Közhasznúsági jelentés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közhasznúsági jelentés"

Átírás

1 MONOSTORI ERİD HADKULTÚRA KÖZPONT KHT Komárom, Dunapart, Pf. 18. Tel: , számú melléklet Közhasznúsági jelentés Beszámoló a Monostori Eıd Kht évi tevékenységérıl végén a Monostori Erıd Kht. mőködésének hetedik évét zárta. A szigorú gazdálkodásnak, saját bevételei növekedésének és a kiadások lefaragásának köszönhetıen a Társaság sikeresen átvészelte a és évi támogatások csökkenését és a évet pozitív mérleggel zárhatta. A Társaság teljesítette a taggyőlési határozatokban foglaltakat és a hosszú távú mőködést elıkészítı, a fejlesztéseket megalapozó egyéb vállalásait (engedélyezési tervek, vállalkozói projektek elıkészítése, stabil rendezvénystruktúra, növekvı látogatóforgalom, stb.). A évben végzett fıbb feladatok közül, a jövıre nézve, különös jelentısége van az alábbiaknak: - a Világörökség nemzetközi minısítésre való nevezése (elıreléptetése a Tentatív Listáról) és a szlovák-magyar pályázati dokumentáció elkészítése, majd benyújtása (2007. januárban) - Szabadtéri Színház (Széchenyi Terv E Ft támogatásával) befejezése, átadása, elszámolása - pályázatok készítése és benyújtása az EU Strukturális Alapjainak támogatásért országos és regionális (ROP) szinten, majd az Akciótervek között (projektérték: 3,4 milliárd Ft), - a Csillag-erıd állagvédelme és hasznosítási terveinek elıkészítése az Erıdök ébredése c. EU INTERREG IIIA projekt keretében ( E Ft támogatással). A Társaság a évet E Ft közhasznú és E Ft vállalkozási bevétel mellett E Ft nyerséggel zárta. A Társaság fıállású alkalmazottainak száma 2006-ban átlagosan 28 fı. 1. BERUHÁZÁSOK, ÉPÍTÉS-KARBANTARTÁS, TERVEK A Társaság 2006-ban E Ft értékő beruházást valósított meg (ide értve a korábban indult, de csak 2006-ban átadásra kerülı fejlesztéseket is). A beruházások fı forrásai: a KVI közhasznú céltámogatása, pályázatokon nyert támogatások, szponzori források és saját forrás Elkészült és a Lıoktató-terem falképeinek restaurálása, a teremben az aljzatbeton, a közmővek egy része az NKA ( , ) E Ft támogatásával Elkészült a Kenyér-múzeum további felújítása (folyosó, mozgássérültek WC-je, kiállítótér és raktárak), OKM-beruházás + támogatás, 1.3. Folyamatban van a Kocsiszín (Bircsák Károly Alapítványi Múzeum, Tőzszerészeti Múzeum) elıkészítése (eng. tervek, padló és nyílászárók) a KVI és az Alapítvány támogatásával A szabadtéri színpad és nézıtér E Ft-os beruházásának ünnepélyes avatására május 21-én került sor, a Honvéd Együttes Kımőves Kelemen c. elıadásával. (Az utófinanszírozású támogatás átutalásainak 6-8 hónapos késése ellenére az Alap felé határidıre elszámoltak). 27

2 1.5. Folytatódtak a Dunai-bástya felújítási munkái (szociális blokk, energiaellátás, tőz-, vagyonvédelmi elektromos hálózat, közmővek, kiállítótér temperálása). Ennek befejezése ezzel együtt a Színház szakszerő mőködıképessége - a KVI évi esetleges támogatásától függ 1.6. Elkészült a Kenyér-múzeum mozgássérült-rámpája (az OKM mozgássérültek kulturális intézményekbe való bejutását támogató keretének támogatásával), 1.7. Megnyílt az erıd-bolt (szuvenír, könyv, térkép, képeslap, túrafelszerelések, militária fı profillal), az egykori Állatorvosi elkülönítı felújításával, 1.8. Elkészültek a négynyelvő nagy információs táblák (4 db, 120 x 200cm), melyek jelentıs segítséget nyújtanak a látogatók tájékoztatásában A karbantartó csoport (3 támogatott és 2 szakmunkás) felszerelte a mőhelyt, mindhárom erıd folyamatos karbantartása állagvédelem (beázások és omlások megszüntetése, stb.) és a káros növényzet irtása, fő nyírása (kb. 30 ha) mellett rendezte a parkoló környékét és megkezdte a leomlott kémények visszaállítását Az Erıdök ébredése INTERREG projekt keretében, a geodéziai felmérés és hasznosítási terv elıkészítéseként, E Ft értékben megtörtént a Csillag-erıd káros növényzetének irtása Az Erıdök ébredése határon átnyúló projekt keretében elkészült a Csillag-erıd geodéziai és építészeti felmérési terve, a 2007-ben (jelenleg) lebonyolításra kerülı országos meghívásos építészeti tervpályázat alapja. 2. RENDEZVÉNYEK évben A stabil, hosszú távra tervezett rendezvénystruktúra (ld. melléklet) kialakítása folytatódott, a szőkebb források ellenére. A rendezvények mérlege 2006-ban elıször volt pozitív (!), kb. 5 MFt ráfordítás mellett 6,5 MFt bevétellel (nıtt a bérbeadott, de színvonalas koncertek száma) tól a rendezvényeket 4 alap-típusba soroljuk: ART-FORT (kiállítások és győjtemény), PERF- FORT (nagyrendezvények és kisrendezvények), CAMP-FORT (ifjúsági és alkotó-táborok), CONF- FORT (konferenciák és workshopok), mely lehetıvé teszi, hogy mind az ajánlkozó mővészeket és szervezıket, mind pedig a szponzorokat, partnereket kész. (Részletesen ld. mellékletben. ) március 11. ÉVADNYITÓ április MOTOROS TALÁLKOZÓ - DESPERADO MC SZERVEZÉSÉBEN április KOMÁROMI NAPOK- KAPCSOLÓDÓ RENDEZVÉNYEI ÍJÁSZ VERSENY Erıdváros Íjász SE szervezésében KONFERENCIÁK KATASZTRÓFAVÉDELMI IFJÚSÁGI MEGYEI DÖNTİ május 1. MEDIAWAVE MAJÁLIS május A BEVETÉS PRÓBÁJA - ORSZÁGOS DÖNTİ A Honvédelmi Minisztérium szervezésében május 20. NEMZETİR TALÁLKOZÓ június RODEO VERSENY ÉS SHOW - A RODEO-SPORT Bt. szervezésében június 16. CÉGNAP bérelt rendezvény június 24. A SZABADTÉRI SZÍNPAD AVATÁSA Honvéd Együttes Kımíves Kelem címő elıadása július 1-2. IV. ORSZÁGOS PÉKNAP/TÖRÖK KOR július 8. MÁV CSALÁDI NAP A MÁV SZERVEZÉSÉBEN - bérelt rendezvény július 28. ZENÉS ESTÉK IRIGY HÓNALJMIRIGY -A TOP-ART PRODUKCIÓS IRODA szervezésében - bérelt rendezvény augusztus V. GIGA NEMZETKÖZI AMERIKAI AUTÓ FESZTIVÁL - bérelt rendezvény augusztus 18. KONCERT augusztus 19. CÉGNAP/ bérelt rendezvény augusztus 20. KOMÁROM VÁROS ÜNNEPI ELİADÁSA A UTAZÁS címő musical augusztus 25. ZENÉS ESTÉK - HOOLIGANS KONCERT / A TOP-AR PRODUKCIÓS IRODA SZERVEZÉSÉBEN/Bérelt rendezvény augusztus 26. MUSICAL GÁLA 28

3 szeptember 9. A FELVIDÉKI KITELEPÍTETTEK ÉS DEPORTÁLTAK ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJA/A KECSKÉS LÁSZLÓ TÁRSASÁG SZERVEZÉSÉBEN szeptember AZ EURÓPAI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPJAI szeptember 16. HUSZÁR PRÓBA/ A HM SZERVEZÉSÉBEN HÍRES KOMÁROM. történelmi hétpróba- interaktív történelmi idıutazás - a CSMK SZERVEZÉSÉBEN HÍRES KOMÁROM történelmi játék- CSMK szervezésében szeptember 22. ZENÉS ESTÉK - REPUBLIC KONCERT / A TOP-ART PRODUKCIÓS IRODA SZERVEZÉSÉBEN./Bérelt rendezvény szeptember 30. TANÖSVÉNY ALAPKıLETÉTEL ARTFORT PROGRAMOK 2006 március 11. SZAKRÁLIS TEREK - Finn templomépítészet Finn Építészeti Múzeum fotó kiállítása március 31. JÓZSEF ATTILA ILLUSZTRÁCIÓK MAFOSZ április 11. A KÖLTÉSZET FALA új bemutatója: Radnóti Miklós versei április 11. VIRÁGSZEKÉREN - Drégely László gyermekverseinek illusztrációi a Feszty Árpád Általános Iskola diákjainak munkái április ÚT - Hajas Ágnes építész-képzımővész kiállítása - május 5. /performansz: / április 26. Örkényi Antal: KİEGÉR INTERAKTÍV INSTALLÁCIÓ - május 21. Az installáció használatát misztériumjáték keretében bemutatja Sivasakti Kalánanda Táncszínház Megnyitó: április 26., Bemutató május 1. június 24. DIALÓGUS - Képek a Lajtán innen és túlról - szeptember 14. S. Sebestyén József építész fotókiállítása július 20. ACQUE E FORTI - augusztus 20. Velencei, holland és a komáromi erıdökrıl kortárs festmények, fotók augusztus 22. ÉN, KI MEGJÁRTAM MIND A HAT VILÁGOT - szeptember 11. Nágel Kornél grafikus kiállítása szeptember FELSİSZELI BEMUTATKOZIK a HADTÖRTÉNETI kiállítások kiállítások az V. ORSZÁGOS FELVIDÉKI TALÁLKOZÓN szeptember 22. MEMENTO éve történt - október 29. a HADTÖRTÉNETI INTÉZET ÉS MÚZEUM KIÁLLÍTÁSA október 6. ÉPÍTÉSZET GRAFIKA - november 12. Nemes Gábor építész, képzımővész és tanítványai kiállítása 4. PÁLYÁZATOK, KÜLSİ FORRÁSOK 2006-ban pályázatokon és egyéb forrásból E Ft támogatást nyert (részben korábbi benyújtással). A támogatásért folyó pályázatoknak elsısorban az önrész hiánya szab határt. - Lıoktató terem falképek restaurálása I. ütem E Ft (NKA) - Lıoktató terem falképek restaurálása II. ütem E Ft (NKA) - BIPOLAR Morfománok országa E Ft - Morfománok országa (saját erı) 598 E Ft (NKA) - Morfománok országa E Ft (NKA) - Tempus Közalapítvány E Ft - Pékség akadálymentesítés E Ft (OKM) - Jegykezelı rendszer E Ft (OKM) - Világörökségi dukumentáció elkészítése E Ft (KÖH) A Társaság stábja által készített Világörökség-pályázat esetében a E Ft támogatás a fordítást és szerkesztést fedezte. Marketingesünk távozásával a szponzori források (felkutatása) is csökkent. 29

4 Az év folyamán a Társaság a legnagyobb figyelmet az EU-s támogatásért folyó feladatokra, pályázatokra és elıkészítésekre fordította, mert a tervezett 3-5 milliárd forint EU-támogatás elérése (és önrészének biztosítása! ) lehet a további jelentıs felújítások, eredmények záloga Világörökség-pályázat március 21-én a Monostori erıdben, Szlovákia és Magyarország kulturális miniszterei aláírták a közös UNESCO Világörökség felterjesztésérıl szóló Szándéknyilatkozatukat. A magasszintő szakmai szakértıkbıl és a döntéshozókat képviselı tagokból megalakult Komáromi Erıdök Világörökség Munkacsoport február 1-jei határidıre elkészítette az Erıdrendszer a Duna és Vág folyók torkolatánál Komárom-Komárno városokban címő Felterjesztési dokumentációját, és a kapcsolodó Kezelési Tervet, mely olyan rövid, közép és hosszútávú fejlesztési elképzeléseket tartalmaz, és hangol össze, melyek szükségszerőek és méltók a gigantikus mérető nemzeti-, nemzetközi örökségünk fenntartható fejlıdéséhez, és az értékırzı megújulásához. Az elkészült dokumentáció legfontosabb elemei az együttmőködési mechanizmus, a döntéshozatal módszerének meghatározása, valamint annak elfogadtatása, hogy a városkép fejlesztésének során, hosszútávon, az erıdök arculatához, a Világörökségi helyszínhez illı bemutatásához igazodjanak az elképzelések a Duna mindkét partján..az UNESCO döntése tavaszán várható Elı-pályázat a Strukturális Alapok ún. nagyprojektjeire A Monostori Erıd 14 milliárd összköltségő, komplex revitalizációját célzó, összehangolt, modulokból felépülı fejlesztési tervének elıkészítettségérıl, a megvalósíthatóság ütemérıl és a modulokhoz hozzárendelt költségigényeirıl szóló pályázatunkat júniusában küldtünk el a Miniszterelnöki Hivatal Turisztikai Államtitkárságához., hivatkozással az állami kötelezettségvállalásra, az 1070/1998. (V. 22) Kormányhatározatra, mely a komáromi Monostori Erıd helyreállításáról és hasznosításáról rendelkezik Elı-pályázat a Strukturális alapok ROP (Regionális Operatív program) keretéhez A Monostori erıd euroregionális kulturális és turisztikai központ címmel a fenti nagyprojektbıl kiemelt 4 legfontosabb elem a Látogatóközpont, az Ifjúsági Szálló és a kapcsolódó Árkászlaktanya II: épületében helyet kapó Regionális Fejlesztési Irodák, valamint a Kutatóközpont a projektcsatorna rendszerében történı benyújtásának elıkészítése megkezdıdött. Az igényelt összeg 5 milliárd forint, mely - egyszeri támogatásként nyújtott - összeg nagyban hozzájárulna az erıdök onfenntartó mőködésénének megvalósításához. Az elkészült pályázatot tavaszán nyújtottuk be Részvételünk az Erıdök ébredése INTERREG III. A EU-projektben A magyarországi Csillag erıd, és a szlovák oldalon található Öregvár funkcióinak összehangolására készülı tervek képezik a projekt fı gerincét, ehhez kapcsolódva kidolgozzuk az erıdelemek közötti virtuális és fizikai összeköttetés megvalósításának terveit is (autóbusz, kerékpáros útvonal, információs táblarendszer). A tervpályázat elıkészítésére, a tervezés lebonyolítására és a nyilvánosságra e Ft áll rendelkezésre. Megvalósítási határidı: január BIPOLAR A német- magyar kulturális együttmőködések keretében a A morfománok országa c. helyszínspecifikus színházi elıadásra ,- támogatást nyertünk. A projekt megvalósulása április- májusban, elszámolása ıszére várható A Monostori Erıd Kht. részt vett az 2004-ben francia partnerek által indított 3 éves ( ) FORTIMEDIA EU-projektben ( E-Content keret), melynek célja egy széleskörő adatbázis létrehozása az európai erıdökrıl a nyilvánosság és az érdeklıdı szakmai befektetık részére Egyebek: Részvétel a Tempus Közalapítvány, Grundtvig élethosszig tartó tanulás programjában Spoken Spaces Beszélı terek projektelıkészítés, a második körre március 30-ig nyújtottunk be pályázatot. Részvétel a REMPART francia, önkéntes mőemlékvédelmi táborok szervezésével foglalkozó egyesület munkájában, a 2007-ben Magyarországon elsıként, a Monostori erıdben megrendezésre kerülı tábor elıkészítése. A tábor ideje: augusztus 19. szeptember 2. Részvétel az ACCR 2006 nyarán, Le Chartreuse-ben rendezett több mint 30 részvevıt felvonultató, európai kulturális találkozóközpontok seregszemléjén. 30

5 5. PÉNZÜGYI HELYZET Néhány gondolatban összefoglaljuk a Monostori Erıd Kht évi pénzügyi helyzetét. A bevételek alakulása Összes bevételünk 2005-ben E Ft, 2006-ban pedig E Ft volt. A bevételek alakulása Változás az elızı E Ft évhez % Közhasznú célra kapott mőködési támogatás Pályázati úton elnyert Közhasznú tevékenység bevétele Egyéb bevétel Vállalkozási tevékenység bevétele Összesen Bevételek alakulása E Ft-ban Közhasznú célra kapott mőködési támogatás Pályázati úton elnyert Közhasznú tevékenység bevétele Egyéb bevétel Vállalkozási tevékenység bevétele Összesen Mőködési bevételünk jelentıs része az alapítóktól közhasznú támogatásként érkezik számlánkra. Alapítói mőködési támogatások összege Alapító Összege E Ft-ban Változás az elızı évhez OKM HM

6 KVI KVÖ KEMÖ Összesen: OKM HM KVI KVÖ KEMÖ Egyéb bevételünk (szponzori bevétel) a 2005-ös évhez képest csökkent, mivel 2005-ben több egyszeri támogatást nyújtó szervezet adott támogatást ban a folyamatos egyeztetések ellenére sem sikerült az elızı évi bevételeket teljesítenünk. Pályázati úton 2005-ben E Ft, 2006-ban E Ft érkezett a számlánkra. A csökkenés oka, hogy 2005-ben érkezett a számlánkra a zsámbéki nyári program lebonyolítására elızı évben elnyert összeg. A közhasznú tevékenységbı származó bevételünk csökkent. Ennek oka egyrészt, hogy a belépıjegyekbıl keletkezı bevételünk alatta maradt az elızı évinek, illetve hogy a rendkívüli bevételek összegét 2006-ban egyéb bevételi soron szerepeltetjük. Vállalkozási tevékenységbıl származó bevételünk nıtt az elızı évhez képest. A kiadások alakulása A kiadások alakulása Vált. az elızı E Ft évehez % Anyagjellegő ráfordítás Személyi jellegő ráfordítás Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítás Pénzügyi mőveletek ráfordításai Összes kiadás

7 A kiadások alakulása E Ft-ban Anyagjellegő ráfordítás Értékcsökkenési leírás Személyi jellegő ráfo... Egyéb ráfordítás Pénzügyi mőveletek... Összes kiadás Anyagjellegő ráfordításaink a bevezetett takarékossági intézkedéséknek köszönhetıen jelentısen csökkentek az elızı évihez képest. Kedvezıbb feltételő szerzıdést kötöttünk mobiltelefonszolgáltatónkkal, az egymás közötti hívások ingyenesek. Irodaszereink beszerzését egy céggel bonyolítjuk, havi, esetenként heti megrendeléssel és szállítással. Személyi jellegő ráfordításaink midössze 2 %-kal magasabbak az elızı évinél. E kiadási soron jelenik meg az alkalmazottaknak fizetett bérek, a tiszteletdíjak, a reprezentáció, az alkalmi munkavállalói könyvvel történı foglalkozatás és ezeket terhelı adók, járulékok összege. A évi átlagos statisztikai állományi létszámunk 34 fı volt, 2006-ban pedig 28 fı december 31-én létszámunk összetétele: 1 fı ügyvezetı, 1 fı koordinációs igazgató, 1 fı gazdasági vezetı, 1 fı karbantartási vezetı, 2 fıt foglalkoztatunk pénzügyi és munkaügyi területen, 1 fı grafikus és informatikus, 4 fı asszisztens illetve projekt-menedzser, 4 fı tárlatvezetı és teremır, 6 fı karbantartó, 1 fı takarító, 5 fı ır. 2 fıt foglalkoztatunk megbízási szerzıdéssel, további 2 fıt pedig vállalkozói szerzıdéssel, mőszaki, jogi tanácsadóként. A nyári szezonban 2-2 fı nyugdíjast alkalmaztunk részmunkaidıben teremırként illetve jegyszedıként, továbbá alkalmi munkavállalói könyvvel idegen nyelveken is jól beszélı diákokat rendezvényeinken és tárlatvezetıként. Dolgozóink bére április 01-tıl átlagosan 6 %-kal emelkedett, mely még így is alulmúlja a térségben aktuális béreket. Szerény mértékben, átlagosan 1 havi bérnek megfelelı összeget fordítottunk jutalmazásra. Értékcsökkenési leírásunk közel azonos, mint az elızı évi. Egyéb ráfordításaink az ÁFA törvény - ránk nézve kedvezı - változása miatt jelentısen csökkentek ban a jogszabályi feltételeket figyelembe véve visszaigényelhettük az ÁFÁ-t. A 2006-os évet az elızı évi E Ft-tal szemben E Ft eredménnyel zártuk, annak ellenére, az Oktatási és Kulturális Minisztérium az ıket is sújtó takarékossági intézkedések végrehajtásaként E Ft-tal csökkentette közhasznú támogatásunk összegét az év utolsó negyedévében. 6. SZERVEZETFEJLESZTÉS MARKETING A évi átszervezéseket követıen jelentıs szervezeti fejlesztések 2006-ban nem történtek, a Társaság teljes munkaidıben dolgozó alkalmazottainak létszáma 1 fıvel csökkent (31 fı). 33

8 A Monostori erıdben , az Igmándi erıdben turista-belépıjegyet adtak el az év folyamán. Az egyre nagyobb számú bérrendezvényekkel és az ingyenes látogatókkal (komáromiak, hátrányos helyzető iskolák, stb.) a látogatók összlétszáma megközelíti a fıt. Az erıdrıl és programjairól 2006-ban mintegy 20 sajtó-cikk és 4-5 televíziós beszámoló jelent meg, fizetett hirdetés csak a helyi lapokban jelentek meg. Különösen nagy publicitást kapott Szász János Ópium c. filmjének erıdbeli forgatása. Az év folyamán a RIB 2 idegenforgalmi study tour-t szervezett az erıdökbe. Több turisztikai kiállításon és rendezvényen jelentünk meg, mint kiállító. /Utazás Kiállítás, Víz-Zene- Virág Fesztivál(Tata), Múzeumok Majálisa (Budapest). A 2006-ban részben megújult szárnyashajó-forgalom (charter járatok indításával, kb. 8 alkalom), folytatódott a német, osztrák fıs kabinos hajók kikötése (19 hajó). Komárom, május 18. Varga István ügyvezetı 34

I. FOR-PROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁG II. NON-PROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁG

I. FOR-PROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁG II. NON-PROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁG 2. számú melléklet Az átadásra kerülı gazdasági társaságok, társasági üzletrészek, alapítványok, közalapítványok I. FOR-PROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁG ZÖLD FENYİ ÉPÍTİIPARI, INGATLANFORGALMAZÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei testületi ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei testületi ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Mővelıdési, Ifjúsági és Közösségfejlesztési

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Az 1997. évi CLVI törvény 19 -a szerinti beszámoló a kiemelten közhasznú ÚJ ELİADÓMŐVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2008. évi tevékenységérıl Új Elıadómővészeti Alapítvány Goli Tánchely 1036

Részletesebben

ORSZÁGOS DIÁKSZÍNJÁTSZÓ EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011.

ORSZÁGOS DIÁKSZÍNJÁTSZÓ EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ORSZÁGOS DIÁKSZÍNJÁTSZÓ EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Készült: 2012. május 26. aláírás Országos Diákszínjátszó Egyesület Fordulónap: 2011.12.31 KSH: 19016955-9499-529-01 Mérleg Adatok eft-ban

Részletesebben

ORSZÁGOS HÚSIPARI KUTATÓINTÉZET KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

ORSZÁGOS HÚSIPARI KUTATÓINTÉZET KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. ORSZÁGOS HÚSIPARI KUTATÓINTÉZET KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2010. évi közhasznúsági jelentés Készítette: Szakállné Gecse Judit 2011. 05.05. Tartalomjegyzék 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás

Részletesebben

Nemzeti Zenede Alapítvány. Közhasznú alapítványok, közhasznú közalapítványok közhasznú egyszerősített éves beszámolója

Nemzeti Zenede Alapítvány. Közhasznú alapítványok, közhasznú közalapítványok közhasznú egyszerősített éves beszámolója 18198898 8552 569 01 Nemzeti Zenede Alapítvány 1065 Budapest, Nagymezı utca 1. Közhasznú alapítványok, közhasznú közalapítványok közhasznú egyszerősített éves beszámolója 2010 A közzétett adatok könyvvizsgálattal

Részletesebben

Ipari Parkok Egyesület 2007. évi közhasznú jelentése

Ipari Parkok Egyesület 2007. évi közhasznú jelentése Ipari Parkok Egyesület 2007. évi közhasznú jelentése Adószám: 18067460-2-41 Statisztikai számjel: 18067460-9411-529-01 Székhely: 1012 Budapest, Attila út 123. 1.sz. melléklet: közhasznú egyszerősített

Részletesebben

Beszámoló a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési. Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról. Székesfehérvár, 2009. április 20.

Beszámoló a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési. Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról. Székesfehérvár, 2009. április 20. Beszámoló a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról Székesfehérvár, 2009. április 20. A Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2008.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. 12. 31. zárómérleghez

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. 12. 31. zárómérleghez 18111954 9449 569 01 Statisztikai számjel Épülı Virgonc Gyermekekért Alapítvány 2085 Plisvörösvár, Rákóczi u. 8. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. 12. 31. zárómérleghez Budapest, 2009. március 3. Szervezet felelıs

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Adószám: Bejegyzı szerv: Regisztrációs szám: 18263587-1-43 Fıvárosi Bíróság 16.Pk. 60.136/2008/2. AKT Színház Közhasznú Egyesület 1118 Budapest, Schweidel utca 33 A 2011 Fordulónap: Beszámolási idıszak:

Részletesebben

A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség évi közhasznúsági jelentése

A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség évi közhasznúsági jelentése A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség 2006. évi közhasznúsági jelentése A szövetség közhasznúsági fokozata: "közhasznú" Bírósági nyilvántartásba vételi sorszám: 1254. Bírósági nyilvántartásba vételi végzés

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE 1. A szervezet alapadatai, bemutatkozása Tejes név: Munkanélkülieket Segítı Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége Rövid név: MSKSZMSZ Székhely: 4025. Debrecen,

Részletesebben

SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY

SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY 18707379-1-13 adószám 18707379-9133-569-01 statisztikai számjel SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY 2030 ÉRD JÚLIA U. 49. KETTİS KÖNYVVITELT VEZETİ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2011 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01. - 2011 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerősített beszámoló) a) Mérleg

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentése

2011. évi Közhasznúsági jelentése MÁKVIRÁG VIRÁGAI Gyermekellátási és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Székesfehérvár, Nefelejcs u. 79-1. 8000 2011. évi Közhasznúsági jelentése Székesfehérvár, 2012. május 26.. Pintérné

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés I. Számviteli beszámoló Statisztikai számjel: 18831322-9133-529-09 Adószám: 18831322-1-09 Közhasznúsági jelentés Munkanélkülieket Segítı Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége 4025 Debrecen, Török

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S Egészséges Lélek, Egészs. Élet Alapítvány 2500 Esztergom, Áfonyás utca 1. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S a 2009. december 31i KÖZHASZNÚ egyszerősített beszámolóhoz Keltezés: Esztergom, 2010. május 24.

Részletesebben

KECSKÉS LÁSZLÓ TÁRSASÁG ALAPÍTVÁNY

KECSKÉS LÁSZLÓ TÁRSASÁG ALAPÍTVÁNY Közhasznú egyéb szervezet neve: KECSKÉS LÁSZLÓ TÁRSASÁG ALAPÍTVÁNY Címe: 2900 Komárom, Beöthy Zs. U. 32 Adószáma: 18614464-1-11 KÖZHASZNÚ EGYÉB SZERVEZET 1. KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJA 2011. A

Részletesebben

8 1 2 4 7 2 9-1 - 4 1 Adószám

8 1 2 4 7 2 9-1 - 4 1 Adószám 1 8 8 1 2 4 7 2 9-1 - 4 1 1 0 0 6 6 8 Nyilvántartási szám Az alapítvány megnevezése : BÁNKA KRISTÓF KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY A vállalkozás címe: 1043. Budapest Megyeri út 13 2010. év A számviteli törvény szerinti

Részletesebben

A NEVELİK HÁZA EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A NEVELİK HÁZA EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A NEVELİK HÁZA EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A NEVELİK HÁZA EGYESÜLET 2007. évi közhasznúsági jelentése 1. Számviteli beszámoló A Nevelık Háza Egyesület 2007 évben gazdálkodásáról a számviteli

Részletesebben

K Ö ZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

K Ö ZHASZNÚSÁGI JELENTÉS K Ö ZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009 CSERHÁT NATÚRPARK KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY székhely: 3176 Hollókő, Kossuth út 46. adószám: 18643563-1-12 közhasznúsági fokozat: közhasznú alapítvány közhasznúsági végzés: Pk.60.039/2007/4.

Részletesebben

Pécsi Országos Színházi Fesztivál. Nonprofit Közhasznú Kft. 2010 évi közhasznúsági jelentés

Pécsi Országos Színházi Fesztivál. Nonprofit Közhasznú Kft. 2010 évi közhasznúsági jelentés Pécsi Országos Színházi Fesztivál Nonprofit Közhasznú Kft 2010 évi közhasznúsági jelentés 2 I. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló. A X. POSZT 2010. június 3. 12. között került megrendezésre.

Részletesebben

Kiegészítı melléklet. I. Általános rész. Zöld Folyosó Közalapítvány

Kiegészítı melléklet. I. Általános rész. Zöld Folyosó Közalapítvány Kiegészítı melléklet I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: Zöld Folyosó Közalapítvány Székhelye: 8708 Somogyfajsz Kossuth u. 62 Az alapítás idıpontja: 1995. augusztus 1. A mőködés megkezdésének

Részletesebben

Közhasznú Egyszerősített éves beszámoló

Közhasznú Egyszerősített éves beszámoló Bírósági határozat szám Adószám nincsenek alátámasztva. a vállalkozás megnevezése: Október 23. Alapítvány címe, telefonszáma: 5700 Gyula Bodoky u 17/C Közhasznú Egyszerősített éves beszámoló 2011. üzleti

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Pannon Fejlesztési Alapítvány 2006 évi tevékenységérıl TARTALOM: 1. Bevezetés 2. Fenntartható gazdálkodás 3. Közhasznú tevékenység Az alapítvány éves pénzügyi beszámolójának, mérlegének

Részletesebben

Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerősített Beszámolója

Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerősített Beszámolója Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerősített Beszámolója Éves zárómérleg 2009. január 01. - 2009. december 31. Kelt Marcali, 2010. március 20. P. H. MÉRLEG Idıszaka 2009. január 01. - 2009. december 31. Fajtája

Részletesebben

Orosháza, 2012.május 30... vállalkozás vezetıje (képviselıje)

Orosháza, 2012.május 30... vállalkozás vezetıje (képviselıje) Lurkó Családi Napközi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság 5900 Orosháza, Szılı krt.34. Adóig. szám: 23277201-1-04 Cégjegyzék szám: 04-09-010615 Stat.sz: 23277201-8891-572-04 2011. évi közhasznúsági

Részletesebben

Közhasznú beszámoló a Tollszár-KONTRAVÉD Közhasznú Sportegyesület 2009. évi mőködésérıl és tevékenységérıl

Közhasznú beszámoló a Tollszár-KONTRAVÉD Közhasznú Sportegyesület 2009. évi mőködésérıl és tevékenységérıl Közhasznú beszámoló a Tollszár-KONTRAVÉD Közhasznú Sportegyesület 2009. évi mőködésérıl és tevékenységérıl Készült a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. (3) bekezdésének megfelelıen.

Részletesebben

A területfejlesztés intézményrendszere

A területfejlesztés intézményrendszere A területfejlesztés intézményrendszere 10. elıadás Regionális politika egyetemi tanár Törvény a területfejlesztésrıl és rendezésrıl (1996. XXI: tv. (III.20.)) Alapelvek és feladatok Alapelv: felkészülni

Részletesebben

MONOSTORI ERİD HADKULTÚRA KÖZPONT NONPROFIT KFT.

MONOSTORI ERİD HADKULTÚRA KÖZPONT NONPROFIT KFT. Statisztikai számjel: 20640749-9103-572-11 Cégjegyzék száma: 11-09-014785 MONOSTORI ERİD HADKULTÚRA KÖZPONT NONPROFIT KFT. 2900 Komárom, Duna-part 1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. január 01. 2014. december

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Pásztortőz Kulturális és Hagyományápoló Egyes az egyéb szervezetmegnevezése 6400 Kiskunhalas,Kossuth u.21. az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011.01.01-2011.12.31.

Részletesebben

Közhasznú egyszerősített éves beszámoló

Közhasznú egyszerősített éves beszámoló Közhasznú egyszerősített éves beszámoló 2011. év Záradék: a Budapesti Politechnikum Alapítvány 2012.06.13-án tartott kuratóriumi ülésén a beszámolót elfogadta. Közhasznú egyszerősített éves beszámoló mérlege

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2006.

Közhasznúsági jelentés 2006. Adószám: 18642304-1-12 Bejegyzı szerv: Nógrád Megyei Bíróság, Regisztrációs szám: 615 Salgótarján Közbiztonságáért Közalapítvány 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 2006. Fordulónap: 2006. december 31. Beszámolási

Részletesebben

Mozdulj! Lellei Diáksport Egyesület

Mozdulj! Lellei Diáksport Egyesület 1 8 7 7 6 4 2 9-9 3 1 2-5 2 1-1 4 Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerősített Beszámolója Éves zárómérleg 2011. január 01. - 2011. december 31. Kelt Balatonlelle, 2012. március 12. P. H. 1 8 7 7 6 4 2 9-9

Részletesebben

Somló-Marcalmente-Bakonyalja Leader Akciócsoport Közhasznú Egyesület

Somló-Marcalmente-Bakonyalja Leader Akciócsoport Közhasznú Egyesület Somló-Marcalmente-Bakonyalja Leader Akciócsoport Közhasznú Egyesület 2007. ÉVI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ Kelt: 2008. június 30. 2 A Somló-Marcalmente-Bakonyalja Leader Akciócsoport Közhasznú Egyesület Alapszabályának

Részletesebben

MAGYAROCK DALSZÍNHÁZ SZÍNHÁZI EGYESÜLET KÖZHASZNÚ EGYÉB SZERVEZET 1. KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJA

MAGYAROCK DALSZÍNHÁZ SZÍNHÁZI EGYESÜLET KÖZHASZNÚ EGYÉB SZERVEZET 1. KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJA Közhasznú egyéb szervezet neve: MAGYAROCK DALSZÍNHÁZ SZÍNHÁZI EGYESÜLET Címe: 2900 KOMÁROM, Mártírok útja 8/A 3/1 Adószáma: 18614189-1-11 KÖZHASZNÚ EGYÉB SZERVEZET 1. KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJA

Részletesebben

Madách Imre Gimnázium

Madách Imre Gimnázium Madách Imre Gimnázium 3100 Salgótarján, Arany János út 12. : 32-411-353 fax: 32-411-104 e-mail: madach@madach-starjan.sulinet.hu Igazgató: Pauman Mária Alapítva: 1923 G- 31-1/2006. Tárgy: 2005. évi költségvetési

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011 Maroshegyi Óvoda Gyermekeiért Alapítvány székhely: 8000.Székesfehérvár, Rádió út 1. adószám: 18493636-1-07 közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet közhasznúsági végzés: 63.288/2001/4.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009. 01.01-tól 2009.12.31-ig

Közhasznúsági jelentés 2009. 01.01-tól 2009.12.31-ig START Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Közhasznú Nonprofit Kft 4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 32. Közhasznúsági jelentés 2009. 01.01-tól 2009.12.31-ig Nyíregyháza, 2010. február 28. Balogh Zoltán

Részletesebben

Közhasznúsági Beszámoló 2007

Közhasznúsági Beszámoló 2007 Közhasznúsági Beszámoló 2007 Adószám: 18187128-1-42 Az Alapítvány jellege Az Alapítvány nyitott, valamennyi hazai és külföldi magán- és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet

Részletesebben

Balatongyöngye Vidékfejlesztési Egyesület. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerősített Éves Beszámolója

Balatongyöngye Vidékfejlesztési Egyesület. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerősített Éves Beszámolója 1 2 4 2-4 - 2-1 4 Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerősített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 20. november 22. - 20. december 31. 20 Kelt Fonyód, 2012. április 20. 1 2 4 2-4 - 2-1 4 2 0 MÉRLEG Idıszaka 20.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Pannon Fejlesztési Alapítvány 2005 évi tevékenységérıl TARTALOM: 1. Bevezetés 2. Fenntartható gazdálkodás 3. Közhasznú tevékenység Az alapítvány éves pénzügyi beszámolójának, mérlegének

Részletesebben

MTA Nyelvtudományi Intézet 2011. évi szöveges beszámoló

MTA Nyelvtudományi Intézet 2011. évi szöveges beszámoló MTA Nyelvtudományi Intézet 2011. évi szöveges beszámoló Szervezeti változások 2011. évben szervezeti változás az Intézetben nem volt. Gazdálkodási környezet alakulása, pozitív, negatív hatások Az Intézet

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 280/2009./IX.9./ sz. h a t á r o z a t a

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 280/2009./IX.9./ sz. h a t á r o z a t a K I V O N A T 2009. szeptember 9-i rendkívüli ülése jegyzıkönyvébıl 30/2009. (IX. 10.) ÖR. Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerősítésének, felújításának támogatásáról

Részletesebben

MAGYAROCK DALSZÍNHÁZ SZÍNHÁZI EGYESÜLET KÖZHASZNÚ EGYÉB SZERVEZET 1. KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJA

MAGYAROCK DALSZÍNHÁZ SZÍNHÁZI EGYESÜLET KÖZHASZNÚ EGYÉB SZERVEZET 1. KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJA Közhasznú egyéb szervezet neve: MAGYAROCK DALSZÍNHÁZ SZÍNHÁZI EGYESÜLET Címe: 2900 KOMÁROM, Mártírok útja 8/A 3/1 Adószáma: 18614189-1-11 KÖZHASZNÚ EGYÉB SZERVEZET 1. KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJA

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2008.

Közhasznúsági jelentés 2008. Adószám: 18263587-1-43 Bejegyzı szerv: Fıvárosi Bíróság Regisztrációs szám: 16.Pk. 60.136/2008/2. AKT Színház Közhasznú Egyesület 1118 Budapest, Schweidel utca 33 a 2008. Fordulónap: 2008. december 31.

Részletesebben

Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl

Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl A Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány és kuratóriuma elsısorban pályázati támogatások

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2010.

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2010. TEST-VÉR Egészségpénztár Cím: 1119 Budapest, Hengermalom út 6/C, 2/39. Tel: (1) 361-4901 Tel/fax: (+ 36 1) 385-8586 Levelezési cím: 1509 Bp., Pf.5. Ingyen hívható: (+36 80) 20 44 73 Honlap: www.tvep.hu

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a megyei önkormányzat közmővelıdési szakmai tanácsadási és

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. Békés-Bihar Kistérség Fejlesztı Egyesület 5720 Sarkad, Kossuth u. 22. Tel.: 66/272-152 e-mail: bekesbihar@bhn.hu Adószám: 18379376-2-04 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. Fordulónap: 2009. december 31. Beszámolási

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. 18566945-8042-569-09 REVITA ALAPÍTVÁNY 4225 Debrecen, Csonkatorony u 4. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. ----------------------------------------------------- az egyéb szervezet képviselıje 1 EGYSZERES KÖNYVITELŐ

Részletesebben

Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B évi Közhasznúsági jelentése Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. i Közhasznúsági jelentése Budapest,2011.március 7. A Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

V2 Baráti Kör Motoros- Sport Közhasznú Egyesület

V2 Baráti Kör Motoros- Sport Közhasznú Egyesület Adószám:18010303-1-41 V2 Baráti Kör Motoros- Sport Közhasznú Egyesület 1048 Budapest, Hajló utca 7. A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerősített beszámolója 2010. év 1 V2 Baráti

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2008.év

Közhasznúsági jelentés 2008.év EuropTec-Zalavíz Zalaegerszegi Úszó Klub 8900 Zalaegerszeg, Égerfa utca 9. Közhasznúsági jelentés 2008.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló I.A Mérleg I.B Közhasznú eredménykimutatás

Részletesebben

"HUNCUTKA" Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év

HUNCUTKA Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év 18676415-1-13 Statisztikai számjel vagy adószám Cím: 2013,Pomáz,József Attila u.4. "HUNCUTKA" Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év A közzétett adatok könyvvizsgálattal

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2009.

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2009. ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2009. TARTALOMJEGYZÉK 1. A PÉNZTÁR VAGYONI, PÉNZÜGYI, JÖVEDELMI HELYZETE, VÁRHATÓ FEJLŐDÉS... 3 2. A MÉRLEG FORDULÓNAPJA UTÁN BEKÖVETKEZETT LÉNYEGES

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármesterétıl emihaly@salgotarjan.hu Szám: 81317/02/09. JAVASLAT az Észak-magyarországi Operatív Program Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet támogatására vonatkozó

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet

Közhasznúsági melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyzı határozat száma: Nyilvántartási szám: 18853951-1-17 17 Szekszárdi Törvényszék 17 PK 60047 /1996/3. 17/01/799 7100 Szekszárd, Béla király tér 6. 2012 Oldal: 2 1. Tárgyévben

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Magyar Póni Klub Szövetség 6044, Kecskemét, Szarkás u 460/A Beszámolási idıszak: 2011.01.01.-2011.12.31 A gazdálkodó képviselıje P.h. Magyar Póni Klub Szövetség Oldal: 2 I. Számviteli beszámoló Közhasznú

Részletesebben

Kiegészítı melléklet 2008.

Kiegészítı melléklet 2008. 7. 8. Adószám: 18951413-1-2 Bíróság: ZALA MEGYEI BIRÓSÁG EUROPTEC-ZALAVIZ ZALAEGERSZEGI ÚSZÓ KLUB 89 ZALAEGERSZEG, ÉGERFA UTCA 9. Kiegészítı melléklet 28. Fordulónap: 28. december 31. Beszámolási idıszak:

Részletesebben

2011.02.03. Györfi Gyula NCA Tanács alelnöke. Szekszárd, 2011. január 31.

2011.02.03. Györfi Gyula NCA Tanács alelnöke. Szekszárd, 2011. január 31. 2011. évi támogatási irányelvek Györfi Gyula NCA Tanács alelnöke Szekszárd, 2011. január 31. 1 Változott! Az utolsó támogatási idıszak (a jelenlegi NCA végelszámolása) Munkacsoport javaslata: Mőködési:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Kölyökkaland Alapítvány Budapest Hóbagoly utca 19 1173. 2011 évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012. május 30 Hódos Mária. elnök 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 2011 február 23.-án

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 1 8 1 7 3 5 0 3-1 - 4 2 Adószám A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 2 0 0 2 év MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú alapítvány egyéb szervezet megnevezése 1145 Budapest, Amerikai

Részletesebben

Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete

Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete 18236741-9001-529-01 Statisztikai számjel 18236741-1-43 Adószám Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete Kiegészítő melléklet a 2013. évi egyszerűsített beszámolóhoz Budapest, 2014. május 25. a Egyesület

Részletesebben

Tárgy: Pályázatok benyújtása TÁMOP keretein belül megjelent pályázati konstrukciókra

Tárgy: Pályázatok benyújtása TÁMOP keretein belül megjelent pályázati konstrukciókra BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2012. Elıkészítı: Ján Krisztina ELİTERJESZTÉS A Képviselı-testület 2012. július 26-i ülésére Tárgy: Pályázatok

Részletesebben

A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány évi Közhasznúsági jelentése

A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány évi Közhasznúsági jelentése A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentése 1. Számviteli beszámoló A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány 2011. évi gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a közhasznúsági törvénynek

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2009. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2010. április 20 Ling Béla ügyvezetı igazgató Kiegészítı Melléklet a 2009. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

2009. évi Közhasznúsági jelentés az Magyar Vese Alapítvány Egyszerősített éves beszámolójához

2009. évi Közhasznúsági jelentés az Magyar Vese Alapítvány Egyszerősített éves beszámolójához 2009. évi Közhasznúsági jelentés az Magyar Vese Alapítvány Egyszerősített éves beszámolójához 1. Általános rész: Név: Magyar Vese Alapítvány Címe: 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.. Alapítás éve: 1990.szeptember

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009.év

Közhasznúsági jelentés 2009.év EuropTec Zalaegerszegi Úszó Klub 8900 Zalaegerszeg, Égerfa utca 9. Közhasznúsági jelentés 2009.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló I.A Mérleg I.B Közhasznú eredménykimutatás

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS évi közhasznú egyszerősített éves beszámolóhoz

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS évi közhasznú egyszerősített éves beszámolóhoz DKMT Kht. KSH szám: 21803310 9133 571 06 Szeged, Tábor u. 7/b. Cégjegyzékszám.: 06 14 000103 6722 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. évi közhasznú egyszerősített éves beszámolóhoz 1. Számviteli beszámoló A Kht.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A MAGYARORSZÁGI FÁJDALOM TÁRSASÁG 2013. évi gazdálkodásáról

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A MAGYARORSZÁGI FÁJDALOM TÁRSASÁG 2013. évi gazdálkodásáról KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A MAGYARORSZÁGI FÁJDALOM TÁRSASÁG 2013. évi gazdálkodásáról A Társaság egyéb szervezet bemutatása Neve: Magyarországi Fájdalom Társaság Székhelye: 1122 Budapest, Ráth u. 7-9. Adószáma:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A JÁSZBERÉNYI BARÁTOK TEMPLOMA KÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTVÁNYA az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2011 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01. - 2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE MOVE REHABILITÁCIÓS IPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. (8500 Pápa, Komáromi u. 87.) KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2009. december 31. Mellékletek: I. Számviteli beszámoló II. Költségvetési támogatás

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről

Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről Beszámolási időszak kezdete: 2013. január 1. Beszámolási időszak vége: 2013. december 31. Keltezés: 2014. február 25. Alföldi István ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT BESZÁMOLÓ

KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT BESZÁMOLÓ EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETİ KÖZHASZNÚ EGYÉB SZERVEZET 2009. január 01. 2009. december 31. KERNSTOK KÁROLY MŐVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2800 TATABÁNYA, Fİ TÉR 4. Adószám: 19148580-1-11

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009. évrıl

Közhasznúsági jelentés 2009. évrıl Közhasznúsági jelentés 2009. évrıl Fordulónap: 2009.december 31. Beszámolási idıszak: 2009.január 01-2009.december 31. A szervezet bemutatása: Elérhetıség: 2200 Monor Kisfaludy u. 47 tel: 06/29-412-109,

Részletesebben

A pénzeszközök értéke a bankkivonatnak és a pénztárjelentésnek megfelelıen a fıkönyvvel egyeztetett egyenlegben kerültek kimutatásra.

A pénzeszközök értéke a bankkivonatnak és a pénztárjelentésnek megfelelıen a fıkönyvvel egyeztetett egyenlegben kerültek kimutatásra. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a 2011. évi egyszerősített éves beszámolóhoz 1./ Általános információk Az Alapítvány neve: PÉCSI TENISZÉRT Közhasznú Alapítvány Típusa: nyílt alapítvány Jogállása: közhasznú szervezet

Részletesebben

Kiegészítı melléklet. 2010 év

Kiegészítı melléklet. 2010 év 18352144919933103 Statisztikai számjel VADASKERT TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY Kiegészítı melléklet A Számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Közhasznú egyszerősített éves beszámolójához 2010 év Kecskemét,

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2010. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2011. április 20 Ling Béla ügyvezetı igazgató Kiegészítı Melléklet a 2010. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71. ELİTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2015.

Részletesebben

A Miniszterelnöki Hivatal átadás-átvételi dokumentációja

A Miniszterelnöki Hivatal átadás-átvételi dokumentációja A Miniszterelnöki Hivatal átadás-átvételi dokumentációja (Forrás: www.kormanyszovivo.hu/news/show/news_3489?lang=hu) A 2010.01.01-03.31., majd 2010.01.01-04.30 között született kötelezettségvállalások

Részletesebben

Főszerpaprika Nonprofit Kft Közhasznúsági jelentés I. tábla 2011. december 31. Immateriális javak állományváltozása

Főszerpaprika Nonprofit Kft Közhasznúsági jelentés I. tábla 2011. december 31. Immateriális javak állományváltozása Főszerpaprika Nonprofit Kft Közhasznúsági jelentés I. tábla 2011. december 31. Immateriális javak állományváltozása MEGNEVEZÉS Alapít. Kísérl. fejl. Vagyoni é.j. Szellemi t. Üzl.cégért. Immat. jav. NYITO

Részletesebben

Alapítványi beszámoló WOPPAA Alapítvány a Nemzetközi Közbeszerzési Kultúra Terjesztéséért. 2011. december 31.

Alapítványi beszámoló WOPPAA Alapítvány a Nemzetközi Közbeszerzési Kultúra Terjesztéséért. 2011. december 31. Alapítványi beszámoló WOPPAA Alapítvány a Nemzetközi Közbeszerzési Kultúra Terjesztéséért 2011. december 31. 1. WOPPAA Alapítvány a Nemzetközi Közbeszerzési Kultúra Terjesztéséért Egyszerősített éves beszámoló

Részletesebben

Kiegészítő melléklet üzleti évről

Kiegészítő melléklet üzleti évről Kiegészítő melléklet 2012. üzleti évről Beszámolási időszak kezdete: 2012. január 1. Beszámolási időszak vége: 2012. december 31. Keltezés: 2013. február 25. Alföldi István ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság április 13-i ülésére

ELİTERJESZTÉS a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság április 13-i ülésére Dátum: Pécs, 2011. április 11. Ügyintézı: Baracsi László Ügyiratszám: 08-8/319-2/2011 Tárgy: A TÉDÉEM Nonprofit Kft. 2010. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló jóváhagyása Mellékletek: elektronikusan kiküldve

Részletesebben

Budapesti Patrónus Alapítvány évi Közhasznúsági jelentés

Budapesti Patrónus Alapítvány évi Közhasznúsági jelentés Budapesti Patrónus Alapítvány 1182 Budapest, Wlassics Gyula utca 131. email: gulyastibor@t-online.hu 211 évi Közhasznúsági jelentés.. Gulyás Tibor képviselı Budapest, 212. május 29. 1. A KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

Részletesebben

MIT TEHETNÉK ÉRTED? AUTISTA OTTHON ALAPÍTVÁNY ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉS

MIT TEHETNÉK ÉRTED? AUTISTA OTTHON ALAPÍTVÁNY ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉS MIT TEHETNÉK ÉRTED? AUTISTA OTTHON ALAPÍTVÁNY 2010. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉS A Mit Tehetnék Érted? Autizmus Alapítványt 1992-ben vette nyilvántartásba a Gyır- Moson-Sopron megyei Bíróság a Pk.A.KH.50.417/1992.

Részletesebben

Pullus Alapítvány. Közhasznúsági jelentése es évrıl

Pullus Alapítvány. Közhasznúsági jelentése es évrıl A Pullus Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2010-es évrıl 8226 Alsıörs, Mátyás Király utca 7 Alapadatok A szervezet neve: Pullus Alapítvány Közhasznúsági fokozat: Közhasznú szervezet Alapítás éve: 2010

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Adószám: Bejegyzı szerv: Regisztrációs szám: 18113066-1-41 Fıvárosi Bíróság 18113066-1-41 1012 Budapest, Lovas utca 32. 2011 Fordulónap: Beszámolási idıszak: 2011. december 31. 2011. január 01. - 2011.

Részletesebben

Az ellenırz. Statisztika

Az ellenırz. Statisztika Civil SzámAdó Konferencia Civil SzámAd madó Konferencia Az Állami Számvevıszéki ellenırzések tapasztalatai Jakab Éva Az ellenırz rzés s céljac Döntéshozókhoz, kezelı szervhez kapcsolódó az NCA-ból nyújtott

Részletesebben

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére.

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének 7./2011 (IV.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

AZ EMBEREKÉRT ALAPÍTVÁNY 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

AZ EMBEREKÉRT ALAPÍTVÁNY 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE AZ EMBEREKÉRT ALAPÍTVÁNY 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. tv. 19. rendelkezésének értelmében az Emberekért Alapítvány (1037 Budapest, Erdıalja u. 54.)

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS mely készült a. Magyar Történelmi Társulat 2009.évi működési támogatásairól és költségeiről

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS mely készült a. Magyar Történelmi Társulat 2009.évi működési támogatásairól és költségeiről KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS mely készült a Magyar Történelmi Társulat 2009.évi működési támogatásairól és költségeiről Részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Kapott támogatások és felhasználásuk 3. Vagyon felhasználása

Részletesebben

A Szolnoki MÁV kórházért Alapítvány. 2011. évre

A Szolnoki MÁV kórházért Alapítvány. 2011. évre 1 A Szolnoki MÁV kórházért Alapítvány közhasznúsági jelentése 2011. évre Szolnok, 2012. május 02. Alapítvány neve: A Szolnoki MÁV Kórházért Alapítvány 1 2 Alapítvány székhelye: 5000 Szolnok, Verseghy u.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. Adószám: 18714210-1-13 Bejegyzı szerv: Pest Megyei Bíróság 4.Pk.60.077/2005/.szám Regisztrációs szám: 4225 Országos Közgyőjtemények Szövetsége 2000 Szentendre, Sztaravodai út Postafiók 63. 2007. Fordulónap:

Részletesebben

A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség évi közhasznúsági jelentése

A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség évi közhasznúsági jelentése A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség 2009. évi közhasznúsági jelentése A szövetség közhasznúsági fokozata: "közhasznú" Bírósági nyilvántartásba vételi sorszám: 1254. Bírósági nyilvántartásba vételi végzés

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2010 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. 01. 01. - 2010. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerősített beszámoló) a) Mérleg

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S 2500 Esztergom, Áfonyás utca 1. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S a 2010. december 31i KÖZHASZNÚ egyszerűsített beszámolóhoz Keltezés: Esztergom, 2011. május 24. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S T A R

Részletesebben

Búzavirág Alapítvány

Búzavirág Alapítvány Búzavirág Alapítvány 3941 Vámosújfalu, Kossuth u 42/A 2011. évi Közhasznúsági jelentés.... Egyéb szervezet vezetıje (képviselıje) Vámosújfalu, 2012. március 31 Alapadatok Név: Búzavirág Alapítvány Székhely:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009. évrıl

Közhasznúsági jelentés 2009. évrıl Közhasznúsági jelentés 2009. évrıl Fordulónap: 2009.december 31. Beszámolási idıszak: 2009.július 14-2009.december 31. A szervezet bemutatása: Elérhetıség: 2200 Monor Kossuth L. u. 65-67 Azonosító adatok:

Részletesebben