TÉRÍTÉSI DÍJTÁBLÁZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÉRÍTÉSI DÍJTÁBLÁZAT"

Átírás

1 TÉRÍTÉSI DÍJTÁBLÁZAT Készítette: Jónás Rudolfné irodavezető... Ellenőrizte: Zelnik Krisztina minőségirányítási vezető... Jóváhagyta: Dr. Stankovics Éva főigazgató... Hatálybalépés dátuma: Verzió: 10. A példány sorszáma: A példány tulajdonosa: A szabályzat az Albert Schweitzer Kórház Rendelőintézet tulajdona. Engedély nélküli másolása nem megengedett! Verzió: 10. Dátum: Oldal:1/42

2 A térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásokról és térítési díjáról szóló 284/1997. (XII.23.) számú Korm. rendeletben foglaltak alapján, az Albert Schweitzer Kórház- Rendelőintézet térítésköteles egészségügyi szolgáltatásai körét az alábbi szabályzatban állapítom meg. A szabályzatot a betegfelvételi helyeken jól látható módon ki kell függeszteni! Jelen szabályzat a kiadás napján lép hatályba, és visszavonásig vagy módosításig érvényes. I. A Térítési Díjtábla hatálya Jelen Térítési Díjtábla hatálya az alábbi térítésköteles egészségügyi tevékenységekre terjed ki. I/A. A biztosított által részleges térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások. I/B. A biztosított által kiegészítő térítési díj mellett jogosult szolgáltatások. I/C. A külföldi állampolgár, a nem biztosított, illetve a biztosított által is csak teljes térítési díj mellett igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások. I/D. Jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek által kezdeményezett, valamint a biztosított által igénybe vett térítésköteles egészségügyi szolgáltatások. I/A. A biztosított által részleges térítési díj fizetése ellenében az intézmény az alábbi egészségügyi szolgáltatások elvégzését vállalja: éves életkor alatt fogszabályozó készülékre; 2. a külön jogszabály szerinti terhesgondozás és a szülészeti ellátás kivételével az ellátást végző orvos megválasztására. 3. a rágóképesség helyreállítása érdekében jogszabályban meghatározott típusú fogpótlásra; 4. a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásra, ha azt a biztosított beutaló nélkül veszi igénybe, kivéve jogszabályban meghatározott sürgős szükség körébe tartozó ellátásokat. 5. a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásnak a beutalási rendtől eltérő igénybevételére, ide nem értve az Eütv. 3. -ának i) pontja szerinti sürgős szükség körébe tartozó - külön jogszabályban megnevezett ellátásokat. 6. Az Ebtv. 23/A. c) pontja alapján az ápolási osztályon orvosi beutalás alapján történő elhelyezés és ápolás esetén, illetve krónikus fekvőbeteg-ellátásban (fél éven túli) ápolási díjjal finanszírozott biztosított után. Verzió: 10. Dátum: Oldal:2/42

3 I/B A biztosított által kiegészítő térítési díj mellett jogosult szolgáltatások 1. A biztosított saját kezdeményezésére az ellátás az Ebtv.19. (1) bekezdésében foglaltaktól - többletköltséget okozó - eltérő tartalommal történő igénybevételére, 2. Az egészségügyi ellátás keretében saját kezdeményezésére igénybe vett egyéb kényelmi szolgáltatásokra. 3. Amennyiben a beteg állapota indokolja, az e feladatra finanszírozott szolgáltatónál ápolás céljából történő elhelyezésre és ápolásra, ideértve a szükséges gyógyszereket és az étkezést is. I/C. A nem biztosított személy - kivéve az államközi vagy kormányközi szerződés, nemzetközi szerződés vagy kötelezően alkalmazandó közösségi szabály alapján a külföldi állampolgár részére nyújtott térítésmentességet - az egészségügyi szolgáltatásért díjat kell fizetni. A biztosított által csak teljes térítési díj mellett igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások tekintetében az intézmény a szolgáltatás teljes költségeinek megtérítése mellett vállalja az egészségbiztosítás által nem finanszírozott alábbi szolgáltatások elvégzését. 1. Orvosi beutaló nélkül (kivéve a jogszabályban orvosi beutaló nélkül igénybe vehető szakellátásokat), vagy nem OEP által finanszírozott beutaló estében (foglalkozásegészségügyi szakellátás, illetve magánrendelés), - az azonnal beavatkozást igénylő - /sürgősségi/ ellátás kivételével - saját kezdeményezésre végzett vizsgálatok, illetve vizsgálat vagy gyógykezelés céljából fekvőbeteg ellátást, szakkonzílium elvégzését. 2. Esztétikai - nem rekonstrukciós célra - plasztikai sebészeti műtéti eljárások elvégzését. 3. Nem orvosi indikációra végzett meddővététel elvégzését. I/D. A biztosított által is csak a 284/1997.(12.23.) Korm. rendeletben rögzített térítés mellett vehetők igénybe a Térítési díjtáblázatban rögzített egészségügyi szolgáltatások Jogi személyek a jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervek által kezdeményezett, valamint a biztosított állampolgárok által igénybe vett alábbi egészségügyi szolgáltatások a jogszabály erejénél fogva csak térítési díj megfizetése mellett vehetők igénybe. A meghatározott ellátások körébe tartozó beavatkozásokat az egészségbiztosításért felelős miniszter rendeletben állapítja meg. 1. A külön jogszabályban meghatározott munkahigiénés szűrő- és ellenőrző vizsgálatok, 2. A külön jogszabályban meghatározott foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatások, amennyiben azok nem az ellátást igénybevevő biztosított foglalkozási megbetegedése, illetőleg üzemi balesete miatt váltak szükségessé, 3. A külön jogszabály által elrendelt orvos-szakértői vizsgálatok és szakvéleményezés, kivéve, ha a vizsgálatra és szakvéleményezésre társadalombiztosítási vagy szociális juttatásra, kedvezményre, illetve egészségbiztosítási ellátásra való jogosultság megállapítása céljából kerül sor. Verzió: 10. Dátum: Oldal:3/42

4 Így térítésmentes különösen: - keresőképtelenség, - mozgáskorlátozottság tényének, mértékének, - a vakság tényének, - személyi jövedelemadó igénybevétele céljából súlyos fogyatékosság tényének, - magasabb összegű családi pótlékra jogosultság, - a munkaképesség csökkenés tényének megállapítása, - a tankötelezettséggel, illetve iskolai oktatással és szakképzéssel összefüggő vizsgálatok elvégzése. 4. A külön jogszabályban meghatározott különösen veszélyes (extrém) sportolás, szórakoztató-szabadidős tevékenység közben bekövetkezett baleset miatt szükségessé vált ellátások: a. vízisízés, b. jet-ski, c. vadvízi evezés, d. hegy- és sziklamászás az V. foktól, e. magashegyi expedíció, f. barlangászat, g. bázisugrás, mélybe ugrás (bungee jumping), h. falmászás, i. roncsautó (auto-crash) sport, rally, j. hőlégballonozás, k. félkezes és nyílttengeri vitorlázás, l. sárkányrepülés, ejtőernyőzés, paplanernyőzés, műrepülés. 5. A hivatásos sportolók sportegészségügyi ellátása, 6. A nem gyógyító célú, kizárólag esztétikai vagy rekreációs célból nyújtott egészségügyi szolgáltatás, 7. A nem egészségügyi indokból végzett művi meddővé tétel, 8. Az egészségi állapotot pozitív irányban alapvetően nem befolyásoló, szakmailag nem bizonyítottan hatásos ellátás 9. A pontban meghatározott ellátások következményeinek elhárítására, illetve az eredeti állapot visszaállítására irányuló egészségügyi szolgáltatások, 10. A biztosított kísérőjének részére az egészségügyi szolgáltató által biztosított szállás és étkezés. Kivéve, ha a biztosított a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény szerint fogyatékos személynek minősül, Nem minősül kísérő személynek az ellátásban részesülő biztosított szülője, törvényes képviselője és közeli hozzátartozója, amennyiben a biztosított az ellátás igénybevételének megkezdésekor a 14. életévét nem töltötte be. 11. A gépjárművezetői alkalmassági vizsgálatok, 12. A lőfegyvertartásra vonatkozó orvosi és pszichológiai alkalmassági vizsgálatok, 13. Alkohol szintjének kimutatása érdekében végzett vér- és vizeletvétel 14. Kábítószer szintjénak kimutatása érdekében végzett vérvétel, vizeletvétel. 15. Látlelet készítése és kiadása 16. Részeg személy detoxikálása Verzió: 10. Dátum: Oldal:4/42

5 17. Kábítószer hatása alatt álló személy akut ellátása 18. Tengeri hajózási egészségi alkalmassági vizsgálat. 19. Igazságügyi szakértői tevékenység. 20. Hivatásoso sportolók sportegészségügyi vizsgálata. 21. Repülő-egészségügyi alkalmassági vizsgálat. 22. A mellkas-szűrővizsgálat (tüdőszűrés), melynek igénybevételére nem az egészségügyi hatóság által a fertőző betegségek és járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló miniszteri rendelet szerint kötelezően elrendelt szűrővizsgálat keretében vagy nem a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló miniszteri rendelet szerinti korhoz kötött szűrővizsgálat keretében, vagy nem a jogszabály által előírt, a szakképzésről szóló évi CLXXXVII, tv. 4. (1) bekezdése a) b) pontja szerinti szakképzési intézményekben és felsőoktatási intézményben oktatásban részesülők szakmai alkalmassági vizsgálat keretében kerül sor. 23. Foglalkoztathatóság szakvéleményezése. 24. A biztosított nem kötelező védőoltással történő immunizálása, kivéve, ha a külön jogszabály szerinti védőoltás térítésmentes. Az pontban meghatározott ellátások keretében, annak részeként kezdeményezett további járóbeteg-szakellátások. Az pontban foglalt eü. szolgáltatások igénybe vételéért a Térítési díjtáblázatban meghatározott térítési díjakat kell fizetni. Amennyiben a fenti szolgáltatások nyújtásához külön vizsgálat/ok/ elvégzése szükséges - és az így felmerült költségek meghaladják a melléklet szerinti térítési díjat - a felmerült többletköltségeket az intézmény részére ugyancsak meg kell téríteni. II. Az egészségügyi szolgáltatások térítési díja fizetésének és alkalmazásának általános szabályai 1. Az elvégzett szolgáltatásokért a fizetendő költségtérítést a szolgáltatást igénybe vevőnek kell megfizetni. 2. Hatósági megkeresésre az adatszolgáltatás ingyenes. 3. A természetes személyek, vagy más jogi személyek /intézmény, vállalat, vállalkozás, stb./ által igényelt egészségügyi szolgáltatás ellenértékét készpénzben előre kell fizetni, melynek igazolására a bevételi pénztári bizonylat szolgál. A szolgáltatásról számlát is adni kell. /pl. belgyógyászati járóbeteg-szakellátás, stb./ Egyéb jogi személyek /intézmény, vállalat, vállalkozás stb./ esetében az igénylő szervezet vezetője által a Pénzügyi és számviteli irodára leadott kérelem alapján lehetőség van a szolgáltatás átutalása útján történő rendezésére is. 4. A térítési díjat az intézmény bevételeként kell kezelni. 5. Az egészségügyi szolgáltatást végző osztály /munkahely/ köteles tájékoztatni a vizsgálatra, illetve kezelésre jelentkezőt a vizsgálatokról és a térítési díjbefizetési kötelezettségről. 6. Az elvégzendő vizsgálatok, illetve kezelés várható díját előre - térítési díj előleg formájában - az igénybe vevőnek be kell fizetnie a kórház házipénztárába, vagy a Verzió: 10. Dátum: Oldal:5/42

6 telephelyeken lévő alpénztárakba. A vizsgálatok elvégzése után a fizetendő tényleges térítési díjat, a szolgáltatást végző osztálynak meg kell határoznia, s intézkednie kell az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevő felé a felmerült díjkülönbözet befizettetésére. E célból a vizsgálatra, kezelésre jelentkező számára a vizsgálatot elindító, illetve felvevő osztály kitölti az "Szerződés a fekvőbeteg ellátást igénybe vevők részére", vagy a Szerződés járóbeteg ellátást igénybe vevők részére elnevezésű nyomtatványt (mintáját lásd bizonylati album) 3 példányban - melyből, 2 példányt a szolgáltatást igénylő részére ad át. A 2 példányos szerződéssel az érintett személy felkeresi a pénztárt, ahol a számlát kiállítják. A számlán feltüntetett összeget a kórház pénztárába kell befizetni. Amennyiben a szolgáltatást igénybe vevő az Intézet valamely külső telephelyén, vagy nem a pénztár nyitva tartása alatt kerül ellátásra, úgy lehetősége van a társaság számlaszámára átutalni a térítési díjat. Az osztály, munkahely a vizsgálatot, kezelést - nem sürgősségi esetben - csak akkor kezdheti meg, ha vizsgálatra, kezelésre jelentkezett személy a pénztári befizetés tényét a részére kiadott bevételi pénztárbizonylattal, vagy a készpénz-átutalási bizonylattal igazolja, melyet a szolgáltatást nyújtó osztályon lead. A készpénzzel nem rendelkező beteg esetében a beteggel kötelezvényt kell aláíratni (mintáját lásd Bizonylati Albumban). 7. Külföldi állampolgárok sürgősségi ellátása: A. Az államközi vagy kormányközi egyezménnyel rendelkezők (1. számú melléklet) részére életmentő beavatkozás elvégzése az útlevél felmutatása mellett B. A szociális biztonsági egyezményt kötött államok állampolgárai részére sürgősségi ellátás ingyenes: a. Horvátországi fekvőbeteg gyógyintézeti ellátása az útlevél felmutatása mellett a HR/HU nyomtatvánnyal vehető igénybe (lsd: www. oep.hu ) b. Magyarország és Montenegró között április 1.-től hatályos, melynek értelmében: - a montenegrói biztosítottak a magyarországi egészségügyi szolgáltatásokat átmeneti magyarországi tartózkodás során sürgősségi esetben az útlevél felmutatása mellett CG/HU 111 jelű igazolással (lsd: vehetik igénybe - Magyarországon dolgozó montenegrói biztosított a CG/HU 111A jelű nyomtatvánnyal c. Magyarország és Bosznia és Hercegovina között augusztus 1.-től hatályos, melynek értelmében: 1. A bosznia és hercegovinai biztosítottak a magyarországi egészségügyi szolgáltatásokat átmeneti magyarországi tartózkodás során sürgősségi esetben az útlevél felmutatása mellett a bosznia és hercegovinai egészségbiztosítási pénztár illetékes szerve által kiadott, BH/HU 111 jelű igazolással. A bosznia és hercegovinai biztosítottak Magyarországon a dialízis kezelést kizárólag a BH/HU 112 nyomtatvánnyal (lsd: vehetik igénybe. C. Az EGT- és svájci állampolgárok, valamint az ezen államokban biztosított személyek részére (2. számú melléklet) ideiglenes Magyarországi tartózkodásuk során a szükséges egészségügyi szolgáltatás: d. az Útlevél és az EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYA (EU-Kártya) vagy E111-es nyomtatvány alapján nyújtandó. e. E 112 nyomtatvány: MEGHATÁROZOTT TARTALMÚ VAGY TELJES Verzió: 10. Dátum: Oldal:6/42

7 KÖRŰ ELLÁTÁS Az E 112 vagy S2 jelű nyomtatvánnyal (lsd: A fenti körökbe nem tartozó külföldi állampolgárok esetében az egészségügyi szakellátás térítés köteles az útlevél felmutatása mellett is! 8. Magatehetetlen, kötelezettségében akadályozott személy, ittas, eszméletlen, elmebeteg, vagy fizikailag sérült ellátása a kórház kockázatára megtörténhet, de ebben az esetben a megváltozott körülmény beálltakor a kötelezettségvállalásnak, vagy a költségek megtérítésének létre kell jönni. Ennek elmaradása esetén: - halál beállta, vagy a beteg megszökik, a fellelhető adatokkal a szakmai ügyekért felelős ügyvezető igazgató részére egy rövid feljegyzést kell készíteni, hogy az esetleges leírás, illetve jogi rendelkezés megtörténhessen. A kötelezvényt 2 példányban kell kiállítani, melyből: 1 példányt a Pénzügyi és számviteli iroda, 1 példányt a vizsgálatot kérő kap, mellé csatolva 1 db számlát. 9. A fekvőbeteg ápolást igénylő készpénzzel nem rendelkező személynek az első munkanapon hozzátartozója által, vagy más módon a térítési díj várható összegét előleg formájában rendeznie kell. A szolgáltatás teljes elszámolását, a távozás alkalmával az osztály által a Pénzügyi és számviteli iroda részére leadásra kerülő "Szerződés a fekvőbeteg ellátást igénybe vevők részére", vagy a Szerződés járóbeteg ellátást igénybe vevők részére, megnevezésű nyomtatvány hiánytalan kitöltésével kell biztosítani, melynek alapján a számla elkészül. A térítési díj befizetése a kiállított számla alapján, vagy a kórház pénztárába történő befizetéssel, vagy ettől eltérő esetben készpénz-átutalási megbízással történhet. A készpénz-átutalási megbízással történő befizetés esetén, ennek megfelelő kitöltéséért a szolgáltatást elindító osztály felel. Egyúttal figyelmeztetni tartozik a vizsgálatot kérő személyt, hogy a tartozást 8 napon belül rendezze, mert ennek elmaradása esetén a kórház bírósági eljárás keretében intézkedik. 10. A Biztosító Társaságok megbízásából kizárólag orvosi beutalóval végezhetnek el diagnosztikai vizsgálatot az osztályokon, melynek megtörténtéről az osztályvezető főorvos értesíti az Értesítés a Pénzügyi és számviteli iroda részére a Biztosító Társaságok megbízásából végzett orvosi vizsgálatokról elnevezésű nyomtatványon (mintáját lásd bizonylati album) a pénzgazdálkodási osztályt a vizsgálati díjak számlázása és befizettetése érdekében. III. A térítési díj méltányossági alapon történő elengedésének és mérséklésének rendje Az intézmény főigazgatója jogosult - indokolt esetben - a szolgáltatásokat igénybe vevő részére személyi és családi körülményeire, szociális helyzetére tekintettel különös méltánylást érdemlő esetben a térítési díjat és költségét mérsékelni, illetve teljes egészében elengedni. Az ilyen értelmű intézkedésre írásbeli kérelem alapján kerülhet sor. A térítési díj mérsékelhető, vagy akár el is engedhető az alábbi esetekben: - a szolgáltatást igénybe vevő jövedelemmel nem rendelkezik, és azt igazolni tudja, - ha van ugyan jövedelme - de a minimális munkabér alsó határát nem éri el, - ha a nyugdíjkorhatárnál magasabb életkorú és a nyugdíja az öregségi nyugdíj mindenkori Verzió: 10. Dátum: Oldal:7/42

8 legkisebb összegét nem haladja meg, - ha rokkantsági járadékban részesül, - ha saját háztartásában három, vagy annál több gyermek eltartásáról gondoskodik, - ha saját háztartásában súlyosan fogyatékos gyermek eltartásáról gondoskodik, - továbbá az orvosi bizottság által megállapított egyéb különös méltánylást érdemlő esetekben. A térítési mérséklésre vagy teljes elengedésre vonatkozó határozat 1 példányát a Pénzügyi és számviteli iroda részére el kell juttatni. IV. Térítési díjtételek Behajtás/parkolás díjtétele Behajtási/parkolási díj (egyszeri behajtásra jogosít) Dokumentáció másolatok díjtételei Lelet Zárójelentés Boncjegyzőkönyv Teljes dokumentáció (kórlap, zárójelentés, stb..) Születési dátum (pontos óra, perc) Fekvőbeteg szakellátás Kiegészítős térítési díj (magyar biztosítással rendelkező beteg esetében) A beteg állapota indokolja, az e feladatra finanszírozott szolgáltatónál ápolás céljából történő elhelyezésre és ápolásra, ideértve a szükséges gyógyszereket és az étkezést is. A magasabb színvonalú ellátás számla szerinti költségének a 150%-a (gyógyszer, protézis, étkezés) Részleges térítési díj (magyar biztosítással rendelkező beteg esetében) Gyomortükrözéses vizsgálatok orvosi szempontból nem indokolt altatásban végzése esetén Ft Vastagbél-tükrözéses vizsgálatok orvosi szempontból nem Ft indokolt altatásban végzése esetén A krónikus fekvőbeteg-ellátásban ápolási díjjal finanszírozott biztosított után A beteg által az ellátást végző orvos megválasztása A fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásra, ha azt a biztosított beutaló nélkül veszi igénybe A fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásnak a beutalási rendtől eltérő igénybevételére /nap Az ellátás OEP finanszírozása +30%,max Ft Az ellátás OEP finanszírozása +30%,max Ft Az ellátás OEP finanszírozása +30%,max Ft Teljes térítési díj (egyéb, magyar biztosítással nem rendelkező beteg esetében) Aktív ellátás (fekvő és egynapos sebészet) Verzió: 10. Dátum: Oldal:8/42

9 Teljes térítési díj (egyéb, magyar biztosítással nem rendelkező beteg esetében) Normatív napig tartó kórházi ellátás esetén HBCS besorolás Ft értéke +50%. Normatív nap feletti kórházi ápolási napra naponta 5. Felső határnap feletti kórházi ápolási napra naponta 6. Krónikus ellátás Az OEP által meghatározott napidíj +50% Krónikus belgyógyászat Hatvan Ft Mozgásszervi rehabilitáció Hatvan Ft Hotelszolgáltatás Nem OEP támogatott kísérő hotel szolgáltatás igénybevétele Ft/nap Járóbeteg szakellátás Foglalkozás-egészségügyi ellátás 284/1997. (XII.23.) korm. rendelet alapján igénybe vehető szolgáltatások 1. Lőfegyvert munkakörükből eredően tartani szándékozó, illetve tartó személyek (I. csoport) lőfegyvertartásra való egészségi alkalmasságának pszichológiai vizsgálata a) első fokon 7. b) másodfokon Ft 2. Lőfegyvert tartani szándékozó, illetve tartó személyek (II. csoport) lőfegyvertartásra való alkalmassági vizsgálata A. orvosi alkalmassági vizsgálat a) ha a 40. életévét még nem töltötte be: aa) első fokon 7. ab) másodfokon 10. b) ha a 40. életévét betöltötte, de a 60. életévét még nem érte el: ba) első fokon 4. bb) másodfokon 7. c) ha a 60. életévét betöltötte, de a 70. életévét még nem érte el: ca) elsőfokon 2. cb) másdofokon 4. d) ha a 70. életévét betöltötte: da) első fokon 1. db) másodfokon 3. B.) pszichológiai alkalmassági vizsgálata ba) első fokon 7. bb) másodfokon Ft 3. Gépjármű-vezetői, belvízi hajózási szolgálati és belvízi kedvtelési célú vízijárművezetői alkalmassági vizsgálat a) ha a 40. életévét még nem töltötte be: aa) első fokon ab) másodfokon Verzió: 10. Dátum: Oldal:9/42

10 Járóbeteg szakellátás Foglalkozás-egészségügyi ellátás 284/1997. (XII.23.) korm. rendelet alapján igénybe vehető szolgáltatások b) ha a 40. életévét betöltötte, de a 60. életévét még nem érte el: ba) első fokon 4. bb) másodfokon 7. c) ha a 60. életévét betöltötte, de a 70. életévét még nem érte el: ca) első fokon 2. cb) másodfokon 4. d) ha a 70. életévét betöltötte: da) első fokon 1. db) másodfokon Alkohol szintjének kimutatása érdekében végzett vér- és vizeletvétel Kábítószer szintjének kimutatása érdekében végzett a) vérvétel 3. b) vizeletvétel Látlelet készítése és kiadása Részeg személy detoxikálása Kábítószer hatása alatt álló személy akut ellátása Tengeri hajózási egészségi alkalmassági vizsgálat a) tengeri hajózási szolgálatot teljesítő személy alkalmassági vizsgálata aa) az egészségi alkalmasság első vizsgálata 19. ab) az egészségi alkalmasság időszakos, vagy soron kívüli vizsgálata 15. b) I. és II. osztályú tengeri kedvtelési célú tengeri vízijármű-vezetők alkalmassági vizsgálata ba) az egészségi alkalmasság első vizsgálata bb) az egészségi alkalmasság időszakos vagy soron kívüli vizsgálata Ft 9. c) III. és IV. osztályú tengeri kedvtelési célú tengeri vízijármű-vezetők alkalmassági vizsgálata ca) az egészségi alkalmasság első vizsgálata 9. cb) az egészségi alkalmasság időszakos vagy soron kívüli vizsgálata igazságügyi szakértői tevékenység kivételével jogszabály által elrendelt vagy egyéb háziorvosi, orvosszakértői vizsgálatok és szakvéleményezés,kivéve, ha a vizsgálatra és szakvéleményezésre társadalombiztosítási vagy szociális juttatásra, kedvezményre való jogosultság megállapítása céljából kerül sor Hivatásos sportolók sportegészségügyi vizsgálata 9. Verzió: 10. Dátum: Oldal:10/42

11 Járóbeteg szakellátás Foglalkozás-egészségügyi ellátás 284/1997. (XII.23.) korm. rendelet alapján igénybe vehető szolgáltatások Az adott ellátásnak a 12. Hivatásos sportolók további sportegészségügyi szakvizsgálata közfinanszírozásb an érvényesíthető díja 13. Repülő-egészségügyi alkalmassági vizsgálat a) 1. egészségügyi osztály aa) első, illetve kibővített (terheléses EKG, teljes körű szemészeti vagy teljes körű fül-orr-gégészeti vizsgálatra is kiterjedő) vizsgálat 28. ab) időszakos vizsgálat Ft b) 2. egészségügyi osztály ba) első, illetve kibővített (terheléses EKG vizsgálatra is kiterjedő) vizsgálat 13. bb) időszakos vizsgálat 9. c) 3. egészségügyi osztály ca) első, illetve kibővített (terheléses EKG, teljes körű szemészeti vagy teljes körű fül-orr-gégészeti vizsgálatra is kiterjedő) vizsgálat 28. cb) időszakos vizsgálat Ft 14. Az a mellkas-szűrővizsgálat (tüdőszűrés), melynek igénybevételére nem az egészségügyi hatóság által a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló miniszteri rendelet szerint kötelezően elrendelt szűrővizsgálat keretében, vagy nem a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok 1. igazolásáról szóló miniszteri rendelet szerinti korhoz kötött szűrővizsgálat keretében, vagy nem jogszabály által előírt, a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény 4. (1) bekezdés a)-b) pontja szerinti szakképzési intézményekben és felsőoktatási intézményekben oktatásban részesülők szakmai alkalmassági vizsgálatai keretében kerül sor. 15. A foglalkoztathatóság szakvéleményezése a) Közfoglalkoztatási jogviszonyhoz szükséges szakvélemény esetén 1.900Ft/fő/eset b) a büntető ügyben kiszabott közérdekű munka végrehajtásához szükséges szakvélemémy esetén 1./fő/eset c) az a) pontban nem említett esetben 3./fő/eset 16. Járványügyi érdekből nem kötelező védőoltással történő immunizálás, kivéve a) a térítésmentes védőoltással történő immunizálást és Ft b) az a) pont hatálya alá nem tartozó körben is a pneumococcus baktérium, a human papilloma vírus és az Verzió: 10. Dátum: Oldal:11/42

12 Járóbeteg szakellátás Foglalkozás-egészségügyi ellátás 284/1997. (XII.23.) korm. rendelet alapján igénybe vehető szolgáltatások influenza megbetegedés elleni immunizálást Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás A munkáltató által történő megállapodás hiányában fizetendő díjak (Fő/év) D foglalkozás-egészségügyi osztály esetén C foglalkozás-egészségügyi osztály esetén B foglalkozás-egészségügyi osztály esetén A foglalkozás-egészségügyi osztály esetén Ft A munkaügyi központ, valamint a szakképző intézmény által - eltérő megállapodás hiányában - fizetendő díjak A munkaügyi központ, valamint a szakképző intézmény által beutalt személy 1. munkaköri alkalmassági vizsgálata a közhasznú munka 1./fő/eset előkészítése érdekében 2. szakmai alkalmassági vizsgálata beiskolázás előkészítése 2./Fő/eset érdekében 3. szakmai alkalmassági vizsgálata munkaközvetítés előkészítése 2./fő/eset érdekében A települési önkormányzat által a rendelkezésre állási támogatásra jogosultak közcélú foglalkoztatása esetén a beutalt személy munkaköri 1./Fő/eset alkalmassági vizsgálatának díja - eltérő megállapodás hiányában Belgyógyászat Menedzserszűrés (alap csomag) Menedzserszűrés (közép csomag) Menedzser szűrés (felső csomag) Biopsia medullae ossealis sterni Doppler áramlás vizsgálat az alsó végtagon Echocardiographia (M-mód, 2D) Echocardiographia color Doppler EKG futószalag terheléssel EKG Holter monitorizálása EKG végtag és mellkas-elvezetéssel Felszíni érzéstelenítés Glukóz meghatározása Gyógyászati segédeszköz használatának betanítása Gyomormosás Hagyományos inzulinkezelésben részesülő cukorbeteg anyagcsere állapotának időszakos elemzése Haspunkció, UH vezérelt Hólyagkatéter (állandó) behelyezése Infúzió adása Ft Ft Ft Ft 100 Ft 1.000Ft Verzió: 10. Dátum: Oldal:12/42

13 Belgyógyászat Injectio in cutis seu subcutis Injectio in musculus, tendo, bursa seu ligamentum Intenzív inzulinkezelés alatt álló diabeteses beteg anyagcsere állapotának időszakos elemzése Intravénás injectio Kiegészítő pont veszélyeztető beteg ellátásáért Kiegészítő pont betegfelügyletért 30 percen túl Kiegészítő pont gyógyszerterhelésért a rendelőn kívül Krónikus beteg dietetikai alapoktatása (gastroenterológiai, nephrológiai, onkológiai vagy 2. típusú Lumbálpunkció Neuropathiás diabeteses láb ellenőrző vizsgálata Önellátásra oktatás (napi tevékenységek gyakorlása) Összesített szakorvosi vélemény jogosítvány alkalmassághoz Pulzoxymetria Sebkötözés, kötéscsere (aszeptikus) Sectio venae, vérlebocsátás Varrat és/vagy kapocsszedés Véna kanülálás Vérnyomás 24 órás gépi monitorizálása (ABPM) Vérvétel Vérvétel ujjbegyből Vizelet üledékvizsgálat mikroszkóppal Sebészet Adhaesiolysis preputii penis Állandó katéter eltávolítás Amputációs csonk formázását célzó rugalmas pólyázás Anoscopia Ascites punctio Aspiratio mammae Aspiratio transcutanea Beöntés Biopsia prostatae per rectum seu percutanea, UH vezérléssel vagy anélkül Bőr alatti elváltozás kimetszése Bőrelváltozás radikális kimetszése Bőrvarrat Circumcisio Cysta, hygroma és abscessus leszívás Dessault kötés Dilatatio enterostomae Ft Ft Verzió: 10. Dátum: Oldal:13/42

14 Sebészet Égés vagy fagyott terület fedése kötéssel 1-10% Egyéb rögzítő eltávolítása Elektrocoagulatio cutis Enterostoma vizsgálata Esperal beültetés aversios kezeléshez Excochleatio subcutanea Felszíni érzéstelenítés Ganglion manus exstirpatio (kivéve kézháti) Gyógyászati segédeszköz használatának betanítása Gyógyászati segédeszközhöz méretvétel Haematoma subcutanea evacuatio Helyi infiltrációs érzéstelenítés Hólyagkatéter (állandó) behelyezése Hólyagkatéter (állandó) cseréje Hólyagkatéterezés, egyszeri vizeletlebocsátás Húgycsőtágítás Húgyhólyag öblítés Idegentest eltávolítás kézből Incisio digiti Incisio et drainage cutis et/seu subcutis Infúzió adása Infúziós pumpás gyógyszeradagolás Injectio in articulatio Injectio in cutis seu subcutis Injectio in musculus, tendo, bursa seu ligamentum Intravénás injectio Járatok szondázása Kézháti ganglion exstirpatioja Kiegészítő pont 1 éves kor alatt Kiegészítő pont betegfelügyeletért 30 percen túl Kiegészítő pont betöltött 1 éves kortól a 3 éves kor betöltéséig Kiegészítő pont betöltött 3 éves kortól a 10 éves kor betöltéséig Kiegészítő pont veszélyeztető beteg ellátásáért Köröm, körömágy eltávolítás Lágyrésztumor exstirpatio - széles Lágyrésztumor exstirpatio, radicalis Ligatura arteriae Mikrobiológiai mintavétel folyékony transport közegbe Narcosis iv./im. első 15' Oncotomia perianalis Oszcillometria Parazita eltávolítása a szövetekből Percutan nephrostoma cseréje Punctio et/seu aspiratio bursae Ft 100 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Verzió: 10. Dátum: Oldal:14/42

15 Sebészet Punctio et/seu aspiratio mammae Rectalis vérzés csillapítása tamponálással Rectoscopia, merev eszközzel Rögzítés kötéssel Rögzítés kötéssel v. felfüggesztéssel Rugalmas pólya felhelyezése egyik alsó végtagra (nem lymphoedemás) Sebkötözés, kötéscsere (aszeptikus) Sínezés, ujjon Stoma-terápiás vizit ismételten Szennyezett, fertőzött seb ellátása, kötözése (szeptikus) Tampon vagy csík behelyezés, lazítás, eltávolítás, csere Tetanus profilaxis toxoid injekcióval Varrat és/vagy kapocsszedés Véna kanülálás Vérvétel Vérzéscsillapítás kötéssel Vérzéscsillapítás tamponálással Vezetéses érzéstelenítés egy kéz- vagy lábujjon Traumatológia Alsó végtagi gipsz, hosszú Alsó végtagi gipsz, rövid Amputatio digiti manus Belső fémrögzítés eltávolítása (szeg, lemez stb., kivéve tüződrót) Belső fémrögzítés eltávolítása (tüződróf) Bőr alatti elváltozás kimetszése Bőrelváltozás radikális kimetszése Bőrvarrat Dessault kötés Égés vagy fagyott terület fedése kötéssel 1-10% Egyéb rögzítő eltávolítása Felső végtagi gipsz, hosszú Felső végtagi gipsz, rövid Feszítő ín varrata kézen Gipszkötés átpólyázása Gipszkötés eltávolítása Gipszkötés: Böhler-féle nyolcas Gyógyászati segédeszköz beállítása, illesztése Gyógyászati segédeszköz használatának betanítása Gyógyászati segédeszköz próbája Gyógyászati segédeszközhöz méretvétel Haematoma subcutanea evacuatio Helyi infiltrációs érzéstelenítés Ft Ft Ft Ft 100 Ft Ft Ft Verzió: 10. Dátum: Oldal:15/42

16 Traumatológia Hólyagkatéter (állandó) behelyezése Hólyagkatéterezés (diagnosztikus) Idegentest eltávolítás lágyrészből Incisio et drainage cutis et/seu subcutis Infúzió adása Injectio extraduralis in canalis spinalis Injectio in articulatio Injectio in cutis seu subcutis Injectio in musculus, tendo, bursa seu ligamentum Ínsérülés ellátása Intravénás injectio Járásgyakorlat segédeszköz nélkül Kéz lágyrészének feltárása Kiegészítő pont 1 éves kor alatt Kiegészítő pont betegfelügyletért 30 percen túl Kiegészítő pont betöltött 1 éves kortól a 3 éves kor betöltéséig Kiegészítő pont betöltött 3 éves kortól a 10 éves kor betöltéséig Kiegészítő pont veszélyeztető beteg ellátásáért Körkörös gipszre járósarok felhelyezés Köröm, körömágy eltávolítás Lágyrésztumor exstirpatio, radicalis Összesített szakorvosi vélemény jogosítvány alkalmassághoz Punctio et/seu aspiratio articulationis Punctio et/seu aspiratio bursae Repositio obtecta fr. humeri Repositio obtecta fr. in loco tipico radii Repositio obtecta fr. malleoli Repositio obtecta fr. metacarpii Repositio obtecta luxationis Rögzítés háromszögletű kendővel Rögzítés kötéssel Rögzítés kötéssel v. felfüggesztéssel Rögzítés műanyag gipsszel, kiegészítő pont Rögzítő sín eltávolítása Rugalmas pólya felhelyezése egyik alsó végtagra (nem lymphoedemás) Sebkötözés, kötéscsere (aszeptikus) Sínezés, ujjon Szennyezett, fertőzött seb ellátása, kötözése (szeptikus) Tampon vagy csík behelyezés, lazítás, eltávolítás, csere Tetanus profilaxis toxoid injekcióval Varrat és/vagy kapocsszedés Vérvétel Vérzéscsillapítás kötéssel Ft Ft Ft Ft Ft 4. Verzió: 10. Dátum: Oldal:16/42

17 Traumatológia Vezetéses érzéstelenítés egy kéz- vagy lábujjon Szülészet nőgyógyászat Amnioscopia Babamozi Babamozi plusz felvétele (fekete-fehér) Babamozi plusz felvétele (színes) Bakteriuria vizsgálata nitrit próbával Bőr alatti elváltozás kimetszése Cauterisatio condylomae vaginalis Cervix nyák minőségi vizsgálata Chromopertubatio CTG terheléses CTG terhesség alatt (NST) Családi szoba (Ft/nap) Családi szoba a kórház alkalmazottainak (Ft/nap) Dilatatio introitus vaginae Duplex UH, magzat Duplex UH, női nemi szervek Első trimesteri terhesgondozói vizit Folliculometria UH módszerrel Gomba vizsgálata direkt kenetben Harmadik trimesteri terhesgondozói vizit Helyi infiltrációs érzéstelenítés Hólyagkatéterezés (diagnosztikus) Húgyhólyag UH vizsgálata Injectio in musculus, tendo, bursa seu ligamentum Intrauterin eszköz eltávolítása Intrauterin fogamzásgátló eszköz felhelyezése Intravénás injectio Kiegészítő pont 1 éves kor alatt Kiegészítő pont betegfelügyeletért 30 percen túl Kiegészítő pont betöltött 1 éves kortól a 3 éves kor betöltéséig Kiegészítő pont betöltött 3 éves kortól a 10 éves kor betöltéséig Kiegészítő pont veszélyeztető beteg ellátásáért Kismedence transabdominalis UH vizsgálat Kismedence transvaginalis UH vizsgálata Magzati szívhang Doppler vizsgálata Második trimesteri gondozói vizit Mikrobiológiai mintavétel szilárd transport közegbe Narcosis iv./im. első 15' Nőgyógyászati szűrővizsgálat (citológiai lelettel együtt) ph mérése testnedvekben Ft Ft /db /db Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Verzió: 10. Dátum: Oldal:17/42

18 Szülészet nőgyógyászat Sebkötözés, kötéscsere (aszeptikus) Szennyezett, fertőzött seb ellátása, kötözése (szeptikus) Terhesség alatti torna Terhességi transabdominalis UH vizsgálat Terhességi transvaginalis UH vizsgálat Varrat és/vagy kapocsszedés Vizeletvizsgálat üledék nélkül minimum 3 paraméter a rendelőn kívül Zsilipruha apás szüléshez Csecsemő és gyermekgyógyászat Beöntés EKG végtag és mellkas-elvezetéssel Epicután allergia próba Felszíni érzéstelenítés Haematoma subcutanea evacuatio Infúzió adása Injectio in musculus, tendo, bursa seu ligamentum Intravénás injectio Kiegészítő pont 1 éves kor alatt Kiegészítő pont betegfelügyeletért 30 percen túl Kiegészítő pont betöltött 1 éves kortól a 3 éves kor betöltéséig Kiegészítő pont betöltött 3 éves kortól a 10 éves kor betöltéséig Kiegészítő pont gyógyszerterhelésért Kiegészítő pont veszélyeztető beteg ellátásáért Mikrobiológiai mintavétel szilárd transport közegbe Oxigén terápia Párásításos légúti kezelés Pulzoxymetria Sebkötözés, kötéscsere (aszeptikus) Váladék leszívása orrból, fülből Véna kanülálás Vérnyomás 24 órás gépi monitorizálása (ABPM) Vérvétel Vérvétel ujjbegyből Vizeletvétel vagy -gyűjtés csecsemőtől és gyermektől Vizeletvizsgálat üledék nélkül minimum 5 paraméter Gyermek kardiológia EKG végtag és mellkaselvezetéssel Kiegészítő pont 1 éves kor alatt Kiegészítő pont betegfelügyletért 30 percen túl Ft Ft Ft Verzió: 10. Dátum: Oldal:18/42

19 Kiegészítő pont betöltött 1 éves kortól a 3 éves kor betöltéséig Kiegészítő pont betöltött 3 éves kortól a 10 éves kor betöltéséig Pulzoxymetria Fül-orr-gégészet Antibiotikumos instillációs kezelés Beszédérthetőségi vizsgálat Cauterisatio nasi Elektrocoagulatio cutis Elektrocoagulatio intranasalis Epipharyngoscopia indirecta Felszíni érzéstelenítés Frenulotomia linguae Fülkürt átfúvás, tubakatéterezés Hangvillavizsgálatok Helyi infiltrációs érzéstelenítés Idegentest eltávolítás külső hallójáratból Idegentest eltávolítás orrüregből Idegentest eltávolítás szájból, meso v. nasopharynxból Intravénás injectio Keratotomia, desquamatio Kiegészítő pont 1 éves kor alatt Kiegészítő pont betegfelügyletért 30 percen túl Kiegészítő pont betöltött 1 éves kortól a 3 éves kor betöltéséig Kiegészítő pont betöltött 3 éves kortól a 10 éves kor betöltéséig Kiegészítő pont gyógyszerterhelésért Középfül leszívás Külső hallójárat mosás Laryngoscopia indirecta Microotoscopia Mikrobiológiai mintavétel folyékony transport közegbe Mikrobiológiai mintavétel szilárd transport közegbe Orrmelléküregek átöblítése Orrmelléküregek UH vizsgálata Orrtampon cseréje, lazítása Orrtampon eltávolítás (réteges vagy Bellocq) Orrvérzés ellátása edzőszerrel Orrvérzés ellátása réteges tamponáddal Otoneurológiai vizsgálat, teljes körű Otoscopia Összesített szakorvosi vélemény jogosítvány alkalmassághoz Paracentesis tympani Párakötés Ft Verzió: 10. Dátum: Oldal:19/42

20 Fül-orr-gégészet Punctio sinus maxillaris Rhino-pharyngo-laryngo-fiberoscopia Rhinoscopia anterior/posterior Rhinoscopia endoscopica Sebkötözés, kötéscsere (aszeptikus) Súgott (társalgó) beszédvizsgálat Tampon vagy csík behelyezés, lazítás, eltávolítás, csere Tracheostomás kanül cseréje Tympanometria, stapedius reflex nélkül Tympanotomia Váladék leszívása orrból, fülböl Varrat és/vagy kapocsszedés Vérzéscsillapítás kötéssel Vestibularis spontán jelek vizsgálata Audiológia Beszédérthetőségi vizsgálat Epipharyngoscopia indirecta Gyógyászati segédeszköz használatának betanítása Gyógyászati segédeszközhöz méretvétel Hallásküszöb mérés (lég + csont, mk.o. + maszkolás) Hallástréning hallókészülék-viselők számára Hallókészülék rendelés Hangvillavizsgálatok Kiegészítő pont betegfelügyletért 30 percen túl Kiegészítő pont betöltött 3 éves kortól a 10 éves kor betöltéséig Laryngoscopia indirecta Otoscopia Összesített szakorvosi vélemény jogosítvány alkalmassághoz Recruitment vizsgálatok (Fowler, Reger, SISI) Rhinoscopia anterior/posterior Súgott (társalgó) beszédvizsgálat Szabadhangteres hallásvizsgálat Tinnitometria Tympanometria, stapedius reflex nélkül Szemészet Abrasio corneae Acnes bőrterület tisztítása Anomaloscopia Antibiotikumos instillációs kezelés Bőr kémiai sebészete Bőrelváltozás kimetszése Bőrfüggelék kimetszése Ft Verzió: 10. Dátum: Oldal:20/42

TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK SZABÁLYZATA

TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK SZABÁLYZATA Szent Rókus Kórház és Intézményei 1085 Budapest, Gyulai Pál utca 2. Tel: +36 1 235-6557; Fax: +36 1 266-4621 TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK SZABÁLYZATA Készítette:...

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK DÍJ SZABÁLYZATA

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK DÍJ SZABÁLYZATA M I S K O L C I S E M M E L W E I S I G N Á C E G É S Z S É G Ü G Y I K Ö Z P O N T É S E G Y E T E M I O K T A T Ó K Ó R H Á Z N O N P R O F I T K F T 3 5 2 9 Miskolc, Csabai kapu 9-11. Tel.: (46) 555-602,

Részletesebben

_. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

_. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere,~' _. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások

Részletesebben

SZ27 TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT

SZ27 TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT E példány sorszáma: SZ27 TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Jóváhagyta: Zábó Edina gazdasági igazgató Dr. Molnár Csaba mb. főigazgató Minőségügyi szempontból jóváhagyás előtt ellenőrizte: Kárpáti Zoltán minőségirányítási

Részletesebben

9/1993. (IV. 2.) NM rendelet. az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről

9/1993. (IV. 2.) NM rendelet. az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről A jogszabály mai napon hatályos állapota 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről A kötelez ő egészségbiztosítás ellátásairól szóló

Részletesebben

TÉRÍTÉS ELLENÉBEN IGÉNYBEVEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ÁRLISTÁJA

TÉRÍTÉS ELLENÉBEN IGÉNYBEVEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ÁRLISTÁJA TÉRÍTÉS ELLENÉBEN IGÉNYBEVEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK A példány sorszáma: A példány tulajdonosa: A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI DOKUMENTUM A DR. KENESSEY ALBERT KÓRHÁZ TULAJDONA. Engedély nélküli másolása

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA UZSOKI UTCAI KÓRHÁZ 1145 Budapest, Uzsoki utca 29-41. Főigazgató: Dr. Ficzere Andrea SZABÁLYZAT E példány sorszáma:... EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA Készítette: Karátsonyi Annamária

Részletesebben

A Szabálykönyv használata

A Szabálykönyv használata BEVEZETÉS Az Egészségügyi Világszervezet által 1978-ban kiadott (International Classification of Procedures in Medicine, Geneva, 1978.) Orvosi Eljárások Nemzetközi Osztályozására (továbbiakban OENO) alapozva,

Részletesebben

SZABÁLYZAT A TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBEVEHETŐ

SZABÁLYZAT A TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBEVEHETŐ E példány sorszáma: SZABÁLYZAT A TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBEVEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJÁRÓL Készítő: Jóváhagyó:..... Dr. Pusztai Dezső Dr. Török Krisztina főigazgató főigazgató Toldy

Részletesebben

ORSZÁGOS SPORTEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET Dr. Soós Ágnes, fıigazgató fıorvos

ORSZÁGOS SPORTEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET Dr. Soós Ágnes, fıigazgató fıorvos ORSZÁGOS SPORTEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET Dr. Soós Ágnes, fıigazgató fıorvos 1123 Budapest, Alkotás u. 48 Levelezési cím: 1525 Bp. 114. Pf. 39. Tel.: (1) 488-61-11 Fax.: (1)375-3292 E-mail: foig@osei.hu Ikt.

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZAT

TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZAT Szent Pantaleon Kórház-rendelőintézet Dunaújváros 2400 Dunaújváros, Korányi S. u.4-6. honlap: www.pantaleon.hu Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros a térítési díj ellenében igényben vehető

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1997. évi LXXXIII. Törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelettel [A vastag betűs szöveg az 1997. évi LXXXIII. törvény

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSOK FINANSZÍROZÁSA

EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSOK FINANSZÍROZÁSA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSOK FINANSZÍROZÁSA Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. ÁPRILIS TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat

Részletesebben

REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁSI PROGRAM (REP)

REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁSI PROGRAM (REP) REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁSI PROGRAM (REP) 1. sz. melléklet: 3 és P típusként kódolható diagnózisok listája - (2) 2. sz. melléklet: X típusként kódolható diagnózisok listája- (16) 3. sz. melléklet: Funkcióképesség,

Részletesebben

40/2014. (II. 24.) Korm. rendelet. egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

40/2014. (II. 24.) Korm. rendelet. egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról 40/2014. (II. 24.) Korm. rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról Tartalom: 1. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény

Részletesebben

Nyugdíjbiztosítás...42

Nyugdíjbiztosítás...42 Bevezetés...2 Egészségbiztosítás...7 1. Egészségbiztosítás...7 Nemzetközi összehasonlítás...7 Jogi szabályozás...7 Jogosultság...8 A biztosításból kizárt személyek...9 2. Az egészségügyi ellátórendszer

Részletesebben

Különösen veszélyes (extrém) sporttevékenység miatt bekövetkezõ balesetekre vonatkozó biztosítás

Különösen veszélyes (extrém) sporttevékenység miatt bekövetkezõ balesetekre vonatkozó biztosítás Különösen veszélyes (extrém) sporttevékenység miatt bekövetkezõ balesetekre vonatkozó biztosítás Terméktájékoztató Europ Assistance segítségnyújtás éjjel-nappal Tel.: (36 1) 465-3614 Fax: (36 1) 458-4445

Részletesebben

A Mohácsi Önkormányzat 13/2000.(IV.28.) r e n d e l e t e a szociális ellátásokról

A Mohácsi Önkormányzat 13/2000.(IV.28.) r e n d e l e t e a szociális ellátásokról A Mohácsi Önkormányzat 13/2000.(IV.28.) r e n d e l e t e a szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 5/2013.(III.11.), 36/2012.(XII.17.), 10/2012.(IV.2.), 4/2012.(II.8.), 19/2011.(VI.27.),

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról 1 Pétfürdő nagyközség képviselő-testülete

Részletesebben

Szociális ellátások 2013. HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról

Szociális ellátások 2013. HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról TÁMOP 5.3.1.-C-09/2-2010-0073 Lendület az álláskereséshez A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dr. Horváthné Lang Erika Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK 1./ Az intézmény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 26/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára Előterjesztő:

Részletesebben

6/2007. (VIII.30.) 11/2006. (XI.09.) 5/2006. (VIII.10.)

6/2007. (VIII.30.) 11/2006. (XI.09.) 5/2006. (VIII.10.) Parád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2007. (VIII.30.) valamint a 11/2006. (XI.09.) rendeletével módosított 5/2006. (VIII.10.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 3

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 3 TARTALOMJEGYZÉK Előszó 3 A fogyatékos személyek jogai, az esélyegyenlőség célterületei 4 A fogyatékos személyt megillető jogok 4 Az esélyegyenlősítés célterületei 5 A rehabilitáció 7 A tartós betegségre,

Részletesebben

A Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.1. I.2. I.3. I.4. A kórház megnevezése: Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház I.1.1. Rövidített cégneve: Gyógyfürdőkórház

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 20/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 20/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete Hatályos: 2014.01.25.-től Egységesítve: 2014.01.25.-én Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben

Részletesebben

Az Ön szociális biztonsági jogai. Magyarországon

Az Ön szociális biztonsági jogai. Magyarországon Az Ön szociális biztonsági jogai Magyarországon A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival szoros

Részletesebben

AJÁNLATTÉTEL MAGÁNFINANSZÍROZOTT JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁSOK SZOLGÁLTATÁSÁRA

AJÁNLATTÉTEL MAGÁNFINANSZÍROZOTT JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁSOK SZOLGÁLTATÁSÁRA AJÁNLATTÉTEL MAGÁNFINANSZÍROZOTT JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁSOK SZOLGÁLTATÁSÁRA TARTALOMJEGYZÉK BEMUTATKOZÁS... 3 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONTJAINK BUDAPEST...... 9 Rendelési idők... 12 DEBRECEN.... 14 Rendelési idők...

Részletesebben

1993. évi III. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. Fejezet. Általános rendelkezések. I. cím. A törvény célja. II.

1993. évi III. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. Fejezet. Általános rendelkezések. I. cím. A törvény célja. II. 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról A szociális ellátás feltételeinek biztosítása, a nemzetközi egyezményekben, így különösen az ENSZ Gazdasági, Szociális és Kulturális

Részletesebben

57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet

57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi

Részletesebben