A HADTÖRTÉNETI MÚZEUM FOTÓARCHÍVUMÁNAK FÉNYKÉPALBUM-KATALÓGUSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A HADTÖRTÉNETI MÚZEUM FOTÓARCHÍVUMÁNAK FÉNYKÉPALBUM-KATALÓGUSA"

Átírás

1 KALAVSZKY GYÖRGYI A HADTÖRTÉNETI MÚZEUM FOTÓARCHÍVUMÁNAK FÉNYKÉPALBUM-KATALÓGUSA A XIX. század közepétől az egyetemes kultúra, egyúttal a történeti kutatás forrásbázisa új műfajjal gazdagodott. A korábbi írásos, tárgyi és képzőművészeti forrásanyagot kibővítette a Daguerre és kortársai révén megszületett csoda : a fotográfia, amely a tükör pontosságával képes rögzíteni a valóságot. Tárgyilagosan, a maga teljességében adja vissza az adott pillanatban létezett dolgokat. A fényképezőgép nem válogat jó és rossz, szép és csúnya, érdekes és érdektelen jelenségek között. A fénykép mára már olyan sokirányúan hasznos eszközzé vált, mely az élet szinte minden területét áthatja. A tudomány, a művészet, a sajtó, a reklám, a kriminológia, az államigazgatás, a magánélet már egyaránt elképzelhetetlen nélküle. A történeti kutatás szempontjából a megörökítés és dokumentálás a fontos. A történelem megismételhetetlen mozzanatai, rég letűnt idők jelenségei elevenednek meg a fényképeken. A fotográfia azonban az eseményeknek, helyzeteknek csupán pillanatnyi leképezése, nem képes az események hátterében meghúzódó összefüggéseket, törvényszerűségeket közvetíteni. Más történelmi forrásokkal együtt tanulmányozva viszont közelebb juthatunk általa a minél teljesebb történelmi igazsághoz. Az írásos és tárgyi forrásokat jól kiegészítik, sok esetben pontosítják, olykor pótolják is a fényképek. Nyolc évtizede folyik a magyar és részben az egyetemes hadtörténelmet dokumentálni tudó fényképek rendszeres gyűjtése novemberében a Honvédelmi Minisztérium rendelte el a gyűjtést, amely kezdetben ugyan még csak egy igen szűk tématerületre, az akkor folyó első világháború harctéri és hátországi eseményeire korlátozódott, mégis megvetette a mai, csaknem félmillió darabot számláló Fotóarchívum alapjait. A gyűjtemény pozitív, negatív és diapozitív csoportra tagolódik. A legnagyobb csoportot a pozitív fényképek alkotják és kronológikus, több alcsoportra bontott, tematikus elrendezésben találhatók. A visszakeresést név- és tárgymutató katalógusok segítik. Egy fényképet csak egy helyre lehet besorolni, s a szerint az egy szempont szerint él a kép, ami a besorolás alapja volt. A mi esetünkben ez a kép tárgyának a hadtörténelem szempontjából legjellemzőbb momentuma. Ily módon szükségképpen rejtve maradnak a fénykép egyéb értékei és funkciói, holott ezernyi más tartalmi elem is fontos lenne a képen ábrázoltakból. Például az alkotó neve. Egy-egy fotográfus életművének egybegyűjtése a jelenlegi rendszer szerint szinte lehetetlen. A fényképekben rejlő értékek maradéktalan kihasználhatósága érdekében az egyik legfontosabb feladattá a gyűjtemény kutathatóságának fejlesztése vált, annál is inkább, mivel a fényképek iránti igény évről évre fokozódik. Mind a történeti kutatók, mind a múzeumi szakemberek, mind az audiovizuális médiák élni kívánnak a fénykép kínálta 1

2 lehetőségekkel. A fokozódó igényeknek azonban, míg az elavult, mechanikus nyilvántartási rendszerrel dolgozunk, minden igyekezetünk ellenére is csak nagy nehézségek, időt, energiát rabló tevékenység árán tudunk eleget tenni. Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok támogatásának jóvoltából az elmúlt évben megkezdtük a több százezer fénykép számítógépes feldolgozását. Első lépésként az albumgyűjtemény került sorra; képet tartalmazó 951 album adatait digitalizáltuk. Ennek a munkának egyik eredménye ez a speciális forrásközlés. A katalógus az 1850 és 1945 közötti időszak hadtörténelmére vonatkozó fényképalbumokat dolgozza fel. Három időrendi és egy tárgyi csoportra oszlik. Az első nagyobb egység az 1914-ig terjedő időszak anyaga. A helyszámban ezeket az albumokat A betűjel különbözteti meg a többitől. Ezen időszakon belül elkülönülnek egymástól a császári és királyi, valamint a magyar királyi hadseregre vonatkozó albumok, külön csoportot alkotnak az egyéb témájúak. A katalógusban a típus címszó alatt cs. és kir, m. kir illetve egyéb megjelölést kaptak. A második nagy egység az első világháború anyaga, melynek a helyszámban a B a megkülönböztető jele. Tárgyi szempontok alapján 19 alcsoportra bontottuk, az alcsoportok betűrendjében: Császári és királyi gyalogezredek (cs. és k. gye.) Egészségügyi szolgálat (eü. szolg.) Hadifogság, fogolytáborok (hadifog.) Hadsegélyezés, rokkantügyek (hadiseg.) Hadisírok, temetők (hadisír) Haditengerészet (haditeng.) Hadtáp Magyar királyi honvéd gyalogezredek (ho. gye.) Légierő Légi felvételek (légifelv.) Lovasság Magasabb parancsnokságok (magasp.) Műszaki csapatok (műsz. csap.) Olasz Orosz Sport, színház (sport, szính.) Szerb Tüzérség Vegyes ok A harmadik, a helyszámban D betűvel jelzett csoport a két világháború közötti időszak és a második világháború albumait dolgozza fel a következő alcsoportok szerint: A magyar királyi honvédség alakulatai (alakulat) Katonai ünnepségek (ünnepély) 2

3 Az 1938 és 1941 közötti területvisszacsatolások (bevonulás) A második világháború és hadifogság (2. vh.) Csendőrség, rendőrség (csőr. rőr.) Cserkészet (cserkész) Külföld A fenti csoportokba nem sorolható vegyes témájú albumok (vegyes) Végül a negyedik csoportba olyan albumok kerültek, amelyeknél a tárgyi szempont az elsődleges. A helyszámban az F betűjel különbözteti meg a többi csoporttól. Az ide tartozó alcsoportok a következők: Katonai iskolák, A Hadtörténeti Múzeum története, Személyi albumok A Habsburg-ház tagjaihoz kötődő albumok Egy fényképalbum egy leltári egység, amely változó mennyiségben, több fényképet tartalmaz. A leírás az album egészére vonatkozik, feltünteti a tárgyát, a felvétel idejét, helyét, az albumban foglalt fényképek számát, az album leltári számát és helyszámát. A megnevezés címszó alatt található az album tárgyának tömör, lehetőség szerint pontos és konkrét leírása. Az egyes meghatározott alakulatok, intézmények, szervezetek tisztikarát, életét megörökítő, valamint konkrét eseményeket, ünnepségeket, évfordulókat ábrázoló albumok esetében nem jelentett gondot a téma pontos meghatározása. Ezek legtöbbször hivatalos fényképészek felvételeiből, többnyire megrendelésre készült összeállítások. Van azonban igen sok olyan album, amely különféle témájú amatőr fényképeket tartalmaz. Ezek főleg a két világháborút végigharcolt katonák személyes emlékei, amelyek esetében csak tágabb, általánosabb meghatározásra volt lehetőség. Ha ismert a személy, akihez az album valamilyen módon kötődik, nevét, mint a legmeghatározóbb információt, természetesen feltüntettük. Az idő meghatározásában az év az alapadat. Hónapot és napot akkor sem jelöltünk, ha ismert. Ha a pontos évet nem sikerült megállapítanunk, akkor években meghatározott időintervallum jelöli a lehetséges dátumot. A helyet földrajzi, illetve hadászati elnevezésekkel tüntettük fel (ország, tájegység, helység, vagy háborús ok). Az első világháborús gyűjteménycsoportban sok az olyan album, amely több on készült felvételeket is tartalmaz. Ezek esetében megneveztük az ismert okat, vagy vegyes okként határoztuk meg a képek keletkezési helyét. A hely oszlopban alkalmanként hiányzik az adat, ez azt jelenti, hogy nem tudtuk megállapítani a felvétel helyszínét, bár szerencsére az, főként a repülőgéptípusokat és repülőgépműszereket ábrázoló fényképeknél, vagy légvédelmi eszközöket és műszaki adataikat tartalmazó albumoknál, nem is mindig lényeges. A darabszám oszlop (Db) az adott albumban található fényképek számát tünteti fel. A helyszám egy betűből, egy római és egy arab számból áll. A betű jelentéséről már esett szó. A római szám a négy nagy csoporton belül az alcsoportokat különbözteti meg 3

4 egymástól, az arab szám pedig az alcsoporton belüli sorszám. A helyszám az album raktári helyét jelöli. A típus oszlopban szereplő adat a katalógusban való jobb eligazodást segíti, utal a négy nagy csoporton belüli alcsoportokra. 4

5 A 62. gye. tisztikara Marosvásárhely A/I/9 cs. és kir. A 67. gye. tisztikara Eperjes A/I/7 cs. és kir. A 68. gye. tisztikara 1877 Budapest A/I/l4 cs. és kir. A 86. gye. növedék I Szarajevo A/I/1 cs. és kir. A 86. gye. növedék II Szarajevo A/I/2 cs. és kir. A 86. gye. fogyaték Szarajevo A/I/3 cs. és kir. A 86. gye. helyőrségi élet 1898 Szarajevo A/I/4 cs. és kir. A 86. gye. felszerelése 1898 Szarajevo A/I/5 cs. és kir. A 89. gye. tisztikara 1883 Lemberg A/I/11 cs. és kir. A 101. gye. tisztikara 1910 körül Wien A/I/10 cs. és kir. Tiszti portrék 1860 körül A/I/33 cs. és kir. Tiszti portrék 1866 előtt Olaszország A/I/34 cs. és kir. Kiképzési és fegyverfogások A/I/30 cs. és kir. Kiképzési és fegyverfogások A/I/29 cs. és kir. Kiképzési és fegyverfogások A/I/31 cs. és kir. A 76. gye. equitáció tisztjei 1866 Sopron A/I/36 cs. és kir. Az 54. gye jubileuma 1911 Olmütz A/I/37 cs. és kir. A 2. gye. tisztikara 1867 körül Fogaras A/I/35 cs. és kir. A 7. gye jubileuma Grác A/I/6 cs. és kir. A 19. gye. tisztikara Győr A/I/26 cs. és kir. A 32. gye. 15o. jubileuma 1891 Budapest A/I/20. cs. és kir. A 32. gye jubileuma 1891 Budapest A/I/18 cs. és kir. A 32. gye jubileuma 1891 Budapest A/I/19 cs. és kir. A 32. gye jubileuma 1891 Budapest A/I/32 cs. és kir. A 32. gye jubileuma 1891 Budapest A/I/28 cs. és kir. A 32. gye. tisztikara 1880 Budapest A/I/17 cs. és kir. A 32. gye. tisztikara Budapest A/I/8 cs. és kir. A 34. gye. tisztikara 1902 Kassa A/I/13 cs. és kir. A 37. gye. tisztikara 1863 Nagyvárad A/I/25 cs. és kir. A 37. gye. tisztikara Nagyvárad A/I/16 cs. és kir. A 44. gye. tisztikara Kaposvár A/I/27 cs. és kir. A 44. gye. tisztikara Kaposvár A/I/23 cs. és kir. A 44. gye. tisztikara Kaposvár A/I/21 cs. és kir. A 44. gye. tisztikara 1861 körül Kaposvár A/I/22 cs. és kir. A 44. gye. tisztikara Kaposvár A/I/15 cs. és kir. Az 52. gye. tisztikara 1892 Pécs / A/I/12 cs. és kir. 5

6 A 62. gye. tisztikara Marosvásárhely A/I/24 cs. és kir. A 4. huszárezred tisztikara Lugos A/II/5. cs. és kir. Custozzai emlékek, 5. hu. e A/II/2 cs. és kir. A 8. lovas csendőr e. tisztikara 1865 Sopron A/II/4 cs. és kir. A 10. huszárezred tisztikara 1878 előtt Székesfehérvár A/II/3 cs. és kir. A 14. huszárezred tisztikara 1882 Arad A/II/1 cs. és kir. A 15. huszárezred tisztikara Wien A/II/7 cs. és kir. Lovas önkéntes iskola Budapest A/II/6 cs. és kir. Lovastiszti portrék 1867 előtt A/II/8 cs. és kir. Az 1. dragonyosezred tisztikara 1867 körül A/II/9 cs. és kir. A 7. huszárezred lóversenye 1912 Debrecen A/II/10 cs. és kir. Lovastiszti portrék 1860 körül Szabadka A/II/11 cs. és kir. 16. huszárezred, tiszti portrék Rzeszow A/II/12 cs. és kir. A 4. ágyús ezred tűzmesterei Budapest A/III/1 cs. és kir. A 36. tábori ágyús és 6. hegyi tüzér ezred Lugos A/III/2 cs. és kir. A NOVARA cirkáló avatása 1913 Fiume A/III12 cs. és kir. A SZENT ISTVÁN csatahajó avatása Vegyes haditengerészeti képek Vegyes haditengerészeti képek Vegyes haditengerészeti képek Országos járművek a nemzetközi kiállításon Az Aldunai Telepítési és Ármentesítő Kormánybiztosság beosztottjai Tájképek 1878 után Bosznia- Hercegovina Motorcsónaktúra 1910 Regensburg- Wien 1914 Fiume A/III/11 cs. és kir Adriai-tenger A/III/13 cs. és kir Adriai-tenger A/III/14 cs. és kir előtt Adriai-tenger A/III/15 cs. és kir Wien A/V/1 egyéb 1885 Pancsova A/V/2 egyéb A/V/3 egyéb A/V/4 egyéb Ismeretlen családi album 1900 körül Connegliano A/V/5 egyéb Katonai lőtér 1912 Komárom A/V/6 egyéb Erdődy gróf családja A/V/7 egyéb 6

7 Katonai objektumok, tájképek 1900 körül Bosznia, Dalmácia A/V/8 egyéb Lovas népünnepély, 11. hu. e körül Szombathely A/V/9 egyéb Tájképek, városképek 1880 körül Senj/Zengg A/V/10 egyéb Honvéd vonatlaktanya 1900 körül Pozsony A/V/11 egyéb Eger vára 1929 Eger A/V/12 egyéb Tájképek 1911 Tirol A/V/13 egyéb Vasútállomások 1905 körül Stájerország A/V/14 egyéb Ismeretlen családi album 1900 körül A/V/15 egyéb Tájképek 1900 körül Bosznia, Dalmácia A/V/16 egyéb Békési fhdgy. emlékei A/V/17 egyéb Német-dán háború 1864 Németország, Dánia Határterület 1914 előtt Szilézia, Szlovákia, Morvaország Tájképek 1890 Központi Kárpátok A/V/18 egyéb A/V/19 egyéb A/V/2o egyéb Kisvezérkari utazás A/V/21 egyéb Városháza a Károly laktanya átalakítása 1893 Budapest A/V/22 egyéb Magyarország várai 1918 előtt Magyarország A/V/23 egyéb Az 1867-es minisztérium tagjai 1867 körül Magyarország A/V/24 egyéb A HM személyi állománya 1890 Budapest A/IV/2 m. kir. A 7. gye. tisztikara Versec A/IV/4 m. kir. A 37. zlj. tisztikara 1872 Eperjes A/IV/7 m. kir. A II. szegedi honvédkerület pság tisztikara Rakovszky Jenő hu. ezds. emlékei Kégl György hu. hdgy. emlékei 1875 Szeged A/IV/8. m. kir Magyarország, Bécs A/IV/1 m. kir Szeged A/IV/6 m. kir. A 3. hu. e. tisztikara Szeged A/IV/3 m. kir. Az 1. lovasdd. tisztiiskola távlovaglása 1909 Magyarország, Szeged 2. gye Prága, orosz A/IV/5 m. kir B/III/14/a cs. és kir. gye. 7

8 5. gye orosz, olasz B/III/5 cs. és kir. gye. 27. gye olasz B/III/8 cs. és kir. gye. 27. Landwehr e olasz B/III/7 cs. és kir. gye. 29. gye orosz B/III/1 cs. és kir. gye. 31. gye szerb, román, olasz 32. gye. Ryba Géza orosz, olasz 32. gye. Ryba Géza orosz, olasz 32. gye. Ryba Géza orosz, olasz B/III/11 cs. és kir. gye B/III/17 cs. és kir. gye B/III/18 cs. és kir. gye B/III/19 cs. és kir. gye. 32. gye vegyes ok B/III/2 cs. és kir. gye. 32. gye orosz B/III/4 cs. és kir. gye. 33. gye. hadikiállítás B/III/10 cs. és kir. gye. 34. gye orosz, olasz B/III/6 cs. és kir. gye. 66. gye orosz B/III/14 cs. és kir. gye. 67. gye. XV. menetzlj. ind Magyarország B/III/13 cs. és kir. gye. 83. gye orosz B/III/3 cs. és kir. gye. 86. tiroli önk. lövészbrigád 1915 Tirol B/III/9 cs. és kir. gye. 24. táb. vadász zlj orosz, olasz 24. táb. vadász zlj orosz, olasz 34/II. zlj szerb, olasz B/III/15 cs. és kir. gye B/III/16 cs. és kir. gye B/III/5/a cs. és kir. gye. 6. gye orosz B/III/12 cs. és kir. gye. 34. gye. kassai orosz, olasz 19. gye orosz, román B/III/23 cs. és kir. gye B/III/20 cs. és kir. gye. 19. gye orosz B/III/21 cs. és kir. gye. 19. gye olasz B/III/22 cs. és kir. gye. 48. gye. nagykanizsai orosz, román B/III/24 cs. és kir. gye. 39. gye. debreceni olasz B/III/25 cs. és kir. gye. 34. gye orosz B/III/26 cs. és kir. gye. 39. gye. debreceni o B/III/27 cs. és kir. gye. 8

9 99. gye. bécsi orosz B/III/28 cs. és kir. gye. 39. gye. debreceni, - Czermann olasz B/III/29 cs. és kir. gye. 39. gye. debreceni, - Czermann olasz B/III/30 cs. és kir. gye. 25. gye vegyes B/III/31 cs. és kir. gye. 86. gye orosz, olasz 1. Landesschütz e olasz, orosz B/III/32 cs. és kir. gye B/III/33 cs. és kir. gye. 26. gye olasz B/III/34 cs. és kir. gye. 26. gye olasz B/III/35 cs. és kir. gye. I. Vilmos gye szerb, olasz B/III/36 cs. és kir. gye. 52. gye.-relkovic Dusan 1915 olasz B/III/37 cs. és kir. gye. József Műegyetem hadikórház Budapest B/X/1 eü. szolg. Fizikoterápiai kórház 1915 Karlovacz B/X/2 eü. szolg. Váci úti hadikórház Budapest B/X/3 eü. szolg. 68. eü. oszlop 1915 orosz B/X/4 eü. szolg. Német lovagrend hadikórház orosz B/X/5 eü. szolg sz. tábori kórház 1917 Kosna/Beszterce B/X/6 eü. szolg sz. táb. kórház Zita katonaotthona Abbázia B/X/7 eü. szolg. Gyulai lábadozó osztag 1915 Gyula B/X/8 eü. szolg. Vöröskereszt kórház 1915 Villach B/X/9 eü. szolg. Cs. és kir. 30. ho. eü. intézet B/X/10 eü. szolg. 39. honv. ho. /Hadffy/ eü. int orosz B/X/11 eü. szolg. Tá. gyengélkedő házak keleti B/X/12 eü. szolg. 37. ho. eü. oszlop keleti B/X/13 eü. szolg. Hadifogolyszínház 1920 Szibéria B/XVI/1 hadifog. Przemysl-i hadifoglyok emlékalbuma Zadomszk, Pavlovszk B/XVI/2 hadifog. Csóti leszerelőtábor 1922 Csót 42 '0450 B/XVI/3 hadifog. Orosz hadifogoly munkatábor Orosz hadifogoly munkatábor Ostffyasszonyfa B/XVI/4 hadifog Ostffyasszonyfa B/XVI/5 hadifog. 9

10 Orosz hadifogoly munkatábor Ostffyasszonyfa B/XVI/6 hadifog. Orosz hadifogolytábor 1915 Kissitke B/XVI/7 hadifog. Csóti leszerelőtábor 1922 Csót B/XVI/8 hadifog. Szibériai hadifogolytáborok Omszk, Krasznojarszk Magyar hadifoglyok Oroszországban Magyar hadifoglyok Oroszországban Oroszországi hadifogolytábor Hadifoglyok hazaszállítása 1920 Vladivosztok, Csót Hadifogolytábor Ausztriában Feldbach- Mühldorf HM Hadsegélyező Hivatal hadifénykép kiállítás HM Hadsegélyező Hivatal hadifénykép kiállítás Hadsegélyező Hivatal működése Hadsegélyező Hivatal emlékalbum B/XVI/9 hadifog Tomszk B/XVI/10 hadifog Tomszk B/XVI/11 hadifog. 192o Pervaja-Recska B/XVI/12 hadifog B/XVI/13 hadifog B/XVI/14 hadifog Budapest B/XV/1 hadiseg Budapest B/XV/9 hadiseg Budapest B/XV/5 hadiseg Budapest B/XV/8 hadiseg. Fehér kereszt Ausztria, Eu B/XV/2 hadiseg. Rokkantügyi intézet 1916 Pozsony B/XV/3 hadiseg. Osztrák Vöröskereszt felszerelési és segélyvagon Vöröskereszt sebesültszállító vonata B/XV/4 hadiseg Budapest, vegyes ok B/XV/6 hadiseg. Császárfürdő rokkantintézet Budapest B/XV/7 hadiseg. Hadirokkant rehabilitációs intézet Rokkant honvédek hadiipari kiállítása Magyarországi hősi és hadifogolytemetők B/XV/10 hadiseg Szarvas B/XV/11 hadiseg Magyarország B/XVII/1 hadisír Erdélyi hősi temetők Erdély B/XVII/2 hadisír Hősi temetők Olasz B/XVII/3 hadisír Hősi temetők Olasz B/XVII/4 hadisír Hősi temetők Galícia B/XVII/5 hadisír 10

11 Ausztriai hősi temetők Linz, Innsbruck B/XVII/6 hadisír Jugoszláviai hősi temetők Belgrád B/XVII/7 hadisír Jugoszláviai hősi temetők Nis B/XVII/8 hadisír Jugoszláviai hősi temetők Nis B/XVII/9 hadisír Jugoszláviai hősi temetők Versec B/XVII/10 hadisír Jugoszláviai hősi temetők Zimony, Bezsánia B/XVII/11 hadisír Jugoszláviai hősi temetők Kosturnica B/XVII/12 hadisír Jugoszláviai hősi temetők Jugoszlávia B/XVII/13 hadisir Cs. és kir. haditengerészet Duna, Adriaitenger B/VII/1 haditeng. Horthy M. a Novarán olasz B/VII2 haditeng. Cs. és kir. haditengerészet olasz, Trieszt B/VII/3 haditeng. Cs. és kir. haditengerészet Adriai-tenger B/VII/4 haditeng. Cs. és kir. haditengerészet Adriai-tenger B/VII/5 haditeng. Cs. és kir. haditengerészet - Zemplén Sz. Cs. és kir. haditengerészet Pola, Adriaitenger Cs. és kir. haditeng., Dunai Flottilla, M. kir. Folyamőrség Adriai-tenger B/VII/6 haditeng B/VII/7 haditeng Pola, Budapest B/VII/8 haditeng. Cs. és kir. haditeng. -Soproni J Pola B/VII/9 haditeng. Temes monitor kiemelése 1916 Száva B/VII/10 haditeng. SMS Kaiser Karl VI. hadihajó SMS Kaiser Karl VI. hadihajó Adriai-tenger B/VII/11 haditeng Adriai-tenger B/VII/12 haditeng. Cs. és kir. 1. hds. ruhagyár B/IX/1 hadtáp Hadtáp barakktábor Kunszentmiklós B/IX/2 hadtáp Cs. és kir. mezőgazd. csoport Radziwilov B/IX/3 hadtáp 8. hdt. hadigazdaság szerb B/IX/4 hadtáp 35. ho. hadtáptörzs felvételei 1915 orosz B/IX/5 hadtáp Rézgyűjtés 1917 Budapest B/IX/6 hadtáp 227. gk. oszlop, vegyes hadtáp Vegyes hadtáp orosz,olasz Olasz B/IX/7 hadtáp B/IX/8 hadtáp 1. hds. hadtáp felvételei orosz B/IX/9 hadtáp 11

12 17. honv. gye orosz,olasz 17. honv. gye. tisztek, arany vit. érmes leg B/II/1 honv. gye B/II/3 honv. gye. 20. népf. honv. gye orosz B/II/20 honv. gye honv. gye orosz B/II/14 honv. gye honv. gye orosz font B/II/10 honv. gye. 20. honv. gye orosz B/II/27 honv. gye. 20. honv. gye orosz B/II/28 honv. gye. 20. honv. gye orosz B/II/29 honv. gye. 20. honv. gye orosz B/II/30 honv. gye. 20. honv. gye orosz B/II/31 honv. gye. 20. honv. gye orosz, olasz B/II/32 honv. gye honv. gye orosz B/II/7 honv. gye honv. gye orosz B/II/33 honv. gye honv. gye Erdély B/II/34 honv. gye honv. gye Bukovina B/II/35 honv. gye honv. gye Bukovina B/II/36 honv. gye honv. gye Bukovina B/II/37 honv. gye. 20. honv. népfelk. gye orosz, olasz B/II/39 honv. gye. 312., 313. honv. gye orosz B/II/40 honv. gye. 11. honv. gye. Petrides Jenő orosz B/II/41 honv. gye. 11. honv. gye. Petrides Jenő román B/II/42 honv. gye. 9. honv. gye. -kassai orosz B/II/43 honv. gye. 9. honv. gye. -kassai orosz, olasz 1oo B/II/44 honv. gye. 32. gye. -budapesti 1916 Galícia B/II/45 honv. gye. 18. honv. gye. -soproni Galícia B/II/46 honv. gye. 31. honv. gye. -Hadácsi Rezső olasz B/II/47 honv. gye. 31. honv. gye. - Hadácsi Rezső olasz B/II/48 honv. gye. 20. honv. gye. -nagykanizsai orosz B/II/49 honv. gye. 1. honv. gye olasz B/II/4 honv. gye. 1. honv. gye olasz B/II/5 honv. gye. 1. honv. gye olasz B/II/21 honv. gye. 1. honv. gye olasz B/II/22 honv. gye. 1. honv. gye olasz B/II/23 honv. gye. 12

13 1. honv. gye olasz B/II/24 honv. gye. 1. honv. gye olasz B/II/25 honv. gye. 4. honv. gye. -Jámbor fhdgy olasz B/II/26 honv. gye. 4. honv. gye. pótzlj. -Isonzo szobor leleplezése 1917 Nagyvárad B/II/13/a honv. gye. 9. honv. gye vegyes ok B/II/13 honv. gye. 9. honv. gye vegyes ok B/II/15 honv. gye. 9. honv. gye vegyes ok B/II/16 honv. gye. 9. honv. gye vegyes ok B/II/17 honv. gye. 9. honv. gye vegyes ok B/II/18 honv. gye. 9. honv. gye vegyes ok B/II/19 honv. gye. 10. honv. gye orosz B/II/9 honv. gye. 10. honv. gye olasz B/II/8/a honv. gye. 10. honv. gye román B/II/8/b honv. gye. 10. honv. gye román B/II/8/c honv. gye. 10. honv. gye román B/II/8/d honv. gye. 10. honv. gye román B/II/8/e honv. gye. 10. honv. gye. 8. szd román, olasz 11. honv. gye román, olasz B/II/2 honv. gye B/II/11 honv. gye. 16. honv. gye orosz B/II/12 honv. gye. Steiner-Szintay vőrgy gyűjt orosz B/IV/6 légierő Cs. és kir. 44. rep. szd orosz, olasz B/IV/22 légierő Rep. Felvételek -Czapáry J. 1913,1. vh. orosz B/IV/24 légierő Rep. Felvételek -Czapáry J. 1913,1. vh. orosz B/IV/25 légierő Sigmund Ödön gyűjtése orosz B/IV/26 légierő Steiner-Szintay vőrgy.gyűjt orosz, olasz Steiner-Szintay vőrgy.gyűjt orosz, olasz Steiner-Szintay vőrgy.gyűjt orosz, olasz Legsikeresebb vadászrepülőgépek B/IV/27 légierő B/IV/28 légierő B/IV/29 légierő B/IV/30 légierő Anderle Károly gyűjtése olasz B/IV/31 légierő Anderle Károly gyűjtése olasz B/IV/32 légierő Anderle Károly gyűjtése olasz B/IV/33 légierő 13

14 Cs. és kir. 7. rep. sz orosz, olasz B/IV/34 légierő Repülőgépjavító műhely 1916 Szeged - Rókus B/IV/35 légierő Pilóták és rep.gépek -Hefty B/IV/36 légierő Repülés kezdetei -Hefty B/IV/37 légierő Pilóták és rep.gépek -Hefty 1920-tól Kaposvár B/IV/38 légierő Cs. és kir. 70. rep. szd olasz B/IV/39 légierő Cs. és kir. 14. rep. szd.- Gazsó Ede orosz B/IV/40 légierő Csathó Ferenc emlékei orosz B/IV/41 légierő Cs. és kir. 31. rep. szd B/IV/42 légierő Cs. és kir. 16. rep. szd. - Bencze I. Cs. és kir. 6. rep. szd., 5. pótsz. Cs. és kir. 8. rep. szd orosz, olasz olasz B/IV/43 légierő Igalo-Albánia B/IV/16 légierő B/IV/5 légierő Cs. és kir. 24. rep. szd olasz B/IV/4 légierő Cs. és kir. 28. rep. szd olasz B/IV/2 légierő Cs. és kir. 34. rep. szd orosz, olasz B/IV/9 légierő Cs. és kir. 34. rep. szd olasz B/IV/15 légierő Cs. és kir. 34., 35. rep. szd olasz B/IV/20 légierő Cs. és kir. 39. rep. szd olasz B/IV/7 légierő Cs. és kir. légierő, rep. gépek, rep. gép műszerek B/IV/3 légierő Rep. gépek és rep. felvételek B/IV/1 légierő Rep. gép típusok B/IV/10 légierő Repülős felvételek vegyes ok B/IV/11 légierő Léghajók, rep. gépek olasz B/IV/12 légierő Külföldi rep. gép típusok B/IV/13 légierő Ismeretlen rep. alakulat olasz B/IV/14 légierő Juhász Ferenc felvételei orosz, szerb 29 B/IV/17 légierő Hadi rep. gép kiállítás 1917 Budapest B/IV/18 légierő Hadi rep. gép kiállítás 1917 Budapest B/IV/19 légierő Vegyes rep. felvételek orosz, olasz B/IV/21 légierő 14

15 Banfield és Pál fhdgy-ok képei 1917 orosz, olasz B/IV/8 légierő Repülőgép alkatrészek B/IV/a/1 légifelv. Légi fényképek olasz B/IV/a/2 légifelv. Légi fényképek 1917 Isonzo B/IV/a/3 légifelv. Repülő emlékek, 14. rep. szd Galícia, Krasne B/IV/a/6 légifelv. Salac Oszkár felvételei 1915 Szeged B/IV/a/7 légifelv. Tengerészeti rep. felvételek 1917 olasz B/IV/a/8 légifelv. Hidroplánok 1917 olasz B/IV/a/9 légifelv. Tengerészeti rep. felvételek olasz B/IV/a/10 légifelv. Tengerészeti rep. felvételek olasz B/IV/a/11 légifelv. Légi fényképek vegyes ok B/IV/a/12 légifelv. Légi fényképek 1917 orosz B/IV/a/13 légifelv. Légi fényképek olasz B/IV/a/14 légifelv. Légi fényképek 1917 olasz B/IV/a/15 légifelv. Légi fényképek 1917 olasz B/IV/a/16 légifelv. Cs. és kir. 8. rep. szd. légi felvételei Cs. és kir. 44. rep. szd. légifelvételei vegyes ok B/IV/a/17 légifelv olasz B/IV/a/18 légifelv. Rep. megfigyelő kik. segédlet B/IV/a/19 légifelv. Kik. segédlet csapatoknak B/IV/a/20 légifelv. 3. honv. hu. e. -Szeged 1.vh előtt is szerb, olasz B/V/1 lovasság 3. honv. hu. e. -Szeged orosz B/V/2 lovasság 3. honv. hu. e. -Szeged orosz B/V/3 lovasság 3. honv. hu. e. -Szeged orosz, olasz B/V/4 lovasság 10. honv. hu. e szerb B/V/6 lovasság 10. honv. hu. e. 6. sz szerb B/V/5 lovasság 2. honv. hu. e. -Debrecen vegyes ok B/V/77 lovasság 2. honv. hu. e. -Kende György orosz B/V/8 lovasság 2. honv. hu. e. -Borzsovay J orosz, román B/V/9 lovasság Cs. és kir. 14. hu. e orosz B/V/10 lovasság Cs. és kir.14. hu. e orosz B/V/11 lovasság Cs. és kir.14. hu. e orosz B/V/12 lovasság 15

16 Cs. és kir.14. hu. e orosz B/V/13 lovasság Cs. és kir.14. hu. e orosz B/V/14 lovasság Cs. és kir.14. hu. e román B/V/15 lovasság Cs. és kir.14. hu. e román B/V/16 lovasság Cs. és kir.14. hu. e román B/V/17 lovasság Cs. és kir.14. hu. e olasz, Galícia B/V/18 lovasság Cs. és kir. 13. hu. e orosz B/V/19 lovasság Cs. és kir. 12. hu. e. -portrék B/V/20 lovasság Cs. és kir. 13. dragonyos e Klattau B/V/21 lovasság Hu. önkéntesek kiképzése 1916 Kisrákos B/V/22 lovasság 8. honv. hu. e. -Pécs orosz B/V/23 lovasság Lovastiszti portrék -Cs. és kir. 8. hadtesttörzs B/V/24 lovasság 11. hds. pság -Dankl vezds tiroli B/I/9 magasp. 7. hds. törzs -Pflanzer-Baltin orosz B/I/14 magasp. 10. hds.- Rohr vezds olasz B/I/15 magasp. 10. hds.- Rohr vezds olasz B/I/20 magasp. IX. hdt orosz B/I/16 magasp. XV. hdt Isonzo B/I/10 magasp. XVI. hdt. törzs 1916 olasz B/I/8 magasp. XXV. hdt. -Hoffmann orosz B/I/13 magasp. XXV. hdt. -Hoffmann orosz B/I/18 magasp. XXV. hdt. -Hoffmann orosz B/I/21 magasp. XXV. hdt. -Hoffmann orosz, olasz B/I/29 magasp. XXV. hdt. -Hoffmann orosz B/I/28 magasp. XXV. hdt. -Hoffmann 1915 olasz B/I/33 magasp. XXII. hdt. -Fath 1916 orosz B/I/19 magasp. Gerock-csoport 1916 orosz B/I/17 magasp. 20. honv. ho olasz magasp. 20. honv. ho Monte San Michele 20. honv. ho Monte San Michele 20. honv. ho Monte San Michele magasp magasp magasp. 16

17 20. honv. ho Monte San Michele magasp. Cs. és kir. 9. gy. ho Isonzo B/I/7 magasp. Cs. és kir. 17. gy. ho olasz B/I/6 magasp. 39. honv. gy. ho orosz, olasz B/I/11 magasp. Cs. és kir. 17.gy. ho orosz B/I/12 magasp. Cs. és kir. 53. gy. ho orosz B/I/22 magasp. Cs. és kir. 53. gy. ho szerb B/I/30 magasp. Ccs. és kir. 53. gy. ho olasz B/I/32 magasp. Cs. és kir. 53. gy. ho orosz B/I/23 magasp honv. gy. dd orosz, olasz B/I/27 magasp honv. gy. dd orosz B/I/31 magasp. 9. népfelkelő hadtáp dd szerb B/I/26 magasp. XXI. hdt., 20. honv. ho., 28., 2. hegyi dd orosz, szerb, olasz B/I/24 magasp. Cs. és kir. 17. hegyi dd szerb B/I/34 magasp. 7. hds. -Inkey Zsigmond hu. fhdgy orosz, román B/I/25 magasp. Szurmay-hdt orosz B/I/35 magasp. Hoffmann-hdt orosz B/I/36 magasp. 20. honv. gy. ho orosz, olasz Magasabb parancsnokok portréi Szurmay-hdt. pság tisztjei: karikatúrák, Schramm Viktor alkotásai B/I/37 magasp B/I/38 magasp orosz B/I/39 magasp. Dr. Novak hídépítő csoport 1915 orosz B/VIII/1 műsz. csap. Vasúti hidak újjáépítése 1915 szerb B/VIII/2 műsz. csap. Karakó-viadukt újjáépítése román B/VIII/3 műsz. csap. Vasúti híd újjáépítése 1916 Ivangorod B/VIII/4 műsz. csap. Salcanói híd újjáépítése 1918 olasz B/VIII/5 műsz. csap. Drina-híd helyreállítása 1916 szerb B/VIII/6 műsz. csap. Drina-híd helyreállítása 1916 szerb B/VIII/7 műsz. csap. Zimony-Belgrád vasúti híd újjáépítése 1915 szerb B/VIII/8 műsz. csap. Vasúti gőzkomp építése Alduna-Giurgiu B/VIII/9 műsz. csap. 17

18 Pruth-híd helyreállítása 1915 orosz B/VIII/10 műsz. csap. Sólyom-Fekete Gellért ezds. gyűjtése szerb, orosz B/VIII/21 műsz. csap. Alagutak építése olasz B/VIII/22 műsz. csap. Vízvezetéképítés Doberdo B/VIII/23 műsz. csap. Hofhauser szds. vasútépítő csoportja Hofhauser szds. vasútépítő csoportja orosz B/VIII/24 műsz. csap orosz B/VIII/25 műsz. csap. Műszaki munkák B/VIII/26 műsz. csap. Vasútépítés orosz B/VIII/31 műsz. csap. Villanyvasút építése 1916 Bukovina B/VIII/32 műsz. csap. Függő vasút 1916 Cattaro-Cetinje B/VIII/33 műsz. csap. Vasút és tábori vasút építése orosz B/VIII/37 műsz. csap. Hidak, vasutak helyreállítása orosz, szerb B/VIII/35 műsz. csap. 35. vasútépítő szd B/VIII/36 műsz. csap. 1. vasúti e orosz B/VIII/37 műsz. csap. 33.vasútépítő szd szerb B/VIII/38 műsz. csap. Gázálarcok, gázkészülékek orosz B/VIII/41 műsz. csap. 5. hds. -Boroevich Isonzo B/XII/1 olasz 17. honv. gye Isonzo B/XII/2 olasz 10. honv. gye. -fedezékek, tüzérség, légierő 10. honv. gye. -fedezékek, tüzérség, légierő Isonzo, Tirol /1 B/XII/4/a olasz Brenta /2 B/XII/4/b olasz 10. Isonzo csata 1917 Isonzo B/XII/5 olasz Doberdói hadszíntérpanoráma képek Doberdo B/XII/14 olasz Vegyes felvételek Isonzo B/XII/17 olasz Vegyes felvételek 1916 Isonzo B/XII/18 olasz Vegyes felvételek Isonzo, Piave B/XII/10 olasz Piavei átkelés 1918 Piave B/XII/11 olasz Piavei felvételek 1918 Piave B/XII/15 olasz Piavei felvételek 1918 Piave B/XII/16 olasz Vegyes felvételek 1916 Karinthia, Isonzo B/XII/13 olasz 18

19 Karinthiai lövészek emléklapja 1915 Karinthia B/XII/3 olasz Vegyes felvételek 1917 Karinthia B/XII/12 olasz Zsákmányolt olasz harctéri felvételek olasz B/XII/9 olasz Front mögötti felvételek olasz B/XII/6 olasz Frontfelvételek Tirol B/XII/7 olasz Medve Artúr fhdgy. gyűjtése Adria, hátország B/XII/8 olasz Vegyes felvételek Tirol B/XII/19 olasz Hölzl Pál hdgy. gyűjtése 1915 olasz B/XII/20 olasz Frontfelvételek Isonzo B/XII/21 olasz Görgey Lajos vőrgy. képei 1918 olasz B/XII/22 olasz Vegyes felvételek olasz B/XII/23 olasz Ágotha Árpád őrgy. képei olasz B/XII/24 olasz Vegyes felvételek Tirol B/XII/25 olasz Odorfer Rezső hdgy. felvételei Odorfer Rezső hdgy. felvételei olasz B/XII/26 olasz olasz B/XII/27 olasz Müller Pál emlékei 1917 olasz B/XII/28 olasz Halmi Béla emlékei olasz B/XII/29 olasz Halmi Béla emlékei olasz B/XII/30 olasz Dr. Szász Elemér fhdgy. emlékei olasz B/XII/31 olasz Deák Jenő tü. szds. emlékei olasz B/XII/32 olasz VII. hdt. csapatai orosz, olasz B/XI/1 orosz Hrabár fhdgy. albuma orosz B/XI/2 orosz Hrabár fhdgy. albuma orosz B/XI/3 orosz Vegyes képek orosz B/XI/4 orosz Toporutz-rarance-i harcok orosz B/XI/5 orosz Medvey fhdgy. felvételei Galícia B/XI/6 orosz Cs. és kir. 2. gye Galícia B/XI/7 orosz Sávoly dd. csapatai Galícia B/XI/7/a orosz Vegyes felvételek 1915 Galícia B/XI/8 orosz Vegyes felvételek 1915 Galícia B/XI/9 orosz 7. hds. - mögötti képek Galícia B/XI/10 orosz 19

20 69. gy. dd. -Weller Károly fhdgy dd. törzs orosz, olasz 1915 Galícia B/XI/10/a orosz B/XI/11 orosz 128. dd. törzs 1916 orosz B/XI/12 orosz Przemysli emlékalbum 1915 Przemysl B/XI/13 orosz Gorlicei áttörés emlékalbuma 1915 Galícia B/XI/14 orosz Frontképek orosz, olasz 96 '0389 B/XI/15 orosz Dr. Zempléni Béla emlékei 1915 orosz B/XI/16 orosz Vegyes felvételek orosz B/XI/17 orosz Vegyes felvételek 1914 orosz B/XI/18 orosz Vegyes felvételek orosz B/XI/19 orosz Vegyes felvételek orosz B/XI/20 orosz Vegyes felvételek orosz B/XI/21 orosz Vegyes felvételek orosz B/XI/22 orosz Vegyes felvételek orosz B/XI/23 orosz Vegyes felvételek orosz B/XI/24 orosz Vegyes felvételek 1917 Volhinia B/XI/25 orosz Zdenko Aljanic fhdgy. gyűjtése orosz B/XI/26 orosz Vegyes felvételek 1916 Galícia B/XI/27 orosz Przemysli emlékalbum 1915 Galícia B/XI/28 orosz Kolozsváry László szds. felvételei Kolozsváry László szds. felvételei Gorlicei áttöréstől Przemysl elfoglalásáig Cs. és kir. Krakkói Műszaki Igazgatóság orosz B/XI/29 orosz orosz B/XI/30 orosz 1915 orosz B/XI/31 orosz Ivangorod, Lublin B/XI/32 orosz Gábor Gyula fhdgy. gyűjtése orosz B/XI/33 orosz IV. Károly király a on Galícia B/XI/34 orosz Vegyes felvételek Lemberg, Przemysl B/XI/35 orosz Görgey Lajos vőrgy. képei orosz B/XI/36 orosz Klebelsberg Kunónak ajándékozott album 1916 orosz B/XI/37 orosz Vegyes felvételek orosz B/XI/38 orosz 20

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

A Délvidéki Visszatérés Tábori Posta levelezőlapjai

A Délvidéki Visszatérés Tábori Posta levelezőlapjai Kedves szakosztályi tagok! Ez a példány a számítógépen való olvasásra szolgál! Ha ki akarja nyomtatni, használja a Helyi201101nyomtatható. pdf fájlt! X. évfolyam 1. szám 2011. március Készítette: FILEP

Részletesebben

A limanowai csata emléknapja Sopronban

A limanowai csata emléknapja Sopronban A limanowai csata emléknapja Sopronban 2 A limanowai csata emléknapja Sopronban A Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület nevében köszöntöm vendégeinket, tagjainkat, és a megjelenteket. Egyesületünk császári

Részletesebben

A honvédelem és a Magyar Honvédség szervezete, felépítése, sajátosságai

A honvédelem és a Magyar Honvédség szervezete, felépítése, sajátosságai HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM TÁRSADALMI KAPCSOLATOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR A honvédelem és a Magyar Honvédség szervezete, felépítése, sajátosságai 2015. október 14. Az előadás felépítése I. A honvédelem

Részletesebben

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15.

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. Budapest, Balassagyarmat, Cegléd, Debrecen, Dunaújváros, Eger, Esztergom, Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, Nyíregyháza,

Részletesebben

Az első világháború legfontosabb eseményei Az 1914-es háborús év

Az első világháború legfontosabb eseményei Az 1914-es háborús év Az első világháború legfontosabb eseményei Az 1914-es háborús év VIII. Német támadás Belgium és Franciaország ellen VIII. osztrákmagyar támadás Szerbia ellen IX. 1. marne-i csata állóháború kialakulása

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

2012/2013. TANÉVI AMATŐR KÉZILABDA DIÁKOLIMPIA V-VI. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ Pécs, március

2012/2013. TANÉVI AMATŐR KÉZILABDA DIÁKOLIMPIA V-VI. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ Pécs, március 2012/2013. TANÉVI AMATŐR KÉZILABDA DIÁKOLIMPIA V-VI. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ Pécs, 2013. március 08-10. VERSENYPROGRAM FIÚK 2013. március 9. (szombat) MÉRKŐZÉSEK: A és C csoport Lauber Dezső Városi

Részletesebben

10 OLD BOOKS (published before World War Two) AND 10 CONTEMPORARY BOOKS (published after 2000)

10 OLD BOOKS (published before World War Two) AND 10 CONTEMPORARY BOOKS (published after 2000) 10 OLD BOOKS (published before World War Two) AND 10 CONTEMPORARY BOOKS (published after 2000) ON THE GREAT WAR in Hungarian A Selected Bibliography September 2015 O L D B O O K S Old/1. Ajtay, Endre.

Részletesebben

A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS SZERVEZETI EGYSÉGEI, ELÉRHETŐSÉGEI ÉS VEZETŐI

A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS SZERVEZETI EGYSÉGEI, ELÉRHETŐSÉGEI ÉS VEZETŐI A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS SZERVEZETI EGYSÉGEI, ELÉRHETŐSÉGEI ÉS VEZETŐI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 1054 Budapest, Steindl Imre u. 8. Központi

Részletesebben

A Délvidéki Visszatérés Tábori Posta levelezőlapjai

A Délvidéki Visszatérés Tábori Posta levelezőlapjai X. évfolyam 1. szám 2011. március Készítette: FILEP LÁSZLÓ A Délvidéki Visszatérés Tábori Posta levelezőlapjai 1. ábra. Az elszakított területeket szimbolizáló budapesti szoborcsoport A MABÉOSZ Visnya

Részletesebben

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok Negyedik alkalommal rendezték meg a Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napokat június 12-14. között. A program fővédnöke Hende Csaba

Részletesebben

SUBA János. Karhatalom szervezése a Magyar Királyi Honvédségben 1918-ban

SUBA János. Karhatalom szervezése a Magyar Királyi Honvédségben 1918-ban SUBA János Védhírszerzőszolgálat kiépítése 1918-ban SUBA János Karhatalom szervezése a Magyar Királyi Honvédségben 1918-ban A háború utolsó évében a hadsereg több mint fele már nem a frontokon harcolt,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf.: 438. T.: 354-5500 E-mail: Info@mku.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ:

Részletesebben

A Magyar Honvédség évi sportbajnokságain az összesített pontversenyben

A Magyar Honvédség évi sportbajnokságain az összesített pontversenyben 1 A Magyar Honvédség 2014. évi sportbajnokságain összesített pontversenyben I. helyezést ért el és ezzel végleg elnyerte a Honvéd Vezérkar Főnök vándorserlegét MH 86. SZOLNOK HELIKOPTER BÁZIS CSAPATA II.

Részletesebben

A polgári magyar állam katonailag szervezett, központosított közbiztonsági őrtestülete a Magyar Királyi Csendőrség Híven, becsülettel, vitézül

A polgári magyar állam katonailag szervezett, központosított közbiztonsági őrtestülete a Magyar Királyi Csendőrség Híven, becsülettel, vitézül A polgári magyar állam katonailag szervezett, központosított közbiztonsági őrtestülete a Magyar Királyi Csendőrség Híven, becsülettel, vitézül A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum és a Szemere Bertalan

Részletesebben

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II.

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II. Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

1 Dobor Gábor (1976.08.28.) ellen jelenleg 1 körözés hatályos. Nyilvánosságra hozott körözése: Baranya Megyei Bíróság Büntetésvégrehajtási

1 Dobor Gábor (1976.08.28.) ellen jelenleg 1 körözés hatályos. Nyilvánosságra hozott körözése: Baranya Megyei Bíróság Büntetésvégrehajtási 1 Dobor Gábor (1976.08.28.) ellen jelenleg 1 körözés hatályos Nyilvánosságra hozott körözése: Baranya Megyei Bíróság Büntetésvégrehajtási Csoport SZV.678/2007/2. európai elfogatóparancs (emberölés bőntette

Részletesebben

Kevés József csendőr főtörzsőrmester, vasúti őrsparancsnok Dr. Kevés István ny. honv. ezredes emlékezése Édesapjáról

Kevés József csendőr főtörzsőrmester, vasúti őrsparancsnok Dr. Kevés István ny. honv. ezredes emlékezése Édesapjáról Kevés József csendőr főtörzsőrmester, vasúti őrsparancsnok Dr. Kevés István ny. honv. ezredes emlékezése Édesapjáról Lőrinci nagyközségben (akkor Nógrád megye) egy kisnemesi familia negyedik gyermekeként

Részletesebben

arculatának (1989 2002)

arculatának (1989 2002) A Kárpát-medence rpát-medence etnikai arculatának átalakulásatalakulása (1989 2002) Kocsis Károly MTA FKI ME MFTK A Magyar Regionális Tudományi Társaság III. Vándorgyűlése (2005.11.24 26.) Sopron Kárpát

Részletesebben

ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY V. KORCSOPORT. Debrecen Balmazújváros május 8 10.

ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY V. KORCSOPORT. Debrecen Balmazújváros május 8 10. ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY Debrecen Balmazújváros 2014. május 8 10. 1 Hely Megye Iskola neve Település Tanár neve 1. Veszprém I. Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium Palotai Nándor Veszprém és

Részletesebben

Sportiskolai támogatás a 2015. április 1-2015. augusztus 31. közötti időszakra. Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08.

Sportiskolai támogatás a 2015. április 1-2015. augusztus 31. közötti időszakra. Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08. Részarányos normál támogatás (5 Részarányos kiemelt támogatás (5 Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08. 31-ig 5 000 Ft 10 000 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 15 000 Ft 25 000 Ft Sorszám INTÉZMÉNY ÚJ NEVE

Részletesebben

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

11. Dr. Komár György tartalékos hadnagy (9. könnyű tüzérezred, 3. üteg) visszaemlékezése, március május (részletek)

11. Dr. Komár György tartalékos hadnagy (9. könnyű tüzérezred, 3. üteg) visszaemlékezése, március május (részletek) TARTALOMJEGYZÉK Előszó...5 Bevezető...7 A magyar királyi 9. honvéd könnyű hadosztály 1942 1943. évi harctevékenysége a keleti hadszíntéren...7 Korábbi szövegkiadások a 9. könnyű hadosztály történetéről...71

Részletesebben

Sőregi Zoltán KATONÁK KERÉKPÁRON. A magyar királyi honvédség kerékpáros tisztjeinek adattára 1920-1945

Sőregi Zoltán KATONÁK KERÉKPÁRON. A magyar királyi honvédség kerékpáros tisztjeinek adattára 1920-1945 Sőregi Zoltán KATONÁK KERÉKPÁRON A magyar királyi honvédség kerékpáros tisztjeinek adattára 1920-1945 Bevezető Az emberiség történelme során a legtöbb találmányt, újdonságot vagy hadviselés céljából hozta

Részletesebben

Soltész Imre csö. ezredes és fia, dr. Soltész István

Soltész Imre csö. ezredes és fia, dr. Soltész István Az alábbi információ zömét Soltész Imre fivérének dédunokája, a mai Trvanában (Nagyszombaton) élő Boris Majerov szolgáltatta, amiért köszönetünket fejezzük ki. Soltész Imre csendőr ezredes 1877. február

Részletesebben

LPG/E CO+ Hétköznap nyitás. Hétköznap zárás

LPG/E CO+ Hétköznap nyitás. Hétköznap zárás 5241 Abádszalók Füredi út 0:00 24.00 0 0 0 0 1 20.589420 47.464230 2740 Abony Radák utca 6:00 22:00 0 1 1 0 1 20.002530 47.191410 2457 Adony 6.sz. fıút 6:00 22:00 1 1 1 0 1 18.865122 47.130488 8400 Ajka

Részletesebben

Magyar Birkózó Szövetség tagjainak címjegyzéke 5/1

Magyar Birkózó Szövetség tagjainak címjegyzéke 5/1 Magyar Birkózó Szövetség tagjainak címjegyzéke Nyilv.t.sz. Egyesület neve Irsz. Város Cím II. Baranya Megye II/04. Hőszig-Szigetvári BSE 7900 Szigetvár Széchenyi u. 40. II/08. Dél-Zselic Sport Egyesület

Részletesebben

Nyitva tartás ÁRUHÁZ Cím TPP pult H-Sz Szo

Nyitva tartás ÁRUHÁZ Cím TPP pult H-Sz Szo ÁRUHÁZ Cím TPP pult Nyitva tartás H-Sz CS P Szo V Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. Aréna Plaza 1087 Budapest, Kerepesi út 9. Aréna Pláza 1087 Budapest, Kerepesi út 9. Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. Baja 6500

Részletesebben

ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK

ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 6337 Állampuszta Telefon: 06 /78/ 407-684, 407-847 Csóti András bv. dandártábornok 06 /78/ 407-950 Balassagyarmati

Részletesebben

Magyarország köztársasági elnöke Nemzeti Ünnepünk, 2015. március 15-e alkalmából

Magyarország köztársasági elnöke Nemzeti Ünnepünk, 2015. március 15-e alkalmából Magyarország köztársasági elnöke Nemzeti Ünnepünk, 2015. március 15-e alkalmából A MAGYAR ÉRDEMREND TISZTIKERESZTJE kitüntetés ERDÉLYI LAJOS dandártábornoknak, a Honvéd Vezérkar, volt Személyzeti csoportfőnökének

Részletesebben

MAGYARORSZÁG NAGY HÁBORÚJA. Limanowa hősei

MAGYARORSZÁG NAGY HÁBORÚJA. Limanowa hősei MAGYARORSZÁG NAGY HÁBORÚJA Limanowa hősei Muhr Ottmár ezredes és a soproni 9. Nádasdy huszárezred a Limanowa Tymbark melletti harcokban 1914. december 8 11. Soproni Széchenyi István Gimnázium Berecz Zsuzsanna

Részletesebben

Küldöttség létszáma 1 (fő) Elszámolt napok száma. Időpont (tól-ig) 2006. január 2006.01.14. 7:05:00-

Küldöttség létszáma 1 (fő) Elszámolt napok száma. Időpont (tól-ig) 2006. január 2006.01.14. 7:05:00- . sz. táblázat Állami vezetők és más munkavállalók külföldi kiküldetéseinek elszámolt költsége és témája Tárca, szerv neve: Oktatási és Kulturális Minisztérium (Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma)

Részletesebben

I ~ I :1, -~.'~ ~ij: '~""~ '"'.. \".',~ ".-., ",tl~,,l 'D!z' t'j: ~~. r, ~ { ~ , I'", ri ' l',il.' \../,. ~. \j ]J, \y. s Z ÁM Á ]{ A', ... ,.._ra.

I ~ I :1, -~.'~ ~ij: '~~ ''.. \.',~ .-., ,tl~,,l 'D!z' t'j: ~~. r, ~ { ~ , I', ri ' l',il.' \../,. ~. \j ]J, \y. s Z ÁM Á ]{ A', ... ,.._ra. ... f..- \"t ;. É'... " '.. ". '. :1 -.' ij: '"" '"'.. \".' ".-. " tl l 'D!z' t'j:. r { '" ri ' l'l.' ': S ". N : ': R E.'J \../.. \j ]J \y s Z ÁM Á ]{ A'....._ra. :r-" - P. ' O R Ll T T "'.Lt\ S.)'!'

Részletesebben

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete 17/2008. (III.28.) számú rendelete a háziorvosi körzetek megállapításáról 1 (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete 17/2008. (III.28.) számú rendelete a háziorvosi körzetek megállapításáról 1 (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete 17/2008. (III.28.) számú rendelete a háziorvosi körzetek megállapításáról 1 (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

MOB Sportiskolai Program évi forrás

MOB Sportiskolai Program évi forrás MOB Sportiskolai Program 2015. évi forrás sorszám támogatott szervezet támogatás célja támogatás összege (Ft) megvalósulás helye KLIK fenntartású intézmények támogatásai: 1. Sugovica Sportiskolai Általános

Részletesebben

Dr. André László m. kir. csendőr százados

Dr. André László m. kir. csendőr százados Dr. André László m. kir. csendőr százados Budapesten született 1915. január 16-án köztisztiviselői családban. Nagyapja a Belügyminisztériumban dolgozott a Csendőrgazdászati Osztály irányításában, így már

Részletesebben

Hungary - MOL Filling stations and Truck friendly filling stations

Hungary - MOL Filling stations and Truck friendly filling stations 1 of 6 Hungary - Filling stations and friendly filling stations INA Zalakomár M7 I. (kimenő) 46.512415000000 17.191828000000 X X X X X NONSTOP NONSTOP NONSTOP NONSTOP NONSTOP NONSTOP INA Zalakomár M7 II.

Részletesebben

A LOGISZTIKA A HARCI ERŐ ALAPJA, amelyet úgy lehet leírni mint egy híd, ami összeköti a nemzet hadra kelt erőit a nemzet gazdaságával

A LOGISZTIKA A HARCI ERŐ ALAPJA, amelyet úgy lehet leírni mint egy híd, ami összeköti a nemzet hadra kelt erőit a nemzet gazdaságával A LOGISZTIKA A HARCI ERŐ ALAPJA, amelyet úgy lehet leírni mint egy híd, ami összeköti a nemzet hadra kelt erőit a nemzet gazdaságával NATO kiadvány Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság Honvédelmi

Részletesebben

Dr. Kuthy Elek első világháborús fényképei

Dr. Kuthy Elek első világháborús fényképei fényképei Dr. Vadász István muzeológus Orvosok, körorvosok Tiszafüreden - Orvostörténeti tanácskozás - Tiszafüred, 2005.április 19. 1 1. Bevezetés Dr. Kuthy Elek első világháborús fényképei A fénykép -

Részletesebben

Az ügyfélkapcsolati helyek nyitvatartási ideje és telefonszáma. T-Pont üzletek Cím Telefonszám Faxszám Nyitvatartási idő

Az ügyfélkapcsolati helyek nyitvatartási ideje és telefonszáma.  T-Pont üzletek Cím Telefonszám Faxszám Nyitvatartási idő Ügyfélkapcsolati helyek, valamint felügyeleti szervek elérhetősége Az ügyfélkapcsolati helyek nyitvatartási ideje és telefonszáma Lakossági ügyfelek részére Ügyfélszolgálat megnevezése Lakossági 1412 ügyfélszolgálat

Részletesebben

Király Gyula repülőhadnagy hagyatéka (Szakmai beszámoló)

Király Gyula repülőhadnagy hagyatéka (Szakmai beszámoló) NKA/ Közgyűjtemények Kollégiuma Pályázati azonosító: 204158/00067 Régi pályázati azonosító: 3558/00067 Király Gyula repülőhadnagy hagyatéka (Szakmai beszámoló) 2015 szeptemberében Theodore Szinger magyar

Részletesebben

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22.

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Hunyadi János és Kapisztrán János seregei 558 évvel ezelőtt, 1456. július 22-én állították meg a Nándorfehérvárt ostromló oszmán hadat. A győztes csata emlékére

Részletesebben

Telefonszámok 2016.01.20. MENETRENDEK.HU 1

Telefonszámok 2016.01.20. MENETRENDEK.HU 1 Telefonszámok 2016.01.20. MENETRENDEK.HU 1 Abádszalók Jászkun Volán Zrt. autóbusz-állomás, Deák F. u. 20. (59) 355-780 Ajka Somló Volán Zrt. autóbusz-állomás (88) 312-222 információs szolgálat (88) 311-183

Részletesebben

1. sz. melléklet A Játékban matricakiadó és beváltóként résztvevő töltőállomások listája

1. sz. melléklet A Játékban matricakiadó és beváltóként résztvevő töltőállomások listája 1. sz. melléklet A Játékban matricakiadó és beváltóként résztvevő töltőállomások listája IRSZ Város Cím 2740 Abony Radák u. 2457 Adony 6.sz. fkl. út 8400 Ajka Fõ út /Aranyvölgyi utca/ 2170 Aszód Pesti

Részletesebben

A Magyar Királyi Ludovika Akadémia szellemisége egy életen át

A Magyar Királyi Ludovika Akadémia szellemisége egy életen át A Magyar Királyi Ludovika Akadémia szellemisége egy életen át Vitéz Szende László ny. gyalogsági ezredest, 98. születésnapja alkalmából, otthonában köszöntötte a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem képviseletében

Részletesebben

A Magyar Honvédség évi sportbajnokságain az összesített pontversenyben

A Magyar Honvédség évi sportbajnokságain az összesített pontversenyben 1 A Magyar Honvédség 2013. évi sportbajnokságain összesített pontversenyben I. helyezést ért el és ezzel újból elnyerte a Honvéd Vezérkar Főnök vándorserlegét MH 86. SZOLNOK HELIKOPTER BÁZIS CSAPATA II.

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI

SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 55/2005.(XI.17.) Kgy. rendelete Szeged város helyi építészeti örökségének védelméről 1/a melléklet: Helyi egyedi védelem

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ IV. KORCSOPORT. Debrecen, június

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ IV. KORCSOPORT. Debrecen, június 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ IV. KORCSOPORT Debrecen, 2015. június 05-07. 1 A KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA VERSENYPROGRAMJA RÉSZTVEVŐK, SORSOLÁS LEÁNYOK Ssz. Megye Iskola neve Település Testnevelő, felkészítő

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT Debrecen, 2015. június 05-07. 1 A KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA VERSENYPROGRAMJA RÉSZTVEVŐK, SORSOLÁS LEÁNYOK Ssz. Megye Iskola neve Település Testnevelő,

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS VI. KORCSOPORT. Budapest, 2015. január 09.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS VI. KORCSOPORT. Budapest, 2015. január 09. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS VI. KORCSOPORT Budapest, 2015. január 09. 1 2014/2015. TANÉVI KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VI. KORCSOPORT Kaposvár, 2015. január 23-25. RÉSZTVEVŐK

Részletesebben

Megoldókulcs. Várostörténet

Megoldókulcs. Várostörténet Megoldókulcs Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven piarista

Részletesebben

MOL - Hungary E-toll services on MOL Filling stations

MOL - Hungary E-toll services on MOL Filling stations services MOL Filling statis Abádszalók Füredi út 47.464230 20.589420 yes yes yes yes no no yes Aby Radák utca 47.191410 20.002530 yes yes no no no no no Ady 6.sz. főút 47.130488 18.865122 yes yes no no

Részletesebben

TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT. Paks 2014. január 24-26.

TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT. Paks 2014. január 24-26. TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT Paks 2014. január 24-26. 1 2013/2014. TANÉVI KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT Paks, 2014. január

Részletesebben

KH BANK fióklista Megye Település Kerület Cím Telefon Fax Nyitvatartás sablon

KH BANK fióklista Megye Település Kerület Cím Telefon Fax Nyitvatartás sablon Bács-Kiskun Bácsalmás Szt. János u. 11. (06 79) 520 190 (06 79) 520 191 sztenderd Bács-Kiskun Baja Szentháromság tér 8-10. (06 79) 523 360 (06 79) 523 089 sztenderd Bács-Kiskun Jánoshalma Rákóczi út 10.

Részletesebben

A Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetsége 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetsége 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetsége 1126 Budapest, Böszörményi út 21. : 1531 Bp., Pf. 28 : 355-1182, 224-5151 Fax: 224-5157 BM : 36-101, Fax: 36-108 Email: foig@nbsz.gov.hu Adószám: 181 82147-1-43

Részletesebben

A háború és a béke kérdései ifj. gróf Andrássy Gyula gondolkodásában

A háború és a béke kérdései ifj. gróf Andrássy Gyula gondolkodásában A háború és a béke kérdései ifj. gróf Andrássy Gyula gondolkodásában Ifjabb gróf Andrássy Gyula Kép forrása: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjteménye http://bpkep.fszek.hu/webpac_kep/corvinaweb?act

Részletesebben

MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H A T Á R O Z A T A I. elismerések adományozásáról

MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H A T Á R O Z A T A I. elismerések adományozásáról HONVÉDELMI MINISZTERE MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H A T Á R O Z A T A I elismerések adományozásáról Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról 1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról Sárbogárd Város Önkormányzata az egészségügyről szóló

Részletesebben

1. nap: 2006. március 11. (szombat)

1. nap: 2006. március 11. (szombat) VI. AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA V-VI. kcs. ORSZÁGOS DÖNTŐ PAKS 1. nap: 2006. március 11. (szombat) ASE csarnok 11.00 FA/1-FA/2 Monor, József Barcs, Széchényi 57:35 11.50 FB/1-FB/2 Szécsény, Kőrösi Zalaegerszeg,

Részletesebben

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01.

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. 1 RÉSZTVEVŐ CSAPATOK Ssz. Megye: Iskola: Település: 1 Baranya 2 Bács-Kiskun Pécsi

Részletesebben

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Politikaelmélet tanszék HERCZEGH GÉZA ARDAY LAJOS JOHANCSIK JÁNOS MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE SUB Göttingen 7 219 046 719 2006 A 6088 BUDAPEST,

Részletesebben

Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 13 Pest

Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 13 Pest Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 3 Pest 1870 Budapest 13 Pest 1870 Budapest 8 Pest 1871 Budapest 19 Pest 1871 Budapest 21 Pest 1871 Budapest 11 Pest 1871 Budapest 22 Pest

Részletesebben

21213 2060 Bicske Botond tér 53032 4110 Biharkeresztes 42. sz. fkl. út

21213 2060 Bicske Botond tér 53032 4110 Biharkeresztes 42. sz. fkl. út 44369 2740 Abony Radák u. 21010 2457 Adony 6.sz. fkl. út 25524 8400 Ajka Fő út /Aranyvölgyi utca/ 18247 2170 Aszód Pesti út 3. 45114 6430 Bácsalmás Backnang út 7. 25022 8261 Badacsony 71.sz. föút 45158

Részletesebben

1912, 2. sz. p. 5278 eln. 1912. sz. H.M. körrendelet Frommer féle ismétlő pisztolyoknak a m. kir. csendőrségnél való rendszeresítése

1912, 2. sz. p. 5278 eln. 1912. sz. H.M. körrendelet Frommer féle ismétlő pisztolyoknak a m. kir. csendőrségnél való rendszeresítése 1 RENDELETI KÖZLÖNY A MAGYAR KIRÁLYI CSENDŐRSÉG SZÁMÁRA 1912 1912, 1. sz. 1-6 p. 10407. Vb. Körrendelet Rendeleti Közlöny a m. kir. csendőrség számára című hivatalos lap életbeléptetése 1912, 2. sz. p.

Részletesebben

1. Laczkó Béla (1981.03.17.) ellen jelenleg 4 körözés hatályos. Nyilvánosságra hozott körözései:

1. Laczkó Béla (1981.03.17.) ellen jelenleg 4 körözés hatályos. Nyilvánosságra hozott körözései: 1. Laczkó Béla (1981.03.17.) ellen jelenleg 4 körözés hatályos Személyleírása: barna, rövid hajú, barna szemő, 176-180 cm magas, normál testalkatú férfi. BRFK VI. kerületi Rendırkapitányság 146-1270/2006.bü.

Részletesebben

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter Ismertetem Magyarország köztársasági elnökének és honvédelmi miniszterének határozatait elismerésekről. A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

Részletesebben

Kedvenc városom Szolnok 2015. Várostörténeti vetélkedő középiskolásoknak 2. forduló Javítókulcs Ajánlott irodalom: 1.) 940 éve

Kedvenc városom Szolnok 2015. Várostörténeti vetélkedő középiskolásoknak 2. forduló Javítókulcs Ajánlott irodalom: 1.) 940 éve Kedvenc városom Szolnok 2015. Várostörténeti vetélkedő középiskolásoknak 2. forduló Javítókulcs Ajánlott irodalom: Hősök voltak mindannyian (URL: hosokvoltak.blog.hu) Jász-Nagykun-Szolnok Megye helyismereti

Részletesebben

Életpálya és mobilitás a honvédelemben

Életpálya és mobilitás a honvédelemben Életpálya és mobilitás a honvédelemben ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel Mobilitás Társadalmi mobilitás Vándorlás Karriermobilitás Munkaerőáramlás Átjárhatóság Vándorlás lakhatási támogatás

Részletesebben

Táblázatok jegyzéke. Első kötet

Táblázatok jegyzéke. Első kötet Táblázatok jegyzéke Első kötet 1.1. Magyarország területi és népességveszteségei az első világháború után 25 1.2. A trianoni Magyarország népességének etnikai megoszlása 25 1.3. A trianoni Magyarország

Részletesebben

Kitüntető címek, szolgálati jelek, érdemjelek, dísztőr, oklevél, emléktárgy és emlékgyűrű adományozása a ZMNE ünnepélyes tanévnyitóján

Kitüntető címek, szolgálati jelek, érdemjelek, dísztőr, oklevél, emléktárgy és emlékgyűrű adományozása a ZMNE ünnepélyes tanévnyitóján Kitüntető címek, szolgálati jelek, érdemjelek, dísztőr, oklevél, emléktárgy és emlékgyűrű adományozása a ZMNE ünnepélyes tanévnyitóján A Magyar Köztársaság honvédelmi minisztere Állami Ünnepünk 2010. augusztus

Részletesebben

Patika neve Település Irányítószám Cím

Patika neve Település Irányítószám Cím Patika neve Település Irányítószám Cím Patika Plus Ajka 8401 Fő út 66. Patika Plus Albertirsa 2730 Vasút u. 4. / 11. Manna Patika Baja 6500 Czirfusz Ferenc utca 31. Patika Plus Balassagyarmat 2660 Mikszáth

Részletesebben

RECHNITZER JÁNOS mint fentebb jeleztük újabb szervezetek jöttek létre. Vidéken csökkent az intézmények száma, míg a fővárosban kisebb mértékben emelkedett, ugyanakkor megnőtt az intézményi méret, nagyobb

Részletesebben

Utolsó frissítés: április Szerkesztő: Csatlós Árpádné

Utolsó frissítés: április Szerkesztő: Csatlós Árpádné Utolsó frissítés: 2016. április Szerkesztő: Csatlós Árpádné BEVEZETŐ Ez a katalógus azokat a kézi vagy gépi postai bélyegzéseket dolgozza fel képekkel, adatokkal, amelyek a Vöröskereszt nevét vagy valamely

Részletesebben

Díjak, elismerések a ZMNE I. Ludovika Fesztiválon

Díjak, elismerések a ZMNE I. Ludovika Fesztiválon Díjak, elismerések a ZMNE I. Ludovika Fesztiválon 1. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem kancellára kiemelkedő közéleti tevékenysége és az egyetem kapcsolatrendszerének bővítése érdekében végzett munkája

Részletesebben

A cs.és kir. 68. gyalogezred emlékhelyei

A cs.és kir. 68. gyalogezred emlékhelyei 1 A cs.és kir. 68. gyalogezred emlékhelyei Az 1866-os königgratzi csatát követően a 68. gyalogezred tisztjei elhatározták, hogy a hadjáratban elesett hősök számára egy emlékművet állítanak föl. Az emlékmű

Részletesebben

KLHTK JAVASLATA A ZMNE ÉVI TUDOMÁNYOS KIADVÁNYTERVÉBE

KLHTK JAVASLATA A ZMNE ÉVI TUDOMÁNYOS KIADVÁNYTERVÉBE A 2009. ÉVRE TERVEZETT TUDOMÁNYOS KIADVÁNYOK (TANULMÁNY, KÖNYV, KONFERENCI, FOLYÓIRAT KÜLÖNSZÁM) 1. CÍME Társadalom és Honvédelem 2009. Terrorizmus-különszám Prof. Dr. Harai Dénes nyá. ezds. (szerk.) JELLEGE

Részletesebben

Kezdő időpont 10:00 10:00 13:00. Dr. Veress E. u. 6. Szivárvány Gyermekház. 48-as tér 1. Közösségek Háza. Szabadság u. 4-6. Mohácsi ÖK Irodaháza

Kezdő időpont 10:00 10:00 13:00. Dr. Veress E. u. 6. Szivárvány Gyermekház. 48-as tér 1. Közösségek Háza. Szabadság u. 4-6. Mohácsi ÖK Irodaháza 2005.10.03 2005.10.05 2005.10.10 2005.10.14 Pályaorientációs és Nyílt 2005.10.17 2005.10.19 Napok Képzési, 2005.09.27 szolgáltatás és állásbörze melyik úton? 2005.10.14 2005.10.15 Komló 13:00 Pécs Pécs

Részletesebben

1. melléklet 1. SZÁMÚ KÖRZET SZÉKHELYE: 9600 SÁRVÁR, DÓZSA GYÖRGY UTCA 12.

1. melléklet 1. SZÁMÚ KÖRZET SZÉKHELYE: 9600 SÁRVÁR, DÓZSA GYÖRGY UTCA 12. 1. SZÁMÚ KÖRZET SZÉKHELYE: 9600 SÁRVÁR, DÓZSA GYÖRGY UTCA 12. 1. Balassi Bálint utca 2. Balogh Ádám utca (Lánkapuszta) 3. Dózsa György utca 4. Földvárpuszta major (Lánkapuszta) 5. Gárdonyi Géza utca 6.

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete 17/2008. (III.28.) számú rendelete a háziorvosi körzetek megállapításáról

Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete 17/2008. (III.28.) számú rendelete a háziorvosi körzetek megállapításáról 1 Város Önkormányzati Képviselő-testülete 17/2008. (III.28.) számú rendelete a háziorvosi körzetek megállapításáról város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Agip Baja Bács-Kiskun 6500 Baja Dózsa György út

Agip Baja Bács-Kiskun 6500 Baja Dózsa György út Agip Abda 62550 Győr-Moson- 9151 Abda Bécsi út 1. 47.6840292687097 18.952205 Agip Baja 61350 Bács-Kiskun 6500 Baja Dózsa György út 97. 46.195104 19.6489445326511 Agip Balatonederics 65100 Veszprém 8312

Részletesebben

LELŐHELYKÓDOK FELOLDÁSA

LELŐHELYKÓDOK FELOLDÁSA KURRENS PERIODIKUMOK A HADTUDOMÁNYI SZAKIRODALMI INTEGRÁLT INFORMÁCIÓS RENDSZER (HSZIIR) SZAKKÖNYVTÁRI HÁLÓZATÁBAN LELŐHELYJEGYZÉK 2012 LELŐHELYKÓDOK FELOLDÁSA GEOSZ HIM KRLT NKE MH Geoinformációs Szolgálat

Részletesebben

A KÖZPONTI ALRENDSZER ELŐIRÁNYZATAI

A KÖZPONTI ALRENDSZER ELŐIRÁNYZATAI Jogcímcsoport, jogcím a, megnevezése F01 Általános közösségi szolgáltatások F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek I. ORSZÁGGYŰLÉS I. 1 1 Országgyűlés hivatali szervei 36 294,0 4 430,2 30 952,1 34 333,9

Részletesebben

Sodexo AJÁNDÉK utalvány elfogadó helyek

Sodexo AJÁNDÉK utalvány elfogadó helyek Sodexo AJÁNDÉK utalvány elfogadó helyek Irányítószám Város 2740 Abony Radák u. 2457 Adony 6.sz. fkl. út 8400 Ajka Fõ út /Aranyvölgyi utca/ 2170 Aszód Pesti út 3. 6430 Bácsalmás Backnang út 7. 8261 Badacsony

Részletesebben

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Honvédelmi tárgyi emlékek, harcjárművek, fegyverek és megannyi érdekes program várta a családokat június 10-12. között a Nyilastáblán. Az V. Rákosmenti

Részletesebben

VÍZILABDA ALBUM ÉS MATRICACSOMAGOK ÁRUSHELYEK LISTA POSTA POSTA _ Árus _ Címe Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Dózsa György út 23.

VÍZILABDA ALBUM ÉS MATRICACSOMAGOK ÁRUSHELYEK LISTA POSTA POSTA _ Árus _ Címe Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Dózsa György út 23. VÍZILABDA ALBUM ÉS MATRICACSOMAGOK ÁRUSHELYEK LISTA POSTA Megye POSTA _ Árus _ Címe Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Dózsa György út 23. Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Gázló utca 29/a Bács-Kiskun megye

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center

Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center 1026 Budapest, Gábor Áron u. 74-78/a, Rózsakert 1027 Budapest, Margit krt. 50-52. 1039 Budapest,

Részletesebben

Genertel Biztosító Zrt. - Partner szerviz lista további információk: http://www.genertel.hu

Genertel Biztosító Zrt. - Partner szerviz lista további információk: http://www.genertel.hu Szerviz név Délity Karosszéria Kft. Cím 6500 Baja, Szegedi út 87. Elérhetőségek tel: 06 (79) 324-903 06 (79) 324-903 Dani Autófényező és Karosszériajavító Kft. 5600 Békéscsaba, Egressy u. 17-19. email:

Részletesebben

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK ORSZÁGOS ÉS REGIONÁLIS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK ORSZÁGOS ÉS REGIONÁLIS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK ORSZÁGOS ÉS REGIONÁLIS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 6337 Állampuszta Telefon: 06 /78/ 407-684, 06 /78/ 407-847 Fax: 06 /78/ 408-351 E-mail: apuszta.uk@bv.gov.hu

Részletesebben

Küldöttség létszáma 1 (fő) Elszámolt napok száma. Időpont (tól-ig) 2005. január - augusztus 2005.01.04.- 9 2005.01.09. 2005.01.20.- 2005.01.22.

Küldöttség létszáma 1 (fő) Elszámolt napok száma. Időpont (tól-ig) 2005. január - augusztus 2005.01.04.- 9 2005.01.09. 2005.01.20.- 2005.01.22. . sz. táblázat Állami vezetők és más munkavállalók külföldi kiküldetéseinek elszámolt költsége és témája Tárca, szerv neve: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Ország Izrael, Tel-Aviv Miniszteri delegáció

Részletesebben

MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI HADMŰVELETI KÖZPONT AZ MH RÉSZVÉTELE A TASZÁRI KIKÉPZÉS BIZTOSÍTÁSÁBAN

MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI HADMŰVELETI KÖZPONT AZ MH RÉSZVÉTELE A TASZÁRI KIKÉPZÉS BIZTOSÍTÁSÁBAN MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI HADMŰVELETI KÖZPONT AZ MH RÉSZVÉTELE A TASZÁRI KIKÉPZÉS BIZTOSÍTÁSÁBAN Dr. Isaszegi János dandártábornok parancsnok 2003. március 1 A Kormány 2390/2002 (XII. 20.) Korm.

Részletesebben