KOSSUTH LAJOS. (Monok, 1802 Torinó, 1894)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KOSSUTH LAJOS. (Monok, 1802 Torinó, 1894)"

Átírás

1 KOSSUTH LAJOS (Monok, 1802 Torinó, 1894) Kossuth Lajos jogász, újságíró, politikus, államférfi, a nemzeti függetlenségért, a feudális viszonyok felszámolásáért, a polgári szabadságjogok biztosításáért vívott es magyar forradalom és szabadságharc legnagyobb, s talán mindmáig legnépszerűbb alakja szeptember 19-én, a Zemplén vármegyei Monokon született. Politikai pályája kezdetén még csak kiigazítani akarta a korabeli feudalizmus rendszerét, de rá kellett ébrednie arra, hogy ez nem elég. Egész élete során arra törekedett, hogy a feudális Magyarországból polgári Magyarországot teremtsen. Ezt célozták az os országgyűlésekről írt tudósításai is, melyet a hatalom börtönbüntetéssel torolt meg. Szabadulása után az általa szerkesztett Pesti Hírlap volt az első olyan magyarországi lap, amely nem csupán informált, hanem politikát is csinált. Kossuth csak egy évet kapott a történelemtől arra, hogy eszméit a valóságba is átültesse. Előbb a Batthyány-kormány pénzügyminisztereként, majd az országos Honvédelmi Bizottmány elnökeként, végül kormányzó elnökként szervezte meg előbb a polgári Magyarország intézményrendszerét, majd ezek megvédését. Nem az ő energiáján, hanem a nemzetközi politika kérlelhetetlen realitásán múlt az, hogy a kossuthi út csupán kísérlet maradt a magyar történelemben. Kossuth a szabadságharc bukása után az életéből hátralévő 45 évet emigrációban töltötte: Törökország, Amerika, Anglia, Olaszország adott otthont számára. Az et követő években a szabadságharc tanulságait próbálta meg levonni. Így jutott el a Duna-konföderáció tervéhez. A kiegyezést (1867) követően a magyar polgári állam külföldön élő lelkiismeretének korántsem hálás szerepét vállalta magára. Az es forradalom és szabadságharcban vállalt tevékenysége révén vált mitikus hőssé, Kossuth apánk -ká, olyan hőssé, akit a nép visszavárt. Turinban, a mai Torinóban hunyt el március 20-án. A hivatalos Magyarország nem akarta befogadni Kossuthot, a főváros melynek díszpolgára volt vállalta a temetését. Negyvenöt év után hazatért, magyar földben nyugszik. Képeslapok segítségével mutatjuk be életét, politikai pályafutásának főbb mozzanatait, történéseit a teljesség igénye nélkül. Az anyag Steiner Józsefné, nagyatádi gyűjtő tulajdona.

2 Kossuth szülőháza Monokon Itt született, Kossuth László uradalmi ügyész és Wéber Sarolta második gyermekeként. Az es években épült copf stílusú udvarház március 15-től emlékmúzeum. A szülőház emléktábláját Gárdos Aladár bronz domborművével május 27-én leplezték le.

3 Keresztelő Tállyán, az evangélikus templomban A templomban elhelyezett márványtábla szövege: E templom, melyben szeptember havában Kossuth Lajos nagy hazánkfia megkereszteltetett, épült 1790 ben, megújíttatott közadakozásból 1892 ben s újból felszenteltetett u. a. évi szeptember 19 én Kossuth Lajos 90 ik évi születésnapján Kossuth keresztelő kancsója és tálja

4 A diák Kossuth Sátoraljaújhelyen Kossuth László 1808 elején vásárolta meg az akkori Barátszeren ma Móricz Zs. u. 17. lévő házat, s ez lett a diák Kossuth otthona ban emléktáblát helyeztek el a ház falán, melynek a szövege a következő: EBBEN A HÁZBAN LAKTAK KOSSUTH LAJOS SZÜLEI AZ EMLÉKTÁBLÁT AZ 1848 AS CENTENÁRIUM ALKALMÁBÓL LEPLEZTE LE A VÁROS KÖZÖNSÉGE MÁRCIUS IDUSÁN között Kossuth a piarista gimnáziumba járt. A róla elnevezett gimnázium falán emléktáblát helyeztek el.

5 Kossuth az eperjesi kollégium diákja 1816 szeptemberétől 1819 júliusáig az evangélikus kollégiumban tanult jogot és német nyelvet. Diákévek a sárospataki Református Kollégiumban ahol nem togatus, azaz nem papi, hanem jogi pályára készülő diák. Professzora többek között Kövy Sándor, a hírneves jogtudós. Összeütközését vele bronz dombormű örökíti meg, melyen a következő szöveg olvasható: Ragyogjatok Ti, drága iskolánk egén örökké fénylő csillagok Tanár és tanítvány: KÖVY és KOSSUTH s népünk szent álmain virrasszatok

6 Kossuth Lajos Sárospatakon Iskoláit Sárospatakon fejezte be a jogakadémián az as tanévben. A mai Református Kollégium udvarán áll a régi kollégium épületének egyetlen megmaradt szárnya, az 1772-ben épített Berna-sor. Ebben az ősi kollégiumban volt diák a magyar történelem és irodalom számos nagy alakja. Móricz Zsigmond így ír a kollégiumról: a Patak felett futó felhők a magyarság felhői voltak mindenkor az én számomra s mindezek felett Kossuth Lajos lelke égetett és gyújtogatott itt Sárospatak, Református Kollégium A fennmaradt Berna-sor

7 Sátoraljaújhely Kossuth apja mellett volt joggyakornok, majd az eperjesi és pesti gyakorló évek után hazatért Zemplén megyébe. Újhelyen kezdte ügyvédi pályáját, ahol az evangélikus egyház ügyvédje, majd vármegyei táblabíró, városi ügyész, kolerabiztos volt. Bejárt a megyegyűlésekre és ritka szónoki képességével, nagy tudásával tekintélyt szerzett. Kossuth legelső képe 39 éves korában Franz Eybl litográfiája Alsó kép A vármegyeháza erkélyéről mondta első beszédét. Az épület homlokzatára március 14-én helyeztek emléktáblát. Az én nevem óramutató: jelzi az időt, melynek jönnie kell, ha a magyar nemzet számára tartottak fel jövőt a végzetek és annak a jövőnek neve szabad haza, Magyarország

8 Lakhelye Sátoraljaújhelyen Az önálló ügyvédként működő Kossuth bérelt lakása a Pap-soron volt ben. Az épületen lévő emléktábla átalakítás miatt új helyre került, melynek szövege a következő: E ház annak a háznak az alapján épült, melyben Kossuth Lajos között lakott. A régi házon első ízben születésének századik évfordulóján szept. 14 én avattak emléktáblát. E táblát a centenárium alkalmából március 15 én helyezték el a város dolgozói

9 Kossuth a pozsonyi országgyűlésen 1832 végén került Kossuth a pozsonyi országgyűlésre, mint a távollévő főrendek képviselője. Itt szerkesztette az Országgyűlési Tudósításokat 1832-től 1836-ig. A Prímási Palotában (alsó kép) tartotta ülését az utolsó rendi országgyűlés felsőháza ban, Pozsonyban.

10 Kossuth elfogatása Az országgyűlés berekesztése után az es években Kossuth volt a Törvényhatósági Tudósítások főszerkesztője. Az udvar betiltotta a lapot, mely ellen Kossuth óvást emelt májusában Metternich kiadatta ellene az elfogató parancsot május 10-én, négy év után szabadult a börtönből. Kossuth elfogatásának helyszíne Istenszeme fogadó a Zugligetben, ma Fővárosi Kossuth Lajos Nevelőotthon és Általános Iskola, melynek közelében, a Disznófő feletti tisztáson áll Kossuth szobra, Tóth István alkotása, A talapzaton látható dombormű a második világháború alatt eltűnt, ma egy márványtábla ismerteti a történteket Az emléktábla szövege: május 5 én Kossuth Lajos e hely közelében esett az osztrák önkény fogságába

11 Dabas, a Kossuth-család lakhelye 1837-től Késő barokk stílusban épített kúria, mely a Kossuth család lakhelye volt, ma is ott áll a Kossuth Lajos utca 11. szám alatt. Kossuthot nem engedték el a börtönből édesapja temetésére, aki 1939-ben hunyt el. Szabadulása után idejött özvegy édesanyjához és húgaihoz. A szabadságharc bukása után valóságos zarándokhely lett Kossuth László sírja, melynek később betiltotta a látogatását Haynau. Lelkes patronálók kérték Kossuth hozzájárulását sírkő állításához, melyet 1880-ban országos ünnepséggel avattak fel. Kossuth Turinból egy égetett porcelánból készült nyolc rózsás koszorút küldött, mely ma is látható a helyi evangélikus templomban. Az alsó képkockán Kossuth-ék lakóháza Kossuth apjának, Kossuth Lászlónak a sírja A sírkő felirata: KOSSUTH LAJOS édesatyjának KOSSUTH LÁSZLÓNAK emlékére emelték tisztelői 1879 (sz )

12 A Pesti Hírlaptól az Ellenzéki Nyilatkozatig Kossuth 1841-ben megindította a Pesti Hírlapot, mely 1844-ig jelent meg, miután Bécs utasítására és Landerer provokálta összetűzésük következtében Kossuth felmondott. Ezután átmenetileg visszavonult tinnyei birtokára. Kossuth között megszervezte a Magyar Kereskedelmi Társaságot, a Gyáralapítók Társaságát és a Védegyletet, mely szervezetekben különböző tisztségeket is betöltött ben sikerült elérnie, hogy a reformerek párttá szerveződjenek Ellenzéki Párt és programot adjanak ki: Ellenzéki Nyilatkozat.

13 Kossuth Tinnyén Ma is áll az a földszintes ház, amelyben között lakott Kossuth Lajos. Kisebb földbirtokot vásárolt itt, hogy, mint Pest megyei birtokos részt vehessen és felszólalhasson a megyegyűléseken. A lakóház egy 1980-as képeslapon. Az előtte álló emlékoszlopon Kossuth dombormű, alatta a következő felirat: E házban lakott Kossuth Lajos ig Emeltették tinnyei tisztelői 1883 ban

14 1847. október 17-én Kossuthot Pest megye követévé választják Választási kortes rigmusok: Egy halálom, egy életem Kossuth Lajos a követem! Hogyha Kossuth lesz a követ, Pap és nemes adót fizet! A követválasztásra, Pestre érkezett kortesek. Franz Weiss színezett litográfiája.

15 A két nagy ellenfél: Kossuth és Széchenyi Széchenyi az első reformországgyűlések harcaitól távol tartotta magát, de Kossuth január 2-án megindított Pesti Hírlapja már nyílt fellépésre késztette. Széchenyi a Kelet Népe című művében azzal vádolja Kossuthot, hogy izgatásával veszélyezteti a békés reformtörekvéseket. Ugyanakkor az as évek elején Kossuth Széchenyiről így nyilatkozik: Ujjait a kor ütőerére tevé és megértette lüktetéseit: és ezért, egyenesen ezért tartom én őt a legnagyobb magyarnak Burger Lajos festménye, 1897 Kossuth Lajos Emlékmúzeum, Monok Széchenyi támadta Kossuth gazdasági elképzeléseit, mert attól tartott, hogy ezek a Béccsel való összeütközés és a forradalom felé viszik az országot. Amikor Kossuth a jobbágyfelszabadítás és a közös teherviselés egyszerre történő azonnali megoldását történelmi kényszernek nevezte, Széchenyi Politikai programtöredékek című röpiratában lázítással vádolta. Gróf Széchenyi István Barabás Miklós festménye, 1867 Magyar Nemzeti Múzeum

16 Kossuth legfiatalabb húga, Zsuzsanna, Meszlényi Rudolfné ( ) Részt vett a Védegylet szervezésében. A forradalom lelkes híve. Mint az összes tábori kórházak főápolónője járja az országot, szervezi és ellenőrzi a katonakórházakat. A szabadságharc bukása után a hatóságok állandóan zaklatták. A Makk-féle szervezkedés leleplezésekor letartóztatták és anyjával, nővérével kiutasították a Habsburg-birodalom területéről. Brüsszelben csipkeverő műhelyt nyitott ban Amerikába települt át, New York-ban hunyt el. Kőrajz Kossuth Lajosról, 1848

17 Kossuth Ferenc 1895-ben a Függetlenségi Párt elnöke. A Wekerle-kormányban négy évig kereskedelmi miniszter volt, a kormány lemondása után Apponyi Alberttel együtt a Függetlenségi és 48-as Párt vezetője. Kossuth Ferenc (Pest, 1841 Budapest, 1914) Dualizmus kori politikus, mérnök, miniszter, Kossuth idősebb fia. A szabadságharc bukása után, 1850-ben kivitték apjához. Emigrációban nőtt fel. Műszaki tanulmányokat végzett, európai hírnevet szerzett a vasút és hídépítés, valamint az alagútfúrás terén. Részt vett az emigráció publicisztikai tevékenységében ben hazakísérte apja holttestét és véglegesen hazaköltözött.

18 1848. március 15. Pesten győz a forradalom. A márciusi ifjak cenzúra nélkül kinyomtatják Petőfi Sándor Nemzeti dal című versét és a Tizenkét pontot. Pándy Lajos: Márciusi ifjak a Pilvaxban Petőfi a Nemzeti Múzeumnál elszavalja a március 13-án írt versét, a nemzeti Dalt.

19 Népgyűlés a Nemzeti Múzeum előtt Táncsics Mihály kiszabadítása (kőrajz) A Helytartótanács által szabadon bocsátott Táncsicsot a Budára vonult tömeg diadalmenetben kísérte át Pestre.

20 Az első független, felelős magyar minisztérium kinevezési okmánya és a minisztérium tagjai április 7-én V. Ferdinánd császár és király a pesti forradalom, valamint a bécsi események hatására aláírja a kinevezési okmányt. Kinevezési okmány Az új kormány tagjai: gróf Batthyány Lajos miniszterelnök Deák Ferenc igazságügyi miniszter báró Eötvös József vallás- és nevelésügyi miniszter herceg Esterházy Pál Antal a király személye körüli miniszter Klauzál Gábor földművelés, ipar- és kereskedelemügyi miniszter Kossuth Lajos pénzügyminiszter Mészáros Lázár hadügyminiszter gróf Széchenyi István közlekedés- és közmunkaügyi miniszter Szemere Bertalan belügyminiszter Az első független minisztérium tagjai

21 Kossuth Pestre érkezése A minisztertársaival április 14-én Pestre érkező Kossuth a Zrínyi gőzös fedélzetéről üdvözli a kormány fogadására felvonult embereket. Tyroler József rézmetszete Kossuth Lajos Prinzhofer litográfiája, 1849

22 Az első felelős magyar kormány Az első népképviseleti országgyűlés megnyitása, július 5. Pesten, a Redout nagytermében István nádor ünnepélyesen megnyitja az országgyűlést, és a Batthyány kormány. A képeslapot a szabadságharc centenáriumára adták ki.

23 MEGADJUK! Az országgyűlés július 11-én Kossuth Lajos szavára megszavazza a katonát és a 42 millió forint hitelt az ország védelmére. Kossuth ekkor mondta: Leborulok a nemzet nagysága előtt s csak azt mondom: annyi energiát a kivitelben, mint amennyi hazafiságot tapasztaltam a megajánlásban s Magyarországot a poklok kapui sem fogják megdönteni!

24 A haza veszélyben van A tavasszal kivívott szabadságot nem sokáig élvezhette a magyar nemzet. A mesterségesen szított nemzetiségi ellentétek hamarosan fegyveres összecsapásokká fajultak a Délvidéken, a felvidéken és Erdélyben. Ismét felhangzik a magyar Marsailles, a Talpra magyar Esküszünk A Talpra magyar allegóriája. Franz Kollarz rajza Pap Henrik: Esküszünk

25 Az első magyar bankjegyek, a Kossuth bankók kibocsátása Kossuth, mint pénzügyminiszter a nemzetvédelmi szükségleteinek fedezésére elrendelte az első magyar bankjegyek kibocsátását augusztus 6-án került forgalomba a2 Ft-os papírpénz, amit az 5, majd az 1 forintos követett. A 100 forintos október 22-én, a 10 forintos március 24-én került forgalomba.

26 Kossuth bankók ben Haynau már 1849 júniusában érvénytelennek nyilvánította a magyar bankjegyek minden címletét és elrendelte beszolgáltatásukat. A bankjegyeket a kor híres művésze Tyroler József tervezte. Az alsó képeslapot a II. Nemzetközi Képes Levelezőlap Kiállítás alkalmával adták ki 1968-ban.

27 Kossuth bankók A szabadságharc 150. és Kossuth Lajos születésének 200. évfordulójára kiadott képeslapok.

28 Az Országos Honvédelmi Bizottmány megalakulása: A Batthyány-kormány lemondásával a végrehajtó hatalom gyakorlása a Honvédelmi Bizottmányra szállt, amely Kossuthot választotta elnökévé.

29 Kossuth toborzóbeszéde Cegléden, szeptember 24. Toborzó körútjának első állomása volt Cegléd. További városok: Nagykőrös, Kecskemét, Solt, Abony, Szolnok, Szente, Szegvár, Csongrád, Szeged, Hódmezővásárhely. E városokban emléktáblák emlékeztetnek e jeles napra. Egykorú fametszet Franz Kollarz ceruza rajza

30 Kossuth Lajos ceglédi beszéde szeptember 24-én (Ismeretlen festő munkája) Cegléd: a Kossuth téren lévő Városházával szemben álló emeletes épület sarkán díszes emléktábla, melyen a következő felirat olvasható: Erről a helyről hangzott el szeptember 24 én Kossuth Lajos toborzó szózata: Hozzád jövék el derék magyar nép Elárvult hazám reménye, vára, oszlopa, S szavára, e téren kapva szárnyra zúgott fel, mint vihar orgonája: Kossuth Lajos azt üzente MCMXXXI

31 Emlék carte maximumok Kossuth Lajos Rusz Károly fametszete

32 Kossuth-nóta A szabadságharc egyik legelterjedtebb dala. Különböző szövegekkel már a kuruc korban, majd a napóleoni háborúk idején is énekelték. Legismertebb szövege: Kossuth Lajos azt üzente, elfogyott a regimentje Ha még egyszer azt üzeni, mindnyájunknak el kell menni Éljen a magyar szabadság, éljen a haza!

33 Kossuth-nóta Kossuth Lajos azt izente Kossuth október 8-án hajón érkezett Esztergomba, ahol nagy záporeső fogadta. A hagyomány szerint ekkor keletkezett a Kossuth-nóta harmadik versszaka: Esik eső karikára, Kossuth Lajos kalapjára Valahány csepp esik rája, annyi áldás szálljon rája Éljen a magyar szabadság, éljen a haza

34 Kossuth Lajos legtökéletesebb iki arczképe (dagerrotípia) A szabadságharc első győzelmes csatája Pákozdnál A képeslapon: Gáspár András honvédezredes átadja Kossuthnak a képviselőházban az osztrákoktól elvett zászlókat.

35 Kossuth Debrecenben A kormány január elején Debrecenbe költözik. A kapuőr az utazó neve rubrikába csak annyit ír Kossuth neve alá: Magyarok Mósesse A Református Kollégium Oratóriuma az 1849-es (és az 1944-es) országgyűlés színhelye, ahol emléktábla hirdeti: Ez Istennek szószékről szólta a nemzetmentés igéit Kossuth Lajos DEBRECZEN. Oratórium, itt tartotta Kossuth Lajos az ország egybegyütt rendei előtt nevezetes imáját.

36 Kossuth Debrecenben április 14-én Kossuth a nagytemplomban olvasta fel a Függetlenségi Nyilatkozatot. Az a karosszék, melyen ült, ma is ott áll az Úrasztala mellett, emlékeztetve a nagy időkre. Kossuthot e napon választották kormányzó elnökké, mely tisztét augusztus 11-ig töltötte be. Kossuth április 16-án megkezdte a kormány átalakítását. A képen a Függetlenségi Nyilatkozat címlapja. A Városháza első öt hónapjában Kossuth otthona, hivatala volt, egyetemben a Honvédelmi Bizottmánnyal. A jobb szárnyban őrizték a Szent Koronát.

37 Evangélikusok a magyar szabadságharcban Petőfi, Görgei, Kossuth A szabadságharc vezérei Damjanich (balra lovon), Ben, Batthyány, Petőfi, Klapka, Kossuth és a ceglédi római katolikus templom látható a képeslapon (Kossuth Emlékmúzeum, Monok).

38 Görgei levele Kossuthnak, augusztus 11. Az ország kormányzójának, Kossuth Lajos úrnak Kormányzó úr elkerülhetetlen szükségesnek tartom, hogy a jelen kormány lépjen le, s én ruháztassam fel a polgári és katonai legfőbb hatalommal hogy annak következtében minden késedelem nélkül azon lépéseket megtehessem, mellyek egyedül képesek a nemzet jövőjét biztosítani s azt a végromlástól még nem késő megmenteni. Ó-Arad, Augustus Görgei Arthur tábornok Görgei Artúr tábornok Barabás Miklós litográfiája

39 Kossuth levele Görgeihez, augusztus 11., du. 2 ó. k. A jelen körülmények között a Nemzet életének megmentése s jövőjének biztosítása körül csak a hadsereg lévén képes sikeres lépéseket tenni. Ezennel a ministerek többségének indítványára is: úgy a magam, mint a Ministerium nevében kinyilatkoztatom, hogy a jelen kormány lelép s eddig általunk gyakorlott polgári és katonai legfőbb kormányzási hatalmat ezennel Tábornok úrra ruházom legyen Ön híve a hazának és Isten segítse Önnek lépéseit. Kossuth Lajos kormányzó, Csányi László közmunka és közlekedésügyi Minister, Vukovics Sebő igazságügy Minister, Horváth Mihály Cultus Minister. A világosi fegyverletétel Világos (ma Siria, Románia) mellett, a Szőlősi síkon tette le a fegyvert a magyar hadsereg az orosz cári csapatok előtt Görgei vezetésével, s ezzel véget ért a szabadságharc. Kossuth ekkor már a török határ felé tartott

40 Kossuth menekülése az országból Az aradi várban augusztus 11-én Kossuth átadja a politikai és katonai hatalmat Görgei Artúrnak. E napon, d. u. 4 órakor külsejét megváltoztatva Asbóth Sándor ezredes kíséretében hagyja el Aradot, Radna illetve Lugos irányában. Az 50 éves Kossuth Tury Gyula festménye Orsova (ma Romániában van) augusztus 17-én itt hagyja el Kossuth az országot. Bego Musztafa, révész viszi át a Török Birodalomba (alsó kép).

41 Bego Musztafa, Kossuth Lajos megmentője Bego Mustafa csónakon vitte át Kossuthot Viddinbe, augusztus 22-én. Itt már több ezer magyar, lengyel, olasz menekült tartózkodott a Duna partján lévő sátortáborban. Innen írja Kossuth viddini levelét lord Palmerstonnak, közbenjárását kérve az emigránsok védelmében. Innen indul november 3-án Sumlába (akkor török terület), a mai Sumenbe (ma Bulgária). Bego Musztafa (jobbra)

42 A megtorlás A szabadságharc leverését súlyos megtorlás követte október 6-án gróf Batthyány Lajos miniszterelnököt Pesten az Új Épületben, a honvédsereg 13 tábornokát Aradon végezték ki. Még hatszázan vártak a halálos ítélet végrehajtására, Haynau azonban kegyelmet gyakorolt és a többségük ítéletét évi várfogságra, vagy kényszermunkára változtatta. A szabadságharc folyamán és azt követően így mintegy száz főt végeztek ki. A megtorlás azonban még számtalan formában tovább folytatódott az 1867-es kiegyezésig. gróf Batthyány Lajos Franz Eybl litográfiája Emlék-képeslap 1899-ből: Az aradi vértanúk és a vesztőhely

43 EMIGRÁCIÓBAN Kossuth Bulgáriában Viddinben közlik Kossuthtal, hogy elmúlt a kiadatás veszélye, de tovább kell költöznie. Sumenben (akkor Sumla, török terület, ma város Bulgáriában) négy hónapot tartózkodott, február 15-ig decemberében 14 orvgyilkos érkezett Sumlába a bécsi udvar megbízásából, de a török védőőrizet és a személyes őrzőtisztek ébersége meghiúsította az ellenség tervét. Kossuth egykori lakóháza Sumenben, ma Kossuth Múzeum. Sumenben ott tartózkodása után 103 évvel, 1952-ben szobrot állítottak Kossuth emlékére a város főterén. A szobor Kisfaludi Stróbl Zsigmond alkotása.

44 Kossuth Törökországban, Kütahyában 1850 februárjától 1851 szeptemberéig tartózkodott itt Kossuth. Ideérkeztek gyermekei is. Itt írta Kütahyai alkotmánytervezetét, melyben Magyarországnak a demokratikus köztársaság államformát ajánlotta ben a török kormány egykori lakóházában Kossuth Emlékmúzeumot hozott létre. Kossuth Lajos N. M. Illakovics festménye Magyar Nemzeti Múzeum Kütahyai látkép mecsettel

45 Kossuth Amerikába utazik Az amerikai törvényhozás mindkét ága meghívta Kossuthot és emigráns társait Amerikába, végleges letelepedésre. Útközben 11 hetet töltött Angliában december 4-én érkezett Amerikába, ahol közel nyolc hónapig tartózkodott. Mindenütt nagy ünnepléssel fogadták. Útja során dollár gyűlt össze. A képeslapon a tiszteletére veretett 18 amerikai érem egyike látható december 6-án kétszázezer ünneplő sorfala között vonul be New Yorkba. December 30-án Washingtonban, a Fehér Házban fogadják. Útja során 70 városba látogatott el.

46 Amerikai Kossuth-dollárok Az 1852 februárjában, Amerikában kibocsátott Kossuth-dollár 1, 5, 10 és 100 dolláros címletben jelent meg. A Magyar Alap (Hungarian Fund) kezelésébe kerülő papír nem bankjegy volt, hanem a rajta szereplő összeg befizetését igazoló kölcsönre szóló elismervény.

47 Kossuth Amerikában, Ohio államban Kossuth Cincinnattiban, 1852-ben. Thomas Faris felvétele (dagerotípia) Kossuth februári, clevelandi látogatásának emlékére emelt szobra. Tóth András alkotása, 1902

48 Kossuth Amerikában A képeslap hátlapján a következő felirat van (angolul is): KOSSUTH LAJOS ( ) az es magyar szabadságharc hőse, kormányzó és államférfi, aki ben bejárta az Egyesült Államokat és a magyar ügy érdekében beszédet tartott a szenátusban január 5-én. A szabadságharc 100. évfordulójára az Amerikai Egyesült Államokban kiadott képeslap.

49 Kossuth Olaszországban, Turinban (ma Torinó) Kossuth, a turini remete ig, majd március 20-ig, haláláig lakott itt, a Villa die Mille 22. szám alatti bérházban. Kossuth itt rendezte emlékiratait, itt fogadta honfitársait. A lakóházon ma emléktábla és előtte Damkó József Kossuth mellszobra látható. Kossuth halálának 100. évfordulójára kiadott olasz képeslap (carte maximum).

50 Kossuth és Garibaldi Giuseppe Garibaldi ( ) olasz szabadsághős, az egységes Olaszország egyik megteremtője. Az emigráció vezetőivel, Kossuthtal és Klapkával tárgyalt, közös Bécs elleni akcióról. A képeslap a Hadtörténeti Múzeum évi Garibaldi emlékkiállításra készült. Öreg arcomnak, fiam által készített rajza, 1881-ben, írta a kép alá Kossuth, melyet idősebb fi, Ferenc készített.

51 Kossuth kapcsolata III. Napóleonnal Kossuth tárgyalásokat folytatott III. Napóleonnal ( ), aki elfogadta Kossuth feltételeit, kész katonákat küldeni Magyarországra a magyar felkelés támogatására a közös ellenség, az osztrákok ellen júliusában azonban III. Napóleon fegyverszünetet kötött Ausztriával, bár a császár magyarázkodik és felajánlja szolgálatait, azonban a magyar remények újra kútba estek. Klapka György, a magyar emigráció lelkes tagja A szabadságharc tábornoka, 1849-ben emigrált. Kossuthtal és Telekivel Párizsban megalapította a Magyar Nemzeti Igazgatóságot, amely a magyar emigráns kormány szerepét volt hivatott betölteni. Klapka ( ) felállította Bismark támogatásával a Klapka Légiót 1866-ban, amely azonban már nem ért Magyarországra, mert itthon már a kiegyezésre vártak. Klapka a kiegyezés után hazatért.

52 Kossuth Olaszországban Jelentősebb városok, ahol volt: Genova: 1859-től itt szervezte meg a magyar légiót, itt volt a Magyar Nemzeti Igazgatóság székhelye. E városban temette el lányát ben és feleségét 1865-ben. Collegno al Barascone: hét évig élt a városban. Itt fogadta többek között a ceglédiek Százas küldöttségét. Pastoia-Monsumano: az itteni gyógybarlangban sikerrel gyógyította csúzát. Róma, Nápoly, Sorrento: 1886 januárjában természetrajzi kutatásokat végzett e városok környékén. Kirándulásainak eredményeként kb darabból álló botanikai gyűjteményt állított össze.

53 Olaszország, es évek Innen küldött üzeneteiben, leveleiben, a Deákhoz intézett híres nyílt levelében, Cassandra levél, 1867, óvta a nemzetet attól, hogy osztozzék a habsburg hatalommal az elnyomott népek feletti uralom felelősségében. A Cassandra levélben a kiegyezés ellen tiltakozott ben a magyar kormány által életbe léptetett intézkedés folytán elveszítette magyar állampolgárságát. Ugyanakkor 31 város választotta díszpolgárává ben Budapest is díszpolgárává választotta Kossuthot.

54 Olaszországban Kossuth időskori képei

55 Részlet Kossuth torinói dolgozószobájából Az utolsó évek A közel 90 éves Kossuth teljes szellemi frissességgel dolgozott Irataim című további köteteinek kiadása előkészítésén. Nem válhatik gondolom szégyenemre bevallani, hogy az élelmi gondok nagyon megkeserítik aggkoromnak különben is kimondhatatlanul szomorú napjait? E gondok enyhítését célozták a könyvírásra szóló megbízatások. Élete utolsó napjaiban tüdőgyulladást kapott, március 20-án este 10 óra 55 perckor fejezte be földi pályafutását. Kossuth Lajos meghalt! Turinban, Olaszországban. A magyar népnek az volt a kívánsága, hogy hozzák haza Kossuth tetemét és országos tiszteletadás mellett helyezzék örök nyugalomra hazai földben, melyre közel fél évszázadon keresztül nem léphetett.

56 Kossuth temetése Budapesten április 1-jén A hivatalos Magyarország nem akarta befogadni Kossuthot, a főváros azonban vállalta a temetés megrendezését. Amerre a vonat elhaladt, mindenütt ezrek és ezrek gyűltek össze. A vonat Turinból március 30-án futott be a Nyugati Pályaudvarra, ahonnan hatalmas tömeg kísérte a Nemzeti Múzeum oszlopcsarnokában felállított ravatalhoz. Ehhez fogható tömegmegmozdulást a szabadságharc óta nem látott a főváros. Nem is temetés volt ez, henem megdicsőülés, nem is gyászmenet, hanem diadalút az örök halhatatlansághoz írták a lapok. Kossuth ideiglenes sírja

57 A gyászoló Hungária és Itália A képeslap bal felső sarkában Zemplén vármegye és Turin címere. A képeslap szövege: Közös törekvéseink voltak a szabadságra, együtt siratjuk KOSSUTH LAJOS halálát, ki karját és lángeszét élete utolsó napjáig a szabadság ügyének szentelte. Neked élni kell ó hon Dicső korszak lánglelkű alkotója

58 Kossuth Lajos mauzóleuma Budapesten, a Kerepesi temetőben november 25-én avatták fel ünnepélyes keretek között a Gester Kálmán műépítész és Stróbl Alajos szobrász tervei alapján készült mauzóleumot. A négyszögletes alépítményen emelkedik a dór stílusú templom, a magasba törő szellemóriás emlékéül. Fenn a magasban a láncát kettétörő oroszlán a szabadságharc szimbóluma, mely fölött a szárnyas géniusz világító fáklyát tart. A homlokzaton a múlt emlékein merengő Hungária alakja látható, melyet mellé helyezett párducok őriznek. A mauzóleumban Kossuth mellett helyezték el feleségét Meszlényi Teréziát, korán elhunyt leányát, Vilmát, valamint nővérét Ruttkayné Kossuth Lujzát.

59 KOSSUTH-EMLÉKEK MAGYARORSZÁGON A történelmi Magyarország Kossuth szobrai Miskolc Róna József alkotása, Kossuth többször átutazott a városon tól az itteni színjátszók többször előadták Kossuth: András és Béla című drámáját. A Herman Ottó Múzeum őrzi Herman Ottó és Kossuth levelezését. Dobsina (ma Szlovákiában van) A bronz mellszobor alkotója Horvay János, A szobrot 1919-ben a bevonuló csehek ledöntötték től Rudabányán áll a Művelődési Ház mellett.

60 Magyarország hatodik Kossuth szobra Técsőn Ma Tyacsiv, város Ukrajnában Gerenday Béla alkotása, 1896 Tenke, ma Tinca, község Romániában

61 A történelmi Magyarország hetedik Kossuth szobra Bácskossuthfalván (ma Stara Moravica, Szerbia) Gerenday Béla és Kiss György alkotása augusztus 20-án avatták fel ban a szoborra rálőttek, majd eltávolították között újra állt a szobor, majd 1944-ben elrejtették ben előkerült, de nem merték felállítani március 20-tól újra áll a szobor. Mindkét képeslapot a Jugoszláviai Gyűjtők Egyesületeinek Szövetsége, Újvidék és a A 7 Nap szerkesztősége, Szabadka, adta ki. Ittabé (Magyarittabé, ma Novi Itabej, Szerbia) A szobor alkotója Horvay János, A szobor csodával határos módon kerülte el a pusztulást, csupán a feliratát rongálták meg. Két pisztolylövés nyoma látszik rajta. A szobor eredeti helyén, a református templom előtt áll.

62 Marosvásárhely (ma Târgu Mureş, Románia) Küllő Miklós alkotása, 1898 (más forrás szerint 1893). A szobrot a románok 1923-ban ledöntötték. A képeslapok a 20. század elején készültek.

63 Csongrád Damkó József alkotása, A kő lábazaton márványtábla a következő felirattal Testvériség köt össze bennünket, nincs nemes és nemtelen többé. Egy hazának fiai, polgárai, testvérei vagyunk! Kossuth Lajosnak Csongrádon, október 3 án e téren tartott beszédéből július 28-án Kossuth felhívást intézett Csongrád városához, hogy semmisítsék meg a területükre 27-én bevonult ellenséges csapatokat. 29-én támadást indítottak a csongrádiak, de egy egész dandár vonult fel ellenük és felgyújtották a várost. Tarpa Kiss György terve alapján Gerenday Béla alkotása, Koszorúzás a Kossuth szobornál 1910-ben. Kossuth öltözete: magas gallér, Bocskai-nyakkendő, és zsinóros mellény.

KOSSUTH LAJOS ÉLETÚTJA 1

KOSSUTH LAJOS ÉLETÚTJA 1 KOSSUTH LAJOS ÉLETÚTJA 1 (Monokól-Torínófá) Az ősrégi nemesi (udvardi és kossuti vagy kossutfalvi) de már vagyontalan családból származó Kossuth László és tytlingi Weber Karolina fiaként született 1802

Részletesebben

36. Magyarország a napóleoni háborúk korában

36. Magyarország a napóleoni háborúk korában 36. Magyarország a napóleoni háborúk korában A hosszú háborúk egész Európában gazdasági fellendülést hoztak. Emelkedtek a gabonaárak, és a fejlődésben csak 1815 után következett be visszaesés. Mivel a

Részletesebben

FLEISZ JÁNOS. 1. Ki volt Szacsvay Imre?

FLEISZ JÁNOS. 1. Ki volt Szacsvay Imre? FLEISZ JÁNOS Szacsvay Imre (1818 1849), az elfeledett vértanú Szacsvay Imre, Nagyvárad első országgyűlési képviselője, az országgyűlés jegyzője, a szabadságharc polgári vértanúinak legifjabbika, elévülhetetlen

Részletesebben

A székelyudvarhelyi. Emlékezés Parkja

A székelyudvarhelyi. Emlékezés Parkja A székelyudvarhelyi Emlékezés Parkja A székelyudvarhelyi Emlékezés Parkja Ábel Alapítvány 2006 A kiadvány a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával készült. Kiadványterv: Blaskó János Balázs A fényképeket

Részletesebben

JÓZSEF NÁDOR KISLEXIKON

JÓZSEF NÁDOR KISLEXIKON JÓZSEF NÁDOR KISLEXIKON Dicső dolog és szent kötelesség a hazáért vért ontani, de e mellett szükséges annak segélésére más áldozatokat is tenni. (József nádor - 1809. április 27.) szerkesztette: Hegedűs

Részletesebben

7. A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon

7. A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon 7. A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon Érettségi témakörök TÉMÁK 7.1. A reformmozgalom kibontakozása, a polgárosodás fő kérdései 7.2. A reformkori művelődés, kultúra 7.3. A polgári

Részletesebben

Dr. Isaszegi János mk. vezérőrnagy MH KKB parancsnok Szentendre, Kőhegy, 2010. március 15.

Dr. Isaszegi János mk. vezérőrnagy MH KKB parancsnok Szentendre, Kőhegy, 2010. március 15. Dr. Isaszegi János mk. vezérőrnagy MH KKB parancsnok Szentendre, Kőhegy, 2010. március 15. Az 1848 49-es forradalom és szabadságharc, Petőfi Sándor élete és szerepe a forradalomban, tanulságok és kihívások

Részletesebben

Szerkesztette: GYULAI Éva

Szerkesztette: GYULAI Éva 0 Egy miskolci nemes az országos politikában Az Egy miskolci nemes az országos politikában Szemere Bertalan pályaképe és pályatársai c. kiállítás (Herman Ottó Múzeum, Miskolc, 2013) online katalógusa,

Részletesebben

Magyar művészet Kárpátalján

Magyar művészet Kárpátalján m INTER x Kultúr - és művészettörténeti vázlat Magyar művészet Kárpátalján A kárpátaljai vonatkozású képzőművészeti szakirodalom áttekintését követően megállapítást nyert, hogy a négymegyényi terület magyar

Részletesebben

Készült: Az Együtt a könyvtárban a tudás nyomában c. projekt keretében Támop-3.2.4.A-11/1-2012-0050. Helyi értékeink. Szolnok diákszemmel

Készült: Az Együtt a könyvtárban a tudás nyomában c. projekt keretében Támop-3.2.4.A-11/1-2012-0050. Helyi értékeink. Szolnok diákszemmel Készült: Az Együtt a könyvtárban a tudás nyomában c. projekt keretében Támop-3.2.4.A-11/1-2012-0050 Helyi értékeink Szolnok diákszemmel A kiadvány összeállításában közreműködtek a Szandaszőlősi Általános

Részletesebben

XII. ÉVFOLYAM 2 3. SZÁM 31. 2012.

XII. ÉVFOLYAM 2 3. SZÁM 31. 2012. XII. ÉVFOLYAM 2 3. SZÁM 31. 2012. Kiss Ern (Simon M. Veronika festménye) (A kép magántulajdonban van) A Ferenc József forrás színezett nyomat (Budáné Bocsor Ágnes ajándéka) A Nagyvendéglő kávézója képeslap,

Részletesebben

TÖRTÉNELEM III. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR

TÖRTÉNELEM III. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR 1 F ORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM KAPOSI JÓZSEF SZÁRAY MIKLÓS TÖRTÉNELEM III. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ 2 ÉVSZÁMOK 1722 1723: a pozsonyi országgyűlésen a magyar rendek

Részletesebben

Eseménynaptár a 2014/2015-ös tanévre. Irodalom Történelem Zenetörténet Vizuális kultúra

Eseménynaptár a 2014/2015-ös tanévre. Irodalom Történelem Zenetörténet Vizuális kultúra Eseménynaptár a 2014/2015-ös tanévre Irodalom Történelem Zenetörténet Vizuális kultúra Sík Sándor Tanáregylet Budapest 2014 Eseménynaptár a 2014/2015-ös tanévre Irodalom Történelem Zenetörténet Vizuális

Részletesebben

Boldog emlékû Mindszenty József bíboros hercegprímás úr címere

Boldog emlékû Mindszenty József bíboros hercegprímás úr címere XXX. évfolyam, 1. szám Budapest, 2011 Boldog emlékû Mindszenty József bíboros hercegprímás úr címere Mindszenty József bíboros úr így emlékezett vissza Rómára és az atyai pártfogóra, Piusz pápára: A reményre

Részletesebben

Zsidó magyarok Szegeden, Löw Lipót és Löw Immánuel

Zsidó magyarok Szegeden, Löw Lipót és Löw Immánuel Varga Papi László 1 Zsidó magyarok Szegeden Örülök, ha használhatónak találod, s ha hivatkozol e helyre, megköszönöm! Varga Papi László Zsidó magyarok Szegeden, Löw Lipót és Löw Immánuel Bába Kiadó Szeged

Részletesebben

LENGYEL EMLÉKHELYEK. Szerkesztette: Buskó András. Budapest, 2003.

LENGYEL EMLÉKHELYEK. Szerkesztette: Buskó András. Budapest, 2003. LENGYEL EMLÉKHELYEK Szerkesztette: Buskó András Budapest, 2003. 2 Előszó A rákosligeti LENGYEL-MAGYAR BARÁTI KÖR keretében a 2000 évben elkészült, az EZREDÉVES KAPCSOLATOK: MAGYARORSZÁG - LENGYELORSZÁG

Részletesebben

Városunk. Budapesti Honismereti Híradó. Száz éve indult meg Budapesten a kislakás-építési akció

Városunk. Budapesti Honismereti Híradó. Száz éve indult meg Budapesten a kislakás-építési akció Városunk Budapesti Honismereti Híradó XII. évfolyam 4. szám Ingyenes Pestszentimrei hagyományõrzõk Nosztalgiavonat, emléktábla avatás, kiállítás Katolikus templomok Budapesten Budapest Fõváros Levéltára

Részletesebben

NÓGRÁD-HONTI ARCKÉPCSARNOK A MADÁCH IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYÉBŐL. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VAS ÁGNES HELYISMERETI KÖNYVTÁROS

NÓGRÁD-HONTI ARCKÉPCSARNOK A MADÁCH IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYÉBŐL. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VAS ÁGNES HELYISMERETI KÖNYVTÁROS NÓGRÁD-HONTI ARCKÉPCSARNOK A MADÁCH IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYÉBŐL. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VAS ÁGNES HELYISMERETI KÖNYVTÁROS 1. Ádám Ferenc György (Ungvár, 1942. október 5. Balassagyarmat,

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 15. ÉVES TÖRTÉNETE 1995-2010

AZ ORSZÁGOS LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 15. ÉVES TÖRTÉNETE 1995-2010 1 BUSKÓ ANDRÁS VIRÁGH JÓZSEF AZ ORSZÁGOS LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 15. ÉVES TÖRTÉNETE 1995-2010 BUDAPEST, 2010. 2 Bevezető Magyarországon évszázadok óta több nemzeti kisebbség él együtt. Az ország

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS HOZZÁJÁRULÁSA A MAGYAR POLGÁRI TÁRSADALOM KIALAKULÁSÁHOZ (I.) CSEHÁK KÁLMÁN AZ INDULÁS ÉVEI

KOSSUTH LAJOS HOZZÁJÁRULÁSA A MAGYAR POLGÁRI TÁRSADALOM KIALAKULÁSÁHOZ (I.) CSEHÁK KÁLMÁN AZ INDULÁS ÉVEI KOSSUTH LAJOS HOZZÁJÁRULÁSA A MAGYAR POLGÁRI TÁRSADALOM KIALAKULÁSÁHOZ (I.) CSEHÁK KÁLMÁN AZ INDULÁS ÉVEI Az idén, tehát 2002. szeptember 19-én lesz kétszáz esztendeje, hogy a Zemplén megyei Monokon megszületett

Részletesebben

Fehér. Lova. vag I N MEMORIAM F RATER G EORGIUS PÁLOSOK KÖNYVE A SZELLEM MEGTÖRETÉSE AZ ÉN MEGTÖRÉSÉNEK KÍSÉRLETE AZ ELLENERŐK TÁMADÁSA

Fehér. Lova. vag I N MEMORIAM F RATER G EORGIUS PÁLOSOK KÖNYVE A SZELLEM MEGTÖRETÉSE AZ ÉN MEGTÖRÉSÉNEK KÍSÉRLETE AZ ELLENERŐK TÁMADÁSA Fehér Lova vag I N MEMORIAM F RATER G EORGIUS X. szám 2006. Szent Mihály napjára J. JÓZSEF DÁNIEL MIHÁLY PÁLOSOK KÖNYVE A SZELLEM MEGTÖRETÉSE AZ ÉN MEGTÖRÉSÉNEK KÍSÉRLETE AZ ELLENERŐK TÁMADÁSA XIX XXI.

Részletesebben

III. évfolyam 3. szám. Kiadja a. 2008. augusztus

III. évfolyam 3. szám. Kiadja a. 2008. augusztus 75 éve, 1933 augusztus 15-én hunyt el Szánthó Géza református lelkész, Rákoscsaba történetének kutatója III. évfolyam 3. szám 2008. augusztus Kiadja a Ádám Ferenc Szántó Géza művének helye a korabeli helytörténetírásban

Részletesebben

MAROSVIDÉK 2013. ÁPRILIS

MAROSVIDÉK 2013. ÁPRILIS Tartalom Hitélet 3 Gyarmati András A falu, amelynek nincs temploma 8 Orbán Imre Mihály A makói nazarénus gyülekezetről Irodalom 12 Szenti Tibor A Vallomástevő 14 Szenti Tibor Új haikuk a darvakról 16 Bogoly

Részletesebben

Száznyolcvan évvel ezelőtt született Tisza Kálmán: Érdemeit vízbe írták, hibáit kőbe vésték

Száznyolcvan évvel ezelőtt született Tisza Kálmán: Érdemeit vízbe írták, hibáit kőbe vésték Galambos László Száznyolcvan évvel ezelőtt született Tisza Kálmán: Érdemeit vízbe írták, hibáit kőbe vésték A kissé átfogalmazott, Gratz Gusztávtól átvett, de Shakespearetől kölcsönzött gondolat fejezi

Részletesebben

(orok és emberek. SZEKSZÁRD Tolna megyei Tanács VB Könyvtára 1973l

(orok és emberek. SZEKSZÁRD Tolna megyei Tanács VB Könyvtára 1973l (orok és emberek Tolna megyeiek életrajzgyűjteménye SZEKSZÁRD Tolna megyei Tanács VB Könyvtára 1973l összeállította és szerkesztette: Sipter Gézáné Lektorálta: dr. Andrásfalvy Bertalan, a Magyar Tudományos

Részletesebben

19. MAGYAR-LENGYEL KAPCSOLATOK AZ OSZTRÁK-MAGYAR KIEGYEZÉS IDŐSZAKÁIG

19. MAGYAR-LENGYEL KAPCSOLATOK AZ OSZTRÁK-MAGYAR KIEGYEZÉS IDŐSZAKÁIG 344 19. MAGYAR-LENGYEL KAPCSOLATOK AZ OSZTRÁK-MAGYAR KIEGYEZÉS IDŐSZAKÁIG 1849 1849. október 24-től Magyarország területi felosztása során öt katonai kerületet alakítottak ki: Pest- Buda, Pozsony, Sopron,

Részletesebben

VITÉZAVATÁS a Budavári Mátyás - templomban!

VITÉZAVATÁS a Budavári Mátyás - templomban! V i t é z e k L a p j a X V. é v f o l y a m 1-2. s z á m, 2 0 0 9. d e c e m b e r VITÉZAVATÁS a Budavári Mátyás - templomban! 2009. szeptember 26-án, szombaton ünnepi ruhába öltözöttek sokasága töltötte

Részletesebben

Sétál a család Veszprémben A zsidó múlt nyomában

Sétál a család Veszprémben A zsidó múlt nyomában Sétál a család Veszprémben A zsidó múlt nyomában A kiadvány a Miniszterelnökség Civil Alap 2014. pályázati program támogatásával, a Magyar Holokauszt Emlékév 2014. keretében jött létre. Magyar Nemzeti

Részletesebben

Ünnepeltünk március idusán. 2015. április www.zsambek.hu. zsámbék város önkormányzatának közéleti havi lapja

Ünnepeltünk március idusán. 2015. április www.zsambek.hu. zsámbék város önkormányzatának közéleti havi lapja 2015. április www.zsambek.hu zsámbék város önkormányzatának közéleti havi lapja melocco Miklós 80 éves beszélgetés Horváth László polgármesterrel önkormányzati hírek, Közbiztonság Március 15-i megemlékezések

Részletesebben

Az esz ter go mi saj tó tör tén ete ke zd ete kt ől na pj ain

Az esz ter go mi saj tó tör tén ete ke zd ete kt ől na pj ain Az esz ter go mi saj tó tör tén ete ke zd ete kt ől na pj ain k 1828-2011 A város története a helyi sajtó tükrében irta Muzslai Zsitva Ágnes I.Esztergomi közéleti lapok 1863-2011 II.Esztergomi katolikus

Részletesebben