ARCLAND projekt A JPM Régészeti Osztályának nemzetközi pályázata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ARCLAND projekt 2010-2015 A JPM Régészeti Osztályának nemzetközi pályázata"

Átírás

1 A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve Pécs, 2015 ARCLAND projekt A JPM Régészeti Osztályának nemzetközi pályázata Gáti Csilla Bertók Gábor Janus Pannonius Múzeum H-7621 Pécs Káptalan utca Bevezetés A Janus Pannonius Múzeum 2005 és 2007 közt részt vett az Európai Unió Culture 2000 programja keretén belül megvalósult European Landscapes Past, Present and Future (Európai tájak múltja, jelene, jövője) című pályázatban, amelynek fő célja volt több más uniós tagállam szakintézményeinek együttműködésével, hogy az ún. roncsolásmentes régészeti módszerek gyakorlati hasznát és a kutatásokban elért eredményeit bemutassa. Szűkösebb anyagi keretek között, de a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) támogatásával a pályázat lezárulta után is folytatódtak kutatásaink az intézmény keretein belül óta újult erővel tudjuk folytatni a megkezdett kutatásokat, mivel az intézmény társpályázóként részt vesz az Európai Unió Culture 2007 ArchaeoLandscapes Europe (röviden ARCLAND) (http://www.arcland.eu) programjában, jelenleg mintegy 74 külföldi intézménnyel együtt. A pályázat lényege, hogy a korábbi Culture 2000-es pályázat alapelveit továbbfejlesztve egy összeurópai hálózatot hozzon létre az örökségvédelmi szakemberek között, erősítse a közönségkapcsolatokat a tudományterület felé, és a legújabb távérzékelési- és egyéb roncsolásmentes módszerek használatát népszerűsítse. E pályázatunkhoz az önrészt szintén a NKA biztosítja. Az ArchaeoLandscapes pályázat 2015 szeptemberében zárul, teljes költségvetése eléri az 5 millió eurót, melyből a Janus Pannonius Múzeum programja 105 ezer eurót tesz ki. Kutatási módszerek Kutatásaink alapjául a légifelvételek rendszeres készítése és kiértékelése szolgál. A régészeti célú légifényképezés mára sok európai országban az egyik alapvető, rendszeresen alkalmazott lelőhely-felderítő módszerré vált. Történelmi, újabban pedig inkább pénzügyi okok miatt Magyarországon a régészeti légifelderítés csak az utóbbi két évtizedben kezdett lassan teret nyerni. A légifelderítés útján szerzett információk a régészeti lelőhelykutatás lehetőségeit, hatékonyságát rendkívüli mértékben megnövelik. A neolitikumtól kezdve egészen a

2 392 A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve (2015) modern korig találhatunk ezzel a módszerrel lelőhelyeket, ugyanis ahol a talajt az idők folyamán valaha megbolygatták, ott sokszor a talaj és a növényzet elszíneződéseiből, a hó eltérő olvadása alapján, vagy a még meglévő kisebb terephullámok árnyékjelenségként való észlelése útján következtethetünk egykori megtelepedésre. Ezek a talaj- és növényzeti elváltozások azonban csak bizonyos magasságból láthatók összefüggéseikben. Az észlelhetőséget olyan sok és a legtöbb helyen nem mérhető körülmény határozza meg, mint a vetett növényzet fajtája, egy adott időszak alatti csapadékmennyiség és hőmérséklet, talajtípus, a humusz vastagsága, a terep domborzata, az alapkőzet fajtája. A légirégészeti kutatás egyik alapvető elve tehát a rendszeresség. Ha egyszer vizsgálunk egy területet az általunk ideálisnak vélt körülményeket kivárva, lehet, hogy találunk valamit, de ha a cél nem egy lelőhely lefényképezése, hanem egy terület régészeti örökségének feltárása, akkor az év folyamán minél több alkalommal, eltérő körülmények között is át kell vizsgálni azt. Érvényes ez a már ismert lelőhelyekre is, hiszen ritka az az eset, hogy egy helyszínen az összes felszín alatti objektum egyszerre mutatkozik. Az 1990-es évektől kezdődő repülések révén a nyugat-európai, több százezres, esetenként milliós számú felvétellel rendelkező gyűjteményekhez képest nem jelentős méretű, de a rendelkezésre álló rövid időhöz és a pénzügyi lehetőségekhez képest fontos gyűjtemények jöttek létre az MTA Régészeti Intézetében, a Pécsi Tudományegyetemen a Légirégészeti Téka keretein belül, valamint az ELTE Régészettudományi Intézetében. Pályázataink eredményeként a 2005-ös évtől kezdődően egy újabb gyűjteményt hoztunk létre a Janus Pannonius Múzeum Régészeti Osztályán, amely mára több mint 6000 felvételt számlál, és zömmel Baranya középső, illetve keleti területein azonosított régészeti lelőhelyekről tartalmaz felvételeket. Mindez köszönhető annak, hogy a pályázatok keretében rendszeresen, évente 3-6 alkalommal végzünk légirégészeti felderítést Baranya megyében. Az így készített több ezer légifelvételnek, illetve a szabadon elérhető, nagy felbontású műholdfelvételek átvizsgálásának köszönhetően közel 250 régészeti lelőhelyet, köztük számos földművet, körülárkolt területet fedeztünk fel, térképeztünk és rögzítettünk térinformatikai adatbázisban (http://jpm.hu/arcland). Az utóbbi néhány évben kezdett teret nyerni a régészeti kutatásban műholdfelvételek vizsgálata. Ezt elsősorban az segítette elő, hogy néhány internetes cég nagy mennyiségű, régészeti felhasználásra alkalmas minőségű, szabadon elérhető felvételt tett közzé. A hagyományos légifelvételekhez sokban hasonlítanak, előnyük, hogy gyorsan, nagy területeket lehet rajtuk áttekinteni, és közel mérethelyes képet adnak. Baranya megyei kutatásainkban is alkalmazzuk ezt a módszert, és már 10 fölötti a csupán a számítógép előtti munkával megtalált új lelőhelyek száma. A légirégészeti munka fő céljai közé tartozik a lelőhelyek megtalálása, dokumentálása mellett a felvételek további hasznosítása is, így a lelőhelyek lehatárolása, alaprajzának elemzése, régészeti munkák tervezése, dokumentálása céljából. A légifényképekkel és műholdfelvételekkel nyert adatok a komplex régészeti munkánknak csupán az első fázisát jelentik. Az ezekkel nyert információkat, ha lehetőségünk nyílt rá, geofizikai mérésekkel pontosítottuk, illetve felszíni leletgyűjtéssel és szondázó ásatásokkal, valamint archív adatok kiértékelése útján tovább kutatjuk. Újabban az adatgyűjtési módszereink között szerepel a digitális infra felvételek készítése is. A szabadon álló, nagy felületű jelenségek, lelőhelyek esetében az általunk leggyakrabban használt módszer a magnetométeres felmérés. Hátránya, hogy olyan területeken nem alkalmazható, ahol az emberi tevékenység vagy geológiai okok miatt erős mágneses zavarok tapasztalhatók (pl. települések belterületén, vulkanikus alapkőzetű területeken, távvezetékek alatt), ugyanakkor a nagy kiterjedésű, fedetlen régészeti lelőhelyeken ez a módszer a geofizikai kutatások egyik leggyorsabb, legtöbb információval szolgáló

3 ARCLAND projekt és nem utolsó sorban olcsóbb eljárásai közé tartozik. Ily módon sikerült az elmúlt években több neolitikus körárkot felmérnünk, de a majsi csatatérkutatásban is hasznosítottuk. Épített jelenségek esetében nagyobb sikereket tudtunk elérni a földradaros vizsgálatokkal. A műszert városban, zárt térben is jól tudtuk alkalmazni, az eredmények értelmezése azonban nem mindig olyan egyértelmű, mint a mágneses mérések esetében, mivel ebben az esetben több ismeretlen tényezővel rendelkezünk (talaj minősége, nedvességtartalma, bolygatottsága is befolyásolja a mérési eredményeket), és a felmért terület maga is több esetben több korszakban bolygatott, átépített volt márciusában végeztünk lidarfelmérést a megye területén. A lidar vagy légi lézerszkennelés során egy repülő platformról kibocsájtott lézersugarak visszaverődéséből lehet nagyfelbontású terepmodellt kapni, akár növényzettel sűrűn borított terepen is. A megye területén a pályázat keretein belül eddig 140 km 2 felmérésére történt meg. Az adatok feldolgozása még jelenleg is folyamatban van. Az eredményeket későbbi kutatások során tudjuk alkalmazni, hiszen sík területeken mintegy cm felbontású terepmodellt kaptunk. A terepmodellen megjelenített kisebb-nagyobb anomáliák a korábbi korok bolygatásaira utalhatnak. Az erdős területeken más módszerekkel ilyen pontosságú adatokat nem tudnánk kapni, mint azt a Jakab-hegy példája is mutatja. Eredmények Az elmúlt 9 év légirégészeti kutatásainak köszönhetően több korszakról változtak meg az alapvető ismereteink a térségben: a korábban csak szórványosan ismert nagy méretű neolitikus (Kr. e ) körárkokról ma már tudjuk, hogy tömegével jelen voltak. Ezeknek az összetett szerkezetű, többszörös árokrendszerekkel kialakított földműveknek a megléte igen összetett társadalmi szerkezetre utalhat. A megyében felfedezett körárkok száma mára eléri a 18-at. A legjelentősebb ezek közül talán a Szemely község határában egymás mellett talált két földmű; a nagyobbik, többszörösen árkokkal kialakított szerkezet méretei elérik az métert, a tőle délre fekvő kisebbik árokrendszeré pedig a métert. A légifelvételek nyomán, a területen végzett geofizikai kutatásokkal pontosítottuk a földművek szerkezetét. Bár 2006-ban és 2008-ban is történtek kisebb mértékű szondázó ásatások az érintett részen, a jelenségek pontos funkcióját és egymáshoz viszonyított időbeliségét még nem sikerült tisztáznunk. Ugyancsak újdonság volt annak a felismerése, hogy a kora bronzkor időszakában (Kr.e ) az akkor élt közösségek az eddig ismertnél jóval nagyobb számban dombvégeken kialakított erődítésekkel határolták le településeiket, melyek nyomai jelenleg is a lábunk alatt hevernek. Mai tudásunk alapján legalább 20 ilyen erődített telep volt megyeszerte, de várhatóan még több ilyen földmű előkerül majd óta folyik a mohácsi csatatér kutatása a Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadszíntérkutató Csoportjával együttműködve. Az elmúlt évek kutatásai során úgy tűnik, hogy sikerült tisztázni a forrásokban is említett Földvár falu helyét, melynek határában a csata jelentős része folyt ban a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Régészeti Tanszékével közös kutatást kezdtünk a Tolna megyei Szakcs és Dalmand határában található római kori város területén. A kutatás során a légifelvételek mellett geofizikai méréseket és terepbejárásokat is végeztünk.

4 394 A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve (2015) A lidarfelmérések eredményei a Pécs melletti Jakab-hegy esetében hoztak igen látványos eredményeket. Itt az erdővel fedett vaskori sánc és az előterében elhelyezkedő halomsírmező kutatásához járult hozzá nagymértékben a lézeres felmérés, ami földi módszerekkel igen körülményes és időigényes lett volna. A kiértékelt eredményeken a sáncnak eddig nem ismert részletei is kirajzolódtak. Az eredmények kiértékelésével további lelőhelyek és eddig láthatatlan részletek előkerülésére számíthatunk. Régi idők, új módszerek Kutatási eredményeinket 2012-ben egy fél évig tartó időszakos kiállítás keretein belül mutattuk be Pécsett, a Múzeum Galériában Régi idők, új módszerek címmel. A kiállítás még abban az évben a Magyar Nemzeti Múzeumban is bemutatásra került, így egy szélesebb közönség is megismerhette az újszerű módszerekkel elért eredményeinket. A kiállítás anyagából 2014-re készült el egy kibővített katalógus azonos címmel, ez az elmúlt 9 év kutatási eredményeit összegzi. NATS 2013 A pályázat egyik fő pillére a szaktudás továbbítása nemzetközi szinten is a hallgatóknak és a kutatóknak. Ennek megfelelően június 4. és 11. között az ARCLAND pályázat keretén belül, Magyarországon elsőként, egy nemzetközi szakmai továbbképzést rendeztünk Pécsett (NATS ="Non-invasive Archaeology Training School"), hogy a nemzetközi szinten elismert és használt roncsolásmentes régészeti módszereket a hazai régészhallgatók és kutatók is megismerhessék. A 16 fős rendezvényen a nyolc magyar résztvevő mellett megjelentek hallgatók Angliából, Horvátországból, Görögországból, Romániából és Írországból is. Az egyhetes kurzus során a közreműködők kipróbálhatták a légifényképezést, valamint különböző helyszíneken végeztek geofizikai méréseket. Az eredmények kiértékelését is maguk a jelenlévők készítették a nemzetközi oktatógárda szakmai felügyelete mellett.

5 ARCLAND projekt ábra: A belvárdgyulai neolit körárok. (Fotó: Bertók Gábor) 2. ábra: Neolitikus földmű Feked határában. (Fotó: Bertók Gábor, Gáti Csilla) 395

6 396 A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve (2015) 3. ábra: A szemelyi árokrendszerek magnetométeres felmérésének eredménye.

7 ARCLAND projekt ábra: Bronzkori földmű Szemely határából. (Fotó: Bertók Gábor) 5. ábra: A Jakab-hegyi sánc lidarfelmérésének eredménye. 397

8 398 A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve (2015) 6. ábra: Pillanatképek a NATS 2013-ból.

9 ARCLAND projekt Irodalom Bertók G. Gáti Cs. Lóki R. 2008: Előzetes jelentés a Belvárdgyula határában (Baranya megye) talált késő neolitikus település és körárok kutatásáról. - Ősrégészeti Levelek 10: Bertók G. Gáti Cs. Vajda O. 2008: Előzetes jelentés a Szemely-Hegyes lelőhelyen (Baranya megye) található neolitikus körárok-rendszer kutatásáról. - Archaeológiai Értesítő 133: Bertók G. Gáti Cs. 2009: Adalékok Baranya megye kora bronzkori településszerkezetéhez. - A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 50/52: Bertók G. Gáti Cs. 2011a: Korabronzkori erődített telepek Baranya megyében. - In: Várak, kastélyok, templomok április, pp Bertók, G. Gáti, Cs. 2011b: Neue Angaben zur spätneolithischen Siedlunsstruktur in Südost-transdanubien. - Acta Archaeologica Hungaricae 62: Bertók G. Polgár B. 2011c: A mohácsi csatatér és a középkori Földvár falu régészeti kutatása. - Hadtörténelmi Közlemények 3: Bertók, G. Gáti, Cs. Lóki, R. 2011: Preliminary report ont he reseach on the Late Neolithic settlement and rondel at Belvárdgyula, Barany County, Hungary. - In: eleitől fogva, Régész Tanár Ember. A 75 éves Makkay János köszöntése. Specimina Nova Dissertationum ex Instituto Historiae Antiquae et Archaeologicae Universitatis Quinqueecclesiensis, suppl. XI, Pécs pp Bertók G. Gáti Cs. 2012: Neolitikus földművek. - Várak, kastélyok, templomok október pp Bertók G. Gáti Cs. 2013a: Roncsolásmentes kutatás Baranyában. Régészeti kalandozások. Új technológiák a kutatásban és prezentációban. - Konferencia Pipó-Várkastély, Ozora, október 5 6. pp Bertók, G. Gáti, Cs. 2013b: Circles int he Field through Circles in the Air: Late Neolithic Earthworks an Setllements in Baranya county. - In: Czajlik, Z., Bödőcs, A. (eds.) Aerial Archaeology and Remote Sensing from the Baltic to the Adriatic. Selected Papers of the Annual Conferense of the Aerial Archaeology Research Group, 13th 15th September 2012, Budapest, pp Bertók G. Gáti Cs. 2014: Régi idők, új módszerek. - Budapest-Pécs, 171 p. Kreiter A. Szakmány Gy.: Előzetes tanulmány Belvárdgyula-Szarkahegy (M60-as gyorsforgalmi út 98. sz. lelőhely) késő neolitikus (Lengyel kultúra) településről származó kerámiák petrográfiai vizsgálatáról. - Archeometriai Műhely. - (e-journal published by the Hungarian National Museum: am/) Kostyrko, M. Lokś, A. 2013: Non-invasive Archaeological Training School in Pécs, Hungary: Remote sensing from sky and ground. - AARGnews 47 (September 2013), pp

10 400 A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve (2015) ArchaeoLandscapes Europe : Contribution of the JPM Department of Archaeology in international EU project Csilla Gáti & Gábor Bertók The Archaeological Department of the Janus Pannonius Museum has participated in international projects co-financed by the European Union since Our involvement started with the European Landscapes Past, Present and Future project within the framework of the EU-Culture 2000 programme ( ). The international cooperation reinforced through the above mentioned project gained new momentum in 2010 with the EU-Culture 2007 program under the name ArchaeoLandscapes Europe (ArcLand). The main goal of the project is to promote the teaching and practical use of non-destructive prospection methods in archaeology. With the help of these techniques, such as remote sensing (aerial photography, lidar) and geophysics (GPR, magnetometry), in the last 9 years we could achieve several spectacular results concerning the archaeological heritage of Baranya County. We achieved major results in the research of the Late Neolithic and Early Bronze Age landscapes; the Iron Age hillfort near Pécs; and the battlefield by Mohács. During the project we also had the opportunity to organize an international workshop (Non-invasive Archaeology Training School 2013) in Pécs, and a travelling exhibition in Pécs and Budapest.

XIII. RÉGÉSZETI INTÉZMÉNYEK

XIII. RÉGÉSZETI INTÉZMÉNYEK XIII. RÉGÉSZETI INTÉZMÉNYEK RÉGÉSZ AKADÉMIKUSOK ALFÖLDI ANDRÁS (1895 1981) BÁLINT CSANÁD (1943) BELLA LAJOS (1850 1937) BÓNA ISTVÁN (1930 2001) BÖKÖNYI SÁNDOR (1926 1994) CZOBOR BÉLA (1852 1904) ÉRDY JÁNOS

Részletesebben

KÜLÖNBÖZŐ LELETFELDERÍTÉSI MÓDSZEREK TALÁLKOZÁSA TÉRBEN ÉS IDŐBEN BADACSONYTOMAJON (VILLA RUSTICA)

KÜLÖNBÖZŐ LELETFELDERÍTÉSI MÓDSZEREK TALÁLKOZÁSA TÉRBEN ÉS IDŐBEN BADACSONYTOMAJON (VILLA RUSTICA) 31 KÜLÖNBÖZŐ LELETFELDERÍTÉSI MÓDSZEREK TALÁLKOZÁSA TÉRBEN ÉS IDŐBEN BADACSONYTOMAJON (VILLA RUSTICA) SZÉKELY BALÁZS 1, MOLNÁR GÁBOR 1, PATTANTYÚS Á. MIKLÓS 2 1 ELTE Geofizikai Tanszék Űrkutató Csoport,

Részletesebben

Perkáta Forrás-dűlő bronzkori földvár ÉS

Perkáta Forrás-dűlő bronzkori földvár ÉS Tájökológiai Lapok 12 (1): 137 147. (2014) 137 Perkáta Forrás-dűlő bronzkori földvár ÉS KÖRNYEZETÉNEK tájhasználatintenzitás-vizsgálata Krausz Edina 1, Saláta Dénes 2, Bidló András 1, Pető Ákos 3 1 Nyugat-magyarországi

Részletesebben

MURSELLA, A LÉGBŐL KAPOTT VÁROS avagy a légirégészetben rejlő lehetőségek napjainkban

MURSELLA, A LÉGBŐL KAPOTT VÁROS avagy a légirégészetben rejlő lehetőségek napjainkban S Z E M L E MURSELLA, A LÉGBŐL KAPOTT VÁROS avagy a légirégészetben rejlő lehetőségek napjainkban Miért éppen légifotó? 2006 jelentős évszám a légirégészet történetében, ugyanis pontosan száz éve készítették

Részletesebben

MAGYAR RÉGÉSZET ONLINE MAGAZIN 2012 TÉL

MAGYAR RÉGÉSZET ONLINE MAGAZIN 2012 TÉL MAGYAR RÉGÉSZET ONLINE MAGAZIN 2012 TÉL www.magyarregeszet.hu BRONZKORI TÁJAKON A BENTA VÖLGYÉBEN Kutatások a központ és hátországa kapcsolatának megismerésére Timothy K. Earle 1, Kiss Viktória, Kulcsár

Részletesebben

Régészeti kutatások Magyarországon 2009

Régészeti kutatások Magyarországon 2009 Szentpéteri József Interdiszciplináris kutatások a Bács-Kiskun megyei Solt, Tételhegy lelôhelyen Beszámoló a Castrum Tetel Program (2007 2009) fôbb eredményeirôl A 2005-ben megkezdett régészeti terepbejárások

Részletesebben

MARTONVÁSÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY RÉGÉSZETI MUNKARÉSZ KUSTÁR ROZÁLIA. régész muzeológus

MARTONVÁSÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY RÉGÉSZETI MUNKARÉSZ KUSTÁR ROZÁLIA. régész muzeológus MARTONVÁSÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY RÉGÉSZETI MUNKARÉSZ KUSTÁR ROZÁLIA régész muzeológus régészeti örökségvédelmi szakértő 2014. március TARTALOM I. Bevezető II. Martonvásár

Részletesebben

Főszerkesztő: Dr. Csornay Boldizsár Szerkesztő: Dr. Siklódi Csilla Felelős kiadó: Dr. Virágos Gábor főigazgató

Főszerkesztő: Dr. Csornay Boldizsár Szerkesztő: Dr. Siklódi Csilla Felelős kiadó: Dr. Virágos Gábor főigazgató 2008 Főszerkesztő: Dr. Csornay Boldizsár Szerkesztő: Dr. Siklódi Csilla Felelős kiadó: Dr. Virágos Gábor főigazgató Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat 2008 Tájékoztató a K. Ö. SZ. 2008. évi tevékenységéről

Részletesebben

A Keleméri MohosváR Egy 13 14. században használt vár kutatásának lehetőségei

A Keleméri MohosváR Egy 13 14. században használt vár kutatásának lehetőségei Pusztai Tamás A Keleméri MohosváR Egy 13 14. században használt vár kutatásának lehetőségei A 13 14. század magyar várainak régészeti kutatása során meghatározható volt egy jellegzetes vártípus, melyet

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar. Földtudományok Doktori Iskola

Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar. Földtudományok Doktori Iskola Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földtudományok Doktori Iskola A légi közlekedés új trendjei a Visegrádi Országokban, különös tekintettel a turizmusra Pintér Ákos PhD értekezés tézisei Pécs,

Részletesebben

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 711-720

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 711-720 Posta Ádám István 1 A LIMES VILÁGÖRÖKSÉG MAGYARORSZÁGI SZAKASZÁNAK TERÜLETFEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI A TURIZMUS ÉS A HELYI KÖRNYEZET KONFLIKTUSRENDSZERÉBEN ABSTRACT In 2004 the UNESCO World Heritage founded

Részletesebben

Botanizálás a Múzsák Kertjében 1 Az ismeretterjesztés és közművelődés kiemelkedő eseményei a Janus Pannonius Múzeumban (2007-2013)

Botanizálás a Múzsák Kertjében 1 Az ismeretterjesztés és közművelődés kiemelkedő eseményei a Janus Pannonius Múzeumban (2007-2013) A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 53 383-390 Pécs, 2015 Botanizálás a Múzsák Kertjében 1 Az ismeretterjesztés és közművelődés kiemelkedő eseményei a Janus Pannonius Múzeumban (2007-2013) Tilllai Gábor

Részletesebben

FRISSDIPLOMÁSOK TOVÁBBKÉPZÉSE ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI STRATÉGIÁI 1

FRISSDIPLOMÁSOK TOVÁBBKÉPZÉSE ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI STRATÉGIÁI 1 SZEMERSZKI MARIANNA FRISSDIPLOMÁSOK TOVÁBBKÉPZÉSE ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI STRATÉGIÁI 1 Az alábbi tanulmány a Diplomás Pályakövetés 2010. évi országos kutatás adatait felhasználva arra keresi a választ, hogy milyen

Részletesebben

PROBLEMATIKÁJA A TISZASZŐLŐS DOMAHÁZA-PUSZTÁN

PROBLEMATIKÁJA A TISZASZŐLŐS DOMAHÁZA-PUSZTÁN 5 A KÖRÖS-KULTÚRA ÉSZAKI ELTERJEDÉSI HATÁRÁNAK PROBLEMATIKÁJA A TISZASZŐLŐS DOMAHÁZA-PUSZTÁN VÉGZETT ÁSATÁS EREDMÉNYEINEK FÉNYÉBEN 1 Abstract DOMBORÓCZKI LÁSZLÓ Eger, Dobó István Vármúzeum E-mail: domboroczki@div.iif.hu

Részletesebben

XIII/1. É Volume ÉVFOLYAM G E O M BARSI Á PAPP G , BÁNYAI L, ZÁVOTI J, Guest Editor. Editors 1419-6492 HU ISSN 9400 SOP SZERKESZTŐK PRON, CSATKAI U

XIII/1. É Volume ÉVFOLYAM G E O M BARSI Á PAPP G , BÁNYAI L, ZÁVOTI J, Guest Editor. Editors 1419-6492 HU ISSN 9400 SOP SZERKESZTŐK PRON, CSATKAI U É Volume ÉVFOLYAM XIII/1 2010 G E O M A T I K A I K Ö Z L E M É N Y E K P u b l i c a t i o n s i n G e o m a t i c s VENDÉGSZERKESZTŐ Guest Editor SZERKESZTŐK Editors BARSI Á ZÁVOTI J,, BÁNYAI L, PAPP

Részletesebben

A JÖVŐ INTERNETE KUTATÁSOK, EGY VÉDELMI/KATONAI KUTATÁSI PROGRAM KERETEI

A JÖVŐ INTERNETE KUTATÁSOK, EGY VÉDELMI/KATONAI KUTATÁSI PROGRAM KERETEI IV. Évfolyam 4. szám - 2009. december Munk Sándor munk.sandor@zmne.hu A JÖVŐ INTERNETE KUTATÁSOK, EGY VÉDELMI/KATONAI KUTATÁSI PROGRAM KERETEI Absztrakt Az Internet az elmúlt 25 évben példa nélküli módon

Részletesebben

A világ egy városban 1 Liverpooli EKF tapasztalatok

A világ egy városban 1 Liverpooli EKF tapasztalatok 2013/I. pp. 23-36. ISSN: 2062-1655 Bognár Szilvia - Kovács Laura A világ egy városban 1 Liverpooli EKF tapasztalatok Az elmúlt időszakban, tekintve, hogy 2010-ben egy magyarországi város, Pécs viselte

Részletesebben

SZAKMAI ÚTMUTATÓ ELŐZETES RÉGÉSZETI DOKUMENTÁCIÓ KÉSZÍTÉSÉHEZ

SZAKMAI ÚTMUTATÓ ELŐZETES RÉGÉSZETI DOKUMENTÁCIÓ KÉSZÍTÉSÉHEZ KÉSZÍTÉSÉHEZ 2014 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 2 2. AZ AZ ÖRÖKSÉGVÉDELEM RENDSZERÉBEN... 3 3. AZ TARTALMI ELEMEI... 11 4. A LELŐHELY-FELDERÍTÉS MÓDSZEREINEK RÉSZLETES SZAKMAI IRÁNYELVEI ÉS DOKUMENTÁCIÓS

Részletesebben

AZ INNOVÁCIÓS JÁRULÉK SZEREPE A MOL NYRT. KTD KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGÉBEN

AZ INNOVÁCIÓS JÁRULÉK SZEREPE A MOL NYRT. KTD KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGÉBEN BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Levelező tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány AZ INNOVÁCIÓS JÁRULÉK SZEREPE A MOL NYRT. KTD KUTATÁS-FEJLESZTÉSI

Részletesebben

Cross-Border Centre of Expertise in Rural Development. konferencia. Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza. 2007. január 18.

Cross-Border Centre of Expertise in Rural Development. konferencia. Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza. 2007. január 18. Határmenti Vidékfejlesztési Tanácsadó Központ Centrul Transfrontalier de Competenţă în Domeniul Dezvoltării Rurale Cross-Border Centre of Expertise in Rural Development konferencia Új lehetőségek a határmenti

Részletesebben

A regionális fejlesztési folyamat iránt érdeklődő Hajdú-Bihar megyei és Bihor megyei nonprofit szervezetek összehasonlító elemzése

A regionális fejlesztési folyamat iránt érdeklődő Hajdú-Bihar megyei és Bihor megyei nonprofit szervezetek összehasonlító elemzése A regionális fejlesztési folyamat iránt érdeklődő Hajdú-Bihar megyei és Bihor megyei nonprofit szervezetek összehasonlító elemzése - Szakértői tanulmány - Debrecen, 2005. március 31. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A Mûemlékvédelem szerkesztôbizottsága szeretettel és tisztelettel köszönti születésnapján lapunk fôszerkesztôjét.

A Mûemlékvédelem szerkesztôbizottsága szeretettel és tisztelettel köszönti születésnapján lapunk fôszerkesztôjét. A Mûemlékvédelem szerkesztôbizottsága szeretettel és tisztelettel köszönti születésnapján lapunk fôszerkesztôjét. Valter Ilona köszöntése Minden tudományterület történetének vannak jó és kevésbé pozitív

Részletesebben

SÓVIDÉK A KÖZÉPKORBAN

SÓVIDÉK A KÖZÉPKORBAN Sófalvi András SÓVIDÉK A KÖZÉPKORBAN Fejezetek a székelység középkori történelmébõl Sófalvi András Sóvidék a középkorban Fejezetek a székelység középkori történelmébõl Székelyudvarhely, 2005 Múzeumi Füzetek

Részletesebben

MINISZTÉRIUM. (tervezet) 3. Verzió. 1998. július

MINISZTÉRIUM. (tervezet) 3. Verzió. 1998. július FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Földügyi és Térképészeti Főosztály A földügyi-térképészeti szakterület oktatás-továbbképzési stratégiája (tervezet) 3. Verzió 1998. július 2 Ez a tanulmány

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA Külkereskedelmi Főiskolai kar

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA Külkereskedelmi Főiskolai kar BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA Külkereskedelmi Főiskolai kar Gazdaságdiplomácia és Nemzetközi menedzsment szak Levelező tagozat EU-kapcsolatok szakirány SZELLEMI TŐKE MAGYARORSZÁGON AZ EURÓPAI UNIÓ KÜSZÖBÉN

Részletesebben

TARTALOM. JELENÉSEK, BESZÁMOLÓK Jelentés a Levéltári Szakfelügyelet 2004. évi működéséről és ellenőrzési tapasztalatairól

TARTALOM. JELENÉSEK, BESZÁMOLÓK Jelentés a Levéltári Szakfelügyelet 2004. évi működéséről és ellenőrzési tapasztalatairól TARTALOM KATONA CSABA KEREKES DÓRA KÖRMENDY LAJOS LAKATOS ANDOR: Internet és levéltár... 3 HORVÁTH J. ANDRÁS: Kutatók és kutatások Budapest Főváros Levéltárában 2003-ban... 25 BREINICH GÁBOR: Az eszmétől

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA. doktori (PhD) értekezés tézisei

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA. doktori (PhD) értekezés tézisei SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA doktori (PhD) értekezés tézisei Az Európa számára releváns környezeti migráció forgatókönyvei Készítette: Vág András Témavezető: Dr.

Részletesebben

IV. Földmérő Találkozó 4 th Conference of Geodesy

IV. Földmérő Találkozó 4 th Conference of Geodesy Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság Hungarian Technical Scientific Society of Transilvania IV. Földmérő Találkozó 4 th Conference of Geodesy Csíksomlyó, 2003. június 19-22. Şumuleu Ciuc, June 19-22,

Részletesebben

Debrecen civil szervezeteinek helyzetfelmérése és tematikus rendszerezése

Debrecen civil szervezeteinek helyzetfelmérése és tematikus rendszerezése Debrecen civil szervezeteinek helyzetfelmérése és tematikus rendszerezése Készítette: Márkus Edina Ph.D. Készült A Dialógus Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése Debrecenben című ÁROP-1.A.6-2013-2013-0014

Részletesebben

Az MNM NÖK Tudományos-népszerűsítő füzetei 4

Az MNM NÖK Tudományos-népszerűsítő füzetei 4 Útmutató a csiszolt kőeszközök világához Újkőkori eszközkészítés és használat: a Lengyel kultúra eszközanyaga és technológiai párhuzamai Óceániából z MNM NÖK Tudományos-népszerűsítő füzetei 4 Magyar Nemzeti

Részletesebben