Speciális egyéni értékelő lapok alkalmazása a fejlesztő iskolában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Speciális egyéni értékelő lapok alkalmazása a fejlesztő iskolában"

Átírás

1 Speciális egyni rtkelő lapok alkalmazása a fejlesztő iskolában Kszítette: Szamosközin Simon Erzsbet gyógy Debrecen, 2014

2 Mottó: Nem tudok nekelni, pedig szeretem a zent. Nem tudok beszlni, de aki akar, megrt engem. Nem tudok egyedül járni, de veled megtehetem. Nem tudom elmondani neked, hogy mennyire szeretlek, de te ezt szavak nlkül is megrted.

3 Súlyos halmozott fogyatkosság fogalma A szakirodalomban nehz pontos meghatározást találnia súlyosanhalmozottan srült emberek meghatározására. Ahhoz, hogy ezt a fogalmat tisztázni lehessen, magát a fogyatkosságot kell meghatározni. Ezek szerint a fogyatkosság abiológiai állapot megváltozása, a testi, idegrendszeri tulajdonság területek körben fennálló visszafordíthatatlan srüls, károsodás, defektus (Ilys, 2000:25). Az állapot lehet veleszületett vagy szerzettis. Márkus Eszter a súlyosan-halmozottan srültek meghatározását az alábbiak szerint fogalmazta meg: Asúlyosan-halmozottan srültek meghatározása a következőket tartalmazza. A súlyosan-halmozott fogyatkosság olyan állapot, melynek hátterben rendszerint a korai letszakaszban, pldául a mhenbelüli letben vagy a születskörül, ritkábban a ksői letkorban bekövetkező súlyos, komplex srülsáll, mely rendszerint a központi idegrendszert rinti. A komplex károsodás következmnyeknt összetett tünet együttes alakulki, ami a szemlyisgfejlődsben jelentős eltrseket, a tevkenysgben, aktivitásban súlyos akadályozottságot, a társadalmi letben való rszvtelben súlyos hátrányokat okoz. (Márkus,2008: 2.old). Más megfogalmazásban a súlyosan-halmozottan srült szemly az lete vgig tartó állandó gondoskodásraszorul, valamilyen mrtkű rtelmifogyatkossága, valamilyen rzkszervi fogyatkossága s többnyire súlyosfokú mozgáskorlátozottság s / vagy akadályozott kommunikációja van (Marián, Verdes, Miklós, SőrssIván 2009).

4 A fejlesztő iskolában a tervező munka kezdetekor fontos az iskolai nevelst megelőzően a gyermeket megfigyelni, a tanulókról diagnosztikus rtkelst kszíteni. Bemeneti mrsknt a Strassmeier fejlődsi skálát alkalmazzuk ( 1. sz. mellklet ). Ez alapján kszítjük el a gyermek Profill-lapját, ami az egyni fejlesztsi terv alapjául szolgál. Az venknti bemeneti mrsek eredmnyeit diagrammon ábrázolva szemlletess válik a tanuló, illetve a csoport fejlődsi szintje s a fejlőds üteme. ( 2. sz. mellklet ) Év vgi mrshez használjuk a TARC kszsgszintmrő lapot. ( 3. sz. mellklet ). Saját fejlesztsű gyógypedegógiai rtkelő lapokon rtkeljük flvkor s v vgn a csoportban tanuló, illetve az egynileg fejlesztett tanítványainkat. ( 4. s 5. sz. mellklet ). Tanv vgn egysgesen rövid szöveges rtkelst kszítünk a központi rtkelő lap kitöltsvel. ( 6. sz mellklet ). Azrtkels mindenesetben a pozitívumokra koncentrál, kiemeli a megmaradt, illetve a meglvő kpessgeket, funkciókat, ugyanakkor számba veszi a gyermek kpessgstruktúrájában található hiányosságokat, funkciózavarokat is. A hiányok, zavarok számbavtelnek a reális clkitűzsek megfogalmazását kell segítenie, semmikppen nem lehet a megblyegzs, a beskatulyázás eszköze. A pedagógiaidiagnózis clja annak feltrkpezse, hogy mit tud a gyermek, s azt milyen szinten, minősgben tudja, illetve melyek a szemlyes szüksgletei. Nagyon fontos az alapos információ gyűjts a gyermekek megelőző lethelyzetről, kialakult szokásairól, családi vagy intzmnyes nevelsük eddig elrt eredmnyeiről s kudarcairól. A gyermek korábbi tapasztalatai mellett a diagnózis kitr a tanuló viselkedsnek, tanulási s tevkenysgi kpessgeinek elemzsre is termszetes s mestersges helyzetben. A pedagógiaidiagnosztika a súlyosan s halmozottan fogyatkos tanulók esetben nem egyszeri vizsgálatot, hanem folyamat-diagnosztikát jelent: a korábbi letszakaszra vonatkozó információk megszerzse mellett 8-12 hetes megfigyelsi időszaknak kell eltelnie ahhoz, hogy alapos

5 ismereteket szerezzünk a gyermek kpessgeiről az egyni fejlesztő program elkszítshez, a clok, feladatok meghatározásához, a pedagógiai s terápiás módszerek, eljárások kiválasztásához. A súlyosan-halmozottan srültek nevelst oktatását a Fejlesztő iskolai protokoll ban rögzített eljárásrend szerint vgezzük. (7. s 8. sz. mellklet.)

6 Strassmeierfejlődsi skála (1. sz. mellklet) Profil-lap Nv: Születsi idő: Dátum: A B C D E Önellátás Finom- Nagy- Nyelv- Gondolkodás motorika mozgás beszd Érzkels Felmrstvgezte:

7 A. Önellátás-Szociális fejlődse 1. 1 Tudszopnisnyelni. 2 Lábautánnyúl,illetvekeztaszájáhozveszi. l 3 Alkalmatteremtarra,hogyfelvegyk. e 4 Reagálakapcsolatmegszakadására. t 5 Egyjátktárggyalhárompercigönállóanjátszik. v 6 Tiltakozásnlkülhagyjamagátöltöztetni. 7 Megpróbálkapcsolatotfelvennisfelhívjamagáraafigyelmet. 8 Segítsggeliszikcsszbőlvagypohárból. 9 Megrágjaaztelt. 10 Azujjaisegítsgveleszik. 11 Kukucs -játkot(bújócskát)játszik. 12 Ngybőlháromszorreagála nem vagy állj utasításra Öltözsnlsegítsgkntemeliakarját. 14 Másgyerekekjelenltbenjátszik,develük mgnem. l 15 Érdeklődsselnziatükörkpt. e 16 Zoknijátletudjahúzni,acipőjtmgnem. t 17 Segítsgnlkül(önállóan)iszikcsszbőlvagypohárból. v 18 Háromegyszerűutasításbólkettőtkövet. 19 Önállóaneszikkanállal-lepotyogtatásmgmegengedett. 20 Babát,mackótsimogat, szeretget. 21 Segítajátkokelpakolásábanis. 22 Élveziafogócskát. 23 Rövidebbidőremegmaradismerősöknl. 24 Levetkőzik-kigombolásmgnemkövetelmny Elkerüliazegyszerűveszlyforrásokat(forrókályhastb.) 26 Műanyagszívószállaliszik l 27 Verbálisanközlikívánságait e 28 Megtörliakezt. t 29 Kívánságra,krsreosztozikmásokkal. v 30 Kanállaleszik,saligpotyogtatlevalamit. 31 Magátólvisszavonulbóbiskolnivagypihenni. 32 Villávaleszik,deegykevesetmgsztken. 33 Lehúzzaa nadrágját,hawc-remegy. 34 Megmossaakezt. 35 Jelzi,havcrekell mennie nappalsjjelegyaránt. 36 Megpróbálsegíteniaházimunkában(söprs,portörölgets).

8 4. 37 Felvesziakabátját. 38 Rövidtörtneteketvgighallgat. l 39 Önállóanengedmagánakavízcsapbólinni. e 40 KimegyaWC-re(vetkőzs,öltözs,kzmosásnemkövetelmny). t 41 Villávalskanállaönállóaneszik,csakkevesetpotyogtatle. v 42 Nagyobbsúrlódásoknlküljátszikgyerekekkel. 43 Szívószállaliszik,anlkül,hogymeghajlítaná. 44 Felvisziazoknijátscipőjt(megkötnimgnemkell) 45 Fogatmos. 46 Könnyenleválaszthatóazanyjáról. 47 Megmossaazarcát. 48 Konstruktívanjátszikspít,anlkül,hogyazonnallerombolná Estnkntteljesenlevetkőzik. 50 Nagyobbgombokatgombol. l 51 Másoknakelőad,pl.versetmondvagynekel. e t v 52 Aruhadarabokelejeshátaköztkülönbsgettesz. 53 Játkutánnhánydolgotfelszólításnlkülhelyretesz. 54 Közepesmretűgombokatgombol. 55 Avcnteljesenönálló,belertveazöltözködstsakzmosást. 56 Önállóanöltözikacipőkötstkivve. 57 Ksselmegkeniakenyeret. 58 Kisebbfelfedezőkörutakattesz(nemmesszire)aházonkívül. 59 Versenyez. 60 Önállóanöltöziksmegpróbáljabekötniacipőjt.

9 B: Finommotorika 1. l e t v 1 2 Kezenyitottvagylazánökölbenvan. Keztnzegeti,ujjaivaljátszik. 3 4 Acsörgőt(rágókát)rövidideigmegtartjaakezben,figyeli Fogselenged. 5 6 Közelebbfekvő(látóterbeeső)tárgyakutánnyúl, melyekkezeügytőlkissmesszebbesnek. Csípőfogással(hüvelykujj-mutatóujj)kisebbgolyókatmegfog. 7 8 Akockátegykisebbednybe(csszbe)bedobja,majdkiveszi. Könyvetlapozgat. 2. l e t v 9 10 Kinyújtottmutatóujjalbiztosaneltalál(elpöcköl)apróbbtárgyakat. Clnakmegfelelően,demgnemegszenkorrektenfogjaarajzkrtát Golyót-utánzással-azüvegbedobja(kzbeadottgolyóval). Agolyótfelvesziazasztalrólsazüvegbedobja(utánzással) fakockábóltornyotpít. Kicsomagoljaacukorkát Laponkntlapozzaakönyvet. 3db.kb.24mmátmrőjűgyöngyötfelfűz. 3. l e t v kockábóltornyotpít. Függőlegessvízszinteskrtavonalakatutánrajzol Ngykísrletbőlháromszormegfogjaafelgurulólabdát. Kisebbkonstrukciósjátkelemeit(pl.LegóPlastikantstb.)összerakja Legalább4db12mmátmrőjűgyöngyötfelfűz. Papírlapotegyszermeghajlítja,bemutatásután Ujjaivalhelyesenfogjaarajzkrtát. Gyurmábólazasztalon hurkát ( kukacot )sodor 4. l e t v kockábóltornyotpít. Ollóvalnyír,bármgnehzkesenspontatlanul Bemutatottmintaalapjánkörtutánrajzol(nemkellpontosnaklennie). 30mpalatt10 golyótdobazüvegbe Ügyesenbánikazollóval,devonalmentnmgnemnyír. Megadottkeresztformát(+)lekövetsselátrajzol Krtávalelőrajzolt V s H formátutánrajzol. 25mpalattdob10golyótazüvegbe. 5. l e t v Mintaalapjánkeresztet(+)megrajzol. Megfelelőenhasználjaaceruzát Aceruzávallekövetiazelőremegrajzoltrombuszformát. Megpróbálegyszalagot megkötni(nemkellsikerülnie) másodpercalattdob10golyótaz üvegbe. Mintaalapjánemberalakotrajzol(fej,törzs,lábak) Ngyzetetrajzol. Ollóvalvonalmentnnyír.

10 C:Nagymozgás 1. l e t v 2. l e t v Hasonfekvsbenfejtrövididőremegemeli. Ülőhelyzetbenfejtflpercigfüggőlegesentartja. Nhánymásodpercigönállóanmegül. Nhánypercigönállóanmegül. Kúszássalvagymászássalelőrefel mozog. Felhúzzamagátállásba. Bútorokbakapaszkodva,azokmentnlpeget. Kisszkenegyenesenmegül. Rövidideigsegítsgnlkülmegáll. Rövidtávonönállóanmegy. Nagyobblabdátdobvagyrúg(clirányosságnemkövetelmny). Földönülsbőlfeláll,falbavagybútorbakapaszkodásnlkül. Felügyeletteljárkálalakásbanvagyazudvaron. Kapaszkodássalfelmegyalpcsőn(utánlpsse l).biztonságosanjár,sritkánesikel. 3. l e t v 4. l e t v 5. l e t v 16 Guggolóhelyzetbenjátszik,támaszkodásnlkül. 17 Állóhelyzetben,támaszkodásnlkülelrúgjalabdát. 18 Bútorokrafelmászik,akadályokatlegyőz. 19 Kapaszkodássalfelmegyalpcsőnváltottlábbal. 20 Kapaszkodás nlkülmegyfelalpcsőn(váltottlábbal). 21 Pároslábbalhelybenugrál. 22 Bemutatásutánlábujjhegyenjár. 23 Egymásodpercigmegállkapaszkodásnlkülegylábon. 24 Triciklivelközlekedik. 25 Hajlítottkarralelkapegynagyobblabdát. 26 3mtertmegylábujjhegyen mterreelvisziavizespoharat. 28 Kapaszkodásnlkülfel-slemegyalpcsőn(utánlpssel). 29 Kapaszkodásnlkülfel-s lemegyalpcsőn(váltott lábbal) cm-tugrikpáros(zárt)lábbal. 31 Pároslábballeugrikaheverőről. 32 Ugrálvagyszökdel, azugrólábcserje nlkül. 33 Egylábonugrál. 34 Kapaszkodásnlkülfel-slemegyalpcsőn(váltottlábbal) másodpercigegylábonmegáll. 36 Tyúklpsseljár(sarkonalábujjakellp). 53 Azugrólábváltogatásávalugrál. 38 Hátonfekvsbőlfelállmegfordulásskztámasznlkül. 39 9vagytöbbmásodpercigmegállegylábon. 40 4kísrletbőlktszer2mrőlbeletalálteniszlabdávalegykb.25cm.átmrőjűkörbe.

11 D: Beszd 1. 1 Spontángügyög,különbözőingerekrenevetsselreagál. 2 Hangokramosollyalreagál. l 3 Zajforrásokatlokalizál,csengőhangjárafejtfordítja. e 4 Érzelmiszínezetűhangokatad. t 5 Étkezselőttjelentősenaktívabblesz. v 6 Kitartóangügyög. 7 Szótagpárokathasznál(pl. ma-ma,da-da ). 8 Szavakravagygesztusokramegfelelőenreagál.( pl. pá-pá ). 9 Zenregőgicslvagysikongat. 10 Egyszerűutasításokatkövet(pl. Fogdmegalabdát! ). 11 Szívesennzegetkpeket. 12 Mutatássalközlikívánságait Akörnyezetzajaitutánozza. 14 Ktegyszerűszótutánoz. l 15 Rákrdezsrelegalábbegytestrsztmegmutatja. e 16 Ktszavasaktívszókincsevan. t 17 Cipőjt,ruháját,játkátmegmutatja. v 18 10szavasszókincsevan. 19 3különbözőtárgykptmutatja. 20 Egyesszavakatmegismtel,amikethallott. 21 A Mitszeretnl? krdsrektkívánságotközöl. 22 Krsremegnevezakörnyezetből3tárgyat. 23 Ktszavasmondatothasznál. 24 Hárombólktutasítástövet Kttevkenysgetmegnevez. 26 A Hogyhívnak? krdsremegmondjakeresztnevt. l bemutatotttárgyatmegnevez. e 28 Megrtia nagy s kicsi fogalmát. t 29 Háromszavasmondatokathasznál. v 30 Ktszámnevetmegismtel igengyakranhasználttárgyatmegnevez. 32 Használjaaz n,valamintaz engem, nekem, enym kifejezseket. 33 5percigfigyelmesenhallgategytörtnetet. 34 Vezetkskeresztnevtismegmondja. 35 5szótagbólállómondatot megismtel tárgybóltizetmegnevez.

12 4. l e t v 5. l e t v Háromszámotutánmond. Megmondjaakeresztnevtsanemt. Ötállatot megnevez. Többesszámot(esetet)használ. Kpeketaz állat, játk s tel főfogalmaalárendez.egyszerűdaltnekel. Ngyszavasmondatokbanbeszl. Spontánelmesl közelmúltbanbekövetkezett lmnyeket,esemnyeketmegválaszoljaa Mitcsinálsz,hahesvagy? krdst. Fesztelenülbeszlget,egyszerűbb párbeszddelpróbálkozik. Ellenttpárokattudmondani(hideg meleg,világos sött,lassú gyors).ötszavasmondatotmegismtel. Egyszerűgyermek mondókákatutánmond. 90%-bantisztánbeszl. K, F s D hangokattud kpezni. Háromutasításthelyessorrendbentudkövetni. Legalábbhatszíntmegnevez. Megpróbálújszavakatspontánhasználni. Ktszójelentstahasználatkörülírásávaldefiniálja. Háromegyszerűszótformálisandefiniál(Mialabda,ágy,ruha, kulcs,alma?). Általábanötszavasmondatokathasznál. Használjaa múltidőt. Nemhasználinfantilisfordulatokat( bbinyelvet ).Fantáziadústörtneteketmesl.

13 E: Gondolkodás, rzkels szlels 1. l e t v Mozgótárgyakattekintetvelkövet. Felismernhányhozzáközelálló gyakranlátott szemly t.akörnyezettárgyaitfixálja Azasztalrólleesettkanalatkövetitekintetvel. Reagálegyarceltűnsre kukucs játk. Kitartóanpróbálkozik,haszeretnevalamitmegnevezni Gurulólabdautánnz. Reagálasajáttükörkpre. Játkotzsinórnálfogvahú z Lehúzzaakockáraterítettkendőt. Utánzáskppendobolegyütővel. Leemeliacsszt,amialattegyelrejtetttárgyvan. 2. l e t v Ktfakockátösszeüt. Firkálástpróbálutánozni. Nagyobbelemeketbelehelyezegylyukastáblába Spontánfirkál. Egybabangytestrsztmegmutatja. Kezdemnyezsszintjnmegpróbálhasználniháztartásieszközöket Felszólításraktszemlytmegmutat. Ktütőveldobolástutánoz. Hattárgyatfelismerakörnyezetbenvagyakpeskönyvben.(Muta sdmeg!) Háromlyukashengertegymásbadug. Egybabánaköttestrsztmegmutatja(szem,orr,kz,láb,haj).Értia több kifejezst(szeretnevalamibőltöbbet). 3. l e t v Megfigyelhetőkabirtokosgondolkodáskezdetei. Formatáblábabehelyeziakört,ngyzetetsháromszög et.az egy -rőlkialakultszámfogalmavan Hárompárlottó-játkkpetpárbarendez. Kteldugotttárgyat megtalál. Felszólításraababahattestrszt megmutatja Értiaföl-fölött,alá-alattviszonyszavakat. Ismerikülönbözőhasználatitárgyakfunkcióját.(Mutasdmeg,mitlehetmeg enni,felvenni!). Ötkockátsorbarak Építőkockátszínekszerintszortíroz(pirosskk). Külsőszemlyáltalmegrintetttestrsztmegmutatja(csukottszemm el).pirosat,kketssárgátfelszólításramegmutatja.

14 4. l e t v Háromlerajzolttárgyfunkciójátismeri(kanál,fsű,cssze). Atárgykiemelsvelkettőigszámlá l.3-4rszbőlállópuzzle-tösszerak Kör(öke)tsngyzet(ek)etábrázolókártyákatcsoportbarendez. Fakockábólhidatpít. Megrti:Mirepül, megy,jár,úszik?(hal,madár,autókpei) Ngybőlktflezajtfelismerfelvtelről:autó,telefon,írógp, kerkpárcsengő. Kialakulta kettő fogalma(mennyihánykockavanitt?).megrtia nagyo bb,hosszabb kifejezseket Háromrszrevágottkpet(kutya)összerak. Afelvtelrőlhallotthangokat hangos nakvagy halk nakjellemzi. 4geometriaiformátegymáshozrendel.(kör,ngyzet,háromszög,hatszög). 5. l e t v Megtudjamondanimitcsinálunknappalsjjel. Atárgykiemelsvelháromigszámlál. Alabdátsazautótformálisanvagyhasználatukleírásávaldefiniálja Emberalakotrajzolktrszből(fej,törzs). Megoldjaakövetkezőfeladatot:Adjideháromautót,háromkockát..!Megtudjamondani,mitcsinálunkaszemünkkel,fülünkkel kockábólfelszólításrapiramistvagyhidatpít. 12rszbőlállópuzzletösszerak.Tudja,mibőlkszüla ház Megrti:mirtvannakkönyveink,házunk? Anyagokat megkülönböztet(mibőlvanakanál,cipő,asztal?).felismeri smegneveziapnzrmket(forintot).

15 2:Diagram (2. sz. mellklet)

16 TARC(3. sz.mellklet) Általános adatok: A gyerekneve: Születsidátuma: A vizsgálatidőpontja: Agyermek letkora(vek+hónapok száma): A vizsgálatot vgző intzmnyek neves címe: A felvevő neve: A korábbi vizsgálatokezzel a felmrőlappal(haltezik): Dátum: A felvevő neve: Adatok a fogyatkosságról: Az rtelmi akadályozottságfoka 1. Legsúlyosabb 2. Súlyos 3. Közpsúlyos 4. Enyhe 5. Határeset (felső) További fogyatkosságok 6. Látássrült 7. Hallássrült 8. Ágyban fekvő 9. Celebrál paretikus 10. Epilepsziás 11. Autisztikus 12. Érzkelsi avarok 13. Egyb:

17 Amindennapos tevkenysgek vizsgálata Utasítás:az egyesrszek ezen aterületenfokozatos (számozott) itemeket tartalmaznak. Azt azegy kijelentst kell megjelölni, amelyajelenlegi kszsgszintnek aleginkább megfelel. a. Szobatisztaság 1. Jelenlegi kszsgszint(a legjellemzőbbet megjelölni): 1. ellenáll vagyelmulasztja, hawc-rekell menni úgytűnik, hogyelőnyben rszesíti a bepisilst/bekakilást 2. csak akkormegy, hakiviszikwc-re gyakran bepisil/bekakil 3. akkormegy, hakikísrikawc-re ritkánpisil/kakil be 4. kimegyawc-re, haerrefelszólítják 5. magától megykiawc-re, -alkalmanknt figyelmeztetni kel erre, időnknt baleset törtnik 6. magától kimegyawc-re sohanem kell emlkeztetni sohanem pisil/kakil be 2. Napközbena nadrágjába/ pelenkájába pisil, általánosan (a legjellemzőbbet megjelölni): 1. naponta több mint háromszor 2. naponta háromszor 3. naponta ktszer 4. naponta egyszer 5. ritkán 6. soha

18 3. Napközbena nadrágjába/pelenkájába kakil, átlagosan (a legjellemzőbbet megjelölni): 1. naponta több mint ktszer 2. naponta ktszer 3. naponta egyszer 4. ritkán 5. soha II Mosakodás (kzmosás) A Jelenlegi kszsgszint(a legjellemzőbbet megjelölni): 1. ellenkezik, ha megakarják mosni a kezt 2. csak úgymossamegakezt, ha minden mozdulatát irányítják 3. csak úgymos kezet, ha ott van valaki s segít 4. egyedül kezet mos, ha errebíztatják 5. önállóan kezet mos, időnknt szüksgvanfelszólításra I. Étkezs A. Evőeszköz használata(alegjellemzőbbet megjelölni): 1. etetni kell 2. csak azujjait használja 3. csak akanalat használja 4. kanalat s villát használ, ha azokat a kezbeadják

19 B. Általános viselkeds, evs közben(a legjellemzőbbet megjelölni): 1. leginkább játszik az tellel 2. rendszertelenül eszik 3. sztkeni aztelt 4. rendeseneszik 5. tisztán eszik C. Ivás(a legjellemzőbbetmegjelölni): 1. tiltakozik ellene 2. vár amígsegítenek neki 3. a csszevagypohár megtartásáhozsegítsgrevanszüksge 4. tartjaa csszt vagypoharat, alkalmanknt kiönti 5. csszből vagypohárbólönállóan iszik D. Általános viselkeds, tkezsi szituációban (a legjellemzőbbet megjelölni): 1. sok a rendetlenkeds 2. nhányzavaró viselkeds elem 3. nha-nhazavaró magatartás 4. semmi problma-gondosan, figyelmesentkezik

20 I. A ruházathasználata A:A vetkőzs kszsgszintje(a legjellemzőbbet megjelölni): 1. egyruhadarabot sem veszle önállóan 2. csak a cipőjts a zokniját veszi leönállóan 3. alegtöbb ruhadarab levtelnl segítsgrevan szüksge 4. a ruhadarabok többsgtt segítsgnlkül veszi le 5. minden ruhadarabot leveszsegítsgnlkül B. Az öltözköds kszsgszintje (a legjellemzőbbetmegjelölni): 1. egyruhadarabot sem veszfel önállóan 2. a ruhadarabok többsgnek felvtelnl segítsgreszorul 3. nhányruhadarabot önállóan felvesz 4. a ruhadarabok többsgt önállóan veszi fel 5. minden ruhadarabot önállóan veszfel, több-kevsb helyesen

21 A motoros ügyessg vizsgálata Utasítás:azI.A. s a II. A. rszkategorizált (betűkkel jelölt) itemeket tartalmaz: minden olyan itemet megkell jelölni, mely tartalmilag megfelelő. AI.B. s a II.B rszfokozatos (számozott) itemeket tartalmaz: itt a legjellemzőbbet (egyet!) kell megadni. I. Finommotoros kpessg A. Segítsggel használ (minden jellemzőt megjelölni): a) ollót b) színes ceruzát c) vízfestket d) összerakó-játkot e) kpeskönyvet f) babát-bábokat g) játkautót h) ceruzát B. Viselkeds finommotorostevkenysgközben(a legjellemzőbbet megjelölni) 1. mindent tönkretesz, hanem figyelnek rá 2. ellenkezik, ha azt akarjuk, hogyatárgyakat/ anyagokat konstruktívan használja 3. jobban kedveli, ha csak nzi, miközben mások használják atárgyakat/anyagokat 4. segítsggel s/vagyfelügyelettel használjaatárgyakat/anyagokat 5. aktívan segít s kreatívan használja a tárgyakat/anyagokat, időnknt segítsgs felügyelet nlkül 6. aktívan s kreatívan használja a tárgyakat/anyagokat, általában segítsg s felügyelet nlkül

22 II. Nagymotoros koordináció A. Kszsgek (minden jellemzőt megjelölni): a) jár/megy b) fut/szalad c) egylábon szökdel d) kt lábon ugrik e) átugrik valamit f) felmászik (valamire) g) hintázik h) triciklivel közlekedik i) csúszdázik j) mászik k) bukfencezik l) lehajol m) labdát dob n) labdát elkap o) homokozik, anlkül, hogy megenn p) veszlynlkül pancsol a medencben B. Viselkeds nagymotoros tevkenysg közben(a legjellemzőbbet megjelölni): 1. ágyban fekvő, vagysok segítsgre van szüksge 2. inkább másokat nz/figyel 3. a különböző eszközöktől/berendezsektől fl 4. segítsggel az eszközök/berendezsek többsgt használja 5. minden eszközt/berendezst segítsgnlkül használ

23 III: Iskola előtti kszsgek (minden jellemzőt megjelölni): a) nyálzását kontrollálni nem tudja b) kabátját önállón leveszi c) kabátját önállóafelveszi d) kockát egymásra rak e) segítsgnlkül feláll f) fekvsből önállóan fel tud ülni g) hüvelyk-s mutatóujjával fog(csípőfogás) h) járás közben helyesen tartja fejt i) kezben lvő tárgyakat elenged j) helyes, vagy megközelítően helyes testtartásavan k) nagymozgásokat pl. ugrás, tapsolás stb. leutánoz l) háromrszes összerakó puzzle t helyesen rak össze m) nagymretű gyöngyöketfelfűz egyzsinórra n) papírt hajtogat o) tárgyakat egyik kezből a másikba átvesz p) finommozgásokat utánoz q) saját ruhadarabjait begombolja r) tárgyakat szín, mret s/vagyforma szerint válogat s) cipőjt beköti t) megfsülködik u) saját ruhadarabjain kinyitja s behúzzaazipzárt v) kesztyűjt önállóan felveszi w) csukott ajtót ki tud nyitni(nyomással vagykilinccsel) x) alapszíneket egymáshozrendel y) keretek között fest vagyrajzol (előreadott formák) z) tárgyak körvonalait megrajzolja

24 A kommunikációs kpessg vizsgálata (beszd) Utasítás: Ebbena fejezetben az I.sII.rszfokozatos itemeket tartalmaz, itt a legjellemzőbbet (egyet!)kell megjelölni. A III.rszt kategorizált itemeket tartalmaz: minden jellemzőt kell jelölni. I. A beszlt nyelv megrtse(a legjellemzőbbetmegjelölni): 1. inkább tárgyakra, mintsem szemlyekre reagál 2. hajlamos arra, hogy a szemlyek közlseit figyelmen kívül hagyja, kevs vagy semmilyen 3. szemkontaktus 4. inkább a hang hangzására, mintsem a szavakra reagál 5. valamelyest megfigyelhető a beszdrts (pl. nhányutasítást követ) 6. megrt nhányszót s reagál rájuk 7. általában rti, amit neki mondanak s megfelelően reagál II. Nyelvhasználat (a legjellemzőbbetmegjelölni): 1. nem ad hangot, vagybeszdre emlkeztető szavakat 2. morog, dörmög 3. kiejtett hangokat, szavakat megpróbál utánozni 4. nhány rthető szót használ 5. rövid mondatokat, fordulatokat használ, hogy kifejezze magát pl.: tejet szeretnk, netedd stb. 6. egy felnőttel rtelmesen tud beszlgetni

25 III. Iskola előtti kszsgek (minden jellemzőt megjelölni): a) szót fogad a nem vagy hagyd abba utasításra b) nevre szemkontaktussal válaszol c) krdsre megmondja a nevt d) felismeri társait e) felismeri környezete tárgyait f) az n nvmást helyesen használja g) bizonyos tárgyakra vagy szemlyekre rámutat, ha krdezik h) felszólításra tárgyakat, szemlyeket megnevez i) különböző hangokat használ j) zenre reagáls örül neki k) megfelelően követ nhányutasítást l) adott színre rámutat, ha valaki megnevezi m) megnevezi a pirosat, sárgát, kket, ha megkrdezik Milyen szín ez? n) a legtöbb színt megnevezi, ha rámutatunk o) nhány tárgyat kp alapján megnevez p) sok tárgyat megnevez kp alapján q) ötig önállóan számol (mechanikusan) r) tíz fölött is önállóan számol s) valódi tárgyakat egyeztetni tud kppel t) nyomtatott betűket írva felismeri a saját nevt u) megnevezi a ht napjait v) egy dallamot el tud nekelni w) egyszerű dalokat egyszerű szavakkal elnekel x) egyszerű számtani kifejezseket megrt, pl.: Mennyi? y) megrti a következő ellentteket: nagy-kicsi, lassú-gyors, ki-be, meleg-hideg z) megrti a következő fogalompárokat: be-ki, fel-le,alatt-fölött, első-utolsó

26 A szociálismagatartás vizsgálata Utasítás: Az I.A.-tól I.G.-ig rszek fokozatos itemeket tartalmaz: a legjellemzőbbet (egyet!) kell megjelölni. A II. rszben kategorizált itemek vannak: itt minden jellemzőt megkell jelölni. I Megfigyeltviselkeds A. A csoportban (a legjellemzőbbet megjelölni): 1. gyakran s erősen zavaróan viselkedik 2. időről időre feltűnő magatartást tanúsít 3. a többiekkel általában megfelelő a kapcsolata s jól irányítható 4. megfelelően viselkedik a csoportban B. Egynileg (a legjellemzőbbet megjelölni): 1. gyakran viselkedik furcsán, agresszív tárgyakkal vagy szemlyekkel szemben 2. gyakori sztereotip vagyautó agresszív viselkeds, pl.: csukló harapdálás,fej ütögetse, szemgolyó nyomkodása 3. ritkán feltűnő vagy sztereotip viselkeds 4. semmilyen szokatlan magatartás C. Utasítások követse( a legjellemzőbbet megjelölni): 1. hajlamos negatívan reagálni, vagyazt tenni, amit ő akar 2. nem hallgat azutasításra,vagy azrt mert nem akar, vagy azrt mert nem rti azokat

27 3. sikertelenül próbál utasítást követni 4. csak egyutasítást követ (pl.: állj fel vagy ülj le ) 5. kt rszből álló utasítást tud követni (pl.: Fogd megalabdát s hozd ide nekem ) 6. három vagytöbb utasítást tud követni(pl.: Menj oda apolchoz, vedd le alabdát s hozd ide nekem! ) D. Felnőttekkelvaló interakció (a legjellemzőbbet megjelölni): 1. aktívan keresi a nem oda illő interakciót 2. elutasítja a kapcsolatot 3. közlekedik, de nem keresi az interakciót 4. rszben fel tud venni megfelelő kapcsolatot 5. gyakran megfelelőkapcsolatot vesz fel E. Interakció a kortársakkal (a legjellemzőbbet megjelölni): 1. nem odaillően viselkedik 2. kerüli az azonos korúakkal a kapcsolatot 3. közeledik, de nem keresi az interakciót 4. rszben fel tud venni megfelelő interakciót 5. gyakran megfelelő kapcsolatot vesz fel a kortársakkal F. Közreműköds a csoporttevkenysgben(a legjellemzőbbet megjelölni): 1. nem figyelia csoportot vagy visszahúzódik 2. inkább figyel a csoport tevkenysgközben, mintsem rszt vesz benne 3. általában csak a felnőttek utasításaira reagál

28 4. felnőttek s kortársak javaslataira rszt vesz a tevkenysgben G. Átlagos szociális kontroll(a legjellemzőbbet megjelölni): 1. gyakran feltűnően, sztereotip módon vagy furcsán viselkedik vagy erősen visszahúzódik 2. gyakran mutatjaki egyet nem rtst, dührohamai vannak 3. hamar kiabálni kezd 4. időnknt sírós 5. általában jó az önkontrollja

29 II. Iskola előtti kszsgek (minden jellemzőtmegjelölni): 1. integet vagy más jelzst ad búcsúzáskor 2. megfelelően reagál, ha az anyja vagy apja elmegy 3. örül, ha azanyja vagy apja visszatr 4. mosolyra, nevetsre hasonló magatartással válaszol 5. más hasonló korú gyerekkel letkoruknak megfelelően játszik 6. idegenekkel szemben nem szgyellős 7. másokat megfigyels hasonló helyzetben utánozni próbálja őket 8. üdvözöl valakit, ha belp 9. kitartóan kpes figyelni 10. általában barátságos s kedves 11. csak ritkán/vagy soha nem tesz nem ennivaló tárgyakat a szájába 12. ha szüksg van rá,keresi mások segítsgt

30 Összesítőlap Erre alapra a vizsgált gyermek nyers pontszámainak összegt írjuk. A gyermek neve: Születsi dátum: Megfigyelő: Dátum: Azegyes rszek összpontszáma Azalapterületek összpontszáma Mindennapos tevkenysg A. (6) I. (17) I. Szobatisztaság B._ (6) C._ (5) II. Mosakodás A. (5) II. (5) III. Étkezs A. (4) III. (18) B. (5) C. (5) D. (4) IV. Aruházathasználata A. (5) B. (5) Motoros ügyessg I. Finommotoros ügyessg A. (8) B. (6) Afő területek összpontszáma IV. (10) Mindennapostev. (50) I. (14) II. Nagy motoros A. (16) II. (21) koordináció B. (5) III. Iskola előtti kszsgek. III. (26) III. (26) Motorosügyessg (61) Kommunikáció I. (6) I. (6) I. Beszdmegrts II. Nyelvhasználat II. (6) II. (6) III. Iskola előttiszsgek III. (26) III. (26) Kommunikáció (38) Szociálismagatartás A. (4) I. (33) I. Megfigyeltviselkeds B. (4) C. (6) D. (5) E. (5) F. (4) G. (5) II. Iskolaelőttikszsgek II. (12) II. (12) Szoc. magatartás (45) Mj.:A zárójelben lvő számoka kategóriában elrhető legmagasabb pontszámotjelentik. Összes nyers pont: (194)

31 ÉRTÉKELÉSILAP akoraifejlesztsbensgondozásbanrszesülő,illetveatanköteleskorú fejlesztőfelkszítsben,fejlesztőiskolaioktatásbanrszesítettgyermekfejlődsnektanv vgirtkelsheza gyermekadatai(nv,szül. helysidő,anyjaszületsineve): gondviselőneve,lakcíme: agyermeklakhelye(tartózkodásielye):_ Afejlesztőfelkszítsben,fejlesztőiskolaioktatásban,illetveakoraifejlesztsbenvalórszvtelmeghatá rozótanulásikpessgetvizsgáló(országos)szakrtőisrehabilitációsbizottságneve,címe,szakvlemnynekk elte, száma: Agyermektanvifejlődsnekrtkelse,állapotaatanvvgn: dátum: aláírása afejlesztőszakember P.H. azintzmnyvezetőjnek aláírása

32 Gyógypedagógiairtkelőlap Gyermek neve: Születsi ideje: Tanv:

33 Magatartás Beilleszkeds: A csoportbajól beilleszkedett 1. v 2. v 1. flv 2. flv 1. flv 2. flv Nehezen illeszkedett be Nem tudott beilleszkedni Kapcsolatatársaival: A csoportban irányító szerepet tölt be A társaival kapcsolatot kezdemnyez A kialakult játkban rszt vesz Egygyerekhezkötődik Társaival kapcsolatot nem kezdemnyez Szintenincs kapcsolataa gyerekekkel Flrehúzódó, társaival egyáltalán nincs kapcsolata Társaival agresszív nyíltan/ titokban Kapcsolataa felnőttekkel: Minden felnőttet szívesen szeretettel fogad Számáraismerős felnőtteket szereti, idegenekkel tartózkodó Egyesfelnőttekheznagyon erősen kötődik Mindenkivel tartózkodó, delassan feloldható Minden kapcsolatot elutasít Felnőttekkel agresszív

34 Magatartás Csoportos foglalkozáson: Jósállandókapcsolattartható vele, aktív együttműködő Folyamatos kapcsolat tartható vele, de gyakran noszogatni kell Hangulatától függően veszrszt Szuggesztív irányítás mellett vonható be afoglalkozásokba Nem együttműködő, nem kapcsolódik be Figyelmekiterjedazegsz foglalkozásra (20-30 perc) Figyelmenha ellankad, ilyenkorszemlyesen kell hozzá fordulni Figyelme rövid időreköthető le, hamarkifárad Figyelme állandóan elkalandozik Egynifoglalkozásokon: Aktív, rdeklődő, jól foglalkoztatható Aktív, de kevsbrdeklődő A csoporthozkpest fáradkonyabb Jutalmazása: Örömmel reagál Változóan hangulatától függően reagál Közömbös marad Elutasítja Aláírás, pecst, dátum 1. v 2. v 1. flv 2. flv 1. flv 2. flv Aláírás, pecst, dátum Aláírás, pecst, dátum Aláírás, pecst, dátum

35 Beszd s kommunikáció Beszdrts: Alacsonyszintű társalgás kialakítható vele Összetett utasításokat megrt 1. v 2. v 1. flv 2. flv 1. flv 2. flv Egyszerű utasításokat megrt Erősentagolt szóbeli közlst megrt Gesztusokkal kísrt közlst megrt A sokat használt, általa ismert felszólításokat rti meg Csak anevrereagál Nevrenem reagál Beszd utánzó kszsg: A tanult fogalmakat, szavakat ügyesen utánamondja Csak nehezen tanulja mega szavakat, sok hibával mondja a felnőtt után Hibásan utánoz, spontán nem javít Irányításrasem javítjaa szavakat Utánozás helyettcsak aszáját mozgatja Nem mondja afelnőtt után Beszdksztets: Szívesen kommunikál, van közölnivalója Magától ritkán beszl, krdsekreválaszol Csendes, halk bizonytalanul beszl, főlegkrdsekread rövid választ Van közölnivalója, denem tudja kifejezni magát Nincs, vagyaligvan mondanivalója

36 Beszd s kommunikáció Beszdprodukció, önkifejezs (tartalmi elemzs): Kerekegszmondatokban beszl (magáról egyes szám első szemlyben beszl) Töredkes mondatokbanbeszl Agrammatikus mondatokban beszl Főlegszavakban, nhamondat rtkű szavakban beszl Csak nhányszót ejt, inkább gesztusokkal, jelekkel fejezi ki magát Beszdprodukció, önkifejezs (tartalmi elemzs): Csak hangokat ad ki smutogat Semmilyen hangot nemhallat Sírással, nyugtalansággalfejezi ki magát Beszdrthetősg(alaki elemzs): Beszdeviszonylagtiszta, rthető Elmosódottan, derthetően beszl Beszdenehezen rthető Beszdenem rthető, csak hangokat hallat 1. v 2. v 1. flv 2. flv 1. flv 2. flv Aláírás, pecst, dátum Aláírás, pecst, dátum Aláírás, pecst, dátum Aláírás, pecst, dátum

37 Eszközhasználat: Finommotorika Rendeltetsüknek megfelelően használja, segítsgnlkül Kevs segítsggel használja Sok segítsggel használja Helytelenül használja, de segítsget nem tűr Nem használja, nem keltik fel rdeklődst Lesöpri azasztalról Spontán rajz: Lengővonalas firka Körkörös firka Ábrázolás szándkával rajzol (megnevezi), demgnem felismerhető Csak nehezen tanulja mega szavakat, sok hibával mondja a felnőtt után Felismerhető figurális Nyomatka: Túl erős Megfelelő Gyenge Emberábrázolás: Kezdetleges fej-láb ember Rajzán minden főbb testrsz megtalálható Rajzán apróbb rszletek is megtalálhatók (pl. arc rszei, ujjak) Rajzakorának teljesen megfelelő 1. v 2. v 1. flv 2. flv 1. flv 2. flv Diktálásrarajzol Minta után rajzol (másol) Nem mázol Papírhatárt: Betartja Nem tartja be

38 Finommotorika Ceruzafogás: megfelelő 3 ujjas Marokfogás Nem fográaceruzára Kezessge: Kialakult: bal/jobb kezes Mgnem alakult ki 1. v 2. v 1. flv 2. flv 1. flv 2. flv Aláírás, pecst, dátum Aláírás, pecst, dátum Aláírás, pecst, dátum Aláírás, pecst, dátum

39 Általános tájkozottsága Szülei nevt megmondja 1. v 2. v 1. flv 2. flv 1. flv 2. flv Társai nevt megmondja/társait nvről felismeri Társai nevt megmondja/társai jelt tudja Nevt megmondja Jelt megmondja/felismeri Nevre reagál Aláírás, pecst, dátum Aláírás, pecst, dátum Aláírás, pecst, dátum Aláírás, pecst, dátum

40 Megismerő tevkenysg Színismeret: Ngyalapszínt felismeri, megnevezi Bizonytalanul ismeri fel, megnevezsben nhatveszt Színt színnel egyeztet Egy-egyszínt ismer Színeket nem ismer Három alapformát (kör,ngyzet, háromszög): Jól differenciál Bizonytalanul differenciál Nem differenciál Egyeztets: Kpet kppel egyeztet Kpet tárggyalegyeztet Tárgyat tárggyal egyeztet Nem egyeztet Testsma ismeret: Főbb testrszeket magán /máson/ kpen megmutat Főbb testrszeket megnevez Egy-egytestrszt felismer Testrszeket nem ismerfel 1. v 2. v 1. flv 2. flv 1. flv 2. flv Aláírás, pecst, dátum Aláírás, pecst, dátum Aláírás, pecst, dátum Aláírás, pecst, dátum

41 Játk Játktárgy-használat: A játkokat rendeltetsszerűen használja 1. v 2. v 1. flv 2. flv 1. flv 2. flv Nem rendeltetsszerűen használja (pl. dobál vagyrág) Kitartás: Hosszú ideigjátszik egy játkkal elmlyülten (20-25 perc) Hosszabb ideigjátszik, de több játkkal Játkát hamar elunja (5-10 perc)s másikat keres Játkakapkodó sztszórt(1-2 perc) Semmilyen játktárgynem köti le afigyelmt Irányított játkban: Szívesen veszrszt Bevonható Nem szíveseveszrszt gyakran kiáll Nem vonható be Kedvencjátktevkenysgespontán helyzetben: Aláírás, pecst, dátum Aláírás, pecst, dátum Aláírás, pecst, dátum Aláírás, pecst, dátum

42 Szobatisztaság: Önkiszolgálás Toalett használathoz semmilyen segítsget nem ignyel Szüksglett szóban/ gesztussal jelzi Rendszeres ültets mellett szárazmarad Rendszeres ültets mellett is előfordulnak balesetek Pelenkás nappalrais/ csak alváshoz Étkezs: Villával önállóan eszik Kanállal önállóaneszik Kanállal, segítsggeleszik Etetni kell Pohárból önállóan iszik Pohárból csak segítsggel iszik Itatni kell Darabostelt jól rág Nem rág, ppeset eszik Öltözköds: Önállóan öltözik, vetkőzik Segítsggel öltözik, de önállóan vetkőzik Segítsggel öltözik, vetkőzik Teljes kiszolgálást ignyel, deegyüttműködő Nem együttműködő 1. v 2. v 1. flv 2. flv 1. flv 2. flv Aláírás, pecst, dátum Aláírás, pecst, dátum Aláírás, pecst, dátum Aláírás, pecst, dátum

43 Mozgás Spontán tartások: Biztosanáll Segítsggeláll Támasznlkülültalajon/szken Támasztkkalül Spontán helyzetben hanyattfekszik Járás, futás: Segítsggelnhánylpstmegtesz Segítsgnlküljár, ritkán esik el Biztosanjár, nehezített (egyenetlen)talajon is Kpesjárás közben magávaljátkot vinni, húzni Lábujjhegyennhánylpstmegtesz Sarkon nhánylpstmegtesz Járása harmonikus Szles alapon mackósan jár, de biztosan Telitalppallp Járásaingatagbizonytalan Járásalábujjhegyen törtnő Járása szögletes merev Járása nehzkes lomha Járása kifel, befel kaszáló Járása ollózó tendenciájú Járása bbis, totyogó Kapaszkodva/vezetve jár (egy kzzel-, ktkzzel) Futás: Futninemtud Szabadon fut, megáll, fordul, ahogy szüksges Futásátnehzkessg, lassúságs ügyetlensgjellemzi Futásnállábáterősen csapkodja, nemharmonikus Futása nemkitartó, hamarelfárad Biztosan,ütemesenfut,megáll, fordul Futásnállábaigyakran összeakadnaks megbotlik, elesik Ugrálás, ugrás: Pároslábbalegyhelyben szökdel Pároslábon helyváltoztatássalugrál Pároslábonutánlpsselhelybenugrál Pároslábon utánlpssel helyváltoztatással szökdel 1. v 2. v 1. flv 2. flv 1. flv 2. flv

44 Mozgás Pároslábbalelőre haladva ugrál Földre lefektetettzsinórtvagy karikátátugrik Zsámolyrólleugrik Átugrikegyföldre helyezett10 cmes akadályt Egylábon ugrálninemtud Egylábon helyváltoztatássalugrál Egylábon helyben ugrál Váltottlábon ugrál Járás lpcsőn: Felfel:kapaszkodással/ kapaszkodás nlkül/váltottlábbal/ melllpssel Lefel:kapaszkodással/ kapaszkodás nlkül/váltottlábbal/ melllpssel Nemtud lpcsőnjárni, azon mászvaközlekedik Egyensúlyihelyzet: Ngykzláb helyzetetteljesít Hárompontos alátámasztásnál egyensúlyihelyzettelveszti Hárompontos alátámasztásnál egyensúlyihelyzettmegtartja Egyensúlyihelyzettelveszti ellenttes oldaliktpontos alátámasztásnál Egyensúlyihelyzettmegtartja ellenttes oldaliktpontos alátámasztásnál Egyensúlyihelyzettelvesztiazonoso ldaliktpontosalátámasztásnál Egyensúlyihelyzettmegtartja azonos oldaliktpontos alátámasztásnál Guggolnicsaksegítsggelkpes Guggolásnálegyensúlyihelyzett elveszti Egyensúlyelvesztsenlkülguggol Kis terpeszállásban egyiklábról másiklábratörtnő egyensúlyáthelyezsrenemkpes Kis terpeszállásban egyensúlyáthelyezsre kpes Egylábon megállninemtud Egylábon azegyensúlyelvesztse nlkül5 mp-igmegáll Tornapadon oldalazva, lassú tempóban vgigstál 1. v 2. v 1. flv 2. flv 1. flv 2. flv

45 Mozgás Tornapadon gyakorilelpsekkel vgigmegy Tornapadonlassú tempóban vgigstál Tornapadon biztosegyensúlyi helyzettelvgigstál Tornapadon avgigstálhóna alatt labdával Tornapadon,fejn babzsákkal egyensúlyozvavgigstál Egyenesvonalon,valamelyiránybang yakoriletrsekkelvgigstál Egyenes vonalonletrs nlkül vgigstál Labdázás/Labdagurítás: Földön ülve felje gurított labdárt nyúl(nemfogjameg) Földön ülve felje gurított labdát megfogja Földön ülve labdátgurít Földönülvealabdátirányítássalgurítja Labdadobás: Alabdátaföldrőlnemveszifel Gurulólabdáta földrőlfelvesz Alabdátaföldrőlktkzzel felveszi Alabdátktkzzeleldobja Alabdátktkzzelirányttartva 3-4 mterre dobja Alabdátegy kzzelfejmellől dobja Alabdát2mtertávolságbólclbadob Labdaelkapás: Afeljedobottlabdátelkapninem tudja Afeljedobottlabdátktkeze közülgyakran kiejti Afeljedobottlabdártktkzzel nyúls elkapja Labdarúgás: Labilisegyensúlyihelyzettela labdábarúg Alabdátazegyensúlyihelyzet elvesztsenlkülrúgja Alabdátirányítással3-4mterrerúgja Afeljerúgottlabdátvisszarúgni nemtudja Afeljerúgottlabdártmozdul, azt visszarúgja 1. v 2. v 1. flv 2. flv 1. flv 2. flv

46 Mozgás Afeljerúgottlabdártmozdul, azt irányítássalvisszarúgja Labdapattogtatás: Ülő helyzetben labdátföldhözdob (a visszapattanólabdátnembiztos, hogyelkapja) Álló helyzetbenlabdáta földhöz dob selkap Álló helyzetbenlabdáttenyrrela földhözütöget Helyváltoztatássalalabdáta földhözütögeti Álló helyzetbenlabdáta falhoz dobjas elkapja Ajátkos utánzó gyakorlatokat: Ügyesen utánozza Nhányelemtutánozza Nemutánozza Beszddelkísri Beszddelolykor kísri Beszddelnemkísri Mozgásos rendellenessgek, sztereotípiák: Hintázásfejjels felsőtesttel (szálemezs) Tic-flesgek Repkeds, kezekrázogatása arc előtt Grimaszolás Állásközben sajáttengely körüli forgás Ficánkolóugrálás Ktlábon valóhimbálózás Ökölbe szorítottkezeks karok megfeszítsvelkísrtnevets Aláírás, pecst, dátum 1. v 2. v 1. flv 2. flv 1. flv 2. flv Aláírás, pecst, dátum Aláírás, pecst, dátum Aláírás, pecst, dátum

47 Gyógypedagógiai rtkelő lap ( egyni fejlesztsben rszesülő tanulók számára ) Gyermek neve: Születsi ideje: Tanv: Kszsgek, kpessgek (erőssgek), amelyekre pítettük a fejlesztst a flvben:

48 Szociális - rzelmi terület: Mozgás Testsma: Nagymozgás: Finommotorika:

49 Beszd s kommunikáció Beszdrts: Verbális kifejezs, beszdutánzó kszsg: Nonverbális kifejezs: Kognitív terület Feladattudat, feladattartás: Figyelem: Látás: Hallás:

50 Utánzás: Játktevkenysg: Önkiszolgálás: Az egyik legkedvesebb, legemlkezetesebb pillanatod a flv során: Köszönjük az együtt töltött időt, hogy Veled foglalkozhatunk s hogy bizalmadba fogadtál! Pedagógus: Szülő: Dátum:

51 A fejlesztő nevels oktatás folyamatszabályozása (7. sz. mellklet) Sorszám Tevkenysg Felelős Határidő Dokumentum 1. Anamnzis felvtele Gyógy Szeptember Anamnzis felvteli lap 2. Konzultáció a kkel, Gyógy Szeptember Feljegyzs gondozókkal 3. Pedagógiai megfigyels Gyógy Szeptember Megfigyelsi napló 4. Tanmenet kszítse Gyógy, Október Tanmenet munkaközössg vezető 5. Csoportos foglalkozások Gyógy Folyamatos Foglalkozási tervek 6. Strassmeier fejlődsi Gyógy Október Profil-lap skála felvtele (bemeneti mrs) 7. Pedagógiai jellemzs kszítse Gyógy Október Pedagógiai jellemzs 8. Egyni fejlesztsi folyamatterv kszítse Gyógy, munkaközössg Október Egyni fejlesztsi terv vezető 9. Szülői rtekezlet, Gyógy Október Jelenlti ív konzultáció 10. Egyni fejlesztsek Gyógy Folyamatos Egyni fejlesztő napló 11. Flvi gyógypedagógiai rtkelő lap kitöltse Gyógy Január Gyógypedagógiai rtkelő lap 12. Egyni fejlesztsi folyamatterv kszítse Gyógy, munkaközössg vezető Január Egyni fejlesztsi terv 13. Szülői rtekezlet, Gyógy Február Jelenlti ív konzultáció 14. Nyílt nap Gyógy Május Videódokumentáció 15. TARC kszsgszintmrő Gyógy Június TARC mrőlap lap kitöltse 16. Év vgi gyógypedagógiai rtkelő lap kitöltse Gyógy Június Gyógypedagógiai rtkelő lap 17. Év vgi szöveges rtkels elkszítse Gyógy Június Év vgi rtkelő lap

52 Tanulói portfólió elemei (8. sz. mellklet)

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai Kar

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai Kar EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEK GYÛJTEMÉNYE Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai Kar Szerkesztette: NAGYNÉ DR. RÉZ ILONA Lektorálta: KISSNÉ HAFFNER ÉVA Készült: A FOGYATÉKOS

Részletesebben

XI. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia Kolozsvár, 2008. május 23 24

XI. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia Kolozsvár, 2008. május 23 24 XI. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia Kolozsvár, 2008. május 23 24 Szerző: Ambrus Éva Az egyetem adatai: Babes Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar Alkalmazott Pszichológia

Részletesebben

Útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együttneveléséhez

Útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együttneveléséhez Inkluzív nevelés Útmutató értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók együttneveléséhez Dokumentációs útmutató Írta Kajáry Ildikó Ruttkai Leventéné sulinova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési

Részletesebben

Kérdőív. az Autizmus Kutatócsoport Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai. Ambulanciáján folyó diagnosztikus vizsgálatokat megelőző adatgyűjtéshez

Kérdőív. az Autizmus Kutatócsoport Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai. Ambulanciáján folyó diagnosztikus vizsgálatokat megelőző adatgyűjtéshez AUTZIMUS ALAPÍTVÁNY AUTIZMUS KUTATÓCSOPORT GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGPSZICHIÁTRIAI AMBULANCIA 1089 Budapest, Delej utca 21. Levélcím: 1426 Budapest, Pf. 68. Tel.: 33-41-123, Fax: 21-04-364, 31-42-859 E-mail:

Részletesebben

Esettanulmány: Dániel története

Esettanulmány: Dániel története Tapasztalatok a Picture Exchange Communication System (PECS, a képkártya-csere módszer) alkalmazásával kapcsolatban az Autizmus Kutatócsoport Általános Iskola és Szolgáltató Központban Havasi Ágnes Õszi

Részletesebben

Illés Anett. AI módszer a kutyás terápiában

Illés Anett. AI módszer a kutyás terápiában Illés Anett AI módszer a kutyás terápiában Vannak gyermekek, akiket a zene és hangok világa bűvöl el és abban találják meg nyugalmukat. Vannak, akik zsírkrétával, filccel és festékkel fejezik ki önmagukat.

Részletesebben

ÓVODAI PROGRAM PERVAZÍV FEJLŐDÉSI ZAVARBAN SZENVEDŐ GYERMEKEKET NEVELŐ ÓVODÁK SZÁMÁRA

ÓVODAI PROGRAM PERVAZÍV FEJLŐDÉSI ZAVARBAN SZENVEDŐ GYERMEKEKET NEVELŐ ÓVODÁK SZÁMÁRA ÓVODAI PROGRAM PERVAZÍV FEJLŐDÉSI ZAVARBAN SZENVEDŐ GYERMEKEKET NEVELŐ ÓVODÁK SZÁMÁRA Szerzők: Balaska Tünde Farkas Edit Gájerné Balázs Gizella Hábel Károlyné Nagy Emma Őszi Tamásné Szerkesztők: dr. Balázs

Részletesebben

A gyógypedagógiai fejlesztési tevékenységek összegzése a Baka István Általános Iskolában

A gyógypedagógiai fejlesztési tevékenységek összegzése a Baka István Általános Iskolában TÁMOP 3.1.4/08/2008-0150 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben A gyógypedagógiai fejlesztési tevékenységek összegzése a Baka István Általános Iskolában Készítették: Fetzer

Részletesebben

Sérült gyerekek iskolába lépésének lehetőségei az integráció szellemében

Sérült gyerekek iskolába lépésének lehetőségei az integráció szellemében Miskolci Egyetem Comenius Főiskolai Kar Sérült gyerekek iskolába lépésének lehetőségei az integráció szellemében Készítette: Pál Enikő Témavezető: Kiss Ferenc Főiskolai docens Tartalomjegyzék I. Bevezetés...3

Részletesebben

Akadálymentes környezet. Autizmussal élő gyermekek vizuális támogatása

Akadálymentes környezet. Autizmussal élő gyermekek vizuális támogatása Akadálymentes környezet Autizmussal élő gyermekek vizuális támogatása Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., Budapest 2011 Írta Rácz Zsuzsanna A fotókat a szerző készítette. Szakmai lektor Őszi

Részletesebben

K.A.M.A.SZ. Káosz Agresszió Másság Autonómia SZabadság

K.A.M.A.SZ. Káosz Agresszió Másság Autonómia SZabadság 1037 Budapest, Laborc u 2. /b OM: 201037 Tel: 436 0118, Fax: 436 0119 Email: laborc.suli@gmail.com Web: www.laborciskola.t-online.hu K.A.M.A.SZ. Káosz Agresszió Másság Autonómia SZabadság Készítette: Rózsás

Részletesebben

A LOGOPÉDIÁRÓL ÉS RÓLUNK

A LOGOPÉDIÁRÓL ÉS RÓLUNK SZÜLŐKNEK A LOGOPÉDIÁRÓL ÉS RÓLUNK A XI. Kerületi Logopédiai Intézet kiadványa TARTALOM A gyermek beszédfejlődése (Dr. Szentkeresztyné Bánhidi Judit)...2 Mikor beszélünk megkésett vagy akadályozott beszédfejlődésről?

Részletesebben

MUNKAANYAG. Boros-Farkas Bernadett. Fejlesztőjátékok és technikák jellemzői és alkalmazhatóságuk. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Boros-Farkas Bernadett. Fejlesztőjátékok és technikák jellemzői és alkalmazhatóságuk. A követelménymodul megnevezése: Boros-Farkas Bernadett Fejlesztőjátékok és technikák jellemzői és alkalmazhatóságuk A követelménymodul megnevezése: Általános pedagógiai asszisztensi feladatok A követelménymodul száma: 1283-06 A tartalomelem

Részletesebben

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek kompetencia alapú fejlesztéséhez

Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek kompetencia alapú fejlesztéséhez Inkluzív nevelés Ajánlások értelmileg akadályozott gyermekek kompetencia alapú fejlesztéséhez Óvodai nevelés Írta és szerkesztette Szabó Borbála sulinova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI PROGRAM

GYÓGYPEDAGÓGIAI PROGRAM GYÓGYPEDAGÓGIAI PROGRAM Sajátos nevelési igényű óvodások nevelési programja Vajda Péter Lakótelepi Óvoda Pápa A csoport neve, címe Fenntartó : Vajda Péter Lakótelepi Óvoda Katica speciális csoport 8500

Részletesebben

ÓVODAI PROGRAM AUTIZMUSSAL ÉLŐ GYERMEKEKET NEVELŐ ÓVODÁK SZÁMÁRA

ÓVODAI PROGRAM AUTIZMUSSAL ÉLŐ GYERMEKEKET NEVELŐ ÓVODÁK SZÁMÁRA ÓVODAI PROGRAM AUTIZMUSSAL ÉLŐ GYERMEKEKET NEVELŐ ÓVODÁK SZÁMÁRA Autizmus Alapítvány 2007 Készült a magyar állam és az Európai Unió (HEFOP 2.2.1-P.-2004-11-0037/4.0) támogatásával 1 TARTALOM 1. Bevezetés

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb Diplomás Levelező Tagozat Public Relations szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb Diplomás Levelező Tagozat Public Relations szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb Diplomás Levelező Tagozat Public Relations szakirány TANULÁSI NEHÉZSÉGEK ÉS AKADÁLYOK A DISZLEXIÁS GYERMEKEK

Részletesebben

KOMPLEX PREVENCIÓS ÓVODAI PROGRAM

KOMPLEX PREVENCIÓS ÓVODAI PROGRAM PORKOLÁBNÉ DR. BALOGH KATALIN DR. PÁLI JUDIT PINTÉR ÉVA SZAITZNÉ GREGORITS ANNA KOMPLEX PREVENCIÓS ÓVODAI PROGRAM ok Komplex Prevenciós óvodai Program Országos Közoktatási Intézet Porkolábné dr. Balogh

Részletesebben

A pszichomotoros fejlődés zavarainak felismerése és ellátása az alapellátás gyakorlatában

A pszichomotoros fejlődés zavarainak felismerése és ellátása az alapellátás gyakorlatában 2. sz. Módszertani levél A pszichomotoros fejlődés zavarainak felismerése és ellátása az alapellátás gyakorlatában Dr. Büki György Dr. Gallai Mária Dr. Paksy László Készült az Országos Gyermekegészségügyi

Részletesebben

7. számú melléklet: A középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók kerettantervének adaptációja autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók számára

7. számú melléklet: A középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók kerettantervének adaptációja autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók számára 7. számú melléklet: A középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók kerettantervének adaptációja autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók számára Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, általános iskola, 1 8. évfolyam

Részletesebben

A kétszeresen kivételes tanulók tehetséggondozása

A kétszeresen kivételes tanulók tehetséggondozása A kétszeresen kivételes tanulók tehetséggondozása GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program, valamint a Tehetséghidak Program

Részletesebben

Tanterv pervazív fejlődési zavarban szenvedő (autista/autisztikus) gyermekeket nevelő-oktató általános iskolák számára

Tanterv pervazív fejlődési zavarban szenvedő (autista/autisztikus) gyermekeket nevelő-oktató általános iskolák számára Tanterv pervazív fejlődési zavarban szenvedő (autista/autisztikus) gyermekeket nevelő-oktató általános iskolák számára 1 A tanterv mentora: Salné dr. Lengyel Mária Szerzők: Szerkesztők: Dr. Balázs Anna

Részletesebben

Dr. Márkus Eszter Az érzékelés-észlelés fejlesztésének lehetőségei

Dr. Márkus Eszter Az érzékelés-észlelés fejlesztésének lehetőségei Dr. Márkus Eszter Az érzékelés-észlelés fejlesztésének lehetőségei Napjainkban egyre kedveltebb szó a terápia, mintha minden gondunkra, bajunkra egy-egy terápiás megoldás azonnali gyógyírt hozna. Ha citromolajat

Részletesebben

ADD A KEZED! SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ KISGYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA. A Bartos Sándor Óvoda, Általános. Szabó Borbála Wagner Pálné

ADD A KEZED! SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ KISGYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA. A Bartos Sándor Óvoda, Általános. Szabó Borbála Wagner Pálné BARTOS SÁNDOR ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ESZKI ÉS EGYMI - VÁRPALOTA MINŐSÍTETT GYÓGYPEDAGÓGIAI PROGRAM ok Országos Közoktatási Intézet ADD A KEZED! SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ KISGYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA

Részletesebben

A tanulóval való egyéni foglalkozás alapvető szabályai, módszerei II.

A tanulóval való egyéni foglalkozás alapvető szabályai, módszerei II. Varga Olga A tanulóval való egyéni foglalkozás alapvető szabályai, módszerei II. A követelménymodul megnevezése: Általános pedagógiai asszisztensi feladatok A követelménymodul száma: 1283-06 A tartalomelem

Részletesebben

Kiemelt figyelmet, kiemelt bánásmódot igénylő gyermekek, pedagógiai programja

Kiemelt figyelmet, kiemelt bánásmódot igénylő gyermekek, pedagógiai programja Kiemelt figyelmet, kiemelt bánásmódot igénylő gyermekek, pedagógiai programja Sajátos nevelési igényű gyermek Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek Kiemelten tehetséges gyermek

Részletesebben

Havasi Ágnes. Vizuális segítség autizmussal élő személyek kommunikációjának fejlesztésében

Havasi Ágnes. Vizuális segítség autizmussal élő személyek kommunikációjának fejlesztésében Havasi Ágnes Vizuális segítség autizmussal élő személyek kommunikációjának fejlesztésében 1 2 Havasi Ágnes Vizuális segítség autizmussal élő személyek kommunikációjának fejlesztésében Szerkesztette: Havasi

Részletesebben

RÓZSAKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 5.SZ.MELLÉKLET ÉRTÉKELÉS ÉS OSZTÁLYOZÁS AZ ALSÓ TAGOZATON

RÓZSAKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 5.SZ.MELLÉKLET ÉRTÉKELÉS ÉS OSZTÁLYOZÁS AZ ALSÓ TAGOZATON ÉRTÉKELÉS ÉS OSZTÁLYOZÁS AZ ALSÓ TAGOZATON RÓZSAKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS* ( ELSŐ ÉVFOLYAM 1. ÉS 2. FÉLÉV, MÁSODIK ÉVFOLYAM 1. FÉLÉV) RÓZSAKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA * A szöveges értékelés

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATI FÜZETEK

SZAKSZOLGÁLATI FÜZETEK SZAKSZOLGÁLATI FÜZETEK KUNCZ ESZTER A szelektív mutizmus felismerése A tünetegyüttes differenciáldiagnosztikai feldolgozása két eset tükrében VI Készítette: Lektor: Felelõs szerkesztõ: Tervezõszerkesztõ:

Részletesebben

II.5..7. Csoportos foglalkozások szervezése II.5..8. A csoportalakítás szempontjai 6. Eszközök és eljárások a tanulók fejlesztésében II.6..1.

II.5..7. Csoportos foglalkozások szervezése II.5..8. A csoportalakítás szempontjai 6. Eszközök és eljárások a tanulók fejlesztésében II.6..1. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Veszprém, Tüzér u. 44. Fejlesztőiskolai rehabilitációs pedagógiai

Részletesebben