Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 657-5/2008. Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 657-5/2008. Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke"

Átírás

1 Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 657-5/2008. Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke Előterjesztés a Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság május 20-i ülésére Tárgy: A Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. évi rendes taggyűlése napirendi pontjainak véleményezése (zsigmondy) A Kht. ügyvezetője május 29-re összehívta a társaság évi rendes taggyűlését. (A meghívó és a napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztések 1-.. sz. alatt mellékelve.) A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 3/2007. (III. 24.) Kgy. rendelet 4. sz. melléklet I. Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság hatásköre I./3. pontja alapján a Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság előzetesen véleményezi az önkormányzat tulajdoni részarányával működő gazdasági társaságok tag(köz)gyűlésén szereplő napirendi pontokat, kialakítja ennek kapcsán az önkormányzat tulajdonosi álláspontját. Mint a meghívóból is látható a taggyűlés főképpen a üzleti évhez kapcsolódó napirendeket tárgyalja 1-4. napirendi pont. Mivel ezek szorosan kapcsolódnak egymáshoz célszerű együtt tárgyalni őket. A mellékelt szöveges és számszaki beszámolókból megállapítható, hogy a Kht. sikeres évet tudhat maga mögött. Az év első félévben rendben befejeződött a HEFOP beruházás. Ellentétben a legtöbb egészségügyi szolgáltatóval a Kht. közel 21 millió forintos eredménnyel zárta a múlt évet. A Társaság éves beszámolóját a könyvvizsgálói jelentés szerint a számviteli törvényben foglaltak és az érvényes számviteli elvek szerint készítették el, és a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható, valós képet ad. A beszámoló mérlege, eredmény-kimutatása, kiegészítő melléklete a Kht évi gazdálkodásáról, vagyoni-, pénzügyi- és jövedelmi helyzetéről, annak alakulásáról és az azt befolyásoló gazdasági folyamatokról és körülményekről kielégítő tájékoztatást nyújt. A Felügyelő Bizottság jelentésében a évi gazdálkodásra vonatkozó dokumentumokat a taggyűlésnek elfogadásra javasolja. A fentiek alapján javaslom, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat képviselője az 1-4- napirendi pont megszavazását igen szavazatával támogassa. Az 5. napirend pont keretében az ügyvezetés arra tesz javaslatot, hogy a Kht. a kötelező formaváltás során a nonprofit kft. és a nonprofit zrt. közül ezen utóbbi formát válassza. A gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény rendelkezései szerint szinte minimális a tartalmi különbség a két forma között, így bármelyik megoldás megfelelő lenne a jelen esetben. Mivel a tulajdonostárs a részvénytársasági formát javasolja, ezért javaslom, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat képviselője is így szavazzon.

2 2 A Kht. Felügyelő Bizottsága 6 tagú, melybe mindkét tulajdonostárs 2-2 tagot delegál. A Baranya Megyei Önkormányzatot jelenleg Bédy István és dr. Ternák Gábor képviseli. Dr. Ternák úr összefüggésben azzal, hogy megyei képviselői mandátumáról is lemondott bizottsági tagságáról lemondott, ezért szükséges helyére egy új tagot választani. Indítványozom, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat képviselője.-t javasolja felügyelő bizottsági tagnak megválasztani. Határozati javaslat: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága felkéri a Baranya Megyei Önkormányzat képviseletét ellátó személyt, hogy Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. évi rendes taggyűlésén az 1-5. napirendi pont 1. Beszámoló a évi üzleti év teljesítéséről, 2. A Kht évi mérlege, és közhasznúsági jelentése, 3. Könyvvizsgáló jelentése, 4. Felügyelő Bizottság jelentése, 5. a Kht. átalakulása nonprofit részvénytársasággá megszavazását igen szavazatával támogassa. A Baranya Megyei Önkormányzat képviselője.-t javasolja felügyelő bizottsági tagnak megválasztani szeptember1-től január 30-ig terjedő időre. A Bizottság felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat képviseletéről gondoskodjon. Határidő: azonnal Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke május 16. Dr. Csörnyei László sk. a bizottság elnöke

3 M E G H Í V Ó A Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Kht. következő taggyűlésére május kor a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala fsz. 4. teremben kerül sor, amelyre ezúton tisztelettel meghívom. Napirend: 1) Beszámoló a 2007-es üzleti év teljesítéséről Előterjesztő: Kerécz Tamás főigazgató, Horváth Andrea gazdasági igazgató 2) A Kht évi mérlege és közhasznú jelentése Előterjesztő: Horváth Andrea gazdasági igazgató, Kerécz Tamás főigazgató 3) Könyvvizsgáló jelentése Előadó: Budzsáklia Istvánné könyvvizsgáló 4) Felügyelő Bizottság jelentése Előadó: Molnár László Felügyelő Bizottsági elnök 5) Kht. átalakulása nonprofit részvénytársasággá Előadó: Kerécz Tamás főigazgató 6) Új felügyelő bizottsági tag választása Előterjesztő: Baranya Megyei Önkormányzat képviselője Harkány, május 9. Kerécz Tamás főigazgató

4 Statisztikai számjel 0 2 # 1 4 # Cégjegyzék szám MÉRLEG Eszközök (aktívák) Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Közhasznú Társaság MÉRLEG A tétel megnevezése záró mérleg záró mérleg 01. A. Befektetett eszközök ( sor) I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak értékhelyesbítése 10. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ( sorok) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 18. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ( sorok) Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 26. B. Forgóeszközök ( sor) I. KÉSZLETEK ( sorok) Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék-, hízó és egyéb állatok Késztermékek Áruk Készeletekre adott előlegek II. KÖVETELÉSEK ( sorok) Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Váltókövetelések Egyéb követelések III. ÉRTÉKPAPÍROK ( sorok) Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés Saját részvények, saját üzletrészek Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 45. IV. PÉNZESZKÖZÖK ( sorok) Pénztár, csekkek Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolások Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor)

5 Keltezés: Harkány, április 24. PH Statisztikai számjel 0 2 # 1 4 # Cégjegyzék szám MÉRLEG Források (passzívák) Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Közhasznú Társaság MÉRLEG A tétel megnevezése záró mérleg záró mérleg 53. D. Saját tőke ( sor) I. JEGYZETT TŐKE Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 56. II.JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 57. III.TŐKETARTALÉK IV.EREDMÉNYTARTALÉK V.LEKÖTÖTT TARTALÉK 60. VI.ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 61. VII.MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok ( sorok) Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék a jövőbeni költségekre Egyéb céltartalék 66. F. Kötelezettségek ( sor) I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK ( sorok) Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Hátrasorolt köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ( sorok) Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Átváltoztatható kötvények Tartozások kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Tartós köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ( sorok) Rövid lejáratú kölcsönök ebből: az átváltoztatható kötvények Rövid lejáratú hitelek Vevőtől kapott előlegek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lej. köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemb Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) Keltezés: Harkány, április 24. PH.

6

7

8 Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Közhasznú Társaság Harkány, Zsigmondy sétány 1. Összköltség elvű eredmény-kimutatás főbb sorai Sor Megnevezés év évi tény 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Export értékesítés nettó árbevétele 0 I. Értékesítés nettó árbevétele Saját termelésű készletek állomány változása Saját előállítású eszközök aktívált értéke II. Aktívált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek ebből visszaírt értékvesztés Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások ebből: értékvesztés 0 0 A./ Üzemi, üzleti tevékenység eredménye Kapott (járó) osztalék és részesedés 0 0 ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 0 0 ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott Befektetett eszközök kamatai és árfolyamnyeresége ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott Egyéb kapott (járó) kamat és kamatjellegű bevételek 0 0 ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 0 0 ebből: értékelési különbözet 0 0 VIII. Pénzügyi műveletek bevétele Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 0 0 ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 0 0 ebből: értékelési különbözet 0 0 IX. Pénzügyi műveletek kiadásai B./ Pénzügyi műveletek eredménye C./ Szokásos vállalkozási eredmény X. Rendkívüli bevétel XI. Rendkívüli kiadás D./ Rendkívüli eredmény E./ Adózás előtti eredmény XII. Adófizetési kötelezettség 0 0 F./ Adózott eredmény Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés 0 0 G./ Mérleg szerinti eredmény Harkány, április 24. Kerécz Tamás főigazgató

9 Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Közhasznú Társaság Harkány, Zsigmondy sétány 1. Összköltség elvű eredménykimutataás főbb sorai Sor Megnevezés év évi tény 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Export értékesítés nettó árbevétele 0 I. Értékesítés nettó árbevétele Saját termelésű készletek állomány változása Saját előállítású eszközök aktívált értéke II. Aktívált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások A./ Üzemi, üzleti tevékenység eredménye B./1 Pénzügyi műveletek bevétele B./2 Pénzügyi műveletek kiadásai B./ Pénzügyi műveletek eredménye C./ Szokásos vállalkozási eredmény D./1 Rendkívüli bevétel D./2 Rendkívüli kiadás D./ Rendkívüli eredmény E./ Adózás előtti eredmény Harkány, április 24. Kerécz Tamás főigazgató

10 név: Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Közhasznú Társaság statisztikai számjel vagy adószám: Cégjegyzék száma: Közhasznú eredménykimutatás sorszám tétel megnevezése előző év előző évek helyesbítései tárgyév a b c d e 1 A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE ( ) Közhasznú célra működésre kapott támogatás a.) alapítótól b.) központi költségvetéstől c.) helyi önkormányzattól 6 d.) társadalombiztosítástól 7 e.) továbbtanulási célra kapott 8 f.) egyéb támogatás 9 2. Pályázati úton elnyert támogatás Tagdíjból származó bevétel Közhasznú tevékenységből származó bevétel Egyéb bevétel B. VÁLLAKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE C. ÖSSZES BEVÉTEL (A.+B.) D. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI ( ) Anyag jellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások ebből tovább utalt támogatás Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások E. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI ( ) Anyag jellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások 0 30 F. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D+E) G. ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (B.-E.) H. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG I. TÁRGYÉVI VÁLLAKOZÁSI EREDMÉNY (G.-H.) J. TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 35 A. Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség ebből: megbízási díjak tisztelet díjak Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások C. Tárgyévben az APEH által kiutalt 1 % összege 0 Keltezés: Harkány, április 24. Kerécz Tamás a közhasznú társaság vezetője (képviselője) P.H.

11 Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Közhasznú Társaság: Közhasznú jelentés 07 Tartalma: 1, Közhasznúsági beszámoló 2, Közhasznú eredmény kimutatás 3, Közhasznú mérleg - 1 -

12 Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Közhasznú Társaság: Közhasznú jelentés Közhasznúsági beszámoló A Zsigmondy Vilmos Gyógyfürdőkórház Közhasznú Társaságot a Baranya Megyei Bíróság, mint Cégbíróság közhasznú minősítéssel február 17.-én jegyezte be. Jelen közhasznúsági jelentést a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. Törvény előírásai alapján készítettük el. I. Számviteli beszámoló A társaságunk közhasznúsági eredmény kimutatását és mérlegét jelentésünkhöz melléklejük. II. Jelentés a költségvetési támogatás felhasználásáról. Költségvetési támogatást a közhasznú társaság a beszámolási időszakban a HEFOP pályázat megvalósítására kapott. A kapott támogatás összege 2007-ben ,-Ft. Kórházunk tovább folytatta a HEFOP beruházás keretében megvalósuló A épület rekonstrukcióját. Az épület átadásának időpontja április 5.-e volt. A beruházáshoz kapcsolódó eszköz, gép és műszerbeszerzések beszerzése sikeresen lezajlott. A pénzügyi elszámolások és az előrehaladási jelentések a MÁK és a STRAPI felé rendben lezajlottak. III. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Adatok ezer forintban megadva Megnevezés Változás Jegyzett tőke , ,- 0,- Eredménytartalék 0, , ,- (közhasznú.) Közhasznú , , ,- tevékenység tárgyévi eredménye Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye 0,- 0,- 0,- IV. Cél szerinti juttatások kimutatása A közhasznú társaságnak a beszámolási időszakban nem volt cél szerinti juttatása.

13 Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Közhasznú Társaság: Közhasznú jelentés V. Kimutatás a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatásokról Közhasznú társaságunk a beszámolási időszakban az alábbi támogatást kapta: Baranya Megyei Önkormányzattól a Psoriasisos medence befejezéséhez ,- Ft, melyet teljes egészében az üzembe helyezéshez kapcsolódó kiadásokra fordított. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól ,- Ft-ot kaptunk az ágystruktúra átalakításához kapcsolódóan 3 kórterem kialakítására, ezt az összeget teljes egészében az adott feladatra fordítottuk Az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól ,- Ft-ot kaptunk az ágystruktúra átalakításához kapcsolódó létszámleépítés támogatására, melyet szintén teljes egészében felhasználtunk. Kórházunk ebben az időszakban 6.500,-e Ft támogatást nyújtott a Batthyány Than Alapítvány részére. VI, Kimutatás a vezető tisztségviselők juttatásairól A vezető tisztségviselők díjazásban nem részesültek VII, Beszámoló a Közhasznú Társaság tevékenységéről. A Zsigmondy Vilmos harkányi gyógyfürdőkórház Közhasznú Társaságot február 23.-án alapította a Baranya megyei Önkormányzat és a Paksi Atomerőmű ZRt. A jegyzett tőke alapításkor ,- e Ft, jegyzett tőkeemelésre nem került sor. A tulajdonosok az alábbi célok érdekében alapították a közhasznú társaságot: A Gyógyfürdőkórház tevékenységének színvonalasabbá tétele Kutatási - fejlesztési tevékenység végzése A rehabilitáció és reumatológiai oktatás elősegítése A társaság alapító okirata szerint a kórház a következő cél szerinti tevékenységeket végzi: Műszaki kutatás, fejlesztés Humán kutatás, fejlesztés Szakmai középfokú oktatás

14 Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Közhasznú Társaság: Közhasznú jelentés Máshova nem sorolt felnőtt-, és egyéb oktatás Fekvőbeteg-ellátás Járóbeteg-ellátás Egyéb humán-egészségügyi ellátás Szociális ellátás elhelyezéssel Szociális ellátás elhelyezés nélkül Fekvőbeteg-ellátás Járóbeteg-ellátás Egyéb humán-egészségügyi ellátás A kórház közhasznú tevékenységének részletes bemutatása A Társaság célja, minden olyan tevékenység, amely az egészségügyi fekvő és járó-beteg-, szakellátás területén, gyógykezelése, a megbetegedés következtében kialakult állapot javítása, vagy a további állapotromlás megelőzése céljából a beteg vizsgálatára és kezelésére, gondozására, ápolására, egészségügyi rehabilitációjára irányul, ideértve a gyógyszerekkel, a gyógyászati segédeszközökkel, a gyógyfürdő-ellátásokkal kapcsolatos jogszabályokban meghatározott tevékenységet is, valamint az egészségügyi tudományos- és oktató tevékenységet. A Társaság céljának és feladatainak megvalósításával elősegíteni kívánja Harkány város, mint gyógyfürdőhelyi város fejlődését, a gyógyhely városarculat megőrzését és továbbépítését, Harkány város és környéke gyógy-idegenforgalmának fejlesztését. A Társaság céljának megvalósításával szolgálja a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítését, nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül. A Társaság célja szerinti egészségügyi közszolgáltatásokat látja el, az egészségügyi szolgáltatásokon kívül csak a működési engedélyében meghatározott egészségügyi szolgáltatásokkal összefüggő tevékenységet végez. A Társaság tevékenységi köre a következő: I, Az aktív reumatológiai osztályon reumatológiai megbetegedések heveny és krónikus eseteinek ellátása elsősorban Baranya megye területén.

15 Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Közhasznú Társaság: Közhasznú jelentés Az aktív reumatológiai fekvőbeteg ellátás április 1.-vel megszűnt. II, Mozgásszervi rehabilitáció Baranya, Somogy és Tolna megyei ellátási területen. Intenzív mozgásszervi rehabilitáció Krónikus mozgásszervi rehabilitáció Nőgyógyászati rehabilitáció Bőrgyógyászati Rehabilitáció III, A Társaság feladata a járóbeteg szakellátás területén (regionális felvevő területtel) a következő: Reumatológiai betegségben szenvedők szakellátása. Krónikus mozgásszervi rehabilitációra szoruló betegek szakellátása. Határterületi szakmákat érintő esetek, ilyen kísérő betegségben szenvedő betegek (bőrgyógyászati, orthopédia) szakellátása. Az anyagcsere, a csontizületi betegségek és ezekhez kapcsolódó oszteodenzitometriás diagnosztikára alkalmas (szakmailag akkreditált) szakellátás. Diagnosztikai céllal működő szakellátás (laboratórium, röntgen és ultrahang). Terápiás céllal működő (fizioterápia, gyógytorna) szakellátás. IV, A Társaság feladata a gyógyfürdő- és egyéb egészségturisztikai szolgáltatások ellátása. V, A Társaság feladata az egyéb humán egészségügyi szolgáltatás területén, hogy a szakmai működés területét érintő szakmai, módszertani, szakképzési kérdésekben együttműködjék az illetékes intézményekkel, testületekkel és civil szervezetekkel. A Társaság az illetékes intézményekkel és egyesületekkel egyeztetett módon részt vesz a graduális és posztgraduális képzésben, továbbképzésben. VI, A Társaság az alapkutatást, valamint klinikai tudományos kutatási tevékenységet végez a reumatológia, rehabilitáció, bőrgyógyászat, nőgyógyászat és a fizioterápia területén.

16 Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Közhasznú Társaság: Közhasznú jelentés , Aktív reumatológiai fekvőbeteg-ellátás: A reumatológiai aktív fekvőbeteg ellátásunk április 1.-vel megszűnt. Általános elfogadott és statisztikailag bebizonyítható tény, hogy a reumatológiai és a mozgásszervi megbetegedések száma világviszonylatban, így hazánkban is jelentősen emelkedik. Ezek között kiemelkedő helyen szerepel az osteoporosis, a degeneratív jellegű gerinc- és izületi megbetegedések, illetve a gerincműtétek és ezzel párhuzamosan a műtét utáni rehabilitációs igények száma. E megbetegedések jellemzői, hogy a betegek életkora a statisztikai adatok alapján csökken, és egyre nagyobb számban érintettek a fiatalabbak is. Kórházunk aktív osztályain a következő betegségben szenvedőket látta el: Vázizomrendszer és kötőszöveti megbetegedések Gerincbetegségek, kivéve sérülések Nagyobb gerincsérülések Kisebb gerincsérülések Csontbetegségek, arthropathiák Vázizomrendszer, kötőszövet egyéb betegségei 18 év felett Vázizomrendszer, kötőszövet egyéb betegségei 18 év alatt Vázizomrendszeri, kötőszöveti betegségek utókezelése (rehabilitációja) Gerincvelő, ideggyök, cauda equina betegségek, sérülések Agyideg, perifériás idegbetegségek 18 év felett Kötőszöveti betegségek Psoriasis, parapsoriasis Patológiás törések, a vázizomrendszer, a kötőszövet rosszindulatú daganatai Gerincbetegségek, aktív komplex reumatológiai ellátással A kórházunkban a április 1.-ig működtetett 2 aktív osztályon összesen 96 ágyon - az

17 Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Közhasznú Társaság: Közhasznú jelentés 07 alábbi betegforgalmat bonyolítottuk le: HÓNAP: ELBOCSÁTOTT BETEGEK TELJESÍTETT ÁPOLÁSI NAPOK LEHETSÉGES ÁPOLÁSI NAPOK KIHASZNÁLTSÁG JANUÁR ,23 FEBRUÁR ,56 MÁRCIUS ,67 ÁPRILIS MÁJUS JÚNIUS JÚLIUS AUGUSZTUS SZEPTEMBER OKTÓBER NOVEMBER DECEMBER ÖSSZESEN: ,65 2, Mozgásszervi rehabilitáció A mozgásszervi rehabilitációs ellátás április 1.-vel 210 ágyra bővült. A kórház másik fekvőbeteg ellátási kategóriája a rehabilitáció. A rehabilitációs ellátásunkra jellemző a 100 %-os ágykihasználtság, valamint az átlagosan 1 betegre jutó 19,12 napos ápolási időtartam. A rehabilitációs tevékenységünk április 1.-ig csak mozgásszervi rehabilitációra terjedt ki április 1.-vel bővült a rehabilitációs profilunk nőgyógyászati és bőrgyógyászati rehabilitációval. A mozgásszervi rehabilitáció célja, a rokkantság mértékének csökkentése, ami nem feltétlenül azonos a munkaképesség visszanyerésével. Ha azonban például egy ágyhoz kötött, ápolásra szoruló beteg megtanul kerekesszékkel, vagy művégtaggal közlekedni, és részben önállóvá válik, sokat javul életminősége. A rehabilitáció során célunk, hogy segítséget nyújtsunk a betegnek optimális funkcionális szintje elérésére, hogy mindennapi feladatait a lehetőségek szerint minél fájdalom mentesebben láthassa el április 1.-ig kórházunk 3 krónikus osztályt működetett, április 1.-e után 4 rehabilitációs osztály kezdte meg működését összesen 210 ággyal.

18 Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Közhasznú Társaság: Közhasznú jelentés Az osztályok teljesítményadatait az alábbi táblázat foglalja össze: HÓNAP: ELBOCSÁTOTT BETEGEK TELJESÍTETT ÁPOLÁSI NAPOK LEHETSÉGES ÁPOLÁSI NAPOK KIHASZNÁLTSÁG JANUÁR ,64 FEBRUÁR ,97 MÁRCIUS ,07 ÁPRILIS ,57 MÁJUS ,57 JÚNIUS ,94 JÚLIUS ,51 AUGUSZTUS ,31 SZEPTEMBER ,46 OKTÓBER ,08 NOVEMBER ,33 DECEMBER ,25 ÖSSZESEN: ,39 A 210 mozgásszervi rehabilitációs ágyból krónikus rehabilitáció (88 ágy) mellett 122 ágyon elsősorban az úgynevezett programozott intenzív-, valamint krónikus rehabilitáció történik, stroke eseteket, valamint a traumatológiai, ortopédiai, idegsebészeti műtéten átesett betegek utókezelését végezzük. Ez azt jelenti, hogy a baleset, műtét vagy amputáció után az intenzív rehabilitációs terápia megkezdésének legoptimálisabb időpontjában kerül a beteg felvételre. Így például csípőprotézises műtét után 2-3 hónap, porckorongsérv után 4-6 hét, bizonyos traumák műtéti kezelése után azonnal. A betegfelvétel előjegyzéssel történik, személyes vagy a kezelőorvossal telefonon történő konzultáció után. Az osztályra több intézményből is utalnak betegeket, mint például PTE ÁOK klinikái, Mohácsi és Komlói kórház. Az intenzív mozgásszervi rehabilitáció keretében az alábbi betegségekben szenvedőket gyógyítjuk: 1. Traumatizáltak: sérülés, vagy egyéb okok következtében kialakult kontrakturák, izomsorvadások, keringési zavarok (Sudeck sy.), kivéve az akut vagy krónikus osteomyelitist 2. Amputáltak: érbetegség vagy más ok miatt csonkoltak, ideiglenes protézisellátás céljából vagy végleges művégtag használatának megtanítása 3. Idegsebészeti beavatkozások után: plexus brachialis laesio, peripheriás idegsérülések, stb., gerinctörést szenvedettek idegsérüléssel vagy anélkül, Laminectomián átesettek, agyi vagy gerinc folyamat miatt operáltak, agyvérzés-agylágyulás utáni (stroke) betegek

19 Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Közhasznú Társaság: Közhasznú jelentés ortopédiai műtétek utáni közvetlen mobilizáció (scoliosis) 5. reumatológiai rehabilitáció 6. organikus neurológiai betegek (sclerosis multiplex, myopathiák, M Little) Az intenzív mozgásszervi rehabilitációs tevékenységünk szakmai irányítói dr. Tantó Zsuzsanna főorvos és dr. Molnár Éva főorvos. A krónikus mozgásszervi rehabilitációs osztályok osztályvezetői dr. Gyöngy Anna főorvos és dr. Péley Iván főorvos. 3, Nőgyógyászati rehabilitáció Társaságunk jogelődje a Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház 2004-ben sikeresen pályázott a HEFOP pályázaton. A pályázat keretében egy rehabilitációs központ megvalósítására vállalkoztunk, mely a mozgásszervi rehabilitációs feladatokon túl, nőgyógyászati, bőrgyógyászati és belgyógyászati rehabilitációs tevékenységet is ellát. A regionális rehabilitációs centrum kialakítása szerves részeként 10 ágyon és nőgyógyászati járóbeteg szakrendelés keretében ismét életre hívjuk a korábban már közel 40 éven át eredményesen működött nőgyógyászati rehabilitációs ellátást. A gyógyforrás kénes gyógyvízére alapozott kezelésekkel eddig mintegy beteget kezeltek. A kedvező tapasztalatok számos korábbi tudományos közlés révén váltak ismertté nemcsak a hazai nőgyógyászati szakma képviselői, hanem a gyógyulni vágyó betegek előtt is. E gyógyvíz különleges összetételének köszönhetően, hasonlóan más természetes gyógyvizek, vagy akár a Holt tenger gyógyító erejéhez, a nőgyógyászati megbetegedések egy jelentős részének gyógyításában, az operatív módszerekkel nem kielégítően, az egyéb gyógyszeres kezelésekkel, pedig csak drágán és nem kielégítő hatékonysággal kezelhető kórképek esetén kiemelt szerepe lehet, a nőgyógyászati célú alkalmazásnak is. A kezelések főbb indikációs területei: Ismeretlen eredetű meddőség, lezárt petevezető okozta sterilitás Krónikus kismedencei gyulladások, összenövések Endometriosis okozta kismedencei panaszok Nőgyógyászati műtétek és súlyos megbetegedések utáni lábadozás

20 Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Közhasznú Társaság: Közhasznú jelentés Gyermek nőgyógyászati dysfunkcionális vérzészavarok (erős és fájdalmas havivérzés) okozta panaszok Krónikus pelvipathia vegetatíva és egyéb pszichoszomatikus betegségek Klimaxos panaszok A kezelések 3 hetet vesznek igénybe. A betegek kétféle módon, vagy járóbetegként, vagy osztályos fekvőbetegként kaphatják meg a számukra előírt fizioterápiás kezeléseket. Míg ez utóbbi esetben a teljes kezelést téríti a társadalombiztosító, járóbetegként a jelenlegi rendelkezések szerint a betegnek 15%-ot kell fizetnie a kezelésekért. Kezelési módszerek: gyógyvizes kádfürdőkezelések iszapkezelések gyógytorna, intimtorna gyógymasszázs komplex fizioterápia nőgyógyászati ellenőrzések immunológiai vizsgálatok, utánkövetés A kezeléseket megelőzően a kórház nőgyógyászati szakrendelésén előzetes időpontegyeztetés után kell jelentkezni. Lehet közvetlenül is, de lehet háziorvosi, vagy nőgyógyászati szakorvosi javaslattal is érkezni. A felvételi vizsgálatot követő kezeléseket a nőgyógyászati és az egyéb korábbi vizsgálatok megismétlése és a kezelés eredményességének értékelése zárja. Társuló reumatológiai betegségek esetében reumatológiai vagy rehabilitációs szakorvos természetesen további vizsgálatokkal és kezelésekkel kiegészítheti a fenti terápiát. A nőgyógyászati rehabilitációt Dr. Varga Péter nőgyógyász főorvos irányításával végezzük. 4, Bőrgyógyászati rehabilitáció Bőrgyógyászati rehabilitációs ellátást április 1.-től végzünk 10 ágyon.

21 Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Közhasznú Társaság: Közhasznú jelentés A harkányi termálvíz psoriasis-ellenes hatását évtizedek óta ismerik. A vízben oldott sók és a friss vízben található, onnan felszabaduló a bőrön és a légutak hámján keresztül felszívódó kéntartalmú gáz segítik a kóros folyamatok visszaszorulását. Az intézmény nagy tapasztalatokkal rendelkező, felkészült szakemberei a kor színvonalának megfelelő diagnosztikus és fizioterápiás lehetőségek birtokában eredményesen kezelik a rheumatológia és a bőrgyógyászat határterületének problémáit, köztük a psoriasist és annak szövődményeit. Kórházunkban a pikkelysömörös betegek kezelése a természetközeli fürdőkúra és a klasszikus bőrgyógyászati terápia elemeinek felhasználásával zajlik. A komplex kezelések a friss, a kutaktól zárt rendszeren át érkező termálvizet tartalmazó kádfürdők köré épülnek és messzemenően kihasználják a szinergizmusokat. A gyógyvizes fürdők lehetőséget biztosítanak az esetleges izületi panaszok egyidejű kezelésére is. A kúra során a kádfürdőket fénykezelés és kenőcsök alkalmazása egészíti ki, de a tünetek kiterjedése, súlyossága és az esetleges szövődmények indokolttá tehetik gyógyszerek alkalmazását is. Az izületi szövődmények további fizioterápiás kezeléseket is szükségessé tehetnek. Az Európában egyedülálló harkányi gyógyvíz átlagosan 62 C hőmérséklettel tör a felszínre. Gyógyászati szempontból legjelentősebb ásványi anyaga a két vegyértékű kénvegyület, amely gáz alakban, a vízben oldott állapotban van jelen így, bőrön át és belélegezve egyaránt igen aktívan szívódik a szervezetbe. A harkányi termálvizet évtizedek óta használjuk a pikkelysömör kezelésére. A vízben oldott sók és a friss vízben található, onnan felszabaduló, a bőrön és a légutak hámján keresztül felszívódó kéntartalmú gáz segítik a kóros folyamatok visszaszorulását. Gyulladáscsökkentő és bőrregeneráló hatású, így elősegíti a pikkelysömör tünetmentessé tételét. A friss harkányi termálvíz előnyös hatásait szövettanilag bizonyítottuk és a gyógyhatást pikkelysömörös betegek bevonásával végzett vizsgálatban igazoltuk. Az állatkísérleti eredmények alapján a gyógyvíz csökkenti a hám vastagságát a csapvizes kontrollcsoporttal szemben és a gyógyvízzel készített, az oldott sókat tartalmazó krém pozitívan befolyásolja a hámsejtek érési folyamatát a desztillált vizet tartalmazó, egyéb összetevőit tekintve azonos kontroll-készítményhez képest. A mindennapi gyakorlatban ez annyit jelent, hogy a

22 Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Közhasznú Társaság: Közhasznú jelentés gyógyvízben fürdetett betegek bőrébe jobban penetrálnak a helyi kezelés során alkalmazott készítmények és a fényterápia során az ultraibolya sugarak is könnyebben elérik a bőr mélyebb rétegeit. Ennek alapján a gyógyvíz lehetőséget ad kisebb koncentrációjú kenőcsök felhasználásra és kisebb dózisú ultraibolya fény alkalmazására. A harkányi termálvízzel készített ápoló készítmények előnyösen befolyásolják a pikkelysömörös bőrben észlelhető sejtdifferenciálódási zavarokat. A bőrgyógyászati rehabilitációt Dr. Sebők Béla bőrgyógyász szakorvos irányításával végezzük. 5, Járóbeteg-szakellátás Kórházunk 142 szakorvosi óraszám és a 100 nem szakorvosi óraszám keretében működtetett járóbeteg-szakellátást. Az óraszámok megoszlása a következő: ellátás megnevezése: szakorvosi óraszám nem szakorvosi óraszám ambuláns rehabilitáció 20 bőr és nemi beteg általános 5 ortopédia általános 5 Reumatológia általános 70 általános labor 20 képalkotó eljárás dexa 40 képalkotó eljárás röntgen 10 Képalkotó eljárás ultrahang 5 általános fizió és mozgásszervi terápia Összesen: Kihelyezett szakrendelést nyitottunk a harkányi Gyógyfürdő Rt telephelyén, a harkányi Hotel THERMÁL telephelyén, illetőleg elindítottuk a pécsi szakrendelésüket is. A pécsi szakrendelés bevált jelentősen tehermentesíti a Kórházi rendelőket, ugyanakkor népszerű a Pécsi lakosok körében is. 6, Gyógyfürdő-szolgáltatások Az intézmény továbbra is lehetőséget biztosít az uniós és unión kívüli betegeknek, illetve a társadalombiztosítóval jogviszonyban nem álló azaz nem biztosított betegeknek gyógykezelések igénybe vételére, mely történhet járó-beteg, illetve fekvőbeteg ellátás keretében egyaránt.

23 Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Közhasznú Társaság: Közhasznú jelentés A kórház jelenlegi fizió- és mozgásszervi szolgáltatásai a következők: gyógy-masszázs, gyógymedence és kádfürdő, súlyfürdő, víz alatti sugármasszázs, pezsgőfürdő, elektroterápiás, magnetoterápiás kezelések, gyógy és filteres iszappakolás, kénpakolás és egyéb pakolások (ritex, parafin stb.) gyógytorna, illetőleg lehetőség van különböző diagnosztikai vizsgálatok mint labor, röntgen, ultrahang és dexa (alkar és egésztestes egyaránt) - elvégzésére. Mindezen tevékenységek és vizsgálatok elvégzéséhez természetesen elengedhetetlenül szükséges egy jól felkészült, magas szakmai színvonalat ellátó személyzet. A 2007-es év folyamán tovább folytattuk a Balneológia épületünk terápiás egységeiben a szolgáltatásaink elérhetőségének és időtartamának kibővítését. Ami azt jelenti, hogy már nemcsak szombaton, hanem a hét minden napján, így vasárnap és ünnepnapokon is biztosítjuk betegeink (vendégeink) részére a terápiás és wellness szolgáltatásaink elérhetőségét. Az intézkedés bevezetése mind a fekvő-, mind a járó-betegek körében nagy elégedettséget hozott, mivel a táppénzen lévő betegeknél lecsökkent a táppénzes napok száma, vagy akár munka mellett is fel tudják venni az orvos által előírt kezeléseket 7, Oktatás, továbbképzés, tudományos szakmai tevékenység Kórházunk oktatási tevékenységet folyamatosan végzi. Részt veszünk a reumatológiai szakorvosképzésben, valamint a család orvosi képzésben is. A Pécsi Tudományi Egyetem Oktató Kórházaként közreműködünk a gyógytornászképzésben, valamint egyéb egészségügyi képzéseknek (pl.: gyógy-masszőr, fizioterápiás asszisztens) is ellátjuk a gyakorlati és elméleti oktatását, vizsgáztatását. Ebben az évben is szerződést kötöttünk a PTE Egészségügyi Főiskolai karával gyógytornászképzésre, valamint egyetemi ápolók vezetői gyakorlatára. A Pécsi Szociális Egészségügyi szakképző Iskolával szerződtünk masszírozók, fizióterápiás asszisztensek és rehabilitációs tevékenységet ellátó terapeuták képzésére. A Prosperitas Oktatási Központtal, a MIOK a Hátrányos helyzetű emberekért Alapítvány Iskolával, a Perfekt Gazdasági Tanácsadó Oktató és Kiadó Zrt-vel, valamint az Alfa Kapos Képző Központtal fürdős és gyógymasszőrök képzésben működünk együtt. 8, Kutatási tevékenységünk Kutatási tevékenységünk tárgya, a Harkányi-gyógyvíz hasznosíthatósága a psoriasis tünetmentesítése keretében. A Program szakmai előkészítését Dr. Sebők Béla PhD bőrgyógyász

24 Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Közhasznú Társaság: Közhasznú jelentés szakorvos irányításával végezzük. Az állat kísérleteket sikeresen lezártuk, az első 10 járóbeteg sikeres tünet-mentesítése is megtörtént, készülünk a vak kísérletek lebonyolítására. Kórházunk 2006-ban sikeresen pályázat a Baross programban. A program a Pikkelysömörellenes gyógyvíz című pályázatunk 36 millió forintos költségvetéséből 16 millió forintot támogat. Pályázatunk célja, hogy tudományosan alátámasztjuk a harkányi kénes gyógyvíz jótékony / gyógyító hatását a pikkelysömörrel kapcsolatosan. Harkány, április 24. Készítette: Horváth Andrea Müllerné Horváth Tünde Dr. Sebők Béla PhD. Kerécz Tamás Ügyvezető főigazgató

25 Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Közhasznú Társaság: Kiegészítő melléklet Tartalomjegyzék: I, Általános áttekintés A társaság bemutatása , A társaság számviteli politikájának főbb jellemzői , A valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának értékelése Mutatószámok a valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzet alakulásának értékelésére Értékelés a valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásáról... 6 II, A mérleghez kapcsolódó kiegészítések A december 31.-i mérleghez kapcsolódó általános kiegészítések A nem összehasonlítható adatok ismertetése és indoklása Több helyen is szerepeltethető adat ismertetése Az eszközök és források besorolási és értékelési elve Eszközök Befektetett eszközök Forgóeszközök Aktív időbeli elhatárolások Források Saját tőke Céltartalék Kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások III, Az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések IV, Tájékoztató kiegészítések a beszámolóhoz... 19

26 Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Közhasznú Társaság: Kiegészítő melléklet 07 I, Általános áttekintés A társaság bemutatása A Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Közhasznú Társaság február 23.-án alakult. A társaság tulajdonosai: Baranya megyei Önkormányzat 60%-ban Paksi atomerőmű Zrt 40%-ban. A társaság alapításkori jegyzett tőkéje: ,- e Ft. A társaság teljes neve: Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Közhasznú Társaság A társaság rövidített neve: - A társaság székhelye: Harkány, Zsigmondy sétány 1. A cégjegyzék száma: Cg A társaság adószáma: A társaság statisztikai számjele: A társaság létesítő okiratának kelte: február 16. A Gyógyfürdőkórház tevékenységi körét a társasági szerződés tartalmazza. A legjellemzőbb tevékenységei az alábbiak: Gőz-, melegvíz ellátás Víztermelés, -kezelés, -elosztás Szállodai szolgáltatás Egyéb szálláshely-szolgáltatás Étkezőhelyi vendéglátás Bárok, hasonló vendéglátás Munkahelyi étkeztetés Közétkeztetés Egyéb szárazföldi személyszállítás Közúti teherszállítás Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység Biztosítást, nyugdíjalapot kiegészítő tevékenység Ingatlan beruházás, -eladás Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Ingatlankezelés Egyéb számítástechnikai tevékenység Műszaki kutatás, fejlesztés Humán kutatás, fejlesztés Műszaki vizsgálat, elemzés Takarítás, tisztítás Máshova nem sorolt egyéb gazdasági szolgáltatás Szakmai középfokú oktatás Felsőoktatás Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás Fekvőbeteg-ellátás

27 Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Közhasznú Társaság: Kiegészítő melléklet Járóbeteg-ellátás Egyéb humán-egészségügyi ellátás Szociális ellátás elhelyezéssel Szociális ellátás elhelyezés nélkül Hulladékgyűjtés, - kezelés Szennyeződésmentesítés Máshova nem sorolható egyéb szabadidős tevékenység Textil, szőrme mosása, tisztítása Fodrászat, szépségápolás Fizikai közérzetet javító szolgáltatás Máshova nem sorolt egyéb szolgáltatás A Társaság tevékenységi körei közül közhasznú tevékenységi körök a következők: Műszaki kutatás, fejlesztés Humán kutatás, fejlesztés Szakmai középfokú oktatás Máshova nem sorolt felnőtt-, és egyéb oktatás Fekvőbeteg-ellátás Járóbeteg-ellátás Egyéb humán-egészségügyi ellátás Szociális ellátás elhelyezéssel Szociális ellátás elhelyezés nélkül Fekvőbeteg-ellátás Járóbeteg-ellátás Egyéb humán-egészségügyi ellátás A társaságnál könyvvizsgálat kötelező. A társaság választott könyvvizsgálója: Budzsáklia Istvánné (7751 Szederkény, Pécsi út 26.) A társaság képviseletére jogosult személy: Kerécz Tamás főigazgató (7800 Siklós, Zenthe F. tér. 23.) A társaság beszámolójának aláírására jogosult: Kerécz Tamás ügyvezető főigazgató A társaság Felügyelő Bizottságának tagja: 1, Molnár László 2, Dr. Varga-Sabján László 3, Bédy István 4, Dr. Ternák Gábor 5, Müllerné Horváth Tünde 6, Dr. Horváth Katalin

28 Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Közhasznú Társaság: Kiegészítő melléklet , A társaság számviteli politikájának főbb jellemzői A Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Közhasznú Társaság a Számvitelről szóló évi C. törvény előírásai alapján a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit. A könyvvezetés során költségeit elsődlegesen költségnem elszámolással az 5. számlaosztályban gyűjti. Ez az elszámolási mód biztosítja a választott összköltségelvű eredmény kimutatás elkészítését. Az eredmény kimutatást a Számviteli törvény 2. számú mellékletének A változata szerint készíti el. A gazdasági események rögzítése a főkönyvi könyvelésben számítógépes programmal folyamatosan történik a számviteli alapbizonylatok és a kapcsolódó analitikák alapján. A társaság könyvelését a kórház pénzügyi és számviteli osztálya (belső szervezeti egység) látja el. A könyvelést Zábó Géza mérlegképes könyvelő vezeti (regisztrációs szám: ). A számlatükör és a számlarend kialakítása a számviteli törvény előírásai alapján történt. A társaság mérlegkészítésének időpontja: a tárgyévet követő év február 28.-a. Az értékcsökkenési leírás elszámolásában a kórház a Számviteli politikájában és az értékelési szabályzatában megfogalmazott elvek alapján jár el. A hasznos élettartam figyelembevételével kialakított leírási kulcsokkal, lineáris módon számolja el. Az értékcsökkenési leírást az üzembe helyezés napjától. A 100,- e Ft egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközök értékét használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámoljuk. Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolására akkor kerül sor, ha az eszköz könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint a piaci értéke, vagy a kórház tevékenységében rendeltetésszerűen, megfelelően nem használható, feleslegessé vált, megrongálódott. A társaság az értékvesztés elszámolásánál jelentős összegűnek Valuta és devizás eszközök esetében a könyv szerinti érték 5 %-át meghaladó összeget tekinti. tartós, (egy éven túli) és jelentős összegű 1 millió Ft-ot meghaladó követelések esetén egyedi értékelés szerint számolunk el értékveszést készleteknél, áruknál külön az értékelési szabályzatban leírtak alapján járunk el. Társaságunk a hiba fogalmát és nagyságát az alábbiak szerint határozta meg. Jelentős összegű hiba: Jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes (előjeltől független, abszolút) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérleg-főösszegének 2 százalékát.

29 Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Közhasznú Társaság: Kiegészítő melléklet A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba: Ha a jelentős összegű hibák, és hibahatások összevont értéke következtében a hiba feltárásának évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke legalább 20 százalékkal változik (nő vagy csökken). A kórházunk céltartalékot nem képzett. Kórházunk a vállalkozás folytatás elvéből kiindulva az egyedi értékelés elve alapján értékeli a mérlegben szereplő eszközöket és forrásokat, figyelembe véve az egyedi értékelés speciális területeit. A mérleg készítésekor figyelembe vettünk minden olyan eseményt, értékcsökkenést, értékvesztést, amely a mérleg fordulónapján meglévő eszközöket és forrásokat érinti, és a mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált. Az értékelési eljárásokra vonatkozóan érvényesül a következetesség elve, amely biztosítja, hogy az egymást követő üzleti években az eszközök és források értékelésénél alkalmazott értékelési eljárások állandóak, és csak akkor változtathatóak meg, ha a változást előidéző tényezők tartósan legalább egy évet meghaladóan jelentkeznek, és emiatt a változás tartósnak minősül. 3, A valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának értékelése 3.1. Mutatószámok a valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzet alakulásának értékelésére beszámoló sorszám mutató megnevezése számítási mód előző időszak időszaka 1 saját tőke aránya saját tőke / idegen tőke 66,93% 75,00% 2 tőkefeszültségi mutató idegen tőke / saját tőke 149,42% 133,34% 3 eladósodottsági mutató kötelezettségek / saját tőke 115,54% 84,02% 4 tőkeerősségi mutató saját tőke / mérleg főösszeg 40,09% 42,86% 5 likviditási mutató 6 likviditási gyorsráta 7 forgótőke forgóeszközök / rövid lejáratú kötelezettségek (forgóeszközök - készletek) / rövid lejáratú kötelezettségek forgóeszközök - rövid lejáratú kötelezettségek 1411,87% 731,13% 1407,22% 727,31% tőkearányos jövedelmezőség adózott nyereség / saját tőke 0,69% 1,03% 9 árbevétel arányos jövedelmezőség adózott eredmény / nettó árbevétel adózott eredmény / eszközök 10 eszköz arányos jövedelmezőség összesen 11 adósságfedezeti együttható (adózott eredmény + elszámolt écs) / idegen tőke 2,04% 2,47% 0,28% 0,44% 3,66% 5,80% 12 adósság szolgálati mutató adózott eredmény +elszámolt écs) / hosszú lejáratú kötelezettségek 5,14% 8,54% 13 befektetett eszközök aránya az összes vagyonból befektetett eszközök / mérleg főösszeg 49,35% 63,54% 14 befektetett eszközök fedezete saját tőke/ befektetett eszközök 81,25% 67,45%

30 Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Közhasznú Társaság: Kiegészítő melléklet tárgyi eszközök fedezettsége saját tőke / tárgyi eszközök 82,25% 68,18% 3.2 Értékelés a valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásáról 1. Sajkát tőke aránya A társaság mérlegében a saját tőke összege ,- e Ft., mely 74,99 százaléka az idegen tőkének. A saját tőke arányát a bázis időszakhoz képest emelkedett, mert a társaság 2007-ben nyereségesen működött. A saját tőke a bázis (előtársasági) időszakhoz képest ,- e Ft tal növekedett. 2, Tőkefeszültségi mutató A bázis időszakban idegen tőke értéke ,- Ft, a beszámoló tárgyát képező időszakban az idegen tőke értéke ,- e Ft. A saját tőke növekedése e Ft. Az idegen tőke a beszámolót képező időszakban csökkent ,- e Ft-tal. A tőkefeszültségi mutató jelen időszakban: 133,34 %, míg a bázis sidőszakban149,42%. 3, Az eladósodottsági mutató Ez a mutató a kötelezettségek saját tőkéhez való viszonyát mutatja. A bázis időszakban a 115,54 %, míg a beszámoló időszakában ez az érték 84,02 %. 4, Tőkeerősségi mutató. A tőkeerősségi mutató a saját tőke mérleg főösszeghez viszonyított arányát mutatja meg. A bázis időszakban ez 40,09 % volt, míg a tárgy időszakban 42,86 %. 5, Likviditási mutató A likviditási mutató a forgóeszközök rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyított arányát mutatja, ami a bázis időszakban 1411,87 %, míg a tárgy időszakban 731,13 %. A likviditási mutató kedvezőtlenebb helyzetet mutat. A rövid lejáratú kötelezettségek a bázis időszakban ,- e Ft-tal, míg a tárgyidőszakban ,- e Ft, azaz ,- e Ft-tal növekedett. A forgóeszközök ,- e Ft-tal csökkentek. 6, Likviditási gyorsráta A likviditási gyorsráta a készletek értékével csökkentett forgóeszköz állományt a rövidlejáratú kötelezettségekhez viszonyítja. A bázis érték itt 1407,22 %, míg a tárgyidőszak értéke 727,31%.

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

1 0. s z. m e l l é k l e t

1 0. s z. m e l l é k l e t 1. sz. me lléklet Az üzleti év fordulónapja: 214.12.31. Budaörsi Települési Nonprofit Kft. üzletág MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám tev. Btg egész 1. A. Befektetett eszközök (2.+1.+18.sor) 197 932 2 238

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefona 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. március 31. Éves beoló a vállalkozás vezetője "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Mérleg "A" változat Eszközök (aktívák)

Mérleg A változat Eszközök (aktívák) Statisztikai számjel:23711402-3600-113-17 11 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sorok) 263 320 0 263 320 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok) 0 0 0 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezés Szolgáltatói a b e 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 114 656 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. a vállalkozás íme, telefonszáma 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-; 06-23-500-000 Éves beszámoló 2015. üzleti évről a vállalkozás

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

CENTRÁL SZÍNHÁZ Színházművészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

CENTRÁL SZÍNHÁZ Színházművészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2 0 1 9 8 9 5 0-9 0 0 1-5 7 2-0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-9 1 7 9 0 0 cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: CENTRÁL SZÍNHÁZ Színházművészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság címe: 1065

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez . melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 10. melléklet a 38/2013. (XII. ) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Thália Színház Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065 Budapest

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 20-09-065082 Cégjegyzék száma PARKOLÓ-GAZDA Kft. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. Éves beszámoló 2010. év Oldal 1 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

Éves beszámoló 2016 december 31.

Éves beszámoló 2016 december 31. 11267827-6832-573-16 Statisztikai számjel 16-10-001579 Cégjegyzék száma Jászberényi V. V. Nonprofit Zrt. 5100 Jászberény, Margit sziget 1. 57-411-618 Éves beszámoló 2016 december 31. Keltezés: 2017. február

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Baranya Megyei Bíróság mint Cégbíróság Mecseki Erdészeti Zártkörűen Működő Rt. 7623 Pécs, Rét utca 8. A gazdálkodó képviselője P.h. Mecseki Erdészeti Zrt. Oldal: 1 ESZKÖZÖK (aktívák) 01. A.

Részletesebben

SZAKMAI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE

SZAKMAI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE - 1 - SZAKMAI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE Általános elfogadott és statisztikailag bebizonyítható tény, hogy a reumatológiai és a mozgásszervi megbetegedések világviszonylatban, így hazánkban is jelentősen emelkedik.

Részletesebben

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - "A"

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 13992013-2-15 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság mint Cégbíróság 15-09-071642 2007.év Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza,

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12.

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12. Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: a vállalkozás címe: 6400 Kiskunhalas, Bem u.1. Éves beszámoló 2014.12.31 üzleti évről Kelt: 13993492 3530 114 03 ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓ MÉRLEGE Eszközök (aktívák)/1

Részletesebben

Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Statisztikai számjel: 23476905862257201 Cégjegyzék száma: 0109967344 Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámoló Kelt: Budapest, 2013. április 17. Statisztikai

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Éves beszámoló 2013.

Éves beszámoló 2013. 2 4 3 1 9 9 3 1 6 4 9 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 7 7 3 5 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Alliance Jura-Hongrie Kockázati Tőkealapkezelő Zrt. a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2012. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évrő

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évrő Statsztka számje EDUCATIO Társadalm Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Vác út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2004.01.01-2004.12.31.

Részletesebben

Éves beszámoló 2015.

Éves beszámoló 2015. 1 1 1 0 9 0 0 0 1 5 0 1 1 3 0 7 Statisztikai számjel 0 7-0 9-0 0 3 0 6 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Pálhalmai Agrospeciál Kft. a vállalkozás címe, telefonszáma 2407 Dunaújváros, Pálhalma,

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14.

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14. Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve 2010. évi módosított bevételi tervezet eft-ban I/1.számú melléklet 2010.

Részletesebben

KÖVETELÉSEK

KÖVETELÉSEK Balatoni Korona Zrt. Mérlegsoranalitika Mérlegsor sorszám Megnevezés 2016.09.30 Összeg E Ft-ban Követelések: Belföldi követelések (forintban) Vevőkövetelések Balatoni Korona forgalomba hely. 15 724 500

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója május 15.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója május 15. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója 2014. május 15. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VII. emelet Elérhetőség: 061

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Global NRG Kereskedelmi és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1122 Budapest, Maros u. 12. A mérleg fajtája: Évzáró beszámoló Budapest, 2007. május

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Keltezés: a vállalkozás vezetője Vidnyánszky Attila

Keltezés: a vállalkozás vezetője Vidnyánszky Attila 1 1 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 11 635 628 0 11 532 310 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 934 0 5 460 03. Alapítás-átszervezés aktívált értéke 04. Kísérleti

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Pest Megyei Cégbíróság ABÉVA Alsónémedi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft 2351 Alsónémedi, Fõ út 54 A gazdálkodó képviselője Ph Abéva Kft Oldal: 1 ESZKÖZÖK (aktívák) 01 A Befektetett eszközök

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága AGROSTER Besugárzó Zrt. 1106 Budapest, Jászberényi út 5. Budapest, 2013. április 30. Bánréti Miklós vezérigazgató P.h. AGROSTER Zrt. Oldal: 1 ESZKÖZÖK

Részletesebben

Éves beszámoló. Belvárosi Kaszinó Kft december 31-ei. Budapest, április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője)

Éves beszámoló. Belvárosi Kaszinó Kft december 31-ei. Budapest, április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője) : 11927198-9200-113-01 : Belvárosi Kaszinó Kft. Budapest, 1015 Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló Budapest, 2014. április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője) "A"MÉRLEG

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. MÉRLEGE üzleti évről

ÉVES BESZÁMOLÓ. MÉRLEGE üzleti évről 1117 Budapest, Gábor Dénes u. ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE 20100-20113 üzleti évről Budapest, 201 április Az üzleti év mérlegforduló napja : 201 1 3 MÉRLEG A változat Eszközök(aktívák) A. Befektetett eszközök

Részletesebben

Sor- A tétel megnevezése Helyesbítés

Sor- A tétel megnevezése Helyesbítés Cégnév Cgj. KSH Be.idősz. HUN MINING NY.R.T. 01-10-041020 10181678-6420-114-01 2011.01.01- g MÉRLEG "A" Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 16 206 542 47 327 16 253 869 02.

Részletesebben

Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft.

Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. január 01. 2012. december 31. Kelt: Budapest, 2013.05.23. MÉRLEG "A" változat ESZKÖZÖK 1. A.

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT DECEMBER 31-i BESZÁMOLÓJA

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT DECEMBER 31-i BESZÁMOLÓJA színház A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 215. DECEMBER 31-i BESZÁMOLÓJA Budapest, 216. március 8. Madách Színház Nonprofit Kft. 173 Budapest, Erzsébet krt. 29-33. Adószám: 21974593-2-42 ---... Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft.

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2 2 2 6 5 4 3 4 3 2 4 0 5 9 9 0 2 0 2 0 9 0 7 4 1 4 3 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel A vállalkozás címe: 7300 Komló, Juhász Gy. u. 2. - Egyszerűsített éves beszámoló Keltezés: Komló, 2010. május

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

MÉRLEG(A) részletes ezer forintban ESZKÖZÖK AKTÍVÁK Korábbi évek helyesbítés ei

MÉRLEG(A) részletes ezer forintban ESZKÖZÖK AKTÍVÁK Korábbi évek helyesbítés ei Madách Színház Nonprofit Kft. Cégjegyzékszám: 01-09-917954 Stat. szám: 21974593-9001-572-01 MÉRLEG(A) részletes ezer forintban ESZKÖZÖK AKTÍVÁK 2014.12.31 Korábbi évek helyesbítés ei 2015.12.31 1. Alapítás,

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZET Ő VÁLLALKOZÁSOK ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZET Ő VÁLLALKOZÁSOK ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE KETTŐS KÖNYVVITELT VEZET Ő VÁLLALKOZÁSOK ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE Vállalkozásra vonatkozó adatok Név: MIVÍZ Miskolci Vízm ű Korlátolt Felel ősség ű Társaság Cégjegyzékszám: 05-09 - 012433 Adószám: 13546904-2

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2013. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VII. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

Az elemzés a Céginfo.hu adatain alapul, azt a Céginfo.hu saját módszertanával készült.

Az elemzés a Céginfo.hu adatain alapul, azt a Céginfo.hu saját módszertanával készült. Az elemzés a Céginfo.hu adatain alapul, azt a Céginfo.hu saját módszertanával készült. Az adatok tájékoztató jellegűek! Tovább nem adhatóak, illetve nem sokszorosíthatóak! 1. Alapinformációk A vizsgált

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság 2007. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Közbenső mérleg. ú2.. TvNetWork Telekommunikációs Szolg. Nyrt Budapest, Váci út 168/a

Közbenső mérleg. ú2.. TvNetWork Telekommunikációs Szolg. Nyrt Budapest, Váci út 168/a Statisztikai jel 01-1 0-044461 Cégjegyzék a Telekommunikációs Szolg. 1138 Budapest, Váci út 168/a. Közbenső mérleg 2010.01.01-04.30 Keltezés: 2010. június 30. ú2.. 116. oldal Statisztikai jel 01-1 0-044461

Részletesebben

Közlemény. Szavazati jogok száma a Pannonholding Kereskedelmi és Befektetési Nyrt nél én:

Közlemény. Szavazati jogok száma a Pannonholding Kereskedelmi és Befektetési Nyrt nél én: Közlemény A Pannonholding Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelően az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: 1./ az Összehívás időpontjában meglévő részvények

Részletesebben