Redemptio RepeRtóRium

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Redemptio RepeRtóRium 1994 2013"

Átírás

1 Redemptio Repertórium

2

3 REDEMPTIO REPERTÓRIUM Jászberény 2014

4 Szerkesztette: Gulyás Erzsébet Technikai munkatársak: Bathó Edit, Hasznos Rozália, Kókai Magdolna Lezárva: december ISBN Kiadja: Jász Múzeumért Alapítvány Felelős kiadó: Hortiné dr. Bathó Edit Nyomda: ARTANDER Kft. Jászberény

5 Kedves Olvasó! Redemptio lapunkat 21 évvel ezelőtt, 1994 őszén indítottuk útjára Muhoray György helytörténeti kutatóval, azzal a céllal, hogy lehetőséget biztosítsunk a Jászkunsággal foglalkozó tudományos kutatók és helytörténészek tudományos, ismertterjesztő írásainak megjelentetésére, hírt adjunk a Jászság és a két Kunság fontosabb helytörténeti, kulturális, hagyományőrző és művészeti eseményeiről, évfordulóiról, általa is erősítve a jász és kun öntudat jelenkori továbbélését. Legyen lapunk egyfajta újkori összekötő kapocs a Jászkunság egykor közös közigazgatás alá tartozó települései között. A lap megjelentetését a Jász Múzeumért Alapítvány vállalta magára, de a szakmai hátteret kezdettől fogva a Jász Múzeum biztosítja. Az elmúlt 20 év alatt a Redemptio közkedvelt lapjává vált a Jászkunság történelmi múltja, szokásai, valamint a jelenkori hagyományai iránt érdeklődőknek. Sokan olvassák és használják, s az évek folyamán nélkülözhetetlenné vált a Jászkunsággal kapcsolatos témák feldolgozásánál. Erre utalnak a lapra vonatkozó irodalmi hivatkozások is. A lap szakmai elismerését mutatja, hogy a tudományos kutatók is szívesen publikálnak benne, és mindig számíthatunk a helytörténeti kutatók igényes írásaira is. Lapunk az elmúlt két évtized alatt mind megjelenés, mind tartalom tekintetében jelentősen fejlődött. Kezdettől fogva A/4-es formátumban, kéthavonta jelenik meg. Terjedelme a megalapításkor csupán 12 oldal volt, ami később 16-ra, majd 1999-től 20, 2006-ban pedig 24 oldalra növekedett. Tizenegy éven át csak fekete-fehérben került kiadásra, de 2006-tól az NKA támogatásának köszönhetően már minden számunk színesben jelenhetett meg. Ez a körülmény nagy elismerést váltott ki a nemcsak az olvasók, de a szerzők körében is. A kezdeti 600 darabos példányszám hét éve már, 1000 példányra emelkedett. A lap az alapítástól 1996 végéig a lajosmizsei Közlöny és Lap Kiadó Kft. nyomdájában készült, februárjától decemberéig a jászberényi Verzál Print Kft. nyomdája állította elő, januárjától lapunkat az ugyancsak jászberényi működésű Artander Kft. és Signal-Print Kft. nyomdája készíti. A nyomdaváltás egyben a lap külső-belső arculatának megváltozását is maga után vonta. Az új arculat sokkal tetszetősebb, s hangulatában is jobban tükrözi a lap profilját. A változás nagy sikert aratott olvasóink körében. A lap felelős szerkesztője ig Muhoray György, decemberéig Kiss Erika újságíró volt ban pedig a szerkesztői munkát e sorok írója vette át, s azóta is folyamatosan végzi. A lap tartalmi szempontból két fő egységre tagolódik: tudományos és ismeretterjesztő írások, adat- és forrásközlések, valamint tudósítások, híradások, beszámolók kulturális és hagyományőrző rendezvényekről, programokról óta gyakran közlünk lapunkban a jász-oszét közös múltról szóló írásokat is. Gyakori rovataink: Jászkun Archívum, Képes riport, Emlékeink sublótjából, Verselő jászok, Jászkun arcképcsarnok, Mesélő képek. A Redemptio legfőbb értéke a szülőföld szeretetére, és a jász-kun identitás erősítésére irányuló törekvésében rejlik. Gulyás Erzsébet ny. könyvtáros elkötelezett szakmai munkájának köszönhetően most kezünkben tarthatjuk a Redemptio lap 20 évének repertóriumát, amely segít majd bennünket eligazodni a tanulmányok, cikkek labirintusában. Kérem, forgassák haszonnal! Hortiné dr. Bathó Edit múzeumigazgató, a Redemptio lap alapítója és felelős szerkesztője 3

6 TÁJÉKOZTATÓ A kiadvány a 2003-ban kéziratként elkészített Redemptio repertóriuma című kiadvány második, javított, átdolgozott kiadása, amely 2127 főtételt tartalmaz. A repertórium szerkezete, bibliográfiai leírása A gyűjtemény két részből áll: cikkek, mutatók. A cikkek cím szerinti ábécében találhatók, legelöl az arab és római számmal kezdődők, rövid és hosszú magánhangzók között nincs különbség. A tételszámozás 1-től 2127-ig folyamatos, félkövér kiemeléssel. Sorozatok, azonos címek adatai közvetlenül az első cím altételként, behúzással rögzítettük: az azonos tételszám mellé kötőjellel elválasztva az újabb cím félkövér számmal/számokkal (pont nélkül kisebb méretben) (pl. Emlékeink sublótjából). Néhány esetében egy főcím alatt több önálló írás is megjelent különböző címmel és íróval, ilyenkor analitikus tételként tüntettük fel, behúzással és kisebb mérettel (pl. Kirándultak a szakkörök 1203-as tételnél.) A legtöbb tételhez, altételhez és analitikus tételhez is annotáció kapcsolódik. Mindegyiket közvetlenül a leírás alatt behúzással, kisebb méretű dőlt betűkkel helyeztük el. Az annotációban első helyen a földrajzi nevek találhatók, másodsorban a cikkben előforduló személynevekről, intézményekről, eseményekről, civilszervezetekről, a különböző kitüntetésekről, díjakról, pályázatokról stb. szolgáltatnak információkat. A helységneveket az adott cikkben található névformában írtuk le, majd zárójelben a ma használatos módon, pl. Dósa (Jászdózsa). Hasonlóan találhatjuk a puszták, illetve a különböző külterületek neve is: zárójelben az a földrajzi név, amelyikhez ma tartoznak, pl. Iva [elpusztult település]. Cikkeknél az adatközlés sorrendje: első a cím, ezt követi a szerző neve, majd az egyenlőség jel után az adott folyóirat szám leírása: az évfolyam száma, a megjelenés éve, a számozás, végül a pontos oldalszám. A címet mindig az újságban található formában rögzítettük. Az eredeti írásmódhoz ragaszkodtunk, a régies, vagy hibásan közölt adatok után szögletes zárójelbe tett felkiáltójellel hívjuk fel a használók figyelmét e tényre. Szerzőket, összeállítókat, fotósokat is folyóiratban rögzített formában szerepeltettük, akkor is, ha szerző neve rövidítve, vagy álnévként található meg. Mutatók A mutatók tételszámra, altételre utalnak vissza. Földrajzi mutató: tartalmaz minden olyan helységnevet, amely a címben az annotációban előfordul. A régi helyneveknél a mai formára lásd kifejezéssel utalunk. Azon helységnevek esetében, amelyek az országhatáron túl találhatók, az adott ország mai nevét zárójelbe tettük pl.: Csíkszentsimon (Románia). A külterületi nevek után található az a helység, ahová közigazgatóság szerint tartozik, pl. Bakter-szög (Jászjákóhalma). Elpusztult helységek illetve puszták neve után zárójelben jeleztük ezt a tényt, pl. Iva (elpusztult település), Mizse [puszta]. Személynévmutató: tartalmaz minden személynevet, mely a cikkek bibliográfiai leírás címében, szerzőségi adatként, és az annotációban előfordul. Azonos neveknél a foglalkozásuk szerint különböztetjük meg, pl. Kiss József, helytörténész; Kiss József, író; Kiss József, történész. Kivéve azt az esetet, ahol nem tudtuk kideríteni a foglalkozást, ott a helység neve szerepel, pl. 4

7 Kiss Miklós, Jászdózsa; Kiss Miklós, jászkun kapitány. Az un. fiktív, és álneveket is feltüntettük (pl. ÁTM). Egyes nevek többféle írásmódban szerepelnek, ez esetben a lásd használtuk. Pl.: H. Bathó Edit lásd Bathó Edit. A repertórium hagyományos könyv formában jelenik meg, de a jászberényi Jász Múzeum honlapjára: is felkerül. Jászberény, március 15. Gulyás Erzsébet ny. helyismereti könyvtáros RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE évf. évfolyam id. idősebb ifj. ifjú összeáll. összeállította összegyűjt. összegyűjtötte p. pagina r. rész sz. szám 5

8 1. 1% = 12. évf sz. p. 20. Jász Múzeumért Alapítvány, Jászberény évf sz. p évf sz. p I. Ferdinánd bolgár cárra emlékeztünk / Besenyi Vendel = 15. évf sz. p Jásztelki úti Huszárlaktanya, Jászberény 3. Az I. Nagykun vers- és prózamondó versenyről / Víg Márta = 11. évf sz. p. 8. Berekfürdő 4. I. Világháborús Emlékművek a Jászságban / fotó Faragó László = 3. évf sz. p Alattyán, Jászapáti, Jászárokszállás, Jászfényszaru, Jászjákóhalma, Jászkisér Első világháborús emlékművek / Rab Zsuzsa p. 20. Vers évf sz. p Jánoshida, Jászberény, Jászszentandrás, Jásztelek, Pusztamonostor, Tőtevény (Jászberény) évf sz. p. 21. Jászalsószentgyörgy, Jászdózsa, Jászfelsőszentgyörgy, Jászladány 5. II. Magyar-Magyar Konferencia / Gömöri Árpád = 15. évf sz. p. 21. XVIII. Csángó Fesztivál keretében rendezték meg Jászberényben. Résztvevők: Antal Tibor, Bodor Tibor, Duma András, Gedei József, Gilyán György, Hegyeli Attila, Komlóssy József, Nyisztor Tinka, Solomon Adrian, Terényi János 6. II. Rákóczi Ferencre emlékezünk / Gubicz András = 17. évf sz. p Jászkisér, Yerres (Franciaország); Gubicz András, Gubiczné Csejtei Erzsébet 7. II. Rákóczi Ferencre emlékezve / Sugárné Koncsek Aranka = 18. évf sz. p. 19. Kassa; Rákóczi Ferenc újratemetése Rákóczi: Vers / Sajó Sándor 8. II. Tarlófesztivál 2009 / Tóth Tibor = 16. évf sz. p Jászfényszaru 9. II. Varjasi találkozó / Doris- = 3. évf sz. p. 17. Jászjákóhalma 10. A II. világháborús (I. Ferenc József) Jászkun-huszárok zászlószentelési ünnepsége Jászberényben / Az egyesület elnöksége = 3. évf sz. p. 14. I. Ferenc József Jászkun I. Honvéd Huszárezred Hagyományőrző Egyesület 11. A III. Egyházi Népénekes Találkozó a Jászberényi Főtemplomban / Farkas Ferenc = 14. évf sz. p Bogács, Csepel, Jászapáti, Jászjákóhalma, Jászkisér, Jászszentandrás, Nagykáta, Portelek, Tura helységből érkeztek az énekesek 12. III. Gazdaköri találkozó Jákóhalmán / Mátics Béláné = 14. évf sz. p. 24. Jászjákóhalmi Dalkör jubileuma; Jászalsószentgyörgy, Jászapáti, Jászdózsa, Jászfelsőszentgyörgy, Jászkisér, Jászszentandrás, Jászszentlászló, Pusztamonostor, Portelek helységek dalkörei, kórusai vettek részt 13. III. Hagymanap Jászladányban / S. A. = 9. évf sz. p A III. Hagyományőrző bál és kapcsolódó rendezvényei Kunhegyesen / V. M. = 17. évf sz. p. 7. 6

9 15. III. Kun viadal [!] Kisújszálláson / Ari Géza = 7. évf sz. p. 2. Hortiné Bathó Edit néprajzi előadása 16. A III. Magyar-Magyar Konferencia / Gömöri Árpád = 16. évf sz. p. 15. Jászberény; Konferencia résztvevői: András Mihály, Antal Imre, Balázs Lajos, Csoma Gergely, Gedei József, Jánosi Csaba, Kocsán László, Komlóssy József, Németh Zsolt, Szabó Vilmos, Szőcs János 17. III. Tarlófesztivál Jászfényszaru / Tóth Tibor = 17. évf sz. p Bordásné Kovács Katalin, a fesztivál háziasszonya 18. V. Dalamáris Népzenei Találkozó / Vass Zoltán = 6. évf sz. p. 5. Kunszentmárton 19. VIII. Kun viadal [!] Kisújszálláson / Bartha Júlia = 12. évf sz. p IX. Jászkun kerületi kézi aratóverseny / Bánkiné Molnár Erzsébet = 20. évf sz. p Kiskunfélegyháza év 10 tánc: A 10 éves Parázs Hagyományőrző Egyesület bállal ünnepelt / Kovács Zoltánné Lajos Krisztina = 18. évf sz. p. 20. Jászárokszállás éves a JÁKOB / Durbints sógor = 17. évf sz. p. 24. Jászjákóhalma; Jákóhalmiak Baráti Egyesülete felavatott egy emlékszobrot, alkotója Czuk Ferenc, kivitelező Kiss Mihály éves a jákóhalmi Laki Ida Képtár = 17. évf sz. p. 15. Jászjákóhalma éves a Jász Alkotók Köre / Mátics Béláné = 13. évf sz. p. 17. Kiállítás a Danubius Hotel Gellért Tea Galériájában (Budapest), megnyitotta Dobos László; alkotók felsorolva 25. X. Kun Viadal Kisújszálláson / Ducza Lajos = 14. évf sz. p A XI. jász dalostalálkozó minősítő hangverseny / Mátics Béláné = 10. évf sz. p. 15. Jászberény; Jász dalosok köszöntése című vers közlése 27. XIII. Betlehemi Jászolkiállítás Lajosmizsén / Sólyom János = 20. évf sz. p Kiállítást megnyitotta Hortiné Bathó Edit 28. XIV. Jász Világtalálkozó = 15. évf sz. p. 22. Előzetes: Pusztamonostor 29. XIV. Jász Világtalálkozó Pusztamonostoron / Kiss Erika, fotó Bugyi Gábor = 15. évf sz. p. 1., Könyvbemutató; Selmeczi László: Nemzeti ereklyénk, a Jászkürt; Fodor István Ferenc: Jászjákóhalma története. Jászságért Díj: Hortiné Bathó Edit. Jászkapitány: Percz László. Részt vettek: Cserháti Ágnes, Dávid Sándor, Dobos László, Eszes Béla, Györgyfi József, Józsa Katalin, Kishegyi Viktória, Koczkás Gábor, Sári Ferenc, Szekeres Imre éve város Lajosmizse / Sólyom László = 16. évf sz. p. 16. Ünnepségen részt vettek: Bakacsi Ernő, Basky András, Benke László, Fortissimo Együttes, Szénási Pál, Zsigó Viktor, Lestár László, Sólyom János: Album című kiadványát bemutatta Imre Lajos 7

10 éves a Dósai Népdalkör / Zsidei Andrásné = 13. évf sz. p. 22. Jászdózsa; Hódosi Erika, Nyilasi Jánosné karvezetők éves a Jász Múzeumért Alapítvány / Iris = 15. évf sz. p. 25. Jászberény; Balog János, Dobos László, Horváth László, Klumeczky Ildikó, Sugárné Koncsek Aranka, Papp Izabella, Selmeczi László. Alapítvány alapítói: Bolla János, Faragó László, Gergely László, Gulyás Erzsébet, Szentesi Mihály éves az Árendás Együttes / Szűcsné Urbán Mária = 14. évf sz. p Jászberény 34. XV. Rákóczi Napok Majkon = 17. évf sz. p Gubicz András ünnepi beszédének közlése 35. XVI. Jász Dalostalálkozó Jánoshidán / Horváthné Szabó Katalin, Zámbori János = 15. évf sz. p XVIII. Jász Világtalálkozó Jászfelsőszentgyörgyön / Iris; fotó Bognár Mária, Bugyi Gábor, Czuk Ferenc, Suba Bea = 19. évf sz. p. 1., Jászkapitány: Bolla János; Jászságért Díj: Sisa József; Díszünnepségen résztvevők: Borbás Ferenc, Borbás Zsolt, Demeter István, Dobos László, Eszes Béla, Fábián József, Hortiné Bathó Edit, Lesták Jánosné, Szabó Tamás, Ternyák Csaba, Zelenai Tibor 37. A XIX. Jász bál = 15. évf sz. p. 7. Jászberény; Városvédő és Szépítő Egyesület rendezésében. Bódi Tamás, Bódiné Bagi Éva, Bolla János, Dávid Sándor, Dávid Sándorné, Gál Dobos Beáta, Gál Tamás 38. XIX. Jász Világtalálkozó: Jászberény, június = 20. évf sz. p Részletes program. Támogatók felsorolva Programleírás: A XIX. század jászkun katonai indulói: Hadtörténelmi szilánkok / Babucs Zoltán = 3. évf sz. p éve város Jászfényszaru = 20. évf sz. p. 11. előzetes éves a Barkóca Együttes / Iris = 14. évf sz. p Jászberény; jubileumi gálaműsor; támogatók felsorolása éves a Jászok Egyesülete / Tóth Tibor = 18. évf sz. p. 1., 10. Budapest; Részt vettek: Dobos László, Eszes Béla, Farkas Kristóf Vince, Győző Gyula, Hortiné Bathó Edit, Kladiva Imre, Korniss Péter, Kő Pál, Rékasi Károly, Smuta Zsolt, Szakály Sándor. Díszoklevelet kapott személyek felsorolva éves a Jászok Napja / Fodor István Ferenc = 18. évf sz. p. 20. Jászjákóhalma 44. A XX. Tavaszi hadjárat = 15. évf sz. p. 24. Jászfényszaru, Jászjákóhalma, Jászberény éves a Csornai Múzeum / B. E. = 2. évf sz. p. 23. Csorna 46. A XXIX. Országos Honismereti Akadémiáról / Szüle Katalin = 8. évf sz. p Fülöpszállás; Konferencia résztvevői: Balogh Mihály, Blazovich László, Havassy Péter, Kanyar József, Szécsi Gábor, Székelyné Kőrösi Ilona 8

11 év a honismeret szolgálatában / H. Bathó Edit = 13. évf sz. p. 21. Jászapáti; Vándorfy János Honismereti Szakkör története. Szakkör vezetői: Berki István, Fehér Ferencné, Mihályi József éves a Jákóhalmi Népdalkör / Iris = 9. évf sz. p. 4. Jászjákóhalma éves a jászapáti Vándorfy János Honismereti Szakkör / Farkas Ferenc = 13. évf sz. p Farkas Ferenc előadásának közlése. Szabó Jánosné mutatta be a kiadványt 50. A XXXI. Honismereti Akadémia Nyíregyházán / Győri János = 10. évf sz. p Bél Mátyás-díj: Ravasz János, Tóth Ferenc, Tóth László. Résztvevők: Dankó Katalin, Halász Péter, Kanyar József, Kiss Gábor, Kovács Judit, Kriveczky Béla, R. Várkonyi Ágnes, Sallai József, Szalga Zoltán, Takács Péter, Tukacs István éves a Jákó Kertbarát Kör / fodor = 16. évf sz. p. 24. Jászjákóhalma éves a jászapáti Vándorfy János Honismereti Szakkör / Iris = 18. évf sz. p. 22. Farkas Ferenc előadása a 35 évről éves a Jászság Népi Együttes / H. Bathó Edit = 13. évf sz. p. 23. Jászberény; Papp Imre éves a Portelki Pávakör / Mátics Béláné = 13. évf sz. p. 3. Jászberény; Karnagy: Németh József éves a Jákó Kertbarát Kör / fodor = 19. évf sz. p. 17. Jászjákóhalma, Lukács István, Nagy Dezsőné, Vámos László éves a Jászság Népi Együttes / Hortiné Bathó Edit = 19. évf sz. p Jászberény; Papp Imre; Folklór Kulturális Alapítvány, Viganó Alapfokú Művészetoktatási Intézmény év a fazekaskorong mellett / Vadász István = 14. évf sz. p. 24. Karcag, Tiszafüred; Szűcs Imre kiállítása as történetek egy nép emlékezetéből / Molnár István = 5. évf sz. p éves az Ózdi Lajos Árpád Honismereti Kör / Benedek József = 20. évf sz. p Ózd; Csete Balázs Honismereti Egyesület, Jászkisér; Balog Lászlóné megemlékezésének közlése 60. Az 51. Országos néprajzi gyűjtőpályázat díjazottjai a Jászkunságból / Víg Márta, Fodor István Ferenc = 18. évf sz. p. 23. Abony, Jászkisér, Karcag, Kunhegyes, Mesterszállás, Martfű, Szajol, Szolnok, Tápiógyörgye, Tiszafüred, Törökszentmiklós, Túrkeve. Pályázók: Bartók János, Bedey Endre, Csomor András, Czupp Pál, Dobos Dóra Tamara, Ézsiás Adrienn, Fodorné Hámori Ágnes, Gaál Dominika, Győri Kitti Diána, Horváth Brigitta, Horváth Dóra, Kalló Brigitta, Kőműves Anita Vivien, Kurucz Ildikó, Lukácsi László, Meleg Mónika, Oláh Lajosné, Pál Imréné, Sántha Manuéla, Sára Gabriella, Sávai Ágnes, Somogyi Brigitta, Szabó Ágota, Szabó Zsófia Eszter, Sziládi Nikolett, V. Kovács Lajos, Víg Márta, Vincze Kamilla; Horváth Péter Honismereti Szakkör, Jászjákóhalma; Vándorfy János Honismereti Szakkör, Jászapáti 9

12 esztendeje történt: a páncélosok zászlószentelése / Babucs Zoltán = 4. évf sz. p. 10. M. kir. 31. Honvéd önálló harckocsizó zászlóalj éve történt / Víg Márta = 11. évf sz. p. 15. Nagykunság; Nagykun Sportviadalok története honvédzászlóalj a tápióbicskei ütközetben / Basa László = 18. évf sz. p Kökényessi Szaniszló; 1848/49-es szabadságharc; megjelent: 64. A 70 éves Papp Imre köszöntése / Hortiné Bathó Edit = 18. évf sz. p. 11. Jászság Népi Együttes, Jászberény éve halt meg Haugh Béla, a Jászság első községi gimnáziumának alapító igazgatója, régészeti és néprajzi emlékeinek gyűjtője / Szabó Géza = 2. évf sz. p. 12. Jászapáti gimnázium igazgatója: A 80 esztendős Katona Tamás köszöntése / Basa László = 19. évf sz. p. 7. Nagykáta éves a karcagi Múzeum / H. Bathó Edit = 3. évf sz. p. 22. Győrffy István Nagykun Múzeum 68. A 90 éves Misi Éva köszöntése / Iris = 19. évf sz. p. 19. Jászberény; Hortiné Bathó Edit köszöntőjének közlése éves a jászkiséri református templom úrasztala / Benedek József = 14. évf sz. p éves a jászkiséri Szent Kereszt templom / Torma Márta = 13. évf sz. p éves a jászsági agrárképzés / Tábi István = 3. évf sz. p. 16. Földmívesiskola, később Mezőgazdasági Szakiskola, Jászberény; 1973-ban Jászapátira került a képzés. Emlékoszlop avatása, amely Lóczi Béla alkotása éves a karcagi Győrffy István Nagykun Múzeum / Nagy Molnár Miklós, fotó Gecse Annabella = 13. évf sz. p Konferencia előadói: T. Bereczki Ibolya, Matskácsi István, Nagy Molnár Miklós, Örsi Zsolt. A kiállítást Horváth László nyitotta meg éves a magyar cserkészet / Vidovich Kálmán = 19. évf sz. p. 11. Jászberény; 298. Lehel vezér cserkészcsapat, 637. Attila cserkészcsapat, 858. Jász cserkészcsapat, 861. József nádor cserkészcsapat, 867. Szent Imre cserkészcsapat, 887. gróf Apponyi Albert véncserkészcsapat éve született Betlenfalvi Simon Ferenc / Gurzó K. Enikő = 18. évf sz. p Jász Múzeum, Jászberény. Jubileumi emlékülés résztvevői: Antal Ferencné, Dobos László, Gedei József, H. Bathó Edit, Horváth László, Hatházi Gábor, Papp Izabella, Selmeczi László, Smuta Zsolt, Zelenai Tiborné éves a tiszafüredi múzeum / F. A. = 5. évf sz. p. 4. Kiss Pál Múzeum; Tariczky Endre portréja éves a Jász Múzeum / Bathó Edit, H. = 6. évf sz. p. 3. Jászberény; Jász Múzeumért Alapítvány; Jászberényi Városvédő és Szépítő Egyesület; A Múzeum igazgatói: Banner János, Csalog Zsolt, Erdész Sándor, H. Bathó Edit, Halmos István, Hild Viktor, Komáromy József, Ozoróczky János, Réz Kálmán, Tóth János 10

13 év a tudomány és a közművelődés szolgálatában / Farkas Ferenc = 16. évf sz. p Jász Múzeum, Jászberény. Rendezvényen részt vevők: Antal Ferencné, Dobos László, Gedei József, H. Bathó Edit, Halmos István, Hatházi Gábor, Horváth László, Papp Izabella, Selmeczi László, Smuta Zsolt, Vas Lajos, Zelenai Antalné. Múzeum igazgatóinak emléktáblájának avatása A Jász Múzeum jubileumának támogatói = 16. évf sz. p éve született Vándorfy János / Suba Györgyné = 13. évf sz. p Jászapáti. Részlet közlése: Jászapáti egyházának múltja és jelene című könyvből (Eger: Érseki Lyceum, 1895). Vándorfy János Honismereti Szakkör 79. A 140 éves vasútvonal / Papp Izabella = 20. évf sz. p Eredetileg: Boldogházi Hírek, sz. Jászberény; Sipos Orbán; Hatvan-Szolnoki vasútvonal évvel ezelőtt történt...: Koleratemető és kolerajárványok Kunhegyesen / Víg Márta = 13. évf sz. p Jászkun Kerület éve született Szentkirályi Móricra emlékeztek a nagykátai hagyományőrzők / Basa László = 15. évf sz. p éve város Kunszentmárton / Szabó János = 14. évf sz. p történelem éves a jászberényi Lehel Vezér Gimnázium / Csörgő Terézia = 19. évf sz. p Antics István beszédéből részlet közlése éve született idősebb Bedekovich Lőrinc a Jászkun Kerület első földmérője / Farkas Kristóf Vince = 18. évf sz. p. 9. Jászapáti, Jászberény, Jászdózsa, Jászfényszaru éve történt Kiskunfélegyháza alapítása / Farkas Kristóf Vince = 20. évf sz. p. 8. Jászfényszaru; migráció éve történt : II. Rákóczi Ferenc utolsó tartózkodása és táborozása a Tápió mentén 1710 február-márciusában / Basa László = 17. évf sz. p Galgamácsa, Jászberény, Jászkisér, Nagykáta, Szentmártonkáta ban Szentmártonkáta volt a tápiómenti kuruc-világ központja / Basa László = 15. évf sz. p. 8. Rákóczi-évek a Tápió-mentén rendezvénysorozat. Gomba, Kóka, Nagykáta, Szentlőrinckáta, Tápiószentmárton; Karai István, Kissné Pásztor Éva, Rakó József, Sebestyén Benedek; Rákóczi Ferenc emléktábla. Eredetileg: 88. Az 1741-es újoncmegajánlás és a Jászkunság, 1. r., A gyalogság / Babucs Zoltán = 1. évf sz. p. 9. Nagy Mátyás, Kovács Szűcs Frigyes r., A lovasság = 2. évf sz. p as dokumentumok Jászjákóhalmáról / Fodor Dénesné, Fodor Dénes = 7. évf sz. p Részletek a tanácsülések jegyzőkönyvéből r. = 7. évf sz. p

14 es jászalsószentgyörgyi honvédek nyomában / Lukácsi László = 16. évf sz. p Védett sírkertben: Pokorni Miklós sírköve, Halmay Ferenc sírja. Jász Kerületi Honvédegylet jászalsószentgyörgyi tagjai felsorolva 91. Az 1848/49-es szabadságharc fülöpszállási katonáinak kutatása / Téglás Gyula = 8. évf sz. p emlékezete I. r. / Besenyi Vendel = 16. évf sz. p Jászberényben történtek 92-1 II. r. = 16. évf sz. p III. r., Magyarország 1956-os emberveszteségének jászsági vonatkozású adatai = 16. évf sz. p. 8. Forrás: In memoriam 1956 / Horváth Miklós, Tulipán Éva. Bp., ünnepe Jászjákóhalmán / -Doris- = 3. évf sz. p. 17. Czettler Jenő emléktáblánál Dobos László mondott beszédet, majd Czettler Antallal leleplezték 94. A évi néprajzi, nyelvjárási és pályázatok / Bartha Júlia, Gulyás Katalin = 14. évf sz. p Besenyszög, Jászberény, Jászjákóhalma, Jászkisér, Karcag, Kunhegyes, Szolnok, Tiszafüred, Tiszakécske, Tiszaörvény; Damjanich János Múzeum, Szolnok; Pályázók: Bajzátné Katona Erzsébet, Baksa István, Balázs László, Balázs Melinda, Baranyai Tünde, Bathó László, Csintó Sándor, Czupp Pál, Darabos László, Ézsiás Adrienn, Farkas Szilvia, Farkas Flóra Mónika, Fodor István Ferenc, Fodorné Hámori Ágnes, Gulyás Béla, Gulyás Vivien, Horváth Brigitta, Kalló Brigitta, Oláh Lajosné, Pásztor Gyuláné Labóczy Erzsébet, Németh Zsuzsa, Pál Imréné, Rácz Hajnalka, Rácz Mónika, Rusai Katalin, Sándor Róza, Somodi Szandra, Szabó Nikolett, Szabó Péter, Szokolai Jánosné, Szüle Katalin, Tóth Tamás, Török Mária, Turi János, Tüdős Márta, Víg Márta, Vörös Gábor, Csete Balázs Honismereti Szakkör, Jászkisér 95. A 2007/2008. évi megyei helytörténeti pályázatok / Gulyás Katalin = 15. évf sz. p. 14. Jászapáti, Jászberény, Jászjákóhalma, Jászkisér, Kunhegyes, Szolnok; Balázs Melinda, Csomor András, Fehér Zoltán, Fodor István Ferenc, Gledura Lajosné, Gulyás Judit, Győri János, Katona Katalin, Kocsi Andrea, Lengyel Csilla, Magócs Imre, Nemes Györgyné, Víg Márta 96. A 2008/2009. évi megyei helytörténeti pályázatok / Gulyás Katalin = 16. évf sz. p Budapest, Edelény, Jászjákóhalma, Jászkisér, Kunhegyes, Mezőtúr, Szolnok, Tiszafüred, Tiszaörvény; Pályázaton résztvevők: Bajári Károlyné, Berdó Sándor, Csomor András, Fodor István Ferenc, Fodorné Hámori Ágnes, Kientzl Imre, Rideg István, Szurovecz Pál, Tajti Sándor, Tokai Péter, Víg Márta Jászkisér / Bartók János = 16. évf sz. p. 9. Vers a várossá avatás alkalmából 98. A 2009/2010. évi Jász-Nagykun-Szolnok megyei helytörténeti pályázatok eredménye / Gulyás Katalin = 17. évf sz. p. 18. Jászjákóhalma, Jászkisér, Mende, Tiszafüred, Túrkeve; Csernik Zoltánné, Csete Balázs Honismereti Egyesület, Csomor András, Debreczeni Lászlóné, Fodor István Ferenc, Fodorné Hámori Ágnes, Győri Jánosné, Halász Imréné 99. A 2009/2010. évi Jász-Nagykun-Szolnok megyei néprajzi gyűjtőpályázat eredményeiről / Gecse Annabella = 17. évf sz. p. 17. Jászalsószentgyörgy, Jászapáti, Jászkisér, Karcag, Kunhegyes, Székelykeresztúr, Szolnok, Tápiógyörgye, Tiszafüred; Pályázaton résztvevők: Bartók János, Bedey Endre, Csomor András, 12

15 Czupp Pál, Fodorné Hámori Ágnes, Gaál Dominika, Kurucz Ildikó, Ladányi Lajosné, Lukácsi László, Meleg Mónika, Oláh Lajosné, Pál Imréné, Sántha Manuéla, Szabó Ágota, Szabó Zsófia Eszter, Tóth Sándor, Vig Márta, Vincze Kamilla 100. Abony és Jákóhalma együtt emlékezett = 6. évf sz. p. 3. Jászjákóhalma; Dohy Gábor tartalékos főhadnagyot kivégezték, emlékére Abonyban kopjafát állítottak ad ripam Lacus Bakér : A második kunszentmiklósi református templom emlékezete a redemptio korából / Szabó Sándor = 12. évf sz. p Adalékok a cs. és kir. 24. tábori vadászzászlóalj I. világháborús szerepléséhez / Babucs Zoltán = 3. évf sz. p Adalékok a jászkiséri római katolikus egyház történetéből... / Győri János = 9. évf sz. p Adalékok a Jászkun Kerület XVIII. századi egészségügyi helyzetéhez / Bagi Gábor = 15. évf sz. p. 5. Jászapáti, Jászárokszállás, Jászberény, Jászkun Kerület, Karcag, Kunhegyes, Szabadszállás, Tiszaszalók; Almásy Pál, Haidenreich Lajos; bábák, patikusok, pestis, skarlátjárvány, orvosok, kirurgusok 105. Adalékok a kisújszállási református gimnázium történetéhez / Bagi Gábor= 19. évf sz. p. 9. p. Jermy Gusztáv ismertette a gimnázium felszerelését, gyűjteményét. Eredetileg: Protestáns egyházi és iskolai lapok, okt. 9. sz Adalékok a reformáció történetéhez a Jászságban, a XVI XVII. században / Bagi Gábor = 12. évf sz. p Jánoshida, Jászberény, Jászfényszaru, Jászkisér 107. Adalékok az évi felső-kiskunsági pestis történetéhez / Jakab László = 13. évf sz. p Esterházy Ferenc és Pálffy János levelének közlése 108. Adalékok Borsos Sándor, az utolsó jászsági betyár történetéhez / Bagi Gábor = 15. évf sz. p Jászkisér. A per vádiratának és a vádlott jászberényi börtönből való szökésének közlése is 109. Adalékok Mándoky Kongur István kun-magyar turkológus ( ) életéhez = 17. évf sz. p. 17. Karcag 110. Adatok a jászsági Lukácsi családok történetéhez / Lukácsi László = 18. évf sz. p Jászalsószentgyörgy, Jászjákóhalma 111. Adomány a könyvtárnak / Szabari Pál = 8. évf sz. p. 4. Jászapáti 112. Adományok a Jász Múzeumnak / Hortiné Bathó Edit = 9. évf sz. p. 5. Jászberény, az adományozók felsorolva évf sz. p évf sz. p évf sz. p évf sz. p

16 14 Redemptio repertórium Adventi emlékekben bujkáló múlt / Gyurkó Miklósné = 5. évf sz. p. 2. Jászberény 114. Adventi varázslat Jászboldogházán / Papp Izabella = 19. évf sz. p Ady Endre Jászberényben : Dr. Németh Ferenc / KE = 12. évf sz. p Jászjákóhalma; Koller Klarissz, Koller villa 116. Az ágói kapitányság eladományozása ( ) / Tóth Péter = 15. évf sz. p Jászágó; Sándor Lukácsnak (Ficsor Lukács) adományozó oklevél közlése magyar fordításban 117. Ágó-szőlő : Visszaemlékezések régi időkre / Petrányi István = 10. évf sz. p Jászágó 118. Ajándék a Jász Múzeumnak / H. Bathó Edit = 9. évf sz. p. 3. Jászberény, Varga László Zoltán képeslap gyűjteménye évf sz. p. 4. Jászberény: Arslan Khabliev televíziót adott a múzeumnak évf sz. p. 24. Jászapáti; Tajti Erzsébet egy komplett jász viseletet ajándékozott a múzeumnak fotó Bugyi Gábor = 20. évf sz. p. 20. Jászberény; Fejér Mária Díszítőművészeti Szakkör terítője 119. Ajánló = 12. évf sz. p. 20. Jászapáti: aratónap; Jászladány: falunap; Mezőtúr: Fazekas Múzeum fazekas pályázatra beérkező alkotásokból kiállítást rendez 120. Akadémia-díjat kapott dr. Rusvay Lajos / L. L. = 4. évf sz. p. 3. Országos Honismereti Akadémia 121. Akikre eddig nem emlékeztünk / Besenyi Vendel = 13. évf sz. p Jászberényi Fehértói temetőben elhangzott emlékbeszéd szerkesztett változata. Október 6-ra emlékezve, 1848/49-es forradalom és szabadságharc áldozataira. A személyek felsorolva Aláírásgyűjtés 1864-ben / Fülöpszállási Székely Gábor = 8. évf sz. p. 8. Ferenc Józsefnek, hogy a megüresedett főkapitányi széket, jász-kun személlyel töltse be 123. Alán elemek a magyar és más nyelvekben / ford. Kovács J. Béla = 19. évf sz. p Alán párhuzamok / Bognár Mária = 19. évf sz. p. 4. Oszét képzőművészek kiállítása, Forrás Galériában (Budapest). Abayev, Arkady; Abisalov, Yury; Ailarov, Vladimir; Basaev, Oleg; Bedeov, Shalva; Esenov, Akhsar; Pukhaev, Vadim (helyesen Ailarov, Vladir) 125. Az alánok : Útjuk Nyugatra / Bzarov, Ruszlán; ford. Kovács J. Béla = 17. évf sz. p népvándorlás 126. Az alánok kutyája / Vjacseszlavovna, Abranova Tatjana, Bzarov, Ruszlán Szulejmanovics írásaiból ford. Kovács J. Béla = 19. évf sz. p Az alánok útján Oszétiában / Iris = 20. évf sz. p Vlagyikavkáz; Nemzetközi konferencián részt vett Bathó Edit, Erdő Éva, Selmeczi László 128. Az alapító emlékére = 12. évf sz. p. 1. Sipos Orbán; Jász Múzeum, Jászberény: évfordulós emlékezés előzetese

17 129. Az alapító okirat története / Győri János = 10. évf sz. p es oklevél, amely Jászkisér nevét (Kysir) formában először említi. Az 1818-as mezővárosi rangot adott oklevél. Csupor Zoltán Mihály visszaadta a községnek az iratokat 130. Alapítványi hírek = 15. évf sz. p. 11. Előzetes: Jász Múzeumért Alapítvány (Jászberény) kiadásában jelenik meg Fodor István Ferenc, Selmeczi László könyve; rendezvények: Múltidéző Történelmi Játszóház, Múzeumok hosszú éjszakája, Tarnay Alajos zeneszerző megemlékezés 131. Alapkőletétel Jászdózsa / Sas Oszkárné = 2. évf sz. p. 21. A szociális otthon alapkőletétele. Az otthon létrehozása Erdős István kezdeményezése 132. Az (alattyáni) Kiss család hitbéli tárgyi emlékei Alattyánon / Borsányi István = 19. évf sz. p Fakereszt, Immaculata szobor, Kiss Károly keresztje, Nepomuki Szent János szobor, Szentháromság szobor 133. Alattyáni múltidézés : Justus József lelkipásztor halálának 100. évfordulóján / Borsányi István = 17. évf sz. p Az alattyáni pieta / Borsányi István = 8. évf sz. p Albumkészítő pályázat Jászalsószentgyörgyön = 17. évf sz. p. 12. Marton Rita. Melléklet: Képek a nyertes pályamunkából 136. Áldott szép pünkösdnek gyönyörű idején / Korcsok Imre = 6. évf sz. p. 11. Jászdózsa; Dósai Honismereti Szakkörbe látogatott az Ágói Honismereti Szakkör (Jászágó) 137. Az alföldi betyárbecsület / Bodonyi József Béla = 9. évf sz. p. 4. Kocsér; Visszaemlékezés egy régi történetre 138. Áldott szép Pünkösdnek gyönyörű ideje... : Pünkösdi szokások és hiedelmek a Jászságban / Gulyás Éva = 13. évf sz. p Idézet versekből is. Jászalsószentgyörgy, Jászárokszállás, Jászberény, Jászdózsa, Jászfelsőszentgyörgy, Jászjákóhalma, Jászladány 139. Alkotótábor Apátin = 12. évf sz. p. 14. Jászapáti; Jász Alkotók Köre: előzetes 140. Alsószentgyörgyi anziksz / Lukácsi László = 15. évf sz. p Jászalsószentgyörgy; képeslapok 141. Alsószentgyörgyi hírek / Lukácsi László = 17. évf sz. p. 23. Jászalsószentgyörgy; Trianoni emlékmű avatása; I. világháborús emlékmű felújítása, mely Istók János alkotása 142. Az amatőr színjátszás negyedszázada Jászfényszarun / S. A. = 5. évf sz. p. 9. Napsugár Gyermekszínpad, Fortuna Együttes 143. Amatőr színjátszók találkozója = 8. évf sz. p. 9. Jászárokszállás 144. Amatőrnek először ítélték oda...! / Faragó László = 3. évf sz. p. 13. Jászberény; Frivalszky Imre emlékplakett: Buschmann Ferenc 145. Amikor szól a rádió : Beszélő dobozok = 9. évf sz. p Jászberény; Régi rádió és képeslap kiállítás a Jász Múzeumban 15

18 146. Amikor a kunok együtt ünnepeltek : A kunok I. Világtalálkozójának záró rendezvénye Karcagon / Elek György = 16. évf sz. p A Jászkunság kutatása című konferencia, résztvevők: Fazekas Sándor, Hatházi Gábor, Horváth László, Illéssy Ádám. Szabó Virág: Szeretettel vár Karcag című fotóalbumát bemutatta Elek György, Farkas Csaba. A felújított Morgó Csárda bemutatása. Kunkovács László fotóművész, Kabai Erzsi fazekas kiállítása. Bengecsek Alapítvány és Ifjúsági Ház kiállítása Kunsági arcok címmel. Kun Hagyományok Napja. Kopjafa avatása. Györfi Sándor Csokonai domborművét Péter László avatta fel. Kunszentmiklós és Karcag testvérvárosi szerződés megerősítése 147. Amiről a viseletek mesélnek : Babakiállítás a Jász Múzeumban / Flórián Mária = 4. évf sz. p. 2. Jászberény; Zorkóczy Miklósné kiállítása 148. Amiről egy régi vándorkönyv mesél / Frivaldszky János = 9. évf sz. p Frivaldszky Mátyás vándorkönyve a 18. századból 149. Amiről még kevés szó esett / Kiss József = 3. évf sz. p. 8. Jászok keresztény hitre térítéséről 150. Amit egy jászberényi tengerész mesélt / Káplár Béla = 12. évf sz. p Bakki István; I. világháború 151. Az angyalok visszatérnek = 9. évf sz. p. 1. Jászjákóhalma rendezi a jász világtalálkozót, a templomot felújítják 152. Antal Domokosné Jászságért díjas = 14. évf sz. p. 6. Jászszentandrás, Kocsér 153. Anyanyelvünkért / Dávid Áron = 8. évf sz. p. 2. Nemzeti Kulturális Örökség Minisztérium pályázata: Pádár Éva, Molnár István írása is megjelent, a Nyelvi illem nagyszüleink korában és a Szójátékos anyanyelvünk című kötetben 154. Apáról fiúra / Szakálné Thorma Eszter = 3. évf sz. p. 10. Népi Gyermekjátékok, Jászkisér Benedek József = 11. évf sz. p Vajna Katalin = 19. évf sz. p Benedek József = 10. évf sz. p Apponyi Albert gróf lokális kultusza Jászberényben / Anka László = 20. évf sz. p Eberhard (Szlovákia), országgyűlési képviselő; Apponyi Albert főtér; Apponyi mellszobor; Gróf Apponyi Albert Általános Iskola; Máté György által alkotott mellszobra 156. Aradi napló a 150. évfordulóról / Szabó János = 6. évf sz. p Október 6-i ünnepélyről 157. Aradi emlékhely Karcagon = 6. évf sz. p. 8. Emlékkő Györfi Sándor alkotása 158. Aradi vár, aradi vár, halál völgye / Molnár István = 7. évf sz. p. 7. Október 6-i kivégzett 13 tábornok emlékdal szövege és kottája 159. Aradi vértanúk c. festményéről / Thorma János = 6. évf sz. p. 9. Kiskunhalas 160. Aradi vértanúk emlékművének avatása Jászkiséren / Gubicz András = 15. évf sz. p Emlékmű alkotója Csurgói Máté Sándor 16

19 161. Árokszállási szabadságharcos hősök / Csikós Gábor = 15. évf sz. p. 9. Jászárokszállás; 1848/49-es forradalom és szabadságharc: Görbe József, Kóczián Gusztáv, Major Ferenc 162. Árokszállási színházi sikerek / KE = 7. évf sz. p. 17. Jászárokszállás; Nagy Ignác Népfőiskolai Társaság színjátszói kör 163. Árokszállási ünnepnapok = 8. évf sz. p. 20. Jászárokszállás; Millenniumi ünnepségsorozat 164. Árokszállásiak a fővárosban = 8. évf sz. p. 17. Jászárokszállás; Árokszállásiak Baráti Köre 165. Aranyérmes Pávakör / Mátics Béláné = 15. évf sz. p. 3. Porteleki Pávakör; ezüstérmes: Elek Erzsébet; aranyérmes: Mészáros Péter 166. Aranyos táncosok / KE = 10. évf sz. p. 9. Jászberény; Aranysarkanytús táncosok: Dudás Dániel, Kovács Levente. Aranygyöngyös táncosok: Dobos Beáta, Vajai Franciska 167. Aratófalatok ünnepe = 11. évf sz. p. 20. Rákóczifalva: előzetes 168. Aratóünnep Jászapátin / Kiss Erika = 4. évf sz. p. 1., Farkas Ferenc = 17. évf sz. p Árpád-kori gödör objektumok / Kerékgyártó Gyula = 3. évf sz. p. 6. Jászberény, Jászkisér 170. Árpádkori templom feltárása Jászfényszarun / Berényi Marianna = 3. évf sz. p. 16. Selmeczi László ásatása kozma-damjáni kápolna maradványai 171. Árvizek, katasztrófák és férfias helytállások / Mátics Béláné = 12. évf sz. p. 9. huszárok 172. Ásatás Fényszaruban és Jászjákóhalmán : A hitélet bizonyítékai a Jászságban = 5. évf sz. p. 2. Jászfényszaru 173. Ásatás Jászjákóhalmán / -RIS- = 3. évf sz. p Ásatási nagyüzem kezdődik = 11. évf sz. p Abony; Jászberény; Fegyvernek; Terehalom (Túrkeve); Tiszafüred 175. Ásatások a ferences kolostor udvarán / KE = 7. évf sz. p. 4. Jászberény 176. Ásatások Fegyvernek-Hillér homokbányájánál / Cseh János = 11. évf sz. p Átadták a Balázs Mester Díjakat = 18. évf sz. p. 24. Budapest, Jászberény; Balázs Mester Díj: Hortiné Bathó Edit 178. Átadták a néprajzi-, történeti pályázat díjait : Közgyűlést tartott a Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Honismereti Egyesület / Tál Gizella = 3. évf sz. p. 4. Csataszög, Jászárokszállás, Jászkisér, Jászladány, Karcag, Kunszentmárton, Mezőtúr, Nagyiván, Öcsöd, Szolnok, Tiszafüred. Pályázók: Bata Beáta, Blunárné Kiss Katalin, Enyedi Antalné, Faragó Jánosné, Fodorné Hámori Ágnes, Józsa László, Kézsmárki Zoltán, Kurucz János, 17

20 18 Lustyik István, Müller Ferencné, Nagy Lajosné, Oláh István, Orbánné Szegő Ágnes, Papp István, Revákné Ökrös Mária, Sotus József, Szelényi Natália, Tábori László, Tölgyes Lászlóné, Vallyon Aliz, Vas Béla Zoltán; Csete Balázs Szakkör (Jászkisér). Csete Balázs-plakettet kapott Józsa Istvánné 179. Átélve, de nem feledve / Gledura Lajosné Bóna Éva = 10. évf sz. p Jászjákóhalmi gyerekkorra való emlékezés 180. Átkozott légy... / Farkas Ferenc= 7. évf sz. p. 6. Erdőszőlő(Nagykáta); Népi hiedelemek, átkok 181. Autonóm közösségek a magyar történelemben / Bartha Júlia = 10. évf sz. p. 18. Kiskunfélegyháza; Konferencia résztvevői: Bagi Gábor, Bánkiné Molnár Erzsébet, Bathó Edit, Blazovich László, Csoma Zsigmond, Demény Lajos, Égető Melinda, Fazekas Mihály, Kocsis Gyula, Kósa László, Kristó Gyula, Marjunucz László, Novák László, Orosz István, Örsi Julianna, Paládi-Kovács Attila, Pálóczi Horváth András, Szabó Ferenc, Ujváry Zoltán 182. Avatás a Lehel kürt szentélyében / F. L. = 7. évf sz. p. 15. Jászberény; Magyarország Felfedezői Szövetség 3. számú Jászkürt csapata 183. Azok a régi március tizenötödikék / Petrányi István = 12. évf sz. p. 7. Jászágó 184. A bacilusos asszony / Durbints sógor = 19. évf sz. p. 19. Jászjákóhalma. Egy vírushordozó hölgy kálváriája évf sz. p. 23. Cikk újra közlése 185. Bácska, Bánát, Baranya : Emlékezés a délvidéki magyarság tragédiájának 60. évfordulóján Kunszentmártonban / Szabó János = 12. évf sz. p Bajtársi találkozó = 4. évf sz. p. 15. Honvéd Hagyományőrző Egyesület jászberényi csoportja és a M. Kir. I. Ferenc József Jászkun I. Honvéd Huszárezred Hagyományőrző Egyesülete által rendezett találkozó 187. Bakfazekat, ciberét dobtunk / Fodor Dénes = 12. évf sz. p. 16. Farsangi népszokások a Jászságban 188. Bakró Nagy József takácsmester kéziratos könyve a 19. század közepéről / H. Bathó Edit = 16. évf sz. p Kiskunmajsa 189. Balassa Iván és Túrkeve / Dankó Imre = 10. évf sz. p Báli előzetes = 14. évf sz. p. 15. Jász bál a Déryné Művelődési Központban, Jászberény. Jászapátiak Baráti Egyesületének jótékonysági bálja 191. Ballada a vándorkönyvben / Bojtos Andrea = 4. évf sz. p. 14. Jászjákóhalma; Horváth József kovács segéd vándorkönyvéből: 1859, A ballada közlése is 192. Balogh Márton nagykunkapitány búcsúztatása = 17. évf sz. p. 23. Illéssy Ádám búcsúztatójának közlése 193. Balogh Mihály új könyvei a Kiskunságról / Fülöpszállási Székely Gábor = 11. évf sz. p. 2. Dunavecse című kötet a Száz magyar falu könyvesháza című sorozatban, és a Felső Kiskunság- Dunamellék című kiadvány, melynek társszerzője Szabó Sándor, valamint fotókkal, képeslapokkal mutató Kunszentmiklós könyv. A legújabb pedig Győri Gáspár tanárról készített életrajza

Hortiné dr. Bathó Edit szakmai önéletrajza

Hortiné dr. Bathó Edit szakmai önéletrajza 1 Hortiné dr. Bathó Edit szakmai önéletrajza Születés: Jászberény, 1956. január 27. Családi állapot: férjezett Iskolák: - Kossuth Lajos Általános Iskola, Jászberény 1962-1970 - Lehel Vezér Gimnázium, orosz-német

Részletesebben

Köszöntjük az Ipari Park új betelepülőjét. A Samsung a Top 50 listán! Itt járt Mága Zoltánt! Ünnepi miserend

Köszöntjük az Ipari Park új betelepülőjét. A Samsung a Top 50 listán! Itt járt Mága Zoltánt! Ünnepi miserend JÁSZFÉNYSZARU VÁROS LAPJA 2012. december Ára: 150 Ft 23. évfolyam 12. szám Köszöntjük az Ipari Park új betelepülőjét Áldott békés karácsonyt és boldog új esztendőt kíván Jászfényszaru minden lakójának

Részletesebben

Városunk. Szabaddá vált Pest-Buda. Katona Józsefvárosa. Deák-nap Csepelen. Háromszáz éve történt. Emléktábla, mellszobor és emlékülés

Városunk. Szabaddá vált Pest-Buda. Katona Józsefvárosa. Deák-nap Csepelen. Háromszáz éve történt. Emléktábla, mellszobor és emlékülés Városunk Budapesti Honismereti Híradó VI. évfolyam 4. szám Mintegy két évtizedes kilincselés után Buda és Pest polgárai 1703. október 23- án nyerték újra el a szabad királyi városi kiváltságaikat. Korábban

Részletesebben

A Balassagyarmati Honismereti Híradó repertóriuma 1979 2012. Összeállította: Vas Ágnes

A Balassagyarmati Honismereti Híradó repertóriuma 1979 2012. Összeállította: Vas Ágnes A Balassagyarmati Honismereti Híradó repertóriuma 1979 2012. Összeállította: Vas Ágnes KIADVÁNYOK 1. Balassagyarmati Honismereti Híradó. Felelős szerk.: Kovalcsik András. Kiadja a Madách Imre Városi Könyvtár.

Részletesebben

ingyenes melléklete 2014. június 28. TARTALOM AJÁNLÓ: Részletes programterv 2014. július 11-12-13. 9-14. oldal

ingyenes melléklete 2014. június 28. TARTALOM AJÁNLÓ: Részletes programterv 2014. július 11-12-13. 9-14. oldal TARTALOM AJÁNLÓ: A pislákoló lángot sokan őrzik Borbás Ferenc 3. oldal Pillanatfelvételek nyolc évszázad krónikájából 4. oldal Megvalósul a festőóriás álma Vágó Pál 4. oldal Koncert ajánló 7. oldal Kínálat

Részletesebben

Meghívó. 2011. május 28. JÁSZKISÉR. MÁJUS 120 Ft. Ünnepi Program:

Meghívó. 2011. május 28. JÁSZKISÉR. MÁJUS 120 Ft. Ünnepi Program: 2011 MÁJUS A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA 120 Ft Meghívó 2011. május 28. JÁSZKISÉR Tisztelettel meghívjuk a Jászkisériek Baráti Egyesülete kezdeményezésére és támogatóink segítségével elkészült, az 1951-es

Részletesebben

HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA

HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA 3*2> 1 9 9 0 / 1 HONISMERET A HAZAFIAS NÉPFRONT FOLYÓKAT* HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA Az agg Kossuth és Napsugár. Szépirodalmi. Bp., 19897160 A nyolcvankét esztendős Kossuth Lajos és a tizenkilenc esztendős

Részletesebben

Emlékhelyek Szobrok Látnivalók

Emlékhelyek Szobrok Látnivalók Emlékhelyek Szobrok Látnivalók Kiadja: Szakmai közreműködők: Kisújszállási Városvédő és -Szépítő Egyesület Városvédő és -Szépítő Egyesület (Balogh Beáta, Balogh Zsuzsanna, Dr. Ducza Lajos, Klément-Balla

Részletesebben

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p.

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p. Dr. Tusnády László Dr. Tusnády László (1940) Elérhetőségek: ME-CTFK, 47/513-000/28-59 Iskolák, végzettség: József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar magyar-olasz szak (1966). Az irodalomtudomány

Részletesebben

is ezen a nézeten vannak. A városháza tanácstermében ott a költő domborműve és kőbe vésve a születése helyének

is ezen a nézeten vannak. A városháza tanácstermében ott a költő domborműve és kőbe vésve a születése helyének KARCAGI HÍRMONDÓ XXII. évf. 30. szám 2009. szeptember 18. Kunok I. Világtalálkozója INGYENES ÖNKORMÁNYZATI HETILAP Kiskunok közt Félegyházán A kiskunsági főváros igazából jász kun város, mert a települést

Részletesebben

LAPOK DUNAKESZI MÚLTJÁBÓL

LAPOK DUNAKESZI MÚLTJÁBÓL LAPOK DUNAKESZI MÚLTJÁBÓL Újabb ajánlójegyzék Dunakeszi ismeretéhez Lapok Dunakeszi múltjából A DUNAKESZI KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR HELYTÖRTÉNETI SOROZATA ISSN 1787-9248 ÚJABB AJÁNLÓJEGYZÉK DUNAKESZI

Részletesebben

KAPTÁR. Az ünnepi könyvhét megyei megnyitója. XIV. évf. 2-3. (99.) szám A Jász-Nagykun-Szolnok megyei könyvtárak híradója 2005.

KAPTÁR. Az ünnepi könyvhét megyei megnyitója. XIV. évf. 2-3. (99.) szám A Jász-Nagykun-Szolnok megyei könyvtárak híradója 2005. KAPTÁR XIV. évf. 2-3. (99.) szám A Jász-Nagykun-Szolnok megyei könyvtárak híradója 2005. Az ünnepi könyvhét megyei megnyitója 76. Ünnepi Könyvhét megyei megnyitója Kiadós beszélgetések Jászok találkozója

Részletesebben

Városunk. Budapesti Honismereti Híradó. Száz éve indult meg Budapesten a kislakás-építési akció

Városunk. Budapesti Honismereti Híradó. Száz éve indult meg Budapesten a kislakás-építési akció Városunk Budapesti Honismereti Híradó XII. évfolyam 4. szám Ingyenes Pestszentimrei hagyományõrzõk Nosztalgiavonat, emléktábla avatás, kiállítás Katolikus templomok Budapesten Budapest Fõváros Levéltára

Részletesebben

MÁJUS. 150 Ft. Programtervezet a teljesség igénye nélkül. Tisztelt jászkiséri lakosok! Mindenkit szeretettel várunk!

MÁJUS. 150 Ft. Programtervezet a teljesség igénye nélkül. Tisztelt jászkiséri lakosok! Mindenkit szeretettel várunk! 2012 A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA MÁJUS 150 Ft Tisztelt jászkiséri lakosok! Az idén újra megrendezésre kerülnek 2012. június 1-2-án a XII. KISÉRI NAPOK A programok még szervezés alatt vannak, de már sok

Részletesebben

Kalendárium. Az ünnepek alkalmából városunk pillanataival illusztrált naptárral kedveskedünk olvasóinknak. Melléklet a 6-7. oldalon.

Kalendárium. Az ünnepek alkalmából városunk pillanataival illusztrált naptárral kedveskedünk olvasóinknak. Melléklet a 6-7. oldalon. Karácsonyi adomány Rászoruló családokhoz kísértük az önkormányzat és az Electrolux képviselőit adományozó útjukon. Riport a 3. oldalon Kalendárium Az ünnepek alkalmából városunk pillanataival illusztrált

Részletesebben

Városunk. Árvíz a Ferencvárosban Az emlékezetes nagy vízözön. Kerületünk õsi falvai. Egy családról az Erdõs Renée Házban. Budapesti Honismereti Híradó

Városunk. Árvíz a Ferencvárosban Az emlékezetes nagy vízözön. Kerületünk õsi falvai. Egy családról az Erdõs Renée Házban. Budapesti Honismereti Híradó Városunk Budapesti Honismereti Híradó XII. évfolyam 1. szám Ingyenes Árvíz a Ferencvárosban Az emlékezetes nagy vízözön Kerületünk õsi falvai Középkori elõdtelepülések a XVI. kerületben Elegáns és ötletes

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI JELENTÉS KARCAG VÁROS 2006 2010. ÉVI ÁLLAPOTÁRÓL

ÖNKORMÁNYZATI JELENTÉS KARCAG VÁROS 2006 2010. ÉVI ÁLLAPOTÁRÓL ÖNKORMÁNYZATI JELENTÉS KARCAG VÁROS 2006 2010. ÉVI ÁLLAPOTÁRÓL Karcag 2010 Dr. Fazekas Sándor polgármester, később vidékfejlesztési miniszter, 2010. június 22-én lemondott tisztségéről A Nagykunsági Kulturális

Részletesebben

PROGRAMTERV. nevezni lehet: Nagy Gyulánál(30/97-43-024) és Szabó Ervinnél(30/257-70-03) Anyák napi virágvásár... 10

PROGRAMTERV. nevezni lehet: Nagy Gyulánál(30/97-43-024) és Szabó Ervinnél(30/257-70-03) Anyák napi virágvásár... 10 ÁPRILIS A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA 120 Ft 2010. május 1. Civil Kisér Fõzõverseny két kategóriában (pörkölt és egyéb) nevezési díj 3000 Ft mely magában foglalja a helyet és a tûzifát nevezni lehet: Nagy

Részletesebben

Média kalendárium [2008]

Média kalendárium [2008] Megszûnõ vonalak - részlet Móricz Simon 2006. évi sajtófotó-nagydíjas sorozatából Média kalendárium [2008] KAJÁN TIBOR RAJZA Köszönetet mondunk minden kedves kollégánknak, a szerkesztõségeknek, sajtószerveknek,

Részletesebben

2011. május Ára: 140,-Ft 22. évfolyam 5. szám

2011. május Ára: 140,-Ft 22. évfolyam 5. szám JÁSZFÉNYSZARU VÁROS LAPJA 2011. május Ára: 140,-Ft 22. évfolyam 5. szám MEGHÍVÓ Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját 2011. JÚNIUS 24-én, pénteken 16 órától 23 óráig a Kiss József Helytörténeti

Részletesebben

A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 2011/2012-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXIII. ÉVE

A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 2011/2012-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXIII. ÉVE A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 2011/2012-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXIII. ÉVE CEGLÉD, 2013 A kiadványt támogatták Ceglédi Kossuth Gimnazisták Öregdiák Egyesülete Ceglédi Gyógyfürdő

Részletesebben

Elhagyták fészküket. A tartalomból:

Elhagyták fészküket. A tartalomból: 2013. május 17. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIV. ÉVFOLYAM 6. SZÁM Középiskolai ballagás Elhagyták fészküket A középiskola végzős diákjai számára május 4-én szólalt meg utoljára az iskola csengője. A ballagókat,

Részletesebben

Városunk. Budapesti Honismereti Híradó. és a 100 legtöbb adót fizetõ polgárából

Városunk. Budapesti Honismereti Híradó. és a 100 legtöbb adót fizetõ polgárából Városunk Budapesti Honismereti Híradó XV. évfolyam 3. szám Ingyenes A kilencven éves város Kispest nagyközség közgyûlése már 1910-ben és 1918-ban is kezdeményezte a település várossá nyilvánítását. Sikert

Részletesebben

Karcag város és a Nagykunság válogatott bibliográfiája

Karcag város és a Nagykunság válogatott bibliográfiája Dr. Bellon Tibor emlékének Karcag város és a Nagykunság válogatott bibliográfiája Összeállította: Elek György K a r c a g, 2003. Elıszó Közel másfél évtizede, hogy ezen összeállítás elızménye A Nagykunság

Részletesebben

Emlékhelyek Szobrok Látnivalók

Emlékhelyek Szobrok Látnivalók Emlékhelyek Szobrok Látnivalók Kiadja: Szakmai közreműködők: Kisújszállási Városvédő és -Szépítő Egyesület Városvédő és -Szépítő Egyesület (Balogh Beáta, Balogh Zsuzsanna, Dr. Ducza Lajos, Klément-Balla

Részletesebben

István, a király. Városi Szent István-nap. Tisztelt Vendégeink! SZEKSZÁRD, 2007. AUGUSZTUS 20. Lapunk olvasható a www.szekszard.hu honlapon is.

István, a király. Városi Szent István-nap. Tisztelt Vendégeink! SZEKSZÁRD, 2007. AUGUSZTUS 20. Lapunk olvasható a www.szekszard.hu honlapon is. XVII. évfolyam 25. szám * Lapunk olvasható a www.szekszard.hu honlapon is. Városi Szent István-nap SZEKSZÁRD, 2007. AUGUSZTUS 20. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2007. augusztus 19-én, vasárnap

Részletesebben

Városunk. Kossuth-emlékek a Belvárosban. Pesti piac a rakparton. Pestszentimre Gyûjtemény. Budapesti Honismereti Híradó

Városunk. Kossuth-emlékek a Belvárosban. Pesti piac a rakparton. Pestszentimre Gyûjtemény. Budapesti Honismereti Híradó Városunk Budapesti Honismereti Híradó VIII. évfolyam 4. szám Kossuth-emlékek a Belvárosban Pesti piac a rakparton Vászonsátor alól vascsarnokba költöztek Lakás munkahely esküvõ Kedden és pénteken nyüzsgõ

Részletesebben

január 1-5. A Bné Akiva Debrecenben tartotta vezetőképző táborát.

január 1-5. A Bné Akiva Debrecenben tartotta vezetőképző táborát. Eseménytár Az 1991. év zsidó vonatkozású krónikája január hónap január 1. Egyéves izraeli munkavállalása miatt írásban lemondott Schőner Alfréd főrabbi a Dohány utcai templom rabbi székéről, valamint tagságáról

Részletesebben

KÖLCSEY HÁZ LAKITELEKI HÍRLEVÉL A MAGYAR ÖRÖKSÉG-DÍJAS LAKITELEKI NÉPFISKOLA ALAPÍTVÁNY ÉS AZ EMIGRÁCIÓS GYJTEMÉNY TÁJÉKOZTATÓJA

KÖLCSEY HÁZ LAKITELEKI HÍRLEVÉL A MAGYAR ÖRÖKSÉG-DÍJAS LAKITELEKI NÉPFISKOLA ALAPÍTVÁNY ÉS AZ EMIGRÁCIÓS GYJTEMÉNY TÁJÉKOZTATÓJA KÖLCSEY HÁZ A MAGYAR ÖRÖKSÉG-DÍJAS LAKITELEKI NÉPFISKOLA ALAPÍTVÁNY ÉS AZ EMIGRÁCIÓS GYJTEMÉNY TÁJÉKOZTATÓJA Nekünk meg kell maradnunk, hívőnek és magyarnak, mert egyetlen magyarnak sem szabad elveszni.

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Ezzel a segítséggel hatalmasat lépett előre Kisújszállás

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Ezzel a segítséggel hatalmasat lépett előre Kisújszállás XXII. évfolyam, 2014. április 5. 3. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Ezzel a segítséggel hatalmasat lépett előre Kisújszállás Nagyon szép nap ez a mai mondtam április

Részletesebben