UJVÁRI MIHÁLY. Egy évszázad a katonai ruházati ellátás szolgálatában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "UJVÁRI MIHÁLY. Egy évszázad a katonai ruházati ellátás szolgálatában"

Átírás

1 UJVÁRI MIHÁLY Egy évszázad a katonai ruházati ellátás szolgálatában 1

2 A HM HADTÖRTÉNETI INTÉZET ÉS MÚZEUM KIADVÁNYAI Sorozatszerkesztõ: Dr. Holló József Ferenc altábornagy fõigazgató 2

3 UJVÁRI MIHÁLY Egy évszázad a katonai ruházati ellátás szolgálatában HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Budapest,

4 Ujvári Mihály, 2009 Szerkesztette: Szilágyi László Szakmailag ellenõrizte: Böröcz Ferenc Tasnádi Lajos A képeket A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum valamint a szerzõ bocsátotta rendelkezésre A címoldalon Archív felvétel a Ruházati Ellátó Központ belsõ udvaráról A hátsó borítón Korok egyenruhái Kiadja HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, 2009 Felelõs kiadó Dr. Holló József altábornagy 1014 Budapest, Kapisztrán tér 2 4. PETIT REAL Könyvkiadó Felelõs vezetõ Szakály Gábor Borítóterv és grafikai munkák Fõnix Grafikai Stúdió ISBN ISSN Minden jog fenntartva. Sokszorosítás, audiovizuális és számítógépes másolatkészítés, nyilvános elõadás, rádió- és televízióadás, idegen nyelvre fordítás kizárólag a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, a szerzõ és a PETIT REAL Könyvkiadó hozzájárulásával Nyomás és kötés: ADYV Grafika Kft., Budapest Felelõs vezetõ: Tóth Katalin Terjedelem 11 A/4 ív 4

5 TARTALOMJEGYZÉK MOTTÓ ELÕSZÓ fejezet A KATONAI RUHÁZAT A SZÁZADFORDULÓN Szakmai elõzmények Történelmi és katonapolitikai elõzmények KALANDOZÁSOK. A császár sikeres hadvezére: Joseph Wenzel Radetzky von Radetz A M. KIR. HONVÉD KÖZPONTI RUHATÁR LÉTREHOZÁSA A Honvéd Központi Ruhatár feladata, szervezete és mûködése Az átvételi-tároló osztályok által kezelt anyagok A raktár beszerzési, raktározási és ellátási tevékenysége Tiszti és csapatruházati gazdálkodás A ruhatár csapatellátási tevékenysége fejezet AZ ELSÕ VILÁGHÁBORÚ ÉVEI Az Osztrák Magyar Monarchia országai és tartományai 1913-ban A háború nemzetközi politikai és katonai elõzményei IDÕGÉP. Az elsõ világháború fontosabb eseményeinek kronológiája A M. KIR. KONVÉD KÖZPONTI RUHATÁR TEVÉKENYSÉGE AZ ELSÕ VILÁGHÁBORÚBAN Az ellátandó haderõ nagysága, összetétele A háborús ruházati ellátás KALANDOZÁSOK. Horthy Miklós a tengerész kadét, a flottaparancsnok AZ ELSÕ VILÁGHÁBORÚ UTÁN Az átmeneti idõszak eseményei A Tanácsköztársaság egyenruházatáról A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT Politikai, gazdasági és katonai elõzmények Közép-Európa és Magyarország helyzete A RUHÁZATI RAKTÁR TEVÉKENYSÉGE A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT fejezet A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ ÉVEI A háború nemzetközi politikai, gazdasági és katonai elõzményei A második világháború lefolyásának fõbb jellemzõi IDÕGÉP. A második világháború eseményeinek kronológiája A hadba lépés politikai elõzményei Magyarország hadba lépése a Szovjetunió ellen Térképek a második világháború éveibõl A 2. magyar hadsereg a Donnál (1943. január 12.) Hitler Európája (1942) Hadjárat a Balkánon ( ) A magyar gyorshadtest elõretörése (1941. július 10. október 30.) KALANDOZÁSOK. Egy gigantikus vállalkozás a szovjet hadiipar áttelepítése keletre

6 A M. KIR. HONVÉD KÖZPONTI RUHATÁR TEVÉKENYSÉGE A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚBAN Áttérés a háborús viszonyokra Jelentések, vélemények a hadsereg ruházati ellátásáról A raktár helyzete a háború végén KALANDOZÁSOK. Meteorológiai ismeretek a háború szolgálatában A HÁBORÚ KÖVETKEZMÉNYEI, HATÁSAI Politikai következmények Az ország területének és népességének változásai ( ) A magyar hadsereg embervesztesége a Szovjetunió elleni háborúban ( ) IDÕGÉP. Az 1946 és 1970 közötti események kronológiája Rákosi-éra, Varsõi Szerzõdés, Kádár-korszak fejezet A HONVÉDSÉG HELYZETE A HÁBORÚ UTÁN A néphadsereg megalakulása A raktár és a ruházati ellátás helyzete 1946 és 1950 között A raktár tevékenysége 1950 és 1953 között Az intézet helyzete és tevékenysége 1953 és 1956 között Az intézet az 1956-os forradalom idején Változások 1956 után KALANDOZÁSOK. Dr. Balázs György a reformer, aki szót értett a miniszterrel fejezet A NAGY FEJLESZTÉSEK IDÕSZAKA. AZ MN RUHÁZATI ELLÁTÓ KÖZPONT MEGALAKULÁSA, MÛKÖDÉSE ÉS MEGSZÛNÉSE, ALAPVETÕ VÁLTOZÁSOK A KATONAI RUHÁZAT TERÜLETÉN 1957 UTÁN A katonai ruházat és felszerelés általános fejlesztése A 65 M hadi-, gyakorlóruházat fejlesztése KALANDOZÁSOK. A korszerû szakmai tisztképzés úttörõi A pihentetés és a tábori elhelyezés (sátor) fejlesztése A kényelmes ruházatok fejlesztése KALANDOZÁSOK. A csapatélet szép, de nehéz A gazdálkodási és számviteli rendszer fejlesztése A mozgósítás ruházati biztosításának fejlesztése Két fontos esemény 1968-ban és 1973-ban IDÕGÉP. Az 1971 és 2000 közötti események kronológiája SZERVEZETI MÓDOSÍTÁSOK A MAGYAR NÉPHADSEREG RUHÁZATI SZOLGÁLATÁBAN Változások a textiltisztítási ágazatban Az MH Ruházati Ellátó Központ megalakulása KALANDOZÁSOK. Az MN (MH) ruházati szolgálatfõnökség a szakma csúcsa A kezdet nehézségei és sikerei KALANDOZÁSOK. A Jácint akció a jemeni küldetés AZ MN (MH) REK TEVÉKENYSÉGE AZ 1980-AS ÉVEKBEN ÉS A RENDSZERVÁLTÁS UTÁN A gazdálkodási rendszer fejlõdése Az egyenruházat minõségi fejlesztése Az MN REK (MH REK) szervezetének módosulása

7 KALANDOZÁSOK. A Sivatagi vihar a magyar egészségügyi csoport beöltöztetése A vezetés helyzete és a munkarend kialakulása A hadiruházati ellátás A selejtezés és a szolgáltatások ellenõrzése AZ MH REK INTÉZETEINEK TÖRTÉNETE ÉS MÛKÖDÉSE AZ ES ÉVEKBEN MH REK 1. Ruházati Raktár, Budapest MN Ruházati Szolgáltató Üzem, Budapest MH REK 2. Ruházati Raktár, Táborfalva MH REK 3. Ruházati Raktár, Debrecen MH REK 4. Ruházati Raktár, Karcag Ruházati Raktár részleg, Nagykanizsa A TEXTILTISZTÍTÁS HELYZETÉNEK ALAKULÁSA KALANDOZÁSOK. A Katona-karácsony hadmûvelet A NEMZETKÖZI HÍRNÉV KIVÍVÁSA A számítógépes rendszer kiépítése és mûködtetése A közbeszerzés kísérleti bevezetése A feleslegessé vált készletek hasznosítása Magas szintû rendezvények, bemutatók Külföldi delegációk az intézetben Az ellátó központ logisztikai átvilágítása fejezet KULTÚRA, SPORT ÉS HAGYOMÁNYÕRZÉS AZ MH REK-NÉL KALANDOZÁSOK. MH REK nõnapok felhõtlen öröm és kacagás Kulturális élet, rendezvények Sportolás, testedzés KALANDOZÁSOK. Spartakiádok amikor nem a gyõzelem a fontos Nyugdíjastalálkozók Szakszervezeti mozgalom az intézetnél AZ ESEMÉNYEK MEGÖRÖKÍTÉSE Múzeum (szakgyûjtemény) a Daróczi úton KALANDOZÁSOK. Túl az Óperencián távol-keleti úton A rehabilitált katonák ruházati ellátása KALANDOZÁSOK. Konzultáció két nagyhatalom hadseregénél ÁTSZERVEZÉSEK, LÉTSZÁMCSÖKKENTÉSEK, AZ MH REK MEGSZÛNÉSE BÚCSÚZÓ BÚCSÚSZÓ. Személyes emlékek a 100 éves Daróczi úti intézetrõl AZ MN (MH) RUHÁZATI SZOLGÁLATÁNAK VEZETÕ BEOSZTÁSÚ TISZTJEI 1949 ÉS 2000 KÖZÖTT FELHASZNÁLT IRODALOM KÉPEK A RUHÁZATI KÖZPONT MINDENNAPJAIBÓL

8 MOTTÓ Vallom, hogy egy nemzet történelmének, kultúrájának formáló-alkotó része a nemzet hadtörténete. Aki megélte, köteles e történelem értékeit, emlékeit megõrizni, hagyományápolásként közkinccsé tenni. Munkámban a magyar katonai ruházati ellátás évszázados történetét kíséreltem meg áttekinteni és átnyújtani a szervezetben tevékenykedõknek, a téma iránt érdeklõdõknek, a kor átélõinek-túlélõinek, de a mai ifjú korosztályok tagjainak is. Mindnyájuknak szánom köszönetül munkámat, s üzenetképpen ajánlom e néhány keresetlen, õszinte, biztató verssort. AZ EMLÉKEK HÍDJA Múltunk képeit õrzi az emlékezet, felidézni azért néha öröm lehet. Ahogy nõ a megtett út mögötted, úgy csökken a jövõ egyre elõtted. Ne búsulj ezért, ne bánkódj hiába, ez az élet rendje, így adjuk írásba. A régi idõket újra átélheted, hunyd le szemed, pereg a képzelet. Újra alkotsz és újra szerethetsz, emlékek hajóján vígan evezhetsz. Néha keverednek álmok, emlékek, a természet játéka vibrál elménkben. Emlékezés közben mosolyogsz magadban, lelkedben kissé megint tavasz van. Ifjabbak nem értik néha e változást, mert nem élik át a lelked mámorát. UJVÁRI MIHÁLY 8

9 ELÕSZÓ Érdekes, hasznos és különleges könyvet tart a kezében a kedves Olvasó. A könyv írója nem kevesebbet vállalt, mint hogy egy szolgálat, egy intézet története kapcsán bemutassa a huszadik század fontosabb történéseit, eseményeit. Mindezt úgy, hogy a század elején épített és 1905-ben átadott m. kir. Honvéd Központi Ruhatár és jogutód szervezetei, majd az 1960-as évektõl a ruházati szolgálat egésze történetét leírva, az intézet világából kitekintve vizsgálja, elemzi a történelmi fordulatokban, katonai és hadi eseményekben gazdag évszázad történéseit. A könyv, amely látszólag csak egy kis részletét világítja meg, mutatja be Magyarország huszadik századi történetének, mégis jelentõs értéket képvisel, mivel az egyes részterületek összessége teszi teljessé, világítja meg sokoldalúan az évszázad krónikáját. A könyv írója hiteles adatokra támaszkodva, élményszerûen mutatja be a katonai ellátás folyamatában jelentõs szolgálat és intézményei munkáját. A szerzõ katonai pályája során mindig a ruházati szolgálat területén dolgozott, és közel 25 évet szolgált a Daróczi úti objektumban mint a MN Ruházati Szolgálatfõnökség tisztje, majd az MN (MH) Ruházati Ellátó Központ parancsnoka. Így nemcsak a kutató, hanem az eseményeket megélõ sokszor befolyásoló vezetõ szemszögébõl írhatta meg a történetet. A könyv olvasása közben érezhetõ, hogy az elsõ ötven év borús, világháborúkkal tarkított története és az ötvenes évek szomorú, ellentmondásos idõszaka után a történet hogyan alakul át folyamatosan a szemtanú által hitelesített vallomássá. Az intézet megalakulásának, a két világháború során végzett munkájának, az elkövetett hibák feltárásának máig ható intelemként kell hatnia azokra, akik a mindenkori magyar katonák ellátásáért felelõsek. Sokat tanulhatnak az utódok az ötvenes évek viszonyainak leírásából is. Az olvasó számára mégis az az idõszak nyújthatja a legtöbb örömet, amely a reformok megvalósításáról, a szolgálat és az intézet sikereirõl, a hazai és nemzetközi elismertség kivívásáról szól, mert a sikerek, még így visszatekintve is, erõsítik az összetartozás, a szakmai büszkeség halványuló emlékképeit. A könyv szerkezete, felépítése is újszerû. Mivel történelmi események sokasága jellemzi az elmúlt évszázadot, a könyv írója a történések sorrendjét, kronológiáját négy Idõgép segítségével mutatja be az olvasónak. Ezzel segíti a szakmai történet beillesztését a nagy történelmi események folyamába. Ezzel azt is sikerül elérnie, hogy kevesebbet kell foglalkoznia a mások által már sokszor leírt politikai és katonai események taglalásával. A négy kronológia lényegében az elsõ világháború, a második világháború, az ötvenes-hatvanas évek, majd az évszázad utolsó negyedének eseményeit foglalja magában. A könyv szerkezetének másik különlegessége a Kalandozások címû részek beépítése, amely az egyes idõszakokhoz kapcsolódó érdekes események részletes, élményszerû leírásával teszi lehetõvé az olvasó számára, hogy egy novellához hasonlóan átélhesse, részesévé válhasson a leírt eseményeknek. Az elsõ négy rész történései még csak lazán köthetõk az intézethez vagy a szolgálathoz, de a többi rész már a szakma egy-egy érdekes eseményét taglalja az eseményeket átélõ vagy közvetlenül érzékelõ szemtanú hitelességével. A kalandozások másik feladata, hogy oldja a szakmai könyvek, históriák óhatatlan monotonságát, és a hasznos tudnivalók mellett élményt is adjon az olvasónak, fõleg az eseményeket konkrétan megélõk körében. A kötet végén található Búcsúzó búcsúszó fejezet avagy személyes emlékek a 100 éves Daróczi úti intézetrõl a régi munkatársak és a leendõ olvasók egy csoportjának vallomásait gyûjti csokorba. Ezek a vallomások az intézet és a szakma szeretetérõl, egymás tiszteletérõl, a katonák ruházati ellátásáért érzett felelõsségrõl szólnak a jelenkor olvasói és a jövõ nemzedékei számára. A szerzõ a könyvben az események leírása kapcsán több olyan hibára, téves helyzetmegítélésre, rosszkor és rosszul meghozott vezetõi és szakmai döntésre is rávilágít, amelyek döntõen befolyásolták a katonák ruházati ellátásának minõségét, a csapatok hadrafoghatóságának gyakorlati kérdéseit is. Szomorú, de igaz tény, hogy az elkövetett vezetõi és szakmai hibák, a katonák gyatra vagy késõi ellátása fõleg a két világháborúban hozzájárult számos katona értelmetlen halálához is. Még mindig visszacseng a könyv befejezõ részében Kéri Kálmán, egykori vezérkari ezredes (rehabilitálás után vezérezredes), második világháborús veterán intelme: Jegyezze meg, fiam, háborúba csak jól kiképzett és jól felszerelt katonákkal szabad elindulni. 9

10 A békeidõk hibái is tanulságosak lehetnek a következõ generációk számára, bár ezek inkább gazdasági, mint a katonák életére kiható következményekkel jártak. A szerzõ a könyv megírása során fõleg az elsõ részben fokozottan támaszkodott a korábban e témában megjelent szakirodalom adataira, és gyakran idéz e mûvekbõl, és támaszkodik a huszadik század történéseit feldolgozó számos történelmi és katonai irodalmi mû és tanulmány megállapításaira, adataira is. A kötetben számos kép, térképrészlet és más illusztráció szerepel. Ennek egyfelõl az a jelentõsége, hogy kellõen hitelesíti a leírtakat, másfelõl sok egyébként elfekvõ képi emléket ad közre, melyek a könyv kiadásával már megmaradhatnak az utókor számára. A képi illusztrációk ugyanakkor azok részére is jobban érthetõvé teszik a leírtakat, akik nem ismerik a katonai tevékenység ezen területeit, és csak kíváncsiságból veszik kézbe a könyvet. A szerzõ arra törekedett, hogy az intézet és a szolgálat történetének leírása mellett emléket állítson az ott dolgozóknak is. Jó, hogy ez a könyv megjelenik. Érdekes színfoltja lehet a huszadik század katonai irodalmának, tovább gazdagítva a katonai témával foglalkozó eddigi könyvek sorát. Köszönet illeti e kötet kiadása kapcsán mindazokat, akik ösztönözték és segítették a könyv megírását, kiadását. Így a Hadtörténeti Intézet és Múzeum fõigazgatóját, a budapesti Katonai Logisztikai Szakgyûjtemény vezetõjét, a könyv szerkesztõit, a szakmai lektorokat, a Búcsúzó búcsúszó fejezetben szereplõket és kiemelten a könyv szerzõjét, aki idõt nem kímélve gyûjtötte össze az adatokat, és írta meg ezt a könyvet. Tisztelettel ajánlom a kedves Olvasónak Ujvári Mihály ezredes Egy évszázad a katonai ruházati ellátás szolgálatában címû könyvét. Remélem, a kötet nemcsak új ismeretekkel szolgál, de olvasása élményt is nyújt, és jó kikapcsolódást is jelent. Hazuga Károly vezérõrnagy a Magyar Honvédség Összfegyvernemi Haderõ Parancsnokság parancsnokhelyettese 10

11 1. fejezet A KATONAI RUHÁZAT A SZÁZADFORDULÓN Szakmai elõzmények Történelmi és katonapolitikai elõzmények Kalandozások. A császár sikeres hadvezére A m. kir. Honvéd Központi Ruhatár létrehozása A Honvéd Központi Ruhatár feladata, szervezete és mûködése Az átvételi-tároló osztályok által kezelt anyagok A raktár beszerzési, raktározási és ellátási tevékenysége Tiszti és csapatruházati gazdálkodás A ruhatár csapatellátási tevékenysége 11

12 Szakmai elõzmények A katonai ruházati ellátás története viszonylag rövid idõszakot ölel fel. A régebbi korokban használt harci eszközök, fegyverek, hadviselési módok nem tették szükségessé, hogy a harcoló felek öltözetét a ruházat külsõségei alapján különböztessék meg egymástól. A kisebb csoportokban, szálfegyverrel megvívott, ember ember elleni küzdelmekben a felek ismerték egymást, így nem fordulhatott elõ két azonos oldalon harcoló személy összecsapása. Késõbb, amikor már egyre nagyobb tömegek részvételével folyt a küzdelem, a területi, nemzeti öltözködési hagyományok miatt a felek jellegzetesen megkülönböztethetõk voltak egymástól. A harccselekményeket egyre nagyobb létszámú katonai szervezetek összecsapása jellemezte. A háborúkat tömeghadseregekkel vívták meg. Szükségessé vált olyan egyenruha (mundér) létrehozása és bevezetése, amely lehetõvé tette, hogy a küzdõ felek viszonylag távolról is megkülönböztethetõk legyenek egymástól. Az egyenruha azóta is megtartotta azt az alapvetõ funkcióját, hogy a katonák védelme mellett kifejezésre juttassa viselõik együvé tartozását, illetve az ellenség öltözetétõl való formai és színbeli különbözõségét. Az egyenruha kialakulásának elsõ idõszakában a túlzó, cifra, színes, tarka egyenruhák domináltak. A 19. század végére, a fejlettebb országok hadseregeiben fokozatosan megszûntek a szélsõséges színek és formák, s szigorúbb, egyszerûbb, kevésbé feltûnõ ruházatokat, felszereléseket vezettek be. Ezek a változások természetesen még nem a tudományos fejlesztések következményei, sokkal inkább a kisebb háborúk, a kiképzések során összegyûjtött tapasztalatok eredményei. Az egyenruháknál a tompább, kevésbé feltûnõ színek (csukaszürke, khaki, olívzöld stb.), majd egyenesen a rejtõ, tereptarka anyagok kerültek elõtérbe. Az ipari fejlõdés ugyan új technológiai lehetõségeket hozott, de a tömeggyártási igények is az egyenruhák egyszerûsítése irányába hatottak. A katonai ruházat mint gyûjtõfogalom az egyenruházatot, a hadi- (harci) ruházatot, speciális, haderõnemi (fegyvernemi) ruházatot, viselési módok szerint pedig ünnepi (társasági), köznapi és általános (speciális) ruházatot s a hozzá kapcsolódó felszereléseket foglalja magába. A 19. század végére olyan politikai helyzet alakult ki Európában, amelynek hatására az egyes államok növelték katonai potenciáljukat, a haderõ létszámát, korszerûsítették a fegyverzetet, ruházatot és felszerelést. Ehhez új ellátási, tartalékolási rendszerre, megfelelõ ellátó és tároló szervezetek létrehozására volt szükség. Történelmi és katonapolitikai elõzmények Európa és Észak-Amerika a 19. század második felében a történelemben korábban sohasem látott mértékû társadalmi-gazdasági fejlõdésen ment keresztül. Ennek lehetõségét a második ipari forradalom alapozta meg, amely 1850 után bontakozott ki. A robbanásszerû fejlõdés elsõsorban a tudomány, a technika, a technológia és fõleg a nehézipar területén következett be. Az egyes országokban a fejlõdés üteme, mértéke eltérõen alakult. Az Egyesült Államok mellett legdinamikusabban a német gazdaság fejlõdött, és a századfordulóra veszedelmes vetélytársává vált a korábban vezetõ szerepet játszó Angliának, Franciaországnak. A német törekvések a kontinentális Európában a vezetõ szerep elérésére irányultak. A német elképzelések azonban sértették Anglia, Franciaország és Oroszország érdekeit, ezért ellenállásukba ütköztek. A világ más részein is feszültséggócok alakultak ki. A politikai, gazdasági, katonai érdekeket és ellentéteket a helyi háborúk sokasága sem tudta feloldani. Küszöbön állt egy eddig sohasem látott méretû összecsapás a világháború... Az es magyar szabadságharc leverése után a Habsburg Birodalom területén átmenetileg önkényuralmi rendszer alakult ki. Ennek megfelelõen alakították át az állam szervezeteit, így a katonai erõket is. Az újjászervezett haderõ négy hadseregbõl, tizennégy hadtestbõl állt. A 3. hadsereg parancsnoksága Pesten volt. Alárendelt négy hadtestje Magyarország és Erdély területén állomásozott, állományát nem magyar katonák alkották. A magyar kiegészítésû alakulatokat a birodalom más területein helyezték el. A császári haderõ elsõ erõpróbája 1859-ben az olasz-francia osztrák háború volt, mely a császári erõk Solferinónál elszenvedett vereségével végzõdött. Ez a vereség sürgetõvé tette a Habsburg Birodalom belsõ helyzetének rendezését. Közben megkezdõdtek, illetve folytatódtak a belsõ tárgyalások a magyar vezetõ politikusok és a Habsburg-ház között a helyzet konszolidálására, a kiegyezés elõkészítésére. A megegyezést a külpolitikai események is gyorsították. Az 1866 júniusában kitört porosz osztrák háború Königgrätznél a poroszok gyõzelmét hozta. A porosz erõk kiképzése, mozgósítása, vezetése, fegyverzete és ellátása összehasonlíthatatlanul szervezettebb, fejlettebb volt. A porosz vezérkari fõnök, von Moltke tábornok hadmûvészeti képessége felülmúlta a császári csapatok vezetését, a császáriaknak esélyük sem volt a gyõzelemre. Új fejezet nyílt a fegyveres 12

13 küzdelem történetében, elkezdõdött az íróasztalnál megtervezett és iparszerûen menedzselt háborúk korszaka a csatákat lóhátról irányító tábornokok ideje végképp leáldozott. A két háború következményeként megszületett az olasz, a német belsõ egység. Ausztria kiszorult mind Itáliából, mind Németországból. Meggyengült a Habsburg Birodalom nagyhatalmi pozíciója, a belsõ helyzet stabilizálása elodázhatatlan volt. Megtörténhetett a kiegyezés, létrejött az Osztrák Magyar Monarchia február 17-én a császár nevezte ki magyar miniszterelnökké Andrássy Gyula grófot, az országgyûlés megszavazta az Osztrák Magyar Monarchiát megteremtõ XII. törvényt. A dualista államban bevezették a parlamentáris rendszert, a külügyet, a hadügyet és a pénzügyet közös, a többit önálló minisztérium alá rendelték. Ennek megfelelõen sor került az egységes véderõ kialakítására. Magyarország a közös véderõben való részvétele mellett nem mondhatott le a nemzet szuverenitását jelentõ saját honvédség létrehozásáról. Heves viták után az uralkodó szentesítette a véderõrõl, a honvédségrõl, a népfelkelõkrõl szóló törvényeket (40., 41., 42. törv dec. 5.), megkezdõdhetett a közös haderõ mellett a m. kir. honvédség megalakítása is. A közös katonaság létrehozására Magyarországnak évente fõt kellett kiállítani. A katonai szervezeteket a közös hadügyminisztérium irányította. A létrehozott 14 hadtestbõl 6 Magyarország, illetve Horvátország területén állomásozott. A szolgálati idõt 3 év tényleges és 7 év tartalékos szolgálatban határozták meg. Megkezdõdött a honvédség személyi feltöltése, kiképzése. A létrehozott katonai szervezetek elsõ felszerelési szükségleteit zömében a hazai ipar biztosította, lökést adva az ország ipari fejlõdésének. A Honvédelmi Minisztérium az ipar viszonylagos fejletlensége ellenére kitartott azon alapelv mellett, hogy a nemzet áldozatkészségébõl honvédségünk fenntartására szánt sok millió a hazai ipar pártolására és fejlesztésére fordíttassék, és e pénzáldozatok révén a nemzeti vagyon gyarapíttassék. (Részlet a parlamenti határozatból.) A létszámnövekedés, a háborús felkészülés és a tartalékok megalakítása szükségessé tette olyan szakmai vezetõ szervek és ellátó, tároló intézetek létrehozását, amelyek irányították, illetve gyakorlatilag végezték is a beszerzési, raktározási, ellátási, tartalékolási feladatokat. Az 1866-os porosz osztrák háború Königgrätznél a poroszok gyõzelmét hozta 13

14 KALANDOZÁSOK A császár sikeres hadvezére: Joseph Wenzel Radetzky von Radetz Újév napján kissé álmatlanul, gyûrötten ébredünk, kikászálódunk az ágyból, megfõzzük az év elsõ kávéját. Beleülünk egy fotelba, szürcsöljük a kávénkat és bekapcsoljuk a televíziót. A Bécsi Filharmonikusok lágy zenéjére elábrándozunk, visszagondolunk az elmúlt év eseményeire. S amikor jön a pattogós, jókedvû, mozgalmas induló, a Radetzkymarsch, melynek ritmusára mozogni kezd a lábunk, menten felébredünk. Nem gondolunk rá, hogy Strauss e remeke annak idején a Habsburg-ház talán utolsó sikeres tábornoka tiszteletére íródott. Azt tudjuk, hogy a hadiszállítók és a katonai raktárak között milyen kapcsolat alakult ki, de hogyan kapcsolódik Radetzky marsall a hadiszállítókhoz? 14 Radetzky õsi cseh nemesi családban született november 2-án. Õsei között sok németet, sõt, skótot is találunk. Közös jellemzõjük, hogy szinte valamennyien a császár szolgálatában álltak. Szinte magától értetõdött tehát, hogy a fiút is katonai pályára szánták. Tizennyolc évesen lépett katonai pályára hadapródként. Az elkövetkezendõ évtizedek nem szûkölködtek hadi eseményekben. A franciaországi változásokkal párhuzamosan Napóleon hatalomra jutása alkalmat adott a szakadatlan háborúzásra. Radetzky közben gyorsan haladt elõre a ranglétrán, számos igen magas kitüntetést kapott, a harcok során hétszer sebesült meg. Az 1809-i wagrami csatavesztés után nevezték ki a frissen altábornaggyá elõléptetett Radetzkyt az újonnan felállított vezérkar élére. Ausztria készült a visszavágásra. Ennek lehetõségét az 1813-as év hozta meg. Európa hatalmainak hatodik koalíciója alakult meg a franciák és császáruk ellen. A szövetséges osztrák porosz orosz csapatok hadmûveleti terveit Radetzky dolgozta ki, s noha Napóleon Drezdánál még gyõzelmet aratott, néhány hét múlva, Lipcse mellett, a több napig tartó, véres népek csatája a koalíció fényes gyõzelmét hozta. Radetzky altábornagyra ismét kitüntetések vártak, meglepõ hát, hogy 1816-ban felmentését kérte a vezérkar fõnöki tiszte alól. Nem tudhatjuk, a bécsi intrikákban fáradt-e el, vagy személyes gondjai késztették e döntésre. Az utóbbiakból akadt bõven, a tábornok adósságai egyre nyomasztóbb méreteket öltöttek, olyannyira, hogy miközben a legnagyobb dicsõséget aratta a Napóleon elleni hadjáratokban, feleségét az adósok börtöne fenyegette. A régi Monarchia ugyanis gyalázatosan fizette katonáit... Az ötvenéves tábornok élete utolsó posztjának tekinthette az olmützi erõd parancsnoki tisztét. Közben emlékiratokat, elemzéseket készített az európai helyzetrõl, és javaslatokat írt a hadsereg fejlesztésére. A memorandumok sorra elsüllyedtek az Udvari Tanács irattárában. Az egyik emlékirattal mégis csoda történt. Frimont János gróf, a magyarrá lett lovassági tábornok 1829-ben felfigyelt rá, és helyettesének hívta a lombard-velencei királyság katonai parancsnoka. A következõ évben Ferenc császár már Radetzkyt bízta meg a felsõ-itáliai hadsereg parancsnokságával. Radetzky a következõ húsz évben arra törekedett, hogy rendet és nyugalmat tartson a Habsburgok észak-olasz érdekeltségi területein ban az itáliai forradalmi mozgalmak ellen ért el kétes dicsõséget az akkor már agg tábornagy. Kezdeti sikertelenség után Sommacampagna mellett, másnap Custozánál döntõ gyõzelmet aratott Károly Albert felett... A következõ év tavaszán ismét megmutatta zseniális hadvezéri képességeit, Novaránál megsemmisítõ csapást mért Károly Albert csapataira. Még szilárdan kezemben tartom a kardot, melyet hatvanöt esztendõn át megannyi csatatéren becsülettel viseltem. Ezután még nyolc évig maradt kezében a kard... Metszõ hideg szél lobogtatta a birodalom fekete-sárga és a gyász fekete lobogóit. A lebontásra ítélt bástyákon álló ütegek utoljára köszöntötték díszsortûzzel azt a tábornagyot, aki annyi dicsõséget szerzett Ausztriának. Joseph Wenzel Radetzky von Radetz hamvait kísérték utolsó útjára ezen a fagyos januári napon. Alig tíz hónappal nyugállományba helyezését követõen ragadta el a tüdõbénulás a 92 éves hadvezért... Az Arsenál fegyvermúzeumában ravatalozták fel az agg marsallt... régi páncélok, pallosok, számszeríjak, ágyúk és puskák, zsákmányolt fegyverek és dicsõséget látott zászlók... társaságában. Másnap aztán leszállították a marsall porhüvelyét a császárvárosba... Hat hollófekete mén húzta a halottaskocsit, mögötte páncélos lovag léptetett a régi dicsõség örök erényeit megtestesítõ jelképként. Húszezer katona állt díszben, Bécs még sohasem látott ekkora parádét.

Ízelítő a magyar gyalogság egyenruháiból az 1800-as években Csak belső használatra összeállította: Udovecz György

Ízelítő a magyar gyalogság egyenruháiból az 1800-as években Csak belső használatra összeállította: Udovecz György 1 Ízelítő a magyar gyalogság egyenruháiból az 1800-as években Csak belső használatra összeállította: Udovecz György gyalogsági zubbony 1798-1808 között kép: Ottenfeld Magyar gránátos és tiszt 1805-ből,

Részletesebben

A nemzetközi helyzet kemény lett

A nemzetközi helyzet kemény lett A nemzetközi helyzet kemény lett II. Országos Középiskolai Problémamegoldó Verseny Hakuna Matata Fehér Zsolt, Rottek Bence, Vályogos Anna 1 2015. 02. 29. A cél egy Európára kiterjedő háború elkerülése,

Részletesebben

A limanowai csata emléknapja Sopronban

A limanowai csata emléknapja Sopronban A limanowai csata emléknapja Sopronban 2 A limanowai csata emléknapja Sopronban A Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület nevében köszöntöm vendégeinket, tagjainkat, és a megjelenteket. Egyesületünk császári

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22.

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Hunyadi János és Kapisztrán János seregei 558 évvel ezelőtt, 1456. július 22-én állították meg a Nándorfehérvárt ostromló oszmán hadat. A győztes csata emlékére

Részletesebben

A Magyar Királyi Honvédség és a leventemozgalom jelvényei, 1938 1945. Sallay Gergely

A Magyar Királyi Honvédség és a leventemozgalom jelvényei, 1938 1945. Sallay Gergely Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A Magyar Királyi Honvédség és a leventemozgalom jelvényei, 1938 1945 Sallay Gergely Témavezető: Dr. Phil. habil. Püski Levente, egyetemi docens DEBRECENI EGYETEM

Részletesebben

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

Prax, Jean Christophe (Guyotville, 1955 ) A védés időpontja: 2001 PhD-értekezés címe: A francia haderő átalakításának logisztikai tapasztalatai és

Prax, Jean Christophe (Guyotville, 1955 ) A védés időpontja: 2001 PhD-értekezés címe: A francia haderő átalakításának logisztikai tapasztalatai és Prax, Jean Christophe (Guyotville, 1955 ) A védés időpontja: 2001 PhD-értekezés címe: A francia haderő átalakításának logisztikai tapasztalatai és ennek adaptációs, illetve hasznosítási lehetőségei a magyar

Részletesebben

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II.

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II. Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946)

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) 2012. szeptember Valki László www.nemzetkozi jog.hu 15 m halott I. világháború Összehasonlítás: áldozatok száma millióban 62 II. világháború 40 Mongol hódítások

Részletesebben

ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN

ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN Viktimológia 49 Molnár Tibor ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K) világháború fogalmának meghatározása nem egyszerű feladat. Tudományos megfogalmazás szerint

Részletesebben

A LOGISZTIKA A HARCI ERŐ ALAPJA, amelyet úgy lehet leírni mint egy híd, ami összeköti a nemzet hadra kelt erőit a nemzet gazdaságával

A LOGISZTIKA A HARCI ERŐ ALAPJA, amelyet úgy lehet leírni mint egy híd, ami összeköti a nemzet hadra kelt erőit a nemzet gazdaságával A LOGISZTIKA A HARCI ERŐ ALAPJA, amelyet úgy lehet leírni mint egy híd, ami összeköti a nemzet hadra kelt erőit a nemzet gazdaságával NATO kiadvány Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság Honvédelmi

Részletesebben

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista '56-os terem a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista vidéki nagyvárosokban. rendszer bűneit. c) Magyarország felmondta

Részletesebben

LÉPÉSEK A SZARAJEVÓI MERÉNYLET UTÁN. RedRuin Consulting munkája

LÉPÉSEK A SZARAJEVÓI MERÉNYLET UTÁN. RedRuin Consulting munkája LÉPÉSEK A SZARAJEVÓI MERÉNYLET UTÁN RedRuin Consulting munkája BEVEZETÉS 1914. július 12. SZERB VILLÁMHADMŰVELET HELYZETELEMZÉS ERŐSSÉGEK felfelé ívelő, diverz gazdaság véderő tv. (hadsereg modernizációja)

Részletesebben

I. fejezet A rendelet hatálya és általános szabályok

I. fejezet A rendelet hatálya és általános szabályok Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2005.(X.31.) számú rendelete a helyi önkormányzat címer, zászló és pecsét használatának rendjéről. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Magyarország külpolitikája a XX. században

Magyarország külpolitikája a XX. században Fülöp Mihály-Sipos Péter Magyarország külpolitikája a XX. században SUB Göttingen 7 210 085 436 99 A 5460 Aula, 1998 TARTALOM Első fejezet MAGYARORSZÁG AZ ÚJ NEMZETKÖZI RENDBEN AZ I. VILÁGHÁBORÚ UTÁN 9

Részletesebben

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok Negyedik alkalommal rendezték meg a Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napokat június 12-14. között. A program fővédnöke Hende Csaba

Részletesebben

1912, 2. sz. p. 5278 eln. 1912. sz. H.M. körrendelet Frommer féle ismétlő pisztolyoknak a m. kir. csendőrségnél való rendszeresítése

1912, 2. sz. p. 5278 eln. 1912. sz. H.M. körrendelet Frommer féle ismétlő pisztolyoknak a m. kir. csendőrségnél való rendszeresítése 1 RENDELETI KÖZLÖNY A MAGYAR KIRÁLYI CSENDŐRSÉG SZÁMÁRA 1912 1912, 1. sz. 1-6 p. 10407. Vb. Körrendelet Rendeleti Közlöny a m. kir. csendőrség számára című hivatalos lap életbeléptetése 1912, 2. sz. p.

Részletesebben

Budapest ostromkalauz

Budapest ostromkalauz Mihályi Balázs Budapest ostromkalauz 1944-1945 Budapest, 2014 Tartalom Előszó... 7 Budapest ostroma (1944 45)... 9 Védelmi és támadási eljárások Budapest ostrománál... 20 Buda Észak... 29 Buda Dél... 62

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

A feladatlap visszaküldési határideje: 2014. november 28. 1. Válaszoljatok a képekkel kapcsolatos kérdésekre! (24 pont)

A feladatlap visszaküldési határideje: 2014. november 28. 1. Válaszoljatok a képekkel kapcsolatos kérdésekre! (24 pont) KTV I. forduló Az I. világháború eseményei, csatái A csapat neve... A csapat tagjai:......... A feladatlap visszaküldési határideje: 2014. november 28. 1. Válaszoljatok a képekkel kapcsolatos kérdésekre!

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatok beérkezési határideje: 2012. augusztus 25.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatok beérkezési határideje: 2012. augusztus 25. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár (MH 25. KGYLDD) parancsnoka pályázatot hirdet a Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár, Vezető Szervek, Gazdálkodás Támogató

Részletesebben

A kínai haderő a 21. században: a reformok és modernizáció útján

A kínai haderő a 21. században: a reformok és modernizáció útján A kínai haderő a 21. században: a reformok és modernizáció útján Nemzeti biztonsági stratégia Globalizáció, multipoláris világrend, de katonai versengés folytatódik Kína célja a béke megőrzése Defenzív

Részletesebben

A háború és a béke kérdései ifj. gróf Andrássy Gyula gondolkodásában

A háború és a béke kérdései ifj. gróf Andrássy Gyula gondolkodásában A háború és a béke kérdései ifj. gróf Andrássy Gyula gondolkodásában Ifjabb gróf Andrássy Gyula Kép forrása: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjteménye http://bpkep.fszek.hu/webpac_kep/corvinaweb?act

Részletesebben

ÚJKOR A félszigeti háború Spanyolországban és Portugáliában

ÚJKOR A félszigeti háború Spanyolországban és Portugáliában ÚJKOR A félszigeti háború Spanyolországban és Portugáliában A félszigeti háború, ahogy a későbbiekben a történészek elnevezték, a napóleoni háborúk egy jelentős részét képezte. A francia hadsereg folyamatosan

Részletesebben

TÖRTÉNELEM - G. ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26.

TÖRTÉNELEM - G. ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26. TÖRTÉNELEM - G ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26. I. A tesztkérdések, illetve azok elemei (a,b,c stb.) rövid (a kérdezett adatot vagy tömör megfogalmazást tartalmazó) választ

Részletesebben

6. A 3. -ban meghatározott állománykategóriák természetbeni ellátása a termékek rendszeresítését és normásítását követően a következő cikkekből áll

6. A 3. -ban meghatározott állománykategóriák természetbeni ellátása a termékek rendszeresítését és normásítását követően a következő cikkekből áll 1 Tervezet! A belügyminiszter../2012. ( ) BM rendelete a belügyminiszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek hivatásos állományú tagjainak 2012. évi ruházati utánpótlási ellátmánya felhasználási

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

Mihályi Balázs. Dél-Buda ostroma 1944-1945

Mihályi Balázs. Dél-Buda ostroma 1944-1945 Mihályi Balázs Dél-Buda ostroma 1944-1945 Budapest, 2014 Tartalom Előszó... 7 Dél-Buda Budapest ostromában (1944-45)... 10 Előzmények... 10 Az ostrom első szakasza (1944. december 24-25.) Buda bekerítése...

Részletesebben

Képek a megemlékezésről

Képek a megemlékezésről 2012 Közgyűlések Felderítő Napi megemlékezés 2012. november 11.: az immár hagyományosan a családtagok részvételével tartott ünnepi megemlékezésünkre rendkívül kulturált környezetben, a Művészetek Palotájában

Részletesebben

A KÖZÉPISKOLÁSOK FELADATAI. 1. 1849. január 1. 2. 1849. január 3. 3. 1849. január 5. 4. 1849. január 8.

A KÖZÉPISKOLÁSOK FELADATAI. 1. 1849. január 1. 2. 1849. január 3. 3. 1849. január 5. 4. 1849. január 8. A KÖZÉPISKOLÁSOK FELADATAI 1. TOTÓ Melyik válasz a helyes? a) Mikor szállta meg Windischgrätz a fővárost? 1. 1849. január 1. 2. 1849. január 3. 3. 1849. január 5. 4. 1849. január 8. b) Melyik várost szabadította

Részletesebben

A közjogi kérdések az első világháború idején

A közjogi kérdések az első világháború idején A közjogi kérdések az első világháború idején Az Osztrák-Magyar Monarchia középcímere 1915 Kép forrása: Országos Széchényi Könyvtár http://mek.oszk.hu/01900/01905/html/cd8/kep ek/tortenelem/to391ehh08bor.jpg

Részletesebben

ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ

ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNY DR. HORVÁTH ATTILA ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ Egy állam közlekedéspolitikájának alakítását számtalan

Részletesebben

A Délvidéki Visszatérés Tábori Posta levelezőlapjai

A Délvidéki Visszatérés Tábori Posta levelezőlapjai Kedves szakosztályi tagok! Ez a példány a számítógépen való olvasásra szolgál! Ha ki akarja nyomtatni, használja a Helyi201101nyomtatható. pdf fájlt! X. évfolyam 1. szám 2011. március Készítette: FILEP

Részletesebben

Soltész Imre csö. ezredes és fia, dr. Soltész István

Soltész Imre csö. ezredes és fia, dr. Soltész István Az alábbi információ zömét Soltész Imre fivérének dédunokája, a mai Trvanában (Nagyszombaton) élő Boris Majerov szolgáltatta, amiért köszönetünket fejezzük ki. Soltész Imre csendőr ezredes 1877. február

Részletesebben

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei Valki László 2011. szeptember A nemzetközi jog létrejöttének előfeltételei 1. Tartósan elkülönült politikai entitások 2. Tényleges, intenzív kapcsolatok

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló 2013. január 30. Össz.pontszám: 30p Versenyző neve: Osztály:. Iskola neve:. Az utolsó fordulónak egyetlen témája van: a trianoni békediktátum (békeszerződés).

Részletesebben

A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE

A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE Kapronczay Károly Az újkori európai államok közigazgatása a 18. században formálódott ki. Mintául az erõsen központosított porosz hivatali rendszer szolgált, amely

Részletesebben

és s feladatrendszere (tervezet)

és s feladatrendszere (tervezet) Az MH Műveleti M Parancsnokság rendeltetése és s feladatrendszere (tervezet) Dr. Isaszegi János mk. vezérőrnagy HM HVK MFCSF 2006. Szeptember 16. I. Az MH Műveleti Parancsnokság rendeltetése Az MH katonai

Részletesebben

Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben

Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben Ellenőrzött beszállítás = Jó minőségű termék! Textilruházati Beszerzési és Gyártói Szakmai Fórum Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben Gyöngyösi Ferenc mk. alezredes HM FHH Haditechnikai Intézet

Részletesebben

SZABÁLYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET PORTA SZOLGÁLATOT ELLÁTÓ MUNKAVÁLLALÓINAK RUHA HASZNÁLATÁRÓL

SZABÁLYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET PORTA SZOLGÁLATOT ELLÁTÓ MUNKAVÁLLALÓINAK RUHA HASZNÁLATÁRÓL SZABÁLYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET PORTA SZOLGÁLATOT ELLÁTÓ MUNKAVÁLLALÓINAK RUHA HASZNÁLATÁRÓL I. Fejezet 1. Porta szolgálatot teljesítőket a feladat ellátásához megfelelő

Részletesebben

Önálló Főiskolai Közalapítvány 19096988-1-07. 2013. évi. Közhasznúsági jelentése és kiegészítő melléklete

Önálló Főiskolai Közalapítvány 19096988-1-07. 2013. évi. Közhasznúsági jelentése és kiegészítő melléklete Önálló Főiskolai Közalapítvány 19096988-1-07 2013. évi Közhasznúsági jelentése és kiegészítő melléklete 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1 Önálló Főiskolai Közalapítvány adószám: 19096988-1-27 Oldal 1

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

BÁTHORI GÁBOR. Az Erdélyi Fejedelemség és a Porta politikai és katonai szövetsége Bocskai István és Bethlen Gábor fejedelemsége idején

BÁTHORI GÁBOR. Az Erdélyi Fejedelemség és a Porta politikai és katonai szövetsége Bocskai István és Bethlen Gábor fejedelemsége idején 1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM DOKTORI TANÁCSA BÁTHORI GÁBOR Az Erdélyi Fejedelemség és a Porta politikai és katonai szövetsége Bocskai István és Bethlen Gábor fejedelemsége idején című doktori

Részletesebben

Kovács Violetta. K9 kommandó

Kovács Violetta. K9 kommandó Kovács Violetta K9 kommandó Tom Lantos szenátor emlékére, aki nagyon sokat tett az állatok védelméért, a rendőr- és katonakutyák még nagyobb megbecsüléséért. Dog Books Kft. Budapest, 2011 Felelős kiadó:

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.március 25-i rendes ülésére

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.március 25-i rendes ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Tárgyalja: PVB Képviselő-testület nyílt ülés minősített többség ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.március 25-i rendes ülésére RÉTSÁGI NYUGDÍJAS KLUBOK

Részletesebben

Történelem 3 földrészen - 1956

Történelem 3 földrészen - 1956 1956, Melbourne Az 1956. december 6-ai melbourne-i vérfürdő legendájával az olimpiatörténet egyik legismertebb fejezetének főszereplője lett a magyar vízilabda csapat. Történelem 3 földrészen - 1956 Három,

Részletesebben

Ruházati- és Öltözködési szabályzat

Ruházati- és Öltözködési szabályzat Ruházati- és Öltözködési szabályzat Az egyenruha viselése az együvétartozás, az egy testvéri közösség kinyilvánítása. Minden nemzetőrnek törekednie kell arra, hogy öltözéke mindig kifogástalan legyen és

Részletesebben

1. számú melléklet. Eljárási határidők és típusok összefoglalása

1. számú melléklet. Eljárási határidők és típusok összefoglalása 1. számú melléklet 1. számú melléklet Eljárási határidők és típusok összefoglalása Eljárás fajtája Közösségi értékhatárt elérő Nemzeti értékhatárt elérő I. EGY SZAKASZOS ELJÁRÁSOK 1. Nyílt eljárás 74.

Részletesebben

T ÖRTÉNELEM 9. év f o lyam

T ÖRTÉNELEM 9. év f o lyam Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 1088 Budapest, Vas utca 8-10. Az iskola Az osztály A tanuló A tanuló neme: Kompetenciaalapú mérés 2008/2009. T ÖRTÉNELEM 9. év f o lyam A változat

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei SZOMBATHELYI FERENC A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉD VEZÉRKAR ÉLÉN. Kaló József. Témavezető: Dr.

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei SZOMBATHELYI FERENC A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉD VEZÉRKAR ÉLÉN. Kaló József. Témavezető: Dr. Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei SZOMBATHELYI FERENC A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉD VEZÉRKAR ÉLÉN Kaló József Témavezető: Dr. Püski Levente DEBRECENI EGYETEM Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola Debrecen,

Részletesebben

I. SZÁMÚ GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT BESZERZÉSI SZABÁLYZATA

I. SZÁMÚ GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT BESZERZÉSI SZABÁLYZATA I. SZÁMÚ GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT BESZERZÉSI SZABÁLYZATA Győr, 2015. 03.02 1 E L Ő S Z Ó Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII:31) kormányrendelet 13. (2) bekezdésében foglalt

Részletesebben

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6,

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6, Zavodszky Geza Törtenelem 111. a közepiskolak szamara ATDOLGOZOn KIADAs Nemzeti Tankönyvkiad6, Budapest Bevezetes.. 5 I. Az "ismeretlen" XVIII. szazad 7 Regi vihig - modem vihig. Az "ismeretlen" XVIII.

Részletesebben

4/2015. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE

4/2015. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM Az államháztartáson kívüli forrás átadásárólátvételéről 2. oldal 6/2015. (VII. 1.) önkormányzati rendelet 2015. július 1.

Részletesebben

UZSA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2001. (VIII. 15.) r e n d e l e t e. A helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről 1

UZSA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2001. (VIII. 15.) r e n d e l e t e. A helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről 1 UZSA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2001. (VIII. 15.) r e n d e l e t e A helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről 1 Uzsa Község Önkormányzati Képviselő-testülete az 1990.

Részletesebben

Igaz Béla dr. 186 Illés József dr.

Igaz Béla dr. 186 Illés József dr. Igaz Béla dr. 186 Illés József dr. Igaz Béla dr., a felsőház tagj'a. 1865- ben született a somogymegyei Lábodon. Az egyetemet a bécsi Pázmáneumban végezte s ott szerezte meg a hittudományi oklevelet. Tanulmányai

Részletesebben

RAKTÁROZÁS MF03.RE. Változtatás átvezetésére. Példány sorszám: Készítette: Dr.Domján Andrea tanszéki vezető ápoló

RAKTÁROZÁS MF03.RE. Változtatás átvezetésére. Példány sorszám: Készítette: Dr.Domján Andrea tanszéki vezető ápoló Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: RAKTÁROZÁS MF03.RE Készítette: Dr.Domján Andrea tanszéki vezető ápoló Átvizsgálta: Dr. Váncsa Andrea MICS vezető Jóváhagyta:

Részletesebben

GLOBÁLIZÁLT BESZERZÉS ÉS ELOSZTÁS A LOGISZTIKÁBAN

GLOBÁLIZÁLT BESZERZÉS ÉS ELOSZTÁS A LOGISZTIKÁBAN GOBÁIZÁT BESZERZÉS ÉS EOSZTÁS A OGISZTIKÁBAN A globalizációjának, a késleltetett következménye, hogy két kapcsolódó láncszem a beszerzés és elosztás is globalizálódik. A globalizált beszerzésnek és elosztásnak

Részletesebben

A rejtvényfüzet feladatai: 1. feladat Széchenyi István és kortársai. 2. feladat Keresztrejtvény 18 pont. 3. feladat Magyarázd el!

A rejtvényfüzet feladatai: 1. feladat Széchenyi István és kortársai. 2. feladat Keresztrejtvény 18 pont. 3. feladat Magyarázd el! A rejtvényfüzet feladatai: 1. feladat Széchenyi István és kortársai 10 pont 2. feladat Keresztrejtvény 18 pont 3. feladat Magyarázd el! 10 pont 4. feladat Kutatómunka 10 pont 5. feladat Hírességek 6 pont

Részletesebben

Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben

Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben XI. HONVÉDELMI MINŐSÉGTALÁLKOZÓ A HADIK TERV A MINŐSÉG FÓKUSZÁBAN Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben Gyöngyösi Ferenc mk. alezredes HM FHH Haditechnikai Intézet Minőségirányítási, Kodifikációs

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása DR. MÓGA ISTVÁN -DR. GŐSI PÉTER Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása Magyar Energetika, 2007. 5. sz. A Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása előkészítésének fontos feladata annak biztosítása

Részletesebben

Megoldás és pontozási útmutató

Megoldás és pontozási útmutató Tanulmányi Verseny 2007/2008 TÖRTÉNELEM. (iskolai) forduló 2007. december 13. Megoldás és pontozási útmutató A kérdéseknél 1-1 pont adható minden helyes feladategységre. Az eltéréseket külön jelöljük.

Részletesebben

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 20 Elõszó A román és a magyar életkörülmények alakulása a dualizmus korabeli Magyarországon és Nagy-Romániában (1867-1940) A kézirat szerzõje a fenti kérdés áttekintésével olyan

Részletesebben

Entra-Sys Kft. - Hidraulika, pneumatika, egyedi gépgyártás

Entra-Sys Kft. - Hidraulika, pneumatika, egyedi gépgyártás Entra-Sys Kft. - Hidraulika, pneumatika, egyedi gépgyártás cégjegyzékszámunk: 06-09-003238 adószám: 11094315-2-06 Cégünk a nagy ipari üzemek és a termelõ kisvállalkozások műszaki problémáinak megoldására

Részletesebben

A VADÁSZREPÜLŐGÉP VEZETŐK KIKÉPZÉSI RENDSZERE HAZÁNKBAN 1961-TŐL A HAZAI KÉPZÉS BEINDÍTÁSÁIG

A VADÁSZREPÜLŐGÉP VEZETŐK KIKÉPZÉSI RENDSZERE HAZÁNKBAN 1961-TŐL A HAZAI KÉPZÉS BEINDÍTÁSÁIG Téglás László A VADÁSZREPÜLŐGÉP VEZETŐK KIKÉPZÉSI RENDSZERE HAZÁNKBAN 1961-TŐL A HAZAI KÉPZÉS BEINDÍTÁSÁIG A vadászrepülőgép-vezetők képzése az egész világon az egyik legbonyolultabb kiképzés, amit a hadseregekben

Részletesebben

A K.u.K. 68. Jászkun gyalogezred emlékhelyei

A K.u.K. 68. Jászkun gyalogezred emlékhelyei A K.u.K. 68. Jászkun gyalogezred emlékhelyei Az 1866-os königgrätzi csatát követően a cs. és kir. 68. gyalogezred tisztjei elhatározták, hogy a hadjáratban elesett bajtársaik számára emlékművet állítanak.

Részletesebben

A GYSEV és a GYSEV CARGO szerepe és tervei a közép-európai vasúti áruszállításban

A GYSEV és a GYSEV CARGO szerepe és tervei a közép-európai vasúti áruszállításban A GYSEV és a GYSEV CARGO szerepe és tervei a közép-európai vasúti áruszállításban Kövesdi Szilárd vezérigazgató GYSEV Zrt. 2012.11.08. Kőrös Norbert vezérigazgató GYSEV CARGO Zrt. 1. GYSEV általános bemutatása

Részletesebben

A 68. Jászkun gyalogezred zászlói

A 68. Jászkun gyalogezred zászlói A 68. Jászkun gyalogezred zászlói A cs. és kir. 68. gyalogezred zászlóaljai külön zászlóaljzászlóval rendelkeztek. Az I. zászlóaljé 1837 M. festett sárga zászló volt, amelynek mindkét oldalán a császári

Részletesebben

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura Ljubljana 2010 TÖRTÉNELEM Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura A tantárgyi vizsgakatalógus a 2012. évi tavaszi vizsgaidőszaktól érvényes az új megjelenéséig. A katalógus érvényességéről

Részletesebben

A polgári magyar állam katonailag szervezett, központosított közbiztonsági őrtestülete a Magyar Királyi Csendőrség Híven, becsülettel, vitézül

A polgári magyar állam katonailag szervezett, központosított közbiztonsági őrtestülete a Magyar Királyi Csendőrség Híven, becsülettel, vitézül A polgári magyar állam katonailag szervezett, központosított közbiztonsági őrtestülete a Magyar Királyi Csendőrség Híven, becsülettel, vitézül A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum és a Szemere Bertalan

Részletesebben

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.)

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) Szám Tárgy 2010 1/2010. (I. 29.) Jegyzőkönyv hitelesítő 2/2010. (I. 29.) Gyepmesteri Társuláshoz való csatlakozás-

Részletesebben

B. Stenge Csaba vitéz nemes belényesi Heppes Miklós repülő alezredes

B. Stenge Csaba vitéz nemes belényesi Heppes Miklós repülő alezredes B. Stenge Csaba vitéz nemes belényesi Heppes Miklós repülő alezredes Heppes Miklós öccséhez, Aladárhoz hasonlóan - a magyar királyi honvéd légierő hosszú szolgálati idejű, fontos beosztásokat betöltő,

Részletesebben

Rács Balázs főtörzsőrmester

Rács Balázs főtörzsőrmester Rács Balázs főtörzsőrmester 1908-ban született a Csanád vármegyei Magyarbánhegyesen, egy kisbirtokos család nyolc gyermeke közül negyedikként. Az elemi iskolát kitűnő eredménnyel végezte el, amely után

Részletesebben

Versenyző kódja: 25 32/2011. (VIII. 25.) NGM rendelet 31 341 01 0010 31 03-2013 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Szakma Kiváló Tanulója Verseny

Versenyző kódja: 25 32/2011. (VIII. 25.) NGM rendelet 31 341 01 0010 31 03-2013 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Szakma Kiváló Tanulója Verseny 31 341 01 0010 31 03-2013 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Szakma Kiváló Tanulója Verseny Elődöntő ÍRÁSBELI FELADAT Szakképesítés: 31 341 01 0010 31 03 SZVK rendelet száma: 32/2011. (VIII. 25.) NGM rendelet

Részletesebben

A vállalatok és a minőségbiztosítás

A vállalatok és a minőségbiztosítás 4. A vállalatok és a minőségbiztosítás 4.1 Minőségbiztosítás piaci ösztönzői A vállalatok piaci helyzete nagyon különböző. A minőségbiztosítás bevezetésére vonatkozó kényszereket és ösztönzőket ez a piaci

Részletesebben

Somogy Megyei Levéltár. Somogy Megyei Fogyasztóvédelmi Felügyelőség iratai 1989-2002 XXIV.1103. Terjedelem

Somogy Megyei Levéltár. Somogy Megyei Fogyasztóvédelmi Felügyelőség iratai 1989-2002 XXIV.1103. Terjedelem Somogy Megyei Levéltár Somogy Megyei Fogyasztóvédelmi Felügyelőség iratai 1989-2002 XXIV.1103. Terjedelem Raktári egységek száma Terjedelem ifm. 10 kisdoboz 31 kötet Kötetek: 0,50 ifm Iratok: 1,25 ifm

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. október 26-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. október 26-i ülésére Tárgy: A járási hivatal kialakításához szükséges megállapodás jóváhagyása Sorszám: IV/5. Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Farkas László aljegyző Véleményező bizottság: Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi

Részletesebben

Tanácsköztársaság: csapda és honvédõ háború (2009 March 21, Saturday) - Csenke László - Básthy Gábor

Tanácsköztársaság: csapda és honvédõ háború (2009 March 21, Saturday) - Csenke László - Básthy Gábor Tanácsköztársaság: csapda és honvédõ háború (2009 March 21, Saturday) - Csenke László - Básthy Gábor 90 éve, hogy megbukott a demokratikus "népuralmi" berendezkedés, de korántsem a kommunisták forradalma

Részletesebben

A MAGYAR HONVÉDSÉG CENTRALIZÁLT BESZERZÉSÉNEK TÖRTÉNETE

A MAGYAR HONVÉDSÉG CENTRALIZÁLT BESZERZÉSÉNEK TÖRTÉNETE Derzsényi Attila attila.derzsenyi@hm.gov.hu A MAGYAR HONVÉDSÉG CENTRALIZÁLT BESZERZÉSÉNEK TÖRTÉNETE Absztarkt Napjainkban ismét kiemelt hangsúlyt kapott a honvédelmi tárca beszerzésének decentralizációja,

Részletesebben

A MH Logisztikai Központ helye, szerepe és feladatai a log. gazdálkodás rendszerében

A MH Logisztikai Központ helye, szerepe és feladatai a log. gazdálkodás rendszerében A MH Logisztikai Központ helye, szerepe és feladatai a log. gazdálkodás rendszerében Erdődi Zsolt ezredes MH Logisztikai Központ mb. logisztikai igazgató 2014.04.15. 1 Témakörök 1. A védelemgazdasági és

Részletesebben

d barokk c görög/római g mezopotámiai toronytemplom b román f bizánci

d barokk c görög/római g mezopotámiai toronytemplom b román f bizánci A 2004/2005. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) fordulójának feladatmegoldásai TÖRTÉNELEMBŐL I. KÉPAZONOSÍTÁS (5 pont) A képeken különböző korok templomai láthatóak. Válassza

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

Az írásbeli érettségi témakörei

Az írásbeli érettségi témakörei Az írásbeli érettségi témakörei Dőlt betűvel szerepelnek azok a részek, amelyeket csak emelt szinten kérnek. 1. AZ ÓKOR ÉS KULTÚRÁJA 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk vallási

Részletesebben

A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM INVERZ LOGISZTIKAI RENDSZE- RÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM INVERZ LOGISZTIKAI RENDSZE- RÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Réti Tamás mk. ezredes 1 A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM INVERZ LOGISZTIKAI RENDSZE- RÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Mint minden dolognak, az inverz logisztikának is többféle megközelítése lehet. Itt nem a fogalmi meghatározás

Részletesebben

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK LEXIKOGRÁFIAI FÜZETEK 2. Szerkesztőbizottság BÁRDOSI VILMOS, FÁBIÁN ZSUZSANNA, GERSTNER KÁROLY, HESSKY REGINA, MAGAY TAMÁS (a szerkesztőbizottság vezetője), PRÓSZÉKY GÁBOR Tudományos

Részletesebben

Hadi levéltár Bécs Kriegsarchiv

Hadi levéltár Bécs Kriegsarchiv Hadi levéltár Bécs Kriegsarchiv Néhány bevezető szó: közel 400 évig együtt éltünk a Habsburgokkal, minden közös volt, a minisztériumok, a közigazgatás, a levéltár is, a sok száz év alatt felgyűlt iratanyaggal

Részletesebben

Szöveges értékelés a 2004. évi intézményi beszámolóhoz

Szöveges értékelés a 2004. évi intézményi beszámolóhoz Szöveges értékelés a 2004. évi intézményi beszámolóhoz Az intézet 2004. évi gazdálkodásának értékelésénél megállapitható, hogy az előző évekhez hasonlóan a kényszerü takarékoskodás jellemezte az intézetet.

Részletesebben

Pályázati felhívás sportegyesületek részére

Pályázati felhívás sportegyesületek részére Pályázati felhívás sportegyesületek részére Kiírás Leadási határidő Elbírálás 2014. február 5. 2014. február 21. 2014. március 7. iktatószám: 7738/2014/MAV. Pályázati Kiírás A MÁV Zrt. Támogatói Bizottsága

Részletesebben

A HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezetének 2014. évi PÉNZÜGYI TERVE BEVÉTELEK

A HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezetének 2014. évi PÉNZÜGYI TERVE BEVÉTELEK számú melléklet a /2014/ számhoz. HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete - Közhasznú társadalmi szervezet - 8000. Székesfehérvár, Malom utca 2. Tel./ Fax: 00-36-22-503-186, 503-187.email

Részletesebben

VESZÉLYES KATONAI OBJEKTUMOK HELYZETE

VESZÉLYES KATONAI OBJEKTUMOK HELYZETE VESZÉLYES KATONAI OBJEKTUMOK HELYZETE Balogh Miklós mérnök ezredes HM Hatósági Hivatal Veszélyes Katonai Objektum Felügyeleti és Tűzvédelmi Hatósági Osztály osztályvezető 2012.09.05. 1 Honvédelmi Minisztérium

Részletesebben

303 Jelentés az állami forgóalap pénzszükségletét (a központi költségvetés hiányát) finanszírozó értékpapír kibocsátás ellenőrzéséről

303 Jelentés az állami forgóalap pénzszükségletét (a központi költségvetés hiányát) finanszírozó értékpapír kibocsátás ellenőrzéséről 303 Jelentés az állami forgóalap pénzszükségletét (a központi költségvetés hiányát) finanszírozó értékpapír kibocsátás ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK Következtetések és javaslatok Részletes megállapítások

Részletesebben

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM rendelete a Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítő és külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya devizaellátmányáról és egyes ellátmányon kívüli pénzbeli

Részletesebben

Bíró László mk. alezredes. MH Altiszti Akadémia mb. támogató parancsnokhelyettes. Balatonkenese, 2014. április 15.

Bíró László mk. alezredes. MH Altiszti Akadémia mb. támogató parancsnokhelyettes. Balatonkenese, 2014. április 15. Honvédelmi szervezetek tapasztalatai az egészségét nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó követelmények érvényesítése terén, különös tekintettel az ismételt üzembe helyezésekkel kapcsolatos

Részletesebben

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd Az előzményekről 1526 augusztusában Mohácsnál a Szulejmán szultán vezette törökök megverték a magyar sereget. A csatában odaveszett a magyar király, II. Lajos is. A csata után Szulejmánnak 12 nap is elegendő

Részletesebben

VERGA Veszprémi Erdőgazdaság

VERGA Veszprémi Erdőgazdaság 1 / 2 VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság 8200 Veszprém, Jutasi út 10. Domokos László úr Elnök Állami Számvevőszék Budapest Tisztelt Elnök Úr! A VERGA Veszprémi Erdőgazdaság

Részletesebben