volt Janó atyának. Nagyon tetszett, hogy nem szigorúan vett oktatásban részesültem, hanem beszélgetések hosszú során vezetett a hit útján. Végül, de nem utolsó sorban, sokat köszönhetek barátnőmnek, Diának, aki mindvégig ott volt mellettem. Már a befogadás is nagy örömmel töltött el. Úgy éreztem, hogy találtam egy közösséget, amely feltételekkel, mégis feltétel nélkül elfogadott. Ezt az érzést koronázta meg a keresztelés. Országunk egyik legnevesebb és legszebb templomában került erre sor. Nem igazán lehet szavakba önteni azt az érzést, amikor a keresztvíz alá kerül az ember. Felnőtt korban keresztelkedni egy kicsit más, mint csecsemő korban. Mi ezt tudatosan kérjük, ezáltal máshogy is éljük meg. Kívánom, hogy sokan éljék át ugyanazt, amit én. A lelki felemelkedéssel nem sok érzés vetekedhet. A bérmálás pedig mindennek betetőzése. Köszönöm Istennek, hogy ezt átélhettem és mindent meg fogok tenni, hogy mindazt, amit átéltem, mindig magamban hordozzam. Fazekas Ferenc Máté 18

19 Úrnapja Várunk VI. évfolyam 5. szám Amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek majd nektek is, sőt adnak is hozzá. A egyházközség befogadásának első állomása óta már másfél év telt el. Fiam tavaly februári születése miatt felkészülésem egy évvel tovább tartott, mint korábbi csoporttársaimnak, amit egyáltalán nem bánok, mert egy teljesen más oldalról tapasztalhattam meg az Úr szeretetét és gondoskodását. Idén Vízkeresztkor csatlakoztam új csoportomhoz, ugyanúgy Janó atya vezetésével. Úgy gondolom, hamar befogadtak és a keresztségre való felkészülésem is zavartalanul folytatódott. A befogadás állomásai és az ünnepi szentmise eseményei közül nehéz kiválasztanom, melyek azok, amelyek a legmélyebben érintettek meg. Sok időt szenteltem a védőszent kiválasztásának. Fontosnak tartottam, hogy olyan szentet találjak, akinek életútjával a közöttünk lévő több száz évnyi időkülönbség ellenére azonosulni tudok. Ezek alapján választottam az Ilona nevet keresztnevemnek. A keresztség felvétele csak tiszta lelkiismerettel lehetséges. Ezért önvizsgálatot tartottam, számba vettem bűneimet. Annak ellenére, hogy nekünk elég volt csak papírra felírni vétkeinket és a tűzszentelésnél bedobni abba, akkor ott éreztem lelkem megtisztulását. A keresztvízzel való leöntés leírhatatlan élmény volt. A keresztelkedéssel úgy vagyok, mint minden más nagyobb eseménnyel az életemben. A várakozással teli, évek, hónapok, napok végeláthatatlannak tűntek, de amikor elérkezett az idő, az a néhány óra csak pillanatoknak tűnik. A hatását pedig még nem tudtam teljesen feldolgozni. Örülök, hogy ráléptem erre az útra és köszönöm mindazoknak, akik támogattak abban, hogy célhoz is érjek. Scharek Petra Ilona Aki meg akarja találni életét, elveszíti, aki azonban elveszíti értem életét, az megtalálja azt. (Mt 10, 39) Jézusért, Országáért, az Örömhírért mindent fel kell tudnunk áldozni. Eljött a nap, amikor Jézus feltámadásával én is megújulhatok, lelkileg és gondolatilag jobbá lehetek, és a Római Katolikus Egyház megkeresztelt tagjává válhatok, úgymond hivatalosan is. A lényeg megtörtént, valami elkezdődött, aminek folytatódnia kell A húsvéti misén a sok hívő ember között teljesen megkapott az együvé tartozás érzése, a liturgia varázsa és az, hogy én magam is aktív résztvevője lehettem a 19

20 A Budavári Főtemplom közösségének lapja Várunk június 18. szertartásnak. Jó volt érezni, hogy édesanyám, a keresztanyám, Janó atya és csoporttársaim együtt vagyunk és tudjuk, hogy együtt jutottunk el idáig, együtt mélyült el bennünk Istenhez, az Egyházhoz tartozás akarásának tudata. A fehér keresztelőruha megújította lelkemet, és úgy éreztem a fehér elindított az úton, hogy a jóság, segíteni akarás, testvéri szeretet ezzel a színnel azonosuljon lelkemben. Evangéliumi, bibliai előtanulmányok után rájöttem, hogy még nagyon sokat kell tanulnom, hogy megértsem Jézust és az ő útját, megkeresztelőm, Janó atya, a közösség, az istentiszteletek továbbra is tanítanak engem és társaimat. Jó kezekben vagyunk. Tamási Claudia Mónika 20 Szeresd felebarátodat, mint önmagadat. Óriási élményt és nagyon sok örömöt adott nekem a megkeresztelkedésem, amely most Húsvétkor volt a Mátyás-templomban. Nagyon régóta vártam már ezt az alkalmat. Körülbelül másfél évvel ezelőtt érett meg bennem a döntés, és kezdtem el készülni rá. Ezalatt az idő alatt nagyon sokat tanultam a Szentháromságról, a szentségekről és az Egyházról Alessandro atya (akit Olaszországból küldött hozzánk az Úr) és közösségem többi tagjának segítségével. Az a vágy, hogy Krisztus keresztjét fölvéve és Őt követve járjam a világot, egyre erősödött bennem a katekumenátus alatt. De nem teljesedhetett be, amíg el nem jött ez év Húsvétja. Fantasztikus, hogy akkor keresztelkedhettem meg katekumen társaimmal együtt, amikor az Egyház Krisztus feltámadását ünnepli. Így mi még közelebb kerülhettünk a keresztény élet legnagyobb misztériumához. Én egy nemzetközi, olasz alapítású keresztény mozgalom által ismertem meg a kereszténységet (Comunione e Liberazione), és az elmúlt évben néhány külföldi lelkigyakorlaton is részt vettem, ahol megismerkedhettem olasz és osztrák fiatalokkal. Külön öröm volt számomra, hogy néhányan közülük is eljöttek a húsvéti misére, és együtt ünnepelték velünk Krisztus győzelmét. Természetesen a közösség magyar tagjai is szép számban jelen voltak. Ők is sokan eljöttek, és néhányan apróbb ajándékkal is megleptek. Nagyon örültem, hogy édesanyám és a bátyám is elkísértek, akiknek szintén nagy élményt jelentett ez az alkalom, bár ők nem keresztények, mégis az én örömöm úgy érzem, rájuk is átsugárzott. A kereszteléshez keresztnevet is kellett választanom, mint ahogyan Krisztus is új nevet adott tanítványainak. Ez nem a keresztelőn, hanem korábban, természetesen egy mise alkalmával, szintén a Mátyás-templomban történt. Én a Máté nevet választottam, mert Máté elhívását hasonlónak éreztem a sajátomhoz. Ugyanis én is

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2010. IV. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele 2. Gorove László és Kriszta tanítása Álmom volt, hogy mi itt a csarnokban egymás felé kezdtünk fordulni és egymástól bocsánatot

Részletesebben

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2014. III. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Egy Lélek, sok kegyelem A Lelkes Napok után mindig az a kérdés van bennünk, vajon Isten adhat-e ennél többet és jobbat jövőre.

Részletesebben

VILÁGP STA. Veletek vagyok minden nap a világ végéig (Mt 28,20) Tízéves a Názáret Missziósház

VILÁGP STA. Veletek vagyok minden nap a világ végéig (Mt 28,20) Tízéves a Názáret Missziósház VILÁGP STA Új folyam, VI. évf. 3. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2010. õsz Veletek vagyok minden nap a világ végéig (Mt 28,20) Tízéves a Názáret Missziósház MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA BARÁTI

Részletesebben

Szentháromság A húsvéti idő után az első ünnep: Szentháromság vasárnapja. A Szentháromság

Szentháromság A húsvéti idő után az első ünnep: Szentháromság vasárnapja. A Szentháromság Az Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia negyedévente megjelenő lapja az Újszegedi Szent Erzsébet Alapítvány kiadásában az támogatásával (IX./2.) 2010. június 27. szám Szentháromság A húsvéti idő után az

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december A ELKEZDŐDÖTT A ZSINAT z október 11-i ünnepélyes megnyitó után elkezdődött az Egyházmegyei Zsinat témáinak a feldolgozása. Az Egyház,

Részletesebben

Ez a nap az, amelyet az Úr rendelt!

Ez a nap az, amelyet az Úr rendelt! VII. évf. 5. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Kezek A nagymosás után jelentve: kész Letette jó anyánk elénk az ételt. Gyermekszemem egy síkba volt kezével, S döbbenten láttam: véres volt a kéz S

Részletesebben

Ahogy egyre jobban gyarapodik

Ahogy egyre jobban gyarapodik E SZÁM ELÉ... E szám elé... Ahogy egyre jobban gyarapodik a magyar szentek és boldogok sora, már alig várjuk, hogy Brenner János is közéjük tartozzon. Salkaházi Sára, Meszlényi Zoltán és Sándor István

Részletesebben

A hetvenéves Felső-Krisztina utóbbi tíz éve

A hetvenéves Felső-Krisztina utóbbi tíz éve XIII. évfolyam 4. szám 2010. TE DEUM Felsõ-Krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9, telefon: 356-0089 Szentmisék rendje: Hétköznapokon reggel 1 /28 és este 6 órakor

Részletesebben

VILÁGP STA. SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal

VILÁGP STA. SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal VILÁGP STA Új folyam, V. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2009. tél SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA

Részletesebben

Interjú Lipinski Mihály CM atyával, magyarországi Vincés Család országos moderátorával

Interjú Lipinski Mihály CM atyával, magyarországi Vincés Család országos moderátorával Interjú Lipinski Mihály CM atyával, magyarországi Vincés Család országos moderátorával Beszámoló a júniusi Vincés Napról A Kereszt Nagyné Zólyomi Katalin novellája A Misszióstársaság bemutatása a az ember

Részletesebben

VILÁGPO STA. Missziós imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból

VILÁGPO STA. Missziós imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból VILÁGPO STA Újfolyam, II. évf., 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2006. tél BENNÜNK IS SZÜLESSEN MEG A MEGVÁLTÓ! Missziós imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból Tisztelt Béla

Részletesebben

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2014. I. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Négy szó a Kertből Patti Gallagher Mansfield Jézus a kiáltása úgy tör elő ezen a helyen, mint egy profetikus szó a Karizmatikus

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY AKIK BEFOGADTÁK A z adventi készülődés után elérkezett az idei karácsony ünnepe. Népszerű és kedves ünnep, bár nem biztos, hogy mindig értjük,

Részletesebben

Isten éltessen, Feri atya! ÉBRESZT 2015. FEBRUÁR. Káposztásmegyeri Katolikus Közösség lapja, 25. évf. 1. ( 132. szám 1 Ébresztő 2015.

Isten éltessen, Feri atya! ÉBRESZT 2015. FEBRUÁR. Káposztásmegyeri Katolikus Közösség lapja, 25. évf. 1. ( 132. szám 1 Ébresztő 2015. Isten éltessen, Feri atya! ÉBRESZT 2015. FEBRUÁR Káposztásmegyeri Katolikus Közösség lapja, 25. évf. 1. ( 132. szám 1 Ébresztő 2015. február A KRISZTUS HÚSVÉTI MISZTÉRIUMÁT EL KÉSZÍT SZENT NEGYVENNAP Mindenekelőtt

Részletesebben

A Magyar Schönstatt Család lapja

A Magyar Schönstatt Család lapja Oázis A Magyar Schönstatt Család lapja Bízz bennem! Váltás-válság? A zöld szemű szörny A bizalom, mint feladat Kapaszkodjunk Istenbe! A fejből a szívbe vezető út Bízom a benned lévő jóban Szélfúvás a házaspárok

Részletesebben

DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL

DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL 2011., VII. évfolyam, 2. szám DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL HITELES MÁSOLATA Mennyei Atyánk! Te, aki Fiadat, Jézus Krisztust üdvözítő szenvedésében megdicsőítetted, és ő a halálból való feltámadása által

Részletesebben

Ferences Világi Rend. Kpoverello 2012. 11. 11.

Ferences Világi Rend. Kpoverello 2012. 11. 11. 1 (http://berakash.blogspot.ro/2012/02/tau-franciscano-origemsimbolos-e.html) Ferences Világi Rend 2 Kedves Testvérkék! Úgy gondoltam, érdemes lenne ezeken a borongós őszi napokon kicsit a Ferences Világi

Részletesebben

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele , 2013. december de colores az esztergom-budapesti cursillo hírlevele Sehol nem ártanak, és nem pusztítanak mert a föld tele lesz az Úr ismeretével (Iz 11,9 ) Sötétben járunk, hajnalra várunk! szól a Szent

Részletesebben

VILÁGP STA. Békesség nektek!

VILÁGP STA. Békesség nektek! VILÁGP STA Új folyam, VI. évf. 1. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2010. tavasz Nyolcvan éves a Kõszegi Missziósház 6. oldal Egy szipus fiú új élete a Fülöp-szigeteken 8. oldal Szabadulás az alkohol

Részletesebben

NAGYSZERŰ CSODAJELEKET MŰVEL

NAGYSZERŰ CSODAJELEKET MŰVEL POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXIX. évf. 5. szám (39. Jg. Nr. 5) Az európai magyar katolikusok lapja 2007. május A SZERETET SZENTSÉGE XVI. Benedek pápa szinódus utáni buzdítása A szeretet szentségében,

Részletesebben

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2012. III. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele 50 éve kezdődött a II. Vatikáni Zsinat A II. Vatikáni Zsinat nyitó lépést tett afelé, hogy Jézust és Egyházát minél jobban

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2009./4. szám Mindig szeret a barát, de testvérré a nyomorúságban válik. Péld 17,17 A vidám szív a legjobb orvosság, a bánatos lélek pedig a csontokat is

Részletesebben

A FELTÁMADÁS FÉNYÉBEN

A FELTÁMADÁS FÉNYÉBEN POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XLIII. évf. 4. szám (43. Jg. Nr. 4) Az európai magyar katolikusok lapja 2011. április A HIT ÉS A REMÉNY MEGNYITJA LÁTÁSUNKAT A Szentatya nagyböjti üzenetébõl Ahhoz, hogy komolyan

Részletesebben

A Lélek áldása. Tartalom. Az új egyházi évvel megszínesedik a. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Lélek áldása. Tartalom. Az új egyházi évvel megszínesedik a. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2013. IV. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Az ICCRS nemzetközi prófétai találkozója Betlehemben A felső teremben folytattuk imánkat, ahol Istentől új pünkösdöt kértünk

Részletesebben

I. Szent István. 2012. Szent István ünnepe XIII. évf. 3. szám (48) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

I. Szent István. 2012. Szent István ünnepe XIII. évf. 3. szám (48) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja (130. zsoltár 1-5; 7) w w w w. p l e b i. h u w w w. p l e b i. h u 2012. Szent István ünnepe XIII. évf. 3. szám (48) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Szent Margit Boldog Konstancia

Részletesebben

Harangszó ÜNNEPI. Gondolatok a Betegek Világnapja alkalmából. A zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója.

Harangszó ÜNNEPI. Gondolatok a Betegek Világnapja alkalmából. A zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Harangszó ÜNNEPI A zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója XI. évfolyam 1. szám 2004. január február Tartalom Gondolatok a Betegek Világnapja alkalmából... 1 Mindszenty bíborosról

Részletesebben

L E L K I S É G. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét. Elmélkedés

L E L K I S É G. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét. Elmélkedés SZÉCSÉNYI HARANGOK A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét L E L K I S É G Pilinszky János: Úgy tanultuk Úgy tanultuk, hogy hitünk egyik legfőbb bizonyítéka Jézus halottaiból

Részletesebben