Tábori szemle, újabb menetgyakorlat előtt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tábori szemle, újabb menetgyakorlat előtt"

Átírás

1 Tábori szemle, újabb menetgyakorlat előtt bevezető Hadtörténész nem vagyok, de a történelmi tanulmányaimból úgy emlék szem, hogy a magyar hadi históriában a néhai zsoldos szerepeken túl sosem volt olyan eset, hogy a haza védelmében, vagy a közösségi vállalkozásokban a mi erőink jól felszerelt, fölényes helyzetben vívták volna biztos sikerű, kecsegető csatáikat. Ellenkezőleg, majdnem mindig a minimálisan kielégítő feltételek híján, a szembeszálló ellenfél összehasonlíthatatlanul jobb felszereltségével, kényel mes előnyeivel szemben kellett kiállni, amiben a virtus, az egyéni odaadás és hazaszeretet vagyis az emberi tényezők döntő szerepet játszottak. Az ütközetek mérlegei pedig mindig úgy kezdődtek ha maradt hírmondó, hogy a nagy túlerővel szemben a mostoha körülmények ellenére de mégis, a kiállás bátorsága és a lelkesedés és így tovább. Tehát a vereségek mert többnyire ez teljesült elszámolásakor is a csodával határos tettekről szól a haditörténelmünk. Most a Magyar Népfőiskolai Társaság önkéntes csapatának hadoszlopai esetében is éppen így állunk. Összhangban a nemzeti múlttal hadba vonulni azért kell, mert hív a kötelesség, s a csatát pedig nem a győzelemért, hanem az életben maradásért szokták megvívni. Így állunk mi is olyan nehéz ütközetek után, mint az elmúlt évek, amikor baráti -nak feltételezett nehézfegyverzet tűzét kellett a szin te fegyvertelen könnyűlovasságunknak kiállnia. Tábori jelentésünk első mondata mégis úgy hangzik: lehet, hogy egy-két csatát elveszítettünk, de a háborút semmiképp. Készen állunk az újabb menetgyakorlat ra, csak rendeznünk kell a sorainkat. Ezt szolgálja ez a kiadvány is. Egy társadalmi szervezet életében állandó a változás, hullámzás, s amikor elhatároztuk ennek a körképnek az összeállítását, bennünket is az a szándék vezetett, hogy tartsunk létszám és hadifelszerelés számvetést, nézzük kik maradtak életben, kik a sebesültek, hogyan lehet rendezni a sorokat ebben a lepusztulásra ítélt helyzetben. Az összeállítás nem sikerült úgy, mint más időkben szokott, de fényesebbre, semmint feltételezni lehetett. Sokan eltűntek, passzívakká váltak, vagy feladták, mások megkeseredettek let tek. Egyesek pedig, akik álltak a szemle elébe, talán elszoktak a szigorú, rendszeres mérlegkészítéstől. Elkapkodták, vagy ők maguk se tudták mi mindennel is rendelkeznek valójában. Tehát nem egy reprezentatív, csak egyes példákat mutató vegyes szemlét adunk közre, főként a 2013-as évi tevékenységről. S azzal a céllal is tesszük közzé ezt a gyűjteményt, hogy ébresztgessük az elfáradtakat, a hitehagyottakat, tán még a dezertálókat is lám mások kitartottak és a sorok rendezésével, erőre kaphat az önkéntes csapat a további hadiszerencsék folytatására. Melyek azok a haditechnikai értékek, felszerelések, amelyek a kincseinket jelentik, s szinte sértetlenül adottak a jövő utánpótlása számára? A beszámolókból kitűnik, hogy az elkötelezettség és az önkéntes vállalás kivételes teljesítésekre képes. A zsoldosok rögtön otthagyják a terepet, s a gazdájukat, ha már nincs elég zsold, vagy nem lehet elég szabadon rabolni. A kistelepülések közösségi népfőiskolái szinte eszközök nélkül is értékes művelődési közösségi munkára voltak képesek. Nem úgy, mint a hivatásosok jó része, akik a feltételek hiányaira fogják a nehézkes teljesítést a feljebbvalóknak való magyarázkodáskor. A beszámolókban mindenütt jelen van a résztvevőkkel folytatott párbeszéd, a tanulók bevonása a művelődési program megtervezésébe, megvalósításába vagyis a bevonás, befogadás alapvető eleme a népfőiskolai munkának. Nem így a hivatal ideológikus erőlködésében, ahol a voluntaristák mindig jobban akarják tudni, mi kellene a közönségnek. Akik azt gondolják, ők biztosítják a támogatást pedig az adófizetők pénzéből dáridóznak. A műveltség és tudás tartalma mellett a közösségi építkezés és formálódás legalább olyan fontos, mint a tudás és információ megosztás. A közösségen belüli egyenlőségeszmény, a pluralizmus európai és keresztény hagyománya ez. A programok sokszínűsége jellemzi a helyi népfőiskolák munkáját. Azt olvashatjuk az egyik beszámolóban, hogy az előadások tematikája rendkívül változatos: történelem, orvostudo mány, turisztika, gasztronómia, irodalom, ké p zőművészet. Egy lapos szakképzési technokrata rögtön lekicsinyelné ezt a cse cse becsét, mint ami nem elég hatékony. Ő még most sem tudja, hogy az autonóm polgár és a személyiségfejlesztés pedig megköveteli a sokoldalúságot. Ezt alátámasztandó kontrasztként tesszük közzé a népfőiskolák beszámolói előtt egy állami, nagy finanszírozású képzés tanárának élménybeszámolóját, aki maga egyébként évtizednyi idő alatt a népfőiskolák világában szocializálódott. Húsznál több helyről és közösségről, szervezetről olvashatnak beszámolókat aminek terjedelmi korlát is határt szabott. Sok ez vagy kevés? Kevés, ha az aktivizálandó tagjaink számát nézzük, elég, ha alapul vesszük: teljesítésük igen is erőteljes öntudatot és töltetet ad a jövőre nézve mindnyájunknak. Ahogy az egyik kistelepülés népfőiskolája Pusztahen csén megfogalmazza: Hisszük és valljuk, hogy a népfőiskola hozzájárul a közösségek megtartásához és így a település életben tartásához, egy mederbe tudja terelni a jobbító és építő szándékú elképzeléseket, segít azok valóra váltásában, a falun élő emberek életminőségének javításában. Emlékszem milyen döbbenet fogott el, amikor szembesültem két dologgal, az ötvenes évekről. Az összképünk helyesen az volt, hogy sötét és kemény diktatúrát jelentő évek voltak ezek, amit a magyar társadalom megszenvedett. Egy másik metszetben arra emlékeztem, hogy egészen kisgyermek koromban milyen pezsgő hitélet folyt a falunkban, a bálok forgataga segítette a telek átvészelését, s a közösségi élet virágzott. Természetesen egy kis helyi szerencse is kellett ehhez. S mindkettő ugyanabban az országban történt. Hát hogyan lehet ez? kérdeztem. Az erről folyó vitában előjött a sémák következő rohama, a falu elmaradottságáról. Tudod ott minden nagy késés 2014/2 Magyar Népfõiskolai Társaság 1

2 Beszámoló sel jelentkezik. Pedig másról van szó. Ugyanúgy, mint a mai népfőiskolai gyakorlatban. A túlélés és vitalitás jeleiről. A hagyomány dolgozik a jövőnek. Nem ketté, hanem többfelé szakadt világunkban a helyi kisközösségek megtanulják a túlélés módjait, s virágzó kü lön világot tudnak teremteni, amelyben a jövő fényei és reménysége is ott ragyog. Ez az ellentmondás nem feledtetheti velünk, hogy az ún. makroszintű nemzetpolitikában, vagy falu politikában, vidékfejlesztésben ma is, ha nem is az 50-es évek mintájára, de igen aggasztó ellentmondások halmozódtak fel. Előre tehát a menetgyakorlatra, a helyi kisközösségi autonómiák felvirágoztatására. Egyszer csak átölelik az egész országot. Újra időszerű. Szigeti Tóth János az MNT elnöke Ha egy álom közel kerül a megálmodóihoz, az azért történik, Mert az életüket az álmaikhoz igazítva szervezték meg; Minden cselekedetüket az álmuk határozta meg. Abban a pillanatban, amikor egy álmodozó csatlakozik egy másikhoz, Máris egy fokkal csökkent a távolság az álom és a megálmodott élet között. Mi éppen így fejlesztettük napról-napra tovább a közművelődést (Paolo Freire) A közmunkás képzés margójára 1 Az alábbi sorok írójaként fontosnak tartom elmondani, hogy a közmunkások alapképzésében 2013 végétől, 2014 tavaszáig szerzett tapasztalataim nem rendszerszerű meglátások. Bár a képzési forma, a kurzusok megszervezése, finanszírozottsága, azok ellenőrzése és visszacsatolása, és legfőképpen a tananyag minősége, igen gazdag véleményformálásra ad lehetőséget, de célom most nem ez. Képzőként nem kívánok sem a büszkén mentegetőző kurzusszervezők, sem a hangosan csalódott célcsoport, vagy az ellenzéki politika oldalára állni. Esetemben egy oldal létezik. A kurzus napjait élettel, kapcsolattal, újrakezdéssel megtöltő képző, és a hallgatók oldala. És igen, ez egy azon oldal, ne is próbálja senki másképp! Közel 500 képzési órát töltöttünk mi együtt, 26-an. Féltünk, kínlódtunk, összekaptunk, visszafogtuk és előre lendítettük egymást, türelmesek és lelkesek voltunk, kimerültünk, és felfedeztük a közös erővel felszínre hozott mindennapi motiváció fontos érzését. Egymásba kapaszkodtunk és volt egy pont, ahol rájöttünk, nem számít, hogyan ki és miért terelt össze bennünket egy hatalmas iskolaépület egyik sarkában elrejtett tanterembe. Nem számít, hogy 1 A lapszám egészétől elválik Jeney-Domigues Zsófia írása. Zsófi a közmunkások képzésében szer zett élményeiről vállalt egy beszámoló írást. Rögtön elfogadtuk. Kontrasztként jól is illik ide, gyűjteményünkhöz, hiszen szemléletesen ábrázolja hogyan is végzi a munkáját egy született népfőiskolai lelkűségű tanár, az állami közmunkásképzésben. munkaerőpiaci statisztikajavítás, vagy csak egy szakmailag félrecsúszott oktatáspolitikai terv kovácsolta össze a napjainkat. Paolo Freire már az elején tudta volna, hogy mindannyian nyertesek vagyunk. Időt és teret kaptunk arra, hogy egymástól ta nuljunk, a felnőttkori tanulás ereje pedig ha tetszik, ha nem, hat. Ennyi idő alatt persze némi kitartással el kerülhetetlen a csoda. Amikor több mint tíz évvel először a kezembe került a fenti Paolo Freire idézet, már akkor azért fogott meg, mert kifelé mutatott a felnőttoktatás kereteiből, a képzésen át az élet felé, az igazi vágyak felé. Most azért választottam mottóul, mert épp arra mutat rá, hogy a mindennapi életben meg nem valósuló elképzelések, az el nem érhető alapvető igények korlátai közé szorított ember boldogulásának egyik legalapvetőbb mozgatórugója a tanulásban rejlik. Most nem a tanulásnak a közoktatási lépcsőfokaira, vagy szakmaszerzésre, vagy a tovább-, az át-, le- és fel-, be- és kiképzésre gondolok. A szakmák kódjai, a nyelvi szintek, a többszintű vizsga rendszer, a pedagógusi portfóliók és a mesterleve lek tüzes karikatáncot járnak. Megperzselik egymást és bízom benne, hogy nem csak az aktáikat tologatók kezét égetik, de az ebből megduzzadt zsebeket is. De az is biztos, hogy füstté válnak a bérszámfejtők asztalán, amikor az ember megpróbálja havi jövedelemre váltani azt, amit tanult. Nem értem és nem tudom követni ezt a táncot, esetlenek a lépéseim, késve lépek be, rossz sarokban keringek együtt azokkal, akik nálam jóval rövidebb ideig próbálkoztak végzettséget és képesítést szerezni, és talán sokakkal azokból, akik messzebbre jutottak a főiskolai diplománál. A tanulás számomra nem ezeken a színtereken zajlik, ahogy ezt számos népfőiskolai és egyéb a tényleges tudás megszerzésére irányuló kutatás is bizonyítja. A tanulás az emberi létforma egyik legalapvetőbb (inter) aktusa, személyes tapasztalataim alapján bátran vallom, hogy együtt létezik a szeretettel, a tisztelettel, az odaadással és azzal az igénnyel, hogy szeretnénk önmagunkat újrateremteni, megsokszorozni, továbbadni. És bár a közmunkások képzését szervezők szándéka ennél jóval kevesebb és prózaibb volt, de csupán azzal, hogy egy fedél alá zártak bennünket közel négy hónapra, mindent megadtak ahhoz, ami az igazi tanuláshoz szükségeltetett. Kéttucatnyi és ebből egy pillanatra sem vonnám ki magam, más-más kátyúból kiigyekvő embernek, vagy megrekedt életnek legalább egy élet re való hitet abban, hogy bárki bármilyen gödörből kiemelheti önmagát. Így vágtunk neki a tanóráknak, amelyekhez a hivatalos tananyag csak nagyon elmosódott térképként szolgált. Követtük 2 Magyar Népfõiskolai Társaság 2014/2

3 Beszámoló volna, ha ha figyelembe vette volna, mi lehet igazán fontos az azt olvasók, tanulók számára ha partnerként kezelte volna azokat, akiket oktatni akar ha kaptunk volna iránymutatást az adaptációhoz, és még folytathatnám, de nem teszem, hiszen igazság szerint magunkra hagyatottságunkban inkább jól jártunk. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem volt szükség a legalapvetőbb magyar nyelvi, matematikai, vagy életvezetési ismeretek áttekintése. Viszont akkor sem mondanék igazat, ha azt mondanám, a csoportnak csak erre lett volna szüksége. Mi beszéltünk Julius Caesarról és Walt Disenyről, Martin Luther Kingről és a nemzet színészeiről, tanultunk angolul és a velencei karneválról. Mindennek helye lett a tan anyagban és a napi menetrendben. Meditáltunk, asszociáltunk, gondolattérképet készítettünk, sudoukut játszottunk. Vállalom, hogy a mai napig sok fejben nem tisztázott, hogy gálya vagy gája e a helyes szóalak, de minden nap akadt valami, amiről lehetett beszélgetni. Sőt megtanultunk beszélgetni, és négy hónap alatt bebizonyosodott, hogy jó érzés egymás szemébe nézni bár ezt hosszan, sokat, nagy bátorsággal kellett gyakorolni. Napokig lehetne sorolni azo kat az egyszerű emberi megnyilvánulásokat, amelyektől a megrekedt élethelyzetek eltávolították a hallgatókat, de a kitartó partnerség, a közösség mindennapi megélése felélesztette erejüket. Látni, meghallgatni, megérinteni a másikat, kérni, kérdezni, visszakérdezni, nem tudni, elhinni. Akinek valaha is lehetősége nyílt rá, hogy együtt éljen egy nagyobb létszámú tanulócsoporttal, biztosan átélte, amit én is. Nehéz ezeket a tapasztalatokat oktatási célként, feladatként vagy javaslatként megfogalmazni. A képzés befejezése óta több mint 4 hónap telt el és szinte minden héten igyekszem újra átismételni, amit én tanultam ebből az élményből. Mert olyan lényegi útmutatást adott ez számomra, ami jóval túlmutat nemcsak a felnőttoktatás keretein, hanem bármiféle pedagógiai, nevelési munkán is. Ebből most mindössze hármat emelnék ki. PARTNERSÉG, azaz a velünk együtt dolgozó, tanuló, élő másik ember objektív és szubjektív módon érzékelhető létezésének egyenrangúként való elfogadá sa. Akkor is, ha bizonyos szempontból az erő viszonyok nyilvánvalóan nem egyenlőek. Akkor is, ha nem ez tűnik a jó taktikának. Akkor is, ha az én lábam alól csúszik ki a talaj emiatt. Akkor is, ha a másik nem így tesz. Akkor is, ha tudom, hogy többre jutnánk, ha nem így tennék. Akkor is! AZ ESENDŐSÉG TISZTELETE. Nem tudni, elveszni, szégyenkezni, nem hinni, rosszul dönteni bármely életszakaszban lehet, és ez mindannyiunkkal naponta megtörténik. Ezekből a tapasztalatokból származik a felnőtt ember legértékesebb tudása, így ezeket felvállalni minden tanár, oktató felelőssége és nem utolsó sorban egy csodálatos eszköze is. Utat nyit az őszinte érzelmi megnyilvánulások elsajátításához, és szabadabbá teszi az utat két partner, a tanár és a tanuló utastárs között. Tükröt mutat az egyik a másiknak, amiben sokkal könnyeb ben látja viszont igaz önmagát, ahelyett hogy azt keresné én milyen nem vagyok, milyen nem tudok lenni. A VÁLTOZÁS BÜSZKESÉGE. Új utakra lépni és közben makacsul szorítani a minket gúzsba kötő elvek zászlaját, lehe tetlen. Az ismeretek bővítésével együtt minden tanár kötelessége utat nyitni ahhoz is, hogy a személyiség képes legyen elfogadni az eddig szilárdnak hitt elképzelések, meggyőződések megváltozását és helyettük az újat képviselni. Egyértelművé kell tenni, hogy az öntudatos személyiség rugalmas, önazonossága nem meggyőződésének változatlanságában rej lik, hanem pont ellenkezőleg, játékos rugalmassága köti össze az embert a móddal, ahogy a világot megismerheti. A fentiekkel a lap olvasói számára bizonyosan nem mondtam sok újdonságot. Mivel hosszú ideig vettem részt én magam is a Magyar Népfőiskolai Társaság munkájában tudom, hogy legtöbben évtizedek óta hasonló élményekkel gazdagodnak a felnőttképzői, oktatói munka során. Ennek ellenére örü lök, hogy mindezt itt és ilyen formában mondhattam el, és nem kívánom elhallgatni azt sem, hogy sajnos az eredményekre, vagy ezek re a meglátásokra a képzés szervezői nem voltak kíváncsiak. Várom a következő lehetőséget, amikor hasonlóan hosszú távon dolgozhatok együtt valamilyen alapkompetencia képzésben hallgatókkal. Emellett pedig köszönöm a nép főiskolák világának, hogy megtanított mindarra, amit itt kamatoztathattam és köszönöm az én, szívembe zárt hallgatóimnak, hogy életem egyik legmeghatározóbb szakmai élményéhez juttattak. Jeney-Domigues Zsófia 2014/2 Magyar Népfõiskolai Társaság 3

4 Családi életvitel Bagi Népfőiskola évi tevékenységéről A Helytörténeti Baráti Társulat bírósági bejegyzése, közhasznúvá válása óta, az alapszabályában megfogalmazott (kulturális tevékenység, építészet-, természet-, környezetvédelem (hagyományőrzés) közhasznú céljai megvalósítására törekedett. A keretében működő BAGI NÉPFŐISKOLA már tizennyolcadik évfolyamát zárta. Teljesítette az őszi-, tavaszi 8 8 előadásra tervezett előadás-sorozatát, amelyek a családi életvitelre, az aktív állampolgárképzésre, települési értéktárunk kezdeményezésére irányultak. Munkálkodásunk eredményei nehezen mérhetők, de nem maradtak el! Kimutathatók az értékes hagyományok művelésében, kitűzött terveink felelősségteljes megvalósításában. Falufejlesztési Körünk illeszkedve Önkormányzatunk munkatervéhez, havonként tartotta összejöveteleit Szakmai vizsgálatai alapján, támogatta az aktuális kérdések, tevékenységi körünket érintő napirendi javaslatokat. Kapcsolatot építettünk és együttműködtünk az önkormányzatunkkal és a falu közösségével, helyi és más civil szervezetekkel. Együttműködésünk mind a partner szervezetekben mind társulatunk életében hagyományaink megőrzését, művelését, kapcsolataink erősítését szolgálta. Állami és nemzeti ünnepnapokon, az általunk emelt Turulszobornál koszorúztunk, és aktívan részt vettünk a helyi ünnepségeken. Mécs László Irodalmi Körünk, a Gyöngykoszorú és a Zenekarunk esetenként részt vett és közreműködött a rendezvényeken. A Piros Pünkösdi Rózsa és a Családi ünnep rendezvényeinket sikeresen megtartottuk. E rendezvények keretében hangversenyeink (orgonakoncertek) új és sajátos, kulturális szolgáltatással szolgáltak lakosaink és a vendég-, komolyzene iránt érdeklődő hallgatók számára. Tevékenységünkről, kutatási eredményeinkről tárgyaltunk partnereinkkel, internetes honlapunkon (hbtbag.hu) beszámoltunk az érdeklődő nyilvánosságnak. A pénzügyi helyzetünk, szerény ám sikeres, bár költséges tevékenységi tervünk teljesítése következtében úgy véljük, jól sáfárkodtunk a rendelkezésünkre álló forrásokkal és teljesítettük, igazoltuk pályázati vállalásainkat Balázs Gusztáv HBT elnök Egészséges életmód Bibó István Népfőiskolai Alapítvány (Balatonszepezd) A Bibó István Népfőiskolai Alapítvány egy 2008-ban, a Magyar Népfőiskolai Társasággal (MNT) kötött megállapodás értelmében működteti a Balatonszepezdi Népfőiskolát és alapító okiratával összhangban szervezi a programjait és szakmai tevékenységét a népfőiskolán. Szakmai munkája alapvetően helyi, megyei és regionális szintre terjed ki, de az MNT-vel való együttműködés jóvoltából bekapcsolódik országos, sőt nemzetközi programokba is. Az alapítvány tevékenysége folyamatos, hosszas előkészületi és szervezőmunka eredményeképpen kezdődött el 2007-ben a Balatonszepezdi Népfőiskolán az esztergomi PPKE Vitéz János Kar andragógia szakos diákjainak nyári gyakorlata. A hallgatók szakmai tapasztalatszerzésének lebonyolítását jelentette ez több turnusban az alapítvány számára. 4 Magyar Népfõiskolai Társaság 2014/2

5 Sikeres és aktív alapító tagja az alapítvány a LEADER Balaton-felvidéki Akciócsoportjának a munkacsoportban, az együttműködésben a képzési feladatok és programok területén tevékenykedik. Számítógép termének valamennyi szolgáltatása egész évben folyamatosan az érdeklődők rendelkezésére áll, látogatottsága éves szinten megközelíti az 1000 főt. Az alapítvány bekapcsolódott az MNT országos és nemzetközi programjaiba is, így vett részt a felnőttek nem formális tanulását vizsgáló kutatási programban, a hazai felnőttképzés fejlesztését szolgáló stratégia munkálataiba, helyi szervezőként részt vett ez utóbbi program nemzetközi műhelymunkájának megvalósításában (11 országot képviselt a 25 fő résztvevő) Több éven keresztül szerkesztette a Szepezdi Tükör című helyi információs lapot. Tevékenység vázlat 2013-ból TÁMOP egészségnevelési program Balatonszepezden a három éves egészségfejlesztési program kidolgozásának és az ehhez tartozó települési felmérésének a koordinálása hét tematikus program és egy egészségnap rendezése (230fő) a népfőiskola eszközfejlesztése az egészséges életmód programok megvalósítása érdekében LEADER támogatás: Magunknak és másokért tanulunk 184 órás képzés négy, illetve ősztől három csoportban, három helyszínen (Balatonszepezd, Szentantalfa, Nemesvámos), 70 fő részvételével Grundtvig program: március I-Care program tanácskozás Hollandia 1 fő június Dánia I-CARE projekt találkozó 2 fő október I-CARE program Balatonszepezd Bazsi Vászoly településeken, magyar, spanyol, német, holland és belga résztvevőkkel 25fő Családi sokadalom program a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet támogatásával. május 25. családi nap Balatonszepezden, Balatoncsicsó, Tagyon, Zánka, Balatonakali, Dörgicse, Aszófő, Balatonfüred településeken élők részvételével 100 fő Községi könyvtár programja (működtető a népfőiskola) 300 kötetes állományfejlesztés, illetve selejtezés Az új könyvek bemutatása a település lakosságának Téli esték sorozat a könyvtárban (50 fő) Kirándulás Pannonhalmára, a Bencés Apátság könyvtárának megtekintése (20fő) Helyi programok: honismereti kör és az együtt gondolkodók klubjának összejövetelei egy hetes festőiskola júniusban adventi vasárnapok karácsonyi irodalmi est Megváltozott munkaképességűek rehabilitációja Dunamenti Regionális Népfőiskola Közhasznú Egyesület 1992-ben alakult, egyesületi formában működő, non-profit gazdálkodást folytató civil szervezet, amely küldetése szerint hozzá kíván járulni a térség felemelkedéséhez helyi társadalmak igényeit megfogalmazó közösségek támogatásával az egyének és csoportok egzisztenciális és anyagi boldogulását segítő képzések biztosításával. Tagjai közé sorolható egy jogi személyiségű szervezet, a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és 27 fő magánszemély, a városban és kistérségében élő erős szociális elkötelezettséggel rendelkező személyek, gazdasági-műszaki, informatikai szakember, pedagógus, pszichológus, szociálpolitikus és szociális munkás. Az egyesület tevékenységét 5 tagú választott vezetőség irányítja. 24 főállású alkalmazottja van, azon kívül főt megbízási szerződéssel foglalkoztatott. A hallgatók száma jelenleg 61 fő Az Egyesület elkötelezett a közösség támogatása iránt és közösségi szervezetek, intézmények, önkéntes csoportok közreműködésével együttműködésre alapozott felnőttképzési, kulturális, fejlesztő programokat valósít meg, támogató szociális szolgáltatásokat kínál. Akkreditált felnőttképzési intézményként iskolarendszeren kívül folytatunk saját tematikájú képzéseket, OKJ (Országos Képzési Jegyzék) szerinti szakképzést alap-, közép- és emelt szinten, több szakterületen, képességfejlesztő, pályaorientációs és munkaerő-piaci tréningeket szervezünk. A munkaerőpiacon jól hasznosítható tudást adó képzések szervezésénél rugalmasan alkalmazkodunk a résztvevők igényeihez, figyelmet fordítunk az előzetesen megszerzett tudás felmérésére és beszámítására. 2014/2 Magyar Népfõiskolai Társaság 5

6 Az oktatás infrastrukturális feltételeit saját bevételből és nagyobb részt pályázati támogatásokból fejlesztjük, hogy megfelelő színvonalú, praktikus és családias munkatereket alakítsunk ki. Aktuális programok (részlet) Az Egyesület szociális tevékenysége a térségben újszerű, kockázatos és innovatív kezdeményezésnek bizonyult, amely kiállta az idő próbáját. Erősítette a helyi társadalom befogadó magatartását, és nem utolsó sorban a hátrányos helyzetű lakosságcsoportok társadalmi integrációja terén eredményesen használható szakmai protokollok létrehozását eredményezte. Újtelepi Tranzit Program képzéssel egybekötött foglalkoztatási program Pálya-futás képzéssel egybekötött foglalkoztatási program Szent Angéla Szolgáltató Központ Munkaerő-piaci szolgáltatások megváltozott munkaképességűek és fogyatékkal élők részére Dunamenti Ép Testben Ép Lélek Egészségre nevelő életmód programok Sorsfordító Esély képzési-foglalkoztatási program Tudásod a jövőd Idegen nyelvi és informatikai képzések A Dunamenti Regionális Népfőiskola a TÁMOP A3-12/ számú pályázat országos hálózatának tagjaként én hozta létre a SZENT ANGÉLA SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTOT Dunaújvárosban. A TÁMOP /A1 konstrukció célja a megváltozott munkaképességű, foglalkozási rehabilitációban részesülő, hátrányos helyzetű, fogyatékkal élő személyek, és egyéb hátrányos helyzetű munkavállalók munkaerő-piaci integrációjának elősegítése, javítása képzésekkel, szakmai és informatikai fejlesztésekkel, munkaerő-piaci szolgáltatások biztosításával, országos szakmai módszertani és informatikai központ létrehozásával. Tevékenységünk a Dunaújvárosi kistérség településeire terjed ki (Baracs, Daruszentmiklós, Dunaújváros, Előszállás, Kisapostag, Mezőfalva, Nagykarácsony, Nagyvenyim, Rácalmás). Munkatársaink: 1 fő szakmai vezető, 4 fő foglakoztatási tanácsadó, 1 fő munkaerő-piaci asszisztens, 1 fő irodavezető. Szakmai munkánk során munkáltatókkal és megváltozott munkaképességű személyekkel vesszük fel a kapcsolatot. A munkáltatók a velünk való együttműködési megállapodás után ügyfeleinknek igény szerint próbamunkára adnak lehetőséget, ezt követően pedig felveszik őket. A potenciális munkavállalók toborzás és kiválasztás után kerülnek be a projektbe, akiknek munkavállalásra felkészítő szolgáltatásokat nyújtunk. Egyéni pályaválasztási, álláskeresési, pszichológiai, jogi tanácsadással segítjük ügyfeleinket vissza-illetve bekerülni a nyílt munkaerő-piacra/a munka világába. Forrás: A Galgamenti Népfőiskola A Galgamenti Népfőiskola október 23-án kezdte meg működését óta a szervezeti és intézményi hátteret a Szentandrás a Galgamenti Népfőiskola Alapítványa biztosítja, mely 1998 óta közhasznú szervezet. Alapítóink: Galgahévíz Önkormányzata és a Galgafarm Egyesület. Alapvető célunk a népfőiskolai gondolat jegyében a helyi értékek feltárása, a helyi nyilvánosság megteremtése és a közösség építése. Foglalkozunk ennek keretében egészségvédelemmel, természetes gyógymódok megismerésével, az ökológiailag tudatos életmód elősegítésével, természeti adottságaink, építészeti, és kulturális örökségünk védelmével, hely történeti kutatások előmozdításával. A helyi értékként tekintünk eleink néphagyományaira, népzenére, néptáncra, kézimunkákra, melyek Galgahévízre illetve a Galgamentére jellemzőek. Érdekesek számunkra az emberi sorsok, a hagyományos kézműves mesterségek, a hagyományos ételkészítés, a helyi jelentőségű műemlékek megismertetése és védelme től közéleti népfőiskolai programokat szerveztünk, majd a mindennapi életet segítő programok kerültek előtérbe. Nyelvtanulás, egészségmegőrző programok, jóga, személyiségfejlesztés, autogén tréning, környezetvédelem és ökológia, az egészség megőrzése a családban és az iskolában, a személyiség fejlesztése. Ezeken túl szakmai továbbképzést tartottunk segítő foglalkozásúaknak: óvónőknek, iskolai pedagógusoknak, védőnőknek, szociális területen dolgozóknak. Éveken át Öko Nyári Egyetemet szerveztünk az ökofaluban letelepedni szándékozó fiatalok és érdeklődők részére. Környezeti tanácsadással foglalkoztunk között, Egészség Hagyomány vásárt szerveztünk a falunapok keretében. Adatbázist készítettünk a kistérségünkben működő környezetvédelemmel és egészségvédelemmel, valamint kézműves hagyományokkal foglalkozó vállalkozásokról, civil szervezetekről ban a térségben négy települése szelektív hulladékgyűjtő beruházás tervezésébe, 2001-től üzemeltetésébe kezdett. A vállalkozás európai téren is példaértékű önkormányzati kezdeményezésként működik. A népfőiskola is bekapcsolódott a hulladékkal kapcsolatos szemléletformálásba. Regionális zöld, jeles napokat szervezünk tavasszal a Föld napján és ősszel az ún. Komposzt bulin. 6 Magyar Népfõiskolai Társaság 2014/2

7 Minden évben kétszer találkozunk turai, galgahévízi, zsámboki és vácszentlászló-i iskolásokkal és óvodásokkal. Boldog intézményeit is bevontuk a programokba. Valamely kiválasztott környezeti természeti egészségvédelmi téma köré csoportosítjuk az adott jeles nap előkészítő feladatait, projektjeit, majd az adott napon a játékokat. Ehhez általában csatlakozik a Hulladékból mást c. kiállítás a rendezvény napján. Környezeti nevelés, fenntarthatóságra nevelés és egészségvédelemmel kapcsolatos hírlevelet (ÖKO-INFO) adunk ki kéthavonta, melyet internetes formában intézmények, civil szervezetek és magánszemélyek kapnak meg a Galgamentén, illetve azon túl is. Közel 100 címre jut el ez a kiadvány, melyben népfőiskolai híreket, kistérségi és országos rendezvényeket jelzünk előre, pályázatokat, és kiadványokat mutatunk be ősze óta tagja vagyunk a Környezet- és Természetvédelmi Oktató Központok Országos Szövetségének (KOKOSZ). A Galgahévízi Helyi Fenntarthatósági Terv kutatásainak folyományaként a helyiek legnagyobb problémájának a közbiztonság kérdése mutatkozott ben és 2012-ben közbiztonsági fórumot szerveztünk a galgahévízi lakosság részére az érintett hatóságok és meghívott szakemberek részvételével január 8. kedd Egészséges konyha Házi praktikák. Tinktúra készítés. Natúr kozmetikum készítése. (Miklós Ágnes természetgyógyász) KÉPEK 2013 január 19. szombat 9-17 óráig Somogyi Tibor Fényút tanfolyama FÉNYÚT tanfolyamok a változások szellemében február 12. kedd 18 óra Egészséges konyha Szervezetünk méregtelenítése, tisztítókúrák, léböjt - Miklós Ágnes természetgyógyász, Botosné Anikó háziasszony február 15. péntek 18 óra Gondolkodás Móka Játékklub Vanó Judittal felnőtteknek február 17. vasárnap 15 óra Gondolkodás Móka Játékklub Vanó Judittal gyerekeknek február 19 kedd 18 óra Élő hit és gyógyítás - Országosan ismert vendégünk Dr. Eőry Ajándok kínai hagyományos orvoslással, akupunktúrával foglalkozó orvos. Vele beszélgethetünk a hit szerepéről, s a gyógyításról! Támogatónk: Gódor Biokertészet. Végül Eőry Emese jött el, nagyon jó beszélgetés volt február 26. kedd 18 óra Bruck Márton: Vitarendezés párbeszéddel (per vagy tettlegesség helyett). Várunk szeretettel olyanokat, akik bíznak ebben a megoldási módszerben, olyanokat is akik esetleg kétkednek, de nyitottak az új információkra. Vitás feleket szívesen mediál az előadónk, hogy élőben is láthassuk a folyamatot március 5. kedd 18 óra Egészséges konyha - Gyógynövények az egészséges immunrendszerért légúti problémák, allergiák Miklós Ágnes természetgyógyász, Botosné Anikó háziasszony március 9. szombat 9-13-ig PORTÉKA Készítsétek össze jó előre azokat a holmikat, amiket szeretnétek továbbadni, eladni, elcserélni március 12. kedd 18 óra Zsoldos Éva Hogyan formáljuk társadalmunkat a gyermekekkel való viszonyunkkal Beszélgetés egy kommunikációs trénerrel 2013 március 23. szombat óráig ZÖLDÜLJ, FORDULJ! Életmódváltó családi nap a galgahévízi művelődési ház és a falubeli civil szervezetek összefogásával, melynek idei központi témája a kiskert. Benne: meseolvasás gyermekeknek húsvéti díszkészítés újrahasznosítással Életet a kertnek! előadások Egészséges termékek vására Tombola március 26. kedd 18 óra Filmklub - Meditáció az indiai börtönökben dokumentumfilm és beszélgetés április 22 hétfő 14 óra - Regionális Föld Napja iskolásokkal (Zsámbok) április 22 hétfő Regionális Föld Napja ovisokkal (Boldog) április 23. kedd óra Növénytelepítés iskolásokkal az ökofaluban (Zöldítő program) május 25 szombat és 26 vasárnap NOE, művház és a falubeli civilek együttes gyermeknapi programja. Játszóház és gyermekszínház június 18. kedd 18 óra Népfőiskolai évzáró A programokra belépődíj nincs. Adományokat szívesen elfogadunk. 2014/2 Magyar Népfõiskolai Társaság 7

8 Folyamatos programok Gerinctorna Jóga Könyv csere-bere: ha hozol egy könyvet, vihetsz helyette egy másikat! A megunt, vagy már sokszor olvasott könyveidért cserébe pénz nélkül vihetsz annyi könyvet, amennyit hozol. Gazdálkodás, vállalkozás, közösségiség Hercegszántó: Vállalkozói és Gazdálkodói Népfőiskola Több hónapos előkészítő munka után szeptemberében, 7-én 24 hercegszántói érdeklődő alapította meg a népfőiskolát. A megalakuláshoz segítséget kaptak a Magyar Népfőiskolai Társaságtól és a Bács-Kiskun megye szakreferensétől, Pető Istvántól. A helyi önkormányzat kezdettől támogatta elképzelésüket, működésükhöz a művelődési házban biztosított helyiséget. A Népfőiskolai Társaság által javasolt munkaformák közül a tanfolyam jellegűt választották..a közösség vezetője, a megalakulás óta, Tölgyesi Gábor, az akkori közművelődési intézmény igazgatója. A programok szervezésében több aktív tag segédkezett. Az elmúlt két évtizedben változatos programokat bonyolítottak le. Az első években zömmel vállalkozókat érintő témakörben tartottak összejöveteleket. Miután egyre több gazdálkodó jelent meg a rendezvényeken, ennek megfelelően változtak, bővültek a témák. A hallgatók igényeinek biztosítására hagyomány lett az, hogy november elejétől április közepéig tart az egyes év. A szeptember és az október az előkészítés időszaka, a program kialakítása, előadók felkérése. Az éves program jelentős része előadásokból áll, kéthetente érkeznek előadók, ezek meghallgatása után konzultáció következik. A népfőiskola megalakulásától kezdve a demokrácia szellemében működik. Ez jelenti azt is, hogy a hallgatóság javaslatai alapján állítják össze a tematikát. Kezdetben sokszor jelentett problémát az, hogy több igény érkezett, mint ahány foglalkozási napra tervezhettek. Így esetenként két vagy három előadó is érkezett egy alkalomra. A szervezők gondot fordítanak arra, hogy az igényelt témában jártas, friss információkkal rendelkező szakembereket kérjenek fel az országból és megyéjükből. A gazdálkodókat érdeklő témák nagyobbik részét az egyes vetőmag fajták megismerése, és azok növényvédelme öleli fel. Különböző cégekkel igen jó kapcsolat alakult ki, a tagság évente ezeknek a képviselőivel kíván találkozni. Egyesek már több mint egy évtizede látogatnak el Hercegszántóra, személyes kapcsolat is alakult ki köztük és a hallgatók között. Természetesen a falugazdászok, az agrárkamara képviselői, az APEH/ jelenlegi NAV/ szakemberei is ott vannak minden évben és tájékoztatják a tagságot az őket érintő, elvégzendő feladatokról. Az összejöveteleket kezdettől fogva a művelődési házban tartják. Itt állandó helyük van, a szükséges technikai eszközöket is biztosítják. Az előadások mindig 18 órakor kezdődnek. Minden évben tartottak ún. nyílt napokat azokban a témákban /pl. az adózás/, melyek érintették a helyi lakosságot. Voltak közös rendezvényeik a hercegszántói kertbarát klubbal is. Ennek vezetője alapító tagja a népfőiskolának. A két szervezet sokszor együtt hív meg szakembereket. Az előadásokat ki is viszik a községből, a szervezők különjáratú buszokkal kiállításokra és tapasztalatszerző kirándulásokra vitték el a tagságot. 8 Magyar Népfõiskolai Társaság 2014/2

9 Az elmúlt 22. év alatt háromszor voltak Bábolnán, a gazdanapokon, Gödöllőn /l996-ban/ megtekintették az OMÉK-ot, ott voltak a XIX. Mezőgazdasági és AGRO kiállításon, a fővárosunkban látták a BNV-t és többször az OMÉK-ot. Szarvason a PIONEER vetőmag előállító üzemet látogatták meg, majd 2000 augusztusában együtt ünnepelték ezen cég 25 éves hazánkban való működését. Bács-Kiskun megyében voltak Kecskeméten, a Kertészeti Főiskolán. Jánoshalmán, a kiállításokon ismerkedtek meg a legújabb mezőgazdasági géptípusokkal. A tagság rendszeres résztvevője a település határában, a SYNGENTA, a MONSANTO és a PIONNER cégek által számukra szervezett kukorica fajtabemutatókon. A kertbarátokkal több alkalommal bonyolítottak le borversenyt. A közösség összetartozását bizonyítja, hogy alkalmanként közösen ünneplik meg egymás névnapját. Hagyományosan az év végén, karácsonyi ünnepek előtt egy önköltséges közös vacsorát tartanak, ahol a gazdasági év befejeztével a népfőiskola pénztárosa beszámolót tart az anyagi helyzetről. A megalakulás 20. évfordulóján, szeptemberében ünnepi összejövetelt tartottak. Ezen ott volt az 5 alapító tag is, aki még most is aktívan vesz részt a rendezvényeken. Visszatekintettek a két évtized eseményeire, nosztalgiáztak együtt a mai hallgatókkal. Döntöttek arról, hogy miután még mindig jelentős érdeklődés van a szakmai és egyéb programokra, folytatják a népfőiskolát. A tagság összetétele természetesen változott az évek során, de a tagdíjat fizető létszám soha nem csökkent 40 fő alá. A tagdíj összege a kezdetben 120 forint volt, ami háromszázra, majd ötszázra emelkedett. Jelenleg forintot fizetnek a tagok. Miután a tagság nagy része gazdálkodik, emiatt elfoglalt nem tud minden összejövetelen megjelenni. A megjelenési arány százalékos. A népfőiskola szerény anyagi körülmények között gazdálkodik. A megalakulás óta igyekeznek kihasználni a pályázati lehetőségeket. Többször nyertek el forintot. A helyi önkormányzat minden évben ,- forinttal járul hozzá a működéshez. A rendezvények megtartásához fűtött helyiséget biztosít, a meghívók készítését, a fénymásolásokat elkészíti. A tagdíj bevétel adott. A 2013/2014. évben ez ,- forint volt. A kiadások zömmel a rendezvények költségei az előadók tiszteletdíja és útiköltsége, valamint a tapasztalatszerző utak busz költségét foglalja magába. A bevételek fedezik a kiadásokat. Azok az előadók, akik egyes, a már említett cégeket képviselik, nem kérnek útiköltség térítést. A hercegszántói népfőiskola a Magyar Népfőiskolai Társaság egyik kis közössége. A megalakulását követő 22 év alatt igyekezett a hallgatóság igényének megfelelő programot kialakítani. A tagság érdeklődő, aktív. Ez biztosíthatja azt, hogy a népfőiskola a jövőben is céljainak megfelelően működjön. Bio-kertészet, természetgyógyászat, vallástörténet, színjátszás Jászok kultúrája a közösségért A Jászárokszállási Népfőiskolai Társaság Társaságunk december 16-án alakult meg, felelevenítve az 1950-es évekig működő, azonos nevű társaság működését, átvállalva annak szellemi örökségét. Létszámunk fő között változik. Rövid tevékenység után, 1993-ban elnyertük az ENSZ Pro Habitat díját, majd a működés 10 éves évfordulóján, 2001-ben Jász-Nagykun-Szolnok Megye Közművelődési Díját vehettük át ben a helyi önkormányzat Jászárokszállás Városért kitüntető címet adományozott egyesületünknek. Nehéz röviden összefoglalni a 23 esztendő eseményeit és munkáját, ezért a főbb tevékenységfajtákról teszek említést. Megalakulásunk óta éves programokat készítünk, melyet két féléves időszakra bontunk. Így félévenként legalább egy előadássorozatot szerveztünk. Az első időszakban megismertettük tagjainkat és az érdeklődőket a bio- kertészet alapjaival. Az indulástól kezdve hagyománnyá vált, hogy évente, az őszi időszakban az egri teológia tanárainak közreműködésével vallástörténeti kurzusokat szervezünk. Minden esztendőben igyekeztünk az aktuális eseményeket olyan módon követni, hogy azok népszerűsítő előadások formájában vonzzák tagtársainkat. Így pld. a természetgyógyászat jeles hazai képviselői tartottak számunkra előadásokat. Megismerkedtünk a Jászság történelmével, fontosabb néprajzi, régészeti értékeinkkel. Ezt követte a Jászság építészeti emlékeiről, fellelhető írásos és egyéb dokumentumairól szóló sorozat. Ehhez a kurzushoz kapcsolódott a ma még élő népművészeti értékek megismerése. Gyakorlati foglalkozásokon ismerkedtünk meg a népi díszítő művészet kiemelkedő alkotóival. Megismertük a szőnyegszövés, hímzés, szalmafonás, kerámiázás, bútorkészítés, sütés-főzés ma is élő hagyományait. 2014/2 Magyar Népfõiskolai Társaság 9

10 Szőlészeti-borászati tanfolyamot szerveztünk, melyhez felvettük a kapcsolatot a Gödöllői Szent István Egyetem oktatóival. Felejthetetlenek voltak dr. Selmeczi László régész jászágói ásatásainak megismerésével összefüggő előadásai és helyszíni kalauzolásai. Családi programjaink is nagy népszerűségnek örvendtek. A téma kiváló szakemberei beszéltek közérthető formában az iskolaérettségről, a kisgyermek kori beszédhibák javíthatóságáról, valamint a családi kommunikáció gyakorlati problémáiról. Külön előadássorozatot indítottunk fiataloknak az alkoholizmus és a kábítószer fogyasztás kialakulásának körülményeiről, veszélyeiről, valamint a kilábalás segítésének lehetőségeiről. Foglalkoztunk az idős kor társadalmi és egészségügyi problémáival, az időskori betegségek kialakulásának okaival, a felismerhetőség és a kezelhetőség kérdéseivel. A nagy érdeklődésre való tekintettel előadássorozatot szerveztünk a kistermelőknek a gyümölcs- és zöldségtermesztés korszerű, kis helyigényű és hatékony formáiról. Sokakat vonzott az időjárás változásairól, a felmelegedésről és ezzel együtt környezetünk átalakulásáról szóló sorozat. Művészettörténeti kurzusunk növelte ezen oktatási forma elfogadóinak táborát. Vallástörténeti sorozataink a Biblia világától a kereszténység felvételén át vallásfilozófiai kérdésekig, valamint a nagy világvallások megismeréséig terjedtek. A siker titkai címmel 2008-tól évente filmtörténeti előadás-sorozatot és filmklubot működtetünk a Jászárokszállási Ipartestülettel együtt. Legismertebb előadóink voltak: Bálint György, Győrfi Sándor, Oláh Andor, Vissy Károly, Gazda István, Reisinger János, Selmeczi László, Szabó László, Soltész Sándor, Wittner Mária, Pártai Lúcia, Seszták Ágnes. Egyháztörténeti sorozataink előadói Veres András püspök, Mikolai Vince rektor és Czakó István pápai prelátus urak voltak. Együttműködő partnereink: Dr. H. Bathó Edit a Jász-Múzeum igazgatója, Nagyné Kiss Mária a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Népfőiskolai Társaság elnöke, Dr. Dobos László a Jászok Egyesületének ügyvivője, Dr. Barkó Endre a SZIE-ABK dékánja. Szakmai tanfolyamokat is szerveztünk, női szabó, illetve méregkezelő szakképesítések megszerzéséhez. A nyugdíjasok részére számítógépes ismeretek oktatása, az internet alkalmazása a mindennapi életben címmel szerveztünk tanfolyamot. Büszkék vagyunk arra, hogy az évek során több kiadványt jelentettünk meg kizárólag helyi alkotók műveiből merítettünk. Kiadványaink a következők voltak: 1./ Petró László: A talicska éneke /versek/ 2./ Méri Géza: A jászárokszállási színjátszás története 3./Fekete László: Egy palóc szép emlékei a Jászságról 4./ Szántó László: Lírai vallomások /versek/ 5./ Méri Géza: Gólok és emlékek I. Labdarúgás Jászárokszálláson 6./ Kóczián Gyula: Jász-árokszállás múltja és jelene /Reprint kiadás/ Társaságunk újból gondolkodik a könyvkiadási tevékenység folytatásán, azonban ehhez szponzorokra és jelentős anyagiakra lenne szükség, mivel a nyomdai költségek jelentősen megemelkedtek. A színjátszás történetéről megjelent könyv, illetve a régi színjátszóknak szervezett találkozó nagy sikere elvezetett a színjátszó hagyományok felelevenítéséhez. Egy lelkes drámapedagógus, Kovács Béláné vezetésével 1997-ben alakult meg színjátszó körünk. Településünkön mindig is nagy hagyománya volt a színjátszásnak. Innen indult el Pethes Imre, Kaszab Anna, Görbe János, a nemrég elhunyt Bordás György Liszt díjas operaénekes, a ma élő művészek közül Farkas Bálint operett-énekes. Rangos helyi kulturális eseménnyé váltak a színházi bemutatók. Elsőként 1997-ben Tóth Ede: Falu rossza, majd 1998-ban Móricz Zsigmond: Nem élhetek muzsikaszó nélkül, 1999-ben Móricz Zsigmond: Sári bírója, míg 2000-ben Molnár Ferenc: Doktor úr című darabja került színre, majd ezt követte 2001-ben a Charley nénje, 2002-ben pedig az Imádok férjhez menni c. darab, 2003-ban a Zűrzavaros éjszaka, és 2004-ben pedig a Szabin nők elrablása került bemutatásra. Az évek során saját bevételeinkből, pályázatokból, valamint támogatók önzetlen segítségével több, mint Ft értékű jelmez és kelléktár alakult ki. A jelmezek gyönyörűek, helyi népi iparművészek, szabók és cipészek alkotásai. A színfalakat a szintén helyi képzőművészeti műhely festői készítették. A darabokat nem csak Jászárokszálláson, hanem a megye több településén és a környező Heves megyei községekben is nagy sikerrel mutattuk be. Szerepeltünk Jászágón, Jászdózsán, Pusztamonostoron, Jászfelsőszentgyörgyön, Jászberényben, Jászapátiban, Jászfényszarun, Szolnokon, Mezőtúron, Adácson, Atkáron, sőt eljutottunk a Tolna megyei Újiregre is. A vidéken élő emberek ritkán jutnak el színházba, így ünnepi esemény számukra egy-egy előadás. Színészeink játszottak a határon túli magyaroknak is, vendégszerepeltek Kárpátalján és Erdélyben is. A társulat munkája sok elismerő kritikát kapott a Népszabadság, a Szabad Föld és a Szolnok megyei Néplap hasábjain is. Ezt a tevékenységet ismerte el a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Önkormányzat azzal, hogy a rendezőt, Kovács Bélánét 2001-ben kitüntette a megye közművelődési díjával. A színjátszókkal továbbra is jó kapcsolatot ápolunk, de ők önálló egyesületet, a Görbe János Színkört alapították meg 2006-tól. Külön öröm a számunkra, hogy évek óta tagunk és szponzorunk a helyi kábeltelevíziós hálózat vezetője, aki előadássorozatainkat, színdarabjainkat közvetíti. Így elmondható, hogy városunk minden lakója számára hozzáférhetőek voltak rendezvényeink. Színi előadásainkat a Gyöngyösi Városi TV is érdemesnek tartotta műsorára tűzni. Sajnos a Városi Televízió 2012-ben beszüntette működését ig működött népfőiskolánk ifjúsági tagozata. A fiatalok aktívan részt vettek a szervezet programjain, rendezvényein, de természetesen saját programokat is szerveztek. Az elmúlt időszakban közös, öt napos kiránduláson voltak Erdélyben. Polgárosodás és 10 Magyar Népfõiskolai Társaság 2014/2

11 nemzeti gondolat címmel 7 napos közös túrán voltak Zala megyében, megismerve a Göcsej tájegységét nyarán Balassi emléktúrát szerveztek Esztergom-Zólyom-Hibbe-Krakkó útvonalon. A tanulmányút keretében megismerkedtek Krakkó nevezetességeivel. Több kísérlet történt az ifjúsági tagozat felélesztésére, de az utóbbi időszakra az a jellemző, hogy inkább a főiskolai hallgatók csatlakoznak egyesületünkhöz, mivel jó kapcsolatot alakítottunk ki a SZIE Jászberényi Alkalmazott Bölcsészeti Karával. Egyesületünkben hagyományossá váltak a közös kirándulások. Évente több alkalommal szervezünk egy napos belföldi kirándulást, illetve minden évben van egy nyári, több napos külföldi tanulmányutunk is. Bejártuk a szomszédos országok magyar lakta területeit, többször voltunk Erdélyben, szerveztünk túrát a Fertő-tó körül, nagy sikerű volt az osztrák vár-túránk, illetve nagyon jól éreztük magunkat Olaszországban is. Megismerkedtünk Velence, Firenze és Padova nevezetességeivel, jártunk Horvátországban és Szlovéniában. A Szent István Egyetemmel kialakult kapcsolataink révén részt vettünk egy Csehés Szászországi tanulmányúton, Bécs-Prága- Drezda útvonalon. Strasbourg és Reims érintésével Párizsban jártunk, Krakkó és Czestochowa is felejthetetlen élményeket nyújtott. Néhány tagtársunk vállalja a felkészülést, és lehetőség szerint minden érdekes eseményt és információt összegyűjt, majd továbbadja azt nyarán Erdély déli felébe látogattunk Torockó- Gyulafehérvár- Déva volt útirányunk ben az első világháború kitörésének centenáriuma alkalmából Dr. Ravasz István, a Hadtörténeti Múzeum munkatársa tart előadássorozatot. Április 3-án Jászberény középiskolásainak szerveztünk történelmi vetélkedőt. Ezen a nyáron az Ipartestülettel közösen Erdély északi részével ismerkedünk. Évente több alkalommal tartunk társas összejöveteleket, így farsangi bált, nőnapi és anyák napi összejövetelt, május elsején családi napot az Ipartestülettel együtt, augusztus hónapban nyár-búcsúztatót a Sás-tónál, valamint decemberben évzáró közgyűlést, mely egyúttal zenés-táncos összejövetel is. Különösen fontos számunkra, hogy megalakulásunk óta többször részt vettünk a pünkösdi zarándoklaton Mátraverebély- Szentkúton. A Társaság méltó módon ünnepelte megalakulásának 20. évfordulóját. Az ünnepi közgyűlésen fotó kiállítás volt a fontosabb eseményekről, kirándulásokról és közös élményekről. A kiállítás anyagából album készült. A kiállítás sikerén felbuzdulva 2013-ban a város napján kiállítással emlékeztünk meg a Népfőiskolai Társasághoz köthető alkotók munkásságáról. Pál Katalin, Szántó László és Petró László költő, Ördög Emánuell író, Méri Géza író és festő, valamint Nagy Ignác alapító elnök életútját dolgoztuk fel. Az összegyűjtött anyagot átadtuk a városi könyvtár honismereti részlegének óta a Jászárokszállási Ipartestülettel kötött megállapodás alapján helyiség használati joggal rendelkezünk. Sikeres pályázatok révén tesszük infrastruktúránkat évről-évre korszerűbbé. Az NCA pályázatán a legelső évtől kezdve minden évben nyertünk támogatást a fenntartási költségeinkhez, illetve technikai eszközeink fejlesztéséhez. Kaptunk még támogatást a Lakitelek Alapítványtól illetve a helyi önkormányzattól. A rendelkezés hatályba lépése óta évről évre felhasználjuk az adó 1 %-ából származó bevételt. Működésünk anyagi alapját jelentik még a tagdíjak és egyéb támogatások. Dr Wirth István, elnök Értékes kulturális élet a volt internáló tábor szomszédságában Kistarcsai Kulturális Egyesület Bemutatkozás Az 1993-ban alakult és 1994-ben bejegyzett Kistarcsai Kulturális Egyesület (KIKE) tagsága fő körül mozog, de egy-egy nagyobb rendezvénynél még szép számmal csatlakoznak szimpatizáns segítők. Feladatunknak tekintjük a településünkön folyó kulturális élet változatosabbá tételét, és a város szépítését. Tevékenységünkben partner a helyi önkormányzat, az aktív civil szervezetek és néhány vállalkozás is. Az egyesületet hattagú elnökség irányítja, az ő munkájukat nagyban segíti az ugyancsak hattagú kuratórium. A szabályszerű működést háromtagú felügyelő bizottság ellenőrzi. Az egyesület működési területe Kistarcsa, de a rendezvények nagy részébe bevonjuk a környező települések, a megye, olykor az ország lakosságát is. Európai uniós projektjeink kapcsán széleskörű nemzetközi kapcsolatokra tettünk szert. Segítjük a településünkön működő amatőr csoportokat, és a tehetséges fiatalokat. Programokat szervezünk részükre, illetve lehetőségeink szerint anyagilag is támogatjuk őket. A Kistarcsai Kulturális Egyesület minden tagja térítésmentesen, társadalmi munkában végzi feladatát. Tevékenység Deáktanya címmel heti rendszerességgel ismeretterjesztő előadásokat szervezünk, a megalakulás óta folyamatosan. Műsoros estjeinken fellépési lehetőséget biztosítunk a település tehetséges gyerekeinek, illetve az amatőr és hivatásos felnőtt előadóknak. Évente több pályázatot irodalmi, képzőművészeti, városszépítési is meghirdetünk a település lakosságának. Ezek közül legjelentősebb az Aranykavics Díj, melyre az adott évben érettségiző fiatalok pályázhatnak. 2014/2 Magyar Népfõiskolai Társaság 11

12 A helyi tizennyolc évesek tiszteletére emlékpadot állítunk valamely forgalmas közterületen. A Kistarcsai Napok keretében tizenkét-tizennégy kiállítást szervezünk különös tárgyakból. Minden ősszel kulturális hetet rendezünk, melynek keretében naponta más művészeti ág kerül sorra. Gasztrokulturális fesztiválunk Görhönyfesztivál országos hatókörű. Évi rendszerességgel rendezünk nemzetiségi folklórtalálkozót. Különböző kiadványaink mellett évenkénti rendszerességgel jelenik meg a Kistarcsai Kalendárium. Egészalakos szobrot állítottunk településünk szülöttjének, Simándy József operaénekesnek. Egy felnőttképzési projekt eredményeképpen egyedülálló köztéri kőmozaikot készítettünk, az iskola homlokzatát pedig egy nagyméretű kerámia domborművel díszítettük. A volt internálótábor falára elkészíttettük boldog Meszlényi Zoltán kerámiadomborművét. Megemlékezünk a Hősök Napjáról. A Kistarcsa központjában található Szent Imre szobor köré adventi koszorút építünk, a gyertyagyújtásra meghitt ünnepség keretében kerül sor. Szervezünk szemináriumokat, konferenciákat, általában nemzetközi szinten. Külföldi partnereinkkel együttműködve számos projektben veszünk részt. Megemlítjük még a történelmi játékokat, a nemzeti esteket és a történelmi lakomákat. A nyilvánosan meghirdetett programokon túlmenően vannak zártkörű rendezvényeink is, melyek elsődleges célja a közösségfejlesztés. Ezeken az egyesületi tagok családtagjai is szívesen látjuk. Kora tavasszal gyalogtúrát szervezünk a környéken. A bortúra egy kulturális kirándulás, a közös ebédet borkóstolóval fűszerezve. Bográcsozásra egy szép erdei tisztáson jövünk össze. A kétnapos kirándulás alkalmából távolabbi helyszínt választunk. Vannak alkalmak karácsony, közgyűlés, amikor a tagság által hozott étel, ital mellett adódik lehetőség a kötetlen beszélgetésekre. A közelmúlt eseményei Rendszeres programjainkon túlmenően többnyire a pályázati támogatások teszik lehetővé egyéb rendezvények vagy kiadványok megvalósítását ben egy európai uniós Grundtvig projekt keretében szerveztünk kerámia és mozaikkészítő tanfolyamokat felnőtt tanulók részére. A résztvevők között a friss diplomástól a nyugdíjasig minden korosztály képviseltette magát. Az együtt tanulás és a kapcsolódó programok tanulmányi kirándulások, projekttalálkozók mindkét csapatot igazi közösséggé kovácsolta. Görög és olasz partnereinkkel nagyon jó szakmai és emberi kapcsolatok alakultak ki, melyek a projekt befejezése után is élénken élnek. Egyesületünk vezetősége már a tanfolyamok indulása előtt elhatározta, hogy a megszerzett ismeretek eredményeként készüljön majd egy-egy, köztéren elhelyezhető közös műalkotás. Mivel felénk a talaj sóderes, ésszerűnek tűnt, hogy kavicsmozaikot csináljunk. A helyszínek kiválasztásával és a tervek egyeztetésével hosszan elnyúló előkészületek után kiderült, hogy a rendelkezésünkre álló rengeteg kavics mind sárgásbarna, így a terv szerinti ötszínű kompozíció megvalósítására nem alkalmas. Miután az országban fellehető potenciális helyeket építkezési szakáruházak, sóderbányák, folyamkotrások eredménytelenül jártuk végig, az interneten próbálkoztunk, de a nekünk megfelelő kavicsokhoz sehol nem tudtunk hozzájutni. Végül találtunk egy kőfaragóműhelyt, ahol fantáziát láttak elképzelésünkben, és vállalták a kavicsok mesterséges előállítását. Egy külön erre a célra készített szerkezettel koptatták a megfelelő formájúra és méretűre a homokkőből, márványból és gránitból kivágott darabokat. Ezzel a módszerrel néhány nap alatt sikerült elérni azt a hatást, ami a természetben évmilliók alatt lejátszódó folyamatok eredménye. A közel egyéves intenzív munkával elkészült, 3,5 m átmérőjű kőmozaik a technikai sajátosságok mellett abban is rendkívüli, hogy egy közösség készítette, ahol minden résztvevőt a képességek szintjétől függetlenül egyenlő rangú alkotónak tekintünk. 12 Magyar Népfõiskolai Társaság 2014/2

13 A mozaikot a település központjában álló Szent Imre-szobor Sidló Ferenc alkotása elé telepítettük. Mivel az elhanyagolt környezet nem volt méltó az új alkotás befogadására, így gondoskodtunk a szobor és az egész tér felújításáról. A munkálatokba egyesületünk számos tagja bekapcsolódott, és kaptunk támogatást az önkormányzattól meg vállalkozók is besegítettek. Az ünnepélyes átadás után egy évvel szerveztünk egy találkozót a mozaikos csapatnak, ahol mindenki elmondta, milyen nyomot hagyott benne ez a tanfolyam. Van, akiben csak a lelkesedés maradt meg, mások aktívan gyakorolják az elsajátított ismereteket: ajándéktárgyakat, kerti- és lakásdíszeket készítenek Ugyancsak ezen projekt eredményeként készült el az a, Simándy Józsefnek emléket állító nagyméretű kerámia dombormű, amely a Kistarcsán született operaénekesről elnevezett iskola homlokzatát díszíti. Ebben az esetben a kerámiázásban szokatlan méretek 2x1,4 m jelentettek technikai nehézséget. Szintén a projekt folyományaként készíttettük el a Kistarcsán vértanúhalált halt boldog Meszlényi Zoltán püspök portréját ábrázoló kerámiadomborművet, mely a volt internálótábor emlékfalára került. Az Európa a polgárokért program keretében 2012-ben rendeztünk egy nemzetközi szemináriumot, A tábor szomszédságában címmel. Az egykori internálótábor kapcsán tíz országból érkezett vendégekkel elrettentő példaként idéztük fel a nácizmus és a sztálinizmus borzalmait. A résztvevők az előadásokon és műhelybeszélgetéseken túl közvetlen élményben részesültek a kistarcsai és a recski internálótáborban, valamit meglátogatták a Terror Háza Múzeumot ban egy nagyrendezvény keretében ünnepeltük egyesületünk megalakulásának 20. évfordulóját. Erre az alkalomra meghívtuk mindazokat, akik valaha is tagjai voltak az egyesületnek, valamint jelentősebb támogatóinkat és segítőinket. A megemlékezés során vetített képes előadásban idéztük fel a kiemelkedő eseményeket, ami szinte mindenki számára tartogatott meglepetéseket, mivel kevesen látják át a sokrétű tevékenység egészét. Miután a résztvevők megnézték az egyesületi tagok által adott, tíz produkcióból álló változatos műsort, hidegtálas fogadás keretében zajló beszélgetésekben elevenedtek meg az egyesület életében emlékezetessé vált események. Az Európai Uniótól egy újabb felnőttoktatási projektre kaptunk támogatást, melynek keretében csipkekészítő és hímző tanfolyamokat indítottunk. Ezúttal mi vállaltuk a litván, olasz és szlovákiai magyar partnerekkel megvalósuló program koordinátori szerepét. Reméljük, ennek a kétéves együttműködésnek kapcsán is a korábbiakhoz hasonló sikerekben lesz részünk. Látogatottság és gazdálkodás Rendezvényeink látogatottsága igen széles határok között mozog. Legkisebb létszámú érdeklődés a heti Deáktanya előadásokon tapasztalható, de öt-tíz főre mindig lehet számítani. Vannak népszerű témák egzotikus úti beszámoló, ezotéria, vallás amikor tizenöthuszonöt fő közötti a létszám, de ismert előadó esetén hatvan-hetven ember is eljön. Programjaink többségét húsz-száz érdeklődő körében tartjuk, a műsoros estekre viszont száz-kétszáz ember kíváncsi. Leglátogatottabb rendezvényünk a nemzetiségi folklórtalálkozó és a Görhönyfesztivál, amelyen az egész napra kivetítve négy-ötezren is megfordulnak. Az egyesület éves költségvetése tíz-tizenötmillió forint közötti. A helyi önkormányzattal közművelődési megállapodást kötöttünk. A rendszeres programok megtartására és a működési költségek fedezésére az utóbbi néhány évben másfél millió forintot kaptunk. Anyagi forrásaink jelentős részét a pályázati ezek közül is az európai uniós támogatások képezik. Mivel ez utóbbiak többségénél nem kell tételes elszámolást készíteni, a tagság által végzett tetemes önkéntes munka által kiváltott kiadásokat meg tudjuk takarítani, és részben ebből fedezzük egyéb programjaink költségeit. A tagsági díjból befolyó összeg elenyésző, mivel ez mindössze évi ezer forint tagonként. Rendezvényeink és kiadványaink szinte mindegyike ingyenes, így ezekből is csekély bevételünk keletkezik. A vállalkozói támogatás az utóbbi években szinte teljesen elapadt, de a tagság részéről nyújtott hozzájárulásra továbbra is számíthatunk. Kiadványok Kiadványaink nem kifejezetten szakmaiak, de azért érdemesnek tartjuk megemlíteni. Havonta küldünk hírlevelet a tagságnak. Ebben szerepel előzetes ismertető az aktuális ismeretterjesztő előadásokról, valamint beszámolunk a közelmúlt eseményeiről, és felhívjuk a figyelmet az előttünk álló hónap rendezvényeire. Évente kétszer jelentetünk meg újságot melyet önkénteseink minden helyi háztartásba eljuttatnak, és minden évben kiadjuk a Kistarcsai kalendáriumot. További kiadványaink az utóbbi három évben: European Ceramics and Mosaics from Tradition to Innovation 2012, Grundtvig projekt European Ceramics and Mosaics from Tradition to Innovation 2012, Grundtvig projekt (DVD) European Ceramics and Mosaics from Tradition to Innovation 2012, Grundtvig projekt (honlap) A tábor szomszédságában 2013, Európa a polgárokért projekt In the Neighborhood of the Camp 2013, Európa a polgárokért project In the Neighborhood of the Camp 2013, Európa a polgárokért project (DVD) In the Neighborhood of the Camp 2013, Európa a polgárokért project (honlap) Györe Zoltán: Kistarcsa lakosságának geneológiája Deák Mór: Amulett 2014 (verseskötet) 2014/2 Magyar Népfõiskolai Társaság 13

14 Honlap A Kistarcsai Kulturális Egyesület honlapja: Kereszti Ferenc Oklevél elismerésben csak az aktív művelődők részesülnek 15 éves a Kölesdi Közéleti Egyesület népfőiskolája Népfőiskolánkat 1999 őszén indítottuk el a millennium jegyében Varga András agrármérnök vezetésével. Az első előadónk Renkecz József néptanító az uzdi népfőiskola vezetője volt. Már ezen a találkozón 23 hallgató megjelent és csak érdekesség, hogy a 15. jubileumi tanévzárón arról hallhattunk beszámolót, hogy elhalálozás miatt közülük öten nem jelenhettek meg a találkozón. A hallgatóság aktivitása 15 év során végig megmaradt. A sokszínű tematika, a közösség és az értékteremtés érzete magával hozta azt, hogy az évfolyamhoz újabb és újabb tagok csatlakoztak. Örömmel tapasztaltuk, hogy a régebbi tagok és a hűséges előadók adták, adják a gerincét és alapját a népfőiskola működésének. Találkozóinkat a helyi művelődési házban novembertől márciusig, minden második hétfőn tartjuk. Milyen programjaink voltak, vannak? A programok között hallhattunk egészségről, művészetről, vallásról, történelemről, politikáról, gazdaságról, honismeretről, egyáltalán az élet minden területéről. Lényeges szempont volt mindig, hogy milyen témát választott a hallgatóság. A 15 év során 135 előadást 50 előadó szolgáltatta. Zentai András és Dr. Kiszler Gyuláné minden esztendőben tartottak előadást. Az előadók között volt tanár, tudományos munkatárs, mérnök, szakmérnök, régész, pap, állatorvos, természetgyógyász, újságíró. A teljesség igénye nélkül néhány téma: A kölesdi betelepítések a Rákóczi szabadságharc után, Kölesd vallás-etnikai térképe, Béri Balogh Ádám élete, Petőfi és Sas Erzsike románca. Kirándultunk távoli tájakra: Svájcba, Afrikába, Kínába, Törökországba és Egyiptomba. Foglalkoztunk Trianonnal, holokauszttal, Deákkal, Széchenyivel, Was Alberttel, József Attilával. Több éven keresztül foglalkoztunk az unió hatásával Európára, de kiterjedt a figyelmünk az egészségmegőrzés lehetőségeire is. Minden esztendőben kirándultunk egy alkalommal. Jellemzően Kölesd környéki témákat választottunk. Így voltunk az atomerőműben, Bátaapátiban, biogáz üzemben, lokátor állomáson, tv átjátszó állomáson és kőtárban is, és a faddi falumúzeumban. A programokon évente hallgató van jelen. Jellemzően egy-egy előadáson fő jelenik meg. A 15 év során egy előadáson legkevesebben 15-en voltunk és legtöbben 42 hallgató volt. A derékhadat a nyugdíjasok jelentik, több középiskolás és 40 év alatti hallgató van. Három hallgató minden évben kapott oklevelet és számosan rendelkeznek 10 vagy annál több oklevéllel. Az oklevél kiérdemléséhez az előadások 60%- án kellett megjelenni. Miután a Közéleti Egyesület kebelén belül működünk a terem, a fűtés, világítás biztosítva van. Az előadók minden esetben térítés díj nélkül tartanak előadást. A fizetség a hallgatóság feszült figyelme, érdeklődése és az előadást követő beszélgetés. 14 Magyar Népfõiskolai Társaság 2014/2

15 Az elmúlt három év témái, programjai: 13. évfolyam Kettős honfoglalás Nyugatosok Közép-Itália kincsei Egy zseni legendája. Fejezetek Liszt Ferenc életéből Kölesdi történetek Modern kommunikáció Repülés Csődben az unió 14. évfolyam Török kapcsolatok a magyar őstörténetben. Miért nem a török vált a magyarság anyanyelvévé? Kastélyok, kastélylakók, sorsok. Katalinpuszta. Kölesdi határnevek Törvény, jog, erkölcs- a bűn megítélésének szempontjai Történetírás levéltári adatokból Média titkok Jeruzsálem 15. évfolyam Mindenről, ami aktuális Hun-magyar rokonság. A csodaszarvas nyomában Jónak lenni jó Tévedések, téveszmék a történelemben Szemelvények Medina község történelméből Holokausztról Barangolás Franciaországban Atomerőmű beruházás Honlapunk, kiadványunk nincs, de a kozeleti.hu honlapon folyamatosan lehet tájékozódni. Varga András, évfolyamfelelős Elektronikus szolgáltatás és tanácsadás Nagyrábén 1991-ben alakult meg a Nagyrábéi Baráti Kör és Egyesület 33 alapító taggal. Ma 50 fős közhasznú szervezet. A társadalmi befogadás elősegítése érdekében közreműködő partnerként csatlakoztunk több szociális területen működő programhoz: a Debreceni Életfa Segítő Szolgálat Egyesület HEFOP-ból nyert Szomszédsági önkéntesek reintegrációja a munka világába segítői programjához, a berettyóújfalui Térségi Teleház és Forrásközpont Bihari Teleház 2002-től HEFOP-ból nyert projektjéhez, a Megyei Népfőiskolai Egyesület felnőttképzéssel foglalkozó rendezvénysorozataihoz. Ezt a lehetőséget növeltük a 2000 óta Teleházunkba szervezett alapfokú és ECDL-es számítógépes tanfolyam megtartásával is ben segítettük a megváltozott munkanélküliek munkába állását. Az akkor még működő térségi rehabilitációs mentor munkáját segítve, vele együttműködve sikerült a településre hozni az Interplán Kft. által működtetett, 25 főt gyékényfonással, raffia-fonással, hímzéssel foglalkoztató munkahelyet, mely megváltozott munkaképességűeket foglalkoztat és jelenleg is itt működik Nagyrábén. A Teleházunkban dolgozó munkatársunk rehabilitációs foglalkoztatása keretében az alábbi munkákat fogja végezni: az itt élő és a szomszédos települések lakossága részére közszolgáltatások ellátását végzi mint: fénymásolás, spirálozás, laminálás, Internet használat, számítógép használat, CD és DVD írás, szkennelés, fotók nyomtatása, névjegykártya-készítés, meghívók, szórólapok megfogalmazása, gépelése. Ezek mellett biztosításokat köt Interneten, hirdetéseket ad fel, vagy APEH adóbevallásokat készít ügyfélkapun keresztül, Interneten gázóra bejelentéseket végez a lakosság részére. Tehát részben e-szolgáltatásokat is nyújt. Folyama 2014/2 Magyar Népfõiskolai Társaság 15

16 tosan segíti a falugazdász, az agrárkamarai tanácsadó, a mozgáskorlátozottak egyesülete megbízottjának munkáját. A munkaügyi központtal folyamatosan tartja a kapcsolatot. Egyesületünk Teleháza FIP pont. A Teleház vitathatatlanul egy nélkülözhetetlen közösségi iroda a falu lakosságának életében. ellátja a Teleházban az Egyesület minden adminisztrációs feladatát, a számítógépeket felügyeli, közreműködik a számítógép-kezelői tanfolyamok szervezésében. További tevékenységi területeink, terveink: A településért tenni akaró embereket, a különböző korosztályokat, nemzedékeket összefogjuk, cselekvésüket segítjük, Közösségi, kulturális tevékenységet végzünk, a helyi hagyományokat őrizzük, továbbadjuk. Így került megírásra a Nagyrábéi Falukönyv 3 kötete, a Nagyrábéi ízek, ahogy elődeinktől tanultuk című receptes gyűjtemény, a 15 éves a nők életmód népfőiskolája c. kiadványunk a helyi nyilvánosság megteremtésére újság a Nagyrábéi Hírmondót írjuk, szerkesztjük, kiadjuk, valamint önálló honlapunk címe: melyet 2008 óta folyamatosan aktualizálunk. Ebben az évben rendezzük meg 13. alkalommal a Nagyrábéról elszármazottak találkozóját, Folyamatosan működtetjük Teleházunkat 2000 óta. Egyesültünk által közhasznú foglalkoztatás keretében egy fő dolgozót foglalkoztatunk, az önkormányzat által pedig közcélú munkatársak segítették a kezdetektől munkánkat. Sajnos mára az önkormányzat tovább nem ad dolgozót a Teleházban végzett munkához. Információs irodánkat folyamatosan fejlesztjük úgy technikai berendezéseinket, mint szolgáltatásainkat. Itt segítjük a munkanélküliek, a megváltozott munkaképességűek, a hátrányos helyzetű rétegét a lakosságnak. 20 év óta működtetjük a Nők életmód népfőiskoláját, így nagy tapasztalatunk van a felnőttképzésben, személyiség fejlesztésben és közösségépítésben. E kurzusokban évről-évre fő vesz részt és 15 év óta szomszédolunk a hasonló tevékenységet végző, Földesen működő Asszonyklubbal. A művelődés hete a tanulás ünnepe rendezvénysorozatunkat a földesi Nagyközségi népfőiskolai egyesülettel és a nagyszalontai Sinka István Kézműves Kör Egyesülettel közös pályázatból sikerült megvalósítani. Folyamatosan erősítjük a határon átnyúló kapcsolatainkat Nagyváraddal, Nagyszalontával. Az Egyesület alakulásától kezdve segíti a helyi önszerveződő folyamatokat, a különböző nemzedékek közösségi életbe való bekapcsolódását, szükség esetén anyagilag is támogatjuk őket. Munkánkat pályázatok útján szerzett támogatásokból, az egyre csökkenő önkormányzati támogatásból, az 1 %-os SZJA felajánlásokból, teleház bevételből valósítjuk meg. A Teleház munkatársai, és a szervezet vezetősége, tagjai részt vesznek szakmai konferenciákon, tanácsadásokon, gyűléseken, közgyűléseken CEF, MNT, MTSZ, Kelet-magyarországi Közösségszolgálat Alapítvány, ÉRTE Egyesület, Megyei Népfőiskolai Egyesület Berettyóújfalu, Kapcsolataink pozitívak, széleskörűek, kiterjedtek, folyamatosan fejlesztjük őket. Élő írásbeli együttműködési megállapodásunk van a helyi önkormányzattal, a kisebbségi önkormányzattal, művelődési intézménnyel, a Barangoló Ifjúsági Kulturális Egyesülettel, a kistérségi ifjúsági egyesülettel, a bihardancsházai (szomszéd település) civil szervezettel, a Polgárőr Egyesülettel, CKÖ-vel, a nagyszalontai Sinka István Kézműves Kör Egyesülettel. Tevékenységi formáinkat továbbra is tervezzük, a Teleház működését fontosnak tartjuk, hogy az itt élők indentitás-érzése, digitális írástudása, a felzárkózásuk esélye, mindennapi életminősége javulhasson, erősödhessen, komfortérzése fejlődhessen. Józsa Kálmánné, elnök A falu vezetői is részt vesznek a kurzusokon A Pusztahencsei Népfőiskola 16 Magyar Népfõiskolai Társaság 2014/2

17 A Pusztahencsei Népfőiskola 2001-ben alakult Kakstetterné Sziklai Éva lelkes szervező munkájának eredményeként. Éva munkáját nagyban segítette szakmai tapasztalatainak átadásával a Tolna Megyei Népfőiskolai Szövetség (mai nevén: Tolna Megyei Szabadművelődési és Népfőiskolai Társaság), annak is két vezetője: Hefner Erika és Vajda Tibor. A velük való kapcsolat ma is eleven és gyümölcsöző. A helyi önkormányzat kezdettől fogva támogatta a kezdeményezést. Ez nem pusztán abban nyilvánult meg, hogy méltó helyet biztosított a népfőiskolai előadások számára az IKSZT épületében (gondoskodva a fűtésről, világításról, egyebekről), hanem abban is, hogy polgármesterünk Lengyel Jánosné és az önkormányzat más dolgozói is a kezdetektől majdnem minden előadáson részt vettek, minden évfolyamról oklevelet szereztek. Programjaink A Pusztahencsei Népfőiskola nem önálló gazdálkodású szervezet, a Pusztahencse Jövőéért Egyesület keretein belül működünk. Mivel a két szervezet tagsága közel azonos, nem okoz gondot a közös rendezvények megszervezése óta minden évben szerveztünk előadás-sorozatot. Mindig januárban kezdjük az évfolyamot, minden héten egyszer, általában szerda este 6-kor kezdődik az előadás. A tavaszi munkák kezdetéig, április elejéig végzünk. Ez évfolyamonként előadást jelent. Az a hallgató, aki az előadások több mint a felén jelen volt oklevelet kap. Szintén oklevéllel köszönjük meg az előadók munkáját, tiszteletdíjat fizetni ugyanis nem tudunk. Az előadások tematikája rendkívül változatos: történelem, orvostudomány, turisztika, gasztronómia, irodalom, képzőművészet, stb. Az évek során kialakult egy fős törzsgárda, mely az előadások java részén jelen volt. Az előadók részben helyi pedagógusok, vállalkozók, de szívesen látunk környékbeli orvosokat, lelkészeket, régi népfőiskolai előadókat (pl. Renkecz Józsi bácsi is többször tartott előadást nálunk). Az évfolyamokat vacsorával egybekötött oklevélosztó ünnepségekkel zárjuk, ahol jó hangulatú társaságban beszéljük meg az évfolyam tapasztalatait. Alapító tagunk Koch Ádám nagylelkű felajánlásainak köszönhetően finom vadhúsból készült vacsora, a tagok pedig süteménnyel, borral, üdítővel járulnak hozzá az esemény emlékezetessé tételéhez. A legutóbbi as- évfolyam 12 előadását 350-en látogatták, 29 oklevelet oszthattunk ki. Ha mód és lehetőség van rá, akkor más népfőiskolai programokat is szervezünk, pl. kirándulásokat. Legutóbb Gödöllőn, Visegrádon és Szentendrén jártunk, ez az út is hozzájárult kis közösségünk még szorosabb összekovácsolódásához. Bár Kakstetterné Sziklai Éva 2008 óta már nem a faluban dolgozik, ha teheti, eljár a népfőiskolai előadásokra. Az általa elkezdett munkát most Horváth Heléna és Gazdag Ferenc folytatja. Hisszük és valljuk, hogy a népfőiskola hozzájárul a közösségek megtartásához és így a település életben tartásához, egy mederbe tudja terelni a jobbító és építő szándékú elképzeléseket, segít azok valóra váltásában, a falun élő emberek életminőségének javításában. Cigány bibliaóra a teleházban Zsivora György Népfőiskolai Alapítvány Gyülekezetünk 1994-ben hozta létre népfőiskolai alapítványát. Céljai: munkahelyteremtés, a falu múltjának kutatása, hagyományőrzés, segítségnyújtás, közösségteremtés. Az alapítvány létrehozatalakor alapító tőkéül szolgált Dr. Predmerszky Tibor adománya, Ft, amit apósa édesapja, Pesthy Pál földjeinek kárpótlásaként kapott. A Népfőiskolai Alapítvány működteti a Teleházat, amely különféle közösségi rendezvények színtere. Sárszentlőrinci Evangélikus Egyházközség 2014/2 Magyar Népfõiskolai Társaság 17

18 Mit csináltunk 2013-ban? Röviden szeretnék beszámolni a Zsivora György Népfőiskolai Alapítvány elmúlt évi munkájáról, amelyet az elmúlt évtizedekben kialakult, szokott módon végezte a munkáját. Az idősek Napközijében (az Alapítvány épületében) naponta 9-2-ig adunk lehetőséget az erre igényt tartóknak az együttlétre, közös játékra, beszélgetésre, közös ebédelésre, az idő hasznos eltöltésére. 2-4-ig a Teleház tart nyitva, ahova jöhet bárki ügyei intézésére. Segítséget kérhet internet használatban, plakátok, önéletrajz elkészítésében. Telefonálásra, faxolásra, fénymásolásra is lehetőség van itt délutánonként. Szerdán este és szombaton délelőtt az alapítvány dolgozói és önkéntesei a pusztahencsei cigánygyerekek korrepetálásában és tanulásban való felzárkóztatásában segédkeznek. Csütörtök esténként a Teleházban cigány bibliaóra van. A kertben egyre szebb a gyümölcsös. Az idei termés nagy részét rászorulók között osztottuk szét. Tartunk ruhaosztásokat is. Ha valaki valami miatt bajba kerül, fordulhat hozzánk, lehetőség szerint orvosoljuk kérését. Nyáron a bentlakásos gyerektábort is az Alapítvány épületeiben tartottuk az Alapítvány dolgozóinak segítségével. Négy napos tábort tudtunk szervezni a kisebbeknek és ugyancsak négy naposat a nagyobbaknak. Több ízben nyílt lehetőségünk szállóvendégeket is fogadni épületeinkben. Idén sem maradt el kedvelt rendezvényünk, a Cigány ételek főzőnapja. Színvonalas kulturális és lelki műsor követte az ételek kóstolását. Ezen a napon tekinthették meg az érdeklődők Balogh Tibor cigány festő kiállítását és hallgathatták meg előadását a cigány képzőművészetről. Szalonnasütés ürügyén többször összegyűltünk a Teleház udvarán. Hangulatos együttléteinken kicsik-nagyok jól érezték magukat. Alapítványunk elvállalta a falu (evangélikus) temetőjének rendben tartását. Októberben az öreg temetőben végzett vandál sírrombolások utáni helyreállításban is segédkeztünk. Munkánkat egész évben két félállású dolgozó segítette. A temetőben végzendő feladatok ellátására hat hónapon át alkalmaztunk egy félállású dolgozót. TÁMOP pályázat keretében novemberben közel egy évre családsegítő feladatra egy személyt vettünk fel. Köszönettel tartozunk azon magánszemélyeknek és a Magyarországi Evangélikus Egyháznak, akik támogatják munkánkat. Karl Jánosné Csepregi Erzsébet, kuratóriumi elnök Nemzedékek népfőiskolája és a szeretetnap Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület (Salgótarján, 1993) Részlet a évi közgyűlési beszámolójából Egyesületünk 2013-ban is az Alapszabályunkban megfogalmazott céloknak megfelelően, azok figyelembe vételével szervezte és valósította meg programjait. A feladatainkat a lehetőségekhez, megvalósíthatóságukhoz mérten határoztuk meg és végeztük. Úgy értékeljük, hogy sikerült azokat az egyesületünk hírnevéhez, ismertségéhez megfelelően megvalósítani az értékeink további bemutatásával, a magyarságtudat erősítésével, a hagyományőrzéssel. Kiemelt feladataink voltak: 1. Az egyesületünk fennállásának 20. évfordulója, ünneplés: március 5.: Szanda. 57 egyesületi tag látogatott el Szandára az ottani civil barátainkhoz, akik együtt ünnepeltek velünk, szívélyes vendéglátással összekötve. Megkoszorúztuk Sréter Ferenc emléktábláját, amely Nógrád megye első népfőiskoláját működtető ház falán áll. Méltattuk Sréter Ferenc munkásságát április 17-én a Tarján vendéglőben ünnepi közgyűlésen folytattuk a visszaemlékezést ahol megtisztelt jelenlétével bennünket: Nagyné Kiss Mária a Magyar Népfőiskolai Társaság alelnöke, a szandai civil baráti kör, a JAMKK képviseletében Iványi Zsuzsanna, Dr. Diósiné Taracsák Judit, a SCKA Elnöke, Tari Ottó a TESZ Nógrád Megyei elnöke, Bakos Norbert a Salgótarjáni Városi Rendőrkapitányság képviselője, Vadasi Zsuzsanna, a CIC Nógrád Megyei irodavezetője, Homoga József a Nógrád Megyei Fotóklub Egyesület elnöke, a Duci csapat Karancslapujtőről, Szendrődi György a NYOSZ Megyei elnöke, Almádi Balázs a Vakok és Gyengénlátók Nógrád Megyei Szervezetének elnöke, Fenyvesi Péter Pál Adventista lelkész, és levélben köszöntötte és méltatta a 20 éves egyesületet Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester asszony, valamint Eötvös Mihály és Fenyvesi Gábor alpolgármester urak. Ez alkalomból emlékkiállítást is rendeztünk. 18 Magyar Népfõiskolai Társaság 2014/2

19 2. Nemzedékek Népfőiskolája XIX. évfolyama: Sikerült a XIX. évfolyamot is értékes és nagy érdeklődésre számot tartó témákkal megszervezni és megvalósítani. Új előadóink ezen az évfolyamon Noskó Zsolt tűzoltó őrnagy, Garai Levente tűzoltó főhadnagy, Pántya Anita, Bettes Anna író és oktató, Shah Gabriella a Dornyai Béla Múzeum igazgatója, Bodor Pálné Kazárról. Úgy gondoljuk, hogyha egy program megér 19 évfoylamot, akkor még évekig életképes marad. Komoly feladatot jelent az elnökségnek a folyamatos megújulás, újszerűség, a látogatók szervezése, megtartása és bevonása az előadások utáni beszélgetésbe is. 3. A VI. SZERETETNAPUNK programját hasonlóan az előzőkhöz úgy állítottuk össze, hogy tükrözze a nemzedékek kézfogását az óvodás korúaktól az idős korosztályig. A szeretet sokoldalú megközelítése a két pszichológus előadásában érzelmileg újra ellátta a jelenlévőket egy évig gondolkodnivalóval. Ajándékműsort adott a világhírű Nógrád Táncegyüttes a szintén világhírű Dűvő Zenekar kíséretével, valamint a KiVISzI Színházi Műhely. Tanulság: a 124 délelőtti látogatóból az értékes délutáni ajándékműsorra kevesen maradtak ott. Feladatunk a délutáni programra való nagyobb odafigyelés. 4. Megyei Közlekedési Biztonsági Nap április 17-én került megrendezésre. E programunk országos rendezvénnyé nőtte ki magát. Sok együttműködő partner dolgozott össze a sikeres megvalósításban: Salgótarjáni Rendőrkapitányság, Salgótarján Megyei Jogú Önkormányzata, Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft, Nógrád Megyei Hírlap, Magyar Vöröskereszt Nógrád megyei Szervezete, Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Nógrád Megyei Mentőszolgálat, ATI, Karvai Sándor vak motoros, Kanyó Zsolt para olimpikon, Salgótarjáni Egészségügyi Szociális Központ addiktológusai. A város főterének lezárása után látványos, tanulságos bemutatók döbbentették rá a jelenlévőket, járókelőket a biztonságos közlekedés fontosságára az egymásra figyelés jelentőségére, gyalogosként és járművezetőként egyaránt. Környezetvédelmi Világnap a VGÜ Kft-vel június 5-én a Városi Sportcsarnokban. Az egyesületet képviselte e rendezvényen Papp Istvánné Nagy Annamária, a Beszterce lakótelepi Általános Iskola tanára, együttműködő partnerünk. A NYOSZ-szal közösen megszerveztük a megyei versmondó, a megyei régiós Magyarnóta-népzene-és könnyűzenei válogatót, valamint az Országos Könnyűzenei döntőt. 5. Kirándulásaink: Májustól-októberig háromhetenként szerveztünk kirándulásokat. Ellátogattunk Rimócra, ahol a falu gazdag életét és látnivalóit Virág László képviselő mutatta be, valamint szívélyes vendéglátásban részesített bennünket Erdélyi Ildikó. Voltunk Mátraverebélyen, a Nyugdíjas Klub meghívására, a Korbás lovastanyán kellemes környezetben kedves fogadtatásban volt részünk. Kirándultunk Ipolytarnócra, a Medves fennsíkra. Recsken az Emlékparkban együtt emlékeztünk sok száz résztvevővel a Munkatábor felszámolására. Gond, hogy bár szükségét érzik tagjaink a kirándulásokon való együttlétnek, mégis kevesen jönnek el, pedig aki velünk van maradandó szép élménnyel gazdagodik. Bogácson, az Országos Nyugdíjas Találkozón 27 fő vett részt. 6. Kiállítások szervezése: 2013-ban 8 kiállítást rendeztünk a JAMKK-ban többeknek első kiállítását: a karancsaljai Telekné Tőzsér Irén, Hupcsik László, Lóczi Lászlóné (recski tűzzománc festő), Szőllősi Mónika Rebeka és Szél Gergő középiskolások közös fotó kiállítása. Kiállítása volt: Vargáné Kővári Krisztina somoskőújfalui amatőr festőnek, valamint Nógrádi Andor jobbágyi festőművésznek. 7. Kézimunka Hímzőkör: Csak az első félévben működött a SITI JAMKK-ba költöztetése miatt. Jelentős volt munkájukban az adománygyűjtés és készítés gyermekruhákból, takarókból és játékokból, melyeket a Vöröskereszttel együttműködve a Családok támogatása a jövőért program keretében május 16-án és december 30-án a Szent Lázár Megyei Kórház Gyermekosztályán és Koraszülött részlegén tartózkodó gyermekek között osztottak szét. Köszönet a szervezésért Szeles Gyulánénak, Lantos Klárának és Dudás Pálnénak. 8. Márciusban megszerveztük a Csengő hangú énekesek régiós találkozóját hagyományőrző csoportok részére. A találkozón 15 csoport 138 fővel lépett színpadra. Célunk e találkozóval a népzene életben tartása, megszólaltatása, népszerűsítése, kiemelten a palóc népzenei kincsestárra. Jelentős e rendezvény közösségformáló ereje, kapcsolatépítése, bemutatkozási lehetősége. 9. A Sréter Séfek csapata második alkalommal kapott meghívást a Duci csapattól az Országos Park-Party-ra melyet májusban rendeztek Karancslapujtőn. A csülkös-káposztás babgulyásuk a zsűri különdíjat kapta, süteményük dicsérő oklevélben részesült. Köszönet Szabados Istvánné főséfnek a csapat összefogásáért. Szeptemberben a Sréter Séfek szintén meghívást kapott a szolnoki Országos Gulyásfesztiválra ahol 6 taggal képviseltük egyesületünket és segítettünk a Duci csapatnak a főzésben. 2014/2 Magyar Népfõiskolai Társaság 19

20 10. Februárban megalakult a Sréter dalosai kiscsoportunk saját kezdeményezésükre, Baraczki Imréné vezetésével. Népdalcsokrukkal örömet szereztek már a 20 éves ünnepi közgyűlésünkön, és ajándékműsort adtak szeptemberben a zagyvarónai Falunapon és a Zagyvapálfalvai Bányász Nyugdíjas Egyesület bányász napi megemlékezésén. Sajnos, Baraczki Imréné Budapestre költözött A csoport Szőllős Istvánnét kérte meg a csoport jövőbeni összefogására. Pék Ottónénak köszönet az egyen sál varrásáért. 11. Aktív részesei vagyunk az Ízek utcája működtetésének így május 1-én, a Bányarém fesztiválon, az Itthon vagy Magyarország, szeretlek! országos rendezvénynek. Május 1-én 23 önkéntes és támogató sütött süteményt az Ízek utcáj- ában. A Bányarém fesztiválra 22-en, az Itthon vagy Magyarország, szeretlek! ünnepségre 40-en sütöttek. Molnár kalácsot készített a karancsaljai, nagylóci és szécsényfelfalui nyugdíjas szervezet, többek között velük is élő kapcsolatot ápolunk. 12. Községek bemutatkozása Folytattuk a nógrádi községek bemutatkozását, lehetőséget biztosítva arra, hogy megmutassák községük múltját, jelenét, értékeit és jövőképét. Áprilisban Nagylóc, novemberben Mihálygerge mutatkozott be. Mindkét község bemutatkozása nagy érdeklődést váltott ki Salgótarjánban. 13. Önkéntesek: 2013-ban 18 önkéntes segítette az elnökség munkáját. Mindannyian szerződéssel vállalták e szép feladatot. Köszönet az önzetlen, hozzáértő és lelkes, lelkiismeretes és felelősségteljes munkájukért. (2911 óra Ft) 14. Pályázat. A 2013 évi közgyűlésünkön Pántya Anita kapott megbízást a pályázat figyelésre, pályázat írásra. Legnagyobb igyekezete ellenére nem volt nyertes pályázatunk. Így működésünket az együttműködő partner VGÜ és SMJV által kiírt nyertes pályázatból és támogatásából, valamint Micserics József támogatásából, a személyi jövedelemadó 1%-nak bevételéből biztosítottuk. 15. Szervezet fejlesztési feladataink: Az önkénteseink képzése melynek eleget tettünk a MESE és Micserics József által 5 alkalommal szervezett képzéseken. A képzéseket folytatjuk 2014-ben is. Lantos Klára és Nagy Ferencné két napos losonci civil tanácskozáson vett részt a határon átnyúló kapcsolatépítés céljából. Kazáron szeptember 14-én Palócföldi hagyományok játékos honismereti versenyén Nagy Ferencné képviselte az egyesületet a Szedett-vedett csapatban november 1-től két fő ügyviteli alkalmazottat foglalkoztatunk április 30-ig. Nagy segítséget jelentenek munkánkban. 16. Kapcsolatépítési rendszerünk Együttműködési megállapodást kötöttünk ez évben a NYOSZ-val és a VGÜ Kft-vel. és a KiVISzI-vel. Folyamatos a kapcsolatunk a már régebben kialakított együttműködő partnereinkkel, megyénk civil szervezeteivel, intézményekkel és támogatóinkkal. Feladatunk a támogatói körünk bővítése és további kapcsolatépítés és együttműködés. Képviseljük szervezetünket a városi és civil szervezetek rendezvényein, megyei, régiós és országos szinten. Tagszervezete vagyunk a MNT-nek, NYOSZ-nak, TESZ-nek. Nagy Ferencné kuratóriumi tag a Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítványnál. 17. Kommunikációs bázisunk: A a facebook közösségi oldala, a Salgótarjáni Városi Televízió, a Nógrád Megyei Hírlap, a JAMKK havonta megjelenő műsorfüzete. Programjainkat meghívókon, szórólapokon, -en és postai úton is népszerűsítjük. Köszönet mindenkinek a segítségért! 18. Ünnepeink Az adott ünnep jelentőségének megfelelően ünnepeltünk karácsonykor és az Újév köszöntő vidám délutánon is meghívott civil partnereinkkel. 19. Szeptemberben a Civil Hónap keretében értékes elismerésben részesült Dudás Pálné gazdasági vezetőnk akinek munkáját Salgótarján Emlékérem elismeréssel köszönte meg Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata. Elismerő oklevelet kapott Lantos Klára és Lászlók Gyuláné. Ezúton is gratulálunk az elismerésben részesülteknek. Egyesületünk elnöksége szoros kapcsolatot ápol a tagokkal. Szinte minden történésről tájékoztatást ad. Féléven át heti rend 20 Magyar Népfõiskolai Társaság 2014/2

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében térségében a fenntarthatóság jegyében Alapadatok TÁMOP 3.2.13/12/1 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában című felhívásra beadott pályázat. A pozitív támogatói

Részletesebben

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13..

Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13.. Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13.. A Nemzeti Művelődési Intézet Az Emberi Erőforrások Minisztere alapította A 2012-13-ban zajlott átszervezési folyamat következtében

Részletesebben

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Iskolánk sajátos arculatának hosszú évtizedek óta meghatározó eleme a német nemzetiségi

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

Pannon Kultúra Alapítvány. Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén.

Pannon Kultúra Alapítvány. Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén. Pannon Kultúra Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2012 Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén. A Pannon Kultúra Alapítvány 2012. évi tevékenysége: Általános célok, tevékenységi formák: A Pannon

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: Visegrádi Önkormányzat 11/2001. (IX. 27.) ör. rendelete a város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről [Egységes szerkezetben a 4/2014. (III.21.) Ökt. rendelettel] Visegrád Város Önkormányzatának

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

2011. évi rendezvénynaptár

2011. évi rendezvénynaptár 2011. évi rendezvénynaptár JANUÁR 12. Doni megemlékezés 21. Magyar Kultúra Napja 22. Német Nemzetiségi Nap 28. FEBRUÁR 1. Meseszínház - Kabóca Bábszínház 11. 12. Valentin napi party Kultúrház 26. Farsangi

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Városi Művelődési Központ Rakamaz

Városi Művelődési Központ Rakamaz Városi Művelődési Központ Rakamaz TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0068 Élj a lehetőséggel Pályázati célok: A közoktatási rendszer hatékonyságának javítása a közművelődési intézmények bevonásával és eszközeivel A

Részletesebben

Magad uram, ha szolgád nincs

Magad uram, ha szolgád nincs Magad uram, ha szolgád nincs Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület 1998-2015 2015.02.05. Szigetvár és térsége 45 kistelepülés 1 város 26.000 lakos Halmozottan hátrányos helyzet Nincs bejegyzett művelődési

Részletesebben

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005.

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Adószám: 18559334-2-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk. 62 121/2000 Fordulónap:

Részletesebben

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete a közművelődésről szóló 45/2004.(XII.3.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu Közhasznúsági jelentés 2009. Tartalom a) A számviteli beszámoló 2 b) A költségvetési

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 17.759/2012. Javaslat a Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesülettel közművelődési megállapodás megkötésére Tisztelt Közgyűlés! A Nógrád Megyei

Részletesebben

IKSZT Szolgáltatási és Programterv

IKSZT Szolgáltatási és Programterv Helyszín és feltételek biztosítása a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat tájékoztatási pont működtetéséhez 1 1 Falugazdász fogadóóra fogadóóra 2013.01.08 8 Falugazdász fogadóóra fogadóóra 2013.02.05 8 Falugazdász

Részletesebben

ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP

ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP 1.4.5-12/1-2012-0011 azonosítószámon. Kedves Olvasó! A kiadvány,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés A Lét Teljessége Egyesület 2011. január 01-jétől 2011. december 31-éig folytatott tevékenységéről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Alkalmazott könyvelés: egyszeres könyvvitel. Az Egyesület

Részletesebben

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23.

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA

Részletesebben

A Dunaújvárosi Civil Szervezetek Érdekegyeztető Tanácsa (D-CÉT) a TÁMOP-

A Dunaújvárosi Civil Szervezetek Érdekegyeztető Tanácsa (D-CÉT) a TÁMOP- D-cét SZISZOK Programiroda Dunaújváros, Apáczai Cs. J. u. 11 Telefon: 06-25-743-851 E-mail: dcetcivil@gmail.com Honlap: www.d-cet.hu A Dunaújvárosi Civil Szervezetek Érdekegyeztető Tanácsa (D-CÉT) a TÁMOP-

Részletesebben

SZAKMAI ANYAG. Barátságház felújítása. FALULÁNC Kulturális és Közérdekű Szövetség 2423. Daruszentmiklós, Fő utca 61/B.

SZAKMAI ANYAG. Barátságház felújítása. FALULÁNC Kulturális és Közérdekű Szövetség 2423. Daruszentmiklós, Fő utca 61/B. SZAKMAI ANYAG Új Magyarország Vidékfejlesztési Terv keretében a 35/2013. (V.22.) VM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével

Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével ---------------------------------------------- Závogyán Magdolna Nemzeti Művelődési Intézet főigazgató A Nemzeti Művelődési Intézet

Részletesebben

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/1999. (VII.1.) számú. R e n d e l e t e

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/1999. (VII.1.) számú. R e n d e l e t e Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.1.) számú R e n d e l e t e A helyi közművelődésről. Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2002. (IX.15.) rendelete a helyi közművelődésről. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2002. (IX.15.) rendelete a helyi közművelődésről. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2002. (IX.15.) rendelete a helyi közművelődésről. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Rendelet hatálya kiterjed Tápiószecső nagyközség közigazgatási

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés A Lét Teljessége Egyesület 2010. január 01-jétől 2010. december 31-éig folytatott tevékenységéről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Alkalmazott könyvelés: egyszeres könyvvitel. Az Egyesület

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28.

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28. Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram Bernáth

Részletesebben

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-, Nyitott kapcsolatok! című projekt Intervallum: január 1. május 31. Készítette:,, Dátum: január 07. Célok A cél indoklása Tervezett ek* Felelős*

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés)

Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés) 19. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2011 Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés) Időpont: 2011. július 17 23. Helyszín: Szováta, Teleki Oktatási Központ Helyek száma: 25 fő Célcsoport:

Részletesebben

22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014. Analitikus program

22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014. Analitikus program A nevelés egyet jelent azzal, hogy segítünk a gyermeknek valóra váltani lehetőségeit Kosztolányi Dezső 22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014 Differenciált oktatás, felzárkóztatás és tehetségápolás a A. Curriculáris

Részletesebben

- ÁLTALÁNOS FELADATOK - 1. Beszámoló a évi feladatvégzésről felelős: Both Éva határidő: január 25.

- ÁLTALÁNOS FELADATOK - 1. Beszámoló a évi feladatvégzésről felelős: Both Éva határidő: január 25. - ÁLTALÁNOS FELADATOK - 1. Beszámoló a 2010. évi feladatvégzésről felelős: Both Éva határidő: január 25. 2. Jelentés a 2010. évi létszámadatokról és a beáramlásról felelős: Békés Zoltán, Kiss Máté határidő:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Statisztikai számjel 18762756-9133-529-14 HONISMERETI ÉS TERMÉSZETVÉDŐ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 8716 MESZTEGNYŐ LADI JÁNOS U. 55. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV MESZTEGNYŐ, 2012-02-18 TÁRSADALMI SZERVEZET

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 GENIUS TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY Budapest, 2013. április 30. TARTALOM 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2. Kiegészítő melléklet 3. Közhasznúsági melléklet KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Részletesebben

Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs

Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs Tóthné Pfaff Éva kultúraktív Egyesület TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0014 PEDAGÓGUSKÉPZÉST SEGÍTŐ HÁLÓZATOK TOVÁBBFEJLESZTÉSE A DÉL-DUNÁNTÚL RÉGIÓBAN A KÉSZÍTŐK Sebestyén Ágnes

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei Társadalmi Megújulás Operatív Program Első lépés alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és

Részletesebben

Országos KID Egyesület

Országos KID Egyesület Országos KID Egyesület ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Debrecen, 2012. szeptember 27. Az első KID-ek 2002-2005 A KID-típusú programok módszertanát az Országos Foglalkoztatási Közalapítvánnyal (OFA)

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE 2015. április Az ÖKO-munkacsoport Tóth Violetta Takács Barbara biológia-testnevelés szakos tanár, az ÖKO- munkacsoport vezetője

Részletesebben

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program 23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015 "A nyelv írja a szöveget, a beszéd szövi a szellemet" Kántor Zoltán A kommunikációs kompetenciák fejlesztése tanórán A. Curriculáris szempontok Analitikus program 1. Tanfolyam

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének. 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E. a helyi közművelődésről

Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének. 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E. a helyi közművelődésről Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E a helyi közművelődésről 1 2 Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testülete a kulturális

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: KÖRNYÉSZ Oktató, Környezeti Nevelő és Hagyományőrző közhasznú Egyesület 2011.03.15. 1 I. Általános kiegészítések 1.Az Egyesület bemutatása elnevezése: KÖRNYÉSZ Oktató,

Részletesebben

Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának SAJTÓMAPPA. Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171

Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának SAJTÓMAPPA. Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171 SAJTÓMAPPA Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171 Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának ösztönzése 2013. november 20. MEGHÍVÓ Projektindító sajtóbeszélgetésre Projekt

Részletesebben

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai 1./ Az elnökség 2014. évi tevékenységének értékelése, évzáró. Előterjesztő: Kárpáti Zoltán megyei elnök Előterjesztés módja: írásban illetve szóban 2./ A jelenlévők

Részletesebben

Viharsarok Néptáncszövetség KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉV

Viharsarok Néptáncszövetség KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉV Viharsarok Néptáncszövetség KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. ÉV A közgyűlés a jelentést elfogadta. A szervezet adatai: Elnevezés: Viharsarok Néptáncszövetség Képviselő: Dombi Ildikó Székhely: 5600 Békéscsaba,

Részletesebben

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről *

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről * 1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet a közművelődésről * Darnózseli község Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

HARGITA KULTÚRA HÍRLEVÉL 28. (2016)

HARGITA KULTÚRA HÍRLEVÉL 28. (2016) HARGITA KULTÚRA HÍRLEVÉL 28. (2016) Szakmai program a megyei kulturális stratégia gyakorlatba ültetésére TARTALOM MUNKACSOPORT HÍREK-TÁR 2 Rendezvénysorozat a Magyar Kultúra Napja alkalmából 2 Készülünk

Részletesebben

Bizottság keretéből nyújtott támogatások év

Bizottság keretéből nyújtott támogatások év Bizottság keretéből nyújtott támogatások 2016. év Az egyes bizottságok keretéről és az alapítványok pályázati támogatási rendjéről szóló módosított 2/2006. (I.31.) önkormányzati rendelet 8. (6) bekezdése

Részletesebben

A K ÁRPÁTIKUM KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY MUNK ÁI A K ÁRPÁT-MEDENCÉBEN

A K ÁRPÁTIKUM KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY MUNK ÁI A K ÁRPÁT-MEDENCÉBEN A K ÁRPÁTIKUM KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY MUNK ÁI A K ÁRPÁT-MEDENCÉBEN A KÁRPÁTIKUM ALAPÍTVÁNY FONTOSABB CÉLJAI: 1. A kárpát-medencei magyar kulturális és természeti örökségek népszerűsítése. 2. Globalizálódó

Részletesebben

N a g y k e r e k i. Könyvtári-, információs- és közösségi hely

N a g y k e r e k i. Könyvtári-, információs- és közösségi hely N a g y k e r e k i Könyvtári-, információs- és közösségi hely KÖNYV roma TÁR - Roma felhasználó a Könyvtárban - Méliusz Könyvtár 2016. január 25. Nagykereki Nagyzomlin lakosság lélekszáma 1375 fő (2015.

Részletesebben

Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével. Závogyán Magdolna főigazgató

Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével. Závogyán Magdolna főigazgató Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével Závogyán Magdolna főigazgató A Nemzeti Művelődési Intézet Az Emberi Erőforrások Minisztere alapította Részt vesz a közművelődési

Részletesebben

Az egyesület képviselője: Némethné Koczka Edit elnök (sz:szeged, 1961.június 21. an: Pataki Mária) 6900 Makó, Kelemen L. 57.

Az egyesület képviselője: Némethné Koczka Edit elnök (sz:szeged, 1961.június 21. an: Pataki Mária) 6900 Makó, Kelemen L. 57. HAGYMAVIRÁG FOLTVARRÓ EGYESÜLET Alakulás, előzmények: Az egyesület tagjainak megalakulás előtt közös céljuk volt, hogy olyan közösséget hozzanak létre mely vagyon és nyereségszerzési cél nélkül a kézi

Részletesebben

536/2015. (XI. 19.) Tinódi Lantos Sebestyén Könyvtár és Művelődési Ház évre szóló munkatervének jóváhagyása

536/2015. (XI. 19.) Tinódi Lantos Sebestyén Könyvtár és Művelődési Ház évre szóló munkatervének jóváhagyása 536/2015. (XI. 19.) Tinódi Lantos Sebestyén Könyvtár és Művelődési Ház 2016. évre szóló munkatervének jóváhagyása VARGA DOMOKOS ÁMK TINÓDI LANTOS SEBESTYÉN KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKATERV

Részletesebben

2016-ban legfontosabb vállalati támogatónk a Telenor Magyarország volt. Sikeres adománygyűjtést zártunk az IBS Alumni rendezvényén.

2016-ban legfontosabb vállalati támogatónk a Telenor Magyarország volt. Sikeres adománygyűjtést zártunk az IBS Alumni rendezvényén. 2016. évi beszámoló A 2016-os év a Hintalovon Alapítvány és első projektjeinek elindításáról szólt. 2016 márciusában benyújtott bejegyzési kérelmünkről 2016. május 6-án született bírósági határozat, de

Részletesebben

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül :

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül : AGGTELEK KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2002.(IV.11.)SZ. RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉS SZABÁLYOZÁSÁRA Aggtelek Község Önkormányzatának képviselő-testülete A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Éves beszámoló 2012. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk.

Éves beszámoló 2012. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk. Éves beszámoló 2012 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Kapott támogatások és egyéb bevételek bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Vagyon kimutatás a 2012. évre 5. A cél szerinti

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

A Cecei Általános Iskola ÖKO munkacsoportjának munkaterve

A Cecei Általános Iskola ÖKO munkacsoportjának munkaterve A Cecei Általános Iskola ÖKO munkacsoportjának munkaterve 2011/12. A Cecei Általános Iskola ÖKO munkaterve a 2011/12. tanévre Hónap Megfogalmazott célok Kapcsolódási pontok Szeptember 1. Öko csoport megalakítása

Részletesebben

Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében

Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében Mi is a közösségfejlesztés? az adott településen élő emberek aktív közreműködésével, a rendelkezésre álló humán, természeti- és gazdasági erőforrásokból

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MURASZEMENYE KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 8872 MURASZEMENYE, BÉKE U. 2. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli

Részletesebben

Célterület megnevezése Térségi sajátosságokhoz igazodó képzés Térségi sajátosságokhoz igazodó képzés Innovatív ifjúsági programok

Célterület megnevezése Térségi sajátosságokhoz igazodó képzés Térségi sajátosságokhoz igazodó képzés Innovatív ifjúsági programok A Z Ú M V P I R Á N Y Í T Ó H A T Ó S Á G Á N A K 8 /2011 (II.8) S Z Á M Ú K Ö Z L E M É N Y E A 1 2 2 / 2 0 0 9 ( I X. 1 7. ) FVM R E N D E L E T K E R E T É B E N B E N Y Ú J T O T T P Á L Y Á Z A T

Részletesebben

ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL 0564. 2011.

ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL 0564. 2011. ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL 0564 2011. évi KÉPZÉSI TERVE Jóváhagyta: Az alapítvány Szakmai Tanácsadó Testülete 2010.11.26-án

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL

ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL 1 ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL Újhartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ( a továbbiakban: az önkormányzat) a kulturális

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31.

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31. Szakmai beszámoló Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 2014. október 2 2015. május 31. Az NKA Közgyűjtemények Kollégiumánál elnyert pályázat

Részletesebben

TEHETSÉGPONTOK MŰKÖDÉSE, EGYÜTTMŰKÖDÉSE. Dr. Török Istvánné Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány

TEHETSÉGPONTOK MŰKÖDÉSE, EGYÜTTMŰKÖDÉSE. Dr. Török Istvánné Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány TEHETSÉGPONTOK MŰKÖDÉSE, EGYÜTTMŰKÖDÉSE Dr. Török Istvánné Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány A Curie Alapítvány tevékenysége Alapítás 1993. Közhasznú alapítvány 1998. Regisztrált

Részletesebben

Keszthelyi Tudás s Tér T

Keszthelyi Tudás s Tér T Keszthelyi Tudás s Tér T A legjobb dolgok is véget v érnek egyszer A projekt címec me... Keszthelyi Tudás Tér kialakítása a Goldmark Károly Művelődési Központban, a fogyatékkal élő és megváltozott munkaképességű

Részletesebben

Kallós Zoltán Alapítvány oktatási tevékenységei

Kallós Zoltán Alapítvány oktatási tevékenységei Kallós Zoltán Alapítvány oktatási tevékenységei A Kallós Zoltán Alapítvány 1992. november 20án alakult. Első tevékenységei között nyári népművészeti táborok szervezése szerepelt. Tábori programjaink minden

Részletesebben

Előterjesztés. - a Közgyűléshez

Előterjesztés. - a Közgyűléshez NYíREGYHÁZA Ügyiratszám: szoc-8266-1/2016. Ügyintéző: Dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez - "Gyermekeinkért 16" Alapítvány által benyújtani kívánt a "Társadalmi szerepvállalás erősítése a

Részletesebben

Küldetés Alapítvány BÉKÉS, Teleki u. 39. Adószám: 19057464-2-04 VII. Tartalmi beszámoló közhasznú tevékenységéről VII. TARTALMI BESZÁMOLÓ TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL 2010. év Alapítványunk évek óta

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Balatonakarattya, 2017. február 01. Polgár Beatrix jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonakarattya

Részletesebben

ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL 0564

ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL 0564 ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL 0564 2010. évi KÉPZÉSI TERVE Jóváhagyta: Az intézmény Szakmai Tanácsadó Testülete 2008.12.21-én

Részletesebben

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 7/2007. /V.7./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL 2 Zomba község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR DÖBRÖKÖZ

2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR DÖBRÖKÖZ 2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR DÖBRÖKÖZ február március Időpont Rendezvény megnevezése Szervező Helyszín 2012. február 16. vagy 23. 2012. február 25. Könyvtárhasználat - Nemzetközi energiahatékonysági nap

Részletesebben