DEBRECEN VAROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA IX.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DEBRECEN VAROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA IX."

Átírás

1 DEBRECEN VAROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA IX Gazdag István 1921 január 1 Holland bank érdeklődik Debrecen erdőbirtoka (kb kh :) iránt január 4 Megalakult Keserü Lajos törvényszéki bíró elnökletével a debrecenitörvényszék kegyelmi tanácsa január 4 Dr~ Baltazár Dezső debreceni református püspök prokilamálta a függetlenségi nagy-magyar párt" 12 pontból álló programját január 10 Milotay István és Pröhle Vilmos képviselő i beszámolót tartanak az Arany Bika dísztermében január 10 Balkőnyi Károly az OMKE igazgatója előadást tart a Kereskedelmi Csarnokban a gazdaság aktuális kérdéseir ő l január 11 Lassus francia kapitány, az entente missió parancsnoka értékes könyveket ajándékoz az egyetemi könyvtárnak január 14 Bénárd Ágoston népjóléti és munkaügyi miniszter Debrecenbe érkezett január 21 Éjjel betörnek a Nlagytemplomba és; megszentségtelenítik a szószéket, az úrasztalát, a püspök székét és a zsoltároskönyvét A falakra Üsd a reformátust" jelszót mázolnal~ január 21 gr~ Teleki Pál miniszterelnök fogadja a debreceni egyetem, az egyházkerület és Debrecen város küldöttségét a száműzött kolozsvári és pozsonyi egyetemek Debrecenbe leendő elhelyezésre ügyében január 23 A rendőrség feloszlatta az ORLE közgyűlését január 23 Az amerikai zsidóság segélybizottsága kerületi bizottságot kíván szervezni Debrecenben január Súlyos tífuszjárvány lépett fel Debrecenben február 6 A városi tanács fegyelmi bizottsága megszünteti dr Magoss György elleni fegyelmi eljárást és; állásába visszahelyezi február 12 A kolozsvári egyetem küldöttsége Debrecenbe érkezik február 16 A Debreceni Kereskedelmi Társulat új leányiskolát állít fel március 9 Hatszáz egyházközösség küldöttsége jelenlétében kerül sor a Nagytemplom ünnepélyes újraavatására A kormányt Nagyatádi Szabó István miniszter képviselte március 18 gr Bethlen István Debrecenbe érkezik és megvizsgálja a menekültely helyzetét március 21 A Láng szanatórium helyén (Kossuth u 39 ) megalakul a Belvárosi Szanatórium R T Főorvos : dr Szaploncay Gyula 185

2 április 4 Megalakul Debrecenben a magyar-francia kamara Elnök : Bosznay Dezső április 9 Debrecen város tanácsa engedélyezi, hogy Tócsán János debreceni lakos utcán árusíthassa A spkat szenvedő Magyarország" c verses kötetet április 21 Keresked ő k, iparosok és gazdák a városházán tartott gyűlésen tiltakoznak a hadinyereségadó szábalytalan kivetése ellen május 3 Megnyílik a Margit-fürd ő vízgyógyintézete május 16 Megalakult Debrecenben dr Tervei Tamás elnöklete alatt a Független Polgári Párt május 29 Debrecen város törvényhatósági bizottsága gr Apponyi Albertet díszpolgárnak választja június 1 Négy hónapos átképző tanfolyam indul a fiúkereskedelmi iskola keretében Résztvevők : menekültek, köztisztviselők és leszerelt katonatisztek június 2~ A Debreceni Független Újság vezércikke a mozikat teszi felelőssé a háború elvesztéséért, a hazafias érzések meggyengüléséért június 2 A piaristák debreceni letelepülésének 200 évfordulóját a város nagy ünnepséggel köszönti június Debrecen város tanácsa dr Rácz Lajost bízza meg a városi statisztikai hivatal vezetésével június 5 Bernolák Nándor miniszter és Ruffy Pál államtitkár részt vesz a városi gyermekvéd ő bizottságának ülésén június 6 A debreceni egyetem ünnepség keretében felveszi a Tisza István egyetem címet Az ünnepségen részt vesz gr Bethlen István miniszterelnök is június 19 A kormány kinevezi Miskolczy Lajos ny szolgabírót, földbirtokost Debrecen város, főispánjának június Befejeződik a debreceni hitelszövetkezetek felszámolása a Pénzintézeti Központ vezetésével július 5 A tiszáninneni ref egyházkerület bírósága felmenti Jánosi Zoltánt büntetése alól és visszahelyezi lelkészi állásába július 19 A vármegyeháza tanácstermében megalakul Hajdú vármegye és Debrecen Vitézi Széke Vitézi székkapitány vitéz Nagy Pál ezredes július 8 50 tagú gazdaküldöttség utazik Heged ű s Lóránd pénzügyminiszterhez a gazdatársadalom bajainak orvoslása érdekébe július 22 A Kereskedelmi Csarnokban rendezett sakkversenyt Dalmy Barna nyerte meg július 27 A gubás ipartársulat közgyűlése kimondta a feloszlatást augusztus 3 Debrecenbe érkezik Gerard francia ezredes vezetésével egy bizottság, hogy felmérje a románok okozta kárt augusztus 14 Alacsony fizetésök miatt sztrájkba lépnek a debreceni villamosvezetők és kalauzok augusztus 16 Tű z pusztított a Debreceni Vendégl ősök, Hentesek és Kereskedők Erzsébet utcai jéggyárban Két ember meghalt A tűzoltást nehezítette, hogy az éjszaka folyamán nem volt vízszolgáltatás szeptember 1 Megnyílik Debrecenben a zsidó gimnázium A hitközség dr Kardos Albertet bízza meg az igazgatói teendőkkel szeptember 13 Megalakul a Kollégiumban a Tisza-szoborbizottság Elnöke : Márk Endre 18 6

3 szeptember 20 Sztrájkba lépnek a debreceni pékek szeptember Megindul Debrecenben a Népszerű Főiskolai Tanfolyam október 8 A kereskedelemügyi miniszter elrendelte a debreceni kislakások építésének azonnali megkiezdését A tervek szerint 88 két, illetve 34 egyszobás lakás épül október 13 Megnyílik Balczer György képkiállítása a reáliskolában október 23 Debrecen sakkbajnoka Kulcsár Kálmán október Megkezdte az üzemelést a Debreceni Hírlap nyomdája november 2 Megkezdte működését Debrecen új szórakozóhelye a Modern Kabaré és Bár november 2 A Magyar Általános Hitelbank debreceni fiókintézete koronás alapítványt létesít szegénysorsú és jótanuló diákok számára november 3 Imre Sándor államtitkár Debrecenbe érkezik és előadást tart a református tanítók értekezletén a nemzetnevelésr ő l november 5 A vörheny és a tífuszbetegségek terjedése miatt járványkórházat nyitnak Debrecenben november 4 Ünnepélyes keretek között nyílik meg az egyetem orvosi fakultása A megnyitót dr Kenézy Gyula egyetemi tanár tartotta november Balla Zoltán a Magyar Sakkszövetsiég új elnöke szimultánt ad Debrecenben november 13 Megkezdi működését a gr Tisza István nevét viselő állami egyetemi internátus november 16~ Megalakul a Debreceni Tisza István Tudományos Társaság Elnöke : Pokioly József egyetemi tanár november 20 Csürös Béla festőművész kiállítást rendez a református főgimnáziumban november 23 dr Baltazár Dezső református püspök 65 theológust avat pappá a Neagytemplomban november 27 Megalakul a debreceni unitárius leányegyház Gondnoka : Székely Ferenc műszaki főtanácsos november Dienes János festőművész és Füredi Richard szobrász együttes kiállítást nyit a városháza dísztermében december 2, dr Vásáry István memorandumát - a városokat és tisztviselőket ért sérelem miatt - a város kbzgyűlése elfogadta és a kormány elé terjeszti december 7 Kun Béla dr egyetemi tanár a város közgyűlésén szóvá teszi, hogy a rendőrség tehetetlensége miatt veszélybe van Debrecen közbiztonsága december 18 A Debreceni Független Újság felhívja a polgárokat, a soproni népszavazás diadalmas eredményének örömére lobogózzák fel házaikat december Megalakul a Debreceni Kálvinisták Templomegyesülete Elnök : dr Baltazár Dezső és Márk Endre Megkezdi működését az Ecetgyár R T az év folyamán : A Magyar Történelmi Társulat első vidéki ülését Debrecenben tartja Megalakul a Tiszántúli Hírlap Debrecen városa először vás~árol képet Medgyessy Ferenctől Megkezdi működését az Angol-Magyar 18 7

4 Bank debreceni fiókja Füredy F Gusztáv zenei ismeretterjesztő előadássorozatot indít Debrecenben Megjelenik a Családi Kör c lap Szalánczy József szerkesztésében Megkezdi működését a Tiszántúli Hírlap Könyv és Lapkiadó RT nyomdája január 23 Megalakul a Debreceni Gyorsírók Köre Elnöknek választják Ady Lajost január 29~ A debreceni szociáldemokrata szakstzervezetek megtartják a háború utáni első gyűlésüket szoros rend őri felügyelet alatt február 7 Laky Zsigmond lelkész az amerikai protestáns egyház küldötte Debrecenbe érkezik Programja részeként istentiszteletet tart a Kistemplomban február 12 Debrecenben tart előadást Pedlov kapitány, alpi sokat tett a nyomor, a szegénység áldozatainak megsegítésére február 12 József főherceg debreceni programja során meglátogatja a Déri Múzeumot, a Csokonai Kört, a Hegedűs és Sándor RT könyvesboltját és a Debreceni Független ÍJjság szerkesztőségét február 18 A Magyar rtjságírók Egyesülete debreceni csoportja tiltakozik a belügyminiszter rendelete ellen, amely a híreket kizárólag az MTI részére biztosítja február 23 A belügyminisztérium megvonja Pálffy József szerk~sztésében megjelen ő Tiszántúli Hírlap" c újság utcai terjesztésének jogát, mivel több cikk az ország közrendjét súlyosan veszélyeztetik ~ " február 25 Megalakul Debrecen város gazdasági felügyelősége Vezetője : Surgoth Jenő kir gazdasági főfelügyelő február 25 Emerch Pál bécsi zongoraművész hangversenyt ad a Zenedében február Négynapos hózivatar kritikus helyzetet teremt a megyében A hóesés akadályozza a vasúti közlekedést, az élelmiszer szállítást február Megalakul Debrecenben az Egységes Párt március 2 Megalakiul a Debreceni Orvosegyesület Elnöke dr Kenézy Gyula március 4-5 Országos Petőfi-ünnepséget rendeznek Debrecenben El őadó Ravasz László református püspök március 7 Szomjas Gusztávot a kormány felmenti Hajdú vármegye főispáni tisztéből, egyben Miskolczy Lajost, Debrecen város főispánját megbízza Hajdú vármegye főispáni teendőivel március 14 Balta Zoltán magyar sakkbajnok harminc fős szimultánt játszik az Angol Királynő szálló külön termében március 17 A debreceni sütőmunkások bérkövetelés miatt sztrájkba lépnek március 19 A DEAC és a DTE mérkőzése után Csaba-sapkás egyetemistát inzultálják a DTE játékosait A rend őrség nem avatkozik közbe március 26 A Független és 48-as párt Aranybikában tartott nagygyűlését egyetemisták megzavarják A rendőrség állitja helyre a rendet március 30 Gróth István a budapesti iparművészeti fiúiskola igazgatója a város vezetőinek vázolja a debreceni iparművészeti iskola alakításának feladatait

5 március 31 Debrecen város törvényhatósági bizottság ülésén Zöld Józse= fet és Vass Károlyt tanácsnoknap választják április 2 Megalakul az Országos Magyar Kereskedelmi Egyesülés (OMKE) Hajdú megyei kerülete április 2 Megalakul Debrecenben a Nemzeti Polgári Párt Elnök : Poroszlay László április 20 Tojama Kojesi Budapesten tanító japán tanár Debrecenbe látogat április 23 Megalakul a Délmagyarországi Kereskedelmi Utazók Egyesülete debreceni csoportja Alelnök : Ritter Aurél április 30 A debreceni betegpénztári orvosok sztrájkba lépnek számukra pedvez őbb szerződés megkötése érdekében május 3 Rimanóczy ~Bélát választja a törvényhatósági bizottság a világítási vállalat igazgatójává május 7 Debrecenben az első nagyszabású cserkész ünnepélyt az Erő cserkész csapat rendezi a Csokonai Színházban május 7 Az Aranybikában rendezett egységpárti nagygyűlésre Debrecenbe érkezik gr Bethlen István miniszterelnök és Nagyatádi Szabó István miniszter május 7 Dr Baltazár Dezső református püspök elindul amerikai írtjára május 14 Gr Apponyi Albert választási napgyűlést tart Debrecenben május 14 Hatalmas népgyűlésen mond beszédet Rassay Károly a liberális ellenzék vezéralakja május 20 Nagy sikert arat Timár Ila színésznő vendégszereplése első fellépésében, a Bob hercegben május 25 Megalakul a Debreceni Műbútorgyár és Fakereskedelmi RT a Külsővásártéren június 4 Országgy űlési választáson debreceni mandátumot szerez Györki Imre (Szdp), Hegymegi Kiss Pál (liberális) és Jánosp~ Zoltán (radikális függetlenségi, oktróbista) június 18 Befejeződik a Tisza István Tudományos Társaság szervezése Elnöke Pokoly József dr, Főtitkár Tóth Lajos június 23 Megalakul Debrecenben a Mezőgazdasági Kamara Igazgató dr Rácz Lajos június A Műpártoló Egyesület megrendezi a debreceni művészek háború utáni első közös kiállítását Holló László, Sennyei Oláh István, Thoroczkay Oszvald és mások műveiből július 5 Megalakul a Debreceni ~rltalános Bank RT július 11 Dr Good a református presbiteri világszövetség elnöke Debrecenbe érkezik július 14 Dühöngő szélvihar seper végig Debrecenen Fákat tép ki, háztet őket rongál meg, ablaküvegeket tör be július 22 Benedixen dán professzor a külügyminisztérium munkatársával Debrecnbe érkezik július 23 Sztrájkba lépnek - béremelésért - a debreceni villamos vasút dolgozói július 23 Megalakul Debrecenben 80 fűszerkeresked ő részvételével az OMKE Hajdú megyei fiókjánap fűszerkereskedő szakosztálya Elnökök : Vadászi Sándor és Glück Izidor 189

6 augusztus 6 A debreceni statusquo zsidó hitközség dr Schlesinger Sámuel monori rabbit választja főrabbinak augusztus 7 Gr Klebersberg Kunó kulturális miniszter Debrecenbe érkezik, hogy megszemlélje az egyetemi építkezést augusztus 13 A Margit-fürdő uszodájában zajlik a Tisza-északi kerületi úszóbajnoksága augusztus 16 Kigyullad a Hév Petőfi-téri műhelye A tűzoltók egy órai küzdelemben tudják a tüzet megfékezni augusztus Német középiskolás cserkészek érkeznek Debrecenbe szeptember 2 Repülő árvizsgáló bizottság jelentése alapján az ügyészség elrendeli Deutsch Sámuel kereskedő letartóztatását árdrágításért Az uzsorabíróság elítélte a kereskedőt szeptember 3 Dr Baltazár Dezs ő püspök hazaérkezik+ az Egyesült Államokból Az ünnepélyes fogódás után diadalmenetben vonult be a püspök a városba szeptember 8 Megalakul Debrecenben a 39-esek bajtársa egyesülete Elnök : Wolff János tábornok szeptember 12 A Csokonai-színház 5 naprá beszünteti előadásait, mi "rel a belügyminiszter 500 /ó-al felemelte a színház ügyeleti díját szeptember A Deák Ferenc-utcai zsidó nagytemplom fennállásának 25 évfordulóját a hívek megünnepelték szeptember 26 A korányzó megengedi, hogy a Tisza István tudományegyetemen Rusz-Sántha István végzett jogászhallgatót a sub auspicüs gubernatoris a jogtudományoké doktorává avassák szeptember 30 Svéd újságírók látogatnak Debrecenbe, hogy megismerkedjenek a város nevezetességeivel október 3 Debreceni detektívek zsidó népszámlálást kezdenek a városban Megy a felháborodás, az országgyűlési országgyűlésben képvisel ők interpellálnak az október 3 Vitéz Nagy Pál altábornagy a honvédség főparancsnoka Debrecenbe érkéezik október 6 A városi tanács közigazgatási bizottsága fegyelmi választmánya a kommün alatt tanúsított magatartásért" elmozdítja állásából Csurka István iparostanonc-iskola igazgatót október 8 Dr Baltazár Dezső református püspök lemond közigazgatási bizottsági tagságáról október 12 zeumnak Harangy-rajzokat adományoz Déri Frigyes a debreceni mú- október 18 Nyolcvan törvényhatósági bizottsági tag kéri a főispánt, hogy rendelje el a polgármester választást október Eltűnik a piacról a burgonya, a tej és a tojás november 7 A Református Magyar Lelkészek Egyesületének debreceni ülésén dr Baltazár Dezső református püspök a numerus claus,u ellen és az egyházak egyenjogúságáért száll síkra november 12 A Tisza István Tudományos Társaság megtartja első felolvasó ülését Az egyesületet a kormány , Debrecen városa , a Debreceni Első Takarékpénztár , a Keresékedelmi Csarnok 3000 koronával támogatja november 15 Debrecenben bont zászlót a liberális ellenzék 190

7 november 16 Debrecenben tartja első kongresszusát a Magyar Kávésok Országos Szövetsége november 18 Dr Schandl Károly földművelésügyi államtitkár meglátogatja a Gazdasági Akadémiát november 22 Hegymegi Kiss Pál közigazgatási reformot sürget az országgyűlésen november 25 Holló László SZDP titkár és Hódy Béla ügyvéd nyílt levélben fordul dr Baltazár Dezsőhöz és Márk Endréhez törvényhatósági bizottsági tagok választása ügyében november Budig Miksa és Budig János zwitteni gyárosok és az Általános Forgalmi Bank RT megalakítja az Első Debreceni Textilárugyár RT-t (Külsővásártér 17 ) december 19 Márk Endrét választják az ügyvédi kamara ~új elnökéneki december 24 Megjelenik Madai Gyula, a debreceni Bokréta-társaság tagjának Gondolatok szárnyán" című verses kötete az év folyamán Megalakul a Magyar Leszámítoló Bank debreceni fiókja A debreceni szakszervezetek megvásárolják a Margit-fürdő épületét Megalakul Debrecenben az Éremgyűjtők Köre A Debreceni Vívó Clubból megalakul a Békéssy Béla Vívó Club" (Simonffy u 1 sz ) Megalakul az Apolló Cukorka és Csokoládégyár RT (Délisor) Megalakul a Tiszántúli Könyv Lapkiadó RT Megalakul az Ady Asztaltársaság Szervezője Benyovszky Pál 1923 január 5 A Műpártoló Egyesület a városháza kö(zgy űlésá termében rendezett tárlat anyagát vándorkiállitásra indítja Hajdú és Szabolcs megyébe január 6 A Csokonai-színház súlyos anyagi gondokkal küzd Megoldási lehetőségek : a helyárak emelése, az előadások számának növelése vagy éjjeli előadások tartása január 14 Megjelenik Térey Sándor Magányos ember" c verses kötete január 14 A Menekültek Társadalmi Egyesülete nagygyűlést tart az Arany Bika előtti téren a román, cseh és szerb túlkapások ellen január 28 Rangos szereposztással mutatja be a Csokonai-színház Mascagni Parasztbecsületét A fő szerepeket Voith Ilona, Timár Ila, Földes Erzsi és Torma Zsiga játssza január Tárgyalások kezdődnek a Déri múzeum helyének kijelöléséről Felvetődött lehetőségek: Dégenfeld tér, Petőfi tér és a Nagyerdő február 4 A Munkás-Otthon dísztermében 5000 ember jelenik meg Szeder Ferenc és Györki Imre politikai beszámolóján A résztvev ők elutasítják a rendőrségi törvényt február 6 A népjóléti miniszter engedélyezi Koczogh Jánosnak a Péterfia utca végén, Bozóky Györgynek a Vargakertben patika megnyitását február 8 Megalakul a zsidó egyetemisták debreceni egyesülete Elnök : Weisz Endre orvostanhallgató február 10 Csürös Ferenc tanácsnok előterjeszti a törvényhatósági bizottság ülésén a Petőfi centenáriumra készített programot (szobor-emléktábla avatás, pályázat kiírás) február 10 Képviselőválasztás eredményeként _ megn ő a gazdálkodól~ aránya a városi közgyűlésben Vezetőjük Jóna János

8 február 18 Debrecen város tanácsa 28 szakbizottságot alakit február 17 A Csokonai-kör impozáns Pető fi ünnepségén megjelenik Szabolcska Mihály február 20 Százötvenezer fizetési meghagyás vár kézbesítésre a debreceni adóhivatalban március 19 Debreceni joghallgatók tüntetnek zsidó származású hallgatók felvétele ellen március 20 Ünnepélyesen beiktatják dr Hadházi Zsigmond képviselőt Hajdú vármegye és Debrecen főispáni tisztébe április 13 A városi tanács jogi- és pénzügyi bizottság ülésén Aczél Géza főmérnök bejelenti, hogy az idén a temetők megtelnek, égetően sürgős a köztemet ő létesítése április 15 Református püspökölt konferenciája Debrecenben Révész Kálm~án, Németh István, Ravasz László és Baltazár Dezső püspökök találkoztak az új református énekeskönyv megjelentetése ügyében április 17 Dr Zoványi Jenő egyetemi tanár, akit izgatásért ítélt el az ötös tanács, bevonult a debreceni fogházba 3 hónapos büntetése letöltésére : április 23 A népjóléti miniszter kinevezi Hadházi Zsigmond főispánt debreceni kerületi lakásügyi miniszteri biztossá április 26 Tóth János debreceni detektív bűnözőkkel folytatott tűzharcban életét vesztette április 28 A Debreceni Református Főgimnázium csapata nyeri a kerületi tornaversenyt nagy pontkülönbséggel április 29 Kiss Menyhért képviselő interpellációt nyújt be, mivel debreceni katonatisztek levették Kossuth képét a falról ésj a Gotterhaltet énekelték A honvédezni miniszter visszautasította a képviselői interpellációt május 1 A debreceni rendőrség nem engedélyezi, hogy a szociáld~mokraták május elsején gyűlést rendezzenek a Munkás-Otthonban május 7 A DTE labdarúgó csapata nagy közönség elő tt kapott ki a Vasastól 5 :1-re május 14 Sikeresen mutatkozott be Debrecenben a Balás Sándor Máv üzletvezető által szervezett filharmonikus zenekar május 26 Hegyznegi Kiss Pál országgyűlési képviselő interpellált a nemzetgyűlésben, mivel Debrecenben 8000 választót megfosztottak választói jogától május 31 Megl~ezdték az áradásai miatt sok gondot okozó Tócó-árok tisztítását június 2 Szlávik Rezső, a gazdasági akadémia hallgatója Felvidékre történt hazalátogatása során cseh határőrökkel vívott tűzharcban életét vesztette június 2-3 A Fazekas Mihály reáliskola fennállásának 50 évfordulóját ünnepli a város Tóth 1~rpád Köszöntő " című versét ez alkalomból írta június 3 A Műpártolb Egyesület a Kollégium dísztermében képzőművés~eti kiállítást nyit kartárs művészek - Holló László, Sennyei Oláh István, Káplár János, G Szabó Kálmán, Thoroczkay Oszvald és mások műveiből június 11 Sir William Goode angol diplomata Debrecenbe érkezik Megbeszélést folytat Iiadházy Zsigmond főispánnal és meglátogatja a Hortobágyot 19 2

9 szeptember 20 Debrecen város törvényhatósági bizottsága dr 1VIagoss Györgyöt megválasztja polgármesternek szeptember 22 Debrecenbe érkezik gr Klebersberg Kunó kultuszminiszter, Déri Frigyes kormány főtanácsos, dr Tóth Lajos és dr Petri Pál államtitkárok, képviselő k, rektorok és miniszteri tanácsosok szeptember 23 Ünnepélyesen megnyitják a debreceni belgyógyászati és sebészeti klinikát, valamint a röntgen intézetet szeptember 23 Ünnepélyes körülmények keizött, magas vendégek jelenlétében kerül sor a Déri múzeum alapkő letételére szeptember 23 A tudományegyetem orvoskara díszdoktorrá avatja dr Tóth Lajos államtitkárt szeptember 23 Ünnepélyesen megnyitják a vármegyeháza dísztermében a Tiszántúli Mezőgazdasági Kamara Legszebb kalász" c mezőgazdasági kiállítását szeptember Spitzer Hermann nyomdája megkezdi működését V október 12 A debreceni ipari és kereskedelmi érdekeltségek nagygyű lésen tiltakoznak a jövedelem- és vagyonadó kivetése ellen Tiltakozásukat küldöttség viszi fel a pénzügyminiszterhez október 19 Déri Frigyes múzeumalapítót Debrecen város közgyűlése díszpolgárrá választja október 19 Debrecen város törvényhatósági bizottságának közgyűlése üdvözli gr Bethlen István miniszterelnökeit és bizalmát fejezi ki iránta október 24 Dr Csülük Elemér pénzügyi főtanácsos Debrecenbe érkezik a jövedelemadó kivetés felülvizsgálatára október Debrecen város 108 alkalmazottat bocsát el az 1923 :XXXV tc alapján október Papp Lajos rendőrfogalmazót sikkasztás miatt letartóztatják november 4 Hegymegi Kiss Pál képviselő társasvacsorán kifejti véleményét a politikai helyzetről és Debrecen dolgairól A vacsorán részt vesz Rákóczy Ferenc képviselő is november 7 Debrecenbe érkezik Heatherte Dudley a Manchester Guardian tudósítója Debrecen nevezetességeiről akar írni november 13 Széles körben ünnepli a bábaképezde tudós igazgatójának dr Kenézy Gyulának,40 éves,jubileumát november 18 El őször rendeznek Debrecenben ökölvívó mérkő zést, az Arany Bika dísztermében három pár lép szorítóba november 20 A debreceni református egyház memorandumban jelenti a kultuszminiszternek, hogy pénzügyi nehézségei miatt nem tudja kifizetni a tanítók illetményét november 20 Eversole professzor a Rockefeller Fond alapítvány magyarországi megbízottja Debrecenbe érkezik, hogy felmérje a debreceni egyetem orvoskarának berendezéseit november 22 Hegymegi Kiss Pál képviselő interpellációt nyújt be a nemzetgyűlésben a törvényhatósági választások és tisztújítások ügyében november Megnyílik a debrecen-nagyváradi vasútvonal december 2 A debreceni szociáldemokraták a Munkás-Otthonban Várnai Dániel képviselő közreműködésével művész estélyt rendez A bevétel a munf~anélkülieket illeti december 5 Dr Magos György polgármester bemutatkozó látogatást tesz a minisztereknél 19 4

10 december 9 Megalakul Debrecenben a Gazdák Körzeti Hitelszövetkezete december 16 Ady-matinét rendeznek Debrecenben december 18 Dr Györki Imre képvisel ő a nemzetgyűlésben támadja a kormány pénzügyi politikáját és a rendőrség kegyetlenkedését december 26 Hegymegi Kiss Pál képviselő a Debreceni Független Újságban kifejti kritikus véleményét a törvényhatósági reformjavaslatról december Dr Ungár Margit az első nő jogi doktor, aki kéri az ügyvédi kamarát, hogy vegye fel az ügyvédjelöltek névjegyzékébe Megkezdi működését az Első Debreceni Cérnagyár (Csapó u 58 sz ) az év folyamán Megjelenik a fiatal költök antológiája a Vihar, Ana~fabéta tanfolyam indul Debrecenben 1924 január 1 Nőtisztviselők is dolgoznak a városházán : Kiss Sarolta számtiszt és Flóra Józsa irodasegédtiszt A városi tanács Borbély Lajost bízza meg a toronyórák gondozásával 10 q búza, 4 q fa bérért Szemere Arpád a m kir Operahámi tagja és Kolbay Idikó Nemzeti Színház tagja a Zenedében operaáriákat énekel a Kolozsvári január 3 Dr Baltazár Dezső nyilatkozik : A politikai és vallási zsarnol~ ság támadása összeomlott a kollégium kemény homlokzatán A Közhasznú Munkáskertek Egyesülete kender termesztésével próbálkozil~ Debrecen határában január 4 A Stern kefegyárban tűz pusztít A földreform előkészítéseként megkezdődött Debrecenben összefrása az igényl ők január 10 Németh Gyula budapesti egyetemi tanár előadást tart Debrecen keletkezéséről, nevéről Kodály Zoltán a magyar népzenér ől beszél január 11 A városi tanács elhatározza a Péterfia és a Simonyi út burkolását~ Pohl Ferenc városi főkertész elkészítette az utcák fásítási tervét január 12 A nemzetgyűlés megsemmisíti Jánosi Zoltán mandátumát január 20 A III kerületi időszakos választás Kossuth-párti jelöltje, Nagy Vince program beszédet tart január 21 A lt+ertségben engedélyezett patikák tulajdonosai a belvárosba helyezik át patikájukat A Vargakertbe engedélyezett patikát a Csapó utcára helyezik át január 29 Debrecenben súlyos influenza járvány alakul ki február 3 A GYOSZ debreceni szervezete nagygyűlést tart Debrecenben Előadó : Feny ő Miksa : február 3 A zsidó főiskolai hallgatók Kiss József matinét rendeznek a városi Zenede dísztermében február 6 A pozsonyi Toldy-kör által meghirdetett Petőfi drámapályázatot Juhász Géza kereskedelmi iskolai tanár nyerte Szeptember végén" c verses ünnepi színjátékkal február 14 Űjra alakul a Debreceni Madárvédelmi Szomjas Gusztáv ny főő ispán Egyesület Elnöke : február 14 Hegymegi Kiss Pál képviselő interpellációjára Vass József népjóléti miniszter vizsgálatot rendel el a debreceni lakáshivatalban ; 195

11 február 16 Albrecht királyi herceg Debrecenbe érkezik az ifjúsági vöröskereszt díszünnepélyére Hegymegi Kiss Pál képviselő tiltakozik a szinte h~irályi fogadtatás ellen február 15 A kereskedelmi miniszter és Debrecen városa közötti tárgyalás eredményeképpen a fémipari iskola mellé faipari iskola épül, amelynek képesítési joga is lesz február 17 Nagy Vince függetlenségi programmal megnyerte a III kerületben az időszaki országgyűlési választást február 18 A pallagi villamos vasút ünnepélyes megnyitóján megjelent a földművelésügyi miniszter február 28 Horváth Zoltán képviselő interpellált a debreceni időszakos választás során tapasztalt visszásságok miatt Az ügyet kivizsgálásra a kereskedelemügyi miniszter kapta február 29 A városi tanács a város keleti, homokos részén házhelyekre alkalmas területet jelöl ki február 29 A Debreceni Független rtjság felveti a villamos körforgalom kialakításának gondolatát március 2 Dr Eecsedi István tanítóképezdei tanár a Függetlenségi Körben előadást tart A debreceni polgárság részvétele a magyar vallási és politikai küzdelmekben" március 8 Debrecenben ról ra csökk"~nt az országgy űlési válásztók száma Az ellenzék a kormány manipulációját elmarasztalja március 15 Megjelenik a Debrecen c napilap március 20 A távbeszélő forgalom kibővülés következtében lehetővé válik Debrecen és Bécs közötti telefon kapcsolás március 22 A zsidó főiskolai hallgatók kulturális estéjén Iászai Mari színésznő szavalatokat ad elő március 25 A debreceni főreáliskola felveszi a Fazekas Mihály nevet április 2 A Kollégium tulajdonát képező Füvészkertet a református egyháiz átadta a Déri múzeum részére április 17 Debrecen város törvényhatósági bizottságának közgyűlés jelentést tesz a nemzetgyűlésnek a város súlyos helyzetéről április 20 A Debreceni Független ÍTjság A debreceni várospolitika alapvető hibái" c vezércikkében támadja a város vezetését április 21 A debreceni nyomdászok grafikai kiállítást rendeznek húsvét ünnepén a városháza kbzgyűlési termében április 21 A londoni Leplay House szociológiai társaság 22 tagja magyarországi tanulmányútján Debrecenbe érkezik április 26 Sztankay F Bélát a debreceni fa- és fémipari szakiskola igazgatóját a kormányzó kinevezte iparoktatási főigaagatónak május 3 A Csokonai-kör ülésén Voinovich Géza esztéta felolvas Juhász Géza Szeptember végén c drámájából és Oláh Gábor verseiből szaval május 11 Megalakult a Debreceni Úszók Egyesülete május 11 A debreceni szőnyegszöv ők ipartársulatot szerveznek ", elnöknek Jablonszky Józsefnét választják május 11 A Budai Dalárda Debrecenbe érkezik és több hangversenyt ad május 28 A debreceni rend őrkapitány nem engedélyezi a június elsejére tervezett népgyűlés megtartását, amelyek szónokai az ellenzéki képviselők lettek volna június 1 A Békéssy Béla Vívó Klub országos versenyén dr Tóth Péter a 196

12 MAC versenyző je győz A legjobb debreceni Kalnitzky Gusztáv a hetedil~ lett június 8 Befejeződött a városban az állat összeírás : szarvasmarhát, 7267 lovat, 2600 sertést, juhot, 142 kecskét, 2 öszvért és 3 szamarat írtak össze június 13 A kultuszminiszter megszünteti az ingyenes népoktatást az egyházi iskolákban A Tiszántúli Református Egyházkerület továbbra is fenn akarja tartani az ingyenes népoktatást június 13 Debrecen város tanácsa fokossal szereli fel a határban őrködő mezőbiztost és 12 mezőő rt június 17 A polgármester 30 kh föld használatát kapja reprezentációra június 22 A Debreceni Autó Forgalmi RT a Hatvan u 53 sz alatt megk~ezdi működését július 1 A debreceni református egyház presbitériuma úgy határoz, hogy a Homokkert kapja az új templomot július 1 ~r debreceni HV RT közgyűlése felvetette a Debrecen-Hajdúnánás vonal házikezelésbe vételét és villamosítását július 1 Hegymegi Kiss Pál képviselő nyilatkozik a Debrecent súlytó gazdasági katasztrófákról, a munkanélküliségr ő l és a földmunkások nyomoráról július 2 Andor Endre helyettes államtitkár, a munkaközvetítő intézetek kormánybiztosa Debrecenbe érkezett július 3 Hegymegi Kiss Pál képviselő interpellációjában hívta fel a figyelmet arra, hogy a debreceni rendőrség akadályozza az ellenzéki képviselők munkáját július 4 Debrecen polgármestere reprezentációjának további növelésére 20 kh föld haszonbérletét kapja július 5 Megrendezik az első divatrevüt Debrecenben a Royal szálló dísztermében Párizsi ruhák és kalapok, perzsaszőnyegek kerülnek bemutatásra Fodrászati bemutatóra is sor kerül július 8 Salamon Béla és társulata óriási sikert arat a Csokonai színházban július 15 Beach princentoni egyetemi tanár Debrecenbe érkezik Innen utazik tovább Erdélybe, hogy a román uralom alatt élő protestáns egyházak helyzetét tanulmányozza július 18 Délután hatalmas felhőszakadás zúdul Debrecenre Az utcák egy részét, a pincelakásokat és raktárakat elönti a víz július 20 Rakovszky Iván belügyminiszter egy napot tölt Debrecenben július 29 Maróczy Géza sakkmester 20 táblás szimultánt játszik a Kereskedelmi Csarnokban A mester 15 játszmát megnyert, 4 döntetlen lett, egyet Ritter ellen elvesztett július 31~ A debreceni nyomdászok az Arany Bika dísztermében Guttenberg-ünnepélyt rendeznek augusztus? Debrecen városának évenként 400 millió koronájába kerül a katonatisztek elszállásolása augusztus 15 Pohl Ferenc főkertész a városi kertészet számára 37 millió koronát kér A tanács 8 milliót utal ki augusztus 24 Nagy Géza dr egyetemi tanársegéd nyeri a győri nemzetközi sakklversenyt A debreceni Kulcsár Kálmán 6 és Dalmy Barna 7 helyezést ért el 197

13 szeptember 1~ A debreceni ellenzéki képviselők - Hegymegi Kiss Pál, Györki Imre és Nágy Vince - a Hatvan utca 60 sz alatti ház udvarán kb ember elő tt tartanak beszédet szeptember 15 Tizenhárom debreceni vitézt beiktatnak a vitézi telekbe szeptember 21 Debrecenben nagy sikerű repülő-napot rendeznek szeptember 23 A Mayer és Moller olaj-, gépkenő cs- és vegyi ipari RT Debrecenben lefejtő és tároló fióktelepet létesít szeptember 24 Svenska Dagbladed stokholmi újság magyarországi mellékletében Leffer Béla tollából Utazás a Tisza mentén és a magyar pusztán" c, cikkében szó esik Debrecen több nevezetességérő l szeptember 27 A tiszántúli egyházkerület őszi közgyűlése megtárgyalja az pvi költségvetést A Kollégium előreláthatóan 500 millió korona deficittel számol szeptember 28 Debrecen város tanácsa elutasítja a nagybérlők haszonbérlet leszállítására irányuló kérését szeptember 28 Debrecenbe érkezik Schmiedt Ott volt porosz kn~ltuszminiszter A professzor a debreceni klinikákat tanulmányozza október 2 Dézsi István és Bíró Antal debreceni tűzoltó tiszteket díszéremmel tünteti ki a kormányzó október 4 Bruston és Perrier francia református teológus tanárok Debrecenbe érkeznek és egy hétig a városban tartózkodnak október 5 Dolmányi Ernő az Arany Bika dísztermében ad nagy sikerű hangversenyt október 15 Dr Baltazár Dezső püspök elindul második amerikai útjára október 17 Lengyel egyetemi hallgatók érkeznek baráti látogatásra Debrecenbe október 17 A Csokonai-kbr Debrecennek kéri az aradi vértanú szobrot, mivel a román kormány nem tűri meg a szobrot Aradon október 19 Megalakul a Debreceni Keresztény Ifjak Egyesülete október 19 Közgyűlést tart Debrecenben az Országos Bírói és ifgyészi Egyesület A kbzgyűlés visszautasítja a nemzetgy űlés és a belügyminisztérium kritikáját október 28 Meghalt Déri Frigyes Debrecen város koszorúját Sőregi János helyezi el a bécsi ravatalon november 6-7 Debrecenbe érkezik Horthy Miklós kormányzó a gyermekklinika felavatására november 19 Korb Flóris műegyetemi tanár nyeri el a Kisfaludy Társaság Greguss-díját a debreceni egyetem tervezéséért november 21 Dolmányi Ernő zongoraművész, dirigens hangversenyezett az Arany Bika dísztermében a budapesti filharmónikusok~ kíséretében november 30 Gazdag programú Ady-ünnepséget rendeznek Debrecenben Némethy László szobrászművész által készített emléktáblát az Angol királynő étterem ún Bunda-termében helyezik el november Megalakul az első önálló debreceni művészegyesület, a Debreceni Képzőművészek és Iparművészek Egyesülete, működtetésében az ún Művészház december 7 A Színházi Élet művészestje Debrecenben Fellépnek Karinthy Ferenc humorista, Farlms Imre zeneszerz ő, Kolbay IIona, Karácsony Ili és D' Arrigó Kornél primadonnák, Német Juliska sanzonénekes, valamit Lukács Pál és Tőkés Anna színészek 198

14 december 8 A Magyar Külügyi Társaság ülést tart Debrecenben Előadást gr Apponyi Albert elnök tart december 14 A debreceni újságírók a Csokonai-színház művészeivel közösen matinét rendeznek Szathmáry Zoltán 35 éves hírlapírói jubileuma alkalmából december 31 Dr Huzella Tibot debreceni orvos Háború és béke orvosi szemmel" c művét az ügyészség lefoglalja december Megkezdi működéséta Bocskai Vasöntöde Motor- és Gépgyár RT (Szoboszlai u 4 ) az év folyamán Debrecen városa %-os eladósodása ellenére növeli tiszta vagyonát, megszilárdítja költségvetését 1925 január 3-5 Kellner Gyula debreceni birkózó Magyarország 1925 évi bajnoka január 3 A Debreceni Polgárok és Munkások Szövetsége vacsorát ad a város ellenzéki képviselőinek tiszteletére január 10 Dr Kunos Ignác a Magyar Tudományos Akadémia tagja előadást tart a zsidó gimnáziumban Isztambulról január 26 Debrecen város közigazgatási hatósága engedélyezi autótaxik forgalomba hozását Halász Gyulának és a Debreceni Autóforgalmi RT-nelc január Márk Endre udvari tanácsos, egyházkerületi és kollégiumi ügyész 10 milliós alapítványt tett a debreceni református kollégiumnak február 8 Megalakul az Országos Közegészségügyi Egyesület debreceni osztálya Elnök dr Tüdös Kálmán egészségügyi főtanácsos, főtitkár dr Sághy Ferenc egyetemi tanársegéd február 8 Györki Imre országgyűlési képviselő meglátogatja a Halápon élő vákáncsosokat február 10 Hegymegi Kiss Pál országgy űlési képviselő kéri a főispánt, hogy lépjen fel a város határában felállított vámsorompók lebontása érdekében február 19 Debrecen város törvényhatósági bizottsága ünnepi közgyűlésen emlékezett meg Jókai Mórról születésének 100 évfordulóján február 27 Debrecen város törvényhozó bizottsága a nemzetgyűléshez és és a kormányhoz intézett feliratában elhatárolja magát a jobb- és a baloldal politikájától február 29 A debreceni Művészházban értékes tárlat nyílik Dienes János és Nagy Sándor műveibő l március 8 A Tiszántúli Mezőgazdasági Kamara megbeszélést szervez a határszéli gazdák számára március 12 Kiss Ferenc - a Nemzeti Színház művésze - hangversenyt ad az Arany Bika szálló dísztermében március 15 Megalakul a Magyarországi Famunkások Szövetsége helyi csoportja március 18 Debrecen városa 5 millió dollár hitelre szerződést köt egy amerikai pénzcsoporttal (7% kamat, 20 év ) március 24 A Debreceni Első Takarékpénztár és a Közgazdasági Bank és Váltóüzlet fuzionál 19 9

15 március 29 Megalakul a Kézm űiparosok és Kereskedők Országos Szövetségének debreceni csoportja Elnök Mándoky Ferenc április 2 A Csokonai színház bemutatja Lengyel Menyhért Waterlooi csata című darabját Halassy Marika, Rajz János szereposztásával április 3 Dr Baltazár Dezső püspök hazaérkezik negyedik amerikai útjáról, dollárt gyűjtött egyháza számára Detroit magyarsága látogatása alkalmával javasolta, hogy május 22-ét Amerika-szerte Debrecen napjaként ünnepeljék április 3-4 A református leányk~özépiskola Gyóni" önképzőköre Csiky Gergely Nagymama c darabját adja elő Halassy Marika színésznő rendezésében - április 13 A debreceni Művészházban nyílik meg Kovács János és Gáborjáni Szabó Kálmán képz őművészeti kiállítása április 16 Postaügynökség kezdi meg működését a Márton Kálmán telepen április 26 Az Eötvös-kollégium (a párizsi Ecole Normale Superieure pandanja) első vidéki ülését Debrecenben tartja Előadók Németh Gyula és Kodály Zoltán április Debrecenben 4 intézettel, 8 orvossal és 12 védőnővel működik az anya- és csecsemővédelem Megjelenik Ecsedi István Poros országúton" című kbnyve A debreceni levéltár törökkori okleveleit Fekete Lajos fordítja magyarra május 3 Dénes János Tisza Istvánról készített portréját ünnepi közgyűlésen leplezték le az egyetemen május 3 Laubner József a Magyar Nemzeti Bank debreceni fiókja elnökének kinevezik május 7 Hegymegi Kiss Pál, Györki Imre és Nagy Vince debreceni képviselők sürgetik az oktatásügyi minisztériumban az egyetemi építkezés folytatását május 9 Sir Williams Drummond angol unitárius lelkész a nemzetközi vallásos kongresszusok főtitkára Debrecenbe érkezik Istentiszteletet tart és részt vesz a Székely Társaság rendezvényén május 12 Megnyílik az első juhászknállitás Debrecenben A kiállítást megtekinti Meyer János földművelésügyi miniszter május 20 A Déri-gyűjtemény nagyobb része Debrecenbe érkezik május 21 A debreceni gyorsírók társasága gyorsíró és gépíró versenyét Székely Andor nyeri május 26 Rády József a MAC versenyzője nyeri a Békéssy vívóversenyt május 29 Az Aero Express RT' tervezi, hogy Debrecent bekapcsolja nemzetközi repülőjárataiba május A leggazdagabb magyar városok sorrendje : Debrecen, Szeged ; Kecskemét, Sopron, Győr A debreceni rendőrséget kerékpárral szerelik fel A kerékpáros őrjáratok minden órában megfordulnak egyszer az utcákon Katz Ignác debreceni kereskedő 16 milliárdos kártérítési pert indít az állam ellen Repülőgépjárat indul Budapestről Debrecenbe és vissza június 1 Czinner Lajos szakszervezeti titkár vezetésével építőmunkás küldöttség keresi fel a polgármestert a munkanélküliség enyhítését kérve június 5 Honthy Hanna vendégszínészként szerepel a Csokonai színházban 200

16 június Szakértők véleménye szerint a Kistemplomot le kell bontani július 1 Nagy sikerrel szerepel Debrecenben Salamon Béla és a Terézkörúti színpad július 8 A debreceni egyetem épít ő bizottságának ülésén dr Baltazár Dezső püspök felszólítja gr Bethlen István miniszterelnökbt, hogy tartsa be ígéretét : az egyetem építését fejezzék be július 9 A rendőrség megbünteti a külsőségi házak elé lócára kiülőket mert elfoglalják a járdát július 9 Hegymegi Kiss Pál képviselő felszólítja a belügyminisztert, hogy viszgálja meg a városi üzemek kezelését július 11 Darlington Henrik Tamás amerikai püspök Debrecenbe érkezik Vendéglátója dr Baltazár Dezső püspök július 12 Debrecenbe érkezik Nagy Vince képviselő, Rupert Rezső, Vámbéry Rusztem és Kollmann Dezső a Kossuth-párt vezető i július 18 Hatalmas felhőszakadás zúdul Debrecenre, több pincét elöntött a víz július Kellner Károly - debreceni úszó - Békéscsabán megszerzi a műugrás országos vidéki bajnoki címet augusztus 1 Profi boxmérkőzést rendeznek a Korona szálló dísztermében A 3 mérkőzést sokan nézték végig augusztus 2 Országos vihar vonul át a Hajdúságon Debrecenben áramszünet bénítja a várost, a Nagyerdőn, a Simonyi úton több mint 50 fát tépett ki a vihar augusztus 4 Országos kiállításra küldik a debreceni kertek fényképeit (Nagyerd ő, köztemető, Pető fi tér és még sokat) augusztus 9 Leitner Zoltánt, a debreceni református főgimnázium volt diákját Berlinben az orvostudományok doktorává avatják augusztus 9 Debrecenben tartja kbzgyűlését a Magyar Sakkszövetség A megnyitó után rangos sakkverseny kezdődik augusztus 13 Országos katonatiszti teniszverseny kezdődik Debrecenben több mint 200 résztvevővel augusztus 23 A Homokkert lakossága követeli lakóhelyének bekiapcsolását a villamos vasút hálózatába augusztus 28 Kisiklott a debreceni-budapesti személyvonat Karcagpusztán hibás váltó állítás miatt Hárman meghaltak augusztus Miskolcról Debrecenbe költözik a posta területi igazgatósága szeptember 1 Fehér Gézának a debreceni egyetem tanárának sikerült megfejteni Bulgáriában a madrai lovasember feliratát szeptember 5 Dr Tüdös Kálmán tiszti főorvos sürgeti a kertségek közművekkel való ellátását szeptember 6 Ünnepélyesen leleplezik a 39-es hősök emlékm űvét a Nagyerdő bejáratánál szeptember 10 Orsós Ferenc dr, Hüttl Tivadar dr debreceni sebészek előadást tartanak a fővárosban szeptember 18 A Vasutasok Házépítő Szövetkezete lyén 4 év alatt kertvárost akar építeni szeptember 18 Megérkezik a debreceni mentők számára az első autó szeptember 19~ Forrai Istvánt hívták meg a Városi Dalegylet gyárvak es Loessl János dr új a Dobozi-temető hementő - karna- 20 1

17 szeptember 23 A Debreceni Független ÍJjság vezércikkben tiltakozik a belügyrr~iniszter zsidó gimnázium építését tiltó rendelete ellen szeptember 27 Megalakul a Debreceni Kereskedők és Utazók Egyesülete október 1 Tiszántúli ipar és kereskedelem címmel új lap indul Debrecenben Szerkesztője : dr Szatai Ferenc október 5-12 A Párizsban ülésező városok kongresszusán dr Vásáry István vezetésével debreceni delegáció is részt vesz szeptember 11 Toroczkai Oszvald kiállításával nyit szezont a Művészház október 16 Zsámboki Miklós gordonkaművész hangversenyt ad a városi zeneiskola hangversenytermében október 17 A polgári és katonai vegyes bizottság elhatározza, hogy a katonai lőteret a Nagyerdőről Apafájára helyezi október 27 Az Országos Magyar Kereskedelmi Egyesület alelnökének választják Kontsek Géza debreceni kereskedőt november 3 A Zenekedvelők Körének első estélyén előadásra kerül Bartók Béla magyar rapszódiája A zongoraszámot a Debrecenben először fellépő szerző adja elő, a budapesti filharmonikusok kíséretével november 8 A debreceni reformtus egyház fényes ünnepség keretében adja át rendeltetésének a restaurált Nagytemplomot november 8 Felavatják Debrecenben az evangélikus egyház új orgonáját Az avatáson részt vesz Geduly Henrik ev püspök november 15 A Szinnyei Merse Pál Társaság tárlatot rendez Debrecenben A megnyitót Glatz Oszkár tartja november 23 Debrecenben először kerül sor skarlát elleni védőoltásra november 28 Az Auguszta szanatórium igazgatója szerint Debrecenben gümőklóros beteg él november 29 Megalakul a debreceni Hadtörténelmi Múzeum Titkára Fekedő renczy Károly december 6~ Megalakul Debrecenben a La Fontaine Társaság Főtitkára dr Horvay Róbert december 9 Debreceni kirakatverseny első helyezettjei : Löbl Gyula látszerész, Békés Lajos úridivat-keresked ő, Petrik Károly és Tsa rőföskereskedő december 19 Magoss György dr polgármester szózatban hívja fel a lakosságot a szegényeke megsegítésére december 25 Béber László szerint Debrecenben visszaesett a könyvvásárlás, legfeljebb erotikus írókat és orosz regényeket vesznek december 31 Megalakul Debrecenben a Kelet-magyarországi Rádió Társaság Titkár May Imre

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné. 4150 Püspökladány IV. Béla u. 5. Kiss János 54/ 453-127 4100 Berettyóújfalu Kossuth u. 6.

4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné. 4150 Püspökladány IV. Béla u. 5. Kiss János 54/ 453-127 4100 Berettyóújfalu Kossuth u. 6. Hajdú Bihar Megyei Ernyőszervezetek Szervezet neve Ir. Szám Település Cím Képviselő Telefon E-mail cím A Zöldkereszt Munkavállalóinak Érdekvédelmi 4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné Az Oltalom Kősziklája

Részletesebben

Beszámoló a debreceni Magyar Finn Baráti Kör 2009. évi tevékenységéről

Beszámoló a debreceni Magyar Finn Baráti Kör 2009. évi tevékenységéről Beszámoló a debreceni Magyar Finn Baráti Kör 2009. évi tevékenységéről A Kör programjai: Január 21. Vezetőségi ülés. Tájékoztató a debreceni tiszteletbeli konzulátus alapításáról. Személyi javaslatok a

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Háziorvosi körzetek. Dr. Balla Ferenc általános orvostan, sebész, Traumatológia szakorvos, háziorvostan

Háziorvosi körzetek. Dr. Balla Ferenc általános orvostan, sebész, Traumatológia szakorvos, háziorvostan Háziorvosi körzetek Körzet megnevezése/ Rendelés helye/ Háziorvos neve/ képesítési adatai I. számú felnőtt Kálvin tér 7. Dr. Király Tímea II. számú felnőtt Petőfi u. 14. Dr. Ungvári Zsigmond általános

Részletesebben

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4.

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. Szemelvények az előadáskivonatokból III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3. - 4. A kongresszus résztvevőinek egy csoportja

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 1. forduló

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 1. forduló Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 1. forduló Beküldési határidő: 2012. november 07. Össz.pontszám: 40p Név:.. Lakcím:... Iskola neve, címe:....

Részletesebben

Közgyûlések, küldöttközgyûlések ( )

Közgyûlések, küldöttközgyûlések ( ) Közgyûlések, küldöttközgyûlések (1892 2002) Szám Idõpont Hely Téma 1892. VI. 7. Selmecbánya alakuló közgyülés 1893. III. 10. Selmecbánya rendkívüli közgyûlés 1. 1894. VIII. 5 6. Nagybánya Wekerle Sándor

Részletesebben

K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének jegyzőkönyvéből Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottsága K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének

Részletesebben

MODEM ÉS BALTAZÁR DEZSŐ TÉR. 16.30 o Kirakat Art Tárlatvezetése a Modemben berendezett Kirakat Tárlat előtt,

MODEM ÉS BALTAZÁR DEZSŐ TÉR. 16.30 o Kirakat Art Tárlatvezetése a Modemben berendezett Kirakat Tárlat előtt, Múzeumok Éjszakája 2015. június 20. MODEM ÉS BALTAZÁR DEZSŐ TÉR 16.30 o Kirakat Art Tárlatvezetése a Modemben berendezett Kirakat Tárlat előtt, utána indulás a város vmely kirakatában elhelyezett művekhez

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

A DEBRECENI HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJÉNEK 1/2010. (II. 15.) HVI határozata az egyéni választókerületek sorszámáról és területéről

A DEBRECENI HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJÉNEK 1/2010. (II. 15.) HVI határozata az egyéni választókerületek sorszámáról és területéről A DEBRECENI HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJÉNEK 1/2010. (II. 15.) HVI határozata az egyéni választókerületek sorszámáról és területéről Az egyéni választókerületek sorszámát és területét a következőkben

Részletesebben

Gyulai séta Albrecht Dürer / / emlékei nyomán múltban, jelenben, jövőben

Gyulai séta Albrecht Dürer / / emlékei nyomán múltban, jelenben, jövőben Gyulai séta Albrecht Dürer /1471-1528/ emlékei nyomán múltban, jelenben, jövőben 1878 Haan Lajos evangélikus lelkész kiadványának megjelenése Dürer Albert családi nevéről s családjának származási helyéről

Részletesebben

Családfa. Deutsch Dávidné (szül. Süsz Katalin) Reichenfeld Zsigmondné (szül. Reichard Mária) Deutsch Dávid

Családfa. Deutsch Dávidné (szül. Süsz Katalin) Reichenfeld Zsigmondné (szül. Reichard Mária) Deutsch Dávid Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Dr. Reichenfeld Zsigmond 1858 1933 Reichenfeld Zsigmondné (szül. Reichard Mária) 1869 1944 Deutsch Dávid 1849 1903 Deutsch Dávidné (szül.

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 Az intézmény névváltozásai: - Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

A Budapesti Ügyvédi Kamara évi választás. A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak

A Budapesti Ügyvédi Kamara évi választás. A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak J E L Ö L Ő B I Z O T T S Á G A Budapesti Ügyvédi Kamara 2010. évi választás A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak JELÖLŐ LISTÁJA (A tisztségviselők

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868 1955 Az intézmény névváltozásai: Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

1. számú VÁLASZTÓKERÜLET

1. számú VÁLASZTÓKERÜLET 1. számú 1. számú Batsányi János Művelődési Központ 732 Tapolca, Vasút u. 3. Akácfa Árpád Bacsó Béla Damjanich János Dózsa György Fazekas Hegymagasi Kandó Kálmán Keszthelyi Kulich Gyula Mogyoróshegy Nyár

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

Kötött kiadások előirányzatának átcsoportosítása

Kötött kiadások előirányzatának átcsoportosítása DMJV Fogyatékosokat Ellátó Idősek Háza Terápiás Ház Kötött kiadások előirányzatának átcsoportosítása Ezer Ft-ban Távhő -264 Villany 264 Élelmiszer -9 296 élelmezés 9 296 Gáz -2 214 Villany 202 Élelmiszer

Részletesebben

34 év után újra a Comenius Karon az OTDK

34 év után újra a Comenius Karon az OTDK 1. nap (2015. 04. 08.) 34 év után újra a Comenius Karon az OTDK 2015. április 8-án megkezdődött a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia 14. szekciójának háromnapos ülése. Az esemény főszereplői

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

DEBRECEN MŰEMLÉKJEGYZÉKE 2013.

DEBRECEN MŰEMLÉKJEGYZÉKE 2013. DEBRECEN MŰEMLÉKJEGYZÉKE 2013. DEBRECEN M 1757 50041/1958. Arany János u. 1. (Piac u. 51.) hrsz.: 9062 Lakóház, romantikus, 1860 körül Tervezte: Szkalnitczky Antal. M 9984 6905/1986. Attila tér hrsz.:

Részletesebben

1 FESTUM VARADINUM XII. RENDEZVÉNYSOROZAT NAGYVÁRAD, 2003. MÁJUS 11. MÁJUS 18.

1 FESTUM VARADINUM XII. RENDEZVÉNYSOROZAT NAGYVÁRAD, 2003. MÁJUS 11. MÁJUS 18. 1 FESTUM VARADINUM XII. RENDEZVÉNYSOROZAT NAGYVÁRAD, 2003. MÁJUS 11. MÁJUS 18. Május 11. 10.00 órától: Református ünnepi istentiszteletek Helyszínek: Nagyvárad református templomai (a rogériuszi templomban

Részletesebben

57. Balaton Kupa Végeredmények

57. Balaton Kupa Végeredmények 57. Balaton Kupa Végeredmények I. Kategória (Férfi szuperliga, NB I-II-III.) Csapatverseny: Helyezés: Csapat: Ütött fa 2282 fa Kaposvári I. 2247 fa 3. Attala 2225 fa 4. Kaposvári II. 2203 fa 5. 2200 fa

Részletesebben

ORSZÁGOS POLGÁRR SZÖVETSÉG

ORSZÁGOS POLGÁRR SZÖVETSÉG ORSZÁGOS POLGÁRR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: 1077 Budapest Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 14-334 13-863 Forgatókönyv az Országos Polgárr Napra Az Országos Polgárr Szövetség

Részletesebben

A HATÁRRENDÉSZETTŐL A RENDÉSZETTUDOMÁNYIG

A HATÁRRENDÉSZETTŐL A RENDÉSZETTUDOMÁNYIG A HATÁRRENDÉSZETTŐL A RENDÉSZETTUDOMÁNYIG Pécs 2016 PÉCSI HATÁRŐR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XVII. A HATÁRRENDÉSZETTŐL A RENDÉSZETTUDOMÁNYIG Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán Pécs 2016 PÉCSI HATÁRŐR

Részletesebben

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet 1. melléklet a 12/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelethez Háziorvosi körzetek leírása 1. számú háziorvosi körzet Baczoni István utca Bethlen Gábor utca Blaha Lujza utca Búzavirág utca Csíktarcsa utca

Részletesebben

Ideiglenes forgalomkorlátozás a 46. Virágkarnevál idején

Ideiglenes forgalomkorlátozás a 46. Virágkarnevál idején Ideiglenes forgalomkorlátozás a 46. Virágkarnevál idején A közlekedőknek forgalomkorlátozásra kell számítaniuk Debrecenben 2015. augusztus 19- én és 20-án, a 46. Virágkarnevál miatt. A karneváli menet

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0104. Iskola neve Iskola címe Elérhetősége Mikes Kelemen Katolikus Gimnázium és Szakképző Iskola, Általános Iskola és Óvoda

TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0104. Iskola neve Iskola címe Elérhetősége Mikes Kelemen Katolikus Gimnázium és Szakképző Iskola, Általános Iskola és Óvoda 2. sz. melléklet: BEMU Partnerlista 1. Lehetséges partnerintézményi körfeltérképezése A lehetséges partnerek keresését elsősorban Békés megye középiskoláira terjesztettük ki, de minden TÁMOP pályázaton

Részletesebben

OM Intézmény neve Intézmény címe Jogcím Helyrajzi szám m2

OM Intézmény neve Intézmény címe Jogcím Helyrajzi szám m2 Ingyenes használat OM Intézmény neve Intézmény címe Jogcím Helyrajzi szám m2 028948 028949 Bársony-Hunyadi Általános Iskola 3531 Miskolc, Bársony J. u. 27/a. ingyenes használat 22336/61 8551 13. sz. Hunyadi

Részletesebben

20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról

20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról 20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról Túrkeve Város Képviselő-testülete a két ülés között végzett munkáról szóló tájékoztatót elfogadja. Erről értesülnek:

Részletesebben

Lekérdező szerv Lapszám: 1 HXDAR - Debrecen Készült: :08:43 dr Hernyák Marcell SZAVAZÓKÖRÖK (T15)

Lekérdező szerv Lapszám: 1 HXDAR - Debrecen Készült: :08:43 dr Hernyák Marcell SZAVAZÓKÖRÖK (T15) Lekérdező szerv Lapszám: 1 HXDAR - Debrecen Készült: 2014.02.11 14:08:43 Paraméterek: Megye/Főváros: HAJDÚ-BIHAR megye állapota: Összes állapot 09-018-001-0 Lakóhelyi Mezőgazdász utca 2. (Balásházy Szakközépiskola)

Részletesebben

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok Negyedik alkalommal rendezték meg a Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napokat június 12-14. között. A program fővédnöke Hende Csaba

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

2009. évi határozatok

2009. évi határozatok 2009. évi határozatok 1/2009. (II. 10.) sz. határozat A Heves Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselő-testülete nem fogadta el Pusoma Jenő azon módosító javaslatát, mely szerint az SZMSZ-tervezet

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) mint Kiíró a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Nfatv.) 18. (1) bekezdés a) pontja, valamint a Nemzeti

Részletesebben

Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) felvételi körzete:

Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) felvételi körzete: Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) felvételi körzete: 1. Acsádi utca 2. Ady Endre utca páratlan oldala (vasút és a Kossuth Lajos utca közötti szakasz) 3. Arany János utca 4.

Részletesebben

Az interjúalany és családja

Az interjúalany és családja Az interjúalany és családja Interjúalany Victor István Születési hely és idő: Budapest 1932. Szabadszállás, Uzd, Hejce, Sárospatak Iskolai végzettség: ref. theológiai akadémia (Budapest) lelkész, vallástanár

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. A 2005. évről

Közhasznúsági jelentés. A 2005. évről Statisztikai számjel 1965480391993310 Adószám 19654803 2-42 Közhasznúsági jelentés A 2005. évről A Magyar Fotográfiai Alapítvány alapítói: FÉNYSZÖV Budapesti Fényképész Szövetkezet (1065 Budapest, Bajcsy

Részletesebben

Autóbusz-, villamos- és trolibusz-közlekedés a Virágkarneváli napon (2012. augusztus 20.)

Autóbusz-, villamos- és trolibusz-közlekedés a Virágkarneváli napon (2012. augusztus 20.) Autóbusz-, villamos- és trolibusz-közlekedés a Virágkarneváli napon (2012. augusztus 20.) TISZTELT UTASAINK, VÁROSUNKBA ÉRKEZŐ KEDVES VENDÉGEK! A 43. Debreceni Virágkarnevál és kísérő rendezvényei miatt

Részletesebben

Jegyzőkönyv Diákolimpia

Jegyzőkönyv Diákolimpia Jegyzőkönyv Diákolimpia III. korcsoport - Fiú Egyéni Zala Zalaegerszeg 2009.06.05. 1 Magyar Bence 96 Kossuth Lajos Ált. Isk. Monor 748 8,00-511 - 59,29-01:36,85 2 Kiss Csaba 96 Ált. Isk. AM Tiszaújváros

Részletesebben

Ezen dokumentum Jászárokszállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 2007. évi jelentősebb eseményeit, beavatkozásait, híreit foglalja magába Készítette: Tekse Csaba parancsnok-helyettes 2007. október

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 58836/2009. CÍM: Dr. Simon István alpolgármester Dr. Dobos József jegyző

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 58836/2009. CÍM: Dr. Simon István alpolgármester Dr. Dobos József jegyző Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 58836/2009. CÍM: ELŐTERJESZTÉS A TERÜLETI ELLÁTÁSI KÖTELEZETTSÉGŰ HÁZIORVOSI KÖRZETEKRŐL ÉS KÖRZETHATÁROKRÓL SZÓLÓ 26/2002.(VI.28.)

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

MUNKATERV. a 2012-es évre

MUNKATERV. a 2012-es évre 1 BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2012-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Részvétel a békefenntartással és a katonai ellenőrzés hagyományainak ápolásában. A területi kapcsolatok

Részletesebben

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Programfüzet Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Augusztus 8. péntek Futóverseny Göncről Vizsolyba 10.00 Szenczi Molnár Albert nyomában futóverseny Gönc és Vizsoly

Részletesebben

11. SZÁM. HIVATALOS KÖZLÖNY 227 Kinevezés. A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére Natz Ferenc pécsi magyar királyi középiskolai tanárképzőintézeti gyakorló gimnáziumi és

Részletesebben

ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT V.I.P. LISTA ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI

ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT V.I.P. LISTA ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI XVI. rész ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT V.I.P. LISTA ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI Záhony Város Önkormányzat V.I.P lista összeállításának szempontjai: A V.I.P. listán szerepeljen csoportonként a személy 1.

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 14/2002.(VI.27.) KT Rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről1 1. 2. Záró rendelkezések 3.

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 14/2002.(VI.27.) KT Rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről1 1. 2. Záró rendelkezések 3. Szentlőrinc Városi Önkormányzat 14/2002.(VI.27.) KT Rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről 1 (A 21/2009.(XI.25.), a 7/2006.(III.10.), a 23/2004.(X.29.) KT. Rendelettel egységes

Részletesebben

A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014.

A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014. A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014. A Debreceni Lelkészképzésért Alapítvány Az 1999 őszétől bejegyzett

Részletesebben

FIZIKA. 1986 és 2013 között 1794 középiskolás vett részt a fizika OKTV döntőin, ezek évenkénti megoszlása a következő volt:

FIZIKA. 1986 és 2013 között 1794 középiskolás vett részt a fizika OKTV döntőin, ezek évenkénti megoszlása a következő volt: FIZIKA FIZIKA 1 1986 és 2013 között 1794 középiskolás vett részt a fizika OKTV döntőin, ezek évenkénti megoszlása a következő volt: 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Részletesebben

Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokság Futsal Döntő

Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokság Futsal Döntő Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokság Futsal Döntő Budapest, 2012. árpilis 12-13. Támogatók: A játékosok, szervezők és a kilátogató nézők ellátását biztosítja Támogatók: Médiapartnereink: 2 A MAGYAR

Részletesebben

SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI

SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 55/2005.(XI.17.) Kgy. rendelete Szeged város helyi építészeti örökségének védelméről 1/a melléklet: Helyi egyedi védelem

Részletesebben

Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association

Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association Budapest, 2011. február 18. Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association Országos Igazoló Bizottság Cím/Address: H 1025 Budapest, Tömörkény u. 3/a. Levélcím/Letters: H 1255 Budapest, Pf.: 192 Tisztelt

Részletesebben

100 m fiú gyorsúszás

100 m fiú gyorsúszás 100 m fiú gyorsúszás eredmény Uzonyi Tamás Tóth Árpád Gimn. Debrecen 01:02,00 2. Kaszás Róbert 01:02,10 3. Andorkó Attila Bocskai I. Gimn. H. böszörmény 01:02,90 4. Elek Dávid Bocskai I. Szakképző H.szoboszló

Részletesebben

HÁTTÉRANYAG a 2013. június 26-i Választmányi ülés napirendjéhez

HÁTTÉRANYAG a 2013. június 26-i Választmányi ülés napirendjéhez HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete - közhasznú szervezet- 8000 Székesfehérvár, Malom u. 2. Tel./ Fax: 00-36-22 311-255 E-mail: htbk.szfvár@regiment.hu HÁTTÉRANYAG a 2013. június

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN ILLETÉKESSÉGGEL RENDELKEZŐ TERÜLETI ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK

HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN ILLETÉKESSÉGGEL RENDELKEZŐ TERÜLETI ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN ILLETÉKESSÉGGEL RENDELKEZŐ TERÜLETI ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK 1. 4024 Debrecen, Piac u. 54. Kormánymegbízott: Rácz Róbert Telefon: :(+36 52) 504-102 E-mail: hivatal@hbmkh.hu Főigazgató:

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

Kiadja az 1956-os Emlékbizottság Budapest, október. PROGRAMFÜZET október 20. november 6.

Kiadja az 1956-os Emlékbizottság Budapest, október. PROGRAMFÜZET október 20. november 6. Kiadja az 1956-os Emlékbizottság Budapest, 2016. október PROGRAMFÜZET 2016. október 20. november 6. 2016. október 20., csütörtök 11:00 óra A MAGYAR IFJÚSÁG TÖRTÉNELMET ÍRT Ünnepi megemlékezés Beszédet

Részletesebben

ISMERTETEM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK HATÁROZATAIT ELISMERÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRÓL.

ISMERTETEM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK HATÁROZATAIT ELISMERÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRÓL. OLVASÓPARANCS ISMERTETEM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK HATÁROZATAIT ELISMERÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRÓL. Tájékoztatásul bejelentem, hogy a Magyar Köztársaság Elnöke - a honvédelmi miniszter előterjesztésére

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 95. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA június 7., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 95. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA június 7., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. június 7., hétfõ 95. szám Tartalomjegyzék 182/2010. (VI. 7.) KE 183/2010. (VI. 7.) KE 184/2010. (VI. 7.) KE 185/2010. (VI. 7.) KE 186/2010. (VI.

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2013 Fenntartói jelentés 10. évfolyam KLIK Debreceni Tankerülete

FIT-jelentés :: 2013 Fenntartói jelentés 10. évfolyam KLIK Debreceni Tankerülete FIT-jelentés :: 2013 KLIK Debreceni Tankerülete 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. Fenntartói azonosító: 39011654-082000 Létszámadatok Létszámadatok Országos kompetenciamérés 1 Az intézmények kódtáblázata A

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről 1 MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 39/2005.(XI.5.),

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL Köznevelési intézmény: Gyáli Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Felvételi körzet: Ady Endre utca páros oldal, páratlan

Részletesebben

FOTOHÓNAP. MKKI, Pozsony. A program rövid ismertetése (különös tekintettel az évfordulós megemlékezésekre, kiemelkedő művész meghívására) Sor - szá m

FOTOHÓNAP. MKKI, Pozsony. A program rövid ismertetése (különös tekintettel az évfordulós megemlékezésekre, kiemelkedő művész meghívására) Sor - szá m MKKI, Pozsony Sor - szá m Dátum A program megnevezése A program jellege /típusa (pl. tudomány, képzőmű-vészet, zene, film) A program rövid ismertetése (különös tekintettel az évfordulós megemlékezésekre,

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Friedrich Vilmos Nincs adat. Interjúalany. Szeszlerné Göndör Márta (szül. Göndör Márta) 1919 2003.

Családfa. Anyai nagyapa. Friedrich Vilmos Nincs adat. Interjúalany. Szeszlerné Göndör Márta (szül. Göndör Márta) 1919 2003. Családfa Apai nagyanya Apai nagyapa Göndör (Grünwald) Jakab Bauman?-né (Göndör /Grünwald/ Jakabné) (szül. Heimovics Regina) 1850-es évek 1940-es évek Anyai nagyapa Friedrich Vilmos Anyai nagyanya Friedrich

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 39/2005.(XI.5.),

Részletesebben

Az iskola-egészségügyi körzetek ellátási területéről

Az iskola-egészségügyi körzetek ellátási területéről A 30/2016. (XI.11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete Az iskola-egészségügyi körzetek ellátási területéről 1. számú iskola-egészségügyi körzet Földes Ferenc Gimnázium 3525 Miskolc, Hősök tere 7. Miskolci

Részletesebben

BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./2015. (..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A VÉDŐNŐI KÖRZETEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL

BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./2015. (..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A VÉDŐNŐI KÖRZETEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./2015. (..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A VÉDŐNŐI KÖRZETEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS Köznevelési intézmény: Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola Anton Grassalkovich Grundschule Wetschesch

Részletesebben

J e l e n t é s. a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

J e l e n t é s. a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 38/2012. (VI.12.) h a t á r o z a t a. a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 38/2012. (VI.12.) h a t á r o z a t a. a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról órakor tartott ülése könyvéből 38/2012. (VI.12.) a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a szóbeli kiegészítéssel

Részletesebben

Tájékoztató. A szerződés időtartama (amennyiben határozott időre kötik) vagy az ellenszolgáltatás teljesítésének határideje

Tájékoztató. A szerződés időtartama (amennyiben határozott időre kötik) vagy az ellenszolgáltatás teljesítésének határideje 1. támogatási Egészségügyi Központ Mezőcsát 2009. évi működési támogatás Egészségügyi Központ Mezőcsát 3450 Hősök tere 33. Dr. Siska András Intézetvezető főorvos 2009. jan.01-2009. dec. 31. 700 000 Ft

Részletesebben

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943)

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) SZÖVEGGYŰJTEMÉNY Válogatta, szerkesztette és a jegyzeteket írta KÓHATI ZSOLT MAGYAR NEMZETI FILMARCHIVÜM Budapest 2001 \/\\ / BEVEZETŐ 9 FILMELMÉLET 15 BRESZTOVSZKY

Részletesebben

Írásban kérem megválaszolni:

Írásban kérem megválaszolni: Házi feladat! Tisza István magyar miniszterelnök álláspontja a lehetséges magyar szerb háború kérdésében! Írásban kérem megválaszolni: Tankönyv 24. oldal 3. sz. feladat (A bal alsó sarokban lévő kérdésre

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 13/2012.(IX.11.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról

Részletesebben

Családfa. Dr. Glück Lajosné (szül. Pollatschek Katalin) 1860 körül 1932. Löbl Árminné (szül. Bernfeld Katalin) 1870-es évek vége 1921

Családfa. Dr. Glück Lajosné (szül. Pollatschek Katalin) 1860 körül 1932. Löbl Árminné (szül. Bernfeld Katalin) 1870-es évek vége 1921 Családfa Apai nagyapa Dr. Glück Lajos 1850-es évek 1891 Apai nagyanya Dr. Glück Lajosné (szül. Pollatschek Katalin) 1860 körül 1932 Anyai nagyapa Löbl Ármin 1857 1930 Anyai nagyanya Löbl Árminné (szül.

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrfőkapitányság. Kamerák száma (db) a kamera pontok helyszíne, elhelyezése

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrfőkapitányság. Kamerák száma (db) a kamera pontok helyszíne, elhelyezése Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság Rendőri Szerv RK, HRK Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrfőkapitányság Települések Nyíregyháza Kamerák száma (db) 12 a kamera pontok helyszíne, elhelyezése.nyíregyháza,

Részletesebben

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Mikepércs község egészségügyi alapellátásáról szóló 8/2002. (VI.03.) sz. önkormányzati rendelete

Mikepércs község egészségügyi alapellátásáról szóló 8/2002. (VI.03.) sz. önkormányzati rendelete MIKEPÉRCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK Mikepércs község egészségügyi alapellátásáról szóló 8/2002. (VI.03.) sz. önkormányzati rendelete amelyet módosított a 16/2008. (X.06.) sz. KT rendelet,

Részletesebben

Fejezet száma, megnevezése. Kitöltő személy neve, telefonszáma. 1. sz. táblázat

Fejezet száma, megnevezése. Kitöltő személy neve, telefonszáma. 1. sz. táblázat . sz. táblázat Állami vezetők és más munkavállalók külföldi kiküldetéseinek költsége és témája Tárca neve: Vidékfejlesztési Minisztérium 4. január. - 4. június. Ország Miniszter és ok (név szerint) Más

Részletesebben

Megújult a Debreceni Református Kollégium

Megújult a Debreceni Református Kollégium Megújult a Debreceni Református Kollégium Irodalmi Femekművek az Ország Iskolája" ihletője, 2012 márciusától újra látogatható a Debreceni Református Kollégium Múzeuma, amely megújult kiszolgálóterekkel

Részletesebben

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI 1. Dr. Toller László polgármester 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Tel: 72/ 533-807 Fax: 72/ 212-049 E-mail: tollerl@ph.pecs.hu 2. Társelnök: Dr. Magyar Levente polgármester

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 216/1999. (IX.27.) számú. h a t á r o z a t a. az iskolaszékekben a fenntartói képviselet.

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 216/1999. (IX.27.) számú. h a t á r o z a t a. az iskolaszékekben a fenntartói képviselet. NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 216/1999. (IX.27.) számú h a t á r o z a t a az iskolaszékekben a fenntartói képviselet módosításáról A Közgyűlés a közoktatásról szóló többször módosított 1993.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 2. rendes ülését. 2008. február 27-én (szerda) 14 00 órára

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 2. rendes ülését. 2008. február 27-én (szerda) 14 00 órára M E G H Í V Ó Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 2. rendes ülését 2008. február 27-én (szerda) 14 00 órára hívom össze. A képviselő-testület ülését a Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 350251 1251 05 9100 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 3525 Miskolc

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2016.(V.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2016.(V.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2016.(V.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Edelény város területén működő egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok körzethatárairól Edelény Város Önkormányzatának

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 340/2001. (XII.17.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 340/2001. (XII.17.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 340/2001. (XII.17.) számú h a t á r o z a t a a 2002. évben Nyíregyházán megrendezésre kerülő jelentősebb rendezvények támogatásáról A Közgyűlés 1.) az 1. számú

Részletesebben

Sorszám Leltári szám Település Téma Sátoraljaújhe Látkép Sátoraljaújhe Látkép Sátoraljaújhe Látkép

Sorszám Leltári szám Település Téma Sátoraljaújhe Látkép Sátoraljaújhe Látkép Sátoraljaújhe Látkép Sorszám Leltári szám Település Téma 1 2015.1.1. Sátoraljaújhe Látkép 2 2015.1.2. Sátoraljaújhe Látkép 3 2015.1.3. Sátoraljaújhe Látkép 4 2015.1.4. Sátoraljaújhe Látkép 5 2015.1.5. Sátoraljaújhe Látkép

Részletesebben

A Közgyűlés XIII-203/ /2016. számú határozatának 1. melléklete. Módosító okirat

A Közgyűlés XIII-203/ /2016. számú határozatának 1. melléklete. Módosító okirat A Közgyűlés XIII-203/315.097/2016. számú határozatának 1. melléklete Okirat száma: Módosító okirat A Miskolci Közintézmény-működtető Központ Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése által

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

Isaszegi Helyi választási Iroda Vezetőjének. 2/2014. (III.31.) számú határozata. A választókerületekhez tartozó szavazókörök beosztása az alábbi:

Isaszegi Helyi választási Iroda Vezetőjének. 2/2014. (III.31.) számú határozata. A választókerületekhez tartozó szavazókörök beosztása az alábbi: Isaszegi Polgármesteri Hivatal Jegyzője 2117 Isaszeg, Rákóczi utca 45.szám Tel: 28/583-100, e-mail:hivatal@isaszeg.hu Ügyiratszám: 330-6/2014/12 Ügyintéző: Tóthné Pervai Katalin Tárgy: Egyéni Választó

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben