ÖNKORMÁNYZATI HÍREK január Közélet 1. oldal XVIII. évfolyam, 2. szám Megjelenik havonta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. 2010. január Közélet 1. oldal. 2010. XVIII. évfolyam, 2. szám Megjelenik havonta"

Átírás

1 2010. január Közélet 1. oldal XVIII. évfolyam, 2. szám Megjelenik havonta ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Tájékoztató a január 28-án tartott képviselő-testületi ülésen hozott döntésekről: A képviselő-testület a védőnői szolgálat vállalkozási formában történő működtetéséhez hozzájárult és egyben kinyilatkozta, hogy feladatátadási szerződést kíván kötni a védőnők által létrehozandó gazdasági társasággal. Elfogadta a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletet annak módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról. Jóváhagyta a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési szabályzatát. Elfogadta a polgármesteri hivatal köztisztviselői juttatásai és támogatásai helyi szabályairól szóló rendelet módosítását, valamint a jóváhagyta a cafetéria-juttatás éves keretösszegét. Elfogadta továbbá a polgármesteri hivatal évi tevékenységéről szóló beszámolót. Meghatározta a köztisztviselők évi teljesítménykövetelményei alapját képező szervezeti célokat. Döntést hozott a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt február 3-án tartandó rendkívüli közgyűlése napirendjeivel kapcsolatban és meghatalmazta a polgármestert annak képviseletével. Az önkormányzati feladatok ellátása, a folyamatos likviditás fenntartása érdekében a folyószámla-hitelkeret szerződés egy évvel történő meghoszszabbításáról, továbbá munkabér-hitelkeret megnyitásáról hozott határozatot. Döntött az óvodaszékbe önkormányzati képviselő delegálásáról Bihari Lajosné személyében. Jóváhagyta a Petőfi Sándor Város Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát. Elhatározta, hogy pályázatot nyújt be a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése Tudásdepo Expressz címmel kiírt pályázatra a könyvtár infrastruktúrájának fejlesztésére. A pályázat elkészítéséhez pályázatíró cég segítségét veszi igénybe, melyre a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó céggel bruttó Ft összegben köt szerződést. Módosította a képviselő-testület az önkormányzat évi belső ellenőrzési tervét. Elhatározta egyszerű közbeszerzési eljárás lefolytatását az időskorúak szociális étkeztetésével kapcsolatban. Döntött a képviselő-testület folyamatban lévő közbeszerzési eljárások költségvetési fedezetének biztosításáról: - az egészségház építési-kivitelezési költségeire bruttó Ft összeget, - a belterületi úthálózathoz kap csolódó csapadékvíz-elvezető rendszer komplett tervezése tárgyú hirdetmény nélküli tárgyalásos általános egyszerű közbeszerzési eljárás költségeire bruttó eft összegű többletfedezetet biztosít. Támogatta a képviselő-testület a Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás által megvalósítandó Kikelet elnevezésű közmunkaprogramban 24 fő hajdúsámsoni lakos alkalmazását 8 órás munkaviszonyban. Feladatuk lesz csapadékvíz és belvíz elvezető csatornahálózat helyreállítása, karbantartása, hó eltakarítás, parkgondozás, önkormányzati közintézmények felújítása, karbantartása. Az önkormányzatnak saját forrásként Ft-ot kell biztosítania. A Hivatásforgalmi és közlekedési célú kerékpárút kialakítása Hajdúsámson település közigazgatási határain belül című támogatott pályázattal kapcsolatban nyilatkozott arról, hogy a kerékpárút Kossuth utcai szakaszát jelen projekt keretében nem valósítja meg, a forrásösszetételt pedig az alábbiak szerint hagyta jóvá: - összes elszámolható költség (bruttó): Ft - megítélt támogatás (bruttó): Ft - saját forrás (bruttó): Ft - nem elszámolható költség (bruttó): Ft A pályázatban szereplő nem elszámolható költségeken túl felmerülő egyéb nem elszámolható költségek fedezetét, bruttó eft összegben az önkormányzat évi költségvetésében biztosítja. A beruházás megvalósítására vonatkozóan a meglevő engedélyes tervek alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás lefolytatásáról döntött a képviselő-testület. Az ISPA szennyvízberuházás 3. sz. módosításával kapcsolatban kinyilatkozta a képviselő-testület, hogy a gesztor önkormányzat képviselője által aláírt 3. számú módosítását megismerte és magára nézve kötelezően elfogadja, a kivitelező szerződésszegéséhez kapcsolódó igényeire, és késedelmi kötbérre vonatkozó jogainak fenntartásával. A Képviselő-testület felkérte továbbá a polgármestert, szólítsa fel a gesztor önkormányzatot, hogy az euró árfolyam ingadozásából származó különbözetet juttassa vissza Hajdúsámson Önkormányzata részére. Felkérte a polgármestert, hogy a döntésről a gesztor önkormányzatot tájékoztassa, továbbá a szerződéses megállapodás 3. számú módosítását írja alá. Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy az előterjesztések és az elfogadott rendeletek az önkormányzat közigazgatási portálján hajdusámson.hu közzétételre kerültek. Hajdúsámson, február 1. Kanyóné Papp Klára jegyző

2 2. oldal Önkormányzat hírei január Az előző testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről az alábbi tájékoztatást adom: 1. A Magyar Posta Zrt. Igazgatója december 17. napján értesített, hogy Hajdúsámson posta vezetésében január 1. napjától változás történik. Tájékoztatott, hogy a fenti időponttól a postahely vezetésével Hermann Beáta Nyíradony posta vezetője hajdúsámsoni lakos kapott megbízást január 14-én a VOLÁN illetékeseivel egyeztettem az oncsai buszjárat beindításával kapcsolatos teendőkről. Ezen az egyeztetésen megbeszéltük, hogy helyszíni bejárásra került sor február 2. napján a Krúdy utca tervezőjével, az önkormányzattal és a VOLÁN szakembereivel közösen annak érdekében, hogy a buszöblök, illetve a buszforduló lehetséges helyét megtekintsük. Ezután a bejárás után a VOLÁN az önkormányzat igényét is figyelembe véve hatékonysági számítást készít, melyet a Képviselő-testület rendelkezésére bocsát a döntéshozatal érdekében. Lehetséges javasolt útvonal térképe minden képviselő részére kiosztásra került. 3. A Polgármesteri Hivatal tanácsterme január 21. napján konzultációs rendezvény helyszíne volt. A rendezvény fő témája az önkormányzatokat sújtó értelmetlen és tarthatatlan megszorítások következtében az ország településein az eddig is erőn felül biztosított szociális háló kiszakadása. A rendezvényen részt vett Soltész Miklós országgyűlési képviselő Szociális és Népjóléti Kabinet vezetője, valamint Tasó László országgyűlési képviselő. A megjelent települések polgármesterei és köztisztviselői elmondták mindennapi tapasztalataikat, problémáikat, illetve feltették kérdéseiket a közfoglalkoztatással kapcsolatban. Más hivatali elfoglaltságom miatt Feketéné Oláh Ágnes a Szociális Iroda vezetője tájékoztatta a megjelenteket a településünket érintő szociális kérdésekről, gondokról. 4. Interjút adtam a Debrecen Televíziónak a 471-es út felújításával kapcsolatban. Elmondtam, hogy nincs hivatalos információja az önkormányzatnak az út felújítására vonatkozó döntésekről. Ahogyan a Hajdú-Bihar megyei Naplóban megjelent cikkben is olvashatták az illetékes tárca beemelte a Közlekedés Operatív Programok (Közop) sorába. Ezután az összehívott zsűri jóváhagyta a NIF Zrt. által POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ javasolt műszaki tartalmat. A projektjavaslatot a KIKSZK befogadta a projektzsűri pedig ebben a hónapban végzi el az értékelését január 22. napján Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. Hajdúvíz stratégiai terv térségi konzultáció címmel megbeszélést tartott. A megbeszélésen a résztvevők megvitatták a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. stratégiai tervének főbb elemeit. Önkormányzatunkat a konzultáción Papp Ferenc alpolgármester képviselte. 6. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. stratégiai tervének elemei: a. A stabilitás megteremtése, a cég működőképességének biztosítása b. A települési közművagyon biztonságba helyezéséhez, a települések önkormányzati tulajdonba adás jogi és számviteli feltételeinek előkészítése c. A tulajdonosi körben meglévő követelések, törekvések tárgyalásos úton történő rendezése d. A szolgáltatások fogyasztóbarát működtetése e. A belső tartalékok feltérképezése, a szervezetkorszerűsítés f. A tulajdonosi érdekek érvényesítése. A kölcsönös előnyök alapján történő együttműködés. g. A díjszabás egységes rendszerének kialakítása h. A szolgáltatások biztonságos fogyasztóbarát működtetése. A megbeszélésen elhangzott, hogy a vízdíj évben változatlan marad. A közművagyon rendezésével a települések visszakapják a közművagyont. Mindezekben majd a március hónap első hetében összehívandó közgyűlés fog dönteni. A fenti témáknak az előkészítése és az egyeztetése folyamatos. 7. Részt vettem a Petőfi Sándor Városi Könyvtár és Muzeális Intézményben Magyar Kultúra Napja alkalmából szervezett rendezvényen. A programot színesítette a Végykarjaidra idő című zenés előadás. Köszönöm a rendezvény lebonyolításában résztvevő dolgozók munkáját. Sajnálom, hogy csupán néhány képviselő tisztelte meg jelenlétével a rendezvényt. 8. Az Oktatási és Kulturális Minisztériumtól január 22. napján megkaptuk a Múzeumi működési engedélyt a Petőfi Sándor Múzeumi Kiállítóhely megnevezéssel. TÁJÉKOZTATÁS AZ ÖN KOR MÁNY ZAT TÁMO- GATOTT PÁ LYÁZATAIRÓL 1.) Hajdúsámson Város Önkormányzata évben pályázatot nyújtott be az Észak-alföldi Operatív Program támogatási rendszeréhez Hivatásforgalmi és közlekedési célú kerékpárút kialakítása Hajdúsámson település közigazgatási határain belül címmel. A tervezett kerékpáros forgalmi létesítmény a 471. sz. főút teljes Hajdúsámsoni átkelési szakaszán, a rendelkezésre állóhely függvényében, váltakozva mindkét oldalon és a j. vasútállomáshoz vezető út km szelvények közötti szakaszán, a szelvényezés szerinti jobb oldalon kerül kiépítésre. A projekt keretében a kerékpárutakon 70 db kerékpártároló is elhelyezésre kerül majd. Pályázatunkat az NFÜ Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatóságának vezetője Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte, Ft elszámolható összköltség mellett. A csökkentett összegű támogatás megítélésének oka, hogy a kerékpárút Kossuth utcai szakaszának átlagos napi forgalma nem éri el az 1000 E/nap értéket, melyre tekintettel ezen szakasz kivitelezése nem került támogatásra. A kerékpárút építéshez kapcsolódóan megvalósítandó bel- és csapadékvíz-elvezetés kiépítésére Önkormányzatunk 2009 októberében külön pályázatot nyújtott be az Észak-alföldi Operatív Program támogatási rendszeréhez Hajdúsámson Város belterületi vízrendezés, csapadékvíz elvezető csatornahálózat fejlesztése a 471. sz. főút mellett címmel. A pályázat tartalmi értékelése megkezdődött, várhatóan 1-1,5 hónapon belül a pályázat eredménye is ismertté válik. A két pályázat szorosan összefügg, ugyanis amennyiben a belvíz elvezetés tárgyában benyújtott pályázatunk nem kerül támogatásra, akkor a kerékpárút mentén megvalósítandó belvízelvezetést az önkormányzatnak teljes mértékben saját forrásból kell megoldania. 2.) Hajdúsámson Város Önkormányzata évben pályázatot nyújtott be az Észak-alföldi Operatív Program támogatási rendszeréhez Útfejlesztés Hajdúsámson- Sámsonkert Szűcs utcájában címmel. A pályázat az alábbi forrásösszetétel mellett került benyújtásra: A projekt költségei összesen: Ft A projekt elszámolható költségei összesen: Ft Az igényelt támogatás összege: Ft Saját forrás összege: Ft Fenti pályázatunk támogatásban részesült, melyről Önkormányzatunk a hivatalos értesítő levelet kézhez kapta. Tekintettel arra, hogy a pályázati útmutató szerint egy pályázó több önálló pályázatot is benyújthat, de legfeljebb egy, a pontszám szerinti rangsorban előrébb lévő pályázata kerülhet támogatásra, így a Malom és Jókai utca útépítésére ugyanezen pályázati felhívásra benyújtott pályázatunk nem került támogatásra. 3.) Hajdúsámson Város Önkormányzata évben pályázatot nyújtott be az Észak-alföldi Operatív Program támogatási rendszeréhez a Hajdúsámsoni Mikrotérségi Szociális Szolgálat és a Gyermekjóléti Szolgálat komplex akadálymentesítése Hajdúsámsonban címmel. A VÁTI Nonprofit Kft. tájékoztatást küldött arról, hogy pályázatunkat Ft összegű támogatásban részesítették. Járdaépítés, utak karbantartása: A Képviselő-testület az 584/2009. (XII. 10.) öh. sz. határozatában döntött arról, hogy a Kunos Ignác, Hajnal, Viola, Táncsics, Bethlen utca, Sámsonkertben a Fő utcán a második ingatlantól a Salétrom utcáig egy oldalon járdát épít. A kivitelezésre helyi vállalkozóktól kértünk be ajánlatokat határidő megjelölésével. Az ajánlatokat február 9-ig kell benyújtani. A Képviselő-testület a 321/2009. (VI. 25.) öh. sz. határozatában döntött arról is, hogy az Arany János u., Ady E., Harangi u., Bartók B. u., Veres P. u. első fele az Esze Tamás utcáig útkarbantartásokat végeztet el. A Képviselő-testület felkérte a Műszaki bizottságot arra, hogy mérje fel az érintett utcákban a lakosság által önkéntesen vállalt hozzájárulás mértékét, melynek eredményét a bizottságnak a Képviselő-testület elé kellene terjesztenie. Tekintettel arra, hogy ennek eredményéről nem rendelkezünk információkkal, ezért a járda kivitelezésére kiírt meghívásos eljárás keretében a testület által meghatározott utak karbantartásaira is kértünk ajánlatokat. Andó Lászlóné polgármester

3 2010. január Közélet 3. oldal matematika-rajz szakos tanár (főiskola) Ács Péterné Közéleti tevékenység: képviselő, népjóléti bizottság elnöke, jogi-ügyrendi bizottsági tag, közbeszerzési bizottsági tag. Csontosné Ozsváth Éva történelem-népművelés szakos tanár (főiskola), pedagógus szakvizsga (főiskola) - felső tagozat igazgatóhelyettese - Iskolánkért Alapítvány kuratóriumi elnöke Dandé Lászlóné tanító (főiskola), mérés-értékelés szakember (főiskola), pedagógus szakvizsga, megyei szaktanácsadó - alsó tagozat igazgatóhelyettese Közéleti tevékenység: képviselő, oktatási TÉNYEK Kedves Olvasó! Szeretnénk tényszerűen, kommentár nélkül vázolni Önök előtt a hajdúsámsoni iskola vezetésével és az iskola azon dolgozóival kapcsolatos közérdekű tudnivalókat, akik közéleti szereplést vállalnak és végeznek Hajdúsámsonban. Tesszük ezt abból az okból kifolyó lag, mert Hajdúsámsonban né hány személy olyan irományokat tesz közzé, vagy ezek megjele nítésében közreműködik, amely ezen közszereplést vállaló személyekkel szemben méltatlan, megalázó tartalommal bírnak. Az iskolát folyamatosan támadó, kritizáló, rossz színben feltüntetni igyekvő cikkek sorozata íródik ezen néhány ember rosszindulatából. Azt próbálják sugallni cikkeikkel, hogy az iskolában dolgozók nem értenek a munkájukhoz, az iskolavezetés pedig szedettvedett, alulképzett társaság. Bezzeg Ők? /Montlika Zoltán és társai, N. J., T. J., H. G./?. Hát lássuk a tényeket: Jakubecz Sándor tanító (főiskola), gyógypedagógus tanár (főiskola), megyei gyógy-pedagógiai szaktanácsadó - nevelési és üzemeltetési igazgatóhelyettes Közéleti tevékenység: képviselő, műszaki bizottság elnöke, jogi-ügyrendi bizottsági tag, közbeszerzési bizottsági tag Kincsesné Kirtyán Mária földrajz-rajz szakos tanár (főiskola), közoktatás-vezető szak (főiskola) Közéleti tevékenység: képviselő, pénzügyi bizottsági tag, népjóléti bizottsági tag László Vilmos matematika tanár (egyetem), pe dagógus szakvizsga (egyetem), okleveles bizottság elnöke, pénzügyi bizottsági tag, politológus (egyetem), számítástechnika szakos tanár (főiskola), közgazdász közbeszerzési bizottsági tag Dobránszky Sándor (főiskola) zeneiskolai hegedű és szolfézstanár - iskolaigazgató (főiskola) Közéleti tevékenység: képviselő, jogiügyrendi bizottság elnöke, pénzügyi - művészeti tagozat igazgatóhelyettese Közéleti tevékenység: képviselő, pénzügyi bizottsági tag, műszaki bizottsági tag gi tag bizottsági tag, közbeszerzési bizottsá- Tájékoztatás a folyamatosan növekvő tanulói létszámról. Egyre többen választják iskolánkat a környező településekről is! Létszámadatok az iskolában Tanév Október 1 Félév Év vége 2007/2008 tanév 2008/2009 tanév 2009/2010 tanév Más településről bejárók 1192 tanuló 1202 tanuló 1204 tanuló 36 tanuló 1180 tanuló 1188 tanuló 1189 tanuló 27 tanuló 1203 tanuló 1208 tanuló 34 tanuló Tisztelettel az iskola vezetősége Valós tények Hajdúsámsonban Tájékoztatás címmel megjelent szórólapban leírtakat szeretném megcáfolni. A 3-as számú körzetben lévő Pelikán söröző nyitva tartás szabályozását az érintett lakosok megelégedésére a körzet képviselőjének és városunk képviselőtestületének köszönhetjük. Farkas Lajosné (érintett lakos) Ez hozza meg a sikert Hajdúsámsonnak? Tisztelt hajdúsámsoni lakosok! Mint azt észrevehették az elmúlt időszakban egy gyomorforgató, minden jóérzésű embert felháborító, rágalmazásokkal teli szennylap jelent meg újfent a postaládákban. Sajnos tudomásul kell vennünk, hogy vannak Hajdúsámsonban olyan emberek, akiket ez kielégít és vannak olyan emberek, akik akkor érzik jól magukat, ha tisztességes, becsületes személyeket besározhatnak. Tisztelt Sámsoniak, Montlika Zoltán tényfeltáró téves cikkei semmi másról nem szólnak, csak és kizárólag a választásokról. Montlika Zoltán Hajdúsámsoni lakos úgy véli, hogy ha bemocskolja az amúgy tiszteletben álló közszereplőket, azzal Az iskolában történt sajátos eset miatt, - melynek nagyobb volt a füstje, mint a lángja, - fogalmazódott meg bennem néhány gondolat, melyet megosztok a Tisztelt olvasóval. Mint más szerző tollából olvashatták, az iskolánkban, arra a bizonyos Töklámpás bulira a szervezők nem engedtek be egy kislányt, amiből a nagybácsi hatalmas ügyet kerekített. Én nem voltam sem szervezője, sem résztvevője a bulinak, de azt tudom, hogy minden rendezvény bizonyos szabályok között zajlik. Annyit azonban tudok, hogy ez a kislány Lejla, és a vezetékneve Montlika, igaz, hogy az általános iskolai tanulmányait Debrecenben folytatja, de a Művészeti iskolánk tehetséges tagja, akire mindig lehet számítani. Tanulóink a meghirdetett kistérségi-, Őket ne elérhet valamiféle sikert a majdani őszi önkormányzati választásokon. Én viszont hiszem, hogy az állampolgárok átlátnak Montlika Zoltán és barátai cselszövésein, és nem hiszik el a rosszindulatú, mocskolódó pletykákat. Tisztelt hajdúsámsoniak, választási évet írunk, ezért valószínű, hogy fognak még hasonló hangvételű írásokat tartalmazó kiadványokat találni a postaládákban, de mint minden rossznak, ennek is vége szakad egyszer. Addig is kívánok Önöknek sok türelmet! Tisztelettel: Máthé Attila 7-es számú választókerület önkormányzati képviselője (FIDESZ) megyei-, és országos versenyeken rendszeresen részt vesznek és dobogós helyeket érnek el. Ezennel cáfolom azokat a híreszteléseket, miszerint iskolánkban nem folyik színvonalas oktatás és tanulóink sem vesznek részt versenyeken. Ha a hír terjesztői gyakrabban ellátogatnának az iskolánk által szervezett rendezvényekre, ünnepi műsorokra, koncertekre, láthatnák, hogy méltán lehetünk büszkék intézményünk tanulóira és felkészítő tanáraikra. Egyet kérek a felnőttektől. Soha ne használjanak fel gyerekeket a bőr színétől és hovatartozástól függetlenül az esetleges személyes konfliktusok, vagy nézetbeli ellentétek megoldására, vagy szítására. Ne bántsuk őket! Őket ne. Dobránszky Sándor igazgatóhelyettes Mélységes felháborodással olvastuk a bennünket érintő írást a legutóbb hozzánk is eljutott szórólapnak sem nevezhető irományban. Mivel nincs más lehetőségünk így a Sámsoni hírlapban vagyunk kénytelenek leírni gondolatainkat. Moltlika Zoltán szerint mi munkaidőben az igazgató házát építettük. Ezt teljes egészében visszautasítjuk és kikérjük magunknak. Ezen állításokkal bennünket is megalázott Montlika Zoltán. Azon túl, hogy munkaidőben egy szalmaszálat sem tettünk arrébb a László Vilmos házánál, némelyikünk még azt sem tudja, hol lakik. Az ilyen és ehhez hasonló valótlan, rosszindulatú közlemények csak a hangulatkeltés eszközei. Az iskola karbantartói Mindenki magából indul ki Mindazon tisztességesen dolgozó emberek nevében kívánunk sok sikert és tiszta lelkiismeretet Montlika úrnak, akinek feszített munkája mellett is van annyi ideje, hogy passzióból másokat rágalmazzon, s mind emberileg, mind munkájában befeketítsen. Az iskola takarítónői

4 4. oldal Híreink január Diákélet a hajdúsámsoni általános iskolában Tanulóink szabadidős tevékenységét a Diákönkormányzat /DÖK/ fogja össze, melynek felső tagozatos irányítását másfél éve vettem át. A 23 osztályba járó 560 tanulót 46 diák képviseli. Tevékenységünk sokoldalú. /ismeretszerzés, kultúra, környezetvédelem, egészséges életmód, sport, játék, munka, vetélkedők, szórakozás/ Az elmúlt másfél év eseményei dióhéjban: Tanulmányi kirándulás a fővárosban több alkalommal, 350 tanuló részvételével. /Pesten a Hősök Tere, Nemzeti Múzeum, Néprajzi Múzeum, Szépművészeti Múzeum, Természettudományi Múzeum, Tutanhamon kincse kiállítás a Vam Desing Centerben, Szent István Bazilika és a Szent jobb, Szabadság tér, Kossuth tér, Országház, Állatkert, Holokauszt Emlékház, decemberben Mindenki karácsonyfája, Adventi vásár./ /Budán a Csodák Palotája, Lánchíd, 0 km-kő, Halászbástya, Budavári Palota, Hadtörténeti Múzeum, Sikló, Fogaskerekű, Széchenyi-hegy, Széchenyi-kilátó, Gyermekvasút./ Pályázaton nyert támogatással 330 tanuló utazott a Művészetek Palotájába, Hortobágyra és a Déri Múzeumba, ahol múzeumpedagógiai foglalkozáson vettek részt, látták és hallották a Brundibár c. gyermekoperát és voltak a Jövő Házában./ Jutalomkirándulás 160 fő részére. Decemberben Mikulásvonattal kirándultak Lillafüredre. Három alkalommal szerveztünk - a szinte minden tanulót megmozgató - papírgyűjtést, melynek eredménye kb. 30 tonna lett. A veszélyes hulladék gyűjtése folyamatos. Pályázaton nyert támogatásból télen 250 diák tanult meg korcsolyázni. Télen sí tábor, tavasszal és ősszel élményfürdőzés, továbbá nyári táborokat szervezése a kínálat. Részben pályázati, iskolai és saját pénzből több ping-pong asztalt és csocsót vásároltunk, melyek elsősorban télen nyújtanak lehetőséget a kikapcsolódásra. Minden évfolyamnak megvan a maga feladata, például menzaügyelet, vagy játéktér felügyelete. A FSZ-i vizesblokk mintázása a volt 8.-os lányok keze munkáját dicséri. Sulinfo címmel elindítottuk a suliújságot. Az iskolarádió szervezés alatt áll. Évente 3-4 zenés - táncos, zártkörű rendezvényt szervezünk magunknak - Töklámpás, Farsang, Mikulás, Gyermeknap - ahol kultúrált körülmények között tudnak tanulóink egymással felhőtlenül szórakozni. A felügyeletet minden esetben az iskola tanárai látják el. Különféle versenyeket szervezünk a diákoknak, pl. Halloween rajzverseny, Tánc-párbaj, Szépségverseny, Karácsonyi vetélkedő, Hó szobrászat, Ki-mittud? Egyéb programok a kézműves délutánok karácsony és húsvéthoz kötődően. Minden tanévben a DÖK-nap teljes programját a diákok állítják össze és bonyolítják le. Iskolagyűléseken kerül kihirdetésre azon tanulók névsora akik kitűnő tanulmányi eredményt értek el, akik szorgalmukkal elérték az iskolagyűlés előtti, v. igazgatói v. nevelőtestületi dicsérő fokozatokat és a különböző versenyek győztesei. Kimagasló teljesítményüket lehetőségeinkhez mérten jutalmazzuk. Hajdúsámson, január 28. Vértesy Sándorné DÖK vezetőtanár Mert a horgászás megnyugtat Nagy örömünkre szolgál, hogy 2009 áprilisában Hajdúsámsonban is nyílt egy horgásztó Pacsirtás tó néven. A Hajdúsámsoni Sporthorgászok Egyesületének létszáma 24 fő felnőtt, 3 fő ifjúsági és 3 fő gyermek ben az egyesületből 19 fő váltott bérletet a tóra. A bérletek árából az Egyesület áprilisban telepített 4 mázsa pontyot és 5 mázsa kárászt. Három horgászversenyt itt bonyolítottunk le. A tagság nagyon jól érzi magát, hogy itt a közelben lehet horgászni, és nem kell több tíz kilométereket utazni a horgászatért ben is itt folytatjuk a horgászatot és a versenyek lebonyolítását. Reméljük, hogy minél több horgásztársunk kihasználja ezt a nagyszerű lehetőséget. Minden egyes horgásznak jó fogást és horgászatot kíván a Hajdúsámsoni Sporthorgászok Egyesülete. Köszönettel: Lackó Tibor titkár Hírek városunk labdarúgó életéből Megyei I. osztályú csapatunk a 2009/2010-es bajnoki év félidejében a tabella 9. helyén áll. 6 győzelem, 2 döntetlen és 7 vereséggel, 20 pontot szerzett. Az elmúlt évhasonló időszakához képest ez nagyon jó eredménynek számít, de Rása Csaba edző szerint a csapatban ettől jóval több van, és úgy gondolja, hogy egy jó felkészülés után a bajnokságban előkelőbb helyen tud végezni. Fiatal játékosokból áll a gárda és talán a rutintalanságnak is köszönhető, hogy egy-két megnyert mérkőzést hagytunk kiengedni a kezünkből. Ami biztató, hogy az előrébb végzett csapatok ellen is kemény szoros mérkőzéseket játszottunk. TŰZIFA AKCIÓ! 1750 Ft/q A legtöbb gólt rúgott játékosunk Czibere Balázs, 8 találattal. Hajdúsámsonban nevelkedett, itt játszott az ifjúsági csapatunkban és került a felnőtt kerethez. Egy kisebb kitérő után került vissza hozzánk. A 19 éves játékos erényei közé tartozik, hogy gyors, jól bánik a labdával, sokat bír futni, középpályán és a csatársorban is bevethető. Eddig távozási szándékát senki nem jelezte, viszont előfordulhat, hogy a mérkőzésre tavasszal kilátogató szurkoló kéthárom új arcot fog felfedezni a csapatban. Főleg a támadó játékunkon és a helyzetek kihasználásán kell javítani, ezekre a posztokra keresi az elnökség a megfelelő játékosokat. Tavaszi sorsolás: vasárnap..... Hajdúsámson SE Hosszúpályi SE vasárnap..... Hajdúnánás GB. FK.- Hajdúsámson SE vasárnap..... Hajdúsámson SE Létavértes SC 97 II vasárnap..... Hajdúsámson SE Ebes KSE vasárnap..... Nagyhegyes KSE Hajdúsámson SE vasárnap..... Hajdúsámson SE Hajdúszoboszló SE szombat..... Polgári VSE Hajdúsámson SE vasárnap..... Hajdúsámson SE Kabai Meteorit SE szombat..... Sárrétudvari KSE Hajdúsámson SE vasárnap hajdúsámson SE DEAC-Szertár Sportbolt vasárnap..... Derecskei LSE Hajdúsámson SE vasárnap..... Hajdúsámson SE Bárándi KSE vasárnap..... Nyíradony VVTK Hajdúsámson SE vasárnap..... Hajdúsámson SE Nyírmártonfalva T. SE vasárnap..... Téglási VSE Hajdúsámson SE Január 18.-a óta az ifi és felnőtt keret tagjai is elkezdték a felkészülést. Legközelebb a Nyíradonyban megrendezésre kerülő 3 napos teremtornán vesz részt a csapat, majd folyamatosan játszza előkészületi mérkőzéseit. Kuglizva, Hasítva, Kályhakész. Az ár a kiszállítást tartalmazza. Érdeklődni: Kórász Sándor

5 2010. január Jó tudni 5. oldal ÉRTESÍTÉS évben a szociális segélyek, rendelkezésre állási támogatás, ápolási díj, időskorúak járadéka, és a lakásfenntartási támogatás kifizetése az alábbiak szerint történik január havi február 3-án óráig február havi március 3-án óráig március havi......április 1-jén óráig április havi május 3-án óráig május havi június 2-án óráig június havi július 5-én óráig július havi augusztus 4-én óráig augusztus havi.....szeptember 1-jén óráig szeptember havi...október 4-én óráig október havi......november 3-án óráig november havi.....december 1-jén óráig

6 6. oldal Felhívások január Immár harmadik alkalommal rendezik meg március 20-án, szombaton a Hajdúk Szépe versenyt a gyermekeknek a hajdúdorogi Görög Katolikus Oktatási Központ sportcsarnokában. Az eddigi helyszínt már kinőtte a rendezvény, FELHÍVÁS! amit a nevezések számának évenkénti emelkedése is indokol ban 276-an jelentkeztek öt településről, tavaly már 456-an kilenc városból. Idén Nádudvar és Püspökladány helyett Hajdúszoboszló és Derecske fiataljai nevezhetnek, a többi város Hajdúböszörmény, Hajdúnánás, Hajdúdorog, Balmazújváros, Hajdúhadház-Téglás és Hajdúsámson mellett. A szervezők, azért döntöttek a rendezvény helyének megváltoztatása mellett, mert a sportcsarnokban látványosabb műsort szervezhetnek. Idén a döntő helyszínén közel 200 gyerek mutathatja meg magát élőben a zsűrinek. A versenyre március 05-ig lehet jelentkezni, kilenc nevezési ponton. A Hajdúsámsoniaknak a Lolka- Bolka baba boltban, Rákóczi u.17. sz. alatt lehet leadni a jelentkezési lapokat és a fényképeket. Bővebb információ: ton értesítünk mindenkit, hogy február hónapjától gkezdődik a év közötti hajdúsámsoni hölgyek yak-szűrő vizsgálatra hívása. Felhívás! FELHÍVÁS! Ezúton értesítünk FELHÍVÁS! mindenkit, hogy február hónapjától Ezúton megkezdődik értesítünk a mindenkit, év közötti hogy térítésmentesen hajdúsámsoni február hónapjától elvégzik. hölgyek méhnyak-szűrő megkezdődik a vizsgálatra év közötti hívása. hajdúsámsoni hölgyek Minden érintett hölgy, névre szóló meghívót kap azon méhnyak-szűrő vizsgálatra hívása. Hajdúsámson Életfa Nyugdíjas Klubja három napos (két éjszakás) üdülést szervez korhatártól függetlenül Mohácsra. érintett hölgy, névre szóló meghívót kap azon ndelések listájával, ahol számára a vizsgálatot Program: Első nap: Érkezés Mohácsra Ebéd Mohácsi városnézés, Borkóstolóval egybekötött vacsora Második nap ük, figyelje a postai úton kapott meghívólevél további információit! yiben kérdése van, érdeklődjön háziorvosánál, evélben megjelölt szakrendelések valamelyikén. k éljen a felkínált lehetőséggel és menjen el a szakrendelések listájával, ahol számára a vizsgálatot térítésmentesen elvégzik. Minden érintett hölgy, névre szóló meghívót kap azon szakrendelések listájával, ahol számára a vizsgálatot Kérjük, figyelje a postai úton kapott meghívólevél térítésmentesen elvégzik. további információit! Amennyiben kérdése van, érdeklődjön háziorvosánál, Kérjük, figyelje a postai úton kapott meghívólevél vagy a levélben megjelölt szakrendelések valamelyikén. további információit! Amennyiben Kérjük éljen szűrővizsgálatra! kérdése a felkínált van, lehetőséggel érdeklődjön és háziorvosánál, menjen el a vagy a levélben megjelölt szűrővizsgálatra! szakrendelések valamelyikén. Kérjük éljen a felkínált lehetőséggel és menjen el a szűrővizsgálatra! ÁNTSZ Balmazújvárosi, Derecske-Létavértesi, Hajdúhadházi Kistérségi Intézete Balmazújvárosi, Derecske-Létavértesi, Hajdúhadházi ÁNTSZ Balmazújvárosi, Derecske-Létavértesi, Hajdúhadházi Kistérségi Intézete III. Hajdúk Szépe baba és gyermek szépségverseny Nevezni négy hónapnál nem régebbi, csak a gyermeket bemutató fényképpel lehet. A fotón a gyermek arcvonásai, természetes szépsége domináljon. A fényképes előválogatáson a zsűri a gyermek báját, kecsességét, rejtett szépségét értékeli. A pozitív döntésről telefonon kapnak értesítést a döntőbe jutottak. A verseny összdíjazása forint. Felhívás! A következő kategóriákban fogadnak el nevezést a szervezők: bébi (0-1 év között), bölcsis (1-2), ovis (3-5), sulis (6-9), tini (10-15), testvér kategória (az egy háztartásban élők). A döntőbe 40 díjat osztanak ki, külön-külön értékelve a fiukat és a lányokat. Bővebb információ: Reggeli-ebéd hideg csomag A páratlan növény- és madárvilággal rendelkező Kopácsi arborétum megtekintése, sétahajókázással egybekötve- a batinai híd feletti II. világháborús emlékmű felkeresése, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik a Dunára Eszéki városnézés idegenvezetővel Pécs idegenforgalmi nevezetességeinek megtekintése, idegenvezetővel Vacsora a panzióban, majd zene-tánc, hiszen nem csak a 20 éveseké a világ. Harmadik nap: Reggeli Gólyamúzeum majd az emlékpark megtekintése- látogatás a nagynyárádi kékfestőnél, ebéd, Utazás haza Az utazásról, étkezésről, italról, szállásról, belépőkről, idegenvezetésről a panzió gondoskodik, melynek ára a részvételi díjban benne van. Részvételi díj (3 nap, 2 éjszaka): Ft/fő Utazás időpontja: jelentkezők számától nyarán Érdeklődés és jelentkezés az alábbi elérhetőségeken: Veres Istvánné, Hajdúsámson, Kossuth. u. 30., 06-20/ Nagy Sándor 06-30/ Nagy Sándor- Életfa Klub vezetője

7 2010. január Felhívások 7. oldal A résztvevő neve: Tiszta udvar, rendes ház Hajdúsámson közigazgatási területére NEVEZÉSI LAP Az ingatlan pontos címe: Kategória: 4251 Hajdúsámson, családi ház társas ház (megfelelő aláhúzandó) A résztvevő telefonszáma: Nevezés időpontja: Gyűjtőláda helye: H.sámson Posta, S.kert Domb utcai élelmiszerbolt, Martinka Debreceni úti bolt, Harmathi u. bolt Nevező aláírása:

8 8. oldal Önkormányzat hírei január FELHÍVÁS! Hajdúsámson közigazgatási területén Máthé Attila alpolgármester úr kezdeményezésével a Hajdúsámson Rákóczi Egyesület újra beindítja évben a TISZTA UDVAR, RENDES HÁZ mozgalmat A mozgalom célja: településünk, környezetünk, otthonunk esztétikusabbá, egészségesebbé tétele, valamint az, hogy az ingatlanok el tti járdaszakasz állandó tisztántartása, portalanítása, télen síkos járdaszakasz csúszásmentességér l történ gondoskodása, az árokban összegy lt hulladék összegy jtése, a közutak menti füvesített részek és fák gondozása természetessé váljon. Jelmondatunk: Virágos település, allergiamentes övezet! Amennyiben részt kíván venni célunk elérésében, kérjük töltse ki a nevezési lapot, és aláírva juttassa el a gy jt ládákba: II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola és AMI porta, Sámsonkert Domb utcai élelmiszerbolt, Martinka, Debreceni úti élelmiszerbolt, valamint Harmati Ferenc utcai élelmiszerbolt. A nevezési lap a weboldalról is letölthet. A nevezés és a részvétel DÍJMENTES! Az ingatlant a bizottság személyes megtekintése alapján pontozza. Az ingatlanról készült képek a weboldalon is megtekinthet k lesznek. Az oldalon lehet ség van a szavazásra, melynek eredményét az értékel bizottság figyelembe veszi. Értékelési szempontok: - parlagf mentesség - tisztaság, rendezettség - az utcafront gondozottsága (parkosított porta) - saját kialakítású kert (zöld-, virágos-, és kultúrnövények mennyisége, gondozottságuk) - esztétikus összkép - ötletesség - karbantartott épületek, kerítés állapota Életterünk rendezettsége f ként lakossági érdek, továbbá hozzájárulunk, hogy az ide látogatók szívesen térjenek vissza, településünk arculatáról pozitív véleménnyel legyenek! A verseny helyezettjei a Tiszta udvar, rendes ház tábla mellett értékes díjazásban részesülhetnek. Nevezés: március 10- május 20. Értékelés:2010. június (szombat-vasárnap), és június (szombat-vasárnap) Díjkiosztás: augusztus, a Városnapi ünnepségen Részletes információ kérhet a 52/ , vagy a 30/ telefonszámokon. Szeretettel várják nevezésüket a zs ri tagjai. Nagy Sándor- a mozgalom vezet je

MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG HAJDÚ-BIHAR MEGYEI IGAZGATÓSÁG

MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG HAJDÚ-BIHAR MEGYEI IGAZGATÓSÁG MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG HAJDÚ-BIHAR MEGYEI IGAZGATÓSÁG H-4025 Debrecen, Piac u. 71. Telefon/fax: (52) 413-179, 534-538 Web: adatbank.mlsz.hu E-mail: hajdu@mlsz.hu VERSENYBIZOTTSÁG HATÁROZATAI : H I

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1-8/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2010. június 17. napján MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 39/2010. (VI.17.) Z1

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére Tárgy: Döntési javaslatok az Enying város önkormányzati épületeinek

Részletesebben

MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG HAJDÚ-BIHAR MEGYEI IGAZGATÓSÁG

MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG HAJDÚ-BIHAR MEGYEI IGAZGATÓSÁG MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG HAJDÚ-BIHAR MEGYEI IGAZGATÓSÁG H-4025 Debrecen, Piac u. 71. Telefon/fax: (52) 413-179, 534-538 Web: adatbank.mlsz.hu E-mail: hajdu@mlsz.hu H I V A T A L O S L A P 30. szám 2013.

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből: 205/2008.(X.31.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a A Hajdúhadházi Bocskai István Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tetőtér beépítésének befejezési üteme

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1424-2/2012. 2. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez az

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

A rendelet 9. -a a következő szövegrésszel egészül ki: A képviselő-testület tagjainak névsorát az 1. melléklet tartalmazza.

A rendelet 9. -a a következő szövegrésszel egészül ki: A képviselő-testület tagjainak névsorát az 1. melléklet tartalmazza. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2010.(XII.30.) rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2007.(IV.02.) rendeletének módosításáról Endrefalva Község Önkormányzata

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-7/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

K I V O N A T. 3. Előterjesztés beszámoló a 2013. évi közbeszerzésekről Előterjesztő: Hamza Gábor polgármester

K I V O N A T. 3. Előterjesztés beszámoló a 2013. évi közbeszerzésekről Előterjesztő: Hamza Gábor polgármester 9.00 órára összehívott rendkívüli nyílt ülésének könyvéből Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal 0 ellenszavazattal és 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 134/2014.

Részletesebben

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését,

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, melyen az alábbi fontosabb döntések születtek. Földeák és Óföldeák képviselő-testületei

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 16-án (hétfő) de.: 9.00 órára összehívott rendkívüli ülésén Jelen vannak: Hamza Gábor polgármester, Tóth

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOKRÓL, ÉS EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI DÖNTÉSEKRŐL

TÁJÉKOZTATÁS A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOKRÓL, ÉS EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI DÖNTÉSEKRŐL Hajdúsámson Város Polgármesterétől TÁJÉKOZTATÁS A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOKRÓL, ÉS EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI DÖNTÉSEKRŐL Tisztelt Képviselő-testület! Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete és

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

neve címe vezetője Kossuth u Dózsa Gy. u Kossuth tér Köztársaság tér Kálvin tér Kölcsey u. 7.

neve címe vezetője Kossuth u Dózsa Gy. u Kossuth tér Köztársaság tér Kálvin tér Kölcsey u. 7. Sorszám Település KSH-és megyekód 1. Bagamér 0920011-HB Bagamér i Közművelődési 2. Balmazújváros 0902918-HB Lengyel Menyhért i Nyilvános könyvtár neve címe vezetője Kossuth u. 5. 4286 Dózsa Gy. u. 1. 4060

Részletesebben

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság. 2016. január hónapra tervezett sebességmérések

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság. 2016. január hónapra tervezett sebességmérések Mérés napja tervezett ideje Mérés tervezett helye január 01., péntek Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság 2016. január hónapra tervezett sebességmérések 05.40-08.00 Debrecen, Lóverseny utca 08.10-10.00

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Nem költségvetési szervek támogatására pályázat Iktatószám 981/2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Aba Város Képviselő-testülete április 17. napján 13:00-kor megtartott rendkívüli nyílt ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Aba Város Képviselő-testülete április 17. napján 13:00-kor megtartott rendkívüli nyílt ülésén Iktatószám: 1497-10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Aba Város Képviselő-testülete 2014. április 17. napján 13:00-kor megtartott rendkívüli nyílt ülésén Jelen vannak: Kossa Lajos polgármester Dr. Pőcze

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HIRDETMÉNY

ÖNKORMÁNYZATI HIRDETMÉNY ÖNKORMÁNYZATI HIRDETMÉNY Pályázat társadalmi szervezetek támogatására Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 166/2016. (X.27.) sz. határozata alapján pályázatot hirdet társadalmi szervezetek támogatására.

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2016. ÉV 2016. január 27. (szerda) 1. Az önkormányzat 2016. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

1.. A Rendelet 5. -a az alábbi 2.ponttal egészül ki: 5. 2 pont: Hatáskör átruházás, eljárási szabályok:

1.. A Rendelet 5. -a az alábbi 2.ponttal egészül ki: 5. 2 pont: Hatáskör átruházás, eljárási szabályok: Képviselő-testületének 8/2010 (II.11.) sz. rendelete ának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2010.(I.28.) sz. rendeletének módosításáról Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság. 2015. március hónapra tervezett sebességmérések

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság. 2015. március hónapra tervezett sebességmérések Mérés napja Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye március 01., vasárnap március 02., hétfő Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság 2015. március hónapra tervezett sebességmérések 06.40-08.50 Debrecen,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2014. évi tevékenységéről. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány. Készítette: Bálinthné Sándor Andrea

BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2014. évi tevékenységéről. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány. Készítette: Bálinthné Sándor Andrea Adonyi Gyermekekért Közalapítvány 2457 Adony Rákóczi u. 39. Tel.: 25/231-020 Adószám: 18494785-1-07 Bankszámlaszám: 57700074-10001734 Ercsi és Vidéke Tak.Szöv. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány BESZÁMOLÓ

Részletesebben

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2011. (II.15.) számú Képviselő-testületi határozata:

Részletesebben

K I V O N A T. 298/2010.(XI.03.) önkormányzati határozat a Kulturális-, Idegenforgalmi Központ és Könyvtár alapító okiratának módosításáról.

K I V O N A T. 298/2010.(XI.03.) önkormányzati határozat a Kulturális-, Idegenforgalmi Központ és Könyvtár alapító okiratának módosításáról. Berekfürdő Községi Önkormányzat J e g y z ő j e 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. K I V O N A T a Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november hó 3. napján tartott testületi ülésének

Részletesebben

66/2011. (VI. 30.) önkormányzati testületi határozat hozzájárul és támogatja, hogy az E.ON Hungária csoport tagvállalatai és szerződéses partnerei Püspökladány település közvilágítási hálózatán a jövőbeni

Részletesebben

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza.

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza. Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba) Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba) Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POL GÁR.MESTERÉTŐL Békéscsaba) Szent István tér 7. Ikt. sz.: I.337-7/2015. Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax: (66) 523-804 MEGHÍVÓ A Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek:

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek: Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv Készült: Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 6- án megtartott rendkívüli testületi üléséről Határozatok: 67-től 70-ig Határozat száma

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 2016. május 30. napján 19 óra 00 perckor tartott ülésének könyvéből. az alábbi napirendeket fogadta el: 56/2016. (05.30.) számú határozat (Napirendek elfogadása) 1) Beszámoló a Kistérségi Családsegítő

Részletesebben

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A ÉVRŐL

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A ÉVRŐL KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A 2015. ÉVRŐL A Csengőszó Császártöltési Iskolai Alapítvány alapvető célja a Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola tanulóinak támogatása.

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek 2012. évi támogatásának elszámolása és 2013. évi támogatása tárgyában Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE 2014-2015-ös TANÉV KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014-2015-ös TANÉV HÓNAP NAP ESEMÉNYEK (RENDEZVÉNYEK, ÜNNEPÉLYEK)

Részletesebben

Tájékoztatási kötelezettségemnek az alábbiakban teszek eleget: Az előző beszámoló óta az alábbi események, intézkedések történtek:

Tájékoztatási kötelezettségemnek az alábbiakban teszek eleget: Az előző beszámoló óta az alábbi események, intézkedések történtek: B e s z á m o l ó Mágocs Város Képviselő-testületének 2016. augusztus 16-i ülésére. Tárgy: Tájékoztató a két ülés közötti időben történt eseményekről, tett intézkedésekről, átruházott hatáskörben hozott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének a 2012. március 21- én tartott rendkívüli nyílt ülésén. JELEN VANNAK: A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. JÚNIUS 4-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. JÚNIUS 4-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. JÚNIUS 4-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 117/2015. (VI. 4.) BVKt határozat Pályázat benyújtásáról Önkormányzati feladatellátást

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. Szám: 04/211/2015 E L Ő T E R J E S Z T É S a Területfejlesztési, Területrendezési

Részletesebben

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság. 2015. december hónapra tervezett sebességmérések

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság. 2015. december hónapra tervezett sebességmérések Mérés napja Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye december 01., kedd Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság 2015. december hónapra tervezett sebességmérések 05.40-08.00 354-es számú főút Debrecen-Bocskaikert

Részletesebben

Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata:

Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata: Határozatok - 2012.11.14. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 203/2012. (XI.14.) önkormányzati számu határozata: A Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy

Részletesebben

Rendőri szerv: Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság szeptember hónapra tervezett sebességmérések

Rendőri szerv: Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság szeptember hónapra tervezett sebességmérések Nap Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye szeptember 01. vasárnap Rendőri szerv: Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság 2013. szeptember hónapra tervezett sebességmérések 07.00-09.00 Püspökladány

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Dr. Lakos Roland polgármester, Bögös István, Gáspár János,

Részletesebben

Készült 2013. május 30-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza polgármesteri irodjában tartott ülésén.

Készült 2013. május 30-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza polgármesteri irodjában tartott ülésén. Pinnye község Önkormányzata P I N N Y E Arany J. u. 15. 9481. /Tel.: 99/536-025/ 1-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. május 30-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza

Részletesebben

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság. 2015. június hónapra tervezett sebességmérések

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság. 2015. június hónapra tervezett sebességmérések Mérés napja Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye június 01., hétfő Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság 2015. június hónapra tervezett sebességmérések 06.40-08.50 354-es számú főút Debrecen-Bocskaikert

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet A diákönkormányzatának szervezeti és működési Szabályzata Ezen szervezeti és működési Szabályzat a

Részletesebben

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE 2015. április Az ÖKO-munkacsoport Tóth Violetta Takács Barbara biológia-testnevelés szakos tanár, az ÖKO- munkacsoport vezetője

Részletesebben

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról Képviselő-testület 2016. április 21 - i ülésére 217/2015.(XII.10)Kt. sz. Szondy u. 7. sz. alatti ingatlan Önkormányzat részére történő felajánlásáról Jánoshalma

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA. Egységes szerkezetben

ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA. Egységes szerkezetben ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetben Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. április 20. A 24/2012. (IV. 20.) számú Képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-i rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: Visegrádi Önkormányzat 11/2001. (IX. 27.) ör. rendelete a város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről [Egységes szerkezetben a 4/2014. (III.21.) Ökt. rendelettel] Visegrád Város Önkormányzatának

Részletesebben

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság. 2015. november hónapra tervezett sebességmérések

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság. 2015. november hónapra tervezett sebességmérések Mérés napja Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye november 01., vasárnap Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság 2015. november hónapra tervezett sebességmérések 15.10-17.10 4-es számú főút Debrecen-Hajdúszoboszló

Részletesebben

K I V O N A T. 6. Előterjesztés háziorvosi feladat-ellátási szerződések megkötése tárgyában Előterjesztő: Hamza Gábor polgármester

K I V O N A T. 6. Előterjesztés háziorvosi feladat-ellátási szerződések megkötése tárgyában Előterjesztő: Hamza Gábor polgármester 9.00 órára összehívott nyílt ülésének könyvéből 159/2014. (VI. 26.) öh. sz. határozat Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. június 26-án (csütörtök) de.: 9.00 órára összehívott ülésének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről Psz/59/25/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 111/2014. (XII.29.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV 2015. január 28. (szerda) 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29.-én megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29.-én megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29.-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Dr. Nagy János polgármester Nagyné Jobbágy Piroska jegyző Veres Istvánné alpolgármester

Részletesebben

Előterjesztés AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE

Előterjesztés AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE 1.napirendi pont Tárgy: 2014. évi zárszámadás elfogadása Előterjesztés Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88.. (1) bekezdése, valamint a 4/2013. ( I.11.) Kormányrendelet 5. -ának (1) bekezdése

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Besenyszög község oktatási intézményeinek

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 45/2011. (V.30. ) KT. sz. határozata

Részletesebben

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti 1/2010. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

A Cecei Általános Iskola ÖKO munkacsoportjának munkaterve

A Cecei Általános Iskola ÖKO munkacsoportjának munkaterve A Cecei Általános Iskola ÖKO munkacsoportjának munkaterve 2011/12. A Cecei Általános Iskola ÖKO munkaterve a 2011/12. tanévre Hónap Megfogalmazott célok Kapcsolódási pontok Szeptember 1. Öko csoport megalakítása

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A támogatás formája: működési támogatásnak nem minősülő vissza nem térítendő támogatás.

ELŐTERJESZTÉS. A támogatás formája: működési támogatásnak nem minősülő vissza nem térítendő támogatás. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési osztály Az előterjesztést megtárgyalta: Pénzügyi

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/3-18/2015 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

Tájékoztatási kötelezettségemnek az alábbiakban teszek eleget: Az előző beszámoló óta az alábbi események, intézkedések történtek:

Tájékoztatási kötelezettségemnek az alábbiakban teszek eleget: Az előző beszámoló óta az alábbi események, intézkedések történtek: B e s z á m o l ó Mágocs Város Képviselő-testületének 2016. március 29-i ülésére. Tárgy: Tájékoztató a két ülés közötti időben történt eseményekről, tett intézkedésekről, átruházott hatáskörben hozott

Részletesebben

327/2013. (VIII. 06.) számú Képviselő-testületi Határozat

327/2013. (VIII. 06.) számú Képviselő-testületi Határozat készült könyvéből: 327/2013. (VIII. 06.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Városi Rendelőintézetnél (4080 Hajdúnánás, Kossuth u.

Részletesebben

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 296/2014.(XII.18.) sz. határozat: Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu 22-125/2014. Tárgy: Kötelező önkormányzati feladat ellátásához kapcsolódó ingatlanok

Részletesebben

Igényelt támogatás (bruttó bér 100%): Szükséges saját forrás (27% járulék):

Igényelt támogatás (bruttó bér 100%): Szükséges saját forrás (27% járulék): 130/2015.(VII.02.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúhadházi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296 Monostorapáti, Petőfi u.123. Tel: 87/435-055. Száma: 1092-5/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: , TELEFAX:

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: , TELEFAX: HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 ELŐTERJESZTÉS Hajdúhadház Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 2015. április 13.-án

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Budapest Fővárosi Városrehabilitációs Keret keretében. Együttműködési Megállapodás, amely létrejött

Budapest Fővárosi Városrehabilitációs Keret keretében. Együttműködési Megállapodás, amely létrejött Budapest Fővárosi Városrehabilitációs Keret keretében Együttműködési Megállapodás, amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros Önkormányzata, mint támogató (továbbiakban: Támogató) (cím: 1052 Budapest,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 10.880/2009.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. Telefon: 06-(76) - 449-011, 449-003 Fax.: 06-(76) - 449-055 ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben Lakitelek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Horvát Kisebbségi Önkormányzat Petrivente Hrvatska manjinska samouprava 2010. november 30-i testületi ülése

Horvát Kisebbségi Önkormányzat Petrivente Hrvatska manjinska samouprava 2010. november 30-i testületi ülése 2-11/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2010. november 30-án MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 18/2010. (XI.30.) G2 19/2010. (XI.30.)

Részletesebben

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 27/2012. (III. 28.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. március 28-ai ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű

Részletesebben

Festési, mázolási munkák Répcelak város területén

Festési, mázolási munkák Répcelak város területén AJÁNLATKÉRÉS Festési, mázolási munkák Répcelak város területén tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről Tartalmazza a : 87/2014.(VII.30.)

Részletesebben

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123)

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123) 2012. augusztus 23-án megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés a mamutfenyő környékén aranykorona vásárlása tárgyában

Részletesebben

MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR PROGRAMTERVE

MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR PROGRAMTERVE Semmi sem nehéz. Ezt kell gondolnod, Mielőtt bármit is tennél. Semmi sem könnyű. Ezt kell érezned, Mielőtt bármit is mondanál. (Sri Chinmoy) A MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR PROGRAMTERVE 2015. Az

Részletesebben

mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről

mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről J e g y z ő k ö n y v mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: Macsári József polgármester, Dr. Farkas József alpolgármester,

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

2011. évi MUNKATERVE

2011. évi MUNKATERVE T E R V E Z E T Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évi MUNKATERVE A Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek: 1.) Január 21. péntek 1) Előterjesztés Rétság város gazdasági

Részletesebben

MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR PROGRAMTERVE 2013.

MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR PROGRAMTERVE 2013. A legjobb orvosok: Dr.Elégedettség, Dr. Higgadtság, és Dr. Jókedély (C.H.Spurgeon) A MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR PROGRAMTERVE 2013. Az egyesület kultúraközvetítő, befogadó szervezet. Célja: a

Részletesebben

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/a. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/a. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/a. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-én megtartott nyilvános

Részletesebben

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete II. félévi M U N K A T E R V E

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete II. félévi M U N K A T E R V E - 1 - Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. II. félévi M U N K A T E R V E A Képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzat 17. -a értelmében féléves munkatervet készít, féléves

Részletesebben

DÖNK munkaterv javaslat a tanévre

DÖNK munkaterv javaslat a tanévre DÖNK munkaterv javaslat a 2010-2011. tanévre Egy iskola akkor jó, és főleg akkor szerethető, ha a tanulás mellett a diákélet is színes, változatos, s ebben kiemelkedő szerepe van a diákönkormányzatnak.

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

Versenykiírás. Általános rendelkezések

Versenykiírás. Általános rendelkezések Versenykiírás Általános rendelkezések 1. A Campus Olimpia bemutatása A Campus Olimpia 2010. július 20-22 között megrendezendő sportrendezvény a magyarországi és a határon túli felsőoktatási intézmények

Részletesebben

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009(IX.15.) számú rendelet a Pölöske Község Önkormányzat a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2007(III.27.)

Részletesebben

A Szolnoki Szent-Györgyi Albert Általános Iskola alsós Diákönkormányzatának. munkaterve. 2016/2017. tanév

A Szolnoki Szent-Györgyi Albert Általános Iskola alsós Diákönkormányzatának. munkaterve. 2016/2017. tanév A Szolnoki Szent-Györgyi Albert Általános Iskola alsós Diákönkormányzatának munkaterve 2016/2017. tanév Készítette: Hársfalviné Balázsi Katalin - alsós Diákönkormányzatot segítő tanár A munkatervet megvitatta

Részletesebben

Rendőri szerv: Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság december hónapra tervezett sebességmérések

Rendőri szerv: Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság december hónapra tervezett sebességmérések Nap Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 07.00-09.00 4-es sz. főút Püspökladány - Kaba közötti 09.10-11.10 Püspökladány, Karcagi utca 11.20.-12.30 Püspökladány, Petőfi utca 13.40-15.00 4-es sz.

Részletesebben