KOSSUTH LAJOS. (Monok, 1802 Torinó, 1894)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KOSSUTH LAJOS. (Monok, 1802 Torinó, 1894)"

Átírás

1 KOSSUTH LAJOS (Monok, 1802 Torinó, 1894) Kossuth Lajos jogász, újságíró, politikus, államférfi, a nemzeti függetlenségért, a feudális viszonyok felszámolásáért, a polgári szabadságjogok biztosításáért vívott es magyar forradalom és szabadságharc legnagyobb, s talán mindmáig legnépszerűbb alakja szeptember 19-én, a Zemplén vármegyei Monokon született. Politikai pályája kezdetén még csak kiigazítani akarta a korabeli feudalizmus rendszerét, de rá kellett ébrednie arra, hogy ez nem elég. Egész élete során arra törekedett, hogy a feudális Magyarországból polgári Magyarországot teremtsen. Ezt célozták az os országgyűlésekről írt tudósításai is, melyet a hatalom börtönbüntetéssel torolt meg. Szabadulása után az általa szerkesztett Pesti Hírlap volt az első olyan magyarországi lap, amely nem csupán informált, hanem politikát is csinált. Kossuth csak egy évet kapott a történelemtől arra, hogy eszméit a valóságba is átültesse. Előbb a Batthyány-kormány pénzügyminisztereként, majd az országos Honvédelmi Bizottmány elnökeként, végül kormányzó elnökként szervezte meg előbb a polgári Magyarország intézményrendszerét, majd ezek megvédését. Nem az ő energiáján, hanem a nemzetközi politika kérlelhetetlen realitásán múlt az, hogy a kossuthi út csupán kísérlet maradt a magyar történelemben. Kossuth a szabadságharc bukása után az életéből hátralévő 45 évet emigrációban töltötte: Törökország, Amerika, Anglia, Olaszország adott otthont számára. Az et követő években a szabadságharc tanulságait próbálta meg levonni. Így jutott el a Duna-konföderáció tervéhez. A kiegyezést (1867) követően a magyar polgári állam külföldön élő lelkiismeretének korántsem hálás szerepét vállalta magára. Az es forradalom és szabadságharcban vállalt tevékenysége révén vált mitikus hőssé, Kossuth apánk -ká, olyan hőssé, akit a nép visszavárt. Turinban, a mai Torinóban hunyt el március 20-án. A hivatalos Magyarország nem akarta befogadni Kossuthot, a főváros melynek díszpolgára volt vállalta a temetését. Negyvenöt év után hazatért, magyar földben nyugszik. Képeslapok segítségével mutatjuk be életét, politikai pályafutásának főbb mozzanatait, történéseit a teljesség igénye nélkül. Az anyag Steiner Józsefné, nagyatádi gyűjtő tulajdona.

2 Kossuth szülőháza Monokon Itt született, Kossuth László uradalmi ügyész és Wéber Sarolta második gyermekeként. Az es években épült copf stílusú udvarház március 15-től emlékmúzeum. A szülőház emléktábláját Gárdos Aladár bronz domborművével május 27-én leplezték le.

3 Keresztelő Tállyán, az evangélikus templomban A templomban elhelyezett márványtábla szövege: E templom, melyben szeptember havában Kossuth Lajos nagy hazánkfia megkereszteltetett, épült 1790 ben, megújíttatott közadakozásból 1892 ben s újból felszenteltetett u. a. évi szeptember 19 én Kossuth Lajos 90 ik évi születésnapján Kossuth keresztelő kancsója és tálja

4 A diák Kossuth Sátoraljaújhelyen Kossuth László 1808 elején vásárolta meg az akkori Barátszeren ma Móricz Zs. u. 17. lévő házat, s ez lett a diák Kossuth otthona ban emléktáblát helyeztek el a ház falán, melynek a szövege a következő: EBBEN A HÁZBAN LAKTAK KOSSUTH LAJOS SZÜLEI AZ EMLÉKTÁBLÁT AZ 1848 AS CENTENÁRIUM ALKALMÁBÓL LEPLEZTE LE A VÁROS KÖZÖNSÉGE MÁRCIUS IDUSÁN között Kossuth a piarista gimnáziumba járt. A róla elnevezett gimnázium falán emléktáblát helyeztek el.

5 Kossuth az eperjesi kollégium diákja 1816 szeptemberétől 1819 júliusáig az evangélikus kollégiumban tanult jogot és német nyelvet. Diákévek a sárospataki Református Kollégiumban ahol nem togatus, azaz nem papi, hanem jogi pályára készülő diák. Professzora többek között Kövy Sándor, a hírneves jogtudós. Összeütközését vele bronz dombormű örökíti meg, melyen a következő szöveg olvasható: Ragyogjatok Ti, drága iskolánk egén örökké fénylő csillagok Tanár és tanítvány: KÖVY és KOSSUTH s népünk szent álmain virrasszatok

6 Kossuth Lajos Sárospatakon Iskoláit Sárospatakon fejezte be a jogakadémián az as tanévben. A mai Református Kollégium udvarán áll a régi kollégium épületének egyetlen megmaradt szárnya, az 1772-ben épített Berna-sor. Ebben az ősi kollégiumban volt diák a magyar történelem és irodalom számos nagy alakja. Móricz Zsigmond így ír a kollégiumról: a Patak felett futó felhők a magyarság felhői voltak mindenkor az én számomra s mindezek felett Kossuth Lajos lelke égetett és gyújtogatott itt Sárospatak, Református Kollégium A fennmaradt Berna-sor

7 Sátoraljaújhely Kossuth apja mellett volt joggyakornok, majd az eperjesi és pesti gyakorló évek után hazatért Zemplén megyébe. Újhelyen kezdte ügyvédi pályáját, ahol az evangélikus egyház ügyvédje, majd vármegyei táblabíró, városi ügyész, kolerabiztos volt. Bejárt a megyegyűlésekre és ritka szónoki képességével, nagy tudásával tekintélyt szerzett. Kossuth legelső képe 39 éves korában Franz Eybl litográfiája Alsó kép A vármegyeháza erkélyéről mondta első beszédét. Az épület homlokzatára március 14-én helyeztek emléktáblát. Az én nevem óramutató: jelzi az időt, melynek jönnie kell, ha a magyar nemzet számára tartottak fel jövőt a végzetek és annak a jövőnek neve szabad haza, Magyarország

8 Lakhelye Sátoraljaújhelyen Az önálló ügyvédként működő Kossuth bérelt lakása a Pap-soron volt ben. Az épületen lévő emléktábla átalakítás miatt új helyre került, melynek szövege a következő: E ház annak a háznak az alapján épült, melyben Kossuth Lajos között lakott. A régi házon első ízben születésének századik évfordulóján szept. 14 én avattak emléktáblát. E táblát a centenárium alkalmából március 15 én helyezték el a város dolgozói

9 Kossuth a pozsonyi országgyűlésen 1832 végén került Kossuth a pozsonyi országgyűlésre, mint a távollévő főrendek képviselője. Itt szerkesztette az Országgyűlési Tudósításokat 1832-től 1836-ig. A Prímási Palotában (alsó kép) tartotta ülését az utolsó rendi országgyűlés felsőháza ban, Pozsonyban.

10 Kossuth elfogatása Az országgyűlés berekesztése után az es években Kossuth volt a Törvényhatósági Tudósítások főszerkesztője. Az udvar betiltotta a lapot, mely ellen Kossuth óvást emelt májusában Metternich kiadatta ellene az elfogató parancsot május 10-én, négy év után szabadult a börtönből. Kossuth elfogatásának helyszíne Istenszeme fogadó a Zugligetben, ma Fővárosi Kossuth Lajos Nevelőotthon és Általános Iskola, melynek közelében, a Disznófő feletti tisztáson áll Kossuth szobra, Tóth István alkotása, A talapzaton látható dombormű a második világháború alatt eltűnt, ma egy márványtábla ismerteti a történteket Az emléktábla szövege: május 5 én Kossuth Lajos e hely közelében esett az osztrák önkény fogságába

11 Dabas, a Kossuth-család lakhelye 1837-től Késő barokk stílusban épített kúria, mely a Kossuth család lakhelye volt, ma is ott áll a Kossuth Lajos utca 11. szám alatt. Kossuthot nem engedték el a börtönből édesapja temetésére, aki 1939-ben hunyt el. Szabadulása után idejött özvegy édesanyjához és húgaihoz. A szabadságharc bukása után valóságos zarándokhely lett Kossuth László sírja, melynek később betiltotta a látogatását Haynau. Lelkes patronálók kérték Kossuth hozzájárulását sírkő állításához, melyet 1880-ban országos ünnepséggel avattak fel. Kossuth Turinból egy égetett porcelánból készült nyolc rózsás koszorút küldött, mely ma is látható a helyi evangélikus templomban. Az alsó képkockán Kossuth-ék lakóháza Kossuth apjának, Kossuth Lászlónak a sírja A sírkő felirata: KOSSUTH LAJOS édesatyjának KOSSUTH LÁSZLÓNAK emlékére emelték tisztelői 1879 (sz )

12 A Pesti Hírlaptól az Ellenzéki Nyilatkozatig Kossuth 1841-ben megindította a Pesti Hírlapot, mely 1844-ig jelent meg, miután Bécs utasítására és Landerer provokálta összetűzésük következtében Kossuth felmondott. Ezután átmenetileg visszavonult tinnyei birtokára. Kossuth között megszervezte a Magyar Kereskedelmi Társaságot, a Gyáralapítók Társaságát és a Védegyletet, mely szervezetekben különböző tisztségeket is betöltött ben sikerült elérnie, hogy a reformerek párttá szerveződjenek Ellenzéki Párt és programot adjanak ki: Ellenzéki Nyilatkozat.

13 Kossuth Tinnyén Ma is áll az a földszintes ház, amelyben között lakott Kossuth Lajos. Kisebb földbirtokot vásárolt itt, hogy, mint Pest megyei birtokos részt vehessen és felszólalhasson a megyegyűléseken. A lakóház egy 1980-as képeslapon. Az előtte álló emlékoszlopon Kossuth dombormű, alatta a következő felirat: E házban lakott Kossuth Lajos ig Emeltették tinnyei tisztelői 1883 ban

14 1847. október 17-én Kossuthot Pest megye követévé választják Választási kortes rigmusok: Egy halálom, egy életem Kossuth Lajos a követem! Hogyha Kossuth lesz a követ, Pap és nemes adót fizet! A követválasztásra, Pestre érkezett kortesek. Franz Weiss színezett litográfiája.

15 A két nagy ellenfél: Kossuth és Széchenyi Széchenyi az első reformországgyűlések harcaitól távol tartotta magát, de Kossuth január 2-án megindított Pesti Hírlapja már nyílt fellépésre késztette. Széchenyi a Kelet Népe című művében azzal vádolja Kossuthot, hogy izgatásával veszélyezteti a békés reformtörekvéseket. Ugyanakkor az as évek elején Kossuth Széchenyiről így nyilatkozik: Ujjait a kor ütőerére tevé és megértette lüktetéseit: és ezért, egyenesen ezért tartom én őt a legnagyobb magyarnak Burger Lajos festménye, 1897 Kossuth Lajos Emlékmúzeum, Monok Széchenyi támadta Kossuth gazdasági elképzeléseit, mert attól tartott, hogy ezek a Béccsel való összeütközés és a forradalom felé viszik az országot. Amikor Kossuth a jobbágyfelszabadítás és a közös teherviselés egyszerre történő azonnali megoldását történelmi kényszernek nevezte, Széchenyi Politikai programtöredékek című röpiratában lázítással vádolta. Gróf Széchenyi István Barabás Miklós festménye, 1867 Magyar Nemzeti Múzeum

16 Kossuth legfiatalabb húga, Zsuzsanna, Meszlényi Rudolfné ( ) Részt vett a Védegylet szervezésében. A forradalom lelkes híve. Mint az összes tábori kórházak főápolónője járja az országot, szervezi és ellenőrzi a katonakórházakat. A szabadságharc bukása után a hatóságok állandóan zaklatták. A Makk-féle szervezkedés leleplezésekor letartóztatták és anyjával, nővérével kiutasították a Habsburg-birodalom területéről. Brüsszelben csipkeverő műhelyt nyitott ban Amerikába települt át, New York-ban hunyt el. Kőrajz Kossuth Lajosról, 1848

17 Kossuth Ferenc 1895-ben a Függetlenségi Párt elnöke. A Wekerle-kormányban négy évig kereskedelmi miniszter volt, a kormány lemondása után Apponyi Alberttel együtt a Függetlenségi és 48-as Párt vezetője. Kossuth Ferenc (Pest, 1841 Budapest, 1914) Dualizmus kori politikus, mérnök, miniszter, Kossuth idősebb fia. A szabadságharc bukása után, 1850-ben kivitték apjához. Emigrációban nőtt fel. Műszaki tanulmányokat végzett, európai hírnevet szerzett a vasút és hídépítés, valamint az alagútfúrás terén. Részt vett az emigráció publicisztikai tevékenységében ben hazakísérte apja holttestét és véglegesen hazaköltözött.

18 1848. március 15. Pesten győz a forradalom. A márciusi ifjak cenzúra nélkül kinyomtatják Petőfi Sándor Nemzeti dal című versét és a Tizenkét pontot. Pándy Lajos: Márciusi ifjak a Pilvaxban Petőfi a Nemzeti Múzeumnál elszavalja a március 13-án írt versét, a nemzeti Dalt.

19 Népgyűlés a Nemzeti Múzeum előtt Táncsics Mihály kiszabadítása (kőrajz) A Helytartótanács által szabadon bocsátott Táncsicsot a Budára vonult tömeg diadalmenetben kísérte át Pestre.

20 Az első független, felelős magyar minisztérium kinevezési okmánya és a minisztérium tagjai április 7-én V. Ferdinánd császár és király a pesti forradalom, valamint a bécsi események hatására aláírja a kinevezési okmányt. Kinevezési okmány Az új kormány tagjai: gróf Batthyány Lajos miniszterelnök Deák Ferenc igazságügyi miniszter báró Eötvös József vallás- és nevelésügyi miniszter herceg Esterházy Pál Antal a király személye körüli miniszter Klauzál Gábor földművelés, ipar- és kereskedelemügyi miniszter Kossuth Lajos pénzügyminiszter Mészáros Lázár hadügyminiszter gróf Széchenyi István közlekedés- és közmunkaügyi miniszter Szemere Bertalan belügyminiszter Az első független minisztérium tagjai

21 Kossuth Pestre érkezése A minisztertársaival április 14-én Pestre érkező Kossuth a Zrínyi gőzös fedélzetéről üdvözli a kormány fogadására felvonult embereket. Tyroler József rézmetszete Kossuth Lajos Prinzhofer litográfiája, 1849

22 Az első felelős magyar kormány Az első népképviseleti országgyűlés megnyitása, július 5. Pesten, a Redout nagytermében István nádor ünnepélyesen megnyitja az országgyűlést, és a Batthyány kormány. A képeslapot a szabadságharc centenáriumára adták ki.

23 MEGADJUK! Az országgyűlés július 11-én Kossuth Lajos szavára megszavazza a katonát és a 42 millió forint hitelt az ország védelmére. Kossuth ekkor mondta: Leborulok a nemzet nagysága előtt s csak azt mondom: annyi energiát a kivitelben, mint amennyi hazafiságot tapasztaltam a megajánlásban s Magyarországot a poklok kapui sem fogják megdönteni!

24 A haza veszélyben van A tavasszal kivívott szabadságot nem sokáig élvezhette a magyar nemzet. A mesterségesen szított nemzetiségi ellentétek hamarosan fegyveres összecsapásokká fajultak a Délvidéken, a felvidéken és Erdélyben. Ismét felhangzik a magyar Marsailles, a Talpra magyar Esküszünk A Talpra magyar allegóriája. Franz Kollarz rajza Pap Henrik: Esküszünk

25 Az első magyar bankjegyek, a Kossuth bankók kibocsátása Kossuth, mint pénzügyminiszter a nemzetvédelmi szükségleteinek fedezésére elrendelte az első magyar bankjegyek kibocsátását augusztus 6-án került forgalomba a2 Ft-os papírpénz, amit az 5, majd az 1 forintos követett. A 100 forintos október 22-én, a 10 forintos március 24-én került forgalomba.

26 Kossuth bankók ben Haynau már 1849 júniusában érvénytelennek nyilvánította a magyar bankjegyek minden címletét és elrendelte beszolgáltatásukat. A bankjegyeket a kor híres művésze Tyroler József tervezte. Az alsó képeslapot a II. Nemzetközi Képes Levelezőlap Kiállítás alkalmával adták ki 1968-ban.

27 Kossuth bankók A szabadságharc 150. és Kossuth Lajos születésének 200. évfordulójára kiadott képeslapok.

28 Az Országos Honvédelmi Bizottmány megalakulása: A Batthyány-kormány lemondásával a végrehajtó hatalom gyakorlása a Honvédelmi Bizottmányra szállt, amely Kossuthot választotta elnökévé.

29 Kossuth toborzóbeszéde Cegléden, szeptember 24. Toborzó körútjának első állomása volt Cegléd. További városok: Nagykőrös, Kecskemét, Solt, Abony, Szolnok, Szente, Szegvár, Csongrád, Szeged, Hódmezővásárhely. E városokban emléktáblák emlékeztetnek e jeles napra. Egykorú fametszet Franz Kollarz ceruza rajza

30 Kossuth Lajos ceglédi beszéde szeptember 24-én (Ismeretlen festő munkája) Cegléd: a Kossuth téren lévő Városházával szemben álló emeletes épület sarkán díszes emléktábla, melyen a következő felirat olvasható: Erről a helyről hangzott el szeptember 24 én Kossuth Lajos toborzó szózata: Hozzád jövék el derék magyar nép Elárvult hazám reménye, vára, oszlopa, S szavára, e téren kapva szárnyra zúgott fel, mint vihar orgonája: Kossuth Lajos azt üzente MCMXXXI

31 Emlék carte maximumok Kossuth Lajos Rusz Károly fametszete

32 Kossuth-nóta A szabadságharc egyik legelterjedtebb dala. Különböző szövegekkel már a kuruc korban, majd a napóleoni háborúk idején is énekelték. Legismertebb szövege: Kossuth Lajos azt üzente, elfogyott a regimentje Ha még egyszer azt üzeni, mindnyájunknak el kell menni Éljen a magyar szabadság, éljen a haza!

33 Kossuth-nóta Kossuth Lajos azt izente Kossuth október 8-án hajón érkezett Esztergomba, ahol nagy záporeső fogadta. A hagyomány szerint ekkor keletkezett a Kossuth-nóta harmadik versszaka: Esik eső karikára, Kossuth Lajos kalapjára Valahány csepp esik rája, annyi áldás szálljon rája Éljen a magyar szabadság, éljen a haza

34 Kossuth Lajos legtökéletesebb iki arczképe (dagerrotípia) A szabadságharc első győzelmes csatája Pákozdnál A képeslapon: Gáspár András honvédezredes átadja Kossuthnak a képviselőházban az osztrákoktól elvett zászlókat.

35 Kossuth Debrecenben A kormány január elején Debrecenbe költözik. A kapuőr az utazó neve rubrikába csak annyit ír Kossuth neve alá: Magyarok Mósesse A Református Kollégium Oratóriuma az 1849-es (és az 1944-es) országgyűlés színhelye, ahol emléktábla hirdeti: Ez Istennek szószékről szólta a nemzetmentés igéit Kossuth Lajos DEBRECZEN. Oratórium, itt tartotta Kossuth Lajos az ország egybegyütt rendei előtt nevezetes imáját.

36 Kossuth Debrecenben április 14-én Kossuth a nagytemplomban olvasta fel a Függetlenségi Nyilatkozatot. Az a karosszék, melyen ült, ma is ott áll az Úrasztala mellett, emlékeztetve a nagy időkre. Kossuthot e napon választották kormányzó elnökké, mely tisztét augusztus 11-ig töltötte be. Kossuth április 16-án megkezdte a kormány átalakítását. A képen a Függetlenségi Nyilatkozat címlapja. A Városháza első öt hónapjában Kossuth otthona, hivatala volt, egyetemben a Honvédelmi Bizottmánnyal. A jobb szárnyban őrizték a Szent Koronát.

37 Evangélikusok a magyar szabadságharcban Petőfi, Görgei, Kossuth A szabadságharc vezérei Damjanich (balra lovon), Ben, Batthyány, Petőfi, Klapka, Kossuth és a ceglédi római katolikus templom látható a képeslapon (Kossuth Emlékmúzeum, Monok).

38 Görgei levele Kossuthnak, augusztus 11. Az ország kormányzójának, Kossuth Lajos úrnak Kormányzó úr elkerülhetetlen szükségesnek tartom, hogy a jelen kormány lépjen le, s én ruháztassam fel a polgári és katonai legfőbb hatalommal hogy annak következtében minden késedelem nélkül azon lépéseket megtehessem, mellyek egyedül képesek a nemzet jövőjét biztosítani s azt a végromlástól még nem késő megmenteni. Ó-Arad, Augustus Görgei Arthur tábornok Görgei Artúr tábornok Barabás Miklós litográfiája

39 Kossuth levele Görgeihez, augusztus 11., du. 2 ó. k. A jelen körülmények között a Nemzet életének megmentése s jövőjének biztosítása körül csak a hadsereg lévén képes sikeres lépéseket tenni. Ezennel a ministerek többségének indítványára is: úgy a magam, mint a Ministerium nevében kinyilatkoztatom, hogy a jelen kormány lelép s eddig általunk gyakorlott polgári és katonai legfőbb kormányzási hatalmat ezennel Tábornok úrra ruházom legyen Ön híve a hazának és Isten segítse Önnek lépéseit. Kossuth Lajos kormányzó, Csányi László közmunka és közlekedésügyi Minister, Vukovics Sebő igazságügy Minister, Horváth Mihály Cultus Minister. A világosi fegyverletétel Világos (ma Siria, Románia) mellett, a Szőlősi síkon tette le a fegyvert a magyar hadsereg az orosz cári csapatok előtt Görgei vezetésével, s ezzel véget ért a szabadságharc. Kossuth ekkor már a török határ felé tartott

40 Kossuth menekülése az országból Az aradi várban augusztus 11-én Kossuth átadja a politikai és katonai hatalmat Görgei Artúrnak. E napon, d. u. 4 órakor külsejét megváltoztatva Asbóth Sándor ezredes kíséretében hagyja el Aradot, Radna illetve Lugos irányában. Az 50 éves Kossuth Tury Gyula festménye Orsova (ma Romániában van) augusztus 17-én itt hagyja el Kossuth az országot. Bego Musztafa, révész viszi át a Török Birodalomba (alsó kép).

41 Bego Musztafa, Kossuth Lajos megmentője Bego Mustafa csónakon vitte át Kossuthot Viddinbe, augusztus 22-én. Itt már több ezer magyar, lengyel, olasz menekült tartózkodott a Duna partján lévő sátortáborban. Innen írja Kossuth viddini levelét lord Palmerstonnak, közbenjárását kérve az emigránsok védelmében. Innen indul november 3-án Sumlába (akkor török terület), a mai Sumenbe (ma Bulgária). Bego Musztafa (jobbra)

42 A megtorlás A szabadságharc leverését súlyos megtorlás követte október 6-án gróf Batthyány Lajos miniszterelnököt Pesten az Új Épületben, a honvédsereg 13 tábornokát Aradon végezték ki. Még hatszázan vártak a halálos ítélet végrehajtására, Haynau azonban kegyelmet gyakorolt és a többségük ítéletét évi várfogságra, vagy kényszermunkára változtatta. A szabadságharc folyamán és azt követően így mintegy száz főt végeztek ki. A megtorlás azonban még számtalan formában tovább folytatódott az 1867-es kiegyezésig. gróf Batthyány Lajos Franz Eybl litográfiája Emlék-képeslap 1899-ből: Az aradi vértanúk és a vesztőhely

43 EMIGRÁCIÓBAN Kossuth Bulgáriában Viddinben közlik Kossuthtal, hogy elmúlt a kiadatás veszélye, de tovább kell költöznie. Sumenben (akkor Sumla, török terület, ma város Bulgáriában) négy hónapot tartózkodott, február 15-ig decemberében 14 orvgyilkos érkezett Sumlába a bécsi udvar megbízásából, de a török védőőrizet és a személyes őrzőtisztek ébersége meghiúsította az ellenség tervét. Kossuth egykori lakóháza Sumenben, ma Kossuth Múzeum. Sumenben ott tartózkodása után 103 évvel, 1952-ben szobrot állítottak Kossuth emlékére a város főterén. A szobor Kisfaludi Stróbl Zsigmond alkotása.

44 Kossuth Törökországban, Kütahyában 1850 februárjától 1851 szeptemberéig tartózkodott itt Kossuth. Ideérkeztek gyermekei is. Itt írta Kütahyai alkotmánytervezetét, melyben Magyarországnak a demokratikus köztársaság államformát ajánlotta ben a török kormány egykori lakóházában Kossuth Emlékmúzeumot hozott létre. Kossuth Lajos N. M. Illakovics festménye Magyar Nemzeti Múzeum Kütahyai látkép mecsettel

45 Kossuth Amerikába utazik Az amerikai törvényhozás mindkét ága meghívta Kossuthot és emigráns társait Amerikába, végleges letelepedésre. Útközben 11 hetet töltött Angliában december 4-én érkezett Amerikába, ahol közel nyolc hónapig tartózkodott. Mindenütt nagy ünnepléssel fogadták. Útja során dollár gyűlt össze. A képeslapon a tiszteletére veretett 18 amerikai érem egyike látható december 6-án kétszázezer ünneplő sorfala között vonul be New Yorkba. December 30-án Washingtonban, a Fehér Házban fogadják. Útja során 70 városba látogatott el.

46 Amerikai Kossuth-dollárok Az 1852 februárjában, Amerikában kibocsátott Kossuth-dollár 1, 5, 10 és 100 dolláros címletben jelent meg. A Magyar Alap (Hungarian Fund) kezelésébe kerülő papír nem bankjegy volt, hanem a rajta szereplő összeg befizetését igazoló kölcsönre szóló elismervény.

47 Kossuth Amerikában, Ohio államban Kossuth Cincinnattiban, 1852-ben. Thomas Faris felvétele (dagerotípia) Kossuth februári, clevelandi látogatásának emlékére emelt szobra. Tóth András alkotása, 1902

48 Kossuth Amerikában A képeslap hátlapján a következő felirat van (angolul is): KOSSUTH LAJOS ( ) az es magyar szabadságharc hőse, kormányzó és államférfi, aki ben bejárta az Egyesült Államokat és a magyar ügy érdekében beszédet tartott a szenátusban január 5-én. A szabadságharc 100. évfordulójára az Amerikai Egyesült Államokban kiadott képeslap.

49 Kossuth Olaszországban, Turinban (ma Torinó) Kossuth, a turini remete ig, majd március 20-ig, haláláig lakott itt, a Villa die Mille 22. szám alatti bérházban. Kossuth itt rendezte emlékiratait, itt fogadta honfitársait. A lakóházon ma emléktábla és előtte Damkó József Kossuth mellszobra látható. Kossuth halálának 100. évfordulójára kiadott olasz képeslap (carte maximum).

50 Kossuth és Garibaldi Giuseppe Garibaldi ( ) olasz szabadsághős, az egységes Olaszország egyik megteremtője. Az emigráció vezetőivel, Kossuthtal és Klapkával tárgyalt, közös Bécs elleni akcióról. A képeslap a Hadtörténeti Múzeum évi Garibaldi emlékkiállításra készült. Öreg arcomnak, fiam által készített rajza, 1881-ben, írta a kép alá Kossuth, melyet idősebb fi, Ferenc készített.

51 Kossuth kapcsolata III. Napóleonnal Kossuth tárgyalásokat folytatott III. Napóleonnal ( ), aki elfogadta Kossuth feltételeit, kész katonákat küldeni Magyarországra a magyar felkelés támogatására a közös ellenség, az osztrákok ellen júliusában azonban III. Napóleon fegyverszünetet kötött Ausztriával, bár a császár magyarázkodik és felajánlja szolgálatait, azonban a magyar remények újra kútba estek. Klapka György, a magyar emigráció lelkes tagja A szabadságharc tábornoka, 1849-ben emigrált. Kossuthtal és Telekivel Párizsban megalapította a Magyar Nemzeti Igazgatóságot, amely a magyar emigráns kormány szerepét volt hivatott betölteni. Klapka ( ) felállította Bismark támogatásával a Klapka Légiót 1866-ban, amely azonban már nem ért Magyarországra, mert itthon már a kiegyezésre vártak. Klapka a kiegyezés után hazatért.

52 Kossuth Olaszországban Jelentősebb városok, ahol volt: Genova: 1859-től itt szervezte meg a magyar légiót, itt volt a Magyar Nemzeti Igazgatóság székhelye. E városban temette el lányát ben és feleségét 1865-ben. Collegno al Barascone: hét évig élt a városban. Itt fogadta többek között a ceglédiek Százas küldöttségét. Pastoia-Monsumano: az itteni gyógybarlangban sikerrel gyógyította csúzát. Róma, Nápoly, Sorrento: 1886 januárjában természetrajzi kutatásokat végzett e városok környékén. Kirándulásainak eredményeként kb darabból álló botanikai gyűjteményt állított össze.

53 Olaszország, es évek Innen küldött üzeneteiben, leveleiben, a Deákhoz intézett híres nyílt levelében, Cassandra levél, 1867, óvta a nemzetet attól, hogy osztozzék a habsburg hatalommal az elnyomott népek feletti uralom felelősségében. A Cassandra levélben a kiegyezés ellen tiltakozott ben a magyar kormány által életbe léptetett intézkedés folytán elveszítette magyar állampolgárságát. Ugyanakkor 31 város választotta díszpolgárává ben Budapest is díszpolgárává választotta Kossuthot.

54 Olaszországban Kossuth időskori képei

55 Részlet Kossuth torinói dolgozószobájából Az utolsó évek A közel 90 éves Kossuth teljes szellemi frissességgel dolgozott Irataim című további köteteinek kiadása előkészítésén. Nem válhatik gondolom szégyenemre bevallani, hogy az élelmi gondok nagyon megkeserítik aggkoromnak különben is kimondhatatlanul szomorú napjait? E gondok enyhítését célozták a könyvírásra szóló megbízatások. Élete utolsó napjaiban tüdőgyulladást kapott, március 20-án este 10 óra 55 perckor fejezte be földi pályafutását. Kossuth Lajos meghalt! Turinban, Olaszországban. A magyar népnek az volt a kívánsága, hogy hozzák haza Kossuth tetemét és országos tiszteletadás mellett helyezzék örök nyugalomra hazai földben, melyre közel fél évszázadon keresztül nem léphetett.

56 Kossuth temetése Budapesten április 1-jén A hivatalos Magyarország nem akarta befogadni Kossuthot, a főváros azonban vállalta a temetés megrendezését. Amerre a vonat elhaladt, mindenütt ezrek és ezrek gyűltek össze. A vonat Turinból március 30-án futott be a Nyugati Pályaudvarra, ahonnan hatalmas tömeg kísérte a Nemzeti Múzeum oszlopcsarnokában felállított ravatalhoz. Ehhez fogható tömegmegmozdulást a szabadságharc óta nem látott a főváros. Nem is temetés volt ez, henem megdicsőülés, nem is gyászmenet, hanem diadalút az örök halhatatlansághoz írták a lapok. Kossuth ideiglenes sírja

57 A gyászoló Hungária és Itália A képeslap bal felső sarkában Zemplén vármegye és Turin címere. A képeslap szövege: Közös törekvéseink voltak a szabadságra, együtt siratjuk KOSSUTH LAJOS halálát, ki karját és lángeszét élete utolsó napjáig a szabadság ügyének szentelte. Neked élni kell ó hon Dicső korszak lánglelkű alkotója

58 Kossuth Lajos mauzóleuma Budapesten, a Kerepesi temetőben november 25-én avatták fel ünnepélyes keretek között a Gester Kálmán műépítész és Stróbl Alajos szobrász tervei alapján készült mauzóleumot. A négyszögletes alépítményen emelkedik a dór stílusú templom, a magasba törő szellemóriás emlékéül. Fenn a magasban a láncát kettétörő oroszlán a szabadságharc szimbóluma, mely fölött a szárnyas géniusz világító fáklyát tart. A homlokzaton a múlt emlékein merengő Hungária alakja látható, melyet mellé helyezett párducok őriznek. A mauzóleumban Kossuth mellett helyezték el feleségét Meszlényi Teréziát, korán elhunyt leányát, Vilmát, valamint nővérét Ruttkayné Kossuth Lujzát.

59 KOSSUTH-EMLÉKEK MAGYARORSZÁGON A történelmi Magyarország Kossuth szobrai Miskolc Róna József alkotása, Kossuth többször átutazott a városon tól az itteni színjátszók többször előadták Kossuth: András és Béla című drámáját. A Herman Ottó Múzeum őrzi Herman Ottó és Kossuth levelezését. Dobsina (ma Szlovákiában van) A bronz mellszobor alkotója Horvay János, A szobrot 1919-ben a bevonuló csehek ledöntötték től Rudabányán áll a Művelődési Ház mellett.

60 Magyarország hatodik Kossuth szobra Técsőn Ma Tyacsiv, város Ukrajnában Gerenday Béla alkotása, 1896 Tenke, ma Tinca, község Romániában

61 A történelmi Magyarország hetedik Kossuth szobra Bácskossuthfalván (ma Stara Moravica, Szerbia) Gerenday Béla és Kiss György alkotása augusztus 20-án avatták fel ban a szoborra rálőttek, majd eltávolították között újra állt a szobor, majd 1944-ben elrejtették ben előkerült, de nem merték felállítani március 20-tól újra áll a szobor. Mindkét képeslapot a Jugoszláviai Gyűjtők Egyesületeinek Szövetsége, Újvidék és a A 7 Nap szerkesztősége, Szabadka, adta ki. Ittabé (Magyarittabé, ma Novi Itabej, Szerbia) A szobor alkotója Horvay János, A szobor csodával határos módon kerülte el a pusztulást, csupán a feliratát rongálták meg. Két pisztolylövés nyoma látszik rajta. A szobor eredeti helyén, a református templom előtt áll.

62 Marosvásárhely (ma Târgu Mureş, Románia) Küllő Miklós alkotása, 1898 (más forrás szerint 1893). A szobrot a románok 1923-ban ledöntötték. A képeslapok a 20. század elején készültek.

63 Csongrád Damkó József alkotása, A kő lábazaton márványtábla a következő felirattal Testvériség köt össze bennünket, nincs nemes és nemtelen többé. Egy hazának fiai, polgárai, testvérei vagyunk! Kossuth Lajosnak Csongrádon, október 3 án e téren tartott beszédéből július 28-án Kossuth felhívást intézett Csongrád városához, hogy semmisítsék meg a területükre 27-én bevonult ellenséges csapatokat. 29-én támadást indítottak a csongrádiak, de egy egész dandár vonult fel ellenük és felgyújtották a várost. Tarpa Kiss György terve alapján Gerenday Béla alkotása, Koszorúzás a Kossuth szobornál 1910-ben. Kossuth öltözete: magas gallér, Bocskai-nyakkendő, és zsinóros mellény.

Megoldókulcs. Várostörténet

Megoldókulcs. Várostörténet Megoldókulcs Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven piarista

Részletesebben

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat.

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven iskola. megalapítása gróf.

Részletesebben

Karcag - a szobrok városa

Karcag - a szobrok városa Karcag - a szobrok városa Karcag a múlt valóságos panteonja. A város lakossága és a látogatók sok köztéri, közintézményi szoborban és más műalkotásban gyönyörködhetnek. Kun emlékhely a város határában

Részletesebben

GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK

GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK GRÓF KOHÁRY ISTVÁN MEGYEI TÖRTÉNELMI EMLÉKVERSENY II. FORDULÓ MEGOLDÁSOK 1. középkori kereskedelem (elemenként 0,5 pont) a. Champagne 4 b. Velence 6 c. Firenze 7 d. Flandria 3 e. Svájc 5 2. Angol parlament

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

MANS(Z)BART(H) ANTAL

MANS(Z)BART(H) ANTAL MANS(Z)BART(H) ANTAL Gyermekkora Tóvároson született 1821. december 20-án, az akkori Öreg (ma Ady Endre) utca 4-es számú házban. Apja Josefus Mansbart viaszöntő és mézesbábos mester volt. Anyja Anna Venusin

Részletesebben

Munkácsy emlékezete Csabán

Munkácsy emlékezete Csabán Munkácsy emlékezete Csabán 2014. március 4. Békéscsaba, Fő tér (Fiume szálloda) 1906-ban. Képeslap fekete-fehér fotója. Levéltári jelzet: XV.9./177. Őrzés helye: Munkácsy Mihály Múzeum, 17 849 Békéscsaba,

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 1. forduló

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 1. forduló Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 1. forduló Beküldési határidő: 2012. november 07. Össz.pontszám: 40p Név:.. Lakcím:... Iskola neve, címe:....

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

ÖRÖKSÉGÜNK 48. Történelem csapatverseny. Örökségünk 48. Országos vetélkedő. internetes elődöntője rejtvényfüzetének javítókulcsa 2012.

ÖRÖKSÉGÜNK 48. Történelem csapatverseny. Örökségünk 48. Országos vetélkedő. internetes elődöntője rejtvényfüzetének javítókulcsa 2012. ÖRÖKSÉGÜNK 48 Történelem csapatverseny Örökségünk 48 Országos vetélkedő internetes elődöntője rejtvényfüzetének javítókulcsa 2012. A rejtvényfüzet kitöltésének határideje: 2012. április Egy adott időpontban,

Részletesebben

TÖRTÉNELEM FELADATLAP

TÖRTÉNELEM FELADATLAP VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM 2030 Érd, Széchenyi tér 1. TÖRTÉNELEM FELADATLAP 2016 Név:... Iskola:... A megoldásra 45 perc áll rendelkezésedre! Eredményes munkát kívánunk! A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEK AZ ÓKORI

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

A tiszafüredi tiszti gyűlés és a tavaszi hadjárat előkészítése, 1849 márciusában

A tiszafüredi tiszti gyűlés és a tavaszi hadjárat előkészítése, 1849 márciusában A tiszafüredi tiszti gyűlés és a tavaszi hadjárat előkészítése, 1849 márciusában Múzeumpedagógiai sorozat 2013/1. Dr. Vadász István, múzeumigazgató Kiss Pál Múzeum, Tiszafüred Tiszafüred, 2013. március

Részletesebben

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

Feladatok a múzeumi kiállításban

Feladatok a múzeumi kiállításban 1., Kiss Bálint református lelkész fia, ifj. Kiss Bálint, festımővész lett. Egyik, 1836-ban alkotott képét megtalálod a kiállítás elsı, történeti részében, azt a személyt ábrázolja, akit késıbb a város

Részletesebben

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22.

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Hunyadi János és Kapisztrán János seregei 558 évvel ezelőtt, 1456. július 22-én állították meg a Nándorfehérvárt ostromló oszmán hadat. A győztes csata emlékére

Részletesebben

Rákosliget építőmesterei

Rákosliget építőmesterei Rákosliget építőmesterei Rákosliget épített környezetét alapvetően a munkáslakás építés tervei határozták meg. Ennek lezárulta után kaptak lehetőséget a különböző egyedi tervek, amelyek a nyaralótelep

Részletesebben

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek?

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? 1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? a). b) 2.) Az 1956 os forradalom és szabadságharc miniszterelnöke látható a képen. Ki ő? Életrajzi adatainak nézzetek utána! Neve Születési helye,

Részletesebben

Töltsétek ki az életrajzi adatokat!

Töltsétek ki az életrajzi adatokat! 1. Töltsétek ki az életrajzi adatokat! Név Batthyány Lajos gróf Született Pozsony, 1807. febr. 14. Anyja neve Skerlecz Borbála Édesapja gróf Batthyány József Meghalt Pest, 1849. okt. 06. Vigyázz! Nem igaz!

Részletesebben

Kedvenc városom Szolnok 2015. Várostörténeti vetélkedő középiskolásoknak 2. forduló Javítókulcs Ajánlott irodalom: 1.) 940 éve

Kedvenc városom Szolnok 2015. Várostörténeti vetélkedő középiskolásoknak 2. forduló Javítókulcs Ajánlott irodalom: 1.) 940 éve Kedvenc városom Szolnok 2015. Várostörténeti vetélkedő középiskolásoknak 2. forduló Javítókulcs Ajánlott irodalom: Hősök voltak mindannyian (URL: hosokvoltak.blog.hu) Jász-Nagykun-Szolnok Megye helyismereti

Részletesebben

Feladatok a múzeumi kiállításban

Feladatok a múzeumi kiállításban 1., Kiss Bálint református lelkész fia, ifj. Kiss Bálint, festımővész lett. Egyik, 1836-ban alkotott képét megtalálod a kiállítás elsı, történeti részében, azt a személyt ábrázolja, akit késıbb a város

Részletesebben

Nagyrécse-Galambok kerékpártúra

Nagyrécse-Galambok kerékpártúra Nagyrécse-Galambok kerékpártúra Túra hossza: 39 km Nehézsége: Könnyű Terep: Dombvidék A kerékpártúra Nagyrécsén a Kossuth u és a Petőfi u találkozásánál kezdődik (1). Innen a Kossuth úton a falut északi

Részletesebben

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2013 /2014 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2013 /2014 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2013 /2014 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhető elemeit, azaz az itemeket a magyar ABC kisbetűivel jelöltük.

Részletesebben

Határtalanul a Felvidéken

Határtalanul a Felvidéken Határtalanul a Felvidéken A nyitrai piarista gimnázium 1698-tól 1919-ig működött. Bottyán János ezredestől misealapítványt szereztek. Végül 1701-ben Mattyasovszky László püspök tett számukra nagyobb alapítványt.

Részletesebben

Iskolánk rövid története

Iskolánk rövid története 1887 1979 2003 1 Iskolánk rövid története Korszakok, elnevezések: Iskolánk 1887-ben Református Felekezeti Elemi Népiskola néven kezdte meg működését egy 1927/28-as iskolai statisztikai jelentés szerint.

Részletesebben

HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ

HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ I. FORDULÓ Név:... Cím:.. Iskola, évfolyam:.. E-mail cím:... 1. Milyen okok vezettek a reformmozgalom kibontakozásához?

Részletesebben

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001. Múzeumi nap 4 tematikája

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001. Múzeumi nap 4 tematikája Múzeumi nap 4 tematikája Múzeumi nap helye és ideje: Sárospatak, 2013. április 26. Címe: Résztvevők: Szakirodalom: Segédanyag: Oktatási, nevelési célok: Föl a hazáért és szabadságért A Túrkevei Kaszap

Részletesebben

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente A magyarországi lengyel emlékhelyeket bejárva 2014-ben hazánk egyik legszebb vidékére, a Dunakanyarba, valamint az Ipolymentére látogatunk el. Olyan

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

6 2011. október HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS Egyéni Atlétika Verseny - Szarvas, 2011. 09. 27. A III-IV. korcsoportnak (5-8.osztály) megrendezett atlétika versenyen, minden tanuló, abban a versenyszámban indulhatott,

Részletesebben

Javaslat a. Szoborkert. települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a. Szoborkert. települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat a Szoborkert települési értéktárba történő felvételéhez I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Langó Csaba 2. A javaslatot benyújtó személy,

Részletesebben

Gyulai séta Albrecht Dürer / / emlékei nyomán múltban, jelenben, jövőben

Gyulai séta Albrecht Dürer / / emlékei nyomán múltban, jelenben, jövőben Gyulai séta Albrecht Dürer /1471-1528/ emlékei nyomán múltban, jelenben, jövőben 1878 Haan Lajos evangélikus lelkész kiadványának megjelenése Dürer Albert családi nevéről s családjának származási helyéről

Részletesebben

A rejtvényfüzet feladatai: 1. feladat Széchenyi István és kortársai. 2. feladat Keresztrejtvény 18 pont. 3. feladat Magyarázd el!

A rejtvényfüzet feladatai: 1. feladat Széchenyi István és kortársai. 2. feladat Keresztrejtvény 18 pont. 3. feladat Magyarázd el! A rejtvényfüzet feladatai: 1. feladat Széchenyi István és kortársai 10 pont 2. feladat Keresztrejtvény 18 pont 3. feladat Magyarázd el! 10 pont 4. feladat Kutatómunka 10 pont 5. feladat Hírességek 6 pont

Részletesebben

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE ÚJSÁGCIKKEK 1956. OKTÓBER 23. - NOVEMBER 4. A KÖTETET SZERKESZTETTE, AZ ELŐSZÓT ÉS A JEGYZETEKET ÍRTA SZIGETHY GÁBOR HOLNAP KIADÓ TARTALOM Szigethy Gábor: IDŐRENDBEN / 5

Részletesebben

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április SORSOLÁS Budapest, 2016. március 09. (szerda), 11:00 óra A csoport A csoport A/1 Szekszárd, Garay A/1 Orosháza, Táncsics A/2 Baja, Szent László A/2 Gyula, Erkel A/3 Pannonhalma, Bencés A/3 Ajka, Bródy

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben

Forradalmárok az október 23-ai szabadságharcból

Forradalmárok az október 23-ai szabadságharcból 2016 október 23. Flag 0 5 Átlag: 5 (1 szavazat) Mérték Mohai Balázs képein keresztül megismerhetünk forradalmárokat, akik 1956-ban a mi szabadságunkért is küzdöttek. Ez a forradalom Magyarország népének

Részletesebben

A cs.és kir. 68. gyalogezred emlékhelyei

A cs.és kir. 68. gyalogezred emlékhelyei 1 A cs.és kir. 68. gyalogezred emlékhelyei Az 1866-os königgratzi csatát követően a 68. gyalogezred tisztjei elhatározták, hogy a hadjáratban elesett hősök számára egy emlékművet állítanak föl. Az emlékmű

Részletesebben

Határtalanul! a hetedikesek osztálykirándulása Erdélybe

Határtalanul! a hetedikesek osztálykirándulása Erdélybe Határtalanul! a hetedikesek osztálykirándulása Erdélybe A hetedik osztályosok kirándulása 2015. április 14-én hajnal kettőkor indult az iskola előtti buszmegállóból. A csomagok és az ajándékok gondos bepakolása,

Részletesebben

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu)

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu) PÉCS [1] A pannon és kelta törzsek által lakott vidéken a rómaiak alapítottak várost a 2. század elején Sopiane néven. A kereszténység egyik központjává váló város tartományi székhellyé nőtte ki magát.

Részletesebben

Született: június 6-án a Trencsén megyei Pruzsinán Középiskolái: piaristáknál Léván, gyri és esztergomi bencések. Egyetem: Pesten jogi egyetem

Született: június 6-án a Trencsén megyei Pruzsinán Középiskolái: piaristáknál Léván, gyri és esztergomi bencések. Egyetem: Pesten jogi egyetem Baross Gábor a,,vasminiszter Korai évek Született: 1848. június 6-án a Trencsén megyei Pruzsinán Középiskolái: piaristáknál Léván, gyri és esztergomi bencések. Egyetem: Pesten jogi egyetem 1871-ig, amikor

Részletesebben

VEKOP kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája

VEKOP kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája VEKOP-1.2.3-16 kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája Közép-Magyarország Budapest 1015 Budapest Hattyú utca

Részletesebben

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Politikaelmélet tanszék HERCZEGH GÉZA ARDAY LAJOS JOHANCSIK JÁNOS MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE SUB Göttingen 7 219 046 719 2006 A 6088 BUDAPEST,

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

Simon Böske, az első európai szépségkirálynő

Simon Böske, az első európai szépségkirálynő 2010 október 21. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Simon értékelve Böske, az első Mérték 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Ma már csak kevesen tudják, hogy Magyarország és egyben Európa első je Simon Böske

Részletesebben

12-13. ábra Az 1848-as honvédsíroknál Ünnepeltek a XVII. kerületi lengyelek is - cikk a POLONIA WĘGIERSKA számában

12-13. ábra Az 1848-as honvédsíroknál Ünnepeltek a XVII. kerületi lengyelek is - cikk a POLONIA WĘGIERSKA számában 2003. Január 18.: részvétel a Lengyel Bálon (Bal Polonii) Hűvösvölgyi Vigadóban. Január 29. Új tagok köszöntése a Magyar-Lengyel Baráti Körben. Február 15. Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat választása

Részletesebben

MOB Sportiskolai Program évi forrás

MOB Sportiskolai Program évi forrás MOB Sportiskolai Program 2015. évi forrás sorszám támogatott szervezet támogatás célja támogatás összege (Ft) megvalósulás helye KLIK fenntartású intézmények támogatásai: 1. Sugovica Sportiskolai Általános

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2011. október 3-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2011. október 3-i ülés Kulturális Javak Bizottsága 2011. október 3-i ülés Az ülés napirendje 1. Ligeti Antal (Nagykároly, 1823 Budapest, 1890): Az ifjú Mukácsy Mihály portréja [papír, ceruza, 450x610 mm, jelezve jobbra lent:

Részletesebben

KIEMELT JELENTŐSÉGŰ RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK 2002-2006-OS CIKLUSBAN.

KIEMELT JELENTŐSÉGŰ RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK 2002-2006-OS CIKLUSBAN. KIEMELT JELENTŐSÉGŰ RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK 2002-2006-OS CIKLUSBAN. 1.Lakóhelyi Környezet és településfejlesztés 2002. október - november. - Lakossági összefogással, gyalogos utak építése ill. felújítása

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 3. FORDULÓ. Forradalom és szabadságharc

HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 3. FORDULÓ. Forradalom és szabadságharc HAZA ÉS HALADÁS MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 3. FORDULÓ Forradalom és szabadságharc III. FORDULÓ Név:... Cím:... Iskola, évfolyam:... E-mail cím:... 1. Tedd időrendi sorrendbe

Részletesebben

Javaslat a A Szent Imre templom épülete

Javaslat a A Szent Imre templom épülete Javaslat a A Szent Imre templom épülete Készítette: Czöndör Mihályné (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. július 15. (település, dátum) (P. H.) I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás)

Részletesebben

Az ügyfélkapcsolati helyek nyitvatartási ideje és telefonszáma. T-Pont üzletek Cím Telefonszám Faxszám Nyitvatartási idő

Az ügyfélkapcsolati helyek nyitvatartási ideje és telefonszáma.  T-Pont üzletek Cím Telefonszám Faxszám Nyitvatartási idő Ügyfélkapcsolati helyek, valamint felügyeleti szervek elérhetősége Az ügyfélkapcsolati helyek nyitvatartási ideje és telefonszáma Lakossági ügyfelek részére Ügyfélszolgálat megnevezése Lakossági 1412 ügyfélszolgálat

Részletesebben

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal KOSZORÚZÁSOK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK OKTÓBER 19-én pénteken 9.30 a Romek emlékoszlopnál (Szentpéteri kapu) Közreműködnek a Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói 10.30 Ünnepi műsor a Miskolci Egyetemen 12.00

Részletesebben

1052 Deák Ferenc utca Fehér Hajó utca Fehér Hajó utca Fehér Hajó utca

1052 Deák Ferenc utca Fehér Hajó utca Fehér Hajó utca Fehér Hajó utca Irányítószám Közterület neve Közterület jellege Házszám Tervezett időpont 1051 Október 6 utca 6 2017.01.04 1051 Október 6 utca 8 2017.07.10 1051 Október 6 utca 11 2017.01.06 1051 Október 6 utca 19 2017.01.09

Részletesebben

Képeslapok a Dunáról

Képeslapok a Dunáról Képeslapok a Dunáról Nagymaros a Dunakanyarban, a Börzsöny lábánál fekszik. Az uralkodók kedvenc tartózkodási helye volt a középkorban. A XX. században nagy nyilvánosságot kapott a település, ugyanis

Részletesebben

Gerlóczy Gedeon műépítész

Gerlóczy Gedeon műépítész Gerlóczy Gedeon műépítész Hadik ház, a Szatyor bárral 1921-ben Lehel Ferenc megírta az első Csontváry monográfiát. A művek fotózásánál Gerlóczyn és Lehelen kívül jelen volt Fényes Adolf, Lyka Károly és

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10.

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. 1 ORSZÁGOS DÖNTŐ SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. (kedd),

Részletesebben

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon:

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: Isaszeg Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: 06-20/550-0924 E-mail: isapaletta@freemail.hu

Részletesebben

20. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendes ülésére

20. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendes ülésére 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 26-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató a Dombóváron található emléktáblákról Előterjesztő:

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA "B" KATEGÓRIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2015/2016 tanév Budapest V-VI. korcsoport HALADÓ fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA B KATEGÓRIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2015/2016 tanév Budapest V-VI. korcsoport HALADÓ fiú csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Veszprém Vetési Albert Gimn. 37,850 36,350 37,400 37,900 37,650 36,950 224,100 2 Nyíregyháza Eötvös József Gimn. 37,450 37,050 36,000 37,750 37,100 36,650 222,000 3 Nagykőrös Arany

Részletesebben

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink:

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház magyar költők költészetének és életének színházi, zenei és képzőművészeti formában való bemutatásával foglalkozik. Turek Miklós színművész

Részletesebben

1. Körülírás. Kire illik a leírás? (10 pont)

1. Körülírás. Kire illik a leírás? (10 pont) 1. Körülírás. Kire illik a leírás? (10 pont) a. Tanítónı szeretett volna lenni, de ez a vágya sohasem teljesült. Kemény munkával telt az élete. Én a dolgozó asszonyokat képviseltem abban a mozgalomban,

Részletesebben

A háború és a béke kérdései ifj. gróf Andrássy Gyula gondolkodásában

A háború és a béke kérdései ifj. gróf Andrássy Gyula gondolkodásában A háború és a béke kérdései ifj. gróf Andrássy Gyula gondolkodásában Ifjabb gróf Andrássy Gyula Kép forrása: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjteménye http://bpkep.fszek.hu/webpac_kep/corvinaweb?act

Részletesebben

A limanowai csata emléknapja Sopronban

A limanowai csata emléknapja Sopronban A limanowai csata emléknapja Sopronban 2 A limanowai csata emléknapja Sopronban A Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület nevében köszöntöm vendégeinket, tagjainkat, és a megjelenteket. Egyesületünk császári

Részletesebben

SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI

SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 55/2005.(XI.17.) Kgy. rendelete Szeged város helyi építészeti örökségének védelméről 1/a melléklet: Helyi egyedi védelem

Részletesebben

A Csongrád Megyei Honismereti Egyesület rövid története

A Csongrád Megyei Honismereti Egyesület rövid története A Csongrád Megyei Honismereti Egyesület rövid története Az 1960-as évektől a Hazafias Népfront keretében tevékenykedő Honismereti Bizottság fogta össze a civil honismereti gyűjtőket és helytörténészeket.

Részletesebben

3. feladat Kép: (I.) (II.)

3. feladat Kép: (I.) (II.) 1. feladat a) B A T T H Y Á N Y K Á Z M É R b) N A G Y C E N K c) J Ó Z S E F d) K Ú R I A e) E L L E N Z É K I N Y I L A T K O Z A T f) S Z A L A Y L Á S Z L Ó g) H Ő T L E N S É G h) M A R K Ó K Á R

Részletesebben

4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév

4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév Iskola: 1 Csapatnév: 4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév 13 1. Fejtsétek meg a keresztrejtvényt!a megfejtés után megtudjátok, hogy a harmadik fordulónak mi a témája! 1. Itt adták át Közép-Európa

Részletesebben

Állami kitüntetések elnökhelyettese. Országos Etikai Bizottság elnöke. Felügyelő Bizottság elnöke. Számvizsgáló Bizottság elnöke

Állami kitüntetések elnökhelyettese. Országos Etikai Bizottság elnöke. Felügyelő Bizottság elnöke. Számvizsgáló Bizottság elnöke Kedves Bajtársnőnk, Bajtársunk! Tisztelt Látogató! Összeállításunkban 2015. május 14-től megtekinthetik azokat a fontosabb eseményeket, programokat, amelyeken részt vettünk, vagy amelyeket mi szervezetünk.

Részletesebben

A három Mária. Aranyozott faszobor

A három Mária. Aranyozott faszobor E 94.77.1 A három Mária. Aranyozott faszobor K 94.56.1 A Sasfiók mellszobra. Márkus Emília ajándéka Gobbi Hildának. Edmond Rostand: A sasfiók Nemzeti Színház, 1942. február 21. Ferenc, reichstadti herceg:

Részletesebben

Határtalanul! pályázat. Erdély kulturális, történelmi, irodalmi és természeti felfedezése

Határtalanul! pályázat. Erdély kulturális, történelmi, irodalmi és természeti felfedezése Határtalanul! pályázat Erdély kulturális, történelmi, irodalmi és természeti felfedezése időpont: 2014. október 6 - október 8. A tanulmányi kirándulásunk úti célja Erdély volt. 2014. október 6-tól 8-ig

Részletesebben

Helytörténeti vetélkedő középiskolások számára 2.online forduló Közzététel: szeptember 19. Beküldési határidő: szeptember 25.

Helytörténeti vetélkedő középiskolások számára 2.online forduló Közzététel: szeptember 19. Beküldési határidő: szeptember 25. http://1956.vfmk.hu Helytörténeti vetélkedő középiskolások számára 2.online forduló Közzététel: 2016. szeptember 19. Beküldési határidő: szeptember 25. Irodalom: Cseh Géza: A Damjanich Rádió hullámhosszán.

Részletesebben

Szakmai tapasztalat, jelentősebb festmény restaurátori munkák:

Szakmai tapasztalat, jelentősebb festmény restaurátori munkák: Jébert Katalin Festőres-taurátor művész Oklevél száma: I-17/1986 Restaurátorkamara névjegyzéki száma: F1-373 Tel.: 06 20 77-19-2-19 jebertka@gmail.com Szakirányú képesítés 1986-1991 Magyar Képzőművészeti

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS Köznevelési intézmény: Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola Anton Grassalkovich Grundschule Wetschesch

Részletesebben

1/ 4. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU

1/ 4. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU 1/ 4 Ikt.szám: 18-204/4/2005. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU J E G Y Z Ő K Ö N Y V PROTOKÓŁ amely készült a

Részletesebben

A közjogi kérdések az első világháború idején

A közjogi kérdések az első világháború idején A közjogi kérdések az első világháború idején Az Osztrák-Magyar Monarchia középcímere 1915 Kép forrása: Országos Széchényi Könyvtár http://mek.oszk.hu/01900/01905/html/cd8/kep ek/tortenelem/to391ehh08bor.jpg

Részletesebben

Sportiskolai támogatás a 2015. április 1-2015. augusztus 31. közötti időszakra. Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08.

Sportiskolai támogatás a 2015. április 1-2015. augusztus 31. közötti időszakra. Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08. Részarányos normál támogatás (5 Részarányos kiemelt támogatás (5 Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08. 31-ig 5 000 Ft 10 000 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 15 000 Ft 25 000 Ft Sorszám INTÉZMÉNY ÚJ NEVE

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

Fizikai mennyiség megadása Egy fizikai mennyiség megadásához meg kell adnunk a mérés alapegységét, ezt mértékegységnek nevezzük, valamint a mennyiség

Fizikai mennyiség megadása Egy fizikai mennyiség megadásához meg kell adnunk a mérés alapegységét, ezt mértékegységnek nevezzük, valamint a mennyiség MÉRTÉKEGYSÉGEK Fizikai mennyiség megadása Egy fizikai mennyiség megadásához meg kell adnunk a mérés alapegységét, ezt mértékegységnek nevezzük, valamint a mennyiség alapegységhez viszonyított nagyságát,

Részletesebben

a magyar szovjet és a magyar jugoszláv kapcsolatok felülvizsgálatát és rendezését;

a magyar szovjet és a magyar jugoszláv kapcsolatok felülvizsgálatát és rendezését; Magyarország 1944/45 és 1989 között Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc főbb eseményei, célkitűzése, nemzetközi jelentősége Az 1956-os forradalom 1956 őszén megélénkülő politikai élet: felújítja

Részletesebben

I-III. összesen. III. kategória. Fizetendı (Ft) II. kategória. Csapat. Ssz. Iskola neve Irsz. Település Cím I. kategória

I-III. összesen. III. kategória. Fizetendı (Ft) II. kategória. Csapat. Ssz. Iskola neve Irsz. Település Cím I. kategória Ssz. Iskola neve Irsz. Település Cím I. 01. Általános Iskola 9672 Gérce Kossuth Lajos u. 221. 1 0 0 0 1 1500 02. Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium 5600 Békéscsaba Andrássy út 56. 0 5 2 1 7 10500 03.

Részletesebben

mből l kitelik. Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke

mből l kitelik. Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke Vas Megyei Közgyűlés a Batthyány Év 2007 Vas megyei tervezett rendezvényei méltó megvalósításának érdekében

Részletesebben

Semmelweis szobor avatása az Állami Szívkórházban

Semmelweis szobor avatása az Állami Szívkórházban Semmelweis szobor avatása az Állami Szívkórházban 2016.06.30 2016. június 30-án szobrot avattak Semmelweis Ignác tiszteletére a balatonfüredi Állami Szívkórházban. A rendezvényen Prof. Dr. Veress Gábor

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Nyilvános sorsolás 2015. március 25. 1 V-VI. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS 2015. március 25. (szerda) 10.15 óra RÉSZTVEVŐK - LEÁNYOK Ssz.

Részletesebben

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6,

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6, Zavodszky Geza Törtenelem 111. a közepiskolak szamara ATDOLGOZOn KIADAs Nemzeti Tankönyvkiad6, Budapest Bevezetes.. 5 I. Az "ismeretlen" XVIII. szazad 7 Regi vihig - modem vihig. Az "ismeretlen" XVIII.

Részletesebben

EMLÉKHELYEK ÉS EMLÉKMŰVEK PILISCSABA VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN

EMLÉKHELYEK ÉS EMLÉKMŰVEK PILISCSABA VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN EMLÉKHELYEK ÉS EMLÉKMŰVEK PILISCSABA VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN Készítette: Rozovics Ferenc Hornyák Ferenc Csaba Faragó Péter István 2015 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK Emlékhelyek és emlékművek felsorolása

Részletesebben

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

Javaslat. a Kétegyházi Római Katolikus Templom és Templomkert. települési értéktárba történő felvételéhez. Készítette: Árgyelán Erzsébet

Javaslat. a Kétegyházi Római Katolikus Templom és Templomkert. települési értéktárba történő felvételéhez. Készítette: Árgyelán Erzsébet 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez Javaslat a Kétegyházi Római Katolikus Templom és Templomkert települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Árgyelán Erzsébet. Kétegyháza 2016.

Részletesebben

NÉV:... CÍM, TELEFON, E-MAIL CÍM (AHOVÁ ÉRTESÍTÉST KÉRSZ):...

NÉV:... CÍM, TELEFON, E-MAIL CÍM (AHOVÁ ÉRTESÍTÉST KÉRSZ):... NÉV:... CÍM, TELEFON, E-MAIL CÍM (AHOVÁ ÉRTESÍTÉST KÉRSZ):........ 1. Párosítsd össze a múzeumokat a bennük látható kiállításokkal, tárgyakkal! Ha a kiállítási tárgyak betűjelét beírod a megfelelő négyzetbe,

Részletesebben

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. július 26. FŐVÉDNÖK: DR. VERES ANDRÁS szombathelyi megyéspüspök A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. 2014. július 26.

Részletesebben

Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 13 Pest

Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 13 Pest Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 3 Pest 1870 Budapest 13 Pest 1870 Budapest 8 Pest 1871 Budapest 19 Pest 1871 Budapest 21 Pest 1871 Budapest 11 Pest 1871 Budapest 22 Pest

Részletesebben

Újabb emlékhelyek Edelényben

Újabb emlékhelyek Edelényben Újabb emlékhelyek Edelényben Az Edelényi Füzetek 32. köteteként jelent meg 2004 tavaszán az Emlékhelyek Edelényben címő könyv, amely a városban található emléktáblákat, szobrokat, emlékmőveket és a nevezetes

Részletesebben

A XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok évi pályázati (program) célú megítélt önkormányzati támogatása

A XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok évi pályázati (program) célú megítélt önkormányzati támogatása A XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok 201 évi pályázati (program) célú megítélt önkormányzati a Budapest Főváros XVIII. kerületi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat: 1. Bolgár gyermeknapi rendezvény.

Részletesebben

Maderspach Ferenc síremléke 1. /K/katonak.htm. 1 Forrás: Kalapis Zoltán: Életrajzi Kalauz II. http://www.banaterra.eu/ mayar

Maderspach Ferenc síremléke 1. /K/katonak.htm. 1 Forrás: Kalapis Zoltán: Életrajzi Kalauz II. http://www.banaterra.eu/ mayar ZSOMBOLYA Zsombolya, románul Jimbolia, németül Hatzfeld város a román-szerb határ mellett, Temesvártól 45 km-re Nyugatra. Lakosainak száma 2002-ben kevéssel haladta meg a 11 ezret, az egykori 8 ezres helyi

Részletesebben

Javaslat a József Attila Emléktábla települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a József Attila Emléktábla települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat a József Attila Emléktábla települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Ádámné Farkas Beáta (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. április 5. (település, dátum) (P. H.) 1 I. A JAVASLATTEVŐ

Részletesebben