A HADTÖRTÉNETI MÚZEUM FOTÓARCHÍVUMÁNAK FÉNYKÉPALBUM-KATALÓGUSA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A HADTÖRTÉNETI MÚZEUM FOTÓARCHÍVUMÁNAK FÉNYKÉPALBUM-KATALÓGUSA"

Átírás

1 KALAVSZKY GYÖRGYI A HADTÖRTÉNETI MÚZEUM FOTÓARCHÍVUMÁNAK FÉNYKÉPALBUM-KATALÓGUSA A XIX. század közepétől az egyetemes kultúra, egyúttal a történeti kutatás forrásbázisa új műfajjal gazdagodott. A korábbi írásos, tárgyi és képzőművészeti forrásanyagot kibővítette a Daguerre és kortársai révén megszületett csoda : a fotográfia, amely a tükör pontosságával képes rögzíteni a valóságot. Tárgyilagosan, a maga teljességében adja vissza az adott pillanatban létezett dolgokat. A fényképezőgép nem válogat jó és rossz, szép és csúnya, érdekes és érdektelen jelenségek között. A fénykép mára már olyan sokirányúan hasznos eszközzé vált, mely az élet szinte minden területét áthatja. A tudomány, a művészet, a sajtó, a reklám, a kriminológia, az államigazgatás, a magánélet már egyaránt elképzelhetetlen nélküle. A történeti kutatás szempontjából a megörökítés és dokumentálás a fontos. A történelem megismételhetetlen mozzanatai, rég letűnt idők jelenségei elevenednek meg a fényképeken. A fotográfia azonban az eseményeknek, helyzeteknek csupán pillanatnyi leképezése, nem képes az események hátterében meghúzódó összefüggéseket, törvényszerűségeket közvetíteni. Más történelmi forrásokkal együtt tanulmányozva viszont közelebb juthatunk általa a minél teljesebb történelmi igazsághoz. Az írásos és tárgyi forrásokat jól kiegészítik, sok esetben pontosítják, olykor pótolják is a fényképek. Nyolc évtizede folyik a magyar és részben az egyetemes hadtörténelmet dokumentálni tudó fényképek rendszeres gyűjtése novemberében a Honvédelmi Minisztérium rendelte el a gyűjtést, amely kezdetben ugyan még csak egy igen szűk tématerületre, az akkor folyó első világháború harctéri és hátországi eseményeire korlátozódott, mégis megvetette a mai, csaknem félmillió darabot számláló Fotóarchívum alapjait. A gyűjtemény pozitív, negatív és diapozitív csoportra tagolódik. A legnagyobb csoportot a pozitív fényképek alkotják és kronológikus, több alcsoportra bontott, tematikus elrendezésben találhatók. A visszakeresést név- és tárgymutató katalógusok segítik. Egy fényképet csak egy helyre lehet besorolni, s a szerint az egy szempont szerint él a kép, ami a besorolás alapja volt. A mi esetünkben ez a kép tárgyának a hadtörténelem szempontjából legjellemzőbb momentuma. Ily módon szükségképpen rejtve maradnak a fénykép egyéb értékei és funkciói, holott ezernyi más tartalmi elem is fontos lenne a képen ábrázoltakból. Például az alkotó neve. Egy-egy fotográfus életművének egybegyűjtése a jelenlegi rendszer szerint szinte lehetetlen. A fényképekben rejlő értékek maradéktalan kihasználhatósága érdekében az egyik legfontosabb feladattá a gyűjtemény kutathatóságának fejlesztése vált, annál is inkább, mivel a fényképek iránti igény évről évre fokozódik. Mind a történeti kutatók, mind a múzeumi szakemberek, mind az audiovizuális médiák élni kívánnak a fénykép kínálta 1

2 lehetőségekkel. A fokozódó igényeknek azonban, míg az elavult, mechanikus nyilvántartási rendszerrel dolgozunk, minden igyekezetünk ellenére is csak nagy nehézségek, időt, energiát rabló tevékenység árán tudunk eleget tenni. Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok támogatásának jóvoltából az elmúlt évben megkezdtük a több százezer fénykép számítógépes feldolgozását. Első lépésként az albumgyűjtemény került sorra; képet tartalmazó 951 album adatait digitalizáltuk. Ennek a munkának egyik eredménye ez a speciális forrásközlés. A katalógus az 1850 és 1945 közötti időszak hadtörténelmére vonatkozó fényképalbumokat dolgozza fel. Három időrendi és egy tárgyi csoportra oszlik. Az első nagyobb egység az 1914-ig terjedő időszak anyaga. A helyszámban ezeket az albumokat A betűjel különbözteti meg a többitől. Ezen időszakon belül elkülönülnek egymástól a császári és királyi, valamint a magyar királyi hadseregre vonatkozó albumok, külön csoportot alkotnak az egyéb témájúak. A katalógusban a típus címszó alatt cs. és kir, m. kir illetve egyéb megjelölést kaptak. A második nagy egység az első világháború anyaga, melynek a helyszámban a B a megkülönböztető jele. Tárgyi szempontok alapján 19 alcsoportra bontottuk, az alcsoportok betűrendjében: Császári és királyi gyalogezredek (cs. és k. gye.) Egészségügyi szolgálat (eü. szolg.) Hadifogság, fogolytáborok (hadifog.) Hadsegélyezés, rokkantügyek (hadiseg.) Hadisírok, temetők (hadisír) Haditengerészet (haditeng.) Hadtáp Magyar királyi honvéd gyalogezredek (ho. gye.) Légierő Légi felvételek (légifelv.) Lovasság Magasabb parancsnokságok (magasp.) Műszaki csapatok (műsz. csap.) Olasz Orosz Sport, színház (sport, szính.) Szerb Tüzérség Vegyes ok A harmadik, a helyszámban D betűvel jelzett csoport a két világháború közötti időszak és a második világháború albumait dolgozza fel a következő alcsoportok szerint: A magyar királyi honvédség alakulatai (alakulat) Katonai ünnepségek (ünnepély) 2

3 Az 1938 és 1941 közötti területvisszacsatolások (bevonulás) A második világháború és hadifogság (2. vh.) Csendőrség, rendőrség (csőr. rőr.) Cserkészet (cserkész) Külföld A fenti csoportokba nem sorolható vegyes témájú albumok (vegyes) Végül a negyedik csoportba olyan albumok kerültek, amelyeknél a tárgyi szempont az elsődleges. A helyszámban az F betűjel különbözteti meg a többi csoporttól. Az ide tartozó alcsoportok a következők: Katonai iskolák, A Hadtörténeti Múzeum története, Személyi albumok A Habsburg-ház tagjaihoz kötődő albumok Egy fényképalbum egy leltári egység, amely változó mennyiségben, több fényképet tartalmaz. A leírás az album egészére vonatkozik, feltünteti a tárgyát, a felvétel idejét, helyét, az albumban foglalt fényképek számát, az album leltári számát és helyszámát. A megnevezés címszó alatt található az album tárgyának tömör, lehetőség szerint pontos és konkrét leírása. Az egyes meghatározott alakulatok, intézmények, szervezetek tisztikarát, életét megörökítő, valamint konkrét eseményeket, ünnepségeket, évfordulókat ábrázoló albumok esetében nem jelentett gondot a téma pontos meghatározása. Ezek legtöbbször hivatalos fényképészek felvételeiből, többnyire megrendelésre készült összeállítások. Van azonban igen sok olyan album, amely különféle témájú amatőr fényképeket tartalmaz. Ezek főleg a két világháborút végigharcolt katonák személyes emlékei, amelyek esetében csak tágabb, általánosabb meghatározásra volt lehetőség. Ha ismert a személy, akihez az album valamilyen módon kötődik, nevét, mint a legmeghatározóbb információt, természetesen feltüntettük. Az idő meghatározásában az év az alapadat. Hónapot és napot akkor sem jelöltünk, ha ismert. Ha a pontos évet nem sikerült megállapítanunk, akkor években meghatározott időintervallum jelöli a lehetséges dátumot. A helyet földrajzi, illetve hadászati elnevezésekkel tüntettük fel (ország, tájegység, helység, vagy háborús ok). Az első világháborús gyűjteménycsoportban sok az olyan album, amely több on készült felvételeket is tartalmaz. Ezek esetében megneveztük az ismert okat, vagy vegyes okként határoztuk meg a képek keletkezési helyét. A hely oszlopban alkalmanként hiányzik az adat, ez azt jelenti, hogy nem tudtuk megállapítani a felvétel helyszínét, bár szerencsére az, főként a repülőgéptípusokat és repülőgépműszereket ábrázoló fényképeknél, vagy légvédelmi eszközöket és műszaki adataikat tartalmazó albumoknál, nem is mindig lényeges. A darabszám oszlop (Db) az adott albumban található fényképek számát tünteti fel. A helyszám egy betűből, egy római és egy arab számból áll. A betű jelentéséről már esett szó. A római szám a négy nagy csoporton belül az alcsoportokat különbözteti meg 3

4 egymástól, az arab szám pedig az alcsoporton belüli sorszám. A helyszám az album raktári helyét jelöli. A típus oszlopban szereplő adat a katalógusban való jobb eligazodást segíti, utal a négy nagy csoporton belüli alcsoportokra. 4

5 A 62. gye. tisztikara Marosvásárhely A/I/9 cs. és kir. A 67. gye. tisztikara Eperjes A/I/7 cs. és kir. A 68. gye. tisztikara 1877 Budapest A/I/l4 cs. és kir. A 86. gye. növedék I Szarajevo A/I/1 cs. és kir. A 86. gye. növedék II Szarajevo A/I/2 cs. és kir. A 86. gye. fogyaték Szarajevo A/I/3 cs. és kir. A 86. gye. helyőrségi élet 1898 Szarajevo A/I/4 cs. és kir. A 86. gye. felszerelése 1898 Szarajevo A/I/5 cs. és kir. A 89. gye. tisztikara 1883 Lemberg A/I/11 cs. és kir. A 101. gye. tisztikara 1910 körül Wien A/I/10 cs. és kir. Tiszti portrék 1860 körül A/I/33 cs. és kir. Tiszti portrék 1866 előtt Olaszország A/I/34 cs. és kir. Kiképzési és fegyverfogások A/I/30 cs. és kir. Kiképzési és fegyverfogások A/I/29 cs. és kir. Kiképzési és fegyverfogások A/I/31 cs. és kir. A 76. gye. equitáció tisztjei 1866 Sopron A/I/36 cs. és kir. Az 54. gye jubileuma 1911 Olmütz A/I/37 cs. és kir. A 2. gye. tisztikara 1867 körül Fogaras A/I/35 cs. és kir. A 7. gye jubileuma Grác A/I/6 cs. és kir. A 19. gye. tisztikara Győr A/I/26 cs. és kir. A 32. gye. 15o. jubileuma 1891 Budapest A/I/20. cs. és kir. A 32. gye jubileuma 1891 Budapest A/I/18 cs. és kir. A 32. gye jubileuma 1891 Budapest A/I/19 cs. és kir. A 32. gye jubileuma 1891 Budapest A/I/32 cs. és kir. A 32. gye jubileuma 1891 Budapest A/I/28 cs. és kir. A 32. gye. tisztikara 1880 Budapest A/I/17 cs. és kir. A 32. gye. tisztikara Budapest A/I/8 cs. és kir. A 34. gye. tisztikara 1902 Kassa A/I/13 cs. és kir. A 37. gye. tisztikara 1863 Nagyvárad A/I/25 cs. és kir. A 37. gye. tisztikara Nagyvárad A/I/16 cs. és kir. A 44. gye. tisztikara Kaposvár A/I/27 cs. és kir. A 44. gye. tisztikara Kaposvár A/I/23 cs. és kir. A 44. gye. tisztikara Kaposvár A/I/21 cs. és kir. A 44. gye. tisztikara 1861 körül Kaposvár A/I/22 cs. és kir. A 44. gye. tisztikara Kaposvár A/I/15 cs. és kir. Az 52. gye. tisztikara 1892 Pécs / A/I/12 cs. és kir. 5

6 A 62. gye. tisztikara Marosvásárhely A/I/24 cs. és kir. A 4. huszárezred tisztikara Lugos A/II/5. cs. és kir. Custozzai emlékek, 5. hu. e A/II/2 cs. és kir. A 8. lovas csendőr e. tisztikara 1865 Sopron A/II/4 cs. és kir. A 10. huszárezred tisztikara 1878 előtt Székesfehérvár A/II/3 cs. és kir. A 14. huszárezred tisztikara 1882 Arad A/II/1 cs. és kir. A 15. huszárezred tisztikara Wien A/II/7 cs. és kir. Lovas önkéntes iskola Budapest A/II/6 cs. és kir. Lovastiszti portrék 1867 előtt A/II/8 cs. és kir. Az 1. dragonyosezred tisztikara 1867 körül A/II/9 cs. és kir. A 7. huszárezred lóversenye 1912 Debrecen A/II/10 cs. és kir. Lovastiszti portrék 1860 körül Szabadka A/II/11 cs. és kir. 16. huszárezred, tiszti portrék Rzeszow A/II/12 cs. és kir. A 4. ágyús ezred tűzmesterei Budapest A/III/1 cs. és kir. A 36. tábori ágyús és 6. hegyi tüzér ezred Lugos A/III/2 cs. és kir. A NOVARA cirkáló avatása 1913 Fiume A/III12 cs. és kir. A SZENT ISTVÁN csatahajó avatása Vegyes haditengerészeti képek Vegyes haditengerészeti képek Vegyes haditengerészeti képek Országos járművek a nemzetközi kiállításon Az Aldunai Telepítési és Ármentesítő Kormánybiztosság beosztottjai Tájképek 1878 után Bosznia- Hercegovina Motorcsónaktúra 1910 Regensburg- Wien 1914 Fiume A/III/11 cs. és kir Adriai-tenger A/III/13 cs. és kir Adriai-tenger A/III/14 cs. és kir előtt Adriai-tenger A/III/15 cs. és kir Wien A/V/1 egyéb 1885 Pancsova A/V/2 egyéb A/V/3 egyéb A/V/4 egyéb Ismeretlen családi album 1900 körül Connegliano A/V/5 egyéb Katonai lőtér 1912 Komárom A/V/6 egyéb Erdődy gróf családja A/V/7 egyéb 6

7 Katonai objektumok, tájképek 1900 körül Bosznia, Dalmácia A/V/8 egyéb Lovas népünnepély, 11. hu. e körül Szombathely A/V/9 egyéb Tájképek, városképek 1880 körül Senj/Zengg A/V/10 egyéb Honvéd vonatlaktanya 1900 körül Pozsony A/V/11 egyéb Eger vára 1929 Eger A/V/12 egyéb Tájképek 1911 Tirol A/V/13 egyéb Vasútállomások 1905 körül Stájerország A/V/14 egyéb Ismeretlen családi album 1900 körül A/V/15 egyéb Tájképek 1900 körül Bosznia, Dalmácia A/V/16 egyéb Békési fhdgy. emlékei A/V/17 egyéb Német-dán háború 1864 Németország, Dánia Határterület 1914 előtt Szilézia, Szlovákia, Morvaország Tájképek 1890 Központi Kárpátok A/V/18 egyéb A/V/19 egyéb A/V/2o egyéb Kisvezérkari utazás A/V/21 egyéb Városháza a Károly laktanya átalakítása 1893 Budapest A/V/22 egyéb Magyarország várai 1918 előtt Magyarország A/V/23 egyéb Az 1867-es minisztérium tagjai 1867 körül Magyarország A/V/24 egyéb A HM személyi állománya 1890 Budapest A/IV/2 m. kir. A 7. gye. tisztikara Versec A/IV/4 m. kir. A 37. zlj. tisztikara 1872 Eperjes A/IV/7 m. kir. A II. szegedi honvédkerület pság tisztikara Rakovszky Jenő hu. ezds. emlékei Kégl György hu. hdgy. emlékei 1875 Szeged A/IV/8. m. kir Magyarország, Bécs A/IV/1 m. kir Szeged A/IV/6 m. kir. A 3. hu. e. tisztikara Szeged A/IV/3 m. kir. Az 1. lovasdd. tisztiiskola távlovaglása 1909 Magyarország, Szeged 2. gye Prága, orosz A/IV/5 m. kir B/III/14/a cs. és kir. gye. 7

8 5. gye orosz, olasz B/III/5 cs. és kir. gye. 27. gye olasz B/III/8 cs. és kir. gye. 27. Landwehr e olasz B/III/7 cs. és kir. gye. 29. gye orosz B/III/1 cs. és kir. gye. 31. gye szerb, román, olasz 32. gye. Ryba Géza orosz, olasz 32. gye. Ryba Géza orosz, olasz 32. gye. Ryba Géza orosz, olasz B/III/11 cs. és kir. gye B/III/17 cs. és kir. gye B/III/18 cs. és kir. gye B/III/19 cs. és kir. gye. 32. gye vegyes ok B/III/2 cs. és kir. gye. 32. gye orosz B/III/4 cs. és kir. gye. 33. gye. hadikiállítás B/III/10 cs. és kir. gye. 34. gye orosz, olasz B/III/6 cs. és kir. gye. 66. gye orosz B/III/14 cs. és kir. gye. 67. gye. XV. menetzlj. ind Magyarország B/III/13 cs. és kir. gye. 83. gye orosz B/III/3 cs. és kir. gye. 86. tiroli önk. lövészbrigád 1915 Tirol B/III/9 cs. és kir. gye. 24. táb. vadász zlj orosz, olasz 24. táb. vadász zlj orosz, olasz 34/II. zlj szerb, olasz B/III/15 cs. és kir. gye B/III/16 cs. és kir. gye B/III/5/a cs. és kir. gye. 6. gye orosz B/III/12 cs. és kir. gye. 34. gye. kassai orosz, olasz 19. gye orosz, román B/III/23 cs. és kir. gye B/III/20 cs. és kir. gye. 19. gye orosz B/III/21 cs. és kir. gye. 19. gye olasz B/III/22 cs. és kir. gye. 48. gye. nagykanizsai orosz, román B/III/24 cs. és kir. gye. 39. gye. debreceni olasz B/III/25 cs. és kir. gye. 34. gye orosz B/III/26 cs. és kir. gye. 39. gye. debreceni o B/III/27 cs. és kir. gye. 8

9 99. gye. bécsi orosz B/III/28 cs. és kir. gye. 39. gye. debreceni, - Czermann olasz B/III/29 cs. és kir. gye. 39. gye. debreceni, - Czermann olasz B/III/30 cs. és kir. gye. 25. gye vegyes B/III/31 cs. és kir. gye. 86. gye orosz, olasz 1. Landesschütz e olasz, orosz B/III/32 cs. és kir. gye B/III/33 cs. és kir. gye. 26. gye olasz B/III/34 cs. és kir. gye. 26. gye olasz B/III/35 cs. és kir. gye. I. Vilmos gye szerb, olasz B/III/36 cs. és kir. gye. 52. gye.-relkovic Dusan 1915 olasz B/III/37 cs. és kir. gye. József Műegyetem hadikórház Budapest B/X/1 eü. szolg. Fizikoterápiai kórház 1915 Karlovacz B/X/2 eü. szolg. Váci úti hadikórház Budapest B/X/3 eü. szolg. 68. eü. oszlop 1915 orosz B/X/4 eü. szolg. Német lovagrend hadikórház orosz B/X/5 eü. szolg sz. tábori kórház 1917 Kosna/Beszterce B/X/6 eü. szolg sz. táb. kórház Zita katonaotthona Abbázia B/X/7 eü. szolg. Gyulai lábadozó osztag 1915 Gyula B/X/8 eü. szolg. Vöröskereszt kórház 1915 Villach B/X/9 eü. szolg. Cs. és kir. 30. ho. eü. intézet B/X/10 eü. szolg. 39. honv. ho. /Hadffy/ eü. int orosz B/X/11 eü. szolg. Tá. gyengélkedő házak keleti B/X/12 eü. szolg. 37. ho. eü. oszlop keleti B/X/13 eü. szolg. Hadifogolyszínház 1920 Szibéria B/XVI/1 hadifog. Przemysl-i hadifoglyok emlékalbuma Zadomszk, Pavlovszk B/XVI/2 hadifog. Csóti leszerelőtábor 1922 Csót 42 '0450 B/XVI/3 hadifog. Orosz hadifogoly munkatábor Orosz hadifogoly munkatábor Ostffyasszonyfa B/XVI/4 hadifog Ostffyasszonyfa B/XVI/5 hadifog. 9

10 Orosz hadifogoly munkatábor Ostffyasszonyfa B/XVI/6 hadifog. Orosz hadifogolytábor 1915 Kissitke B/XVI/7 hadifog. Csóti leszerelőtábor 1922 Csót B/XVI/8 hadifog. Szibériai hadifogolytáborok Omszk, Krasznojarszk Magyar hadifoglyok Oroszországban Magyar hadifoglyok Oroszországban Oroszországi hadifogolytábor Hadifoglyok hazaszállítása 1920 Vladivosztok, Csót Hadifogolytábor Ausztriában Feldbach- Mühldorf HM Hadsegélyező Hivatal hadifénykép kiállítás HM Hadsegélyező Hivatal hadifénykép kiállítás Hadsegélyező Hivatal működése Hadsegélyező Hivatal emlékalbum B/XVI/9 hadifog Tomszk B/XVI/10 hadifog Tomszk B/XVI/11 hadifog. 192o Pervaja-Recska B/XVI/12 hadifog B/XVI/13 hadifog B/XVI/14 hadifog Budapest B/XV/1 hadiseg Budapest B/XV/9 hadiseg Budapest B/XV/5 hadiseg Budapest B/XV/8 hadiseg. Fehér kereszt Ausztria, Eu B/XV/2 hadiseg. Rokkantügyi intézet 1916 Pozsony B/XV/3 hadiseg. Osztrák Vöröskereszt felszerelési és segélyvagon Vöröskereszt sebesültszállító vonata B/XV/4 hadiseg Budapest, vegyes ok B/XV/6 hadiseg. Császárfürdő rokkantintézet Budapest B/XV/7 hadiseg. Hadirokkant rehabilitációs intézet Rokkant honvédek hadiipari kiállítása Magyarországi hősi és hadifogolytemetők B/XV/10 hadiseg Szarvas B/XV/11 hadiseg Magyarország B/XVII/1 hadisír Erdélyi hősi temetők Erdély B/XVII/2 hadisír Hősi temetők Olasz B/XVII/3 hadisír Hősi temetők Olasz B/XVII/4 hadisír Hősi temetők Galícia B/XVII/5 hadisír 10

11 Ausztriai hősi temetők Linz, Innsbruck B/XVII/6 hadisír Jugoszláviai hősi temetők Belgrád B/XVII/7 hadisír Jugoszláviai hősi temetők Nis B/XVII/8 hadisír Jugoszláviai hősi temetők Nis B/XVII/9 hadisír Jugoszláviai hősi temetők Versec B/XVII/10 hadisír Jugoszláviai hősi temetők Zimony, Bezsánia B/XVII/11 hadisír Jugoszláviai hősi temetők Kosturnica B/XVII/12 hadisír Jugoszláviai hősi temetők Jugoszlávia B/XVII/13 hadisir Cs. és kir. haditengerészet Duna, Adriaitenger B/VII/1 haditeng. Horthy M. a Novarán olasz B/VII2 haditeng. Cs. és kir. haditengerészet olasz, Trieszt B/VII/3 haditeng. Cs. és kir. haditengerészet Adriai-tenger B/VII/4 haditeng. Cs. és kir. haditengerészet Adriai-tenger B/VII/5 haditeng. Cs. és kir. haditengerészet - Zemplén Sz. Cs. és kir. haditengerészet Pola, Adriaitenger Cs. és kir. haditeng., Dunai Flottilla, M. kir. Folyamőrség Adriai-tenger B/VII/6 haditeng B/VII/7 haditeng Pola, Budapest B/VII/8 haditeng. Cs. és kir. haditeng. -Soproni J Pola B/VII/9 haditeng. Temes monitor kiemelése 1916 Száva B/VII/10 haditeng. SMS Kaiser Karl VI. hadihajó SMS Kaiser Karl VI. hadihajó Adriai-tenger B/VII/11 haditeng Adriai-tenger B/VII/12 haditeng. Cs. és kir. 1. hds. ruhagyár B/IX/1 hadtáp Hadtáp barakktábor Kunszentmiklós B/IX/2 hadtáp Cs. és kir. mezőgazd. csoport Radziwilov B/IX/3 hadtáp 8. hdt. hadigazdaság szerb B/IX/4 hadtáp 35. ho. hadtáptörzs felvételei 1915 orosz B/IX/5 hadtáp Rézgyűjtés 1917 Budapest B/IX/6 hadtáp 227. gk. oszlop, vegyes hadtáp Vegyes hadtáp orosz,olasz Olasz B/IX/7 hadtáp B/IX/8 hadtáp 1. hds. hadtáp felvételei orosz B/IX/9 hadtáp 11

12 17. honv. gye orosz,olasz 17. honv. gye. tisztek, arany vit. érmes leg B/II/1 honv. gye B/II/3 honv. gye. 20. népf. honv. gye orosz B/II/20 honv. gye honv. gye orosz B/II/14 honv. gye honv. gye orosz font B/II/10 honv. gye. 20. honv. gye orosz B/II/27 honv. gye. 20. honv. gye orosz B/II/28 honv. gye. 20. honv. gye orosz B/II/29 honv. gye. 20. honv. gye orosz B/II/30 honv. gye. 20. honv. gye orosz B/II/31 honv. gye. 20. honv. gye orosz, olasz B/II/32 honv. gye honv. gye orosz B/II/7 honv. gye honv. gye orosz B/II/33 honv. gye honv. gye Erdély B/II/34 honv. gye honv. gye Bukovina B/II/35 honv. gye honv. gye Bukovina B/II/36 honv. gye honv. gye Bukovina B/II/37 honv. gye. 20. honv. népfelk. gye orosz, olasz B/II/39 honv. gye. 312., 313. honv. gye orosz B/II/40 honv. gye. 11. honv. gye. Petrides Jenő orosz B/II/41 honv. gye. 11. honv. gye. Petrides Jenő román B/II/42 honv. gye. 9. honv. gye. -kassai orosz B/II/43 honv. gye. 9. honv. gye. -kassai orosz, olasz 1oo B/II/44 honv. gye. 32. gye. -budapesti 1916 Galícia B/II/45 honv. gye. 18. honv. gye. -soproni Galícia B/II/46 honv. gye. 31. honv. gye. -Hadácsi Rezső olasz B/II/47 honv. gye. 31. honv. gye. - Hadácsi Rezső olasz B/II/48 honv. gye. 20. honv. gye. -nagykanizsai orosz B/II/49 honv. gye. 1. honv. gye olasz B/II/4 honv. gye. 1. honv. gye olasz B/II/5 honv. gye. 1. honv. gye olasz B/II/21 honv. gye. 1. honv. gye olasz B/II/22 honv. gye. 1. honv. gye olasz B/II/23 honv. gye. 12

13 1. honv. gye olasz B/II/24 honv. gye. 1. honv. gye olasz B/II/25 honv. gye. 4. honv. gye. -Jámbor fhdgy olasz B/II/26 honv. gye. 4. honv. gye. pótzlj. -Isonzo szobor leleplezése 1917 Nagyvárad B/II/13/a honv. gye. 9. honv. gye vegyes ok B/II/13 honv. gye. 9. honv. gye vegyes ok B/II/15 honv. gye. 9. honv. gye vegyes ok B/II/16 honv. gye. 9. honv. gye vegyes ok B/II/17 honv. gye. 9. honv. gye vegyes ok B/II/18 honv. gye. 9. honv. gye vegyes ok B/II/19 honv. gye. 10. honv. gye orosz B/II/9 honv. gye. 10. honv. gye olasz B/II/8/a honv. gye. 10. honv. gye román B/II/8/b honv. gye. 10. honv. gye román B/II/8/c honv. gye. 10. honv. gye román B/II/8/d honv. gye. 10. honv. gye román B/II/8/e honv. gye. 10. honv. gye. 8. szd román, olasz 11. honv. gye román, olasz B/II/2 honv. gye B/II/11 honv. gye. 16. honv. gye orosz B/II/12 honv. gye. Steiner-Szintay vőrgy gyűjt orosz B/IV/6 légierő Cs. és kir. 44. rep. szd orosz, olasz B/IV/22 légierő Rep. Felvételek -Czapáry J. 1913,1. vh. orosz B/IV/24 légierő Rep. Felvételek -Czapáry J. 1913,1. vh. orosz B/IV/25 légierő Sigmund Ödön gyűjtése orosz B/IV/26 légierő Steiner-Szintay vőrgy.gyűjt orosz, olasz Steiner-Szintay vőrgy.gyűjt orosz, olasz Steiner-Szintay vőrgy.gyűjt orosz, olasz Legsikeresebb vadászrepülőgépek B/IV/27 légierő B/IV/28 légierő B/IV/29 légierő B/IV/30 légierő Anderle Károly gyűjtése olasz B/IV/31 légierő Anderle Károly gyűjtése olasz B/IV/32 légierő Anderle Károly gyűjtése olasz B/IV/33 légierő 13

14 Cs. és kir. 7. rep. sz orosz, olasz B/IV/34 légierő Repülőgépjavító műhely 1916 Szeged - Rókus B/IV/35 légierő Pilóták és rep.gépek -Hefty B/IV/36 légierő Repülés kezdetei -Hefty B/IV/37 légierő Pilóták és rep.gépek -Hefty 1920-tól Kaposvár B/IV/38 légierő Cs. és kir. 70. rep. szd olasz B/IV/39 légierő Cs. és kir. 14. rep. szd.- Gazsó Ede orosz B/IV/40 légierő Csathó Ferenc emlékei orosz B/IV/41 légierő Cs. és kir. 31. rep. szd B/IV/42 légierő Cs. és kir. 16. rep. szd. - Bencze I. Cs. és kir. 6. rep. szd., 5. pótsz. Cs. és kir. 8. rep. szd orosz, olasz olasz B/IV/43 légierő Igalo-Albánia B/IV/16 légierő B/IV/5 légierő Cs. és kir. 24. rep. szd olasz B/IV/4 légierő Cs. és kir. 28. rep. szd olasz B/IV/2 légierő Cs. és kir. 34. rep. szd orosz, olasz B/IV/9 légierő Cs. és kir. 34. rep. szd olasz B/IV/15 légierő Cs. és kir. 34., 35. rep. szd olasz B/IV/20 légierő Cs. és kir. 39. rep. szd olasz B/IV/7 légierő Cs. és kir. légierő, rep. gépek, rep. gép műszerek B/IV/3 légierő Rep. gépek és rep. felvételek B/IV/1 légierő Rep. gép típusok B/IV/10 légierő Repülős felvételek vegyes ok B/IV/11 légierő Léghajók, rep. gépek olasz B/IV/12 légierő Külföldi rep. gép típusok B/IV/13 légierő Ismeretlen rep. alakulat olasz B/IV/14 légierő Juhász Ferenc felvételei orosz, szerb 29 B/IV/17 légierő Hadi rep. gép kiállítás 1917 Budapest B/IV/18 légierő Hadi rep. gép kiállítás 1917 Budapest B/IV/19 légierő Vegyes rep. felvételek orosz, olasz B/IV/21 légierő 14

15 Banfield és Pál fhdgy-ok képei 1917 orosz, olasz B/IV/8 légierő Repülőgép alkatrészek B/IV/a/1 légifelv. Légi fényképek olasz B/IV/a/2 légifelv. Légi fényképek 1917 Isonzo B/IV/a/3 légifelv. Repülő emlékek, 14. rep. szd Galícia, Krasne B/IV/a/6 légifelv. Salac Oszkár felvételei 1915 Szeged B/IV/a/7 légifelv. Tengerészeti rep. felvételek 1917 olasz B/IV/a/8 légifelv. Hidroplánok 1917 olasz B/IV/a/9 légifelv. Tengerészeti rep. felvételek olasz B/IV/a/10 légifelv. Tengerészeti rep. felvételek olasz B/IV/a/11 légifelv. Légi fényképek vegyes ok B/IV/a/12 légifelv. Légi fényképek 1917 orosz B/IV/a/13 légifelv. Légi fényképek olasz B/IV/a/14 légifelv. Légi fényképek 1917 olasz B/IV/a/15 légifelv. Légi fényképek 1917 olasz B/IV/a/16 légifelv. Cs. és kir. 8. rep. szd. légi felvételei Cs. és kir. 44. rep. szd. légifelvételei vegyes ok B/IV/a/17 légifelv olasz B/IV/a/18 légifelv. Rep. megfigyelő kik. segédlet B/IV/a/19 légifelv. Kik. segédlet csapatoknak B/IV/a/20 légifelv. 3. honv. hu. e. -Szeged 1.vh előtt is szerb, olasz B/V/1 lovasság 3. honv. hu. e. -Szeged orosz B/V/2 lovasság 3. honv. hu. e. -Szeged orosz B/V/3 lovasság 3. honv. hu. e. -Szeged orosz, olasz B/V/4 lovasság 10. honv. hu. e szerb B/V/6 lovasság 10. honv. hu. e. 6. sz szerb B/V/5 lovasság 2. honv. hu. e. -Debrecen vegyes ok B/V/77 lovasság 2. honv. hu. e. -Kende György orosz B/V/8 lovasság 2. honv. hu. e. -Borzsovay J orosz, román B/V/9 lovasság Cs. és kir. 14. hu. e orosz B/V/10 lovasság Cs. és kir.14. hu. e orosz B/V/11 lovasság Cs. és kir.14. hu. e orosz B/V/12 lovasság 15

16 Cs. és kir.14. hu. e orosz B/V/13 lovasság Cs. és kir.14. hu. e orosz B/V/14 lovasság Cs. és kir.14. hu. e román B/V/15 lovasság Cs. és kir.14. hu. e román B/V/16 lovasság Cs. és kir.14. hu. e román B/V/17 lovasság Cs. és kir.14. hu. e olasz, Galícia B/V/18 lovasság Cs. és kir. 13. hu. e orosz B/V/19 lovasság Cs. és kir. 12. hu. e. -portrék B/V/20 lovasság Cs. és kir. 13. dragonyos e Klattau B/V/21 lovasság Hu. önkéntesek kiképzése 1916 Kisrákos B/V/22 lovasság 8. honv. hu. e. -Pécs orosz B/V/23 lovasság Lovastiszti portrék -Cs. és kir. 8. hadtesttörzs B/V/24 lovasság 11. hds. pság -Dankl vezds tiroli B/I/9 magasp. 7. hds. törzs -Pflanzer-Baltin orosz B/I/14 magasp. 10. hds.- Rohr vezds olasz B/I/15 magasp. 10. hds.- Rohr vezds olasz B/I/20 magasp. IX. hdt orosz B/I/16 magasp. XV. hdt Isonzo B/I/10 magasp. XVI. hdt. törzs 1916 olasz B/I/8 magasp. XXV. hdt. -Hoffmann orosz B/I/13 magasp. XXV. hdt. -Hoffmann orosz B/I/18 magasp. XXV. hdt. -Hoffmann orosz B/I/21 magasp. XXV. hdt. -Hoffmann orosz, olasz B/I/29 magasp. XXV. hdt. -Hoffmann orosz B/I/28 magasp. XXV. hdt. -Hoffmann 1915 olasz B/I/33 magasp. XXII. hdt. -Fath 1916 orosz B/I/19 magasp. Gerock-csoport 1916 orosz B/I/17 magasp. 20. honv. ho olasz magasp. 20. honv. ho Monte San Michele 20. honv. ho Monte San Michele 20. honv. ho Monte San Michele magasp magasp magasp. 16

17 20. honv. ho Monte San Michele magasp. Cs. és kir. 9. gy. ho Isonzo B/I/7 magasp. Cs. és kir. 17. gy. ho olasz B/I/6 magasp. 39. honv. gy. ho orosz, olasz B/I/11 magasp. Cs. és kir. 17.gy. ho orosz B/I/12 magasp. Cs. és kir. 53. gy. ho orosz B/I/22 magasp. Cs. és kir. 53. gy. ho szerb B/I/30 magasp. Ccs. és kir. 53. gy. ho olasz B/I/32 magasp. Cs. és kir. 53. gy. ho orosz B/I/23 magasp honv. gy. dd orosz, olasz B/I/27 magasp honv. gy. dd orosz B/I/31 magasp. 9. népfelkelő hadtáp dd szerb B/I/26 magasp. XXI. hdt., 20. honv. ho., 28., 2. hegyi dd orosz, szerb, olasz B/I/24 magasp. Cs. és kir. 17. hegyi dd szerb B/I/34 magasp. 7. hds. -Inkey Zsigmond hu. fhdgy orosz, román B/I/25 magasp. Szurmay-hdt orosz B/I/35 magasp. Hoffmann-hdt orosz B/I/36 magasp. 20. honv. gy. ho orosz, olasz Magasabb parancsnokok portréi Szurmay-hdt. pság tisztjei: karikatúrák, Schramm Viktor alkotásai B/I/37 magasp B/I/38 magasp orosz B/I/39 magasp. Dr. Novak hídépítő csoport 1915 orosz B/VIII/1 műsz. csap. Vasúti hidak újjáépítése 1915 szerb B/VIII/2 műsz. csap. Karakó-viadukt újjáépítése román B/VIII/3 műsz. csap. Vasúti híd újjáépítése 1916 Ivangorod B/VIII/4 műsz. csap. Salcanói híd újjáépítése 1918 olasz B/VIII/5 műsz. csap. Drina-híd helyreállítása 1916 szerb B/VIII/6 műsz. csap. Drina-híd helyreállítása 1916 szerb B/VIII/7 műsz. csap. Zimony-Belgrád vasúti híd újjáépítése 1915 szerb B/VIII/8 műsz. csap. Vasúti gőzkomp építése Alduna-Giurgiu B/VIII/9 műsz. csap. 17

18 Pruth-híd helyreállítása 1915 orosz B/VIII/10 műsz. csap. Sólyom-Fekete Gellért ezds. gyűjtése szerb, orosz B/VIII/21 műsz. csap. Alagutak építése olasz B/VIII/22 műsz. csap. Vízvezetéképítés Doberdo B/VIII/23 műsz. csap. Hofhauser szds. vasútépítő csoportja Hofhauser szds. vasútépítő csoportja orosz B/VIII/24 műsz. csap orosz B/VIII/25 műsz. csap. Műszaki munkák B/VIII/26 műsz. csap. Vasútépítés orosz B/VIII/31 műsz. csap. Villanyvasút építése 1916 Bukovina B/VIII/32 műsz. csap. Függő vasút 1916 Cattaro-Cetinje B/VIII/33 műsz. csap. Vasút és tábori vasút építése orosz B/VIII/37 műsz. csap. Hidak, vasutak helyreállítása orosz, szerb B/VIII/35 műsz. csap. 35. vasútépítő szd B/VIII/36 műsz. csap. 1. vasúti e orosz B/VIII/37 műsz. csap. 33.vasútépítő szd szerb B/VIII/38 műsz. csap. Gázálarcok, gázkészülékek orosz B/VIII/41 műsz. csap. 5. hds. -Boroevich Isonzo B/XII/1 olasz 17. honv. gye Isonzo B/XII/2 olasz 10. honv. gye. -fedezékek, tüzérség, légierő 10. honv. gye. -fedezékek, tüzérség, légierő Isonzo, Tirol /1 B/XII/4/a olasz Brenta /2 B/XII/4/b olasz 10. Isonzo csata 1917 Isonzo B/XII/5 olasz Doberdói hadszíntérpanoráma képek Doberdo B/XII/14 olasz Vegyes felvételek Isonzo B/XII/17 olasz Vegyes felvételek 1916 Isonzo B/XII/18 olasz Vegyes felvételek Isonzo, Piave B/XII/10 olasz Piavei átkelés 1918 Piave B/XII/11 olasz Piavei felvételek 1918 Piave B/XII/15 olasz Piavei felvételek 1918 Piave B/XII/16 olasz Vegyes felvételek 1916 Karinthia, Isonzo B/XII/13 olasz 18

19 Karinthiai lövészek emléklapja 1915 Karinthia B/XII/3 olasz Vegyes felvételek 1917 Karinthia B/XII/12 olasz Zsákmányolt olasz harctéri felvételek olasz B/XII/9 olasz Front mögötti felvételek olasz B/XII/6 olasz Frontfelvételek Tirol B/XII/7 olasz Medve Artúr fhdgy. gyűjtése Adria, hátország B/XII/8 olasz Vegyes felvételek Tirol B/XII/19 olasz Hölzl Pál hdgy. gyűjtése 1915 olasz B/XII/20 olasz Frontfelvételek Isonzo B/XII/21 olasz Görgey Lajos vőrgy. képei 1918 olasz B/XII/22 olasz Vegyes felvételek olasz B/XII/23 olasz Ágotha Árpád őrgy. képei olasz B/XII/24 olasz Vegyes felvételek Tirol B/XII/25 olasz Odorfer Rezső hdgy. felvételei Odorfer Rezső hdgy. felvételei olasz B/XII/26 olasz olasz B/XII/27 olasz Müller Pál emlékei 1917 olasz B/XII/28 olasz Halmi Béla emlékei olasz B/XII/29 olasz Halmi Béla emlékei olasz B/XII/30 olasz Dr. Szász Elemér fhdgy. emlékei olasz B/XII/31 olasz Deák Jenő tü. szds. emlékei olasz B/XII/32 olasz VII. hdt. csapatai orosz, olasz B/XI/1 orosz Hrabár fhdgy. albuma orosz B/XI/2 orosz Hrabár fhdgy. albuma orosz B/XI/3 orosz Vegyes képek orosz B/XI/4 orosz Toporutz-rarance-i harcok orosz B/XI/5 orosz Medvey fhdgy. felvételei Galícia B/XI/6 orosz Cs. és kir. 2. gye Galícia B/XI/7 orosz Sávoly dd. csapatai Galícia B/XI/7/a orosz Vegyes felvételek 1915 Galícia B/XI/8 orosz Vegyes felvételek 1915 Galícia B/XI/9 orosz 7. hds. - mögötti képek Galícia B/XI/10 orosz 19

20 69. gy. dd. -Weller Károly fhdgy dd. törzs orosz, olasz 1915 Galícia B/XI/10/a orosz B/XI/11 orosz 128. dd. törzs 1916 orosz B/XI/12 orosz Przemysli emlékalbum 1915 Przemysl B/XI/13 orosz Gorlicei áttörés emlékalbuma 1915 Galícia B/XI/14 orosz Frontképek orosz, olasz 96 '0389 B/XI/15 orosz Dr. Zempléni Béla emlékei 1915 orosz B/XI/16 orosz Vegyes felvételek orosz B/XI/17 orosz Vegyes felvételek 1914 orosz B/XI/18 orosz Vegyes felvételek orosz B/XI/19 orosz Vegyes felvételek orosz B/XI/20 orosz Vegyes felvételek orosz B/XI/21 orosz Vegyes felvételek orosz B/XI/22 orosz Vegyes felvételek orosz B/XI/23 orosz Vegyes felvételek orosz B/XI/24 orosz Vegyes felvételek 1917 Volhinia B/XI/25 orosz Zdenko Aljanic fhdgy. gyűjtése orosz B/XI/26 orosz Vegyes felvételek 1916 Galícia B/XI/27 orosz Przemysli emlékalbum 1915 Galícia B/XI/28 orosz Kolozsváry László szds. felvételei Kolozsváry László szds. felvételei Gorlicei áttöréstől Przemysl elfoglalásáig Cs. és kir. Krakkói Műszaki Igazgatóság orosz B/XI/29 orosz orosz B/XI/30 orosz 1915 orosz B/XI/31 orosz Ivangorod, Lublin B/XI/32 orosz Gábor Gyula fhdgy. gyűjtése orosz B/XI/33 orosz IV. Károly király a on Galícia B/XI/34 orosz Vegyes felvételek Lemberg, Przemysl B/XI/35 orosz Görgey Lajos vőrgy. képei orosz B/XI/36 orosz Klebelsberg Kunónak ajándékozott album 1916 orosz B/XI/37 orosz Vegyes felvételek orosz B/XI/38 orosz 20

A magyar híradótiszt-képzés története (1931 2008)

A magyar híradótiszt-képzés története (1931 2008) A magyar híradótiszt-képzés története (1931 2008) A magyar híradótiszt-képzés története (1931 2008) Budapest 2008 1 ÖSSZEÁLLÍTOTTA ÉS SZERKESZTETTE: Dr. Koczka Ferenc nyá. ezredes LEKTORÁLTA: a szerzői

Részletesebben

Krivács Györgyné. Az idegen nyelvi képzés rendszere a m. kir. Honvédségben 1920 és 1945 között. PhD értekezés

Krivács Györgyné. Az idegen nyelvi képzés rendszere a m. kir. Honvédségben 1920 és 1945 között. PhD értekezés ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Krivács Györgyné Az idegen nyelvi képzés rendszere a m. kir. Honvédségben 1920 és 1945 között PhD értekezés Tudományos témavezető: Dr.Horváth

Részletesebben

Dr. Holló József nyá. altábornagy HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Főigazgatója

Dr. Holló József nyá. altábornagy HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Főigazgatója Holló József: Magyar katonasírok külföldön Dr. Holló József nyá. altábornagy HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Főigazgatója 1949. március 31-én született Emődön. Nős, két gyermeke van. 1972-ben a Kossuth

Részletesebben

KATONAI NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLAT FELDERÍTŐ SZEMLE ALAPÍTVA: 2002 BUDAPEST

KATONAI NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLAT FELDERÍTŐ SZEMLE ALAPÍTVA: 2002 BUDAPEST KATONAI NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLAT XIII. évfolyam 4. szám 2014. november FELDERÍTŐ SZEMLE ALAPÍTVA: 2002 BUDAPEST A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat tudományos-szakmai folyóirata Felelős kiadó Kovács

Részletesebben

Kecskeméti mozaikok - kecskeméti mozzanatok. Szerkesztette: Tóth Nándor

Kecskeméti mozaikok - kecskeméti mozzanatok. Szerkesztette: Tóth Nándor Kecskeméti mozaikok - kecskeméti mozzanatok Szerkesztette: Tóth Nándor Kecskemét 2014 TARTALOM 1. Bevezetés 2. Kecskemét 1944 októberében /Tóth Nándor/ 3. Provokáció vagy forradalom /Kenderes Csaba, Kordik

Részletesebben

A KATONAI REPÜLÉS HETVEN ÉVE, SZOLNOKON (1938-2008)

A KATONAI REPÜLÉS HETVEN ÉVE, SZOLNOKON (1938-2008) Gy. Fekete István A KATONAI REPÜLÉS HETVEN ÉVE, SZOLNOKON (1938-2008) Az első világháború a repülőgépek tömeges elterjedését hozta. 1914-18 között csak Ausztria, Magyarország, Franciaország, Anglia és

Részletesebben

Papp Ferenc ezredes 1. Az Országos Tiszti Kaszinó működése 1939-40-ben

Papp Ferenc ezredes 1. Az Országos Tiszti Kaszinó működése 1939-40-ben Papp Ferenc ezredes 1 Az Országos Tiszti Kaszinó működése 1939-40-ben Az előzményekről röviden Ahogy azt már az 1930-as évek második felétől megfigyelhettük, az Országos Tiszti Kaszinó működése folyamatosan

Részletesebben

16. évfolyam 4. szám 2014. szeptember október

16. évfolyam 4. szám 2014. szeptember október 16. évfolyam 4. szám 2014. szeptember október Tisztújító küldött közgyűlés Az MH Budapesti Nyugállományúak Klubja alapszabályának II. fejezet, 2/c. pontja értelmében tisztségújító küldöttközgyűlést kell

Részletesebben

HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK

HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK Az alapítás éve 1888 E számunk a támogatásával jelent meg 125. ÉVFOLYAM BUDAPEST 2012. 2. SZÁM A H A DTÖRTÉNETI I NTÉZET ÉS MÚZEU M FOLYÓIR ATA E SZÁMUNK MUNKATÁRSAI Czigány István,

Részletesebben

ELSŐ VILÁGHÁBORÚS JELVÉNYEK A DÉRI MÚZEUM GYŰJTEMÉNYÉBEN

ELSŐ VILÁGHÁBORÚS JELVÉNYEK A DÉRI MÚZEUM GYŰJTEMÉNYÉBEN A Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Közleményei 64. Felelős kiadó: dr. Lakner Lajos megyei múzeumigazgató Krankovics Ilona Sallay Gergely Pál ELSŐ VILÁGHÁBORÚS JELVÉNYEK A DÉRI MÚZEUM GYŰJTEMÉNYÉBEN Debrecen,

Részletesebben

A Hadtörténelmi Levéltár katona-egészségügyi iratainak repertóriuma 1740 1980

A Hadtörténelmi Levéltár katona-egészségügyi iratainak repertóriuma 1740 1980 A Hadtörténelmi Levéltár katona-egészségügyi iratainak repertóriuma 1740 1980 q MÚLT NÉLKÜL NINCS JÖVŐ q LEVÉLTÁ R q HA DTÖ RTÉ NEL MI A Hadtörténelmi Levéltár katona-egészségügyi iratainak repertóriuma

Részletesebben

T. Kiss Tamás FRONTVONALBAN

T. Kiss Tamás FRONTVONALBAN T. Kiss Tamás FRONTVONALBAN T. Kiss Tamás FRONTVONALBAN Molnár Mihály élete dokumentumok tükrében SZEGED, 2013 A kötet megjelenését támogatta: Lektor Valuch Tibor Könyv- és borítóterv Molnár Iscsu István

Részletesebben

GRÓF TISZA ISTVÁN ÖSSZES MUNKÁI

GRÓF TISZA ISTVÁN ÖSSZES MUNKÁI GRÓF TISZA ISTVÁN ÖSSZES MUNKÁI A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 4. SOROZAT NEGYEDIK KÖTET FRANKLIN-TÁRSULAT MA6YAR IROD. INTÉZET ÉS KÖNYVNYOMDA FRANKLIN-TÁRSULAT NYOMDÁJA. MEGJEGYZÉSEK. I. Gróf Tisza István

Részletesebben

ONVÉD REPÜLŐNAP FÖLDÖN-ÉGEN. agyar ELSŐ KÉZBŐL A HADERŐRŐL! A Honvédelmi Minisztérium magazinja 2013. július XXIV. évf. 7.

ONVÉD REPÜLŐNAP FÖLDÖN-ÉGEN. agyar ELSŐ KÉZBŐL A HADERŐRŐL! A Honvédelmi Minisztérium magazinja 2013. július XXIV. évf. 7. ELSŐ KÉZBŐL A HADERŐRŐL! ONVÉD A Honvédelmi Minisztérium magazinja 2013. július XXIV. évf. 7. szám 390 Ft HmA agyar www.honvedelem.hu REPÜLŐNAP FÖLDÖN-ÉGEN 14 Kőbe vésve, bronzba öntve A NEMZET ATYJA Fotó:

Részletesebben

26. évfolyam 2011. 1. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT. A kiadványt szerkesztette: PELYACH ISTVÁN

26. évfolyam 2011. 1. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT. A kiadványt szerkesztette: PELYACH ISTVÁN 26. évfolyam 2011. 1. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT A kiadványt szerkesztette: PELYACH ISTVÁN A kiadvány Nemzeti Civil Alapprogram, Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

Véráztatta föld Harcok az Észak-keleti Kárpátokban 1914-1945

Véráztatta föld Harcok az Észak-keleti Kárpátokban 1914-1945 Véráztatta föld Harcok az Észak-keleti Kárpátokban 1914-1945 Uzsok hősei 1914 1915 Kárpátok A Kárpátok 204.700 km² koszorújának 11%-a a mai Ukrajna határain belül található Kárpátalján. A megye 80%-át

Részletesebben

Nyitott Levéltárak 2014 Beköszöntő

Nyitott Levéltárak 2014 Beköszöntő Nyitott Levéltárak 2014 Beköszöntő Köszöntő Levéltáraink kincsek őrzői, őrzik múltunk darabjait, melyből sajnos kiváltképp a múlt századi anyagok közül sok minden elveszett. Akárcsak egy kirakós játéknál

Részletesebben

ELSŐ KÉZBŐL A HADERŐRŐL! ONVÉD. www.honvedelem.hu. agyar. A Honvédelmi Minisztérium magazinja 2012. augusztus XXIII. évf. 8.

ELSŐ KÉZBŐL A HADERŐRŐL! ONVÉD. www.honvedelem.hu. agyar. A Honvédelmi Minisztérium magazinja 2012. augusztus XXIII. évf. 8. ELSŐ KÉZBŐL A HADERŐRŐL! ONVÉD A Honvédelmi Minisztérium magazinja 2012. augusztus XXIII. évf. 8. szám 390 Ft HmA agyar www.honvedelem.hu LÉGY RÁ MÉLTÓ! 14 Kőbe vésve, bronzba öntve VÁNDORLÓ HONVÉDSÍROK

Részletesebben

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY FOTÓTÖRTÉNETE

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY FOTÓTÖRTÉNETE HÓDMEZŐVÁSÁRHELY FOTÓTÖRTÉNETE BERNÁTSKY FERENC 145 esztendővel ezelőtt, 1869-bennyílt meg az első fényképészeti műterem Hódmezővásárhelyen. Jelen tanulmányunkban az azóta eltelt közel másfél évszázad

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA 1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Dr. Révai Tamás ELLÁTÁSI HIÁNYOSSÁGOK HATÁSAI A FUNKCIONÁLIS VESEBETEGSÉGEK KIALAKULÁSÁRA A Magyar KIRÁLYI HONVÉDSÉGBEN 1941-1945. Doktori

Részletesebben

HOn éd altiszti. Altisztek hangján Altisztek hangján Altisztek hangján Altisztek hangján Altisztek hangján

HOn éd altiszti. Altisztek hangján Altisztek hangján Altisztek hangján Altisztek hangján Altisztek hangján XXV. évfolyam 2014/4 HOn éd altiszti f o l y ó i r a t hangján ltisztek hangján ltisztek hangján ltisztek hangján ltisztek hangján ltisztek hangján ltisztek hangján ltisztek hangján ltisztek hangján ltisztek

Részletesebben

Puskás Híradó. a Puskás Tivadar Híradó Bajtársi Egyesület kiadványa

Puskás Híradó. a Puskás Tivadar Híradó Bajtársi Egyesület kiadványa Puskás Híradó a Puskás Tivadar Híradó Bajtársi Egyesület kiadványa III. évfolyam 2. szám megjelenik félévenként 2005. november T II S Z T A V A T Á S 2005. augusztus 20-án avatták híradótisztté a Zrínyi

Részletesebben

SZÖGI LÁSZLÓ VARGA JÚLIA ZSIDI VILMOS:

SZÖGI LÁSZLÓ VARGA JÚLIA ZSIDI VILMOS: SZÖGI LÁSZLÓ VARGA JÚLIA ZSIDI VILMOS: Egyetemi és középiskolai anyakönyvek digitalizálásának és adatbázis készítésének lehetőségei a kezdetektől 1848-ig Módszertani tanulmány Magyar Felsőoktatási Levéltári

Részletesebben

H Õ S E I N K A KATASZTRÓFAVÉDELEM ÉS JOGELÕD SZERVEZETEINEK HÕSI HALOTTAI

H Õ S E I N K A KATASZTRÓFAVÉDELEM ÉS JOGELÕD SZERVEZETEINEK HÕSI HALOTTAI H Õ S E I N K A KATASZTRÓFAVÉDELEM ÉS JOGELÕD SZERVEZETEINEK HÕSI HALOTTAI B M O R S Z Á G O S K A T A S Z T R Ó F A V É D E L M I F Õ I G A Z G A T Ó S Á G Felelős kiadó: BM Országos Katasztrófavédelmi

Részletesebben

2014. október 8-16. PROGRAMFÜZET

2014. október 8-16. PROGRAMFÜZET 2014. október 8-16. PROGRAMFÜZET STEFÁNIA PALOTA HONVÉD KULTURÁLIS KÖZPONT Nyitva: minden nap 8-22 óráig 1143 Budapest, Stefánia út 34-36. Telefon: (1) 460 0796 HM telefon: 26 424 Jegyinformáció Közönségszolgálat

Részletesebben

A román magyar kapcsolatok katonai vonatkozásai 1940 1944 között

A román magyar kapcsolatok katonai vonatkozásai 1940 1944 között Illésfalvi Péter A román magyar kapcsolatok katonai vonatkozásai 1940 1944 között A román magyar viszony már a XX. század elején is az egyik legneuralgikusabb eleme volt a kárpát-medencei népek együttélésének,

Részletesebben

Dr. Bodó László. Leventék

Dr. Bodó László. Leventék Dr. Bodó László Leventék TARTALOM Előzmények. Veszteségeink. A Leventék. A mozgósítás. Kiszállítás Németországba. A kiképzések. Az összeomlás. Az amerikai hadifogolytáborok. Az angol hadifogolytáborok.

Részletesebben

XXIV. évfolyam, 2014. 2. szám MŰSZAKIAK AZ I. VILÁGHÁBORÚBAN 2

XXIV. évfolyam, 2014. 2. szám MŰSZAKIAK AZ I. VILÁGHÁBORÚBAN 2 XXIV. évfolyam, 2014. 2. szám Padányi József 1 MŰSZAKIAK AZ I. VILÁGHÁBORÚBAN 2 A műszaki csapatok fejlődésének történetében az első világháború fordulópont volt. Nagyot változott a szervezet, a feladat

Részletesebben

a lelkesedés bizony sebezhetetlenné teszi az embert, hatalmat ad neki az események fölött, olyan hitet, amely hegyeket mozdít Saint-Exupery

a lelkesedés bizony sebezhetetlenné teszi az embert, hatalmat ad neki az események fölött, olyan hitet, amely hegyeket mozdít Saint-Exupery a lelkesedés bizony sebezhetetlenné teszi az embert, hatalmat ad neki az események fölött, olyan hitet, amely hegyeket mozdít Saint-Exupery (halálának 100. évfordulójára 2000-ben emlékeztünk) Délibábok

Részletesebben

Az 1723-ban James Anderson anglikán lelkész által összeállított és minden szabadkõmûvesre nézve kötelezõ érvényû,

Az 1723-ban James Anderson anglikán lelkész által összeállított és minden szabadkõmûvesre nézve kötelezõ érvényû, Berényi Zsuzsa Ágnes (Budapest) A magyar szabadkõmûvesség a második világháború idején Az 1723-ban James Anderson anglikán lelkész által összeállított és minden szabadkõmûvesre nézve kötelezõ érvényû,

Részletesebben