TÉRÍTÉSI DÍJTÁBLÁZAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÉRÍTÉSI DÍJTÁBLÁZAT"

Átírás

1 TÉRÍTÉSI DÍJTÁBLÁZAT Készítette: Jónás Rudolfné irodavezető... Ellenőrizte: Zelnik Krisztina minőségirányítási vezető... Jóváhagyta: Dr. Stankovics Éva főigazgató... Hatálybalépés dátuma: Verzió: 10. A példány sorszáma: A példány tulajdonosa: A szabályzat az Albert Schweitzer Kórház Rendelőintézet tulajdona. Engedély nélküli másolása nem megengedett! Verzió: 10. Dátum: Oldal:1/42

2 A térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásokról és térítési díjáról szóló 284/1997. (XII.23.) számú Korm. rendeletben foglaltak alapján, az Albert Schweitzer Kórház- Rendelőintézet térítésköteles egészségügyi szolgáltatásai körét az alábbi szabályzatban állapítom meg. A szabályzatot a betegfelvételi helyeken jól látható módon ki kell függeszteni! Jelen szabályzat a kiadás napján lép hatályba, és visszavonásig vagy módosításig érvényes. I. A Térítési Díjtábla hatálya Jelen Térítési Díjtábla hatálya az alábbi térítésköteles egészségügyi tevékenységekre terjed ki. I/A. A biztosított által részleges térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások. I/B. A biztosított által kiegészítő térítési díj mellett jogosult szolgáltatások. I/C. A külföldi állampolgár, a nem biztosított, illetve a biztosított által is csak teljes térítési díj mellett igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások. I/D. Jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek által kezdeményezett, valamint a biztosított által igénybe vett térítésköteles egészségügyi szolgáltatások. I/A. A biztosított által részleges térítési díj fizetése ellenében az intézmény az alábbi egészségügyi szolgáltatások elvégzését vállalja: éves életkor alatt fogszabályozó készülékre; 2. a külön jogszabály szerinti terhesgondozás és a szülészeti ellátás kivételével az ellátást végző orvos megválasztására. 3. a rágóképesség helyreállítása érdekében jogszabályban meghatározott típusú fogpótlásra; 4. a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásra, ha azt a biztosított beutaló nélkül veszi igénybe, kivéve jogszabályban meghatározott sürgős szükség körébe tartozó ellátásokat. 5. a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásnak a beutalási rendtől eltérő igénybevételére, ide nem értve az Eütv. 3. -ának i) pontja szerinti sürgős szükség körébe tartozó - külön jogszabályban megnevezett ellátásokat. 6. Az Ebtv. 23/A. c) pontja alapján az ápolási osztályon orvosi beutalás alapján történő elhelyezés és ápolás esetén, illetve krónikus fekvőbeteg-ellátásban (fél éven túli) ápolási díjjal finanszírozott biztosított után. Verzió: 10. Dátum: Oldal:2/42

3 I/B A biztosított által kiegészítő térítési díj mellett jogosult szolgáltatások 1. A biztosított saját kezdeményezésére az ellátás az Ebtv.19. (1) bekezdésében foglaltaktól - többletköltséget okozó - eltérő tartalommal történő igénybevételére, 2. Az egészségügyi ellátás keretében saját kezdeményezésére igénybe vett egyéb kényelmi szolgáltatásokra. 3. Amennyiben a beteg állapota indokolja, az e feladatra finanszírozott szolgáltatónál ápolás céljából történő elhelyezésre és ápolásra, ideértve a szükséges gyógyszereket és az étkezést is. I/C. A nem biztosított személy - kivéve az államközi vagy kormányközi szerződés, nemzetközi szerződés vagy kötelezően alkalmazandó közösségi szabály alapján a külföldi állampolgár részére nyújtott térítésmentességet - az egészségügyi szolgáltatásért díjat kell fizetni. A biztosított által csak teljes térítési díj mellett igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások tekintetében az intézmény a szolgáltatás teljes költségeinek megtérítése mellett vállalja az egészségbiztosítás által nem finanszírozott alábbi szolgáltatások elvégzését. 1. Orvosi beutaló nélkül (kivéve a jogszabályban orvosi beutaló nélkül igénybe vehető szakellátásokat), vagy nem OEP által finanszírozott beutaló estében (foglalkozásegészségügyi szakellátás, illetve magánrendelés), - az azonnal beavatkozást igénylő - /sürgősségi/ ellátás kivételével - saját kezdeményezésre végzett vizsgálatok, illetve vizsgálat vagy gyógykezelés céljából fekvőbeteg ellátást, szakkonzílium elvégzését. 2. Esztétikai - nem rekonstrukciós célra - plasztikai sebészeti műtéti eljárások elvégzését. 3. Nem orvosi indikációra végzett meddővététel elvégzését. I/D. A biztosított által is csak a 284/1997.(12.23.) Korm. rendeletben rögzített térítés mellett vehetők igénybe a Térítési díjtáblázatban rögzített egészségügyi szolgáltatások Jogi személyek a jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervek által kezdeményezett, valamint a biztosított állampolgárok által igénybe vett alábbi egészségügyi szolgáltatások a jogszabály erejénél fogva csak térítési díj megfizetése mellett vehetők igénybe. A meghatározott ellátások körébe tartozó beavatkozásokat az egészségbiztosításért felelős miniszter rendeletben állapítja meg. 1. A külön jogszabályban meghatározott munkahigiénés szűrő- és ellenőrző vizsgálatok, 2. A külön jogszabályban meghatározott foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatások, amennyiben azok nem az ellátást igénybevevő biztosított foglalkozási megbetegedése, illetőleg üzemi balesete miatt váltak szükségessé, 3. A külön jogszabály által elrendelt orvos-szakértői vizsgálatok és szakvéleményezés, kivéve, ha a vizsgálatra és szakvéleményezésre társadalombiztosítási vagy szociális juttatásra, kedvezményre, illetve egészségbiztosítási ellátásra való jogosultság megállapítása céljából kerül sor. Verzió: 10. Dátum: Oldal:3/42

4 Így térítésmentes különösen: - keresőképtelenség, - mozgáskorlátozottság tényének, mértékének, - a vakság tényének, - személyi jövedelemadó igénybevétele céljából súlyos fogyatékosság tényének, - magasabb összegű családi pótlékra jogosultság, - a munkaképesség csökkenés tényének megállapítása, - a tankötelezettséggel, illetve iskolai oktatással és szakképzéssel összefüggő vizsgálatok elvégzése. 4. A külön jogszabályban meghatározott különösen veszélyes (extrém) sportolás, szórakoztató-szabadidős tevékenység közben bekövetkezett baleset miatt szükségessé vált ellátások: a. vízisízés, b. jet-ski, c. vadvízi evezés, d. hegy- és sziklamászás az V. foktól, e. magashegyi expedíció, f. barlangászat, g. bázisugrás, mélybe ugrás (bungee jumping), h. falmászás, i. roncsautó (auto-crash) sport, rally, j. hőlégballonozás, k. félkezes és nyílttengeri vitorlázás, l. sárkányrepülés, ejtőernyőzés, paplanernyőzés, műrepülés. 5. A hivatásos sportolók sportegészségügyi ellátása, 6. A nem gyógyító célú, kizárólag esztétikai vagy rekreációs célból nyújtott egészségügyi szolgáltatás, 7. A nem egészségügyi indokból végzett művi meddővé tétel, 8. Az egészségi állapotot pozitív irányban alapvetően nem befolyásoló, szakmailag nem bizonyítottan hatásos ellátás 9. A pontban meghatározott ellátások következményeinek elhárítására, illetve az eredeti állapot visszaállítására irányuló egészségügyi szolgáltatások, 10. A biztosított kísérőjének részére az egészségügyi szolgáltató által biztosított szállás és étkezés. Kivéve, ha a biztosított a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény szerint fogyatékos személynek minősül, Nem minősül kísérő személynek az ellátásban részesülő biztosított szülője, törvényes képviselője és közeli hozzátartozója, amennyiben a biztosított az ellátás igénybevételének megkezdésekor a 14. életévét nem töltötte be. 11. A gépjárművezetői alkalmassági vizsgálatok, 12. A lőfegyvertartásra vonatkozó orvosi és pszichológiai alkalmassági vizsgálatok, 13. Alkohol szintjének kimutatása érdekében végzett vér- és vizeletvétel 14. Kábítószer szintjénak kimutatása érdekében végzett vérvétel, vizeletvétel. 15. Látlelet készítése és kiadása 16. Részeg személy detoxikálása Verzió: 10. Dátum: Oldal:4/42

5 17. Kábítószer hatása alatt álló személy akut ellátása 18. Tengeri hajózási egészségi alkalmassági vizsgálat. 19. Igazságügyi szakértői tevékenység. 20. Hivatásoso sportolók sportegészségügyi vizsgálata. 21. Repülő-egészségügyi alkalmassági vizsgálat. 22. A mellkas-szűrővizsgálat (tüdőszűrés), melynek igénybevételére nem az egészségügyi hatóság által a fertőző betegségek és járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló miniszteri rendelet szerint kötelezően elrendelt szűrővizsgálat keretében vagy nem a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló miniszteri rendelet szerinti korhoz kötött szűrővizsgálat keretében, vagy nem a jogszabály által előírt, a szakképzésről szóló évi CLXXXVII, tv. 4. (1) bekezdése a) b) pontja szerinti szakképzési intézményekben és felsőoktatási intézményben oktatásban részesülők szakmai alkalmassági vizsgálat keretében kerül sor. 23. Foglalkoztathatóság szakvéleményezése. 24. A biztosított nem kötelező védőoltással történő immunizálása, kivéve, ha a külön jogszabály szerinti védőoltás térítésmentes. Az pontban meghatározott ellátások keretében, annak részeként kezdeményezett további járóbeteg-szakellátások. Az pontban foglalt eü. szolgáltatások igénybe vételéért a Térítési díjtáblázatban meghatározott térítési díjakat kell fizetni. Amennyiben a fenti szolgáltatások nyújtásához külön vizsgálat/ok/ elvégzése szükséges - és az így felmerült költségek meghaladják a melléklet szerinti térítési díjat - a felmerült többletköltségeket az intézmény részére ugyancsak meg kell téríteni. II. Az egészségügyi szolgáltatások térítési díja fizetésének és alkalmazásának általános szabályai 1. Az elvégzett szolgáltatásokért a fizetendő költségtérítést a szolgáltatást igénybe vevőnek kell megfizetni. 2. Hatósági megkeresésre az adatszolgáltatás ingyenes. 3. A természetes személyek, vagy más jogi személyek /intézmény, vállalat, vállalkozás, stb./ által igényelt egészségügyi szolgáltatás ellenértékét készpénzben előre kell fizetni, melynek igazolására a bevételi pénztári bizonylat szolgál. A szolgáltatásról számlát is adni kell. /pl. belgyógyászati járóbeteg-szakellátás, stb./ Egyéb jogi személyek /intézmény, vállalat, vállalkozás stb./ esetében az igénylő szervezet vezetője által a Pénzügyi és számviteli irodára leadott kérelem alapján lehetőség van a szolgáltatás átutalása útján történő rendezésére is. 4. A térítési díjat az intézmény bevételeként kell kezelni. 5. Az egészségügyi szolgáltatást végző osztály /munkahely/ köteles tájékoztatni a vizsgálatra, illetve kezelésre jelentkezőt a vizsgálatokról és a térítési díjbefizetési kötelezettségről. 6. Az elvégzendő vizsgálatok, illetve kezelés várható díját előre - térítési díj előleg formájában - az igénybe vevőnek be kell fizetnie a kórház házipénztárába, vagy a Verzió: 10. Dátum: Oldal:5/42

6 telephelyeken lévő alpénztárakba. A vizsgálatok elvégzése után a fizetendő tényleges térítési díjat, a szolgáltatást végző osztálynak meg kell határoznia, s intézkednie kell az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevő felé a felmerült díjkülönbözet befizettetésére. E célból a vizsgálatra, kezelésre jelentkező számára a vizsgálatot elindító, illetve felvevő osztály kitölti az "Szerződés a fekvőbeteg ellátást igénybe vevők részére", vagy a Szerződés járóbeteg ellátást igénybe vevők részére elnevezésű nyomtatványt (mintáját lásd bizonylati album) 3 példányban - melyből, 2 példányt a szolgáltatást igénylő részére ad át. A 2 példányos szerződéssel az érintett személy felkeresi a pénztárt, ahol a számlát kiállítják. A számlán feltüntetett összeget a kórház pénztárába kell befizetni. Amennyiben a szolgáltatást igénybe vevő az Intézet valamely külső telephelyén, vagy nem a pénztár nyitva tartása alatt kerül ellátásra, úgy lehetősége van a társaság számlaszámára átutalni a térítési díjat. Az osztály, munkahely a vizsgálatot, kezelést - nem sürgősségi esetben - csak akkor kezdheti meg, ha vizsgálatra, kezelésre jelentkezett személy a pénztári befizetés tényét a részére kiadott bevételi pénztárbizonylattal, vagy a készpénz-átutalási bizonylattal igazolja, melyet a szolgáltatást nyújtó osztályon lead. A készpénzzel nem rendelkező beteg esetében a beteggel kötelezvényt kell aláíratni (mintáját lásd Bizonylati Albumban). 7. Külföldi állampolgárok sürgősségi ellátása: A. Az államközi vagy kormányközi egyezménnyel rendelkezők (1. számú melléklet) részére életmentő beavatkozás elvégzése az útlevél felmutatása mellett B. A szociális biztonsági egyezményt kötött államok állampolgárai részére sürgősségi ellátás ingyenes: a. Horvátországi fekvőbeteg gyógyintézeti ellátása az útlevél felmutatása mellett a HR/HU nyomtatvánnyal vehető igénybe (lsd: www. oep.hu ) b. Magyarország és Montenegró között április 1.-től hatályos, melynek értelmében: - a montenegrói biztosítottak a magyarországi egészségügyi szolgáltatásokat átmeneti magyarországi tartózkodás során sürgősségi esetben az útlevél felmutatása mellett CG/HU 111 jelű igazolással (lsd: vehetik igénybe - Magyarországon dolgozó montenegrói biztosított a CG/HU 111A jelű nyomtatvánnyal c. Magyarország és Bosznia és Hercegovina között augusztus 1.-től hatályos, melynek értelmében: 1. A bosznia és hercegovinai biztosítottak a magyarországi egészségügyi szolgáltatásokat átmeneti magyarországi tartózkodás során sürgősségi esetben az útlevél felmutatása mellett a bosznia és hercegovinai egészségbiztosítási pénztár illetékes szerve által kiadott, BH/HU 111 jelű igazolással. A bosznia és hercegovinai biztosítottak Magyarországon a dialízis kezelést kizárólag a BH/HU 112 nyomtatvánnyal (lsd: vehetik igénybe. C. Az EGT- és svájci állampolgárok, valamint az ezen államokban biztosított személyek részére (2. számú melléklet) ideiglenes Magyarországi tartózkodásuk során a szükséges egészségügyi szolgáltatás: d. az Útlevél és az EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYA (EU-Kártya) vagy E111-es nyomtatvány alapján nyújtandó. e. E 112 nyomtatvány: MEGHATÁROZOTT TARTALMÚ VAGY TELJES Verzió: 10. Dátum: Oldal:6/42

7 KÖRŰ ELLÁTÁS Az E 112 vagy S2 jelű nyomtatvánnyal (lsd: A fenti körökbe nem tartozó külföldi állampolgárok esetében az egészségügyi szakellátás térítés köteles az útlevél felmutatása mellett is! 8. Magatehetetlen, kötelezettségében akadályozott személy, ittas, eszméletlen, elmebeteg, vagy fizikailag sérült ellátása a kórház kockázatára megtörténhet, de ebben az esetben a megváltozott körülmény beálltakor a kötelezettségvállalásnak, vagy a költségek megtérítésének létre kell jönni. Ennek elmaradása esetén: - halál beállta, vagy a beteg megszökik, a fellelhető adatokkal a szakmai ügyekért felelős ügyvezető igazgató részére egy rövid feljegyzést kell készíteni, hogy az esetleges leírás, illetve jogi rendelkezés megtörténhessen. A kötelezvényt 2 példányban kell kiállítani, melyből: 1 példányt a Pénzügyi és számviteli iroda, 1 példányt a vizsgálatot kérő kap, mellé csatolva 1 db számlát. 9. A fekvőbeteg ápolást igénylő készpénzzel nem rendelkező személynek az első munkanapon hozzátartozója által, vagy más módon a térítési díj várható összegét előleg formájában rendeznie kell. A szolgáltatás teljes elszámolását, a távozás alkalmával az osztály által a Pénzügyi és számviteli iroda részére leadásra kerülő "Szerződés a fekvőbeteg ellátást igénybe vevők részére", vagy a Szerződés járóbeteg ellátást igénybe vevők részére, megnevezésű nyomtatvány hiánytalan kitöltésével kell biztosítani, melynek alapján a számla elkészül. A térítési díj befizetése a kiállított számla alapján, vagy a kórház pénztárába történő befizetéssel, vagy ettől eltérő esetben készpénz-átutalási megbízással történhet. A készpénz-átutalási megbízással történő befizetés esetén, ennek megfelelő kitöltéséért a szolgáltatást elindító osztály felel. Egyúttal figyelmeztetni tartozik a vizsgálatot kérő személyt, hogy a tartozást 8 napon belül rendezze, mert ennek elmaradása esetén a kórház bírósági eljárás keretében intézkedik. 10. A Biztosító Társaságok megbízásából kizárólag orvosi beutalóval végezhetnek el diagnosztikai vizsgálatot az osztályokon, melynek megtörténtéről az osztályvezető főorvos értesíti az Értesítés a Pénzügyi és számviteli iroda részére a Biztosító Társaságok megbízásából végzett orvosi vizsgálatokról elnevezésű nyomtatványon (mintáját lásd bizonylati album) a pénzgazdálkodási osztályt a vizsgálati díjak számlázása és befizettetése érdekében. III. A térítési díj méltányossági alapon történő elengedésének és mérséklésének rendje Az intézmény főigazgatója jogosult - indokolt esetben - a szolgáltatásokat igénybe vevő részére személyi és családi körülményeire, szociális helyzetére tekintettel különös méltánylást érdemlő esetben a térítési díjat és költségét mérsékelni, illetve teljes egészében elengedni. Az ilyen értelmű intézkedésre írásbeli kérelem alapján kerülhet sor. A térítési díj mérsékelhető, vagy akár el is engedhető az alábbi esetekben: - a szolgáltatást igénybe vevő jövedelemmel nem rendelkezik, és azt igazolni tudja, - ha van ugyan jövedelme - de a minimális munkabér alsó határát nem éri el, - ha a nyugdíjkorhatárnál magasabb életkorú és a nyugdíja az öregségi nyugdíj mindenkori Verzió: 10. Dátum: Oldal:7/42

8 legkisebb összegét nem haladja meg, - ha rokkantsági járadékban részesül, - ha saját háztartásában három, vagy annál több gyermek eltartásáról gondoskodik, - ha saját háztartásában súlyosan fogyatékos gyermek eltartásáról gondoskodik, - továbbá az orvosi bizottság által megállapított egyéb különös méltánylást érdemlő esetekben. A térítési mérséklésre vagy teljes elengedésre vonatkozó határozat 1 példányát a Pénzügyi és számviteli iroda részére el kell juttatni. IV. Térítési díjtételek Behajtás/parkolás díjtétele Behajtási/parkolási díj (egyszeri behajtásra jogosít) Dokumentáció másolatok díjtételei Lelet Zárójelentés Boncjegyzőkönyv Teljes dokumentáció (kórlap, zárójelentés, stb..) Születési dátum (pontos óra, perc) Fekvőbeteg szakellátás Kiegészítős térítési díj (magyar biztosítással rendelkező beteg esetében) A beteg állapota indokolja, az e feladatra finanszírozott szolgáltatónál ápolás céljából történő elhelyezésre és ápolásra, ideértve a szükséges gyógyszereket és az étkezést is. A magasabb színvonalú ellátás számla szerinti költségének a 150%-a (gyógyszer, protézis, étkezés) Részleges térítési díj (magyar biztosítással rendelkező beteg esetében) Gyomortükrözéses vizsgálatok orvosi szempontból nem indokolt altatásban végzése esetén Ft Vastagbél-tükrözéses vizsgálatok orvosi szempontból nem Ft indokolt altatásban végzése esetén A krónikus fekvőbeteg-ellátásban ápolási díjjal finanszírozott biztosított után A beteg által az ellátást végző orvos megválasztása A fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásra, ha azt a biztosított beutaló nélkül veszi igénybe A fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásnak a beutalási rendtől eltérő igénybevételére /nap Az ellátás OEP finanszírozása +30%,max Ft Az ellátás OEP finanszírozása +30%,max Ft Az ellátás OEP finanszírozása +30%,max Ft Teljes térítési díj (egyéb, magyar biztosítással nem rendelkező beteg esetében) Aktív ellátás (fekvő és egynapos sebészet) Verzió: 10. Dátum: Oldal:8/42

9 Teljes térítési díj (egyéb, magyar biztosítással nem rendelkező beteg esetében) Normatív napig tartó kórházi ellátás esetén HBCS besorolás Ft értéke +50%. Normatív nap feletti kórházi ápolási napra naponta 5. Felső határnap feletti kórházi ápolási napra naponta 6. Krónikus ellátás Az OEP által meghatározott napidíj +50% Krónikus belgyógyászat Hatvan Ft Mozgásszervi rehabilitáció Hatvan Ft Hotelszolgáltatás Nem OEP támogatott kísérő hotel szolgáltatás igénybevétele Ft/nap Járóbeteg szakellátás Foglalkozás-egészségügyi ellátás 284/1997. (XII.23.) korm. rendelet alapján igénybe vehető szolgáltatások 1. Lőfegyvert munkakörükből eredően tartani szándékozó, illetve tartó személyek (I. csoport) lőfegyvertartásra való egészségi alkalmasságának pszichológiai vizsgálata a) első fokon 7. b) másodfokon Ft 2. Lőfegyvert tartani szándékozó, illetve tartó személyek (II. csoport) lőfegyvertartásra való alkalmassági vizsgálata A. orvosi alkalmassági vizsgálat a) ha a 40. életévét még nem töltötte be: aa) első fokon 7. ab) másodfokon 10. b) ha a 40. életévét betöltötte, de a 60. életévét még nem érte el: ba) első fokon 4. bb) másodfokon 7. c) ha a 60. életévét betöltötte, de a 70. életévét még nem érte el: ca) elsőfokon 2. cb) másdofokon 4. d) ha a 70. életévét betöltötte: da) első fokon 1. db) másodfokon 3. B.) pszichológiai alkalmassági vizsgálata ba) első fokon 7. bb) másodfokon Ft 3. Gépjármű-vezetői, belvízi hajózási szolgálati és belvízi kedvtelési célú vízijárművezetői alkalmassági vizsgálat a) ha a 40. életévét még nem töltötte be: aa) első fokon ab) másodfokon Verzió: 10. Dátum: Oldal:9/42

10 Járóbeteg szakellátás Foglalkozás-egészségügyi ellátás 284/1997. (XII.23.) korm. rendelet alapján igénybe vehető szolgáltatások b) ha a 40. életévét betöltötte, de a 60. életévét még nem érte el: ba) első fokon 4. bb) másodfokon 7. c) ha a 60. életévét betöltötte, de a 70. életévét még nem érte el: ca) első fokon 2. cb) másodfokon 4. d) ha a 70. életévét betöltötte: da) első fokon 1. db) másodfokon Alkohol szintjének kimutatása érdekében végzett vér- és vizeletvétel Kábítószer szintjének kimutatása érdekében végzett a) vérvétel 3. b) vizeletvétel Látlelet készítése és kiadása Részeg személy detoxikálása Kábítószer hatása alatt álló személy akut ellátása Tengeri hajózási egészségi alkalmassági vizsgálat a) tengeri hajózási szolgálatot teljesítő személy alkalmassági vizsgálata aa) az egészségi alkalmasság első vizsgálata 19. ab) az egészségi alkalmasság időszakos, vagy soron kívüli vizsgálata 15. b) I. és II. osztályú tengeri kedvtelési célú tengeri vízijármű-vezetők alkalmassági vizsgálata ba) az egészségi alkalmasság első vizsgálata bb) az egészségi alkalmasság időszakos vagy soron kívüli vizsgálata Ft 9. c) III. és IV. osztályú tengeri kedvtelési célú tengeri vízijármű-vezetők alkalmassági vizsgálata ca) az egészségi alkalmasság első vizsgálata 9. cb) az egészségi alkalmasság időszakos vagy soron kívüli vizsgálata igazságügyi szakértői tevékenység kivételével jogszabály által elrendelt vagy egyéb háziorvosi, orvosszakértői vizsgálatok és szakvéleményezés,kivéve, ha a vizsgálatra és szakvéleményezésre társadalombiztosítási vagy szociális juttatásra, kedvezményre való jogosultság megállapítása céljából kerül sor Hivatásos sportolók sportegészségügyi vizsgálata 9. Verzió: 10. Dátum: Oldal:10/42

11 Járóbeteg szakellátás Foglalkozás-egészségügyi ellátás 284/1997. (XII.23.) korm. rendelet alapján igénybe vehető szolgáltatások Az adott ellátásnak a 12. Hivatásos sportolók további sportegészségügyi szakvizsgálata közfinanszírozásb an érvényesíthető díja 13. Repülő-egészségügyi alkalmassági vizsgálat a) 1. egészségügyi osztály aa) első, illetve kibővített (terheléses EKG, teljes körű szemészeti vagy teljes körű fül-orr-gégészeti vizsgálatra is kiterjedő) vizsgálat 28. ab) időszakos vizsgálat Ft b) 2. egészségügyi osztály ba) első, illetve kibővített (terheléses EKG vizsgálatra is kiterjedő) vizsgálat 13. bb) időszakos vizsgálat 9. c) 3. egészségügyi osztály ca) első, illetve kibővített (terheléses EKG, teljes körű szemészeti vagy teljes körű fül-orr-gégészeti vizsgálatra is kiterjedő) vizsgálat 28. cb) időszakos vizsgálat Ft 14. Az a mellkas-szűrővizsgálat (tüdőszűrés), melynek igénybevételére nem az egészségügyi hatóság által a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló miniszteri rendelet szerint kötelezően elrendelt szűrővizsgálat keretében, vagy nem a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok 1. igazolásáról szóló miniszteri rendelet szerinti korhoz kötött szűrővizsgálat keretében, vagy nem jogszabály által előírt, a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény 4. (1) bekezdés a)-b) pontja szerinti szakképzési intézményekben és felsőoktatási intézményekben oktatásban részesülők szakmai alkalmassági vizsgálatai keretében kerül sor. 15. A foglalkoztathatóság szakvéleményezése a) Közfoglalkoztatási jogviszonyhoz szükséges szakvélemény esetén 1.900Ft/fő/eset b) a büntető ügyben kiszabott közérdekű munka végrehajtásához szükséges szakvélemémy esetén 1./fő/eset c) az a) pontban nem említett esetben 3./fő/eset 16. Járványügyi érdekből nem kötelező védőoltással történő immunizálás, kivéve a) a térítésmentes védőoltással történő immunizálást és Ft b) az a) pont hatálya alá nem tartozó körben is a pneumococcus baktérium, a human papilloma vírus és az Verzió: 10. Dátum: Oldal:11/42

12 Járóbeteg szakellátás Foglalkozás-egészségügyi ellátás 284/1997. (XII.23.) korm. rendelet alapján igénybe vehető szolgáltatások influenza megbetegedés elleni immunizálást Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás A munkáltató által történő megállapodás hiányában fizetendő díjak (Fő/év) D foglalkozás-egészségügyi osztály esetén C foglalkozás-egészségügyi osztály esetén B foglalkozás-egészségügyi osztály esetén A foglalkozás-egészségügyi osztály esetén Ft A munkaügyi központ, valamint a szakképző intézmény által - eltérő megállapodás hiányában - fizetendő díjak A munkaügyi központ, valamint a szakképző intézmény által beutalt személy 1. munkaköri alkalmassági vizsgálata a közhasznú munka 1./fő/eset előkészítése érdekében 2. szakmai alkalmassági vizsgálata beiskolázás előkészítése 2./Fő/eset érdekében 3. szakmai alkalmassági vizsgálata munkaközvetítés előkészítése 2./fő/eset érdekében A települési önkormányzat által a rendelkezésre állási támogatásra jogosultak közcélú foglalkoztatása esetén a beutalt személy munkaköri 1./Fő/eset alkalmassági vizsgálatának díja - eltérő megállapodás hiányában Belgyógyászat Menedzserszűrés (alap csomag) Menedzserszűrés (közép csomag) Menedzser szűrés (felső csomag) Biopsia medullae ossealis sterni Doppler áramlás vizsgálat az alsó végtagon Echocardiographia (M-mód, 2D) Echocardiographia color Doppler EKG futószalag terheléssel EKG Holter monitorizálása EKG végtag és mellkas-elvezetéssel Felszíni érzéstelenítés Glukóz meghatározása Gyógyászati segédeszköz használatának betanítása Gyomormosás Hagyományos inzulinkezelésben részesülő cukorbeteg anyagcsere állapotának időszakos elemzése Haspunkció, UH vezérelt Hólyagkatéter (állandó) behelyezése Infúzió adása Ft Ft Ft Ft 100 Ft 1.000Ft Verzió: 10. Dátum: Oldal:12/42

13 Belgyógyászat Injectio in cutis seu subcutis Injectio in musculus, tendo, bursa seu ligamentum Intenzív inzulinkezelés alatt álló diabeteses beteg anyagcsere állapotának időszakos elemzése Intravénás injectio Kiegészítő pont veszélyeztető beteg ellátásáért Kiegészítő pont betegfelügyletért 30 percen túl Kiegészítő pont gyógyszerterhelésért a rendelőn kívül Krónikus beteg dietetikai alapoktatása (gastroenterológiai, nephrológiai, onkológiai vagy 2. típusú Lumbálpunkció Neuropathiás diabeteses láb ellenőrző vizsgálata Önellátásra oktatás (napi tevékenységek gyakorlása) Összesített szakorvosi vélemény jogosítvány alkalmassághoz Pulzoxymetria Sebkötözés, kötéscsere (aszeptikus) Sectio venae, vérlebocsátás Varrat és/vagy kapocsszedés Véna kanülálás Vérnyomás 24 órás gépi monitorizálása (ABPM) Vérvétel Vérvétel ujjbegyből Vizelet üledékvizsgálat mikroszkóppal Sebészet Adhaesiolysis preputii penis Állandó katéter eltávolítás Amputációs csonk formázását célzó rugalmas pólyázás Anoscopia Ascites punctio Aspiratio mammae Aspiratio transcutanea Beöntés Biopsia prostatae per rectum seu percutanea, UH vezérléssel vagy anélkül Bőr alatti elváltozás kimetszése Bőrelváltozás radikális kimetszése Bőrvarrat Circumcisio Cysta, hygroma és abscessus leszívás Dessault kötés Dilatatio enterostomae Ft Ft Verzió: 10. Dátum: Oldal:13/42

14 Sebészet Égés vagy fagyott terület fedése kötéssel 1-10% Egyéb rögzítő eltávolítása Elektrocoagulatio cutis Enterostoma vizsgálata Esperal beültetés aversios kezeléshez Excochleatio subcutanea Felszíni érzéstelenítés Ganglion manus exstirpatio (kivéve kézháti) Gyógyászati segédeszköz használatának betanítása Gyógyászati segédeszközhöz méretvétel Haematoma subcutanea evacuatio Helyi infiltrációs érzéstelenítés Hólyagkatéter (állandó) behelyezése Hólyagkatéter (állandó) cseréje Hólyagkatéterezés, egyszeri vizeletlebocsátás Húgycsőtágítás Húgyhólyag öblítés Idegentest eltávolítás kézből Incisio digiti Incisio et drainage cutis et/seu subcutis Infúzió adása Infúziós pumpás gyógyszeradagolás Injectio in articulatio Injectio in cutis seu subcutis Injectio in musculus, tendo, bursa seu ligamentum Intravénás injectio Járatok szondázása Kézháti ganglion exstirpatioja Kiegészítő pont 1 éves kor alatt Kiegészítő pont betegfelügyeletért 30 percen túl Kiegészítő pont betöltött 1 éves kortól a 3 éves kor betöltéséig Kiegészítő pont betöltött 3 éves kortól a 10 éves kor betöltéséig Kiegészítő pont veszélyeztető beteg ellátásáért Köröm, körömágy eltávolítás Lágyrésztumor exstirpatio - széles Lágyrésztumor exstirpatio, radicalis Ligatura arteriae Mikrobiológiai mintavétel folyékony transport közegbe Narcosis iv./im. első 15' Oncotomia perianalis Oszcillometria Parazita eltávolítása a szövetekből Percutan nephrostoma cseréje Punctio et/seu aspiratio bursae Ft 100 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Verzió: 10. Dátum: Oldal:14/42

15 Sebészet Punctio et/seu aspiratio mammae Rectalis vérzés csillapítása tamponálással Rectoscopia, merev eszközzel Rögzítés kötéssel Rögzítés kötéssel v. felfüggesztéssel Rugalmas pólya felhelyezése egyik alsó végtagra (nem lymphoedemás) Sebkötözés, kötéscsere (aszeptikus) Sínezés, ujjon Stoma-terápiás vizit ismételten Szennyezett, fertőzött seb ellátása, kötözése (szeptikus) Tampon vagy csík behelyezés, lazítás, eltávolítás, csere Tetanus profilaxis toxoid injekcióval Varrat és/vagy kapocsszedés Véna kanülálás Vérvétel Vérzéscsillapítás kötéssel Vérzéscsillapítás tamponálással Vezetéses érzéstelenítés egy kéz- vagy lábujjon Traumatológia Alsó végtagi gipsz, hosszú Alsó végtagi gipsz, rövid Amputatio digiti manus Belső fémrögzítés eltávolítása (szeg, lemez stb., kivéve tüződrót) Belső fémrögzítés eltávolítása (tüződróf) Bőr alatti elváltozás kimetszése Bőrelváltozás radikális kimetszése Bőrvarrat Dessault kötés Égés vagy fagyott terület fedése kötéssel 1-10% Egyéb rögzítő eltávolítása Felső végtagi gipsz, hosszú Felső végtagi gipsz, rövid Feszítő ín varrata kézen Gipszkötés átpólyázása Gipszkötés eltávolítása Gipszkötés: Böhler-féle nyolcas Gyógyászati segédeszköz beállítása, illesztése Gyógyászati segédeszköz használatának betanítása Gyógyászati segédeszköz próbája Gyógyászati segédeszközhöz méretvétel Haematoma subcutanea evacuatio Helyi infiltrációs érzéstelenítés Ft Ft Ft Ft 100 Ft Ft Ft Verzió: 10. Dátum: Oldal:15/42

16 Traumatológia Hólyagkatéter (állandó) behelyezése Hólyagkatéterezés (diagnosztikus) Idegentest eltávolítás lágyrészből Incisio et drainage cutis et/seu subcutis Infúzió adása Injectio extraduralis in canalis spinalis Injectio in articulatio Injectio in cutis seu subcutis Injectio in musculus, tendo, bursa seu ligamentum Ínsérülés ellátása Intravénás injectio Járásgyakorlat segédeszköz nélkül Kéz lágyrészének feltárása Kiegészítő pont 1 éves kor alatt Kiegészítő pont betegfelügyletért 30 percen túl Kiegészítő pont betöltött 1 éves kortól a 3 éves kor betöltéséig Kiegészítő pont betöltött 3 éves kortól a 10 éves kor betöltéséig Kiegészítő pont veszélyeztető beteg ellátásáért Körkörös gipszre járósarok felhelyezés Köröm, körömágy eltávolítás Lágyrésztumor exstirpatio, radicalis Összesített szakorvosi vélemény jogosítvány alkalmassághoz Punctio et/seu aspiratio articulationis Punctio et/seu aspiratio bursae Repositio obtecta fr. humeri Repositio obtecta fr. in loco tipico radii Repositio obtecta fr. malleoli Repositio obtecta fr. metacarpii Repositio obtecta luxationis Rögzítés háromszögletű kendővel Rögzítés kötéssel Rögzítés kötéssel v. felfüggesztéssel Rögzítés műanyag gipsszel, kiegészítő pont Rögzítő sín eltávolítása Rugalmas pólya felhelyezése egyik alsó végtagra (nem lymphoedemás) Sebkötözés, kötéscsere (aszeptikus) Sínezés, ujjon Szennyezett, fertőzött seb ellátása, kötözése (szeptikus) Tampon vagy csík behelyezés, lazítás, eltávolítás, csere Tetanus profilaxis toxoid injekcióval Varrat és/vagy kapocsszedés Vérvétel Vérzéscsillapítás kötéssel Ft Ft Ft Ft Ft 4. Verzió: 10. Dátum: Oldal:16/42

17 Traumatológia Vezetéses érzéstelenítés egy kéz- vagy lábujjon Szülészet nőgyógyászat Amnioscopia Babamozi Babamozi plusz felvétele (fekete-fehér) Babamozi plusz felvétele (színes) Bakteriuria vizsgálata nitrit próbával Bőr alatti elváltozás kimetszése Cauterisatio condylomae vaginalis Cervix nyák minőségi vizsgálata Chromopertubatio CTG terheléses CTG terhesség alatt (NST) Családi szoba (Ft/nap) Családi szoba a kórház alkalmazottainak (Ft/nap) Dilatatio introitus vaginae Duplex UH, magzat Duplex UH, női nemi szervek Első trimesteri terhesgondozói vizit Folliculometria UH módszerrel Gomba vizsgálata direkt kenetben Harmadik trimesteri terhesgondozói vizit Helyi infiltrációs érzéstelenítés Hólyagkatéterezés (diagnosztikus) Húgyhólyag UH vizsgálata Injectio in musculus, tendo, bursa seu ligamentum Intrauterin eszköz eltávolítása Intrauterin fogamzásgátló eszköz felhelyezése Intravénás injectio Kiegészítő pont 1 éves kor alatt Kiegészítő pont betegfelügyeletért 30 percen túl Kiegészítő pont betöltött 1 éves kortól a 3 éves kor betöltéséig Kiegészítő pont betöltött 3 éves kortól a 10 éves kor betöltéséig Kiegészítő pont veszélyeztető beteg ellátásáért Kismedence transabdominalis UH vizsgálat Kismedence transvaginalis UH vizsgálata Magzati szívhang Doppler vizsgálata Második trimesteri gondozói vizit Mikrobiológiai mintavétel szilárd transport közegbe Narcosis iv./im. első 15' Nőgyógyászati szűrővizsgálat (citológiai lelettel együtt) ph mérése testnedvekben Ft Ft /db /db Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Verzió: 10. Dátum: Oldal:17/42

18 Szülészet nőgyógyászat Sebkötözés, kötéscsere (aszeptikus) Szennyezett, fertőzött seb ellátása, kötözése (szeptikus) Terhesség alatti torna Terhességi transabdominalis UH vizsgálat Terhességi transvaginalis UH vizsgálat Varrat és/vagy kapocsszedés Vizeletvizsgálat üledék nélkül minimum 3 paraméter a rendelőn kívül Zsilipruha apás szüléshez Csecsemő és gyermekgyógyászat Beöntés EKG végtag és mellkas-elvezetéssel Epicután allergia próba Felszíni érzéstelenítés Haematoma subcutanea evacuatio Infúzió adása Injectio in musculus, tendo, bursa seu ligamentum Intravénás injectio Kiegészítő pont 1 éves kor alatt Kiegészítő pont betegfelügyeletért 30 percen túl Kiegészítő pont betöltött 1 éves kortól a 3 éves kor betöltéséig Kiegészítő pont betöltött 3 éves kortól a 10 éves kor betöltéséig Kiegészítő pont gyógyszerterhelésért Kiegészítő pont veszélyeztető beteg ellátásáért Mikrobiológiai mintavétel szilárd transport közegbe Oxigén terápia Párásításos légúti kezelés Pulzoxymetria Sebkötözés, kötéscsere (aszeptikus) Váladék leszívása orrból, fülből Véna kanülálás Vérnyomás 24 órás gépi monitorizálása (ABPM) Vérvétel Vérvétel ujjbegyből Vizeletvétel vagy -gyűjtés csecsemőtől és gyermektől Vizeletvizsgálat üledék nélkül minimum 5 paraméter Gyermek kardiológia EKG végtag és mellkaselvezetéssel Kiegészítő pont 1 éves kor alatt Kiegészítő pont betegfelügyletért 30 percen túl Ft Ft Ft Verzió: 10. Dátum: Oldal:18/42

19 Kiegészítő pont betöltött 1 éves kortól a 3 éves kor betöltéséig Kiegészítő pont betöltött 3 éves kortól a 10 éves kor betöltéséig Pulzoxymetria Fül-orr-gégészet Antibiotikumos instillációs kezelés Beszédérthetőségi vizsgálat Cauterisatio nasi Elektrocoagulatio cutis Elektrocoagulatio intranasalis Epipharyngoscopia indirecta Felszíni érzéstelenítés Frenulotomia linguae Fülkürt átfúvás, tubakatéterezés Hangvillavizsgálatok Helyi infiltrációs érzéstelenítés Idegentest eltávolítás külső hallójáratból Idegentest eltávolítás orrüregből Idegentest eltávolítás szájból, meso v. nasopharynxból Intravénás injectio Keratotomia, desquamatio Kiegészítő pont 1 éves kor alatt Kiegészítő pont betegfelügyletért 30 percen túl Kiegészítő pont betöltött 1 éves kortól a 3 éves kor betöltéséig Kiegészítő pont betöltött 3 éves kortól a 10 éves kor betöltéséig Kiegészítő pont gyógyszerterhelésért Középfül leszívás Külső hallójárat mosás Laryngoscopia indirecta Microotoscopia Mikrobiológiai mintavétel folyékony transport közegbe Mikrobiológiai mintavétel szilárd transport közegbe Orrmelléküregek átöblítése Orrmelléküregek UH vizsgálata Orrtampon cseréje, lazítása Orrtampon eltávolítás (réteges vagy Bellocq) Orrvérzés ellátása edzőszerrel Orrvérzés ellátása réteges tamponáddal Otoneurológiai vizsgálat, teljes körű Otoscopia Összesített szakorvosi vélemény jogosítvány alkalmassághoz Paracentesis tympani Párakötés Ft Verzió: 10. Dátum: Oldal:19/42

20 Fül-orr-gégészet Punctio sinus maxillaris Rhino-pharyngo-laryngo-fiberoscopia Rhinoscopia anterior/posterior Rhinoscopia endoscopica Sebkötözés, kötéscsere (aszeptikus) Súgott (társalgó) beszédvizsgálat Tampon vagy csík behelyezés, lazítás, eltávolítás, csere Tracheostomás kanül cseréje Tympanometria, stapedius reflex nélkül Tympanotomia Váladék leszívása orrból, fülböl Varrat és/vagy kapocsszedés Vérzéscsillapítás kötéssel Vestibularis spontán jelek vizsgálata Audiológia Beszédérthetőségi vizsgálat Epipharyngoscopia indirecta Gyógyászati segédeszköz használatának betanítása Gyógyászati segédeszközhöz méretvétel Hallásküszöb mérés (lég + csont, mk.o. + maszkolás) Hallástréning hallókészülék-viselők számára Hallókészülék rendelés Hangvillavizsgálatok Kiegészítő pont betegfelügyletért 30 percen túl Kiegészítő pont betöltött 3 éves kortól a 10 éves kor betöltéséig Laryngoscopia indirecta Otoscopia Összesített szakorvosi vélemény jogosítvány alkalmassághoz Recruitment vizsgálatok (Fowler, Reger, SISI) Rhinoscopia anterior/posterior Súgott (társalgó) beszédvizsgálat Szabadhangteres hallásvizsgálat Tinnitometria Tympanometria, stapedius reflex nélkül Szemészet Abrasio corneae Acnes bőrterület tisztítása Anomaloscopia Antibiotikumos instillációs kezelés Bőr kémiai sebészete Bőrelváltozás kimetszése Bőrfüggelék kimetszése Ft Verzió: 10. Dátum: Oldal:20/42

TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZAT 1.számú melléklete TÉRÍTÉSI DÍJTÁBLÁZAT

TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZAT 1.számú melléklete TÉRÍTÉSI DÍJTÁBLÁZAT TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZAT 1.számú melléklete TÉRÍTÉSI DÍJTÁBLÁZAT Készítette: Jónás Rudolfné vezető kontroller... Ellenőrizte: Zelnik Krisztina minőségirányítási vezető... Jóváhagyta: Dr. Stankovics Éva

Részletesebben

hatályos: 2011.11.01-2011.11.02

hatályos: 2011.11.01-2011.11.02 60/2011. (X. 25.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirıl szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról 1 hatályos: 2011.11.01-2011.11.02

Részletesebben

Tájékoztató a gondozóintézeti gondozás finanszírozásának változásáról

Tájékoztató a gondozóintézeti gondozás finanszírozásának változásáról Tájékoztató a gondozóintézeti gondozás finanszírozásának változásáról A 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 185/2011. (IX. 9.) Korm. rendelet 13. - a szerint: 13. Az egészségügyi szolgáltatások

Részletesebben

Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában

Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában A biztosítással nem rendelkezők, szakrendelésenként (a diagnosztika vizsgálatok

Részletesebben

Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában

Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában A biztosítással nem rendelkezők, szakrendelésenként (a diagnosztika vizsgálatok

Részletesebben

350/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet

350/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet 350/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet, valamint a térítési díj ellenében igénybe vehetı egyes egészségügyi szolgáltatások

Részletesebben

. 7-ágaywéa Hivatala. trkezctt' 2006 NOV 3 0. Tisztelt Elnök Asszony! bizottsági módosító javaslatot

. 7-ágaywéa Hivatala. trkezctt' 2006 NOV 3 0. Tisztelt Elnök Asszony! bizottsági módosító javaslatot . 7-ágaywéa Hivatala szám. T`40 3jA~3 Magyar Országgyűlés Egészségügyi Bizottsága trkezctt' 2006 NOV 3 0. Bizottsági módosító javaslat Dr. Szili Katalin asszonynak, az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZAT

TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZAT TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZAT Készítette: Jónás Rudolfné vezető kontroller... Ellenőrizte: Zelnik Krisztina minőségirányítási vezető... Jóváhagyta: Dr. Stankovics Éva főigazgató... Fenntartói jóváhagyás: 2015.

Részletesebben

Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában

Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában A biztosítással nem rendelkezők, szakrendelésenként (a diagnosztika vizsgálatok

Részletesebben

Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában

Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában A biztosítással nem rendelkezők, szakrendelésenként (a diagnosztika vizsgálatok

Részletesebben

Szakrendelések Időtartam Előjegyzés minden szakrendelésnél szükséges! Ár

Szakrendelések Időtartam Előjegyzés minden szakrendelésnél szükséges! Ár Andrológia Új szakrendelés hamarosan indul! Asszisztensi beavatkozások (orvos nélküli vagy vizsgálatra valő előkészítés) Tympanometer (hallásszűrés) Spirometer (légzésfunkció vizsgálat) Holter 24 órás

Részletesebben

Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában

Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában A biztosítással nem rendelkezők, szakrendelésenként :(a diagnosztika vizsgálatok

Részletesebben

1 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet

1 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet TISZTELT BETEGEINK! A hatályos jogszabályok alapján az alábbi ellátásokértszolgáltatásokért praxisunkban a következő térítési díjakat kell fizetni (a társadalombiztosítás által teljesen nem finanszírozott,

Részletesebben

OEP által nem finanszírozott rendelések térítési díjai

OEP által nem finanszírozott rendelések térítési díjai OEP által nem finanszírozott rendelések térítési díjai Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában A biztosítással nem

Részletesebben

- 70 éves kortól 1 700,-

- 70 éves kortól 1 700,- TISZTELT BETEGEINK! A hatályos jogszabályok alapján az alábbi ellátásokértszolgáltatásokért praxisunkban a következő térítési díjakat kell fizetni (a társadalombiztosítás által teljesen nem finanszírozott,

Részletesebben

4. - A szakorvosi és egyéb ellátások térítési díjai

4. - A szakorvosi és egyéb ellátások térítési díjai 4. - A szakorvosi és egyéb ellátások térítési díjai 4. számú melléklet Az üzleti alapon nyújtott egészségügyi szolgáltatások esetében külön szerződés alapján kedvezőbb díjazás is kiköthető. Kontroll vizsgálat

Részletesebben

KOMLÓI EGÉSZSÉGCENTRUM, BÁNYÁSZATI UTÓKEZELŐ ÉS ÉJJELI SZANATÓRIUM EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

KOMLÓI EGÉSZSÉGCENTRUM, BÁNYÁSZATI UTÓKEZELŐ ÉS ÉJJELI SZANATÓRIUM EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT KOMLÓI EGÉSZSÉGCENTRUM, BÁNYÁSZATI UTÓKEZELŐ ÉS ÉJJELI SZANATÓRIUM EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT Egységes Egészségügyi Szolgáltatások Térítési Díjai Érvényes: 2016. április 01-től Készítette: Fejes Éva Gazdasági

Részletesebben

VIZITDÍJ ÉS KÓRHÁZI NAPIDÍJ MÉRTÉKEK

VIZITDÍJ ÉS KÓRHÁZI NAPIDÍJ MÉRTÉKEK Kedves Betegeink! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a hatályos jogi szabályozás szerint Önöknek a járó-beteg ellátás igénybevételekor VIZITDÍJAT, fekvő betegként történő ellátásukkor KÓRHÁZI NAPIDÍJAT

Részletesebben

+36/52/444-222. Ventriculo-subgalealis shunt esetén subgalealis tér

+36/52/444-222. Ventriculo-subgalealis shunt esetén subgalealis tér ELLÁTÁS ÁR Konzílium +36/52/444-222 Fejfájás komplex átvizsgálása +36/52/444-222 Polysomnographia +36/52/444-222 EEG vizsgálat, gyerek +36/52/444-222 24 órás vérnyomás monitorizálás (ABPM) (hotelköltség

Részletesebben

Érvénybe lép: 2014. június 1.

Érvénybe lép: 2014. június 1. TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZAT Érvénybe lép: 2014. június 1. Ügyvezető igazgató Gazdasági igazgató 2 A XVIII. kerületi Önkormányzat alap és járó beteg szakellátásában a térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi

Részletesebben

XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata Térítési díj táblázata Érvényes: október 01 től

XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata Térítési díj táblázata Érvényes: október 01 től OEP által nem finanszírozott rendelések térítési díjai Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában A biztosítással nem

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ Ülés időpontja: a Képviselő-testület 2013. június 25-i ülésére Előterjesztés tárgya: Javaslat a Vecsési Egészségügyi Szolgálat Térítési Szabályzatának jóváhagyására Előterjesztő:

Részletesebben

Az üzleti alapon nyújtott egészségügyi szolgáltatások esetében külön szerződés alapján kedvezőbb díjazás is kiköthető.

Az üzleti alapon nyújtott egészségügyi szolgáltatások esetében külön szerződés alapján kedvezőbb díjazás is kiköthető. A szakorvosi és egyéb ellátások térítési díjai Az üzleti alapon nyújtott egészségügyi szolgáltatások esetében külön szerződés alapján kedvezőbb díjazás is kiköthető. Kontroll vizsgálat Valamennyi szakorvosi

Részletesebben

7.19. Egészségügyi dokumentáció másolat kiadásának térítési díja... 17 8. Magyar biztosítással rendelkező betegek részére saját kérésükre

7.19. Egészségügyi dokumentáció másolat kiadásának térítési díja... 17 8. Magyar biztosítással rendelkező betegek részére saját kérésükre Tartalom 1. A szabályzat célja... 4 2. A szabályzat alkalmazási területe... 4 3. Hivatkozások... 4 4. A szabályzat tartalma... 5 5. Térítésmentesen igénybe vehető egészségügyi ellátások... 5 5.1 Egészségügyi

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK SZABÁLYZATA

TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK SZABÁLYZATA Iktatószám: 288-1/2016. TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK SZABÁLYZATA Készítette: Kozmáné Farkas Katalin gazdasági igazgató Ellenőrizte: Rédai Marianna minőségirányítási

Részletesebben

SZ27 TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT

SZ27 TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT E példány sorszáma: SZ27 TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Jóváhagyta: Zábó Edina gazdasági igazgató Dr. Molnár Csaba mb. főigazgató Minőségügyi szempontból jóváhagyás előtt ellenőrizte: Kárpáti Zoltán minőségirányítási

Részletesebben

XIII. KERÜLETI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

XIII. KERÜLETI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. XIII. KERÜLETI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. (Térítési Szabályzat melléklete) Készítette: 2014. 10.01. Jóváhagyta: Ellenőrizte: Ottinger Vilmos Gazdasági igazgató Dr. Hertzka Péter Főigazgató

Részletesebben

A beutalás nélkül igénybe vehető ellátások és a beutalásra jogosult orvosok

A beutalás nélkül igénybe vehető ellátások és a beutalásra jogosult orvosok közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. (9) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény

Részletesebben

Térítési díj Szabályzat

Térítési díj Szabályzat Gálfi Béla Nonprofit Kft 2013 Pomáz, Mártírok útja 22. Tel.: 06-26-525-650 Fax: 06-26-325-370 E-mail: therapie@mail.datanet.hu Honlap: www.galfi.hu Térítési díj Szabályzat Dr. Bujdosó Zoltán orvos igazgató

Részletesebben

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (I. 27.) önkormányzati rendelete, a 8/2013.(III. 29.), a 25/2013.(XI.04.) és a 12/2014.(V.15.) önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetbe

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Tájékoztatója Egyetemi Hallgatók Egészségbiztosításáról Magyarországon 1

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Tájékoztatója Egyetemi Hallgatók Egészségbiztosításáról Magyarországon 1 Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Tájékoztatója Egyetemi Hallgatók Egészségbiztosításáról Magyarországon 1 Magyar állampolgár hallgatók egészségbiztosítása Amennyiben az Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

Tel.:69/511-150 Email:foig@mohacskorhaz.hu

Tel.:69/511-150 Email:foig@mohacskorhaz.hu Ellátandó lakosok száma: Szakmánként eltérő 50.213-80.001 fő Fekvőbeteg kapacitás: 210 aktív ágy 108 krónikus ágy 1400 egynapos sebészeti típusú beavatkozás Járóbeteg kapacitás: 1075 szerződött óra Közalkalmazotti

Részletesebben

Tisztelt Elnök Asszony! bizottsági módosító javaslatot

Tisztelt Elnök Asszony! bizottsági módosító javaslatot orszagg l tala Magyar Országgyűlés Egészségügyi Bizottsága romá. r i 1o931454 Érkezett: 2006 NOV 3 0. Bizottsági módosító javaslat Dr. Szili Katalin asszonynak, az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt

Részletesebben

Asthma ambulancia és Bronchológia szakrendelések vizsgálatainak térítési díjai Érvényes társadalombiztosítási igazolvánnyal nem rendelkezők részére

Asthma ambulancia és Bronchológia szakrendelések vizsgálatainak térítési díjai Érvényes társadalombiztosítási igazolvánnyal nem rendelkezők részére 2/h melléklet Asthma ambulancia és Bronchológia szakrendelések vizsgálatainak 11041 Vizsgálat 2 250 11301 Kontrollvizsgálat, konzílium 1 100 12601 EKG végtag és mellkaselvezetéssel 900 12631 Ergometria

Részletesebben

Kardiológiai vizsgálat (sportolói kardiológiai anamnézis, fizikális vizsgálat, 12 elvezetéses EKG, szív UH, szakorvosi konzultáció)

Kardiológiai vizsgálat (sportolói kardiológiai anamnézis, fizikális vizsgálat, 12 elvezetéses EKG, szív UH, szakorvosi konzultáció) LABOR Ár Sportolói alappanel 6 000 + ferritin 1 600 + mioglobin 6 300 Sportolói hormonpanel 4 300 Pajzsmirigy diagnosztika (TSH, T3, T4, Tireoglobulin) 7 700 Tumormarkerek PSA férfiaknak 2 500 Tumormarkerek

Részletesebben

I.fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A szabályzat célja és hatálya

I.fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A szabályzat célja és hatálya A Pécsi Tudományegyetem térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásainak szabályzata I.fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat célja és hatálya 1. A szabályzat célja, hogy az egyéni

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - Sárospatak Város Rendelőintézetének

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK SZABÁLYZATA

TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK SZABÁLYZATA Iktatószám: 50-19/2014. TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK SZABÁLYZATA Készítette: Kozmáné Farkas Katalin gazdasági igazgató Ellenőrizte: Rédai Marianna minőségirányítási

Részletesebben

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához-

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- I. A gondozást végző személyre vonatkozó adatok Neve: Születési neve:. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:. TAJ szám:..

Részletesebben

M I S K O L C I S E M M E L W E I S K Ó R H Á Z É S E G Y E T E M I O K T A T Ó K Ó R H Á Z

M I S K O L C I S E M M E L W E I S K Ó R H Á Z É S E G Y E T E M I O K T A T Ó K Ó R H Á Z M I S K O L C I S E M M E L W E I S K Ó R H Á Z É S E G Y E T E M I O K T A T Ó K Ó R H Á Z 3 5 2 9 Miskolc, Csabai kapu 9-11. Tel.: (46) 555-666, Fax: (46) 555-601 E-mail: igazgato@misek.hu BETEGTÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

A JÁRÓBETEGELLÁTÓK TERÜLETI ELHELYEZKEDÉSÉNEK ÉS NAGYSÁGÁNAK HATÁSA EGYES TEVÉKENYSÉGEKRE

A JÁRÓBETEGELLÁTÓK TERÜLETI ELHELYEZKEDÉSÉNEK ÉS NAGYSÁGÁNAK HATÁSA EGYES TEVÉKENYSÉGEKRE A JÁRÓBETEGELLÁTÓK TERÜLETI ELHELYEZKEDÉSÉNEK ÉS NAGYSÁGÁNAK HATÁSA EGYES TEVÉKENYSÉGEKRE Dr. Kövi Rita Dr. Dózsa Csaba Bobál Tamás XI. Országos Járóbeteg és Szakdolgozó Konferencia 214. Szeptember 11-13.

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁS SZTENDERD. Közgyógyellátási igazolvány kiállítása. Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata

SZOLGÁLTATÁS SZTENDERD. Közgyógyellátási igazolvány kiállítása. Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata SZOLGÁLTATÁS SZTENDERD Közgyógyellátási igazolvány kiállítása Nagyközség Önkormányzata DFT-Hungária Szolgáltatás Közgyógyellátási igazolvány kiállítása Szolgáltató Igazgatási és Jogi Osztály Igazgatási

Részletesebben

Árlista. Szolgáltatás Belgyógyászat Belgyógyászati vizsgálat. Bőrgyógyászati kontrollvizsgálat

Árlista. Szolgáltatás Belgyógyászat Belgyógyászati vizsgálat. Bőrgyógyászati kontrollvizsgálat Árlista Szolgáltatás Belgyógyászat Belgyógyászati vizsgálat Belgyógyászati kontrollvizsgálat Belgyógyászati vizsgálat arteriográfiával Szakorvosi leletmegbeszélés Injekció beadás Vérvétel (ha egyéb szolgáltatásnak

Részletesebben

ORVOSI VÉLEMÉNY Lőfegyverek megszerzésére vagy tartására irányuló hatósági engedély kiadásához szükséges egészségi alkalmasságról

ORVOSI VÉLEMÉNY Lőfegyverek megszerzésére vagy tartására irányuló hatósági engedély kiadásához szükséges egészségi alkalmasságról 4. melléklet a 22/1991. (XI. 15.) NM rendelethez ORVOSI VÉLEMÉNY Lőfegyverek megszerzésére vagy tartására irányuló hatósági engedély kiadásához szükséges egészségi alkalmasságról 1. Név:... 2. Születési

Részletesebben

SZ04 TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZAT

SZ04 TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZAT 3200 Gyöngyös, Dózsa György út 20-22 SZ04 Térítési díj szabályzat Készítette: SZ04 TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZAT 8. Kiadás: 2015. október 01. ----------------------------------------------------- Dr. Magyar

Részletesebben

SZ-NK-13 A TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS A TÉRÍTÉS MÓDJÁRÓL

SZ-NK-13 A TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS A TÉRÍTÉS MÓDJÁRÓL SZ-NK-13 SZABÁLYZAT A TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS A TÉRÍTÉS MÓDJÁRÓL A PÉLDÁNY SORSZÁMA: A PÉLDÁNY TULAJDONOSA NÉV: MUNKAKÖR: A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Hatályosság: 2009.10.22

Hatályosság: 2009.10.22 /. (X..) EüM tájékoztató az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirıl szóló /. (IV..) NM rendelet. számú mellékletében foglalt járóbeteg-szakellátás tevékenységi

Részletesebben

102/1995. (VIII.25.) Korm. rend

102/1995. (VIII.25.) Korm. rend 102/1995. (VIII.25.) Korm. rend Statisztikai adatok 2013 évi 51 milliárd forinttal szemben idén 54 milliárd forint körüli a táppénz budget, a táppénzjogosultak száma a 2010. évi 3 millió 474 ezerről 2013-ra

Részletesebben

A NEM BIZTOSÍTOTT BETEGEK ELLÁTÁSÁNAK TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA

A NEM BIZTOSÍTOTT BETEGEK ELLÁTÁSÁNAK TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA A NEM BIZTOSÍTOTT BETEGEK ELLÁTÁSÁNAK TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta: Dr. Kovács Gábor mb. főigazgató Kiadás dátuma Változás helye 2004. 01. 01. Bevezetés 2008. 01. 31. módosítása 2012. 09. 30. Finanszírozási-Kontrolling-és

Részletesebben

../2010. (..) Korm. rendelet

../2010. (..) Korm. rendelet ../2010. (..) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet és a térítési díj ellenében igénybe vehető

Részletesebben

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/ Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/454-050, Fax: 22/454-052 1. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM a 18. életévét betöltött tartósan beteg

Részletesebben

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Tel.: (36)-23-565-610, (36)-23-565-612 Fax: (36)-565-629 E-mail: hivatal@zsambek.hu Web: www.zsambek.hu 4. számú melléklet a 63/2006.

Részletesebben

óraszám/hét típus Gasztrointesztinális endoszkópia és ultrahang szakrendelő II. 15 Sz

óraszám/hét típus Gasztrointesztinális endoszkópia és ultrahang szakrendelő II. 15 Sz 2015.évi járóbeteg struktúra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban 2015. július 1. Központi telephely Járóbeteg szakellátás kód szervezeti egység megnevezése óraszám/hét szakorvosi

Részletesebben

_. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

_. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere,~' _. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások

Részletesebben

Utoljára frissítve: 2015. május 15.

Utoljára frissítve: 2015. május 15. TELEFONKÖNYV Utoljára frissítve: 2015. május 15. KÓRHÁZ Balassi úti porta... 309 Bástya utcai porta... 400 Gratus-Med Gyógyászati Szaküzlet... 336 06-37-341-732 ALAGSOR REHABILITÁCIÓS KÖZPONT Gépház...

Részletesebben

Jirkovszkyné Szép Mária főosztályvezető Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai Főosztály

Jirkovszkyné Szép Mária főosztályvezető Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai Főosztály MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE ESZ:746.274/2006. Javaslat a Semmelweis Kórház- Rendelőintézet és Egyetemi Oktató Kórház, valamint a Diósgyőri Kórház- Rendelőintézet egységes Térítési Díj Szabályzatának

Részletesebben

25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság

25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 01/301-4/2011. A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház főigazgató főorvosának e l ő t e r j e s z t é s e a Petz Aladár

Részletesebben

Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA ALKALMAZÁSI TERÜLET...

Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA ALKALMAZÁSI TERÜLET... TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 4 2. ALKALMAZÁSI TERÜLET... 4 3. AZ ILLETÉKESSÉG ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁROZÁSA... 4 4. FOGALMAK, DEFINÍCIÓK... 4 5. A SZABÁLYZAT LEÍRÁSA... 4 5.1. TÉRÍTÉSI DÍJ FIZETÉSÉRE

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZAT

TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZAT HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERZSÉBET KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET INTÉZMÉNYI BELSŐ SZABÁLYZAT Készítette: Lerner Károlyné dr. jogtanácsos Dr. Hocsi Mária finanszírozási igazgató 2003. 01.

Részletesebben

Utoljára frissítve: 2014. november 6. KÖZPONTI TELEFONSZÁM: 06-37-341-033

Utoljára frissítve: 2014. november 6. KÖZPONTI TELEFONSZÁM: 06-37-341-033 TELEFONKÖNYV Utoljára frissítve: 2014. november 6. KÖZPONTI TELEFONSZÁM: 06-37-341-033 KÓRHÁZ Balassi úti porta... 309 Varroda (Balassi úti portánál)... 333 Bástya utcai porta... 400 Gratus-Med Gyógyászati

Részletesebben

Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit Kft. 8300 Tapolca, Ady E. u.1-3. TÉRITÉSI SZABÁLYZAT

Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit Kft. 8300 Tapolca, Ady E. u.1-3. TÉRITÉSI SZABÁLYZAT KÉSZÍTETTE: SIN JÓZSEF GAZDASÁGI IGAZGATÓ A DOKUMENTÁCIÓ KÓDJA: VERZIÓSZÁM: 02 TÉRITÉS JÓVÁHAGYTA: ÉRVÉNYBELÉPÉS IDŐPONTJA: FILE NÉV: TÉRITÉS OLDALAK SZÁMA: 33 MELLÉKLETEK SZÁMA: 4 2011.JANUÁR 1. ÉRVÉNYBELÉPÉSI

Részletesebben

Betegirányítás és betegfogadás szabályozásának kérdései

Betegirányítás és betegfogadás szabályozásának kérdései Betegirányítás és betegfogadás szabályozásának kérdései Dr. Záborszki Annamária SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Egészségbiztosítási Igazgatóság Beutalási rend A betegek hatvan százaléka nem

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Vác Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya 2600. Vác, Március 15. tér. 11. I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Neve:... Születési

Részletesebben

4) Idősotthoni ellátás esetében a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények a következők:

4) Idősotthoni ellátás esetében a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények a következők: I. A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII.22.) SZMM rendelet főbb rendelkezései:

Részletesebben

Árlista. Belgyógyászat Belgyógyászati vizsgálat. Bőrgyógyászati kontrollvizsgálat

Árlista. Belgyógyászat Belgyógyászati vizsgálat. Bőrgyógyászati kontrollvizsgálat Árlista Szolgáltatás Belgyógyászat Belgyógyászati vizsgálat Belgyógyászati kontrollvizsgálat Belgyógyászati vizsgálat arteriográfiával Szakorvosi leletmegbeszélés Injekció beadás Vérvétel (ha egyéb szolgáltatásnak

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéhez 1 Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, időpontja:... Lakóhelye:...

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 1. 1. Feladat és hatáskör

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 1. 1. Feladat és hatáskör JAKABSZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 9/2003. (IX.09.) 4 rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Fogyatékos személyek adó-kedvezménye

Fogyatékos személyek adó-kedvezménye Fogyatékos személyek adó-kedvezménye Az összevont adóalap adóját csökkenti a súlyosan fogyatékos magán-személynél az erről szóló igazolás alapján a fogyatékos állapot kezdő napjának hónapjától ezen állapot

Részletesebben

Szakrendelések Időtartam Előjegyzés minden szakrendelésnél szükséges! Ár

Szakrendelések Időtartam Előjegyzés minden szakrendelésnél szükséges! Ár Andrológia Dr. Takács Tamás Urológus - Andrológus Adjunktus Rendelési idő: minden szerda 16-19 20 perc Szakorvosi vizsgálat, konzultáció 9.000 Ft 15 perc Kontroll vizsgálat 7.000 Ft 10 perc Here ultrahang

Részletesebben

I. Fejezet: Általános rendelkezések

I. Fejezet: Általános rendelkezések I. Fejezet: Általános rendelkezések 1. Egészségügyi szolgáltatásra a biztosítással rendelkező és az azzal nem bíró, de az ellátás szempontjából vele egy tekintet alá eső személy (pl. járadékosok, GYES,

Részletesebben

8/2008. (I. 23.) Korm. rendelet a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

8/2008. (I. 23.) Korm. rendelet a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról 8/2008. (I. 23.) Korm. rendelet a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról 8/2008. (I. 23.) Korm. rendelet a várólista alapján

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

Kérjük, hogy a felvételhez hozza magával a következő dokumentumokat:

Kérjük, hogy a felvételhez hozza magával a következő dokumentumokat: Kérjük, hogy a felvételhez hozza magával a következő dokumentumokat: - FOT (fogyatékossági támogatás) vagy emelt családi pótlék határozat - rendszeres havi jövedelem igazolás - TAJ kártya fénymásolata

Részletesebben

T é r í t é s i S z a b á l y z a t

T é r í t é s i S z a b á l y z a t Kistérségi Járóbetegellátó Központ 7570 Barcs, Kálmán I. u. 10. T é r í t é s i S z a b á l y z a t A térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997.

Részletesebben

DR. SCHMIDT PÉTER ALPOLGÁRMESTER ELÕTERJESZTÉSE JAVASLAT A TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETÕ EGYES ORVOSI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJÁRÓL

DR. SCHMIDT PÉTER ALPOLGÁRMESTER ELÕTERJESZTÉSE JAVASLAT A TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETÕ EGYES ORVOSI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJÁRÓL ... napirendi pont DR. SCHMIDT PÉTER ALPOLGÁRMESTER ELÕTERJESZTÉSE JAVASLAT A TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETÕ EGYES ORVOSI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJÁRÓL A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja:

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja: Székkutas Község Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt 8/1993. (VI. 26.) ktr. számú rendelete a szociális törvény alapján biztosított Személyes gondoskodás formáiról Székkutas Község Önkormányzat képviselőtestülete

Részletesebben

SZABÁLYZAT Központ Tárgy: Térítési díjak Lap: 1/ 6

SZABÁLYZAT Központ Tárgy: Térítési díjak Lap: 1/ 6 Tárgy: Térítési díjak Lap: 1/ 6 1. A kötelező egészségbiztosítás ellátási keretében igénybe nem vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjai. Megnevezés Lőfegyvert munkakörükből eredően tartani

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

Migráció egészségügyi, közegészségügyi, járványügyi problémák

Migráció egészségügyi, közegészségügyi, járványügyi problémák Migráció egészségügyi, közegészségügyi, járványügyi problémák Dr. Paller Judit mb. országos tisztifőorvos XXII. Magyarországi Egészségügyi Napok, Debrecen 2015. október 7-9. Irányadó jogszabályok - Az

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására sz. r. 11. -ához I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

Szakma megnevezése Szakmakód ÁGYSZÁM. belgyógyászat 0100 234 2013.04.01. angiológia, phlebológia, lymphológia 0101 20 2013.04.01

Szakma megnevezése Szakmakód ÁGYSZÁM. belgyógyászat 0100 234 2013.04.01. angiológia, phlebológia, lymphológia 0101 20 2013.04.01 Szakma Szakmakód ÁGYSZÁM a idejére a a idejére a megyei belgyógyászat 0100 234 2013.04.01 megyei angiológia, phlebológia, lymphológia 0101 20 2013.04.01 megyei haematológia 0102 28 2013.04.01 megyei endokrinológia,

Részletesebben

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása ÁPOLÁSI DÍJ fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása, 35/342-806 ápolási díj megállapítása iránti kérelem jövedelemnyilatkozat vagyonnyilatkozat

Részletesebben

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:...

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:... 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

SZABÁLYZAT. másodfokon 11 300 orvosi vizsgálata első fokon 6 800. másodfokon 11 300. másodfokon 11 300

SZABÁLYZAT. másodfokon 11 300 orvosi vizsgálata első fokon 6 800. másodfokon 11 300. másodfokon 11 300 Lap: 1/77 1. A kötelező egészségbiztosítás ellátási keretében igénybe nem vehető egyes egészségügyi szolgáltatások. Megnevezés Lőfegyvert munkakörükből eredően tartani szándékozó, illetve tartó személyek

Részletesebben

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, idő (év, hó, nap):..

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, idő (év, hó, nap):.. 4. számú melléklet a 63/2006. (III.27.) Korm. rendelethez KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1 Neve:. 1.1.2 Születési neve:..

Részletesebben

Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport

Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport Szakmakód megnevezése: 5704 Elektroterápia 1. Szakfeladat, szaktevékenység definíciója, szakmai leírás: Olyan egészségügyi ellátási

Részletesebben

Társadalombiztosítási ellátások

Társadalombiztosítási ellátások Társadalombiztosítási ellátások Társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások Egészségbiztosítási ellátás Családi támogatás Nyugdíjszolgáltatás Eü. szolg. háziorvos fogászat járóbeteg fekvőbeteg

Részletesebben

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

orvostanani i ismeretek 2012 január Dr. Székely Ildikó NRSZH

orvostanani i ismeretek 2012 január Dr. Székely Ildikó NRSZH Biztosítás orvostanani i ismeretek 2012 január Dr. Székely Ildikó NRSZH A társadalombiztost rsadalombiztosítás s rendszere Egészségbiztosítás Természetbeni szolgáltatások (egészségügyi ellátások) Pénzbeli

Részletesebben

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:...

Részletesebben

Bőrgyógyászat. Fül-orr-gége

Bőrgyógyászat. Fül-orr-gége LÉT.A.MED Nonprofit Zrt. 4281 Létavértes, Baross u. 7. Tel: (52) 592 599 Fax: (52) 250 387 E-mail: letamed@letamed.hu Internet: www.letamed.hu Bőrgyógyászat Dr. Markó Lóránt Hétfő: 07:00-15:00 A bőrgyógyászati

Részletesebben

SZABÁLYZAT A TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS A TÉRÍTÉS MÓDJÁRÓL

SZABÁLYZAT A TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS A TÉRÍTÉS MÓDJÁRÓL Kanizsai Dorottya Kórház 8800 Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2-8. Tel.: 06-93/502-000, T.fax: 06-93/502-064 SZABÁLYZAT A TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS A TÉRÍTÉS MÓDJÁRÓL

Részletesebben

KÉRELEM települési ápolási támogatás

KÉRELEM települési ápolási támogatás KÉRELEM települési ápolási támogatás 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 7/2015. (II. 27.) sz. rendelet 6. sz. melléklete 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3.

Részletesebben

Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport

Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport Szakmakód megnevezése: 5707 Thermoterápia 1. Szakfeladat, szaktevékenység definíciója, szakmai leírás: Olyan egészségügyi ellátási

Részletesebben

Szabályzat a Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ által nyújtott egészségügyi szolgáltatásokról és azok térítési díjairól

Szabályzat a Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ által nyújtott egészségügyi szolgáltatásokról és azok térítési díjairól Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ 1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 8-20. Szabályzat a Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ által nyújtott egészségügyi

Részletesebben

KÉRELEM 1 az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM 1 az ápolási díj megállapítására KÉRELEM 1 az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok Neve: Születési neve: Anyja neve: Szül. hely, év, hó, nap: Lakcíme: Tartózkodási címe: TAJ száma:

Részletesebben