B E S Z Á M O L Ó A VÉRTES MÚZEUM BARÁTI KÖRE EGYESÜLET ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL, MUNKÁJÁRÓL. Illés Szabolcs elnök

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "B E S Z Á M O L Ó A VÉRTES MÚZEUM BARÁTI KÖRE EGYESÜLET 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL, MUNKÁJÁRÓL. Illés Szabolcs elnök 2012.02.24."

Átírás

1 B E S Z Á M O L Ó A VÉRTES MÚZEUM BARÁTI KÖRE EGYESÜLET ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL, MUNKÁJÁRÓL Illés Szabolcs elnök

2 Tartalomjegyzék A szervezet céljainak rövid leírása 2 A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója..2 Beszámoló a vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület évi tevékenységeirıl 5 A Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület évi tervezett programjai, kiállításai 10 A jövıre vonatkozó céljaink, elképzeléseink..11 A évben benyújtott pályázatok, támogatások...12 Javaslat a 2012 évi belépıjegyek összegére...12 Felújítások, karbantartások.13 2

3 I. A szervezet céljainak rövid leírása: A Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület 2007-ben jött létre azzal a céllal, hogy elısegíti Csákvár történetének, történelmének feltárását, a pusztuló tárgyi és írásos dokumentumok megmentését. Ápolja és továbbfejleszti a nagyközség haladó hagyományait. Részt vesz Csákvár kulturális életében azzal a céllal, hogy a történelmi és mővészeti ismeretterjesztést szervezettebbé téve színesítse a nagyközség kulturális életét. Célja Csákvár mőemlékeinek, mőemlék jellegő épületeinek, népi mőemlékeinek társadalmi védelme. Az egyesület együtt kíván mőködni, más, hasonló szellemiségő társadalmi szervezetekkel. Csákvár fejlesztése a helyi lakosságra, vállalkozásokra építve. A helyi közéleti aktivitás fokozása, szervezése. Csákvár idegenforgalmának céltudatos fejlesztése, közterületeinek építése, szépítése. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója: 2007 tavaszán egy kis csoport összeült azzal a gondolattal, hogy valamit tenni kell a községünkben levı értékek megmentéséért. Múzeum ablakában akkor egy cédulán az állt: Technikai okok miatt ZÁRVA! 2007 májusában múzeumi szakemberek segítségével jutottunk elıre és megalakult a VÉRTES MÚZEUM BARÁTI KÖRE EGYESÜLET. A Fejér Megyei Bíróság november 13-án bejegyezte a Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesületet tavaszán megtörtént az APEH bejegyzés és számlát nyitottunk helyben a Vértes Takarékszövetkezetnél június 28-án a Fejér megyei Önkormányzat Csákvár nagyközség tulajdonába adta a Vértes Múzeumot. A szakmai felügyeletet a székesfehérvári Szent István Király Múzeum látja el. Az egyesület kérelmet adott be Csákvár Nagyközség Képviselı-testületéhez, hogy a múzeumot mőködtetni szeretné, s ezt a testület 2008 július 01-jétıl jóváhagyta. A munkák már korábban elkezdıdtek: pl. vakolás, ablakcsere stb, de július 1-tıl ezek felgyorsultak. Jöttek és jöttek az önkéntes segítık, szakemberek, kicsik és nagyok, és széppé varázsoltuk az épületet és környékét. Ebben az iskola Honismereti szakkörének tanulói is részt vettek, ık Múzeumi táborban voltak augusztus 11 és 15 között. Nádorfi Gabriella régész vezetésével két teremmel bıvült a múzeum. Az egyik a helytörténeti győjtemény alapítójának, Kovács László Pálnak állít emléket, a másikban idıszaki kiállítás látható, a Háry János Csákváron címmel augusztus 17-én sokan részesei voltunk e két terem ünnepélyes megnyitásának. 3

4 2008. szeptember 23-tól az egyesület székhelye megváltozott, Árpád u. 28. helyett Szabadság tér 1 lett. Ezt a tulajdonos, az Önkormányzat is elfogadta december 12-én az Egyesület közgyûlést tartott, amelyen az eltelt idıszak eseményeirõl szóló beszámoló, a 2009.évi programterv és a pénzügyi beszámoló elfogadása mellett új vezetõséget is választottunk: Major István (elnök), Illés Szabolcs (alelnök), Solymosi Béláné (titkár), Solymosi Márta (titkár), valamint Kalácska Róbert, Kunstár Béla, Nádorfi Gabriella (szakmai referensek) december 31-én Major István elnök úr halála után a közgyőlés január 28-án az egyesület elnökévé Illés Szabolcsot, alelnökévé Pózsa Imrét választotta. A vezetıség többi tisztségviselıje személyében változás nem történt. 4

5 Az egyesület 2011 évi tevékenysége: BESZÁMOLÓ A VÉRTES MÚZEUM BARÁTI KÖRE EGYESÜLET ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRİL, MUNKÁJÁRÓL I. A évben alakult Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület az elmúlt évekhez hasonlóan az idei 2011-es - évben is tartalmas programsorozatot valósított meg: január 28. Közgyőlés A közhasznúsági jelentés és elızı év gazdasági beszámoló elfogadása, az egyesület új elnökének megválasztása február 19. Régi mesterségek hagyományok Régi népi hagyományaink között szerepel a tollfosztás. Ennek a hagyománynak elméleti és gyakorlati rejtelmeibe vezették be a gyerekeket Kunstár Béla tanár úr és Bodrogai Erzsi néni vezetésével. A délután felejthetetlenebbé tételében a Harangvirág dalkör tagjai segítettek, akik énekeikkel színesítették az eseményt. A tollfosztás az asszonyok, lányok társas munkája volt a téli idıszakban. Néhol még ma is eleven hagyománya van. Bérelt vagy meghívásra látogatott házaknál fosztottak. A tollfosztás, mint a többi kaláka jellegő munka, egyúttal a közös szórakozás alkalmát is jelenti. A tollfosztásba csak azért mentek el a legények, hogy elszórakozzanak. Mikor a fosztást befejezték, áldomást ittak. Akkor a gazdasszony süteménnyel, borral kínálták a segítıket. Tiszaföldvár vidékén az volt a szokás, hogy a legények összeszedték a kocsányokat, és a lányok háza elé szórták, majd másnap megfigyelték, hogy eltakarították-e. Így tették próbára a lányokat. A Bódva vidékén a tollfosztóba már csak a komoly udvarló mehetett, de az sem maradt sokáig. Palóc vidékeken, ahol a fonó jelentısége sokáig megmaradt, a tollfosztó hagyományai nem voltak olyan színesek. A Dunántúlon azonban a tollfosztó vette át a fonó szerepét. Vépen a húszas években a Láncos Miklós a tollfosztót kereste fel és ijesztgette a lányokat. Néha az udvarra hurcolták vagy kútágashoz kötötték ıket. A farsangosok is a tollfosztókat keresték fel. A tollfosztóban énekeltek, beszélgettek. Ipolypásztón többek között az alábbi éneket: Tollfosztóban voltam az este, Édesanyám azt is kileste. Mindig csak azt hányja veti szememre, Kivel beszélgettem az este. Nem beszélgettem, én senkivel, Édesanyám testvéröccsivel. Azzal sem beszélgettem én sokáig, Éjfél után három óráig. (Zalabai 1985: 72) Turán decembertıl februárig tartott a tollfosztás. A segítıket mákos kukoricával kínálták. A Tápió vidékén Luca-napkor fosztottak tollat. Pándon és Kókán tollfosztó bálokat tartottak a 5

6 házaknál. Kókán a toll csumáját a legény összeszedte, és a neki tetszı lány háza elıtt szórta el. Másutt ez a megszégyenítés, itt az udvarlás jele április 02. Szekeres Károly és Szekeresné Horváth Zsuzsanna festımővészek kiállítása Az ismert csákvári festıházaspár, Szekeres Károly és Szekeresné Horváth Zsuzsanna, festményeinek kiállításával nyitott a Vértes Múzeum ebben az évben. Nagy érdeklıdés kíséretében nyitotta meg Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester a házaspár képeibıl összeállított kiállítást a Vértes Múzeumban, ahol az Összhang Kamarakórus dalai is emelték a megnyitó hangulatát. A mővészházaspár több évtizede tevékenykedik már ebben, s más mővészeti ágakban is. Munkáik nem ismeretlenek a nagyközönség számára. Ez a kiállítás régebbi és újonnan készült munkáikat tartalmazza. A kiállított képek is többféle technikával készültek: olaj, aquarell és rajz április 16. Faluszépítés Egyesületünk csatlakozott az önkormányzat által kezdeményezett akcióhoz. Egy munkával telt tartalmas napot töltöttünk együtt, melynek végén a múzeum és környéke megszépült május 1. Csányi László emléktáblájának megkoszorúzása, kórustalálkozó Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselıtestülete és dr. Csányi László Baráti Társaság Egyesület közös szervezésében kórustalálkozóval tisztelegtek dr. Csányi László emlékének. A Vértes Múzeumban és dr. Csányi László szülıházánál közös koszorúzással és énekléssel emlékeztek a település lakói, az egyesület tagjai valamint az egykori Magyar Rádió Gyermekkórusának tagjaiból alakult Vox Hungarica Nıi Kar Csákvár díszpolgárára. A szanatórium kultúrtermében az Édesanyákat köszöntötték a helyi kórusok: Gróf Esterházy Móric Általános Iskola gyermekkórusa május 07. Vértesi Európanap Csatlakoztunk a településünkön zajló eseménysorozathoz. Délelıtt a Tarsoly Ifjúsági Egyesülettel közösen egy EU-s és helytörténeti akadályversenyt bonyolítottunk le a község több pontján. Délután Jari Vilén finn nagykövet, Herczog Edit Eu. parlamenti képviselı és Katonáné Dr. Venguszt Beatrix negyed 1 tájban érkezett a csákvári Vértes Múzeumhoz. A vendégeket Illés Szabolcs a Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület Elnöke és Kunstár Béla az egyesület tagja kalauzolta a múzeum területén. A nagykövet megtekintette a múzeum tárlatait: a Kovács László Pál emlékszobát, a Csányi László emlékszobát, Szekeres Károly és Szekeresné Horváth Zsuzsanna festménykiállítását valamint a helytörténeti győjteményt. Ezután Kodolányi Borbála fazekasmester rögtönzött korongozó bemutatója következett, amit érdeklıdve figyeltek a látogatók. A múzeumi program végén Sáfrán András csákberényi borász díjnyertes boraiból egy rögtönzött borkóstolót tartott ahol a vendégek a Móri borvidék jellegzetes borait kóstolhatták meg úgymint: kései szüreteléső Móri Ezerjót, Rajnai Rizlinget, Chardonnay-t és Sauvignon blanc-t. 6

7 2011. május 20. Keresztszemes kiállítás Majorné kis Mónika munkáiból A keresztszemes mőveket a csákvári Majorné Kiss Mónika adta kölcsön a múzeumnak, aki foglalkozását tekintve kozmetikus, illetve grafikus, és jelenleg az önkormányzat alkalmazásában áll. - Tizenkét évesen kezembe akadt az édesanyám félbehagyott keresztszemes terítıje, kedvet kaptam és befejeztem - nyilatkozta. - Ekkor tanultam meg az öltéseket és a keresztszemes kézimunka fortélyait, de csak évekkel késıbb, a gyes alatt kezdtem el újra foglalkozni vele. A férjem késı éjszakába nyúlóan dolgozott, és én is felvettem ezt az életritmust: a keresztszemes kézimunkával töltöm rendszeresen az estéimet. A keresztszemesnél nincs minta, üres anyagon kezdjük a munkát. A geometriai formák helyett ma már bonyolultabb mintákat, képeket varrok ki. Van egy számítógépes programom, amely fénykép alapján készít keresztszemes mintarajzot, ez alapján dolgozok. Nemcsak cérnát használok, gyöngyökkel is díszítem a képeket, ha illenek bele. Többször készítettem már nászajándékba, keresztelıi ajándékba fénykép után varrott képeket, amelyeknek mindig nagy sikerük volt különlegességük és egyediségük miatt. Több országos keresztszemes kiállításon részt vettem már, és mindig díjjal tértem haza, 2008-ban elsı helyezett lettem. Örömmel tölt el, hogy a Vértes Múzeumban is kiállítják a mőveimet június 18. Fazekasnap, Pyrbaumi emlékkiállítás Június 18-án együtt került megrendezésre a Csákvár fazekas hagyományának ápolására hivatott Fazekasnap és a vidéki Múzeumok éjszakája rendezvény. A képviselıtestület erre az eseményre biztosított kerete és két pályázaton nyert összeg lehetıvé tette az esemény rádióbeli reklámozását. Emiatt is a tavalyinál lényegesen több, más településekrıl érkezı látogató volt, mely a kézmőves-foglalkozások sikerében és a Vértes Múzeumot látogatók tetemes számában mutatkozott meg. Ezen a napon nyílt meg Csákvár ás Pyrbaum testvér települési kapcsolatot bemutató kiállítás, ami az elmúlt 25 év emlékeit elevenítette fel. A kirakodóvásárba a szebbnél szebb kézmőves portékák, a büfébe a lángos és a babgulyás illata csábította a nézelıdıket. A színpadon színvonalas fellépések szórakoztatták az érdeklıdıket július 9. Mikonya Mónika festımővész kiállítása Mikonya Mónika olajfestményeibıl álló kiállítás volt látható a Vértes Múzeum kiállító termében. A számos érdeklıdı elıtt Majorné Kiss Mónika nyitotta meg a tárlatot, s Takács Tímea által vezényelt oroszlányi gimnázium kórusa elıadásában elhangzott dalok színesítették a megnyitó hangulatát. A mővésznı általános iskolai évei után egy idıre eltávolodott a mővészettıl, ugyan vonzotta az iparmővészet és az aranymővesség, mégis a pénzügyi pályát választotta, s jelenleg a Munkaügyi Központban dolgozik. Ott a munkatársai és maga örömére különbözı monochrom és színes képekkel tette izgalmassá az irodája valamint otthonának falait ben érte a valódi áttörés, amikor közgazdászként talált vissza az alig járt útra. Egyik kolléganıje lányától kapta a késztetést, aki már maga is gyakorolta a festészetet. İ ismertette meg Simon M. Veronika festımővésszel, kinek az évenként megrendezett különbözı nyitott kurzusain érlelte tovább tehetségét. Itt ízlelhette meg az airbrush, encaustic, capaplex technikákat, s az alkotás során alkalmazott eszközök rutinos használatát is magáévá tette. Ennek az inspiráló környezetnek, az elsajátított technikai ismereteknek, s a tehetségbıl merítı önállóságnak gyümölcse mosolyog most vissza a Vértes Múzeum tőzoltótornyának belsı falairól. 7

8 2011. augusztus Múzeumi tábor Harmadik alkalommal került megrendezésre az immár hagyományossá váló Múzeumi táborunk. Tavaly minden eddiginél nagyobb számú érdeklıdı érkezett hétfın reggel a múzeumba. Míg az elsı alkalommal 8-9 gyerek látogatott el a honismereti szakkörhöz kapcsolódó táborba, tavaly 51 tanuló vett részt a programokon. A programokat Bodrogai Gyuláné, Kunstár Béláné Irénke néni és Kunstár Béla állította össze. Szerepelt a programok között makett készítés, korongozás Lönhard Edittel, a Vértes Múzeum megismerése, pusztabuszos kirándulás a Gessner házba a Csíkvarsai rétre és Forna pusztára, -amelyet Viszló Levente mutatott be és vendégül látta a gyerekeket és kísérıiket egy ebédre- a Báracházi barlangba valamint a Csákváron elhelyezett emléktáblák felkutatása és megismerése. Elıadást tartott a fényképezésrıl Bokor Béla. Dr. Nádorfi Gabriella régész a római kor étkezési és öltözködési szokásait mutatta be, ahol a kor ruháit is felpróbálhatták a vállalkozó szellemő gyerekek. A hét zárásaként az események értékelésével, a szülıkkel közösen búcsúztak a tábortól a gyerekek. Az utolsó nap pedig a várva várt fürdésre is sor került. A szervezık munkáját az egyesület tagjai, helyi vállalkozók és önkéntesek is segítették. A nagy érdeklıdés további táborok szervezésére ösztönzi Erzsi nénit, Irénke nénit és Béla bácsit, melyre pályázati lehetıségeket is keresnek augusztus 13. Kreatív kezek csákvári hobbimővészek kiállítása és Kisteleki Margit selyemfestı kiállítása Az év utolsó kiállítása nyílt Kreatív kezek címmel a Vértes Múzeumban. Rendhagyó és különleges látványban volt része a kiállítás látogatóközönségének. A több kiállító munkájából összeállított tárlat ötlete szakított a korábbi hagyományokkal, az esemény különlegességét pedig az adta, hogy a kiállítók köztünk élı hétköznapi emberek, akik hobbiból, esetleg kényszerbıl, hasznos idıtöltés céljából kezdtek el foglalkozni az adott tevékenységgel. A bemutató alkotói között van Béka Miklós, aki rendkívüli kézügyességgel másolja régi korok és napjaink közlekedési eszközeit, mint például a francia királyi hintót, vagy a a csákvári pusztabuszt. Csókás Anita decaupage technikával díszített tárgyai ízléses dekorációi lehetnek életünknek. Czipóth Istvánné, Irmuska finoman és aprólékosan kidolgozott horgolásai és gyöngyhorgolásai igencsak ámulatba ejtették a közönséget. Dornyi Mihály évek óta végzett várépítése és technikai találékonysága ismert a csákváriak elıtt. Fendrich Veronika egy betegségének köszönheti, hogy elkezdett foglalkozni a gyöngyfőzéssel. Fiatalos, divatos ékszerekkel kápráztatott el mindenkit. A résztvevık elismerését nemcsak munkáival, de a megnyitón elénekelt Edit Piaf slágerekkel is kivívta. Héring Mátyás kovácsoltvas tárgyai kellemes színfoltjai a bemutatónak. Vendégkiállítóként az érdeklıdık megtekinthetik Kisteleki Margit igen nehéz technikával készült selyemfestéseit, valamint lányai: Zsuzsi és Dórafestményeit. A kiállítás szeptember 30-ig volt megtekinthetı a Vértes Múzeumban, majd a tárlat zárásával az idıszakos kiállításoktól is elbúcsúzunk erre a szezonra. 8

9 2011. augusztus 20. Múzeumi emléktáblák megkoszorúzása Emlékeztünk és megkoszorúztuk a múzeum udvarán található emléktáblákat, Kovács László Pál és Csányi László emléktábláit szeptember Kulturális örökség napja A kulturális örökség napja alakalmából a Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület, tisztelgı sétát szervezett Csákvár emléktábláihoz. A kis csapat végigjárta és megkoszorúzta a múzeum alapító Kovács László Pál, Csákvár híres szülöttei: Csányi László, Tersztyánszky Ödön és az 1848-as szabadságharc emléktábláját. Elsétáltak a hajdani Bozory vendéglıhöz ahol csákvári Háry elıadás és Paulini Béla elıtt tisztelegtek. A séta az Európai Unió és a NATO emléktábláinál végzıdött. A táblák elıtt Kunstár Béla, Schneider Béla és Tóth Árpádné emlékezett meg pár szóban a jeles szülöttekrıl és alkalmakról október 28. A megbékélés helyének ünnepélye átadása E naptól ünnepélyes keretek között a Kastélyparkban található szovjet katonai emlékmő a megbékélés sírkertjévé vált. A II. világháború katona halottait nem lehetett méltósággal gyászolni. A magyar katonák Don-kanyarbeli falvakban található temetıit az 1980-asévekben Fejér megyei kezdeményezésre kereshették fel a gyászolók. Az orosz tömegsírokra Csákváron is felszabadulási emlékmő került. De az emberek szívük mélyén mindig temetıként gondoltak a tömegsírokra. A politika változása óta a Kastélyparkban lévı katonatemetı nem emlékmő többé, hanem egy temetı, ahol Minden hadisír mögött / Egy ember van. /Egy ember, akit valaki, /valahol szeretett. Több mint 700 ember nyugszik itt, orosz, ukrán, türkmén, esetleg néhány német és angol, de még civil csákvári áldozat is. 15 katona ismert névrıl, s hárman arcról is. Az elhanyagolttá vált csákvári katonatemetı a Vértes Múzeum Baráti Kör kezdeményezésére és szervezésében az Önkormányzat segítségévelés több csákvári magánszemély és vállalkozó felajánlásával és tevékeny közremőködésével Halottak Napjára végre megújult. A október 28-i megemlékezésen képviseltette magát az Oroszországi Föderáció Nagykövetsége, Vladimir Szemidetko elsı titkár személyében, megemlékezést tartott Dr. Holló József Ferenc altábornagy, a Hadtörténeti Intézet fıigazgatója, községünk polgármestere, elhangzott két ismert háborús vers magyarul és oroszul. Imát mondott az elhunytak lelki üdvéért Ambrózy Tamás katolikus plébános, Szarka István evangélikus esperes. A temetıt megszentelte Kádár Iván a budapesti Radonyezsi Szent Szergij orosz ortodox templom esperese, aki reményét fejezte ki, hogy idıvel egy kereszt is jelöli majd a temetıt. A sírkert rendbetételével Csákvár méltó példát állított a jelenkor és az utókor nemzedéke számára december 03. Disznótor Ezen alaklommal az érdeklıdı gyerekek a régi hagyományok keretein belül a disznótorral és a hozzá kapcsolódó tevékenységekkel ismerkedhettek meg. Köszönet Buncsák Istvánnak és családjának akik befogadták a gyerekeket. A disznótoros vacsora elfogyasztásának lehetıségét és a vendéglátást pedig a Bodrogai család biztosította. 9

10 Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület évi tervezett programjai, kiállításai Programok: január 21.: Tollfosztás Február 4.: Asszonyfarsang Március 9.: Dr. Nádorfi Gabriella régész elıadása Április 21.: Kutenics József fegyvermester elıadása Augusztus 4-8.: Múzeumi tábor - jelentkezni március 1-ig Szeptember : Magyar Kulturális Örökség Napja Kiállítások: Április 14.: Szekeres Károly és Szekeresné Horváth Zsuzsanna festımővészek kiállítása Május 5.: Oláh Eszter festımővész kiállítása, Európa nap Június 23.: Fazekas nap, Múzeumok éjszakája Június 26: Foltvarrók kiállítása Július 7.: Újhelyi Dávid- Szverle Balázs kiállítása Július 28.: Csipkeverık kiállítása Augusztus 18.: Hobby kiállítás Szeptember 8.: Berecz Katalin festımővész kiállítása Tervben van még: Vértest bemutató fényképek kiállítása március Mike János Június

11 A jövıre vonatkozó céljaink, tevékenységeink ismertetése: A Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület ezután is az Alapszabályban megfogalmazott célok alapján tevékenykedik majd: - Elısegíti Csákvár történetének, történelmének feltárását, a pusztuló tárgyi és írásos dokumentumok megmentését. - ápolja a nagyközségi hagyományokat. - részt vesz Csákvár kulturális életében azzal a céllal, hogy a történelmi és mővészeti ismeretterjesztést szervezettebbé téve színesítse a nagyközség kulturális életét. - Csákvár mőemlékeinek, mőemlék jellegő épületeinek, népi mőemlékeinek társadalmi védelme. - Az egyesület együtt kíván mőködni, más, hasonló szellemiségő társadalmi szervezetekkel. - Csákvár fejlesztése a helyi lakosságra, vállalkozásokra építve - A helyi közéleti aktivitás fokozása, szervezése - Csákvár idegenforgalmának céltudatos fejlesztése - Csákvár közterületeinek építése, szépítése A célok elérése érdekében az egyesület a következı idıszakban: - Az Egyesület elıadásokat, kiállításokat, vitafórumokat, konferenciákat kíván szervezni. - szakmai kiadványokat önköltséges áron készíti el és bocsátja az érdekeltek részére. - együttmőködik a Vértes Múzeummal és a Székesfehérvári Szent István Múzeummal. - a Vértes Múzeum anyagát a Csákvári Általános Iskola ás Zeneiskola tanulói honismereti tantárgy keretében megismerjék. - Az egyesület Csákvár történetének és néprajzának a tanulóifjúság körében való megismertetését szorgalmazza. - a honismereti szakkör munkáját szakmai anyagokkal támogatja. - Csákvár községben felkutatja, azokat a középiskolai- ás felsıoktatás intézményekben idegen nyelvi tanulmányokat folytató fiatalokat, akik Csákvár községben idegenvezetıi tevékenységet vállalnak, gyarapítva ezzel nyelvtudásukat. - segítséget nyújt a községet érintı régészeti munkákban és a fazekasság meglévı értékeinek feltárásában. - Szerepet vállal abban, hogy a Vértes múltját felderítı kutatások központi helye Csákvár község legyen. - a községben mőködı információs központ kialakításában, Csákvár történetének, a Vértes Múzeum anyagának megismertetését szolgáló, oktató jellegő leírások, térképek és egyéb kiadványok elkészítésében ás forgalmazásában. - pályázati felhívásokat, kiírásokat folyamatosan figyelemmel kíséri és azokon további támogatásokat, forrásokat próbál szerezni. 11

12 II évben benyújtott pályázatok, támogatások 1. NCA mőködési pályázat Ebben az évben is benyújtottuk pályázatunkat a Nemzeti Civil Alapprogram Közép- Dunántúli Regionális Kollégiumának mőködési célú pályázati felhívására. A pályázaton mőködésünkhöz Ft pénzügyi támogatást kértünk, melybıl Ft támogatást sikerült elnyernünk. Az elnyert támogatást az alábbiakra fogjuk fordítani: Az Egyesület mőködtetésével kapcsolatos adminisztrációs tevékenység biztosításához szükséges A4-es nyomtatópapír, nyomtatópatronok, tollak, borítékok, különbözı irodaszerek (olló, lyukasztó, tőzıgép ) vásárlására. Önálló weboldal létrehozásához, egyedi megjelenéshez tárhelyre fizettünk elı egyedi domain névvel a múlt évben. Ennek a további igénybevételére Az oldal készítése és feltöltése folyamatos. A weblap a linken már elérhetı. A tárhely lehetıséget biztosít arra, hogy minden tagunk önálló címmel rendelkezzen, formátuma: Társadalmi összejöveteleink megtartásához használt kiegészítı anyagok beszerzésére (terítı, pohár, tálca, dekoráció, stb) A rendezvényeinken, megjelenı látogatóink kényelmesebb fogadására 25 db mőanyag széket vásároltunk. 2. Közhasznú dolgozó Rendkívül hasznos támogatásnak bizonyult, hogy ebben az évben az Önkormányzat révén 2 fı közhasznú munkás a Múzeumban tudott a májustól szeptemberig tartó nyitvatartási idıben dolgozni. Ez nagyban hozzájárult a múzeum állandó nyitva tartáshoz és a látogatók számának növekedéséhez. A következı évben is igényt tartunk erre a támogatásra. 3. NKA pályázat A Nemzeti Kulturális Alap Múzeumi Szakmai Kollégium nyílt pályázatot hirdetet múzeumi szakmai feladatok támogatására, melynek keretében többek között állagvédelemre lehetett pályázatott benyújtani. Az Egyesületünk a pályázaton - az Önkormányzat mint tulajdonos hozzájárulásával - indult, melyen a múzeum épületben kiállított fatárgyak és faanyagú épületszerkezetek gázosításos rovarmentesítésére kértünk Ft támogatást ,-Ft-ot kaptunk. A pályázatban foglaltak végrehajtása május hónapban megtörtént. A testület a szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadta. III. Javaslat évi Belépı díj összegére: A Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület Elnöksége a Vértes Múzeum évi 12

13 belépıdíjainak mértékére a Mőködtetési Megállapodás III/1. pontja alapján az alábbi javaslatot fogadta el: Felnıtt belépıjegy: 400.-Ft Gyermek, diák, nyugdíjas belépıjegy: 200.-Ft Természetesen a csákvári oktatási intézmények tanulói, óvodásai részére a múzeum ingyenes látogatását biztosítjuk. IV. Felújítások, karbantartások: A Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület és az Önkormányzat között létrejött Mőködtetési Megállapodás III. fejezete alapján Egyesületünknek minden év november hónapjában kell az éves beszámolóval egyidejőleg felhívni az önkormányzat - mint tulajdonos - figyelmét idıszerő állagmegóvási, karbantartási vagy felújítási munkák elvégzésére. Az év során Egyesületünk folyamatosan törekedett arra, hogy a Vértes Múzeum Csákvár méltó kulturális központja lehessen. Ennek érdekében a Múzeum épületek környezetét rendben tartottuk. Jó példa volt erre az áprilisi faluszépítési programhoz való csatlakozás. Május hónapban a Múzeum kertjében felállításra került egy kerti filagória melyet Herczog Edit Európa Parlamenti képviselı ajánlott fel. Az alapozáshoz szükséges kımüves munkához Orlovics Károlytól kaptunk segítséget. Magát az építményt pedig Fehér Imre állította össze. Köszönjük a segítségüket. Szintén a tavasz folyamán sor került a vízvezeték rendszer egy részének felújítására, amit az önkormányzat végeztetett el évi költségvetés terhére az tőztorony és múzeum épület elektromos, riasztó rendszerének felújítása: A múzeum épületek elektromos hálózata elavult. Az épületben található riasztó berendezés tönkrement. Vagyonvédelmi szempontból viszont szükségesnek tarjuk annak meglétét. A teljes elektromos hálózat felújítására, riasztó rendszer kiépítésére vonatkozó tervek elkészítését helyi villamos tervezı felajánlása lévén biztosítani tudjuk. Kérem tisztelt Képviselı-testületet, hogy a Tőztorony és a Múzeum épület elektromos rendszerének felújítását, riasztórendszer kiépítését szíveskedjen támogatni, és annak fedezetét a 2012.évi költségvetésben szerepeltetni. A Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület elnökeként kérem, hogy a évi tevékenységünkrıl adott tájékoztatót szíveskedjenek elfogadni és az Önkormányzat tulajdonában levı épület felújítási munkáihoz szükséges fedezetet biztosítani. Csákvár, február 24. Illés Szabolcs sk. Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület elnöke 13

14 14

Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület

Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. év.. Elnök P.H. Csákvár, 2013.02.06. Készítette: Kántorné Szarka Veronika mérlegképes-könyvelı Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Közhasznú

Részletesebben

Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl

Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl A Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány és kuratóriuma elsısorban pályázati támogatások

Részletesebben

HAGYOMÁNYOK HÁZA BARÁTI KÖRE EGYESÜLET. 1011 Budapest, Corvin tér 8. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

HAGYOMÁNYOK HÁZA BARÁTI KÖRE EGYESÜLET. 1011 Budapest, Corvin tér 8. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE HAGYOMÁNYOK HÁZA BARÁTI KÖRE EGYESÜLET 1011 Budapest, Corvin tér 8. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2012. március 8. Dr. Halmos Béla elnök 1 A Hagyományok Háza Baráti Köre Egyesület közhasznúsági

Részletesebben

9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete

9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete Nyirád Község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete A HELYI KÖZMŐVELİDÉSRİL Nyirád 1999. 1 Nyirád Község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/1999. (XI. 29.) Ör.

Részletesebben

Múzeumok İszi Fesztiválja a Karacs Ferenc Múzeumban. 2009. október 1.- 2009. november 15.

Múzeumok İszi Fesztiválja a Karacs Ferenc Múzeumban. 2009. október 1.- 2009. november 15. Múzeumok İszi Fesztiválja a Karacs Ferenc Múzeumban 2009. október 1.- 2009. november 15. Programjaink: Október 1. (csütörtök) 17 óra Múzeumok İszi Fesztiváljának megnyitója és a Zene világnapja alkalmából

Részletesebben

A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI NÉPMŐVÉSZETI EGYESÜLET BEMUTATÁSA

A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI NÉPMŐVÉSZETI EGYESÜLET BEMUTATÁSA Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Népmővészeti Egyesület 5092 Tiszavárkony, Endre király út 121. Levelezési cím: 5000 Szolnok, Czakó E. u. 3. 1/15. E-mail: kenyeresne@t-online.hu A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A SIÓFOKI FELSİOKTATÁSI KÖZALAPÍTVÁNY 2009. január 1 2009. december 31-ig terjedı idıszakról Siófok, 2010. május. 24. Készítette: Dr. Sárdi Csilla 1/1 1 Tartalomjegyzék A közalapítvány

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 10-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 10-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Együttmőködési megállapodás megkötése Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával a TIOP-1.2.1/A-12/1

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS JÚNIUS 25-I ÜLÉSÉRE 8.

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS JÚNIUS 25-I ÜLÉSÉRE 8. E LŐTERJESZTÉS A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2015. JÚNIUS 25-I ÜLÉSÉRE 8. IKTATÓSZÁM: 33-6 /2015. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló a Fejér Megyei Értéktár Bizottság 2014. II. féléves és 2015. I. féléves munkájáról

Részletesebben

1. Kheristangli sütés sváb nagymamákkal: Wunderland Kindergarten programja.

1. Kheristangli sütés sváb nagymamákkal: Wunderland Kindergarten programja. Német nemzetiségi gyermek, ifjúsági és felnıtt programok 2015. 1. melléklet Gyermek és ifjúsági programok 1. Kheristangli sütés sváb nagymamákkal: Wunderland Kindergarten programja. Helyszín:Wunderland

Részletesebben

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Szám: 14945/2009. Javaslat a Nógrád Megyei Civil Szolgáltató Központot mőködtetı Mozgáskorlátozottak

Részletesebben

Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület

Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. év.. Illés Szabolcs Elnök P.H. Csákvár, 2011.01.28. Készítette: Kántorné Szarka Veronika mérlegképes-könyvelı Tartalom 1. A szervezet alapadatai

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés május 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés május 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. május 28-i ülésére Tárgy: A megyei múzeumi szervezethez tartozó múzeumok nyitvatartási rendjérıl, belépıjegy

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Szociális Bizottságának 2015. évi beszámolója. Kéthely, 2015-10-20 Készítette: Bódis Józsefné bizottság elnöke

Kéthely Község Önkormányzat Szociális Bizottságának 2015. évi beszámolója. Kéthely, 2015-10-20 Készítette: Bódis Józsefné bizottság elnöke Kéthely Község Önkormányzat Szociális Bizottságának 2015. évi beszámolója Kéthely, 2015-10-20 Készítette: Bódis Józsefné bizottság elnöke Tisztelt Képviselı-testület! Tisztelt Polgármester Úr! Kéthely

Részletesebben

Beszámoló a debreceni Magyar Finn Baráti Kör 2009. évi tevékenységéről

Beszámoló a debreceni Magyar Finn Baráti Kör 2009. évi tevékenységéről Beszámoló a debreceni Magyar Finn Baráti Kör 2009. évi tevékenységéről A Kör programjai: Január 21. Vezetőségi ülés. Tájékoztató a debreceni tiszteletbeli konzulátus alapításáról. Személyi javaslatok a

Részletesebben

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl.

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. Az önkormányzat kötelezı feladata a helyi közmővelıdési tevékenység

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Adószám: 18592333-1-10 Bejegyzı szerv: HEVES MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: PK.60.107/2003 SORSZ: 2193 Bodonyi Hagyományırzı és 3243 Bodony, Kossuth út 22. Közhasznúsági jelentés 2009. Fordulónap:

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról A Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Gyıri Levéltára, a Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára, a MOKK

Részletesebben

Éves beszámoló 2012. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk.

Éves beszámoló 2012. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk. Éves beszámoló 2012 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Kapott támogatások és egyéb bevételek bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Vagyon kimutatás a 2012. évre 5. A cél szerinti

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009. évrıl

Közhasznúsági jelentés 2009. évrıl Közhasznúsági jelentés 2009. évrıl Fordulónap: 2009.december 31. Beszámolási idıszak: 2009.július 14-2009.december 31. A szervezet bemutatása: Elérhetıség: 2200 Monor Kossuth L. u. 65-67 Azonosító adatok:

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról Támogatás témája: Múzeumi gyűjtemények tárgyi és szellemi kulturális örökségünk című magyar-román

Részletesebben

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt.

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt. Őseink útján járva A vecsési Halmi Telepi Általános Iskola húsz hetedik osztályos tanulója 2012. május 10.- 2012. május 13. között Ukrajnába utazott tanulmányi kirándulásra a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

Program- és feladatterv 2014. évre

Program- és feladatterv 2014. évre HONVÉD BAJTÁRSI EGYESÜLET SÁRBOGÁRD Program- és feladatterv 201 évre Fsz. Központilag szervezett rendezvények: 1. BEOSZ küldöttgyőlés, választmányi ülés 201 április 2. BEOSZ-KDR tagegyesületi ök értekezlete

Részletesebben

Halmay György bizottsági elnök

Halmay György bizottsági elnök V e s z p r é m M e g y e i J o g ú V á r o s Önkormányzata Közgyőlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága J e g y z ı k ö n y v Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

-2- Felsorolta az esemény kapcsán felmerült költségeket, amelyek kifizetését kérte a képviselıktıl elfogadásra. H A T Á R O Z A T

-2- Felsorolta az esemény kapcsán felmerült költségeket, amelyek kifizetését kérte a képviselıktıl elfogadásra. H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: I. 290-10/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére,

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról.

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat Képviselıtestülete a kulturális javak védelmérıl és a muzeális

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-i ülésére

E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1228 /2009 E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Napok programja

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: I.400-13/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére,

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

A Bizottságok tagjainak névjegyzéke (SZMSZ 43. (4) bekezdéséhez) Gáspár Edit Mogyorósbánya, Arany J. u. 11.

A Bizottságok tagjainak névjegyzéke (SZMSZ 43. (4) bekezdéséhez) Gáspár Edit Mogyorósbánya, Arany J. u. 11. A Bizottságok tagjainak névjegyzéke (SZMSZ 43. (4) bekezdéséhez) Pénzügyi és Vagyonnyilatkozat nyilvántartó és ellenırzı Bizottság 5 fı Bacsa Ferencné Mogyorósbánya, Petıfi S. u. 50. Kríszeg Csaba Mogyorósbánya,

Részletesebben

Név Cím Telefon, e-mail, honlap. Települési értékek Lajosmizse Természeti értékek a.) Helyi jelentıségő védett természeti

Név Cím Telefon, e-mail, honlap. Települési értékek Lajosmizse Természeti értékek a.) Helyi jelentıségő védett természeti Települési értékek Lajosmizse Természeti értékek a.) Helyi jelentıségő védett természeti területek és helyi védettség alatt álló természeti értékek Név Cím Telefon, e-mail, honlap - Iskola-tó és környéke

Részletesebben

A JÁSZAPÁTI TEMPLOMÉRT ALAPÍTVÁNY

A JÁSZAPÁTI TEMPLOMÉRT ALAPÍTVÁNY Jászapátiak Barátiak Egyesülete JÁSZ-SAROKPONT Összefogás a Térség Jövıjéért Akciócsoport Iroda: 5130 Jászapáti, Velemi Endre u. 4-6. Tel: 06-57/440-516, 06-30-488-00-32 (355 mellék), E-mail: jabe@freemail.hu,

Részletesebben

Éves beszámoló 2010. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk.

Éves beszámoló 2010. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk. Éves beszámoló 2010 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Kapott támogatások és egyéb bevételek bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Vagyon kimutatás a 2010. évre 5. A cél szerinti

Részletesebben

Beszámoló Tiszazugi Földrajzi Múzeum NKA 3507/00080

Beszámoló Tiszazugi Földrajzi Múzeum NKA 3507/00080 A TISZAZUGI FÖLDRAJZI MÚZEUM SZAKMAI BESZÁMOLÓJA A 2015. ÉVI MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL A fény útja - Éjszaka a Tiszazugban címmel és tematikával került megrendezésre a programunk 2015 A Fény

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Adószám: Bejegyzı szerv: Regisztrációs szám: 18263587-1-43 Fıvárosi Bíróság 16.Pk. 60.136/2008/2. AKT Színház Közhasznú Egyesület 1118 Budapest, Schweidel utca 33 A 2011 Fordulónap: Beszámolási idıszak:

Részletesebben

A Közlekedési Emléktár Alapítvány 2011. évi feladatterve

A Közlekedési Emléktár Alapítvány 2011. évi feladatterve A Közlekedési Emléktár Alapítvány 2011. évi feladatterve 1. Általános célkitőzések A Közlekedési Emléktár Alapítvány (továbbiakban: alapítvány) Alapító Okiratához hően 2011-ben is a közösségi közlekedés

Részletesebben

K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének jegyzőkönyvéből Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottsága K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének

Részletesebben

A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2010. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Az intézmény elsődleges, a 2010. évre szóló feladata az alábbi gyűjteményegységek leltározásának folytatása, állagmegóvása,

Részletesebben

3. Az önkormányzat a támogatás keretösszegét a város éves költségvetési rendeletében határozza meg.

3. Az önkormányzat a támogatás keretösszegét a város éves költségvetési rendeletében határozza meg. Balatonfőzfı Város Önkormányzata Képviselı-testületének 7/2014. (IV.22.) önkormányzati rendelete Balatonfőzfı város közigazgatási területén útépítéshez, útfelújításhoz, parkoló kialakításához és járda

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:.... /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a

Részletesebben

2092 Budakeszi Fı utca 179. E-mail: odri.agnes@gmail.com Iktsz.: 2012/ Tisztelt Odri Ágnes!

2092 Budakeszi Fı utca 179. E-mail: odri.agnes@gmail.com Iktsz.: 2012/ Tisztelt Odri Ágnes! ERKEL FERENC Mővelıdési Központ 2092 Budakeszi, Fı u. 108. Tel/fax: (06-23) 451-161, 457-161 Mobil: (06-20) 260-0745 info@efmk-budakeszi.hu, www.efmk-budakeszi.hu Oktatási Kulturális és Jogi Bizottság

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Az 1997. évi CLVI törvény 19 -a szerinti beszámoló a kiemelten közhasznú ÚJ ELİADÓMŐVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2008. évi tevékenységérıl Új Elıadómővészeti Alapítvány Goli Tánchely 1036

Részletesebben

Tárgy: Lajosmizse város 2012. évi kulturális rendezvénynaptárának elfogadása. Intézményirányító és Településfejlesztési Iroda.

Tárgy: Lajosmizse város 2012. évi kulturális rendezvénynaptárának elfogadása. Intézményirányító és Településfejlesztési Iroda. Elıterjesztés 12. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizse város 2012. évi kulturális rendezvénynaptárának elfogadása Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. Sopron-Fertıd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. Sopron-Fertıd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. Sopron-Fertıd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége Székhely: 9400 Sopron, Király J. u. 24. Adószám: 18985933-1-08 MNyT sz: Pk.T.61.982/2007 (Gy-M-S) Lev. cím: 9401 Sopron,

Részletesebben

A Mezıségi İrzıkör Közhasznú Alapítvány évi tevékenységérıl szóló Közhasznúsági jelentés

A Mezıségi İrzıkör Közhasznú Alapítvány évi tevékenységérıl szóló Közhasznúsági jelentés A Mezıségi İrzıkör Közhasznú Alapítvány 2009. évi tevékenységérıl szóló Közhasznúsági jelentés A közhasznú minısítés bejegyzésére vonatkozó adatok A bejegyzés idıpontja: 2004. november 3. A bejegyzés jogerıre

Részletesebben

Határon Túli Magyar Emlékhelyekért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2009. évről

Határon Túli Magyar Emlékhelyekért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2009. évről Határon Túli Magyar Emlékhelyekért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2009. évről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Határon Túli Magyar Emlékhelyekért Alapítvány 2009. évben a számviteli törvénynek és a kapcsolódó

Részletesebben

Jelen kiállításunk esztétikai megvalósításában és muzeológiai elveiben is e két előzmény kiállítás hagyományait vitte tovább.

Jelen kiállításunk esztétikai megvalósításában és muzeológiai elveiben is e két előzmény kiállítás hagyományait vitte tovább. A 2306/1671 azonosítójú DOStalgia 30 éves a PC című időszaki kiállításra, a hozzá kapcsolódó kiadványra és múzeumpedagógiai program megvalósítására vonatkozó NKA-pályázat szakmai beszámolója A DOStalgia

Részletesebben

HÁTTÉRANYAG a 2013. június 26-i Választmányi ülés napirendjéhez

HÁTTÉRANYAG a 2013. június 26-i Választmányi ülés napirendjéhez HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete - közhasznú szervezet- 8000 Székesfehérvár, Malom u. 2. Tel./ Fax: 00-36-22 311-255 E-mail: htbk.szfvár@regiment.hu HÁTTÉRANYAG a 2013. június

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Statisztikai számjel 18762756-9133-529-14 HONISMERETI ÉS TERMÉSZETVÉDŐ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 8716 MESZTEGNYŐ LADI JÁNOS U. 55. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV MESZTEGNYŐ, 2012-02-18 TÁRSADALMI SZERVEZET

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. A 2005. évről

Közhasznúsági jelentés. A 2005. évről Statisztikai számjel 1965480391993310 Adószám 19654803 2-42 Közhasznúsági jelentés A 2005. évről A Magyar Fotográfiai Alapítvány alapítói: FÉNYSZÖV Budapesti Fényképész Szövetkezet (1065 Budapest, Bajcsy

Részletesebben

Igazgatási Iroda Solymár, József A. u. 1. Tel.: , Fax:

Igazgatási Iroda Solymár, József A. u. 1. Tel.: , Fax: Igazgatási Iroda 2083. Solymár, József A. u. 1. Tel.: 06 26 560 600, Fax: 06 26 560 606 Napirend: JEGYZİKÖNYV Német Kisebbségi Önkormányzat 2010. szeptember 02., 18.00 kor megtartott ülésérıl 1. Az elmúlt

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl december 2.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl december 2. Ügyszám: 15-147/2010. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2010. december 2. Nyirád 2010 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzata

Részletesebben

KUD-A.R.C. Közhasznú Ifjúsági Egyesület. 2083 Solymár, Templom tér 25. K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2011. Solymár, 2012. május 20.

KUD-A.R.C. Közhasznú Ifjúsági Egyesület. 2083 Solymár, Templom tér 25. K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2011. Solymár, 2012. május 20. KUD-A.R.C. Közhasznú Ifjúsági Egyesület 2083 Solymár, Templom tér 25. K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2011. Solymár, 2012. május 20. 1. A szervezet alapadatai: 1. Elnevezés: KUD-A.R.C. Közhasznú

Részletesebben

Karacs Ferenc Múzeum Tagintézmény 4150 Püspökladány, Kossuth u. 28. Tel. (54) 451-295 E-mail: karacs.muzeum@gmail.com; web: www.ladanymuzeum.

Karacs Ferenc Múzeum Tagintézmény 4150 Püspökladány, Kossuth u. 28. Tel. (54) 451-295 E-mail: karacs.muzeum@gmail.com; web: www.ladanymuzeum. Karacs Ferenc Múzeum Tagintézmény 4150 Püspökladány, Kossuth u. 28. Tel. (54) 451-295 E-mail: karacs.muzeum@gmail.com; web: www.ladanymuzeum.hu Szakmai beszámoló A Karacs Ferenc Múzeum csillagos éjszakája-

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a december 15-én tartandó rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a december 15-én tartandó rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 464/2011.(XII.15.) Kt.hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2011. december 15-én tartandó rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1. Az orvosi ügyelet ellátásának

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82.

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Tisztelt Kuratórium! Tárgy: A 7. Con Spirito Egyházzenei Fesztivál megrendezésére szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3707/12072 A Filharmónia

Részletesebben

EMLÉKEZTETŐ Együtt Kállóért Közösségi Nap

EMLÉKEZTETŐ Együtt Kállóért Közösségi Nap Pályázó neve: Kálló Község Önkormányzata Pályázó székhelye: 2175 Kálló, Kossuth utca 16. Pályázó MVH ügyfél - azonosító: 1003299571 Pályázat azonosító: 8569872872; Támogatási határozat iratazonosító: 1623167406

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 1 8 1 7 3 5 0 3-1 - 4 2 Adószám A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 2 0 0 2 év MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú alapítvány egyéb szervezet megnevezése 1145 Budapest, Amerikai

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-10/2011. Sorszám: 15. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. október 27.

Részletesebben

Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok

Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok "A TAKTAHARKÁNYI REFORMÁTUS TEMPLOMÉRT" Közhasznú (oktatási,kulturális,egyéb) 3922 Taktaharkány, Béke utca 40. képviselő: Fodor József Károly Elsődlegesen a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

ALAPSZABÁLY A Módosításokkal egységes szerkezetben. 1. Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY A Módosításokkal egységes szerkezetben. 1. Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY A Módosításokkal egységes szerkezetben 1. Általános rendelkezések (1) A Franciaországi Ösztöndíjasok Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) nonprofit jogi személy. Alapítói az Alapszabály 1.

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1.

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Adventi zsongás Múzeumi nap 1. Múzeumi nap 1. tematika Múzeumi nap helye és

Részletesebben

Családi Nap 3. tematikája

Családi Nap 3. tematikája Családi Nap 3. tematikája A Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei Múzeuma nyertes TÁMOP 3.2.8. B.-12/1. es pályázatának megismerése után Pocsainé Dr. Eperjesi Eszter múzeumigazgató asszony

Részletesebben

Megvalósítók létszáma, képesítésük. A magyar-, és ezen belül Somogy megye népművészetének megismerése 2.A.1. Elméleti szakasz

Megvalósítók létszáma, képesítésük. A magyar-, és ezen belül Somogy megye népművészetének megismerése 2.A.1. Elméleti szakasz 1 célja, Elméleti Szeptember Magyar népművészet, Somogy megye népművészetének jellemzése (népi tárgykultúra és hagyományok megismerése) Előadó muzeológus Oktatói előadás 1-2. alom Magyarország és Somogy

Részletesebben

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŐLÉS FEBRUÁR 5-I ÜLÉSÉRE

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŐLÉS FEBRUÁR 5-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŐLÉS 2015. FEBRUÁR 5-I ÜLÉSÉRE 12. IKTATÓSZÁM:33-1/2015. MELLÉKLET: - DB. TÁRGY: Tájékoztató a közgyőlés két ülése között történt fontosabb eseményekrıl ELİTERJESZTİ:

Részletesebben

BESZÁMOLÓ GÖDÖLLŐI MÚZEUMI ÉJ

BESZÁMOLÓ GÖDÖLLŐI MÚZEUMI ÉJ BESZÁMOLÓ GÖDÖLLŐI MÚZEUMI ÉJ Évek óta hagyomány, hogy Gödöllő városa a Múzeumok Éjszakája programot városi összefogásban valósítja meg.tehát nemcsak a múzeumok (Gödöllői Városi Múzeum, Gödöllői Királyi

Részletesebben

F.M. Közgyőlése 319/2007. (VI.28.) K.h.sz. határozata. Fejér Megye Közgyőlése II. félévi üléstervérıl

F.M. Közgyőlése 319/2007. (VI.28.) K.h.sz. határozata. Fejér Megye Közgyőlése II. félévi üléstervérıl F.M. Közgyőlése 319/2007. (VI.28.) K.h.sz. határozata Fejér Megye Közgyőlése 2007. II. félévi üléstervérıl Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a közgyőlés 2007. II. félévi üléstervérıl szóló javaslatot,

Részletesebben

Munkaterv a évre. Egységes munkaterv-forma társadalmi szervezetek számára. Általános adatok

Munkaterv a évre. Egységes munkaterv-forma társadalmi szervezetek számára. Általános adatok Egységes munkaterv-forma társadalmi szervezetek számára Általános adatok Szervezet neve: Budaörsi Pro Musica Kórusalapítvány Címe: 2040 Budaörs, Szabadság út 134. Levelezési cím: 2040 Budaörs, Víg u.63.

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. A Múzeumok Éjszakája rendezvényről a Gödöllői Városi Múzeumban

B E S Z Á M O L Ó. A Múzeumok Éjszakája rendezvényről a Gödöllői Városi Múzeumban B E S Z Á M O L Ó A Múzeumok Éjszakája rendezvényről a Gödöllői Városi Múzeumban Gödöllőn évek óta hagyomány, hogy a Múzeumok Éjszakájának programsorozatát városi összefogásban valósítjuk meg. Tehát nemcsak

Részletesebben

VII. Szöveges beszámoló a Gyermekkert Kecskeméti Waldorf Egyesület 2004. évi közhasznú tevékenységérıl A Gyermekkert Kecskeméti Waldorf Egyesület (továbbiakban: Egyesület) 1999 nyarán jött létre, és a

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról. Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke

BESZÁMOLÓ. a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról. Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke BESZÁMOLÓ a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke 1 A rendırségrıl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 10. (1) bekezdése szerint az önkormányzatok közbiztonsággal

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: 2012. június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselık Dr. Szabó Attila jegyzı Jegyzıkönyvvezetı:

Részletesebben

./.. (...) 10/1999. (III.31.)

./.. (...) 10/1999. (III.31.) SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ- TESTÜLETÉNEK./.. (...) számú rendelete a helyi közmővelıdés szabályozására címő a 10/1999. (III.31.) számú rendelet módosításáról Sárospatak Város Képviselı-testülete a muzeális

Részletesebben

Név Telefon E-mail. Lengyelné Kurucz Katalin 1/250-1650, 1/430-1081. MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás

Név Telefon E-mail. Lengyelné Kurucz Katalin 1/250-1650, 1/430-1081. MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Név Telefon E-mail Név Megrendelés Telefon E-mail Aquincumi Múzeum Budapest Budapest

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

Elnökségi értekezlet. Hírek

Elnökségi értekezlet. Hírek Népművészeti Egyesületek Szövetségének hírlevele Ha problémája van a megjelenítéssel, kattintson ide. Elnökségi értekezlet A májusi értekezlet témái: A NESZ és Tagszervezetek belföldi- és külföldi kapcsolatrendszerének

Részletesebben

I. Rendszeres egyesületi feladatok

I. Rendszeres egyesületi feladatok Turul Csontritkulás Egyesület 2800 Tatabánya Dózsa Gy. út 77. Tel/Fax: (06) 34/515-422, E-mail: jkoranyi@t-online.hu Bankszámlaszám: 11740009-20061447 Adószám: 18609116-1-11 2015. évi M U N K A T E R V

Részletesebben

Az életet visszafelé tekintve lehet lemérni, de előre tekintve kell élni. ( Kierkegaard)

Az életet visszafelé tekintve lehet lemérni, de előre tekintve kell élni. ( Kierkegaard) Az életet visszafelé tekintve lehet lemérni, de előre tekintve kell élni. ( Kierkegaard) A MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR PROGRAMTERVE 2014. Az egyesület kultúraközvetítő, befogadó szervezet. Célja:

Részletesebben

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma:

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma: KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV Tartalma: Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény kimutatás) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Célszerinti kifizetések kimutatása Támogatások kimutatása A közhasznúsági

Részletesebben

146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat

146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat ülésérıl készült könyvébıl: 146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat 1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

ZUGLÓI SZT. ANTAL ALAPÍTVÁNY

ZUGLÓI SZT. ANTAL ALAPÍTVÁNY ZUGLÓI SZT. ANTAL ALAPÍTVÁNY 1145 Budapest, Bosnyák u. 26. (06-1) 383-0550 Tisztelt Fıvárosi Közgyőlés Kisebbségi, Emberi Jogi és Vallásügyi Bizottság! Alulírott megküldöm a zuglói Szt. Antal Alapítvány

Részletesebben

Tájház. Javaslat a. Mezőkovácsháza települési értéktárba történő felvételéhez. 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm.

Tájház. Javaslat a. Mezőkovácsháza települési értéktárba történő felvételéhez. 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez Javaslat a Tájház Mezőkovácsháza települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Strifler Károlyné Mezőkovácsháza, 2016. november 30. HELYI ÉRTÉK

Részletesebben

KIEMELT JELENTŐSÉGŰ RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK 2002-2006-OS CIKLUSBAN.

KIEMELT JELENTŐSÉGŰ RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK 2002-2006-OS CIKLUSBAN. KIEMELT JELENTŐSÉGŰ RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK 2002-2006-OS CIKLUSBAN. 1.Lakóhelyi Környezet és településfejlesztés 2002. október - november. - Lakossági összefogással, gyalogos utak építése ill. felújítása

Részletesebben

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Sokorópátkán született 1942. augusztus 11-én. Apja, Vig Béla 1943. januárjában eltűnt a Don-kanyarban. Anyja Balogh Irén, hadiözvegyként egyetlen gyermekének

Részletesebben

Somló-Marcalmente-Bakonyalja Leader Akciócsoport Közhasznú Egyesület

Somló-Marcalmente-Bakonyalja Leader Akciócsoport Közhasznú Egyesület Somló-Marcalmente-Bakonyalja Leader Akciócsoport Közhasznú Egyesület 2007. ÉVI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ Kelt: 2008. június 30. 2 A Somló-Marcalmente-Bakonyalja Leader Akciócsoport Közhasznú Egyesület Alapszabályának

Részletesebben

Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya s.k. a közgyőlés elnöke. Dr. Varjú Mihály s.k. fıjegyzı

Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya s.k. a közgyőlés elnöke. Dr. Varjú Mihály s.k. fıjegyzı F.M. Közgyőlése 385/2008. (XII.18.) K.h.sz. határozata Fejér Megye Közgyőlése 2009. I. félévi üléstervérıl Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta és elfogadta a közgyőlés 2009. I. félévi üléstervét, amely

Részletesebben

PÉCS_NORMANDIA LIONS CLUB Pécs, Mártírok u évi Közhasznúsági jelentés

PÉCS_NORMANDIA LIONS CLUB Pécs, Mártírok u évi Közhasznúsági jelentés Statisztikai számjel: 19035165-9499-331-02 Adószám: 19035165 1-02 PÉCS_NORMANDIA LIONS CLUB 7623. Pécs, Mártírok u.7. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Pécs, 2012. május 2. Dr. Szőke Gergely László 1 PÉCS-NORMANDIA

Részletesebben