Foglalkoztatás európai összefüggései: Fogyatékosság és alkalmazás. UEmploy Európai Jelentés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Foglalkoztatás európai összefüggései: Fogyatékosság és alkalmazás. UEmploy Európai Jelentés"

Átírás

1 Foglalkoztatás európai összefüggései: Fogyatékosság és alkalmazás UEmploy Európai Jelentés UEmploy: Konzultánsok a fogyatékkal élőkért LLP RO-LEONARDO-LMP

2 Tartalom Vezetői összefoglaló 3 1. rész Összefoglaló Európai összefüggések Munka, alkalmazás, fogyatékosság Közös tényezők rész UEmploy A UEmploy Projekt Nemzeti jelentések Nemzeti jelentések következtetései UEmploy felmérés Eredmények elemzése rész Főbb eredmények Munkaadók igényei Fogyatékkal élők igényei Ajánlások politikai döntéshozók számára Javaslatok munkaadóknak melléklet: Irodalom melléklet: Partner Információ melléklet: Felmérések részletes elemzése

3 Vezetői összefoglaló Történelmünk során egyre inkább központi figyelmet kapott a megváltozott munkaképességűek és fogyatékkal élők foglalkoztatásának és beillesztésének kérdése az újabb módszerek, modern eljárások segítségével. A jog a munkához, az értékes gazdasági tevékenységhez, minden megváltozott munkaképességű ember számára alapvető fontossággal bíró kérdés. Az Európai Unió beavatkozása a rehabilitációs folyamatokba az Európai Szociális Alap létrehozásával kezdődött, a szakképzés vonatkozásában. Az 1980-as évektől ellenben szélesebb szociális tevékenységet fejtett ki a szervezet annak érdekében, hogy biztosítsa a fogyatékkal élők jogait, felelősségeit és beilleszkedését a társadalom és a gazdaság életébe. Az Európai Unió folyamatosan hangsúlyozza olyan módszerek kidolgozását, amelyek lebontják az akadályokat, amelyek megfosztják a fogyatékkal élőket attól, hogy teljes körű tagjai legyenek a társadalomnak. A fogyatékkal élőkre vonatkozó foglalkozatási stratégiák elsősorban a jogokra, az egyenlő esélyre, szociális partnerségre, és az antidiszkripcionális törvényekre építenek. Ennek alapja, eredője az Egyenlő Bánásmód a Foglalkoztatásban Direktívája (2008/78/EC (Directive for Equal Treatment in Employment (2000/78/EC), amelyet 2000 novemberében fogadtak el. Az európai foglalkoztatási piac változó természete igen kiemelt figyelmet kap a tagállamok kormányainak körében azért, hogy olyan politikát és stratégiát dolgozzanak ki, amelyek megfelelnek saját munkaerőpiacuk igényeinek. Ezekhez 3

4 a munkaerő-piaci trendekhez csatlakozik még a 2008-tól kibontakozó szociális és gazdasági válság kumulált hatása is. Ezek az események még jelentős mértékben kihatással lesznek az Európában élő, megváltozott munkaképességű állampolgárokra. Ez a jelentés néhány közös, európai szintű megállapítást tartalmaz a fent említett témában, rámutatva arra, hogy a fogyatékkal élők vonatkozósában az Európai Unió egyes tagállamainak gyakorlata jelentős mértékben eltér. A UEmploy projektből származó nemzeti jelentések néhány közös vonás meglétét bizonyítják. A közös gyakorlatok és eljárások a következők: Politika és törvényhozás Azokban az országokban, ahol léteznek foglalkoztatással kapcsolatos törvények, a törvényeket csak részben értik vagy nem is alkalmazzák. A nemzeti törvényhozásra és politikára vonatkozó külső előírások gyakran dominálnak. A nemzeti politikai gyakorlatok gyakran elméletiek és ellentmondóak, mert hiányoznak belőlük a gyakorlati megoldások és a célcsoportok bevonása Szükséges áttekinteni az Európai Unió tagállamainak törvényhozási gyakorlatát, fejlődési területeket keresve Fogyatékkal élők besorolása Hiányzik a fogyatékkal élők fogalmának klasszikus, mindenki által elfogadott leírása, megfogalmazása 4

5 A fogyatékkal élők besorolása az Európai Unió szintjén szabályozást kíván 5

6 Megbélyegzés Inkább az erős megkülönböztetés érvényesül a foglalkozatási lehetőségek feltárása helyett A kvóták használata és egyéb területeken diszkrimináció figyelhető meg A munkaadók ellenállása a fogyatékkal élők irányában erősen megfigyelhető azzal a hozzáállással, hogy inkább kifizetik a büntetéseket, mintsem fogyatékkal élőket alkalmazzanak a nemzeti kvóták teljesítése érdekében. A rejtett foglalkozatás és a specializált rehabilitációs képzések még átláthatatlanabbá teszik a fogyatékkal élők foglalkoztatását. Vállalatok, munkaadók nem rendelkeznek azzal a tudással, tudatossággal és készségekkel, hogy fogyatékkal élőket alkalmazhassanak. A fogyatékosság láthatatlan téma a nyilvános publikációkban, értekezésekben és a hasonló tanulmányokban Félelem, előítélet, megvetés vagy érzéketlenség állandó jelleggel jelen van a társadalomban, amely tény csökkenti a fogyatékkal élők alkalmazási esélyeit. Kutatás Át kell tekinteni a fogyatékkal élők foglalkoztatási gyakorlatát az Európai Unió tagállamaiban, beleértve az európai rehabilitációs szabványok összehasonlító elemzését. Szükség van egységes, európai eljárásrendszerre és szabályokra az olyan statisztikai adatok elemzése során, amelyek a fogyatékossággal élők foglalkoztatásával, tapasztalataival és lelhetőségeivel foglalkoznak. A munkanélküliség mutatóit gyakran általánosítják. Olyan szabványosított eljárásrend, amely megállapítja a munkanélküliségre vonatkozó mutatókat, beleértve a szélesebb demográfiai tendenciákat is, erősen ajánlott. 6

7 A fogyatékossággal kapcsolatos tapasztalatokat hozzá kell csatolni a szociális, gazdasági és demográfiai tényezőkhöz, különös tekintettel olyan oktatási rendszer kialakítására, amely növeli a fogyatékkal élők elhelyezkedésének és foglalkoztatásának esélyeit. Kvóta rendszerek Egy visszatérő elemet, jellemzőt találtunk a nemzeti jelentésekben: a kvóta rendszert, amely biztosítani kíván valamilyen részvételt a nemzeti munkaerőpiacban. Ezek a megoldások gyakran kísérletek arra, hogy szakképzettség vizsgálata vagy foglalkoztathatóság elemzése nélkül, pusztán orvosi jellemzők alapján a fogyatékkal élőket elhelyezhessék a munkaerőpiacon. Szerzett fogyatékosság A fogyatékosság foka összefügg a korosodással. Fontos az is, hogy megvizsgáljuk a fogyatékosság kérdését ebből a szempontból is. Így foglalkozhatunk azzal is, hogy nem csak a fogyatékkal élők alkalmazásáról beszélünk, hanem módszereket dolgozunk ki arra is, miként lehet továbbfoglalkoztatni azokat, akik foglalkoztatás közben lesznek fogyatékkal élők. Fogyatékossági modellek Az egészségi szempontokból történő megközelítés általános forma a szakképzett tanácsadók és a hivatalok részéről. Az Emberi Jogok alapján való megközelítés ellenben sokkal nagyobb tudatosságot biztosít és maradandóbb hatást ér el. 7

8 Képzés és fejlesztés A fogyatékkal élő alkalmazottak képzése és szakszerű fejlesztése a legtöbb országban hiányzik Az összes jelentés nélkülözte a professzionális képzési formák felsorolását, amelyek az élhetőségen, egyetemes tervezésen, a munkahelyek igények szerinti átszabásán alapulnak, s amelyek munkaadók és munkavállalók számára egyaránt könnyebbséget jelentenének a fogyatékosok foglalkoztatása területén. Legjobb gyakorlat A büntető megközelítés helyett inkább a minőségi és mennyiségi megközelítés felé kellene elmozdulni, amely biztosítja a munkaadók és munkavállalók közös érdekeinek teljesülését, a legjobb gyakorlatok kialakítását. Egyértelmű igény van a gyakorlati példák és megoldások széles körben történő terjesztése iránt. Konzultáció Az alkalmazás előtti átvilágítás, értékelés, és az alkalmazást követő támogatás iránti igény magas, de általában hiányzik a tagállamokban. Konzultáció iránt magas igényt detektáltunk. A UEmploy project alapvető célja ezeknek a problémáknak a megszüntetése és orvoslása, innovatív átvilágítási módszerek segítségével, amelyek támogatják új 8

9 és fogyatékkal élő belépők hatékony foglalkoztatását. A konzultációs folyamat strukturált döntéshozatali és kockázatelemzési módszert tartalmaz, amely megoldásokat ajánl fel fogyatékkal élők és az őket foglalkoztatni kívánók számára annak érdekében, hogy kiválasszák a célcsoportnak illő legjobb munkaállást és foglalkozást a különböző fogyatékossági csoportok számára. A UEmploy project partnerei konzultációs hálózatot kívánnak fenntartani akkreditáció segítségével, amely hatást fog gyakorolni a fogyatékkal élőkre, a munkaadókra és politikai döntéshozókra a fogyatékkal élők magasabb szintű és minőségibb foglalkoztatása érdekében. 9

10 1. rész Áttekintés Történelmünk során egyre inkább központi figyelmet kapott a megváltozott munkaképességűek és fogyatékkal élők foglalkoztatásának és beillesztésének kérdése az újabb módszerek, modern eljárások segítségével. Az összes országban, a legtöbb, a fogyatékkal élők elhelyezkedését szolgáló erőfeszítés a munkára történő koncentráció segítségével valósult meg. Ez a figyelem a hozzáállásból, amely elsődlegesen a törvényhozási gyakorlatból, hiedelmekből és példákból ered. Néhány ezek közül az erőfeszítések közül sikeres volt. A másik megközelítés úgy tekintett a munkára, mint restorációs, kompenzációs eszközre (elsősorban a háborús sérültekre), akik életük során lettek fogyatékosok. Ez az igen érdekes és hatékony megközelítés igen sok és eltérő próbálkozást eredményezett, olyanokat is, amelyek figyelme a munkaerőpiacra is vonatkozott. Az orvosi értelemben vett fogyatékosság tükrében (amelyek általában valamilyen specializált rehabilitációs programmal függtek össze) a munkaterápiás gyógymódok az optimális szint visszaállításával kapcsolatban jelentek meg. A fogyatékosság jóléti és szociális megközelítése értelmében a munka, mint a leghatékonyabb eszköz jelenik meg a fogyatékkal élők teljesítményének maximalizálása és az állami terhek csökkentése érdekében. A jótékonysági szemlélet szerint a munka ösvényt jelent a teljes élethez, amely napi gondoskodást, és foglalkoztatási terápiát jelent azok számára, akik képtelenek hatékonyan részt venni a társadalom életében. 10

11 A fogyatékkal élők számára, különösen az Indipendent Living követőinek segítségével, a tradicionális munkavégzési módok problematikusnak tekinthetők. Legjobb esetben is, mint támogató elem jelenik mindez meg. Legrosszabb esetben ezekre a munkavégzési módokra úgy tekintenek, mint amelyek csökkentik és megszüntetik a képességeket, a kapacitást, és csökkentik a fogyatékkal élők elhelyezkedési esélyeit a jó képességekkel rendelékezőkkel szemben. A munka kulcsfontosságú szerepet játszik a méltóság, az önbizalom, és a szociális érzékenység érzésében. A munka értékes azonosságot nyújt az emberek számára, valamint annak az érzetét, hogy szociálisan tartoznak valahová. A munka igazolja a mindennapi tevékenységet, s meghatározza az emberek kapcsolatrendszerét is. Ezért nem véletlen, hogy az intézkedések és a kidolgozott szolgáltatások, amelyeket fogyatékosok számára alkottak, szakmai tényezőkre koncentráltak. Átalakulást előidézve a függőségből a függetlenségbe, a másodlagos szerepből az egyenlő jogokkal járó polgári szerepbe mindig is a szakmaiságon nyugodott. Ennek értelmében a készségek megszerzése és a foglalkoztatás biztosítása hatékony útjai az értékes és elismer létezésnek. A fogyatékkal élők és foglalkoztatásukkal kapcsolatos mostanában bevezetett változások hatást gyakoroltak az emberi jogokra és a törvénykezésre is. A folyamat, bár nem befejezett, úgy mutatja be a foglalkoztatást, mint a fogyatékkal élők beillesztését a társadalomba, ellentétben azzal a felfogással, miszerint ezek az intézkedések a gyógyulás folyamatát jelentik. Ebben az értelemben a munkát úgy fogják fel, mint olyan dolgot, amely jelentős előnyökkel jár a fogyatékkal élők számára, ahelyett hogy úgy fognák fel, mint egy külső kényszert, amelynek a fogyatékkal élőknek meg kell felelniük. 11

12 Nemzetközi értelemben véve a jog a munkához és jog az értékes részvételhez a gazdasági tevékenységek vonzatában, egyike a fogyatékkal élők alapvető elvárásainak. A fogyatékkal élők bevonásával foglalkozó intézkedések történetében a munkához való jog és a társadalom életéhez történő hatékony hozzájárulása a fogyatékosoknak mindig is központi kérdésként szerepelt a többi polgári jog viszonylatában is. Mindez azon alapul, hogy a képességek fejlesztése és az öngondoskodás mindig is fejlődést jelent más egyének életében is. A UEmploy projekt, amelyet a Leonardo da Vinci program támogat, azon alapul, hogy a résztvevő partnerek mennyiségi és minőségi kutatást folytatnak. A kutatás a korábban azonosított hiányosságokon és az Egyenlő Bánásmód elveinek gyakorlatban kevésbé történő alkalmazásán alapul. Az európai kutatás és a változáskezeléssel kapcsolatos rehabilitációs stratégia formálja ennek a projektnek az eredményét. 1.0 Európai összefüggések Az európai fejlődési és növekedési stratégiának fontos eleme a foglalkoztatási koncepció. A munka feltárása és megtartása az emberi fejlődés legfontosabb eleme. A foglalkoztatás sokkal többet jelent, mint pusztán pénzt keresni vagy egy feladatot végrehajtani. Erre kulcsfontosságú tényezőként tekintenek az emberi identitás és annak fejlődése szempontjából. Ez szolgál alapul az összes európai képzési formához és támogatási mechanizmushoz. A mai helyzetben, amikor a munka és a foglalkoztatás alapvető szabályait változtatják meg, még mindig igaz marad az a kitétel, hogy a munka nélkülözhetetlen az egyén társadalomban való szerepléséhez, szerepvállalásához. Ez az oka annak, hogy az európai foglalkoztatási stratégiák alapjai voltak a szélesebb szociális és közösségi programoknak. 12

13 Az Európai Foglalkoztatási Stratégiát először 1992-ben fogalmazták meg, és az Amsterdami Szerződésben foglalták írásba. A szerződés előtérbe helyezte a foglalkoztatás népszerűsítését, és arra ösztönözte a partner államokat, hogy koordinálják az együttműködést a kiegyensúlyozott és fenntartható gazdasági és szociális növekedés érdekében. Ezzel összefüggésben a Miniszterek Tanácsa foglalkoztatási útmutatókat jelentetett meg 1997-ben. Ezek négy fontosabb téma köré sorolhatók, amelyekre a partnerállamoknak reagálniuk kellett. A négy elem később kulcsfontosságúnak bizonyult az Európai Unió szociális programjaiban, s végül a Lisszaboni Deklarációhoz vezetetek 2000-ben. Ezek az alapelvek: Foglalkoztathatóság Vállalkozói szellem Adaptációs képességek Egyenlő esélyek Az Európai Unió beavatkozása a fogyatékossági ügyekbe elsősorban az Európai Szociális Alap keretein belül történt, mégpedig a szakképzés területén. Az as években ellenben szélesebb, szociális ügyeket is érintettek, annak érdekében, hogy biztosítsák a fogyatékkal élők jogait, felelősségeit és foglalkoztatását. Miközben a tagállamok kidolgozták a különböző megközelítéseket, mechanizmusokat és politikákat, az Európai Unió elkezdett néhány közös elképzelést támogatni. Ezek közül az első a Helios Program volt, amely 1996-ig tartott. Egyebek között arra késztette az Európai Unió Miniszter Tanácsát, hogy elfogadjon egy jelentést A New European Community Disability Strategy (az Új Európai Fogyatékossági 13

14 Stratégia címmel), amely bevezette és kiterjesztette az ENSZ általános szabványait. Különös módon a jelentés újraértelmezte a foglalkoztatási alapelveket és a diszkrimináció-ellenességet, s úgy mutatta be őket, mintha a fogyatékkal élők szociális fejlődésének új elemei lennének óta, az Európai Bizottság aktívan támogatta a fogyatékkal élők együttműködését. A Középtávú Szociális Akcióprogram követőjeként a Bizottság bejelenti a fogyatékkal élők számára biztosított egyenlő esélyeken nyúgvó anti-diszkriminációs programját, amely az Európai Unió szintjén támogatja az Egyesült Nemzetek 1993-ban adaptált Egyenlő Esélyek Biztosítása a Fogyatékkal Élők Számára jelentés alapelveit. A döntés jelentős elkötelezettséget kíván az Európai Unió tagállamaitól annak érdekében, hogy egyenlő bánásmódot biztosítsanak a fogyatékkal élők számára. Mindez hozzájárul a legjobb gyakorlatok nemzeti szinten történő bevezetéséhez és a tagállamok közötti szoros együttműködéshez. (Európai Bizottság 1996) Európai szinten a félelmeket több jelentésben és tanulmányban is megfogalmazták. Többek között a CEDEFOP (European Centre for Professional Training and Development) tanulmányában is, 1992-ben. A jelentés megvizsgálta a fogyatékkal élők szükségleteit és követelményeit a munkához jutás és a munkahely fenntartásának tükrében. Miközben áttekintették a képzési és támogatási mechanizmusokat, külön foglalkoztak a fogyatékosok egyes kategóriáinak eltérő igényeivel is. A jelentés leszögezte: Megfelelő segítségnyújtás és támogatás közepette a komoly fizikai fogyatékossággal élők éppen olyan eséllyel rendelkeznek a szakképzési integráció tekintetében, mint az enyhén fogyatékosok. A szakmai integrációjuk intellektuális képességeiktől és a speciális képzésben való részvételtől függ. 14

15 Ennek a csoportnak a távlati kilátásai rosszak, mert nem megfelelő az intellektuális képességeik értékelése. Ugyanez vonatkozik a látászavarban szenvedőkre, a mentális és érzelmi problémákkal küszködőkre, akiknek az alkalmazási lehetőségeik hasonlóan igen alacsonyak. Ebben az esetben a lehetséges munkaadók meglehetősen bizonytalanok. (Cedefop 1992, oldalszám: 45) Az európai perspektíva hangsúlyozta, hogy a fogyatékkal élők foglalkoztatása kapcsolatban áll megfelelő foglalkoztatási rendszerekkel, amelyek megerősítik az esélyegyenlőség elvét. Az Equality of Opportunity for People with Disabilities tanulmányban, amely 1997-ben jelent meg, az Európai Bizottság egy sor útmutatást tett közzé, miközben elismerte, hogy az elsődleges felelősség ebben az esetben a tagállamokat illeti. Elismerte, hogy az európai társadalmak elsősorban az egészséges állampolgárok igényeit elégítik ki, így kizárták a jogokból azokat, akik valamilyen fogyatékkal rendelkeznek. A következő területeket emelte ki a foglalkoztatás érdekében az Európai Bizottság: Oktatás szegregált rendszerek, korlátolt hozzáférési lehetőségekkel, beleértve a minőségi oktatást Munka magas fokú munkanélküliség, és diszkrimináción alapuló foglalkoztatási politika Mobilitás és hozzájutás a tömegközlekedés és a középületek használhatatlansága Lakás fogyatékosok számára kialakított házak hiánya és drágasága Jóléti rendszerek minimális támogatás, bürokrácia és korlátozás. 15

16 A Bizottság úgy döntött, hogy irányító szerepet vállal saját forrásaiból, és arra bátorítja a tagállamokat, hogy közös célokat fogadjanak el a fogyatékkal élők foglalkoztatása érdekében. A Bizottság úgy vélte, hogy a következő elvek segítségével kialakítható az egyenlőség konkrét stratégiája: Általános elvek elfogadása Együttműködés Nem kormányzati szervek bevonása Foglalkoztatás Információs és kommunikációs technológiák EU Strukturális Alapok Az európai válasz az új elvekre drámai volt a tagállamok politikájának alakulása szempontjából a fogyatékkal élőkre vonatkozóan: Az elvek általános érvényesítése az Európai Bizottság számára azt jelenti: Olyan politika kidolgozása, amely a fogyatékkal élők teljes foglalkoztatását támogatja a gazdaság, szociális és egyéb folyamatokban, miközben tiszteletben tartják az egyének választási jogát. Ez azt is jelenti, hogy az ezzel kapcsolatos tényezőket továbbá nem lehet szeparáltan kezelni, hanem mint integrált részt kell kezelni az Európai érvényesítés szempontjából. (COM96 406; Fejezet: 19) Az Európai Unió stratégiája kiemeli az akadályok elmozdítása érdekében megfogalmazott szükségletet, amely megakadályozza a fogyatékkal élőket abban, hogy teljes életet éljenek. Ez az elképzelés megerősíti azt az igényt, hogy a kormányok szorosabban működjenek együtt az únión kívüli szervezetekkel, 16

17 különös tekintetben a fogyatékossági ügyek esetén. Együttműködés a kormányzaton kívüli és szociális partnerek (munkaadók, szakszervezetek) között szintén központi fontosságú a fogyatékkal élők elhelyezkedése tükrében. Dokumentumok sorozata, útmutatások, és jó gyakorlatok gyűjteménye készült a korábbi elveknek megfelelően az Európai Bizottság támogatásával (European Commission 1998). Az európai foglalkoztatási stratégia a fogyatékosok számára erősen koncentrál a jogokra, egyenlő esélyekre, szociális partnerségre, és antidiszkriminációs törvényhozásra. Ennek alapja a Directive for Equal Treatment in Employment (2000/78/EC) döntés, amely 2000 novemberében jelent meg. 1.1 Munka, foglalkozás, fogyatékosság A harmonizált munkaköri leírások hiányában Európában nincs elfogadott definíciója a fogyatékosságnak. Annak ellenére, hogy igen sok fogyatékkal élő él Európában, nincs egységes és megbízható statisztika számukról. Az adatok összehasonlítása igen nehéz, mivel különböző információgyűjtési módszerek ismertek a különböző tagállamokban. Miközben az előbb említett okok nehézzé teszik az összehasonlítást, azért megállítható, hogy vannak általános tendenciák. Ezek közül az egyik az, hogy a fogyatékkal élők részvétele a munkaerőpiacon mindenütt alacsony. Európában a fogyatékkal élők foglalkoztatási aránya 20-30%-kal alacsonyabb, mint a teljes munkabírással élőké (Európai Bizottság 2007). A fogyatékosok közük, akik munkába álltak, igen soknak van alacsony végzettsége. Ennek következtében a fogyatékkal élőket inkább olyan 17

18 foglalkozásokban alkalmazzák, amelyek kevés képességet és tudást igényelnek. Azokban az országokban, ahol vannak erről adatok (Franciaország, Spanyolország, Németország) az állapítható meg, hogy a fogyatékkal élők a kevés szaktudással vagy a szaktudás nélküli munkahelyeken foglalkoztatottak. Ez összefügg azzal a ténnyel is, hogy ezeket az embereket az alacsony fizetésű munkákban alkalmazzák. A statisztikai szabályozás hiánya sem rejtheti el azt a tényt, hogy a fogyatékosok körében a munkanélküliség is sokkal magasabb Európában, de jellemző erre a körre az alulfoglalkoztatás és az alacsony bérezés is (EIRO 2002). Bármennyire is hiányosak az adatok, nem rejthető el, hogy azok a munkakörök is, amelyeket fogyatékkal élők töltenek be, inkább az alacsony képességeket igénylő munkákhoz köthetők. Nincs egyértelmű adat arról, mennyire tér el a fogyatékkal élők és az egészséges munkavállalók bére, szerződési ideje, foglalkozatási típusa és a foglalkoztató vállalatok nagysága Európában. Azoktól az országoktól származó adatok, amelyek szolgáltatnak ilyen információt, kiderül, hogy létezik érezhető különbség a fogyatékkal élők és az egészséges dolgozók között. A világon mindenütt a kormányok arra ösztönöznek, hogy növeljék az állampolgárok tudását, képességeit. Nehéz hatékony változást előidézni ezen a területen, hiszen eltér az egyének, intézmények, szektorok érdeke. Mindez annak az elismeréséhez vezetett széles körben, hogy a tudás, a képességek és a kompetenciák fejlesztése élethosszig tartó folyamat. Mindez nélkülözhetetlen a gazdaság virágzásához különösen akkor, ha innovatív, tudásközpontú, kreatív és jó fizetésű gazdaságról beszélünk. Ez ahhoz a felismeréshez vezette az európai kormányokat, hogy az oktatás és képzés céljait ne csak a gazdaság távlati céljaihoz dolgozzák ki, hanem vegyék figyelembe a szociális, környezeti és kulturális célokat is. 18

19 Az európai munkaerőpiac változó természete elsődleges figyelmet igényel, akkor, ha nemzeti politikát, és stratégiát dolgoznak ki annak érdekében, hogy kielégítsék saját munkaerejük igényeit. A legtöbb országban a mezőgazdaságban eltűntek a munkahelyek. A foglalkoztatás a tradicionális szektorokban és a nehéziparban jelentősen csökkent. Ezzel egy időben, új szektorokban és a szolgáltatások terén új munkahelyek jelentek meg, beleértve a turizmust, pénzügyeket, biztosítást, szociális, informatikai, technológiai és közösségi szolgáltatásokat. Európában jelentősen nőtt az önfoglalkozatottak és a részmunkaidősek aránya is. Ezek a foglalkozatás természetében és módjában történő változások jelentős hatással bírtak az oktatásra, képzésre és kiválasztási folyamatokra is (kötelező, felnőttoktatás, állandó képzés). Ezekhez a tendenciákhoz járul még a 2008-ban kibontakozó szociális és gazdasági krízis is. Ezeknek a tendenciáknak igen nagy hatása volt és lesz a fogyatékkal élők foglalkoztatására. Jelentős korlátozásokkal kell szembe nézniük a közpénzek elköltése, adósságkezelés, a közszolgálatok privatizációja területén. Ehhez hozzátartoznak még a következők: a demográfiai változások (a társadalom öregedése, migráció), amelyek a fogyatékkal élők foglalkoztatási kérdését sokkal komplexebb, és versenyképesebb környezetbe helyezik. Az új Európai Fogyatékossági Stratégia kidolgozása (European Disability Strategy ) speciálisan célozza meg a fogyatékossággal kapcsolatos törvényeket, politikát, és foglalkoztatást. Miközben a legtöbb európai ország rendelkezik valamilyen antidiszkriminációs törvénycsomaggal, a foglalkoztatás gyakorlata és a munkahely közvetítés gyakorlata jelentősen eltér a tagállamokban. A diszkriminációt a munkahelyeken a következő tényezők tiltják: 19

20 Nemzeti Alaptörvények, alkotmányok (Finnország, Görögország, Spanyolország, Portugália) Fogyatékosokkal kapcsolatos antidiszkriminációs törvények (Franciaország, Svédország, Egyesült Királyság) A legtöbb ország rendelkezik olyan törvényekkel, amelyek szabályozzák a fogyatékkal élők munkaerőpiacba történő integrációját. Ezek a következőkre koncentrálnak: kvóták, elbocsátás elleni védelem, pénzügyi ösztönzők a munkaadó számára, munkakörnyezet adaptációja, bérpótlékok és büntetések. A munkahelyek adaptálása, elhelyezési technikák, képzési kiválasztási stratégiák még nem összehangoltak Európában. Valójában a megközelítési módok és a standardok erősen különböznek egymástól, attól függően, mely intézmények végzik el a kiosztott feladatokat, vagy attól, milyen fogyatékossági csoportok kerülnek alkalmazásra. A munkakörlemezesek rendszere, és a munkakörökhöz csatolt képességek összevetése, amelyek a tartós foglalkoztatás előfeltételei még nemigen használatosak Európában. Ez megjelenik abban is, hogy abban is, hogy hiányzik a foglalkozások közül a Rehabilitációs Tanácsadó. Mindez abban is látható, hogy az európai és az amerikai modellek között jelentős eltérések mutatkoznak az munkakörök értelmezése területén. Ha munkakörelemzésekre kerül sor Európában, akkor azokat elsősorban egészségügyi végzettséggel rendelkezők végzik, pszichológusok, foglalkozási aktivisták, vagy az állami hivatalok és szervezetek által megbízott szakemberek. Miközben intézmények váltak a munkakörelemzések központjává, hogy pótolják a szakemberek hiányát, a központok egészségügyi és rehabilitációs centrumok (Heidelberg Németországban vagy Hoensbroek Hollandiában), fogyatékossággal foglalkozó ügynökségek (ONCE Spanyolországban), nonprofit szervezek (Rehab 20

21 Group Írországban) köré szerveződtek. Ezek, és az egyre nagyobb befolyással rendelkező European Platform for Vocational Rehabilitation (www.epvr.org és a European Union of Supported Employment, felhívást tettek közzé az egységes munkakörelemzési rendszer kidolgozása érdekében a fogyatékkal élők jobb elhelyezése érdekében. Nem tűnik ellenben valószínűnek, hogy a tagállamok intézményei adaptálják a munkakörelemzésekre kidolgozott és foglalkoztatással kapcsolatos egységes elemzési módszereket. Ezeket az eljárásokat esetleg statisztikai összehasonlításra, elhelyezésre, és politikák kidolgozására használják fel. A szolgáltatást nyújtók és a munkaadók ellenben igényüket fejezték ki ilyen eljárások kidolgozására, amelyek segítik a munkavállaló és a felkínált munkakör összeillesztését, értékelését, és a fogyatékkal élők visszatérítését a munka világába és a szükséges képzési igények meghatározását. Ez új lehetőségeket nyújt képzési formák kidolgozására, amelyek a meglévő igényeket elégítik ki, módszertani tökéletességet testesítenek meg, és más országok tradicionális jó gyakorlataira építenek. Az Egyesült Államok gyakorlatának összevetése az Európai gyakorlattal igen ösztönző lehet. Az Egyesült Államokban kialakuló Indipendent Living mozgalom nem az egyénre, hanem az egyént körülvevő környezetre összpontosít. Ez az új paradigma egyértelművé tette, hogy a fogyatékkal élők részt vehetnek az élet összes területén végbemenő folyamatokban, ha az akadályokat (fizikai, társadalmi, politikai) lebontják előttük. Ha új technológiák lesznek elérhetőek számikra, s ha szociális körülményeket úgy alakítják, hogy az megfelelő legyen a fogyatékkal élők számára, akkor mindez valóság lesz. A folyamat kiemelkedő pontja a Americans with Disabilities Act in 1990 elfogadása volt. A fogyatékosokkal foglalkozó aktivisták és politikusok fő csapásiránya most a 21

22 szociális akadályok megszüntetése az Egyesült Államokban, és új környezet biztosítása munkába állás érdekében. Az ADA hatása a fogyatékosokkal kapcsolatos mozgalomra óriási volt. Az ADA ellenben az Egyesült Államok hagyományos fogyatékosokkal kapcsolatos törvényhozási folyamatát jelenti. Ebben az országban az első, a fogyatékosok képzését és rehabilitációját elősegítő törvény 1918-ban jelent meg. A törvények fontos újításai a következők: A törvények felhatalmazzák az egyéneket arra, hogy vegyék figyelembe saját személyes igényeiket a munkahelyek kiválasztásakor. További támogatást nyújtanak az egyéneknek ahhoz, hogy az azonosított igények alapján megfelelő és hatékony munkaviszonyt alakítsanak ki saját maguk számára. Az amerikai jelentés még más előnyöket is megemlít. Ezek közé tartozik az, hogy az újonnan alkalmazott fogyatékkal élők öntudata magasabb, jobb motivációval rendelkeznek, fizikailag aktívabbá válnak, szociálisan erősen integrálódnak és csökkentik a gazdasági és munkahelyi stresszt, ezáltal jelentősen csökkentve a munkaadók szociális és indirekt költségeit. A jogok által vezérelt felfogás és az Indipendent Living mozgalom filozófiája különös fontossággal bírhat az európai perspektívák kidolgozása során. Az Európai Unió, a tagállamok kormányai, szervezeti és ügynökségei a nemzeti mozgalmak a regionális és területi hivatalok új eszközöket dolgoztak ki, vagy felhasználták a régieket, hogy megbirkózzanak a kihívásokkal. Ellenben inkább a régi intézmények és módszerek restaurálása figyelhető meg új és radikális 22

23 változtatások nélkül. Ezek a válaszok a krízisre igen gyakran részlegesek és nem teljeskörűek. A foglalkoztatást elősegítő képzések új víziók és paradigmák kialakításához vezethetnek, a szociális tanulás minden szintjén, szembe nézve a globalizálódó világ tanulási igényeivel és az ezzel kapcsolatos politikai változásokkal. Ez kihívás, figyelembe véve az elméleti keretet, a tanuló gazdaságot, ami a gazdaság átalakulásával és a minőségi termeléssel függ össze. Az Európai Unió kiemelt témája, a szociális piac és partnerség, lehetővé tette az összefogást az Európai Unión belül. A beáramló támogatás, ötletek és szabványok új perspektívát nyújtottak a fogyatékkal élők számára. Proaktív politika hangsúlyozta a fogyatékkal élők foglalkoztatásából eredő előnyöket a már meglévő munkahelyeken. Ha az egyenlőség megmutatkozik a tanulás és képzés területén, az kihat az innovációra is. Azoknak a munkába állítása, akiket tradicionálisan eddig nem sikerült bevonni a munkavilágába, nemcsak probléma, hanem kihívás is volt, annak érdekében, hogy kreatív folyamatokat vezethessenek be. Jelentős problémák léteznek Európában, annak ellenére, hogy a termékek és a munkaerő szabad áramlása már megoldott. A munkanélküliség zavaróan magas maradt. Nőtt a szociális és gazdasági különbség. Megjelent a rasszizmus és a diszkrimináció. Ezzel egy időben az Európai Unió 27 tagállamra bővült. Ez új ügyeket és problémákat hoz, és szükségessé teszi a minden szinten megvalósuló kiigazítást. Az Európai Foglalkoztatási Stratégia (és ennek a négy főbb eleme, amelyet a tagállamok törvényei tükröznek) most szomorúan alkalmatlannak és időt múltnak tűnik. 23

A megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő emberek társadalmi és jogi helyzete Magyarországon és nemzetközi kitekintésben

A megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő emberek társadalmi és jogi helyzete Magyarországon és nemzetközi kitekintésben A megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő emberek társadalmi és jogi helyzete Magyarországon és nemzetközi kitekintésben Helyzetfeltáró tanulmány Készítette: Nagy Zita Éva Pál Zsolt Szerepi

Részletesebben

Az EQUAL Programot az Európai Szociális Alap és a magyar kormány finanszírozza.

Az EQUAL Programot az Európai Szociális Alap és a magyar kormány finanszírozza. Az EQUAL Programot az Európai Szociális Alap és a magyar kormány finanszírozza. Esélyegyenlõség és béresélyek Nõk és Férfiak Szerzõk: Dr. Vanicsek Mária V2 Excelsior Bt Dr. Borbély Szilvia Szerkesztette:

Részletesebben

Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés)

Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés) Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés) Wim Kok vezette Foglalkoztatási Speciális Munkacsoport jelentése: Munkahelyek, munkahelyek, munkahelyek Több munkahelyet teremteni Európában! (Jobs, jobs,

Részletesebben

Miskolci Egyetem. Állam- és Jogtudományi Kar. Agrár- és Munkajogi Tanszék A REHABILITÁCIÓ. Készítette: Kanyó Edina. Konzulens: Dr. Jakab Nóra.

Miskolci Egyetem. Állam- és Jogtudományi Kar. Agrár- és Munkajogi Tanszék A REHABILITÁCIÓ. Készítette: Kanyó Edina. Konzulens: Dr. Jakab Nóra. Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Agrár- és Munkajogi Tanszék A REHABILITÁCIÓ Készítette: Kanyó Edina Konzulens: Dr. Jakab Nóra 2013 Miskolc University of Miskolc Faculty of Law Agricultural

Részletesebben

FEJLESZTÉSPOLTIKA, STRATÉGIAI PROGRAMALKOTÁS A SZOCIÁLPOLITIKÁBAN E-jegyzet

FEJLESZTÉSPOLTIKA, STRATÉGIAI PROGRAMALKOTÁS A SZOCIÁLPOLITIKÁBAN E-jegyzet FEJLESZTÉSPOLTIKA, STRATÉGIAI PROGRAMALKOTÁS A SZOCIÁLPOLITIKÁBAN E-jegyzet SZERKESZTETTE: CSONGOR ANNA ÉS SZIKLAI ISTVÁN Szerzők: BALÁS GÁBOR, BARTAL ANNA MÁRIA, CSONGOR ANNA, DARVAS ÁGNES, KIS GÁBOR,

Részletesebben

FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ

FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ JEGYZET FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY Szakértők: Dr. Gere Ilona Dr. Hegedüs Lajos Dr. Horesnyi Julianna Horváth Anikó Lechnerné Vadász Judit Munkácsi

Részletesebben

Fiatalok Lendületben Program Pályázati útmutató

Fiatalok Lendületben Program Pályázati útmutató Európai Bizottság Fiatalok Lendületben Program Pályázati útmutató (Érvényes: 2012. január 1-től) 1 TARTALOM TARTALOM 3 BEVEZETÉS.. 4 A RÉSZ ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ A FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAMRÓL 5 1. Melyek

Részletesebben

Az Időspolitika Gyakorlata az Európai Unióban Közösségi és Tagállami Szinten tanulmány

Az Időspolitika Gyakorlata az Európai Unióban Közösségi és Tagállami Szinten tanulmány Az Időspolitika Gyakorlata az Európai Unióban Közösségi és Tagállami Szinten tanulmány Készítette: Kravalik Zsuzsanna Tartalomjegyzék I. DEMOGRÁFIAI ÁTTEKINTÉS 1. ÖREGEDŐ TÁRSADALOM AZ EURÓPAI UNIÓBAN

Részletesebben

EURÓPAI FÜZETEK 59. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Fiatalok az Európai Unióban. Oktatás és képzés

EURÓPAI FÜZETEK 59. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Fiatalok az Európai Unióban. Oktatás és képzés EURÓPAI FÜZETEK 59. SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ A MAGYAR CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL Dr. Móder Judit Endrész Kinga Fiatalok az Európai Unióban Oktatás és képzés A Miniszterelnöki Hivatal Kormányzati

Részletesebben

Hivatalos használatra CERI/CD(99)2 A BEVONÓ OKTATÁS FENNTARTÁSA: A SPECIÁLIS OKTATÁST IGÉNYLŐ GYERMEKEK BEVONÁSA A TÖBBSÉGI ISKOLÁKBA

Hivatalos használatra CERI/CD(99)2 A BEVONÓ OKTATÁS FENNTARTÁSA: A SPECIÁLIS OKTATÁST IGÉNYLŐ GYERMEKEK BEVONÁSA A TÖBBSÉGI ISKOLÁKBA Hivatalos használatra CERI/CD(99)2 Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet OLIS: 1999. március 16. Terjesztés : 1999. március 17. Eredeti angol OKTATÁSKUTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT IRÁNYÍTÓ

Részletesebben

Memorandum az egész életen át tartó tanulásról

Memorandum az egész életen át tartó tanulásról Memorandum az egész életen át tartó tanulásról 1 Letölthetô EU-dokumentumok magyarul (www.oki.hu/eudok.asp) Memorandum az egész életen át tartó tanulásról Tartalomjegyzék 1. Bevezetô 2. Egész életen át

Részletesebben

A szociális gazdaság jelene és jövője Magyarországon, a szektor civil szervezetei és azok képzési igényei

A szociális gazdaság jelene és jövője Magyarországon, a szektor civil szervezetei és azok képzési igényei A szociális gazdaság jelene és jövője Magyarországon, a szektor civil szervezetei és azok képzési igényei Szerzők: Dr. Futó Péter Hanthy Kinga Lányi Pál Mihály András Dr. Soltész Anikó Szerkesztette: Dr.

Részletesebben

intervenciós eszközként is alkalmazható. A nemzetközi gyakorlatban használatos eszközöket az 1. táblázatban és az 1. ábrán foglaljuk össze.

intervenciós eszközként is alkalmazható. A nemzetközi gyakorlatban használatos eszközöket az 1. táblázatban és az 1. ábrán foglaljuk össze. NEMZETKÖZI ÁTTEKINTÉS A KORAI ISKOLAELHAGYÁS KEZELÉSÉRE SZOLGÁLÓ HÁTRÁNYKOMPENZÁCIÓS ESZKÖZÖKRŐL Adamecz Anna Nagy Edit Orosz Anna Scharle Ágota Váradi Balázs 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Tanulmányunkban a

Részletesebben

Európai Foglalkoztatási Stratégia Lehetőségek és korlátok az új tagállamok számára

Európai Foglalkoztatási Stratégia Lehetőségek és korlátok az új tagállamok számára Európai Foglalkoztatási Stratégia Lehetőségek és korlátok az új tagállamok számára European Employment Strategy Ways of Adaptability in the New Member States The Case of Hungary Európai Foglalkoztatási

Részletesebben

A fenntartható fejlődés szempontjainak érvényesülése a Hódmezővásárhelyi Kistérségben

A fenntartható fejlődés szempontjainak érvényesülése a Hódmezővásárhelyi Kistérségben A fenntartható fejlődés szempontjainak érvényesülése a Hódmezővásárhelyi Kistérségben 2009. december Tartalomjegyzék 1 Bevezetés...4 2 Fenntartható fejlődés...6 2.1 A fenntartható fejlődés fogalma...6

Részletesebben

Integrált / inklúzív oktatásban részesülő fogyatékos tanulók oktatása Magyarországon

Integrált / inklúzív oktatásban részesülő fogyatékos tanulók oktatása Magyarországon Semmelweis Egyetem Nevelés- és Sporttudomány Doktori Iskola Sport-, nevelés- és társadalomtudomány című program Integrált / inklúzív oktatásban részesülő fogyatékos tanulók oktatása Magyarországon Doktori

Részletesebben

A felnőttképzési rendszerek hatékonysága nemzetközi összehasonlításban

A felnőttképzési rendszerek hatékonysága nemzetközi összehasonlításban A felnőttképzési rendszerek hatékonysága nemzetközi összehasonlításban Tanulmány 2009. október Állami Számvevőszék Kutató Intézete A felnőttképzési rendszerek hatékonysága nemzetközi összehasonlításban

Részletesebben

Brüsszel, 2002. február 20. 6365/02 EDUC 27. Forrás: A Tanács. Elõzõ dokumentum száma: 5828/02 EDUC 17

Brüsszel, 2002. február 20. 6365/02 EDUC 27. Forrás: A Tanács. Elõzõ dokumentum száma: 5828/02 EDUC 17 EURÓPAI TANÁCS Brüsszel, 2002. február 20. 6365/02 EDUC 27 AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE Forrás: A Tanács Elõzõ dokumentum száma: 5828/02 EDUC 17 Javaslat száma: 11762/01 EDUC 102 - COM (2001) 501 final Tárgy:

Részletesebben

Dávid Andrea Móricz Rita Szauer Csilla. Ígéretes gyakorlatok. Foglalkozási rehabilitációs példák Magyarországon

Dávid Andrea Móricz Rita Szauer Csilla. Ígéretes gyakorlatok. Foglalkozási rehabilitációs példák Magyarországon Dávid Andrea Móricz Rita Szauer Csilla Ígéretes gyakorlatok Foglalkozási rehabilitációs példák Magyarországon Ígéretes gyakorlatok Foglalkozási rehabilitációs példák Magyarországon Szerzõk: Dávid Andrea,

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 27.9.2007 COM(2007) 558 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK

Részletesebben

Jelentés az EURELECTRIC, az ESPU és az EMCEF számára. Készítették: David Tarren, Dr. Howard Potter, Dr. Sian Moore Working Lives Research Institute

Jelentés az EURELECTRIC, az ESPU és az EMCEF számára. Készítették: David Tarren, Dr. Howard Potter, Dr. Sian Moore Working Lives Research Institute Szerkezetátalakítás a villamosenergia-ipari ágazatban: Eszköztár a szociálisan felelős szerkezetátalakításhoz, a legjobb gyakorlatra vonatkozó útmutatóval Jelentés az EURELECTRIC, az ESPU és az EMCEF számára

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON

FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON Scharle Ágota Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Kutatási jelentés (javított változat) 2011. április A kutatás megvalósulását az OFA/K-9843/0005/2010.

Részletesebben

A tanulók motiválása az egész életen át tartó tanulásra

A tanulók motiválása az egész életen át tartó tanulásra «Mi az, ami mûködik az oktatási innovációban A tanulók motiválása az egész életen át tartó tanulásra OKTATÁS ÉS KÉSZSÉGEK OKTATÁSI KUTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT Mi az, ami mûködik az oktatási innovációban

Részletesebben

Sajátos nevelési igényűek pedagógiája és pszichológiája

Sajátos nevelési igényűek pedagógiája és pszichológiája Sajátos nevelési igényűek pedagógiája és pszichológiája 1 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM VITÉZ JÁNOS KAR PÁZMÁNY SZOCIÁLIS TUDOMÁNYOK SOROZAT Sorozatszerkesztő: Lakner Zoltán PhD 3. SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰEK

Részletesebben

3. Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája, különös tekintettel az építőiparra

3. Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája, különös tekintettel az építőiparra Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája 75 3. Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája, különös tekintettel az építőiparra Az Európai Unióban a kis- és középvállalkozások adják a foglalkoztatottság

Részletesebben

Speciális oktatás Európában Tematikus publikáció 2003. január.

Speciális oktatás Európában Tematikus publikáció 2003. január. Speciális oktatás Európában Tematikus publikáció 2003. január. Európai Iroda a Speciális Oktatás Fejlesztéséért Az EURYDICE (Európai Oktatási Információs Hálózat) közreműködésével A jelentést az Európai

Részletesebben

A szociális gazdaság jelene és jövõje Magyarországon

A szociális gazdaság jelene és jövõje Magyarországon Dr. Futó Péter, Hanthy Kinga, Lányi Pál, Mihály András, Dr. Soltész Anikó A szociális gazdaság jelene és jövõje Magyarországon Kutatási zárótanulmány Budapest, 2005 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette:

Részletesebben

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Elméleti bevezető Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Mennyire menő ma Magyarországon a fiataloknak egymás között azzal büszkélkedni, hogy szabadidejükben önkéntes munkát végeznek?

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.4.5. COM(2011) 173 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Programkiegészítő Dokumentum 2004-2006 Magyar Köztársaság Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium Egészségügyi Szociális és Családügyi

Részletesebben