Redemptio RepeRtóRium

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Redemptio RepeRtóRium 1994 2013"

Átírás

1 Redemptio Repertórium

2

3 REDEMPTIO REPERTÓRIUM Jászberény 2014

4 Szerkesztette: Gulyás Erzsébet Technikai munkatársak: Bathó Edit, Hasznos Rozália, Kókai Magdolna Lezárva: december ISBN Kiadja: Jász Múzeumért Alapítvány Felelős kiadó: Hortiné dr. Bathó Edit Nyomda: ARTANDER Kft. Jászberény

5 Kedves Olvasó! Redemptio lapunkat 21 évvel ezelőtt, 1994 őszén indítottuk útjára Muhoray György helytörténeti kutatóval, azzal a céllal, hogy lehetőséget biztosítsunk a Jászkunsággal foglalkozó tudományos kutatók és helytörténészek tudományos, ismertterjesztő írásainak megjelentetésére, hírt adjunk a Jászság és a két Kunság fontosabb helytörténeti, kulturális, hagyományőrző és művészeti eseményeiről, évfordulóiról, általa is erősítve a jász és kun öntudat jelenkori továbbélését. Legyen lapunk egyfajta újkori összekötő kapocs a Jászkunság egykor közös közigazgatás alá tartozó települései között. A lap megjelentetését a Jász Múzeumért Alapítvány vállalta magára, de a szakmai hátteret kezdettől fogva a Jász Múzeum biztosítja. Az elmúlt 20 év alatt a Redemptio közkedvelt lapjává vált a Jászkunság történelmi múltja, szokásai, valamint a jelenkori hagyományai iránt érdeklődőknek. Sokan olvassák és használják, s az évek folyamán nélkülözhetetlenné vált a Jászkunsággal kapcsolatos témák feldolgozásánál. Erre utalnak a lapra vonatkozó irodalmi hivatkozások is. A lap szakmai elismerését mutatja, hogy a tudományos kutatók is szívesen publikálnak benne, és mindig számíthatunk a helytörténeti kutatók igényes írásaira is. Lapunk az elmúlt két évtized alatt mind megjelenés, mind tartalom tekintetében jelentősen fejlődött. Kezdettől fogva A/4-es formátumban, kéthavonta jelenik meg. Terjedelme a megalapításkor csupán 12 oldal volt, ami később 16-ra, majd 1999-től 20, 2006-ban pedig 24 oldalra növekedett. Tizenegy éven át csak fekete-fehérben került kiadásra, de 2006-tól az NKA támogatásának köszönhetően már minden számunk színesben jelenhetett meg. Ez a körülmény nagy elismerést váltott ki a nemcsak az olvasók, de a szerzők körében is. A kezdeti 600 darabos példányszám hét éve már, 1000 példányra emelkedett. A lap az alapítástól 1996 végéig a lajosmizsei Közlöny és Lap Kiadó Kft. nyomdájában készült, februárjától decemberéig a jászberényi Verzál Print Kft. nyomdája állította elő, januárjától lapunkat az ugyancsak jászberényi működésű Artander Kft. és Signal-Print Kft. nyomdája készíti. A nyomdaváltás egyben a lap külső-belső arculatának megváltozását is maga után vonta. Az új arculat sokkal tetszetősebb, s hangulatában is jobban tükrözi a lap profilját. A változás nagy sikert aratott olvasóink körében. A lap felelős szerkesztője ig Muhoray György, decemberéig Kiss Erika újságíró volt ban pedig a szerkesztői munkát e sorok írója vette át, s azóta is folyamatosan végzi. A lap tartalmi szempontból két fő egységre tagolódik: tudományos és ismeretterjesztő írások, adat- és forrásközlések, valamint tudósítások, híradások, beszámolók kulturális és hagyományőrző rendezvényekről, programokról óta gyakran közlünk lapunkban a jász-oszét közös múltról szóló írásokat is. Gyakori rovataink: Jászkun Archívum, Képes riport, Emlékeink sublótjából, Verselő jászok, Jászkun arcképcsarnok, Mesélő képek. A Redemptio legfőbb értéke a szülőföld szeretetére, és a jász-kun identitás erősítésére irányuló törekvésében rejlik. Gulyás Erzsébet ny. könyvtáros elkötelezett szakmai munkájának köszönhetően most kezünkben tarthatjuk a Redemptio lap 20 évének repertóriumát, amely segít majd bennünket eligazodni a tanulmányok, cikkek labirintusában. Kérem, forgassák haszonnal! Hortiné dr. Bathó Edit múzeumigazgató, a Redemptio lap alapítója és felelős szerkesztője 3

6 TÁJÉKOZTATÓ A kiadvány a 2003-ban kéziratként elkészített Redemptio repertóriuma című kiadvány második, javított, átdolgozott kiadása, amely 2127 főtételt tartalmaz. A repertórium szerkezete, bibliográfiai leírása A gyűjtemény két részből áll: cikkek, mutatók. A cikkek cím szerinti ábécében találhatók, legelöl az arab és római számmal kezdődők, rövid és hosszú magánhangzók között nincs különbség. A tételszámozás 1-től 2127-ig folyamatos, félkövér kiemeléssel. Sorozatok, azonos címek adatai közvetlenül az első cím altételként, behúzással rögzítettük: az azonos tételszám mellé kötőjellel elválasztva az újabb cím félkövér számmal/számokkal (pont nélkül kisebb méretben) (pl. Emlékeink sublótjából). Néhány esetében egy főcím alatt több önálló írás is megjelent különböző címmel és íróval, ilyenkor analitikus tételként tüntettük fel, behúzással és kisebb mérettel (pl. Kirándultak a szakkörök 1203-as tételnél.) A legtöbb tételhez, altételhez és analitikus tételhez is annotáció kapcsolódik. Mindegyiket közvetlenül a leírás alatt behúzással, kisebb méretű dőlt betűkkel helyeztük el. Az annotációban első helyen a földrajzi nevek találhatók, másodsorban a cikkben előforduló személynevekről, intézményekről, eseményekről, civilszervezetekről, a különböző kitüntetésekről, díjakról, pályázatokról stb. szolgáltatnak információkat. A helységneveket az adott cikkben található névformában írtuk le, majd zárójelben a ma használatos módon, pl. Dósa (Jászdózsa). Hasonlóan találhatjuk a puszták, illetve a különböző külterületek neve is: zárójelben az a földrajzi név, amelyikhez ma tartoznak, pl. Iva [elpusztult település]. Cikkeknél az adatközlés sorrendje: első a cím, ezt követi a szerző neve, majd az egyenlőség jel után az adott folyóirat szám leírása: az évfolyam száma, a megjelenés éve, a számozás, végül a pontos oldalszám. A címet mindig az újságban található formában rögzítettük. Az eredeti írásmódhoz ragaszkodtunk, a régies, vagy hibásan közölt adatok után szögletes zárójelbe tett felkiáltójellel hívjuk fel a használók figyelmét e tényre. Szerzőket, összeállítókat, fotósokat is folyóiratban rögzített formában szerepeltettük, akkor is, ha szerző neve rövidítve, vagy álnévként található meg. Mutatók A mutatók tételszámra, altételre utalnak vissza. Földrajzi mutató: tartalmaz minden olyan helységnevet, amely a címben az annotációban előfordul. A régi helyneveknél a mai formára lásd kifejezéssel utalunk. Azon helységnevek esetében, amelyek az országhatáron túl találhatók, az adott ország mai nevét zárójelbe tettük pl.: Csíkszentsimon (Románia). A külterületi nevek után található az a helység, ahová közigazgatóság szerint tartozik, pl. Bakter-szög (Jászjákóhalma). Elpusztult helységek illetve puszták neve után zárójelben jeleztük ezt a tényt, pl. Iva (elpusztult település), Mizse [puszta]. Személynévmutató: tartalmaz minden személynevet, mely a cikkek bibliográfiai leírás címében, szerzőségi adatként, és az annotációban előfordul. Azonos neveknél a foglalkozásuk szerint különböztetjük meg, pl. Kiss József, helytörténész; Kiss József, író; Kiss József, történész. Kivéve azt az esetet, ahol nem tudtuk kideríteni a foglalkozást, ott a helység neve szerepel, pl. 4

7 Kiss Miklós, Jászdózsa; Kiss Miklós, jászkun kapitány. Az un. fiktív, és álneveket is feltüntettük (pl. ÁTM). Egyes nevek többféle írásmódban szerepelnek, ez esetben a lásd használtuk. Pl.: H. Bathó Edit lásd Bathó Edit. A repertórium hagyományos könyv formában jelenik meg, de a jászberényi Jász Múzeum honlapjára: is felkerül. Jászberény, március 15. Gulyás Erzsébet ny. helyismereti könyvtáros RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE évf. évfolyam id. idősebb ifj. ifjú összeáll. összeállította összegyűjt. összegyűjtötte p. pagina r. rész sz. szám 5

8 1. 1% = 12. évf sz. p. 20. Jász Múzeumért Alapítvány, Jászberény évf sz. p évf sz. p I. Ferdinánd bolgár cárra emlékeztünk / Besenyi Vendel = 15. évf sz. p Jásztelki úti Huszárlaktanya, Jászberény 3. Az I. Nagykun vers- és prózamondó versenyről / Víg Márta = 11. évf sz. p. 8. Berekfürdő 4. I. Világháborús Emlékművek a Jászságban / fotó Faragó László = 3. évf sz. p Alattyán, Jászapáti, Jászárokszállás, Jászfényszaru, Jászjákóhalma, Jászkisér Első világháborús emlékművek / Rab Zsuzsa p. 20. Vers évf sz. p Jánoshida, Jászberény, Jászszentandrás, Jásztelek, Pusztamonostor, Tőtevény (Jászberény) évf sz. p. 21. Jászalsószentgyörgy, Jászdózsa, Jászfelsőszentgyörgy, Jászladány 5. II. Magyar-Magyar Konferencia / Gömöri Árpád = 15. évf sz. p. 21. XVIII. Csángó Fesztivál keretében rendezték meg Jászberényben. Résztvevők: Antal Tibor, Bodor Tibor, Duma András, Gedei József, Gilyán György, Hegyeli Attila, Komlóssy József, Nyisztor Tinka, Solomon Adrian, Terényi János 6. II. Rákóczi Ferencre emlékezünk / Gubicz András = 17. évf sz. p Jászkisér, Yerres (Franciaország); Gubicz András, Gubiczné Csejtei Erzsébet 7. II. Rákóczi Ferencre emlékezve / Sugárné Koncsek Aranka = 18. évf sz. p. 19. Kassa; Rákóczi Ferenc újratemetése Rákóczi: Vers / Sajó Sándor 8. II. Tarlófesztivál 2009 / Tóth Tibor = 16. évf sz. p Jászfényszaru 9. II. Varjasi találkozó / Doris- = 3. évf sz. p. 17. Jászjákóhalma 10. A II. világháborús (I. Ferenc József) Jászkun-huszárok zászlószentelési ünnepsége Jászberényben / Az egyesület elnöksége = 3. évf sz. p. 14. I. Ferenc József Jászkun I. Honvéd Huszárezred Hagyományőrző Egyesület 11. A III. Egyházi Népénekes Találkozó a Jászberényi Főtemplomban / Farkas Ferenc = 14. évf sz. p Bogács, Csepel, Jászapáti, Jászjákóhalma, Jászkisér, Jászszentandrás, Nagykáta, Portelek, Tura helységből érkeztek az énekesek 12. III. Gazdaköri találkozó Jákóhalmán / Mátics Béláné = 14. évf sz. p. 24. Jászjákóhalmi Dalkör jubileuma; Jászalsószentgyörgy, Jászapáti, Jászdózsa, Jászfelsőszentgyörgy, Jászkisér, Jászszentandrás, Jászszentlászló, Pusztamonostor, Portelek helységek dalkörei, kórusai vettek részt 13. III. Hagymanap Jászladányban / S. A. = 9. évf sz. p A III. Hagyományőrző bál és kapcsolódó rendezvényei Kunhegyesen / V. M. = 17. évf sz. p. 7. 6

9 15. III. Kun viadal [!] Kisújszálláson / Ari Géza = 7. évf sz. p. 2. Hortiné Bathó Edit néprajzi előadása 16. A III. Magyar-Magyar Konferencia / Gömöri Árpád = 16. évf sz. p. 15. Jászberény; Konferencia résztvevői: András Mihály, Antal Imre, Balázs Lajos, Csoma Gergely, Gedei József, Jánosi Csaba, Kocsán László, Komlóssy József, Németh Zsolt, Szabó Vilmos, Szőcs János 17. III. Tarlófesztivál Jászfényszaru / Tóth Tibor = 17. évf sz. p Bordásné Kovács Katalin, a fesztivál háziasszonya 18. V. Dalamáris Népzenei Találkozó / Vass Zoltán = 6. évf sz. p. 5. Kunszentmárton 19. VIII. Kun viadal [!] Kisújszálláson / Bartha Júlia = 12. évf sz. p IX. Jászkun kerületi kézi aratóverseny / Bánkiné Molnár Erzsébet = 20. évf sz. p Kiskunfélegyháza év 10 tánc: A 10 éves Parázs Hagyományőrző Egyesület bállal ünnepelt / Kovács Zoltánné Lajos Krisztina = 18. évf sz. p. 20. Jászárokszállás éves a JÁKOB / Durbints sógor = 17. évf sz. p. 24. Jászjákóhalma; Jákóhalmiak Baráti Egyesülete felavatott egy emlékszobrot, alkotója Czuk Ferenc, kivitelező Kiss Mihály éves a jákóhalmi Laki Ida Képtár = 17. évf sz. p. 15. Jászjákóhalma éves a Jász Alkotók Köre / Mátics Béláné = 13. évf sz. p. 17. Kiállítás a Danubius Hotel Gellért Tea Galériájában (Budapest), megnyitotta Dobos László; alkotók felsorolva 25. X. Kun Viadal Kisújszálláson / Ducza Lajos = 14. évf sz. p A XI. jász dalostalálkozó minősítő hangverseny / Mátics Béláné = 10. évf sz. p. 15. Jászberény; Jász dalosok köszöntése című vers közlése 27. XIII. Betlehemi Jászolkiállítás Lajosmizsén / Sólyom János = 20. évf sz. p Kiállítást megnyitotta Hortiné Bathó Edit 28. XIV. Jász Világtalálkozó = 15. évf sz. p. 22. Előzetes: Pusztamonostor 29. XIV. Jász Világtalálkozó Pusztamonostoron / Kiss Erika, fotó Bugyi Gábor = 15. évf sz. p. 1., Könyvbemutató; Selmeczi László: Nemzeti ereklyénk, a Jászkürt; Fodor István Ferenc: Jászjákóhalma története. Jászságért Díj: Hortiné Bathó Edit. Jászkapitány: Percz László. Részt vettek: Cserháti Ágnes, Dávid Sándor, Dobos László, Eszes Béla, Györgyfi József, Józsa Katalin, Kishegyi Viktória, Koczkás Gábor, Sári Ferenc, Szekeres Imre éve város Lajosmizse / Sólyom László = 16. évf sz. p. 16. Ünnepségen részt vettek: Bakacsi Ernő, Basky András, Benke László, Fortissimo Együttes, Szénási Pál, Zsigó Viktor, Lestár László, Sólyom János: Album című kiadványát bemutatta Imre Lajos 7

10 éves a Dósai Népdalkör / Zsidei Andrásné = 13. évf sz. p. 22. Jászdózsa; Hódosi Erika, Nyilasi Jánosné karvezetők éves a Jász Múzeumért Alapítvány / Iris = 15. évf sz. p. 25. Jászberény; Balog János, Dobos László, Horváth László, Klumeczky Ildikó, Sugárné Koncsek Aranka, Papp Izabella, Selmeczi László. Alapítvány alapítói: Bolla János, Faragó László, Gergely László, Gulyás Erzsébet, Szentesi Mihály éves az Árendás Együttes / Szűcsné Urbán Mária = 14. évf sz. p Jászberény 34. XV. Rákóczi Napok Majkon = 17. évf sz. p Gubicz András ünnepi beszédének közlése 35. XVI. Jász Dalostalálkozó Jánoshidán / Horváthné Szabó Katalin, Zámbori János = 15. évf sz. p XVIII. Jász Világtalálkozó Jászfelsőszentgyörgyön / Iris; fotó Bognár Mária, Bugyi Gábor, Czuk Ferenc, Suba Bea = 19. évf sz. p. 1., Jászkapitány: Bolla János; Jászságért Díj: Sisa József; Díszünnepségen résztvevők: Borbás Ferenc, Borbás Zsolt, Demeter István, Dobos László, Eszes Béla, Fábián József, Hortiné Bathó Edit, Lesták Jánosné, Szabó Tamás, Ternyák Csaba, Zelenai Tibor 37. A XIX. Jász bál = 15. évf sz. p. 7. Jászberény; Városvédő és Szépítő Egyesület rendezésében. Bódi Tamás, Bódiné Bagi Éva, Bolla János, Dávid Sándor, Dávid Sándorné, Gál Dobos Beáta, Gál Tamás 38. XIX. Jász Világtalálkozó: Jászberény, június = 20. évf sz. p Részletes program. Támogatók felsorolva Programleírás: A XIX. század jászkun katonai indulói: Hadtörténelmi szilánkok / Babucs Zoltán = 3. évf sz. p éve város Jászfényszaru = 20. évf sz. p. 11. előzetes éves a Barkóca Együttes / Iris = 14. évf sz. p Jászberény; jubileumi gálaműsor; támogatók felsorolása éves a Jászok Egyesülete / Tóth Tibor = 18. évf sz. p. 1., 10. Budapest; Részt vettek: Dobos László, Eszes Béla, Farkas Kristóf Vince, Győző Gyula, Hortiné Bathó Edit, Kladiva Imre, Korniss Péter, Kő Pál, Rékasi Károly, Smuta Zsolt, Szakály Sándor. Díszoklevelet kapott személyek felsorolva éves a Jászok Napja / Fodor István Ferenc = 18. évf sz. p. 20. Jászjákóhalma 44. A XX. Tavaszi hadjárat = 15. évf sz. p. 24. Jászfényszaru, Jászjákóhalma, Jászberény éves a Csornai Múzeum / B. E. = 2. évf sz. p. 23. Csorna 46. A XXIX. Országos Honismereti Akadémiáról / Szüle Katalin = 8. évf sz. p Fülöpszállás; Konferencia résztvevői: Balogh Mihály, Blazovich László, Havassy Péter, Kanyar József, Szécsi Gábor, Székelyné Kőrösi Ilona 8

11 év a honismeret szolgálatában / H. Bathó Edit = 13. évf sz. p. 21. Jászapáti; Vándorfy János Honismereti Szakkör története. Szakkör vezetői: Berki István, Fehér Ferencné, Mihályi József éves a Jákóhalmi Népdalkör / Iris = 9. évf sz. p. 4. Jászjákóhalma éves a jászapáti Vándorfy János Honismereti Szakkör / Farkas Ferenc = 13. évf sz. p Farkas Ferenc előadásának közlése. Szabó Jánosné mutatta be a kiadványt 50. A XXXI. Honismereti Akadémia Nyíregyházán / Győri János = 10. évf sz. p Bél Mátyás-díj: Ravasz János, Tóth Ferenc, Tóth László. Résztvevők: Dankó Katalin, Halász Péter, Kanyar József, Kiss Gábor, Kovács Judit, Kriveczky Béla, R. Várkonyi Ágnes, Sallai József, Szalga Zoltán, Takács Péter, Tukacs István éves a Jákó Kertbarát Kör / fodor = 16. évf sz. p. 24. Jászjákóhalma éves a jászapáti Vándorfy János Honismereti Szakkör / Iris = 18. évf sz. p. 22. Farkas Ferenc előadása a 35 évről éves a Jászság Népi Együttes / H. Bathó Edit = 13. évf sz. p. 23. Jászberény; Papp Imre éves a Portelki Pávakör / Mátics Béláné = 13. évf sz. p. 3. Jászberény; Karnagy: Németh József éves a Jákó Kertbarát Kör / fodor = 19. évf sz. p. 17. Jászjákóhalma, Lukács István, Nagy Dezsőné, Vámos László éves a Jászság Népi Együttes / Hortiné Bathó Edit = 19. évf sz. p Jászberény; Papp Imre; Folklór Kulturális Alapítvány, Viganó Alapfokú Művészetoktatási Intézmény év a fazekaskorong mellett / Vadász István = 14. évf sz. p. 24. Karcag, Tiszafüred; Szűcs Imre kiállítása as történetek egy nép emlékezetéből / Molnár István = 5. évf sz. p éves az Ózdi Lajos Árpád Honismereti Kör / Benedek József = 20. évf sz. p Ózd; Csete Balázs Honismereti Egyesület, Jászkisér; Balog Lászlóné megemlékezésének közlése 60. Az 51. Országos néprajzi gyűjtőpályázat díjazottjai a Jászkunságból / Víg Márta, Fodor István Ferenc = 18. évf sz. p. 23. Abony, Jászkisér, Karcag, Kunhegyes, Mesterszállás, Martfű, Szajol, Szolnok, Tápiógyörgye, Tiszafüred, Törökszentmiklós, Túrkeve. Pályázók: Bartók János, Bedey Endre, Csomor András, Czupp Pál, Dobos Dóra Tamara, Ézsiás Adrienn, Fodorné Hámori Ágnes, Gaál Dominika, Győri Kitti Diána, Horváth Brigitta, Horváth Dóra, Kalló Brigitta, Kőműves Anita Vivien, Kurucz Ildikó, Lukácsi László, Meleg Mónika, Oláh Lajosné, Pál Imréné, Sántha Manuéla, Sára Gabriella, Sávai Ágnes, Somogyi Brigitta, Szabó Ágota, Szabó Zsófia Eszter, Sziládi Nikolett, V. Kovács Lajos, Víg Márta, Vincze Kamilla; Horváth Péter Honismereti Szakkör, Jászjákóhalma; Vándorfy János Honismereti Szakkör, Jászapáti 9

12 esztendeje történt: a páncélosok zászlószentelése / Babucs Zoltán = 4. évf sz. p. 10. M. kir. 31. Honvéd önálló harckocsizó zászlóalj éve történt / Víg Márta = 11. évf sz. p. 15. Nagykunság; Nagykun Sportviadalok története honvédzászlóalj a tápióbicskei ütközetben / Basa László = 18. évf sz. p Kökényessi Szaniszló; 1848/49-es szabadságharc; megjelent: 64. A 70 éves Papp Imre köszöntése / Hortiné Bathó Edit = 18. évf sz. p. 11. Jászság Népi Együttes, Jászberény éve halt meg Haugh Béla, a Jászság első községi gimnáziumának alapító igazgatója, régészeti és néprajzi emlékeinek gyűjtője / Szabó Géza = 2. évf sz. p. 12. Jászapáti gimnázium igazgatója: A 80 esztendős Katona Tamás köszöntése / Basa László = 19. évf sz. p. 7. Nagykáta éves a karcagi Múzeum / H. Bathó Edit = 3. évf sz. p. 22. Győrffy István Nagykun Múzeum 68. A 90 éves Misi Éva köszöntése / Iris = 19. évf sz. p. 19. Jászberény; Hortiné Bathó Edit köszöntőjének közlése éves a jászkiséri református templom úrasztala / Benedek József = 14. évf sz. p éves a jászkiséri Szent Kereszt templom / Torma Márta = 13. évf sz. p éves a jászsági agrárképzés / Tábi István = 3. évf sz. p. 16. Földmívesiskola, később Mezőgazdasági Szakiskola, Jászberény; 1973-ban Jászapátira került a képzés. Emlékoszlop avatása, amely Lóczi Béla alkotása éves a karcagi Győrffy István Nagykun Múzeum / Nagy Molnár Miklós, fotó Gecse Annabella = 13. évf sz. p Konferencia előadói: T. Bereczki Ibolya, Matskácsi István, Nagy Molnár Miklós, Örsi Zsolt. A kiállítást Horváth László nyitotta meg éves a magyar cserkészet / Vidovich Kálmán = 19. évf sz. p. 11. Jászberény; 298. Lehel vezér cserkészcsapat, 637. Attila cserkészcsapat, 858. Jász cserkészcsapat, 861. József nádor cserkészcsapat, 867. Szent Imre cserkészcsapat, 887. gróf Apponyi Albert véncserkészcsapat éve született Betlenfalvi Simon Ferenc / Gurzó K. Enikő = 18. évf sz. p Jász Múzeum, Jászberény. Jubileumi emlékülés résztvevői: Antal Ferencné, Dobos László, Gedei József, H. Bathó Edit, Horváth László, Hatházi Gábor, Papp Izabella, Selmeczi László, Smuta Zsolt, Zelenai Tiborné éves a tiszafüredi múzeum / F. A. = 5. évf sz. p. 4. Kiss Pál Múzeum; Tariczky Endre portréja éves a Jász Múzeum / Bathó Edit, H. = 6. évf sz. p. 3. Jászberény; Jász Múzeumért Alapítvány; Jászberényi Városvédő és Szépítő Egyesület; A Múzeum igazgatói: Banner János, Csalog Zsolt, Erdész Sándor, H. Bathó Edit, Halmos István, Hild Viktor, Komáromy József, Ozoróczky János, Réz Kálmán, Tóth János 10

13 év a tudomány és a közművelődés szolgálatában / Farkas Ferenc = 16. évf sz. p Jász Múzeum, Jászberény. Rendezvényen részt vevők: Antal Ferencné, Dobos László, Gedei József, H. Bathó Edit, Halmos István, Hatházi Gábor, Horváth László, Papp Izabella, Selmeczi László, Smuta Zsolt, Vas Lajos, Zelenai Antalné. Múzeum igazgatóinak emléktáblájának avatása A Jász Múzeum jubileumának támogatói = 16. évf sz. p éve született Vándorfy János / Suba Györgyné = 13. évf sz. p Jászapáti. Részlet közlése: Jászapáti egyházának múltja és jelene című könyvből (Eger: Érseki Lyceum, 1895). Vándorfy János Honismereti Szakkör 79. A 140 éves vasútvonal / Papp Izabella = 20. évf sz. p Eredetileg: Boldogházi Hírek, sz. Jászberény; Sipos Orbán; Hatvan-Szolnoki vasútvonal évvel ezelőtt történt...: Koleratemető és kolerajárványok Kunhegyesen / Víg Márta = 13. évf sz. p Jászkun Kerület éve született Szentkirályi Móricra emlékeztek a nagykátai hagyományőrzők / Basa László = 15. évf sz. p éve város Kunszentmárton / Szabó János = 14. évf sz. p történelem éves a jászberényi Lehel Vezér Gimnázium / Csörgő Terézia = 19. évf sz. p Antics István beszédéből részlet közlése éve született idősebb Bedekovich Lőrinc a Jászkun Kerület első földmérője / Farkas Kristóf Vince = 18. évf sz. p. 9. Jászapáti, Jászberény, Jászdózsa, Jászfényszaru éve történt Kiskunfélegyháza alapítása / Farkas Kristóf Vince = 20. évf sz. p. 8. Jászfényszaru; migráció éve történt : II. Rákóczi Ferenc utolsó tartózkodása és táborozása a Tápió mentén 1710 február-márciusában / Basa László = 17. évf sz. p Galgamácsa, Jászberény, Jászkisér, Nagykáta, Szentmártonkáta ban Szentmártonkáta volt a tápiómenti kuruc-világ központja / Basa László = 15. évf sz. p. 8. Rákóczi-évek a Tápió-mentén rendezvénysorozat. Gomba, Kóka, Nagykáta, Szentlőrinckáta, Tápiószentmárton; Karai István, Kissné Pásztor Éva, Rakó József, Sebestyén Benedek; Rákóczi Ferenc emléktábla. Eredetileg: 88. Az 1741-es újoncmegajánlás és a Jászkunság, 1. r., A gyalogság / Babucs Zoltán = 1. évf sz. p. 9. Nagy Mátyás, Kovács Szűcs Frigyes r., A lovasság = 2. évf sz. p as dokumentumok Jászjákóhalmáról / Fodor Dénesné, Fodor Dénes = 7. évf sz. p Részletek a tanácsülések jegyzőkönyvéből r. = 7. évf sz. p

14 es jászalsószentgyörgyi honvédek nyomában / Lukácsi László = 16. évf sz. p Védett sírkertben: Pokorni Miklós sírköve, Halmay Ferenc sírja. Jász Kerületi Honvédegylet jászalsószentgyörgyi tagjai felsorolva 91. Az 1848/49-es szabadságharc fülöpszállási katonáinak kutatása / Téglás Gyula = 8. évf sz. p emlékezete I. r. / Besenyi Vendel = 16. évf sz. p Jászberényben történtek 92-1 II. r. = 16. évf sz. p III. r., Magyarország 1956-os emberveszteségének jászsági vonatkozású adatai = 16. évf sz. p. 8. Forrás: In memoriam 1956 / Horváth Miklós, Tulipán Éva. Bp., ünnepe Jászjákóhalmán / -Doris- = 3. évf sz. p. 17. Czettler Jenő emléktáblánál Dobos László mondott beszédet, majd Czettler Antallal leleplezték 94. A évi néprajzi, nyelvjárási és pályázatok / Bartha Júlia, Gulyás Katalin = 14. évf sz. p Besenyszög, Jászberény, Jászjákóhalma, Jászkisér, Karcag, Kunhegyes, Szolnok, Tiszafüred, Tiszakécske, Tiszaörvény; Damjanich János Múzeum, Szolnok; Pályázók: Bajzátné Katona Erzsébet, Baksa István, Balázs László, Balázs Melinda, Baranyai Tünde, Bathó László, Csintó Sándor, Czupp Pál, Darabos László, Ézsiás Adrienn, Farkas Szilvia, Farkas Flóra Mónika, Fodor István Ferenc, Fodorné Hámori Ágnes, Gulyás Béla, Gulyás Vivien, Horváth Brigitta, Kalló Brigitta, Oláh Lajosné, Pásztor Gyuláné Labóczy Erzsébet, Németh Zsuzsa, Pál Imréné, Rácz Hajnalka, Rácz Mónika, Rusai Katalin, Sándor Róza, Somodi Szandra, Szabó Nikolett, Szabó Péter, Szokolai Jánosné, Szüle Katalin, Tóth Tamás, Török Mária, Turi János, Tüdős Márta, Víg Márta, Vörös Gábor, Csete Balázs Honismereti Szakkör, Jászkisér 95. A 2007/2008. évi megyei helytörténeti pályázatok / Gulyás Katalin = 15. évf sz. p. 14. Jászapáti, Jászberény, Jászjákóhalma, Jászkisér, Kunhegyes, Szolnok; Balázs Melinda, Csomor András, Fehér Zoltán, Fodor István Ferenc, Gledura Lajosné, Gulyás Judit, Győri János, Katona Katalin, Kocsi Andrea, Lengyel Csilla, Magócs Imre, Nemes Györgyné, Víg Márta 96. A 2008/2009. évi megyei helytörténeti pályázatok / Gulyás Katalin = 16. évf sz. p Budapest, Edelény, Jászjákóhalma, Jászkisér, Kunhegyes, Mezőtúr, Szolnok, Tiszafüred, Tiszaörvény; Pályázaton résztvevők: Bajári Károlyné, Berdó Sándor, Csomor András, Fodor István Ferenc, Fodorné Hámori Ágnes, Kientzl Imre, Rideg István, Szurovecz Pál, Tajti Sándor, Tokai Péter, Víg Márta Jászkisér / Bartók János = 16. évf sz. p. 9. Vers a várossá avatás alkalmából 98. A 2009/2010. évi Jász-Nagykun-Szolnok megyei helytörténeti pályázatok eredménye / Gulyás Katalin = 17. évf sz. p. 18. Jászjákóhalma, Jászkisér, Mende, Tiszafüred, Túrkeve; Csernik Zoltánné, Csete Balázs Honismereti Egyesület, Csomor András, Debreczeni Lászlóné, Fodor István Ferenc, Fodorné Hámori Ágnes, Győri Jánosné, Halász Imréné 99. A 2009/2010. évi Jász-Nagykun-Szolnok megyei néprajzi gyűjtőpályázat eredményeiről / Gecse Annabella = 17. évf sz. p. 17. Jászalsószentgyörgy, Jászapáti, Jászkisér, Karcag, Kunhegyes, Székelykeresztúr, Szolnok, Tápiógyörgye, Tiszafüred; Pályázaton résztvevők: Bartók János, Bedey Endre, Csomor András, 12

15 Czupp Pál, Fodorné Hámori Ágnes, Gaál Dominika, Kurucz Ildikó, Ladányi Lajosné, Lukácsi László, Meleg Mónika, Oláh Lajosné, Pál Imréné, Sántha Manuéla, Szabó Ágota, Szabó Zsófia Eszter, Tóth Sándor, Vig Márta, Vincze Kamilla 100. Abony és Jákóhalma együtt emlékezett = 6. évf sz. p. 3. Jászjákóhalma; Dohy Gábor tartalékos főhadnagyot kivégezték, emlékére Abonyban kopjafát állítottak ad ripam Lacus Bakér : A második kunszentmiklósi református templom emlékezete a redemptio korából / Szabó Sándor = 12. évf sz. p Adalékok a cs. és kir. 24. tábori vadászzászlóalj I. világháborús szerepléséhez / Babucs Zoltán = 3. évf sz. p Adalékok a jászkiséri római katolikus egyház történetéből... / Győri János = 9. évf sz. p Adalékok a Jászkun Kerület XVIII. századi egészségügyi helyzetéhez / Bagi Gábor = 15. évf sz. p. 5. Jászapáti, Jászárokszállás, Jászberény, Jászkun Kerület, Karcag, Kunhegyes, Szabadszállás, Tiszaszalók; Almásy Pál, Haidenreich Lajos; bábák, patikusok, pestis, skarlátjárvány, orvosok, kirurgusok 105. Adalékok a kisújszállási református gimnázium történetéhez / Bagi Gábor= 19. évf sz. p. 9. p. Jermy Gusztáv ismertette a gimnázium felszerelését, gyűjteményét. Eredetileg: Protestáns egyházi és iskolai lapok, okt. 9. sz Adalékok a reformáció történetéhez a Jászságban, a XVI XVII. században / Bagi Gábor = 12. évf sz. p Jánoshida, Jászberény, Jászfényszaru, Jászkisér 107. Adalékok az évi felső-kiskunsági pestis történetéhez / Jakab László = 13. évf sz. p Esterházy Ferenc és Pálffy János levelének közlése 108. Adalékok Borsos Sándor, az utolsó jászsági betyár történetéhez / Bagi Gábor = 15. évf sz. p Jászkisér. A per vádiratának és a vádlott jászberényi börtönből való szökésének közlése is 109. Adalékok Mándoky Kongur István kun-magyar turkológus ( ) életéhez = 17. évf sz. p. 17. Karcag 110. Adatok a jászsági Lukácsi családok történetéhez / Lukácsi László = 18. évf sz. p Jászalsószentgyörgy, Jászjákóhalma 111. Adomány a könyvtárnak / Szabari Pál = 8. évf sz. p. 4. Jászapáti 112. Adományok a Jász Múzeumnak / Hortiné Bathó Edit = 9. évf sz. p. 5. Jászberény, az adományozók felsorolva évf sz. p évf sz. p évf sz. p évf sz. p

16 14 Redemptio repertórium Adventi emlékekben bujkáló múlt / Gyurkó Miklósné = 5. évf sz. p. 2. Jászberény 114. Adventi varázslat Jászboldogházán / Papp Izabella = 19. évf sz. p Ady Endre Jászberényben : Dr. Németh Ferenc / KE = 12. évf sz. p Jászjákóhalma; Koller Klarissz, Koller villa 116. Az ágói kapitányság eladományozása ( ) / Tóth Péter = 15. évf sz. p Jászágó; Sándor Lukácsnak (Ficsor Lukács) adományozó oklevél közlése magyar fordításban 117. Ágó-szőlő : Visszaemlékezések régi időkre / Petrányi István = 10. évf sz. p Jászágó 118. Ajándék a Jász Múzeumnak / H. Bathó Edit = 9. évf sz. p. 3. Jászberény, Varga László Zoltán képeslap gyűjteménye évf sz. p. 4. Jászberény: Arslan Khabliev televíziót adott a múzeumnak évf sz. p. 24. Jászapáti; Tajti Erzsébet egy komplett jász viseletet ajándékozott a múzeumnak fotó Bugyi Gábor = 20. évf sz. p. 20. Jászberény; Fejér Mária Díszítőművészeti Szakkör terítője 119. Ajánló = 12. évf sz. p. 20. Jászapáti: aratónap; Jászladány: falunap; Mezőtúr: Fazekas Múzeum fazekas pályázatra beérkező alkotásokból kiállítást rendez 120. Akadémia-díjat kapott dr. Rusvay Lajos / L. L. = 4. évf sz. p. 3. Országos Honismereti Akadémia 121. Akikre eddig nem emlékeztünk / Besenyi Vendel = 13. évf sz. p Jászberényi Fehértói temetőben elhangzott emlékbeszéd szerkesztett változata. Október 6-ra emlékezve, 1848/49-es forradalom és szabadságharc áldozataira. A személyek felsorolva Aláírásgyűjtés 1864-ben / Fülöpszállási Székely Gábor = 8. évf sz. p. 8. Ferenc Józsefnek, hogy a megüresedett főkapitányi széket, jász-kun személlyel töltse be 123. Alán elemek a magyar és más nyelvekben / ford. Kovács J. Béla = 19. évf sz. p Alán párhuzamok / Bognár Mária = 19. évf sz. p. 4. Oszét képzőművészek kiállítása, Forrás Galériában (Budapest). Abayev, Arkady; Abisalov, Yury; Ailarov, Vladimir; Basaev, Oleg; Bedeov, Shalva; Esenov, Akhsar; Pukhaev, Vadim (helyesen Ailarov, Vladir) 125. Az alánok : Útjuk Nyugatra / Bzarov, Ruszlán; ford. Kovács J. Béla = 17. évf sz. p népvándorlás 126. Az alánok kutyája / Vjacseszlavovna, Abranova Tatjana, Bzarov, Ruszlán Szulejmanovics írásaiból ford. Kovács J. Béla = 19. évf sz. p Az alánok útján Oszétiában / Iris = 20. évf sz. p Vlagyikavkáz; Nemzetközi konferencián részt vett Bathó Edit, Erdő Éva, Selmeczi László 128. Az alapító emlékére = 12. évf sz. p. 1. Sipos Orbán; Jász Múzeum, Jászberény: évfordulós emlékezés előzetese

17 129. Az alapító okirat története / Győri János = 10. évf sz. p es oklevél, amely Jászkisér nevét (Kysir) formában először említi. Az 1818-as mezővárosi rangot adott oklevél. Csupor Zoltán Mihály visszaadta a községnek az iratokat 130. Alapítványi hírek = 15. évf sz. p. 11. Előzetes: Jász Múzeumért Alapítvány (Jászberény) kiadásában jelenik meg Fodor István Ferenc, Selmeczi László könyve; rendezvények: Múltidéző Történelmi Játszóház, Múzeumok hosszú éjszakája, Tarnay Alajos zeneszerző megemlékezés 131. Alapkőletétel Jászdózsa / Sas Oszkárné = 2. évf sz. p. 21. A szociális otthon alapkőletétele. Az otthon létrehozása Erdős István kezdeményezése 132. Az (alattyáni) Kiss család hitbéli tárgyi emlékei Alattyánon / Borsányi István = 19. évf sz. p Fakereszt, Immaculata szobor, Kiss Károly keresztje, Nepomuki Szent János szobor, Szentháromság szobor 133. Alattyáni múltidézés : Justus József lelkipásztor halálának 100. évfordulóján / Borsányi István = 17. évf sz. p Az alattyáni pieta / Borsányi István = 8. évf sz. p Albumkészítő pályázat Jászalsószentgyörgyön = 17. évf sz. p. 12. Marton Rita. Melléklet: Képek a nyertes pályamunkából 136. Áldott szép pünkösdnek gyönyörű idején / Korcsok Imre = 6. évf sz. p. 11. Jászdózsa; Dósai Honismereti Szakkörbe látogatott az Ágói Honismereti Szakkör (Jászágó) 137. Az alföldi betyárbecsület / Bodonyi József Béla = 9. évf sz. p. 4. Kocsér; Visszaemlékezés egy régi történetre 138. Áldott szép Pünkösdnek gyönyörű ideje... : Pünkösdi szokások és hiedelmek a Jászságban / Gulyás Éva = 13. évf sz. p Idézet versekből is. Jászalsószentgyörgy, Jászárokszállás, Jászberény, Jászdózsa, Jászfelsőszentgyörgy, Jászjákóhalma, Jászladány 139. Alkotótábor Apátin = 12. évf sz. p. 14. Jászapáti; Jász Alkotók Köre: előzetes 140. Alsószentgyörgyi anziksz / Lukácsi László = 15. évf sz. p Jászalsószentgyörgy; képeslapok 141. Alsószentgyörgyi hírek / Lukácsi László = 17. évf sz. p. 23. Jászalsószentgyörgy; Trianoni emlékmű avatása; I. világháborús emlékmű felújítása, mely Istók János alkotása 142. Az amatőr színjátszás negyedszázada Jászfényszarun / S. A. = 5. évf sz. p. 9. Napsugár Gyermekszínpad, Fortuna Együttes 143. Amatőr színjátszók találkozója = 8. évf sz. p. 9. Jászárokszállás 144. Amatőrnek először ítélték oda...! / Faragó László = 3. évf sz. p. 13. Jászberény; Frivalszky Imre emlékplakett: Buschmann Ferenc 145. Amikor szól a rádió : Beszélő dobozok = 9. évf sz. p Jászberény; Régi rádió és képeslap kiállítás a Jász Múzeumban 15

18 146. Amikor a kunok együtt ünnepeltek : A kunok I. Világtalálkozójának záró rendezvénye Karcagon / Elek György = 16. évf sz. p A Jászkunság kutatása című konferencia, résztvevők: Fazekas Sándor, Hatházi Gábor, Horváth László, Illéssy Ádám. Szabó Virág: Szeretettel vár Karcag című fotóalbumát bemutatta Elek György, Farkas Csaba. A felújított Morgó Csárda bemutatása. Kunkovács László fotóművész, Kabai Erzsi fazekas kiállítása. Bengecsek Alapítvány és Ifjúsági Ház kiállítása Kunsági arcok címmel. Kun Hagyományok Napja. Kopjafa avatása. Györfi Sándor Csokonai domborművét Péter László avatta fel. Kunszentmiklós és Karcag testvérvárosi szerződés megerősítése 147. Amiről a viseletek mesélnek : Babakiállítás a Jász Múzeumban / Flórián Mária = 4. évf sz. p. 2. Jászberény; Zorkóczy Miklósné kiállítása 148. Amiről egy régi vándorkönyv mesél / Frivaldszky János = 9. évf sz. p Frivaldszky Mátyás vándorkönyve a 18. századból 149. Amiről még kevés szó esett / Kiss József = 3. évf sz. p. 8. Jászok keresztény hitre térítéséről 150. Amit egy jászberényi tengerész mesélt / Káplár Béla = 12. évf sz. p Bakki István; I. világháború 151. Az angyalok visszatérnek = 9. évf sz. p. 1. Jászjákóhalma rendezi a jász világtalálkozót, a templomot felújítják 152. Antal Domokosné Jászságért díjas = 14. évf sz. p. 6. Jászszentandrás, Kocsér 153. Anyanyelvünkért / Dávid Áron = 8. évf sz. p. 2. Nemzeti Kulturális Örökség Minisztérium pályázata: Pádár Éva, Molnár István írása is megjelent, a Nyelvi illem nagyszüleink korában és a Szójátékos anyanyelvünk című kötetben 154. Apáról fiúra / Szakálné Thorma Eszter = 3. évf sz. p. 10. Népi Gyermekjátékok, Jászkisér Benedek József = 11. évf sz. p Vajna Katalin = 19. évf sz. p Benedek József = 10. évf sz. p Apponyi Albert gróf lokális kultusza Jászberényben / Anka László = 20. évf sz. p Eberhard (Szlovákia), országgyűlési képviselő; Apponyi Albert főtér; Apponyi mellszobor; Gróf Apponyi Albert Általános Iskola; Máté György által alkotott mellszobra 156. Aradi napló a 150. évfordulóról / Szabó János = 6. évf sz. p Október 6-i ünnepélyről 157. Aradi emlékhely Karcagon = 6. évf sz. p. 8. Emlékkő Györfi Sándor alkotása 158. Aradi vár, aradi vár, halál völgye / Molnár István = 7. évf sz. p. 7. Október 6-i kivégzett 13 tábornok emlékdal szövege és kottája 159. Aradi vértanúk c. festményéről / Thorma János = 6. évf sz. p. 9. Kiskunhalas 160. Aradi vértanúk emlékművének avatása Jászkiséren / Gubicz András = 15. évf sz. p Emlékmű alkotója Csurgói Máté Sándor 16

19 161. Árokszállási szabadságharcos hősök / Csikós Gábor = 15. évf sz. p. 9. Jászárokszállás; 1848/49-es forradalom és szabadságharc: Görbe József, Kóczián Gusztáv, Major Ferenc 162. Árokszállási színházi sikerek / KE = 7. évf sz. p. 17. Jászárokszállás; Nagy Ignác Népfőiskolai Társaság színjátszói kör 163. Árokszállási ünnepnapok = 8. évf sz. p. 20. Jászárokszállás; Millenniumi ünnepségsorozat 164. Árokszállásiak a fővárosban = 8. évf sz. p. 17. Jászárokszállás; Árokszállásiak Baráti Köre 165. Aranyérmes Pávakör / Mátics Béláné = 15. évf sz. p. 3. Porteleki Pávakör; ezüstérmes: Elek Erzsébet; aranyérmes: Mészáros Péter 166. Aranyos táncosok / KE = 10. évf sz. p. 9. Jászberény; Aranysarkanytús táncosok: Dudás Dániel, Kovács Levente. Aranygyöngyös táncosok: Dobos Beáta, Vajai Franciska 167. Aratófalatok ünnepe = 11. évf sz. p. 20. Rákóczifalva: előzetes 168. Aratóünnep Jászapátin / Kiss Erika = 4. évf sz. p. 1., Farkas Ferenc = 17. évf sz. p Árpád-kori gödör objektumok / Kerékgyártó Gyula = 3. évf sz. p. 6. Jászberény, Jászkisér 170. Árpádkori templom feltárása Jászfényszarun / Berényi Marianna = 3. évf sz. p. 16. Selmeczi László ásatása kozma-damjáni kápolna maradványai 171. Árvizek, katasztrófák és férfias helytállások / Mátics Béláné = 12. évf sz. p. 9. huszárok 172. Ásatás Fényszaruban és Jászjákóhalmán : A hitélet bizonyítékai a Jászságban = 5. évf sz. p. 2. Jászfényszaru 173. Ásatás Jászjákóhalmán / -RIS- = 3. évf sz. p Ásatási nagyüzem kezdődik = 11. évf sz. p Abony; Jászberény; Fegyvernek; Terehalom (Túrkeve); Tiszafüred 175. Ásatások a ferences kolostor udvarán / KE = 7. évf sz. p. 4. Jászberény 176. Ásatások Fegyvernek-Hillér homokbányájánál / Cseh János = 11. évf sz. p Átadták a Balázs Mester Díjakat = 18. évf sz. p. 24. Budapest, Jászberény; Balázs Mester Díj: Hortiné Bathó Edit 178. Átadták a néprajzi-, történeti pályázat díjait : Közgyűlést tartott a Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Honismereti Egyesület / Tál Gizella = 3. évf sz. p. 4. Csataszög, Jászárokszállás, Jászkisér, Jászladány, Karcag, Kunszentmárton, Mezőtúr, Nagyiván, Öcsöd, Szolnok, Tiszafüred. Pályázók: Bata Beáta, Blunárné Kiss Katalin, Enyedi Antalné, Faragó Jánosné, Fodorné Hámori Ágnes, Józsa László, Kézsmárki Zoltán, Kurucz János, 17

20 18 Lustyik István, Müller Ferencné, Nagy Lajosné, Oláh István, Orbánné Szegő Ágnes, Papp István, Revákné Ökrös Mária, Sotus József, Szelényi Natália, Tábori László, Tölgyes Lászlóné, Vallyon Aliz, Vas Béla Zoltán; Csete Balázs Szakkör (Jászkisér). Csete Balázs-plakettet kapott Józsa Istvánné 179. Átélve, de nem feledve / Gledura Lajosné Bóna Éva = 10. évf sz. p Jászjákóhalmi gyerekkorra való emlékezés 180. Átkozott légy... / Farkas Ferenc= 7. évf sz. p. 6. Erdőszőlő(Nagykáta); Népi hiedelemek, átkok 181. Autonóm közösségek a magyar történelemben / Bartha Júlia = 10. évf sz. p. 18. Kiskunfélegyháza; Konferencia résztvevői: Bagi Gábor, Bánkiné Molnár Erzsébet, Bathó Edit, Blazovich László, Csoma Zsigmond, Demény Lajos, Égető Melinda, Fazekas Mihály, Kocsis Gyula, Kósa László, Kristó Gyula, Marjunucz László, Novák László, Orosz István, Örsi Julianna, Paládi-Kovács Attila, Pálóczi Horváth András, Szabó Ferenc, Ujváry Zoltán 182. Avatás a Lehel kürt szentélyében / F. L. = 7. évf sz. p. 15. Jászberény; Magyarország Felfedezői Szövetség 3. számú Jászkürt csapata 183. Azok a régi március tizenötödikék / Petrányi István = 12. évf sz. p. 7. Jászágó 184. A bacilusos asszony / Durbints sógor = 19. évf sz. p. 19. Jászjákóhalma. Egy vírushordozó hölgy kálváriája évf sz. p. 23. Cikk újra közlése 185. Bácska, Bánát, Baranya : Emlékezés a délvidéki magyarság tragédiájának 60. évfordulóján Kunszentmártonban / Szabó János = 12. évf sz. p Bajtársi találkozó = 4. évf sz. p. 15. Honvéd Hagyományőrző Egyesület jászberényi csoportja és a M. Kir. I. Ferenc József Jászkun I. Honvéd Huszárezred Hagyományőrző Egyesülete által rendezett találkozó 187. Bakfazekat, ciberét dobtunk / Fodor Dénes = 12. évf sz. p. 16. Farsangi népszokások a Jászságban 188. Bakró Nagy József takácsmester kéziratos könyve a 19. század közepéről / H. Bathó Edit = 16. évf sz. p Kiskunmajsa 189. Balassa Iván és Túrkeve / Dankó Imre = 10. évf sz. p Báli előzetes = 14. évf sz. p. 15. Jász bál a Déryné Művelődési Központban, Jászberény. Jászapátiak Baráti Egyesületének jótékonysági bálja 191. Ballada a vándorkönyvben / Bojtos Andrea = 4. évf sz. p. 14. Jászjákóhalma; Horváth József kovács segéd vándorkönyvéből: 1859, A ballada közlése is 192. Balogh Márton nagykunkapitány búcsúztatása = 17. évf sz. p. 23. Illéssy Ádám búcsúztatójának közlése 193. Balogh Mihály új könyvei a Kiskunságról / Fülöpszállási Székely Gábor = 11. évf sz. p. 2. Dunavecse című kötet a Száz magyar falu könyvesháza című sorozatban, és a Felső Kiskunság- Dunamellék című kiadvány, melynek társszerzője Szabó Sándor, valamint fotókkal, képeslapokkal mutató Kunszentmiklós könyv. A legújabb pedig Győri Gáspár tanárról készített életrajza

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére 331-6/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: Kunok és jászok a Kárpát-medencében 770 éve című kötet megjelentetéséhez támogatás

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Kókai Magdolna etnográfus szakmai önéletrajza

Kókai Magdolna etnográfus szakmai önéletrajza Kókai Magdolna etnográfus szakmai önéletrajza Születés: Hatvan,1968.március 18. Iskolák: - Széchenyi István Általános Iskola, Jászárokszállás -1974-1982 - Solymosi Ignác Gimnázium, Jászárokszállás -1982-1986

Részletesebben

Lap1 LEJÁRT SÍRHELYEK -ABC NÉV LEÁNYKORI NÉV SZÜL. ELHUNYT SÍRHELY

Lap1 LEJÁRT SÍRHELYEK -ABC NÉV LEÁNYKORI NÉV SZÜL. ELHUNYT SÍRHELY LEJÁRT SÍRHELYEK -ABC 2015. 10. 09. NÉV LEÁNYKORI NÉV SZÜL. ELHUNYT SÍRHELY Abonyi József 1914 1984 0005-0033 Ádám Gáborné Gőz Eszter 0035-0054 Agócs Pál 1937 1990 0045-0018 Alföldi Zsigmondné Bodnár Róza

Részletesebben

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján II. A dallam magva s l s m A. 1. a) Csön-csön, gyűrű 677, 677* b) Csipi-csóka 32, 33 a) b) 2. b) Érik a meggyfa 535 f) Egyéb 555 3. a) Fehér liliomszál 540, 541

Részletesebben

A választók névjegyzéke

A választók névjegyzéke A választók névjegyzéke 1. Czikhardt Gyula 41. Fekete Lídia 81. Tarcsi Béla 2. Egyházy Béla 42. Csizmadia Zoltán 82. Tarcsi Béláné 3. Egyházy Sarolta 43. Ifj. Csizmadia Zoltán 83. Kovács Gáspárné 4. Ifj.

Részletesebben

es tanévre előzetesen felvett tanulók Általános adatok

es tanévre előzetesen felvett tanulók Általános adatok sor szám Beküldő iskola OM azonosítója 2010-2011-es tanévre előzetesen felvett tanulók Általános adatok Tanuló OM neve Tanuló neve Tagozat kód azonosító 1. 031589 ÁMK Mezőtárkány Egerfarmos Bakondi Zsófia

Részletesebben

FELHÍVÁS a Jászkun Redemptio 270. évfordulója alkalmából. Tisztelt Hölgyem/ Uram!

FELHÍVÁS a Jászkun Redemptio 270. évfordulója alkalmából. Tisztelt Hölgyem/ Uram! Tisztelt Hölgyem/ Uram! A Redemptio a jászkunok életében évszázadokra volt hatással, meghatározta a térség gazdasági és kulturális fejlődését, identitását. Máig él az önmegváltásban részt vevő települések

Részletesebben

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Debreceni Vörösmarty Mihály és Alapfokú Művészeti Iskola Megyei Német Nyelvi Verseny Eredménye 2016. november 28. 5. osztály Elérhető pontszám: 79 pont S.sz. Név Iskola Felkészítő tanár Pontszám Helyezés

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI DÍJ-ban részesültek köre

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI DÍJ-ban részesültek köre JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI DÍJ-ban részesültek köre Év Díjat kapta Település 1998. Juhász Lászlóné, iskola Dr. Pataki Mihály, iskola Tóth Vendelné, pedagógus Ványai Ambrus Gimnázium és Gépjárműtechnikai

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés. fizika Frigyes Tamás 12.b. Kovács Péter. kémia Takács Gergő 12.c Mag Zsuzsa 12.

OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés. fizika Frigyes Tamás 12.b. Kovács Péter. kémia Takács Gergő 12.c Mag Zsuzsa 12. OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés OKTV második forduló matematika Barna Mátyás 12.b Frigyes Tamás 12.b fizika Frigyes Tamás 12.b Kovács Péter 12.b kémia Takács Gergő 12.c Mag

Részletesebben

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Hajdú-Bihar Debrecen 2009.05.15. 1 Mogyorósi Dávid 94 Püspökladány Püspökladány 882 12,40-530 - 64,48-9,10-02:12.00 2 Kiss Ádám 95 Debrecen Kazinczy

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 176/2014. (06. 13.) Kgy.h. Tárgy: Döntés energetikai célú felújításokhoz, magánszemélyeknek

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Sorszám Név Születési idő Utolsó bejegyzés Megjegyzés 1. Ágoston Terézia Ajtai Mária

Sorszám Név Születési idő Utolsó bejegyzés Megjegyzés 1. Ágoston Terézia Ajtai Mária Sorszám Név Születési idő Utolsó bejegyzés Megjegyzés 1. Ágoston Terézia 1936.10.10 1949.01.31 2. Ajtai Mária 1970.07.01 1985.06.18 3. Antal József 1956.08.22 1971.06.12 4. Antal Mária 1940.02.19 1953.06.17

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat 3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat hatodik forduló 2016.07.03 Leány 1.6km 1. Fekete Flóra 3 6:18 SZVSI SE1 / 1, 10 2. Takó Lilla 6 6:20 Szolnok SE1 / 2, 7 3. Auerbach Anita 1 7:37 Szolnok SE1 / 3, 5 4.

Részletesebben

hrsz a terven NAGY LÁSZLÓ MESTER U /1 SZILÁGYI JÓZSEF MESTER U /2 DANKÓ LÁSZLÓ MESTER U MÁTÉ ISTVÁNNÉ MESTER U /1

hrsz a terven NAGY LÁSZLÓ MESTER U /1 SZILÁGYI JÓZSEF MESTER U /2 DANKÓ LÁSZLÓ MESTER U MÁTÉ ISTVÁNNÉ MESTER U /1 név cím hrsz a terven NAGY LÁSZLÓ MESTER U 35 17015/1 SZILÁGYI JÓZSEF MESTER U 33 17015/2 DANKÓ LÁSZLÓ MESTER U 27 17018 MÁTÉ ISTVÁNNÉ MESTER U 9 17019/1 GEDEI GYULA GYÖRGY MESTER U 11 17019/2 GEDEI ANIKÓ

Részletesebben

GIMNÁZIUM I. Név Osztály Iskola Felkészítő tanár Összesen Helyezés Megjegyzés

GIMNÁZIUM I. Név Osztály Iskola Felkészítő tanár Összesen Helyezés Megjegyzés GIMNÁZIUM I. 1. Kovács András 10. Révai Győr 5 4 7 1 7 24 2. Stelczer Ádám 10. Révai Győr 7 0 3 5 5 20 3. Góger Szabolcs 9. Szent Orsolya Sopron Márk Tímea 7 3 5 0 4 19 4. Szaksz Bence 9. Kazinczy Győr

Részletesebben

1. TEVK 1. számú szavazókör (Művelődési és Ifjúsági Központ, Deák F. u. 6.)

1. TEVK 1. számú szavazókör (Művelődési és Ifjúsági Központ, Deák F. u. 6.) A 2010. október 3. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán Kisújszállás városban működő szavazatszámláló bizottságok választott tagjai, póttagjai 1. TEVK

Részletesebben

5. Keszi Maraton eredménylista xlsx - 5km abszolút. 5km abszolút

5. Keszi Maraton eredménylista xlsx - 5km abszolút. 5km abszolút 5. Keszi Maraton eredménylista 2015.09.19..xlsx - 5km abszolút 5km abszolút 1. Filep Alex 446 Férfi 5km Tiszaújváros 0:24:28.193 2. Bordás Attila 410 Férfi 5km Kistokaj 0:24:40.395 3. Burai Jácint 430

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉÉRT DÍJ-ban részesültek köre

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉÉRT DÍJ-ban részesültek köre JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉÉRT DÍJ-ban részesültek köre Év Díjat kapta Milyen Település területről 1991. Botka Lajosné, igazgató Szolnok Fejér Mária, tanító életmű Dr.Figus Ilinyi Albert, orvos Szabó András,

Részletesebben

Név Város Nyeremény. Madár Ottóné Várpalota Pöttyös Tejsüti Párna. Sudár Petra Balatonszabadi Pöttyös Tejsüti Párna

Név Város Nyeremény. Madár Ottóné Várpalota Pöttyös Tejsüti Párna. Sudár Petra Balatonszabadi Pöttyös Tejsüti Párna Madár Ottóné Várpalota Pöttyös Tejsüti Párna Sudár Petra Balatonszabadi Pöttyös Tejsüti Párna Szűcs Endre Szárföld Pöttyös Tejsüti Párna Bencsik Mónika Sárvár Pöttyös Tejsüti Párna Berzlánovich Enikő Kőszeg

Részletesebben

Futapest Crossfutás Csömör december 11.

Futapest Crossfutás Csömör december 11. Futapest Crossfutás Csömör 2011. december 11. Végeredmény 4 KM Gyerek 1. RAJSZKI LILI 1998 280 15:55 2. Turschl Bence 1999 241 16:56 3. Bócz Patricia 1998 244 16:59 4. Kiss Viktor Zsolt 1997 246 17:57

Részletesebben

12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL

12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL 12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL NÉV CÍM 1.TÚRA 2.TÚRA 3.TÚRA 4.TÚRA 1. ÁDÁM BIANKA BUCSA, JÓZSEF ATTILA U. 2. 2. ÁDÁM CINTIA BUCSA, JÓZSEF ATTILA U. 2. 3. AUER BRIGITTA BUCSA, KOSSUTH U. 96/B 4. AUER GABRIELLA

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 www.salgotarjan.hu jegyzo@salgotarjan.hu VEZETŐK Dóra Ottó polgármester

Részletesebben

5.Mikulás Futás - eredménylista

5.Mikulás Futás - eredménylista 10 km befutó eredménylista helyezés rajtszám név születési dátum település idő 1 3515 Csorba Sándor 1979 Budapest 36:54 2 3514 Hodovánszki Csaba 1986 Budapest 37:20 3 3517 Vajda Balázs 1978 Gödöllő 40:15

Részletesebben

SORSZÁM (NYILV.SZÁM) Esztergomi Járásbíróság. Bíróság Székesfehérvári Járásbíróság. Kerületi Bíróság. dr. Gremspergerné Drippey Mária Anna (alapító)

SORSZÁM (NYILV.SZÁM) Esztergomi Járásbíróság. Bíróság Székesfehérvári Járásbíróság. Kerületi Bíróság. dr. Gremspergerné Drippey Mária Anna (alapító) SORSZÁM (NYILV.SZÁM) 1. (115) 2. (119) 3. (114) 4. (074) 5. (075) 6. (008) 7. (087) 8. (016) 9. (109) 10. (052) 11. (051) 12. (03) 13. (026) 14. (122) 15. (009) 16. (021) 17. (130) 18. (042) 19. (079)

Részletesebben

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások. 2009.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások. 2009. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások 2009. év 1. Kedvezményezett neve: OKM Támogatáskezelő Alap Budapest A támogatás

Részletesebben

TEXTUÁRIUM AZ IGAZSÁG ÉS ÉLET 2007 2014-ES ÉVFOLYAMAIHOZ

TEXTUÁRIUM AZ IGAZSÁG ÉS ÉLET 2007 2014-ES ÉVFOLYAMAIHOZ TEXTUÁRIUM AZ IGAZSÁG ÉS ÉLET 2007 2014-ES ÉVFOLYAMAIHOZ A -gal jelölt igeszakaszok nem kijelölt perikópák; kazuáliák, gyermek- és ifjúsági istentiszteletek textusai. 1,9 Suszter Szabolcs 11/3 528. 1,5c

Részletesebben

EREDMÉNYLAP ***TELJES*** Turul Koppány Íjászai HE, Hunvér Kft.

EREDMÉNYLAP ***TELJES*** Turul Koppány Íjászai HE, Hunvér Kft. Korosztály: 0-10 1. 58 HORVÁTH ANNA KHTK-FÉNYPÁRDUCOK 372 pont 59 % 2. 107 HORVÁTH KATICA TURUL KOPPÁNY 284 pont 45 % Korosztály: 10-14 1. 83 STEITZ ADELINA TURUL KOPPÁNY 375 pont 59 % 1. 39 FARKAS SZABOLCS

Részletesebben

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók I. kategória: 3 fő sorszám név pontszám iskola felkészítő tanár 1 Fenyődi Anna Sophie 76 Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola,

Részletesebben

Eredménylista. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám

Eredménylista. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám Eredménylista Megye: Bihar Körzet: Nagyvárad és környéke V. osztály Sorszám Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Benedek Boglárka Fehér Gabriella Szent László Római Katolikus Gimnázium

Részletesebben

FELNŐTT ORSZÁGOS BAJNOKOK

FELNŐTT ORSZÁGOS BAJNOKOK FELNŐTT ORSZÁGOS BAJNOKOK Férfi egyes 1905. Redlich Béla 1906. Tolnai József 1907-08. László Albert 1909-10. Jacobi Roland 1911. Mechlovits Zoltán 1912. Pécsi Dániel 1925-26. Mechlovits Zoltán 1927. Glancz

Részletesebben

Fazekas Jánosné dr. igazgató (42) 503-350 (42) 503-214 ear.igazgato@apeh.gov.hu 4400 Nyíregyháza Szabadság tér 7-8.

Fazekas Jánosné dr. igazgató (42) 503-350 (42) 503-214 ear.igazgato@apeh.gov.hu 4400 Nyíregyháza Szabadság tér 7-8. Név Szervezeti egység Beosztás Telefon Fax E-mail Irsz. Helység Cím Fazekas Jánosné dr. igazgató (42) 503-350 (42) 503-214 ear.igazgato@apeh.gov.hu 4400 Nyíregyháza Szabadság tér 7-8. Gáll Eszter Adó-

Részletesebben

Együttműködési megállapodások 2015/2016-es tanév

Együttműködési megállapodások 2015/2016-es tanév Együttműködési megállapodások 2015/2016-es tanév N é v C í m 1. Szer-telen Fiatalokért Szolnok Közhasznú 5000 Szolnok, Batthyány u. 8. Egyesület 2. Tiszazugi Földrajz Múzeum 5340 Tiszaföldvár, Kossuth

Részletesebben

Melegedésre alkalmas helyek Jász-Nagykun-Szolnok megyében

Melegedésre alkalmas helyek Jász-Nagykun-Szolnok megyében Melegedésre alkalmas helyek Jász-Nagykun-Szolnok megyében JÁSZSÁG: Alattyán Idősek Klubja Alattyán, Szent István tér 8. Jánoshida Szent Norbert Idősek Klubja Jánoshida, Fő út 60. Jászágó Idősek Napközi

Részletesebben

Orvosné Dr. Kósa Ildikó

Orvosné Dr. Kósa Ildikó Á LMOSD Farkas Pál (független) Demeter Csaba Kozma Barnáné Adorján Csaba Ármós Zoltán Asztalos Sándor Fórián József Markocsány Tamásné Wrábel Gyula Sándor Toplak Jenő B AGAMÉR Orvos Mihály (MSZP) Erdősné

Részletesebben

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT 2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG Hajdú Bihar MEGYE Helyszín: Gyulai István Atlétika Stadion -Debrecen, Oláh Gábor u. 5. Időpont: 2014. május 14. A Versenybizottság

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

12 Erzsébet út 165. 06. 2. Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Gimnázium, Szakképző Iskola, Kollégium 5130 Jászapáti,

12 Erzsébet út 165. 06. 2. Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Gimnázium, Szakképző Iskola, Kollégium 5130 Jászapáti, Hivatalból indított felülvizsgálatok időterve a 0/0. tanévre Vizsgálati Ssz. Intézmény neve Címe Fő időpont Október 0.. Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola, (Orczy Anna Ált. Isk., Móra Ferenc Ált.

Részletesebben

III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal

III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal Gyomaendrőd 2015.04.26. Pusztai Íj Poronty Leány 1. Palatinusz Petra Szolnok 238 24.8% 2. Tóth Rebeka Körösmenti Íjfeszítő Egylet 196 20.4% Poronty Fiú 1. Palatinusz Tamás

Részletesebben

Nagyszállás Házi bekötések

Nagyszállás Házi bekötések Nagyszállás Házi bekötések Majoranna Név Hrsz. Majoranna 1/b Üres telek 02362/382 Majoranna 1 Jung János 02362/113 Majoranna 1/a Lászlóné Hudák Erika 02362/311 Majoranna 2 Özv. Daru Jánosné 02362/115 Majoranna

Részletesebben

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő Oldal 1 Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb 2006.11.25. 98-99-ben születettek Nincs szintidő 1. Atyi Ádám 98 006 37.49 2. Ujlakán Kálmán 98 006 40.89 4. Nagy Balázs 98 006 43.91 3. Varga Márton

Részletesebben

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22.

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. 187 fő versenyző (BJG 84 fő, 52 fő Sághy 51, fő Bársony.) 1993-as fiúk 1. Lelik András Bársony 8:26 2. Bürgés Ferenc Bársony 8:51

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár össz. 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma Fekete Pál Péter

Név Iskola Felkészítő tanár össz. 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma Fekete Pál Péter 9. osztályosok Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. össz. 1. Szolnoki Lénárd Dóczy Gedeon Református Gimnázium, Debrecen Tófalusi Péter 6 20 20 20 66 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma

Részletesebben

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. Honlapcím: http://kozig.tolnamegye.hu Központi tel.szám:74/505-600 Fax:74/415-686 e-mail: tolnakh-mk@lab.hu Név

Részletesebben

Határozat száma és címe: E/2015/26: Egyesületi tagi jogviszony megerősítése.

Határozat száma és címe: E/2015/26: Egyesületi tagi jogviszony megerősítése. Határozat száma és címe: E/2015/26: Egyesületi tagi jogviszony megerősítése. Határozat szövege: Az elnökség a 2014. évi tagdíjbefizetések alapján megerősíti az itt felsorolt személyek egyesületi tagi jogviszonyát.

Részletesebben

Tantárgy, verseny: Rajz - Weöres Sándor - nevezések 7/1. Pedagógiai Szolgáltató Intézet Hivatalos eredményjegyzék. Tantárgy vagy verseny megnevezése

Tantárgy, verseny: Rajz - Weöres Sándor - nevezések 7/1. Pedagógiai Szolgáltató Intézet Hivatalos eredményjegyzék. Tantárgy vagy verseny megnevezése Tantárgy vagy verseny megnevezése Tanuló neve Évfolyam Felkészítő pedagógus neve Iskola neve Helyezés Rajz pályázat (Weöres Sándor) 1.b 1 Horváthné Kosznai Júlia Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola

Részletesebben

Ipari - Tokle (10-40, 10-27, 13-33, 15-28)

Ipari - Tokle (10-40, 10-27, 13-33, 15-28) PINGVIN KUPA II. FORDULÓ Lejátszották Karcagon a Pingvin Kupa II. fordulóját is, íme az eredmények: "A" csoport Ipari - Tokle 48-128 (10-40, 10-27, 13-33, 15-28) Kovács Benedek (11/3), Magyar Erik (10),

Részletesebben

Arany János Országos Irodalom Verseny: Implom József Országos Helyesírási Verseny: 31. Kárpátmedencei irodalmi. pályázat:

Arany János Országos Irodalom Verseny: Implom József Országos Helyesírási Verseny: 31. Kárpátmedencei irodalmi. pályázat: Implom József Országos Helyesírási Verseny: Arany János Országos Irodalom Verseny: Rab Fanni 9.b 9. helyezett Zay János 7. helyezett Csóka Nikoletta 9.e I Boda Nikolett 11.d IV. helyezett (Antal Andrea)

Részletesebben

Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei forduló Csermák Dávid 7.b 9. helyezés

Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei forduló Csermák Dávid 7.b 9. helyezés OKTV második forduló matematika Boncz Ádám 11.b biológia Csőkör Katalin 12.b Arany Dániel Matematika verseny döntő Milotai Zoltán 9.c OÁTV német nyelv megyei forduló Pauer László 7.a Czencz Máté 8.a Szöllősi

Részletesebben

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XIII. ORSZÁGOS KÉMIAVERSENYE 7. évfolyam április Felkészítő tanár. Mészáros Mónika.

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XIII. ORSZÁGOS KÉMIAVERSENYE 7. évfolyam április Felkészítő tanár. Mészáros Mónika. Ksz 3 Balogh Menyhért 2 Forró Anett 4 Bacsa Tamás 5 Mózes Árpád Benedek 9 Tallér Zalán 1 Porkoláb Anett 8 Tolnay Ráchel 6 Sümegi Dóra Baár-Madas Református Baksay Sándor Református Kunszentmiklós Kiss

Részletesebben

Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc út 2.) tel./fax: 06-36/

Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc út 2.) tel./fax: 06-36/ Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc út 2.) tel./fax: 06-36/311-211 Tisztelt Vizsgázó! Ezúton tájékoztatjuk, hogy a(z) szakképesítés

Részletesebben

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv , Gábortelep telefonkönyv ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Mini ABC 5663 Széchenyi utca 39-68 425480 ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Vegyesbolt 5664 Gábortelep, Vasút utca 44-68 425482 Annus Imréné 5664

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

2016. június június 6.

2016. június június 6. 2016. június 1. 2016. június 6. GYŐRI ÉDES TERMÉKCSOMAG: Szalainé Koczó Erzsébet Juhász Edit (feldolgozás alatt) SZŐLLŐSI ISTVÁNNÉ Zoltán Oláh Czanik Beáta Szabó Veronika A Györgyné Barati Istvánné Botos

Részletesebben

Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása

Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc 116/2006. (XI. 9.) Kgy. számú határozat Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása A

Részletesebben

Eredménylista. Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály

Eredménylista. Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály Eredménylista Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály 1. Gál Levente Kocsis Melinda Sarmasági 1 Számú Szakképző Liceum Sarmaság 150 2. Király Anna Erdei Gabriella Szilágyballai Általános Iskola Szilágyballa

Részletesebben

1. sz. szavazatszámláló bizottság Szavazóhelyiség: Verseghy Ferenc Gimnázium Szolnok, Tisza Park 1.

1. sz. szavazatszámláló bizottság Szavazóhelyiség: Verseghy Ferenc Gimnázium Szolnok, Tisza Park 1. 1. sz. szavazatszámláló bizottság Szavazóhelyiség: Verseghy Ferenc Gimnázium Szolnok, Tisza Park 1. Balázs Ildikó Algay Ferenc Ödönné Kovács Ferencné Salló Dorottya 2. sz. szavazatszámláló bizottság Szavazóhelyiség:

Részletesebben

ANGOL. Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka. Március 26. Igazgatási épület Baligács László angol B2 B2

ANGOL. Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka. Március 26. Igazgatási épület Baligács László angol B2 B2 ANGOL Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka Március 26. Igazgatási épület 312 14.45 Baligács László angol B2 B2 Ferenc Baráth Norbert angol B2 B2 Berencsik Szabolcs angol B2 B2 Bódis Tamás angol B2 B2

Részletesebben

Kossuth Staféta Futóverseny 2014 Sárospatak - Sátoraljaújhely

Kossuth Staféta Futóverseny 2014 Sárospatak - Sátoraljaújhely * 2001-2002 LÁNY EGYÉNI EREDMÉNYEK * * 2001-2002 FIÚ EGYÉNI EREDMÉNYEK * 1 191 Takács Dániel 56:15 4:42 2 104 Behina Bálint Kazinczy Ferenc Általános Iskola 1:01:08 5:06 3 126 György Zsolt Szent Erzsébet

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

Matematika 5. és 7. évf. verseny

Matematika 5. és 7. évf. verseny Mohay Lili 5 ált. iskola Bánlakiné Németh Ildikó Dr. Béres József 1. Körtvélyessy László 5 ált. iskola Pártos Péterné Nyelvű 2. Wang Anna 5 ált. iskola Borsos Irén Óbudai Nagy László 3. Antók Etele 5 ált.

Részletesebben

Összesítő kimutatás a 2013/2014. tanévben versenyre jelentkezett tanulókról

Összesítő kimutatás a 2013/2014. tanévben versenyre jelentkezett tanulókról Összesítő kimutatás a 2013/2014. tanévben versenyre jelentkezett tanulókról A verseny/vetélkedő A tanuló által elért eredmény Tanuló neve András Mátyás Osz tály Oszt.főnök neve Felkészítő tanár neve elnevezése

Részletesebben

Eredménylista. Megye:_Hargita Körzet: Székelyudvarhely Osztály: 1. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám

Eredménylista. Megye:_Hargita Körzet: Székelyudvarhely Osztály: 1. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám Eredménylista Megye:_Hargita Körzet: Székelyudvarhely Osztály: 1. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve neve Település Pontszám 1. Szász Dávid Bálint Ibolya Bethlen Gábor Általános Székelyudvarhely 150 2.

Részletesebben

A augusztus 29-től szeptember 30-ig kiírt LAKÁSPÁLYÁZAT EREDMÉNYE

A augusztus 29-től szeptember 30-ig kiírt LAKÁSPÁLYÁZAT EREDMÉNYE A 2016. augusztus 29-től 2016. szeptember 30-ig kiírt LAKÁSPÁLYÁZAT EREDMÉNYE Hollán Ernő utca 30. 1. lh. földszint 4. szám alatti I. Horváthné Majer Gabriella piaci alapú lakbér vállalása II. Zsigmond

Részletesebben

Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ Salgótarján, Ruhagyári út 9. Tel./Fax: (+36-32) Honlap: (+36-32)

Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ Salgótarján, Ruhagyári út 9. Tel./Fax: (+36-32) Honlap:  (+36-32) 9. évfolyam 1. KISS LÁSZLÓ MARCELL 2. MÁRTON ANNA 3. 4. GASPARIN ZSOMBOR BOLGÁR JÁNOS BENDE 5. ISTVÁN ISTVÁN 6. PÉK ÁBEL KRISTÓF 7. MATUCH RICHÁRD 8. ZSÉLYI KONRÁD 9. BENKE MÁTÉ 10. HATALA DÓRA 11. PISTYUR

Részletesebben

Eredménylista Szilágysomlyó

Eredménylista Szilágysomlyó Megye: Szilágy Osztály: I. 1. Szűcs Annamária Bara Jusztina Báthory István Általános Iskola 152 2. Székely Dóra-Krisztina Bara Jusztina Báthory István Általános Iskola 150 3. Janus Emese Bara Jusztina

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina 1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina Hörcsöki Alíz Kovács Antónia M. Kovács Dávid Kovács

Részletesebben

Rólad szól levelezı verseny I. fordulójának eredménye

Rólad szól levelezı verseny I. fordulójának eredménye Rólad szól levelezı verseny I. fordulójának eredménye Tanuló Iskola Szabó Csenge Napsugár 1 Szabó Beatrix 1 Radler Vivien Fülöp Gabriella Óbudai Harrer Pál 2 Cseh Janka Nagy Árpád Óbudai II. Rákóczi Ferenc

Részletesebben

Veresegyházi Futóverseny és Gyalogtúra május 13, vasárnap

Veresegyházi Futóverseny és Gyalogtúra május 13, vasárnap Veresegyházi Futóverseny és Gyalogtúra 2012. május 13, vasárnap 500 m abszolút 1 38 1:38.0 Csák Máté F 2004-2005 1 2 62 1:38.1 Lévay Rozi N 2006-1 3 73 1:38.9 Ring Dóra N 2004-2005 1 4 72 1:39.8 Ring Máté

Részletesebben

Egyéni maraton - eredménylista!

Egyéni maraton - eredménylista! Egyéni maraton - eredménylista! HSZ. Rajtszám Név Település idő 40 Muhari Gábor Bécs 2:58:39 28 Tigyi László Szolnok 3:28:48 24 Lendvai Attila Jászkarajenő 3:34:31 38 Bagó Zsolt Gomba 3:38:36 37 Csík Tamás

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest III-IV. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest III-IV. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 XVII. Kossuth Lajos Ált. Isk. 37,700 37,200 37,550 112,450 2 Győr Tánc- és Képzőműv. Ált. Isk. Szakközépisk. és Koll. 35,500 36,300 37,650 109,450 3 Szombathely Ny-mo. Egyetem Bólyai

Részletesebben

Köszöntjük a városi olvasópályázat díjátadóján megjelent kedves vendégeinket!

Köszöntjük a városi olvasópályázat díjátadóján megjelent kedves vendégeinket! Köszöntjük a városi olvasópályázat díjátadóján megjelent kedves vendégeinket! 2015. 04. 22. Olvasmányok: 1. évf.: Benedek Elek: Szélike királykisasszony/ Zolnainé Lovas Emma 2. évf.: Tersánszky Józsi Jenő:

Részletesebben

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények 10km Férfi 10-18 éves 1 2064 Lovas Bence 2004.04.04 11 0:35:29 1:14:41 10km Férfi 19-30 éves 1 2044 Szabó József 1990.02.16 25 0:21:54 0:44:37 2 2099 Szaniszló Máté 1988.08.23 26 0:23:08 0:47:23 3 2105

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály. Traffipax információ 2015.év augusztus hónap

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály. Traffipax információ 2015.év augusztus hónap Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály Traffipax információ 2015.év augusztus hónap nap időpont: helyszín: 08:00-13:00 45-ös sz. fkl. Út 1. km 14:00-17:00 Törökszentmiklós,

Részletesebben

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye a polgármesterek, és helyi képviselők 2010. október 3-án megtartott választásának Budapest főváros XVI. kerületének végleges eredményeiről A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Részletesebben

Tanuló neve Osztálya Verseny neve Helyezés

Tanuló neve Osztálya Verseny neve Helyezés Sor-sz. Gábor Á. Ált. Isk. Tanuló neve Osztálya neve Helyezés Felkészítő pedagógus 1. Antal Norbert 1.b. Versmondó I Polizosz Tünde 2. Le Uyen Trang Kitti 7.a Nyelvünkben élünk Révész 3. Dömötör Dóri 8.c

Részletesebben

A 2009/2010-es tanév versenyeredményei

A 2009/2010-es tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2009/2010-es tanév versenyeredményei Magyar nyelv és irodalom 4. évfolyam: Csirke János Szabó Erik Városi Ki Mit Tud I. hely Aranyszáj megyei szépolvasó-szépbeszéd vers, IV. h. Mátyás

Részletesebben

Ujsághy Géza XI. 16. Klafszky Valéria XI 17. Mizsér Jenőné XI 18. Répási Ildikó XI. 19. Halász Miklósné XI 20.

Ujsághy Géza XI. 16. Klafszky Valéria XI 17. Mizsér Jenőné XI 18. Répási Ildikó XI. 19. Halász Miklósné XI 20. Sudoku1 Név lakhely összesített XI.kerület nem XI. Merényiné Szászhalmi Kamilla XI 1. Merényiné Szászhalmi Kamilla 1. Horváth Ferencné 1. Bakó Dezső Sándorné XI 2. Bakó Dezső Sándorné 2. Michnay Lászlóné

Részletesebben

Bartók Béla Zeneiskola AMI 2600 Vác, Konstantin tér 8. Tel./fax: 27/

Bartók Béla Zeneiskola AMI 2600 Vác, Konstantin tér 8. Tel./fax: 27/ A VIII. ORSZÁGOS BARTÓK BÉLA HEGEDŰ-DUÓ VERSENY EREDMÉNYEI I. korcsoport : A zsűri nem adott ki helyezést. Különdíjas: Kiss Imola Villő - Choi Yae Won - Farkas Ferenc Műv. Isk. Sárospatak Felkészítő tanár:

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

Egészségügyi alapismeretek. Sorszám Teljes név Iskola Eredmény. 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95%

Egészségügyi alapismeretek. Sorszám Teljes név Iskola Eredmény. 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95% 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95% 2 Németh Viktória 3 Kohányi Gergely Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 93% 4 Rákay Renáta Ferenczi Sándor Egészségügyi

Részletesebben

Megyei matematika verseny 2009.

Megyei matematika verseny 2009. 9. évfolyam 1 Pácsonyi Márton 77 Zrínyi Miklós Zalaegerszeg Kiss Zsolt, Péteri Szabolcs 2 Bubits Bence 66 Kölcsey Ferenc Zalaegerszeg Forgács Ferencné 2 Jung Dániel 66 Zrínyi Miklós Zalaegerszeg Kiss Zsolt,

Részletesebben

Pop Szilvia Bartus Ferenc Fazakas Csongor Tőtős Imre - Ádám Maruska Krisztina Magyar Viktória File Izabella Osztály: II. Szabó Nándor Lóránd

Pop Szilvia Bartus Ferenc Fazakas Csongor Tőtős Imre - Ádám Maruska Krisztina Magyar Viktória File Izabella Osztály: II. Szabó Nándor Lóránd Eredménylista Megye:_Szilágy- Szilágysomlyó körzet Osztály: I. 1. Márkus Sarolta Márkus Lívia 1-es Sz. Szilágybagosi Általános Iskola Szilágybagos 150 2. Orosz Alexandra Szodorai Melinda Báthory István

Részletesebben

EREDMÉNYLAP ***TELJES*** Turul Koppány Íjászai HE, Hunvér Kft.

EREDMÉNYLAP ***TELJES*** Turul Koppány Íjászai HE, Hunvér Kft. Turul Koppány Íjászai, Hunvér Kft. Korosztály: 0-10 1. 44 Hajdú Metód Sándorfalvi Sólymok ÍE 312 pont 49 % 2. 151 Büki Adrián 287 pont 45 % Korosztály: 10-14 1. 47 Barta Viktória Aliscai Nyilai 477 pont

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 Terjedelme: 3 doboz +1 kötet = 0,36 ifm Helyrajzi jelzete: Elhelyezés:

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

Zárt ülés határozatai 114-189-ig

Zárt ülés határozatai 114-189-ig Zárt ülés határozatai 114-189-ig 114/2015.(III.24.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról 115/2015.(III.24.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági

Részletesebben

Észak-Alföld.xls. 1. oldal, összesen: :38

Észak-Alföld.xls. 1. oldal, összesen: :38 Szum 0 0 A B C D E F Irodalom, nyelv és helymatematika és fizika Számítástechnika Történelem Összesen Elérhető: 00 00 00 0 Elért maximum: Bejutási határ: 0, Beküldési határ: Beküldött dolgozat: 0 0_Irinyi

Részletesebben

Michelin Bringafesztivál - Bringarally

Michelin Bringafesztivál - Bringarally Amatőr férfi 1 325 Trabach Norbert 01:38:48 00:00:00 2 116 Gyurkó László 01:48:14 00:09:25 3 84 Farkas József 01:48:46 00:09:57 4 237 Ónodi Péter 01:48:52 00:10:03 5 82 Evinyih Zsolt 01:53:00 00:14:12

Részletesebben

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA DÍJ / HELYEZÉS TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA I. díj Homonnay Bálint Bp VIII. Budapest I. díj Németh Ilona Bp VIII. Budapest II. díj Tatár Dániel Bp VIII. Budapest II. díj Ágoston Péter Bp VIII. Budapest

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika VERSENYEREDMÉNYEK EGYÉNI VERSENYEK Matematika Általános iskola 1. osztály: 1. helyezett: Papik Petra Szent László Általános Iskola, Kisvárda Felkészítő tanár: Dancs Mónika 2. helyezett: Jenei Marcell Szent

Részletesebben