Múzeumok Éjszakája. - Változatos látnivalók - változatlan mondanivaló - - Befektetés a jövı látogatóiba -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Múzeumok Éjszakája. - Változatos látnivalók - változatlan mondanivaló - - Befektetés a jövı látogatóiba -"

Átírás

1 Múzeumok Éjszakája - Változatos látnivalók - változatlan mondanivaló - - Befektetés a jövı látogatóiba - Készítette: Dr. Gyenes Kata Szak: Közmővelıdési szakember I. Kezdés éve: Beadás dátuma:

2 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 Történeti áttekintés... 5 Múzeumok Éjszakája az Európai Unióban... 7 Külföldi kitekintés - Múzeumok Éjszakája határainkon túl... 9 Múzeumok Éjszakája Erdın Túl Hazai körkép Kecskemét és a Múzeumok Éjszakája Az Éjszakai Múzeumok üzenete Összegzés Felhasznált irodalom Mellékletek Képek jegyzéke

3 Bevezetés Berlinben s Bécsben Lange Nacht der Museen, Szentpétervárott Белые ночи, Párizsban s Montrealban Nuit Blanche, Rómában Notte Bianca, Vallettában Lejl Imdawwal, Londonban Night at the Museums, Chicagóban Looptopia, Limában Noche en Blanco, Tel Avivban Layla Lavan, illetve New York City-ben Bring to Light. A közös szál, melyre valamennyi - fentebb olvasható - idegenül csengı elnevezés felfőzhetı, az egész világot meghódító és hazánkban is nagy népszerőségnek örvendı, éjjelt nappallá tévı kulturális fesztivál, a Múzeumok Éjszakája. Méltán mondhatjuk hogy az évtized egyik legnagyobb - ha nem a legnagyobb - kulturális sikertörténete e multikulturális, összmővészeti kezdeményezés. Kevés olyan jelenségrıl beszélhetünk manapság, mely ilyen rövid idı alatt valóságos kulturális hagyománnyá nıtt volna. A rendezvény népszerőségének titka abban rejlik, hogy e varázslatos estén a múzeumok rendkívüli módon, záróra után tárják ki kapuikat, meglazított nyakkendıvel, szabadon hagyott felsı inggombbal és széles mosollyal várják a betérı érdeklıdıket, ezzel is bizonyítva: modern és látogatóbarát intézmények. Temérdek színes, ötlettel teli rendezvény közt válogathat kedvére a látogató, aki végre feledni tudja az egykori osztálykirándulások gyakran merev és kötelezı jellegő múzeumlátogatási élményét. A múzeumok győjtı, feltáró, feldolgozó, megırzı és bemutató tevékenységében a múzeumpedagógiai és közmővelıdési feladatok hangsúlyosabbá válnak, az interaktivitás, az élményszerzés és az élményadás felé tolódnak el. A számos szórakoztató programnak ugyanakkor igen komoly mondanivalója van: a pisszenéstelen múzeumok életre keltése a látogatók, a mővészek és a közmővelıdési szakemberek közös összefogása által. A rendezvény konkrét célja, hogy minél több látogató nyisson a kultúra és mővészetek felé, hogy egyre többen térjenek be a kultúra tárházaiba. Fel kívánja hívni az emberek figyelmét a múzeumok által közvetített örök értékekre, valamint a közmővelıdési szakemberek fáradságos és állhatatos tevékenységére; a mővészetek, a hagyományok és értékek megırzésének, ápolásának és továbbteremtésének fontosságát hivatott hirdetni. 3

4 Dolgozatomban a fenti állítást támasztom alá a rendezvény eredetének, alapvetı céljának, mondanivalójának ismertetésével, a rendezvény sikertörténetét hően tükrözı konkrét számadatokkal, a Magyarország határain túli rendezvények bemutatásával, a hazai, illetve hangsúlyosabban a kecskeméti nyári fesztiválról festett körképpel. Végezetül az Éjszakai Múzeumok üzenetének lényegét foglalom össze - a közmővelıdés, a mővészet és a mőélvezet szemüvegén át -, párhuzamot vonva a valóságban elért eredményekkel. 4

5 Történeti áttekintés A Mővészetek Éjszakája rendezvénysorozat pontos kezdete vitatott. Egyfelıl köthetı az újraegyesített Berlin utcáihoz február 14-e éjjelén ugyanis 12 berlini múzeum gondolt egy nagyot és döntött úgy, hogy kivételesen záróra után nem akasztják ki a Zárva táblát, megteremtve ezzel annak lehetıségét, hogy a kíváncsi múzeumbarátok a kései órákban is áldozhassanak e hóbortjuknak. A kezdeményezés hatalmas sikerre talált már a kezdetek kezdetén. Ma már alig találunk olyan berlini, sıt németországi múzeumot, mely ne csatlakozott volna a Lange Nacht der Museen fesztiválhoz. A második szál, melyen a rendezvény gyökereit kutatva elindulhatunk, Szentpétervárhoz vezet, ahhoz a városhoz, mely több mint 200 éven át Oroszország politikai fellegvára és kulturális központja volt. Földrajzi elhelyezkedését tekintve egyike a legészakabbra esı európai nagyvárosoknak, s mint ilyen a hosszú forró nyári nappalok és a végtelen májusi alkonyok az ún. fehér éjszakák - hazája is egyben (a 60. szélességi fok magasságában fekszik, így a Nap este tíz óra után nyugszik csak le, és ennek megfelelıen az alkonyat is sokkal tovább tart). Ezen természeti jelenséggel összefüggésben kell szólnunk egy hosszú ideje fennálló orosz kulturális fesztiválról. Szentpétervár a Fehér éjszakák fesztivál keretében ünnepli ezen idıszakot, mikor is a szabadtéri rendezvények sokasága és a szőnni nem akaró, látványos tőzijátékok akár egy hétre, vagy akár egy álló hónapra is beterítik az orosz város utcáit. (A fesztivál a popkultúra és a magas mővészetek ünnepe.) A múzeumi éjszakák Európa szerte kivívott népszerősége leginkább Franciaországnak köszönhetı ben a Kulturális és Kommunikációs Minisztérium elıterjesztette a Nuit Blanche tárgyában készített indítványát. A javaslat szerint Franciaország kulturális intézményei egy tavaszi vasárnapon tárják ki kapuikat a nagyközönség elıtt, belépı díj-fizetési kötöttség felett szemet hunyva tavaszán már 39 ország számos múzeuma, galériája nyitotta ki ajtaját a érdeklıdık számára. S idıvel a múzeumok minden év tavaszán - sıt egyes országokban ısszel is - Európa kedvenc találkozóhelyévé váltak. A nyitott múzeumok rendezvénysorozat által kitőzött célok - a látogatók és a kulturális intézmények közti híd megteremtése, az olykor távolság tartónak tőnı múzeumok mind inkább látogatóbarátabbá tétele - nıtték ki magukat a rangos európai 5

6 fesztivállá, az Európai Múzeumok Éjszakájává. Párizs polgármestere, Bertrand Delanoë - beiktatásának elsı évében október 5-én úgy határozott, hogy Párizs utcái, parkjai remek helyszínül szolgálnának a különbözı kortárs mővészeti projekteknek - éjszaka is! Így 2005-ben a francia kulturális tárca indíttatására, az Európa Tanács védnöksége alatt tartották meg elsı alkalommal a Múzeumok Éjszakája rendezvényt, amely késıbb összeurópai eseménnyé fejlıdött. Az ünnepség eredetét vizsgálva arra a következtetésre juthatunk, hogy valamennyi kezdeményezést ugyanazon mondanivaló, cél hívta életre. Felhívni az egyes emberek, a kisebb közösségek, a kulturális szakemberek és a politikai döntéshozók figyelmét a kultúra, a múzeumok és a mővészetek a társadalmi fejlıdésben vállalt és betöltött szerepére. Az évek óta sikerrel zajló eseménynek elsıdleges célja, hogy ezen a napon minél több látogatót vonzzon be a múzeumokba, galériákba, ezzel is népszerősítve az intézmények tevékenységét. Ez egyben a fejlıdés iránya, hisz akit a Múzeumok Éjszakáján sikerül becsalogatni egy-egy kiállításra, az valószínő más alkalmakkor is figyelmesebb lesz a múzeumok és galériák kulturális eseményeire. 6

7 Múzeumok Éjszakája az Európai Unióban óta május 18-a a Múzeumok Nemzetközi Napja, amelynek ünneplését a Múzeumok Nemzetközi Tanácsának (ICOM) Moszkvában tartott XI. konferenciáján határozták el 1977 májusában. A világnap üzenete: amit a múzeumok láttatnak, az nem holt anyag, hanem létünk elızménye, kultúránk, emberi mivoltunk szimbóluma. Ezen a napon, illetve az e naphoz közeli hétvégén egy különleges rendezvénnyel, a múzeumok majálisával igyekszenek a szervezık kissé közelebb hozni minden korosztályhoz a multikulturális programokat. Az ICOM ajánlása szerint - tekintettel az összecsengı mondanivalóra - a Múzeumok Éjszakája hivatalos idıpontja május 18-ához legközelebb esı szombat este. Az Európa Tanács felkérésére Európa múzeumai rendezvényeikkel szerepet vállalnak a kontinens kulturális naptárában. Az intézmények lelkes részvétele, a látogatók hömpölygı sokasága és a média pozitív visszajelzései mind-mind azt tükrözik, hogy sikerült az új kezdeményezést a közönséggel megszerettetni. Az európai múzeumokat a közös munka és célkitőzés még inkább összekovácsolta és az egyes országok is felfigyeltek saját kultúrájuk és mővészetük kimeríthetetlen gazdagságára. Az Európai Kulturális Egyezményt aláíró országokban május 15-én az Európai Múzeumok Éjszakája rendezvény immáron az ötödik alkalommal a Tanács patronálásával, a szervezet védnöksége alatt zajlott. Thorbjorn Jagland 1, az Európa Tanács fıtitkára is elismerıen nyilatkozott a kulturális esemény sikerérıl. Feladatának tartja mind az európai identitás erısítését, mind a nemzetek plurális, sokszínő, ugyanakkor azonos gyökerekbıl táplálkozó kultúrájának ápolását, valamint az azok közti élı párbeszéd megteremtését. Hangsúlyozta a múzeumok, kulturális intézmények társadalom fejlıdésében vállalt elemi fontosságú szerepét mind az oktatás és nevelés, mind az értékes kikapcsolódás oldaláról nézve. Álláspontja szerint valamennyi kezdeményezést, mely a nemzetek kultúrájához közelebb visz, a mővészetekhez szélesebb körő hozzáférést enged, üdvözölni és támogatni kell. 1 Forrás: : Interview with Thorbjørn Jagland, Secretary General of the Council of Europe 7

8 Az UNESCO ugyancsak felkarolta a kulturális fesztivált, immáron másod ízben vállalt védnökséget a rendezvény felett. Irina Bokova 2 fıigazgató-asszony a szervezet nevében támogatását fejezte ki, hisz a rendezvény az UNESCO által kitőzött célokkal összhangban, ugyancsak a kultúrák közti párbeszédet és a múzeumok fejlesztését szolgálja. A múzeumok az ingó kulturális javak kivételes letéteményesei, így feladatuk, hogy megırizzék a nemzet kulturális sokszínőségét, ugyanakkor azt is lehetıvé teszik, hogy a helyi közösségek újra felfedezzék a közös gyökereket, a kulturális identitás, hovatartozás fontosságát. 2 Forrás: portal.unesco.org 8

9 Külföldi kitekintés - Múzeumok Éjszakája határainkon túl Lássuk, miként ünnepeltek 2010-ben egyes európai nagyvárosok! Az Egyesült Királyságban a Culture24 - az Egyesült Királyság átfogó virtuális múzeuma - fogja össze a májusi ünnepi rendezvények megszervezését, valamint a következı év eseményeinek összegyőjtését. Londonban május közt folyt a véget nem érı múzeumi mulatság. A Courtauld Galéria Michelangelo álma névre keresztelt show-val, alkonyati beszélgetésekkel, esti programokkal és a festıóriás legjobb rajzaiból válogatott fantasztikus győjteménnyel készült. Utazzon az idıben, látogasson el egy mai, tradicionális indiai ünnepségre! - szólt a National Portrait Gallery invitálása. Az est folyamán indiai dallamok csendültek fel, miközben az indiai krimi irodalomról, valamint a keleti hagyomány és a nyugati innováció keveredésérıl beszélgettek. Az Estorick a kora 20. századi olasz mővészet legkiválóbb alkotásai közé engedett betekintést, s közben a londoni kortárs festık képzeletbeli párbeszédet folytattak az olasz mővészettel. A 10. születésnapját ünneplı Tate Modern három egész napon keresztül ugyancsak változatosabbnál változatosabb programmal várta a betérıket. A Lélek nem eladó Függetlenek fesztiválja rendezvény keretében hetvennél is több nemzetközi mővészeti társulat, non profit szervezet igen magas mővészeti értéket képviselı és rendkívül színes elıadását lehetett megtekinteni. Berlin a fesztivál 1997-es premiere óta évente két alkalommal - nyaranta és ısszel - csaknem 180 kulturális intézményével vesz részt a kultúra rendhagyó ünneplésében. A 27. Lange Nacht der Museen rendezvény megtartására augusztus 28-án került sor. Hagyományosan a nyár estét pontban 6 órakor harsonaszóval nyitották meg a múzeum-szigeti Lustgartenben. A német fıváros 2010-ben 8 latin-amerikai országgal, így többek között Argentínával, Bolíviával, Chilével s Mexikóval közösen ünnepelte a latin-amerikai térség Spanyolországtól való függetlenedésének 200. évfordulóját. Számos berlini intézmény Viva la Independencia! jelszó szellemiségében készült az estére. Így több berlini múzeum - a Martin-Gropius-Ház, a Zsidó Múzeum, a Német Történelmi Múzeum, a Deutsches Blinden-Museum e térségre fókuszáló kiállítással várta az érdeklıdıket: filmeket vetítettek, elıadásokat, tárlatvezetéseket tartottak Viva la Independencia! témában. Az ünnepség fénypontját 9

10 a berlini Városháza (Rotes Rathaus) a térség természeti örökségét bemutató kiállítása jelentette. Mindezeken felül a Múzeum-szigeten található Bode Museumban a bizánci, az Altes Museumban az etruszk, míg a Guggenheim Museumban az indiai kultúra és világ elevenedett meg ben elsı alkalommal a Zsidó Kulturális Napok ötletétıl vezérelve, a Zsinagógák Hosszú Éjszakája rendezvény is csatlakozott a Múzeumok Éjszakájához. Igazi szenzációt jelentett, mikor az öröm kertjében, a Lustgartenben költészet esı kezdett szemerkélni, versek potyogtak az égbıl este fél kilenckor. A versesı nem csupán Berlin felett esik, Dubrovnik, Santiago de Chile és Varsó utcáin hasonlóképpen emlékeztek meg a városokat egykoron ért bombázásról. S a berliniek már a jövıbe tekintve, javában készülnek a 29. Hosszú éjszaka 2011-es téli rendezvényeire, melynek mottója: az Egészség - a lélek és a test találkozása. Ausztriában október 2-án, szombat éjjel tizenegyedik alkalommal került sor az ORF Lange Nacht der Museen rendezvényre. A Múzeumok Hosszú Éjszakája egyben a "Rekordok éjszakáját is jelentette: minden eddiginél több, mintegy 680 múzeum, galéria invitálta az érdeklıdıket egy felejthetetlen kulturális utazásra. A résztvevık száma is megdöntötte a korábbi évek rekordját, múzeumlátogató vetette bele magát a "hosszú éjszaka" forgatagába. A legnagyobb látogatói számot Bécs ( látogatás) érte el, majd Salzburg ( látogató) és Karintia ( látogató) következtek. Az este leglátogatottabb kulturális intézménye díját a bécsi Albertina ( látogató) kapta, ahol a Picasso kiállításhoz kapcsolódóan - tehetséges mővésztanoncok vállalkozó szellemő látogatók portréját festették meg a nagy festı, Picasso stílusában. Ugyancsak Bécsben a Bank Austria Kunstforumban - az idıszakos Frida Kahlo tárlathoz kapcsolódóan - Frida Kahlo-hasonmás-versenyt rendeztek. A Zsidó Múzeumban a 20-as évek elején Bécsben élı török-zsidó közösség mindennapjait bemutató kiállítás volt látogatható, amelyet az osztrák filmzeneszerzırıl, Ernst Tochról szóló idıszaki tárlat egészített ki. A Ringen és a rakparton oldtimer villamosok guruló múzeumokként közlekedtek október 2-án rendezték meg Párizsban a soron következı Nuit Blanche-t. A Fehér éjszakák egész estés programja kapcsán - óriási tömegeket megmozgatva - maga a város vált de facto múzeummá, magángalériává, kulturális intézetté, teret adva az installációknak, zenei, táncos és kortárs mővészeti performance-oknak. A Fény városának varázslatos estjérıl a mellékletek közt található képek mesélnek. 10

11 Elhagyva Európa határát érdekességképpen térnék ki pár szó erejéig Torontó városára, ahol szintén október 2-a éjjelén több mint 130 ingyenes kulturális esemény várta az álmatlan kíváncsiskodókat. Maga a város 3 zónára oszlott, melyek mindegyike sokszínően összeválogatott programoknak adott teret. A rendezvények Torontó városában hagyományosan két körre bonthatók. Egyrészt megtekinthetık a kurátorok által kiválasztott kiállítások, másrészt számos független projekt, galéria, mővészeti társulat, mőhely is csatlakozik az esthez. Torontó immáron 5. alkalommal festette fehérre az éjszakákat, s e mérföldkövet a fesztivált követıen további eseményekkel kívánták megünnepelni. Elvarázsolt estek címmel retrospektív kiállítást nyitottak, valamint az Esti beszélgetések keretében a modern kortárs mővészet határait feszegették. 11

12 Múzeumok Éjszakája Erdın Túl Számos erdélyi és partiumi múzeumban szerveztek rendhagyó programokat a május 18-i Múzeumi Világnap és a Múzeumok Éjszakája elnevezéső program keretében. A Kolozs Megyei Tanács fennhatósága alá tartozó három múzeum is bekapcsolódott az Európa-szerte megrendezésre került programba. A kolozsvári Szépmővészeti Múzeumban éjfélig, a csucsai Octavian Goga Múzeumban és a kolozsvári Etnográfiai Múzeumban pedig este 10 óráig várták ingyenesen a látogatókat. Nagyváradon a Körösvidéki Múzeum Napjait tizennegyedik alkalommal szervezték meg 2010-ben, ahol a rendezvények egy egész héten át zajlottak. Május 18-án, a Múzeumi Világnapon gálaestet tartottak a filharmónia koncerttermében, amelyen Oana Lianu pánsíp-mővész és Miloud Oukili világhírő francia bohóc léptek fel. 20- án a Neue Gruppe elnevezéső, 1946-ban alakult németországi képzımővészeti mozgalom kiállítását nyitották meg. Kulturális Kánaánná vált május 22-én Bernády városa is. A marosvásárhelyi várban Múzeumok vásárát tartották, a Természetrajzi Múzeumban éjszaka is megtekintetı volt a Démoni ragály: a pestis címő kiállítás. A Néprajzi Múzeumban a Göcseji Múzeum A tőz ırzıje címő - a vadászó-halászó obi ugorok tradicionális világnézetét bemutató - vándorkiállítása volt megtekinthetı. A meseszép Kultúrpalota állandó kiállításaival és kirakós játékkal várta a fesztiválozókat. A Városháza elıtti téren dzsesszmuzsika szólt. Csíkszeredában június 19-én a nemzetközi rendezvényhez elsı ízben csatlakozva a Csíki Székely Múzeum is rendkívüli éjszakai nyitva tartással és egész napos programmal készült a kultúra iránt érdeklıdı közönség szórakoztatására. Ezen a napon nemcsak az állandó és az idıszakos kiállításokat tekinthették meg az érdeklıdık, hanem a kulisszák mögé, vagyis a győjteményraktárakba is betekinthettek szakemberek kalauzolásával. Bemutatták a múzeum belsı életét, azt a fáradhatatlan szolgálatot, ahogyan a győjteményeket gondozzák. Emellett a múzeum munkatársai által az anyaországi Múzeumok Majálisára (amelyen több mint 100 magyarországi, és több határon túli múzeum vett részt) elkészített Gazdálkodj okosan, székely! nevő társasjátékot is kipróbálhatták a kíváncsiskodók. 12

13 A látogatókat emlékünnepségre is várták a 80 évvel ezelıtti csíki múzeumalapítási törekvések elsı konkrét, nagyszabású megvalósításának évfordulóján. 80 éve történt ugyanis, hogy 1930 pünkösdjén Domokos Pál Péter, zsögödi Nagy Imre, Vámszer Géza, Gál Ferenc és még néhány csíkszeredai és somlyói lelkes polgár összefogásaként néprajzi és népmővészeti kiállítás nyílt Csíksomlyón. A Múzeumok Éjszakáján (május 22.) a székelykeresztúri Molnár István Múzeumban az érdeklıdık elıtt egy órára megnyitották a néprajzi, történelmi és régészeti raktárakat, az udvaron felállított honfoglalás kori jurtánál pedig rendhagyó idegenvezetést tartottak. A tájmúzeum udvarán ásatási területet alakítottak ki, ahol a gyerekek s felnıttek egyaránt régészek lehettek néhány perc erejéig, míg a kecseti parasztháznál néprajzosokká válhattak. A programok között szerepelt dokumentumfilmek vetítése és Szent Iván éji tőzugrás is június 24-én, csütörtökön, Szent Iván éjjelén Sepsiszentgyörgyön a Székely Nemzeti Múzeum 6 órától éjfélig ásványokról, virágokról, madarakról szóló vetítésekkel, a muzeológusi szakma titkait feltáró elıadásokkal és fénycsapdás éjjeli lepkegyőjtéssel várta látogatóit. A késı estébe nyúló program mőtárgyak szépségversenyével kezdıdött, melyet a kelengyés láda nyert meg. 13

14 Hazai körkép Magyarországon a 2003-ban vette kezdetét a szőnni nem akaró kulturális kaland, amelynek a világon mindenütt így természetesen hazánkban is - figyelembe vett legfıbb jellegzetessége, hogy ezen az éjszakán a múzeumok, galériák - képtárak és további kulturális intézmények nyitott és többségében ingyenes programjaikon a kulturális és mővészeti értékek bemutatását állítják a középpontba. Teret engednek a látogatók kreativitásának, az élményt adó ismeretterjesztı programok mellett a társmővészetek - a zene, a film, tánc, és a színház - alkotásainak. A kezdetek kezdetén, 2002 nyarán csupán 5 bátor, vállalkozó szellemő fıvárosi intézmény mert kísérletezni azzal, vajon a pestiek - akik akkoriban nem igazán látogatták a múzeumokat - készek-e éjjel kiállítást nézni. A Magyar Nemzeti Múzeumban báboztak, a Magyar Mezıgazdasági Múzeumban illatos füvekbıl fontak koszorút. A Budapesti Történeti Múzeumban lantzene várta az érdeklıdıket, az Iparmővészeti Múzeumban tárlatvezetéssel, míg a Néprajzi Múzeumban filmvetítéssel szórakoztatták a nagyérdemőt. S az igazsághoz hozzátartozik, hogy a kezdet nem igen jósolt nagy jövıt. Ugyanakkor két év sem telt bele, a rendezvény százezreket indított arra, hogy ezen a különleges éjszakán végre a mővészetek felé vegyék az irányt. És a sikertörténet azóta is töretlen óta a kulturális tárca szervezi hazánkban a Múzeumok Éjszakáját, s ma már több mint 60 magyar város több száz múzeuma - megközelítıleg Magyarország muzeális intézményeinek fele 3 - fordul át alkonyattájt pisszenéstelen múzeumból zenés-táncos-játékos szórakozóhellyé. Ezen a varázslatos éjszakán a magyar népmővészet és a néphagyomány, a mesék, regék csodálatos világa is végre méltó figyelmet kap. Varázslatos ez az este, ehhez kétség nem fér, hisz a hazai fesztivál a nyári napforduló idıpontjához, Szent Iván éjjeléhez és hagyományaihoz kapcsolódik. Az esztendı legrövidebb éjszakája évszázadok óta ünnepi alkalom a keresztény világban és a néphagyományban egyaránt. A napforduló elıtti tisztelgés és az égi jelenség megünneplése már a Krisztus elıtti évszázadokban is fellelhetı volt számos nép kultúrájában, míg a kereszténység elterjedése óta az 5. századtól kezdve általánossá vált Keresztelı Szent János ünnepe, 3 Forrás: 14

15 mely ugyancsak a nyári napfordulóra esett. A magyarság körében június 24-ét Szent Iván napjának, a június hónapot Szent Iván havának nevezték. Szent Iván-éj ünneplésérıl a 16. századtól vannak hazai adataink, s élı népszokásként fıként a határon túli magyarság körében még a huszadik század második felében is jelen volt Magyarországon. A régi magyar népéletben e nevezetes napnak és éjszakának gazdag hiedelem és szokásvilága alakult ki, amelynek középpontjában az emberi élet esszenciális összetevıi álltak: a remény, szerelem, párválasztás, termékenység, gyermeknemzés, egészség. Az ünneplést az ünnep elıestéjén, illetve éjszakáján kezdték. A hagyomány szerint ezen az éjszakán mindent szabad, szokatlan dolgok is megtörténhetnek. A legenda szerint ekkor virágzik a páfrány. Aki rátalál a páfrány virágára, megleli boldogságát. Ekkor a szerelmesek - fiatalok és idısek egyaránt - kéz a kézben átugrották a szentiváni tőzet, hogy megtisztuljanak, hogy ártó szándék, gondolat nem állhasson közéjük és hogy a szerelmük örökké tartson (lásd 15. számú melléklet). A magyar nyelvben a XVI. század óta ismert mondás: "Hosszú, mint a Szentiváni ének-." Az ének csakugyan hosszú volt, mert addig tartott, amíg a megrakott máglya tüzét az ünneplésben résztvevık mind át nem ugrották. Mivel az ünnep szimbolikája a fény és a világosság gyızelmét fejezi ki a sötétség és a halál felett, ezért a keresztény egyház erre a napra helyezte Keresztelı Szent János születése napjának ünnepét. A múltat kissé feledve s visszatérve napjainkhoz, következzenek Szıcs Géza kulturális államtitkár a évi Múzeumok Éjszakáját köszöntı szavai. 4 Ezen a különleges éjszakán feltárul a múzeumok mélye, a történelem, a népmővészet, a képzımővészet kincsei elılépnek a hideg üvegvitrinek mögül. A múlt tárgyai a jelen élményeivé kell váljanak, hiszen hivatásuk: megszólítani bennünket, beszélni hozzánk, mesélni a régmúlt idıkrıl s emberekrıl. Az értékırzés, emlékezés ekképpen nyer igazi értelmet. A múzeumok küldetése az értékek biztonságos helyre történı menekítése s egyben a kincsek felmutatása mindazok számára, akik részesülni szeretnének abban a kivételes élményben, hogy mérhetetlen gazdagság örökösei. Egy felbecsülhetetlen szellemi vagyoné, amely feldarabolhatatlan, de szétosztható. Szétosztható, de kisajátíthatatlan. Kisajátíthatatlan és kimeríthetetlen. Mindenkié, aki részesülni szeretne benne. 4 Forrás: 15

16 Az államtitkár úr a Múzeumok Éjszakájának üzenetét a következıképp ragadta meg: A rendezvénysorozat egyik fı üzenete: a nyitás. A nyitott égbolt, a nyitott határok, a nyitott elmék és nyitott lelkek átvitt értelmő szellemében. A múzeumoknak olyan felületekké kell válniuk, amelyben lehetséges a találkozás a régmúlt mesterek esztétikai üzeneteivel. Ha ezek identitásunk részét képezik, valóban lesz átjárás múltunk és azonosságunk kezdete között. A legfrissebb elképzelés szerint a Múzeumok Éjszakáját a megannyi kulturális intézmény közös részvétele folytán a Közmővelıdés Éjszakája rendezvényre keresztelnék át. Ám az, hogy a jövıben miként formálódik át a fesztivál arculata - a mővészetek nyelvén szólva - még a jövı zenéje. A Múzeumok Éjszakája rendezvénysorozat hazai sikertörténetét alátámasztó néhány konkrét adat: 2004-ben 29 budapesti intézmény vett részt a kulturális forgatagban, mely szám 3 év alatt kétszeresére nıtt, (2007-ben 60 intézmény), míg 2010-ben már 85 fıvárosi intézmény csatlakozott. Vidéki intézmények közül 2005-ben mindösszesen 16-an társultak, 2007-ben 96-an, s 2010-re már 200-ra bıvült a vidéki résztvevık köre. A 2004-es évet bázisnak tekintve évrıl évre óriási mértékben nı a részvétel, a 2004-ben mért adatokhoz képest (29 intézmény) a év 85 fıvárosi résztvevıje 285%-os növekedést jelent, így a vidéki intézményeket is beleszámítva a növekedés 982%-os. 5 A kulturális forgatagban résztvevı látogatók száma ugyancsak azt támasztja alá, hogy a rendezvény az általa rövid távú célként kitőzötteket maradéktalanul teljesíti. Az alábbi, illetve a 3-4. számú melléklet adatai igazolják, hogy a rendezvény évrıl évre egyre több látogatót vonz, hogy hazánkban is egyre többen ünneplik a kultúrát Szent Iván éjjeléhez kacsolódva ben Budapesten látogató volt kíváncsi a kulturális rendezvényekre, 2006-ban megközelítıleg fıvel bıvült a kör ( látogató) ben an fesztiváloztak a fıvárosban. Vidéken ben fıt számláltak, 2008-ra ez a szám több mint ötszörösére nıtt, s az elmúlt évben túllépte a et ( látogató). Figyelemfelkeltı a növekedés, 7 év alatt a látogatók száma majdhogynem tízszeresére nıtt: a kezdeti látogatóhoz 2010-ben tízszer annyi csatlakozott, így június 19-e éjjelén mindösszesen látogató járta körbe a múzeumokat. 5 (lásd 1. és 2. számú melléklet) 16

17 Összehasonlításképpen a KSH 2009-ben mért adatai alapján az összes látogatói szám fı, az egy napra jutó látogatások száma , míg az egy muzeális intézményre jutó éves látgatói szám kb volt. Ezen számok a rendezvény leglátogatottabb helyszíneit, múzeumait tekintve a Múzeumok Éjszakáján - egyetlen este alatt - megdılnek. Az oktatási és kulturális tárca megrendelésére 2009-ben az eseményrıl felmérés készült tíz múzeumi helyszínen (Iparmővészeti Múzeum, Ludwig Múzeum, Millenáris, Magyar Mezıgazdasági Múzeum, Nemzeti Galéria, Nemzeti Múzeum, Néprajzi Múzeum, Szépmővészeti Múzeum, Természettudományi Múzeum, Terror Háza). A felmérésbıl egyebek mellett kiderült, hogy a megkérdezett vendégek 72%- a budapesti, 28%-a más településrıl érkezett, s hogy a helyszínek megközelítésére a látogatók több mint fele a tömegközlekedést használja. Az adatok szerint a Múzeumok Éjszakája igen széles életkori megoszlású érdeklıdıket vonz: a vendégek 8 és 80 év közöttiek, a vendégek fele 14 és 28 év közötti. A látogatók többsége számára azért vonzó a rendezvény, mert egy jeggyel akár több múzeumba is el lehet eljutni, másrészt pedig ilyenkor a múzeumok különleges programokat kínálnak, amelyeken részt venni izgalmas élmény. A felmérés ezúttal is bizonyította, hogy a látogatók java ezen az estén 3-4 múzeumba jut el, több intézménybe, mint egész évben összesen. 6 6 Az 5-7. számú mellékletek további, a kulturális intézmények látogatottságára vonatkozó, tájékoztató jellegő adatokat tartalmaznak. 17

18 Kecskemét és a Múzeumok Éjszakája Szent Iván-éj napjához kötıdve Kecskeméten is hagyományteremtı módon új ünnep jelent meg kereken öt esztendı alatt: a kultúra éjszakába nyúló ünnepe a Múzeumok Éjszakája 7. Csakúgy, mint szerte a nagy világban, ezen a különös hangulatú éjszakán Kecskeméten is rendhagyó kiállítások, elıadások, kézmőves foglalkozások, hangversenyek, vetítések csalogatják a nézıket izgalmas és interaktív idıtöltésre. Gazdag és alkotó város Kecskemét, ahol - méltán mondható - Magyarország egyik legváltozatosabb, legtartalmasabb és legnépszerőbb programját szervezik meg évrıl évre a város múzeumai, galériái és mővészeti mőhelyei. Városunkban 2006-ban fogott össze három kiállítóhely a Múzeumok Éjszakája közös megrendezésére, majd számos kulturális és oktatási intézmény, illetve szervezet kapcsolódott a programhoz. Hagyománnyá vált, hogy a helyszíneket buszjáratok kötik össze, a közelmúlt emlékeit felidézı oldtimer jármőveken (1 Robur busz, 2 faros Ikarus busz, 1 amerikai iskolabusz és 1 emeletes London busz) utazhatnak a nézelıdık. Kecskemét büszkén kijelentheti, hogy sehol nem valósult meg önszervezıdésben ilyen széleskörő összefogás kulturális intézmények és helyszínek között. Ennek a sikernek mindenki részese és haszonélvezıje is egyben: a fáradhatatlan szervezık, a város lakói, az ide érkezı turisták, a törzslátogatók és azok a nézık, aki elıször lépnek be egy kiállításra. A szervezık ötletességét és a kultúrát befogadók készségét egyaránt jól mutatja, hogy 2009-ben Kecskemét az ország harmadik leglátogatottabb helyszíne volt, míg a Tíz leglátogatottabb vidéki múzeum között a második helyet a Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Kft. érdemelte ki látogatóval és ugyancsak dobogós helyre került a Bozsó Győjtemény látogatóval (v.ö. 12.o. 1. bek.) június 19-e, az 5. éjszakába nyúló kulturális forgatag az Egyéjszakás kaland a múzsákkal hangulat jegyében zajlott. A fesztivál kitüntetett témája a Kecskeméti Mővésztelep volt, tekintettel a ma is mőködı intézmény alapításának 100. évfordulójára. Kecskemét Megyei Jogú Város támogatásával megvalósult rendezvény 30 helyszínen 204 remekbe szabott és ötlet dús programmal várta a 7 A kecskeméti Múzeumok Éjszakája rendezvényeire szóló meghívók a 13. sz. mellékletben megtekinthetık. 8 lásd 8. számú melléklet: Tíz leglátogatottabb vidéki múzeum 18

19 jókedvő látogatókat. A rendezvényen minden eddiginél több, mindösszesen fı vett részt ben csupán látogatót számláltak, mely már az elmúlt évben is ezüst érmes helyre juttatta a várost. A legzsúfoltabb idıszaknak általánosságban a 18 és 20, valamint a 23 és 24 óra közötti idıpontok bizonyultak. A kecskeméti Múzeumok Éjszakája egyedülálló a tekintetben, hogy a város kulturális szervezeteinek, intézményeinek szakmai munkaközössége hívta életre és szervezi. Az összehangolt együttmőködés megvalósítását a Bozsó Győjtemény és a Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Kft. (KKKK) vállalta fel. Az alábbiakban néhány igen kiváló programot szeretnék felidézni, visszakeveredve közben a nyári éjszaka feledhetetlen hangulatába. A KKKK ( fı fı) 10 - csatlakozva a Pécs 2010 Európa Kulturális Fıvárosa programsorozathoz - e napon nyitotta meg Zsolnay remekmővek c. kiállítását. A tárlat ünnepélyes megnyitója a év Múzeumok Éjszakájának egyik legreprezentatívabb eseményeként maradt meg a jelenlevık emlékezetében. 11 aulában ismételten megtekinthetıvé vált a év Nagy Rajzolás program keretében készült kilenc méteres monumentális festmény. Tóth István fotómővész képei és Betül Aytepe fiatal török keramikus mővész tárlata ugyancsak szeretettel várta a közönséget. Visszakanyarodva a fentebb írtakhoz, 2010-ben a város és az ország a Kecskeméti Mővésztelep 100 éves évfordulóját ünnepelte. E jeles eseményhez kapcsolódóan a Kecskeméti Mővésztelep történetét Kriskó János fıiskolai docens, újságíró lebilincselı elıadása által ismerhette meg a közönség, míg a Mőkertvárosban otthonra talált Alkotóház (163 fı fı) interaktív és kreatív elfoglaltságokat nyújtó programjait a Mővésztelep hagyományainak felelevenítése hatotta át. A közönség maga is kipróbálhatta a korongozást és nem kisebb népszerőségnek örvendett az Emléklapok saját kező nyomtatása is. Az Alkotóház szomszédságában található Vadaskertben (186 fı fı) tartott éjszakai látványetetés igazi családi programnak bizonyult. A Kulturális Központ számos 9 Érdekességképpen: Bács-Kiskun Megyében évben fı látogatott el muzeális intézménybe. Forrás: 10 Az egyes intézmények által a és évben mért látogatottság az intézmények neve melletti zárójelben olvasható. A látogatottságot összegzı táblázatok a könnyebb áttekinthetıség végett külön a számú mellékletek közt is megtalálhatók. 11 A Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt. országjáró kiállítását Szemereyné Pataki Klaudia, Kecskemét Megyei Jogú Város alpolgármestere, Péterné Marosy Katalin, a Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt. vezérigazgatója, és dr. Kunszt Márta, Pécs Megyei Jogú Város kulturális alpolgármestere nyitotta meg. Az 19

20 kisközösségnek ad otthon, e társulatok egyike a Kecskeméti Napraforgó Foltvarró Kör. Közös összefogással szabadtéri foltvarrás lehetısége várta kézmővesség iránt fogékony fesztiválozókat, s a bátrabbak egy közös nagy foltvarrott alkotás elkészítésébe maguk is becsatlakozhattak. A nagyszabású rendezvény másik lelkes fıszervezıje s egyben megálmodója a Bozsó Győjtemény ( fı fı), mely ugyancsak évek óta igen aktív szerepet vállalt a városi rendezvény patronálásában. Összefogva a KKKK-val együttes pályázati és marketing lehetıséget biztosítanak, valamint az országban egyedülálló buszjáratok üzemeltetése is a Győjtemény érdeme. Csatlakozva a 100 éves a Kecskeméti Mővésztelep rendezvénysorozathoz a Győjtemény az est folyamán e mővészettörténeti korszak szellemiségét kívánta a közönséggel megismertetni. A betérı a múzeum hangulatos termei közt a Boldog békeidıknek szentelhette az estéjét. Farkas Antal jama, városunk közismert - önmagát csak fotójamatırnek tituláló - képzımővészének kiállítását is megtekinthette a nagyérdemő. A mővész mellesleg jelenleg is a mővésztelepi kolónia lakója. Perlrott Csaba Vilmos festımővész képein megelevenedtek a korabeli Kecskemét utcái, s a festmények mellé helyezett - napjaink Kecskemétét bemutató - fényképeket csak fokozták az élmény különlegességét. A kecskeméti alkotók írásait, alkotásait kiadó Forrás c. folyóirat munkatársai a városhoz kötıdı írásaikból olvastak fel Kecskemét versben és prózában író-olvasó találkozó keretében. Igazi kuriózumnak számított, hogy a látogatók a napra pontosan 100 évvel ezelıtt megjelent kecskeméti újságok másolatait is átlapozhatták. A Leskowszky Hangszergyőjtemény - hacsak egy este erejéig is - átmeneti otthonra talált a Bozsó Győjtemény falai közt. A Győjtemény korabeli szalont megidézı termeiben, illetve a varázslatos kertjében fellépett a Bohém Jazz Trio, a Csörömpölık Együttes, a Tőzön- Vízen Át Táncegyesület, valamint a Dance For Art Táncegyüttes. Népi ügyességi játékokba is lehetıség nyílott becsatlakozni, míg a legapróbbakat a Ciróka Bábszínház bábszínészei mulattatták. A közönségnek a számtalan látnivalót, megannyi élményt a Győjtemény hátsó kertjében, a búbos kemence köré berendezett alkalmi Romkocsmában megpihenve oszthatta meg a társakkal. 20

21 A Cifrapalota Kecskeméti Képtár (7530 fı fı) június 4-ei békediktátum utáni évekbıl címmel rendezett idıszaki kiállítása ezen az estén is szeretettel várta a kedves látogatókat. A folyamatosan hallgatható zenei anyag és archívumok vetítése még közelebb hozta a látogatók számára a korabeli dokumentumokat, emlék- és kultusztárgyakat. Prielle Kornélia színésznı színpadi viseleteit ugyancsak megtekinthették az érdeklıdık. A Cifrapalota munkatársai külön ezen estére igazi meglepetést tartogattak a látogatók számára: egy igazán rendhagyó, Láthatatlan kiállítással készültek. Az interaktív tárlat célja az volt, hogy a látogatók a szemük világa nélkül, a többi érzékszervükre hagyatkozva, fülökkel, kezükkel, valamint az orruk segítségével fedezzék fel a kiállított tárgyakat. A játékosabb kedvőek kitapinthatták a kenyérsütés eszközeit: a nyújtófát, a dagasztóteknıt, a szakajtókosarat, orruk segítségével az élesztıt kellett felismerni. A népi konyha hangulatát a négy lábon álló krumplinyomó és vajköpülı idézte fel, melyek kitaláláshoz segítségképp vaj és burgonyagumó szolgált. A háziasszony munkaeszközei közül kitapintható volt a mosószappan, a szenes vasaló, és a mángorló, míg a férfiak használati tárgya közül a csizma és csizmahúzó. Légyzümmögés hangja segítette a légycsapó megfejtését. Valamennyi kiállított tárgy a Katona József Múzeum néprajzi győjteményébıl került a Cifrapalota falai közé. A Ráday Múzeum (6300 fı fı) Essen le az állatok! Vendégeink az állatok! felkiáltással csupa állatbarát programmal készült. Volt állatsimogató, Állatok a Bibliában c. gyermekfoglalkozás, állatokat bemutató képeslap-kiállítás, bábelıadás, Állatok a reneszánsz zenében és a gyermekdalokban zenés elıadás és szót kaptak az Állati tudományok is. A nagyobbakat a Dunamelléki református egyházmővészet állandó kiállítása, illetve Ásvány- és Óragyőjtemény várta. A Népi Iparmővészeti Győjtemény (4.116 fı fı) Szövött éjszaka címmel a kivételes tehetségő, kovásznai Gazdáné Olosz Ella textilmővész idıszaki kiállítása köré szervezték az est programjait. Szakértı és segítıkész munkatársaknak köszönhetıen különféle fonallal, anyagokkal kapcsolatos mesterségek megismerésére és mővelésére adódott lehetıség. Kisebbek a kötélveréssel barátkozhattak, nagyobbak szıhettek, horgolhattak, különbözı hímzéstechnikákat ismerhettek meg, s még a csipkeverés fortélyaiból is ízelítıvel szolgáltak. 21

22 A Szórakaténusz (4.101 fı fı) Ó azok a 10-es évek mottó köré szervezte programjait. Játékok, Titkok, Csodák címmel 100 éves gyermekjátékok varázsolták el a közönséget, a mőhelyben a kiállított fajátékokhoz hasonlatos játékokat készíthettek. Az igazán bátor jelentkezık a szövıkereten való szınyegszövésre is vállalkozhattak. Az alkalmi Udvarmoziban Szoboszlay Péter életmődíjas animációs filmrendezı 100 éve történt címő filmjének epizódjait vetítették. A táncról s tánctanításról a Hírös Versenytánc Egyesület táncosai gondoskodtak. A Katona József Színház közremőködésével fiatalok és idısebbek is egyaránt korabeli ruhákba bújhattak. A Katona József Emlékház (3.052 fı fı) a Katona József életét bemutató állandó kiállításával és az ehhez kapcsolódó tárlatvezetéssel, filmvetítéssel, valamint a vajdasági Óbecsén élı Tari István költı, író, képzımővész munkáit bemutató idıszaki kiállítással várta a fesztiválozó közönséget. A Katona József Könyvtár (734 fı fı) immáron másodszor csatlakozott a rendezvénysorozathoz. Unikumok címmel élıtársasjátékkal csalogatták a kecskeméti kultúr kalandorokat. A játék célja az Európai Uniós ismereteink bıvítése volt, s mindezt az önfeledt játék eszközével. A Történeti Győjtemény munkatársai inkább talán a komolyabb látogatók számára teremtettek egyedi lehetıséget arra, hogy a könyvtár győjteményének legrégibb és legféltettebb a században kiadott dokumentumait kézbe vehessék. A szállóige szerint Amit Heltai Nándor nem tud Kecskemétrıl, az nincs is. A közismert kecskeméti közíró a város neves családjairól tartott élvezetes múltidézı elıadást Híres-neves kecskeméti családok címmel. A Kecskeméti Televízió filmarchívumának köszönhetıen RETRÓ MOZIra ülhettek be mindazok, kik a város 60-as, 70-es arculatára, hangulatára voltak kíváncsiak. A Kecskeméti Ifjúsági Otthon (2.000 fı 800 fı) a szürkébb hétköznapok során is a kultúra és az ifjúság szoros és élı kapcsolatát igyekszik ápolni. Ezen az estén az Otthon udvarában életre kelt az éjszakai játszóház. A Tőzön Vízen Át Táncegyesület népviseletbe öltözött házigazdái fogadták a kicsiket-nagyokat, a talp alá valót a Hegedős Együttes húzta. Volt pogácsa-sütı verseny a lányoknak, asszonyoknak, a férfiemberek pedig lángos-evı versenyen mérhették össze erejüket. A gyermekek népi ügyességi játékokat próbálhattak ki kedvükre. Természetesen a remek muzsika 22

23 egyre csak arra ösztönözte a közönséget, hogy maguk is beálljanak a táncosok közé, s együtt ropják kezdık-haladók. Az Otthon moziban Deésy Alfréd: János vitéz c. fekete-fehér magyar némafilm volt megtekinthetı, zongora kísérettel. A Katona József Színház (1.700 fı fı) ugyancsak másodjára vetette bele magát az éjszakai forgatagba. Rendkívüli érdeklıdés kísérte a színészek közremőködésével és vezetésével óránként indított kulisszajáratokat. A jelenleg már hatalmas sikerrel, teltházas közönség elıtt futó A nyomorultak c. elıadás készítési munkálataiba is bepillanthattak a civilek. A Ciróka Bábszínház (367 fı fı) A Földi bugyroktól az Égi szférákig címmel hirdette meg a Múzeumok Éjszakájához kapcsolódó programját. Fiatal kecskeméti képzımővészek járdafestésével vette kezdetét a mulatság, melynek eredményeképp a város jelképes épületei színezték át a kecskeméti aszfaltot. A bábszínház Nagytermében Farkas és Piroska bírósági tárgyalására ülhetett be az igencsak kíváncsi közönség. A Vákum Csoport kiállítása is várta kicsiket s nagyokat egyaránt, majd a kései órákban a Kortársak léptek színpadra. A világhírő Kecskeméti Rajzfilmstúdiót (450 fı) Mikulás Ferenc stúdióvezetı kalauzolása mellett ismerhette meg a közönség, s közben a stúdió gyöngyszemei - a Magyar népmesék, Vízipók-csodapók a Mesék Mátyás királyról c. - rajzfilmeket vetítették. A Nemzetközi Kerámia Stúdióba (1.280 fı fı) a Tovább élı hagyomány a kortárs japán kerámiában címő, Japán hét ısi kerámia régióját - az ott alkotó kortárs mővészek tárgyai tükrében - bemutató kiállítása csalogatta az érdeklıdıket. Domonkos László korongos mester bemutatóját remekül kiegészítette a Flótás együttes moldvai csángó hagyományokon alapuló muzsikája. A hangulatos udvaron mindezeken felül iparmővészek egyedi alkotásait - ékszereket, csészéket, dísztárgyakat - bocsátották áruba. Az est fénypontja a kemence nyitás volt. A Kodály Zoltán Pedagógiai Intézet (1.525 fı fı) nagytermében Kodály Zoltán életét bemutató filmet vetítettek, melyet a mővész életérıl és munkásságáról összeállított emlékkiállítás tett még teljesebbé. Kortárs magyar, finn és grúz mővészek alkotásai tették színesebbé a program kínálatot, mely győjtemény a budapesti Ari Kupsus Galéria jóvoltából látogatott el Kecskemétre. Az Orvos- és Gyógyszerésztörténeti Múzeum (2.350 fı fı) a Haida indiánok mővészetét bemutató kiállítással, a táltos dobok történetérıl szóló könyv 23

24 bemutatójával, valamint ısi magyar étekkel hajdinakásával - és gyógyteával várta a vendégeket. A Magyar Fotográfiai Múzeum (1.012 fı fı) ugyancsak színes programmal készült: állandó kiállításként a Technikatörténeti látványtár, illetve a Múzeum külföldi győjteményébıl válogatott idıszaki kiállítás várta a betérıket. Zalka Imre vándorfotográfus kollódiumos nedves eljárással történı abrotípia készítését lehetett meglesni, továbbá a raktár és a munkatér is megnyílt ezen az éjszakán. A Fotómúzeumtól a Planetáriumig (492 fı fı) tartó Naprendszertúrát indítottak, melynek zárásaképp a Planetárium kupolatermében tartott csillagászati bemutatón lehetett megpihenni. A Természet Házában (1.740 fı) Elvarázsolt liget címmel szabadtéri foglalkozásokat szerveztek, illetve a Zöld ernyı - Kecskemétiek az élhetıbb környezetért c. pályázat eredménye, valamint a Levegırıl szóló interaktív kiállítás is körbejárható volt. Meghívott vendégként egy éppen lábadozó gyöngybagoly érkezett. A Malom Art Kortárs Galéria (450 fı fı) az 1910-es évek hangulatát megidézı enteriırt rendezett be (ifjú szerelmes pár, korhő ruhában és környezetben), E témát vitték vászonra a helyi képzımővészek. A Mővész Kávézó (230 fı 387 fı) Bozók Ferenc Rubinpirosat visz a nyárba c. könyvének bemutatójával készült a kurta-furcsa éjszakán, a program fényét Sirkó László színmővész versmondása és Menyhárt Eszter fuvolakísérete emelte. A Tormási Szalon Mőteremben (650 fı) helyi képzımővészek természeti performansza volt látható, a Penge Benge Jazz Band zenei aláfestésével. A Porta Egyesület (5700 fı) jóvoltából a Barátok temploma udvarán alkalom nyílott megismerkedni a Porta Kiadó szerzıivel, kiadványaival, míg a Tiszti Klub (487 fı fı) az apróbbaknak kívánt kedvezni a vasútmodell kiállítással. A Magyar Naiv Mővészek Múzeuma (427 fı) állandó és idıszaki kiállításaival 2010-ben második alkalommal csatlakozott önállóan a rendezvénysorozathoz. Az éjszaka folyamán a Köztemetı (120 fı) is kitárta kapuit, csatlakozva a Mővésztelepi ünnepségekhez Kószó Ferenc idegenvezetı segítségével a temetıben nyugvó jeles kecskeméti polgárok nyughelyét lehetett felkeresni. 24

25 Minden évben nagy sikert arat a Zwack Kecskeméti Pálinkamanufaktúra (430 fı fı) által szervezett pálinka-kóstolással ízesített tárlatvezetése, ahol a látogatók az 1922-ben épült szeszfızdét és Európa egyik legkorszerőbb erjesztı terét és lepárlóját megnézhették. A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltárának (604 fı) a kecskeméti Városháza épületében található részlege Az éjszaka virágai Kecskeméten a levéltári iratok tükrében címmel rendezett tárlata a kecskeméti prostitúció témáját járta körül. A Dán Kulturális Intézet (25 fı fı) idıszaki kiállítással s a Classic Chamber Brass együttes remek koncertjével várta a betérıket. A K-Arts (382 fı fı) a KÉSZ Csoport mővészeti győjteményébıl válogatott, kortárs képzımővészek alkotásait mutatta be. Állati térélmények győjtıcím alatt három kiállítás is megtekinthetı volt, melyek könnyed és olykor ironikus hangvétellel szólították meg a nézıközönséget. Vendég kiállítók Szabó György és Rabóczky Judit szobrászmővészek voltak. 25

26 Az Éjszakai Múzeumok üzenete Bár az utóbbi években tagadhatatlanul nıtt a múzeumba látogatók száma Magyarországon, valójában még mindig csak feleannyian járnak kiállításokra, mint a nyolcvanas években, amikor az éves átlag 20 millió látogató volt. Ez az a szám, amely a rendszerváltás után szinte azonnal a felére, 10 millióra csökkent. Csupán egyetlen, nem mellékes tényezı a sok közül, hogy a kötelezı iskolai múzeumba járás megszőnésével bizonyos korábbi látogatók, ha nem is kötelezı jelleggel, de automatikusan kiestek. Valamint a rohanó világban, ahol a technológia modernkori vívmányai egyre inkább átveszik a fıszerepet, az embereknek egész egyszerően nem jut ideje a múlt, vagy akár a jelen kincseinek csodálatára. Elmennek, elrohannak a szépség, a mővészet mellett. A visszaesés alapvetıen a múzeumok hibája volt, állította a Szépmővészeti Múzeum vezetıje, Baán László igazgató. 12 A kilencvenes években gyakorlatilag egyetlen nagyszabású, sokakat csalogató kiállítást sem hoztak Magyarországra, az utolsó ilyen 1987-ben a kínai császárság agyagkatonáit bemutató kiállítás volt a Nemzeti Múzeumban, amit több százezren néztek meg. Ez a pangás tört meg aztán 2003-ban, a 250 ezer látogatót vonzó Monet-kiállítással, melyet további sikerek követtek: a francia impresszionistákat bemutató kiállítás a Mőcsarnokban, 300 ezer látogatóval, valamint a Van Gogh-tárlat a Szépmővészeti Múzeumban, melyet közel félmillióan néztek meg. Az embereket érdeklik a múzeumok, épp ezért a múzeumok nem zárkózhatnak be. Figyelembe kell venniük, hogy megváltoztak a szokások" - mondta az igazgató. A Múzeumok Éjszakájának lényegét, véleményem szerint épp ebben lehet megragadni. Az Éjszakai Múzeumok üzenetét leginkább úgy tudnám lefordítani: ami érdekes éjjel, az miért ne lehetne nappal is az. A fejlıdés, a rendezvény tartós sikere abban rejlik, hogy a múzeumi éjszakák mára már a nappalokat is átformálták. Az intézmények az évek során megtapasztalhatták, hogy nincs szükség a varázslásra, csupán érdekes, korunk emberének igényeit szem elıtt tartó programok, rendezvények kellenek. A látogató, ha érdemes, minden bizonnyal be fog térni. Ha van miért, ha érdekes, ha elıre is visz s közben a hagyományokat is tiszteli-ápolja. 12 Forrás: 26

27 Az embernek szüksége van a fejlıdésre, s hogy a megfelelı irányt is tudjuk, ebben a kultúránk kincseinek tárházai hasznos segítségünkre, támaszunkra lehetnek. Az interaktív formában történı tárlatvezetésekkel, a történelmünk, kultúránk izgalmas kincseinek feltárásával, jókedvő zenés-táncos mulatságokkal a múzeumok nappalai is ugyanolyan, sıt még inkább kedvelt találkozási hellyé válnak. 27

28 Összegzés A kecskeméti programok országszerte elismert sikeréért legtöbbet tett szakembereket arra kértem, fogalmazzák meg saját szavaikkal az általuk szívvel-lélekkel támogatott rendezvény célját, mondanivalóját. Lángné Nagy Mária, a Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ vezetıhelyettese a Múzeumok Éjszakája évek óta fennálló sikerét abban látja, hogy ezen az estén kötetlen, családi programok serege várja a kultúrára vágyó kecskeméti polgárokat. Egy álló éjszakára birtokba veheti a mővelıdni vágyó közönség Kecskemét csaknem valamennyi kulturális intézményét. A kulturális kaland állomásait mindenki maga tudja összeválogatni, saját igényeinek s ízlésének megfelelıen. Közösségi kulturális kikapcsolódás lehetıségét teremti meg a nyár eleji fesztivál, melynek legfıbb vonzereje az intézmények által felfedett új arculat, a nyitottság. Említésre méltó elınye az események ingyenessége: mindenki egyaránt kedvére térhet be bárhová, legalább egy este erejéig. Az igazgatóhelyettes-asszony számára is igen meglepınek bizonyult a rendezvények rendkívül magas látogatottsága, 2010-ben megközelítıleg fı 13 vett részt a Múzeumok Éjszakáján. Emberek sokasága vándorol egyik helyrıl a másikra, s közben valamennyi kiállító helyen, múzeumban, intézményben teltház érzete van a betérınek. Sıt még az utcán is folyamatosan hömpölyög a tömeg. Szakmai szemmel nézve a számos kecskeméti kulturális intézmény közti, alulról szervezıdött összefogásnak tulajdonít igen fontos szerepet, mely megteremtette az összehangolt és hatékony együttmőködés lehetıségét. S ez az, ami egyben a jövı útját is jelenti. Loránd Klára és Ifj. Bozsó János, a Bozsó Győjtemény vezetıi egybehangzóan a Másként megmutatni a múzeumok, győjtemények, galériák világát alapgondolatban vélték felfedezni a Múzeumok Éjszakájának mondanivalóját. Ezen az éjjelen a múzeumok, intézmények és a szakemberek is mernek mások lenni, másként láttatni, másként átadni a szellemi kincseket. Az emberek generációkon át magukban hordozzák az olykor túl szigorú, merev múzeumlátogatások emlékét, azonban ezek az estek kiválóan alkalmasak arra, hogy feledtessék a nem mindig kellemes élményeket. A múzeumok közelebb engedik magukhoz a betérıt, gyakran 13 Ezen adat megegyezik Kecskemét város lakosainak számával. 28

29 valósággal megelevenednek a féltve ırzött kincsek. A tudományosság kissé háttérbe vonul ez alkalommal, s több teret enged a szárnyaló kreatív mővészeteknek. Az eszközrendszer cserélıdik le ezen az éjszakán, az intézményekben otthonra talált értékek más eszközökkel, az érdekesség nyelvén szólnak a látogatóhoz. Az utóbbi években szakadék támadt a múzeumok által felkínált, valamint a kikapcsolódni vágyó emberek által választható szabadidı-eltöltési lehetıségek közt. A rendezvény ezen szakadék fölé emelt szilárd lábakon álló, igencsak idıtállónak bizonyuló hidat. S végezetül, ami az éjszakát igazán különlegessé teszi: az érdeklıdık ezúttal olyan helyekre is betekintést nyerhetnek, ahová korábban csupán képzeletük szárnyán lopózhattak be. Ifj. Bozsó János frappáns szavaival szólva: A Múzeumok Éjszakája - befektetés a jövı látogatóiba. 14 És mi lehet a lényeg, a mondanivaló egy mővész nézıpontjából vizsgálva? A feleletet a Múzeumok Éjszakáján alkotóként résztvevı grafikusmővésztıl kaptam. Balanyi Károly grafikus- és zománcmővész a Malom Art Galéria felkérésére többedmagával vállalta, hogy a nézık, érdeklıdık kedvére és szeme láttára viszi vászonra az elıre berendezett, 60-as éveket idézı enteriırt. Elmondása szerint az este valóban remek alkalom arra, hogy a mővészek olykor ismeretlen világa is feltáruljon az érdeklıdık elıtt. Az alkotás folyamatát ismerhették meg a látogatók, alkalom nyílott egyes technikák, festıi megoldások ellesésére. Az érdeklıdık bele-bele kérdezhettek a mő elkészítésének fortélyaiba a véget nem érı miértek és hogyanok estéjén. A látogatók s a mővészek közt ritka és tanulságos, közvetlen párbeszéd lehetıségét teremti meg az éjszaka. Balanyi Károly június 20-a éjjelén készített alkotásának reprodukciója a 14. számú melléklet alatt tekinthetı meg. A fenti kiváló összegzéseket annyiban egészíteném ki, hogy meglátásom szerint a hármas együttmőködés az, ami igazán élteti e rendezvényt. A szakemberek és intézmények szerepvállalását, mint elemi fontosságú összetevıt több helyen hangsúlyoztam. Ugyanakkor a kulturális körutazás lelkes résztvevıjeként elmondhatom, hogy ezen az estén bizony mi magunk is mások vagyunk. Ezen az éjjelen nem csupán az intézmények, a szakemberek, vagy akár a mővészek mernek mások lenni, mi magunk is merünk mások lenni. Másként nézünk, másként hallgatunk, s alkalom adtán másként is tapintunk. Az ízlelésrıl már nem is beszélve. 14 A győjtemény látogatottságát ismertetı táblázat a 12. számú mellékletben olvasható. 29

30 Hagyjuk, hogy magával ragadjon a kultúra, a mővészet és esténket lelkiismeretfurdalás nélkül a szépnek, a jónak, a tudománynak szenteljük. Úgy hiszem a Múzeumok Éjszakája sikeréhez mi, a közönség épp úgy hozzá tartozunk, mint az értékırzı intézmények, a szakemberek elhivatottsága, megbecsülendı tudása és a mővészek talentumai. Így válik teljessé a kép, így válik harmóniával teltté a zene, így elevenedik meg a költészet, az irodalom, a színház, így fordul táncba a világ, s így ízlik leginkább a kenyér s bor. Így válunk együttesen a Szent Iván éji magyar néphagyomány ırzıivé, s éltetıivé. Úgy hiszem a hármas fonál az, amiben a kultúra varázslattal teli ünnepének sikere rejlik. 30

31 Felhasznált irodalom Könyvek: Daubner Katalin Horváth Sándor Petró Katalin Kultúra-gazdaságtani tanulmányok Aula Kiadó Kft. Budapest, p. Eszenyi Miklós Dr. Utry Attila A kulturális menedzser tankönyve Rónai Mővelıdési Központ Miskolc, p., p., p. Eszenyi Miklós Dr. Utry Attila Segédkönyv a kulturális menedzsment tanulmányozásához TEMI Rónai Mővelıdési Központja Miskolc, p. Tátrai Zsuzsanna Karácsony Molnár Erika Jeles napok, ünnepi szokások Planétás Kiadó Budapest, p. Folyóiratok: Bera Linda Esıs, de sikeres éjszakai múzeum-mustra Kecskeméti Lapok 105. évf. 13. sz. (2009. jún. 24.) 5.p. Kormos Emese Múzeumok erotikus éjszakája Kecskemét magazin 1. évf. 6. sz. (2006. júl.) 8.p. Kubatovics Tamás Zamatos éjre készülnek: Lesz sárközi győjtemény, de biztos, hogy nem sokáig Petıfi népe 64. évf sz. (2009. máj. 14.) 8.p. 31

32 N. Kósa Judit Múzeumok Éjszakája Népszabadság különszáma Idıszaki kiadvány melléklete 66. évf sz. (2008. jún. 20.) N. Kósa Judit Múzeumok Éjszakája Népszabadság különszáma Idıszaki kiadvány melléklete 67. évf sz. (2009. jún. 18.) N. Kósa Judit Felelıs szerkesztı: Kuczogi Szilvia Múzeumok Éjszakája Népszabadság különszáma Idıszaki kiadvány melléklete 68. évf sz. (2010. jún. 18.) Rákász Judit Egyéjszakás múzeumi retro kaland: Kisfröccs, kugli, bakelitbuli, csıbútor és politikai anekdoták Petıfi népe 62. évf sz. ( jún. 21.) 5.p. Rákász Judit Hétpróbás kultúrkalandorok: Június 20-a: a leghosszabb rövid éjszaka Petıfi népe 64. évf sz. ( jún. 2. kedd ) 5.p. Szenzációs siker a múzeumok éjszakája Mőértı (11. évf.) 7-8. sz. 3. p. Székelyné Kırösi Ilona Mesevarázs a tündérpalotában Könyv és nevelés 8. évf. 3. sz. ( 2006 ) p. Weyer Béla Berlin: Múzeumok éjszakája: képtármaraton HVG, (25. évf.) 7.(1238.) sz old. 32

33 Wlcsek Anna Tárlatvezetés sötétedés után: Rengeteg program várja a látogatókat szerte az országban Petıfi népe 63. évf sz. 9.p. Internetes irodalomjegyzék Központi Statisztikai Hivatal honlapja Múzeumok Éjszakájának honlapja Nemzeti Erıforrás Minisztériumának honlapja Székely Nemzeti Múzeum honlapja 33

34 Mellékletek 1. számú melléklet: A Múzeumok Éjszakája rendezvénysorozatban résztvevı intézmények száma és annak növekedése I. 15 Résztvevı intézmények számának növekedése Budapesti résztvevı intézm Vidéki résztvevı intézm ebbıl Kecskemét Mindössze sen: A évet bázisnak tekintve % 162% 321% 538% 793% 872% 982% 2. számú melléklet: A Múzeumok Éjszakája rendezvénysorozatban résztvevı intézmények száma és annak növekedése II A NEFMI Közgyőjteményi Fıosztályának tájékoztatása alapján 16 Forrás: 34

35 3. számú melléklet: A Múzeumok Éjszakája rendezvénysorozat eseményein résztvevı látogatók száma és annak növekedése I. 17 Látogatók száma Budapesti látogatók Vidéki látogatók ebbıl Kecskemét Mindössze sen: A évet bázisnak tekintve % 245% 430% 496% 801% 804% 938% 4. számú melléklet: A Múzeumok Éjszakája rendezvénysorozat eseményein résztvevı látogatók száma és annak növekedése II A NEFMI Közgyőjteményi Fıosztályának tájékoztatása alapján 18 Forrás: 35

36 5. számú melléklet: évi Múzeumok Éjszakájának budapesti rekorderei Intézmény neve Látogatók száma (fı) Szépmővészeti Múzeum Magyar Nemzeti Galéria Néprajzi Múzeum Magyar Nemzeti Múzeum Iparmővészeti Múzeum Közlekedési Múzeum Jövı Háza Millenáris Park Magyar Természettudományi Múzeum Budavári Labirintus Terror Háza Hadtörténeti Intézet és Múzeum Budapesti Történeti Múzeum számú melléklet: évi Múzeumok Éjszakájának vidéki rekorderei Intézmény neve Látogatók száma (fı) Hermann Ottó Múzeum, Miskolc Móra Ferenc Múzeum, Szeged Déri Múzeum, Debrecen Dobó István Vármúzeum, Eger Janus Pannonius Múzeum, Pécs Bozsó Győjtemény, Kecskemét Damjanich Múzeum, Szolnok Soproni Múzeum Porcelánium, Herend

37 7. számú melléklet: évi Múzeumok Éjszakájának budapesti rekorderei Intézmény neve Látogatók száma (fı) Szépmővészeti Múzeum Magyar Mezıgazdasági Múzeum Magyar Nemzeti Galéria Iparmővészeti Múzeum Közlekedési Múzeum Budavári Labirintus Terror Háza Múzeum Hadtörténeti Intézet és Múzeum Budapesti Történeti Múzeum Országos Széchenyi Könyvtár számú melléklet: évi Múzeumok Éjszakájának vidéki rekorderei 19 Intézmény neve Látogatók száma (fı) Móra Ferenc Múzeum, Szeged Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Bozsó Győjtemény, Kecskemét Cifrapalota, Kecskemét Ráday Múzeum, Kecskemét Déri Múzeum, Debrecen Nógrád Megyei Levéltár, Balassagyarmat Janus Pannonius Múzeum, Pécs Népi Iparmővészeti Győjtemény, Kecskemét Szórakaténusz, Kecskemét számú mellékletek forrása: Népszabadság folyóirat Múzeumok Éjszakája melléklete, és

38 9. számú melléklet: A kecskeméti intézmények látogatottsági mutatói: Intézmény neve Látogatók száma 2009-ben (fı) Látogatók száma 2010-ben (fı) Alkotóház- Assisi Kápolna nincs adat Bozsó Győjtemény Cifrapalota (Katona József Múzeum) Ciróka Bábszínház Dán Kulturális Intézet Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ K-Arts Mővészeti Kft Katona József Emlékház Katona József Könyvtár Katona József Színház Kecskeméti Ifjúsági Otthon Kecskeméti Planetárium Kecskeméti Tőzoltó Múzeum Alapítvány Nincs adat Kecskeméti Városgazdasági Kft Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet Magyar Fotográfiai Múzeum Magyar Naiv Mővészek Múzeuma Malom-Art Kortárs Galéria Mővész Kávézó (Art Cafe) Nemzetközi Kerámia Stúdió Nemzetközi Zománcmővészeti Alkotómőhely 249 Nincs adat Népi Iparmővészeti Győjtemény Orvos- és Gyógyszertörténeti Múzeum

39 Premier Galéria 300 Nincs adat Ráday Múzeum és a Kecskeméti Református Egyházközség Könyvtára Szórakaténusz Játékmúzeum és Mőhely Tiszti Klub Zwack Kecskeméti Pálinka Manufaktúra Vadaspark Nosztalgia buszok (15 járat) Mindösszesen: fı fı 10. számú melléklet: évben elsı ízben csatlakozó kulturális intézmények, helyszínek Intézmény neve: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára Kecskemétfilm Kft. Rajzfilmstúdió Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága Természet Háza Tormási Szalon Mőterem Látogatók száma (fı) számú melléklet: Kecskeméti intézmények részvétele, valamint azok látogatottsága a és a évi Múzeumok Éjszakáján Résztvevı intézmények száma Látogatók száma (fı) számú mellékletek az egyes kulturális intézmények, szervezetek tájékoztatásának megfelelı adatokat tartalmazzák. 39

40 12. számú melléklet: Bozsó Győjtemény látogatói létszám Múzeumok Éjszakája június 19. Kecskemét, Klapka u. 34. és Fecske u. 23.: I. 100 éves a Kecskeméti Mővésztelep: 1. Perlrott Csaba Vilmos: kecskeméti képek 2. Komolytalanságok a 20. század elejérıl I fı (számlált, regisztrált) II. 50 éves Farkas Antal jama 1. kiállítás 2. Jamoszkóp (attrakció) III. Technikai csemegék a 20. század elsı felébıl (Kiss Fotó Győjteménye) II. + III fı (becsült) IV. Bábosok a vásárban: Ciróka 220 fı (becsült) V. Kecskemét versben és prózában: Forrás est 42 fı (számlált) VI. Leskowszky Hangszergyőjtemény Különleges zenei produkció 250 fı (becsült) VII. Tánc a 20. század kezdetén 1. Tőzön Vízen Át Egyesület, Csörömpölık Együttes 2. Dance for Art: tangó, shimmy 350 fı (becsült) VIII. Zene a 20. század kezdetén Bohém Trió 2 alkalom 480 fı becsült IX. Játékok a 20. század kezdetén: játékok józanoknak 3 alkalom 54 fı (számlált) X. Állandó kiállítás fı (becsült) XI. Romkocsma fı (becsült) Összes (kiállítások, attrakciók) fı 40

41 Külsı helyszín: XII. Múzeumi Buszok 2 útvonal, 24 járat 1546 fı (számlált, regisztrált) Bozsó Győjtemény összes létszám: regisztrált belépı: = fı kiállítások, foglalkozások, hangversenyek, külsı helyszínek résztvevıi összesítve: fı 41

42 13. számú melléklet: Múzeumok Éjszakája Kecskeméten - meghívók

43 14. számú melléklet: Balanyi Károly grafikus- és zománcmővész Múzeumok Éjszakáján készített alkotásának reprodukciója 43

44 15. számú melléklet: Múzeumok Éjszakája Képekben Tőzugrás egykor és most

45 Múzeumok Éjszakája hazánkban

46 Múzeumok Éjszakája Kecskeméten 14 Rakuégetés 15 Korongozás Oldtimer buszok éves a Kecskeméti Mővésztelep Foltvarrás 46

47 Múzeumok Éjszakája Erdélyben (SzNM) A díjnyertes láda

Múzeumok İszi Fesztiválja a Karacs Ferenc Múzeumban. 2009. október 1.- 2009. november 15.

Múzeumok İszi Fesztiválja a Karacs Ferenc Múzeumban. 2009. október 1.- 2009. november 15. Múzeumok İszi Fesztiválja a Karacs Ferenc Múzeumban 2009. október 1.- 2009. november 15. Programjaink: Október 1. (csütörtök) 17 óra Múzeumok İszi Fesztiváljának megnyitója és a Zene világnapja alkalmából

Részletesebben

Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl

Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl A Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány és kuratóriuma elsısorban pályázati támogatások

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a megyei önkormányzat közmővelıdési szakmai tanácsadási és

Részletesebben

Országos Múzeumandragógiai Konferencia Május Széphalom. Elıadások a szekciókban / idıtartam: 10 perc

Országos Múzeumandragógiai Konferencia Május Széphalom. Elıadások a szekciókban / idıtartam: 10 perc Országos Múzeumandragógiai Konferencia 2009. Május 11-12. Széphalom Elıadások a szekciókban / idıtartam: 10 perc 1. Szabó József Egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem Debrecen A múzeumok új kihívása: a

Részletesebben

Korok, Képek, Kamerák címő fotográfiatörténeti állandó kiállítás beszámolója

Korok, Képek, Kamerák címő fotográfiatörténeti állandó kiállítás beszámolója Korok, Képek, Kamerák címő fotográfiatörténeti állandó kiállítás beszámolója 1. A kitőzött pályázati cél megvalósul, a Dömötör Zoltán fotótörténeti anyagát bemutató, Korok, Képek, Kamerák címő kiállítás

Részletesebben

A fesztiválok szerepe a Balaton régió turizmusában. Rosta Sándor

A fesztiválok szerepe a Balaton régió turizmusában. Rosta Sándor A fesztiválok szerepe a Balaton régió turizmusában Rosta Sándor Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottság Balatonfüred, 2007. szeptember 26. Kulturális rendezvény, mint turisztikai termék Kiemelkedı

Részletesebben

Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12.

Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12. Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12. Kedd 9:00-10:30 Elıadások az I. és II. szekcióban 10:30-11:00 Szünet-konferencia

Részletesebben

A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI NÉPMŐVÉSZETI EGYESÜLET BEMUTATÁSA

A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI NÉPMŐVÉSZETI EGYESÜLET BEMUTATÁSA Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Népmővészeti Egyesület 5092 Tiszavárkony, Endre király út 121. Levelezési cím: 5000 Szolnok, Czakó E. u. 3. 1/15. E-mail: kenyeresne@t-online.hu A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI

Részletesebben

BESZÁMOLÓ GÖDÖLLŐI MÚZEUMI ÉJ

BESZÁMOLÓ GÖDÖLLŐI MÚZEUMI ÉJ BESZÁMOLÓ GÖDÖLLŐI MÚZEUMI ÉJ Évek óta hagyomány, hogy Gödöllő városa a Múzeumok Éjszakája programot városi összefogásban valósítja meg.tehát nemcsak a múzeumok (Gödöllői Városi Múzeum, Gödöllői Királyi

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról Támogatás témája: Múzeumi gyűjtemények tárgyi és szellemi kulturális örökségünk című magyar-román

Részletesebben

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról A Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Gyıri Levéltára, a Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára, a MOKK

Részletesebben

PROGRAMISMERTETŐ Múzeumok Éjszakája 2015 / Soproni Múzeum

PROGRAMISMERTETŐ Múzeumok Éjszakája 2015 / Soproni Múzeum PROGRAMISMERTETŐ Múzeumok Éjszakája 2015 / Soproni Múzeum Soproni Múzeum Múzeumok Éjszakája 2015-ben a Legendák nyomában: Soproni mesék, mítoszok címet viselte. A Kvintesszencia Régizene együttes koncertjével

Részletesebben

Communitas beszámoló

Communitas beszámoló Communitas beszámoló Az ösztöndíj legnagyobb részét nyersanyagokba fektettem, így születtek az új festményeim. Az összeg másik részét pedig arra használtam, hogy néhány utazást finanszírozzak a környező

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás címe, rövid összefoglaló (max. 500 karakter)

MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás címe, rövid összefoglaló (max. 500 karakter) MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Megrendelés Név Telefon E-mail Név Telefon E-mail Budapesti Történeti Múzeum Budapest

Részletesebben

Orosz nyelvtanfolyamok középiskolásoknak 2013 elsı félévében. Mit ér az irodalom, ha magyar és oroszul szólal meg?

Orosz nyelvtanfolyamok középiskolásoknak 2013 elsı félévében. Mit ér az irodalom, ha magyar és oroszul szólal meg? Orosz nyelvtanfolyamok középiskolásoknak 2013 elsı félévében 2013 elsı felében folytatódtak az ingyenes orosz nyelvtanfolyamok középiskolásoknak az ELTE Ruszisztikai Központjában. 2013 januári metodikai

Részletesebben

Karacs Ferenc Múzeum Tagintézmény 4150 Püspökladány, Kossuth u. 28. Tel. (54) 451-295 E-mail: karacs.muzeum@gmail.com; web: www.ladanymuzeum.

Karacs Ferenc Múzeum Tagintézmény 4150 Püspökladány, Kossuth u. 28. Tel. (54) 451-295 E-mail: karacs.muzeum@gmail.com; web: www.ladanymuzeum. Karacs Ferenc Múzeum Tagintézmény 4150 Püspökladány, Kossuth u. 28. Tel. (54) 451-295 E-mail: karacs.muzeum@gmail.com; web: www.ladanymuzeum.hu Szakmai beszámoló A Karacs Ferenc Múzeum csillagos éjszakája-

Részletesebben

Utazás a múltba, fedezzük fel a jövő kincseit Német nemzetiségi tábor Szöveges és képes beszámoló

Utazás a múltba, fedezzük fel a jövő kincseit Német nemzetiségi tábor Szöveges és képes beszámoló Gyula Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung der Stadt Gyula 5700 Gyula, K. Schriffert József u. 1. Utazás a múltba, fedezzük fel a jövő kincseit Német nemzetiségi

Részletesebben

Tárgy: Lajosmizse város 2012. évi kulturális rendezvénynaptárának elfogadása. Intézményirányító és Településfejlesztési Iroda.

Tárgy: Lajosmizse város 2012. évi kulturális rendezvénynaptárának elfogadása. Intézményirányító és Településfejlesztési Iroda. Elıterjesztés 12. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizse város 2012. évi kulturális rendezvénynaptárának elfogadása Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN 3507/00102 Szakmai beszámoló Az idén immár hatodik alkalommal volt Múzeumok Éjszakája Kisvárdán. A késő

Részletesebben

A három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása

A három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása Három hetet meghaladó projekt szakmai beszámol molója A három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása A projekt címe: Zenetörténeti áttekintés a kezdetektıl a XX. századig. A projekt megvalósításának

Részletesebben

PÁLYÁZATI BESZÁMOLÓ Ügyiratszám: 2631/52/2014

PÁLYÁZATI BESZÁMOLÓ Ügyiratszám: 2631/52/2014 PÁLYÁZATI BESZÁMOLÓ Ügyiratszám: 2631/52/2014 Támogató: Marcali Város Önkormányzata Oktatási és Közművelődési Bizottság 8700 Marcali Rákóczi u. 11. Támogatott: Marcali Városi Kulturális Központ 8700 Marcali

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-i ülésére

E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1228 /2009 E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Napok programja

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. A Múzeumok Éjszakája rendezvényről a Gödöllői Városi Múzeumban

B E S Z Á M O L Ó. A Múzeumok Éjszakája rendezvényről a Gödöllői Városi Múzeumban B E S Z Á M O L Ó A Múzeumok Éjszakája rendezvényről a Gödöllői Városi Múzeumban Gödöllőn évek óta hagyomány, hogy a Múzeumok Éjszakájának programsorozatát városi összefogásban valósítjuk meg. Tehát nemcsak

Részletesebben

XXXII. Kodály Mővészeti Fesztivál beszámoló (2012. 12. 08. és 2012. 12. 16.)

XXXII. Kodály Mővészeti Fesztivál beszámoló (2012. 12. 08. és 2012. 12. 16.) XXXII. Kodály Mővészeti Fesztivál beszámoló (2012. 12. 08. és 2012. 12. 16.) A 2012. évi Kodály Mővészeti Fesztivált Kodály Zoltán születésnapja (december 16.) köré szerveztük, a Mester születésének 130.

Részletesebben

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10.

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. 2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. Szakmai beszámoló I. A rendezvény bemutatása A Kalocsai Paprikafesztivál és a Paprikás Ételek Főzőversenye a térség legnagyobb

Részletesebben

Szakmai beszámoló Múzeumok Éjszakájához kapcsolódó programok megvalósítása c. pályázathoz 2015. június 20. Szeged, Móra Ferenc Múzeum NKA 3507/00099

Szakmai beszámoló Múzeumok Éjszakájához kapcsolódó programok megvalósítása c. pályázathoz 2015. június 20. Szeged, Móra Ferenc Múzeum NKA 3507/00099 Szakmai beszámoló Múzeumok Éjszakájához kapcsolódó programok megvalósítása c. pályázathoz 2015. június 20. Szeged, Móra Ferenc Múzeum NKA 3507/00099 I. A program részletes ismertetése A Móra Ferenc Múzeum

Részletesebben

Név Telefon E-mail. Lengyelné Kurucz Katalin 1/250-1650, 1/430-1081. MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás

Név Telefon E-mail. Lengyelné Kurucz Katalin 1/250-1650, 1/430-1081. MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Név Telefon E-mail Név Megrendelés Telefon E-mail Aquincumi Múzeum Budapest Budapest

Részletesebben

Szakmai beszámoló MÓRIKUM Kultúr-Fröccs-Fesztivál augusztus 18-tól 20-ig

Szakmai beszámoló MÓRIKUM Kultúr-Fröccs-Fesztivál augusztus 18-tól 20-ig Szakmai beszámoló MÓRIKUM Kultúr-Fröccs-Fesztivál 2016. augusztus 18-tól 20-ig Évtizedek óta hagyományosan az augusztus 20-ai hétvégén 2-3 napos rendezvénysorozatot szervez intézményünk, a Lamberg-kastély

Részletesebben

A Múzeumok és Látogatók Alapítvány felnıttképzési programjai konferenciái és mőhelymunkái -

A Múzeumok és Látogatók Alapítvány felnıttképzési programjai konferenciái és mőhelymunkái - A Múzeumok és Látogatók Alapítvány felnıttképzési programjai konferenciái és mőhelymunkái - Az Alapítvány A Múzeumok és Látogatók Alapítvány 2004. januárjában azzal az alapvetı célkitőzéssel jött létre,

Részletesebben

Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ. www.smmi.hu Szalay Lilla 30/869-6056 sm.muzeum@gmail.com İszi Zoltán 30/206-2881

Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ. www.smmi.hu Szalay Lilla 30/869-6056 sm.muzeum@gmail.com İszi Zoltán 30/206-2881 MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Név Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Megrendelés Telefon E-mail Név Telefon E-mail Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága

Részletesebben

STATISZTIKA ÖSSZESÍTİ 2011

STATISZTIKA ÖSSZESÍTİ 2011 STATISZTIKA ÖSSZESÍTİ 2011 Készült: 2011. november 24. Készítette: Héra Éva, Ádám Krisztina www.cioff.hu cioff@mail.datanet.hu Szervezet neve Város Rendezett fesztivál neve Fesztiválminısítési eredmény

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A SZÓRAKATÉNUSZ JÁTÉKMÚZEUM ÉS MŰHELY valamint A MAGYAR NAIV MŰVÉSZEK GYŰJTEMÉNYE közös MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA PROGRAMJÁRÓL 2016

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A SZÓRAKATÉNUSZ JÁTÉKMÚZEUM ÉS MŰHELY valamint A MAGYAR NAIV MŰVÉSZEK GYŰJTEMÉNYE közös MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA PROGRAMJÁRÓL 2016 SZAKMAI BESZÁMOLÓ A SZÓRAKATÉNUSZ JÁTÉKMÚZEUM ÉS MŰHELY valamint A MAGYAR NAIV MŰVÉSZEK GYŰJTEMÉNYE közös MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA PROGRAMJÁRÓL 2016 A Múzeumok Éjszakája a Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhelyben

Részletesebben

Szakmai beszámoló Múzeumok Éjszakája megvalósítására Móra Ferenc Múzeumban június 25. Szeged, Móra Ferenc Múzeum

Szakmai beszámoló Múzeumok Éjszakája megvalósítására Móra Ferenc Múzeumban június 25. Szeged, Móra Ferenc Múzeum Szakmai beszámoló Múzeumok Éjszakája megvalósítására Móra Ferenc Múzeumban 2016. június 25. Szeged, Móra Ferenc Múzeum pályázati azonosító: 204107/00197 1. A program részletes ismertetése A Móra Ferenc

Részletesebben

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl.

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. Az önkormányzat kötelezı feladata a helyi közmővelıdési tevékenység

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

Kedves Fesztivállátogató!

Kedves Fesztivállátogató! Kedves Fesztivállátogató! Szeretettel köszöntjük Önöket a tavaszi fesztiválok megrendezése alkalmából és örömmel invitáljuk programjainkra a siófoki Hajókikötőbe. Reményeink szerint olyan színvonalas programot

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ FÖLDÜNK REJTETT KINCSEI NKA 3506/01941. A gyűjtő: Baffy György (1932-2012)

SZAKMAI BESZÁMOLÓ FÖLDÜNK REJTETT KINCSEI NKA 3506/01941. A gyűjtő: Baffy György (1932-2012) A 2015. február 3. és szeptember 19. között látogatható kiállításunk szakmai megvalósítását az NKA Közgyűjteményi Kollégiumának 3506/01941 pályázati azonosító számú, 1.000.000,-Ft vissza nem térítendő

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. Programunk a Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhelyben:

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. Programunk a Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhelyben: SZAKMAI BESZÁMOLÓ A SZÓRAKATÉNUSZ JÁTÉKMÚZEUM ÉS MŰHELYBEN VALAMINT A NAIV MŰVÉSZEK GYŰJTEMÉNYÉBEN ÉS KÖZÖS UDVARÁBAN A MÚZEUMI ÉJSZAKÁJÁN MEGRENDEZETT KIS EMBEREK BARÁTOCSKÁIM CÍMŰ IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSHOZ

Részletesebben

Városzöldítő Majális 2008. május 25-én Budapesten, az Erzsébet téren, a Gödör klub területén

Városzöldítő Majális 2008. május 25-én Budapesten, az Erzsébet téren, a Gödör klub területén Városzöldítő Majális 2008. május 25-én Budapesten, az Erzsébet téren, a Gödör klub területén A Levegő Munkacsoport pályázatot indított annak érdekében, hogy Budapest belső kerületeiben megnöveljék az egy

Részletesebben

Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház

Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Múzeumok Éjszakájához kapcsolódó programok megvalósításra pályázati azonosító: 3507/00082 elnyert támogatás összege:150 000 Ft A nyári napfordulóhoz kapcsolódó múzeumi ünnep, a Múzeumok

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A TISZAZUGI FÖLDRAJZI MÚZEUM ÉVI MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A TISZAZUGI FÖLDRAJZI MÚZEUM ÉVI MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL SZAKMAI BESZÁMOLÓ A TISZAZUGI FÖLDRAJZI MÚZEUM 2016. ÉVI MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL A program címe: Iránya a csillagos ég! - Éjszaka a Tiszazugban Dr. Róka András, főiskolai docens (Kémiai

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 10-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 10-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Együttmőködési megállapodás megkötése Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával a TIOP-1.2.1/A-12/1

Részletesebben

Mádi Furmint Ünnep 2013 Szakmai Beszámoló

Mádi Furmint Ünnep 2013 Szakmai Beszámoló Mádi Furmint Ünnep 2013 Szakmai Beszámoló Tartalomjegyzék: Technikai adatok 2 A program eredményessége, szakmai hatásai 3 Részletes Program 4-6 Fotóalbum 7-16 Sajtómegjelenések 17-22 Kreatív anyagok 23-24

Részletesebben

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink:

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház magyar költők költészetének és életének színházi, zenei és képzőművészeti formában való bemutatásával foglalkozik. Turek Miklós színművész

Részletesebben

A PAD. mint. Szekszárd Megyei Jogú Város. 2012. évre vonatkozó pénzügyi és szakmai tájékoztatója, 2013. évre vonatkozó szakmai és pénzügyi terve

A PAD. mint. Szekszárd Megyei Jogú Város. 2012. évre vonatkozó pénzügyi és szakmai tájékoztatója, 2013. évre vonatkozó szakmai és pénzügyi terve A PAD Irodalmi, Mővészeti és Kulturális Egyesületnek, mint Szekszárd Megyei Jogú Város Kiemelkedı Mővészeti Egyesületének 2012. évre vonatkozó pénzügyi és szakmai tájékoztatója, 2013. évre vonatkozó szakmai

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI 17 Székesfehérvár kulturális intézményrendszere és hálózata sokszínû, tarka, gazdag és változatos képet mutat.

Részletesebben

IV. MIÉNK A VÁR! Országos hagyományőrző és kulturális várfesztivál VAJDAHUNYADVÁR Pünkösd, május

IV. MIÉNK A VÁR! Országos hagyományőrző és kulturális várfesztivál VAJDAHUNYADVÁR Pünkösd, május IV. MIÉNK A VÁR! Országos hagyományőrző és kulturális várfesztivál VAJDAHUNYADVÁR Pünkösd, 2016. május 14 16. Komplex rendezvény 2013-tól A rendezvény 2013-tól évente Pünkösdkor a események harmonikusan

Részletesebben

Német Nemzetiségi Tábor június.

Német Nemzetiségi Tábor június. Német Nemzetiségi Tábor 2016. június. Idén (2016-ban) második alkalommal tudott önkormányzatunk napközis tábort szervezni a helyi általános iskolások, valamint a nagycsoportos óvodások számára. A korábbi

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

HAGYOMÁNYOK HÁZA BARÁTI KÖRE EGYESÜLET. 1011 Budapest, Corvin tér 8. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

HAGYOMÁNYOK HÁZA BARÁTI KÖRE EGYESÜLET. 1011 Budapest, Corvin tér 8. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE HAGYOMÁNYOK HÁZA BARÁTI KÖRE EGYESÜLET 1011 Budapest, Corvin tér 8. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2012. március 8. Dr. Halmos Béla elnök 1 A Hagyományok Háza Baráti Köre Egyesület közhasznúsági

Részletesebben

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek 1. sz. melléklet 2017. évi Városi rendezvényterv Készítette: Ferenczné Fajta Mária mb. intézményvezető I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek I. Nemzeti és állami ünnepek Március 15. Az 1848/49-es

Részletesebben

Lajosmizse város. 2010. évi kulturális rendezvénynaptára

Lajosmizse város. 2010. évi kulturális rendezvénynaptára Lajosmizse város 2010. évi kulturális rendezvénynaptára Rendezvény megnevezése Szervezıje Idıpontja Helyszíne Magyar Kultúra Napi rendezvények Lajosmizse Város január Lajosmizse Szabadság bérletes felnıtt-

Részletesebben

Lengyelország szubjektíven Polska subiektywnie Kiállítás Egerben

Lengyelország szubjektíven Polska subiektywnie Kiállítás Egerben Lengyelország szubjektíven Polska subiektywnie Kiállítás Egerben Újabb kiállítás nyílt 2012. június 22-én, pénteken, Egerben Lengyelország szubjektíven Múlt és jelen címmel. A Magyarországi Lengyelség

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város 2015.évi Közművelődi Rendezvénytervének elfogadásáról A Képviselő-testület Nyírbátor Város

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS 2008. június 14. szombat 18 óra RAFFAY BÉLA szobrászművész kiállításának megnyitója a Tóparti Galériában (Révfülöp, Halász utca 6.). A kiállítást megnyitja: Kancsal Károly,

Részletesebben

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok 03. 05. 06. 07. 09. 12. Körök Karika Lívia mandala kiállításának megnyitója. Megtekinthető: november

Részletesebben

9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete

9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete Nyirád Község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete A HELYI KÖZMŐVELİDÉSRİL Nyirád 1999. 1 Nyirád Község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/1999. (XI. 29.) Ör.

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig PROGRAMAJÁNLÓ 2012. április hónapra a GYERMEKEK HÁZÁBA www.gyhgyor.hu ZENEBÖLCSI ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig 6 hónapos kortól 3 éves korig várjuk az apróságokat és szüleiket.

Részletesebben

2012. évi Pályázati program címe. Összművészeti programsorozat. A év májusdecember. kulturális tevékenységének támogatására

2012. évi Pályázati program címe. Összművészeti programsorozat. A év májusdecember. kulturális tevékenységének támogatására Melléklet ok: Sorszám Kulturális tevékenységek támogatása szervezet neve 2011.évi Önkormányzati pályázat megnevezése Korábbi önkormány zati támogatáss al elszámolte? 2012. évi Pályázati program címe Mellékletek?

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója

2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete Nefelejcs Fogyatékos Személyek Nappali Ellátást Nyújtó Intézmény 2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója Január 2011. január

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Jószay Zsolt szobrászművész kiállításának megvalósításáról

Szakmai beszámoló. Jószay Zsolt szobrászművész kiállításának megvalósításáról NKA Képzőművészeti Szakmai Kollégium 2011. évi pályázata 1. témakör Kiállítás megvalósítására Pályázati azonosító: 1606/5592 Szakmai beszámoló Jószay Zsolt szobrászművész kiállításának megvalósításáról

Részletesebben

R E N D E Z V ÉNYH E LY S Z Í N KIA J Á N L Ó

R E N D E Z V ÉNYH E LY S Z Í N KIA J Á N L Ó R E N D E Z V ÉNYH E LY S Z Í N KIA J Á N L Ó 2 0 1 7 Rólunk A Liget Club, Budapest legnagyobb szórakozóhelye, mely 2011 szeptemberében nyitotta meg a kapuit. A klub 5 tánctérrel, 5 különböző zenei stílussal,

Részletesebben

A NESZ soron következő küldöttgyűlését 2014. november 21 22 én tartja a Hotel Venturában (1119 Budapest, Fehérvári út 179.)

A NESZ soron következő küldöttgyűlését 2014. november 21 22 én tartja a Hotel Venturában (1119 Budapest, Fehérvári út 179.) Népművészeti Egyesületek Szövetségének hírlevele Novemberi küldöttgyűlés A NESZ soron következő küldöttgyűlését 2014. november 21 22 én tartja a Hotel Venturában (1119 Budapest, Fehérvári út 179.) Program:

Részletesebben

Az Andaxínház 2011. évi szakmai beszámolója

Az Andaxínház 2011. évi szakmai beszámolója Az Andaxínház 2011. évi szakmai beszámolója Az egyesület 1991 októbere óta működik, a Fővárosi Bíróság közhasznú szervezeteként a Pk.66925/1991/1 számú végzése alapján jegyezte be. Az Andaxínház a különböző

Részletesebben

Amerikai autó kiállítás és találkozó

Amerikai autó kiállítás és találkozó Amerikai autó kiállítás és találkozó Overdrive USA Autó Kiállítás és Találkozó elsıdleges célcsoport: 18 50 ABC férfi, autófun csoportok, klubtagok A B" pavilonban az amerikai autók szerelmeseinek kínálunk

Részletesebben

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum. 2013. október 3 24.

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum. 2013. október 3 24. Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum 2013. október 3 24. október 3. Esterházy-palota (Győr, Király u. 17.) Mesterek és tanítványok 17.00 Prof. Dr. Winkler Gábor építésszel, egyetemi tanárral dr.

Részletesebben

Találkozzunk a könyvtárban!

Találkozzunk a könyvtárban! Találkozzunk a könyvtárban! Országos Könyvtári Napok 2014. október 13-19. A Berzsenyi Dániel Könyvtár megvalósult programjai Életkortól és lakóhelytől függetlenül, minden korcsoport számára állítottunk

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR SZENTES

ESEMÉNYNAPTÁR SZENTES ESEMÉNYNAPTÁR SZENTES 2013 Szentes ezer arca Szentes Csongrád megyében, a Tisza partján elhelyezkedô fiatalos dél-alföldi település, közel 30000 fôs lakosságával a megye harmadik legnépesebb városa. Szentes

Részletesebben

VÁROSI RENDEZVÉNYTERVRE 2016.

VÁROSI RENDEZVÉNYTERVRE 2016. 1. sz. melléklet JAVASLAT A VÁROSI RENDEZVÉNYTERVRE 2016. Készítette: Radics Zoltánné intézményvezető I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek Nemzeti Ünnep: 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc

Részletesebben

2009 / Szeptember Békéscsabai programok

2009 / Szeptember Békéscsabai programok 2009 / Szeptember Békéscsabai programok Bábkészítı pályázat és kiállítás Kiállítás helye: Békési Úti Közösségi Házak 5600 Békéscsaba, Békési út 15-17. Tel.: 66/326-370 Fax: 66/326-370 E-mail: mesehaz@mesehaz.hu

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

A JÁSZAPÁTI TEMPLOMÉRT ALAPÍTVÁNY

A JÁSZAPÁTI TEMPLOMÉRT ALAPÍTVÁNY Jászapátiak Barátiak Egyesülete JÁSZ-SAROKPONT Összefogás a Térség Jövıjéért Akciócsoport Iroda: 5130 Jászapáti, Velemi Endre u. 4-6. Tel: 06-57/440-516, 06-30-488-00-32 (355 mellék), E-mail: jabe@freemail.hu,

Részletesebben

ÜNNEPI KIADÁS SZLOVÉNIA FÜGGETLENSÉGÉNEK HUSZADIK ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL

ÜNNEPI KIADÁS SZLOVÉNIA FÜGGETLENSÉGÉNEK HUSZADIK ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL TARTALOM NÉPSZAVAZÁS A FÜGGETLENSÉGRİL 1990, december 23 Hazai archív sajtó- a szlovén függetlenségi folyamatokról 1990-1991 MI TÖRTÉNT? A TÖRTÉNELMI ESEMÉNYEK ÁTTEKINTÉSE ÉVES PROGRAMOK 2010-11 A 'PICTURE

Részletesebben

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST 2012. május 8., 18 óra, Bécs Tisztelt (az eseményen jelenlévők függvénye). Különleges és talán minden másnál alkalmasabb két egymáshoz ezernyi szállal kötődő nemzet kapcsolatainak

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés május 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés május 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. május 28-i ülésére Tárgy: A megyei múzeumi szervezethez tartozó múzeumok nyitvatartási rendjérıl, belépıjegy

Részletesebben

TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA FELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ

TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA FELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA FELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ Támogató: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási rendelet száma: 2/2008. (II.20.) Azonosító: S/08-01187, 01188 Támogatott: Székesfehérvári

Részletesebben

A Nyíregyházi Cantemus Kórus munkaterve a 2009-es évre

A Nyíregyházi Cantemus Kórus munkaterve a 2009-es évre A Nyíregyházi Cantemus Kórus munkaterve a 2009-es évre A Nyíregyházi Cantemus Kórus munkaterve a 2009-as évre A Nyíregyházi Cantemus Kórus munkatervének elkészítésénél figyelembe vettük a korábbi években

Részletesebben

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82.

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Tisztelt Kuratórium! Tárgy: A 7. Con Spirito Egyházzenei Fesztivál megrendezésére szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3707/12072 A Filharmónia

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés június 26-ai ülésére

E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés június 26-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1063/2008 E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. június 26-ai ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Napok programja

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31.

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31. Szakmai beszámoló Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 2014. október 2 2015. május 31. Az NKA Közgyűjtemények Kollégiumánál elnyert pályázat

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

Jelen kiállításunk esztétikai megvalósításában és muzeológiai elveiben is e két előzmény kiállítás hagyományait vitte tovább.

Jelen kiállításunk esztétikai megvalósításában és muzeológiai elveiben is e két előzmény kiállítás hagyományait vitte tovább. A 2306/1671 azonosítójú DOStalgia 30 éves a PC című időszaki kiállításra, a hozzá kapcsolódó kiadványra és múzeumpedagógiai program megvalósítására vonatkozó NKA-pályázat szakmai beszámolója A DOStalgia

Részletesebben

Pályázati felhívás Zsira, június 9.

Pályázati felhívás Zsira, június 9. Pályázati felhívás Zsira, 2009. június 9. A Fıvárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Zsira hagyományteremtı szándékkal meghirdeti a szociális ágazatban élık részére az Álmodtam egyet címő speciális

Részletesebben

1.2. Könyvvizsgálat 1.3. Kiegészítések a számviteli beszámolóhoz 2. A szervezet bemutatása 2.1. Elérhetıség 2.2. Azonosító adatok 2.3.

1.2. Könyvvizsgálat 1.3. Kiegészítések a számviteli beszámolóhoz 2. A szervezet bemutatása 2.1. Elérhetıség 2.2. Azonosító adatok 2.3. Adószám: 18263587-1-43 Bejegyzı szerv:fıvárosi Bíróság Regisztrációs szám:16.pk. 60.136/2008/2. AKT Színház Közhasznú Egyesület 1118 Budapest, Schweidel utca 33 A Közhasznúsági jelentés 2010. Fordulónap:

Részletesebben

KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban október 7-13. Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Győr KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban

Részletesebben

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Családi Nap 6. tematikája; Sárospatak, 2013. július 13. szombat Cím: Rákóczi asztala család kincsei a múzeumban Ajánlott korosztály: óvodástól idős korig mindenkinek Segédanyag: Iskolatörténeti Kiállítás

Részletesebben

Program: 1. nap 9.00 9.45 Regisztráció

Program: 1. nap 9.00 9.45 Regisztráció Népművészeti Egyesületek Szövetségének hírlevele Ha problémája van a megjelenítéssel, kattintson ide. Novemberi küldöttgyűlés A NESZ soron következő küldöttgyűlését 2014. november 21-22-én tartja a Hotel

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S Bazsi Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. november 10-én tartandó nyilvános ülésére Tárgy: Beszámoló a közmővelıdési tevékenységrıl, javaslat a 2010. évi közmővelıdési

Részletesebben

Gyertyafény csillagfény

Gyertyafény csillagfény Gyertyafény csillagfény Adventtıl karácsonyig 3 hetet meghaladó projekt a Gyulai Alapfokú Közoktatási Intézmény 5. Sz. Általános Iskola és Sportiskola Tagintézményében 2009. november 29 december 22-ig

Részletesebben

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat.

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven iskola. megalapítása gróf.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A 2011-2012 ROTARY ÉVRŐL

BESZÁMOLÓ A 2011-2012 ROTARY ÉVRŐL BESZÁMOLÓ A 2011-2012 ROTARY ÉVRŐL Elnökség átadása 2011.06.29. Várszínház és Mővészetek Háza Füzér 2011.07.02. Átadó-ünnepség, szülinap. Szeged-Sopron-Kisvárda Hármas-találkozó -I. Telkibánya 2011.07.03.

Részletesebben

1. Kheristangli sütés sváb nagymamákkal: Wunderland Kindergarten programja.

1. Kheristangli sütés sváb nagymamákkal: Wunderland Kindergarten programja. Német nemzetiségi gyermek, ifjúsági és felnıtt programok 2015. 1. melléklet Gyermek és ifjúsági programok 1. Kheristangli sütés sváb nagymamákkal: Wunderland Kindergarten programja. Helyszín:Wunderland

Részletesebben

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között Dimény Attila - Szakmai tevékenységek 1. Előadások 2012. július 11. Zabola, BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet Csángó Néprajzi Múzeum, Fiatal Néprajzkutatók IX. Szemináriuma: Tér és társadalom

Részletesebben

A Jászság Népi Együttes fellépései

A Jászság Népi Együttes fellépései Idıpont Helyszín Elıadás Belépı 2011. Február 26. /Szo./ 10.00 óra és 14.00 óra Országos Néptáncantológia Január 16. /Vas./ 16.00 Jászberény, Bercsényi út 11. Belvárosi Általános Iskola Sportcsarnok 2010.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére 41. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város 2015. évi rendezvénynaptára Előterjesztő:

Részletesebben