ÖNKORMÁNYZATI HÍREK január Közélet 1. oldal XVIII. évfolyam, 2. szám Megjelenik havonta

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. 2010. január Közélet 1. oldal. 2010. XVIII. évfolyam, 2. szám Megjelenik havonta"

Átírás

1 2010. január Közélet 1. oldal XVIII. évfolyam, 2. szám Megjelenik havonta ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Tájékoztató a január 28-án tartott képviselő-testületi ülésen hozott döntésekről: A képviselő-testület a védőnői szolgálat vállalkozási formában történő működtetéséhez hozzájárult és egyben kinyilatkozta, hogy feladatátadási szerződést kíván kötni a védőnők által létrehozandó gazdasági társasággal. Elfogadta a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletet annak módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról. Jóváhagyta a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési szabályzatát. Elfogadta a polgármesteri hivatal köztisztviselői juttatásai és támogatásai helyi szabályairól szóló rendelet módosítását, valamint a jóváhagyta a cafetéria-juttatás éves keretösszegét. Elfogadta továbbá a polgármesteri hivatal évi tevékenységéről szóló beszámolót. Meghatározta a köztisztviselők évi teljesítménykövetelményei alapját képező szervezeti célokat. Döntést hozott a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt február 3-án tartandó rendkívüli közgyűlése napirendjeivel kapcsolatban és meghatalmazta a polgármestert annak képviseletével. Az önkormányzati feladatok ellátása, a folyamatos likviditás fenntartása érdekében a folyószámla-hitelkeret szerződés egy évvel történő meghoszszabbításáról, továbbá munkabér-hitelkeret megnyitásáról hozott határozatot. Döntött az óvodaszékbe önkormányzati képviselő delegálásáról Bihari Lajosné személyében. Jóváhagyta a Petőfi Sándor Város Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát. Elhatározta, hogy pályázatot nyújt be a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése Tudásdepo Expressz címmel kiírt pályázatra a könyvtár infrastruktúrájának fejlesztésére. A pályázat elkészítéséhez pályázatíró cég segítségét veszi igénybe, melyre a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó céggel bruttó Ft összegben köt szerződést. Módosította a képviselő-testület az önkormányzat évi belső ellenőrzési tervét. Elhatározta egyszerű közbeszerzési eljárás lefolytatását az időskorúak szociális étkeztetésével kapcsolatban. Döntött a képviselő-testület folyamatban lévő közbeszerzési eljárások költségvetési fedezetének biztosításáról: - az egészségház építési-kivitelezési költségeire bruttó Ft összeget, - a belterületi úthálózathoz kap csolódó csapadékvíz-elvezető rendszer komplett tervezése tárgyú hirdetmény nélküli tárgyalásos általános egyszerű közbeszerzési eljárás költségeire bruttó eft összegű többletfedezetet biztosít. Támogatta a képviselő-testület a Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás által megvalósítandó Kikelet elnevezésű közmunkaprogramban 24 fő hajdúsámsoni lakos alkalmazását 8 órás munkaviszonyban. Feladatuk lesz csapadékvíz és belvíz elvezető csatornahálózat helyreállítása, karbantartása, hó eltakarítás, parkgondozás, önkormányzati közintézmények felújítása, karbantartása. Az önkormányzatnak saját forrásként Ft-ot kell biztosítania. A Hivatásforgalmi és közlekedési célú kerékpárút kialakítása Hajdúsámson település közigazgatási határain belül című támogatott pályázattal kapcsolatban nyilatkozott arról, hogy a kerékpárút Kossuth utcai szakaszát jelen projekt keretében nem valósítja meg, a forrásösszetételt pedig az alábbiak szerint hagyta jóvá: - összes elszámolható költség (bruttó): Ft - megítélt támogatás (bruttó): Ft - saját forrás (bruttó): Ft - nem elszámolható költség (bruttó): Ft A pályázatban szereplő nem elszámolható költségeken túl felmerülő egyéb nem elszámolható költségek fedezetét, bruttó eft összegben az önkormányzat évi költségvetésében biztosítja. A beruházás megvalósítására vonatkozóan a meglevő engedélyes tervek alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás lefolytatásáról döntött a képviselő-testület. Az ISPA szennyvízberuházás 3. sz. módosításával kapcsolatban kinyilatkozta a képviselő-testület, hogy a gesztor önkormányzat képviselője által aláírt 3. számú módosítását megismerte és magára nézve kötelezően elfogadja, a kivitelező szerződésszegéséhez kapcsolódó igényeire, és késedelmi kötbérre vonatkozó jogainak fenntartásával. A Képviselő-testület felkérte továbbá a polgármestert, szólítsa fel a gesztor önkormányzatot, hogy az euró árfolyam ingadozásából származó különbözetet juttassa vissza Hajdúsámson Önkormányzata részére. Felkérte a polgármestert, hogy a döntésről a gesztor önkormányzatot tájékoztassa, továbbá a szerződéses megállapodás 3. számú módosítását írja alá. Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy az előterjesztések és az elfogadott rendeletek az önkormányzat közigazgatási portálján hajdusámson.hu közzétételre kerültek. Hajdúsámson, február 1. Kanyóné Papp Klára jegyző

2 2. oldal Önkormányzat hírei január Az előző testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről az alábbi tájékoztatást adom: 1. A Magyar Posta Zrt. Igazgatója december 17. napján értesített, hogy Hajdúsámson posta vezetésében január 1. napjától változás történik. Tájékoztatott, hogy a fenti időponttól a postahely vezetésével Hermann Beáta Nyíradony posta vezetője hajdúsámsoni lakos kapott megbízást január 14-én a VOLÁN illetékeseivel egyeztettem az oncsai buszjárat beindításával kapcsolatos teendőkről. Ezen az egyeztetésen megbeszéltük, hogy helyszíni bejárásra került sor február 2. napján a Krúdy utca tervezőjével, az önkormányzattal és a VOLÁN szakembereivel közösen annak érdekében, hogy a buszöblök, illetve a buszforduló lehetséges helyét megtekintsük. Ezután a bejárás után a VOLÁN az önkormányzat igényét is figyelembe véve hatékonysági számítást készít, melyet a Képviselő-testület rendelkezésére bocsát a döntéshozatal érdekében. Lehetséges javasolt útvonal térképe minden képviselő részére kiosztásra került. 3. A Polgármesteri Hivatal tanácsterme január 21. napján konzultációs rendezvény helyszíne volt. A rendezvény fő témája az önkormányzatokat sújtó értelmetlen és tarthatatlan megszorítások következtében az ország településein az eddig is erőn felül biztosított szociális háló kiszakadása. A rendezvényen részt vett Soltész Miklós országgyűlési képviselő Szociális és Népjóléti Kabinet vezetője, valamint Tasó László országgyűlési képviselő. A megjelent települések polgármesterei és köztisztviselői elmondták mindennapi tapasztalataikat, problémáikat, illetve feltették kérdéseiket a közfoglalkoztatással kapcsolatban. Más hivatali elfoglaltságom miatt Feketéné Oláh Ágnes a Szociális Iroda vezetője tájékoztatta a megjelenteket a településünket érintő szociális kérdésekről, gondokról. 4. Interjút adtam a Debrecen Televíziónak a 471-es út felújításával kapcsolatban. Elmondtam, hogy nincs hivatalos információja az önkormányzatnak az út felújítására vonatkozó döntésekről. Ahogyan a Hajdú-Bihar megyei Naplóban megjelent cikkben is olvashatták az illetékes tárca beemelte a Közlekedés Operatív Programok (Közop) sorába. Ezután az összehívott zsűri jóváhagyta a NIF Zrt. által POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ javasolt műszaki tartalmat. A projektjavaslatot a KIKSZK befogadta a projektzsűri pedig ebben a hónapban végzi el az értékelését január 22. napján Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. Hajdúvíz stratégiai terv térségi konzultáció címmel megbeszélést tartott. A megbeszélésen a résztvevők megvitatták a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. stratégiai tervének főbb elemeit. Önkormányzatunkat a konzultáción Papp Ferenc alpolgármester képviselte. 6. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. stratégiai tervének elemei: a. A stabilitás megteremtése, a cég működőképességének biztosítása b. A települési közművagyon biztonságba helyezéséhez, a települések önkormányzati tulajdonba adás jogi és számviteli feltételeinek előkészítése c. A tulajdonosi körben meglévő követelések, törekvések tárgyalásos úton történő rendezése d. A szolgáltatások fogyasztóbarát működtetése e. A belső tartalékok feltérképezése, a szervezetkorszerűsítés f. A tulajdonosi érdekek érvényesítése. A kölcsönös előnyök alapján történő együttműködés. g. A díjszabás egységes rendszerének kialakítása h. A szolgáltatások biztonságos fogyasztóbarát működtetése. A megbeszélésen elhangzott, hogy a vízdíj évben változatlan marad. A közművagyon rendezésével a települések visszakapják a közművagyont. Mindezekben majd a március hónap első hetében összehívandó közgyűlés fog dönteni. A fenti témáknak az előkészítése és az egyeztetése folyamatos. 7. Részt vettem a Petőfi Sándor Városi Könyvtár és Muzeális Intézményben Magyar Kultúra Napja alkalmából szervezett rendezvényen. A programot színesítette a Végykarjaidra idő című zenés előadás. Köszönöm a rendezvény lebonyolításában résztvevő dolgozók munkáját. Sajnálom, hogy csupán néhány képviselő tisztelte meg jelenlétével a rendezvényt. 8. Az Oktatási és Kulturális Minisztériumtól január 22. napján megkaptuk a Múzeumi működési engedélyt a Petőfi Sándor Múzeumi Kiállítóhely megnevezéssel. TÁJÉKOZTATÁS AZ ÖN KOR MÁNY ZAT TÁMO- GATOTT PÁ LYÁZATAIRÓL 1.) Hajdúsámson Város Önkormányzata évben pályázatot nyújtott be az Észak-alföldi Operatív Program támogatási rendszeréhez Hivatásforgalmi és közlekedési célú kerékpárút kialakítása Hajdúsámson település közigazgatási határain belül címmel. A tervezett kerékpáros forgalmi létesítmény a 471. sz. főút teljes Hajdúsámsoni átkelési szakaszán, a rendelkezésre állóhely függvényében, váltakozva mindkét oldalon és a j. vasútállomáshoz vezető út km szelvények közötti szakaszán, a szelvényezés szerinti jobb oldalon kerül kiépítésre. A projekt keretében a kerékpárutakon 70 db kerékpártároló is elhelyezésre kerül majd. Pályázatunkat az NFÜ Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatóságának vezetője Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte, Ft elszámolható összköltség mellett. A csökkentett összegű támogatás megítélésének oka, hogy a kerékpárút Kossuth utcai szakaszának átlagos napi forgalma nem éri el az 1000 E/nap értéket, melyre tekintettel ezen szakasz kivitelezése nem került támogatásra. A kerékpárút építéshez kapcsolódóan megvalósítandó bel- és csapadékvíz-elvezetés kiépítésére Önkormányzatunk 2009 októberében külön pályázatot nyújtott be az Észak-alföldi Operatív Program támogatási rendszeréhez Hajdúsámson Város belterületi vízrendezés, csapadékvíz elvezető csatornahálózat fejlesztése a 471. sz. főút mellett címmel. A pályázat tartalmi értékelése megkezdődött, várhatóan 1-1,5 hónapon belül a pályázat eredménye is ismertté válik. A két pályázat szorosan összefügg, ugyanis amennyiben a belvíz elvezetés tárgyában benyújtott pályázatunk nem kerül támogatásra, akkor a kerékpárút mentén megvalósítandó belvízelvezetést az önkormányzatnak teljes mértékben saját forrásból kell megoldania. 2.) Hajdúsámson Város Önkormányzata évben pályázatot nyújtott be az Észak-alföldi Operatív Program támogatási rendszeréhez Útfejlesztés Hajdúsámson- Sámsonkert Szűcs utcájában címmel. A pályázat az alábbi forrásösszetétel mellett került benyújtásra: A projekt költségei összesen: Ft A projekt elszámolható költségei összesen: Ft Az igényelt támogatás összege: Ft Saját forrás összege: Ft Fenti pályázatunk támogatásban részesült, melyről Önkormányzatunk a hivatalos értesítő levelet kézhez kapta. Tekintettel arra, hogy a pályázati útmutató szerint egy pályázó több önálló pályázatot is benyújthat, de legfeljebb egy, a pontszám szerinti rangsorban előrébb lévő pályázata kerülhet támogatásra, így a Malom és Jókai utca útépítésére ugyanezen pályázati felhívásra benyújtott pályázatunk nem került támogatásra. 3.) Hajdúsámson Város Önkormányzata évben pályázatot nyújtott be az Észak-alföldi Operatív Program támogatási rendszeréhez a Hajdúsámsoni Mikrotérségi Szociális Szolgálat és a Gyermekjóléti Szolgálat komplex akadálymentesítése Hajdúsámsonban címmel. A VÁTI Nonprofit Kft. tájékoztatást küldött arról, hogy pályázatunkat Ft összegű támogatásban részesítették. Járdaépítés, utak karbantartása: A Képviselő-testület az 584/2009. (XII. 10.) öh. sz. határozatában döntött arról, hogy a Kunos Ignác, Hajnal, Viola, Táncsics, Bethlen utca, Sámsonkertben a Fő utcán a második ingatlantól a Salétrom utcáig egy oldalon járdát épít. A kivitelezésre helyi vállalkozóktól kértünk be ajánlatokat határidő megjelölésével. Az ajánlatokat február 9-ig kell benyújtani. A Képviselő-testület a 321/2009. (VI. 25.) öh. sz. határozatában döntött arról is, hogy az Arany János u., Ady E., Harangi u., Bartók B. u., Veres P. u. első fele az Esze Tamás utcáig útkarbantartásokat végeztet el. A Képviselő-testület felkérte a Műszaki bizottságot arra, hogy mérje fel az érintett utcákban a lakosság által önkéntesen vállalt hozzájárulás mértékét, melynek eredményét a bizottságnak a Képviselő-testület elé kellene terjesztenie. Tekintettel arra, hogy ennek eredményéről nem rendelkezünk információkkal, ezért a járda kivitelezésére kiírt meghívásos eljárás keretében a testület által meghatározott utak karbantartásaira is kértünk ajánlatokat. Andó Lászlóné polgármester

3 2010. január Közélet 3. oldal matematika-rajz szakos tanár (főiskola) Ács Péterné Közéleti tevékenység: képviselő, népjóléti bizottság elnöke, jogi-ügyrendi bizottsági tag, közbeszerzési bizottsági tag. Csontosné Ozsváth Éva történelem-népművelés szakos tanár (főiskola), pedagógus szakvizsga (főiskola) - felső tagozat igazgatóhelyettese - Iskolánkért Alapítvány kuratóriumi elnöke Dandé Lászlóné tanító (főiskola), mérés-értékelés szakember (főiskola), pedagógus szakvizsga, megyei szaktanácsadó - alsó tagozat igazgatóhelyettese Közéleti tevékenység: képviselő, oktatási TÉNYEK Kedves Olvasó! Szeretnénk tényszerűen, kommentár nélkül vázolni Önök előtt a hajdúsámsoni iskola vezetésével és az iskola azon dolgozóival kapcsolatos közérdekű tudnivalókat, akik közéleti szereplést vállalnak és végeznek Hajdúsámsonban. Tesszük ezt abból az okból kifolyó lag, mert Hajdúsámsonban né hány személy olyan irományokat tesz közzé, vagy ezek megjele nítésében közreműködik, amely ezen közszereplést vállaló személyekkel szemben méltatlan, megalázó tartalommal bírnak. Az iskolát folyamatosan támadó, kritizáló, rossz színben feltüntetni igyekvő cikkek sorozata íródik ezen néhány ember rosszindulatából. Azt próbálják sugallni cikkeikkel, hogy az iskolában dolgozók nem értenek a munkájukhoz, az iskolavezetés pedig szedettvedett, alulképzett társaság. Bezzeg Ők? /Montlika Zoltán és társai, N. J., T. J., H. G./?. Hát lássuk a tényeket: Jakubecz Sándor tanító (főiskola), gyógypedagógus tanár (főiskola), megyei gyógy-pedagógiai szaktanácsadó - nevelési és üzemeltetési igazgatóhelyettes Közéleti tevékenység: képviselő, műszaki bizottság elnöke, jogi-ügyrendi bizottsági tag, közbeszerzési bizottsági tag Kincsesné Kirtyán Mária földrajz-rajz szakos tanár (főiskola), közoktatás-vezető szak (főiskola) Közéleti tevékenység: képviselő, pénzügyi bizottsági tag, népjóléti bizottsági tag László Vilmos matematika tanár (egyetem), pe dagógus szakvizsga (egyetem), okleveles bizottság elnöke, pénzügyi bizottsági tag, politológus (egyetem), számítástechnika szakos tanár (főiskola), közgazdász közbeszerzési bizottsági tag Dobránszky Sándor (főiskola) zeneiskolai hegedű és szolfézstanár - iskolaigazgató (főiskola) Közéleti tevékenység: képviselő, jogiügyrendi bizottság elnöke, pénzügyi - művészeti tagozat igazgatóhelyettese Közéleti tevékenység: képviselő, pénzügyi bizottsági tag, műszaki bizottsági tag gi tag bizottsági tag, közbeszerzési bizottsá- Tájékoztatás a folyamatosan növekvő tanulói létszámról. Egyre többen választják iskolánkat a környező településekről is! Létszámadatok az iskolában Tanév Október 1 Félév Év vége 2007/2008 tanév 2008/2009 tanév 2009/2010 tanév Más településről bejárók 1192 tanuló 1202 tanuló 1204 tanuló 36 tanuló 1180 tanuló 1188 tanuló 1189 tanuló 27 tanuló 1203 tanuló 1208 tanuló 34 tanuló Tisztelettel az iskola vezetősége Valós tények Hajdúsámsonban Tájékoztatás címmel megjelent szórólapban leírtakat szeretném megcáfolni. A 3-as számú körzetben lévő Pelikán söröző nyitva tartás szabályozását az érintett lakosok megelégedésére a körzet képviselőjének és városunk képviselőtestületének köszönhetjük. Farkas Lajosné (érintett lakos) Ez hozza meg a sikert Hajdúsámsonnak? Tisztelt hajdúsámsoni lakosok! Mint azt észrevehették az elmúlt időszakban egy gyomorforgató, minden jóérzésű embert felháborító, rágalmazásokkal teli szennylap jelent meg újfent a postaládákban. Sajnos tudomásul kell vennünk, hogy vannak Hajdúsámsonban olyan emberek, akiket ez kielégít és vannak olyan emberek, akik akkor érzik jól magukat, ha tisztességes, becsületes személyeket besározhatnak. Tisztelt Sámsoniak, Montlika Zoltán tényfeltáró téves cikkei semmi másról nem szólnak, csak és kizárólag a választásokról. Montlika Zoltán Hajdúsámsoni lakos úgy véli, hogy ha bemocskolja az amúgy tiszteletben álló közszereplőket, azzal Az iskolában történt sajátos eset miatt, - melynek nagyobb volt a füstje, mint a lángja, - fogalmazódott meg bennem néhány gondolat, melyet megosztok a Tisztelt olvasóval. Mint más szerző tollából olvashatták, az iskolánkban, arra a bizonyos Töklámpás bulira a szervezők nem engedtek be egy kislányt, amiből a nagybácsi hatalmas ügyet kerekített. Én nem voltam sem szervezője, sem résztvevője a bulinak, de azt tudom, hogy minden rendezvény bizonyos szabályok között zajlik. Annyit azonban tudok, hogy ez a kislány Lejla, és a vezetékneve Montlika, igaz, hogy az általános iskolai tanulmányait Debrecenben folytatja, de a Művészeti iskolánk tehetséges tagja, akire mindig lehet számítani. Tanulóink a meghirdetett kistérségi-, Őket ne elérhet valamiféle sikert a majdani őszi önkormányzati választásokon. Én viszont hiszem, hogy az állampolgárok átlátnak Montlika Zoltán és barátai cselszövésein, és nem hiszik el a rosszindulatú, mocskolódó pletykákat. Tisztelt hajdúsámsoniak, választási évet írunk, ezért valószínű, hogy fognak még hasonló hangvételű írásokat tartalmazó kiadványokat találni a postaládákban, de mint minden rossznak, ennek is vége szakad egyszer. Addig is kívánok Önöknek sok türelmet! Tisztelettel: Máthé Attila 7-es számú választókerület önkormányzati képviselője (FIDESZ) megyei-, és országos versenyeken rendszeresen részt vesznek és dobogós helyeket érnek el. Ezennel cáfolom azokat a híreszteléseket, miszerint iskolánkban nem folyik színvonalas oktatás és tanulóink sem vesznek részt versenyeken. Ha a hír terjesztői gyakrabban ellátogatnának az iskolánk által szervezett rendezvényekre, ünnepi műsorokra, koncertekre, láthatnák, hogy méltán lehetünk büszkék intézményünk tanulóira és felkészítő tanáraikra. Egyet kérek a felnőttektől. Soha ne használjanak fel gyerekeket a bőr színétől és hovatartozástól függetlenül az esetleges személyes konfliktusok, vagy nézetbeli ellentétek megoldására, vagy szítására. Ne bántsuk őket! Őket ne. Dobránszky Sándor igazgatóhelyettes Mélységes felháborodással olvastuk a bennünket érintő írást a legutóbb hozzánk is eljutott szórólapnak sem nevezhető irományban. Mivel nincs más lehetőségünk így a Sámsoni hírlapban vagyunk kénytelenek leírni gondolatainkat. Moltlika Zoltán szerint mi munkaidőben az igazgató házát építettük. Ezt teljes egészében visszautasítjuk és kikérjük magunknak. Ezen állításokkal bennünket is megalázott Montlika Zoltán. Azon túl, hogy munkaidőben egy szalmaszálat sem tettünk arrébb a László Vilmos házánál, némelyikünk még azt sem tudja, hol lakik. Az ilyen és ehhez hasonló valótlan, rosszindulatú közlemények csak a hangulatkeltés eszközei. Az iskola karbantartói Mindenki magából indul ki Mindazon tisztességesen dolgozó emberek nevében kívánunk sok sikert és tiszta lelkiismeretet Montlika úrnak, akinek feszített munkája mellett is van annyi ideje, hogy passzióból másokat rágalmazzon, s mind emberileg, mind munkájában befeketítsen. Az iskola takarítónői

4 4. oldal Híreink január Diákélet a hajdúsámsoni általános iskolában Tanulóink szabadidős tevékenységét a Diákönkormányzat /DÖK/ fogja össze, melynek felső tagozatos irányítását másfél éve vettem át. A 23 osztályba járó 560 tanulót 46 diák képviseli. Tevékenységünk sokoldalú. /ismeretszerzés, kultúra, környezetvédelem, egészséges életmód, sport, játék, munka, vetélkedők, szórakozás/ Az elmúlt másfél év eseményei dióhéjban: Tanulmányi kirándulás a fővárosban több alkalommal, 350 tanuló részvételével. /Pesten a Hősök Tere, Nemzeti Múzeum, Néprajzi Múzeum, Szépművészeti Múzeum, Természettudományi Múzeum, Tutanhamon kincse kiállítás a Vam Desing Centerben, Szent István Bazilika és a Szent jobb, Szabadság tér, Kossuth tér, Országház, Állatkert, Holokauszt Emlékház, decemberben Mindenki karácsonyfája, Adventi vásár./ /Budán a Csodák Palotája, Lánchíd, 0 km-kő, Halászbástya, Budavári Palota, Hadtörténeti Múzeum, Sikló, Fogaskerekű, Széchenyi-hegy, Széchenyi-kilátó, Gyermekvasút./ Pályázaton nyert támogatással 330 tanuló utazott a Művészetek Palotájába, Hortobágyra és a Déri Múzeumba, ahol múzeumpedagógiai foglalkozáson vettek részt, látták és hallották a Brundibár c. gyermekoperát és voltak a Jövő Házában./ Jutalomkirándulás 160 fő részére. Decemberben Mikulásvonattal kirándultak Lillafüredre. Három alkalommal szerveztünk - a szinte minden tanulót megmozgató - papírgyűjtést, melynek eredménye kb. 30 tonna lett. A veszélyes hulladék gyűjtése folyamatos. Pályázaton nyert támogatásból télen 250 diák tanult meg korcsolyázni. Télen sí tábor, tavasszal és ősszel élményfürdőzés, továbbá nyári táborokat szervezése a kínálat. Részben pályázati, iskolai és saját pénzből több ping-pong asztalt és csocsót vásároltunk, melyek elsősorban télen nyújtanak lehetőséget a kikapcsolódásra. Minden évfolyamnak megvan a maga feladata, például menzaügyelet, vagy játéktér felügyelete. A FSZ-i vizesblokk mintázása a volt 8.-os lányok keze munkáját dicséri. Sulinfo címmel elindítottuk a suliújságot. Az iskolarádió szervezés alatt áll. Évente 3-4 zenés - táncos, zártkörű rendezvényt szervezünk magunknak - Töklámpás, Farsang, Mikulás, Gyermeknap - ahol kultúrált körülmények között tudnak tanulóink egymással felhőtlenül szórakozni. A felügyeletet minden esetben az iskola tanárai látják el. Különféle versenyeket szervezünk a diákoknak, pl. Halloween rajzverseny, Tánc-párbaj, Szépségverseny, Karácsonyi vetélkedő, Hó szobrászat, Ki-mittud? Egyéb programok a kézműves délutánok karácsony és húsvéthoz kötődően. Minden tanévben a DÖK-nap teljes programját a diákok állítják össze és bonyolítják le. Iskolagyűléseken kerül kihirdetésre azon tanulók névsora akik kitűnő tanulmányi eredményt értek el, akik szorgalmukkal elérték az iskolagyűlés előtti, v. igazgatói v. nevelőtestületi dicsérő fokozatokat és a különböző versenyek győztesei. Kimagasló teljesítményüket lehetőségeinkhez mérten jutalmazzuk. Hajdúsámson, január 28. Vértesy Sándorné DÖK vezetőtanár Mert a horgászás megnyugtat Nagy örömünkre szolgál, hogy 2009 áprilisában Hajdúsámsonban is nyílt egy horgásztó Pacsirtás tó néven. A Hajdúsámsoni Sporthorgászok Egyesületének létszáma 24 fő felnőtt, 3 fő ifjúsági és 3 fő gyermek ben az egyesületből 19 fő váltott bérletet a tóra. A bérletek árából az Egyesület áprilisban telepített 4 mázsa pontyot és 5 mázsa kárászt. Három horgászversenyt itt bonyolítottunk le. A tagság nagyon jól érzi magát, hogy itt a közelben lehet horgászni, és nem kell több tíz kilométereket utazni a horgászatért ben is itt folytatjuk a horgászatot és a versenyek lebonyolítását. Reméljük, hogy minél több horgásztársunk kihasználja ezt a nagyszerű lehetőséget. Minden egyes horgásznak jó fogást és horgászatot kíván a Hajdúsámsoni Sporthorgászok Egyesülete. Köszönettel: Lackó Tibor titkár Hírek városunk labdarúgó életéből Megyei I. osztályú csapatunk a 2009/2010-es bajnoki év félidejében a tabella 9. helyén áll. 6 győzelem, 2 döntetlen és 7 vereséggel, 20 pontot szerzett. Az elmúlt évhasonló időszakához képest ez nagyon jó eredménynek számít, de Rása Csaba edző szerint a csapatban ettől jóval több van, és úgy gondolja, hogy egy jó felkészülés után a bajnokságban előkelőbb helyen tud végezni. Fiatal játékosokból áll a gárda és talán a rutintalanságnak is köszönhető, hogy egy-két megnyert mérkőzést hagytunk kiengedni a kezünkből. Ami biztató, hogy az előrébb végzett csapatok ellen is kemény szoros mérkőzéseket játszottunk. TŰZIFA AKCIÓ! 1750 Ft/q A legtöbb gólt rúgott játékosunk Czibere Balázs, 8 találattal. Hajdúsámsonban nevelkedett, itt játszott az ifjúsági csapatunkban és került a felnőtt kerethez. Egy kisebb kitérő után került vissza hozzánk. A 19 éves játékos erényei közé tartozik, hogy gyors, jól bánik a labdával, sokat bír futni, középpályán és a csatársorban is bevethető. Eddig távozási szándékát senki nem jelezte, viszont előfordulhat, hogy a mérkőzésre tavasszal kilátogató szurkoló kéthárom új arcot fog felfedezni a csapatban. Főleg a támadó játékunkon és a helyzetek kihasználásán kell javítani, ezekre a posztokra keresi az elnökség a megfelelő játékosokat. Tavaszi sorsolás: vasárnap..... Hajdúsámson SE Hosszúpályi SE vasárnap..... Hajdúnánás GB. FK.- Hajdúsámson SE vasárnap..... Hajdúsámson SE Létavértes SC 97 II vasárnap..... Hajdúsámson SE Ebes KSE vasárnap..... Nagyhegyes KSE Hajdúsámson SE vasárnap..... Hajdúsámson SE Hajdúszoboszló SE szombat..... Polgári VSE Hajdúsámson SE vasárnap..... Hajdúsámson SE Kabai Meteorit SE szombat..... Sárrétudvari KSE Hajdúsámson SE vasárnap hajdúsámson SE DEAC-Szertár Sportbolt vasárnap..... Derecskei LSE Hajdúsámson SE vasárnap..... Hajdúsámson SE Bárándi KSE vasárnap..... Nyíradony VVTK Hajdúsámson SE vasárnap..... Hajdúsámson SE Nyírmártonfalva T. SE vasárnap..... Téglási VSE Hajdúsámson SE Január 18.-a óta az ifi és felnőtt keret tagjai is elkezdték a felkészülést. Legközelebb a Nyíradonyban megrendezésre kerülő 3 napos teremtornán vesz részt a csapat, majd folyamatosan játszza előkészületi mérkőzéseit. Kuglizva, Hasítva, Kályhakész. Az ár a kiszállítást tartalmazza. Érdeklődni: Kórász Sándor

5 2010. január Jó tudni 5. oldal ÉRTESÍTÉS évben a szociális segélyek, rendelkezésre állási támogatás, ápolási díj, időskorúak járadéka, és a lakásfenntartási támogatás kifizetése az alábbiak szerint történik január havi február 3-án óráig február havi március 3-án óráig március havi......április 1-jén óráig április havi május 3-án óráig május havi június 2-án óráig június havi július 5-én óráig július havi augusztus 4-én óráig augusztus havi.....szeptember 1-jén óráig szeptember havi...október 4-én óráig október havi......november 3-án óráig november havi.....december 1-jén óráig

6 6. oldal Felhívások január Immár harmadik alkalommal rendezik meg március 20-án, szombaton a Hajdúk Szépe versenyt a gyermekeknek a hajdúdorogi Görög Katolikus Oktatási Központ sportcsarnokában. Az eddigi helyszínt már kinőtte a rendezvény, FELHÍVÁS! amit a nevezések számának évenkénti emelkedése is indokol ban 276-an jelentkeztek öt településről, tavaly már 456-an kilenc városból. Idén Nádudvar és Püspökladány helyett Hajdúszoboszló és Derecske fiataljai nevezhetnek, a többi város Hajdúböszörmény, Hajdúnánás, Hajdúdorog, Balmazújváros, Hajdúhadház-Téglás és Hajdúsámson mellett. A szervezők, azért döntöttek a rendezvény helyének megváltoztatása mellett, mert a sportcsarnokban látványosabb műsort szervezhetnek. Idén a döntő helyszínén közel 200 gyerek mutathatja meg magát élőben a zsűrinek. A versenyre március 05-ig lehet jelentkezni, kilenc nevezési ponton. A Hajdúsámsoniaknak a Lolka- Bolka baba boltban, Rákóczi u.17. sz. alatt lehet leadni a jelentkezési lapokat és a fényképeket. Bővebb információ: ton értesítünk mindenkit, hogy február hónapjától gkezdődik a év közötti hajdúsámsoni hölgyek yak-szűrő vizsgálatra hívása. Felhívás! FELHÍVÁS! Ezúton értesítünk FELHÍVÁS! mindenkit, hogy február hónapjától Ezúton megkezdődik értesítünk a mindenkit, év közötti hogy térítésmentesen hajdúsámsoni február hónapjától elvégzik. hölgyek méhnyak-szűrő megkezdődik a vizsgálatra év közötti hívása. hajdúsámsoni hölgyek Minden érintett hölgy, névre szóló meghívót kap azon méhnyak-szűrő vizsgálatra hívása. Hajdúsámson Életfa Nyugdíjas Klubja három napos (két éjszakás) üdülést szervez korhatártól függetlenül Mohácsra. érintett hölgy, névre szóló meghívót kap azon ndelések listájával, ahol számára a vizsgálatot Program: Első nap: Érkezés Mohácsra Ebéd Mohácsi városnézés, Borkóstolóval egybekötött vacsora Második nap ük, figyelje a postai úton kapott meghívólevél további információit! yiben kérdése van, érdeklődjön háziorvosánál, evélben megjelölt szakrendelések valamelyikén. k éljen a felkínált lehetőséggel és menjen el a szakrendelések listájával, ahol számára a vizsgálatot térítésmentesen elvégzik. Minden érintett hölgy, névre szóló meghívót kap azon szakrendelések listájával, ahol számára a vizsgálatot Kérjük, figyelje a postai úton kapott meghívólevél térítésmentesen elvégzik. további információit! Amennyiben kérdése van, érdeklődjön háziorvosánál, Kérjük, figyelje a postai úton kapott meghívólevél vagy a levélben megjelölt szakrendelések valamelyikén. további információit! Amennyiben Kérjük éljen szűrővizsgálatra! kérdése a felkínált van, lehetőséggel érdeklődjön és háziorvosánál, menjen el a vagy a levélben megjelölt szűrővizsgálatra! szakrendelések valamelyikén. Kérjük éljen a felkínált lehetőséggel és menjen el a szűrővizsgálatra! ÁNTSZ Balmazújvárosi, Derecske-Létavértesi, Hajdúhadházi Kistérségi Intézete Balmazújvárosi, Derecske-Létavértesi, Hajdúhadházi ÁNTSZ Balmazújvárosi, Derecske-Létavértesi, Hajdúhadházi Kistérségi Intézete III. Hajdúk Szépe baba és gyermek szépségverseny Nevezni négy hónapnál nem régebbi, csak a gyermeket bemutató fényképpel lehet. A fotón a gyermek arcvonásai, természetes szépsége domináljon. A fényképes előválogatáson a zsűri a gyermek báját, kecsességét, rejtett szépségét értékeli. A pozitív döntésről telefonon kapnak értesítést a döntőbe jutottak. A verseny összdíjazása forint. Felhívás! A következő kategóriákban fogadnak el nevezést a szervezők: bébi (0-1 év között), bölcsis (1-2), ovis (3-5), sulis (6-9), tini (10-15), testvér kategória (az egy háztartásban élők). A döntőbe 40 díjat osztanak ki, külön-külön értékelve a fiukat és a lányokat. Bővebb információ: Reggeli-ebéd hideg csomag A páratlan növény- és madárvilággal rendelkező Kopácsi arborétum megtekintése, sétahajókázással egybekötve- a batinai híd feletti II. világháborús emlékmű felkeresése, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik a Dunára Eszéki városnézés idegenvezetővel Pécs idegenforgalmi nevezetességeinek megtekintése, idegenvezetővel Vacsora a panzióban, majd zene-tánc, hiszen nem csak a 20 éveseké a világ. Harmadik nap: Reggeli Gólyamúzeum majd az emlékpark megtekintése- látogatás a nagynyárádi kékfestőnél, ebéd, Utazás haza Az utazásról, étkezésről, italról, szállásról, belépőkről, idegenvezetésről a panzió gondoskodik, melynek ára a részvételi díjban benne van. Részvételi díj (3 nap, 2 éjszaka): Ft/fő Utazás időpontja: jelentkezők számától nyarán Érdeklődés és jelentkezés az alábbi elérhetőségeken: Veres Istvánné, Hajdúsámson, Kossuth. u. 30., 06-20/ Nagy Sándor 06-30/ Nagy Sándor- Életfa Klub vezetője

7 2010. január Felhívások 7. oldal A résztvevő neve: Tiszta udvar, rendes ház Hajdúsámson közigazgatási területére NEVEZÉSI LAP Az ingatlan pontos címe: Kategória: 4251 Hajdúsámson, családi ház társas ház (megfelelő aláhúzandó) A résztvevő telefonszáma: Nevezés időpontja: Gyűjtőláda helye: H.sámson Posta, S.kert Domb utcai élelmiszerbolt, Martinka Debreceni úti bolt, Harmathi u. bolt Nevező aláírása:

8 8. oldal Önkormányzat hírei január FELHÍVÁS! Hajdúsámson közigazgatási területén Máthé Attila alpolgármester úr kezdeményezésével a Hajdúsámson Rákóczi Egyesület újra beindítja évben a TISZTA UDVAR, RENDES HÁZ mozgalmat A mozgalom célja: településünk, környezetünk, otthonunk esztétikusabbá, egészségesebbé tétele, valamint az, hogy az ingatlanok el tti járdaszakasz állandó tisztántartása, portalanítása, télen síkos járdaszakasz csúszásmentességér l történ gondoskodása, az árokban összegy lt hulladék összegy jtése, a közutak menti füvesített részek és fák gondozása természetessé váljon. Jelmondatunk: Virágos település, allergiamentes övezet! Amennyiben részt kíván venni célunk elérésében, kérjük töltse ki a nevezési lapot, és aláírva juttassa el a gy jt ládákba: II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola és AMI porta, Sámsonkert Domb utcai élelmiszerbolt, Martinka, Debreceni úti élelmiszerbolt, valamint Harmati Ferenc utcai élelmiszerbolt. A nevezési lap a weboldalról is letölthet. A nevezés és a részvétel DÍJMENTES! Az ingatlant a bizottság személyes megtekintése alapján pontozza. Az ingatlanról készült képek a weboldalon is megtekinthet k lesznek. Az oldalon lehet ség van a szavazásra, melynek eredményét az értékel bizottság figyelembe veszi. Értékelési szempontok: - parlagf mentesség - tisztaság, rendezettség - az utcafront gondozottsága (parkosított porta) - saját kialakítású kert (zöld-, virágos-, és kultúrnövények mennyisége, gondozottságuk) - esztétikus összkép - ötletesség - karbantartott épületek, kerítés állapota Életterünk rendezettsége f ként lakossági érdek, továbbá hozzájárulunk, hogy az ide látogatók szívesen térjenek vissza, településünk arculatáról pozitív véleménnyel legyenek! A verseny helyezettjei a Tiszta udvar, rendes ház tábla mellett értékes díjazásban részesülhetnek. Nevezés: március 10- május 20. Értékelés:2010. június (szombat-vasárnap), és június (szombat-vasárnap) Díjkiosztás: augusztus, a Városnapi ünnepségen Részletes információ kérhet a 52/ , vagy a 30/ telefonszámokon. Szeretettel várják nevezésüket a zs ri tagjai. Nagy Sándor- a mozgalom vezet je

Sámsoni Hírlap. Emléktáblát avattunk október 23-án. Hajdúsámson, Sámsonkert, Martinka, Ligettanya Tisztelt Lakossága!

Sámsoni Hírlap. Emléktáblát avattunk október 23-án. Hajdúsámson, Sámsonkert, Martinka, Ligettanya Tisztelt Lakossága! Sámsoni Hírlap Hajdúsámson Város Önkormányzatának lapja XVIII. évfolyam 2010. október-november Emléktáblát avattunk október 23-án Az 1956-os városi megemlékezést idén október 22-én pénteken délután 15

Részletesebben

Településünk jelenét és jövõjét nagymértékben meghatározza a 4.sz. fõút, és a megépítésre kerülõ Debrecent elkerülõ út.

Településünk jelenét és jövõjét nagymértékben meghatározza a 4.sz. fõút, és a megépítésre kerülõ Debrecent elkerülõ út. Bocskaikerti Hírek Bocskaikert Község Önkormányzatának lapja Címe: 4241 Bocskaikert, Poroszlay utca 20 II.ÉVFOLYAM 2. Szám Tel: 0652/583-450. e-mail: polgarmesterihivatal@bocskaikert.hu Tisztelt Bocskaikerti

Részletesebben

A világháborúk áldozataira emlékeztünk

A világháborúk áldozataira emlékeztünk Sámsoni Hírlap Hajdúsámson Város Önkormányzatának lapja Alapítva: 1995. XVII. évfolyam 4. szám 2011. április A világháborúk áldozataira emlékeztünk Hajdúsámsonban 1995 óta emlékezünk az I. és II. világháború

Részletesebben

vám o SGYÖ település időszaki kiadványa TARTALOM XX. évfolyam, 1. szám 2009. március 2-6. OLDAL 7. OLDAL 8-9. OLDAL 10. OLDAL 11. OLDAL 12.

vám o SGYÖ település időszaki kiadványa TARTALOM XX. évfolyam, 1. szám 2009. március 2-6. OLDAL 7. OLDAL 8-9. OLDAL 10. OLDAL 11. OLDAL 12. vám o SGYÖ KK XX. évfolyam, 1. szám Vámosgyörk település időszaki kiadványa 2009. március 2-6. OLDAL Hivatali hírek 7. OLDAL Vámos-hírek 8-9. OLDAL Oviban, suliban 10. OLDAL A polgárőrség hírei 11. OLDAL

Részletesebben

Gyermek horgásztó a Mesevár Óvoda alatti tó

Gyermek horgásztó a Mesevár Óvoda alatti tó Az Önkormányzat lapja XV. évfolyam 4. szám Ára: 125,- Ft MÁJUS 28.GYEREKNAP MÁJUS 28. * Trampolin * Bábozás * Barkácsolás * Kézmûves foglalkozások * Gyermek játszóeszközök DÉLELÕTT * Lepényevõ verseny

Részletesebben

www.nagykallo.hu Biztonságban kétkeréken

www.nagykallo.hu Biztonságban kétkeréken XIX. évfolyam 1. szám 2009. január Biztonságban kétkeréken A Magyar Kultúra Napján Elkészült a kerékpárút Nagykálló és Kállósemjén között, melynek decemberi ünnepélyes átadására még Veres János pénzügyminiszter

Részletesebben

Szent István-napján átadták a városi kitüntetéseket

Szent István-napján átadták a városi kitüntetéseket HÍRek LAjosmizse Portáján V. évfolyam 4. szám, 2010. szeptember október Szent István-napján átadták a városi kitüntetéseket Lajosmizse Város Díszpolgára: Bérczes István református lelkész Lajosmizse Város

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AKTUÁLIS!

AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! XIX. évfolyam XI. szám Előfizetve: 100 Ft Árusoknál: 150 Ft AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AZ INFLUENZA H1N1, vakcina, megelőzés, fertőzés, halljuk naponta a rádióból, televízióból és

Részletesebben

Tarkó Gáborné Ibolya óvó néni 34 év. majd néhány hónap múlva már 2 csoporttal működött. A mindig tiszta, ontották a meleget, vezetékes

Tarkó Gáborné Ibolya óvó néni 34 év. majd néhány hónap múlva már 2 csoporttal működött. A mindig tiszta, ontották a meleget, vezetékes F A I R Farmosi Információk Riportok Lakossági közéleti tájékoztató XXV. évfolyam 5-6. szám 2013. május-június Ünnepelt az óvoda Mi a farmosi Óvodában dolgozók, nap mint nap azon fáradozunk, hogy sok más

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója

HIRDETMÉNY. Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója Terjeszti a Magyar Posta Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója XVI. évfolyam 2006. szeptember HIRDETMÉNY Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a Helyi Választási Bizottság az alábbi

Részletesebben

24. évfolyam 4. szám 2013. április http://www.god.hu

24. évfolyam 4. szám 2013. április http://www.god.hu VÁROSI ÜNNEPSÉG 1848 MÁRCIUSÁNAK 165. ÉVFORDULÓJÁN DUNA-PART NYARALÓHÁZAK PUSKÁK ÉS KALANDOK MADARAK ÉS FÁK NAPJA TÉRKÉP E TÁJ BELÉPÉS CSALÁDOSTUL EGÉSZSÉGÉRE! KAJAK-KENU ÚJ VEZETŐ, ÚJ TERVEK 24. évfolyam

Részletesebben

Ebesi Hírlap. Minden forintnak hasznosulnia kell elfogadta a testület a 2014. évi költségvetést. A tartalomból...

Ebesi Hírlap. Minden forintnak hasznosulnia kell elfogadta a testület a 2014. évi költségvetést. A tartalomból... XIII. évf. 2. szám 2014. február Ingyenes kiadvány Ebes Község Önkormányzatának havonta megjelenő lapja A tartalomból... Szeretettel várunk mindenkit nemzeti ünnepünk alkalmából március 15-én 9.30 órától

Részletesebben

Húsz év eredményei, értékei

Húsz év eredményei, értékei 2009. április 1. XVIII. évfolyam 4. szám Monor Városi Önkormányzat Lapja Húsz év eredményei, értékei Húsz év lakóhelyünk történetében elég hosszú idő ahhoz, hogy felnőjön egy új nemzedék, amely semmilyen

Részletesebben

Márciusi programok. A strand fejlesztése. A Versenyképes turisztikai termék és attrakciófejlesztés címmel az Észak-Alföldi

Márciusi programok. A strand fejlesztése. A Versenyképes turisztikai termék és attrakciófejlesztés címmel az Észak-Alföldi XVIII. évfolyam, 3. szám 2008. március A Nagykállói Önkormányzat és Nagykálló Város lapja Lakossági fórum útépítésrôl, közmûvesítésrôl A NAGYKÁLLÓI VÁROSI TELEVÍZIÓ kísérleti adása 2008. március 31-én

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ TAVASZKÖSZÖNTÕ BERHIDA. XXI. évfolyam 3. szám 2014. április. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ TAVASZKÖSZÖNTÕ BERHIDA. XXI. évfolyam 3. szám 2014. április. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 3. szám 2014. április Városi Önkormányzat lapja Szép hagyomány városunkban, hogy minden év tavaszán egész napos rendezvénnyel köszöntjük a tavaszt. Nem volt ez

Részletesebben

P o n y o k a i B á l i n t ( 19 3 2-2 0 0 9 )

P o n y o k a i B á l i n t ( 19 3 2-2 0 0 9 ) XVII. évfolyam, 2009. február 7. 2. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE P o n y o k a i B á l i n t ( 19 3 2-2 0 0 9 ) aki ennyit élt, Sír el nem temeti, Sírját a hála szent

Részletesebben

2. 2008. június / I. Mezõberényi Hírmondó VÁROSHÁZI HÍREK. Ez történt a két ülés között. Mirõl tárgyalt a képviselõ-testület?

2. 2008. június / I. Mezõberényi Hírmondó VÁROSHÁZI HÍREK. Ez történt a két ülés között. Mirõl tárgyalt a képviselõ-testület? MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap XVIII. évfolyam, 2008. június / I. GYERMEKNAP 2008 ÉLNI JÓ! Egészségnapot szervez 2008. június 7-én az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ. A rendezvényen

Részletesebben

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést XXV. FRISS HIREK EGY ÚJ 1-2. SZÁM 2015. március ÉVFOLYAM ÖNKORMÁNYZATI CIKLUS KEZDETÉRÕL Az elmúlt év õszén megválasztott képviselõ-testület lezárta a 2014-es évet és megkezdte az újat. Elkészíti az öt

Részletesebben

HÍRMONDÓ. Nagy Gáspár. lett posztumusz Budakeszi díszpolgára. XXII. évf. 2014. augusztus. www.hirmondo.budakeszi.hu

HÍRMONDÓ. Nagy Gáspár. lett posztumusz Budakeszi díszpolgára. XXII. évf. 2014. augusztus. www.hirmondo.budakeszi.hu Budakeszi www.hirmondo.budakeszi.hu HÍRMONDÓ XXII. évf. 2014. augusztus Részletek a 9. oldalon Nagy Gáspár lett posztumusz Budakeszi díszpolgára Bővebben 6. oldalon Bővebben 11. oldalon Bővebben 16. oldalon

Részletesebben

Melléklet: 2014-es falinaptár!

Melléklet: 2014-es falinaptár! XV. évfolyam 12. szám 2013. december Tar ta lom ból: Melléklet: 2014-es falinaptár Adventi gyertyagyújtás 2013 képekben Szociális Munka Napja Ilyen volt 2013 Ongán! Szép magyar beszéd 2013 versenyeredményei

Részletesebben

Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal. közéleti havilap. A város minden forgalmasabb pontja szem előtt lesz

Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal. közéleti havilap. A város minden forgalmasabb pontja szem előtt lesz Bennünket képviselnek Önkormányzati határozatok 2. oldal Portré: Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal Szenior akadémia Bicskén 10. oldal A legszebb konyhakertek jelentkezési lap 14. oldal III. évfolyam,

Részletesebben

Nemzeti ünnepünk. Választás. Kutyamenhely, de hova? Változik a rendelési idő. Szeptemberre készen lesz. 2014. április XXIV. évfolyam, 4.

Nemzeti ünnepünk. Választás. Kutyamenhely, de hova? Változik a rendelési idő. Szeptemberre készen lesz. 2014. április XXIV. évfolyam, 4. Prima Díj A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének megyei szervezete 2013-ban a népművészet, néphagyomány kategóriában a Derecskei Szivárvány Néptáncegyüttest részesítette ebben az elismerésben.

Részletesebben

A nyár A GYEREKEKÉ. A szeptember A TANÉVKEZDÉSÉ. Az október ÍZELÍTÕ A TARTALOMBÓL AZ IDÕSEKÉ. HÍRek LAjosmizse Portáján

A nyár A GYEREKEKÉ. A szeptember A TANÉVKEZDÉSÉ. Az október ÍZELÍTÕ A TARTALOMBÓL AZ IDÕSEKÉ. HÍRek LAjosmizse Portáján HÍRek LAjosmizse Portáján A nyár A GYEREKEKÉ Birtokba vehették a játszóteret tulajdonosaik. Õk biztos, jó gazdáik lesznek! Vigyázzunk rá mindannyian! 11. szám, 2008. szeptember október ÍZELÍTÕ A TARTALOMBÓL

Részletesebben

Remek műsor, jó hangulat a város bálján

Remek műsor, jó hangulat a város bálján TARTALOMJEGYZÉK Képviselőtestület ülésterve 2. oldal Elfogadták a város költségvetését 3. Szennyvízhálózat teljes kiépítéséért 4. Aranymise 50 éves jubileum 6. Pályázat civileknek 8. 1 % közcélra adószámokkal

Részletesebben

Ebesi Hírlap. Munkahelyeket teremtő beruházáshoz kapcsolódó iparterület értékesítés. A tartalomból...

Ebesi Hírlap. Munkahelyeket teremtő beruházáshoz kapcsolódó iparterület értékesítés. A tartalomból... XIII. évf. 6. szám 2014. június Ingyenes kiadvány Ebes Község Önkormányzatának havonta megjelenő lapja A tartalomból... Lillafüreden jártak az óvodások 5. oldal Önfeledt szórakozás a gyermeknapon 6. oldal

Részletesebben

SAUTANZ HÍRMONDÓ SVÁB DISZNÓTOR BUDAKESZIN. XXIII. évf. 2015. február. www.hirmondo.budakeszi.hu. Erzsébet-program. Részletek a. 10-11.

SAUTANZ HÍRMONDÓ SVÁB DISZNÓTOR BUDAKESZIN. XXIII. évf. 2015. február. www.hirmondo.budakeszi.hu. Erzsébet-program. Részletek a. 10-11. Budakeszi www.hirmondo.budakeszi.hu HÍRMONDÓ XXIII. évf. 2015. február Részletek a 10-11. oldalon SAUTANZ SVÁB DISZNÓTOR BUDAKESZIN Részletek a 12. oldalon Részletek a 9. oldalon Részletek a 16. oldalon

Részletesebben

20. 1993-2013 Ebben az évben ünnepeljük Lajosmizse várossá válásának. évfordulóját

20. 1993-2013 Ebben az évben ünnepeljük Lajosmizse várossá válásának. évfordulóját VIII. évfolyam 1. szám 2013. január május H Í R E K L A J O S M I Z S E P O R T Á J Á N Fotó: Rigó Pál 1993-2013 Ebben az évben ünnepeljük Lajosmizse várossá válásának 20. évfordulóját Basky András polgármestert

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap XVIII. évfolyam, 2008. április / I. 30 ÉVE ÉPÜLT 1978. április 2-án adták át Mezõberényben a Mûvelõdési Központot. Az "új, korszerû mûvelõdési és

Részletesebben