Speciális egyéni értékelő lapok alkalmazása a fejlesztő iskolában

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Speciális egyéni értékelő lapok alkalmazása a fejlesztő iskolában"

Átírás

1 Speciális egyni rtkelő lapok alkalmazása a fejlesztő iskolában Kszítette: Szamosközin Simon Erzsbet gyógy Debrecen, 2014

2 Mottó: Nem tudok nekelni, pedig szeretem a zent. Nem tudok beszlni, de aki akar, megrt engem. Nem tudok egyedül járni, de veled megtehetem. Nem tudom elmondani neked, hogy mennyire szeretlek, de te ezt szavak nlkül is megrted.

3 Súlyos halmozott fogyatkosság fogalma A szakirodalomban nehz pontos meghatározást találnia súlyosanhalmozottan srült emberek meghatározására. Ahhoz, hogy ezt a fogalmat tisztázni lehessen, magát a fogyatkosságot kell meghatározni. Ezek szerint a fogyatkosság abiológiai állapot megváltozása, a testi, idegrendszeri tulajdonság területek körben fennálló visszafordíthatatlan srüls, károsodás, defektus (Ilys, 2000:25). Az állapot lehet veleszületett vagy szerzettis. Márkus Eszter a súlyosan-halmozottan srültek meghatározását az alábbiak szerint fogalmazta meg: Asúlyosan-halmozottan srültek meghatározása a következőket tartalmazza. A súlyosan-halmozott fogyatkosság olyan állapot, melynek hátterben rendszerint a korai letszakaszban, pldául a mhenbelüli letben vagy a születskörül, ritkábban a ksői letkorban bekövetkező súlyos, komplex srülsáll, mely rendszerint a központi idegrendszert rinti. A komplex károsodás következmnyeknt összetett tünet együttes alakulki, ami a szemlyisgfejlődsben jelentős eltrseket, a tevkenysgben, aktivitásban súlyos akadályozottságot, a társadalmi letben való rszvtelben súlyos hátrányokat okoz. (Márkus,2008: 2.old). Más megfogalmazásban a súlyosan-halmozottan srült szemly az lete vgig tartó állandó gondoskodásraszorul, valamilyen mrtkű rtelmifogyatkossága, valamilyen rzkszervi fogyatkossága s többnyire súlyosfokú mozgáskorlátozottság s / vagy akadályozott kommunikációja van (Marián, Verdes, Miklós, SőrssIván 2009).

4 A fejlesztő iskolában a tervező munka kezdetekor fontos az iskolai nevelst megelőzően a gyermeket megfigyelni, a tanulókról diagnosztikus rtkelst kszíteni. Bemeneti mrsknt a Strassmeier fejlődsi skálát alkalmazzuk ( 1. sz. mellklet ). Ez alapján kszítjük el a gyermek Profill-lapját, ami az egyni fejlesztsi terv alapjául szolgál. Az venknti bemeneti mrsek eredmnyeit diagrammon ábrázolva szemlletess válik a tanuló, illetve a csoport fejlődsi szintje s a fejlőds üteme. ( 2. sz. mellklet ) Év vgi mrshez használjuk a TARC kszsgszintmrő lapot. ( 3. sz. mellklet ). Saját fejlesztsű gyógypedegógiai rtkelő lapokon rtkeljük flvkor s v vgn a csoportban tanuló, illetve az egynileg fejlesztett tanítványainkat. ( 4. s 5. sz. mellklet ). Tanv vgn egysgesen rövid szöveges rtkelst kszítünk a központi rtkelő lap kitöltsvel. ( 6. sz mellklet ). Azrtkels mindenesetben a pozitívumokra koncentrál, kiemeli a megmaradt, illetve a meglvő kpessgeket, funkciókat, ugyanakkor számba veszi a gyermek kpessgstruktúrájában található hiányosságokat, funkciózavarokat is. A hiányok, zavarok számbavtelnek a reális clkitűzsek megfogalmazását kell segítenie, semmikppen nem lehet a megblyegzs, a beskatulyázás eszköze. A pedagógiaidiagnózis clja annak feltrkpezse, hogy mit tud a gyermek, s azt milyen szinten, minősgben tudja, illetve melyek a szemlyes szüksgletei. Nagyon fontos az alapos információ gyűjts a gyermekek megelőző lethelyzetről, kialakult szokásairól, családi vagy intzmnyes nevelsük eddig elrt eredmnyeiről s kudarcairól. A gyermek korábbi tapasztalatai mellett a diagnózis kitr a tanuló viselkedsnek, tanulási s tevkenysgi kpessgeinek elemzsre is termszetes s mestersges helyzetben. A pedagógiaidiagnosztika a súlyosan s halmozottan fogyatkos tanulók esetben nem egyszeri vizsgálatot, hanem folyamat-diagnosztikát jelent: a korábbi letszakaszra vonatkozó információk megszerzse mellett 8-12 hetes megfigyelsi időszaknak kell eltelnie ahhoz, hogy alapos

5 ismereteket szerezzünk a gyermek kpessgeiről az egyni fejlesztő program elkszítshez, a clok, feladatok meghatározásához, a pedagógiai s terápiás módszerek, eljárások kiválasztásához. A súlyosan-halmozottan srültek nevelst oktatását a Fejlesztő iskolai protokoll ban rögzített eljárásrend szerint vgezzük. (7. s 8. sz. mellklet.)

6 Strassmeierfejlődsi skála (1. sz. mellklet) Profil-lap Nv: Születsi idő: Dátum: A B C D E Önellátás Finom- Nagy- Nyelv- Gondolkodás motorika mozgás beszd Érzkels Felmrstvgezte:

7 A. Önellátás-Szociális fejlődse 1. 1 Tudszopnisnyelni. 2 Lábautánnyúl,illetvekeztaszájáhozveszi. l 3 Alkalmatteremtarra,hogyfelvegyk. e 4 Reagálakapcsolatmegszakadására. t 5 Egyjátktárggyalhárompercigönállóanjátszik. v 6 Tiltakozásnlkülhagyjamagátöltöztetni. 7 Megpróbálkapcsolatotfelvennisfelhívjamagáraafigyelmet. 8 Segítsggeliszikcsszbőlvagypohárból. 9 Megrágjaaztelt. 10 Azujjaisegítsgveleszik. 11 Kukucs -játkot(bújócskát)játszik. 12 Ngybőlháromszorreagála nem vagy állj utasításra Öltözsnlsegítsgkntemeliakarját. 14 Másgyerekekjelenltbenjátszik,develük mgnem. l 15 Érdeklődsselnziatükörkpt. e 16 Zoknijátletudjahúzni,acipőjtmgnem. t 17 Segítsgnlkül(önállóan)iszikcsszbőlvagypohárból. v 18 Háromegyszerűutasításbólkettőtkövet. 19 Önállóaneszikkanállal-lepotyogtatásmgmegengedett. 20 Babát,mackótsimogat, szeretget. 21 Segítajátkokelpakolásábanis. 22 Élveziafogócskát. 23 Rövidebbidőremegmaradismerősöknl. 24 Levetkőzik-kigombolásmgnemkövetelmny Elkerüliazegyszerűveszlyforrásokat(forrókályhastb.) 26 Műanyagszívószállaliszik l 27 Verbálisanközlikívánságait e 28 Megtörliakezt. t 29 Kívánságra,krsreosztozikmásokkal. v 30 Kanállaleszik,saligpotyogtatlevalamit. 31 Magátólvisszavonulbóbiskolnivagypihenni. 32 Villávaleszik,deegykevesetmgsztken. 33 Lehúzzaa nadrágját,hawc-remegy. 34 Megmossaakezt. 35 Jelzi,havcrekell mennie nappalsjjelegyaránt. 36 Megpróbálsegíteniaházimunkában(söprs,portörölgets).

8 4. 37 Felvesziakabátját. 38 Rövidtörtneteketvgighallgat. l 39 Önállóanengedmagánakavízcsapbólinni. e 40 KimegyaWC-re(vetkőzs,öltözs,kzmosásnemkövetelmny). t 41 Villávalskanállaönállóaneszik,csakkevesetpotyogtatle. v 42 Nagyobbsúrlódásoknlküljátszikgyerekekkel. 43 Szívószállaliszik,anlkül,hogymeghajlítaná. 44 Felvisziazoknijátscipőjt(megkötnimgnemkell) 45 Fogatmos. 46 Könnyenleválaszthatóazanyjáról. 47 Megmossaazarcát. 48 Konstruktívanjátszikspít,anlkül,hogyazonnallerombolná Estnkntteljesenlevetkőzik. 50 Nagyobbgombokatgombol. l 51 Másoknakelőad,pl.versetmondvagynekel. e t v 52 Aruhadarabokelejeshátaköztkülönbsgettesz. 53 Játkutánnhánydolgotfelszólításnlkülhelyretesz. 54 Közepesmretűgombokatgombol. 55 Avcnteljesenönálló,belertveazöltözködstsakzmosást. 56 Önállóanöltözikacipőkötstkivve. 57 Ksselmegkeniakenyeret. 58 Kisebbfelfedezőkörutakattesz(nemmesszire)aházonkívül. 59 Versenyez. 60 Önállóanöltöziksmegpróbáljabekötniacipőjt.

9 B: Finommotorika 1. l e t v 1 2 Kezenyitottvagylazánökölbenvan. Keztnzegeti,ujjaivaljátszik. 3 4 Acsörgőt(rágókát)rövidideigmegtartjaakezben,figyeli Fogselenged. 5 6 Közelebbfekvő(látóterbeeső)tárgyakutánnyúl, melyekkezeügytőlkissmesszebbesnek. Csípőfogással(hüvelykujj-mutatóujj)kisebbgolyókatmegfog. 7 8 Akockátegykisebbednybe(csszbe)bedobja,majdkiveszi. Könyvetlapozgat. 2. l e t v 9 10 Kinyújtottmutatóujjalbiztosaneltalál(elpöcköl)apróbbtárgyakat. Clnakmegfelelően,demgnemegszenkorrektenfogjaarajzkrtát Golyót-utánzással-azüvegbedobja(kzbeadottgolyóval). Agolyótfelvesziazasztalrólsazüvegbedobja(utánzással) fakockábóltornyotpít. Kicsomagoljaacukorkát Laponkntlapozzaakönyvet. 3db.kb.24mmátmrőjűgyöngyötfelfűz. 3. l e t v kockábóltornyotpít. Függőlegessvízszinteskrtavonalakatutánrajzol Ngykísrletbőlháromszormegfogjaafelgurulólabdát. Kisebbkonstrukciósjátkelemeit(pl.LegóPlastikantstb.)összerakja Legalább4db12mmátmrőjűgyöngyötfelfűz. Papírlapotegyszermeghajlítja,bemutatásután Ujjaivalhelyesenfogjaarajzkrtát. Gyurmábólazasztalon hurkát ( kukacot )sodor 4. l e t v kockábóltornyotpít. Ollóvalnyír,bármgnehzkesenspontatlanul Bemutatottmintaalapjánkörtutánrajzol(nemkellpontosnaklennie). 30mpalatt10 golyótdobazüvegbe Ügyesenbánikazollóval,devonalmentnmgnemnyír. Megadottkeresztformát(+)lekövetsselátrajzol Krtávalelőrajzolt V s H formátutánrajzol. 25mpalattdob10golyótazüvegbe. 5. l e t v Mintaalapjánkeresztet(+)megrajzol. Megfelelőenhasználjaaceruzát Aceruzávallekövetiazelőremegrajzoltrombuszformát. Megpróbálegyszalagot megkötni(nemkellsikerülnie) másodpercalattdob10golyótaz üvegbe. Mintaalapjánemberalakotrajzol(fej,törzs,lábak) Ngyzetetrajzol. Ollóvalvonalmentnnyír.

10 C:Nagymozgás 1. l e t v 2. l e t v Hasonfekvsbenfejtrövididőremegemeli. Ülőhelyzetbenfejtflpercigfüggőlegesentartja. Nhánymásodpercigönállóanmegül. Nhánypercigönállóanmegül. Kúszássalvagymászássalelőrefel mozog. Felhúzzamagátállásba. Bútorokbakapaszkodva,azokmentnlpeget. Kisszkenegyenesenmegül. Rövidideigsegítsgnlkülmegáll. Rövidtávonönállóanmegy. Nagyobblabdátdobvagyrúg(clirányosságnemkövetelmny). Földönülsbőlfeláll,falbavagybútorbakapaszkodásnlkül. Felügyeletteljárkálalakásbanvagyazudvaron. Kapaszkodássalfelmegyalpcsőn(utánlpsse l).biztonságosanjár,sritkánesikel. 3. l e t v 4. l e t v 5. l e t v 16 Guggolóhelyzetbenjátszik,támaszkodásnlkül. 17 Állóhelyzetben,támaszkodásnlkülelrúgjalabdát. 18 Bútorokrafelmászik,akadályokatlegyőz. 19 Kapaszkodássalfelmegyalpcsőnváltottlábbal. 20 Kapaszkodás nlkülmegyfelalpcsőn(váltottlábbal). 21 Pároslábbalhelybenugrál. 22 Bemutatásutánlábujjhegyenjár. 23 Egymásodpercigmegállkapaszkodásnlkülegylábon. 24 Triciklivelközlekedik. 25 Hajlítottkarralelkapegynagyobblabdát. 26 3mtertmegylábujjhegyen mterreelvisziavizespoharat. 28 Kapaszkodásnlkülfel-slemegyalpcsőn(utánlpssel). 29 Kapaszkodásnlkülfel-s lemegyalpcsőn(váltott lábbal) cm-tugrikpáros(zárt)lábbal. 31 Pároslábballeugrikaheverőről. 32 Ugrálvagyszökdel, azugrólábcserje nlkül. 33 Egylábonugrál. 34 Kapaszkodásnlkülfel-slemegyalpcsőn(váltottlábbal) másodpercigegylábonmegáll. 36 Tyúklpsseljár(sarkonalábujjakellp). 53 Azugrólábváltogatásávalugrál. 38 Hátonfekvsbőlfelállmegfordulásskztámasznlkül. 39 9vagytöbbmásodpercigmegállegylábon. 40 4kísrletbőlktszer2mrőlbeletalálteniszlabdávalegykb.25cm.átmrőjűkörbe.

11 D: Beszd 1. 1 Spontángügyög,különbözőingerekrenevetsselreagál. 2 Hangokramosollyalreagál. l 3 Zajforrásokatlokalizál,csengőhangjárafejtfordítja. e 4 Érzelmiszínezetűhangokatad. t 5 Étkezselőttjelentősenaktívabblesz. v 6 Kitartóangügyög. 7 Szótagpárokathasznál(pl. ma-ma,da-da ). 8 Szavakravagygesztusokramegfelelőenreagál.( pl. pá-pá ). 9 Zenregőgicslvagysikongat. 10 Egyszerűutasításokatkövet(pl. Fogdmegalabdát! ). 11 Szívesennzegetkpeket. 12 Mutatássalközlikívánságait Akörnyezetzajaitutánozza. 14 Ktegyszerűszótutánoz. l 15 Rákrdezsrelegalábbegytestrsztmegmutatja. e 16 Ktszavasaktívszókincsevan. t 17 Cipőjt,ruháját,játkátmegmutatja. v 18 10szavasszókincsevan. 19 3különbözőtárgykptmutatja. 20 Egyesszavakatmegismtel,amikethallott. 21 A Mitszeretnl? krdsrektkívánságotközöl. 22 Krsremegnevezakörnyezetből3tárgyat. 23 Ktszavasmondatothasznál. 24 Hárombólktutasítástövet Kttevkenysgetmegnevez. 26 A Hogyhívnak? krdsremegmondjakeresztnevt. l bemutatotttárgyatmegnevez. e 28 Megrtia nagy s kicsi fogalmát. t 29 Háromszavasmondatokathasznál. v 30 Ktszámnevetmegismtel igengyakranhasználttárgyatmegnevez. 32 Használjaaz n,valamintaz engem, nekem, enym kifejezseket. 33 5percigfigyelmesenhallgategytörtnetet. 34 Vezetkskeresztnevtismegmondja. 35 5szótagbólállómondatot megismtel tárgybóltizetmegnevez.

12 4. l e t v 5. l e t v Háromszámotutánmond. Megmondjaakeresztnevtsanemt. Ötállatot megnevez. Többesszámot(esetet)használ. Kpeketaz állat, játk s tel főfogalmaalárendez.egyszerűdaltnekel. Ngyszavasmondatokbanbeszl. Spontánelmesl közelmúltbanbekövetkezett lmnyeket,esemnyeketmegválaszoljaa Mitcsinálsz,hahesvagy? krdst. Fesztelenülbeszlget,egyszerűbb párbeszddelpróbálkozik. Ellenttpárokattudmondani(hideg meleg,világos sött,lassú gyors).ötszavasmondatotmegismtel. Egyszerűgyermek mondókákatutánmond. 90%-bantisztánbeszl. K, F s D hangokattud kpezni. Háromutasításthelyessorrendbentudkövetni. Legalábbhatszíntmegnevez. Megpróbálújszavakatspontánhasználni. Ktszójelentstahasználatkörülírásávaldefiniálja. Háromegyszerűszótformálisandefiniál(Mialabda,ágy,ruha, kulcs,alma?). Általábanötszavasmondatokathasznál. Használjaa múltidőt. Nemhasználinfantilisfordulatokat( bbinyelvet ).Fantáziadústörtneteketmesl.

13 E: Gondolkodás, rzkels szlels 1. l e t v Mozgótárgyakattekintetvelkövet. Felismernhányhozzáközelálló gyakranlátott szemly t.akörnyezettárgyaitfixálja Azasztalrólleesettkanalatkövetitekintetvel. Reagálegyarceltűnsre kukucs játk. Kitartóanpróbálkozik,haszeretnevalamitmegnevezni Gurulólabdautánnz. Reagálasajáttükörkpre. Játkotzsinórnálfogvahú z Lehúzzaakockáraterítettkendőt. Utánzáskppendobolegyütővel. Leemeliacsszt,amialattegyelrejtetttárgyvan. 2. l e t v Ktfakockátösszeüt. Firkálástpróbálutánozni. Nagyobbelemeketbelehelyezegylyukastáblába Spontánfirkál. Egybabangytestrsztmegmutatja. Kezdemnyezsszintjnmegpróbálhasználniháztartásieszközöket Felszólításraktszemlytmegmutat. Ktütőveldobolástutánoz. Hattárgyatfelismerakörnyezetbenvagyakpeskönyvben.(Muta sdmeg!) Háromlyukashengertegymásbadug. Egybabánaköttestrsztmegmutatja(szem,orr,kz,láb,haj).Értia több kifejezst(szeretnevalamibőltöbbet). 3. l e t v Megfigyelhetőkabirtokosgondolkodáskezdetei. Formatáblábabehelyeziakört,ngyzetetsháromszög et.az egy -rőlkialakultszámfogalmavan Hárompárlottó-játkkpetpárbarendez. Kteldugotttárgyat megtalál. Felszólításraababahattestrszt megmutatja Értiaföl-fölött,alá-alattviszonyszavakat. Ismerikülönbözőhasználatitárgyakfunkcióját.(Mutasdmeg,mitlehetmeg enni,felvenni!). Ötkockátsorbarak Építőkockátszínekszerintszortíroz(pirosskk). Külsőszemlyáltalmegrintetttestrsztmegmutatja(csukottszemm el).pirosat,kketssárgátfelszólításramegmutatja.

14 4. l e t v Háromlerajzolttárgyfunkciójátismeri(kanál,fsű,cssze). Atárgykiemelsvelkettőigszámlá l.3-4rszbőlállópuzzle-tösszerak Kör(öke)tsngyzet(ek)etábrázolókártyákatcsoportbarendez. Fakockábólhidatpít. Megrti:Mirepül, megy,jár,úszik?(hal,madár,autókpei) Ngybőlktflezajtfelismerfelvtelről:autó,telefon,írógp, kerkpárcsengő. Kialakulta kettő fogalma(mennyihánykockavanitt?).megrtia nagyo bb,hosszabb kifejezseket Háromrszrevágottkpet(kutya)összerak. Afelvtelrőlhallotthangokat hangos nakvagy halk nakjellemzi. 4geometriaiformátegymáshozrendel.(kör,ngyzet,háromszög,hatszög). 5. l e t v Megtudjamondanimitcsinálunknappalsjjel. Atárgykiemelsvelháromigszámlál. Alabdátsazautótformálisanvagyhasználatukleírásávaldefiniálja Emberalakotrajzolktrszből(fej,törzs). Megoldjaakövetkezőfeladatot:Adjideháromautót,háromkockát..!Megtudjamondani,mitcsinálunkaszemünkkel,fülünkkel kockábólfelszólításrapiramistvagyhidatpít. 12rszbőlállópuzzletösszerak.Tudja,mibőlkszüla ház Megrti:mirtvannakkönyveink,házunk? Anyagokat megkülönböztet(mibőlvanakanál,cipő,asztal?).felismeri smegneveziapnzrmket(forintot).

15 2:Diagram (2. sz. mellklet)

16 TARC(3. sz.mellklet) Általános adatok: A gyerekneve: Születsidátuma: A vizsgálatidőpontja: Agyermek letkora(vek+hónapok száma): A vizsgálatot vgző intzmnyek neves címe: A felvevő neve: A korábbi vizsgálatokezzel a felmrőlappal(haltezik): Dátum: A felvevő neve: Adatok a fogyatkosságról: Az rtelmi akadályozottságfoka 1. Legsúlyosabb 2. Súlyos 3. Közpsúlyos 4. Enyhe 5. Határeset (felső) További fogyatkosságok 6. Látássrült 7. Hallássrült 8. Ágyban fekvő 9. Celebrál paretikus 10. Epilepsziás 11. Autisztikus 12. Érzkelsi avarok 13. Egyb:

17 Amindennapos tevkenysgek vizsgálata Utasítás:az egyesrszek ezen aterületenfokozatos (számozott) itemeket tartalmaznak. Azt azegy kijelentst kell megjelölni, amelyajelenlegi kszsgszintnek aleginkább megfelel. a. Szobatisztaság 1. Jelenlegi kszsgszint(a legjellemzőbbet megjelölni): 1. ellenáll vagyelmulasztja, hawc-rekell menni úgytűnik, hogyelőnyben rszesíti a bepisilst/bekakilást 2. csak akkormegy, hakiviszikwc-re gyakran bepisil/bekakil 3. akkormegy, hakikísrikawc-re ritkánpisil/kakil be 4. kimegyawc-re, haerrefelszólítják 5. magától megykiawc-re, -alkalmanknt figyelmeztetni kel erre, időnknt baleset törtnik 6. magától kimegyawc-re sohanem kell emlkeztetni sohanem pisil/kakil be 2. Napközbena nadrágjába/ pelenkájába pisil, általánosan (a legjellemzőbbet megjelölni): 1. naponta több mint háromszor 2. naponta háromszor 3. naponta ktszer 4. naponta egyszer 5. ritkán 6. soha

18 3. Napközbena nadrágjába/pelenkájába kakil, átlagosan (a legjellemzőbbet megjelölni): 1. naponta több mint ktszer 2. naponta ktszer 3. naponta egyszer 4. ritkán 5. soha II Mosakodás (kzmosás) A Jelenlegi kszsgszint(a legjellemzőbbet megjelölni): 1. ellenkezik, ha megakarják mosni a kezt 2. csak úgymossamegakezt, ha minden mozdulatát irányítják 3. csak úgymos kezet, ha ott van valaki s segít 4. egyedül kezet mos, ha errebíztatják 5. önállóan kezet mos, időnknt szüksgvanfelszólításra I. Étkezs A. Evőeszköz használata(alegjellemzőbbet megjelölni): 1. etetni kell 2. csak azujjait használja 3. csak akanalat használja 4. kanalat s villát használ, ha azokat a kezbeadják

19 B. Általános viselkeds, evs közben(a legjellemzőbbet megjelölni): 1. leginkább játszik az tellel 2. rendszertelenül eszik 3. sztkeni aztelt 4. rendeseneszik 5. tisztán eszik C. Ivás(a legjellemzőbbetmegjelölni): 1. tiltakozik ellene 2. vár amígsegítenek neki 3. a csszevagypohár megtartásáhozsegítsgrevanszüksge 4. tartjaa csszt vagypoharat, alkalmanknt kiönti 5. csszből vagypohárbólönállóan iszik D. Általános viselkeds, tkezsi szituációban (a legjellemzőbbet megjelölni): 1. sok a rendetlenkeds 2. nhányzavaró viselkeds elem 3. nha-nhazavaró magatartás 4. semmi problma-gondosan, figyelmesentkezik

20 I. A ruházathasználata A:A vetkőzs kszsgszintje(a legjellemzőbbet megjelölni): 1. egyruhadarabot sem veszle önállóan 2. csak a cipőjts a zokniját veszi leönállóan 3. alegtöbb ruhadarab levtelnl segítsgrevan szüksge 4. a ruhadarabok többsgtt segítsgnlkül veszi le 5. minden ruhadarabot leveszsegítsgnlkül B. Az öltözköds kszsgszintje (a legjellemzőbbetmegjelölni): 1. egyruhadarabot sem veszfel önállóan 2. a ruhadarabok többsgnek felvtelnl segítsgreszorul 3. nhányruhadarabot önállóan felvesz 4. a ruhadarabok többsgt önállóan veszi fel 5. minden ruhadarabot önállóan veszfel, több-kevsb helyesen

21 A motoros ügyessg vizsgálata Utasítás:azI.A. s a II. A. rszkategorizált (betűkkel jelölt) itemeket tartalmaz: minden olyan itemet megkell jelölni, mely tartalmilag megfelelő. AI.B. s a II.B rszfokozatos (számozott) itemeket tartalmaz: itt a legjellemzőbbet (egyet!) kell megadni. I. Finommotoros kpessg A. Segítsggel használ (minden jellemzőt megjelölni): a) ollót b) színes ceruzát c) vízfestket d) összerakó-játkot e) kpeskönyvet f) babát-bábokat g) játkautót h) ceruzát B. Viselkeds finommotorostevkenysgközben(a legjellemzőbbet megjelölni) 1. mindent tönkretesz, hanem figyelnek rá 2. ellenkezik, ha azt akarjuk, hogyatárgyakat/ anyagokat konstruktívan használja 3. jobban kedveli, ha csak nzi, miközben mások használják atárgyakat/anyagokat 4. segítsggel s/vagyfelügyelettel használjaatárgyakat/anyagokat 5. aktívan segít s kreatívan használja a tárgyakat/anyagokat, időnknt segítsgs felügyelet nlkül 6. aktívan s kreatívan használja a tárgyakat/anyagokat, általában segítsg s felügyelet nlkül

22 II. Nagymotoros koordináció A. Kszsgek (minden jellemzőt megjelölni): a) jár/megy b) fut/szalad c) egylábon szökdel d) kt lábon ugrik e) átugrik valamit f) felmászik (valamire) g) hintázik h) triciklivel közlekedik i) csúszdázik j) mászik k) bukfencezik l) lehajol m) labdát dob n) labdát elkap o) homokozik, anlkül, hogy megenn p) veszlynlkül pancsol a medencben B. Viselkeds nagymotoros tevkenysg közben(a legjellemzőbbet megjelölni): 1. ágyban fekvő, vagysok segítsgre van szüksge 2. inkább másokat nz/figyel 3. a különböző eszközöktől/berendezsektől fl 4. segítsggel az eszközök/berendezsek többsgt használja 5. minden eszközt/berendezst segítsgnlkül használ

23 III: Iskola előtti kszsgek (minden jellemzőt megjelölni): a) nyálzását kontrollálni nem tudja b) kabátját önállón leveszi c) kabátját önállóafelveszi d) kockát egymásra rak e) segítsgnlkül feláll f) fekvsből önállóan fel tud ülni g) hüvelyk-s mutatóujjával fog(csípőfogás) h) járás közben helyesen tartja fejt i) kezben lvő tárgyakat elenged j) helyes, vagy megközelítően helyes testtartásavan k) nagymozgásokat pl. ugrás, tapsolás stb. leutánoz l) háromrszes összerakó puzzle t helyesen rak össze m) nagymretű gyöngyöketfelfűz egyzsinórra n) papírt hajtogat o) tárgyakat egyik kezből a másikba átvesz p) finommozgásokat utánoz q) saját ruhadarabjait begombolja r) tárgyakat szín, mret s/vagyforma szerint válogat s) cipőjt beköti t) megfsülködik u) saját ruhadarabjain kinyitja s behúzzaazipzárt v) kesztyűjt önállóan felveszi w) csukott ajtót ki tud nyitni(nyomással vagykilinccsel) x) alapszíneket egymáshozrendel y) keretek között fest vagyrajzol (előreadott formák) z) tárgyak körvonalait megrajzolja

24 A kommunikációs kpessg vizsgálata (beszd) Utasítás: Ebbena fejezetben az I.sII.rszfokozatos itemeket tartalmaz, itt a legjellemzőbbet (egyet!)kell megjelölni. A III.rszt kategorizált itemeket tartalmaz: minden jellemzőt kell jelölni. I. A beszlt nyelv megrtse(a legjellemzőbbetmegjelölni): 1. inkább tárgyakra, mintsem szemlyekre reagál 2. hajlamos arra, hogy a szemlyek közlseit figyelmen kívül hagyja, kevs vagy semmilyen 3. szemkontaktus 4. inkább a hang hangzására, mintsem a szavakra reagál 5. valamelyest megfigyelhető a beszdrts (pl. nhányutasítást követ) 6. megrt nhányszót s reagál rájuk 7. általában rti, amit neki mondanak s megfelelően reagál II. Nyelvhasználat (a legjellemzőbbetmegjelölni): 1. nem ad hangot, vagybeszdre emlkeztető szavakat 2. morog, dörmög 3. kiejtett hangokat, szavakat megpróbál utánozni 4. nhány rthető szót használ 5. rövid mondatokat, fordulatokat használ, hogy kifejezze magát pl.: tejet szeretnk, netedd stb. 6. egy felnőttel rtelmesen tud beszlgetni

25 III. Iskola előtti kszsgek (minden jellemzőt megjelölni): a) szót fogad a nem vagy hagyd abba utasításra b) nevre szemkontaktussal válaszol c) krdsre megmondja a nevt d) felismeri társait e) felismeri környezete tárgyait f) az n nvmást helyesen használja g) bizonyos tárgyakra vagy szemlyekre rámutat, ha krdezik h) felszólításra tárgyakat, szemlyeket megnevez i) különböző hangokat használ j) zenre reagáls örül neki k) megfelelően követ nhányutasítást l) adott színre rámutat, ha valaki megnevezi m) megnevezi a pirosat, sárgát, kket, ha megkrdezik Milyen szín ez? n) a legtöbb színt megnevezi, ha rámutatunk o) nhány tárgyat kp alapján megnevez p) sok tárgyat megnevez kp alapján q) ötig önállóan számol (mechanikusan) r) tíz fölött is önállóan számol s) valódi tárgyakat egyeztetni tud kppel t) nyomtatott betűket írva felismeri a saját nevt u) megnevezi a ht napjait v) egy dallamot el tud nekelni w) egyszerű dalokat egyszerű szavakkal elnekel x) egyszerű számtani kifejezseket megrt, pl.: Mennyi? y) megrti a következő ellentteket: nagy-kicsi, lassú-gyors, ki-be, meleg-hideg z) megrti a következő fogalompárokat: be-ki, fel-le,alatt-fölött, első-utolsó

26 A szociálismagatartás vizsgálata Utasítás: Az I.A.-tól I.G.-ig rszek fokozatos itemeket tartalmaz: a legjellemzőbbet (egyet!) kell megjelölni. A II. rszben kategorizált itemek vannak: itt minden jellemzőt megkell jelölni. I Megfigyeltviselkeds A. A csoportban (a legjellemzőbbet megjelölni): 1. gyakran s erősen zavaróan viselkedik 2. időről időre feltűnő magatartást tanúsít 3. a többiekkel általában megfelelő a kapcsolata s jól irányítható 4. megfelelően viselkedik a csoportban B. Egynileg (a legjellemzőbbet megjelölni): 1. gyakran viselkedik furcsán, agresszív tárgyakkal vagy szemlyekkel szemben 2. gyakori sztereotip vagyautó agresszív viselkeds, pl.: csukló harapdálás,fej ütögetse, szemgolyó nyomkodása 3. ritkán feltűnő vagy sztereotip viselkeds 4. semmilyen szokatlan magatartás C. Utasítások követse( a legjellemzőbbet megjelölni): 1. hajlamos negatívan reagálni, vagyazt tenni, amit ő akar 2. nem hallgat azutasításra,vagy azrt mert nem akar, vagy azrt mert nem rti azokat

27 3. sikertelenül próbál utasítást követni 4. csak egyutasítást követ (pl.: állj fel vagy ülj le ) 5. kt rszből álló utasítást tud követni (pl.: Fogd megalabdát s hozd ide nekem ) 6. három vagytöbb utasítást tud követni(pl.: Menj oda apolchoz, vedd le alabdát s hozd ide nekem! ) D. Felnőttekkelvaló interakció (a legjellemzőbbet megjelölni): 1. aktívan keresi a nem oda illő interakciót 2. elutasítja a kapcsolatot 3. közlekedik, de nem keresi az interakciót 4. rszben fel tud venni megfelelő kapcsolatot 5. gyakran megfelelőkapcsolatot vesz fel E. Interakció a kortársakkal (a legjellemzőbbet megjelölni): 1. nem odaillően viselkedik 2. kerüli az azonos korúakkal a kapcsolatot 3. közeledik, de nem keresi az interakciót 4. rszben fel tud venni megfelelő interakciót 5. gyakran megfelelő kapcsolatot vesz fel a kortársakkal F. Közreműköds a csoporttevkenysgben(a legjellemzőbbet megjelölni): 1. nem figyelia csoportot vagy visszahúzódik 2. inkább figyel a csoport tevkenysgközben, mintsem rszt vesz benne 3. általában csak a felnőttek utasításaira reagál

28 4. felnőttek s kortársak javaslataira rszt vesz a tevkenysgben G. Átlagos szociális kontroll(a legjellemzőbbet megjelölni): 1. gyakran feltűnően, sztereotip módon vagy furcsán viselkedik vagy erősen visszahúzódik 2. gyakran mutatjaki egyet nem rtst, dührohamai vannak 3. hamar kiabálni kezd 4. időnknt sírós 5. általában jó az önkontrollja

29 II. Iskola előtti kszsgek (minden jellemzőtmegjelölni): 1. integet vagy más jelzst ad búcsúzáskor 2. megfelelően reagál, ha az anyja vagy apja elmegy 3. örül, ha azanyja vagy apja visszatr 4. mosolyra, nevetsre hasonló magatartással válaszol 5. más hasonló korú gyerekkel letkoruknak megfelelően játszik 6. idegenekkel szemben nem szgyellős 7. másokat megfigyels hasonló helyzetben utánozni próbálja őket 8. üdvözöl valakit, ha belp 9. kitartóan kpes figyelni 10. általában barátságos s kedves 11. csak ritkán/vagy soha nem tesz nem ennivaló tárgyakat a szájába 12. ha szüksg van rá,keresi mások segítsgt

30 Összesítőlap Erre alapra a vizsgált gyermek nyers pontszámainak összegt írjuk. A gyermek neve: Születsi dátum: Megfigyelő: Dátum: Azegyes rszek összpontszáma Azalapterületek összpontszáma Mindennapos tevkenysg A. (6) I. (17) I. Szobatisztaság B._ (6) C._ (5) II. Mosakodás A. (5) II. (5) III. Étkezs A. (4) III. (18) B. (5) C. (5) D. (4) IV. Aruházathasználata A. (5) B. (5) Motoros ügyessg I. Finommotoros ügyessg A. (8) B. (6) Afő területek összpontszáma IV. (10) Mindennapostev. (50) I. (14) II. Nagy motoros A. (16) II. (21) koordináció B. (5) III. Iskola előtti kszsgek. III. (26) III. (26) Motorosügyessg (61) Kommunikáció I. (6) I. (6) I. Beszdmegrts II. Nyelvhasználat II. (6) II. (6) III. Iskola előttiszsgek III. (26) III. (26) Kommunikáció (38) Szociálismagatartás A. (4) I. (33) I. Megfigyeltviselkeds B. (4) C. (6) D. (5) E. (5) F. (4) G. (5) II. Iskolaelőttikszsgek II. (12) II. (12) Szoc. magatartás (45) Mj.:A zárójelben lvő számoka kategóriában elrhető legmagasabb pontszámotjelentik. Összes nyers pont: (194)

31 ÉRTÉKELÉSILAP akoraifejlesztsbensgondozásbanrszesülő,illetveatanköteleskorú fejlesztőfelkszítsben,fejlesztőiskolaioktatásbanrszesítettgyermekfejlődsnektanv vgirtkelsheza gyermekadatai(nv,szül. helysidő,anyjaszületsineve): gondviselőneve,lakcíme: agyermeklakhelye(tartózkodásielye):_ Afejlesztőfelkszítsben,fejlesztőiskolaioktatásban,illetveakoraifejlesztsbenvalórszvtelmeghatá rozótanulásikpessgetvizsgáló(országos)szakrtőisrehabilitációsbizottságneve,címe,szakvlemnynekk elte, száma: Agyermektanvifejlődsnekrtkelse,állapotaatanvvgn: dátum: aláírása afejlesztőszakember P.H. azintzmnyvezetőjnek aláírása

32 Gyógypedagógiairtkelőlap Gyermek neve: Születsi ideje: Tanv:

33 Magatartás Beilleszkeds: A csoportbajól beilleszkedett 1. v 2. v 1. flv 2. flv 1. flv 2. flv Nehezen illeszkedett be Nem tudott beilleszkedni Kapcsolatatársaival: A csoportban irányító szerepet tölt be A társaival kapcsolatot kezdemnyez A kialakult játkban rszt vesz Egygyerekhezkötődik Társaival kapcsolatot nem kezdemnyez Szintenincs kapcsolataa gyerekekkel Flrehúzódó, társaival egyáltalán nincs kapcsolata Társaival agresszív nyíltan/ titokban Kapcsolataa felnőttekkel: Minden felnőttet szívesen szeretettel fogad Számáraismerős felnőtteket szereti, idegenekkel tartózkodó Egyesfelnőttekheznagyon erősen kötődik Mindenkivel tartózkodó, delassan feloldható Minden kapcsolatot elutasít Felnőttekkel agresszív

34 Magatartás Csoportos foglalkozáson: Jósállandókapcsolattartható vele, aktív együttműködő Folyamatos kapcsolat tartható vele, de gyakran noszogatni kell Hangulatától függően veszrszt Szuggesztív irányítás mellett vonható be afoglalkozásokba Nem együttműködő, nem kapcsolódik be Figyelmekiterjedazegsz foglalkozásra (20-30 perc) Figyelmenha ellankad, ilyenkorszemlyesen kell hozzá fordulni Figyelme rövid időreköthető le, hamarkifárad Figyelme állandóan elkalandozik Egynifoglalkozásokon: Aktív, rdeklődő, jól foglalkoztatható Aktív, de kevsbrdeklődő A csoporthozkpest fáradkonyabb Jutalmazása: Örömmel reagál Változóan hangulatától függően reagál Közömbös marad Elutasítja Aláírás, pecst, dátum 1. v 2. v 1. flv 2. flv 1. flv 2. flv Aláírás, pecst, dátum Aláírás, pecst, dátum Aláírás, pecst, dátum

35 Beszd s kommunikáció Beszdrts: Alacsonyszintű társalgás kialakítható vele Összetett utasításokat megrt 1. v 2. v 1. flv 2. flv 1. flv 2. flv Egyszerű utasításokat megrt Erősentagolt szóbeli közlst megrt Gesztusokkal kísrt közlst megrt A sokat használt, általa ismert felszólításokat rti meg Csak anevrereagál Nevrenem reagál Beszd utánzó kszsg: A tanult fogalmakat, szavakat ügyesen utánamondja Csak nehezen tanulja mega szavakat, sok hibával mondja a felnőtt után Hibásan utánoz, spontán nem javít Irányításrasem javítjaa szavakat Utánozás helyettcsak aszáját mozgatja Nem mondja afelnőtt után Beszdksztets: Szívesen kommunikál, van közölnivalója Magától ritkán beszl, krdsekreválaszol Csendes, halk bizonytalanul beszl, főlegkrdsekread rövid választ Van közölnivalója, denem tudja kifejezni magát Nincs, vagyaligvan mondanivalója

36 Beszd s kommunikáció Beszdprodukció, önkifejezs (tartalmi elemzs): Kerekegszmondatokban beszl (magáról egyes szám első szemlyben beszl) Töredkes mondatokbanbeszl Agrammatikus mondatokban beszl Főlegszavakban, nhamondat rtkű szavakban beszl Csak nhányszót ejt, inkább gesztusokkal, jelekkel fejezi ki magát Beszdprodukció, önkifejezs (tartalmi elemzs): Csak hangokat ad ki smutogat Semmilyen hangot nemhallat Sírással, nyugtalansággalfejezi ki magát Beszdrthetősg(alaki elemzs): Beszdeviszonylagtiszta, rthető Elmosódottan, derthetően beszl Beszdenehezen rthető Beszdenem rthető, csak hangokat hallat 1. v 2. v 1. flv 2. flv 1. flv 2. flv Aláírás, pecst, dátum Aláírás, pecst, dátum Aláírás, pecst, dátum Aláírás, pecst, dátum

37 Eszközhasználat: Finommotorika Rendeltetsüknek megfelelően használja, segítsgnlkül Kevs segítsggel használja Sok segítsggel használja Helytelenül használja, de segítsget nem tűr Nem használja, nem keltik fel rdeklődst Lesöpri azasztalról Spontán rajz: Lengővonalas firka Körkörös firka Ábrázolás szándkával rajzol (megnevezi), demgnem felismerhető Csak nehezen tanulja mega szavakat, sok hibával mondja a felnőtt után Felismerhető figurális Nyomatka: Túl erős Megfelelő Gyenge Emberábrázolás: Kezdetleges fej-láb ember Rajzán minden főbb testrsz megtalálható Rajzán apróbb rszletek is megtalálhatók (pl. arc rszei, ujjak) Rajzakorának teljesen megfelelő 1. v 2. v 1. flv 2. flv 1. flv 2. flv Diktálásrarajzol Minta után rajzol (másol) Nem mázol Papírhatárt: Betartja Nem tartja be

38 Finommotorika Ceruzafogás: megfelelő 3 ujjas Marokfogás Nem fográaceruzára Kezessge: Kialakult: bal/jobb kezes Mgnem alakult ki 1. v 2. v 1. flv 2. flv 1. flv 2. flv Aláírás, pecst, dátum Aláírás, pecst, dátum Aláírás, pecst, dátum Aláírás, pecst, dátum

39 Általános tájkozottsága Szülei nevt megmondja 1. v 2. v 1. flv 2. flv 1. flv 2. flv Társai nevt megmondja/társait nvről felismeri Társai nevt megmondja/társai jelt tudja Nevt megmondja Jelt megmondja/felismeri Nevre reagál Aláírás, pecst, dátum Aláírás, pecst, dátum Aláírás, pecst, dátum Aláírás, pecst, dátum

40 Megismerő tevkenysg Színismeret: Ngyalapszínt felismeri, megnevezi Bizonytalanul ismeri fel, megnevezsben nhatveszt Színt színnel egyeztet Egy-egyszínt ismer Színeket nem ismer Három alapformát (kör,ngyzet, háromszög): Jól differenciál Bizonytalanul differenciál Nem differenciál Egyeztets: Kpet kppel egyeztet Kpet tárggyalegyeztet Tárgyat tárggyal egyeztet Nem egyeztet Testsma ismeret: Főbb testrszeket magán /máson/ kpen megmutat Főbb testrszeket megnevez Egy-egytestrszt felismer Testrszeket nem ismerfel 1. v 2. v 1. flv 2. flv 1. flv 2. flv Aláírás, pecst, dátum Aláírás, pecst, dátum Aláírás, pecst, dátum Aláírás, pecst, dátum

41 Játk Játktárgy-használat: A játkokat rendeltetsszerűen használja 1. v 2. v 1. flv 2. flv 1. flv 2. flv Nem rendeltetsszerűen használja (pl. dobál vagyrág) Kitartás: Hosszú ideigjátszik egy játkkal elmlyülten (20-25 perc) Hosszabb ideigjátszik, de több játkkal Játkát hamar elunja (5-10 perc)s másikat keres Játkakapkodó sztszórt(1-2 perc) Semmilyen játktárgynem köti le afigyelmt Irányított játkban: Szívesen veszrszt Bevonható Nem szíveseveszrszt gyakran kiáll Nem vonható be Kedvencjátktevkenysgespontán helyzetben: Aláírás, pecst, dátum Aláírás, pecst, dátum Aláírás, pecst, dátum Aláírás, pecst, dátum

42 Szobatisztaság: Önkiszolgálás Toalett használathoz semmilyen segítsget nem ignyel Szüksglett szóban/ gesztussal jelzi Rendszeres ültets mellett szárazmarad Rendszeres ültets mellett is előfordulnak balesetek Pelenkás nappalrais/ csak alváshoz Étkezs: Villával önállóan eszik Kanállal önállóaneszik Kanállal, segítsggeleszik Etetni kell Pohárból önállóan iszik Pohárból csak segítsggel iszik Itatni kell Darabostelt jól rág Nem rág, ppeset eszik Öltözköds: Önállóan öltözik, vetkőzik Segítsggel öltözik, de önállóan vetkőzik Segítsggel öltözik, vetkőzik Teljes kiszolgálást ignyel, deegyüttműködő Nem együttműködő 1. v 2. v 1. flv 2. flv 1. flv 2. flv Aláírás, pecst, dátum Aláírás, pecst, dátum Aláírás, pecst, dátum Aláírás, pecst, dátum

43 Mozgás Spontán tartások: Biztosanáll Segítsggeláll Támasznlkülültalajon/szken Támasztkkalül Spontán helyzetben hanyattfekszik Járás, futás: Segítsggelnhánylpstmegtesz Segítsgnlküljár, ritkán esik el Biztosanjár, nehezített (egyenetlen)talajon is Kpesjárás közben magávaljátkot vinni, húzni Lábujjhegyennhánylpstmegtesz Sarkon nhánylpstmegtesz Járása harmonikus Szles alapon mackósan jár, de biztosan Telitalppallp Járásaingatagbizonytalan Járásalábujjhegyen törtnő Járása szögletes merev Járása nehzkes lomha Járása kifel, befel kaszáló Járása ollózó tendenciájú Járása bbis, totyogó Kapaszkodva/vezetve jár (egy kzzel-, ktkzzel) Futás: Futninemtud Szabadon fut, megáll, fordul, ahogy szüksges Futásátnehzkessg, lassúságs ügyetlensgjellemzi Futásnállábáterősen csapkodja, nemharmonikus Futása nemkitartó, hamarelfárad Biztosan,ütemesenfut,megáll, fordul Futásnállábaigyakran összeakadnaks megbotlik, elesik Ugrálás, ugrás: Pároslábbalegyhelyben szökdel Pároslábon helyváltoztatássalugrál Pároslábonutánlpsselhelybenugrál Pároslábon utánlpssel helyváltoztatással szökdel 1. v 2. v 1. flv 2. flv 1. flv 2. flv

44 Mozgás Pároslábbalelőre haladva ugrál Földre lefektetettzsinórtvagy karikátátugrik Zsámolyrólleugrik Átugrikegyföldre helyezett10 cmes akadályt Egylábon ugrálninemtud Egylábon helyváltoztatássalugrál Egylábon helyben ugrál Váltottlábon ugrál Járás lpcsőn: Felfel:kapaszkodással/ kapaszkodás nlkül/váltottlábbal/ melllpssel Lefel:kapaszkodással/ kapaszkodás nlkül/váltottlábbal/ melllpssel Nemtud lpcsőnjárni, azon mászvaközlekedik Egyensúlyihelyzet: Ngykzláb helyzetetteljesít Hárompontos alátámasztásnál egyensúlyihelyzettelveszti Hárompontos alátámasztásnál egyensúlyihelyzettmegtartja Egyensúlyihelyzettelveszti ellenttes oldaliktpontos alátámasztásnál Egyensúlyihelyzettmegtartja ellenttes oldaliktpontos alátámasztásnál Egyensúlyihelyzettelvesztiazonoso ldaliktpontosalátámasztásnál Egyensúlyihelyzettmegtartja azonos oldaliktpontos alátámasztásnál Guggolnicsaksegítsggelkpes Guggolásnálegyensúlyihelyzett elveszti Egyensúlyelvesztsenlkülguggol Kis terpeszállásban egyiklábról másiklábratörtnő egyensúlyáthelyezsrenemkpes Kis terpeszállásban egyensúlyáthelyezsre kpes Egylábon megállninemtud Egylábon azegyensúlyelvesztse nlkül5 mp-igmegáll Tornapadon oldalazva, lassú tempóban vgigstál 1. v 2. v 1. flv 2. flv 1. flv 2. flv

45 Mozgás Tornapadon gyakorilelpsekkel vgigmegy Tornapadonlassú tempóban vgigstál Tornapadon biztosegyensúlyi helyzettelvgigstál Tornapadon avgigstálhóna alatt labdával Tornapadon,fejn babzsákkal egyensúlyozvavgigstál Egyenesvonalon,valamelyiránybang yakoriletrsekkelvgigstál Egyenes vonalonletrs nlkül vgigstál Labdázás/Labdagurítás: Földön ülve felje gurított labdárt nyúl(nemfogjameg) Földön ülve felje gurított labdát megfogja Földön ülve labdátgurít Földönülvealabdátirányítássalgurítja Labdadobás: Alabdátaföldrőlnemveszifel Gurulólabdáta földrőlfelvesz Alabdátaföldrőlktkzzel felveszi Alabdátktkzzeleldobja Alabdátktkzzelirányttartva 3-4 mterre dobja Alabdátegy kzzelfejmellől dobja Alabdát2mtertávolságbólclbadob Labdaelkapás: Afeljedobottlabdátelkapninem tudja Afeljedobottlabdátktkeze közülgyakran kiejti Afeljedobottlabdártktkzzel nyúls elkapja Labdarúgás: Labilisegyensúlyihelyzettela labdábarúg Alabdátazegyensúlyihelyzet elvesztsenlkülrúgja Alabdátirányítással3-4mterrerúgja Afeljerúgottlabdátvisszarúgni nemtudja Afeljerúgottlabdártmozdul, azt visszarúgja 1. v 2. v 1. flv 2. flv 1. flv 2. flv

46 Mozgás Afeljerúgottlabdártmozdul, azt irányítássalvisszarúgja Labdapattogtatás: Ülő helyzetben labdátföldhözdob (a visszapattanólabdátnembiztos, hogyelkapja) Álló helyzetbenlabdáta földhöz dob selkap Álló helyzetbenlabdáttenyrrela földhözütöget Helyváltoztatássalalabdáta földhözütögeti Álló helyzetbenlabdáta falhoz dobjas elkapja Ajátkos utánzó gyakorlatokat: Ügyesen utánozza Nhányelemtutánozza Nemutánozza Beszddelkísri Beszddelolykor kísri Beszddelnemkísri Mozgásos rendellenessgek, sztereotípiák: Hintázásfejjels felsőtesttel (szálemezs) Tic-flesgek Repkeds, kezekrázogatása arc előtt Grimaszolás Állásközben sajáttengely körüli forgás Ficánkolóugrálás Ktlábon valóhimbálózás Ökölbe szorítottkezeks karok megfeszítsvelkísrtnevets Aláírás, pecst, dátum 1. v 2. v 1. flv 2. flv 1. flv 2. flv Aláírás, pecst, dátum Aláírás, pecst, dátum Aláírás, pecst, dátum

47 Gyógypedagógiai rtkelő lap ( egyni fejlesztsben rszesülő tanulók számára ) Gyermek neve: Születsi ideje: Tanv: Kszsgek, kpessgek (erőssgek), amelyekre pítettük a fejlesztst a flvben:

48 Szociális - rzelmi terület: Mozgás Testsma: Nagymozgás: Finommotorika:

49 Beszd s kommunikáció Beszdrts: Verbális kifejezs, beszdutánzó kszsg: Nonverbális kifejezs: Kognitív terület Feladattudat, feladattartás: Figyelem: Látás: Hallás:

50 Utánzás: Játktevkenysg: Önkiszolgálás: Az egyik legkedvesebb, legemlkezetesebb pillanatod a flv során: Köszönjük az együtt töltött időt, hogy Veled foglalkozhatunk s hogy bizalmadba fogadtál! Pedagógus: Szülő: Dátum:

51 A fejlesztő nevels oktatás folyamatszabályozása (7. sz. mellklet) Sorszám Tevkenysg Felelős Határidő Dokumentum 1. Anamnzis felvtele Gyógy Szeptember Anamnzis felvteli lap 2. Konzultáció a kkel, Gyógy Szeptember Feljegyzs gondozókkal 3. Pedagógiai megfigyels Gyógy Szeptember Megfigyelsi napló 4. Tanmenet kszítse Gyógy, Október Tanmenet munkaközössg vezető 5. Csoportos foglalkozások Gyógy Folyamatos Foglalkozási tervek 6. Strassmeier fejlődsi Gyógy Október Profil-lap skála felvtele (bemeneti mrs) 7. Pedagógiai jellemzs kszítse Gyógy Október Pedagógiai jellemzs 8. Egyni fejlesztsi folyamatterv kszítse Gyógy, munkaközössg Október Egyni fejlesztsi terv vezető 9. Szülői rtekezlet, Gyógy Október Jelenlti ív konzultáció 10. Egyni fejlesztsek Gyógy Folyamatos Egyni fejlesztő napló 11. Flvi gyógypedagógiai rtkelő lap kitöltse Gyógy Január Gyógypedagógiai rtkelő lap 12. Egyni fejlesztsi folyamatterv kszítse Gyógy, munkaközössg vezető Január Egyni fejlesztsi terv 13. Szülői rtekezlet, Gyógy Február Jelenlti ív konzultáció 14. Nyílt nap Gyógy Május Videódokumentáció 15. TARC kszsgszintmrő Gyógy Június TARC mrőlap lap kitöltse 16. Év vgi gyógypedagógiai rtkelő lap kitöltse Gyógy Június Gyógypedagógiai rtkelő lap 17. Év vgi szöveges rtkels elkszítse Gyógy Június Év vgi rtkelő lap

52 Tanulói portfólió elemei (8. sz. mellklet)

4.) A képviselő-testület megköszöni Budai Ferenc közoktatási szakértő (szakértői száma: V028798) munkáját.

4.) A képviselő-testület megköszöni Budai Ferenc közoktatási szakértő (szakértői száma: V028798) munkáját. 1. Határozati javaslat /2012. (V. 15.) számú önkormányzati határozat a Városi Óvodai Intzmny alapító okiratának módosításáról 1.) Kisújszállás Város Önkormányzati Kpviselő-testülete a fenntartásában működő

Részletesebben

ÁTADÓLAP. A gyermek neve: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Tanulói azonosító:

ÁTADÓLAP. A gyermek neve: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Tanulói azonosító: ÁTADÓLAP A gyermek neve: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Tanulói azonosító: ÉRTELMI KÉPESSÉGEK Vizuális észlelés Sokat hibázik a formák felismerésében, globális észlelése nem megfelelő Segítséggel

Részletesebben

A gyermek egyéni fejlődésének nyomon követési dokumentuma 3-7 éves korig

A gyermek egyéni fejlődésének nyomon követési dokumentuma 3-7 éves korig intézmény A gyermek egyéni fejlődésének nyomon követési dokumentuma éves korig nevű gyermek számára Óvodába érkezés időpontja: Iskolába lépés időpontja: Tartalom: Gyermek anamnézise Bemeneti szint mérés

Részletesebben

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Tartalom Bevezető..3.old. 1. Gyermekkép...4.old. 2. Óvodakép 5.old. 3. Nevelési cél.7.old. 4. Az óvodai nevelés általános feladatai.8.old.

Részletesebben

Iskolaérettség, iskolakezdés. Napsugár Óvoda, Mór, 2014. 11. 05.

Iskolaérettség, iskolakezdés. Napsugár Óvoda, Mór, 2014. 11. 05. Iskolaérettség, iskolakezdés Napsugár Óvoda, Mór, 2014. 11. 05. Az iskolaérettség Buda Béla szerint a 6. életév az iskolába lépés megfelelő időszaka, mivel ekkor markáns érési változások következnek be,

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat: - három témakör

Részletesebben

Fejlődési rendellenességek, fogyatékosságok. Budapest, 2008. június 7. Sümeginé Hamvas Enikő

Fejlődési rendellenességek, fogyatékosságok. Budapest, 2008. június 7. Sümeginé Hamvas Enikő Fejlődési rendellenességek, fogyatékosságok Budapest, 2008. június 7. Sümeginé Hamvas Enikő A késleltetett ütemű fejlődés megnyilvánulásai, jelei 1. Orvosi leletek alapján - korai, faros, vákuumos vagy

Részletesebben

A Mosolyország Családi Napközi Szakmai Programja

A Mosolyország Családi Napközi Szakmai Programja A Mosolyország Családi Napközi Szakmai Programja írta Ravaszné Bocskay Julianna A családi napközi minőségpolitikája - 259/2002. ( XII.18.) Korm. Rendelet, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység

Részletesebben

A MOZGÁS A VILÁG MEGISMERÉSÉNEK KAPUJA

A MOZGÁS A VILÁG MEGISMERÉSÉNEK KAPUJA A MOZGÁS A VILÁG MEGISMERÉSÉNEK KAPUJA BEVEZETÉS Az emberi élet egyik érdekes, sőt egyenesen csodálatraméltó szakasza az első év, melyben a mozgás, az érzékszervek működése, az értelem, az öntudat elképzelhetetlenül

Részletesebben

A bemeneti mérés eredménye az 1. évfolyamon

A bemeneti mérés eredménye az 1. évfolyamon ÚJBUDAI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1117 Budapest, Erőmű u. 4. sz. Tel/fax: 381-0664 e-mail: pszk@pszk.hu A bemeneti mérés eredménye az 1. évfolyamon Tartalom: Általános és speciális részkészségek mérésének összefoglaló

Részletesebben

HELYI TANTERV. Közös követelmények

HELYI TANTERV. Közös követelmények Pedagógiai programunk része a HELYI TANTERV,( a tanulásban akadályozott, beilleszkedési, magatartási zavarokkal küzdő és más fogyatékos gyermekekre vonatkozik, a kisiskolás kortól a szakma megszerzéséig.)

Részletesebben

Jankó István Iskolaérettség- éretlenség logopédus szemmel

Jankó István Iskolaérettség- éretlenség logopédus szemmel Jankó István Iskolaérettség- éretlenség logopédus szemmel Nem minden gyermek lesz azonban iskolaérett 6 évesen. Sok szülınek problémát jelent eldönteni az iskolakezdés idıpontját. Bizonytalanok, hogy vajon

Részletesebben

Grafomotoros fejlesztés

Grafomotoros fejlesztés Grafomotoros fejlesztés Nagyon sok szülőnek feltűnik az iskola megkezdése előtt, hogy gyermeke nem jól fogja a ceruzát, nem úgy rajzol, mint a többiek. Sőt, esetleg le sem lehet ültetni papír-ceruza feladatok

Részletesebben

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója Olasz nyelv FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés 1. Társalgási feladat/interjú: három témakör interakció kezdeményezés

Részletesebben

ÉTKEZÉS VISSZAMONDÁSA (tartós/végleges lemondás)

ÉTKEZÉS VISSZAMONDÁSA (tartós/végleges lemondás) Á í ó ó ó ó ó ó ó ö ü ü í ö ü í á Á ö ö í í É í í á í ó á ó ó ó ó ó ó ó ó á á ó á í á í ü ó ó ó ó í ó á ü ü ó ó ó ó ö Á ó ó ü í Ü ó ó ó ÉTKEZÉS VISSZAMONDÁSA (tartós/vgleges lemondás) Alulírott szül/gondvisel

Részletesebben

Olvasás-írás előkészítése: 1. - 2. évfolyam Olvasás- írás elemei: 3. - 10. évfolyam

Olvasás-írás előkészítése: 1. - 2. évfolyam Olvasás- írás elemei: 3. - 10. évfolyam Olvasás-írás előkészítése: 1. - 2. évfolyam Olvasás- írás elemei: 3. - 10. évfolyam Évfolyam Cél Feladat Követelmény 1-2. Segítse elő az olvasás-íráshoz szükséges alapkészségek / érzékelés, észlelés, figyelem,

Részletesebben

6. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ EGYES ÉVFOLYAMOK HELYI TANTÁRGYI PROGRAMJA

6. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ EGYES ÉVFOLYAMOK HELYI TANTÁRGYI PROGRAMJA 6. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ EGYES ÉVFOLYAMOK HELYI TANTÁRGYI PROGRAMJA Tartalomjegyzék: 1. évfolyam... 9 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 9 MATEMATIKA... 11 IDEGEN NYELV... 12 ANGOL NYELV... 12 NÉMET NYELV... 13

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ. Általános útmutató

ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ. Általános útmutató ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ Általános útmutató 1. A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

A követő mérés eredménye a 2. évfolyamon

A követő mérés eredménye a 2. évfolyamon ÚJBUDAI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1117 Budapest, Erőmű u. 4. sz. Tel/fax: 381-0664 e-mail: pszk@pszk.hu A követő mérés eredménye a 2. évfolyamon Tartalom: Általános és speciális részkészségek mérésének összefoglaló

Részletesebben

A diszlexiaprevenció előkészítő osztályban Meixner Ildikó módszere alapján

A diszlexiaprevenció előkészítő osztályban Meixner Ildikó módszere alapján Módszer-Tár Csécs Erzsébet A diszlexiaprevenció előkészítő osztályban Meixner Ildikó módszere alapján Napjainkban a tanulási kudarc gyakori jelenség, melynek egyik okaként a tanulási zavart tekintjük,

Részletesebben

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév Magatartás Kiegyensúlyozottan változó hangulattal nyugtalanul fegyelmezetlenül viselkedsz az iskolában. Az iskolai szabályokat betartod nem mindig tartod be gyakran megszeged. Olvasás írás 1.oszt. Szóbeli

Részletesebben

A Rehabilitációs Pedagógiai Program elkészítésénél közreműködtek: Szeverényi Sándor intézményvezető Tóth Istvánné gyógypedagógus Tornai Klaudia

A Rehabilitációs Pedagógiai Program elkészítésénél közreműködtek: Szeverényi Sándor intézményvezető Tóth Istvánné gyógypedagógus Tornai Klaudia Rehabilitációs Pedagógiai Program Gyógypedagógiai Nevelési Oktatási Intézmény Fejlesztő Nevelést Oktatást Végző Iskola Marcali 2o13. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza A Rehabilitációs Pedagógiai

Részletesebben

Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója. Általános útmutató

Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója. Általános útmutató Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Általános útmutató A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Az első, a második és a harmadik

Részletesebben

A D A T L A P. 3529 Miskolc, Áfonyás u.16. 1. Tagintézmény neve: Napraforgó Tagóvoda címe: 3529 Miskolc, Gesztenyés u. 18

A D A T L A P. 3529 Miskolc, Áfonyás u.16. 1. Tagintézmény neve: Napraforgó Tagóvoda címe: 3529 Miskolc, Gesztenyés u. 18 -1- A D A T L A P Az óvoda neve: címe: Áfonyáskert Óvoda 3529 Miskolc, Áfonyás u.16. 1. Tagintézmény neve: Napraforgó Tagóvoda címe: 3529 Miskolc, Gesztenyés u. 18 2. Tagintézmény neve: Középszer Tagóvoda

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2.sz. melléklet Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 139022 BÁRCZI GUSZTÁV ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY FEJLESZTŐ NEVELÉS-OKTATÁS

Részletesebben

Ezek az iskolaérettség kritériumai

Ezek az iskolaérettség kritériumai Ezek az iskolaérettség kritériumai A törvény szövege szerint az a gyerek, aki az adott évben augusztus 31-ig betölti a 6. életévét, tanköteles korba lép, ami azt jelenti, hogy elkezdheti az iskolát. Azonban

Részletesebben

ADATLAP. A gyermek neve: Születési év, hely, idő: Állampolgárság: TAJ szám: Lakcím: Otthoni telefon: Anyja neve:

ADATLAP. A gyermek neve: Születési év, hely, idő: Állampolgárság: TAJ szám: Lakcím: Otthoni telefon: Anyja neve: ADATLAP A gyermek neve: Születési év, hely, idő: Állampolgárság: TAJ szám: Lakcím: Otthoni telefon: Anyja neve: Születési év, hely, idő: Foglalkozás: Munkahely megnevezése: Cím: Mobil telefonszám: E-mail

Részletesebben

DR. MOLNÁR ISTVÁN ÓVODA, ÁLTALÁNOS ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON 4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY, RADNÓTI M. U. 5. TEL.

DR. MOLNÁR ISTVÁN ÓVODA, ÁLTALÁNOS ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON 4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY, RADNÓTI M. U. 5. TEL. DR. MOLNÁR ISTVÁN ÓVODA, ÁLTALÁNOS ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON 4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY, RADNÓTI M. U. 5. TEL.: - FAX: 52/561-847, 561-848 E-mail: intezet@ovisk-hboszormeny.sulinet.hu

Részletesebben

Zs. Tamás dokumentációja (részletek)

Zs. Tamás dokumentációja (részletek) Zs. Tamás dokumentációja (részletek) Óvoda: Malájalma Óvoda, 8888 Ördögrepkény Holdbab u. 71. Tartalom: - Logopédiai vélemény - Szakértői vélemény - - - Egyéni fejlesztési terv 2008. szeptember -. - Egyéni

Részletesebben

Súlyosan és halmozottan fogyatékos személyek fejlesztése, nevelése fókuszban a felnőtt súlyosan és halmozottan fogyatékos személyek

Súlyosan és halmozottan fogyatékos személyek fejlesztése, nevelése fókuszban a felnőtt súlyosan és halmozottan fogyatékos személyek Gondoskodás Gyermekeinkért Közhasznú Alapítvány (Budapest) Súlyosan és halmozottan fogyatékos személyek fejlesztése, nevelése fókuszban a felnőtt súlyosan és halmozottan fogyatékos személyek Életünk értelme

Részletesebben

szka102_10 É N É S A V I L Á G Készítette: Kovácsné Vojnovics Éva Solymos Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2.

szka102_10 É N É S A V I L Á G Készítette: Kovácsné Vojnovics Éva Solymos Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. szka102_10 É N É S A V I L Á G Iskolaorvosnál és iskolafogászaton Készítette: Kovácsné Vojnovics Éva Solymos Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM 104 Szociális, életviteli

Részletesebben

- hasonló hangzású hangok, szótagok, szavak hallási felismerésének problémája.

- hasonló hangzású hangok, szótagok, szavak hallási felismerésének problémája. Asperger syndroma: A zavaroknak egy csoportja, amelyet a szociális kapcsolatfelvétel és tartás minőségi mássága jellemzi. A kommunikációs sémák sajátosak ezeknél a gyerekeknél. Általában az érdeklődésük-aktivitásuk

Részletesebben

Én akarom, így akarom, most akarom!

Én akarom, így akarom, most akarom! 2 fotók: Belényesi Tímea (http://timeabelenyesi.blogspot.com) Én akarom, így akarom, most akarom! Kisnémet Mónika Kedves OlvasóIM! Ahogy azt az augusztusi számban ígértem, a szeptemberi megjelenést a dackorszak

Részletesebben

É Á É Ő É É Ő ö ö ő ü ő ü ő ó ó ö í ö ő í ö í í í ő ö í ő ő ü ő ő ü ő ó í ó ó ü ő ő ö ö ö ő ő ő ö ú ű ö ö ö ő ö ö ó ö ö ó ü ő ü ü ő ü ő ü ő ü ő ú ő ü ő ü ő ó ő í ő ü ő ü ő ö ó ó ó ó ó ö ó ó ó ű ö ü í ó

Részletesebben

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Általános jellemzok FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegíto beszélgetés 1. Társalgási feladat: három témakör interakció kezdeményezés nélkül 2. Szituációs feladat: interakció a vizsgázó

Részletesebben

Communication Matrix. Charity Rowland, 2010. 2015.04.16. Bliss Alapítvány - Paless Eszter

Communication Matrix. Charity Rowland, 2010. 2015.04.16. Bliss Alapítvány - Paless Eszter Communication Matrix Charity Rowland, 2010 The Communication Matrix: Evidence of Effectiveness for Developing Educational Goals CM - Kommunikációs képességek felmérése Kutatás milyen a hatása kommunikációfejlesztés

Részletesebben

Vélemény kifejtése, érvelés és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 3 Nyelvtan 3 Összesen 9 Harmadik feladat (Önálló témakifejtés)

Vélemény kifejtése, érvelés és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 3 Nyelvtan 3 Összesen 9 Harmadik feladat (Önálló témakifejtés) Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ

ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ Általános útmutató 1. A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

Párválasztó játékok felhasználása az óvodában 1.

Párválasztó játékok felhasználása az óvodában 1. Párválasztó játékok felhasználása az óvodában 1. A párválasztó játékok között a párválasztó körjátékokat, a leánykérő játékokat és a párválasztó társasjátékokat találjuk. Az óvodában a leggyakrabban használt

Részletesebben

Figyelemzavar-hiperaktivitás pszichoterápiája. Kognitív-viselkedésterápia1

Figyelemzavar-hiperaktivitás pszichoterápiája. Kognitív-viselkedésterápia1 Figyelemzavar-hiperaktivitás pszichoterápiája DrBaji Ildikó Vadaskert Kórház Kognitív-viselkedésterápia1 Kogníciók(gondolatok, beállítottság) módosítása Viselkedés módosítás Csoport terápiás forma 1 Kognitív-viselkedés

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Minta. Feladatonként értékeljük Jártasság a témakörökben Szókincs, kifejezésmód Nyelvtan

EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Minta. Feladatonként értékeljük Jártasság a témakörökben Szókincs, kifejezésmód Nyelvtan Általános jellemzok EMELT SZINT FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁMOK Bemelegíto beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat egy témakör részletes megbeszélése interakció kezdeményezés nélkül

Részletesebben

UEFA Grassroots C edzőképzés kiegészítő tanfolyam. FOGYATÉKOSOK A LABDARÚGÁSBAN Baranya István UEFA Pro, pszichológus

UEFA Grassroots C edzőképzés kiegészítő tanfolyam. FOGYATÉKOSOK A LABDARÚGÁSBAN Baranya István UEFA Pro, pszichológus UEFA Grassroots C edzőképzés kiegészítő tanfolyam FOGYATÉKOSOK A LABDARÚGÁSBAN Baranya István UEFA Pro, pszichológus FOGYATÉKOSSÁGRÓL ÁLTALÁBAN A fogyatékosságot meghatározhatjuk: - orvosi, - társadalmi,

Részletesebben

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/ Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni /Véghelyi Balázs/ 1 Az óvoda hivatalos elnevezése: BALATONVILÁGOSI SZIVÁRVÁNY ÓVODA Az óvoda pontos

Részletesebben

Tartásjavító torna gyerekeknek 1-4. évfolyam

Tartásjavító torna gyerekeknek 1-4. évfolyam Tartásjavító torna gyerekeknek 1-4. évfolyam 1. évfolyam 1-5 Szökdelések ugrások - Szigetről szigetre /ugrálás karikába/ - Mocsár -szökdelések, akadályok fölött 6-10 Egyensúly-gyakorlatok -gyakorlatok

Részletesebben

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2.

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. SZKb_102_01 segítség, amit adhatok Bizalomjáték É N É S M Á S I K Készítette: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYM tanári SEGÍTSÉG, MIT DHTOK MODULVÁZLT tevékenység

Részletesebben

ISKOLAÉRETT!? Szántainé Baráth Anita óvodapszichológus

ISKOLAÉRETT!? Szántainé Baráth Anita óvodapszichológus ISKOLAÉRETT!? Szántainé Baráth Anita óvodapszichológus Az iskolába való beiratkozást megelőzően számos család életében kérdések merülnek fel: Menjen iskolába? Maradjon még óvodában (amennyiben erre a jogszabály

Részletesebben

Pedagógiai Program. Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola

Pedagógiai Program. Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola Ikt.szám: 604/2015. Pedagógiai Program Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola 1. rész Nevelési program 2. rész Helyi tanterv 3. rész Szakmai program Győr, 2015. Csengeri Mária igazgató 1

Részletesebben

A kommunikációs készség fejlesztése Beszámoló a TÁMOP-3.1.6-11/3-2011-0004 pályázati programja 2012-2013 tanévi megvalósításáról

A kommunikációs készség fejlesztése Beszámoló a TÁMOP-3.1.6-11/3-2011-0004 pályázati programja 2012-2013 tanévi megvalósításáról A kommunikációs készség fejlesztése Beszámoló a TÁMOP-3.1.6-11/3-2011-0004 pályázati programja 2012-2013 tanévi megvalósításáról Pályázati programunk három nagy területe közül kettő azoknak a gyermekeknek

Részletesebben

gyógypedagógus, SZT Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2

gyógypedagógus, SZT Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2 Iskolakultúra, 25. évfolyam, 2015/4. szám DOI: 10.17543/ISKKULT.2015.4.3 Köböl Erika 1 Vidákovich Tibor 2 1 gyógypedagógus, SZT Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2 egyetemi

Részletesebben

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA

ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA 1. HELYZETELEMZÉS ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA 1.1. A gyógypedagógiai ellátás területei Óvodánk a sajátos nevelési igényű (hallássérült, valamint súlyos beszéd- és nyelvfejlődési zavarral, részképesség zavarral

Részletesebben

A 202/2011.(VIII.25.) KT határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA

A 202/2011.(VIII.25.) KT határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA A 202/2011.(VIII.25.) KT határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA Készítette: Székelyné Drahos Mária óvodavezetı -1- Az Intézmény jellemzıi adatai

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

Olvasás 1. tanmenet, A típus. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Témák órákra bontása. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag

Olvasás 1. tanmenet, A típus. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Témák órákra bontása. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag Olvasás 1. tanmenet, A típus Témák órákra bontása Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 1. Ismerkedés az iskolával, a tanítóval, az osztálytársakkal.

Részletesebben

A Rehabilitációs Pedagógiai Program elkészítésénél közreműködtek: Tóth Istvánné megbízott intézményvezető Patkóné Tornai Klaudia gyógypedagógus

A Rehabilitációs Pedagógiai Program elkészítésénél közreműködtek: Tóth Istvánné megbízott intézményvezető Patkóné Tornai Klaudia gyógypedagógus Rehabilitációs Pedagógiai Program Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dél-Dunántúli Régió Központ Fejlesztő Nevelést Oktatást Végző Iskola Pécs 2o15. A Rehabilitációs Pedagógiai Program elkészítésénél közreműködtek:

Részletesebben

Inkluzív iskola _2. Separáció- integráció- inklúzió

Inkluzív iskola _2. Separáció- integráció- inklúzió Inkluzív iskola _2 Separáció- integráció- inklúzió Speciális nevelési területek, speciális életvitel Speciális megközelítés Normalitás, abnormalitás fogalma, az átlagtól való eltérés okai, magyarázó elméletei

Részletesebben

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Megkezdődött a tanév. Az első osztályos kisgyerekek tele tudásvággyal jönnek az iskolába. Tanítóink szervezik a napi megismerő munkát, hogy a gyerekek

Részletesebben

1005 röplabda játék és gyakorlat

1005 röplabda játék és gyakorlat 1005 röplabda játék és gyakorlat lõszó Sokszor mondjuk gyerekeinknek és tanítványainknak az egyesületi edzéseken vagy az iskolában, hogy elõször a röplabda technikáját kell megtanulniuk, mielõtt játszani

Részletesebben

Bevezetés 5 Ugye, ismerõs a dolog? 5 Mi a kineziológia? 6

Bevezetés 5 Ugye, ismerõs a dolog? 5 Mi a kineziológia? 6 Tartalom Bevezetés 5 Ugye, ismerõs a dolog? 5 Mi a kineziológia? 6 Az agy 9 Az agytörzs 10 A kisagy 11 A limbikus rendszer 12 A cortex 14 Az agyféltekék 15 Információáramlás az agyban 17 A flow-állapot

Részletesebben

AZ OKTATÁSI IGAZOLVÁNYOK KEZELÉSI SZABÁLYZATA

AZ OKTATÁSI IGAZOLVÁNYOK KEZELÉSI SZABÁLYZATA Petrovay György Katolikus Általános Iskola,Alapfokú Művszeti Iskola, Óvoda 5065, Nagykörű, Rákóczi út 22-24. OM: 201781 tel: 56/949-011, fax: 56/543-028, e-mail: petrovaykataltisk@gmail.com www.petrovaykataltisk.hu

Részletesebben

A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI. - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek. Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet

A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI. - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek. Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet A kommunikáció Osgood-Schramm körkörös kommunikációs modell Gondolatot megfogalmaz

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ AZ EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ

ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ AZ EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ AZ EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ Általános útmutató 1. A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

A következő táblázat az értékelési szempontokat és az egyes szempontok szerint adható maximális pontszámot mutatja.

A következő táblázat az értékelési szempontokat és az egyes szempontok szerint adható maximális pontszámot mutatja. A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák alapján történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon, valamint az egyes szempontokhoz tartozó szintleírásokon

Részletesebben

JÁTÉKGYŰJTEMÉNY LABDAADOGATÓ VERSENY FELADAT:

JÁTÉKGYŰJTEMÉNY LABDAADOGATÓ VERSENY FELADAT: JÁTÉKGYŰJTEMÉNY 1. LABDAADOGATÓ VERSENY A kezdő játékos a zsámolyon áll. A labda a kezdő játékos kezében van. Jelre a kezdő játékos átadja a labdát a mellette lévőnek, tetszőleges módon. Mindenki továbbadja

Részletesebben

XXII.KERÜLETI EGYESÍTETT ÓVODA ZÖLDECSKE TAGÓVODA. 1221 Budapest, Ják u. 44-46. OM azonosító : 034772

XXII.KERÜLETI EGYESÍTETT ÓVODA ZÖLDECSKE TAGÓVODA. 1221 Budapest, Ják u. 44-46. OM azonosító : 034772 1 XXII.KERÜLETI EGYESÍTETT ÓVODA ZÖLDECSKE TAGÓVODA 1221 Budapest, Ják u. 44-46. OM azonosító : 034772 HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM módszertani segédanyaga VÉDJÜK EGYÜTT 2 TARTALOM BEVEZETÉS 1 Helyzetkép 1.1

Részletesebben

Tizenkettedik lecke. Az ajtóban

Tizenkettedik lecke. Az ajtóban Tizenkettedik lecke Az ajtóban Gulyás Szia, édes! Szia, kicsim! Egy picit korán jössz... Hát... én el is mehetek... Jaj, nem úgy értem! Bocsánat! Csak még nincs kész a vacsora. A vacsora a mai meglepetés.

Részletesebben

Értékelési szempont. A kommunikációs cél elérése és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 2 Nyelvtan 1 Összesen 6

Értékelési szempont. A kommunikációs cél elérése és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 2 Nyelvtan 1 Összesen 6 Összefoglaló táblázatok az emelt szintű vizsga értékeléséhez A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Szlovén nyelv Általános útmutató A következő táblázat az értékelési szempontokat és az egyes szempontoknál adható maximális pontszámot mutatja. A Beszédtempó,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM EGYMI

PEDAGÓGIAI PROGRAM EGYMI V. rész PEDAGÓGIAI PROGRAM EGYMI Készítette: TOMATÁS TÍMEA Intézményegység vezető 1. Utazó gyógypedagógusi hálózat... 3 1.1 A habilitációs, rehabilitációs tevékenység célja és feladata... 3 1.2 A habilitációs,

Részletesebben

Stroke betegek vizsgálata hagyományos mérőmódszerek. Futó Gabriella ODÚ Fejlesztő Központ Szeged

Stroke betegek vizsgálata hagyományos mérőmódszerek. Futó Gabriella ODÚ Fejlesztő Központ Szeged Stroke betegek vizsgálata hagyományos mérőmódszerek és az FNO felhasználásával Futó Gabriella ODÚ Fejlesztő Központ Szeged Vizsgálati személyek kiválasztásának szempontjai Akut stroke-beteg az intézményi

Részletesebben

Széljegyzetek egy óvodai integrációhoz

Széljegyzetek egy óvodai integrációhoz Széljegyzetek egy óvodai integrációhoz (az intuitív esetkezelés lépcsőfokai) 2009. február 2013. február Vázlat: - ismerkedés (ismerkedés tulajdonságok előélet) - kezdetek (az anya a nagymama kötődések)

Részletesebben

I R Á N Y E LV E K. 1.1. Az Óvodai nevelés országos alapprogramja a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésében

I R Á N Y E LV E K. 1.1. Az Óvodai nevelés országos alapprogramja a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésében I R Á N Y E LV E K 1. Általános elvek A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve 1.1. Az Óvodai nevelés országos alapprogramja a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésében

Részletesebben

Tónuszavar diagnózis miatt rehabilitációra utalt csecsemők

Tónuszavar diagnózis miatt rehabilitációra utalt csecsemők Tónuszavar diagnózis miatt rehabilitációra utalt csecsemők fejlődésének nyomonkövetése Dr Szabó Éva Dr Nagy Beáta Bakó Adél EJK Non profit Kft DE Népegészségügyi Tanszék Gyermekrehabilitáció Kell-e kezelni

Részletesebben

KIEMELÉS A RÖVID FEJLŐDÉSI NAPLÓBÓL

KIEMELÉS A RÖVID FEJLŐDÉSI NAPLÓBÓL Törvényi háttér: 363/2012. (XII.17.) orm. rendelete az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról Az óvodai élet megszervezése 4. Az óvodai nevelés tervezését, valamint a gyermekek megismerését és fejlesztését,

Részletesebben

Minta. A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Minta. A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

HOZZÁFÉRÉS ÉS MINŐSÉG A SÚLYOSAN HALMOZOTT GYERMEKEK ELLÁTÓ- RENDSZERÉNEK JELLEMZŐI

HOZZÁFÉRÉS ÉS MINŐSÉG A SÚLYOSAN HALMOZOTT GYERMEKEK ELLÁTÓ- RENDSZERÉNEK JELLEMZŐI HOZZÁFÉRÉS ÉS MINŐSÉG A SÚLYOSAN HALMOZOTT GYERMEKEK ELLÁTÓ- RENDSZERÉNEK JELLEMZŐI FOGALMI MEGHATÁROZÁS KIK ŐK? HAZAI HELYZET fogalom 32/2012 (X.8.) EMMI rendelet 3. melléklet: A súlyos halmozott fogyatékosság

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET ADHD-s gyermekek családjai részére KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET Ezt a tájékoztató füzetet azért készítettük, hogy segítsünk a FIGYELEMHIÁNY/HIPERAKTIVITÁS

Részletesebben

DIÓSGYŐRI NAGY LAJOS KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA. Pedagógiai Program 2. sz. melléklet. A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének pedagógiai programja

DIÓSGYŐRI NAGY LAJOS KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA. Pedagógiai Program 2. sz. melléklet. A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének pedagógiai programja DIÓSGYŐRI NAGY LAJOS KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Program 2. sz. melléklet A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének pedagógiai VUCSKÓ ZSUZSANNA igazgató 2. oldal Tartalom 1. A sajátos nevelési

Részletesebben

Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához

Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Feladattípus Értékelés szempontjai Pontszámok Bemelegítő beszélgetés 1. Társalgási feladat: - egy témakör részletes megbeszélése - interakció

Részletesebben

Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv)

Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) Mentor neve: Mentor azonosítója: Tanuló neve: Tanuló azonosítója: Az Egyéni Fejlesztési Terv egy folyamatosan változó, a tanuló fejlődését regisztráló,

Részletesebben

Helyi tanterv alsó tagozat

Helyi tanterv alsó tagozat Tartalomjegyzék Helyi tanterv alsó tagozat Magyar nyelv és irodalom Bevezető... 3 1. évfolyam... 5 2. évfolyam... 11 3. évfolyam... 20 4. évfolyam... 31 Német népismeret Bevezető... 42 1. évfolyam... 43

Részletesebben

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez

Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez Inkluzív nevelés Ajánlások autizmussal élő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez Életpálya-építés Szerkesztette Czibere Csilla Vígh Katalin sulinova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési

Részletesebben

Kommunikációs csatornák 2009. november 12. Dr. Szilágyiné Gálos Ildikó

Kommunikációs csatornák 2009. november 12. Dr. Szilágyiné Gálos Ildikó KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK HATÉKONY ALKALMAZÁSÁNAK MÓDSZEREI Kommunikációs csatornák AZ EMBERI LÉT KAPCSOLATAI Személyek, tárgyak, szerepek és az információ A kommunikáció szót sokféle dologra, jelenségre

Részletesebben

Tanterv a magyar irodalom oktatásához 1-8. évfolyamára 1 2. évfolyam

Tanterv a magyar irodalom oktatásához 1-8. évfolyamára 1 2. évfolyam Tanterv a magyar irodalom oktatásához 1-8. évfolyamára 1 2. évfolyam érzelmi érzékenysége, erkölcsi gondolkodása legalább olyan szintre kerül, hogy az olvasott művekben képessé válik emberi alaphelyzetek,

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon, valamint az egyes szempontokhoz tartozó szintleírásokon alapul. Minden feleletet ezen

Részletesebben

EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Kautzky Lászlóné intézményvezető Molnár Miklósné általános vezető helyettes A tagintézmények vezetői és nevelőtestületei Tartalomjegyzék 1. HELYZETKÉP...

Részletesebben

Autizmusba zárt világ

Autizmusba zárt világ Autizmusba zárt világ Az autizmus története Egyidős az emberiséggel! A szindróma első leírása: Leo Kanner-1943 autisztikus magány Hans Asperger 1944 autisztikus pszichopátia A reciprok kommunikáció minőségi

Részletesebben

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció. BEMUTATÁS Képességeinek legnagyobb részét az ember sohasem realizálja, s ezek mindaddig ki sem bontakozhatnak, amíg jobban meg nem értjük természetüket.

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Tájékoztató az Óvoda-iskola átmenetet segítő program indításáról Mohács, 2013. október 16 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési

Részletesebben

Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény

Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény Egységes szerkezetben foglalt módosított Pedagógiai program V. kötet

Részletesebben

Az élet napos oldala

Az élet napos oldala Az élet napos oldala írta Mercz Tamás E-mail: mercz_tomi@hotmail.com Első rész Minden kicsiben kezdődik el A fűnyíró idegesítő berregő motorhangja teljesen betölti szobám zegzugait. Zúg a rikítóan kék

Részletesebben

Bölcsődei gyakorlat szempontsora. Tematikus megfigyelési szempontok bölcsődei csoportban

Bölcsődei gyakorlat szempontsora. Tematikus megfigyelési szempontok bölcsődei csoportban Bölcsődei gyakorlat szempontsora. Kisgyermekgondozó, - nevelő (OKJ 54 761 02 0010 54 02) - emelt szintű képzéshez. Tematikus megfigyelési szempontok bölcsődei csoportban 1. Alkalom: Intézménylátogatás

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM 51/2012. XII. 21.EMMI RENDELET 1.SZ. MELLÉKLETE ALAPJÁN Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs

Részletesebben

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: a Bősárkányi Tündérfátyol Óvoda nevelőtestülete Hatályos: 2013.szeptember 1. TARTALOM Tartalomjegyzék 2. 1.Bevezető 5. 1.2.Az óvodánk adatai

Részletesebben

Az új Tanulási stílus kérdőív. A kérdőív skálái, használati javaslatok, kutatási eredmények

Az új Tanulási stílus kérdőív. A kérdőív skálái, használati javaslatok, kutatási eredmények Az új Tanulási stílus kérdőív A kérdőív skálái, használati javaslatok, kutatási eredmények Miről lesz szó? Az új tanulási stílus kérdőív kialakítása A kérdőív és az alskálák bemutatása A kérdőív használata

Részletesebben

Minta. A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Minta. A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. VIOLA ÓVODA 1042. Bp. Viola u. 11-13. OM azonosító: 034309 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ ELSŐ RÉSZ Óvodánk bemutatása Koncepciónk Tárgyi és személyi feltételek Gyermekképünk Óvodai

Részletesebben