Közhasznúsági jelentés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közhasznúsági jelentés"

Átírás

1 MONOSTORI ERİD HADKULTÚRA KÖZPONT KHT Komárom, Dunapart, Pf. 18. Tel: , számú melléklet Közhasznúsági jelentés Beszámoló a Monostori Eıd Kht évi tevékenységérıl végén a Monostori Erıd Kht. mőködésének hetedik évét zárta. A szigorú gazdálkodásnak, saját bevételei növekedésének és a kiadások lefaragásának köszönhetıen a Társaság sikeresen átvészelte a és évi támogatások csökkenését és a évet pozitív mérleggel zárhatta. A Társaság teljesítette a taggyőlési határozatokban foglaltakat és a hosszú távú mőködést elıkészítı, a fejlesztéseket megalapozó egyéb vállalásait (engedélyezési tervek, vállalkozói projektek elıkészítése, stabil rendezvénystruktúra, növekvı látogatóforgalom, stb.). A évben végzett fıbb feladatok közül, a jövıre nézve, különös jelentısége van az alábbiaknak: - a Világörökség nemzetközi minısítésre való nevezése (elıreléptetése a Tentatív Listáról) és a szlovák-magyar pályázati dokumentáció elkészítése, majd benyújtása (2007. januárban) - Szabadtéri Színház (Széchenyi Terv E Ft támogatásával) befejezése, átadása, elszámolása - pályázatok készítése és benyújtása az EU Strukturális Alapjainak támogatásért országos és regionális (ROP) szinten, majd az Akciótervek között (projektérték: 3,4 milliárd Ft), - a Csillag-erıd állagvédelme és hasznosítási terveinek elıkészítése az Erıdök ébredése c. EU INTERREG IIIA projekt keretében ( E Ft támogatással). A Társaság a évet E Ft közhasznú és E Ft vállalkozási bevétel mellett E Ft nyerséggel zárta. A Társaság fıállású alkalmazottainak száma 2006-ban átlagosan 28 fı. 1. BERUHÁZÁSOK, ÉPÍTÉS-KARBANTARTÁS, TERVEK A Társaság 2006-ban E Ft értékő beruházást valósított meg (ide értve a korábban indult, de csak 2006-ban átadásra kerülı fejlesztéseket is). A beruházások fı forrásai: a KVI közhasznú céltámogatása, pályázatokon nyert támogatások, szponzori források és saját forrás Elkészült és a Lıoktató-terem falképeinek restaurálása, a teremben az aljzatbeton, a közmővek egy része az NKA ( , ) E Ft támogatásával Elkészült a Kenyér-múzeum további felújítása (folyosó, mozgássérültek WC-je, kiállítótér és raktárak), OKM-beruházás + támogatás, 1.3. Folyamatban van a Kocsiszín (Bircsák Károly Alapítványi Múzeum, Tőzszerészeti Múzeum) elıkészítése (eng. tervek, padló és nyílászárók) a KVI és az Alapítvány támogatásával A szabadtéri színpad és nézıtér E Ft-os beruházásának ünnepélyes avatására május 21-én került sor, a Honvéd Együttes Kımőves Kelemen c. elıadásával. (Az utófinanszírozású támogatás átutalásainak 6-8 hónapos késése ellenére az Alap felé határidıre elszámoltak). 27

2 1.5. Folytatódtak a Dunai-bástya felújítási munkái (szociális blokk, energiaellátás, tőz-, vagyonvédelmi elektromos hálózat, közmővek, kiállítótér temperálása). Ennek befejezése ezzel együtt a Színház szakszerő mőködıképessége - a KVI évi esetleges támogatásától függ 1.6. Elkészült a Kenyér-múzeum mozgássérült-rámpája (az OKM mozgássérültek kulturális intézményekbe való bejutását támogató keretének támogatásával), 1.7. Megnyílt az erıd-bolt (szuvenír, könyv, térkép, képeslap, túrafelszerelések, militária fı profillal), az egykori Állatorvosi elkülönítı felújításával, 1.8. Elkészültek a négynyelvő nagy információs táblák (4 db, 120 x 200cm), melyek jelentıs segítséget nyújtanak a látogatók tájékoztatásában A karbantartó csoport (3 támogatott és 2 szakmunkás) felszerelte a mőhelyt, mindhárom erıd folyamatos karbantartása állagvédelem (beázások és omlások megszüntetése, stb.) és a káros növényzet irtása, fő nyírása (kb. 30 ha) mellett rendezte a parkoló környékét és megkezdte a leomlott kémények visszaállítását Az Erıdök ébredése INTERREG projekt keretében, a geodéziai felmérés és hasznosítási terv elıkészítéseként, E Ft értékben megtörtént a Csillag-erıd káros növényzetének irtása Az Erıdök ébredése határon átnyúló projekt keretében elkészült a Csillag-erıd geodéziai és építészeti felmérési terve, a 2007-ben (jelenleg) lebonyolításra kerülı országos meghívásos építészeti tervpályázat alapja. 2. RENDEZVÉNYEK évben A stabil, hosszú távra tervezett rendezvénystruktúra (ld. melléklet) kialakítása folytatódott, a szőkebb források ellenére. A rendezvények mérlege 2006-ban elıször volt pozitív (!), kb. 5 MFt ráfordítás mellett 6,5 MFt bevétellel (nıtt a bérbeadott, de színvonalas koncertek száma) tól a rendezvényeket 4 alap-típusba soroljuk: ART-FORT (kiállítások és győjtemény), PERF- FORT (nagyrendezvények és kisrendezvények), CAMP-FORT (ifjúsági és alkotó-táborok), CONF- FORT (konferenciák és workshopok), mely lehetıvé teszi, hogy mind az ajánlkozó mővészeket és szervezıket, mind pedig a szponzorokat, partnereket kész. (Részletesen ld. mellékletben. ) március 11. ÉVADNYITÓ április MOTOROS TALÁLKOZÓ - DESPERADO MC SZERVEZÉSÉBEN április KOMÁROMI NAPOK- KAPCSOLÓDÓ RENDEZVÉNYEI ÍJÁSZ VERSENY Erıdváros Íjász SE szervezésében KONFERENCIÁK KATASZTRÓFAVÉDELMI IFJÚSÁGI MEGYEI DÖNTİ május 1. MEDIAWAVE MAJÁLIS május A BEVETÉS PRÓBÁJA - ORSZÁGOS DÖNTİ A Honvédelmi Minisztérium szervezésében május 20. NEMZETİR TALÁLKOZÓ június RODEO VERSENY ÉS SHOW - A RODEO-SPORT Bt. szervezésében június 16. CÉGNAP bérelt rendezvény június 24. A SZABADTÉRI SZÍNPAD AVATÁSA Honvéd Együttes Kımíves Kelem címő elıadása július 1-2. IV. ORSZÁGOS PÉKNAP/TÖRÖK KOR július 8. MÁV CSALÁDI NAP A MÁV SZERVEZÉSÉBEN - bérelt rendezvény július 28. ZENÉS ESTÉK IRIGY HÓNALJMIRIGY -A TOP-ART PRODUKCIÓS IRODA szervezésében - bérelt rendezvény augusztus V. GIGA NEMZETKÖZI AMERIKAI AUTÓ FESZTIVÁL - bérelt rendezvény augusztus 18. KONCERT augusztus 19. CÉGNAP/ bérelt rendezvény augusztus 20. KOMÁROM VÁROS ÜNNEPI ELİADÁSA A UTAZÁS címő musical augusztus 25. ZENÉS ESTÉK - HOOLIGANS KONCERT / A TOP-AR PRODUKCIÓS IRODA SZERVEZÉSÉBEN/Bérelt rendezvény augusztus 26. MUSICAL GÁLA 28

3 szeptember 9. A FELVIDÉKI KITELEPÍTETTEK ÉS DEPORTÁLTAK ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJA/A KECSKÉS LÁSZLÓ TÁRSASÁG SZERVEZÉSÉBEN szeptember AZ EURÓPAI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPJAI szeptember 16. HUSZÁR PRÓBA/ A HM SZERVEZÉSÉBEN HÍRES KOMÁROM. történelmi hétpróba- interaktív történelmi idıutazás - a CSMK SZERVEZÉSÉBEN HÍRES KOMÁROM történelmi játék- CSMK szervezésében szeptember 22. ZENÉS ESTÉK - REPUBLIC KONCERT / A TOP-ART PRODUKCIÓS IRODA SZERVEZÉSÉBEN./Bérelt rendezvény szeptember 30. TANÖSVÉNY ALAPKıLETÉTEL ARTFORT PROGRAMOK 2006 március 11. SZAKRÁLIS TEREK - Finn templomépítészet Finn Építészeti Múzeum fotó kiállítása március 31. JÓZSEF ATTILA ILLUSZTRÁCIÓK MAFOSZ április 11. A KÖLTÉSZET FALA új bemutatója: Radnóti Miklós versei április 11. VIRÁGSZEKÉREN - Drégely László gyermekverseinek illusztrációi a Feszty Árpád Általános Iskola diákjainak munkái április ÚT - Hajas Ágnes építész-képzımővész kiállítása - május 5. /performansz: / április 26. Örkényi Antal: KİEGÉR INTERAKTÍV INSTALLÁCIÓ - május 21. Az installáció használatát misztériumjáték keretében bemutatja Sivasakti Kalánanda Táncszínház Megnyitó: április 26., Bemutató május 1. június 24. DIALÓGUS - Képek a Lajtán innen és túlról - szeptember 14. S. Sebestyén József építész fotókiállítása július 20. ACQUE E FORTI - augusztus 20. Velencei, holland és a komáromi erıdökrıl kortárs festmények, fotók augusztus 22. ÉN, KI MEGJÁRTAM MIND A HAT VILÁGOT - szeptember 11. Nágel Kornél grafikus kiállítása szeptember FELSİSZELI BEMUTATKOZIK a HADTÖRTÉNETI kiállítások kiállítások az V. ORSZÁGOS FELVIDÉKI TALÁLKOZÓN szeptember 22. MEMENTO éve történt - október 29. a HADTÖRTÉNETI INTÉZET ÉS MÚZEUM KIÁLLÍTÁSA október 6. ÉPÍTÉSZET GRAFIKA - november 12. Nemes Gábor építész, képzımővész és tanítványai kiállítása 4. PÁLYÁZATOK, KÜLSİ FORRÁSOK 2006-ban pályázatokon és egyéb forrásból E Ft támogatást nyert (részben korábbi benyújtással). A támogatásért folyó pályázatoknak elsısorban az önrész hiánya szab határt. - Lıoktató terem falképek restaurálása I. ütem E Ft (NKA) - Lıoktató terem falképek restaurálása II. ütem E Ft (NKA) - BIPOLAR Morfománok országa E Ft - Morfománok országa (saját erı) 598 E Ft (NKA) - Morfománok országa E Ft (NKA) - Tempus Közalapítvány E Ft - Pékség akadálymentesítés E Ft (OKM) - Jegykezelı rendszer E Ft (OKM) - Világörökségi dukumentáció elkészítése E Ft (KÖH) A Társaság stábja által készített Világörökség-pályázat esetében a E Ft támogatás a fordítást és szerkesztést fedezte. Marketingesünk távozásával a szponzori források (felkutatása) is csökkent. 29

4 Az év folyamán a Társaság a legnagyobb figyelmet az EU-s támogatásért folyó feladatokra, pályázatokra és elıkészítésekre fordította, mert a tervezett 3-5 milliárd forint EU-támogatás elérése (és önrészének biztosítása! ) lehet a további jelentıs felújítások, eredmények záloga Világörökség-pályázat március 21-én a Monostori erıdben, Szlovákia és Magyarország kulturális miniszterei aláírták a közös UNESCO Világörökség felterjesztésérıl szóló Szándéknyilatkozatukat. A magasszintő szakmai szakértıkbıl és a döntéshozókat képviselı tagokból megalakult Komáromi Erıdök Világörökség Munkacsoport február 1-jei határidıre elkészítette az Erıdrendszer a Duna és Vág folyók torkolatánál Komárom-Komárno városokban címő Felterjesztési dokumentációját, és a kapcsolodó Kezelési Tervet, mely olyan rövid, közép és hosszútávú fejlesztési elképzeléseket tartalmaz, és hangol össze, melyek szükségszerőek és méltók a gigantikus mérető nemzeti-, nemzetközi örökségünk fenntartható fejlıdéséhez, és az értékırzı megújulásához. Az elkészült dokumentáció legfontosabb elemei az együttmőködési mechanizmus, a döntéshozatal módszerének meghatározása, valamint annak elfogadtatása, hogy a városkép fejlesztésének során, hosszútávon, az erıdök arculatához, a Világörökségi helyszínhez illı bemutatásához igazodjanak az elképzelések a Duna mindkét partján..az UNESCO döntése tavaszán várható Elı-pályázat a Strukturális Alapok ún. nagyprojektjeire A Monostori Erıd 14 milliárd összköltségő, komplex revitalizációját célzó, összehangolt, modulokból felépülı fejlesztési tervének elıkészítettségérıl, a megvalósíthatóság ütemérıl és a modulokhoz hozzárendelt költségigényeirıl szóló pályázatunkat júniusában küldtünk el a Miniszterelnöki Hivatal Turisztikai Államtitkárságához., hivatkozással az állami kötelezettségvállalásra, az 1070/1998. (V. 22) Kormányhatározatra, mely a komáromi Monostori Erıd helyreállításáról és hasznosításáról rendelkezik Elı-pályázat a Strukturális alapok ROP (Regionális Operatív program) keretéhez A Monostori erıd euroregionális kulturális és turisztikai központ címmel a fenti nagyprojektbıl kiemelt 4 legfontosabb elem a Látogatóközpont, az Ifjúsági Szálló és a kapcsolódó Árkászlaktanya II: épületében helyet kapó Regionális Fejlesztési Irodák, valamint a Kutatóközpont a projektcsatorna rendszerében történı benyújtásának elıkészítése megkezdıdött. Az igényelt összeg 5 milliárd forint, mely - egyszeri támogatásként nyújtott - összeg nagyban hozzájárulna az erıdök onfenntartó mőködésénének megvalósításához. Az elkészült pályázatot tavaszán nyújtottuk be Részvételünk az Erıdök ébredése INTERREG III. A EU-projektben A magyarországi Csillag erıd, és a szlovák oldalon található Öregvár funkcióinak összehangolására készülı tervek képezik a projekt fı gerincét, ehhez kapcsolódva kidolgozzuk az erıdelemek közötti virtuális és fizikai összeköttetés megvalósításának terveit is (autóbusz, kerékpáros útvonal, információs táblarendszer). A tervpályázat elıkészítésére, a tervezés lebonyolítására és a nyilvánosságra e Ft áll rendelkezésre. Megvalósítási határidı: január BIPOLAR A német- magyar kulturális együttmőködések keretében a A morfománok országa c. helyszínspecifikus színházi elıadásra ,- támogatást nyertünk. A projekt megvalósulása április- májusban, elszámolása ıszére várható A Monostori Erıd Kht. részt vett az 2004-ben francia partnerek által indított 3 éves ( ) FORTIMEDIA EU-projektben ( E-Content keret), melynek célja egy széleskörő adatbázis létrehozása az európai erıdökrıl a nyilvánosság és az érdeklıdı szakmai befektetık részére Egyebek: Részvétel a Tempus Közalapítvány, Grundtvig élethosszig tartó tanulás programjában Spoken Spaces Beszélı terek projektelıkészítés, a második körre március 30-ig nyújtottunk be pályázatot. Részvétel a REMPART francia, önkéntes mőemlékvédelmi táborok szervezésével foglalkozó egyesület munkájában, a 2007-ben Magyarországon elsıként, a Monostori erıdben megrendezésre kerülı tábor elıkészítése. A tábor ideje: augusztus 19. szeptember 2. Részvétel az ACCR 2006 nyarán, Le Chartreuse-ben rendezett több mint 30 részvevıt felvonultató, európai kulturális találkozóközpontok seregszemléjén. 30

5 5. PÉNZÜGYI HELYZET Néhány gondolatban összefoglaljuk a Monostori Erıd Kht évi pénzügyi helyzetét. A bevételek alakulása Összes bevételünk 2005-ben E Ft, 2006-ban pedig E Ft volt. A bevételek alakulása Változás az elızı E Ft évhez % Közhasznú célra kapott mőködési támogatás Pályázati úton elnyert Közhasznú tevékenység bevétele Egyéb bevétel Vállalkozási tevékenység bevétele Összesen Bevételek alakulása E Ft-ban Közhasznú célra kapott mőködési támogatás Pályázati úton elnyert Közhasznú tevékenység bevétele Egyéb bevétel Vállalkozási tevékenység bevétele Összesen Mőködési bevételünk jelentıs része az alapítóktól közhasznú támogatásként érkezik számlánkra. Alapítói mőködési támogatások összege Alapító Összege E Ft-ban Változás az elızı évhez OKM HM

6 KVI KVÖ KEMÖ Összesen: OKM HM KVI KVÖ KEMÖ Egyéb bevételünk (szponzori bevétel) a 2005-ös évhez képest csökkent, mivel 2005-ben több egyszeri támogatást nyújtó szervezet adott támogatást ban a folyamatos egyeztetések ellenére sem sikerült az elızı évi bevételeket teljesítenünk. Pályázati úton 2005-ben E Ft, 2006-ban E Ft érkezett a számlánkra. A csökkenés oka, hogy 2005-ben érkezett a számlánkra a zsámbéki nyári program lebonyolítására elızı évben elnyert összeg. A közhasznú tevékenységbı származó bevételünk csökkent. Ennek oka egyrészt, hogy a belépıjegyekbıl keletkezı bevételünk alatta maradt az elızı évinek, illetve hogy a rendkívüli bevételek összegét 2006-ban egyéb bevételi soron szerepeltetjük. Vállalkozási tevékenységbıl származó bevételünk nıtt az elızı évhez képest. A kiadások alakulása A kiadások alakulása Vált. az elızı E Ft évehez % Anyagjellegő ráfordítás Személyi jellegő ráfordítás Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítás Pénzügyi mőveletek ráfordításai Összes kiadás

7 A kiadások alakulása E Ft-ban Anyagjellegő ráfordítás Értékcsökkenési leírás Személyi jellegő ráfo... Egyéb ráfordítás Pénzügyi mőveletek... Összes kiadás Anyagjellegő ráfordításaink a bevezetett takarékossági intézkedéséknek köszönhetıen jelentısen csökkentek az elızı évihez képest. Kedvezıbb feltételő szerzıdést kötöttünk mobiltelefonszolgáltatónkkal, az egymás közötti hívások ingyenesek. Irodaszereink beszerzését egy céggel bonyolítjuk, havi, esetenként heti megrendeléssel és szállítással. Személyi jellegő ráfordításaink midössze 2 %-kal magasabbak az elızı évinél. E kiadási soron jelenik meg az alkalmazottaknak fizetett bérek, a tiszteletdíjak, a reprezentáció, az alkalmi munkavállalói könyvvel történı foglalkozatás és ezeket terhelı adók, járulékok összege. A évi átlagos statisztikai állományi létszámunk 34 fı volt, 2006-ban pedig 28 fı december 31-én létszámunk összetétele: 1 fı ügyvezetı, 1 fı koordinációs igazgató, 1 fı gazdasági vezetı, 1 fı karbantartási vezetı, 2 fıt foglalkoztatunk pénzügyi és munkaügyi területen, 1 fı grafikus és informatikus, 4 fı asszisztens illetve projekt-menedzser, 4 fı tárlatvezetı és teremır, 6 fı karbantartó, 1 fı takarító, 5 fı ır. 2 fıt foglalkoztatunk megbízási szerzıdéssel, további 2 fıt pedig vállalkozói szerzıdéssel, mőszaki, jogi tanácsadóként. A nyári szezonban 2-2 fı nyugdíjast alkalmaztunk részmunkaidıben teremırként illetve jegyszedıként, továbbá alkalmi munkavállalói könyvvel idegen nyelveken is jól beszélı diákokat rendezvényeinken és tárlatvezetıként. Dolgozóink bére április 01-tıl átlagosan 6 %-kal emelkedett, mely még így is alulmúlja a térségben aktuális béreket. Szerény mértékben, átlagosan 1 havi bérnek megfelelı összeget fordítottunk jutalmazásra. Értékcsökkenési leírásunk közel azonos, mint az elızı évi. Egyéb ráfordításaink az ÁFA törvény - ránk nézve kedvezı - változása miatt jelentısen csökkentek ban a jogszabályi feltételeket figyelembe véve visszaigényelhettük az ÁFÁ-t. A 2006-os évet az elızı évi E Ft-tal szemben E Ft eredménnyel zártuk, annak ellenére, az Oktatási és Kulturális Minisztérium az ıket is sújtó takarékossági intézkedések végrehajtásaként E Ft-tal csökkentette közhasznú támogatásunk összegét az év utolsó negyedévében. 6. SZERVEZETFEJLESZTÉS MARKETING A évi átszervezéseket követıen jelentıs szervezeti fejlesztések 2006-ban nem történtek, a Társaság teljes munkaidıben dolgozó alkalmazottainak létszáma 1 fıvel csökkent (31 fı). 33

8 A Monostori erıdben , az Igmándi erıdben turista-belépıjegyet adtak el az év folyamán. Az egyre nagyobb számú bérrendezvényekkel és az ingyenes látogatókkal (komáromiak, hátrányos helyzető iskolák, stb.) a látogatók összlétszáma megközelíti a fıt. Az erıdrıl és programjairól 2006-ban mintegy 20 sajtó-cikk és 4-5 televíziós beszámoló jelent meg, fizetett hirdetés csak a helyi lapokban jelentek meg. Különösen nagy publicitást kapott Szász János Ópium c. filmjének erıdbeli forgatása. Az év folyamán a RIB 2 idegenforgalmi study tour-t szervezett az erıdökbe. Több turisztikai kiállításon és rendezvényen jelentünk meg, mint kiállító. /Utazás Kiállítás, Víz-Zene- Virág Fesztivál(Tata), Múzeumok Majálisa (Budapest). A 2006-ban részben megújult szárnyashajó-forgalom (charter járatok indításával, kb. 8 alkalom), folytatódott a német, osztrák fıs kabinos hajók kikötése (19 hajó). Komárom, május 18. Varga István ügyvezetı 34

Elıterjesztés Hajdúszoboszló Város 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról

Elıterjesztés Hajdúszoboszló Város 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról Polgármesteri Hivatal Pénzügyi, Gazdasági Iroda 4200 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. Telefon: 52/557-363, Fax: 52/557-301... kódszám Ügyiratszám: TI-97-/2009. A 2009. április 23-ai képviselıtestületi ülés

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére 3. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére Tárgy: Felsılajos Polgármesterének beszámolója a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás, illetve annak

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 7100 Szekszárd, Tartsay u. 10. Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Tárgy: Elıadó:

Részletesebben

Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. Közhasznúsági jelentés 2006.

Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. Közhasznúsági jelentés 2006. 1 Bevezetı... 2 2 A Társaság gazdálkodása... 3 2.1 A TÁRSASÁG VEZETÉSE... 3 2.2 A SZÁMVITELI POLITIKA RÖVID ISMERTETÉSE... 4 2.3 FORRÁSOK... 4 2.4 ESZKÖZÖK... 5 2.5 LELTÁROZÁS... 5 2.6 KIEGÉSZÍTÉSEK A

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 60. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Beszámoló a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Esztergom Város Polgármestere

Esztergom Város Polgármestere Esztergom Város Polgármestere 139/2009.04.23. A rendeletalkotási javaslat elfogadásához minısített többség szükséges. ELİTERJESZTÉS A Képviselı-testület 2009. április 23-ai ülésére Esztergom Város 2008.

Részletesebben

Előterjesztés A Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság 2008. május 20-i ülésére

Előterjesztés A Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság 2008. május 20-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Ikt.sz.: 520-2/2007. Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke Előterjesztés A Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság 2008. május 20-i ülésére Tárgy: A Pécs/Sopianae

Részletesebben

Éves Jelentés. Öt nemzet, egy közösség!

Éves Jelentés. Öt nemzet, egy közösség! Éves Jelentés Öt nemzet, egy közösség! 2010 1 Küldetésünk A Kárpátok Alapítvány-Magyarország egy független non-profit, civil szervezet, amelynek küldetése a Kárpátok régióban élı emberek életminıségének

Részletesebben

M EGHÍVÓ. b) Kisebbségkutató Közalapítvány alapító okiratának módosítása (kisebb)* Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

M EGHÍVÓ. b) Kisebbségkutató Közalapítvány alapító okiratának módosítása (kisebb)* Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK E LNÖKE M EGHÍVÓ Szám: 1416-3/2007 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pécs, Papnövelde utca 5. szám alatti Dísztermében 2007. szeptember 20-án (csütörtökön)

Részletesebben

1. KÖLTSÉGVETÉS ALAKULÁSA

1. KÖLTSÉGVETÉS ALAKULÁSA TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MŐKÖDÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE 2006-2010. Az 57/2007. (III.22.) Kt. sz. határozatával döntött a Képviselı-testület Tiszavasvári Város Önkormányzata gazdasági programjáról, melyben

Részletesebben

A támogatott szervezet adatai:

A támogatott szervezet adatai: A támogatott szervezet adatai: A pályázó szervezet hivatalos neve: Magyar Kerékpárosklub A pályázó szervezet székhelye: 1137, Bp., Radnóti Miklós u. 29. A szervezet hivatalos képviselıjének / képviselıinek

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ KHT. 2008. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓJA

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ KHT. 2008. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓJA Telefon: 1/388-6924 Fax: 1/388-6542 1032 Budapest, Vörösvári út 88-96. e-mail: titkarsag@obudairendelok.hu ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ KHT. 2008. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓJA Budapest,

Részletesebben

Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl

Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl 1 Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl Tisztelt Közgyőlés! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése a 49/2009(III. 26.) szekszárdi önkormányzati határozatával elfogadta

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselı-testület!

ALPOLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselı-testület! Budapest Fıváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE : 1041 Budapest, István út 14. /Fax: 231-3141/231-3151 e-mail: mszabolcs@ujpest.hu ELİTERJESZTÉS a Képviselı-testület 2012. április 26-i

Részletesebben

ÚMVP III. tengely HOSSZABÍTÁS 2009 december 14., hétfı 11:27

ÚMVP III. tengely HOSSZABÍTÁS 2009 december 14., hétfı 11:27 ÚMVP III. tengely HOSSZABÍTÁS 2009 december 14., hétfı 11:27 Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengely kérelmeinek beadási határideje, 2009. december 16-ról 2009. december 20-ra módosult.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. Országos KID Egyesület 4025 Debrecen, Arany János u. 2. fsz.2. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. TARTALOM A szervezet alapadatai 1. Számviteli beszámoló, 2. a költségvetési támogatás felhasználása, 3. a vagyonfelhasználásával

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére 195-12/2011. ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata polgármesterének beszámolója a Kecskemét és Térsége

Részletesebben

2012 évi Közhasznú egyszerősített éves beszámoló (Kiegészítı melléklet, mérleg, eredménykimutatás, közhasznúsági melléklet)

2012 évi Közhasznú egyszerősített éves beszámoló (Kiegészítı melléklet, mérleg, eredménykimutatás, közhasznúsági melléklet) Budapesti Patrónus Alapítvány 1182 Budapest, Wlassics Gyula utca 131. KSH: 18011919-8520-569-01 Bejegyzés: Pk.68318/1992/1, 1992.04.06. Nysz: 3019 E-mail: gulyastibor@t-online.hu 2012 évi Közhasznú egyszerősített

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. Feladatkör, tevékenység bemutatása

Tartalomjegyzék. 1. Feladatkör, tevékenység bemutatása Tartalomjegyzék 1. Feladatkör, tevékenység bemutatása 1.1. Az intézmény alapadatai, tevékenységi kör, szakágazati besorolás 4. 1.2. Szakmai tevékenység bemutatása 5. 1.2.1 2010. évi zenemővészeti tevékenység

Részletesebben

Közhasznú jelentés 2005.01.01-2005.12.31. HABSBURG-kori Kutatások Közalapítvány

Közhasznú jelentés 2005.01.01-2005.12.31. HABSBURG-kori Kutatások Közalapítvány Közhasznú jelentés 2005.01.01-2005.12.31. HABSBURG-kori Kutatások Közalapítvány I. A KÖZALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA Székhely: 1054, Budapest, Báthory u. 20. III/3. Adószám: 18179530-1-41 Közhasznúsági fokozat:

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú beszámolója

Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú beszámolója Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú beszámolója 2009 Székesfehérvár, 2010. március 31. 1 Tartalomjegyzék Közhasznú beszámoló... 3 I. Számviteli beszámoló...

Részletesebben

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata 2. számú melléklet Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Gyermek- és ifjúságpolitikai koncepció 2008-2013 Gyermek- és ifjúságpolitikai koncepció 2008-2013 Bevezetı A jelenleg hatályos törvényi

Részletesebben

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények 2009. évi tevékenységének értékelése

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények 2009. évi tevékenységének értékelése Melléklet A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények 2009. évi tevékenységének értékelése I. A megyei szakellátás átalakításának jelenlegi helyzete

Részletesebben

Szlovák-Magyar határmenti önkormányzatok regionális együttmőködési lehetıségei

Szlovák-Magyar határmenti önkormányzatok regionális együttmőködési lehetıségei Szlovák-Magyar határmenti önkormányzatok regionális együttmőködési lehetıségei Szakértıi konferencia A konferencia szervezıi: Interregio Forum Egyesület, és A Budapesti Corvinus Egyetem Széchenyi István

Részletesebben

Józsefváros Magdolna-negyed Szociális Városrehabilitáció Program / 2005-2008

Józsefváros Magdolna-negyed Szociális Városrehabilitáció Program / 2005-2008 Józsefváros Magdolna-negyed Szociális Városrehabilitáció Program / 2005-2008 A Budapest Józsefváros Önkormányzat megbízásából készítette Rév8 Rt / 2005. 07. 01. Elılap Tárgy: Józsefváros Magdolna-negyed

Részletesebben

Érd Megyei Jogú Város. gazdasági programja 2007-2010

Érd Megyei Jogú Város. gazdasági programja 2007-2010 Érd Megyei Jogú Város gazdasági programja 2007-2010 Érd Önkormányzatának feladatai, lehetıségei, céljai 1 Tartalom Bevezetés...3 Jövıkép...4 I. Jövı Program...5 1. Baba-program...5 2. Óvodai és köztéri

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2014. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2014. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ BARTÓK BÉLA MEGYEI MŐVELİDÉSI KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG Cg. 08-09-017470 KSH szám: 22109956-9499-572-08 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2014. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Gyır, 2015.

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám: 314-7/2007. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági

Részletesebben

A BEDEKOVICH LİRINC NÉPFİISKOLAI TÁRSASÁG 2005. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. Legfontosabb adatok. Bedekovich Lırinc Népfıiskolai Társaság

A BEDEKOVICH LİRINC NÉPFİISKOLAI TÁRSASÁG 2005. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. Legfontosabb adatok. Bedekovich Lırinc Népfıiskolai Társaság Legfontosabb adatok A BEDEKOVICH LİRINC NÉPFİISKOLAI TÁRSASÁG 2005. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Neve: Bedekovich Lırinc Népfıiskolai Társaság Székhelye: 5126 Jászfényszaru, Fürst Sándor u. 1. Adószáma:

Részletesebben

Vezetıi összefoglaló

Vezetıi összefoglaló 1 Vezetıi összefoglaló Az Európa Kulturális Fıvárosa program égisze alatt 500-nál több projektben közel 4000 kulturális rendezvény valósult meg Pécsett, a régióban, a pályázó városokban, valamint a testvér-

Részletesebben