My Fair Lady Székesfehérváron. Fehérvár Médiacentrum minden, ami Fehérvár! Keress minket a facebookon is! K ÖZÉLET - KULT ÚRA - SPORT - S ZÓRAKOZÁS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "My Fair Lady Székesfehérváron. Fehérvár Médiacentrum minden, ami Fehérvár! Keress minket a facebookon is! K ÖZÉLET - KULT ÚRA - SPORT - S ZÓRAKOZÁS"

Átírás

1 K ÖZÉLET - KULT ÚRA - SPORT - S ZÓRAKOZÁS FEHÉR Közéleti hetilap VÁR február 3. Fotó: Simon Erika My Fair Lady Székesfehérváron oldal Pengeváltás és elfogadott költségvetés 6. oldal Egészséges Valentin-nap Székesfehérváron 8-9. oldal Kábítószer merjünk nemet mondani oldal Villámrajt az FKC új fegyvere 30. oldal Fehérvár Médiacentrum minden, ami Fehérvár! Keress minket a facebookon is! ÚJSÁG-TELEVÍZIÓ-RÁDIÓ-ONLINE A VÁROS ÉS HÍREI

2 2 FEHÉRVÁR n KÖZÉLET február FEHÉRVÁR VÁLASZTÁS február 17. Választás 2014 Nagy ZoltáN Péter nagy Zoltán Péter A 2014-es országgyűlési választá es országgyűlési választások szabályai eltérnek a korábban sok szabályai eltérnek a korábban megszokottakhoz képest, ezért megszokottaktól, ezért igyekszünk igyekszünk tájékoztatást adni, hogy tájékoztatást adni, hogy minél többen minél többen megismerhessék megismerhessék lehetőségeiket. lehetőségeiket es országgyűlési választás kampányidőszaka február A 2014-es országgyűlési választás kampányidőszaka 15-én elkezdődött, és tart április február 15-én elkezdődött, 6-án 19 óráig. Ezen időszakban és tart április 6-án 19 óráig. a választásban résztvevő jelöltek Ezen időszakban a választásban résztvevő jelöltek és jelölő és jelölő szervek folytathatják kampánytevékenységüket, szervek folytathatják kampánytevékenységüket, aminek célja aminek célja a választói akarat befolyásolása vagy annak megkísérlése. A választási szervek a választói akarat befolyásolása vagy annak megkísérlése. A munkája nem minősül kampánytevékenységnek. választási szervek munkája nem minősül kampánytevékenységnek. Az országgyűlési képviselők választásán egyéni választókerületben képviselőjelölt párt Az országgyűlési képviselők választásán egyéni választókerületben képviselőjelölt párt jelöltjeként vagy független jelöltként indulhat. Az indulás jelöltjeként vagy független feltétele, hogy választókerületében legalább 500 darab jelöltként indulhat. Az indulás érvé- Tisztelt választópolgár! Hegedűs Csaba vagyok a Nemzeti Forradalmi Párt- Magyar Hajnal Mozgalom országgyűlési képviselő jelöltje a Fejér megyei 2. választókörzetben. Székesfehérváron születtem ben óta élek Székesfehérváron, általános és középiskolát is itt végeztem ban a MÁV-nál kezdtem dolgozni. Szüleim, testvérem és szeretteim okán ezer szállal kötődöm a városhoz és környékéhez. Városban való nevelkedésem ellenére mai Hegedűs Csaba Nemzeti Forradalmi Párt- Magyar Hajnal Mozgalom Fejér megye 2. számú választókerület napig vonz a vidék és vidéki emberek élete, a föld szeretete. Jelenleg is a család telkén foglalkozunk növény- és gyümölcs termesztéssel melyhez szüleimtől kaptam a példát kisgyermek koromtól kezdve. Jelenleg alkalmazottként dolgozom városban. Céljaim: - Nemzeti szociális mozgalom, munka, földosztás, önfenntartó falusi közösségek - Minden magyar potenciális testvér, bárhová is szavaz. Nagyon lényeges pont: a népi, nemzeti azonosságtudat felkeltése - Büntetőjogi politikánk szigorú, poroszos, amely az áldozatokat védi és nem a bűnözőket, mint a mai liberális rendszer. - Az első pontban kifejtett szociális, tulajdoni és földkérdés megoldása éves távlatban talán már visszafordíthatja a népességfogyást. - A közpénzt nem élősdi pártapparátus fenntartására, hanem ingatlan- és földvásárlásra, földosztásra, ételosztásra, munkahelyteremtésre és magyarok jogvédelmére fordítjuk. feltétele, hogy választókerületében legalább 500 darab érvé- nyes ajánlást gyűjtsön össze. A választási iroda, amennyiben az nyes ajánlást gyűjtsön össze. A igénylés megfelel a jogszabályi választási iroda, amennyiben az előírásoknak, haladéktalanul, de igénylés megfelel a jogszabályi legkorábban február 17-én előírásoknak, haladéktalanul, de adja át az igényelt mennyiségű legkorábban február 17- ajánlóívet az igénylőnek, melyek én adja át az igényelt mennyiségű ajánlóívet az igénylőnek, segítségével összegyűjtheti az ajánlásokat. Az ajánlóíven melyek segítségével összegyűjtheti az ajánlásokat. Az ajánlóí- a választási iroda feltünteti a jelöltként indulni szándékozó ven a választási iroda feltünteti választópolgár nevét, a jelölő a jelöltként indulni szándékozó szervezet nevét vagy a független választópolgár nevét, a jelölő jelölés tényét és a választókerület szervezet nevét vagy a független megjelölését. Közös jelölt esetén jelölés tényét és a választókerület megjelölését. Közös jelölt a választási iroda a közös jelöltet állító valamennyi jelölő szervezet esetén a választási iroda a közös nevét feltünteti. Az Országos jelöltet állító valamennyi jelölő Egyéni Választókerületi Iroda szervezet nevét feltünteti. Az (OEVI) sorszámmal és hitelesítő Országos Egyéni Választókerületi Iroda (OEVI) sorszámmal bélyegzővel látja el az ajánlóíveket, amit figyeljenek az ajánlást és hitelesítő bélyegzővel látja el adó polgárok! az ajánlóíveket, amit figyeljenek Ajánlást a jelölő szervezet képviselője vagy a jelöltként indulni az ajánlást adó polgárok! Ajánlást a jelölő szervezet képviselője vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve képviselője az állampol- szándékozó választópolgár, gárok zaklatása nélkül bárhol illetve képviselője az állampolgárok zaklatása nélkül bárhol gyűjthet, az alábbi kivételekkel: az ajánlást gyűjtő munkahelyén munkaidejében; az ajánló gyűjthet, az alábbi kivételekkel: az ajánlást gyűjtő munkahelyén munkaidejében; az ajánló munkahelyén munkaidejében; az ajánlást gyűjtő munkaviszonyból, munkahelyén munkaidejében; az illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó ajánlást gyűjtő munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben; az ajánló munkaviszonyból, illetve munkavég- munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben; az ajánló munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben; a Magyar zésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben; a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése közben; tömegközlekedési eszközön; állami, a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése közben; tömegközlekedési eszközön; állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében; helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében; felsőoktatási és köznevelési intézményben; egészségügyi szolgáltató felsőoktatási és köznevelési intézményben; egészségügyi szolgáltató helyiségében. A jelöltek ajánlásgyűjtése megkezdődött. helyiségében. Székesfehérvár elveszítette régióközpont szerepét. Újra kell indítani az elakadt városfejlesztést: bölcsődéket és óvodákat kell építeni, az általános iskolai rendszert építéssel illetőleg felújítással átszervezni, a közszolgáltatásokat végző technológiákban a fenntartható fejlődést szolgáló beruházásokat kell indítani. A városfejlesztő munkába a székesfehérvári vállalkozások bevonása az itt élő emberek érdeke. Az ellehetetlenített Alba Airport A jelöltek ajánlásgyűjtése meg- FehérVár közéleti hetilap segítséget szeretne nyújtani a fehérvári kezdődött, amihez a FehérVár közéleti hetilap is segítséget választóknak, hogy Fejér megy nyújt. Fejér megye 1-es és 2-es 1-es és 2-es választókerületeinek választókerületében valamenynyi jelölt számára biztosítottuk jelöltjeit megismerhessék. Fejér megye 1-es és 2-es választókerületében valamennyi jelölt számára a lehetőséget, hogy fényképpel és 1400 leütéssel bemutatkozhasson az újságban. Az biztosítottuk a lehetőséget, hogy fényképpel és 1400 leütéssel ajánlásokat február 13. éjfélig bemutatkozhasson az újságban. kellett leadni, melyek közlésének sorrendjét február 14-én A szövegeket február 13. éjfélig kellett leadni, melyek közlésének sorsolási bizottság döntött el. sorrendjét február 14-én sorsolási A bizottság döntése alapján bizottság döntötte el. A sorsolás mutatjuk be a következőkben során kialakult sorrendben mutatjuk be a következőkben a két a két választókerület jelöltjeit, akik eljuttatták szerkesztőségünkbe bemutatkozó anyagu- választókerület jelöltjeit azokét, akik eljuttatták szerkesztőségünkbe bemutatkozó anyagukat. Az kat. Az írásokat úgy közöljük, ahogyan a jelöltektől vagy írásokat úgy közöljük, ahogyan a jelölő szervezetüktől kaptuk, jelöltektől vagy jelölő szervezetüktől kaptuk, abban korrekciót abban korrekciót csak abban az esetben hajtunk végre, ha a csak abban az esetben hajtottunk végre, ha a közölt tartalom közölt tartalom jogszabályba ütközik. Az ilyen eseteket előre jogszabályba ütközik. Az ilyen közöljük a jelölttel vagy jelölő eseteket előre közöltük a jelölttel szervezettel. vagy jelölő szervezettel. Márton Roland MSZP-Együtt-DK-PM-MLP Fejér megye 1. számú választókerület reptérfejlesztés megvalósítása Székesfehérvár jövője szempontjából kulcsfontosságú beruházás.amit nem akadályozni, hanem megcsinálni kell. Elemi érdeke a városnak, hogy nagy multinacionális iparitechnológiai konszernt hozzunk a városba. A gazdasági központ szerep visszaszerzése és megerősítése ezek nélkül nem megy. A bűnügyi statisztika adatai szerint arányaiban Székesfehérváron követik el a legtöbb bűncselekményt. De nemcsak a számadatok, hanem az itt élő emberek jelzései is a közbiztonság súlyos romlását támasztják alá. Székesfehérvár a bűnözés fővárosa lett után a városvezetés a költségvetési források megvonásával tönkretette avárosi polgárőrséget. A járőrszolgálat és bűnmegelőzés szándékos szétverése oda vezetett, hogy főként a lakótelepeken ma már félelemben élnek a családok. A Székesfehérvári Polgárőrség újjászervezésével és kiemelt támogatásával kell és lehet gátat vetni a bűnözésnek.

3 közéleti hetilap közéleti hetilap Kalmár András LMP Fejér megye 2. számú választókerület Kalmár András vagyok, Úrhidán élek családommal. Nekünk és a választókörzet lakosainak is igény van az önfenntartásra, fenntarthatóságra, amely az LMP ökopolitikájában jelenik meg legmarkánsabban. Kicsírázott a fenntarthatósági tudat abból, amit az eddigi kormányok földig égettek. Ezt a tudatot nagyon meg kell becsülnünk, mert ez lesz a kiutunk a jövőben. Manapság az ember a túlélésért küzd, így nincs lehetősége hozzáadott értéket előállítani. Herczog Edit MSZP-Együtt-DK-PM-MLP Fejér megye 2. számú választókerület Születésem óta Csákváron élek.. A csákvári iskolás évek után a székesfehérvári Teleki Blanka Gimnáziumban érettségiztem, ezt követte a Kertészeti Egyetem, ahol 1985-ben élelmiszeripari mérnök és orosz szakfordítói diplomát szereztem. Az ELTE portugál nyelv és irodalom szakán is diplomáztam, amit a European Business School követett. Ezután a Kertészeti Egyetem Borászati, majd Sör- és Szeszipari Tanszéken dolgoztam tanársegédként től Útjaink, járdáink állapota kritikus, máshol nincsenek is, akárcsak tornatermek sem a mindennapos testnevelésórákhoz. A gyerekek nem futhatnak állandóan az utakon. Emellett kiemelt fontosságú területnek tartom az ifjúságvédelmet, az életre való felkészítést. Célom, a közösségek szerveződésének a támogatása, legyen az mezőgazdasági, kulturális, ifjúsági, sport vagy környezetvédelmi indíttatású. Támogatást kell biztosítani azoknak a társadalmi szereplőknek, akik hozzáadott értékkel képesek termelni, szolgáltatni, kereskedni. Megvalósítható az élhetőbb, környezetbarát és családcentrikus Székesfehérvár, illetve önfenntartásra, sőt profitra berendezkedett vidéki élet, amely nem kényszerül minden elemében a városokra. Olyan országot szeretnénk teremteni, amely nem a sírógörcsök, szitokszavak, késvágta sebek és nyugtatók országa, ahonnan a magyar ifjúság elvándorol, hanem olyan országot, ahol dolgosan, fejlődő életminőséggel és egymást megbecsülve élünk. az Unilever csoport National Starch and Chemical vállalatának munkatársa, majd a vállalat kelet-közép-európai beleértve Oroszországot is vezető menedzsere lettem. Az egyetemen megtanultam a módszeres munkát, e multinacionális vállalatnál pedig, hogy hogyan működik a világ. Mindezt a tudást jól tudtam kamatoztatni magyar országgyűlési képviselőként, és között óta az Európai Parlament képviselője, negyedik éve a szocialista frakció kincstárnoka, frakcióvezető-helyettese vagyok. Szakterületeim az energia, az infokommunikáció és a kutatás-fejlesztés ben lettem az MSZP tagja. Békés, kulturált életet szeretnék, ahol kiszámítható a jövő, és nem kell félni; félteni munkahelyet, házat, hazát. Ahova visszatér a humor és a nyíltság. Olyan országot szeretnék, ahová hazatérnek külföldről gyerekeink, mert itthon is lesz munkájuk... Ha egyetért velem, kérem támogasson szavazatával! n KÖZÉLET VÁLASZTÁS 2014 Törő Gábor Fidesz KDNP Fejér megye 2. számú választókerület Móron születtem március 7-én, egyszerű, dolgos szülők gyermekeként. Neveltetésem során a szüleim mindig nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy a tevékenységemet kizárólag a tisztesség és a becsület fonalát követve végezzem, hiszen csak így érhető el olyan eredmény, ami méltó az emberek elismerésére. Ebben a szellemben nevelem pedagógus feleségemmel együtt a gyermekeimet. Közéleti és politikai tevékenységem során a barátaimmal és támogatóimmal együtt hasonló Fazakas Attila Jobbik Fejér megye 2. számú választókerület 40 éves számítástechnikai mérnök vagyok, Székelyföld fővárosában, Marosvásárhelyen születtem. Feleségemmel Székesfehérváron élünk és dolgozunk, itt neveljük kislányunkat. Iskoláimat szülővárosomban végeztem, diplomámat Kolozsváron szereztem. A szülőföldemen átélt kommunizmus és magyarellenesség lelkileg és szellemileg is megerősített. Életemet mindig is a tisztesség, az erkölcs, a becsületesség és a magyarságtudat határozta meg. Ezt a szellemiséget FEHÉRVÁR FEHÉRVÁR 3 elveket követve sikerült elérnem azokat a szép eredményeket, amelyek megalapozzák országgyűlési képviselői jelölésemet. Nyitott, közvetlen ember vagyok, aki bármikor készen áll időt és fáradságot nem sajnálva arra, hogy megoldást találjon egyes emberek és közösségek problémáira. Megválasztásom esetén országgyűlési képviselői tevékenységem alapelveként az emberekkel való közvetlen és szoros együttműködés, kapcsolattartás keretén belül látom kizárólag megoldhatónak a felmerülő feladatok elvégzését ben új időszak kezdődött Székesfehérváron. Az elkerülő út teljes kiépítéséről született döntés, a meglévő út zajvédő rendszerének kialakítása, a szárazréti városrész rehabilitációs programja, az alsóvárosi rendőrőrs megnyitása, vagy a maroshegyi óvoda közelgő felújítása jelzik, hogy városunk visszatalált a fejlődés útjára. Az eddig elért sikerek és eredmények gyarapításához számítok az Önök jövőbeni támogatására is! képviselem a Jobbikban is, melynek székesfehérvári alelnöke, az országos Nemzetpolitikai Kabinet tagja vagyok. Részt vállaltam a 2010-es és 2014-es Jobbik program megalkotásában től az önkormányzat Gazdasági, majd 2011-től a Humán Szakbizottságban tevékenykedem. A Magyar Állandó Értekezlet Szórvány Szakbizottságában, valamint a székesfehérvári Nemzetpolitikai Tanácsadó Testületnek egyetlen ellenzéki tagjaként szíven viselem az elszakított magyarság sorsát, mely kérdéskörrel kapcsolatban számtalan kezdeményezéssel éltem. Térségünkben a szellemi megújulás mellett a közbiztonság helyreállítását, a valódi elszámoltatást, a lakosság anyagi biztonságának elősegítését tűztem ki célul. Fontosnak tartom a devizahitelesek problémájának rendezését, oly módon, hogy az adósok a hitelfelvételkor érvényes árfolyamon törlesszenek. Elengedhetetlennek tartom az egészségügy fejlesztését, a várólisták megszüntetését, a közlekedés korszerűsítését. 3

4 4 FEHÉRVÁR n KÖZÉLET február 17. VÁLASZTÁS FEHÉRVÁR február 17. Bialkó László Gergő LMP Fejér megye 1. számú választókerület Bialkó László Gergő vagyok, a Fejér megyei 1-es számú választókerület LMP-s képviselőjelöltje. Székesfehérváron születtem és itt is nőttem fel. A Bugát Pál Egészségügyi Szakközépiskola és Gimnázium emelt szintű biológia-kémia szakán érettségiztem. Természettudományos képzésem ellenére középiskolai éveim alatt az érdeklődésem mindinkább a társadalomtudományok és a média felé fordult. Jelenleg a buddhista főiskolán hallgatok filozófiát és vallástörténetet. Mátrai Csaba Független Fejér megye 2. számú választókerület Úgy bánjatok az emberekkel, ahogy szeretnétek, hogy veletek is bánjanak. Lk. 6,31 Mátrai Csaba 55 éves, nagycsaládos, keresztény ember, Szabadbattyán polgármestere, pártoktól független, egyéni képviselő-jelölt az SMS támogatásával 1973 óta kötődöm Székesfehérvárhoz. Építőmérnöki diplomám megszerzése után visszahívtak mérnöktanárnak volt középiskolámba. Ezt követően tervezőmérnök, építési vállalkozó, majd alkalmazottként beruházásvezető voltam. Dolgoztam a Fehérvár Televízió munkatársaként, majd több országos napilap szerkesztőségében is megfordultam. Szakterületem az online és a közösségi kommunikáció. Munkámban a szakmai etika, a hitelesség, a korrektség voltak azok az alapértékek, amik leginkább meghatározták tevékenységem. A médiában töltött évek megtanítottak arra, hogy nem lehet és sosem szabad gyerekként kezelni a választókat. Hogy a tiszta, világos beszéd tudatos és jó döntést eredményez. Hogy egyedül az átlátható közélet és a becsülettel végzett munka hozhat valódi és fenntartható fejlődést. Munkám során azt szeretném elérni, hogy Székesfehérvár városát a közeljövőben már a legélhetőbb magyar városok között tartsák számon. Ehhez elengedetlen a zöld beruházások élénkítése, a kis- és középvállalkozások megsegítése és a fenntartható gazdaságpolitika támogatása. Ezen célok megvalósításához szeretném kérni a fehérváriak bizalmát. A városi élet nyüzsgéséből 1988-ban Szabadbattyánba költöztünk. Itt hamar beilleszkedve, meglepően gyorsan ben beválasztottak az önkormányzat döntéshozói közé től Szabadbatytyán polgármestereként szolgálom a rám bízottak érdekeit ben a Székesfehérvári Kistérségi Társulás elnökeként sikerült a nagyváros és a környező kistelepülések közötti nézetkülönbségek feszültségeit feloldanom. Több helyi és országos civil egyesület aktivistája vagyok karácsonyán saját kamionommal szállítottam a forrongó Temesvárra Székesfehérvár város élelmiszeradományát. Párnapos polgármester voltam, amikor a Baptista Szeretetszolgálat aktivistájaként részt vettem a kolontári katasztrófa áldozatainak megsegítésében. Nagy büszkeséggel tölt el, hogy iskolai tananyag lett Szabadbattyán március 15-i hóviharban tanúsított helytállása. Itt az ideje a társadalom valódi képviseletének, hiszen a többség már nem pártokra akar szavazni! Hortobágyi József 4K! Fejér megye 1. számú választókerület Hortobágyi József lesz a 4K! Negyedik Köztársaság egyéni képviselőjelöltje Székesfehérváron. Az 1957-ben született férfi jelenleg raktárosként dolgozik, elmondása szerint azért indul a 4K! színeiben a választásokon, mert most először lát olyan szerveződést, ami valóban a hétköznapi emberek érdekeit képviseli. Fehérváron a legégetőbb problémának azt tartja, hogy romokban hever a közoktatás, ezért elsősorban ennek helyretételével foglalkozna. Vargha Tamás Fidesz KDNP Fejér megye 1. számú választókerület Székesfehérvár a 2010-es kormányváltás után visszatalált arra az útra, amit követve a múltjához méltó, a huszonegyedik század komfortját nyújtó, korszerű várossá válhat. Büszke vagyok, hogy parlamenti képviselőként szerepem volt a látványos városfejlesztő munkában, aminek sikerét a közelmúlt eredményei igazolják: a megújult belváros, az útfelújítások, a kórház több milliárdos fejlesztése, a Koronás Park és a Bregyó közi atlétikai centrum építése A 4K! választási programjában kiemelt szerepet kapott az oktatási rendszer átalakítása, ami az én szívemhez is közel áll, mert szívemen viselem a következő generációk sorsát mondta el a 4K! székesfehérvári képviselőjelöltje. Hortobágyi József hozzátette, a 4K! többek között meg fogja állítani a központosítást, az iskolakötelezettség korhatárát visszaemeli 18 éves korra, és bevezeti a pénzügyi és vállalkozási ismeretek oktatását a középiskolában. Fejleszteni kell a szakképzési rendszert és a képesítéssel rendelkezőknek munkahelyet kell biztosítani! Olyan minőségi oktatási rendszert kell kialakítani, ami használható tudást ad a fiataloknak és lehetővé teszi, hogy anyagi helyzettől függetlenül ott tanulhassanak tovább, ahol szeretnének. Tenni kell azért, hogy az oktatás legyen a diákokért, ne pedig fordítva. Az iskola ne egy agymosó rendszer legyen, amit kötelező végrehajtani gyermekeinken és unokáinkon! mondta a 4K! képviselőjelöltje. vagy éppen a 2013-as Szent István Emlékév, ami a fehérváriakat újra erős közösséggé kovácsolta. Államtitkárként személyesen is hozzájárulhattam azokhoz a döntésekhez, amelyek városunkat közel harminc milliárd forintos támogatáshoz juttatták. Ennek köszönhető, hogy befejeződött a város egészének csatornázása, hogy elindulhat a Mártírok útja, majd a Várkörút felújítása, a térfigyelő kamerák jelentős bővítése vagy a tornatermek felújítása. Elindult az Ybl Miklós-program, melynek célja az oktatási, kulturális és szociális intézményhálózat korszerűsítése. Ne feledkezzünk meg azokról a kormányzati döntésekről sem, melyek a családok életkörülményeit javították ilyen a rezsicsökkentés és a devizahitelesek megsegítése vagy amelyek az önkormányzat stabilitását teremtették meg a teljes adósságállomány átvállalásával! Ha továbbra is kitüntetnek bizalmukkal, a megkezdett munkát megújult erővel folytatni fogom. Mert nekem szívügyem Székesfehérvár!

5 közéleti hetilap Tanulás anyanyelvi környezetben kurucz tünde Február án választják ki azokat a középiskolás diákokat, akik a következő tanévet külföldön tölthetik, így anyanyelvi környezetben ismerkedhetnek meg az adott ország kultúrájával, szokásaival és hétköznapjaival. Rosta Károly, a kiutazásokat lebonyolító AFS (Amerikai Harctéri Szolgálat angolul: American Field Servic) körzetelnöke kiemelte, a szervezet közel hetvenéves tapasztalattal rendelkezik. Magyarországon huszonnégy éve van jelen, és harminc országba szervez csereprogramokat. Jelenleg tizennégy székesfehérvári diák tanul amerikai, argentin, brazil, dominikai, finn, olasz valamint német középiskolákban. A tanulók az AFS önkéntesei által leellenőrzött fogadócsaládoknál laknak. A korosztályuknak megfelelő iskolában sajátítják el a nyelvet és a kultúrát. mondta Rosta Károly. A külföldön töltött tanévnek rengeteg előnye van. A fiatalok új barátokra találnak, nemcsak az adott ország diákjaival, hanem az ott tanuló cserediákokkal is szoros kapcsolatot építenek ki. Önismeretre, alkalmazkodó és kapcsolatteremtő készségre tehetnek szert, amit a későbbiekben bárhol és bármikor tudnak hasznosítani. Angol nyelvi kommunikációjuk megerősödik, magabiztossá válik. A nyelvi és személyiségbeli fejlődésen túl izgalmas, egzotikus élményeket is átélnek. A programra a szervezet honlapján lehet jelentkezni. A diákok ezután egy kiválasztáson vesznek részt, ahol írásbeli és csoportos feladatokon, játékokon, valamint egy személyes beszélgetésen mérik fel tájékozottságukat, talpraesettségüket, általános műveltségüket és nyelvtudásukat. KÖZÉLET FEHÉRVÁR Kövesd az idegenvezetőt! Február 23-án, vasárnap, az Idegenvezetők Világnapján a Székesfehérvári Turisztikai Kft. szervezésében ismét találkozhatnak a várost jól ismerő, felkészült, és elhivatott idegenvezetőkkel. Idén különleges programot állítottak össze, amelyben a hangsúly az idegenvezetők személyén van, mindegyikük azt mutatja meg a városból, ami az ő érdeklődéséhez és szívéhez a legközelebb áll. Két időpontban indítanak túrát, délelőtt 10 órakor és délután 14 órakor. Mindkét esetben körülbelül két óra időtartamú séta kezdődik a Tourinform Iroda Fehérvári Ajándékbolt elől tudtuk meg Szegő Krisztinától, az idegenforgalmi iroda vezetőjétől. Február óra Tourinform Iroda Keresd az idegenvezetőt! interaktív felfedező túra a belvárosban. 5 A találkozó után az idegenvezetők elfoglalják helyeiket, majd a csoportnak meg kell találni őket. Mindannyian olyan helyen várják a csoportot, ahol számukra kedves értéket szeretnének megmutatni, legyen az egy sarokerkély vagy egy épület. Természetesen egy csoportkísérő segíti a csoportot az idegenvezetők megtalálásában. Február óra Tourinform Iroda Kövesd az idegenvezetőt! egyedi útvonalak, ahogy az idegenvezetők szeretik. A résztvevőkkel ismertetik a megjelenő idegenvezetők útvonaljavaslatát, majd elindul mindegyikük a saját útvonalára, a résztvevők pedig kiválasztják, melyikükkel tartanak. A programban lesz szobortúra, interaktív felfedező szórakoztató séta gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt, sarokerkélyek múltja. További részleteket a Tourinform Irodában tudhatnak meg. Lakások, irodák, garázs, parkolóhely, műhelyek, raktárak Székesfehérváron SZÉPHŐ Zrt Székesfehérvár, Honvéd u. 1. Levelezési cím: 8002 Székesfehérvár, Pf Telefon: (22) Fax: (22) Honlap: Ügyfélszolgálat 8000 Székesfehérvár, Honvéd u szepho.hu Telefon: (22) Fax: (22) Ügyfélfogadás Hétfő, kedd, szerda: 7:30-12:00 és 12:30-15:30 Csütörtök: 7:00-19:00 Péntek: 7:30-12:00 A SZÉPHŐ Zrt. bérbeadásra meghirdeti az alábbi ingatlanokat: Lakás: Havranek J. u. 1. szám alatti liftes lakóépületben 3 szobás felújított, gázfűtéses; Raktárak: Mura u. 2. szám alatti telephelyen 475 m 2 -es új raktár, fűtött műhelyek, fűtetlen raktárak, konténerek; Üzlethelyiség: Kelemen B. u. és a Kodolányi u. sarkán lévő felújított 100 m 2 -es ingatlan Értékbecslés: rövid határidővel lakások, telephelyek értékbecslését vállaljuk Érdeklődés: SZÉPHŐ Zrt., 8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 1. szám alatti ügyfélszolgálatán Az ingatlanok megtekintése kizárólag előre egyeztetett időpontban történhet. Telefon: 22/ ; 22/ Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. Cím: Szent Vendel u. 17/a. Telefon: 06/22/ Központi hibabejelentés: (22) Hóügyelet: (22) Állattetemek begyűjtése közterületről (0-24 óráig hívható zöldszám): 06/80/ Városüzemeltetés Szent Vendel u. 17/a. Elérhetőség: 22/ Ügyfélfogadás: Hétfő : Szerda: és Péntek: Parkolási csoport Szent Vendel u. 17/a. Elérhetőség: 22/ Ügyfélfogadás: Hétfő, kedd, csütörtök: és Szerda : és Péntek: Temetőüzemeltetés: Béla út 1/b. Elérhetőség: 22/ Ügyfélfogadás: Kedd: Péntek: Temetőellenőrzés telefonszám: 22/ Mobil: +36/70/

6 6 FEHÉRVÁR KÖZÉLET február 17. Pengeváltás és elfogadott költségvetés nagy zoltán péter Pénteken tárgyalta és elfogadta a közgyűlés Székesfehérvár 2014-es költségvetését. Székesfehérvár Közgyűlése elé terjesztette Cser-Palkovics András polgármester a város idei évi költségvetését. A 2010-ben megszületett városi költségvetési konszenzus az idei évben nem működött. Márton Roland és Knizse Gyula szocialista képviselők nem akartak a városi büdzsé létrehozásában együttműködni. Felszólalásában Márton Roland jelezte, hogy véleménye szerint a polgármester egyik ígéretét sem teljesítette az elmúlt években, ezért a szocialisták nem fogadják el az idei költségvetés tervezetét. Az érdekképviseletekkel történő egyeztetésről, a kisgyerekek nappali ellátásának férőhelybővítéséről és a szociális ellátás minőségi javításairól állapodtunk meg, és úgy telt el három év, hogy semmi nem történt, mert a polgármester semmit nem tartott be. Közben éhező gyermekek jelentek meg a városban, és rosszabbul élnek az emberek mondta felszólalásában Márton Roland. A közgyűlés meglepetésére a szakszervezet képviselete szót kért, és jelezte, hogy az egyeztetés minden esztendőben megtörtént velük. Cser-Palkovics András polgármester felhívta a szocialista képviselő figyelmét: ha az adófizetők pénzén vállalt feladatait elvégezné, és a bizottsági munkáktól nem maradna távol, akkor tudná, hogy az óvodai, bölcsődei férőhelyek bővültek, a szociális ellátásban minőségi javulást hozott az elmúlt időszak. A polgár- Márton Roland (jobbra) szocialista képviselő tévévitára hívta Cser-Palkovics András polgármestert (balra), aki a Fehérvár Televízióban kijelentette, szívesen vitatkozik bárkivel az országgyűlési választás után, ha az a város érdekeit szolgálja mester kérte, hogy a szocialisták ne hozzák be a városba az országos kampány legrosszabb arcát, hanem Fehérvár érdekeit szolgálják. Székesfehérváron már harmadik éve alapelvként működik, hogy a fejlesztéseket és felújításokat csak saját forrásból, kormányzati vagy uniós támogatásokból valósítsák meg, és ne vegyenek igénybe semmilyen hitelt. Az előző évi adósságkonszolidáció, valamint egyedi állami támogatások következménye lett, hogy 5,5 milliárd forint tartalék képződött. Idén a tervezéskor 3,9 milliárd forint gazdálkodási tartalékot képeztek. Az 1,6 milliárdnyi különbséget a fejlesztések és felújítások fedezetére vonják be, és a tervek szerint 2014-ben újabb 900 millió forint tartalékot képeznek. Az adósságkonszolidáció hatása érezhető lesz a 2022-ig terjedő időszakban is, melynek hatására az első ütemben várhatóan 12,4 milliárd, a második ütemre 4,7 milliárd forint megtakarítás várható. A költségvetés tervezésekor a konszolidáció adta lehetőségekkel úgy kívánnak Kérjük, hogy személyi jövedelemadójának 1%-val támogassa a Fejér Megyei Nőkért és Újszülöttekért Alapítványt! Adószámunk: Köszönjük! Székhelye: Székesfehérvár, Seregélyesi út 3. Közhasznú Alapítvány Fotók: Simon Erika élni, hogy folytassák a Saára Gyula és a most megkezdett Ybl Miklós Programot, növeljék a vállalkozások támogatási kereteit és az egészségügyi támogatást, valamint erősítsék a közbiztonságot Székesfehérváron. A 2014-es év városi főösszege 28,4 milliárd forint, amely nem tartalmazza a kormányzati támogatással megvásárolandó fűtőerőművet és a stadion bővítését, korszerűsítését. 281 millió forint állami normatíva többlet biztosítja Székesfehérváron a pedagógus életpálya modellt. A város saját bevétele várhatóan 15 milliárd forint lesz, amiből 10,5 milliárd az iparűzési adóból, 150 millió a telekadóból és egymilliárd forint az építményadóból származik majd. A város az egészségügyre, azon belül az intézményhálózat fenntartására, az egészségfejlesztési terv végrehajtására, az alapellátás fejlesztésére (felnőtt és gyermek háziorvosi körzetek), a szájsebészet újraindításra fél milliárd forintot költ. A szociális ellátásra, intézményhálózatának fenntartására, szociális támogatásokra és szociális és kistérségi feladatokra 2,2 milliárdot tervezett a város. Kultúrára és társadalmi kapcsolatokra 2,5 milliárdot fordítanak, benne a Szent István Emlékév folytatása, városi lakossági, civil kezdeményezések támogatása, és társadalmi felelősségvállalás erősítése. Sportra 0,9 milliárd forintot költ idén Fehérvár. A város költségvetését a két szocialista képviselő kivételével valamenynyi képviselő elfogadta. Megalakultak a választási bizottságok Fejér megye 1-es és 2-es választókerületének székhelye Székesfehérvár. A város közgyűlése pénteken első napirendi pontként megválasztotta e két választókerület választási bizottságát. Mindkét választási bizottságba három tagot és két póttagot választottak, akik a közgyűlés előtt letették az esküt, majd a városháza kistanácstermében meg is megtartották első ülésüket. A választási törvény alapján az országgyűlési egyéni választókerületi bizottság három tagját és két póttagját a választókerület székhelyének képviselő-testülete választja meg a választás kitűzését követően, de legkésőbb a szavazás napja előtti negyvenedik napon. A bizottság tagjainak személyére a választókerület választási irodájának vezetője tesz javaslatot. A megválasztott választási bizottsági tagok és póttagok megbízatása a következő általános országgyűlési képviselő választásra megválasztott választási bizottság alakuló üléséig tart. Fejér megye 1-es számú Országgyűlési Egyéni Választókerület Választási Bizottsága: Tagok: Pallos István, Boros László és Montskó Lajos Póttagok: Nagy Ferenc és Pinke László Fejér megye 2-es számú Országgyűlési Egyéni Választókerület Választási Bizottsága: Tagok: Suralik András, Kajos Péterné és Lévai Nóra Póttagok: Varga Béláné és Hrubos István

7 közéleti hetilap KÖZÉLET FEHÉRVÁR Angyalbőrben minden kicsit más látrányi viktória Tudta-e? 7 Kalandvágy, menekülés a munkanélküliség elől, hazafiasság. Többek között ilyen és ehhez hasonló okból célozzák meg évente sokan a katonai pályát. Vannak, akik már gyermekkorukban olthatatlan vágyat éreznek a honvédelem iránt. Ki ne emlékezne, hogy óvodás, iskolás társai közül hányan készültek katonának. A katonai pálya iránt elhivatottságot érzők elsőként a Magyar Honvédség toborzóirodáiban érdeklődhetnek a részletekről. Az eredményes toborzó munka elengedhetetlen eleme a személyes találkozás, ennek megfelelően a toborzók számos rendezvényen, iskolai fórumokon igyekeznek elérni a célcsoportokat. Ezeknek a látogatásoknak nem titkolt célja, hogy tájékoztassuk a tanulókat a A legtöbb katonának jelentkező jellemzően a fizikai megmérettetéseken vérzik el Megállapodás iskolákkal A fehérvári Árpád Szakképző Iskola és Kollégiumban az elsők között kezdték el ismét oktatni a honvédelmi ismereteket, illetve már érettségizhetnek a diákok ebből a tantárgyból. Mindez összhangban van a kormány azon törekvésével, hogy közelebb hozzák a fiatalokhoz a honvédelem és a hazafiság eszméjét tájékoztatta lapunkat Vargha Tamás honvédelmi államtitkár. Fotó: Megyeri Zoltán archív katonai továbbtanulási lehetőségekről, a szerződéses, illetve önkéntes tartalékos szolgálatra történő jelentkezés menetéről, feltételeiről. A tartalékos rendszer nyitott, bárki jelentkezhet, aki elkötelezett, képes és kész tenni a honvédelem ügyéért. Elérhetőség: 3. KATONAI IGAZGATÁSI KÖZPONT Székesfehérvár, Mészöly Géza út 7. mondta el a Fehérvár Televízió Esti Mérleg című műsorában Tóth Csaba alezredes, a 3. Katonai Igazgatási Központ parancsnoka. E szervezet feladatai közé tartozik a Magyar Honvédség önkéntes tartalékos rendszerének fejlesztésével kapcsolatos katonai igazgatási, hadkiegészítési tevékenységek tervezése, szervezése és végrehajtása. KépBen filmklub Figyelem! Ismét KépBen Filmklub! A Kaptár Ifjúsági és Prevenciós Iroda várja a fiatalokat a Lola Versus című film vetítésére február 19-én, szerdán 16 órakor a Barátság moziba. A film megtekintése ingyenes. KAPTÁR Ifjúsági Információs és Prevenciós Iroda Elérhetőségeink: 8000 Székesfehérvár Rákóczi u Tel.: 06/ kaptarpont A fenntartható fejlődésért Németh-Novák Rita A környezettudatosság és az energiahatékonyságot növelő beruházások népszerűsítéséért indított programot a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. Az Új Széchenyi Terv projektjének nyitórendezvényén Csepreghy Nándor, a fejlesztési programokért felelős helyettes államtitkár azt mondta, az itt megfogalmazott célok megegyeznek a központi törekvésekkel, és hozzátette: azért dolgozunk, hogy a következő hat esztendőben a mostani nyolc százalékos arány helyett tizenöt százalékra nőjön a megújuló energia felhasználása. Néhány hónappal ezelőtt a város önkormányzata a lakókkal és a Széphő Zrt-vel közösen A tábla jelképes leleplezésével hivatalosan is elkezdődött a pályázati program Fotó: Kiss László napkollektorokat szerelt fel egy Tóvárosi lakótelepi társasházra. Viza Attila környezetvédelmi tanácsnok azt mondta: szeretnénk, ha egyre több ilyen korszerűsítésre lenne példa, és ehhez a célhoz elengedhetetlen a fiatal generáció megszólítása. A megyei gazdasági és iparkamara mintaprogramja sem feledkezik el a gyerekekről. A Gazdaság Házában úgy alakítjuk ki a megújuló energiákat felhasználó rendszert, hogy a technológiát és a megvalósuló környezettudatosságot is szemléltethessük. mondta Sipos Éva, a kamara főtitkára. Sipos Éva szerint az a cél, hogy a társasházakban élők, az önkormányzatok, a vállalatvezetők, valamint a gyerekek közül minél többen álljanak a környezettudatosság mellé. A programot egy éven át finanszírozza az Új Széchenyi Terv, de a kamara további öt éven át fenntartja a foglalkozásokat. FehérVár közéleti hetilap Felelős kiadó és szerkesztőség: Fehérvár Médiacentrum Kft., 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel u. 17/A. Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel utca 17/a., vagy 8001 Székesfehérvár, Pf Fax: Felelős szerkesztő: Nagy Zoltán Péter Telefon: Fotók: Kiss László, Simon Erika Hirdetés: Tördelés, nyomdai előkészítés: Fehérvár Médiacentrum Kft. Nyomdai előállítás: Közlönynyomda Felelős vezető: Majláth Zsolt László Terjesztő: Privát-Posta Kft. A FehérVár megjelenik hetente példányban ISSN:

8 8 FEHÉRVÁR EGÉSZSÉG február 17. Az oldalpárt szerkesztette: Látrányi viktória Stefkó Krisztina és Látrányi Viktória Minden jel arra mutat, hogy a fehérváriaknak fontos egészségük védelme. Hatalmas volt az érdeklődés a Váljék egészségünkre! elnevezésű szűrőnap iránt. A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház és Székesfehérvár Önkormányzatának első alkalommal meghirdetett nagyszabású programjára rengetegen látogattak el pénteken. A kórház és az önkormányzat által közösen szervezett programon a húszféle szűrés mellett tanácsadással, előadásokkal, kulturális programokkal várták az érdeklődőket. A rendezvényen Szócska Miklós egészségügyért felelős államtitkár és Cser-Palkovics András polgármester mondott köszöntőt. Öröm volt látni, hogy már a nyitásra ilyen Az emberek jelentős része nemcsak megvizsgáltatta magát, hanem vért is adott sokan érkeztek. Ez azt jelenti, hogy a szűrésnek, a megelőzésnek nagy fontosságot tulajdonít mindenki. mondta Cser-Palkovics András. Egészséges Valentin-nap Székes Székesfehérvár polgármestere azt is hozzátette, hogy az egészségmegőrzés területén fontos a megelőzés. Mindez szoros összhangban van a város egészségfejlesztési tervével. Az szervezők nevében pedig ígéretet tett az akció folytatására. Szócska Miklós köszönetét fejezte ki a fehérvári program megvalósítóinak, kreatív, példaértékű kezdeményezésnek nevezte a szűrőnapot, amely főpróbája más városokban megrendezendő, hasonló nagyszabású rendezvényeknek, hiszen különös figyelmet szentel az egészségügyi tárca a szűrések népszerűsítésére is. Csernavölgyi István, a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház főigazgatója úgy fogalmazott: Szívet melengető érzés, hogy ilyen nagy az érdeklődés a Váljék egészségünkre! program iránt. A főigazgató kijelentette, Fotók: Simon Erika hogy egyértelműen hagyományt szeretnének teremteni a kezdeményezéssel, amelynek keretében a kórház dolgozói, szakápolói Már a nyitás órájában több százan voltak a Vodafone Sportcentrumban karitatív munkával bárki számára elvégezték a mintegy húszféle szűrés bármelyikét. A legtöbben a csontsűrűség-, vércukorszint-, és vérnyomásmérésen vettek részt, de sokan érdeklődtek az urológiai és mellrák megelőző szaktanácsadás iránt is. Nemcsak a különböző szűrővizsgálatok iránt volt hatalmas az érdeklődés, + ingyenes hallásszűrés és próbahordás de az orvosi előadásokat is rengetegen hallgatták meg. Ezeken olyan témákkal foglalkoztak a szakemberek, amelyek többek között a depresszióról, a szív- és érrendszeri betegségekről, a vastagbélrákról illetve a megye lakosságának egészségi állapotáról is szóltak. Az egészségmegőrző programra érkezők bejárhatták az egész épületet, hiszen a küzdőtéren zajló -70 % AKCIÓ ION hallókészülékre Az akció március 31-ig tart. Az akció részleteiről érdeklődjön audiológusánál. A világ egyik legkisebb hallókészüléke Szinte láthatatlan Kényelmes viselet Természetes hangzás Modern technológia Könnyű kezelhetőség Részletfizetési lehetőség Victofon Belvárosi Hallásvizsgáló Székesfehérvár, Várkörút 56. Telefon: 06-22/ / Szakorvosi hátterünk: dr. Osváth Györgyi fül-orr-gége főorvos dr. Vincz István fül-orr-gége adjunktus, audiológus szakorvos A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát. Hallókészülék-elem *Vásárláskor hozza magával hallókészüléke kiskönyvét és ezt a hirdetést. Az akció ideje alatt egy személy max. 12 db elemet vásárolhat akciós áron. Az akció március 31-ig tart. Ft/ 49 db* Ezrek győződhettek meg egészségi állapotukról

9 közéleti hetilap EGÉSZSÉG FEHÉRVÁR 9 fehérváron vizsgálatok mellett az első emeleten is négy helyszínen végeztek szűréseket. Gondoltak a családokra is, a csarnok második emeletén gyermekbirodalmat rendeztek be. Így amíg a család apraja elfoglalta magát a színes játékok között, addig a szülőknek, nagyszülőknek lehetőségük nyílt részt venni a vizsgálatokon, meghallgatni a szakemberek véleményét. A játék mellett gyermekfogászati tanácsadás, babamasszázs-bemutató és -oktatás, szoptatási tanácsadás is várta a kisgyermekeseket. A legkisebbek is találtak kedvükre való elfoglaltságot INGYENES SÓSZOBA kipróbálás Bemelegítő torna a szűrőnapon Tipp Nézze meg Ön is a szakorvosok előadásait hétfőtől naponta 18 óra 10 perctől ezzel jelentkezik az Egészségünkre magazin a Fehérvár Televízióban! február 17-március 15-ig, további részletek és bejelentkezés az alábbi telefonszámokon: 06-22/ / Szeretetfutás vidám hangulatban Szabó Rudolf kislányát kísérte el a Szeretetfutásra. A fehérvári apuka úgy véli, fontos példát mutatni a gyerekeknek. Fotó: Simon Erika Látrányi Viktória Kígyózó sor a regisztrációs pultnál, bemelegítést végző apróságok és megszállottak, akik már javában rótták a köröket. Rég fogadta ilyen látvány a Halesz parkba érkezőket. Szombaton, a kora reggeli órákban nagy volt a nyüzsgés, közel háromszázan húztak futócipőt. Első alkalommal várták Szeretetfutásra a fehérváriakat. Pothárn Fanni megszállott, persze a szó jó értelmében. A ciszteres diáklány városunk és a BSI futónagykövete. Valljuk be, nem jártunk rosszul, hiszen ha neki sem sikerül futásra buzdítania a fehérváriakat, akkor senkinek. Egyik pillanatban a regisztrációs pultnál tüsténkedett, másik pillanatban a bemelegítők közt láttuk, az- tán lelkesen szurkolt. Péntek estig 270-en jelentkeztek, de még hajnalban is neveztek, sőt még itt is sokan regisztráltak. Hihetetlenül boldog vagyok! újságolta Fanni. Miért is jó futni? Az indulók erre egységes választ adtak: a futás felszabadító, örömteli esemény, segítségével lebonthatjuk korlátainkat. Östör Annamária egészségügyi és sporttanácsnok úgy fogalmazott: jó látni, hogy egy civil kezdeményezés ilyen sokakat képes volt megszólítani. A rendezvényen minden korosztály képviseltette magát. Sőt az aktív anyukák közül többen babakocsival együtt teljesítették a távot. Képgaléria az I. Székesfehérvári Szeretetfutásról:

10 10 FEHÉRVÁR BULVÁR február 17. Az oldalpárt szerkesztette: Látrányi viktória Vastapssal és ovációval fogadta a fehérvári nagyérdemű a My Fair Lady című musicalt. Romantika, a férfi és nő örök küzdelme, szenvedély, látvány és ismerős dallamok. Azaz minden adott ahhoz, hogy Eliza Doolittle és Henry Higgins története meghódítsa a közönséget. A darabot Radnay Csilla és Hirtling István főszereplésével láthatják a Vörösmarty Színházban. A rendező Szikora János. Pygmalion legendája sok művészt megihletett. A legendás szobrász neve azonban George My Fair Lady Székesfeh Hódít a rikácsoló virágáruslány és a nyelvész prof Bernard Shaw angol író 1912-es drámájának címadójaként vált igazán ismertté, aki egy nyelvtanár és egy virágáruslány találkozására ültette át a történetet. Ezután indult hódító útjára Eliza Doolittle és Henry Higgins. Alan Jay Lerner nyelvtanár és Frederick Loewe zeneszerző musicalt írt Shaw drámájából, amely 1956-ban debütált a Broadway nézőközönsége előtt. A siker világraszóló lett. My Fair Lady avagy egy történet a vágy teremtő erejéről A történet Eliza Doolittle, a rikácsoló virágáruslány és Henry Higgins, a kellemetlen modorú fonetikaprofesszor Londonban botlanak egymásba. A mások beszélgetését folyamatosan jegyzetelő nyelvész kisebb szóváltásba kerül a lánnyal, annak rémes kiejtése miatt. Mérgében könnyelmű kijelentést tesz: ha Eliza elsajátítaná a helyes beszédet, hat hónap alatt hercegnőt tudna faragni belőle. Eredményes lesz a nyelvlecke? Valóra válnak Eliza Doolittle álmai, és boltos kisasszony lehet egy virágüzletben? Esetleg élete végéig koldusstandon árulja az ibolyát? Mit tanul a mester a tanítványtól? A rikácsoló virágáruslány, Eliza szerepében Radnay Csilla Horoszkóp február 17. február 23. Hexina jósnő Kos Óriási energiával rendelkezik, nincs lehetetlen Ön előtt, még azokat a feladatokat is megoldja, amelyekről korábban úgy gondolta, hogy képtelenség. Környezetére is jó hatást gyakorol. Bika Ha korábban bizonytalanságot érzett akkor, amikor a munkahelye, a megélhetése volt a téma, akkor ennek a héten nyoma sincs. Ha egészségi gondja van, most a gyógyulás útjára léphet. Ikrek Le kell számolnia az aggályaival, és erősen hinni, hogy minden úgy alakul, ahogy szeretné! Állásinterjún is jól szerepelhet, és a jogi ügyek is kedvezően alakulnak. Szerelmi élete olyan, mint a hullámvasút, és mivel felült rá, nincs sok választása! Rák Remek a hét banki ügyek, örökség, hagyaték intézésére. Egy régebbi egészségi probléma kiújulhat, de ezt most eredményesen kezeltetheti. Egy rokoni látogatás jól sikerül, hozzátartozóját is sikerül megnyugtatnia. Oroszlán Ha meg tudja állni, hogy ne dirigáljon élete párjának, akkor az együttélésükre a harmónia lehet a jellemző. Kiváló a hét értékesebb ingóság vásárlására, szerződés kötésére. Szűz Senki sem tudja Önnél jobban, hogy a vagyonszerzéshez nem tudás kell, hanem élni tudás. Így aztán bármit tesz, az mind arannyá változik. Az anyagi sikereket azonban ne verje nagydobra, nincs szükség arra, hogy az emberek irigykedjenek!

11 közéleti hetilap érváron esszor története Fotók: Simon Erika Érdekességek BULVÁR George Bernard Shaw-t az angol írás következetlensége foglalkoztatta. Így vagyonának egy részét felajánlotta végrendeletében egy olyan alap számára, amely egy új, fonémikus ábécét szeretett volna az angol nyelv számára. Utolsó napjaira azonban nem maradt túl sok pénze, így a próbálkozásból végül nem lett semmi. Amikor a Pygmalion című darabjára épülő My Fair Lady hatalmas siker lett, szerzői jogdíjakból hatalmas vagyonná kezdett duzzadni öröksége. Ezek után a rokonai perre vitték az öröklési ügyet, ami végül odavezetett, hogy egy peren kívüli megállapodásban az ábécé támogatására csak egy kis összeg maradt. Az elkészült ábécé egyébként a shaw-i ábécé nevet viseli. Az előadást a látványos jelmezek, mozgalmas díszletek jellemzik FEHÉRVÁR Szereplők 11 Henry Higgins: Hirtling István Mrs. Higgins: Almási Éva m.v. Eliza Doolittle: Radnay Csilla Pickering ezredes: Egyed Attila Mrs. Pierce: Sztárek Andrea m.v. Alfred P. Doolittle: Kozáry Ferenc Freddy Eynsford-Hill: Keller János Mrs. Eynsford-Hill: Dankó Erika Harry: Juhász Illés Jamie: Habóczki Máté Urak, hölgyek, inasok, szobalányok, báli közönség: Molnár Adrienn, Kondász Renáta, Orsovai Renáta, Baksa András, Bágyi Dávid, Zemlényi Katica, Varga Andrea, Stirbu Viktória, Jeney Ágnes, Fóris Gergely, Szebik Attila Tánckar: Bartha László, Gál Gergely, Horváth Bernadett, Kertész Júlia, Krizsai Dávid, Rovó Tamás, Szirmai Irén, Vida Emőke rendező: Szikora János Pygmalion legendája A szobrász, elborzadván az asszonyok világi bűneitől, elefántcsontból faragott magának egy gyönyörű nőalakot. A szobor oly tökéletesen sikerült, hogy Pygmalion beleszeretett önnön alkotásába. Gyöngéd szavakat suttogott hozzá, gyöngyökkel ékesítette, testére ruhákat aggatott, miközben Vénuszhoz fohászkodott. Az istennő megkönyörült a szenvedőn, és életre keltette a szobrot: Galatea és Pygmalion nászából született Paphosz, ki a görög sziget nevét is adta. A kellemetlen modorú fonetikaprofesszor, Higgins szerepében Hirtling István Pygmalion legendája elevenedik meg a musicalben Pickering egy utcalánnyal is úgy bánik, mintha hercegnő lenne. Én viszont egy hercegnővel is úgy bánok, mint egy utcalánnyal. Eliza és Higgins párbeszéde Mérleg Jól ért a pénzcsináláshoz, illetve ha osztozkodásra kerül sor, remekül képviselheti a saját érdekeit. Szerelmi kapcsolata vagy a gyermeke öröme és elégedettsége forrása lehet. Ez nem mondható el a munkahelyéről. Skorpió Remek a hét ingatlannal kapcsolatos ügyek intézésére, rokonnal, családtaggal is többet kell foglalkoznia, ami most nem esik nehezére. Anyagi ügyekben elszaladhat Önnel a ló, olyan dolgokra adhat ki pénzt, amik nem érik meg az árukat. Nyilas Nincs olyan téma, amiről ne tudna őszintén beszélni. Végre pontot tehet a végére, vagy új helyzetbe kerülhet egy olyan kapcsolatban, amelyre eddig a bizonytalanság volt a leginkább jellemző. Bak Igyekezzen szerényen viselkedni, az elért eredményeivel nem dicsekedni, így elkerülheti, hogy az örömét valaki megpróbálja ürömmé változtatni! Pénzügyek terén jó lehetőség adódik. Vízöntő Házasságában fordulóponthoz érkezhet, és a kapcsolatára az újjászületés lehet a jellemző. Talán már érzi, hogy a munkában is rövidesen változások történnek, és új kihívásokkal találja magát szemben. Halak Ami másnak pech, az Önnek ezen a héten fény, siker, csillogás! Ne érezzen lelkiismeret-furdalást, hiszen ártatlan, senkinek nem tett keresztbe! Egyszerűen ilyen az élet: hol fent, hol lent!

12 12 FEHÉRVÁR EGYHÁZ február 17. Az oldalt szerkesztette: nagy zoltán péter A Felsővárost a török uralom után főleg német telepesek lakták be, mint a város oly sok részét. Így elkerülhetetlen, hogy az egyik magyar szabadságharc leverését követően állíttattak szobrot Nepomuki Szent Jánosnak. Szakrális emlékek Székesfehérváron és környékén Nepomuki Szent János A barokk szobrot eredetileg valahol az egykori budai várkapu közelében állíttatta Heinrich Mathäus Ulri városparancsnok 1705-ben, a kuruc csapatok kiverésének emlékére. Ma már elsősorban a kurucok leszármazottjai őrzik a szobrot a Szent Sebestyén téren. A folyók, hidak, hajósok, vízimolnárok, halászok védőszentjét IV. Vencel cseh király és német-római császár fogatta el, és miután halálra kínoztatta, testét a Károlyhídról a Moldva folyóba vetették. Fehérváron mindig is nagy tisztelet övezte Nepomuki Szent János alakját. A belvárosi jezsuita templomot (ami ma a ciszterci rendé) is a prágai érseki helynök nevére szentelték. Három szobrot is állítottak a városban az emlékére. Az egyiket az egykori Ez a latin felirat erről árulkodik: Kiveretvén 1704-ben a lázadó Rákóczi hadait, a korábban lerombolt, most helyreállított erődítményeket nem kisebb ékességgel, mint Nepomuki Szent János szobrával kívánta és rendelte díszíteni a visszafoglalt vár első parancsnoka, Heinrich Mathäus Urli július 6-án. Egyre mélyebben egymás megismerésében IV. Vencel király haragját a legenda szerint nemcsak az váltotta ki, hogy Nepomuki János ellenállt az érsekség gyengítésének, hanem az is, hogy a pap a királyné gyóntatójaként a gyónási titkot a sírba vitte. A féltékeny király soha nem tudhatta meg, hogy felesége hűtlen volt vagy sem. Sas utcát (ma Ady Endre utca) keresztező Malomcsatorna kőhídjára állították, a másikat pedig a Szőgyén Marich utca (ma Liszt Ferenc utca) végén levő hídra. E két szobor eredetileg kőből készült fülkében állt. A harmadik Nepomuki Szent János szobrot a németek állították, miután kiverték a várból a Habsburg-ellenes felkelés katonáit. A magyarokra szégyenletes feliratot a szobor talapzatán ma is őrzik, bár a közakarat a 19. században levakoltatta ezt a latin feliratot. A valamikor kuruc emlékműként nevezett szobrot Michael Kuglmann szobrász készítette, aki abban az időben (1701 és 1710 között) Fehérváron tartózkodott. A párkány fölötti posztamens körfelirata arról tanúskodik, hogy a szobrot jelenlegi helyére május 7-én állították, amikor a várfalat lebontották. A Szent Sebestyén téren álló szobor az eredeti Nyílt előadássorozat Fotók: nzp másolata, amit Kocsis Balázs szobrász és restaurátor készített 2006-ban. Az eredeti szobrot a Szent Sebestyén templom falai között őrzik. A talapzatot és annak feliratait mely ismét látszik Felsőváros képviselőinek támogatásával a Székesfehérvári Városgondnokság újította fel. Búza Péter Ennek a még címében sem egyszerű témának futott neki február 16-án Székesfehérváron Révész Szilvia és Lajos, Siklósiné Gabi és Siklósi Imre témavezetése mellett 35, főként a helyi baptista gyülekezethez tartozó házaspár, a Házasság hete záró alkalmán. Öröm volt látni azt, hogy milyen sokan szeretnének változni, fejlődni a társkapcsolatban, hogy a házasságot Fotó: Búza Péter Harminc év után is boldog házasságban ne egy megkövesedett, a társadalom által elfogadott (és sajnos egyre kevésbé népszerű ) intézményrend- szernek tekintsék, hanem egy Istentől származó ajándéknak, ami jó, és amit a házastársak védelmére és örömére adott a Teremtő. Érdekes és tanulságos volt hallani a házasság érzelmi alapjairól, a lehetőségekről, erősségekről, gyengeségekről, veszélyekről. Gyakorlati segítséget kapott mindenki a hatékony, őszinte kommunikációhoz, a célok kitűzéséhez, a tervezéshez. Az áldott alkalmat megkoronázta a zenei szolgálat és a vendéglátás. Téma: Hazatérés Igehirdető: Polgár Tibor magyaralmási lelkipásztor Időpont: február 27. (csütörtök) 18 óra Eltévedve; február 28. (péntek) 18 óra Megtalálva; március 1. (szombat) 18 óra Mindenem a tiéd!; március 2. (vasárnap) 9 óra Hazavárlak! Helyszín: Maroshegyi Református Imaház Székesfehérvár, Batthyány u. 9. A belépés díjtalan! Bővebb információ a oldalon

13 közéleti hetilap A rémálom esküvő Séllei erzsébet Hunyadi Mátyás úgy rendelkezett, hogy halála után a főrendek Beatrixot kellőképpen kielégítve menni hagyják. A főurak és főpapok azonban a végkielégítésre sajnálták összegyűjteni a zsák pénzt. Amúgy pedig Beatrix maradni akart. Társuralkodói és hitvesi álmait II. Ulászló oldalán remélte beteljesedni. Megkezdődött egy szappanopera parádés szereposztással. A forgatókönyvet Filipecz János nagyváradi püspök, a nádorhelyettes Nagylucsei Dóczi Orbán egri püspök, a kancellárságig emelt Bakócz Tamás győri püspök és VI. Sándor pápa írták. II. Ulászló csak annyit mondott: dobře. A királyválasztók az özvegyi fátylat viselő Beatrix királynét ravaszul kérlelték, egyezzen bele abba, hogy II. Ulászló Magyarország királyává választassék, és fogadja el őt férjül, hogy továbbra is az ország királynéja maradjon. Ünnepélyesen biztosították arról, hogy ha Ulászló vonakodna a házasságot végrehajtani, mindnyájan el fogják hagyni és asszonyuk, a királynéjuk mellé állnak. Beatrix lesütötte a szemét, ahogy illik, és válaszolta pironkodva, hogy az ajánlott házasságba belenyugszik. Suhogó tafotája alatt lábai majd elhagyták az örömtől. A budavári országos ülésen Orbán egri püspök szónokolt. II. Ulászló cseh királyt Magyarország királyának ajánlja azzal a feltétellel, hogy Mátyás özvegyét nőül veszi, és uralkodótárssá fogadja. Az országos ülés lelkesen éljenzett. Beatrix máris úgy tekintette, hogy a kívánt házasság megköttetett. Bízott Ulászló vonzalmában, és remélte, hogy nem gördít akadályt a frigy elé. Maradéktalanul boldog volt. Csúnya pletykára utalnak a tanulmányok, megosztom Önökkel. Az olmützi királyta- lálkozó után, 1483 tavaszán a megszerelmesedett ifjú asszony kincseivel Mátyástól Ulászlóhoz akart szökni, de elfogták. Igaz-e vagy sem, mindegy már. Most eljött az idő a törvényes házasságra. II. Ulászló még külföldön, nincs abban a helyzetben, hogy nyilatkozzon a nélküle kreált feltételekre. Ha egyáltalán ismerte azokat. Hazánk trónjára több jeles ifjú és az özvegy királyné is pályázott egy időben. Amint megtudta, hogy ő a pályázat nyertese, megérkezett magyar földre. A váradi püspök félrevonta és a fülébe súgta: Az özvegy királynéval olasz módra akarnak elbánni. Ámítják mindaddig, amíg pénzét el nem szedik tőle. Óvakodj tehát, nehogy ígéreteitől elcsábítva meddő házasságra add magad! Ezt a nápolyi asszonyt kerüld, mint a gonosz szellemet, kecsegtetéseit tekintsd megmérgezetteknek! Okulj Mátyás balsorsán, őrizd meg egyszerű cseh erkölcsödet! Beatrix Orbán egri püspök oltalmára bízza magát, a budavári palotából a püspök vízivárosi házába költözik. Ide várja férjét, hogy ölelésére siessen. II. Ulászló látogatása rettentő csalódás okozója lett. A király arról biztosította, hogy tiszteletben tartja, érdekeit védelembe fogja helyezni, mintha a nővére volna, mert Mátyás iránti testvéri szeretetből ilyennek tekinti. A király még azt is dünnyögte, hogy a házasság szent, nem szabad csak úgy elhamarkodni, majd a hozomány dolgát emlegette, melyre más házasság esetében több kilátása volna, mert a szegénysége közismert vala. A királyné várakozása féktelen dühbe csapott át. Heves szemrehányásokkal és szidalmakkal támadta a főurakat és főpapokat, hűtlenséggel vádolta őket. Eleinte lehet, hogy jó ötletnek tűnt az álházassági ajánlat, de ennek a vetésnek most jött el az aratása. TÖRTÉNELEM Itt állt az ország egy dünnyögő királlyal és egy dühöngő özvegy királynéval. A helyzet kezdett nagyon kínossá válni. Mi veszélyesebb egy átkozódó, özvegy olasz királynénál? Talán csak a kígyó harapása. A botrány dagadt, felelősséget kellett vállalni. Filipecz János váradi püspök, egyike azoknak, akik ravasz politikával a házassági kérdésben megoldatlan bonyodalmakat teremtettek, lemondott javadalmáról, rangjáról, és az olomouci kolostorba vonult. Beatrix tajtékzott és fenyegetőzött. Ha Ulászló nem lesz a hitvese, saját várait, úgymint Diósgyőrt, Zólyomot a másik pályázó, Habsburg Miksa kezére adja. És valóban, Miksa magyar földre lépett és Buda felé nyomult. II. Ulászló a magyar országgyűlés döntésére hivatkozva egy gyors koronázást kért és kapott Székesfehérváron, biztos, ami biztos. Majd összehívta tanácsosait, és kinyilatkozta előttük, hogy átérzi a helyzet súlyosságát, amely miatt kénytelen ugyan Beatrix özvegy királynéval formaszerű házasságot kötni, de ezt a házasságot végrehajtani nem fogja, sőt előre érvénytelennek tekinti. Tanúságot teszek előttetek afelől, hogy Beatrixot nőmül sohasem kívántam, most sem kívánom, és ha vele házasságot kötök is, azt mindenkor érvénytelennek és semmisnek fogom tekinteni. Ismét meglátogatta menyaszszonyát, és nyájasan szólt, hogy kész a házasságot megkötni, de ennek fontos okból titokban kell történnie. Beatrix beleegyezett, hogy Orbán egri püspök házában, csak néhány bizalmas ember jelenlétében történjék meg az esküvői szertartás. Különös gonddal feldíszítette magát, arcát kifestette, haját leengedte, fejdíszt tett fel, és lakását már házasok módjára rendezte be. II. Ulászló az esti órákban érkezett. A király és királyné, Bakócz Tamás győri FEHÉRVÁR 13 püspök és kevés beavatott főúr a szoba szögletébe vonultak, majd a püspök összefonta az ifjú pár jobb kezeit, és lebonyolította a szertartást, megáldotta a házas feleket. II. Ulászló rideg gyorsasággal távozott. Bakócz Tamás később elismerte, hogy tiszteletben tartva a király kívánságát, szándékosan súlyos formai hibákkal tartotta meg a szertartást, mely a semmisséget előidézheti. Mondtam már, hogy II. Ulászlónak nem ez volt az első házassága? A macsó király korábban nőül vette a csodaszép Brandenburgi Borbálát is, de meggondolta magát. Bigámiája nem maradt titokban az európai udvarok előtt. A király most elindult igazi feleséget keresni. Bekopogott az olasz Sfrózáékhoz lánykérőbe. Sfrózáék gondolták, megviccelik. Kipuhatolták, ki a legfőbb vetélytársa igen, Habsburg Miksa és Bianka Mária nevű leányukat Miksához adták. Az akkor uralkodó egyházjogi felfogás szerint II. Ulászló és Beatrix házassága érvényesen létrejött. Érvénytelenségét csak a Szentszék volt jogosult kimondani. Tíz évig tartott a tárgyalás, főként Beatrix oldalát támogatva. Amikor Beatrix apjának, Ferrantenak nápolyi trónja megingott, VI. Sándor pápának eredeti nevén Rodrigo Borgia, akire a történelem nemes egyszerűséggel a pápaság legsötétebb alakjaként emlékezik nem kellett Beatrixra és a hanyatló nápolyi királyságára tekintettel lennie. Váratlanul II. Ulászló pártjára állt, és kimondta a verdiktet: a házasság semmis. Nem hiszik el, kit tett felelőssé a pápa az érvénytelenségért: igen, Beatrixot, és kiszabta rá az arcpirítóan tetemes perköltséget, hatvanezer aranyat, amelylyel végleg ellehetetlenítette. A pápa négy nap múlva semmissé nyilvánította II. Ulászló első házasságát is Brandenburgi Borbálával.

14 14 FEHÉRVÁR BULVÁR február 17. Az oldalpárt szerkesztette: kurucz Tünde Magyarországon egy családban átlagosan hét perc figyelem jut egy gyermekre naponta. A szülők sokszor nem veszik észre, vagy nem akarják észrevenni, hogy a gyerekük jobb esetben csak hétvégente drogokhoz nyúl, hogy néhány óra erejéig, legalább képzeletben egy másik, sokkal izgalmasabbnak tűnő tér-idő síkba kerüljön. Kábítószer - merjünk nemet Tavaly Fehérváron négy fiatal halt meg a kábítószer miatt, ami nemcsak a helyi, hanem az országos közvéleményt is felrázta. Egy-egy ilyen tragédia számos, az egész társadalmat érintő kérdést vet fel. Például, hogy mit tehet egy szülő, ha rájön, a fia vagy a lánya bizonyos időközönként drogokhoz nyúl. Vagy hogy miként lehet az egyébként öntudatuk teljében lévő tinédzserekkel megértetni, hogy a cucc nemcsak fizikailag, hanem lelkileg is leépíti őket. Östör Annamária egészségügyi tanácsnok lapunknak elmondta, hogy a kábítószer elleni küzdelem jegyében újraélesztették a Székesfehérvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórumot, ami egy tető alá hívja a droggal kapcsolatba kerülő szakembereket, többek között rendőröket, orvosokat, szociális munkásokat és pedagógusokat. Az egyeztetések során alaposan megismerjük egymás munkáját. A könnyűnek nevezett drog előszobája a pszichoaktív szereknek Kapcsolatban állunk a Nemzeti Drogintézettel. Folyamatosan pályázunk, prevenciós rendezvényeket szervezünk. Legutóbb például a Biztonságos Szórakozóhely program keretében az elsősegélynyújtás alapjaival alapjaival ismerkedhettek meg a szórakozóhelyeken dolgozók. emelte ki a tanácsnok. Mészáros Zalán, a tanfolyam oktatója, aki a Teva Magyarország tudományos munkatársa, hozzátette: már a tizenháromtizennégy éves korosztály is komoly veszélynek van kitéve, Ha a kemény drogokat egyszer valaki kipróbálja, akkor kilencven százalékos esélye van, hogy függő lesz ezért nagyon fontos, hogy minél előbb szembesüljenek a kábítószerek káros hatásaival. A dizájnerdrogok nagy része még mindig nincsen tiltólistán. Némelyiküket akár fürdősó formájában legálisan is be lehet szerezni. A használatuk olyan, mint az oroszrulett, mert a tabletták hatóanyagtartalma teljesen eltérő lehet. Ha valaki bevesz belőlük néhányat, mielőtt elönti a kellemes érzés, sokszor rosszul érzi magát, például hányingere lesz, kitágul vagy összeszűkül a pupillája, megemelkedik a szívfrekvenciája. Súlyosabb esetben akár elveszíti az eszméletét, esetleg az orra, szája vérezni kezd. A speed és exstasy sem ment ki a divatból, hiszen hajnali ötig-hatig lehet tőlük pörögni. Köztudott, ha valaki még ekkor sem bír lenyugodni, akkor altatót vesz be, hogy le tudjon pihenni. Sokan azzal nem számolnak, hogy a gyógyszer és a pörgetőszerek együttesen teljesen felborítják a szervezet élettani folyamatait. Az LSD közkedvelt hallucinogén szer, de ha az illető rosszkedvűen, depresszív állapotban veszi be, akkor rémképek jelennek meg előtte. A Gina azért veszélyes, mert színtelensége és szagtalansága miatt nehéz észrevenni, ha belekeverik az italba. Az átmeneti rosszullét ebben az esetben is jelentkezik, amely elmúltával bárki teljesen irányíthatóvá válik úgy, hogy másnap az egészből semmire sem emlékszik. Az egyik szórakozóhelyen tartottunk egy tanfolyamot az ott dolgozóknak, amiben röviden ismertettük az egyes kábítószerek hatásait. Megtanítottuk őket, mit kell tenniük, ha azt látják, valaki eszméletét vesztette, leállt a légzése és a vérkeringése, hiszen ilyenkor minden perc számít. fejtette

15 közéleti hetilap BULVÁR FEHÉRVÁR 15 mondani! Fotók: Kiss László ki a szakértő, majd hangsúlyozta, hogy ebben az esetben gondolkodás nélkül hívni kell a mentőket és lehetőség szerint a szülőket is. Bár Magyarországon a kábítószer-használat is bűncselekménynek minősül, de a kórháznak nincs jelentési kötelezettsége. A személyes adatokat csak hatósági eljárás keretében adhatják ki. Mészáros Zalán szeretné, ha ez a rövid, negyvenöt perces kurzus a közeljövőben iskolákba is eljutna, és a tinédzserek ennek tudatában még a legnagyobb buliban is nemet merjenek mondani bármelyik drogra. Marosi Antal családapaként akkor került kapcsolatba a kábítószerrel, amikor a fia egyik osztálytársa egy nap belőve ment iskolába. Az újságíró, aki korábban gyilkossági nyomozóként dolgozott, ekkor döntött úgy, hogy elmélyül a témában. Azóta társelőadójával, Balogh Sándor nyugalmazott rendőrorvossal járja az országot, és egyszerűen, érthetően hívja fel a fiatalok figyelmét a probléma fontosságára. A kábítószer tönkreteszi az agy boldogság-központját. A jelenség hátterében az áll, hogy a szervezet saját molekuláinál a drogmolekulák jóval kisebbek, így az ezeket Nemcsak a drogfüggőnek, hanem a közvetlen hozzátartozóknak is lelki segítséget kell nyújtani eltávolító enzim a receptorok egy részét is lenyírja. Az adagok növelésével a helyzet csak egyre rosszabb lesz: ember olyanná válik, mint egy fotelben üldögélő szobanövény, mert nem tud reagálni a természetes örömre. jegyezte meg az előadó, aki szerint még mindig sok szülő gondolja azt, hogy a probléma az ő gyereküket nem érinti. A valóság azonban más képet mutat. Becslések szerint egy hétvégén Magyarországon 350 ezren nyúlnak valamilyen szerhez mások hatására, divatból vagy azért, hogy a flessérzésnek köszönhetően elmeneküljenek a hétköznapok nehézségei elől, például a szülők válása, a baráttal, barátnővel való szakítás vagy a rossz iskolai jegyek miatt. Marosi Antal szerint jó lenne, ha ebben a helyzetben a fiatalok rájönnének: a kábítószer semmit sem old meg, és a gondjaikkal érdemes egy olyan felnőtthöz fordulniuk, akiben megbíznak. Támogatás prevencióra Ha egy szülő észreveszi, hogy a gyereke bizonyos időközönként kábítószert használ, akkor a leszidás és a büntetés helyett érdemes egy ezzel foglalkozó szervezetet felhívnia, Fejér megyében például a Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálatot, ahol szakemberek segítenek megoldani a problémát. 450 ezer forint vissza nem térítendő minisztériumi támogatást nyert Székesfehérvár Önkormányzata, aminek keretében a Székesfehérvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum június 30- ig elkészíti a drogprobléma kezelését célzó helyi stratégiát és a rövidtávú feladatok megoldását tartalmazó cselekvési tervet, valamint legalább négy ülést szervez meg.

16 16 FEHÉRVÁR KÖZÉLET február 17. Csima Veronika Az oldalpárt szerkesztette: nagy zoltán péter Úrrá lehetünk-e a szükségen? A válasz nem is olyan egyszerű. Nehéz megítélni, hogy Székesfehérvár megfelelően ellátott-e nyilvános illemhelyiségekkel vagy sem. A fiatalok többségének azonnal az áruházak mellékhelyiségei jutnak eszükbe, ha a szükség kényszerít, míg az idősebbek a klasszikus nyilvános vécéket emlegetik, de gyakran szóba jönnek, illetve látogatottak az egyes vendéglátó helyek is. Ez utóbbit sokan egy kávéval egészítik ki, hogy ne érje szó a ház elejét. Városunkban négy nyilvános vécé található: egy az élelmiszer-piacon, egy a városháza alatti lépcsős átjárónál, a legismertebb talán a Várkörút 19. szám alatti, és van egy a Zichy A Zichy ligeti vécének amit a Városgondnokság üzemeltet nincs személyzete, mégis meglepően tiszta volt a hétvégén ligetben. Az első három csak akkor működik, ha a személyzet ott van, viszont a munka lejárta után záróra, ami az estéket és a hét- végéket keserűvé teheti. A Zichy ligetben jelenleg nincs személyzet legalábbis nem találtunk senkit de a koripálya miatt az egység Fotó: nzp mégis üzemel. Azutcán járókelőket kérdeztünk meg, hogy ebben az intim témában hogyan látják Székesfehérvárt. Fekete Miklós Fekete úrral nemrégiben történt meg az az eset, hogy nem tudta használni egy áruház férfi toalettjét, mert azt lezárták. Próbált utánajárni, hogy ebben az esetben hova mehetne, de a női mosdóba határozottan nem engedték be. Véleménye szerint nagy szükség lenne a városban több nyilvános WC kialakítására, amivel szemben semmi más elvárása nem lenne, csak tiszta legyen. Fotó: Kiss László Limpár Anita Amíg a gyerekek kisebbek voltak, és éppen a pelenkás korszak végén jártak, elég nagy probléma volt számukra a a folyó ügyek elintézése. Ha egy üzletbe bementek, nem engedték meg nekik, hogy az illemhelyet használják. Az esetek nagy többségében azt mondták, hogy a főnök nem engedélyezi a mellékhelyiség használatát, és javasolták, hogy hordjanak inkább továbbra is pelenkát. Fotó: Kiss László Fotó: Kiss László Kocsis Mihály Neki és kollégáinak, akik az építőiparban dolgoznak, nagy gondot jelent a nyilvános mellékhelyiségek hiánya. Ő egész nap kint dolgozik, kosszal járó munkát végez, nem tartja helyesnek, hogy munkásruhájában bemenjen egy bevásárlóközpontba dolgát végezni. Kocsis úr szerint nemcsak a városban kellene nyilvános WC-ket elhelyezni, hanem az utak mentén is.

17 közéleti hetilap KÖZÉLET Fotó: Kiss László FEHÉRVÁR Katona László Kerekesszékkel közlekedőként még nehezebb helyzetben van ezen a téren is. Egy akadálymentesített mellékhelyiségről tud a városban, ami egy bevásárlóközpontban található, és számára könnyen megközelíthető. Véleménye szerint kellene még a városban nyilvános WC-ket telepíteni, nemcsak a mozgáskorlátozottak miatt. Számára is a tisztaság a legfontosabb ezen a téren. 17 Sterhardt Ádám A mai fiataloknak nincs is tiszta képük a régi, vécésnénis nyilvános illemhelyekről. Számukra egyértelmű, hogy a bevásárlóközpontokban elvégezhetik dolgukat, ha azok nem üzemelnek, marad a bokor, vagy irány haza. Ha lennének nyilvános vécék, mindenképpen valamilyen módon tájékoztatni kellene az embereket a fellelhetőségükről. A tisztaság Ádám számára is nagyon fontos, akár fizetne is azért, hogy egy tiszta, kellően felszerelt helyre bemehessen. Lőrincz Ádám Nem tud róla, hogy működik a városban nyilvános vécé. Utoljára 12 évesen járt ilyen helyen, de elmondása szerint annyira szörnyű állapotban volt, hogy inkább átment a parkba. Szerinte szükség lenne nyilvános WC-kre, amelyek tiszteletdíjas alapon működhetnének. A tisztaság és higiénia alapkövetelmény lenne. A telepített vécékről nincs jó véleménye, szerinte az nem megoldás, egyáltalán nem tartja higiénikusnak. Kovács Géza Mint városi lakos és városban dolgozó, nem hiányolja ezeket a helyeket, de a turisták miatt mindenképpen szükségét látja nyilvános vécéknek a város azon részein, ahol a főbb nevezetességek vannak. Neki nincsenek jó emlékei a telepített WC-kről, szerinte a régi, klasszikus nyilvános wc a legjobb. Fotó: Kiss László Fotó: Kiss László Szűcsné Viktória 15 éve nem volt nyilvános WC-n, mert nincsenek jó emlékei. Főleg a kisgyerekesek és a turisták miatt lenne szükség tiszta, kulturált nyilvános helyekre. Neki is kellemetlen, amikor gyermekével egy bokorba kell mennie, akkor hogy érezheti magát egy külföldi látogató. Nagy segítség lenne egy ilyen helyen a pelenkázó kialakítása is, a városban talán egy helyen létezik. Polgár Tiborné Szerinte ezzel a témával már húsz évvel ezelőtt kellett volna foglalkozni. Szállodában dolgozik, ők beengedik a turistákat. Nem kötik fogyasztáshoz a mellékhelyiség használatát, ellentétben a többi vendéglátóipari egységgel. Véleménye szerint nyugodtan vehetnénk példát ezen a téren nyugatról. Úgy gondolja, hogy ehhez a városhoz nem illenek a telepített vécék, sokkal inkább a klasszikus, vécésnénis megoldás. Fontosnak tartja a tisztaságot, a higiéniát, a pelenkázók kialakítását és az akadálymentesítést. Fotó: Kiss László Fotó: Kiss László Fotó: Kiss László

18 18 FEHÉRVÁR OKTATÁS február 17. Az oldalpárt szerkesztette: németh-novák rita Délután 3 óra. Egyre hangosabb a motorzúgás az utcákon, egyre több lépés koppanása visszhangzik Fehérvár járdáin. Felnőttek és gyerekek veszik hazafelé útjukat. Véget ért a munkaidő, befejeződött a tanítás. Van azonban egy hely, ahol csak most indul be igazán az élet. A szeretet mindig tud dicsérni Gyerekek érkeznek, akik az ifjúság magabiztosságát sugárzó határozott léptekkel közelednek a Szent Imre Iskolaház kapujához, ahol Németh Ádám várja őket. Jönnek kicsik, jönnek nagyok, óvodások és iskolások, lányok és fiúk, csendesek és cserfesek. Egy azonban közös bennük: két otthonuk van, az otthoni otthon és a Szent Imre Iskolaház. A Szent Imrés otthon délutánjai sosem unalmasak, a verőfényes téli napsütésben például hintára pattannak a kislányok, a fiúk paradicsompalántát ültetnek, a ház egyik részében egy nagylány egy kisebb frizuráját igazítja, a számítógép előtt kamasz srácok rap zenét hallgatnak, ami nem biztos, hogy megfelelő alapot ad a szomszéd szobában zajló táncpartihoz, de ez senkit sem zavar. Délutánonként először kifújják A fotón látható életképpel ellentétben Ádám bácsi nem csak a fiúk kedvence A közelgő farsang meghatározza a februári délutánokat: szebbnél-szebb jelmezek, álarcok készülnek magukat a fiatalok, ez az idő a beszélgetéseké, a játéké és az uzsonnáé, ezután a tanulás következik, és újra a szabadidő. A gyerekek este hét körül, az együtt elkészített és elfogyasztott vacsora, majd a közös takarítás után mennek haza a szüleikhez. Az iskolavezető szerint itt nem a tanulás a legfontosabb, hanem hogy olyan légkört alakítsanak ki, amiben mindenki jól érzi magát. Ehhez azonban szabályokra is szükség van, hiszen mint Németh Ádám fogalmazott, ez kapaszkodót jelent számukra, és e keretek között vidáman mozoghatnak a gyerekek. Németh Ádám intézményvezető és lelkes önkéntesekből álló csapata másfél évvel ezelőtt kezdte meg városunkban a jószándékú munkát. Azóta húsz olyan fiatallal alkotnak egy nagy családot, akiknek más-más okok miatt, de

19 közéleti hetilap OKTATÁS FEHÉRVÁR 19 a hazai mellett szükségük van egy kis plusz támogatásra. A családi háttér minden idejáró gyermeknél más, az azonban mindenkinél Fotók: Kiss László A szeretet mellett a gyerekek is leleményesek, az unalom ismeretlen fogalom a Szent Imre Iskolaházban. A dicséret azonban nem csupán ezért jár, a fiatalok a játék és a tanulás mellett egymásra is odafigyelnek, összeszokott kis csapatot alkotnak. közös, hogy leköti a kicsik figyelmét és enegiáit az, hogy a szülők a megélhetésért küzdenek nap mint nap. Az iskolaotthon úgy veszi le a szülők válláról a terhet, hogy a gyermeket nem szakítja el tőlük, a kicsik mégis szeretetteljes környezetben, vidáman, meleg helyen, teli hassal tölthetik a délutánjaikat. Úgy jöttem ide, hogy majd én szeretni fogom a gyerekeket, aztán meg ők szeretnek engem. Szándékaim szerint ugyanolyan kapocs van köztünk, mint egy apa és a gyermeke között. Aki ide betoppan, azt legelőször is vidáman üdvözöljük. A köszönés lehet hideg vagy tartózkodó, de lehet szeretetteljes is. Ha lehajolok hozzá, kezet nyújtok neki, vagy a lányoknak adok két puszit, akkor nem kell sok, hogy legközelebb ő tartsa az arcát. Nem kell elfogadtatnom velük, hogy ez egy jó hely, sem azt, hogy én szeretem őket, pusztán ki kell mutatni, érezniük kell. Ezúttal nem homokvár épül: paradicsompalántákat ültetnek a fiúk Németh Ádám vezetésével. A munka édes gyümölcsét (zöldségét) is leszüretelhetik a gyerekek, a termés az iskolaház konyhája jóvoltából a tányérokon végzi. A Szent Imre Iskolaházat a Böjte Csaba ferences szerzetes által alapított Dévai Szent Ferenc Alapítvány működteti. Az a célja, hogy a hátrányos helyzetű fiataloknak lehetőséget adjon a kiemelkedésre úgy, hogy közben a családjukkal maradhassanak. A napköziotthon feladata nemcsak a tananyag elsajátítása. A vidám együttlétek megtanítják a gyerekeket a csapatmunkára és az egymásra való odafigyelésre is.

20 20 FEHÉRVÁR STÍLUS február 17. Az oldalpárt szerkesztette: kurucz Tünde Megfelelő hosszúságú póló, egyszínű nadrág és V-fazon a túlsúlyos urak is öltözhetnek divatosan, csak a számukra tökéletes darabokat kell megtalálniuk, hogy eltereljék a figyelmet a problémás testrészekről. Guti Zsuzsanna, az Óriás Bolt tulajdonosa több mint húsz éve tervez ruhákat nagy méretben, hogy száztíz kiló feletti urak is divatosan merjenek és tudjanak öltözködni. A teltebb férfiak általában a feleségükkel, vagy ha fiatalabbak, akkor az édesanyjukkal jönnek vásárolni, mert számukra fontos, hogy legyen egy hozzájuk közelálló személy, aki őszintén megmondja, melyik fazon áll nekik jól és melyik kevésbé. Sokuk önbizalomhiánnyal küszködik, és nem mernek nyitni a modernebb megoldások felé. jegyezte meg a tervező, aki szerint a jól kialakított szabás- Telten is divatosan vonalakkal és színekkel el lehet terelni a figyelmet a problémás testrészekről. Ahogyan a hölgyek többségének az A-vonalú ruhák állnak jól, a férfiak esetében ugyanez elmondható a V-vonalról. Ez a fajta megoldás például az ingek, pólók esetében kiemeli a vállakat, így a has és a csípő optikailag keskenyebbnek tűnik. Az urak az esetek többségében ragaszkodnak a sötét színekhez, mert azt hiszik, a mélyebb árnyalatok jobban elrejtik a plusz kilókat. A túlsúly miatt kevésbé mernek új, divatosabb mintákat kipróbálni, annak ellenére, hogy azok a típusú pólók, amelyeken a csíkok váltakoznak, és azok vastagsága nem haladja meg a tíz centit, jól állnak nekik. A zakókban XXL-es méret felett is rengeteg lehetőség rejlik, mert takarják a hasat. Farmerral Fotók: Kiss László Autóban egy mellény télen is kényelmes viselet lehet Érdemes a merészebb mintákat is kipróbálni Öltözködési tippek: A póló mindig legalább öt-tíz centivel érjen a nadrág dereka alá! A sztreccses, feszes pólókat, ingeket minden esetben kerülni kell! A vékony, kockás ingek a teltebb férfiakon is jól mutatnak! ÓRIÁS BOLT Extra nagy méretű férfi ruhák az extra igényekhez, kg-ig, 2XL-9XL-ig. Téli szövetkabátok, dzsekik, mellények most 20% kedvezménnyel! Akció től a készlet erejéig, részletek az üzletben. Székesfehérvár, Kégl Gy. u. 2. (Földhivatal és illetékhivatal utcája) Telefon: Nyitva: h-p.: , szo.: kombinálva tökéletes hétköznapi viseletet alkotnak, de inggel és nyakkendővel párosítva akár egy elegánsabb alkalomra is fel lehet ezeket venni. A nadrágoknál nemcsak a szélességet, hanem az ülep hosszúságát is figyelembe kell venni, mert nincsen annál kényelmetlenebb, mint amikor A HÓNAP CIPŐJE CSAK Ft ez a szabásvonal rövid. Guti Zsuzsanna kiemelte, hogy a fekete háromnegyedes vagy feles kabát és a mellény a legkeresettebb, ugyanis a ducibb férfiak ritkán fáznak, ezért komfortosabb érzés számukra, ha télen kevésbé vastag dzsekit viselnek től a készlet erejéig. Részletek az üzletekben.

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE TÁJÉKOZTATÓ és KÖZLEMÉNY a 2014. október 12. napján tartandó önkormányzati és nemzetiségi választásokról, jelölésről, ajánlásról, ajánlási küszöbről, határidőkről Tisztelt Választópolgárok, Jelöltek! A

Részletesebben

Tájékoztató a polgármesterek az önkormányzati képviselők választásáról. I. Nyilvántartásba vétel

Tájékoztató a polgármesterek az önkormányzati képviselők választásáról. I. Nyilvántartásba vétel BÁRÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL J E G Y Z Ő J E MINT A BÁRÁNDI HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 Email: jegyzo@barand.hu Tájékoztató

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek október 12. napjára kitűzött választásáról

TÁJÉKOZTATÓ. a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek október 12. napjára kitűzött választásáról Helyi Választási Iroda Vezetőjétől Tel: 46/318-009, 528-258, FAX: 528-259, E-mail: bocsph@bocskozseg.hu TÁJÉKOZTATÓ a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napjára kitűzött

Részletesebben

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság!

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Élve az Médiatanács által elfogadott és február 1-től 45 napon át érvényben lévő javaslattételi lehetőséggel, az alábbiakban összefoglaljuk a Közszolgálati

Részletesebben

Ta je koztato jelo lo szervezetek, fu ggetlen jelo ltek re sze re

Ta je koztato jelo lo szervezetek, fu ggetlen jelo ltek re sze re Ta je koztato jelo lo szervezetek, fu ggetlen jelo ltek re sze re a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. október 12 én megtartandó választására

Részletesebben

Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzati képviselő választásról

Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzati képviselő választásról BÁRÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL J E G Y Z Ő J E MINT A BÁRÁNDI HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 Email: jegyzo@barand.hu Tájékoztató

Részletesebben

Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásról

Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásról Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásról A Nemzeti Választási Bizottság 2014. október 12. napjára tűzte ki a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választását. Kecskéden

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. II. Jelölt állításhoz szükséges ajánlások számának megállapítása

TÁJÉKOZTATÓ. II. Jelölt állításhoz szükséges ajánlások számának megállapítása TÁJÉKOZTATÓ jelölő szervezetek és jelöltek részére a 2016. december 18. napjára kitűzött időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választáshoz I. Jelölő szervezetek nyilvántartásba vétele

Részletesebben

A Helyi Választási Iroda vezetőjének tájékoztatója a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásról

A Helyi Választási Iroda vezetőjének tájékoztatója a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásról A Helyi Választási Iroda vezetőjének tájékoztatója a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásról A Köztársasági Elnök Úr 2014. október 12-re, vasárnapra tűzte ki az önkormányzati képviselők

Részletesebben

Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzati képviselő választásról

Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzati képviselő választásról Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzati képviselő választásról A Nemzeti Választási Bizottság 2014. október 12. napjára tűzte ki a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választását. Csomád községben

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE / Székesfehérvári Nemes Nagy Ágnes Kollégium 8000 Székesfehérvár Gyümölcs u. 13. Tel: 22-500-231 Fax: 22-500-290 ESEMÉNYNAPTÁR A 2016-2017-ES TANÉVRE Készítette: Nyikusné Tatai Szilvia igazgatóhelyettes

Részletesebben

SZÜLÉSZETI ÉS NŐGYÓGYÁSZATI OSZTÁLYVEZETŐK KIBŐVÍTETT BARÁTI TALÁLKOZÓJA

SZÜLÉSZETI ÉS NŐGYÓGYÁSZATI OSZTÁLYVEZETŐK KIBŐVÍTETT BARÁTI TALÁLKOZÓJA SZÉKESFEHÉRVÁR 2011. JÚNIUS 2-3 SZÜLÉSZETI ÉS NŐGYÓGYÁSZATI OSZTÁLYVEZETŐK KIBŐVÍTETT BARÁTI TALÁLKOZÓJA SZÉKESFEHÉRVÁR HOTEL MAGYAR KIRÁLY TÁMOGATÓK ASTELLAS PHARMA KFT. BAYER HUNGÁRIA KFT. ELISSO KFT.

Részletesebben

Tájékoztató jelölő szervezetek / független jelöltek részére

Tájékoztató jelölő szervezetek / független jelöltek részére Tájékoztató jelölő szervezetek / független jelöltek részére I. Jelölő szervezetek nyilvántartásba vétele 1.) Azt a szervezetet, amely jelöltet vagy listát kíván állítani, a választás kitűzését követően

Részletesebben

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjainak megválasztására

Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjainak megválasztására Előterjesztő: Dr. Szuromi Krisztina jegyző Készítette: Dr. Szuromi Krisztina jegyző Tárgy: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjainak

Részletesebben

Óbarok Község Önkormányzat Helyi Választási Iroda 2063 Óbarok, Iskola u. 3. Tel.: 22/ Fax.: 22/

Óbarok Község Önkormányzat Helyi Választási Iroda 2063 Óbarok, Iskola u. 3. Tel.: 22/ Fax.: 22/ Óbarok Község Önkormányzat Helyi Választási Iroda 2063 Óbarok, Iskola u. 3. Tel.: 22/704-147 Fax.: 22/704-777 Tisztelt Választópolgárok! A Köztársasági Elnök 2010. október 3. napjára (vasárnapra) tűzte

Részletesebben

A Nemzeti Választási Bizottság október 12. napjára tűzte ki a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választását.

A Nemzeti Választási Bizottság október 12. napjára tűzte ki a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választását. Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzati képviselő választásról A Nemzeti Választási Bizottság 2014. október 12. napjára tűzte ki a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választását. Budakeszin

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

Ta je koztato a nemzetise gi o nkorma nyzati ke pviselo k va laszta sro l

Ta je koztato a nemzetise gi o nkorma nyzati ke pviselo k va laszta sro l Ta je koztato a nemzetise gi o nkorma nyzati ke pviselo k va laszta sro l A Nemzeti Választási Bizottság 2014. október 12. napjára tűzte ki a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választását.

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2014.10.12. Ön gondolta volna? 2014 9. szám. VII. évfolyam

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2014.10.12. Ön gondolta volna? 2014 9. szám. VII. évfolyam VII. évfolyam 2014 9. szám Ön gondolta volna? Ahogyan azt a www.dunaharasztima.hu portál szeptember 11-i híréből megtudhattuk, tizenkét év után az idei önkormányzati választásokon jelenlegi polgármesterünknek

Részletesebben

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15.

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. Szakmai beszámoló a kerületi kortárssegítő képzésről 1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. 2. A képzés további időpontjai és helyszíne:

Részletesebben

XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat

XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat Az idei évben is megvalósul a figyelemfelhívó és ismerető programokkal színesített városi és megyei Közbiztonsági Rendezvénysorozat. Az alábbiakban összegezzük, milyen

Részletesebben

HÁTTÉRANYAG a 2013. június 26-i Választmányi ülés napirendjéhez

HÁTTÉRANYAG a 2013. június 26-i Választmányi ülés napirendjéhez HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete - közhasznú szervezet- 8000 Székesfehérvár, Malom u. 2. Tel./ Fax: 00-36-22 311-255 E-mail: htbk.szfvár@regiment.hu HÁTTÉRANYAG a 2013. június

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA FŐJEGYZŐ 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA FŐJEGYZŐ 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA FŐJEGYZŐ 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-021, Fax: (88)545-012 E-mail: mokfojegyzo@vpmegye.hu Szám: 02/32-6/2010. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek évi választásáról

Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek évi választásáról Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi választásáról Tisztelt Választópolgárok! A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választására 2014.

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés. A helyi ifjúság helyben maradásának elősegítését szolgáló csomag

Város Polgármestere. Előterjesztés. A helyi ifjúság helyben maradásának elősegítését szolgáló csomag Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés A helyi ifjúság helyben

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE

AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE 3. szám, 2015. március 3. szám - 2015. március Apró lépések a családokért Néhány évvel ezelőtt egy kolléganőm felhívott, hogy nem tudja, mit csináljon, ugyanis abortuszra

Részletesebben

Weöres Sándor hét. 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2.

Weöres Sándor hét. 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2. Weöres Sándor hét 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2. április 3. április 4. délelõtt 7.00 A királyválasztó

Részletesebben

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14 A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14 2014. október 17-én került sor a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetségben rendkívüli tisztújításra. A korábbi elnök, Birta

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

MAGYAR PERINATOLÓGIAI TÁRSASÁG. A Magyar Perinatológiai Társaság X. Kongresszusa 2011. október 21-22. Hotel Magyar Király Székesfehérvár, Fő u. 10.

MAGYAR PERINATOLÓGIAI TÁRSASÁG. A Magyar Perinatológiai Társaság X. Kongresszusa 2011. október 21-22. Hotel Magyar Király Székesfehérvár, Fő u. 10. A Magyar Perinatológiai Társaság X. Kongresszusa 2011. október 21-22. Hotel Magyar Király Székesfehérvár, Fő u. 10. MEGHÍVÓ A Kongresszus fővédnöke: Dr. Szócska Miklós Egészségügyért Felelős Államtitkár

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

ADATLAP a szavazatszámláló bizottság választott tagjainak, póttagjainak adatairól

ADATLAP a szavazatszámláló bizottság választott tagjainak, póttagjainak adatairól ADATLAP a szavazatszámláló bizottság választott tagjainak, póttagjainak adatairól Név:.... Lakcím : Debrecen,.. utca szám em. ajtó Levelezési cím: Debrecen,. utca szám em. ajtó (Amennyiben a levelezési

Részletesebben

Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét.

Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét. Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét. Büszke vagyok arra, hogy választókörzetem 4. települése jutott el a fejlettség azon szintjére, hogy Köztársasági Elnök Úr városi rangot adományozott

Részletesebben

POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA

POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA SPIRA VERONIKA POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA FÜGGELÉK 1 Megjegyzések a Függelékhez A Politika, oktatáspolitika dokumentumgyűjteményt a függelék zárja, amely bemutatja, hogy az önkormányzati munka milyen járulékos

Részletesebben

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz.

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz. A Csabacsűdi játszótér felújítása az Önkéntesek Hete keretében című projekt megvalósulása Csabacsűdön Pályázó: Tiszta Környezetünkért Alapítvány Csabacsűd Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett

Részletesebben

www.harufoto.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. február

www.harufoto.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. február www.harufoto.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. február Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptárja

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság 2015. május 26. (kedd) 17,00 óra Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2015. május 22. (péntek) 9,00 óra Emberi Kapcsolatok

Részletesebben

MEGHÍVÓ A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT, ÖNKÉNTESSÉG JELENE ÉS JÖV AZ OKTATÁSBAN CÍM KONFERENCIÁRA

MEGHÍVÓ A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT, ÖNKÉNTESSÉG JELENE ÉS JÖV AZ OKTATÁSBAN CÍM KONFERENCIÁRA A Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Oktatási és Üdültetési Nonprofit Közhasznú Kft. szervezésében a NEFMI 2011. január 22-én OK 3879-7/2010.sz. Támogatási Szerz dés alapján Konferenciát szervez. MEGHÍVÓ

Részletesebben

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét,

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, IIDddd A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, a Nógrádker Zrt. Szakszervezeti Bizottságának titkárát, a KASZ

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról

Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról Magyarország Köztársasági Elnöke a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választását 2014. október 12. vasárnapra

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

Négy művésznő pólót árult

Négy művésznő pólót árult Póló 2010 Médium: Életforma Dátum: 2010.03.14. Négy művésznő pólót árult Március 8-án, 15.00 órától 18.00 óráig az Összefogás támogató művészei és arcai, Sebestyén Márta, énekesnő, Oroszlán Szonja, Tallós

Részletesebben

Tedd, hisz teheted! Áttekintő az Állampolgári Részvétel Hete 2014 Székesfehérvári eseményeiről 2014. szeptember Mi az Allampolgári Részvétel Hete? Az ÁRH 2014 kampányhét, a közép-kelet európai civil szervezetek,

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható

A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható Politikusi imázs 8 a politikai kommunikáció világában. A társadalmasítás, azaz a fogyasztói oldal véleményének

Részletesebben

PREAMBULUM. 2. A Fórum feladatai. 3. A Fórum kapcsolatai

PREAMBULUM. 2. A Fórum feladatai. 3. A Fórum kapcsolatai Kisújszállás Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórumának Szervezeti és Működési Szabályzata Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a 113/2016. (IV. 28.) számú önkormányzati határozatával

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA ÁVF-NAPOK. 1114 Budapest Villányi út 11-13. www. avf.hu

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA ÁVF-NAPOK. 1114 Budapest Villányi út 11-13. www. avf.hu ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA ÁVF-NAPOK 1114 Budapest Villányi út 11-13. www. avf.hu Kiadja az Általános Vállalkozási Fõiskola Felelõs kiadó: Antal János fõigazgató Szerkesztette: Karcsics Éva Tördelõ

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Tisztelt ráckevei választópolgárok!

Tisztelt ráckevei választópolgárok! Tisztelt ráckevei választópolgárok! Mindannyiunk számára újszerű lesz a vegyes választási rendszer alkalmazása, hiszen négy évvel ezelőtt még egészen más formában választottuk meg képviselőinket. Egy rövid

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Kormányzati lépések Székesfehérvár. fejlődéséért

Kormányzati lépések Székesfehérvár. fejlődéséért Kormányzati lépések Székesfehérvár A kihelyezett kormányülésen meghozott döntések értékelése 2013. augusztus 20. fejlődéséért Fűtőerőmű 2004. Az erőmű privatizálásra került 2012. A cég felszámolása megkezdődött

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület

Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület A szervezet célja A Dél-Zalai civil szektor tevékenységének, érdekvédelmének, forrásteremtésének és környezetvédelmi,- karitatív akcióinak koordinálása. Térségfejlesztési

Részletesebben

Békés Megyei Civil Információs Centrum

Békés Megyei Civil Információs Centrum III. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2016. FEBRUÁR 08. CIC-16- Békés Megyei Civil Információs Centrum Cetera Egyesület Cím: 5630, Békés, Nyíri u. 1/1. Telefon: +36 (20) 291 9769 E-mail: cicbekes@gmail.com Honlap: www.recic.hu

Részletesebben

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most 2011. március 3 TÉL-FÉNY 2011. XI. alkalommal megrendezett fotókiállításon Afrikától Furugyon át Új-Zélandig láthattunk fényképeket a tárlaton. Először lehetett szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

A választási bizottságra vonatkozó általános szabályok a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján

A választási bizottságra vonatkozó általános szabályok a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján A választási bizottságra vonatkozó általános szabályok a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján II. FEJEZET A VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGOK 10. A választási bizottság 14. (1) A választási

Részletesebben

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató OM azonosító: 200886 Cím: 3900 Szerencs, Ondi út 1. Telefon: 47/362-533 47/361-444 47/362-132 Fax: 47/362-533/102-es

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. alatti székhelyén 2014. február 25-én 17.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak: a csatolt

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA Tanuló neve: Oktatási azonosító: Születési hely, idő: Anyja születési neve: Mit nevezünk iskolai nak? Az iskolai egy szervezett keretek között (iskolai osztály, csoport, évfolyam,

Részletesebben

Alba Radar. 21. hullám

Alba Radar. 21. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 21. hullám A székesfehérvári beruházások megítélése 2014. április 14. Készítette: Macher Judit macher.judit@echomail.hu www.echoinn.hu

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 5. szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 5. szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 5. szám Kedves Olvasó! Hamarosan kezdődik a nyári pihenés, legalább is gyermekeink részére. Ez számunkra is öröm, viszont az, hogy hol legyen gyermekünk a nyári szünidőben már

Részletesebben

Önkormányzati választás gyakran ismételt kérdések

Önkormányzati választás gyakran ismételt kérdések Önkormányzati választás gyakran ismételt kérdések Hány évre választjuk a helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket? A helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket az idei évtől kezdve

Részletesebben

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJÁNAK Intézkedési terve (2004-2006) A kerületi gyermek és ifjúsági korosztályok fölmérése 1. A fizikai teljesítőképesség, biológiai

Részletesebben

Külföldön élő (magyarországi lakcím nélküli) magyar állampolgár szavazhat-e az önkormányzati választáson? Nem, mivel nincs magyarországi lakcíme.

Külföldön élő (magyarországi lakcím nélküli) magyar állampolgár szavazhat-e az önkormányzati választáson? Nem, mivel nincs magyarországi lakcíme. 1 Forrás: www.valasztas.hu Gyakran ismételt kérdések Hány évre választjuk a helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket? A helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket az idei évtől kezdve

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás MÁTÉTELKI HÍREK 25. szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei Képvisel -testületünk 2006. október 10-i ülésének anyagából 2006. október 17. Közérdek információk! A választási bizottság tájékoztatása

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

Készült a Helyi demokrácia erősítése Székesfehérváron című Phare program keretében (Phare 2003/ ) május. Készítette: Ruff Tamás

Készült a Helyi demokrácia erősítése Székesfehérváron című Phare program keretében (Phare 2003/ ) május. Készítette: Ruff Tamás A helyi demokrácia helyzete Székesfehérváron Helyi Demokrácia Audit 2. jelentés Az 1998. és 2002. évi önkormányzati választások valamint a 2006. évi parlamenti választások részvételi adatainak elemzése

Részletesebben

Nemzetiségi önkormányzati választási segédlet

Nemzetiségi önkormányzati választási segédlet Nemzetiségi önkormányzati választási segédlet 1. A választás kitűzése: 1.1. A választás napját 2014. október 5-re feltételezve, a német nemzetiségi önkormányzati választást 2014. július 23. napjáig a Nemzeti

Részletesebben

Információk: Ponácz Ferenc igazgatóhelyettes, tel.: 22/ 506-162 Titkárság, tel.: 22/ 506-472. web: www.telekiblanka.hu. e-mail: budai@telekiblanka.

Információk: Ponácz Ferenc igazgatóhelyettes, tel.: 22/ 506-162 Titkárság, tel.: 22/ 506-472. web: www.telekiblanka.hu. e-mail: budai@telekiblanka. Kedves Szülők! Köszönjük érdeklődésüket iskolánk hat évfolyamos gimnáziumi képzése iránt. E tájékoztató honlapunkon történő megjelentetésével is szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy Önök minél több információhoz

Részletesebben

A Pannon Lapok Társasága lapjai. 2011-ben

A Pannon Lapok Társasága lapjai. 2011-ben A Pannon Lapok Társasága lapjai 2011-ben Sajtópiaci pozícióink 1. Legolvasottabb megyei újságok A PLT lapjai 2011-ben is A 15 év feletti lakosság körében mért olvasottság eredménye megyénként, országos

Részletesebben

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program ÁPRILIS 1-3. (csütörtök-szombat) III. Bihar-Bihor Amatõr Diákszínjátszó Fesztivál színházterme ÁPRILIS 8. (csütörtök) 17 óra A GOBLEIN kör gyûlést tart Szõllõsi Imréné vezetésével Munkákat lehet hozni

Részletesebben

PREVENT ART 2. 2011. ÁPRILIS 7.

PREVENT ART 2. 2011. ÁPRILIS 7. PREVENT ART 2. Programok és Módszervásár a józanságért 2011. ÁPRILIS 7. ANGYALFÖLDI JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PROGRAMISMERTETŐ A XIII. Kerületi Közművelődési Nonprofit Kft. Iránytű Ifjúsági Információs

Részletesebben

SzóKiMondóka. bemutatja a TreeFa World Productions Kft. Szeretettel köszöntjük az AMIT résztvevőket!

SzóKiMondóka. bemutatja a TreeFa World Productions Kft. Szeretettel köszöntjük az AMIT résztvevőket! SzóKiMondóka bemutatja a TreeFa World Productions Kft. Szeretettel köszöntjük az AMIT résztvevőket! 1 Küldetésünk Interaktív, készségfejlesztő játékok létrehozása kisgyermekek számára - Magyarországon

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. I. FÉLÉVI MUNKATERVE

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. I. FÉLÉVI MUNKATERVE KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. I. FÉLÉVI MUNKATERVE 2014. január 30. (csütörtök) 1. Javaslat a 2014. évi sportolói kitüntetések adományozására (zárt) Sportügyekért Felelős Tanácsnok

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS II. FORDULÓ. Kisújszállás Város Önkormányzata által megbízott Közvetítő Szervezet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS II. FORDULÓ. Kisújszállás Város Önkormányzata által megbízott Közvetítő Szervezet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS II. FORDULÓ Kisújszállás Város Önkormányzata által megbízott Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet az ÉAOP-2009. 5.1.1/D-09-2f 2011 0006 számú, Kisújszállás városközpont funkcióbővítő

Részletesebben

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM 2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM AZ ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVÉNEK CÉLKITŰZÉSEI az Unio Tanácsa 2010/37/EK döntése alapján Az Európai Unión belüli önkéntes tevékenység

Részletesebben

TUDNIVALÓK A HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK, VALAMINT A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSÁRÓL

TUDNIVALÓK A HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK, VALAMINT A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSÁRÓL TUDNIVALÓK A HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK, VALAMINT A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSÁRÓL Hány évre választjuk a helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket?

Részletesebben

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 48/2015

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 48/2015 Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 48/2015 Kedves Kolléga! Kérem engedje meg, hogy tájékoztassuk az Államreform Operatív Program keretében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Részletesebben

Az ötszintű Elismerési Rendszer a Kiválóságért Levels of Excellence

Az ötszintű Elismerési Rendszer a Kiválóságért Levels of Excellence Az ötszintű Elismerési Rendszer a Kiválóságért Levels of Excellence 2001 óta az EFQM a háromszintű elismerésen kívül további két alsóbb szintű elismerést vezetett be annak érdekében, hogy ösztönözze a

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák!

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kedves Szülők! Kedves Diákok! Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kiadványunkkal tájékoztatni szeretnénk leendő diákjainkat, szüleiket, osztályfőnökeiket a 2015-2016. tanévben indítandó osztályainkról.

Részletesebben

Beck Veronika Elnöki program ELTE Damjanich utcai Kollégium Diákbizottság 2015

Beck Veronika Elnöki program ELTE Damjanich utcai Kollégium Diákbizottság 2015 Beck Veronika Elnöki program ELTE Damjanich utcai Kollégium Diákbizottság 2015 Tartalom Bemutatkozás... 3 Motiváció... 3 Diákbizottság... 4 Hunya Gréta - Alelnök és tudományos bizottsági tag... 4 Szalay

Részletesebben

J e g y zőkönyv FVB-19/ (FVB-19/ )

J e g y zőkönyv FVB-19/ (FVB-19/ ) FVB-19/20010. (FVB-19/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Fogyasztóvédelmi bizottságának 2010. december 6-án, hétfőn, 10 óra 5 perckor a Képviselői Irodaház V. emelet 562. számú tanácstermében

Részletesebben

Szakmai (közlekedési) Képzés - Közlekedésfejlesztés Magyarországon, Szakmai napok 2015 Balatonföldvár, 2015. május 12-14.

Szakmai (közlekedési) Képzés - Közlekedésfejlesztés Magyarországon, Szakmai napok 2015 Balatonföldvár, 2015. május 12-14. 8.30-tól regisztráció 2015. május 12. (kedd, délelőtt) 9.30-10.00 A közlekedésfejlesztés aktuális kérdései, feladatai Előadó: Dr. Becsey Zsolt közlekedésért felelős helyettes államtitkár, NFM 1. témakör:

Részletesebben

www.szantod.hu www.szantod.lap.hu Facebook

www.szantod.hu www.szantod.lap.hu Facebook Szántódi Hírlevél www.szantod.hu www.szantod.lap.hu Facebook Szántód Község Képviselõ-testületének lapja 2014. szeptember XVIII. évf. 5. szám Önkormányzati Választások 2014 Szántódi Hírlevél 2. oldal 2014.

Részletesebben

J e g y zőkönyv ÖKB-3/2010. ÖKB-3/

J e g y zőkönyv ÖKB-3/2010. ÖKB-3/ ÖKB-3/2010. ÖKB-3/2010-2014. J e g y zőkönyv az Országgyűlés Önkormányzati és területfejlesztési bizottságának 2010. május 26-án, szerdán, 8 órakor az Országház delegációs termében megtartott üléséről

Részletesebben

MELLÉKLET KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MELLÉKLET KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. I. FÉLÉVI MUNKATERVE KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. I. FÉLÉVI MUNKATERVE MELLÉKLET 2013. január 31. (csütörtök) 1. Pályázat kiírása a Goldmark Károly Művelődési Központ intézményvezetői munkakörére

Részletesebben

ÍGY VÁLASZTOTTUNK. keményen számon kérjük az adóelkerülést. A célunk az, hogy többen fizessünk, és kevesebbet.

ÍGY VÁLASZTOTTUNK. keményen számon kérjük az adóelkerülést. A célunk az, hogy többen fizessünk, és kevesebbet. ÍGY VÁLASZTOTTUNK Az igazi munka csak most kezdõdik! Tervek és lehetõségek az országgyûlési választás után A választókerületünkben élõk Sági Istvánt, városunk képviselõ-testülete pénzügyi és városfejlesztési

Részletesebben

Országgyűlési választások - 2014

Országgyűlési választások - 2014 Országgyűlési választások - 2014 ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA 2014 Tisztelt Választópolgárok! A Magyar Köztársaság Elnöke a 16/2014. (I. 18.) KE határozatával az országgyűlési képviselők 2014. évi

Részletesebben

tovább örökítő város legyen!

tovább örökítő város legyen! K Ö R M E N D I F Ó R U M 3 tovább örökítő város legyen! kampányról, tervekről, a város jövőjéről hogy milyen szakokra lenne még szükség a mezőgazdasági képzések mellett, így például a fémipari szakmák

Részletesebben

Alba Radar. 8. hullám

Alba Radar. 8. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 8. hullám Vélemények a családok életét segítő nonprofit szolgáltatásokról 2011. július 22. Készítette: Ruff Tamás truff@echomail.hu Echo

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Civil Információs Centrum

Bács-Kiskun Megyei Civil Információs Centrum III. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2016. FEBRUÁR 08. CIC-16- Bács-Kiskun Megyei Civil Információs Centrum Főnix Kulturális és Ifjúsági Egyesület Cím: 6200 Kiskőrös, Klapka Gy. u. 79. Telefon: +36 (20) 295 59 35 E-mail:

Részletesebben

kereplõ III. évfolyam 3. szám - 2014. március

kereplõ III. évfolyam 3. szám - 2014. március Ifi kereplõ III. évfolyam 3. szám - 2014. március www.shipsarmellek.hu ship.sarmellek@gmail.com 2014. április 11-én, pénteken 19 órától Öbölből vödörbe színházi előadás Nyertes Zsuzsával és Heller Tamással

Részletesebben