B E S Z Á M O L Ó A VÉRTES MÚZEUM BARÁTI KÖRE EGYESÜLET ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL, MUNKÁJÁRÓL. Illés Szabolcs elnök

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "B E S Z Á M O L Ó A VÉRTES MÚZEUM BARÁTI KÖRE EGYESÜLET 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL, MUNKÁJÁRÓL. Illés Szabolcs elnök 2012.02.24."

Átírás

1 B E S Z Á M O L Ó A VÉRTES MÚZEUM BARÁTI KÖRE EGYESÜLET ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL, MUNKÁJÁRÓL Illés Szabolcs elnök

2 Tartalomjegyzék A szervezet céljainak rövid leírása 2 A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója..2 Beszámoló a vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület évi tevékenységeirıl 5 A Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület évi tervezett programjai, kiállításai 10 A jövıre vonatkozó céljaink, elképzeléseink..11 A évben benyújtott pályázatok, támogatások...12 Javaslat a 2012 évi belépıjegyek összegére...12 Felújítások, karbantartások.13 2

3 I. A szervezet céljainak rövid leírása: A Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület 2007-ben jött létre azzal a céllal, hogy elısegíti Csákvár történetének, történelmének feltárását, a pusztuló tárgyi és írásos dokumentumok megmentését. Ápolja és továbbfejleszti a nagyközség haladó hagyományait. Részt vesz Csákvár kulturális életében azzal a céllal, hogy a történelmi és mővészeti ismeretterjesztést szervezettebbé téve színesítse a nagyközség kulturális életét. Célja Csákvár mőemlékeinek, mőemlék jellegő épületeinek, népi mőemlékeinek társadalmi védelme. Az egyesület együtt kíván mőködni, más, hasonló szellemiségő társadalmi szervezetekkel. Csákvár fejlesztése a helyi lakosságra, vállalkozásokra építve. A helyi közéleti aktivitás fokozása, szervezése. Csákvár idegenforgalmának céltudatos fejlesztése, közterületeinek építése, szépítése. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója: 2007 tavaszán egy kis csoport összeült azzal a gondolattal, hogy valamit tenni kell a községünkben levı értékek megmentéséért. Múzeum ablakában akkor egy cédulán az állt: Technikai okok miatt ZÁRVA! 2007 májusában múzeumi szakemberek segítségével jutottunk elıre és megalakult a VÉRTES MÚZEUM BARÁTI KÖRE EGYESÜLET. A Fejér Megyei Bíróság november 13-án bejegyezte a Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesületet tavaszán megtörtént az APEH bejegyzés és számlát nyitottunk helyben a Vértes Takarékszövetkezetnél június 28-án a Fejér megyei Önkormányzat Csákvár nagyközség tulajdonába adta a Vértes Múzeumot. A szakmai felügyeletet a székesfehérvári Szent István Király Múzeum látja el. Az egyesület kérelmet adott be Csákvár Nagyközség Képviselı-testületéhez, hogy a múzeumot mőködtetni szeretné, s ezt a testület 2008 július 01-jétıl jóváhagyta. A munkák már korábban elkezdıdtek: pl. vakolás, ablakcsere stb, de július 1-tıl ezek felgyorsultak. Jöttek és jöttek az önkéntes segítık, szakemberek, kicsik és nagyok, és széppé varázsoltuk az épületet és környékét. Ebben az iskola Honismereti szakkörének tanulói is részt vettek, ık Múzeumi táborban voltak augusztus 11 és 15 között. Nádorfi Gabriella régész vezetésével két teremmel bıvült a múzeum. Az egyik a helytörténeti győjtemény alapítójának, Kovács László Pálnak állít emléket, a másikban idıszaki kiállítás látható, a Háry János Csákváron címmel augusztus 17-én sokan részesei voltunk e két terem ünnepélyes megnyitásának. 3

4 2008. szeptember 23-tól az egyesület székhelye megváltozott, Árpád u. 28. helyett Szabadság tér 1 lett. Ezt a tulajdonos, az Önkormányzat is elfogadta december 12-én az Egyesület közgyûlést tartott, amelyen az eltelt idıszak eseményeirõl szóló beszámoló, a 2009.évi programterv és a pénzügyi beszámoló elfogadása mellett új vezetõséget is választottunk: Major István (elnök), Illés Szabolcs (alelnök), Solymosi Béláné (titkár), Solymosi Márta (titkár), valamint Kalácska Róbert, Kunstár Béla, Nádorfi Gabriella (szakmai referensek) december 31-én Major István elnök úr halála után a közgyőlés január 28-án az egyesület elnökévé Illés Szabolcsot, alelnökévé Pózsa Imrét választotta. A vezetıség többi tisztségviselıje személyében változás nem történt. 4

5 Az egyesület 2011 évi tevékenysége: BESZÁMOLÓ A VÉRTES MÚZEUM BARÁTI KÖRE EGYESÜLET ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRİL, MUNKÁJÁRÓL I. A évben alakult Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület az elmúlt évekhez hasonlóan az idei 2011-es - évben is tartalmas programsorozatot valósított meg: január 28. Közgyőlés A közhasznúsági jelentés és elızı év gazdasági beszámoló elfogadása, az egyesület új elnökének megválasztása február 19. Régi mesterségek hagyományok Régi népi hagyományaink között szerepel a tollfosztás. Ennek a hagyománynak elméleti és gyakorlati rejtelmeibe vezették be a gyerekeket Kunstár Béla tanár úr és Bodrogai Erzsi néni vezetésével. A délután felejthetetlenebbé tételében a Harangvirág dalkör tagjai segítettek, akik énekeikkel színesítették az eseményt. A tollfosztás az asszonyok, lányok társas munkája volt a téli idıszakban. Néhol még ma is eleven hagyománya van. Bérelt vagy meghívásra látogatott házaknál fosztottak. A tollfosztás, mint a többi kaláka jellegő munka, egyúttal a közös szórakozás alkalmát is jelenti. A tollfosztásba csak azért mentek el a legények, hogy elszórakozzanak. Mikor a fosztást befejezték, áldomást ittak. Akkor a gazdasszony süteménnyel, borral kínálták a segítıket. Tiszaföldvár vidékén az volt a szokás, hogy a legények összeszedték a kocsányokat, és a lányok háza elé szórták, majd másnap megfigyelték, hogy eltakarították-e. Így tették próbára a lányokat. A Bódva vidékén a tollfosztóba már csak a komoly udvarló mehetett, de az sem maradt sokáig. Palóc vidékeken, ahol a fonó jelentısége sokáig megmaradt, a tollfosztó hagyományai nem voltak olyan színesek. A Dunántúlon azonban a tollfosztó vette át a fonó szerepét. Vépen a húszas években a Láncos Miklós a tollfosztót kereste fel és ijesztgette a lányokat. Néha az udvarra hurcolták vagy kútágashoz kötötték ıket. A farsangosok is a tollfosztókat keresték fel. A tollfosztóban énekeltek, beszélgettek. Ipolypásztón többek között az alábbi éneket: Tollfosztóban voltam az este, Édesanyám azt is kileste. Mindig csak azt hányja veti szememre, Kivel beszélgettem az este. Nem beszélgettem, én senkivel, Édesanyám testvéröccsivel. Azzal sem beszélgettem én sokáig, Éjfél után három óráig. (Zalabai 1985: 72) Turán decembertıl februárig tartott a tollfosztás. A segítıket mákos kukoricával kínálták. A Tápió vidékén Luca-napkor fosztottak tollat. Pándon és Kókán tollfosztó bálokat tartottak a 5

6 házaknál. Kókán a toll csumáját a legény összeszedte, és a neki tetszı lány háza elıtt szórta el. Másutt ez a megszégyenítés, itt az udvarlás jele április 02. Szekeres Károly és Szekeresné Horváth Zsuzsanna festımővészek kiállítása Az ismert csákvári festıházaspár, Szekeres Károly és Szekeresné Horváth Zsuzsanna, festményeinek kiállításával nyitott a Vértes Múzeum ebben az évben. Nagy érdeklıdés kíséretében nyitotta meg Katonáné dr. Venguszt Beatrix polgármester a házaspár képeibıl összeállított kiállítást a Vértes Múzeumban, ahol az Összhang Kamarakórus dalai is emelték a megnyitó hangulatát. A mővészházaspár több évtizede tevékenykedik már ebben, s más mővészeti ágakban is. Munkáik nem ismeretlenek a nagyközönség számára. Ez a kiállítás régebbi és újonnan készült munkáikat tartalmazza. A kiállított képek is többféle technikával készültek: olaj, aquarell és rajz április 16. Faluszépítés Egyesületünk csatlakozott az önkormányzat által kezdeményezett akcióhoz. Egy munkával telt tartalmas napot töltöttünk együtt, melynek végén a múzeum és környéke megszépült május 1. Csányi László emléktáblájának megkoszorúzása, kórustalálkozó Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselıtestülete és dr. Csányi László Baráti Társaság Egyesület közös szervezésében kórustalálkozóval tisztelegtek dr. Csányi László emlékének. A Vértes Múzeumban és dr. Csányi László szülıházánál közös koszorúzással és énekléssel emlékeztek a település lakói, az egyesület tagjai valamint az egykori Magyar Rádió Gyermekkórusának tagjaiból alakult Vox Hungarica Nıi Kar Csákvár díszpolgárára. A szanatórium kultúrtermében az Édesanyákat köszöntötték a helyi kórusok: Gróf Esterházy Móric Általános Iskola gyermekkórusa május 07. Vértesi Európanap Csatlakoztunk a településünkön zajló eseménysorozathoz. Délelıtt a Tarsoly Ifjúsági Egyesülettel közösen egy EU-s és helytörténeti akadályversenyt bonyolítottunk le a község több pontján. Délután Jari Vilén finn nagykövet, Herczog Edit Eu. parlamenti képviselı és Katonáné Dr. Venguszt Beatrix negyed 1 tájban érkezett a csákvári Vértes Múzeumhoz. A vendégeket Illés Szabolcs a Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület Elnöke és Kunstár Béla az egyesület tagja kalauzolta a múzeum területén. A nagykövet megtekintette a múzeum tárlatait: a Kovács László Pál emlékszobát, a Csányi László emlékszobát, Szekeres Károly és Szekeresné Horváth Zsuzsanna festménykiállítását valamint a helytörténeti győjteményt. Ezután Kodolányi Borbála fazekasmester rögtönzött korongozó bemutatója következett, amit érdeklıdve figyeltek a látogatók. A múzeumi program végén Sáfrán András csákberényi borász díjnyertes boraiból egy rögtönzött borkóstolót tartott ahol a vendégek a Móri borvidék jellegzetes borait kóstolhatták meg úgymint: kései szüreteléső Móri Ezerjót, Rajnai Rizlinget, Chardonnay-t és Sauvignon blanc-t. 6

7 2011. május 20. Keresztszemes kiállítás Majorné kis Mónika munkáiból A keresztszemes mőveket a csákvári Majorné Kiss Mónika adta kölcsön a múzeumnak, aki foglalkozását tekintve kozmetikus, illetve grafikus, és jelenleg az önkormányzat alkalmazásában áll. - Tizenkét évesen kezembe akadt az édesanyám félbehagyott keresztszemes terítıje, kedvet kaptam és befejeztem - nyilatkozta. - Ekkor tanultam meg az öltéseket és a keresztszemes kézimunka fortélyait, de csak évekkel késıbb, a gyes alatt kezdtem el újra foglalkozni vele. A férjem késı éjszakába nyúlóan dolgozott, és én is felvettem ezt az életritmust: a keresztszemes kézimunkával töltöm rendszeresen az estéimet. A keresztszemesnél nincs minta, üres anyagon kezdjük a munkát. A geometriai formák helyett ma már bonyolultabb mintákat, képeket varrok ki. Van egy számítógépes programom, amely fénykép alapján készít keresztszemes mintarajzot, ez alapján dolgozok. Nemcsak cérnát használok, gyöngyökkel is díszítem a képeket, ha illenek bele. Többször készítettem már nászajándékba, keresztelıi ajándékba fénykép után varrott képeket, amelyeknek mindig nagy sikerük volt különlegességük és egyediségük miatt. Több országos keresztszemes kiállításon részt vettem már, és mindig díjjal tértem haza, 2008-ban elsı helyezett lettem. Örömmel tölt el, hogy a Vértes Múzeumban is kiállítják a mőveimet június 18. Fazekasnap, Pyrbaumi emlékkiállítás Június 18-án együtt került megrendezésre a Csákvár fazekas hagyományának ápolására hivatott Fazekasnap és a vidéki Múzeumok éjszakája rendezvény. A képviselıtestület erre az eseményre biztosított kerete és két pályázaton nyert összeg lehetıvé tette az esemény rádióbeli reklámozását. Emiatt is a tavalyinál lényegesen több, más településekrıl érkezı látogató volt, mely a kézmőves-foglalkozások sikerében és a Vértes Múzeumot látogatók tetemes számában mutatkozott meg. Ezen a napon nyílt meg Csákvár ás Pyrbaum testvér települési kapcsolatot bemutató kiállítás, ami az elmúlt 25 év emlékeit elevenítette fel. A kirakodóvásárba a szebbnél szebb kézmőves portékák, a büfébe a lángos és a babgulyás illata csábította a nézelıdıket. A színpadon színvonalas fellépések szórakoztatták az érdeklıdıket július 9. Mikonya Mónika festımővész kiállítása Mikonya Mónika olajfestményeibıl álló kiállítás volt látható a Vértes Múzeum kiállító termében. A számos érdeklıdı elıtt Majorné Kiss Mónika nyitotta meg a tárlatot, s Takács Tímea által vezényelt oroszlányi gimnázium kórusa elıadásában elhangzott dalok színesítették a megnyitó hangulatát. A mővésznı általános iskolai évei után egy idıre eltávolodott a mővészettıl, ugyan vonzotta az iparmővészet és az aranymővesség, mégis a pénzügyi pályát választotta, s jelenleg a Munkaügyi Központban dolgozik. Ott a munkatársai és maga örömére különbözı monochrom és színes képekkel tette izgalmassá az irodája valamint otthonának falait ben érte a valódi áttörés, amikor közgazdászként talált vissza az alig járt útra. Egyik kolléganıje lányától kapta a késztetést, aki már maga is gyakorolta a festészetet. İ ismertette meg Simon M. Veronika festımővésszel, kinek az évenként megrendezett különbözı nyitott kurzusain érlelte tovább tehetségét. Itt ízlelhette meg az airbrush, encaustic, capaplex technikákat, s az alkotás során alkalmazott eszközök rutinos használatát is magáévá tette. Ennek az inspiráló környezetnek, az elsajátított technikai ismereteknek, s a tehetségbıl merítı önállóságnak gyümölcse mosolyog most vissza a Vértes Múzeum tőzoltótornyának belsı falairól. 7

8 2011. augusztus Múzeumi tábor Harmadik alkalommal került megrendezésre az immár hagyományossá váló Múzeumi táborunk. Tavaly minden eddiginél nagyobb számú érdeklıdı érkezett hétfın reggel a múzeumba. Míg az elsı alkalommal 8-9 gyerek látogatott el a honismereti szakkörhöz kapcsolódó táborba, tavaly 51 tanuló vett részt a programokon. A programokat Bodrogai Gyuláné, Kunstár Béláné Irénke néni és Kunstár Béla állította össze. Szerepelt a programok között makett készítés, korongozás Lönhard Edittel, a Vértes Múzeum megismerése, pusztabuszos kirándulás a Gessner házba a Csíkvarsai rétre és Forna pusztára, -amelyet Viszló Levente mutatott be és vendégül látta a gyerekeket és kísérıiket egy ebédre- a Báracházi barlangba valamint a Csákváron elhelyezett emléktáblák felkutatása és megismerése. Elıadást tartott a fényképezésrıl Bokor Béla. Dr. Nádorfi Gabriella régész a római kor étkezési és öltözködési szokásait mutatta be, ahol a kor ruháit is felpróbálhatták a vállalkozó szellemő gyerekek. A hét zárásaként az események értékelésével, a szülıkkel közösen búcsúztak a tábortól a gyerekek. Az utolsó nap pedig a várva várt fürdésre is sor került. A szervezık munkáját az egyesület tagjai, helyi vállalkozók és önkéntesek is segítették. A nagy érdeklıdés további táborok szervezésére ösztönzi Erzsi nénit, Irénke nénit és Béla bácsit, melyre pályázati lehetıségeket is keresnek augusztus 13. Kreatív kezek csákvári hobbimővészek kiállítása és Kisteleki Margit selyemfestı kiállítása Az év utolsó kiállítása nyílt Kreatív kezek címmel a Vértes Múzeumban. Rendhagyó és különleges látványban volt része a kiállítás látogatóközönségének. A több kiállító munkájából összeállított tárlat ötlete szakított a korábbi hagyományokkal, az esemény különlegességét pedig az adta, hogy a kiállítók köztünk élı hétköznapi emberek, akik hobbiból, esetleg kényszerbıl, hasznos idıtöltés céljából kezdtek el foglalkozni az adott tevékenységgel. A bemutató alkotói között van Béka Miklós, aki rendkívüli kézügyességgel másolja régi korok és napjaink közlekedési eszközeit, mint például a francia királyi hintót, vagy a a csákvári pusztabuszt. Csókás Anita decaupage technikával díszített tárgyai ízléses dekorációi lehetnek életünknek. Czipóth Istvánné, Irmuska finoman és aprólékosan kidolgozott horgolásai és gyöngyhorgolásai igencsak ámulatba ejtették a közönséget. Dornyi Mihály évek óta végzett várépítése és technikai találékonysága ismert a csákváriak elıtt. Fendrich Veronika egy betegségének köszönheti, hogy elkezdett foglalkozni a gyöngyfőzéssel. Fiatalos, divatos ékszerekkel kápráztatott el mindenkit. A résztvevık elismerését nemcsak munkáival, de a megnyitón elénekelt Edit Piaf slágerekkel is kivívta. Héring Mátyás kovácsoltvas tárgyai kellemes színfoltjai a bemutatónak. Vendégkiállítóként az érdeklıdık megtekinthetik Kisteleki Margit igen nehéz technikával készült selyemfestéseit, valamint lányai: Zsuzsi és Dórafestményeit. A kiállítás szeptember 30-ig volt megtekinthetı a Vértes Múzeumban, majd a tárlat zárásával az idıszakos kiállításoktól is elbúcsúzunk erre a szezonra. 8

9 2011. augusztus 20. Múzeumi emléktáblák megkoszorúzása Emlékeztünk és megkoszorúztuk a múzeum udvarán található emléktáblákat, Kovács László Pál és Csányi László emléktábláit szeptember Kulturális örökség napja A kulturális örökség napja alakalmából a Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület, tisztelgı sétát szervezett Csákvár emléktábláihoz. A kis csapat végigjárta és megkoszorúzta a múzeum alapító Kovács László Pál, Csákvár híres szülöttei: Csányi László, Tersztyánszky Ödön és az 1848-as szabadságharc emléktábláját. Elsétáltak a hajdani Bozory vendéglıhöz ahol csákvári Háry elıadás és Paulini Béla elıtt tisztelegtek. A séta az Európai Unió és a NATO emléktábláinál végzıdött. A táblák elıtt Kunstár Béla, Schneider Béla és Tóth Árpádné emlékezett meg pár szóban a jeles szülöttekrıl és alkalmakról október 28. A megbékélés helyének ünnepélye átadása E naptól ünnepélyes keretek között a Kastélyparkban található szovjet katonai emlékmő a megbékélés sírkertjévé vált. A II. világháború katona halottait nem lehetett méltósággal gyászolni. A magyar katonák Don-kanyarbeli falvakban található temetıit az 1980-asévekben Fejér megyei kezdeményezésre kereshették fel a gyászolók. Az orosz tömegsírokra Csákváron is felszabadulási emlékmő került. De az emberek szívük mélyén mindig temetıként gondoltak a tömegsírokra. A politika változása óta a Kastélyparkban lévı katonatemetı nem emlékmő többé, hanem egy temetı, ahol Minden hadisír mögött / Egy ember van. /Egy ember, akit valaki, /valahol szeretett. Több mint 700 ember nyugszik itt, orosz, ukrán, türkmén, esetleg néhány német és angol, de még civil csákvári áldozat is. 15 katona ismert névrıl, s hárman arcról is. Az elhanyagolttá vált csákvári katonatemetı a Vértes Múzeum Baráti Kör kezdeményezésére és szervezésében az Önkormányzat segítségévelés több csákvári magánszemély és vállalkozó felajánlásával és tevékeny közremőködésével Halottak Napjára végre megújult. A október 28-i megemlékezésen képviseltette magát az Oroszországi Föderáció Nagykövetsége, Vladimir Szemidetko elsı titkár személyében, megemlékezést tartott Dr. Holló József Ferenc altábornagy, a Hadtörténeti Intézet fıigazgatója, községünk polgármestere, elhangzott két ismert háborús vers magyarul és oroszul. Imát mondott az elhunytak lelki üdvéért Ambrózy Tamás katolikus plébános, Szarka István evangélikus esperes. A temetıt megszentelte Kádár Iván a budapesti Radonyezsi Szent Szergij orosz ortodox templom esperese, aki reményét fejezte ki, hogy idıvel egy kereszt is jelöli majd a temetıt. A sírkert rendbetételével Csákvár méltó példát állított a jelenkor és az utókor nemzedéke számára december 03. Disznótor Ezen alaklommal az érdeklıdı gyerekek a régi hagyományok keretein belül a disznótorral és a hozzá kapcsolódó tevékenységekkel ismerkedhettek meg. Köszönet Buncsák Istvánnak és családjának akik befogadták a gyerekeket. A disznótoros vacsora elfogyasztásának lehetıségét és a vendéglátást pedig a Bodrogai család biztosította. 9

10 Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület évi tervezett programjai, kiállításai Programok: január 21.: Tollfosztás Február 4.: Asszonyfarsang Március 9.: Dr. Nádorfi Gabriella régész elıadása Április 21.: Kutenics József fegyvermester elıadása Augusztus 4-8.: Múzeumi tábor - jelentkezni március 1-ig Szeptember : Magyar Kulturális Örökség Napja Kiállítások: Április 14.: Szekeres Károly és Szekeresné Horváth Zsuzsanna festımővészek kiállítása Május 5.: Oláh Eszter festımővész kiállítása, Európa nap Június 23.: Fazekas nap, Múzeumok éjszakája Június 26: Foltvarrók kiállítása Július 7.: Újhelyi Dávid- Szverle Balázs kiállítása Július 28.: Csipkeverık kiállítása Augusztus 18.: Hobby kiállítás Szeptember 8.: Berecz Katalin festımővész kiállítása Tervben van még: Vértest bemutató fényképek kiállítása március Mike János Június

11 A jövıre vonatkozó céljaink, tevékenységeink ismertetése: A Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület ezután is az Alapszabályban megfogalmazott célok alapján tevékenykedik majd: - Elısegíti Csákvár történetének, történelmének feltárását, a pusztuló tárgyi és írásos dokumentumok megmentését. - ápolja a nagyközségi hagyományokat. - részt vesz Csákvár kulturális életében azzal a céllal, hogy a történelmi és mővészeti ismeretterjesztést szervezettebbé téve színesítse a nagyközség kulturális életét. - Csákvár mőemlékeinek, mőemlék jellegő épületeinek, népi mőemlékeinek társadalmi védelme. - Az egyesület együtt kíván mőködni, más, hasonló szellemiségő társadalmi szervezetekkel. - Csákvár fejlesztése a helyi lakosságra, vállalkozásokra építve - A helyi közéleti aktivitás fokozása, szervezése - Csákvár idegenforgalmának céltudatos fejlesztése - Csákvár közterületeinek építése, szépítése A célok elérése érdekében az egyesület a következı idıszakban: - Az Egyesület elıadásokat, kiállításokat, vitafórumokat, konferenciákat kíván szervezni. - szakmai kiadványokat önköltséges áron készíti el és bocsátja az érdekeltek részére. - együttmőködik a Vértes Múzeummal és a Székesfehérvári Szent István Múzeummal. - a Vértes Múzeum anyagát a Csákvári Általános Iskola ás Zeneiskola tanulói honismereti tantárgy keretében megismerjék. - Az egyesület Csákvár történetének és néprajzának a tanulóifjúság körében való megismertetését szorgalmazza. - a honismereti szakkör munkáját szakmai anyagokkal támogatja. - Csákvár községben felkutatja, azokat a középiskolai- ás felsıoktatás intézményekben idegen nyelvi tanulmányokat folytató fiatalokat, akik Csákvár községben idegenvezetıi tevékenységet vállalnak, gyarapítva ezzel nyelvtudásukat. - segítséget nyújt a községet érintı régészeti munkákban és a fazekasság meglévı értékeinek feltárásában. - Szerepet vállal abban, hogy a Vértes múltját felderítı kutatások központi helye Csákvár község legyen. - a községben mőködı információs központ kialakításában, Csákvár történetének, a Vértes Múzeum anyagának megismertetését szolgáló, oktató jellegő leírások, térképek és egyéb kiadványok elkészítésében ás forgalmazásában. - pályázati felhívásokat, kiírásokat folyamatosan figyelemmel kíséri és azokon további támogatásokat, forrásokat próbál szerezni. 11

12 II évben benyújtott pályázatok, támogatások 1. NCA mőködési pályázat Ebben az évben is benyújtottuk pályázatunkat a Nemzeti Civil Alapprogram Közép- Dunántúli Regionális Kollégiumának mőködési célú pályázati felhívására. A pályázaton mőködésünkhöz Ft pénzügyi támogatást kértünk, melybıl Ft támogatást sikerült elnyernünk. Az elnyert támogatást az alábbiakra fogjuk fordítani: Az Egyesület mőködtetésével kapcsolatos adminisztrációs tevékenység biztosításához szükséges A4-es nyomtatópapír, nyomtatópatronok, tollak, borítékok, különbözı irodaszerek (olló, lyukasztó, tőzıgép ) vásárlására. Önálló weboldal létrehozásához, egyedi megjelenéshez tárhelyre fizettünk elı egyedi domain névvel a múlt évben. Ennek a további igénybevételére Az oldal készítése és feltöltése folyamatos. A weblap a linken már elérhetı. A tárhely lehetıséget biztosít arra, hogy minden tagunk önálló címmel rendelkezzen, formátuma: Társadalmi összejöveteleink megtartásához használt kiegészítı anyagok beszerzésére (terítı, pohár, tálca, dekoráció, stb) A rendezvényeinken, megjelenı látogatóink kényelmesebb fogadására 25 db mőanyag széket vásároltunk. 2. Közhasznú dolgozó Rendkívül hasznos támogatásnak bizonyult, hogy ebben az évben az Önkormányzat révén 2 fı közhasznú munkás a Múzeumban tudott a májustól szeptemberig tartó nyitvatartási idıben dolgozni. Ez nagyban hozzájárult a múzeum állandó nyitva tartáshoz és a látogatók számának növekedéséhez. A következı évben is igényt tartunk erre a támogatásra. 3. NKA pályázat A Nemzeti Kulturális Alap Múzeumi Szakmai Kollégium nyílt pályázatot hirdetet múzeumi szakmai feladatok támogatására, melynek keretében többek között állagvédelemre lehetett pályázatott benyújtani. Az Egyesületünk a pályázaton - az Önkormányzat mint tulajdonos hozzájárulásával - indult, melyen a múzeum épületben kiállított fatárgyak és faanyagú épületszerkezetek gázosításos rovarmentesítésére kértünk Ft támogatást ,-Ft-ot kaptunk. A pályázatban foglaltak végrehajtása május hónapban megtörtént. A testület a szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadta. III. Javaslat évi Belépı díj összegére: A Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület Elnöksége a Vértes Múzeum évi 12

13 belépıdíjainak mértékére a Mőködtetési Megállapodás III/1. pontja alapján az alábbi javaslatot fogadta el: Felnıtt belépıjegy: 400.-Ft Gyermek, diák, nyugdíjas belépıjegy: 200.-Ft Természetesen a csákvári oktatási intézmények tanulói, óvodásai részére a múzeum ingyenes látogatását biztosítjuk. IV. Felújítások, karbantartások: A Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület és az Önkormányzat között létrejött Mőködtetési Megállapodás III. fejezete alapján Egyesületünknek minden év november hónapjában kell az éves beszámolóval egyidejőleg felhívni az önkormányzat - mint tulajdonos - figyelmét idıszerő állagmegóvási, karbantartási vagy felújítási munkák elvégzésére. Az év során Egyesületünk folyamatosan törekedett arra, hogy a Vértes Múzeum Csákvár méltó kulturális központja lehessen. Ennek érdekében a Múzeum épületek környezetét rendben tartottuk. Jó példa volt erre az áprilisi faluszépítési programhoz való csatlakozás. Május hónapban a Múzeum kertjében felállításra került egy kerti filagória melyet Herczog Edit Európa Parlamenti képviselı ajánlott fel. Az alapozáshoz szükséges kımüves munkához Orlovics Károlytól kaptunk segítséget. Magát az építményt pedig Fehér Imre állította össze. Köszönjük a segítségüket. Szintén a tavasz folyamán sor került a vízvezeték rendszer egy részének felújítására, amit az önkormányzat végeztetett el évi költségvetés terhére az tőztorony és múzeum épület elektromos, riasztó rendszerének felújítása: A múzeum épületek elektromos hálózata elavult. Az épületben található riasztó berendezés tönkrement. Vagyonvédelmi szempontból viszont szükségesnek tarjuk annak meglétét. A teljes elektromos hálózat felújítására, riasztó rendszer kiépítésére vonatkozó tervek elkészítését helyi villamos tervezı felajánlása lévén biztosítani tudjuk. Kérem tisztelt Képviselı-testületet, hogy a Tőztorony és a Múzeum épület elektromos rendszerének felújítását, riasztórendszer kiépítését szíveskedjen támogatni, és annak fedezetét a 2012.évi költségvetésben szerepeltetni. A Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület elnökeként kérem, hogy a évi tevékenységünkrıl adott tájékoztatót szíveskedjenek elfogadni és az Önkormányzat tulajdonában levı épület felújítási munkáihoz szükséges fedezetet biztosítani. Csákvár, február 24. Illés Szabolcs sk. Vértes Múzeum Baráti Köre Egyesület elnöke 13

14 14

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012.

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012. Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012. Szekszárd 1 A Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza 2012. évi szakmai beszámolója A 2012-es év humán erıforrásának alakulása

Részletesebben

Csákvár Önkormányzat beszámolója. Bodmér Önkormányzat beszámolója

Csákvár Önkormányzat beszámolója. Bodmér Önkormányzat beszámolója XXI. Évfolyam, 8. szám 2011. augusztus Csákvár Önkormányzat beszámolója A képviselõ-testület június 14-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésén az alábbi határozatokat hozta: A Mese-Vár Óvoda és az Esterházy

Részletesebben

A TARTALOMBÓL. Jászboldogháza Község idıszakos lapja 2012. OKTÓBER

A TARTALOMBÓL. Jászboldogháza Község idıszakos lapja 2012. OKTÓBER Jászboldogháza Község idıszakos lapja POLGÁRMESTERI H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2012. OKTÓBER 13. ÉVFOLYAM 5.

Részletesebben

2009. december. Boldogházi Hírek

2009. december. Boldogházi Hírek 2009. december 1 2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2009. december A 2009-es évet a változások évének is nevezhetjük falunkban, Jászboldogházán, hiszen a település és az itt lakók életét meghatározó, szolgálatukban

Részletesebben

Levél Önkormányzatának idıszaki lapja

Levél Önkormányzatának idıszaki lapja Levél Önkormányzatának idıszaki lapja A Képviselı-testület a 2013. február 28-i ülésén egyhangúlag, 6 igen szavazattal megalkotta Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2013 (III. 01.) önkormányzati

Részletesebben

Kiszombori szeretetcsomag - jótékonysági akció

Kiszombori szeretetcsomag - jótékonysági akció K SZOMBOR H RADÓ XX. évfolyam 2011. 5. szám K I S Z O M B O R K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A A TARTALOMBÓL Kiszombori szeretetcsomag - jótékonysági akció 2.

Részletesebben

MEGHÍVÓ MÚZEUMI FOGLALKOZÁSRA

MEGHÍVÓ MÚZEUMI FOGLALKOZÁSRA XXI. Évfolyam, 2. szám 2011. FEBRUÁR Február 27-én 15.00 órakor a Publo konferenciatermében Liszt Ferencre emlékezik a KDNP helyi szervezete és a Református Egyházközség. Közreműködik: Pitti Katalin operaénekes,

Részletesebben

KAPTÁR. Az ünnepi könyvhét megyei megnyitója. XIV. évf. 2-3. (99.) szám A Jász-Nagykun-Szolnok megyei könyvtárak híradója 2005.

KAPTÁR. Az ünnepi könyvhét megyei megnyitója. XIV. évf. 2-3. (99.) szám A Jász-Nagykun-Szolnok megyei könyvtárak híradója 2005. KAPTÁR XIV. évf. 2-3. (99.) szám A Jász-Nagykun-Szolnok megyei könyvtárak híradója 2005. Az ünnepi könyvhét megyei megnyitója 76. Ünnepi Könyvhét megyei megnyitója Kiadós beszélgetések Jászok találkozója

Részletesebben

Berczeli. Augusztus 2. (vasárnap) 9.00 óra (Ulti csapatverseny) Jelentkezés: 06/20 358-6390 16.00 órától. Augusztus 7. (Péntek) IV. Ifjúsági Találkozó

Berczeli. Augusztus 2. (vasárnap) 9.00 óra (Ulti csapatverseny) Jelentkezés: 06/20 358-6390 16.00 órától. Augusztus 7. (Péntek) IV. Ifjúsági Találkozó Berczeli Ön a Berczeli Napló 115. számát tartja a kezében. XIV. évfolyam 2. szám, 2009. július Augusztus 1. (szombat) 20.00 óra Gátszínház a Tisza-parton: Kassai Thália Színház : Imádok férjhez menni zenés

Részletesebben

Németh Gabriella: Zsoltár. Az önkormányzatok független idıszaki kiadványa (junius)

Németh Gabriella: Zsoltár. Az önkormányzatok független idıszaki kiadványa (junius) Az önkormányzatok független idıszaki kiadványa (junius) DÖNTÉS SZÜLETETT Balatonszemes Községi Önkormányzatának Képviselı-testülete 100/2010 (V.21) Balatonıszödön a 43/2010 (V.26) határozatával döntött

Részletesebben

Berczeli. Ahogy Sajó Sándor pályadíjverse mondja: - szelleme az idık szellemébe árad, és az utódokban

Berczeli. Ahogy Sajó Sándor pályadíjverse mondja: - szelleme az idık szellemébe árad, és az utódokban Berczeli Ön a Berczeli Napló 101. számát tartja a kezében. XII. évfolyam 1. szám, 2007. január-június június 2007. május 13-án került sor Nyíregyházán a Bessenyei-szobornál a Bessenyei - társaság által

Részletesebben

Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl

Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl 1 Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl Tisztelt Közgyőlés! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése a 49/2009(III. 26.) szekszárdi önkormányzati határozatával elfogadta

Részletesebben

LİRINCZ GYÖRGY A Jánossomorjai Társaskör Egyesület rövid története 1

LİRINCZ GYÖRGY A Jánossomorjai Társaskör Egyesület rövid története 1 LİRINCZ GYÖRGY A Jánossomorjai Társaskör Egyesület rövid története 1 A mostani Jánossomorjai Független Közéleti Társaság - Társaskör Egyesület elıdje a Moson-Szent-Jánosi Társaskör 1904 februárjában alakult

Részletesebben

XXIII. évfolyam 7. szám 2014. július 200 Ft

XXIII. évfolyam 7. szám 2014. július 200 Ft XXIII. évfolyam 7. szám Ára: 2014. július 200 Ft Ismét véget ért egy tanév A tanulók már nagyon számolták a napokat, sokuk örömére végre felkerültek a táblára a vakáció utolsó betûi is. Megkezdõdött a

Részletesebben

CSÁTALJAI HÍREK ÖNKORMÁNYZATI HÍREK NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BURSA HUNGARICA

CSÁTALJAI HÍREK ÖNKORMÁNYZATI HÍREK NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BURSA HUNGARICA 2008. OKTÓBER X. ÉVF 3-4. SZÁM (43-44.) CSÁTALJAI HÍREK Csátalja Község Önkormányzatának Lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍREK BURSA HUNGARICA Csátalja Község Önkormányzata 2009. évre ezennel meghirdeti a Bursa Hungarica

Részletesebben

Regionális német nemzetiségi versmondó verseny Hercegkúton. Drámafesztivál Rakamazon

Regionális német nemzetiségi versmondó verseny Hercegkúton. Drámafesztivál Rakamazon HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2012. ÁPRILIS HÓ, 13. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ÁRA: 170,- FT Regionális német nemzetiségi versmondó verseny Hercegkúton 2012.március 30-án bonyolította le a hercegkúti Gyöngyszem

Részletesebben

2011. március 25-én. 15 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal házasságkötő-termébe az 1943-ban forgatott, Martonffy Emil által rendezett

2011. március 25-én. 15 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal házasságkötő-termébe az 1943-ban forgatott, Martonffy Emil által rendezett XXI. Évfolyam, 3. szám 2011. MÁRCIUS Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Európai Unió Önkéntes Munka Éve programhoz csatlakozva, a húsvéti ünnepek közeledtére tekintettel, s egyúttal

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 116. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Wosinsky Mór Megyei Múzeum 2013. évi beszámolójának és 2014.évi munkatervének elfogadására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

Kettõs ünnep Badacsonyban

Kettõs ünnep Badacsonyban XVIII. évfolyam 7. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 100 Ft Kettõs ünnep Badacsonyban A háromnapos Kéknyelû ünnep június elsõ hétvégéjén, a Dísztéren zajlott, ahol a hagyományoknak

Részletesebben

Európai Uniós forrásból kerül felújításra a Petıfi tér Kartal településen

Európai Uniós forrásból kerül felújításra a Petıfi tér Kartal településen Európai Uniós forrásból kerül felújításra a Petıfi tér Kartal településen Projekt címe: Petıfi tér felújítása, a településkép megújítása A Könyves Kálmán Nyugdíjas Egyesület 2011 novemberében pályázatot

Részletesebben

MÁRKI SÁNDOR KAPTA A MINDSZENT VÁROS IFJÚSÁGI DÍJAT

MÁRKI SÁNDOR KAPTA A MINDSZENT VÁROS IFJÚSÁGI DÍJAT MÁRKI SÁNDOR KAPTA A MINDSZENT VÁROS IFJÚSÁGI DÍJAT KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS Különös tehetségnek nevezte (4. oldal) Ára: 99Ft MÁRCIUS 15: KITARTÁS, ÖSSZEFOGÁS, BECSÜLET (4.OLDAL) BÉKÉS,

Részletesebben

MÉGIS A 2010-BEN MEGVÁLASZTOTT EGYHÁZKÖZSÉGI KÉPVISELİ-TESTÜLET TAGJAI ÉS PÓTTAGJAI

MÉGIS A 2010-BEN MEGVÁLASZTOTT EGYHÁZKÖZSÉGI KÉPVISELİ-TESTÜLET TAGJAI ÉS PÓTTAGJAI Urunk! MÉGIS Kérünk, adj tehetséget, lelki és testi erıt, hogy közösségünket és templomunkat a Te dicsıségedre felépíthessük! Különszám - 2010. augusztus A PÁTYI KATOLIKUS KÖZÖSSÉG LAPJA www.ude.hu Amit

Részletesebben

~----------------------------------- MEGHívó'

~----------------------------------- MEGHívó' III TANDRASI UIRADO 2008. november Ára: 145 Ft XIV. évfolyam 11. szám,;5;., ~,. szívü'ilk:1nibege Hajlandó a kandalló, Egy kis meleget a szívbe adni, Zordtéldúlazerdontú~ Nem akarunk még mind megfagyni.

Részletesebben

Pató Mária: 1. Nehéz idık sikeres zárása: új épület, új gondok, új remények

Pató Mária: 1. Nehéz idık sikeres zárása: új épület, új gondok, új remények Pató Mária: Új típusú múzeumi találkozások Változó igények változó múzeum(ok) (A Damjanich János Múzeum elmúlt tíz évének közmővelıdési, múzeumpedagógiai példáján) Az út rejtett és neve nincsen. Egyedül

Részletesebben

KÖRÖSLADÁNYI HÍRMONDÓ

KÖRÖSLADÁNYI HÍRMONDÓ KÖRÖSLADÁNYI HÍRMONDÓ KÖRÖSLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK DÍJTALAN, KÖZÉRDEKŐ INFORMÁCIÓS LAPJA XX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2009. SZEPTEMBER Lapszámunk tartalmából: - Miért is áll újra Körösladányban az Erzsébet-emlék?

Részletesebben

MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató a 2009. május június havi Fejér megyei programokról XLV. évfolyam 5 6. szám

MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató a 2009. május június havi Fejér megyei programokról XLV. évfolyam 5 6. szám MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató a 2009. május június havi Fejér megyei programokról XLV. évfolyam 5 6. szám IDİSZAKI KIÁLLÍTÁSOK SZÉKESFEHÉRVÁR SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM Országzászló tér 3. AUSCHWITZ

Részletesebben

mint a kiegyezés után, utalt köztudat részévé az az emberfeletti Katona Tamás arra, hogy a munka, mellyel a miniszterelnök

mint a kiegyezés után, utalt köztudat részévé az az emberfeletti Katona Tamás arra, hogy a munka, mellyel a miniszterelnök 2007. OKTÓBER A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA 120 Ft Október 6. Ez a miniszterelnök valami csodát mûvelt és az életével fizetett Mint mondotta, ügyének idõközben napvilágra került érte iratcsomójára máig ismeretlen

Részletesebben

56-ról ötvenhatodszor

56-ról ötvenhatodszor XXVIII. évfolyam 10. szám V I S E G R Á D V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A 2012. október 56-ról ötvenhatodszor Tollas Tibor: Október 23. Rian a föld, a falak dőlnek, Kék harsonákkal

Részletesebben

Saláta írás. H & K Hírlap információs havi lapja.

Saláta írás. H & K Hírlap információs havi lapja. H & K Hírlap információs havi lapja. Alapítva: 1995. Halász Zsuzsanna & Kristály Árpád XX. évf. 4. sz. A Leányfalui Önkormányzat támogatásával. 2015. április Móricz rendezvények Leányfalun Az utóbbi években

Részletesebben

MEZÔFAL. Park: novemberre kész. Óvoda-centenárium. Az én falum. Tartalom. az 1956-os forradalmi megemlékezésünkre. Az én falum - Mezôfalva 1

MEZÔFAL. Park: novemberre kész. Óvoda-centenárium. Az én falum. Tartalom. az 1956-os forradalmi megemlékezésünkre. Az én falum - Mezôfalva 1 Az én falum - Mezôfalva 1 Az én falum MEZÔFAL ALVA Információs és közéleti havilap 2008. október Tartalom Sikerrel szerepelt a Nõikarunk Szüreti mulatság volt Így döntöttünk Mezõföldi Híd Beszéljük meg

Részletesebben