Istoria Muzeului Revoluţiei din Arad. Az es Forradalom Múzeumának Története Aradról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Istoria Muzeului Revoluţiei 1848-1849 din Arad. Az 1848 1849-es Forradalom Múzeumának Története Aradról"

Átírás

1 Istoria Muzeului Revoluţiei din Arad Az es Forradalom Múzeumának Története Aradról

2 Zakar Péter Felicia Aneta Oarcea Istoria Muzeului Revoluţiei din Arad Az es Forradalom Múzeumának Története Aradról Editura/Kiadó Trinom Arad, 2011

3 Traducere/Fordítás: Anna Nagy Coperta/Borítólap: Călin Man Fotografii/Fényképek: Florin Hornoiu Coperta/Könyvborító I-IV: Palatul Cultural/Kultúrpalota Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României ZAKAR PÉTER Istoria,,Muzeului revoluţiei din Arad =,,Az es Forradalom Múzeumának Története Aradról / Péter Zakar, Felicia Aneta Oarcea. - Arad : Trinom, 2012 Bibliogr. ISBN I. Oarcea, Felicia-Aneta 94(498)''1848/1849'' 069(498) Muzeul Revoluţiei:94(498)

4 CUPRINS Peter Hügel Cuvânt înainte...7 Előszó...8 Partea I Zakar Péter I. Istoria muzeului de relicve din Arad până la Introducere Constituirea şi funcţionarea Asociaţiei Kölcsey Înfiinţarea Muzeului de Relicve Dezvoltarea materialului Muzeului de Relicve şi deschiderea sa oficială Palatul Cultural În umbra Primului Război Mondial Rezumat...78 Anexe...80 Felicia Aneta Oarcea II. Colecţia Muzeul Revoluţiei în contemporaneitate 1. Introducere Muzeul Palatului Cultural din Arad Evoluţia Colecţiei în perioada comunistă Muzeul după Rezumat Anexe

5 Masódik rész Zakar Péter I. Az aradi Ereklyemúzeum története 1920-ig 1. Bevezetés A Kölcsey Egyesület megalapítása és működése Az Ereklyemúzeum megalapítása Az Ereklyemúzeum anyagának gyarapodása és a múzeum hivatalos megnyitása A Kultúrpalota Az I. Világháború árnyékában Összefoglalás Függelék Felicia Aneta Oarcea II. Az es forradalom múzeumának gyűjteménye a jelenkorban 1. Bevezetés Az Aradi Kultúrpalota Múzeum Az es ereklyegyűjtemény fejlődése a kommunista korszakban A Múzeum 1989 után Összefoglalás Függelék Die Geschichte des Museums der Revolution von 1848/49 in Arad (Zusammenfassung) Istoria Muzeului Revoluţiei din Arad/ Az es Forradalom Múzeumának Története Aradról Album

6 CUVÂNT ÎNAINTE Prezentul volum este unul din rezultatele proiectului HURO 0901/237, Prezentarea publică a tezaurului cultural din prealabil inaccesibil publicului (Kultúkincs48), finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria România Proiectul este implementat de către Consiliul Judeţean Csongràd (lider), împreună cu Complexul Muzeal Arad (partener) şi având drept partener susţinător Institutul şi Muzeul de Istorie Militară a Ministerului Apărării din Ungaria. Istoricii dr. Zakar Péter şi dr. Felicia Aneta Oarcea şi-au asumat misiunea de a recompune istoricul colecţiei de relicve al Revoluţiei de la 1848/49, adăpostită de muzeul din Arad. După o documentare aprofundată, implicând, în principal, surse inedite, cei doi cercetători au reuşit, în mod exemplar, să ofere un discurs istoric sobru şi coerent pe seama unui subiect care încă alimentează idiosincrazii. Fără a supralicita importanţa acestui proiect, trebuie, totuşi, să constatăm că, el este unul cu semnificaţii majore în apropierea culturală a celor două ţări, partenere în cadul Uniunii Europene. Este, cu adevărat, un proiect istoric. Dr. Peter Hügel, Director, Complexul Muzeal Arad 7

7 ELŐSZÓ Jelen kötet A látogatók elől jelenleg elzárt es forradalom kulturális ereklyehagyatékának bemutatása (Kultúrkincs48), című HURO 0901/237 pályázat egyik eredménye, mely a 2007-töl 2013-ig terjedő Magyarország Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében az Európai Regionális Fejlesztési Alapból kerül finanszírozásra. A programot a Csongrád Megyei Önkormányzat (vezető partner) az Aradi Múzeumi Komplexum (Complexul Muzeal Arad) (projekt partner) közösen valósítja meg, támogató partnere a Magyar Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézete és Múzeuma. Dr. Zakar Péter és dr. Felicia Aneta Oarcea, történészek, vállalták azt a feladatot, hogy újból megfogalmazzák az Aradi Múzeum által őrzött 1848/49-es Forradalom Ereklyegyűjteményének történetét. Egy alapos kutatómunka eredményeként, mely leginkább eredeti forrásokat vont be, a két kutatónak sikerült példamutató módon, józan és következetes történelmi szöveget nyújtani egy olyan témában mely napjainkban is ellentétes érzelmeket vált ki. Anélkül hogy túlértékelnénk a projekt fontosságát, meg kell állapítanunk ennek kimagasló jelentőségét, az Európai Únió keretén belül partneri kapcsolaban lévő két ország kulturális közeledésében. Valóban történelmi projektről van szó. Dr. Peter Hügel Az Aradi Múzeumi Komplexum igazgatója 8

8 Partea I Istoria Muzeului de Relicve din Arad până la 1920 Zakar Péter 1. Introducere În rândurile de mai jos dorim să prezentăm pe scurt istoria Muzeului de Relicve din Arad. Având în vedere faptul că istoria muzeului s-a împletit strâns cu istoria Asociaţiei Kölcsey, trebuie să aruncăm o privire şi asupra istoriei acestei organizaţii civile deosebite. Scopul nostru este, ca în baza literaturii de specialitate, respectiv în baza documentaţiei încă disponibile a Asociaţiei Kölcsey, să prezentăm acele circumstanţe care au dus la constituirea acestei importante colecţii din 1848/49. 1 Începând cu 1867, la Arad, s-au derulat în mod regulat comemorări în cinstea generalilor martiri, a căror organizare a fost asigurată de clubul local al honvezilor. Din 1867 un dud uscat, iar din 1871 o piatră cu inscripţia 1849 octombrie 6 au reamintit trecătorilor locul presupus al execuţiei. Festivităţile s-au desfăşurat de obicei după cum urmează: în majoritatea ocaziilor la biserica minoriţilor s-a ţinut o slujbă de comemorare, după care participanţii la slujbă s-au deplasat la locul presupus al execuţiei, acompaniaţi de orchestră, unde au depus coroane şi au ascultat discursuri comemorative. În 1881 tinerimea din Arad în frunte cu Barabás Béla a ridicat un obelisc frumos 1 Chiar dacă este vorba despre elaborarea unei lucrări de o întindere mai redusă, ne-a fost de ajutor un mare grup de colaboratori. Dr. Peter Hügel, directorul Complexului Muzeal Arad a salvat arhiva Kölcsey de la nimicirea totală. Ujj János şi Nagy István au făcut să ne parvină câteva anuare ale Asociaţiei Kölcsey, Almási Gábor ne-a transmis manuscrisul lucrării sale de specialitate. Dr. Pálfi Sándor şi Lendvai Beatrix ne-au acordat tot sprijinul lor la scanarea şi prelucrarea materialelor. Pelyach István a lecturat din punct de vedere profesional aceste rânduri. În încheiere, le datorăm recunoştinţă tuturor angajaţilor muzeului din Arad care au sprijinit munca noastră. 9

9 la locul ceremoniei de doliu, iar seara festivitatea a continuat şi la teatru, unde a fost prezentată imaginea statuii generalilor martiri concepută de Huszár Adolf. De multe ori au fost organizate şi baluri ale honvezilor, care aveau ca scop sprijinirea honvezilor aflaţi încă în viaţă. De exemplu în 1883, cu toate că era perioada postului, la 7 februarie balul a avut loc la hotelul Crucea Albă. 2 Importanţa evenimentului a fost sporită în 1886 de participarea studenţilor din Cluj şi muncitorilor de la Budapesta, în 1887 de cea a Academiei de drept de la Oradea, iar în de delegaţia studenţilor politehnişti din Budapesta. După ridicarea statuii libertăţii festivitatea s- a ţinut la statuie, de unde s-a făcut deplasarea spre eşafod. 3 În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, în Arad, care a devenit un adevărat oraş al şcolilor, au funcţionat societăţi civile şi înainte de Asociaţia Kölcsey. Acestea însă erau organizate fie pe baze foarte elitiste (Asociaţia de Casino din Arad) fie aveau ca preocupare domenii speciale ale culturii (Societatea de Lectură din Arad). În 1862 cu participarea unor persoane printre care fostul primar Török Gábor şi Magyari Alajos, preotul paroh din Pâncota s-au făcut săpături la ruinele mănăstirii din Pâncota. Conform unei informaţii din presa vremii, în rândul celor care efectuau săpături a apărut ideea spontană de a constitui în comitatul Arad o asociaţie care are ca scop cercetarea şi păstrarea antichităţilor Constituirea şi funcţionarea Asociaţiei Kölcsey La 16 ianuarie 1881, în sala mică a Primăriei din Arad, la iniţiativa lui Lukácsy Miklós ( ), primul secretar al Primei Case de Economii din Arad, s-au adunat aproximativ cincizeci de intelectuali arădeni, cu scopul de a 2 Arader Zeitung 1. (11 februarie 1883) nr Albumul Generalilor Martiri de la Arad (Aradi Vértanúk Albuma). Red.: Varga Ottó. Budapest, Hügel, Peter: Complexul Muzeal Arad Istoric. (Az Aradi Múzeum Történeti áttekintés), in.: A Békésvármegyei Régészeti és Művelődéstörténelmi Társulat Évkönyve Békéscsaba Gyula,

10 constitui o asociaţie culturală şi de cultură generală maghiară. Lukácsy a participat la războiul pentru libertate (szabadságharc) din 1848 şi la 9 august 1849, în cetatea Aradului, a fost promovat la gradul de locotenent. Din 1867 până la moartea sa a fost membru al Clubului honvezilor din comitat, iar din 1893 a fost directorul Casei de Economii din Arad. Pe lângă calitatea de preşedinte al partidului Deák şi de vicepreşedinte al asociaţiei corale din Arad a scris şi piese de teatru. 5 În comisia pentru stabilirea statutului viitoarei asociaţii, pe lângă Lukácsy Miklós au fost aleşi şi alţi doisprezece membri: Árkay Kálmán, avocat; Boros Vidaprofesor; Edvi Illés László-secretarul asociaţiei comercianţilor şi meseriaşilor, ziarist; Dr. Mülek Lajos-avocat; Pirchala Imre-profesor; Révész Nándor-secretar al societăţii de asigurare; Spitkó Lajos-profesor; Sümegi Kálmán-ziarist; Szekula Mór-redactor; Szőllőssy Károly-profesor; Tiszti Lajos-redactor şi Varga János-avocat, scriitor. Până la data de 20 februarie comisia a elaborat un proiect al statutului şi a pregătit lista de subscriere necesară pentru recrutarea membrilor. 6 Majoritatea comisiei era alcătuită din avocaţi, respectiv profesori, dar toţi erau scriitori, chiar dacă îşi publicau operele sub diverse pseudonime, ca de exemplu Boros. 7 5 Bona Gábor: Sublocotenenţi şi locotenenţi in războiul pentru libertate din 1848/1849 (Hadnagyok és főhadnagyok az 1848/49. évi szabadságharcban). Budapest, 1998/1999. (în cele ce urmează: Bona 1998/1999.) vol. II Lukácsy Miklós francmason şi totodată membru fondator al Lojelor Fraternitas şi Összetartás (Concordia/Solidaritatea) din Arad. Berényi Zsuzsanna Ágnes Liste nominale din perioada dualistă ale lojelor francmasone din Arad (Liste francmasone din estul Ungariei II.), in.: Acta Siculica 2007 (Anuarul Muzeului Naţional Secuiesc) Red.: Barti Levente etc. Sfântu Gheorghe, , 460. Lakatos Ottó: Arad története. Vol. III. Arad, (în cele ce urmează Lakatos 1881/III.) Almási Valentin-Gabriel: Istoricul Asociţiei Kölcsey (Az aradi Kölcsey Egyesület története) Cluj, (Manuscris, în cele ce urmeazã Almási 2009.) 5-8. Îi datorez mulţumiri autorului pentru punerea la dispoziţie a manuscrisului. 7 Lakatos 1881/III

11 Asociaţia Kölcsey din Arad a fost înfiinţată la 24 aprilie 1881 de către intelectuali arădeni pentru a patrona răspândirea culturii naţionale şi a limbii maghiare precum şi în vederea patronării literaturii şi artei naţionale. 8 La şedinţa de constituire comitele suprem Tabajdi Károly, în calitate de preşedinte, menţionează 167 membri ordinari şi 38 membri simpatizanţi. 9 În comitetul executiv provizoriu au fost alese persoane cunoscute, lista nominală a arătat astfel: Tabajdi Károly preşedinte-comitele suprem al comitelui şi oraşului Arad; Boros Vida-professor; E. Illés László-scriitor, ziarist; Lukácsy Miklós deja menţionat mai sus, Müller Károly, Pálffy József, Pirchala Imre care îi cunoştea bine pe institutorii din Prusia şi Olanda, Rozsnyay Mátyásfarmacist, traducătorul primei cărţi despre şah în limba maghiara 10, Rózsa Antal, Steinitzer Károly, Sümegi Kálmán, actorul şi ziaristul Tiszti Lajos, care mai târziu a devenit arhivar 11 şi Wallfisch Ármin, proprietarul unei case de schimb, care traducea sârguincios în limba germană operele lui Jókai. 12 Activitatea publică a asociaţiei a început la 22 ianuarie După cuvântul de deschidere rostit de 8 Conform lui Pávai Gyula Asociaţia a luat fiinţă în clădirea cu parter şi terasă care se vede şi azi pe partea stângă a străzii Könyök, cu toate că el plasează momentul înfiinţării în mod eronat în decembrie Pávai Gyula: Mesélő aradi házak. Oradea, Somogyi Gyula: Istoricul Asociţiei Kölcsey din Arad (Az aradi Kölcsey- Egyesület története) ( ) Arad, 1896 (Al şaptelea anuar al Asociaţiei Kölcsey în cele ce urmează: Somogyi 1896.) Acolo unde stă farmacia...viaţa şi activitatea lui Kerekes Ferenc, Rozsnyay Mátyás şi Winkler Lajos (Ahol a patika áll Kerekes Ferenc, Rozsnyay Mátyás és Winkler Lajos élete és munkássága) Red. pt. tipar.: Csanádi János şi Réhon József. Arad, Falsificatorul jurnalului lui Sujánszky Euszták, care în mod arbitrar a falsificat câteva propoziţii compromiţătoare la adresa lui Görgei în Historia Domus din Arad. Sujánszky György Euszták: Jurnalul Ordinului din Arad (Az aradi rendház naplója ). Red.pt.tipar.: Zakar Péter. Budapest, Lakatos 1881/III

12 preşedintele Tabajdi Károly, Jancsó Benedek a susţinut o prelegere despre sarcinile asociaţiei nou create, iar profesorul de fizică Antolik Károly despre atmosferă şi proprietăţile acesteia. În vederea promovării culturii, Asociaţia Kölcsey a ţinut începând cu înfiinţarea sa până la 29 februarie 1884, 46 sesiuni de lectură în principal în domeniul literaturii, artei şi istoriografiei. Cu toate că profilul principal al asociaţiei a fost întreţinerea culturii maghiare, s-au obţinut rezultate şi în numeroase alte domenii. La început s-a avut în plan expunerea la Arad a operei renumite a lui Munkácsy, tabloul Krisztus Pilátus előtt (Cristos în faţa lui Pilat), dar acest lucru nu s-a putut realiza. A participat însă la ridicarea unor statui în locuri publice, din secţiunea ei de muzică s-a dezvoltat mai târziu Asociaţia Filarmonică, s-a înfiinţat o colecţie de etnografie şi arheologie, s-a participat la săpături, s-a fondat o bibliotecă orăşenească, s-a înfiinţat muzeul de relicve care şi astăzi este parte importantă a colecţiilor noastre referitoare la 1848/49. S-au organizat sesiuni de lectură, s-a contribuit la întocmirea monografiei judeţului, s-a participat la alcătuirea volumului intitulat Az aradi vértanúk albuma (Albumul generalilor martiri de la Arad), s-au sprijinit şcolile maghiare din comunele unde nu se vorbea limba maghiară şi elevii care nu aveau ca limbă maternă limba maghiară şi care doreau să şi-o însuşească la nivel superior. S-au organizat asociaţii corale care au cântat în limba maghiară, s-a militat împotriva analfabetismului, s-au sprijinit scriitorii şi artiştii, s-au organizat festivităţi şi s-au luat în îngrijire câteva memoriale istorice. 13 La sfârşitul celui de al doilea an, asociaţia avea deja 422 membri ordinari, doi fondatori şi un membru de onoare, Jókai Mór, care a fost ales la 28 noiembrie Membrii asociaţiei au organizat concerte, au fost reprezentaţi pe şantierele arheologice de la Pâncota. Deja de 13 Márki Sándor: Régi és új élet, in.: Anuarul pe anii al Asociaţiei. Red.pt.tipar: Rudnyánszky Endre. Arad, Somogyi Somogyi

13 pe atunci au donat mult în scopuri culturale şi caritabile. La început, entuziasmul pentru îndeplinirea sarcinilor propuse nu a fost mare nici în rândul membrilor asociaţiei. Din cauza dezinteresului general, secretarul asociaţiei, Márki Sándor, şi-a dat demisia încă la 12 ianuarie 1883 şi a cerut ca pentru viitor să i se găsească un înlocuitor. 15 La 28 octombrie 1883 şi-a dat din nou demisia disperat, după ce adunarea generală convocată a treia oară s-a dizolvat datorită numărului mic al celor prezenţi (7 inşi), fiind necesar ca adunarea să fie convocată a patra oară. Márki şia motivat decizia astfel: Eu într-adevăr nu pot să mai fiu secretarul unei asociaţii care nu are încredere în mine şi în a cărei viabilitate nici eu nu pot să mă încred. Să încerce altcineva. 16 Kossuth Lajos, care trăia în emigraţie, a contribuit şi el la întărirea cultului pentru ofiţerii executaţi la Arad. Aradul este Golgota maghiară scria la 15 martie 1883 în scrisoarea de mulţumire adresată oraşului Arad pentru că a comemorat cea de a 80-a sa zi de naştere, şi a continuat astfel: Fie ca fiecare fir de praf al pământului său sfinţit de moartea generalilor martiri ai libertăţii patriei, să rodească de dragoste pentru ţară şi prin eforturile virtuţilor cetăţeneşti întru victoria libertăţii maghiare, să se dovedească, precum prin mărtusirirea credinţei s-a dovedit în victoria religiei creştine, cum că crucea este semnul învierii. Amin! Primească publicul oraşului Arad pentru bunăvoinţa pe care a arătat-o pentru persoana mea, bogată numai în iubire credincioasă de ţară şi nu în merite şi talente, mulţumirea şi recunoştinţa mea Márki Sándor Către Comitetul de Conducere al Asociaţiei Kölcsey. Arad, 12 ianuarie Complexul Muzeal Arad Arhiva Kölcsey Dosar (Dos.) Perioda interbelică şi mixtă. 1883: f. n. 16 Márki Sándor Către Comitetul de Conducere al Asociaţiei Kölcsey. Arad, 28 octombrie Complexul Muzeal Arad Arhiva Kölcsey Dosar (Dos.) Perioda interbelică şi mixtă. 1883: f. n. 17 Kossuth Lajos iratai vol. X. Red. pt. tipar: Kossuth Ferenc. Budapest, Două zile mai târziu Kossuth Lajos asemenea altor autorităţi 14

14 Cu toate greutăţile începutului s-a reuşit remanierea asociaţiei şi Márki s-a reîntors, iar înainte de mutarea sa din 1886 a activat şi ca vicepreşedinte al asociaţiei. Din raportul secretarului pe anul 1884 poate fi reţinută pentru posteritate conducerea asociaţiei: Preşedinte: Tabajdi Károly comite suprem; Vicepreşedinte: Dr. Márki Sándor, profesor la şcoala reală superioară; Secretar: Dömötör László, profesor la şcoala reală superioară; Notar: Györgyössy Rudolf, învăţător la şcoala populară; Casier: Wallfisch Ármin, proprietar de casă de schimb; Revizor: Szunter Nándor, profesor de gimnaziu superior; Jurist: Árkai Kálmán, avocat; Bibliotecar: Szöllösy Károly, profesor de şcoală medie; Comitetul de conducere s-a constituit astfel: Antolik Károly, profesor de gimnaziu superior; Boros Vida, profesor la gimnaziu superior; Institoris Kálmán, protonotar orăşenesc; Dr. Jancsó Benedek, profesor la şcoala reală superioară; Rozsnyay Mátyás, farmacist; Dr. Mülek Lajos, avocat; Sümegi Kálmán, redactor; Salacz Gyula, primarul oraşului Arad 18 ; Spitkó Lajos, profesor la gimnaziu superior; Vörös Vidor, redactor; Lukácsy Miklós director al unei case de economii; Pálffy József, inginer principal de stat; Petrogalli Arthur, profesor de gimnaziu superior; Tenner Pál, avocat. Au fost aleşi în funcţia de preşedinte a secţiunii literare şi sociale dr. Jancsó Benedek, în cea de referent a acesteia Iványi Ödön, cea de preşedinte a secţiunii muzicale Institoris Kálmán şi cea de referent a acesteia Dr. Mandl Vilmos. 19 Tot din raportul secretarului Dömötör László putem afla că fondul bibliotecii a crescut frumos: s-au păstrat 369 opere, pentru care primarul Salacz Gyula a asigurat loc oficiale a adresat mulţumiri şi judeţului Arad pentru comemorarea zilei sale de naştere. Ibidem Salacz Gyula ( ) din toamna anului 1849 a fost soldat în batalionul voluntarilor, mai târziu obţinând rangul de locotenent major al honvezilor. Bona 1998/1999. vol. III Anuarul pe anul 1884 al Asociaţiei Kölcsey din Arad. Arad,

15 într-o cameră decentă, dar în domeniul expunerii obiectelor de artă nu s-au obţinut nici în continuare rezultate. 20 La 2 octombrie 1884, Jancsó Benedek, preşedintele secţiunii literare a recomandat comitetului de conducere să propună conducătorilor oraşului şi comitatului elaborarea monografiei Aradului. Comitetul de conducere l-a însărcinat pe Jancsó cu redactarea actelor necesare. Politicienii de frunte ai oraşului şi comitatului au asigurat asociaţia de sprijinul lor. În cadrul asociaţiei s-a constitut aşa numita comisie monografică, la solicitarea căreia, la lucrarea care a durat până în 1913 au luat parte personalităţi ştiinţifice marcante ca: Lóczy Lajos, Jancsó Benedek, Gaál Jenő, respectiv Márki Sándor. Tot în 1884 a fost ales ca membru onorific şi cunoscutul dramaturg Csiky Gergely. 21 Anul 1885 a fost dominat de festivitatea din 20 septembrie legată de Fábián Gábor, care din punctul de vedere al secretarului asociaţiei Dömötör László având în vedere cât de multă muncă şi sacrificiu a cerut, cu atât a crescut prestigiul moral al asociaţiei. Tot din acest raport merită să redăm câteva gânduri: În calea stabilirii planificatului muzeu judeţean stă doar lipsa locaţiei. Comisia formată în acest scop a discutat cazul, a trasat sarcinile, a prezentat comitetului director procesul verbal, dar durere, nu reuşim să primim în Arad nici măcar o cameră cât de mică unde să putem păstra în siguranţă obiectele primite. Comitetul de conducere, în baza promisiunilor făcute la niveluri superioare, şi-a pus toată speranţa în terminarea noii şcoli, dar şi aici a fost dezamăgit pentru că nici acolo nu a primit loc. Dacă nu am şti sigur că la primul apel am primi obiecte interesante, dacă sâmburele muzeului nu ar exista deja prin antichităţile promise de către arhiva comitatului şi obiectele mărunte depuse la secretar, dacă nu ar trebui să vedem că oraşe mult mai mici decât Aradul înfiinţează şi îmbogăţesc cu strădanie avidă muzee, dacă nu am fi mişcat fiecare piatră să prindă cuvântul trup: poate frământările cauzei nu ar da 20 Ibidem Almási

16 naştere la o certitudine aşa dureroasă, ca acum, când cu materialul existent nu putem găsi mijloace şi moduri pentru a rezolva problema. Doresc în modul cel mai sincer - a spus Dömötör László ca acest lucru să fie ultima strigare după ajutor în această chestiune şi la anul să ne mândrim că mărinimia comitatului sau oraşului Arad a făcut posibilă găsirea unui loc pentru aşezarea antichităţilor primite, că publicul educat care urmăreşte cauza cu cea mai mare atenţie, se întrece în a aduna obiectele interesante din punct de vedere al istoriei oraşului sau a comitatului. 22 În perioada dintre atenţia opiniei publice arădene a fost captată de rezultatele săpăturilor de la Pâncota. Sub semnătura lui Márki Sándor a apărut prima descriere arheologico istorică a sitului cercetat, unde au fost prezentate obiecte neolitice, cetatea de pământ, bazilica, mănăstirea şi cetatea de pe vremea turcilor. 23 Membrii asociaţiei - aşa cum se menţionează şi în raportul de mai sus au urmărit mai întâi constituirea unui muzeu judeţean, ideea muzeului de relicve a apărut doar mai târziu. În 27 septembrie 1885, adunarea extraordinară a ales ca şi membrii de onoare pe Ballagi Mór, Tóth Lőrinc şi Zala György. 24 În 1886 din cauza morţii comitelui suprem Tabajdi Károly şi mutării lui Márki Sándor, Fábián László, preşedintele tribunalului regal, a fost ales în funcţia de preşedinte al asociaţiei, Jancsó Benedek în funcţia de vicepreşedinte, Márki Sándor ca membru onorific. Ulterior, între 1886 şi 1890, Fábián László a îndeplinit şi funcţia de comite suprem al oraşului şi judeţului Arad. 25 După mutarea sa, Márki Sándor a rămas în continuare în contact cu Asociaţia Kölcsey. În 1892 comitetul de 22 Anuarul pe anul 1885 al Asociaţiei Kölcsey din Arad. vol. III., II. Red.: Dömötör László. Arad, Complexul Muzeal Arad Istoric. (Az Aradi Múzeum Történeti áttekintés), in.: A Békésvármegyei Régészeti és Művelődéstörténelmi Társulat Évkönyve Békéscsaba Gyula, Somogyi Fii renumiţi ai judeţului Arad (Arad megye neves szülöttei) Red. pt. tipar: Ujj János. Arad, (în cele ce urmează Ujj 2007.)

17 conducere al asociaţiei l-a felicitat cu ocazia alegerii sale ca membru al Academiei. În răspunsul său Márki a mulţumit pentru felicitare şi a arătat că discursul său inaugural ca membru al Academiei va fi despre istoria oraşului Arad. Totodată şi-a exprimat bucuria legată de faptul că la ultima şedinţă a asociaţiei cu hotărâre bărbătească şi zel patriotic s-au pus bazele muzeului arădean al relicvelor războiului pentru libertate. 26 Márki, cel care la începutul anilor 1890 s-a împotrivit maghiarizării tuturor numelor de localităţi române şi slave pentru care nu se cunosc denumiri maghiare de origine mai veche; 27 în 1910, în timp ce îşi aranja documentele, a găsit circa 6010 pagini de note şi copii de documente referitoare la judeţul Arad, care au fost cumpărate de către asociaţie de la istoricul care se lupta cu probleme de sănătate pentru suma de 2000 coroane Înfiinţarea Muzeului de Relicve În darea de seamă pe anul 1886 secretarul Dömötör László a criticat în repetate rânduri lâncezeala arădenilor în plan cultural, punând faţă în faţă aceste fenomene cu rezultatele notabile obţinute în judeţul Gömör. În câţiva ani, odată cu redeschiderea teatrului, funcţionarea departamentului de muzică a devenit iluzorie. În acelaşi timp, Asociaţia Kölcsey a dezvoltat relaţii deosebit de bune cu alte asociaţii cu profil asemănător. A urgentat din nou deschiderea unui muzeu judeţean, care ar fi salvat de la distrugere materialul etnografic disponibil în zonă: Prin materialismul hrăpăreţ s-a dus o campanie de distrugere a obiectelor industriale şi artizanale ale secolelor nu de mult trecute, cum ar fi vase de cupru şi zinc, cadrane de ceas de factură artistică, dantele şi broderii de aur şi argint 26 Márki Sándor către Preşedinţia Asociaţiei Kölcsey. Budapest, 15 iulie Complexul Muzeal Arad Arhiva Kölcsey Dos. Perioada interbelică şi mixtă. 1892: Márki Sándor către Preşedinţia Asociaţiei Kölcsey. Cluj, 29 septembrie Complexul Muzeal Arad Arhiva Kölcsey Dos. Perioada interbelică şi mixtă. 1893: Márki Sándor către Preşedinţia Asociaţiei Kölcsey. Cluj, 16 iunie Complexul Muzeal Arad Arhiva Kölcsey Dos. Perioada interbelică şi mixtă. 1911:

18 confecţionate artizanal de poporul român şi sârb, care se valorifică sau se distrug prin topire şi este nevoie de multă umblătură pentru a salva o piesă de la pieire. Scopul trebuie să fie un muzeu şi o bibliotecă de sine stătătoare, pentru că vă spun drept, ne vom trezi că am întârziat şi vom plăti foarte scump pentru unele lucruri pe care acum le-am putea primi cadou sau le-am putea salva foarte ieftin. 29 În darea de seamă nu se vorbeşte despre înfiinţarea muzeului de relicve, cu toate că Márki Sándor, la mijlocul anilor 1910, şi-a amintit că la sfârşitul anului a adus în discuţie înfiinţarea colecţiei. Ideea constituirii unui muzeu al războiului pentru libertate mi-a venit pe parcursul unei seri de lectură din 30 decembrie 1886 şi a fost înfăptuită rapid şi cu deosebit entuziasm de către preşedintele nostru actual Varjassy Árpád, 30. Raportul secretarului referitor la anul în cauză citat mai sus face deosebit de verosimilă afirmaţia lui Márki, pentru că din acesta putem afla că la 30 decembrie Hahn Adolf a citit despre Carte, Havas Aranka a recitat poezia lui Victor Hugo Când vine copilul şi Dr. Márki Sándor, în calitate de invitat, a citit despre <Zilele furtunoase> ale Aradului din 1848/9. 31 Ideea Muzeului de Relicve şi-a asumat-o şi Varjassy Árpád, inspector şcolar regal, după cum rezultă din lucrarea păstrată sub formă de manuscris a lui Bignio Mária. Conform acesteia la sfârşitul anilor 1880 Varjassy a intrat întâmplător în casa gospodarului Zangl Ferenc, care încă în august 1849 a cumpărat de la ruşi printre altele două pistoale de honved cu cremene şi un cal. Pistoalele au fost păstrate cu pioşenie de către gospodar, dar în final inspectorul şcolar le-a cumpărat cu 5 forinţi, iar aceste două pistoale ar fi fost primele două relicve. Conform autorului manuscrisului inspectorul şcolar Varjassy Árpád ar fi fost 29 Anuarul pe anul 1886 al Asociatiei Kölcsey din Arad. Red.: Dömötör László. Arad, Anuarul pe anii al Asociaţiei Kölcsey din Arad.. Red.pt.tipar: Rudnyánszky Endre. Arad, Anuarul pe 1886 al Asociaţiei Kölcsey din Arad. Red.: Dömötör László. Arad,

19 impresionat de patriotismul acestui om simplu şi în acest moment a avut ideea de a aduna relicvele războiului pentru libertate. 32 Din această istorisire cu siguranţă este adevărat faptul că unul din principalii promotori ai constituirii muzeului de relicve ar fi într-adevăr Varjassy Árpád. În 1887, Jancsó Benedek a fost transferat la Budapesta, astfel că membrii asociaţiei l-au ales ca vicepreşedinte pe Antolik Károly. A sporit şi fondul bibliotecii: cuprindea deja 914 lucrări. Pe lângă obişnuitele sesiuni de lectură, programul anual a fost diversificat cu două excursii, un matineu şi o serată dansantă. Conform raportului secretarului: Poate ar fi trebuit să amintesc de prima serată dansantă organizată la 20 februarie anul trecut cu ocazia carnavalului, având în vedere şi suma mare strânsă cu această ocazie (424 frt 5 cr); dar datorită faptului că organizarea de petreceri dansante nu este înscrisă în statut şi comitetul a recurs numai în mod experimental la această manevră care anunţa un rezultat frumos, şi nu numai că nu a eşuat cu această încercare, dar a stabilit bunul renume al balurilor care au constituit mândria asociaţiei din toate punctele de vedere. 33 Din darea de seamă pe anul 1887 a secretarului Dömötör László reiese şi faptul că din patrimoniul muzeului judeţean în constituire au făcut parte şi relicve ale anului Această dare de seamă contrazice afirmaţia de mai sus a lui Bignio Mária, conform căreia prima relicvă ar fi fost un pistol de honvezi cu cremene. În raportul său Dömötör a specificat obiectele muzeului. În muzeu se află 3 vase complete din epoca primitivă şi 3 vase incomplete şi mai multe fragmente, 3 capete de fus, fragmente din 2 baltaguri de piatră, un baltag din fier, un ac din os, mai multe fragmente osoase, o bucată de lemn pietrificat, 4 sigilii vechi, 5 ornamente din fier forjat, un cântar, 2 încuietori şi o cană din fier pentru transportul mercurului, o 32 Bignio Mária: Istoricul muzeului de relicve (Az ereklyemúzeum története). Fãră loc şi dată. (Material tipărit) Biblioteca judeţeană Arad. (Fotocopie în posesia autorului) 33 Anuarul pe 1887 al Asociaţiei Kölcsey din Arad. Red.. Dömötör László. Arad,

20 emblemă de steag din războiul pentru libertate, 2 baionete, vesta albă a lui Kiss Ernő, un melc de mare, un suport pentru ace din argint, 100 bucăţi de 15 coroane, 36 bucăţi de 30 coroane, 2 bucăţi de 2 forinţi, 7 bucăţi de cinci, 3 bucăţi de zece, o bancnotă Kossuth, o monedă de 1 forint din 1800, 2 bucăţi de 5 forinţi din 1806, 40 bucăţi monede de argint şi nichel, 14 de cupru, 2 de bronz şi 2 de zinc precum şi un ordin de lăsare la vatră înrămat, de la începutul secolului. Printre donatorii mărinimoşi îi amintim în special pe domnii Tessényi Zsigmond, Halász János, Kornis Elemér, Barthel Károly, Püchler Gyula, Wittmann Károly, Institoris Kálmán, Péterffy Antal, Ottinger Mór (Bácstopolya) şi soţia lui Kosztolányi Imre. 34 Conducătorii asociaţiei au cerut de la Lóczy Lajos o hartă pe care erau evidenţiate aşezămintele din epoca primitivă şi cea a avarilor. Asociaţia culturală Kölcsey din Arad şi-a fixat ca ţel, ca în ceea ce priveşte oraşul şi comitatul Arad să creeze un centru cultural care să fie un loc de adunare pentru toţi factorii care au menirea să reprezinte progresul general într-un oraş de provincie cu poziţie centrală. Din acest motiv au fondat o bibliotecă, în special pentru ca literatura maghiară să fie accesibilă publicului larg. Muzeul ce va fi înfiinţat ar avea ca scop promovarea culturii: Mai nou se continuă în scrisoare s-a declarat întemeiat muzeul comitatului Arad şi preocuparea sa principală ca aici să fie reprezentată corespunzător în special arheologia judeţului. Acesta a fost şi scopul pentru care s-a solicitat trimiterea hărţii. 35 Aparent ţine de sfera vieţii private, dar în realitate aruncă lumină asupra unei referinţe foarte importante, moartea survenită tragic de repede a soţiei lui Salacz Gyula la 9 decembrie Primarul Salacz Gyula a mulţumit la 11 ianuarie pentru faptul că Asociaţia Kölcsey a participat in corpore la doliul său. Onorata asociaţie a făcut parte din 34 Ibidem. 35 Complexul Muzeal Arad Arhiva Kölcsey Dos : Înştiinţare privind decesul soţiei lui Salacz Gyula. Arad, 9 decembrie Imprimat. Complexul Muzeal Arad Arhiva Kölcsey Dos : f. n. 21

IZVORUL Revistã de etnografie ºi folclor Nr. 35 Giula, 2014

IZVORUL Revistã de etnografie ºi folclor Nr. 35 Giula, 2014 Izvorul 1 IZVORUL Revistã de etnografie ºi folclor Nr. 35 Giula, 2014 2 Izvorul Publicaþia Institutului de Cercetãri al Românilor din Ungaria Redactor Emilia Martin Corectură Elena Rodica Colta Traducere

Részletesebben

Hifa-Ro INFO. Din sumar... A tartalomból

Hifa-Ro INFO. Din sumar... A tartalomból Hifa-Ro INFO S e g í t s é g M i n d e n k i n e k - A j u t o r p e n t r u To ţ i 2013 anul XI. évf. nr. 42. szám Trimestrul II. negyedév A HIFA-Románia Segítség Mindenkinek Egyesület negyedévi ingyenes

Részletesebben

O autonomie de succes: Tirolul de Sud. Egy sikeres autonómiamodell: Dél-Tirol. Editat de/kiadja:

O autonomie de succes: Tirolul de Sud. Egy sikeres autonómiamodell: Dél-Tirol. Editat de/kiadja: O autonomie de succes: Tirolul de Sud Egy sikeres autonómiamodell: Dél-Tirol Editat de/kiadja: Un model de convieţuire Regiunea Autonomă Tirolul de Sud din Italia este unul dintre cele mai bune exemple

Részletesebben

Hifa-Ro INFO. Kegyelmekben Gazdag Karácsonyt és Boldog Új Évet! Crăciun Fericit şi La Mulţi Ani! Din sumar... A tartalomból

Hifa-Ro INFO. Kegyelmekben Gazdag Karácsonyt és Boldog Új Évet! Crăciun Fericit şi La Mulţi Ani! Din sumar... A tartalomból Hifa-Ro INFO S e g í t s é g M i n d e n k i n e k - A j u t o r p e n t r u To ţ i 2010 anul VIII évf. nr. 32. szám Trimestrul IV. negyedév A Hifa-Románia Segítség Mindenkinek Egyesület negyedévi ingyenes

Részletesebben

Hifa-Ro INFO. Din sumar... A tartalomból

Hifa-Ro INFO. Din sumar... A tartalomból Hifa-Ro INFO S e g í t s é g M i n d e n k i n e k - A j u t o r p e n t r u To ţ i 2012 anul X évf. nr. 37. szám Trimestrul I. negyedév A HIFA-Románia Segítség Mindenkinek Egyesület negyedévi ingyenes

Részletesebben

Az emberek és a természet jövője Dél-Erdélyben. Viitorul oamenilor și al naturii în sudul Transilvaniei

Az emberek és a természet jövője Dél-Erdélyben. Viitorul oamenilor și al naturii în sudul Transilvaniei Az emberek és a természet jövője Dél-Erdélyben Viitorul oamenilor și al naturii în sudul Transilvaniei Viitorul oamenilor și al naturii în sudul Transilvaniei O broșură scrisă de Grupul de lucru pentru

Részletesebben

cégérték valoarea firmei 2011/09 BEFEKTETŐ- VADÁSZAT VÂNĂTOARE DE INVESTITORI firm value

cégérték valoarea firmei 2011/09 BEFEKTETŐ- VADÁSZAT VÂNĂTOARE DE INVESTITORI firm value ÓRIÁSI LEHETŐSÉGEK A REHAB ELŐTT MÉGIS LEVONHATÓ AZ IPARŰZÉSI ADÓ? A SZITEK TÉRHÓDÍTÁSA VÁLLALATFÚZIÓK: NEM VOLT VAKÁCIÓ EGYRE AKTÍVABB AZ M&A PIAC FELSZÁLL A TÜV NORD OPORTUNITĂŢI URIAŞE PENTRU REHAB

Részletesebben

Hifa-RoINFO. A tartalomból. Din sumar...

Hifa-RoINFO. A tartalomból. Din sumar... Hifa-RoINFO 2013 anul XI. évf. nr. 41. szám Segítség Mindenkinek - Ajutor pentru Toţi Trimestrul I. negyedév A HIFA-Románia Segítség Mindenkinek Egyesület negyedévi ingyenes lapja - Revista trimestrială

Részletesebben

Meglátott emberek. Vetro Artur grafikája Oameni văzuţi. Grafica lui Artur Vetro. Kolozsvár Cluj 2009

Meglátott emberek. Vetro Artur grafikája Oameni văzuţi. Grafica lui Artur Vetro. Kolozsvár Cluj 2009 Meglátott emberek. Vetro Artur grafikája Oameni văzuţi. Grafica lui Artur Vetro Kolozsvár Cluj 2009 Meglátott emberek Vetro Artur grafikája Oameni văzuţi Grafica lui Artur Vetro Meglátott emberek. Vetro

Részletesebben

cégérték valoarea firmei 2012/01 FINANŢAREA ACHIZIŢIILOR FELVÁSÁRLÁSOK FINANSZÍROZÁSA firm value IMAP MB Partners

cégérték valoarea firmei 2012/01 FINANŢAREA ACHIZIŢIILOR FELVÁSÁRLÁSOK FINANSZÍROZÁSA firm value IMAP MB Partners FŐ VERSENYTÁRSAINK A FOLYÓK ÉS PATAKOK LÁTHATATLAN MEGSZORÍTÁSOK ERŐSEBB ÉV VÉGE MEGÚJULT AZ IMAP MB PARTNERS HONLAPJA AZ AXEREAL CSOPORT MEGVÁSÁROLT KÉT GABONASILÓT PRINCIPALII CONCURENŢI DIN ROMÂNIA

Részletesebben

Documenta ad historiam familiae Bátori de Ecsed spectantia I. Diplomata 1393 1540

Documenta ad historiam familiae Bátori de Ecsed spectantia I. Diplomata 1393 1540 Documenta ad historiam familiae Bátori de Ecsed spectantia I. Diplomata 1393 1540 Documenta ad historiam familiae Bátori de Ecsed spectantia I. Diplomata 1393 1540 Ad edendum praeparaverunt Richardus

Részletesebben

INTERMEDIARUL THE HUSTLER MARILE SPERANŢE ROMÂNIA: TRANZACŢII CU NEREZIDENŢI OCTOMBRIE ÎNGHEŢAT VIITORUL TELECOMUNICAŢIILOR ÎN BOSNIA

INTERMEDIARUL THE HUSTLER MARILE SPERANŢE ROMÂNIA: TRANZACŢII CU NEREZIDENŢI OCTOMBRIE ÎNGHEŢAT VIITORUL TELECOMUNICAŢIILOR ÎN BOSNIA TOLAKODÓ THE HUSTLER ADÓCUNAMI 2012 FAGYOS OKTÓBER TELEKOM JÖVŐ BOSZNIÁBAN INTERMEDIARUL THE HUSTLER MARILE SPERANŢE ROMÂNIA: TRANZACŢII CU NEREZIDENŢI OCTOMBRIE ÎNGHEŢAT VIITORUL TELECOMUNICAŢIILOR ÎN

Részletesebben

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET HIVATALOS LAPJA

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET HIVATALOS LAPJA AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET HIVATALOS LAPJA TIZENHETEDIK ÉVFOLYAM MÁSODIK SZÁM KÉTEZERNYOLC FEBRUÁR A REFORMÁTUS SZEMLE MELLÉKLETE ELNÖK: DR. PAP GÉZA SZERKESZTI: GYENGE JÁNOS A ROMÁNIAI REFORMÁTUS

Részletesebben

Vox Juventutis. Vox Juventutis

Vox Juventutis. Vox Juventutis Vox Juventutis revista elevilor Grupului Şcolar Cserey-Goga Iskolacsoport diákjainak lapja Crasna Kraszna Anul şc. 2012/2013 as tanév Nr. VII. / Hetedik szám Dragi cititori, Se spune că pomul bun se cunoaşte

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 18. ROMÁN NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. október 18. 14:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

Be a v a t á s. Ta n u l m á n y o k a z a b o l a i Fi a t a l Né p r a j z k u t a t ó k Sz e m i n á r i u m a i n a k. anyagából (2008 2011)

Be a v a t á s. Ta n u l m á n y o k a z a b o l a i Fi a t a l Né p r a j z k u t a t ó k Sz e m i n á r i u m a i n a k. anyagából (2008 2011) Be a v a t á s Ta n u l m á n y o k a z a b o l a i Fi a t a l Né p r a j z k u t a t ó k Sz e m i n á r i u m a i n a k anyagából (2008 2011) 2 Pozsony Ferenc A Zabolai Csángó Néprajzi Múzeum Kiadványai

Részletesebben

WRITING AND SYNTACTIC STRUCTURE IN THE CASE OF MEDIA TEXTS Reka Suba, Assoc. Prof., PhD, Sapientia University of Tîrgu Mureş

WRITING AND SYNTACTIC STRUCTURE IN THE CASE OF MEDIA TEXTS Reka Suba, Assoc. Prof., PhD, Sapientia University of Tîrgu Mureş WRITING AND SYNTACTIC STRUCTURE IN THE CASE OF MEDIA TEXTS Reka Suba, Assoc. Prof., PhD, Sapientia University of Tîrgu Mureş Abstract: In our research we have studied the ways the network of complex sentences

Részletesebben

BEVEZETŐ. Templomépítésre, felújításra elsősorban a romániai Művelődési és Vallásügyi Minisztérium keretében működő Vallásügyi Államtit-

BEVEZETŐ. Templomépítésre, felújításra elsősorban a romániai Művelődési és Vallásügyi Minisztérium keretében működő Vallásügyi Államtit- BEVEZETŐ A romániai magyar történelemi egyházak mindig is egyik legfontosabb feladatuknak tekintették a tulajdonukban lévő kultikus épületek: templomok, imaházak, kápolnák állagának a fenntartását, felújítását,

Részletesebben

Az Önkormányzati hírlevelek összes előző számai megtalálhatóak és letölthetőek itt: www.oot.ro Önkormányzati hírlevél menüpont

Az Önkormányzati hírlevelek összes előző számai megtalálhatóak és letölthetőek itt: www.oot.ro Önkormányzati hírlevél menüpont www.rmdsz.ro III. évfolyam 97. szám www.oot.ro 2015. január 14. TARTALOM: 1. Jogszabályfigyelő 2. Páláyzati figyelő 3. APIA anyagok --------------------------------------------------------- Az Önkormányzati

Részletesebben

Proiectul constă în punerea în scenă a unui spectacol de teatru în limba rromani pe baza obiceiurilor si tradițiilor rome din județul Mureș.

Proiectul constă în punerea în scenă a unui spectacol de teatru în limba rromani pe baza obiceiurilor si tradițiilor rome din județul Mureș. 1 Asociaţia Divers, Asociaţia Culturală Tamacisza și STUDCARD Tîrgu Mureș derulează proiectul Tradiții Rome la Rampă sprijinit financiar de către Administrația Fondului Cultural Național. Proiectul constă

Részletesebben

PROSPECTA. Conținutul acestei broșuri nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene

PROSPECTA. Conținutul acestei broșuri nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene RO HU PROSPECTA Proiectul este implementat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013 (www.huro-cbc.eu) și este finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare

Részletesebben

Gárdonyi Géza. Fel nagy örömre!

Gárdonyi Géza. Fel nagy örömre! Gárdonyi Géza Fel nagy örömre! Fel nagy örömre, ma született, Aki után a Föld epedett. Mária karján égi a lény, Isteni kisded szűznek ölén. Egyszerű pásztor, jöjj közelebb, Nézd a te édes Istenedet! Nem

Részletesebben

SZÉKELYFÖLD ȚINUTUL SECUIESC SZEKLERLAND

SZÉKELYFÖLD ȚINUTUL SECUIESC SZEKLERLAND SZÉKELYFÖLD ȚINUTUL SECUIESC SZEKLERLAND BEVEZETŐ INTRODUCERE INTRODUCTION 2 3 Székelyföld Románia középső részének jól körülhatárolható történelmi-néprajzi tájegysége. Régi oklevelekben Terra Siculorum

Részletesebben

Jogában áll... ismertető a romániai magyarság kisebbségi és nyelvi jogairól

Jogában áll... ismertető a romániai magyarság kisebbségi és nyelvi jogairól Jogában áll... ismertető a romániai magyarság kisebbségi és nyelvi jogairól II. kiadás 2011 december Csak elektronikus formában terjesztett, szabadon felhasználható kiadvány TARTALOM Előszó... 3 A nemzeti

Részletesebben

21. C 22. B 23. B 24. C 25. B 26. D 27. A 28. A 29. C 30. A

21. C 22. B 23. B 24. C 25. B 26. D 27. A 28. A 29. C 30. A 1. Nyelvismereti feladatsor 1. A 2. B 3. D 4. D 5. B 6. D 7. C 8. B 9. A 10. B 11. D 12. A 13. D 14. C 15. A 16. A 17. B 18. C 19. C 20. C 21. C 22. B 23. B 24. C 25. B 26. D 27. A 28. A 29. C 30. A 31.

Részletesebben

CĂUTĂTORII DE COMORI

CĂUTĂTORII DE COMORI O ACTIVITATE DE SUCCES în Săptămâna Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun! CĂUTĂTORII DE COMORI A. Fişa activităţii Numele şi adresa unităţii de învăţământ: Şcoala Gimnazială nr.1 Zăbala Nivelul

Részletesebben

Proiectarea traseului educaţional liceal 2014-2015. Középiskolai tanulási pálya tervezése

Proiectarea traseului educaţional liceal 2014-2015. Középiskolai tanulási pálya tervezése CJRAE-Harghita CENTRUL JUDEŢEAN DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ HARGHITA 530142 Miercurea-Ciuc Str. Mihail Sadoveanu 54 Telefon/Fax: 0266-310322 E-mail: cjaphr@yahoo.com Proiectarea traseului educaţional

Részletesebben

Népszámlálás október 20 31. - a jelenlévő személyeket lakóhelyükön. venni (vagyis ott, ahol megtalálják. vagy kollektív lakóegységben);

Népszámlálás október 20 31. - a jelenlévő személyeket lakóhelyükön. venni (vagyis ott, ahol megtalálják. vagy kollektív lakóegységben); S zovátai Hírmondó Önkormányzati tájékoztató IX. évf. 89. szám 2011. szeptember A 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS MÓDSZERTANI ALAPELVEI A 2011. évi romániai nép- és lakásszámlálás elvégzéséről szóló 2007. évi 36.

Részletesebben

Önkormányzati tájékoztató 58. szám 2009. február. Mennyi szörnyűséget követnek

Önkormányzati tájékoztató 58. szám 2009. február. Mennyi szörnyűséget követnek S zovátai Hírmondó Önkormányzati tájékoztató 58. szám 2009. február Azt a csöpp nyugalmat is Ki hitte volna Az egyre nyitottabbá váló társadalom velejárója a bűnözés. Az áhított szabadság több lehetőséget

Részletesebben