TERVEZET A KORMÁNY, MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TERVEZET A KORMÁNY, MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI"

Átírás

1 SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Iktatószám: /2008 A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet módosításáról szóló /2008 ( ) SZMM rendelet Budapest, július Dr. Buzás Melitta Dr. Varga László Papp István

2 EGYEZTETÉSI LAP 2 Véleményezési határidő: 7 munkanap A) Állami szervek MeH Szervezet Név Észrevételt nem tett Észrevételt tett Határidőben nem adott véleményt EüM FVM NFGM KHEM HM IRM KvVM KüM OKM ÖM PM B) Társadalmi és érdekképviseleti szervezetek

3 3 A szociális és munkaügyi miniszter /2008. ( ) SZMM rendelete a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet módosításáról A munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény 88. -a (4) bekezdésének do) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 5.. (3) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII.28.) Korm. rendelet 2.. (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró egészségügyi miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el: 1. (1) A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet (továbbiakban: R.) 1. -ának c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [1. E rendelet alkalmazásában:] c) személyi higiénés alkalmassági vizsgálat: annak megállapítása, hogy a járványügyi szempontból kiemelt munkaterületen foglalkoztatott, foglalkoztatni kívánt, illetve munkát végző személy fertőző megbetegedése mások egészségét nem veszélyezteti, illetve meghatározott esetekben kórokozó hordozása mások egészségét nem veszélyezteti (a személyi higiénés alkalmassági vizsgálat munkavállalók, álláskeresők, a munkaerőpiaci program résztvevői, tanulók vagy hallgatók esetében a munkaköri, illetve a szakmai alkalmassági vizsgálat keretében történik); (2) Az R. 1. -ának k), valamint o) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek: [1. E rendelet alkalmazásában:] k) munkaügyi központ: az Állami Foglalkoztatási Szolgálat keretében működő regionális munkaügyi központ és kirendeltségei; o) sérülékeny csoportok: fiatalkorúak, továbbá terhes, nemrégen szült, anyatejet adó nők és szoptató anyák, idősödők, valamint megváltozott munkaképességű munkavállalók; 2. Az R. 2. -a (1) bekezdésének első mondata valamint ab) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A rendelet hatálya kiterjed a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel ab) minden munkavállalóra, akit szervezett munkavégzés - beleértve a közhasznú munkát is - keretében foglalkoztatnak, illetve foglalkoztatni kívánnak belföldön, továbbá akit az aa) pont szerinti munkáltató külföldre küld munkavégzés céljából, valamint a rendszeres szociális

4 segélyt kérelmező igényjogosult aktív korú nem foglalkoztatott személyre (a továbbiakban: munkavállaló), 3. Az R. 3. -a (4) bekezdésének felvezető mondata és c)-d) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek: (4) A munkaköri és a szakmai alkalmasság vizsgálatának célja annak elbírálása, hogy a munkavállaló, illetve a tanuló vagy a hallgató, az álláskereső, a munkaerőpiaci program résztvevője: c) a járványügyi szempontból kiemelt jelentőségű munkakörökben történő munkavégzés, illetve tevékenységek folytatása esetén személyi higiénés és egészségi állapota nem veszélyezteti mások egészségét, foglalkoztatható-e az adott munkakörben, gyakorolhat-e tevékenységet az adott szakmában; d) milyen munkakörben és milyen feltételek mellett foglalkoztatható, illetve milyen szakmát és milyen feltételek mellett gyakorolhat állapotrosszabbodás veszélye nélkül, amennyiben átmenetileg vagy véglegesen megváltozott munkaképességű; 4. Az R. 4. -ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (6) A járványügyi szempontból kiemelt jelentőségű munkaterületen foglalkoztatni kívánt munkavállaló, a munkaügyi központ által beutalt személy előzetes munkaköri, az álláskereső, a munkaerőpiaci program résztvevője, a tanuló vagy hallgató esetében az előzetes szakmai alkalmassági, továbbá az e tevékenységeket gyakorolni kívánó munkát végző személy esetében a személyi higiénés alkalmassági vizsgálat keretében az 1. számú mellékletben meghatározott vizsgálatokat a (7)- bekezdésben foglaltak figyelembe vételével kötelező elvégezni. (1) Az R. 6. -ának (1) bekezdése b) és d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 5. [(1) A szervezett munkavégzés keretében foglalkoztatottak időszakos alkalmassági vizsgálaton vesznek részt a munkaköri alkalmasság újbóli véleményezése céljából. Az időszakos alkalmassági vizsgálatokat] b) az idősödő, valamint megváltozott munkaképességű, tartós egészségkárosodással rendelkező munkavállalónál amennyiben nem tartozik a c)-i) pontok hatálya alá évente, d) a 4. számú melléklet szerinti fokozottan baleseti veszéllyel járó munkakörben foglalkoztatott ilyen tevékenységet végző munkavállalónál évente, [kell elvégezni.] (2) Az R. 6. -ának (1) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki: [(1) A szervezett munkavégzés keretében foglalkoztatottak időszakos alkalmassági vizsgálaton vesznek részt a munkaköri alkalmasság újbóli véleményezése céljából. Az időszakos vizsgálatokat] 4

5 j) a fizikai munkát végzőknél, ideértve a kézi tehermozgatásra vonatkozó külön 1 jogszabályban előírtakat is, évente [kell elvégezni.] (1) Az R. 7. -a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 6. [(1) Soron kívüli munkaköri vagy szakmai alkalmassági vizsgálatot kell végezni] a) ha a munkavállaló, a tanuló vagy a hallgató egészségi állapotában olyan változás következett be, amely feltehetően alkalmatlanná teszi az adott munkakör egészséget nem veszélyeztető és biztonságos ellátására, a szakma elsajátítására, illetve gyakorlására; (2) Az R. 7. -a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: (4) Az R. 7. -a (1) bekezdésének d) pontjának alkalmazása szempontjából keresőképtelennek minősül a) aki betegsége miatt munkáját nem tudja ellátni; b) aki fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásban betegségének megállapítása vagy gyógykezelése miatt részesül; c) akit közegészségügyi okból foglalkozásától eltiltanak és más beosztást nem kap, vagy akit közegészségügyi okból hatóságilag elkülönítenek, továbbá aki járványügyi, illetőleg állategészségügyi zárlat miatt munkahelyén megjelenni nem tud és más munkahelyen (munkakörben) átmenetileg sem foglalkoztatható. 7. Az R a helyébe a következő rendelkezés lép: [Nő foglalkoztatása] 10. (1) A munkaköri alkalmasság vizsgálatánál és véleményezésénél figyelembe kell venni, hogy a nők (különös tekintettel a fogamzó képes korúakra és a terhesekre - ezen belül a terhesség korai szakaszában lévőkre -, a nemrégen szült, a szoptató anyákra, az anyatejet adókra) alkalmatlanok vagy csak bizonyos feltételekkel alkalmasak egyes munkakörök ellátására. (2) A 8. számú melléklet sorolja fel az (1) bekezdésben említett sérülékeny csoport egészségét potenciálisan károsító, tiltást igénylő megterheléseket. A 9. számú melléklet szerinti, a munkakörnyezetben jelen lévő kóroki tényezők esetében a munkáltató köteles a kockázatbecslés keretében megállapítani azokat az intézkedéseket, amelyekkel az (1) bekezdés szerinti személyek egészségét és biztonságát garantálni kell. 8. (1) Az R a (2) bekezdésének a helyébe a következő rendelkezés lép: 5 1 Az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági követelményeiről szóló 25/1998. (XII. 27.) EüM rendelet

6 (2) A munkaköri alkalmasság másodfokú vizsgálatát és véleményezését a munkáltató, illetve a munkaügyi központ kirendeltség és szolgáltató központjának telephelye szerint illetékes foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely végzi, véleményét a 11/A. számú melléklet szerinti Másodfokú munkaköri orvosi alkalmassági vélemény elnevezésű nyomtatványon közli a vizsgálatot kérővel. Amennyiben a munkavállaló elsőfokú munkaköri alkalmassági vizsgálatát a másodfokú alkalmassági vizsgálat elvégzésére jogosult foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely végezte, a munkaköri alkalmasság másodfokú vizsgálatát a munkáltató telephelye, illetve a munkaügyi központ kirendeltségének székhelye szerinti megyében (fővárosban) működő, erre kijelölt szakellátó hely végzi. 6 (2) Az R a (4) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: (4) A szakmai alkalmasság másodfokú véleményezését tanulók, hallgatók esetében országosan az Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet (a továbbiakban: OMFI) (Ifjúsági Vizsgáló Osztálya), az álláskeresőknél, a munkaerőpiaci program résztvevőinél a munkaügyi központ kirendeltség és szolgáltató központjának telephelye szerint illetékes foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely végzi, figyelembe véve a (2) bekezdésben foglaltakat. Amennyiben a munkavállaló elsőfokú munkaköri alkalmassági vizsgálatát a másodfokú alkalmassági vizsgálat elvégzésére jogosult foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely végezte, a munkaköri alkalmasság másodfokú vizsgálatát a munkáltató telephelye, illetve a munkaügyi központ kirendeltségének székhelye szerinti megyében (fővárosban) működő, erre kijelölt szakellátó hely végzi. A vizsgálatot végző szerv véleményét a 11/B. számú melléklet szerinti Másodfokú szakmai orvosi alkalmassági vélemény elnevezésű nyomtatványon közli a vizsgálatot kérővel. 9. Az R ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (4) A véleményt és a (2) bekezdésben szereplő korlátozásokat a munkaköri alkalmasságot véleményező szerv a 12. számú melléklet szerinti, Elsőfokú munkaköri orvosi alkalmassági vélemény elnevezésű nyomtatványon közli a munkáltatóval, a szakmai/munkaköri alkalmasságot véleményező szerv a 15. számú melléklet szerinti, "Elsőfokú szakmai/munkaköri orvosi alkalmassági vélemény elnevezésű nyomtatványon közli a szakképző és felsőoktatási intézménnyel, munkaügyi központtal. 10. (1) Az R ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) Az 1. számú mellékletben szereplő munkakörökben dolgozó munkavállaló, tanuló és hallgató, illetve e területeken tevékenységet folytató munkát végző személy kitölti és aláírja - a vizsgálatot végző orvos által rendelkezésre bocsátott - a 2. számú melléklet szerinti Egészségügyi Nyilatkozat -ot, amelyet a foglalkozás-egészségügyi orvos, a szakképző és felsőoktatási intézmény iskolaorvosa, illetve a háziorvos megőriz. A vizsgálatot végző orvos ugyanakkor kitölti, aláírja és a vizsgált személlyel aláíratja a 17. számú mellékletben szereplő Egészségügyi Nyilatkozat és vizsgálati adatok című könyvecskét, amelyet a vizsgált személy a munkavégzés helyén köteles megőrizni.

7 (2) Az R ának (4)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 7 (4) Az egészségügyi törzslapot a munka-, illetve szakmai alkalmasságot I. fokon elbíráló szerv őrzi meg, kivéve a (7) bekezdésben leírt eseteket. (5) A munkaviszony, tanulói, illetve hallgatói jogviszony megszűnésekor a munkaköri, illetve szakmai alkalmassági vizsgálatot első fokon véleményező kiállítja az egészségügyi törzslap kivonatát. A munkavállaló, tanuló vagy hallgató részére átadja a munkaköri, illetve szakmai alkalmasságának vizsgálatára vonatkozó adatokat azzal, hogy azt az új munkahelyén az alkalmassági vizsgálatot végző orvosnak adja át. 11. (1) Az R a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [(1) A munkáltatónak írásban kell meghatároznia] a) munkakörönként: - a munkaköri alkalmassági vizsgálatok (előzetes, időszakos, soron kívüli, záró) rendjét, - az időszakos vizsgálatok gyakoriságát, - a szükséges szakvizsgálatokat, megjelölve azon eseteket is, amikor biológiai monitorozás szükséges, kitérve ez esetben a vizsgálatok irányára, gyakoriságára, továbbá - a záró vizsgálatokra kötelezett munkaköröket, figyelemmel a 3. számú mellékletben foglaltakra is; (2) Az R ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A szabályozás kidolgozásához foglalkozás-egészségügyi orvos véleményét ki kell kérni, aki jogosult szakmai kérdésekben az OMFI előzetes szakmai véleményét megkérni. 12. Az R ának helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a jelenlegi 17. számozása 18. -ra változik: 17. Jelen jogszabályban foglaltak végrehajtásának ellenőrzésére szervezett munkavégzés esetén az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség jogosult. 13. (1) Ez a rendelet július 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az R. 1. -ának l) pontjában az illetve az alkalmi munkavállalók esetében annak megállapítása, hogy az alkalmi munkavállaló mely foglalkoztatási korlátozás mellett folytathat tevékenységet szövegrész, az R. 2. -a (1) bekezdésének c) pontjában a valamint az alkalmi munkavállalóra szövegrész, az R. 6. -ának (6) bekezdése, az R ának (3) bekezdése, az R ának (1) bekezdése utolsó mondata, az R ának (5) bekezdésében az alkalmi munkavállalót a foglalkoztathatóság szakvéleményezésére szövegrész, az R a (5) bekezdésének c) pontja, továbbá az R. 16/A. számú melléklete hatályát veszti.

8 (3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az R. 2. -a (1) bekezdésének ae) pontjában a 37/A. -ának (6) bekezdésében szövegrész helyébe a 37/H. -ában szövegrész, az R a (1) bekezdésében a Beutalás másodfokú munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra szövegrész helyébe a Beutalási kérelem másodfokú munkaköri/szakmai orvosi alkalmassági vizsgálatra szövegrész, az R. 17. számú mellékletének Adatok címszó alatti táblázatában a Gazdálkodó szervezet/vállalkozás neve szövegrész helyébe a Gazdálkodó szervezet/vállalkozás/munkáltató neve, címe szövegrész, az R. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete, 4. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete, 8. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete, 10. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete, 11. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete, 12. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete és 15. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép. (4) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az R. 2. -a (1) bekezdésének ad) pontjában a munkanélkülire (a továbbiakban: munkanélküli) szövegrész helyébe álláskeresőre (a továbbiakban: álláskereső), továbbá a munkaerőpiaci program résztvevőjére szövegrész, az R. 2. -a (1) bekezdésének bd) pontjában a munkanélküliekre; szövegrész helyébe az álláskeresőkre, a munkaerőpiaci program résztvevőire; szövegrész, az R. 2. -a (1) bekezdésének c) pontjában a munkanélkülire, szövegrész helyébe az álláskeresőre, a munkaerőpiaci program résztvevőjére szövegrész, az R. 3. -a (1) bekezdésének b) pontjában a munkanélküli szövegrész helyébe az álláskereső, a munkaerőpiaci program résztvevője szövegrész, az R. 4. -a (3) bekezdésének c) pontjában a munkanélküliek szövegrész helyébe az álláskeresők, a munkaerőpiaci program résztvevői szövegrész, az R ának (4) bekezdésében A munkanélküliek szövegrész helyébe Az álláskeresők, a munkaerőpiaci program résztvevői szövegrész, továbbá a munkanélküli szövegrész helyébe az álláskereső, a munkaerőpiaci program résztvevője szövegrész, az R ának (1) bekezdésében a munkanélküli szövegrész helyébe az álláskereső, a munkaerőpiaci program résztvevője szövegrész, az R ának (1) bekezdésében a munkanélküli szövegrész helyébe az álláskereső, a munkaerőpiaci program résztvevője szövegrész, az R ának (5) bekezdésében a munkanélkülivel szövegrész helyébe az álláskeresővel, a munkaerőpiaci program résztvevőjével szövegrész, az R ának (5) bekezdésében a munkanélkülit szövegrész helyébe az álláskeresőt, a munkaerőpiaci program résztvevőjét szövegrész, az R a (5) bekezdésének b) pontjában a munkanélküli szövegrész helyébe az álláskereső, a munkaerőpiaci program résztvevője szövegrész, az R ában a munkanélküli szövegrész helyébe az álláskereső, a munkaerőpiaci program résztvevője szövegrész, az R. 2. számú mellékletének I. pontjában a munkanélküli szövegrész helyébe az álláskereső/munkaerőpiaci program résztvevője szövegrész lép. (5) Ez a rendelet a hatálybalépését követő 30. napon hatályát veszti. 8

9 1. számú melléklet a.../2008. (...)SzMM rendelethez [3. számú melléklet a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelethez] Fizikai, kémiai kóroki tényezők, amelyek expozíciója időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálatot tesz szükségessé A táblázat értelmezése: 1. A melléklet nem tartalmazza valamennyi, időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálatot igénylő kóroki tényező tételes felsorolását. Ezért figyelembe kell venni a rendelet 6. (4) bekezdésében foglaltakat. 2. A vizsgálatok gyakoriságának meghatározásánál tekintettel kell lenni a 6. (4)-(5) bekezdésében foglaltakra is. 3. A táblázaton az adott vegyi anyag biológiai monitorozását bm jelölés jelenti. Azoknál a munkavállalóknál, akiknél a vizsgálat fokozott expozíciót jelez, haladéktalanul klinikai vizsgálatot kell végezni, és ennek kapcsán a munkaalkalmasságot is el kell bírálni. A bm jelölés mellett szereplő gyakoriság azt jelenti, hogy a biológiai monitorozás eredményétől függetlenül, ilyen időközönként minden exponált dolgozónál időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálatot kell végezni. 4. Kombinált vegyi expozíciók előfordulása esetén a legrövidebb gyakoriságot kell figyelembe venni. 5. A vizsgálatok irányát és az eredmények értékelését, beleértve a biológiai expozíciós mutatók mérésének gyakoriságát is, az Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet (a továbbiakban: OMFI) módszertani közleményben határozza meg. 6. Azon munkavállalók számára, akik nem kumulatív anyaggal dolgoznak, a jogszabály hatálybalépésének időpontjában aktuális munkahelyi levegőtisztasági mérések eredményei a külön jogszabályban előírt határérték alattiak, a technológia stabil és a veszélyes anyag egyéb úton nem juthat a dolgozó szervezetébe - a foglalkozásegészségügyi orvos véleményének figyelembevételével - az adott munkahelyen a biológiai monitor vizsgálatok nem kötelezőek, kivéve a külön jogszabály [26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet] által érintett citogenetikai vizsgálat, tumor marker meghatározás eseteit. Kóroki tényező Időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálatok gyakorisága Megjegyzés arzén és vegyületei évenként bm benzol félévenként bm benzol nitrovegyületei: nitro-benzol évenként bm egyéb nitrovegyületek (pl. nitroklór-benzol, félévenként nitro-anilin, acetanilid) benzol aminovegyületei: anilin félévenként bm egyéb aminovegyületek (pl. félévenként dimetil-anilin) dekompresszió sűrített levegőben végzett munka lásd: a keszon-munkákról szóló 6/1987. (VI. 24.) EüM rendelet búvármunka állóvízben, 15 m vízoszlopot nem meghaladó merülésnél, +10 C +30 C vízhőmérséklet esetén amennyiben egy tényező a fentiekben leírtaktól eltér amennyiben több tényező egyidejűleg eltér minden szá évenként a vizsgálat helye az OMFI által kijelölt foglalkozás-egészségügyi rendelő félévenként háromhavonként Dr. Buzás Melitta Dr. Varga László Papp István

10 10 zadik merülés után digitálisz glikozidok félévenként dimetil-formamid félévenként bm dioxan (dietilén dioxid) félévenként etil-benzol évenként bm etilén-oxid félévenként fenol félévenként bm n-hexán évenként bm higany (szervetlen higany és vegyületei) félévenként bm halothan félévenként hőterhelés évenként Ha a külső levegő hőmérsékletének napi csúcsértéke tartósan (legalább egy hétig) meghaladja a 27 C-t, vagy az egészségügyi hatóság hőségriasztást, hőség riadót rendel el, a munkáltató köteles gondoskodni a munkavállalók soron kívüli, fokozott ellenőrző vizsgálatáról és a foglalkozás-egészségügyi orvos bevonásával a szükséges intézkedések megtételéről a) azokban a munkakörökben, amelyekben az év nyári időszakában a korrigált effektív hőmérséklet átlag értéke eléri vagy meghaladja a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 18.) SZCSM- EüM együttes rendelet 2. számú mellékletének 1. számú táblázatában előírt, maximálisan megengedhető értékeket, továbbá b) az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SZCSM- EüM együttes rendelet alá eső tevékenységek esetén.. ionizáló sugárzás ipari roncsolásmentes anyagvizsgálat, évenként orvosi rtg. laboratórium, C típ. izotóp laboratórium gyorsító berendezések, onkológiai évenként sugárkezelés, B típ. izotóp laboratórium A típ. izotóp laboratórium évenként nukleáris létesítményben és sugárzó évenként anyagok bányászatában foglalkoztatottak izocianát félévenként kivéve: csomagolás, raktározás félévenként kadmium és vegyületei évenként bm kobalt évenként bm krómvegyületek évenként bm mangán évenként metil-bromid évenként metil-klorid félévenként

11 11 mikrohullámú sugárzás évenként nátrium-alumínium-fluorid (kriolit) évenként bm nikkel évenként bm nitrogénoxidul (dinitrogén oxid) félévenként növényvédő szerek (valamennyi I. és II. forgalmi kategóriába sorolt szer) gyártás, formulázás félévenként kiszerelés félévenként kémiai növényvédelmi munkálatok hígítás, keverés évenként felhordás (permetezés) évenként raktározás, szállítás, gépkezelés évenként bm (szerves foszforsavészterek, karbamátok) A munkába lépéskor AChE egyéni alapszint meghatározása szükséges ólom és vegyületei évenként bm szelén évenként bm rákkeltő vegyi anyagok évenként külön jogszabályban meghatározott rákkeltő anyagok, amelyek e táblázatban másutt nem szerepelnek szén-diszulfid (szénkéneg) félévenként szén-monoxid évenként bm szén-tetraklorid (tetraklórmetán félévenként sztirol évenként bm tetraklór-etán félévenként toluol évenként bm triklór-etilén évenként bm trinitro-toluol (trotyl) félévenként tüdőfibrózist okozó porok A vizsgálatok gyakoriságát az Az ernyőszűrő állomásokon készített OMFI által meghatározott mód-tüdőfelvételeszertani értékelése, ezt követően ajánlás figyelembevételé-szükségessé váló klinikai vizsgálatok az vel, és a munkáltató által rendel-omfkezésre szakrendelésén történnek. bocsátott mérési eredmé- nyek alapján a foglalkozásegészségügyi orvos határozza meg. A vizsgálati gyakoriságot a 15. (1) bekezdésének a) pontja szerint a munkáltató írásban szabályozza. vanádium évenként rezgés kéz/kar 2,5-5 m/s 2 kétévenként (férfi) első ízben a munkába állást követő hatodik hónap után 1,0-2,5 m/s 2 (sérülékeny csoport) kétévenként hideg/nedves munkakörnyezetben évente egész testre ható kétévenként első ízben a munkába állást követő hatodik hónap után 0,5-1,15 m/s 2 (férfi) 0,5 m/s 2 alatt (sérülékeny kétévenként hideg/nedves munkakörnyezetben évente csoport) egyedi felmentés esetén évenként első ízben a munkába állást megelőzően vinil-klorid félévenként

12 12 xilol évenként bm zaj dba közötti zajexpozíció eq 4 évenként a munkavállaló kérésére esetén dba közötti zajexpozíció eq 4 évenként halláspanasz esetén soron kívül esetén dba közötti zajexpozíció eq 2 évenként halláspanasz esetén soron kívül esetén 100 dba zajexpozíció felett eq évenként halláspanasz esetén soron kívül

13 2. számú melléklet a.../2008. (...)SzMM rendelethez [4. számú melléklet a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelethez] Fokozottan baleseti veszélyekkel járó munkakörök, tevékenységek 1. Magasban végzett munka 2. Mélyépítési munkák 3. Földalatti bányászati, kőolaj- és földgázbányászati mélyfúrási munkakörök 4. Tűz- és robbanásveszéllyel járó munkakörök A 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelettel hatályba léptetett Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerinti az A fokozottan tűz- és robbanásveszélyes, a B tűz- és robbanásveszélyes és a C tűzveszélyes osztályba tartozó létesítményben, helyiségben végzett tevékenységek, valamint a vállalati tűzvédelmi utasítás -ban meghatározott munkakörök: az ipari robbantóanyagok gyártásával, tárolásával, szállításával és felhasználásával kapcsolatos tevékenységek 5. Villamos üzemi munkakörök A vonatkozó külön előírás (MSZ 1585) Erősáramú üzemi szabályzat alapján erősáramú villamos berendezéseken feszültség alatti, feszültség közelében és veszélyes közelségben végzett tevékenység 6. a) Feszültség alatti munkavégzéssel járó munkakörök (FAM tevékenység) b) Egyéb feszültség alatt végzett (MSZ 1585) tevékenységek c) Feszültséghez közeli munkavégzés (MSZ 1585) 7. Fegyveres biztonsági őrség, személy- és vagyonvédelmi tevékenység 8. Egyéb baleseti veszéllyel járó munkakörök 9. Szűk munkatérben, beszállással végzett munkák Külön jogszabályban meghatározott tevékenység [72/2003. (X. 29.) GKM rendelet] Mozgó munkaeszközök, munkaeszközök mozgó elemei, haladó (mozgó) termékek, alapanyagok, félkész és késztermékek mellett vagy közelében végzett munka. Dr. Buzás Melitta Dr. Varga László Papp István

14 3. számú melléklet a.../2008. (...) SzMM rendelethez [8. számú melléklet a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelethez] [A mellékletben a tiltást + jelöli. A zárójelben szereplő számok (magyarázatuk a táblázat végén található) a foglalkoztathatóság feltételeit jelentik.] Megterhelések Dr. Buzás Melitta Dr. Varga László Papp István <45 45-x >x (1) éves éves nők férfiak 1. Magából a munkavégzésből adódó megterhelések 1.1. Túlzott fizikai megterhelés Dinamikus izommunka Közepesen nehéz munka + (3), (3) (3) (3), (5) (5) (5) Nehéz munka + + (3) (3) + (3) (3) Főleg statikus elemeket tartalmazó izommunka Anyagmozgatási munka > 10 kg tömeg emelése + (5) (5) (5) + (5) (5) Kényszertesthelyzetben végzett munka + (5) (5) (5) + (5) Kezek kis ízületeit érő mikrotraumák kumulációjának + (5) (5) (5) (5) (5) lehetőségével járó munka 1.2. Fokozott pszichés megterhelés Időkényszer feltételei között végzett tevékenység esetén + + (5) (5) + (5) (egyedi gépkiszolgálás, szalag vagy szalagszerű technológiák) akkor, ha a néhány elemi műveletből felépülő, periodikusan ismétlődő tevékenységek végrehajtására előírt műveleti idő nem haladja meg a 3 percet és nincs szervezett tevékenységcsere Fokozott pszichés információ-terheléssel járó vagy + + (5) + (5) különleges figyelmet igénylő tevékenység (időhiány viszonyai közötti döntési feladatok, nagytömegű eltérő jelentésű információ felvétele és értelmezése nagypontosságú ellenőrzési funkciók teljesítése zavaró ingereket tartalmazó környezetben), ha meghaladja a törvényes munkaidő 50%-át 1.3. A dolgozó saját vagy mások egészsége, testi épsége + + (7) (7) (5) + (5) szempontjából az el nem fogadható mértékű kockázattal járó munka (9) 2.1. Fokozottan terhelő munkahelyi klíma Hőterhelés Hőexpozícióban végzett nehéz fizikai munka Közepesen nehéz fizikai munka + + (5) + (5) Könnyű fizikai munka Hideg munkakörnyezetben végzett munka Váltakozva hideg-meleg munkahelyen végzett munka + + (5) A sérülékeny csoportok egészségét potenciálisan károsító, tiltást igénylő megterhelések Terhes Fiatalkorú Fiatalkorú >x

15 Nedves munkakörnyezetben végzett munka + (5) + (5) 2.2. Kéz/kar rezgés 2,5 m/s 2 expozíció felett Egész testre ható rezgéssel járó munka: 0,5 m/s 2 expozíció felett 2.4. Ionizáló sugár-expozícióban dolgozó Mikrohullámú sugár-expozíció Zajexpozícióban végzett munka A munkavállalót érő 80 dba egyenértékű hangnyomásszintet + meghaladó értékű munkafolyamat, vagy napi expozíció, illetve a munkavállalót érő 135 dbcpeak maximális hangnyomásszintet meghaladó pillanatnyi zajbehatás A munkavállalót érő 85 dba egyenértékű hangnyomásszintet meghaladó értékű munkafolyamat, vagy napi expozíció, illetve a munkavállalót érő 137 dbcpeak maximális hangnyomásszintet meghaladó pillanatnyi zajbehatás 2.7. Túlnyomásban végzett munka + + (5) (5) Nagyon mérgező, a reprodukciót károsító, daganatkeltő, teratogén, mutagén vegyi anyagok expozíciója: A 2.8. tulajdonságú növényvédő szerek (beleértve tulajdonságaitól függetlenül valamennyi szerves foszforsav-észtert is) gyártásával, hatástalanításával, kiszerelésével és közvetlen felhasználásával (permetezés, porozás, gázosítás) járó munka +, (2) + (5), (5) + (5) Szerves oldószerek gyártásával, kiszerelésével és felhasználásával +, (2) + (5) (5) + (5) járó munkák Higany és higanyvegyületek, indium és indiumvegyületek, +, (2) + (5) (5) + (5) VI. értékű króm és VI. értékű krómvegyü- letek előállításával, gyártásával, feldolgozásával, felhasználásával járó munkák Antibiotikumok gyártásával, csomagolásával, üzemszerű +, (2) + (5) (5) + (5) felhasználásával járó munkák Hormonok, hormonkészítmények gyártásával, csomagolásával +, (2) + (5), 8 (5) + (5) járó munkák A külön jogszabályban meghatározott rákkeltő anyagok +, (2) + (5) Az alábbi vegyi anyagokkal történő expozíció: aminopterin +, (2) + (5), + antikoagulánsok +, (2) + (5), + citosztatikumok gyártásával, csomagolásával, felhasználásával +, (2) + (5), + járó munkák difenil-hidantoin +, (2) + (5), + dohánytermékek gyártása, feldolgozása, kiszerelése +, (2) + (5), + fenol +, (2) + (5), + halotán +, (2) + (5), + jódtartalmú gyógyszerek komb. és szekvencionális orális kontraceptíumok +, (2) + (5), +

16 16 melfalán +, (2) + (5), + metil-ccnu +, (2) + (5), + nem szteroid ösztrogének +, (2) + (5), + nikotin +, (2) + + tireosztatikumok (5), treoszulfán +, (2) + (5), + Szaporodást károsító anyagok 1. kategória +, (2) Szaporodást károsító anyagok 2. kategória Mutagén anyagok 2. kategória hexametilfoszfortriamid dietilszulfát benz(a)pirén benz(d,e,f)krizén ,2 dibróm-3-klórpropán etilén-oxid metil-akrilamidometoxi-acetát ( 0,1% akrilamidtartalommal) metil-akrilamidoglikolát ( 0,1% akrilamidtartalommal) etilénimilin; azriridin akrilamid Tüdőfibrózist okozó porexpozíció Toxoplazma és rubeola vírusfertőzés veszélyével járó munka, illetve expozíció, kivéve, ha terhes dolgozók immunizálás útján megfelelő védelmet kaptak ezen ágensek ellen Jelmagyarázat: + Tiltás. (1) A tiltás terhesekre, nemrégen szült dolgozókra és szoptató anyákra terjed ki. (2) A tiltás az anyatejet adókra is kiterjed. (3) Az MSZ 21875:79 Melléklet M1-ben férfiakra megadott érték 70%-a. (4) Törölve. (5) Esetenkénti döntés a munkaalkalmassági vizsgálat és a munkakörre kiterjedő ergonómiai vizsgálat, a megterhelés-igénybevétel elemzése alapszolgáltatás keretében. (6) Kivéve a könnyűbúvár-készülékes kutató (pl. régészeti) munkát. (7) A föld alatti bányászati, kőolaj- és földgázbányászati mélyfúrási munkakörökben végzett munka esetében esetenkénti döntés az (5) pontban foglaltak szerint, kivéve: fizikai munkát nem végző nők vagy azok, akik szakmai kiképzésük céljából kötelesek bizonyos időt föld alatti bányászati munkakörben vagy fúrótoronynál eltölteni. Korai terhesség (<14. terhességi nap) vizsgálati feltételeinek és vizsgálatának biztosítása kötelező. A korai terhesség védelme végett a fogamzóképes korú nő a jelzésű anyagokkal (ezek gyártásával, kiszerelésével, illetőleg növényvédő szerek esetében felhordásával) csak akkor foglalkoztatható, ha a munkaadó biztosítja a korai terhesség diagnosztizálásához szükséges gyorstesztet. A gyorstesztet családtervezés előtt álló munkavállaló nő a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosa útján kapja meg, ha a családtervezést neki bejelentette, és a gyorsteszt alkalmazásának módját, időpontját az orvossal ugyancsak előzetesen megbeszélte, és írásban nyilatkozik arról, hogy a megbeszélés értelmében megfelelően jár el, valamint a teszt eredményéről a foglalkozásegészségügyi orvosát 24 órán belül tájékoztatja. (9) A 4. számú mellékletben szereplő munkakörök, tevékenységek. x Az egyénre irányadó nyugdíjkorhatár.

18/2007. (V. 10.) SZMM rendelet. egyes miniszteri rendeleteknek az egységes munkavédelmi hatóság megszervezésével kapcsolatos módosításáról

18/2007. (V. 10.) SZMM rendelet. egyes miniszteri rendeleteknek az egységes munkavédelmi hatóság megszervezésével kapcsolatos módosításáról 18/2007. (V. 10.) SZMM rendelet egyes miniszteri rendeleteknek az egységes munkavédelmi hatóság megszervezésével kapcsolatos módosításáról A szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló

Részletesebben

16/2015. (III. 30.) EMMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

16/2015. (III. 30.) EMMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 16/2015. (III. 30.) EMMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról hatályos: 2015.03.31-2015.03.31 Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2) bekezdés zs) pontjában

Részletesebben

MUNKAHELYI KOCKÁZATELEMZÉS

MUNKAHELYI KOCKÁZATELEMZÉS Cég neve Címe MUNKAHELYI KOCKÁZATELEMZÉS 2010. Készítette: munkavédelmi tanácsadó Telefon: E-mail: Web: Tartalomjegyzék A gazdálkodó szervezetre vonatkozó adatok 5 A kockázatértékelés célja és jogszabályi

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere 16/2015. (III. 30.) EMMI rendelete egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Az emberi erőforrások minisztere 16/2015. (III. 30.) EMMI rendelete egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 42. szám 3527 Az emberi erőforrások minisztere 16/2015. (III. 30.) EMMI rendelete egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Az egészségügyről szóló

Részletesebben

16/2015. (III. 30.) EMMI

16/2015. (III. 30.) EMMI Jogszabályok, tájékoztatók A Magyar Közlöny 2015. évi 24 60. számai alapján MK 2015/42 16/2015. (III. 30.) EMMI egyes egészségügyi tárgyú miniszteri ek módosításáról A jogszabály 13 et módosít. A lényegi

Részletesebben

A Kormány..../2008. (...) Korm. rendelete. a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány..../2008. (...) Korm. rendelete. a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány.../2008. (...) Korm. rendelete a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti

Részletesebben

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról. A korkedvezmény

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról. A korkedvezmény Tájékoztató a korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetése alóli mentesítésről A 2007. évi CXXVI. törvény, a 342/2007. (XII.19.) Korm. rendelet és a 34/2007. (XII. 21.) SzMM rendelet szabályozza a korkedvezmény-biztosítási

Részletesebben

Az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízásából készült MUNKAVÉDELEM. Szerző: Vincze József

Az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízásából készült MUNKAVÉDELEM. Szerző: Vincze József Az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízásából készült MUNKAVÉDELEM Szerző: Vincze József Budapest, 2007 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 20/2001. (III. 30.) OGY határozat

Részletesebben

Az anyagot készítette:

Az anyagot készítette: Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő Lektorálta: Hegedüs László munkavédelmi szakmérnök Ingyenes kiadvány! 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök. Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő

Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök. Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő Lektorálta: Hegedüs László munkavédelmi szakmérnök Ingyenes kiadvány! 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1 OptiJus Opten Kft. 1. 1993. évi XCIII. törvény 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1 A 2013.1.1. és 2013.2.28. között hatályos szöveg (A végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet tel

Részletesebben

A. Veszélyes anyaggal/keverékkel végzett tevékenység

A. Veszélyes anyaggal/keverékkel végzett tevékenység 1. számú melléklet: Az egyes munkahelyi kóroki tényezőkkel kapcsolatos legfontosabb speciális jogszabályi rendelkezések (külön jogszabályokban meghatározott szempontok) a kockázatbecsléssel/kockázatértékeléssel

Részletesebben

Oktatási segédlet a gépészmérnökkari MUNKAVÉDELEM. c. tantárgyakhoz. szerkesztette: Berecz Tibor. BME Anyagtudomány és Technológia Tanszék

Oktatási segédlet a gépészmérnökkari MUNKAVÉDELEM. c. tantárgyakhoz. szerkesztette: Berecz Tibor. BME Anyagtudomány és Technológia Tanszék Oktatási segédlet a gépészmérnökkari MUNKAVÉDELEM c. tantárgyakhoz szerkesztette: Berecz Tibor BME Anyagtudomány és Technológia Tanszék TARTALOMJEGYZÉK 1 A munkavédelem... 7 1.1 A munkavédelem területei...

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben 1 / 43 2012.05.30. 16:58 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben [A vastag betűs szedés az 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.)

Részletesebben

276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet

276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet 276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó központi és területi államigazgatási szervek feladat- és hatásköréről A Kormány az államháztartásról szóló,

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben. (Hatályos:2011.08.01.

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben. (Hatályos:2011.08.01. 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben (Hatályos:2011.08.01.) [ vastag betűs szedés az 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.)

Részletesebben

Munkavédelmi jogszabályok és fogalmak gyűjteménye. Munkavédelmi jogszabályok

Munkavédelmi jogszabályok és fogalmak gyűjteménye. Munkavédelmi jogszabályok PTE Munkavédelmi Szabályzat 2. számú melléklete Munkavédelmi jogszabályok és fogalmak gyűjteménye Munkavédelmi jogszabályok Munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság, foglalkozás-egészségügy

Részletesebben

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi

Részletesebben

57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet

57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 1. sz. melléklete) Elfogadva: 009. 04.07., hatályba lép: 01.05. Utolsó módosítás 015.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER Szám: 6432-1/2007-SZMM TERVEZET E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a rehabilitációs járadékról, a megváltozott munkaképességűek

Részletesebben

Munkavédelem az Európai Unióban

Munkavédelem az Európai Unióban Munkavédelem az Európai Unióban Bevezetés 2 Visszatekintés a kezdetektõl máig 3 A felelõsség megosztása 8 Irányelvek 10 Intézmények 15 Új trendek az Európai Unióban 17 A jogharmonizáció eddigi eredményei

Részletesebben

Praktikus információk esélyegyenlôségre érzékeny mikrovállalkozásoknak 2008.

Praktikus információk esélyegyenlôségre érzékeny mikrovállalkozásoknak 2008. Praktikus információk esélyegyenlôségre érzékeny mikrovállalkozásoknak 2008. SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány 2008. Szerzôk: Gárdián Szilvia Horváth Anna Dr. Laczkó Zsuzsa Sellei Anna Dr. Soltész

Részletesebben

203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet

203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet a vasúti közlekedés biztonságával összefüggö munkaköröket betöltö munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi követelményekröl és az egészségügyi vizsgálat rendjéröl

Részletesebben

26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet. a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről

26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet. a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Jogszabály- és szabványváltozások - 2015. március

Jogszabály- és szabványváltozások - 2015. március Jogszabály- és szabványváltozások - 2015. március JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK, Figyelemfelhívások A jogszabályváltozások közül az alábbi emelhető ki: 9/2015. (III. 25.) BM rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi

Részletesebben

T/4883. számú. törvényjavaslat. az egészségügyi alapellátásról

T/4883. számú. törvényjavaslat. az egészségügyi alapellátásról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4883. számú törvényjavaslat az egészségügyi alapellátásról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2015. május 2015. évi törvény az egészségügyi alapellátásról

Részletesebben

4. fejezet. Vegyi anyagok-kezelését szabályozó törvényi eszközök és ún. nemjogi szabályozási mechanizmusok

4. fejezet. Vegyi anyagok-kezelését szabályozó törvényi eszközök és ún. nemjogi szabályozási mechanizmusok 107 4. fejezet Vegyi anyagok-kezelését szabályozó törvényi eszközök és ún. nemjogi szabályozási mechanizmusok Cél: a vegyi anyagok-kezelését szabályozó jogi eszközök és egyéb mechanizmusok áttekintése,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 75. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. május 12., szerda. Tartalomjegyzék. 170/2010. (V. 12.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 75. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. május 12., szerda. Tartalomjegyzék. 170/2010. (V. 12.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. május 12., szerda 75. szám Tartalomjegyzék 170/2010. (V. 12.) Korm. rendelet 25/2010. (V. 12.) EüM rendelet 26/2010. (V. 12.) EüM rendelet 27/2010.

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE AZ ÓBUDAI EGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 015. (015. június 3. napjától hatályos 1. verziószámú változat) 1 Bevezetés...

Részletesebben